Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2015 klo 16.30. Pirkkalan kirkko, seurakuntasali"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kutsu tulee lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön 2.luvun 4 :n mukaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta. n / 4 tekemän päätöksen mukaisesti kutsu laitetaan sähköpostitse ja esityslista kirjeenä ja sähköpostitse. Kokouskutsu on lähetetty , asialista ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Jorma Schukoff ja Elina Jääskeläinen ja varalle Risto Koivisto. Tarkastus suoritetaan ma ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään muutoin esityslistan esittämässä järjestyksessä, mutta kohdaksi 104 lisätään ajoleikkurin hankinta, kohdaksi 105 lisätään hallinto-oikeudelle annettava selitys poikkeamisesta Pappilan ranta-asemakaavasta ja kohdaksi 106 lisätään kausityöntekijän palkkaus.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Seurakunnan toiminta: Pirkkalan seurakunnan toiminnassa kertomusvuotta leimasivat keväällä jäsenyysajattelun vahvistaminen ja aktiivinen keskittyminen perustehtävään. Syyskaudella huomio kiinnittyi seurakuntavaaleihin ja Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhliin. Toiminnan osalta vuoteen sisältyi monia positiivisia asioita, mutta myös huolen aiheita. Kirkosta eroaminen oli ennätyssuurta, ja kasteiden määrä vähentyi. Toimintakertomuksen esipuheessa on laajempi katsaus seurakuntatyön keskeisiin piirteisiin vuonna 2014 sekä tietysti tehtäväalueiden omissa toimintakertomuksissa. Seurakunnan tilinpäätös: Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 tilikauden tulos on ,55 euroa ja ylijäämä ,23 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuottoja saatiin euroa arvioitua enemmän, henkilöstökulut alittuivat euroa, palvelujen ostoihin kului euroa arvioitua vähemmän sekä aine- ja tarvikehankintoihin 3,309 euroa vähemmän. Yhteensä toimintakulut alittuivat euroa. Verotuloja saatiin euroa arvioitua vähemmän. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatuotot vähenivät euroa, henkilöstökulut kasvoivat euroa, palvelujen ostot vähenivät euroa, aine- ja tarvikehankinnat lisääntyivät euroa. Toimintakulut lisääntyivät yhteensä euroa. Verotulo väheni euroa. Vuosikate euroa kattaa selvästi tilikauden poistot euroa. Tilikauden tulos oli euroa edellisvuotta heikompi. Tuloslaskelman ja taseen keskeisimmät vertailuluvut: Toimintatuotot , , , ,61 Toimintakulut , , , ,44 Verotulot , , , ,38 Vuosikate , , , ,72 Tilikauden tulos , , , ,92 Poistot - poistoero , , , ,02 Tilikauden ylijäämä , , , ,61 Investoinnit , , , ,73 Kassavarojen muutos , , , ,44 Toimintapääoma , , , ,39 Taseen loppusumma , , ,11

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 (jatkoa) Seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: käsittelee Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuoden 2014 tilikauden tulos on ,55 euroa ja ylijäämä ,23 euroa. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2014 ylijäämä ,23 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Taseen loppusumma on ,08 euroa. hyväksyy Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan. Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu HAUTAUSMAAN KONEHALLI, TALOUSARVIOMUUTOS Hautausmaan konehallin rakentamiseen on esitetty vuoden 2015 talousarviossa euron määräraha ja maa-aineskaukaloille euron määräraha. Suunnitelmien tarkennettua tehtiin alustavat arkkitehtipiirustukset, joiden perusteella suoritettiin kustannuslaskenta. Pelkästään rakentamisen kustannuksiksi arvioitiin ulkopuolisen kustannuslaskennan ammattilaisen toimesta euroa. Näin ollen hanketta ei ole voitu viedä sellaisenaan eteenpäin. Arkkitehtitoimiston kanssa pidettiin uusi suunnittelupalaveri, jossa pyrittiin löytämään kaikki mahdolliset järkevät kustannussäästöjä tuottavat muutokset suorittaen samalla uudelleen tarvearviointia konehalliin suunnitelluille eri toiminnoille. Rakennuksen muotoa yksinkertaistettiin ja tilaratkaisuun jätettiin vain tällä hetkellä tarpeellisimmat mutta riittävät tilat. Lisäksi suunniteltua työpistettä päätettiin esittää rakennettavaksi edullisesti olemassa oleviin tiloihin kirkkotuvassa ja katetulle hiekkakaukalolle tilat tehtäisiin pienillä muutoksilla alapihan halliin. Myös pihan asfaltointien ajankohdalla voidaan tarvittaessa kustannusarvioon vaikuttaa tälle vuodelle, sitä ei siis oltu huomioitu talousarviossa. Konehallin tilaratkaisuja on jo siinä määrin mietitty ja selvitetty, että uusien suunnitelmien mukaisen kustannusarvion perusteella tulee jo tehdä ratkaisu lisämäärärahasta tai koko hankkeen hylkäämisestä. Konehallisuunnitelma pitää sisällään maa-aineskaukaloiden kustannukset. Liitteenä pääpiirustusluonnos (Arkkitehdit Ahlström Oy), johon kustannusarvio pohjautuu. Talouspäällikön esitys: Asia siirretään seuraavaan kokoukseen, koska ei ole saatu kokoukseen mennessä kustannusarviota.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu ILOQ LUKKOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Lukkojärjestelmän hankintaan on talousarviossa vuodelle 2015 esitetty euroa. Hankinnasta suoritettiin asianmukainen kilpailutus, jossa tarjouksen määräaikaan klo 14 mennessä jätti neljä yritystä. Tarjousten avaus suoritettiin liitteenä olevan pöytäkirjan mukaisesti. Hankinta on kiinteähintainen kokonaishintaurakka, johon kuuluu kaikki lukkojen asennus-, ohjelmointityöt, matkakulut sekä projektinjohto. Tarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin. Urakkakilpailun voittaja oli AM-Lukkoasema Oy tarjoushinnalla ,32 euroa alv 0%. Urakkaneuvottelu on pidetty , jossa varmistettiin tarjouksen sisältä ja edellytykset urakkasopimuksen allekirjoittamiseen. Tavoitteena on, että urakkasopimus allekirjoitetaan , ohjelmointipalaveri pidetään , uudet avaimet jaetaan henkilöstölle mennessä ja uudet lukot asennetaan huhtikuun aikana. Urakan kokonaishinta määräytyy seurakunnan lukkojärjestelmän lopullisten muutosyksityiskohtien varmistuttua. Talouspäällikön esitys: päättää hankkia ILOQ-lukkojärjestelmän tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä AM-Lukkoasema Oy:ltä. Verollinen hankintahinta ,16 euroa on alle talousarvion. valtuuttaa talouspäällikön sopimaan kaupan yksityiskohdista ja allekirjoittamaan kauppaa koskevan sopimuksen sekä hoitamaan hankkeen päätökseen talousarviomäärärahan puitteissa.

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu PAPPILAN VÄENTUVAN JA SAUNAN KORJAUSTYÖT Pirkkalan seurakunta sai vuoden 2014 loppupuolella Remotilta tarjouksen väentuvan ja saunan korjaustöistä, jotka aiottiin suorittaa väentuvan varsinaisen hankkeen valmistumisen jälkeen heti joulukuussa. Lisätalousarviossa esitettiin hankintaan euron määräraha. Korjaustöistä pyydettiin tarjous myös muualta, mutta Remotin tarjous oli selvästi edullisempi. Väentuvan remontin venyessä korjaustyöt päätettiin siirtää keväälle tehtäväksi takuukorjausten ja viimeistelytöiden yhteydessä. Remotin tarkennettu tarjous kirjallisen korjaustehtäväluettelon päivityksen perusteella nousi siinä määrin korkeaksi ( alv 24%), että päätettiin pyytää myös muita tarjouksia. Jätettyjen tarjousten perusteella on taloudellisesti edullisinta, että korjaustyöt teetetään Krafpoint Oy:llä, mutta ikkunat ja ovat tilataan Remotin kautta. Pappilan rakennustoimikunta on käsitellyt asiaa ja esittää kirkkoneuvostolle, että pääsisäänkäynnin korjaustyöt tehdään esityksen mukaisesti. Saunan peruskorjaus toteutetaan myös suunnitelman mukaisesti, mutta sen kustannuksista neuvottelee ensin talouspäällikkö. Saunan korjaukseen vuodelle 2014 osoitettu määräraha tulisi siirtää vuodelle Jatkettujen neuvottelujen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin ja varminta hankkeen toteutuksen kannalta on suorittaa korjaustyöt materiaalihankintoineen Krafpoint Oy:n kautta. Talouspäällikön esitys: päättää lisämäärärahasta vuodelle 2015 väentuvan ja vanhan saunan korjaustöihin.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu MAANMITTAUSLAITOS, LOPPUKOKOUS Seurakunnan jäsenen jättämä aloite Uittamon tonttien tielinjausasiasta käsiteltiin edellisessä kokouksessa. Tuolloin kirkkoneuvosto päätti myöntää talouspäällikölle neuvotteluvaraa niin, että seurakunta on valmis avustamaan Uittamon rantatonteille vievän tien peruskorjauksessa kirkkoneuvoston määrittämällä osuudella, mikäli naapurit hyväksyvät kaavan mukaisen tieratkaisun ja tonttien kaupantekoa ei viivästytetä tietoimituksen maaoikeuskäsittelyn kautta. Muutoin kirkkoneuvoston kokouksen / 249 :n päätökseen ei tehdä muutosta keskeytynyttä Uittamon tonttien lohkomistoimitusta jatkettiin , josta pöytäkirja karttoineen liitteenä. Keskeytyksen aiheena oli erimielisyys tielinjauksesta. Lohkomistoimituksessa olivat läsnä seurakunnasta Pekka Elomaa, Olli-Pekka Silfverhuth ja Jukka Alamäki, naapureista Markku Jokela, Pekka Nyblom, Pekka Peltonen, Jorma Moisio, Teuvo Väisänen, tiekunnasta Ari Rautakorpi ja tonttien ostajista Sami Lehtonen. Toimitusinsinöörinä toimi Janne Metso. Toimituksen keskustelut on esitetty liitteessä. Pirkkalan seurakunnan edustajat vaativat edelleen lisätieoikeuden perustamista tilan Uusi- Mattila alueella kulkevaan tiehen. Perusteena oli kirkkoneuvoston päätös asiassa, jossa taustana on vaihtoehtoisen kokonaan uuden tien aiheuttamat lisäkustannukset verovaroin toimivalle seurakunnalle ja kunnan hyväksymä tielinjaus ranta-asemakaavassa. Mikäli kulkuyhteys halutaan hoitaa VU-alueen kautta, tulisi maanomistajan hakea siihen poikkeaminen ranta-asemakaavan määräyksistä Pirkkalan kunnalta, joka on muutosta vastustanut. Poikkeamishakemuksesta syntyisi kustannuksia ja valitusmahdollisuus. Toimitusinsinööri teki kuitenkin ratkaisunsa naapurien esityksen mukaisesti vastoin seurakunnan ja kunnan kantaa, josta laajat perustelut kokonaisuudessaan lohkomistoimituspöytäkirjassa. Keskeisenä perusteena on, että lisätieoikeuksien perustaminen aikaisemmin rakennettuun venevalkamalle johtavaan tiehen aiheuttaisi huomattavaa haittaa tiehen rajoittuville kiinteistöille ja kolmen uuden kiinteistön tieoikeus lisäisi merkittävästi kulkua alueella ja aiheuttaisi tarpeen tien perusparantamiselle ja leventämiselle. Toimitusinsinöörin päätöksen perusteella tien pituus kasvaa kaksinkertaiseksi, jonka lisäksi seurakunnalle tulee uudelleen tien suunnittelukustannuksia. Täten myös kustannukset vähintään kaksinkertaistuvat (esitetty tie suunnittelu). A-insinööreiltä saadun rakennussuunnitelman ja kustannusarvion perusteella rakentamisen kustannukset nousevat kuitenkin yli euroon, jonka lisäksi suunnittelukustannukset. Näin ollen naapureiden ja toimitusinsinöörin väittämät vähäisistä tienrakentamisen lisäkustannuksista eivät pitäneet paikkaansa. Toisaalta yhteistyö ja kustannusten jako tonttien ostajien kanssa heidän todennäköisiin vesi- ja sähkövetolinjoihin liittyen voi hieman vähentää seurakunnalle koituvia kustannuksia. Toimitusinsinöörin päätöksen mukainen tielinjaus muuttaa seurakunnan Uittamon maa-aluetta VUalueena jossain määrin. Tielinjaus jättää varsinkin nykyisen ja uuden tien väliin kyseenalaisen seurakunnalle vain metsätalouteen soveltuvan kapean kaistaleen. Toimitusinsinööri on saanut myös ELY keskukselta selvityksen jonka perusteella sellaisia luonnonsuojelullisia tiedossa olevia havaintoja ei alueella ole, jotka tielinjauspäätökseen vaikuttaisivat. Näin ollen seurakunnan on mahdollista ja tarpeellista selvittää voisiko maakaistaleelle muodostaa uusia tontteja tai myydä koko seurakunnalle tarpeettomaksi muodostunut maakaistale. Mikäli päätökseen halutaan hakea muutosta, tulee muutoksenhakuasiakirjat toimittaa viimeistään maaoikeuteen viraston aukioloaikana. Mikäli kirkkoneuvosto tekee valituksen asiasta maa- oikeuteen, niin Uittamon tonttien myyntien tuloutukset seurakunnalle siirtyvät noin 8-18 kuukaudella eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että investointeja ei tuona aikana tehtäisi tulorahoituksella, vaan pääasiassa sijoitusvarojen myynneillä. Kirkkojärjestys 23 luvun 3 pykälän mukaisesti päätöksenteon mahdolliset vaikutukset lapsiin on pyritty selvittämään. Uittamon alueella asia koskee lähinnä partiolaisia, sillä tehty tiepäätös vaikuttaa heidän toiminta-alueellaan. Partiolaisilta on täten pyydetty lausuntoa toimitettavaksi talouspäällikölle viimeistään mennessä. Seurakunnan kokonaistaloudellinen etu on raskaista lisäkustannuksista huolimatta se, että valitusta ei jätetä. Tien rakentamiskustannukset sisällytetään aiempien päätösten mukaisesti tonttien myyntituottoa vähentäviksi, sillä tontit on myyty tieyhteydellä.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu MAANMITTAUSLAITOS, LOPPUKOKOUS (jatkoa) Kokouksen esityslistan lähettämisen jälkeen on saatu lisätietoa kunnan ja MML:n taholta. Kunnan kaavoitusviranomaisen kanta on, että alueella on voimassa lainvoimainen ja oikeusvaikutteinen rantaasemakaava, jossa ei ole osoitettu VU- alueen läpi tie aluetta tai ajo yhteyttä. Asemakaavassa on osoitettu kulkuyhteys lomarakennuspaikoille ajo-1 merkinnällä (rasitettu ajoyhteys) RA-1-alueen (loma-asuntojen korttelialue) reunasta. Alueelle osoitettujen lomarakennuspaikkojen ajoyhteys on siis ratkaistu jo oikeusvaikutteisessa ranta-asemakaavassa. Kunta ei puolla VU-alueen läpi osoitettavaa uutta ajoyhteyttä tai tiealuetta. Mikäli halutaan kyseinen yhteys mahdollistaa, tulee se tapahtua asemakaava -muutoksen kautta. Kulkuyhteys lomarakennuspaikoille tulee järjestää lainvoimaisen ranta-asemakaavan mukaisesti. Kunta ei aio tehdä valitusta asiasta maaoikeuteen, vaan tekee sitten päätöksen ranta-asemankaavan muutosesitykseen / poikkeamislupahakemukseen liittyen. Tästä päätöksestä voi sitten seurakunta valittaa. Koska kunta ei tule myöntämään seurakunnalle poikkeamislupaa ja vastustaa ranta-asemakaavan muutosta, niin valitusten tie on väistämätön, teki seurakunta minkä tahansa päätöksen. Talouspäällikön esitys: jättää tässä yhteydessä asian pöydälle, mutta tekee asiasta päätöksen ennen valitusajan päättymistä Kn 98 Talouspäällikön esitys sähköpostitse kirkkoneuvostolle: päättää valittaa maaoikeuteen Uittamon rantatonttien toimituksesta , lopettamispäivä Valituksessa kohteena toimituksessa tehty tieratkaisu, johon haetaan muutosta niin, että tie rakennetaan rantaasemakaavan ja seurakunnan aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti. Muutoksenhakuasiakirjat toimitettava viimeistään viraston aukioloaikana n jäsenistä kahdeksan puolsi talouspäällikön esitystä, yhden ollessa perustellusta syystä estynyt ottamaan kantaa asiaan. Talouspäällikkö ja kirkkoherra allekirjoittivat valitusasiakirjan ja se toimitettiin liitteineen maaoikeuteen sähköpostitse ja kirjeitse. Maaoikeuteen valittaminen todettiin monien selvitysten ja tarkistusten jälkeen ainoaksi ja nopeimmaksi keinoksi ratkaista tieongelma. Näin ollen se on myös seurakunnalle taloudellisesti järkevin tapa. Liitteenä maaoikeuden valitusasiakirja liitteineen. kirjaa pöytäkirjaan talouspäällikön esityksestä asiasta sähköpostitse tehdyn päätöksen: valittaa maaoikeuteen Uittamon rantatonttien toimituksesta , lopettamispäivä Valituksessa kohteena toimituksessa tehty tieratkaisu, johon haetaan muutosta niin, että tie rakennetaan ranta-asemakaavan ja seurakunnan aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu MAANMITTAUSLAITOS, LOPPUKOKOUS (jatkoa)

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 100 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ Pirkkalan seurakunnan lapsityönohjaaja Marja Jokinen jäi eläkkeelle alkaen. Hän jäi töistä pois lokakuun alussa. Lapsityönohjaan tehtävät ovat järjestetty siten, että lastenohjaaja Laura Furu on toiminut vastaavana lastenohjaajana, ja hoitanut osaltaan lapsityönohjaajan tehtäviä. Tehtäväalueen vastaavana työntekijänä on toiminut Denise Gauffin- Kostilainen. Seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijät laativat syksyn 2014 aikana kristillisen varhaiskasvatuksen oman strategian, jonka pohjalta työn painopisteet suunnataan tuleville vuosille. Toisaalta varhaiskasvatuksen kentällä kohdataan jatkuvasti monia haasteita ja lastenohjaajilla on oltava valmius toimia muuttuvassa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyistä huolimatta perustyö on toiminut hyvin, mutta jatkoa varten on tehtävä linjaus viran auki laittamisesta. Lisäksi vastaava lastenohjaaja on nimitetty tehtävään viranhaltijapäätöksellä saakka. Hänen jatkostaan on tehtävä erillinen päätös. keskustelee lapsityönohjaajan viran täytöstä. keskusteli viran täytöstä. Päätös asiasta tehdään myöhemmin. Tässä vaiheessa kirkkoneuvosto päätti nimetä Laura Furun vastaavaksi lastenohjaajaksi alkaen saakka.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 16/2015 Seurakunnan ilmoitus Aivoitus -lehdessä merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 102 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 18/2015 Vuosiloman siirto 19/2015 Kiinteistöhoitaja-suntion palkanlisä merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. Pieni työntekijäkokous Viestintätyöryhmä Kristillisen varhaiskasvatuksen ohjausryhmä 1/2015 Aikuistyön ohjausryhmä Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu AJOLEIKKURIN HANKINTA Talousarviossa vuodelle 2015 on esitetty euroa ajoleikkurin hankintaan. Tarjouskilpailun perusteella yhdeltä leikkuritoimittajalta saatu suullinen hinta-arvio ei pitänyt paikkaansa. Ainoana tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ja määräajassa ajoleikkurista jätti Hautala Service. Valuuttakurssimuutosten vuoksi hinnat ovat nousseet ja tarjottu ajoleikkuri Grasshopper 725 DT on myös hieman kilpailijoiden vastaavia laadukkaammaksi mielletty. Seurakuntapuutarhuri on selvittänyt erillisessä liitteessä ajoleikkurin hankintaperusteita tarkemmin. Koska tarjoushinta oli lähes kaksinkertainen talousarvioon nähden, niin vaihtoehdoiksi tarjousten hylkäämisen lisäksi jäi toisesta hankkeesta määrärahan siirto tai osittainen leasing-rahoitus, jolloin vuoden 2015 osalta pysyttäisiin lähes talousarviossa. Hinta ajoleikkurille vaihtokoneen hyvityksen jälkeen euroa + alv 24%, josta euroa + alv 24% maksetaan aluksi ja leasing osuudeksi jää euroa + alv 24%. Rahoitus osuus siis 255,00 euroa +alv24% /kk, 36 kk. Verollinen hankintakustannus olisi täten euroa. Maksettaessa hankinta kerralla verollinen hinta on euroa. Kertahankinta tulee euroa halvemmaksi. Talouspäällikön esitys: Seurakunta hankkii seurakuntapuutarhurin esityksen mukaisesti Grasshopper 725 DT ajoleikkurin Hautala Service Oy:ltä tarjousliitteen mukaisesti hintaan euroa, mikä edellyttää hankintaan euron lisäystä talousarviossa vuodelle Hautausmaan käytävien hiekoituskorjauksia ei vastaavasti toteuteta talousarviossa esitetyssä laajuudessa ( euroa) vuonna 2015, jolloin saatava säästö kattaa talousarvionousun.

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu HALLINTO-OIKEUDELLE ANNETTAVA SELITYS POIKKEAMISESTA PAPPILAN RANTA-ASEMAKAAVASTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus varaa tilaisuuden antaa selitys Risto ja Heikki Laamasen valitusten sekä Pirkkalan ympäristölautakunnan valituksiin antaman lausunnon johdosta mennessä. Asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka selitystä ei ole annettu. Kyseessä siis poikkeamislupahakemus Pappilan ranta-kirkkoneuvoston päätöksen mukaisen grillikodan rakentamisesta esitettyyn paikkaansa. Hallinto-oikeuden materiaalit liitteenä, jossa tarkemmin asia selvitetty. Talouspäällikön esitys: Esitys annetaan kokouksessa. Esitys hyväksyttiin liitteen mukaisena.

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu KAUSITYÖNTEKIJÄN PALKKAUS / 189 : KAUSITYÖNTEKIJÄN TYÖJAKSON PIDENTÄMINEN Hautausmaatyöryhmän kokouksesta : Hoitosopimusten määrä kasvaa hiljalleen vuosittain. Vuodenaikojen vaihtelussa on havaittavissa muutoksia siten, että kevät tulee aiemmin ja syksy jatkuu pidempään, toki vuosissa on eroja. Useana vuonna maamme hautausmailla on jäänyt puiden lehtiä haravoimatta, koska kausityöntekijät lopettavat lokakuussa. Hoidettava pinta-ala lisääntyy Pappilan alueen kehittymisen myötä ja muutaman vuoden kuluttua Pappila tullee vaatimaan yhden kausityöntekijän työajan alueen hoitoon.seurakuntapuutarhuri esittää, että hautausmaan työntekijän Johanna Oldénin työssäoloaikaa lisätään siten, että sopimus alkaa jo huhtikuulta ja päättyy marraskuuhun. Lisäystä tulee 2 kuukautta. Hautausmaatyöryhmä puoltaa seurakuntapuutarhurin esitystä. Talouspäällikön esitys: hyväksyy seurakuntapuutarhurin esityksen hautausmaan työntekijä Johanna Oldénin työssäoloajan lisäyksestä siten, että sopimus alkaa jo huhtikuulta ja päättyy marraskuuhun. Lisäys on 2 kuukautta. Talouspäällikön esitys: päättää palkata Johanna Oldenin kausityöntekijäksi ajalle Tehtävän vaativuusryhmä 303.

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. Kirkkovaltuusto: ti klo 18 : ti klo ti klo ti klo ILMOITUSASIAT Tiedoksi saatetaan ote kirkkohallituksen pöytäkirjasta 15/2015. Päätöksellä vahvistettu kirkkovaltuuston päätös pykälä 63 myydä Pappilan tilasta neliön määräala. Päätös pantu tiedoksi ilmoitustaululle alkaen. Sinikka Kananojan vanhuuseläkkeelle jäänti alkaen.

18 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Kuullaan kokouksessa. Muita asioita ei ollut. 110 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 111 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6 / 2015 Sivu 120 119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 11.3.2015 klo 17.00. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 11.3.2015 klo 17.00. Pirkkalan seurakunnan toimisto Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 11.3.2015 klo 17.00 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 Sivu 74 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 25.9.2014 klo 17.00. Pirkkalan kirkon aikuistyön tila

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 25.9.2014 klo 17.00. Pirkkalan kirkon aikuistyön tila KIRKKONEUVOSTO 25.9.2014 klo 17.00 Pirkkalan kirkon aikuistyön tila KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 Sivu 2 184 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila KIRKKONEUVOSTO 22.5.2013 klo 17.30 Pappila KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 Sivu 2 93 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS. 26.3.2015 klo 18.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali. Pöytäkirja

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS. 26.3.2015 klo 18.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali. Pöytäkirja N KOKOUS 26.3.2015 klo 18.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali Pöytäkirja PIRKKALAN SEURAKUNTA 2/2015 Sivu 21 20 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 01.06. 2015 klo 18.00 19.34 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.01.2017 1/2017 1 (5) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 20.1.2017 klo 18.00 19.12 Paikka seurakuntakodilla Läsnä Petri Laitinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (8) KIRKKONEUVOSTO

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (8) KIRKKONEUVOSTO KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (8) Aika: Tiistaina 25.04.2017 kello 18.00 19.25 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 21.8.2012 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 21.8.2012 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 21.8.2012 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 7 / 2012 Sivu 2 Pirkkalan seurakunnassa vieraanamme ollut Tesfaye Niguse Etiopiasta kertoi kokouksen alussa

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika 16.3.2017 kello 17.30-18.40 Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Hallintotoimisto 31.3.2017 kello 9.00

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila KIRKKONEUVOSTO 22.5.2013 klo 17.30 Pappila KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 Sivu 2 93 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO No 2/

KIRKKONEUVOSTO No 2/ 1 Aika 23.2.2017 klo 18.00 19.05 Kahvitarjoilu klo 17.30 18.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Akaa Päätöksentekijät Kulhia Ali Hietala Joni Järvinen Kati Lehtinen Lauri Nord Pirkko Parikka

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 8/2017

Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 8/2017 Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 8/2017 Kokousaika Tiistai 3.10.2017 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen avaus 89

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2015. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2015. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 27.5.2015 klo 18.00-19.02 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 17.2.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 17.2.2016 klo 16.30-17.15 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16.15 alkaen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2017 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.5.2017

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 26.3.2015 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot