FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 1/9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 1/9"

Transkriptio

1 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 1/9 UUSIA AKKREDITOINTIPÄÄTÖKSIÄ Turun yliopisto, Lääketieteellinen genetiikka UTULab Tikka Spikes Oy, Tyyppihyväksyntälaboratorio Martela Oyj, Tuotekehitys, Kalusteiden testauslaboratorio Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Työelämäpalvelut, Pätevöintilaitos T278 Kliininen genetiikka T279 Ajoneuvot: Renkaiden testaus T280 Huonekalujen ja kalusteiden testaus S042 Painelaitedirektiivin 97/23/EY tarkoittaman tunnustetun kolmannen osapuolen yksikön toiminta FINN-Tarkastus Oy I045 Sähkölaitteistojen tarkastus Borealis Polymers Oy, Laboratoriopalvelut, T281 Päästökauppaan liittyvät analyysit; Petrokemian laboratorio polttoaineen testaus Suomen Betoniyhdistys ry S043 Rakennustuotteiden tuotesertifiointi rakennustuotteiden tuotehyväksyntälain 954/2012 mukaan Lemminkäinen Infra Oy, Keskuslaboratorio T282 Asfalttimassojen testaus RSLab Oy T283 Asumisterveyskemia ja -mikrobiologia AKL-Sertifiointi Oy S044 Ympäristöjärjestelmien sertifiointi standardin SFS-EN ISO 14001:2004 perusteella. Laatujärjestelmien sertifiointi standardin SFS- EN ISO 9001:2008 perusteella. Ensto Finland Oy, Ensto Utility Networks T284 Laitteet ja koneet; ilmajohto- ja Laboratory maakaapelitarvikkeiden testaus Inspector Sec Oy, Laboratorio T285 Asumisterveysmikrobiologia Stora Enso Oyj, Tutkimuskeskus, Vesi- ja hivenaineanalyysit Central Laboratory of Residue Analysis of Pesticides and Heavy Metals in Foods T061 Laboratorio on luopunut akkreditoinnista T219 Pätevyysaluetta on laajennettu uudella toimialalla, ympäristönäytteiden kemiallinen testaus. Nemko Oy T017 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan hälytysjärjestelmien testausta ja sähköturvallisuustestausta sekä Jyväskylän laboratorion EMC-testausta DNV Certification Oy/Ab VB01 Päästökauppatodentamistoimintoimintoja on laajennettu kattamaan myös Puolassa ja Liettuassa tapahtuvan todentamisen. Nemko Oy K042 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SGS Fimko EMC Oy. Nemko Oy S031 Sertifiointielimen nimi on muuttunut, uusi nimi on SGS Fimko EMC Oy. Nemko Oy T017 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SGS Fimko EMC Oy. Tampereen teknillinen yliopisto, K003 Akkreditointi on peruutettu laboratorion Tuotantotekniikka, Mittauslaboratorio pyynnöstä alkaen Ahma ympäristö Oy, Oulun toimipiste / T231 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan Suomen Ympäristöpalvelu polttoainetestausta. HK Ruokatalo Oy T173 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on HKScan Finland Oy, Laboratoriot. Hjelt-instituutti, Oikeuslääketieteen osasto, T115 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan Kansanterveystieteen osasto kliinistä mikrobiologiaa. Bureau Veritas Branch Office for Finland I029 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan ISA-arviointilaitoksen sekä rautatiedirektiivin mukaisen ilmoitetun laitoksen toimintaa. Bureau Veritas Certification Finland. VB04 Asiakas luopuu akkreditoinnista alkaen

2 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 2/9 Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy T070 Pätevyysaluetta laajennetaan kattamaan vieritestausta koskevan standardin SFS-EN ISO 22870:2006 vaatimukset, Liite Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus, Vesikeskus, sisävesiyksikkö, Merikeskus T003 Laboratoion nimi on muuttunut, uusi nimi on Suomen ympäristökeskus, Laoboratoriokeskus, Vesikeskus, Pintavesien tila, Merikeskus. Kauhajoen elintarvikelaboratorio T091 Pätevyysalueesta on poistettu Elintarvikkeiden kemiallinen testaus toimiala Maintpartner Oy, Laboratorio- ja ympäristöpalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TYKS-SAPA liikelaitos, TYKSLAB T085 Laboraotorion nimi on muuttunut. Uusi nimi on Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkolan laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö. T124 Arvioitu uuden standardin SFS-EN ISO mukaan ja pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan näyteenottoa Snellmans Köttförädling Ab, Laboratorium T133 Pätevyysalueesta on poistettu elintarvikkeiden kemiallinen testaus. Jyväskylä yliopisto, T142 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Ympäristöntutkimuskeskus, laboratorio Nab Labs Oy, Ambiotica. Kauhajoen elintarvikelaboratorio T091 Akkreditointi on peruutettu Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK T087 Akkreditointi on peruutettu laboratorion osuuskunta, Laboratoriopalvelut pyynnöstä Ositum Oy, Laboratoriot T261 Laboratorion Espoon toimipiste on muuttanut Vantaalle. KESLAB Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laboratorioliikelaitos T247 Laboratorion nimi on muuttunut. Uusi nimi on Fimlab Laboratoriot Oy, Keski-Suomen alue Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Lääketieteellisten palvelujen keskus T138 Laboratorion nimi on muuttunut. Uusi nimi on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos TCC Nokia T117 Organisaation nimi on muuttunut. Uusi nimi Microsoft Mobile Oy, TCC Microsoft. Ixonos Finland Oy, Device Creation T271 Laboratorio luopuu akkreditoinnista omasta pyynnöstään alkaen. Mipro Censeo Oy I041 Tarkastuslaitoksen nimi on muuttunut, uusi nimi on Censeo Oy. SGS Fimko EMC Oy S031 Toimielin luopuu akkreditoinnista omasta pyynnöstään. Kiratek Oy, KiraLab, Mirkobilaboratorio T270 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Inspecta Oy, KiraLab, Mikrobilaboratorio. Ahma ympäristö Oy T131 Laboratorioiden T153 (Ahma ympäristö Oy, Ilmajoen toimipiste/etelä-pohjanmaan Vesitutkijat) sekä T231 (Ahma ympäristö Oy, Oulun toimipiste/suomen Ympäristöpalvelu) toiminta on yhdistetty Ahma ympäristö Oy testauslaboratorioon T131. Ositum Oy, Laboratoriot T261 Laboratorion Oulun toimipaikka poistetaan pätevyysalueesta. VTT Expert Services Oy, 1.07 Muovituotteet, T001 Toimintaa on laajennettu uudelle osa-alueelle; muovi-, kupari- ja kaukolämpöputket, vesi- ja Muovituotteet, muovi-, kupari- ja viemärilaitteet kaukolämpöputket, vesi- ja viemärilaitteet

3 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 3/9 Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics T039 Laboratorion T268 toiminta (EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 tarkoittaman arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta sekä päästömittaukset lämpö- ja voimalaitosten poistokaasuista, kenttätestaus) on yhdistetty Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics testauslaboratorioon T039. Lisäksi pätevyysaluetta on laajennettu uudella toimialalla Veden ja ympäristönäytteiden kemiallinen testaus, elintarvikkeiden, veden ja ympäristönäytteiden mikrobiologinen testaus, asumisterveysmikrobiologia, eläinperäisten näytteiden mikrobiologinen testaus. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kliinisen T177 Uusi toimipiste analytiikassa: Alajärven kemian toimintayksikkö terveysaseman laboratorio. HUS-kuntayhtymä, HUS-Kuvantaminen, T273 Kaksi uutta toimipistettä: Peijaksen sairaala ja Kliininen neurofysiologia Porvoon sairaala. Alko Oy, Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) T007 Rajamäen laboratorio poistetaan pätevyysalueesta. SGS Fimko Oy T004 Laboratorion T017 (SGS Fimko EMC Oy) toiminta (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja radiolaitteiden testaus, ympäristötestaus,hälytysjärjestelmien testaus, sähköturvallisuustestaus sekä lääkinnällisten laitteiden turvallisuustestaus) yhdistetään SGS Fimko Oy:n akkreditoituun testauslaboratorioon T004. VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio T171 Pätevyysaluetta laajennetaan koskemaan elintarvikkeiden ja veden testausta. CC Infra Oy I037 Akkreditointi peruutetaan laboratorion pyynnöstä, Päätös astuu voimaan , Rautatielain mukainen ISA turvallisuusarviointi Rautatieto Certica Oy I039 Akkreditointi peruutetaan laboratorion pyynnöstä, Päätös astuu voimaan , Rautatielain mukainen ISA turvallisuusarviointi DNV Certification Oy/Ab FI-V S001 S018 VB01 Sertifiointielimen nimi on muuttunut, uusi nimi on DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab Test World Oy, Sertifiointipalvelut S036 Akkreditointi on peruutettu toimielimen pyynnöstä alkaen

4 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 4/9 Bureau Veritas Branch Office for Finland I029 Pätevyysalueesta on poistettu asiakkaan pyynnöstä seuraavat alueet: - Rikkomaton aineenkoetus (NDT), kenttätarkastus - Rautatielain mukainen ISA turvallisuusarviointi - Standardin mukainen ISA turvallisuusarviointi (puolueeton turvallisuusarviointi) - Painelaitedirektiivin 97/23/EY tarkoittaman tunnustetun kolmannen osapuolen yksikön toiminta - Rautatiedirektiivin 2008/57/EY ja 2004/49/EY tarkoittaman arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta Labtium Oy, Jyväskylän laboratorio T241 Akkreditointi on peruutettu tunnuksella T241, laboratorio on yhdistetty kohteeseen T Pöyry CM Oy I042 Tarkastuslaitos on luopunut akkreditoinnista Porvoon kaupungin elintarvikelaboratorio T107 Laboratorio on luopunut akkreditoinnista Ruukki Metals Oy, Hämeenlinnan tehdas, T057 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Analyysilaboratorio SSAB Europe Oy, Hämeenlinnan tehdas, Ruukki Metals Oy, Raahen tehdas, Aineenkoetuksen laboratoriot Ruukki Metals Oy, Raahen tehdas, Analyysilaboratoriot T002 T010 Analyysilaboratorio Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SSAB Europe Oy, Raahen tehdas, Aineenkoetuksen laboratoriot Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on SSAB Europe Oy, Raahen tehdas, Analyysilaboratoriot Hyvinkään kaupunki, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio T139 Akkreditointi peruutetaan lähtien,laboratorion toiminta päättyy. Inspecta Tarkastus Oy, Mittauslaitteet K004 Pätevyysaluetta on laajennettu pituuden kalibroinnin osalta Rauman toimipisteessä. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän T245 Uusi näytteenottopiste: Ulvilan sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos terveyskeskuksen laboratorio. SataDiag, Laboratorio Proxion Plan Oy, Turvallisuusarvioinnit I044 Pieksämäen toimipiste sisällytetään akkreditointiin. Inspecta Sertifiointi Oy VB02 Pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan ÅF-Consult Oy VB05 kestävyyskriteerien Pätevyysaluetta on laajennettu todentamista. koskemaan kestävyyskriteerien todentamista Sastamalan kaupunki, Elintarvikelaboratorio T141 Akkreditointikausi päättyy , koska asiakas ei ole hakenut uudelleen akkreditointia. Veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden ja veden mikrobiologinen testaus. Eurofins Scientific Finland Oy, Environment T089 Laboratorion nimi on muuttunut, uusi nimi on Eurofins Scientific Finland Oy. Laboratorion pätevyysalueeseen on yhdistetty laboratorion T248 (Eurofins Scientific Finland Oy Food & Agro) pätevyysalue Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT T024 Laboratorion nimi muuttuu, uusi nimi on Luonnonvarakeskus, Jokioinen, Vihti. Nimenmuutos tulee voimaan

5 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 5/9 Metsäntutkimuslaitos, Vantaan ja Rovaniemen laboratoriot Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Elintarvike- ja vesilaboratorio T203 T118 Laboratorion nimi muuttuu, uusi nimi on Luonnonvarakeskus, Vantaa, Rovaniemi. Nimenmuutos tulee voimaan Laboratorio luopuu akkreditoinnista omasta pyynnöstään. Päätös astuu voimaan Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio T140 Laboratorion toiminta on siirtynyt T047 (Savo- Karjalan ympäristötutkimus Oy) omistukseen Laboratorion uusi nimi on Savo- Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kajaanin laboratorio. Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio T190 Laboratorio on yhtiöitetty Haapaveden kaupungin omistamaksi yhtiöksi. Uusi nimi HakaLab Oy, alkaen. Porilab T042 Laboratorio siirtyy osaksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä alkaen. Labioratorion uusi nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY), Porilab. Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio T126 Laboratorio on siirtynyt osaksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä alkaen. Laboratorion uusi nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY), Raumalab Labtium Oy K056 Laboratorio on luopunut akkreditoinnista. Päätös astuu voimaan Ramboll Finland Oy ISA I035 Tarkastuslaitoksen toiminta on siirtynyt tytäryhtiölle, Ramboll CM Oy ISA:lle ja pätevyysaluetta on laajennettu koskemaan käyttötoiminta- ja liikenteenhallinta (OPE)- osajärjestelmää. Tarkastuslaitoksen uusi nimi on Ramboll CM Oy ISA. Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio T104 Laboratorio on yhtiöitetty Vaasan kaupungin kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi alkaen. Laboratorion uusi nimi on BotniaLab Oy. Neste Oil Oyj, Tutkimus ja kehitys, T033 Laboratorion pätevyysalueesta on supistettu Laboratoriot ilmanlaadun tarkkailu, ympäristömelun mittaukset. Uusi pätevyysalue on: Päästökauppaan liittyvät analyysit; polttoaineen testaus UUDELLEEN AKKREDITOITUJA Insinööritoimisto Laatutesti Oy T227 Rikkomaton aineenkoetus, kenttätestaus Rikkova aineenkoetus Nemko Oy T017 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja radiolaitteiden testaus, ympäristötestaus, hälytysjärjestelmien testaus, sähköturvallisuustestaus sekä lääkinnällisten Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Elintarvike- ja vesilaboratorio T118 laitteiden turvallisuustestaus Elintarvikkeiden ja veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, veden, rehun, eläinperäisten näytteiden ja ympäristönäytteiden mikrobiologinen testaus

6 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 6/9 UUDELLEEN AKKREDITOITUJA Teknologian tutkimuskeskus VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut T259 Rikkomaton aineenkoetus (NDT); kenttätestaus, Metallien rikkova testaus, Säteilytettyjen metallien rikkova testaus, Päästömittaukset, Teollisuusjätteiden ja sivutuotteiden liukoisuustestit Suomen Punainen Risti, Veripalvelu T119 Veriryhmätutkimukset, Raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset, Veriryhmägenotyypitystutkimukset, Trombosyyttitutkimukset, Kudossopeutuvuustutkimukset, Vuoto- ja tukostaipumustutkimukset Satakunnan ammattikorkeakoulu, Temp Center K025 Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötila SGS Fimko Oy S003 Sähkö- ja konelaitteiden tuotesertifiointi sekä seuraavien direktiivien tarkoittama arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta: Radio- ja telepäätedirektiivi 1999/5/EY, Kaasulaitedirektiivi 2009/142/EY, Kuumavesikattiladirektiivi 92/42/ETY, Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY, EMC direktiivi 2004/108/EY, Konedirektiivi 2006/42/EY, Lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy T260 Akustiikka: äänieristyksen ja jälkikaiunnan mittaus; kenttätestaus, ympäristömelun mittaus; kenttätestaus, äänitehotason mittaus; kenttämittaus, ääneneristyksen laboratoriotestaus Suomen ympäristökeskus, K054 Kemialliset analyysit, ainemäärä Laboratoriokeskus Suomen ympäristökeskus, PT01 Vertailumittausten järjestäminen Laboratoriokeskus, Proftest SYKE Teollisuuden Voima Oyj, TVO:n tarkastuslaitos Teollisuuden Voima Oyj, TVO:n tarkastuslaitos I024 I024 ympäristöalalla. Painelaitteiden ja painelaitekokonaisuuksien tarkastus Rikkomaton aineenkoetus (NDT), kenttätarkastus Painelaitteiden ja painelaitekokonaisuuksien tarkastus. Rikkomaton aineenkoetus (NDT), kenttätarkastus VTT Expert Services Oy S017 Rakennustuotteiden sertifiointi, Ilmoitettu laitos: rakennustuoteasetus, Rähjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen sähkölaitteiden sertifiointi, Ilmoitettu laitos: laivavarustedirektiivi, Ilmoitettu laitos: rautatiedirektiivi, Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Akukon Oy T229 Akustiikka: Äänieristyksen, jälkikaiunta-ajan, huoneakustiikan ja melun mittaukset; Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TYKS-SAPA liikelaitos, TYKSLAB T124 kenttätestaus Kliininen kemia, hematologia, molekyyligenetiikka, kliininen mikrobiologia ja näytteenotto Snellmans Köttförädling Ab, Laboratorium T133 Mikrobiologisk testning av livsmedel, foder, prov som härstammar från djur och miljö samt vatten

7 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 7/9 UUDELLEEN AKKREDITOITUJA Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymenlaakson sairaalapalvelut, Kliinisen kemian laboratorio, KOKS, Isotooppilaboratorio T202 Isotooppilääketiede: Ihmisen isotooppitutkimukset Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio T126 Elintarvikkeiden ja veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, ympäristönäytteiden ja veden mikrobiologinen testaus, asumisterveysmikrobiologia DEKRA Industrial Oy I009 Liite 1.01 Ilmoitettu laitos, painelaitteet (PED, TPED) Liite 1.02 Painelaitteet Liite 1.03 Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi Liite 1.04 Vaarallisten aineiden kuljetus Liite 1.05 Ydinlaitosten painelaitteet sekä muut mekaaniset laitteet ja rakenteet Liite 1.06 Mittauslaitteet Liite 1.07 Sähkölaitteistot Liite 1.08 Automaattiset palonilmaisulaitteistot Liite 1.09 Automaattiset sammutuslaitteistot Liite 1.10 Rikkomaton aineenkoetus (NDT) UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaari, Laboratorio T127 Jäteveden kemiallinen testaus, Päästömittaukset prosessi- ja savukaasuista, kenttätestaus Ahma ympäristö Oy T131 Veden, ympäristönäytteiden ja maaperänäytteiden kemiallinen testaus; Päästökauppaan liittyvät analyysit, polttoaineen testaus; Veden mikrobiologinen testaus; Vesi ja vesistötutkimuksiin liittyvä näytteenotto Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio T140 Veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, rehujen ja eläinperäisten näytteiden sekä veden mikrobiologinen testaus Nab Labs Oy, Ambiotica T142 Veden ja ympäristönäytteiden kemiallinen testaus sekä vesitutkimuksiin liittyvä näytteenotto Hyvinkään kaupunki, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio T139 Elintarvikkeiden ja veden kemiallinen testaus sekä elintarvikkeiden, eläinperäisten ja ympäristönäytteiden sekä veden mikrobiologinen testaus, asumisterveysmikrobiologia Contesta Oy T195 Materiaalitestaus; betonin ja sementin testaus, EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 tarkoittaman arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) toiminta Metsäntutkimuslaitos, Vantaan ja Rovaniemen laboratoriot T203 Veden sekä maa- ja kasvinäytteiden kemiallinen testaus Valio Oy, T&K, Kemia ja Mikrobiologia T022 Meijeriteollisuuden näytteiden kemiallinen ja mikrobiologinen testaus sekä tuotantoympäristönäytteiden mikrobiologinen testaus JMK Instruments Oy K033 Mekaaniset suureet; massa ja neliömassa, Neliömassa-antureiden kenttäkalibrointi UUDELLEEN AKKREDITOITUJA

8 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 8/9 Exova METECH OY, Service Laboratory K049 Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötila ja kosteus Labtium Oy T025 Veden kemiallinen testaus Ympäristökemia, Geologinen testaus Paperin ja kartongin fysikaalinen testaus Päästökauppaan liittyvät analyysit, polttoaineen testaus Inspecta Tarkastus Oy I001 I001 Liite 1.11 Ilmoitettu laitos, Painelaitteet I001 Liite 1.12 Ilmoitettu laitos, Hissit I001 Liite 1.13 Ilmoitettu laitos, Köysiratalaitteistot I001 Liite 1.14 Ilmoitettu laitos, Mittauslaitteet I001 Liite 1.15 Ilmoitettu laitos, Koneet I001 Liite 1.21 Painelaitteet I001 Liite 1.22 Ydinlaitosten painelaitteet I001 Liite 1.23 Nostolaitteet I001 Liite 1.24 Hissit I001 Liite 1.25 Köysiratalaitteistot I001 Liite 1.26 Sähkölaitteistot I001 Liite 1.27 Automaattiset palonilmisulaitteistot I001 Liite 1.28 Automaattiset sammutuslaitteistot I001 Liite 1.29 Mittauslaitteet I001 Liite 1.30 Kaivoksen nostolaitteet Net-Foodlab Oy T205 Turun laboratorio: elintarvikkeiden kemiallinen testaus, elintarvikkeiden ja rehun mikrobiologinen testaus, veden mikrobiologinen testaus Tallinnan laboratorio: elintarvikkeiden mikrobiologinen testaus Metlab Oy T027 Metallisten aineiden rikkova aineenkoetus, Metallianalytiikka; niukkaseosteinen teräs, ruostumaton teräs, valurauta, alumiiniseokset, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Ositum Oy, Laboratoriot, Vantaan toimipaikka T138 nikkeliseokset Kliininen kemia, hematologia, kliininen mikrobiologia, patologia, kliininen neurofysiologia T261 Asumisterveyskemia Oy Indmeas Industrial Measurements Ab K028 Virtaussuureet: Kaasun ja nesteen tilavuusvirtamittareiden kenttäkalibrointi. Hiilidioksidin pitoisuuden määritys savukaasussa kattilan hiilitaseen avulla

9 FINAS - akkreditointipalvelu, vuoden 2014 päätösten yhteenveto 9/9 Inspecta Tarkastus Oy, Mittauslaitteet K004 Aika ja taajuus: Aikaväli ja taajuus Dimensionaaliset suureet: Pituuden mittauslaitteet Dimensionaaliset suureet: Päätemitat, piirtomitat Dimensionaaliset suureet: Halkaisijan normaalit Dimensionaaliset suureet: Ympyrämäisyyden normaalit Dimensionaaliset suureet: Kierteen normaalit Dimensionaaliset suureet: Käsimittalaitteet Dimensionaaliset suureet: Tilavuuden kenttäkalibrointi Mekaaniset suureet: Massa, punnusten ja vaakojen kenttäkalibrointi Mekaaniset suureet: Paine Mekaaniset suureet: Paineen kenttäkalibrointi Mekaaniset suureet: Voiman kenttäkalibrointi Sähkösuureet: Tasa- ja pientaajuiset sähkösuureet Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpöenergian kenttäkalibrointi Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötila Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet: Lämpötilan kenttäkalibrointi Virtaussuureet: Nesteen tilavuusvirran kenttäkalibrointi

VARMISTA KILPAILUETU Uudet tuotteet vauhdilla markkinoille. Puista Bisnestä Matti Lanu VTT Expert Services Oy Matti.Lanu@vtt.fi

VARMISTA KILPAILUETU Uudet tuotteet vauhdilla markkinoille. Puista Bisnestä Matti Lanu VTT Expert Services Oy Matti.Lanu@vtt.fi VARMISTA KILPAILUETU Uudet tuotteet vauhdilla markkinoille Puista Bisnestä Matti Lanu VTT Expert Services Oy Matti.Lanu@vtt.fi 3.2.2010 2 VTT Group VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta

Lisätiedot

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2011

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2011 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2011 Radon pohjavedestä Kaija Korhonen-Ylönen, Ulla-Maija Hanste, Mirja Leivuori ja Markku Ilmakunnas Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 MIKESin toimintavuosi 2010 Kemia osa hyvää elämää Akkreditoinnit ylläpitävät laatua 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 SISÄLTÖ 1/2011 8 12

Lisätiedot

Eviran julkaisuja 6/2008. Eviran laboratorioselvitys 2008

Eviran julkaisuja 6/2008. Eviran laboratorioselvitys 2008 Eviran julkaisuja 6/2008 Eviran laboratorioselvitys 2008 Eviran laboratorioselvitys 2008 Kiitokset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Kuvaus MEISTÄ... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Mikä on METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.

Lisätiedot

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014 SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti LOKAKUU 2014 YEARS SGS FINLAND 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST s. 2 PääkirjoItus Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun SGS aloitti toimintansa

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT TOUKOKUU 2012 NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS

SGS FINLAND COMPACT TOUKOKUU 2012 NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti TOUKOKUU 2012 LAATU- JA TEHDASTARKASTUKSET KIINASSA NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS s. 2 PääkirjoItus LISÄTIEDOT Marianne Vorselman Marketing

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT TOUKOKUU 2014

SGS FINLAND COMPACT TOUKOKUU 2014 SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti TOUKOKUU 2014 Turvaa ja tehokkuutta tarkastuksista Valaisinstandardiin tulossa merkittäviä muutoksia s. 2 PääkirjoItus Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden testaus-

Lisätiedot

Ympäristöraportti 2007. Luvata Pori Oy Upcast Oy

Ympäristöraportti 2007. Luvata Pori Oy Upcast Oy Ympäristöraportti 2007 Luvata Pori Oy Upcast Oy Ympäristöasioiden organisointi ja lupatilanne Luvata Pori Oy:n ja Upcast Oy:n ympäristöjärjestelmä on EU:n asetukseen perustuva EMAS (Eco Management and

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden laadunohjaus- ja omavalvonta raportti. Johtaja Seppo Heiskanen Elintarvikeasiantuntija Elisa Piesala 8.10.

Elintarviketeollisuuden laadunohjaus- ja omavalvonta raportti. Johtaja Seppo Heiskanen Elintarvikeasiantuntija Elisa Piesala 8.10. Elintarviketeollisuuden laadunohjaus- ja omavalvonta raportti Johtaja Seppo Heiskanen Elintarvikeasiantuntija Elisa Piesala 8.10.2008 Omavalvonta- ja laadunohjausraportti 2 (37) Sisällysluettelo 1. Elintarviketeollisuusliitto

Lisätiedot

Laboratorioverkoston laadunhallinnasta. Jaakko-Juhani Himberg, dos HUS/HUSLAB laatupäällikkö 24.3.2011

Laboratorioverkoston laadunhallinnasta. Jaakko-Juhani Himberg, dos HUS/HUSLAB laatupäällikkö 24.3.2011 Laboratorioverkoston laadunhallinnasta Jaakko-Juhani Himberg, dos HUS/HUSLAB laatupäällikkö 24.3.2011 HUS:n sairaanhoitoalueet ja sairaalat 1.1.2011 HUS on kuntayhtymä, jonka omistajina on 26 Uudenmaan

Lisätiedot

Vuoden 2010 alusta lähtien VTT:n

Vuoden 2010 alusta lähtien VTT:n VTT EXPERT SERVICES OY Uutiskirje 1 2010 VTT Expert Services Oy:n ytimessä on asiantuntijuus Vuoden 2010 alusta lähtien VTT:n maksullisista asiantuntija-, testaus-, sertifiointi- ja hyväksyntäpalveluista

Lisätiedot

Kaasunilmaisimet ja valvontakeskukset vaativaan ympäristöön. Luotettava suomalainen ratkaisu kaasunvalvontaan. www.detector.fi www.kaasunvalvonta.

Kaasunilmaisimet ja valvontakeskukset vaativaan ympäristöön. Luotettava suomalainen ratkaisu kaasunvalvontaan. www.detector.fi www.kaasunvalvonta. Kaasunilmaisimet ja valvontakeskukset vaativaan ympäristöön Luotettava suomalainen ratkaisu kaasunvalvontaan www.detector.fi www.kaasunvalvonta.fi Detector Oy on ainoa suomalaisyritys, joka kehittää, suunnittelee,

Lisätiedot

Energiaa säästetään ja säästöstä puhutaan tänäkin vuonna viikolla 41 eli. Lue lisää... Energiansäästöviikko. energiansäästöön

Energiaa säästetään ja säästöstä puhutaan tänäkin vuonna viikolla 41 eli. Lue lisää... Energiansäästöviikko. energiansäästöön Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. 3 / 2 0 0 5 L O K A K U U 3 Kuvat: Fortum Heat, La Rocca Oy, Motiva Oy Energiansäästöviikko

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.2.2002

Lisätiedot

Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti

Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Päivi Laitinen Ylikemisti Tiedon keruu Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti Eesti, Liettua, Islanti,

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT HUHTIKUU 2013 TAATUSTI TURVALLISIA LELUJA

SGS FINLAND COMPACT HUHTIKUU 2013 TAATUSTI TURVALLISIA LELUJA SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti HUHTIKUU 2013 TAATUSTI TURVALLISIA LELUJA PARASTA Medical-osaamista Suomessa s. 2 PääkirjoItus Toimintamme kulmakivinä ovat riippumattomuus, puolueettomuus,

Lisätiedot

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 Tapahtumat yhteensä 1 Copyright 2010 FUJITSU Lajeittain 2015 2 Copyright 2010 FUJITSU Tunnistustapahtumat 2015 Julkishallinnon organisaatiot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa. Uusin innoin. Uudenlaista tiimityötä: yhdessä kohti tulevaisuutta

Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa. Uusin innoin. Uudenlaista tiimityötä: yhdessä kohti tulevaisuutta Inspecta Oy:n asiakaslehti 1 / 2009 KVALITA Uusin innoin yhdessä kohti tulevaisuutta Uusi tuote: Green Card on askel kohti sertifiointia Uudenlaista tiimityötä: Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa

Lisätiedot

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 ASIA HAKIJA Alumiiniteollisuuden pursotuslaitoksen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut 10 prosenttia edellisvuodesta myös lopettaneiden yritysten määrä kasvanut

Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut 10 prosenttia edellisvuodesta myös lopettaneiden yritysten määrä kasvanut Yritykset 2007 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2006 Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut 10 prosenttia edellisvuodesta myös lopettaneiden yritysten määrä kasvanut Aloittaneet ja lopettaneet

Lisätiedot

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011 Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus Espoo 2006 Julkaisu J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen

Lisätiedot