sikatsaus tammi-elokuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sikatsaus tammi-elokuu 2011"

Transkriptio

1 O sa v u o

2 sikatsaus tammi-elokuu 2011

3 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS HENKILÖSTÖKATSAUS MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN TULOSALUE 21 PSYKIATRIAN TULOSALUE 23 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE 25 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE 26 TILASTOT JA TAULUKOT 28

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Alkuvuosi 2011 on ollut kuntayhtymässä erittäin haasteellinen sekä palvelutuotannon että kustannusten hallinnan osalta. Peruskorjausohjelman toteutukseen liittyvät osastojen sulut ja poikkeukselliset toimitilajärjestelyt ovat vaikeuttaneet palvelutuotantoa. Samanaikainen vaikeus saada asiantuntijatyöntekijöitä eräille erikoisaloille on osaltaan lisännyt vaikeuksia vastata palvelukysyntään ja lain määrittämissä hoidon saatavuusajoissa pysymiseen. Jotta määräajoissa on pysytty, on jouduttu käyttämään ulkopuolista työvoimaa. Tämä ja samanaikainen erityisen vaativan hoidon kustannusten kasvu ovat aiheuttaneet suuria kustannuspaineita. Näistä tekijöistä johtuen jäsenkuntalaskutus on kasvanut tavoiteltua enemmän, vaikkakin oman toiminnan laskutuksen kasvu on ollut maltillista. Palvelumyynti on kehittynyt kaksijakoisesti, Kalajokilaakson ostoissa on edelleen pientä hiipumista, mutta muiden kuntien ostot ovat kasvaneet. Kesä-ajan toiminta sujui pääosin kohtuullisen rauhallisesti huolimatta Pietarsaaren sairaalan kesäsulun aiheuttamasta kysynnän kasvusta sekä siitä, että hoitohenkilökuntavajauksen vuoksi osastoja jouduttiin sulkemaan suunniteltua enemmän ja myös Kokkolan terveyskeskus joutui sulkemaan yhden osaston. Peruskorjausohjelma on jatkunut pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti. Peruskorjausohjelman kokonaishyödyt alkavat myös näkyä sisäilma-asioita koskevan keskustelun rauhoittumisena. Kuntayhtymän strategiassa valitut linjaukset sopivat hyvin yhteen valtakunnallisessa keskustelussa esitettyjen näkemysten kanssa. Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja

5 TOIMINTAKATSAUS Tammi-elokuun hoitopäivät vähenivät -4,7 % ja hoitojaksot -6,6 %. Toimintasuunnitelman mukainen hoitopäivien toteutumisaste oli 89 % (8 kuukauden tarkastelu) ja hoitojaksojen osalta 88 % (8 kuukautta). Keskimääräinen hoitoaika oli 4,6 vuorokautta. Medisiinisellä tulosalueella hoitopäivät vähenivät -5,2 % ja hoitojaksot lisääntyivät +0,2 %. Jäsenkuntien hoitojaksot vähenivät -1,2 %, Kalajokilaakson kuntien lisääntyivät +2,3 % ja Pietarsaaren seudun kuntien lisääntyivät +51,4 %. Jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien potilaiden osuus palvelutuotannosta oli hoitojaksojen osalta 16,4 % (edellisenä vuonna 15,3 %). Operatiivisen tulosalueen hoitopäivät vähenivät -7,1 % ja hoitojaksot -10,1 %. Jäsenkuntien hoitojaksot vähenivät -10,7 %, Kalajokilaakson kuntien -13,0 % ja Pietarsaaren seudun kuntien -2,4 %. Jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien potilaiden osuus palvelutuotannosta hoitojaksojen osalta oli 20,4 % (ed. vuonna 19,8 %). Psykiatriassa hoitopäivät laskivat -0,8 % ja hoitojaksot -9,1 %. Kokonaiskuormitus oli 101,7 % (edellisenä vuonna 102,7 %). Jäsenkuntiin kuulumattomien potilaiden osuus hoitojaksoista oli 8,0 % (ed. vuonna 6,0 %). Leikkauksia on tehty yhteensä (-0.2 %), joista päiväkirurgisesti 59 %. Päivystysleikkauksia on ollut 903, joissa lisäystä +15,2 %. Synnytyksiä on ollut 940 (+2,1 %). Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia (angiografia) on tehty 471 (+31,1 %), ja pallolaajennuksia niissä 166 (+30,7 %). Palveluja saaneita eri henkilöitä on ollut (ed. vuonna ). Kokkolan kaupungin potilaiden hoitojaksot ovat vähentyneet -3,6 % ja hoitopäivät -1,2 %. Muiden kuntien osalta hoitojaksot ovat vähentyneet Kannuksen (-19,9 %), Perhon (-19,6 %), Kaustisen (-19,1 %), Halsuan (-18,5 %), Vetelin (-13,6 %), Kruunupyyn (-9,4 %) ja Toholammin (-0,3 %) kunnilla. Potilaiden hoitojaksot ovat lisääntyneet vain Lestijärven (+3,0 %) kunnalla. Avohoito Tammi-elokuun avohoitokäynnit ovat lisääntyneet +0,8 %. Ensikäyntejä on ollut (+4,8 %) ja uusintakäyntejä (-1,3 %). Toimintasuunnitelman mukainen tavoite poliklinikkakäyntien osalta on toteutumassa 97 %:sti. Medisiinisen tulosalueen poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet -5,9 %. Jäsenkuntien potilaita on ollut -4,0 % vähemmän, Kalajokilaakson -13,0 % vähemmän ja Pietarsaaren seudun kuntien potilaita +6,9 % enemmän.

6 Operatiivisen tulosalueen poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet +4,7 %. Jäsenkuntien potilaita on ollut +3,9 % enemmän, Kalajokilaakson +14,0 % enemmän ja Pietarsaaren seudun potilaita -3,2 % vähemmän. Psykiatriassa avohoitopotilaita oli -4,4 % vähemmän. Jäsenkuntien potilaiden avohoitokäynnit lisääntyivät +0,2 %, Kalajokilaakson kuntien potilaiden määrä kasvoi +5,2 % ja Pietarsaaren seudun potilaiden määrä +0,9 %. Omien jäsenkuntien ulkopuolisten potilaiden osuus avohoidon palvelutuotannosta oli 12,9 % (ed. vuonna 11,1 %). Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri

7 TALOUSKATSAUS Toimintatuotot Elokuun lopun tilanteessa kirjatut toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoitua nopeammin, toteutumisprosentti 70,2 %. Tuloissa on 5,1 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna. Kuntien palvelumaksutuotot ovat nousseet + 4,6 % ja maksutuotot (mm. potilasmaksut) vähentyneet -3,3 %. Myyntituottoihin kirjatuissa kuntien palvelumaksuissa on edelleen merkittäviä kuntakohtaisia vuotuisia eroja. Kokonaisuutena tuloslaskelmaan kirjattu kasvu + 4,6 % on tavoitetta jonkin verran korkeampi. Elokuun kuntalaskutuksessa jäsenkuntien keskimääräinen palvelumaksumuutos on + 3,3 % (heinäkuussa + 4,5 %), sopimuskuntien Kalajokiseutu, Kallio ym. + 1,4 ja ns. ulkokuntien Pietarsaaren seutu edellisvuoteen verrattuna. Jäsenkuntien laskutus on kasvanut oman toiminnan osalta runsaan prosentin verran (somatiikka + 1,3 % ja psykiatria + 1,2 %) ja ostopalveluiden läpilaskutuksen kustannuskasvu selvästi enemmän (somatiikka + 9,3 % ja psykiatria + 38,9 %). Kuntalaskutustiedot tarkemmin liitteessä. Merkille pantavaa erityisesti jäsenkuntien palvelumaksujen kasvuissa on, että piirin ulkopuolisen hoidon kasvun myötä yhä suurempi osa kuntien palvelumaksuista kohdistuu sairaalan oman toiminnan rahoittamisen sijasta piirin ulkopuolisen hoidon ostopalveluiden kattamiseen läpilaskutuksena. Elokuun laskutustiedoissa jäsenkuntien maksuosuus sairaalan ns. oman toiminnan rahoittamiseen on kasvanut + 1,3 % edellisvuoden elokuuhun verrattuna. Kuntien maksuosuuden kasvusta suurin osa kohdistuu piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten kattamiseen, joka tapahtuu sairaanhoitopiirin kautta toteutettuna läpilaskutuksena. Toimintakulut Toimintakulujen kasvu edellisvuoteen on tuloslaskelman mukaan + 7,2 %. Talousarvion käyttötalousmenoista on toteutunut 70,6 % (budjettitavoite 66,7 %) eli menokehitys on talousarviovuoden toisen vuosikolmanneksen aikana lähtenyt budjettia selvästi nopeampaan kasvuun. Kasvu on tapahtunut erityisesti piirin ulkopuolisen hoidon ostoissa sekä asiantuntijapalveluiden ostoissa. Mikäli menokehitystä ei pystytä syksyn aikana leikkaamaan merkittävästi, johtaa talousvuosi alkuperäisen budjetin merkittävään ylitykseen. Huomion arvoista on, että vuodelle 2011 varattu käyttötalouden menokehys on pienempi kuin vuoden 2010 tilipäätös. Piirin ulkopuolinen hoito on budjetoitu 1 M alle edellisvuoden tilinpäätöksen, muiden palveluiden ostoissa vuoden 2011 budjetti on 2 M alle edellisen tilinpäätöksen ja

8 henkilöstömenoissa on 0,1 M :n suuruinen vaje tilinpäätökseen verrattuna. Tämä lähtökohta on luonut merkittävän paineen budjettikurin pitämiseksi. Budjetin ylittävä menokehitys perustuu pitkälti piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten kasvuun, + 19,8 %. Kasvu jakautuu seuraavasti: erityistason sairaalat + 12,8 %, muut keskussairaalat + 29,4 %, yksityissairaalat + 69,9 %, psykiatrinen sairaalahoito + 29,0 %. Elokuun tuloslaskelmaan on kirjattu heinäkuuhun saakka toteutuneet piirin ulkopuolisen hoidon laskut. Kuukausittaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Pahimmillaan kasvu on vuoden aikana ollut +24 % ja alkuvuonna kehitys oli nykyistä rauhallisempaa. Heinäkuun ostopalvelukustannuksissa yksittäisinä sairaaloina olivat kasvaneet OYS + 7 % (n ), HUS + 49 % (n ) ja Vaasan sairaanhoitopiiri +39 % (n ). Mikäli kustannuskehitys jatkuu tällä tasolla, tulee varattu määräraha ylittymään noin 3 miljoonalla eurolla. Elokuun toteutuneen oston osalta on tosin ennustettavissa, että OYS:n ostopalveluiden kasvukehitys on tasaantumassa jälleen noin viiden prosentin tasolle. Miten kehitys loppuvuonna jatkuu; sitä on hyvin vaikea ennalta mitata. - Piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten ennustettavuus on erittäin ongelmallista. Kustannusten kuntakohtaisen jakautumisen ennustaminen lähes mahdotonta. Henkilöstönettokulut ovat kasvaneet edellisvuodesta + 3,5 %. Tosin säästöbudjetin laadinnan jälkeen vuoden 2011 henkilöstömenomäärärahasta on elokuun jälkeen käytetty jo 69,3 %, joten budjetin riittävyyttä myös palkkamenojen osalta tulee seurata tarkasti, sillä nykyisellä kehityksellä henkilöstökuluihin on tulossa runsaan yhden miljoonan euron vaje. Muut palveluiden ostot (mm. asiantuntijapalvelut, siivouspalvelut yms.) ovat elokuun arvion mukaan ylittämässä budjetoidun (toteuma 73,3 %). Erityisesti konsulttipalveluiden ostot ovat edelleen kasvamassa eräiden erikoisalojen lääkäripulan vuoksi. Asiantuntijapalveluja ostetaan mm. korvatautien, keuhkosairauksien, ortopedian sekä lastentautien erityisaloille. Myös yhteispäivystys toimii ostopalvelutoimintana. Asiantuntijapalveluiden ostot ovat ylittäneet vuoden määrärahan jo runsaalla eurolla ja kasvua edellisvuoteen on 27 %. Nykyisellä käyttöasteella noin 1,5 M :n määräraha on muuntumassa runsaan 3 M :n toteutumaksi. Aineet ja tarvikkeet ovat pysyneet budjetoidussa ja kasvua edellisvuoteen on 3 %. Muissa toimintamenoissa erityisesti vuokrakulut ylittävät budjetoidun ja odotettavissa on noin euron budjettiylitys. Tilikauden tulos suunniteltujen poistojen jälkeen on selvästi alle suunnitellun. Vastaavana aikana vuosi sitten tulos oli 1,4 M. Kokonaisuutena arvioiden kuntayhtymän taloustilanne erityisesti käyttötalousmenojen ja jäsenkunnilta perittävien palvelumaksutuottojen kasvun osalta on osavuosikatsauksen tuloslaskelmatietojen perusteella

9 huolestuttava. Elokuun talouskatsauksen perusteella on hallitukselle ja edelleen valtuustolle valmisteltu esitys lisämäärärahan varaamisesta ennustetun budjettiylityksen takia.

10 KESKI-POHJANMAANERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,2 Maksutuotot , ,3 Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot , ,2 Yhteensä , ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,5 Palvelujen ostot piirin ulkop , ,8 Muut palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 Muut kulut , ,0 Menojäämät ja lomarahat, arvio ,0 Yhteensä , ,2 KÄYTTÖKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot , ,2 Rahoituskulut , ,8 Yhteensä , ,1 VUOSIKATE , POISTOT , ,0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Rahastojen muutos 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 TILIKAUDEN TULOS

11 KESKI-POHJANMAANERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % Hoitopäivät, yleissairaudet , ,1 Hoitojaksot, yleissairaudet , ,5 Hoitopäivät, psykiatria , ,8 Hoitojaksot, psykiatria , ,1 Avohoitokäynnit, yleissairaudet , ,0 Avohoitokäynnit, psykiatria , ,4 Käynnit, kehityspkl , ,6 KUSTANNUKSET/SUORITE Muut% /hoitopäivä, yleissairaudet 923,67 845,21 9,3 /hoitojakso, yleissairaudet 3166, ,39 9,7 /hoitopäivä, psykiatria 433,51 413,08 4,9 /hoitojakso, psykiatria 13466, ,60 14,5 /avohoitokäynti, yleissairaudet 299,87 282,77 6,0 /avohoitokäynti, psykiatria 123,41 118,11 4,5 /käynti, kehityspkl 263,86 273,22-3,4 Investoinnit Rakentamis- ja saneerauskohteiden määräraha tullee kokonaisuutena riittämään suunnitelman mukaisen ohjelman toteuttamiseen. Määrärahan puitteissa on toteutettu mm. osasto 12 saneeraus, joka perustui toimintavuoden aikana tehtyyn merkittävään muutokseen osaston toiminnassa. Lisäksi ns. A-siiven investointi pyritään käynnistämään vuoden 2011 aikana ja nopeutetaan tältä osin saneerausketjua. Apteekkirakentamisen osalta suunnitelma sitä vastoin on viivästynyt ja on edennyt purkuvaiheen

12 toteuttamiseen. Parkkitason rakentamiseen on haettu jo hankkeen käynnistysvaiheessa euron suuruinen lisämääräraha (yht. 1,2 M ). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin tätäkin suuremmat. Investointeihin lukeutuvissa kone- ja laitehankinnoissa on vuoden aikana useiden peräkkäisten uudisrakentamisvuosien jäljiltä paljon rikkoontumisherkkää vanhentunutta laitekantaa. Vuoden aikana on ilmennyt useita yllättäviä laiterikkoontumisiin perustuvia hankintoja. Hankinnat ovat olleet välttämättömiä toteuttaa hoitotyön ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi. Näiden osalta on budjetti ylittymässä ja hallitukselle on jätetty euron suuruinen lisämäärärahaesitys. Atk-investointien osalta budjettimääräraha on käytetty jo elokuussa. Effican toiminnan turvaamiseksi ja uuden version käyttöönoton mahdollistamiseksi on kuntayhtymässä jouduttu investoimaan suunniteltua enemmän verkko- ja palvelinuudistuksiin sekä uusien päätelaitteiden hankintaan. KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO INVESTOINNIT Määräraha Toteuma T o t % Ed. vuoden tot. Muut% * Osakkeet ja osuudet 0,00 * Atk yhteensä ,02 104, ,88-1,5 * Irtain käyttöomaisuus ,35 27, ,93-14,5 * Kiinteät kojeet ja laitteet , ,37-100,0 * Rakennusten saneeraukset ,69 72, ,34 697,7 * Parkkitasojen rakentaminen ,51 135, ,29 0,0 ** INVESTOINNIT ,57 76, ,81 234,3 ** LAAJENNUS ,00 0, ,86 5,3 **** I N V E S T O I N N I T NETTO ,57 77, ,67 226,6

13 **** LAINOJEN LYHENNYKSET ,00 0, ,00 0,0 Minna Korkiakoski Talousjohtaja

14 HENKILÖSTÖKATSAUS Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen luonne Erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän yhteisten tukipalveluiden henkilöstön määrä on kuluvan tammi-elokuussa vaihdellut tammikuun lopun 1216 henkilöstä kesäkuun lopun 1378 henkilöön. Elokuun lopun henkilömäärä 1221 on 8 henkilöä pienempi kuin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Eniten vähennystä (17 henkilöä) oli amk/opistotason hoitohenkilöstön määrässä. JYTA peruspalveluliikelaitoksen henkilöstömäärä vaihteli tammikuun lopun 602 henkilöstä kesäkuun lopun 696 henkilöön. Elokuun lopussa JYTA:n henkilömäärä oli 610, mikä on 45 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tämä muutos selittyy osittain Puistolan henkilöstön siirtymisellä kuntayhtymän palvelukseen vuoden 2011 tammikuussa sekä Halsuan Pihlajatuvan toiminnan alkamisella syksyllä Koko kuntayhtymän vahvuus elokuun lopussa oli 1831 henkilöä, mikä on 35 suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Sairaala Vuosi 2011 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) Henkilöstön määrä Tamm i Helmi Maalis Huhti vrt huhti 2010 Touko Kesä Heinä Elo vrt elo 2010 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik. opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääkärit ja amanuenssit) Yhteensä

15 Jyta Vuosi 2011 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) Henkilöstön määrä Tammi Helmi Maalis Huhti vrt huhti-1 0 Touko Kesä Heinä Elo vrt elo 2010 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik. opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääkärit ja amanuenssit) Yhteensä Koko kuntayhtymä Vuosi 2011 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) Henkilöstön määrä Tamm i Helmi Maalis Huhti vrt huhti 2010 Touko Kesä Heinä Elo vrt elo 2010 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik. opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääkärit ja

16 amanuenssit) Yhteensä Palvelussuhteen luonteen mukainen jako on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuodenvaihteeseen 2010/2011 verrattuna vakinaisten palvelussuhteiden osuus nousi koko kuntayhtymässä 71,9 prosentista 74,5 prosenttiin. Avoimen viran-/toimenhoitajia oli elokuun lopussa 87 (erikoissairaanhoito 73 ja JYTA 14). Palvelussuhteen luonne Erikoissairaanhoito Peruspalveluliikelaitos Kuntayhtymä yht Vert elo 2011 elo 2011 elo 2011 elo 2010 Vakinainen virka-/työsuhde ,4 % ,6 % ,5 % ,9 % Määräaikainen virka-/työsuhde ,5 % ,5 % ,2 % ,3 % Avoimen viran-/toimen hoitaja 73 6,0 % 14 2,3 % 87 4,8 % 95 5,3 % Harjoittelija 1 0,1 % 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 % Palkkatuella 0,0 % 10 1,6 % 10 0,5 % 9 0,5 % Yhteensä % % % % Vaihtuvuus Vakinaisia palvelussuhteita päättyi elokuun loppuun mennessä yhteensä 46. Suurimman ryhmän muodostivat vanhuuseläkkeelle jääneet 19 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi kuntayhtymästä 7 henkilöä. Työpaikkaa vaihtaneita tai paikkakunnalta poismuuttaneita oli 12 henkilöä. Erikoissairaanhoidon virkoihin tai toimiin on huhtikuun loppuun mennessä valittu 52 henkilöä, joista 8 rekrytoitiin kuntayhtymäorganisaation ulkopuolelta. Vakinaisten palvelussuhteiden päättymien syyt tammi-elokuu 2011 Sairaala Jyta Yhteensä tammi-elo tammi-elo Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Paikkakunnalta muutto 2 2 Työpaikan vaihto Kuolema 1 1

17 Opiskelu 0 Irtisanottu/työ loppunut Siirto toiseen virkaan 0 Muu syy Yhteensä Sairauspoissaolot Erikoissairaanhoidon ja yhteisten tukipalvelujen henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä oli kuukausittain tarkasteluna edellisen vuoden vastaavien kuukausien määriä huomattavasti pienempi. Tammi-elokuun kumulatiivinen poissaolopäivien määrä oli (edellisenä vuonna ). Lähes 2000 päivän vähennys elokuun loppuun enteilisi edelleen lähes 3000 pienempää poissaolopäivien määrää vuositasolla ja kahden päivän vähennystä henkilöä kohti laskettuun poissaolopäivien määrään. Valtuuston hyväksymä tavoite (enintään 15 pv/henkilö/vuosi) on edelleen haasteellinen.

18 Peruspalveluliikelaitos JYTA:n sairauspoissaolot ovat pysyneet vuoden 2010 lopun korkealla uralla. Tammikuusta elokuuhun sairauspoissaolopäiviä oli kertynyt yli 2000 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Hoitohenkilöstön sijaisten tarve on lisääntynyt ja samalla saatavuus vaikeutunut. Tilanne on hyvin haasteellinen palvelujen tuotannon kestokyvyn suhteen. Työpanostarkastelu erikoissairaanhoidossa Tammi-elokuun henkilöstön työpanos vakansseihin suhteutettuna oli erikoissairaanhoidossa yhteensä 92,5 % (vuoden 2010 työpanosprosentti oli 94,6 ja huhtikuun lopun 94,7). Lääkäreiden työpanosprosentti 63,9 % jää 7 prosenttiyksikköä vuoden 2010 kumulatiivisesta toteumasta. Suurin työpanosprosentti 95,2 on tutkimusta ja hoitoa avustavalla henkilöstöllä. Amk/opistotasoisen hoitohenkilöstön työpanosprosentti 86,1 on huomattavan alhainen vuoden 2010 lukuihin ja myös huhtikuun 2011 tilanteeseen verrattuna. Erikoissairaanhoito Työpanos prosentteina vakansseihin nähden kumulatiivinen kk 1-8 kk

19 Lääkärit 63,9 66,5 70,9 67,6 Hoitohk., amk/opistoaste 86,1 88,8 87,4 89,4 Hoitohk., kouluaste 97,4 94,9 101,9 110,4 Tutkimushk. 76,1 81,2 77,6 77,2 Tutk. ja hoitoa avust.hk. 95,2 97,5 94,9 96,6 Huoltohk. 90,2 88,8 87,9 91,1 Hall.-, tsto- ja tal.hk. 90,5 96,4 96,0 95,0 Ravintohuoltohk. 74,4 76,5 81,1 79,9 Kaikki yhteensä 92,5 94,7 94,6 96,2 Henkilöstöhankinta Erikoissairaanhoito Sairaanhoitajasijaisten saanti vaikeutui edelleen kevään edetessä. Muutamat sijaisiksi lupautuneet peruivat tulonsa viime hetkillä ja menivät toisiin organisaatioihin. Tämä ilmiö poikkesi edellisistä vuosista. Erikoissairaanhoidon yksikköjä oli kesällä toiminnassa enemmän kuin normaalisti, mikä olisi vaatinut aikaisempaa enemmän sairaanhoitajasijaisia. Nyt saadut sijaiset jaettiin useamman yksikön kesken, mistä aiheutui ongelmia yksikköjen työjaossa. Rekrytoinnin vaikeutumisesta kertoo myös se, että sairaanhoitajien toimiin ei ole tullut hakemuksia entiseen malliin. Psykiatrisia sairaanhoitajia on edelleen saatavissa, työvoimapula on lähinnä somaattisella puolella. Olemme siirtymässä lääkäripulasta sairaanhoitajapulaan. Lähihoitajia saatiin paikkaamaan sairaanhoitajapulaa ja trendi on ainakin jossain määrin jatkunut syksyllä. Osastonsihteereitä on saatavissa, mutta osaaminen ei ole riittävällä tasolla. Osaamisongelmaan on varauduttava syystalven aikana. Sairaalassa on jo muutamia osastonsihteereitä työharjoittelussa sekä työhön valmentautumassa. Suunnitelmat ensi kesän toiminnasta pitäisi olla valmiina jo vuoden vaihteessa, jotta pystyttäisiin varautumaan kesän sijaisuuksiin. Onkin mietittävä tarkkaan, kuinka laajana sairaalan toiminta voidaan pitää kesän Lääkärien rekrytointitilanne on vaikeutunut alkuvuoden aikana ja mm. ortopedian osaamista on jouduttu hankkimaan kilpailuttamalla. Psykiatripulaan ei myöskään ole ollut nähtävissä helpotusta. Muutamilla erikoisaloilla lääkäritilanne on kohtuullisen hyvä. Uutena tulevaisuuteen tähtäävänä rekrytointimuotona aloitettiin 1-2 lukuvuoden lääketieteen opiskelijoiden palkkaaminen kesätyöhön yksikköihin. Tämä järjestely koettiin sekä opiskelijoiden että yksiköiden kannalta onnistuneeksi ja sitä on syytä jatkaa sekä mahdollisesti laajentaa.

20 Peruspalveluliikelaitos Peruspalveluliikelaitoksessa terveyskeskuslääkäritilanne on parantunut alkuvuodesta, mutta hammaslääkäritilanne heikentynyt merkittävästi. Hoidon ja hoivan henkilökunnan kesäloman sijaisuuksiin saatiin suhteellisin hyvin lähihoitajia/opiskelijoita. Haasteita oli sairaanhoitajien sijaisuuksien sekä lyhyiden äkillisten poissaolojen sijaisten hankinnassa. Kesä oli sijaisten rekrytoinnin suhteen vaikein vuosiin. Osaamisen kehittäminen Kuntayhtymän organisaatiotason perehdytyksen verkkokurssin on tarkoitus ottaa käyttöön alkusyksystä. Erikoissairaanhoidon ja JYTA:n edustajat ovat osallistuneet alueelliseen SoTe -osaamistarveselvityksen laadintaan, josta raportti valmistui syyskuun alussa. Syksyn 2011 Alueellinen koulutuskalenteri jaettiin elokuussa. Perustettiin työryhmä laatimaan esitys johtamisosaamisen kehittämiseksi kuntayhtymässämme. Työsuojelu Työsuojelujaos on päivittänyt kuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja laajentanut suunnitelman koskemaan myös JYTA-aluetta. Työpaikkaselvitykset ja sisäilmaryhmän toiminta on jatkunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuolto Yhteistyötä työterveyshuoltojen (Kokkolan kaupunki/työplus ja Jyta/työterveyshuolto) kanssa on ollut mm. työpaikkaselvityksissä sekä yhteistyöpalavereissa. Erikoissairaanhoidon ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä sairaanhoidon kustannukset tammi-elokuun palvelujen käytöstä olivat euroa, mikä on 5 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan laskutusta pienempi. Eija-Liisa Heikkilä Henkilöstöjohtaja

21 MEDISIININEN TULOSALUE Yleistä Uudet osastojärjestelyt ja osastojen sulut vaikuttaneet koko tulosalueen toimintaan. Osasto 4 oli suljettu huhtikuun 2011 loppuun saakka. Tarkkailuosaston potilaat hoidettiin vuodeosastoilla entisen päivystysosaston remontin vuoksi touko-heinäkuussa Os 12 siirtyi entisen remontoidun päivystysosaston tiloihin heinäkuun 2011 lopussa. Sisätautien päivystyspotilaat otettiin os 12 päivystysmoduliin elokuun 2011 alusta ja elektiivisiä sisätautipotilaita alettiin ottaa os 12 päivystysmoduuliin Keuhkosairauksien, ihotautien ja fysiatrian poliklinikoitten sulku suunnitellusti sujui ongelmitta. Sairaanhoitajien sijaisten saatavuus muodostui selväksi ongelmaksi erityisesti kesäkuukausina. Asiakkat ja potilaat Hoitotakuu pääsääntöisesti on toteutunut eri poliklinikoilla, mutta määräaikaiskontrolleja ei sovitusti ole pystytty järjestämään. Lääkäripulasta johtunut määräaikaiskontrollimäärää ei odotetusti voida lyhyessä ajassa purkaa, parantuneesta lääkäritilanteesta huolimatta. Prosessit ja rakenteet AVOHOITO: Tilastoitavia poliklinikkakäyntejä oli yhteensä , vähentymistä -2,9 % ed. vuoteen verrattuna. Samoin ensikäynnit jonkin verran vähentyneet (v. 2010: 3 578), uusintakäyntejä (v. 2010: 9 723). Kaikki käynnit mukaan lukien laskua oli vähiten sisätautien poliklinikalla -2,9 % (7801/8030) ja ihotautien poliklinikalla -3,4 % (3 421 / 3 541). Eniten laskua oli neurologian poliklinikalla -12,7 % (2 551 / 2 922) ja keuhkosairauksien poliklinikalla -11,2 % (1 062 / 1 196). Fysiatrian poliklinikalla -8,3 % ((2 873 / 3 132). OSASTOHOITO: Suluista johtuen hoitopäivien lukumäärä laski -5,2 % ( / ). Hoitojaksojen lukumäärä pysyi jokseenkin samana (3 079 / 3 074), keskimääräinen hoitoaika lyheni 3,9 vuorokauteen (4,1). Lyhin keskimääräinen hoitoaika oli osastolla 8 (3,1) ja pisin osastolla 12 (5,1). Lyhentymistä kuitenkin ed. vuoteen verrattuna -12,6 %. Kuormitus koko tulosalueella 102,1 % (ilman sulkuja) ja sulut huomioonottaen 143,1 %. Sepelvaltimokuvauksia tehtiin yhteensä 471 kpl ja pallokatetrilaajennuksia 166 kpl. Tahdistin ensiasennuksia tehtiin 51 kpl, ja tahdistinvaihtoja 23 kpl. Toimenpiteissä on selkeä kasvutrendi.

22 Henkilöstö ja osaaminen Sairaanhoitajapulan aikaisempien sulkusuunnitelmien jouduttiin osastolla 8 sulkemaan 6 potilaspaikkaa. Tämä johti ajoittain koviin ylikuormitustilanteisiin ja uhkaaviin tilanteisiin potilasturvallisuuden kannalta. Lääkäreitten työpanos 71,3 %, opisto- ja korkeakoulutas. hoitohenkilökunnan työpanos 83 %, ja kouluasteen henkilökunnan 94,1 % sekä avustavan henkilökunnan työpanos 86,8 %. Sairaspäiviä lääkäreillä 6 pv/virkaa kohti, opisto- jakokeakoulutas.henkilöstöllä 10 pv/toimi, kouluasteen henkilökunnalla 14 pv/toimi. Avustavalla henkilökunnalla 11 pv/tausta. Ylipaikkatilanteita/ylikuormitustilanteita varten on laadittavana ohjeet ylimääräisen henkilökunnan kutsumiseksi. Samoin ohje medisiinisten sairaansijojen käytöstä ylikuormitustilanteissa on tulossa. On myös sovittava yhteistyöstä Kokkolan terveyskeskuksen ja JYTA-alueen terveyskeskusten kanssa. Talous ja vaikuttavuus TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotot yhteensä , 74,6 % budjetoidusta. Kasvua 7.5 % ed. vuoteen verrattuna. Erikseen myyntituotot , kasvua 7.8 % ed. vuoteen verrattuna. Maksutuotot , vähentymistä - 5,8 %. Ulkoiset tuotot , kasvua ed. vuoteen nähden 7,2 %. Sisäiset tuotot , kasvua 7,5 % ed. vuoteen nähden. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot yhteensä Laskua ed. vuoteen nähden -0,4 %. Henkilöstösivukulut oleellisesti ed. vuoden tasoa, , + 0,8 %. vähentymistä -12,9 %, nyt Henkilöstökulut yhteensä , 69,3 % budjetoidusta, - 0,1 % ed. vuoteen nähden. Piirin ulkopuolinen hoito lisääntynyt selvästi. summa nyt = 97 % budjetoidusta summasta. Lisäystä ed. vuoteen nähden , prosenteissa 68,5 % ed. vuoteen nähden. Syynä kalliit hematologisten malignitettien hoidot ja transplantaatiopotilaiden tutkimukset HUS:ssa, OYS:n ohitus- ja läppäleikkausten kallistuminen, verisuonikirurgisten leikkauskomplikaatioiden pitkittynyt tehohoito, vaikeiden neurokirurgisten operaatioiden laskut sekä lisääntyneet lihavuusleikkaukset VKS:ssa. Matkustus- ja kuljetuspalvelut , lisäystä 22,8 % ed. vuoteen nähden. Asiantuntijapalvelut edelleen samaa tasoa , vähentymistä kuitenkin - 4,3 % ed. vuoteen nähden.

23 Palvelujen ostot yhteensä = 92,6 % budjetoidusta, lisäystä 43,3 %. Hoitotarvikkeet , lisäystä 1,1 %. Kuntoutusapuvälineet , 80 % budjetoidusta, lisäystä 18,9 %. Kuntoutuspalveluissa vähentymistä -3,4 %. Summa = 51,1 % budjetoidusta. Apteekkitarvikkeissa kasvua 18,9 % johtuen lisääntyneestä kalliiden biologisten lääkkeiden ja antibioottien käytöstä. Summa Aineet ja tarvikkeet yhteensä , lisäystä 14,5 %. Ulkoiset kulut yht Sisäiset ja vyörytetyt menot Toimintamenot yhteensä , lisäystä 8,7 %. Tulos poistojen ja rahoituskulujen jälkeen ylijäämäinen. Jatkossa on harkittava piirin ulkopuolisten palvelujen kilpailuttamista, esimerkiksi sydän- ja verisuonikirurgian sekä lihavuusleikkausten suhteen. Takuuhinnan käyttöön ottoa on harkittava komplisoituneiden pitkää tehohoitoa vaativien leikkausten takia. Apteekkikustanusten kasvuun on syytä kiinnittää huomiota. Samoin ulkopuolisten konsulttien käyttöä harkittava tarkemmin, varsinkin kun lääkäritilanne on parantunut. Edelleen kuitenkin mm. keuhkosairauksissa, hematologiassa ja fysiatriassa/kuntoutuksessa on erikoislääkärivaje, minkä vuoksi konsultaatiosopimuksia on jouduttu jatkamaan. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Haipro-ilmoitusten johdosta uudet ohjeet ylikuormitus-ruuhkatilanteiden hoitamiseksi ovat laadittavana. Mikko Halkosaari Ylilääkäri

24 OPERATIIVINEN TULOSALUE Asiakkaat ja potilaat Toukokuun alussa tuli voimaan hoitotakuun tiukentuminen. Nyt poliklinikalle pitäisi päästä hoidontarpeen arvioon kolmen kuukauden kuluessa. Tämä toteutuu jo lastentaudeilla ja gynekologialla. Silmätaudeilla ja korva-nenä-kurkkutaudeilla jono on noin neljä kuukautta. Kirurgialla hoitotakuu ylittyy ortopedialla, missä jono on noin seitsemän kuukautta. Toimenpiteisiin päästään kuuden kuukauden hoitotakuun puitteissa paitsi kuulonhuollossa, missä jono on noin 11 kuukautta. Kirurgialla ja kuulonhuollossa vaaditaan purkupolien pitoa, jotta päästään hoitotakuuseen. Palvelua on parantanut nettiperumisen käyttöönotto. Sen käyttö on lisääntyvää. Sekä potilaat että hoitohenkilökunta ovat olleet tyytyväisiä tähän vaihtoehtoon. Prosessit ja rakenteet Kesän toiminnan suunnittelu aloitettiin jo loppuvuodesta 2010, mutta tehdyt suunnitelmat muuttuivat vielä lähellä kesää hoitajapulan takia. Tämän takia jouduttiin mm. sulkemaan kokonaan toinen kirurginen osasto. Tästä seurasi paikkapula ja hyvin korkea päivittäinen vaihtuvuus kirurgisella osastolla. Samasta syystä pystyttiin leikkaamaan vain kiireelliset leikkaukset ja päivystykset. Leimallista tälle vuosineljännekselle oli remonttien jatkuminen. Osasto 7, silmätaudit ja korva-nenä-kurkkutaudit pääsivät palaamaan omiin remontoituihin tiloihin. Lasten osasto muutti osastolle 10 heinäkuun alusta ja samaan aikaan naistenpoliklinikka L2-taloon. Elokuun alusta vielä osasto 3 siirtyi entisiin os 12 tiloihin. Heinäkuussa teho-osasto oli lattioiden korjauksen takia evakossa päiväkirurgian tiloissa kaksi viikkoa. Toimintaan vaikutti voimakkaasti huono ortopeditilanne. Sen takia voitiin leikata vain päivystysleikkaukset ja poliklinikalla katsoa vain välttämättömät kontrollit. Ostopalveluna hankittavat ortopedipalvelut alkoivat heinäkuussa, mutta niitä saatiin kesän aikana vähän. Toimenpiteitä tehtiin keskusleikkaussalissa ja päiväkirurgisella osastolla kesän aikana vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta koko vuoden toimenpidemäärä on korkeampi kuin edellisenä vuonna. Samoin silmätaudeilla kaihileikkausten määrä on edellistä vuotta korkeampi. Synnytyksiä oli kesän aikana hieman edellisvuotta enemmän. Poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet tulosalueella 4,7 %. Eniten kasvua on ollut korva-nenä-kurkkutaudeilla, lastentaudeilla ja päivystyksessä. Alueellamme oli useita suurtapahtumia kesän aikana. Ne eivät kuitenkaan lisänneet potilasmääriä merkittävästi. Poikkeuksena oli juhannus, jolloin yle-päivystys ruuhkautui lääkärityövoiman puutteessa.

25 Henkilöstö ja osaaminen Lääkäri ja hoitajapula jatkuvat. Lääkäreitä puuttuu ortopedialta, lastentaudeilta ja korva-nenä-ja kurkkutaudeilta. Hoitajia puuttuu lähinnä loma-aikoina. Opiskelijoiden käyttö hoitajien sijaisena on ongelmallista, koska heillä ei useinkaan ole lupaa suonensisäisen lääkityksen antamiseen. Kesän kuormitushuiput kirurgisella vuodeosastolla ja synnytyssalissa olivat hyvin rasittavia henkilökunnalle. Hoidon laatu kärsi suuren vaihtuvuuden ja ylipaikoilla hoitamisen takia jonkin verran. Talous ja vaikuttavuus Tase on ylijäämäinen. Toimintamenojen toteuma 66,8 % mikä on 0,1 % vähemmän kuin viime vuonna. Henkilöstömenoissa on 3,3 % kasvu. Piirin ulkopuolisessa hoidossa nousu on vielä maltillinen 1,7 %. Sen sijaan asiantuntijapalkkioissa on 89,6 % nousu, johtuen erityisesti ortopedian ja korva-nenä-kurkkutautien ostopalveluista. Sen sijaan hoitotarvikkeissa ja apteekkitarvikkeissa on lievää laskua. Sisäinen valvonta Olen tänään tarkastanut tulosalueeni viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä osana sisäistä valvontaa ajalta touko-elokuu 2011 ja todennut ne riittäviksi sekä juridisesti että sisällöllisesti oikein laadituksi. Pekka Nikula Ylilääkäri

26 PSYKIATRIAN TULOSALUE Henkilöstö ja osaaminen Vakanssien täyttöaste psykiatrian yksiköissä oli tavoitteen suuntaisesti 90,9 %. Kehitysvammahuollon tulosyksikön täyttöaste oli 102,9 %. Se selittyy Maria-Katariinan talon täyttöasteella (108,8 %), joka on kuitenkin saatu laskemaan kehittämällä henkilöstöresurssien kohdentamista (vuonna 2010/119,6 %). Lääkäreiden osalta on rekrytointitilanne on edelleen erittäin haasteellinen. Hoitohenkilökunnan kannalta ongelmallisin tilanne on äkillisten ja lyhytaikaisten sijaistarpeissa, joihin sisäinen sijaisjärjestelmä ei aina pysty vastaamaan. Työtilojen osalta tilanne on vaikea aluepoliklinikoilla. Lestijokilaakson psykiatrian aluepoliklinikan osalta tilakysymys on ratkaistu. Muuttoa yhteisiin tiloihin Jytan perheneuvolan, mielenterveysneuvolan sekä päihdetyöntekijän kanssa on valmisteltu yhteistyössä, synergian näkökulmasta. Perhonjokilaakson psykiatrian aluepoliklinikan osalta kesäaika osoitti väistötilojen toimimattomuuden. Tilakysymystä on ratkottu yhdessä Kaustisen kunnan ja Jytan kanssa. Ensimmäinen ehdotus keskustelun pohjaksi on saatu. Prosessit ja rakenteet Kesän sulkusuunnitelma toteutui suunnitelmien mukaisesti. Psykiatrian poliklinikan alkaen toteutettu merkittävä toiminnallinen muutos on osoittautunut toimivaksi. Akuuttityöryhmän käynnistäminen on nopeuttanut uusien potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon porrastusta terveyskeskuksen kanssa. Päihdepalvelukeskuksen suunnitteluryhmiin on osallistuttu tulosalueen eri tasoilta. Osavuosikatsauksen ajalle on ajoittunut toiminta- ja laadunhallintasuunnitelman laatiminen yhteistoiminnallisesti tulosyksikköjen kanssa. Kehitysvammatyön osalta suunnitelman laatimista ohjaa erityisesti alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asumisesta sekä asumiseen liittyvistä palveluista (Valtioneuvoston periaatepäätös ). Psykiatrian yksikköjen osalta suunnitelmien laatimista suuntaa Mieli 2009 ohjelma sekä viimeistelyvaiheessa olevat alueelliset mielenterveys- ja päihdestrategiat. Asiakkaat ja potilaat Hoitoon pääsy psykiatrian poliklinikoille on toteutunut valtakunnallisten määräaikojen puitteissa. Avohoidossa psykologi- ja sosiaalityön yksiköiden käynneissä on kasvua +13,8 % ja lastenpsykiatrian käynnit ovat lähes viime vuoden tasolla (+0,6 %). Käynnit ovat vähentyneet aikuispsykiatrialla (- 7,5 %) ja nuorisopsykiatrialla (-8,8 %), johon oleellisena tekijänä on lääkärivaje.

27 Aikuispsykiatrian osastojen kuormitukset ovat edelleen korkeat (osasto 15/117,1 %, osasto 16/102,3 %). Yli 150 % kuormituksissa on muutamia potilaita jouduttu lähettämään Seinäjoen keskussairaalaan. Nuorisopsykiatrian osastolla hoitopäivät ovat lisääntyneet +8,3 %. Kehitysvammatyössä ovat ennakoidusti Maria-Katariinan talossa hoitopäivät vähentyneet (-7 %) ja Kehityspoliklinikalla käynnit lisääntyneet (+12,6 %). Talous ja vaikuttavuus Toimintatuotot psykiatrialla ovat 69,6 % ja kehitysvammatyössä 63,2 %. Toimintamenot ovat psykiatrialla 68,2 % ja kehitysvammatyössä 65,9 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen kasvu psykiatrian yksiköissä on +6.2 %. Kehitysvammahuollon tulosyksikössä henkilöstökulut ovat laskeneet -3,6 %, koska tavoiteltu muutos on tapahtunut Maria-Katariinan talon palkkamenoissa (-5,6 %). Psykiatrian yksiköissä palvelujen ostot ovat vähentyneet (-11,3 %), mutta piirin ulkopuolinen hoito on kasvanut (+44,7 %). Analyysia kohonneista kustannuksista on tehty. Osittain on kyse vuosittaisesta vaihtelusta. Lisäksi on potilaita, joiden hoitopaikkaa, -aikaa tai kotouttamista ei voida tulosalueelta ohjata, kuten lastensuojelun sijoitukset tai Vanhan Vaasan sairaalan oikeuspsykiatriset hoidot. Lisäksi psykoterapiat, joita ei kaikkia kannata tuottaa tulosalueella, kuuluvat nykyisin hoitotakuun piiriin. Psykiatrian tulosalueen tulos on kokonaisuutena positiivinen. Psykiatrian yksiköiden tulos on euroa. Kehitysvammatyön osalta tulos on (vuonna 2010/ euroa). Aikuispsykiatrian tulos on euroa, Nuorisopsykiatrian ja Lastenpsykiatrian yksikön euroa. Ulla Aspvik Ylihoitaja

28 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Prosessit ja potilaat Kliinisen laboratorion tutkimukset ovat lisääntyneet +15,1 %, ja niitä on tehty kappaletta. Toimintasuunnitelman mukainen tutkimusmäärä on toteutunut 113 %:sti. Osastojen tutkimusmäärät ovat vähentyneet -2,1 %, poliklinikoiden lisääntyneet +30,0 % ja terveyskeskusten lisääntyneet +13,7 %. Terveyskeskusten osuus tutkimuksista oli 47 %. Radiologisia tutkimuksia on tehty (-3,9 %). Toimintasuunnitelman mukainen tutkimusmäärä on toteutunut 95 %:sti. Osastojen tutkimusmäärät ovat vähentyneet -11,6 % ja poliklinikoiden tutkimusmäärät -1,9 %. Kannuksen kuvantamispisteessä on tehty 961 tutkimusta (+17,1 %) ja Tunkkarin 1354 tutkimusta (-8,4 %). Patologian histologisia tutkimuksia on (+5,2 %) ja sytologisia tutkimuksia 954 (-7,1 %). Toimintasuunnitelman mukainen tutkimusmäärä on toteutunut 96 %:sti. Apteekin osalta on jatkettu uuden apteekin tilasuunnittelua, tämän hetkisen arvion mukaan päästään aloittamaan tilojen rakentaminen vuonna Kliinisen laboratorion osalta on jatkunut OYS-ervalaboratorion suunnittelu. Henkilöstö ja talous Henkilöstösaatavuus on ollut kaikilla toimintayksiköillä kohtuullinen. Radiologian lääkärin virat, kemistien virat, proviisorien ja farmaseuttien virat on täytetty. Myös hoitohenkilöstön toimiin on ollut hakijoita. Loma-aikaisten sijaisten saanti on ollut vaikeampaa. Tuotot ovat toteutuneet 65,8 %:sti ja kulut 67,6 %:sti. Kate on euroa ja poistojen jälkeen euroa. Henkilöstökulut ovat kasvaneet +6,6 %. Kuluja nostaa jonkin verran Kruunupyyn laboratorion liittyminen osaksi sairaanhoitopiirin laboratoriota. Palvelujen ostojen osalta vaativia laboratoriotutkimuksia on ostettu +22,1 % enemmän, muilta osin ostot ovat pysyneet pieninä. Apteekin lääkekustannukset olivat 1-7/ euroa, jossa on nousua vuoden takaiseen +3,9 %. Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri

29

30 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Yleistä Tukipalvelujen toiminta on jatkunut vakiintuneena. Organisaation kokoaminen kahteen yksikköön vaikuttaa onnistuneelta ratkaisulta. Peruskorjausohjelma on leimannut toimintaa sekä tulosalueella että koko organisaatiossa. Taloudellisia paineita tulosalueella on aiheuttanut tietoteknisten järjestelmien arvioituakin suurempi ja enemmän kustannuksia vaatinut kehittäminen. Henkilöstönäkökulma Eläketapahtumista johtuen tulosalueella on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä avaintehtävien henkilövaihdoksia. Osaamisen kehittäminen on jatkunut järjestelmällisesti. Erityisesti on panostettu koko organisaatiota koskevan perehdytysohjelman edistämiseen, johtamiskoulutukseen ja sen systematisoimiseen. Prosessinäkökulma Peruskorjausohjelma on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Sairaalan B-siiven peruskorjaus valmistui keväällä ja paikoitusrakennus loppukesästä. A-siiven peruskorjaukseen liittyvät purkutyöt on aloitettu, mutta apteekin rakentaminen siirtyy ensi vuodelle suunnittelun pitkittymisestä johtuen. Järjestelmällinen peruskorjaus ja sisäilmaryhmän systemaattinen työ ovat rauhoittaneet työolosuhteisiin liittyvää keskustelua. Uuden keittiön tuotantoprosessien kehittämistä on jatkettu. Logistiikkapalveluja, erityisesti osastologistiikan kehittämistä koskevaa hanketta on valmisteltu yhdessä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Atk-palveluissa on keskeisen tuotannonohjausjärjestelmän kehittämistä ja laajentamista sekä perustietojärjestelmien ja tietoverkkojen uusimista jatkettu. E-reseptin ja Kanta-arkiston käyttöön ottoon liittyvää valmistelutyötä on jatkettu. Myös raportointijärjestelmän hyödynnettävyyttä on parannettu yhdessä talous- ja henkilöstötoimistojen kanssa. Muutoin toimistopalvelujen toiminta on jatkunut vakiintuneena. Asiakasnäkökulma

31 Tukipalvelujen asiakkaita ovat muut palveluyksiköt ja yhteistyökumppanit. Asiakastyytyväisyys on lisääntynyt mm. peruskorjausohjelman etenemisen myötä. Tietotekniikkapalvelujen ja raportoinnin toivotaan etenevän nopeammin. Talousnäkökulma Toimintamenojen toteutumisaste oli 68,3 %, 1,6 %-yksikköä yli talousarviotason. Ylitys johtui käytännössä kokonaisuudessaan ostopalvelukustannusten kasvusta lähinnä atk-palveluissa. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Sisäistä valvontaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Paloturvallisuusriskejä ollaan selvittämässä Turun sairaalapalon kokemukset huomioon ottaen. Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja

32 Tilastot ja taulukot Suoritteiden toteutuminen Muutos% viime/tämä vuosi Yleissairaudet yhteensä Hoitopäivät ,9 % Hoitojaksot ,7 % Keskim.hoitoaika - medisiininen 3,9 4,1-4,9 % Keskim.hoitoaika - operatiivinen 3,2 3,1 3,2 % Sairaansijat ,1 % Avohoitokäynnit (tilastoitavat käynnit) ,0 % Psykiatria yhteensä Hoitopäivät ,8 % Hoitojaksot ,1 % Keskim.hoitoaika 31,1 28,5 9,1 % Sairaansijat ,0 % Avohoitokäynnit (käynnit yhteensä) ,4 % Kehitysvammatyö Kehityspkl kaikki käynnit yhteensä ,1 % Leikkaustoiminta/kpl Leikkaukset yhteensä ,2 % Päiväkirurgia (elektiivisistä) ,4 % Laboratoriotutkimukset (omat) ,1 % Radiologiset tutkimukset (omat) ,9 % Patologiset tutkimukset (om.+ost.) ,2 % Synnytykset/kpl ,1 % Kardiologia-pallolaajennukset/kpl ,7 % Kardiologia-sepelvaltimokuvaukset/kpl ,2 %

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

sikatsaus tammi-elokuu 2013

sikatsaus tammi-elokuu 2013 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2013 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2013 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2013 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 10 MEDISIININEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Valtuusto hyväksynyt 28.5.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2013

Tilinpäätöskertomus 2013 Tilinpäätöskertomus 2013 Hallitus hyväksynyt 24.3.2014 Valtuusto hyväksynyt 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2013... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2014

Tilinpäätöskertomus 2014 Tilinpäätöskertomus 2014 Hallitus hyväksynyt 30.3.2015 Valtuusto hyväksynyt xxx SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2014... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 KATSAUS VUOTEEN 2014... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12 Vuosikertomus 12 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisällysluettelo I Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 Kaupunginhallitus 8.10.2012 562 Kansilehden kuva: Elina Paavola TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2012 tot % ta 1.1.-31.8.2011 TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2012 Yhtymähallitus 25.3.2013 44 Tarkastuslautakunta 19.4.2013 26 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 13 1 SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Yhtymähallitus 30.3.2010 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2010 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot