Käyttöopas. Valmistaja: MedArt A/S Industriholmen 15A DK2650 Hvidovre Denmark. Sivu 1 / Rev G 6/15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Valmistaja: MedArt A/S Industriholmen 15A DK2650 Hvidovre Denmark. Sivu 1 / 103 42-0706-10 Rev G 6/15"

Transkriptio

1 Käyttöopas Valmistaja: MedArt A/S Industriholmen 15A DK2650 Hvidovre Denmark Sivu 1 / Rev G 6/15

2 Vari-Lase-laserkonsoli, käyttöohjeet Kopiointioikeus MedArt A/S, Industriholmen 15A, DK2650 Hvidovre, Denmark. Tämän käyttöoppaan tai sen osien jäljentäminen valokuvaamalla, mekaanisesti tai muulla tavalla on kielletty ilman MedArt A/S -yhtiön kirjallista lupaa. Päivämäärä: 6.heinäkuuta 2010 MedArt A/S Puhelin: Industriholmen 15A Faksi: DK2650 Hvidovre Sähköposti: Tanska Web-sivut: Sivu/Sid 2 / Rev G 6/15

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 3 Huomautus 4 Käsittelyä koskevat varotoimenpiteet 5 Johdanto 5 Käyttötarkoitus. 6 Laskimonsisäinen toimenpidesarja 7 Asennusta ja käyttäjää koskevat velvoitteet 7 Turvallisuus.. 7 Merkinnät ja symbolit. 10 Käyttökonsolin kuvaus.. 12 Käyttö. 14 Antotehon tarkistus 15 Hoitoparametrikokonaisuuksien kuvaus ja haku Kauko-ohjattava keskuslukitus Paljaan kuidun liitäntä 18 Jalkakytkimen liittäminen ja vapauttaminen 19 Järjestelmän käyttöönotto ja tilan näytön painikkeet 20 Huolto/Säätötoiminnot Puhdistus ja huolto. 24 Verkkovirran liitäntä ja sulakkeiden vaihtaminen.. 24 Vianetsintä. 25 Varoitukset ja pysäytyskoodit. 26 NOHD (nimellinen optinen vaaraetäisyys) ja MPE. 27 Suojalasit Huolto ja hävittäminen Säilytys ja kuljetus.. 29 Vari-Lase-laserkonsolin tekniset tiedot. 29 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus: sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat kohdat 31 Liite A.. 34 Sivu/Sid 3 / Rev G 6/15

4 Huomautus 1. Vari-Lase-laserkonsoli on 4-luokan laser, joka tuottaa näkymätöntä lasersäteilyä. 2. Vältä altistamasta suoralle tai sironneelle säteilylle. 3. Potilaan, käyttäjän ja muiden laserin kanssa kosketuksissa olevien on käytettävä asianmukaisia suojalaseja. Suojalasien on laadultaan vastattava IEC ja EN 207-standardeja. 4. Vari-Lase-laserkonsolin kuitujärjestelmiä on käytettävä ainoastaan asianmukaisen käsiosan kanssa tai vientijärjestelmänä laskimonsisäisten hoitomuotojen yhteydessä. 5. Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöä ja ennen laserlaitteen liittämistä verkkovirtaan. Laserlaite on asennettava, säädettävä ja sitä on käytettävä käyttöohjeiden mukaisella tavalla. Turvallisuuteen liittyvien varotoimenpiteiden noudattamisen laiminlyöminen voi aiheuttaa vaarallisen altistumisen lasersäteilylle. 6. Kun laserlaitetta ei käytetä on varmistettava, että valtuuttamattomat henkilöt eivät pääse laitteen kanssa kosketuksiin. Poista laserlaitteen avain, sen toiminnan estämiseksi. Laserlaitteeseen on kiinnitetty seuraavat varoitustarrat 4-luokan laserlaitteiston käyttöön liittyviä rajoituksia Vari-Lase-laserjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan kyseisten instrumenttien käyttöön koulutettujen lääkäreiden käytettäväksi. 4-luokan laserlaitteistoja koskevia turvallisuuskäytäntöjä on noudatettava. Lääkäri arvioi potilaan soveltuvuuden laserleikkaukseen, selvittää potilaalle leikkaukseen liittyvät mahdolliset riskit, kertoo potilaalle leikkausta edeltävästä, leikkauksenaikaisesta ja leikkauksenjälkeisestä hoidosta ja antaa potilaalle muita mahdollisesti hyödyllisiä tietoja. Kaikenlainen laitteiston käyttö perustuu lääkärin asiantuntemukseen ja kokemukseen. Lääkäri on vastuussa oikeasta diagnoosista ja kaikista hoitotuloksista. MedArt ei vastaa vaurioista ja vammoista, jos tuotetta käytetään muulla tavalla kuin tarkalleen sen käyttötarkoituksen ja tuotteen mukana toimitetun käyttöoppaan mukaisesti. Tämä vastuunvapaus kattaa myös kaikenlaiset vauriot ja vammat, jotka ovat seurausta käyttäjän riittämättömistä valtuuksista arvioida käytetyn hoidon soveltuvuutta tietyissä yksittäisissä tapauksissa, tai sellaisen käyttäjän tekemistä virheistä jota muutoin pidetään asianmukaisen ammattitaidon omaavana henkilönä hoidon suorittamiseen. Sivu/Sid 4 / Rev G 6/15

5 Käsittelyä koskevat varotoimenpiteet Kuitua ei saa taivuttaa liikaa. Halkaisijaltaan alle 12 cm:n kuituja on vältettävä taivuttamasta ollenkaan. Kuitujen päiden koskettamista on vältettävä. Johdanto Lämpimät onnittelut hyvästä valinnasta. Vari-Lase-laserjärjestelmä on yksi kehittyneimmistä ja käyttäjäystävällisimmistä saatavilla olevista diodilasereista. Tämä järjestelmä on tulos useiden vuosien kokemuksesta korkean teknologian lääketieteellisten laserlaitteistojen valmistamisessa ja kehittämisessä. Vari-Lase-laserkonsoli toimii diodilasermoduulin välityksellä, joka pystyy tuottamaan sekä jatkuvaa että pulssiaaltolasersädettä. Vaikka kyseessä onkin hyvin kompakti järjestelmä, on siinä silti erittäin pitkälle kehittynyt interaktiivinen käyttäjäjärjestelmä. Tiukka laadunvalvonta ja tehtaalla suoritetut testit takaavat parhaan mahdollisen laadun ja luotettavuuden. Laserlaitteessa on useita turvajärjestelmiä ja se vastaa kansainvälisiä sähköisiä lääkinnällisiä laitteita koskevaa standardia IEC ja erityisesti laserlaitteistoja koskevia IEC ja IEC standardeja. Vari-Lase-laserkonsoli on yhdenmukainen EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin (MDD 93/42/EY) kanssa. Tuote on merkitty tyyppinumerolla MedArt 700. Tyyppinumerolla jokainen tuote tunnistetaan erikseen. Tyyppinumero löytyy tuotteen takapaneelin tyyppitarrasta. Vari-Lase-laserkonsolista löytyy merkintä MedArt A/S Sivu/Sid 5 / Rev G 6/15

6 Käyttötarkoitus Vari-Lase-laserkonsoli on tarkoitettu käytettäväksi verisuonisairauksien laskimonsisäisissä lääketieteellisissä hoitomenetelmissä. Energia välitetään optisen kuidun avulla, tehotiheyden ollessa 11,9kW/cm 2 1 jolloin laser koaguloi, höyrystää ja hiillostaa kudosta. Vari-Lase-laserkonsoli toimii 810nm:n aallonpituudella. 810nm:n aallonpituus imeytyy ensisijaisesti melaniiniin, hemoglobiiniin ja tummaan kudokseen ja vain pieni määrä valosta imeytyy veteen. Tämä mahdollistaa nopean lämmön nousun säteilytetyllä alueella, jolloin varsinainen kudos lämpenee alhaisella antoteholla. Vari-Lase-laserkonsolin käyttöindikaatiot Vari-Lase-laserkonsoli on tarkoitettu käytettäväksi suonikohjujen ja vena saphena magnan pintarefluksiin liittyvien suonikohjuisuuksien lääketieteellisissä hoitomenetelmissä. Vari-Lase-laserkonsolin vasta-aiheet Vari-Lase-laserkonsolitoimenpide on vasta-aiheinen potilailla, joilla on aneurysma laskimon hoidettavalla alueella. Vari-Lase-laserkonsolitoimenpide on vasta-aiheinen potilailla, joilla on vaikea ääreisverisuoniston sairaus, jossa nilkka-olkavarsipainesuhde on < 0,5. Vari-Lase-laserkonsolitoimenpide on vasta-aiheinen potilailla, joilla on veritulppa laskimon hoidettavalla alueella. Vari-Lase-laserkonsoli on vasta-aiheinen potilailla, joilla on esiintynyt syvälaskimotromboosia. Huomautus Verisuonen vaurioitumisriskin minimoimiseksi, on putkea eteenpäin vietäessä noudatettava varovaisuutta etenkin, jos vena saphena magna osoittautuu erityisen vaikeakulkuiseksi. Huomautus Jos laskimonsisäistä laserhoitoa ei suoriteta asianmukaisella tavalla, voi potilaan terveydellinen riski kasvaa. Laskimonsisäistä laserhoitoa saavat suorittaa vain asianmukaisesti koulutetut lääkärit. Huomautus Erityistä varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on esiintynyt ääreisverisuoniston sairauksia. On varmistettava, että sairauden luonne ja vakavuusaste tiedetään ja se huomioidaan potilaan hoitosuunnitelmassa. 1 Enimm. tehotiheys 300µm kuidussa Sivu/Sid 6 / Rev G 6/15

7 Laskimonsisäinen toimenpidesarja Turvallisen ja tehokkaan hoidon varmistamiseksi käytetään laskimonsisäistä toimenpidesarjaa. Lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot saa Vascular Solutions, Inc.-yhtiöltä (osoite sivulla Error! Bookmark not defined.). Asennusta ja käyttäjää koskevat velvoitteet Vari-Lase-laserkonsoli on tarkoitettu käytettäväksi huoneenlämmössä (15-27 C / F) ja tavanomaisissa kosteusolosuhteissa. Ennen käyttöä laitteen on annettava sopeutua äärimmäisiin lämpötila- tai kosteusolosuhteisiin. Laitetta ei saa asentaa sähköpattereiden tai muiden lämmönlähteiden läheisyyteen. Vari-Lase-laserkonsoli voi ylikuumentua, jos sitä käytetään liian korkeassa lämpötilassa, liian suurella antoteholla. Jos laserlaite ylikuumenee, se sammuu automaattisesti ja aloittaa lyhyen jäähdytysvaiheen. Tämän jälkeen voidaan laserlaitteen käyttöä jatkaa toimenpiteessä. Laserien käyttöä ei suositella alle 2,5 m:n etäisyydellä lyhytaalto- tai mikroaaltolaitteistoista, koska siitä voi aiheutua epästabiilia säteilyä. Valtuuttamattomat henkilöt eivät saa korjaustarkoituksessa avata Vari- Lase-laserkonsolia. Edellä mainitun kiellon noudattamisen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan, turvallisuutta uhkaavan vaaratilanteen ja mitätöidä laitteen takuun. MedArt ei ole vastuussa tapahtumista, jotka johtuvat laiminlyönneistä tai laitteen väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä. Käyttöohjeisiin on perehdyttävä huolellisesti ja epävarmassa tapauksessa on otettava yhteys Vari-Lase-jälleenmyyjään. Turvallisuus Vari-Lase-laserkonsoli on suunniteltu ja testattu parhaan mahdollisen turvallisuuden takaamiseksi sekä käyttäjälle että potilaalle. On kuitenkin viime kädessä käyttäjän vastuulla huolehtia tarvittavista turvallisuusmenettelyistä henkilökunnan ja laitteiston turvallisuuden takaamiseksi. VAROITUS Vain MedArtin kouluttama henkilökunta saa tarkastaa ja/tai korjata Vari-Lase-laserkonsolin. Vari-Lase-laserkonsoli ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Sähköturvallisuus Järjestelmä on maadoitettava. Sivu/Sid 7 / Rev G 6/15

8 Optinen turvallisuus Yhdysvaltain liittovaltion säännöstön osissa 1040,10 ja 1040,11 (Code of Federal Regulation (CFR), Title 21) säädetyt suositusrajat ylittävälle lasersäteilylle altistumista on vältettävä Vari-Lase-laserkonsolin asennuksen ja käytön yhteydessä. VAROITUS Suora tai sironnut säteily voi aiheuttaa vaurion silmään tai orvasketeen. Lasereiden tuottaman valon tehotiheys voi olla niinkin suuri, että se voi johtaa vakaviin palovammoihin suoraan säteelle altistetulla iholla. VAROITUS Koko leikkaussalin henkilökunnan on suojauduttava hajaja sironneelta säteilyltä asianmukaisilla suojalaseilla silmävaurion estämiseksi. Lasersädettä ei koskaan saa katsoa suoraan kohti. Käytettävien kirurgisten instrumenttien pintojen on mahdollisuuksien mukaan oltava himmeitä ja tummia anodisoituja. Kiiltävät pinnat voivat heijastaa lasersäteitä. Jos kiiltäviä instrumenttejä käytetään, on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Tulipalo-ja räjähdysvaaraa koskevat varotoimet Palava materiaali voi syttyä, jos se altistetaan tietyille lasersäteilyn aallonpituuksille. VAROITUS Laseria ei saa käyttää räjähtäviä kaasuja, nesteitä ja rikastettua happea sisältävissä ympäristöissä. Seuraavat varotoimet voivat minimoida tulipaloriskiä: a. Ympäröi toimenpidealue märällä sideharsolla tai pyyhkeillä b. Jos mahdollista, poista kaikki syttyvät materiaalit toimenpidealueelta c. Pidä sammutinta käden ulottuvilla Säädä laserlaite aina Standby-tilaan kuin vain mahdollista. Tämä estää laserin syttymisen vahingossa. Sivu/Sid 8 / Rev G 6/15

9 Tartuntoja ehkäisevät varotoimet Tämän oppaan sisältämiä puhdistus- ja sterilisointiohjeita on aina noudatettava, jotta vältetään mahdollinen tautien leviäminen potilaan ollessa kosketuksissa leikkauskomponentteihin. VAROITUS Potilaan kanssa kosketuksissa olevien leikkauskomponenttien riittämätön puhdistus tai sterilisointi voi johtaa tautien leviämiseen. Myrkytyksiä ehkäisevät varotoimet Laskimonsisäisissä hoitomuodoissa on ensisijaisen tärkeää, että kaikki potilaan suoniin vietävät materiaalit ovat täysin elimistössä hajoavia. VAROITUS Materiaalia, jota ei ole sertifioitu elimistössä hajoavaksi ei koskaan saa käyttää laskimonsisäisessä laserhoidossa. Veritulppavaaraa koskevat varotoimet Huomautus Vari-Lase-toimenpidesarja on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Kuidun uudelleenkäyttö voi johtaa palamista ja embolisaatiota tai kuituhiukkasia aiheuttaviin kuumiin pisteisiin. Vaarallista säteilyaltistusta ehkäisevät varotoimet Turvallisen ja tehokkaan hoidon varmistamiseksi on käyttäjän aina noudatettava tässä oppaassa selitettyjä toimenpiteitä. Huomautus Muiden kuin tässä oppaassa kuvattujen painikkeiden käyttö tai säätöjen tai toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen. Sivu/Sid 9 / Rev G 6/15

10 Merkinnät ja symbolit Tyyppimerkintä sijaitsee laserjärjestelmän takana olevassa tarrassa. Laitteiston valmistajan nimi ja osoite Verkkovirran jakelun arvot Laitteistoon käytettävien sulakkeiden arvot BF-tyyppi (kelluva liityntäosa). Eurooppalainen direktiivi 2002/96/EY edellyttää, että tällä symbolilla merkittyä laitteistoa ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Lisätietoja on esitetty jäljempänä, tämän käyttöoppaan sivulla 27. Merkitsee jalkakytkimen sisääntuloa. JÄLLEENMYYJÄ Laitteiston eurooppalaisen jälleenmyyjäyhtiön nimi ja osoite. Huomaa, että jälleenmyyjä ei ole sama yhtiö kuin laitteen valmistaja. Sarjanumero on merkitty laitteen takapaneelissa olevaan tarraan. Sivu/Sid 10 / Rev G 6/15

11 Keskuslukitusmerkintä sijaitsee laitteen takapaneelissa olevassa tarrassa. A B Huoltoliitin A. Vain huoltokäyttöön. Huoltoliitin B. Vain huoltokäyttöön. Keskuslukitusmuhvi. Ks. luku Kauko-ohjattava keskuslukitus sivulla 18. Toimintaa selostava etiketti ja laserin varoitusetiketti on kiinnitetty näkyvästi järjestelmään eteen sen päälle. CDRH- ja tuotantoetiketti sijaitsee järjestelmän takaosassa. Sivu/Sid 11 / Rev G 6/15

12 Käyttökonsolin kuvaus Vari-Lase-laserkonsoli 1-4 Valintapainikkeet 5 Ohjelmapainike 6 Valikkopainike Parametrin valinta - vastaava LED palaa, kun on parametri on aktivoitu Esiohjelmoitujen hoitoparametrien valinnat - vastaava LED palaa, kun parametri on aktivoitu Pääsy Vari-Lase-laserkonsolin eri valikkoominaisuuksiin 7 Vasen painike Valikon selaamiseen ja käyttöön 8 Right key Valikon selaamiseen ja käyttöön 9 Paluupainike 10 Enter-painike 11 Rengaspainike 12 Valmis-painike Käytetään siirtymään ylöspäin valikossa ja jättämään valittu valikon kohta tallentamatta muutettuja parametrejä Vahvistaa/tallentaa senhetkiset näytöllä näkyvät parametrit - vastaava LED palaa kun parametri on aktivoitu Rengaspainikkeen kääntäminen myötäpäivään lisää valittua parametriä ja kääntäminen vastapäivään vähentää parametriä. Kun painike on aktivoitu, Vari-Laselaserkonsoli on Valmis-tilassa. Ks.yksityiskohdat luvusta "Käyttö" sivulta 14. Sivu/Sid 12 / Rev G 6/15

13 13 Standby-painike 14 Hätäpysäytyspai nike Käynnistettäessä Vari-Lase-laserkonsoli on Standby-tilassa. Parametrejä voidaan muuttaa, mutta laservirtaa ei voida tuottaa. Ks. Käyttö sivulta Laser valmis - merkkivalo Merkkivalo palaa Vari-Lase-laserkonsolin lähettäessä tähtäysvaloa 16 Lasersäteilyn tuoton merkkivalo 17 Avainkytkin 18 Kuituliitäntä 19 Lasersäteen tuloportti 20 Näyttö Jalkakytkimen kaapelin sisäänmeno Kauko-ohjattava keskuslukitus 23 A Huoltoliitin 24 B Huoltoliitin Vilkkuu kun lasersäteilyä tuotetaan Laserlaite kytketään pois päältä kääntämällä avain pois päältä-asentoon tai poistamalla avain. Teksti KÄÄNNÄ AVAINTA" ja avain-symboli ilmestyvät näytölle kun avainta käännetään pois päältä-asentoon. Laserpulssit tuotetaan kuituosan välityksellä Laserin tuloportti tarkistusta varten. Ks. luku "Antotehon tarkistus" sivulla 15 Käytetään tietojen välittämiseen käyttäjälle visuaalisessa muodossa Ilmakäyttöisen jalkakytkimen sisäänvienti ja vapautuspainike sijaitsevat takapaneelissa Keskuslukitusmuhvi sijaitsee etupaneelin alla. Ks. luku Kauko-ohjattava keskuslukitus sivulla 18. Huoltoliitin A. Tarkoitettu vain huoltokäyttöön Huoltoliitin B. Tarkoitettu vain huoltokäyttöön 25 Verkkovirtakytkin Sulakkeen pidike Verkkovirtajohdon sisäänmeno Noudata käyttöohjeita. 27 Käyttöohjeiden sisältämien tietojen noudattamista koskevat ohjeet. Ks. luku Verkkovirran liitäntä ja Sivu/Sid 13 / Rev G 6/15

14 sulakkeiden vaihtaminen sivulla 24. Käyttö Valmis Käytön valmistelu 1. Aseta kuitu varovasti laserlaitteen etuosan kuituliittimeen (18) 2. Kytke jalkakytkimen putki laseryksikön takana olevaan liitäntään (21) 3. Aseta verkkovirtajohto laserlaitteen takaosaan 4. Kytke verkkovirtakytkin päälle laserlaitteen takaosasta (25) 5. Liitä keskuslukitus tai aseta testauspistoke liittimeen (22), ks. "Kauko-ohjattava keskuslukitus" 6. Käynnistä laserlaite asettamalla avain kytkimeen ja kääntämällä avainta (17) Tähtäysvalo aktivoituu ja merkkivalo (15) syttyy 7. Kun Vari-Lase-laserkonsoli käynnistyy, lasersäteilyn tuotanto keskeytyy, kaikki painikkeet ja valintapainikkeet ovat pois päältä. Vari-Lase-laserkonsolin oletusasetuksena on Standby-tila 8. Aseta hoitoparametrit 9. Aseta Vari-Lase-laserkonsoli Valmis-tilaan painamalla Valmispainiketta (12). Kun pakollinen 3 sekunnin viiveaika on kulunut loppuun, laite on valmis ja näytössä on teksti READY (Valmis) 10. Aloita hoito painamalla jalkakytkintä. Joka kerta kun jalkakytkin käynnistetään, lasersäteilyn tuottaminen alkaa ja laitteen lasersäteilyn tuottamisesta kertova merkkivalo (16) syttyy palamaan Hoitoparametrien asetus Teho, pulssinleveys ja pulssin toistoarvo voidaan asettaa tarvittavan hoidon valmistelemiseksi. Asetettava hoitoparametri valitaan painamalla vastaavaa näytön alapuolella sijaitsevaa valintapainiketta (1, 3 tai 4). Kun parametri on valittu, sitä voidaan muokata kääntämällä rengaspainiketta. Kun kaikki parametrit on asetettu hoitoon sopiviksi, paina Enterpainiketta (10) parametrien tallentamiseksi. Myös Valmis-painikkeella voidaan tallentaa parametrit ja siirtää laite suoraan Valmis-tilaan. Jos Paluu-painiketta (9) painetaan parametrin asetuksen aikana, asetus päättyy muokkaamatta parametriä. Antoteho Teho voidaan asettaa asteikolla 0-15W 1W:n lisäyksillä. Antotehon taso näkyy näytöllä. Pulssinleveys Pulssinleveys voidaan asettaa asteikolla msek. Pulssinleveys näkyy näytöllä. Pulssin toistotaajuus Taajuus voidaan asettaa asteikolla 0,3-100Hz. Sen jälkeen teholle voidaan asettaa yksittäinen pulssi ja CW. Taajuus näkyy näytöllä. Standby-tila ja Valmis-tila Sivu/Sid 14 / Rev G 6/15

15 Standby READY Kun Valmis-painiketta painetaan, laite siirtyy Valmis-tilaan. Tässä tilassa lasersäteilyä tuotetaan jalkakytkintä painamalla. Kun pulssinleveys on lyhempi kuin 50 msek, kuuluu merkkiääni kaksi kertaa sekunnissa. Kun pulssinleveys on pidempi kuin 50 msek, merkkiääni kuuluu lasersäteilyä tuotettaessa. M-painikkeen, Paluu, P-painikkeen, tai minkä tahansa valintapainikkeen painaminen palauttaa järjestelmän Standby-tilaan. Jos järjestelmä jää käyttämättömänä Valmis-tilaan 250 sekunniksi, palaa se automaattisesti Standby-tilaan käyttäjän ja potilaan turvallisuuden takaamiseksi. Kun Standby-painiketta painetaan. laite siirtyy Standby tilaan. Turvallisuussyistä on laserlaite aina asetettava Standby-tilaan kun hoitoa ei käytetä. Standby-tilassa, lasersäteilyä ei voi tuottaa. Aloita ja pysäytä lasersäteily Kun hoitolaser on päällä, keltainen lasersäteilystä kertova merkkivalo vilkkuu ja kuuluu merkkiääni. Huomautus Kun laserin valmiudesta kertova merkkivalo on päällä, Vari- Lase-laserkonsoli tuottaa tähtäyslasersäteilyä. Kun näytössä lukee READY, Vari-Lase-laserkonsoli lähettää hoitolasersäteilyä heti jalkakytkimen aktivoimisen jälkeen. Jalkakytkimen käyttö Kun jalkakytkintä painetaan, Vari-Lase-laserkonsoli aloittaa säteilyn tuottamisen. Vapautettaessa jalkakytkin, tuottaminen loppuu. Hätäpysäytyspainike Kun hätäpysäytyspainiketta (14) painetaan, Vari-Lase-laserkonsoli lopettaa lasersäteilyn tuottamisen ja kaikki toiminnot estetään. Verkkovirtakytkin (25) on kytkettävä POIS PÄÄLTÄ noin 15 sekunniksi ja uudelleen käynnistettäessä takaisin PÄÄLLE. Sammuttaminen Vari-Lase-laserkonsoli sammutetaan painamalla laitteen takana olevaa verkkovirtakytkintä (25). Vari-Lase-laserkonsoli tunnistaa automaattisesti verkkovirtakytkimen painalluksen, jolloin laite siirtyy turvalliseen tilaan, jossa se sammutetaan ohjatusti. Sammuttaminen voidaan suorittaa toimintatilasta riippumatta. Antotehon tarkistus Vari-Lase-laserkonsolissa on edistyneet sisäänrakennetut ominaisuudet antotehon takistusta varten. 1. Paina M-painiketta (6) päästäksesi toimintavalikkoon 2. Paina Oikea-painiketta (8) päästäksesi toiseen toimintavalikkoon Sivu/Sid 15 / Rev G 6/15

16 3. Paina "Mittaa teho"-valilntapainiketta (2) 4. Kohdista kuidun kärki anturin aukkoon (19) ja pidä sitä kohdistettuna koko toimenpiteen ajan 5. Käynnistä jalkakytkin - ja pidä jalkakytkintä painettuna koko mittaustoimenpiteen ajan. Kaikki jalkakytkimen vapautuksella keskeytetyt mittaukset hylätään. 6. Vari-Lase-laserkonsoli testaa automaattisesti laserin tehon mittaamalla tietyn pulssimäärän tehotason - odota, kunnes toimenpide on suoritettu loppuun 7. Näytöllä näkyy mitattu optinen teho wateissa. Jatkuvat mittaukset voivat aiheuttaa sisäänrakennetun tehomittarin kuumenemisen. Jos näin käy, ilmestyy näytölle viesti joka kehottaa käyttäjää odottamaan 5 minuuttia ennen seuraavien mittausten aloittamista. Huomautus Koko leikkaussalin henkilökunnan on pidettävä suojalaseja mittauksen aikana. Hoitoparametrikokonaisuuksien kuvaus ja haku Vari-Lase-laserkonsolissa on mahdollisuus määrittää hoitoparametrikokonaisuuksia, joita voidaan myöhemmin hakea laitteen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Hoitoparametritoiminnossa on seuraavat ominaisuudet: - 16 parametriä voidaan tallentaa - Sisäänpääsy on helppoa, tallennetut parametrikokonaisuudet voidaan hakea kahdella painalluksella - Jokaisessa parametrikokonaisuudessa voi olla 2 8-kirjaimista riviä, joissa kuvataan ko. hoitoparametrikokonaisuuden käyttö. Kuvaus näkyy päänäytöillä - Parametrikokonaisuudet ovat toiminnassa myös laitteen sammuttamisen jälkeen - Kaikki parametrit tallennetaan säteen voimakkuus, kuidun halkaisija ja kuidun kärki mukaanlukien. Paljaita kuituja käsitellään myös osana hoitokokonaisuuksia. Käynnistyksen oletusarvot Kun MedArt 700 -laseryksikköä käynnistetään, noudetaan aina ohjelman 16 parametrit. Käyttäjä voi muuttaa ohjelman 16 parametreja ja tallentaa ne, jos halutaan käyttää eri arvoja. Huom. ohjelman oletusnimeä "DEFAULT" ei tallenneta, jos siihen tehdään muutoksia. Uudet oletusparametrit aktivoituvat, kun MedArt 700 -laseryksikkö Sivu/Sid 16 / Rev G 6/15

17 käynnistetään seuraavan kerran. Tehtaan oletusarvot ovat: 1W, CW (jatkuva aalto) Tähtäysvalon taso 100 % Tähtäysvalo päällä STANDBY-tilassa Laserin energiaemissio 70 J välein Laserenergiaemission merkki päällä Laserenergian äänimerkki sis. 30 % Ohjelman toimintatilat Ohjelmatoiminnossa on 4 tilaa, jotka valitaan toistuvilla ohjelmapainikkeen (5) painalluksilla Ensimmäinen painallus: Näyttää parametrinäytön, jossa näkyvät vain parametrikokonaisuuksien nimet. Painamalla yhtä neljästä valintanäppäimestä (1-4) haluttu ohjelma valitaan tai painamalla Vasen- tai Oikea-painikkeita (7,8) selataan 4- parametrin ryhmiä kerrallaan. Toinen painallus: Näyttää jokaisen ohjelman yksityiskohtaiset tiedot. Valintapainikkeista (1-4) siis valitaan ohjelma ja Vasen- tai Oikeapainikkeista (7, 8) selataan. Kolmas painallus: Painamalla valintapainiketta (1-4) tallennetaan sen hetkinen parametrikokonaisuus. Neljäs painallus: Painamalla valintapainiketta (1-4) vaihdetaan parametrikokonaisuuden nimi. Kokonaisuuteen kuuluvat parametrit eivät muutu. Parametrikokonaisuuden haku Seuraavat vaiheet opastavat ennalta määrättyjen parametrikokonaisuuksien hakuun: 1. Varmista, että laserlaite on Standby-tilassa 2. Paina ohjelmapainiketta (5) 3. Ohjelman muistiaukkojen sisältö näkyy näytöllä. Vasen- Oikeapainikkeita painamalla päästään jäljellä oleviin ohjelman kohtiin. 4. Paina käytettävää parametrikokonaisuutta vastaavaa valintapainiketta (1-4) 5. Aikaisemmin tallennettu parametrikokonaisuus valitaan ja laserlaite on valmis asetettavaksi Valmis-tilaan. Ohjelman nimen muuttaminen 1. Varmista, että laserlaite on Standby-tilassa 2. Paina ohjelmapainiketta (5) 4 kertaa 3. Paina sitä ohjelmaa vastaavaa valintapainiketta (1-4), jonka nimeä halutaan muuttaa. Käytä Vasen-, Oikea-painikkeita (7, 8) muihin Sivu/Sid 17 / Rev G 6/15

18 ohjelman kohtiin pääsemiseksi 4. Vasen-, Oikea-painikkeilla (7,8) ja rengaspainikkeella (11) voidaan muuttaa nimeä 5. Painamalla Enter-painiketta (10) palataan Standby-tilaan Huom. Ohjelman 16 nimi korvataan järjestelmän oletusarvolla, kun järjestelmä käynnistetään seuraavan kerran. Kauko-ohjattava keskuslukitus Vari-Lase-laserkonsolissa on keskuslukitustoiminto, jota voidaan käyttää lasersäteilyn tuottamisen kytkemiseen pois päältä kun ovet on avattu toimenpidealueelle. Jos kauko-ohjattavaa keskuslukitusta ei vaadita Laite toimitetaan erityisellä keskuslukitusmuhviin (22) asetettavalla testauspistokkeella varustettuna Jos kauko-ohjattavaa keskuslukitusta vaaditaan Jos keskuslukitusominaisuutta vaaditaan toimenpidealueelle turvallisen sisäänmenon varmistamiseksi, voidaan oviaukkoon asentaa asianmukainen kytkin, joka varmistaa kontaktin sulkeutumisen kun ovi suljetaan. Keskuslukitusmuhvin piikit 1 ja 6 on liitettävä kytkimeen ja sarjaan voidaan kytkeä tarvittaessa useita ovia. Vascular Solutions, Inc. voi toimittaa erityisen pistokeen, jolla pääsee keskuslukitusmuhvin (22) piikkeihin 1 ja 6. Paljaan kuidun liitäntä Huomautus Allaolevien suositusten noudattamisen laiminlyöminen voi johtaa kuidun tai vientijärjestelmän vaurioitumiseen ja/tai vahingoittaa potilasta tai käyttäjää. Paljaiden kuitujen liittäminen Laskimonsisäisen laserhoidon helpottamiseksi SMA-905-vakioliittimellä (kuten säädetty kansainvälisen sähköalan standardointiorganisaation, IEC:n asiakirjassa 86B/1903/CDV, liitinpistoke F-SMA I) varustettu paljas kuitu voidaan liittää Vari-Lase-laserkonsoliin QSC-sovittimella. Poista suojus kuidun SMA-905-liittimestä. Kun laseriin on asennettu QSC-sovitin, asenna SMA-905 QSC-sovittimeen ja kiristä mutteri huolella. Sivu/Sid 18 / Rev G 6/15

19 Huomautus Pidä kuitusuojus paikoillaan kun kuitujärjestelmä ei ole liitettynä. Kuidun liittimen kärkeen ei saa koskea, koska se lyhentää kuidun elinikää. Jalkakytkimen liittäminen ja vapauttaminen Jalkakytkimen liitin (21) on takapaneelissa. Jalkakytkin kytketään päälle liittämällä pistoke. Vapauta jalkakytkin painamalla sen vieressä olevaa painiketta. Sivu/Sid 19 / Rev G 6/15

20 Järjestelmän käyttöönotto ja tilan näytön painikkeet Käyttäjän asetettavissa olevia järjestelmätoimintoja on useita. Noudata asetuksissa seuraavia vaiheita: 1. Varmista, että laite on Standby-tilassa. 2. Painamalla M-painiketta (6) päästään toimintavalikkoon Painamalla valintapainiketta (2) päästään Käyttäjän asetukset 1-valikkoon Neljä asetusvaihtoehtoa näkyy näytöllä. Painamalla Oikea-painiketta (8) tai Valikko-painiketta (6) saadaan näkyviin kolme viimeistä vaihtoehtoa Käyttäjän asetuksista 2. Nämä seitsemän asetusvaihtoehtoa on selitetty alla: Äänenvoimakkuus Kääntämällä rengaspainiketta (11) muokataan sisäkaiuttimen äänenvoimakkuutta. Paina Enter-painiketta (10) kun äänenvoimakkuus on sopiva. Turvallisuussyistä tason arvoksi ei voi säätää alle 30 %. Näytön kontrasti Käännä rengaspainiketta (11) näytön kontrastin muuttamiseksi. Paina Enter-painiketta (10) kun näytön kontrasti on sopiva. Tähtäyssäde Tähtäyssäteen kirkkautta säädetään kääntämällä rengaspainiketta (11). Paina Enter-painiketta (10) kun kirkkaus on sopiva. Vaikutus on näkyvissä seuraavan kerran kun siirrytään Valmis-tilaan. Valitse kieli Kääntämällä rengaspainiketta (11) voidaan katsoa mitkä kielet ovat valittavissa näytön tekstiin. Paina Enter-painiketta (10) kun oikea kieli on löytynyt. Tilan näyttö 1/Tilan näyttö 2 Käyttäjä voi valita kaksi tila-arvoa jotka voidaan näyttää käytön aikana. Nämä kaksi arvoa voidaan valita neljän arvon joukosta. Ei ole: Tilaa ei ole näkyvissä Pulssit: Tuotettujen pulssien määrä Aktiiviaika: Laserin säteilyn kestoaika Joulit: Tuotettujen joulien määrä Toinen luku valitaan valikon kohdasta Tilan näyttö 1 ja toinen valikon kohdasta Tilan näyttö 2. Rengaspainikkeella (11) voidaan selata neljää vaihtoehtoa. Paina Enter-painiketta (11) kun oikea tila-arvo on löytynyt. Arvo näkyy kun laite on Standby- tai Valmis-tilassa. Laskurien nollaaminen Käyttäjä voi halutessaan resetoida arvoja esim. juuri ennen potilaan hoidon aloittamista. Resetointi tapahtuu seuraavia vaiheita noudattamalla: 1. Varmista, että laite on Standby-tilassa. 2. Valikko-painiketta (6) painamalla päästään Toimintavalikkoon 1 3. Valintapainiketta (3) painamalla resetoidaan tilan näytön arvoja Sivu/Sid 20 / Rev G 6/15

21 Huolto/Säätötoiminnot Vari-Lase-laserkonsolissa käyttäjällä on käytettävissään useita asetuksia ja parametrien lukua koskevia ominaisuuksia. Nämä säädettävät parametrit on järjestetty kuuteen huoltoryhmään, joihin päästään laitteen ollessa Huolto-tilassa. Huolto-tilaan päästään noudattamalla alla kuvattuja vaiheita: 1. Varmista, että laite on Standby-tilassa. 2. Painamalla Valikko-painiketta (6) päästään Toimintavalikkoon 1 3. Painamalla Oikea-painiketta (8) päästään Toimintavalikkoon 2 4. Paina valintapainiketta (1) Huoltoasetus 5. Laite siirtyy nyt Huolto-tilaan Käyttäjällä on pääsy seuraaviin huoltoasetusten kuuteen ryhmään. KÄYTTÄJÄN ASETUKSET Käyttäjän vakiopainikkeet, kuten näytön kontrasti, äänenvoimakkuus jne. SISÄÄNPÄÄSYKOODIT Sisäänpääsykoodit voidaan syöttää huolto- tai ylläpitotarkoituksessa. Turvallisuussyistä sisäänpääsy taataan vain valtuutetulle henkilökunnalle. LAITTEEN TUNNISTIMET Näyttää yksittäisten Vari-Lase-laserkonsolien yksilöivät tunnisteet. KOODIPISTOKKEEN ASETUKSET Käyttäjän vakioasetusarvot on tallennettu koodipistokkeeseen. Koodipistoke on laserlaitteen sisällä oleva muisti, johon käyttäjällä ei ole sisäänpääsyä. AIKALOKI Ryhmä sisältää ajansäätö- ja ajastustoiminnot. LASERIN ASETUKSET/SÄÄTÖ Tähtäyslasersäteen ja laserenergian merkin toiminnan asetusten valinta. Huolto-tilan painikkeet Kaikki käytettävissä olevat Käyttäjän asetukset ovat englanninkielisiä huolimatta näytön tekstille valitusta kielestä. Rengaspainikkeella (11) selataan huoltoasetuksia Vasen-, Oikea-painikkeilla (7, 8) vaihdetaan yhdestä huoltoasetusryhmästä toiseen. Valintapainikkeella (4) Muokkaa voidaan muokata parametriä. Huomaa: muokkausominaisuus toimii vain parametrien alaryhmässä Sivu/Sid 21 / Rev G 6/15

22 Parametrien sisääntuloja on kahdenlaisia: Rajoitetun asteikon parametrit. Rengaspainikkeella (11) muutetaan parametrejä. Valintapainikkeella (4) Tallenna tallennetaan asetettu arvo. Suuren määrän valinta. Rengaspainikkeella (11) muutetaan sen hetkistä lukua. Oikea-, Vasen-painikkeilla (7,8) valitaan toinen luku. Valintapainikkeella (4) Tallenna tallennetaan asetettu arvo Saatavilla olevat huoltoasetukset kuvataan yksityiskohtaisemmin seuraavassa taulukossa. KÄYTTÄJÄN ASETUKSET SISÄÄNPÄÄSYKOODIT 200 LAITTEEN TUNNISTIMET AIKALOKI Äänenvoimakkuus Asetus muuttaa sisäkaiuttimen äänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuus muuttuu välittömästi, mutta sitä ei tallenneta ennen, kuin Tallenna - painiketta on painettu. Näytön kontrasti Asetus muuttaa kontrastia molemmilla näytöillä. Kontrasti muuttuu välittömästi, mutta sitä ei tallenneta ennen, kuin Tallenna -painiketta on painettu. Kieli Asetuksella vaihdetaan näkyvän tekstin kieli. Kielen valintaa ei tallenneta, ennen kuin painetaan "Tallenna"-painiketta. Tilan näyttö 1 Asetuksella valitaan näytölle tila-arvo 1 (kuten kuvattu sivulla 20) Tilan näyttö 2 Asetuksella valitaan näytölle tila-arvo 2 (kuten kuvattu sivulla 20) Sisäänpääsykoodi Vain valtuutetun huoltohenkilökunnan käyttöön Sarjanumero Laserlaitteen sarjanumero näkyy näytöllä Tyyppinumero Laserlaitteen tyyppinumero näkyy näytöllä Ohjelmistoversio Laserlaitteen ohjelmistoversio näkyy näytöllä Käynnistymisaika Näyttää laserin käynnistymiseen kuluvan kokonaisajan minuutteina Laserin käynnissäolon kokonaisaika Näyttää laserin käynnissäolon kokonaisajan minuutteina kaikilla tehotasoilla Kokonaisjoulet Näyttää laserin tuottamien joulien kokonaismäärän Sivu/Sid 22 / Rev G 6/15

23 LASERIN KÄYTTÖÖNOTTO/SÄÄTÖ Tähtäyssäteen voimakkuus Tähtäyssäteen kirkkaus. Kirkkaus muuttuu välittömästi, mutta sitä ei tallenneta ennen, kuin Tallenna on painettu. Tähtäyssäde STANDBY-tilassa Määrittää, onko tähtäyssäde päällä Standby-tilassa vai ei. Tähtäyssäteen teho muuttuu välittömästi, mutta sitä ei tallenneta ennen kuin "Tallenna"-painiketta painetaan. Laserenergimerkin väli Määrittää, paljonko energiaa kunkin laseremissiomerkin välissä tulee lähettää. Laserenergian äänimerkki sis. Määrittää, annetaanko laseremissiomerkki yhä suuremmalla äänenvoimakkuudella verrattuna tavalliseen laservaroitusäänimerkkiin. Suurempi äänenvoimakkuus ei koskaan voi ylittää järjestelmän maksimia 100 % äänenvoimakkuustasoa. Laseremissiomerkki Määrittää, onko laseremission äänimerkki käytössä vai ei. Jos on, laseremissiomerkki kuuluu aina kun tietty määrä laserenergiaa on lähetetty; tämä vastaa kohdan 712 arvoa. Sivu/Sid 23 / Rev G 6/15

24 Puhdistus ja huolto Vari-Lase-laserkonsoli ei vaadi muuta huoltoa kuin säännöllisen tehomittarin kalibroinnin. Laserlaitetta tai sen lisälaitteita ei saa altistaa kosteudelle tai äärimmäisille lämpötila- tai kosteusolosuhteille. Mitään laitteen osaa ei saa yrittää sterilisoida. Rutiinihuollon aikataulu löytyy liitteestä A. Tehomittarin kalibrointi Kahden vuoden välein on tehomittari kalibroitava. Lisätietoja saa paikalliselta Vari-lase-jälleenmyyjältä. Puhdistus Laserlaite puhdistetaan kostuttamalla puhdistusliina seoksella, jossa on 30% alkoholia ja 70% vettä. Puhdasta laimentamatonta alkoholia tai puhdistusainetta ei saa käyttää. Puhdistuksen ajaksi laserlaitteen virta on kytkettävä pois päältä ja laite on irrotettava verkkovirtalähteestä. Verkkovirran liitäntä ja sulakkeiden vaihtaminen Laserlaitteeseen on kytketty verkkovirta laserlaitteen takapaneelissa sijaitsevan verkkovirtajohdon sisäänmenon (27) kautta. Verkkovirtakytkintä (25) käytetään kytkemään laserlaite PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ. Laitteessa on 2 kpl lasisulakkeita (T1.6AL), jotka suojaavat laserlaitetta sähkövaurion varalta. Jos laitetta ei saada kytkettyä PÄÄLLE, kokeile sulakkeiden vaihtamista ennen yksikön luovuttamista korjaukseen. Sulakkeiden vaihtaminen: 1. Poista verkkovirtajohto 2. Vedä sulakelaatikko (26) ulos 3. Vaihda sulakkeet ja työnnä sulakelaatikko takaisin paikoilleen 4. Sulje sulakelaatikko Käytä vain Ø5x20mm T1.6AL sulakkeita Huom. Vari-Lase-laserkonsolin on oltava aina maadoitettu. Sivu/Sid 24 / Rev G 6/15

25 Vianetsintä Ongelma Mahdollinen syy Ohje Valoja ei syty, kun ne kytketään Verkkovirran sulakkeet Vaihda sulakkeet päälle viallisia odota vähintään 5 sek ennen päällä Verkkovirtalähde alhainen käynnistystä Alhainen antoteho Viallinen kuitu Viallinen QSC Alhainen pulssinleveys yhdistettynä alhaiseen taajuuteen Vaihda kuitu Vaihda QSC Valitse korkeampi pulssinleveys Integroitua vuontitiheyttä, pulssin kestoa tai taajuutta ei voida asettaa yhtä korkeaksi kuin aikaisemmin Integroitu vuontitiheys on fyysinen ominaisuus, joka liittyy läheisesti antotehoon ja pulssinleveyteen. Tämän parametrien välisen riippuvuuden vuoksi integroidun vuontitiheyden, pulssinleveyden ja taajuuden enimmäisarvo riippuu muiden parametrien asetuksista. Vähennä yhden tai useamman muun hoitoparametrin arvoa Lämpötilan virheviesti näkyy näytöllä ja Vari-Lase-laserkonsoli lopettaa säteilyn. Korkean huonelämpötilan, korkean tehoasetuksen ja korkean käyttöjakson yhdistelmä on aiheuttanut diodin ylikuumenemisen Laserin sisäinen jäähdytysjärjestelmä on tehoton Odota muutama sekunti, että järjestelmä jäähtyy. Jos ongelma ei häviä, kokeile huonelämpötilan alentamista. Vähennä antotehoa. Vähennä käyttöjaksoa (lyhyempi viipymisaika, pidemmät tauot) Luovuta laite korjattavaksi Tähtäyssäde on himmennyt tai se näyttää laajentuneelta Koska tähtäyssäde kulkee saman optisen järjestelmän läpi kuin työskentelysäde, se on hyvä keino laitteen tarkistamiseen. Jos tähtäyssäteen pistettä ei ole näkyvissä kuidun distaalipäässä, sen voimakkuus on heikentynyt tai se näyttää laajentuneelta. Tällöin kuitu saattaa olla vaurioitunut. Tarkista laite varmistamalla, onko antoteho sama kuin luvussa Antotehon tarkistus sivulla 15 Sivu/Sid 25 / Rev G 6/15

26 Varoitukset ja pysäytyskoodit Allaolevasta taulukosta näkyy kokonaiskuva eri Vari-Lase-laserkonsolissa näkyvistä varoituksista ja pysäytysviesteistä. Jos joku viesteistä näkyy toistuvasti, kirjoita viestin sanoma ylös ja soita Vari-Lase-jälleenmyyjälle. Virhe koodi Virheilmoitus Syy Palautus 0 HÄTÄPYSÄYTYS Hätäpysäytyspainiketta on painiettu Laser sammuu. Kytke päävirtakytkin pois päältä ja taas 1 I/O-JÄRJESTELMÄN PYSÄYTYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne 3 YLIJÄNNITEPYSÄYTYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne 4 KORKEAN TEHON PYSÄYTYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne päälle Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle Kaikki laserpiirit sammutetaan. Palauta/yritä uudelleen kytkemällä avainkytkin pois päältä ja taas päälle Huom. ylijännitepysäytystä ei saa aiheuttaa toistuvasti, sillä laserin diodit voivat vaurioitua. Vähennä tehoa ja yritä uudelleen Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle 5 MATALAN TEHON PYSÄYTYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle 6 VDIODIPYSÄYTYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle 7 VIRTA SAMMUU Virtalähteen antojännite alhainen Tallentaa sisäisesti tiedot ja sammuttaa laitteen. Tarkista verkkovirta 8 DIODIN LÄMPÖTILAPYSÄYTYS Laserdiodin lämpötila on liian korkea 12 LIITÄ KUITU Kaikkien laserin painikkeiden käyttö estetään, kunnes kuitu on asetettu 13 KYTKE KESKUSLUKITUS Kaikkien laserin painikkeiden käyttö estetään, kunnes keskuslukituksen liitin/kytkin on asennettu Pin 2 (GND) ja 5 (keskuslukituksen sisääntulo) on oikosuljettava keskuslukituksen liittimeen 16 LIITÄ FB-ANTURIIN Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne 17 PARAMETRIPYSÄYTYS Sisäisen koodipistokkeen tai laserin parametrit ovat asteikon ulkopuolella. Painamalla Standbypainiketta (13) parametrit muuttuvat oletusarvoiksi 18 SUOJAPARAMETRIPYSÄY TYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne Laser sammuu. Normaali toiminta palautuu kun lämpötilaa alennetaan Normaali toiminta palautuu, kun kuitu on asetettu Normaali toiminta jatkuu kytkennän jälkeen Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle Laserin lähtö estetään. Normaali toiminta palautuu, kun on painettu standby Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle Sivu/Sid 26 / Rev G 6/15

27 22 LASERIN LÄMPÖTILA LIIAN MATALA Järjestelmän sisälämpötila liian matala Sammuta järjestelmä ja anna lämmetä huoneenlämpötilaan ennen käynnistystä NOHD (nimellinen optinen vaaraetäisyys) ja MPE Lasketaan järjestelmän nimellinen optinen vaaraetäisyys. Tämä laskelma perustuu järjestelmän aallonpituuteen, maksimitehoon ja toimitusjärjestelmän parametreihin. Lisäksi lasketaan MPE (suurin sallittu altistuminen) Paljas kuitu 600 m-0,37 Paljas kuitu 600 m-0,22 Paljas kuitu 400 m-0,22 N.A. - Numeerinen aukko Divergenssi 0,76 rad 0,45 rad 0,45 rad Optiikka 1,00 mm 1,00 mm 1,00 mm NOHD 1,4 m 2,4 m 2,4 m Pisteen pinta-ala 10 cm päässä E 10 cm Säteilyvoimakkuus 10 cm etäisyydellä, mitattuna 7 mm aukolla 43 cm 2 15 cm 2 15 cm 2 3,5 kw/m 2 10 kw/m 2 10 kw/m 2 MPE - E mpe 16,8 W/m 2 16,8 W/m 2 16,8 W/m 2 Vaadittu vaimennus Log(E 10 cm/ E mpe) Suojalasit vähintään L3 L3 L3 Suojalasit Suojalasien on vastattava IEC 825 ja EN standardeja. Näiden määritysten mukaan suojalaseissa on oltava seuraavanlainen merkintä: Lasertyyppi: D jatkuva-aaltoinen laser Aallonpituus nm tai suurempi aallonpituuden väli Suojaava lasi: L3 tai korkeampi Huolto ja hävittäminen Toimintahäiriön tai virheen sattuessa, ota yhteys Vari-Lase- tai MedArt A/S-jälleenmyyjään. Laseryksikösä ei ole käyttäjän huollettavissa oelvia osia Vain Vari-Lase-lasekonsorin valmistaja tai asianmukaisesti valtuutettu, Vari-Lase-laserkonsolin vamistajan kouluttama edustaja saa suorittaa Sivu/Sid 27 / Rev G 6/15

28 huollon. Laseryksikön avaaminen mitätöi vamistajan takuun, sekä selkeäsanaisen että vihjatun, ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Vari-Lase-laserkonsoli sisältää litiumakun. Se on merkitty selkeästi tekstillä "CR2032PCB, BATTERY, LI-ION". Käyttäjä ei voi vaihtaa akkua. Akun odotetaan toimivan järjestelmää kauemmin. Koulutetun huoltomiehen on kalibroitava yksikkö ja tarkistettava sen turvallisuus kahden vuoden välein. Eurooppalainen direktiivi 2002/96/EY edellyttää, että tällä symbolilla merkittyä laitteistoa tai laitteen pakkausta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Tämä symboli tarkoittaa, että tuote pitää hävittää erillään tavallisesta talousjätteestä. Omistajan vastuulla on toimittaa tämä ja muut sähkö- ja elektroniset laitteet virallisen toimiluvan saaneen jätehuoltoliikkeen hävitettäväksi. Jätteiden asianmukainen hävittäminen ja kierrätys ehkäisee ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia mahdollisia kielteisiä seurauksia. Vari-Laselaitteiden asianmukaista hävittämistä koskevia ohjeita saa Vari-Lase- tai MedArt A/S-jälleenmyyjältä. Lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot saa osoitteesta: MedArt A/S Puhelin: Industriholmen 15A Faksi: DK2650 Hvidovre Sähköposti: Denmark Web-sivut: Vascular Solutions, Inc. Puhelin: Sycamore Court Faksi: Minneapolis, MN Web-sivut: USA Sivu/Sid 28 / Rev G 6/15

29 Säilytys ja kuljetus Laserlaitetta on säilytettävä olosuhteissa joissa lämpötila on asteikolla C, ilmankosteus alle 80% ja ilmanpaine välillä kpa. Kuljetettaessa Vari-Lase-laserkonsolia on aina pidettävä alkuperäisessä pakkauksessaan. Vari-Lase-laserkonsolin tekniset tiedot Tyyppinro: 700 Vari-Lase Lasertyyppi: Jatkuva-aaltoinen diodilaser, laserluokka 4 (IEC 60825) Antoteho: Asteikko: 1-15 W 1 W:n lisäyksillä Enimmäis: 15W, liitetyllä kuidulla siirtymisestä riippuen Tarkkuus: Parempi kuin 10 % enimmäisantoteholla Käyttötila: Jatkuva-aaltoinen tai pulssisäde Aallonpituus: 810 nm 10nm Kohdeilmaisin: Punainen merkkivalo kuidun läpi (635nm) Voidaan ottaa käyttöön laserin ollessa Standby-tilassa Kuituliitäntä: SMA-905 / MedArt Quick Safe Connect (QSC) Kuidun halkaisija: 400 µm, 600 µm ja 1000 µm Kuidun numeerinen valovoima: 0,22 tai enemmän Start/stop-toiminnot: Jalkakytkin Hätäpysäytys: Suuri painike etupaneelissa Tähtäysvalon säteilyn Keltainen merkkivalo etupaneelissa varoitusvalo Lasersäteilyn varoitussignaalit: Välkkyvä keltainen merkkivalo ja katkonainen äänimerkki Laser valmis -varoitus: Näytössä lukee READY, keltainen merkkivalo etupaneelissa ja kohdeilmaisimet Laser valmis aikakatkaisu: 250 sekuntia Tuotto: Taajuusasteikko: 0,3 Hz / 100 Hz Pulssinleveys: msek Nominaalinen silmän Paljas kuitu: 0,22 NA kuitu NOHD = 2,4 m 0,37 NA kuitu NOHD = 1,4 m vaaraetäisyys: Säteen divergenssi: Äänimerkki: QSC teho: 0,45 rad Ainutlaatuinen sarja piippauksia emission oltua J Äänenvoimakkuus kasvaa 0-70 % Äänimerkki voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Antotehomittari: Asteikko: 1W - 150W Tarkkuus: Parempi kuin 20% Suojaus veden sisäänpääsyltä: Luokka IPX0 Virtalähde: Verkkovirran liitäntä ( VAC, 50/60 Hz) Virran kulutus: Verkkovirta PÄÄLLÄ-merkki: VA Näyttö on päällä Sivu/Sid 29 / Rev G 6/15

30 Sulakkeet: 2 kpl. T1.6AL, Ø5x20mm Potilaan vuotovirta: Normaalisti 0 µa (< 100 µa) Maadoituksen vuotovirta: Normaalisti 150 µa (< 300 µa) < 300µA/110V ja 240V Käyttöympäristö: Huonelämpötila C/ F Kosteus 10-80%, Ilmanpaine > kpa Turvallisuusluokka: I BF-tyyppi Käyttö syttyvien Ei sovellu nukutusaineseosten läheisyydessä: Koko: 30 x 27 x 17 cm Paino: Noin 4,5kg Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat säädökset ja testaus: Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat ominaisuudet on testattu seuraavissa olosuhteissa: Käytössä oli ilmakäyttöinen jalkakytkin. Keskuslukitustoiminto liitettiin 3m:n pituiseen suojattuun kierrettyyn parijohtokaapeliin. Todettiin, että laitteistoon liitetty optinen kuitu ei vaikuttanut sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien testien tuloksiin. Järjestelmä on kehitetty ja testattu seuraavien, ohjelmiston, sähkö- ja laserlaitteiden turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti: EN A1 EN EN , 2. laitos IEC IEC , 2. laitos IEC 62304, 3. laitos Sähköturvallisuus Sähköiset lääkintälaitteet Lääkintälaitejärjestelmät ja ohjelmisto Diagnostisten ja hoidollisten laserlaitteiden turvallisuutta koskevat erityisvaatimukset. Laserlaitteistojen turvallisuus Lääketieteellisten laitteiden ohjelmisto The following regulations and standards has been used to obtain the necessary EMC approvals: IEC Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat standardit Sivu/Sid 30 / Rev G 6/15

31 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus: sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat kohdat Ohjeet ja valmistajan ilmoitus: sähkömagneettiset häiriöt MedArt 700 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteiston käyttäjän pitää varmistaa, että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä. Emissiotesti Yhdenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö Ohjeet Radiotaajuussäteily CISPR 11 Ryhmä 1 MedArt 700 käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaan. Tämän vuoksi sen aiheuttama radiotaajuussäteily on hyvin vähäistä eikä siten todennäköisesti aiheuta lainkaan häiriöitä lähellä sijaitsevissa elektronisissa laitteissa. Radiotaajuussäteily Luokka B CISPR 11 Harmoninen säteily Luokka A MedArt 700 sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä mukaan lukien kotitalousympäristöt ja suoraan alhaisen IEC jännitteen verkkovirtaan liitetyt verkot, jotka toimittavat virtaa Jännitteenvaihtelut/väl Vaatimustenmukainen kotitalouskäyttöön. kyntäsäteily Ohjeet ja valmistajan ilmoitus: sähkömagneettinen häiriönsieto MedArt 700 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteiston käyttäjän pitää varmistaa, että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä. Häiriönsietotesti IEC Yhdenmukaisuustaso Sähkömagneettinen Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC Nopeat transientit/purskeet IEC Ylijänniteaalto IEC Jännitteenlaskut, lyhyet katkokset ja jännitteen vaihtelut virtajohdoissa IEC Verkkotaajuuden (50/60Hz) aiheuttama testaustaso ± 6kV kosketus ± 8kV ilma ± 2kV verkkovirta ± 1kV otto/antoteho ± 1kV differentiaalimuoto ± 2kV yhteissignaali <5% UT (>95%:n kuoppa UT:ssa) 0,5 sekunnin aikana 40% UT (60%:n kuoppa UT:ssa) 5 jakson aikana 70% UT (30%:n kuoppa UT:ssa) 25 jakson aikana <5% UT (>95%:n kuoppa UT:ssa) 5 sekunnin aikana ± 6kV kosketus ± 8kV ilma ± 2kV verkkovirta ± 1kV otto/antoteho ± 1kV differentiaalimuoto ± 2kV yhteissignaali <5% UT (>95%:n kuoppa UT:ssa) 0,5 sekunnin aikana 40% UT (60%:n kuoppa UT:ssa) 5 jakson aikana 70% UT (30%:n kuoppa UT:ssa) 25 jakson aikana <5% UT (>95%:n kuoppa UT:ssa) 5 sekunnin aikana ympäristö Ohjeet Lattioiden tulisi olla puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattiat on päällystetty synteettisellä materiaalilla, suhteellisen kosteuden pitää olla vähintään 30%. Verkkovirran laadun pitää olla tyypillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön vaatimusten mukainen. Verkkovirran laadun pitää olla tyypillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön vaatimusten mukainen. Verkkovirran laadun pitää olla tyypillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön vaatimusten mukainen. Jos MedArt 700- laitteen käyttäjä tarvitsee jatkuvaa käyttöä verkkovirran keskeytysten aikana on suositeltavaa, että järjestelmä käynnistetään keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta. 3A/m 3A/m Verkkovirran taajuuden aiheuttamien magneettikenttien pitää vastata tasoltaan Sivu/Sid 31 / Rev G 6/15

32 magneettikenttä IEC HUOMAUTUS: UT on vaihtovirtaverkon jännite ennen testitason käyttämistä. tyypillisessä kaupallisessa tai sairaalaympäristössä sijaitsevan tyypillisen kohteen magneettikenttää. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus: sähkömagneettinen häiriönsieto MedArt 700 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteiston käyttäjän pitää varmistaa, että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä. Häiriönsietotesti IEC testaustaso Yhdenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö Ohjeet Radiotaajuuksilla toimivia tiedonsiirtolaitteita ei pidä käyttää lähempänä mitään MedArt 700:n osaa (kaapelit mukaan lukien) kuin suositeltava suojaetäisyys, joka voidaan laskea lähettimen taajuuteen perustuvan kaavan perusteella. Suositeltava suojaetäisyys: Johtunut radiotaajuus IEC Radiotaajuussäteily IEC Vrms 150kHz - 80MHz 3V/m 80MHz 2,5GHz 3Vrms 3V/m d 1. 2 P d 1. 2 P 80M - 800MHz d 2. 3 P 800M - 2.5GHz missä P on lähettimen nimellinen maksimilähtöteho watteina (W) lähettimen valmistajan mukaan, ja d on suositeltu suojaetäisyys metreinä (m). Kiinteiden radiotaajuuslähettimien kenttävoimakkuudet mitattuna kohteen elektromagneettisella mittauksella a eivät saa olla suurempia kuin yhdenmukaisuustaso kullakin taajuusalueella b. Häiriöitä voi ilmetä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyydessä: HUOMAUTUS 1: 80MHz:n ja 800MHz:n tasolla sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta. HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen vaikuttavat rakennusten, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastumat. a Kiinteiden lähettimien, esim. radiopuhelimien tukiasemien (matkapuhelimet, langattomat puhelimet) ja Sivu/Sid 32 / Rev G 6/15

33 b maalla käytettävien radiopuhelinten, radioamatöörien radiolähettimien, AM- ja FMyleisradiolähetyksien ja TV-lähetysten kenttävoimakkuuksia ei teoreettisella tasolla voida ennustaa tarkasti. Kiinteiden lähettimien aiheuttama sähkömagneettinen säteily pitää selvittää kohteessa mittauksin. Jos MedArt 700:n käyttökohteessa mitattu kenttävoimakkuus ylittää edellä mainitun radiotaajuuden yhdenmukaisuustason, MedArt 700:n normaali toiminta on varmistettava erikseen. Jos MedArt 700:n toiminnassa havaitaan poikkeavuutta, on ryhdyttävä tarvittaviin lisätoimenpiteisiin, esim. muuttamalla asentoa tai siirtämällä laite toiseen paikkaan. Yli 150kHz 80MHz:n taajuusalueella kenttävoimakkuuden pitää olla alle 3V/m. Suositeltavat suojaetäisyydet kannettavien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden ja matkapuhelimien sekä MedArt 700-laserjärjestelmän välillä MedArt 700 on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jossa radiotaajuussäteilyn aiheuttamia häiriöitä kontrolloidaan. Asiakas tai MedArt 700:n käyttäjä voi ehkäistä sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä MedArt 700:n ja siirrettävien viestintälaitteiden ja matkapuhelimien välillä vähintään alla suositeltuja etäisyyksiä, jotka riippuvat viestintälaitteen suurimmasta antotehosta. Lähettimen suurin Suojaetäisyys (metreinä) lähettimestä sen taajuuden mukaan nimellinen 150kHz - 80MHz MHz 800MHz 2,5GHz lähtöteho (W) d 1. 2 P d 1. 2 P d ,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Sellaisten lähettimien suositeltava suojaetäisyys (d) metreinä (m), joiden suurinta nimellistä antotehoa ei ole mainittu yllä, voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuteen perustuvaa kaavaa, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen suurin antoteho watteina (W). HUOMAUTUS 1: 80MHz:n ja 800MHz:n kohdalla sovelletaan korkeamman taajuusalueen suojaetäisyyttä. HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen vaikuttavat rakennusten, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastumat. P Sivu/Sid 33 / Rev G 6/15

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJEET FI LUCAS TM -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100901-08 Versio A, voimassa alkaen julkaisusta CO J2665 2014 Jolife AB LUCAS 2 -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Paineluelvytysjärjestelmä

Käyttöohjeet. Paineluelvytysjärjestelmä Paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet FI www.lucas-cpr.com Valmistaja: JOLIFE LUCAS TM- paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100666-00 E, Voimassa alkaen CO J2397, 2009 JOLIFE AB 2 Kiitos, että valitsit

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUOMI U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1 suomi TONOMETRI Icare TA01i KÄYTTÖOHJEET TA01i-001 FI-3.0 Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Mahdollisessa

Lisätiedot

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Suomi. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Suomi. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST HENGITYSTEIDEN YLIPAINEHOITOA ANTAVA LAITE Käyttöohje Sisällysluettelo Johdanto..................................................

Lisätiedot

Luku 1 1 Käyttötarkoitus, vasta-aiheet ja yleiset varotoimenpiteet

Luku 1 1 Käyttötarkoitus, vasta-aiheet ja yleiset varotoimenpiteet käyttöopas 5 6 Suomi Sisällysluettelo Luku 1 1 Käyttötarkoitus, vasta-aiheet ja yleiset varotoimenpiteet Luku 2 3 Inogen One G2 -happikonsentraattorin kuvaus 3 Inogen One G2 -happikonsentraattorin tärkeät

Lisätiedot

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas POTILAANLÄMMITYS Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas Valmistaja: Augustine Temperature Management 6581 City West Parkway Eden Prairie, MN 55344 USA Puhelin: 952 465 3500 Faksi: 952

Lisätiedot

Parempaa elämää innovaation kautta

Parempaa elämää innovaation kautta Parempaa elämää innovaation kautta Käyttöohjeet 30MI Verisuonihoitojärjestelmä (kokoonpuristuva säärimansettilaite) SISÄLLYSLUETTELO LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 KONTRAINDIKAATIOT.... 3 VAROITUKSET...

Lisätiedot

Mallin 3150-C. sydänmonitori. Käyttöopas. Suunniteltu käytettäväksi vain GE Healthcaren TT-kuvauslaitteen kanssa GE:n osanumero: 5304770-2

Mallin 3150-C. sydänmonitori. Käyttöopas. Suunniteltu käytettäväksi vain GE Healthcaren TT-kuvauslaitteen kanssa GE:n osanumero: 5304770-2 Mallin 3150-C Käyttöopas Suunniteltu käytettäväksi vain GE Healthcaren TT-kuvauslaitteen kanssa GE:n osanumero: 5304770-2 sydänmonitori 2010 IVY Biomedical Systems Inc. All Rights Reserved. Part No. 2718-55-16

Lisätiedot

Infant Flow. Käyttöopas. SiPAP

Infant Flow. Käyttöopas. SiPAP Infant Flow Käyttöopas SiPAP ii Infant Flow SiPAP Tämän asiakirjan suojana ovat yhdysvaltalaiset ja kansainväliset tekijänoikeuslait. Asiakirjaa ei saa kopioida, monistaa, kääntää, tallentaa hakujärjestelmään,

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone.

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Lady-Comp Onnittelumme henkilökohtaisen Lady-Comphedelmällisyystietokoneen valinnasta. Lady-Comp- ja Lady-Comp baby -laitteiden valmistajalla on yli 25 vuoden

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Innovatiiviset paineen kartoitusratkaisut. FSA 4.0 Käyttöohjeiden Versio 4, Rev 3 2012. Suomi

Innovatiiviset paineen kartoitusratkaisut. FSA 4.0 Käyttöohjeiden Versio 4, Rev 3 2012. Suomi Innovatiiviset paineen kartoitusratkaisut FSA 4.0 Käyttöohjeiden Versio 4, Rev 3 2012 Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Järjestelmävaatimukset... 3 1.1 Vähintään:... 3 1.2 Suositus:... 3

Lisätiedot

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallentimet HR100/300/1200 HR100- tallennin HR300- tai HR1200 -tallennin Käyttöohje ii Welch Allyn EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallennin Copyright

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Tobii PCEyen käyttöopas. Käyttöopas Tobii PCEye. Celebrating Communication

Tobii PCEyen käyttöopas. Käyttöopas Tobii PCEye. Celebrating Communication Käyttöopas Tobii PCEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii. com, onko tästä oppaasta päivitettyä versiota. Oppaan

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

Käyttöohje... pieni, turvallinen ja älykäs hedelmällisyystietokone

Käyttöohje... pieni, turvallinen ja älykäs hedelmällisyystietokone Käyttöohje.... pieni, turvallinen ja älykäs hedelmällisyystietokone ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi

Lisätiedot

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство

Lisätiedot

Welch Allyn Spot Vital Signs

Welch Allyn Spot Vital Signs kpa kpa (mmhg) (mmhg) Welch Allyn Spot Vital Signs S S A SpO2 min Spot Vital Signs Käyttöohjeet REF 420-sarja HUOMIO: Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan tämän laitteen myynti on rajoitettu lääkäreille

Lisätiedot

Tobii I-Series I 12 I 15

Tobii I-Series I 12 I 15 K ä yt t ä jä n o pa s To b i i I- S er i es I 12 I 15 Tobii I-Series Käyttäjän opas Versio 1.3 01/2014 Kaikki oikeudet pidätetään. Tobii Technology AB Tämän asiakirjan tiedot ovat Tobii Technology -yhtiön

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

Käyttöopas. INTERCEPT- VALOKÄSITTELYLAITE INT100 INT100-50, 50 Hz:lle INT100-60, 60 Hz:lle. MAN-FI 00001, v5.0

Käyttöopas. INTERCEPT- VALOKÄSITTELYLAITE INT100 INT100-50, 50 Hz:lle INT100-60, 60 Hz:lle. MAN-FI 00001, v5.0 Käyttöopas INTERCEPT- VALOKÄSITTELYLAITE INT100 INT100-50, 50 Hz:lle INT100-60, 60 Hz:lle EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x

KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x Tämä käyttöohje sisältää yleisiä ohjeita ja neuvoja LymphaTouch -laitteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä asioissa. Lue koko käyttöohje huolella. Sisällysluettelo Turvallisuus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Rakenteiden kosteusmittalaitepaketti Vaisala SHM40 M211423FI-B

KÄYTTÖOHJE. Rakenteiden kosteusmittalaitepaketti Vaisala SHM40 M211423FI-B KÄYTTÖOHJE Rakenteiden kosteusmittalaitepaketti Vaisala SHM40 M211423FI-B JULKAISIJA Vaisala Oyj Puhelin: +358 9 8949 1 PL 26 Faksi: +358 9 8949 2227 FI-00421 Helsinki Suomi Tutustu Internet-sivuihimme

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

INVERTEC 300TPX & 400TPX

INVERTEC 300TPX & 400TPX IM2041 02/2015 REV03 INVERTEC 300TPX & 400TPX KÄYTTÖOHJE FINNISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Vakuutus yhteensopivuudesta

Lisätiedot

Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI)

Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI) Invacare Octave TM Käyttöohje (FI) Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa...3 2. Octave TM käyttö...7 3. Octave TM vastaanottaminen...11 4. Osien purkaminen...14 5. Johdot...15 6. Lisävarusteiden osanumerot...16

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot