4 5 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 5 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2

3 Vuosikertomus 2008

4 4 5 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Sisältö Yritysrakenne...5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet... 8 Organisaatio...9 Hallituksen toimintakertomus Hallinto...13 Sähkökauppa...14 Energiantuotanto...16 Tuloslaskelma...18 Tase...19 Rahoituslaskelma...20 Tilintarkastuskertomus...21 Tunnuslukuja...21 Kuopion Energia Johtokunnan jäsenet...22 Organisaatio...23 Sähköverkko...24 Kaukolämpö...26 Tuloslaskelma...28 Tase...29 Rahoituslaskelma...30 Sähköverkon tuloslaskelma...31 Sähköverkon tase...32 Tunnuslukuja...33 Energiatase...33

5 Yritysrakenne alkaen Kuopion Energian johtokunta Kuopion Energia Oy:n hallitus TOIMITUSJOHTAJA Kuopion Energia Kuopion Energia Oy Sähköverkko Kaukolämpö Sähkökauppa Energiantuotanto Hallinto Suunnittelu Rakennuttaminen Siirto Tekniset palvelut Urakointi Huolto ja kunnossapito Materiaalipalvelut Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja kunnossapito Lämmönmyynti Sähkön hankinta Tase- ja riskienhallinta Myynti ja markkinointi Datasähkö Voimalaitos Voimalaitoksen polttoaineet Turvetuotanto Kalliovarasto Voimalaitosprojektit Taloushallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto

6 6 7 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Toimitusjohtajan katsaus Turvepula ja lämmin vuosi veivät sekä liikelaitoksen että osakeyhtiön kannattavuuden Vuosi 2008 oli Kuopion Energialle toinen yhtiörakennemallissa, jossa osa toiminnoista on järjestetty osakeyhtiöön ja osa kunnalliseen liikelaitokseen. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, mihin suurimpia syitä olivat polttoaineiden hintojen nousu, lämpimästä säästä johtunut kaukolämmön myynnin aleneminen, polttoöljyn osuuden kasvu, sähkömarkkinoiden aluehintaero sekä optimista poikkeava voimalaitoksen ajomalli kesällä. Osakeyhtiön liikevaihto nousi edellisvuoden 47,2 miljoonasta eurosta 61,4 miljoonaan. Liikevoitto -2,7 miljoonaa oli 5,4 miljoonaa edelliskautta heikompi. Tulos jäi 5,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi kun edellisvuoden tappio oli 300 tuhatta euroa. Liikelaitoksen liikevaihto oli 40,9 miljoonaa euroa, missä kasvua edelliskauteen verrattuna oli 3,4 miljoonaa. Liikevoitto pieneni 6,7 miljoonasta 4,6 miljoonaan euroon. Liikelaitoksen tulos oli omistajalle tehdyn 6,4 miljoonan euron tuloutuksen jälkeen 1,4 miljoonaa euroa tappiollinen, kun edelliskauden tulos oli 900 tuhatta euroa voitollinen. Kuopion Energian omistaja, Kuopion kaupunki, sai asettamansa 9,3 miljoonan euron tavoitteen mukaisen tuloutuksen tappiollisesta tuloksesta huolimatta. Kustannusnousun ja muiden muutosten vaikutusta tulokseen pyrittiin lieventämään korottamalla sähkön hintaa lokakuun puolivälistä alkaen 13 prosentilla sekä kaukolämmön asiakashintaa marraskuun alusta 25 prosentilla. Sähkön hintaa korotettiin myös vuoden 2008 alussa 13 prosentilla. Korjausliikkeillä pyrittiin ennen kaikkea hakemaan tasapaino vuoden 2009 talousarvioon. Erityisesti polttoainekustannusten nousu oli niin nopea ja suuri, että hinnankorotukset eivät vuoden 2008 osalta riittäneet kattamaan kustannusnousua. Voimalaitosinvestoinnista päätettiin Osakeyhtiön hallitus teki investointipäätöksen Haapaniemi 1-yksikön korvaavasta voimalaitoksesta. Kuopion kaupunginvaltuusto päätti taata 135 miljoonan euron investoinnin. Uuden voimalaitosyksikön ympäristö- ja rakennusluvat saivat vuoden aikana lainvoiman. Lupapäätöksistä ei tehty valituksia. Voimalaitosinvestoinnin rahoitus päätettiin hoitaa ainakin vuosien 2008 ja 2009 osalta Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalla lainalla. Kuntarahoitus on sitoutunut hoitamaan tarvittaessa koko hankkeen rahoituksen. Toiminnallisesta eriyttämisestä selvitys Nykyinen yhtiörakennemalli ei täytä sähkömarkkinalain edellyttämän toiminnallisen eriyttämisen määräyksiä sähkön siirtoasiakkaan lukumäärän ylittyessä vuoden 2009 aikana. Kuopion kaupungin toimeksian-

7 Kuopion Energian omistaja, Kuopion kaupunki, sai asettamansa 9,3 miljoonan euron tavoitteen mukaisen tuloutuksen tappiollisesta tuloksesta huolimatta. nosta tehtiin päätöksenteon tueksi tarvittavat laskelmat ja vaihtoehtojen vertailu vuoden 2008 aikana. Liikelaitos perustettiin uudelleen kuntalain muutosten vuoksi Kuntalakiin tehtyjen muutosten vuoksi Kuopion kunnalliset liikelaitokset perustettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä uudelleen. Viralliseksi nimeksi päätettiin Kuopion Energia Liikelaitos, joka harjoittaa toimintaa toiminimellä Kuopion Energia. Uuden johtosäännön mukainen toiminta alkoi Johtosääntöön ei tullut olennaisia operatiiviseen toimintaan vaikuttavia muutoksia. Henkilöstö Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa liikelaitoksessa 87. Palkkoja maksettiin 3,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä osakeyhtiössä oli 122 ja palkkoja siellä maksettiin 5,1 miljoonaa euroa. Kuopion kaupunki asetti taloudellisen tilanteensa vuoksi liikelaitokselle euron henkilöstömenosäästötavoitteen. Kuopion Energia saavuttaa tavoitteen mukaiset säästöt luopumalla vuoden 2009 osalta tulospalkkioista sekä vapaaehtoisin palkattomin vapain. Toimenpiteistä sovittiin yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa Osakeyhtiön tuotantojohtajaksi valittiin DI Peter Seppälä. Hän aloitti toimessaan Tulevaisuuden näkymiä Koko Haapaniemen voimalaitoksen henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut aloitettiin ja ne saadaan loppuun kevättalven aikana. Neuvottelujen tarkoituksena on löytää malli voimalaitoksen organisaation uudistamiseen siten, että laitoksen miehitystarve on jatkossa 55 henkilöä. Henkilöstön määrää on tarkoitus vähentää 19 henkilöllä nykyisestä. Toiminnallisen eriyttämisen toteutusmallista tulisi saada omistajan päätös vuoden 2009 aikana riittävän ajoissa niin, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Haapaniemi 3-voimalaitosyksikön rakennustyöt jatkuvat uuden laitoksen alle jäävien rakennusten purkutöillä. Kesällä aloitetaan maanrakennus ja syksyllä perustustyöt. Turpeen loppuminen talven 2009 aikana saattaa heijastua vajaina turvevarastoina useammaksi vuodeksi eteenpäin. Ainoastaan poikkeuksellisen suuri turvetuotantomäärä kesällä 2009 voi korjata varastotilanteen lähelle normaalitasoa seuraavaksi talveksi. Esa Lindholm toimitusjohtaja

8 8 9 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet Kuopion Energia Oy varsinainen jäsen (ei varajäseniä) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (puheenjohtaja) Yrittäjä Aarno Miettinen Toiminnanjohtaja Pirjo Lind Lääketieteen opiskelija Elisa Jokelin Yrittäjä Veijo Martikainen Erityisopettaja Riitta Paajanen Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen Talousjohtaja Heikki Nuutinen (omistajan edustaja)

9 Organisaatio Kuopion Energia Oy HALLITUS Puheenjohtaja ja 6 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm JOHDON ASSISTENTTI Kirsi Hartikainen KEHITYSJOHTAJA Eljas Koskela Hallinto HALLINTOJOHTAJA Merja Ruuskanen Sähkökauppa MYYNTIJOHTAJA Ari Sormunen Energiantuotanto TUOTANTOJOHTAJA Peter Seppälä Kirjanpito ja kassa Laskutus, perintä, mittarinluku Palkkalaskenta Tietohallinto Sisäinen valvonta Energian hankinta ja yleissuunnittelu Myynti ja markkinointi Energiakaupan riskienhallinta Datasähkö Käyttö ja kunnossapito Polttoaineiden hankinta Oma turvetuotanto Kumpusaaren öljyvarasto Tuotantoinvestoinnit

10 10 11 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Hallituksen toimintakertomus Kuopion Energia Oy on Kuopion kaupungin omistama, energiatoimialalla toimiva yhtiö. Tilikausi Yhtiön toinen yhtiöjärjestyksen mukainen täysi tilikausi oli Kuopion Energia Oy:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma sisältää osaketta. Kaikki osakkeet omistaa Kuopion kaupunki. Yleiskatsaus Vuosi 2008 oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti vaikea. Yhtiön liikevaihto nousi edellisvuoden 47,2 miljoonasta eurosta 61,4 miljoonaan. Liiketappio on -2,7 miljoonaa, mikä oli 5,4 miljoonaa edelliskautta heikompi. Tulos jäi 5,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun edellisvuoden tappio oli 300 tuhatta euroa. Huonon tuloksen pääasialliset syyt olivat polttoaineiden hintojen nousu, lämpimästä säästä johtunut kaukolämmön myynnin aleneminen, polttoöljyn osuuden kasvu, sähkömarkkinoiden aluehintaero sekä optimista poikkeava voimalaitoksen ajomalli kesällä. Toimintaympäristömuutosten vaikutusta tulokseen pyrittiin lieventämään korottamalla sähkön hintaa lokakuun puolivälistä alkaen 13 prosentilla sekä kaukolämmön myyntihintaa marraskuun alusta 46 prosentilla. Sähkön hintaa korotettiin myös vuoden 2008 alussa 13 prosentilla. Korjausliikkeillä pyrittiin ennen kaikkea hakemaan tasapaino vuoden 2009 talousarvioon. Erityisesti polttoainekustannusten nousu oli niin nopea ja suuri, että hinnankorotukset eivät vuoden 2008 osalta riittäneet kattamaan kustannusnousua. Kaksi peräkkäistä sadekesää hankaloittivat turvetuotantoa. Turvetta saatiin korjattua vain noin puolet siitä, mikä oli asetettu tavoitteeksi. Turpeen kuljetusmatkat pitenivät ja turvetta tuotiin jopa Virosta saakka. Laadultaan turve oli kesän 2008 jälkeen normaalia huonompaa. Osa turpeesta jouduttiin korvaamaan kalliimmilla öljyllä ja biopolttoaineilla. Näistä syistä Kuopion Energia Oy:n polttoainekustannukset ylittivät talousarvion kolmella miljoonalla eurolla, vaikka polttoaineiden käyttömäärä alitti talousarvion noin seitsemällä prosentilla. Sähkön hankintakustannuksia Suomessa ja Ruotsissa nosti merikaapelin vioittuminen Etelä-Norjan ja Etelä- Ruotsin välillä. Norjassa olisi ollut runsaasti edullista vesivoimaa, mutta sitä ei pystytty tuomaan Ruotsiin. Korvaava sähkö tuotettiin pääasiassa hiililauhteena. Vuoden keskilämpötila oli 1,8 astetta normaalia korkeampi, mikä leikkasi Kuopion Energia Oy:n lämmön myynnistä kymmenen prosenttia talousarvioon verrattuna. Haapaniemen voimalaitostontille sijoittuvan uuden voimalaitosyksikön rakentamisen valmistelutyöt edellyttivät kesän aikana ajomallia, joka kasvatti polttoöljyn energiaosuutta ja vähensi oman vastapainesähköntuotannon määrää. Hallinto Osakeyhtiön hallinto on palvelusopimusten mukaisesti huolehtinut myös Kuopion Energia -liikelaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnosta. Energiateollisuus ry:n työehtosopimukset otettiin käyttöön lukuun ottamatta kolmivuoromääräyksiä, joiden osalta menossa on sopimusten mukainen siirtymäaika. Toimihenkilösopimuksen palkkamääräysten käyttöönotto on kesken. Vakinaisia henkilöitä oli osakeyhtiön palveluksessa 122 ja tilapäisiä 5. Henkilöstökulut olivat 6,6 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 5,9 miljoonaa. Kustannusten nousuun vaikuttivat yleiskorotukset, työehtosopimusmuutoksesta seurannut työajan piteneminen sekä omistajan yhtiön maksettavaksi asettama eläkemenoperusteinen maksu. Osakeyhtiölle ja liikelaitokselle valittiin yhteinen työsuojelutoimikunta. Koska osakeyhtiötä koskee eri yhteistoimintalaki kuin liikelaitosta, järjestettiin muu johdon ja henkilöstön välinen yhteistoiminta yhtiössä omaan yt-toimielimeen. Sähkön myynti Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 41,6 M (31,5 M vuonna 2007). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myyntivolyymin kasvusta ja sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia Oy myi sähköä vuonna 2008 yhteensä 820,5 gigawattituntia (GWh), mikä oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön myynti oli toimintavuonna tappiollista. Sähkökaupan liiketappio oli 0,98 miljoonaa euroa (liikevoitto oli 0,4 M vuonna 2007). Pääsyynä tappioon oli Suomen aluehintojen poikkeuksellisen korkea taso suhteessa systeemihintaan. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 900 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus oli toimintavuonna pientä. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 68 %. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti kasvoi noin 40 %. Kokonaismyynnistä 49 % kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Energian tuotanto Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 392,6 GWh, josta vastapainesähkön tuotanto oli 389,8 GWh ja lauhdesähkön 2,8 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 873,8 GWh, joka myytiin liikelaitokselle. Polttoaineita laitoksilla käytettiin yhteensä GWh, josta turpeen osuus oli 88 %, öljyn 10 % ja biopolttoaineiden 2 %.

11 (*) Tunnuslukujen laskentakaavat sivulla 34. Haapaniemen voimalaitoksien käytettävyys oli normaalilla tasolla. Haapaniemi 1 -laitoksella oli kaksi kattilavuodosta johtuvaa noin vuorokauden mittaista katkosta ja Haapaniemi 2 -laitoksella yksi vuorokauden mittainen laiteviasta johtunut keskeytys. Merkittävin vuosihuoltotyö oli Haapaniemen 1 -yksikön turbiinin täysrevisio. Revisiossa turbiini huollettiin siten, että sen käyttö pitkälle tulevaisuuteen on mahdollista tarvittaessa uuden voimalaitoksen käyttöönoton jälkeenkin. Kuopion Energia Oy:n hallitus teki myönteisen investointipäätöksen Haapaniemen 1 -yksikköä korvaavan voimalaitoksen toteutuksesta. Rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat on saatu vuoden 2008 aikana. Suurimmat päälaitehankinnat tulevaan voimalaitokseen on tehty. Kattilatoimittajaksi valittiin Metso Power Oy, höyryturbiinin toimittajaksi Skoda Power a.s. ja biopolttoaineen käsittelyn osalta BMH Technology Oy. Investointi etenee aikataulun mukaisesti ja uusi voimalaitos tullaan ottamaan tuotannolliseen käyttöön vuoden 2012 alussa. Valittu kiertoleijutekniikka mahdollistaa joustavan, erilaatuisten polttoaineiden hyödyntämisen laitoksella ja näin ollen merkittävän biopolttoaineiden käytön lisäämisen sekä öljyn osuuden vähentämisen energiantuotannossa. Ympäristöasiat Vuonna 2007 saadussa voimalaitoksen ympäristöluvassa vaaditut selvitykset tehtiin ja raportoitiin viranomaisille. Tehdyt selvitykset eivät aiheuttaneet jatkotoimenpiteitä. Ympäristöluvassa vaadittu meluselvitys tehdään vuoden 2009 kuluessa. Laitosten rikkidioksidipäästöt olivat 1370 t, typen oksidien 826 t ja hiukkaspäästöt 37 t. Hiukkasten osalta vuoden 2008 päästöt olivat noin puolet edelliseen vuoteen verrattuna. Muutoin päästöt olivat entisellä tasolla. Toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä Vuonna 2008 toteutui turpeen saatavuus- ja hintariski. Turvepulaa paikattiin tuomalla turvetta Virosta ja lisäämällä öljyn polttoa voimalaitoksilla. Ruotsin ja Norjan välisen merikaapelin vioittuminen realisoitui aluehintariskinä, josta aiheutui merkittäviä lisäkuluja sähkön hankintaan. Turpeen loppuminen talven 2009 aikana saattaa heijastua vajaina turvevarastoina useammaksi vuodeksi eteenpäin. Ainoastaan poikkeuksellisen suuri turvetuotantomäärä kesällä 2009 voi korjata varastotilanteen lähelle normaalitasoa seuraavaksi talveksi. Sähkökauppaan liittyy markkinahintariski. Sähkökauppaliiketoiminnan riskienhallinta keskittyy Haapaniemen voimalaitoksen sähköntuotannon hinnanvarmistukseen ja hinnan osalta kiinnittämättömän ostosähkön mahdollisimman oikea-aikaiseen hintasuojaukseen. Voimalaitostoiminnan suurimmat taloudelliset riskit liittyvät laitoksen mahdollisiin konerikkoihin, tulipaloihin, ympäristövahinkoihin sekä käyttökeskeytysten aiheuttamiin tuotannon menetyksiin. Kaikkia edellä mainittuja hallitaan riskianalyysein ja niistä johdettavin kehittämistoimenpitein. Voimalaitos on vakuutettu edellä mainittujen riskien varalta. Vakuutukset kilpailutettiin ja uusittiin vuoden aikana. Voimalaitoksen korvausinvestointiprojektin suurimmat riskit ovat riskianalyysin mukaan rakennustöiden viivästymisen aiheuttamat tuotannon menetykset ja lisäkustannukset. Kansainvälisen taloustilanteen heikkeneminen kasvattaa vapaata kapasiteettia rakennusmarkkinoilla ja siten alentanee viivästysriskiä. Rakennustöiden aikatauluriskin aiheuttaa myös mahdolliset ympäristöviranomaisen rajoitukset rakennustöiden suorittamisajoille. Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (*) Toisen toimintavuoden tulos oli noin 6 miljoonaa euroa huonompi kuin talousarviota tehtäessä oletettiin Liikevaihto, M 61,4 47,2 Liikevoitto/-tappio, M 2,7 2,6 Liikevoitto, % -4,4 5,6 Oman pääoman tuotto-% 36,7 0,4 Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,5 4,5 Omavaraisuusaste, % 15,8 23,9 Maksuvalmius, quick ratio 2,3 2,7 Muita tunnuslukuja Henkilöstön määrä keskimäärin Palkkasumma, M 5,1 4,5 Maksetut tulospalkkiot edeltäneeltä vuodelta, Koulutuspäivät Vuonna 2008 tutkimus- ja kehitysmenoja on euroa. Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Kuopion Energia Oy:lle ja Kuopion Energia liikelaitokselle on siirtoasiakkaan ylittyessä vuonna 2009 toteutettava sähkömarkkinalain edellyttämä toiminnallinen eriyttäminen. Päätöksenteon tueksi tarvittavat laskelmat ja vaihtoehtojen vertailu on tehty vuoden 2008 aikana kaupungin toimeksiannosta. Tavoitteena on saada päätös toiminnallisen eriyttämisen toteutusmallista vuoden 2009 aikana riittävän ajoissa niin, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Kuopion kaupunki myönsi Kuopion Energia Oy:lle takauksen voimalaitosinvestoinnin rahoituksen vakuudeksi. Takaus on enintään 135 miljoonaa euroa ja se on voimassa enintään 25 vuotta. Takaus voi olla täytetakaus tai omavelkainen takaus riippuen lopullisista rahoitusratkaisuista.

12 12 13 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy

13 Investointihankkeen rahoitus päätettiin vuosien rahantarpeen osalta toteuttaa Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavana lainana, joka korkorakenteeltaan vastaa kiinteää korkoa enintään viiden vuoden ajalle. Kuntarahoitus myös antoi lainasitoumuksen koko lainasummalle. Vuoden 2009 loppupuolella päätetään miten loppusumma rahoitetaan, vaihtoehtona kysymykseen tulee leasingrahoitus. Euroopan Investointipankki on ilmaissut kiinnostuksensa hankkeeseen ja voi rahoittaa korkeintaan puolet hankkeesta. EIP:n mukanaolo ratkeaa kevättalvella Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2009 kustannuspaineita helpottaa se, että vaikeasta polttoainetilanteesta johtuvia vuodelle 2009 budjetoituja lisäkustannuksia toteutui jo loppuvuonna Lisäksi raskaan polttoöljyn hinta on alentunut talousarvion laadinta-ajan tasolta. Toisaalta teollisuuden supistaessa toimintojaan alenee myös energian kysyntä, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön sähkön myyntimäärään. Turvetuotannon onnistuminen kesällä 2009 on myös ratkaisevan tärkeää yhtiön taloudelle. Taloudellisen tuloksen ennakoiminen on edellä mainituista epävarmuustekijöistä johtuen vaikeaa. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan vuosi 2009 tulee olemaan selvästi voitollinen. Kuopion Energia Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja vuonna 2008 Jukka Pulkkinen, apulaiskaupunginjohtaja, puheenjohtaja Elisa Jokelin, lääketieteen opiskelija Pirjo Lind, toiminnanjohtaja Veijo Martikainen, yrittäjä Aarno Miettinen, yrittäjä Jouko Nuutinen, toiminnanjohtaja Riitta Paajanen, erityisopettaja Toimitusjohtajana toimi Esa Lindholm. Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 79. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT, JHTT Aimo Hukkamäki. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Hallitus esittää tilikauden tappion ,42 euroa siirtämistä taseen voitto/tappiotilille. Hallinto Osakeyhtiön hallinto on palvelusopimusten mukaisesti huolehtinut myös liikelaitoksen talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta, laskutuksesta, mittarinluvusta ja toimistopalveluista. Nykyistä toimintamallia tarkastellaan uudelleen, kun vuoden 2009 aikana päätetään liiketoimintojen eriyttämisen jatkosta. Kuhilas Oy:n tarjoamat talous- ja palkkahallinnon palvelut ovat varteenotettava vaihtoehto liikelaitoksen osalta. Energiateollisuus ry:n työntekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset otettiin käyttöön osakeyhtiössä. Kolmivuorotyötä koskevat määräykset tulevat voimaan Toimihenkilösopimuksen käyttöönotto on vielä kesken, koska voimalaitoksen organisaatiouudistus muuttaa monia tehtävänkuvauksia. Kaikki liikelaitoksen aikana ns. lyhyttä toimistotyöaikaa tehneet toimihenkilöt siirtyivät toukokuun alussa 7,5 tunnin työpäivään. Heillä on puolen tunnin ruokatauko, joka on omaa aikaa. Pidempään työaikaan siirtyminen korvattiin rahallisesti. Vakituisia henkilöitä oli osakeyhtiön palveluksessa 122, jossa on lisäystä kaksi. Tuotantojohtaja Eljas Koskela siirtyi kehitysjohtajaksi ja uutena tuotantojohtajana aloitti Peter Seppälä. Lisäksi voimalaitosprojektiin palkattiin oma assistentti. Henkilöstökulut olivat 6,6 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 5,9 miljoonaa. Kustannusten nousuun vaikuttivat yleiskorotukset, työehtosopimusmuutoksesta seurannut työajan piteneminen sekä omistajan yhtiön maksettavaksi asettama eläkemenoperusteinen maksu. Liikelaitoksen vakinainen henkilöstö oli vuoden lopussa 87 eli kaksi henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut olivat 4,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa suunnilleen budjetoitua summaa. Kasvu edellisestä vuodesta on vain yksi prosentti. Osakeyhtiölle ja liikelaitokselle valittiin yhteinen työsuojelutoimikunta. Koska osakeyhtiötä koskee eri yhteistoimintalaki kuin liikelaitosta, järjestettiin muu johdon ja henkilöstön välinen yhteistoiminta yhtiössä omaan yt-toimielimeen. Molempien yritysten rahoitustilanne on ollut aika ajoin heikko, koska odottamattoman suuri menojen kasvu on pystytty siirtämään tuotteiden hintoihin viiveellä. Tappiollinen vuosi tuo lisäpaineita jo ennestäänkin vanhan ja uuden lainan rasittaman talouden tasapainottamiseen.

14 14 15 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Sähkökauppa Vuosi 2008 oli sähkömarkkinoilla poikkeuksellinen. Alkuvuonna energian kysyntä vielä kasvoi maailmantalouden siivittämänä. Öljyn, maakaasun ja kivihiilen hinnat nousivat ennätystasolle. Hyvä vesitilanne piti sähkön markkinahinnat vakaina alkuvuonna, mutta huhtikuussa hinnat kääntyivät jyrkkään nousuun polttoaineiden kallistuessa. Korkeimmillaan sähkön hinta oli elokuussa lähes 80 euroa megawattitunnilta (MWh). Polttoaineiden ja päästöoikeuksien kallistumisen ohella sähkön hintaa Suomessa ja Ruotsissa korotti merikaapelin vioittuminen Etelä-Norjan ja Etelä-Ruotsin välillä. Norjassa olisi ollut runsaasti edullista vesivoimaa, mutta sitä ei pystytty tuomaan Ruotsiin. Korvaava sähkö tuotettiin pääasiassa hiililauhteena. Kaapelin korjauksen viivästyminen nosti Suomen aluehinnat kesäaikana korkeimmillaan lähes 20 euroa /MWh systeemihinnan yläpuolelle. Kesän aluehinnat nostivat koko vuoden toteutuneen aluehintaeron 6,29 euroon/mwh. Talouden käännekohta oli heinäkuussa, minkä jälkeen raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnat alkoivat laskea. Finanssikriisi, energian kysynnän pieneneminen ja polttoaineiden hintojen lasku alkoivat vaikuttaa sähkön hintaan loppusyksyllä. Vuoden lopussa sähkön markkinahinnat olivat laskeneet noin 40 euroon/mwh. Suomessa kesä oli erittäin sateinen, mikä hankaloitti turvetuotantoa. Turvetta saatiin korjattua vain noin puolet tavoitteesta. Tämä aiheutti suuria haasteita Kuopion Energia Oy:n polttoaineiden hankinnalle syksyn ja talven 2009 aikana. Turpeen kuljetusmatkat pitenivät ja sitä tuotiin jopa Virosta saakka. Osa turpeesta jouduttiin korvaamaan kalliimmilla öljyllä ja biopolttoaineilla. Näistä syistä Kuopion Energia Oy:n polttoainekustannukset nousivat syksyllä lähes kaksinkertaisiksi. Vaikka Suomessa satoikin runsaasti, olivat sademäärät muissa Pohjoismaissa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla normaalia pienemmät. Pohjoismaiset vesivarastot olivat vuoden lopussa kymmenen terawattituntia normaalia pienemmät. Kioto-kausi alkoi vuoden 2008 alussa. Kuopion Energia Oy:lle myönnettyjä päästöoikeuksia leikattiin lähes 20 prosenttia, mikä määrä joudutaan ostamaan markkinoilta. Päästöoikeuksien hinnat olivat alkuvuonna nousussa ja ne kohosivat korkeimmillaan 29 euroon hiilidioksiditonnilta. Syksyllä hinnat kääntyivät laskuun ja vuoden loppuun mennessä ne olivat pudonneet 15 euroon hiilidioksiditonnilta. Nordpoolin fyysisen sähkön spot-hinta oli vuonna 2008 Suomen hinta-alueella keskimäärin 51,02 euroa/mwh (30,01 euroa vuonna 2007), jossa nousua edellisvuodesta on peräti 70 prosenttia. Sähkön myynnin liikevaihto kasvoi kolmanneksella Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 41,6 miljoonaa euroa. (31,5 miljoonaa euroa vuonna 2007). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myyntivolyymin kasvusta ja sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia Oy myi sähköä vuonna 2008 yhteensä 820,5 gigawattituntia (GWh), mikä oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kokonaisuudessaan vuosi 2008 oli Kuopion seudulla 1,8 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Erityisesti tal-

15 Suomessa kesä oli erittäin sateinen, mikä hankaloitti turvetuotantoa. Turvetta saatiin korjattua vain noin puolet tavoitteesta. Tämä aiheutti suuria haasteita Kuopion Energia Oy:n polttoaineiden hankinnalle syksyn ja talven 2009 aikana. vikuukaudet olivat huomattavasti normaalia lämpimämpiä. Sähkön myynti oli toimintavuonna tappiollista. Sähkökaupan liiketappio oli 0,98 miljoonaa euroa (liikevoitto oli 0,4 M vuonna 2007). Pääsyynä tappioon oli Suomen aluehintojen poikkeuksellisen korkea taso suhteessa systeemihintaan, mikä johtui Ruotsin ja Norjan välisen merikaapelin vaurioitumisesta. Korkea aluehintaero aiheutti sähkön hankintaan huomattavasti lisäkustannuksia, sillä pääosa suojauksista oli tehty tietoisesti systeemihintaisena. Korkea päivä- ja yöhintojen ero nosti myös asiakkaiden profiilikustannuksia suuremmiksi kuin osaan myyntisopimuksista oli hinnoiteltu. Profiiliriskiä ei ollut mahdollista suojata markkinoiden standardituotteilla. Liiketappioon vaikuttivat myös muut tekijät. Sähkön hankintakustannusten nousu pystyttiin siirtämään vähittäismyyntihintoihin usean kuukauden viiveellä, oman tuotannon määrä pieneni sunnitellusta tasosta polttoainepulan vuoksi ja henkilöstökulut nousivat budjetoitua enemmän työehtosopimuksen muutoksen seurauksena. Päästökauppaa käytiin aktiivisesti ja varsin hyvällä menestyksellä. Vuotuinen kaupankäyntivolyymi oli noin 2,5 kertainen ilmaisjaossa saatuun määrään verrattuna. Vähittäismyyntihinnat nousivat Kuopion Energia Oy:n julkisia vähittäismyyntihintoja korotettiin kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Ensimmäinen, jo edellisen vuoden syksyllä päätetty korotus tuli voimaan heti vuoden alussa. Toinen korotus tapahtui lokakuun puolessa välissä. Kumpikin korotus oli suuruudeltaan 13 prosenttia ja ne perustuivat sähkön hankintakustannusten nousuun. Kotitalouksien ja yritysasiakkaiden määräaikaiset sopimukset hinnoiteltiin markkinaehtoisesti. Koska lähes kaikki energiayhtiöt joutuivat korottamaan julkisia myyntihintojaan suunnilleen vastaavalla tavalla, säilyi Kuopion Energia Oy:n kilpailukyky varsin hyvänä. Kuopion Energia Oy luopui S-bonus-yhteistyöstä kustannussäästöjen vuoksi vuoden lopussa. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 900 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus oli toimintavuonna pientä. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 68 prosenttia. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti kasvoi noin 40 prosenttia. Kokonaismyynnistä 49 prosenttia kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Datasähkön asiakasmäärän kasvu hiipui Kuopion Energia Oy:n laajakaistatuotteen, Datasähkön, asiakasmäärän kasvu pieneni edellisvuoteen verrattuna. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa noin datasähköasiakasta. Laajakaistatuotteiden hintoja korotettiin elokuussa kustannustason nousun vuoksi. Datasähkön liikevaihto oli euroa ( euroa vuonna 2007). Asiakasmäärän vähäisyyden vuoksi toiminta oli edelleen tappiollista.

16 16 17 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Energiantuotanto Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 392,9 gigawattituntia (GWh), josta vastapainesähkön tuotanto oli 390,1 GWh ja lauhdesähkön 2,8 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 873,8 GWh, joka myytiin liikelaitokselle. Polttoaineita laitoksilla käytettiin yhteensä 1535 GWh, josta turpeen osuus oli 88 prosenttia, öljyn kymmenen prosenttia ja biopolttoaineiden kaksi prosenttia. Kahden peräkkäisen sateisen kesän seurauksena turvetuotanto on jäänyt selvästi kulutusta vähäisemmäksi, mikä on aiheuttanut turvevarastojen ehtymisen Suomessa. Turvepula aiheutti odottamattoman turpeen hinnan nousun ja kalliimpien, korvaavien polttoaineiden käytön lisääntymisen Haapaniemen voimalaitoksilla. Tämä lisäsi polttoainekustannuksia noin 3,5 miljoonaa euroa. Haapaniemen voimalaitosten käytettävyys oli normaalilla tasolla. Haapaniemi 1 -laitoksella oli kaksi kattilavuodosta johtuvaa noin vuorokauden mittaista katkosta ja Haapaniemi 2 -laitoksella yksi laiteviasta johtunut vuorokauden mittainen keskeytys. Vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Merkittävin yksittäinen työ oli Haapaniemi 1 -yksikön turbiinin täysrevisio. Revisiossa turbiini huollettiin siten, että sen käyttö pitkälle tulevaisuuteen on mahdollista tarvittaessa uuden voimalaitoksen käyttöönoton jälkeenkin. Laitosten rikkidioksidipäästöt olivat 1370 t/a, typen oksidien 826 t/a ja hiukkaset 37 t/a. Hiukkasten osalta vuoden 2008 päästöt olivat noin puolet edelliseen vuoteen verrattuna. Muutoin päästöt olivat entisellä tasolla. Haapaniemi 3 -laitosinvestointi Kuopion Energia Oy:n hallitus päätti Haapaniemen 1 -yksikköä korvaavan voimalaitoksen investoinnin toteuttamisesta. Rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat on saatu vuoden 2008 aikana. Suurimmat päälaitehankinnat on tehty. Kattilatoimittajaksi valittiin Metso Power Oy, höyryturbiinin toimittajaksi Skoda Power a.s. ja biopolttoaineen käsittelyn osalta BMH Technology Oy. Investointi etenee aikataulun mukaisesti ja uusi voimalaitos otetaan tuotannolliseen käyttöön vuoden 2012 alussa. Valittu kiertoleijutekniikka mahdollistaa joustavan, erilaatuisten polttoaineiden hyödyntämisen laitoksella ja näin ollen merkittävän biopolttoaineiden käytön lisäämisen sekä öljyn osuuden vähentämisen energiantuotannossa. Biopolttoaineiden osuus uudella laitoksella voidaan nostaa 70 prosenttiin, mikä tarkoittaa noin 35 prosenttia Haapaniemellä käytetyistä polttoaineista. Alkuvuosina biopolttoaineiden osuus uudella laitoksella jäänee logistisista ja saatavuussyistä 25 prosenttiin. Ympäristöasiat Ympäristöluvassa vaaditut selvitykset tehtiin ja raportoitiin viranomaisille. Tehdyt selvitykset eivät aiheuttaneet jatkotoimia. Ympäristöluvassa vaadittu meluselvitys tehdään vuoden 2009 kuluessa.

17

18 18 19 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Tuloslaskelma (1000 ) Myyntituotot Sähkön myynti Lämmön myynti Datasähkön myynti Muut myyntitulot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot Polttoaineiden ostot Muut aineet ja tarvikkeet Varaston lisäys(-)/vähennys(+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO / TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot 34 5 Satunnaiset kulut 0 1 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ja VEROJA Poistoeron muutos TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

19 Tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Atk-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset/liittymismaksut Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Öljyvarasto Turvevarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yhtiöiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 2 Ylikurssirahasto 0 0 Käyvän arvon rahasto 0 0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen velka kaupungille Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Velat saman konsernin yritykselle Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

20 20 21 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Rahoituslaskelma (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Suunnitelman muk.poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot- ja kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Satunnaiset erät 34 4 Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyöd Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys (+)/vähennys(-) Kassavarat Kassavarat

21 Tilintarkastuskertomus Kuopion Energia Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Kuopion Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suun- nittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Puollamme tilinpäätöksen, joka osoittaa tappiota ,42 euroa, vahvistamista. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Kuopiossa 25. helmikuuta 2009 Oy Audiator Ab Aimo Hukkamäki KHT, JHTT Tunnusluvut 2008 Tunnusluvut (laskentakaavat sivulla 34) Liikevoittoprosentti (%) -4,4 5,6 Oman pääoman tuottoprosentti (%) -36,7 0,4 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (%) -3,5 4,5 Omavaraisuusaste 15,8 23,9 Maksuvalmius (quick ratio) 2,3 2,7

22 22 23 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Johtokunnan jäsenet Kuopion Energia varsinainen jäsen varajäsen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (puheenjohtaja) Yrittäjä Aarno Miettinen (varapuheenjohtaja) Toiminnanjohtaja Pirjo Lind Toimitusjohtaja Airi Michael Yrittäjä Veijo Martikainen Erityisopettaja Riitta Paajanen Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen Myyntineuvottelija Rieti Jauhiainen (kh:n edustaja) Ohjaaja Martti Roine Eläkeläinen Vesa Siira Insinööri Kirsi Korhonen Opiskelija Janne Mertanen Assistentti Tarja Laatikainen Suunnittelija Elvi Rissanen Eduskunta-avustaja Jari Hoffren Rakennusmestari Reijo Martikainen

23 Organisaatio Kuopion Energia JOHTOKUNTA Puheenjohtaja ja 6 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm Sähköverkko VERKKOJOHTAJA Kari Väänänen Kaukolämpö KAUKOLÄMPÖJOHTAJA Seppo Partanen Suunnittelu Rakentaminen Materiaalipalvelut Siirto Tekniset palvelut Suunnittelu Rakentaminen Käyttö Kunnossapito Lämmön myynti

24 24 25 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Sähköverkko Sähköä siirrettiin asiakkaille 576 GWh. Sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa ja liittymissopimuksia Siirtotulot kasvoivat 10,7 miljoonasta eurosta 11,2 miljoonaan euroon. Toiminnan tulos oli 3,2 miljoonaa euroa. Vuosi 2008 oli sähkökatkojen suhteen keskimääräinen. Sähköhäiriöiden yhteispituus asiakasta kohden oli 30 minuuttia, kun se oli edellisenä vuonna 27 minuuttia. Vuoden viimeisen päivän myrskyn takia keskeytysaika kasvoi 10 minuuttia. Kuopion Energia paransi häiriötilanteisiin varautumista sekä pitämällä omia valmiusharjoituksia että osallistumalla Pohjois-Savon yhteiseen kuntien yhteistoimintaa parantavaan valmiusharjoitukseen. Investointien osalta vuosi oli merkittävä ja verkon investoinnit olivatkin ennätyksellisellä tasolla. Verkon käyttövarmuutta parannettiin kaapeloimalla Haapaniemen ja Iloharjun välisen 110 kv ilmajohto maahan yhteensä kolmen kilometrin matkalta. Maakaapelivaihtoehdolla parannettiin myös Kuopion kaupungin maankäytön suunnittelua, mahdollistettiin uusien katulinjausten toteuttamista sekä poistettiin ilmajohtorasite uuden Haapaniemi 3 voimalaitosyksikön alta. Savilahden sähköaseman uudistaminen aloitettiin rakennuksen osalta jo edellisenä vuonna, mutta laitteistotoimitukset ajoittuivat kesälle Uusi kolmikääminen päämuuntaja ja kaksi keskijännitekojeistoa saatiin käyttöön syyskuussa. Projekti onnistui suunnitellusti. Uudistus mahdollistaa Savilahden alueen sähkönkäytön kasvun verkon toimivuudesta tinkimättä. Saaristokadun valmistuminen oli myös Sähköverkolle merkittävä virstanpylväs. Useana vuotena alueelle painottuneet investoinnit saatiin päätökseen ja sähköinen yhteys Lehtoniemen ja Kumpusaaren välille avattua. Sähkömittareiden etäluennan kehittäminen jatkui. Neulamäen alueella vaihdettiin uutta etäluettavaa sähkömittaria ja tällä hetkellä etäluennan piirissä on lähes asiakasta. Tavoitteena on saada 80 % asiakkaista etäluentaan vuoteen 2014 mennessä. Mittareiden etäluenta mahdollistaa asiakkaille entistä tarkemman sähkönkulutuksen seurannan ja sen ansiosta energian käytön tehostamisen. Keskeytykset (minuuttia / vuosi) Minuuttia

25 Saaristokadun valmistuminen oli myös Sähköverkolle merkittävä virstanpylväs. Useana vuotena alueelle painottuneet investoinnit saatiin päätökseen ja sähköinen yhteys Lehtoniemen ja Kumpusaaren välille avattua.

26 26 27 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia

27 Uusien asiakkaiden liittämisessä tehtiin kaikkien aikojen ennätys, 238 kappaletta. Pientaloja näistä oli 186, joista vanhoja 114. Uudisrakennuksia liitettiin lähinnä Saaristokaupungissa. Kaukolämpö Vuosi oli lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja huomattavasti lämpimämpi kuin normaalivuosi. Vuoden keskilämpötila oli 4,7 astetta, kun normaalivuosi on 2,9 astetta ja edellinen vuosi oli 4,5 astetta. Lämmön myynti laski hieman edellisestä vuodesta, vaikka uusia asiakkaita liitettiin verkkoon huomattavan paljon. Lämpöä myytiin 810 GWh, mikä alittaa budjetoidun määrän kymmenellä prosentilla. Myyntitulot 28 miljoonaa euroa jäivät kahdesta hinnankorotuksesta huolimatta miljoonan alle budjetoidusta. Lämmön hankinnan menot ylittivät talousarvion eurolla johtuen Kuopion Energia Oy:n marraskuun alussa voimaan astuneesta kaukolämpöenergian hinnan korotuksesta. Kaukolämmön tulos oli 2,2 miljoonaa. Lämpöenergian hankinta oli yhteensä 898 GWh, josta noin 97 prosenttia ostettiin Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitokselta ja loput tuotettiin omilla öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla ja kaatopaikkakaasulla. Uusien asiakkaiden liittämisessä tehtiin kaikkien aikojen ennätys, 238 kappaletta. Pientaloja näistä oli 186, joista vanhoja 114. Uudisrakennuksia liitettiin lähinnä Saaristokaupungissa. Vanhoja omakotitaloja liitettiin Rypysuolla, Kettulanlahdessa ja Niiralassa. Vuoden lopussa asiakkaita oli 4876, joista pientaloja 2948 ja rakennustilavuus noin 22,3 miljoonaa kuutiometriä. Keskimääräinen asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 70 minuuttia, josta lämmityskaudella toteutui noin 33 minuuttia. Kaukolämmön suurimmat kohteet olivat Rautaniemen lämpökeskus, joka valmistuu 2009, Saaristokatu ja varsinainen lämpöverkko, jonka kokonaispituus on nyt 382 km. Kaukolämpöinvestoinnit olivat yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Keskeytykset vuodessa yhteensä kesä lämmityskausi 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 tuntia/asiakas/vuosi ,0

28 28 29 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Tuloslaskelma (1000 ) Myyntituotot Sähkön siirto Lämmön myynti Muut myyntitulot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot Lämmön osto KEOY Kantaverkkomaksut Polttoaineiden ostot Muut aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut 0,2 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko TILIKAUDEN TAPPIO

29 Tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Lämpöverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset kunnalta Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden tappio PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Ostovelat saman konsernin yrityksille Muut lyhytaik. velat saman konsernin yrityksille 6 80 Muut lyhytaikaiset velat Velat valtiolle Siirtovelat

30 30 31 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Rahoituslaskelma (1000 ) Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät 0 0 Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0 Edellisten tilikausien virheen oikaisu Muun oman pääoman muutokset 0 0 Vieraan pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta -2 Saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutokset kuntayhtymältä Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos kuntayhtymältä Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat / Kassavarat

31 Sähköverkon tuloslaskelma (1000 ) LIIKEVAIHTO Sähkön siirto Muut myyntitulot Sisäinen myynti LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Häviösähkö Muut ostot tilikauden aikana Alueverkko- ja kantaverkkopalvelumaksut Muut ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Sisäiset kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korko ja muut rahoitustuotot Kunnalta Muilta Korko ja muut rahoituskulut Peruspääoman korko TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

32 32 33 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Sähköverkon tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0 Aineettomat oikeudet/atk-ohjelmat Aineettomat hyödykkeet yht Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Aineelliset hyödykkeet yht VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0 0 Polttoaineet 0 0 Vaihto-omaisuus yht. 0 0 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset muilta 3 6 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset kunnalta Saamiset muilta Rahat ja pankkisaamiset Muut rahoitusvarat 0 0 Saamiset yht VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Velat kunnalle 0 Sisäiset velat 0 Velat muille VASTATTAVAA YHTEENSÄ

33 Tunnuslukuja 2008 Tunnusluvut (laskentakaavat sivulla 34) Käyttökate (%) 23,7 30,7 Investointien omarahoitus (%) 87,3 181 Käyttöomaisuuden poistoaika (v) 8,6 7,4 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 9,0 13,3 Oman pääoman tuotto (%) 18,3 25,3 Energiatase 2008 GWh Biokaasu 6,4 Sähkön osto 427,6 Puu 26,3 Öljy 175,7 Turve 1352,8 energian kokonaishinta 1988,5 Vesikattilat/ öljy 19,9 Puu 26,3 Turve 1352,8 Öljy 155,8 Haapaniemen voimalaitos: käytetyt polttoaineet 1534,8 Sähkön tuotantohäviöt 100,3 Sähkönkokonaistuotanto 430,3 Kaukolämmön kokonaistuotanto 900,2 Kaukolämmön tuotantohäviöt/ voimalaitos 127,6 Tuotanto 392,9 Voimalaitos 876,3 Vesikattilat 23,9 Kaukolämmön tuotantohäviöt/ vesikattilat 2,2 Omakäyttö 37,4 Sähkön hankinta 820,5 Kaukolämmön hankinta 897,6 (100%) Tukkumyynti 13,3 Vähittäismyynti 807,2 Kulutus 813,4 (90,6%) Myynti 811,0 (90,4%) Omakäyttö 2,6 Verkostohäviöt 84,2 (9,4%) Asuinrakennukset 486,3 (60,0%) Julkiset- ja liikerakennukset 278,1 (34,3%) Käyttö omaan toimintaan 2,4 Teollisuusrakennukset 46,0 (5,7%)

34 Tunnuslukujen laskentakaavat Osakeyhtiön tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoittoprosentti = liikevoitto / liikevaihto x 100% Oman pääoman tuottoprosentti = voitto ennen satunnaisiaeriä / (omapääoma tilinpäätössiirrot omapääoma tilinpäätössiirrot ) / 2 x 100% Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = (voitto ennen satunnaiseriä + rahoituskulut) / (omapääoma tilinpäätössiirrot korollinen vieraspääoma omapääoma tilinpäätössiirrot korollinen vieraspääoma ) / 2 x 100% Omavaraisuusaste = (omapääoma + tilinpäätössiirrot) / (taseen loppusumma saadut ennakkomaksut) x 100% Maksuvalmius, quick ratio = (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset) / (lyhytaikainen vieraspääoma saadut ennakkomaksut) Liikelaitoksen tunnuslukujen laskentakaavat Käyttökateprosentti = 100 x (liikevoitto + poistot) / liikevaihto Investointien omarahoitus = 100 x (ylijäämä + peruspääoman korko + poistot + liitt.maksut) / tilikauden investoinnit Käyttöomaisuuden poistoaika = käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden lopussa / tilivuoden poistot Sijoitetun pääoman tuotto = 100 x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko + korkokulut) / koroll. Velat + oma pääoma + liitt. maksut Oman pääoman tuotto = 100 x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko) / oma pääoma

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot