FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 1/9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 1/9"

Transkriptio

1 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 1/9 UUSIA AKKREDITOINTIPÄÄTÖKSIÄ Turun yliopisto, Lääketieteellinen genetiikka UTULab Tikka Spikes Oy, Tyyppihyväksyntälaboratorio Martela Oyj, Tuotekehitys, Kalusteiden testauslaboratorio Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Työelämäpalvelut, Pätevöintilaitos T278 Kliininen genetiikka T279 Ajoneuvot: Renkaiden testaus T280 Huonekalujen ja kalusteiden testaus S042 Painelaitedirektiivin 97/23/EY tarkoittaman tunnustetun kolmannen osapuolen yksikön toiminta FINN-Tarkastus Oy I045 Sähkölaitteistojen tarkastus Borealis Polymers Oy, Laboratoriopalvelut, T281 Päästökauppaan liittyvät analyysit; Petrokemian laboratorio polttoaineen testaus Suomen Betoniyhdistys ry S043 Rakennustuotteiden tuotesertifiointi rakennustuotteiden tuotehyväksyntälain 954/2012 mukaan Lemminkäinen Infra Oy, Keskuslaboratorio T282 Asfalttimassojen testaus RSLab Oy T283 Asumisterveyskemia ja -mikrobiologia AKL-Sertifiointi Oy S044 Ympäristöjärjestelmien sertifiointi standardin SFS-EN ISO 14001:2004 perusteella. Laatujärjestelmien sertifiointi standardin SFS- EN ISO 9001:2008 perusteella. Ensto Finland Oy, Ensto Utility Networks T284 Laitteet ja koneet; ilmajohto- ja Laboratory maakaapelitarvikkeiden testaus Inspector Sec Oy, Laboratorio T285 Asumisterveysmikrobiologia Stora Enso Oyj, Tutkimuskeskus, Vesi- ja hivenaineanalyysit Central Laboratory of Residue Analysis of Pesticides and Heavy Metals in Foods T061 Laboratorio on luopunut akkreditoinnista T219 Pätevyysaluetta on laajennettu uudella toimialalla, ympäristönäytteiden kemiallinen testaus. Nemko Oy T017 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan hälytysjärjestelmien testausta ja sähköturvallisuustestausta sekä Jyväskylän laboratorion EMC-testausta DNV Certification Oy/Ab VB01 Päästökauppatodentamistoimintoimintoja on laajennettu kattamaan myös Puolassa ja Liettuassa tapahtuvan todentamisen. Nemko Oy K042 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SGS Fimko EMC Oy. Nemko Oy S031 Sertifiointielimen nimi on muuttunut, uusi nimi on SGS Fimko EMC Oy. Nemko Oy T017 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SGS Fimko EMC Oy. Tampereen teknillinen yliopisto, K003 Akkreditointi on peruutettu laboratorion Tuotantotekniikka, Mittauslaboratorio pyynnöstä alkaen Ahma ympäristö Oy, Oulun toimipiste / T231 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan Suomen Ympäristöpalvelu polttoainetestausta. HK Ruokatalo Oy T173 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on HKScan Finland Oy, Laboratoriot. Hjelt-instituutti, Oikeuslääketieteen osasto, T115 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan Kansanterveystieteen osasto kliinistä mikrobiologiaa. Bureau Veritas Branch Office for Finland I029 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan ISA-arviointilaitoksen sekä rautatiedirektiivin mukaisen ilmoitetun laitoksen toimintaa. Bureau Veritas Certification Finland. VB04 Asiakas luopuu akkreditoinnista alkaen

2 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 2/9 Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy T070 Pätevyysaluetta laajennetaan kattamaan vieritestausta koskevan standardin SFS-EN ISO 22870:2006 vaatimukset, Liite Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus, Vesikeskus, sisävesiyksikkö, Merikeskus T003 Laboratoion nimi on muuttunut, uusi nimi on Suomen ympäristökeskus, Laoboratoriokeskus, Vesikeskus, Pintavesien tila, Merikeskus. Kauhajoen elintarvikelaboratorio T091 Pätevyysalueesta on poistettu Elintarvikkeiden kemiallinen testaus toimiala Maintpartner Oy, Laboratorio- ja ympäristöpalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TYKS-SAPA liikelaitos, TYKSLAB T085 Laboraotorion nimi on muuttunut. Uusi nimi on Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkolan laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö. T124 Arvioitu uuden standardin SFS-EN ISO mukaan ja pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan näyteenottoa Snellmans Köttförädling Ab, Laboratorium T133 Pätevyysalueesta on poistettu elintarvikkeiden kemiallinen testaus. Jyväskylä yliopisto, T142 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Ympäristöntutkimuskeskus, laboratorio Nab Labs Oy, Ambiotica. Kauhajoen elintarvikelaboratorio T091 Akkreditointi on peruutettu Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK T087 Akkreditointi on peruutettu laboratorion osuuskunta, Laboratoriopalvelut pyynnöstä Ositum Oy, Laboratoriot T261 Laboratorion Espoon toimipiste on muuttanut Vantaalle. KESLAB Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laboratorioliikelaitos T247 Laboratorion nimi on muuttunut. Uusi nimi on Fimlab Laboratoriot Oy, Keski-Suomen alue Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Lääketieteellisten palvelujen keskus T138 Laboratorion nimi on muuttunut. Uusi nimi on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos TCC Nokia T117 Organisaation nimi on muuttunut. Uusi nimi Microsoft Mobile Oy, TCC Microsoft. Ixonos Finland Oy, Device Creation T271 Laboratorio luopuu akkreditoinnista omasta pyynnöstään alkaen. Mipro Censeo Oy I041 Tarkastuslaitoksen nimi on muuttunut, uusi nimi on Censeo Oy. SGS Fimko EMC Oy S031 Toimielin luopuu akkreditoinnista omasta pyynnöstään. Kiratek Oy, KiraLab, Mirkobilaboratorio T270 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Inspecta Oy, KiraLab, Mikrobilaboratorio. Ahma ympäristö Oy T131 Laboratorioiden T153 (Ahma ympäristö Oy, Ilmajoen toimipiste/etelä-pohjanmaan Vesitutkijat) sekä T231 (Ahma ympäristö Oy, Oulun toimipiste/suomen Ympäristöpalvelu) toiminta on yhdistetty Ahma ympäristö Oy testauslaboratorioon T131. Ositum Oy, Laboratoriot T261 Laboratorion Oulun toimipaikka poistetaan pätevyysalueesta. VTT Expert Services Oy, 1.07 Muovituotteet, T001 Toimintaa on laajennettu uudelle osa-alueelle; muovi-, kupari- ja kaukolämpöputket, vesi- ja Muovituotteet, muovi-, kupari- ja viemärilaitteet kaukolämpöputket, vesi- ja viemärilaitteet

3 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 3/9 Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics T039 Laboratorion T268 toiminta (EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 tarkoittaman arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta sekä päästömittaukset lämpö- ja voimalaitosten poistokaasuista, kenttätestaus) on yhdistetty Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics testauslaboratorioon T039. Lisäksi pätevyysaluetta on laajennettu uudella toimialalla Veden ja ympäristönäytteiden kemiallinen testaus, elintarvikkeiden, veden ja ympäristönäytteiden mikrobiologinen testaus, asumisterveysmikrobiologia, eläinperäisten näytteiden mikrobiologinen testaus. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kliinisen T177 Uusi toimipiste analytiikassa: Alajärven kemian toimintayksikkö terveysaseman laboratorio. HUS-kuntayhtymä, HUS-Kuvantaminen, T273 Kaksi uutta toimipistettä: Peijaksen sairaala ja Kliininen neurofysiologia Porvoon sairaala. Alko Oy, Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) T007 Rajamäen laboratorio poistetaan pätevyysalueesta. SGS Fimko Oy T004 Laboratorion T017 (SGS Fimko EMC Oy) toiminta (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja radiolaitteiden testaus, ympäristötestaus,hälytysjärjestelmien testaus, sähköturvallisuustestaus sekä lääkinnällisten laitteiden turvallisuustestaus) yhdistetään SGS Fimko Oy:n akkreditoituun testauslaboratorioon T004. VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio T171 Pätevyysaluetta laajennetaan koskemaan elintarvikkeiden ja veden testausta. CC Infra Oy I037 Akkreditointi peruutetaan laboratorion pyynnöstä, Päätös astuu voimaan , Rautatielain mukainen ISA turvallisuusarviointi Rautatieto Certica Oy I039 Akkreditointi peruutetaan laboratorion pyynnöstä, Päätös astuu voimaan , Rautatielain mukainen ISA turvallisuusarviointi DNV Certification Oy/Ab FI-V S001 S018 VB01 Sertifiointielimen nimi on muuttunut, uusi nimi on DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab Test World Oy, Sertifiointipalvelut S036 Akkreditointi on peruutettu toimielimen pyynnöstä alkaen

4 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 4/9 Bureau Veritas Branch Office for Finland I029 Pätevyysalueesta on poistettu asiakkaan pyynnöstä seuraavat alueet: - Rikkomaton aineenkoetus (NDT), kenttätarkastus - Rautatielain mukainen ISA turvallisuusarviointi - Standardin mukainen ISA turvallisuusarviointi (puolueeton turvallisuusarviointi) - Painelaitedirektiivin 97/23/EY tarkoittaman tunnustetun kolmannen osapuolen yksikön toiminta - Rautatiedirektiivin 2008/57/EY ja 2004/49/EY tarkoittaman arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta Labtium Oy, Jyväskylän laboratorio T241 Akkreditointi on peruutettu tunnuksella T241, laboratorio on yhdistetty kohteeseen T Pöyry CM Oy I042 Tarkastuslaitos on luopunut akkreditoinnista Porvoon kaupungin elintarvikelaboratorio T107 Laboratorio on luopunut akkreditoinnista Ruukki Metals Oy, Hämeenlinnan tehdas, T057 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Analyysilaboratorio SSAB Europe Oy, Hämeenlinnan tehdas, Ruukki Metals Oy, Raahen tehdas, Aineenkoetuksen laboratoriot Ruukki Metals Oy, Raahen tehdas, Analyysilaboratoriot T002 T010 Analyysilaboratorio Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SSAB Europe Oy, Raahen tehdas, Aineenkoetuksen laboratoriot Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SSAB Europe Oy, Raahen tehdas, Analyysilaboratoriot Hyvinkään kaupunki, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio T139 Akkreditointi peruutetaan lähtien,laboratorion toiminta päättyy. Inspecta Tarkastus Oy, Mittauslaitteet K004 Pätevyysaluetta on laajennettu pituuden kalibroinnin osalta Rauman toimipisteessä. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän T245 Uusi näytteenottopiste: Ulvilan sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos terveyskeskuksen laboratorio. SataDiag, Laboratorio Proxion Plan Oy, Turvallisuusarvioinnit I044 Pieksämäen toimipiste sisällytetään akkreditointiin. Inspecta Sertifiointi Oy VB02 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan ÅF-Consult Oy VB05 kestävyyskriteerien Pätevyysaluetta on laajennettu todentamista. koskemaan kestävyyskriteerien todentamista Sastamalan kaupunki, Elintarvikelaboratorio T141 Akkreditointikausi päättyy , koska asiakas ei ole hakenut uudelleen akkreditointia. Veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden ja veden mikrobiologinen testaus. Eurofins Scientific Finland Oy, Environment T089 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Eurofins Scientific Finland Oy. Laboratorion pätevyysalueeseen on yhdistetty laboratorion T248 (Eurofins Scientific Finland Oy Food & Agro) pätevyysalue Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT T024 Laboratorion nimi muuttuu, uusi nimi on Luonnonvarakeskus, Jokioinen, Vihti. Nimenmuutos tulee voimaan

5 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 5/9 Metsäntutkimuslaitos, Vantaan ja Rovaniemen laboratoriot Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Elintarvike- ja vesilaboratorio T203 T118 Laboratorion nimi muuttuu, uusi nimi on Luonnonvarakeskus, Vantaa, Rovaniemi. Nimenmuutos tulee voimaan Laboratorio luopuu akkreditoinnista omasta pyynnöstään. Päätös astuu voimaan Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio T140 Laboratorion toiminta on siirtynyt T047 (Savo- Karjalan ympäristötutkimus Oy) omistukseen Laboratorion uusi nimi on Savo- Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kajaanin laboratorio. Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio T190 Laboratorio on yhtiöitetty Haapaveden kaupungin omistamaksi yhtiöksi. Uusi nimi HakaLab Oy, alkaen. Porilab T042 Laboratorio siirtyy osaksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä alkaen. Labioratorion uusi nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY), Porilab. Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio T126 Laboratorio on siirtynyt osaksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä alkaen. Laboratorion uusi nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY), Raumalab Labtium Oy K056 Laboratorio on luopunut akkreditoinnista. Päätös astuu voimaan Ramboll Finland Oy ISA I035 Tarkastuslaitoksen toiminta on siirtynyt tytäryhtiölle, Ramboll CM Oy ISA:lle ja pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan käyttötoiminta- ja liikenteenhallinta (OPE)- osajärjestelmää. Tarkastuslaitoksen uusi nimi on Ramboll CM Oy ISA. Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio T104 Laboratorio on yhtiöitetty Vaasan kaupungin kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi alkaen. Laboratorion uusi nimi on BotniaLab Oy. Neste Oil Oyj, Tutkimus ja kehitys, T033 Laboratorion pätevyysalueesta on supistettu Laboratoriot ilmanlaadun tarkkailu, ympäristömelun mittaukset. Uusi pätevyysalue on: Päästökauppaan liittyvät analyysit; polttoaineen testaus UUDELLEEN AKKREDITOITUJA Insinööritoimisto Laatutesti Oy T227 Rikkomaton aineenkoetus, kenttätestaus Rikkova aineenkoetus Nemko Oy T017 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja radiolaitteiden testaus, ympäristötestaus, hälytysjärjestelmien testaus, sähköturvallisuustestaus sekä lääkinnällisten Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Elintarvike- ja vesilaboratorio T118 laitteiden turvallisuustestaus Elintarvikkeiden ja veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, veden, rehun, eläinperäisten näytteiden ja ympäristönäytteiden mikrobiologinen testaus

6 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 6/9 UUDELLEEN AKKREDITOITUJA Teknologian tutkimuskeskus VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut T259 Rikkomaton aineenkoetus (NDT); kenttätestaus, Metallien rikkova testaus, Säteilytettyjen metallien rikkova testaus, Päästömittaukset, Teollisuusjätteiden ja sivutuotteiden liukoisuustestit Suomen Punainen Risti, Veripalvelu T119 Veriryhmätutkimukset, Raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset, Veriryhmägenotyypitystutkimukset, Trombosyyttitutkimukset, Kudossopeutuvuustutkimukset, Vuoto- ja tukostaipumustutkimukset Satakunnan ammattikorkeakoulu, Temp Center K025 Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötila SGS Fimko Oy S003 Sähkö- ja konelaitteiden tuotesertifiointi sekä seuraavien direktiivien tarkoittama arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta: Radio- ja telepäätedirektiivi 1999/5/EY, Kaasulaitedirektiivi 2009/142/EY, Kuumavesikattiladirektiivi 92/42/ETY, Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY, EMC direktiivi 2004/108/EY, Konedirektiivi 2006/42/EY, Lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy T260 Akustiikka: äänieristyksen ja jälkikaiunnan mittaus; kenttätestaus, ympäristömelun mittaus; kenttätestaus, äänitehotason mittaus; kenttämittaus, ääneneristyksen laboratoriotestaus Suomen ympäristökeskus, K054 Kemialliset analyysit, ainemäärä Laboratoriokeskus Suomen ympäristökeskus, PT01 Vertailumittausten järjestäminen Laboratoriokeskus, Proftest SYKE Teollisuuden Voima Oyj, TVO:n tarkastuslaitos Teollisuuden Voima Oyj, TVO:n tarkastuslaitos I024 I024 ympäristöalalla. Painelaitteiden ja painelaitekokonaisuuksien tarkastus Rikkomaton aineenkoetus (NDT), kenttätarkastus Painelaitteiden ja painelaitekokonaisuuksien tarkastus. Rikkomaton aineenkoetus (NDT), kenttätarkastus VTT Expert Services Oy S017 Rakennustuotteiden sertifiointi, Ilmoitettu laitos: rakennustuoteasetus, Rähjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen sähkölaitteiden sertifiointi, Ilmoitettu laitos: laivavarustedirektiivi, Ilmoitettu laitos: rautatiedirektiivi, Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Akukon Oy T229 Akustiikka: Äänieristyksen, jälkikaiunta-ajan, huoneakustiikan ja melun mittaukset; Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TYKS-SAPA liikelaitos, TYKSLAB T124 kenttätestaus Kliininen kemia, hematologia, molekyyligenetiikka, kliininen mikrobiologia ja näytteenotto Snellmans Köttförädling Ab, Laboratorium T133 Mikrobiologisk testning av livsmedel, foder, prov som härstammar från djur och miljö samt vatten

7 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 7/9 UUDELLEEN AKKREDITOITUJA Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymenlaakson sairaalapalvelut, Kliinisen kemian laboratorio, KOKS, Isotooppilaboratorio T202 Isotooppilääketiede: Ihmisen isotooppitutkimukset Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio T126 Elintarvikkeiden ja veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, ympäristönäytteiden ja veden mikrobiologinen testaus, asumisterveysmikrobiologia DEKRA Industrial Oy I009 Liite 1.01 Ilmoitettu laitos, painelaitteet (PED, TPED) Liite 1.02 Painelaitteet Liite 1.03 Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi Liite 1.04 Vaarallisten aineiden kuljetus Liite 1.05 Ydinlaitosten painelaitteet sekä muut mekaaniset laitteet ja rakenteet Liite 1.06 Mittauslaitteet Liite 1.07 Sähkölaitteistot Liite 1.08 Automaattiset palonilmaisulaitteistot Liite 1.09 Automaattiset sammutuslaitteistot Liite 1.10 Rikkomaton aineenkoetus (NDT) UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaari, Laboratorio T127 Jäteveden kemiallinen testaus, Päästömittaukset prosessi- ja savukaasuista, kenttätestaus Ahma ympäristö Oy T131 Veden, ympäristönäytteiden ja maaperänäytteiden kemiallinen testaus; Päästökauppaan liittyvät analyysit, polttoaineen testaus; Veden mikrobiologinen testaus; Vesi ja vesistötutkimuksiin liittyvä näytteenotto Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio T140 Veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, rehujen ja eläinperäisten näytteiden sekä veden mikrobiologinen testaus Nab Labs Oy, Ambiotica T142 Veden ja ympäristönäytteiden kemiallinen testaus sekä vesitutkimuksiin liittyvä näytteenotto Hyvinkään kaupunki, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio T139 Elintarvikkeiden ja veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, eläinperäisten ja ympäristönäytteiden sekä veden mikrobiologinen testaus, asumisterveysmikrobiologia Contesta Oy T195 Materiaalitestaus; betonin ja sementin testaus, EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 tarkoittaman arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta Metsäntutkimuslaitos, Vantaan ja Rovaniemen laboratoriot T203 Veden sekä maa- ja kasvinäytteiden kemiallinen testaus Valio Oy, T&K, Kemia ja Mikrobiologia T022 Meijeriteollisuuden näytteiden kemiallinen ja mikrobiologinen testaus sekä tuotantoympäristönäytteiden mikrobiologinen testaus JMK Instruments Oy K033 Mekaaniset suureet; massa ja neliömassa, Neliömassa-antureiden kenttäkalibrointi UUDELLEEN AKKREDITOITUJA

8 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 8/9 Exova METECH OY, Service Laboratory K049 Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötila ja kosteus Labtium Oy T025 Veden kemiallinen testaus Ympäristökemia, Geologinen testaus Paperin ja kartongin fysikaalinen testaus Päästökauppaan liittyvät analyysit, polttoaineen testaus Inspecta Tarkastus Oy I001 I001 Liite 1.11 Ilmoitettu laitos, Painelaitteet I001 Liite 1.12 Ilmoitettu laitos, Hissit I001 Liite 1.13 Ilmoitettu laitos, Köysiratalaitteistot I001 Liite 1.14 Ilmoitettu laitos, Mittauslaitteet I001 Liite 1.15 Ilmoitettu laitos, Koneet I001 Liite 1.21 Painelaitteet I001 Liite 1.22 Ydinlaitosten painelaitteet I001 Liite 1.23 Nostolaitteet I001 Liite 1.24 Hissit I001 Liite 1.25 Köysiratalaitteistot I001 Liite 1.26 Sähkölaitteistot I001 Liite 1.27 Automaattiset palonilmisulaitteistot I001 Liite 1.28 Automaattiset sammutuslaitteistot I001 Liite 1.29 Mittauslaitteet I001 Liite 1.30 Kaivoksen nostolaitteet Net-Foodlab Oy T205 Turun laboratorio: elintarvikkeiden kemiallinen testaus, elintarvikkeiden ja rehun mikrobiologinen testaus, veden mikrobiologinen testaus Tallinnan laboratorio: elintarvikkeiden mikrobiologinen testaus Metlab Oy T027 Metallisten aineiden rikkova aineenkoetus, Metallianalytiikka; niukkaseosteinen teräs, ruostumaton teräs, valurauta, alumiiniseokset, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Ositum Oy, Laboratoriot, Vantaan toimipaikka T138 nikkeliseokset Kliininen kemia, hematologia, kliininen mikrobiologia, patologia, kliininen neurofysiologia T261 Asumisterveyskemia Oy Indmeas Industrial Measurements Ab K028 Virtaussuureet: Kaasun ja nesteen tilavuusvirtamittareiden kenttäkalibrointi. Hiilidioksidin pitoisuuden määritys savukaasussa kattilan hiilitaseen avulla

9 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 9/9 Inspecta Tarkastus Oy, Mittauslaitteet K004 Aika ja taajuus: Aikaväli ja taajuus Dimensionaaliset suureet: Pituuden mittauslaitteet Dimensionaaliset suureet: Päätemitat, piirtomitat Dimensionaaliset suureet: Halkaisijan normaalit Dimensionaaliset suureet: Ympyrämäisyyden normaalit Dimensionaaliset suureet: Kierteen normaalit Dimensionaaliset suureet: Käsimittalaitteet Dimensionaaliset suureet: Tilavuuden kenttäkalibrointi Mekaaniset suureet: Massa, punnusten ja vaakojen kenttäkalibrointi Mekaaniset suureet: Paine Mekaaniset suureet: Paineen kenttäkalibrointi Mekaaniset suureet: Voiman kenttäkalibrointi Sähkösuureet: Tasa- ja pientaajuiset sähkösuureet Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpöenergian kenttäkalibrointi Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötila Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötilan kenttäkalibrointi Virtaussuureet: Nesteen tilavuusvirran kenttäkalibrointi

VTT Expert Services Oy. Liikevaihto 22 MEUR Henkilöstö 160 Asiakkaita 2500 Osa VTT Groupia. Click to edit Master title style

VTT Expert Services Oy. Liikevaihto 22 MEUR Henkilöstö 160 Asiakkaita 2500 Osa VTT Groupia. Click to edit Master title style VTT Expert Services Oy Liikevaihto 22 MEUR Henkilöstö 160 Asiakkaita 2500 Osa VTT Groupia Palvelut Toimialat Rakennusmateriaalit ja rakennustuotteet Talotekniikkateollisuus Kiinteistöt ja rakentaminen

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt RAPORTTI 16X142729.10.Q850-002 6.9.2013 METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt Joutseno 21.8.2013 PÖYRY FINLAND OY Viite 16X142729.10.Q850-002

Lisätiedot

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät /28 102013

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät /28 102013 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoaineita ja savukaasumääriä koskevat tiedot Numero Laitoksen nimi Laitoksen sijainti (osoite) Käytetyn polttoaineen

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi FINASin periaatteet

Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi FINASin periaatteet Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi FINASin periaatteet AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Evira 4. 5.10.2016 Marja Leena Järvinen Sisältö Työryhmän perustaminen Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/M21/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Yhteystiedot Islab, Mikkelin aluelaboratorio c/o Mikkelin keskussairaala Porrassalmenkatu 35 37 50100 Mikkeli Opiskelijavastaavat:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoainetehoa, luvan

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan liikkumis- ja oleskelurajoituksista

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039 Liite 1.02 / Appendix 1.02 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL OY, RAMBOLL ANALYTICS RAMBOLL LTD, RAMBOLL ANALYTICS Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Borealis Polymers Oy Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 28.8.2013 Viite 82137404-03A BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Päivämäärä 28.8.2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Inspectan palvelut. Luotettavuutta, laatua ja turvallisuutta. Teollisuuteen. Rakennettuun ympäristöön. Johtamiseen ja laadunvarmistukseen

Inspectan palvelut. Luotettavuutta, laatua ja turvallisuutta. Teollisuuteen. Rakennettuun ympäristöön. Johtamiseen ja laadunvarmistukseen Inspectan palvelut Luotettavuutta, laatua ja turvallisuutta Teollisuuteen Rakennettuun ympäristöön Johtamiseen ja laadunvarmistukseen Inspectan tarina Inspectan tarina sai alkunsa vuonna 1975, jolloin

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2014 1 (5) 1 SGS Inspection Services Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 21.10.2014 387 yksilöimättömät laboratoriotutkimukset,

Lisätiedot

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 2.9.2009 ERHE-hanke Paloilmoitinhälytykset 2003-08 Pitkän aikavälin tavoite: puolittaa vuoden 2003 lukumäärä 22000 21000 20000 Paloilmoitinhälytysten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1.1. - 31.1.2015. Diaarinumero Vireilletulopäivä Asia Asiakas Päätöspäivä Päätösnro

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1.1. - 31.1.2015. Diaarinumero Vireilletulopäivä Asia Asiakas Päätöspäivä Päätösnro Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1.1. - 31.1.2015 Diaarinumero Vireilletulopäivä Asia Asiakas Päätöspäivä Päätösnro Kunta/ Kaupunki Uusimaa ESAVI/6746/2014 11.07.2014 Ilmoitus Helen Oy:n Vuosaaren

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20...

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20... Newlec-minilistat 2 Sisällysluettelo Asennuskanava LHD 20x10... 3 Asennuskanava LHD 20x20... 4 Asennuskanava LHD 32x15... 5 Asennuskanava LHD 40x20... 6 Asennuskanava LH 60x40... 7 3 Asennuskanava LHD

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 13.5.2016 16-2916 #2 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja 24.9.2013 Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat 2 Painelaitedirektiivi ja NDT 1. Painelaitedirektiivi eli PED on Suomessa saatettu voimaan

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ

YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ 1 YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ Case-esimerkein TEKNILLINEN TIEDEKUNTA / Ympäristö- ja kemiantekniikka / Esa Muurinen OULUN INNOVAATIOALLIANSSI OULU INNOVATION ALLIANCE 2 Oulun Innovaatioallianssi

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1957 No 168 N :o 168. Kiertokirje eräiden lääkintäalan viranomaisten virkalähetysoikeuksien myöntämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta. Posti- ja

Lisätiedot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot Mediatapaaminen Veli-Pekka Saajo 16.2.2017 Verkot Energiaviraston toimivalta ja siirtohinnoittelun kohtuullisuus Riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen Toimivalta määritelty sähkömarkkinalainsäädännössä

Lisätiedot

Askeläänen parannusluvun määritys

Askeläänen parannusluvun määritys TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03775-14 20.8.2014 Askeläänen parannusluvun määritys PROF 8 mm laminaatti / OPTI-STEP 1503 2 mm solumuovi tai OPTI-STEP 1003 2 mm solumuovi kalvolla Tilaaja: Sealed Air Svenska

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.12 / Appendix 1.12 Sivu / Page 1(6) Ilmoitettu laitos, Notified body, AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

Mukautuva pätevyysalue - hyödyntäminen käytännön laboratoriotyössä. FINAS-päivä Sara Heilimo, Tullilaboratorio

Mukautuva pätevyysalue - hyödyntäminen käytännön laboratoriotyössä. FINAS-päivä Sara Heilimo, Tullilaboratorio Mukautuva pätevyysalue - hyödyntäminen käytännön laboratoriotyössä FINAS-päivä 26.1.2017 Sara Heilimo, Tullilaboratorio Esityksen sisältö Tullilaboratoriosta lyhyesti Mukautuva pätevyysalue Tullilaboratoriossa

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Tyyppitestaus ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2012 Sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Tutkija Toni Hyytinen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto / PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951 FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1 2 3 4 20.1. 20.9. HELA LANDET 144 628

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI Opintojen ulkopuolelle jääneet ja opintonsa keskeyttäneet nuoret Pekka Myrskylä Tilastokeskus 19.04.2012 Syrjään jäämisen riski asumismuodon ja perheaseman mukaan

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaate. Taija Rissanen

FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaate. Taija Rissanen FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaate Julkaistiin 27.6.2016 FINASin sivuilla: https://www.finas.fi/ajankohtaista/julkaisut /Sivut/default.aspx Suora linkki: https://www.finas.fi/tiedostot%201/julkais

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1292/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Elintarvike- ja vesilaboratorio Kallionkatu 10-16 C 11100 Riihimäki EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY I005/M11/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(10) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus, Marja Karvonen 16.9. 2013 1 1990 1991 1992 1993 1994 199 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

CCS:n rooli päästökaupassa

CCS:n rooli päästökaupassa CCS:n rooli päästökaupassa CCS-seminaari, 28.10.2009 Hanasaari, Espoo Ryhmäpäällikkö, TkT Jarno Ilme Päästökaupparyhmä Energiamarkkinavirasto Hiilidioksidin talteenoton vaiheet Laitos talteenotto siirto

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen 13.-14.2012 Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät, OPH 7.11.2012 Ruoka on maailmanlaajuinen kasvuala

Lisätiedot

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY I043/M05/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy

Lisätiedot

ELINTARVIKELABORATORION TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

ELINTARVIKELABORATORION TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1 Rovaniemen kaupunki Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI Rovaniemi 14.5.2008 ELINTARVIKELABORATORION TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Viitaten 24.1.2008 päivättyyn kirjeeseemme ja tapaamiseen

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOKin, SalWe Oy:n, tuoreet uutiset

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOKin, SalWe Oy:n, tuoreet uutiset Aamiaisinfo 21.1.2011 SHOKin, SalWe Oy:n, tuoreet uutiset Saara Hassinen, SalWe Oy SalWe - Kaiken lähtökohta on yhteinen strategia Missio Yksilön terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen, josta kumpuaa Suomelle

Lisätiedot

UNA-hanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely 24.5.2016

UNA-hanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely 24.5.2016 UNA-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely 24.5.2016 UNA-hankkeen tavoite ja aikataulu Tuottaa organisaatio- ja toimittajariippumaton vaatimusmäärittely asiakaslähtöisten

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01531-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01531-14 1 (2) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Teatteri Imatra Pn (Teatteri Imatra) ,18 113,85 120,32 Sn (Teatteri Imatra) ,32 147,78 156,17

Teatteri Imatra Pn (Teatteri Imatra) ,18 113,85 120,32 Sn (Teatteri Imatra) ,32 147,78 156,17 Näytelmäkirjailijaliiton ja Suomen Teatterit ry:n suosituksen tariffit yli 2h näytelmät vanha Vanha kust. 2010 kust. 1.1.2012 luokka Paikkoja euro euro euro Turun Kaupunginteatteri Pikkolo (Turun KT) 53

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

Päästölupiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia päästökauppakaudelle 2013-2020

Päästölupiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia päästökauppakaudelle 2013-2020 Päästölupiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia päästökauppakaudelle 2013-2020 Yleiset päästölupiin liittyvät kysymykset 1. Missä vaiheessa uudelle laitokselle haetaan päästölupaa? Päästökauppalain 9 :n

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot