sikatsaus tammi-elokuu 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sikatsaus tammi-elokuu 2011"

Transkriptio

1 O sa v u o

2 sikatsaus tammi-elokuu 2011

3 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS HENKILÖSTÖKATSAUS MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN TULOSALUE 21 PSYKIATRIAN TULOSALUE 23 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE 25 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE 26 TILASTOT JA TAULUKOT 28

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Alkuvuosi 2011 on ollut kuntayhtymässä erittäin haasteellinen sekä palvelutuotannon että kustannusten hallinnan osalta. Peruskorjausohjelman toteutukseen liittyvät osastojen sulut ja poikkeukselliset toimitilajärjestelyt ovat vaikeuttaneet palvelutuotantoa. Samanaikainen vaikeus saada asiantuntijatyöntekijöitä eräille erikoisaloille on osaltaan lisännyt vaikeuksia vastata palvelukysyntään ja lain määrittämissä hoidon saatavuusajoissa pysymiseen. Jotta määräajoissa on pysytty, on jouduttu käyttämään ulkopuolista työvoimaa. Tämä ja samanaikainen erityisen vaativan hoidon kustannusten kasvu ovat aiheuttaneet suuria kustannuspaineita. Näistä tekijöistä johtuen jäsenkuntalaskutus on kasvanut tavoiteltua enemmän, vaikkakin oman toiminnan laskutuksen kasvu on ollut maltillista. Palvelumyynti on kehittynyt kaksijakoisesti, Kalajokilaakson ostoissa on edelleen pientä hiipumista, mutta muiden kuntien ostot ovat kasvaneet. Kesä-ajan toiminta sujui pääosin kohtuullisen rauhallisesti huolimatta Pietarsaaren sairaalan kesäsulun aiheuttamasta kysynnän kasvusta sekä siitä, että hoitohenkilökuntavajauksen vuoksi osastoja jouduttiin sulkemaan suunniteltua enemmän ja myös Kokkolan terveyskeskus joutui sulkemaan yhden osaston. Peruskorjausohjelma on jatkunut pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti. Peruskorjausohjelman kokonaishyödyt alkavat myös näkyä sisäilma-asioita koskevan keskustelun rauhoittumisena. Kuntayhtymän strategiassa valitut linjaukset sopivat hyvin yhteen valtakunnallisessa keskustelussa esitettyjen näkemysten kanssa. Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja

5 TOIMINTAKATSAUS Tammi-elokuun hoitopäivät vähenivät -4,7 % ja hoitojaksot -6,6 %. Toimintasuunnitelman mukainen hoitopäivien toteutumisaste oli 89 % (8 kuukauden tarkastelu) ja hoitojaksojen osalta 88 % (8 kuukautta). Keskimääräinen hoitoaika oli 4,6 vuorokautta. Medisiinisellä tulosalueella hoitopäivät vähenivät -5,2 % ja hoitojaksot lisääntyivät +0,2 %. Jäsenkuntien hoitojaksot vähenivät -1,2 %, Kalajokilaakson kuntien lisääntyivät +2,3 % ja Pietarsaaren seudun kuntien lisääntyivät +51,4 %. Jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien potilaiden osuus palvelutuotannosta oli hoitojaksojen osalta 16,4 % (edellisenä vuonna 15,3 %). Operatiivisen tulosalueen hoitopäivät vähenivät -7,1 % ja hoitojaksot -10,1 %. Jäsenkuntien hoitojaksot vähenivät -10,7 %, Kalajokilaakson kuntien -13,0 % ja Pietarsaaren seudun kuntien -2,4 %. Jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien potilaiden osuus palvelutuotannosta hoitojaksojen osalta oli 20,4 % (ed. vuonna 19,8 %). Psykiatriassa hoitopäivät laskivat -0,8 % ja hoitojaksot -9,1 %. Kokonaiskuormitus oli 101,7 % (edellisenä vuonna 102,7 %). Jäsenkuntiin kuulumattomien potilaiden osuus hoitojaksoista oli 8,0 % (ed. vuonna 6,0 %). Leikkauksia on tehty yhteensä (-0.2 %), joista päiväkirurgisesti 59 %. Päivystysleikkauksia on ollut 903, joissa lisäystä +15,2 %. Synnytyksiä on ollut 940 (+2,1 %). Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia (angiografia) on tehty 471 (+31,1 %), ja pallolaajennuksia niissä 166 (+30,7 %). Palveluja saaneita eri henkilöitä on ollut (ed. vuonna ). Kokkolan kaupungin potilaiden hoitojaksot ovat vähentyneet -3,6 % ja hoitopäivät -1,2 %. Muiden kuntien osalta hoitojaksot ovat vähentyneet Kannuksen (-19,9 %), Perhon (-19,6 %), Kaustisen (-19,1 %), Halsuan (-18,5 %), Vetelin (-13,6 %), Kruunupyyn (-9,4 %) ja Toholammin (-0,3 %) kunnilla. Potilaiden hoitojaksot ovat lisääntyneet vain Lestijärven (+3,0 %) kunnalla. Avohoito Tammi-elokuun avohoitokäynnit ovat lisääntyneet +0,8 %. Ensikäyntejä on ollut (+4,8 %) ja uusintakäyntejä (-1,3 %). Toimintasuunnitelman mukainen tavoite poliklinikkakäyntien osalta on toteutumassa 97 %:sti. Medisiinisen tulosalueen poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet -5,9 %. Jäsenkuntien potilaita on ollut -4,0 % vähemmän, Kalajokilaakson -13,0 % vähemmän ja Pietarsaaren seudun kuntien potilaita +6,9 % enemmän.

6 Operatiivisen tulosalueen poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet +4,7 %. Jäsenkuntien potilaita on ollut +3,9 % enemmän, Kalajokilaakson +14,0 % enemmän ja Pietarsaaren seudun potilaita -3,2 % vähemmän. Psykiatriassa avohoitopotilaita oli -4,4 % vähemmän. Jäsenkuntien potilaiden avohoitokäynnit lisääntyivät +0,2 %, Kalajokilaakson kuntien potilaiden määrä kasvoi +5,2 % ja Pietarsaaren seudun potilaiden määrä +0,9 %. Omien jäsenkuntien ulkopuolisten potilaiden osuus avohoidon palvelutuotannosta oli 12,9 % (ed. vuonna 11,1 %). Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri

7 TALOUSKATSAUS Toimintatuotot Elokuun lopun tilanteessa kirjatut toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoitua nopeammin, toteutumisprosentti 70,2 %. Tuloissa on 5,1 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna. Kuntien palvelumaksutuotot ovat nousseet + 4,6 % ja maksutuotot (mm. potilasmaksut) vähentyneet -3,3 %. Myyntituottoihin kirjatuissa kuntien palvelumaksuissa on edelleen merkittäviä kuntakohtaisia vuotuisia eroja. Kokonaisuutena tuloslaskelmaan kirjattu kasvu + 4,6 % on tavoitetta jonkin verran korkeampi. Elokuun kuntalaskutuksessa jäsenkuntien keskimääräinen palvelumaksumuutos on + 3,3 % (heinäkuussa + 4,5 %), sopimuskuntien Kalajokiseutu, Kallio ym. + 1,4 ja ns. ulkokuntien Pietarsaaren seutu edellisvuoteen verrattuna. Jäsenkuntien laskutus on kasvanut oman toiminnan osalta runsaan prosentin verran (somatiikka + 1,3 % ja psykiatria + 1,2 %) ja ostopalveluiden läpilaskutuksen kustannuskasvu selvästi enemmän (somatiikka + 9,3 % ja psykiatria + 38,9 %). Kuntalaskutustiedot tarkemmin liitteessä. Merkille pantavaa erityisesti jäsenkuntien palvelumaksujen kasvuissa on, että piirin ulkopuolisen hoidon kasvun myötä yhä suurempi osa kuntien palvelumaksuista kohdistuu sairaalan oman toiminnan rahoittamisen sijasta piirin ulkopuolisen hoidon ostopalveluiden kattamiseen läpilaskutuksena. Elokuun laskutustiedoissa jäsenkuntien maksuosuus sairaalan ns. oman toiminnan rahoittamiseen on kasvanut + 1,3 % edellisvuoden elokuuhun verrattuna. Kuntien maksuosuuden kasvusta suurin osa kohdistuu piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten kattamiseen, joka tapahtuu sairaanhoitopiirin kautta toteutettuna läpilaskutuksena. Toimintakulut Toimintakulujen kasvu edellisvuoteen on tuloslaskelman mukaan + 7,2 %. Talousarvion käyttötalousmenoista on toteutunut 70,6 % (budjettitavoite 66,7 %) eli menokehitys on talousarviovuoden toisen vuosikolmanneksen aikana lähtenyt budjettia selvästi nopeampaan kasvuun. Kasvu on tapahtunut erityisesti piirin ulkopuolisen hoidon ostoissa sekä asiantuntijapalveluiden ostoissa. Mikäli menokehitystä ei pystytä syksyn aikana leikkaamaan merkittävästi, johtaa talousvuosi alkuperäisen budjetin merkittävään ylitykseen. Huomion arvoista on, että vuodelle 2011 varattu käyttötalouden menokehys on pienempi kuin vuoden 2010 tilipäätös. Piirin ulkopuolinen hoito on budjetoitu 1 M alle edellisvuoden tilinpäätöksen, muiden palveluiden ostoissa vuoden 2011 budjetti on 2 M alle edellisen tilinpäätöksen ja

8 henkilöstömenoissa on 0,1 M :n suuruinen vaje tilinpäätökseen verrattuna. Tämä lähtökohta on luonut merkittävän paineen budjettikurin pitämiseksi. Budjetin ylittävä menokehitys perustuu pitkälti piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten kasvuun, + 19,8 %. Kasvu jakautuu seuraavasti: erityistason sairaalat + 12,8 %, muut keskussairaalat + 29,4 %, yksityissairaalat + 69,9 %, psykiatrinen sairaalahoito + 29,0 %. Elokuun tuloslaskelmaan on kirjattu heinäkuuhun saakka toteutuneet piirin ulkopuolisen hoidon laskut. Kuukausittaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Pahimmillaan kasvu on vuoden aikana ollut +24 % ja alkuvuonna kehitys oli nykyistä rauhallisempaa. Heinäkuun ostopalvelukustannuksissa yksittäisinä sairaaloina olivat kasvaneet OYS + 7 % (n ), HUS + 49 % (n ) ja Vaasan sairaanhoitopiiri +39 % (n ). Mikäli kustannuskehitys jatkuu tällä tasolla, tulee varattu määräraha ylittymään noin 3 miljoonalla eurolla. Elokuun toteutuneen oston osalta on tosin ennustettavissa, että OYS:n ostopalveluiden kasvukehitys on tasaantumassa jälleen noin viiden prosentin tasolle. Miten kehitys loppuvuonna jatkuu; sitä on hyvin vaikea ennalta mitata. - Piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten ennustettavuus on erittäin ongelmallista. Kustannusten kuntakohtaisen jakautumisen ennustaminen lähes mahdotonta. Henkilöstönettokulut ovat kasvaneet edellisvuodesta + 3,5 %. Tosin säästöbudjetin laadinnan jälkeen vuoden 2011 henkilöstömenomäärärahasta on elokuun jälkeen käytetty jo 69,3 %, joten budjetin riittävyyttä myös palkkamenojen osalta tulee seurata tarkasti, sillä nykyisellä kehityksellä henkilöstökuluihin on tulossa runsaan yhden miljoonan euron vaje. Muut palveluiden ostot (mm. asiantuntijapalvelut, siivouspalvelut yms.) ovat elokuun arvion mukaan ylittämässä budjetoidun (toteuma 73,3 %). Erityisesti konsulttipalveluiden ostot ovat edelleen kasvamassa eräiden erikoisalojen lääkäripulan vuoksi. Asiantuntijapalveluja ostetaan mm. korvatautien, keuhkosairauksien, ortopedian sekä lastentautien erityisaloille. Myös yhteispäivystys toimii ostopalvelutoimintana. Asiantuntijapalveluiden ostot ovat ylittäneet vuoden määrärahan jo runsaalla eurolla ja kasvua edellisvuoteen on 27 %. Nykyisellä käyttöasteella noin 1,5 M :n määräraha on muuntumassa runsaan 3 M :n toteutumaksi. Aineet ja tarvikkeet ovat pysyneet budjetoidussa ja kasvua edellisvuoteen on 3 %. Muissa toimintamenoissa erityisesti vuokrakulut ylittävät budjetoidun ja odotettavissa on noin euron budjettiylitys. Tilikauden tulos suunniteltujen poistojen jälkeen on selvästi alle suunnitellun. Vastaavana aikana vuosi sitten tulos oli 1,4 M. Kokonaisuutena arvioiden kuntayhtymän taloustilanne erityisesti käyttötalousmenojen ja jäsenkunnilta perittävien palvelumaksutuottojen kasvun osalta on osavuosikatsauksen tuloslaskelmatietojen perusteella

9 huolestuttava. Elokuun talouskatsauksen perusteella on hallitukselle ja edelleen valtuustolle valmisteltu esitys lisämäärärahan varaamisesta ennustetun budjettiylityksen takia.

10 KESKI-POHJANMAANERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,2 Maksutuotot , ,3 Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot , ,2 Yhteensä , ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,5 Palvelujen ostot piirin ulkop , ,8 Muut palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 Muut kulut , ,0 Menojäämät ja lomarahat, arvio ,0 Yhteensä , ,2 KÄYTTÖKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot , ,2 Rahoituskulut , ,8 Yhteensä , ,1 VUOSIKATE , POISTOT , ,0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Rahastojen muutos 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 TILIKAUDEN TULOS

11 KESKI-POHJANMAANERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % Hoitopäivät, yleissairaudet , ,1 Hoitojaksot, yleissairaudet , ,5 Hoitopäivät, psykiatria , ,8 Hoitojaksot, psykiatria , ,1 Avohoitokäynnit, yleissairaudet , ,0 Avohoitokäynnit, psykiatria , ,4 Käynnit, kehityspkl , ,6 KUSTANNUKSET/SUORITE Muut% /hoitopäivä, yleissairaudet 923,67 845,21 9,3 /hoitojakso, yleissairaudet 3166, ,39 9,7 /hoitopäivä, psykiatria 433,51 413,08 4,9 /hoitojakso, psykiatria 13466, ,60 14,5 /avohoitokäynti, yleissairaudet 299,87 282,77 6,0 /avohoitokäynti, psykiatria 123,41 118,11 4,5 /käynti, kehityspkl 263,86 273,22-3,4 Investoinnit Rakentamis- ja saneerauskohteiden määräraha tullee kokonaisuutena riittämään suunnitelman mukaisen ohjelman toteuttamiseen. Määrärahan puitteissa on toteutettu mm. osasto 12 saneeraus, joka perustui toimintavuoden aikana tehtyyn merkittävään muutokseen osaston toiminnassa. Lisäksi ns. A-siiven investointi pyritään käynnistämään vuoden 2011 aikana ja nopeutetaan tältä osin saneerausketjua. Apteekkirakentamisen osalta suunnitelma sitä vastoin on viivästynyt ja on edennyt purkuvaiheen

12 toteuttamiseen. Parkkitason rakentamiseen on haettu jo hankkeen käynnistysvaiheessa euron suuruinen lisämääräraha (yht. 1,2 M ). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin tätäkin suuremmat. Investointeihin lukeutuvissa kone- ja laitehankinnoissa on vuoden aikana useiden peräkkäisten uudisrakentamisvuosien jäljiltä paljon rikkoontumisherkkää vanhentunutta laitekantaa. Vuoden aikana on ilmennyt useita yllättäviä laiterikkoontumisiin perustuvia hankintoja. Hankinnat ovat olleet välttämättömiä toteuttaa hoitotyön ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi. Näiden osalta on budjetti ylittymässä ja hallitukselle on jätetty euron suuruinen lisämäärärahaesitys. Atk-investointien osalta budjettimääräraha on käytetty jo elokuussa. Effican toiminnan turvaamiseksi ja uuden version käyttöönoton mahdollistamiseksi on kuntayhtymässä jouduttu investoimaan suunniteltua enemmän verkko- ja palvelinuudistuksiin sekä uusien päätelaitteiden hankintaan. KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO INVESTOINNIT Määräraha Toteuma T o t % Ed. vuoden tot. Muut% * Osakkeet ja osuudet 0,00 * Atk yhteensä ,02 104, ,88-1,5 * Irtain käyttöomaisuus ,35 27, ,93-14,5 * Kiinteät kojeet ja laitteet , ,37-100,0 * Rakennusten saneeraukset ,69 72, ,34 697,7 * Parkkitasojen rakentaminen ,51 135, ,29 0,0 ** INVESTOINNIT ,57 76, ,81 234,3 ** LAAJENNUS ,00 0, ,86 5,3 **** I N V E S T O I N N I T NETTO ,57 77, ,67 226,6

13 **** LAINOJEN LYHENNYKSET ,00 0, ,00 0,0 Minna Korkiakoski Talousjohtaja

14 HENKILÖSTÖKATSAUS Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen luonne Erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän yhteisten tukipalveluiden henkilöstön määrä on kuluvan tammi-elokuussa vaihdellut tammikuun lopun 1216 henkilöstä kesäkuun lopun 1378 henkilöön. Elokuun lopun henkilömäärä 1221 on 8 henkilöä pienempi kuin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Eniten vähennystä (17 henkilöä) oli amk/opistotason hoitohenkilöstön määrässä. JYTA peruspalveluliikelaitoksen henkilöstömäärä vaihteli tammikuun lopun 602 henkilöstä kesäkuun lopun 696 henkilöön. Elokuun lopussa JYTA:n henkilömäärä oli 610, mikä on 45 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tämä muutos selittyy osittain Puistolan henkilöstön siirtymisellä kuntayhtymän palvelukseen vuoden 2011 tammikuussa sekä Halsuan Pihlajatuvan toiminnan alkamisella syksyllä Koko kuntayhtymän vahvuus elokuun lopussa oli 1831 henkilöä, mikä on 35 suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Sairaala Vuosi 2011 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) Henkilöstön määrä Tamm i Helmi Maalis Huhti vrt huhti 2010 Touko Kesä Heinä Elo vrt elo 2010 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik. opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääkärit ja amanuenssit) Yhteensä

15 Jyta Vuosi 2011 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) Henkilöstön määrä Tammi Helmi Maalis Huhti vrt huhti-1 0 Touko Kesä Heinä Elo vrt elo 2010 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik. opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääkärit ja amanuenssit) Yhteensä Koko kuntayhtymä Vuosi 2011 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) Henkilöstön määrä Tamm i Helmi Maalis Huhti vrt huhti 2010 Touko Kesä Heinä Elo vrt elo 2010 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik. opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääkärit ja

16 amanuenssit) Yhteensä Palvelussuhteen luonteen mukainen jako on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuodenvaihteeseen 2010/2011 verrattuna vakinaisten palvelussuhteiden osuus nousi koko kuntayhtymässä 71,9 prosentista 74,5 prosenttiin. Avoimen viran-/toimenhoitajia oli elokuun lopussa 87 (erikoissairaanhoito 73 ja JYTA 14). Palvelussuhteen luonne Erikoissairaanhoito Peruspalveluliikelaitos Kuntayhtymä yht Vert elo 2011 elo 2011 elo 2011 elo 2010 Vakinainen virka-/työsuhde ,4 % ,6 % ,5 % ,9 % Määräaikainen virka-/työsuhde ,5 % ,5 % ,2 % ,3 % Avoimen viran-/toimen hoitaja 73 6,0 % 14 2,3 % 87 4,8 % 95 5,3 % Harjoittelija 1 0,1 % 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 % Palkkatuella 0,0 % 10 1,6 % 10 0,5 % 9 0,5 % Yhteensä % % % % Vaihtuvuus Vakinaisia palvelussuhteita päättyi elokuun loppuun mennessä yhteensä 46. Suurimman ryhmän muodostivat vanhuuseläkkeelle jääneet 19 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi kuntayhtymästä 7 henkilöä. Työpaikkaa vaihtaneita tai paikkakunnalta poismuuttaneita oli 12 henkilöä. Erikoissairaanhoidon virkoihin tai toimiin on huhtikuun loppuun mennessä valittu 52 henkilöä, joista 8 rekrytoitiin kuntayhtymäorganisaation ulkopuolelta. Vakinaisten palvelussuhteiden päättymien syyt tammi-elokuu 2011 Sairaala Jyta Yhteensä tammi-elo tammi-elo Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Paikkakunnalta muutto 2 2 Työpaikan vaihto Kuolema 1 1

17 Opiskelu 0 Irtisanottu/työ loppunut Siirto toiseen virkaan 0 Muu syy Yhteensä Sairauspoissaolot Erikoissairaanhoidon ja yhteisten tukipalvelujen henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä oli kuukausittain tarkasteluna edellisen vuoden vastaavien kuukausien määriä huomattavasti pienempi. Tammi-elokuun kumulatiivinen poissaolopäivien määrä oli (edellisenä vuonna ). Lähes 2000 päivän vähennys elokuun loppuun enteilisi edelleen lähes 3000 pienempää poissaolopäivien määrää vuositasolla ja kahden päivän vähennystä henkilöä kohti laskettuun poissaolopäivien määrään. Valtuuston hyväksymä tavoite (enintään 15 pv/henkilö/vuosi) on edelleen haasteellinen.

18 Peruspalveluliikelaitos JYTA:n sairauspoissaolot ovat pysyneet vuoden 2010 lopun korkealla uralla. Tammikuusta elokuuhun sairauspoissaolopäiviä oli kertynyt yli 2000 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Hoitohenkilöstön sijaisten tarve on lisääntynyt ja samalla saatavuus vaikeutunut. Tilanne on hyvin haasteellinen palvelujen tuotannon kestokyvyn suhteen. Työpanostarkastelu erikoissairaanhoidossa Tammi-elokuun henkilöstön työpanos vakansseihin suhteutettuna oli erikoissairaanhoidossa yhteensä 92,5 % (vuoden 2010 työpanosprosentti oli 94,6 ja huhtikuun lopun 94,7). Lääkäreiden työpanosprosentti 63,9 % jää 7 prosenttiyksikköä vuoden 2010 kumulatiivisesta toteumasta. Suurin työpanosprosentti 95,2 on tutkimusta ja hoitoa avustavalla henkilöstöllä. Amk/opistotasoisen hoitohenkilöstön työpanosprosentti 86,1 on huomattavan alhainen vuoden 2010 lukuihin ja myös huhtikuun 2011 tilanteeseen verrattuna. Erikoissairaanhoito Työpanos prosentteina vakansseihin nähden kumulatiivinen kk 1-8 kk

19 Lääkärit 63,9 66,5 70,9 67,6 Hoitohk., amk/opistoaste 86,1 88,8 87,4 89,4 Hoitohk., kouluaste 97,4 94,9 101,9 110,4 Tutkimushk. 76,1 81,2 77,6 77,2 Tutk. ja hoitoa avust.hk. 95,2 97,5 94,9 96,6 Huoltohk. 90,2 88,8 87,9 91,1 Hall.-, tsto- ja tal.hk. 90,5 96,4 96,0 95,0 Ravintohuoltohk. 74,4 76,5 81,1 79,9 Kaikki yhteensä 92,5 94,7 94,6 96,2 Henkilöstöhankinta Erikoissairaanhoito Sairaanhoitajasijaisten saanti vaikeutui edelleen kevään edetessä. Muutamat sijaisiksi lupautuneet peruivat tulonsa viime hetkillä ja menivät toisiin organisaatioihin. Tämä ilmiö poikkesi edellisistä vuosista. Erikoissairaanhoidon yksikköjä oli kesällä toiminnassa enemmän kuin normaalisti, mikä olisi vaatinut aikaisempaa enemmän sairaanhoitajasijaisia. Nyt saadut sijaiset jaettiin useamman yksikön kesken, mistä aiheutui ongelmia yksikköjen työjaossa. Rekrytoinnin vaikeutumisesta kertoo myös se, että sairaanhoitajien toimiin ei ole tullut hakemuksia entiseen malliin. Psykiatrisia sairaanhoitajia on edelleen saatavissa, työvoimapula on lähinnä somaattisella puolella. Olemme siirtymässä lääkäripulasta sairaanhoitajapulaan. Lähihoitajia saatiin paikkaamaan sairaanhoitajapulaa ja trendi on ainakin jossain määrin jatkunut syksyllä. Osastonsihteereitä on saatavissa, mutta osaaminen ei ole riittävällä tasolla. Osaamisongelmaan on varauduttava syystalven aikana. Sairaalassa on jo muutamia osastonsihteereitä työharjoittelussa sekä työhön valmentautumassa. Suunnitelmat ensi kesän toiminnasta pitäisi olla valmiina jo vuoden vaihteessa, jotta pystyttäisiin varautumaan kesän sijaisuuksiin. Onkin mietittävä tarkkaan, kuinka laajana sairaalan toiminta voidaan pitää kesän Lääkärien rekrytointitilanne on vaikeutunut alkuvuoden aikana ja mm. ortopedian osaamista on jouduttu hankkimaan kilpailuttamalla. Psykiatripulaan ei myöskään ole ollut nähtävissä helpotusta. Muutamilla erikoisaloilla lääkäritilanne on kohtuullisen hyvä. Uutena tulevaisuuteen tähtäävänä rekrytointimuotona aloitettiin 1-2 lukuvuoden lääketieteen opiskelijoiden palkkaaminen kesätyöhön yksikköihin. Tämä järjestely koettiin sekä opiskelijoiden että yksiköiden kannalta onnistuneeksi ja sitä on syytä jatkaa sekä mahdollisesti laajentaa.

20 Peruspalveluliikelaitos Peruspalveluliikelaitoksessa terveyskeskuslääkäritilanne on parantunut alkuvuodesta, mutta hammaslääkäritilanne heikentynyt merkittävästi. Hoidon ja hoivan henkilökunnan kesäloman sijaisuuksiin saatiin suhteellisin hyvin lähihoitajia/opiskelijoita. Haasteita oli sairaanhoitajien sijaisuuksien sekä lyhyiden äkillisten poissaolojen sijaisten hankinnassa. Kesä oli sijaisten rekrytoinnin suhteen vaikein vuosiin. Osaamisen kehittäminen Kuntayhtymän organisaatiotason perehdytyksen verkkokurssin on tarkoitus ottaa käyttöön alkusyksystä. Erikoissairaanhoidon ja JYTA:n edustajat ovat osallistuneet alueelliseen SoTe -osaamistarveselvityksen laadintaan, josta raportti valmistui syyskuun alussa. Syksyn 2011 Alueellinen koulutuskalenteri jaettiin elokuussa. Perustettiin työryhmä laatimaan esitys johtamisosaamisen kehittämiseksi kuntayhtymässämme. Työsuojelu Työsuojelujaos on päivittänyt kuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja laajentanut suunnitelman koskemaan myös JYTA-aluetta. Työpaikkaselvitykset ja sisäilmaryhmän toiminta on jatkunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuolto Yhteistyötä työterveyshuoltojen (Kokkolan kaupunki/työplus ja Jyta/työterveyshuolto) kanssa on ollut mm. työpaikkaselvityksissä sekä yhteistyöpalavereissa. Erikoissairaanhoidon ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä sairaanhoidon kustannukset tammi-elokuun palvelujen käytöstä olivat euroa, mikä on 5 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan laskutusta pienempi. Eija-Liisa Heikkilä Henkilöstöjohtaja

21 MEDISIININEN TULOSALUE Yleistä Uudet osastojärjestelyt ja osastojen sulut vaikuttaneet koko tulosalueen toimintaan. Osasto 4 oli suljettu huhtikuun 2011 loppuun saakka. Tarkkailuosaston potilaat hoidettiin vuodeosastoilla entisen päivystysosaston remontin vuoksi touko-heinäkuussa Os 12 siirtyi entisen remontoidun päivystysosaston tiloihin heinäkuun 2011 lopussa. Sisätautien päivystyspotilaat otettiin os 12 päivystysmoduliin elokuun 2011 alusta ja elektiivisiä sisätautipotilaita alettiin ottaa os 12 päivystysmoduuliin Keuhkosairauksien, ihotautien ja fysiatrian poliklinikoitten sulku suunnitellusti sujui ongelmitta. Sairaanhoitajien sijaisten saatavuus muodostui selväksi ongelmaksi erityisesti kesäkuukausina. Asiakkat ja potilaat Hoitotakuu pääsääntöisesti on toteutunut eri poliklinikoilla, mutta määräaikaiskontrolleja ei sovitusti ole pystytty järjestämään. Lääkäripulasta johtunut määräaikaiskontrollimäärää ei odotetusti voida lyhyessä ajassa purkaa, parantuneesta lääkäritilanteesta huolimatta. Prosessit ja rakenteet AVOHOITO: Tilastoitavia poliklinikkakäyntejä oli yhteensä , vähentymistä -2,9 % ed. vuoteen verrattuna. Samoin ensikäynnit jonkin verran vähentyneet (v. 2010: 3 578), uusintakäyntejä (v. 2010: 9 723). Kaikki käynnit mukaan lukien laskua oli vähiten sisätautien poliklinikalla -2,9 % (7801/8030) ja ihotautien poliklinikalla -3,4 % (3 421 / 3 541). Eniten laskua oli neurologian poliklinikalla -12,7 % (2 551 / 2 922) ja keuhkosairauksien poliklinikalla -11,2 % (1 062 / 1 196). Fysiatrian poliklinikalla -8,3 % ((2 873 / 3 132). OSASTOHOITO: Suluista johtuen hoitopäivien lukumäärä laski -5,2 % ( / ). Hoitojaksojen lukumäärä pysyi jokseenkin samana (3 079 / 3 074), keskimääräinen hoitoaika lyheni 3,9 vuorokauteen (4,1). Lyhin keskimääräinen hoitoaika oli osastolla 8 (3,1) ja pisin osastolla 12 (5,1). Lyhentymistä kuitenkin ed. vuoteen verrattuna -12,6 %. Kuormitus koko tulosalueella 102,1 % (ilman sulkuja) ja sulut huomioonottaen 143,1 %. Sepelvaltimokuvauksia tehtiin yhteensä 471 kpl ja pallokatetrilaajennuksia 166 kpl. Tahdistin ensiasennuksia tehtiin 51 kpl, ja tahdistinvaihtoja 23 kpl. Toimenpiteissä on selkeä kasvutrendi.

22 Henkilöstö ja osaaminen Sairaanhoitajapulan aikaisempien sulkusuunnitelmien jouduttiin osastolla 8 sulkemaan 6 potilaspaikkaa. Tämä johti ajoittain koviin ylikuormitustilanteisiin ja uhkaaviin tilanteisiin potilasturvallisuuden kannalta. Lääkäreitten työpanos 71,3 %, opisto- ja korkeakoulutas. hoitohenkilökunnan työpanos 83 %, ja kouluasteen henkilökunnan 94,1 % sekä avustavan henkilökunnan työpanos 86,8 %. Sairaspäiviä lääkäreillä 6 pv/virkaa kohti, opisto- jakokeakoulutas.henkilöstöllä 10 pv/toimi, kouluasteen henkilökunnalla 14 pv/toimi. Avustavalla henkilökunnalla 11 pv/tausta. Ylipaikkatilanteita/ylikuormitustilanteita varten on laadittavana ohjeet ylimääräisen henkilökunnan kutsumiseksi. Samoin ohje medisiinisten sairaansijojen käytöstä ylikuormitustilanteissa on tulossa. On myös sovittava yhteistyöstä Kokkolan terveyskeskuksen ja JYTA-alueen terveyskeskusten kanssa. Talous ja vaikuttavuus TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotot yhteensä , 74,6 % budjetoidusta. Kasvua 7.5 % ed. vuoteen verrattuna. Erikseen myyntituotot , kasvua 7.8 % ed. vuoteen verrattuna. Maksutuotot , vähentymistä - 5,8 %. Ulkoiset tuotot , kasvua ed. vuoteen nähden 7,2 %. Sisäiset tuotot , kasvua 7,5 % ed. vuoteen nähden. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot yhteensä Laskua ed. vuoteen nähden -0,4 %. Henkilöstösivukulut oleellisesti ed. vuoden tasoa, , + 0,8 %. vähentymistä -12,9 %, nyt Henkilöstökulut yhteensä , 69,3 % budjetoidusta, - 0,1 % ed. vuoteen nähden. Piirin ulkopuolinen hoito lisääntynyt selvästi. summa nyt = 97 % budjetoidusta summasta. Lisäystä ed. vuoteen nähden , prosenteissa 68,5 % ed. vuoteen nähden. Syynä kalliit hematologisten malignitettien hoidot ja transplantaatiopotilaiden tutkimukset HUS:ssa, OYS:n ohitus- ja läppäleikkausten kallistuminen, verisuonikirurgisten leikkauskomplikaatioiden pitkittynyt tehohoito, vaikeiden neurokirurgisten operaatioiden laskut sekä lisääntyneet lihavuusleikkaukset VKS:ssa. Matkustus- ja kuljetuspalvelut , lisäystä 22,8 % ed. vuoteen nähden. Asiantuntijapalvelut edelleen samaa tasoa , vähentymistä kuitenkin - 4,3 % ed. vuoteen nähden.

23 Palvelujen ostot yhteensä = 92,6 % budjetoidusta, lisäystä 43,3 %. Hoitotarvikkeet , lisäystä 1,1 %. Kuntoutusapuvälineet , 80 % budjetoidusta, lisäystä 18,9 %. Kuntoutuspalveluissa vähentymistä -3,4 %. Summa = 51,1 % budjetoidusta. Apteekkitarvikkeissa kasvua 18,9 % johtuen lisääntyneestä kalliiden biologisten lääkkeiden ja antibioottien käytöstä. Summa Aineet ja tarvikkeet yhteensä , lisäystä 14,5 %. Ulkoiset kulut yht Sisäiset ja vyörytetyt menot Toimintamenot yhteensä , lisäystä 8,7 %. Tulos poistojen ja rahoituskulujen jälkeen ylijäämäinen. Jatkossa on harkittava piirin ulkopuolisten palvelujen kilpailuttamista, esimerkiksi sydän- ja verisuonikirurgian sekä lihavuusleikkausten suhteen. Takuuhinnan käyttöön ottoa on harkittava komplisoituneiden pitkää tehohoitoa vaativien leikkausten takia. Apteekkikustanusten kasvuun on syytä kiinnittää huomiota. Samoin ulkopuolisten konsulttien käyttöä harkittava tarkemmin, varsinkin kun lääkäritilanne on parantunut. Edelleen kuitenkin mm. keuhkosairauksissa, hematologiassa ja fysiatriassa/kuntoutuksessa on erikoislääkärivaje, minkä vuoksi konsultaatiosopimuksia on jouduttu jatkamaan. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Haipro-ilmoitusten johdosta uudet ohjeet ylikuormitus-ruuhkatilanteiden hoitamiseksi ovat laadittavana. Mikko Halkosaari Ylilääkäri

24 OPERATIIVINEN TULOSALUE Asiakkaat ja potilaat Toukokuun alussa tuli voimaan hoitotakuun tiukentuminen. Nyt poliklinikalle pitäisi päästä hoidontarpeen arvioon kolmen kuukauden kuluessa. Tämä toteutuu jo lastentaudeilla ja gynekologialla. Silmätaudeilla ja korva-nenä-kurkkutaudeilla jono on noin neljä kuukautta. Kirurgialla hoitotakuu ylittyy ortopedialla, missä jono on noin seitsemän kuukautta. Toimenpiteisiin päästään kuuden kuukauden hoitotakuun puitteissa paitsi kuulonhuollossa, missä jono on noin 11 kuukautta. Kirurgialla ja kuulonhuollossa vaaditaan purkupolien pitoa, jotta päästään hoitotakuuseen. Palvelua on parantanut nettiperumisen käyttöönotto. Sen käyttö on lisääntyvää. Sekä potilaat että hoitohenkilökunta ovat olleet tyytyväisiä tähän vaihtoehtoon. Prosessit ja rakenteet Kesän toiminnan suunnittelu aloitettiin jo loppuvuodesta 2010, mutta tehdyt suunnitelmat muuttuivat vielä lähellä kesää hoitajapulan takia. Tämän takia jouduttiin mm. sulkemaan kokonaan toinen kirurginen osasto. Tästä seurasi paikkapula ja hyvin korkea päivittäinen vaihtuvuus kirurgisella osastolla. Samasta syystä pystyttiin leikkaamaan vain kiireelliset leikkaukset ja päivystykset. Leimallista tälle vuosineljännekselle oli remonttien jatkuminen. Osasto 7, silmätaudit ja korva-nenä-kurkkutaudit pääsivät palaamaan omiin remontoituihin tiloihin. Lasten osasto muutti osastolle 10 heinäkuun alusta ja samaan aikaan naistenpoliklinikka L2-taloon. Elokuun alusta vielä osasto 3 siirtyi entisiin os 12 tiloihin. Heinäkuussa teho-osasto oli lattioiden korjauksen takia evakossa päiväkirurgian tiloissa kaksi viikkoa. Toimintaan vaikutti voimakkaasti huono ortopeditilanne. Sen takia voitiin leikata vain päivystysleikkaukset ja poliklinikalla katsoa vain välttämättömät kontrollit. Ostopalveluna hankittavat ortopedipalvelut alkoivat heinäkuussa, mutta niitä saatiin kesän aikana vähän. Toimenpiteitä tehtiin keskusleikkaussalissa ja päiväkirurgisella osastolla kesän aikana vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta koko vuoden toimenpidemäärä on korkeampi kuin edellisenä vuonna. Samoin silmätaudeilla kaihileikkausten määrä on edellistä vuotta korkeampi. Synnytyksiä oli kesän aikana hieman edellisvuotta enemmän. Poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet tulosalueella 4,7 %. Eniten kasvua on ollut korva-nenä-kurkkutaudeilla, lastentaudeilla ja päivystyksessä. Alueellamme oli useita suurtapahtumia kesän aikana. Ne eivät kuitenkaan lisänneet potilasmääriä merkittävästi. Poikkeuksena oli juhannus, jolloin yle-päivystys ruuhkautui lääkärityövoiman puutteessa.

25 Henkilöstö ja osaaminen Lääkäri ja hoitajapula jatkuvat. Lääkäreitä puuttuu ortopedialta, lastentaudeilta ja korva-nenä-ja kurkkutaudeilta. Hoitajia puuttuu lähinnä loma-aikoina. Opiskelijoiden käyttö hoitajien sijaisena on ongelmallista, koska heillä ei useinkaan ole lupaa suonensisäisen lääkityksen antamiseen. Kesän kuormitushuiput kirurgisella vuodeosastolla ja synnytyssalissa olivat hyvin rasittavia henkilökunnalle. Hoidon laatu kärsi suuren vaihtuvuuden ja ylipaikoilla hoitamisen takia jonkin verran. Talous ja vaikuttavuus Tase on ylijäämäinen. Toimintamenojen toteuma 66,8 % mikä on 0,1 % vähemmän kuin viime vuonna. Henkilöstömenoissa on 3,3 % kasvu. Piirin ulkopuolisessa hoidossa nousu on vielä maltillinen 1,7 %. Sen sijaan asiantuntijapalkkioissa on 89,6 % nousu, johtuen erityisesti ortopedian ja korva-nenä-kurkkutautien ostopalveluista. Sen sijaan hoitotarvikkeissa ja apteekkitarvikkeissa on lievää laskua. Sisäinen valvonta Olen tänään tarkastanut tulosalueeni viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä osana sisäistä valvontaa ajalta touko-elokuu 2011 ja todennut ne riittäviksi sekä juridisesti että sisällöllisesti oikein laadituksi. Pekka Nikula Ylilääkäri

26 PSYKIATRIAN TULOSALUE Henkilöstö ja osaaminen Vakanssien täyttöaste psykiatrian yksiköissä oli tavoitteen suuntaisesti 90,9 %. Kehitysvammahuollon tulosyksikön täyttöaste oli 102,9 %. Se selittyy Maria-Katariinan talon täyttöasteella (108,8 %), joka on kuitenkin saatu laskemaan kehittämällä henkilöstöresurssien kohdentamista (vuonna 2010/119,6 %). Lääkäreiden osalta on rekrytointitilanne on edelleen erittäin haasteellinen. Hoitohenkilökunnan kannalta ongelmallisin tilanne on äkillisten ja lyhytaikaisten sijaistarpeissa, joihin sisäinen sijaisjärjestelmä ei aina pysty vastaamaan. Työtilojen osalta tilanne on vaikea aluepoliklinikoilla. Lestijokilaakson psykiatrian aluepoliklinikan osalta tilakysymys on ratkaistu. Muuttoa yhteisiin tiloihin Jytan perheneuvolan, mielenterveysneuvolan sekä päihdetyöntekijän kanssa on valmisteltu yhteistyössä, synergian näkökulmasta. Perhonjokilaakson psykiatrian aluepoliklinikan osalta kesäaika osoitti väistötilojen toimimattomuuden. Tilakysymystä on ratkottu yhdessä Kaustisen kunnan ja Jytan kanssa. Ensimmäinen ehdotus keskustelun pohjaksi on saatu. Prosessit ja rakenteet Kesän sulkusuunnitelma toteutui suunnitelmien mukaisesti. Psykiatrian poliklinikan alkaen toteutettu merkittävä toiminnallinen muutos on osoittautunut toimivaksi. Akuuttityöryhmän käynnistäminen on nopeuttanut uusien potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon porrastusta terveyskeskuksen kanssa. Päihdepalvelukeskuksen suunnitteluryhmiin on osallistuttu tulosalueen eri tasoilta. Osavuosikatsauksen ajalle on ajoittunut toiminta- ja laadunhallintasuunnitelman laatiminen yhteistoiminnallisesti tulosyksikköjen kanssa. Kehitysvammatyön osalta suunnitelman laatimista ohjaa erityisesti alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asumisesta sekä asumiseen liittyvistä palveluista (Valtioneuvoston periaatepäätös ). Psykiatrian yksikköjen osalta suunnitelmien laatimista suuntaa Mieli 2009 ohjelma sekä viimeistelyvaiheessa olevat alueelliset mielenterveys- ja päihdestrategiat. Asiakkaat ja potilaat Hoitoon pääsy psykiatrian poliklinikoille on toteutunut valtakunnallisten määräaikojen puitteissa. Avohoidossa psykologi- ja sosiaalityön yksiköiden käynneissä on kasvua +13,8 % ja lastenpsykiatrian käynnit ovat lähes viime vuoden tasolla (+0,6 %). Käynnit ovat vähentyneet aikuispsykiatrialla (- 7,5 %) ja nuorisopsykiatrialla (-8,8 %), johon oleellisena tekijänä on lääkärivaje.

27 Aikuispsykiatrian osastojen kuormitukset ovat edelleen korkeat (osasto 15/117,1 %, osasto 16/102,3 %). Yli 150 % kuormituksissa on muutamia potilaita jouduttu lähettämään Seinäjoen keskussairaalaan. Nuorisopsykiatrian osastolla hoitopäivät ovat lisääntyneet +8,3 %. Kehitysvammatyössä ovat ennakoidusti Maria-Katariinan talossa hoitopäivät vähentyneet (-7 %) ja Kehityspoliklinikalla käynnit lisääntyneet (+12,6 %). Talous ja vaikuttavuus Toimintatuotot psykiatrialla ovat 69,6 % ja kehitysvammatyössä 63,2 %. Toimintamenot ovat psykiatrialla 68,2 % ja kehitysvammatyössä 65,9 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen kasvu psykiatrian yksiköissä on +6.2 %. Kehitysvammahuollon tulosyksikössä henkilöstökulut ovat laskeneet -3,6 %, koska tavoiteltu muutos on tapahtunut Maria-Katariinan talon palkkamenoissa (-5,6 %). Psykiatrian yksiköissä palvelujen ostot ovat vähentyneet (-11,3 %), mutta piirin ulkopuolinen hoito on kasvanut (+44,7 %). Analyysia kohonneista kustannuksista on tehty. Osittain on kyse vuosittaisesta vaihtelusta. Lisäksi on potilaita, joiden hoitopaikkaa, -aikaa tai kotouttamista ei voida tulosalueelta ohjata, kuten lastensuojelun sijoitukset tai Vanhan Vaasan sairaalan oikeuspsykiatriset hoidot. Lisäksi psykoterapiat, joita ei kaikkia kannata tuottaa tulosalueella, kuuluvat nykyisin hoitotakuun piiriin. Psykiatrian tulosalueen tulos on kokonaisuutena positiivinen. Psykiatrian yksiköiden tulos on euroa. Kehitysvammatyön osalta tulos on (vuonna 2010/ euroa). Aikuispsykiatrian tulos on euroa, Nuorisopsykiatrian ja Lastenpsykiatrian yksikön euroa. Ulla Aspvik Ylihoitaja

28 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Prosessit ja potilaat Kliinisen laboratorion tutkimukset ovat lisääntyneet +15,1 %, ja niitä on tehty kappaletta. Toimintasuunnitelman mukainen tutkimusmäärä on toteutunut 113 %:sti. Osastojen tutkimusmäärät ovat vähentyneet -2,1 %, poliklinikoiden lisääntyneet +30,0 % ja terveyskeskusten lisääntyneet +13,7 %. Terveyskeskusten osuus tutkimuksista oli 47 %. Radiologisia tutkimuksia on tehty (-3,9 %). Toimintasuunnitelman mukainen tutkimusmäärä on toteutunut 95 %:sti. Osastojen tutkimusmäärät ovat vähentyneet -11,6 % ja poliklinikoiden tutkimusmäärät -1,9 %. Kannuksen kuvantamispisteessä on tehty 961 tutkimusta (+17,1 %) ja Tunkkarin 1354 tutkimusta (-8,4 %). Patologian histologisia tutkimuksia on (+5,2 %) ja sytologisia tutkimuksia 954 (-7,1 %). Toimintasuunnitelman mukainen tutkimusmäärä on toteutunut 96 %:sti. Apteekin osalta on jatkettu uuden apteekin tilasuunnittelua, tämän hetkisen arvion mukaan päästään aloittamaan tilojen rakentaminen vuonna Kliinisen laboratorion osalta on jatkunut OYS-ervalaboratorion suunnittelu. Henkilöstö ja talous Henkilöstösaatavuus on ollut kaikilla toimintayksiköillä kohtuullinen. Radiologian lääkärin virat, kemistien virat, proviisorien ja farmaseuttien virat on täytetty. Myös hoitohenkilöstön toimiin on ollut hakijoita. Loma-aikaisten sijaisten saanti on ollut vaikeampaa. Tuotot ovat toteutuneet 65,8 %:sti ja kulut 67,6 %:sti. Kate on euroa ja poistojen jälkeen euroa. Henkilöstökulut ovat kasvaneet +6,6 %. Kuluja nostaa jonkin verran Kruunupyyn laboratorion liittyminen osaksi sairaanhoitopiirin laboratoriota. Palvelujen ostojen osalta vaativia laboratoriotutkimuksia on ostettu +22,1 % enemmän, muilta osin ostot ovat pysyneet pieninä. Apteekin lääkekustannukset olivat 1-7/ euroa, jossa on nousua vuoden takaiseen +3,9 %. Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri

29

30 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Yleistä Tukipalvelujen toiminta on jatkunut vakiintuneena. Organisaation kokoaminen kahteen yksikköön vaikuttaa onnistuneelta ratkaisulta. Peruskorjausohjelma on leimannut toimintaa sekä tulosalueella että koko organisaatiossa. Taloudellisia paineita tulosalueella on aiheuttanut tietoteknisten järjestelmien arvioituakin suurempi ja enemmän kustannuksia vaatinut kehittäminen. Henkilöstönäkökulma Eläketapahtumista johtuen tulosalueella on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä avaintehtävien henkilövaihdoksia. Osaamisen kehittäminen on jatkunut järjestelmällisesti. Erityisesti on panostettu koko organisaatiota koskevan perehdytysohjelman edistämiseen, johtamiskoulutukseen ja sen systematisoimiseen. Prosessinäkökulma Peruskorjausohjelma on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Sairaalan B-siiven peruskorjaus valmistui keväällä ja paikoitusrakennus loppukesästä. A-siiven peruskorjaukseen liittyvät purkutyöt on aloitettu, mutta apteekin rakentaminen siirtyy ensi vuodelle suunnittelun pitkittymisestä johtuen. Järjestelmällinen peruskorjaus ja sisäilmaryhmän systemaattinen työ ovat rauhoittaneet työolosuhteisiin liittyvää keskustelua. Uuden keittiön tuotantoprosessien kehittämistä on jatkettu. Logistiikkapalveluja, erityisesti osastologistiikan kehittämistä koskevaa hanketta on valmisteltu yhdessä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Atk-palveluissa on keskeisen tuotannonohjausjärjestelmän kehittämistä ja laajentamista sekä perustietojärjestelmien ja tietoverkkojen uusimista jatkettu. E-reseptin ja Kanta-arkiston käyttöön ottoon liittyvää valmistelutyötä on jatkettu. Myös raportointijärjestelmän hyödynnettävyyttä on parannettu yhdessä talous- ja henkilöstötoimistojen kanssa. Muutoin toimistopalvelujen toiminta on jatkunut vakiintuneena. Asiakasnäkökulma

31 Tukipalvelujen asiakkaita ovat muut palveluyksiköt ja yhteistyökumppanit. Asiakastyytyväisyys on lisääntynyt mm. peruskorjausohjelman etenemisen myötä. Tietotekniikkapalvelujen ja raportoinnin toivotaan etenevän nopeammin. Talousnäkökulma Toimintamenojen toteutumisaste oli 68,3 %, 1,6 %-yksikköä yli talousarviotason. Ylitys johtui käytännössä kokonaisuudessaan ostopalvelukustannusten kasvusta lähinnä atk-palveluissa. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Sisäistä valvontaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Paloturvallisuusriskejä ollaan selvittämässä Turun sairaalapalon kokemukset huomioon ottaen. Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja

32 Tilastot ja taulukot Suoritteiden toteutuminen Muutos% viime/tämä vuosi Yleissairaudet yhteensä Hoitopäivät ,9 % Hoitojaksot ,7 % Keskim.hoitoaika - medisiininen 3,9 4,1-4,9 % Keskim.hoitoaika - operatiivinen 3,2 3,1 3,2 % Sairaansijat ,1 % Avohoitokäynnit (tilastoitavat käynnit) ,0 % Psykiatria yhteensä Hoitopäivät ,8 % Hoitojaksot ,1 % Keskim.hoitoaika 31,1 28,5 9,1 % Sairaansijat ,0 % Avohoitokäynnit (käynnit yhteensä) ,4 % Kehitysvammatyö Kehityspkl kaikki käynnit yhteensä ,1 % Leikkaustoiminta/kpl Leikkaukset yhteensä ,2 % Päiväkirurgia (elektiivisistä) ,4 % Laboratoriotutkimukset (omat) ,1 % Radiologiset tutkimukset (omat) ,9 % Patologiset tutkimukset (om.+ost.) ,2 % Synnytykset/kpl ,1 % Kardiologia-pallolaajennukset/kpl ,7 % Kardiologia-sepelvaltimokuvaukset/kpl ,2 %

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 31.5.2009

OSAVUOSIRAPORTTI 31.5.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä OSAVUOSIRAPORTTI 31.5.2009 TOIMINTAKULUJEN KEHITYS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä JOHDANTO Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012 Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2012... 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2012... 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2012... 8 MEDISIININEN

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot