Keuruun kaupunki, työllisyyspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keuruun kaupunki, työllisyyspalvelut"

Transkriptio

1 Raportti 2014 Keuruun kaupunki, työllisyyspalvelut

2 1

3 2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen perustiedot Työntekijät Ohjausryhmä Keuruun Työkanava -hankkeen tavoitteet ja toiminta Vuosi Työllistäminen ja työllistämistä edistävät toimenpiteet Työnsuunnittelija työllistymisen edistäjänä Työnsuunnittelija palveluohjauksen kehittäjänä Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ohjaus Työnsuunnittelijan ja asiakkaan välinen yhteistyö Asiakkaan siirtyminen ja siirtäminen toiselle asiantuntijalle Urasuunnittelijan työ Perusterveydenhuollon palvelut käyttöön Kuntouttava työtoiminta nähtävä kuntoutumisena tavoitteet ja suunta johonkin Alkupalvelut-malli Työelämäyhteistyö Yrityskoordinaattori työelämäyhteistyön toteuttajana Edelleenohjaus Kuntalisä Yritysten ja asiakkaiden kohtaanto Arviointilomakkeisto Tuntiseurantalomake, tilauskannan vastaanoton varmistaminen sekä toimintakeskuksen töihin osallistuvien läsnäolokirjaukset Verkostoyhteistyö Velkaneuvonta Välityömarkkinatoimijat Koulutus Koulutuskoordinaattorin työ kiteytetysti Oppimisympäristön tunnistaminen TOPPIS- mallinnus Verkostoyhteistyö osaamisen kehittämisen kulmakiviä Hankkeen hallinto Projektipäällikkö Hankkeen arviointi... 21

4 3 1. Hankkeen perustiedot Keuruun Työkanava-hanke: postiosoite: Multiantie 5 käyntiosoite: Multiantie 7, Keuruu Raportointiajanjakso: Keuruun Työkanava -hanke sijoittuu Keuruun kaupungin organisaatiossa työllisyyspalveluiden tulosyksikön alle Keuruun kaupungin perusturvapalveluihin. Työllisyyspalvelut tulosyksikköön kuuluu työllisyyspäällikkö, palveluohjaaja ja -sihteeri. Toimintakeskus Navikassa on toiminnanohjaaja ja viisi ohjaajaa, Keuruun Työkanava- hankkeessa 5 työntekijää ja Nuorten Navikka -hankkeessa 2. Työllisyyspalvelujen kokonaisvahvuus on näin ollen 16 henkilöä. Työntekijät Projektipäällikkö Kati Somppi Sosionomi AMK Koulutuskoordinaattori Kirsi Eskelinen Tradenomi AMK, NTM Urasuunnittelija Terttu Kananen Psykologi, opettaja (PsM, FM) Työnsuunnittelija Kirsi Saarelainen Kuntoutuksen ohjaaja AMK Yrityskoordinaattori Vesa Perätalo Restonomi AMK Tiimi muodostuu eri alojen asiantuntijoista. Monialainen osaaminen kerryttää osaamispääomaa asiakkuuksien hoidossa sekä rakenteellisessa toimintakulttuurin kehittämisessä. Kukin hankkeen työntekijä on monialaisen yhteistyön osaaja. Toimitilat: Multiantie Ohjausryhmä Keuruun Työkanava -hankkeen toiminnan etenemistä ohjaa ja valvoo perusturvalautakunnan nimeämä ohjausryhmä. Ohjausryhmän edustajat ovat Keuruun kaupunginhallituksesta, perusturvalautakunnasta, perusturvapalveluista, sivistyslautakunnasta ja työllisyyspalveluista, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimistosta, Kelan Keski-Suomen vakuutuspiiristä, Jyväskylän aikuisopistosta, Keski-Suomen Seututerveyskeskuksesta sekä Keuruun yrittäjät ry:stä. Ohjausryhmän tapaamisia vuonna 2014 tapaamisia kertyy yhteensä 4.

5 4 2. Keuruun Työkanava -hankkeen tavoitteet ja toiminta 2014 Hankehakemuksessa 2012 hankkeen ydintavoite oli Keuruun kaupungin näkökulmasta kuvattu seuraavasti: Keuruun Työkanava-hankkeen tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja rakentaa Keuruun kaupungin työllisyyspalvelut tulosalueelle kattavampi ja suorituskykyisempi työllisyydenhoidon rakenne. Hankkeeseen lähdetään liikkeelle asiakastyön ja työllistymistä edistävien rakenteiden kartoituksen ja uudistamisen kautta Lisäksi valtakunnallisesti työllisyydenhoidon kuntakokeilujen yhteisenä tavoitteena on löytää ja kehittää ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon sekä jäsentää valtion ja kuntien välistä vastuunjakoa työllisyydenhoidon kysymyksissä Vuosi 2014 Keuruun Työkanava on hanke, joka toimii reilun asukkaan itsenäisessä kunnassa ja pyrkii löytämään paikallisesti toimivia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Hankkeen alkaessa Keuruun työttömyysprosentti oli marraskuussa ,7 % ja elokuussa ,2 % - toimintaympäristön haastavuus vuonna 2014 on jatkunut edellisen vuoden tapaan. Vuosi 2014 ollut edellisvuoteen nähden toiminnallisempi aikakausi. Työtä on jatkettu tilanteessa, jossa Suomi kuntineen jatkaa taloudellisessa taantumassa sekä voimakkaiden rakennemuutosten keskellä. Pitkäaikaistyöttömyyden erityiskysymykset, Sote-uudistus, TE - hallinnon uudistus, Keuruun TE-toimipisteen lakkautus helmikuussa 2014, kuntaliitosselvitykset (maakunnan vaihto?), nuorisotakuu ja koulutuksen rakenteellinen kehittäminen sekä moniammatillisen yhteispalvelun tulevat muutokset ovat olleet teemoja, jotka ovat sävyttäneet kaikkea hankkeessa tehtyä työtä hankevuonna Keski-Suomen TE-toimiston kolmannen palvelulinjan kanssa tehty työ näkyy aktivointisuunnitelmien teon vilkastumisena ja asiakkaiden saapumisena ajanvarauksille (selvityspyyntö, mikäli ei saavu varatulle ajalle). Kevennettyjen aktivointisuunnitelmien määrä on vähentynyt, sillä perinteinen kolmikantainen aktivointisuunnitelmien (asiakas, kunta, TE-toimisto) teko on lisääntynyt. Etäpalveluyhteys Keski-Suomen TE-toimistoon on käytössä 2 krt/vkossa, tarvittaessa useamminkin. Molemmat aktivointisuunnitelmamallit tukevat toisiaan. Vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden henkilöiden tavoittaminen hankkeen asiakkaiksi on ollut suuri haaste koko hankkeen olemassaoloajan. Hanke ei ole saanut tietoonsa yhdenjaksoisesti vuoden työttömänä olleita (ei ohjausta esim. TE-toimistolta). Edellä mainittu kohderyhmä on ohjautunut hankkeeseemme omaehtoisesti, mutta vähäisessä määrin. Hallituksen esitys työmarkkinatukiuudistuksesta annetaan budjettilakina 2014, ja uudistus tulee voimaan Tämä uudistus tuo tullessaan radikaalin muutoksen kuntatalouteen. Asiakasprosessit ja polut ovat pitkiä, ja kuntien tuleva taloudellinen haaste on kova. Työllisyyspalvelut toimii yksikkönä molempien haasteiden äärellä. Lyhyen tähtäimen talouslaskelmat eivät auta, nyt tarvitaan kauaskantoisempaa ajattelua. Tulevan työmarkkinatukimuutoksen myötä työllisyyspalvelut saa tietoonsa 300 päivää työmarkkinatukea saaneet Kelan listan kautta.

6 5 Passiivityöttömyyteen puuttuminen varhentuu, ja pitkäaikaistyöttömyyden haasteisiin kyetään työllisyyspalveluissa tarttumaan entistä aiemmin. Keuruun Työkanava on tehnyt koko hankkeen ajan tiivistä yhteistyötä Keuruun kaupungin työllisyyspalvelut tulosyksikön kanssa. Hankkeen sijoittuminen jo olemassa olevaan työllisyyspalvelu-yksikköön on osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi kehittää työllistämistoimintaa. Kaikki hankkeen hyväksi todetut menetelmät on suunniteltu alusta alkaen toimimaan jatkossakin osana työllisyyspalveluiden toimintoja. Integrointi näkyy vuoden 2014 tehdyissä kehitysaskelissa vahvana. Vaihtoehtoja on puntaroitu kestävän kehityksen mukaisesti. Benchmarking-vierailu Rovaniemen ja Kemin kuntakokeillussa toukokuussa 2014 antoi uutta puhtia saada yhteistyö julkisen terveydenhuoltosektorin kanssa toimimaan. Loppuvuotta 2014 onkin teemoittanut alkupalvelut-mallin (ks. kohta Alkupalvelut-malli) käyttöönotto. Yhteistyö Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen Keuruun terveysaseman lääkäreiden kanssa alkoi heinäkuussa Toiminta kehittyy asiakaskäyntien ja kokemusten perusteella. Toimintatapamallinnus jatkuu vuonna 2015.

7 6 3. Työllistäminen ja työllistämistä edistävät toimenpiteet Työllistämistä edistävät TE-palveluiden tarjoamat toimenpiteet, työkokeilu ja palkkatukityöllistäminen, ovat Keuruulla aktiivisessa käytössä. Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa työllisyyspalveluiden palveluohjaaja ja kaupungilla on kuntouttavan työtoiminnan keskuksena Navikka-toimintakeskus. Navikassa on keskitetysti erityishuoltolain- ja sosiaalihuoltolain mukainen työllistäminen, kuntouttava työtoiminta sekä nuorten työpaja. Palkkatukityöllistäminen kaupungin eri kohteissa tarjoaa työllistymistä vuonna palkkatukipaikan kautta 80 eri henkilölle. Palkkatukityöllistämisen periaatteet on vahvistettu Keuruun perusturvalautakunnassa vuonna 2010, ja työtä tarjotaan lähtökohtaisesti heikommassa työllistymisasemassa oleville henkilölle esim. kuntouttavan työtoiminnan jatkumona. Edelleenohjauksen (palkkatuetussa työssä olevan sijoittaminen toisen työnantajan palvelukseen) avulla polutusajattelu on toteutunut tavoitteiden mukaisesti vuonna Vuoden 2015 palkkatukeen tulevat muutokset vaikuttavat siten, että Keuruun kaupungin palkkatukipaikat tulevat vähenemään. Yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa perusturvalautakunnalle jätettiin esitys palkkauksen lisänä tulevasta kuntalisästä. Ensimmäisen hankevuoden tavoin työnsuunnittelija ja urasuunnittelija ovat jakaneet työllistämisen teeman. Työnsuunnittelija tapaa lähestulkoon kaikki hankkeen asiakkaat ja suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä tälle parhaiten soveltuvaa polkua kohti avoimia työmarkkinoita. Urasuunnittelija puolestaan kartoittaa työllistymiseen liittyviä esteitä ja voimavaratekijöitä sekä on vuonna 2014 keskittynyt myös alkupalvelut mallin luomiseen Työnsuunnittelija työllistymisen edistäjänä Työnsuunnittelijan työlle asetetut tavoitteet 2014 Kartoittaa kohderyhmän asiakkaat yhdessä palveluohjaajan kanssa Laatia asiakkaan kanssa tavoitteita ja osatavoitteita sekä tehdä arviointia Tehdä asiakaslähtöistä ohjausta eteenpäin muille asiantuntijoille ja palveluiden piiriin. Rakentaa yhteistyössä TE-toimiston kanssa toimiva aktivointisuunnitelman malli Työnsuunnittelija palveluohjauksen kehittäjänä Asiakkuudet ohjautuivat vuonna 2014 KELA:n listan lisäksi pääosin TE-toimiston ja kaupungin sosiaalitoimen kautta. 500 pv työttömänä olleet työmarkkinatukea saavat jaettiin yhteistyössä kaupungin työllisyyspalveluiden palveluohjaajan kanssa. Työnsuunnittelija jatkoi alkuvuoden TILTU:n ja VATjärjestelmän käyttöä, mutta varhain keväällä hanke teki ehdotuksen VAT-järjestelmän käytön lopettamista. VAT-järjestelmä poistuu käytöstä kokonaisuudessaan kuluvan vuoden lopussa. Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarin (kuntaliiton pilottikokeilu) käyttö aloitettiin hankkeessa vuoden alusta. Mittaristo osoittautui hyväksi arviointivälineeksi palvelujen tarpeen mittarina. Mittaristo tulee esittämään graafisesti asiakkaan kehitystarpeen ja etenemän. Alkusyksystä hankkeen työnsuunnittelija sekä työllisyyspalveluiden palveluohjaaja otti työvälineekseen alkupalvelut-mallin lomakkeistoineen. Urasuunnittelijan ja työnsuunnittelijan yhteistyössä kehitetty malli on siirretty jo osittain sosiaalitoimen sekä välityömarkkinatoimijoiden käyttöön.

8 Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ohjaus Vuoden 2014 hanke on hankkinut koulutusta ohjaamisen kehittämiseen Bovallius-oppilaitokselta (ks. liite 3). Keuruun kaupungin Navikka toimintakeskuksessa järjestetään ja ohjataan kuntouttavaa työtoimintaa. Tavoitteena oli, että työnsuunnittelija kohtaa asiakkaita vuonna 2014 enemmän toimintakeskuksessa. Alkupalvelut-mallin myötä työnsuunnittelija jalkautui Navikkaan tekemään väliarviointeja ja jatkosuunnittelmia. Navikan toimintakeskus ohjaajineen on ottanut hyvin vastaan alkupalvelut-mallin ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät väliarviointikaavakkeet. Yksilöllinen ja yhteisöllinen tuki auttaa työtöntä asiakasta kokemaan kuntouttavassa työtoiminnassa osaamisen kokemuksia. Navikkaan kuty-ohjattavien valintakriteeristö korostuu, koska kyseessä on integroitu työpaja, jossa on kuntouttavan työtoiminnan lisäksi myös kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta sekä SHL:n 27 d ja e :n mukainen työ ja työtoiminta ja nuorten pajatoiminnot Työnsuunnittelijan ja asiakkaan välinen yhteistyö Tavoitteena asiakkuuksissa työnsuunnittelijalla on saavuttaa mahdollisimman pian tilanne, jossa asiakas kykenee itseohjautuvuuteen ja saavuttaa elämäntilanteen, jossa luottaa omaan toimintaansa ja ympäristöönsä. Asiakkaiden tilanne on ollut monta kertaa ns. moniongelmainen, jolloin on tarvittu useita tapaamisia asiakkaan kanssa, ja tällöin eteneminen on ollut hidasta. Asiakkaalle on asetettu pieniä saavutettavissa olevia välitavoitteita. Tunnusomaista asiakkaalle on se, että hän on samanaikaisesti usean hankkeeseen kuuluvan asiantuntijan asiakkaana. Työnsuunnittelijan kantaa vastuuta asiakkaan ensikohtaamisesta alkupalveluissa sekä tavoitteiden mukaisen etenemisen koordinoinnista pysymällä asiakasprosessin vastuunkantajana. Asiakkaan tilanteen kartoituksen jälkeen luodaan tavoitteita, joiden perusteella määrittyy myös se mihin muihin palveluihin otetaan mahdollisesti yhteyttä. Mikäli asiakkaalla on akuutti päihde- tai mielenterveysongelma, tarvitaan enemmän kuntoutuksen ja terveydenhuollon palveluita, ei pelkästään työllisyyspalveluiden. Työnsuunnittelija osallistuu aktivointisuunnitelmien laatimiseen sekä on käynyt tutustumassa tulevaan mahdolliseen työkokeilu tai kuntouttavan työtoiminnan paikkaan toimintaa aloittelevan asiakkaan kanssa. Lisäksi työnsuunnittelija on tukenut ja opastanut asiakkaita työnhakuasiakirjojen laadinnassa (CV ja hakemus) ja ohjannut asiakkaita velkaneuvontaan Asiakkaan siirtyminen ja siirtäminen toiselle asiantuntijalle Asiakkaan siirtyminen työnsuunnittelijalta toiselle asiantuntijalle tapahtuu saattaen vaihtamalla. Usein tämä tarkoittaa pidempiaikaista yhteistyötä asiantuntijan kanssa asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Moniammatillinen asiantuntijayhteistyö asiakkaan kohdalla on monesti tarpeen. Tämän on vahvistanut

9 8 vuonna 2014 alkupalvelumallin myötä terveydenhuollon linkittyminen työllistymisprosessiin aiempaa vahvemmin. Jo viime vuonna Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen työttömien terveystarkastusten ja erityispalveluyksikön palvelut olivat työllisyyspalveluiden käytössä. Tänä vuonna työnsuunnittelijan rooli vahvistui lääkäriyhteistyön myötä asiakkaan rinnalla kulkijana myös kuntoutuksen näkökulmasta ( ks. kohta Perusterveydenhuollon palvelut käyttöön) Urasuunnittelijan työ Vuodelle 2014 tavoitteena oli, että urasuunnittelijan asiakkaiksi ohjautuisi pääasiassa vuoden työttömänä olleita. Hankkeeseen ei kuitenkaan vuonna 2014 ole ohjautunut kuin joitakin yhtäjaksoisesti vuoden työttömänä olleita, joten urasuunnittelijan asiakaskunta on koostunut edelleen yli 500 päivää työttömänä olleista. Urasuunnittelijan asiakaskunta on siis ollut huomattavan moniongelmaista ja huonokuntoista: useimmilla on monia ongelmia sekä fyysisessä että psyykkisessä terveydessä, mutta myös sosiaalisissa suhteissa ja taloudellisessa tilanteessa. Tällöin varsinaisesta urasuunnittelusta ei asiakkaiden kohdalla voida puhua, vaan urasuunnittelijan työ on ollut psykologin työtä: terapeuttista ohjauskeskustelua, motivointia päihteettömyyteen, työkyvyn arviointia, hoitoon ohjausta Perusterveydenhuollon palvelut käyttöön Hankkeen asiakkaita on systemaattisesti ohjattu työttömien terveystarkastukseen terveydenhoitajalle Keuruun terveysasemalle. Asiakkaille on varattu aika joko hankkeen tapaamisen yhteydessä tai asiakkaat ovat varanneet ajan itse. Tiedonkulussa on ollut kuitenkin haasteita. Tämän vuoksi keväällä 2014 urasuunnittelija laati hankkeelle ja työllisyyspalveluille suostumuslomakkeen tietojenvaihtoon terveystarkastukseen liittyen, ja se otettiin käyttöön heti, kun terveyskeskuksesta saatiin siihen lupa (Liite 1). Urasuunnittelija on jatkanut asiakkaiden eläkemahdollisuuksien selvittelyjä tekemällä psykologista työkyvyn arviointia ja kokoamalla selvittelyissä tarvittavaa materiaalia. Keväällä 2014 hankkeen yhteistyölääkäriksi neuvoteltiin Hyvä Sydän yrityksen lääkäri, mutta yhteistyö jäi yhteen asiakkaaseen aikatauluongelmien ja lausuntojen kirjaamishankaluuksien vuoksi. Yhteistyön tarve lääkärien kanssa on tullut esille useaan otteeseen urasuunnittelijan työssä myös muissa kuin eläkemahdollisuusselvittelyissä. Asiakkailla on monenlaista fyysisen ja psyykkisen hoidon sekä kuntoutuksen tarvetta. Kesäkuussa urasuunnittelija ja työnsuunnittelija tapasivat asian tiimoilta terveyskeskuksen sosiaalityöntekijän, joka järjesti hankkeelle tapaamisen terveyskeskuslääkäreiden kanssa. Tapaamisessa kerrottiin hankkeen asiakaskunnasta tilastotietoa liittyen työttömyyden kestoon, koulutukseen ja sairastavuuteen sekä urasuunnittelijan havaitsemiin asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi keskusteltiin kuntoutuslääkäri Raija Kerättären kehittelemästä Kunnon syyni mallista

10 9 työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Malli herätti kiinnostusta, joten päätettiin pyytää Raija Kerätärtä kouluttamaan terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen henkilökuntaa mallin käyttöön. Lokakuun 3. päivänä järjestettiin toinen info- ja keskustelutilaisuus terveyskeskuksessa, jonne osallistui sekä terveyskeskuksen että Erityispalveluyksikön henkilökuntaa. Tässä tapaamisessa käsiteltiin samoja asioita kuin kesäkuisessa tapaamisessa ja kerrottiin myös jo sovitusta Kerättären koulutuspäivästä, joka järjestetään Lisäksi sovittiin kehittämistapaamisista terveyskeskuksen fysioterapeuttien, terveydenhoitajan ja osastonhoitajan kanssa. Kesäkuisessa lääkäritapaamisessa sovittiin jo elokuulle kolme päivää, jolloin terveyskeskuksen ostopalvelulääkäri otti vastaan yhteensä 12 hankkeen asiakasta. Näiden tapaamisten tuloksena neljälle asiakkaalle lähdettiin hakemaan työkyvyttömyyseläkettä, kolmelle haettiin Kelan kustantamaa pitkäkestoista ammatillista kuntoutusta, kolmelle tehtiin lähete tarkempaan työkykyarvioon kuntoutustutkimuspoliklinikalle ja yhdelle haettiin Kelan sopeutumisvalmennuskurssia. Yhdellä asiakkaalla tutkimukset jatkuvat vielä perustasolla. Elokuun lääkäriaikojen lisäksi sovittiin päivät loka-, marras- ja joulukuulle, jolloin yhteensä asiakkaalle järjestyi lääkäriaika. Kokemukset tällaisesta työskentelytavasta ovat olleet poikkeuksetta myönteisiä sekä asiakkaiden, lääkärin että hankkeen työntekijöiden näkökulmasta. Näiden lääkäritapaamisten lisäksi yhteistyötä on tiivistetty siten, että niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on jo toimiva omalääkäriyhteistyö, hankkeen urasuunnittelija tai työnsuunnittelija on mennyt lääkäritapaamiseen mukaan silloin, kun mietitään työkykyä, kuntoutustoimia tai vastaavaa. Tällaista työskentelyä on ollut jo aiemminkin, mutta kesäkuun 2014 jälkeen työskentelytavasta tuli yhteisesti hyväksi havaittu ja yhdessä sovittu käytäntö. Yhteistyön sujumisen kannalta on olennaista, että hankkeesta osallistuu lääkärin vastaanotolle asiakkaan tunteva työntekijä. Näin tilanteeseen välittyy sekä suullista että kirjallista tietoa asiakkaan kokonaistilanteesta työ- ja toimintakyvyn arviointia varten. Kirjallisen taustatiedon kokoamista varten päätettiin sosiaalitoimen kanssa käydyn yhteispalaverin jälkeen luoda yhtenäinen malli, joka olisi käytössä sekä sosiaalitoimessa että työllisyyspalveluissa ja luonnollisesti hankkeessa. Työnsuunnittelija loi pohjamallin, jota työnsuunnittelija ja urasuunnittelija muokkasivat yhdessä mahdollisimman helppokäyttöiseksi, mutta samalla kattavaksi Kuntouttava työtoiminta nähtävä kuntoutumisena tavoitteet ja suunta johonkin Urasuunnittelija perehtyi alkuvuodesta 2014 kuntouttavan työtoiminnan VAT-arviointijärjestelmään ja totesi järjestelmän arviointiosuuden puutteelliseksi ja epäinformatiiviseksi. Sen vuoksi urasuunnittelija

11 10 kehitti erilaisten olemassa olevien mallien pohjalta hankkeelle oman kuntouttavan työtoiminnan arviointimallin. Lomakkeen teknisestä toteutuksesta vastasi yrityskoordinaattori. Siihen kuuluvat seuraavat osat: a) alkuhaastattelu, jossa määritellään työtoiminnan tehtävät ja kuntoutumisen tavoitteet; b) väliarviointi, jonka tekevät sekä asiakas että ohjaaja; c) jatkohaastattelu, jossa määritellään uuden kuntouttavan työtoiminnan tehtävät ja tavoitteet, jos asiakas jatkaa kuntouttavassa työtoiminnassa (Liite 2). Edellä mainittuja työkaluja on alettu käyttää asiakkaiden kuntoutumisen edistymisen seurannassa ja työkyvyn arvioinnissa. Urasuunnittelija on opastanut lomakkeiden käytössä ja muutoinkin asiakkaiden tavoitteenasettelu- ja seurantaprosessissa kaupungin palveluohjaajaa ja nuorten hankkeen yksilövalmentajaa ja sosiaalitoimea. Urasuunnittelija on yhdessä työnsuunnittelijan kanssa pyrkinyt viemään eteenpäin työtapaa, jossa keskitytään laadukkaaseen asiakkaiden kohtaamiseen, vaikeiden asioiden esille ottamiseen ja tehdyn työn dokumentointiin. Urasuunnittelija on seurannut omien asiakkaidensa aktivointisuunnitelman toteutumista ja kuntoutumisen etenemistä ja ollut mukana myös joidenkin muiden asiakkaiden prosessissa sovitusti Alkupalvelut-malli Urasuunnittelija rakensi syksyllä 2014 työllisyyspalveluille alkupalvelut-mallin johon kuuluu koko asiakkaan palveluprosessi kutsukirjeestä seurantaan asti. Malliin kuuluvat kaikki edellä mainitut kehitellyt osiot. Lisäksi urasuunnittelija neuvotteli Kuntaliiton projektitutkija Elina Aaltion kanssa, että malliin voitiin sisällyttää Kuntaliitossa kehitelty Työllisyyspalvelujen toimintakykymittari. Urasuunnittelija perehdytti työllisyyspalvelujen vakituista henkilökuntaa ja nuorten hankkeen työntekijää alkupalvelut-malliin. Samankaltainen perehdytys on tarkoitus pitää loppuvuodesta 2014 myös sosiaalitoimelle.

12 11 4. Työelämäyhteistyö Työelämäyhteistyö on jatkunut keuruulaisissa yrityksissä positiivisella otteella. Hankkeessa on avustettu yrityksiä liittyen rekrytointiin ja osaavaan työvoimaan. Edelleenohjaus (palkkatuella palkatun työntekijän siirtäminen toisen työnantajan palvelukseen) on osoittautunut työllistämisen riskiä vähentäväksi elementiksi. Toimintamuoto on vakiintunut työllisyyspalveluiden yhdeksi palvelumuodoksi. 300 euron suojaosa sekä tulevat 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työttömien kohtaaminen työllisyyspalveluissa on vaatinut ennakointia erityisesti yrityksiin työllistämisen saralla Yrityskoordinaattori työelämäyhteistyön toteuttajana Yrityskoordinaattorin toimenkuvaan oli laitettu tavoitteeksi oppimisympäristöjen tunnistaminen yrityksissä vuoden 2014 aikana. Tunnistustyö siirtyy kuitenkin vuoteen 2015 ( ks Oppimisympäristön tunnistaminen). Koulutuskoordinaattorin työpanos on ollut kuluvan vuoden aikana tiiviisti kiinni kaupungin hallintokuntien työssäoppimispaikkojen tunnistamistyössä. Oppimisympäristöjen tunnistamista on myös järkevintä tehdä yrityksissä kaupungin työssäoppimispaikkojen kartoittamisen antamien kokemusten evästäminä. Yhtenä tekijänä on tietenkin huomioitava myös laaja perustutkintojen sisällöllinen uusiutuminen ensi vuonna. Tunnistamistyötä on tähän mennessä ehditty tehdä neljässä yrityksessä. Tunnistetuista oppimisympäristöistä puuttuu oppilaitosten hyväksyntä Edelleenohjaus Edelleenohjauksia (palkkatuella palkatun työntekijän siirtäminen toisen työnantajan palvelukseen) yrityksiin on kuluvana vuonna tehty lokakuun loppuun 2014 mennessä tehty kuusi kappaletta. Yhteensä edelleenohjauksia on hankkeen aikana toteutunut 11 kappaletta yhdeksässä eri yrityksessä. Kuluvan vuoden eo-kokemukset ovat olleet samansuuntaisia edellisen vuoden kanssa. Edelleenohjausmalli on nähty sekä asiakkaan että yrittäjän näkökulmasta hyvänä rekrytointi- ja työllistämismallina 500-päiväisten pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja jatkopoluttamisessa edelleenohjauksen kestoaikaa pidennettiin kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Päätökset edelleenohjauksen ajallisesta pidentämisestä tehdään asiakaslähtöisesti ja tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeista käsin.

13 12 Edelleenohjauksen tulevaisuuteen on tullut epävarmuustekijöitä. Vuoden 2015 palkkatukiuudistuksen myötä kaupungin saama palkkauskustannuksiin käytettävä palkkatukimäärä tippuu 75%:sta 50%:iin. Tämä tarkoittaa edelleenohjauksesta tulevien kuukausittaisten kustannusten roimaa lisäystä yrittäjälle Kuntalisä Perusturvalautakunta on esittänyt, että Keuruun kaupunki ottaa vuonna 2015 käyttöön kuntalisän, jota käytetään kaupungin maksatuslistalla olevien työttömien työllistämiseen palkkatuella. Keuruulla ei ole aiemmin ollut käytössä kuntalisää työllistämiseen. Palkkatukityöllistäminen vähenee Keuruun kaupungilla hankevuonna Kuntalisä on tuki, jonka toivotaan kompensoivan menetettyjä palkkatukikuukausia, joita palkkatukeen tulevat muutokset aiheuttavat kaupungille Yritysten ja asiakkaiden kohtaanto Yrityskäyntejä on kuluvan vuoden syyskuuhun mennessä kertynyt n. 40 kappaletta, joiden lisäksi uusiin yrityksiin on tehty useita kymmeniä puhelinkontaktointeja. Yrityskäyntien määrää uusia yrityksiä koskien on laskettu osittain tietoisesti edelliseen vuoteen verrattuna, johtuen hankkeessa olevien työkuntoisten asiakkaiden vähyydestä ( tarve ja saatavuus eivät kohtaa ). Hankkeen asiakkaista 65 %:lla on joko päihde-, mielenterveys tai somaattisia ongelmia tai joillakin kaikkia näitä edellä mainittuja ongelmia samanaikaisesti. Asiakaskäyntien ja työllistämistoimenpiteistä ( työllistämisprosessi ) aiheutuvien yrityskontaktointien sekä yritysvierailujen määrät jo yhteistyöverkostossa oleviin yrityksiin ovat sitä vastoin lisääntyneet selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisenä haasteena yrityksiin työllistymisen näkökulmasta katsottuna ovat asiakkaiden päihdeongelmat, jotka ovat johtaneet muutamassa tapauksessa palkallisen työsuhteen päättymiseen. Päihteet ovat olleet esteenä myös työllistämistoimenpiteiden aloittamisessa yrityksissä. Yhtenä työllistymisen esteenä on myös ajokortin ja/tai auton puute. Ajokortin tai kulkuvälineen puutteen työllistymistä estävä vaikutus on merkittävä Keuruun tapaisessa kunnassa, jossa julkiset kulkuyhteydet ovat heikot ja osa asiakkaista asuu kaukana kaupungin keskuksesta. Yhteiskunnan rakenteellinen muutos on myös aistittavissa Keuruulla. Käsin tehtävä työ vaatii hyvää fyysistä kuntoa, jota useimmilta asiakkailtamme ei löydy. Käsillä tehtävälle työlle taas puolestaan olisi hankkeessa tarvetta, sillä valtaosalla työllisyyspalvelujen ja hankkeen asiakkaiden koulutustaso on alhainen.

14 Arviointilomakkeisto Yrityskoordinaattori on yhdessä urasuunnittelijan kanssa osallistunut kuluvan vuoden aikana VATjärjestelmän tarpeellisuuden arvioimiseen ja korvaamiseen. Kuntouttavan työtoiminnan valmennuksellisiksi työkaluiksi yrityskoordinaattori ja urasuunnittelija ovat luoneet joukon lomakkeita, jotka käsittävät alkuhaastattelun, jatkosopimuksen sekä arviointilomakkeiston (Liite 2). Lomakkeet otettiin käyttöön heti valmistuttuaan työllisyyspalveluissa sekä hankkeessa palveluohjaajan ja työnsuunnittelijan taholta. Lomakkeista saadut kokemukset ovat olleet lupaavia, juurrutustyö on jo päässyt alkuun Tuntiseurantalomake, tilauskannan vastaanoton varmistaminen sekä toimintakeskuksen töihin osallistuvien läsnäolokirjaukset Toimintakeskus Navikan tuntikirjaamista varten yrityskoordinaattori kehitti VAT-järjestelmän tilalle excelpohjaisen tuntiseurannan, joka otettiin ensimmäisenä käyttöön metalliosastolla ja jota on tavoitteena laajentaa koko toimintakeskukseen. Ajatuksena on myös, että tällä mallilla voitaisiin jatkossa helpottaa myös palveluohjaajan työtä esim. kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden läsnäolopäivien keräämisessä. Toinen kehittämiskohde liittyy Navikka-toimintakeskuksen töiden vastaanottoon ja organisointiin. Tähän on kehitteillä tilaustietokanta, joka on muokattu yrityskoordinaattorin luomasta yritys- ja yhdistystietokannasta. Tilaustietokantaa tullaan myös aluksi käyttämään kokeilumielessä yhdellä osastolla ennen laajentamista koko Navikan käyttöön Verkostoyhteistyö Tiedottamisen avuksi on tehty oppaat työnantajalle työllistämiseen ja työntekijälle työn aloittamiseen liittyen. Yrityskoordinaattori on myös käynyt kertomassa hankkeesta ja työllistämisestä erilaisissa tilaisuuksissa opiskelijoille, yrityskurssilaisille ja yrittäjille. Yrityskoordinaattori oli myös mukana kehittämässä joulukuun 2014 tilaisuutta, johon on sisällytetty kuntakokeilujen yrityskoordinaattorit ja yritystoiminnan kanssa työskentelevien kokoontuminen työllistämiseen liittyvien kokemusten vaihtamisen merkeissä.

15 14 Hankkeiden välistä yhteistyötä on myös tehty, siten että hankkeiden yrityskoordinaattorien ( Keuruu ja Jyväskylän kuntakokeilu ) välillä on vaihdettu vapaita työpaikkoja ristiin, jotka molemmat ovat johtaneet ko. paikkakuntalaisen pitkäaikaistyöttömän työllistymiseen Velkaneuvonta Työllistymisen esteet ovat moninaiset. Yksi esteistä on velkaantuminen. Hanke on systemaattisesti alkupalveluissa kartoittanut velkaneuvonnan tarpeen. Nyt marraskuussa velkaneuvontajonossa on hankkeemme asiakkaita jo 20. Ongelmana on velkaneuvonnan sijainti Jyväskylässä. Yrityskoordinaattori on koko hankkeen ajan huolehtinut myös asiakkaiden ajanvarauksista ja viennistä velkaneuvontaan. Osa asiakkaista kykenee käymään itsenäisesti Jyväskylässä, mutta osalle liikkuminen velkaneuvontaan on haasteellista. Syynä ovat mm. varattomuus sekä julkisten kulkuvälineiden pelko (paniikkihäiriö). Kesäkuussa 2014 projektipäällikkö sopi velkaneuvonnan kokeellista käyntiä Keuruulla Työkanavan tiloissa. Virkailija oli Keuruulla 6 tuntia, joka aikana hän tapasi 6 asiakasta. Palaute niin asiakkailta kuin virkailijalta oli positiivinen. Jyväskylän velkaneuvonta on ruuhkautunut. Jalkautuminen Keuruulle tämän vuoden puolella on epätodennäköistä. Tavoite saada yhteistyö toimimaan onkin yksi vuoden 2015 tavoitteista. Tarve on selkeä Välityömarkkinatoimijat

16 15 Keuruun kaupunki toimii yhteistyössä välityömarkkinoilla kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja palkkatukityöllistämisen kautta. Projektipäällikön ja työnsuunnittelijan tavoitteisiin vuodelle 2013 kuului Keuruulla toimivien välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöverkoston luominen yhteistyössä Keuruun työllisyyspäällikön ja paikallisen TE-toimiston kanssa. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen oli syyskuussa Välityömarkkinatapaamisiin osallistuminen oli alkuvuodesta vähäistä. Tapahtumiin osallistui vain 2-7 yli kahdestakymmenestä toimijasta. Työllisyyspalvelut ja hanke kokivat, että tapaamisten tavoitteet (ks. kuva 1) ovat merkittävät kuntouttavan työtoiminnan laadun kehittämiselle. Kaikki ostopalvelusopimukset kuntouttavasta työtoiminnasta uusittiin syksyn 2014 aikana. Sopimukseen sisältyi tuottajatahon velvoitteellisuus osallistua työllisyyspalveluiden järjestämiin koulutuksiin (ks. kohta Verkostoyhteistyö osaamisen kehittämisen kulmakiviä) tai järjestettyihin tapaamisiin (välityömarkkinatapaamiset). Hyvien käytänteiden jakaminen/ VERTAIS- TUKI Tiedotuskanava/ Asiantuntijoita tarvittaessa Kentän kuulumiset työllisyyspalveluiden tietoon= TYÖN KEHITTÄMINE N VETOVASTUU TYÖLLISYYSPALV ELUILLA KANAVAN VOIMASSA OLOAJAN KANAVA TOIMII KUTSUJANA Asiakkaan polutus Kuva. 1. Välityömarkkinatapaamiset Keski-Suomen TE-toimiston teki oman välityömarkkinatoimijakartoituksensa vuoden 2013 aikana. Keski- Suomen välityömarkkinoiden palvelukartta löytyy osoitteesta Sivuston päivitys on Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla. Palvelukartta on hyvä alku, ja on toivottavaa, että palvelukarttaan voivat jatkossa liittyä kaikki välityömarkkinatoimijat toiminnan sisällöstä/laajuudesta riippumatta. Tällä hetkellä välityömarkkinatoimijoista sivulla ovat pääsääntöisesti vain ne, jotka kykenevät työllistämään 3 tai useamman henkilön palkkatuella. Keuruun työllisyyspalvelut päivittää omaa välityömarkkinatoimijatoimijat Keuruulla -opasta. Oppaassa on mukana kaikki, jotka ovat tehneet ostopalvelusopimuksen kuntouttavasta työtoiminnasta. Jatkossa oppaaseen voidaan liittää myös ne välityömarkkinatoimijat, jotka tarjoavat vain työkokeilua tai palkkatukea, sekä kunnan omat mahdolliset kohteet. Keuruun Työkanava hanke edustaa Keski-Suomen kahta kuntakokeilua Keski-Suomen välityömarkkinakehittämistyöryhmässä. Työryhmä tapasi vuonna 2014 neljä kertaa. Lisätietoa osoitteessa

17 Kolmannen palvelulinjan yhteistyöhenkilömme on myös Keski-Suomen välityömarkkinakoordinaattori. Välityömarkkinakoordinaattori on osallistunut Keuruulla pidettäviin tiedotus- ja välityömarkkinakohtaamisiin saaden siten hyvän käsityksen alueen toimijoista. 16

18 17 5. Koulutus Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen on noussut työllisyyden hoidon ja toimenpiteiden keskiöön vuoden 2014 aikana. Pitkäaikaistyöttömien tilanteet ovat usein haastavia ja monitahoisia, jolloin erilaisista työvälineistä ohjauksessa, motivoinnissa ja oppimisessa on hyötyä. Between the jobs on ajanjakso, joka on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin, laadukkaasti ja tehokkaasti. Non-formaali oppiminen on saamassa oman sijansa ja merkityksensä valtakunnan tasolla. Osaamistodistuksesta on luotu valtakunnallinen malli, jota myös Keuruun kaupunki pääsee käyttämään. Välityömarkkinatoimijoiden ja Navikka toimintakeskuksen ohjauksen osaamista on syytä tarkastella uusien kasvavien haasteiden valossa. Volyymit kasvavat, joten eri toimijoiden on myös osattava toteuttaa ohjaustyötä tavoitteellisesti ja työssä jaksaen. Koulutuksella on tuettu sekä henkilökunnan ja sidosryhmien työssä jaksamista että uusien työtapojen ja -menetelmien käyttöönottoa. Koulutuksen tasa-arvoinen toteutuminen eri puolella Suomea on edelleen haaste. Koulutusorganisaatiot sijaitsevat pitkien matkojen päässä ja työttömien liikkuminen opiskelupaikkakunnille on haasteellista. Keuruulla on tällä hetkellä mahdollista opiskella vuoden 2015 puolella lähihoitajan opintoja, työvoimakoulutuksen puolella tarjonta on sidottu monialaisen rekrykoulutukseen ja yhteishankintaan. Tarjonta ei jakaannu tasapuolisesti Keski-Suomen alueelle. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla koulutuksen toteutuminen paikallisesti ja henkilökohtaisen ohjauksen tuoma tuki ovat oleellisia asioita onnistumisen ja motivaation kannalta. Joustavasti alkavat, yksilölliset, työelämäpainotteiset koulutukset lisäohjausresurssilla ovat avainasemassa työttömien osaamisen kehittämisessä. Opittavan teorian ja työn lisäksi henkilöt tarvitsevat arjen- ja elämänhallintataitojen ohjausta. Tutkinnon osien suorittaminen tuo hyviä mahdollisuuksia erilaisille oppijoille. Se mahdollistaa myös asteittaisen etenemisen rahoituspolkuja pitkin kohti koko tutkinnon suorittamista. Sitoutuminen koko tutkinnon suorittamiseen voi asettaa opiskelumotivaatiolle alussa liian suuret haasteet. Elinkeinoelämälle annettu rooli työllisyyden hoidossa on merkittävä. Moniammatillisella yhteistyöllä ja uusilla tavoilla toteuttaa koulutusta oikea-aikaisesti yrityskentälle siirtyy tuottavampia ja ammatillisesti laadukkaampia työntekijöitä. Hankkeen asiakasanalyysin tuottaman tiedon mukaan hankeen asiakkaiden ensisijainen palveluntarve ei ole työ tai koulutus vaan terveydelliset ja taloudelliset palvelut. Tämä on vaikuttanut siihen, että asiakastyö on huomattavasti pienemmässä roolissa ja kehittämistyöhön jää aikaa Koulutuskoordinaattorin työ kiteytetysti - oppimisympäristöajattelun laajentaminen kaupungin eri hallintokuntiin ja yrityskentälle - uusien, vaihtoehtoisten koulutuspolkujen saaminen alueelle (ml. TOPPIS-koulutuksen pilotointi ja kehitys) (Liitteet 3 ja 4) - asiakkaiden ohjaus koulutukseen, koulutuksen ohjausresurssien kartoitus ja työnkuvan juurrutus (Liite 5) - oppisopimusoppaan ja oppisopimusmallin loppuun saattaminen

19 18 - välityömarkkinatoimijoiden ammattitaidon kasvattaminen koulutuksella (Liite 6) - työelämäkorttien hankinta asiakkaille tarpeen mukaan hankkeen kustantamana Oppimisympäristön tunnistaminen Oppimisympäristöjen tunnistamisen yhteydessä on ollut oleellista miettiä myös kaupungin sisälle yhtenäiset käytänteet todistuksen täyttämiseen, allekirjoittajiin ja arkistointiin sekä siihen, kenelle todistus kirjoitetaan. Yhtenäisten käytänteiden luomisen yhteydessä osaamistodistuksen ympärille luotiin oma visuaalinen ilme todistuskansiolla ja seinäjulisteilla, joita levitetään kaupungin yksiköiden seinille työn edetessä. Yrityskentälle eteneminen ei ole ollut vuoden 2014 aikana loogista. Kevään aikana on tehty kaksi oppimisympäristökartoitusta keuruulaiseen yritykseen ja työ jatkuu vuoden 2015 aikana yrityssektorilla. Koulutuskoordinaattori näki, että ensin pitää tehdä työ kaupungin sisällä toimivaksi, ennen kuin mallia viedään muihin tuotannollisiin ympäristöihin. Päätös osoittautui oikeaksi, koska tutkintojen rakenteet tulevat muuttumaan kevään 2015 aikana, oppilaitokset ottavat ne käyttöönsä Tämä vaikuttaa tunnistamistyöhön niin, että työ hidastui syksyn 2014 aikana kaupungin sisällä koska työtä ei kannata tehdä kahta kertaa. Keuruun kaupungin kaikki tunnistetut oppimisympäristöt pitää tunnistaa uudestaan (ml. Navikka toimintakeskus), niistä pitää luoda uudet raporttipohjat ja kouluttajat on kutsuttava uudestaan hyväksymään tehty työ. Osaamistodistuksia voidaan kirjoittaa Keuruun kaupungin sisällä seuraavien tutkintojen osista PAIKKOmateriaalia hyödyntäen: - Navikka toimintakeskus: PAIKKO-hanke hyväksyi vuonna 2013 tehdyn työn sellaisenaan, Navikassa voidaan kirjoittaa osaamistodistukset vuonna 2013 tunnistetuista oppimisympäristöistä osittain. - Perusturva: Vanhuspalvelut: Suvanto- ja Saarelmakoti: kotityö- ja puhdistuspalveluiden pt., kiinteistöpalveluiden pt. Lahdelma- ja Valkamakoti : kotityö- ja puhdistuspalveluiden pt., kiinteistöpalveluiden pt. Tarhiala: kotityö- ja puhdistuspalveluiden pt. - Tekniset palvelut / Tukipalvelut: Siivottavat kohteet (koulut, päiväkodit, kerrostalosiivous, rivitalot, urheilukentän pukutilat, kirjastoauto): kotityö- ja puhdistuspalveluiden pt., kiinteistöpalveluiden pt. Osaamistodistuskoulutus on pidetty Navikka toimintakeskuksen henkilökunnalle, Lahdelma ja Valkamakotiin sekä Suvanto- ja Saarelmakotiin sekä hankkeen henkilökunnalle ja Nuorten Navikka ohjaajille. Hanke pääsi mukaan kirjoittamaan luvun osaamistodistuksista ja niiden tuomista hyödyistä kuntouttavassa työtoiminnassa Työllisyyden käsikirjaan, jonka julkaisee Kuntaliitto yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. (Liite 7)

20 19 Osaamistodistuksesta työpajoille on luotu valtakunnallinen versio, jota työpajoilla ja välityömarkkinoilla lähdetään käyttämään. PAIKKO-materiaali tullaan yhdistämään tähän malliin. Työ on käynnistynyt syyskuussa 2014 ja koulutuskoordinaattori on alusta asti ollut mukana yhdistystyön tekemisessä TOPPIS- mallinnus Vaihtoehtoisten koulutuspolkujen saaminen alueelle tarkoittaa sitä, että alueelle pyritään saamaan ammatillista koulutusta nykyistä tehokkaammin palvelemaan Keuruun kuntalaisia. Hanke on pilotoinut TOPPIS-koulutusmallin alueella ja luonut mallin koulutuksen toteutukseen pitkäaikaistyöttömyyden hoitossa. Mallinnus on lähetetty Keski-Suomen Ely-keskukseen ja TE-toimistoon kommentoitavaksi. Esitys Keuruun työvoimapoliittisista koulutuksista tehtiin yhteistyössä Keuruun aikuiskoulutuspäällikön kanssa ja se lähetettiin Keski-Suomen Ely-keskukseen. Keskusteluyhteyttä ei ole vielä syntynyt. (Liitteet 3 ja 4) Yksilöllinen koulutusohjaus -koulutuksen on aloittanut vuoden 2014 aikana 6 oppisopimusopiskelijaa, 2 omaehtoista, 8 toppis-opiskelijaa ja 1 yhteishaussa. Työelämäkortteja on suoritettu 15. Ohjaustyön juurruttaminen olemassa oleviin rakenteisiin on kartoitusvaiheessa (liite 5). Suunnittelutyötä tehdään yli hallintokuntien yhdessä. Keuruun oppisopimusoppaan ja oppisopimusmallien kehittäminen jatkui vuoden aikana. Yhteistyöpalaveri Jyväskylän oppisopimuskeskuksen kanssa toi oppaaseen lisätietoa ja samalla oppisopimuskeskus sai tiedon tehdystä työstä Verkostoyhteistyö osaamisen kehittämisen kulmakiviä Välityömarkkinatoimijoille kohdentuu suurempi vastuu työllisyydenhoidossa. Vastuu näkyy mm. asiakasmäärien lisääntymisessä. Keuruun kaupunki laati uuden ostopalvelusopimuksen, jossa määriteltiin yhdeksi yhteistyökriteeriksi toimijoiden sitoutuminen ohjaajien osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Syksyllä 2014 tähän liittyväksi koulutukseksi järjestettiin kolmipäiväinen kokonaisuus, jonka aiheena oli työja yksilöohjaus. Toteuttajatahona oli Bovallius ammattiopisto. Liitteessä 6 koulutussuunnitelma. Yhteistyö eri hallintokuntien ja yksiköiden kanssa on työn tekemisen kulmakivi. Yhteistyötä on tehty vanhuspalveluiden eri hoidollisten yksiköiden kanssa sekä tukipalveluiden ja vammaisyksikön kanssa. Suuressa roolissa on ollut sivistyspalveluiden aikuiskoulutuspäällikkö, jonka työnkuvaan on myös osa koulutuskoordinaattorin työstä juurtumassa. Eri yksiköiden kanssa tehty työ on ollut kunnioittavaa ja oppimisympäristöt on otettu vastaan hyvin. Ilman henkilökunnan sitoutumista tehty työ ei tule juurtumaan käytännön työhön vaan jää hankkeen aikana toteutettavaksi harjoitteeksi. Yhteistyön tekemisessä on yhdistynyt hyvin nykypäivän vaateet toimivalle organisaatiolle monialaisuus, toisen ammattitaidon kunnioitus ja hyvä viestintä.

21 20 6. Hankkeen hallinto Hanke toimii Keuruun kaupungin perusturvan alaisuudessa työllisyyspalvelut tulosyksikön tulosalueen osana. Hankehenkilöstön esimiehenä toimii työllisyyspäällikkö, perusturvajohtajan alaisuudessa. Ylintä päätösvaltaa käyttää perusturvalautakunta Projektipäällikkö Projektipäällikön tavoitteisiin on kirjattu: projektipäällikkö huolehtii hankkeen tavoitteiden mukaisesta etenemisestä, projektityöntekijöiden työn ohjauksesta ja koordinoinnista, hankkeen talouden hoidosta, jatkosuunnittelusta, raportoinnista, tiedottamisesta sekä ohjausryhmätyöskentelyyn liittyvistä tehtävistä. Työnkuva jatkui vuonna 2014 tavoitteiden mukaisesti. Hankevuosi sisälsi useita verkostotapaamisia (mm. Keski-Suomen ELY ja TE-toimisto, yrittäjät, välityömarkkinat, kuntakokeilujen verkostoseminaarit, SOTE 2020-yhteistyö, eri kuntien työllisyyspalvelut), toimivien esitteiden suunnittelua sekä lakimuutosten aktiivista seuraamista ja ennakointia mihin suuntaan Keuruun työllistäminen on menossa. Projektipäällikkö on tuottanut materiaalia työllisyyspalveluiden yhteiseen käyttöön tulevia lakimuutoksia ja niiden tuomia kustannuksia todentamaan. Hankkeen vahvuutena näkyy edelleen kokeilun tavoitteiden asettaminen ja toteuttaminen siten, että hyväksi havaitut toimintatavat jäävät elämään Keuruun Työkanava -hankkeen päätyttyä jo olemassa olevaan organisaatioon. Hankevuosi 2014 on tuntunut projektipäällikön näkökulmasta erittäin haasteellisena pienen paikkakunnan äänen kuuluvaksi tekemisessä. Palkkatukeen tulevat muutokset ovat haasteellisia, työmarkkinatuen maksuosuuksien muutoksista puhumattakaan. Kukin projektityöntekijä omaa vankan kehittävän työotteen. Hankkeessa on edetty vuonna 2014 vankoin askelin eteenpäin, muistaen kuitenkin vuoden 2016 mahdollisuudet vastaanottaa ja toteuttaa työllisyyden haasteet ilman hankerahoitusta ja henkilöstöä. Työkanavassa on noussut hyvin esiin jokaisen hanketyöntekijän heikkoudet, vahvuudet, osaamiset ja uhat. Nämä näkökulmat huomioituna tulemme vuonna 2015 hyödyntämään kunkin hanketyöntekijän osaamisen valjastamalla ne mahdollisimman suureen hyötykäyttöön. Hanke on jo tehnyt pysyvää jalanjälkeä Keuruun työllistämisen tukemiseksi. Hyvin alkanut verkostotyö Keuruun seudulla jatkaa toiminnan vakiinnuttamisen tavoitetta vuonna 2015.

22 21 7. Hankkeen arviointi Työelämän vaatimukset ovat kasvaneet, työttömien näkökulmasta joskus mahdottomiltakin kuulostaviksi. Uusille työntekijöille kasataan kasvavia odotuksia normitasoisesta ja laajasta osaamisen kirjosta. Työllisyyspalveluissa on päivittäin kohtaamisia, joissa asiakkaan tilanne versus työelämän odotukset eivät kohtaa. Jos työllistäminen olisikin pelkkää työntarjoamista, tehtävä olisi yksiselitteisempi. Tarvitaan kuitenkin laaja-alaisempaa yksilön kohtaamista ja kuntoutuksellista työotetta. Työllisyyspalveluiden työntekijät (sis. myös hankkeen) ovat myös odotusten ristitulessa. Eettisyytemme joutuu ajoittain koetukselle kunnalle asetettujen työllistämisestä aiheutuvien kustannusten ja työllisyyspalveluihin kohdentuvien tulosvastuiden myötä. Työhyvinvointi on tärkeä asia työllisyydenhoitoa. Verkostojen kautta tehdyt uudistukset leviävät laajempaan toimintaympäristöön. Hanke on saanut luotua kumppanuuteen perustuvaa verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Työttömät asiakkaamme eivät ole ainoastaan työttömiä, he ovat kuntalaisia, jotka käyttävät monia eri palveluita. Yhteinen intressi työttömän elämäntilanteen kohentamiseksi asettaa meidät tasavertaiseen asemaan toimijoina. Työllistämisen työkaluihin kuuluvat työttömän kohtaaman työntekijän omat inhimilliset arvot sekä asiakkaan rehellinen kohtaaminen. Tapaamiseen saapunut työtön tullessaan kuulluksi kokee arvostusta ja hyväksymistä. Työ ei kuitenkaan ole aukottomasti asiakaslähtöistä. Joskus asiakas on itse jumissa tilanteensa kanssa ja tarvitsee tukea, mutta myös patistusta. Positiivinen pakko on termistönä tullut tutuksi työllistämisen parissa Keuruulla toimivien organisaatioiden ja asiakkaidenkin keskuudessa. Työttömän tukena toimiva palveluverkosto on tullut työllisyyspalveluille tutummaksi ja työttömän kontekstissa työskentelevät toimijat ovat tulleet tietoisemmiksi työllisyyspalveluista kunnallisena toimijana. Tavoite saada taloudellisesti kestävä ja vaikuttava ratkaisu on huomattavasti aiempaa lähempänä. Eettisesti kestävä, tulevaisuuteen tähtäävä, entistä vaikuttavampi sekä asiakaslähtöisempi aito kohtaaminen ovat olleet vuoden 2014 työskentelyn keskiössä. Päämääränä on työttömien asiakkaidemme asettamansa tavoitteiden suunnassa pysyminen ilman suurempia takapakkeja. Suurimpia haasteita kuluneelle hankevuodelle on yhä asettanut asiakkaiden tavoitettavuus ja sitoutuminen. Yhteistyö Keski-Suomen TE-toimiston kanssa on vähentänyt dilemmaa huomattavasti, mutta ongelma on yhä olemassa. Kiitokset kuluneen vuoden etenemistä kuuluu osittain alueemme kolmannen palvelulinjan yhteistyöhenkilöillemme. Olemme saaneet kokea hankevuosinamme TE-toimistouudistusten haitat, mutta onneksi päällimmäiseksi on kuitenkin jäänyt Keuruun kaupungin työllisyyspalveluiden näkökulmasta haittojen minimoimiseksi käytyjen neuvottelujen jälkeen yhteistyön onnistumisen tulokset. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö muuttuvine lakeineen luo jatkuvaa mietintää, mihin suuntaan kuntien työllistäminen on menossa, mitä kustannuksia uudet lait tuovat tullessaan. Tämän ja ensi vuoden aikana kuntien työllisyydenhoito kokee ennen kokemattomia haasteita, joiden vaikutuksia voi ennakoida, mutta varmuutta muutoksien vaikutuksista ei ole. Suurin osa työnhakija-asiakkaistamme tulee yhä työmarkkinatuen maksatuslistalta. Tämä on tuonut haastetta erityisesti yrityskoordinaattorin työskentelyyn potentiaalisten yrityksiin polutettavien asiakkaiden vähyydessä. Keuruulla toimivien yrityksien tahtotila työllistää on hyvä. Edelleenohjauksen myötä toiminnan pariin on tullut uusia pienyrityksiä. Palvelujen kehittämisen toiminnallinen pääpaino on ollut hankkeeseen ohjautuneen asiakassegementin myötä palvelujen kehittäminen monialaisen yhteistyön avulla.

23 22 Keuruun työllisyyspalveluiden käyttöön tehdyn alkupalvelut-mallin kanssa tehtävä juurruttamistyö jatkuu koko loppuhankkeen ajan. Mallinnoksen tavoitteena on asiakkaiden tasavertainen kohtelu sekä tarvittavien tietojen ja toimien mahdollisimman monipuolinen kirjaaminen niin työllisyys- kuin sosiaalipalveluiden työntekijöiltä, mikä on erityisesti työllistettävän asiakkaan edun mukaista helpottaen tiedonsiirtoa. Osaamisen kehittämisen integroinnin selvitystyö on jo aloitettu hankeraporttia kirjoitettaessa. Uskomme tämän onnistuvan, niin että jatkossakin Keuruun työttömät kykenevät hyödyntämään monimuotoisesti koulutustarjontaa sekä työttömien tarpeet tulevat huomioiduksi koulutustarpeiden kartoituksessa. Työ viimeisenä hankevuotena jatkuu oppimisympäristöjen päivitystyönä ja uusien yritysten mukaan ottamisena osaamisen kehittämisen tarjoajina. Edellisvuoden raportin tavoin: Koulutus tulee aina nähdä yhtenä realistisena vaihtoehtona asiakkaan työllistymisen polkua suunniteltaessa. Jotta koulutuksesta tulee aidosti realistinen vaihtoehto, tulee vielä enemmän miettiä koulutuksen aikaisten etuuksien suhdetta työttömyysturvaan. Keuruun Työkanava hankkeen yksi tavoite oli paikallisen ja maakunnallisen monialaisen yhteistyökulttuurin kehittäminen. Monialainen yhteistyö ei ole vieläkään saumatonta, mutta vuonna 2014 voidaan kuitenkin todeta yhteistyökulttuurin kehittyneen merkittävästi niin kaupungin sisällä kuin palveluverkostossa kohti parempaa työllisyyden hoitoa vuonna Keuruun Työllisyyspalveluiden työllistämisen prosessikaavio (Keuruun Työkanava 2014)

24 23 Keuruun Työkanava hankkeen aktivoinnit tammikuu 2013-lokakuu Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia työllisyyspalveluissa tehtiin lokakuun 2014 loppuun mennessä 408 kpl. Samalle asiakkaalle on voitu tehdä useita sopimuksia. Työllisyyspalvelut ja Työkanava tekevät ohjaustyötä osittain integroituna, joten palveluohjaajan asiakkaat ovat usein myös hankkeen asiakkaita. Alkukesästä 2014 hankkeeseen ohjautuneista noin 250 asiakkaasta tehtiin asiakasanalyysi koskien mm. terveydentilaa, koulutustaustaa ja sitä, milloin on ollut viimeksi palkkatöissä ilman tukitoimia. Analyysistä kävi ilmi, että noin 2/3:lla asiakkaista on jotain sairautta tai vaivaa, ja erityisesti tuli esille mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri määrä. Asiakkaiden työllistymisen esteenä ei siis ole useinkaan ensisijaisesti työn puute, vaan esteet ovat moninaiset. Monet asiakkaista tarvitsevat pitkän kuntoutumista tukevan palvelupolun. Tämän vuoksi hanke on vuonna 2014 panostanut palvelumallin luomiseen, jonka avulla kaikki toimijat tietävät oman ja toistensa roolit palveluprosessissa, ja asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat suunnitelmallisia. Koska suurella osalla hankkeen asiakkaista on myös koulutuksen puutteita, matalan kynnyksen tuetut, työelämälähtöiset koulutukset sekä osaamisen kehittäminen ja osaamistodistukset on hankkeessa nähty tärkeiksi työttömyyden katkaisussa. Kuntakokeilun valtakunnallinen seurantatutkimus eteni vuonna 2014 myös Keuruulle: kuntakokeilun 2. väliraporttia varten pidettiin arviointitilaisuus Keuruun Työkanava hankkeesta. Kuntoutussäätiöltä tulivat arvioijat Matti Tuusa ja Sari Pitkänen, ja tilaisuuteen kutsuttiin Keski-Suomen ELYn, TE-toimiston, seututerveyskeskuksen (Keuruun terveysasema ja Erityispalveluyksikkö), oppilaitosten, välityömarkkinatoimijoiden, Keuruun kaupungin, Keulink Oy:n ja yrittäjien edustajia. Arviointitilaisuuden myötä tuli esille, että muihin kuntakokeiluhankkeisiin verrattuna Keuruu erottuu muista kokonaisvaltaisella mallillaan. Hankkeessa on haettu oppia muiden hankkeiden hyvistä käytännöistä mm. terveystarkastuspalveluihin liittyen. Merkittävimmäksi omaksi innovaatioksi nähtiin osaamistodistusten käyttöönotto kuntouttavassa työtoiminnassa.

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Näkemyksiä ja tuloksia Irja Sokka, Maritta Mensonen, Merja Tullinen, Annukka Liikanen, Jari Ropponen, Timo Keisala, Sirkka Rytkönen, Päivi Pihavuori, Sanna Huttunen,

Lisätiedot

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke.

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke. 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Hanketiedot... 4 1.1 Tavoitteet... 6 1.2 Kohderyhmä... 6 1.3 Toimintaympäristö... 6 2 Oppimisprosessi... 7 2.1 Projektin lähtökohta... 7 2.1.1 Päätoimijat... 7 2.1.2

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

Johdanto SISÄLLYS. 1. Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke, KaaSu s.5. 2. Seudulliset yrityksiin työllistämisen toimintamallit s.

Johdanto SISÄLLYS. 1. Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke, KaaSu s.5. 2. Seudulliset yrityksiin työllistämisen toimintamallit s. 1 1 2 2 Johdanto Parik-säätiön hallinnoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu:a rahoittivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto ajalla 1.4.2008-28.2.2010. Projektipäällikkönä

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Suvi Koskela, Ramboll Management Consulting Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting Välityömarkkinoiden

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja...

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja... [PROJEKTIRAPORTTI] Matti Alopaeus, Emilia Björklund, Sanna Kattelus-Mäkisalo, Hanna Kempe, Laura Lassila, Kaisa Leväsaari, Henri Pyykkö (hankkeessa aiemmin työskennelleet ohjaajat: Birgitta Hyvönen, Sari

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073) Loppuraportti Julkaisija:

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot