LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta Leasing-rahoituksen käyttö katuvalojen uusinnassa Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta Aluearkkitehtitoiminnan valtionavustus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle Teollisuustontin kauppakirja kunta/ Muottityö Jukanen Oy, Iitiän yrityspuisto Kunnanhallituksen kokousaika- ja paikka Kunnanhallituksen kokouskutsujen toimittaminen Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläpitäminen Kunnanhallituksen edustajien valinta eri lautakuntiin vuosiksi Työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunnan valinta Kunnanhallituksen edustajien valinta eri yhtiöihin ja yhdistyksiin vuosiksi Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen Lautakuntien esittely- ja sihteeritehtävät Eksoten palvelusopimusneuvottelut Eksoten päivystys- ja vuodeosastoinvestointihanke Rakennustarkastajan viran täyttölupa Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Saapuneet kirjeet Merkkipäivälista Teollisuustontin kauppakirja kunta/ Ranta-Putki Oy, Iitiän yrityspuisto Selityksen antaminen KHO:lle Anne Rouskun valituksesta...45

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 2/2014 LEMIN KUNTA 14 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Buuri Kati jäsen Lohtander Mika jäsen Pietiläinen Risto jäsen Rings Mervi jäsen Tölski Jarmo jäsen Laurikainen Ritva varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Okko Veli-Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hakonen Hannu " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo Pitkänen Pentti esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT : 8-35 PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Tölski ja Arto Penttilä. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Pentti Pitkänen Jarmo Tölski Arto Penttilä PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Kunnankamreeri

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus Kunnanhallitus 192 Lemin kunta on hankkinut kaavoitustarpeisiin maata Tuomelankankaan alueelta Risto Punkalta vuonna Ostetun määräalan pinta-ala on noin 5,1 ha. Alue on mahdollista kaavoittaa pientalorakentamiseen. Kunnan vapaiden tonttien tarjonta on vähentynyt merkittävästi alueen toteutuneiden tonttikauppojen myötä. Toisaalta alueen yritystonteille (KTY) ei ole ollut kysyntää, joten niiden vaihtamista asumistarkoituksiin olisi syytä tarkastella. Ns. Tuomelanmutkan alue on aikoinaan suunniteltu ja toteutettu palstoitussuunnitelman avulla. Palstoitussuunnitelmalla ei mitään kaavallista juridista oikeusvaikutusta. Alueelle on rakennettu kattava kunnallistekniikka. Palstoitussuunnitelma on syytä muuttaa oikeusvaikutteiseksi asemakaavaksi. Tuomelankankaan ja Tuomelanmutkan asuinalueet ovat liikenteellisesti edelleen osittain yksityisteiden varassa. Asemakaavalla on perusteltua tutkia yksityisteiden muuttamista kaduiksi asuinalueiden ja Iitiäntien välisellä alueella. Liitteenä alustava rajaus kaavoitettavista alueista. (Valm AH). Liite lähetetään kunnanhallitukselle sähköpostitse ja ne ovat nähtävänä myös ekstranetissa. Paperiversiot toimitetaan pyydettäessä. 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää Tuomelankankaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. 2. Hyväksyy maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion asemakaavan laatijaksi. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 31 Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää: Asemakaavaan on osoitettu yhteensä 40 AO-tonttia, joista uusia rakentamattomia on 24 kpl. Voimassa olevan asemakaavan KTY-tontit on poistettu ja alue varataan asumiskäyttöön. Vanhan palstoitussuunnitelma-alue on muutettu kaavalliseen formaattiin noudattaen aikaisemman suunnitelman pääperiaatteita. Alueen yksityistiet on muutettu kaduiksi siten, että katuverkostoa pitkin pääsee alueen molemmin puolin Iitiäntielle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto ovat nähtävissä ja ladattavissa kunnan extranetistä. Kaavaluonnoskartta merkintöineen on pienennöksenä esityslistan liitteenä. (Valm AH) 1. asettaa päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 :n mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi. 2. kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla. hyväksyttiin. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin toisena kokousasiana klo ja asian käsittelyssä oli asiantuntijana paikalla maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio. Kunnanhallitus 9 Asemakaavaluonnos sekä sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Valmisteluaineistosta lausuntoja antoivat Kaakkois-Suomen ELYkeskus ja Etelä-Karjalan liitto. Huomautuksia jätettiin yksi kappale ja yksi lisätietoasia jatkosuunnittelun pohjaksi. Uuden alueen kunnallisteknisiä ratkaisuja on mietitty hieman tarkemmin ja sen perusteella kaavaehdotusta on muokattu nykyiseen suuntaan. Kaavaehdotuksesta on poistettu yksi vaikeahkosti rakennettavissa oleva tontti. Punkantien päähän on suunniteltu liikenneympyrä, jotta saadaan liikenteellisesti ja kaavallisesti tehokas ratkaisu.

5 Kunnanhallitus Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaehdotusasiakirjat sekä päivätyt kaavoittajan vastineet huomautuksiin ja lausuntoihin. Valm. AH. Kunnanhallitus päättää: 1. Asettaa päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 2. Hyväksyä päivätyt kaavoittajan valmistelemat vastineet annettavaksi kunnanhallituksen vastineina. 3. Kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla. hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta Kunnanhallitus 10 Lappeenrannan kaupunki on laatimassa läntiselle osa-alueelle maankäyttö- ja rakennuslain mukaista yleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on Suunnittelun tarkoituksena on tutkia alueen maankäyttö kokonaisuutena ja muodostaa länsialueiden monipuolisen kehittämisen mahdollistava maankäyttöratkaisu. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoitus pyytää lausuntoa mennessä. Kaava-aineistoon voi tutustua kaupungintalon lisäksi kaupungin internetsivuilla osoitteessa kaavat/osayleiskaavat/keskustaajaman-osayleiskaava-2030-lantinenosa-alue. Lausunto Kaava on hyvin ammattitaitoisesti laadittu. Olisi ollut kuitenkin toivottavaa, että kaupunki olisi laatinut yleiskaavaa hieman laajempana Lemin suuntaan, jotta Iitiän kylän suhteellisen tiivis haja-asutusalueen rakentaminen olisi tullut kaavaohjauksen piiriin. Lemin kunta on käynnistämässä lähivuosina oman yleiskaavan laadinnan Iitiä Kuukanniemi alueelle. Lemin kunta pitää erittäin hyvänä Selkäharjun alueen uutta kauppa-/työpaikkakeskittymää. Lemi pystyy tarjoamaan alueen työntekijöille Iitiän alueelta edullisia kookkaita luonnonläheisiä pientalotontteja asumiseen. Kunnalla ei ole muuta lausuttavaa yleiskaavasta. (Valm AH). Maankäyttöinsinöörin valmistelema lausunto annetaan Lappeenrannan kaupungille kunnan lausuntona. hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Leasing-rahoituksen käyttö katuvalojen uusinnassa Kunnanhallitus 11 Kunnan katuvaloverkosto on kokonaan vaihdettu ledvaloiksi vuoden 2014 aikana. Tekninen lautakunta on valinnut urakoitsijaksi US-Asennus Oy:n. Kunnanhallitus on antanut kunnaninsinöörille valtuudet rahoittaa katuvalojen uusinta leasing-tyyppisellä rahoituksella. Leasing-rahoitukseen päädyttiin tässä tapauksessa siksi, että leasingvuokraeriin tarvittava rahoitus syntyy sähkökulujen säästönä. Velkarahaa ei hankintaan siten tarvittu. Valaistuslaitteet omistaa vuokrakauden ajan Kuntarahoitus Oyj. Laitteet lunastetaan kunnalle jäännösarvolla vuokrakauden päätteeksi. Katuvalojen vaihto on valmistunut joulukuussa Samassa yhteydessä tehtiin myös uutta valaistusta. Leasing-rahoituksella hankittujen valaituslaitteiden hankintahinta on ,68. Vuokraerän määrä on 2.244,86 /kk ja sopimuskauden pituus 12 v. Laitteiden lunastushinta sopimuskauden jälkeen on ,73. Kunnan tilintarkastaja on selosteessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että valtuuston tulisi päättää investoinnista ja leasingrahoitusmuodon käyttöönotosta. (valm. PP) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy katuvalojen uusinnan ja sen rahoittamisen leasingrahoituksella. hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2015 Kunnanhallitus 12 Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna ja sen erittelyt ovat ministeriön nettisivulla. Kirjallinen päätös saapui kuntaan Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen valtionrahoituksesta. Päätöksen tiedot löytyvät opetushallituksen rahoitusyksikön nettisivuilta. Peruspalvelujen valtionosuus on euroa budjetoitua suurempi. Budjettiluvut perustuivat Kuntaliiton arvioon, joka osoittautui Lemin kunnan kannalta varovaiseksi. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionrahoitus on euroa budjetoitua suurempi. Ero johtuu pääasiassa vammaisoppilaiden arvioitua suuremmasta korotuksesta ja omarahoitusosuuden pienenemisestä arvioitua enemmän. Vertailu budjetin ja valtionosuuspäätösten välillä on liitteenä. Kotikuntakorvaustuloja ja -menoja ei kunnan kirjanpidossa käsitellä valtionosuuksina. Niiden nettovaikutus on 621 euroa budjetoitua parempi. Päätöksiin tyytymätön kunta voi kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla tehdä kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen valtionvarainministeriölle. (valm. PP) Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tiedoksi ja tyytyy päätöksiin. hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus 13 Opetusministeriö on tarkistanut kunnille vuodelle 2014 myönnetyn opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden vuoden 2013 keskimääräisten oppilasmäärien mukaiseksi. Samalla on tarkistettu kunnan rahoitusosuutta. Perusopetuksen valtionosuutta on lisätty vaikeimmin kehitysvammaisten osalta eurolla ja vähennetty muusta vammaisten opetuksesta euroa. Kunnan rahoitusosuus väheni euroa. Kokonaisuutena valtionosuus lisääntyi eurolla. Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua opetusministeriöltä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. (valm. PP) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus Aluearkkitehtitoiminnan valtionavustus Kunnanhallitus 14 Ympäristöministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle valtionavustusta enintään euroa aluearkkitehtitoimintaan Lemin ja Savitaipaleen kunnissa hakemuksen mukaisesti vuoden 2015 aikana. Avustus voi olla enintään 40 % avustuksen piiriin kuuluvista toteutuneista kustannuksista vuoden 2015 aikana. Avustussummaa voidaan vielä käyttää ajlla Päätökseen tyytymätön asianosainen saa hakea siihen oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. (valm. SL) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2015 Kunnanhallitus 15 Kunnanhallitus on vuosittain kuntalain 23 :n ja hallintosäännön nojalla antanut lisäohjeita kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanoon. Ohjeilla on pyritty täsmentämään menettelytapoja ja toimivaltuuksia, mutta myös ohjaamaan tarvittaessa taloudenhoitoa. Viime vuosien talouden tasapainottamisessa on keskeisessä asemassa ollut vain katettujen ylitysoikeuksien myöntäminen. Nyt kun taseessa on edelleen alijäämää, on ohjeissa säilytetty jyrkempi kanta ylityksiin. Ohjeen mukaan kunnanhallitus ei tule esittämään valtuustolle sellaisia ylityksiä, joihin ei samalla voida osoittaa katetta. täytäntöönpano-ohjeeksi on liitteenä. Verotulojen kehitys saattaa aiheuttaa tarvetta rajoittaa myönnettyjen määrärahojen käyttöä vuoden aikana ja siksi käytön seuranta on tärkeää. Palkkausmäärärahat ovat riittävät, mutta sijaisiin ja määräaikaisiin on vähemmän rahaa kuin aiemmin. Pakolliset sopimuskorotukset on tehtävä määrärahojen puitteissa. Harkinnanvaraisiin korotuksiin ei vieläkään ole varaa. Menojen tasaamiseksi mm. maksuvalmiuden vuoksi on ohjeissa rajaus käyttötalousmenojen kehitykselle vuoden aikana. Rajaus on edellisestä vuoden tapaan kuukausikohtainen. Rajauksen tarkoituksena on menojen pitäminen hallinnassa koko vuoden ajan. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpanoohjeen vuodeksi hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus Kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma 2015 Kunnanhallitus 16 Talousarvion tulosalueelle "Kehittämismääräraha" on varattu työllistämisen lisäksi euroa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Työllistämiseen on varattu euroa, joka sisältää koululaisten kesätyöt ja kunnan eri toimialojen työllistämispalkat. Talousarvion mukaan määrärahan käytöstä päättää kunnanhallitus. Aloitteita määrärahan käyttöön voivat tehdä kunnan eri toimielimet ja järjestöt sekä elinkeinoprojektit. Kunnanvaltuuston päätöksellä määrärahasta on sidottu euroa lemiläisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai muuhun yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen enintään 500 /yritys. määrärahan ohjeelliseksi jaoksi vuodelle 2015 on liitteenä. (valm. PP). Kunnanhallitus hyväksyy kehittämismäärärahan käyttösuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 17 Hallintosäännön 23 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sekä hankekohtaiset investointimäärärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat omat käyttösuunnitelmansa. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Liitteenä on ehdotus kunnanhallituksen käyttösuunnitelmaksi vuo-deksi Selvitys kunnanhallituksen käyttösuunnitelman tavoit-teiden toteutumisesta vuodelta 2014 esitetään hallitukselle erikseen. Määrärahat esitetään tekstiosan jälkeen omilla sivuillaan. (valm. PP). Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodeksi hyväksyttiin. 4H-yhdistykselle myönnetyn kesätyöavustuksen vaikuttavuus selvitetään seuraavaan kokoukseen.

14 Kunnanhallitus Teollisuustontin kauppakirja kunta/ Muottityö Jukanen Oy, Iitiän yrityspuisto Kunnanhallitus 18 Kunnan ja Muottityö Jukanen Oy puolesta Esa Jukasen kesken on allekirjoitettu teollisuustontin kauppakirja, jolla kunta myy Muottityö Jukanen Oy:lle Iitiän alueella sijaitsevan määräalan teollisuustontin rakennuspaikaksi. Kyseessä on määräala tiloista Remusenmäki, kiinteistötunnus ja Särkemänkangas kiinteistötunnus, Kauppahinta on ,00 euroa. Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan valtuuston antaman valtuutuksen nojalla. hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousaika- ja paikka Kunnanhallitus 19 Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevien määräysten mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Viime toimikautena päätettiin pitää pääsääntöisesti joka kolmas maanantai alkaen klo Kokouksia saattoi olla harvemminkin ja ylimääräisiä kokouksia pidettiin tarpeen mukaan. Kokouspaikkana on ollut pääsääntöisesti kunnantalo. Kokouksia on pidetty lisäksi muuallakin kunnan alueella tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa. (Valm. sl). Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään toimikauden ajan pääsääntöisesti joka kolmas maanantai alkaen kunnantalolla alkaen klo Kokouksia voi olla harvemminkin ja ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokouspaikkana voi olla muukin tähän tarkoitukseen soveltuva tila. hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokouskutsujen toimittaminen Kunnanhallitus 20 Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevien määräysten mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jos asioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. Viime vuosina on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan esityslista ehdotuksineen on toiminut kokouskutsuna. Tämä on pääsääntöisesti toimitettu jäsenille niin, että se on käytettävissä kokousta edeltävänä torstaina. Lisäksi esityslista toimitetaan jäsenille sähköpostilla heti sen valmistuttua. (Valm. sl). Kunnanhallitus päättää, että kokouskutsut toimitetaan toimikautena edellä selostetun ja tähänkin saakka noudatetun käytännön mukaisesti. hyväksyttiin. Samalla kunnanhallitus päätti, että sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä valmistellaan ja siitä päätetään erikseen. Siihen saakka toimitaan nyt päätetyllä tavalla.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläpitäminen Kunnanhallitus 21 Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja on kuntalain 63 :n mukaan siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. (Valm. sl). Kunnanhallitus päättää, että 1. Kokouspöytäkirjat tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka sopivassa tilanteessa tarkastavat pöytäkirjan. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 2. Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään, ellei salassapitoa koskevista lain säännöksistä muuta johdu, yleisesti nähtävinä kokousta seuraavana maanantaina kunnanvirastossa klo Jos kyseessä on pyhäpäivä tai virasto on muuten suljettu, nähtävilläpitopäivä on seuraava aukiolopäivä. Nähtävilläpidosta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla ja Länsi-Saimaan Sanomissa. hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien valinta eri lautakuntiin vuosiksi Kunnanhallitus 22 Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Edustajia ei määrätä vaalilautakuntiin eikä tarkastuslautakuntaan. (Valm. sl). Kunnanhallitus määrää edustajansa seuraaviin lautakuntiin vuosiksi : 1. Maaseutulautakunta 2. Sivistyslautakunta 3. Tekninen lautakunta 4. Kutsuntalautakunta (edustaja ja varaedustaja) Kunnanhallitus määräsi edustajansa vaalikauden loppuun saakka seuraavasti: Maaseutulautakunta: Kati Buuri Sivistyslautakunta: Risto Pietiläinen Tekninen lautakunta: Arto Penttilä Kutsuntalautakunta: edustaja Jarmo Tölski ja varaedustaja Mika Lohtander.

19 Kunnanhallitus Työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan Kunnanhallitus 23 Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta annetun lain tarkoittamana yhteistoimintaelimenä toimivassa yhteistyötoimikunnassa on ollut työnantajan edustajina neljä kunnanhallituksen valitsemaa edustajaa, joina ovat toimineet, Eija Sinkko (Risto Pietiläinen), Mervi Rings (Arto Penttilä), Simo Luukkanen (Markku Immonen), Raija Leikola (Petri Vainikka, Vainikan virkavapauden ajan Risto Laine. Yhteistyötoimikunnan sihteeriksi on nimetty toimikunnan ulkopuolelta palkka-asiamies Pentti Pitkänen. Kunnanhallituksen toimikauden vaihtuessa tulee työnantajan edustajat valita uudelleen. Kunnanhallitus nimeää lisäksi yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin. (Valm. sl). Kunnanhallitus valitsee yhteistyötoimikuntaan neljä edustajaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat ja nimeää toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin. Kunnanhallitus valitsi yhteistyötoimikuntaan vaalikauden loppuun saakka seuraavat: Eija Sinkko (Risto Pietiläinen), Mervi Rings (Arto Penttilä), kunnanjohtaja (Markku Immonen) ja Raija Leikola (koulukeskuksen rehtori). Puheenjohtajaksi nimettiin Eija Sinkko ja sihteeriksi toimikunnan ulkopuolelta kt-yhteyshenkilö Pentti Pitkänen.

20 Kunnanhallitus Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunnan valinta Kunnanhallitus 24 Vuoden 1989 alusta on Lemi, Luumäen, Savitaipaleen, Suomenniemen, Taipalsaaren ja Ylämaan kunnanhallitukset nimenneet näiden kuntien yhteistyötoimikuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan eri kunnissa. Lemiä ovat vuodesta 1997 edustaneet kunnanjohtaja (hallintojohtaja) ja kunnanhallituksen pj (kunnanhallituksen vpj). Yhteistyötoiminnasta on viimeksi sovittu sopimuksella Kunnanhallitus valitsee yhteistyötoimikuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus valitsi Länsi-Saimaan yhteistyötoimikuntaan vaalikauden loppuun saakka seuraavat: Kunnanjohtaja (varalla kunnankamreeri) Kunnanhallituksen puheenjohtaja (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja)

21 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien valinta eri yhtiöihin ja yhdistyksiin vuosiksi Kunnanhallitus 25 Kunnanhallituksen on kunnan etua valvoessaan määrättävä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia. (Valm. mp). Kunnanhallitus valitsee edustajansa vuosiksi yhdistyksiin ja yhteisöihin seuraavasti: 1. Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot, yhtiökokous 2. Indekon Oy, yhtiökokous 3. Lemin Lämpö Oy, yhtiökokous 4. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, yhtiökokous 5. Wirma Lappeenranta Oy, yhtiökokous 6. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, yhtiökokous 7. Lemin 4H-yhdistys r.y. 8. Lemin Vanhustentuki r.y. 9. Saimaan Vesiensuojeluyhdistys r.y. 10. Etelä-Karjalan yhteishankintojen hankintatoimikunta (Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunta) 11. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallitus (varsinainen jäsen + varajäsen) 12. Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalo, yhtiökokous Eksoten hallituksen kokouksiin Lemiltä kutsuttava Eksoten hallintosääntöön perustuvalla osallistumus- ja puheoikeudella oleva varajäsen on Hannu Hakonen. Todettiin, että Lemiltä on toinenkin varajäsen, Mervi Rings, joka osallistuu normaalisti päätöksentekoon varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen. Muihin kuin edellä mainittuihin yhdistyksiin ja yhteisöihin osallistuu tarvittaessa kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja tai jomman kumman valtuuttama edustaja. hyväksyttiin. Kunnanhallitus valitsi edustajikseen valtuustokauden loppuun saakka seuraavat: 1. Eija Sinkko 2. kunnanjohtaja 3. Mika Lohtander 4. Arto Penttilä 5. Mervi Rings 6. kunnanjohtaja 7. Jarmo Tölski 8. Arto Penttilä 9. Matti Tapanainen 10. ei valittu 11. Juha Koivisto, varalla Lasse Nisonen 12. Eija Sinkko

22 Kunnanhallitus Merkittiin, että Risto Pietiläinen ilmoitti olevansa esteellinen valintojen 1, 3 ja 12 kohdalla. Veli-Pekka Okko ilmoitti olevansa esteellinen valintojen 1 ja 12 kohdalla ja Hannu Hakonen ilmoitti olevansa esteellinen valintojen 3 ja 8 kohdalla. Esteellisyyden perusteena on ao. yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenyys.

23 Kunnanhallitus Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen Kunnanhallitus 26 Kunnanhallitus on päättänyt asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston, jossa on kahdeksan seuraavien yhteisöjen nimeämää jäsentä: Lemin kunta, 3 edustajaa Lemin seurakunta, 1 edustaja Eksote, 1 edustaja Eläkeliiton Lemin yhdistys, 1 edustaja Lemin vanhustentuki ry, 1 edustaja Lemin sotaveteraanit, 1 edustaja Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi Kati Buurin, Sari Rapin ja Arto Penttilän. Puheenjohtajaksi kunnanhallitus nimesi Arto Penttilän ja sihteeriksi Sari Rapin. Kunnanhallituksen toimikauden vaihtuessa kunnanhallituksen edustajat on paikallaan nimetä uudelleen. Koska kunnanhallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia, on tarkoituksenmukaista, että myös vanhus- ja vammaisneuvosto jatkaa entisellä kokoonpanolla. (valm. PP) Kunnanhallitus päättää, että vanhus- ja vammaisneuvosto jatkaa kunnan edustajien osalta entisellä kokoonpanolla. hyväksyttiin. Toimikausi kestää valtuustokauden loppuun saakka.

24 Kunnanhallitus Lautakuntien esittely- ja sihteeritehtävät Kunnanhallitus 27 Hallintosäännön 12 :n 4 momentin mukaan kunnanhallitus päättää toimikaudekseen lautakuntien sihteeri- ja esittelytehtävistä. (valm. sl). Kunnanhallitus määrää esittelijät ja sihteerit toistaiseksi seuraavasti: Keskusvaalilautakunta esittely: sihteeri: Maaseutulautakunta esittely: sihteeri: Sivistyslautakunta esittely: sihteeri lautakunnan puheenjohtaja lautakunta päättää hankittuaan henkilön suostumuksen asiaan maaseutusihteeri maaseutusihteeri osastopäällikkö kanslisti Tekninen lautakunta esittely: osastopäällikkö, paitsi kunnanhallituksen 119/ päättämät rakennustarkastajalle kuuluvat tehtävät. sihteeri: osastopäällikkö (osastonsihteeri apuna teknisenä sihteerinä) hyväksyttiin.

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eksoten palvelusopimusneuvottelut Kunnanhallitus 171 Neuvottelut Eksoten vuoden 2015 palvelusopimuksesta on käyty Neuvotteluissa on tullut ilmi, että Eksoten pyrkii vähentämään Lemin hyvinvointiaseman laboratoriopalveluja. Muutos tulisi olemaan sellainen, että alkaen laboratoriopalvelut annetaan hyvinvointiaseman pihaan tuotavasta Malla-autosta. Auto kävisi Lemillä kahtena päivänä viikossa puolen päivän ajan. Eksoten sisäisissä keskusteluissa on päädytty esittämään, että em. järjestelyä kokeillaan kolmen kuukauden ajan, jonka lopulla päätetään jatkosta. Väitetyistä kustannussäästöistä ei ole esitetty laskelmia. Lemin vanhus- ja vammaisneuvosto päätyi esittämään Eksotelle kannanoton, jossa laboratoriopalvelujen muutosta vastustetaan. (valm. PP) Kunnanhallitus toteaa, että laboratoriopalvelujen esitetty muutos vaarantaa ja heikentää hyvinvointiaseman, Palolakodin ja kotihoidon palveluja. Muutos voi myös vaarantaa lääkäripalvelujen toiminnan Lemillä. Muutos myös lisää laboratoriopalvelujen kustannuksia Lemillä. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2014 osalta edellä mainittua sopimusmuutosta ei ole kunnalle esitetty. Muutos on olennainen heikennys kunnan hyvinvointiaseman palveluihin. Kunnanhallitus pitää vuoden 2014 osalta muutosta palvelusopimuksen vastaisena ja siten sopimusrikkomuksena. Kunnanhallitus ilmoittaa Eksotelle, että esitetty muutos ei ole hyväksyttävissä edes kokeiluna eikä sellaisen muutoksen sisältävää palvelusopimusta allekirjoiteta. Laboratoriopalvelut tulee edelleen järjestää hyvinvointiasemalla kiinteissä tiloissa vähintään aamupäivisin joka arkipäivä. hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

26 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28 Eksote on ilmoittanut Lemin kunnalle mm Lemillä pidetyssä Eksoten strategiatilaisuudessa, että esitetty laboratoriopalvelujen muutosta ei vuonna 2015 toteuteta. Palvelusopimuksen liitteeksi tulevista vuoden 2015 muutoksista on poistettu sitä koskeva maininta. Muuten liite on palvelusopimusneuvottelujen mukainen. Lemin kunnan maksuosuus vuonna 2015 on palvelusopimusluonnoksen mukaan euroa. Liitteenä on Eksoten ja Lemin kunnan välinen palvelusopimusluonnos Palvelusopimukseen liittyvät kuntakohtaiset muutokset toimitetaan hallitukselle sähköisesti. (valm. PP) Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan palvelusopimusluonnoksen vuoden 2015 palvelusopimukseksi ja päättää allekirjoittaa sopimuksen. hyväksyttiin. _

27 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eksoten päivystys- ja vuodeosastoinvestointihanke Kunnanhallitus 165 Eksoten hallitus on päättänyt ottaa käsiteltäväksi keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastohankkeen jäsenkunnille toimitetun esityslistan ulkopuolelta. Eksoten hallitus esittää kokoontuvalle Eksoten valtuustolle yhteensä n. 58,5 miljoonan investoinnin toteuttamista. Asiasta on ilmoitettu jäsenkunnille heti sähköpostitse Eksoten hallituksen päätöksen jälkeen. Eksote pyytää lausuntoa suunnitellusta sairaalainvestoinnista jäsenkunnilta. Eksoten hallitukselle osoitetut lausunnot on oltava Eksoten kirjaamossa viimeistään mennessä. Investointihankkeeseen on ensimmäisen kerran otettu kantaa Eksoten palveluverkkoselvityksen yhteydessä Kunnanhallitus totesi tuolloin lausunnossaan sairaalainvestointien osalta, että "keskussairaalan tuottavuutta parantavat investoinnit on syytä toteuttaa." Eksoten investoinnista aiheutuvat lainamäärän muutokset näkyvät myös kunnan konsernitaseessa. Jatkossa kriisikuntakriteerit perustuvat konsernitietoihin, joihin konserniin kuuluvien yhteisöjen lainakantakin kuuluu. Eksoten pitkän aikavälin arvion mukaan lainakanta kasvaa vuoden 2013 tilinpäätöksen n. 42 miljoonasta eurosta enimmillään vuoden 2016 taloussuunnitelman n. 65 miljoonaan euroon. Sen jälkeen lainakanta kääntyy laskuun. Lemin kunnan osuus Eksoten lainoista vuodesta 2013 vuoteen 2016 kasvaa asukasta kohti noin 156 eurolla. Tällä ei ole mainittavaa merkitystä kunnan talouden kriisiytymisen kannalta. Liitteenä on selvitys "Eksoten päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen vuosina ". (valm. PP) Kunnanhallitus ilmoittaa pyydettynä lausuntonaan Eksoten hallitukselle, että päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen vuosina voidaan toteuttaa hankkeen rahoitus tulee toteuttaa jäsenkuntien kannalta mahdollisimman edullisesti jatkossa tämän suuruusluokan hankkeet tulee käsitellä niin, että ne on valmisteltu jäsenkunnille toimitettavalle Eksoten hallituksen esityslistalle

28 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29 jatkossa jäsenkunnille tulee varata riittävä aika tämän suuruusluokan hankkeiden lausunnoille jäsenkuntien kokousaikataulut huomioon ottaen Kunnanhallitus ilmoittaa pyydettynä lausuntonaan Eksoten hallitukselle, että päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen vuosina voidaan toteuttaa hankkeen rahoitus tulee toteuttaa jäsenkuntien kannalta mahdollisimman edullisesti jatkossa isot hankkeet tulee käsitellä niin, että ne on valmisteltu jäsenkunnille toimitettavalle Eksoten hallituksen esityslistalle jatkossa jäsenkunnille tulee varata riittävä aika isojen hankkeiden lausunnoille jäsenkuntien kokousaikataulut huomioon ottaen. Aikaisemman lausuntopyynnön jälkeen on selvitetty Armilan sairaalan toimintojen siirtämistä Kahilanniemeen. Uudisrakennukseen tulisi tällöin rakentaa yksi lisäkerros kuntoutukselle. Lisäksi ravintokeskus tarvitsee uudet tilat. Muilta osin toiminta sijoitetaan uudisrakennuksen myötä vapautuviin ja peruskorjattaviin tiloihin. Armilan ja keskussairaalan tilojen yhdistämisen myötä Eksote arvioi toimintakustannusten laskevan ainakin euroa vuodessa. Lisäinvestointitarve Eksotelle on noin 8,5 miljoonaa euroa. Eksoten hallitus on päättänyt hyväksyä tehdyn suunnitelman ja lähettää sen laskelmineen jäsenkuntiin lausunnolle. Kuntien lausunnot tulee lähettää Eksoten kirjaamoon sähköisesti viimeistään (valm. PP) Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan antamansa lausunnon lisäksi seuraavaa: Armilan toimintojen siirtäminen keskussairaalaan näyttää järkevältä ja kunnanhallitus puoltaa sen toteuttamista

29 Kunnanhallitus Aiemmassa annetussa lausunnossa edellytettiin lisäksi, että isojen hankkeiden lausunnoille tulee varata riittävä aika jäsenkuntien kokousaikataulut huomioon ottaen. Tämän lausuntopyynnön käsittelyyn aika riitti vain sattumalta eikä siksi että sitä olisi ollut riittävästi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti Mervi Ringsin ehdotuksesta yksimielisesti lisätä lausuntoon keskimmäiseksi kappaleeksi seuraavan: Kokonaisuutena investointi on suuruudeltaan erittäin mittava. Toiminnan tehostumisen ja toiminnallisten säästöjen toteutuessa investointia voitaneen puoltaa, sillä edellytyksellä, että esitetyssä kustannusarviossa pysytään. Kuitenkin investointisuunnitelmaan sisältyy paljon haasteita ja epävarmuuksia. Muun muassa jäsenkuntatuottojen kasvuoletuksena on vuosille ,4%/vuosi ja nettotoimintamenojen kasvu 1,82 %. Yleisen taloudellisen epävarmuuden jatkuessa ja muutoinkin yleisen tuottavuusennusteen ollessa alhainen tai jopa negatiivinen, ovat suunnitelmassa esitetyt luvut jäsenkuntien verotulokehitykseen nähden erittäin haasteellisia. On tärkeää, että Eksotessa aidosti seurataan investoinnista haettavia toiminnan tehostumisen kustannusvaikutuksia ja asetetaan investoinnille selkeät tuottavuustavoitteet, jotka jäsenkunnissa hyväksytään. Jätti-investointi ei saa heikentää Lemin kunnan alueella saatavia sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalveluja.

30 Kunnanhallitus Rakennustarkastajan viran täyttölupa Kunnanhallitus 30 Rakennustarkastaja Eero Henttu ilmoittaa allekirjoittamallaan kirjeellä irtisanoutuvansa rakennustarkastajan virasta alkaen. Vuosilomien vuoksi hän lopettaa työnteon jo huhtikuussa. Rakennustarkastajan viran täyttää hallintosäännön 48 :n nojalla tekninen lautakunta. Lautakunta myöntää myös eron virasta. Talousarvion yleisperustelujen mukaan virkojen ja työsuhteiden vakinaiseen täyttämiseen on saatava kunnanhallituksen lupa. Neuvottelut rakennusvalvonnan yhteistyöstä naapurikuntien kesken ovat toistaiseksi päättyneet eikä yhteistyötä syntynyt. Rakennustarkastaja Eero Henttu on osa-aikaeläkkeen vuoksi hoitanut virkaa osa-aikaisena (n. 60 %). Myös palkkausmääräraha on osaaikaisen viranhaltijan palkkaamiseen vaikka virka onkin perustettu kokoaikaisena. Rakennusvalvonnan tehtäviin osa-aikainen virkasuhde on riittänyt. Viran täyttämisen nopeuttamiseksi täyttölupa otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn jo ennen teknisen lautakunnan kokousta. (valm. PP) Kunnanhallitus antaa tekniselle lautakunnalle luvan täyttää rakennustarkastajan virka osa-aikaisena (60 %) alkaen. Virkaan voidaan ottaa viransijainen tarpeen mukaan sitä ennenkin. hyväksyttiin.

31 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kunnanhallitus 31 Kuntalain 23 :n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta (KuntaL 56 ). Hallituksen tehtävänä on myös arvioida, mitkä päätökset ovat kuntalain 98 :n mukaan täytäntöönpanokelpoisia ennen kuin ne ovat lainvoimaisia. Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia ja päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön. hyväksyttiin. 32. Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 32 Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet. (valm ph). hyväksyttiin. 33. Merkkipäivälista Kunnanhallitus 33 Kunnanhallitukselle jaetaan lista merkkipäivänviettäjistä ajalla (valm. PP) Kunnanhallitus käy listan läpi ja päättää aikaisempaa käytäntöä soveltaen noudatettavista toimenpiteistä. hyväksyttiin.

32 Kunnanhallitus Teollisuustontin kauppakirja kunta/ Ranta-Putki Oy, Iitiän yrityspuisto Kunnanhallitus 34 Kunnan ja Ranta-Putki Oy puolesta Marko Tamminen kesken on allekirjoitettu teollisuustontin kauppakirja, jolla kunta myy Ranta-Putki Oy:lle Iitiän alueella sijaitsevan määräalan teollisuustontin rakennuspaikaksi. Kyseessä on määräala tiloista Remusenmäki, kiinteistötunnus ja Särkemänkangas kiinteistötunnus, Kauppahinta on ,00 euroa. Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan valtuuston antaman valtuutuksen nojalla. hyväksyttiin.

33 Kunnanhallitus Selityksen antaminen KHO:lle Anne Rouskun valituksesta Kunnanhallitus 35 Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt Lemin kunnanhallitukselle Anne Rouskun valitusasiaan liittyvät asiakirjat selityksen antamista varten. Valitus koskee Itä-Suomen hallintooikeuden päätöstä Lemin koulukeskuksen apulaisrehtorijärjestelyistä. Selitys on annettava mennessä. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnankamreerin antamaan selityksen kunnan puolesta. hyväksyttiin.

34 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 9-14, 19-21, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 15-18, 22-28, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Lemin kunnanhallitus Toukkalantie LEMI puhelin telefax sähköposti: Pykälät 15-18, 22-28, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

35 Kunnanhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio PL 1744, Kuopio Sähköposti; Puhelin: (vaihde) Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät valitusaika päivää Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava -päätös, johon haetaan muutosta -miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä /HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. euroa Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kunnanhallitus Asialista. 79. Kuukanniemen kouluremontin korjausurakan tilanneselvitys...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kunnanhallitus Asialista. 79. Kuukanniemen kouluremontin korjausurakan tilanneselvitys... PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kunnanhallitus 26.5.2014 Asialista 79. Kuukanniemen kouluremontin korjausurakan tilanneselvitys...80 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2014 LEMIN KUNTA 85 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 26.5.2014

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kunnanhallitus 4.6.2014. 93. Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen 01.08.2014 alkaen...110

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kunnanhallitus 4.6.2014. 93. Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen 01.08.2014 alkaen...110 PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kunnanhallitus 4.6.2014 Asialista 93. Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen 01.08.2014 alkaen...110 94. Väistötilat Kuukanniemen koululle...111 95. Kuukanniemen koulun korjausavustushakemuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2016 Kunnanhallitus Asialista Palolan sisäilmatilanne...212

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2016 Kunnanhallitus Asialista Palolan sisäilmatilanne...212 PÖYTÄKIRJA 13/2016 Kunnanhallitus 14.11.2016 Asialista 141. Palolan sisäilmatilanne...212 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 13/2016 LEMIN KUNTA 14.11.2016 211 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 17.00-17.36

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Lemin kunta Kokouspöytäkirja 9/2017 Tarkastuslautakunta

Lemin kunta Kokouspöytäkirja 9/2017 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 16.10.2017 Sisällys 35 Kunnanjohtajan kuuleminen 36 Arviointisuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021 37 Työohjelma tarkastuskaudelle 2017 38 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 39 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta. 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen lukien...64

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta. 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen lukien...64 PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 lukien...64 45. Perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen...65 Viranomainen PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Paikka: TORSTAINA 4.1.2018 klo 17.30 Vinkkilän koululla Vinkkilän koulu Asialista: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot