MAALIVAH TIHARJ O I TT E I TA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAALIVAH TIHARJ O I TT E I TA"

Transkriptio

1 MAALIVAH TIHARJ O I TT E I TA

2 TORJTINNAT Kohti tulevat pallot maata pitkin 2.t Osallistujat: yli 3 mv:a -l- valmentaja A A A A Välineet: pallo Vaihel Pallo pelataan jalalla maata pitkin vastapäätä olevalle mv:lle, jonka jälkeen jonon vaihto Vaihe 2 Mv torjuu pallon ja pelaa pallon r,'uorostaan takaisin ja vaihtaa l.uorostaan jonoa Vaihtoehto: Siirrytäessä muihin torjuntamuotoihin (syliin-,päätä kohti tulevat pallot) voidaan harjoitus toteuttaa myos puolivolley, volley tai heittämällä. Siir!..rninen toiseen jonoon voidaan vaihtoehtoisesti tehdä esim. eritlyppisillä askelluksilla ( sir,uaskeleet,ristiaskeleet jne),lr,t ti,t,!r,t,t,t,r,t,-t \2, r.$ t.!-f.*3! r!, t:, t]r."3f r,l,r q} a} Syötön laatu Lähtö- j a torjunta-asento Torjuntavarrnuus

3 TORJTINNAT Kohti tulevat pallot maata pitkin 2.2 Osallistujat: 1-4 mv + valmentaja Välineet: pallo ja penkki Vaihe 1: Mv pelaa pallon jalalla maata pitkin kyljellään olevaa penkkiä päin ja torjuu paluupallon Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv siirtyy jonon viimeiseksi ja seuraava mv tekee saman liikkeen Vaihtoehto:Mv laukoo pallon penkkiä kohti ja siirtyy sir,.uun ja seuraava torjuu pallon jne...,t,t tt,t,!l,t,i,i rrl,t,t rlj ilj rrj rrj trj roj rrj tri irj rlj rrj '\.{/{\l.y*y"\.4..1.,\*".\-,*f"*.n/.ry'-j' Jalalla pelaaminer Lähtö- j a torjunta-asento Perustorjunnat - Torjuntavarnuus Syötön laatu

4 TORJLINNAT Kohti tulevat pallot syliin 3.1 Osallistujat: 4 mv r valmentaja i:) A Välineet: 2 palloa.lj A Vaihe 1: Mv vetää pallon maasta vastapäätä olevaa maalivahtia kohti. Tavoitteena on, että laukaus tulisi maalivahdin syliin Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv pelaa pallon takaisin samalla tavalla. Vedot tulevat ristiin, jotta mv:t joutuvat seuraamaan mitä ynpärillä tapahtuu ja myös ettei pallot osu toisiinsa Vaihtoehto :Laukaukset voidaan tehdä vaihtelevasti puolivolley tai volley,t,r,a,t,i,r,i,t tr,t tt \3, * \ll r$ rlp \fu q:/*, \} \}k3 Torjuntavannuus Valmius- j a torjunta-asento Jaloilla pelaamin syötön / avauksen laatu

5 TORJIJNNAT Kohti tulevat pallot syliin sekä pååta kohti 4.1 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: 3 palloa Vaihe 1: Mv:t laukovat vuorotellen pallon maasta maalivahti kohti ia mv torjuu Vaihe 2: Mv liikkuu taruittaessa hieman sil.uttain laukausten mukaan. Torjunnan jälkeen mv palauttaa pallon takaisin Vaihtoehto: Laukaukset voidaan suorittaa vaihtelevasti(volley, puolivolley ) Jos halutaan harjoitteeseen lisää fyysisyyttä, niin Mv liikkuu leveämmällä alueell a sivuttain vetoj en tullessa sivummalle.,r,i,a,t,t,r tt,t tt,t,t i., rrj lri rrj i., t.j i.j i.j it, lri rrj Käsien jousto päätä kohti tulevissa palloissa J a I katyö s ke n te I y * S i vu tta i s a s ke I e et Perustorjunnat Keskittymiskyky -+Torjuntavarmuus

6 TORJIII.{NAT Kohti tulevat pallot syliin sekä paata kohti 4.2 Osallistujat:3-4 mv t- valmentaja Välineet: 2 palloa ^A Vaihe 1: Pelaajat laukovat pallon mv kohti ( volley,kokovolley), jonka mv torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv palauttaa pallon sellaisella pelaajalle jolla ei ole palloa hallussaan. Tämän jälkeen mv torjuu keskeltä tulevan pallon ja palauttaa pallon taas sellaisella jolla ei ole palloa jne.. Vaihtoehto: Haluttaessa kehittää tasapainoa voi Mv seisoa torjuessaan 1 jalalla H uom ioi. To rju nta-asento,t,a tilt,t tt,i,t tt,r,t.j/ r$ ^.._1r t$.j/ r*!;!!l r.!p rlr 1} tlr Perustorjunnat Keskittymiskyky Torjunta-asento Torjuntavarmuus Muistin kehittäminen

7 7 TORJI]NNAT Kohti tulevat pallot 4.3 Osallistujat:7-4 mv * valmentaja Välineet: 1-4 palloa,trampoliini A ^ Vaihe 1: Mv heittää pallon kohti trampoliinia ja torjuu takaisin tulevan pallon Vaihe 2: Jos mukana on useampia maalivahteja, niin mv siirtyy torjunnan jälkeen ryhmän viimeiseksi Vaihtoehto: Harjoite voidaan suorittaa myös 1 pallolla, jolloin heiton jälkeen Mv siirtyy sivuun ja seuraava Mv torjuu pallon. Jos halutaan vaikeuttaa harjoitetta, voidaan heiton sijasta pallo vetää volleysta.,t,t,t,t,t,q,t,i tlr,t tt r* tf,7 t]l rlr!:/ r3: \!l r 7 r3r t} u} P eru storj unnat > Torj untavarnuu s Valmius- j a torjunta-asento Heitto- j a potkutarkkuus

8 TORJLINNAT Kohti tulevat pallot 4.4 Osallistujat: 1 4mv+valmentaja Välineet: Pallo + karliot Vaihe 1: Mv hyppää tasajalkaa kartioiden yli ja saman tien takaisin ja pudottautuu valmiusasentoon Vaihe 2: Valmentaja laukoo pallon maalivahti kohti jonka mv torjuu Vaihtoehto: Erilaisilla laukauksilla voidaan tuoda vaihtelua harjoitteeseen, riippuen mitä osa-aluetta halutaan kehittää ( maata pitkin, syliin, päätä kohti) Virheet: Huono tasapaino, paino ei ole tasaisesti molemmilla jaloilla, rintamasuunta ei o1e kentälle päin. Mv on vielä liikkeessä torjunta hetkellä,t,t,t,i,i,i,t,t,t,t,t q? ql; \!r tj q3l '.} \}\} r'} */\} Tasapaino Perustorjunta Torjuntavarrnuus

9 TORJTII{NAT Sivuille tulevat pallot;m aata pitkin ilman heittäytymistä 5.1 Osallistujat:7-4 + valmentajat Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja pelaa pallonmaata pitkin alanurkkaa kohti Vaihe 2: Mv liikkuu etuviistoon palloa kohti ja vangitsee pallon Vaihtoehto: Syötön kor,.uudella voidaan harjoitetta vaikeuttaa / helpottaa Virheet : Vartalo ei ole pallon takana torjunnassa. Ei liikuta palloa kohti.,\ re tr,-i,\ rr,r,i,.r,r,i $ 1 7 1} tlr r3r r*r rj7 r.3 c3r \:, r:, Jalkatyöskentely >Liike pallon taakse Torjuntavarnuus Notkeus, ketteryys

10 TORJTINNAT Sivuille tulevat pallot; ilmassa ilman heittäytymistä 5.2 Osallistujat'.2 mv + valmentaja l1.:=^ A*,------= Välineet: 2 palloa Vaihe 1: Molemmat mv:t heittävät pallonsa kaaressa suoraan eteenpäin Vaihe 2: Heiton jälkeen mv liikkuu tulevan pallon taakse ja torjuu Vaihtoehto: Heiton kaarella ja kovuudella voidaan harjoitteen vaikeutta muuttaa. P allo voidaan vaihto ehtoi sesti myö s vi eri ttåa maata pitkin Virheet: Ei ehditä liikkua ajoissa pallon taakse. Puutteellinen jalkatyoskentely rt,t,t,!,t tilt,t rl,r,t tls rl-l \:, t} rjl U, \!r q3,l r3, t} r:, Jalkatyö skentely, tasapaino Sivuttaisliike pallon taakse Keskittymiskyky i ajoitus heitoissa

11 - TORJLTI.{NAT Kohti tulevat ilmassa 5.3 Osallistujat: 1-3 mv + valmentaja A+ A fl^ lr} re---)- a Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Mv lähtee liikkeelle kohti toista kartiota jolloin valmentaja laukoo pallon, jonka maalivahti torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv kiertää toisen kartion ja torjuu seuraavan pallon.mv tekee saman takaisin Vaihtoehto: Harjoite voidaan tehdä myös heittäyyen, jolloin vedot tulevat maata pitkin / Ilmassa. Harjoitteesta voidaan tehdä fi.ysisempi lisäämällä tempoa Virheet: Laukausten ajoittaminen maalivahdin liikkeeseen ( liian aikaisin ) Mv on vielä liikkeessä torjunta hetkellä q:/*t:r\}\}!:/\}tfur$t:r\},'t,i,i,t,t ri,r,t rl,r 't Tasapainon kehittäminen Torjuminen liikkeestä Jalkatyöskentely

12 TORJLINNAT Heittäytyminen maata pitkin tulevan palloon 6.2 Osallistujat: 1 mv*valmentaja Välineet: Pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon maata pitkin mv:n viereen; luoropuolin Vaihe 2: Mv pudottautuu ja torjuu pallon, palauttaa pallon valmentajalle ja torjuu saman toiselta puolen. Vaihtoehto: l.vedot tulevat samalle puolelle 2. Mv on selin, komennosta 5.nnpäri ja torjunta Virheet: Mv pudottautuu taaksepäin. Vie jalat eteen ja kaatuu taaksepäin. Kyynärpää jää varlalon alle,i tr tt,l,r ti,t,t,r,t,t tls.*r ^.år r$ tj t,j \!; qjp 1} \:7.:t Perustorjunnat heittäytyen Vartalo palion takana Kädet ojentuvat palloa kohti, jolla estetään ettei kyynärpää jää vartalon alle

13 TORJLTI{NAT Heittäytyminen maata pitkin tulevaan palloon 6.3 Ä-t1 Osallistujat: 2-4 mv+ valmentaja Välineet: Kartiot ja pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon maala pitkin mv:n vasemmalle puolen, mv torjuu ja palauttaa pallon Vaihe 2: Mv nousee ylös ja kääntyy ympäri ja torjuu toisesta suunasta tulevan pallon. Laukaus tulee mv:n oikealle puolelle Vaihtoehto: Toistojen määrällä voidaan kehittää rysisiä ominaisuuksia(6-8 toistoa) Haettaessa nopeutta; kaksi torjuntaa ja tauko Heittämällä ilmassa Virheet: Painopiste taaksepäin torjunta hetkellä ti,t,i,t,lr,t,t,t tt,t,t tlt t} 13 r.!r,2t r..3;!:/.lr 13 tl3r t} Tasapainon kehittäminen P erustorjunnat ---itorj untavarmuus Torjunta-asento

14 TORJLII.TNAT Heittäyyminen maata pitkin tulevaan palloon 6.4 Osallistujat:3-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: 2 pelaqaa asettuu seisomaan mv eteen vierekkäin Vaihe 2: Valmentaja laukoo pallon maata pitkin pelaajien ohi, mv torjuu ja palauttaa pallon ja nousee takaisin torjunta-asentoon. S ama toiselle puolelle Vaihtoehto: l.heitot ilmassa 2. Potkut ilmassa kauemmas Virheet: Katsekontakti palloon katoaa,t tt,a,t,r,i,i,t,t,t,t E} rs t} qk til q3r tsrqte r} t-}q:/ Perustorjunnat (reagointi) Keskittymiskyky i vedot maskista Torjuntavarnuus

15 TORJLTI.{NAT Heittäyyminen maata pitkin/ilmassa tulevaan palloon 6.s Osallistujatz 7-4 mv * valmentaja Välineet: Naru * pallot Vaihe 1: Mv vierittää pallon narun ali, jonka toinen pää on sidottu tolppaan ja toista päätä pitää esim.valmentaja Vaihe 2: Mv hyppää tasajalkaa narun yli ja alastulon jälkeen pudottautuminen palloon Vaihtoehto: Mv hyppää naru yli ja valmentaja laukoo ( heittää )pallon maata pitkin/ilmassa jonka mv torjuu Virheet: Huono tasapaino alas tultaessa. Syöttö liian lyhyt tai pitkä tll tr,t,t,l,rl,t,l,t,t,t tlr \:r \!,l \:/ qlr t} q} *, q:/ U, \? Perustorjunnat heittäytyminen Ajoitus -> Tas apaino/nopeu siketteryys

16 s TORJTII{NAT Heittäytyminen maata pitkin tulevaan palloon 1.1 Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: Naru * pallot Vaihe 1: Valmentajan merkistä mv:t hypäävät tasajalkaa narun yli Vaihe 2: Alastulon jä1keen heittäytl.rninen ( pudottautuminen) paikallaan olevaan palloon Vaihtoehto: Mv:t voivat tehdä torjunnan yksikerrallaan tai yhtä aikaa. Asettamalla pallo kauemmas, saadaan harj oitteeseen mukaan sivuaskeleen käy.ttö Virheet: Huono tasapaino alas tultaessa hypyn jälkeen,t,t,t,t,i,ii,t,i,r,t,ll q!;*q}qlrlr\}\}trs*\}13' Perustorjunnat heittäyyminen Tasapaine+ - Nopeusiketteryys

17 TORJTINNAT Heittäyyminen maata pitkin / ilmassa tulevaan palloon 1.2 Osallistujat-7-4 mv * valmentaja Välineet: pallo Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon maata pitkin alanurkkaa kohti jonka mv torjuu Vaihe 2: Ponnistus / pudottautuminen paikaltaan jos veto tulee lähelle, sir,,uaskeleen kä1.ttö jo laukaus tulee kauemmas alakulmaan Vaihtoehto: Harjoitteeseen voidaan liittää lähtöjä eri asennoista a) punnemrsasento b) selällään c) kyljeltään Virheet: Torjunta lähtee takaviistoon. Pallon puoleinen jalka taipuu alle eli painopiste ei siirry pallon puoleiselle jalalle ja torjunta voi kaatua taaksepäin,i,a,!,t,r tit,lt,i,i,a ti q} \} \:l \} rsr.,:, q?\} \} \}t? Ketteryys Torjuntanopeus P eru storj unnat Torj uminen paikalt aan ja sivuaskel een kanssa ja niiden hallitseminen tilanteen mukaan ->

18 TORJI]NNAT Heittäyyminen maata pitkirvilmas s a tul evaan p all oon -a t.) Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot ja karliot Vaihe 1: Mv lähtee liikkeelle kohti l.kartiota ( sir,uaskelin ),koskettaa sitä, jolloin valmentaja laukoo pallon maata pitkin. Vaihe 2: Mv liikkuu laukauksen mukaan ja torjuu pallon sivuaskeleen kanssa. Torjunnan jälkeen mv liikkuu seuraavalle. Huomioi torjuminen etuvii stoon Vaihtoehto : Kartiot voidaan kiertää. Virheet: Torjunta kaatuu taaksepäin. Laukauksen sijasta pallot voidaan heittää ilmassa Liikettä ei viedä loppuun,i,lr,i,t,t,t,i,t,r,a,t rl, rlr t? ql; qlp!:/ t} t"! t'} t} tll Ketteryys sivuaskeleet painopiste alas Tasapaino ) suunnanvaihto Perustorjunnat

19 TORJLD{NAT Pudottautuminen pallon kans sa 8.1 Osallistujat: 7-4 mv -l- valmentaja Välineet: pallo Vaihe 1: Mv asettuu polvilleen pitäen palloa käsistään Vaihe 2: Kaatuminen( pudottautuminen) kyljelleen pallo kädessään Vaihtoehto: Harjoite voidaan suorittaa istualtaan sekä pal1o voidaan myös heittää mv:lle Virheet: Kylmärpää jää pudottautumisen jälkeen varlalon alle,rt,a tt,l,t,l,t,t,i tt,t r;^t'}\uqfuq}\3r\}\}*\}\:/ Perustorjunnat Totuttaudutaan pallon kanssa pudottautumiseen, sopii varsinkin nuoremmille maalivahdeille Ketteryys

20 TORJIII.{NAT Heittäyyminen/ pudottautuminen ilmassa tulevat pallot 8.2 Osallistujat:7-4 mv t valmentaja *? Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentajalla on pallo molemmissa käsissään. Mv seisoo riittävän lähellä ja reagoi kun valmentaja pudottaa toisen palloista ja mv pyrkii torjumaan ennen kuin se osuu maahan Vaihtoehto: Haluttaessa kehittää käsien liikenopeutta voidaan harjoite suorittaa tennispalloilla jonka mv ottaa kiinni a) pallon puoleisella kädellä b) vastakkaisella kädellä c) valmentajan komennon mukaan oikealla tai vasemmalla ta,t,r,t,t rrt,l,t "rq]rq}\}\}*r\}\9 Perustorj unnat (reagointi) Torjunta-asento Reagointi Torjuntanopeus / liikenopeus

21 TORJI]NNAT Heittäyyminen maata pitkin iilmassa tuievat pallot 8.3 Osallistuiat: 1-3 mv * valmentaja Välineet: pal1ot Vaihe 1: Heitot ilmassa molemmin puolin Vaihe 2: Kuperkeikka eteenpäin ja heiton torjuminen (molemmin puolin) Vaihe 3: Selin / komennosta ynpäri ja torjunta Vaihe 4: Punnemrsasento / komennosta ylös ja torjunta Vaihtoehto: Pallo voidaan myös heittää ja vetää ilmassa Virheet: Kyynärpää jää vartalon alle,i,r,i,t,l,i,t,t,t,t,i t,l-r q} \} Cr q? r.$, \}\} \} \}\!, Perustorjunnat Nopeus, ketteryys, tasapaino

22 TORJTIN}{AT Heittäyy,minen / ilmassa tulevat pallot 9.1 Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Valmentaja heittää pallon kohti ilmassa maalia kohti Vaihe 2: Mv ponnistaa kartion takaa ilman sir,,uaskelia ja torjuu pallon Vaihtoehto: Mv lähtee liikkeelle hieman kauempaa ja ottaa sir,.uaskeleen ennen torjuntaa Virheet: Paino ei ole ponnistavalla jalalla,t,tl,t,.t,i,r,l,.l,r,iilt q"lp E} rlp r'} Sr q:, t}q} \} \:rr3 Perustorju nnat I torjunta-asento Ponnistusvoima Liikenopeus i torjuntanopeus

23 TORJI.TNNAT Heittäytyrninen / ilmassa tulevat palloon 9.2 Osallistujat:7-4 mv t valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Mv ponnistaa narun yli ja samanaikaisesti valmentaj a heittää pallon sille puolelle josta mv lähti liikkeelle Vaihe 2: Nanrn yli hypättyään mv ponnistaa heti takaisin narun yli torjuntaan Vaihtoehto: l.heitot ilmassa 2. Potkut ilmassa kauemmas Virheet: huonot heitot ( liian matala tai korkea ),t,r,! tl,i,t tt,t ttl,t,t t} t} \? q} / \} \}q$ \} \:/k3 Perustorj u nnat I torjunta-asento Ponni stusvoima / torjuntanopeus Tasapaino i koordinaatio

24 TORJLI}{NAT Liikkuminen taaksepäin r0.1 Osallistujat: 1-4 mv -F valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv liikkuu kohti tolppaa lyhyrn sir,uaskelin ( ilman heittoa) Vaihe 2: Valmentaja heittää pallon kaaressa kohti tolppaa ja mv liikkuu sir,uaskelin ja ottaa pallon kiinni mahdollisimman korkealta Vaihtoehto: Mv voi tehdä liikkeen eteenpäin jonka jälkeen tulee heitto Virheet: liike taaksepäin tapahtuu selkä edellä,t,t,r,l,r,t,t,t,t,i,t.1,.1,.1,.1,.1,.1,.!,.!,.1, t r.1, Koordinaatro I sivuaskel Pallon arviointi / ponnistuksen ajoitus

25 SIJOITTIJMINEN Sijoittuminen palloon nähden 11.i Osallistujat: 1-6 mv + valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv sijoittuu jokaisen pallon mukaan ja torjuu pallon Vaihe 2: Toriunnan jälkeen liike takaisin maalin keskelle ja sijoittuminen seuraavan pallon mukaan Vaihtoehto: Valmentaj a antaa merkin, kuka laukoo aina seuraavaksi, tällöin mv joutuu liikkumaan ja sijoittumaan sen mukaan Virheet : Sij oittuminen leveys- j a syvyyssuunnassa,\,t,-t,r,\,t,'t,t,t,,t r"?t Sr t!7 r-} tj;..tr 1} r$ t$ \3 t? Torjunnat Sijoittuminen

26 KE.SKITYKSET Keskitykset laidalta 12.1 Osallistujat: l-4 mv - valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja heittää pallon kaaressa 4-5m maalista ulos Vaihe 2: Mv arvioi pa11on lentoradan ja vangitsee pallon mahdollisimman korkealta Yaihtoehto: Mv eteen voidaan lisätä yksi pelaaja joka vaikeuttaa mv:n pallon arviointia b) heitto tulee pitempänä jolloin liike tapahtuu takaviistoon C) maata pitkin Virheet: Ponnistuksen arvi ointi,i,t,lr,!,i,r,l},i,t,t,t rlr rtr rtr rlr rot rll rlt rll rlr rfr rtr \.-y.--j.rf q.--../...,...1" l\-./.. jr -- Ponnistuksen arviointi ja ajoitus Käsien ojennus Liike palloa kohti

27 AVAI]KSE,T Heittämällä alakautta 13.1 Osallistujat:7-4 mv - valmentaja Välineet: pal1ot 1 ^ Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon kohti maalivahtia Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv avaa alakautta karlioiden väliin Vaihtoehto: Laukaukset eri tavoin. Kartion takana oleva pelaaj a antaa merkin ja mv avaa sille puolelle Virheet: Epätarkat avaukset, pallo pomppii,i iri,a rtt,t,t,rl,t tt,r,i rl; rtr ror rtt rl; rlr rlr ror tot rlr tlr = -N Gll/ -7 ai ".*7 \\af..-7 \!a7 ':# *-a Avausten tarkkuus Torjuntavarrnuus

28 AVAt]KSET t3.2 Osallistujat:2-4 mv - valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo tai heittää pallon mv:lle jonka hän torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv avaa pallon heittämäilä laitaa pitkin nousevalle pakille.heitto lentää hyökkääjän yli Vaihtoehto: Avaus voi olla pitempi (puolivolley) Virheet: Sij oittuminen leveys- j a syvyyssuunnassa,r,i fr,\,t,i,t,t,l,i,a q-fu U, tlp # q!/ qs q:/$ U, \}q:/ Torjunnat Heiton tarkkuus Heiton ajoitus

29 LAPIAJOT 1v1 t4.1 Osallistujat: 7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Pelaaja kuljettaa palloa kohti maalia ja mv liikkuu vastaan peittämään tilannetta Vaihe 2 : P elaaja pyrkii kulj ettamaan pallon karlioiden välistä ja mv pyrkii torjumaan Vaihtoehto: Tilanne lähtee mv avauksesta hyokkääjä1le tlr ttl,t,t,ir,t,t,t,t,t,i *, q} # S, ru \:/ \}\} \} \}\U Sijoittuminen syvyydessä Vastaantulon ajoitus Reagointi

30 LAPIAJOT 1v1 t4.2 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja syöttää pallon hyökkääjäl1e joka haltuunoton jälkeen kuljettaa palloa kohti maalia Vaihe 2: Mv peittää tilannetta tilanteen mukaan ja pyrkii katkaisemaan läpiajon vaihtoehto: syöttö tulee hyökkääjän ja maalivahdin väliin, jolloin mv joutuu arvioimaan vastaantuloaan,rt ta,t,t,t,t,t,t,t,t,i * U/ \li q& t.} rlt tlr \3", '.} r.u q3l Vastaantulot / rohkeus Ajoitus Reagointi

31 LAPIAJOT Vastaantulo t4.3 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja seisoo keskellä ja sir,.uilla on pelaajat. Pallo pelataan toiselle pelaajista ja mv reagoi sen mukaan Vaihe 2: Mv plrkii torjumaan pallon Vaihtoehto: Mv:n ja valmentajan väliin laitetaan nriköeste joka vaikeuttaa mv:n liikkeelle lähtöä. Syötön kor,uudella ja suunnalla voidaan harjoitteen tasoa vaihdella,i,t,t,i tt tt,t,t,,t,t,i r} r-} t? U/ t? *r t}tl} t} \]ltlp Rohkeus Päättäväisyys Peittäminen

32 / TORJTINNAT Kohti tulevat pallot ilmassa 15. i Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: Mv pitää palloa käsissään ja on samalla torjunta- asenno ssa Vaihe 2: Valmentaja laukoo pallon mv:a kohti ja samalla hetkellä mv pudottaa pallon käsistään ja torjuu laukauksen. Vaihtoehto: Mv poimii torjunnan jälkeen pudottamansa pallon Virheet: Käsien liike,t,t,.r,t,tl,t,'r,r till,t..} \-r, tlr \3,!!/ rie q} \"Zt \} *, U/ Torjunnat -) Torjuntavarnuus käsien iiikenopeus Keskittl,rniskyky

33 TORJI]NNAT Kohti tulevat pallot 16.1 Osallistujatz l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv seisoo yhdellä jalalla ja torjuu valmentajan laukoman pallon Vaihe 2: Laukaukset tulevat päätä kohti Vaihtoehto: 5-6 laukauksen jälkeen jalan vaihto Virheet: Huono tasapaino,t,i,i,rl,t,i,ll,t,t,t,r a.j,;\r4 rrj r.# i.j.'.d rr, Y#r' rrj "\aa r.j \-y l.j \.4./ rrj i.j rlj i.j ".4* "-Y/ \.f/ *-? Tasapaino +. paino tasaisesti tukijalalla Perustorjunnat Keskittymiskyky

34 TORJIJNNAT Heittäyyminen maata pitkin tulevaan palloon 17.l Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet:pallot Vaihe 1: Pelaaja syöttää pallon etuviistoon ja mv lähtee samanaikaisesti liikkeelle Vaihe 2: Pelaajajatkaa syotön kohti alakulmaa ja mv pyrkii torjumaan / peittämään vedon Vaihtoehto: Pelaaja joutuu käyttämään 2 kosketusta joka antaa maalivahdille enemmän aikaa reagoida Virheet: Liikkeelle lähtö liian hidas, ei viedä torjuntaa loppuun rt,t,t,t,i,i,t,\,t fr ft q.} \} \} Is \!, \!/ \i/t} U/ qtu\:, Rohkeus+ Nopeus Peittäminen peittää läheltä tuleva laukaus

35 TORJI]NiNAT Kohti tulevat pallot maata pitkin 18.1 Osatlistujat: 1-3 mv + valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentqapelaa pallon maata pitkin kohti maalin edustaa Vaihe 2: Mv lähtee liikkeelle etutolpalta ja torjuu maata pitkin tulevan keskityksen Vaihtoehto: Laukaus tulee ilmassa Virheet: Etukulma jää auki. Liiallinen ennakointi,t,t,t,!,t,ri,t,i,t ta,t tj rll q} q3 rlr {r t-}t}!-} \}t:/ Perustorjunnat > etukulman peittäminen Arviointikyky Syötön arviointi

36 TORJLINNAT Heittäyyminen maata pitkin / ilmassa tulevat pallot 19.1 Osallistujat: 1-3 mv + valmentaja Välineet: pallot ja kartiot Vaihe 1: Mv pujottelee kartioiden välistä ja kierrettyään viimeisen kartion torjuu laukauksen Vaihe 2: Torjunnan jälkeen paluu maalille Vaihtoehto: Veto tulee ilmassa. Liikkuminen takaperin Virheet: Puutteellinen jalkatyö, huono vaftalonhallinta, ketteryys..r\ te.,r\.r\..r\ r\ r\..r\.rr.,r.,ri. q} \:/!'} \:,.:/'-3r \}\} \} \:/\:/ Tasapaino, nopeus, ketteryys Jalkatyö ikoordinaatio Perustorjunnat

37 SIJOITTIJMINEN Torjunta dri11i 20.1 Osallistujat: 2-4 mv Välineet: pallot t!] l A Vaihe 1: Mv:t asettuvat maaleihin ja pyrkivät laukomaan pallon toisen maaliin Vaihe 2: Torjunnan jälkeen nopea laukaus toiseen maaliin Voittaja on se joka tekee ensin 3 maalia Vaihtoehto: potku voi o1la koko volley tai heitto tt,t,t,t,tl tt,t,t,a,t ttl r}'t}\ur}t,'}rllt}r$*t}t'} Perustorjunnat Avaukset Fysiikka nop eus/kestävyys/voima

38 TORJTII{NAT Heittäytyminen 21.1 Osallistujat: 1-3 mv valmentaja Välineet: pal1ot Vaihe 1: Mv heittäytyy valmentajan komennosta/merkistä osoitettuun palloon Vaihe 2: Tavoitteena nopea reagointi Vaihtoehto: Komennot "oikea"r" vasen"," yksi", "kaksi" tai näytetään kädellä Mv on selin / kääntyrninen / torjunta,r,r,lr,t,i,r,t,t,r,t,t \i, U, t} ui/ q? \3, Sr} r-} &tlp Perustorjunnat Reagointi Ketteryys, torjuntanopeus

39 TORJTII.{NNAT Kohti tulevat pallot ilmassa 22.1 Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv liikkuu komennosta määrätylle kartiolle ja koskettaa sitä Vaihe 2: T ämänjälkeen liike etumaisten kartioiden väliin jolloin valmentaja laukoo ja mv torjuu pallon Vaihtoehto: Muuntelemalla laukauksia saadaan harjoituksesta monipuolisempi Virheet: Mv on vielä liikkeessä torjunta hetkellä,l,r,l},t,i,t,t,i,t t'ia,i rlr *-t} t} # t} t}q} ',:/ U/\t' Torjunnat Ketteryys,tasap aino, I iikkuvuu s

40 SIJOITTTJMINtrN Heittäyyminen 1i ikkeestä 23.t Osallistujat: 1-4 mv + valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv liikkuu ensimmäiselle kartiolle, koskettaa sitä ja liikkuu kohti palloa ja pudottautuu palloon Vaihe 2: Torjunnan jälkeen liike seuraavalle karliolle ja jne.. Vaihtoehto: Kartioiden ja pallon välimatkaa muuntamalla saadaan harjoituksen rasitusta ja luonnetta muutettua Ponnistus paikaltaan tai sivuaskeleesta torjuminen.ir,.rt..ri..r\..r\,tt,t,.r _,tt..rq,.rt, 1} \!2 q}!:/..lr Rfu q_:, q.:/ \} r:/ Torjunnat Tasapaino jalkatyö Ketteryys

41 SIJOITTI.]MINtrN S ij oittuminen palloon nähden 24.1 Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja vierittää molemmat pallot yhtä aikaa maalivahtia kohti Vaihe 2: mv torjuu komennon mukaan toisen palloista. Komennot: 1,2 Vaihtoehto: Komennot parillisina tai parittomina numeroina Virheet: Torjunta kaatuu taaksepäin,r,i,t,t,l,t,t,l,t,t,i t} \D q} q$ q?.-} t}qlr q\} \}\:/ Reagointi Keskittymiskyky Muistin kehittäminen

42 TORJTII{NAT Heittäyyminen 25.1 Osallistujat:7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: Mv on selin ja kääntyy valmentaj an komennosta ympäri Vaihe 2: Valmentaja heittää pallon jonka maalivahti torjuu Vaihtoehto: Heitto tulee pompun kautta. Mv voi olla eri lähtöasennolssa Virheet: Huono tasapaino ( torjunta-asento) Huomioi torjunta-asento,rt,i,a,t,t,t,t,i,-t,i,t tfu rll \? rfu $ \U \2, qlp t} t3rr"} Torjunnat Reagointi Keskittymiskyky

43 TORJTINNAT Reagointi 26.1 Osallistujat: 1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja heittää pallon kaaressa maalin yli Vaihe 2: Pelaaja puskee pallon maalia kohti ja mv torjuu puskun Vaihtoehto: Pusku sijasta maalivahti voi nyrkkeillä pallon maalia kohti Virheet: Valmius- j a torjunta-asento,\,r\.r\.r\ t\,\,i..r\.r\.,t,rq rll rfr rfl rll rtt rlt rlt rtt rtr rlr rtt.-r'ln=f-.ff..*-\-?ay.s}/*j!\\-//.ry/w-p Torjunnat torjuntanopeus Reagointi

44 TORJLTNNAT Kohti tulevat pallot pdätä kohti 27.1 Osallistujat:2-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: A laukoo pallon maalivahtia kohti.tämän jälkeen mv vilkaisee takana olevaa pelaajaasos hänellä on käsi pystyssä palauttaa mv seuraavan torjunnan jälkeen pallon c:lle Vaihe 2: Mv kääntyy tämän jälkeen C:tä kohti ja sama jatkuu.. aina vilkaisu takana olevaa kohti ennen to4'untaa. Jos käsi ei o1e ylhäällä pallo palautetaan laukaisijalle Vaihtoehto: Vedot maasta,puolivolley,volley Virheet: Pallot putoaa,t tt,i,t,t tr,t,t tt,t,t r} llr tlr q} tle t} \!lr} \3, gr:, Keskittymiskyky Torjuntavarunuus Perustorjunnat

45 TORJTII.{NAT Heittäyyminen maata pitkin/ilmassa tulevat pal1ot 28.t Osallistujat: 7-4 mv * valmentaja Välineet: pal1ot Vaihe 1: Mv heittää pallon suoraan ylöspäin ja samanaikaisesti valmentaja laukoo pallon maata pitkin mv:n si'uulle, jonka mv torjuu Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv nousee nopeasti ylös ja pyrkii ottamaan heittämänsä pallon kiinni viimeistään yhden pompun jälkeen Vaihtoehto: Pallo voidaan heittää ilmassa Virheet: Huolimattomuus, liian kiire, maltin puute,t,!,t,i,r,t tt,q,i rlrlqir\?t}t}r}r3rq} Perustorjunnat Nopeus Ketteryys

46 TORJLII{NAT Reago intiiheittäylminen 29.1 Osallistujat:1-4 mv f valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv asettuu kasvot maaliin päin. Valmentaja heittää pallon mv selkään, josta pallo kimpoaa kentälle. Vaihe 2: Mv kääntyy ympäri, reagoi ja torjuu valmentajan ilmoittaman pallon. Pallot 7 ja2 ovat paikallaan ja selästä kimmonnut pallo on nro 3 Vaihtoehto: Kaikki pallot voivat olla paikallaantai pallojen mdärdd voidaan vähentää tai lisätä Virheet: Huono tasapaino käänt5.nnisen j älkeen,i,r,r,t,t,it,t,t,t,t,t r} t} t} qlp q} q& Rlr$ r$ \!e\-!p Perustorjunnat Reagointi / keskittymiskyky Tasapaino

47 TORJ{_INNAT Heittäyyminen maata pitkin/ilmassa tulevat pallot 30.1 Osallistujatz 7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Valmentaja laukoo 1.pallon maatapitkin mv: n sir,ulle. Maalivahti toriuu laukauksen Vaihe 2: Torjunnan jälkeen valmentaja heittää pallon ilmassa toiselle puolelle, mv nousee nopeasti ylös ja torjuu Vaihtoehto: Vaihtelevasti ilmassa ja maassa Huomioi: Huolelliset torjunnat, nopeasti ylös torjunnan jälkeen rt tt,.r tillt,t, tt tt,t \3erI/t}\&q:/\:/\}1}\}\}\} Torjunnat Ketteryys / tasapaino Nopeus

48 TORJI]NNAT Kohti tulevat pallot syliin I päätä kohti 31.1 a r.--, Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot 2 Vaihe 1: Mv liikkuu eteenpäin ja kiertää kartion ja askeltaa takaperin ja kiertää takimmaisen kartion jonka jälkeen liike hieman eteenpäin Vaihe 2: Mv ollessa torjunta-asennossa valmentaja laukoo pallon syliin ja mv torjuu. Vaihe 3: Torjunnan jälkeen liike eteenpäin ja edelleen karlioiden kierlo toiselle puolel1e. Vaihtoehto: Laukaukset maasta, puolivolley tai kokovolley. Harjoite voidaan tehdä myös jaloilla palauttaen. Virheet: Liikkeessä vielä torjunta hetkellä,r,r rilt,t,r tt,t t}q-3\,t?rr}rirt}r}t}r3rrjr Torjunnat Tasapaino Jaloilla pelaaminen Jalkatyöskentely

49 TORJLTI.{NAT Sij oittuminen palloon nähden 32.1 Osallistujat:7-4 mv r valmentaja Välineet: 6-8 palloa Vaihe 1: Valmentajalla on 6-8 palloa edessään, joita hän liikuttelee käsillään. Mv valmistautuu ja valmentaja heittää jonkun palloista ilmassa maalia kohti Vaihe 2: Mv torjuu pallon ja palauttaa sen valmentajalle ja valmistautuu seuraavan torjumiseen Vaihtoehto: Heitot vaihtelevasti maata pitkin tai ilmassa. Toistojen määrä vaihtelevasti mv:n tason mukaan 4-6 kpl Virheet: Painopiste ei o1e tarpeeksi alhaalla. Huono tasapaino. Älä aavista,t,lr,t ti,i,t,t,i t(r,r,t \} U/ \? tfut q} */ \}* ql/, (}t3' Torjunnat Reagointi ---+nopeus

50 TORJLII{NAT Heittäyyminen maata pitkin /ilmassa tuleviin palloihin 33.1 Osallistujat:1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv lähtee liikkeelle keskeltä maalia ja käy koskettamassa tolppaa ja liikkuu nopeasti kohti laukaisusektoria. Vaihe 2: Mv ollessa liikkeessä valmentaja laukoo pallon kohti takakulmaa jonka mv torjuu. Seuraavaan 1ähdetään taas keskeltä maalia Vaihtoehto: Toistojen määrä mv:n tasosta riippuen 4-6.Huomioi harjoituksen fl.ysisyys. Ei liian pitkiä sarjoja. Laukausten laatu tärkeää Huomioi: Ponnistus pallon puoleisella jalalla ja torjunta etuviistoon,r,a,r,t,t,r,lt,i tt,t,t * t} \:/ t!,l \:/.'l"l Url} * t}r3, Torjunnat Nopeus Fysiikka j alkatyö skentely

51 TORJTJNNAT Heittäyyminen maata pitkin/ ilmassa tulevat pallot 34.1 Osallistujat: 1-4 mv t valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv tekee kuperkeikan tolppaa kohti, nousee nopeasti jaloilleen ja torjuu takakulmaa kohti tulevan laukauksen Vaihe 2: Torjunnan jälkeen paluu keskelle ja seuraava suoritus Vaihtoehto : Toistoj en mdårå. maalivahdin tason mukaan Virheet: Liian pitkät sarjat. Torjunta kaatuu taaksepäin,i,a,r,t,i,lr,i,t tt,t,t \3, r.3 tlp qfu t{7 r q]t \3 \} \} q:, Koordinaatio, Tasapaino Torjunnat Fysiikka Ponnistusvoima

52 TORJII\[}.{AT Heittäytyminen maata pitkin/ ilmassa tulevat pallot 35.1 Osallistujat: 1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot + penkki (seinä) Vaihe 1: Valmentaja laukoo pallon penkkiä kohti ja mv reagoi laukaukseen. Vaihe 2: Torjunnan jälkeen mv palauttaa pallon ja keskittly seuraavaan Vaihtoehto: Penkin kulmaa kääntämäilä voidaan harjoitusta muuttaa ja vaikeuttaa Virheet:,\,.r,r,t J-r rt,a,\ rr,-r,.r f, t} U/ / t.} q3 \:rd, r} q}\} Torjunnat Torjuntavarnuus Lähtö- j a torjunta-asento Nopeus + Reagointi

53 TORJLII{NAT Kohti tulevat pal1ot 36.1 Osallistujat: 4-8 mv * valmentaja Välineet: pa11ot Vaihe 1: Mv:t on numeroitu 7,2,3 jne. Kaikki liikkuvat alueella ja 1 laukoo 2:11e,2 laukoo 3 :lle jne. Vaihe 2: Torjunta \uorossa oleva huutaa "täällä" ja liikkuu pelattavaksi Vaihtoehto: Harjoite toimii hyvin alkuverryttelynä ja mukaan voidaan liittää useampi pallo. Valmentaja voi ilmoittaa kenen \uoro torjua esim. 3,5,1,4 jne. Virheet: Mv on liikkeessä torjunta hetkellä,\.ri..ri..r\.,\,i,i,,?\.rt.,\.r\ t}t}!!;tlquq.:,\!/\}*\}\:/ Torjunnat Pelin lukeminen Jalkatyöskentely

54 TORJI]NNAT Maata pitkin tulevat pallot 31.1 Osallistujat: 1-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe l: Mv asettuvat vierekkäin kasvot samaan suuntaan ja valmistautuvat torjuntaan Vaihe 2: Pelaaja laukoo pallon toiselle maalivahdille joka reagoi ja torjuu. Toinen mv kääntyy nopeasti yrnpäri ja reagoi toisen pelaajan laukomaan palloon Vaihtoehto: Pelaajat laukovat pallon vaihtelevasti ja luorotellen jotta molemmat maalivahdit joutuvat olemaan valmiina reagoimaan Virheet: Kääntyminen iiian hidas. Huono tasapaino kääntl,misen jälkeen,r,r,t,\,r,r,r,t,r,r,.r \!erlqlq?t}q}\}'t!!:/q:/\? Torjunnat Nopeus Reagointi Tasapaino Ketteryys

55 TORJI]NNAT Sijoittuminen palloon nähden 38.1 Osallistujat:7-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Heitto kaaressa maalille ionka mv hakee mahdollisimman korkealta Vaihe 2: Tämänjälkeen avaus heittämäi1ä pieneen maaliin Vaihtoehto: Avaus puolivolley ja pienen maalin yli. Keskitys normaalisti laidalta Virheet: Tekniikka virheet,ir,t,i,r,r,i,t,t,i,i,i q} U/ t:/ \t, r.?, qtr \} \:/ \:, g, \3 Avaustarkkuus Keskityksen arviointi

56 KESKITYKSET Keskitykset / liikkuminen taaksepärn 39.1 Osallistujat: l-4 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv sijoittuu maalista ulos Vaihe 2: Valmentaja nostaa pallon kaaressa mv:n yli ja mv liikkuu taaksepäin ja plrkii torjumaan pallon ennen maalia Vaihtoehto: Vedot maasta tai puolivolley ja vaihtelevasti eri paikoista Virheet: Mv lähtee liikkeelle liian aikaisin. Liikkuminen ei tapahdu kylki edellä,l,.r,,r,t,t,t,t,l tt,i f\ t}q}q}t.}u/r.}u?\),r}t}t$ Keskityksen arviointi Sijoittuminen Jalkatyö

57 a TORJLII.{NAT Sij oittuminen / reagointi 40.\ Osallistujat:4-6 mv * valmentaja Välineet: pallot Vaihe 1: Mv asettuu maaliin ja muut mv:t eteen maskiksi. Vaihe 2: Valmentaja laukoo vaihtelevasti pallon maalia kohti ja mv sijoittuu ja reagoi sen mukaan Vaihtoehto: Mv on selin ja kääntyy komennosta. Muut pelaajat ovat pienessä liikkeessä Virheet: Mv ei näe palloa,r,(r,r r\,\,-i fr,\ r-l,r,t, qb $r q!, q!/ \!, \}13 \!, \:r\} Torjunnat Sijoittuminen Reagointi

GrIFK-2011 MALLIHARJOITUKSET I-III

GrIFK-2011 MALLIHARJOITUKSET I-III GrIFK-0 MALLIHARJOITUKSET I-III Harjoitukset rakentuvat seuraavaan kaavaan: - Koordinaatio, askellus, juoksu sekä tasapaino (5 min) - Tekniikan harjoittelu (5 min) - Taktiset harjoitteet, useimmiten pienpelien

Lisätiedot

MAALIVAHTIOPAS JOHDANTO

MAALIVAHTIOPAS JOHDANTO MAALIVAHTIOPAS 2008 JOHDANTO MAALIVAHTIOPAS Tämä opas on tukimateriaali videolle MAALIVAHTIPELI SALIBANDYSSÄ. Se on suunnattu valmentajille ja maalivahdeille. Tästä oppaasta voit kerrata maalivahtipelin

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI U12. 20.8.2012 Helsingin palloseura ry Joni Knuutinen

HARJOITEPANKKI U12. 20.8.2012 Helsingin palloseura ry Joni Knuutinen 20.8.2012 Helsingin palloseura ry Joni Knuutinen Johdanto Sinulla on futisvalmentajana yksi tehtävä ylitse muiden. Luonnollisesti se on saada juniorit oppimaan lajissamme tarvittavia monipuolisia taitoja.

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU

STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 2 2. Alkusanat 3 3. Koordinaatio-, ketteryys- ja kehonhallintaharjoitteita 4 3.1 Naruhyppely 4 3.2 Kuperkeikka eteen

Lisätiedot

Hyvää kesää peluri! Juniori-KalPa Summer Hockey Camp 2013. Harjoituspäiväkirja

Hyvää kesää peluri! Juniori-KalPa Summer Hockey Camp 2013. Harjoituspäiväkirja 24 Hyvää kesää peluri! Juniori-KalPa Summer Hockey Camp 2013 Harjoituspäiväkirja 2 harjoituspäiväkirjan tarkoitus kysy valmentajaltasi miten 23 voit kehittää Harjoituspäiväkirjan tarkoituksena on seurata

Lisätiedot

Pienpelit 1. TEEMA KULJETTAMINEN JA 1v1

Pienpelit 1. TEEMA KULJETTAMINEN JA 1v1 Pienpelit 1 TEEMA KULJETTAMINEN JA 1v1 Alkulämmittely. 15min kaikki Kuljetus eri tavoin tötsälle ja takaisin. Paljon kosketuksia pallo hallinnassa Käännökset: sisäsyrjällä, Ulkosyrjällä, Jalkapohjalla

Lisätiedot

OPAS (ALOITTELEVALLE) SALIBANDYMAALIVAHDILLE. Kirjoitti Jouni Koponen

OPAS (ALOITTELEVALLE) SALIBANDYMAALIVAHDILLE. Kirjoitti Jouni Koponen OPAS (ALOITTELEVALLE) SALIBANDYMAALIVAHDILLE Kirjoitti Jouni Koponen Alkusanat Tämä teksti on osa maalivahdit.tk sivustoa. Tämä opas ei ole tarkoitettu ainoaksi oikeaksi salibändyoppaaksi maalivahdeille,

Lisätiedot

Pelin aika 2 1. 3 2. 3 PRONSSI HOPEA KULTA. 1 1. Pallon lyöminen. 1. Alakautta. Kopin ottaminen ja pallon poimiminen. suoraan.

Pelin aika 2 1. 3 2. 3 PRONSSI HOPEA KULTA. 1 1. Pallon lyöminen. 1. Alakautta. Kopin ottaminen ja pallon poimiminen. suoraan. Pelin aika SYÖTTÄMINEN LYÖMINEN KENTTÄPELI PRONSSI 1. Alakautta 1 1. Pallon lyöminen 2 1. 3 syöttäminen suoraan Kopin ottaminen ja pallon poimiminen HOPEA 2. Yläkautta 1 2. 2 Puolustava lyöminen 2. 3 syöttäminen

Lisätiedot

TEKNISTÄ TOISTOA PAINOTTAVAT MAALINTEKOHARJOITTEET

TEKNISTÄ TOISTOA PAINOTTAVAT MAALINTEKOHARJOITTEET TEKNISTÄ TOISTOA PAINOTTAVAT MAALINTEKOHARJOITTEET 15. Maalinteko omasta heitosta tai pomputtelusta Heitä pallo ilmaan (tai potkaise pallo ilmaan pomputtelusta). Ota hyvä 1. kosketus ilmasta tai puolivolleystä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI

LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI Suomen Koripalloliitto ry. Marttiina Roos- Salmi 2006 Päivitetty Jussi Räikkä / Antti Koskelainen 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto Osa 1: Lasten urheilun perusteet

Lisätiedot

ONNEA MATKAAN! Lisätiedot ja Tekniikkapassin tilaus:

ONNEA MATKAAN! Lisätiedot ja Tekniikkapassin tilaus: Tekniikkamerkin suorittaminen on tarkoitettu osaksi käsipalloilijan päivittäistä harjoittelua. Tekniikkamerkin lajeja on tarkoitettu suoritettavan harjoituksissa valmentajan johdolla. Kaikkia lajeja ei

Lisätiedot

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta.

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Ohjaajan kansio Johdanto Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Koriskoulu on tarkoitettu lajia aloitteleville

Lisätiedot

TÄHTIDIPLOMILIIKKEIDEN OPETTAMISEN JA ARVIOINNIN OHJEET. Taso 1

TÄHTIDIPLOMILIIKKEIDEN OPETTAMISEN JA ARVIOINNIN OHJEET. Taso 1 Taso 1 Ankkakävely eteenpäin suoritustilanteessa voi käyttää apuna jalkojen välissä kuljetettavaa palloa kävelee eteenpäin 1 m matkan jalkaterät V-asennossa eli kantapäät lähekkäin ja varpaat selvästi

Lisätiedot

JALKAPALLOLEIKKEJÄ 4-10-VUOTIAILLE

JALKAPALLOLEIKKEJÄ 4-10-VUOTIAILLE JALKAPALLOLEIKKEJÄ 4-10-VUOTIAILLE Sanna Vara KULJETUSHARJOITTEITA Formula-ajot Kuljetetaan palloa ja harjoitellaan pysäyttämistä. Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu Liikuntataidot: Käveleminen,

Lisätiedot

LAITAHYÖKKÄÄJÄT. Lähtöasento. Pelaamisessa kaikki lähtee lähtöasennosta eli stanssista. Tämä on

LAITAHYÖKKÄÄJÄT. Lähtöasento. Pelaamisessa kaikki lähtee lähtöasennosta eli stanssista. Tämä on LAITAHYÖKKÄÄJÄT Lähtöasento Pelaamisessa kaikki lähtee lähtöasennosta eli stanssista. Tämä on ensimmäinen asia mikä pitää oppia, jotta voit juosta hyvin ja nopeasti kuviosi. Laitahyökkääjän etu puolustajaan

Lisätiedot

HAPK POJAT 06 VALMENNUKSEN JA JOHTAMISEN KÄSIKIRJA TOIMINTAPERIAATTEET JA PAINOPISTEALUEET

HAPK POJAT 06 VALMENNUKSEN JA JOHTAMISEN KÄSIKIRJA TOIMINTAPERIAATTEET JA PAINOPISTEALUEET HAPK POJAT 06 VALMENNUKSEN JA JOHTAMISEN KÄSIKIRJA TOIMINTAPERIAATTEET JA PAINOPISTEALUEET Yleiset 1. kausi, 2014, alkeispelitaidon luominen yksilön kehittäminen 2. kausi 2015 alkeispelitaidon vakiinnuttaminen

Lisätiedot

Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia

Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia 1 Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia Yhteistyössä: Suomen Nuorisosirkusliitto ry Tampereen kaupunki/kulttuuritoimi Sorin Sirkus ry Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Lisätiedot

TYTTÖJEN ALUEVALMENNUS VALMENNUKSEN LINJAUS C - TYTÖT

TYTTÖJEN ALUEVALMENNUS VALMENNUKSEN LINJAUS C - TYTÖT TYTTÖJEN ALUEVALMENNUS VALMENNUKSEN LINJAUS C - TYTÖT 13.8.2013 HARJOITTELUN FILOSOFIA 1. Lentopallo on urheilua!! - Lentopallo on fyysisesti vaativa laji jossa vaaditaan nopeaa tilannetajua ja älyä (mihin

Lisätiedot

Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset Puheenjohtajan terveiset Ultimate on suomalaisessa koululiikunnassa vielä varsin tuore tulokas, mutta laji leviää maailmalla vauhdilla. Ultimatea opetetaan osana koululiikuntaa ainakin Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Pieni sirkusopas. Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille. Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2

Pieni sirkusopas. Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille. Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2 Pieni sirkusopas Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2 1 2 ESIPUHE Sirkusta ihan kaikille Työskentelen Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poossa erityisohjaajana.

Lisätiedot

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI 1. Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi x 10 3. Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi x 10 5. Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

Lasten Liike, Kamppailulajit

Lasten Liike, Kamppailulajit Lasten Liike, Kamppailulajit Hienoa, että olette mukana tekemässä Lasten Liike liikunnallista iltapäiväkerhoa kanssamme! Kamppailulajeista mukana on judo ja taekwondo. Tarkoituksena on tehdä liikunnallista

Lisätiedot

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta.

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Ohjaajan kansio Johdanto Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Koriskoulu on tarkoitettu lajia aloitteleville

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F8-9 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F8-9 VALMENNUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Tekijät:U12 työryhmä Kuvat: Taitto: Heidi Soininen Suomen Palloliitto

Lisätiedot

OIKUKAS PALLO TUTUKSI

OIKUKAS PALLO TUTUKSI OIKUKAS PALLO TUTUKSI KAIKKI PELAA! Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa -ohjelma jokaiselle lapselle ja nuorelle rakentuu kahdelle pääperiaatteelle: 1. Kiitoksen ja kannustuksen ilmapiiri 2. Turvallisen aikuisen

Lisätiedot

SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI Kasimir Schildt Valmennus- ja testausoppi Valmentajaseminaarityö VTEA008 Syksy 2011 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Työn ohjaaja:

Lisätiedot

ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208

ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 PALLOILUKOULUTUS Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. PALLOILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ... 7 2. OPETUSTARKOITUS...

Lisätiedot

Pallopelejä ja pelisovelluksia

Pallopelejä ja pelisovelluksia Terhi Huovinen, Virpi Remahl ja Sari Turunen Pallopelejä ja pelisovelluksia www.kll.fi Pallopelejä ja pelisovelluksia Terhi Huovinen, Virpi Remahl ja Sari Turunen Koulun liikuntakerhovihko on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

KORIPALLOLIITON HARJOITTELUPAKETTI C- JA B-JUNIOREILLE

KORIPALLOLIITON HARJOITTELUPAKETTI C- JA B-JUNIOREILLE KORIPALLOLIITON HARJOITTELUPAKETTI C- JA B-JUNIOREILLE Sisällysluettelo: 1. Ohjeita materiaalin käyttäjälle (siirry tästä) s. 3 2. Ikäkausivalmennuksen erityispiirteitä (siirry tästä) s. 4 3. Harjoitteet

Lisätiedot