MAALIVAH TIHARJ O I TT E I TA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAALIVAH TIHARJ O I TT E I TA"

Transkriptio

1 MAALIVAH TIHARJ O I TT E I TA

2 TORJTINNAT Kohti tulevat pallot maata pitkin 2.t Osallistujat: yli 3 mv:a -l- valmentaja A A A A Välineet: pallo Vaihel Pallo pelataan jalalla maata pitkin vastapäätä olevalle mv:lle, jonka jälkeen jonon vaihto Vaihe 2 Mv torjuu pallon ja pelaa pallon r,'uorostaan takaisin ja vaihtaa l.uorostaan jonoa Vaihtoehto: Siirrytäessä muihin torjuntamuotoihin (syliin-,päätä kohti tulevat pallot) voidaan harjoitus toteuttaa myos puolivolley, volley tai heittämällä. Siir!..rninen toiseen jonoon voidaan vaihtoehtoisesti tehdä esim. eritlyppisillä askelluksilla ( sir,uaskeleet,ristiaskeleet jne),lr,t ti,t,!r,t,t,t,r,t,-t \2, r.$ t.!-f.*3! r!, t:, t]r."3f r,l,r q} a} Syötön laatu Lähtö- j a torjunta-asento Torjuntavarrnuus

3 TORJTINNAT Kohti tulevat pallot maata pitkin 2.2 Osallistujat: 1-4 mv + valmentaja Välineet: pallo ja penkki Vaihe 1: Mv pelaa pallon jalalla maata pitkin kyljellään olevaa penkkiä päin ja torjuu paluupallon Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv siirtyy jonon viimeiseksi ja seuraava mv tekee saman liikkeen Vaihtoehto:Mv laukoo pallon penkkiä kohti ja siirtyy sir,.uun ja seuraava torjuu pallon jne...,t,t tt,t,!l,t,i,i rrl,t,t rlj ilj rrj rrj trj roj rrj tri irj rlj rrj '\.{/{\l.y*y"\.4..1.,\*".\-,*f"*.n/.ry'-j' Jalalla pelaaminer Lähtö- j a torjunta-asento Perustorjunnat - Torjuntavarnuus Syötön laatu

4 TORJLINNAT Kohti tulevat pallot syliin 3.1 Osallistujat: 4 mv r valmentaja i:) A Välineet: 2 palloa.lj A Vaihe 1: Mv vetää pallon maasta vastapäätä olevaa maalivahtia kohti. Tavoitteena on, että laukaus tulisi maalivahdin syliin Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv pelaa pallon takaisin samalla tavalla. Vedot tulevat ristiin, jotta mv:t joutuvat seuraamaan mitä ynpärillä tapahtuu ja myös ettei pallot osu toisiinsa Vaihtoehto :Laukaukset voidaan tehdä vaihtelevasti puolivolley tai volley,t,r,a,t,i,r,i,t tr,t tt \3, * \ll r$ rlp \fu q:/*, \} \}k3 Torjuntavannuus Valmius- j a torjunta-asento Jaloilla pelaamin syötön / avauksen laatu

5 TORJIJNNAT Kohti tulevat pallot syliin sekä pååta kohti 4.1 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: 3 palloa Vaihe 1: Mv:t laukovat vuorotellen pallon maasta maalivahti kohti ia mv torjuu Vaihe 2: Mv liikkuu taruittaessa hieman sil.uttain laukausten mukaan. Torjunnan jälkeen mv palauttaa pallon takaisin Vaihtoehto: Laukaukset voidaan suorittaa vaihtelevasti(volley, puolivolley ) Jos halutaan harjoitteeseen lisää fyysisyyttä, niin Mv liikkuu leveämmällä alueell a sivuttain vetoj en tullessa sivummalle.,r,i,a,t,t,r tt,t tt,t,t i., rrj lri rrj i., t.j i.j i.j it, lri rrj Käsien jousto päätä kohti tulevissa palloissa J a I katyö s ke n te I y * S i vu tta i s a s ke I e et Perustorjunnat Keskittymiskyky -+Torjuntavarmuus

6 TORJIII.{NAT Kohti tulevat pallot syliin sekä paata kohti 4.2 Osallistujat:3-4 mv t- valmentaja Välineet: 2 palloa ^A Vaihe 1: Pelaajat laukovat pallon mv kohti ( volley,kokovolley), jonka mv torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv palauttaa pallon sellaisella pelaajalle jolla ei ole palloa hallussaan. Tämän jälkeen mv torjuu keskeltä tulevan pallon ja palauttaa pallon taas sellaisella jolla ei ole palloa jne.. Vaihtoehto: Haluttaessa kehittää tasapainoa voi Mv seisoa torjuessaan 1 jalalla H uom ioi. To rju nta-asento,t,a tilt,t tt,i,t tt,r,t.j/ r$ ^.._1r t$.j/ r*!;!!l r.!p rlr 1} tlr Perustorjunnat Keskittymiskyky Torjunta-asento Torjuntavarmuus Muistin kehittäminen

7 7 TORJI]NNAT Kohti tulevat pallot 4.3 Osallistujat:7-4 mv * valmentaja Välineet: 1-4 palloa,trampoliini A ^ Vaihe 1: Mv heittää pallon kohti trampoliinia ja torjuu takaisin tulevan pallon Vaihe 2: Jos mukana on useampia maalivahteja, niin mv siirtyy torjunnan jälkeen ryhmän viimeiseksi Vaihtoehto: Harjoite voidaan suorittaa myös 1 pallolla, jolloin heiton jälkeen Mv siirtyy sivuun ja seuraava Mv torjuu pallon. Jos halutaan vaikeuttaa harjoitetta, voidaan heiton sijasta pallo vetää volleysta.,t,t,t,t,t,q,t,i tlr,t tt r* tf,7 t]l rlr!:/ r3: \!l r 7 r3r t} u} P eru storj unnat > Torj untavarnuu s Valmius- j a torjunta-asento Heitto- j a potkutarkkuus

8 TORJLINNAT Kohti tulevat pallot 4.4 Osallistujat: 1 4mv+valmentaja Välineet: Pallo + karliot Vaihe 1: Mv hyppää tasajalkaa kartioiden yli ja saman tien takaisin ja pudottautuu valmiusasentoon Vaihe 2: Valmentaja laukoo pallon maalivahti kohti jonka mv torjuu Vaihtoehto: Erilaisilla laukauksilla voidaan tuoda vaihtelua harjoitteeseen, riippuen mitä osa-aluetta halutaan kehittää ( maata pitkin, syliin, päätä kohti) Virheet: Huono tasapaino, paino ei ole tasaisesti molemmilla jaloilla, rintamasuunta ei o1e kentälle päin. Mv on vielä liikkeessä torjunta hetkellä,t,t,t,i,i,i,t,t,t,t,t q? ql; \!r tj q3l '.} \}\} r'} */\} Tasapaino Perustorjunta Torjuntavarrnuus

9 TORJTII{NAT Sivuille tulevat pallot;m aata pitkin ilman heittäytymistä 5.1 Osallistujat:7-4 + valmentajat Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja pelaa pallonmaata pitkin alanurkkaa kohti Vaihe 2: Mv liikkuu etuviistoon palloa kohti ja vangitsee pallon Vaihtoehto: Syötön kor,.uudella voidaan harjoitetta vaikeuttaa / helpottaa Virheet : Vartalo ei ole pallon takana torjunnassa. Ei liikuta palloa kohti.,\ re tr,-i,\ rr,r,i,.r,r,i $ 1 7 1} tlr r3r r*r rj7 r.3 c3r \:, r:, Jalkatyöskentely >Liike pallon taakse Torjuntavarnuus Notkeus, ketteryys

10 TORJTINNAT Sivuille tulevat pallot; ilmassa ilman heittäytymistä 5.2 Osallistujat'.2 mv + valmentaja l1.:=^ A*,------= Välineet: 2 palloa Vaihe 1: Molemmat mv:t heittävät pallonsa kaaressa suoraan eteenpäin Vaihe 2: Heiton jälkeen mv liikkuu tulevan pallon taakse ja torjuu Vaihtoehto: Heiton kaarella ja kovuudella voidaan harjoitteen vaikeutta muuttaa. P allo voidaan vaihto ehtoi sesti myö s vi eri ttåa maata pitkin Virheet: Ei ehditä liikkua ajoissa pallon taakse. Puutteellinen jalkatyoskentely rt,t,t,!,t tilt,t rl,r,t tls rl-l \:, t} rjl U, \!r q3,l r3, t} r:, Jalkatyö skentely, tasapaino Sivuttaisliike pallon taakse Keskittymiskyky i ajoitus heitoissa

11 - TORJLTI.{NAT Kohti tulevat ilmassa 5.3 Osallistujat: 1-3 mv + valmentaja A+ A fl^ lr} re---)- a Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Mv lähtee liikkeelle kohti toista kartiota jolloin valmentaja laukoo pallon, jonka maalivahti torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv kiertää toisen kartion ja torjuu seuraavan pallon.mv tekee saman takaisin Vaihtoehto: Harjoite voidaan tehdä myös heittäyyen, jolloin vedot tulevat maata pitkin / Ilmassa. Harjoitteesta voidaan tehdä fi.ysisempi lisäämällä tempoa Virheet: Laukausten ajoittaminen maalivahdin liikkeeseen ( liian aikaisin ) Mv on vielä liikkeessä torjunta hetkellä q:/*t:r\}\}!:/\}tfur$t:r\},'t,i,i,t,t ri,r,t rl,r 't Tasapainon kehittäminen Torjuminen liikkeestä Jalkatyöskentely

12 TORJLINNAT Heittäytyminen maata pitkin tulevan palloon 6.2 Osallistujat: 1 mv*valmentaja Välineet: Pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon maata pitkin mv:n viereen; luoropuolin Vaihe 2: Mv pudottautuu ja torjuu pallon, palauttaa pallon valmentajalle ja torjuu saman toiselta puolen. Vaihtoehto: l.vedot tulevat samalle puolelle 2. Mv on selin, komennosta 5.nnpäri ja torjunta Virheet: Mv pudottautuu taaksepäin. Vie jalat eteen ja kaatuu taaksepäin. Kyynärpää jää varlalon alle,i tr tt,l,r ti,t,t,r,t,t tls.*r ^.år r$ tj t,j \!; qjp 1} \:7.:t Perustorjunnat heittäytyen Vartalo palion takana Kädet ojentuvat palloa kohti, jolla estetään ettei kyynärpää jää vartalon alle

13 TORJLTI{NAT Heittäytyminen maata pitkin tulevaan palloon 6.3 Ä-t1 Osallistujat: 2-4 mv+ valmentaja Välineet: Kartiot ja pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon maala pitkin mv:n vasemmalle puolen, mv torjuu ja palauttaa pallon Vaihe 2: Mv nousee ylös ja kääntyy ympäri ja torjuu toisesta suunasta tulevan pallon. Laukaus tulee mv:n oikealle puolelle Vaihtoehto: Toistojen määrällä voidaan kehittää rysisiä ominaisuuksia(6-8 toistoa) Haettaessa nopeutta; kaksi torjuntaa ja tauko Heittämällä ilmassa Virheet: Painopiste taaksepäin torjunta hetkellä ti,t,i,t,lr,t,t,t tt,t,t tlt t} 13 r.!r,2t r..3;!:/.lr 13 tl3r t} Tasapainon kehittäminen P erustorjunnat ---itorj untavarmuus Torjunta-asento

14 TORJLII.TNAT Heittäyyminen maata pitkin tulevaan palloon 6.4 Osallistujat:3-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: 2 pelaqaa asettuu seisomaan mv eteen vierekkäin Vaihe 2: Valmentaja laukoo pallon maata pitkin pelaajien ohi, mv torjuu ja palauttaa pallon ja nousee takaisin torjunta-asentoon. S ama toiselle puolelle Vaihtoehto: l.heitot ilmassa 2. Potkut ilmassa kauemmas Virheet: Katsekontakti palloon katoaa,t tt,a,t,r,i,i,t,t,t,t E} rs t} qk til q3r tsrqte r} t-}q:/ Perustorjunnat (reagointi) Keskittymiskyky i vedot maskista Torjuntavarnuus

15 TORJLTI.{NAT Heittäyyminen maata pitkin/ilmassa tulevaan palloon 6.s Osallistujatz 7-4 mv * valmentaja Välineet: Naru * pallot Vaihe 1: Mv vierittää pallon narun ali, jonka toinen pää on sidottu tolppaan ja toista päätä pitää esim.valmentaja Vaihe 2: Mv hyppää tasajalkaa narun yli ja alastulon jälkeen pudottautuminen palloon Vaihtoehto: Mv hyppää naru yli ja valmentaja laukoo ( heittää )pallon maata pitkin/ilmassa jonka mv torjuu Virheet: Huono tasapaino alas tultaessa. Syöttö liian lyhyt tai pitkä tll tr,t,t,l,rl,t,l,t,t,t tlr \:r \!,l \:/ qlr t} q} *, q:/ U, \? Perustorjunnat heittäytyminen Ajoitus -> Tas apaino/nopeu siketteryys

16 s TORJTII{NAT Heittäytyminen maata pitkin tulevaan palloon 1.1 Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: Naru * pallot Vaihe 1: Valmentajan merkistä mv:t hypäävät tasajalkaa narun yli Vaihe 2: Alastulon jä1keen heittäytl.rninen ( pudottautuminen) paikallaan olevaan palloon Vaihtoehto: Mv:t voivat tehdä torjunnan yksikerrallaan tai yhtä aikaa. Asettamalla pallo kauemmas, saadaan harj oitteeseen mukaan sivuaskeleen käy.ttö Virheet: Huono tasapaino alas tultaessa hypyn jälkeen,t,t,t,t,i,ii,t,i,r,t,ll q!;*q}qlrlr\}\}trs*\}13' Perustorjunnat heittäyyminen Tasapaine+ - Nopeusiketteryys

17 TORJTINNAT Heittäyyminen maata pitkin / ilmassa tulevaan palloon 1.2 Osallistujat-7-4 mv * valmentaja Välineet: pallo Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon maata pitkin alanurkkaa kohti jonka mv torjuu Vaihe 2: Ponnistus / pudottautuminen paikaltaan jos veto tulee lähelle, sir,,uaskeleen kä1.ttö jo laukaus tulee kauemmas alakulmaan Vaihtoehto: Harjoitteeseen voidaan liittää lähtöjä eri asennoista a) punnemrsasento b) selällään c) kyljeltään Virheet: Torjunta lähtee takaviistoon. Pallon puoleinen jalka taipuu alle eli painopiste ei siirry pallon puoleiselle jalalle ja torjunta voi kaatua taaksepäin,i,a,!,t,r tit,lt,i,i,a ti q} \} \:l \} rsr.,:, q?\} \} \}t? Ketteryys Torjuntanopeus P eru storj unnat Torj uminen paikalt aan ja sivuaskel een kanssa ja niiden hallitseminen tilanteen mukaan ->

18 TORJI]NNAT Heittäyyminen maata pitkirvilmas s a tul evaan p all oon -a t.) Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot ja karliot Vaihe 1: Mv lähtee liikkeelle kohti l.kartiota ( sir,uaskelin ),koskettaa sitä, jolloin valmentaja laukoo pallon maata pitkin. Vaihe 2: Mv liikkuu laukauksen mukaan ja torjuu pallon sivuaskeleen kanssa. Torjunnan jälkeen mv liikkuu seuraavalle. Huomioi torjuminen etuvii stoon Vaihtoehto : Kartiot voidaan kiertää. Virheet: Torjunta kaatuu taaksepäin. Laukauksen sijasta pallot voidaan heittää ilmassa Liikettä ei viedä loppuun,i,lr,i,t,t,t,i,t,r,a,t rl, rlr t? ql; qlp!:/ t} t"! t'} t} tll Ketteryys sivuaskeleet painopiste alas Tasapaino ) suunnanvaihto Perustorjunnat

19 TORJLD{NAT Pudottautuminen pallon kans sa 8.1 Osallistujat: 7-4 mv -l- valmentaja Välineet: pallo Vaihe 1: Mv asettuu polvilleen pitäen palloa käsistään Vaihe 2: Kaatuminen( pudottautuminen) kyljelleen pallo kädessään Vaihtoehto: Harjoite voidaan suorittaa istualtaan sekä pal1o voidaan myös heittää mv:lle Virheet: Kylmärpää jää pudottautumisen jälkeen varlalon alle,rt,a tt,l,t,l,t,t,i tt,t r;^t'}\uqfuq}\3r\}\}*\}\:/ Perustorjunnat Totuttaudutaan pallon kanssa pudottautumiseen, sopii varsinkin nuoremmille maalivahdeille Ketteryys

20 TORJIII.{NAT Heittäyyminen/ pudottautuminen ilmassa tulevat pallot 8.2 Osallistujat:7-4 mv t valmentaja *? Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentajalla on pallo molemmissa käsissään. Mv seisoo riittävän lähellä ja reagoi kun valmentaja pudottaa toisen palloista ja mv pyrkii torjumaan ennen kuin se osuu maahan Vaihtoehto: Haluttaessa kehittää käsien liikenopeutta voidaan harjoite suorittaa tennispalloilla jonka mv ottaa kiinni a) pallon puoleisella kädellä b) vastakkaisella kädellä c) valmentajan komennon mukaan oikealla tai vasemmalla ta,t,r,t,t rrt,l,t "rq]rq}\}\}*r\}\9 Perustorj unnat (reagointi) Torjunta-asento Reagointi Torjuntanopeus / liikenopeus

21 TORJI]NNAT Heittäyyminen maata pitkin iilmassa tuievat pallot 8.3 Osallistuiat: 1-3 mv * valmentaja Välineet: pal1ot Vaihe 1: Heitot ilmassa molemmin puolin Vaihe 2: Kuperkeikka eteenpäin ja heiton torjuminen (molemmin puolin) Vaihe 3: Selin / komennosta ynpäri ja torjunta Vaihe 4: Punnemrsasento / komennosta ylös ja torjunta Vaihtoehto: Pallo voidaan myös heittää ja vetää ilmassa Virheet: Kyynärpää jää vartalon alle,i,r,i,t,l,i,t,t,t,t,i t,l-r q} \} Cr q? r.$, \}\} \} \}\!, Perustorjunnat Nopeus, ketteryys, tasapaino

22 TORJTIN}{AT Heittäyy,minen / ilmassa tulevat pallot 9.1 Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Valmentaja heittää pallon kohti ilmassa maalia kohti Vaihe 2: Mv ponnistaa kartion takaa ilman sir,,uaskelia ja torjuu pallon Vaihtoehto: Mv lähtee liikkeelle hieman kauempaa ja ottaa sir,.uaskeleen ennen torjuntaa Virheet: Paino ei ole ponnistavalla jalalla,t,tl,t,.t,i,r,l,.l,r,iilt q"lp E} rlp r'} Sr q:, t}q} \} \:rr3 Perustorju nnat I torjunta-asento Ponnistusvoima Liikenopeus i torjuntanopeus

23 TORJI.TNNAT Heittäytyrninen / ilmassa tulevat palloon 9.2 Osallistujat:7-4 mv t valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Mv ponnistaa narun yli ja samanaikaisesti valmentaj a heittää pallon sille puolelle josta mv lähti liikkeelle Vaihe 2: Nanrn yli hypättyään mv ponnistaa heti takaisin narun yli torjuntaan Vaihtoehto: l.heitot ilmassa 2. Potkut ilmassa kauemmas Virheet: huonot heitot ( liian matala tai korkea ),t,r,! tl,i,t tt,t ttl,t,t t} t} \? q} / \} \}q$ \} \:/k3 Perustorj u nnat I torjunta-asento Ponni stusvoima / torjuntanopeus Tasapaino i koordinaatio

24 TORJLI}{NAT Liikkuminen taaksepäin r0.1 Osallistujat: 1-4 mv -F valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv liikkuu kohti tolppaa lyhyrn sir,uaskelin ( ilman heittoa) Vaihe 2: Valmentaja heittää pallon kaaressa kohti tolppaa ja mv liikkuu sir,uaskelin ja ottaa pallon kiinni mahdollisimman korkealta Vaihtoehto: Mv voi tehdä liikkeen eteenpäin jonka jälkeen tulee heitto Virheet: liike taaksepäin tapahtuu selkä edellä,t,t,r,l,r,t,t,t,t,i,t.1,.1,.1,.1,.1,.1,.!,.!,.1, t r.1, Koordinaatro I sivuaskel Pallon arviointi / ponnistuksen ajoitus

25 SIJOITTIJMINEN Sijoittuminen palloon nähden 11.i Osallistujat: 1-6 mv + valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv sijoittuu jokaisen pallon mukaan ja torjuu pallon Vaihe 2: Toriunnan jälkeen liike takaisin maalin keskelle ja sijoittuminen seuraavan pallon mukaan Vaihtoehto: Valmentaj a antaa merkin, kuka laukoo aina seuraavaksi, tällöin mv joutuu liikkumaan ja sijoittumaan sen mukaan Virheet : Sij oittuminen leveys- j a syvyyssuunnassa,\,t,-t,r,\,t,'t,t,t,,t r"?t Sr t!7 r-} tj;..tr 1} r$ t$ \3 t? Torjunnat Sijoittuminen

26 KE.SKITYKSET Keskitykset laidalta 12.1 Osallistujat: l-4 mv - valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja heittää pallon kaaressa 4-5m maalista ulos Vaihe 2: Mv arvioi pa11on lentoradan ja vangitsee pallon mahdollisimman korkealta Yaihtoehto: Mv eteen voidaan lisätä yksi pelaaja joka vaikeuttaa mv:n pallon arviointia b) heitto tulee pitempänä jolloin liike tapahtuu takaviistoon C) maata pitkin Virheet: Ponnistuksen arvi ointi,i,t,lr,!,i,r,l},i,t,t,t rlr rtr rtr rlr rot rll rlt rll rlr rfr rtr \.-y.--j.rf q.--../...,...1" l\-./.. jr -- Ponnistuksen arviointi ja ajoitus Käsien ojennus Liike palloa kohti

27 AVAI]KSE,T Heittämällä alakautta 13.1 Osallistujat:7-4 mv - valmentaja Välineet: pal1ot 1 ^ Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon kohti maalivahtia Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv avaa alakautta karlioiden väliin Vaihtoehto: Laukaukset eri tavoin. Kartion takana oleva pelaaj a antaa merkin ja mv avaa sille puolelle Virheet: Epätarkat avaukset, pallo pomppii,i iri,a rtt,t,t,rl,t tt,r,i rl; rtr ror rtt rl; rlr rlr ror tot rlr tlr = -N Gll/ -7 ai ".*7 \\af..-7 \!a7 ':# *-a Avausten tarkkuus Torjuntavarrnuus

28 AVAt]KSET t3.2 Osallistujat:2-4 mv - valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo tai heittää pallon mv:lle jonka hän torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv avaa pallon heittämäilä laitaa pitkin nousevalle pakille.heitto lentää hyökkääjän yli Vaihtoehto: Avaus voi olla pitempi (puolivolley) Virheet: Sij oittuminen leveys- j a syvyyssuunnassa,r,i fr,\,t,i,t,t,l,i,a q-fu U, tlp # q!/ qs q:/$ U, \}q:/ Torjunnat Heiton tarkkuus Heiton ajoitus

29 LAPIAJOT 1v1 t4.1 Osallistujat: 7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Pelaaja kuljettaa palloa kohti maalia ja mv liikkuu vastaan peittämään tilannetta Vaihe 2 : P elaaja pyrkii kulj ettamaan pallon karlioiden välistä ja mv pyrkii torjumaan Vaihtoehto: Tilanne lähtee mv avauksesta hyokkääjä1le tlr ttl,t,t,ir,t,t,t,t,t,i *, q} # S, ru \:/ \}\} \} \}\U Sijoittuminen syvyydessä Vastaantulon ajoitus Reagointi

30 LAPIAJOT 1v1 t4.2 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja syöttää pallon hyökkääjäl1e joka haltuunoton jälkeen kuljettaa palloa kohti maalia Vaihe 2: Mv peittää tilannetta tilanteen mukaan ja pyrkii katkaisemaan läpiajon vaihtoehto: syöttö tulee hyökkääjän ja maalivahdin väliin, jolloin mv joutuu arvioimaan vastaantuloaan,rt ta,t,t,t,t,t,t,t,t,i * U/ \li q& t.} rlt tlr \3", '.} r.u q3l Vastaantulot / rohkeus Ajoitus Reagointi

31 LAPIAJOT Vastaantulo t4.3 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja seisoo keskellä ja sir,.uilla on pelaajat. Pallo pelataan toiselle pelaajista ja mv reagoi sen mukaan Vaihe 2: Mv plrkii torjumaan pallon Vaihtoehto: Mv:n ja valmentajan väliin laitetaan nriköeste joka vaikeuttaa mv:n liikkeelle lähtöä. Syötön kor,uudella ja suunnalla voidaan harjoitteen tasoa vaihdella,i,t,t,i tt tt,t,t,,t,t,i r} r-} t? U/ t? *r t}tl} t} \]ltlp Rohkeus Päättäväisyys Peittäminen

32 / TORJTINNAT Kohti tulevat pallot ilmassa 15. i Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: Mv pitää palloa käsissään ja on samalla torjunta- asenno ssa Vaihe 2: Valmentaja laukoo pallon mv:a kohti ja samalla hetkellä mv pudottaa pallon käsistään ja torjuu laukauksen. Vaihtoehto: Mv poimii torjunnan jälkeen pudottamansa pallon Virheet: Käsien liike,t,t,.r,t,tl,t,'r,r till,t..} \-r, tlr \3,!!/ rie q} \"Zt \} *, U/ Torjunnat -) Torjuntavarnuus käsien iiikenopeus Keskittl,rniskyky

33 TORJI]NNAT Kohti tulevat pallot 16.1 Osallistujatz l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv seisoo yhdellä jalalla ja torjuu valmentajan laukoman pallon Vaihe 2: Laukaukset tulevat päätä kohti Vaihtoehto: 5-6 laukauksen jälkeen jalan vaihto Virheet: Huono tasapaino,t,i,i,rl,t,i,ll,t,t,t,r a.j,;\r4 rrj r.# i.j.'.d rr, Y#r' rrj "\aa r.j \-y l.j \.4./ rrj i.j rlj i.j ".4* "-Y/ \.f/ *-? Tasapaino +. paino tasaisesti tukijalalla Perustorjunnat Keskittymiskyky

34 TORJIJNNAT Heittäyyminen maata pitkin tulevaan palloon 17.l Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet:pallot Vaihe 1: Pelaaja syöttää pallon etuviistoon ja mv lähtee samanaikaisesti liikkeelle Vaihe 2: Pelaajajatkaa syotön kohti alakulmaa ja mv pyrkii torjumaan / peittämään vedon Vaihtoehto: Pelaaja joutuu käyttämään 2 kosketusta joka antaa maalivahdille enemmän aikaa reagoida Virheet: Liikkeelle lähtö liian hidas, ei viedä torjuntaa loppuun rt,t,t,t,i,i,t,\,t fr ft q.} \} \} Is \!, \!/ \i/t} U/ qtu\:, Rohkeus+ Nopeus Peittäminen peittää läheltä tuleva laukaus

35 TORJI]NiNAT Kohti tulevat pallot maata pitkin 18.1 Osatlistujat: 1-3 mv + valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentqapelaa pallon maata pitkin kohti maalin edustaa Vaihe 2: Mv lähtee liikkeelle etutolpalta ja torjuu maata pitkin tulevan keskityksen Vaihtoehto: Laukaus tulee ilmassa Virheet: Etukulma jää auki. Liiallinen ennakointi,t,t,t,!,t,ri,t,i,t ta,t tj rll q} q3 rlr {r t-}t}!-} \}t:/ Perustorjunnat > etukulman peittäminen Arviointikyky Syötön arviointi

36 TORJLINNAT Heittäyyminen maata pitkin / ilmassa tulevat pallot 19.1 Osallistujat: 1-3 mv + valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Mv pujottelee kartioiden välistä ja kierrettyään viimeisen kartion torjuu laukauksen Vaihe 2: Torjunnan jälkeen paluu maalille Vaihtoehto: Veto tulee ilmassa. Liikkuminen takaperin Virheet: Puutteellinen jalkatyö, huono vaftalonhallinta, ketteryys..r\ te.,r\.r\..r\ r\ r\..r\.rr.,r.,ri. q} \:/!'} \:,.:/'-3r \}\} \} \:/\:/ Tasapaino, nopeus, ketteryys Jalkatyö ikoordinaatio Perustorjunnat

37 SIJOITTIJMINEN Torjunta dri11i 20.1 Osallistujat: 2-4 mv Välineet: pallot t!] l A Vaihe 1: Mv:t asettuvat maaleihin ja pyrkivät laukomaan pallon toisen maaliin Vaihe 2: Torjunnan jälkeen nopea laukaus toiseen maaliin Voittaja on se joka tekee ensin 3 maalia Vaihtoehto: potku voi o1la koko volley tai heitto tt,t,t,t,tl tt,t,t,a,t ttl r}'t}\ur}t,'}rllt}r$*t}t'} Perustorjunnat Avaukset Fysiikka nop eus/kestävyys/voima

38 TORJTII{NAT Heittäytyminen 21.1 Osallistujat: 1-3 mv valmentaja Välineet: pal1ot Vaihe 1: Mv heittäytyy valmentajan komennosta/merkistä osoitettuun palloon Vaihe 2: Tavoitteena nopea reagointi Vaihtoehto: Komennot "oikea"r" vasen"," yksi", "kaksi" tai näytetään kädellä Mv on selin / kääntyrninen / torjunta,r,r,lr,t,i,r,t,t,r,t,t \i, U, t} ui/ q? \3, Sr} r-} &tlp Perustorjunnat Reagointi Ketteryys, torjuntanopeus

39 TORJTII.{NNAT Kohti tulevat pallot ilmassa 22.1 Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv liikkuu komennosta määrätylle kartiolle ja koskettaa sitä Vaihe 2: T ämänjälkeen liike etumaisten kartioiden väliin jolloin valmentaja laukoo ja mv torjuu pallon Vaihtoehto: Muuntelemalla laukauksia saadaan harjoituksesta monipuolisempi Virheet: Mv on vielä liikkeessä torjunta hetkellä,l,r,l},t,i,t,t,i,t t'ia,i rlr *-t} t} # t} t}q} ',:/ U/\t' Torjunnat Ketteryys,tasap aino, I iikkuvuu s

40 SIJOITTTJMINtrN Heittäyyminen 1i ikkeestä 23.t Osallistujat: 1-4 mv + valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv liikkuu ensimmäiselle kartiolle, koskettaa sitä ja liikkuu kohti palloa ja pudottautuu palloon Vaihe 2: Torjunnan jälkeen liike seuraavalle karliolle ja jne.. Vaihtoehto: Kartioiden ja pallon välimatkaa muuntamalla saadaan harjoituksen rasitusta ja luonnetta muutettua Ponnistus paikaltaan tai sivuaskeleesta torjuminen.ir,.rt..ri..r\..r\,tt,t,.r _,tt..rq,.rt, 1} \!2 q}!:/..lr Rfu q_:, q.:/ \} r:/ Torjunnat Tasapaino jalkatyö Ketteryys

41 SIJOITTI.]MINtrN S ij oittuminen palloon nähden 24.1 Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja vierittää molemmat pallot yhtä aikaa maalivahtia kohti Vaihe 2: mv torjuu komennon mukaan toisen palloista. Komennot: 1,2 Vaihtoehto: Komennot parillisina tai parittomina numeroina Virheet: Torjunta kaatuu taaksepäin,r,i,t,t,l,t,t,l,t,t,i t} \D q} q$ q?.-} t}qlr q\} \}\:/ Reagointi Keskittymiskyky Muistin kehittäminen

42 TORJTII{NAT Heittäyyminen 25.1 Osallistujat:7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: Mv on selin ja kääntyy valmentaj an komennosta ympäri Vaihe 2: Valmentaja heittää pallon jonka maalivahti torjuu Vaihtoehto: Heitto tulee pompun kautta. Mv voi olla eri lähtöasennolssa Virheet: Huono tasapaino ( torjunta-asento) Huomioi torjunta-asento,rt,i,a,t,t,t,t,i,-t,i,t tfu rll \? rfu $ \U \2, qlp t} t3rr"} Torjunnat Reagointi Keskittymiskyky

43 TORJTINNAT Reagointi 26.1 Osallistujat: 1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja heittää pallon kaaressa maalin yli Vaihe 2: Pelaaja puskee pallon maalia kohti ja mv torjuu puskun Vaihtoehto: Pusku sijasta maalivahti voi nyrkkeillä pallon maalia kohti Virheet: Valmius- j a torjunta-asento,\,r\.r\.r\ t\,\,i..r\.r\.,t,rq rll rfr rfl rll rtt rlt rlt rtt rtr rlr rtt.-r'ln=f-.ff..*-\-?ay.s}/*j!\\-//.ry/w-p Torjunnat torjuntanopeus Reagointi

44 TORJLTNNAT Kohti tulevat pallot pdätä kohti 27.1 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: A laukoo pallon maalivahtia kohti.tämän jälkeen mv vilkaisee takana olevaa pelaajaasos hänellä on käsi pystyssä palauttaa mv seuraavan torjunnan jälkeen pallon c:lle Vaihe 2: Mv kääntyy tämän jälkeen C:tä kohti ja sama jatkuu.. aina vilkaisu takana olevaa kohti ennen to4'untaa. Jos käsi ei o1e ylhäällä pallo palautetaan laukaisijalle Vaihtoehto: Vedot maasta,puolivolley,volley Virheet: Pallot putoaa,t tt,i,t,t tr,t,t tt,t,t r} llr tlr q} tle t} \!lr} \3, gr:, Keskittymiskyky Torjuntavarunuus Perustorjunnat

45 TORJTII.{NAT Heittäyyminen maata pitkin/ilmassa tulevat pal1ot 28.t Osallistujat: 7-4 mv * valmentaja Välineet: pal1ot Vaihe 1: Mv heittää pallon suoraan ylöspäin ja samanaikaisesti valmentaja laukoo pallon maata pitkin mv:n si'uulle, jonka mv torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv nousee nopeasti ylös ja pyrkii ottamaan heittämänsä pallon kiinni viimeistään yhden pompun jälkeen Vaihtoehto: Pallo voidaan heittää ilmassa Virheet: Huolimattomuus, liian kiire, maltin puute,t,!,t,i,r,t tt,q,i rlrlqir\?t}t}r}r3rq} Perustorjunnat Nopeus Ketteryys

46 TORJLII{NAT Reago intiiheittäylminen 29.1 Osallistujat:1-4 mv f valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv asettuu kasvot maaliin päin. Valmentaja heittää pallon mv selkään, josta pallo kimpoaa kentälle. Vaihe 2: Mv kääntyy ympäri, reagoi ja torjuu valmentajan ilmoittaman pallon. Pallot 7 ja2 ovat paikallaan ja selästä kimmonnut pallo on nro 3 Vaihtoehto: Kaikki pallot voivat olla paikallaantai pallojen mdärdd voidaan vähentää tai lisätä Virheet: Huono tasapaino käänt5.nnisen j älkeen,i,r,r,t,t,it,t,t,t,t,t r} t} t} qlp q} q& Rlr$ r$ \!e\-!p Perustorjunnat Reagointi / keskittymiskyky Tasapaino

47 TORJ{_INNAT Heittäyyminen maata pitkin/ilmassa tulevat pallot 30.1 Osallistujatz 7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo 1.pallon maatapitkin mv: n sir,ulle. Maalivahti toriuu laukauksen Vaihe 2: Torjunnan jälkeen valmentaja heittää pallon ilmassa toiselle puolelle, mv nousee nopeasti ylös ja torjuu Vaihtoehto: Vaihtelevasti ilmassa ja maassa Huomioi: Huolelliset torjunnat, nopeasti ylös torjunnan jälkeen rt tt,.r tillt,t, tt tt,t \3erI/t}\&q:/\:/\}1}\}\}\} Torjunnat Ketteryys / tasapaino Nopeus

48 TORJI]NNAT Kohti tulevat pallot syliin I päätä kohti 31.1 a r.--, Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot 2 Vaihe 1: Mv liikkuu eteenpäin ja kiertää kartion ja askeltaa takaperin ja kiertää takimmaisen kartion jonka jälkeen liike hieman eteenpäin Vaihe 2: Mv ollessa torjunta-asennossa valmentaja laukoo pallon syliin ja mv torjuu. Vaihe 3: Torjunnan jälkeen liike eteenpäin ja edelleen karlioiden kierlo toiselle puolel1e. Vaihtoehto: Laukaukset maasta, puolivolley tai kokovolley. Harjoite voidaan tehdä myös jaloilla palauttaen. Virheet: Liikkeessä vielä torjunta hetkellä,r,r rilt,t,r tt,t t}q-3\,t?rr}rirt}r}t}r3rrjr Torjunnat Tasapaino Jaloilla pelaaminen Jalkatyöskentely

49 TORJLTI.{NAT Sij oittuminen palloon nähden 32.1 Osallistujat:7-4 mv r valmentaja Välineet: 6-8 palloa Vaihe 1: Valmentajalla on 6-8 palloa edessään, joita hän liikuttelee käsillään. Mv valmistautuu ja valmentaja heittää jonkun palloista ilmassa maalia kohti Vaihe 2: Mv torjuu pallon ja palauttaa sen valmentajalle ja valmistautuu seuraavan torjumiseen Vaihtoehto: Heitot vaihtelevasti maata pitkin tai ilmassa. Toistojen määrä vaihtelevasti mv:n tason mukaan 4-6 kpl Virheet: Painopiste ei o1e tarpeeksi alhaalla. Huono tasapaino. Älä aavista,t,lr,t ti,i,t,t,i t(r,r,t \} U/ \? tfut q} */ \}* ql/, (}t3' Torjunnat Reagointi ---+nopeus

50 TORJLII{NAT Heittäyyminen maata pitkin /ilmassa tuleviin palloihin 33.1 Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv lähtee liikkeelle keskeltä maalia ja käy koskettamassa tolppaa ja liikkuu nopeasti kohti laukaisusektoria. Vaihe 2: Mv ollessa liikkeessä valmentaja laukoo pallon kohti takakulmaa jonka mv torjuu. Seuraavaan 1ähdetään taas keskeltä maalia Vaihtoehto: Toistojen määrä mv:n tasosta riippuen 4-6.Huomioi harjoituksen fl.ysisyys. Ei liian pitkiä sarjoja. Laukausten laatu tärkeää Huomioi: Ponnistus pallon puoleisella jalalla ja torjunta etuviistoon,r,a,r,t,t,r,lt,i tt,t,t * t} \:/ t!,l \:/.'l"l Url} * t}r3, Torjunnat Nopeus Fysiikka j alkatyö skentely

51 TORJTJNNAT Heittäyyminen maata pitkin/ ilmassa tulevat pallot 34.1 Osallistujat: 1-4 mv t valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv tekee kuperkeikan tolppaa kohti, nousee nopeasti jaloilleen ja torjuu takakulmaa kohti tulevan laukauksen Vaihe 2: Torjunnan jälkeen paluu keskelle ja seuraava suoritus Vaihtoehto : Toistoj en mdårå. maalivahdin tason mukaan Virheet: Liian pitkät sarjat. Torjunta kaatuu taaksepäin,i,a,r,t,i,lr,i,t tt,t,t \3, r.3 tlp qfu t{7 r q]t \3 \} \} q:, Koordinaatio, Tasapaino Torjunnat Fysiikka Ponnistusvoima

52 TORJII\[}.{AT Heittäytyminen maata pitkin/ ilmassa tulevat pallot 35.1 Osallistujat: 1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot + penkki (seinä) Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon penkkiä kohti ja mv reagoi laukaukseen. Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv palauttaa pallon ja keskittly seuraavaan Vaihtoehto: Penkin kulmaa kääntämäilä voidaan harjoitusta muuttaa ja vaikeuttaa Virheet:,\,.r,r,t J-r rt,a,\ rr,-r,.r f, t} U/ / t.} q3 \:rd, r} q}\} Torjunnat Torjuntavarnuus Lähtö- j a torjunta-asento Nopeus + Reagointi

53 TORJLII{NAT Kohti tulevat pal1ot 36.1 Osallistujat: 4-8 mv * valmentaja Välineet: pa11ot Vaihe 1: Mv:t on numeroitu 7,2,3 jne. Kaikki liikkuvat alueella ja 1 laukoo 2:11e,2 laukoo 3 :lle jne. Vaihe 2: Torjunta \uorossa oleva huutaa "täällä" ja liikkuu pelattavaksi Vaihtoehto: Harjoite toimii hyvin alkuverryttelynä ja mukaan voidaan liittää useampi pallo. Valmentaja voi ilmoittaa kenen \uoro torjua esim. 3,5,1,4 jne. Virheet: Mv on liikkeessä torjunta hetkellä,\.ri..ri..r\.,\,i,i,,?\.rt.,\.r\ t}t}!!;tlquq.:,\!/\}*\}\:/ Torjunnat Pelin lukeminen Jalkatyöskentely

54 TORJI]NNAT Maata pitkin tulevat pallot 31.1 Osallistujat: 1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: Mv asettuvat vierekkäin kasvot samaan suuntaan ja valmistautuvat torjuntaan Vaihe 2: Pelaaja laukoo pallon toiselle maalivahdille joka reagoi ja torjuu. Toinen mv kääntyy nopeasti yrnpäri ja reagoi toisen pelaajan laukomaan palloon Vaihtoehto: Pelaajat laukovat pallon vaihtelevasti ja luorotellen jotta molemmat maalivahdit joutuvat olemaan valmiina reagoimaan Virheet: Kääntyminen iiian hidas. Huono tasapaino kääntl,misen jälkeen,r,r,t,\,r,r,r,t,r,r,.r \!erlqlq?t}q}\}'t!!:/q:/\? Torjunnat Nopeus Reagointi Tasapaino Ketteryys

55 TORJI]NNAT Sijoittuminen palloon nähden 38.1 Osallistujat:7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Heitto kaaressa maalille ionka mv hakee mahdollisimman korkealta Vaihe 2: Tämänjälkeen avaus heittämäi1ä pieneen maaliin Vaihtoehto: Avaus puolivolley ja pienen maalin yli. Keskitys normaalisti laidalta Virheet: Tekniikka virheet,ir,t,i,r,r,i,t,t,i,i,i q} U/ t:/ \t, r.?, qtr \} \:/ \:, g, \3 Avaustarkkuus Keskityksen arviointi

56 KESKITYKSET Keskitykset / liikkuminen taaksepärn 39.1 Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv sijoittuu maalista ulos Vaihe 2: Valmentaja nostaa pallon kaaressa mv:n yli ja mv liikkuu taaksepäin ja plrkii torjumaan pallon ennen maalia Vaihtoehto: Vedot maasta tai puolivolley ja vaihtelevasti eri paikoista Virheet: Mv lähtee liikkeelle liian aikaisin. Liikkuminen ei tapahdu kylki edellä,l,.r,,r,t,t,t,t,l tt,i f\ t}q}q}t.}u/r.}u?\),r}t}t$ Keskityksen arviointi Sijoittuminen Jalkatyö

57 a TORJLII.{NAT Sij oittuminen / reagointi 40.\ Osallistujat:4-6 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv asettuu maaliin ja muut mv:t eteen maskiksi. Vaihe 2: Valmentaja laukoo vaihtelevasti pallon maalia kohti ja mv sijoittuu ja reagoi sen mukaan Vaihtoehto: Mv on selin ja kääntyy komennosta. Muut pelaajat ovat pienessä liikkeessä Virheet: Mv ei näe palloa,r,(r,r r\,\,-i fr,\ r-l,r,t, qb $r q!, q!/ \!, \}13 \!, \:r\} Torjunnat Sijoittuminen Reagointi

Opas omatoimiseen harjoitteluun

Opas omatoimiseen harjoitteluun Opas omatoimiseen harjoitteluun Muista myös taitopassi ja kuperkeikkapassi Tämä on opas omatoimiseen jalkapallotaitojen harjoitteluun. Oppaasta saat vinkkejä eri tekniikoiden opetteluun. Katso ja opi videolta

Lisätiedot

ÅIF:n maalivahdille suunnattujen harjoituksien harjoituspankki

ÅIF:n maalivahdille suunnattujen harjoituksien harjoituspankki ÅIF:n maalivahdille suunnattujen harjoituksien harjoituspankki Muutama huomioitava asia maalivahtiharjoituksissa: - Harjoitukset tehdään maalivahtien ehdoilla (esim. suoraan syötöstä harjoituksissa odotetaan,

Lisätiedot

Kaikki Pelissätehtäväkortit

Kaikki Pelissätehtäväkortit Kaikki Pelissätehtäväkortit 10. Pallon ilmassa pito vauhdissa Merkitse lähtö ja maalilinja 10 metrin päähän toisistaan. Ponnauttele palloa jalalla samalla kävellen eteenpäin lähtölinjalta maalilinjalle

Lisätiedot

TEMPPUILIJAN SUORITUSKORTTI

TEMPPUILIJAN SUORITUSKORTTI TEMPPUILIJAN SUORITUSKORTTI BOING-temppuradalle on suunniteltu kahdeksan erilaista temppua, joista radan järjestäjä on valinnut osan BOING-temppurataan. Suorituspaikkojen ohjeet saat suorituspaikoilta

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

Sininen Nopea Katse Vaihto Punainen Kesto

Sininen Nopea Katse Vaihto Punainen Kesto Maalintekoa Sininen oma kuljetus syötä itselle ennen merkkiä. Nopea käännös yksi kosketus katse kohteeseen hae tyhjätila, maalivahdinliike. Katse palloon lauo liike perään, irtopallot maaliin. Haetaan

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

MAALIVAHTI. www.turunnappulaliiga.fi

MAALIVAHTI. www.turunnappulaliiga.fi MAALIVAHTI www.turunnappulaliiga.fi Maalivahdin opetus Maalivahdin opetus alkaa ensimmäisestä maalillaolokerrasta. Maalivahdin opastaminen on kuin palapelin kokoamista. Ensin kasataan suuret runkopalat:

Lisätiedot

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 A. FYSIIKKA 1. Voima (etunojapunnerrus rintakehä nyrkkiä koskettaen) Suoritusohjeet: Oikeaa suoritustekniikkaa saa kokeilla kaksi toistoa. Lähtöasento on etunoja,

Lisätiedot

RYHMITYS FJK B PELITAPA, RYHMITYS 4 4 2

RYHMITYS FJK B PELITAPA, RYHMITYS 4 4 2 RYHMITYS 4 4-2 FJK B PELITAPA, RYHMITYS 4 4 2 KÄYNNISTÄMINEN (tarkoitetaan vaihetta, jossa peli käynnistetään maalivahdilta) Pyritään avaamaan peliä lyhyellä -> toppareille / AKK:lle, jos mahdollista (vastustajia

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI 1. Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi x 10 3. Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi x 10 5. Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012

C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012 C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012 Ma Ti Ke To Pe La Su 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. Kuntopiiri Lenkki, 1 h Loikat Lenkki, 1h 15 min 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. Naruhyppely Lenkki,

Lisätiedot

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Tarkkana tekniikoissa Perustekniikoissa tulee vaatia mini-ikäisistä alkaen oikeita suorituksia. Opettelemalla

Lisätiedot

Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL

Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL - Henkinen ja sosiaalinen Miten lapsi? heittäytyy peliin, säilyttää keskittymisensä ymmärtää jo rooliaan kokonaisuudessa / pelipaikalla reagoi esim. tappioasemaan

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu 40 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu liike ja voima suuntautuvat eteenpäin -> sivuttaisliike pois käsien korostunut käyttö vartalo hieman etunojassa,

Lisätiedot

Kaikki Pelissätehtäväkortit

Kaikki Pelissätehtäväkortit Kaikki Pelissätehtäväkortit 1. Salmiakkikuljetus Lapsi kuljettaa salmiakkiruudun ympäri ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Pelaajan tulee käyttää vasenta ja oikeaa jalkaa. Toinen ja neljäs

Lisätiedot

Potkutekniikka: vinkkejä 1. N. 45 asteen vauhti, potkaiseva jalka 45 kulmassa (varpaat eivät osoita suoraan maahan) 2. Tukijalka jättää tilaa potkaisevalle jalalle. Tukijalka on lähes pallon tasalla. 3.

Lisätiedot

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto.

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto. PISTETYÖSKENTELY Kuperkeikka eteenpäin Yleismotoriikka 1 Lähdetään kyykystä jalat vierekkäin, kämmenet matossa. Leuka painetaan rintaan, ponnistetaan jalat suoriksi ja asetetaan takaraivo maahan. Rullataan

Lisätiedot

TORJUNNAN VALINTA. Mitä torjuntaa kannattaa käyttää?

TORJUNNAN VALINTA. Mitä torjuntaa kannattaa käyttää? TORJUNNAN VALINTA Maalivahdin pääsääntöisesti käyttämät torjunnat antavat mahdollisuuden luokitella maalivahti joko pystytorjujaksi (stand up), V-tyylin maalivahdiksi (butterfly) tai energiamaalivahdiksi.

Lisätiedot

KAUSISUUNNITELMA 2012-2013

KAUSISUUNNITELMA 2012-2013 FCFJ T03-05 KAUSISUUNNITELMA 2012-2013 Yleiset Vastuuvalmentaja: Kriba Karlsson Joukkuejohtaja: Tiina Rahkonen Valmentajia: Tom Nyman Krisse Tanila-Pellikka (Janne, Petteri, Jouko, Pale) Rahastonhoitaja:

Lisätiedot

TAITOKOULU OSA 7. Tervetuloa Taitokoulun seitsemännelle oppitunnille! Nyt lisätään laukaukseen tehoa ja viimeistellään kuin Selänne!

TAITOKOULU OSA 7. Tervetuloa Taitokoulun seitsemännelle oppitunnille! Nyt lisätään laukaukseen tehoa ja viimeistellään kuin Selänne! TAITOKOULU OSA 7 Tässä syntyy Teemu Selänteen NHL-uran maali numero 667. St. Louisin maalivahti Brian Elliott seuraa Anaheimin 42-vuotiaan hyökkääjän virheetöntä suoritusta. Tässä Teemu on mestari Lisää

Lisätiedot

VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman

VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman sisäänpäin kääntyneenä polvet hieman koukussa, paino molemmilla

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU

STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 2 2. Alkusanat 3 3. Koordinaatio-, ketteryys- ja kehonhallintaharjoitteita 4 3.1 Naruhyppely 4 3.2 Kuperkeikka eteen

Lisätiedot

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi SEISAN 1(12) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) SEISAN 1. Yoi 2. Askel vasemmalla jalalla

Lisätiedot

2.2. Puolustuspelimallit

2.2. Puolustuspelimallit 2.2. Puolustuspelimallit Puolustuksen perustaidot Sali 1.) Puolustusasento - matala, istuva asento - selkä suorana, pää polvien välissä jalat ja pää muodostavat kolmion - alempana kuin hyökkääjä Preparation

Lisätiedot

Perustaitoja. Syötöt: Sisäsyrjäsyöttö. Laukaukset:

Perustaitoja. Syötöt: Sisäsyrjäsyöttö. Laukaukset: Perustaitoja Syötöt: katsekontakti syötettävään katse palloon potkuhetkellä tukijalan paikka painopiste pallon päällä tasapainotus käsillä osumakohta palloon jalka hieman irti maasta jalan saatto " potkaise

Lisätiedot

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT valmiusasento

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT valmiusasento 84 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT valmiusasento palloon tottuminen syöttäminen - rannesyöttö polvet koukussa, painopiste alhaalla pää pystyssä, katse pelissä

Lisätiedot

Nuorten Liiketaitoharjoittelu

Nuorten Liiketaitoharjoittelu Nuorten Liiketaitoharjoittelu Käytännön harjoitus Suomen Palloliitto Koulutuskiertue 2010 1.LIIKETAITO: VALMIUSASENTO TAVOITE: Valmiusasento, josta liike tapahtuu mihin tahansa suuntaan mahdollisimman

Lisätiedot

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra TASAPAINOHARJOITUKSIA VERTAISOHJAAJIEN KÄYTTÖÖN Tasapainoharjoitukset on suunniteltu vertaisohjaajien työkaluiksi, he voivat hyödyntää näitä kortteja omissa

Lisätiedot

3. Koordinaatioharjoittelu:

3. Koordinaatioharjoittelu: 55 LIITE 2/2 3. Koordinaatioharjoittelu: Koordinaatio askelluksilla pyritään harjoittamaan juoksemisen osa-alueita. Askellukset toimivat erinomaisena harjoitteena askeltiheyden sekä askelkontaktin harjoittamiseen.

Lisätiedot

Peli-idea Hyökkäyspeli

Peli-idea Hyökkäyspeli Peli-idea Hyökkäyspeli Pelijärjestelmä 1-4-4-2 Niin paljon kuin mahdollista avataan peliä puolustuslinjasta-pelirohkeus! Nopealla pallonhallintapelillä yritetään löytää hyökkäyssuuntaan kääntynyt keskikenttäpelaaja

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 1 Pallo tutuksi I

Harjoitussuunnitelma viikko 1 Pallo tutuksi I Harjoitussuunnitelma viikko 1 Pallo tutuksi I = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa Harjoituskerran tavoitteena on

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN PELIN VAATIMUKSET SJL Lasse Sampakoski

KANSAINVÄLISEN PELIN VAATIMUKSET SJL Lasse Sampakoski KANSAINVÄLISEN PELIN VAATIMUKSET 9.2.2012 SJL Lasse Sampakoski MAALINTEKOTILANTEET tärkeitä termejä ja pelifilosofiaa Tavallinen laukaus on laukaus johon maalivahti ehtii hyvin sijoittumaan, hänellä on

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA, HJK C

HARJOITUSOHJELMA, HJK C HARJOITUSOHJELMA, HJK C No: 1/ 5 KESTO: 90 min HARJOITUKSEN TARKOITUS: Maalivahtien kesäharjoitus (taito/koordinaatio/reaktionopeus) Alkulämpö 10 min. Hyppynaru: eteen-/ taaksepäin paikallaan jalat ristiin

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT pallotemput

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT pallotemput 92 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT pallotemput yleistä pallotaitavuutta ja -silmää kehittäviä vaikeutuvat temput motivoivat mahdollista harjoitella erilaisilla

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

GrIFK Fyysinen harjoittelu. Arto Tuohisto-Kokko 08.05.2012, Kauniainen

GrIFK Fyysinen harjoittelu. Arto Tuohisto-Kokko 08.05.2012, Kauniainen GrIFK Fyysinen harjoittelu Arto Tuohisto-Kokko 08.05.2012, Kauniainen Harjoitusmalli jossa Fyysinen harjoittelu mukana 20 pelaajaa + 2 mv 17.30-19.00 (harjoitusvuoro 18-19) - Kenttä ½- kenttää ja 2 pikkumaalia

Lisätiedot

PELINOMAISET MAALINTEKOHARJOITTEET

PELINOMAISET MAALINTEKOHARJOITTEET PELINOMAISET MAALINTEKOHARJOITTEET 1. Maalinteko 1v1 vastakkaisiin maaleihin Tilanne käynnistyy valmentajan merkistä molemmilta maaleilta yhtäaikaa. Puolustava pelaaja syöttää lyhyen kuljetuksen jälkeen

Lisätiedot

TORJUNTA TORJUNNAN KEHITTELY

TORJUNTA TORJUNNAN KEHITTELY TORJUNTA Torjunta on lentopalloilun ensimmäinen ja tärkein puolustusmuoto. Torjunnan tehtävä on peittää sovittu alue kentästä ja näin helpottaa takapelaajien kenttäpuolustusta. Torjunnalla voidaan myös

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit

P97 seututaitokoulu (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit P97 seututaitokoulu 29.12 2007 (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.10 min -Taitokujat 2 kpl, n.20 min -Pienpelit lohkoissa 1-5 15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

MAALINTEKO- KOULUTUSPÄIVÄT Suomen Urheiluopisto, Vierumäki

MAALINTEKO- KOULUTUSPÄIVÄT Suomen Urheiluopisto, Vierumäki MAALINTEKO- KOULUTUSPÄIVÄT 14.-15.12.2007 Suomen Urheiluopisto, Vierumäki Työkaluja maalintekoon Mikko Saarinen Ilari Näckel JOHDANTO Jokainen maalintekohetki on erilainen ja ainutlaatuinen (tilanne, tila,

Lisätiedot

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN OHJE / PELIOHJE 1 (5) Pelityyppi: tasapainoharjoitukset Pelaajat: 1+ pelaajaa Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille Peliaika: - SISÄLTÖ 8 tasapainokorttia, joissa yksi asento molemmilla puolilla o 2 vihreää (aloittelijataso)

Lisätiedot

ÅIF:n opas maalivahdeille ja valmentajille

ÅIF:n opas maalivahdeille ja valmentajille ÅIF:n opas maalivahdeille ja valmentajille Tehnyt: Arttu Latvajärvi Kuvausmalli: Teemu Martikainen 2 Sisällys ÅIF:n opas maalivahdeille ja valmentajille... 1 1. Yleistä maalivahtina olemisesta... 3 1.1.

Lisätiedot

KOULUTUSKIERTUE 2005. Äänekoski, Jyväskylä, Tampere, Turku, Salo ja Järvenpää MALLIHARJOITUS

KOULUTUSKIERTUE 2005. Äänekoski, Jyväskylä, Tampere, Turku, Salo ja Järvenpää MALLIHARJOITUS KOULUTUSKIERTUE 2005 Äänekoski, Jyväskylä, Tampere, Turku, Salo ja Järvenpää MALLIHARJOITUS Harjoitus 1: Alkulämpö (kuva 1) (noin 20min) Pallonkäsittelyharjoitus kahdella pallolla. Pareittain puolessa

Lisätiedot

7 VS 7 PELIKIRJA. OTE HJS PELIKIRJASTA ( Word dokumentti ) Kai Savonniemi

7 VS 7 PELIKIRJA. OTE HJS PELIKIRJASTA ( Word dokumentti ) Kai Savonniemi 7 VS 7 PELIKIRJA OTE HJS PELIKIRJASTA ( Word dokumentti ) Kai Savonniemi 7 VS 7 PELIRYHMITYS PELIN AVAUS TILA ALHAALLA Maalivahti pelaa pallon topparille niin, että topparin pelisuunta on eteenpäin PELIN

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS SUOMEN URHEILUOPISTO VALMENNUSKESKUS Pia Pekonen & Annimari Savolainen ASKELKYYKKY KÄDET YLHÄÄLLÄ Polvissa noin 90 asteen kulma Keskivartalossa pito Käsien vienti yhdessä ylös

Lisätiedot

OL = Oikea laita VL = Vasen laita 10 = Piilokärki K = Kärki. OL = xxx VL = xxx 10 = xxx K = xxx

OL = Oikea laita VL = Vasen laita 10 = Piilokärki K = Kärki. OL = xxx VL = xxx 10 = xxx K = xxx TERMIT: MV = Maalivahti OP = Oikea puolustaja VP = Vasen puolustaja KK = Keskikenttä OL = Oikea laita VL = Vasen laita 10 = Piilokärki K = Kärki AVAUSKOKOONPANO: MV = xxx OP = xxx VP = xxx KK = xxx Vaihtomiehet:

Lisätiedot

FC ESPOO. Pelitavan pääpiirteet 9v9

FC ESPOO. Pelitavan pääpiirteet 9v9 FC ESPOO Pelitavan pääpiirteet 9v9 ISO KUVA: - Rohkea: Pelaaja uskaltaa käyttää taitojaan joka osa-alueella - Liikkuva: Pelaajan liikkuminen on monipuolista ja nopeaa - Taitava: Pelaajalla on perustaidot

Lisätiedot

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle.

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle. CHINTO 1(14) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) CHINTO 1. Yoi 2. Katse kääntyy 45 astetta

Lisätiedot

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa Yleistä B-luokka Kilpailuihin voi osallistua aikaisintaan sen vuoden syksynä, kun voimistelija täyttää 7 vuotta (lisenssikausi syksy 2013 - kevät 2014 / 2006 syntynyt) B-luokkaan voi siirtyä kilpailemaan,

Lisätiedot

Omatoimiset Harjoitukset 1.4. 31.5.2013 Pekka Laitapelimies #11

Omatoimiset Harjoitukset 1.4. 31.5.2013 Pekka Laitapelimies #11 Omatoimiset Harjoitukset 1.4. 31.5.2013 Pekka Laitapelimies #11 Harjoitus 1. Osa 1. maximi vauhti. (Treenit perustuvat pelaajaprofiiliin ja pelianalyyseihin) Kuljetus, Harhautus, Käännös (alkuverryyttely)

Lisätiedot

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus.

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus. 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos Parijono ja 1-2 hippaa. Parijonossa ollaan kokoajan pienessä liikkeessä 1) 1 min Paikallaan juoksu 2) 30 sek Pikkuvuorohyppely 3) 30 sek

Lisätiedot

Maalivahtiharjoittelu PK-35. Juniorimaalivahdit: A-jun. B-jun

Maalivahtiharjoittelu PK-35. Juniorimaalivahdit: A-jun. B-jun Juniorimaalivahdit: A-jun. B-jun. 02-03 04-05 06-08 Kausisuunnitelma 2016-2017 Maalivahtiharjoittelu eri ikäluokissa Taktinen harjoittelu Tekninen harjoittelu Fyysiset ominaisuudet Psyykkiset valmiudet

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 2 Pallo tutuksi II

Harjoitussuunnitelma viikko 2 Pallo tutuksi II Harjoitussuunnitelma viikko 2 Pallo tutuksi II = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010

Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010 Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010 Aihe: Puolustus / joukkuepuolustus (pelaajavartiointi) Mikään puolustusmuoto ei toimi, jollei pelaaja osaa puolustuksen perustaitoja. Joukkuepuolustus

Lisätiedot

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 OHJELMAN TARKOITUS ON PARANTAA: TASAPAINOA POLVIKONTROLLIA KESKIVARTALON HALLINTAA ALARAAJOJEN LIHASVOIMAA NIVELLIIKKUVUUTTA KOORDINAATIOTA HYPYN ALASTULOTEKNIIKKAA SEKÄ

Lisätiedot

HJS E10 Sininen Kausi 2013-2014

HJS E10 Sininen Kausi 2013-2014 HJS E10 Sininen Kausi 2013-2014 HJS E10 TALVI 2013-2014 2. TALVEN HARJOITUS- JA PELIVUOROT Harjoitus- ja peliohjelma pojat E10 Päivämäärä Aika Paikka Toiminta ke 6.11. klo 17.00-18.00 Pullerin Säästöpankki

Lisätiedot

JUNNUBandy syksyn 2015 jäätreenit (halli) - PAINOPISTE LUISTELUMOTORIIKASSA -

JUNNUBandy syksyn 2015 jäätreenit (halli) - PAINOPISTE LUISTELUMOTORIIKASSA - JUNNUBandy syksyn 2015 jäätreenit (halli) - PAINOPISTE LUISTELUMOTORIIKASSA - Yleistä: Aloitetaan harjoittelu heti Tarvikkeet valmentajien toimesta jäällä valmiina Päävalmentaja kokoaa pelaajat yhteen

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I

Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

Testi 1 Torjuntakontrolli

Testi 1 Torjuntakontrolli Testi 1 Torjuntakontrolli Valmistelu, Testi 1 (1) Mittaa 7,31 metriä maaliviivalta pelaajan laukaisualueelle. (2) Käytä spraymaalia merkitäksesi laukaisupaikka. Käyttämällä spraymaalilla merkittyä laukaisupaikkaa

Lisätiedot

Jakson tarkoituksena on opetella pallon käsittelyä ja harhautusta

Jakson tarkoituksena on opetella pallon käsittelyä ja harhautusta JAKSO 3 Jakson tarkoituksena on opetella pallon käsittelyä ja harhautusta Treenit on jaettu kolmeen n. 15min moduuliin Alkuverryttely, Treeniosio, Peliosio. Jokaiseen moduuliin on 45 eri vaihtoehtoa, joita

Lisätiedot

Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003

Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003 Pesäpallon perustekniikat Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003 Pesäpallon perustekniikoita ovat heitto kiinniotto syöttö lyönti peruslyönti näpäys Heitto

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun

Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun PPJ 02 Kausi 2014-2015 Harjoitteet Alkulämmittely Juokse pallon kanssa vähintään 3 min. Tee erilaisia aktivoivia liikkeitä, joita teemme myös joukkueen alkulämmittelyssä.

Lisätiedot

8. P97 seututaitokoulu (1h,45min)

8. P97 seututaitokoulu (1h,45min) 8. P97 seututaitokoulu 26.1 2008 (1h,45min) -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.15 min -Nopeus ketteryys harjoituksen alussa, n.15 min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 max.15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

LIPPUPALLODEMO 90min 1

LIPPUPALLODEMO 90min 1 LIPPUPALLODEMO 90min 1 1.TUTUSTUMINEN PALLOON pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja 2 2.OPETUSKESKUSTELU a) OTE PALLOSTA HEITOSSA etusormi

Lisätiedot

NappulaKlubin kotiläksypaketti (yhteensä 60 osaa)

NappulaKlubin kotiläksypaketti (yhteensä 60 osaa) NappulaKlubin kotiläksypaketti (yhteensä 60 osaa) DRIBBLING (5 kpl) Dribbling 1 A. Leipomiset sisäsyrjillä: paikallaan, eteenpäin, taaksepäin, ympäri B. Jalkapohjat pallon päälle: paikallaan, eteenpäin,

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 24 liikkeen Taiji Sisältö 1. Aloitusliike...2 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 4. Harjaa polvea ja käännä askelta molemmille puolille...7

Lisätiedot

TSEMPPIÄ KESÄÄN JA MUISTA, ETTÄ VASTUU ON NYT SINULLA! MITÄ ENEMMÄN JAKSAT TEHDÄ TÖITÄ KESÄLLÄ, SITÄ HELPOMPAA PELAAMINEN ON ITSE PELIKAUDEN AIKANA!

TSEMPPIÄ KESÄÄN JA MUISTA, ETTÄ VASTUU ON NYT SINULLA! MITÄ ENEMMÄN JAKSAT TEHDÄ TÖITÄ KESÄLLÄ, SITÄ HELPOMPAA PELAAMINEN ON ITSE PELIKAUDEN AIKANA! - Alla omatoimisen jakson harjoitteet ja ohjeet harjoitteiden suorittamiselle. - Sinulle tarjotaan avaimet kehittymiseen ja sinulla on avaimet lunastaa peliaikaa! - Sinä valitset haluatko tehdä kesällä

Lisätiedot

TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79

TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79 TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79 Taitoryhmät ovat harrasteryhmien ja kilparyhmien välissä olevia ryhmiä, joissa harjoitellaan jo tavoitteellisemmin. Taitoryhmissä voi

Lisätiedot

Voima. Sivu 1. Sykki B-pojat kesä 2017

Voima. Sivu 1. Sykki B-pojat kesä 2017 Voima Sykki B-pojat kesä 2017 Puntti1 Rive 3*15 1jalan lantionnosto, jalka penkillä 3*10+10 Ylöstyöntö splitillä 3*20 Ojentajat pään yli 3*15 Alatalja 3*15 Kahvakuulaheilautus 3*20 AbWheel 3*15 Vatsat

Lisätiedot

Peli-idea puolustuspeli. Hyökkäysalueella puolustaminen (muoto)

Peli-idea puolustuspeli. Hyökkäysalueella puolustaminen (muoto) Peli-idea puolustuspeli Hyökkäysalueella puolustaminen (muoto). - Jätä hieman vapaaksi vastustajan puolustuslinjan pelaajia, houkuttele syöttämään, prässää nopeasti ja samanaikaisesti! Peli-idea puolustuspeli.

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

Yhden pelaajan pallokontrollitemput

Yhden pelaajan pallokontrollitemput Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu 8/ (1h,45min)

P97 seututaitokoulu 8/ (1h,45min) P97 seututaitokoulu 8/12 2007 (1h,45min) -Pallon pomputtelu 10 min (lohkojen teko) -Taitoteemamallit 10min -Nopeus/ketteryys 10min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 10min /lohko(yht50min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

Sisältö. 1. Säännöt 2. Pelin kulku 3. Osa-alueet 4. Beach volleyn ja lentopallon erot

Sisältö. 1. Säännöt 2. Pelin kulku 3. Osa-alueet 4. Beach volleyn ja lentopallon erot BEACH VOLLEY -OPAS Sisältö 1. Säännöt 2. Pelin kulku 3. Osa-alueet 4. Beach volleyn ja lentopallon erot Beach volleyn säännöt 1/2 Pelataan 2vs2, ei vaihtopelaajia eikä valmentajaa pelin aikana. Kenttä

Lisätiedot

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus Pyöräilyvoimaa Lihaskunto- ohjelma pyöräilijälle Harjoituksilla on tarkoitus parantaa liikkuvuutta, nostaa jalkojen voimatasoa, harjoittaa tukilihaksia sekä parantaa keskivartalon lihaskestävyyttä. Keskity

Lisätiedot

Kuntopalloharjoituksia

Kuntopalloharjoituksia Kuntopalloharjoituksia Alhaalta ylös Laskeudu kyykkyyn selkä ja yläraajat suorina. Ponnista jaloilla tehokkaasti ylöspäin. Ajoita yläraajojen liike ja pallon heitto ponnistuksen loppuvaiheeseen. Ota pallo

Lisätiedot

Coerver harjoitus 1: Pallonhallinta

Coerver harjoitus 1: Pallonhallinta Coerver harjoitus 1: Pallonhallinta Pelaajamuodostelma 1) Paikallaan juoksu pallo jalkojen välissä. (polvet hieman koukussa) 2) Tikkaus pallon syöttely jalkojen välissä mahd. nopeasti (kisa: lasketaan

Lisätiedot

Hopeamerkki Yleistä merkkiliikkeistä

Hopeamerkki Yleistä merkkiliikkeistä Yleistä merkkiliikkeistä Merkkiliikkeiden suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Merkkiliikesuoritukset voi tehdä kotisalilla oman seuran valmentajan suorittaessa arvioinnin. Arvioiva valmentaja

Lisätiedot

Pelaaminen 4-4-2. SPL Uusimaa pojat Pohjola Cup. SPL Uusimaa Pohjola Cup 1

Pelaaminen 4-4-2. SPL Uusimaa pojat Pohjola Cup. SPL Uusimaa Pohjola Cup 1 Pelaaminen 4-4-2 SPL Uusimaa pojat Pohjola Cup SPL Uusimaa Pohjola Cup 1 Hyökkääminen Avaaminen on alhaalta alkavan hyökkäyksen ensimmäinen vaihe, eli se miten pelaamme vastustajan ensimmäisen linjan ohi.

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT perusluistelu - liu ut

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT perusluistelu - liu ut 48 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT perusluistelu - liu ut - eteenpäin luistelu - taaksepäin luistelu - aurajarrutus mailankäsittely - syöttäminen - haltuunotto

Lisätiedot

Alkulämpö salissa. 1) Alkulämpö 12 min. Lämmittely 3 min. Liikkuvuus, pikkuhyppelyt, 4 min

Alkulämpö salissa. 1) Alkulämpö 12 min. Lämmittely 3 min. Liikkuvuus, pikkuhyppelyt, 4 min 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 3 min Häntähippa: Kaksi joukkuetta, ryöstetään toiselta joukkueelta häntiä(liivin). Se joukkue voittaa joka on ensin ryöstänyt toisen joukkueen kaikki hännät. Hännät ryöstetään

Lisätiedot

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE!

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! Pysy kunnossa Tapiolan Voimistelijoiden ryhmäliikunnan joulutauon aikana. Helpot ja tehokkaat kotijumppaohjeet, ovat tauon aikana motivoimassa sinua liikkumaan. Kotijumppa

Lisätiedot

Hyökkääminen Pelin alueet

Hyökkääminen Pelin alueet Hyökkääminen Pelin alueet Alue 1 Pelin avaaminen sekä rakenteluvaihe Alue käytännössä vastustajan keskikenttäpelaajien etupuolella oleva alue Alue 2 Murtautumisvaihe Alue käytännössä vastustajan alimpien

Lisätiedot

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 C- pojat ja C-tytöt 1. Haran potkutaitotesti 2. Lyhyt ja pitkä syöttö (paritaito) + haltuunotto 3. Kuljetus, syöttö ja laukaus (paritaito) Kilpailupallo: pallo

Lisätiedot

ACK Maalivahtivalmennuslinja

ACK Maalivahtivalmennuslinja ACK Maalivahtivalmennuslinja 10.10.2016 Joonas Salmimäki ACK Maalivahtivalmentaja PELISÄÄNNÖT 1. Asenne ja halu kehittyä hyväksi maalivahdiksi 2. Kunnioitus valmentajaa, muita pelaajia ja maalivahteja

Lisätiedot

Joukkueet muodostetaan kortteliliigasta, joukkueet muodostetaan kahdesta eri ikäluokasta

Joukkueet muodostetaan kortteliliigasta, joukkueet muodostetaan kahdesta eri ikäluokasta HARJOITELU ERI IKÄKAUSINA 7-9 VUOTIAAT (H ja G nuoret) Harjoitteiden tulee sisältää vaihtelevia leikkejä ja pelejä. Avoin innostava ilmapiiri Hauskaa, iloista ja monipuolista Paljon kosketuksia ja toistoja,

Lisätiedot

FUTIS-LIIGAN TAITOTEKNIIKKAKILPAILUT FUTIS LIIGAN TAITOKILPAILULAJIT Lajit ikäluokille

FUTIS-LIIGAN TAITOTEKNIIKKAKILPAILUT FUTIS LIIGAN TAITOKILPAILULAJIT Lajit ikäluokille FUTIS-LIIGAN TAITOTEKNIIKKAKILPAILUT KAUDELLA 2015 TAITOTEKNIIKKAKILPAILUT JÄRJESTETÄÄN PYYNIKIN KENTÄLLÄ SEURAAVASTI: klo 13.00 alkaen ikäluokat; F9 (2006), E10 (-05), E11(-04), D12 (-03), D13 (-02),

Lisätiedot

Alkuverryttelyt, leikit ja pelit. 1.Kiinan keisari. 2.Käpyjahti

Alkuverryttelyt, leikit ja pelit. 1.Kiinan keisari. 2.Käpyjahti Harjoituksia 2009-2010 Alkuverryttelyt, leikit ja pelit 1.Kiinan keisari Haetaan neliöstä palloja (jalalla) ja kartioita (kädellä) jaetaan pelaajat 3-4 hengen joukkueisiin valitaan 2 pelaajaa lohikäärmeiksi

Lisätiedot

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA 1 ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA Lehtonen Elina & Juola Anni Elokuu 2015 2 SISÄLLYS OPPAAN LUKIJALLE... 3 ALKULÄMMITTELYN TÄRKEYS... 5 HARJOITTEITA... 6 LOPUKSI... 21 3 OPPAAN LUKIJALLE Tämä opas

Lisätiedot

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN HAVAINTOMOTORISET TAIDOT 1. Itsensä tunnistaminen: - Mikä on sinun nimesi? Tulos on KYLLÄ jos lapsi tietää nimensä ja EI jos hän ei tiedä sitä. - Tässä on peili. Kuka sieltä

Lisätiedot

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET Asko Nuutinen Ammunnan perusteet - tuuli Kuvat: Jami Aho Malli: Eija Salonen Asko Nuutinen - Ammunta on taitolaji joka on opittavissa harjoittelemalla - perusteet heti oikein

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Tausta Valmennus on pitkäjänteistä työtä. Yhdessä vuodessa ehditään vähän mutta 10-vuodessa enemmän. Emme pysty kehittämään kaikkia asioita

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu (1h,45min)

P97 seututaitokoulu (1h,45min) P97 seututaitokoulu 5.1 2008 (1h,45min) -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.10 min -Nopeus ketteryys harjoituksen alussa, n.20 min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot