LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta Leasing-rahoituksen käyttö katuvalojen uusinnassa Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta Aluearkkitehtitoiminnan valtionavustus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle Teollisuustontin kauppakirja kunta/ Muottityö Jukanen Oy, Iitiän yrityspuisto Kunnanhallituksen kokousaika- ja paikka Kunnanhallituksen kokouskutsujen toimittaminen Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläpitäminen Kunnanhallituksen edustajien valinta eri lautakuntiin vuosiksi Työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunnan valinta Kunnanhallituksen edustajien valinta eri yhtiöihin ja yhdistyksiin vuosiksi Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen Lautakuntien esittely- ja sihteeritehtävät Eksoten palvelusopimusneuvottelut Eksoten päivystys- ja vuodeosastoinvestointihanke Rakennustarkastajan viran täyttölupa Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Saapuneet kirjeet Merkkipäivälista Teollisuustontin kauppakirja kunta/ Ranta-Putki Oy, Iitiän yrityspuisto Selityksen antaminen KHO:lle Anne Rouskun valituksesta...45

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 2/2014 LEMIN KUNTA 14 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Buuri Kati jäsen Lohtander Mika jäsen Pietiläinen Risto jäsen Rings Mervi jäsen Tölski Jarmo jäsen Laurikainen Ritva varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Okko Veli-Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hakonen Hannu " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo Pitkänen Pentti esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT : 8-35 PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Tölski ja Arto Penttilä. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Pentti Pitkänen Jarmo Tölski Arto Penttilä PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Kunnankamreeri

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus Kunnanhallitus 192 Lemin kunta on hankkinut kaavoitustarpeisiin maata Tuomelankankaan alueelta Risto Punkalta vuonna Ostetun määräalan pinta-ala on noin 5,1 ha. Alue on mahdollista kaavoittaa pientalorakentamiseen. Kunnan vapaiden tonttien tarjonta on vähentynyt merkittävästi alueen toteutuneiden tonttikauppojen myötä. Toisaalta alueen yritystonteille (KTY) ei ole ollut kysyntää, joten niiden vaihtamista asumistarkoituksiin olisi syytä tarkastella. Ns. Tuomelanmutkan alue on aikoinaan suunniteltu ja toteutettu palstoitussuunnitelman avulla. Palstoitussuunnitelmalla ei mitään kaavallista juridista oikeusvaikutusta. Alueelle on rakennettu kattava kunnallistekniikka. Palstoitussuunnitelma on syytä muuttaa oikeusvaikutteiseksi asemakaavaksi. Tuomelankankaan ja Tuomelanmutkan asuinalueet ovat liikenteellisesti edelleen osittain yksityisteiden varassa. Asemakaavalla on perusteltua tutkia yksityisteiden muuttamista kaduiksi asuinalueiden ja Iitiäntien välisellä alueella. Liitteenä alustava rajaus kaavoitettavista alueista. (Valm AH). Liite lähetetään kunnanhallitukselle sähköpostitse ja ne ovat nähtävänä myös ekstranetissa. Paperiversiot toimitetaan pyydettäessä. 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää Tuomelankankaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. 2. Hyväksyy maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion asemakaavan laatijaksi. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 31 Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää: Asemakaavaan on osoitettu yhteensä 40 AO-tonttia, joista uusia rakentamattomia on 24 kpl. Voimassa olevan asemakaavan KTY-tontit on poistettu ja alue varataan asumiskäyttöön. Vanhan palstoitussuunnitelma-alue on muutettu kaavalliseen formaattiin noudattaen aikaisemman suunnitelman pääperiaatteita. Alueen yksityistiet on muutettu kaduiksi siten, että katuverkostoa pitkin pääsee alueen molemmin puolin Iitiäntielle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto ovat nähtävissä ja ladattavissa kunnan extranetistä. Kaavaluonnoskartta merkintöineen on pienennöksenä esityslistan liitteenä. (Valm AH) 1. asettaa päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 :n mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi. 2. kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla. hyväksyttiin. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin toisena kokousasiana klo ja asian käsittelyssä oli asiantuntijana paikalla maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio. Kunnanhallitus 9 Asemakaavaluonnos sekä sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Valmisteluaineistosta lausuntoja antoivat Kaakkois-Suomen ELYkeskus ja Etelä-Karjalan liitto. Huomautuksia jätettiin yksi kappale ja yksi lisätietoasia jatkosuunnittelun pohjaksi. Uuden alueen kunnallisteknisiä ratkaisuja on mietitty hieman tarkemmin ja sen perusteella kaavaehdotusta on muokattu nykyiseen suuntaan. Kaavaehdotuksesta on poistettu yksi vaikeahkosti rakennettavissa oleva tontti. Punkantien päähän on suunniteltu liikenneympyrä, jotta saadaan liikenteellisesti ja kaavallisesti tehokas ratkaisu.

5 Kunnanhallitus Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaehdotusasiakirjat sekä päivätyt kaavoittajan vastineet huomautuksiin ja lausuntoihin. Valm. AH. Kunnanhallitus päättää: 1. Asettaa päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 2. Hyväksyä päivätyt kaavoittajan valmistelemat vastineet annettavaksi kunnanhallituksen vastineina. 3. Kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla. hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta Kunnanhallitus 10 Lappeenrannan kaupunki on laatimassa läntiselle osa-alueelle maankäyttö- ja rakennuslain mukaista yleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on Suunnittelun tarkoituksena on tutkia alueen maankäyttö kokonaisuutena ja muodostaa länsialueiden monipuolisen kehittämisen mahdollistava maankäyttöratkaisu. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoitus pyytää lausuntoa mennessä. Kaava-aineistoon voi tutustua kaupungintalon lisäksi kaupungin internetsivuilla osoitteessa kaavat/osayleiskaavat/keskustaajaman-osayleiskaava-2030-lantinenosa-alue. Lausunto Kaava on hyvin ammattitaitoisesti laadittu. Olisi ollut kuitenkin toivottavaa, että kaupunki olisi laatinut yleiskaavaa hieman laajempana Lemin suuntaan, jotta Iitiän kylän suhteellisen tiivis haja-asutusalueen rakentaminen olisi tullut kaavaohjauksen piiriin. Lemin kunta on käynnistämässä lähivuosina oman yleiskaavan laadinnan Iitiä Kuukanniemi alueelle. Lemin kunta pitää erittäin hyvänä Selkäharjun alueen uutta kauppa-/työpaikkakeskittymää. Lemi pystyy tarjoamaan alueen työntekijöille Iitiän alueelta edullisia kookkaita luonnonläheisiä pientalotontteja asumiseen. Kunnalla ei ole muuta lausuttavaa yleiskaavasta. (Valm AH). Maankäyttöinsinöörin valmistelema lausunto annetaan Lappeenrannan kaupungille kunnan lausuntona. hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Leasing-rahoituksen käyttö katuvalojen uusinnassa Kunnanhallitus 11 Kunnan katuvaloverkosto on kokonaan vaihdettu ledvaloiksi vuoden 2014 aikana. Tekninen lautakunta on valinnut urakoitsijaksi US-Asennus Oy:n. Kunnanhallitus on antanut kunnaninsinöörille valtuudet rahoittaa katuvalojen uusinta leasing-tyyppisellä rahoituksella. Leasing-rahoitukseen päädyttiin tässä tapauksessa siksi, että leasingvuokraeriin tarvittava rahoitus syntyy sähkökulujen säästönä. Velkarahaa ei hankintaan siten tarvittu. Valaistuslaitteet omistaa vuokrakauden ajan Kuntarahoitus Oyj. Laitteet lunastetaan kunnalle jäännösarvolla vuokrakauden päätteeksi. Katuvalojen vaihto on valmistunut joulukuussa Samassa yhteydessä tehtiin myös uutta valaistusta. Leasing-rahoituksella hankittujen valaituslaitteiden hankintahinta on ,68. Vuokraerän määrä on 2.244,86 /kk ja sopimuskauden pituus 12 v. Laitteiden lunastushinta sopimuskauden jälkeen on ,73. Kunnan tilintarkastaja on selosteessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että valtuuston tulisi päättää investoinnista ja leasingrahoitusmuodon käyttöönotosta. (valm. PP) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy katuvalojen uusinnan ja sen rahoittamisen leasingrahoituksella. hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2015 Kunnanhallitus 12 Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna ja sen erittelyt ovat ministeriön nettisivulla. Kirjallinen päätös saapui kuntaan Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen valtionrahoituksesta. Päätöksen tiedot löytyvät opetushallituksen rahoitusyksikön nettisivuilta. Peruspalvelujen valtionosuus on euroa budjetoitua suurempi. Budjettiluvut perustuivat Kuntaliiton arvioon, joka osoittautui Lemin kunnan kannalta varovaiseksi. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionrahoitus on euroa budjetoitua suurempi. Ero johtuu pääasiassa vammaisoppilaiden arvioitua suuremmasta korotuksesta ja omarahoitusosuuden pienenemisestä arvioitua enemmän. Vertailu budjetin ja valtionosuuspäätösten välillä on liitteenä. Kotikuntakorvaustuloja ja -menoja ei kunnan kirjanpidossa käsitellä valtionosuuksina. Niiden nettovaikutus on 621 euroa budjetoitua parempi. Päätöksiin tyytymätön kunta voi kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla tehdä kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen valtionvarainministeriölle. (valm. PP) Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tiedoksi ja tyytyy päätöksiin. hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus 13 Opetusministeriö on tarkistanut kunnille vuodelle 2014 myönnetyn opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden vuoden 2013 keskimääräisten oppilasmäärien mukaiseksi. Samalla on tarkistettu kunnan rahoitusosuutta. Perusopetuksen valtionosuutta on lisätty vaikeimmin kehitysvammaisten osalta eurolla ja vähennetty muusta vammaisten opetuksesta euroa. Kunnan rahoitusosuus väheni euroa. Kokonaisuutena valtionosuus lisääntyi eurolla. Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua opetusministeriöltä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. (valm. PP) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus Aluearkkitehtitoiminnan valtionavustus Kunnanhallitus 14 Ympäristöministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle valtionavustusta enintään euroa aluearkkitehtitoimintaan Lemin ja Savitaipaleen kunnissa hakemuksen mukaisesti vuoden 2015 aikana. Avustus voi olla enintään 40 % avustuksen piiriin kuuluvista toteutuneista kustannuksista vuoden 2015 aikana. Avustussummaa voidaan vielä käyttää ajlla Päätökseen tyytymätön asianosainen saa hakea siihen oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. (valm. SL) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2015 Kunnanhallitus 15 Kunnanhallitus on vuosittain kuntalain 23 :n ja hallintosäännön nojalla antanut lisäohjeita kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanoon. Ohjeilla on pyritty täsmentämään menettelytapoja ja toimivaltuuksia, mutta myös ohjaamaan tarvittaessa taloudenhoitoa. Viime vuosien talouden tasapainottamisessa on keskeisessä asemassa ollut vain katettujen ylitysoikeuksien myöntäminen. Nyt kun taseessa on edelleen alijäämää, on ohjeissa säilytetty jyrkempi kanta ylityksiin. Ohjeen mukaan kunnanhallitus ei tule esittämään valtuustolle sellaisia ylityksiä, joihin ei samalla voida osoittaa katetta. täytäntöönpano-ohjeeksi on liitteenä. Verotulojen kehitys saattaa aiheuttaa tarvetta rajoittaa myönnettyjen määrärahojen käyttöä vuoden aikana ja siksi käytön seuranta on tärkeää. Palkkausmäärärahat ovat riittävät, mutta sijaisiin ja määräaikaisiin on vähemmän rahaa kuin aiemmin. Pakolliset sopimuskorotukset on tehtävä määrärahojen puitteissa. Harkinnanvaraisiin korotuksiin ei vieläkään ole varaa. Menojen tasaamiseksi mm. maksuvalmiuden vuoksi on ohjeissa rajaus käyttötalousmenojen kehitykselle vuoden aikana. Rajaus on edellisestä vuoden tapaan kuukausikohtainen. Rajauksen tarkoituksena on menojen pitäminen hallinnassa koko vuoden ajan. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpanoohjeen vuodeksi hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus Kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma 2015 Kunnanhallitus 16 Talousarvion tulosalueelle "Kehittämismääräraha" on varattu työllistämisen lisäksi euroa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Työllistämiseen on varattu euroa, joka sisältää koululaisten kesätyöt ja kunnan eri toimialojen työllistämispalkat. Talousarvion mukaan määrärahan käytöstä päättää kunnanhallitus. Aloitteita määrärahan käyttöön voivat tehdä kunnan eri toimielimet ja järjestöt sekä elinkeinoprojektit. Kunnanvaltuuston päätöksellä määrärahasta on sidottu euroa lemiläisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai muuhun yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen enintään 500 /yritys. määrärahan ohjeelliseksi jaoksi vuodelle 2015 on liitteenä. (valm. PP). Kunnanhallitus hyväksyy kehittämismäärärahan käyttösuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 17 Hallintosäännön 23 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sekä hankekohtaiset investointimäärärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat omat käyttösuunnitelmansa. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Liitteenä on ehdotus kunnanhallituksen käyttösuunnitelmaksi vuo-deksi Selvitys kunnanhallituksen käyttösuunnitelman tavoit-teiden toteutumisesta vuodelta 2014 esitetään hallitukselle erikseen. Määrärahat esitetään tekstiosan jälkeen omilla sivuillaan. (valm. PP). Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodeksi hyväksyttiin. 4H-yhdistykselle myönnetyn kesätyöavustuksen vaikuttavuus selvitetään seuraavaan kokoukseen.

14 Kunnanhallitus Teollisuustontin kauppakirja kunta/ Muottityö Jukanen Oy, Iitiän yrityspuisto Kunnanhallitus 18 Kunnan ja Muottityö Jukanen Oy puolesta Esa Jukasen kesken on allekirjoitettu teollisuustontin kauppakirja, jolla kunta myy Muottityö Jukanen Oy:lle Iitiän alueella sijaitsevan määräalan teollisuustontin rakennuspaikaksi. Kyseessä on määräala tiloista Remusenmäki, kiinteistötunnus ja Särkemänkangas kiinteistötunnus, Kauppahinta on ,00 euroa. Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan valtuuston antaman valtuutuksen nojalla. hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousaika- ja paikka Kunnanhallitus 19 Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevien määräysten mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Viime toimikautena päätettiin pitää pääsääntöisesti joka kolmas maanantai alkaen klo Kokouksia saattoi olla harvemminkin ja ylimääräisiä kokouksia pidettiin tarpeen mukaan. Kokouspaikkana on ollut pääsääntöisesti kunnantalo. Kokouksia on pidetty lisäksi muuallakin kunnan alueella tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa. (Valm. sl). Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään toimikauden ajan pääsääntöisesti joka kolmas maanantai alkaen kunnantalolla alkaen klo Kokouksia voi olla harvemminkin ja ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokouspaikkana voi olla muukin tähän tarkoitukseen soveltuva tila. hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokouskutsujen toimittaminen Kunnanhallitus 20 Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevien määräysten mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jos asioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. Viime vuosina on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan esityslista ehdotuksineen on toiminut kokouskutsuna. Tämä on pääsääntöisesti toimitettu jäsenille niin, että se on käytettävissä kokousta edeltävänä torstaina. Lisäksi esityslista toimitetaan jäsenille sähköpostilla heti sen valmistuttua. (Valm. sl). Kunnanhallitus päättää, että kokouskutsut toimitetaan toimikautena edellä selostetun ja tähänkin saakka noudatetun käytännön mukaisesti. hyväksyttiin. Samalla kunnanhallitus päätti, että sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä valmistellaan ja siitä päätetään erikseen. Siihen saakka toimitaan nyt päätetyllä tavalla.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläpitäminen Kunnanhallitus 21 Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja on kuntalain 63 :n mukaan siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. (Valm. sl). Kunnanhallitus päättää, että 1. Kokouspöytäkirjat tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka sopivassa tilanteessa tarkastavat pöytäkirjan. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 2. Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään, ellei salassapitoa koskevista lain säännöksistä muuta johdu, yleisesti nähtävinä kokousta seuraavana maanantaina kunnanvirastossa klo Jos kyseessä on pyhäpäivä tai virasto on muuten suljettu, nähtävilläpitopäivä on seuraava aukiolopäivä. Nähtävilläpidosta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla ja Länsi-Saimaan Sanomissa. hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien valinta eri lautakuntiin vuosiksi Kunnanhallitus 22 Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Edustajia ei määrätä vaalilautakuntiin eikä tarkastuslautakuntaan. (Valm. sl). Kunnanhallitus määrää edustajansa seuraaviin lautakuntiin vuosiksi : 1. Maaseutulautakunta 2. Sivistyslautakunta 3. Tekninen lautakunta 4. Kutsuntalautakunta (edustaja ja varaedustaja) Kunnanhallitus määräsi edustajansa vaalikauden loppuun saakka seuraavasti: Maaseutulautakunta: Kati Buuri Sivistyslautakunta: Risto Pietiläinen Tekninen lautakunta: Arto Penttilä Kutsuntalautakunta: edustaja Jarmo Tölski ja varaedustaja Mika Lohtander.

19 Kunnanhallitus Työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan Kunnanhallitus 23 Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta annetun lain tarkoittamana yhteistoimintaelimenä toimivassa yhteistyötoimikunnassa on ollut työnantajan edustajina neljä kunnanhallituksen valitsemaa edustajaa, joina ovat toimineet, Eija Sinkko (Risto Pietiläinen), Mervi Rings (Arto Penttilä), Simo Luukkanen (Markku Immonen), Raija Leikola (Petri Vainikka, Vainikan virkavapauden ajan Risto Laine. Yhteistyötoimikunnan sihteeriksi on nimetty toimikunnan ulkopuolelta palkka-asiamies Pentti Pitkänen. Kunnanhallituksen toimikauden vaihtuessa tulee työnantajan edustajat valita uudelleen. Kunnanhallitus nimeää lisäksi yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin. (Valm. sl). Kunnanhallitus valitsee yhteistyötoimikuntaan neljä edustajaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat ja nimeää toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin. Kunnanhallitus valitsi yhteistyötoimikuntaan vaalikauden loppuun saakka seuraavat: Eija Sinkko (Risto Pietiläinen), Mervi Rings (Arto Penttilä), kunnanjohtaja (Markku Immonen) ja Raija Leikola (koulukeskuksen rehtori). Puheenjohtajaksi nimettiin Eija Sinkko ja sihteeriksi toimikunnan ulkopuolelta kt-yhteyshenkilö Pentti Pitkänen.

20 Kunnanhallitus Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunnan valinta Kunnanhallitus 24 Vuoden 1989 alusta on Lemi, Luumäen, Savitaipaleen, Suomenniemen, Taipalsaaren ja Ylämaan kunnanhallitukset nimenneet näiden kuntien yhteistyötoimikuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan eri kunnissa. Lemiä ovat vuodesta 1997 edustaneet kunnanjohtaja (hallintojohtaja) ja kunnanhallituksen pj (kunnanhallituksen vpj). Yhteistyötoiminnasta on viimeksi sovittu sopimuksella Kunnanhallitus valitsee yhteistyötoimikuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus valitsi Länsi-Saimaan yhteistyötoimikuntaan vaalikauden loppuun saakka seuraavat: Kunnanjohtaja (varalla kunnankamreeri) Kunnanhallituksen puheenjohtaja (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja)

21 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien valinta eri yhtiöihin ja yhdistyksiin vuosiksi Kunnanhallitus 25 Kunnanhallituksen on kunnan etua valvoessaan määrättävä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia. (Valm. mp). Kunnanhallitus valitsee edustajansa vuosiksi yhdistyksiin ja yhteisöihin seuraavasti: 1. Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot, yhtiökokous 2. Indekon Oy, yhtiökokous 3. Lemin Lämpö Oy, yhtiökokous 4. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, yhtiökokous 5. Wirma Lappeenranta Oy, yhtiökokous 6. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, yhtiökokous 7. Lemin 4H-yhdistys r.y. 8. Lemin Vanhustentuki r.y. 9. Saimaan Vesiensuojeluyhdistys r.y. 10. Etelä-Karjalan yhteishankintojen hankintatoimikunta (Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunta) 11. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallitus (varsinainen jäsen + varajäsen) 12. Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalo, yhtiökokous Eksoten hallituksen kokouksiin Lemiltä kutsuttava Eksoten hallintosääntöön perustuvalla osallistumus- ja puheoikeudella oleva varajäsen on Hannu Hakonen. Todettiin, että Lemiltä on toinenkin varajäsen, Mervi Rings, joka osallistuu normaalisti päätöksentekoon varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen. Muihin kuin edellä mainittuihin yhdistyksiin ja yhteisöihin osallistuu tarvittaessa kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja tai jomman kumman valtuuttama edustaja. hyväksyttiin. Kunnanhallitus valitsi edustajikseen valtuustokauden loppuun saakka seuraavat: 1. Eija Sinkko 2. kunnanjohtaja 3. Mika Lohtander 4. Arto Penttilä 5. Mervi Rings 6. kunnanjohtaja 7. Jarmo Tölski 8. Arto Penttilä 9. Matti Tapanainen 10. ei valittu 11. Juha Koivisto, varalla Lasse Nisonen 12. Eija Sinkko

22 Kunnanhallitus Merkittiin, että Risto Pietiläinen ilmoitti olevansa esteellinen valintojen 1, 3 ja 12 kohdalla. Veli-Pekka Okko ilmoitti olevansa esteellinen valintojen 1 ja 12 kohdalla ja Hannu Hakonen ilmoitti olevansa esteellinen valintojen 3 ja 8 kohdalla. Esteellisyyden perusteena on ao. yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenyys.

23 Kunnanhallitus Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen Kunnanhallitus 26 Kunnanhallitus on päättänyt asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston, jossa on kahdeksan seuraavien yhteisöjen nimeämää jäsentä: Lemin kunta, 3 edustajaa Lemin seurakunta, 1 edustaja Eksote, 1 edustaja Eläkeliiton Lemin yhdistys, 1 edustaja Lemin vanhustentuki ry, 1 edustaja Lemin sotaveteraanit, 1 edustaja Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi Kati Buurin, Sari Rapin ja Arto Penttilän. Puheenjohtajaksi kunnanhallitus nimesi Arto Penttilän ja sihteeriksi Sari Rapin. Kunnanhallituksen toimikauden vaihtuessa kunnanhallituksen edustajat on paikallaan nimetä uudelleen. Koska kunnanhallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia, on tarkoituksenmukaista, että myös vanhus- ja vammaisneuvosto jatkaa entisellä kokoonpanolla. (valm. PP) Kunnanhallitus päättää, että vanhus- ja vammaisneuvosto jatkaa kunnan edustajien osalta entisellä kokoonpanolla. hyväksyttiin. Toimikausi kestää valtuustokauden loppuun saakka.

24 Kunnanhallitus Lautakuntien esittely- ja sihteeritehtävät Kunnanhallitus 27 Hallintosäännön 12 :n 4 momentin mukaan kunnanhallitus päättää toimikaudekseen lautakuntien sihteeri- ja esittelytehtävistä. (valm. sl). Kunnanhallitus määrää esittelijät ja sihteerit toistaiseksi seuraavasti: Keskusvaalilautakunta esittely: sihteeri: Maaseutulautakunta esittely: sihteeri: Sivistyslautakunta esittely: sihteeri lautakunnan puheenjohtaja lautakunta päättää hankittuaan henkilön suostumuksen asiaan maaseutusihteeri maaseutusihteeri osastopäällikkö kanslisti Tekninen lautakunta esittely: osastopäällikkö, paitsi kunnanhallituksen 119/ päättämät rakennustarkastajalle kuuluvat tehtävät. sihteeri: osastopäällikkö (osastonsihteeri apuna teknisenä sihteerinä) hyväksyttiin.

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eksoten palvelusopimusneuvottelut Kunnanhallitus 171 Neuvottelut Eksoten vuoden 2015 palvelusopimuksesta on käyty Neuvotteluissa on tullut ilmi, että Eksoten pyrkii vähentämään Lemin hyvinvointiaseman laboratoriopalveluja. Muutos tulisi olemaan sellainen, että alkaen laboratoriopalvelut annetaan hyvinvointiaseman pihaan tuotavasta Malla-autosta. Auto kävisi Lemillä kahtena päivänä viikossa puolen päivän ajan. Eksoten sisäisissä keskusteluissa on päädytty esittämään, että em. järjestelyä kokeillaan kolmen kuukauden ajan, jonka lopulla päätetään jatkosta. Väitetyistä kustannussäästöistä ei ole esitetty laskelmia. Lemin vanhus- ja vammaisneuvosto päätyi esittämään Eksotelle kannanoton, jossa laboratoriopalvelujen muutosta vastustetaan. (valm. PP) Kunnanhallitus toteaa, että laboratoriopalvelujen esitetty muutos vaarantaa ja heikentää hyvinvointiaseman, Palolakodin ja kotihoidon palveluja. Muutos voi myös vaarantaa lääkäripalvelujen toiminnan Lemillä. Muutos myös lisää laboratoriopalvelujen kustannuksia Lemillä. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2014 osalta edellä mainittua sopimusmuutosta ei ole kunnalle esitetty. Muutos on olennainen heikennys kunnan hyvinvointiaseman palveluihin. Kunnanhallitus pitää vuoden 2014 osalta muutosta palvelusopimuksen vastaisena ja siten sopimusrikkomuksena. Kunnanhallitus ilmoittaa Eksotelle, että esitetty muutos ei ole hyväksyttävissä edes kokeiluna eikä sellaisen muutoksen sisältävää palvelusopimusta allekirjoiteta. Laboratoriopalvelut tulee edelleen järjestää hyvinvointiasemalla kiinteissä tiloissa vähintään aamupäivisin joka arkipäivä. hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

26 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28 Eksote on ilmoittanut Lemin kunnalle mm Lemillä pidetyssä Eksoten strategiatilaisuudessa, että esitetty laboratoriopalvelujen muutosta ei vuonna 2015 toteuteta. Palvelusopimuksen liitteeksi tulevista vuoden 2015 muutoksista on poistettu sitä koskeva maininta. Muuten liite on palvelusopimusneuvottelujen mukainen. Lemin kunnan maksuosuus vuonna 2015 on palvelusopimusluonnoksen mukaan euroa. Liitteenä on Eksoten ja Lemin kunnan välinen palvelusopimusluonnos Palvelusopimukseen liittyvät kuntakohtaiset muutokset toimitetaan hallitukselle sähköisesti. (valm. PP) Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan palvelusopimusluonnoksen vuoden 2015 palvelusopimukseksi ja päättää allekirjoittaa sopimuksen. hyväksyttiin. _

27 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eksoten päivystys- ja vuodeosastoinvestointihanke Kunnanhallitus 165 Eksoten hallitus on päättänyt ottaa käsiteltäväksi keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastohankkeen jäsenkunnille toimitetun esityslistan ulkopuolelta. Eksoten hallitus esittää kokoontuvalle Eksoten valtuustolle yhteensä n. 58,5 miljoonan investoinnin toteuttamista. Asiasta on ilmoitettu jäsenkunnille heti sähköpostitse Eksoten hallituksen päätöksen jälkeen. Eksote pyytää lausuntoa suunnitellusta sairaalainvestoinnista jäsenkunnilta. Eksoten hallitukselle osoitetut lausunnot on oltava Eksoten kirjaamossa viimeistään mennessä. Investointihankkeeseen on ensimmäisen kerran otettu kantaa Eksoten palveluverkkoselvityksen yhteydessä Kunnanhallitus totesi tuolloin lausunnossaan sairaalainvestointien osalta, että "keskussairaalan tuottavuutta parantavat investoinnit on syytä toteuttaa." Eksoten investoinnista aiheutuvat lainamäärän muutokset näkyvät myös kunnan konsernitaseessa. Jatkossa kriisikuntakriteerit perustuvat konsernitietoihin, joihin konserniin kuuluvien yhteisöjen lainakantakin kuuluu. Eksoten pitkän aikavälin arvion mukaan lainakanta kasvaa vuoden 2013 tilinpäätöksen n. 42 miljoonasta eurosta enimmillään vuoden 2016 taloussuunnitelman n. 65 miljoonaan euroon. Sen jälkeen lainakanta kääntyy laskuun. Lemin kunnan osuus Eksoten lainoista vuodesta 2013 vuoteen 2016 kasvaa asukasta kohti noin 156 eurolla. Tällä ei ole mainittavaa merkitystä kunnan talouden kriisiytymisen kannalta. Liitteenä on selvitys "Eksoten päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen vuosina ". (valm. PP) Kunnanhallitus ilmoittaa pyydettynä lausuntonaan Eksoten hallitukselle, että päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen vuosina voidaan toteuttaa hankkeen rahoitus tulee toteuttaa jäsenkuntien kannalta mahdollisimman edullisesti jatkossa tämän suuruusluokan hankkeet tulee käsitellä niin, että ne on valmisteltu jäsenkunnille toimitettavalle Eksoten hallituksen esityslistalle

28 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29 jatkossa jäsenkunnille tulee varata riittävä aika tämän suuruusluokan hankkeiden lausunnoille jäsenkuntien kokousaikataulut huomioon ottaen Kunnanhallitus ilmoittaa pyydettynä lausuntonaan Eksoten hallitukselle, että päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen vuosina voidaan toteuttaa hankkeen rahoitus tulee toteuttaa jäsenkuntien kannalta mahdollisimman edullisesti jatkossa isot hankkeet tulee käsitellä niin, että ne on valmisteltu jäsenkunnille toimitettavalle Eksoten hallituksen esityslistalle jatkossa jäsenkunnille tulee varata riittävä aika isojen hankkeiden lausunnoille jäsenkuntien kokousaikataulut huomioon ottaen. Aikaisemman lausuntopyynnön jälkeen on selvitetty Armilan sairaalan toimintojen siirtämistä Kahilanniemeen. Uudisrakennukseen tulisi tällöin rakentaa yksi lisäkerros kuntoutukselle. Lisäksi ravintokeskus tarvitsee uudet tilat. Muilta osin toiminta sijoitetaan uudisrakennuksen myötä vapautuviin ja peruskorjattaviin tiloihin. Armilan ja keskussairaalan tilojen yhdistämisen myötä Eksote arvioi toimintakustannusten laskevan ainakin euroa vuodessa. Lisäinvestointitarve Eksotelle on noin 8,5 miljoonaa euroa. Eksoten hallitus on päättänyt hyväksyä tehdyn suunnitelman ja lähettää sen laskelmineen jäsenkuntiin lausunnolle. Kuntien lausunnot tulee lähettää Eksoten kirjaamoon sähköisesti viimeistään (valm. PP) Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan antamansa lausunnon lisäksi seuraavaa: Armilan toimintojen siirtäminen keskussairaalaan näyttää järkevältä ja kunnanhallitus puoltaa sen toteuttamista

29 Kunnanhallitus Aiemmassa annetussa lausunnossa edellytettiin lisäksi, että isojen hankkeiden lausunnoille tulee varata riittävä aika jäsenkuntien kokousaikataulut huomioon ottaen. Tämän lausuntopyynnön käsittelyyn aika riitti vain sattumalta eikä siksi että sitä olisi ollut riittävästi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti Mervi Ringsin ehdotuksesta yksimielisesti lisätä lausuntoon keskimmäiseksi kappaleeksi seuraavan: Kokonaisuutena investointi on suuruudeltaan erittäin mittava. Toiminnan tehostumisen ja toiminnallisten säästöjen toteutuessa investointia voitaneen puoltaa, sillä edellytyksellä, että esitetyssä kustannusarviossa pysytään. Kuitenkin investointisuunnitelmaan sisältyy paljon haasteita ja epävarmuuksia. Muun muassa jäsenkuntatuottojen kasvuoletuksena on vuosille ,4%/vuosi ja nettotoimintamenojen kasvu 1,82 %. Yleisen taloudellisen epävarmuuden jatkuessa ja muutoinkin yleisen tuottavuusennusteen ollessa alhainen tai jopa negatiivinen, ovat suunnitelmassa esitetyt luvut jäsenkuntien verotulokehitykseen nähden erittäin haasteellisia. On tärkeää, että Eksotessa aidosti seurataan investoinnista haettavia toiminnan tehostumisen kustannusvaikutuksia ja asetetaan investoinnille selkeät tuottavuustavoitteet, jotka jäsenkunnissa hyväksytään. Jätti-investointi ei saa heikentää Lemin kunnan alueella saatavia sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalveluja.

30 Kunnanhallitus Rakennustarkastajan viran täyttölupa Kunnanhallitus 30 Rakennustarkastaja Eero Henttu ilmoittaa allekirjoittamallaan kirjeellä irtisanoutuvansa rakennustarkastajan virasta alkaen. Vuosilomien vuoksi hän lopettaa työnteon jo huhtikuussa. Rakennustarkastajan viran täyttää hallintosäännön 48 :n nojalla tekninen lautakunta. Lautakunta myöntää myös eron virasta. Talousarvion yleisperustelujen mukaan virkojen ja työsuhteiden vakinaiseen täyttämiseen on saatava kunnanhallituksen lupa. Neuvottelut rakennusvalvonnan yhteistyöstä naapurikuntien kesken ovat toistaiseksi päättyneet eikä yhteistyötä syntynyt. Rakennustarkastaja Eero Henttu on osa-aikaeläkkeen vuoksi hoitanut virkaa osa-aikaisena (n. 60 %). Myös palkkausmääräraha on osaaikaisen viranhaltijan palkkaamiseen vaikka virka onkin perustettu kokoaikaisena. Rakennusvalvonnan tehtäviin osa-aikainen virkasuhde on riittänyt. Viran täyttämisen nopeuttamiseksi täyttölupa otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn jo ennen teknisen lautakunnan kokousta. (valm. PP) Kunnanhallitus antaa tekniselle lautakunnalle luvan täyttää rakennustarkastajan virka osa-aikaisena (60 %) alkaen. Virkaan voidaan ottaa viransijainen tarpeen mukaan sitä ennenkin. hyväksyttiin.

31 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kunnanhallitus 31 Kuntalain 23 :n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta (KuntaL 56 ). Hallituksen tehtävänä on myös arvioida, mitkä päätökset ovat kuntalain 98 :n mukaan täytäntöönpanokelpoisia ennen kuin ne ovat lainvoimaisia. Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia ja päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön. hyväksyttiin. 32. Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 32 Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet. (valm ph). hyväksyttiin. 33. Merkkipäivälista Kunnanhallitus 33 Kunnanhallitukselle jaetaan lista merkkipäivänviettäjistä ajalla (valm. PP) Kunnanhallitus käy listan läpi ja päättää aikaisempaa käytäntöä soveltaen noudatettavista toimenpiteistä. hyväksyttiin.

32 Kunnanhallitus Teollisuustontin kauppakirja kunta/ Ranta-Putki Oy, Iitiän yrityspuisto Kunnanhallitus 34 Kunnan ja Ranta-Putki Oy puolesta Marko Tamminen kesken on allekirjoitettu teollisuustontin kauppakirja, jolla kunta myy Ranta-Putki Oy:lle Iitiän alueella sijaitsevan määräalan teollisuustontin rakennuspaikaksi. Kyseessä on määräala tiloista Remusenmäki, kiinteistötunnus ja Särkemänkangas kiinteistötunnus, Kauppahinta on ,00 euroa. Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan valtuuston antaman valtuutuksen nojalla. hyväksyttiin.

33 Kunnanhallitus Selityksen antaminen KHO:lle Anne Rouskun valituksesta Kunnanhallitus 35 Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt Lemin kunnanhallitukselle Anne Rouskun valitusasiaan liittyvät asiakirjat selityksen antamista varten. Valitus koskee Itä-Suomen hallintooikeuden päätöstä Lemin koulukeskuksen apulaisrehtorijärjestelyistä. Selitys on annettava mennessä. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnankamreerin antamaan selityksen kunnan puolesta. hyväksyttiin.

34 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 9-14, 19-21, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 15-18, 22-28, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Lemin kunnanhallitus Toukkalantie LEMI puhelin telefax sähköposti: Pykälät 15-18, 22-28, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

35 Kunnanhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio PL 1744, Kuopio Sähköposti; Puhelin: (vaihde) Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät valitusaika päivää Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava -päätös, johon haetaan muutosta -miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä /HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. euroa Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013 Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 203. Lausunto taksilupakiintiöstä 2014...199 204. Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta...200

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012 sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 22. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta 2011...29 23. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 12/2009 271 KOKOUSAIKA 8.6.2009 klo 16.00-18.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 142 (klo 16.10-16.25)

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot