ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ JA 7, NUOLIALANTIE SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ 761 6 JA 7, NUOLIALANTIE 44 46 SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS."

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ JA 7, NUOLIALANTIE SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS. SENIORIASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN. KAAVA NRO 8277.

2 HÄRMÄLÄ JA 7, NUOLIALANTIE SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS. SENIORIASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN. KAAVA NRO Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 15. päivänä joulukuuta 2008 päivättyä ja tarkistettua asemakaavakarttaa nro Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. TIIVISTELMÄ Hankkeen diaarinumero on TRE:1051/ /2008 Suunnittelupalvelujen verkkonumero on Kaava alueen sijainti ja luonne Alue sijaitsee n. 4,5 km kaupungin keskustasta etelään Härmälän kaupunginosassa Nuolialantien pohjoispuolella osoitteessa Nuolialantie Suunnittelualue rajautuu Nuolialantiehen, Härmälän rantapuistoon sekä Härmälän Opiskelijatalot Oy:n tonttiin. Kaavaprosessin vaiheet Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry on jättänyt päivätyn asemakaavan muutoshakemuksen. VVO korkotukikiinteistöt Oy jätti asemakaavan muutoshakemuksen Osallistumis ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville ja se oli nähtävillä välisen ajan. Suunnitelmasta jätettiin neljä mielipidettä ja kolme kommenttia. Valmisteluaineiston perusteella laaditusta kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot ja se oli nähtävillä Kaavan luonnoksesta saapui palautetta. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja täsmentyneiden tavoitteiden pohjalta on laadittu asemaakaavan muutosehdotus ja tarkistettu Oas. Asemakaavamuutos ja sen vaikutukset Kaava alue käsittää Härmälän kaupunginosan tontit nro ja 7 osoitteessa Nuolialantie sekä tonttien pohjois ja itäpuolella olevaa virkistysaluetta, Härmälän rantapuistoa. Kaavaalueen suuruus on m².

3 Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa Vanhuspalveluyhdistys ry:n Kuuselan palvelukotikiinteistön laajennusosan sekä palvelukodin palvelutarjontaan tukeutuvan VVO korkotukikiinteistöt Oy:n uuden ns. senioriasuinrakennuksen rakentaminen. Laajennusosa liittäisi olemassa olevat Kuuselan Palvelukodin ja VVO:n senioritalon sisäisellä yhteydellä toisiinsa. Laajennushanke edellyttää rakennusoikeuden sekä rakennusalojen ja tonttien rajojen tarkistamista. Asemakaavassa tontin nro sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa palvelutalon (YS 6) sekä tontin sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS 5) laajenevat. Tontteihin liitetään yhteensä 1182 m²:n suuruinen kaistale virkistysaluetta. Kuuselan palvelukeskuksen tarkistetun tontin nro koko on m² ja tehokkuusluvuksi muodostuu e=1, rakennusoikeutta osoitetaan tontille yhteensä k m². VVO korkotukikiinteistöt Oy:n tarkistetun tontin nro koko on 2997 m² ja tehokkuusluvuksi muodostu e=1,25, rakennusoikeutta osoitetaan tontille yhteensä 4200 k m². Alueelle rakennetaan palvelu ja senioriasuntoja yhteensä n. 110 kpl, kaavanmukainen rakentaminen lisää seniori ja palveluasuntojen kerrosalaa n m². Kaava alueella on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k m². Rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 7000 k m²:n verran. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava tullaan toteuttamaan sen saatua lainvoiman. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: Tampereen kaupungin Härmälän kaupunginosan korttelin nro 761 tontteja nro 6 ja 7 sekä virkistysaluetta. Kaavan tilaaja: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen (KAKE), asemakaava arkkitehti Sakari Leinonen. Kaavan laatija: Tampereen Infra, Suunnittelupalvelut, asemakaavasuunnittelu, arkkitehti Iina Laakkonen.

4 Dno TRE:1051/ /2008 Supan hankkeen verkkonumero: Vireilletulo: Asemakaavan osallistumis ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville Kaava alueen sijainti Kaava alue sijaitsee n. 4,5 km:n päässä kaupungin keskustasta etelään Härmälän kaupunginosassa Nuolialantien pohjoispuolella osoitteessa Nuolialantie Alue rajautuu idässä ja pohjoisessa Härmälän rantapuistoon ja lännessä Härmälän Opiskelijatalot Oy:n tonttiin. Nuolialantien eteläpuolella on pientaloalue. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava numero 8277, Kuuselan Palvelukodin laajentaminen ja uuden ns. senioriasuinrakennuksen rakentaminen. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Asemakaavan muutoshakemukset Asemakaavan seurantalomake Osallistumis ja arviointisuunnitelma , tarkistettu , Asemakaavaehdotus , Havainnepiirros , Tampereen Infra, Suunnittelupalvelut Meluselvitys , Ramboll Finland Oy 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Kantakaupungin ympäristö ja maisemaselvitys, 2008 Tampereen kaupunki, Suunnittelupalvelut Meluntorjunnan toimintasuunnitelma, työryhmäesitys, Tampereen kaupunki LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Härmälän kaupunginosassa Nuolialantien pohjoispuolella. Se sijoittuu Härmälän ja Rantaperkiön pientaloalueiden kainaloon siten, että sen itä ja länsipuolille jää yksittäinen kerrostalo, liiketiloja sekä majoitustiloja. Suunnittelualuetta ympäröi itä ja pohjoispuolella metsäinen lähivir

5 kistysalue, Härmälän rantapuisto, joka ulottuu Pyhäjärven rantaan asti Luonnonympäristö Suunnittelualue on ympäristöään korkeammalla. Alueen itä ja pohjoispuolella laskevat jyrkät rinteet. Tampereen kaupungin paikkatietoaineiston mukaan maaperä on moreenia ja alueen pohjoisosassa kalliota. Suunnittelualue rajautuu pohjois ja itäreunaltaan laajaan Härmälän rantapuiston viheralueeseen ja eteläreunaltaan Nuolialantiehen. Suunnittelualueen pohjois ja itäpuolella on ns. mustikka käenkaalityypin lehtomaista kangasmetsää, jossa kasvaa vanhaa havupuuvaltaista puustoa. Metsässä esiintyy myös valtakunnallisesti harvinaista, mutta Tampereella melko yleisesti esiintyvää mustakonnanmarjaa. Nuolialantien varressa havupuusto on kärsinyt olosuhteiden muutoksista ja rakentamisesta ja on harsuuntunutta. Härmälän rantapuisto on Kantakaupungin ympäristö ja maisemaselvityksessä määritelty merkittäväksi viherverkon osaksi. Merkittävät viherverkon osat ovat luonnontalouden, maiseman, historian, kaupunkikuvan sekä virkistystoimintojen kannalta merkittävimmät viherverkoston osat. Näiden alueiden rajaukset tarkentuvat kaavoitettaessa viereisiä alueita Rakennettu ympäristö Suunnittelualueen tontin nro pinta ala on m 2. Tontille on vahvistettu tonttijako nro 7148 ja tontti on merkitty kiinteistörekisteriin Tontilla on vuonna 1990 valmistunut Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n Kuuselan Palvelukoti, jonka kerrosala on 4758 m 2. Suunnittelualueen tontin nro pinta ala on 2516 m 2. Tontille on vahvistettu tonttijako ja tontti on merkitty kiinteistörekisteriin Tontilla on vuonna 1999 valmistunut VVO:n 4 kerroksinen senioritalo, jonka kerrosala on 1927 m 2. Kaupunkikuva Kaava alueen lähiympäristön rakennuskanta on ajallisesti kerrostunutta ja ilme varsin epäyhtenäinen. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitseva kerrostalo on valmistunut vuonna 2005 ja länsipuolella oleva opiskelija asuntola on valmistunut vuonna Härmälän yhtenäinen pientaloalue Nuolialantien eteläpuolella eroaa suunnittelualueen lähiympäristön muusta rakennuskannasta selvästi.

6 Palvelut Alle 0,5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupallisia palveluita ja Partolan liikekeskus on alle 1,5 km:n etäisyydellä alueesta. Myös Härmälä Camping leirintäalueen majoituspalvelut, Härmälän terveysasema ja kirjasto sekä kirkko toimivat alle 0,5 kilometrin etäisyydellä. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen bussilinja nro 1 kulkee suunnittelualueen pohjoispuolella Nuolialantietä pitkin. Virkistys Lähivirkistysalueet sijaitsevat välittömästi kaava alueen ympäristössä. Härmälän rantapuistoon sijoittuu runsas hoidetuista kevyenliikenteen reiteistä ja poluista muodostuva verkosto. Puistossa on lisäksi muun muassa uimaranta ja venesatama. Härmälän rantapuistosta on hyvät yhteydet rantoja pitkin pohjoiseen Hatanpäänpuistoon ja Arboretumiin. Liikenne Suunnittelualue liittyy suoraan alueen kokoojakatuun, Nuolialantiehen. Nuolialantiellä kulkee Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja no 1 lisäksi useita Tampereen ja Pirkkalan välisiä bussiyhteyksiä. Tontille on kaksi tonttiliittymää. Tekninen huolto ja yhdyskuntarakenne Kunnallistekniikka kulkee alueella Nuolialantietä pitkin. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueen eteläreunalla, Nuolialantien varressa liikennemelun taso nousee yli 55 db. Kaava alueelta on laadittu meluselvitys kaavaa valmisteltaessa Maanomistus Tontit nro ja 7 sekä virkistysalueen omistaa Tampereen kaupunki. Tontit on vuokrattu. Tontin nro haltija on Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry. Tontin haltija on VVO Korkotukikiinteistöt Oy. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

7 Maakuntakaava Pirkanmaan maakuntakaava on vahvistettu Siinä suunnittelualue on osoitettu Taajamatoimintojen alueeksi, Ar Yleiskaava Tampereen kantakaupungin yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa korttelin 761 tontti 6 on määritelty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Tontti sekä Härmälän rantapuisto alue ovat luonnonmukaista lähivirkistysaluetta (VLL). Kaavamääräyksen mukaan lähivirkistysalue on varattu ulkoilu, liikunta ja urheilutoiminnoille sekä luonnon kokemiseen laajoina, pääosin luonnontilaisina aluekokonaisuuksina. Puiden kaataminen, kaivamis, louhimis, tasoittamis, ja täyttötyöt tai niihin verrattavat toimenpiteet ovat alueella luvanvaraisia. Alueella sallitaan vähäinen luonnonympäristön huomioonottava yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen. Yleiskaavan liitteessä 19, liikenneverkko, Nuolialantielle on osoitettu kokoojakatu sekä kevyenliikenteen pääreitti Asemakaava Tonteilla ja 7 on voimassa vahvistettu asemakaava nro Virkistysalueella on voimassa hyväksytty asemakaava nro 7941 sekä vahvistettu asemakaava nro Voimassa olevassa asemakaavassa tontti nro on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa palvelutalon (YS 6). Tontilta on varattava autopaikkoja merkinnän osoittama määrä. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 5900 k m². Rakennusoikeudesta 5 % saadaan käyttää liike ja toimistotiloja varten. Kerroskorkeus vaihtelee I IV. Tontti nro on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS 5), jolle saa rakentaa myös henkilökunnan ja toimintaan liittyviä asuntoja. Tontille on varattava autopaikkoja merkinnän osoittama määrä. Rakennusoikeutta on osoitettu 2300 k m² ja kerrosluku on ½ IV. Rakennuksen julkisivujen tulee olla värisävyltään vaaleita Tonttijako Tontin nro tonttijako nro 7148 on vahvistettu ja se on merkitty kiinteistörekisteriin

8 Tontin nro tonttijako nro 7148 on vahvistettu ja se on merkitty kiinteistörekisteriin Rakennusjärjestys ja pohjakartta Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt Pohjakartta on Tampereen kaupungin kaupunkimittauksen laatima ja sen tarkistettu v ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry on jättänyt päivätyn asemakaavamuutos hakemuksen. VVO korkotukikiinteistöt Oy jätti päivätyn asemakaavan muutoshakemuksen. Asemakaavan muutos laaditaan tonttien nro ja nro haltijoiden aloitteesta ja siitä peritään taksan mukaiset kulut. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat: asemakaavamuutoksen hakija, Tampereen kaupungin kiinteistötoimi, naapurikiinteistöt ja niiden haltijat, Härmälän omakotiyhdistys ry, Härmälä Seura ry sekä kaupungin asianomaiset hallintokunnat ja tekniset toimialat Vireilletulo Asemakaavan muutos tuli vireille , kun osallistumisja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä välisen ajan. Lisäksi OAS lähetettiin osallisille kirjeitse. OAS:n nähtävilläolon aikana jätettiin neljä mielipidettä ja kolme kommenttia. Mielipiteissä ja kommenteissa esitetyt asiat pyrittiin ottamaan luonnosta valmisteltaessa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Kahdessa mielipiteessä vastustettiin lähtökohtaisesti lisärakentamista. Muut mielipiteissä esiin tulleet asiat voidaan jakaa neljään aihealueeseen: uudisrakentaminen ja sen sopeutuminen

9 alueen kaupunkikuvalliseen luonteeseen, virhealueen ja sen kasvillisuuden säilyttäminen, alueen maaperän kosteustasapainon muutoksien ja kasvavien liikennemäärien hallitseminen. Tampereen Vedellä ei ollut huomauttamista osallistumis ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunkiympäristön kehittäminen kommentoi, että luonnonmukainen lähivirkistysalue pitäisi pyrkiä säilyttämään ja palvelukodin laajennus tulisi toteuttaa tontin rajojen sisäpuolella. Ympäristöpalvelut toi kommentissaan esiin, että virkistysalueen puusto on vanhaa kuusimetsää, jonka osittainen poistaminen uhkaisi jäljelle jäävän puuston säilymistä. Rakentamisen laajentaminen tulisi toteuttaa pääsääntöisesti tontilla ja välttää virkistysalueen puustoisen alueen kaventamista Toimenpiteet OAS:sta saadun palautteen johdosta Suunnittelualuetta tutkittiin maastokäynnillä kaupungin biologin ja ympäristöasiantuntijan kanssa. Maastokäynnin perusteella todettiin, että suunnittelualueen puusto on huonokuntoista ja harsuuntunutta Nuolialantien varressa. Samoin todettiin, että suuria puita on kaadettu Kuuselan palvelutalon pohjoispuolelta ja että virkistysalueen puusto on selvästi kärsinyt reunaalueilla. Virkistysalueen viheryhteys Nuolialantiehen on katkennut naapuritontin ajorasitteen kohdalla. Virkistysalueen reunan puuston tilanteesta, sen parantamisesta ja tulevasta hoidosta keskusteltiin myös kaupungin vihersuunnittelijan ja kiinteistötoimen kanssa. Kaava alueen ja viheralueen puuston säilymisen ja uudistamisen varmistamiseksi on osoitettu kaava alueen ulkopuolelle pohjois ja itäpuolelle sekä kaava alueelle Nuolialantien varteen istutettavat tontin ja alueen osat, jotta alueelle ominainen havupuuvaltainen puusto säilyisi. Se edellyttää hoitotoimenpiteitä myös viheralueella tontin ulkopuolella, jotta täydennysrakentamisesta ja olosuhteiden muutoksista kärsinyt metsän reuna saadaan eheytettyä. Kaavaluonnosta valmisteltiin kaavamuutoksen hakijan luonnosten pohjalta ja suunnitelmaa täsmennettiin kommenttien ja palautteen johdosta. Uudisrakennuksen rakennusalaa siirrettiin lännemmäs ja laajennusosan rakennusalaa siirrettiin enemmän tontille jotta tonttiin liitettävä puistokaistale olisi mahdollisimman kapea. Rakennusosien toiminnallisuus ja vanhojen rakennusten aukotus estää kuitenkin laajennusosien toteuttamisen vanhojen osien eteen. Piha alueet autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Varastot ja jätehuol

10 toastiat on sijoitettava rakennuksiin tai katoksiin. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Kaavamerkinnöin huolehditaan suunnittelualueen kaupunkikuvallisesta laadusta. Pihaalueiden ja virkistysalueen reunojen viimeistely on toteutettava korkeatasoisesti. Pysäköinti ja liikennejärjestelyt muuttuvat vähäisesti, tonttiliittymät säilyvät ennallaan. Kaavaluonnosta valmisteltaessa ilmestyi Tampereen kaupungin meluntorjuntasuunnitelma, jossa otettiin kantaa mm. Härmälän meluntorjuntatoimenpiteisiin Nuolialantiellä. Nuolialantien liikenteen aiheuttamasta melusta keskusteltiin myös Ympäristöpalvelujen kanssa ja luonnoksessa otettiin kantaa meluntorjuntaan tältä pohjalta. Pihalle sijoitettiin talousrakennuksen rakennusala, jonka taakse muodostuu melulta suojattu ulko oleskelualue. Uuden ns. senioritalon rakennusalalle osoitettiin lasitettavat parvekkeet itä, etelä ja länsisivuille Kaavaluonnoksesta saatu palaute Valmisteluaineiston perusteella laaditusta kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot ja se oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta saapui nähtävillä olon aikana palautteena neljä mielipidettä joista kaksi yksityishenkilöiltä ja kaksi alueen asukasyhdistyksiltä sekä 12 lausuntoa, joista kolmessa oli huomautettavaa. Kahdessa yksityishenkilöiden mielipiteessä vastustettiin puistoalueiden tai puiden vähentämistä tai otettiin kantaa rakentamiseen: Toisessa yksityishenkilön mielipiteessä vastustettiin kaikkea lisärakentamista, perusteluna vilkas liikenne jo nykyiselläänkin Nuolialantiellä. Mielipiteen mukaan lisärakentamisella ei saa enää lisätä liikennettä sillä liikenteen aiheuttaman pakokaasujen, melun ja pölyn uskotaan lisääntyvän. Puistoalueen pienentämisen myötä puiston uskotaan häviävän vähitellen kokonaan. Mielipiteen mukaan puistoaluetta tulisi päinvastoin uudistaa ja istuttaa uusia nuorempia puita. Toisessa mielipiteessä vastustettiin vain suunniteltua senioritaloa Nuolialantien varteen, myöskään puita ei saisi poistaa tästä kohdasta. Palvelukodin suunniteltu laajennus hyväksyttiin. Kaavan luonnoksesta saapui myös kaksi alueen asukasyhdistysten laatimaa palautetta: Härmälä seuran johtokunta totesi, ettei heillä ole huomauttamista palvelukodin laajentamista koskevaan kaavaan. Härmälän omakotiyhdistys totesi, että lisärakentaminen on positiivinen ja hyvä asia, joskin yhdistys piti harmillisena sitä, että

11 laajennusta ei voi toteuttaa kaatamatta puustoa ja pienentämättä rantapuistoa. Toisaalta yhdistys esitti puiston kohentamiseksi ja kehittämiseksi kulkuyhteyttä Nuolialantieltä Pyhäjärven rantaan asti. Kaupunkiympäristön kehittäminen esitti istutuksin hoidettavan alueen ulottamista tontin pohjoispuolella länsireunalle saakka. Ja palvelukotikiinteistön laajennusosassa tulisi ottaa huomioon, että metsän puoleiset alimmat kerrokset eivät sovi asumiseen. Ympäristöpalvelut esitti lausunnossaan, että rakennusalan määrittelyn yhteydessä on tarkistettava, että rantapuiston puusto voidaan säilyttää sekä rakentamisen että asumisviihtyvyyden kannalta ja melumääräykset on syytä tarkistaa laadittavan meluselvityksen perusteella Museopalvelut totesi lausunnossaan suunnittelualueen täydennysrakentamisen olevan mahdollista edellyttäen, että uudisrakennusten suunnittelu toteutetaan olemassa olevaan rakennuskantaan sopeuttaen ja maaston muodot itä ja pohjoispuolella huomioon ottaen. Museo totesi esitetyn uudisrakennusten asemoinnin hyväksi lähtökohdaksi jatkosuunnittelulle. Kaava alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä arkeologisia irtolöytöjä. Siten arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museolla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Kiinteistötoimi kommentoi, että maanvuokraussopimukset on tarkistettava kaavan vahvistuttua, ei muuta huomautettavaa Toimenpiteet kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta Kaavaa valmisteltaessa ja palautteen pohjalta neuvoteltaessa on täsmennetty tavoitteita luonnonympäristön ja asukkaiden viihtyvyyden hyväksi. Käytännön toimia näistä ovat kaavassa piha alueiden korkeatasoinen käsittely ja virkistysalueen metsän reunan eheyttäminen ja nämä on huomioitu kaavamerkinnöin. Kaavassa on myös osoitettu ohjeellinen polku mahdollistamaan yhteys Nuolialantieltä puistoon. Kaupunki huolehtii Härmälän rantapuiston alueella olevien ojien kunnostamisesta tarpeen mukaan alueen kosteustasapainon säilyttämiseksi. Kaava alueen palvelu ja senioriasuntojen ei katsota lisäävän mainittavasti liikennettä Nuolialantiellä. Meluselvityksen pohjalta täsmennettiin kaavan melunsuojaustoimenpiteitä.

12 4.4 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelun lähtökohtana on ollut hakijan esittämä kaavan muutostarve. Kaavamuutoksen hakijoiden tavoitteena on ollut mahdollistaa Vanhuspalveluyhdistys ry:n Kuuselan palvelukodin laajennusosan sekä palvelukodin palvelutarjontaan tukeutuvan uuden ns. senioriasuinrakennuksen rakentaminen. Laajennusosa liittäisi olemassa olevat Kuuselan Palvelukodin ja VVO:n senioritalon sisäisellä yhteydellä toisiinsa. Kaavoittajan tavoitteena on mahdollistaa alueen tehokkaampi maankäyttö huomioiden alueen luonnonympäristön, kaupunkikuvan ja asukkaiden viihtyvyyden. Maankäytön tehostaminen on vahvistetun yleiskaavan täydennysrakentamisen tavoitteiden mukaista Kaavan tavoitteiden täsmentyminen prosessin aikana Kaavaa valmisteltaessa ja neuvoteltaessa on täsmennetty tavoitteita luonnonympäristön ja asukkaiden viihtyvyyden hyväksi. Kaavamuutoksen toinen hakija, VVO Korkotukikiinteistöt Oy jätti hakemuksensa lokakuussa Tavoitteet VVO:n uudisrakennuksen osalta täsmentyivät vähäisesti hakijan tultua kaavahankkeeseen mukaan. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavan luonnosta varten laadittiin valmisteluaineiston, saadun palautteen ja kaavamuutoksen hakijan konsultin luonnosten pohjalta yksi perusteltu vaihtoehto. Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen mahdollistaa vanhusten palvelujen laajentamisen ja parantaa yksikön toimintaedellytyksiä ja vanhusten palveluja Härmälässä. Alueen vanhusten palveluiden parantaminen olemassa olevan palvelukeskuksen yhteyteen on tarkoituksenmukaista myös paikallisesti Härmälän väestön vanhetessa. Suunniteltu laajennusrakentaminen vastaa myös yleiskaavan täydennysrakentamisen tavoitteita. Suunniteltu palvelutalon laajennusosa ja suunniteltu uusi senioriasuinrakennus edellyttävät tontin laajentamista tontin koillisnurkassa ja itäpuolella virkistysalueelle. Toisaalta taas kaava alueeseen liittyvien virkistysalueen reunaosien hoitoon kiinnitetään huomiota. Tarvittava tontin laajennus on yhteensä 1182 m 2. Kaavaluonnosta tarkennettiin ehdotusvaiheeseen saadun palautteen, laaditun meluselvityksen ja neuvottelujen perusteella.

13 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavamuutoksen maankäytön periaatteet säilyvät ennallaan, tonttimaa laajentuu kapean kaistaleen verran viheralueelle. Kaava alueelle suunniteltu laajennusosa täydentää tonttia saman korkuisena ja suunniteltu uudisrakennus vastaa tontilla jo olevaa senioritaloa kokonsa ja hahmonsa suhteen. Laajennusosan rakennusala liittyy olemassa olevaan Kuuselan päärakennukseen maanalaisella sisäyhteydellä Mitoitus Alueelle muodostuu kaksi tonttia ja 9. Uuden muodostuvan tontin nro koko on m² ja tehokkuusluvuksi muodostuu e=1, rakennusoikeutta osoitetaan tontille yhteensä k m². Uuden muodostuvan tontin nro koko on 2997 m² ja tehokkuusluvuksi muodostuu e=1, 25, rakennusoikeutta osoitetaan tontille yhteensä 4200 k m². Kaava alueella on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k m². Rakennusoikeus lisääntyy kaavassa yhteensä 7000 k m²:n verran. Tonteilla olevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 6685 m². Kaavan mukainen rakentaminen mahdollistaa uusia palvelu ja senioriasuntoja yhteensä n. 110 kpl ja lisää seniori ja palveluasuntojen kerrosalaa n m² Palvelut Kaavamuutoksella mahdollistetaan vanhusten palvelutilojen laajentaminen, olevien tilojen parantaminen sekä palvelukodin palvelutarjontaan tukeutuvan uuden ns. senioriasuinrakennuksen rakentaminen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavamääräyksillä on ohjattu rakentamisen toteuttamista jotta hankkeella olisi edellytykset asettua kaupunkikuvallisesti ja luonnon olosuhteiden kannalta haasteelliseen paikkaan ja jotta rakentamisella olisi mahdollisimman vähäinen vaikutus virkistysalueen luonnontasapainoon.

14 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet ja kaavamääräykset Korttelialueet ja kaavamääräykset tontilla Tontille osoitetaan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa palvelutalon (YS 6). Tontille sallitusta kerrosalasta saadaan merkinnän osoittama määrä käyttää liike ja toimistotiloja varten. Tontille on varattava 1 autopaikka 200 k m² kohti, yhteensä 55 autopaikkaa. Korttelialueelle saa sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti enintään 20 m². Määräyksen tarkoituksena on saada aikaan väljempiä ja viihtyisämpiä porrashuoneita. Tontille on osoitettu 5050 m²:n rakennusala nelikerroksista palvelutaloa varten johon liittyy yksikerroksinen 150 m²:n rakennusala tontin länsireunassa sekä yksikerroksinen 50 m²:n rakennusala Kuuselan palvelukodin ja laajennusosan nivelessä. Palvelukodin rakennusalan pihan ja Nuolialantien puoleisien sivujen parvekkeet tulee lasittaa. Tontille on osoitettu palvelukodin laajennusta varten viisikerroksinen 5200 m²:n rakennusala, jonka suurimman kerroksen alasta saa rakentaa 70 % varsinaisten kerrosten alapuolelle kerrosalaan luettavaa tilaa. Rakennusalan pihan puoleisilla sivuilla parvekkeet tulee lasittaa. Tontin eteläosassa on osoitettu yksikerroksisen talousrakennuksen rakennusala, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 550 k m². Talousrakennus suojaa tontin oleskelualueita Nuolialantien liikennemelulta. Talousrakennuksen ja Nuolialantien väliin tulee istuttaa havuja lehtipuita, i 4. Rakennusaloille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k m². Korttelialueelle saa sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti enintään 20 m². Määräyksen tarkoituksena on saada aikaan väljempiä ja viihtyisämpiä porrashuoneita. Koko korttelialueen pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Varastot ja jätehuoltoastiat on sijoitettava rakennuksiin tai katoksiin. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla (ist 5). Tontille saa sijoittaa myös tontin autopaikkoja.

15 Tontille on osoitettu määräys me 10, melun A painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) saa olla oleskeluun tarkoitetuilla pihan osilla ja oleskeluparvekkeilla päiväaikana (klo 7 22) enintään 55 db Tontin eteläosassa on maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Palvelukodin laajennusosan etelänurkalle on osoitettu maanalainen tila, johon saa sijoittaa työ ja muita tiloja, ajo ja huoltoyhteyksiä sekä maanalaisista tiloista rakennusten kellareihin johtavan porras ja hissiyhteyden ja teknisiä tiloja. Palvelukodin ja Vvo:n tonttien rajalle on osoitettu merkintä rs 9, rajan osa, jossa rajaseinään saadaan tehdä aukkoja. Kellarikerroksissa rajalla ei tarvita rajaseinää. Kaava alueella on myös merkintä rs 10, korttelialueella ei tonttien välisille rajoille tarvitse rakentaa rajaseinää. Korttelialueelta tulevien hulevesiviemärien purkupaikat on eroosiosuojattava, hule Korttelialueet ja kaavamääräykset tontilla Tontille osoitetaan YS 5, Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennustenkorttelialue, jolle saa rakentaa myös henkilökunnan ja toimintaan liittyviä asuntoja. Tontille on varattava 1 autopaikka 250 k m² kohti, yhteensä 12 autopaikkaa. Tontilla olevan senioritalon rakennusalalle osoitetaan 1950 k m². Rakennusalan länsisivulta Kuuselan palvelutalolle on osoitettu maanalainen tila, johon saa sijoittaa työ ja muita tiloja, ajo ja huoltoyhteyksiä sekä maanalaisista tiloista rakennusten kellareihin johtavan porras ja hissiyhteyden ja teknisiä tiloja. Korttelialueelle saa sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti enintään 20 m². Määräyksen tarkoituksena on saada aikaan väljempiä ja viihtyisämpiä porrashuoneita. Tonttien rajalle on osoitettu merkintä rs 9, rajan osa, jossa rajaseinään saadaan tehdä aukkoja. Kellarikerroksissa rajalla ei tarvita rajaseinää. Suunnitellun uuden senioritalon viisikerroksiselle rakennusalalle osoitetaan rakennusoikeutta 2250 k m². Rakennusalan parvekkeiden tulee olla lasitettuja Nuolialantien liikennemelun takia. Samoin rakennusalan Nuolialantien puoleiseen päätyyn ja osalle julkisivuja itä ja länsipuolella on osoitettu merkintä, jon

16 ka puoleisten rakennuksen asuintilojen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Rakennusalalle osoitetaan myös merkintä me 8, rakennuslupaasiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma. Tämän suunnitelman perusteella on tarvittaessa asemakaavassa esitettyjä ääneneristävyysvaatimuksia ja meluesteitä tarkistettava. Melun A painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) saa olla asuinhuoneissa päiväaikana (klo 7 22) enintään 35 db ja yöaikana (klo 22 7) 30 db. Virkistysalueen osalle ja siihen liittyville tontin osille on osoitettu merkintä, i 11, istutettava alueen osa. Alueella on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla. Tällä määräyksellä halutaan huolehtia viheralueen reunan hoidosta. Virkistysalueelle on osoitettu myös ohjeellinen polku, po. Koko korttelialueen pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Varastot ja jätehuoltoastiat on sijoitettava rakennuksiin tai katoksiin. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla (ist 5). Tontille saa sijoittaa myös tontin autopaikkoja. Korttelialueelta tulevien hulevesiviemärien purkupaikat on eroosiosuojattava, hule Kaavan vaikutukset Asemakaavan mukainen rakentaminen täydentää Härmälän aluetta. Rakentuessaan suunnittelualueen tontit täydentävät Nuolialantien pohjoispuolisen alueen kaupunkirakennetta. Kaava alueella olevat palvelutalo ja ns. senioritalo ovat 3 5 kerroksisia. Alueen kaavoittaminen palvelukäyttöön on yhdyskuntataloudellisesti järkevää, sillä asemakaavan toteutuminen tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja tehostaa olemassa olevien palvelujen käyttöä sekä maankäyttöä. Yhdyskuntapalvelut ja kunnallistekniikka ovat alueella olemassa. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Nuolialantieltä muodostuva liikennemelu ylittää paikoin valtioneuvoston ohjearvot, joten kaavassa on osoitettu meluntorjuntatoimenpiteitä. Kaavaa valmistellessa tehtiin meluselvitys, jonka mukaan meluntorjuntatoimenpiteet täsmennettiin. Liikennemelun vuoksi suunnitellun uuden senioriasuinrakennuksen parvekkeet on lasitettava ja rakennuksen eteläpäätyyn sekä osalle itä ja länsijulkisivuja osoitetaan melunsuojausmääräys myös rakenteille. Parvekelasitukset on osoitettu myös kortteli

17 alueen muille Nuolialantien ja pihan puoleisille parvekkeille. Nuolialantien aiheuttamaa liikennemelua piha alueella on torjuttu yksikerroksisella talousrakennuksen rakennusalalla. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kaavan liitteenä on havainnollistamispiirros, jonka esimerkkiratkaisu ohjaa suunnittelua yhtenäisen kaupunkikuvan saavuttamiseksi. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan mukainen rakentaminen aloitettaneen kaavan vahvistuttua. 6.3 Toteutuksen seuranta Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteenä.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317.

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30. päivänä maaliskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235.

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

NIEMI-2626-6, VÄHÄNIEMENKATU 12, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KARTTA NRO 8237.

NIEMI-2626-6, VÄHÄNIEMENKATU 12, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KARTTA NRO 8237. NIEMI-2626-6, VÄHÄNIEMENKATU 12, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KARTTA NRO 8237. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, PAPPILA-5571-3, HEVOSHAANKATU 8, KAAVA NRO 8287

PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, PAPPILA-5571-3, HEVOSHAANKATU 8, KAAVA NRO 8287 PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, PAPPILA-5571-3, HEVOSHAANKATU 8, KAAVA NRO 8287 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 31. päivänä heinäkuuta 2008 päivättyä ja 13.08.2008 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Kaava-alueen sijainti ja luonne

PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Kaava-alueen sijainti ja luonne PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä maaliskuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE.

SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE. Ak 1120 SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.06.2016 päivättyä asemakaavan muutoskarttaa. 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TRE1656/2012 Dno TRE1656/10.02.01/2012 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.4.2012 KÄMMENNIEMI, 8114-8 ja 9, AUNESSALMENKATU 6 JA 10, TONTTIEN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN.

Lisätiedot

MESSUKYLÄ , GRÖNBERGINKATU 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne

MESSUKYLÄ , GRÖNBERGINKATU 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne MESSUKYLÄ-5135-13, GRÖNBERGINKATU 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8296 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12. päivänä tammikuuta 2009 päivättyä ja 11. päivänä helmikuuta 2009 tarkistettua

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kuljun asemakaava ja asemakaavan muutos, Kiimakallion eteläosan laajennus, kaava n:ro 10045

Lisätiedot

RYYDYNPOHJA , LINTULAMMINKATU 17, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne

RYYDYNPOHJA , LINTULAMMINKATU 17, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne RYYDYNPOHJA-2578-12, LINTULAMMINKATU 17, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8342. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivä lokakuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8342. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu.

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu. TASANNE, TILOJEN Rn:o 878:2 JA Rn:o 876:11:0 OSAT, KOLMELANKATU 16, KUMPULAN YHTEISALUEET, VENESATAMAN LAAJENNUS JA RAKENNUSOIKEUDEN MÄÄRITTÄMINEN. KAAVA NRO 8516. Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI. KOIVISTONKYLÄ-5393

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148.

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148. Vantaan kaupunki Maankäyttö, ympäristö ja rakentaminen Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148. 1 PERUS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE.

SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE. Ak 1120 SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.06.2016 päivättyä asemakaavan muutoskarttaa. 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2012

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2012 TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2012 XIII-192-2 ja 3 (RATINA), Sorinkatu 12 ja 16, SORIN NUORISOTALON TONTIN LIITTÄ- MINEN POLIISITALON TONTTIIN JA KERROSALAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094 Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2 Kaavan päiväys: 23.3.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS-

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

POLSO , TAIPALEENLAHTI, LOMARAKENNUKSEN RAKENNUSALAN SIIRTO, KARTTA NO 8202.

POLSO , TAIPALEENLAHTI, LOMARAKENNUKSEN RAKENNUSALAN SIIRTO, KARTTA NO 8202. POLSO-8015-6, TAIPALEENLAHTI, LOMARAKENNUKSEN RAKENNUSALAN SIIRTO, KARTTA NO 8202. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26 päivänä kesäkuuta 2008 päivättyä ja 13.10.2008 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.9.2014 tark. 23.4.2015 TEOLLISUUSALUEEN LAAJENTAMINEN LINNAINMAA, LEINOLA, YRITTÄJÄNKATU, HAUTALANKATU, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.3.2013, tarkistettu 3.2.2014

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.3.2013, tarkistettu 3.2.2014 TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.3.2013, tarkistettu 3.2.2014 HÄRMÄLÄ-921-5, -14, -15, -16, -17, SARANKULMANKATU 20, ILMAILUNKATU 5 9, ASEMAKAAVANMUUTOS RAKENNUSOIKEUDEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Postinrannan asemakaava SELOSTUS

Postinrannan asemakaava SELOSTUS Postinrannan asemakaava SELOSTUS 1.10.2014 Luonnos Tullut vireille 6.6.2014 KITEEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 TUNNISTETIEDOT... 3 1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan muutos. 21400 5179 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.4.2015 21400 5179 2 1

Lisätiedot

IKURI, RAIVAAJANTIE 48, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8573.

IKURI, RAIVAAJANTIE 48, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8573. IKURI, RAIVAAJANTIE 48, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8573. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8573. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

VIIALA-5205-4, KIILATIE 7, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8295. Kaava-alueen sijainti ja luonne

VIIALA-5205-4, KIILATIE 7, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8295. Kaava-alueen sijainti ja luonne VIIALA-5205-4, KIILATIE 7, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8295. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivä marraskuuta 2008 päivättyä ja 15. päivä joulukuuta 2008 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS HYVINKÄÄN KAUPUNKI TARJOUSTALON KESKUSVARASTON LAAJENNUS KAAVA 24:009 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 11.4.2006 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

69 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen, asemakaava nro 8627

69 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen, asemakaava nro 8627 Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 69 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen, asemakaava nro 8627 TRE:8066/10.02.01/2015 Valmistelija

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot