MAALIVAH TIHARJ O I TT E I TA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAALIVAH TIHARJ O I TT E I TA"

Transkriptio

1 MAALIVAH TIHARJ O I TT E I TA

2 TORJTINNAT Kohti tulevat pallot maata pitkin 2.t Osallistujat: yli 3 mv:a -l- valmentaja A A A A Välineet: pallo Vaihel Pallo pelataan jalalla maata pitkin vastapäätä olevalle mv:lle, jonka jälkeen jonon vaihto Vaihe 2 Mv torjuu pallon ja pelaa pallon r,'uorostaan takaisin ja vaihtaa l.uorostaan jonoa Vaihtoehto: Siirrytäessä muihin torjuntamuotoihin (syliin-,päätä kohti tulevat pallot) voidaan harjoitus toteuttaa myos puolivolley, volley tai heittämällä. Siir!..rninen toiseen jonoon voidaan vaihtoehtoisesti tehdä esim. eritlyppisillä askelluksilla ( sir,uaskeleet,ristiaskeleet jne),lr,t ti,t,!r,t,t,t,r,t,-t \2, r.$ t.!-f.*3! r!, t:, t]r."3f r,l,r q} a} Syötön laatu Lähtö- j a torjunta-asento Torjuntavarrnuus

3 TORJTINNAT Kohti tulevat pallot maata pitkin 2.2 Osallistujat: 1-4 mv + valmentaja Välineet: pallo ja penkki Vaihe 1: Mv pelaa pallon jalalla maata pitkin kyljellään olevaa penkkiä päin ja torjuu paluupallon Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv siirtyy jonon viimeiseksi ja seuraava mv tekee saman liikkeen Vaihtoehto:Mv laukoo pallon penkkiä kohti ja siirtyy sir,.uun ja seuraava torjuu pallon jne...,t,t tt,t,!l,t,i,i rrl,t,t rlj ilj rrj rrj trj roj rrj tri irj rlj rrj '\.{/{\l.y*y"\.4..1.,\*".\-,*f"*.n/.ry'-j' Jalalla pelaaminer Lähtö- j a torjunta-asento Perustorjunnat - Torjuntavarnuus Syötön laatu

4 TORJLINNAT Kohti tulevat pallot syliin 3.1 Osallistujat: 4 mv r valmentaja i:) A Välineet: 2 palloa.lj A Vaihe 1: Mv vetää pallon maasta vastapäätä olevaa maalivahtia kohti. Tavoitteena on, että laukaus tulisi maalivahdin syliin Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv pelaa pallon takaisin samalla tavalla. Vedot tulevat ristiin, jotta mv:t joutuvat seuraamaan mitä ynpärillä tapahtuu ja myös ettei pallot osu toisiinsa Vaihtoehto :Laukaukset voidaan tehdä vaihtelevasti puolivolley tai volley,t,r,a,t,i,r,i,t tr,t tt \3, * \ll r$ rlp \fu q:/*, \} \}k3 Torjuntavannuus Valmius- j a torjunta-asento Jaloilla pelaamin syötön / avauksen laatu

5 TORJIJNNAT Kohti tulevat pallot syliin sekä pååta kohti 4.1 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: 3 palloa Vaihe 1: Mv:t laukovat vuorotellen pallon maasta maalivahti kohti ia mv torjuu Vaihe 2: Mv liikkuu taruittaessa hieman sil.uttain laukausten mukaan. Torjunnan jälkeen mv palauttaa pallon takaisin Vaihtoehto: Laukaukset voidaan suorittaa vaihtelevasti(volley, puolivolley ) Jos halutaan harjoitteeseen lisää fyysisyyttä, niin Mv liikkuu leveämmällä alueell a sivuttain vetoj en tullessa sivummalle.,r,i,a,t,t,r tt,t tt,t,t i., rrj lri rrj i., t.j i.j i.j it, lri rrj Käsien jousto päätä kohti tulevissa palloissa J a I katyö s ke n te I y * S i vu tta i s a s ke I e et Perustorjunnat Keskittymiskyky -+Torjuntavarmuus

6 TORJIII.{NAT Kohti tulevat pallot syliin sekä paata kohti 4.2 Osallistujat:3-4 mv t- valmentaja Välineet: 2 palloa ^A Vaihe 1: Pelaajat laukovat pallon mv kohti ( volley,kokovolley), jonka mv torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv palauttaa pallon sellaisella pelaajalle jolla ei ole palloa hallussaan. Tämän jälkeen mv torjuu keskeltä tulevan pallon ja palauttaa pallon taas sellaisella jolla ei ole palloa jne.. Vaihtoehto: Haluttaessa kehittää tasapainoa voi Mv seisoa torjuessaan 1 jalalla H uom ioi. To rju nta-asento,t,a tilt,t tt,i,t tt,r,t.j/ r$ ^.._1r t$.j/ r*!;!!l r.!p rlr 1} tlr Perustorjunnat Keskittymiskyky Torjunta-asento Torjuntavarmuus Muistin kehittäminen

7 7 TORJI]NNAT Kohti tulevat pallot 4.3 Osallistujat:7-4 mv * valmentaja Välineet: 1-4 palloa,trampoliini A ^ Vaihe 1: Mv heittää pallon kohti trampoliinia ja torjuu takaisin tulevan pallon Vaihe 2: Jos mukana on useampia maalivahteja, niin mv siirtyy torjunnan jälkeen ryhmän viimeiseksi Vaihtoehto: Harjoite voidaan suorittaa myös 1 pallolla, jolloin heiton jälkeen Mv siirtyy sivuun ja seuraava Mv torjuu pallon. Jos halutaan vaikeuttaa harjoitetta, voidaan heiton sijasta pallo vetää volleysta.,t,t,t,t,t,q,t,i tlr,t tt r* tf,7 t]l rlr!:/ r3: \!l r 7 r3r t} u} P eru storj unnat > Torj untavarnuu s Valmius- j a torjunta-asento Heitto- j a potkutarkkuus

8 TORJLINNAT Kohti tulevat pallot 4.4 Osallistujat: 1 4mv+valmentaja Välineet: Pallo + karliot Vaihe 1: Mv hyppää tasajalkaa kartioiden yli ja saman tien takaisin ja pudottautuu valmiusasentoon Vaihe 2: Valmentaja laukoo pallon maalivahti kohti jonka mv torjuu Vaihtoehto: Erilaisilla laukauksilla voidaan tuoda vaihtelua harjoitteeseen, riippuen mitä osa-aluetta halutaan kehittää ( maata pitkin, syliin, päätä kohti) Virheet: Huono tasapaino, paino ei ole tasaisesti molemmilla jaloilla, rintamasuunta ei o1e kentälle päin. Mv on vielä liikkeessä torjunta hetkellä,t,t,t,i,i,i,t,t,t,t,t q? ql; \!r tj q3l '.} \}\} r'} */\} Tasapaino Perustorjunta Torjuntavarrnuus

9 TORJTII{NAT Sivuille tulevat pallot;m aata pitkin ilman heittäytymistä 5.1 Osallistujat:7-4 + valmentajat Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja pelaa pallonmaata pitkin alanurkkaa kohti Vaihe 2: Mv liikkuu etuviistoon palloa kohti ja vangitsee pallon Vaihtoehto: Syötön kor,.uudella voidaan harjoitetta vaikeuttaa / helpottaa Virheet : Vartalo ei ole pallon takana torjunnassa. Ei liikuta palloa kohti.,\ re tr,-i,\ rr,r,i,.r,r,i $ 1 7 1} tlr r3r r*r rj7 r.3 c3r \:, r:, Jalkatyöskentely >Liike pallon taakse Torjuntavarnuus Notkeus, ketteryys

10 TORJTINNAT Sivuille tulevat pallot; ilmassa ilman heittäytymistä 5.2 Osallistujat'.2 mv + valmentaja l1.:=^ A*,------= Välineet: 2 palloa Vaihe 1: Molemmat mv:t heittävät pallonsa kaaressa suoraan eteenpäin Vaihe 2: Heiton jälkeen mv liikkuu tulevan pallon taakse ja torjuu Vaihtoehto: Heiton kaarella ja kovuudella voidaan harjoitteen vaikeutta muuttaa. P allo voidaan vaihto ehtoi sesti myö s vi eri ttåa maata pitkin Virheet: Ei ehditä liikkua ajoissa pallon taakse. Puutteellinen jalkatyoskentely rt,t,t,!,t tilt,t rl,r,t tls rl-l \:, t} rjl U, \!r q3,l r3, t} r:, Jalkatyö skentely, tasapaino Sivuttaisliike pallon taakse Keskittymiskyky i ajoitus heitoissa

11 - TORJLTI.{NAT Kohti tulevat ilmassa 5.3 Osallistujat: 1-3 mv + valmentaja A+ A fl^ lr} re---)- a Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Mv lähtee liikkeelle kohti toista kartiota jolloin valmentaja laukoo pallon, jonka maalivahti torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv kiertää toisen kartion ja torjuu seuraavan pallon.mv tekee saman takaisin Vaihtoehto: Harjoite voidaan tehdä myös heittäyyen, jolloin vedot tulevat maata pitkin / Ilmassa. Harjoitteesta voidaan tehdä fi.ysisempi lisäämällä tempoa Virheet: Laukausten ajoittaminen maalivahdin liikkeeseen ( liian aikaisin ) Mv on vielä liikkeessä torjunta hetkellä q:/*t:r\}\}!:/\}tfur$t:r\},'t,i,i,t,t ri,r,t rl,r 't Tasapainon kehittäminen Torjuminen liikkeestä Jalkatyöskentely

12 TORJLINNAT Heittäytyminen maata pitkin tulevan palloon 6.2 Osallistujat: 1 mv*valmentaja Välineet: Pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon maata pitkin mv:n viereen; luoropuolin Vaihe 2: Mv pudottautuu ja torjuu pallon, palauttaa pallon valmentajalle ja torjuu saman toiselta puolen. Vaihtoehto: l.vedot tulevat samalle puolelle 2. Mv on selin, komennosta 5.nnpäri ja torjunta Virheet: Mv pudottautuu taaksepäin. Vie jalat eteen ja kaatuu taaksepäin. Kyynärpää jää varlalon alle,i tr tt,l,r ti,t,t,r,t,t tls.*r ^.år r$ tj t,j \!; qjp 1} \:7.:t Perustorjunnat heittäytyen Vartalo palion takana Kädet ojentuvat palloa kohti, jolla estetään ettei kyynärpää jää vartalon alle

13 TORJLTI{NAT Heittäytyminen maata pitkin tulevaan palloon 6.3 Ä-t1 Osallistujat: 2-4 mv+ valmentaja Välineet: Kartiot ja pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon maala pitkin mv:n vasemmalle puolen, mv torjuu ja palauttaa pallon Vaihe 2: Mv nousee ylös ja kääntyy ympäri ja torjuu toisesta suunasta tulevan pallon. Laukaus tulee mv:n oikealle puolelle Vaihtoehto: Toistojen määrällä voidaan kehittää rysisiä ominaisuuksia(6-8 toistoa) Haettaessa nopeutta; kaksi torjuntaa ja tauko Heittämällä ilmassa Virheet: Painopiste taaksepäin torjunta hetkellä ti,t,i,t,lr,t,t,t tt,t,t tlt t} 13 r.!r,2t r..3;!:/.lr 13 tl3r t} Tasapainon kehittäminen P erustorjunnat ---itorj untavarmuus Torjunta-asento

14 TORJLII.TNAT Heittäyyminen maata pitkin tulevaan palloon 6.4 Osallistujat:3-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: 2 pelaqaa asettuu seisomaan mv eteen vierekkäin Vaihe 2: Valmentaja laukoo pallon maata pitkin pelaajien ohi, mv torjuu ja palauttaa pallon ja nousee takaisin torjunta-asentoon. S ama toiselle puolelle Vaihtoehto: l.heitot ilmassa 2. Potkut ilmassa kauemmas Virheet: Katsekontakti palloon katoaa,t tt,a,t,r,i,i,t,t,t,t E} rs t} qk til q3r tsrqte r} t-}q:/ Perustorjunnat (reagointi) Keskittymiskyky i vedot maskista Torjuntavarnuus

15 TORJLTI.{NAT Heittäyyminen maata pitkin/ilmassa tulevaan palloon 6.s Osallistujatz 7-4 mv * valmentaja Välineet: Naru * pallot Vaihe 1: Mv vierittää pallon narun ali, jonka toinen pää on sidottu tolppaan ja toista päätä pitää esim.valmentaja Vaihe 2: Mv hyppää tasajalkaa narun yli ja alastulon jälkeen pudottautuminen palloon Vaihtoehto: Mv hyppää naru yli ja valmentaja laukoo ( heittää )pallon maata pitkin/ilmassa jonka mv torjuu Virheet: Huono tasapaino alas tultaessa. Syöttö liian lyhyt tai pitkä tll tr,t,t,l,rl,t,l,t,t,t tlr \:r \!,l \:/ qlr t} q} *, q:/ U, \? Perustorjunnat heittäytyminen Ajoitus -> Tas apaino/nopeu siketteryys

16 s TORJTII{NAT Heittäytyminen maata pitkin tulevaan palloon 1.1 Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: Naru * pallot Vaihe 1: Valmentajan merkistä mv:t hypäävät tasajalkaa narun yli Vaihe 2: Alastulon jä1keen heittäytl.rninen ( pudottautuminen) paikallaan olevaan palloon Vaihtoehto: Mv:t voivat tehdä torjunnan yksikerrallaan tai yhtä aikaa. Asettamalla pallo kauemmas, saadaan harj oitteeseen mukaan sivuaskeleen käy.ttö Virheet: Huono tasapaino alas tultaessa hypyn jälkeen,t,t,t,t,i,ii,t,i,r,t,ll q!;*q}qlrlr\}\}trs*\}13' Perustorjunnat heittäyyminen Tasapaine+ - Nopeusiketteryys

17 TORJTINNAT Heittäyyminen maata pitkin / ilmassa tulevaan palloon 1.2 Osallistujat-7-4 mv * valmentaja Välineet: pallo Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon maata pitkin alanurkkaa kohti jonka mv torjuu Vaihe 2: Ponnistus / pudottautuminen paikaltaan jos veto tulee lähelle, sir,,uaskeleen kä1.ttö jo laukaus tulee kauemmas alakulmaan Vaihtoehto: Harjoitteeseen voidaan liittää lähtöjä eri asennoista a) punnemrsasento b) selällään c) kyljeltään Virheet: Torjunta lähtee takaviistoon. Pallon puoleinen jalka taipuu alle eli painopiste ei siirry pallon puoleiselle jalalle ja torjunta voi kaatua taaksepäin,i,a,!,t,r tit,lt,i,i,a ti q} \} \:l \} rsr.,:, q?\} \} \}t? Ketteryys Torjuntanopeus P eru storj unnat Torj uminen paikalt aan ja sivuaskel een kanssa ja niiden hallitseminen tilanteen mukaan ->

18 TORJI]NNAT Heittäyyminen maata pitkirvilmas s a tul evaan p all oon -a t.) Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot ja karliot Vaihe 1: Mv lähtee liikkeelle kohti l.kartiota ( sir,uaskelin ),koskettaa sitä, jolloin valmentaja laukoo pallon maata pitkin. Vaihe 2: Mv liikkuu laukauksen mukaan ja torjuu pallon sivuaskeleen kanssa. Torjunnan jälkeen mv liikkuu seuraavalle. Huomioi torjuminen etuvii stoon Vaihtoehto : Kartiot voidaan kiertää. Virheet: Torjunta kaatuu taaksepäin. Laukauksen sijasta pallot voidaan heittää ilmassa Liikettä ei viedä loppuun,i,lr,i,t,t,t,i,t,r,a,t rl, rlr t? ql; qlp!:/ t} t"! t'} t} tll Ketteryys sivuaskeleet painopiste alas Tasapaino ) suunnanvaihto Perustorjunnat

19 TORJLD{NAT Pudottautuminen pallon kans sa 8.1 Osallistujat: 7-4 mv -l- valmentaja Välineet: pallo Vaihe 1: Mv asettuu polvilleen pitäen palloa käsistään Vaihe 2: Kaatuminen( pudottautuminen) kyljelleen pallo kädessään Vaihtoehto: Harjoite voidaan suorittaa istualtaan sekä pal1o voidaan myös heittää mv:lle Virheet: Kylmärpää jää pudottautumisen jälkeen varlalon alle,rt,a tt,l,t,l,t,t,i tt,t r;^t'}\uqfuq}\3r\}\}*\}\:/ Perustorjunnat Totuttaudutaan pallon kanssa pudottautumiseen, sopii varsinkin nuoremmille maalivahdeille Ketteryys

20 TORJIII.{NAT Heittäyyminen/ pudottautuminen ilmassa tulevat pallot 8.2 Osallistujat:7-4 mv t valmentaja *? Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentajalla on pallo molemmissa käsissään. Mv seisoo riittävän lähellä ja reagoi kun valmentaja pudottaa toisen palloista ja mv pyrkii torjumaan ennen kuin se osuu maahan Vaihtoehto: Haluttaessa kehittää käsien liikenopeutta voidaan harjoite suorittaa tennispalloilla jonka mv ottaa kiinni a) pallon puoleisella kädellä b) vastakkaisella kädellä c) valmentajan komennon mukaan oikealla tai vasemmalla ta,t,r,t,t rrt,l,t "rq]rq}\}\}*r\}\9 Perustorj unnat (reagointi) Torjunta-asento Reagointi Torjuntanopeus / liikenopeus

21 TORJI]NNAT Heittäyyminen maata pitkin iilmassa tuievat pallot 8.3 Osallistuiat: 1-3 mv * valmentaja Välineet: pal1ot Vaihe 1: Heitot ilmassa molemmin puolin Vaihe 2: Kuperkeikka eteenpäin ja heiton torjuminen (molemmin puolin) Vaihe 3: Selin / komennosta ynpäri ja torjunta Vaihe 4: Punnemrsasento / komennosta ylös ja torjunta Vaihtoehto: Pallo voidaan myös heittää ja vetää ilmassa Virheet: Kyynärpää jää vartalon alle,i,r,i,t,l,i,t,t,t,t,i t,l-r q} \} Cr q? r.$, \}\} \} \}\!, Perustorjunnat Nopeus, ketteryys, tasapaino

22 TORJTIN}{AT Heittäyy,minen / ilmassa tulevat pallot 9.1 Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Valmentaja heittää pallon kohti ilmassa maalia kohti Vaihe 2: Mv ponnistaa kartion takaa ilman sir,,uaskelia ja torjuu pallon Vaihtoehto: Mv lähtee liikkeelle hieman kauempaa ja ottaa sir,.uaskeleen ennen torjuntaa Virheet: Paino ei ole ponnistavalla jalalla,t,tl,t,.t,i,r,l,.l,r,iilt q"lp E} rlp r'} Sr q:, t}q} \} \:rr3 Perustorju nnat I torjunta-asento Ponnistusvoima Liikenopeus i torjuntanopeus

23 TORJI.TNNAT Heittäytyrninen / ilmassa tulevat palloon 9.2 Osallistujat:7-4 mv t valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Mv ponnistaa narun yli ja samanaikaisesti valmentaj a heittää pallon sille puolelle josta mv lähti liikkeelle Vaihe 2: Nanrn yli hypättyään mv ponnistaa heti takaisin narun yli torjuntaan Vaihtoehto: l.heitot ilmassa 2. Potkut ilmassa kauemmas Virheet: huonot heitot ( liian matala tai korkea ),t,r,! tl,i,t tt,t ttl,t,t t} t} \? q} / \} \}q$ \} \:/k3 Perustorj u nnat I torjunta-asento Ponni stusvoima / torjuntanopeus Tasapaino i koordinaatio

24 TORJLI}{NAT Liikkuminen taaksepäin r0.1 Osallistujat: 1-4 mv -F valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv liikkuu kohti tolppaa lyhyrn sir,uaskelin ( ilman heittoa) Vaihe 2: Valmentaja heittää pallon kaaressa kohti tolppaa ja mv liikkuu sir,uaskelin ja ottaa pallon kiinni mahdollisimman korkealta Vaihtoehto: Mv voi tehdä liikkeen eteenpäin jonka jälkeen tulee heitto Virheet: liike taaksepäin tapahtuu selkä edellä,t,t,r,l,r,t,t,t,t,i,t.1,.1,.1,.1,.1,.1,.!,.!,.1, t r.1, Koordinaatro I sivuaskel Pallon arviointi / ponnistuksen ajoitus

25 SIJOITTIJMINEN Sijoittuminen palloon nähden 11.i Osallistujat: 1-6 mv + valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv sijoittuu jokaisen pallon mukaan ja torjuu pallon Vaihe 2: Toriunnan jälkeen liike takaisin maalin keskelle ja sijoittuminen seuraavan pallon mukaan Vaihtoehto: Valmentaj a antaa merkin, kuka laukoo aina seuraavaksi, tällöin mv joutuu liikkumaan ja sijoittumaan sen mukaan Virheet : Sij oittuminen leveys- j a syvyyssuunnassa,\,t,-t,r,\,t,'t,t,t,,t r"?t Sr t!7 r-} tj;..tr 1} r$ t$ \3 t? Torjunnat Sijoittuminen

26 KE.SKITYKSET Keskitykset laidalta 12.1 Osallistujat: l-4 mv - valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja heittää pallon kaaressa 4-5m maalista ulos Vaihe 2: Mv arvioi pa11on lentoradan ja vangitsee pallon mahdollisimman korkealta Yaihtoehto: Mv eteen voidaan lisätä yksi pelaaja joka vaikeuttaa mv:n pallon arviointia b) heitto tulee pitempänä jolloin liike tapahtuu takaviistoon C) maata pitkin Virheet: Ponnistuksen arvi ointi,i,t,lr,!,i,r,l},i,t,t,t rlr rtr rtr rlr rot rll rlt rll rlr rfr rtr \.-y.--j.rf q.--../...,...1" l\-./.. jr -- Ponnistuksen arviointi ja ajoitus Käsien ojennus Liike palloa kohti

27 AVAI]KSE,T Heittämällä alakautta 13.1 Osallistujat:7-4 mv - valmentaja Välineet: pal1ot 1 ^ Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon kohti maalivahtia Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv avaa alakautta karlioiden väliin Vaihtoehto: Laukaukset eri tavoin. Kartion takana oleva pelaaj a antaa merkin ja mv avaa sille puolelle Virheet: Epätarkat avaukset, pallo pomppii,i iri,a rtt,t,t,rl,t tt,r,i rl; rtr ror rtt rl; rlr rlr ror tot rlr tlr = -N Gll/ -7 ai ".*7 \\af..-7 \!a7 ':# *-a Avausten tarkkuus Torjuntavarrnuus

28 AVAt]KSET t3.2 Osallistujat:2-4 mv - valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo tai heittää pallon mv:lle jonka hän torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv avaa pallon heittämäilä laitaa pitkin nousevalle pakille.heitto lentää hyökkääjän yli Vaihtoehto: Avaus voi olla pitempi (puolivolley) Virheet: Sij oittuminen leveys- j a syvyyssuunnassa,r,i fr,\,t,i,t,t,l,i,a q-fu U, tlp # q!/ qs q:/$ U, \}q:/ Torjunnat Heiton tarkkuus Heiton ajoitus

29 LAPIAJOT 1v1 t4.1 Osallistujat: 7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Pelaaja kuljettaa palloa kohti maalia ja mv liikkuu vastaan peittämään tilannetta Vaihe 2 : P elaaja pyrkii kulj ettamaan pallon karlioiden välistä ja mv pyrkii torjumaan Vaihtoehto: Tilanne lähtee mv avauksesta hyokkääjä1le tlr ttl,t,t,ir,t,t,t,t,t,i *, q} # S, ru \:/ \}\} \} \}\U Sijoittuminen syvyydessä Vastaantulon ajoitus Reagointi

30 LAPIAJOT 1v1 t4.2 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja syöttää pallon hyökkääjäl1e joka haltuunoton jälkeen kuljettaa palloa kohti maalia Vaihe 2: Mv peittää tilannetta tilanteen mukaan ja pyrkii katkaisemaan läpiajon vaihtoehto: syöttö tulee hyökkääjän ja maalivahdin väliin, jolloin mv joutuu arvioimaan vastaantuloaan,rt ta,t,t,t,t,t,t,t,t,i * U/ \li q& t.} rlt tlr \3", '.} r.u q3l Vastaantulot / rohkeus Ajoitus Reagointi

31 LAPIAJOT Vastaantulo t4.3 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja seisoo keskellä ja sir,.uilla on pelaajat. Pallo pelataan toiselle pelaajista ja mv reagoi sen mukaan Vaihe 2: Mv plrkii torjumaan pallon Vaihtoehto: Mv:n ja valmentajan väliin laitetaan nriköeste joka vaikeuttaa mv:n liikkeelle lähtöä. Syötön kor,uudella ja suunnalla voidaan harjoitteen tasoa vaihdella,i,t,t,i tt tt,t,t,,t,t,i r} r-} t? U/ t? *r t}tl} t} \]ltlp Rohkeus Päättäväisyys Peittäminen

32 / TORJTINNAT Kohti tulevat pallot ilmassa 15. i Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: Mv pitää palloa käsissään ja on samalla torjunta- asenno ssa Vaihe 2: Valmentaja laukoo pallon mv:a kohti ja samalla hetkellä mv pudottaa pallon käsistään ja torjuu laukauksen. Vaihtoehto: Mv poimii torjunnan jälkeen pudottamansa pallon Virheet: Käsien liike,t,t,.r,t,tl,t,'r,r till,t..} \-r, tlr \3,!!/ rie q} \"Zt \} *, U/ Torjunnat -) Torjuntavarnuus käsien iiikenopeus Keskittl,rniskyky

33 TORJI]NNAT Kohti tulevat pallot 16.1 Osallistujatz l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv seisoo yhdellä jalalla ja torjuu valmentajan laukoman pallon Vaihe 2: Laukaukset tulevat päätä kohti Vaihtoehto: 5-6 laukauksen jälkeen jalan vaihto Virheet: Huono tasapaino,t,i,i,rl,t,i,ll,t,t,t,r a.j,;\r4 rrj r.# i.j.'.d rr, Y#r' rrj "\aa r.j \-y l.j \.4./ rrj i.j rlj i.j ".4* "-Y/ \.f/ *-? Tasapaino +. paino tasaisesti tukijalalla Perustorjunnat Keskittymiskyky

34 TORJIJNNAT Heittäyyminen maata pitkin tulevaan palloon 17.l Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet:pallot Vaihe 1: Pelaaja syöttää pallon etuviistoon ja mv lähtee samanaikaisesti liikkeelle Vaihe 2: Pelaajajatkaa syotön kohti alakulmaa ja mv pyrkii torjumaan / peittämään vedon Vaihtoehto: Pelaaja joutuu käyttämään 2 kosketusta joka antaa maalivahdille enemmän aikaa reagoida Virheet: Liikkeelle lähtö liian hidas, ei viedä torjuntaa loppuun rt,t,t,t,i,i,t,\,t fr ft q.} \} \} Is \!, \!/ \i/t} U/ qtu\:, Rohkeus+ Nopeus Peittäminen peittää läheltä tuleva laukaus

35 TORJI]NiNAT Kohti tulevat pallot maata pitkin 18.1 Osatlistujat: 1-3 mv + valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentqapelaa pallon maata pitkin kohti maalin edustaa Vaihe 2: Mv lähtee liikkeelle etutolpalta ja torjuu maata pitkin tulevan keskityksen Vaihtoehto: Laukaus tulee ilmassa Virheet: Etukulma jää auki. Liiallinen ennakointi,t,t,t,!,t,ri,t,i,t ta,t tj rll q} q3 rlr {r t-}t}!-} \}t:/ Perustorjunnat > etukulman peittäminen Arviointikyky Syötön arviointi

36 TORJLINNAT Heittäyyminen maata pitkin / ilmassa tulevat pallot 19.1 Osallistujat: 1-3 mv + valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Mv pujottelee kartioiden välistä ja kierrettyään viimeisen kartion torjuu laukauksen Vaihe 2: Torjunnan jälkeen paluu maalille Vaihtoehto: Veto tulee ilmassa. Liikkuminen takaperin Virheet: Puutteellinen jalkatyö, huono vaftalonhallinta, ketteryys..r\ te.,r\.r\..r\ r\ r\..r\.rr.,r.,ri. q} \:/!'} \:,.:/'-3r \}\} \} \:/\:/ Tasapaino, nopeus, ketteryys Jalkatyö ikoordinaatio Perustorjunnat

37 SIJOITTIJMINEN Torjunta dri11i 20.1 Osallistujat: 2-4 mv Välineet: pallot t!] l A Vaihe 1: Mv:t asettuvat maaleihin ja pyrkivät laukomaan pallon toisen maaliin Vaihe 2: Torjunnan jälkeen nopea laukaus toiseen maaliin Voittaja on se joka tekee ensin 3 maalia Vaihtoehto: potku voi o1la koko volley tai heitto tt,t,t,t,tl tt,t,t,a,t ttl r}'t}\ur}t,'}rllt}r$*t}t'} Perustorjunnat Avaukset Fysiikka nop eus/kestävyys/voima

38 TORJTII{NAT Heittäytyminen 21.1 Osallistujat: 1-3 mv valmentaja Välineet: pal1ot Vaihe 1: Mv heittäytyy valmentajan komennosta/merkistä osoitettuun palloon Vaihe 2: Tavoitteena nopea reagointi Vaihtoehto: Komennot "oikea"r" vasen"," yksi", "kaksi" tai näytetään kädellä Mv on selin / kääntyrninen / torjunta,r,r,lr,t,i,r,t,t,r,t,t \i, U, t} ui/ q? \3, Sr} r-} &tlp Perustorjunnat Reagointi Ketteryys, torjuntanopeus

39 TORJTII.{NNAT Kohti tulevat pallot ilmassa 22.1 Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv liikkuu komennosta määrätylle kartiolle ja koskettaa sitä Vaihe 2: T ämänjälkeen liike etumaisten kartioiden väliin jolloin valmentaja laukoo ja mv torjuu pallon Vaihtoehto: Muuntelemalla laukauksia saadaan harjoituksesta monipuolisempi Virheet: Mv on vielä liikkeessä torjunta hetkellä,l,r,l},t,i,t,t,i,t t'ia,i rlr *-t} t} # t} t}q} ',:/ U/\t' Torjunnat Ketteryys,tasap aino, I iikkuvuu s

40 SIJOITTTJMINtrN Heittäyyminen 1i ikkeestä 23.t Osallistujat: 1-4 mv + valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv liikkuu ensimmäiselle kartiolle, koskettaa sitä ja liikkuu kohti palloa ja pudottautuu palloon Vaihe 2: Torjunnan jälkeen liike seuraavalle karliolle ja jne.. Vaihtoehto: Kartioiden ja pallon välimatkaa muuntamalla saadaan harjoituksen rasitusta ja luonnetta muutettua Ponnistus paikaltaan tai sivuaskeleesta torjuminen.ir,.rt..ri..r\..r\,tt,t,.r _,tt..rq,.rt, 1} \!2 q}!:/..lr Rfu q_:, q.:/ \} r:/ Torjunnat Tasapaino jalkatyö Ketteryys

41 SIJOITTI.]MINtrN S ij oittuminen palloon nähden 24.1 Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja vierittää molemmat pallot yhtä aikaa maalivahtia kohti Vaihe 2: mv torjuu komennon mukaan toisen palloista. Komennot: 1,2 Vaihtoehto: Komennot parillisina tai parittomina numeroina Virheet: Torjunta kaatuu taaksepäin,r,i,t,t,l,t,t,l,t,t,i t} \D q} q$ q?.-} t}qlr q\} \}\:/ Reagointi Keskittymiskyky Muistin kehittäminen

42 TORJTII{NAT Heittäyyminen 25.1 Osallistujat:7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: Mv on selin ja kääntyy valmentaj an komennosta ympäri Vaihe 2: Valmentaja heittää pallon jonka maalivahti torjuu Vaihtoehto: Heitto tulee pompun kautta. Mv voi olla eri lähtöasennolssa Virheet: Huono tasapaino ( torjunta-asento) Huomioi torjunta-asento,rt,i,a,t,t,t,t,i,-t,i,t tfu rll \? rfu $ \U \2, qlp t} t3rr"} Torjunnat Reagointi Keskittymiskyky

43 TORJTINNAT Reagointi 26.1 Osallistujat: 1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja heittää pallon kaaressa maalin yli Vaihe 2: Pelaaja puskee pallon maalia kohti ja mv torjuu puskun Vaihtoehto: Pusku sijasta maalivahti voi nyrkkeillä pallon maalia kohti Virheet: Valmius- j a torjunta-asento,\,r\.r\.r\ t\,\,i..r\.r\.,t,rq rll rfr rfl rll rtt rlt rlt rtt rtr rlr rtt.-r'ln=f-.ff..*-\-?ay.s}/*j!\\-//.ry/w-p Torjunnat torjuntanopeus Reagointi

44 TORJLTNNAT Kohti tulevat pallot pdätä kohti 27.1 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: A laukoo pallon maalivahtia kohti.tämän jälkeen mv vilkaisee takana olevaa pelaajaasos hänellä on käsi pystyssä palauttaa mv seuraavan torjunnan jälkeen pallon c:lle Vaihe 2: Mv kääntyy tämän jälkeen C:tä kohti ja sama jatkuu.. aina vilkaisu takana olevaa kohti ennen to4'untaa. Jos käsi ei o1e ylhäällä pallo palautetaan laukaisijalle Vaihtoehto: Vedot maasta,puolivolley,volley Virheet: Pallot putoaa,t tt,i,t,t tr,t,t tt,t,t r} llr tlr q} tle t} \!lr} \3, gr:, Keskittymiskyky Torjuntavarunuus Perustorjunnat

45 TORJTII.{NAT Heittäyyminen maata pitkin/ilmassa tulevat pal1ot 28.t Osallistujat: 7-4 mv * valmentaja Välineet: pal1ot Vaihe 1: Mv heittää pallon suoraan ylöspäin ja samanaikaisesti valmentaja laukoo pallon maata pitkin mv:n si'uulle, jonka mv torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv nousee nopeasti ylös ja pyrkii ottamaan heittämänsä pallon kiinni viimeistään yhden pompun jälkeen Vaihtoehto: Pallo voidaan heittää ilmassa Virheet: Huolimattomuus, liian kiire, maltin puute,t,!,t,i,r,t tt,q,i rlrlqir\?t}t}r}r3rq} Perustorjunnat Nopeus Ketteryys

46 TORJLII{NAT Reago intiiheittäylminen 29.1 Osallistujat:1-4 mv f valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv asettuu kasvot maaliin päin. Valmentaja heittää pallon mv selkään, josta pallo kimpoaa kentälle. Vaihe 2: Mv kääntyy ympäri, reagoi ja torjuu valmentajan ilmoittaman pallon. Pallot 7 ja2 ovat paikallaan ja selästä kimmonnut pallo on nro 3 Vaihtoehto: Kaikki pallot voivat olla paikallaantai pallojen mdärdd voidaan vähentää tai lisätä Virheet: Huono tasapaino käänt5.nnisen j älkeen,i,r,r,t,t,it,t,t,t,t,t r} t} t} qlp q} q& Rlr$ r$ \!e\-!p Perustorjunnat Reagointi / keskittymiskyky Tasapaino

47 TORJ{_INNAT Heittäyyminen maata pitkin/ilmassa tulevat pallot 30.1 Osallistujatz 7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo 1.pallon maatapitkin mv: n sir,ulle. Maalivahti toriuu laukauksen Vaihe 2: Torjunnan jälkeen valmentaja heittää pallon ilmassa toiselle puolelle, mv nousee nopeasti ylös ja torjuu Vaihtoehto: Vaihtelevasti ilmassa ja maassa Huomioi: Huolelliset torjunnat, nopeasti ylös torjunnan jälkeen rt tt,.r tillt,t, tt tt,t \3erI/t}\&q:/\:/\}1}\}\}\} Torjunnat Ketteryys / tasapaino Nopeus

48 TORJI]NNAT Kohti tulevat pallot syliin I päätä kohti 31.1 a r.--, Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot 2 Vaihe 1: Mv liikkuu eteenpäin ja kiertää kartion ja askeltaa takaperin ja kiertää takimmaisen kartion jonka jälkeen liike hieman eteenpäin Vaihe 2: Mv ollessa torjunta-asennossa valmentaja laukoo pallon syliin ja mv torjuu. Vaihe 3: Torjunnan jälkeen liike eteenpäin ja edelleen karlioiden kierlo toiselle puolel1e. Vaihtoehto: Laukaukset maasta, puolivolley tai kokovolley. Harjoite voidaan tehdä myös jaloilla palauttaen. Virheet: Liikkeessä vielä torjunta hetkellä,r,r rilt,t,r tt,t t}q-3\,t?rr}rirt}r}t}r3rrjr Torjunnat Tasapaino Jaloilla pelaaminen Jalkatyöskentely

49 TORJLTI.{NAT Sij oittuminen palloon nähden 32.1 Osallistujat:7-4 mv r valmentaja Välineet: 6-8 palloa Vaihe 1: Valmentajalla on 6-8 palloa edessään, joita hän liikuttelee käsillään. Mv valmistautuu ja valmentaja heittää jonkun palloista ilmassa maalia kohti Vaihe 2: Mv torjuu pallon ja palauttaa sen valmentajalle ja valmistautuu seuraavan torjumiseen Vaihtoehto: Heitot vaihtelevasti maata pitkin tai ilmassa. Toistojen määrä vaihtelevasti mv:n tason mukaan 4-6 kpl Virheet: Painopiste ei o1e tarpeeksi alhaalla. Huono tasapaino. Älä aavista,t,lr,t ti,i,t,t,i t(r,r,t \} U/ \? tfut q} */ \}* ql/, (}t3' Torjunnat Reagointi ---+nopeus

50 TORJLII{NAT Heittäyyminen maata pitkin /ilmassa tuleviin palloihin 33.1 Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv lähtee liikkeelle keskeltä maalia ja käy koskettamassa tolppaa ja liikkuu nopeasti kohti laukaisusektoria. Vaihe 2: Mv ollessa liikkeessä valmentaja laukoo pallon kohti takakulmaa jonka mv torjuu. Seuraavaan 1ähdetään taas keskeltä maalia Vaihtoehto: Toistojen määrä mv:n tasosta riippuen 4-6.Huomioi harjoituksen fl.ysisyys. Ei liian pitkiä sarjoja. Laukausten laatu tärkeää Huomioi: Ponnistus pallon puoleisella jalalla ja torjunta etuviistoon,r,a,r,t,t,r,lt,i tt,t,t * t} \:/ t!,l \:/.'l"l Url} * t}r3, Torjunnat Nopeus Fysiikka j alkatyö skentely

51 TORJTJNNAT Heittäyyminen maata pitkin/ ilmassa tulevat pallot 34.1 Osallistujat: 1-4 mv t valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv tekee kuperkeikan tolppaa kohti, nousee nopeasti jaloilleen ja torjuu takakulmaa kohti tulevan laukauksen Vaihe 2: Torjunnan jälkeen paluu keskelle ja seuraava suoritus Vaihtoehto : Toistoj en mdårå. maalivahdin tason mukaan Virheet: Liian pitkät sarjat. Torjunta kaatuu taaksepäin,i,a,r,t,i,lr,i,t tt,t,t \3, r.3 tlp qfu t{7 r q]t \3 \} \} q:, Koordinaatio, Tasapaino Torjunnat Fysiikka Ponnistusvoima

52 TORJII\[}.{AT Heittäytyminen maata pitkin/ ilmassa tulevat pallot 35.1 Osallistujat: 1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot + penkki (seinä) Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon penkkiä kohti ja mv reagoi laukaukseen. Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv palauttaa pallon ja keskittly seuraavaan Vaihtoehto: Penkin kulmaa kääntämäilä voidaan harjoitusta muuttaa ja vaikeuttaa Virheet:,\,.r,r,t J-r rt,a,\ rr,-r,.r f, t} U/ / t.} q3 \:rd, r} q}\} Torjunnat Torjuntavarnuus Lähtö- j a torjunta-asento Nopeus + Reagointi

53 TORJLII{NAT Kohti tulevat pal1ot 36.1 Osallistujat: 4-8 mv * valmentaja Välineet: pa11ot Vaihe 1: Mv:t on numeroitu 7,2,3 jne. Kaikki liikkuvat alueella ja 1 laukoo 2:11e,2 laukoo 3 :lle jne. Vaihe 2: Torjunta \uorossa oleva huutaa "täällä" ja liikkuu pelattavaksi Vaihtoehto: Harjoite toimii hyvin alkuverryttelynä ja mukaan voidaan liittää useampi pallo. Valmentaja voi ilmoittaa kenen \uoro torjua esim. 3,5,1,4 jne. Virheet: Mv on liikkeessä torjunta hetkellä,\.ri..ri..r\.,\,i,i,,?\.rt.,\.r\ t}t}!!;tlquq.:,\!/\}*\}\:/ Torjunnat Pelin lukeminen Jalkatyöskentely

54 TORJI]NNAT Maata pitkin tulevat pallot 31.1 Osallistujat: 1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: Mv asettuvat vierekkäin kasvot samaan suuntaan ja valmistautuvat torjuntaan Vaihe 2: Pelaaja laukoo pallon toiselle maalivahdille joka reagoi ja torjuu. Toinen mv kääntyy nopeasti yrnpäri ja reagoi toisen pelaajan laukomaan palloon Vaihtoehto: Pelaajat laukovat pallon vaihtelevasti ja luorotellen jotta molemmat maalivahdit joutuvat olemaan valmiina reagoimaan Virheet: Kääntyminen iiian hidas. Huono tasapaino kääntl,misen jälkeen,r,r,t,\,r,r,r,t,r,r,.r \!erlqlq?t}q}\}'t!!:/q:/\? Torjunnat Nopeus Reagointi Tasapaino Ketteryys

55 TORJI]NNAT Sijoittuminen palloon nähden 38.1 Osallistujat:7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Heitto kaaressa maalille ionka mv hakee mahdollisimman korkealta Vaihe 2: Tämänjälkeen avaus heittämäi1ä pieneen maaliin Vaihtoehto: Avaus puolivolley ja pienen maalin yli. Keskitys normaalisti laidalta Virheet: Tekniikka virheet,ir,t,i,r,r,i,t,t,i,i,i q} U/ t:/ \t, r.?, qtr \} \:/ \:, g, \3 Avaustarkkuus Keskityksen arviointi

56 KESKITYKSET Keskitykset / liikkuminen taaksepärn 39.1 Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv sijoittuu maalista ulos Vaihe 2: Valmentaja nostaa pallon kaaressa mv:n yli ja mv liikkuu taaksepäin ja plrkii torjumaan pallon ennen maalia Vaihtoehto: Vedot maasta tai puolivolley ja vaihtelevasti eri paikoista Virheet: Mv lähtee liikkeelle liian aikaisin. Liikkuminen ei tapahdu kylki edellä,l,.r,,r,t,t,t,t,l tt,i f\ t}q}q}t.}u/r.}u?\),r}t}t$ Keskityksen arviointi Sijoittuminen Jalkatyö

57 a TORJLII.{NAT Sij oittuminen / reagointi 40.\ Osallistujat:4-6 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv asettuu maaliin ja muut mv:t eteen maskiksi. Vaihe 2: Valmentaja laukoo vaihtelevasti pallon maalia kohti ja mv sijoittuu ja reagoi sen mukaan Vaihtoehto: Mv on selin ja kääntyy komennosta. Muut pelaajat ovat pienessä liikkeessä Virheet: Mv ei näe palloa,r,(r,r r\,\,-i fr,\ r-l,r,t, qb $r q!, q!/ \!, \}13 \!, \:r\} Torjunnat Sijoittuminen Reagointi

ÅIF:n maalivahdille suunnattujen harjoituksien harjoituspankki

ÅIF:n maalivahdille suunnattujen harjoituksien harjoituspankki ÅIF:n maalivahdille suunnattujen harjoituksien harjoituspankki Muutama huomioitava asia maalivahtiharjoituksissa: - Harjoitukset tehdään maalivahtien ehdoilla (esim. suoraan syötöstä harjoituksissa odotetaan,

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

Sininen Nopea Katse Vaihto Punainen Kesto

Sininen Nopea Katse Vaihto Punainen Kesto Maalintekoa Sininen oma kuljetus syötä itselle ennen merkkiä. Nopea käännös yksi kosketus katse kohteeseen hae tyhjätila, maalivahdinliike. Katse palloon lauo liike perään, irtopallot maaliin. Haetaan

Lisätiedot

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 A. FYSIIKKA 1. Voima (etunojapunnerrus rintakehä nyrkkiä koskettaen) Suoritusohjeet: Oikeaa suoritustekniikkaa saa kokeilla kaksi toistoa. Lähtöasento on etunoja,

Lisätiedot

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto.

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto. PISTETYÖSKENTELY Kuperkeikka eteenpäin Yleismotoriikka 1 Lähdetään kyykystä jalat vierekkäin, kämmenet matossa. Leuka painetaan rintaan, ponnistetaan jalat suoriksi ja asetetaan takaraivo maahan. Rullataan

Lisätiedot

Perustaitoja. Syötöt: Sisäsyrjäsyöttö. Laukaukset:

Perustaitoja. Syötöt: Sisäsyrjäsyöttö. Laukaukset: Perustaitoja Syötöt: katsekontakti syötettävään katse palloon potkuhetkellä tukijalan paikka painopiste pallon päällä tasapainotus käsillä osumakohta palloon jalka hieman irti maasta jalan saatto " potkaise

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Peli-idea Hyökkäyspeli

Peli-idea Hyökkäyspeli Peli-idea Hyökkäyspeli Pelijärjestelmä 1-4-4-2 Niin paljon kuin mahdollista avataan peliä puolustuslinjasta-pelirohkeus! Nopealla pallonhallintapelillä yritetään löytää hyökkäyssuuntaan kääntynyt keskikenttäpelaaja

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit

P97 seututaitokoulu (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit P97 seututaitokoulu 29.12 2007 (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.10 min -Taitokujat 2 kpl, n.20 min -Pienpelit lohkoissa 1-5 15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA, HJK C

HARJOITUSOHJELMA, HJK C HARJOITUSOHJELMA, HJK C No: 1/ 5 KESTO: 90 min HARJOITUKSEN TARKOITUS: Maalivahtien kesäharjoitus (taito/koordinaatio/reaktionopeus) Alkulämpö 10 min. Hyppynaru: eteen-/ taaksepäin paikallaan jalat ristiin

Lisätiedot

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 OHJELMAN TARKOITUS ON PARANTAA: TASAPAINOA POLVIKONTROLLIA KESKIVARTALON HALLINTAA ALARAAJOJEN LIHASVOIMAA NIVELLIIKKUVUUTTA KOORDINAATIOTA HYPYN ALASTULOTEKNIIKKAA SEKÄ

Lisätiedot

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle.

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle. CHINTO 1(14) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) CHINTO 1. Yoi 2. Katse kääntyy 45 astetta

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN PELIN VAATIMUKSET SJL Lasse Sampakoski

KANSAINVÄLISEN PELIN VAATIMUKSET SJL Lasse Sampakoski KANSAINVÄLISEN PELIN VAATIMUKSET 9.2.2012 SJL Lasse Sampakoski MAALINTEKOTILANTEET tärkeitä termejä ja pelifilosofiaa Tavallinen laukaus on laukaus johon maalivahti ehtii hyvin sijoittumaan, hänellä on

Lisätiedot

OL = Oikea laita VL = Vasen laita 10 = Piilokärki K = Kärki. OL = xxx VL = xxx 10 = xxx K = xxx

OL = Oikea laita VL = Vasen laita 10 = Piilokärki K = Kärki. OL = xxx VL = xxx 10 = xxx K = xxx TERMIT: MV = Maalivahti OP = Oikea puolustaja VP = Vasen puolustaja KK = Keskikenttä OL = Oikea laita VL = Vasen laita 10 = Piilokärki K = Kärki AVAUSKOKOONPANO: MV = xxx OP = xxx VP = xxx KK = xxx Vaihtomiehet:

Lisätiedot

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus Pyöräilyvoimaa Lihaskunto- ohjelma pyöräilijälle Harjoituksilla on tarkoitus parantaa liikkuvuutta, nostaa jalkojen voimatasoa, harjoittaa tukilihaksia sekä parantaa keskivartalon lihaskestävyyttä. Keskity

Lisätiedot

8. P97 seututaitokoulu (1h,45min)

8. P97 seututaitokoulu (1h,45min) 8. P97 seututaitokoulu 26.1 2008 (1h,45min) -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.15 min -Nopeus ketteryys harjoituksen alussa, n.15 min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 max.15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun

Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun PPJ 02 Kausi 2014-2015 Harjoitteet Alkulämmittely Juokse pallon kanssa vähintään 3 min. Tee erilaisia aktivoivia liikkeitä, joita teemme myös joukkueen alkulämmittelyssä.

Lisätiedot

MAALINTEKO- KOULUTUSPÄIVÄT Suomen Urheiluopisto, Vierumäki

MAALINTEKO- KOULUTUSPÄIVÄT Suomen Urheiluopisto, Vierumäki MAALINTEKO- KOULUTUSPÄIVÄT 14.-15.12.2007 Suomen Urheiluopisto, Vierumäki Työkaluja maalintekoon Mikko Saarinen Ilari Näckel JOHDANTO Jokainen maalintekohetki on erilainen ja ainutlaatuinen (tilanne, tila,

Lisätiedot

ÅIF:n opas maalivahdeille ja valmentajille

ÅIF:n opas maalivahdeille ja valmentajille ÅIF:n opas maalivahdeille ja valmentajille Tehnyt: Arttu Latvajärvi Kuvausmalli: Teemu Martikainen 2 Sisällys ÅIF:n opas maalivahdeille ja valmentajille... 1 1. Yleistä maalivahtina olemisesta... 3 1.1.

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu 8/ (1h,45min)

P97 seututaitokoulu 8/ (1h,45min) P97 seututaitokoulu 8/12 2007 (1h,45min) -Pallon pomputtelu 10 min (lohkojen teko) -Taitoteemamallit 10min -Nopeus/ketteryys 10min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 10min /lohko(yht50min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA 1 ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA Lehtonen Elina & Juola Anni Elokuu 2015 2 SISÄLLYS OPPAAN LUKIJALLE... 3 ALKULÄMMITTELYN TÄRKEYS... 5 HARJOITTEITA... 6 LOPUKSI... 21 3 OPPAAN LUKIJALLE Tämä opas

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

Coerver harjoitus 1: Pallonhallinta

Coerver harjoitus 1: Pallonhallinta Coerver harjoitus 1: Pallonhallinta Pelaajamuodostelma 1) Paikallaan juoksu pallo jalkojen välissä. (polvet hieman koukussa) 2) Tikkaus pallon syöttely jalkojen välissä mahd. nopeasti (kisa: lasketaan

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: cm)

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: cm) 1 Kevät 2017 REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN HAVAINTOMOTORISET TAIDOT 1. Itsensä tunnistaminen: - Mikä on sinun nimesi? Tulos on KYLLÄ jos lapsi tietää nimensä ja EI jos hän ei tiedä sitä. - Tässä on peili. Kuka sieltä

Lisätiedot

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Yleistä Valmennuksen kokonaissuunnitelma on tarkoitettu ohjeeksi seuraan tulevalle valmentajalle ja nykyisille valmentajille. Tämä suunnitelma on hyväksytetty

Lisätiedot

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm)

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm) Kausi 2016-2017 REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

FUTIS-LIIGAN TAITOTEKNIIKKAKILPAILUT FUTIS LIIGAN TAITOKILPAILULAJIT Lajit ikäluokille

FUTIS-LIIGAN TAITOTEKNIIKKAKILPAILUT FUTIS LIIGAN TAITOKILPAILULAJIT Lajit ikäluokille FUTIS-LIIGAN TAITOTEKNIIKKAKILPAILUT KAUDELLA 2015 TAITOTEKNIIKKAKILPAILUT JÄRJESTETÄÄN PYYNIKIN KENTÄLLÄ SEURAAVASTI: klo 13.00 alkaen ikäluokat; F9 (2006), E10 (-05), E11(-04), D12 (-03), D13 (-02),

Lisätiedot

ACK Maalivahtivalmennuslinja

ACK Maalivahtivalmennuslinja ACK Maalivahtivalmennuslinja 10.10.2016 Joonas Salmimäki ACK Maalivahtivalmentaja PELISÄÄNNÖT 1. Asenne ja halu kehittyä hyväksi maalivahdiksi 2. Kunnioitus valmentajaa, muita pelaajia ja maalivahteja

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu (1h,45min)

P97 seututaitokoulu (1h,45min) P97 seututaitokoulu 5.1 2008 (1h,45min) -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.10 min -Nopeus ketteryys harjoituksen alussa, n.20 min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 FYYSINEN HARJOITTELU & TUKITOIMET Seuraavassa on kuvattu (henkilökohtaisella tasolla) missä järjestyksessä fyysisiä harjoitteita voi

Lisätiedot

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa.

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. PERUSTEKNIIKKA MAILAOTE Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. Tärkeitä ohjeita: - ranteen tulee olla

Lisätiedot

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Tausta Valmennus on pitkäjänteistä työtä. Yhdessä vuodessa ehditään vähän mutta 10-vuodessa enemmän. Emme pysty kehittämään kaikkia asioita

Lisätiedot

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV)

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) VERRYTTELY JA VENYTTELY 1. SYVÄKYYKKY VARPAILLE NOUSTEN 15 X 40-60 kg 2. NISKAN TAKAA TYÖNTÖ 15 X 15-35 kg 3. ISTUMAAN NOUSU KIERTÄEN 15 X 5-10 kg 4. SIVUKYYKKY 15 X 20-30 kg 5.

Lisätiedot

ACK 8v8 Pelikirja

ACK 8v8 Pelikirja 1 ACK 8v8 Pelikirja 10.10.2016 8v8 yleistä Pelipaikkojen ja niiden tehtävien tiedostaminen Pelipaikkojen täyttäminen Ylivoiman luominen Tyhjän tilan käyttö Kenttätasapaino Pääajatuksena minä, sinä ja pallo

Lisätiedot

~ 1 ~ REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4: cm)

~ 1 ~ REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4: cm) ~ 1 ~ Kevät 2017 REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4: 180-210 cm) 1. HYPPY OIKONOJAAN - vartalo tiukkana, lantiossa ei saa olla taittoa - käsivarret suorina, nilkat ojennettuina 2. OIKONOJASTA SELINHEILAHDUS

Lisätiedot

Joukkueet muodostetaan kortteliliigasta, joukkueet muodostetaan kahdesta eri ikäluokasta

Joukkueet muodostetaan kortteliliigasta, joukkueet muodostetaan kahdesta eri ikäluokasta HARJOITELU ERI IKÄKAUSINA 7-9 VUOTIAAT (H ja G nuoret) Harjoitteiden tulee sisältää vaihtelevia leikkejä ja pelejä. Avoin innostava ilmapiiri Hauskaa, iloista ja monipuolista Paljon kosketuksia ja toistoja,

Lisätiedot

3m-5m. T: kuljettaminen, kääntyminen Kenttä: ¼ tai liikuntasali

3m-5m. T: kuljettaminen, kääntyminen Kenttä: ¼ tai liikuntasali Kenttäalue: LIIKUNTASALI tai ¼ tekonurmikenttä JA KÄÄNTYMINEN 3m-5m 5m 5m 3m-5m TAITO A (0 ): kääntyminen kuljettaminen merkkikiekolle, pysähtyminen ja kääntyminen seuraavaa merkkiä kohti kääntyminen ilman

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

LIPPUPALLODEMO 90min 1

LIPPUPALLODEMO 90min 1 LIPPUPALLODEMO 90min 1 1.TUTUSTUMINEN PALLOON pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja 2 2.OPETUSKESKUSTELU a) OTE PALLOSTA HEITOSSA etusormi

Lisätiedot

Liiketaitotestit ja tuloskortti

Liiketaitotestit ja tuloskortti Liiketaitotestit ja tuloskortti 1 taso Perus liiketaidot Syväkyykky 1 - integroitu liikkuvuus käsivarret vaakatasossa edessä - suorita kyykkyliike niin alas kuin sujuvasti liike on mahdollista - lantiotason

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

1. PALLON KÄSITTELY. Alkutoimet & Lämmittely. Opetettava asia. Viitepelit

1. PALLON KÄSITTELY. Alkutoimet & Lämmittely. Opetettava asia. Viitepelit 1. PALLON KÄSITTELY Tavoitteet: Tutustuminen ja totuttautuminen palloon tuttujen viitepelien avulla. Liputtamisen perusteet Alkutoimet & Lämmittely Lipunryöstäjät Kiinniottaja keskellä kenttää, esim. SET,

Lisätiedot

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Staramerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa, kunhan on Stara-lisenssi. Liikkeet ovat voimistelukoulun alkeis- ja alkeisjatkopassista.

Lisätiedot

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta.

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. TIMANTTIMERKKI Yleistä merkkiliikkeistä Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. suoritetaan erillisessä arviointitilaisuudessa. Arvioinnit

Lisätiedot

Piia Kurki 2016. HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita

Piia Kurki 2016. HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita Piia Kurki 2016 HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita Tekniikkajonot Muodostetaan joukkueita. Joukkueen jäsenet asettuvat peräkkäin jonoon. Tehtävästä tekniikasta riippuen välimatka

Lisätiedot

F8-F9 5 v 5 ANNA PELAAJAN RATKAISTA! Harjoittele pelaamalla, vältät jonoja. Innosta pihapeleihin ja omatoimiseen harjoitteluun.

F8-F9 5 v 5 ANNA PELAAJAN RATKAISTA! Harjoittele pelaamalla, vältät jonoja. Innosta pihapeleihin ja omatoimiseen harjoitteluun. GBK 6-11 v lasten valmennuslinja perustuu SPL:n valmennuslinjaan, seuran valmentajien näkemyksiin ja kokemuksiin sekä käytettävissä oleviin olosuhteisiin ja resursseihin. SPL VALMENNUSLINJA Toiminnan painopisteet

Lisätiedot

Pronssimerkki Yleistä merkkiliikkeistä

Pronssimerkki Yleistä merkkiliikkeistä Pronssimerkki Yleistä merkkiliikkeistä Merkkiliikkeiden suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Merkkiliikesuoritukset voi tehdä kotisalilla oman seuran valmentajan suorittaessa arvioinnin. Arvioiva

Lisätiedot

PELAAMISEN PERIAATTEET

PELAAMISEN PERIAATTEET PELAAMISEN PERIAATTEET 1. Mielummin 5-4 voitto kuin 0-1 tappio 2. Pidämme palloa ja haastamme 1v1 tilanteissa jos olemme yli puolessa kentässä 3. 2v1 tilanteissa haastamme aina. 4. Alivoimalla syötämme

Lisätiedot

Iloisia harjoitteluhetkiä!

Iloisia harjoitteluhetkiä! Tämä opas on tehty tukemaan kotona tapahtuvaa liikuntaharjoittelua. Se sisältää osiot lihaskunto-, liikkuvuus ja tasapainoharjoittelusta. Liikkeet ja harjoitteet on valittu siten, että ne pystytään suorittamaan

Lisätiedot

Street workout Aloittelijan opas

Street workout Aloittelijan opas Street workout Aloittelijan opas Street workout on liikuntamuoto, jossa käytetään omaa kehonpainoa vastuksena. Laji on vapaamuotoista kehonpainoharjoittelua. Kehonpainoharjoittelu sopii kaikille lähtötasosta

Lisätiedot

MVLT Maalivahtipelin perusteet Suomen Jääkiekkoliitto /

MVLT Maalivahtipelin perusteet Suomen Jääkiekkoliitto / MVLT 17.8. 19.8.2012 Maalivahtipelin perusteet / Maalivahtipelin tavoitteet Maalinteon estäminen Kiekon riistäminen Tilan poistaminen vastustajalta Hyökkäysvalmius / Maalivahtipelin filosofiaa Lähtökohta

Lisätiedot

Paritekniikat Sanbon kumite

Paritekniikat Sanbon kumite Paritekniikat Sanbon kumite Sanbon kumitet ovat ensimmäiset paritekniikat, joissa aloitetaan tärkeimpien wadoryu periaatteiden harjoittelu. Näistä voidaan mainita mm. Nagasu, Inasu, Noru. Yleisesti nämä

Lisätiedot

NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA

NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA NOPEUSHARJOITTELUN PERIAATTEET: 1. Suorituksen nopeus mahdollisimman nopea ja räjähtävä 2. Suorituksen kesto alle 10 sekuntia 3. Palautus 2 5 minuuttia 4. Määrä 1 5 räjähtävä

Lisätiedot

SPL Tampere Haavikatsastukset Lokakuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003

SPL Tampere Haavikatsastukset Lokakuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003 SPL Tampere Haavikatsastukset Lokakuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003 SPL Tampere, haavitoiminta Painopistealueet Kaikilla Havainnointi (pää pyörii, löydä tila, ennakoi seuraava tilanne) Tilanteenvaihto

Lisätiedot

Muista että ketään ei ole kielletty toteuttamasta itseään joukkueen hyväksi.

Muista että ketään ei ole kielletty toteuttamasta itseään joukkueen hyväksi. 14 Tärkeitä on joka alueella: Aluepeli Näkökenttäpeli Kakkospallot Äänenkäyttö Liikkuminen ilman palloa Periksiantamattomuus Pallo liikkeelle yhdellä ja kahdella kosketuksella. Kavereiden auttaminen Taktiikan

Lisätiedot

Puomi, yleistä. TK2, puomi. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu 2/15/2017

Puomi, yleistä. TK2, puomi. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu 2/15/2017 Puomi, yleistä TK2, puomi Puomi (FIG) korkeus 125 cm ( 1 cm) matot 20 cm alastulomatto 10 cm sarjan liikkeet pitää tehdä annetussa järjestyksessä ei ponnistuslautaa eikä koroketta Ylimääräinen jalan tuki

Lisätiedot

8-10 mm paksu veneköysi tai hyppynaru, päässä solmut

8-10 mm paksu veneköysi tai hyppynaru, päässä solmut Starttimerkki 1. Naru 8-10 mm paksu veneköysi tai hyppynaru, päässä solmut Perusasento, kädet suorana alaviistossa, naru selän takana U- asennossa. narun solmupäät ovat käsien sisällä piilossa. Narun pyörimissuunta:

Lisätiedot

SPL Tampere Haavikatsastukset Marraskuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003

SPL Tampere Haavikatsastukset Marraskuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003 SPL Tampere Haavikatsastukset Marraskuu 2015 Pojat D12, 2004 Tytöt D12/13, 2004/2003 SPL Tampere, haavitoiminta Painopistealueet Kaikilla Havainnointi (pää pyörii, löydä tila, ennakoi seuraava tilanne)

Lisätiedot

PERUSPUOLUSTUS (2 tai 4-paikkaa vastaan)

PERUSPUOLUSTUS (2 tai 4-paikkaa vastaan) PERUSPUOLUSTUS (2 tai 4-paikkaa vastaan) - Laidassa kahden torjunta - (mikäli vain yksi torjuja, keskipelaaja hakee jujut torjunnan takaa) - rajapuolustaja siirtyy lähtöpaikasta taaemmaksi rajalle (mitä

Lisätiedot

Minuuttivälipalat vuotiaille

Minuuttivälipalat vuotiaille Minuuttivälipalat 3-4 - vuotiaille Tasapainoilu kehityskaudelle 3 4 - vuotta Tehtäväkortti 1. Seisokaa yhdellä jalalla tukea ottaen, vaihtakaa jalkoja Seisokaa yhdellä jalalla ilman tukea, vaihtakaa jalkoja

Lisätiedot

15m - 20m. T: kuljettaminen, pallon pysäyttäminen Kenttä: ¼ tai liikuntasali

15m - 20m. T: kuljettaminen, pallon pysäyttäminen Kenttä: ¼ tai liikuntasali JA PYSÄHTYMINEN 1 8m - 4 1 3 2 15m - 20m 2 3 1 4 8m - TAITO 1A (10 ): kuljettaminen Lyhyt/pitkä kuljetus vastakkaiselle linjalle ja pysähtymineen viivalle/merkkikiekolle Kerrataan sama toiseen suuntaan

Lisätiedot

( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D

( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Do-San ( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Oli salanimi isänmaalliselle Ahn Chang-Ho:lle (1876-1938). 24 liikettä edustavat

Lisätiedot

Dinox FitBars. - Harjoitusopas

Dinox FitBars. - Harjoitusopas Dinox FitBars - Harjoitusopas Tässä harjoitusoppaassa on pieni otos miten Dinox FitBareilla voi harjoitella. Liikkeitä ja erilaisia muunnelmia on kymmeniä. Oman kehonpainolla harjoittelu on todella tehokasta

Lisätiedot

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr Polven alueen harjoitukset Ft-suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Reisilihaksen aktivointi Selinmakuulla. SUORITUS Vedä nilkat koukkuun ja paina samanaikaisesti polvitaipeet tiukasti

Lisätiedot

GrIFK Fyysinen harjoittelu.2. Arto Tuohisto-Kokko 10.05.2012, Kauniainen

GrIFK Fyysinen harjoittelu.2. Arto Tuohisto-Kokko 10.05.2012, Kauniainen GrIFK Fyysinen harjoittelu.2 Arto Tuohisto-Kokko 10.05.2012, Kauniainen Fyysinen harjoittelu.2 Ketteryys / Nopeus ja pikavoima Sisältö/Harjoitteet: Klo 17.30 aktivoiva alkuverryttely 5-10 min - Tavoite

Lisätiedot

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1 Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1. Lantion rullaus Asetu selällesi ja vie polvet koukkuun. Jalkaterät ovat lantion leveydellä ja suoraan eteenpäin, kädet vartalon vierellä. Oikaise itsesi

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu 1/ (1h,45min)

P97 seututaitokoulu 1/ (1h,45min) P97 seututaitokoulu 1/12 2007 (1h,45min) -Pallon pomputtelu 10 min (lohkojen teko) -Taitoteemamallit 10min -Nopeus/ketteryys 10min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 10min /lohko(yht50min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

Oppilas - Elev övrekropp2

Oppilas - Elev övrekropp2 Oppilas - Elev övrekropp2 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

AHMAT URHEILUTOIMINNAN LINJAUS

AHMAT URHEILUTOIMINNAN LINJAUS [10.08.2016 TB] AHMAT URHEILUTOIMINNAN LINJAUS 2016-2019 Tero Berg, Valmennuspäälikkö Hyvinkään Jää-Ahmat ry. URHEILUTOIMINNAN LINJAUS JÄÄ AHMAT RY LEIJONA KIEKKOKOULU ikä 4 6 vuotta Herkkyyskausi tasapaino,

Lisätiedot

Voimistelijan nimi: Seura: Osoite: Syntymävuosi:

Voimistelijan nimi: Seura: Osoite: Syntymävuosi: Voimistelijan nimi: Seura: Osoite: Syntymävuosi: SUOMEN VOIMISTELULIITTO 2001 SISÄLLYSLUETTELO OHJAAJALLE/OPETTAJALLE... 3 PRONSSIMERKKI... 4 PERMANTO... 4 PENKKI... 4 REKKI... 4 RENKAAT/2 KÖYTTÄ... 5

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT kuljettaminen

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT kuljettaminen 100 SA KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT kuljettaminen syöttäminen syötön vastaanottaminen PELITAIDOT pallollinen pelaaja palloton pelaaja SÄÄNNÖT sähly koulupelimuotona

Lisätiedot

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli)

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli) Jonot mataliksi pesäpallo 3-6 lk. PELI 1. Pesishippa Välineet: räpylöitä, palloja, mailoja ja kartioita Leikitään pesishippaa, jossa hipan tehtävänä on saada mahdollisimman monta ryhmäläistä kiinni. Kenttäalue

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään SÄÄNNÖT PELIAIKA 1) Peliaika on 18 minuuttia. 2) Peliaika on juokseva. OSALLISTUJAT Pelaajat 1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään kuusi pelaajaa,

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu 12.1 2008 (1h,45min)

P97 seututaitokoulu 12.1 2008 (1h,45min) P97 seututaitokoulu 12.1 2008 (1h,45min) -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.15 min -Nopeus ketteryyskisa harjoituksen alussa, n.15 min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 max.15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

1. Kentän Kuningas. Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen

1. Kentän Kuningas. Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen 1. Kentän Kuningas Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen Toimintamuoto: Pelit ja leikit Kesto väh: 10 min Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, koukistaminen-ojentaminen, pallonhallinta maassa/ilmassa,

Lisätiedot

Harjoitus 1. TEEMA KULJETTAMINEN JA 1v1

Harjoitus 1. TEEMA KULJETTAMINEN JA 1v1 Harjoitus 1 TEEMA KULJETTAMINEN JA 1v1 Alkulämmittely. 20min Huuhkaja hippa ilman palloa 5min -Tarkoituksena ohittaa puolustaja ja lukea tila milloin mahdollisuus päästä läpi. Kannusta rohkeaan murtautumiseen.

Lisätiedot

MAAHOCKEYN VALMENNUSSEMINAARI. ( , Hämeenlinna) Tommi Rantala

MAAHOCKEYN VALMENNUSSEMINAARI. ( , Hämeenlinna) Tommi Rantala MAAHOCKEYN VALMENNUSSEMINAARI (24.10.2015, Hämeenlinna) Tommi Rantala VALMENNUSFILOSOFIA PELIN KULKUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: 1. Pelivälineen käsittely ja hallinta = yksilö- ja joukkuetasolla 2. Puolustus

Lisätiedot

PELINOPEUDEN JÄÄKIEKKOVALMENTAJAKERHO. KEHITTÄMINEN- KOULUTUSPÄIVÄT Suomen Urheiluopisto, Vierumäki

PELINOPEUDEN JÄÄKIEKKOVALMENTAJAKERHO. KEHITTÄMINEN- KOULUTUSPÄIVÄT Suomen Urheiluopisto, Vierumäki PELINOPEUDEN JÄÄKIEKKOVALMENTAJAKERHO KEHITTÄMINEN- KOULUTUSPÄIVÄT 19.-20.12.2008 Suomen Urheiluopisto, Vierumäki Yksilön pelitaidot osana pelinopeutta Jussi Tapola - HPK HENKILÖKOHTAINEN PELINOPEUS PELINOPEUS

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

Sääntö 7: PELIAIKA SUOMEN PALLOLIITTO - FINLANDS BOLLFÖRBUND - FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND PERUSKURSSI PERUSTASO TEORIA 6 2006

Sääntö 7: PELIAIKA SUOMEN PALLOLIITTO - FINLANDS BOLLFÖRBUND - FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND PERUSKURSSI PERUSTASO TEORIA 6 2006 Sääntö 7: PELIAIKA Käsitteet 1. Varsinainen peliaika: yleensä 2 * 45 min = 90 min 2. Erotuomarin määräämä lisäaika 3. Jatko-ottelu 4. Puoliaikojen välinen tauko ei yli 15 min 5. Erotuomarin rankaisuvalta

Lisätiedot

F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA

F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA HARJOITUKSET F15 INTERMEDIATE (SIVU. 32) F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA DTARVITSET: TREENIKUMINAUHAN Reverse Lunge to Front Kicks Left Jackknife Shoulder Press Reverse Lunge to Front Kicks Right Chair Tricep

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

Käsipositio futari geiko

Käsipositio futari geiko Käsipositio futari geiko Käsipositiodrilli on Anten luoma virtaava pariharjoitekokoelma, joka koostuu useammasta tasosta. Harjoitteen perusmuodosta on johdettu laajempia yksittäisiä pariharjoitteita (vastatekniikat,

Lisätiedot

2-LUOKAN SARJOJEN ARVIOINTI

2-LUOKAN SARJOJEN ARVIOINTI 2-LUOKAN SARJOJEN ARVIOINTI Kilpa-aerobicin lasten ja harrastajien kilpailujärjestelmä (oma kuva) Nimi Puh.nro Seura Valmentaja AEROSPORT SARJA 1. DYNAAMINEN kilpa-aerobicin lasten ja harrastajien kilpailujärjestelmä

Lisätiedot

KTK ohjeet ja kuvat TASAPAINOILU TAAKSEPÄIN

KTK ohjeet ja kuvat TASAPAINOILU TAAKSEPÄIN KTK ohjeet ja kuvat TASAPAINOILU TAAKSEPÄIN Valmistautuminen Ohjaaja asettaa valmiiksi kolme palkkia (leveys 6 cm, 4,5 cm, 3 cm). Ensin tehtävässä käytettävän 6 cm leveän palkin päätyyn kiinnitetään tehtävän

Lisätiedot

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT Antti Mäihäniemi opettaa kesäisin Master Golfissa ja talvisin Golfin Vermon House Prona. Hän on tutkinut golfsvingiä omatoimisesti yli kymmenen vuoden ajan. Hän on oppinut, että vain kyseenalaistamalla

Lisätiedot

Koululentistä ikäluokittain

Koululentistä ikäluokittain Koululentistä ikäluokittain AT OK U L 56 MALLIOPPITUNNIT Välineet: vat lyhyempiä PALLOT EMPUT noin 15 min Heitot tehdään omalla pallolla tai vuorotellen parin kanssa: pomppua) Tehdään noin 1015 kertaa

Lisätiedot

ACK 5v5 Pelikirja

ACK 5v5 Pelikirja 1 ACK 5v5 Pelikirja 10.10.2016 5v5 yleistä Innostaminen ja onnistuminen avainasiassa Oikeantasoista ja kannustavaa toimintaa Pelipaikkojen ja niiden tehtävien tiedostaminen Puolustussuuntaan pelipaikkojen

Lisätiedot

Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten.

Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten. 1 PROMOOTIOTANSSIT 2012, LAPIN YLIOPISTO POLONEESI Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten. Poloneesiaskel:

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa JUNIORI PELAAJA POLKU 1 NUOREMPI SÄBÄKOULU TAVOITTEET KAUDEN AIKANA Pelataan/leikitään yhdessä. Opetellaan käytöstapoja, niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin Opetellaan ryhmässä olemista/toimimista/sääntöjä

Lisätiedot

Ikäluokan tärkein suoritus

Ikäluokan tärkein suoritus F8 Ikäluokan tärkein suoritus tötsät (puska/puu) rajamerkki seinä (kohde) Tarve - kierrettävä (tötsä, pensas, puu jne.) - rajamerkki - seinä, jossa kohde (talon seinä, leikkimökki jne.) - pallo 1. kuljeta

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 Lions Quest elämisentaitoja-ohjelman pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen TAVOITE: Jokainen meistä tarvitsee tunteen siitä, että kuulumme

Lisätiedot