TALOUDELLISET JULKAISUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDELLISET JULKAISUT"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Aamulehti-yhtymä Tietoja osakkeista Yhtymä tänään Toimitusjohtajan katsaus Journalistin puheenvuoro Lehtiryhmä Alprint (Graafinen ryhmä) Aldata-ryhmä Alexpress - Sähköinen jakelu Tilinpäätös 1994 Tunnusluvut ja laskentaperusteet Konsernin hallinto Organisaatio Yhteystiedot KOKOUSKUTSU Aamulehti-yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina huhtikuun 20. päivänä 1995 kello yhtiön pääkonttorissa, osoite Patamäenkatu 7, Tampere. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Osakekeskusrekisterin pitämään Aamulehti-yhtymä Oy:n osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle kirjallisesti osoitteella Aamulehti-yhtymä Oy, Osakerekisteri, PL 327, Tampere tai puhelimitse numeroon (931) tai viimeistään tiistaina huhtikuun 18. päivänä 1995 klo mennessä. OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1994 jaetaan osinkoa 0,50 markkaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26. huhtikuuta 1995 ja osingonmaksupäivä 2. toukokuuta 1995, mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmään täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan, kun heidän osakkeensa on siirretty arvo-osuusjärjestelmään. TALOUDELLISET JULKAISUT Aamulehti-yhtymä julkaisee vuonna 1995 kaksi osavuosikatsausta: neljän kuukauden toiminnasta viikolla 24 ja kahdeksan kuukauden toiminnasta viikolla 42. Yhtiön taloudellinen informaatio julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Julkaisuja voi tilata osoitteella: Aamulehti-yhtymä Oy, Konserniviestintä, PL 327, Tampere. 1

2 AAMULEHTI-YHTYMÄ KÄYTTÖKATE Mmk Aamulehti-yhtymä on julkisesti noteerattu sanomalehtien kustantamiseen, painotoimintaan ja informaation sähköiseen jakeluun erikoistunut joukkoviestintäyritys. Konserniin kuuluu lisäksi tietotekniikkayrityksistä koostuva liiketoimintaryhmä VUOSI 1994 LYHYESTI Ilmoitustulot kääntyivät nousuun, levikkien lasku taittui. VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ Mmk Graafisen alan kysyntä kääntyi nousuun, vienti Venäjälle kasvoi merkittävästi. Käyttökate parani 25 % ja oli 210 Mmk (168 Mmk), liikevoitto nousi 103 Mmk:aan (65 Mmk). Voitto ennen satunnaiseriä oli 62 Mmk (tappio 21 Mmk), tulos/osake oli 7,03 mk (- 3,75 mk). Lehtitehdas -94 käynnistyi suunnitelman mukaan ja sen leasingrahoitus muutettiin pitkäaikaiseksi luottorahoitukseksi Omavaraisuusaste nousi 31 %:iin (25 %). II-sarjan osakkeiden noteeraus pörssissä aloitettiin , osakkeen vaihto oli vuoden aikana vilkasta. HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN kpl TUNNUSLUKUJA Liikevaihto, Mmk Käyttökate, Mmk % liikevaihdosta Liikevoitto/tappio, Mmk % liikevaihdosta Voitto/tappio ennen satunnaiseriä, Mmk Tulos/osake, mk 7,03-3,75-17,78 Investoinnit, Mmk Henkilökunnan määrä

3 TIETOJA OSAKKEISTA Aamulehti-yhtymä Oy:n II-sarjan osakkeet on noteerattu alkaen Helsingin Arvopaperipörssissä ja I-sarjan osakkeet noteerataan Arvopaperivälittäjien Yhdistys ry:n ylläpitämällä meklarilistalla. I-sarjan osakkeen omistajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin osaketta kohti ja II-sarjan osakkeen omistajalla yksi ääni kutakin alkavaa 10 osaketta kohden. Ylimääräinen yhtiökokous poisti yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen, joka koski I-sarjan osakkeita. Samalla lisättiin lunastusvelvollisuuspykälä. Sen mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 tai 50 %, on lunastettava muiden osakkaiden vaatimuksesta näiden osakkeet yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Osakesarjoilla ei ole muita eroja kuin äänioikeusero. Osakkeen nimellisarvo on 10 mk. Yhtiöjärjestyksen mukaan vähimmäisosakepääoma on 48 Mmk ja enimmäisosakepääoma 192 Mmk, joissa rajoissa yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 68,9 Mmk. KURSSIKEHITYS mk OSAKKEIDEN SUHTEELLINEN VAIHTO % KURSSIKEHITYS 1994 mk OSAKKEIDEN SUHTEELLINEN VAIHTO 1994 % I-SARJA I-SARJA II-SARJA II-SARJA 3

4 OSAKEPÄÄOMA Osakepääoma Osakkeita Osuus osake- Osuus ääni- (1.000 mk) (1.000 kpl) pääomasta, % määrästä, % I-sarja ,3 93,8 II-sarja ,7 6, ,0 100,0 Kaupparekisterissä osakelukumäärä on kpl. OSAKEOMISTUKSEN JAKAUTUMINEN * Osakkeiden määrä Osakkaita, kpl Osakelukumäärä Osuus osakkeista, % , , , , , ,5 Siirtämättä arvo-osuusjärjestelmään ,4 Yhteensä ,0 * Osakasluettelon mukaan OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN OMISTAJARYHMITTÄIN * Omistajatyyppi Omistajia Osakelukumäärä Julkisyhteisöt Kotitaloudet ja yksityishenkilöt Rahoituslaitokset Rahoituslaitokset, hallintarekisteri Ulkomaiset omistajat Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Yhtiöt Yhtiöt, hallintarekisteri Siirtämättä arvo-osuusjärjestelmään Yhteensä * Osakasluettelon mukaan OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA Tulos/osake, mk 7,03-3,75-17,78-23,54-8,04 Oma pääoma/osake, mk 64,52 54,37 62,59 87,26 121,70 Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kpl kpl OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET Konsernin henkilökunnalle 1989 suunnatun optiolainan yhteydessä annetut optiotodistukset oikeuttivat uusien osakkeiden merkintään välisenä aikana. Optiotodistusten perusteella merkittiin yhteensä uutta osaketta, jolloin osakepääomaa korotettiin yhteensä 5,1 Mmk:lla. Vuonna 1993 laskettiin liikkeelle 128,9 Mmk:n vaihtovelkakirjalaina, jonka laina-aika on viisi vuotta ja korko 6 %. Velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa yksi tuhannen markan velkakirja 25:een II-sarjan osakkeeseen, jolloin osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 40 mk. Lainan vaihto kokonaan osakkeiksi lisää osakkeiden määrää yhteensä enintään 3,2 miljoonaa kappaletta, jolloin osakepääoma voi nousta enintään 32,2 Mmk. Vaihtoaika on Lainan ehtojen mukaisesti velkakirjoja oli vaihdettu osakkeiksi vuoden 1994 aikana yhteensä kappaletta, mikä korotti osakepääomaa yhteensä 5,2 Mmk. Vaihtovelkakirjalainaa oli jäljellä yhteensä 108 Mmk. Voimassaolevia käyttämättömiä valtuuksia osakepääoman korottamisesta ei ole. JOHDON OMISTUS Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien omistamien I- sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä on kappaletta ja IIsarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä kappaletta. Omistukset oikeuttavat 1,4 %:n osuuteen yhtymän äänivallasta. 4

5 SUURIMMAT OSAKKAAT * I-sarja II-sarja Yhteensä %-osuus Äänimäärä %-osuus Pohjola-yhtiöt , ,4 Unicarta Oy , ,1 Aamukaste Oy , ,8 Kunnallisneuvos C V Åkerlundin säätiö , ,0 Suomen Yhdyspankki Oy , ,7 Cittaducale Oy , ,6 Tekstiiliteollisuusliitto , ,0 Kansallis-Osake-Pankin Eläkesäätiö , ,0 Kansallis-Osake-Pankki/hallintarekisteri , ,8 Suomen Yhdyspankki Oy/hallintarekisteri , ,6 10 suurinta yhteensä , ,0 Kaikki yhteensä * Osakasluettelon mukaan OMISTUSRAKENNE Tidnings Ab Marieberg ilmoitti ostaneensa yhtymän osakkeita määrän, joka vastaa 1,5 % äänimäärästä ja 6,7 % osakkeiden määrästä (vuoden lopun osakemäärästä 6,1 %). Lisäksi Marieberg ilmoitti hankkineensa vaihtovelkakirjalainaa määrän, joka kokonaan konvertoituna nostaisi osuuden äänimäärästä 3,9 %:iin ja osakemäärästä 17,6 %:iin (16,7 %). Osakasluettelon mukaan hallintarekistetöityjä ja ulkomaalaisten omistuksessa olevia osakkeita oli vuoden lopussa yhteensä 1,9 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa 28 % osuutta osakkeiden määrästä ja 4,5 % äänistä. TIETOJA OSAKKEISTA Vaihto I-sarja, kpl Vaihto II-sarja, kpl I-Sarja Ylin kurssi, mk 110,00 51,00 Alin kurssi, mk 50,00 35,00 Keskikurssi, mk 68,81 41,80 Kurssi , mk 88,00 49,00 II-Sarja Ylin kurssi, mk 110,00 46,00 Alin kurssi, mk 46,00 17,50 Keskikurssi, mk 67,86 27,38 Kurssi , mk 84,00 46,00 Osakekannan markkina-arvo I-sarja, Mmk Osakekannan markkina-arvo II-sarja, Mmk Osakekannan markkina-arvo yhteensä, Mmk ARVO-OSUUS- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMINEN Aamulehti-yhtymän osakkeet siirrettiin arvo-osuusjärjestelmään lokakuussa Ilmoittautumispäivä oli

6 YHTYMÄ TÄNÄÄN LEHTIRYHMÄ ALPRINT Lehtiryhmä kustantaa Aamulehteä, Iltalehteä, Kauppalehteä sekä seitsemää paikallislehteä ja yhtä kaupunkilehteä. Kustannettujen lehtien yhteenlasketttu levikki on lähes ja lehtien lukijakuntana on noin 1,5 miljoonaa suomalaista. Aamulehti on 132 tuhannen levikillään Pirkanmaan talousalueen ykköslehti ja Suomen toiseksi suurin 7-päiväinen sanomalehti. Liike-elämän tarpeisiin kohdistettu Kauppalehti on pohjoismaiden toiseksi suurin talouslehti ja alallaan selvä ykköslehti Suomessa. Runsaan sadantuhannen levikillään Iltalehti on Suomen viidenneksi suurin lehti, mutta lukijoiden määrällä mitattuna Iltalehti on Suomen kolmanneksi suurin lehti. Yhtymän julkaisemat paikallislehdet ovat kaikki alueidensa ykköslehtiä. Alprintin (graafinen ryhmä) eri puolilla Suomea sijaitsevat kymmenen painotaloa hallitsevat kattavasti painotuotannon eri osaalueet. Yhtymän kustantamien lehtien lisäksi Alprint painaa vuosittain yli sataa muuta lehteä. Sanoma-, aikakausi- ja sarjakuvalehtien lisäksi painetaan mainospainotuotteita, tarroja ja lomakkeita. Kaiken painotoiminnan keskittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on mahdollistanut tehokkaan tuotannonohjauksen. Useat Alprintin tuotantoyksiköistä ovat aloittaneet menestyksellisesti painotuotteiden viennin Venäjälle. ALDATA ALEXPRESS SÄHKÖINEN JAKELU Aamulehti-yhtymän tietotekniikkayritykset muodostavat Aldataryhmän. Ryhmään kuuluvat vähittäiskaupan tieto- ja turvajärjestelmiä toimittava Data Check Oy, hotelli- ja ravintola-alan atkjärjestelmiä toimittava Nordic Team -ryhmä ja Tietovoima Oy. Tietovoima Oy:n liiketoiminta-alueita ovat viivakoodeihin perustuvat tunnistinjärjestelmät, erilaiset tulostimet ja oheislaitteet sekä toimialoista riippumattomat verkosto- ja hallinnointijärjestelmät. Aldata-ryhmän yritykset ovat toimialojensa markkinajohtajia Suomessa. Aamulehti-yhtymässä on erääksi keskeiseksi kehitysalueeksi määritelty sähköinen viestintä, joka käsittää informaation tuottamisen, tallettamisen ja jakelun kuluttajille sähköisessä muodossa. Osana valittua strategiaa muodostettiin vuoden 1995 alussa Aamulehti-yhtymään uusi liiketoiminto: Alexpress - Sähköinen jakelu. Tähän liiketoimintaryhmään on koottu yhtymässä jo toimineet sähköiseen jakeluun liittyvät toiminnot sekä uudet kehityskohteet. 6

7 TUOTTEET JA PALVELUT KESKEISET KEHITYS- KOHTEET OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA Yhtymä julkaisee Aamulehteä, Iltalehteä ja Kauppalehteä sekä kahdeksaa paikallislehteä, jotka on organisoitu Suomen Paikallissanomiksi. Yhtymän julkaisemat paikallislehdet ovat Koillis-Häme, Koillis-Lappi, Kurun Sanomat, Nokian Uutiset, Pyhäjokiseutu, kaupunkilehti Raahelainen, Raahen Seutu ja Suur-Keuruu. Vuoden 1994 aikana lehtiryhmän vastuualueeseen kuului lisäksi tamperelainen paikallisradio Sataplus. Paikallisradiotoiminta siirrettiin Aamulehti-yhtymän sisäisessä organisoinnissa vuoden 1995 alussa osaksi yhtymän sähköisestä jakelusta vastaavaa liiketoimintaryhmää. Alprintin tuotevalikoimaan kuuluvat sanoma-, aikakausi- ja sarjakuvalehdet, mainospaino- ja arkkituotteet sekä lomakkeet, tarrat ja erilaiset suorapostitus eli direct mail -tuotteet. Yhtymän julkaisemat kolme suurta lehteä ovat siirtyneet käyttämään viimeisimmän tekniikan mukaista sähköistä toimitus- ja sivuntaittojärjestelmää. Vuoden 1995 ensimmäisen puoliskon aikana yhtymän päälehdet ja seitsemän paikallislehteä ottavat ensimmäisenä Suomessa käyttöön yhteisen elektronisen kuva- ja tekstiarkistointijärjestelmän. Uuden painokoneen ja uuden postitusjärjestelmän muodostama Lehtitehdas -94 otettiin kokonaisuudessaan käyttöön Tampereella. Uusi painokone mahdollistaa jopa 64-sivuisen sanomalehden painamisen kokonaan nelivärisenä. Uudistunut tekniikka näkyy jo Aamulehden ulkoasussa. Alprintin toiminnassa painopiste on vuonna 1995 tuotevalikoiman kehittämisessä ja volyymien kasvattamisessa. Venäjälle hyvin käynnistynyttä graafisen alan tuotteiden vientiä jatketaan. 44 % 46 % Data Checkin tuotteita ovat kassapäätejärjestelmät ja vähittäiskaupan videokontrollijärjestelmät sekä IBM-kassapäätteet. Nordic Team -ryhmän tuotteita ovat hotellivarauspalvelu- sekä muut hotelli- ja ravintola-alan atk-järjestelmät. Tietovoima Oy:n tuotteita ovat viivakoodeihin perustuvat tunnistinjärjestelmät, lasertulostimet ja muut oheislaitteet, ASAP-asiakaspalvelujärjestelmät ja Dynatech-tietoliikennetuotteet sekä erilaisten maksu- ja luottokorttien kokonaishallinta. Data Check solmi kesällä 1994 laajan kassapäätteiden myyntiä ja huoltoa koskevan yhteistyösopimuksen IBM:n kanssa. Yhteistyön odotetaan lisäävän Data Checkin markkinaosuutta alalla. Nordic Team on ryhtynyt uudistamaan alueellista keskuvaraamojärjestelmäänsä sekä teknisesti että toiminnallisesti. Tietovoima Oy:n kehittämispanostukset kohdistuvat tiedonkeruujärjestelmän uudistamiseen ja sisäisen laadun kehittämiseen. 10 % Alexpressin nykyisiä liiketoiminta-alueita ovat paikallisradiotoiminta ja sähkeuutiset. Uusia liiketoiminta-alueita ja kehitystyön kohteita ovat mm. Infovil-multimediakioskit, digitaalisen median toimitus ja sähköisten jakelujärjestelmien palvelukeskus. Aamulehti-yhtymä on mukana yliopistojen ja korkeakoulujen eri kehityshankkeissa. Meneillään olevia hankkeita ovat mm. Kansallinen Multimediaohjelma, Suomen ensimmäinen verkkomedia Ota Online ja MIT:n kanssa yhteistyössä toteutettava News in the Future -projekti. 7

8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAVOITTEENA VAHVA TASE Aamulehti-yhtymän viime vuosikymmen oli voimakkaan kasvun ja suurten investointien aikaa. Mittavan investointiohjelman seurauksena tuotantokoneisto on tärkeimmiltä osiltaan kunnossa, mutta vastapainona on suuri vieraan pääoman osuus taseessa. Läpikäydyn laman aikana yhtymän omavaraisuus laski 50 %:n tasolta alimmillaan 25 %:iin. Parantuneen kannattavuuden, vahvistuneen kassavirran, realisointien ja toteutettujen pääoman hankintaoperaatioiden ansiosta omavaraisuus oli vuoden 1994 lopussa 31 %. Laskusuhdanne osoitti erittäin konkreettisesti vahvan taseen merkityksen. Yhtymän tavoitteeksi onkin asetettu omavaraisuuden nostaminen lähivuosien aikana lamaa edeltäneelle tasolle. Tämä toteutetaan tehokkaalla myyntityöllä, ylläpitämällä kustannuskuria ja velkoja maksamalla. Vahva omavaraisuus on mediayritykselle myös keskeinen uskottavuustekijä. TOIMITUSJOHTAJA MATTI PACKALÉN MERKITTÄVÄ TULOSKÄÄNNE Aamulehti-yhtymälle vuosi 1994 oli käänteentekevä. Vuoden 1994 tulos oli ensimmäinen voitollinen tulos sitten vuoden Tulos oli samalla yhtymän historian paras. Tulos mahdollistaa osingonjaon osakkeenomistajille kolmen vuoden tauon jälkeen. Yhtymä kehitti vuoden aikana merkittävästi sekä perinteisiä tuotteitaan että tuotantoprosessejaan. Lisäksi yhtymä julkisti ensimmäiset digitaalisen median kokeilutuotteensa. Merkittäväksi yhtymän tuloskäänteen tekee se, että se toteutettiin syvän taantuman aikana pääsääntöisesti laskevilla markkinoilla. Lisäksi pääasiassa kotimarkkinoilla toimivana yrityksenä Aamulehti-yhtymä ei saanut ylimääräistä vetoapua markan ulkoisen arvon alentumisesta. Tulosparannuksen tärkeimmät tekijät ovat olleet kustannusrakenteen parantaminen, tuotantotehokkuuden lisääminen ja ratkaisut rahoituskustannusten alentamiseksi. Yhtymän tuloksen kääntäminen vallinneessa suhdannetilanteessa ja samanaikaisesti tehty kehitystyö ovat osoitus yhtymän koko henkilöstön osaamisesta, voimakkaasta sitoutumisesta ja venymiskyvystä, mikä antaa hyvän pohjan tulokselliselle toiminnalle myös tulevaisuuden muuttuvassa kiristyvän kilpailun ympäristössä. PÖRSSIYHTIÖN ENSIMMÄINEN OSINGONJAKO Kesäkuussa Aamulehti-yhtymän II-sarjan osakkeen noteeraus alkoi Helsingin Arvopaperipörssissä. Listautuminen lisäsi selvästi sijoittajien kiinnostusta yhtymän osakkeita kohtaan myös maan rajojen ulkopuolella. Vuoden vaihteessa yhtymän osakkeista 28 % oli ulkomaisten omistajien hallussa. Aamulehti-yhtymän parantunut taloudellinen asema sallii kolmen vuoden tauon jälkeen osinkojen maksamisen osakkeenomistajille. Yhtymä tulee mahdollisuuksiensa mukaan toteuttamaan jatkossa aktiivista osingonjakopolitiikkaa. LIIKETOIMINTA Aamulehti-yhtymän liiketoiminta on jaettu neljään liiketoimintaryhmään. Lehtien kustantamisesta vastaa Lehtiryhmä, Alprint eli entinen Graafinen ryhmä vastaa painotoiminnasta, yhtymän tietotekniikkayritykset muodostavat Aldatan ja vuoden 1995 alusta lähtien informaation sähköiseen jakeluun liittyvät toiminnot on keskitetty Alexpressiin. Sanomalehtien levikit laskivat Suomessa edelleen vuonna Vuoden jälkipuoliskolla Aamulehti-yhtymän suurten lehtien levikkien pieneneminen pysähtyi ja kääntyi osin jopa nousuun. Ilmoitusmarkkinoilla elpyminen oli selkeämpää. Ilmoitustilan myynti lisääntyi edellisvuodesta 4 % ja ilmoitustuotot 6 %. Molemmat kasvuluvut olivat alan keskimääräistä tasoa parempia. 8

9 Vuoden aikana yhtymän lehdet uudistuivat. Sisällön kehittämisen ohella lehtien rakennetta selkeytettiin, värien ja grafiikan käyttöä lisättiin, rytmitystä uudistettiin ja taittoa selkeytettiin. Tällainen uudistustyö on välttämätöntä kilpailuaseman säilyttämiseksi. Muutoksista saatu palaute on ollut positiivista. Lehtiryhmä on viime vuosina panostanut voimakkaasti uuden tekniikan hyväksikäyttöön. Yhtenäiseen tekniseen ratkaisuun perustuva järjestelmäuudistus on sivunvalmistuksen ja toimitusjärjestelmien osalta loppusuoralla ja viimeisenä vaiheena toteutetaan vuoden 1995 kuluessa arkistointijärjestelmien uudistus. Alprint on offsetpainajana 711 Mmk:n liikevaihdollaan eurooppalaisessa mittakaavassa suuri yritys. Vuoden aikana Alprint nosti kustannustehokkuuttaan ja paransi merkittävästi tuotantolaitostensa käyttöastetta. Elpyvän kotimaan toiminnan ja lisääntyvän viennin ansiosta Alprintin liikevaihto kasvoi 5 % edellisvuodesta. Ryhmän ja yhtymän viime vuosien suurin yksittäinen investointi, Tampereen Kirjapaino Oy:n Lehtitehdas -94, aloitti tuotannon syyskuun alussa. Tehdas painaa päätuotteenaan Aamulehteä ja tätä kirjoitettaessa ensimmäiset merkittävät vientitilaukset on saatu. Aldata-ryhmän liiketoiminta ei ole yhtymän varsinaista ydinaluetta ja aikoinaan kannattamaton toiminta on kokenut suhteellisesti voimakkaimmin yhtymän saneeraustoimet. Aldataa kehitettäessä linjana on ollut keskittyminen niihin liiketoimintoihin, joiden markkinaasema on suhteellisesti vahvin. Vuodesta 1993 lähtien ryhmän liiketoiminta on ollut kaikilta osin voitollista. Alan kilpailutilanne edellyttää jatkuvaa tuotekehitystä. Kustannusleikkausten keskelläkin on Aldatan yksiköissä tehty merkittäviä tuoteuudistuksia, jotka ovat vahvistaneet yksiköiden asemaa markkinoilla. Yhteistyökumppaneiden lisääntyneestä luottamuksesta esimerkki on Data Checkin IBM:n kanssa solmima sopimus, jonka puitteissa IBM siirsi kassapäätteittensä myynti- ja huoltotoiminnot Suomessa Data Checkille. NÄKYMÄT VUODELLE 1995 Lehtien kustantamisen kannalta vuosi 1995 näyttää positiiviselta. Ilmoitusvolyyymit seuraavat normaalisti kansantalouden kasvulukuja, joten ilmoitustuottojen odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Myös levikkien odotetaan kääntyvän hienoiseen nousuun. Graafisella alalla lisääntynyt kysyntä on rauhoittanut kapasiteettitilannetta. Kustannusten karsimisen ohella Alprint pyrkii saamaan lisätuottoja kasvattamalla volyymeja. Kasvuun pyritään olemassa olevan kapasiteetin puitteissa toimintaa järkeistämällä ja käyttöasteita edelleen parantamalla. Alprintin liikevaihdon odotetaan kasvavan lisääntyvän viennin myötä. Yhtymä odottaa Data Checkin ja IBM:n yhteistyösopimuksen nostavan selkeästi Data Checkin liiketoiminnan volyymiä jo kuluvan vuoden aikana. Sähköisen viestinnän alueella yhtymän kehitystyö on keskittynyt ns. digitaaliseen mediaan, hyper- ja multimediaan sekä verkkoviestimiin. Osaamisen pohjaa näillä alueilla on hankittu ja hankitaan yhteistyöstä koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Keskeistä tässä työssä on viestinnän sisällön kehittäminen uusia mahdollisuuksia vastaavaksi sekä digitaalisen median kuluttajien käyttäytymisen tutkiminen. Alan kehitysvaiheesta johtuen toiminta tapahtuu pääosin yritys-erehdys-pohjalla. Ensimmäiset kokeilutuotteet käynnistettiin vuoden jälkipuoliskolla. Paikallisradiotoiminnan suunta näyttää Suomessa menevän toisaalta kohti radioiden erikoistumista ja toisaalta kohti varsinkin markkinoinnillista yhteistyötä. Tällä alalla on yhtymässä parhaillaan menossa selvitystyö. Tarkan tulosennakoinnin antamista koko kuluvalle vuodelle vaikeuttavat monet vielä avoinna olevat kysymykset. Raaka-aineiden, eli lähinnä paperin, hintakehitys on vielä loppuvuoden osalta avoinna. Se on kuitenkin selvää, että hinnat ovat nousussa. Työvoimavaltaisena yrityksenä Aamulehti-yhtymän kokonaiskannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi myös se, millaiseksi kevään palkkaratkaisut muodostuvat. Kolmas oleellisesti yhtymän kannattavuuteen vaikuttava tekijä on markkinakorkotaso. Yhtymän koko lainanotosta noin 40 % on lyhyisiin markkinakorkoihin sidottua vaihtuvakorkoista lainaa. Kansantalouden kasvuarviot ovat tätä kirjoitettaessa noin viiden prosentin tasolla, ja mikäli kustannustekijöiden hinnoissa ei tapahdu dramaattisia muutoksia, Aamulehti-yhtymä odottaa myönteisen tuloskehityksen jatkuvan myös kuluvan vuoden aikana. Matti Packalén toimitusjohtaja 9

10 JOURNALISTIN PUHEENVUORO Ihminen lienee aina etsinyt vastausta peruskysymykseen: kuka minä olen? Ei ainakaan entistä vähempää nyt, kun maailma katastrofeineen, uskonnollisine ja yhteiskunnallisine kirjavuuksineen ja arvoristiriitoineen rynnii reaaliajassa koteihin. Mediat ja huippunopeat kulkuneuvot ovat kutistaneet maailman. Arkiympäristömme kysymyksineen on kuitenkin täsmälleen saman kokoinen kuin ennenkin. Suomalainen saa valistusta roppakaupalla. Hän saa kosolti vastauksia niihinkin kysymyksiin, joita ei ole ehtinyt edes tehdä, mutta identiteettinsä hänen on etsittävä itse. 50- ja 60-luvuilla perustettiin kotiseutuhengessä paikallislehtien verkosto. Se auttoi identiteetin rakentamisessa. MARJAANA KNUUTILA PÄÄTOIMITTAJA PYHÄJOKISEUTU Paikallislehtien on pyrittävä olemaan seutukuntiensa kehittämisessä ideoijina, edelläkävijöinä ja suuntaviittoina, kunnallisten ja alueellisten päättäjien yhteistyön kannustajana. Se aika on kuitenkin ollut ja mennyt. Kotiseutuhenki korisee yhteiskunnallisten muutosten jaloissa, ja pitää pinnalla enää muutaman harvan lehden. Henki ei elätä, huolimatta siitä, että aatteiden ajan ennustetaan koittavan pian uudelleen. Jotkut paikallislehdet ovat sortuneet pelkiksi mainosmarkkojen metsästäjiksi ja madaltaneet toimituksellisesti aikoinaan niin ylevän linjansa lähemmäksi tekstimainontaa kuin journalismia. Paikallislehdet, jotka eivät ymmärrä tai rohkene ajoissa korjata toimintaideaansa, hautautuvat yhä muutosvyöryn ja kustannuspaineiden alle. Ja haasteita riittää. Suomi-neidon osittaminen uusiksi aluepoliittisiksi suureiksi, seutukunniksi, on asettanut niistä monet aivan 10

11 uuteen tilanteeseen: perinteinen levikkialue hajoaa tai ainakin muuttuu. Se ei tunnu arkielämässä ehkä vielä tänä eikä ensi vuonnakaan, mutta viiden vuoden kuluttua virka-, kauppa- ym. asiointisuunnat, ehkä pienoismaantieteellinen indetiteettikin, ovat aivan toiset kuin nyt. Tämä on haaste, joka kohdistuu erityisesti paikallislehdistöön. Sille on elämän ja kuoleman kysymys, vastaako se haasteeseen, ja miten. Mitäänsanomattomille kaiken toistajille ei riitä lukijoita. On uskallettava taas ottaa selvästi kantaa, asettua aatteiden ja alueellisten hankkeiden puolestapuhujiksi tai vastustajiksi, pantava toimituksellinen osaaminen ja hoksottimet täyteen käyttöön. Paikallislehtien on pyrittävä olemaan seutukuntiensa kehittämisessä ideoijina, edelläkävijöinä ja suuntaviittoina, kunnallisten ja alueellisten päättäjien yhteistyön kannustajana. Ylivarovainen puolueettomuus on aika unohtaa, samoin nappikauppakritiikki. Se ei pakota lehtiä sitoutumaan poliittisesti. Se tarkoittaa, että lehti sitoutuu ihmisten asialle entistäkin täydemmin, ja kantaa vastuuta muiden vastuullisten rinnalla. Paikallislehtien merkitys seutukunnittaisessa yhteistyössä voi olla todella suuri. Sitä ei ole vielä tajuttu kaikissa lehdissä, eikä kunnissakaan. Lehtien edustajia ei ole huomattu ainakaan vielä kutsua muiden yhteistyötahojen mukana esimerkiksi seutukuntasuunnitelmien ideointiin, jossa niillä varmasti olisi paljon annettavaa. Toimittajien silmät näkevät ja korvat kuulevat paljon sellaista, mitä muut eivät näe ja kuule, ja jolla olisi merkitystä alueelliselle kehitykselle. EU:n ja seutukuntien Suomi, ajallisilta etäisyyksiltään kutistunut maailma, on paikallislehdille uusi mahdollisuus. Paikallislehtiemme asemaa tuskin uhkaavat nopeat sähköiset mediat, jos me vain itse huomaamme vastata ajan vaatimuksiin. Yhtymän paikallislehtiryhmä on jo tarttunut toimeen. Paikallissanomien lehdissä toteutetaan seuraavan vuoden aikana mittava imagokampanja tunnuksella Meidän elämää, joka sanoin, kuvin ja teoin todistaa paikallislehtien merkitystä levikkialueensa ihmisille ja elinkeinoelämälle. Paikallislehtiä tarvitaan. Suomalainen haluaa aamukahvipöydässään lukea, mitä kuuluu hänen lähiympäristöönsä ennen kuin tarttuu maailman katastrofeista kertoviin muihin medioihin. Marjaana Knuutila 11

12 Lehtiryhmän julkaisemien lehtien levikkien aleneminen taittui vuoden aikana. Ilmoitustulot kääntyivät selvään nousuun. 12

13 LEHTIRYHMÄ TOIMITUSJOHTAJA PEKKA JUNNILA LEHTIRYHMÄ MUUTOS % LIIKEVAIHTO, MMK LIIKEVOITTO, MMK HENKILÖSTÖ ALY-LEHDET OY TOIMITUSJOHTAJA PEKKA JUNNILA KUSTANNUS OY AAMULEHTI KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ ILTALEHTI KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ KAUPPALEHTI SUOMEN PAIKALLISSANOMAT OY KOILLIS-HÄME KOILLIS-LAPPI KURUN SANOMAT NOKIAN UUTISET PYHÄJOKISEUTU RAAHELAINEN RAAHEN SEUTU SUUR-KEURUU VIRALLINEN LEVIKKI (kpl) MUUTOS % AAMULEHTI ,4 KAUPPALEHTI ,4 ILTALEHTI ,8 PAIKALLISLEHDET * - 10,7 * VERTAILUVUOSI 1992 Lehtien julkaisutoiminta on Aamulehti-yhtymässä keskitetty Lehtiryhmään. Lehtiryhmä julkaisee Aamulehteä, Iltalehteä, Kauppalehteä sekä seitsemää paikallislehteä ja yhtä kaupunkilehteä, jotka on organisoitu Suomen Paikallissanomat Oy:ksi. Vuonna 1994 lehtiryhmään kuului vielä paikallisradio Sataplus. Vuoden 1995 alusta lukien paikallisradiotoiminta kuuluu yhtymän sisäisessä organisoinnissa Alexpress- Sähköinen jakelu -liiketoimintaryhmään. Suomessa jo usean vuoden ajan vallinnut päivälehtien aleneva levikkikehitys jatkui vuoden 1994 aikana. Vähintään neljänä päivänä ilmestyvien lehtien levikit laskivat Suomessa keskimäärin 3 %. Sanomalehtimainonta ei enää vähentynyt vuoden 1994 aikana. Ilmoitusmäärät pysyivät vuoden 1993 tasolla, kun ne vielä vuotta aiemmin alenivat runsaat 4 %. Ilmoitustulot kasvoivat vuonna 1994 keskimäärin 3 %, kun ne vielä vuotta aiemmin pienenivät yli 9 %. 13 Ryhmän suurten lehtien levikintarkastuksen mukaiset levikit laskivat keskimäärin 4 % ja paikallislehtien levikit laskivat 7 % edellisvuoteen verrattuna. Yleisen laskusuhdanteen lisäksi levikkien pienenemiseen vaikutti se, että ryhmän lehdissä jatkettiin huonotuottoisesta levikistä luopumista. Huonotuottoisella levikillä tarkoitetaan levikkiä, jonka jakelukustannukset ovat huomattavan korkeat suhteessa vuosikerroista saatavaan tilaushintaan. Maltillisten hinnankorotusten ja kannattavuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta ryhmän levikkitulot kasvoivat vajaan prosentin edellisvuoteen verrattuna. Ilmoitustilan myynti kasvoi ryhmän lehdissä 4 %, mikä oli hieman alan keskimääräistä tasoa enemmän. Ilmoitustulot vuonna 1994 olivat 6 % suuuremmat kuin vuotta aiemmin. Kaikki lehtiryhmän suuret lehdet sekä Suomen Paikallissanomat Oy tekivät vuodelta 1994 voitollisen tuloksen. KUSTANNUS OY AAMULEHTI Kustannus Oy Aamulehti julkaisee Tampereella ilmestyvää Aamulehteä. Aamulehti on Pirkanmaan talousalueen ehdoton ykköslehti. Runsaan levikillään se on Suomen toiseksi suurin aamukannossa oleva viikon jokaisena päivänä ilmestyvä sanomalehti. Aamulehden levikin lasku pysähtyi vuoden aikana. Aamulehden ilmoitustuotot kääntyivät vuoden aikana nousuun usean vuoden ajan jatkuneen vähenemisen jälkeen. Aamulehden ulkoasu uudistui vuoden 1994 aikana. Uudistuksen mahdollisti Tampereen Kirjapainossa syksyllä 1994 käyttöönotettu uusi painokone, mikä mahdollistaa neliväripainatuksen lehden jokaiselle sivulle. Aamulehden tulos oli ennakoitua parempi. Lehtitehdas -94:n rahoituksen uudelleenjärjestely alentaa investoinnin kokonaisrahoituskustannuksia ja jakaa kustannukset useamman vuoden ajalle. Aamulehden hallitus kutsui Kauppalehden päätoimittaja Hannu Olkinuoran Aamulehden vastaavaksi päätoimittajaksi alkaen. Olkinuora seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää päätoimittaja Raimo Seppälää.

14 KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ ILTALEHTI Kustannusosakeyhtiö Iltalehti julkaisee toista Suomessa ilmestyvää iltapäivälehteä, Iltalehteä. Iltalehti on runsaan sadan tuhannen arkilevikillään ja numeron viikonvaihdelevikillään Suomen viidenneksi suurin sanomalehti. Lukijamäärältään Iltalehti on Suomen kolmanneksi suurin sanomalehti. Aamulehti -yhtymän hallitus kutsui viestintäjohtaja Pekka Karhuvaaran Iltalehden vastaavaksi päätoimittajaksi alkaen. Karhuvaara seurasi tehtävässä päätoimittaja Veli-Antti Savolaista. Iltalehti menestyi ilmoitustilan myynnissä erityisen hyvin. Iltalehden ilmoitusmäärä kasvoi 20 % ja ilmoitustuotot lisääntyivät 32 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden aikana levikin aleneminen pysähtyi ja kääntyi lievään nousuun vuoden toisella puoliskolla. Kustannustehokkuutta parantaneiden toimenpiteiden ja kasvaneen liikevaihdon ansiosta Iltalehti saavutti historiansa parhaan ja selvästi voitollisen tuloksen. KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ KAUPPALEHTI Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti julkaisee viisi kertaa viikossa ilmestyvää Kauppalehteä ja kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvää Kauppalehti Optiota. Kauppalehti Optio on Kauppalehden tilaajille lähetettävä talousaikakausilehti. Kauppalehti on levikillään pohjoismaiden toiseksi suurin talouslehti. Kauppalehden markkina-asema on erittäin vahva, sillä se on Suomen ainoa viitenä päivänä viikossa ilmestyvä talouden erikoissanomalehti. Kauppalehden ilmoitustuotot tulevat lähinnä business to business -mainonnasta. Liike-elämän elpyminen näkyi selkeästi jo vuonna 1994 Kauppalehden ilmoitusmyynnissä. Kauppalehden ilmoitusmäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 10 % ja ilmoitustuotot lisääntyivät 13 %. Molemmat luvut ovat alan keskimääräistä kehitystä selkeästi parempia. Ennakoitua nopeammin kasvaneiden ilmoitustuottojen ja hyvän kustannushallinnan ansiosta Kauppalehti teki hyvän ja ennakoitua paremman tuloksen. SUOMEN PAIKALLISSANOMAT OY Suomen Paikallissanomat Oy julkaisi vuoden aikana kahdeksaa lehteä: seitsemää paikallislehteä ja yhtä kaupunkilehteä. Vuoden aikana Kemijärvellä ilmestyvä Koillisetlehti sulautettiin Koillis-Lappiin. Paikallissanomat Oy:n julkaisemat paikallislehdet ovat Jämsässä ilmestyvä Koillis-Häme, Kemijärvellä ilmestyvä Koillis-Lappi, Kurun Sanomat, Nokian Uutiset, Raahen Seutu, Suur-Keuruu ja Oulaisissa ilmestyvä Pyhäjokiseutu. Raahessa ilmestyvä Raahelainen on kaupunkilehti. Paikallislehdet ovat omien alueidensa ykköslehtiä. Niiden yhteinen levikki on Suomen Paikallissanomat Oy:n lehdet ovat onnistuneet nopeasti reagoimaan paikallislehtien muuttuvaan toimintaympäristöön. Lehdet ovat rationoineet toimintaansa ja ne ovat ottaneet jo aiemmin käyttöön sähköisen tuotantojärjestelmän ja muutenkin sopeuttaneet kustannustasoaan toimintaympäristöä vastaavaksi. Paikallislehtien pienenevästä levikistä ja ilmoitustuottojen alenemisesta huolimatta Paikallisanomat Oy:n tulos oli positiivinen ja parempi kuin vuonna

15 LIIKEVAIHDON KASVU PARANSI TULOSTA Lehtiryhmän kokonaisliikevaihto kasvoi 3 % vuoteen 1993 verrattuna ja se oli 680 Mmk (657 Mmk). Liikevaihdosta ilmoitusliikevaihdon osuus oli 52 % ja levikkiliikevaihdon osuus 48 %. Vuoden aikana markkinoille tuotiin kaksi Kauppalehti-perheeseen kuuluvaa sähköisessä muodossa olevaa tuotetta. Kauppalehti-Dime on sähköinen markkinapaikka tilojen vuokraustoiminnalle ja Kauppapaikka on yhteistyössä KT-Tietokeskuksen kanssa toteutettu kanava eri organisaatioiden väliseen kaupankäyntiin. Kauppapaikka toteutetaan sekä sähköisessä että painetussa muodossa. Molempien uusien tuotteiden tulos oli jo ensimmäisenä toimintavuotena positiivinen, vaikkakin tuotteiden vaikutus Lehtiryhmän liikevaihtoon oli vähäinen. Aamulehti, Kauppalehti ja Iltalehti aloittivat vuonna 1993 yhteisprojektin uusimman tietotekniikan mukaisten taitto- ja toimitusjärjestelmien käyttöönotosta. Vuoden 1994 lopussa kaikki lehdet käyttivät jo uutta taittojärjestelmää. Kauppalehdessä ja Iltalehdessä oli käytössä myös uusi toimitusjärjestelmä. Aamulehdessä uusi toimitusjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 1995 alkupuolella. Lehtiryhmän kokonaisinvestoinnit vuonna 1994 olivat 26 Mmk (16 Mmk). Investoinneista pääosa kohdistui toimitusten tietotekniikkaan. Lehtiryhmän liikevoitto kasvoi 33 % edellisvuoteen verrrattuna. Liikevoittoa kertyi 65 Mmk (49 Mmk), mikä oli 10 % liikevaihdosta (7 %). Tuloksen parantuminen johtui lähinnä liikevaihdon positiivisestä kehityksestä ja henkilöstön vähentymisestä. Lehtiryhmään kuuluvan henkilöstön kirjavahvuus oli vuoden lopussa 1.420, josta jakajia oli 559. Edellisen vuoden lopussa vastaavat henkilömäärät olivat ja 677. Vuoden keskimääräiset henkilöstövahvuudet olivat ja 615. VUOSI 1995 Vuoden 1995 alkupuoliskolla Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja seitsemän Suomen Paikallisanomien lehteä ottavat käyttöön yhteisen sähköisen arkistointijärjestelmän. Järjestelmään voidaan tallentaa sekä kuva- että tekstimateriaalia siten, että se on toimittajien käytössä omilta työasemilta. Mikäli myönteiset ennusteet laman taittumisesta ja kansantalouden kasvusta toteutuvat vuoden 1995 aikana, lisääntyvät myös mainontaan käytettävät varat. Tällä perusteella Lehtiryhmä odottaa positiivisen tuloskehityksen jatkuvan myös vuoden 1995 aikana. Myös levikkien odotetaan kääntyvän kasvuun. Levikkien kasvun toteutumista tukee se, että Kauppalehden ja Iltalehden levikit kääntyivät muutaman laskuvuoden jälkeen nousuun vuoden 1994 loppupuolella. Kansantalouden kokonaiskasvua varjostaa kuitenkin ennätysmäisen korkeana säilynyt työttömyys. Lehtiryhmän kannattavuuden odotetaan parantuvan edelleen vuoden 1995 aikana. Kannattavuuden parantumista hidastavat odotettavissa olevat paperin hinnankorotukset ja palkkaratkaisujen myötä kohoavat henkilöstökustannukset sekä Lehtitehdas -94 -investoinnin vaikutukset kokonaiskustannuksiin. Tampereen Kirjapainon uusi moderni painokone mahdollistaa 64-sivuisen sanomalehden neliväripainatuksen joka sivulle. Iltalehti saavutti historiansa parhaan tuloksen. Talouden nousu näkyi jo business to business -mainonnan lisääntymisenä, mikä edesauttoi Kauppalehden hyvää tuloskehitystä. Mikäli talouden positiivinen kehitys leviää vientialoilta myös kansantalouden kotimarkkinasektorille, vaikuttaa se positiivisesti Lehtiryhmän tuotteiden kysyntään. Positiivista kehitystä uhkaavia tekijöitä ovat odotettavissa olevat paperin hinnankorotukset ja korkeana pysyttelevä työttömyysaste. LIIKEVAIHDON JAKAUMA Mmk AAMULEHTI 41 % KAUPPALEHTI 25 % ILTALEHTI 23 % PAIKALLISSANOMAT 7 % MUUT 4 % 15

16 Kapasiteetin käyttöaste nousi erityisesti Venäjän hyvän kysyntätilanteen ansiosta. Tampereen Kirjapaino Oy:n uusi suuri painokone käynnistyi elokuussa. 16

17 ALPRINT (GRAAFINEN RYHMÄ) TOIMITUSJOHTAJA RISTO TAKALA ALPRINT MUUTOS % LIIKEVAIHTO, MMK LIIKEVOITTO, MMK HENKILÖSTÖ ALPRINT OY TOIMITUSJOHTAJA RISTO TAKALA ALGRAPHICS OY TAMPEREEN ARPATEHDAS TENPRINT HYVINKÄÄN KIRJAPAINO TAMPRINT REPROTALO SUOMALAINEN LEHTIPAINO OY KAIVOKSELA JÄMSÄ OULAINEN TAMPEREEN KIRJAPAINO OY PARAGON OY MYLLYPURO PARAPRINT AS Alprint on Aamulehti-yhtymän graafista teollisuutta harjoittava liiketoimintaryhmä. Aikaisemmin käytössä ollut Graafinen ryhmä -nimi muutettiin vuoden 1995 alusta Alprintiksi. Alprint muodostaa yhtymässä alakonsernin, jonka emoyhtiö on Alprint Oy. Alakonserniin kuuluvat yhtiöt ovat Algraphics Oy, Suomalainen Lehtipaino Oy, Tampereen Kirjapaino Oy ja Paragon Oy. Alprintin sisäiseen organisointiin liittyen yhdistettiin vuoden 1994 alussa Oulaisissa toimiva sanomalehtirotaatio Suomalainen Lehtipaino Oy:öön ja Raahessa toimiva arkkipaino myytiin MBO -kaupalla yhtymän ulkopuolelle. Edellä mainitut yksiköt muodostivat aiemmin Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy:n. Alprintin tuotantokalustoon kuuluu kuusi sanomalehtirotaatiota, kahdeksan aikakausilehtirotaatiota ja kymmenen arkkipainokonetta. Paragon Oy:llä on lomaketuotannossa 20 painokonetta, Direct Mail -toiminnassa kaksi 8-väristä painokonetta ja tarratuotannossa seitsemän erikoisrotaatiota. Alprint käytti vuonna 1994 noin tonnia paperia. ALGRAPHICS OY Algraphichs Oy:n tuotteita ovat aikakausi- ja sarjakuvalehdet sekä mainospaino- ja arkkituotteet. Vuonna 1994 Algraphics Oy:n painamien aikakausilehtien yhteenlaskettu kappalemäärä oli yli 75 miljoonaa. Algraphics Oy:öön kuuluu viisi erillistä tuotantolaitosta. Tampereen Arpatehdas ja Vantaalla sijaitseva Tenprint ovat erikoistuneet aikakausilehtien painamiseen. Hyvinkään Kirjapaino on erikoistunut sarjakuvalehtien painamiseen. Tampereella sijaitseva Tamprint ja Helsingissä sijaitseva Reprotalo ovat arkkipainoja. SUOMALAINEN LEHTI- PAINO OY Suomalainen Lehtipaino Oy on erikoistunut euro-tabloid -kokoisten sanomalehtien painamiseen. Sen tuotantolaitokset sijaitsevat Vantaan Kaivokselassa, Jämsässä ja Oulaisissa. Yhtymän päälehdistä Iltalehti ja Kauppalehti painetaan Kaivokselassa sijaitsevassa painossa. Jämsän ja Oulaisten painot painavat seitsemää yhtymän paikallislehteä. Vantaan ja Jämsän painojen erikoisuutena on se, että ne pystyvät yhdistämään samaan lehteen sekä aikakausi- että sanomalehtipainolaatua. Yhtymän omien lehtien lisäksi Suomalainen Lehtipaino Oy:n rotaatioissa painetaan noin 80 muuta jatkuvasti ilmestyvää lehteä. TAMPEREEN KIRJAPAINO OY Tampereen Kirjapaino Oy on erikoistunut painamaan suurina painoksina broad-sheet- ja tabloidkokoisia sanomalehtiä. Tampereen Kirjapaino painaa mm. Aamulehden. Tampereen Kirjapaino Oy:n mittava investointi, Lehtitehdas -94, valmistui vuoden 1994 aikana. Uusi painokone painaa 64-sivuisen sanomalehden nelivärisenä. Uusi postitus ja lähettämö liitevarastoineen vastaanotettiin Vanha postituslaitteisto irrotettiin tuotannosta

18 VIENTI MAITTAIN 185 Mmk RUOTSI 43 % VENÄJÄ 28 % NORJA 11 % TANSKA 4 % SAKSA 4 % ENGLANTI 4 % MUUT MAAT 6 % Aamulehden painaminen uusilla MAN Colorman A painokoneilla käynnistyi parin kuukauden tuotantokokeiden jälkeen kesäkuun lopulla. Lehtitehdas -94:n vihkiäiset olivat Tampereen Kirjapaino Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin syyskuussa Juha Punnonen. Tampereen Kirjapainon vanhat painokoneet on myyty Israeliin. Koneiden toimitus tapahtuu vuonna PARAGON OY Paragon Oy on keskittynyt lomakkeiden, tarrojen ja erilaisten direct mail -tuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen. Paragon Oy:ssä on käynnissä tuotekehitysprojekti, joka tähtää uuden sukupolven ratkaisuihin vähittäiskaupan tuotemerkinnässä. Tavoitteena on tuoda markkinoille uusi tuotetarra, joka toimii sekä perinteisenä tuotetarrana että osana hävikinestoon kuuluvaa kokonaisuutta. PAINOTUOTTEIDEN KYSYN- TÄ KÄÄNTYI NOUSUUN Koko 90-luvun alun jatkunut graafisen teollisuuden kotimaisen kysynnän lasku taittui. Kasvun merkit voimistuivat vuoden loppua lähestyttäessä. Muutoksen taustalla on yleisen taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisen myötä kasvaneet mainosinvestoinnit. Etenkin business to business -tuotteiden ja erikoislehtien kysyntä kasvoi. Skandinaviassa tuotteiden kysynnässä ei tapahtunut oleellista muutosta. Markan devalvoitumisen kautta syntynyt suomalaisen graafisen teollisuuden kilpailuetu eliminoitui valuuttakurssimuutosten takia. Merkittävimmin alan kilpailukykyyn vaikuttivat markan vahvistuminen muita valuuttoja vastaan sekä Ruotsin kruunun heikentyminen. Kustannustoiminnan kasvu ja monipuolistuminen on ollut viime vuosina Venäjällä niin nopeaa, ettei paikallinen graafinen teollisuus ole pystynyt vastaamaan syntyneeseen kysyntäpaineeseen. Tilanne on avannut suomalaiselle alan teollisuudelle uuden merkittävän markkina-alueen. Käytännössä laajamittainen graafisen alan tuotteiden vienti Suomesta Venäjälle käynnistyi vuoden 1994 aikana. Alprintryhmän yksiköt olivat menestyksellisesti mukana tässä toiminnassa. LIIKEVOITTO KASVOI 65 % Alprint-ryhmän liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 5 % ja se oli 711 Mmk (678 Mmk). Viennin osuus liikevaihdosta oli 26 % (24 %). Viennin kasvu johtui lisääntyneestä Venäjän kaupasta. Vienti Puolaan tyrehtyi lähes kokonaan. Kotimaan myynnin osuus ryhmän liikevaihdosta oli 43 % (44 %). Yhtymän sisäinen myynti oli 31 % liikevaihdosta (32 %) Alprint-ryhmän liikevoitto oli 51 Mmk (31 Mmk), eli 65 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Liikevoiton kehittymiseen vaikutti myönteisesti se, että palkkakustannusten supistuminen jatkui edelleen. Myös raaka-aineen hintakehitys oli eräitä poikkeuksia lukuunottamatta rauhallinen. Kaikkien ryhmän yhtiöiden kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. 18

19 Ryhmän investoinnit olivat yhteensä 207 Mmk, josta Tampereen Kirjapaino Oy:n Lehtitehdas -94:n osuus oli 194 Mmk. Muut investoinnit olivat pääasiassa pienehköjä rationalisointi- ja ylläpitoinvestointeja. Lehtitehdas -94:n rahoitus järjestettiin vuoden aikana uudelleen. Projektin alkuperäinen leasing-rahoitukseen perustunut järjestely purettiin ja rahoitus muutettiin osittain pitkäaikaiseksi luotoksi ja osittain se rahoitetaan tulorahoituksella. Rahoituksen uudelleenjärjestelyssä leasing-vastuut pienenivät 254 Mmk:lla ja pitkäaikaiset velat lisääntyivät 135 Mmk. Henkilömäärä oli vuoden lopussa 1.036, mikä oli 33 vähemmän kuin vuoden alussa. Keskimäärin henkilöstöä oli vuoden aikana (1.148). VUOSI 1995 Alprint-ryhmän toiminnan painopiste on ollut ryhmän perustamisesta lähtien tuottavuuden parantamisessa ja kustannusrakenteiden keventämisessä. Tehdyillä toimenpiteillä on turvattu myönteinen tuloskehitys laskevilla markkinoilla. Vuonna 1995 painopiste siirtyy vähittäin tuotevalikoiman kehittämisen ja volyymin kasvattamisen suuntaan. Alprintin tuotteiden kysyntänäkymät vuodelle 1995 ovat positiiviset. Alprintin kannalta keskeisiä tekijöitä toimintaympäristössä ovat Venäjän taloudellisen ja poliittisen tilanteen säilyminen rauhallisena sekä raaka-ainetoimittajien hinnoittelupolitiikka. Lehtitehdas -94 -investointi valmistui Tampereella. Investoinnin leasing-rahoitusjärjestely purettiin. Lehtitehdas -94 rahoitetaan tulorahoituksella ja pitkäaikaisella luotolla. Alprintin liikevoitto kasvoi 65 % ja vienti kohosi 26 %:iin liikevaihdosta. Venäjä nousi merkittäväksi vientikohteeksi. LIIKEVAIHDON JAKAUMA Mmk ALGRAPHICS OY 41 % SUOMALAINEN LEHTIPAINO OY 22 % PARAGON OY 22 % TAMPEREEN KIRJAPAINO OY 13 % ALPRINT OY 2 % 19

20 Aldatan toimintarakennetta on kehitetty vastaamaan markkinoiden kysyntätilannetta. Data Check ja IBM solmivat laajan yhteistyösopimuksen. 20

21 ALDATA TIETOTEKNIIKKARYHMÄ TOIMITUSJOHTAJA ESA NORHOMAA ALDATA MUUTOS % LIIKEVAIHTO, MMK LIIKEVOITTO, MMK HENKILÖSTÖ SUOMEN ALDATA OY TOIMITUSJOHTAJA ESA NORHOMAA DATA CHECK OY NORDIC TEAM HOTEL AND TRAVEL SYSTEMS OY TIETOVOIMA OY NORDIC TEAM FINLAND OY NORDIC TEAM SVERIGE AB NORDIC TEAM NORGE AS Aamulehti-yhtymän tietotekniikkayritykset muodostavat Aldataryhmän, johon kuuluvat vähittäiskaupan kassa-, ketjunohjaus- ja turvallisuusjärjestelmiä toimittava Data Check Oy, hotelli- ja ravintolatoiminnan atk-järjestelmiä toimittava Nordic Team -ryhmä sekä viivakoodi-, tulostus- ja tietoliikennejärjestelmiin keskittynyt Tietovoima Oy. Ryhmän emoyhtiönä toimii Suomen Aldata Oy. Aldata-ryhmään kuului vielä vuoden 1994 ajan pienille ja keskisuurille yrityksille valmisohjelmia tuottanut Optimi- Ohjelmistot Oy, jonka liiketoiminta myytiin vuoden 1995 alussa KT- Tietokeskukselle. Aldata-ryhmään kuulunut maksupäätejärjestelmiä maahantuova Systek Oy myytiin huhtikuussa 1994 Telecom Finland Oy:lle. Aldata-ryhmään vuoden 1995 alusta kuuluvat yhtiöt ovat toimialojensa markkinajohtajia Suomessa. Kaikkien Aldata-ryhmässä jatkavien yritysten liikevaihto ja markkinaosuudet kohosivat vuoden 1994 aikana. Aldata-ryhmän liikevaihto vuodelta 1994 oli 157 Mmk (165 Mmk). Liikevaihdon noin 5 %:n aleneminen johtui huhtikuussa tapahtuneesta Systek Oy:n osakkeiden myynnistä. Aldata-ryhmän liikevoitto oli 11 Mmk (4 Mmk). Vuoden lopussa Aldataryhmän henkilöstön määrä oli 237 henkilöä (266). DATA CHECK OY Data Check on vähittäiskaupan tietojärjestelmien toimittajana markkinajohtaja Suomessa. Sen markkinaosuus kokonaisjärjestelmäkannasta on 35 % ja kahden viimeisen vuoden uusasennuksista yli 80 %. Yhtiö vastaa itse ohjelmistojensa kehittämisestä. Vuoden 1994 aikana yhtiössä saatiin päätökseen IBM:n OS/2-teknologiaan perustuvan uuden kassapäätejärjestelmän tuotekehitys sekä DOS-pohjaisen kassajärjestelmän modernisointi. Uusilla tuotteilla täydennetty tuotevalikoima kattaa nyt kaikki kaupan kokoluokat. Yhtiö toi vuoden 1994 alussa markkinoille uuden POS/EM videokontrollijärjestelmän, jolla tehostetaan myymälöiden hävikinehkäisyä ja henkilökunnan turvallisuutta. Uuden tuotteen kysyntä oli hyvä. Kesäkuuussa Data Check solmi merkittävän yhteistyösopimuksen Suomen IBM:n kanssa. Tehdyllä sopimuksella IBM siirsi Suomessa kaikkien kassapäätteidensä myyntija huoltotoiminnot Data Checkille. Suomessa vallitsevasta vähittäiskaupan lamasta huolimatta yhtiö pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakkaasta tuotekehityspanoksesta johtuen yhtiön kannattavuus heikkeni, mutta oli edelleen tyydyttävä. 21

22 Systek Oy ja Optimi- Ohjelmistot Oy:n liiketoiminta myytiin. Data Check solmi IBM:n kanssa yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kaikkien IBM:n kassapäätteiden myynti ja huoltotoiminnot Suomessa siirtyivät Data Checkille. Aldata-ryhmän kannattavuuden odotetaan edelleen parantuvan vuoden 1995 aikana. LIIKEVAIHDON JAKAUMA Mmk TIETOVOIMA OY 37 % NORDIC TEAM 29 % DATA CHECK OY 17 % OPTIMI-OHJELMISTOT OY 12 % SUOMEN ALDATA OY 3 % SYSTEK OY 2 % NORDIC TEAM -RYHMÄ Nordic Team -ryhmä on Aldataan kuuluva alakonserni, jonka emoyhtiönä toimii Nordic Team Hotel and Travel Systems Oy. Nordic Team on Pohjoismaiden markkinajohtaja hotellialan tietojärjestelmätoimittajana yli 50 %:n markkinaosuudella. Vuoden 1994 aikana Ruotsissa toimivat tytäryhtiöt Nordic Team Sverige Ab ja Nordic Team Computer Services Ab fuusioitiin ja Suomen tytäryhtiön, Nordic Team Finlandin, toiminta keskitettiin Turkuun. Vuoden lopulla päätettiin emoyhtiön fuusioimisesta Suomen Aldata Oy:öön. Vuoden aikana yhtiö myi Suomessa Hosys-järjestelmien ylläpitotoiminnan ja luopui osakkuudestaan Jakelutiet Oy:ssä. Nordic Teamin edustaman saksalaisen Fidelio-hotellijärjestelmän sisäänajo toteutettiin suunnitelmien mukaisesti ja Fidelio-asennusten määrä oli vuoden lopussa jo lähes 100. Hotellivarausjärjestelmä HotelBanken liitettiin kansainvälisiin varausverkkoihin ja sen markkinointi Pohjois- ja Keski-Euroopassa käynnistettiin yhteistyössä saksalaisen Fidelio Software GmbH:n kanssa. Nordic Team vahvisti vuoden aikana markkina-asemaansa kaikissa Pohjoismaissa kannattavuuden säilyessä entisellä tasolla. TIETOVOIMA OY Tietovoiman liiketoimintayksiköitä on fuusioitu, karsittu ja niiden toimintaa on suunnattu uudelleen. Nykyisiä pääliiketoimintoja ovat Barcode-, Top-Memo- sekä verkosto- ja rahoitusjärjestelmäpalvelujen yksiköt. Barcode-liiketoiminta on yli 40 %:n markkinaosuudellaan Suomen johtava viivakoodeihin perustuvien tiedontunnistusjärjestelmien toimittaja, jonka asema on erityisen vahva metsäteollisuudessa. IBM-yhteensopivia oheislaitteita ja tulostimia markkinoivan Oy Top- Memo Ab:n liiketoiminta liitettiin Tietovoima Oy:öön vuoden 1994 alusta. Verkostojärjestelmien tärkeimmät tuotteet ovat ASAP-asiakaspalvelujärjestelmät ja Dynatechin tietoliikennetuotteet. Vuoden aikana yksikkö toimitti ASAP-asiakaspalvelujärjestelmän mm. Keskolle, joka hyödyntää sitä elektronisiin tavarantilauksiin. Rahoitusjärjestelmät-yksikön perustuote on maksu- ja luottokorttien maksutapahtumien hallinta. Yksikkö toimii yhteistyössä Suomen Tililuotto Oy:n kanssa, joka vastaa hoidettavien luottokorttiyhtiöiden rahoitusriskistä. Vuoden aikana Rahoitusjärjestelmät-yksikön markkina-asema vahvistui, kun Neste Liikennepalvelu Oy antoi merkittävän osan luottokorttilogistiikkaansa liittyvistä toiminnoista Tietovoiman hoidettavaksi. Tietovoima ylitti liikevaihto- ja tulostavoitteensa vuonna VUOSI 1995 Kaikkien Aldata-ryhmään kuuluvien yhtiöiden liikevaihdon odotetaan kasvavan ja kannattavuuden parantuvan vuoden 1995 aikana. Erikoisesti Data Checkin yhteistyösopimus IBM:n kanssa vahvistaa yhtiön markkina-asemaa Suomessa ja parantaa ohjelmistojen vientimahdollisuuksia. 22

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Vuosi 1995 lyhyesti. Tietoja osakkeista. Yhtymä tänään. Toimitusjohtajan katsaus. Journalistin puheenvuoro

Vuosi 1995 lyhyesti. Tietoja osakkeista. Yhtymä tänään. Toimitusjohtajan katsaus. Journalistin puheenvuoro VUOSIKERTOMUS 1995 S I S Ä L T Ö Vuosi 1995 lyhyesti Tietoja osakkeista Yhtymä tänään Toimitusjohtajan katsaus Journalistin puheenvuoro Alpress Alprint Aldata Alexpress Tilinpäätös 1995 Tunnusluvut ja

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Metsä Tissue Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1(8) klo 9.00

Metsä Tissue Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1(8) klo 9.00 Metsä Tissue Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1(8) 26.04.2001 klo 9.00 METSÄ TISSUEN TULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI. VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ TAMMI MAALISKUUSSA OLI 2,1 MILJOONAA EUROA (EDELLISVUONNA TAPPIO 5,4 MILJOONAA

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan

Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtaja Hannu Kottonen 1 Vertailukelpoinen liikevoitto ja rahavirta paranivat Tanska tappiollinen 2 HKScan-konserni Q1-2/2015 Positiivinen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj Tilinpäätös 2016 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja Talousohjattu rakentaminen Digitalisaatio Kaupungistuminen Korjaus- ja muutostarve Ekologisuus ja energiatehokkuus Kustannustehokkuus Ikääntyvä väestö

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

OLVI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO (8) OLVI-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI VUONNA 2002 MEUROON

OLVI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO (8) OLVI-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI VUONNA 2002 MEUROON OLVI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2003 KLO 9.00 1 (8) OLVI-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI VUONNA 2002 MEUROON Konsernin liikevoitto oli 7,2 MEUR eli 7,2 % liikevaihdosta (7,3 MEUR ja 8,4 %). Emoyhtiön liikevoitto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.05.2003 klo 08.30 1(5) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2003 (3 KK) Olvi-konsernin liikevaihto kasvoi 2,0 % 21,74 (21,32) milj. euroon. Katsauskauden liiketulos oli 0,14

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.4.2016 Atria-konserni 1.1. 31.3.2016 Q1 Q1 Milj. EUR 2016 2015 2015 Liikevaihto 314,5 314,5 1 340,1 Liikevoitto 1,6 0,7 28,9 Liikevoitto-% 0,5

Lisätiedot