Käyttöopas. Valmistaja: MedArt A/S Industriholmen 15A DK2650 Hvidovre Denmark. Sivu 1 / Rev G 6/15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Valmistaja: MedArt A/S Industriholmen 15A DK2650 Hvidovre Denmark. Sivu 1 / 103 42-0706-10 Rev G 6/15"

Transkriptio

1 Käyttöopas Valmistaja: MedArt A/S Industriholmen 15A DK2650 Hvidovre Denmark Sivu 1 / Rev G 6/15

2 Vari-Lase-laserkonsoli, käyttöohjeet Kopiointioikeus MedArt A/S, Industriholmen 15A, DK2650 Hvidovre, Denmark. Tämän käyttöoppaan tai sen osien jäljentäminen valokuvaamalla, mekaanisesti tai muulla tavalla on kielletty ilman MedArt A/S -yhtiön kirjallista lupaa. Päivämäärä: 6.heinäkuuta 2010 MedArt A/S Puhelin: Industriholmen 15A Faksi: DK2650 Hvidovre Sähköposti: Tanska Web-sivut: Sivu/Sid 2 / Rev G 6/15

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 3 Huomautus 4 Käsittelyä koskevat varotoimenpiteet 5 Johdanto 5 Käyttötarkoitus. 6 Laskimonsisäinen toimenpidesarja 7 Asennusta ja käyttäjää koskevat velvoitteet 7 Turvallisuus.. 7 Merkinnät ja symbolit. 10 Käyttökonsolin kuvaus.. 12 Käyttö. 14 Antotehon tarkistus 15 Hoitoparametrikokonaisuuksien kuvaus ja haku Kauko-ohjattava keskuslukitus Paljaan kuidun liitäntä 18 Jalkakytkimen liittäminen ja vapauttaminen 19 Järjestelmän käyttöönotto ja tilan näytön painikkeet 20 Huolto/Säätötoiminnot Puhdistus ja huolto. 24 Verkkovirran liitäntä ja sulakkeiden vaihtaminen.. 24 Vianetsintä. 25 Varoitukset ja pysäytyskoodit. 26 NOHD (nimellinen optinen vaaraetäisyys) ja MPE. 27 Suojalasit Huolto ja hävittäminen Säilytys ja kuljetus.. 29 Vari-Lase-laserkonsolin tekniset tiedot. 29 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus: sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat kohdat 31 Liite A.. 34 Sivu/Sid 3 / Rev G 6/15

4 Huomautus 1. Vari-Lase-laserkonsoli on 4-luokan laser, joka tuottaa näkymätöntä lasersäteilyä. 2. Vältä altistamasta suoralle tai sironneelle säteilylle. 3. Potilaan, käyttäjän ja muiden laserin kanssa kosketuksissa olevien on käytettävä asianmukaisia suojalaseja. Suojalasien on laadultaan vastattava IEC ja EN 207-standardeja. 4. Vari-Lase-laserkonsolin kuitujärjestelmiä on käytettävä ainoastaan asianmukaisen käsiosan kanssa tai vientijärjestelmänä laskimonsisäisten hoitomuotojen yhteydessä. 5. Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöä ja ennen laserlaitteen liittämistä verkkovirtaan. Laserlaite on asennettava, säädettävä ja sitä on käytettävä käyttöohjeiden mukaisella tavalla. Turvallisuuteen liittyvien varotoimenpiteiden noudattamisen laiminlyöminen voi aiheuttaa vaarallisen altistumisen lasersäteilylle. 6. Kun laserlaitetta ei käytetä on varmistettava, että valtuuttamattomat henkilöt eivät pääse laitteen kanssa kosketuksiin. Poista laserlaitteen avain, sen toiminnan estämiseksi. Laserlaitteeseen on kiinnitetty seuraavat varoitustarrat 4-luokan laserlaitteiston käyttöön liittyviä rajoituksia Vari-Lase-laserjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan kyseisten instrumenttien käyttöön koulutettujen lääkäreiden käytettäväksi. 4-luokan laserlaitteistoja koskevia turvallisuuskäytäntöjä on noudatettava. Lääkäri arvioi potilaan soveltuvuuden laserleikkaukseen, selvittää potilaalle leikkaukseen liittyvät mahdolliset riskit, kertoo potilaalle leikkausta edeltävästä, leikkauksenaikaisesta ja leikkauksenjälkeisestä hoidosta ja antaa potilaalle muita mahdollisesti hyödyllisiä tietoja. Kaikenlainen laitteiston käyttö perustuu lääkärin asiantuntemukseen ja kokemukseen. Lääkäri on vastuussa oikeasta diagnoosista ja kaikista hoitotuloksista. MedArt ei vastaa vaurioista ja vammoista, jos tuotetta käytetään muulla tavalla kuin tarkalleen sen käyttötarkoituksen ja tuotteen mukana toimitetun käyttöoppaan mukaisesti. Tämä vastuunvapaus kattaa myös kaikenlaiset vauriot ja vammat, jotka ovat seurausta käyttäjän riittämättömistä valtuuksista arvioida käytetyn hoidon soveltuvuutta tietyissä yksittäisissä tapauksissa, tai sellaisen käyttäjän tekemistä virheistä jota muutoin pidetään asianmukaisen ammattitaidon omaavana henkilönä hoidon suorittamiseen. Sivu/Sid 4 / Rev G 6/15

5 Käsittelyä koskevat varotoimenpiteet Kuitua ei saa taivuttaa liikaa. Halkaisijaltaan alle 12 cm:n kuituja on vältettävä taivuttamasta ollenkaan. Kuitujen päiden koskettamista on vältettävä. Johdanto Lämpimät onnittelut hyvästä valinnasta. Vari-Lase-laserjärjestelmä on yksi kehittyneimmistä ja käyttäjäystävällisimmistä saatavilla olevista diodilasereista. Tämä järjestelmä on tulos useiden vuosien kokemuksesta korkean teknologian lääketieteellisten laserlaitteistojen valmistamisessa ja kehittämisessä. Vari-Lase-laserkonsoli toimii diodilasermoduulin välityksellä, joka pystyy tuottamaan sekä jatkuvaa että pulssiaaltolasersädettä. Vaikka kyseessä onkin hyvin kompakti järjestelmä, on siinä silti erittäin pitkälle kehittynyt interaktiivinen käyttäjäjärjestelmä. Tiukka laadunvalvonta ja tehtaalla suoritetut testit takaavat parhaan mahdollisen laadun ja luotettavuuden. Laserlaitteessa on useita turvajärjestelmiä ja se vastaa kansainvälisiä sähköisiä lääkinnällisiä laitteita koskevaa standardia IEC ja erityisesti laserlaitteistoja koskevia IEC ja IEC standardeja. Vari-Lase-laserkonsoli on yhdenmukainen EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin (MDD 93/42/EY) kanssa. Tuote on merkitty tyyppinumerolla MedArt 700. Tyyppinumerolla jokainen tuote tunnistetaan erikseen. Tyyppinumero löytyy tuotteen takapaneelin tyyppitarrasta. Vari-Lase-laserkonsolista löytyy merkintä MedArt A/S Sivu/Sid 5 / Rev G 6/15

6 Käyttötarkoitus Vari-Lase-laserkonsoli on tarkoitettu käytettäväksi verisuonisairauksien laskimonsisäisissä lääketieteellisissä hoitomenetelmissä. Energia välitetään optisen kuidun avulla, tehotiheyden ollessa 11,9kW/cm 2 1 jolloin laser koaguloi, höyrystää ja hiillostaa kudosta. Vari-Lase-laserkonsoli toimii 810nm:n aallonpituudella. 810nm:n aallonpituus imeytyy ensisijaisesti melaniiniin, hemoglobiiniin ja tummaan kudokseen ja vain pieni määrä valosta imeytyy veteen. Tämä mahdollistaa nopean lämmön nousun säteilytetyllä alueella, jolloin varsinainen kudos lämpenee alhaisella antoteholla. Vari-Lase-laserkonsolin käyttöindikaatiot Vari-Lase-laserkonsoli on tarkoitettu käytettäväksi suonikohjujen ja vena saphena magnan pintarefluksiin liittyvien suonikohjuisuuksien lääketieteellisissä hoitomenetelmissä. Vari-Lase-laserkonsolin vasta-aiheet Vari-Lase-laserkonsolitoimenpide on vasta-aiheinen potilailla, joilla on aneurysma laskimon hoidettavalla alueella. Vari-Lase-laserkonsolitoimenpide on vasta-aiheinen potilailla, joilla on vaikea ääreisverisuoniston sairaus, jossa nilkka-olkavarsipainesuhde on < 0,5. Vari-Lase-laserkonsolitoimenpide on vasta-aiheinen potilailla, joilla on veritulppa laskimon hoidettavalla alueella. Vari-Lase-laserkonsoli on vasta-aiheinen potilailla, joilla on esiintynyt syvälaskimotromboosia. Huomautus Verisuonen vaurioitumisriskin minimoimiseksi, on putkea eteenpäin vietäessä noudatettava varovaisuutta etenkin, jos vena saphena magna osoittautuu erityisen vaikeakulkuiseksi. Huomautus Jos laskimonsisäistä laserhoitoa ei suoriteta asianmukaisella tavalla, voi potilaan terveydellinen riski kasvaa. Laskimonsisäistä laserhoitoa saavat suorittaa vain asianmukaisesti koulutetut lääkärit. Huomautus Erityistä varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on esiintynyt ääreisverisuoniston sairauksia. On varmistettava, että sairauden luonne ja vakavuusaste tiedetään ja se huomioidaan potilaan hoitosuunnitelmassa. 1 Enimm. tehotiheys 300µm kuidussa Sivu/Sid 6 / Rev G 6/15

7 Laskimonsisäinen toimenpidesarja Turvallisen ja tehokkaan hoidon varmistamiseksi käytetään laskimonsisäistä toimenpidesarjaa. Lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot saa Vascular Solutions, Inc.-yhtiöltä (osoite sivulla Error! Bookmark not defined.). Asennusta ja käyttäjää koskevat velvoitteet Vari-Lase-laserkonsoli on tarkoitettu käytettäväksi huoneenlämmössä (15-27 C / F) ja tavanomaisissa kosteusolosuhteissa. Ennen käyttöä laitteen on annettava sopeutua äärimmäisiin lämpötila- tai kosteusolosuhteisiin. Laitetta ei saa asentaa sähköpattereiden tai muiden lämmönlähteiden läheisyyteen. Vari-Lase-laserkonsoli voi ylikuumentua, jos sitä käytetään liian korkeassa lämpötilassa, liian suurella antoteholla. Jos laserlaite ylikuumenee, se sammuu automaattisesti ja aloittaa lyhyen jäähdytysvaiheen. Tämän jälkeen voidaan laserlaitteen käyttöä jatkaa toimenpiteessä. Laserien käyttöä ei suositella alle 2,5 m:n etäisyydellä lyhytaalto- tai mikroaaltolaitteistoista, koska siitä voi aiheutua epästabiilia säteilyä. Valtuuttamattomat henkilöt eivät saa korjaustarkoituksessa avata Vari- Lase-laserkonsolia. Edellä mainitun kiellon noudattamisen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan, turvallisuutta uhkaavan vaaratilanteen ja mitätöidä laitteen takuun. MedArt ei ole vastuussa tapahtumista, jotka johtuvat laiminlyönneistä tai laitteen väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä. Käyttöohjeisiin on perehdyttävä huolellisesti ja epävarmassa tapauksessa on otettava yhteys Vari-Lase-jälleenmyyjään. Turvallisuus Vari-Lase-laserkonsoli on suunniteltu ja testattu parhaan mahdollisen turvallisuuden takaamiseksi sekä käyttäjälle että potilaalle. On kuitenkin viime kädessä käyttäjän vastuulla huolehtia tarvittavista turvallisuusmenettelyistä henkilökunnan ja laitteiston turvallisuuden takaamiseksi. VAROITUS Vain MedArtin kouluttama henkilökunta saa tarkastaa ja/tai korjata Vari-Lase-laserkonsolin. Vari-Lase-laserkonsoli ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Sähköturvallisuus Järjestelmä on maadoitettava. Sivu/Sid 7 / Rev G 6/15

8 Optinen turvallisuus Yhdysvaltain liittovaltion säännöstön osissa 1040,10 ja 1040,11 (Code of Federal Regulation (CFR), Title 21) säädetyt suositusrajat ylittävälle lasersäteilylle altistumista on vältettävä Vari-Lase-laserkonsolin asennuksen ja käytön yhteydessä. VAROITUS Suora tai sironnut säteily voi aiheuttaa vaurion silmään tai orvasketeen. Lasereiden tuottaman valon tehotiheys voi olla niinkin suuri, että se voi johtaa vakaviin palovammoihin suoraan säteelle altistetulla iholla. VAROITUS Koko leikkaussalin henkilökunnan on suojauduttava hajaja sironneelta säteilyltä asianmukaisilla suojalaseilla silmävaurion estämiseksi. Lasersädettä ei koskaan saa katsoa suoraan kohti. Käytettävien kirurgisten instrumenttien pintojen on mahdollisuuksien mukaan oltava himmeitä ja tummia anodisoituja. Kiiltävät pinnat voivat heijastaa lasersäteitä. Jos kiiltäviä instrumenttejä käytetään, on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Tulipalo-ja räjähdysvaaraa koskevat varotoimet Palava materiaali voi syttyä, jos se altistetaan tietyille lasersäteilyn aallonpituuksille. VAROITUS Laseria ei saa käyttää räjähtäviä kaasuja, nesteitä ja rikastettua happea sisältävissä ympäristöissä. Seuraavat varotoimet voivat minimoida tulipaloriskiä: a. Ympäröi toimenpidealue märällä sideharsolla tai pyyhkeillä b. Jos mahdollista, poista kaikki syttyvät materiaalit toimenpidealueelta c. Pidä sammutinta käden ulottuvilla Säädä laserlaite aina Standby-tilaan kuin vain mahdollista. Tämä estää laserin syttymisen vahingossa. Sivu/Sid 8 / Rev G 6/15

9 Tartuntoja ehkäisevät varotoimet Tämän oppaan sisältämiä puhdistus- ja sterilisointiohjeita on aina noudatettava, jotta vältetään mahdollinen tautien leviäminen potilaan ollessa kosketuksissa leikkauskomponentteihin. VAROITUS Potilaan kanssa kosketuksissa olevien leikkauskomponenttien riittämätön puhdistus tai sterilisointi voi johtaa tautien leviämiseen. Myrkytyksiä ehkäisevät varotoimet Laskimonsisäisissä hoitomuodoissa on ensisijaisen tärkeää, että kaikki potilaan suoniin vietävät materiaalit ovat täysin elimistössä hajoavia. VAROITUS Materiaalia, jota ei ole sertifioitu elimistössä hajoavaksi ei koskaan saa käyttää laskimonsisäisessä laserhoidossa. Veritulppavaaraa koskevat varotoimet Huomautus Vari-Lase-toimenpidesarja on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Kuidun uudelleenkäyttö voi johtaa palamista ja embolisaatiota tai kuituhiukkasia aiheuttaviin kuumiin pisteisiin. Vaarallista säteilyaltistusta ehkäisevät varotoimet Turvallisen ja tehokkaan hoidon varmistamiseksi on käyttäjän aina noudatettava tässä oppaassa selitettyjä toimenpiteitä. Huomautus Muiden kuin tässä oppaassa kuvattujen painikkeiden käyttö tai säätöjen tai toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen. Sivu/Sid 9 / Rev G 6/15

10 Merkinnät ja symbolit Tyyppimerkintä sijaitsee laserjärjestelmän takana olevassa tarrassa. Laitteiston valmistajan nimi ja osoite Verkkovirran jakelun arvot Laitteistoon käytettävien sulakkeiden arvot BF-tyyppi (kelluva liityntäosa). Eurooppalainen direktiivi 2002/96/EY edellyttää, että tällä symbolilla merkittyä laitteistoa ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Lisätietoja on esitetty jäljempänä, tämän käyttöoppaan sivulla 27. Merkitsee jalkakytkimen sisääntuloa. JÄLLEENMYYJÄ Laitteiston eurooppalaisen jälleenmyyjäyhtiön nimi ja osoite. Huomaa, että jälleenmyyjä ei ole sama yhtiö kuin laitteen valmistaja. Sarjanumero on merkitty laitteen takapaneelissa olevaan tarraan. Sivu/Sid 10 / Rev G 6/15

11 Keskuslukitusmerkintä sijaitsee laitteen takapaneelissa olevassa tarrassa. A B Huoltoliitin A. Vain huoltokäyttöön. Huoltoliitin B. Vain huoltokäyttöön. Keskuslukitusmuhvi. Ks. luku Kauko-ohjattava keskuslukitus sivulla 18. Toimintaa selostava etiketti ja laserin varoitusetiketti on kiinnitetty näkyvästi järjestelmään eteen sen päälle. CDRH- ja tuotantoetiketti sijaitsee järjestelmän takaosassa. Sivu/Sid 11 / Rev G 6/15

12 Käyttökonsolin kuvaus Vari-Lase-laserkonsoli 1-4 Valintapainikkeet 5 Ohjelmapainike 6 Valikkopainike Parametrin valinta - vastaava LED palaa, kun on parametri on aktivoitu Esiohjelmoitujen hoitoparametrien valinnat - vastaava LED palaa, kun parametri on aktivoitu Pääsy Vari-Lase-laserkonsolin eri valikkoominaisuuksiin 7 Vasen painike Valikon selaamiseen ja käyttöön 8 Right key Valikon selaamiseen ja käyttöön 9 Paluupainike 10 Enter-painike 11 Rengaspainike 12 Valmis-painike Käytetään siirtymään ylöspäin valikossa ja jättämään valittu valikon kohta tallentamatta muutettuja parametrejä Vahvistaa/tallentaa senhetkiset näytöllä näkyvät parametrit - vastaava LED palaa kun parametri on aktivoitu Rengaspainikkeen kääntäminen myötäpäivään lisää valittua parametriä ja kääntäminen vastapäivään vähentää parametriä. Kun painike on aktivoitu, Vari-Laselaserkonsoli on Valmis-tilassa. Ks.yksityiskohdat luvusta "Käyttö" sivulta 14. Sivu/Sid 12 / Rev G 6/15

13 13 Standby-painike 14 Hätäpysäytyspai nike Käynnistettäessä Vari-Lase-laserkonsoli on Standby-tilassa. Parametrejä voidaan muuttaa, mutta laservirtaa ei voida tuottaa. Ks. Käyttö sivulta Laser valmis - merkkivalo Merkkivalo palaa Vari-Lase-laserkonsolin lähettäessä tähtäysvaloa 16 Lasersäteilyn tuoton merkkivalo 17 Avainkytkin 18 Kuituliitäntä 19 Lasersäteen tuloportti 20 Näyttö Jalkakytkimen kaapelin sisäänmeno Kauko-ohjattava keskuslukitus 23 A Huoltoliitin 24 B Huoltoliitin Vilkkuu kun lasersäteilyä tuotetaan Laserlaite kytketään pois päältä kääntämällä avain pois päältä-asentoon tai poistamalla avain. Teksti KÄÄNNÄ AVAINTA" ja avain-symboli ilmestyvät näytölle kun avainta käännetään pois päältä-asentoon. Laserpulssit tuotetaan kuituosan välityksellä Laserin tuloportti tarkistusta varten. Ks. luku "Antotehon tarkistus" sivulla 15 Käytetään tietojen välittämiseen käyttäjälle visuaalisessa muodossa Ilmakäyttöisen jalkakytkimen sisäänvienti ja vapautuspainike sijaitsevat takapaneelissa Keskuslukitusmuhvi sijaitsee etupaneelin alla. Ks. luku Kauko-ohjattava keskuslukitus sivulla 18. Huoltoliitin A. Tarkoitettu vain huoltokäyttöön Huoltoliitin B. Tarkoitettu vain huoltokäyttöön 25 Verkkovirtakytkin Sulakkeen pidike Verkkovirtajohdon sisäänmeno Noudata käyttöohjeita. 27 Käyttöohjeiden sisältämien tietojen noudattamista koskevat ohjeet. Ks. luku Verkkovirran liitäntä ja Sivu/Sid 13 / Rev G 6/15

14 sulakkeiden vaihtaminen sivulla 24. Käyttö Valmis Käytön valmistelu 1. Aseta kuitu varovasti laserlaitteen etuosan kuituliittimeen (18) 2. Kytke jalkakytkimen putki laseryksikön takana olevaan liitäntään (21) 3. Aseta verkkovirtajohto laserlaitteen takaosaan 4. Kytke verkkovirtakytkin päälle laserlaitteen takaosasta (25) 5. Liitä keskuslukitus tai aseta testauspistoke liittimeen (22), ks. "Kauko-ohjattava keskuslukitus" 6. Käynnistä laserlaite asettamalla avain kytkimeen ja kääntämällä avainta (17) Tähtäysvalo aktivoituu ja merkkivalo (15) syttyy 7. Kun Vari-Lase-laserkonsoli käynnistyy, lasersäteilyn tuotanto keskeytyy, kaikki painikkeet ja valintapainikkeet ovat pois päältä. Vari-Lase-laserkonsolin oletusasetuksena on Standby-tila 8. Aseta hoitoparametrit 9. Aseta Vari-Lase-laserkonsoli Valmis-tilaan painamalla Valmispainiketta (12). Kun pakollinen 3 sekunnin viiveaika on kulunut loppuun, laite on valmis ja näytössä on teksti READY (Valmis) 10. Aloita hoito painamalla jalkakytkintä. Joka kerta kun jalkakytkin käynnistetään, lasersäteilyn tuottaminen alkaa ja laitteen lasersäteilyn tuottamisesta kertova merkkivalo (16) syttyy palamaan Hoitoparametrien asetus Teho, pulssinleveys ja pulssin toistoarvo voidaan asettaa tarvittavan hoidon valmistelemiseksi. Asetettava hoitoparametri valitaan painamalla vastaavaa näytön alapuolella sijaitsevaa valintapainiketta (1, 3 tai 4). Kun parametri on valittu, sitä voidaan muokata kääntämällä rengaspainiketta. Kun kaikki parametrit on asetettu hoitoon sopiviksi, paina Enterpainiketta (10) parametrien tallentamiseksi. Myös Valmis-painikkeella voidaan tallentaa parametrit ja siirtää laite suoraan Valmis-tilaan. Jos Paluu-painiketta (9) painetaan parametrin asetuksen aikana, asetus päättyy muokkaamatta parametriä. Antoteho Teho voidaan asettaa asteikolla 0-15W 1W:n lisäyksillä. Antotehon taso näkyy näytöllä. Pulssinleveys Pulssinleveys voidaan asettaa asteikolla msek. Pulssinleveys näkyy näytöllä. Pulssin toistotaajuus Taajuus voidaan asettaa asteikolla 0,3-100Hz. Sen jälkeen teholle voidaan asettaa yksittäinen pulssi ja CW. Taajuus näkyy näytöllä. Standby-tila ja Valmis-tila Sivu/Sid 14 / Rev G 6/15

15 Standby READY Kun Valmis-painiketta painetaan, laite siirtyy Valmis-tilaan. Tässä tilassa lasersäteilyä tuotetaan jalkakytkintä painamalla. Kun pulssinleveys on lyhempi kuin 50 msek, kuuluu merkkiääni kaksi kertaa sekunnissa. Kun pulssinleveys on pidempi kuin 50 msek, merkkiääni kuuluu lasersäteilyä tuotettaessa. M-painikkeen, Paluu, P-painikkeen, tai minkä tahansa valintapainikkeen painaminen palauttaa järjestelmän Standby-tilaan. Jos järjestelmä jää käyttämättömänä Valmis-tilaan 250 sekunniksi, palaa se automaattisesti Standby-tilaan käyttäjän ja potilaan turvallisuuden takaamiseksi. Kun Standby-painiketta painetaan. laite siirtyy Standby tilaan. Turvallisuussyistä on laserlaite aina asetettava Standby-tilaan kun hoitoa ei käytetä. Standby-tilassa, lasersäteilyä ei voi tuottaa. Aloita ja pysäytä lasersäteily Kun hoitolaser on päällä, keltainen lasersäteilystä kertova merkkivalo vilkkuu ja kuuluu merkkiääni. Huomautus Kun laserin valmiudesta kertova merkkivalo on päällä, Vari- Lase-laserkonsoli tuottaa tähtäyslasersäteilyä. Kun näytössä lukee READY, Vari-Lase-laserkonsoli lähettää hoitolasersäteilyä heti jalkakytkimen aktivoimisen jälkeen. Jalkakytkimen käyttö Kun jalkakytkintä painetaan, Vari-Lase-laserkonsoli aloittaa säteilyn tuottamisen. Vapautettaessa jalkakytkin, tuottaminen loppuu. Hätäpysäytyspainike Kun hätäpysäytyspainiketta (14) painetaan, Vari-Lase-laserkonsoli lopettaa lasersäteilyn tuottamisen ja kaikki toiminnot estetään. Verkkovirtakytkin (25) on kytkettävä POIS PÄÄLTÄ noin 15 sekunniksi ja uudelleen käynnistettäessä takaisin PÄÄLLE. Sammuttaminen Vari-Lase-laserkonsoli sammutetaan painamalla laitteen takana olevaa verkkovirtakytkintä (25). Vari-Lase-laserkonsoli tunnistaa automaattisesti verkkovirtakytkimen painalluksen, jolloin laite siirtyy turvalliseen tilaan, jossa se sammutetaan ohjatusti. Sammuttaminen voidaan suorittaa toimintatilasta riippumatta. Antotehon tarkistus Vari-Lase-laserkonsolissa on edistyneet sisäänrakennetut ominaisuudet antotehon takistusta varten. 1. Paina M-painiketta (6) päästäksesi toimintavalikkoon 2. Paina Oikea-painiketta (8) päästäksesi toiseen toimintavalikkoon Sivu/Sid 15 / Rev G 6/15

16 3. Paina "Mittaa teho"-valilntapainiketta (2) 4. Kohdista kuidun kärki anturin aukkoon (19) ja pidä sitä kohdistettuna koko toimenpiteen ajan 5. Käynnistä jalkakytkin - ja pidä jalkakytkintä painettuna koko mittaustoimenpiteen ajan. Kaikki jalkakytkimen vapautuksella keskeytetyt mittaukset hylätään. 6. Vari-Lase-laserkonsoli testaa automaattisesti laserin tehon mittaamalla tietyn pulssimäärän tehotason - odota, kunnes toimenpide on suoritettu loppuun 7. Näytöllä näkyy mitattu optinen teho wateissa. Jatkuvat mittaukset voivat aiheuttaa sisäänrakennetun tehomittarin kuumenemisen. Jos näin käy, ilmestyy näytölle viesti joka kehottaa käyttäjää odottamaan 5 minuuttia ennen seuraavien mittausten aloittamista. Huomautus Koko leikkaussalin henkilökunnan on pidettävä suojalaseja mittauksen aikana. Hoitoparametrikokonaisuuksien kuvaus ja haku Vari-Lase-laserkonsolissa on mahdollisuus määrittää hoitoparametrikokonaisuuksia, joita voidaan myöhemmin hakea laitteen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Hoitoparametritoiminnossa on seuraavat ominaisuudet: - 16 parametriä voidaan tallentaa - Sisäänpääsy on helppoa, tallennetut parametrikokonaisuudet voidaan hakea kahdella painalluksella - Jokaisessa parametrikokonaisuudessa voi olla 2 8-kirjaimista riviä, joissa kuvataan ko. hoitoparametrikokonaisuuden käyttö. Kuvaus näkyy päänäytöillä - Parametrikokonaisuudet ovat toiminnassa myös laitteen sammuttamisen jälkeen - Kaikki parametrit tallennetaan säteen voimakkuus, kuidun halkaisija ja kuidun kärki mukaanlukien. Paljaita kuituja käsitellään myös osana hoitokokonaisuuksia. Käynnistyksen oletusarvot Kun MedArt 700 -laseryksikköä käynnistetään, noudetaan aina ohjelman 16 parametrit. Käyttäjä voi muuttaa ohjelman 16 parametreja ja tallentaa ne, jos halutaan käyttää eri arvoja. Huom. ohjelman oletusnimeä "DEFAULT" ei tallenneta, jos siihen tehdään muutoksia. Uudet oletusparametrit aktivoituvat, kun MedArt 700 -laseryksikkö Sivu/Sid 16 / Rev G 6/15

17 käynnistetään seuraavan kerran. Tehtaan oletusarvot ovat: 1W, CW (jatkuva aalto) Tähtäysvalon taso 100 % Tähtäysvalo päällä STANDBY-tilassa Laserin energiaemissio 70 J välein Laserenergiaemission merkki päällä Laserenergian äänimerkki sis. 30 % Ohjelman toimintatilat Ohjelmatoiminnossa on 4 tilaa, jotka valitaan toistuvilla ohjelmapainikkeen (5) painalluksilla Ensimmäinen painallus: Näyttää parametrinäytön, jossa näkyvät vain parametrikokonaisuuksien nimet. Painamalla yhtä neljästä valintanäppäimestä (1-4) haluttu ohjelma valitaan tai painamalla Vasen- tai Oikea-painikkeita (7,8) selataan 4- parametrin ryhmiä kerrallaan. Toinen painallus: Näyttää jokaisen ohjelman yksityiskohtaiset tiedot. Valintapainikkeista (1-4) siis valitaan ohjelma ja Vasen- tai Oikeapainikkeista (7, 8) selataan. Kolmas painallus: Painamalla valintapainiketta (1-4) tallennetaan sen hetkinen parametrikokonaisuus. Neljäs painallus: Painamalla valintapainiketta (1-4) vaihdetaan parametrikokonaisuuden nimi. Kokonaisuuteen kuuluvat parametrit eivät muutu. Parametrikokonaisuuden haku Seuraavat vaiheet opastavat ennalta määrättyjen parametrikokonaisuuksien hakuun: 1. Varmista, että laserlaite on Standby-tilassa 2. Paina ohjelmapainiketta (5) 3. Ohjelman muistiaukkojen sisältö näkyy näytöllä. Vasen- Oikeapainikkeita painamalla päästään jäljellä oleviin ohjelman kohtiin. 4. Paina käytettävää parametrikokonaisuutta vastaavaa valintapainiketta (1-4) 5. Aikaisemmin tallennettu parametrikokonaisuus valitaan ja laserlaite on valmis asetettavaksi Valmis-tilaan. Ohjelman nimen muuttaminen 1. Varmista, että laserlaite on Standby-tilassa 2. Paina ohjelmapainiketta (5) 4 kertaa 3. Paina sitä ohjelmaa vastaavaa valintapainiketta (1-4), jonka nimeä halutaan muuttaa. Käytä Vasen-, Oikea-painikkeita (7, 8) muihin Sivu/Sid 17 / Rev G 6/15

18 ohjelman kohtiin pääsemiseksi 4. Vasen-, Oikea-painikkeilla (7,8) ja rengaspainikkeella (11) voidaan muuttaa nimeä 5. Painamalla Enter-painiketta (10) palataan Standby-tilaan Huom. Ohjelman 16 nimi korvataan järjestelmän oletusarvolla, kun järjestelmä käynnistetään seuraavan kerran. Kauko-ohjattava keskuslukitus Vari-Lase-laserkonsolissa on keskuslukitustoiminto, jota voidaan käyttää lasersäteilyn tuottamisen kytkemiseen pois päältä kun ovet on avattu toimenpidealueelle. Jos kauko-ohjattavaa keskuslukitusta ei vaadita Laite toimitetaan erityisellä keskuslukitusmuhviin (22) asetettavalla testauspistokkeella varustettuna Jos kauko-ohjattavaa keskuslukitusta vaaditaan Jos keskuslukitusominaisuutta vaaditaan toimenpidealueelle turvallisen sisäänmenon varmistamiseksi, voidaan oviaukkoon asentaa asianmukainen kytkin, joka varmistaa kontaktin sulkeutumisen kun ovi suljetaan. Keskuslukitusmuhvin piikit 1 ja 6 on liitettävä kytkimeen ja sarjaan voidaan kytkeä tarvittaessa useita ovia. Vascular Solutions, Inc. voi toimittaa erityisen pistokeen, jolla pääsee keskuslukitusmuhvin (22) piikkeihin 1 ja 6. Paljaan kuidun liitäntä Huomautus Allaolevien suositusten noudattamisen laiminlyöminen voi johtaa kuidun tai vientijärjestelmän vaurioitumiseen ja/tai vahingoittaa potilasta tai käyttäjää. Paljaiden kuitujen liittäminen Laskimonsisäisen laserhoidon helpottamiseksi SMA-905-vakioliittimellä (kuten säädetty kansainvälisen sähköalan standardointiorganisaation, IEC:n asiakirjassa 86B/1903/CDV, liitinpistoke F-SMA I) varustettu paljas kuitu voidaan liittää Vari-Lase-laserkonsoliin QSC-sovittimella. Poista suojus kuidun SMA-905-liittimestä. Kun laseriin on asennettu QSC-sovitin, asenna SMA-905 QSC-sovittimeen ja kiristä mutteri huolella. Sivu/Sid 18 / Rev G 6/15

19 Huomautus Pidä kuitusuojus paikoillaan kun kuitujärjestelmä ei ole liitettynä. Kuidun liittimen kärkeen ei saa koskea, koska se lyhentää kuidun elinikää. Jalkakytkimen liittäminen ja vapauttaminen Jalkakytkimen liitin (21) on takapaneelissa. Jalkakytkin kytketään päälle liittämällä pistoke. Vapauta jalkakytkin painamalla sen vieressä olevaa painiketta. Sivu/Sid 19 / Rev G 6/15

20 Järjestelmän käyttöönotto ja tilan näytön painikkeet Käyttäjän asetettavissa olevia järjestelmätoimintoja on useita. Noudata asetuksissa seuraavia vaiheita: 1. Varmista, että laite on Standby-tilassa. 2. Painamalla M-painiketta (6) päästään toimintavalikkoon Painamalla valintapainiketta (2) päästään Käyttäjän asetukset 1-valikkoon Neljä asetusvaihtoehtoa näkyy näytöllä. Painamalla Oikea-painiketta (8) tai Valikko-painiketta (6) saadaan näkyviin kolme viimeistä vaihtoehtoa Käyttäjän asetuksista 2. Nämä seitsemän asetusvaihtoehtoa on selitetty alla: Äänenvoimakkuus Kääntämällä rengaspainiketta (11) muokataan sisäkaiuttimen äänenvoimakkuutta. Paina Enter-painiketta (10) kun äänenvoimakkuus on sopiva. Turvallisuussyistä tason arvoksi ei voi säätää alle 30 %. Näytön kontrasti Käännä rengaspainiketta (11) näytön kontrastin muuttamiseksi. Paina Enter-painiketta (10) kun näytön kontrasti on sopiva. Tähtäyssäde Tähtäyssäteen kirkkautta säädetään kääntämällä rengaspainiketta (11). Paina Enter-painiketta (10) kun kirkkaus on sopiva. Vaikutus on näkyvissä seuraavan kerran kun siirrytään Valmis-tilaan. Valitse kieli Kääntämällä rengaspainiketta (11) voidaan katsoa mitkä kielet ovat valittavissa näytön tekstiin. Paina Enter-painiketta (10) kun oikea kieli on löytynyt. Tilan näyttö 1/Tilan näyttö 2 Käyttäjä voi valita kaksi tila-arvoa jotka voidaan näyttää käytön aikana. Nämä kaksi arvoa voidaan valita neljän arvon joukosta. Ei ole: Tilaa ei ole näkyvissä Pulssit: Tuotettujen pulssien määrä Aktiiviaika: Laserin säteilyn kestoaika Joulit: Tuotettujen joulien määrä Toinen luku valitaan valikon kohdasta Tilan näyttö 1 ja toinen valikon kohdasta Tilan näyttö 2. Rengaspainikkeella (11) voidaan selata neljää vaihtoehtoa. Paina Enter-painiketta (11) kun oikea tila-arvo on löytynyt. Arvo näkyy kun laite on Standby- tai Valmis-tilassa. Laskurien nollaaminen Käyttäjä voi halutessaan resetoida arvoja esim. juuri ennen potilaan hoidon aloittamista. Resetointi tapahtuu seuraavia vaiheita noudattamalla: 1. Varmista, että laite on Standby-tilassa. 2. Valikko-painiketta (6) painamalla päästään Toimintavalikkoon 1 3. Valintapainiketta (3) painamalla resetoidaan tilan näytön arvoja Sivu/Sid 20 / Rev G 6/15

21 Huolto/Säätötoiminnot Vari-Lase-laserkonsolissa käyttäjällä on käytettävissään useita asetuksia ja parametrien lukua koskevia ominaisuuksia. Nämä säädettävät parametrit on järjestetty kuuteen huoltoryhmään, joihin päästään laitteen ollessa Huolto-tilassa. Huolto-tilaan päästään noudattamalla alla kuvattuja vaiheita: 1. Varmista, että laite on Standby-tilassa. 2. Painamalla Valikko-painiketta (6) päästään Toimintavalikkoon 1 3. Painamalla Oikea-painiketta (8) päästään Toimintavalikkoon 2 4. Paina valintapainiketta (1) Huoltoasetus 5. Laite siirtyy nyt Huolto-tilaan Käyttäjällä on pääsy seuraaviin huoltoasetusten kuuteen ryhmään. KÄYTTÄJÄN ASETUKSET Käyttäjän vakiopainikkeet, kuten näytön kontrasti, äänenvoimakkuus jne. SISÄÄNPÄÄSYKOODIT Sisäänpääsykoodit voidaan syöttää huolto- tai ylläpitotarkoituksessa. Turvallisuussyistä sisäänpääsy taataan vain valtuutetulle henkilökunnalle. LAITTEEN TUNNISTIMET Näyttää yksittäisten Vari-Lase-laserkonsolien yksilöivät tunnisteet. KOODIPISTOKKEEN ASETUKSET Käyttäjän vakioasetusarvot on tallennettu koodipistokkeeseen. Koodipistoke on laserlaitteen sisällä oleva muisti, johon käyttäjällä ei ole sisäänpääsyä. AIKALOKI Ryhmä sisältää ajansäätö- ja ajastustoiminnot. LASERIN ASETUKSET/SÄÄTÖ Tähtäyslasersäteen ja laserenergian merkin toiminnan asetusten valinta. Huolto-tilan painikkeet Kaikki käytettävissä olevat Käyttäjän asetukset ovat englanninkielisiä huolimatta näytön tekstille valitusta kielestä. Rengaspainikkeella (11) selataan huoltoasetuksia Vasen-, Oikea-painikkeilla (7, 8) vaihdetaan yhdestä huoltoasetusryhmästä toiseen. Valintapainikkeella (4) Muokkaa voidaan muokata parametriä. Huomaa: muokkausominaisuus toimii vain parametrien alaryhmässä Sivu/Sid 21 / Rev G 6/15

22 Parametrien sisääntuloja on kahdenlaisia: Rajoitetun asteikon parametrit. Rengaspainikkeella (11) muutetaan parametrejä. Valintapainikkeella (4) Tallenna tallennetaan asetettu arvo. Suuren määrän valinta. Rengaspainikkeella (11) muutetaan sen hetkistä lukua. Oikea-, Vasen-painikkeilla (7,8) valitaan toinen luku. Valintapainikkeella (4) Tallenna tallennetaan asetettu arvo Saatavilla olevat huoltoasetukset kuvataan yksityiskohtaisemmin seuraavassa taulukossa. KÄYTTÄJÄN ASETUKSET SISÄÄNPÄÄSYKOODIT 200 LAITTEEN TUNNISTIMET AIKALOKI Äänenvoimakkuus Asetus muuttaa sisäkaiuttimen äänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuus muuttuu välittömästi, mutta sitä ei tallenneta ennen, kuin Tallenna - painiketta on painettu. Näytön kontrasti Asetus muuttaa kontrastia molemmilla näytöillä. Kontrasti muuttuu välittömästi, mutta sitä ei tallenneta ennen, kuin Tallenna -painiketta on painettu. Kieli Asetuksella vaihdetaan näkyvän tekstin kieli. Kielen valintaa ei tallenneta, ennen kuin painetaan "Tallenna"-painiketta. Tilan näyttö 1 Asetuksella valitaan näytölle tila-arvo 1 (kuten kuvattu sivulla 20) Tilan näyttö 2 Asetuksella valitaan näytölle tila-arvo 2 (kuten kuvattu sivulla 20) Sisäänpääsykoodi Vain valtuutetun huoltohenkilökunnan käyttöön Sarjanumero Laserlaitteen sarjanumero näkyy näytöllä Tyyppinumero Laserlaitteen tyyppinumero näkyy näytöllä Ohjelmistoversio Laserlaitteen ohjelmistoversio näkyy näytöllä Käynnistymisaika Näyttää laserin käynnistymiseen kuluvan kokonaisajan minuutteina Laserin käynnissäolon kokonaisaika Näyttää laserin käynnissäolon kokonaisajan minuutteina kaikilla tehotasoilla Kokonaisjoulet Näyttää laserin tuottamien joulien kokonaismäärän Sivu/Sid 22 / Rev G 6/15

23 LASERIN KÄYTTÖÖNOTTO/SÄÄTÖ Tähtäyssäteen voimakkuus Tähtäyssäteen kirkkaus. Kirkkaus muuttuu välittömästi, mutta sitä ei tallenneta ennen, kuin Tallenna on painettu. Tähtäyssäde STANDBY-tilassa Määrittää, onko tähtäyssäde päällä Standby-tilassa vai ei. Tähtäyssäteen teho muuttuu välittömästi, mutta sitä ei tallenneta ennen kuin "Tallenna"-painiketta painetaan. Laserenergimerkin väli Määrittää, paljonko energiaa kunkin laseremissiomerkin välissä tulee lähettää. Laserenergian äänimerkki sis. Määrittää, annetaanko laseremissiomerkki yhä suuremmalla äänenvoimakkuudella verrattuna tavalliseen laservaroitusäänimerkkiin. Suurempi äänenvoimakkuus ei koskaan voi ylittää järjestelmän maksimia 100 % äänenvoimakkuustasoa. Laseremissiomerkki Määrittää, onko laseremission äänimerkki käytössä vai ei. Jos on, laseremissiomerkki kuuluu aina kun tietty määrä laserenergiaa on lähetetty; tämä vastaa kohdan 712 arvoa. Sivu/Sid 23 / Rev G 6/15

24 Puhdistus ja huolto Vari-Lase-laserkonsoli ei vaadi muuta huoltoa kuin säännöllisen tehomittarin kalibroinnin. Laserlaitetta tai sen lisälaitteita ei saa altistaa kosteudelle tai äärimmäisille lämpötila- tai kosteusolosuhteille. Mitään laitteen osaa ei saa yrittää sterilisoida. Rutiinihuollon aikataulu löytyy liitteestä A. Tehomittarin kalibrointi Kahden vuoden välein on tehomittari kalibroitava. Lisätietoja saa paikalliselta Vari-lase-jälleenmyyjältä. Puhdistus Laserlaite puhdistetaan kostuttamalla puhdistusliina seoksella, jossa on 30% alkoholia ja 70% vettä. Puhdasta laimentamatonta alkoholia tai puhdistusainetta ei saa käyttää. Puhdistuksen ajaksi laserlaitteen virta on kytkettävä pois päältä ja laite on irrotettava verkkovirtalähteestä. Verkkovirran liitäntä ja sulakkeiden vaihtaminen Laserlaitteeseen on kytketty verkkovirta laserlaitteen takapaneelissa sijaitsevan verkkovirtajohdon sisäänmenon (27) kautta. Verkkovirtakytkintä (25) käytetään kytkemään laserlaite PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ. Laitteessa on 2 kpl lasisulakkeita (T1.6AL), jotka suojaavat laserlaitetta sähkövaurion varalta. Jos laitetta ei saada kytkettyä PÄÄLLE, kokeile sulakkeiden vaihtamista ennen yksikön luovuttamista korjaukseen. Sulakkeiden vaihtaminen: 1. Poista verkkovirtajohto 2. Vedä sulakelaatikko (26) ulos 3. Vaihda sulakkeet ja työnnä sulakelaatikko takaisin paikoilleen 4. Sulje sulakelaatikko Käytä vain Ø5x20mm T1.6AL sulakkeita Huom. Vari-Lase-laserkonsolin on oltava aina maadoitettu. Sivu/Sid 24 / Rev G 6/15

25 Vianetsintä Ongelma Mahdollinen syy Ohje Valoja ei syty, kun ne kytketään Verkkovirran sulakkeet Vaihda sulakkeet päälle viallisia odota vähintään 5 sek ennen päällä Verkkovirtalähde alhainen käynnistystä Alhainen antoteho Viallinen kuitu Viallinen QSC Alhainen pulssinleveys yhdistettynä alhaiseen taajuuteen Vaihda kuitu Vaihda QSC Valitse korkeampi pulssinleveys Integroitua vuontitiheyttä, pulssin kestoa tai taajuutta ei voida asettaa yhtä korkeaksi kuin aikaisemmin Integroitu vuontitiheys on fyysinen ominaisuus, joka liittyy läheisesti antotehoon ja pulssinleveyteen. Tämän parametrien välisen riippuvuuden vuoksi integroidun vuontitiheyden, pulssinleveyden ja taajuuden enimmäisarvo riippuu muiden parametrien asetuksista. Vähennä yhden tai useamman muun hoitoparametrin arvoa Lämpötilan virheviesti näkyy näytöllä ja Vari-Lase-laserkonsoli lopettaa säteilyn. Korkean huonelämpötilan, korkean tehoasetuksen ja korkean käyttöjakson yhdistelmä on aiheuttanut diodin ylikuumenemisen Laserin sisäinen jäähdytysjärjestelmä on tehoton Odota muutama sekunti, että järjestelmä jäähtyy. Jos ongelma ei häviä, kokeile huonelämpötilan alentamista. Vähennä antotehoa. Vähennä käyttöjaksoa (lyhyempi viipymisaika, pidemmät tauot) Luovuta laite korjattavaksi Tähtäyssäde on himmennyt tai se näyttää laajentuneelta Koska tähtäyssäde kulkee saman optisen järjestelmän läpi kuin työskentelysäde, se on hyvä keino laitteen tarkistamiseen. Jos tähtäyssäteen pistettä ei ole näkyvissä kuidun distaalipäässä, sen voimakkuus on heikentynyt tai se näyttää laajentuneelta. Tällöin kuitu saattaa olla vaurioitunut. Tarkista laite varmistamalla, onko antoteho sama kuin luvussa Antotehon tarkistus sivulla 15 Sivu/Sid 25 / Rev G 6/15

26 Varoitukset ja pysäytyskoodit Allaolevasta taulukosta näkyy kokonaiskuva eri Vari-Lase-laserkonsolissa näkyvistä varoituksista ja pysäytysviesteistä. Jos joku viesteistä näkyy toistuvasti, kirjoita viestin sanoma ylös ja soita Vari-Lase-jälleenmyyjälle. Virhe koodi Virheilmoitus Syy Palautus 0 HÄTÄPYSÄYTYS Hätäpysäytyspainiketta on painiettu Laser sammuu. Kytke päävirtakytkin pois päältä ja taas 1 I/O-JÄRJESTELMÄN PYSÄYTYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne 3 YLIJÄNNITEPYSÄYTYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne 4 KORKEAN TEHON PYSÄYTYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne päälle Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle Kaikki laserpiirit sammutetaan. Palauta/yritä uudelleen kytkemällä avainkytkin pois päältä ja taas päälle Huom. ylijännitepysäytystä ei saa aiheuttaa toistuvasti, sillä laserin diodit voivat vaurioitua. Vähennä tehoa ja yritä uudelleen Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle 5 MATALAN TEHON PYSÄYTYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle 6 VDIODIPYSÄYTYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle 7 VIRTA SAMMUU Virtalähteen antojännite alhainen Tallentaa sisäisesti tiedot ja sammuttaa laitteen. Tarkista verkkovirta 8 DIODIN LÄMPÖTILAPYSÄYTYS Laserdiodin lämpötila on liian korkea 12 LIITÄ KUITU Kaikkien laserin painikkeiden käyttö estetään, kunnes kuitu on asetettu 13 KYTKE KESKUSLUKITUS Kaikkien laserin painikkeiden käyttö estetään, kunnes keskuslukituksen liitin/kytkin on asennettu Pin 2 (GND) ja 5 (keskuslukituksen sisääntulo) on oikosuljettava keskuslukituksen liittimeen 16 LIITÄ FB-ANTURIIN Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne 17 PARAMETRIPYSÄYTYS Sisäisen koodipistokkeen tai laserin parametrit ovat asteikon ulkopuolella. Painamalla Standbypainiketta (13) parametrit muuttuvat oletusarvoiksi 18 SUOJAPARAMETRIPYSÄY TYS Tämä on laser-järjestelmän sisäinen tilanne Laser sammuu. Normaali toiminta palautuu kun lämpötilaa alennetaan Normaali toiminta palautuu, kun kuitu on asetettu Normaali toiminta jatkuu kytkennän jälkeen Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle Laserin lähtö estetään. Normaali toiminta palautuu, kun on painettu standby Laser sammuu. Kytke avainkytkin pois päältä ja taas päälle Sivu/Sid 26 / Rev G 6/15

27 22 LASERIN LÄMPÖTILA LIIAN MATALA Järjestelmän sisälämpötila liian matala Sammuta järjestelmä ja anna lämmetä huoneenlämpötilaan ennen käynnistystä NOHD (nimellinen optinen vaaraetäisyys) ja MPE Lasketaan järjestelmän nimellinen optinen vaaraetäisyys. Tämä laskelma perustuu järjestelmän aallonpituuteen, maksimitehoon ja toimitusjärjestelmän parametreihin. Lisäksi lasketaan MPE (suurin sallittu altistuminen) Paljas kuitu 600 m-0,37 Paljas kuitu 600 m-0,22 Paljas kuitu 400 m-0,22 N.A. - Numeerinen aukko Divergenssi 0,76 rad 0,45 rad 0,45 rad Optiikka 1,00 mm 1,00 mm 1,00 mm NOHD 1,4 m 2,4 m 2,4 m Pisteen pinta-ala 10 cm päässä E 10 cm Säteilyvoimakkuus 10 cm etäisyydellä, mitattuna 7 mm aukolla 43 cm 2 15 cm 2 15 cm 2 3,5 kw/m 2 10 kw/m 2 10 kw/m 2 MPE - E mpe 16,8 W/m 2 16,8 W/m 2 16,8 W/m 2 Vaadittu vaimennus Log(E 10 cm/ E mpe) Suojalasit vähintään L3 L3 L3 Suojalasit Suojalasien on vastattava IEC 825 ja EN standardeja. Näiden määritysten mukaan suojalaseissa on oltava seuraavanlainen merkintä: Lasertyyppi: D jatkuva-aaltoinen laser Aallonpituus nm tai suurempi aallonpituuden väli Suojaava lasi: L3 tai korkeampi Huolto ja hävittäminen Toimintahäiriön tai virheen sattuessa, ota yhteys Vari-Lase- tai MedArt A/S-jälleenmyyjään. Laseryksikösä ei ole käyttäjän huollettavissa oelvia osia Vain Vari-Lase-lasekonsorin valmistaja tai asianmukaisesti valtuutettu, Vari-Lase-laserkonsolin vamistajan kouluttama edustaja saa suorittaa Sivu/Sid 27 / Rev G 6/15

28 huollon. Laseryksikön avaaminen mitätöi vamistajan takuun, sekä selkeäsanaisen että vihjatun, ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Vari-Lase-laserkonsoli sisältää litiumakun. Se on merkitty selkeästi tekstillä "CR2032PCB, BATTERY, LI-ION". Käyttäjä ei voi vaihtaa akkua. Akun odotetaan toimivan järjestelmää kauemmin. Koulutetun huoltomiehen on kalibroitava yksikkö ja tarkistettava sen turvallisuus kahden vuoden välein. Eurooppalainen direktiivi 2002/96/EY edellyttää, että tällä symbolilla merkittyä laitteistoa tai laitteen pakkausta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Tämä symboli tarkoittaa, että tuote pitää hävittää erillään tavallisesta talousjätteestä. Omistajan vastuulla on toimittaa tämä ja muut sähkö- ja elektroniset laitteet virallisen toimiluvan saaneen jätehuoltoliikkeen hävitettäväksi. Jätteiden asianmukainen hävittäminen ja kierrätys ehkäisee ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia mahdollisia kielteisiä seurauksia. Vari-Laselaitteiden asianmukaista hävittämistä koskevia ohjeita saa Vari-Lase- tai MedArt A/S-jälleenmyyjältä. Lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot saa osoitteesta: MedArt A/S Puhelin: Industriholmen 15A Faksi: DK2650 Hvidovre Sähköposti: Denmark Web-sivut: Vascular Solutions, Inc. Puhelin: Sycamore Court Faksi: Minneapolis, MN Web-sivut: USA Sivu/Sid 28 / Rev G 6/15

29 Säilytys ja kuljetus Laserlaitetta on säilytettävä olosuhteissa joissa lämpötila on asteikolla C, ilmankosteus alle 80% ja ilmanpaine välillä kpa. Kuljetettaessa Vari-Lase-laserkonsolia on aina pidettävä alkuperäisessä pakkauksessaan. Vari-Lase-laserkonsolin tekniset tiedot Tyyppinro: 700 Vari-Lase Lasertyyppi: Jatkuva-aaltoinen diodilaser, laserluokka 4 (IEC 60825) Antoteho: Asteikko: 1-15 W 1 W:n lisäyksillä Enimmäis: 15W, liitetyllä kuidulla siirtymisestä riippuen Tarkkuus: Parempi kuin 10 % enimmäisantoteholla Käyttötila: Jatkuva-aaltoinen tai pulssisäde Aallonpituus: 810 nm 10nm Kohdeilmaisin: Punainen merkkivalo kuidun läpi (635nm) Voidaan ottaa käyttöön laserin ollessa Standby-tilassa Kuituliitäntä: SMA-905 / MedArt Quick Safe Connect (QSC) Kuidun halkaisija: 400 µm, 600 µm ja 1000 µm Kuidun numeerinen valovoima: 0,22 tai enemmän Start/stop-toiminnot: Jalkakytkin Hätäpysäytys: Suuri painike etupaneelissa Tähtäysvalon säteilyn Keltainen merkkivalo etupaneelissa varoitusvalo Lasersäteilyn varoitussignaalit: Välkkyvä keltainen merkkivalo ja katkonainen äänimerkki Laser valmis -varoitus: Näytössä lukee READY, keltainen merkkivalo etupaneelissa ja kohdeilmaisimet Laser valmis aikakatkaisu: 250 sekuntia Tuotto: Taajuusasteikko: 0,3 Hz / 100 Hz Pulssinleveys: msek Nominaalinen silmän Paljas kuitu: 0,22 NA kuitu NOHD = 2,4 m 0,37 NA kuitu NOHD = 1,4 m vaaraetäisyys: Säteen divergenssi: Äänimerkki: QSC teho: 0,45 rad Ainutlaatuinen sarja piippauksia emission oltua J Äänenvoimakkuus kasvaa 0-70 % Äänimerkki voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Antotehomittari: Asteikko: 1W - 150W Tarkkuus: Parempi kuin 20% Suojaus veden sisäänpääsyltä: Luokka IPX0 Virtalähde: Verkkovirran liitäntä ( VAC, 50/60 Hz) Virran kulutus: Verkkovirta PÄÄLLÄ-merkki: VA Näyttö on päällä Sivu/Sid 29 / Rev G 6/15

30 Sulakkeet: 2 kpl. T1.6AL, Ø5x20mm Potilaan vuotovirta: Normaalisti 0 µa (< 100 µa) Maadoituksen vuotovirta: Normaalisti 150 µa (< 300 µa) < 300µA/110V ja 240V Käyttöympäristö: Huonelämpötila C/ F Kosteus 10-80%, Ilmanpaine > kpa Turvallisuusluokka: I BF-tyyppi Käyttö syttyvien Ei sovellu nukutusaineseosten läheisyydessä: Koko: 30 x 27 x 17 cm Paino: Noin 4,5kg Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat säädökset ja testaus: Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat ominaisuudet on testattu seuraavissa olosuhteissa: Käytössä oli ilmakäyttöinen jalkakytkin. Keskuslukitustoiminto liitettiin 3m:n pituiseen suojattuun kierrettyyn parijohtokaapeliin. Todettiin, että laitteistoon liitetty optinen kuitu ei vaikuttanut sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien testien tuloksiin. Järjestelmä on kehitetty ja testattu seuraavien, ohjelmiston, sähkö- ja laserlaitteiden turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti: EN A1 EN EN , 2. laitos IEC IEC , 2. laitos IEC 62304, 3. laitos Sähköturvallisuus Sähköiset lääkintälaitteet Lääkintälaitejärjestelmät ja ohjelmisto Diagnostisten ja hoidollisten laserlaitteiden turvallisuutta koskevat erityisvaatimukset. Laserlaitteistojen turvallisuus Lääketieteellisten laitteiden ohjelmisto The following regulations and standards has been used to obtain the necessary EMC approvals: IEC Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat standardit Sivu/Sid 30 / Rev G 6/15

31 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus: sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat kohdat Ohjeet ja valmistajan ilmoitus: sähkömagneettiset häiriöt MedArt 700 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteiston käyttäjän pitää varmistaa, että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä. Emissiotesti Yhdenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö Ohjeet Radiotaajuussäteily CISPR 11 Ryhmä 1 MedArt 700 käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaan. Tämän vuoksi sen aiheuttama radiotaajuussäteily on hyvin vähäistä eikä siten todennäköisesti aiheuta lainkaan häiriöitä lähellä sijaitsevissa elektronisissa laitteissa. Radiotaajuussäteily Luokka B CISPR 11 Harmoninen säteily Luokka A MedArt 700 sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä mukaan lukien kotitalousympäristöt ja suoraan alhaisen IEC jännitteen verkkovirtaan liitetyt verkot, jotka toimittavat virtaa Jännitteenvaihtelut/väl Vaatimustenmukainen kotitalouskäyttöön. kyntäsäteily Ohjeet ja valmistajan ilmoitus: sähkömagneettinen häiriönsieto MedArt 700 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteiston käyttäjän pitää varmistaa, että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä. Häiriönsietotesti IEC Yhdenmukaisuustaso Sähkömagneettinen Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC Nopeat transientit/purskeet IEC Ylijänniteaalto IEC Jännitteenlaskut, lyhyet katkokset ja jännitteen vaihtelut virtajohdoissa IEC Verkkotaajuuden (50/60Hz) aiheuttama testaustaso ± 6kV kosketus ± 8kV ilma ± 2kV verkkovirta ± 1kV otto/antoteho ± 1kV differentiaalimuoto ± 2kV yhteissignaali <5% UT (>95%:n kuoppa UT:ssa) 0,5 sekunnin aikana 40% UT (60%:n kuoppa UT:ssa) 5 jakson aikana 70% UT (30%:n kuoppa UT:ssa) 25 jakson aikana <5% UT (>95%:n kuoppa UT:ssa) 5 sekunnin aikana ± 6kV kosketus ± 8kV ilma ± 2kV verkkovirta ± 1kV otto/antoteho ± 1kV differentiaalimuoto ± 2kV yhteissignaali <5% UT (>95%:n kuoppa UT:ssa) 0,5 sekunnin aikana 40% UT (60%:n kuoppa UT:ssa) 5 jakson aikana 70% UT (30%:n kuoppa UT:ssa) 25 jakson aikana <5% UT (>95%:n kuoppa UT:ssa) 5 sekunnin aikana ympäristö Ohjeet Lattioiden tulisi olla puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattiat on päällystetty synteettisellä materiaalilla, suhteellisen kosteuden pitää olla vähintään 30%. Verkkovirran laadun pitää olla tyypillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön vaatimusten mukainen. Verkkovirran laadun pitää olla tyypillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön vaatimusten mukainen. Verkkovirran laadun pitää olla tyypillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön vaatimusten mukainen. Jos MedArt 700- laitteen käyttäjä tarvitsee jatkuvaa käyttöä verkkovirran keskeytysten aikana on suositeltavaa, että järjestelmä käynnistetään keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta. 3A/m 3A/m Verkkovirran taajuuden aiheuttamien magneettikenttien pitää vastata tasoltaan Sivu/Sid 31 / Rev G 6/15

32 magneettikenttä IEC HUOMAUTUS: UT on vaihtovirtaverkon jännite ennen testitason käyttämistä. tyypillisessä kaupallisessa tai sairaalaympäristössä sijaitsevan tyypillisen kohteen magneettikenttää. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus: sähkömagneettinen häiriönsieto MedArt 700 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteiston käyttäjän pitää varmistaa, että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä. Häiriönsietotesti IEC testaustaso Yhdenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö Ohjeet Radiotaajuuksilla toimivia tiedonsiirtolaitteita ei pidä käyttää lähempänä mitään MedArt 700:n osaa (kaapelit mukaan lukien) kuin suositeltava suojaetäisyys, joka voidaan laskea lähettimen taajuuteen perustuvan kaavan perusteella. Suositeltava suojaetäisyys: Johtunut radiotaajuus IEC Radiotaajuussäteily IEC Vrms 150kHz - 80MHz 3V/m 80MHz 2,5GHz 3Vrms 3V/m d 1. 2 P d 1. 2 P 80M - 800MHz d 2. 3 P 800M - 2.5GHz missä P on lähettimen nimellinen maksimilähtöteho watteina (W) lähettimen valmistajan mukaan, ja d on suositeltu suojaetäisyys metreinä (m). Kiinteiden radiotaajuuslähettimien kenttävoimakkuudet mitattuna kohteen elektromagneettisella mittauksella a eivät saa olla suurempia kuin yhdenmukaisuustaso kullakin taajuusalueella b. Häiriöitä voi ilmetä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyydessä: HUOMAUTUS 1: 80MHz:n ja 800MHz:n tasolla sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta. HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen vaikuttavat rakennusten, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastumat. a Kiinteiden lähettimien, esim. radiopuhelimien tukiasemien (matkapuhelimet, langattomat puhelimet) ja Sivu/Sid 32 / Rev G 6/15

33 b maalla käytettävien radiopuhelinten, radioamatöörien radiolähettimien, AM- ja FMyleisradiolähetyksien ja TV-lähetysten kenttävoimakkuuksia ei teoreettisella tasolla voida ennustaa tarkasti. Kiinteiden lähettimien aiheuttama sähkömagneettinen säteily pitää selvittää kohteessa mittauksin. Jos MedArt 700:n käyttökohteessa mitattu kenttävoimakkuus ylittää edellä mainitun radiotaajuuden yhdenmukaisuustason, MedArt 700:n normaali toiminta on varmistettava erikseen. Jos MedArt 700:n toiminnassa havaitaan poikkeavuutta, on ryhdyttävä tarvittaviin lisätoimenpiteisiin, esim. muuttamalla asentoa tai siirtämällä laite toiseen paikkaan. Yli 150kHz 80MHz:n taajuusalueella kenttävoimakkuuden pitää olla alle 3V/m. Suositeltavat suojaetäisyydet kannettavien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden ja matkapuhelimien sekä MedArt 700-laserjärjestelmän välillä MedArt 700 on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jossa radiotaajuussäteilyn aiheuttamia häiriöitä kontrolloidaan. Asiakas tai MedArt 700:n käyttäjä voi ehkäistä sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä MedArt 700:n ja siirrettävien viestintälaitteiden ja matkapuhelimien välillä vähintään alla suositeltuja etäisyyksiä, jotka riippuvat viestintälaitteen suurimmasta antotehosta. Lähettimen suurin Suojaetäisyys (metreinä) lähettimestä sen taajuuden mukaan nimellinen 150kHz - 80MHz MHz 800MHz 2,5GHz lähtöteho (W) d 1. 2 P d 1. 2 P d ,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Sellaisten lähettimien suositeltava suojaetäisyys (d) metreinä (m), joiden suurinta nimellistä antotehoa ei ole mainittu yllä, voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuteen perustuvaa kaavaa, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen suurin antoteho watteina (W). HUOMAUTUS 1: 80MHz:n ja 800MHz:n kohdalla sovelletaan korkeamman taajuusalueen suojaetäisyyttä. HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen vaikuttavat rakennusten, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastumat. P Sivu/Sid 33 / Rev G 6/15

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN

Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN 1100099 09/009_B Technische Änderungen vorbehalten. Käyttöohje Serie 70 max. m max. 1 m Tipp! normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) 1 sec. 0 min. Watt-o-matic 0 0 % Soft 0 100 % Halogen min. min.

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA KÄYTTÖOHJE MPWH 200 LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA 1 SISÄLLYSLUETTELO VIRTALÄHDE 3 TEKNISIÄ TIETOJA 3 HUOLTO JA YLEINEN KUNNOSSAPITO 3 1.0 PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot