POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2011

2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta 4 Asiantuntijakonsultaatiot 4 Sähköiset konsultaatiot 4 Terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden laskutus 5 Ravitsemussuunnittelu 5 Potilaskoti 5 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 6 Asiakasmaksut 7 Avohoito 7 Asumispalvelut Kehitysvammahuollossa 7 Laitoshoito 8 OSA I, PPSHP OMA TUOTTEISTUS 10 OPERATIIVINEN TULOSALUE 11 ANESTESIA JA TEHOHOITO 12 PEHMYTKUDOSKIRURGIA 12 TUKIELIN- JA NEUROKIRURGIA 12 PÄÄN JA KAULAN SAIRAUDET 18 HAMMAS- JA SUUSAIRAUKSIEN KLINIKKA 18 KNK-TAUTIEN JA FONIATRIAN KLINIKKA 19 SILMÄTAUTIEN KLINIKKA 22 KUNTOUTUS 24 FYSIATRIA 24 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 26 MEDISIININEN TULOSALUE 29 YHTEISPÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE 30 ERIKOISSAIRAANHOITO 30 PERUSTERVEYDENHUOLTO 31 KARDIOLOGIAN VASTUUALUE 32 SYÖPÄTAUTIEN JA HEMATOLOGIAN VASTUUALUE 34 NEUROLOGIAN, IHOTAUTIEN JA GERIATRIAN VASTUUALUE 36 NEUROLOGIA 36 IHOTAUDIT 37 GERIATRIA 38 SISÄTAUTIEN JA KEUHKOSAIRAUKSIEN VASTUUALUE 39 1

3 LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE 42 LASTENTAUDIT JA LASTEN NEUROLOGIA 43 LASTENKIRURGIA 45 PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE 46 SYNNYTYKSET JA NAISTENTAUDIT 48 PSYKIATRIAN TULOSALUE 51 AIKUISPSYKIATRIA 53 NUORISO- JA YLEISSAIRAALAPSYKIATRIA 53 LASTENPSYKIATRIA 57 OULASKANKAAN - VISALAN TULOSALUE 60 OULASKANKAAN SAIRAALA 61 Sisätaudit ja keuhkosairaudet 63 Kirurgia 65 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 68 Lastentaudit 69 Synnytykset ja naistentaudit 70 Muut palvelut 72 Perusterveydenhuollon päivystys 73 VISALAN SAIRAALA 74 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 76 APUVÄLINEPALVELUT 76 OSA II, DRG-PERUSTEINEN TUOTTEISTUS 77 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 79 OYS, LASTENTAUDIT 93 OULASKANKAAN SAIRAALA 96 OSA III, KEHITYSVAMMAHUOLTO 99 POLIKLINIKKA PALVELUT 102 AVOHUOLTO 102 OSA IV, SUORAMYYNTI JA MUUT PALVELUT 103 2

4 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hinnaston käyttäjälle Vuoden 2011 palveluhinnasto sisältää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten avohoitoyksiköiden ja vuodeosastojen potilaiden hoitoon liittyvät palvelut: OYS (laskutuksessa sairaalatunnus 2, somaattinen hoito), Oulaskankaan sairaala (sairaalatunnus 4), OYS:n psykiatrian klinikka (sairaalatunnus 2) Visalan sairaala (sairaalatunnus 9) ja Kehitysvammahuollon tulosalue (sairaalatunnus 3) Yhteispäivystyksen perusterveydenhuolto (sairaalatunnus 8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa somaattisen vuodeosastohoidon drgperusteisesti (Diagnosis related groups). Poikkeuksena kuntoutus, joka laskutetaan PPSHP:n oman tuotteistuksen mukaisesti. Myös avohoito ja psykiatria kuuluvat oman tuotteistuksen piiriin samoin kuin hengityshalvauspotilaat, terveyskeskukseen siirtoa odottelevat potilaat sekä tarkkailun perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä. Palveluhinnasto Osa I sisältää avohoidon tuotehinnastot ja muut PPSPH:n tuotteistuksen mukaiset hinnat. Osa 2 sisältää drg-pohjaiset hinnastot, jotka on laadittu erikseen Oulun yliopistolliselle sairaalalle ilman lastentauteja, OYS:n lastentaudeille ja Oulaskankaan sairaalalle. Osa 3 sisältää Kehitysvammahuollon tulosalueen hinnaston. Osa 4 sisältää suoramyyntiyksiköiden ja muiden palveluiden yhteyshenkilöt. Palveluhinnastossa esitettyjen tuotteiden lisäksi kaikki sairaanhoitopiirin yksiköt voivat myydä palveluja ns. suoramyyntinä. Tällöin potilas ei ole hoitosuhteessa sairaanhoitopiiriin tai palvelujen myynnistä on sovittu erikseen. Näiden palvelujen sisällöstä ja hinnoista sovitaan erikseen tilaajan kanssa, lukuun ottamatta tässä hinnastossa mukana olevia suoramyyntituotteita. Suoramyyntituotteiden osalta yhteyshenkilöt on lueteltu hoidollisten yksiköiden osalta hinnaston osassa 1 ja muiden yksiköiden osalta hinnaston osassa 4 sivuilla Tuotekohtaisen palvelujen käytön laskutuksen ohella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voi solmia erillisiä, tiettyjä tuotteita, tuoteryhmiä tai palveluja koskevia sopimuksia, joissa palvelujen sisältö, hinnat ja määrät sovitaan yksityiskohtaisesti osapuolten erikseen määrittämällä tavalla. Sairaanhoitopiiri pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutoksia voivat aiheuttaa mm. hoitokustannusten nousu sekä palveluvarustuksen ylläpidosta johtuvien kustannusten ja niiden jakoperusteiden muutokset. Välisuoritteiden kustannusmuutokset voivat aiheuttaa muutoksia hinnoitteluun. Mahdollisista hintojen tarkistuksista tiedotetaan erikseen. 3

5 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalat myyvät palveluja myös muualle Suomeen. Palvelujen sisällöstä, tuottamisesta ja erikoisalan palvelujen järjestämisestä antavat tietoja kunkin tulosyksikön ja vastuualueen edustajat, jotka on mainittu hinnastossa ao. yksikön alkulehdellä. Tiedustelut voi osoittaa myös taloussuunnittelija Ritva Jussilalle, puhelin (08) , faksi (08) , sähköposti: tai taloussuunnittelupäällikkö Timo Kauppinen, puhelin (08) , sähköposti: Erillislaskutus Tuotteisiin sisältymättömät kalliit ja tavanomaisesta poikkeavat lääkkeet voidaan laskuttaa erikseen. Sairaanhoitopiiri käyttää potilaskuljetuksissa omia kuljetussopimuksiaan. Ambulanssilentokoneella tapahtuvat sairaalasiirrot laskutetaan erikseen. Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköt myyvät palveluja myös ns. etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoimintana. Tällöin sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluvat tuottavat erikoissairaanhoidon palveluja tai antavat konsultaatiopalveluja jäsenkuntien tai kuntayhtymien terveyskeskuksissa tai muissa terveydenhuollon yksiköissä. Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminnasta sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen ja niiden perusteella tapahtuva laskutus ei sisälly jäsenkuntien sairaalakohtaisiin sitovuustasoihin. Asiantuntijakonsultaatiot Asiantuntijakonsultaatioilla tarkoitetaan perusterveydenhuollon yksiköistä tai muista terveydenhuollon yksiköistä tulevia puhelin-, yms. konsultaatiopyyntöjä, joita koskevien potilaiden hoitosuhde ei ole eikä siirry Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Asiantuntijakonsultaation antaja voi olla lääkäri, hoitaja tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Laskutus hoidetaan STM:n ohjeistuksen mukaisesti potilastietojärjestelmän (Oberon) kautta G-käyntityypillä käyttäen alla olevia hintaluokkia. Kaikki erikoisalat käyttävät hintaluokkia: 996 Normaali asiantuntijakonsultaatio (kesto alle 20 min.) Laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto min.) Erityisen laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto yli 40 min) 205 Sähköiset konsultaatiot Sähköisellä konsultaatiolla tarkoitetaan tässä sähköisen lähetteen muuttamista sähköiseksi konsultaatiovastaukseksi. Laskutus tapahtuu elektronisen sairauskertomusjärjestelmän (Esko) kautta. Potilaasta ei tehdä merkintöjä PPSHP:n potilastietojärjestelmään. Kaikilla yksiköillä on käytettävissään kolme eri konsultaatiohintaluokkaa: 4

6 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri * Tavallinen konsultaatio 51 * Vaativa konsultaatio 100 * Erittäin vaativa konsultaatio 205 Terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden laskutus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on ollut lähtien jäsenkuntien osalta voimassa käytäntö, jonka mukaisesti terveyskeskukseen (tai muuhun hoitopaikkaan) siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivälaskutus on kirjattu koodille 044HP. Kirjaaminen koodille 044HP koskee niitä potilaita, jotka eivät enää lääketieteellisin perustein kuulu erikoissairaanhoidon piiriin, vaan ovat em. perusteella perusterveydenhuollossa hoidettavia. Uusi laskutuspäätös 044HP:ksi voidaan tehdä vasta siirtoilmoitusta seuraavana päivänä. Näin kunnalle jää yksi vuorokausi aikaa järjestää potilaalle jatkohoitopaikka ilman korotetun maksun käyttöönottoa. Hoitopäivän hinta v on kaikilla osastoilla 546 euroa. Kaikilla osastoilla, joilla joudutaan hoitamaan tarkkailuosastolle tarkoitettuja potilaita, voidaan ko. potilaan ensimmäinen hoitopäivä kirjata koodilla 045HP (=Perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä). Hoitopäivän hinta v on kaikilla osastoilla 334 euroa. Mikäli potilasta ei ole siirretty kotikunnan järjestämään jatkohoitoon ensimmäisen vuorokauden jälkeen, hänelle tehdään uusi laskutuspäätös 044HP:ksi. 044HP ja 045HP eivät kuulu sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelujen sairaalakohtaisiin sitovuustasoihin. Ravitsemussuunnittelu Alla olevat hintaluokat ovat käytössä kaikilla erikoisaloilla: 85 Seurantakäynti ravitsemusterapeutilla Ensikäynti ravitsemusterapeutilla Erittäin vaativa käynti ravitsemusterapeutilla 114 Potilaskoti Potilaskodissa asuvilta henkilöiltä, jotka ovat joko tutkimuksissa tai hoidossa sairaalassa ja jotka tarvitsevat vuodepaikan, mutta eivät vuodeosastopaikkaa, laskutetaan kotikuntaa 37 euroa potilaskotipäivältä yleislaskutuksen kautta. 5

7 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on edistää alueensa väestön terveyttä. Toimintaamme ohjaavia perusarvoja ovat ihmisarvo, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, uusiutumiskyky ja avoimuus. Sairaanhoitopiirimme on pohjoiselle vastuu- ja toimialueelleen verkostoituva, kansainvälistä huippuosaamista tarjoava terveyspalvelujen tuottaja, joka tarjoaa korkeatasoista osaamistaan kapasiteettinsa puitteissa kaikkialle. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköihin tulee vuodessa n uutta lähetettä. Vuonna 2011 laskutettavia avohoitokäyntejä arvioidaan toteutuvan noin ja vuodeosastojen hoitojaksoja noin Toimintakulujen loppusummaksi arvioidaan noin 478,1 miljoonaa euroa. Valtakunnallisissa hinta- ja kustannustehokkuusvertailuissa (edullisuusvertailuissa) sairaanhoitopiirimme yksiköt ovat sijoittuneet erittäin hyvin jo useiden vuosien ajan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri järjestää erikoissairaanhoitolain mukaisesti alueensa erikoissairaanhoidon palvelut ja yliopistosairaalana valtakunnallisen tehtäväjaon mukaiset erityistason palvelut. Sairaanhoitopiirillä on kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala (OYS), Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala. OYS:ssa on edustettuna kaikki lääketieteen erikoisalat. Toimintamme perustuu pitkäjänteiseen suunnitteluun, johon sisältyy strategisia tavoitteita tukeva investointiohjelma. Kehittämistoiminnan painopisteitä ovat kuntayhteistyö ja sisäisen toiminnan kehittäminen, arviointi ja vertailu. Laadunhallinnan menetelmät ovat osa johtamista. Palvelutoiminnan tavoitteena on, että potilas saa hyvän ja vaikuttavan hoidon yksilöllisesti ja että tiedot jatkohoitoa varten siirtyvät luotettavasti. Tarjoamme potilaillemme tarpeelliseksi arvioitua, korkeatasoista ja vaikuttavaa hoitoa turvallisesti ja sairauden kannalta oikeaaikaisesti. Kiireellinen hoito järjestetään välittömästi. Kiireettömässä hoidossa noudatamme valtakunnallisesti sovittuja perusteita. Palvelujen saavutettavuudessa toteutuu tasa-arvo ja mahdollisimman lyhyet hoitoonpääsyajat. Toimintaprosessit ovat avohoitopainotteisia ja tätä suuntausta vahvistetaan edelleen. Erikoisalojen yhteisiin osaamisalueisiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Korkeatasoinen osaaminen perustuu jatkuvaan alueellisesti koordinoituun tutkimus- ja kehitystoimintaan, osaavaan henkilökuntaan ja nykyaikaisiin laitteisiin ja tiloihin. Vilkas kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa toimintaa. Osaamiseen perustuva verkottuminen ja palveluyhteistyö koko Pohjois-Suomessa tukeutuu laajaan ja tiiviiseen yhteistyöhön kliinisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa. Yhteistyö yliopiston ja Oulun alueen hyvinvointiteollisuuden yksiköiden kanssa on erittäin merkittävää ja laajenee jatkuvasti. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työnjaon tehostamiseksi laaditaan palvelujen järjestämissuunnitelma yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien kanssa. Siinä sovitaan työnjaosta yhteistoiminta-alueittain sekä rakennetaan ohjausmalli koko palveluketjun (sosiaalitoimi perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) hallintaan. Suunnitelmaa tukee kolmivuotinen rahoitus- ja kehityssopimus. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen linjaukset ja toimenpiteet otetaan vuosittain huomioon kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelmissa. 6

8 Asiakasmaksut Asiakasmaksut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakkailta peritään sairaanhoitopiirin hallituksen vahvistamat asiakasmaksut, joiden enimmäismääristä on säädetty asetuksilla. (Hallituksen päätös , hinnat voimaan alkaen) Avohoito o Poliklinikkakäynti 27,40 euroa o Sarjahoitokäynti 7,50 euroa, joka peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. o Psykiatrian klinikan päiväsairaalan, pien- ja kuntoutuskotien käyntimaksu 14 euroa, Visalan sairaalalla 11,50 euroa. o Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussaliolosuhteissa ja joka edellyttää suonensisäistä lääkitystä, laaja-alaista puudutusta tai yleisanestesiaa, 89,90 euroa käynti. Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään häneltä 89,90 euron lisäksi 32,50 euroa hoitopäivältä. Asumispalvelut Kehitysvammahuollossa Ohjattu asuminen: Asukkaan ruokailu ryhmäkodissa: o lounas 4,00 euroa, o päivällinen 3,00 euroa, o aamupala 1,50 euroa Autettu asuminen: Muu ylläpito ryhmäkodeissa: o 10,00 euroa (ruokamento, sähkö, vesi, puhtaus ym) - laskutus tapahtuu todellisten päivien mukaan - täysiltä poissaolopäiviltä hyvitetään 10 euroa/vrk Ateriamaksu työ/päivätoiminnassa 5,50 euroa/päivä: o lounas 4,00 euroa/päivä o kahvi/välipala 1,50 euroa/päivä 7

9 Asiakasmaksut Potilasmaksua ei peritä: o Lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonnasta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävästä tutkimuksesta, apuvälinehuollosta sekä sopeutumisvalmennuksesta ja kuntoutusohjauksesta. o Yleisvaarallisesta tartuntataudista ja eräistä ilmoitettavista tartuntataudeista. o Hengityshalvauspotilaan hoidosta. o Psykiatrian avohoidosta, johon ei sisälly ylläpitoa. o Potilaan jäädessä välittömästi osastolle o Konsultaatiokäynnistä o Ns. täyden korvauksen mukaan laskutettavasta käynnistä (potilaan osuus sisältyy täyden korvauksen hintaan). o Alle 18-vuotiaan sarjahoidosta. o Neuvolakäynnistä Kehitysvammahuollossa Laitoshoito o Yleinen maksuluokka lyhytaikainen laitoshoito 32,50 euroa hoitopäivä. o Yleinen maksuluokka lyhytaikainen laitoshoito 15 euroa hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen. o Alle 16-vuotiaiden lyhytaikainen laitoshoito 11,30 euroa hoitopäivältä Kehitysvammahuollossa o Lyhytaikainen psykiatrinen laitoshoito 15 euroa hoitopäivä. o Päivä- ja yöhoitomaksu 15 euroa hoitopäivä. o Vammaisen henkilön kuntoutushoito 11,30 euroa. o Pitkäaikaispotilaan hoitomaksu määrätään kullekin henkilökohtaisesti. o Asiakkaalta peritään hoitopäivämaksu myös kotiutuspäivältä. o Asiakkaan siirtyessä välittömästi toiseen laitokseen lähettävä laitos ei saa periä lähtöpäivän hoitomaksua. Potilasmaksua ei peritä: o Lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonnasta, kuntoutustarvetta ja - mahdollisuuksia selvittävästä tutkimuksesta, apuvälinehuollosta sekä sopeutumisvalmennuksesta ja kuntoutusohjauksesta. 8

10 Asiakasmaksut o Yleisvaarallisesta tartuntataudista ja eräistä ilmoitettavista tartuntataudeista. o Hengityshalvauspotilaan hoidosta. o Ns. täyden korvauksen mukaan laskutettavasta hoidosta (potilasmaksu sisältyy täyden korvauksen hintaan). o Mielenterveyslain 9 :n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua henkilöä ei tarkkailun perusteella määrätä sanotun lain 8 :ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. o Niiltä täysiltä hoitovuorokausilta, jolloin potilas on hoitojakson aikana poissa laitoksesta esim. loman takia (pitkäaikaishoidon maksujärjestelmässä 5 päivää ylittävältä poissaolojakson päiviltä). o Alle 18-vuotiaan osastohoidosta, hoitopäivien ylittäessä 7 päivän omavastuuosuuden kalenterivuodessa (valtakunnallinen) (Ei koske kehitysvammahuoltoa) 9

11 OSA I PPSHP OMA TUOTTEISTUS OPERATIIVINEN TULOSALUE MEDISIININEN TULOSALUE LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE PSYKIATRIAN TULOSALUE OULASKANKAAN VISALAN TULOSALUE SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 10

12 Osa 1 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue OPERATIIVINEN TULOSALUE Tulosalueen johtaja, ylilääkäri Kari Haukipuro, (08) Tulosalueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi, (08) Vastuualueet: Anestesia ja tehohoito Pehmytkudoskirurgia Tukielin- ja neurokirurgia Pään ja kaulan sairaudet Kuntoutus 11

13 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue ANESTESIA JA TEHOHOITO Osa I Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia Yhteyshenkilöt: Vastuualuejohtaja Päivi Laurila (08) Hall. apul.ylil. Hanna Rautiainen (08) Kipupoliklinikka ja tehon jälkipoliklinikka päivystyskerroin 1,3 1 Käynnin korvaava puhelinvastaanotto 82 5 Lääkärinvastaanotto(sisältää laajoja puudutuksia) Lääkärinvastaanotto, ensikäynti (sisältää vaativia puudutuksia) Lääkärin vastaanotto(sisältää erikoistekniikoita) 670 Tehonjälkipoliklinikkakäynti 8 Lääkärin vastaanotto (sisältää vaativia erikoistekniikoita) Laajat magneettitutkimukset PEHMYTKUDOSKIRURGIA Yhteyshenkilö: Vastuualuejohtaja Heikki Wiik, (08) TUKIELIN- JA NEUROKIRURGIA Yhteyshenkilö: Vastuualuejohtaja Timo Kaukonen, (08) päivystyskerroin 1,3. 0 Käynnin korvaava puhelinvastaanotto. Jonotyö hoitopalvelujen ostotilanteissa. 1 Sairaalalääkärin vastaanotto (ei tutkimuksia, ei fysioterapeutin ohjausta) 2 Erikoislääkärin vastaanotto Sairaalalääkärin vastaanotto ja fysioterap. suppea ohjaus, voi sis. lisäksi peruslab. Sairaalalääkärin vastaanotto, hoitoisuus, vastaanoton kesto, vaativa ajanvaraus Haavapoliklinikka: lyhyt käynti, huokeat materiaalit Neurokirurgia: kontrollikäynti, ei tutkimuksia Videokonsultaatio/neuvottelu 1. 3 Vastaanotto, johon sisältyy paljon työtä, aikaperuste, hoitoisuus, usean henkilön työpanos esim. fysioterapeutin laaja ohjaus. Vastaanotto, johon sis. natiivirtg-tutkimus, voi sis. kipsin poiston Vastaanotto, johon sis. pientoimenpide esim. injektio, punktio, näkyvän piikin veto Videokonsultaatio/neuvottelu

14 Osa 1 Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue 4 Erikoislääkärin lähetepotilas, aikaa vievä, vaativa vastaanotto, natiivi 198 rtg, peruslab. Vastaanotto, johon sis. suppea verisuonitutkimus ABI virtausmittarilla Vastaanotto, johon sis. hyvin laaja fysioter. ohjaus Videokonsultaatio/neuvottelu 3. 5 Kahden erikoislääkärin vastaanotto,( kirurgi, fysiatri,inf.lääkäri, anest 250 lääkäri) Vastaanotto, johon sisältyy mammografia tai uä-tutkimus, myös veenapotilaan tutkiminen uä:llä, tai laajat natiivirtg-tutkimukset, tai kipsaus rtg-kuvineen. Pientoimenpide suppea (luomi, patti, mahd.pad) Haavapoliklinikka: aikaa vievä, kalliit materiaalit Neurokirurgia: kontrolli- tai ensikäynti, lab-tutkimuksia. 6 Vastaanotto, johon sis. kilpir. UÄ ja Onb tai mammografia ja UÄ tutkimus 402 neulanäytteineen. Tavanomainen rtg-varjoainetutkimus (laskimot) Isotooppitutkimus, joka ei sisällä vo käyntiä. Neurofysiologiset tutkimukset ( Enmg1-3, Sep,Eeg) ilman muita laajoja tutkimuksia Repositio ja kipsaus kuvineen, tarv. anest. Suonikohjujen ruiskutushoito Pientoimenpide, laaja (aikaperuste ja mahd. useita näytteitä) Tatuointi Hermojuuriblokadi 7 Vastaanotto, johon sis. CT tutkimus 670 Suppea MRI-tutkimus Laajempi verisuonilaboratoriotutkimus ja kävelytesti Käsikirurginen toimenpide (esim neurolyysi) Plastiikkakirurginen toimenpide (arpikorjaus tai re-ekskisio) Kallis iv-lääkehoito ja seuranta (Zometa) Neurokirurgia: Vastaanotto ja CT- tutkimus 8 Käynti, johon sisältyy angiografia, voi sisältää lab, nat rtg, ja verisuonilab. 984 tutkimuksia. Käynti, johon sis. CT, UÄ, nat-rtg ja korkea hoitoisuus. Vena ovarican varjoainekuvaus Neuropsykologin testaus, CT-tutkimus ja vastaanotto Neurokirurgia: Vastaanotto ja Mri-tutkimus 9 Vastaanotto, johon sisältyy vähintään kaksi kallista tutkimusta Vastaanotto, johon sisältyy useita kalliita tutkimuksia Toimenpideradiologia (vena ovarican embolisaatio) Lyhytjälkihoitoinen kirurgia päivystyskerroin 1,3 901 Tyräkirurgia, avoleikkaukset Suonikohjukirurgia Iso gastrokirurgia (esim. fundo, STARR) Sinus pilonidalis Sappileikkaus Mamma1: Mammabiopsia (voi sisältää lankamerkkauksen)

15 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia 910 Peräpukamaleikkaus, Milligan tai Stapler, 900 lat.interni sfinkterotomia, yms. 912 Jalkateräkirurgia Pieni hermotmp; neurolyysi, neuroraphia, pieni hermotuumorin poisto Artroskopia 1 diagnostinen (kaikki nivelet) Artroskopia 2 - perus-tmp (kaikki nivelet) - esim. meniskin poisto tai suturaatio, debridement, irtokappale, plica, mosaiikkiplastia 916 Polven ristiligamenttikorjaus Pieni luutmp - osteosynteesimateriaalin poisto, Kirschner, yms Contractura Dupuytre Acromioplastia (artroskooppinen tai avoin, sisältää artroskopian) Nilkan kroonisen instabiliteetin korjaus Faskian/aponeuroosin halkaisu. Pohjevapautus Plast.kir 2: Ihoplastia, arpikorjaus, luomiplastiat, kultapainot, haavarevisio, ihonsiirto ja vastaavat, proteesin poisto 923 Plast.kir 3: Isot toimenpiteet (Esim. LD-kieleke) Pieni jännetmp - tenolyysi, tenodeesi, tendoraphia, discisio, akillesjänne, fdl-transpositio 925 Iso jännetmp - rekonstruktio, transpositio Iso luutmp - osteotomia, osteosynteesi, artrodeesi, iso ydinnaula/iso levy ja iso osteosynteesimateriaalin poisto 927 Tenniskyynärpään leikkaushoito Luokittelematon pienlyhki Luokittelematon keskikokoinen lyhki (esimerkiksi botox 300 ky) Luokittelematon isompi lyhki Plast.kir. 1: Pieni pehmytkudostmp; iho, subkutis, tuumori ja vastaavat Pienet anustoimenpiteet kuten langan vaihto, dilatatio Nivustyrän tähystysleikkaus: 1- tai 2-puoleinen, myös residiivit Mamma 2: Primaarit ja täydentävät rintasyöpäleikkaukset, sis. proteesin, reduktioplastia tai muu isompi plastiikkakirurginen tmp 937 Pieni niveltmp, yläraaja ganglio, ligamentoraphia, kapsulotomia, autoartroplastia 938 Iso niveltmp, yläraaja alloartroplastia, nivelsiderekonstruktio Olkapään stabilisaatioleikkaus (artroskooppinen tai avoin, sisältää artroskopian) 940 Iso hermotmp Lannerangan välilevytyrän leikkaushoito Tekonivel pienet nivelet (varvas, rystynen, sormi ja vastaavat) Tekonivel keskisuuret nivelet (ranne, kyynärpää, nilkka, olkapää ja vastaavat) Urologian avohoitoyksikkö päivystyskerroin 1,3 0 Käynnin korvaava puhelinvastaanotto. Jonotyö hoitopalvelujen ostotilanteissa Sairaalalääkärin vastaanotto (ei tutkimuksia) 82 14

16 Osa 1 Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia 2 Erikoislääkärin vastaanotto (ei tutkimuksia) Sairaalalääkärin vastaanotto ja peruslabrat Hoitoisuus (vastaanoton kesto ja vaativa ajanvaraus) Peruskäynti uroterapeutilla, sis.toistokatetroinnin ohjaus/lantionpohjalihasharjoitusten ohjaus/erektiolääkeinjektion ohjaus Kestokatetrin laitto/poisto ja virtsaamisen seuranta sairaanhoitajan vastaanotolla KT-4 käynti, johon sisältyy natiiviröntgen ja labra 3 Kontrollikäynti, johon sisältyy runsaasti työtä (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoitoisuus). Virtsarakon sisäinen lääkehoito esim.dmso,gepan +labra sairaanhoitajan vastaanotolla KT- 4 käynti, johon sisältyy tavanomainen UÄ-tutkimus ja peruslabra 4 Lähetepotilaan käynti, johon sisältyy runsaasti työtä (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoitoisuus) Flow, resid, peruslabra Vastaanotto, johon sisältyy peruslabra ja natiivirtg. PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Vastaanotto, johon sisältyy : Peruslabra ja UÄ-tutkimus (rtg tai TRUÄ) Laajat natiiviröngentutkimukset ja peruslabra Pientoimenpide (luomi,tai patti ja mahd. PAD) Virtsarakon sisäinen lääkehoito (BCG, Mitomycin, Farmorubisin) ja labra sairaanhoitajan vastaanotolla Vaativa konsultaatiokäynti jatko-hoito-ohjeineen Tavanomainen varjoainekuvaus (iv-urografia, uretrografia, kystografia) Hoitoneuvottelu ilman luuston isotooppitutkimusta tai luustokuvaus tehty aiemmin käyntityypillä KT4 UÄ (varjoainetehosteinen) Zometa-infuusio ja labrat sairaanhoitajan vastaanotolla KT4-NATIIVICT 6 Vastaanotto, johon sisältyy: Perusteellinen urologinen tutkimus ( TRUÄ, prostatabiopsiat, PAD ja labrat Kultamarkkereiden laitto prostataan Kystoskopian ja /tai sytologia ja peruslabrat UÄ, natiiviröntgen, peruslabrat UÄ-ohjattu näytteenotto (esim.munuaiskudosnäyte) Virtsarakon sisäinen lääkehoito (Epirubisin + interferoni, Cystistat) ja labra sairaanhoitajan vastaanotolla KT4-luuston isotooppitutkimus (hoitoneuvottelu myöhemmin) Toimenpide (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoitoisuus) esim. kystostoomakatetrin laitto/vaihto NatiiviCT, labrat Suppea MRI, labrat KT4-VARJOAINETEHOSTEINEN CT,labrat, (sis. tarv. iv.nesteytyksen)

17 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue 7 Vastaanotto, johon sisältyy laaja varjoainetehosteinen CTtutkimus,labrat, (sis.tarv. iv.nesteytyksen) Urodynaaminen tutkimus ja peruslabrat Luuston isotooppitutkimus ja labrat Kystoskopia, sytologia+pad ja labrat. Kystoskopia, UÄ ja labrat. Cavernosografia Laaja tai eritt.laaja MRI (kohteesta riippuen), labrat Punasolujen siirto (2 yks.) + labrat sairaanhoitajan vastaanotolla 8 Vastaanotto: johon sisältyy: Nat.rtg- UÄ- ja CT-tutkimus, usean henkilön työpanos hoitoisuus Urodynaaminen tutkimus, kystoskopia ja labrat Videourodynaaminen tutkimus, labrat Erittäin laaja MRI (kohteesta riippuen), labrat Osa I Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia Urologinen lyhytjälkihoitoinen kirurgia päivystyskerroin 1,3 929 Luokittelematon keskikokoinen lyhki. Molemminpuoliset stentit, virtsarakon Botox-hoito (300KY) Luokittelematon isompi lyhki. Neuromodul.testaus Urologia 1: Pientoimenpiteet, virtsarakon tähystys, biopsiat ja vastaavat Urologia 2: Circumcisio, hydrocele, vasectomia, virtsarakon Botoxhoito paikall.puudutus (100 KY), brakybiopsia ja vastaavat. Stentin 958 vaihdot. 941 Urologia 3: Eturauhasen liikakasvu /muu obstruktio (Laser, TURp, TUMT ym), Maqroplastique, kaksi erillistä leikkausta, Lisätyötä (aikaperuste, hoitoisuus) ja vastaavat 946 Urologia 4: Urologiset neurostimulaattoripotilaat (varsinainen asennus tai pattereiden vaihto)

18 Osa 1 Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia Reumayksikkö PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Yhteyshenkilö: Apulaisylilääkäri Anna Karjalainen puh. (08) Erikoisala 10R, päivystyskerroin 1,3 40 Yksinkertainen peruskäynti, käynti sairaanhoitajalla tai kuntoutusohjaajalla, pkl-potilaiden soitto tai laboratorionäyttö, pkl-käynnin korvaava paperikonsultaatiovastaus Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät peruslaboratoriotutkimukset, erittäin vaativa paperikonsultaatiovastaus Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä vaativia laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja Vaativa polikliininen hoito (kuten reuman biologiset hoidot) Vaativa polikliininen hoito (kuten reuman biologiset hoidot)

19 PPSHP oma tuotteistus Osa I Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet/hammas- ja suusairaudet PÄÄN JA KAULAN SAIRAUDET HAMMAS- JA SUUSAIRAUKSIEN KLINIKKA Yhteyshenkilöt: Ylihammaslääkäri Kai Sundquist (08) Hallinnollinen apulaisylihammaslääkäri Pauli Mattila (08 ) Klinikkasihteeri Tarja Laurila (08) Hintaryhmittely Erikoishammaslääkärin työpanos/pv 835 Matkakulut laskutetaan voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti 996 Paperikonsultaatio Puhelin- tai sähköinen konsultaatio, suppea Puhelin- tai sähköinen konsultaatio, laaja 205 Avohoito, päivystyskerroin on 1,3 Polikliininen hoito 1 Lyhytkestoinen toimenpide, kontrolli tai konsultaatio Laajempi toimenpide tai hoidonsuunnittelu Laaja tai pitkäkestoinen toimenpide, usean erikoisalan yhteinen hoidonsuunnittelu Laaja ja pitkäkestoinen toimenpide Erittäin laaja polikliininen hoitokäynti Päiväkirurginen leikkaussalitoiminta 901 Paikallispuudutuksessa tehtävä dentoalveolaarinen tai pehmytkudoksiin kohdistuva suppea toimenpide Vaativa tai pitkäkestoinen paikallispuudutuksessa tai sedaatiossa tehtävä toimenpide Paikallispuudutuksessa tai sedaatiossa tehtävä laaja ja pitkäkestoinen suun tai leukojen alueen toimenpide 904 Paikallispuudutuksessa tai sedaatiossa tehtävä laaja implantti- tai vastaava runsaasti materiaalikuluja sisältävä leikkaus Yleisanestesiassa tehtävä suppea suun alueen toimenpide Yleisanestesiassa tehtävä vaativa tai pitkäkestoinen suun alueen toimenpide Yleisanestesiassa tehtävä vaativa ja pitkäkestoinen suun tai leukojen alueen toimenpide 908 Yleisanestesiassa tehtävä laaja implantti- tai vastaava runsaasti materiaalikuluja sisältävä leikkaus Oheisten hintojen lisäksi laskutetaan mahdolliset hammastekniset kulut. 18

20 Osa 1 Pään ja kaulan sairaudet/knk-taudit ja foniatria PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue KNK-TAUTIEN JA FONIATRIAN KLINIKKA Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri Jukka Luotonen (08) Ylihoitaja (08) Apulaisylilääkäri Petri Koivunen (08) Klinikkasihteeri Merja Portimo (08) Avohoito, päivystyskerroin 1,3 1 Pelkkä tutkimus- ja hoitokäynti ilman toimenpiteitä, lab.tutk. ym Tavanomaisia laboratorio-, rtg- ym. tutkimuksia tai toimenpiteitä sisältävät 130 käynnit 3 Vaativia tutkimuksia sisältävät käynnit (esim. nasoendoskopia, muut 363 kuin natiivi-radiologiset tutkimukset) ja toimenpiteitä sisältävät käynnit, käynnit samana päivänä muilla poliklinikoilla 4 CT-tutkimuksen sisältävät käynnit, puheproteesin tai kalliin kanyylin 464 asetukset, RFTA-hoidot, hyposensibilisaatiohoidot, botulinumtoksiinihoidot 5 MRI-tutkimuksen sisältävät käynnit Muuhun poliklinikkakäyntiin liittyvä maksuton käynti 0 9 Nenäaltistustutkimuksen sisältävät käynnit Ravitsemussuunnittelun ensikäynti 101 Kuulokeskus 21 Pelkkä tutkimus- ja hoitokäynti lääkärillä ilman toimenpiteitä Tavanomaisia laboratorio-, rtg-, kuulontutkimuksia tms. sisältävät 178 käynnit lääkärillä (esim. pre- ja postoperatiiviset käynnit, kuulon seurannan käynnit 23 Vaativia toimenpiteitä tai tutkimuksia sisältävät käynnit (esim. kuulokojesovitukset, vaativaa informaatiota sisältävät hoidot, sisäkorvaistu- 375 tekuntoutuksen seurantakäynnit, työkykyselvitykset) 24 CT-tutkimukset, useat eri tyyppiset kuulon ja tasapainoelimen tutkimukset yhdistettynä aikaa vievään lääkärikäyntiin MRI-tutkimuksen sisältävät käynnit Sisäkorvaistutehoidon postoperatiivinen hoito ja kuntoutus ensimmäisen vuoden aikana (voi sisältää useita käyntejä) Sisäkorvaistutehoidon preoperatiiviset tutkimukset (sama paketti voi sisältää useita käyntejä) 28 Muuhun poliklinikkakäyntiin liittyvä maksuton käynti 19

21 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Pään ja kaulan sairaudet/knk-taudit ja foniatria Suoramyyntituotteet 10 Kommunikaatiokeskus Tikoteekin tekninen ohjaus ja laitekorjaus Aikuisten puhe- tai äänesaudiogrammitutkimus 38 (ei sisällä lääkärin tutkimusta) 30 Puheaudiogrammi + äänesaudiogrammi tutkimukset yhdessä 70 (ei sisälllä lääkärin tutkimusta) Kuntoutusohjauskäynnit, kuulokeskus 71 Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Muiden käyntien yhteydessä tapahtuva kotikäynti 98 Foniatrian avohoito 11 Puheterapiakäynti Tutkimuskäynti Työryhmäkäynti CT-tutkimus tai vastaava MRI-tutkimus tai vastaava Työryhmätutkimus sisältäen kalliin genetiikan poliklinikan konsultaatiotutkimuksen tai vastaavan 17 Aikaa vievä tutkimuskäynti Konsultaatio/ yhteistyöneuvottelu Päiväyksikkökäynti tai aikaa vievä konsultaatio / yhteistyöneuvottelu Muuhun käyntiin liittyvä maksuton lisäkäynti 0 Kommunikaatiokeskus, foniatrian avohoito 60 Kommunikaatiokeskuskäynti, lyhyt Kommunikaatiokeskuskäynti, vaativa Kommunikaatiokeskuskäynti, erittäin vaativa Yksinkertainen laitteen luovutus 164 Kuntoutusohjauskäynnit, foniatrian avohoito 91 Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Muiden käyntien ohessa tapahtuva kotikäynti tai ohjausselvittely 117 pkl:lla Päiväkirurgiset leikkaukset, korva-, nenä- ja kurkkutautien avohoito 901 Pieni iho- / limakalvoleikkaus Nenän väliseinän korjausleikkaus tai vastaava Yksinkertainen nenän sivuonteloleikkaus(esim. toispuoleinen FESS) Nenän sivuonteloleikkaus (FESS ym.) Vaativa pehmytkudosleikkaus paikallispuudutuksessa

22 Osa 1 Pään ja kaulan sairaudet/knk-taudit ja foniatria PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue 907 Hörökorvaleikkaus tai vastaava Iho-/ limakalvomuutoksen poistoleikkaus ja mahdollinen plastia, tärykalvon rasvasiirrepaikkaus 910 Kitarisan poisto sisältäen mahdollisen tympanostomian ja/tai poskiontelohuuhtelun 783 tai vastaava (esim. kielijänteen katkaisu yleisanestesias- sa) 911 Pelkkä tympanostomia tai otomikroskopia yleisanestesiassa Tärykalvon paikkausleikkaus tai vastaava UPP-leikkaus tai vastaava Suora kurkunpään tähystys Ruokatorven- ja/tai keuhkoputkien tähystys Aivorunkoaudiometriatutkimus tai vastaava (yleisanestesia) Muu toimenpide, kesto alle 45 min, MRI / CT tutkimus tai muu vastaava yleisanestesiassa,. 918 Muu toimenpide, kesto 45 min tai enemmän, useita radiologisia tutkimuksia tai muu vastaava yleisanestesiassa 919 Nielurisaleikkaus tai UPP-leikkaus paikallispuudutuksessa Nielurisa- tai nielu- ja kitarisaleikkaus (TEA) tai UPP-leikkaus yleisanestesiassa Otoskleroosileikkaus tai vastaava Kroonisen korvatulehduksen leikkaushoito tai vastaava (esim. BAHAruuvin asennus) 21

23 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Pään ja kaulan sairaudet/silmätaudit SILMÄTAUTIEN KLINIKKA Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri, professori Anja Tuulonen (08) Ylihoitaja Toini Jämsä (08) Apulaisylil. (hall.) Hannu Alanko (08) Klinikkasihteeri Tarja Laurila (08) Avohoito, päivystyskerroin 1,3 996 Paperikonsultaatio Puhelin- tai sähköinen konsultaatio, suppea Puhelin- tai sähköinen konsultaatio, laaja 205 Maksuttomat käynnit 01 Päikipakettiin kuuluva pre- tai postoperatiivinen poliklinikkakäynti 0 Poliklinikan lyhytkestoinen käynti 11 Lyhyt kontrollikäynti (esim. iriitti-, silmänpaine- tai muu vastaava kontrolli) 52 Mobiiliyksikön käynti 15 Paineenmittaus Glaukoomatutkimus (sisältää paineenmittauksen, näkökenttätutkimuksen ja valokuvauksen) 69 Suoramyyntituote: Diabeteskuvaus 35 Poliklinikan aikaa vievä käynti 21 Ensikäynti, silmien perustutkimus Pelkästään silmälaboratoriotutkimus (esim. näkökenttätutkimukset, 87 erilaiset valokuvaukset) 325 OuKa-potilaan silmälaboratoriotutkimukset (kuvaukset, näkökentät, 87 värinäkötestit jne.) 23 Uusintakäynti, johon liittyy yksi lisätutkimus Aikaa vievä uusintakäynti Aikaa vievä paperikonsultaatio Koululaisen perustutkimus 87 Vaativa polikliininen käynti 31 Polikliininen pienleikkaus (esim. chalazionin poisto) Laserhoito (esim. silmänpohja, glaukooma, jälkikaihi) Neuro-oftalmologinen tutkimus Näkökeskuskäynti Piilolasipoliklinikan käynti

24 Osa 1 Pään ja kaulan sairaudet/silmätaudit PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue 36 Useita tutkimuksia tai konsultaation sisältävä käynti Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT). Pelkkä hoitokäynti 38 TT- tai elektrofysiologisen tutkimuksen sisältävä käynti MRI-tutkimuksen sisältävä käynti Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT) sisältäen esitutkimukset (lääkäri + valokuvaukset) Karsastuspoliklinikan lyhytkestoinen käynti 41 Karsastuspoliklinikan uusintakäynti Karsastusleikkauksen jälkeinen kontrollikäynti 73 Karsastuspoliklinikan aikaa vievä käynti 51 Karsastuspoliklinikan ensikäynti Karsastuspoliklinikan vuosikontrolli Ortoptinen hoito (silmien yhteistyön harjoitushoito) 107 Karsastuspoliklinikan pleoptoforihoito 61 Heikkonäköisen silmän näön parannushoito pleoptoforilaitteella 221 Kuntoutuksen kotikäynnit 70 Perustason kotikäynti (esim. apuvälineen toimitus ja käytön opastus) Kuntoutustarpeen seuranta, jatkotoimenpiteet lausuntoineen, 366 asiakkaan ja omaisten informointi 72 Vaativa ja aikaa vievä käynti (esim. asiakaskäynnin lisäksi asiointi 497 virastoissa, koulussa jne., kuntoutuskokous) 73 Erittäin aikaa vievä käynti (esim. matka, kesto, jatkotoimenpiteet, yhteiskäynti toisen ohjaajan kanssa) tai laajaan hoitovastuualueeseen 635 liittyvät kotikäynnit 74 Lyhytkestoinen kotikäynti tai vastaava 91 Silmätautien päiväkirurgiset (PäiKi) toimenpiteet 101 Kaihileikkaus (sisältää 1 preoperatiivisen käynnin) Karsastusleikkaus Lyhytkestoinen silmän ulkoinen PäiKi-toimenpide Kyyneltieleikkaus (Toti tai vastaava) Muu määritelty PäiKi-toimenpide (esim. lasiaisnjektio, sarveiskalvoompeleen 770 kiristys, sarveiskalvoviillot, sidekalvosuturaatio) 920 Anti-VEGF injektio A Anti-VEGF injektio B Yhdistetyt päiväkirurgiset toimenpiteet 103 Molempien silmien kaihileikkaus (sisältää 1 preoperatiivisen käynnin) Molempien silmien luomiplastia (esim. blepharoplastia)

25 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue KUNTOUTUS Osa I Kuntoutus/Fysiatria FYSIATRIA Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri Eero Kyllönen (08) Ma. professori Jaro Karppinen (08) Ylihoitaja Tuula Ervelius (08) Klinikkasihteeri Marjatta Ollikainen (08) Avohoito 1 Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti 79 2 Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti, joka sisältää natiivikuvan tai peruslaboratoriotutkimuksia Vaativa lääkärissäkäynti, joka sisältää laajoja natiivitutkimuksia, uätutkimuksen 197 ja laboratoriotutkimuksia 4 Soitto vastauksista, korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona 50 5 Sähköinen konsultaatio/pitkä puhelu 88 Fysioterapiakäynnit 10 Lyhyt fysioterapiakäynti Fysioterapiakäynti (kesto n. 1 tunti) Fysioterapiakäynti (kesto n. 1 ½ tuntia) Fysioterapiakäynti (kesto n. 2 tuntia) Fysioterapiakäynti inkontinenssihoito Inkontinenssihoito ja apuvälineet Muu vaativa terapia tai tutkimuskäynti esim. liikuntafysiologin luona Soittoaika ( fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ym. ) 42 Toimintaterapiakäynnit 20 Toimintaterapiakäynti Vaativa toimintaterapiakäynti esim. työkykyarvio Lastan valmistus Laaja toimintaterapiakäynti (esim työkykyarvio, apuvälineet ym.) 189 Kuntoutusohjauskäynnit 30 Kuntoutusohjaajan/psykologin luona käynti Kuntoutusohjaajan kotikäynti (asiakkaan kokonaistilanteen selvitys ja 211 jatko-toimenpiteiden suunnittelu sekä asunnon muutostöiden tai apuvälinetarpeen arvio lausuntoineen) 32 Uusintakäynti asiakkaan kotona (pienempien asunnonmuutostöiden 121 arvio tai apuvälineen käytön varmistus lausuntoineen) 33 Kuntoutusohjauskäynti asiakkaan luona

26 Osa 1 Kuntoutus/Fysiatria PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Tutkimuskäynnit 40 Peruslaboratoriotutkimukset/natiiviröntgenkuva Ultraäänitutkimus Laajat laboratoriotutkimukset Laajat laboratoriotutkimukset ja laajat natiivitutkimukset/fasettiblokadi EnMg-tutkimus Hermojuuriblokadi Isotooppitutkimukset CT-tutkimukset Magneettitutkimus Diskografia (MRI/CT) Kahden alueen magneettitutkimus Usean alueen magneettitutkimus Vaativa EnMg-tutkimus 462 Yhdistetyt hoito- ja tutkimuskäynnit 60 Lyhyt lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti Vaativa lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti Fysioterapia- ja toimintaterapiakäynti Fysioterapia ja toimintaterapia, sisältää lastan valmistuksen Usean asiantuntijan luona käynti (esim. lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, 300 psykologi ja kuntoutusohjaaja) 65 Apuvälinekäynti (kipsikengät, kyynärsauvat) Lääkärikäynti, johon sisältyy esim. CT-tutkimus, isotooppitutkimus tai 487 muu vaativa tutkimus, fysioterapeutin hoito ja tutkimus 67 Lääkärissäkäynti, johon sisältyy EnMg-tutkimus, SI-artrografia tai 502 muu vastaava tutkimus 68 Lääkärissäkäynti, johon sisältyy magneettitutkimus 703 Ryhmät ja kurssitoiminta 101 Fysioterapeutin/toimintaterapeutin ryhmäterapia Selkä, esikurssi (kesto 5 pv) 1. kerta Selkä, varsinainen kurssi (kesto 2 vk) 1. kerta Niska, esikurssi (kesto 5 päivää) 1. kerta Niska, varsinainen kurssi (kesto 2 vk) 1. kerta Sydän- yms. ryhmä Tekonivelpotilaiden kuntoutuskurssi (kesto 2 vk) Maksuton ryhmäkäynti 0 25

27 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Kuntoutus/Lääkinnällinen kuntoutus LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri Markku Alen (08) Ylihoitaja Tuula Ervelius (08) Kuntoutussuunnittelija Anja Krekelä (08) Klinikkasihteeri Kirsi Kestilä (08) I Avohoito Poliklinikkakäynnit 0 Käynti lääkärillä tai vastaava käynti Peruskäynti Vaativampi ja aikaavievämpi käynti (useampi työntekijä) Erityisen vaativa ja aikaa vievä tutkimus, kotikäynti Tutkimuskäynti (peruslaboratorio-/natiiviröntgentutkimus) 82 6 Erityisen vaativa, aikaa vievä tutkimus, sisältää useamman henkilön 938 työpanosta tai kalliita erityistutkimuksia 7 Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, suppea 46 8 Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, laaja Laaja moniammatillinen työryhmä tai laaja ammattitautiselvitys Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, vaativa Videokonsultaatio/videoneuvottelu, suppea Videokonsultaatio/videoneuvottelu, laaja Uusintakäynti lääkärillä tai vastaava käynti Peruskäynti (kävelysimulaattoriharjoittelu + sähköstimulaatio) 92 1 tunti 61 Vaativa käynti (kävelysimulaattoriharjoittelu+sähköstimulaatio +alku- 186 /loppumittaus; kävelyanalyysi, tasapainomittaus, videointi) 2 tuntia Ammatillisen kuntoutuksen/ammatillisen kuntoutusneuvojan tukipalvelut 70 Alkuhaastattelu Työhön paluusuunnitelman laatiminen Työkokeilun järjestäminen ja seuranta Lisäohjaus 105 Ammattitautipoliklinikkakäynnit: 42 Peruskäynti Vaativa peruskäynti Seurantakäynti Vaativa seurantakäynti Laaja moniammatillinen työryhmä tai laaja ammattitautiselvitys Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, vaativa

28 Osa 1 Kuntoutus/Lääkinnällinen kuntoutus PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue II Muut kuntoutuspalvelut Avohoito Kuntoutusohjaus (oma toiminta ja ostopalvelut) Hinnat sisältävät matkakorvaus- ja mahdolliset päiväraha ym. kulut 51 Lyhyt peruskäynti vastaanotolla, jolla ohjausta ja neuvontaa Pidempi peruskäynti, jolla ohjausta ja neuvontaa Vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Kokonaistilanteen selvittäminen ja 323 jatkotoimenpiteet. Apuvälineen käytön opastus. Kuntoutusseuranta. 54 Erittäin vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Aikaa vievä kokonaisselvitys toimenpiteineen. Yhteistyö- ja verkostokokoukset. Konsultointiteh- 447 tävät. Terapiat ja kuntoutustutkimus (ostopalvelut) 31 Fysioterapia - muut klinikat Fysioterapia - lastenklinikka Toimintaterapia Psykoterapia Puheterapia Muu terapia Musiikkiterapia Kuntoutustutkimus 313 Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy KTY:n hallinnollinen kulu 1,90 euroa/käynti 999 Muut yksittäiset ostopalvelut, joita ei ole hintaluokiteltu. Hinta palvelujentuottajien ja keskussairaalan sopimushinta lisättynä KTY:n hallinnollisella kululla 1,90 euroa/käynti Hoitojaksot Kuntoutushoito (kuntoutusosastolla ja ostopalveluna) ja kuntoutustutkimus (ostopalveluna) 7 Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutustutkimus Kuntoutustutkimus Kuntoutushoito, yksilöllinen, myös kurssi Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutushoito, erittäin vaativa Kuntoutushoito, vaativa Hengityshalvauspotilaan hoito Hengityshalvauspotilaan vaativa hoito

29 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Kuntoutus/Lääkinnällinen kuntoutus Sopeutumisvalmennus ja kuntoutuskurssit (omatoiminta ja ostopalvelu) 8 Hintaluokka I Hintaluokka II Hintaluokka III Hintaluokka IV Hintaluokka V Hintaluokka VI Kuntoutuskurssi Kuntoutuskurssi 2, myös yksilöllinen kuntoutushoito Hintaluokka VII 679 Kuntoutushoidon (ostopalvelu) ja sopeutumisvalmennuskurssien vrk-hinnat sisältävät KTY:n hallinnollisen kulun 4 euroa/vrk. 999 Kuntoutustutkimus ja ostopalvelukurssit sekä muut yksittäiset ostopalvelut, joita ei ole hintaluokiteltu Hinta on palvelujentuottajien laskuttama hinta lisättynä KTY:n hallinnollisella kululla 4 euroa/vrk. 28

30 Osa 1 PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue MEDISIININEN TULOSALUE Tulosalueen johtaja, ylilääkäri, professori Antero Kesäniemi, (08) Tulosalueen ylihoitaja Tuula Rissala, (08) Vastuualueet: Yhteispäivystyksen vastuualue Kardiologian vastuualue Syöpätautien ja hematologian vastuualue Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualue Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue 29

31 PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue Osa I Yhteispäivystys, erikoissairaanhoito YHTEISPÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE Yhteyshenkilöt: Vastuualuejohtaja Matti Martikainen erikoissairaanhoito (08) Ylilääkäri Antti Koskinen perusterveydenhuolto (08) Osastonhoitaja Maarit Willman (08) Klinikkasihteeri Arja Kovala (08) ERIKOISSAIRAANHOITO Avohoito 180 Polikliinisen potilaan tutkimuskäynti Toimenpiteen suorittaminen osastolla olevalle potilaalle Sisältää eri erikoisalojen perusselvittelyn ilman tutkimuksia Sisältää eri erikoisalojen perusselvittelyn lisäksi perustutkimuksia, natiivirtg-kuva ja peruslaboratorionäytteet, kipsaus sisältäen yhden kontrollirtg-kuvan, yksinkertaiset toimenpiteet 184 Sisältää: Useita natiivirtg-kuvauksia tai ultraäänitutkimuksen tai artrografian ja/tai erikoislaboratorionäytteitä esim. lääkeainepitoisuusmäärityksiä - Repositiot röntgenkuvineen - Usean henkilön työpanoksen 185 Sisältää: Varjoainertg-tutkimuksia - Osan intoksikaatiopotilaiden tutkimuksia ja hoitoa, osan sydäninfarkti-potilaiden liuotushoidoista, osan anestesiaa vaativista toimenpiteistä 186 Sisältää: Usean henkilön työpanoksen ja/tai pitkäaikaista seurantaa vaativien potilaiden hoidon - Runsaasti aikaa vievät anestesiatoimenpiteet - CT-tutkimus varjoaineella tai ilman 187 Sisältää: Usean henkilön työpanoksen lisäksi paljon tutkimuksia esim. monivammapotilas, aikaa vievä elvytys - CT:t sekä varjoaineella että ilman varjoainetta 188 Sisältää: Runsaasti useita kalliita tutkimuksia ja sitovat paljon henkilökuntaa esim. angiot, magneettitutkimukset - Osa sydäninfarktipotilaiden liuotushoidoista 30

32 Osa 1 Yhteispäivystys, perusterveydenhuolto PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue PERUSTERVEYDENHUOLTO Arkipäivisin klo ja viikonloppuisin sopimuskuntien (Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Pudasjärvi, Pyhäntä, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Yli-Ii ) perusterveydenhuollon päivystys tapahtuu Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Avohoito, erikoisala 98 1 Luokka Peruskäynti - Kesto alle 30 min. - Tavanomaiset päivystyskäynnit ja yksinkertaiset toimenpiteet, joissa ei tarvita avustavaa henkilökuntaa (esim. paracenteesit, injektiot) Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen. 2 Luokka II Kesto yhteensä yli 30 minuuttia. - Henkilökuntaa sitovat ja/tai aikaa vievät tapaukset (kuten rintakipuiset, neurologiset- ja mielenterveyspotilaat tai näitä vastaavat käynnit sekä kuoleman toteaminen - Kipsaukset, suturaatiot ja muut aikaa vievät ja/tai avustavaa henkilökuntaa vaativat toimenpiteet Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen. 3 Luokka III Selviämishoitoa tarvitseva päihdeasiakas 4 Puhelinkonsultaatio 17 5 Koti- ja/tai laitoskäynti, kestänyt enintään 1 ½ tuntia Koti- ja/tai laitoskäynti, kestänyt yli 1 ½ tuntia Sairaanhoitajan vastaanottokäynti., peruskäynti 23 Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen. 8 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, laajennettu toimenkuva 35 Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen 9 Terveysneuvonta puhelinpalveluna (alv 0%) 5,42 11 Luokka I 93 Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset (sopimuskuntien ulkopuolinen) 12 Luokka II 185 Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset (sopimuskuntien ulkopuolinen) 13 Luokka III 350 Selviämishoitoa tarvitseva päihdeasiakas (sopimuskuntien ulkopuolinen) 31

33 PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue KARDIOLOGIAN VASTUUALUE Osa I Kardiologian vastuualue Yhteyshenkilö: Vastuualuejohtaja professori Timo Mäkikallio, puh. (08) Kardiologiset polikliiniset tutkimukset 340 Kippilautakoe Sydämen ultraäänitutkimus (sis. Ekg) Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta (sis. Ekg) Vrk-EKG-tutkimus (sis. Ekg) RasitusEKG-tutkimus Tapahtuma-EKG-tutkimus Sydäntahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. Ekg) Rytmihäiriötahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. Ekg) Rytmihäiriöpotilaan etäseuranta Sepelvaltimoiden TT Vajaatoimintatahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. EKKO) Polikliininen angio+ptca ja metallistentti Polikliininen angio+ptca ja lääkeainestentti Polikliininen sepelvaltimokuvaus (sis. UÄ tarvittaessa) Polikliininen sydän biopsia (sis. EKKO, tarv. angio) Polikliininen angio+ivus Polikliininen angio+ptca+ivus+stentti Polikliininen rytmivalvurin asennus Sydämen isotooppiperfuusiotutkimus (MIBI) Rytmihäiriötahdistimen testaus anestesiassa 475 Kardiologiset polikliiniset tutkimuspaketit 370 Polikliininen elektrofysiologinen tutkimus Polikliininen laajempi elektrofysiologinen tutkimus Polikliininen kartoitusblaatio, erikoislaitteisto Polikliininen elektofysiol.tutkimus + tahdistimen implantointi Polikliininen elektrofys.tutkimus + ablaatiohoito + tahd. implantointi Polikliininen koronaariangio + elektrofysiol. tutkimus Polikliinen vaikea el.fys.tutkimus+ablaatio, erikoisvälineet Polikliinen noninvasiivinen elektofysiologinen tutkimus (SNRT) Polikliininen eteisvärinän kartoitusablaatiohoito (Carto) Polikliininen vaikea elektrofysiologinen ablaatio Peruskäynti, sairaalalääkäri Vaativa käynti, erikoislääkäri Erittäin vaativa käynti, suppean alan erikoislääkäri Polikliininen elektrofysiologinen tutkimus + ablaatiohoito Rytmivalvurin luku Sydänleikatun poliklinikkakäynti (CABG, ei sis. EKKOa) Rytmivalvurin poisto (sis. valvurin lukemisen) Poliklinikkakäynti sairaanhoitajan luona Vaativa ultraäänitutkimus

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2012 PALVELUHINNASTON 2012 MUUTOKSET 1. OYS:N LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE Synnytykset ja naistentaudit, sivu 50 Uusia hintaluokkia 1.2.2012 alkaen Hinta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2013 PALVELUHINNASTON 2013 LISÄYKSET JA MUUTOKSET 1. OULASKANKAAN SAIRAALA Synnytykset ja naistentaudit, sivu 68 Uusia hintaluokkia 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUNTALASKUTUSHINNASTO VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto 3 Yleiset hintaluokat

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen 8.12.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2013 12.12.2013 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 1 Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien TUOTEKUVAUKSET 2015 SISÄLTÖ Sivunro 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 2 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT... 3 2.1 NEUVOLATOIMINTA...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014 Yhtymähallitus 18.12.2013; laboratorio, radiologia, fysioterapia 1.1.2014 alkaen Kuntayhtymän johtaja 27.1.2014; erikoissairaanhoito 1.2.2014 alkaen 1

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012 Yhtymähallitus 25.1.2012 Sisällysluettelo Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon hinnasto... 1-18 Laboratorion hinnasto... 19-21 Radiologian

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015

Palveluhinnasto 2015 Palveluhinnasto 2015 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

H I N N A S T O 2 0 1 5

H I N N A S T O 2 0 1 5 H I N N A S T O 2 0 1 5 1 PALVELUHINNASTO VUODELLE 2015 PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO Palveluhinnasto sisältää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tulosyksikköjen tuottamista palveluista

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti 2014 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 SISÄTAUDIT...

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 3.12.2012, LIITE 4 SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 13.6.2012 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

JOHDANTO... 10 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 11 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT... 15

JOHDANTO... 10 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 11 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT... 15 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Hallintokeskus Jorma Penttinen/tj/rt 23.9.2012 1(155) KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot