Maaseutuverkoston opintomatka Pietariin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutuverkoston opintomatka Pietariin 16.4. 18.4.2013"

Transkriptio

1 Maaseutuverkosto järjesti ELY-keskusten maaseutu- ja energiayksiköiden päälliköille, maaseutuverkoston yrittäjyyden teemaryhmälle sekä heidän sidosryhmissä toimiville tahoille opintomatka Pietariin. Opintomatkan aikana tutustuttiin elintarviketalouden viennin mahdollisuuksiin ja kehitysnäkymiin Pietarin alueella. Lisäksi käytiin keskustelua viranomaisten ja tutkimuslaitosten edustajien kanssa Venäjän maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä. Opintomatka toteutettiin yhteistyössä ProAgria neuvontajärjestön kanssa. Opintomatkaryhmän kokonaisvahvuus Suomesta oli 27 henkilöä. Tiistai Raportointiryhmä: Risto Skyttä ja Leena Ahtola-Heinonen Pietarin asemalla delegaatiota olivat vastassa Carita Vastinesluoma Fennoconsulting Oy:stä ja Tuula Repo Pro Agria Etelä-Suomi ry:stä. Matka jatkui asemalta suoraan Suomen konsulaattiin. Matkalla kuulimme Caritan kertomana jonkin verran Pietarin historiasta. Pietari Suuri perusti Pietarin vuonna 1703 ja kaupungin nimeksi tuli hollanninkielinen Sankt Pieterburg. Nimi vaihtui vuonna 1914 Petrogradiksi ja vuonna 1924 Leningradiksi, joka oli käytössä vuoteen 1991,jolloin otettiin uudelleen käyttöön St Petersburg eli Pietari. Pietarissa on noin 5 miljoonaa asukasta ja kaupunki on Venäjän toiseksi suurin. Ensimmäinen vierailukohteemme oli Suomen pääkonsulaatti, jossa meidät vastaanotti ympäristöalan konsuli Riitta Hemmi sekä taloustieteen opiskelija Nina Niskanen.

2 Suomen Pietarin konsulaatti on perustettu vuonna 2004 ja toimialueeseen kuuluu Luoteis-Venäjä pois lukien Kalingrad. Pääkonsulina toimii Pirjo Tulokas alkaen. Konsulaatissa on noin 200 työntekijää, joista 170 on suomalaisia. Pääkonsulin lisäksi konsulaatissa työskentelee 10 konsulia ja 4 varakonsulia. Konsulaatissa on kuusi yksikköä joista yhdessä työskentelee erityisasiantuntijoita, jotka tekevät yhteistyötä mm SM:n YM: n, STM: n, TEM: n, RVL:N ja tullin kanssa. Konsulaatin tehtävänä edistää Suomen ja Luoteis-Venäjän välistä yhteistyötä kaupan ja investointien sekä muun alueellisen ja taloudellisen yhteistyön alalla mukaan lukien kulttuuri, sosiaali- ja terveys - ja ympäristöasiat. Konsulaatti tarjoaa kansalaisille tavanomaisia konsulipalveluita virka-aikana ja kiireellisissä tapauksissa ympäri vuorokauden. Pietariin perustettiin Suomen viisumikeskus vuonna 2011, joka vastaanottaa viisumihakemukset, mutta päätökset tehdään pääkonsulaatissa. Viisumivapauteen Suomen ja Venäjän välillä ei ole vielä valmiuksia. Venäläiset eivät ymmärrä, että viisumivapaus on molemminpuolista. Päätöksenteko asiasta on EU:n käsissä, ei Suomen. Suomen poliisi pelkää viisumivapauden tuovan ongelmia liikennekäyttäytymiseen, ei niinkään rikollisuutta. Pietarissa on vuonna 2009 perustettu Suomi-talo, joka on suomalaisen kulttuurin, tieteen ja elinkeinoelämän keskittymä. Konsulaatissa harjoittelijana oleva Nina Niskanen kertoi suomalaisista yrityksistä, joita on alueella kpl. Tämä on suurin keskittymä ulkomailla. Alueella on mm 14 Prismaa, K- Ruoka,

3 K- Rauta, Atria, jolla 2 tuotantolaitosta, Fazer, Valio ym. Pietarin alueella on 1,4 %:n talouskasvu ja työttömyysaste on 1 %. Alueelle tuodaan myös pienempien tuottajien tuotteita. Suomalaisia tuotteita pidetään puhtaina ja niillä on hyvä maine Venäjällä. Yrityksillä on ongelmia lähinnä sertifikaattien kanssa sekä tuotantolaitosten ympäristöasioissa. Venäjä liittyi WTO: n jäseneksi 2012 ja sen uskotaan auttavan jatkossa suomalaisten yritysten sijoittumista Venäjälle. Kuluttaminen Pietarin alueella on voimakasta ja alueella on kasvava keskiluokka. Käynnissä on myös TEAM- Finland, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä. Yhteistyökumppaneina mm Finpro, Finnvera ja Tekes. Yhteistyötä on myös Lend- konsernin ja ProAgrian kanssa. Jaana Husu-Kallio kertoi suomalaisilla olevan vaikeuksia laitoshyväksynnöissä (esim. ajankohtainen Snellman makkara tapaus). Suomalaisten on vaikea ymmärtää Venäjän lainsäädäntöä, joka on ulkomaalaisille tiukkaa ja laki on hiukan niin kuin se luetaan. Riitta Hemmi kertoi maatalous- ja ympäristöasioista Leningradin alueella. Venäjä on tuonnista riippuvainen mm maito-, nauta- ja sikataloustuotteissa. Elintarvikeomavaraisuus vaihtelee satokausittain, mutta perunasta on jatkuva pula. Leningradin alueen maataloustuotanto oli yli 2 % koko Venäjän maataloustuotannosta vuonna Lihaa tuotetaan tn, maitoa tn, munia 3,1, miljardia kpl, viljaa tn, perunaa tn, vihanneksia tn, kasvatettua kalaa tn ja luonnonkalaa (Itämeri+sisävedet) tn. Maatalousmaata on yht ha, josta laidunta ha, viljaa ha ja perunaa ha. Vuonna 2012 korjattiin Lenoblastissa tn heinää, tn säilörouhetta ja tn säilörehua. Siipikarjaa on alueella 20 miljoonaa, nautakarjaa ja sikoja Maatalouden jätehuolto Itämeren ja Suomenlahteen kulkeutuvan ravinnekuormituksen vähentämiseksi tehdään paljon työtä. Vuosina oli Leningradin ja Kaliningradin alueella käynnissä Balthazar - projekti. Tämän projektin yhteydessä oli julkisuudessa suomalaisen tutkijan pidättäminen. Pushkinin maatalousakatemia tekee kannattavuuteen ja logistiikkaan liittyviä selvityksiä ja yhteistyössä ovat mukana mm. ympäristöministeriö ja MMM. Pietarissa pidettiin BSAG- Itämeri Forum koskien maatalouden jäteongelmia. Jäteongelmien ratkaisuun on olemassa poliittinen tuki. Tähän liittyy Lannasta energiaa projekti: Outotecin Ash Dec prosessissa biomassan ja jätelietteen polton sivutuotteena syntyvästä tuhkasta tuotetaan fosfaattipitoista lannoitetta. Venäjän, Latvian ja Suomen tuottajajärjestöt ovat sitoutuneet vesistöystävällisten viljelyratkaisujen kehittämiseen.

4 Riitta Hemmi kertoi myös lähialueyhteistyöohjelmasta vuosina Ohjelmaan kuuluu mm.: Karjanjalostus- Faba Ayrshire-rodun tuonti Suomesta, siemenperunan jalostus, lannan hyötykäytön järjestäminen selvityksiä (lannoite, energia), pilottihanke Novoladozkyn lypsykarjatila, lantaseparaattori, lantavarastot, biokaasun tuottaminen. Lähialueyhteistyön puitteissa järjestetään seminaareja mm. ympäristötietoisuuden, jätesuunnittelun, tekniikan ja hyötykäytön aloilta. Maatalous- ja elintarviketuotantoa ei voida hoitaa ilman ympäristövaikutusten huomioimista. Töitä tehdään lisäämällä tuottajien tietämystä kuten karjankasvattajien (holding-yhtiöiden) tietämystä maatalouden vaikutuksista Itämeren rehevöitymiseen. Lainsäädäntöä ja sen soveltamista käytännössä pitää kehittää. Rehevöitymisen vähentämiseksi lainsäädäntöä laaditaan koskemaan luomutuotantoa, lannan hyötykäyttöä, viljelytapoja. Työtä tehdään myös vapaaehtoisin toimenpitein ja kansallisten tukitoimenpiteiden avulla. Lisäksi tukea tarvitaan EU:sta ja muista kansainvälisistä hankkeista. Riitta Hemmi kertoi myös jättiputkesta (Heracleum sosnovskyi), josta on tullut 2000-luvun alusta suuri ongelma. Jättiputkea on viljelty viherrehuksi nautakarjalle ja se on merkitty valtiolliseen viljelykasvirekisteriin Nyt jättiputkea yritetään hävittää ja vuonna 2010 hyväksyttiin hävittämisohjelma vuosille Rahaa ohjelmaan on varattu 30 miljoonaa ruplaa. Valmisteilla on myös alueellinen laki, joka määrää sakkoja ellei jättiputkea hävitetä. Vuosi 2014 on jälleen Suomenlahtivuosi. Edellinen oli Viron, Venäjän ja Suomen yhteistyönä Suomenlahtivuosi tähtää lähivesiemme tervehdyttämiseen yhteisin voimin. Yhteistyöhön osallistuvat tiedelaitokset, viranomaistahot, kaupungit, maatalous, yritykset, järjestöt, koulut ym. Jaana Husu-Kallio totesi, että Suomen ja Venäjän eläinlääkintäviranomaisten yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tapaamisia on ollut niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla. EU:lla ja Venäjällä on raamisopimukset erikseen eläin- ja kasvipohjaisten tuotteiden viennille. Eläinpohjaisten tuotteiden hyväksyntä on huomattavasti vaikeampi ja pidempi prosessi kuin kasvipohjaisten. Venäjälle vietäessä noudatetaan Venäjän lainsäädäntöä. Vähitellen ollaan siirtymässä malliin, että Venäjä auditoi kunkin jäsenmaan eikä enää niin paljon laitoskohtaisesti. Elintarvikekaupan osalta WTO-sopimuksella ei näytä olevan paljoakaan merkitystä. EU:n roolista huolimatta korostuvat kahdenväliset suhteet ja yhteydet.

5 Pietarin kaupungin eläinlääkintäosaston johtaja Jurij Andreev kertoi eläinlääkintätoimesta alueella. Pietarin kaupungin eläinlääkintäosastolla työskentelee 1000 henkilöä. Pietari ja ympäröivä Leningradin alue ovat hallinnollisesti eri alueita. Molemmissa on sekä julkista että yksityistä eläinlääkärintoimen harjoitusta. Osaston tehtävänä on mm. valvoa alueen kautta tulevia eläinperäisiä tuotteita. Noin 40 % Venäjälle tulevista eläinperäisistä tuotteista tuodaan Pietarin sataman kautta. Suomalaisia elintarvikkeita samoin kuin alueella toimivia yrityksiä johtaja piti laadukkaina eikä niissä yleisesti ottaen ollut huomautettavaa. Andreev totesi, että omaa venäläistä tuotantoa on tarpeen tarkastaa huolellisesti. Hän toivoi kuitenkin, että alueen tuotannolle avautuisi vientimahdollisuuksia Suomeen. Venäjällä on ongelmana afrikkalainen sikarutto. Tilanne Pietarin alueella on hallinnassa mutta muualla Venäjällä tilanne on toinen. Erityisesti pyritään estämään taudin leviäminen suursikaloihin. Pietarissa on koiraa, joista on rokotettu rabiesta vastaan. Kulkukoiria arvioidaan olevan kpl, jotka nekin ovat toimenpiteiden kohteena. Kodittomien koirien ja kissojen ym. turvakoteja on Pietarissa 6 kpl. Pietarin kaupungin eläinlääkintäosaston ensimmäinen varajohtaja Ali Aliev ja Leningradin ja oblastien välisen eläinlääkintälaboratorion varajohtaja Dzhemile

6 Mamleeva kertoivat vuorollaan omista vastuualueistaan ja kokemuksia yhteistyöstä Suomen kanssa. Eviran asiantuntemus ja laboratorioiden korkea taso saivat kiitosta. Kaiken kaikkiaan tuli esille viranomaisten tärkeä rooli tuotehyväksynnässä ja viennissä Venäjälle. Todettiin, että kullakin alueella on ao. alueelle sopiva eläinlääkintäsuunnitelma, jonka pohjalta kohdennetaan tutkimusta, rokotuksia jne. Venäjällä on monia sellaisia eläintauteja, joita ei Suomessa tavata lainkaan. Tilakohtaiset eläinlääkintäsuunnitelmat ovat vasta valmistelussa. Todettiin, että alueen suurissa yrityksissä ovat myös eläintautiriskit suuria. Illalla nautittiin runsas venäläinen illallinen Sadko-ravintolassa. Mukana illallisella oli Jarmo Lindholm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Venäjä. Hän kertoi Atrian toiminnasta Venäjällä. Atria on tullut Venäjälle isommin vuonna Yrityksellä on nyt Pietarin alueella kaksi tuotantolaitosta ja Moskovan lähellä yksi pienempi laitos. Pietarin alueella Atrialla on isohko markkinaosuus, Moskovan alueella pieni osuus. Venäjä on Atrialle pitkän tähtäimen kohde, jossa arvioidaan olevan kasvupotentiaalia. On kaavailtu, että Venäjällä valmistettuja tuotteita voitaisiin viedä Balttiaan mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Laatu on venäläiselle kuluttajalle tärkeää. Suomalaisten tuotteiden maine on Pietarissa hyvä. Yhteistyössä venäläisten viranomaisten kanssa on Suomen valtion viranomaisten tuki monesti tärkeää, mm. sertifioinnissa, totesi Lindholm.

7 Keskiviikko Raportointiryhmä: Ulla Mehto-Hämäläinen, Ritva Rinta-Pukka ja Pekka Kärkkäinen Päivän ensimmäinen kohde oli venäläinen konditoria ZAO Karat Plus Yritystä esitteli sen perustaja ja pääomistaja Andrei Terebin. Tuotantotilojen esittelyssä oli mukana yrityksen tuotantopäällikkö. Seuraavassa muutamia keskeisiä esiin nousseita tietoja yrityksestä ja sen toiminnasta: Yritys on perustettu v Perustajia ja nykyisiä omistajia ovat Andrei Terebin ja hänen veljensä. Veljekset jäivät ilmeisesti työttömiksi Neuvostoliiton romahdettua. He olivat kumpikin silloisen KGB:n työntekijöitä. Heidän viimeinen sijoituspaikka oli Latviassa, jossa olivat tutustuneet konditoriatuotteisiin ja leivonnaisiin. Tästä virisi liikeidea nykyiseen toimintaan. Yritystoiminta ei vaatinut suuria alkupääomia, joita ei myöskään ollut. Veljekset toimivat neljä ensimmäistä vuotta varsin vaatimattomasti harjoittelemalla leipomista ja yrittämistä. Neljän harjoitusvuoden jälkeen alkoi yrityksen kasvu. Tässä vaiheessa piti etsiä isommat toimitilat. Niiksi ostettiin nykyiset tilat Pietarin keskusta-alueen ulkopuolella sijaitsevasta vanhasta kauppakeskuksesta. Tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset. Se me saatettiin todeta omin silmin.

8 Yrityksen tuotanto on tällä hetkellä n kg leivonnaisia ja muita konditoriatuotteita päivässä. Kaikki tuotteet ovat tuoretuotteita. Ne menevät 12 omaan liikkeeseen Pietarissa, joukolle ns. pienmyymälöitä (yht. n. 20% tuotannosta) ja isoille kauppaketjuille (n. 80%). Tuotteita viedään kerran tai kaksi viikossa Moskovaan. Yrityksessä on tällä hetkellä n. 350 työntekijää. Tässä luvussa ovat mukana tuotannossa työskentelevien lisäksi omien myymälöiden myyjät ja tavaroiden kuljettajat. Yrityksellä on tuotetta. Nykyisellään uusia tuotteita tulee markkinoille vuodessa. Näiden tuotekehityksestä vastaa yrityksen oma tuotekehitystiimi. Yritys tekee myös erikoistuotteita tilauksesta; heillä on katalogi, jossa on taidokkaasti koristeltuja, eri juhlateemoihin sopivia kakkuja. Yritys on Luoteis-Venäjän kolmen suurimman tämän alan yrityksen joukossa. Yrityksen liikevaihto on 26,5 milj. euroa vuodessa. Kilpailutilanne tälläkin alalla on kiristymässä. Nyt on paljon yrityksiä, jotka toimivat samalla konseptilla. Asiakkaiden laatutietoisuus on nousussa. Po. alan tuotteilta odotetaan korkeaa laatua ja terveellisyyttä. Yrityksellä ei ole vielä esim. gluteenittomia tai laktoosittomia tuotteita omassa tuotannossa. Muina haasteina yrittäjä pitää esim. osaavan/työhaluisen työvoiman saantia, joka vaikeutuu koko ajan. Paikalliset viranomaiset eivät saa yrittäjältä juurikaan kiitosta! Tänä päivänä Pietarissa viranomaiset vaativat edelleen lahjuksia, joita ilman yrittämisestä tulee tosi vaikeaa. Valtiolta ei saa investointitukia ja pankkilainalla on kova korko

9 (18 %). Yrittäjällä on Suomesta käsitys, että kaikki hyvä on viranomaisten ansiota! Puolen päivän jälkeen ajoimme kauppakeskus Miller:iin Täällä tutustuimme ensin Trade House LEND:n ruokamarkettin (Supermarket Lend). Trade House LEND on vuonna 1993 perustettu tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittava pietarilainen yritys. Tässä aluksi muutama huomio tutustumiskohteena olleesta ruokamarketista: Yrityksellä on tällaisia premium tason ruokakauppoja kahdeksassa (8) super- /hypermarketissa Pietarissa. Kauppoja on kahta kokoluokkaa: m2:n ja 500 m2:n yksiköt. Isommissa liikkeissä on tarjolla tuotenimikettä ja pienemmissä Yrityksen liikeideana on tarjota laaja valikoima korkealaatuisia tuotteita hyvässä ympäristössä laatutietoisille ja maksukykyisille asiakkaille. Tämä tuli varsin selvästi näkyviin vierailun kohteena olevassa yksikössä, vaikka kyseessä on yksi yrityksen vanhimmista paikoista. Eri tuoteryhmille omistetut tiskit/myyntipisteet ovat ns. Stockmann Herkun tasoa. Trade House LEND on laajinta suomalaisten elintarvikkeiden maahantuontia harjoittava venäläinen yritys. Tämä näkyi mm. vierailun kohteena olevan ruoka-

10 kaupan valikoimissa ja esille asettelussa. Liikkeestä löytyi monen tutun suomalaisen elintarviketuottajan tuotteita. LEND tuo paljon muuallakin päin maailmaa valmistettuja tuotteita. Heillä on omia Private label tuotteita, joiden määrä on kasvussa. Yrityksen edustajat kertoivat myös hankkivansa paljon tuotteita paikallisilta maanviljelijöiltä LEND:n ruokamarkettiin tutustumisen jälkeen menimme lounaalle kauppakeskuksen italialaiseen ravintolaan, jonka LEND omistaa. Osittain lounaan yhteydessä kuuntelimme seuraavat alustukset: Tuula Repo Suomalaisten elintarvikkeiden vienti ja yhteistyö kauppatalo LEND:n kanssa sekä Anna Shljanina Venäjän elintarvikemarkkinat ja suomalaisten tuotteiden mahdollisuudet. Keskiviikon päätteeksi kävimme pikaisesti tutustumassa Kesko Food:n (suomalainen yritys) omistamaan K Ruoka nimiseen ruokamarkettiin. Tämä on tässä vaiheessa ainut K -Ruoka market Pietarissa, mutta jo kuukauden kuluttua avataan uusi liike ja kesällä kolmas. Yrityksellä on vaakaa aikomus ottaa oma siivu

11 Pietarin päivittäis- ja kotitalousmarkkinoista. Näin Kesko haastaa S ryhmän Prismat, joita Pietarissa on jo 24 kpl. Marketin paikallinen johtaja kertoi muutamin sanoin suomalaisten tuotteiden asemasta heidän liikkeessä. Tällä hetkellä heillä on n. 600 tuotenimikettä. Niitä haluttaisiin nopeasti lisää, mutta tullimääräykset ja muu byrokratia ovat aika suurina hidasteina tuonnin lisäämisessä. Keskon periaatteena on, että kaikki suomalaiset tuotteet tulevat Venäjälle keskitetysti Keskon kautta. Tavaraa tulee tällä hetkellä Suomesta kerran viikossa maakuljetuksena. Liikkeen edustajan mukaan kaikki suomalaiset tuotteet kiinnostavat, mutta hinnan on oltava kilpailukykyinen. Suomalaisilla elintarvikkeilla on tällä erää hyvä kysyntä puhtaan maineensa vuoksi Pietarissa. Hinta ja tuontiongelmat hidastavat tuonnin laajenemista. Torstai Raportointiryhmä: Maija Puurunen ja Pekka Tahvanainen Torstaina järjestimme seminaarin hotelli CrownePlazassa yhdessä venäläisten isäntiemme kanssa. Seminaarin puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Klo 10:25-10:40 Juri Hvostov, varajohtaja, Leningradin alueen hallitus Maa- ja kalastustalouskompleksin komitea Leningradin alueen valtionyritys Lenobkonsalt Leningradin alueen maatalouskompleksi ja valtion tarjoama tuki Yleistä tietoa Leningradin alueen pinta-ala on 86 tuhatta neliökilometriä, väkiluku on 1,7 miljoonaa henkilöä, josta eli 34,6% asuu maalla. Tästä johtuen alueen hyvinvointi on hyvin pitkälle kiinni maatalouden tilasta. Viime väestönlaskennan tulosten mukaan maaseudun väestö on kasvanut eli 7%, mikä on osoitus demografisen tilanteen paranemisesta. Leningradin alueen maatalouskompleksiiin kuuluu 540 suurta ja keskikokoista yritystä, joiden omistusmuoto voi olla hyvin erilainen. Näiden lisäksi alueella pysyvästi työskentelee yli yksityistä maanviljelijää.

12 Leningradin alueen asema Luoteis-Venäjän federaatiopiirissä; tilastotietoja bruttotuotannosta ja eri tuoteryhmistä Viime vuonna päättyi valtiollinen maatalouskompleksin kehityksen ohjelma Se oli erittäin vaikeaa aikaa. Leningradin alueen maatalouden kehitykseen viiden viimeisen vuoden aikana ovat vaikuttaneet seuraavat tekijät: Maailman talouskriisi , vuoden 2010 kuivuus (seuraukset vaikuttivat vielä 2011 aikana), epäsuotuisa elintarvikkeiden markkinatilanne. Leningradin alue on myös kärsinyt maidon hankintahintojen vuosittaisista vaihteluista. Vuodesta 2009 alkaen ala pyrkii saavuttamaan ainakin minimaalista kannattavuutta. Siitä huolimatta johdonmukainen maatalouspolitiikka yhdessä hyvän valtiontuen kanssa on mahdollistanut sekä toimialan vakavuuden että merkittävien tulosten aikaansaamisen. Alueemme on edelleen Luoteis-Venäjän johtavin elintarvikevalmistaja. Leningradin alueella tuotetaan 36% kaikista Luoteis-Venäjän maataloustuotteista (mm. maitoa 32%, lihaa 40%, kananmunia 67%, perunoita 21%, vihanneksia 45%, viljaa 16%). Valtiontuki Valtion tukiohjelman toteutuksen aikana Leningradin alueen maataloustuottajat saivat noin 21 miljardia ruplaa. Puolet tästä summasta siirrettiin Leningradin alueen budjettiin (54% eli 11 miljardia ruplaa). Juri Hvostov korostaa, että valtion tukiohjelmaa toteutettiin ja toteutetaan edelleenkin kuntien kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. "Olemme onnistuneet järjestämään niin, että jokainen kunta myöntää joitakin varoja - vaikka pieniäkin - maatalouden kehittämiseen". Leningradin alueen maatalouden valtion tuki on viime viiden vuoden aikana kasvanut 3,8 kertaa eli vuonna 2008 se oli 1,3 miljardia ruplaa ja vuonna ,99 miljardia ruplaa.näiden toimenpiteiden avulla on pystytty turvaamaan tuotantotoiminnan vakavuutta, modernisoimaan monia tuotantolaitoksia ja säilyttämään yritysten kestävän taloudellisen tilan. Vuosien kokonaistuotanto Vuodesta 2008 vuoteen 2012 maatalouden kokonaistuotanto on kasvanut 50% (41 miljardista 61,5 miljardiin ruplaa). Maatalouden kokonaistuotannon keski-

13 määräinen kasvu vuodessa on 4,3%. Karjatalouden kasvu on nopeampaa ja se on hyvin luonnollista, koska karjatalouden osuus kokonaistuotannosta on 70%. Vuosien karjataloustuotanto Lihan tuotanto kasvoi tänä aikana 48%. Vuonna 2011 ylitettiin vuoden 1990 ennätys ( tonnia). Suurin osa Leningradin alueella tuotettavasta lihasta (80%) on siipikarjan liha. Tämä suhteellisen halpa tuote on nostanut lihan keskimääräisen kulutuksen suositeltaviin kulutusarvoihin. (Siipikarjan lihaa tuotetaan 101 kg per capita, vaikka suositeltava määrä on alle 30 kg.) Valtionohjelman toteutuksen vuosina kananmunien tuotanto on kasvanut 27%. Viime vuonna ylitettiin 3 miljardin raja kananmunien tuotannossa. Nyt Leningradin alueella tuotetaan 4,5 kertaa enemmän kuin mitä oma väestö tarvitsee. Tämän takia alueen kananmunia on pysyvästi esillä Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen kauppaketjuissa. On onnistuttu vakauttamaan tilannetta lypsykarjataloudessa, vaikka vuosi 2010 olikin todella huono kuivuuden takia. Vaikka tämä maataloussektori on hyvin kehittynyttä (79% maatalouslaitoksissa olevasta lypsykarjasta on siitoskarjaa ja vuosilypsy per ns. rehulehmä on yli 7000 kg), tuotantomäärän 2% vuotuinen kasvu on ehdottomasti menestys. Sadot ja parhaimpien yritysten saavutukset Leningradin alueen luonto- ja ilmasto-olosuhteet määräävät kasvinviljelyn keskeisimmän tehtävän rehujen valmistuksen. Alueella viljellään perunoita ja vihanneksia. Vaikka kokonaistuotannon merkittävää kasvua ei ole, nykyaikaisten teknologioiden soveltaminen antaa meille mahdollisuuden suhteellisen pienellä pinta-alalla saada hyviä satoja, jotka ovat perinteisesti paremmat kuin keskimäärin Venäjällä ja Luoteis-Venäjällä. Esimerkiksi vuonna 2012 alueen johtavissa yrityksissä saatiin satoja, jotka olivat suuremmat kuin 300 sentneriä / hehtaari, ja vihanneksia kerättiin yli 600 sentneriä / hehtaari. "Kuten näette, elintarviketurvallisuuden tavoite on saavutettu. Valmistajiemme tärkeimpiä tehtäviä on pysyvien alueiden välisten suhteiden luominen ja uusien markkinoiden etsiminen"; Hvostov toteaa. Investointitoiminta Viiden vuoden aikana peruspääomasijoitusten määrä saavutti 42 miljardin ruplan arvon. Eniten hankkeita on toteutettu lypsykarja- ja siipikarjataloudessa. On tullut

14 myös uusia aloja vuohenhoito, kukkien viljely, sienten viljely yms. Viime vuosien aikana sijoittajat ovat yhä enemmän kiinnostuneet kasvihuoneviljelystä. Kannattavuus, tappiolliset yritykset ja konkurssissa olevat laitokset Kun puhutaan maataloudesta, on mainittava, että vaikeissa olosuhteissa ei edes uskallettu toivoa, että kannattavuus nousisi nopeasti. On muistettava vielä, että näiden vuosien aikana toteutettiin tuotannon laajaa modernisointia. Kannattavuus ei myöskään romahtunut ja vuotuinen kannattavuus pysyy 12-15% tasolla. Erittäin tärkeätä on, että alueen maatalous on kannattavaa jopa ilman apurahojakin, vaikka niiden osuus voitosta on yli 50% ja se kasvaa vuosi vuodelta. Tappiollisten yritysten osuus on pysynyt viime vuosien aikana samalla tasolla eikä ylitä 20%. Konkurssissa olevien yritysten määrää on onnistuttu pienentämään kaksinkertaisesti suunnitelmallisen työn mm. sijoittajien houkuttelemisen avulla (aiempi tilanne 18%, nykyinen tilanne 9% toimivista yrityksistä). Nykyisin konkurssitilassa on 21 maatalousyritystä. Pienyritykset maataloudessa Leningradin alueella kehittyy koko ajan pienyritystoiminta. Yksityisen maatalouden viljelytilojen ja väestön omien tilojen osuus kokonaistuotannosta on 25%. Karjataloudessa niiden osuus on vain 2%. Leningradin alueen hallitus ei kuitenkaan aliarvioi tämän sektorin merkitystä. Sillä on tärkeä työllistämisvaikutus ja merkittävä rooli maaseudun väestön tuloissa. Tarkoituksena on toteuttaa kolme valtion tavoiteohjelmaa, jotka kattavat pienyrittäjien monia tarpeita. Tämän segmentin rahoitus kasvaa hyvin nopeasti kuluvana vuonna niiden rahoitus on kaksinkertaistunut ja vuonna 2013 on lisätty rahoitusta 50%:lla (se on nyt 183 milj. ruplaa). Tulevaisuudessa pysytään tällä tasolla. Emme odota valtavia tuotantomääriä, sillä ohjelmillamme on etupäässä sosiaalinen merkitys. Siitä huolimatta 21 farmaria (12 aloittelevaa maanviljelijää ja 9 perhekarjatilaa) aloittivat omaa liiketoimintaa vuonna 2012 apurahojen avulla. Tänä vuonna kiinnostus tukiohjelmiin on kasvanut merkittävästi. Toukokuusta lähtien otamme vastaan hakemuksia ohjelmiin Aloitteleva maanviljelijä ja Perhekarjatila. Maatalousneuvonta Muutama sana johtamastani organisaatiosta. Olen Leningradin alueen Maatalousneuvonnan toimiston johtaja; Hvostov toteaa. Tämä toimisto toimii alueellisena informaatio- ja neuvontakeskuksena, joka koordinoi 10 alueellisen keskuksen toimintaa. Nykyisin neuvontatyössä on mukana 50 eri alan konsulttia. Heidän

15 joukossaan on agronomeja, lakimiehiä ja talousmiehiä. Vuoden 2012 aikana annettiin informaatio- ja neuvontapalvelua. Perinteisen konsultoinnin lisäksi merkittävä osa työstämme on maataloustuotteiden valmistajien tiedottamista. Tiedottamisessa käytämme nykyaikaisia teknologioita ja se on yhtiömme eli Lenoblkonsaltin keskeinen vahvuus. Tällä toiminnalla tarkoitamme seuraavaa: 1. Lenagro.ORG verkkosivut 2. Viikottainen maatalouden uutiset (digest) 3. Viikottainen jakelu - Lenprodzakazin uutiset Juri Hvostov kertoolyhyesti vielä jokaisesta näistä. Lenagro.ORG -verkkosivut Lenagro.ORG on yksi nopeimmin kehittyvistä sivuista. Siinä on otettu käyttöön uusia osioita: apurahat, valtion ohjelmat, ulkomaan uutisia ja kokemuksia käsittelevä osa. Uutisissa on nyt 3 isoa ryhmää: Leningradin alueen uutiset, Venäjän uutiset ja ulkomaat. Näiden lisäksi sivuilla on paljon tieteellisiä artikkeleita ja asiamateriaalia. Uutisia ja artikkeleita valitaan niin, että sivujen käyttäjät saisivat niistä tuoretta tietoa uusista teknologioista, menetelmistä ja laitteista. Mukaan otetaan myös ympäristöasioita ja ekologiaa koskevia teemoja. Sivujen suosituimpia teemoja ovat: Aloitteleva maanviljelijä, Perhekarjatilat, Alueen yritysluettelo, Verkko-kauppojen luettelo ja Hyödylliset tiedot : Maatalouden uutiset (digest) Digest-osio on muuttunut merkittävästi vuoden 2012 aikana. Siihen lisättiin ulkomaisia kokemuksia. Digestilla on yhä enemmän tilaajia. Niitä on jo yli (20% lisäys viime vuoden määrään). Digestin lukijoita ovat viranomaiset, yritysten johtajat, pientilojen omistajat, maaseudun asukkaat ja ulkomaan edustustot. Niiden kokonaismäärästä Leningradin alueen maataloustuottajien osuus on 31%. Lenprodzakas uutisjulkaisu Lenprodzakaz (lyhennys sanoista Leningradin alueen elintarviketilaukset ) on jakelu, joka informoi maataloustuotteiden tuottajia valtion hankinnoista. Lenprodzakaz tilaajakunta on 500 henkilöä. Se on osoitus siitä, että tuottajamme ovat kiinnostuneita valtionhankinnoista ja tilauksista ja jotkut heistä osallistuvat niihin.

16 Lenprodzakazin tilaajina ovat ainoastaan Leningradin alueen yritykset ja farmarit /maanviljelijät. GlobalAgro -webinaarit Vuonna 2011 ryhdyimme järjestämään seminaareja ja kokouksia netissä, joiden toteuttamiseen käytettiin web-kameroita. Vuonna 2012 videokonferenssien palvelimen ohjelmisto uusittiin kokonaan. Uusi järjestelmä on selkeä ja intuitiivinen. Se on huomattavasti käyttäjäystävällisempi kuin vanha järjestelmä ja monimutkaista rekisteröintiä ei tarvita. Nykyinen rekisteröinti on hyvin yksinkertainen käyttäjän pitää vain syöttää järjestelmään oma nimensä. Vuodesta 2012 webinaareja järjestetään säännöllisesti. Lokakuusta lähtien keskiviikkoisin järjestettiin viikottaisia Gostehnadzorin tunti webinaareja (Gostehnadzor valtion teknisen valvonnan virasto). Nykyisin joka maanantai ja torstai on webinaareja, joissa käsitellään valtion maataloustukiohjelmia Aloitteleva maanviljelijä ja Perhekarjatilat. Tällainen tietojen jako tulee kehittymään tulevaisuudessa yhä nopeammin. Tälle vuodelle suunnittelemme palvelimen ohjelmiston kehitystä johtuen mobiililaitteiden eli i-pad, i-phone ja tablettitietokoneiden yleistymisestä. Ohjelmiston päivityksen jälkeen paljon liikkuvat yllämainittujen laitteiden käyttäjät pystyvät käyttämään webinaaripalvelua. Loppusanat "Esitykseni lopuksi haluaisin sanoa, että suomalaiset asiantuntijat ovat tehneet valtavan työmäärän viime vuonna päättyneen raja-alueyhteistyöohjelman toteutuksen aikana. 20 vuoden yhteistyön aikana käynnistettiin uusia hankkeita ja modernisoitiin laitoksia. Toivon, että yhteistyömme jatkuu edelleenkin. Toivon myös, että yhteistyömme on antoisa ja molempia osapuolia hyödyntävä"; kiittelee Hvostov. Klo 10:55-11:10 Aleksandr Bykov, johtaja, Leningradin alueen ja Pietarin maanviljelijöiden liitto Leningradin alueen ja Pietarin maanviljelijäliitto on perustettu vuonna Siihen kuuluu yli 200 taloutta eripuolilla aluetta. Yksityinen sektori kattaa neljänneksen alueen kaikista maataloustuotantoyksiköistä. Tuotanto on kasvinviljelyä ja kotieläintaloutta. Kasvintuotanto on pääasiassa perunanviljelyä, jossa suosi-

17 taan uusia lajikkeita. Alue kuuluu nk. riskimaatalouden vyöhykkeeseen. Kotieläintuotanto on monenkirjavaa: Maito, sika, siipikarja, strutsit ym. mukaan lukien muutama eläintarhakin. Maatalouden tukiohjelmat ja aloittavien viljelijöiden rahoitus on mahdollistanut nuorison palaamisen takaisin maaseudulle; 17 uutta tukianomusta on jo sisällä tilanpidon aloittamista varten. Kolmen pääohjelman lisäksi/sisällä on 37 erilaista avustusmuotoa erilaisiin yksittäisiin investointikohteisiin. Maanviljelijöiden liitto kiinnittää huomiota myös viljelijöiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Muutama hanke on jo menossakin kuten esim. koneyhteistyö, energia-alan yhteistyö, teiden ja infrastruktuurin kehittäminen. Leningradin alueella kuluttaja-, hankinta- ja lihankäsittelyosuuskuntia on jo aloittanut toimintansa. Viljelijäperhe sinänsä on kuin pieni osuuskunta. Myös kesämökkipalstatoiminnan ympärille on syntynyt osuuskuntia. Yhteistyömahdollisuudet Suomen kanssa koetaan hyvinä. Tästä esimerkkinä on useat vierailut maatalousnäyttelyissä Suomessa ja viisi vuotta yhteistyötä MTK:n kanssa. Kiittäessään johtaja Bykovia esityksestä kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio totesi, että kaupunkilaisten ruoka tuotetaan maalla, mutta kuinka nuoret saataisiin palaamaan maalle ja vielä pysymään siellä! Klo 11:10-11:30 Boris Neronov, osastopäällikkö, Veterinaaris-sanitaaristen toimenpiteiden ja sisäisen tarkastuksen osasto, Pietarin kaupungin eläinlääkäriasema Osastopäällikkö Neronov selvitti aluksi Pietarin eläinlääkintäviraston organisaatiota ja toimintaa. Viraston tarkoituksena on raaka-aineisiin, eläinperäisiin tuotteisiin, rehuihin ja lisäaineisiin liittyvien riskien valvonta ja toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Pietarin kaupungin eläinlääkäriasema suorittaa viranomaistyönä valvontaa, mutta sen alaisuudessa/valvonnassa tuottaa maksullisia palveluita kaupungin eri osissa 7 eläinlääkäriasemaa eläinsairaaloineen, eläinlääkintälaboratorio sekä 23 eläinlääkintä- ja hygienialaboratoriota. Virastossa työskentelee yhteensä noin henkilöä. Venäjän hallitus teki kesäkuussa 2012 päätöksen maatalouden kehittämisen valtion ohjauksesta sekä maatalouden tarvike- ja raaka-ainemarkkinoiden ohjauksesta vuoteen 2020 mennessä (eläinlääkintäalan laki). Vastaavasti Pietarin hallitus asetti tavoitteet alueellaan vuosille eläinten kulkutautiriskien

18 vähentämiseksi, siitoskarjan menetysten ja eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien estämiseksi sekä karjataloustuotteiden turvallisuuden lisäämiseksi. Tavoitteiden edellyttämät viranomaistyönä tehtävät toimenpiteet on ryhmitelty kuudeksi valtion palveluksi. Ensimmäinen toimenpide on koirien rokottaminen rabiesta (vesikauhu) vastaan; vuonna 2013 tavoitteena on noin koiraa. Toisena toimenpiteenä on karjojen rokottaminen rektosperoosia, siberian ruttoa, jänisruttoa, hevosflunssaa, klassista sikaruttoa, erilaisia ihotauteja kuten sikaruusu, tuberkuloosia ym. sairauksia vastaan. Myös erilaiset eläinten allergiadiagnoosit kuuluvat viranomaispalveluiden piiriin. Rokotusohjelma kattaa vuonna 2013 noin eläintä. Kolmantena toimenpiteenä on näytteiden ottaminen ja toimittaminen laboratoriotutkimuksiin; tarttuvia tautien näytteenottotavoite on eläimestä yhteensä näytettä tutkittavaksi. Raaka-aineiden ja eläinperäisten tuotteiden turvallisuuden testaamiseksi elintarvikkeista otetaan näytettä. Lisäksi tehdään tarkastuksia karjatalous- ja elintarviketuotantoyrityksiin. Pietarin kohteet kuluvana vuonna ovat: 252 kansalaisten omistamaa yksityistä tilaa, joilla on pieneläimiä tai tuotantoeläimiä, 263 karjatilaa (pieniä hevos- ja jänis(?)tiloja), 128 raakaainetilaa (raaka-aine- ja rehuvarastot), elintarvikkeiden kanssa tekemisissä olevaa kohdetta sekä alle 100 muuta kohdetta. Venäjällä kananmunat ilmaistaan kappaleina; Pietarin alueen < 0-tarkastettu tuotanto oli yksi miljardi kananmunaa. Tarkastettavat tuotteet ja raaka-ainemäärät jakautuivat vuonna 2012 seuraavasti: 79 % eläinperäiset raaka-aineet ml. kala-aineisto, 4 % rehut, 10 % lopputuotteet ja 7 % puolivalmisteet. Osastopäällikkö Neronov esitteli myös positiivisten testitulosten seurantataulukon vuodelta 2012, josta ilmeni tuotteen laji, parametrit, ilmisaadut (kpl), % - osuus kyseisestä tuoteryhmästä, % -osuus kaikista ilmisaaduista tapauksista sekä tuodut ja alueelle tuotetut tuotteet. Pietarin alueen satamien kautta puretaan noin 80 % kaikista Venäjälle tulevista elintarvikkeiden raaka-aineista. Kyseisestä taulukosta ilmeni mm., että siipikarjan osalta oli löydetty 147 patogeenista tapausta kuten salmonella, mikä oli 2,9 % siipikarjatuoteryhmästä ja 15,6 % kaikista tutkituista positiivisen testituloksen saaneista tapauksista. Myös listeriasta ja useista muista mikro-organismeista on ongelmaa alueen siipikarjatuotannossa. Kiittäessään osastopäällikkö Neronovia esityksestä kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toi esille suomalaisen salmonellavapaan siipikarjan lihan ja kananmunat, joiden riittävyydestä Pietarin markkinoille tulkki tosin esitti omat epäilyksensä.

19 Klo 11:50-12:10 Aleksandr Isheviskij, dekaani, Pietarin elintarviketeknologian tiedekunta (National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics) Dekaani Isheviskij esitteli lyhyesti Pietarin elintarviketeknologian tiedekunnan toimintaa ja totesi sen tutkivan kasvi- ja eläinproteiinien yhteyttä ravintoketjun kannalta eräänlaisena jääkaappi-instituuttina. Dekaani Isheviskij tarkasteli laajemmin esityksessään 2000-luvun globaalia elintarvikekriisiä ja sen taustoja sekä Venäjän elintarvikemarkkinoiden ja elintarviketurvallisuuden kehitystä. Väestön kasvu ja kulutuksen eriarvoinen jakautuminen maailmassa johtaa siihen, että elintarvikkeita ei riitä kaikille. Maailman pääuhkina ovat ilmaston muutos, väestönkasvu, vesivarojen väheneminen ja näiden seurauksena elintarvikkeiden hintojen nopea nousu. Väestöennusteiden mukaisesti vuoteen 2050 mennessä tarvitaan elintarvikkeiden tuotannon kasvua 70 %. Venäjällä on lähes 10 % maailman peltomaista, yli puolet mustamulta-alueista ja 20 % vesivaroista, joten Venäjästä voisi tulla yksi maailman merkittävimmistä elintarvikeviejistä. Dekaani Isheviskij totesi Venäjän väestön jakaman eri tuloryhmiin kasvaneen viimeisen 12 vuoden aikana ja väestön enemmistön alhaisen tulotason aiheuttavan kulutuskysynnän siirtymisen matalahintaisiin tuotteisiin. Elintarviketeollisuus joutuu noudattamaan tätä trendiä ja alan yritysten tulot laskevat ja yli 20 % yri-

20 tyksistä tekee jo nyt tappiota. Vaikka Luoteis-Venäjällä elintarviketeollisuudessa on ollut kasvua, edelleen ollaan voimakkaasti riippuvaisia tuontiraaka-aineista ja teknologiasta. Tuontielintarvikkeiden osuus on Venäjällä yli 30 %. Venäjällä on lukuisia esteitä elintarvikemarkkinoiden kehitykselle. Nykyisessä toimintaympäristössä yritykset eivät pysty uudistamaan tuotantovälineitään valmistamaan kilpailukykyisiä tuotteita ja niiden tehokkuus alenee entisestään. Pietarista on tullut kauppaketjujen johtava alue, jossa monopolistiketjut sanelevat ehdot tuottajille. Rahoitus ja lainansaantimahdollisuudet ovat heikot korkotason ollessa %. Yksityisten yrittäjien valtionlainat menevät pankkien kautta, jotka lihottavat näillä lainoilla taseitaan. Vuosina oli erityisen vaikea tilanne, kun pankit eivät antaneet lainaa ja vaativat entisiäkin takaisinmaksuun. Elintarviketuotanto ei voi pysähtyä Pietarissa, vaikka pietarilaiset yritykset eivät voi skaalaeduissa kilpailla Moskovassa toimivien yritysten kanssa. Pietarin alueelle tuodaan noin 85 % elintarvikkeista, omavaraisia ollaan ainoastaan kananmunien ja siipikarjan lihan osalta. Erityisesti on tarvetta juuston tuotantoon soveltuvasta maidosta. Osa elintarvikkeista kannattaa tuoda jatkossakin, mutta suurempi osa varmastikin kannattaisi tuottaa kaupungin lähiympäristössä. Maailman elintarvikkeiden niukkuuden lisääntymisen ja hintojen nousun myötä syntyy riski, että Venäjän markkinoille tuodaan huonolaatuisia raaka-aineita ja tuotteita, kuten on voitu todeta mm. tuontilihan osalta. Elintarviketeollisuudessa pyritään pidentämään erilaisin lisäainein elintarvikkeiden myyntiaikoja, koska kaupat palauttavat myymättä jääneet tuotteet valmistajalle. Tuorelihasta valmistetut tuotteet tulevat olemaankin premiumsegmentissä. Nykyaikaiset teknologiat mahdollistavat myös kalliin lihan korvaamisen halvemmilla raaka-aineilla ja kaikkien lihanjalostuksen kollageenipitoisten jätteiden hyödyntämisen. Teurastuksen sivutuotteiden parempi hyödyntäminen on haaste sekä ympäristön että talouden kannalta. Tästä dekaanilla oli esimerkkeinä mm. lihanroippeiden leipominen kinkuiksi ja kalanroippeiden valmistaminen olut-lohi-makkaraksi sekä myös valkuaisjätteiden hydrolyysi syömäkelpoiseksi jauhoksi. Klo 12:10-12:30 Aleksey Buzhbetsky, päätoimittaja, Agroru-portaali Päätoimittaja Buzhbetsky kertoi aluksi taustastaan. Hänellä on markkinoinnin MBA-tutkinto ja hän on työskennellyt yli 13 vuotta maatalousliiketoiminnassa, josta osan erikoismainostoimisto Agrossa luvulla, kun internet oli vasta tulossa Venäjän maaseudulle, Agrossa päätettiin perustaa internet-sivusto maaseudun tarpeisiin ilman sen kummempia toimintastrategioita. Sivustolla nähtiin valtava kasvupotentiaali, sillä 30 % Venäjän federaation väestöstä asuu maaseudulla.

21 Vuonna 2013 Agro.ru sisältää internetsivuston, jossa on maaseutua koskevat uutiset. Venäjällä ilmestyy maatalouteen liittyen noin 100 artikkelia/päivä, joista kootaan ja valikoidaan keskeisimmät digitaaliseen muotoon asiakkaille. Tavoitteena on saada 10 minuutissa lukijalle kuva, missä mennään. Toisena osiona sivustolle on perustettu kauppapaikka omien tuotteiden myymiselle ja kolmantena osiona on asiakkaiden kommunikointimahdollisuus keskenään. Viimeaikoina on tapahtunut räjähdyksenomainen internetsivujen käytön lisääntyminen. Sivuilla on hyvä tunnettuus, sillä Venäjällä 90 % internetin käyttäjistä tuntee Agron sivut. Päätoimittaja Puzhbetsky laskeskeli internetin käytön laajenemista seuraavasti. Yleinen internetaktiivisuus: Venäjällä on väestöä 142 milj. henkilöä, josta 80 % yli 18-vuotiaita eli 115 milj. henk., josta 29 milj. henk. maaseutualueilla. Selvitysten mukaan internetin käyttö on lisääntynyt vv noin 9 %:sta 52 %:iin, mikä tarkoittaa yli 18-vuotiaiden kohdalla 10 milj. henkilöstä 62 milj. henkilöön. Globaaleista trendestä päätoimittaja totesi, että gobalisaatiosta ollaan siirtymässä lokalisaatioon, video- ja kuvasisällön kysyntä lisääntyy, mobiililaitteiden määrä lisääntyy ja internet-kaupan suosio kasvaa, sosiaaliset verkostot ja verkostokommunikointi lisääntyvät. Agron visiona on kasvattaa Agro.info maailman suurimmaksi kansainväliseksi maatalouden sivustoksi. Uusia internet-sivuja on otettu käyttöön: Agro.info sisältää resurssit massamedialle ja globaalille nettikaupalle, YAgro.info sisältää kuva- ja videomateriaalia ja kommunikointipaikan ja Dacha24 sisältää internetkaupan kesämökkiläisille. Resurssi tulee olemaan kansainvälinen ja fokusryhmänä on maatalouden ammattilaiset ja kaupanteko. Kehittämisen suuntana on erottuvuus, markkinatoimijoiden tarpeet, WTOjäsenyyden vaikutuksiin liittyen näkemykset suoraan markkinatoimijoilta.

22 Näoin ollen Agron sivut tarjoavat viljelijöille väylät ostaa ja myydä tuotteitaan. YAgrossa kannustetaan nuorisoa muuttamaan maaseudulle. Faktan lisäksi siellä julkaistaan viihdettä ja väkivaltaista tietosisältöäkin. Internetkaupassa tulee olemaan kesämökkivarusteiden lisäksi myös vuonna 2014 luomutuotteiden (ekologisesti siistien tuotteiden) myyntipaikka. Isojen joukkojen ravitsemisen ensisijaisuus tunnistetaan (ml. gmo-tuotteet) ja toisaalta laadukkaiden tuotteiden markkinointi (luomu vaikka kalliimpanakin). Päätoimittaja Puzhbetsky kertoi itse asuvansa Moskovassa ja kokevansa ongelmaksi laadukkaiden tuotteiden löytämisen: Jos maito pysyy muuttumattomana 3kk pöydällä, onko se enää terveellistä. Moskovassa on kauppatorilla viljelijöiden suoramyyntipiste, josta löytyy myös suomalaista maitoa. Moskovassa ei ole isoja nettiketjuja; luomutuotteiden osalta on ainoastaan muutama toimija, mallia on otettu Amerikasta. Pietarin alueella nettipalvelujen volyymi on noin 330 ruplaa vuodessa. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio totesi: Bittejä ei syödä, ruokaa syödään, myyntivälineet ja tiedonvälitys muuttuvat ja me sen mukana! Samalla hän toivotti menestystä Agrolle ja hyvää yhteistyötä myös jatkossa suomalaisten elintarviketoimijoiden kanssa.

23 Seminaarin jälkeen opintomatkaseurue siirtyi paluumatkalle Suomen asemalle Pietarissa.

5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana Lumenen toimitusjohtaja Tapio Pajuharju Venäläiset kuluttajina Rautakaupalla hyvät näkymät Verkkokauppaa Venäjällä Tjumen on Venäjän öljypääkaupunki

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

Maaseutuverkoston opintomatka Skotlantiin 28.9. 2.10.2009

Maaseutuverkoston opintomatka Skotlantiin 28.9. 2.10.2009 Maaseutuverkosto järjesti maaseudun kehittämisohjelman ympäristöteemaan liittyvän opintomatkan Skotlantiin yhteistyössä Viron ja Skotlannin maaseutuverkostojen kanssa. Opintomatkalla tutustuttiin Skotlannin

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Kunnon Perhetila TERVETULOA! KUNNON TUOTTAJA- Tule tapaamaan tuttuja ja alan ammattilaisia PERJANTAINA 3.10.

Kunnon Perhetila TERVETULOA! KUNNON TUOTTAJA- Tule tapaamaan tuttuja ja alan ammattilaisia PERJANTAINA 3.10. Kunnon Perhetila SNELLMANIN ALKUTUOTANNON YHTEISTYÖLEHTI 2014 3 KUNNON Tule tapaamaan tuttuja ja alan ammattilaisia MESSUKARTTA TAKAKANNESSA MESSUOPAS SIVUILLA 4 11 TERVETULOA! - 2 - - 3 - Vastaava julkaisija

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote Sisällys Ruoka-Suomi tiedote Ruoka-Suomi tiedote kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2004 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painosmäärä on 1800 kpl. Jakelulistalla on

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

Pietarin kalansaalis?

Pietarin kalansaalis? Baltic Business Network Pietarin kalansaalis? - Pietarin markkinat suomalaisten ja virolaisten yritysten näkökulmasta Pan-Eurooppa Instituutti 2003 Sakari Saarinen Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...5

Lisätiedot

PUOLAN EU-JÄSENYYDEN VAIKUTUKSET SUOMEN RUOKAPERUNAMARKKINOILLA

PUOLAN EU-JÄSENYYDEN VAIKUTUKSET SUOMEN RUOKAPERUNAMARKKINOILLA PUOLAN EU-JÄSENYYDEN VAIKUTUKSET SUOMEN RUOKAPERUNAMARKKINOILLA Taina Tallbacka Pan-Eurooppa Instituutin verkkojulkaisu, 6/2004 http://www.tukkk.fi/pei 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1 Ruokaperunan tuotanto

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA. Loppuraportti 01.07.2011. Finpro ry 2011

SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA. Loppuraportti 01.07.2011. Finpro ry 2011 SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA Loppuraportti 01.07.2011 Finpro ry 2011 Finpro ry, 2011 1 ESIPUHE Suomen ja Venäjän välinen yhteistoiminta vilja- ja

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Kansallinen viljastrategia 2006 2015

Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 102006 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006 Julkaisun nimi: Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

aviisori YIT valtaa Venäjää Mustanmeren menestyjät Hannu Leinonen uskoo keskiluokan nousuun Bulgaria ja Romania imevät investointeja

aviisori YIT valtaa Venäjää Mustanmeren menestyjät Hannu Leinonen uskoo keskiluokan nousuun Bulgaria ja Romania imevät investointeja aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 3/2007 YIT valtaa Venäjää Hannu Leinonen uskoo keskiluokan nousuun Mustanmeren menestyjät Bulgaria ja Romania imevät investointeja SISÄLLYS 8 4 YIT KASVAA

Lisätiedot

sok-yhtymä Vuosikertomus 2011

sok-yhtymä Vuosikertomus 2011 SOK-yhtymä Vuosikertomus 2011 Sisältö 4 Hyötyä ja hyvää mieltä osuuskaupasta 6 Päivittäistavarakauppa vastaa asiakkaiden muuttuviin odotuksiin 10 Entistä parempaa käyttötavarakauppaa 16 ABC huolehtii

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA TIEDONANTOJA 185 1992 SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA LAURI KETTUNEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 185 1992 TIEDONANTOJA 185 SUOMEN

Lisätiedot

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro Venäjä on edelleen Suomen suurin kauppakumppani Suurien lukujen Moskova Tjumen portti Siperian rikkauksiin

Lisätiedot

Kotitilalta. langat käsissä. Näin pidän lihatilan. Tilojen yhteistyöllä toimiva ketju. Yritysjohtajan asenteella tuloksiin s. 4-5 S. 6 9. s.

Kotitilalta. langat käsissä. Näin pidän lihatilan. Tilojen yhteistyöllä toimiva ketju. Yritysjohtajan asenteella tuloksiin s. 4-5 S. 6 9. s. Kotitilalta 3/2013 S. 6 9 Näin pidän lihatilan Yritysjohtajan asenteella tuloksiin s. 4-5 Tilojen yhteistyöllä toimiva ketju s. 24 langat käsissä SISÄLTÖ 3/2013 Kuva: Harri Jalli S. 6 Jukka ja Sirpa Nousiainen

Lisätiedot

Yhteistyöllä kasvuun

Yhteistyöllä kasvuun 2011 Elintarvikekehityksen klusteriohjelman vuosijulkaisu Yhteistyöllä kasvuun Kiinassa tilaa osaajille Painonhallinta haastaa tutkijat Luomu kansainvälistyy Makustele on Elintarvikekehityksen osaamisklusterin

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE. Juhlanumero

Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE. Juhlanumero Kehittyvä Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE 5 2004 Juhlanumero 15. vuosikerta ISSN 0787-8273 Aikakauslehtien liiton jäsenlehti Julkaisija Elintarviketieteiden Seura r.y. Toimitus PL 115,

Lisätiedot

ItäMaidon markkinoilla sattuu ja tapahtuu

ItäMaidon markkinoilla sattuu ja tapahtuu ItäMaito tiedotuslehti 1 2010 Pekka Laaksonen Kiinnostukaa Valion asioista Arvi Lind arvostaa maitoa Maitoauton mukana Kantolan tilalla Risto Sonninen hoitaa lehmiä ja tuottajien etuja. ItäMaidon markkinoilla

Lisätiedot

Luomu lyömässä läpi Venäjällä

Luomu lyömässä läpi Venäjällä V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 3 R 2013 Luomu lyömässä läpi Venäjällä Esko Aho: Joukkuepelillä Venäjän markkinoille Samara ja Toljatti, Volgan metropoli Venäjän bisneksessä: Haminan Satamakiinteistöt

Lisätiedot

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa LOPPURAPORTTI 10.10.2014 Kimmo Kivinen, Tuomas Paananen Elina Järvinen Capful Oy LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ 1. Johdanto a) Raportin sisältö ja

Lisätiedot

4. 2011. Tee kekristä syksyn ja sadon juhla

4. 2011. Tee kekristä syksyn ja sadon juhla 4. 2011 Tee kekristä syksyn ja sadon juhla Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2012 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot

Joensuun Seudun imago Petroskoissa

Joensuun Seudun imago Petroskoissa Cities on the Move: Joensuu & Petrozavodsk Joensuun ja Petroskoin kaupunkien aluemarkkinoinnin, strategisen suunnittelun ja yritysneuvonnan kehittäminen Joensuun Seudun imago Petroskoissa Joensuun ja Petroskoin

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

ELINTARVIKEYRITYSTEN TILANNE 2013 JA NÄKYMÄ TULEVAAN POHJOIS-SAVOSSA

ELINTARVIKEYRITYSTEN TILANNE 2013 JA NÄKYMÄ TULEVAAN POHJOIS-SAVOSSA ELINTARVIKEYRITYSTEN TILANNE 2013 JA NÄKYMÄ TULEVAAN POHJOIS-SAVOSSA sekä matkailu- ja luovien alojen yhteistyötahot Ilona Sares ProAgria Pohjois-Savo Pohjoissavolaiset maut matkalla kansainvälisyyteen

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

Pirjo Tulokas. Skaala Ikkunat auki itään. Nuoret naisjohtajat tulevat. Venäjän henkilötietolain uudistukset. Pietari Venäjän pohjoinen pääkaupunki

Pirjo Tulokas. Skaala Ikkunat auki itään. Nuoret naisjohtajat tulevat. Venäjän henkilötietolain uudistukset. Pietari Venäjän pohjoinen pääkaupunki Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2015 VVieraana pääkonsuli Pirjo Tulokas Nuoret naisjohtajat tulevat Skaala Ikkunat auki itään Venäjän henkilötietolain uudistukset Pietari Venäjän pohjoinen

Lisätiedot