Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 toimenpideohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 toimenpideohjelma"

Transkriptio

1 Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 toimenpideohjelma KÄRKI 1: KASVAVA LOHJA * väestö kasvaa 1 %/v *työpaikkaomavaraisuusaste on yli 83 % * työpaikkojen määrä kasvaa * aluekeskus Lohja kasvaa myös kuntaliitosten myötä * taajamarata Lohjalle Elinvoimaohjelman menestystekijät 1.Varmistamme Lohjan saavutettavuuden pohjoisella kasvuvyöhykkeellä Pietari Helsinki - Turku - Tukholma Toimenpiteet Mittarit Ajoitus, vastuu ja kustannukset Lobbaamme kaupungillemme tärkeitä väylähankkeita Suunnittelemme taajamarataa tukevan maankäytön Kohteiden määrä toimintasuunnitelmassa Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelma laadittu ja asemakaavoitus käynnistynyt sen mukaisesti Jatkuva, Kaupungin luottamusja virkamiesjohto 2015 Ympäristötoimi Edistämme Hanko-Hyvinkää radan sähköistämistä Edistämistoimenpiteiden määrä/päätökset Jatkuva, Tekninen toimi, Elinkeinotoimi ja Kehä V yhteishanke Edistämme Kehä V väylän sujuvuutta, Rakennamme Tynninharjun eritasoliittymän yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Suunnitelmien eteneminen Rahoituspäätökset 2015 alkaen, Tekninen toimi Rahoituspäätösten mukaan Sisäisten ja ulkoisten bussiyhteyksien turvaaminen, Kutsutaksiliikenne Asiakaspalaute Bussivuorojen määrä Jatkuva, Tekninen toimi 2.Hyödynnämme Lohjan sijaintietua Hyödynnämme kaupallisesti E18 -moottoritien liittymiä mm. Lempolassa ja Karnaisissa sekä työpaikka-alueina myös muita liittymäalueita. Profiloimme uudet työpaikka-alueet vetovoimaisiksi erityisesti mm. E18-liittymäalueilta hankitun raakamaan määrä Työpaikka-alueiden ydinkohderyhmät on markkinoinnin kannalta määritelty. Työ-paikka-alueiden kehittämisen tavoitteet on päivitetty. Työpaikka-alueet on houkuttelevasti nimetty alkaen, Ympäristötoimi ja Elinkeinotoimi Maanhankinnan kustannukset , Ympäristötoimi ja Elinkeinotoimi

2 Lempolassa, Karnaisissa ja Gunnarlassa Otamme käyttöön uusia asuinalueita Gunnarla 2 Tämän jälkeen muita uusia alueita kysynnän mukaan Tonttien luovutusvalmius 2014 alkaen, Tekninen toimi Investointibudjetissa Suuntaamme ja kehitämme kaupunkimme maanhankintaa. Pidämme maankäytön kaupungin ohjauksessa. Maan hankinnan strategisesti tärkeimmät kohdealueet on määritelty eri toimintojen osalta. Kaupungin aktiiviset yhteydenotot maanomistajiin; määrä / vuosi Maapoliittinen ohjelma on uudistettu 2014 alkaen, Ympäristötoimi 2014 alkaen, Ympäristötoimi Kehitämme kaupunkiamme länsiuusmaalaisena täyden palvelun seutukeskuksena. Palaute asukkailta, yrittäjiltä ja matkailijoilta Jatkuva, Kaupungin luottamusja virkamiesjohto 3.Huolehdimme Lohjan vetovoimasta ja viihtyvyydestä ja teemme Lohjasta iloisten tapahtumien kaupungin Pidämme kaupunkikeskustan elinvoimaisena. Mahdollistamme yhteistyössä keskustan toimijoiden kanssa uusien kerrostalojen ja kauppojen rakentumisen keskustaan. Keskustaan rakennettujen asuntojen asukasviihtyvyys (kortteli 42, Nahkurinraitti, keksitehdas keskustassa) sekä toteutuneet kaupalliset hankkeet. Kaupallisen viihtymiskeskuksen toteutuminen keskusta-alueelle. Kävelykeskustan toteutuminen 2014 alkaen, Ympäristö- ja Tekninen toimi sekä Elinkeinotoimi Kehitämme Lohjaa matkailukaupunkina Viemme elämyskaivoshanketta eteenpäin myöhemmin tehtävien päätösten mukaisesti Kehitämme Lohjaa sivistys-, kulttuuri-, liikunta- ja koulutuskaupunkina Teemme yhdessä kaupunkiamme myönteisesti tunnetuksi. Lohja on kiinnostava ympärivuotinen matkailukohde Länsi-Uudenmaan matkailun myynti- ja markkinointiyhtiö toimii ja Lohjan tarjonta on näkyvästi mukana. Kehitämme Tytyristä ympärivuotisen kansainvälisesti kiinnostavan Elämyskaivos kohteen kaupungin kasvustrategian ja Länsi-Uudenmaan Kasvu-Kraftsuunnitelman sekä Uusimaa ohjelman mukaisesti. Lohjan kasvustrategian toimenpideohjelma sivistystoimessa toteutuminen Matkailu-, asukas- ja yritysmarkkinoinnin vuosisuunnitelmat Kontaktien määrä kaupungin verkkosivuilla asukas-, matkailu- ja yritysosioissa Jatkuva, Matkailupalvelu, Lohjan Matkailupalvelukeskus, alueen matkailuyrittäjien verkosto ja Länsi-Uudenmaan matkailun myynti- ja markkinointi Lumo Oy asti, Sivistystoimi ja sidosryhmätoimijat Jatkuva, Markkinointiryhmä, kaupunkilaiset, lohjalaiset yritysjohtajat ja yrittäjät

3 KÄRKI 2: TASAPAINOINEN TALOUS * Lohjan talous on terveellä pohjalla * kunnallisverot pidetään siedettävällä tasolla * lainamäärä pysyy alle maan keskiarvon * taloudellinen yhdyskunta- ja palvelurakenne Lohjan kunnallisverotus koetaan kohtuulliseksi Pidämme kunnallisverotuksemme uusmaalaisittain kilpailukykyisenä Kuntien vertailutiedot Jatkuva, Kaupunginvaltuusto Vuositalousarviot Työllistämistä hoidetaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti Suunnitellaan ja toteutetaan Lohjalle työllistämisen kokonaismalli Toteutuneet työttömyysluvut ja kustannukset Jatkuva, Kaupunginvaltuusto ja hallitus Toteuttamismallin mukaan Parannamme tuottavuuttamme Kehitämme edellytykset tuottavalle toiminnalle: Teemme yhdyskuntarakennetta, palveluverkkoa, palvelutasoa ja palvelutuotantoa (oma tuotanto, ostot, kumppanuudet) koskevat linjavalinnat Tuottavuushankkeen läpivieminen Tehdyt linjavalinnat Tuottavuuskehitys Jatkuva, Kaupunginvaltuusto ja hallitus /toimenpiteittäin , Kaupungin johtoryhmä ja henkilöstö /toimenpiteittäin

4 KÄRKI 3: HYVÄT PALVELUT * lohjalaiset ovat onnellisia ja tyytyväisiä * parhaat käytännöt toiminnassa * vahva ja laaja oma tuotanto ja osaaminen palveluissa * Lohjan kaupunki on haluttu työnantaja, jolla on kehityshaluinen ja hyvinvoiva henkilöstö * palvelutuotannolla on terveellinen, turvallinen ja ajanmukainen toimintaympäristö Edistämme yrittäjyyttä ja tuemme yritysten uusiutumista ja innovaatiokykyä Osaava yritysten ja yrityksen perustajien palvelu Toteutamme seudullisen elinvoima- ja kilpailukykyohjelman Aloittaneiden yritysten määrä Yrityskehityshankkeiden määrä Toimijoiden budjetit ja julkinen rahoitus Toimijoiden budjetit ja julkinen rahoitus Kaupunkimme tekee yhteistyötä lohjalaisten yritysten kanssa. Käytämme lähihankintoja elinkeinopoliittisena vipuna hankintalain puitteissa Hankintaohjeiden ajantasaisuus , Toimialojen hankinnat Arvioimme kaupungin merkittävien päätösten yritysvaikutukset valmisteluvaiheessa valmistelijan toimesta Yritysvaikutusten arviointien määrä ja laatu Jatkuva, Kaupunginhallitus ja johtoryhmä Uudistamme omaa toimintaamme Kehitämme ja nopeutamme edelleen kaava- ja tontti- ja lupaprosessejamme Kaupungilla laadullisesti ja määrällisesti sopivaa liike- ja teollisuustonttivarantoa jatkuvasti tarjolla noin 2-3 vuoden tarpeisiin alkaen, Ympäristötoimi Kaava-, tontti- ja ympäristölupa prosessit kuvattu ja toiminta kuvauksen mukaista. Kehitämme edelleen yritysten sijoittumisprosessia sujuvammaksi Vastuutahot määritelty ja toiminta yritysten suuntaan vastuutusten mukaista. Tuotannollisen toiminnan säilymisen ja laajentumisen mahdollistaminen kaavoituksen ja tonttipolitiikan keinoin 2014 alkaen, Ympäristötoimi ja Elinkeinotoimi

5 KÄRKI 4: LAADUKAS YMPÄRISTÖ * monimuotoinen ja puhdas luonto * kaunis ja aktiivinen maaseutu * viihtyisä ja terveellinen kaupunkiympäristö * puhtaat pohjavedet ja paraneta vesistöjen tila * hiilineutraali kunta (HINKU-hanke) * toimivat ja terveelliset toimitilat Etsimme ja tuemme uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä alueella Tuulivoiman, maalämmön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen edistäminen ja niihin liittyvien yritysten tukeminen Alalla toimivien yritysten määrä ja liikevaihdon kasvu Osaava alan yritysten ja yrityksen perustajien palvelu. Kaupunki houkuttelevaksi alan yrityksille Alalla aloittaneiden yritysten määrä Toimijoiden budjetit ja julkinen rahoitus Säästämme luonnonvaroja ja käytämme niitä viisaasti Toteutamme Hinku-hankkeen. (Hinku = Hiilineutraali kunta Hiilidioksidipäästöjen kehitys 2014 alkaen, Kaupungin toimialat ja yritykset ja yritysten budjeteissa Cleanteach-yritysten toimintaedellytysten parantaminen Uusien Leanteck-yritysten määrän lisääntyminen ja uudet innovaatiot Asukkaat ja matkailijat kokevat mukavia elämyksiä kaupungissamme Parannamme laadukkaan kaupunkiluonto ympäristömme houkuttelevaksi palveluympäristöksi Toimenpiteiden ja investointien määrä Jatkuva, Ympäristötoimi ja Tekninen toimi mahdollistajina, yritykset toimijoina ja yritysten budjeteissa Kehitämme mm. Aurlahtea ja Porlan aluetta Aurlahti-Porla alueen toiminnallinen toteutus 2014 alkaen, Ympäristötoimi ja Tekninen toimi mahdollistajina, yritykset toimijoina ja yritysten budjeteissa

6 entistä viihtyisämmäksi eri toiminnoin, jotta asukkaat ja matkailijat viihtyvät Lohjalla

7 KÄRKI 5: TOIMIVA TIETOYHTEISKUNTA * asukkaiden palvelujen turvaaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen * asukkailla tasapuoliset mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaan * turvallinen tietoyhteiskunta * henkilökunnan vähentymiseen varautuminen * tuottavuuden oleellinen lisääminen palvelutuotannossa Tuemme ja kehitämme alueen tietoteknisiä ja sähköisiä palveluratkaisuja Lisäämme sähköisiä asiointimahdollisuuksia esim. rakennus-, ympäristö- ja poikkeamisluvat Kaupungin omien tietoteknisten ja sähköisten ratkaisujen kehittäminen Yhteistyö alueen/alan yrittäjien kanssa alueen tietoteknisen infrastruktuurin kehittämiseksi Lupapiste.fi palvelu käytössä Sähköisten järjestelmien kautta tulevien hakemusten määrä Palveluiden käyttöönotto ja asiakastyytyväisyys Uudet alueen tietotekniset ratkaisut 2014, Ympäristötoimi Jatkuva, Tietohallinto Jatkuva, Kaupunginhallitus, Johtoryhmä ja Tietohallinto Yritysten budjetit ja julkinen rahoitus Teemme yhteistyötä korkeakoulujen ja alueen koulutusorganisaatioiden kanssa. (Seudulliset yrityspalvelut) Kehitämme mm. Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa mm. kaupunkimme mainetta, kaupunkilaisten hyvinvointia, kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja, tulevaisuuden osaamista ja hanketoimintaa Yhteistyöhankkeiden määrä ja tulokset Jatkuva, Kaupungin toimialat ja oppilaitokset ja oppilaitosten budjeteissa lisättynä julkisella rahoituksella Kehitämme kaupunkimme henkistä osaamispääomaa Houkuttelemme osaajia asumaan kaupunkiimme ja valmennamme lohjalaisia entistä paremmiksi osaajiksi Työllistyminen alueelle Jatkuva, Kaupunki mahdollistajana, oppilaitokset toimijoina ja oppilaitosten budjeteissa lisättynä julkisella rahoituksella Asukkaiden ja Kaupungin henkilöstön mahdollisuuksista ja palveluista huolehtiminen tietoyhteiskunnassa tasapuolisesti, turvallisesti ja tuottavasti Lohjan kasvustrategian toimenpideohjelma sivistystoimessa Toimiva tietoyhteiskunta toteutuminen 2021 asti, Sivistystoimi ja sidosryhmätoimijat

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 4 3. Lähtökohdat... 5 4. 2000-luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja

Lisätiedot

Lohjan kasvustrategia 2013 2021

Lohjan kasvustrategia 2013 2021 Lohjan kasvustrategia 2013 2021 Kuva: Reijo Salminen / Kuvaliiteri.fi Valtuuston hyväksymä 11.9.2013 Lohja vuonna 2013 Ihmisiä asukkaita 47 516 ruotsinkielisiä 3,5 % maahanmuuttajia 2,6 % alle 18-vuotiaita

Lisätiedot

Liite 1/kv 15.4.2015 49

Liite 1/kv 15.4.2015 49 Liite 1/kv 15.4.2015 49 2 Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 2015 3 1. Yleistä Yleisesti kunnan ja Lohjankin menestymisen yhtenä edellytyksenä on monipuolinen elinkeinorakenne

Lisätiedot

Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2013

Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2013 Lohjan kaupunki Kaupunginhallitus 22.8. Kaupunginvaltuusto 7.9. Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille -2013 2 SISÄLTÖ 1. Maailmanlaajuinen työn uusjako on meneillään...3 2. Lohjan yritysilmasto...3

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI

PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2020 HARJAVALTA HUITTINEN KOKEMÄKI LUVIA MERIKARVIA NAKKILA POMARKKU PORI ULVILA PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2020 Sisältö Esipuhe... 6 Paras -kaupunkiseutusuunnitelmasta

Lisätiedot

1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013. 1. Johdanto... 3

1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013. 1. Johdanto... 3 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013 1. Johdanto 1. Johdanto... 3 2. Valkeakosken kaupunki elinkeinopolitiikan edistäjänä... 4 2.1

Lisätiedot

Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017

Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017 Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017 Lohjan Teatterin visio Puoliammatillinen teatteri, jonka ohjelmisto kootaan aina eri ikäryhmät yleisössä huomioon ottaen. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa kaupungin

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI- STRATEGIA 2009 2013

VIITASAAREN KAUPUNKI- STRATEGIA 2009 2013 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 9.11.2009 102 VIITASAAREN KAUPUNKI- STRATEGIA 2009 2013 HYVINVOIVA KUNTALAINEN TYÖSTÄ TOIMEENTULOA VIITASAAREN 2013 VISIO Viitasaaren kaupunki on keskeisen sijaintinsa hyödyntävä

Lisätiedot

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla LIMINKA Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla 1 Toimintaympäristö Muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnan muuttumaan ja kehittymään jatkuvasti. Toimintaympäristön muutoksien ennakointi korostuu tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2.2.2009 päätöksellä käynnistettiin kuntaliitoksen kautta maantieteellisesti laajentuneen ja organisaatioltaan uudistuneen Hämeenlinnan kaupunkitason

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA 1 2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 SISÄLTÖ STRATEGIAN TARKOITUS JA NÄKÖKULMA 5 TAUSTALLA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 7 KAUHAVA-KONSERNIN

Lisätiedot

Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma 2014-2020

Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma 2014-2020 Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma -2020 2 VISIO Kangasalan kunnan työpaikkakehitys on kaupunkiseudun kehitystä nopeampaa. Kangasalan kunta tukee aktiivisella elinkeinopolitiikalla yritysten kehittymistä,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017. Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla

Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017. Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017 Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla Kaupunginhallitus 17.11.2014 2 TERVETULOA ASUMAAN JA YRITTÄMÄÄN ORIVEDELLE

Lisätiedot

Kannen kuva: M auritz H ellström E S P O O S T R A T E G I A 2 0 0 1 2 0 0 3

Kannen kuva: M auritz H ellström E S P O O S T R A T E G I A 2 0 0 1 2 0 0 3 E S P O O STRATEGIA 2001 2003 Espoo-strategia perusta kaupungin kehittämiselle Espoon kaupungin taloussuunnitelman perustan muodostaa Espoo-strategia, jossa määritellään suuntaviivat kaupungin lähivuosien

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot