VÄLIRAPORTTI 4. Ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLIRAPORTTI 4. Ajalta 1.7.2013 31.12.2013"

Transkriptio

1 MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V VÄLIRAPORTTI 4. Ajalta Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoentie ILMAJOKI Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla v (MATKO³) Hankenumero: Diaari nro: 1646/ Päätösnumero: Raportin laati: 1/2014 Arja Kortesluoma, projektipäällikkö SeAMK, Maa- ja metsätalous (Hyväksytty OHRY:ssa ) 1

2 3. VÄLIRAPORTTI MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V Hankkeella edistetään ja koordinoidaan Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä niin, että matkailutoimiala edelleen kasvaa ja kehittyy maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia, jalostaa ja välittää matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. 1. TOTEUTUSAIKA ja -ALUE Hanke on käynnistynyt ja se päättyy Hanketta toteutetaan koko Etelä- Pohjanmaan maakunnassa. 2. HANKEORGANISAATIO Hankkeen hallintotahona toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoelta. Käytännön työn toteutuksesta ovat raportointikaudella vastanneet päätoimiset hanketyöntekijät: projektipäällikkö Arja Kortesluoma ja projektikoordinaattori Sanna Jyllilä. Lisäksi hankkeelle tekivät töitä hallinnoijatahon vakinaiseen henkilöstöön kuuluvat talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijät. Näistä töistä on pidetty erillistä työaikaseurantaa ja tehdyt työtunnit on veloitettu hankkeelta tuntiseurannan mukaisesti. Hankkeen työtilat muuttivat Framilta Kampustalolle heinäkuussa Hankkeelle palkattiin lisätyövoimaksi alkaen projektikoordinaattori Jaana Rintala. Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu kiinteässä yhteistyössä maakunnan ja Pohjanmaan matkailuorganisaatioiden, seudullisten toimintaryhmien, seutukunnallisten matkailutoimijoiden, virkamiesten, alueellisten matkailuhankevetäjien sekä maakunnan matkailuyrittäjien kanssa. Hanketyöntekijät toimivat koordinoijina, jotka ohjaavat, organisoivat, suunnittelevat ja toteuttavat kehittämistoimenpiteitä yhdessä em. tahojen kanssa. Hankkeen ohjausryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista. Hankeen ohjausryhmä toimii samalla matkailustrategian mukaisesti Matkailun toimialatiiminä maakunnassa. Ohjausryhmä on kokoontunut raportointiaikana 1 kerran elokuussa. Ohjausryhmän kokouksista on pidetty pöytäkirjaa. 2

3 3. HANKKEEEN TAVOITTEET Toiminnalliset tavoitteet Hankkeella edistetään ja koordinoidaan Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä niin että matkailutoimiala edelleen kasvaa ja kehittyy maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia, jalostaa ja välittää matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. Tavoitteena on myös kartoittaa elinkeinon yhteinen tahtotila ja laatia siitä päivitetty maakunnan matkailustrategia ja toimenpidesuunnitelma tuleville vuosille. Määrälliset tavoitteet Koska hankkeen kokonaistavoitteena on edesauttaa Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisedellytysten parantamista ja maaseutumatkailun yleistä kehittymistä pitkällä tähtäimellä, määrällisinä tavoitteina on mm. matkailijamäärien ja matkailutulon lisääntyminen maakunnan matkailustrategiassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeelle asetettuja yksilöityjä määrällisiä tavoitteita ovat lisäksi Etelä-Pohjanmaan matkailua koskevien ja kehittämistoimenpiteitä tukevien ja ohjeistavien matkailututkimusten tekeminen (2kpl) sekä päivitetyn matkailustrategia-asiakirjan laatiminen vuosille HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen toimintatapa perustuu verkostomaiseen toimintamalliin. Hanke koordinoi maakunnassa matkailun kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi ja elinkeinon toimintaedellytysten parantamiseksi. Hankkeen tehtävänä on tuottaa monipuolista tietoa toimenpiteiden pohjaksi sekä pyrkiä toiminnallaan edistämään yhteistyöverkostojen syntymistä. Työkaluina hankkeessa järjestetään mm. kokouksia, seminaareja, työpajoja, kootaan erilaisia työryhmiä, koostetaan ja julkistetaan erilaisia julkaisuja ja tiedotteita. Hankkeen työntekijöillä on keskeinen rooli koordinointityössä. MATKO3-hankkeen pääasiallisena tehtävänä on koordinoida kokonaisvaltaisesti matkailutoimialan kehittämistä ja siihen liittyviä toimenpiteitä, ensisijaisesti maakunnan sisällä, mutta myös ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Matkailun alueorganisaatiot vastaavat matkailumarkkinointiin ja myyntiin liittyvistä tehtävistä. MATKO3 ja alueorganisaatiot toimivat kiinteässä yhteistyössä toistensa kanssa. 3

4 4.1. Käytännön toimenpiteet raportointikauden aikana Matkailun käytännön koordinointityötä on raportointikaudella tehty seuraavasti: Matkailun ajankohtaistiedon hankinta, jalostaminen ja matkailutoimijoille jakaminen, sekä muu hanketiedottaminen - Sähköiset matkailun ajankohtaistiedotteet matkailutoimijoille ja sidosryhmille 4 kpl - Hankkeen omien www-sivujen (www.seamk.fi/matko) päivitys - Hankkeen blogisivujen ( päivitys - Valtakunnallisten matkailutiedotteiden välittäminen toimijoille kohderyhmittäin - Yhteydenpito sidosryhmiin ja tiedonvälitys; kokoukset, sähköpostit, puhelin, jne. - Matkailutilaisuuksissa ajankohtaisista asioista tiedottaminen - Kulttuurimatkailun kehittämisestä tiedottaminen: CF Aluetiimikokoukset (2 kpl; ja ) - Aktiviteetti ja luontomatkailusta tiedottaminen: OF Aluetiimin kokoukset (2 kpl; 2.9. ja ) Maakunnallisen matkailustrategian esittely ja jalkauttaminen - E-P:n kuntajohtajafoorumi Lappajärvellä Alueellisia esittelytilaisuuksia ei ole järjestetty MATKOn toimesta, vaan strategiaa on esitelty kutsuttuna alueilla ja teemallisissa tilaisuuksissa: Ruokaprovinssi strategiatyöpaja (20.9.) Lappajärvi matkailuseminaari (31.10), Töysä matkailuopaskoulutus (1.10.) Toimialan kehitykseen liittyvien seurantatutkimusten organisointi ja toteutus - Matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen käynnistäminen ja siihen liittyvät tehtävät ja palaverit tutkimuksen toteuttajan (FCG Suunnittelukeskus Oy) kanssa - Selvitetty vapaa-ajan asukkaille suunnatun matkailututkimuksen toteutusta; käynnistys tammikuussa - Hanke toimeksiantajaksi Tuula Sundbergin opinnäytetyölle: Matkailun laadun kehittäminen Etelä- Pohjanmaalla Strategian mukainen hankesuunnittelu, hankesuunnittelussa ja toteutuksessa avustaminen ja rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, lausuntojen antaminen ja tiedottaminen Raportointikauden aikana Etelä-Pohjanmaalla on ollut suunnittelussa useita matkailun kehittämiseen suoranaisesti tai välillisesti liittyviä hankkeita, joissa koordinaatiohanke on avustanut joko varsinaisessa hankesuunnittelussa tai antanut pyydettäessä lausuntoja ja kommentteja hankkeiden strategianmukaisuudesta ja sisällöistä. Sen lisäksi matkailukoordinaattori ja/tai projektisihteeri on osallistunut kuuden alueellisen matkailuhankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn neljännen raportointijakson aikana. - KuMuRu-hankkeen ohjausryhmäkokous (6.11.) - MaNe-SäLi hankkeen ohjausryhmäkokoukset (21.8. ja 5.11.) - Kalajärven MasterPlan toimeenpanon edistäminen hanke ohjausryhmäkokous (17.12) - Eteläpohjalainen kulttuuri- ja luontokattaus venäläisille matkailijoille ohjausryhmäkokous (18.12.) - MaNe-SäLi-hankkeen Matkailun estrategiatyöhön osallistuminen - Lausunnot matkailuhankkeista rahoittajalle Matkailualan seminaareihin, työryhmiin, ohjausryhmiin ja verkostokokouksiin osallistuminen ja matkailuelinkeinon sekä maakunnan edun ajaminen niissä, sekä ajankohtaistiedonhankinta maakunnassa toteutettavien kehittämistoimien pohjaksi Maakunnalliset työryhmät, kokoukset ja seminaarit - Eu uusi rakennerahastokausi ja matkailu: mm. maaseudun kehittämisstrategia matkailuosion työpajat ja kokoukset, Kalatalousrahasto-kokous, jne. (5 kpl elo-syyskuussa) - EMMA ennakointityöryhmä: (22.8.) 4

5 - Matkailuopaskoulutuksen suunnittelu (19.9. ja ) - Kauppakamarin valiokuntakokoukset; matkailuyhteistyön kehittäminen (25.11.) - E-P:n kansainvälistymisohjelma; kulttuuri&matkailu&infra työryhmä (27.9. ja ) - RuokaProvinssin strategiatyöpaja (20.9.). - Seinäjoen lentoliikenneseminaari (30.9.) - Metsäkeskus & Sjoen kaupunki; luontomatkailun kehittäminen (25.10) - E-P:n kulttuuri kansainvälistyy seminaari (26.11.) - Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy: Matkailuyhteistyön kehittäminen (27.11.) Ylimaakunnalliset ja Valtakunnalliset työryhmät, ohjausryhmät, benchmarking, kokoukset - ALTIVA Matkailun alueelliset tietovarannot ohjausryhmäkokoukset ja sisältötyöryhmäkokoukset Helsinki (16.9. ja ) - Maalla-hankkeen ohjausryhmän kokous Jyväskylä (13.12.) - Matkailun laadun kehittäminen palaveri Tampere (10.12.) - Valtakunnallinen maaseudun matkailun kehittäjien kokous Tampere (10.12.) - Metsähallitus/Luontomatkailun kehittäminen P-Satakunta & E-Pohjanmaa, Karvia (16.12.) - CF kulttuurimatkailu aluekoordinaattori ja kehittäjäverkosto kokoukset; Helsinki (3.9), Mänttä ( ), Valamo( ) - MEK Valtakunnallisen kulttuurimatkailustrategian päivityskokous Helsinki (7.11.) - Pohjanmaan Kautta ylimaakunnallisen matkailuyhteistyön kehittäminen työpajat ja kokoukset (2 eri työryhmää; useita kokouksia syksyn aikana) Valtakunnalliset ja ylimaakunnalliset seminaarit ja messut - TEM matkailun ajankohtaisseminaari Helsinki (4.9) - MEK / Visit Finland RoadShow / markkinointiseminaari Helsinki (2.10.) - CF ja OF matkailun turvallisuus -seminaari Seinäjoki (8.10.) - Valtakunnallinen kylämatkailuseminaari Valkeakoski ( ) Ruoka&Matkailu-seminaari Helsinki (1.11.) - ematkailu Pohjanmaan kautta seminaari Seinäjoki (5.11.) - TEM matkailun toimialaraporttien julkistus ja matkailun asiantuntijaseminaari Tampere (11.12.) Valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien (CF-Culture Finland ja OF-Outdoors Finland) alueellinen koordinointityö MATKO3 on toiminut valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien Culture Finland ja Outdoors Finland alueellisena koordinaattorina ja yhteystahona. Käytännön toimenpiteinä ovat olleet CF- ja OF aluetiimien kokoaminen ja koollekutsuminen. Tiimien tarkoituksena on jalkauttaa kattoohjelmissa tuotettuja työkaluja ja tutkimustietoa kulttuuri- ja luontomatkailutoimijoiden käyttöön. Aluetiimien kokouksissa on yhdessä määritelty kehittämistarpeita, kartoitettu olemassa olevia kulttuuri- ja luontomatkailutuotteita ja suunniteltu jatkotoimenpiteitä kehittämistyön jatkumiseksi. Matkailun Toimialatiimin ( TAT ) ja Kehitystiimin ( KETI ) kokoukset MATKO3-hanke toimii Matkailun toimialatiimin (= hankkeen ohjausryhmä) ja Kehitystiimin koollekutsujana. Molemmat ryhmät kokoontuivat raportointijakson aikana kerran. Hallinnolliset työt; maksatushakemus, henkilöstöasioiden suunnittelu, kilpailutukset, jne. Raportointikaudella normaalien hallinnollisten töiden (taloushallinto, matka-asiat, työaikaseuranta, dokumentointi, jne.) lisäksi hankkeen työaikaa on kulunut hankesuunnitelman täydennysten/muutosten tekemiseen, maksatushakemuksen valmisteluun, hankintojen kilpailutusprosesseihin sekä henkilöresurssien ja työajankäytön suunnitteluun. Myös toimitilojen muutto aiheutti jonkin verran lisätyötä. Maakunnan matkailun kehittämistoimien yleistä koordinointia ja ohjeistusta 5

6 Yhteydenpitoa oman alueen yrittäjiin ja matkailualan toimijoihin sekä lisäksi ylimaakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisorganisaatioihin, hankkeisiin, kehittämisohjelmiin ja yhteistyökumppaneihin on tehty koko hankkeen ajan. Suuria työkokonaisuuksia, joihin hankkeen työntekijöiden työaikaa on kulunut runsaasti, ovat raportointijaksolla olleet mm. Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisstrategia matkailuosion työpajojen organisointi ja matkailuosuuden työstäminen, Matkailuyhteistyön edistäminen ja ylimaakunnallisen yhteistyön toimintamallin suunnittelu ja käynnistäminen, Matkailun estrategian laadintaprosessiin osallistuminen, Valtakunnallisten matkailunkehittämisohjelmien (CF ja OF) alueellinen koordinointi, Matkailun vaikutuksia selvittävien tutkimusten organisointi sekä tammikuussa 2014 pidettävän maakunnallisen Matkailuparlamentin järjestely- ja markkinointityöt Hankkeen talous Hanke on edennyt raportointikaudella budjetin mukaisesti; toteutuneet kustannukset raportointikaudelta ovat ,14 euroa. Hankkeen budjetti, sekä yhteenveto kustannusten toteumasta raportointijaksolta ja hankkeen alusta raportointikauden ( ) loppuun, ovat seuraavat: Kertyneet kustannukset maksatuskaudelta Palkkauskulut ja palkkiot ,43 Ostopalvelut ,00 Vuokrat 2 855,96 Kotimaan matkakulut 3 210,86 Ulkomaan matkakulut 450,79 Muut kustannukset 1 799,10 YHTEENSÄ ,14 Kertyneet kustannukset vuosittain koko hankeajalta Kustannusarvio Kust. yht. Jäljellä Palkkauskulut ja palkkiot , , ,10 0, , ,88 Ostopalvelut ,00 0, ,60 0, , ,40 Vuokrat , , ,70 0, , ,41 Kotimaan matkakulut , , ,42 0, , ,40 Ulkomaan matkakulut ,00 0,00 777,23 0,00 777, ,77 Muut kustannukset , , ,32 0, , , , , ,37 0, , ,11 Rahoitussuunnitelma EU 45 % Valtio 55 %

7 5. TULOKSET RAPORTOINTIKAUDELTA JA JATKOTOIMENPITEET Hanke on edennyt suunnitellun mukaisesti sisällöllisesti ja pääosin myös kustannusten osalta. Kehittämistoimenpiteitä tullaan jatkamaan hankesuunnitelman mukaisesti. Väliraportin vakuudeksi Seinäjoella Arja Kortesluoma Projektipäällikkö 7

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012 ohr3 LIITE 2. MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke. Vuosiraportti 2009

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke. Vuosiraportti 2009 Peräseinäjoen kylämatkailuhanke Hankenumero 1914 Vuosiraportti 2009 Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Johanna Hietanen www.seinajokimatkailu.com 1 1. YHTEENVETO HANKKEESTA Hanketta hallinnoi Seinäjoen matkailuyrittäjät

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Palvelevat puuyritykset

Palvelevat puuyritykset Palvelevat puuyritykset Pienimuotoisen mekaanisen puunjalostuksen toimialahanke Etelä-Pohjanmaalla 1.1.2011 31.12.2014 Hankesuunnitelma Manner-Suomen maaseutuohjelma Toimintalinja 3, toimenpide 312 Sisältö

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI Arja Kortesluoma Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi AMK Matkailu ja ravitsemisala 1 SISÄLTÖ 1 ARVIOINTI EDISTÄMÄSSÄ MATKAILUSTRATEGIAN

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN 1. TAUSTAA Teuvan kunnassa sijaitsevaa Parran aluetta ja Kauhajoen keskustan tuntumassa sijaitsevaa Sotkan aluetta on molempia kehitetty

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Hankenumero 12159 Loppuraportti 1.4.2011 31.12.2014 1 Sisällys 1 Toteuttajan nimi 3 2 Hankkeen

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN HANKE 5356 LOPPURAPORTTI

PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN HANKE 5356 LOPPURAPORTTI PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN HANKE 5356 LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi Parran ja Sotkan alueiden kehittämisen edistäminen hankenumero 5356. Dnro: 1857/3570 2009 Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Loppuraportti Hankkeen nimi: Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa Hankeen toiminta-aika: 5.10.2007 30.9.2013

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: Seitsemisen - Helvetinjärven matkailualueen yritystoimintaympäristön kehittämishanke 2009-2010 (SYTYKE) Hankkeen toteutusaika: 3.3.2009-30.4.2010

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Matkailukoordinaattori alueensa matkailun kehittäjänä pilotti Länsi-Uudellamaalla 2012-2014

Matkailukoordinaattori alueensa matkailun kehittäjänä pilotti Länsi-Uudellamaalla 2012-2014 Matkailukoordinaattori alueensa matkailun kehittäjänä pilotti Länsi-Uudellamaalla 2012-2014 TouNet hanke Tourism Development in Co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Jukka Punamäki Lohjalla

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Projektin nimi Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta Y-tunnus 2221859-6 Projektin toteutusaika

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Luonnos Maaseutuverkoston avoin kuulemistilaisuus 18.4.2007 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Huhtikuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 213 216 PROJEKTISUUNNITELMA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHAKEMUKSEN LIITE 2 13.4.212 Hankkeen yhteyshenkilö Johanna Vainio

Lisätiedot

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin): MAAKUNTAHALLITUS 18.12.2006 LIITTYY ASIAAN 18 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Tel Tules Jatkosuunnittelu, PHL 582 Tel Tules Jatkosuunnittelu -hankkeelle asetettiin tavoiteiksi yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland 2011-2013

Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland 2011-2013 Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland 2011-2013 Vuosiraportti 2011-2012 Katto-ohjelman toteuttaja Visit Finland c/o Finland Festivals Projektipäällikkö Soila Palviainen Kalevankatu 30, 00100

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot

MatkaaluAkkuna. Uusia yrityksiä. Täsmätuotteista vetovoimaa. Osakaskuntaesittelyssä Kauhava, Kurikka ja Vimpeli

MatkaaluAkkuna. Uusia yrityksiä. Täsmätuotteista vetovoimaa. Osakaskuntaesittelyssä Kauhava, Kurikka ja Vimpeli MatkaaluAkkuna Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n tiedotuslehti 2009 Uusia yrityksiä Täsmätuotteista vetovoimaa Osakaskuntaesittelyssä Kauhava, Kurikka ja Vimpeli Matkailusektorille lisää yhteistyötä Kuluvan

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Peräseinäjoki 2010 2011

KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Peräseinäjoki 2010 2011 KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Peräseinäjoki 2010 2011 Laatinut: Johanna Hietanen sekä iso joukko kyläläisiä Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry/ Peräseinäjoen kylämatkailuhanke Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot