JOHDATUS KRIISITYÖHÖN Yleisöluento Seinäjoen keskussairaalan auditoriossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDATUS KRIISITYÖHÖN Yleisöluento Seinäjoen keskussairaalan auditoriossa 20.4. 2004"

Transkriptio

1 JOHDATUS KRIISITYÖHÖN Yleisöluento Seinäjoen keskussairaalan auditoriossa TRAUMAATTISTEN KRIISIEN KÄSITTELYN HISTORIAA psykologi Tommi Hautaniemi Luento pohjautuu psykologi Krister Anderssonin ja psykologian dosentti Salli Saaren materiaaliin SOTAA,, VAIINOA,, VÄKIIVALLTAA Krri isstteerr Anndeerrssssoonn,, EMDR- tteerraappeeuutttti i,, ppssyykkool looggi i Ihmiskunnan (sota)historia Lähihistoria Arjen kriisit "katastrofit pienoiskoossa", 10 :1 Ihmiskunta "on niistä selvinnyt" Yhtä tuskaa koko evoluutio - mutta tässä vielä ollaan! Mikä ollut selviytymisen hinta - miljoonat, onnettomat, traumatisoituneet elämät? (Kaikkea ei voida purkaa - mutta toisaalta; traumatisoitunutta elämää ei pidä ottaa itsestään selvyytenä) Raamattu: isien pahat teot kostautuvat kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. Perhetutkimus todentanut: suvun traumaattiset kokemukset saattavat "periytyä" suvun historiassa. (Esim. sotaveteraanien perheet).

2 Caarrtteessi ilaai inneenn duuaal lisstti inneenn kkäässi ittyyss Ihmisen sielu ja ruumis on kaksi eri asiaa, jotka toimivat jonkinlaisessa yhteistyössä. Huomio siitä, että hallinnan ylittävät kokemukset [overwhelming terror] jäävät elämään vaikeina muistikuvina, ahdistuneisuutena ja välttämiskäyttäytymisenä. Ydinkysymys: onko se orgaaninen vaiko psyykkinen? nneeuurrool looggi i Jeeaann-Maarri iee Chaarrccoott luuvvuunn l looppppuuppuuool l lii ((kkuuool lii 11895)) Traumaattinen "choc nerveux" - hermoshokki saattoi potilaat samanlaiseen tilaan kuin mihin hypnoosissakin voitiin saada aikaan. Charcot ajatteli osaksi "hystero-traumatic autosuggestion" - tilaa. Näin Charcot ensimmäisenä kuvaili sekä suggestiota ja dissosiaatiota potilaillaan - seurauksena siitä että olivat läpikäyneet kestämättömiä kokemuksia. PPi ieerrrree Jaanneett Charcotin työn jatkaja Tutki hysteerisiksi diagnostisoituja potilaita. Hän saattoi todeta että 591 potilaasta miltei puolet, 257 kertoi sairauteensa traumaattisen lähtöperän. (L' état mental des hystériques, 1892) Janet päätteli, että kun ylivahvat tunteet valtaavat mielen, käy niin että nämä ihmiset eivät pystykään sulattamaan (tai prosessoimaan) muistojaan integroituneesti muiden yhdessä muiden muistojen kanssa. Siinä tapauksessa nämä eriytyvät (tai dissosioituvat) pois tietoisuudesta eivätkä ole tietoisen kontrollin alaisia. Janet sanoi edelleen etteivät nämä potilaat pystyneet aikaansaamaan narratiivista (kertomuksellista) muistijatkumoa, mutta kuitenkin joutuivat kohtaamaan vaikean tilanteen yhä uudelleen ja uudelleen

3 Siggmuunnd Frreeuud Charcotin oppilas Lähtökohta oli niinikään hysteeristen potilaiden kuvaaminen ja taustatekijöiden ymmärtäminen. Hysteerikkojen "perättömät puheet": ymmärsikö Freud dissosiaation? Vielä tänä päivänä tätä keskustelua käydään vilkkaana otsikolla "false memory syndrome". Abrraam Kaarrdinneerr Freudin amerikkalainen oppilas, valmistui v I maailmansodan traumaneuroosit, "The Traumatic Neuroses of War" (1941) Yhdisti ruumiin ja sielun, fyysisen ja psyykkisen, ja sanoi että traumaattisen neuroosin olemus on "physioneurosis". Kardiner siirtyi armeijan palvelukseen, missä kehitettiin salassa tietämystä ja keinoja. Näissä yhteyksissä kokeiltiin debriefing-istuntoa jo vuonna 1945 Trraauumaa ((ssoottaa))ppool liitttti isseennaa ppeel linnaappppuul laannaa Traumaneuroosin selittäminen orgaaniseksi taudiksi oli poliittisesti hyväksyttävämpi Nostalgiaa - diagnoosi: "kotikaihoa" kärsivät sotasankarit, jotka luhistuivat haavoittumattomina saatettiin pitää erillään pelkuruudesta, moraalittomuudesta, huonosta johtajuudesta tai itse sodan mielettömyydestä. Shell-shock, kranaattishokki-ilmiö. Ajateltiin että itse kranaatin räjähdys aiheutti molekyylitason aivovaurion. Asiaa sotki edelleen brittiläinen Charles Samuel Myers, armeijan psykiatri: myös sellaiset sotilaat jonka läheisyydessä ei ollut osunut kranaatteja saivat kranaattishokin -> moralisointi, leimaaminen (pelkuruuus)

4 PPaal loomi ieess nni imeel lttäääänn Jeeffff Mittccheel lll Mietti interventiokeinoja, ja löysi pian sotilaiden kehittämiä menetelmiä, todennäköisesti Kardinerin muunnelmia. Kehitti edelleen menetelmää jota hän kutsui nimellä "psychological debriefing" entisten työtovereittensa auttamiskeinona. Viihtyvyys parani, vaihtuvuus väheni. Menetelmä sai esimiesten ja suoritusportaan tuen. Ensimmäinen tämän kaavan mukainen kriisi-istunto pidettiin tiettävästi vuonna 1983.

5 AKUUTIIN KRIIIISIITYÖN HIISTORIIAA Saal llii Saaaarri i,, doosseenntttti i,, kkrri iissi ippssyykkool looggi i Kehittyi alunperin USA:ssa ammatti-ihmisten työssään kokemien traumaattisten tapahtumien käsittelyyn Pääkehittäjä Jeffrey Mitchell, entinen palomies/sairaankuljettaja, nykyisin psykologian professori Päämenetelmien ja työmuotojen kehittäminen alkoi 1980-luvulla Akkuuuutti inn kkrri iissi ittyyöönn ttuul loo Euurrooooppppaaaann Norja omaksui uuden toimintamallin ensimmäisenä Euroopassa Sovellettiin etupäässä suurten öljylauttaonnettomuuksien yhteydessä. Tavoitteena ammattitaitoisen työvoiman säilyminen työkykyisenä Keskeisiä kehittäjiä Atle Dyregrov ja Kurt Weisäth Alettiin kohdistaa kaikkiin uhreihin, ei vaan työntekijöihin Muuttui traumaattiseen stressin hallinnasta kriisityöksi

6 Akkuuuutti inn kkrri iissi ittyyöönn laaaajjeenneemi l inneenn Euurrooooppaassssaa Toimintaperiaatteet laajenivat tapahtuneiden suuronnettomuuksien myötä M/S Herald of Free Enterprice (1987) Englanti ja Hollanti Scandinavian Star-laivan tulipalo Tanskassa ja Ruotsissa Suuri junaonnettomuus Hannoverin lähellä Saksassa Lumivyöryt Islannissa, Itävallassa ja Sveitsissä Mutavyöry Espanjassa Maanjäristykset Kreikassa ja Turkissa Lento-onnettomuudet Ranskassa ja Saksassa Akkuuuutti inn kkrri iissi ittyyöönn ttuul loo Suuoomeeeenn Suoraan Norjasta Pohjoismainen psykologikongressi Islannissa 1989,Atle Dyregrovin vetämä katastrofipsykologian kurssi, osanottajana Krister Andersson Pietarsaaresta Vuoden 1990 alussa aloitti ensimmäinen kriisiryhmä toimintansa Pietarsaaressa Toiminta laajeni nopeasti ruotsinkieliselle Pohjanmaalle ja Länsi-Uudellemaalle, sitten suomenkieliselle alueelle lännestä itään

7 Akuutti kriisityö valloittaa Suomen M/S Estonian haaksirikko (1994) takasi lopullisen läpilyönnin Kahden vuoden sisällä siitä oli Suomessa kattava kriisiryhmien verkosto Suuret kaupungit (Turku, Tampere, Vantaa ja Helsinki) organisoituivat viimeiseksi Myös paikallisten kriisiryhmien perustamisessa keskeisessä asemassa ollut paikkakunnalla tapahtunut traumaattinen tapahtuma (koulubussionnettomuus Kiteellä, Larhan panttivankidraama Lahdessa jne.) Akuutti kriisityö Suomessa Keskeisessä asemassa terveyskeskusten yhteydessä toimivat paikalliset kriisiryhmät Moniammatillisia ryhmiä, joissa jäseninä psykologeja, lääkäreitä, terveyden- ja sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, pappeja, diakoniatyöntekijöitä jne. Työntekijät saavat käyttää työaikaansa kriisityöhön kriisiryhmä päivystää 24-8 tuntia päivässä päivystyksestä ja kriisityöhön osallistumisesta maksetaan joillakin paikkakunnilla erillinen palkkio Kriisiryhmän jäsenyys edellyttää erityiskoulutusta

8 Psykososiaalinen valmius suuronnettomuuksissa SPR:n psykologien valmiusryhmä suuronnettomuuksia varten toiminnassa lähtien Koostuu 15 kokeneesta kriisipsykologista ympäri maata, jotka valmiit aloittamaan kriisityön vuorokauden sisällä (valmiusryhmä) Lisäksi noin 20 psykologin reserviryhmä, joka käytettävissä 3 vuorokauden sisällä tapahtumasta Ryhmä on osallistunut kaikkiin Suomessa tapahtuneisiin suuronnettomuuksiin olemassa olonsa aikana saa korvauksen aktiivisesta työstä Lentoyhtiöillä ja varustamoilla erityisopimukset Sairaaloiden valmiudet akuuttiin kriisityöhön Useimmilla sairaaloilla kriisivalmiussuunnitelma, johon psykososiaalinen työ sisältyy Usein valmius ja osaamistaso heikko, koska kriisityö käynnistyy vain suuronnettomuuksissa, jolloin kokemusta ei kerry Kriisityöstä vastaa yleispsykiatrian yksikkö, jonka osaaminen kriisityön osalta sattumanvaraista

9 MIKSI KRIISITYÖTÄ TARVITAAN - VAI TARVITAANKO? sairaanhoitaja Aila Järvenpää Luento pohjautuu lääkintöneuvos Antti Latvalan materiaaliin sekä omiin työkokemuksiin päivystyspoliklinikalla MIITEN KAIIKKII ALLKOII? LLääääkki innttöönneeuuvvooss Anntttti i LLaattvvaal laann kkaal lvvoott heennkki isseenn eennssi iaavvuunn aal lkkuuvvaai iheei issttaa Seei innääjjooeenn kkeesskkuussssaai irraaaal laassssaa LAPUAN RÄJÄHDYS - valmiussuunnittelun syntyminen - yhteistyö palolaitos, poliisi, sairaala, armeija henkilökontaktit - KS:n kuntoutustyöryhmä syntyi - SPR järjesti psykologin LAPUALLE 1978 UUSI KESKUSSAIRAALA - päivystyspoliklinikan liikenne ja tilat - valmiustyöryhmä - säännölliset harjoitukset 1988 RENGONHARJUN LENTO-ONNETTOMUUS - oli harjoiteltu etukäteen, sama tiimi - ei vielä herännyt HEA-n tarvetta - pelastuneilla suuria ongelmia (mielen sirpaleet) (henkinen tuki ja onnettomuudet-takaisin ELÄMÄÄN)

10 1993 ILMAJOEN SUURPALO - palopäällikkö Juhani Kuusinen: apua pelastajille - osastonhoitaja Seppo Lehtiniemi: apua pikkupojalle - virkatehtävänä, ylilääkärinä ppkl:lla Antti Latvala - koulutuksen koordinointi MYÖNTEINEN JULKISUUS - kiinnostuneisuus keskussairaalan henkilökunnassa, halukkuus koulutukseen SALLI SAARI - valtakunnallinen tuki ja suunnan näyttö RAJANVETO PSYKIATRIAAN - lähtökohtana perusterveet ihmiset, joille tapahtunut ylivoimainen onnettomuus; ei ole psykiatriaa OSAKSI HÄLYTYSORGANISAATIOTA - jo alusta saakka niveltäminen suurempaan kokonaisuuteen VAPAAEHTOISPOHJA - asiaan innostuneiden valikoituminen koulutettujen joukosta KESKUSSAIRAALAN JOHTO, PÄIVYSTYSKORVAUS - johtoryhmän myötämielisyys ja aktiivinen tuki - päivystyskorvauksista sopiminen NORMAALIREAKTIOT KRIISIN YHTEYDESSÄ SEKÄ TRAUMA- TISOIVAN KRIISIN VAIHEET Eija Palosaari (Jaettu luentomonisteena)

kriisistä kriisiin 20 vuotta Katsaus psykologien valmiusryhmän historia an

kriisistä kriisiin 20 vuotta Katsaus psykologien valmiusryhmän historia an kriisistä kriisiin 20 vuotta 1 Kriisistä kriisiin 20 vuotta Katsaus psykologien valmiusryhmän historia an 2 kriisistä kriisiin 20 vuotta kriisistä kriisiin 20 vuotta 3 Sisältö Saatteeksi... 4 katsaus psykologien

Lisätiedot

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä.

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä. TOMMI HAUTANIEMI - AILA JÄRVENPÄÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI JULKAISUSARJA B: Raportit ISBN 952-452-034-6 Painatus: 2003 Julkistaminen: 10.2.2004 HENKIINEN ENSIIAPU KESKUSSAIIRAALASSA Myyntitiedot:

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT TSUNAMIKATASTROFIN KOKENEILLE VANTAALAISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN

PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT TSUNAMIKATASTROFIN KOKENEILLE VANTAALAISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT TSUNAMIKATASTROFIN KOKENEILLE VANTAALAISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Hoitotyön johtamisen koulutusohjelma Pro gradu-tutkielma Päivi

Lisätiedot

SÄRKYVÄ MIELI LASTEN JA NUORTEN PSYYKKINEN OIREILU. Raul Soisalo

SÄRKYVÄ MIELI LASTEN JA NUORTEN PSYYKKINEN OIREILU. Raul Soisalo SÄRKYVÄ MIELI LASTEN JA NUORTEN PSYYKKINEN OIREILU Raul Soisalo SÄRKYVÄ MIELI LASTEN JA NUORTEN PSYYKKINEN OIREILU Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Taitto: Kiige RB OÜ, Tallinn Painopaikka:

Lisätiedot

09.11.2006 Operatiiviset päivät, Helsinki Fabian Langenskiöld -luento Lääkintämajuri, lääkintöneuvos, SOY:n kunniajäsen, ortopedi Antti Latvala

09.11.2006 Operatiiviset päivät, Helsinki Fabian Langenskiöld -luento Lääkintämajuri, lääkintöneuvos, SOY:n kunniajäsen, ortopedi Antti Latvala 09.11.2006 Operatiiviset päivät, Helsinki Fabian Langenskiöld -luento Lääkintämajuri, lääkintöneuvos, SOY:n kunniajäsen, ortopedi Antti Latvala Lapualta liikkeelle -kokemuksista käytäntöön Elämä on toisiaan

Lisätiedot

Asiasanat: äkillinen kuolema, jaksaminen, omainen Säilytyspaikka: DIAK / Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto

Asiasanat: äkillinen kuolema, jaksaminen, omainen Säilytyspaikka: DIAK / Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto ÄKILLINEN KUOLEMA Tutkimus pelastuslaitoksen hoitajien kokemuksista, tunteista ja jaksamisesta sekä omaisten kohtaamisesta potilaan äkkikuolematilanteessa Leena Kanninen - Kirsi Salminen-Ali Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi Tornio 22.5.2014

Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi Tornio 22.5.2014 Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi Tornio 22.5.2014 Tulisi perustua siihen, mitä on tapahtunut, siihen miten ihmiset reagoivat Psyykkisen sokin vaikutukset Se mitä tapahtuu ei tunnu todelta Suurin

Lisätiedot

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola 1 DART CENTER for journalism & trauma TRAUMA JA JOURNALISMI Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne Suomennos: Marja Hakola Johdanto 2 Mitä trauma on?

Lisätiedot

Asiantuntijuutta traumatyöhön

Asiantuntijuutta traumatyöhön Asiantuntijuutta traumatyöhön Traumaterapeuttisen hoidon ja kuntoutuksen kehittämisprojekti 1999 2002 Päivi Saarinen, projektin johtaja, psykoterapeutti Projektin synty ja kehitys 1990- luku oli psyykkisten

Lisätiedot

Analysis Studies. Reports 1/2000

Analysis Studies. Reports 1/2000 Analysis E v a l u a t i o n s Studies Reports Catalogues C I M O 1/2000 Kriisit pöydälle Ulkomaiset opiskelijat ja heitä kohtaavat kriisit Opas korkeakoulujen kansainvälisten asioiden henkilöstölle Katja

Lisätiedot

VERTAISTUKI KIUSAAMISESTA TOIPUMISEN TUKENA

VERTAISTUKI KIUSAAMISESTA TOIPUMISEN TUKENA VERTAISTUKI KIUSAAMISESTA TOIPUMISEN TUKENA Valopilkku-projektin ensimmäisen kolmen vuoden loppuraportti 2010 2012 Tina Holmberg-Kalenius Saija Salmi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA, TUKEA JA APUA KIUSATTUJEN

Lisätiedot

Perheterapeutti. Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14. Valokuva terapian välineenä s. 26

Perheterapeutti. Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14. Valokuva terapian välineenä s. 26 Perheterapeutti 1-2014 Valokuva terapian välineenä s. 26 Keho kertoo, mikä terapiassa vaikuttaa s. 20 Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14 Tässä numerossa ARTIKKELIT VAKIOPALSTAT

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

MIKSI AVUN KASVOT? Kiitos korvaamattomasta tuestanne.

MIKSI AVUN KASVOT? Kiitos korvaamattomasta tuestanne. julkinen tiedote MIKSI AVUN KASVOT? AVUN KASVOT on SPR:n kansalaisraportti. Se kertoo sinulle mitä Suomen Punaiselle Ristille antamillasi rahoilla on tehty kehitysohjelmien tasolla. Suomen Punainen Risti

Lisätiedot

Pekka Reinikainen. auttajan avuksi. Ohjeita vapaaehtoistyössä jaksamiseen

Pekka Reinikainen. auttajan avuksi. Ohjeita vapaaehtoistyössä jaksamiseen Pekka Reinikainen Ohjeita vapaaehtoistyössä jaksamiseen OSAAVA AUTTAJA TUNTEE RAJANSA Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta tarjoaa sinulle monia mahdollisuuksia oppia, osallistua ja tehdä asioita

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijä - vieraileva tähti?

Sosiaalityöntekijä - vieraileva tähti? RAUNI KORKEALAAKSO JULKAISUSARJA A: Tutkimukset Sosiaalityöntekijä - vieraileva tähti? Lääkäreiden käsitykset ja kokemukset sosiaalityöntekijän tehtävästä ja asiantuntijuudesta sekä yhteistyöstä aikuisten

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstölehti. Juhani saari: Mihin tyttöjen itsetunto katoaa alakoulussa? Teho. Tyhy-viikon palautetta22

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstölehti. Juhani saari: Mihin tyttöjen itsetunto katoaa alakoulussa? Teho. Tyhy-viikon palautetta22 epsari 3 / 2011 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstölehti 14 Juhani saari: Mihin tyttöjen itsetunto katoaa alakoulussa? Tyhy-viikon palautetta22 16 24 Teho Hollannissa Elämäntavat Jo on mennyt

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Sprinter. Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa

Moneen lähtöön. Sprinter. Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa 3.2011 Moneen lähtöön. Sprinter. Mercedes-Benz Sprinter on valmiina no peisiin lähtöihin.

Lisätiedot

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005 Lapsi omaisena 2002 2005 Vertti-vertaisryhmätoimintaa lapsille ja vanhemmille, kun vanhemmalla on mielenterveyden häiriö Laatijat Projektipäällikkö Matti Inkinen Projektivastaava Bitta Söderblom Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Kaikki alkaa A:sta 30 vuotta puheen puolesta

Kaikki alkaa A:sta 30 vuotta puheen puolesta Kaikki alkaa A:sta 30 vuotta puheen puolesta Kaikki alkaa A:sta 30 vuotta puheen puolesta Meillä kaikilla on kieli, joiltakin vain puuttuvat sanat. Sture Gustafsson Välkky-lehdessä marraskuussa 1982 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Perheterapeutti 2-2014. Kongressiteemanumero

Perheterapeutti 2-2014. Kongressiteemanumero Perheterapeutti 2-2014 Kongressiteemanumero Tässä numerossa IFTAn XXIII Maailman Perheterapiakongressi Kuala Lumpur, Malesia 11. 14.3. 2015 8 10 14 15 16 18 KONGRESSI Kohti inhimillisempää psykiatriaa

Lisätiedot

Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu. Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa 3/2014

Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu. Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa 3/2014 Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 23. vuosikerta 3/2014 Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu

Lisätiedot

Järkyttävien tapahtumien aiheuttamat reaktiot

Järkyttävien tapahtumien aiheuttamat reaktiot Finska Järkyttävien tapahtumien aiheuttamat reaktiot Reaktioner vid omskakande händelser Milloin tarvitaan ammattilaisen apua? Kirjoittanut Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska

Lisätiedot

MINNE MONO KULKEE. Kuvaus myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen polusta

MINNE MONO KULKEE. Kuvaus myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen polusta MINNE MONO KULKEE Kuvaus myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen polusta Onko elämäsi mono, kuin vanha lapikas, monet matkat kulkenut Monet tanssit tanssinut ja monet...surut kantanut ja lopuksi

Lisätiedot

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena.

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Ohjelmateoria Kainuun uuden keskussairaalan sosiaalityöstä Tiina Kanniainen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KEHITTYMINEN

TYÖTERVEYSHUOLLON KEHITTYMINEN TYÖTERVEYSHUOLLON KEHITTYMINEN * Hannu Yli-hukkala Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntijan ryhmä 12 kesäkuu 2010 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Työterveyshuolto ja sen kehittyminen Suomessa 1 3. Työterveyshuolto

Lisätiedot

Valkoinen ulkopuolelta, mutta musta sisältä kokemuksia dialektisesta käyttäytymisterapiasta. Nijole Dembinskas & Nils Holmberg. Käännös: Maija Elomaa.

Valkoinen ulkopuolelta, mutta musta sisältä kokemuksia dialektisesta käyttäytymisterapiasta. Nijole Dembinskas & Nils Holmberg. Käännös: Maija Elomaa. 1 Valkoinen ulkopuolelta, mutta musta sisältä kokemuksia dialektisesta käyttäytymisterapiasta Nijole Dembinskas & Nils Holmberg Käännös: Maija Elomaa. Aikuinen mutta herkkä kuin teini-ikäinen Jokainen

Lisätiedot