Åbo Akademi. Inspiroiva, menestyksekäs ja kansainvälinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Åbo Akademi. Inspiroiva, menestyksekäs ja kansainvälinen"

Transkriptio

1 Åbo Akademi Inspiroiva, menestyksekäs ja kansainvälinen

2

3 Sisältö Tervetuloa Åbo Akademiin...5 Faktoja Åbo Akademista...6 Korkeatasoista koulutusta...8 Huippututkimusta...14 Yhteistoiminta ja kulttuurivastuu...20 Julkaisija: Åbo Akademin viestintäosasto Layout: Mainostoimisto SST, Turku Kuvat: Åbo Akademin kuvapankki Paino: Paino-Kaarina Oy Åbo Akademi 3

4 4 Åbo Akademi

5 Tervetuloa Åbo Akademiin! Å Åbo Akademi on kansainvälisesti merkittävä tutkimusyliopisto, jolla on laaja-alainen vastuu Suomen ruotsinkielisestä koulutuksesta. Toiminta kattaa tutkimuksen ja koulutuksen useimmilla tieteenaloilla humanistisista tieteistä, kasvatustieteestä ja teologiasta yhteiskuntatieteisiin, luonnontieteisiin ja tekniikkaan. Laaja tarjonta mahdollistaa poikkitieteelliset kokonaisuudet sekä tutkimuksessa että koulutuksessa. Åbo Akademilla on vahva asema Suomen koulutusmarkkinoilla, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa sekä kansainvälisissä tutkimusyhteyksissä. Åbo Akademi on ulkopuolisissa vertailuissa sijoittunut Suomen yliopistojen kärkeen. Åbo Akademi on määrätietoisesti kehittänyt ja vahvistanut rooliaan tutkimusyliopistona. Yhtenä esimerkkinä tästä toimivat neljä sisäistä huippututkimusyksikköä, joille on tehty kansainvälinen laatuarviointi. Sisäisiä huippuyksiköitä rahoittaa Åbo Akademin säätiö. Lisäksi Åbo Akademilla on useita Suomen Akatemian nimittämiä huippuyksiköitä. Yliopiston dynaaminen ja kansainvälinen tutkimustoiminta on tuottanut hyviä tuloksia. Tutkijamme julkaisevat kansallisella tasolla suhteessa eniten kansainvälisiä julkaisuja ja ovat voittaneet kansainvälisiä tiedepalkintoja. Åbo Akademi tarjoaa ainutlaatuisen tutkimus- ja opiskeluympäristön Turun, Vaasan ja Pietarsaaren historiallisilla kampusalueilla. Yliopistossa on myös monenlaista kulttuurillista toimintaa, kuten opiskelijakuoroja, oma sinfoniaorkesteri, teekkariorkesteri jne. Åbo Akademi tarjoaa 7000 opiskelijalleen ja 1300 työntekijälleen kansainvälisen, inspiroivan ja persoonallisen yliopiston. Jorma Mattinen Rehtori Åbo Akademi 5

6 Faktoja Åbo Akademista Tausta Voimakas tarve turvata maamme ruotsinkielisen väestön korkeakoulutus ruotsiksi johti Åbo Akademin säätiön ja uuden Åbo Akademin perustamiseen vuonna Åbo Akademin yliopisto perustettiin yksityisten hyväntekijöiden lahjoittamin varoin. Akademi pysyi yksityisenä yliopistona vuoteen 1981 asti, jolloin se valtiollistettiin. Yliopisto tänään Yliopistolain mukaan Åbo Akademi on vuodesta 2010 alkaen julkisoikeudellinen yliopisto, jolla on aikaisempaa laajempi itsemääräämisoikeus ja taloudellinen vastuu. Yliopistouudistus merkitsi suurempaa strategista johtajuutta ulkopuolisen hallituksen puheenjohtajan johdolla sekä suurempaa tulosvastuuta akateemisissa yksiköissä. Åbo Akademilla on nykyisin 12 laitosta kolmella tiedekunta-alalla. Åbo Akademi pähkinänkuoressa Opiskelijat: 5500 perustutkinto-opiskelijaa 950 jatko-opiskelijaa 800 kansainvälistä opiskelijaa 70 maasta Vuosittain valmistuu 550 maisteria ja 70 tohtoria. Henkilöstö: Yhteensä 1300 työntekijää, joista 700 työskentelee opetuksen ja tutkimuksen parissa. Talous: Vuosittainen kokonaistalousarvio n. 115 miljoonaa euroa, joista 40 miljoonaa ulkopuolista rahoitusta. Julkaisut: 1500 tieteellistä julkaisua vuosittain. Humanistinen, kasvatustieteellinen ja teologinen tiedekunta-ala Humanistinen tiedekunta Englannin kieli ja kirjallisuus Etnologia Filosofia Folkloristiikka Historia Kirjallisuustiede Musiikkitiede Ranskan kieli ja kirjallisuus Ruotsin kieli Saksan kieli ja kirjallisuus Suomen kieli Taidehistoria Uskontotiede Venäjän kieli ja kirjallisuus Kasvatustieteellinen tiedekunta Aikuiskasvatustiede Ammattikasvatus Erityiskasvatustiede Kielten ja kulttuuritieteiden didaktiikka Kotitalous Käsityökasvatus Matematiikan, luonnontieteiden ja liikunnan didaktiikka Sovellettu kasvatustiede Varhaiskasvatus Yleinen kasvatustiede Teologinen tiedekunta Dogmatiikka Kirkkohistoria Käytännön teologia Teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia Uskontotiede Uuden testamentin eksegetiikka Vanhan testamentin eksegetiikka ja judaistiikka Psykologian ja logopedian laitos Logopedia Psykologia 6 Åbo Akademi

7 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta-ala Kauppakorkeakoulu Informaatiotutkimus Kansainvälinen markkinointi Kansantaloustiede Laskentatoimi Organisaatiot ja johtaminen Sosiaalitieteiden laitos Hoitotiede Kehityspsykologia Naistutkimus Sosiaalipolitiikka Sosiologia Valtiotieteiden laitos Julkishallinto Valtio-oppi Valtio-oppi ja joukkoviestintä Oikeustieteiden laitos Julkisoikeus Kansainvälinen oikeus Kauppaoikeus Merioikeus Yksityisoikeus Erillislaitokset ATK-keskus Biotekniikan keskus Elinikäisen oppimisen keskus Kielikeskus MediaCity PET-keskus Tiedekirjasto Tritonia Turku Centre for Computer Science Åbo Akademin kirjasto Luonnontieteellinen ja teknillinen tiedekunta-ala Biotieteiden laitos Biokemia Biologia Solubiologia Ympäristö- ja meribiologia Biotieteet Farmasia Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Tietojärjestelmätiede Tietotekniikka Ohjelmistotekniikka Sulautetut järjestelmät Suurteholaskenta Teollinen systeemitekniikka Kemiantekniikan laitos Analyyttinen kemia Energia- ja ympäristötekniikka Epäorgaaninen kemia Kuitu- ja selluloosateknologia Laite- ja systeemitekniikka Lämpö- ja virtaustekniikka Paperinjalostus Puu- ja paperikemia Säätötekniikka Teknillinen kemia ja reaktiotekniikka Teknillinen polymeerikemia Teollisuustalous Luonnontieteiden laitos Fysiikka Fysikaalinen kemia Geologia ja mineralogia Kvanttikemia ja molekyylispektroskopia Matematiikka ja tilastotiede Orgaaninen kemia Åbo Akademi 7

8 Korkeatasoista koulutusta Å bo Akademissa opetus ei ole vain istumalihasten ja keskittymiskyvyn treenausta luennoilla. Inspiroivia ja mukaansatempaavia luentoja tarjotaan tietenkin kaikissa oppiaineissa, mutta oppia voi muillakin tavoin kuin kuuntelemalla asiantuntevaa opettajaa. Åbo Akademissa panostetaan tuntuvasti opetushenkilöstön koulutukseen; heitä kannustetaan kokeilemaan uusia ja erilaisia opetusmenetelmiä. Tämä koskee sekä itse luentotilanteita että kurssien rakennetta ja eri osasuorituksia. Kannustamme ja haastamme opiskelijoitamme löytämään oman palonsa sekä ymmärtämään asioita ja luomaan tietoa suhteessa omaan ympäristöön. Opetukseen sisältyy kiinnostavia case-opintoja, käytännön harjoituksia, teoreettista ajattelua ja laboratoriokokeita, you name it. Tiedämme kouluttavamme opiskelijoita tuleviin työtehtäviin, myös sellaisiin, joita ei vielä edes ole. Tavoitteena on valmius tulkita nykyaikaa ja ympäristöä monipuolisesti. 8 Åbo Akademi

9 Koulutus Opetusmenetelmät Kauppakorkeakoulussa Opettajan tehtävänä on nykyisin ennemmin toimia auttavana ja suodattavana oppaana kirjallisuuden valtavassa viidakossa kuin kaikkitietävänä tietolähteenä. Opiskelijoiden ei siten kuulu vain kerätä opintopisteitä ja kamppailla eri koulutusvaiheiden läpi opettajan arvioivan katseen alla opiskelijat tulevat Åbo Akademiin tullakseen itsenäisiksi kriittisesti ajatteleviksi olennoiksi, oppiakseen elämää varten ja viihtyäkseen samalla. Me autamme siinä, ja tämä näkyy myös opetustyössämme. Anna-Greta Nyström toimii akatemialehtorina Kauppakorkeakoulussa. Kauppakorkeakoulussa minulla opettajana on mahdollisuus yhdessä opiskelijoiden kanssa valita ne menetelmät ja suoritukset, jotka sopivat parhaiten kyseiselle kurssille tai opiskelijaryhmälle. Niinpä sopeutan opetukseni opiskelijoiden tarpeisiin sen sijaan, että pakottaisin heidät ennalta määrättyihin malleihin. Kursseilla on opiskelijoita muistakin oppiaineista kuin omastani, kansainvälisestä markkinoinnista, pitkään työelämässä olleita opiskelijoita sekä inspiroivia ja motivoivia opiskelijoita. Haasteena on saada ryhmän jäsenet oppimaan myös toisiltaan ja auttaa heitä näkemään yhteyksiä ja seurauksia ulkoa opettelun sijaan. Siksi työskentelemme monin eri tavoin, hyödyntämällä learning café -menetelmiä, tarkkailutehtäviä, seminaareja, virtuaalisia ympäristöjä kohtaamispaikkoina, portfolioita, teatteria, onlinekeskusteluja jne. Kauppakorkeakoulussa kullekin yksilölle annetaan tilaa oppia parhain mahdollisin tavoin. Åbo Akademi 9

10 Opiskelua tulevaisuutta ajatellen Nykypäivän työmarkkinoilla vaaditaan hyvää mukautumiskykyä. Åbo Akademin kemiantekniikan laitoksella on vahvat yhteydet teollisuuteen ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin, mikä antaa erinomaiset edellytykset laadukkaalle opetukselle ja tutkimukselle. Kemiantekniikan koulutusohjelma antaa opiskelijoille laajat perustiedot ja myös erinomaiset mahdollisuudet syventää opintojaan tietyllä osa-alueella joko teollisuuden, julkisen sektorin tai akateemisen tutkimuksen piirissä. Åbo Akademista valmistuneet diplomi-insinöörit löytävät koulutuksen laajuuden ansiosta nopeasti työpaikan. Tulevaisuus tuo mukanaan monia haasteita. Kyse voi olla esimerkiksi uusiutuvien polttoaineiden, uuden sukupolven keraamien, tehokkaiden katalysaattorien, biomuovien, aurinkopaneelien, erikoiskemikaalien tai jopa lääkeaineiden kehittämisestä. Kyky käsitellä ja ratkaista erilaisten prosessien monimutkaisia kokonaisuuksia on teknisen kehityksen kannalta erittäin merkittävä asia. Näitä kykyjä opiskelijat saavat hioa Åbo Akademin kemiantekniikan laitoksella. On suuri haaste korvata fossiiliset raaka-aineet uusiutuvilla luonnonmateriaaleilla ja kehittää tehokkaita ekoratkaisuja. Suomalaista metsää on perinteisesti käytetty etupäässä puutavaraan ja paperituotteisiin, mutta nykyään metsä nähdään myös monien muiden arvotuotteiden raaka-aineena. Kemiantekniikan asiantuntijat pyrkivät kohti bioekonomista yhteiskuntaa, jossa uusiutumattomat materiaalit korvataan uusiutuvilla ja prosessit ovat mahdollisimman tehokkaita. Bioekonomisessa yhteiskunnassa ihmisten tarpeet ja taloudellinen kestävyys otetaan huomioon ja samalla säilytetään luonnon monimuotoisuus ja hyvinvointi. Åbo Akademin kemianteknisen laitoksen tarjoama osaaminen on avain bioekonomiseen yhteiskuntaan. 10 Åbo Akademi

11 Koulutus Logopedialla hieno alku Åbo Akademissa Åbo Akademin logopedian koulutusohjelma käynnistyi syksyllä Ohjelma johtaa maisterintutkintoon ja antaa puheterapeutin pätevyyden. Puheterapeutit työskentelevät kommunikointikyvyn, puheen, kielen, äänen, kuulon ja nielemisen parissa. Koulutus antaa pätevyyden tutkia ja arvioida puhe-, kieli- ja äänihäiriöisten lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten kommunikointikykyä sekä antaa tarvittavaa hoitoa. Opinnot vuorottelevat harjoittelun kanssa. Opiskelijat saavat ensimmäiset potilaskontaktinsa jo toisena opiskeluvuonna, ja potilastyö lisääntyy vuosittain päättyen pitkään harjoittelujaksoon. Työpaikkoja on tarjolla sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutusyksiköissä ja erityiskouluissa sekä lasten päivähoidossa tai yksityisenä puheterapeuttina. Logopedian opintokokonaisuuteen sisältyy muidenkin oppiaineiden opintoja, kuten psykologiaa, kielitiedettä, fonetiikka ja tarvittavia lääketieteellisiä opintoja, kuten esimerkiksi lasten ja aikuisten neurologiaa sekä foniatriaa. Pienuus on vahvuutemme Pienuus on vahvuutemme, hän vastasi päättäväisesti. Ennen kuin ehdin käsittää kaiken, mitä hän sanoi joustavuudesta, ainutlaatuisesta oppimisympäristöstä, ajasta kypsymiselle ja yksilöllisestä ohjauksesta, ymmärsin syyn iloon. Hän todella viihtyi tehtävässään teologisen tiedekunnan opettajana. Hän ei ollut uskonnon ja kristinuskon tietopankki. Sitä vastoin hän korosti olevansa omasta halustaan opiskelevien aikuisten ihmisten tiennäyttäjä, innoittaja, asiantuntija ja ohjaaja. Mutta eikö oppimisessa ole kyse tiedon saamisesta?, kysyin varovasti. Toki, hän vastasi ystävällisesti. Siitäkin, mutta ennen kaikkea oppimisessa on kyse prosessista, jossa opettaja kutsuu mukaan löytämään uusia asioita. Ote teologisen tiedekunnan akatemialehtorin Mikael Lindfeltin ja naispuolisen kollegan keskustelusta. Pienessä yksikössä on suuret mahdollisuudet luoda innostavia oppimisprosesseja. Teologinen tiedekunta tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, jossa jokainen opiskelija saa mahdollisuuden vuorovaikutukseen opettajiensa kanssa. Vaihtelevat opetusmuodot verkkopohjaisista kursseista keskustelukursseihin, ryhmätöihin, lyhytkursseihin ja yksilölliseen ohjaukseen osaavan henkilökunnan johdolla takaavat korkeatasoisen ympäristön teologiaa ja uskontoa koskeville kysymyksille. Mikael Lindfelt on teologisen tiedekunnan akatemialehtori. Åbo Akademi 11

12 Laadukkaampaa koulutusta Åbo Akademissa pyritään määrätietoisesti parantamaan koulutuksen ja opetuksen laatua. Mielenkiintoisia haasteita ovat tällä hetkellä muun muassa oppimistavoitteiden laatiminen kursseille, nykyaikaisen tekniikan käyttö opetuksessa, kurssiarvioinnin kehittäminen sekä työelämävalmiuksien sisällyttäminen opetukseen. Ajankohtainen panostus on niin sanottujen oppimistavoitteiden kirjaaminen, menetelmä joka on yleisesti käytössä muun muassa Ruotsin yliopistoissa mutta joka ei ole vielä varsinaisesti saanut jalansijaa täällä. Åbo Akademi tekee muun muassa oppimistavoitteiden kirjaamista koskevaa yhteistyötä Tukholman yliopiston yhteydessä toimivan yliopistopedagogisen keskuksen (Universitetspedagogiskt centrum, UPC) kanssa. UPC pyrkii edistämään yliopiston pedagogista kehitystä. Oppimistavoitteiden kirjaamisessa pääpaino on opiskelijoiden osaamisessa. Opetettavien asioiden luettelemisen sijaan tavoitteissa määritellään asiat, jotka opiskelijan tulee osata kurssin, opintokokonaisuuden tai tutkinnon suorittamisen jälkeen. 12 Åbo Akademi

13 Koulutus Åbo Akademi 13

14 Huippututkimusta 14 Åbo Akademi

15 Tutkimus Kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta K aikissa Åbo Akademin laitoksissa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta. Yliopiston yhteensä noin 950 jatko-opiskelijasta noin 100 osallistuu kansallisiin Suomen Akatemian rahoittamiin tohtoriohjelmiin. Niistä Åbo Akademi johtaa bioinformatiikan ja rakennebiologian, kemiantekniikan, materiaalitieteen, ihmisoikeustutkimuksen, stokastiikan sekä Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen (TUCS) tohtoriohjelmia. Lisäksi yliopisto koordinoi kasvatustieteen tohtoriohjelmaa. Åbo Akademissa toimii kansallinen funktionaalisten materiaalien huippuyksikkö, joka on Suomen Akatemian nimittämä. Suomen Akatemia rahoittaa myös verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien molekyylikuvantamisen ja historian huippuyksikköjä. Muita merkittäviä tutkimusalueita ovat yliopiston sisäiset solustressin, demokratian, uskontotieteen sekä optimoinnin ja systeemitekniikan huippututkimusyksiköt. Näitä yksiköitä rahoittaa Åbo Akademin säätiö. Åbo Akademin korkeatasoisen tutkimuksen rahoituksesta suuri osa on ulkoista rahoitusta. Yliopisto on kovassa kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa saanut merkittävää rahoitusta muun muassa yrityksistä, EU:lta, TEKESiltä ja Suomen Akatemialta. Åbo Akademi 15

16 Suomen Akatemian valitsemat huippuyksiköt Älymateriaalit Funktionaalisten materiaalien huippuyksikön (FunMat) tekemä perustutkimus kohdistuu erilaisissa paperi- ja pakkausteollisuuden, lääke- ja terveydenhoitoteollisuuden sovelluksissa käytettäviin älymateriaaleihin. FunMat kehittää ja parantaa painettavien materiaalien älykkäitä ominaisuuksia lisäämällä materiaaliin esimerkiksi bioaktiivisuutta, valoherkkyyttä, magneettisuutta ja lämpöherkkyyttä ja integroimalla nämä aktiivisiin elektronisiin komponentteihin. Niin sanotun älypaperin valmistukseen liittyy myös elektroniikan integroiminen materiaaliin. Tätä tarkoitusta varten fysiikan professori Ronald Österbacka on kehittänyt transistoreja, jotka voidaan painaa suoraan paperiin, mikä ei aiemmin ollut mahdollista. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia uusien esimerkiksi havaitsemiseen tarkoitettujen paperisovellusten kehittämiselle. Uusi versio Suomen historiasta Ei ole itsestään selvää, että kaikki tapahtui niin kuin tapahtui. Tutkimusprojekti History of Society: Re-thinking Finland osoittaa miksi Suomesta tuli sellainen kuin se nyt on, nostaa esiin vaikuttaneet voimat ja näyttää myös, miten asiat olisivat voineet mennä. Åbo Akademin Pohjoismaiden historian laitos tekee yhteistyötä huippuyksikköprojektissa Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen historian laitosten kanssa. Projekti vahvistaa halua antaa vaihtoehtoisia tulkintoja, joissa kaikki ei ole ennalta lokeroitua. Sellaista tahtoa on ollut historian alalla pitkään, sanoo ÅA:n historian professori Nils Erik Villstrand. Huippututkimusprojektissa pyritään näkemään yhteiskunta kokonaisuutena; miten toiminta, rakenteet ja identiteetit muovaavat sitä. Kyseenalaistetaan sellainen tulkinta, jossa historia etenee kuin raiteilla päämääräänsä kohti ikään kuin alusta asti olisi päätetty, että Suomesta on tultava sellainen itsenäinen kansallisvaltio, jollainen siitä tuli. Ajatellaanpa vaikka kalapuikkopakkausta. Sähköisten komponenttien, kuten indikaattoreiden ja sensoreiden, integrointi mahdollistaa tulevaisuudessa älypakkaukset, jotka pystyvät kommunikoimaan ympäristönsä kanssa. Pakkaus voisi esimerkiksi vaihtaa väriä, kun kala on mennyt vanhaksi, sanoo fysikaalisen kemian professori Jarl B. Rosenholm. 16 Åbo Akademi Åbo Akademin näkökulma on ainutlaatuinen senkin suhteen, että yksi jalka on Suomessa ja toinen Ruotsissa. Projektin on määrä valmistua Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhliin Verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien molekyylikuvantamisen huippuyksikkö on Åbo Akademin kolmas Suomen Akatemian nimeämä huippuyksikkö. Yksikkö on yhteinen Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa.

17 Tutkimus Demokratian tutkijat Kimmo Grönlund (vas.), Lauri Karvonen, Åsa Bengtsson, Marko Joas (takarivissä vas.), Carsten Anckar ja Göran Djupsund. Tutkimuksen sisäiset huippuyksiköt Demokratiatutkimus Samalla kun yhä harvempi osallistuu erilaisiin vaaleihin, liittyy poliittisiin puolueisiin, osallistuu vaalikeskusteluihin ja muihin poliittisiin tilaisuuksiin ja samalla kun luottamus puolueisiin ja poliitikoihin laskee, halu ja tarve löytää uusia osallistuvan demokratian muotoja kasvavat. Åbo Akademin valtiotieteiden laitoksen tutkimusohjelma D:CE (Democracy: A Citizen Perspective, Demokratia: Kansalaisperspektiivi) tutkii väitettä, jonka mukaan nykyaikainen demokratia on viime vuosikymmenten laajojen yhteiskunnallisten muutosten seurauksena siirtynyt perinteisistä luokka- ja puoluepohjaisista muodoista yleisödemokratian suuntaan. Kansalaiset eivät enää osallistu politiikkaan luokka- ja ryhmärakenteisiin perustuvien puolueiden ja järjestöjen kautta. Sen sijaan kansalaiset ovat ottaneet katsojan, yleisön roolin poliittisessa pelissä. Tutkimusohjelmassa sovelletaan sekä vakiintuneita empiirisiä menetelmiä että kokeellisia lähestysmistapoja. Virtual Polity -hankkeessa kansalaiset voivat internetin, webbikameran ja kuulokemikrofonin välityksellä keskustella ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä, kuten ydinvoimasta, ja jopa tehdä yhteisiä päätöksiä. Tarkoituksena on tutkia, missä määrin kansalaiset voisivat itse osallistua poliittisiin päätöksentekoprosesseihin. Tutkimustulosten perusteella tutkijat antavat suosituksia siitä, miten edustuksellista demokratiaa voitaisiin täydentää suorilla osallistumismuodoilla. Åbo Akademi 17

18 Uskontotieteen professori Peter Nynäs. Post-sekulaarinen kulttuuri ja muuttuva uskonnollinen maisema Muuttoliike, jälkimodernismi, urbanisaatio, medioituminen, globalisaatio, neoliberalismi. Nykyaikaa leimaavat lukuisat laajat prosessit, jotka tuntuvat vaikuttavan uskonnon kasvavaan näkyvyyteen yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Kehitys osittain kyseenalaistaa ajatuksen sekularisaation itsestään selvästä kasvusta, osittain aiheuttaa sen, että uskonnon merkitys muuttuu: uskonnosta tulee hyödyke, se löytyy verkosta kansainvälisine ulottuvuuksineen ja ilmenee poliittisina ja yhteiskunnallisina kiistoina. Post-secular culture and a changing religious landscape in Finland, PCCR (post-sekulaarinen kulttuuri ja muuttuva uskonnollinen maisema) on hanke, joka tuo leveyttä ja syvyyttä uskonnon relevanttiutta nyky-yhteiskunnassa ja kulttuurissa koskeviin kysymyksiin. Hankkeen lähtökohtana on kysymys, miten laajat yhteiskunnalliset ja kulttuurilliset prosessit ovat uskonnon kanssa vuorovaikutuksessa muuttaneet elinolosuhteitamme, toteaa Peter Nynäs, uskontotieteen professori ja hankkeen johtaja. Maahanmuuttajien uskonnot, karismaattiset liikkeet, uudet uskonnolliset liikkeet, vaihtoehtoinen terveydenhoito ja rituaaliset ruumiinharjoitukset ovat ilmiöitä, joiden merkitys länsimaissa kasvaa, Nynäs kertoo. Professori Tapio Westerlund. Tehokasta ongelmanratkaisua Optimoinnin ja systeemitekniikan huippuyksikössä kehitetään tapoja ratkaista monimutkaisia ongelmia. Tutkimus kohdistuu optimoinnin, systeemiteorian ja tilastotieteen teoriaan, menetelmiin ja algoritmeihin sekä niiden sovelluksiin luonnontieteissä ja tekniikassa. Huippuyksikkö on poikkitieteellinen, ja siinä yhdistyvät Åbo Akademin systeemitekniikan ja matematiikan alat. Keskitymme teknisten sovellusten menetelmiin, muun muassa suurten järjestelmien optimointiin teollisuustuotannossa, tuotannonsuunnittelussa ja logistiikassa, eli alueilla, joissa kustannustehokkuus on jatkuvasti kiintopisteenä. Kehitämme kuitenkin menetelmiä myös materiaalifysiikan, molekyylibiologian ja lääketieteellisen bioinformatiikan sovelluksiin, kertoo huippuyksikön johtaja professori Tapio Westerlund laite- ja systeemitekniikan laboratoriosta. 18 Åbo Akademi

19 Tutkimus Solustressi ja vanheneminen Vanheneminen on luonnollista, merkit tunnistaa jokainen. Mutta mitä soluissa tapahtuu, kun vanhenemme? Kysymystä on tarkasteltu Åbo Akademin solubiologisessa tutkimuksessa Cell Stress and Molecular Aging -huippuyksikön yli 50 jatko-opiskelijan ja tutkijan voimin. Se, miten solu päättää eloonjäämisestään tai kuolemastaan on yksi solubiologian ratkaisevimmista kysymyksistä. Vanhenemisen biologiasta molekyylija solutasolla tiedetään melko vähän. Åbo Akademin huippuyksikön keskeisiä teemoja ovat solustressin yhteys solujen vanhenemiseen sekä solu- ja molekyylitason vanhenemisen aktivoivat signaaliprosessit. Lisäksi tutkitaan stressin, eloonjäämissignaalien ja kantasolujen yhteyttä sekä solusignaalien, solun tukirangan ja degeneratiivisten prosessien välistä yhteyttä. Kun vanhenemme, myös solujen kyky selviytyä stressistä heikentyy, mikä muuttaa uusiutuvien ja kuolevien solujen välistä tasapainoa. Muutokset tässä elämän kiertokulussa ovat yhteydessä lukuisiin sairauksiin, muun muassa syöpään. Tuloksia voidaan siten hyödyntää diagnostiikassa, hoitomenetelmien kehittämisessä ja lääkekehityksessä, sanoo huippuyksikköä johtava professori Lea Sistonen. Tutkimuslaitoksia Turku Science Park Turku Science Park edistää korkeakoulujen ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, erityisesti biotekniikan ja ICT:n alalla. Biotekniikan keskus on Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteinen tutkimuslaitos. Se työllistää satoja tutkijoita BioCityn nykyaikaisissa ja hyvin varustetuissa tiloissa. Biotekniikan keskus edistää bioteknistä tutkimusta, kehittää tutkimusmenetelmiä ja tarjoaa tutkimus-, laite- ja tietopalveluita. Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus (TUCS) on Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteinen yksikkö. Keskus koordinoi monipuolista tietotekniikan tutkimusta ja syventävää opetusta Turussa. Institute for Advanced Management Systems Research (IAMSR) on osa TUCS:ia. Valtakunnallista PET-keskusta ylläpitävät Åbo Akademi, Turun yliopisto ja Turun yliopistollinen keskussairaala. Tieteellisiä painopisteitä ovat aineenvaihduntatutkimus, aivojen välittäjäaineita koskeva tutkimus ja lääkeainetutkimus. PET-keskus palvelee koko maata diagnostisilla PET-tutkimuksilla. Tutkija Cecilia Sahlgren (vas.), akatemialehtori Diana Toivola ja professori Lea Sistonen. Yhteiskuntatutkimuksen laitos Samforsk Samforsk on tutkimuslaitos, jonka erikoisalaa ovat kyselytutkimukset. Demokratiatutkimus sekä vaali- ja äänestystutkimus ovat keskeisiä tutkimusalueita. Ihmisoikeusinstituutti Ihmisoikeusinstituutti kuuluu oikeustieteen laitokseen ja koordinoi mm. pohjoismaista ihmisoikeustutkimuksen tutkijakoulua ja International Human Rights Law -maisteriohjelmaa. Åbo Akademi 19

20 Yhteistoiminta ja kulttuurivastuu Åkorkeakouluyksiköiden kanssa. Yhteistyöalueita ovat etenkin tutkimus, tutkijakoulutus ja peruskoulutus, elinikäinen bo Akademilla on laaja vastuu ruotsinkielisestä yliopistokoulutuksesta Suomessa. Åbo Akademin koulutusvastuu edellyttää, että yliopisto aktiivisesti ylläpitää ja kehittää laajaa yhteiskunnallista kontaktiverkostoa. Valtakunnallisessa korkeakouluverkostossa Åbo Akademi toimii läheisessä yhteistyössä ammattikorkeakoulu Novian sekä Turun yliopiston ja muiden Turun ja Vaasan oppiminen, alueellinen ja yhteiskunnallinen toiminta sekä tukitoiminnot. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa merkitsee mm. harjoittelupaikkoja opiskelijoille, opinnäytetöitä yrityksille, tilaustutkimusta, yhteisrahoitettuja hankkeita, osaomistusta yrityksissä ja panostusta innovaatioiden hyödyntämiseen. 20 Åbo Akademi

21 Yhteistyö Parempaa matematiikanopetusta kouluissamme Resurssikeskus IMPEd (Improving Mathematics and Programming Education) on Åbo Akademin ja Turun yliopiston tietotekniikkaosastojen välinen yhteistyöhanke. IMPEd yhdistää tutkimuksen yliopiston kolmanteen tehtävään kehittämällä uusia opetusmenetelmiä ja aineistoa opetustarkoituksiin. IMPEdin tutkijat ovat 2000-luvun alusta saakka pyrkineet parantamaan matematiikanopetusta. Pohjimmiltaan kyse on vaihtoehtoisen merkintätavan rakenteisten päättelyketjujen käyttämisestä matemaattisten laskujen ja todistusten kuvaamisessa; vakiomuotoinen merkintätapa osoittaa selvästi näiden loogisen rakenteen ja perustelee jokaisen vaiheen. Jatko-opiskelija Linda Mannila ja professori Ralph-Johan Back tekevät yhteistyötä Turussa sijaitsevan Kupittaan lukion kanssa. Merkintätapa auttaa oppilaita seuraamaan matematiikantunteja ja itsenäisesti ymmärtämään laskujen tekemistä. Lisäksi oppilaat oppivat nopeasti perustelemaan ratkaisujaan, mikä on suureksi avuksi sekä heille itselleen että opettajalle, jonka tehtävänä on arvioida ratkaisut. Muoto mahdollistaa myös tietokonetyökalujen ja verkkopohjaisen materiaalin luomisen matematiikan opetuksen ja oppimisen tueksi. Kiinnostus kentällä kasvaa koko ajan, ja IMPEd järjestää myös jatkokoulutusta yläkoulujen ja lukioiden opettajille. Åbo Akademi 21

22 Mistä nämä nuoret tulevat, ja minne he ovat matkalla? Ei ole merkityksetöntä, miten koulutus järjestetään laitoksessa, jota arkikielessä kutsutaan kouluksi. Peruskoulutus tavoittaa käytännössä koko ikäluokan. Parhaillaan keskustellaan aloitteesta lisätä sekä taideaineita että etiikan opetusta. Perusteluita löytyy suomalaisnuorten huonoa kouluviihtyvyyttä koskevista selvityksistä. Lapsilla ja nuorilla on oikeus voida hyvin, ja pallo on nyt koululla. Oppilaiden täytyy saada nauraa, ajatella, kommunikoida ja ilmaista itseään eri tavoin vahvistaakseen identiteettiään ja kehittääkseen kansalaistaitojaan. Kuka sitten ottaa haasteen vastaan? Kuka ammattitaitoinen aikuinen kohtaa päivittäin näitä kasvavia lapsia ja nuoria ja ohjaa taitojen kehittymisen, persoonallisuuden kehittymisen ja kulttuurillisen kehittymisen oikeille raiteille? Haaste kiinnostaa, ja opettajakoulutus on erityisen suosittu vaihtoehto maassamme. Opettajakoulutus on työtä tulevaisuutta varten. 22 Åbo Akademi

23 Yhteistyö Maaseutu kehittyy Maaseutu on nykyään paljolti limittäinen urbaanien ympäristöjen kanssa ja riippuvainen globaaleista olosuhteista. Maaseudun ja kaupungin välinen vuorovaikutus näkyy esimerkiksi sukkuloinnissa kodin ja työpaikan välillä, kesäasumisessa, turismissa ja matkailussa sekä eri näkemyksissä kestävästä ympäristöstä ja luonnosta. Åbo Akademin maaseutututkimus keskittyy näihin maaseudun uusiin rooleihin ja tehtäviin liittyviin kysymyksiin. Åbo Akademi vastaa kaikesta ruotsinkielisestä opettajakoulutuksesta Suomessa. Tavoitteet ovat korkealla ja edellyttävät koko yliopiston resursseja ja ponnisteluja, jotta kaikkien aineiden ja eri koulumuotojen aineopettajista, luokanopettajista, erityisopettajista, lastentarhanopettajista ja ammatillisista opettajista kasvaa opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijoita. Asiantuntijuus on vähimmäisvaatimus kielen ja kulttuurin säilymiseksi ja kehittymiseksi. Tehtävänä ei ole säilyttää ilman kehittämistä. Tehtävää ei toteuteta yksin vaan yhdessä. Yliopistossa, kouluissa ja yhteiskunnassa. Oppiaineen projekteissa tutkitaan sitä, miten muutos vaikuttaa eri väestöryhmiin ja miten ne samaan aikaan ovat mukana rakentamassa sitä. Kansallisen ja kansainvälisen verkoston tärkeitä solmukohtia ovat European Society for Rural Sociology, Svenska social- och kommunalhögskolanin FO-RUM, Helsingin yliopiston Ruralia sekä muutaman suomalaisyliopiston ylläpitämä Rural Studies -verkosto. Myös Vaasan ja Uumajan yliopistojen aluetutkijoiden kanssa on muodostunut tiivis yhteistyö. Tämänhetkiset maisteri- ja tohtoriprojektit käsittelevät mm. uutta hevoselinkeinoa ja sen roolia maaseudun kehityksessä, Merenkurkun maailmanperintökohteen hallintoa ja osallistumista, sukkuloivaa keskiluokkaa sekä aluehallinnon uusia muotoja. Ruoan sosiologia ja maallemuutto olkoot esimerkkejä niistä kiinnostusalueista, jotka ovat paraikaa muotoutumassa. Åbo Akademi 23

24 Lastenkirjallisuuden tutkijat Åbo Akademin kirjaston käsikirjoitusosastolla on Tove Janssonin pieni käsin kirjoitettu käsikirjoitus uraauurtavaan kuvakirjaan Hur gick det sen? (Kuinkas sitten kävikään?). Tämä ja muut kirjalliset aarteet kiinnostavat lastenkirjallisuuden tutkijoita. Lastenkirjallisuus on kolmenkymmenen viime vuoden aikana vakiintunut elinvoimaiseksi tutkimusalaksi, eikä vähiten Åbo Akademissa. Täällä kiinnostavia aiheita ovat ideologiakritiikki, kertojatekniikka sekä tyttö- ja sukupuolitutkimus. Visuaaliset tehokeinot ovat keskeinen osa lastenkirjan muotoa, ja lastenkirjallisuuden tutkijat tutkivat siksi usein tekstin ja kuvan vuorovaikutusta lastenkirjoissa. Lastenkirjallisuuden aineisto on laaja ja ulottuu katselukirjoista nuortenromaaneihin. Myös kiinnostus lastenkirjallisuuteen on laajaa. Kurssit ja koulutustilaisuudet, jotka koskevat myös kieliaineita, vetävät täysiä saleja. Monet kohderyhmät, esimerkiksi opettajat, kirjastonhoitajat ja päiväkotien henkilökunta, hyödyntävät lastenkirjallisuutta päivittäisessä työssään. Lastenkirjallisuuden tutkijat 24 Åbo Akademi

25 Yhteistyö toimivat kriitikoina ja keskustelijoina lehdissä, radiossa ja televisiossa, joissa he käsittelevät aiheita lapsuuden edellytyksistä vampyyrien suosion syihin. Osa työskentelee kustantamoissa, lastenkirjallisuuden kääntäjinä tai lastenkulttuurin tuottajina. Åbo Akademin lastenkirjallisuuden tutkijoilla on myös kansainvälisiä tehtäviä esimerkiksi maailman suurimman lastenkirjallisuuspalkinnon ALMAn (Astrid Lindgren Memorial Award) tuomaristossa. Miten Arbetsforum voi auttaa? Åbo Akademin ura- ja rekrytointipalvelut (Arbetsforum) on urakeskus, jonka tavoitteena on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia työmarkkinoille sijoittumisessa. Arbetsforumin toiminta-ajatuksena on tarjota Åbo Akademin vastavalmistuneille tarvittavat työkalut urasuunnitelmaa ja koulutusta vastaavan työpaikan löytämiseen nopeasti ja helposti. Arbetsforumin uraneuvojat auttavat uran suunnittelussa, opinnoissa ja harjoittelussa, antavat tietoa työmarkkinoista, opastavat hyvän CV:n ja työhakemuksen laatimisessa sekä tekevät ammatinvalintatestejä ja persoonallisuusanalyyseja. Arbetsforum on myös tärkeä rekrytointikanava ja järjestää rekrytointipäiviä ja yritysesittelyjä. Lisäksi se tarjoaa teemapäiviä, ja tarjontaa laajentaa yhteistyö Turun yliopiston rekrytointipalvelujen kanssa. Arbetsforum vastaa Åbo Akademin harjoittelupaikkojen koordinoinnista Suomessa ja ulkomailla. Palveluihin kuuluu myös yrittäjäneuvonta eli avustaminen yrittäjyyttä koskevissa asioissa ja yrityksen perustamisessa. Ympäristötutkimus Åbo Akademi on merkittävä toimija kestävän kehityksen tutkimuksessa ja edistämisessä Suomessa ja osallistuu täten alan tulevien asiantuntijoiden kouluttamiseen. Yliopiston ympäristö- ja meribiologit toimivat useissa eri paikoissa, Turun lisäksi myös esimerkiksi Husön biologisella asemalla Ahvenanmaan Finströmissä ja Korppoossa Korpoströmin saaristokeskuksessa. Dosentti Johanna Mattila vetää laajaa SEABED-tutkimusprojektia, jossa tutkitaan saariston matalien lahtien, Ahvenanmaan rannikkovesien sekä ympäröivän saariston ekologiaa Ruotsissa ja Suomessa. Åbo Akademi 25

26 Kulttuuria tukeva yhteisö Åbo Akademi kantaa vastuuta suomenruotsalaisesta kulttuuriperinnöstä ja kulttuurista. Kulttuurivastuu tarkoittaa ruotsin kieleen ja Suomen ruotsalaiseen kulttuuriin sekä kirjastotoimintaan ja kulttuurihistoriallisiin arkistoihin, kokoelmiin ja museoihin liittyvien oppiaineiden säilyttämistä ja vahvistamista. Kirjasto Åbo Akademin kirjasto (ÅAB) on tieteellinen kirjasto, joka palvelee opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita. Kirjasto on auki myös yleisölle. Kirjaston kokoelmiin kuuluu 2,7 miljoonaa teosta. ÅAB on toiminut vapaakappalekirjastona perustamisvuodestaan Vaasassa sijaitsee Vaasan tiedekirjasto ja oppimiskeskus Tritonia, joka palvelee yhteisesti Åbo Akademin Vaasan yksikköä, Vaasan yliopistoa, Svenska handelshögskolania, Yrkeshögskolan Noviaa ja Vaasan ammattikorkeakoulua. Kirjasto on myös julkinen, kaksikielinen moderni tiedekirjasto, joka palvelee yleisöä. Kokoelmiin kuuluu noin teosta sekä kolmen yliopiston sähköiset kokoelmat. Elinikäisen oppimisen keskus Elinikäisen oppimisen keskuksen Turun ja Vaasan yksiköt järjestävät avointa yliopisto-opetusta, luentosarjoja, täydennyskursseja ja yrittäjäkursseja sekä käynnistävät alueellisia ja kansainvälisiä kehityshankkeita ja osallistuvat niihin. Painopisteinä ovat oppiminen ja johtajuus, kulttuuri ja kansainvälistyminen, yrittäjyys ja organisaatiokehitys, kieli ja ympäristö. Vuosittain tuhansia osallistujia keräävä avoin yliopistokoulutus antaa aikuisille mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja yliopiston ulkopuolella. Elinikäisen oppimisen keskuksessa tehdään perusteellista kasvatuksellista kehitystyötä ja panostetaan tarkoituksenmukaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen tavoitteellisten opintojen ja aktiivisen oppimisen tukemiseksi. Kursseja tarjotaan lähiopetuksena Suomen ruotsinkielisillä alueilla tai verkkopohjaisina kursseina koko maassa. MediaCity MediaCity kehittää ja testaa interaktiivista sisältöä tulevaisuuden medioita varten. Yksikön toimintaan kuuluu crossmedia-sisällön ja formaattien kehitys televisiota varten, yleisö- ja käyttäjäkokemusten testaus, televisio- ja elokuvatuotantopalvelut ja tilauspalvelut sekä täydennys- ja kehitysohjelmat yllämainituilla alueilla. Lisäksi yksikkö omalta osaltaan tukee ja kehittää mediaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta Åbo Akademissa. Museot Ett hem -museo Aviopuolisot Hélène ja Alfred Jacobsson testamenttasivat kotinsa Åbo Akademille, jotta se todistaisi säätyläiselämästä vuosisadanvaihteen Turussa. Museo sijaitsee yliopistoalueella. Sen kauniissa salongeissa on tyylinmukainen sisustus ja hieno maalaus- ja lasikokoelma. Sibelius-museo Åbo Akademin ensimmäinen musiikkitieteen professori Otto Andersson keräsi ahkerasti musiikkitieteellistä aineistoa, nuotteja, soittimia ja kuvia. Vuonna 1949 kokoelmat saivat nimen Sibelius-museo. Vuosien varrella 26 Åbo Akademi

27 Yhteistyö Jean Sibeliukseen liittyvä aineisto on kasvanut tasaisesti, ja nykyisin kokoelmiin kuuluu muun muassa käsikirjoituksia, kuvia ja lehtileikkeitä. Sibelius-museon konserttisalissa järjestetään konsertteja ja muita tapahtumia. Museo on avoin yleisölle ympäri vuoden. Aktiivinen musiikkielämä Åbo Akademin opiskelijakuorot Brahe Djäknar ja Florakören ovat tunnettuja myös maan rajojen ulkopuolella. Vaasassa toimii opiskelijakuoro Pedavoces. Opiskelijaorkesteri Axelbandet ja Akademiska Orkestern, Åbo Akademin korkeatasoinen sinfoniaorkesteri, kokoavat lukuisia musiikinharrastajia yhteen ja esiintyvät ahkerasti myös yliopiston ulkopuolella. Åbo Akademin säätiö tukee Åbo Akademin toimintaa ja ylläpitää museoita.

28 ÅBO AKADEMI Tuomiokirkontori Turku (02) Åbo Akademin Vaasan yksikkö PL Vaasa (06)

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

1 (6) tdk laitos aine

1 (6) tdk laitos aine 1 (6) H Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Arkeologia 1 2 2 3 Digitaalinen kulttuuri, Pori 2 2 1 2 Folkloristiikka 1 1 2 1 1 1 Historia 2 4 1 Kansatiede 2 2 2 1 1 2 Kotimainen kirjallisuus 1 3 1 3 1 1 2 Kulttuurihistoria

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tieteenalaryhmittely

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen t&k-toimintaa kokonaisuutena (kaikki tieteenalat yhteensä)

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Mitä sitten? kehittämishanke

Mitä sitten? kehittämishanke Mitä sitten? kehittämishanke Luonnontieteellinen integraatio ja ekososiaalinen sivistys Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos Vastuullinen johtaja: Sanna Mäki Projektityöntekijät: Marianna Kuusela

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen, n LUMA-keskus, kemian professori Vanhempainstartti yliopistoon 28.2.2017 Meillä on oikeus tehdä valintoja, mutta valintojen seurauksia ei aina voi valita

Lisätiedot

OPS: Monitieteinen? Tieteenalarajat ylittävä? Laaja-alainen? OPS-sarja 21.10.2015 Rose Matilainen & Taina Saarinen

OPS: Monitieteinen? Tieteenalarajat ylittävä? Laaja-alainen? OPS-sarja 21.10.2015 Rose Matilainen & Taina Saarinen OPS: Monitieteinen? Tieteenalarajat ylittävä? Laaja-alainen? OPS-sarja 21.10.2015 Rose Matilainen & Taina Saarinen Monitieteellinen?, Tieteenalarajat ylittävä? JY:n linjaus 21.9.2015: tiedekuntien ja laitosten

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE

UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT 18.5.2016 Humanistinen ala Jussi Nuorteva 16.12.2015 Tavoitteena lisätä digitalisaation hyödyntämistä ja tutkimuksen infrastruktuurien

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI 4.11. 2016 / HANKEN Helsingin yliopiston hakijapalvelut / Anne Hopia, markkinointisuunnittelija anne.hopia@helsinki.fi 11/11/2016 1 Ajankohtaista hakemisessa 1. Hakemisen rakenne

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Kolmen kampuksen yliopisto Yliopisto toimii kolmella kampuksella: Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Yhtenäinen toimintamalli Kampusten profiloituminen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot