Kalle Kantola AUTON MITTARISTOSOVELLUS WEB KEHITTÄJÄN TYÖKALUILLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalle Kantola AUTON MITTARISTOSOVELLUS WEB KEHITTÄJÄN TYÖKALUILLA"

Transkriptio

1 Kalle Kantola AUTON MITTARISTOSOVELLUS WEB KEHITTÄJÄN TYÖKALUILLA Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Syyskuu 2013

2 1 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Aika Syyskuu 2013 Tekijä/tekijät Kalle Kantola Koulutusohjelma Mediatekniikan koulutusohjelma Työn nimi AUTON MITTARISTOSOVELLUS WEB -KEHITTÄJÄN TYÖKALUILLA Työn ohjaaja FM Joni Jämsä Sivumäärä 33 Työelämäohjaaja FM Joni Jämsä Opinnäytetyön tilaajana toimi Centria ammattikorkeakoulu ja se on kehitetty D2I ohjelmaa varten. D2I-ohjelma käynnistyi huhtikuussa Sen tavoitteena on oppia hyödyntämään ja jalostamaan yhä kasvavaa tietomassaa uusilla, moderneilla tavoilla. Opinnäytetyöni tavoitteena oli korvata autossa jo olemassa oleva mittaristo digitaalisella näytöllä. Tavoitteena on luoda teknologiademonstraatio ja pohtia mittariston digitalisoinnin tuomia mahdollisuuksia ja rajoituksia käyttäen web kehittäjän työkaluja. Web kehittäjän työkaluiksi voidaan kuvailla HTML sivunkuvauskielen, JavaScriptin ja CSS:n käyttöä. Mittariston näyttönä toimi seitsemän tuumainen Android taulutietokone. Auton mittariston tiedot saadaan taulutietokoneelle langattomasti Bluetoothin ja auton OBD väylään tulevan lukijan avulla. Toiminnallisuus, jota ei voitu toteuttaa JavaScript:llä, tehtiin käyttäen Phonegap työkalua, joka mahdollistaa natiivin alustan toiminnallisuuden ja kirjastojen käytön JavaScriptillä. Opinnäytetyöhöni ei kuulu mittariston käyttöliittymän suunnittelu, eikä käytettävyyden arviointi, vaan lähestyin opinnäytetyötäni teknisestä näkökulmasta. Sovelluksen käyttöliittymän on suunnitellut mediatekniikan opiskelija Johanna Hartikka. Opinnäytetyön tuloksena syntyi järjestelmä, joka visualisoi auton mittariston digitaalisella näytöllä. Asiasanat Android, Bluetooth, CSS, HTML, Java, JavaScript, Phonegap

3 2 ABSTRACT CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date September 2013 Author Kalle Kantola Degree programme Media Technology Name of thesis DASHBOARD APPLICATION FOR VEHICLES USING WEB DEVELOPMENT TOOLS Instructor M.Sc. Joni Jämsä Pages 33 Supervisor M.Sc. Joni Jämsä This thesis was commissioned by Centria University of Applied Sciences and it was developed for the D2I program. D2I program started in April The aim of the program is to develop intelligent tools and methods for managing, refining and utilizing diverse data. The goal of this thesis was to replace the existing meters in the vehicle dashboard with a digital display. The aim was to create a technology demonstration and to contemplate the (possibilities that is) opportunities brought by digitalization using web development tools. The Web development tools include HTML, JavaScript and CSS. The display was chosen to be a seven inch Android tablet device. The meter information is brought to the device by A Bluetooth enabled OBD adapter. The functionality which was not possible to implement with JavaScript was developed using the Phonegap toolset, which provides the possibility of using native development libraries with JavaScript. Designing the user interface and the assessment of the usability were not the aim of this thesis and thus, the thesis was made purely from the technical point of view. The user interface for the application was designed by Johanna Hartikka. As a result of this thesis a system which visualizes the car meters on a digital display was created. Key words Android, Bluetooth, CSS, HTML, Java, JavaScript, Phonegap

4 3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY ADT Android Development Tools. Työkalut, joilla voidaan kehittää Android sovelluksia. Apache 2 Ohjelmistolisenssi, joka sallii lähdekoodin käytön vapaasti, myös suljetun lähdekoodin projekteihin, kunhan säilyttää huomautuksen tekijänoikeuksista. CSS Cascading Style Sheets. Tyylisivukieli Www dokumenttien tyyliohjeistukseen. DLC Data Link Connector. Tiedonsiirtoliitin, jonka avulla ajoneuvosta luetaan OBD:n mukaisesti tietoja. EOBD European On-board Diagnostics. Eurooppalainen standardi OBD2:sta. HTML Hypertext Markup Language. Merkintäkieli Www dokumenttien ohjelmointiin. ISM taajuusalue Industrial, Scientific and Medical. Radiotaajuuskaista, jonka käyttö ei vaadi erillistä lupaa. JavaScript Selaimessa suoritettava skriptikieli dynaamisten Www dokumenttien ohjelmointiin. JavaVM Virtuaalikone, joka suorittaa java tavukoodia. JSON JavaScript Object Notation. Yksinkertainen tiedonsiirtoformaatti. LGPL GNU Lesser General Public License. Vapaan lähdekoodin lisenssi, joka mahdollista kaupallisten, suljetun lähdekoodin omaavan tuotteen tekemisen, kunhan LGPL lisensoituun komponenttiin ei tehdä muutoksia. OBD On-board Diagnostics. Ajoneuvon diagnostiikkajärjestelmä. OBD PID On-board Diagnostics parameter ID. Koodeja, joilla OBD järjestelmästä voidaan lukea tietoja. OBD2 On-board Diagnostics 2. Uudempaan standardiin perustuva järjestelmä. Katso OBD. Datex2 Standardi, joka määrittää tiedonsiirtoformaatin iikennehallintakeskuksille.

5 4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 2 TEKNOLOGIA Android HTML Phonegap Bluetooth Auton diagnostiikka 11 3 LAITTEISTO Taulutietokone OBD lukija Diagnostiikkaväylän simulointi Työkalut 16 4 SOVELLUSKEHITYS Arkkitehtuuri Android HTML Phonegap Testaus 25 5 JATKOKEHITYS Tietoa taustajärjestelmistä Adaptiivinen käyttöliittymä 27 6 JOHTOPÄÄTÖKSET HTML mobiilisovelluskehityksessä Oman oppimisen arviointi 31 LÄHTEET 32 KUVIOT KUVIO 1. OBDKey OBD adapteri 14 KUVIO 2. Özen Elektronik:n mobydic simulaattori 16 KUVIO 3. Järjestelmäkaavio 18 KUVIO 4. Luokkamainen muuttuja JavaScriptissä 21 KUVIO 5. Mittaristosovellus, auto pysähtyneenä 23 KUVIO 6. Mittaristosovellus, auto liikkeessä 23 KUVIO 7. Phonegap liitännäisen JavaScript esimerkki 24

6 5 KUVIO 8. Liitännäisten listaus 24 KUVIO 9. Phonegap liitännäisen Java esimerkki 25 KUVIO 10. Esimerkin tuotos 25 KUVIO 11. Navigaattori mittaristossa 28 KUVIO 12. Tilannevaroitus mittaristossa 28 TAULUKOT TAULUKKO 1. Käytetyt PID -koodit 15 TAULUKKO 2. Testatut autot ja tulokset 25

7 6 1 JOHDANTO Tässä opinnäytetyössä käyn läpi ne käytännöt, välineet ja keinot, joilla toteutin auton mittaristosovelluksen web- kehittäjän työkaluilla. Opinnäytetyön tilaajana toimi Centria ammattikorkeakoulu Oy ja sovellus kehitettiin Data to Intelligence ohjelman tarpeisiin. Sovelluksen käyttöliittymän ja grafiikat suunnitteli Johanna Hartikka, eikä opinnäytetyöni laajuus kata käyttöliittymään tai grafiikkaan liittyviä seikkoja. Käsittelen kuitenkin joitain käyttöliittymään liittyviä asioita, jotka ovat sovelluskehityksen ja jatkokehitysmahdollisuuksien kannalta tärkeitä. Ensimmäisessä luvussa käyn läpi käytetyn teknologian. Kehitin sovelluksen Android mobiilialustalle käyttäen HTML sivunkuvauskieltä ja siihen liittyviä kehitystyökaluja, kuten JavaScriptiä ja CSS:ää. Toiminnallisuudet, joita ei HTML:n avulla voinut tehdä, toteutin Phonegap kirjastoilla ja Java liitännäisillä. Mittariston tiedot saadaan auton OBD2 väylästä erityisen adapterin avulla. Android laite ja adapteri viestivät Bluetooth teknologian avulla. Toisessa luvussa käyn läpi laitteiston jota käytin kehitystyössäni. Laitteistoon kuului Android taulutietokone, aiemmin mainitsemani OBD2 lukija sekä OBD2 väylän simulaattori. Lisäksi kerron ohjelmistoista, joita käytin kehitystyössä. Kolmannessa luvussa kerron varsinaisesta sovelluskehityksestä ja selvitän tarkemmin järjestelmän arkkitehtuurin. Käyn läpi pintapuolisesti tarvittavan Java koodin, joka tarvitaan HTML sovelluksen luomiseksi. Lisäksi käyn läpi kuinka Phonegapia ja HTML kieltä käyttäen luodaan liitännäisiä, joiden avulla voidaan käyttää Androidin Java kirjastoista löytyviä toiminnallisuuksia. Tämä toiminnallisuus on erittäin tärkeää sovelluksen kannalta. Neljännessä luvussa pohdin sovelluksen jatkokehitysmahdollisuuksia ja viidennessä luvussa summaan opinnäytetyöni ja pohdin, miksi web kehittäjän työkaluilla halutaan kehittää sovelluksia. Toimikoon tämä opinnäytetyö

8 7 dokumentaationa kehittämälleni sovellukselle ja ohjeena heille, jotka haluavat sovelluksiaan web kehittäjän työkaluilla tehdä.

9 8 2 TEKNOLOGIA 2.1 Android Android on mobiililaitteille kehitetty vapaan lähdekoodin käyttöjärjestelmä ja ohjelmistopino, jonka kehittämisestä vastaa Open Handset Alliance (Open Handset Alliance 2013a). Androidia jaetaan avoimen lähdekoodin lisensseillä Apache 2 ja LGPL (Open Handset Alliance 2013d). Androidin markkinaosuus kaikista älypuhelinten käyttöjärjestelmistä oli 70% heinäkuussa 2013 (Lunden 2013), joten on siis ymmärrettävää, miksi sovelluskehittäjät ovat edelleen kiinnostuneita alustasta. Jokainen Android sovellus ajetaan omassa Dalvik -virtuaalikoneessaan. Dalvik perustuu Java VM virtuaalikoneeseen, mutta se on optimoitu mobiililaitteita varten. Jokainen sovellusten luoma virtuaalikone suoritetaan omassa prosessissaan. Android sovellukset käännetään tulkatusta koodista, joten ne ovat vähemmän alttiita kaatamaan järjestelmän tai ajamaan sen toimimattomaan tilaan. (Darcey & Conder 2012, ) Kun sovellus asennetaan, käyttöjärjestelmä luo sovellusta varten edelleen oman käyttäjätilin. Jokaisella sovelluksella on täten omat tiedostot tiedostojärjestelmässä, käyttäjätunnus ja tietoturvallinen toimintaympäristö. (Darcey & Conder 2012, 31.) Jotta sovellus voisi päästä järjestelmän resursseihin käsiksi, täytyy erikseen pyytää oikeus jokaista resurssia varten. Näitä resursseja ovat muunmuassa toiminnallisuus tehdä puheluita, verkkoyhteydet tai käyttäjän paikkatiedot ja yhteystiedot. (Darcey & Conder 2012, 31.) Tavallisesti Android sovellukset ohjelmoidaan Java kielellä Windows, Linux tai Mac -alustalla. Open Handset Alliancen tarjoamilla Android kehitystyökaluilla Java koodin voi kääntää Android paketiksi, joka voidaan asentaa Android

10 9 käyttöjärjestelmällä varustettuun päätelaitteeseen, tavallisesti matkapuhelimeen tai taulutietokoneeseen. (Open Handset Alliance 2013b). 2.2 HTML HTML on sivunkuvauskieli, jonka kehitys alkoi 80-luvulla fyysikko Tim-Berners Leen johdolla. Alkujaan tarkoituksena oli, että HTML:ää käytettäisiin sisäisten dokumenttien jakoon yrityksen sisäisessä verkossa, ja sitä kuvattaisiin yksinkertaisilla HTML tageilla, jotka edelleen tulkattaisiin visuaalisesti esitettäväksi selainsovelluksella. HTML kasvatti suosiotaan hyvin nopeasti ja vaikka HTML standardi on laajentunut yksinkertaisesta tekstin esittämisestä huomattavasti, se on säilyttänyt yksinkertaisen rakenteensa. HTML:n kehitys on määritelty eri versionumeroin ja tällä hetkellä käytössä on HTML 4.0 ja osa HTML5 määrittelystä. Nykyään HTML standardia kehittää W3C ja WHATWG. Termiä HTML5 käytetään usein iskusanan tavoin ja puhuttaessa yleisesti webin uusista suuntauksista ja tekniikoista (Korpela 2011, 4). Keskeneräiseksi standardiksi HTML5 on saanut erityisen paljon huomioita ja termin suurpiirteinen käyttö on herättänyt paljon hämmennystä. HTML5 on yksinkertaisuudessaan vain HTML standardin seuraava kehitysaskel, joka ei syrjäytä vanhoja piirteitä, mutta määrittää uusia toiminnallisuuksia mahdollistaakseen edelleen yksinkertaisemman kehityksen kuluttajien suosiossa oleville monipuolisille web- sovelluksille (Facebook, Youtube jne.). Näitä uusia ominaisuuksia ovat muunmuassa videoiden esitys, paikkatieto ja uudentyyppiset lomakkeet. (Korpela 2011, 13.) HTML:n tarjotessa uusia mahdollisuuksia monipuolisille sovelluksille, tarvitaan kuitenkin edelleen JavaScript kieltä toteuttamaan toiminnallisuutta, esimerkiksi resurssien hankinnassa ja tyylitietojen reaaliaikaisessa päivityksessä, kuten myöhemmin tässä opinnäytetyössä todetaan (Korpela 2011, 14). Toiminnallisuutta voi rakentaa myös palvelimen ohjelmoinnilla, johon voi käyttää esimerkiksi PHP:tä tai Pythonia. HTML:n visuaalisuutta voi kehittää hyvinkin laajasti CSS tyylimäärittelyillä.

11 Phonegap Phonegap on vapaan lähdekoodin työkalu, jonka avulla mobiilialustoille voi luoda sovelluksia käyttäen HTML:ää, CSS:ää ja JavaScriptiä. Ohjelmallisesti Phonegapin avulla tehty sovellus toteutuu siten, että Androidin grafiikkaelementtien sijaan sovellus käsketään piirtämään WebView näkymä, jolla on samat ominaisuudet, kuin tietokoneen tai puhelimen WWW- selaimella. WebView näkymä käsketään hakemaan.html tiedosto, joka piirtyy sovellukseen kuten se selaimessakin piirtyisi. (Phonegap.com 2013a.) Tämä ei kuitenkaan ole Phonegapin tärkein ominaisuus, sillä saman toiminnallisuuden pystyy toteuttamaan myös ilman Phonegapia Androidista valmiiksi löytyvillä työkaluilla. Phonegapin tärkein ominaisuus on mahdollisuus tehdä liitännäisiä, joiden avulla JavaScript koodilla voi kutsua Androidin natiivia ohjelmakirjastoja. Phonegapin ollessa tarjolla ios:lle, Androidille, Windowsille ja Windows Phonelle sekä monelle muulle käyttöjärjestelmälle, on mahdollista kehittää samalla HTML5 koodilla useille alustoille. Liitännäisiä käytettäessä alustan oma koodi kuitenkin on kirjoitettava uudestaan, mutta työläs käyttöliittymäohjelmointi toimii pienillä muutoksilla suosituimmilla alustoilla. (Phonegap.com 2013a.) 2.4 Bluetooth Langaton Bluetooth teknologia on lyhyen matkan radioteknologia, joka on suunniteltu toteuttamaan langattomat yhteydet henkilökohtaisten kannettavien laitteiden välillä. Teknologian kehitys alkoi 90- luvun puolivälissä Ericsson Mobilen toimesta ja nykyään kehityksestä vastaa Bluetooth Special Interest Group (SIG). (Gehrmann & Smeets 2004, 3.) Tärkeimpiä Bluetoothin ominaisuuksia ovat lujatekoisuus, pienitehoisuus ja edullinen hinta (Bluetooth.com 2013a). Bluetooth teknologia välittää dataa lyhyillä etäisyyksillä käyttäen radiolähetystä. Bluetooth toimii vapaalla ISM taajuusalueella (Industrial, Scientific, Medical), joka on alunperin tarkoitettu teolliseen, tieteelliseen ja lääketieteelliseen käyttöön.

12 11 Taajuus on 2,400 2,485 GHz ja käytössä on hajaspektritekniikalla ja taajuushyppelyllä varustettu kaksisuuntainen signaali. (Bluetooth.com 2013b.) Bluetoothin toimintaetäisyys riippuu sovelluksesta ja minkä luokan radiota käytetään. Kolmannen luokan radioille luvataan metrin etäisyys, toisen luokan radioille luvataan kymmenen metrin ja ensimmäisen luokan radioille sadan metrin etäisyys. Luokan kaksi radiot ovat yleisimmin käytössä ja niiden lähetysteho on 2,5mW. Bluetooth on suunniteltu toimiman hyvin vähäisellä energiankulutuksella. Bluetooth standardi käsittelee yhteydet eri laitteiden välillä profiilien avulla. Profiili määrittää yhtenäiset säännöt laitteiden välillä. Bluetooth profiileja voi rakentaa lisää vanhojen päälle, joka mahdollistaa jo olemassaolevien protokollien ja käytäntöjen uudelleenkäyttämisen Bluetooth ympäristössä. Kaikkien profiilien pohjalla toimii generic access profile (GAP). GAP:n päällä toimii muunmuassa audio/video jakeluprofiili, PAN (personal area network) profiili ja sarjaporttiprofiili. Sarjaporttiprofiili emuloi RS232 standardin mukaista tietoliikenneporttia, joka käytännössä mahdollistaa minkä tahansa informaation siirtämisen laitteiden välillä (Persson 2004, 18). Tässä opinnäytetyössä käytetään Bluetooth sarjaporttiprofiilia langattomaan viestintään. 2.5 Auton diagnostiikka Uusissa henkilö-/pakettiautoissa käytetyt diagnostiikkajärjestelmät ovat OBD2 standardin mukaisia. OBD standardi kehitettiin alunperin Yhdysvaltojen Kalifornian ARB:ssä (Air Resources Board) seuraamaan joitakin päästöjenohjauskomponentteja (California Environmental Protection Agency 2009). Tätä alkuperäistä versiota kutsuttiin OBD1:ksi, ja se vaadittiin Yhdysvalloissa 1991 valmistuneisiin ja siitä uudempiin ajoneuvoihin. Standardi ei kuitenkaan ollut kovinkaan laaja, sillä OBD1 oli rajoittunut tarkkailemaan vain tiettyjä päästöihin liittyviä komponentteja. OBD2 kehitettiin tämän heikkouden korjaamiseksi (California Environmental Protection Agency 2009). Yhdysvalloissa OBD2 vaadittiin vuonna 1995 valmistuneisiin ja sitä uudempiiin autoihin. Euroopassa standardin nimi on EOBD, ja se on tullut voimaan vuonna 2001

13 12 bensiinikäyttöisille ajoneuvoille ja vuonna 2003 dieselkäyttöisille ajoneuvoille (OBD.fi 2007). OBD laitteiden maahantuojat kertovat EOBD- ja OBD2 laitteiden olevan yhteensopivia keskenään (Elekma 2013) (Gendan Automotive Products 2014). OBD2 standardissa on määritelty tiedot, mitä diagnostiikkaportista on saatava. Suurin osa tiedoista on vikakoodeja, mutta saatavilla on myös joitain anturiarvoja. Kaikkien tietojen antaminen vapaaseen käyttöön ei kuitenkaan ole pakollista, eivätkä autonvalmistajat niitä yleensä olekaan antaneet. (OBD.fi 2007). Data Link Connector (DLC) on tiedonsiirtoliitin, jolla autosta voi lukea OBD2:n mukaisesti tietoja. Tiedonsiirtoliitin tulisi löytyä 30cm:n etäisyydeltä ohjauspyörästä. DLC:hen voi liittyä siihen suunnitellulla liittimellä, joka liitetään päätelaitteeseen RS232:n, USB:n tai Bluetooth:n avulla. Luettava tieto on RS232 standardin mukaista. (Elekma 2013).

14 13 3 LAITTEISTO 3.1 Taulutietokone Vaatimusmäärittelyn mukaisesti täytyi valita Android 4.x käyttöjärjestelmällä varustettu taulutietokone. Taulutietokoneessa tuli myös olla Bluetooth -radio, jotta yhteyden luominen auton diagnostiikan kanssa olisi mahdollista. Taulutietokoneen tuli olla myös kooltaan mahdollisimman lähellä autossa olevaa mittaristoa. Markkinoilla ei kuitenkaan ole helposti saatavilla erityisen leveää, mutta matalaa näyttöä jonka voisi sovittaa mittariston tilalle. Totesimme seitsemän tuuman (7 ) taulutietokoneen olevan sopivin vaihtoehto. Projektipäällikön kanssa päädyimme seitsemän tuuman Samsung Galaxy Tab 2:een. Taulutietokoneen oleellisimpiin ominaisuuksiin kuuluu kaksiytiminen 1,0GHz prosessori, 1024x600 pikselin resoluutio, 4,000mAh akku, GPS ja Bluetooth v3.0. (Samsung 2012). Valitsemamme taulutietokone ei ominaisuuksiltaan ole parasta mitä markkinoilla on tarjolla, eikä täten yliarvoi loppukäyttäjän laitteen suorituskykyä. Laitteen suorituskyky on kuitenkin olennaisessa osassa tässä sovelluksessa, sillä mittariston reaaliaikainen grafiikka toteutetaan HTML tekniikoita käyttäen, joka voi tehottomammalla laitteella tuottaa suorituskykyongelmia. 3.2 OBD lukija Auton OBD- väylään tuleva sovitin oli Iso-Britannialaisen KBM Systems Ltd:n valmistama OBDKey laite, joka oli opinnäytetyön tilaajalla jo valmiiksi. OBDKey tukee ELM pohjaisista laitteista tuttuja komentoja, sekä kaikkia OBD2 viestintäprotokollia. OBDKey:n virta saadaan auton DLC liittimestä, joten erillistä virtalähdettä ei tarvita. OBDKey laitteita on tarjolla RS232, Bluetooth ja USB liitettävyydellä. (KBM Systems Ltd. 2013). Tässä opinnäytetyössä käytimme Bluetooth sovitinta. OBDKey:stä ei suuresti löytynyt mainittavaa dokumentaatiota, joten pääasiassa päädyin käyttämään toisen laitevalmistajan

15 14 vastaavaa dokumentaatiota. KUVIO 1. OBDKey OBD adapteri ELM327 on Elm Electronicsin valmistama mikropiiri, jonka avulla on mahdollista toteuttaa ratkaisuja OBD sovittimen luomiseksi. ELM327 ei siis ole loppukäyttäjälle valmis tuote. ELM327:aan perustuvia valmiita laitteita on markkinoilla kuitenkin paljon eri valmistajien toteuttamina. Yhteisen mikropiirin ansiosta kaikki laitteet kommunikoivat samalla tavalla auton diagnostiikan kanssa. Myös OBDKey perustuu samaan mikropiiriin. Alustavan tutkimuksen Bluetooth OBDKey laitteen avulla aloitin parittamalla Windows 8 PC:n ja OBDKey:n. Parituksen ollessa valmis, Windows loi automaattisesti virtuaalisen sarjaportin. Liityin tähän sarjaporttiin hterm asiakasohjelman kanssa. ELM327:n dokumentoinnin mukaan laite on valmis käytettäväksi, kun se ilmoittaa valmiutensa tulostamalla rivit ELM327 v.x.x ja >. Jos näitä rivejä ei näy, kehotetaan käyttäjää antamaan laitteelle komento ATZ, joka alustaa laitteen. Huomasin, ettei tuota versionumeroa näkynyt koskaan laitteeseen liityttäessä ja uskonkin sen tulostuvan heti, kun laitteeseen laite kytketään käyttöjännitteeseen. Tällöin on kuitenkin mahdotonta olla

16 15 kuuntelemassa Bluetoothin avulla, mitä laite yrittää kommunikoida. Se ei kuitenkaan tuota ongelmaa, sillä tämän sovelluksen ei tarvitse tallettaa laitteelle mitään pysyviä tietoja, joten laitteen resetointi aina ennen varsinaisen kommunikoinnin aloitusta ei ole ongelma, joten ATZ komento voidaan syöttää toiminnan vakauttamiseksi. ATZ komento ei aina kuitenkaan palauttanut vastaukseksi laitteen versionumeroa, joka tässä tapauksessa on OBDKey v1.30 eikä ELM327 v.x.x. Laite kuitenkin resetoitui oikealla tavalla aina, jos resetointikomennon syötti muutaman kerran, sekunti edellisen jälkeen. Alustuskomennon jälkeen käytin komentoa AT SP 0, joka aiheuttaa laitteen automaattisesti huomaamaan autossa käytettävän viestintäprotokollan. Kun laite on löytänyt protokollan, vastaa se tulostamalla OK viestin terminaaliin. Näiden asetusten jälkeen laitteelle voi syöttää PID koodeja. PID koodeja on useita kymmeniä, ja jokainen koodi vastaa jotain tiettyä ajoneuvoon liittyvää arvoa (SAE 1979.) Esimerkiksi standardin mukainen koodi 01 0C, vastaa auton kierroslukua. Kun koodi syötetään, kysyy adapteri auton diagnostiikasta sen hetkisen arvon ja tulostaa sen edelleen sarjaporttiin (Elm Electronics.) Kaikki PID- koodit eivät toimi jokaisessa ajoneuvossa. Suurin osa koodeista ei myöskään ole oleellisia auton kuljettajalle näytettävän informaation kannalta. Koodit, joita päädyin työssäni käyttämään, pyytävät tiedot auton nopeudesta, auton kierrosluvusta, moottoriveden lämpötilasta ja polttonesteen määrästä. Auton kuljettajan kannalta muita oleellisia tietoja voisi olla esimerkiksi vilkkujen indikaattorit ja pitkien/lyhyiden valojen indikaattori. Näitä tietoja OBD2 väylästä ei kuitenkaan saa luettua. TAULUKKO 1. Käytetyt PID- koodit Tieto Nopeus Kierrosluku Polttonesteen määrä Koodi 010D 010C 012F

17 16 Jäähdytysnesteen lämpötila Diagnostiikkaväylän simulointi Kehitystyön kannalta olisi erittäin epäkäytännölistä kehittää sovellusta autossa, jossa varsinaiseen diagnostiikkaan pääsee käsiksi. Jotta tältä vältyttäisiin, markkinoilla on tarjolla OBD2 väylän simulaattoreita. Centrialta löytyi valmiiksi Turkkilaisen Özen Elektronikin mobydic simulaattori. Simulaattorissa on DLC paikka OBD lukijalle, potentiometrit jäähdytysnesteen lämpötilan, kierrosluvun, nopeuden, jäännöshappimäärän ja virtaavan ilman massan muuttamiselle. Simulaattori sisälsi myös joitain arvoja, joita ei voinut muuttaa. Esimerkiksi polttonesteen määrää ei voinut muuttaa. (Özen Elektronik). KUVIO 2. Özen Elektronik:n mobydic simulaattori 3.4 Työkalut Android ohjelmointi toteutettiin Open Handset Alliancen tarjoamalla ADT Bundle työkalupaketilla. Pakettiin kuuluu Eclipse IDE ADT pluginilla, Android SDK Tools,

18 17 Android Platform tools ja Android emulaattori sekä uusin käyttöjärjestelmälevykuva. (Open Handset Alliance 2013c). ADT Bundlen lisäksi täytyy asentaa Java Development Kit ja asettaa Java työkalut järjestelmämuuttujiin. Tämän jälkeen Android kehitys voi alkaa. Sovelluksen HTML-, CSS- ja JavaScript- koodin ohjelmointiin käytin Sublime Text 3 tekstinkäsittelyohjelmistoa. Terminaaliohjelmana OBD2 tietojen keräämiseen testin aikana käytin hterm ohjelmistoa. Sovelluskehitystä nopeuttaakseni testasin osan HTML koodista www selaimella sen sijaan, että koko projekti olisi käännetty ja asennettu taulutietokoneelle.

19 18 4 SOVELLUSKEHITYS 4.1 Arkkitehtuuri Sovelluksen arkkitehtuuri koostuu natiivista Android Java koodista ja HTML5 - koodista. Sovellus alkaa D2IDashboard.java -luokasta, joka luo WebViewin, asettaa sen aktiiviseksi näkymäksi ja lataa siihen html tiedoston. Seuraavaksi HTML koodista luodaan Bluetooth sarjaporttiyhteys OBDKey:hin. HTML:ssä itsessään ei ole mahdollisuuksia kutsua laitteen Bluetooth rajapintaa, joten käytin Phonegap ohjelmointirajapintaa luodakseni liitännäisen, jolla Bluetoothia voisi käyttää JavaScriptin avulla. Tällä tavalla kaikki toiminnallisuus on näennäisesti HTML:n puolella. Perehdyn tähän tarkemmin myöhemmässä osassa tätä opinnäytetyötä. Kun yhteys on muodostettu, sovellus alkaa kysellä arvoja Bluetoothin yli. Arvot saatuaan se päivittää ruudun grafiikkaa vastaamaan diagnostiikasta saatuja arvoja. KUVIO 3. Järjestelmäkaavio

20 Android D2IDashboard.java luokka perii DroidGap luokan, joka on osa PhoneGapista saatavia työkaluja. DroidGap luokka periytyy Androidin Activity luokasta. Activity on sovelluksen komponentti, joka näyttää sovelluksen käyttöliittymän, jonka kanssa käyttäjä voi tehdä toimintoja. (Open Handset Alliance 2013a). D2IDashboard.java luokassa myös luodaan webview niminen muuttuja, joka on tyyppiä CordovaWebView. CordovaWebView -luokka periytyy Androidin omasta WebView luokasta. WebView on näkymä, joka kykenee näyttämään nettisivuja. Androidin WebView käyttää WebKit selainmoottoria, joka on perustana muunmuassa Applen Safari selaimelle (Open Handset Alliance 2013e). Tästä syystä kehitettäessä tälle alustalle, voidaan käyttää samoja periaatteita kuin Applen Safari selaimen kanssa. CordovaWebView luokka lisää tähän toiminnallisuuteen ominaisuudet, joiden ansiosta voidaan kutsua Java koodilla tehtyjä liitännäisiä HTML koodista JavaScriptin avulla. WebView muuttujaan haetaan sovellukselle tarkotetuista resursseista HTML dokumentti ja piirretään ruutuun. Tämän jälkeen käyttöliittymään liittyvä logiikka toteutetaan täysin HTML koodin avulla ja Bluetooth toiminnallisuus toteutetaan liitännäisten avulla. BluetoothConnect.java luokka on liitännäinen ja luokassa olevia metodeja voi kutsua JavaScriptistä. Ensimmäisenä JavaScript koodista kutsutaan checkbluetooth nimistä metodia. Metodi tarkistaa onko laitteessa Bluetooth radiota ja onko se päällä. Jos radio löytyi ja se on päällä, lähetetään Java liitännäisestä merkkijono Ok takaisin JavaScript koodiin. Tämän jälkeen JavaScript koodista käsketään aloittamaan lähellä olevien Bluetooth laitteiden tiedustelu. Heti tiedustelukäskyn antamisen jälkeen käynnistetään ajastin, joka jatkuvasti tarkastaa Java liitännäiseltä, onko laitteiden tiedusteluprosessi päättynyt. Kun prosessi on päättynyt, JavaScript koodi kutsuu Java liitännäiseltä listaa löytyneistä Bluetooth laitteista. Saatu lista esitetään käyttäjälle, ja käyttäjän valitsema laite (jonka siis tässä vaiheessa tulisi olla OBDKey laite) viedään parametrina connectionstart metodiin, joka luo yhteyden laitteeseen, aloittaa tietojen kyselyn ja vastaanottamisen.

21 20 Datan vastaanottaminen OBDKey laitteelta aloitetaan heti yhteyden luomisen jälkeen. Java liitännäisessä luodaan uusi säie, jossa käsitellään käskyjen lähettäminen OBDKeylle ja toinen säie, jossa käsitellään vastaukset käskyihin. Käskyjen lähetyssäikeessä lähetetään ensiksi käsky ATZ laitteen asetusten alustamiseksi alkuperäisiksi. Sen jälkeen lähetetään käsky AT SP 0, jotta laite asettaisi itse viestintäprotokollan OBDKeyn ja auton diagnostiikan kanssa. Tämän jälkeen aloitetaan silmukka, jossa aktiivisesti kysytään diagnostiikalta eri arvoja. Aina, kun silmukka suoritetaan, pysäytetään säikeen suorittaminen 0,2s ajaksi, kysytään laitteelta auton kierroslukua, pysäytetään säikeen suorittaminen 0,2s ajaksi ja kysytään auton nopeustietoa. Joka viidennellä silmukan suorituskerralla kysytään nopeuden ja kierrosluvun lisäksi yksi vähemmän tärkeä tieto. Vähemmän tärkeitä tietoja ovat moottoriveden lämpötila ja polttonesteen määrä. Nämä arvot eivät muutu niin nopeasti, että niitä täytyisi päivittää jatkuvasti. Vähemmän tärkeä tieto myös muuttuu joka kerta, eli esimerkiksi polttonesteen määrä päivittyy seuraavan kerran vasta, kun kaikki muut arvot on kysytty Ennen käskyn antamista, tai ehkä pikemminkin käskyn antamisen jälkeen, täytyy odottaa 0,2s, koska tällöin laite ehtii vastaamaan kyselyyn. Vähemmän tärkeiden tietojen kysely harvemmin tehdään siksi, että auton kierroslukumäärä ja nopeustieto päivittyisi mahdollisimman reaaliajassa, eivätkä muut mittaritiedot hidastaisi niiden päivitystä. Käyttäjälle ne ovat näkyvimmät muutokset mittaritiedoissa ajon aikana. Laitteelta tulevat viestit käsitellään myös omassa säikeessään. Käytännössä silmukan sisällä odotetaan Bluetooth -sarjamuotoista dataa. Tavut muodostetaan viesteiksi. Kun laitteelta tulee mittariarvo, on siinä varsinaisen arvon lisäksi tunnistetieto siitä, mitä tieto on. Tunnistetiedon perusteella viesti muutetaan oikealla kaavalla merkitykselliseksi tiedoksi. Kun viesti on saatu merkitykselliseksi, lähetetään se edelleen JSON muotoiseen muuttujaan. Auton tiedot saadaan JavaScript koodiin Java liitännäisen avulla. Tietojen kysely ja vastaanotto jatkuu koko ohjelman suorituksen ajan taustalla.

22 21 Muu sovelluskehitykselle olennainen toiminnallisuus on toteutettu HTML koodilla. Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, että tällä hetkellä Bluetooth toiminnallisuutta on mahdoton toteuttaa HTML:n avulla ilman Android Java liitännäisiä, eikä HTML5 standardissa ole minkäänlaista mainintaa Bluetoothista, joten tälläistä toiminnallisuutta tuskin lähiaikoina on tulossa. 4.4 HTML5 HTML koodi koostuu index.html tiedostosta, kahdesta CSS tyylitiedostosta ja useasta JavaScript tiedostosta. Lisäksi mukana on Phonegapiin liittyvä JavaScript tiedosto. Mittariston käyttöliittymään ja ulkoasuun liittyvä koodi on toteutettu index.html tiedostossa, joka toimii aloituskohtana sovelluksen HTML osioon. JavaScriptin ollessa hyvin kyvykäs ohjelmointikieli se antaa vapaat kädet käytettävälle ohjelmointitavalle. Päädyin käyttämään toiminnallisuuksia siten, että jokaiselle luokalle luotiin oma JavaScript tiedosto, johon edelleen luotiin tiedostonimellä olevan muuttuja, johon lisättiin luokan muuttujat ja funktiot. Esimerkiksi Tervehdys.js näyttäisi kuvion 4 mukaiselta ja kuviossa näkyvää funkiota kutsuttaisiin linkityksen jälkeen seuraavasti; Tervehdys.tervehdi(). Tässä dokumentissa ei kuitenkaan ole tarkoitus keskittyä ohjelmointityyleihin tai oppeihin tämän enempää. KUVIO 4. Luokkamainen muuttuja JavaScriptissä Sovelluksen käynnistyessä, ensimmäisenä ladataan käyttöliittymään ja ulkoasuun liittyvät elementit, sekä linkitetään JavaScript tiedostot niihin. Sen jälkeen näytetään latausanimaatio kutsumalla Animate.showLoading() funkiota, joka asettaa pyörivän.gif kuvan ruudulle, jotta käyttäjä tietäisi, että taustalla tehdään jotain. Tämän jälkeen odotetaan Phonegapilta ilmoitusta siitä, että sovelluksen

23 22 lataus on valmis ja liitännäiset ovat valmiita käytettäväksi. Tällöin järjestelmä kutsuu ondeviceready funktiota. Laitteen ollessa valmis, kutsutaan NativePlugin.startConnect() funkiota, joka aloittaa pluginien avulla Bluetooth yhteyden muodostamisen OBDKey:n ja puhelimen välillä. Yhteyden muodostamisen aikana käyttäjän tulee valita OBDKey laite listasta, jossa on lähialueen kaikki Bluetooth laitteet. Koska HTML:ssä ei ole mahdollisuutta luoda dialogia usealla painonapilla, täytyi toiminnallisuus toteuttaa div elementin sisälle ja käyttää CSS tyylejä, jotta luotu grafiikkaelementti olisi vastaavan näköinen, kuin esimerkiksi alert dialogi. Dialogi luodaan dynaamisesti saatujen Bluetooth laitteiden perusteella. Kun dialogissa olevaa Bluetooth laitteen nimeä painetaan, aloitetaan yhteydenotto siihen pluginin kautta. Kun yhteys OBDKey:n kanssa on luotu, ryhdytään näytön grafiikkaa päivittämään vastaamaan auton tietoja. Grafiikka päivitetään JavaScript interval ajastimen avulla 15 kertaa sekunnissa. Samalla ajastimella haetaan myös auton tiedot liitännäisen avulla. Näytöllä näkyvät viisarit ovat HTML div elementtejä. Div elementin kääntymiskulmaa voidaan muokata CSS:n ja JavaScriptin avulla reaaliajassa ajastimen avulla, esimerkiksi document.getelementbyid('viisari').style.webkittransform = 'rotate(' + KULMA + 'deg)';. Tämä muuttaa viisari ID:llä varustetun HTML elementin tyylitietoa siten, että se kääntyy annettuun asteeseen. Auton diagnostiikasta saatu arvo muutetaan asteiksi. Tämän lisäksi saadut arvot lineaarisesti interpoloidaan, jotta visuaalinen ulosanti olisi kuljettajalle miellyttävä. Jos auto on pysähdyksissä, kuljettajalle näytetään moottoriveden lämpötilasta ja polttonesteen määrästä tarkat mittarilukemat. Ajon aikana kuljettajan ei tarvitse tietää tarkkaa tietoa, joten sovellus näyttää kuljettajalle väri-indikaattorit arvon mukaisesti. Jos polttonesteen määrä on pienempi kuin 10% tankista, näytetään punainen indikaattori. Jos polttonesteen määrä on pienempi kuin 30%, näytetään keltainen indikaattori, muutoin näytetään vihreä indikaattori. Jos polttonesteen määrä on alle 5%, näytetään indikaattorin lisäksi varoitusmerkki. Moottoriveden lämpötilasta näytetään punainen indikaattori, jos lämpötila nousee päälle 115 Celsius asteen, keltainen jos päälle 100 Celsius asteen ja muutoin näytetään

24 23 vihreä indikaattori. Kun indikaattorin kuvaa painetaan, saa käyttäjä näkyviin tarkemmat tiedot, vaikka auto olisi liikkeessä. Kuvioissa 5 ja 6 kuvakaappaukset sovelluksesta mainituista tilanteista. KUVIO 5. Mittaristosovellus, auto pysähtyneenä KUVIO 6. Mittaristosovellus, auto liikkeessä

25 Phonegap Liitännäisten kehittäminen Phonegap HTML sovellukseen koostuu JavaScriptistä ja valitun alustan natiivilla ohjelmointikielellä tehdystä koodista. Android alustalle kehitetään liitännäiset täten Java kielellä (Phonegap.com 2013b). Phonegap on kokoajan kehittyvä työkalu ja tämän opinnäytetyön sovellukset on kehitetty Phonegapin versiolla Phonegapista löytyy jo versio 3.0.0, eivätkä tässä opinnäytetyössä käytetyt menetelmät välttämättä enää toimi uusilla versioilla. KUVIO 7. Phonegap liitännäisen JavaScript esimerkki Liitännäisiä kutsutaan JavaScript koodista Phonegapin työkaluissa mukana tulevalla cordova.exec -funktiolla. Funktio ottaa viisi argumenttia. Kuvion 7 mukaisesti, ensimmäinen parametri on funktio, joka suoritetaan kun cordova.exec on suoriutunut ilman virheitä. Funktioon voidaan lisätä argumentti ( success ), jonka arvo saadaan Java koodista. Toinen cordova.exec funktion parametri on funktio, joka suoritetaan virheen sattuessa. Kolmas parametri on palvelu, joka on käytännössä Java luokka. Neljäs parametri on toiminto, joka halutaan palvelussa suorittaa. Viides parametri on Java koodiin vietävät argumentit. KUVIO 8. Liitännäisten listaus Android Java kehityksessä täytyy sovelluksen työtilasta löytyvään res/xml/config.xml tiedostoon määrittää liitännäiset kuvion 8 mukaisesti. Name

26 25 argumentin tulee olla Java luokan nimi ja value argumentin tulee olla luokan koko nimi, johon sisältyy sovelluksen nimiavaruus. KUVIO 9. Phonegap liitännäisen Java esimerkki Kun varsinainen liitännäinen luodaan tulee sen periä CordovaPlugin luokka. Luodussa luokassa execute metodi korvataan ja siinä käsitellään JavaScript koodista saadut argumentit, käsitellään ne ja lähetetään viesti onnistumisesta (callbackcontext.success) tai epäonnistumisesta. Kuvioiden 7, 8 ja 9 mukainen liitännäinen luo kuvion 10 mukaisen alert dialogin. KUVIO 10. Esimerkin tuotos Tämän sovelluksen liitännäiset on luotu näitä periaatteita käyttäen. Vaikka esimerkki oli hyvin yksinkertainen, samalla tekniikalla toteutin Bluetooth toiminnalisuuden ilman kompromisseja HTML sovellukseen. 4.6 Testaus Sovellusta testattiin Özen Electronic:n OBD simulaattorin lisäksi Volvon, Volkswagenin ja Jeepin valmistamilla autoilla. Taulukossa 1 on esillä tarkemmat tiedot autoista ja testien tulokset.

27 26 TAULUKKO 2. Testatut autot ja tulokset Merkki Malli Vm. Isku tilavuus Polttoneste Nopeus mittari Kierroslukumittari Moottoriveden lämpötila Polttonesteen määrä Volvo V ,0l Diesel x x x x Grand Jeep Cherokee ,9l Bensiini x x x x Volkswagen Transporter ,5l Diesel Volkswagen Passat ,0l Diesel x x x Kuten taulukosta 1 käy ilmi, toiminnassa oli ongelmia Volkswagenin autoilla. OBD2 protokollan implementaatiossa on selvästi valmistajakohtaisia eroja, joka selviää jo neljällä eri autolla tehdyllä testillä. Tämän opinnäytetyön puitteissa en ole perehtynyt valmistajakohtaisiin eroavaisuuksiin.

28 27 5 JATKOKEHITYS 5.1 Tietoa taustajärjestelmistä Sovellusta voisi kehittää käyttämään hyväksi jo olemassa olevia tietolähteitä. Suomalainen Infotripla Oy ylläpitää Oulun kaupungin alueella liikennetiedotetietokantaa, joka on eurooppalaisen Datex2 standardin mukainen. Datex2 standardi käsittää erittäin laajan kirjon erilaisia liikennetilanteita onnettomuuksista tietöihin ja ajokaistalla havaittuhin eläimiin. Tilanteista annetaan myös yleensä koordinaatit, joten tarvittavista tilanteista voitaisiin antaa kuljettajalle varoitus hänen ollessaan tarpeeksi lähellä. Sovelluksen navigaattori voisi huomioida tilanteen ja laskea kuljettajalle uuden vaihtoehtoisen reitin tilanteen niin vaatiessa. Datex2 tietolähteiden lisäksi tietolähteenä voi toimia julkiset sääpalvelut, joiden avulla käyttäjää varotetaan reitillä olevasta heikosta kelistä. Tässä luvussa pohdin sovelluksen jatkokehittelyn mahdollisuuksia. Näitä toiminnallisuuksia ei kuitenkaan ole vaatimusmäärittelyssä listattu, eikä sovellukseen toteutettu. Sovelluksen tämänhetkinen toiminnallisuus kattaa vain auton mittariston perusominaisuudet. 5.2 Adaptiivinen käyttöliittymä Sovelluksen käyttöliittymän kannalta olennainen vaatimusmääritelmä oli adaptiivisuus. Adaptiivinen käyttöliittymä mukautuu käyttäjän tarpeiden ja tilanteen muuttuessa tarjoamaan käyttäjälle sillä hetkellä tärkeimmät tiedot ja toiminnallisuudet. Adaptiivisuus tuo oman mielenkiintoisen lisänsä jatkokehitysmahdollisuuksia ajatellen. Tämän opinnäytetyön ohessa yhdessä Johanna Hartikan kanssa kehitimme sovelluksen, jonka tehtävänä on demonstroida adaptiivisen käyttöliittymän mahdollisuuksia auton mittaristossa. Pääpiirteittäin käyttöliittymä tässä ja demo sovelluksessa on sama, Hartikan kehittämä.

29 28 KUVIO 11. Navigaattori mittaristossa Kuviossa 11 näkyy kuvakaappaus demo sovelluksesta. Kuvitteellisessa tilanteessa kuski on asettanut navigaatiokohteen. Kun reitillä tulee käännös, mittariston käyttöliittymä mukautuisi tilanteeseen siten, että esille tulee kartta ja etäisyys käännökseen. Muutoin normaalissa ajotilanteessa navigaattorin näkyvyys mittaristossa olisi hyvin pieni, eikä se veisi kuljettajan huomiota. KUVIO 12. Tilannevaroitus mittaristossa

30 29 Kuviossa 12 mittaristo saa taustajärjestelmästä tiedon liian lyhyestä turvavälistä edessäolevaan ajoneuvoon. Mittaristo mukautuu tilanteeseen näyttämällä varoitusmerkin. Tilanteen taustajärjestelmä voi olla auton oma sensori, tai jollain muulla, autosta riippumattomalla tekniikalla toteutettu järjestelmä. Taustajärjestelmän avulla liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa myös muilla ilmoituksilla, esimerkiksi nopeusrajoituksen muutoksen ilmoittamisella, nopeusrajoituksen ylittämisen ilmoituksella, varoittamalla havaituista eläimistä alueella tai varoittamalla liukkaasta tiestä.

31 30 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Opinnäytetyön tuloksena syntyi auton mittaristosovellus Android mobiilikäyttöjärjestelmälle, joka käyttää OBDKey lukijaa lukeakseen auton mittaristoarvoja Bluetoothin yli ja näyttää ne käyttäjälle. Sovellus on toteutettu niiltä osin HTML:llä, JavaScriptillä ja CSS:llä, kun se on ollut mahdollista. Phonegap rajapintaa käytettiin laajentamaan web- sovelluksen toiminnallisuutta, jotta Bluetooth toiminnallisuus saatiin toteutettua. 6.1 HTML mobiilisovelluskehityksessä Web sovellus ja HTML tuo kehitystyölle omat rajoitteensa, esimerkiksi mainitun Bluetooth toiminnallisuuden puuttuessa. Tämän lisäksi on syytä huomioida, että web sovellus ajetaan selainmoottorissa ja sovellusten koodi tulkataan suorituksen aikana, verrattaen siihen, että koodi ensiksi käännettäisiin ja suoritettaisiin myöhemmin. Tästä syystä web sovellusten toiminnallisuus voi olla hidasta, etenkin graafisesti vaativissa sovelluksissa. Tässä sovelluksessa ruutua päivitetään jatkuvasti, 15 kertaa sekunnissa. Elokuvien ruudunpäivitys on 24 kertaa sekunnissa. 15 oli tarpeeksi korkea lukema, ettei se vaikuttanut negatiivisesti käyttökokemukseen. Galaxy Tab 2:llä 15krt/s oli korkein mahdollinen ruudunpäivitys, joka toimi jättämättä väliin jatkuvasti ruudun piirtoja. Jos nostin lukeman esimerkiksi 30 krt/s, ilmoitti Androidin kehitystyökalut jatkuvasti väliin jätetyistä ruudun piirroista ja ruudunpäivitys oli epätasaista ja nykivää. Mobiililaitteiden järjestelmäpiirit kuitenkin kehittyvät kokoajan huimaa vauhtia, ja tulevaisuudessa uskon myös web sovellusten kykenevän graafisesti hyvinkin vaativiin suorituksiin. Syy, miksi sovelluksia halutaan kehittää web sovelluksiksi on se, että lähes samalla koodilla ohjelmisto voidaan julkaista hyvin monelle eri käyttöjärjestelmälle. Jos saman sovelluksen haluaisi tehdä usealle eri järjestelmälle sen omilla työkaluilla, tarkoittaa se lähes aina uuden ohjelmointikielen, ohjelmointirajapintojen ja järjestelmään liittyvien työkalujen opettelua. HTML:n avulla yksinkertaiset

32 31 sovellukset voidaan toteuttaa täysin samalla koodilla. Toiminnallisuus jota ei HTML:stä löydy, joudutaan kuitenkin toteuttamaan liitännäisten avulla. 6.2 Oman oppimisen arviointi Työskennellessäni opinnäytetyön parissa oma osaamiseni kehittyi huomattavasti. Tietoni HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin osalta syventyi huomattavasti ja onnistuin löytämään työkaluille uusia käyttötarkoituksia. Myös Android ja Java osaamiseni kehittyi työskennellessäni Androidin Bluetooth kirjastojen parissa. Samalla opin myös käytännön tasolla, kuinka Bluetooth toimii ja kuinka sitä voidaan hyödyntää sovelluskehityksessä. Web- teknologioiden liittäminen Android sovelluskehitykseen oli alunperin minulle vieras aihe, josta olin vain lukenut eri artikkeleista. Auton tietojen lukeminen diagnostiikkaväylästä oli myös uusi haaste. Oppimisen myötä tuli tutuksi myös teknisten dokumenttien lukeminen ja edelleen niiden käytännön hyödyntäminen ohjelmointityössä. Mediateknkiikan koulutusohjelman ansiosta minulla oli selkeä näkemys siitä, mitä vaiheita työni vaatii ja kuinka lähteä selvittämään vaiheisiin liittyvät onglemat. Kaikkien näiden uusien ja tuttujen teknologioiden yhteentuominen oli hyvä mahdollisuus kokea, mitä reaalimaailman sovelluskehitys parhaimmillaan on.

33 32 LÄHTEET Bluetooth.com. 2013a. A Look at the Basics of Bluetooth Wireless Technology. Www dokumentti. Saatavissa: Luettu Bluetooth.com. 2013b. Bluetooth Fast Facts. Www dokumentti. Saatavissa: Luettu California Environmental Protection Agency On-Board Diagnostic II (OBD II) Systems - Fact Sheet / FAQs. Www dokumentti. Saatavissa: Luettu Darcey, L., Conder, S Android Wireless Application Development. Crawfordsville: RR Donnelley. Elekma Mikä on OBD? Www dokumentti. Saatavissa: Luettu Elm Electronics. ELM327 datalehti. Kanada. Saatavissa: Luettu Gendan Automotive Products What is EOBD, EOBD2 and OBDII? Www dokumentti. Saatavissa: Luettu Gehrmann, C., Persson, J. & Smeets, B Bluetooth Security. Lontoo: Artech House. Jordan, L., Greyling, P Practical Android Projects. Apress. KBM Systems Ltd What Is OBD?. Www dokumentti. Saatavissa: Luettu Korpela, J HTML5 Uudet Ominaisuudet. Porvoo: Bookwell Oy. Lunden, I Android, Led By Samsung, Continues To Storm The Smartphone Market, Pushing A Global 70% Market Share. Www dokumentti. Saatavissa: Luettu OBD.fi EOBD, OBD2 ja valmistajakohtaiset protokollat. Www dokumentti. Saatavissa: Luettu Open Handset Alliance. 2013a. Android Frequently Asked Questions, Www dokumentti. Saatavissa: Luettu

34 33 Open Handset Alliance. 2013b. Android Application Fundamentals. Www dokumentti. Saatavissa: Luettu Open Handset Alliance. 2013c. Get the Android SDK. Www dokumentti. Saatavissa: Luettu Phonegap.com. 2013a. Phonegap Explained Visually Www dokumentti. Saatavissa: Luettu Phonegap.com. 2013b. Phonegap Plugin Development Guide. Saatavissa: 20Development%20Guide. Luettu SAE Diagnostic Test Modes Yhdysvallat: Society of Automotive Engineers SAE. Samsung Samsung Galaxy Tab Spec Sheets. Özen Elektronik. mobydic oe91c1610 -datalehti. Luettavissa: Luettu

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Concurrency - Rinnakkaisuus Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. C++ thread... 4 3. Python multiprocessing... 6 4. Java ExecutorService... 8 5. Yhteenveto... 9 6. Lähteet...

Lisätiedot

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Android ohjelmointi Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Mikä on Android? Linux kernelin päälle rakennettu, Googlen kehittämä sovelluspino mobiilisovelluksiin Erillinen versio puhelimelle ja taulutietokoneille

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Kesäkuu 2017 1 (8) Tikon Web-sovellukset Kesäkuu 2017 2 (8) 1 Johdanto... 3 2 HTML5 sovellukset... 3 2.1 Tuetut selaimet... 3 2.2 Mobiililaitteet... 3 3 Muita ohjeita... 5 3.1 Yhteensopivuus -tila (Internet

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Micro:bit. Käyttöohje. Innokas verkosto Petja Pyykkönen, Saimaan mediakeskus Käyttöohje / 2016 Innokas

Micro:bit. Käyttöohje. Innokas verkosto Petja Pyykkönen, Saimaan mediakeskus Käyttöohje / 2016 Innokas Micro:bit Käyttöohje Innokas verkosto Petja Pyykkönen, Saimaan mediakeskus 24.5.2017 Käyttöohje / 2016 Innokas Micro:bitin rakenne Micro:bitin etupuolelta löytyy 25 punaista LEDiä, jotka voidaan ohjelmoida

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 WWW-PALVELIMEN TOIMINTA 4 3 OMINAISUUDET

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö 0349955 Pekka Hyvärinen 0342194 Joonas Heikelä 0327708 Miro Temonen 0350122 Sami Tuominen Yleistä Seminaarityö osa kurssia Käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Smart Access Käyttötapa

Smart Access Käyttötapa Smart Access Käyttötapa A. Edellytykset... 2 1. Älypuhelinyhteensopivuus... 2 2. Kaapelin valinta... 2 a. Applen laitteet (iphone 4/4s)... 2 b. Applen laitteet (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Android-laitteet,

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Mobiilimaailma murroksessa 2011 Tommi Teräsvirta, Tieturi

Mobiilimaailma murroksessa 2011 Tommi Teräsvirta, Tieturi Business is evolving, you should too. MeeGo ulkona vai myöhässä? Mobiilimaailma murroksessa 2011 Tommi Teräsvirta, Tieturi Helsinki, Tampere, Turku, Stockholm, Göteborg www.tieturi.fi MeeGo YALMP (Yet

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

CTRL+F Android-sovellus

CTRL+F Android-sovellus CTRL+F Android-sovellus Vili-Robert Hietala Opinnäytteen raportointi Sähköosasto Toukokuu 2015 KUVAILULEHTI 14.04.2015 Tekijä(t) Vili-Robert Hietala Työn laji Opinnäytteen raportointi Sivumäärä 7 Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Karttaselain Paikannin J2ME

Karttaselain Paikannin J2ME Karttaselain Paikannin J2ME Käyttöohje Päivitetty 8.9.2014 Sisältö Tervetuloa...3 Tuetut laitteet...3 Sovelluksen lataaminen...3 Päänäyttö...4 Sovelluksen valikko...5 Laitetunniste (IMEI-koodi)...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 1 (9) Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 2 (9) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 2.1 Microsoft Silverlight... 3 3 Tablet-laitteet... 4 4 Selaimet... 5 4.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)...

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Qt kaikkialla? 9.4.2010

Qt kaikkialla? 9.4.2010 Qt kaikkialla? Helsinki Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Tel. 09 431 551 Tampere Satakunnankatu 18, 33210 Tampere, Tel. 03 315 861 Turku Lemminkäisenkatu 32 A, 20520 Turku, Tel. 02 263 571 Qt Qton C++

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Dart. Ryhmä 38. Ville Tahvanainen. Juha Häkli

Dart. Ryhmä 38. Ville Tahvanainen. Juha Häkli Dart Ryhmä 38 Ville Tahvanainen Juha Häkli 1.LYHYESTI Dart on luokkapohjainen, yksiperintäinen, puhdas olio-ohjelmointikieli. Dart on dynaamisesti tyypitetty. Sovellukset on organisoitu modulaarisiksi

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux Historiaa Linux on Unix-yhteensopiva käyttöjärjestelmä. Unixin perusta luotiin 1964 MIT:ssa aloitetussa MULTICS-projektissa (http://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tkhist/k2000/alustukset/unix_hist/unix_historia.htm)

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010 SQLite selvitysraportti Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen Maaliskuu 2010 Opinnäytetyö Kuukausi Vuosi 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ SQLITE:STA... 2 2. HISTORIA... 2 3. SQLITEN KÄYTTÖ... 3 3.1 SQLiten asennus

Lisätiedot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot WINE API ja Virtualisointiohjelmistot Yleistä Winestä Ohjelmisto, joka mahdollistaa Windows -pohjaisten ohjelmien käytön kuissa käyttöjärjestelmissä Toimii yhteensopivuuskerroksena ohjelman ja käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Garmin laitteiden ohjelmistopäivitys

Garmin laitteiden ohjelmistopäivitys Garmin laitteiden ohjelmistopäivitys Laitteen ohjelmisto päivitys kannattaa suorittaa silloin tällöin, varsinkin ennen karttapäivityksen tekemistä ja laitteen rekisteröintiä. Ohjelmistopäivityksellä voit

Lisätiedot

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mozilla Firefox 17.2.2014 Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mac- käyttäjille suunnattuja erityishuomioita ohjeen lopussa. Selaimesta on aina suositeltavaa käyttää uusinta

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin

Lisätiedot

E-AINEISTOJEN ESILLEPANO KIRJASTOSSA Asiakastablettien tekninen ratkaisu

E-AINEISTOJEN ESILLEPANO KIRJASTOSSA Asiakastablettien tekninen ratkaisu E-AINEISTOJEN ESILLEPANO KIRJASTOSSA Asiakastablettien tekninen ratkaisu Tomi Pervala Tietotekniikkasuunnittelija ICT-Palveluyksikkö Helsingin kaupunginkirjasto 3.6.2014 LÄHTÖTILANNE Tablettilaitteita

Lisätiedot

LAUNCH. Tuote-esittely X-431 PRO. We innovate your business. Ammattilaisen diagnostiikkatyökalu mobiiliin internetiin

LAUNCH. Tuote-esittely X-431 PRO. We innovate your business. Ammattilaisen diagnostiikkatyökalu mobiiliin internetiin Tuote-esittely Ammattilaisen diagnostiikkatyökalu mobiiliin internetiin Esittely on edistynyt vikadiagnostiikkatesteri, jonka alustana on Androidkäyttöjärjestelmä ja Bluetooth:lla toimiva yhteys. Laite

Lisätiedot

Älypuhelimet. Sisällysluettelo

Älypuhelimet. Sisällysluettelo Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Web-sovelluksen luominen

Pedacode Pikaopas. Web-sovelluksen luominen Pedacode Pikaopas Web-sovelluksen luominen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Netbeans-työkalulla luodaan uusi yksinkertainen web-sovellus ja testataan sen toiminta. Opas kattaa kaiken aiheeseen

Lisätiedot

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Elisa tarjoaa maksupäätteiksi Netsin Ingenico ipp350 tai iwl250 Ethernet yhteydellä ja iwl250 mallia Bluetooth yhteydellä. Jotta maksupääte toimii Elisa

Lisätiedot

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli.

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli. HTML & CSS Antti Koivisto HTML (HyperText Markup Language)! HTML on sivujen kuvauskieli.! Se ei ole ohjelmointikieli.! HTML on merkintäkieli, joka koostuu monista merkintä tägeistä ().! Voidaan

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje UCOT-Sovellusprojekti Asennusohje Ilari Liukko Tuomo Pieniluoma Vesa Pikki Panu Suominen Versio: 1.00 Julkinen 15. joulukuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

ReSound-sovellukset - käyttöohje

ReSound-sovellukset - käyttöohje ReSound-sovellukset - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon ReSound-sovelluksen lataamisen johdosta. ReSoundsovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat hyödyntämään ReSound-kuulokojeita

Lisätiedot

1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset.

1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset. Käyttäjävaatimukset Versio Päivämäärä Henkilö 1.0 XX.XX.2013 Kaikki PI-versio. 1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset. 1. Liiketoiminnalliset tavoitteet 2. Käsitteet 3. Yleiskuva järjestelmästä

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Tietokanta.java Luokka tarjoaa välineet tietokannan lukemiseen. Haetuista tiedoista muodostetaan kurssi- ja opetus-olioita.

Tietokanta.java Luokka tarjoaa välineet tietokannan lukemiseen. Haetuista tiedoista muodostetaan kurssi- ja opetus-olioita. Arkkitehtuurikuvaus Käytössä olevat java-luokat: Kansio: /WEB_INF/classes/ - käännetyt luokat Kansio: /WEB_INF/src/ - lähdekoodi custom_pojos: Kurssi.java Java-luokka, jonka sisältö vastaa tietokannassa

Lisätiedot

Selaimen asetukset. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Selaimen asetukset. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset Toukokuu 2014 2 (7) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 3 Selaimet... 3 3.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)... 3 3.1.1 Zoom-asetus... 3 3.1.2 Pop-up Blocker... 3 3.2

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje Linux ja Windows XP Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.2 16.2.2006 Mikko Halttunen Katselmoinin jälkeen 0.1 13.2.2006 Mikko Halttunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Simulaattorin asennus...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010 WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu

WWW-Sivustojen suunnittelu WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000.

1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000. Android Puhelimen käyttöönotto. Lyhyesti: Ennen puhelimen käynnistämistä ensimmäistä kertaa, avaa sim-kortin kelkka puhelimen mukana toimitetulla työkalulla ja asenna SIM-kortti puhelimeen. Puhelimen mukanana

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa huomautusten tyyliä: Vinkit kertovat,

Lisätiedot

VIDA OHJELMISTOTILAUS SISÄLTÖ

VIDA OHJELMISTOTILAUS SISÄLTÖ MITEN ITSENÄISET OPERAATTORIT TILAAVAT JA LATAAVAT OHJELMISTOJA AUTOIHIN KÄYTTÄMÄLLÄ VIDA-SOVELLUSTA SISÄLTÖ 1 OHJELMISTON TILAAMINEN JA LATAAMINEN AUTOIHIN KÄYTTÄMÄLLÄ VIDAA... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

StatCrunch -laskentasovellus

StatCrunch -laskentasovellus StatCrunch -laskentasovellus Yleistä sovelluksesta StatCrunch on Integrated Analytics LLC:n valmistama sovellus tilastotieteellisten analyysien tuottamista varten. Se on verkon yli käytettävä analyysisovellus,

Lisätiedot

ETÄTERMINAALIYHTEYS SELAIMELLA

ETÄTERMINAALIYHTEYS SELAIMELLA Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Sulautetut ohjelmistot 2017 Akseli Aarnio ETÄTERMINAALIYHTEYS SELAIMELLA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini - yleistä 1. Mikä on Prospektini sovellus? 2. Mistä löydän Prospektini sovelluksen ja kuinka voin ladata sen? 3. Millä laitteilla Prospektini sovellus

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli-Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT

Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT Daniela Lund Ti07 A241227 Linux-järjstelmät 01.12.2009 MIKÄ ON KUVANKÄSITTELYOHJELMA? Kuvankäsittelyohjelma on tietokoneohjelma, jolla muokataan digitaalisessa muodossa

Lisätiedot