ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ JA 7, NUOLIALANTIE SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ 761 6 JA 7, NUOLIALANTIE 44 46 SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS."

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ JA 7, NUOLIALANTIE SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS. SENIORIASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN. KAAVA NRO 8277.

2 HÄRMÄLÄ JA 7, NUOLIALANTIE SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS. SENIORIASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN. KAAVA NRO Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 15. päivänä joulukuuta 2008 päivättyä ja tarkistettua asemakaavakarttaa nro Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. TIIVISTELMÄ Hankkeen diaarinumero on TRE:1051/ /2008 Suunnittelupalvelujen verkkonumero on Kaava alueen sijainti ja luonne Alue sijaitsee n. 4,5 km kaupungin keskustasta etelään Härmälän kaupunginosassa Nuolialantien pohjoispuolella osoitteessa Nuolialantie Suunnittelualue rajautuu Nuolialantiehen, Härmälän rantapuistoon sekä Härmälän Opiskelijatalot Oy:n tonttiin. Kaavaprosessin vaiheet Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry on jättänyt päivätyn asemakaavan muutoshakemuksen. VVO korkotukikiinteistöt Oy jätti asemakaavan muutoshakemuksen Osallistumis ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville ja se oli nähtävillä välisen ajan. Suunnitelmasta jätettiin neljä mielipidettä ja kolme kommenttia. Valmisteluaineiston perusteella laaditusta kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot ja se oli nähtävillä Kaavan luonnoksesta saapui palautetta. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja täsmentyneiden tavoitteiden pohjalta on laadittu asemaakaavan muutosehdotus ja tarkistettu Oas. Asemakaavamuutos ja sen vaikutukset Kaava alue käsittää Härmälän kaupunginosan tontit nro ja 7 osoitteessa Nuolialantie sekä tonttien pohjois ja itäpuolella olevaa virkistysaluetta, Härmälän rantapuistoa. Kaavaalueen suuruus on m².

3 Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa Vanhuspalveluyhdistys ry:n Kuuselan palvelukotikiinteistön laajennusosan sekä palvelukodin palvelutarjontaan tukeutuvan VVO korkotukikiinteistöt Oy:n uuden ns. senioriasuinrakennuksen rakentaminen. Laajennusosa liittäisi olemassa olevat Kuuselan Palvelukodin ja VVO:n senioritalon sisäisellä yhteydellä toisiinsa. Laajennushanke edellyttää rakennusoikeuden sekä rakennusalojen ja tonttien rajojen tarkistamista. Asemakaavassa tontin nro sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa palvelutalon (YS 6) sekä tontin sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS 5) laajenevat. Tontteihin liitetään yhteensä 1182 m²:n suuruinen kaistale virkistysaluetta. Kuuselan palvelukeskuksen tarkistetun tontin nro koko on m² ja tehokkuusluvuksi muodostuu e=1, rakennusoikeutta osoitetaan tontille yhteensä k m². VVO korkotukikiinteistöt Oy:n tarkistetun tontin nro koko on 2997 m² ja tehokkuusluvuksi muodostu e=1,25, rakennusoikeutta osoitetaan tontille yhteensä 4200 k m². Alueelle rakennetaan palvelu ja senioriasuntoja yhteensä n. 110 kpl, kaavanmukainen rakentaminen lisää seniori ja palveluasuntojen kerrosalaa n m². Kaava alueella on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k m². Rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 7000 k m²:n verran. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava tullaan toteuttamaan sen saatua lainvoiman. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: Tampereen kaupungin Härmälän kaupunginosan korttelin nro 761 tontteja nro 6 ja 7 sekä virkistysaluetta. Kaavan tilaaja: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen (KAKE), asemakaava arkkitehti Sakari Leinonen. Kaavan laatija: Tampereen Infra, Suunnittelupalvelut, asemakaavasuunnittelu, arkkitehti Iina Laakkonen.

4 Dno TRE:1051/ /2008 Supan hankkeen verkkonumero: Vireilletulo: Asemakaavan osallistumis ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville Kaava alueen sijainti Kaava alue sijaitsee n. 4,5 km:n päässä kaupungin keskustasta etelään Härmälän kaupunginosassa Nuolialantien pohjoispuolella osoitteessa Nuolialantie Alue rajautuu idässä ja pohjoisessa Härmälän rantapuistoon ja lännessä Härmälän Opiskelijatalot Oy:n tonttiin. Nuolialantien eteläpuolella on pientaloalue. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava numero 8277, Kuuselan Palvelukodin laajentaminen ja uuden ns. senioriasuinrakennuksen rakentaminen. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Asemakaavan muutoshakemukset Asemakaavan seurantalomake Osallistumis ja arviointisuunnitelma , tarkistettu , Asemakaavaehdotus , Havainnepiirros , Tampereen Infra, Suunnittelupalvelut Meluselvitys , Ramboll Finland Oy 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Kantakaupungin ympäristö ja maisemaselvitys, 2008 Tampereen kaupunki, Suunnittelupalvelut Meluntorjunnan toimintasuunnitelma, työryhmäesitys, Tampereen kaupunki LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Härmälän kaupunginosassa Nuolialantien pohjoispuolella. Se sijoittuu Härmälän ja Rantaperkiön pientaloalueiden kainaloon siten, että sen itä ja länsipuolille jää yksittäinen kerrostalo, liiketiloja sekä majoitustiloja. Suunnittelualuetta ympäröi itä ja pohjoispuolella metsäinen lähivir

5 kistysalue, Härmälän rantapuisto, joka ulottuu Pyhäjärven rantaan asti Luonnonympäristö Suunnittelualue on ympäristöään korkeammalla. Alueen itä ja pohjoispuolella laskevat jyrkät rinteet. Tampereen kaupungin paikkatietoaineiston mukaan maaperä on moreenia ja alueen pohjoisosassa kalliota. Suunnittelualue rajautuu pohjois ja itäreunaltaan laajaan Härmälän rantapuiston viheralueeseen ja eteläreunaltaan Nuolialantiehen. Suunnittelualueen pohjois ja itäpuolella on ns. mustikka käenkaalityypin lehtomaista kangasmetsää, jossa kasvaa vanhaa havupuuvaltaista puustoa. Metsässä esiintyy myös valtakunnallisesti harvinaista, mutta Tampereella melko yleisesti esiintyvää mustakonnanmarjaa. Nuolialantien varressa havupuusto on kärsinyt olosuhteiden muutoksista ja rakentamisesta ja on harsuuntunutta. Härmälän rantapuisto on Kantakaupungin ympäristö ja maisemaselvityksessä määritelty merkittäväksi viherverkon osaksi. Merkittävät viherverkon osat ovat luonnontalouden, maiseman, historian, kaupunkikuvan sekä virkistystoimintojen kannalta merkittävimmät viherverkoston osat. Näiden alueiden rajaukset tarkentuvat kaavoitettaessa viereisiä alueita Rakennettu ympäristö Suunnittelualueen tontin nro pinta ala on m 2. Tontille on vahvistettu tonttijako nro 7148 ja tontti on merkitty kiinteistörekisteriin Tontilla on vuonna 1990 valmistunut Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n Kuuselan Palvelukoti, jonka kerrosala on 4758 m 2. Suunnittelualueen tontin nro pinta ala on 2516 m 2. Tontille on vahvistettu tonttijako ja tontti on merkitty kiinteistörekisteriin Tontilla on vuonna 1999 valmistunut VVO:n 4 kerroksinen senioritalo, jonka kerrosala on 1927 m 2. Kaupunkikuva Kaava alueen lähiympäristön rakennuskanta on ajallisesti kerrostunutta ja ilme varsin epäyhtenäinen. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitseva kerrostalo on valmistunut vuonna 2005 ja länsipuolella oleva opiskelija asuntola on valmistunut vuonna Härmälän yhtenäinen pientaloalue Nuolialantien eteläpuolella eroaa suunnittelualueen lähiympäristön muusta rakennuskannasta selvästi.

6 Palvelut Alle 0,5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupallisia palveluita ja Partolan liikekeskus on alle 1,5 km:n etäisyydellä alueesta. Myös Härmälä Camping leirintäalueen majoituspalvelut, Härmälän terveysasema ja kirjasto sekä kirkko toimivat alle 0,5 kilometrin etäisyydellä. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen bussilinja nro 1 kulkee suunnittelualueen pohjoispuolella Nuolialantietä pitkin. Virkistys Lähivirkistysalueet sijaitsevat välittömästi kaava alueen ympäristössä. Härmälän rantapuistoon sijoittuu runsas hoidetuista kevyenliikenteen reiteistä ja poluista muodostuva verkosto. Puistossa on lisäksi muun muassa uimaranta ja venesatama. Härmälän rantapuistosta on hyvät yhteydet rantoja pitkin pohjoiseen Hatanpäänpuistoon ja Arboretumiin. Liikenne Suunnittelualue liittyy suoraan alueen kokoojakatuun, Nuolialantiehen. Nuolialantiellä kulkee Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja no 1 lisäksi useita Tampereen ja Pirkkalan välisiä bussiyhteyksiä. Tontille on kaksi tonttiliittymää. Tekninen huolto ja yhdyskuntarakenne Kunnallistekniikka kulkee alueella Nuolialantietä pitkin. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueen eteläreunalla, Nuolialantien varressa liikennemelun taso nousee yli 55 db. Kaava alueelta on laadittu meluselvitys kaavaa valmisteltaessa Maanomistus Tontit nro ja 7 sekä virkistysalueen omistaa Tampereen kaupunki. Tontit on vuokrattu. Tontin nro haltija on Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry. Tontin haltija on VVO Korkotukikiinteistöt Oy. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

7 Maakuntakaava Pirkanmaan maakuntakaava on vahvistettu Siinä suunnittelualue on osoitettu Taajamatoimintojen alueeksi, Ar Yleiskaava Tampereen kantakaupungin yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa korttelin 761 tontti 6 on määritelty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Tontti sekä Härmälän rantapuisto alue ovat luonnonmukaista lähivirkistysaluetta (VLL). Kaavamääräyksen mukaan lähivirkistysalue on varattu ulkoilu, liikunta ja urheilutoiminnoille sekä luonnon kokemiseen laajoina, pääosin luonnontilaisina aluekokonaisuuksina. Puiden kaataminen, kaivamis, louhimis, tasoittamis, ja täyttötyöt tai niihin verrattavat toimenpiteet ovat alueella luvanvaraisia. Alueella sallitaan vähäinen luonnonympäristön huomioonottava yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen. Yleiskaavan liitteessä 19, liikenneverkko, Nuolialantielle on osoitettu kokoojakatu sekä kevyenliikenteen pääreitti Asemakaava Tonteilla ja 7 on voimassa vahvistettu asemakaava nro Virkistysalueella on voimassa hyväksytty asemakaava nro 7941 sekä vahvistettu asemakaava nro Voimassa olevassa asemakaavassa tontti nro on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa palvelutalon (YS 6). Tontilta on varattava autopaikkoja merkinnän osoittama määrä. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 5900 k m². Rakennusoikeudesta 5 % saadaan käyttää liike ja toimistotiloja varten. Kerroskorkeus vaihtelee I IV. Tontti nro on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS 5), jolle saa rakentaa myös henkilökunnan ja toimintaan liittyviä asuntoja. Tontille on varattava autopaikkoja merkinnän osoittama määrä. Rakennusoikeutta on osoitettu 2300 k m² ja kerrosluku on ½ IV. Rakennuksen julkisivujen tulee olla värisävyltään vaaleita Tonttijako Tontin nro tonttijako nro 7148 on vahvistettu ja se on merkitty kiinteistörekisteriin

8 Tontin nro tonttijako nro 7148 on vahvistettu ja se on merkitty kiinteistörekisteriin Rakennusjärjestys ja pohjakartta Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt Pohjakartta on Tampereen kaupungin kaupunkimittauksen laatima ja sen tarkistettu v ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry on jättänyt päivätyn asemakaavamuutos hakemuksen. VVO korkotukikiinteistöt Oy jätti päivätyn asemakaavan muutoshakemuksen. Asemakaavan muutos laaditaan tonttien nro ja nro haltijoiden aloitteesta ja siitä peritään taksan mukaiset kulut. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat: asemakaavamuutoksen hakija, Tampereen kaupungin kiinteistötoimi, naapurikiinteistöt ja niiden haltijat, Härmälän omakotiyhdistys ry, Härmälä Seura ry sekä kaupungin asianomaiset hallintokunnat ja tekniset toimialat Vireilletulo Asemakaavan muutos tuli vireille , kun osallistumisja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä välisen ajan. Lisäksi OAS lähetettiin osallisille kirjeitse. OAS:n nähtävilläolon aikana jätettiin neljä mielipidettä ja kolme kommenttia. Mielipiteissä ja kommenteissa esitetyt asiat pyrittiin ottamaan luonnosta valmisteltaessa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Kahdessa mielipiteessä vastustettiin lähtökohtaisesti lisärakentamista. Muut mielipiteissä esiin tulleet asiat voidaan jakaa neljään aihealueeseen: uudisrakentaminen ja sen sopeutuminen

9 alueen kaupunkikuvalliseen luonteeseen, virhealueen ja sen kasvillisuuden säilyttäminen, alueen maaperän kosteustasapainon muutoksien ja kasvavien liikennemäärien hallitseminen. Tampereen Vedellä ei ollut huomauttamista osallistumis ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunkiympäristön kehittäminen kommentoi, että luonnonmukainen lähivirkistysalue pitäisi pyrkiä säilyttämään ja palvelukodin laajennus tulisi toteuttaa tontin rajojen sisäpuolella. Ympäristöpalvelut toi kommentissaan esiin, että virkistysalueen puusto on vanhaa kuusimetsää, jonka osittainen poistaminen uhkaisi jäljelle jäävän puuston säilymistä. Rakentamisen laajentaminen tulisi toteuttaa pääsääntöisesti tontilla ja välttää virkistysalueen puustoisen alueen kaventamista Toimenpiteet OAS:sta saadun palautteen johdosta Suunnittelualuetta tutkittiin maastokäynnillä kaupungin biologin ja ympäristöasiantuntijan kanssa. Maastokäynnin perusteella todettiin, että suunnittelualueen puusto on huonokuntoista ja harsuuntunutta Nuolialantien varressa. Samoin todettiin, että suuria puita on kaadettu Kuuselan palvelutalon pohjoispuolelta ja että virkistysalueen puusto on selvästi kärsinyt reunaalueilla. Virkistysalueen viheryhteys Nuolialantiehen on katkennut naapuritontin ajorasitteen kohdalla. Virkistysalueen reunan puuston tilanteesta, sen parantamisesta ja tulevasta hoidosta keskusteltiin myös kaupungin vihersuunnittelijan ja kiinteistötoimen kanssa. Kaava alueen ja viheralueen puuston säilymisen ja uudistamisen varmistamiseksi on osoitettu kaava alueen ulkopuolelle pohjois ja itäpuolelle sekä kaava alueelle Nuolialantien varteen istutettavat tontin ja alueen osat, jotta alueelle ominainen havupuuvaltainen puusto säilyisi. Se edellyttää hoitotoimenpiteitä myös viheralueella tontin ulkopuolella, jotta täydennysrakentamisesta ja olosuhteiden muutoksista kärsinyt metsän reuna saadaan eheytettyä. Kaavaluonnosta valmisteltiin kaavamuutoksen hakijan luonnosten pohjalta ja suunnitelmaa täsmennettiin kommenttien ja palautteen johdosta. Uudisrakennuksen rakennusalaa siirrettiin lännemmäs ja laajennusosan rakennusalaa siirrettiin enemmän tontille jotta tonttiin liitettävä puistokaistale olisi mahdollisimman kapea. Rakennusosien toiminnallisuus ja vanhojen rakennusten aukotus estää kuitenkin laajennusosien toteuttamisen vanhojen osien eteen. Piha alueet autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Varastot ja jätehuol

10 toastiat on sijoitettava rakennuksiin tai katoksiin. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Kaavamerkinnöin huolehditaan suunnittelualueen kaupunkikuvallisesta laadusta. Pihaalueiden ja virkistysalueen reunojen viimeistely on toteutettava korkeatasoisesti. Pysäköinti ja liikennejärjestelyt muuttuvat vähäisesti, tonttiliittymät säilyvät ennallaan. Kaavaluonnosta valmisteltaessa ilmestyi Tampereen kaupungin meluntorjuntasuunnitelma, jossa otettiin kantaa mm. Härmälän meluntorjuntatoimenpiteisiin Nuolialantiellä. Nuolialantien liikenteen aiheuttamasta melusta keskusteltiin myös Ympäristöpalvelujen kanssa ja luonnoksessa otettiin kantaa meluntorjuntaan tältä pohjalta. Pihalle sijoitettiin talousrakennuksen rakennusala, jonka taakse muodostuu melulta suojattu ulko oleskelualue. Uuden ns. senioritalon rakennusalalle osoitettiin lasitettavat parvekkeet itä, etelä ja länsisivuille Kaavaluonnoksesta saatu palaute Valmisteluaineiston perusteella laaditusta kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot ja se oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta saapui nähtävillä olon aikana palautteena neljä mielipidettä joista kaksi yksityishenkilöiltä ja kaksi alueen asukasyhdistyksiltä sekä 12 lausuntoa, joista kolmessa oli huomautettavaa. Kahdessa yksityishenkilöiden mielipiteessä vastustettiin puistoalueiden tai puiden vähentämistä tai otettiin kantaa rakentamiseen: Toisessa yksityishenkilön mielipiteessä vastustettiin kaikkea lisärakentamista, perusteluna vilkas liikenne jo nykyiselläänkin Nuolialantiellä. Mielipiteen mukaan lisärakentamisella ei saa enää lisätä liikennettä sillä liikenteen aiheuttaman pakokaasujen, melun ja pölyn uskotaan lisääntyvän. Puistoalueen pienentämisen myötä puiston uskotaan häviävän vähitellen kokonaan. Mielipiteen mukaan puistoaluetta tulisi päinvastoin uudistaa ja istuttaa uusia nuorempia puita. Toisessa mielipiteessä vastustettiin vain suunniteltua senioritaloa Nuolialantien varteen, myöskään puita ei saisi poistaa tästä kohdasta. Palvelukodin suunniteltu laajennus hyväksyttiin. Kaavan luonnoksesta saapui myös kaksi alueen asukasyhdistysten laatimaa palautetta: Härmälä seuran johtokunta totesi, ettei heillä ole huomauttamista palvelukodin laajentamista koskevaan kaavaan. Härmälän omakotiyhdistys totesi, että lisärakentaminen on positiivinen ja hyvä asia, joskin yhdistys piti harmillisena sitä, että

11 laajennusta ei voi toteuttaa kaatamatta puustoa ja pienentämättä rantapuistoa. Toisaalta yhdistys esitti puiston kohentamiseksi ja kehittämiseksi kulkuyhteyttä Nuolialantieltä Pyhäjärven rantaan asti. Kaupunkiympäristön kehittäminen esitti istutuksin hoidettavan alueen ulottamista tontin pohjoispuolella länsireunalle saakka. Ja palvelukotikiinteistön laajennusosassa tulisi ottaa huomioon, että metsän puoleiset alimmat kerrokset eivät sovi asumiseen. Ympäristöpalvelut esitti lausunnossaan, että rakennusalan määrittelyn yhteydessä on tarkistettava, että rantapuiston puusto voidaan säilyttää sekä rakentamisen että asumisviihtyvyyden kannalta ja melumääräykset on syytä tarkistaa laadittavan meluselvityksen perusteella Museopalvelut totesi lausunnossaan suunnittelualueen täydennysrakentamisen olevan mahdollista edellyttäen, että uudisrakennusten suunnittelu toteutetaan olemassa olevaan rakennuskantaan sopeuttaen ja maaston muodot itä ja pohjoispuolella huomioon ottaen. Museo totesi esitetyn uudisrakennusten asemoinnin hyväksi lähtökohdaksi jatkosuunnittelulle. Kaava alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä arkeologisia irtolöytöjä. Siten arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museolla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Kiinteistötoimi kommentoi, että maanvuokraussopimukset on tarkistettava kaavan vahvistuttua, ei muuta huomautettavaa Toimenpiteet kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta Kaavaa valmisteltaessa ja palautteen pohjalta neuvoteltaessa on täsmennetty tavoitteita luonnonympäristön ja asukkaiden viihtyvyyden hyväksi. Käytännön toimia näistä ovat kaavassa piha alueiden korkeatasoinen käsittely ja virkistysalueen metsän reunan eheyttäminen ja nämä on huomioitu kaavamerkinnöin. Kaavassa on myös osoitettu ohjeellinen polku mahdollistamaan yhteys Nuolialantieltä puistoon. Kaupunki huolehtii Härmälän rantapuiston alueella olevien ojien kunnostamisesta tarpeen mukaan alueen kosteustasapainon säilyttämiseksi. Kaava alueen palvelu ja senioriasuntojen ei katsota lisäävän mainittavasti liikennettä Nuolialantiellä. Meluselvityksen pohjalta täsmennettiin kaavan melunsuojaustoimenpiteitä.

12 4.4 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelun lähtökohtana on ollut hakijan esittämä kaavan muutostarve. Kaavamuutoksen hakijoiden tavoitteena on ollut mahdollistaa Vanhuspalveluyhdistys ry:n Kuuselan palvelukodin laajennusosan sekä palvelukodin palvelutarjontaan tukeutuvan uuden ns. senioriasuinrakennuksen rakentaminen. Laajennusosa liittäisi olemassa olevat Kuuselan Palvelukodin ja VVO:n senioritalon sisäisellä yhteydellä toisiinsa. Kaavoittajan tavoitteena on mahdollistaa alueen tehokkaampi maankäyttö huomioiden alueen luonnonympäristön, kaupunkikuvan ja asukkaiden viihtyvyyden. Maankäytön tehostaminen on vahvistetun yleiskaavan täydennysrakentamisen tavoitteiden mukaista Kaavan tavoitteiden täsmentyminen prosessin aikana Kaavaa valmisteltaessa ja neuvoteltaessa on täsmennetty tavoitteita luonnonympäristön ja asukkaiden viihtyvyyden hyväksi. Kaavamuutoksen toinen hakija, VVO Korkotukikiinteistöt Oy jätti hakemuksensa lokakuussa Tavoitteet VVO:n uudisrakennuksen osalta täsmentyivät vähäisesti hakijan tultua kaavahankkeeseen mukaan. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavan luonnosta varten laadittiin valmisteluaineiston, saadun palautteen ja kaavamuutoksen hakijan konsultin luonnosten pohjalta yksi perusteltu vaihtoehto. Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen mahdollistaa vanhusten palvelujen laajentamisen ja parantaa yksikön toimintaedellytyksiä ja vanhusten palveluja Härmälässä. Alueen vanhusten palveluiden parantaminen olemassa olevan palvelukeskuksen yhteyteen on tarkoituksenmukaista myös paikallisesti Härmälän väestön vanhetessa. Suunniteltu laajennusrakentaminen vastaa myös yleiskaavan täydennysrakentamisen tavoitteita. Suunniteltu palvelutalon laajennusosa ja suunniteltu uusi senioriasuinrakennus edellyttävät tontin laajentamista tontin koillisnurkassa ja itäpuolella virkistysalueelle. Toisaalta taas kaava alueeseen liittyvien virkistysalueen reunaosien hoitoon kiinnitetään huomiota. Tarvittava tontin laajennus on yhteensä 1182 m 2. Kaavaluonnosta tarkennettiin ehdotusvaiheeseen saadun palautteen, laaditun meluselvityksen ja neuvottelujen perusteella.

13 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavamuutoksen maankäytön periaatteet säilyvät ennallaan, tonttimaa laajentuu kapean kaistaleen verran viheralueelle. Kaava alueelle suunniteltu laajennusosa täydentää tonttia saman korkuisena ja suunniteltu uudisrakennus vastaa tontilla jo olevaa senioritaloa kokonsa ja hahmonsa suhteen. Laajennusosan rakennusala liittyy olemassa olevaan Kuuselan päärakennukseen maanalaisella sisäyhteydellä Mitoitus Alueelle muodostuu kaksi tonttia ja 9. Uuden muodostuvan tontin nro koko on m² ja tehokkuusluvuksi muodostuu e=1, rakennusoikeutta osoitetaan tontille yhteensä k m². Uuden muodostuvan tontin nro koko on 2997 m² ja tehokkuusluvuksi muodostuu e=1, 25, rakennusoikeutta osoitetaan tontille yhteensä 4200 k m². Kaava alueella on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k m². Rakennusoikeus lisääntyy kaavassa yhteensä 7000 k m²:n verran. Tonteilla olevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 6685 m². Kaavan mukainen rakentaminen mahdollistaa uusia palvelu ja senioriasuntoja yhteensä n. 110 kpl ja lisää seniori ja palveluasuntojen kerrosalaa n m² Palvelut Kaavamuutoksella mahdollistetaan vanhusten palvelutilojen laajentaminen, olevien tilojen parantaminen sekä palvelukodin palvelutarjontaan tukeutuvan uuden ns. senioriasuinrakennuksen rakentaminen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavamääräyksillä on ohjattu rakentamisen toteuttamista jotta hankkeella olisi edellytykset asettua kaupunkikuvallisesti ja luonnon olosuhteiden kannalta haasteelliseen paikkaan ja jotta rakentamisella olisi mahdollisimman vähäinen vaikutus virkistysalueen luonnontasapainoon.

14 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet ja kaavamääräykset Korttelialueet ja kaavamääräykset tontilla Tontille osoitetaan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa palvelutalon (YS 6). Tontille sallitusta kerrosalasta saadaan merkinnän osoittama määrä käyttää liike ja toimistotiloja varten. Tontille on varattava 1 autopaikka 200 k m² kohti, yhteensä 55 autopaikkaa. Korttelialueelle saa sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti enintään 20 m². Määräyksen tarkoituksena on saada aikaan väljempiä ja viihtyisämpiä porrashuoneita. Tontille on osoitettu 5050 m²:n rakennusala nelikerroksista palvelutaloa varten johon liittyy yksikerroksinen 150 m²:n rakennusala tontin länsireunassa sekä yksikerroksinen 50 m²:n rakennusala Kuuselan palvelukodin ja laajennusosan nivelessä. Palvelukodin rakennusalan pihan ja Nuolialantien puoleisien sivujen parvekkeet tulee lasittaa. Tontille on osoitettu palvelukodin laajennusta varten viisikerroksinen 5200 m²:n rakennusala, jonka suurimman kerroksen alasta saa rakentaa 70 % varsinaisten kerrosten alapuolelle kerrosalaan luettavaa tilaa. Rakennusalan pihan puoleisilla sivuilla parvekkeet tulee lasittaa. Tontin eteläosassa on osoitettu yksikerroksisen talousrakennuksen rakennusala, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 550 k m². Talousrakennus suojaa tontin oleskelualueita Nuolialantien liikennemelulta. Talousrakennuksen ja Nuolialantien väliin tulee istuttaa havuja lehtipuita, i 4. Rakennusaloille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k m². Korttelialueelle saa sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti enintään 20 m². Määräyksen tarkoituksena on saada aikaan väljempiä ja viihtyisämpiä porrashuoneita. Koko korttelialueen pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Varastot ja jätehuoltoastiat on sijoitettava rakennuksiin tai katoksiin. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla (ist 5). Tontille saa sijoittaa myös tontin autopaikkoja.

15 Tontille on osoitettu määräys me 10, melun A painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) saa olla oleskeluun tarkoitetuilla pihan osilla ja oleskeluparvekkeilla päiväaikana (klo 7 22) enintään 55 db Tontin eteläosassa on maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Palvelukodin laajennusosan etelänurkalle on osoitettu maanalainen tila, johon saa sijoittaa työ ja muita tiloja, ajo ja huoltoyhteyksiä sekä maanalaisista tiloista rakennusten kellareihin johtavan porras ja hissiyhteyden ja teknisiä tiloja. Palvelukodin ja Vvo:n tonttien rajalle on osoitettu merkintä rs 9, rajan osa, jossa rajaseinään saadaan tehdä aukkoja. Kellarikerroksissa rajalla ei tarvita rajaseinää. Kaava alueella on myös merkintä rs 10, korttelialueella ei tonttien välisille rajoille tarvitse rakentaa rajaseinää. Korttelialueelta tulevien hulevesiviemärien purkupaikat on eroosiosuojattava, hule Korttelialueet ja kaavamääräykset tontilla Tontille osoitetaan YS 5, Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennustenkorttelialue, jolle saa rakentaa myös henkilökunnan ja toimintaan liittyviä asuntoja. Tontille on varattava 1 autopaikka 250 k m² kohti, yhteensä 12 autopaikkaa. Tontilla olevan senioritalon rakennusalalle osoitetaan 1950 k m². Rakennusalan länsisivulta Kuuselan palvelutalolle on osoitettu maanalainen tila, johon saa sijoittaa työ ja muita tiloja, ajo ja huoltoyhteyksiä sekä maanalaisista tiloista rakennusten kellareihin johtavan porras ja hissiyhteyden ja teknisiä tiloja. Korttelialueelle saa sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti enintään 20 m². Määräyksen tarkoituksena on saada aikaan väljempiä ja viihtyisämpiä porrashuoneita. Tonttien rajalle on osoitettu merkintä rs 9, rajan osa, jossa rajaseinään saadaan tehdä aukkoja. Kellarikerroksissa rajalla ei tarvita rajaseinää. Suunnitellun uuden senioritalon viisikerroksiselle rakennusalalle osoitetaan rakennusoikeutta 2250 k m². Rakennusalan parvekkeiden tulee olla lasitettuja Nuolialantien liikennemelun takia. Samoin rakennusalan Nuolialantien puoleiseen päätyyn ja osalle julkisivuja itä ja länsipuolella on osoitettu merkintä, jon

16 ka puoleisten rakennuksen asuintilojen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Rakennusalalle osoitetaan myös merkintä me 8, rakennuslupaasiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma. Tämän suunnitelman perusteella on tarvittaessa asemakaavassa esitettyjä ääneneristävyysvaatimuksia ja meluesteitä tarkistettava. Melun A painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) saa olla asuinhuoneissa päiväaikana (klo 7 22) enintään 35 db ja yöaikana (klo 22 7) 30 db. Virkistysalueen osalle ja siihen liittyville tontin osille on osoitettu merkintä, i 11, istutettava alueen osa. Alueella on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla. Tällä määräyksellä halutaan huolehtia viheralueen reunan hoidosta. Virkistysalueelle on osoitettu myös ohjeellinen polku, po. Koko korttelialueen pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Varastot ja jätehuoltoastiat on sijoitettava rakennuksiin tai katoksiin. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla (ist 5). Tontille saa sijoittaa myös tontin autopaikkoja. Korttelialueelta tulevien hulevesiviemärien purkupaikat on eroosiosuojattava, hule Kaavan vaikutukset Asemakaavan mukainen rakentaminen täydentää Härmälän aluetta. Rakentuessaan suunnittelualueen tontit täydentävät Nuolialantien pohjoispuolisen alueen kaupunkirakennetta. Kaava alueella olevat palvelutalo ja ns. senioritalo ovat 3 5 kerroksisia. Alueen kaavoittaminen palvelukäyttöön on yhdyskuntataloudellisesti järkevää, sillä asemakaavan toteutuminen tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja tehostaa olemassa olevien palvelujen käyttöä sekä maankäyttöä. Yhdyskuntapalvelut ja kunnallistekniikka ovat alueella olemassa. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Nuolialantieltä muodostuva liikennemelu ylittää paikoin valtioneuvoston ohjearvot, joten kaavassa on osoitettu meluntorjuntatoimenpiteitä. Kaavaa valmistellessa tehtiin meluselvitys, jonka mukaan meluntorjuntatoimenpiteet täsmennettiin. Liikennemelun vuoksi suunnitellun uuden senioriasuinrakennuksen parvekkeet on lasitettava ja rakennuksen eteläpäätyyn sekä osalle itä ja länsijulkisivuja osoitetaan melunsuojausmääräys myös rakenteille. Parvekelasitukset on osoitettu myös kortteli

17 alueen muille Nuolialantien ja pihan puoleisille parvekkeille. Nuolialantien aiheuttamaa liikennemelua piha alueella on torjuttu yksikerroksisella talousrakennuksen rakennusalalla. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kaavan liitteenä on havainnollistamispiirros, jonka esimerkkiratkaisu ohjaa suunnittelua yhtenäisen kaupunkikuvan saavuttamiseksi. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan mukainen rakentaminen aloitettaneen kaavan vahvistuttua. 6.3 Toteutuksen seuranta Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteenä.

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä syyskuuta 2010 päivättyä ja lausunnon ja neuvotteluiden perusteella 23.12.2010 muutettua asemakaavakarttaa Kiinanmylly ja - torni (23/2009) 1 PERUS-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

1 TIIVISTELMÄ. 1.1 Kaava-alueen sijainti ja luonne

1 TIIVISTELMÄ. 1.1 Kaava-alueen sijainti ja luonne 1 LINNAINMAA-5607-38, HANNULANKATU 10, LIIKERAKENNUSTEN SEKÄ SOSIAALISTA JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN TONTIN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, ASEMAKAAVA NRO 8144. Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa.

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. Teutori (10/2005) 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavanmuutos:

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Blom Cederqvict & Jäntti Arkkitehdit Oy Bastioninkatu, Skanssi ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 23/2014 Diaarionumero 13101-2013 SELOSTUS 26.11.2014

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot