IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen"

Transkriptio

1 IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen

2 Agenda Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen Tietohallinnon tavoi1eet; perustehtävät ja strategiaa tukevat tehtävät IT- palveluhankinnan strategia BusinessCase Hankintapäätös TransiAo ja tranformaaao Toimi1ajahallinta Janne Ruuska, 2015

3 Tietohallinnon rooli Jokainen yritys on teknologiayritys VirtualisoinA Cyber Security Ulkoistukset yms palveluhankinnat DigitalisaaAo Service PlaTorm - business Palveluverkkojen luona, integroituminen Mobiilisovellukset Sourcing- ratkaisut - off- shore, near- shore Pilvipalvelut - IaaS, PaaS, SaaS, ModernisoinA Rahoitus - Leasing - BYOD - Pay- as- you- go Wearables RoboAikka Real Time Economy IoT Arkkitehtuuri (prosessi, Aeto, järjestelmä, teknologia). Muu1uvat työtavat collaboraaon Arjen pyöri6äminen kustannustehokkaas< ja sovitulla laadulla. IT- kulut cheaper- be6er- faster Toiminnan kehi6äminen ja strategian toteu6aminen IT- ratkaisujen avulla. IT- Investoinnit IMPROVE INVENT Janne Ruuska, 2015

4 MAAILMA MUUTTUU VALINTA KERRALLAAN Janne Ruuska, 2015

5 Palvelujenhankintojen vaihtoehtoja Lisäarvo asiakkaalle Uuden Uuden toimintatavan etsiminen etsiminen (kokonaistehokkuus) (kokonaistehokkuus) Markkinan konsolidoina (kumppaniverkoston roolitus) Toimintojen ulkoistaminen ulkoistaminen (kustannussäästöjen saaminen) (kustannussäästöjen Siirtyminen saaminen) tunatöistä suoriteostamiseen (toiminnan tehostaminen ja seurannan parantaminen) Tekemisen ulkoistaminen (kiinteiden kulujen muu6aminen muu6uviksi kuluiksi) Palvelu- integraa6orimalli Synergioiden maksimoin< Prosessimainen toimintamalli Palveluiden osto suoritepohjaises< Palveluiden osto t&m pohjalta

6 Tietohallinnon valinnat ja lisäarvo liiketoiminalle Palvelukatalogin rooli Palvelukatalogi Tietohallinnon palvelut kuva6ava palvelukatalogiin, liiketoimintapalveluiden termeillä Palveluiden orkesteroin< <etohallinnon vastuulla - > kaiken voi ostaa palveluna Mikä it- palvelu on ydinosaamista, ja edistää erityises< yrityksen omien palveluiden kehi6ämistä ( invent ), tai kustannustehokkuu6a Huomioi markkinatarjonta Liiketoiminta- arvo, erillaistuminen Yhteisyritys tai ulkoista kumppanuudeksi Kasvata osaamista sisäises< tai ulkoista osaamisen laajentamiseksi Ulkoista Säilytä ja kehitä kyvykkyy6ä Säilytä kustannustehokas toiminta tai ulkoista osi6ain/kokonaan Osaaminen Janne Ruuska, 2015

7 Janne Ruuska, 2015

8 Business Case IT:n kustannus/hyötylaskelma ei saa poiketa normaalista investoin<laskelmasta IT- investoin<en takaisinmaksuajan määri6ely joskus haasteellista, koska yleensä siihen lii6yy toimintatapojen muutos tai muutos sovellusporxoliossa (kannibalisoin<, prosessimuutokset, tuotestrategia, jne ) Tuo6ovaa<mukset investoinille; ROI, IRR, NPV (korkokantakin voi vaihdella investoinnei6ain) Sisäisen tehokkuuden arvuu6aminen Yhteiskunnallinen vaiku6avuus RoHS, vihreät arvot, vastuullisuus, Off- shoring toiminnan laskeminen (huomio valuu6akurssit) Vaa<i skenaariotyöskentelyä Run IT as a Business Business Case varmistetaan hyvällä hankintasopimuksella! Liiketoiminnan tavoi6eet IT tavoi6eet Hankinta strategia Hankinta / ulkoistus Transi<o Tuotanto Janne Ruuska, 2015

9 Hankintapäätöksestä Ulkoistus on perinteises< sisäisen toiminnon siirtämistä ulos omasta organisaa<osta Ulkoistukseen lii6yvä palvelusopimus on keskeisin onnistumisen tekijä, ongelmat ovat usein palvelusopimuksessa Tavoi6ele maininta neuvotelluiden uudelleen käynnistämisestä <etyillä kriteereillä, esim. 2-4 vuoden päästä (vaihtoehto exi<lle) Nykyisessä sopimuskul6uurissa ei pidä aliarvioida sopimustarkkuu6a ja käsi6eiden täsmällistä ymmärtämistä Sovi lisähankinnat Hyvän hallintotavan mukaises< päätöksen perustelut oltava reiluja ja läpinäkyviä. Karsi6u tarjous/toimi6aja voi olla jossain toisessa palvelussa paras Tilaajavastuulaki (laiminlyön<maksu) Hyvin tehty kirjallinen hankintapäätös väli6ää <etoa muulle organisaa<olle, nyt ja myöhemmin Janne Ruuska, 2015

10 TransiAosta ja transformaaaosta Transi<oprojek<ssa käynnistetään/siirretään palvelut sovi6uun Day1- tavoite<laan Määrämi6ainen ja kiinteähintainen Hyvin tehty palvelusopimus ja analyysi nyky<lasta au6aa Siirto/käynnistysjärjestys oltava tarkoituksenmukainen, helpoin vai vaikein ensin?? Transformaa<o Pitkäkestoista prosessien ja toimintatapojen kehi6ämistä Day1 jälkeen. Esim tavoi6eena toimintatapojen muu6aminen Infrapalveluissa niin, e6ä 5% vuotuinen kustannusalenema on mahdollista Erityises< huomioitava tuplaratkaisut ja lisenssinäkökulma. Lisenssitoimi6ajat eivät paljoa neuvo6ele lisenssiehdoista, jos venytetään vanhojen ratkaisujen käy6öä - > lisenssinäkökulma korostuu joskus liikaa. Prosessinäkökulman mi6aaminen tulevaisuuden ratkaisuissa voi olla haastavaa, mu6a kanna6aa harjoitella Janne Ruuska, 2015

11 Toimi1ajahallinnasta Suunniteltava systemaagseksi toiminnoksi, mahdollisuuksien mukaan keskite6ävä IT- budje<sta valtaosa menee IT- toimi6ajille, panosta myös hankintojen ja toimi6ajien hallintaan Toimi6ajahallinta perustuu luoki6eluun, ulkoistuskumppanit usein strategisia toimi6ajia Samaa palvelua voi toimi6aa useampi toimi6aja, esim globaaleissa ulkoistuksissa Missä maassa sopimus kanna6aa tehdä - > vaikutus hallintamalliin SLA ja KPI mi6arien seuranta mahdollisimman automaagseksi Onhan suunnitelmat liiketoiminnan jatkuvuudesta toimi6ajalla kunnossa Strateginen kumppani parhaimmillaan tuo lisäarvo innovoinnilla ja verkostollaan Ajateltava koko palveluketju ostoon ja laskun maksamiseen as< Source- to- Pay Hallintomalli A/B/C/D- mallin mukaan (Strateginen, tak<nen, opera<ivinen, päivi6änen) Toimi6ajahallinnan tavoi6eet Hyödynnä parhaat käytännöt: esim tarjouspyynnöt, sopimuspohjat, hinnoi6elumallit, jne Valitse parhaat toimi6ajat palvelui6ain, harmonisoi sopimukset ja vältä päällekkäisyyksiä Vaadi innovaa<oita ja tehostamisehdotuksia toimi6ajilta Sovi isoista kokonaisuuksista - > saat KAM statuksen Luo avoimet ja reaaliaikaiset yhteydenpitokanavat Seuraa toimi6ajaan lii6yviä riskejä Janne Ruuska, 2015

12 Janne Ruuska CIO Keskinäinen EläkevakuutusyhAö Etera

Markkinointi. Seppo Pannula

Markkinointi. Seppo Pannula Markkinointi Seppo Pannula Markkinoinnin merkitys Markkinoinnin merkitys on sen tehtävässä: Markkinoinnin tehtävä on saa2aa oikeat myyjät ja oikeat ostajat yhteen (oikeilla) markkinoilla. Markkinoin8 on

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Sopimusseminaari - SaaS hankintatoimen näkökulmasta. Janne Ruuska/Caruna/9.4.2014

Sopimusseminaari - SaaS hankintatoimen näkökulmasta. Janne Ruuska/Caruna/9.4.2014 Sopimusseminaari - SaaS hankintatoimen näkökulmasta Janne Ruuska/Caruna/9.4.2014 Esityksen sisältö ICT Hankinnat ja toimittajien hallinta Hankintaprosessi ja periaatteet Miksi SaaS houkuttaa organisaatioita

Lisätiedot

M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O

M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O www.secry.fi Taantuma takana - kuinka varautua seuraavaan? Vaalit on käyty, ja vasta valiu eduskunta on palannut hyvin ansaitulta kesälomaltaan.

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Yhteistyökumppanina Senaatti-kiinteistöt

Yhteistyökumppanina Senaatti-kiinteistöt Yhteistyökumppanina Senaatti-kiinteistöt Otamme kokonaisvastuun, jos niin haluat Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen toimitilojen ja työympäristöjen lisäksi monipuolisen valikoiman toimitiloihin

Lisätiedot

Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula

Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen 21.4.2015 Seppo Pannula Kaupallistaminen Uuden tuo0een tai palvelun markkinoille viemisen suunni0elua ja toteutusta Tuoteidean muokkaamista ostohalua synny0äväksi

Lisätiedot

Aino Luhtasaari. Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit

Aino Luhtasaari. Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit Aino Luhtasaari Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit Case: Ostoreskontra julkisen sektorin organisaatiossa Opinnäytetyö Syksy 2013 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

LiikePro 2014-2015. Tuotanto- ja palveluprosessit. Seppo Pannula. Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU, FINLAND

LiikePro 2014-2015. Tuotanto- ja palveluprosessit. Seppo Pannula. Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU, FINLAND LiikePro 2014-2015 Tuotanto- ja palveluprosessit Seppo Pannula Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU, FINLAND Toiminnan suunnittelu Strateginen suunnittelu Toiminnan suunnittelua,

Lisätiedot

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tutkimusraportti 8.4.2015 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...4 1.1 Tutkimuksen tiedot...5 1.2 Yhteenveto...6 2 GOVERNANCE...7 2.1 Tietohallinnon toimintakategoria...7

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Opas talouspalvelun ostajalle

Opas talouspalvelun ostajalle Kolme askelta ulkoistukseen Kolme askelta ulkoistukseen Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 1 MIKSI OSTAISIT TALOUSPALVELUITA AUKTORISOIDULTA TILITOIMISTOLTA? 3 1.1 Kenelle opas on tarkoitettu?

Lisätiedot

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi TIETOHALLINTOMALLIN soveltamisohje julkiselle hallinnolle www.tietohallintomalli.fi VALTIONVARAINMINISTERIÖN JA ICT STANDARD FORUMIN YHTEISTYÖ Julkisen hallinnon ICT-strategiassa on asetettu tavoite, että

Lisätiedot

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 2 TERVEHDYS Sähköinen laskutus yleistyy. Arvonlisäverojen maksukäytännöt muuttuvat. Kirjanpidon vaatimukset pienelle yritykselle lisääntyvät. Aikasi on kallisarvoista.

Lisätiedot

Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus

Tarjouspyynnön esi1ely>laisuus Sisältö Avauspuhe ja esi1ely Hankkeen ja lausuntopalvelun yleisesi1ely Hankintayksikön (OTTK) esi1ely Tarjouspyynnön esi1ely Vaa>musmääri1elyn esi1ely Käy1äjien huomioiminen toteutuksessa Tarjouksen rakenne

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Ulkoistus tuottavan liiketoiminnan osatekijänä mitä mahdollisuuksia organisaatiosi ulottuvilla on

Ulkoistus tuottavan liiketoiminnan osatekijänä mitä mahdollisuuksia organisaatiosi ulottuvilla on Ulkoistus tuottavan liiketoiminnan osatekijänä mitä mahdollisuuksia organisaatiosi ulottuvilla on Jukka Rosenberg Helsinki, 10.5. 2007 2007 IBM Corporation Muuttuva toimintaympäristö tuo jatkuvasti uusia

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Tietohallinnon kehittämissuunnitelma

Tietohallinnon kehittämissuunnitelma Paimion Kaupunki Tietohallinnon kehittämissuunnitelma 2015-2017 Hutanen Pasi 27.11.2014 1 PAIMION KAUPUNGIN TIETOHALLINNON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 JOHDANTO Kaupungin tietohallinnon tunnettuna tehtävänä

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

PALVELUHANKINTOJEN KEHITTÄMINEN LOGY:n roundtable- tilaisuus 10.2.2014

PALVELUHANKINTOJEN KEHITTÄMINEN LOGY:n roundtable- tilaisuus 10.2.2014 PALVELUHANKINTOJEN KEHITTÄMINEN LOGY:n roundtabletilaisuus 10.2.2014 Mikä on palveluhankinnan merkitys yrityksille? Mikä on hallittava, jotta palveluja voidaan hankkia osuvasti? Mitä työkaluja tarvitaan

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous. Yrityksen tietohallinto. Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN. case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien

Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous. Yrityksen tietohallinto. Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN. case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Yrityksen tietohallinto 2010 Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien verkostoituminen 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus. Juha-Pekka Vallittu

Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus. Juha-Pekka Vallittu Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus Juha-Pekka Vallittu Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot