Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset

2 KaaSu hanke Parik-säätiön hallinoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu:a rahoittivat Kaakkois-Suomen ELY keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Tavoitteena oli välityömarkkinoiden suunnitelmallinen kehittäminen ja asiakkaiden aktiivista työllistymistä edistävien uusien toimintamallien luominen. Kehittämispilottitoiminnalla mallinnettiin uusia työllistymistä edistäviä toimintamalleja toimialalle. Tässä pilottikoosteessa esitellään toteutuneet kärkipilotit sekä niiden tulokset. Hanketta toteuttivat Etelä-Karjalassa AKTIVA Etelä-Karjalan aikuisopisto, INTOa Työstä ry, Laptuote-säätiö ja TyönVuoksi ry; Etelä-Kymenlaaksossa Kakspy ry ja Sotek-säätiö ja Pohjois-Kymenlaaksossa Parik-säätiö.

3 Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu Kärkipilotit ja kohderyhmät AKTIVA Tukipaketti. Työvoimakoulutuksen opiskelijat Ammattitaitokartoitukset. Henkilöille joilla ei ole ammatillista koulutusta/työkokemusta tai hankitulla koulutuksella/työkokemuksella on vaikea työllistyä. Ammatinvalinnanohjauksen asiakkaat, jotka tarvitsevat käytännön kokeiluja uravalintojensa vahvistukseksi. INTOA TYÖSTÄ RY Vasara. Rakennusalan työttömät t. Helmi. Siivous- ja kotipalvelualan työttömät t. KAKSPY RY Portaittaisen työhönkuntoutumisen malli. Mielenterveyskuntoutujat, joiden kohdalla tavoitellaan palaamista avoimille työmarkkinoille, sekä seutukunnan yritykset Työnetsintä. Kotka-Haminan seudun yrittäjät LAPTUOTE-SÄÄTIÖ Omapuntari. Kaikki työhallinnon asiakasryhmät Tehostettu työelämävalmennus. Maahanmuuttajat. Jatkot. Työvoimapoliittisesta koulutuksesta sijoittumatta jääneet. Luovaa voimaa. Osatyökykyiset ja vajaakuntoiset. PARIK-SÄÄTIÖ Ikaros. Luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat Tukeva. Työ-/koulutuspolun löytämiseen moniammatillista arviointia, tukea ja motivointia tarvitsevat henkilöt Apollo. Työttömät henkilöt, joilla on työllistymistä rajoittava ongelma elämänhallinnassa ja työmarkkinoille siirtymisessä SOTEK-SÄÄTIÖ IIA-coaching. Kotka-Haminan seudun maahanmuuttajat Työnetsintä. Kotka-Haminan seudun yrittäjät Yksilöllinen kielivalmennus. Sotek-säätiöllä palkkatuetussa työssä olevat työntekijät TYÖNVUOKSI RY Räätäli. Työttömät t Maahanmuuttajien kummit. Työttömät maahanmuuttaja-t Heureka. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat

4 Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Pilotit: Tukipaketti Ammattitaitokartoitukset Vasara

5 Tukipaketti työvoimakoulutuksen opiskelijoille, 2009 Järjestämispaikkakunta: Lappeenranta ja Imatra Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko: Valmentavassa ja ammatillisessa työvoimakoulutuksessa oleville ja opiskelun päättäville suunnattu henkilökohtainen ohjaus. Kunkin opiskelijan osalta toimenpide sovitaan työvoimatoimiston tai työvoimapalvelukeskuksen kanssa erikseen. TUKIPAKETTI työvoimakoulutuksen opiskelijoille Tavoite Tavoitteena on tehostaa henkilökohtaistumista ja yhteistyön avulla poistaa päällekkäisyyksiä asiakkaan työllistymispolulta sekä koulutuksen päättyessä luoda realistisia työllistymispolkuja. Tavoitteena on varmistaa opiskelijan suoriutuminen koulutuksen aikana ja ehkäistä koulutuksen keskeytymisiä.

6 TUKIPAKETTI työvoimakoulutuksen opiskelijoille Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Opiskelijoille annetaan tehostettua henkilökohtaista ohjausta. HOPS-keskusteluissa on mukana opettaja ja KaaSun projektityöntekijä, jotka yhdessä opiskelijoiden kanssa arvioivat vahvuudet ja oppimistarpeet. Opiskelijalla on mahdollisuus oman tarpeen mukaan saada yksilöllistä ohjausaikaa. Arvioidaan elämänhallintataito -ongelmien mukaan koulutuksessa tarvittavia asiantuntijaluentoja. Pyritään tehostettuun työllistämis- ja/tai ammatinvalintapohjaiseen työssäoppimispaikan valintaan. Prosessin aikana opiskelija kirjaa tarvitsemansa toimenpiteet ja aikataulun tulevaisuuden täsmäkoulutus- ja työllistymis-suunnitelmaansa. Suunnitelma arvioidaan yhdessä ja allekirjoitetaan. Ohjaaja kirjoittaa myös oman kommenttinsa ja mahdolliset suosituksensa asiakirjaan. Menetelmät palvelun toteutuksessa Tehostettu henkilökohtainen ohjaus, ohjauskeskustelut, ratkaisujen etsiminen elämähallinnallisiin ongelmiin, verkoston luominen opiskelijan työllistymispolun tueksi.

7 TULOKSET TUKIPAKETTI työvoimakoulutuksen opiskelijoille Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Tarpeisiin perustuva ja ajallisesti riittävä yksilöllinen henkilökohtainen ohjaus on voimaannuttava prosessi. Ohjattava löytää omat sisäiset energiavaransa uudelleen ja alkaa löytää ratkaisuja omiin ongelmiinsa itsenäisesti. Hyvät käytännöt Hanke on lisännyt verkostoyhteistyötä ja samalla näyttänyt, missä on solmukohtia, jotka kaipaavat uusia ratkaisuja. Solmukohdat kaipaavat lakimuutoksia, joita hanke on tuottanut asiakaslähtöisesti. Hankkeessa toimijoiden asiantuntijuus ja verkostoyhteistyö on lisääntynyt.

8 Ammattiin koulutustarpeen kartoitus 2009 Järjestämispaikkakunta Lappeenranta ja Imatra Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Tarkoitettu henkilöille joilla ei ole ammatillista koulutusta/työkokemusta tai hankitulla koulutuksella/työkokemuksella on vaikea työllistyä. Ammatinvalinnanohjauksen asiakkaat, jotka tarvitsevat käytännön kokeiluja uravalintojensa vahvistukseksi. Tavoite Tavoitteena on tukea ja ohjata nuorta ammatinvalinnoissa ja pohtia yhdessä mille alalle soveltuisi parhaiten, mitkä ovat hänen kiinnostuksensa ja miten alalle voi päätyä (työn/koulutuksen kautta). Kartoitetaan, mitkä ovat nuoren vahvuudet ja mitä asioita ja osaamisia ehkä tulisi kehittää, jotta alavalinta toteutuisi. Ammattitaitokartoitukset Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Kartoituksen ydin on ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja koulutustarpeen kartoittaminen sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Kartoituksen kesto on 1-2 kuukautta/osallistuja. Erityisen tärkeää on, että kartoituksen aikana osallistujat pääsevät tutustumaan oppilaitosympäristöön ja eri koulutuksiin. Siten lasketaan kynnystä ja lisätään motivaatiota ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseksi. Menetelmät palvelun toteutuksessa Kartoituksessa on keskeinen rooli sekä KaaSun projektityöntekijällä että kunkin ammattialan opettajilla ja asiantuntijoilla. Asiakas näyttää osaamisensa työtehtävissä ja suullisissa keskusteluissa.

9 TULOKSET Ammattitaitokartoitukset Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus 2 2 Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Asiakkaan ammatinvalinnan vahvistaminen ja preppaus valintahaastatteluun motivoi asiakkaan hakemaan koulutukseen. Hyvät käytännöt Koulutustarpeen kartoitus, ammatinvalinnassa tukeminen sekä konkreettisten jatkosuunnitelmien tekeminen asiakaslähtöisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Riittävä henkilökohtainen ohjaus vahvistaa asiakkaan omaa toimijuutta ja itsenäistä ratkaisukykyä. Kynnys koulutukseen hakeutumiseen ja opiskeluun madaltuu.

10 INTOa Työstä ry Pilotit: Vasara Helmi Tuettu oppisopimusohjaus Tehostettu työnhaku-ja portfolio-ohjaus

11 VASARA- ja HELMI pilottijaksot Alkukartoitus, 2kk Työtaitojakso, n 3 kk sosiaalinen kartoitus palveluohjaus TYÖKOHTEET Imatran kaupunki ja yritykset Työ- ja yksilö-valmennuksen tuki työ ja yksilövalmennus INTOa Työstä ry Kumppanuustalo TYÖ- JA YKSILÖVALMENNUS INTOa Työstä ry. Palkkatukityö yrityksissä Ammattitaitokartoitus Aktiva AMMATTITAITOVALMENNUS 60 h Aktiva Koulutukseen hakeutuminen Yrittäjyys Työllistyminen avoimille työmarkkinoille YRITTÄJÄTIETOUS 12 h Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Yritysyhteistyö Työnäytekansion ohjattu kokoaminen

12 VASARA Vasara-pilotti, Järjestämispaikkakunta Imatra Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Jakson pituus n. 5 kk ja pilottiin osallistuvan ryhmän koko 7-10 henkilöä Kohderyhmä rakennusalan työttömät t Tavoite rakennusalan työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn sekä ammatillisen osaamisen kartoittaminen ja sitä kautta työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

13 VASARA Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Vasara-jakso sisältää työ- ja yksilövalmennusta, AKTIVA:n järjestämän ammattitaitokartoituksen ja ammatillisen valmennuksen ( 60 tuntia) sekä tarvittaessa Imatran kehitysyhtiön järjestämää yrittäjyystietoutta ( 12 tuntia). INTOa Työstä ry:n osuutena pilotissa on rakennusalan työpajatoiminnan järjestäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa työvalmennusta ja työssä suoriutumisen arviointia Kumppanuustalon remonttikohteissa ja muissa Imatran kaupungin kiinteistöhuollon osoittamissa kohteissa sekä yksityisissä asiakaskohteissa. Pilotin yksilövalmennus kattaa mm. sosiaaliset kartoitukset, tarpeen mukaisen palveluohjauksen sekä VAT-arvioinnin toteuttamisen ja mahdollisen jatkopoluttamisen jakson aikana. Menetelmät palvelun toteutuksessa Menetelminä ovat mm: työ- ja yksilövalmennusmenetelmät, yksilöllisesti käytettävät arviointimenetelmät (mm. oppimiseen ja motivaatioon liittyvät), VAT-arviointi, ammattitaitokartoitukset, ammatillinen valmennus, ryhmätoiminnat ja portfoliotyöskentely.

14 VASARA TULOKSET Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus 9 9 Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Talouden taantuma vaikutti voimakkaasti rakennusalan työvoimatarpeeseen, joten yritysyhteistyö ja asiakkaiden jatkosijoittuminen eivät toteutuneet toivotulla tavalla. Yksi asiakas jatkoi ammatillisessa koulutuksessa, 3 työvoimakoulutuksessa, 1 jäi sairauslomalle, 1 sijoittui palkkatukityöhön ja 3 on työttöminä työnhakijoina. Hyvät käytännöt Yhteistyön kehittäminen ammatillisen aikuiskoulutuksen kanssa, ammattitaitokartoituksen ja teoriapainotteisen ammatillisen valmennuksen sekä työvalmennuksen yhdistäminen. Ammatillinen vertaistuki

15 HELMI Helmi-pilotti, Järjestämispaikkakunta Imatra Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Jakson pituus 5 kk, alkukartoitusjakso kestää 2 kk ja työtaitojakso 3 kk. Pilottiin osallistuvan ryhmän koko 7-10 henkilöä. Kohderyhmä Siivous- ja kotipalvelualan työttömät t Tavoite Siivous - ja kotipalvelualan työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn sekä ammatillisen osaamisen kartoittaminen ja vahvistaminen ja sitä kautta työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai alan koulutukseen hakeutuminen.

16 HELMI Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Helmi-pilotti toteutetaan Vasara-pilotin mallin mukaisesti kohderyhmää vaihtaen. Jakso sisältää työ- ja yksilövalmennusta, AKTIVA:n järjestämän ammattitaitokartoituksen ja ammatillisen valmennuksen ( 60 tuntia) sekä tarvittaessa Imatran kehitysyhtiön järjestämää yrittäjyystietoutta ( 12 tuntia). INTOa Työstä ry:n osuutena pilotissa on siivousja kotipalvelualan työpajatoiminnan järjestäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa työvalmennusta ja työssä suoriutumisen arviointia työpajoilla sekä ulkopuolisissa kohteissa. Pilotin yksilövalmennus kattaa mm. sosiaaliset kartoitukset, tarpeen mukaisen palveluohjauksen sekä VAT-arvioinnin toteuttamisen ja mahdollisen jatkopoluttamisen jakson aikana. Menetelmät palvelun toteutuksessa Menetelminä ovat mm: Työ- ja yksilövalmennusmenetelmät, yksilöllisesti käytettävät arviointimenetelmät (mm. oppimiseen ja motivaatioon liittyvät), VAT-arviointi, ammattitaitokartoitukset, ammatillinen valmennus, ryhmätoiminnat ja portfolio-työskentely.

17 HELMI TULOKSET Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus 6 6 Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Yksi asiakas siirtyi alkukartoitusjakson jälkeen kuntouttavaan an ja sen jälkeen työelämävalmennukseen työpajalle. Yksi aloitti työvoimakoulutuksessa ja yksi siirtyi sairauslomalle. Kolme asiakasta on työttöminä työnhakijoina, heistä yksi on jo hakenut ja kaksi aikoo hakea maaliskuussa 2010 alkavaan kotipalvelualan työllisyyskoulutukseen. Hakuprosessi on vielä kesken. Muita koulutushakuja toteutunut 2 kpl. Hyvät käytännöt Yhteistyön kehittäminen ammatillisen aikuiskoulutuksen kanssa, ammattitaitokartoituksen ja teoriapainotteisen ammatillisen valmennuksen sekä työvalmennuksen yhdistäminen. Yhteistyö Imatran kaupungin yksiköiden ja yrittäjien kanssa työvalmennuksen toteutuksessa. Ammatillinen vertaistuki

18 ERILLIS- PILOTIT INTOa Työstä ry pyrkii työllistämään asiakkaita avoimille työmarkkinoille sekä kehittämään heidän ammatillisia valmiuksiaan. Tuettu oppisopimus INTOa Työstä ry kehittää hankkeessa tuetun oppisopimuksen mallia perusopetuksen yksilöllistetysti (ns. mukautetusti) suorittaneille ja erilaisia oppimisvaikeuksia omaaville nuorille ammatillisen perustutkinnon tai lisäkoulutuksen saamiseksi, ja sitä kautta avoimille työmarkkinoille sijoittumiseksi. Tuettu oppisopimus käsittää tukihenkilön palvelut sekä oppisopimuskoulutuksessa olevalle että työssäoppimispaikalle. Tehostettu työnhaku ja portfolioohjaus INTOa Työstä ry kehittää hankkeessa tehostetun työnhaun ja portfolio-ohjauksen mallia tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

19 TULOKSET YKSITTÄIS- PILOTIT Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Portfolio-ohjauksessa ollut asiakas työllistyi avoimille työmarkkinoille. Tuetun oppisopimusohjauksen asiakas suoritti hankkeen aikana Catering-alan perustutkinnon 6 näyttöä, valmistuu maaliskuussa 2010 ja jää äitiyslomalle. Hyvät käytännöt Oppisopimuksen toteuttaminen työpajaympäristössä, kokemuksen saaminen tarvittavasta tuen määrästä ja laadusta. Oppilaitosyhteistyön kehittäminen. Portfolio-ohjauksen ja tehostetun työnhakuohjauksen vaikutus ammatillisen itsetunnon ja identiteetin vahvistumiseen.

20 Pilotit: Portaittaisen työhönkuntoutumisen malli Työnetsintä Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinenyhdistys Kakspy ry

21 Kakspy ry työkuntoutumisen jana Ohjautuminen KaaSuhankkeen piiriin: KELA, työhallinto, vakuutusyhtiöt, Kakspy ry:n yksiköt ja mielenterveysalan palveluntuottajat Perus-selvittely: työllistymisen esteet ja työllistymisen mahdollisuudet, työelämän pelisäännöt, koulutustarpeen selvittely, yksilöllisen työkuntoutussuunnitelman teko ja aikataulujen sekä tavoitteiden asettaminen Työkokeilu, työharjoittelu, kuntouttava, Kakspy ry:n vertaistyö, koulutustarpeen selvittely, työkuntoutussuunnitelman tarkastaminen. Siirtyminen avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan. Riittävä tuki siirtymävaiheeseen. Työkokeilu, työharjoittelu, kuntouttava tai palkkatukityö Kakspy ry:n ulkopuolella, tuki työnantajille, koulutustarpeen selvittely, työkuntoutussuunnitelman loppuyhteenveto Työkokeilu, työharjoittelu, kuntouttava Kakspy ry:n yksiköissä koulutustarpeen selvittely, työkuntoutus-suunnitelman tarkastaminen

22 6. TYÖLLISTYMINEN TAI OPISKELU Työllistyminen tai palkkatukityö, opiskelu, riittävä tuki siirtymävaiheeseen Portaittaisen työhönkuntoutumisen malli 5. KAKSPY RY:N ULKOPUOLELLA Työkokeilut, työharjoittelut, kuntouttava ja työhönvalmennus, palkkatukityö, koulutustarpeen selvittely, työkuntoutussuunnitelman loppuyhteenveto, tarvittava tuki työnantajille 4. KAKSPY RY:N YKSIKÖT Työkokeilut, työharjoittelut, kuntouttava ja työhönvalmennus, koulutustarpeen selvittely, työkuntoutussuunnitelman tarkastus Työkokeilut, työharjoittelut, kuntouttava ja työhönvalmennus, koulutustarpeen selvittely, työkuntoutussuunnitelman tarkastus 3. KAKSPY RY:N VERTAISTYÖ Työllistymisen esteet ja mahdollisuudet, työelämän pelisäännöt, koulutustarpeen selvittely, yksilöllinen työkuntoutussuunnitelma, aikataulut ja tavoitteet 2. PERUSSELVITTELYN JAKSO KELA, työhallinto, vakuutusyhtiöt, kunnat, Kakspy ry:n yksiköt ja mielenterveysalan palveluntuottajat 1. OHJAUTUMINEN TYÖHÖNKUNTOUTUKSEN PIIRIIN

23 Portaittaisen työhönkuntoutumisen malli, syksy 2008-vuosi2009 Järjestämispaikkakunta KOTKA Portaittaisen työhönkuntoutumisen malli Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Palvelua toteutetaan syksyn 2008 ja vuoden 2009 välillä. Tavoitteena on luoda portaittaista työkuntoutumisen mallia 5-10 mielenterveyskuntoutujalle kerrallaan. Kohderyhmä Ne mielenterveyskuntoutujat, joiden kohdalla tavoitellaan palaamista avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan sekä seutukunnan yritykset Tavoite Tavoitteena on kehittää mielenterveyskuntoutujien työhönkuntoutumiseen malli, joka tukee kuntoutujaa palaamaan avoimille työmarkkinoille. Samalla malli mahdollistaa työnantajalle tuen, jota hän tarvitsee työllistääkseen mielenterveyskuntoutujan Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Työllistymisen esteiden selvittely ja yksilöllinen, suunnitelmallinen eteneminen kohti työtä tai opiskelua. Työharjoittelut ja kokeilut avoimilla työmarkkinoilla. Ohjausta ja opastusta työnhaussa, sekä tukea ammatilliseen osaamiseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.

24 Menetelmät palvelun toteutuksessa Portaittaisen työhönkuntoutumisen malli Yhteistyö kuntoutujan, lähettävän tahon ja kuntouttavan tahon välillä jo ennen työkuntoutuksesta sopimista. Yksilöllinen lähtötilanteen kartoitus, sekä työkuntoutuksen tavoitteiden kirjaaminen ja arviointi. Työllistymisen esteiden ja mahdollisuuksien selvittely. Yksilöllinen työkuntoutussuunnitelma ja tarvittava tuki sen jokaisessa vaiheessa. Työelämän pelisääntöjen opettelu ja työelämätietouden lisääminen. Työhönkuntoutumisen prosessin yhteinen arvioiminen ja suunnitelmien ja tavoitteiden tarkastaminen. Koulutuspohjan kartoittaminen ja lisäkoulutuksen tarpeiden arvioiminen, sekä tuki koulutukseen hakemisessa. Yritysyhteistyö, eli työhönkuntoutujien työllistymisen mahdollisuuksien parantaminen. Alkuvaiheen työharjoittelu/työkokeilu vertaistoiminnoissa. Työharjoittelut ja kokeilut Kakspy ry:n toimipisteissä, eli kuntoutusta tekevän organisaation sisällä. Työllistyminen, tukityöllistyminen, tai opiskelupaikka työkuntoutusjakson jälkeen kuntouttavan organisaation ulkopuolella. Riittävä työnohjauksellinen tuki ja jälkiseuranta yrityksille, kuntoutujalle oppilaitoksille myös työkuntoutuksen portaiden jälkeen.

25 TULOKSET Pilotin asiakkaat statuksen mukaan Portaittaisen työhönkuntoutumisen malli yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoima-koulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella Vaikuttavuus Alueellinen yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyi. Tietoisuus mielenterveyskuntoutujien työhönpaluusta lisääntyi alueellisesti. Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa tuotti kaksi uutta opiskelupaikkaa työelämään kuntoutujille. Yritysyhteistyö tuotti palkkatukipaikan ja työelämävalmennuspaikkoja työelämään kuntoutujille. Eri osapuolten välinen avoimmuus mielenterveysasioissa lisääntyi. Hyvät käytännöt Portaittaisesti etenevä kuntoutuminen, yksilöllinen ohjaus ja tuki, suunnitelmallisuus sekä suunnitelmien arviointi luovat puitteet työhön kuntoutumisen polulle. Kohderyhmän ongelmat ovat usein moninaisia, kokonaisvaltainen ja ammatillinen tuki on siis tärkeää. Asiakaan sitouttaminen ja vastuuttaminen työhönkuntoutumisen prosessiin on välttämätöntä. Asiakkaan ohjautuminen kuntoutukseen ja jälleenohjautuminen kuntoutuksen jälkeen vaativat tehostettua huomiota. Yritys- sekä viranomaisyhteistyö keskeisessä osassa. Henkilökohtaiset tapaamiset aina parempia kuin puhelin- tai yhteydenotot.

26 Työnetsintä, kevät ja syksy 2009 Järjestämispaikkakunta Kotka-Hamina Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Palvelu toteutetaan kevään ja syksyn 2009 aikana. Tavoitteena on tehdä vierailukäyntejä seudun yritykseen. Kohderyhmä Kotka-Haminan seudun yrittäjät TYÖNETSINTÄ Tavoite Palvelun tavoitteena on kontaktien luominen yrittäjiin ja mahdollisten avoimien työ- tai harjoittelupaikkojen löytäminen. Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Sotek-säätiö ja Kakspy ry toteuttavat pilotin yhdessä. Palvelu toteutetaan käymällä henkilökohtaisesti seudun eri yrityksissä. Vierailukäynnillä esitellään KaaSu-hanketta ja sen tarjoamia palveluita sekä kartoitetaan yrityksen rekrytointitarve. Menetelmät palvelun toteutuksessa Henkilökohtaiset käynnit yrittäjien luona.

27 TYÖNETSINTÄ Työnetsintä-pilotti Yksilön tarve ja kiinnostuksen kohteet Yrittäjien rekrytointitarve Työvoiman kohtaanto-ongelmat Työnetsintä Toimivat, avoimet työmarkkinat

28 Pilotin tulokset TYÖNETSINTÄ TYÖNETSIN TÄ-PILOTTI Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Pilotti käynnistettiin syksyllä 2008 ja toimijat tekivät yhteensä 42 käyntiä eri työnantajien ja viranomaistahojen luokse. Pilotti tuotti tietoa työnantajan toiveista ja odotuksista tuettua työllistämistä kohtaan sekä muutaman sijoituspaikan hankeasiakkaille. Hyvät käytännöt Hyväksi käytännöksi on havaittu suorien kontaktien ottaminen yrittäjiin. Henkilökohtainen käynti yrittäjien luona osoittautui toimivaksi tavaksi esitellä hanketta, tiedottaa eri tukimahdollisuuksista ja samalla kartoittaa yritysten rekrytointitarvetta.

29 Laptuote-säätiö Pilotit: Omapuntari Tehostettu työelämävalmennus Jatkot Luovaa voimaa

30 OMAPUNTARI Etenkin palkkatukityössä Kovan osaamisen lisäksi myös henkilön persoonallisuus, kehittämisen haasteet ja suunnitelmat esille. Hygieniapassi, ATKajokortit, tulityökortti, työturvallisuuskortti, ADR-koulutus jne. ITSEARVIONTI 1-3 arviointia yhdessä ohjaajan kanssa PORTFOLION TEKEMINEN JA PÄIVITTÄMINEN TAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN sosiaalisten taitojen, työnhakutaitojen sekä sopivan alan työtehtävien oppiminen. Avoimet työmarkkinat tai muu asiakkaan tilanteeseen sopiva vaihtoehto Asiakas arvioi kehityksensä verrattuna alkuvaiheeseen: samalla tasolla lisääntynyt - vähentynyt. Valmiiden työnäytteiden lisäksi portfolio voi sisältää henkilön työsuunnitelmat sekä ohjaajan arvioinnin tai pisteytyksen. Vaihtoehtoina ammatilliselle koulutukselle ammattitaidon saavuttaminen pieninä osioina, esimerkiksi näyttöinä työharjoittelussa. IMBA- ja MELBA arviointien hyväksikäyttö tarvittaessa.

31 Esimerkiksi 1. Palkkatukityössä oleville Omapuntari Laptuote-säätiön pilotointimallit Valittavissa kaikille erilaisille asiakasryhmille 2. Työelämävalmennuksessa oleville maahanmuuttajille Tehostettu työelämävalmennus, jossa työhönvalmentaja mukana alusta lähtien, selkokielinen perehdytysmalli. Osaamiskartoitus, yritysvierailut selvitetään mitä osaamista oltava, yrittäjän tietopaketti. Työelämän kielitaito, kielitaidon tarve työssä ja sosiaalisissa tilanteissa työpaikalla. 2 kk kuluessa sijoittuminen yritykseen jossa työllistymismahdollisuus Palkkatukityössä tuki jatkuu, varmistetaan työn jatkuminen lisäkoulutuksella tai uuteen yritykseen siirtymällä 3. Koulutuksista sijoittumatta jääneille Jatkot, työvoimakoulutuksesta suoraan yksilövalmennukseen, jossa jatketaan siitä mihin jäätiin, koska henkilö tunnetaan. Heränneen aktiivisuuden ylläpito ja välitavoitteiden kautta tavoitteisiin Kontaktit yritysmaailmaan ADHD-neuropsyk.arvioinnit 4. Osatyökykyisille, vajaakuntoisille Luovaa voimaa, kokonaisvaltainen työkyvyn edistäminen. Lisäpalvelut työnhakuun, tapakulttuuriin, itsetuntoon, sanattomaan viestintään liittyen.. Perheiden huomioiminen, koulutus-esteet, perehdytysmallit Työkykyä ylläpitävät ja parantavat toiminnot. Ryhmätoiminta, myös liikunta, musiikkiryhmät, taukojumpat, tietoiskut esim. terveys, päihteet, ergonomia Työkummi mukaan koulutuskokeiluun Työhönvalmennuspalvelut Kielitestit (ostop.) VALITTAVISSA LISÄPALVELUNA Lukitestit Imba Melba

32 OMAPUNTARI Pilotointimalli 1 Omapuntari, 2009 Järjestämispaikkakunta Lappeenranta ja ympäristökunnat Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Yksittäiset asiakkaat non-stopina tilaajan kanssa tapauskohtaisesti sopien Kohderyhmä kaikki työhallinnon asiakasryhmät Tavoite sijoittuminen avoimille työmarkkinoille tai muu asiakkaan tilanteeseen sopiva vaihtoehto Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Palkkatukityössä tai muussa työvoimapoliittisessa toimenpiteessä oleva tekee itsearvioinnin jakson alussa ja 2-3 kertaa jakson aikana yhdessä valmentajansa kanssa. Sosiaalisten taitojen, työnhakutaitojen sekä sopivan alan työtehtävien oppiminen. Portfoliota täydennetään koko jakson ajan. Menetelmät palvelun toteutuksessa yksilövalmennus

33 TULOKSET OMAPUNTARI Pilotointimalli 1 Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Osaaminen ja elämänhallinta ovat lisääntyneet. Itsetuntemus on arvioinnin myötä kehittynyt, samoin harjaantuminen omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen. Tällöin työelämään suuntautuminen on tarkentunut. Hyvät käytännöt Itsearviointi ja portfolioiden tekeminen ja päivittäminen sekä ammatillisen osaamisen kartuttaminen. Palkkatukityöhön ja pitkäkestoiseen työelämävalmennukseen lisäohjausta yksilöllisen tarpeen mukaan.

34 TEHOSTETTU TYÖELÄMÄVALMENNUS Pilotointimalli 2 Tehostettu työelämävalmennus, 2009 Järjestämispaikkakunta Lappeenranta ja ympäristökunnat Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Yksittäiset asiakkaat non-stopina tilaajan kanssa tapauskohtaisesti sopien Kohderyhmä maahanmuuttajat Tavoite sijoittuminen avoimille työmarkkinoille Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Työnetsijä mukana jakson alusta lähtien tukemassa yrityksessä sekä harjoittelijaa että työnantajaa. Selkokielinen perehdytysmalli, osaamiskartoitus ja työelämän kielitaito. Menetelmät palvelun toteutuksessa yksilö- ja ryhmävalmennus

35 TULOKSET Pilotin asiakkaat statuksen mukaan TEHOSTETTU TYÖELÄMÄVALMENNUS Pilotointimalli 2 yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus 9 9 Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Vaikuttavuus jäi osalle aika vähäiseksi, koska heidän lähtötasonsa oli luku- ja kirjoitustaidoton. Tällöin pyrittiin vain kielitaidon parantamiseen ja totuttautumiseen suomalaiseen työelämään. Luonteva jatko heille oli kielikoulutus. Kielitaitoisemmat työllistyivät. Hyvät käytännöt Työskentely työparin kanssa helpotti käytännön töissä selviämistä. Joka osastolle tarvitaan selkokieliset perehdyttämismallit.

36 JATKOT Pilotointimalli 3 Jatkot, 2009 Järjestämispaikkakunta Lappeenranta ja ympäristökunnat Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Yksittäiset asiakkaat non-stopina tilaajan kanssa tapauskohtaisesti sopien Kohderyhmä työvoimapoliittisesta koulutuksesta sijoittumatta jääneet Tavoite heränneen aktiivisuuden ylläpito ja sijoittuminen avoimille työmarkkinoille Toteuttamissuunnitelma ja sisältö työhönvalmennuspalvelut ja kontaktit yritysmaailmaan Menetelmät palvelun toteutuksessa yksilövalmennus

37 TULOKSET JATKOT Pilotointimalli 3 Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus 2 2 Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Pilotin vaikuttavuudesta on vaikea sanoa mitään yleistä osallistujien vähyyden takia. Valmentajan yksilöllinen tuki tavoitteiden asettamisessa ja motivoinnissa tärkeä. Hyvät käytännöt Koulutuksen keskeyttäneille tai koulutuksesta sijoittumatta jääneille tarkoitetun pilotin asiakkaiden sijoittumattomuuteen vaikuttavat ongelmat on ratkaistava terveys- ym. selvityksin. Aktiivisuusherätyksen aikaansaaminen välitavoitteiden, motivoinnin ja seurannan avulla. Jaksamisen testaaminen työelämävalmennuksen aikana työaikaa lyhentämällä sopivan keston saavuttamiseksi.

38 LUOVAA VOIMAA Pilotointimalli 4 Luovaa voimaa, 2009 Järjestämispaikkakunta Lappeenranta ja ympäristökunnat Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Yksittäiset asiakkaat non-stopina tilaajan kanssa tapauskohtaisesti sopien Kohderyhmä osatyökykyiset ja vajaakuntoiset Tavoite kokonaisvaltainen työkyvyn edistäminen Toteuttamissuunnitelma ja sisältö työkykyä ylläpitävät ja parantavat toiminnot, kuten liikuntaryhmät, musiikkiryhmät, tietoiskut ja muut tarvittavat lisäpalvelut: valittavissa on esim. IMBA, MELBA ja ADHD -arvioinnit Menetelmät palvelun toteutuksessa yksilö- ja ryhmävalmennus

39 TULOKSET LUOVAA VOIMAA Pilotointimalli 4 Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus 1 1 Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella 1 1 *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Yhden henkilön suuruisen pilottiryhmän työkyky edistyi kokonaisvaltaisesti. Hyvät käytännöt Hyötyliikunta, osallistuminen ja ohjaus.

40 Parik-säätiö Pilotit: Ikaros Tukeva Apollo

41 Asiantuntijan konsultointi kielitaidon arvioinnissa IKAROS Alkukartoitus kielitaidot osaaminen mitä on tehnyt omassa maassa kauanko on asunut Suomessa tai muualla kuin omassa kotimaassa n. 5 maahanmuuttajaa / jakso tavoitteena laatu (eri kulttuuritaustat, kielitaidottomuus) yhteistyö kaupungin maahanmuuttotoimiston ja työhallinnon kanssa tärkeää koulutuspaikkojen varmistamiseksi valmennuksesta paremman kielitaidon ja työelämätaitojen kanssa eteenpäin TYÖHÖNTUTUSTUMISJAKSO 6,5 kk 2,5 kk Kunnossapito-yksikössä ohjattua työskentelyä tutustuminen työpaikkaan (käydään läpi työajat ja yleiset pelisäännöt, työelämätietous) työkulttuurin tuntemus kulttuurierojen ymmärtäminen ja oman kulttuurin arvostaminen opetellaan työvälineitä ja -menetelmiä tehdään töitä suomenkielellä tiimeissä suunnitellaan työllistymis- tai koulutuspolkua ryhmäpäiviä 1 pv / kk 4 kk työskentely eri työpisteissä Parikilla kielikoulutus (2 x 3h / vko) Koulutuspolku Työllistymispolku

42 Ikaros-pilotti, 2009 IKAROS Järjestämispaikkakunta Kouvola Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko n. viisi henkilöä kerrallaan, kesto 6,5 kk. Kohderyhmät Luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat Tavoite tutustuttaa maahanmuuttajat suomalaiseen työkulttuuriin kehittää maahanmuuttajien suomenkielen taitoa parantaa maahanmuuttajien työelämävalmiuksia edistää maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään toimia kotouttamisen tukena tarjota maahanmuuttajille sosiaalisia kontakteja kartoittaa maahanmuuttajan jatkosuunnitelmat ja tukea niiden toteuttamista

43 IKAROS Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Henkilöt ovat työhallinnon asiakkaita ja he tulevat Ikarokseen työelämävalmennukseen tai työharjoittelusuhteeseen työhöntutustumisjakso kestää yhteensä 6,5 kk alkukartoitusjakson aikana kartoitetaan alkuhaastattelulomakkeen avulla henkilön taustoja, edellytyksiä ja mahdollisia jatkosuunnitelmia sekä arvioidaan kielitaitoa asiantuntijan konsultoinnin avulla Jakso alkaa 2,5 kk ohjatulla työnteolla kunnossapito-yksikössä, jossa henkilöt oppivat suomenkielen alkeita ja työhön liittyvää sanastoa toimiessaan osana suomalaista työtiimiä. Työvalmentajat vaihtavat kokemuksia kouluttajan kanssa. Jaksoon sisältyy viikoittaiset ryhmätapaamiset, joissa käydään läpi viikon aikana esille nousseita kysymyksiä ja teemoja. aloitusjakson jälkeen henkilöt siirtyvät työskentelemän muihin Parik-säätiön työpisteisiin 4 kk:si perusteena omat vahvuudet ja toiveet. Tänä aikana he aloittavat varsinaiset suomenkielen opinnot opettajan ohjauksessa (2 aamupäivää viikossa) Parik-säätiön tiloissa. Toimihenkilöille järjestetään monikulttuurisuus-koulutusta. Käytettäväksi toivottavat menetelmät palvelun toteutuksessa Henkilökohtainen suunnittelu; taustalla yhteistyö työvalmentajien, opettajan, te-toimiston ja maahanmuuttotoimiston välillä Yksilöllinen valmennus, oppiminen työnteon ja sosiaalisten kontaktien avulla Varsinaisten suomenkielen opintojen aloittaminen

44 IKAROS TULOKSET Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus 7 7 Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Suomenkielen ja työelämätaitojen toisiaan tukeva oppiminen toteutui erinomaisella tavalla luoden vankan pohjan oppimiselle jatkossa. Pilottia kohtaan osoitettiin paljon kiinnostusta. Toimihenkilöille suunnatut monikulttuurisuus-koulutukset olivat palautteen perusteella onnistuneita, niissä käsiteltiin käytännönläheisiä esimerkkejä monikulttuurisuudesta. Hyvät käytännöt Toimintamalli, jossa yhdistyy työelämävalmennus ja kielikoulutus: käytäntö vahvistaa oppimista ja motivoi, toisaalta opetusta voidaan suunnata käytännössä tarvittaviin asioihin. Toimihenkilöiden samanaikainen koulutus on hyvä toimintatapa. Ryhmän pieni koko ja työvalmentajien jatkuva yhteistyö opettajan kanssa (yhteyshenkilö, palveluohjaaja) mahdollistaa toiminnan. Mahdollisuus myös atk-pohjaiseen opiskeluun.

45 Työhallinnon yht.hlö Tukevatiimin yht.hlö Moniammatillinen arviointi ja työllistymisen tukeminen TUKEVA Asiakas tulee TUKEVA-pilottiin (KaaSu-jakso 2 kk) työkokeilu työharjoittelu AVOIMET TYÖMARKKINAT KOULUTUS työelämävalmennus 1.Kartoitus (tutkimus) pyyntö: Työhallinnossa ei ole varmuutta asiakkaan työkyvystä / -valmiuksista / motivaatiosta. On tehty päätös, että asiakas tarvitsee tukea työllistyäkseen, mutta ei ole varmuutta mitä palvelua. Moniammatillinen asiantuntija-arviointi Asiantuntijatiimi kartoittaa työkykyä, -valmiutta ja motivaatiota. Arviointi tehdään suhteessa työhön eli hakijan toimiessa samanaikaisesti valitussa työpisteessä. Toimenpide + Tukikeino Esim. kuntoutusohjaus yksilövalmennus työhönvalmennus kuntouttava työvalmennus kurssimuotoinen toiminta 3. Loppuarviointi: Kuvaus palvelun toteutuksesta, arviointi, jatkosuunnitelma Tarvittaessa (mikäli osaamisen taso suhteessa avoimiin työmarkkinoihin epäselvä) ehdotetaan ammattitaitokartoituksen tekemistä arvioinnin tueksi (esim. AKK). ryhmämuotoinen toiminta työnetsintä 2. Tiimi esittää tilaajalle arvion ja jatkotoimenpideehdotuksen (mitä tarvittava palvelu / palvelut voisivat olla). Ohjaaminen työmarkkinoiden ulkopuolelle: esim. terveydenhuolto, eläke tms. Imba-Melba-Koulutusta: toimihenkilöt & tilaajat

46 TUKEVA TUKEVA-pilotti, 2009 Järjestämispaikkakunta Kouvola Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko 2-4 henkilöä, kesto 2 kk Kohderyhmät Työ-/koulutuspolun löytämiseen moniammatillista arviointia, tukea ja motivointia tarvitsevat henkilöt Tavoite arvioida moniammatillisesti asiakkaan työkykyisyyttä, työvalmiutta ja motivaatiota parantaa asiakkaan työelämävalmiuksia suunnitella asiakkaalle oma polku yhdessä työhallinnon, asiakkaan ja tiimin kesken toimia työllistymisen/koulutukseen hakeutumisen tukena

47 TUKEVA Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Henkilöt ovat työhallinnon asiakkaita ja he tulevat TUKEVAAN työelämävalmennus- /harjoittelusuhteeseen tai työkokeiluun Kartoitusjakso kestää 2 kk. Sen aikana asiantuntijatiimi tekee työkykyisyys- ja työvalmiuskartoituksen (tarvittaessa ammattitaitokartoitus esim. AKK) ja esittää jatkotoimenpide-ehdotukset / Päätetään yhdessä työhallinnon, asiakkaan ja tiimin kesken miten palvelut toteutetaan Tämän jälkeen seuraa asiakkaan jatkopolku: - avoimille työmarkkinoille / koulutukseen - ohjattua työntekoa Parik-säätiön toimipisteessä asiakkaalle sopivia tukikeinoja (mm. kuntoutusohjaus, yksilövalmennus, työhönvalmennus, kuntouttava jne.) hyödyntäen. Loppuarviointi toimenpidejakson päätyttyä - työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. eläke, terv. huolto) Tavoitteena on asiakkaan siirtyminen avoimille työmarkkinoille tai hakeutuminen koulutukseen Käytettäväksi toivottavat menetelmät palvelun toteutuksessa moniammatillinen asiantuntija-arviointi asiakkaan palvelutarpeesta henkilökohtainen suunnitelma, joka tehdään yhdessä työhallinnon edustajan, asiakkaan ja tiimin kesken asiakkaan yksilöllinen tukeminen työmarkkinavalmiuksien kartoittamiseksi ja parantamiseksi sekä työ- /koulutuspolun löytämiseksi

48 TUKEVA TULOKSET Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Kela *sis. Palkkatukityön Vaikuttavuus Asiakkaiden työvalmiuksien ja palvelutarpeen monialainen arviointi sekä ohjaaminen jatkotoimenpiteisiin onnistui hyvin. Palvelua muokattiin käytäntöön sopivaksi toteutuksen aikana. Koulutukset työkyvyn arviointimenetelmä Imba-Melbasta kehittävät ammattitaitoa. Hyvät käytännöt Toimintamallia hiottiin käytäntöön sopivaksi: päävastuu kahdella valmentajalla, tiimin konsultointi, tiimin säännölliset tapaamiset, yhteydenpito työhallintoon, todelliset resurssitarpeet käytännön toteutuksessa. Asiakkaan kykyjen ja mahdollisuuksien arviointi eläkkeeltä työhönpaluun näkökulmasta.

49 APOLLO -pilotti, 2009 APOLLO Ryhmäpalvelu 1 kk 2 kk 3 kk 6 kk Työelämävalmennus/kuntouttava työt. Vertaistuki Työelämävalmennus + ryhmäpäivät Startti 3 pv Vkot 2-4: 1pvä/vko Vkot 5-8: 0,5pvä/vko Vkot 9-12: 2h/vko Tavoite: tukea ja valmentaa työtöntä henkilöä, jolla on työllistymistä rajoittava ongelma - elämänhallinnassa (päihteiden käyttö taustalla) - työmarkkinoille siirtymisessä Kohderyhmä: Kouvolan työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat, jotka ovat Parik-säätiössä työelämävalmennuksessa/kuntouttavassa työt., kuten - raittiina olleet alkoholistit, repsahtajat jne. Pilottiryhmän koko ja kesto: 6-7 kurssilaista, 3 kk (+ 3 kk harjoittelu jatkona) Elämänhallintavalmennus Toimihenkilöiden koulutus 3 x 0,5 pvä Sisältö: tukiryhmätoimintaa elämänhallinnan ja avoimille työmarkkinoille siirtymisen tukemiseksi, palvelu täydentää työhallinnon toimintaa 3 kk -> arviointi -> optio 3 kk:n jatkolle ja ryhmätoiminnalle Resurssit: elämänhallintavalmentaja (alihankintana) työvalmentajat Parik-säätiössä Seminaari Toimihenkilöiden koulutus (alihankintana): elämänhallinta-koulutuspaketti: toimihenkilöt + Typ:n edustajat/virkailijat tavoitteina yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen (asiakkaan etu tärkein), tiedon jakaminen ja yhteinen kieli

50 APOLLO TULOKSET Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Asiakkaat tunnistivat ongelmansa ja pitivät jokapäiväistä rutiinia tärkeänä. Kuudesta asiakkaasta neljä jatkoi jatkojaksolle ja suoritti sen loppuun, heistä kolmelle suunniteltiin jatko säätiöllä (yhdelle harj.+palkkatukityö). Asiakkaista kahta ohjattiin työhön jakson aikana. Yksi asiakkaista solmi hoitosuhteen a-klinikalle. Luvattomia poissaolojakin esiintyi. Hyvät käytännöt Elha-valmennuksen ja työskentelyn yhdistäminen (0,5 pv+0,5 pv). Asiakasohjauksen vaikeus (oikeaaikaisuus): tuttujen asiakkaiden kanssa parhaat tulokset. Toteuttajatahojen yhteiset asiakashaastattelut ja tiedonvaihto. Vertaistukihenkilöt valmennuksessa. Oma tahto perustana (ei karenssin pelko), jatkojakso elhan päätyttyä ja jatkon suunnittelu senkin jälkeen, ryhmäpäivät. Koulutus yhdessä Typ+työvalmentajat.

51 Sotek-säätiö Pilotit: IIA-coaching Työnetsintä Yksilöllinen kielivalmennus

52 IIA-COACHING IIA-COACHING, Järjestämispaikkakunta Kotka-Hamina Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Arvioitu asiakasmäärä vuodessa noin 20 henkilöä. Palvelunkesto riippuu asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta Kohderyhmä Kotka-Haminan seudun maahanmuuttajat Tavoite Asiakkaiden työllistäminen avoimille työmarkkinoille. Asiakas integroituu suomalaiseen yhteiskuntaan ja saa tarvittavat tiedot suomalaisesta työkulttuurista sekä toimintamalleista. Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Asiakkaan tuen tarve kartoitetaan. Kartoituksen pohjalta asiakkaille tehdään yksilölliset etenemissuunnitelmat, joita lähdetään yhdessä asiakkaiden kanssa toteuttamaan. Menetelmät palvelun toteutuksessa Yksilö- ja työhönvalmennus.

53 IIA-COACHING Alkukartoitus Osaamiskartoitus Etenemis-suunnitelman laatiminen Yksilövalmennuksen toimenpiteet: Yksiövalmentajan arviointi sekä asiakkaan itsearviointi Omat heikkoudet ja vahvuudet Yksilövalmennus-suunnitelman tarkentuminen Työhönvalmennus Työnhaun asiakirjat ATK-taidot Tarvittaessa ryhmätyöhön valmennus Etenemispolut työ/harjoittelupaikka/ koulutus Työkokemusten käsittelyä /reflektointia yksin tai ryhmässä Avoimet työmarkkinat

54 Pilotin tulokset IIA-COACHING Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus IIA-coaching pilottiin osallistui 32 asiakasta, joista 44% työllistyi. Pilotti auttoi asiakkaita paikantamaan omia vahvuuksiaan, osaamisen tasoaan ja mahdollisia osaamisessa havaittavia kehittämisen kohteitaan, joiden pohjalta asiakkaalle etsittiin oma paikka työmarkkinoilta tai koulutuksesta. Hyvät käytännöt Henkilökohtainen tuki, ohjaus ja neuvonta ovat osoittaneet hyväksi käytänteeksi maahanmuuttaja kohderyhmän parissa työskenneltäessä. KaaSu-hankkeen aikana on huomattu, että harjoittelu-, työ- tai koulutuspaikan tavoittelun lisäksi muut suomalaisen yhteiskunnan ja elämän toiminnot ja niiden ymmärtäminen ovat maahanmuuttajille toisinaan haastavia. Henkilökohtainen palvelu mahdollistaa luottamuksellisen suhteen syntymisen. Tällainen valmennussuhde auttaa joskus jopa henkilökohtaisesti vaikeiden asioiden ratkomisessa, jotka voivat olla esteenä esimerkiksi työllistymiselle. Valmennuskerroilla asiakkailla on ollut mahdollisuus turvallisessa ympäristössä keskustella, selvittää ja harjoitella itselle vaikeita tai vieraalta tuntuvia asioita. Tämä on vahvistanut myös asiakkaiden kokemusta suomen kielellä selviämisestä.

55 TYÖNETSINTÄ Työnetsintä, kevät ja syksy 2009 Järjestämispaikkakunta Kotka-Hamina Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Palvelu toteutetaan kevään ja syksyn 2009 aikana. Tavoitteena on tehdä vierailukäyntejä seudun yritykseen. Kohderyhmä Kotka-Haminan seudun yrittäjät Tavoite Palvelun tavoitteena on kontaktien luominen yrittäjiin ja mahdollisten avoimien työ- tai harjoittelupaikkojen löytäminen. Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Sotek-säätiö ja Kakspy ry toteuttavat pilotin yhdessä. Palvelu toteutetaan käymällä henkilökohtaisesti seudun eri yrityksissä. Vierailukäynnillä esitellään KaaSu-hanketta ja sen tarjoamia palveluita sekä kartoitetaan yrityksen rekrytointitarve. Menetelmät palvelun toteutuksessa Henkilökohtaiset käynnit yrittäjien luona.

56 TYÖNETSINTÄ Työnetsintä-pilotti Yksilön tarve ja kiinnostuksen kohteet Yrittäjien rekrytointitarve Työvoiman kohtaanto-ongelmat Työnetsintä Toimivat, avoimet työmarkkinat

57 Pilotin tulokset TYÖNETSINTÄ TYÖNETSIN TÄ-PILOTTI Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Pilotti käynnistettiin syksyllä 2008 ja toimijat tekivät yhteensä 42 käyntiä eri työnantajien ja viranomaistahojen luokse. Pilotti tuotti tietoa työnantajan toiveista ja odotuksista tuettua työllistämistä kohtaan sekä muutaman sijoituspaikan hankeasiakkaille. Hyvät käytännöt Hyväksi käytännöksi on havaittu suorien kontaktien ottaminen yrittäjiin. Henkilökohtainen käynti yrittäjien luona osoittautui toimivaksi tavaksi esitellä hanketta, tiedottaa eri tukimahdollisuuksista ja samalla kartoittaa yritysten rekrytointitarvetta.

58 YKSILÖLLINEN Yksilöllinen kielivalmennus, kevät 2009 Järjestämispaikkakunta Kotka Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Palvelun kesto on kolme kuukautta. Toteutetaan keväällä Palvelua tarjotaan neljälle asiakkaalle. Kohderyhmä Sotek-säätiöllä palkkatuetussa työssä olevat työntekijät Tavoite Asiakkaan suomenkielen taidon vahvistaminen, ja sitä kautta työelämä-valmiuksien kehittäminen. Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Asiakkaan suomenkielen taito kartoitetaan, jonka jälkeen hänelle tarjotaan yksilöllistä ja työelämälähtöistä kielivalmennusta. Yksilöllisen kielivalmennuksen ohella kulkee ryhmämuotoinen kielivalmennus. Palvelu ostetaan Etelä- Kymenlaakson ammattiopistolta. Menetelmät palvelun toteutuksessa Yksilö- ja ryhmäkielivalmennus. KIELIVALMENNUS

59 YKSILÖLLINEN KIELIVALMENNUS PALKKATUETTU TYÖ SOTEK-SÄÄTIÖSSÄ (suomalaiseen työelämään integroituminen ja oman ammatillisen osaamisen vahvistaminen Asiakkaan kielitaidon kartoitus Yksilökielivalmennus Ryhmäkielivalmennus Työelämävalmiuksien kehittyminen AVOIMET TYÖMARKKINAT

60 Pilotin tulokset YKSILÖLLINEN KIELIVALMENNUS Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Yli 80% yksilölliseen kielivalmennukseen osallistuneista henkilöistä sai jatkokoulutuspaikan. Luokkaopetukseen verrattuna tämä täsmäopetus näytti tuottavan tuloksia paljon vähemmällä tuntimäärällä. Nekin valmennettavat, jotka saivat eniten opetusta, saivat sitä vähemmän kuin yhden viikon tuntimäärän (= 35 tuntia) suomen kielen kurssilla. Tällainen opetusmuoto toimii hyvin varsinkin sellaisten maahanmuuttajien kohdalla, joiden pääsy ammatilliseen koulutukseen on vaikeaa esim. heikohkon luku- ja kirjoitustaidon tai hitaasti kehittyneen suomen kielen suullisen taidon takia. Hyvät käytännöt Kielivalmennuksen tarjoaminen luokkahuoneen ulkopuolella, autenttisessa työympäristössä osoittautui tehokkaaksi tavaksi oppia arki- tai työkieltä. Vähäinenkin suomen kielen taito aktivoituu helpommin autenttisessa työympäristössä kun kieli voidaan yhdistää toimintaan.

61 TyönVuoksi ry Pilotit: Räätäli Maahanmuuttajien kummit Heureka

62 RÄÄTÄLI Yritys tarvitsee työntekijän, jolla on erityisosaamista TyönVuoksi ry kartoittaa potentiaalisen palkkatukikelpoisen n yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa Työnhakijan haastattelu TyönVuoksessa Työnhakijan ja työnantajan tapaaminen, jossa mukana myös projektityöntekijä Työntekijän ja käyttäjäyrityksen tukeminen työsuhteen aikana tavoitteena työsuhteen jatko palkkatuen päätyttyä. Edelleensijoitussopimus käyttäjäyrityksen ja TyönVuoksi ry:n kesken Työntekijää perehdytetään TyönVuoksella ja mahdolliset lisäkoulutukset hoidetaan Aktivan toimesta. Kartoitetaan työnantajan kanssa työntekijän perehdyttämis- sekä kouluttautumistarpeet.

63 RÄÄTÄLI Työpaikka syntyy aina tarpeesta RÄÄTÄLI-pilotti, kevät 2009 Järjestämispaikkakunta Imatra Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Ryhmäkoko 5 henkilöä Kohderyhmä Työttömät t, joilla on korkein palkkatukioikeus Tavoite Tavoitteena on selvittää yritysmaailma todelliset tarpeet ja työllistää työntekijöitä asiakkaan kannalta mahdollisimman sopiviin kohteisiin. Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Selvitetään yhdessä yritysten kanssa mahdolliset työvoimatarpeet. Mikäli yrityksellä on mahdollisuus työllistää palkkatukikelpoinen työntekijä hänet profiloidaan mahdollisimman tarkasti. Tällä tavoin pystytään etsimään ko tehtävään mahdollisimman hyvin sopiva työntekijä. Yhteys työhallintoon, Työ- ja elinkeinotoimistoon ja Työvoiman palvelukeskukseen, tarkoituksena löytää tehtävään yrityksen kriteerit täyttävä henkilö. Henkilö haastatellaan TyönVuoksen toimesta ja mikäli henkilö vaikuttaa tehtävään sopivalta hänelle sovitaan haastatteluajankohta yrityksen edustajan kanssa.

64 RÄÄTÄLI Kartoitus yrityksen kanssa työntekijän perehdyttämisestä sekä lisäkouluttautumisesta tehtävää työtä varten. Perehdyttämisjakso TyönVuoksella ja lisäkoulutus Aktivan toimesta. Edelleensijoitus yritykseen. TyönVuoksen tuki työntekijälle ja työnantajalle koko työllistämisprosessin ajan. Menetelmät palvelun toteutuksessa Yksilö- ja ryhmävalmennus

65 RÄÄTÄLI TULOKSET Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Työntekijöiden vahvuudet sekä työnantajien tarpeet kartoitetaan. Nämä oikein kohdentamalla työntekijät ohjautuvat heille parhaiten sopiviin työpaikat. Työnantajien tietoisuus palkkatukityöllistämisestä lisääntyy. Hyvät käytännöt Työntekijöiden vahvuudet sekä työnantajien tarpeet kartoitetaan mahdollisimman tarkasti. Työntekijöitä lähetetään työhaastatteluun yksi kerrallaan, näin annetaan heille todellinen onnistumisen mahdollisuus ilman kilpailun pelkoa. Jos ko työntekijä ei ole sopiva tehtävään haastatellaan seuraava.

66 Maahanmuuttajien kummit Yhteistyö Imitsin kanssa Nimitetään työntekijälle kummiyritys Työntekijän tsemppausjakso 1 vko Työntekijä valmentautuu TyönVuoksessa Perehdytys kummiyrityksessä TyönVuoksen asiakaslähtöinen tuki sekä työntekijälle että kummiyritykselle Joustava tarpeidenmukainen yhteistoimintamalli Edelleensijoitussopimus kummiyrityksen ja TyönVuoksi ry:n kanssa Kummiyritykselle valmis täsmäopastettu työntekijä tuen päättymisen jälkeen Asiakkaan tukeminen työelämässä TyönVuoksen toimesta kummiyritysten tarpeet huomioiden

67 Maahanmuuttajien kummit, kevät 2009 Järjestämispaikkakunta Imatra Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Ryhmäkoko 5 henkilöä Kohderyhmä Työttömät maahanmuuttaja-t, joilla on palkkatukioikeus Maahanmuuttajien kummit Tavoite Kummiyritysmalli, ns. yhteiskuntavastuu, esimerkillinen toiminta. Parhaat mahdolliset toimintamallit työllistettävien työntekijöiden ja elinkeinoelämän välille TyönVuoksi ry:n tarjoaman asiakaslähtöisen tuen avulla. Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Nimetään enintään viisi maahanmuuttaja yhteistyössä Imatran työvoimatoimiston kassa. Tämän jälkeen hankitaan jokaiselle lle yhteistyöyritys, jota kutsumme kummiyritykseksi. Työnhakijat kiinnittyvät pilottihankkeeseen työharjoittelun tai työelämävalmennuksen statuksella, jonka aikana heille järjestetään viikon kestävä tsemppaus-jakso. Tämän jakson aikana kartoitetaan n työllistymisen esteet ja valmistellaan häntä työelämän vaatimuksiin teemalla Työelämän haasteet ja niihin vastaaminen. Tässä vaiheessa otetaan huomioon myös kummiyrityksen perehdytystarpeet.

68 Maahanmuuttajien kummit Seuraavaksi asiakas aloittaa työskentelyn työharjoittelun tai työelämävalmennuksen TyönVuoksen toimipisteessä, jonka aikana hän perehtyy työelämään kummiyrityksessään kaksi osapäivää viikossa kuukauden ajan. Työn Vuoksi on mukana asiakaslähtöisesti tukemassa yhteistoimintaa. Perehdytysjakson jälkeen TyönVuoksi edelleensijoittaa työntekijän kummiyritykseen. TyönVuoksen tuki sekä työntekijälle että kummiyritykselle. Tavoitteena työsuhteen jatko myös palkkatuen päätyttyä. Työntekijän suomenkielen taitoa tuetaan kielikoulutuksella sekä arkikieltä että kummiyrityksen erityissanastoa. Lisäksi tarjotaan työntekijälle mahdollisuus työelämässä tarvittavien korttien ja passien suorittamiseen, esim. tulityökortti ja hygieniapassi. Menetelmät palvelun toteutuksessa Yksilö- ja ryhmävalmennus

69 TULOKSET Maahanmuuttajien kummit Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus 2 2 Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Maahanmuuttajien työllistäminen palkkatuella osoittautui hankalaksi, koska esim. kaupanalan työnantajat käyttävät ulkomaista työvoimaa palkatessaan pääasiassa harjoittelijoita. Yrityksien ns. yhteiskuntavastuu pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä. Hyvät käytännöt Suomen arkikielen opiskelun tukevoittaminen, kummiyrityksen sanaston opettelu ja tulevassa työntekopaikassa harjoitteleminen.

70 Valitaan työhallinnon kanssa yhteistyössä kuty:n statuksella TyönVuokseen kiinnittynyt asiakas, jolla on käytettävissään tev ja palkkatukea Pidetään kolmikantaneuvottelu, johon osallistuvat asiakas, työvoimahallinnon edustaja sekä TV:n projektityöntekijä Informoidaan asiakasta pilotin tarkoituksesta ja toimintatavoista Asiakas kiinnittyy KaaSuun tev:lla Kartoitetaan asiakkaan todelliset tukitarpeet, jotta hän pääsisi elämässään eteenpäin Luodaan asiakastarpeiden mukainen palvelukokonaisuus yhteistyössä asiakkaan kanssa Asiakas työstää itse case-tarinansa HEUREKA Omasta elämästään vastaaminen ja työllistyminen avoimille työmarkkinoille Asiakas pääsee itse vaikuttamaan häntä koskeviin toimenpiteisiin parempi sitoutuminen

71 HEUREKA-pilotti, kevät 2009 Järjestämispaikkakunta Imatra Arvioitu palvelun määrä ja kesto/vuosi sekä ryhmäkoko Ryhmäkoko 3 henkilöä Kohderyhmä Työttömät kuntouttavan työtoiminnan statuksella TyönVuokseen kiinnittyneet asiakkaat, joilla on käytettävissään tev ja palkkatukioikeus HEUREKA Tavoite Tavoitteena saada asiakkailta konkreettista tietoa siitä, minkälaiset tukitoimenpiteet auttaisivat heitä elämässään eteenpäin, jotta he voisivat jonain päivänä vastata itse elämästään ja työllistyä avoimille työmarkkinoille Toteuttamissuunnitelma ja sisältö Kolmikantaneuvottelu; asiakas, työvoimaviranomainen sekä TyönVuoksen yksilövalmentaja. Asiakas kiinnittyy projektiin tev-statuksella. Projektityöntekijä kartoittaa asiakkaan palvelutarpeita ja muodostaa asiakkaan kanssa yhteistyössä juuri ko asiakkaalle muokatun palvelukokonaisuuden. Kokonaisuus sisältää aina työllistymisen esteet -kartoituksen sekä työnhakuvalmiuksien tukevoittamisen. Palvelutarjotin muotoutuu asiakkaan tarpeiden mukaan se voi sisältää myös ohjausta eri tukipalveluiden piiriin. Tarkoituksena on tukea asiakasta ottamaan enemmän vastuuta omasta elämästään, ratkaisemaan elämäänsä hankaloittavat ongelmat jo ennen tuettuun työhön siirtymistä.

72 HEUREKA Asiakas kirjoittaa itse oman case-tarinansa, jonka tarkoituksena on avata, miten olemassa olevaan tilanteeseen on tultu. Kun asiakas itse tuntee, että on valmis siirtymään tuettuun työhön projektityöntekijä sijoittaa asiakkaan hänen toiveiden ja kykyjen mukaista työyksikköön TyönVuoksessa. Menetelmät palvelun toteutuksessa Yksilö- ja ryhmävalmennus

73 TULOKSET HEUREKA Pilotin asiakkaat statuksen mukaan yhteensä Työsuhde Oppisopimus Työkokeilu harjoittelu/ kuntouttava Työtön Työtoiminta Kela Työvoimakoulutus 8 8 Asiakkaiden työmarkkina-asema hankkeen jälkeen Yhteensä avoimilla muualla* Oppisopimus Työkokeilu Harjoittelu/ Kuntouttava Työtoiminta Koulutus Työtön Työelämän ulkopuolella *sis. palkkatukityön Vaikuttavuus Ennen tukityöhön siirtymistä yksilöllinen palveluohjaus esim. velkajärjestelyt, selkiyttää jatkopolkua. Hyvät käytännöt Asiakkaiden rohkaiseminen pitämään itse huolta omista asioista ja tuomaan omia mielipiteitään esille. vertaisryhmäkeskustelujen tärkeyden korostaminen.

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS 6.10.2015 Tanja Raappana Eduro-säätiö Toiminnan ohjaus Työ- ja toimintakyvynarvionninp alvelut Kuntoutuksen palvelut Osaamisen vahvistamisen

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen tunnistaminen mahdollisuus ja haaste Reitti ammattiin hanke, vuodesta 2010 1.10.2017 Reitti ammattiin palvelu Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi Hämeenlinnan

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio.

Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio. Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio. Toimintalinjat kuntoutumisen toimintalinja työelämävalmiuksien toimintalinja oppimisen toimintalinja työllistymisen toimintalinja Tukipalvelut palveluohjaus

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan Terveysosasto/Kuntoutusryhmä Suunnittelija Marjaana Pajunen 7.5.2013 Työhönkuntoutumisen palveluverkoston työpaja Miksi Kela järjestää

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 25.9.2013 Työpaja Työpajoilla tuetaan nuoren elämänhallintaa sekä järjestetään työkokeiluja Työpajojen tavoitteena on ehkäistä nuorten

Lisätiedot

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite:

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: on parantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kiinnittymistä ja pääsemistä koulutukseen, kehittää elämänhallinnan taitojaan ja saamaan työelämäkokemuksia

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

TE-palvelut muutoksessa. 6.3.2014 Maaret Rantolahti

TE-palvelut muutoksessa. 6.3.2014 Maaret Rantolahti TE-palvelut muutoksessa 1 Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkaille. Tämän vuoden alusta lähtien TE-toimiston

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus PL 13, 14201 Turenki puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi 1 Urasuuntapalvelut mitä

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa Pohjolainen Heli

Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa Pohjolainen Heli Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa 1 24.3.2017 Pohjolainen Heli Taustaa Asiakkaille tulee järjestää määräaikaishaastattelu kun yhdenjaksoinen työttömyys on jatkunut kolme

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari Helsinki 27.5.2009 CP-vammaisten nuorten ammatillisten suunnitelmien haasteet ja mahdollisuudet projektityöntekijä, psykologi Aino Ahonen Invalidiliiton Jyväskylän

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja Sosiaaliviraston vammaistyössä tuettua työtä järjestetään Tuetun työllistymisen

Lisätiedot

Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2)

Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2) Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Suunnitelman laatiminen aloitetaan

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala Pasi Ollikainen 28.3.2017 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Osaamiskartoituksia vuonna 2016 Rakentaminen, pintakäsittely ja LVI Hoito- ja hoiva-ala

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Susanna Kosonen Projektipäällikkö Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-hanke Keuda Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso OPPISOPIMUS Ennakkojaksolta valmiuksia

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

OHJAAVA TYÖHÖNVALMENNUSPALVELU

OHJAAVA TYÖHÖNVALMENNUSPALVELU #ohjatentyöhön OHJAAVA TYÖHÖNVALMENNUSPALVELU Toteutus, tulokset ja tuotokset Tiina Myllymäki Projektivastaava / työhönvalmentaja 3kk -Ohjaava työhönvalmennuspalvelu -projekti Päätösseminaari 30.3.2017,

Lisätiedot

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Kyvyt käyttöön seminaari 13.10.2015 Mirja Willberg, Parik säätiö 1 Pelkkä työvalmennus ei riitä? Hallituksen kärkihankkeita STM Toimenpide 1.

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna 1 TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna Työpajaa on suunniteltu Kuntakokeilun, aikuissosiaalityön sekä vammaispalvelujen yhteistyönä palvelemaan vammais- ja työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot