4 5 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 5 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2

3 Vuosikertomus 2008

4 4 5 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Sisältö Yritysrakenne...5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet... 8 Organisaatio...9 Hallituksen toimintakertomus Hallinto...13 Sähkökauppa...14 Energiantuotanto...16 Tuloslaskelma...18 Tase...19 Rahoituslaskelma...20 Tilintarkastuskertomus...21 Tunnuslukuja...21 Kuopion Energia Johtokunnan jäsenet...22 Organisaatio...23 Sähköverkko...24 Kaukolämpö...26 Tuloslaskelma...28 Tase...29 Rahoituslaskelma...30 Sähköverkon tuloslaskelma...31 Sähköverkon tase...32 Tunnuslukuja...33 Energiatase...33

5 Yritysrakenne alkaen Kuopion Energian johtokunta Kuopion Energia Oy:n hallitus TOIMITUSJOHTAJA Kuopion Energia Kuopion Energia Oy Sähköverkko Kaukolämpö Sähkökauppa Energiantuotanto Hallinto Suunnittelu Rakennuttaminen Siirto Tekniset palvelut Urakointi Huolto ja kunnossapito Materiaalipalvelut Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja kunnossapito Lämmönmyynti Sähkön hankinta Tase- ja riskienhallinta Myynti ja markkinointi Datasähkö Voimalaitos Voimalaitoksen polttoaineet Turvetuotanto Kalliovarasto Voimalaitosprojektit Taloushallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto

6 6 7 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Toimitusjohtajan katsaus Turvepula ja lämmin vuosi veivät sekä liikelaitoksen että osakeyhtiön kannattavuuden Vuosi 2008 oli Kuopion Energialle toinen yhtiörakennemallissa, jossa osa toiminnoista on järjestetty osakeyhtiöön ja osa kunnalliseen liikelaitokseen. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, mihin suurimpia syitä olivat polttoaineiden hintojen nousu, lämpimästä säästä johtunut kaukolämmön myynnin aleneminen, polttoöljyn osuuden kasvu, sähkömarkkinoiden aluehintaero sekä optimista poikkeava voimalaitoksen ajomalli kesällä. Osakeyhtiön liikevaihto nousi edellisvuoden 47,2 miljoonasta eurosta 61,4 miljoonaan. Liikevoitto -2,7 miljoonaa oli 5,4 miljoonaa edelliskautta heikompi. Tulos jäi 5,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi kun edellisvuoden tappio oli 300 tuhatta euroa. Liikelaitoksen liikevaihto oli 40,9 miljoonaa euroa, missä kasvua edelliskauteen verrattuna oli 3,4 miljoonaa. Liikevoitto pieneni 6,7 miljoonasta 4,6 miljoonaan euroon. Liikelaitoksen tulos oli omistajalle tehdyn 6,4 miljoonan euron tuloutuksen jälkeen 1,4 miljoonaa euroa tappiollinen, kun edelliskauden tulos oli 900 tuhatta euroa voitollinen. Kuopion Energian omistaja, Kuopion kaupunki, sai asettamansa 9,3 miljoonan euron tavoitteen mukaisen tuloutuksen tappiollisesta tuloksesta huolimatta. Kustannusnousun ja muiden muutosten vaikutusta tulokseen pyrittiin lieventämään korottamalla sähkön hintaa lokakuun puolivälistä alkaen 13 prosentilla sekä kaukolämmön asiakashintaa marraskuun alusta 25 prosentilla. Sähkön hintaa korotettiin myös vuoden 2008 alussa 13 prosentilla. Korjausliikkeillä pyrittiin ennen kaikkea hakemaan tasapaino vuoden 2009 talousarvioon. Erityisesti polttoainekustannusten nousu oli niin nopea ja suuri, että hinnankorotukset eivät vuoden 2008 osalta riittäneet kattamaan kustannusnousua. Voimalaitosinvestoinnista päätettiin Osakeyhtiön hallitus teki investointipäätöksen Haapaniemi 1-yksikön korvaavasta voimalaitoksesta. Kuopion kaupunginvaltuusto päätti taata 135 miljoonan euron investoinnin. Uuden voimalaitosyksikön ympäristö- ja rakennusluvat saivat vuoden aikana lainvoiman. Lupapäätöksistä ei tehty valituksia. Voimalaitosinvestoinnin rahoitus päätettiin hoitaa ainakin vuosien 2008 ja 2009 osalta Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalla lainalla. Kuntarahoitus on sitoutunut hoitamaan tarvittaessa koko hankkeen rahoituksen. Toiminnallisesta eriyttämisestä selvitys Nykyinen yhtiörakennemalli ei täytä sähkömarkkinalain edellyttämän toiminnallisen eriyttämisen määräyksiä sähkön siirtoasiakkaan lukumäärän ylittyessä vuoden 2009 aikana. Kuopion kaupungin toimeksian-

7 Kuopion Energian omistaja, Kuopion kaupunki, sai asettamansa 9,3 miljoonan euron tavoitteen mukaisen tuloutuksen tappiollisesta tuloksesta huolimatta. nosta tehtiin päätöksenteon tueksi tarvittavat laskelmat ja vaihtoehtojen vertailu vuoden 2008 aikana. Liikelaitos perustettiin uudelleen kuntalain muutosten vuoksi Kuntalakiin tehtyjen muutosten vuoksi Kuopion kunnalliset liikelaitokset perustettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä uudelleen. Viralliseksi nimeksi päätettiin Kuopion Energia Liikelaitos, joka harjoittaa toimintaa toiminimellä Kuopion Energia. Uuden johtosäännön mukainen toiminta alkoi Johtosääntöön ei tullut olennaisia operatiiviseen toimintaan vaikuttavia muutoksia. Henkilöstö Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa liikelaitoksessa 87. Palkkoja maksettiin 3,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä osakeyhtiössä oli 122 ja palkkoja siellä maksettiin 5,1 miljoonaa euroa. Kuopion kaupunki asetti taloudellisen tilanteensa vuoksi liikelaitokselle euron henkilöstömenosäästötavoitteen. Kuopion Energia saavuttaa tavoitteen mukaiset säästöt luopumalla vuoden 2009 osalta tulospalkkioista sekä vapaaehtoisin palkattomin vapain. Toimenpiteistä sovittiin yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa Osakeyhtiön tuotantojohtajaksi valittiin DI Peter Seppälä. Hän aloitti toimessaan Tulevaisuuden näkymiä Koko Haapaniemen voimalaitoksen henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut aloitettiin ja ne saadaan loppuun kevättalven aikana. Neuvottelujen tarkoituksena on löytää malli voimalaitoksen organisaation uudistamiseen siten, että laitoksen miehitystarve on jatkossa 55 henkilöä. Henkilöstön määrää on tarkoitus vähentää 19 henkilöllä nykyisestä. Toiminnallisen eriyttämisen toteutusmallista tulisi saada omistajan päätös vuoden 2009 aikana riittävän ajoissa niin, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Haapaniemi 3-voimalaitosyksikön rakennustyöt jatkuvat uuden laitoksen alle jäävien rakennusten purkutöillä. Kesällä aloitetaan maanrakennus ja syksyllä perustustyöt. Turpeen loppuminen talven 2009 aikana saattaa heijastua vajaina turvevarastoina useammaksi vuodeksi eteenpäin. Ainoastaan poikkeuksellisen suuri turvetuotantomäärä kesällä 2009 voi korjata varastotilanteen lähelle normaalitasoa seuraavaksi talveksi. Esa Lindholm toimitusjohtaja

8 8 9 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet Kuopion Energia Oy varsinainen jäsen (ei varajäseniä) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (puheenjohtaja) Yrittäjä Aarno Miettinen Toiminnanjohtaja Pirjo Lind Lääketieteen opiskelija Elisa Jokelin Yrittäjä Veijo Martikainen Erityisopettaja Riitta Paajanen Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen Talousjohtaja Heikki Nuutinen (omistajan edustaja)

9 Organisaatio Kuopion Energia Oy HALLITUS Puheenjohtaja ja 6 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm JOHDON ASSISTENTTI Kirsi Hartikainen KEHITYSJOHTAJA Eljas Koskela Hallinto HALLINTOJOHTAJA Merja Ruuskanen Sähkökauppa MYYNTIJOHTAJA Ari Sormunen Energiantuotanto TUOTANTOJOHTAJA Peter Seppälä Kirjanpito ja kassa Laskutus, perintä, mittarinluku Palkkalaskenta Tietohallinto Sisäinen valvonta Energian hankinta ja yleissuunnittelu Myynti ja markkinointi Energiakaupan riskienhallinta Datasähkö Käyttö ja kunnossapito Polttoaineiden hankinta Oma turvetuotanto Kumpusaaren öljyvarasto Tuotantoinvestoinnit

10 10 11 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Hallituksen toimintakertomus Kuopion Energia Oy on Kuopion kaupungin omistama, energiatoimialalla toimiva yhtiö. Tilikausi Yhtiön toinen yhtiöjärjestyksen mukainen täysi tilikausi oli Kuopion Energia Oy:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma sisältää osaketta. Kaikki osakkeet omistaa Kuopion kaupunki. Yleiskatsaus Vuosi 2008 oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti vaikea. Yhtiön liikevaihto nousi edellisvuoden 47,2 miljoonasta eurosta 61,4 miljoonaan. Liiketappio on -2,7 miljoonaa, mikä oli 5,4 miljoonaa edelliskautta heikompi. Tulos jäi 5,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun edellisvuoden tappio oli 300 tuhatta euroa. Huonon tuloksen pääasialliset syyt olivat polttoaineiden hintojen nousu, lämpimästä säästä johtunut kaukolämmön myynnin aleneminen, polttoöljyn osuuden kasvu, sähkömarkkinoiden aluehintaero sekä optimista poikkeava voimalaitoksen ajomalli kesällä. Toimintaympäristömuutosten vaikutusta tulokseen pyrittiin lieventämään korottamalla sähkön hintaa lokakuun puolivälistä alkaen 13 prosentilla sekä kaukolämmön myyntihintaa marraskuun alusta 46 prosentilla. Sähkön hintaa korotettiin myös vuoden 2008 alussa 13 prosentilla. Korjausliikkeillä pyrittiin ennen kaikkea hakemaan tasapaino vuoden 2009 talousarvioon. Erityisesti polttoainekustannusten nousu oli niin nopea ja suuri, että hinnankorotukset eivät vuoden 2008 osalta riittäneet kattamaan kustannusnousua. Kaksi peräkkäistä sadekesää hankaloittivat turvetuotantoa. Turvetta saatiin korjattua vain noin puolet siitä, mikä oli asetettu tavoitteeksi. Turpeen kuljetusmatkat pitenivät ja turvetta tuotiin jopa Virosta saakka. Laadultaan turve oli kesän 2008 jälkeen normaalia huonompaa. Osa turpeesta jouduttiin korvaamaan kalliimmilla öljyllä ja biopolttoaineilla. Näistä syistä Kuopion Energia Oy:n polttoainekustannukset ylittivät talousarvion kolmella miljoonalla eurolla, vaikka polttoaineiden käyttömäärä alitti talousarvion noin seitsemällä prosentilla. Sähkön hankintakustannuksia Suomessa ja Ruotsissa nosti merikaapelin vioittuminen Etelä-Norjan ja Etelä- Ruotsin välillä. Norjassa olisi ollut runsaasti edullista vesivoimaa, mutta sitä ei pystytty tuomaan Ruotsiin. Korvaava sähkö tuotettiin pääasiassa hiililauhteena. Vuoden keskilämpötila oli 1,8 astetta normaalia korkeampi, mikä leikkasi Kuopion Energia Oy:n lämmön myynnistä kymmenen prosenttia talousarvioon verrattuna. Haapaniemen voimalaitostontille sijoittuvan uuden voimalaitosyksikön rakentamisen valmistelutyöt edellyttivät kesän aikana ajomallia, joka kasvatti polttoöljyn energiaosuutta ja vähensi oman vastapainesähköntuotannon määrää. Hallinto Osakeyhtiön hallinto on palvelusopimusten mukaisesti huolehtinut myös Kuopion Energia -liikelaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnosta. Energiateollisuus ry:n työehtosopimukset otettiin käyttöön lukuun ottamatta kolmivuoromääräyksiä, joiden osalta menossa on sopimusten mukainen siirtymäaika. Toimihenkilösopimuksen palkkamääräysten käyttöönotto on kesken. Vakinaisia henkilöitä oli osakeyhtiön palveluksessa 122 ja tilapäisiä 5. Henkilöstökulut olivat 6,6 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 5,9 miljoonaa. Kustannusten nousuun vaikuttivat yleiskorotukset, työehtosopimusmuutoksesta seurannut työajan piteneminen sekä omistajan yhtiön maksettavaksi asettama eläkemenoperusteinen maksu. Osakeyhtiölle ja liikelaitokselle valittiin yhteinen työsuojelutoimikunta. Koska osakeyhtiötä koskee eri yhteistoimintalaki kuin liikelaitosta, järjestettiin muu johdon ja henkilöstön välinen yhteistoiminta yhtiössä omaan yt-toimielimeen. Sähkön myynti Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 41,6 M (31,5 M vuonna 2007). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myyntivolyymin kasvusta ja sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia Oy myi sähköä vuonna 2008 yhteensä 820,5 gigawattituntia (GWh), mikä oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön myynti oli toimintavuonna tappiollista. Sähkökaupan liiketappio oli 0,98 miljoonaa euroa (liikevoitto oli 0,4 M vuonna 2007). Pääsyynä tappioon oli Suomen aluehintojen poikkeuksellisen korkea taso suhteessa systeemihintaan. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 900 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus oli toimintavuonna pientä. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 68 %. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti kasvoi noin 40 %. Kokonaismyynnistä 49 % kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Energian tuotanto Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 392,6 GWh, josta vastapainesähkön tuotanto oli 389,8 GWh ja lauhdesähkön 2,8 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 873,8 GWh, joka myytiin liikelaitokselle. Polttoaineita laitoksilla käytettiin yhteensä GWh, josta turpeen osuus oli 88 %, öljyn 10 % ja biopolttoaineiden 2 %.

11 (*) Tunnuslukujen laskentakaavat sivulla 34. Haapaniemen voimalaitoksien käytettävyys oli normaalilla tasolla. Haapaniemi 1 -laitoksella oli kaksi kattilavuodosta johtuvaa noin vuorokauden mittaista katkosta ja Haapaniemi 2 -laitoksella yksi vuorokauden mittainen laiteviasta johtunut keskeytys. Merkittävin vuosihuoltotyö oli Haapaniemen 1 -yksikön turbiinin täysrevisio. Revisiossa turbiini huollettiin siten, että sen käyttö pitkälle tulevaisuuteen on mahdollista tarvittaessa uuden voimalaitoksen käyttöönoton jälkeenkin. Kuopion Energia Oy:n hallitus teki myönteisen investointipäätöksen Haapaniemen 1 -yksikköä korvaavan voimalaitoksen toteutuksesta. Rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat on saatu vuoden 2008 aikana. Suurimmat päälaitehankinnat tulevaan voimalaitokseen on tehty. Kattilatoimittajaksi valittiin Metso Power Oy, höyryturbiinin toimittajaksi Skoda Power a.s. ja biopolttoaineen käsittelyn osalta BMH Technology Oy. Investointi etenee aikataulun mukaisesti ja uusi voimalaitos tullaan ottamaan tuotannolliseen käyttöön vuoden 2012 alussa. Valittu kiertoleijutekniikka mahdollistaa joustavan, erilaatuisten polttoaineiden hyödyntämisen laitoksella ja näin ollen merkittävän biopolttoaineiden käytön lisäämisen sekä öljyn osuuden vähentämisen energiantuotannossa. Ympäristöasiat Vuonna 2007 saadussa voimalaitoksen ympäristöluvassa vaaditut selvitykset tehtiin ja raportoitiin viranomaisille. Tehdyt selvitykset eivät aiheuttaneet jatkotoimenpiteitä. Ympäristöluvassa vaadittu meluselvitys tehdään vuoden 2009 kuluessa. Laitosten rikkidioksidipäästöt olivat 1370 t, typen oksidien 826 t ja hiukkaspäästöt 37 t. Hiukkasten osalta vuoden 2008 päästöt olivat noin puolet edelliseen vuoteen verrattuna. Muutoin päästöt olivat entisellä tasolla. Toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä Vuonna 2008 toteutui turpeen saatavuus- ja hintariski. Turvepulaa paikattiin tuomalla turvetta Virosta ja lisäämällä öljyn polttoa voimalaitoksilla. Ruotsin ja Norjan välisen merikaapelin vioittuminen realisoitui aluehintariskinä, josta aiheutui merkittäviä lisäkuluja sähkön hankintaan. Turpeen loppuminen talven 2009 aikana saattaa heijastua vajaina turvevarastoina useammaksi vuodeksi eteenpäin. Ainoastaan poikkeuksellisen suuri turvetuotantomäärä kesällä 2009 voi korjata varastotilanteen lähelle normaalitasoa seuraavaksi talveksi. Sähkökauppaan liittyy markkinahintariski. Sähkökauppaliiketoiminnan riskienhallinta keskittyy Haapaniemen voimalaitoksen sähköntuotannon hinnanvarmistukseen ja hinnan osalta kiinnittämättömän ostosähkön mahdollisimman oikea-aikaiseen hintasuojaukseen. Voimalaitostoiminnan suurimmat taloudelliset riskit liittyvät laitoksen mahdollisiin konerikkoihin, tulipaloihin, ympäristövahinkoihin sekä käyttökeskeytysten aiheuttamiin tuotannon menetyksiin. Kaikkia edellä mainittuja hallitaan riskianalyysein ja niistä johdettavin kehittämistoimenpitein. Voimalaitos on vakuutettu edellä mainittujen riskien varalta. Vakuutukset kilpailutettiin ja uusittiin vuoden aikana. Voimalaitoksen korvausinvestointiprojektin suurimmat riskit ovat riskianalyysin mukaan rakennustöiden viivästymisen aiheuttamat tuotannon menetykset ja lisäkustannukset. Kansainvälisen taloustilanteen heikkeneminen kasvattaa vapaata kapasiteettia rakennusmarkkinoilla ja siten alentanee viivästysriskiä. Rakennustöiden aikatauluriskin aiheuttaa myös mahdolliset ympäristöviranomaisen rajoitukset rakennustöiden suorittamisajoille. Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (*) Toisen toimintavuoden tulos oli noin 6 miljoonaa euroa huonompi kuin talousarviota tehtäessä oletettiin Liikevaihto, M 61,4 47,2 Liikevoitto/-tappio, M 2,7 2,6 Liikevoitto, % -4,4 5,6 Oman pääoman tuotto-% 36,7 0,4 Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,5 4,5 Omavaraisuusaste, % 15,8 23,9 Maksuvalmius, quick ratio 2,3 2,7 Muita tunnuslukuja Henkilöstön määrä keskimäärin Palkkasumma, M 5,1 4,5 Maksetut tulospalkkiot edeltäneeltä vuodelta, Koulutuspäivät Vuonna 2008 tutkimus- ja kehitysmenoja on euroa. Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Kuopion Energia Oy:lle ja Kuopion Energia liikelaitokselle on siirtoasiakkaan ylittyessä vuonna 2009 toteutettava sähkömarkkinalain edellyttämä toiminnallinen eriyttäminen. Päätöksenteon tueksi tarvittavat laskelmat ja vaihtoehtojen vertailu on tehty vuoden 2008 aikana kaupungin toimeksiannosta. Tavoitteena on saada päätös toiminnallisen eriyttämisen toteutusmallista vuoden 2009 aikana riittävän ajoissa niin, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Kuopion kaupunki myönsi Kuopion Energia Oy:lle takauksen voimalaitosinvestoinnin rahoituksen vakuudeksi. Takaus on enintään 135 miljoonaa euroa ja se on voimassa enintään 25 vuotta. Takaus voi olla täytetakaus tai omavelkainen takaus riippuen lopullisista rahoitusratkaisuista.

12 12 13 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy

13 Investointihankkeen rahoitus päätettiin vuosien rahantarpeen osalta toteuttaa Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavana lainana, joka korkorakenteeltaan vastaa kiinteää korkoa enintään viiden vuoden ajalle. Kuntarahoitus myös antoi lainasitoumuksen koko lainasummalle. Vuoden 2009 loppupuolella päätetään miten loppusumma rahoitetaan, vaihtoehtona kysymykseen tulee leasingrahoitus. Euroopan Investointipankki on ilmaissut kiinnostuksensa hankkeeseen ja voi rahoittaa korkeintaan puolet hankkeesta. EIP:n mukanaolo ratkeaa kevättalvella Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2009 kustannuspaineita helpottaa se, että vaikeasta polttoainetilanteesta johtuvia vuodelle 2009 budjetoituja lisäkustannuksia toteutui jo loppuvuonna Lisäksi raskaan polttoöljyn hinta on alentunut talousarvion laadinta-ajan tasolta. Toisaalta teollisuuden supistaessa toimintojaan alenee myös energian kysyntä, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön sähkön myyntimäärään. Turvetuotannon onnistuminen kesällä 2009 on myös ratkaisevan tärkeää yhtiön taloudelle. Taloudellisen tuloksen ennakoiminen on edellä mainituista epävarmuustekijöistä johtuen vaikeaa. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan vuosi 2009 tulee olemaan selvästi voitollinen. Kuopion Energia Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja vuonna 2008 Jukka Pulkkinen, apulaiskaupunginjohtaja, puheenjohtaja Elisa Jokelin, lääketieteen opiskelija Pirjo Lind, toiminnanjohtaja Veijo Martikainen, yrittäjä Aarno Miettinen, yrittäjä Jouko Nuutinen, toiminnanjohtaja Riitta Paajanen, erityisopettaja Toimitusjohtajana toimi Esa Lindholm. Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 79. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT, JHTT Aimo Hukkamäki. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Hallitus esittää tilikauden tappion ,42 euroa siirtämistä taseen voitto/tappiotilille. Hallinto Osakeyhtiön hallinto on palvelusopimusten mukaisesti huolehtinut myös liikelaitoksen talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta, laskutuksesta, mittarinluvusta ja toimistopalveluista. Nykyistä toimintamallia tarkastellaan uudelleen, kun vuoden 2009 aikana päätetään liiketoimintojen eriyttämisen jatkosta. Kuhilas Oy:n tarjoamat talous- ja palkkahallinnon palvelut ovat varteenotettava vaihtoehto liikelaitoksen osalta. Energiateollisuus ry:n työntekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset otettiin käyttöön osakeyhtiössä. Kolmivuorotyötä koskevat määräykset tulevat voimaan Toimihenkilösopimuksen käyttöönotto on vielä kesken, koska voimalaitoksen organisaatiouudistus muuttaa monia tehtävänkuvauksia. Kaikki liikelaitoksen aikana ns. lyhyttä toimistotyöaikaa tehneet toimihenkilöt siirtyivät toukokuun alussa 7,5 tunnin työpäivään. Heillä on puolen tunnin ruokatauko, joka on omaa aikaa. Pidempään työaikaan siirtyminen korvattiin rahallisesti. Vakituisia henkilöitä oli osakeyhtiön palveluksessa 122, jossa on lisäystä kaksi. Tuotantojohtaja Eljas Koskela siirtyi kehitysjohtajaksi ja uutena tuotantojohtajana aloitti Peter Seppälä. Lisäksi voimalaitosprojektiin palkattiin oma assistentti. Henkilöstökulut olivat 6,6 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 5,9 miljoonaa. Kustannusten nousuun vaikuttivat yleiskorotukset, työehtosopimusmuutoksesta seurannut työajan piteneminen sekä omistajan yhtiön maksettavaksi asettama eläkemenoperusteinen maksu. Liikelaitoksen vakinainen henkilöstö oli vuoden lopussa 87 eli kaksi henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut olivat 4,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa suunnilleen budjetoitua summaa. Kasvu edellisestä vuodesta on vain yksi prosentti. Osakeyhtiölle ja liikelaitokselle valittiin yhteinen työsuojelutoimikunta. Koska osakeyhtiötä koskee eri yhteistoimintalaki kuin liikelaitosta, järjestettiin muu johdon ja henkilöstön välinen yhteistoiminta yhtiössä omaan yt-toimielimeen. Molempien yritysten rahoitustilanne on ollut aika ajoin heikko, koska odottamattoman suuri menojen kasvu on pystytty siirtämään tuotteiden hintoihin viiveellä. Tappiollinen vuosi tuo lisäpaineita jo ennestäänkin vanhan ja uuden lainan rasittaman talouden tasapainottamiseen.

14 14 15 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Sähkökauppa Vuosi 2008 oli sähkömarkkinoilla poikkeuksellinen. Alkuvuonna energian kysyntä vielä kasvoi maailmantalouden siivittämänä. Öljyn, maakaasun ja kivihiilen hinnat nousivat ennätystasolle. Hyvä vesitilanne piti sähkön markkinahinnat vakaina alkuvuonna, mutta huhtikuussa hinnat kääntyivät jyrkkään nousuun polttoaineiden kallistuessa. Korkeimmillaan sähkön hinta oli elokuussa lähes 80 euroa megawattitunnilta (MWh). Polttoaineiden ja päästöoikeuksien kallistumisen ohella sähkön hintaa Suomessa ja Ruotsissa korotti merikaapelin vioittuminen Etelä-Norjan ja Etelä-Ruotsin välillä. Norjassa olisi ollut runsaasti edullista vesivoimaa, mutta sitä ei pystytty tuomaan Ruotsiin. Korvaava sähkö tuotettiin pääasiassa hiililauhteena. Kaapelin korjauksen viivästyminen nosti Suomen aluehinnat kesäaikana korkeimmillaan lähes 20 euroa /MWh systeemihinnan yläpuolelle. Kesän aluehinnat nostivat koko vuoden toteutuneen aluehintaeron 6,29 euroon/mwh. Talouden käännekohta oli heinäkuussa, minkä jälkeen raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnat alkoivat laskea. Finanssikriisi, energian kysynnän pieneneminen ja polttoaineiden hintojen lasku alkoivat vaikuttaa sähkön hintaan loppusyksyllä. Vuoden lopussa sähkön markkinahinnat olivat laskeneet noin 40 euroon/mwh. Suomessa kesä oli erittäin sateinen, mikä hankaloitti turvetuotantoa. Turvetta saatiin korjattua vain noin puolet tavoitteesta. Tämä aiheutti suuria haasteita Kuopion Energia Oy:n polttoaineiden hankinnalle syksyn ja talven 2009 aikana. Turpeen kuljetusmatkat pitenivät ja sitä tuotiin jopa Virosta saakka. Osa turpeesta jouduttiin korvaamaan kalliimmilla öljyllä ja biopolttoaineilla. Näistä syistä Kuopion Energia Oy:n polttoainekustannukset nousivat syksyllä lähes kaksinkertaisiksi. Vaikka Suomessa satoikin runsaasti, olivat sademäärät muissa Pohjoismaissa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla normaalia pienemmät. Pohjoismaiset vesivarastot olivat vuoden lopussa kymmenen terawattituntia normaalia pienemmät. Kioto-kausi alkoi vuoden 2008 alussa. Kuopion Energia Oy:lle myönnettyjä päästöoikeuksia leikattiin lähes 20 prosenttia, mikä määrä joudutaan ostamaan markkinoilta. Päästöoikeuksien hinnat olivat alkuvuonna nousussa ja ne kohosivat korkeimmillaan 29 euroon hiilidioksiditonnilta. Syksyllä hinnat kääntyivät laskuun ja vuoden loppuun mennessä ne olivat pudonneet 15 euroon hiilidioksiditonnilta. Nordpoolin fyysisen sähkön spot-hinta oli vuonna 2008 Suomen hinta-alueella keskimäärin 51,02 euroa/mwh (30,01 euroa vuonna 2007), jossa nousua edellisvuodesta on peräti 70 prosenttia. Sähkön myynnin liikevaihto kasvoi kolmanneksella Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 41,6 miljoonaa euroa. (31,5 miljoonaa euroa vuonna 2007). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myyntivolyymin kasvusta ja sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia Oy myi sähköä vuonna 2008 yhteensä 820,5 gigawattituntia (GWh), mikä oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kokonaisuudessaan vuosi 2008 oli Kuopion seudulla 1,8 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Erityisesti tal-

15 Suomessa kesä oli erittäin sateinen, mikä hankaloitti turvetuotantoa. Turvetta saatiin korjattua vain noin puolet tavoitteesta. Tämä aiheutti suuria haasteita Kuopion Energia Oy:n polttoaineiden hankinnalle syksyn ja talven 2009 aikana. vikuukaudet olivat huomattavasti normaalia lämpimämpiä. Sähkön myynti oli toimintavuonna tappiollista. Sähkökaupan liiketappio oli 0,98 miljoonaa euroa (liikevoitto oli 0,4 M vuonna 2007). Pääsyynä tappioon oli Suomen aluehintojen poikkeuksellisen korkea taso suhteessa systeemihintaan, mikä johtui Ruotsin ja Norjan välisen merikaapelin vaurioitumisesta. Korkea aluehintaero aiheutti sähkön hankintaan huomattavasti lisäkustannuksia, sillä pääosa suojauksista oli tehty tietoisesti systeemihintaisena. Korkea päivä- ja yöhintojen ero nosti myös asiakkaiden profiilikustannuksia suuremmiksi kuin osaan myyntisopimuksista oli hinnoiteltu. Profiiliriskiä ei ollut mahdollista suojata markkinoiden standardituotteilla. Liiketappioon vaikuttivat myös muut tekijät. Sähkön hankintakustannusten nousu pystyttiin siirtämään vähittäismyyntihintoihin usean kuukauden viiveellä, oman tuotannon määrä pieneni sunnitellusta tasosta polttoainepulan vuoksi ja henkilöstökulut nousivat budjetoitua enemmän työehtosopimuksen muutoksen seurauksena. Päästökauppaa käytiin aktiivisesti ja varsin hyvällä menestyksellä. Vuotuinen kaupankäyntivolyymi oli noin 2,5 kertainen ilmaisjaossa saatuun määrään verrattuna. Vähittäismyyntihinnat nousivat Kuopion Energia Oy:n julkisia vähittäismyyntihintoja korotettiin kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Ensimmäinen, jo edellisen vuoden syksyllä päätetty korotus tuli voimaan heti vuoden alussa. Toinen korotus tapahtui lokakuun puolessa välissä. Kumpikin korotus oli suuruudeltaan 13 prosenttia ja ne perustuivat sähkön hankintakustannusten nousuun. Kotitalouksien ja yritysasiakkaiden määräaikaiset sopimukset hinnoiteltiin markkinaehtoisesti. Koska lähes kaikki energiayhtiöt joutuivat korottamaan julkisia myyntihintojaan suunnilleen vastaavalla tavalla, säilyi Kuopion Energia Oy:n kilpailukyky varsin hyvänä. Kuopion Energia Oy luopui S-bonus-yhteistyöstä kustannussäästöjen vuoksi vuoden lopussa. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 900 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus oli toimintavuonna pientä. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 68 prosenttia. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti kasvoi noin 40 prosenttia. Kokonaismyynnistä 49 prosenttia kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Datasähkön asiakasmäärän kasvu hiipui Kuopion Energia Oy:n laajakaistatuotteen, Datasähkön, asiakasmäärän kasvu pieneni edellisvuoteen verrattuna. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa noin datasähköasiakasta. Laajakaistatuotteiden hintoja korotettiin elokuussa kustannustason nousun vuoksi. Datasähkön liikevaihto oli euroa ( euroa vuonna 2007). Asiakasmäärän vähäisyyden vuoksi toiminta oli edelleen tappiollista.

16 16 17 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Energiantuotanto Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 392,9 gigawattituntia (GWh), josta vastapainesähkön tuotanto oli 390,1 GWh ja lauhdesähkön 2,8 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 873,8 GWh, joka myytiin liikelaitokselle. Polttoaineita laitoksilla käytettiin yhteensä 1535 GWh, josta turpeen osuus oli 88 prosenttia, öljyn kymmenen prosenttia ja biopolttoaineiden kaksi prosenttia. Kahden peräkkäisen sateisen kesän seurauksena turvetuotanto on jäänyt selvästi kulutusta vähäisemmäksi, mikä on aiheuttanut turvevarastojen ehtymisen Suomessa. Turvepula aiheutti odottamattoman turpeen hinnan nousun ja kalliimpien, korvaavien polttoaineiden käytön lisääntymisen Haapaniemen voimalaitoksilla. Tämä lisäsi polttoainekustannuksia noin 3,5 miljoonaa euroa. Haapaniemen voimalaitosten käytettävyys oli normaalilla tasolla. Haapaniemi 1 -laitoksella oli kaksi kattilavuodosta johtuvaa noin vuorokauden mittaista katkosta ja Haapaniemi 2 -laitoksella yksi laiteviasta johtunut vuorokauden mittainen keskeytys. Vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Merkittävin yksittäinen työ oli Haapaniemi 1 -yksikön turbiinin täysrevisio. Revisiossa turbiini huollettiin siten, että sen käyttö pitkälle tulevaisuuteen on mahdollista tarvittaessa uuden voimalaitoksen käyttöönoton jälkeenkin. Laitosten rikkidioksidipäästöt olivat 1370 t/a, typen oksidien 826 t/a ja hiukkaset 37 t/a. Hiukkasten osalta vuoden 2008 päästöt olivat noin puolet edelliseen vuoteen verrattuna. Muutoin päästöt olivat entisellä tasolla. Haapaniemi 3 -laitosinvestointi Kuopion Energia Oy:n hallitus päätti Haapaniemen 1 -yksikköä korvaavan voimalaitoksen investoinnin toteuttamisesta. Rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat on saatu vuoden 2008 aikana. Suurimmat päälaitehankinnat on tehty. Kattilatoimittajaksi valittiin Metso Power Oy, höyryturbiinin toimittajaksi Skoda Power a.s. ja biopolttoaineen käsittelyn osalta BMH Technology Oy. Investointi etenee aikataulun mukaisesti ja uusi voimalaitos otetaan tuotannolliseen käyttöön vuoden 2012 alussa. Valittu kiertoleijutekniikka mahdollistaa joustavan, erilaatuisten polttoaineiden hyödyntämisen laitoksella ja näin ollen merkittävän biopolttoaineiden käytön lisäämisen sekä öljyn osuuden vähentämisen energiantuotannossa. Biopolttoaineiden osuus uudella laitoksella voidaan nostaa 70 prosenttiin, mikä tarkoittaa noin 35 prosenttia Haapaniemellä käytetyistä polttoaineista. Alkuvuosina biopolttoaineiden osuus uudella laitoksella jäänee logistisista ja saatavuussyistä 25 prosenttiin. Ympäristöasiat Ympäristöluvassa vaaditut selvitykset tehtiin ja raportoitiin viranomaisille. Tehdyt selvitykset eivät aiheuttaneet jatkotoimia. Ympäristöluvassa vaadittu meluselvitys tehdään vuoden 2009 kuluessa.

17

18 18 19 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Tuloslaskelma (1000 ) Myyntituotot Sähkön myynti Lämmön myynti Datasähkön myynti Muut myyntitulot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot Polttoaineiden ostot Muut aineet ja tarvikkeet Varaston lisäys(-)/vähennys(+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO / TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot 34 5 Satunnaiset kulut 0 1 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ja VEROJA Poistoeron muutos TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

19 Tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Atk-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset/liittymismaksut Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Öljyvarasto Turvevarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yhtiöiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 2 Ylikurssirahasto 0 0 Käyvän arvon rahasto 0 0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen velka kaupungille Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Velat saman konsernin yritykselle Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

20 20 21 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Rahoituslaskelma (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Suunnitelman muk.poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot- ja kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Satunnaiset erät 34 4 Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyöd Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys (+)/vähennys(-) Kassavarat Kassavarat

21 Tilintarkastuskertomus Kuopion Energia Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Kuopion Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suun- nittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Puollamme tilinpäätöksen, joka osoittaa tappiota ,42 euroa, vahvistamista. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Kuopiossa 25. helmikuuta 2009 Oy Audiator Ab Aimo Hukkamäki KHT, JHTT Tunnusluvut 2008 Tunnusluvut (laskentakaavat sivulla 34) Liikevoittoprosentti (%) -4,4 5,6 Oman pääoman tuottoprosentti (%) -36,7 0,4 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (%) -3,5 4,5 Omavaraisuusaste 15,8 23,9 Maksuvalmius (quick ratio) 2,3 2,7

22 22 23 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Johtokunnan jäsenet Kuopion Energia varsinainen jäsen varajäsen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (puheenjohtaja) Yrittäjä Aarno Miettinen (varapuheenjohtaja) Toiminnanjohtaja Pirjo Lind Toimitusjohtaja Airi Michael Yrittäjä Veijo Martikainen Erityisopettaja Riitta Paajanen Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen Myyntineuvottelija Rieti Jauhiainen (kh:n edustaja) Ohjaaja Martti Roine Eläkeläinen Vesa Siira Insinööri Kirsi Korhonen Opiskelija Janne Mertanen Assistentti Tarja Laatikainen Suunnittelija Elvi Rissanen Eduskunta-avustaja Jari Hoffren Rakennusmestari Reijo Martikainen

23 Organisaatio Kuopion Energia JOHTOKUNTA Puheenjohtaja ja 6 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm Sähköverkko VERKKOJOHTAJA Kari Väänänen Kaukolämpö KAUKOLÄMPÖJOHTAJA Seppo Partanen Suunnittelu Rakentaminen Materiaalipalvelut Siirto Tekniset palvelut Suunnittelu Rakentaminen Käyttö Kunnossapito Lämmön myynti

24 24 25 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Sähköverkko Sähköä siirrettiin asiakkaille 576 GWh. Sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa ja liittymissopimuksia Siirtotulot kasvoivat 10,7 miljoonasta eurosta 11,2 miljoonaan euroon. Toiminnan tulos oli 3,2 miljoonaa euroa. Vuosi 2008 oli sähkökatkojen suhteen keskimääräinen. Sähköhäiriöiden yhteispituus asiakasta kohden oli 30 minuuttia, kun se oli edellisenä vuonna 27 minuuttia. Vuoden viimeisen päivän myrskyn takia keskeytysaika kasvoi 10 minuuttia. Kuopion Energia paransi häiriötilanteisiin varautumista sekä pitämällä omia valmiusharjoituksia että osallistumalla Pohjois-Savon yhteiseen kuntien yhteistoimintaa parantavaan valmiusharjoitukseen. Investointien osalta vuosi oli merkittävä ja verkon investoinnit olivatkin ennätyksellisellä tasolla. Verkon käyttövarmuutta parannettiin kaapeloimalla Haapaniemen ja Iloharjun välisen 110 kv ilmajohto maahan yhteensä kolmen kilometrin matkalta. Maakaapelivaihtoehdolla parannettiin myös Kuopion kaupungin maankäytön suunnittelua, mahdollistettiin uusien katulinjausten toteuttamista sekä poistettiin ilmajohtorasite uuden Haapaniemi 3 voimalaitosyksikön alta. Savilahden sähköaseman uudistaminen aloitettiin rakennuksen osalta jo edellisenä vuonna, mutta laitteistotoimitukset ajoittuivat kesälle Uusi kolmikääminen päämuuntaja ja kaksi keskijännitekojeistoa saatiin käyttöön syyskuussa. Projekti onnistui suunnitellusti. Uudistus mahdollistaa Savilahden alueen sähkönkäytön kasvun verkon toimivuudesta tinkimättä. Saaristokadun valmistuminen oli myös Sähköverkolle merkittävä virstanpylväs. Useana vuotena alueelle painottuneet investoinnit saatiin päätökseen ja sähköinen yhteys Lehtoniemen ja Kumpusaaren välille avattua. Sähkömittareiden etäluennan kehittäminen jatkui. Neulamäen alueella vaihdettiin uutta etäluettavaa sähkömittaria ja tällä hetkellä etäluennan piirissä on lähes asiakasta. Tavoitteena on saada 80 % asiakkaista etäluentaan vuoteen 2014 mennessä. Mittareiden etäluenta mahdollistaa asiakkaille entistä tarkemman sähkönkulutuksen seurannan ja sen ansiosta energian käytön tehostamisen. Keskeytykset (minuuttia / vuosi) Minuuttia

25 Saaristokadun valmistuminen oli myös Sähköverkolle merkittävä virstanpylväs. Useana vuotena alueelle painottuneet investoinnit saatiin päätökseen ja sähköinen yhteys Lehtoniemen ja Kumpusaaren välille avattua.

26 26 27 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia

27 Uusien asiakkaiden liittämisessä tehtiin kaikkien aikojen ennätys, 238 kappaletta. Pientaloja näistä oli 186, joista vanhoja 114. Uudisrakennuksia liitettiin lähinnä Saaristokaupungissa. Kaukolämpö Vuosi oli lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja huomattavasti lämpimämpi kuin normaalivuosi. Vuoden keskilämpötila oli 4,7 astetta, kun normaalivuosi on 2,9 astetta ja edellinen vuosi oli 4,5 astetta. Lämmön myynti laski hieman edellisestä vuodesta, vaikka uusia asiakkaita liitettiin verkkoon huomattavan paljon. Lämpöä myytiin 810 GWh, mikä alittaa budjetoidun määrän kymmenellä prosentilla. Myyntitulot 28 miljoonaa euroa jäivät kahdesta hinnankorotuksesta huolimatta miljoonan alle budjetoidusta. Lämmön hankinnan menot ylittivät talousarvion eurolla johtuen Kuopion Energia Oy:n marraskuun alussa voimaan astuneesta kaukolämpöenergian hinnan korotuksesta. Kaukolämmön tulos oli 2,2 miljoonaa. Lämpöenergian hankinta oli yhteensä 898 GWh, josta noin 97 prosenttia ostettiin Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitokselta ja loput tuotettiin omilla öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla ja kaatopaikkakaasulla. Uusien asiakkaiden liittämisessä tehtiin kaikkien aikojen ennätys, 238 kappaletta. Pientaloja näistä oli 186, joista vanhoja 114. Uudisrakennuksia liitettiin lähinnä Saaristokaupungissa. Vanhoja omakotitaloja liitettiin Rypysuolla, Kettulanlahdessa ja Niiralassa. Vuoden lopussa asiakkaita oli 4876, joista pientaloja 2948 ja rakennustilavuus noin 22,3 miljoonaa kuutiometriä. Keskimääräinen asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 70 minuuttia, josta lämmityskaudella toteutui noin 33 minuuttia. Kaukolämmön suurimmat kohteet olivat Rautaniemen lämpökeskus, joka valmistuu 2009, Saaristokatu ja varsinainen lämpöverkko, jonka kokonaispituus on nyt 382 km. Kaukolämpöinvestoinnit olivat yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Keskeytykset vuodessa yhteensä kesä lämmityskausi 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 tuntia/asiakas/vuosi ,0

28 28 29 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Tuloslaskelma (1000 ) Myyntituotot Sähkön siirto Lämmön myynti Muut myyntitulot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot Lämmön osto KEOY Kantaverkkomaksut Polttoaineiden ostot Muut aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut 0,2 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko TILIKAUDEN TAPPIO

29 Tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Lämpöverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset kunnalta Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden tappio PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Ostovelat saman konsernin yrityksille Muut lyhytaik. velat saman konsernin yrityksille 6 80 Muut lyhytaikaiset velat Velat valtiolle Siirtovelat

30 30 31 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Rahoituslaskelma (1000 ) Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät 0 0 Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0 Edellisten tilikausien virheen oikaisu Muun oman pääoman muutokset 0 0 Vieraan pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta -2 Saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutokset kuntayhtymältä Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos kuntayhtymältä Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat / Kassavarat

31 Sähköverkon tuloslaskelma (1000 ) LIIKEVAIHTO Sähkön siirto Muut myyntitulot Sisäinen myynti LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Häviösähkö Muut ostot tilikauden aikana Alueverkko- ja kantaverkkopalvelumaksut Muut ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Sisäiset kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korko ja muut rahoitustuotot Kunnalta Muilta Korko ja muut rahoituskulut Peruspääoman korko TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

32 32 33 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Sähköverkon tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0 Aineettomat oikeudet/atk-ohjelmat Aineettomat hyödykkeet yht Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Aineelliset hyödykkeet yht VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0 0 Polttoaineet 0 0 Vaihto-omaisuus yht. 0 0 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset muilta 3 6 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset kunnalta Saamiset muilta Rahat ja pankkisaamiset Muut rahoitusvarat 0 0 Saamiset yht VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Velat kunnalle 0 Sisäiset velat 0 Velat muille VASTATTAVAA YHTEENSÄ

33 Tunnuslukuja 2008 Tunnusluvut (laskentakaavat sivulla 34) Käyttökate (%) 23,7 30,7 Investointien omarahoitus (%) 87,3 181 Käyttöomaisuuden poistoaika (v) 8,6 7,4 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 9,0 13,3 Oman pääoman tuotto (%) 18,3 25,3 Energiatase 2008 GWh Biokaasu 6,4 Sähkön osto 427,6 Puu 26,3 Öljy 175,7 Turve 1352,8 energian kokonaishinta 1988,5 Vesikattilat/ öljy 19,9 Puu 26,3 Turve 1352,8 Öljy 155,8 Haapaniemen voimalaitos: käytetyt polttoaineet 1534,8 Sähkön tuotantohäviöt 100,3 Sähkönkokonaistuotanto 430,3 Kaukolämmön kokonaistuotanto 900,2 Kaukolämmön tuotantohäviöt/ voimalaitos 127,6 Tuotanto 392,9 Voimalaitos 876,3 Vesikattilat 23,9 Kaukolämmön tuotantohäviöt/ vesikattilat 2,2 Omakäyttö 37,4 Sähkön hankinta 820,5 Kaukolämmön hankinta 897,6 (100%) Tukkumyynti 13,3 Vähittäismyynti 807,2 Kulutus 813,4 (90,6%) Myynti 811,0 (90,4%) Omakäyttö 2,6 Verkostohäviöt 84,2 (9,4%) Asuinrakennukset 486,3 (60,0%) Julkiset- ja liikerakennukset 278,1 (34,3%) Käyttö omaan toimintaan 2,4 Teollisuusrakennukset 46,0 (5,7%)

34 Tunnuslukujen laskentakaavat Osakeyhtiön tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoittoprosentti = liikevoitto / liikevaihto x 100% Oman pääoman tuottoprosentti = voitto ennen satunnaisiaeriä / (omapääoma tilinpäätössiirrot omapääoma tilinpäätössiirrot ) / 2 x 100% Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = (voitto ennen satunnaiseriä + rahoituskulut) / (omapääoma tilinpäätössiirrot korollinen vieraspääoma omapääoma tilinpäätössiirrot korollinen vieraspääoma ) / 2 x 100% Omavaraisuusaste = (omapääoma + tilinpäätössiirrot) / (taseen loppusumma saadut ennakkomaksut) x 100% Maksuvalmius, quick ratio = (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset) / (lyhytaikainen vieraspääoma saadut ennakkomaksut) Liikelaitoksen tunnuslukujen laskentakaavat Käyttökateprosentti = 100 x (liikevoitto + poistot) / liikevaihto Investointien omarahoitus = 100 x (ylijäämä + peruspääoman korko + poistot + liitt.maksut) / tilikauden investoinnit Käyttöomaisuuden poistoaika = käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden lopussa / tilivuoden poistot Sijoitetun pääoman tuotto = 100 x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko + korkokulut) / koroll. Velat + oma pääoma + liitt. maksut Oman pääoman tuotto = 100 x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko) / oma pääoma

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 213 Vuosikertomus 213 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14. 2006 Vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Sähköverkko 8 Kaukolämpö 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa.

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000 Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sähkö tuottaa, hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä tarjoaa kokonaispalveluja asiakkaiden energiankäyttötarpeisiin.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Vastuullista energiaa.

Vastuullista energiaa. VUOSIKERTOMUS 211 sisällysluettelo Vastuullista energiaa. Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 211 lyhyesti Organisaatio 211 Yhtiön hallinto Toimintakertomus vuodelta 211 Työsuojelu ja virkistystoiminta

Lisätiedot

SISÄLTÖ YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2014 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: Meur = miljoonaa euroa 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h)

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot