FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 1/9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 1/9"

Transkriptio

1 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 1/9 UUSIA AKKREDITOINTIPÄÄTÖKSIÄ Turun yliopisto, Lääketieteellinen genetiikka UTULab Tikka Spikes Oy, Tyyppihyväksyntälaboratorio Martela Oyj, Tuotekehitys, Kalusteiden testauslaboratorio Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Työelämäpalvelut, Pätevöintilaitos T278 Kliininen genetiikka T279 Ajoneuvot: Renkaiden testaus T280 Huonekalujen ja kalusteiden testaus S042 Painelaitedirektiivin 97/23/EY tarkoittaman tunnustetun kolmannen osapuolen yksikön toiminta FINN-Tarkastus Oy I045 Sähkölaitteistojen tarkastus Borealis Polymers Oy, Laboratoriopalvelut, T281 Päästökauppaan liittyvät analyysit; Petrokemian laboratorio polttoaineen testaus Suomen Betoniyhdistys ry S043 Rakennustuotteiden tuotesertifiointi rakennustuotteiden tuotehyväksyntälain 954/2012 mukaan Lemminkäinen Infra Oy, Keskuslaboratorio T282 Asfalttimassojen testaus RSLab Oy T283 Asumisterveyskemia ja -mikrobiologia AKL-Sertifiointi Oy S044 Ympäristöjärjestelmien sertifiointi standardin SFS-EN ISO 14001:2004 perusteella. Laatujärjestelmien sertifiointi standardin SFS- EN ISO 9001:2008 perusteella. Ensto Finland Oy, Ensto Utility Networks T284 Laitteet ja koneet; ilmajohto- ja Laboratory maakaapelitarvikkeiden testaus Inspector Sec Oy, Laboratorio T285 Asumisterveysmikrobiologia Stora Enso Oyj, Tutkimuskeskus, Vesi- ja hivenaineanalyysit Central Laboratory of Residue Analysis of Pesticides and Heavy Metals in Foods T061 Laboratorio on luopunut akkreditoinnista T219 Pätevyysaluetta on laajennettu uudella toimialalla, ympäristönäytteiden kemiallinen testaus. Nemko Oy T017 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan hälytysjärjestelmien testausta ja sähköturvallisuustestausta sekä Jyväskylän laboratorion EMC-testausta DNV Certification Oy/Ab VB01 Päästökauppatodentamistoimintoimintoja on laajennettu kattamaan myös Puolassa ja Liettuassa tapahtuvan todentamisen. Nemko Oy K042 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SGS Fimko EMC Oy. Nemko Oy S031 Sertifiointielimen nimi on muuttunut, uusi nimi on SGS Fimko EMC Oy. Nemko Oy T017 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SGS Fimko EMC Oy. Tampereen teknillinen yliopisto, K003 Akkreditointi on peruutettu laboratorion Tuotantotekniikka, Mittauslaboratorio pyynnöstä alkaen Ahma ympäristö Oy, Oulun toimipiste / T231 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan Suomen Ympäristöpalvelu polttoainetestausta. HK Ruokatalo Oy T173 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on HKScan Finland Oy, Laboratoriot. Hjelt-instituutti, Oikeuslääketieteen osasto, T115 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan Kansanterveystieteen osasto kliinistä mikrobiologiaa. Bureau Veritas Branch Office for Finland I029 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan ISA-arviointilaitoksen sekä rautatiedirektiivin mukaisen ilmoitetun laitoksen toimintaa. Bureau Veritas Certification Finland. VB04 Asiakas luopuu akkreditoinnista alkaen

2 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 2/9 Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy T070 Pätevyysaluetta laajennetaan kattamaan vieritestausta koskevan standardin SFS-EN ISO 22870:2006 vaatimukset, Liite Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus, Vesikeskus, sisävesiyksikkö, Merikeskus T003 Laboratoion nimi on muuttunut, uusi nimi on Suomen ympäristökeskus, Laoboratoriokeskus, Vesikeskus, Pintavesien tila, Merikeskus. Kauhajoen elintarvikelaboratorio T091 Pätevyysalueesta on poistettu Elintarvikkeiden kemiallinen testaus toimiala Maintpartner Oy, Laboratorio- ja ympäristöpalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TYKS-SAPA liikelaitos, TYKSLAB T085 Laboraotorion nimi on muuttunut. Uusi nimi on Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkolan laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö. T124 Arvioitu uuden standardin SFS-EN ISO mukaan ja pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan näyteenottoa Snellmans Köttförädling Ab, Laboratorium T133 Pätevyysalueesta on poistettu elintarvikkeiden kemiallinen testaus. Jyväskylä yliopisto, T142 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Ympäristöntutkimuskeskus, laboratorio Nab Labs Oy, Ambiotica. Kauhajoen elintarvikelaboratorio T091 Akkreditointi on peruutettu Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK T087 Akkreditointi on peruutettu laboratorion osuuskunta, Laboratoriopalvelut pyynnöstä Ositum Oy, Laboratoriot T261 Laboratorion Espoon toimipiste on muuttanut Vantaalle. KESLAB Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laboratorioliikelaitos T247 Laboratorion nimi on muuttunut. Uusi nimi on Fimlab Laboratoriot Oy, Keski-Suomen alue Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Lääketieteellisten palvelujen keskus T138 Laboratorion nimi on muuttunut. Uusi nimi on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos TCC Nokia T117 Organisaation nimi on muuttunut. Uusi nimi Microsoft Mobile Oy, TCC Microsoft. Ixonos Finland Oy, Device Creation T271 Laboratorio luopuu akkreditoinnista omasta pyynnöstään alkaen. Mipro Censeo Oy I041 Tarkastuslaitoksen nimi on muuttunut, uusi nimi on Censeo Oy. SGS Fimko EMC Oy S031 Toimielin luopuu akkreditoinnista omasta pyynnöstään. Kiratek Oy, KiraLab, Mirkobilaboratorio T270 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Inspecta Oy, KiraLab, Mikrobilaboratorio. Ahma ympäristö Oy T131 Laboratorioiden T153 (Ahma ympäristö Oy, Ilmajoen toimipiste/etelä-pohjanmaan Vesitutkijat) sekä T231 (Ahma ympäristö Oy, Oulun toimipiste/suomen Ympäristöpalvelu) toiminta on yhdistetty Ahma ympäristö Oy testauslaboratorioon T131. Ositum Oy, Laboratoriot T261 Laboratorion Oulun toimipaikka poistetaan pätevyysalueesta. VTT Expert Services Oy, 1.07 Muovituotteet, T001 Toimintaa on laajennettu uudelle osa-alueelle; muovi-, kupari- ja kaukolämpöputket, vesi- ja Muovituotteet, muovi-, kupari- ja viemärilaitteet kaukolämpöputket, vesi- ja viemärilaitteet

3 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 3/9 Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics T039 Laboratorion T268 toiminta (EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 tarkoittaman arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta sekä päästömittaukset lämpö- ja voimalaitosten poistokaasuista, kenttätestaus) on yhdistetty Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics testauslaboratorioon T039. Lisäksi pätevyysaluetta on laajennettu uudella toimialalla Veden ja ympäristönäytteiden kemiallinen testaus, elintarvikkeiden, veden ja ympäristönäytteiden mikrobiologinen testaus, asumisterveysmikrobiologia, eläinperäisten näytteiden mikrobiologinen testaus. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kliinisen T177 Uusi toimipiste analytiikassa: Alajärven kemian toimintayksikkö terveysaseman laboratorio. HUS-kuntayhtymä, HUS-Kuvantaminen, T273 Kaksi uutta toimipistettä: Peijaksen sairaala ja Kliininen neurofysiologia Porvoon sairaala. Alko Oy, Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) T007 Rajamäen laboratorio poistetaan pätevyysalueesta. SGS Fimko Oy T004 Laboratorion T017 (SGS Fimko EMC Oy) toiminta (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja radiolaitteiden testaus, ympäristötestaus,hälytysjärjestelmien testaus, sähköturvallisuustestaus sekä lääkinnällisten laitteiden turvallisuustestaus) yhdistetään SGS Fimko Oy:n akkreditoituun testauslaboratorioon T004. VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio T171 Pätevyysaluetta laajennetaan koskemaan elintarvikkeiden ja veden testausta. CC Infra Oy I037 Akkreditointi peruutetaan laboratorion pyynnöstä, Päätös astuu voimaan , Rautatielain mukainen ISA turvallisuusarviointi Rautatieto Certica Oy I039 Akkreditointi peruutetaan laboratorion pyynnöstä, Päätös astuu voimaan , Rautatielain mukainen ISA turvallisuusarviointi DNV Certification Oy/Ab FI-V S001 S018 VB01 Sertifiointielimen nimi on muuttunut, uusi nimi on DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab Test World Oy, Sertifiointipalvelut S036 Akkreditointi on peruutettu toimielimen pyynnöstä alkaen

4 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 4/9 Bureau Veritas Branch Office for Finland I029 Pätevyysalueesta on poistettu asiakkaan pyynnöstä seuraavat alueet: - Rikkomaton aineenkoetus (NDT), kenttätarkastus - Rautatielain mukainen ISA turvallisuusarviointi - Standardin mukainen ISA turvallisuusarviointi (puolueeton turvallisuusarviointi) - Painelaitedirektiivin 97/23/EY tarkoittaman tunnustetun kolmannen osapuolen yksikön toiminta - Rautatiedirektiivin 2008/57/EY ja 2004/49/EY tarkoittaman arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta Labtium Oy, Jyväskylän laboratorio T241 Akkreditointi on peruutettu tunnuksella T241, laboratorio on yhdistetty kohteeseen T Pöyry CM Oy I042 Tarkastuslaitos on luopunut akkreditoinnista Porvoon kaupungin elintarvikelaboratorio T107 Laboratorio on luopunut akkreditoinnista Ruukki Metals Oy, Hämeenlinnan tehdas, T057 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Analyysilaboratorio SSAB Europe Oy, Hämeenlinnan tehdas, Ruukki Metals Oy, Raahen tehdas, Aineenkoetuksen laboratoriot Ruukki Metals Oy, Raahen tehdas, Analyysilaboratoriot T002 T010 Analyysilaboratorio Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SSAB Europe Oy, Raahen tehdas, Aineenkoetuksen laboratoriot Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SSAB Europe Oy, Raahen tehdas, Analyysilaboratoriot Hyvinkään kaupunki, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio T139 Akkreditointi peruutetaan lähtien,laboratorion toiminta päättyy. Inspecta Tarkastus Oy, Mittauslaitteet K004 Pätevyysaluetta on laajennettu pituuden kalibroinnin osalta Rauman toimipisteessä. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän T245 Uusi näytteenottopiste: Ulvilan sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos terveyskeskuksen laboratorio. SataDiag, Laboratorio Proxion Plan Oy, Turvallisuusarvioinnit I044 Pieksämäen toimipiste sisällytetään akkreditointiin. Inspecta Sertifiointi Oy VB02 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan ÅF-Consult Oy VB05 kestävyyskriteerien Pätevyysaluetta on laajennettu todentamista. koskemaan kestävyyskriteerien todentamista Sastamalan kaupunki, Elintarvikelaboratorio T141 Akkreditointikausi päättyy , koska asiakas ei ole hakenut uudelleen akkreditointia. Veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden ja veden mikrobiologinen testaus. Eurofins Scientific Finland Oy, Environment T089 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Eurofins Scientific Finland Oy. Laboratorion pätevyysalueeseen on yhdistetty laboratorion T248 (Eurofins Scientific Finland Oy Food & Agro) pätevyysalue Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT T024 Laboratorion nimi muuttuu, uusi nimi on Luonnonvarakeskus, Jokioinen, Vihti. Nimenmuutos tulee voimaan

5 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 5/9 Metsäntutkimuslaitos, Vantaan ja Rovaniemen laboratoriot Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Elintarvike- ja vesilaboratorio T203 T118 Laboratorion nimi muuttuu, uusi nimi on Luonnonvarakeskus, Vantaa, Rovaniemi. Nimenmuutos tulee voimaan Laboratorio luopuu akkreditoinnista omasta pyynnöstään. Päätös astuu voimaan Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio T140 Laboratorion toiminta on siirtynyt T047 (Savo- Karjalan ympäristötutkimus Oy) omistukseen Laboratorion uusi nimi on Savo- Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kajaanin laboratorio. Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio T190 Laboratorio on yhtiöitetty Haapaveden kaupungin omistamaksi yhtiöksi. Uusi nimi HakaLab Oy, alkaen. Porilab T042 Laboratorio siirtyy osaksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä alkaen. Labioratorion uusi nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY), Porilab. Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio T126 Laboratorio on siirtynyt osaksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä alkaen. Laboratorion uusi nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY), Raumalab Labtium Oy K056 Laboratorio on luopunut akkreditoinnista. Päätös astuu voimaan Ramboll Finland Oy ISA I035 Tarkastuslaitoksen toiminta on siirtynyt tytäryhtiölle, Ramboll CM Oy ISA:lle ja pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan käyttötoiminta- ja liikenteenhallinta (OPE)- osajärjestelmää. Tarkastuslaitoksen uusi nimi on Ramboll CM Oy ISA. Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio T104 Laboratorio on yhtiöitetty Vaasan kaupungin kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi alkaen. Laboratorion uusi nimi on BotniaLab Oy. Neste Oil Oyj, Tutkimus ja kehitys, T033 Laboratorion pätevyysalueesta on supistettu Laboratoriot ilmanlaadun tarkkailu, ympäristömelun mittaukset. Uusi pätevyysalue on: Päästökauppaan liittyvät analyysit; polttoaineen testaus UUDELLEEN AKKREDITOITUJA Insinööritoimisto Laatutesti Oy T227 Rikkomaton aineenkoetus, kenttätestaus Rikkova aineenkoetus Nemko Oy T017 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja radiolaitteiden testaus, ympäristötestaus, hälytysjärjestelmien testaus, sähköturvallisuustestaus sekä lääkinnällisten Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Elintarvike- ja vesilaboratorio T118 laitteiden turvallisuustestaus Elintarvikkeiden ja veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, veden, rehun, eläinperäisten näytteiden ja ympäristönäytteiden mikrobiologinen testaus

6 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 6/9 UUDELLEEN AKKREDITOITUJA Teknologian tutkimuskeskus VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut T259 Rikkomaton aineenkoetus (NDT); kenttätestaus, Metallien rikkova testaus, Säteilytettyjen metallien rikkova testaus, Päästömittaukset, Teollisuusjätteiden ja sivutuotteiden liukoisuustestit Suomen Punainen Risti, Veripalvelu T119 Veriryhmätutkimukset, Raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset, Veriryhmägenotyypitystutkimukset, Trombosyyttitutkimukset, Kudossopeutuvuustutkimukset, Vuoto- ja tukostaipumustutkimukset Satakunnan ammattikorkeakoulu, Temp Center K025 Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötila SGS Fimko Oy S003 Sähkö- ja konelaitteiden tuotesertifiointi sekä seuraavien direktiivien tarkoittama arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta: Radio- ja telepäätedirektiivi 1999/5/EY, Kaasulaitedirektiivi 2009/142/EY, Kuumavesikattiladirektiivi 92/42/ETY, Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY, EMC direktiivi 2004/108/EY, Konedirektiivi 2006/42/EY, Lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy T260 Akustiikka: äänieristyksen ja jälkikaiunnan mittaus; kenttätestaus, ympäristömelun mittaus; kenttätestaus, äänitehotason mittaus; kenttämittaus, ääneneristyksen laboratoriotestaus Suomen ympäristökeskus, K054 Kemialliset analyysit, ainemäärä Laboratoriokeskus Suomen ympäristökeskus, PT01 Vertailumittausten järjestäminen Laboratoriokeskus, Proftest SYKE Teollisuuden Voima Oyj, TVO:n tarkastuslaitos Teollisuuden Voima Oyj, TVO:n tarkastuslaitos I024 I024 ympäristöalalla. Painelaitteiden ja painelaitekokonaisuuksien tarkastus Rikkomaton aineenkoetus (NDT), kenttätarkastus Painelaitteiden ja painelaitekokonaisuuksien tarkastus. Rikkomaton aineenkoetus (NDT), kenttätarkastus VTT Expert Services Oy S017 Rakennustuotteiden sertifiointi, Ilmoitettu laitos: rakennustuoteasetus, Rähjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen sähkölaitteiden sertifiointi, Ilmoitettu laitos: laivavarustedirektiivi, Ilmoitettu laitos: rautatiedirektiivi, Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Akukon Oy T229 Akustiikka: Äänieristyksen, jälkikaiunta-ajan, huoneakustiikan ja melun mittaukset; Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TYKS-SAPA liikelaitos, TYKSLAB T124 kenttätestaus Kliininen kemia, hematologia, molekyyligenetiikka, kliininen mikrobiologia ja näytteenotto Snellmans Köttförädling Ab, Laboratorium T133 Mikrobiologisk testning av livsmedel, foder, prov som härstammar från djur och miljö samt vatten

7 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 7/9 UUDELLEEN AKKREDITOITUJA Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymenlaakson sairaalapalvelut, Kliinisen kemian laboratorio, KOKS, Isotooppilaboratorio T202 Isotooppilääketiede: Ihmisen isotooppitutkimukset Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio T126 Elintarvikkeiden ja veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, ympäristönäytteiden ja veden mikrobiologinen testaus, asumisterveysmikrobiologia DEKRA Industrial Oy I009 Liite 1.01 Ilmoitettu laitos, painelaitteet (PED, TPED) Liite 1.02 Painelaitteet Liite 1.03 Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi Liite 1.04 Vaarallisten aineiden kuljetus Liite 1.05 Ydinlaitosten painelaitteet sekä muut mekaaniset laitteet ja rakenteet Liite 1.06 Mittauslaitteet Liite 1.07 Sähkölaitteistot Liite 1.08 Automaattiset palonilmaisulaitteistot Liite 1.09 Automaattiset sammutuslaitteistot Liite 1.10 Rikkomaton aineenkoetus (NDT) UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaari, Laboratorio T127 Jäteveden kemiallinen testaus, Päästömittaukset prosessi- ja savukaasuista, kenttätestaus Ahma ympäristö Oy T131 Veden, ympäristönäytteiden ja maaperänäytteiden kemiallinen testaus; Päästökauppaan liittyvät analyysit, polttoaineen testaus; Veden mikrobiologinen testaus; Vesi ja vesistötutkimuksiin liittyvä näytteenotto Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio T140 Veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, rehujen ja eläinperäisten näytteiden sekä veden mikrobiologinen testaus Nab Labs Oy, Ambiotica T142 Veden ja ympäristönäytteiden kemiallinen testaus sekä vesitutkimuksiin liittyvä näytteenotto Hyvinkään kaupunki, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio T139 Elintarvikkeiden ja veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, eläinperäisten ja ympäristönäytteiden sekä veden mikrobiologinen testaus, asumisterveysmikrobiologia Contesta Oy T195 Materiaalitestaus; betonin ja sementin testaus, EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 tarkoittaman arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta Metsäntutkimuslaitos, Vantaan ja Rovaniemen laboratoriot T203 Veden sekä maa- ja kasvinäytteiden kemiallinen testaus Valio Oy, T&K, Kemia ja Mikrobiologia T022 Meijeriteollisuuden näytteiden kemiallinen ja mikrobiologinen testaus sekä tuotantoympäristönäytteiden mikrobiologinen testaus JMK Instruments Oy K033 Mekaaniset suureet; massa ja neliömassa, Neliömassa-antureiden kenttäkalibrointi UUDELLEEN AKKREDITOITUJA

8 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 8/9 Exova METECH OY, Service Laboratory K049 Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötila ja kosteus Labtium Oy T025 Veden kemiallinen testaus Ympäristökemia, Geologinen testaus Paperin ja kartongin fysikaalinen testaus Päästökauppaan liittyvät analyysit, polttoaineen testaus Inspecta Tarkastus Oy I001 I001 Liite 1.11 Ilmoitettu laitos, Painelaitteet I001 Liite 1.12 Ilmoitettu laitos, Hissit I001 Liite 1.13 Ilmoitettu laitos, Köysiratalaitteistot I001 Liite 1.14 Ilmoitettu laitos, Mittauslaitteet I001 Liite 1.15 Ilmoitettu laitos, Koneet I001 Liite 1.21 Painelaitteet I001 Liite 1.22 Ydinlaitosten painelaitteet I001 Liite 1.23 Nostolaitteet I001 Liite 1.24 Hissit I001 Liite 1.25 Köysiratalaitteistot I001 Liite 1.26 Sähkölaitteistot I001 Liite 1.27 Automaattiset palonilmisulaitteistot I001 Liite 1.28 Automaattiset sammutuslaitteistot I001 Liite 1.29 Mittauslaitteet I001 Liite 1.30 Kaivoksen nostolaitteet Net-Foodlab Oy T205 Turun laboratorio: elintarvikkeiden kemiallinen testaus, elintarvikkeiden ja rehun mikrobiologinen testaus, veden mikrobiologinen testaus Tallinnan laboratorio: elintarvikkeiden mikrobiologinen testaus Metlab Oy T027 Metallisten aineiden rikkova aineenkoetus, Metallianalytiikka; niukkaseosteinen teräs, ruostumaton teräs, valurauta, alumiiniseokset, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Ositum Oy, Laboratoriot, Vantaan toimipaikka T138 nikkeliseokset Kliininen kemia, hematologia, kliininen mikrobiologia, patologia, kliininen neurofysiologia T261 Asumisterveyskemia Oy Indmeas Industrial Measurements Ab K028 Virtaussuureet: Kaasun ja nesteen tilavuusvirtamittareiden kenttäkalibrointi. Hiilidioksidin pitoisuuden määritys savukaasussa kattilan hiilitaseen avulla

9 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 9/9 Inspecta Tarkastus Oy, Mittauslaitteet K004 Aika ja taajuus: Aikaväli ja taajuus Dimensionaaliset suureet: Pituuden mittauslaitteet Dimensionaaliset suureet: Päätemitat, piirtomitat Dimensionaaliset suureet: Halkaisijan normaalit Dimensionaaliset suureet: Ympyrämäisyyden normaalit Dimensionaaliset suureet: Kierteen normaalit Dimensionaaliset suureet: Käsimittalaitteet Dimensionaaliset suureet: Tilavuuden kenttäkalibrointi Mekaaniset suureet: Massa, punnusten ja vaakojen kenttäkalibrointi Mekaaniset suureet: Paine Mekaaniset suureet: Paineen kenttäkalibrointi Mekaaniset suureet: Voiman kenttäkalibrointi Sähkösuureet: Tasa- ja pientaajuiset sähkösuureet Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpöenergian kenttäkalibrointi Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötila Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötilan kenttäkalibrointi Virtaussuureet: Nesteen tilavuusvirran kenttäkalibrointi

FINAS - akkreditointipalvelu

FINAS - akkreditointipalvelu Sivu 1/6 2009 FINAS - akkreditointipalvelu UUSIA AKKREDITOINTIPÄÄTÖKSIÄ Inspecta Tarkastus Oy, Teollisuus ja energia, Projektit ja arvioinnit S033 Pysyviä liitoksia tekevien henkilöiden sertifiointi, köysiratalaitteistojen

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu

FINAS - akkreditointipalvelu Päätösten yhteenveto 2012 1/12 FINAS - akkreditointipalvelu UUSIA AKKREDITOINTIPÄÄTÖKSIÄ Labtium Oy K056 Optiset suureet; heijastusluku 1.1.2012 Ramboll Finland Oy, Infran hallinta I035 Rautatielain mukainen

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu

FINAS - akkreditointipalvelu Yhteenveto 2013 FINAS - akkreditointipalvelu UUSIA AKKREDITOINTIPÄÄTÖKSIÄ Ixonos Finland Oy, Device Creation T271 GSM, WCDMA & LTE systeemi, 4.2.2013 Bluetooth & WLAN RF systeemi, EMC ja säteilevä systeemi,

Lisätiedot

FINAS Finnish Accreditation Service Risto Suominen/Varpu Rantanen

FINAS Finnish Accreditation Service Risto Suominen/Varpu Rantanen FINAS Finnish Accreditation Service Risto Suominen/Varpu Rantanen 15.6.2017 Akkreditointi tarkoittaa kansallisen akkreditointielimen antamaa todistusta siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos

Lisätiedot

フィンランド共和国 (Republic of Finland)

フィンランド共和国 (Republic of Finland) フィンランド共和国 (Republic of Finland) 検査機関名 (Name) 検査機関住所 (Address) コード A 公的検査機関 (Official laboratories) 1~30 欠番 31 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Evira, Finnish Food Safety Authority Mustialankatu 3 00790

Lisätiedot

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Kuvaus MEISTÄ... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Mikä on METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.

Lisätiedot

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Novalab Oy on yksityinen, kotimaisessa omistuksessa oleva ympäristö- ja vesilaboratorio toimipiste Karkkilassa

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

VTT Expert Services Oy. Liikevaihto 22 MEUR Henkilöstö 160 Asiakkaita 2500 Osa VTT Groupia. Click to edit Master title style

VTT Expert Services Oy. Liikevaihto 22 MEUR Henkilöstö 160 Asiakkaita 2500 Osa VTT Groupia. Click to edit Master title style VTT Expert Services Oy Liikevaihto 22 MEUR Henkilöstö 160 Asiakkaita 2500 Osa VTT Groupia Palvelut Toimialat Rakennusmateriaalit ja rakennustuotteet Talotekniikkateollisuus Kiinteistöt ja rakentaminen

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

LABORATORIO- JA MITTAUS- PALVELUJA

LABORATORIO- JA MITTAUS- PALVELUJA LABORATORIO- JA MITTAUS- PALVELUJA WWW.RAMBOLL-ANALYTICS.FI 01 03 02 01 Kaatopaikkakelpoisuudet 04 02 Pohja- ja pintavesitarkkailut 03 Päästömittaukset Teollisuus- ja voimalaitoskemia 04 Bioindikaattoritutkimukset

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

MetropoliLab Oy (perustettu ) Helsingin tytäryhtiö, muut omistajat Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsingin Viikin tiedeyhteisön kampusalueella

MetropoliLab Oy (perustettu ) Helsingin tytäryhtiö, muut omistajat Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsingin Viikin tiedeyhteisön kampusalueella MetropoliLab Oy (perustettu 1.6.2010) Helsingin tytäryhtiö, muut omistajat Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsingin Viikin tiedeyhteisön kampusalueella Helsingin laboratorio perustettu 1884 MetropoliLab Oy

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba)

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba) Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana Joni Palmgrén (FaT, emba) Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos, SataDiag SataDiag on liikelaitos, joka tuottaa diagnostisia-

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/A21/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

Laboratorioprosessien optimointi palvelulaboratoriossa

Laboratorioprosessien optimointi palvelulaboratoriossa Laboratorioprosessien optimointi palvelulaboratoriossa SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n kevätkoulutuspäivät 15. - 16.4.2010 Maarit Heinänen, palvelujohtaja Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy Yhtyneet Medix

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE I024/M09/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE Tunnus Code Tarkastuslaitos

Lisätiedot

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt RAPORTTI 16X142729.10.Q850-002 6.9.2013 METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt Joutseno 21.8.2013 PÖYRY FINLAND OY Viite 16X142729.10.Q850-002

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Käyntiosoite; näytteiden toimitus suoraan Besökadress; leverans av prover direkt. Eviran päätöksen dnro Eviras besluts dnr

Käyntiosoite; näytteiden toimitus suoraan Besökadress; leverans av prover direkt. Eviran päätöksen dnro Eviras besluts dnr Valvontaosasto Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Pvm/Datum/Date Kontrollavdelningen Enheten för foder- och gödselkontroll 9.1.2014 Rehulain 86/2008 mukaisesti hyväksytyt laboratoriot Enligt foderlagen 86/2008

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 21.1.2011

PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 21.1.2011 PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 1 Visiomme Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa. We bring safety, trust and environmental

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 TURVALLISUUS KÄYTTÖVARMUUS TUOTTAVUUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS POLARTEST Oy Vakituinen henkilöstö:

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ: KANSALLINEN STANDARDIEHDOTUS SFS 3357 PALAVIEN NESTE- MÄISTEN KEMIKAALIEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO

LAUSUNTOPYYNTÖ: KANSALLINEN STANDARDIEHDOTUS SFS 3357 PALAVIEN NESTE- MÄISTEN KEMIKAALIEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Lausuntopyyntö 12/17 1 (5) Jakelun mukaan LAUSUNTOPYYNTÖ: KANSALLINEN STANDARDIEHDOTUS SFS 3357 PALAVIEN NESTE- MÄISTEN KEMIKAALIEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Öljy- ja biopolttoaineala

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Vertailulaboratoriot asiakaspalvelijoina - SYKE

Vertailulaboratoriot asiakaspalvelijoina - SYKE Vertailulaboratoriot asiakaspalvelijoina - SYKE Mirja Leivuori Vertailulaboratorio Suomen ympäristökeskus, Laboratoriot Hakuninmaantie 6 00430 Helsinki mirja.leivuori@ymparisto.fi Ajankohtaista laboratoriorintamalla

Lisätiedot

MITTAUSEPÄVARMUUS KEMIALLISISSA MÄÄRITYKSISSÄ WORKSHOP

MITTAUSEPÄVARMUUS KEMIALLISISSA MÄÄRITYKSISSÄ WORKSHOP WORKSHOP 12.10.11 Ajankohtaista laboratoriorintamalla RAMBOLL ANALYTICS Analytics pähkinänkuoressa Ramboll Finland Oy:n ympäristölaboratorio Henkilöstö: n. 70 mittaus- ja analyysialan ammattilaista Suuri,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY T111/M34/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T111 Nab Labs Oy,

Lisätiedot

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät /28 102013

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät /28 102013 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoaineita ja savukaasumääriä koskevat tiedot Numero Laitoksen nimi Laitoksen sijainti (osoite) Käytetyn polttoaineen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/M21/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/A20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(10) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu?

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala osastonylilääkäri, dosentti Fimlab Laboratoriot Oy STANDARDI 15189 (2012) Suomennos standardista

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2011

Toimialakatsaus 2011 Toimialakatsaus 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne 2009, P:maa + K-P

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD T229/M09/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T229 Akukon

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari

Pohjanmaan kauppakamari Pohjanmaan kauppakamari Alue-esittelyt ja tilastokatsaus Toimialarakenne Kokkolan sk 2012 yht. n. 22 500 työllistä 5 % 33 % 19 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkiset

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus)

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus) 27.6. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) ten jaksotus KOKO MAA 150 151 150 701 550 149 210-1 491 148 210-1 000 550-976 -1 941 kokonais, OKM päätös 27.6.

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T096/A24/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS VILJAVUUSPALVELU OY EUROFINS

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti

Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Päivi Laitinen Ylikemisti Tiedon keruu Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti Eesti, Liettua, Islanti,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos HYRIA KOULUTUS OY HYRIA KOULUTUS OY - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos Hyvinkään kauppaoppilaitos Hyvinkään taidekoulu Hyvinkään terveydenhuolto-oppilaitos

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet. Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu

Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet. Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu Miten akkreditointi on kehittynyt kummajaisesta aivan tavalliseksi työkaluksi

Lisätiedot

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Tilastoaineisto Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Elinkeinorakenne Muutosjoustavuus Riskitoimialojen tunnistaminen Teollisuus on edelleen suurin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Annika Rökman sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Oma taustani FM genetiikka 1998 sairaalageneetikko 2004 FT Perinnöllisestä eturauhassyövästä 2004 Finaksen teknisenä arvioijana vuodesta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 C(2014) 1423 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Suomen kansallista siirtymäsuunnitelmaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi FINASin periaatteet

Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi FINASin periaatteet Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi FINASin periaatteet AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Evira 4. 5.10.2016 Marja Leena Järvinen Sisältö Työryhmän perustaminen Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa Esa Ahonen hallintoylilääkäri Kainuu Esa Ahonen 120510 1 Laboratorioselvityksen taustaa laboratoriopalveluissa keskittymistä suuriin kilpailukykyisiin

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/A22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T011 Inspecta Oy

Lisätiedot

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY INSPECTA TARKASTUS OY MITTAUSLAITTEET

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY INSPECTA TARKASTUS OY MITTAUSLAITTEET K004/M35/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(13) AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY INSPECTA TARKASTUS OY MITTAUSLAITTEET INSPECTA TARKASTUS OY MEASURING INSTRUMENTS

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Inspectan palvelut. Luotettavuutta, laatua ja turvallisuutta. Teollisuuteen. Rakennettuun ympäristöön. Johtamiseen ja laadunvarmistukseen

Inspectan palvelut. Luotettavuutta, laatua ja turvallisuutta. Teollisuuteen. Rakennettuun ympäristöön. Johtamiseen ja laadunvarmistukseen Inspectan palvelut Luotettavuutta, laatua ja turvallisuutta Teollisuuteen Rakennettuun ympäristöön Johtamiseen ja laadunvarmistukseen Inspectan tarina Inspectan tarina sai alkunsa vuonna 1975, jolloin

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1

FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 1(6) Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2014 1 (5) 1 SGS Inspection Services Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 21.10.2014 387 yksilöimättömät laboratoriotutkimukset,

Lisätiedot

YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein

YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein Nab Labs Oy Rauma sellu- ja paperiteollisuuden palvelut kemian- ja energiateollisuuden palvelut vesi-

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja 24.9.2013 Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat 2 Painelaitedirektiivi ja NDT 1. Painelaitedirektiivi eli PED on Suomessa saatettu voimaan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011 (Kymenlaakso) Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011 VUOSI 2011 KYMIN VOIMA OY 447,5 KOTKAN ENERGIA OY, HOVINSAAREN VOIMALAITOS 259,6 KOTKAN ENERGIA OY, HYÖTYVOIMALA 59,2 KSS ENERGIA OY, HINKISMÄEN

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039 Liite 1.02 / Appendix 1.02 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL OY, RAMBOLL ANALYTICS RAMBOLL LTD, RAMBOLL ANALYTICS Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009 Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Ålands Telefonandelslag Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Finström -

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T197/M15/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, TKI JA PALVELUT, KYMILABS SOUTH-EASTERN FINLAND

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY S018/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2016 LUKIEN Yhteensä 126 järjestäjää Kunnat (9) Helsingin kaupunki Joensuun kaupunki Kajaanin kaupunki Kouvolan kaupunki Oulun kaupunki

Lisätiedot