Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2015 klo 16.30. Pirkkalan kirkko, seurakuntasali"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kutsu tulee lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön 2.luvun 4 :n mukaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta. n / 4 tekemän päätöksen mukaisesti kutsu laitetaan sähköpostitse ja esityslista kirjeenä ja sähköpostitse. Kokouskutsu on lähetetty , asialista ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Jorma Schukoff ja Elina Jääskeläinen ja varalle Risto Koivisto. Tarkastus suoritetaan ma ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään muutoin esityslistan esittämässä järjestyksessä, mutta kohdaksi 104 lisätään ajoleikkurin hankinta, kohdaksi 105 lisätään hallinto-oikeudelle annettava selitys poikkeamisesta Pappilan ranta-asemakaavasta ja kohdaksi 106 lisätään kausityöntekijän palkkaus.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Seurakunnan toiminta: Pirkkalan seurakunnan toiminnassa kertomusvuotta leimasivat keväällä jäsenyysajattelun vahvistaminen ja aktiivinen keskittyminen perustehtävään. Syyskaudella huomio kiinnittyi seurakuntavaaleihin ja Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhliin. Toiminnan osalta vuoteen sisältyi monia positiivisia asioita, mutta myös huolen aiheita. Kirkosta eroaminen oli ennätyssuurta, ja kasteiden määrä vähentyi. Toimintakertomuksen esipuheessa on laajempi katsaus seurakuntatyön keskeisiin piirteisiin vuonna 2014 sekä tietysti tehtäväalueiden omissa toimintakertomuksissa. Seurakunnan tilinpäätös: Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 tilikauden tulos on ,55 euroa ja ylijäämä ,23 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuottoja saatiin euroa arvioitua enemmän, henkilöstökulut alittuivat euroa, palvelujen ostoihin kului euroa arvioitua vähemmän sekä aine- ja tarvikehankintoihin 3,309 euroa vähemmän. Yhteensä toimintakulut alittuivat euroa. Verotuloja saatiin euroa arvioitua vähemmän. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatuotot vähenivät euroa, henkilöstökulut kasvoivat euroa, palvelujen ostot vähenivät euroa, aine- ja tarvikehankinnat lisääntyivät euroa. Toimintakulut lisääntyivät yhteensä euroa. Verotulo väheni euroa. Vuosikate euroa kattaa selvästi tilikauden poistot euroa. Tilikauden tulos oli euroa edellisvuotta heikompi. Tuloslaskelman ja taseen keskeisimmät vertailuluvut: Toimintatuotot , , , ,61 Toimintakulut , , , ,44 Verotulot , , , ,38 Vuosikate , , , ,72 Tilikauden tulos , , , ,92 Poistot - poistoero , , , ,02 Tilikauden ylijäämä , , , ,61 Investoinnit , , , ,73 Kassavarojen muutos , , , ,44 Toimintapääoma , , , ,39 Taseen loppusumma , , ,11

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 (jatkoa) Seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: käsittelee Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuoden 2014 tilikauden tulos on ,55 euroa ja ylijäämä ,23 euroa. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2014 ylijäämä ,23 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Taseen loppusumma on ,08 euroa. hyväksyy Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan. Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu HAUTAUSMAAN KONEHALLI, TALOUSARVIOMUUTOS Hautausmaan konehallin rakentamiseen on esitetty vuoden 2015 talousarviossa euron määräraha ja maa-aineskaukaloille euron määräraha. Suunnitelmien tarkennettua tehtiin alustavat arkkitehtipiirustukset, joiden perusteella suoritettiin kustannuslaskenta. Pelkästään rakentamisen kustannuksiksi arvioitiin ulkopuolisen kustannuslaskennan ammattilaisen toimesta euroa. Näin ollen hanketta ei ole voitu viedä sellaisenaan eteenpäin. Arkkitehtitoimiston kanssa pidettiin uusi suunnittelupalaveri, jossa pyrittiin löytämään kaikki mahdolliset järkevät kustannussäästöjä tuottavat muutokset suorittaen samalla uudelleen tarvearviointia konehalliin suunnitelluille eri toiminnoille. Rakennuksen muotoa yksinkertaistettiin ja tilaratkaisuun jätettiin vain tällä hetkellä tarpeellisimmat mutta riittävät tilat. Lisäksi suunniteltua työpistettä päätettiin esittää rakennettavaksi edullisesti olemassa oleviin tiloihin kirkkotuvassa ja katetulle hiekkakaukalolle tilat tehtäisiin pienillä muutoksilla alapihan halliin. Myös pihan asfaltointien ajankohdalla voidaan tarvittaessa kustannusarvioon vaikuttaa tälle vuodelle, sitä ei siis oltu huomioitu talousarviossa. Konehallin tilaratkaisuja on jo siinä määrin mietitty ja selvitetty, että uusien suunnitelmien mukaisen kustannusarvion perusteella tulee jo tehdä ratkaisu lisämäärärahasta tai koko hankkeen hylkäämisestä. Konehallisuunnitelma pitää sisällään maa-aineskaukaloiden kustannukset. Liitteenä pääpiirustusluonnos (Arkkitehdit Ahlström Oy), johon kustannusarvio pohjautuu. Talouspäällikön esitys: Asia siirretään seuraavaan kokoukseen, koska ei ole saatu kokoukseen mennessä kustannusarviota.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu ILOQ LUKKOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Lukkojärjestelmän hankintaan on talousarviossa vuodelle 2015 esitetty euroa. Hankinnasta suoritettiin asianmukainen kilpailutus, jossa tarjouksen määräaikaan klo 14 mennessä jätti neljä yritystä. Tarjousten avaus suoritettiin liitteenä olevan pöytäkirjan mukaisesti. Hankinta on kiinteähintainen kokonaishintaurakka, johon kuuluu kaikki lukkojen asennus-, ohjelmointityöt, matkakulut sekä projektinjohto. Tarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin. Urakkakilpailun voittaja oli AM-Lukkoasema Oy tarjoushinnalla ,32 euroa alv 0%. Urakkaneuvottelu on pidetty , jossa varmistettiin tarjouksen sisältä ja edellytykset urakkasopimuksen allekirjoittamiseen. Tavoitteena on, että urakkasopimus allekirjoitetaan , ohjelmointipalaveri pidetään , uudet avaimet jaetaan henkilöstölle mennessä ja uudet lukot asennetaan huhtikuun aikana. Urakan kokonaishinta määräytyy seurakunnan lukkojärjestelmän lopullisten muutosyksityiskohtien varmistuttua. Talouspäällikön esitys: päättää hankkia ILOQ-lukkojärjestelmän tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä AM-Lukkoasema Oy:ltä. Verollinen hankintahinta ,16 euroa on alle talousarvion. valtuuttaa talouspäällikön sopimaan kaupan yksityiskohdista ja allekirjoittamaan kauppaa koskevan sopimuksen sekä hoitamaan hankkeen päätökseen talousarviomäärärahan puitteissa.

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu PAPPILAN VÄENTUVAN JA SAUNAN KORJAUSTYÖT Pirkkalan seurakunta sai vuoden 2014 loppupuolella Remotilta tarjouksen väentuvan ja saunan korjaustöistä, jotka aiottiin suorittaa väentuvan varsinaisen hankkeen valmistumisen jälkeen heti joulukuussa. Lisätalousarviossa esitettiin hankintaan euron määräraha. Korjaustöistä pyydettiin tarjous myös muualta, mutta Remotin tarjous oli selvästi edullisempi. Väentuvan remontin venyessä korjaustyöt päätettiin siirtää keväälle tehtäväksi takuukorjausten ja viimeistelytöiden yhteydessä. Remotin tarkennettu tarjous kirjallisen korjaustehtäväluettelon päivityksen perusteella nousi siinä määrin korkeaksi ( alv 24%), että päätettiin pyytää myös muita tarjouksia. Jätettyjen tarjousten perusteella on taloudellisesti edullisinta, että korjaustyöt teetetään Krafpoint Oy:llä, mutta ikkunat ja ovat tilataan Remotin kautta. Pappilan rakennustoimikunta on käsitellyt asiaa ja esittää kirkkoneuvostolle, että pääsisäänkäynnin korjaustyöt tehdään esityksen mukaisesti. Saunan peruskorjaus toteutetaan myös suunnitelman mukaisesti, mutta sen kustannuksista neuvottelee ensin talouspäällikkö. Saunan korjaukseen vuodelle 2014 osoitettu määräraha tulisi siirtää vuodelle Jatkettujen neuvottelujen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin ja varminta hankkeen toteutuksen kannalta on suorittaa korjaustyöt materiaalihankintoineen Krafpoint Oy:n kautta. Talouspäällikön esitys: päättää lisämäärärahasta vuodelle 2015 väentuvan ja vanhan saunan korjaustöihin.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu MAANMITTAUSLAITOS, LOPPUKOKOUS Seurakunnan jäsenen jättämä aloite Uittamon tonttien tielinjausasiasta käsiteltiin edellisessä kokouksessa. Tuolloin kirkkoneuvosto päätti myöntää talouspäällikölle neuvotteluvaraa niin, että seurakunta on valmis avustamaan Uittamon rantatonteille vievän tien peruskorjauksessa kirkkoneuvoston määrittämällä osuudella, mikäli naapurit hyväksyvät kaavan mukaisen tieratkaisun ja tonttien kaupantekoa ei viivästytetä tietoimituksen maaoikeuskäsittelyn kautta. Muutoin kirkkoneuvoston kokouksen / 249 :n päätökseen ei tehdä muutosta keskeytynyttä Uittamon tonttien lohkomistoimitusta jatkettiin , josta pöytäkirja karttoineen liitteenä. Keskeytyksen aiheena oli erimielisyys tielinjauksesta. Lohkomistoimituksessa olivat läsnä seurakunnasta Pekka Elomaa, Olli-Pekka Silfverhuth ja Jukka Alamäki, naapureista Markku Jokela, Pekka Nyblom, Pekka Peltonen, Jorma Moisio, Teuvo Väisänen, tiekunnasta Ari Rautakorpi ja tonttien ostajista Sami Lehtonen. Toimitusinsinöörinä toimi Janne Metso. Toimituksen keskustelut on esitetty liitteessä. Pirkkalan seurakunnan edustajat vaativat edelleen lisätieoikeuden perustamista tilan Uusi- Mattila alueella kulkevaan tiehen. Perusteena oli kirkkoneuvoston päätös asiassa, jossa taustana on vaihtoehtoisen kokonaan uuden tien aiheuttamat lisäkustannukset verovaroin toimivalle seurakunnalle ja kunnan hyväksymä tielinjaus ranta-asemakaavassa. Mikäli kulkuyhteys halutaan hoitaa VU-alueen kautta, tulisi maanomistajan hakea siihen poikkeaminen ranta-asemakaavan määräyksistä Pirkkalan kunnalta, joka on muutosta vastustanut. Poikkeamishakemuksesta syntyisi kustannuksia ja valitusmahdollisuus. Toimitusinsinööri teki kuitenkin ratkaisunsa naapurien esityksen mukaisesti vastoin seurakunnan ja kunnan kantaa, josta laajat perustelut kokonaisuudessaan lohkomistoimituspöytäkirjassa. Keskeisenä perusteena on, että lisätieoikeuksien perustaminen aikaisemmin rakennettuun venevalkamalle johtavaan tiehen aiheuttaisi huomattavaa haittaa tiehen rajoittuville kiinteistöille ja kolmen uuden kiinteistön tieoikeus lisäisi merkittävästi kulkua alueella ja aiheuttaisi tarpeen tien perusparantamiselle ja leventämiselle. Toimitusinsinöörin päätöksen perusteella tien pituus kasvaa kaksinkertaiseksi, jonka lisäksi seurakunnalle tulee uudelleen tien suunnittelukustannuksia. Täten myös kustannukset vähintään kaksinkertaistuvat (esitetty tie suunnittelu). A-insinööreiltä saadun rakennussuunnitelman ja kustannusarvion perusteella rakentamisen kustannukset nousevat kuitenkin yli euroon, jonka lisäksi suunnittelukustannukset. Näin ollen naapureiden ja toimitusinsinöörin väittämät vähäisistä tienrakentamisen lisäkustannuksista eivät pitäneet paikkaansa. Toisaalta yhteistyö ja kustannusten jako tonttien ostajien kanssa heidän todennäköisiin vesi- ja sähkövetolinjoihin liittyen voi hieman vähentää seurakunnalle koituvia kustannuksia. Toimitusinsinöörin päätöksen mukainen tielinjaus muuttaa seurakunnan Uittamon maa-aluetta VUalueena jossain määrin. Tielinjaus jättää varsinkin nykyisen ja uuden tien väliin kyseenalaisen seurakunnalle vain metsätalouteen soveltuvan kapean kaistaleen. Toimitusinsinööri on saanut myös ELY keskukselta selvityksen jonka perusteella sellaisia luonnonsuojelullisia tiedossa olevia havaintoja ei alueella ole, jotka tielinjauspäätökseen vaikuttaisivat. Näin ollen seurakunnan on mahdollista ja tarpeellista selvittää voisiko maakaistaleelle muodostaa uusia tontteja tai myydä koko seurakunnalle tarpeettomaksi muodostunut maakaistale. Mikäli päätökseen halutaan hakea muutosta, tulee muutoksenhakuasiakirjat toimittaa viimeistään maaoikeuteen viraston aukioloaikana. Mikäli kirkkoneuvosto tekee valituksen asiasta maa- oikeuteen, niin Uittamon tonttien myyntien tuloutukset seurakunnalle siirtyvät noin 8-18 kuukaudella eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että investointeja ei tuona aikana tehtäisi tulorahoituksella, vaan pääasiassa sijoitusvarojen myynneillä. Kirkkojärjestys 23 luvun 3 pykälän mukaisesti päätöksenteon mahdolliset vaikutukset lapsiin on pyritty selvittämään. Uittamon alueella asia koskee lähinnä partiolaisia, sillä tehty tiepäätös vaikuttaa heidän toiminta-alueellaan. Partiolaisilta on täten pyydetty lausuntoa toimitettavaksi talouspäällikölle viimeistään mennessä. Seurakunnan kokonaistaloudellinen etu on raskaista lisäkustannuksista huolimatta se, että valitusta ei jätetä. Tien rakentamiskustannukset sisällytetään aiempien päätösten mukaisesti tonttien myyntituottoa vähentäviksi, sillä tontit on myyty tieyhteydellä.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu MAANMITTAUSLAITOS, LOPPUKOKOUS (jatkoa) Kokouksen esityslistan lähettämisen jälkeen on saatu lisätietoa kunnan ja MML:n taholta. Kunnan kaavoitusviranomaisen kanta on, että alueella on voimassa lainvoimainen ja oikeusvaikutteinen rantaasemakaava, jossa ei ole osoitettu VU- alueen läpi tie aluetta tai ajo yhteyttä. Asemakaavassa on osoitettu kulkuyhteys lomarakennuspaikoille ajo-1 merkinnällä (rasitettu ajoyhteys) RA-1-alueen (loma-asuntojen korttelialue) reunasta. Alueelle osoitettujen lomarakennuspaikkojen ajoyhteys on siis ratkaistu jo oikeusvaikutteisessa ranta-asemakaavassa. Kunta ei puolla VU-alueen läpi osoitettavaa uutta ajoyhteyttä tai tiealuetta. Mikäli halutaan kyseinen yhteys mahdollistaa, tulee se tapahtua asemakaava -muutoksen kautta. Kulkuyhteys lomarakennuspaikoille tulee järjestää lainvoimaisen ranta-asemakaavan mukaisesti. Kunta ei aio tehdä valitusta asiasta maaoikeuteen, vaan tekee sitten päätöksen ranta-asemankaavan muutosesitykseen / poikkeamislupahakemukseen liittyen. Tästä päätöksestä voi sitten seurakunta valittaa. Koska kunta ei tule myöntämään seurakunnalle poikkeamislupaa ja vastustaa ranta-asemakaavan muutosta, niin valitusten tie on väistämätön, teki seurakunta minkä tahansa päätöksen. Talouspäällikön esitys: jättää tässä yhteydessä asian pöydälle, mutta tekee asiasta päätöksen ennen valitusajan päättymistä Kn 98 Talouspäällikön esitys sähköpostitse kirkkoneuvostolle: päättää valittaa maaoikeuteen Uittamon rantatonttien toimituksesta , lopettamispäivä Valituksessa kohteena toimituksessa tehty tieratkaisu, johon haetaan muutosta niin, että tie rakennetaan rantaasemakaavan ja seurakunnan aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti. Muutoksenhakuasiakirjat toimitettava viimeistään viraston aukioloaikana n jäsenistä kahdeksan puolsi talouspäällikön esitystä, yhden ollessa perustellusta syystä estynyt ottamaan kantaa asiaan. Talouspäällikkö ja kirkkoherra allekirjoittivat valitusasiakirjan ja se toimitettiin liitteineen maaoikeuteen sähköpostitse ja kirjeitse. Maaoikeuteen valittaminen todettiin monien selvitysten ja tarkistusten jälkeen ainoaksi ja nopeimmaksi keinoksi ratkaista tieongelma. Näin ollen se on myös seurakunnalle taloudellisesti järkevin tapa. Liitteenä maaoikeuden valitusasiakirja liitteineen. kirjaa pöytäkirjaan talouspäällikön esityksestä asiasta sähköpostitse tehdyn päätöksen: valittaa maaoikeuteen Uittamon rantatonttien toimituksesta , lopettamispäivä Valituksessa kohteena toimituksessa tehty tieratkaisu, johon haetaan muutosta niin, että tie rakennetaan ranta-asemakaavan ja seurakunnan aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu MAANMITTAUSLAITOS, LOPPUKOKOUS (jatkoa)

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 100 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ Pirkkalan seurakunnan lapsityönohjaaja Marja Jokinen jäi eläkkeelle alkaen. Hän jäi töistä pois lokakuun alussa. Lapsityönohjaan tehtävät ovat järjestetty siten, että lastenohjaaja Laura Furu on toiminut vastaavana lastenohjaajana, ja hoitanut osaltaan lapsityönohjaajan tehtäviä. Tehtäväalueen vastaavana työntekijänä on toiminut Denise Gauffin- Kostilainen. Seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijät laativat syksyn 2014 aikana kristillisen varhaiskasvatuksen oman strategian, jonka pohjalta työn painopisteet suunnataan tuleville vuosille. Toisaalta varhaiskasvatuksen kentällä kohdataan jatkuvasti monia haasteita ja lastenohjaajilla on oltava valmius toimia muuttuvassa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyistä huolimatta perustyö on toiminut hyvin, mutta jatkoa varten on tehtävä linjaus viran auki laittamisesta. Lisäksi vastaava lastenohjaaja on nimitetty tehtävään viranhaltijapäätöksellä saakka. Hänen jatkostaan on tehtävä erillinen päätös. keskustelee lapsityönohjaajan viran täytöstä. keskusteli viran täytöstä. Päätös asiasta tehdään myöhemmin. Tässä vaiheessa kirkkoneuvosto päätti nimetä Laura Furun vastaavaksi lastenohjaajaksi alkaen saakka.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 16/2015 Seurakunnan ilmoitus Aivoitus -lehdessä merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 102 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 18/2015 Vuosiloman siirto 19/2015 Kiinteistöhoitaja-suntion palkanlisä merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. Pieni työntekijäkokous Viestintätyöryhmä Kristillisen varhaiskasvatuksen ohjausryhmä 1/2015 Aikuistyön ohjausryhmä Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu AJOLEIKKURIN HANKINTA Talousarviossa vuodelle 2015 on esitetty euroa ajoleikkurin hankintaan. Tarjouskilpailun perusteella yhdeltä leikkuritoimittajalta saatu suullinen hinta-arvio ei pitänyt paikkaansa. Ainoana tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ja määräajassa ajoleikkurista jätti Hautala Service. Valuuttakurssimuutosten vuoksi hinnat ovat nousseet ja tarjottu ajoleikkuri Grasshopper 725 DT on myös hieman kilpailijoiden vastaavia laadukkaammaksi mielletty. Seurakuntapuutarhuri on selvittänyt erillisessä liitteessä ajoleikkurin hankintaperusteita tarkemmin. Koska tarjoushinta oli lähes kaksinkertainen talousarvioon nähden, niin vaihtoehdoiksi tarjousten hylkäämisen lisäksi jäi toisesta hankkeesta määrärahan siirto tai osittainen leasing-rahoitus, jolloin vuoden 2015 osalta pysyttäisiin lähes talousarviossa. Hinta ajoleikkurille vaihtokoneen hyvityksen jälkeen euroa + alv 24%, josta euroa + alv 24% maksetaan aluksi ja leasing osuudeksi jää euroa + alv 24%. Rahoitus osuus siis 255,00 euroa +alv24% /kk, 36 kk. Verollinen hankintakustannus olisi täten euroa. Maksettaessa hankinta kerralla verollinen hinta on euroa. Kertahankinta tulee euroa halvemmaksi. Talouspäällikön esitys: Seurakunta hankkii seurakuntapuutarhurin esityksen mukaisesti Grasshopper 725 DT ajoleikkurin Hautala Service Oy:ltä tarjousliitteen mukaisesti hintaan euroa, mikä edellyttää hankintaan euron lisäystä talousarviossa vuodelle Hautausmaan käytävien hiekoituskorjauksia ei vastaavasti toteuteta talousarviossa esitetyssä laajuudessa ( euroa) vuonna 2015, jolloin saatava säästö kattaa talousarvionousun.

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu HALLINTO-OIKEUDELLE ANNETTAVA SELITYS POIKKEAMISESTA PAPPILAN RANTA-ASEMAKAAVASTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus varaa tilaisuuden antaa selitys Risto ja Heikki Laamasen valitusten sekä Pirkkalan ympäristölautakunnan valituksiin antaman lausunnon johdosta mennessä. Asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka selitystä ei ole annettu. Kyseessä siis poikkeamislupahakemus Pappilan ranta-kirkkoneuvoston päätöksen mukaisen grillikodan rakentamisesta esitettyyn paikkaansa. Hallinto-oikeuden materiaalit liitteenä, jossa tarkemmin asia selvitetty. Talouspäällikön esitys: Esitys annetaan kokouksessa. Esitys hyväksyttiin liitteen mukaisena.

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu KAUSITYÖNTEKIJÄN PALKKAUS / 189 : KAUSITYÖNTEKIJÄN TYÖJAKSON PIDENTÄMINEN Hautausmaatyöryhmän kokouksesta : Hoitosopimusten määrä kasvaa hiljalleen vuosittain. Vuodenaikojen vaihtelussa on havaittavissa muutoksia siten, että kevät tulee aiemmin ja syksy jatkuu pidempään, toki vuosissa on eroja. Useana vuonna maamme hautausmailla on jäänyt puiden lehtiä haravoimatta, koska kausityöntekijät lopettavat lokakuussa. Hoidettava pinta-ala lisääntyy Pappilan alueen kehittymisen myötä ja muutaman vuoden kuluttua Pappila tullee vaatimaan yhden kausityöntekijän työajan alueen hoitoon.seurakuntapuutarhuri esittää, että hautausmaan työntekijän Johanna Oldénin työssäoloaikaa lisätään siten, että sopimus alkaa jo huhtikuulta ja päättyy marraskuuhun. Lisäystä tulee 2 kuukautta. Hautausmaatyöryhmä puoltaa seurakuntapuutarhurin esitystä. Talouspäällikön esitys: hyväksyy seurakuntapuutarhurin esityksen hautausmaan työntekijä Johanna Oldénin työssäoloajan lisäyksestä siten, että sopimus alkaa jo huhtikuulta ja päättyy marraskuuhun. Lisäys on 2 kuukautta. Talouspäällikön esitys: päättää palkata Johanna Oldenin kausityöntekijäksi ajalle Tehtävän vaativuusryhmä 303.

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. Kirkkovaltuusto: ti klo 18 : ti klo ti klo ti klo ILMOITUSASIAT Tiedoksi saatetaan ote kirkkohallituksen pöytäkirjasta 15/2015. Päätöksellä vahvistettu kirkkovaltuuston päätös pykälä 63 myydä Pappilan tilasta neliön määräala. Päätös pantu tiedoksi ilmoitustaululle alkaen. Sinikka Kananojan vanhuuseläkkeelle jäänti alkaen.

18 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Kuullaan kokouksessa. Muita asioita ei ollut. 110 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 111 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 03.12.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 2 241 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 26.3.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 2 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 89

Kirkkoneuvosto Sivu 89 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 89 Kokousaika 13.11.2013 klo 18.00-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82

Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82 Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82 Paikka ja aika Vihtijärven kappeli, torstai 22.5.2014 klo 18.00 21.15 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Ketola Jukka Kaarto Rakel

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18 Asialista 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198

Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198 Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 21.11.2013 klo 18.00 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija varajäsen Hägglund-Viljanen Pia

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 2/2010 23.3.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 2/2010 23.3.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) KOKOUSTIEDOT Aika 23.3.2010 klo 16-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot