KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto (14)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2015 1 (14)"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto (14) AIKA Tiistai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 123 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 125 Työjärjestyksen hyväksyminen 126 Hankesuunnittelut / Kälviän kirkko ja tapuli sekä Ullavan kirkko 127 Määrärahamuutokset Työsuhteen jatkaminen / Polvikoski 129 Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset Hautausmaan työnjohtajan viran avoimeksi julistaminen 131 Ylimääräisen lehtorin viran lakkauttaminen / Kokkolan ruots. seurakunta 132 Lapsiasiahenkilön nimittäminen lapsivaikutusten arviointiryhmään 133 Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvien tekojen osalta 134 Avustusanomus / SPR:n Kokkolan osasto 135 Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot 136 Muut mahdolliset asiat Merk. JOUNI SIRVIÖ puheenjohtaja Helinä Marjamaa hallintojohtaja

2 2 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Tiistai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 LÄSNÄ x Sirviö Jouni puheenjohtaja x Hautamäki Esko varapuheenjohtaja - Karhula Seppo x Joensuu Erkki - Myllymäki Tomi x Kallinen Markku - Stenberg Marja-Leena x Kentala Jussi - Myllymäki Raimo x Kuusniemi Hannu :t Rytioja Antti x Lapinoja Antti - Tuomaala Pirkko x Lindqvist Mikael - Östman-Tylli Nina x Nilsson Carina - Mäkelä Rolf-Erik x Passoja Merja - Klemola Eero x Salo Tuula - Salo Oili x Teerikangas Juha - Haapalehto Seija - Uusimäki Heleena x Nygård Eeva-Kaija x Maijala Aimo ykv:n puheenjohtaja - Snellman Hans ykv:n varapuheenjohtaja - Harju Veli-Pekka kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava - Niemelä Heikki kirkkoherra, Kälviä -Stenberg Per kirkkoherra, Kokkolan ruots. x Typpö Sakari vt. kirkkoherra, Lohtaja :t x Belghiti Anne erityisdiakonian viranhaltija :t x Björkström Aune-Inkeri viestintäpäällikkö x Hanni Eero toimistopäällikkö :t x Marjamaa Helinä hallintojohtaja x Herlevi Susanna pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja käsittää pykälät / 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen hän piti alkuhartauden. Veisattiin yhdessä virsi 415 Käskien et hallitse, Kristus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 3 124 / 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Joensuu ja Markku Kallinen. Tarkastus on torstaina klo taloustoimistossa. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa. 125 / 15 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistassa mainitut asiat sekä lisäasioina 1. Anomus hautauskulujen poistamisesta 2. Informaatiota pakolaistilanteesta Kokkolassa Kokouksen alussa erityisdiakonian viranhaltija Anne Belghiti kertoi katulähetystyöstä ja yleensäkin omasta työstään. 126 / 15 HANKESUUNNITTELUT / KÄLVIÄN KIRKKO JA TAPULI SEKÄ ULLAVAN KIRKKO Valmistelija toimistopäällikkö Eero Hanni Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 28 hankesuunnittelun käynnistämisestä ja tilaamisesta Kälviän kirkon ja tapulin ulko- ja sisämaalauksesta sekä Ullavan kirkon ulkomaalauksesta ja invaluiskan toteuttamisesta. Samalla nimettiin työryhmät suunnittelua varten. Alustavassa kokouksessa Kälviällä 8.9. todettiin, että hankkeet ovat historialliselta kannalta niin merkittäviä ja mittavia, että tarvitaan kokenut arkkitehtitoimisto laatimaan hankkeille suunnitelmat. Samalla todettiin, että kirkoissa on joitakin muutostarpeita, joihin kirkollisten rakennusten suunnittelun/peruskorjauksen asiantuntemusta tarvitaan. Todettiin myös, että seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden edustajan olisi hyvä olla mukana jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeiden budjetit saadaan lopulliseen muotoon marraskuussa 2015 ja toteutus olisi molempien kohteiden osalta vuoden 2016 aikana.

4 4 Yhteinen kirkkoneuvosto 1. nimeää molempien kohteiden hankesuunnittelun toteuttajaksi suorahankintana arkkitehtitoimisto Hanna Lyytisen, 2. päättää, että suunnitteluryhmiä täydennetään seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden edustajilla, 3. päättää, että suunnitteluryhmät jatkavat toteutusvaiheessa rakennustoimikuntina, 4. valtuuttaa rakennustoimikuntien valitsemaan toteutusvaiheessa hankkeille valvojan. Ennen päätöksentekoa toimistopäällikkö esitteli hankesuunnitelmia. Päätösehdotuksen kohdat 1 4 hyväksyttiin yksimielisesti. 127 / 15 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 2015 Valmistelija toimistopäällikkö Eero Hanni Vuoden 2015 aikana on otettu työn alle kaksi korjauskohdetta seurakuntayhtymän kiinteistöissä. Toinen on Lohtajan pappilan ulkomaalaus, kuistin ja kivijalan kunnostus sekä maalaus. Toinen on ruotsinkielisen päiväkodin terassilasitus seurakuntakeskuksessa. Tarkoitus oli hoitaa remontit käyttötalouden puolelta, mutta kohteet osoittautuivat laajemmiksi ja hankalimmiksi kuin etukäteen oli osattu arvioida. Molemmissa kohteissa törmättiin vesivahinkoihin, jotka mm. aiheuttivat laajemmat selvitys- ja korjaustyöt, mihin oli varauduttu. Kohteiden kustannukset ylittivät investointirajan ja muista hankkeista on säästymässä tai hankkeen siirtymisen johdosta vapautumassa investointivaroja, joiden käyttäminen em. kohteisiin olisi järkevää ja perusteltua. lisäys Lohtajan pappilan ulkomaalaus, kuisti ja kivijalka euroa vähennys , Kälviän kirkon ja tapulin suunnittelu euroa Ullavan kirkon suunnittelumääräraha euroa Kaustisen kirkon katon kunnostus euroa Ykspihlajan kirkon julkisivukorjaus euroa

5 5 lisäys Seurakuntakeskuksen terassi (ruots. pv.kerhotila) euroa vähennys Seurakuntakeskuksen ulkovaipan peruskorjaus euroa Muutokset eivät vaikuta investointibudjetin loppusummaan. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahamuutokset vuodelle Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 128 / 15 TYÖSUHTEEN JATKAMINEN / POLVIKOSKI Valmistelijat toimistopäällikkö Eero Hanni ja henkilöstöpäällikkö Kristina Holm Arto Polvikoski on ollut oppisopimussuhteessa Kokkolan seurakuntayhtymään Oppisopimuksen jatkoksi Polvikoski on ollut työsuhteessa seurakuntayhtymään kokeilussa, jossa suntio hoiti Kälviän ja Lohtajan seurakuntien suntioiden vapaapäivien sijaisuudet ja lomatuuraukset sekä avusti ko. suntioita tarvittaessa. Suntiosijaisuudet on tällä tavoin saatu säännöllisemmäksi ja kustannuksiltaan tehokkaammaksi hyödyntäen ammattiin koulutettua henkilöstöä. Työsopimus päättyy Nyt ollaan miettimässä laajempaa ratkaisua, jolla kirkkosuntioiden ja hautausmaasuntioiden työt jaettaisiin eri henkilöille. Tarkoituksena olisi selkeyttää tehtävänkuvaa, kun vielä kiinteistötyötkin kuuluvat samalle henkilölle. Tulevan talven aikana kartoitetaan mahdollisuudet ja edellytykset tehtävien uudelleen järjestelyyn. Uudistuksen avulla on lisäksi tarkoitus uudistaa suntioiden johtosääntöjä vastaamaan tämän päivän vaatimuksia kasvattamalla joustoa työpaikkaa ja tehtävänkuvaa silmälläpitäen. Arto Polvikosken työsuhdetta tulisi jatkaa määräaikaisena saakka. Tänä aikana kokeilu voidaan toteuttaa ja lisäksi Arto Polvikoski voi toimia vuosilomasijaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että 1. Arto Polvikosken työsopimusta jatketaan saakka, 2. Arto Polvikosken työpaikkoina ovat Kälviän ja Lohtajan seurakunnat sekä sijaisuudet myös Kokkolan kirkoissa pääasiallisena työpaikkana Kälviä,

6 6 3. palkka on ns. maakuntasuntioille maksettavan vaativuusryhmän 402 mukainen. Ennen päätöksentekoa toimistopäällikkö esitteli tehtävien järjestelyä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 129 / 15 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET 8.9. Valmistelija hallintosihteeri Susanna Herlevi Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 8.9. Kokouksessa: - lakkautettiin kaksi kirjanpitäjän virkaa, Kirkonmäen seurakuntakodin emäntävahtimestarin virka, seurakuntakeskuksen ruotsalaisen seurakuntakodin emäntä-vahtimestarin virka, - hyväksyttiin hautaustoimen seurakuntamestarien virkanimikkeiden muuttaminen hautausmaan työnjohtajien nimikkeiksi alkaen ja vahvistettiin viran johtosääntö, - valittiin tarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi , - hyväksyttiin tonttien myynti Kirkonmäellä Jens ja Marina Lillsundelle, Tiia- Lotta Lintulalle sekä Kirsti ja Sakari Niemiselle, ja alistettiin päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi, - vuokrattiin Kokkolan Vedelle Lohtajan pappilan vanhan puhdistamon alueen m 2 ja alistettiin päätös Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, - merkittiin tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteet valtuustoaloitteiden johdosta, Yhteinen kirkkovaltuusto keskusteli Kokkolaan mahdollisesti tulevien pakolaisten auttamisesta. Merkitään tiedoksi ja todetaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ovat täytäntöönpanokelpoisia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 7 130 / 15 HAUTAUSMAAN TYÖNJOHTAJAN VIRAN AVOIMEKSI JULISTAMINEN Valmistelija hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hautaustoimen seurakuntamestarien virkanimikkeiden muuttamisen hautausmaan työnjohtajien nimikkeiksi alkaen ja vahvisti viran johtosäännön. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Marian ja Annan hautausmaiden seurakuntamestari Katrina Rönnqvistille eron virasta alkaen. Viran kelpoisuusehtojen mukaan työnjohtajan virkaan voidaan valita henkilö, jolla on soveltuva ammatillinen koulutus tai käytännön ammattitehtävissä hankittu työkokemus. Puutarha-alan koulutus ja esimiestaidot katsotaan eduksi. Työnjohtajalla tulee olla hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsinkielen suullinen taito. Hautausmaan työnjohtajan valintaan asetetaan työryhmä, jonka koollekutsujana ja sihteerinä on henkilöstöpäällikkö Kristina Holm, muina jäseninä Helinä Marjamaa, Irja Kivistö, Stig-Gustav Kvikant ja Ralf Lillfors. 1. Julistetaan hautausmaan työnjohtajan virka haettavaksi mennessä. Avoimesta virasta ilmoitetaan seurakuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivuilla, Kokkola-lehdessä sekä Avoimet työpaikat -verkkosivulla. 2. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan. 3. Asetetaan viranhaltijan valintaa valmisteleva työryhmä. Päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti. Työryhmään nimettiin Kristina Holm (koollekutsuja ja sihteeri), Helinä Marjamaa, Irja Kivistö, Stig-Gustav Kvikant ja Ralf Lillfors. 131 / 11 YLIMÄÄRÄISEN LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN / KOKKOLAN RUOTS. SEURAKUNTA Valmistelija henkilöstöpäällikkö Kristina Holm Kokkolan ruots. seurakunnalla on ylimääräisen lehtorin virka. Virka on ollut täyttämättä lähtien, jolloin virkaa hoitanut Anna Candelin jäi eläkkeelle. Kokkolan ruots. seurakuntaneuvosto ehdottaa, että virka lakkautetaan, koska seurakunnalla ei todennäköisesti ole edellytyksiä täyttää virkaa tulevaisuudessa.

8 8 Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa Kokkolan ruots. seurakunnan ylimääräisen lehtorin viran Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 132 / 15 LAPSIASIAHENKILÖN NIMITTÄMINEN LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIRYHMÄÄN Valmistelija hallintojohtaja Helinä Marjamaa Lapset ja nuoret on huomioitava kaikessa kirkon päätöksenteossa. Kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutuksen arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Kirkolliskokouksen päätös, kirkkojärjestys 23 luku 3, on tullut voimaan Lapsivaikutusten arvioinnin lähtökohtana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita. Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä löytämään heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Se toimii myös suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. LAVAa ei tehdä yksittäisten lasten näkökulmasta vaan lapsia ja nuoria tarkastellaan ryhminä. Arvioinnissa huomioidaan välittömät ja välilliset vaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset. Lapsivaikutuksen arvioinnin kohteena ovat ne asiat, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (lapsen etuun). LAVA koskee kaikkia kirkollisen viranomaisen tekemiä päätöksiä. Käytännössä jokaisen päätettävän asian valmistelussa on tarkistettava, onko asialla vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Jos alustavan kartoituksen jälkeen todetaan, että päätöksellä on vaikutuksia lapsiin tai nuoriin, tehdään tarkempi arviointi vaikutuksista. Lapsivaikutusten arviointi tehdään siinä toimielimessä, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Kirkollinen viranomainen on seurakuntaneuvosto, yhteinen kirkkoneuvosto, yhteinen kirkkovaltuusto ja johtokunnat. Tärkeintä on, että asiaa lopullisesti ratkaistaessa lapsivaikutusten arviointi on tehty. LAVAn tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa.

9 9 Lapsivaikutusten arviointia tehdään jo monessa seurakunnassa. Se on parhaimmillaan osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin sekä työntekijöille että luottamushenkilöille. Useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen ns. lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä. Kokkolan seurakuntayhtymään perustetaan ryhmä, joka koostuu lapsiasiahenkilöistä. Ryhmän tehtävänä on sopia yhteiset menettelyt lapsivaikutusten arvioinnin toteutukselle ja toimia tarvittaessa apuna lapsivaikutusten arviointiprosessissa. Kukin seurakuntaneuvosto valitsee ryhmään työntekijän ja vapaaehtoisen/luottamushenkilön. Myös yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ryhmään lapsiasiahenkilöksi vapaaehtoisen/luottamushenkilön sekä työnantajan edustajan. Ryhmän vetäjänä toimii Sirpa Karjalainen. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää vapaaehtoisen tai luottamushenkilön lapsiasiahenkilöistä koostuvaan ryhmään ja työnantajan edustajaksi Kristina Holmin. Lapsiasiahenkilöistä koostuvaan ryhmään nimettiin yksimielisesti Antti Lapinoja ja Kristina Holm. 133 / 15 LASTENSUOJELULAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS LAPSEN HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVIEN TEKOJEN OSALTA Valmistelija hallintosihteeri Susanna Herlevi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 26/2014 on kerrottu seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevien henkilöiden velvollisuudesta tehdä lastensuojeluilmoitus lastensuojelulain 25 :ssä säädetyissä tilanteissa. Säännöksen mukaan seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (lastensuojeluilmoitus). Lisäksi seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevien henkilöiden on tehtävä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta rikoslain 20 luvussa rangaistavaksi säädettyä seksuaalirikosta (lastensuojelulain 25 3 momentti). Kyseisen säännöksen soveltamisalaa on laajennettu lailla 1302/2014 koskemaan lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikosepäilyjä. Ilmoitusvelvollisen on lukien tehtävä poliisille ilmoitus seksuaalirikosten ohella myös lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikosepäilyistä.

10 10 Seurakuntia kehotetaan olemaan yhteydessä poliisiin, jos on kyse lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikosepäilystä, vaikka varmuutta rikostunnusmerkistön täyttymisestä ei ole. Lapsen etu ja huoli lapsen olosuhteista tulee olla määrääviä tekijöitä ilmoitusvelvollisuuden laajuutta arvioitaessa. Poliisiin voi olla ensivaiheessa yhteydessä ilmoittamatta kyseessä olevan lapsen nimeä. Tämä madaltaa ilmoittamiskynnystä ja sitä kautta nopeuttaa tiedonkulkua sekä ehkäisee myös väärien ilmoitusten tekoa. Ilmoittamiskynnys (syytä epäillä -kynnys) ei edellytä täyttä varmuutta tai edes todennäköisiä syitä epäillä rikoksen tapahtuneen. Ilmoitusvelvollisuuden voi laukaista esimerkiksi tilanne, jossa ilmoitusvelvollisella taholla on lapsen käyttäytymisen, lapsen puheiden, lapsen vanhemmista saatujen tietojen tai muiden henkilöiden ilmoitusten perusteella säännöksessä tarkoitetuin tavoin syytä epäillä lapseen kohdistunutta rangaistavaa tekoa (HE 164/2014 vp, s ). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 134 / 15 AVUSTUSANOMUS / SPR:N KOKKOLAN OSASTO Valmistelija hallintosihteeri Susanna Herlevi Suomen Punaisen Ristin Kokkolan osasto ry anoo euron avustusta ystävätoiminnan laajuuden turvaamiseksi vuodelle Ystävätoimintaa on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Kokkolan suom. seurakunnan kanssa. Diakonianviranhaltija Johanna Rönnkvist on jäsenenä ystävätoiminnan ohjausryhmässä. Yhdistykselle ei ole aiemmin myönnetty avustusta. Kolmannen pääluokan avustuksista on vielä myöntämättä euroa. Taloussäännön 25 :n mukaan: Avustuksen myöntämisen yhteydessä päätetään, pyydetäänkö avustuksen saajalta myöhemmin selvitys avustuksen käyttämisestä. Myönnetään Suomen Punaisen Ristin Kokkolan osastolle euron avustus. Avustuksen käyttämisestä on jätettävä kirjallinen selvitys mennessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 / 15 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT Valmistelija hallintosihteeri Susanna Herlevi Seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot annetaan tiedoksi, liite A/ 135. Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei yhteinen kirkkoneuvosto vaadi päätösten ottamista käsiteltäväkseen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 136 / 15 ANOMUS HAUTAUSKULUJEN POISTAMISESTA 137 / 15 INFORMAATIOTA PAKOLAISTILANTEESTA KOKKOLASSA Yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä informoitiin Kokkolan kaupungin ja maakunnan eri tahojen neuvotteluista koskien pakolaistilannetta paikallisesta näkökulmasta. Merkittiin tiedoksi. 138 / 15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 138, 139 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät:

12 12 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 104 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Postiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Kokkolan seurakuntayhtymä Käyntiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Postiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja (rakennusja käyttöoikeusurakat)

13 13 Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Kirkollisvalitus alistusasiassa Valitusaika 30 päivää 30 päivää Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntiosoite: Ojakatu 1, Oulu Postiosoite: PL 85, Oulu Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Valitusaika 14 päivää Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

14 14 Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. 139 / 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen lopussa laulettiin virsi 552 Mua siipeis suojaan kätke. Puheenjohtaja piti loppurukouksen ja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Vakuudeksi Jouni Sirviö puheenjohtaja Susanna Herlevi pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan Erkki Joensuu Markku Kallinen

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) AIKA Tiistai 3.3.2015 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 19 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 9/2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2014 1 (15 )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 9/2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2014 1 (15 ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 9/2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2014 1 (15 ) AIKA Tiistai 21.10.2014 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 127 Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 13.12.2013 1 (15)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 13.12.2013 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 13.12.2013 1 (15) AIKA Tiistai 17.12.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 169 Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) AIKA Tiistai 20.8.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 102 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) AIKA Tiistai 4.12.2012 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 3.6.2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Torstai klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 74 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) AIKA Tiistai 22.5.2012 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 24.9.2014

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 24.9.2014 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Aika 24.9.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nekalan seurakuntatalo Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Aarnio, Antero Alajoki, Asko poistui

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot