QPR EnterpriceArchitect

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "QPR EnterpriceArchitect"

Transkriptio

1 EnterpriceArchitect Käyttöohje

2 2 (37) Sisällys 1 Johdanto Sisäänkirjautuminen Mallintaminen QPR -ohjelmistolla Uuden mallin aloittaminen Mallin tallentaminen Olemassa olevan mallin avaaminen Prosessimallin versionhallinta versiohallinnan käyttö Versionhallinnan periaatteet Elementtien lisääminen Organisaatioyksiköiden lisääminen malliin Prosessiaskeleiden lisääminen malliin Virtojen lisääminen malliin Prosessikuvauksiin liitettävät dokumentit Tapa Tapa Tapa Prosessien mallintaminen pikamallinnus (Quick modelling) toiminnallisuudella Pikamallinnus Kohdistuksen apuviivat Hierarkinen mallintaminen Aliprosessien teko Prosessitasojen välillä liikkuminen Olemassa olevien elementtien hyödyntäminen uudelleen Organisaatioyksiköt ja varastot Instanssit eli ilmentymät samasta prosessiaskeleesta Vinkkejä käyttöön Elementtien koon muuttaminen Elementtien liikuttaminen Elementtien liikuttaminen hiiren avulla Elementtien liikuttaminen nuolinäppäinten avulla Elementtien tasaus Vuokaavion kopiointi muuhun ohjelmaan Offline-mallinnus Tulostaminen Web-julkaisu Käyttäjäoikeuksien asettaminen... 37

3 3 (37) 1 Johdanto Tässä essa kuvataan, miten prosesseja mallinnetaan ja julkaistaan QPR -ohjelmistolla sekä kuinka tehtyjä kuvauksia voidaan katsella QPR Portaalista. Käyttöohje kuvaa toimintaa prosessien mallintajan näkökulmasta. 2 Sisäänkirjautuminen Ohjelmisto käynnistetään joko työpöydällä sijaitsevaa pikakuvaketta klikkaamalla tai valitsemalla Käynnistä Ohjelmat QPR Suite 2012 ohjelmat QPR. QPR -ohjelmiston avautuessa täytyy kirjautua sisään (palvelinkäyttö). QPR antaa kuvan 1 mukaisen ikkunan. KUVA 1: QPR kirjautumisikkuna Asianomaiseen kohtaan lisätään QPR:ltä saatu käyttäjätunnus ja salasana ja klikataan Ok. Salasanan voi halutessa vaihtaa QPR Portaalista kohdassa asetukset (oikea ylälaita). 3 Mallintaminen QPR -ohjelmistolla 3.1 Uuden mallin aloittaminen Ensimmäisenä käyttäjälle avautuu kuvan 2 kaltainen valintaikkuna, josta voi valita, haluaako ensin lukea ohjeita, aloittaa uuden mallin mallintamisen tai avata jo olemassa olevan mallin. Valitaan Uusi malli ja painetaan Ok.

4 4 (37) KUVA 2: QPR aloitusvalikko HUOM! Valintaikkunan saa pois käytöstä ruksaamalla kohdan Älä näytä tätä ikkunaa uudelleen. Uusi malli voidaan luoda myös seuraavilla tavoilla: 1. Klikkaa Sovellus-valikosta Uusi... ja Palvelinmalli tai Tiedostomalli (kuva 3) 2. Paina uuden tiedoston kuvaketta pikavalikossa (kuva 3) 3. Paina näppäinyhdistelmää CTRL+N KUVA 3: QPR päänäkymä Seuraavaksi voi valita, mihin mallipohjaan tai pohjamalliin (vain palvelinkäytössä) uusi malli perustuu (kuva 4). Valitse haluttu mallipohja / pohjamalli ja paina Ok. Mikäli haluttu pohjamalli ei näy pohjamalli-listalla, valitaan Lisää pohjamalleja ja painetaan Ok. Tämän jälkeen avautuu palvelinrakenne, josta valitaan haluttu pohjamalli. Kun

5 5 (37) on valinnut pohjamallin, painetaan Avaa ja käyttäjä on valmis aloittamaan uuden mallin mallintamisen. KUVA 4: Uuden mallin luonti mallipohjaan perustuen 3.2 Mallin tallentaminen Tallentamisen voi tehdä kolmella eri tavalla: 1. Tallenna-ikonista pikavalikossa 2. Näppäinyhdistelmällä CTRL+S 3. Sovellus-valikosta (ruudun vasen yläkulma) Tallenna-valinnalla

6 6 (37) 3.3 Olemassa olevan mallin avaaminen Mallin avaamisen voi tehdä kolmella eri tavalla: 1. Avaa-ikonista pikavalikosta 2. Näppäinyhdistelmällä CTRL+O 3. Sovellus-valikosta (ruudun vasen yläkulma) Avaa ja Tiedostomalli / Palvelinmalli. Kun valitsee jonkun edellä olevista, avautuu mallin valintaikkuna, josta voi edelleen valita haluamansa mallin (kuva 5). Mallilistalla näkyvät ainoastaan ne mallit, joihin käyttäjälle on myönnetty käyttöoikeus tämän en edellisen kappaleen mukaisesti. KUVA 5: Palvelinmallin avaus-valintaikkuna HUOM! Vihreällä ikonilla merkityt ovat palvelinmalleja, jotka perustuvat pohjamalliin ja punaisella ikonilla merkitty malli on pohjamalli, jota voidaan käyttää uuden mallin pohjana.

7 7 (37) 3.4 Prosessimallin versionhallinta versiohallinnan käyttö Kun prosessimallia mallinnetaan ja kehitetään, versiotiedot halutaan myös muuttaa. Versiotietoja pääsee muokkaamaan valintanauhan Malli-välilehdeltä Versio-painikkeesta. KUVA 6: Version hallinnan painikkeen sijainti Kun versiotietoja muuttaa ensimmäisen kerran, pitää versionhallinta laittaa myös päälle: Valitse Käytä versionhallintaa ja valitse Tallenna muutokset nykyiseen versioon. KUVA 7: Versiotiedot-ikkuna Jatkossa riittää, että vaihtaa vain versiotietoja. Kun versionumero-kenttää päivittää, ohjelmisto kysyy seuraavan tallennuksen yhteydessä halutaanko uusi versio tallentaa. Paina Kyllä. Tämän jälkeen pystyt tarkentamaan vielä versiotietoja sekä valitsemaan haaran. Lopputuloksena prosessimalli näyttää seuraavalta palvelinnäkymässä. Jos prosessin avaa palvelimelta tuplaklikkaamalla mallin nimeä, avautuu mallin uusin versio.

8 8 (37) Mallin eri versioiden näkymä Palvelin-ikkunassa Versionhallinnan periaatteet Versionumero Tila Muutoksen tyyppi Luonnos / Ehdotus 1.0 Nykytila / Hyväksytty x.1-x.9 Luonnos / Ehdotus 2.0 Nykytila / Hyväksytty Prosessin ensimmäinen versio Prosessin ensimmäinen hyväksytty versio Prosessin kehitysversio Prosessin hyväksytyt versiot HUOM! Pienet korjaukset prosessin toiminnassa eivät välttämättä aiheuta syytä tehdä uusia prosessiversioita. On suositeltavaa että ainoastaan varsinainen prosessin kehitystyö aiheuttaa muutoksia prosessin versiointiin. Vaihtoehtoisesti myös nämä pienparannukset voidaan versioida 1.0.1, 1.0.2, jne. mukaisesti ilman prosessien katselmointikäytäntöä mikäli tieto kaikkein pienimmistäkin prosessimuutoksista halutaan säilyttää. Katselmointi käytäntö pienimmissä prosessikaavioiden korjauksissa tekee toiminnasta usein liian kankeaa.

9 9 (37) 4 Elementtien lisääminen 4.1 Organisaatioyksiköiden lisääminen malliin Organisaatioyksiköt lisätään malliin kuten muutkin prosessiaskel-elementit. Valitaan työkalupaletista organisaatioyksikkö ja klikataan vuokaavionäkymää. Tämän jälkeen voi valita jo olemassa olevista organisaatioyksiköistä haluamansa (kuva 8), tai, jos on tarvetta uudelle, painetaan valintaikkunassa Uusi...-painiketta. KUVA 8: Organisaatioyksikön lisääminen malliin

10 10 (37) KUVA 9: Organisaatioyksikön näkyminen mallissa 4.2 Prosessiaskeleiden lisääminen malliin Prosessien mallintamisessa kaikkein eniten käytetty näkymä on perinteinen vuokaavionäkymä (kuva 9). Uutta mallia luotaessa ensimmäisenä avautuu tyhjä näkymä, jonka vasempaan laitaan tulee näkyviin mallinnettavan prosessin hierarkia. Keskellä näkyy varsinainen vuokaavio. Oikeassa laidassa on työkalupaletti, johon on listattuna kaikki mallinnuselementit. KUVA 10: Vuokaavionäkymä, jossa vasemmassa laidassa prosessiselain ja oikeassa laidassa työkalupaletti Vuokaavion mallintamiseen liittyvät elementit lisätään malliin klikkaamalla ensin haluttua elementtiä työkalupaletista ja klikkaamalla sitten haluttua kohtaa vuokaavioikkunassa (kuva 10). Elementin voi myös raahata työkalupaletista pitämällä hiiren painikkeen pohjassa ja pudottaa haluttuun kohtaan vuokaaviossa ( drag & drop ).

11 11 (37) KUVA 11: Elementin lisääminen vuokaavionäkymässä Lisätylle elementille voidaan antaa nimi heti valinnan jälkeen. KUVA 12: Elementille nimen antaminen

12 12 (37) HUOM! Useamman samanlaisen elementin lisääminen peräkkäin onnistuu tuplaklikkaamalla kyseistä elementtiä ensin työkalupaletissa ja sen jälkeen klikkaamalla vuokaavioikkunaa niiltä kohdin, joihin kyseinen elementti halutaan. Elementin nimen voi muuttaa aktivoimalla sen ja painamalla näppäintä F2. Ohjelma on käytettävyydeltään hyvin looginen, ja tiettyjen toimintojen suorittaminen tapahtuu aina samalla tavalla. Elementin klikkaaminen kerran aktivoi sen, tuplaklikkaus avaa siihen liittyvän taustatietolomakkeen (kuva 11) ja mahdollistaa taustatietojen muokkaamisen. Taustatietoja voi muokata myös kuvan 9 alalaidassa näkyvästä asetuspaneelista. Klikkaaminen hiiren oikealla painikkeella avaa ponnahdusvalikon (kuva 12), josta pääsee suorittamaan kaikkia mahdollisia määrityksiä. KUVA 13: Toiminto-prosessiaskeleen taustatiedot

13 13 (37) KUVA 14: Toiminto-prosessiaskeleen ponnahdusvalikko, joka aukeaa klikkaamalla elementtiä hiiren oikealla painikkeella

14 14 (37) 4.3 Virtojen lisääminen malliin Virrat valitaan työkalupaletista kuten muutkin elementit. Ne yhdistetään prosessiaskeliin viemällä kynä haluttuun alkupisteeseen (prosessiaskeleen sopivaan reunaan), painamalla hiiren vasen painike alas ja vetämällä virta haluttuun kohteeseen. Kun kohteen reunat muuttuvat punaisiksi, on virta kytkeytynyt kohteeseen ja hiiren painikkeesta voi päästää irti. Kuvassa 13 on näytetty, kuinka kaksi prosessiaskelta yhdistetään virralla. Tavallisimmin käytetty virta on kontrollivirta. KUVA 15: Virran valitseminen ja kiinnityskohdan hyväksyminen hiirennäppäimellä KUVA 16: Virran kiinnittyminen valittuun elementtiin

15 15 (37) KUVA 17: Virralle nimen antaminen KUVA 18: Kahden elementin välille piirretty virta 4.4 Prosessikuvauksiin liitettävät dokumentit Prosessikuvauksiin tulisi pyrkiä liittämään mahdollisimman kattavasti dokumentaatiota, jotta prosessikuvauksista koettu hyöty olisi mahdollisimman hyvä. Prosessikuvauksiin suositellaan liitettäväksi seuraavat dokumenttityypit: - Työohjeet - Dokumenttipohjat - Linkit ohjelmistoihin/web sivustoihin - Kansiorakenteet joissa on aihealuetta käsittelevää dokumentaatiota Dokumenttien linkittämisessä suositetaan käytettäväksi organisaation yhteistä dokumenttien tallennus/hallinta järjestelmää. Eli kun dokumentteja päivitetään normaalien käytäntöjen mukaisesti tulevat uusimmat dokumentti versiot tällöin saataville myös prosessikuvausten kautta. Mikäli dokumenttien hallinta on toteutettu verkkokansioihin pohjautuen on syytä huomata, että dokumenttien nimet eivät tällöin voi olla dokumentin versiosidonnaisia vaan ainoastaan arkistoidut dokumenttiversiot voivat tällöin käyttää version nimeä/päiväystä nimessään. - Oikein nimetty viimeisin dokumenttiversio Järjestelmän.doc - Väärin nimetty viimeisin dokumenttiversio järjestelmän _ doc Dokumenttien linkittäminen prosessikuvauksiin voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla:

16 16 (37) Tapa 1 Dokumentti raahataan kansiorakenteesta prosessielementin päällle ja kysymykseen halutaanko tieto lisätä linkitettynä vai upotettuna vastataan Linkitetty. KUVA 19: Linkitettävän dokumentin tuonti kansiorakenteesta KUVA 20: Avautuva ponnahdusikkuna

17 17 (37) Tapa 2 Tuplaklikataan prosessiaskelta, johon dokumentti halutaan linkittää. Tämän jälkeen mennään Tietoelementit välilehdelle ja valitaan Lisää. Lisää-painikkeen painamisen jälkeen avatuu dialogi josta löytyvät kuvaukseen jo linkitetyt dokumentit. Mikäli haluttua dokumenttia ei löydy listalta valitaan Uusi. Uusi tietoelementti -dialogista dokumentille annetaan nimi ja sen sijainti etsitään Selaa painikkeella. Tiedon sijainti -kenttään voidaan kirjata myös dokumentin web sijainti, web pohjaisen dokumentinhallintajärjestelmän dokumenttilinkki, kokonainen verkkokansio tai sovelluksen käynnistävä komento. KUVA 21: Tietoelementin lisääminen tietohierarkiasta

18 18 (37) KUVA 22: Uuden tietoelementin lisääminen Tapa 3 Dokumentit tuodaan järjestelmän Navigaattori -näkymään joko raahaamalla kansiorakenteesta (kts. Tapa 1) tai luomalla uusia dokumentti linkkejä valitsemalla dokumentti rakenteesta hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla Uusi tietoelementti. Tämän jälkeen Vuokaavio ja Navigaattori näkymät otetaan rinnakkain näkyville ja dokumentit raahataan ikkunoiden välisesti oikeisiin prosessiaskeleisiin.

19 19 (37) KUVA 23: Tietoelementtien näkyminen navigaattorinäkymässä KUVA 24: Uuden tietoelementin lisääminen navigaattorinäkymässä

20 20 (37) KUVA 25: Uuden tietoelementin lisääminen suoraan navigaattorinäkymästä

21 21 (37) 5 Prosessien mallintaminen pikamallinnus (Quick modelling) toiminnallisuudella Prosessien pikamallinnus ja kohdistuksen apuviivat -ominaisuudet saa käyttöönsä asetukset valikosta. Pikamallinnuksen voi valita myös F4 näppäimellä. KUVA 26: QPR asetukset valinta

22 22 (37) KUVA 27: QPR asetuksista pikamallinnuksen valinta 5.1 Pikamallinnus Pikamallinnuksessa hiiren kursori viedään jonkin vuokaaviossa jo olevan elementin päälle, josta halutaan jatkaa prosessien kuvaamista. Tämän jälkeen kaikkiin mahdollisiin mallinnussuuntiin ilmestyy nuolet, jotka osoittavat mallinnussuuntaa. Kun hiiren vie tällaisen nuolen päälle ilmestyy minikuvakkeet elementtityypeistä, joita voidaan kuvata. Kun käyttäjä klikkaa elementtityyppiä piirtää ohjelma automaattisesti virran ja uuden elementin haluttuun mallinnussuuntaan.

23 23 (37) KUVA 28: Uuden elementin piirtäminen pikamallinnustoiminnolla Mikäli halutussa mallinnussuunnassa on toinen elementti ja näiden välillä ei ole virtaa ehdottaa pikamallinnus-ominaisuus käytettäväksi virtaa ja värjää punaisella reunalla sen elementin johon virta tullaan piirtämään. KUVA 28: Virran piirtäminen pikamallinnustoiminnolla KUVA 29: Pikamallinnustoiminnolla piirretty virta

24 24 (37) Uuden organisaatioyksikön lisääminen tapahtuu vastaavalla tavalla viemällä hiiren kursori olemassa olevan organisaatioyksikön päälle. Klikkaamalla ylös tai alas osoittavasta nuolesta ohjelma tekee uuden organisaatioyksikön. Kun käyttäjä alkaa kirjaamaan organisaatioyksikön nimeä tarjoaa ohjelma niitä olemassa olevia organisaatioyksiköitä joiden nimi täsmää kirjoitettuun tekstiin. KUVA 30: Pikamallinnustoiminnolla voidaan piirtää myös uusia rooleja HUOM! Pikamallinnuksen saa myös nopeasti päälle/pois päältä painamalla F4 tai klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella vuokaavionäkymässä ja ruksaamalla ponnahdusvalikosta Käytä pikamallinnusta.

25 25 (37) 5.2 Kohdistuksen apuviivat KUVA 31: Kohdistuksen apuviivat osoittavat koska toiminto on samalla linjalla muiden toimintojen kanssa KUVA 32: Kohdistuksen apuviivat osoittavat myös koska toiminto on yhtä etäällä muista toiminnoista KUVA 33: Vastaavat apuviivat ovat käytössä myös pystysuuntaisessa kohdistuksessa

26 26 (37) 6 Hierarkinen mallintaminen 6.1 Aliprosessien teko QPR -ohjelmistolla on mahdollista kuvata prosessi hierarkisesti useammalle eri tasolle käyttäen ns. aliprosessirakenteita; näiden prosessitasojen määrää ole rajoitettu. QPR soveltuu aliprosesseihin kahdella eri tavalla: 1. Mallintamisessa voidaan edetä 'ylhäältä alaspäin', jolloin kuvataan prosessi ensin karkeammalla tasolla. Tällöin yksittäinen prosessiaskel voidaan muuttaa Aliprosessi - tyyppiseksi ja siirtyä sen jälkeen kuvaamaan prosessia tarkemmalla tasolla. 2. Edetessä 'alhaalta ylöspäin' voidaan prosessi aluksi kuvata tarkemmalla tasolla, jonka jälkeen prosessitasojen jäsentely tapahtuu muodostamalla jo kuvatuista prosessin osista aliprosesseja. Aliprosesseja tai niiden osia voidaan myös siirtää prosessimallien välillä leikepöytää käyttäen. 6.2 Prosessitasojen välillä liikkuminen Prosessitasojen väliseen siirtymiseen helpoin tapa on liikkua näytön vasemmassa laidassa olevan hierarkianäkymän avulla (Prosessiselain). Klikkaamalla mitä tahansa hierarkian osaa, päästään siirtymään suoraan valitulle tasolle. Tämä siis mahdollistaa hyppäämisen esim. ensimmäiseltä tasolta suoraan viidennelle tasolle käymättä läpi välissä olevia tasoja. 7 Olemassa olevien elementtien hyödyntäminen uudelleen Varsinkin laajassa mallissa kannattaa käyttää samoja elementtejä useampaan kertaan, ettei joudu tekemään päällekkäistä työtä. Tähän on useita eri tapoja, joista kannattaa aina valita paras omia tarpeitaan varten. 7.1 Organisaatioyksiköt ja varastot Luotaessa organisaatioyksiköitä tai erilaisia varastoja, on luontivaiheessa valittavissa vaihtoehdot Uusi/Valitse, jolloin voi käyttöön valita jo olemassa olevan organisaatioyksikön tai varaston. Tällöin on huomioitava, että uudet organisaatioyksiköt ovat alkuperäisen ilmentymiä, eli tehtäessä muutoksia yhdessä paikassa sijaitsevaan organisaatioyksikköön, kopioituvat nämä muutokset myös muihin valitsemalla luotuihin organisaatioyksiköihin. 7.2 Instanssit eli ilmentymät samasta prosessiaskeleesta Kaikista prosessiaskeleista voidaan luoda instansseja eli ilmentymiä, jos sama toiminto toistuu useissa prosessin osissa. Valitsemalla jokin elementti vuokaaviossa ja painamalla sitä hiiren oikealla näppäimella avautuu valikko, josta valitaan Kopioi. Tämän jälkeen klikataan hiiren oikealla näppäimella halutun tyhjän kohdan päällä vuokaavionäkymässä ja valitaan Liitä erikoisliite -> Liitä instanssina. Näin ollen tehtäessä muutoksia yhteen tällä tavalla luotuun (tai siihen alkuperäiseen) prosessiaskeleeseen, kopioituvat nämä muutokset automaattisesti kaikkiin vastaaviin elementteihin (instansseihin).

27 27 (37) Instanssien lisäksi myös tavallinen elementin kopiointi on mahdollista. Valitsemalla mikä tahansa prosessiaskel, kopioimalla se joko näppäin yhdistelmällä CTRL+C tai valitsemalla Kopioi hiiren oikealla painikkeella saadusta ponnahdusvalikosta, voidaan tämä askel kopioida johonkin toiseen paikkaan. Kopioitu askel liitetään haluttuun paikkaan joko näppäinyhdistelmällä CTRL+V tai hiiren oikealla painikkeella saadusta ponnahdusvalikosta valitsemalla Liitä. Tässä tapauksessa luotava kopio ei ole alkuperäisen ilmentymä, joten mahdolliset tehtävät muutokset koskevat vain sitä askeletta, johon muutokset tehdään. Huom! Jos kopioi aliprosessia, kysyy ohjelma liitettäessä: Valinta sisältää varastoja/organisaatioyksiköitä. Napsauta Kyllä luodaksesi kopiot näistä elementeistä. Napsauta Ei luodaksesi uudet ilmentymät olemassaolevista elementeistä. Tähän kannattaa yleensä vastata Ei, jotta samoista organisaatioyksiköistä ja tietovarastoista ei luoda turhia kopioita. Ilmentymien eli instanssien käyttö tavallisten kopioiden sijaan helpottaa huomattavasti laajan mallin ylläpitoa. 8 Vinkkejä käyttöön 8.1 Elementtien koon muuttaminen Elementtien kokoa voi muuttaa hiiren avulla valitsemalla elementti aktiiviseksi ja sen jälkeen vetämällä elementin kulmasta tai joltain sivulta pitäen hiiren vasenta painiketta alhaalla (kuva 14). Kun saman tekee SHIFT-näppäin alhaalla, pysyvät elementin mittasuhteet koko ajan samana. CTRL-näppäimen kanssa koko muuttuu joka suuntaan samassa suhteessa. Painamalla ALT-näppäintä elementin koon muutos ei ota huomioon hilapisteitä ja näin kokoa pääsee muuttamaan pikselin tarkkuudella. KUVA 34: Elementin koon muuttaminen

28 28 (37) 8.2 Elementtien liikuttaminen Elementtien liikuttaminen hiiren avulla Kaikkia elementtejä voidaan liikuttaa hiirellä niin, että elementin päällä painetaan hiiren vasen painike alas ja vedetään elementti uuteen paikkaan ja päästetään painikkeesta irti. Tämä ei kuitenkaan päde kiinnitettyihin virtoihin. Virrat kulkevat automaattisesti liikutettavan elementin mukana. KUVA 35: Elementin liikuttaminen Virran alku- ja loppupäätä voi siirtää valitsemalla ensin virta aktiiviseksi. Tämän jälkeen painetaan hiiren vasenta painiketta virran alku- tai loppupisteen päällä ja siirretään se haluttuun paikkaan. Mikäli virran muotoa halutaan muuttaa, painetaan hiiren oikeaa painiketta keltaisen vinoneliön päällä ja vedetään virtaa haluttuun suuntaan. Tässä tapauksessa virran päät pysyvät paikallaan, mutta niiden välinen matka muokkautuu haluttuun muotoon.

29 29 (37) KUVA 36: Virran alku- tai loppupisteen muuttaminen Elementtien liikuttaminen nuolinäppäinten avulla Nuolinäppäimiä voidaan myös käyttää elementtien liikuttamiseen. Ainoat poikkeukset ovat organisaatioyksiköt ja tarkistuspisteet. Normaalisti elementit liikkuvat nuolinäppäimillä liikutettaessa yhden hilapisteiden välin kerrallaan. Jos hila ei ole käytössä, niin silloin nuolinäppäimet liikuttavat elementtejä yksi pikseli kerrallaan. Kun ALT-näppäintä pidetään alhaalla elementin liikuttamisen aikana, hilapisteitä ei oteta huomioon, vaan elementin voi pikselin tarkkuudella liikuttaa haluamalleen kohdalleen Elementtien tasaus Elementtejä voidaan tasata vuokaavionäkymässä. Organisaatioyksiköt ovat ainoita elementtejä, joita ei voida tasata. Tasaus onnistuu, kun vähintään kaksi elementtiä on valittu aktiivisiksi. Tasaus tapahtuu jonkun aktiivisen elementin päällä painamalla hiiren oikeata painiketta ja valitsemalla ponnahdusvalikosta haluttu tasaus. Tasauksia on erilaisia. Nämä käydään seuraavassa läpi: Vasemmalle: Tasaa elementit aktiiviseksi valittujen elementtien vasemmaisen reunan mukaan. Keskitä: Tasaa elementit aktiiviseksi valittujen elementtien horisontaalin keskustan mukaan. Oikealle: Tasaa elementit aktiiviseksi valittujen elementtien oikeimmaisen reunan mukaan. Ylös: Tasaa elementit aktiiviseksi valittujen elementtien ylimmän reunan mukaan. Keskelle: Tasaa elementit aktiiviseksi valittujen elementtien vertikaalin keskustan mukaan. Alas: Tasaa elementit aktiiviseksi valittujen elementtien alimman reunan mukaan. Levitä vaakatasossa: Levittää aktiiviseksi valitut elementit tasaisin välein toisistaan vaakatasossa. Levitä pystytasossa: Levittää aktiiviseksi valitut elementit tasaisin välein toisistaan pystytasossa. Tasaa virrat: Ryhmittää virrat, joilla on sama alku- ja/tai loppupiste. Levitä virrat: Jakaa virrat, jotka jakavat saman alku- ja/tai loppupisteen sekä tasaa ne lähtö- ja/tai loppukohteessa. 8.3 Vuokaavion kopiointi muuhun ohjelmaan Jos vuokaavion haluaa siirtää esimerkiksi esitystä varten PowerPointiin, tämä tapahtuu seuraavasti: Varmistetaan, ettei halutulla tasolla ole mikään elementti valittuna. Tämän jälkeen painetaan hiiren oikeaa painiketta ja valitaan Kopioi. Tämä kopioi koko avoimena olevassa ikkunassa olevan prosessitason leikepöydälle. (Vaihtoehtoisesti voi painaa Koti-valikosta Valitse kaikki ja sen jälkeen CTRL+C / Kopioi.) Tämän jälkeen avataan esim. PowerPoint ja valitaan Liitä (tai CTRL + V). Tämä liittää kopioidun tason esitykseen, ja siitä voi muokata sopivan kokoisen. Mikäli vuokaavio on kovin laaja ja sen haluaa katkaista lyhyempiin osiin esitystä varten, voi prosessitason tallentaa myös kuvana, jolloin kuvankäsittelyohjelmalla voi prosessitason kuvan jakaa pienempiin osiin.

30 30 (37) Tallentaminen kuvana tapahtuu seuraavasti: varmistetaan, ettei mikään elementti ole aktiivinen ja valitaan hiiren oikean painikkeen avulla avautuvasta ponnahdusvalikosta Tallenna kuvana. Tällöin voi myös valita, tallennetaanko kuva JPEG- vai PNG-muodossa. 8.4 Offline-mallinnus Offline-mallinus on hyödyllinen silloin, kun mallinnustyötä tehdään ilman jatkuvaa yhteyttä palvelimeen. Offline mallinnuksessa malli pysyy silti sidoksissa pohjamallissa tehtyihin määrityksiin. Avaa haluttu malli palvelimelta ja varaa malli alla olevan kuvien mukaisesti. Mallia varattaessa avautuu hakemistorakenne, jolloin voit tallentaa mallin muuhun kuin palvelin ympäristöön. KUVA 37: Avaa malli palvelimelta

31 31 (37) KUVA 38: Varaa malli ja tallenna se muuhun kuin palvelin ympäristöön. Tallentamisen jälkeen malli tallentuu tiedostomallina, jolloin sitä voi muokata ilman yhteyttä palvelimeen. Tiedostomallia avattaessa ohjelma kysyy käyttäjätunnusta tähän malliin. Tunnus ja salasana ovat sama kuin käyttäjällä, joka mallin varasi. KUVA 39: Käyttäjätunnusta kysytään kun avataan varattua tiedostomallia

32 32 (37) Varatun mallin voi myös avata palvelimelta, joko muokattavaksi tai katseltavaksi. Yksityiskohdat välilehdeltä näkee, kuka käyttäjä on varannut mallin. KUVA 39: Näkymä palvelin hakemistosta, kun malli on varattuna Varatun mallin palauttaminen takaisin palvelimelle tapahtuu avaamalla varattu tiedostomalli ja painamalla Tallenna varattu malli -painiketta Malli-välilehdellä. Kts. Alla oleva kuva. KUVA 40: Varatun mallin palauttaminen palvelimelle tapahtuu Tallenna varattu malli painikkeella

33 33 (37) Tallenna varattu malli-painikkeen painamisen jälkeen ilmestyy alla oleva ikkuna. Ikkuna kertoo, että varattuna ollut tiedostomalli on palautettu palvelimelle ja tiedostomallille on annettu vain luku -oikeudet. KUVA 41: Varatun mallin palauttaminen tallentaminen palvelimelle HUOM! Jos mallia on muokattu varauksen aikana palvelimella, niin sekä ne muutokset että offline mallinnuksen tekemät muutokset näkyvät mallissa, eli tietoja ei häviä. 9 Tulostaminen QPR ohjelmassa kaikkien tarkastelunäkymien tieto voidaan tulostaa. Aktiivisen ikkunan tulostaminen tapahtuu joko valitsemalla Sovellus-valikosta Tulosta... tai painamalla Tulosta-pikakuvaketta pikavalikosta. Tulostusasetuksia pystyy määrittelemään Sovellus-valikosta valitsemalla Tulosta... -> Sivun asetukset... Asetuksissa voidaan valita, miten monelle sivulle vuokaavio jaetaan, samoin kuin sen, tulostetaanko vuokaavio väreissä vai mustavalkoisena. Myös käytettävän kirjoittimen asetuksia voidaan muuttaa tämän ikkunan kautta. Usein tulostuksen asetuksissa on paperin suunnaksi määritelty Pysty. Vuokaavio on kuitenkin usein parempi tulostaa vaaka-asentoon, joten kannattaa tarkistaa Kirjoittimen ominaisuudet... valikosta, tuleeko tulostus pysty- vai vaaka asentoon (portrait vai landscape).

34 34 (37) KUVA 41: Prosessimallin tulostusasetukset Lisäksi valintaikkunassa on omat sivunsa tulostettavan vuokaavion ylä- ja alaviitteiden sekä marginaalien määrittelyä varten. Ylä- ja alaviite -sivulla voidaan määritellä, mitä tietoja tulostettaviin sivuihin lisätään. Nämä tiedot voidaan määrittää ensimmäiselle ja muille sivuille erikseen valitsemalla Erilliset asetukset ensimmäiselle sivulle -valintaruutu. Tulostettaville sivuille voidaan lisätä seuraavat tiedot: Mallin nimi, Aliprosessin nimi, Versionumero, Tila, Tulostusaika, Luontiaika, Viimeinen tallennusaika, Sivunumero sekä itse valitsemaansa tekstiä. Nämä lisätään ylä- ja alatunnisteisiin klikkaamalla ylä- ja/tai alaviitekenttää, jolloin ponnahdusvalintalista ilmestyy. Ylä- ja alatunnisteen tekstin muotoilua (esim. fonttikoko) pääsee muokkaamaan klikkaamalla tekstin päällä ja valitsemalla Muuta fonttia.

35 35 (37) KUVA 41: Tulostusasetusten ylä- ja alatunnisteisiin voidaan lisätä prosessimallin tietoja

36 36 (37) 10 Web-julkaisu Prosessimalli voidaan julkaista web-portaaliin näkyville helposti: Klikkaa Vaihda mallin julkaisuasetuksia pikakuvakkeesta Koti-valintanauhasta. KUVA 41: Prosessimallin julkaiseminen Kun malli on julkaistu, kuvakkeeseen tulee värillinen laatikkoreunus. Uudelleen klikkaamalla julkaisu voidaan poistaa milloin tahansa. Huom. Julkaisu astuu voimaan vasta tallentamisen jälkeen.

37 37 (37) 10.1 Käyttäjäoikeuksien asettaminen Palvelinmallin julkaisun yhteydessä pitää antaa käyttäjäoikeudet muille käyttäjille kyseiseen malliin. Käyttäjäoikeuksiin pääsee Koti-valintanauhasta valitsemalla Käyttäjäoikeudet... Valitsemalla Käyttäjäryhmät-välilehdeltä oman käyttäjäryhmän (esim. QPR Mallintajat), laitetaan rasti kohtaan Käytä kaikilla aliprosesseilla ja valitaan alasvetovalikosta Vain katselu tai Muokkaa -oikeudet prosessin ylimmälle tasolle. Vain katselu -oikeus oikeuttaa käyttäjäryhmän katselemaan mallia ja Muokkaa oikeus oikeuttaa käyttäjäryhmän tekemään myös muutoksia prosessimalliisi. KUVA 41: Käyttäjäoikeuksien antaminen mallille HUOM! Mikäli prosessimallille ei anneta käyttäjäoikeuksia, ei kukaan muu käyttäjä näe tehtyä mallia. Jotta annetut käyttäjäoikeudet tulevat voimaan, on prosessimalli tallennettava.

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1)

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1) LIITTEIDEN lisääminen laskulle Pikaohje (1.1) 2 Yleistä :n kehittämä liitejärjestelmä Terminaali mahdollistaa liitteiden lisäämisen kaikille laskuille vaikka laskutusjärjestelmässä ei olisi tukea liitteille.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio.

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio. ActivInspire JATKO AINEISTON TUOTTAMINEN Uuden aineiston tekemisen alkua helpottaa etukäteen tehty suunnitelma (tekstit, kuvat, videot, linkit) miellekarttaa hyödyntäen. Valmista aineistoa voi muokata

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI Kun olet luonut itsellesi kotisivut, voit aloittaa ulkoasun yksityiskohtaisemman räätälöimisen. Kotisivukone tarjoaa helppokäyttöisen ulkoasueditorin, jonka avulla saat sivujen

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi helpottaa tietokoneen käyttöä. Valitsemalla Käynnistä/Ohjauspaneeli/Helppokäyttökeskus

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundation ylläpitäjän ohjeet Sivu 1/5 SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundationin avulla voit luoda nopeasti useita erilaisia sivustoja, joissa WWW-sivuja, tiedostoja,

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

1. Word 2007 käyttöliittymä

1. Word 2007 käyttöliittymä 1. Word 2007 käyttöliittymä Word -tekstinkäsittelyohjelman versiossa 2007 ulkoasu ja suurin osa toiminnoista on muuttunut radikaalisti verrattuna edellisiin versioihin. Toimintoja ei enää suoriteta valikoiden

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

MICROSOFT PUBLISHER 2010

MICROSOFT PUBLISHER 2010 1 MICROSOFT PUBLISHER 2010 Julkaisuohjelman peruskäyttö 2 Kurssin sisältö Julkaisun aloittaminen mallien avulla, erilaiset käyttötavat ja mahdollisuudet Tekstiruutujen käyttäminen, linkitys Tekstin käsittely,

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma

Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma Keijo Hyttinen Live tulospalvelu: http://www.kilipa.com/ Sisältö 1 Laitteistovaatimukset 2 Yleistä 3 Cup-kilpailun

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot