TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI"

Transkriptio

1 Liite / KH TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma 6 Kaupungin henkilöstö ja henkilöstöpoliittisten linjausten toteutuminen. 7 Henkilöstötuloksellisuusohjelman toteutus. 11 Työllisyys.. 12 TILAAJAOSA. 13 Tilaajaosan kokonaiskustannukset 13 Lasten ja nuorten lautakunta 14 Elämänlaatulautakunta.. 16 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta. 18 Ikäihmisten lautakunta 21 Yhdyskuntalautakunta 23 Ympäristö- ja rakennuslautakunta.. 25 Konsernipalvelut.. 27 TUOTTAJAOSA 31 Oma palvelutuotanto.. 31 Kanta-Hämeen pelastuslaitos.. 33 LIIKELAITOKSET. 34 Linnan tilapalvelut -liikelaitos.. 34 Linnan lomituspalvelut -liikelaitos.. 36 LinnanInfra-liikelaitos. 37 INVESTOINNIT. 38

3 3 TILAUSBUDJETIN TOTEUTUMINEN Käyttötalous ja toimintakate Koko kaupungin sitova toimintakatetavoite (käyttötalouden netto) on tilausbudjetin mukaan 349,0 milj. euroa. Se antaa 2014 tilinpäätökseen nähden 0,9 %:n kasvuvaran. Kokonaisuutena tilausbudjetti laadittiin 2,4 milj. euroa alijäämäiseksi. Jo alkuvuonna käyttömenoissa on edellisvuosien tapaan nähtävissä suuria ylitysuhkia. Tänä vuonna myös tuloissa on toteutumassa käyttöomaisuuden myyntitulojen ansiosta merkittävä, budjettia suurempi vuotuinen kertatulo. Toimintatuottojen ennuste näyttäisi kattavan ylitykset niin, että käyttötalouden nettokustannukset jäisivät noin 1,1 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi. Suurimmat käyttötalouden poikkeamaennusteet Lasten ja nuorten lautakunnan toiminta-alueella ylitysuhka on noin 2,0 milj. euroa. Summasta 1,2 milj. euroa on ylittyviä lastensuojelun kustannuksia, jotka eivät ole ainakaan vielä lähteneet suunnitellulla tavalla laskuun budjetissa olevista lisäresursseista huolimatta. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen avustuksissa on noin 0,6 milj. euron ylitysuhka ja loppu 0,2 milj. euroa tulee perusopetuksen palkoista. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-alueella ylitysuhka on nettona lähes 2,9 milj. euroa. Suurimpana on työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitysennuste, noin 1,0 milj. euroa. Terveyspalvelujen alueella on yhteensä noin 0,8 milj. euron (koostuu pääosin erikoissairaanhoidon ostojen ylityksestä), vammaispalveluissa noin 0,8 milj. euron ja henkisen hyvinvoinnin alueella noin 0,5 milj. euron ylitysuhat. Erityisesti vammaispalveluissa suurin osa ylitysuhasta tulee suoraan viime vuoden toteutumasta, joka oli jo 0,6 milj. euroa suurempi kuin tämän vuoden budjetti. Ikäihmisten lautakunnan toiminta-alueella on noin 0,9 milj. euron ylitysuhka hoivapalvelujen ulkoisissa ostoissa. Yhdyskuntalautakunnan toiminta-alueella tonttien lunastustarjouksen suosio on osoittautunut huomattavasti budjetoitua suuremmaksi. Budjetissa käyttöomaisuuden myyntivoittotavoitteeksi asetettiin noin 2,8 milj. euroa. Tehtyjen kauppojen perusteella myyntivoitto on nousemassa noin 7 milj. euroa budjetoitua suuremmaksi. Maanmyyntitavoitteet eivät ennusteen mukaan yllä aivan budjettiin, mutta nettona yhdyskuntalautakunnan tulojen ennakoidaan kuitenkin nousevan lähes 6,7 milj. euroa yli budjetin. Vero- ja valtionosuustulot Budjetin mukainen verotuloarvio on 276,9 milj. euroa. Budjettiluvussa on kasvua 2014 tilinpäätökseen 3,1 % eli 8,2 milj. euroa. Kuntaliiton julkaisemassa Hämeenlinnan veroennusteessa verotulojen kasvu on 2,4 % (alkuvuoden ennusteessa kasvu oli vain 1,4 %). Verotulokohtaan kirjattava kokonaiskertymä olisi tällä kasvulla 275,1 milj. euroa eli 1,8 milj. euroa alle budjettiarvion. Hämeenlinnassa verotulot todellisuudessa kasvoivat tammi-huhtikuussa edelliseen vuoteen verrattuna budjetin linjassa 3,1 %, mikä on hieman enemmän kuin Kuntaliiton ennakointi koko vuodelle. Ennustelaskelmassa on käytetty Kuntaliiton koko vuoteen painottuvaa ennustetta. Valtionosuuden määräksi ennakoitiin budjetissa 85,8 milj. euroa. Todellisuudessa valtionosuutta saadaan 86,9 milj. euroa eli 1,1 milj. euroa budjettia enemmän. Laskua valtionosuuksissa on kuitenkin viime vuoteen nähden 4,7 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot Tilausbudjetissa on arvioitu rahoitustuottoja syntyvän noin 1,0 milj. euroa kuluja enemmän. Ennusteessa tuottojen enemmyys on 1,3 milj. euroa. Kaupungin sijoitustoiminnalle asetettu vuosituottotavoite on 4,5 % - 5 %. Huhtikuun lopussa viiden pääsalkunhoitajan pääoma oli yhteensä 88,9 milj. euroa ja tuottoa oli vuoden alusta kertynyt 6,6 % (kasvu

4 4 vuoden alusta 5,4 milj. euroa). Koko sijoitustoiminnan pääoma (mukana vakuutusyhtiöt ja pienet salkunhoitajat) oli 97,5 milj. euroa. Kaupungin sijoitusten allokaatio täytti kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet. Poistoihin on varattu noin 17,2 milj. euroa. Ennuste on budjetin mukainen. Ennustettu tilinpäätöksen lopputulos Tilausbudjetissa tilikausi on noin 2,4 milj. euroa tappiollinen. Edellä todetuista myyntivoitoista ja veroennusteen kasvusta johtuen ennustettu tilikauden alijäämä supistuu noin 1,7 milj. euroon eli noin 0,7 milj. euroa budjettia paremmaksi. Kertaluonteiset talouden riskit ja muut muutokset tilikaudella Ennusteessa huomioimattomia, isompia talouden riskejä, jotka toteutuvat / voivat toteutua 2015 tai 2016, ovat - Kaurialan koulun tasearvon alaskirjaus, n. 2 milj. euroa, - Engelinrannan maaperän puhdistus, n. 6,3 milj. euroa, - erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisohjelman mahdollisesti toteutumatta jäävä osuus. Ennusteissa ei ole huomioitu kaupunginhallituksen päätöstä, jolla velvoitetaan Linnan Kiinteistökehitys lyhentämään kaupungin vuonna 2011 alaskirjaamaa pääomalainaa 2 milj. eurolla. Tämä toteutuessaan parantaa kaupungin tulosta kertaluontoisesti vastaavalla summalla. Investointien toteutuminen Liikelaitokset mukaan lukien nettoinvestointeihin on varattu 25,4 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä investoinneista on toteutunut nettona noin 3,9 milj. euroa. Lainamäärän kehitys Pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden 2014 lopussa noin 172,7 milj. euroa. Budjetin mukaan lisälainaa voidaan ottaa 10,7 milj. euroa. Koska merkittävä osa vuoden 2014 investointien toteutuksesta siirtyi tälle vuodelle, valtuusto myönsi lisälainanottovaltuutta noin 4,9 milj. euroa. Lisälainanottovaltuus tälle vuodelle on näin ollen yhteensä noin 14,4 milj. euroa. Kaikkiaan uusia pitkäaikaisia lainoja otetaan noin 41,9 milj. euroa ja lyhennetään noin 27,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä on tilanteen mukaan kasvanut noin 2,2 milj. euroa. Kuntatodistuksilla on tilanteen mukaan otettu lyhytaikaista lainaa 5,0 milj. euroa. Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että tähänastisista tasapainotustoimenpiteistä huolimatta käyttötalouden toimintakulut uhkaavat ylittää budjetin noin 8,5 milj. euroa. Viime vuonna aloitetun tontinmyyntikampanjan ansiosta tontinmyyntitulot kertaluonteisesti ylittävät budjetin noin 7,0 milj. euroa. Kaikkiaan toimintatuottojen kasvu ennustetaan 9,5 milj. euroa budjettia suuremmaksi. Näin ollen toimintakatetasolla käyttötalouden nettokulujen ennakoidaan alittavan budjetin noin 1,1 milj. euroa. Jos kertaluonteista tontinmyyntitulojen 7,0 milj. euron lisäystä ei oteta huomioon, käyttötalouden nettokustannukset ovat kasvamassa 2,6 % vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden. Kuntaliiton kevään ennusteen mukaan verotuloissa jäätäisiin noin 1,8 milj. euroa alle budjettitason. Valtionosuuksia kertyy 1,1 milj. euroa budjettia enemmän. Alijäämäuhka on noin 1,7 milj. euroa eli noin 0,7 milj. euroa budjettia vähemmän. On syytä kuitenkin huomioida, että ilman kaupunginhallituksen päättämää vuokratonttimyyntikampanjaa ja sen menestystä, kaupungin tilikausi uhkaisi jäädä vuonna 2015 noin 8,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennusteissa ei ole huomioitu Kaurialan koulun tasearvojen alaskirjauksen ja Engelinrannan maaperän puhdistuksen kertaluonteisia kustannuksia eikä erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisohjelman mahdollisesti toteutumatta jäävää osuutta. Ennusteissa ei myöskään ole huomioitu kaupunginhallituksen päätöstä, jolla velvoitetaan Linnan Kiinteistökehitys lyhentämään kaupungin vuonna 2011 alaskirjaamaa pääomalainaa 2 milj. eurolla. Tämä toteutuessaan parantaa kaupungin tulosta kertaluontoisesti vastaavalla summalla.

5 5 TULOSLASKELMA Sisäiset erät ja liikelaitokset sisältyvät summiin Tilinpäätös / /2015 Käyttös Ennuste 2015 Erotus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Oman palvellutuotannon sis. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelutuotannon ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) Varausten lisäys (-) tai vähenn. (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähenn. (+) 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

6 6 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitokset sisältyvät summiin TB+muutokset 01-04/ Ennuste 2015 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS

7 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAKENNE JA HENKILÖSTÖPOLIITTISTEN LIN- JAUSTEN TOTEUTUMINEN Henkilöstön määrä ja rakenne Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa oli henkilöstöä yhteensä 3555 henkilöä. 7 vakinaiset määräai- työllis- oppisop. yhteensä kaiset tetyt kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % , ,6 40 1,1 9 0, , ,9 40 1,0 8 0, , ,7 51 1,3 4 0, , ,5 41 1,1 5 0, ,5 50 1,3 6 0, , ,6 53 1,4 8 0, , ,9 42 1,2 9 0, , ,4 45 1,2 8 0, , ,6 44 1,2 5 0, , ,4 28 0,8 4 0, , ,4 40 1,1 4 0, , ,1 39 1,1 3 0, , ,0 42 1,2 3 0, , ,7 61 1,7 4 0, , ,5 50 1, , ,2 39 1,2 5 0, , ,1 58 1,6 5 0, Taulukko 1, palvelussuhteinen henkilöstö Henkilöstötuloksellisuusohjelman toteutuksella tavoitellaan noin 2 %:n karsintaa henkilöstön käytön kuluista eli 3 M :n säästöjä vuonna Ohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää mm. henkilöstön kokonaismäärän vähentämistä vuoden 2015 aikana. Osa tavoitteesta toteutuu palvelusopimuksiin liittyvien palvelurakennemuutosten myötä. Kaupunginhallitus on lisäksi asettanut johto-, hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön määrän vähentämistavoitteeksi vuosien aikana noin 10 %:a. Vuoden 2015 aikana kaupunginhallitus on käsitellyt seuraavat henkilöstörakenteelliset muutokset: - 6 vakanssin nimikemuutos - 20 vakanssin lakkauttamista - 1 viran virantoimitusvelvollisuuden muutos - 2 viran lakkauttaminen ja 2 toimen perustaminen niiden tilalle. Täyttölupamenettelyn piiriin kuuluvien vakanssien osalta kaupunginjohtaja Timo Kenakkala on myöntänyt 21 täyttölupaa ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo on myöntänyt 12 täyttölupaa mennessä. Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa oli vakinaista henkilöstöä yhteensä henkilöä, joka on 18 henkilöä vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014 (3 012 vakinaista). Vakituisen henkilöstön määrä on siis vähentynyt. Määräaikaista palvelussuhteista henkilöstöä oli kaupungin palveluksessa yhteensä 561 eli 15,8 %. Määräaikaisesta henkilöstöstä sijaisia oli 339 (297), työllistettyjä 58 (61), oppisopimusopiskelijoi-

8 8 ta 5 ja muita määräaikaisia 159 (154). Määräaikaisen henkilöstön määrä on kasvanut vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta (516 henkilöä). Suurin kasvu tapahtui sijaisten määrässä. Työaikajärjestelmien tarkastelutyö on käynnistetty, ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työaikamuotojen oikeellisuus. Sijaiskustannusten vähentäminen Koko kaupunkitason toteumavertailun perusteella sijaisten kuukausipalkkoihin ilman sosiaalikuluja on käytetty euroa, joka on noin euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Henkilöstöpalvelujen eli vuokratyövoiman ostot ovat euroa pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna Vuodelle 2015 vuokratyövoiman ostamiseen on varattu euroa, josta on käytetty euroa (43,4 %). Palkkakustannusten kehitys Kaupungin 2015 henkilöstökuluihin on varattu yhteensä euroa (vuoden 2014 toteutuma oli euroa). Huhtikuun loppuun mennessä henkilöstökuluihin on käytetty euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Voimassa oleviin sopimuksiin tulee lukien TS:n sopimuksen mukaan 0,29 %:n suuruinen järjestelyerä. KVTES:n kesän sopimuskorotuserä käytetään työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen, eräiden palkkahinnoitteluliitteiden uudistamiseen sekä eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen. Lisäksi sopimuserää on käytetty omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen. Sairauspoissaolojen vähentäminen Tammihuhti 2015 Kalenteripäivät Sairauspoissaolojen jakauma Tammihuhti 2014 Kalenteripäivät 1-3 Kalenteripäivät 4-7 Kalenteripäivät 8-29 Kalenteripäivät Kalenteripäivät Kalenteripäivät Kalenteripäivät 181- Kalenteripäivät yhteensä Pv/vak.hlö ,27 20,00 15,99 25,50 16,64 21, Kalenteripäivät 1-3 Kalenteripäivät 4-7 Kalenteripäivät 8-29 Kalenteripäivät Kalenteripäivät Kalenteripäivät Kalenteripäivät 181- Kalenteripäivät yhteensä Pv/vak.hlö ,35 Kalenteripäivät Sairauspoissaolojen jakauma % 19,00 16,30 23,30 19,50 21, Taulukko 2, Vakituisten sairauspoissaolot tammi-huhtikuu Henkilöstöpoliittisena tavoitteena on henkilöstön sairastuvuuden sekä siihen liittyvän ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on hiukan laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelujaksolla oli yhteensä kalenteripäivää sairauspoissaoloja, joka on 444 päivää vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2014.

9 9 Palvelualueittain tarkasteltuna sairauspoissaolot ovat nousseet Terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa sekä Terveyspalveluissa. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet Lasten ja nuorten palvelualueella, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella sekä Linnan Lomituspalveluissa. Hämeenlinnan kaupunki panostaa varhaiseen puuttumiseen, jonka tavoitteena on henkilöstön työhyvinvointia uhkaavien tekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaisen tunnistamisen helpottamiseksi käytössä on Aktiivisen tuen mallin mukainen toimintatapa sekä esimiesten käytössä Populus -järjestelmän poissaolohälytystoiminto, joka lähettää esimiehelle automaattisesti sähköpostiviestin kun sairauspoissaolorajat täyttyvät ja puheeksiotto on tarpeen. Työterveyshuoltokustannukset Vuoden 2015 tilausbudjettiin sisältyy euron määrärahavaraus työterveyspalveluiden hankintaan. Määrärahojen kohdentamisesta korvausluokittain sekä vapaaehtoisen työterveyspalvelun sisällöstä ja laajuudesta sovitaan palvelusopimuksessa. Tavoitteena on suunnata määrärahasta vähintään 60 % ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja 40 % työterveyspainotteisten, yleislääkäritasoisten sairaanhoitopalvelujen ostoon. Huhtikuun loppuun mennessä ennaltaehkäiseviin työterveyshuoltokustannuksiin on käytetty 68 % ja sairaanhoitopalveluihin 32 % kustannuksista. Työterveyshuoltokustannuksiin vuodelle 2015 varatusta eurosta on mennessä käytetty n euroa (37 %). Ennakkoarvion mukaan kustannukset ylittyisivät euroa. Kustannusten hallinnasta on sovittu TyöSyke Oy:n kanssa ja aleneviin kustannuksiin ohjaavat palvelutasomuutokset on kuvattu palvelusopimuksessa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Ennenaikaisten eläköitymisten vähentäminen Kuntien eläkevakuutuksen antaman ennakkomaksuarvion mukaan Hämeenlinnan kaupungin varhaiseläkemaksut ovat euroa vuonna Vuonna 2014 varhe-maksun suuruus oli euroa. Aktiivisella uudelleensijoitus- sekä aktiivisen tuen mallin mukaisella toiminnalla Hämeenlinnan kaupungissa tavoitellaan varhe-maksujen alenemista. Ennakkoarvion mukaan vuoden 2015 varhe-maksu olisi pienempi kuin talousarviota laadittaessa on arvioitu. Uudelleensijoittamiseen liittyviä työkokeiluja ja ennakkopäätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen on saanut yhteensä 16 henkilöä mennessä (4/ henkilöä). Sosiaalisen pääoman kartoitus Kaupunginvaltuusto on asettanut kaupungin henkilöstöpolitiikan strategiseksi päämääräksi Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö Sen toteutumista sekä johtamisen että työelämän laadun osalta mitataan joka kolmas vuosi toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä. Vuosittain tilannetta selvitetään kuumemittarimaisesti sosiaalisen pääoman mittauksella, joka suoritetaan vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa webropol- kyselynä koko henkilöstölle. Mittaus on nyt tehty kolme kertaa vuosina 2015, 2014 ja 2013 Vuoden 2015 osalta kartoitus toteutettiin ja siihen vastasi yhteensä 2053 työntekijää kyselyn vastausprosentin ollen 59 %. Kyselyn suunnitteli ja toteutti Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöpalvelut. Vuoden 2014 kyselyssä vastausprosentti oli 60 %. Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen pääoman mittarin keskiarvo oli Työhyvinvointisyke kyselyssä 3.7 ja tässä kartoituksessa Vuoden 2014 sosiaalisen pääoman kartoituksessa keskiarvo oli 3.83.

10 10 Kyselyn tulokset raportoidaan työyhteisön, toimialan ja koko kaupungin tasolla. Alemman organisaatiotason raportissa tulosta verrataan koko vastuu-/palvelualueen tulokseen ja vastuu-/palvelualueen raporteissa tulosta verrataan koko kaupungin tulokseen. Sosiaalisen pääoman mittari kuvaa työyhteisön tilaa, mutta sen pohjalta ei suoraan pysty tekemään päätelmiä syistä ja seurauksista. Ajallista muutosta tarkastellessa tämän kyselyn tuloksia tulee verrata Hämeenlinnan kaupungin Työhyvinvointisyke kyselyn osioon Sosiaalisen pääoman mittari sekä vuoden 2014 tehtyyn sosiaalisen pääoman kartoitukseen. Tuloksia tulee kunkin esimiehen käsitellä oman henkilöstönsä kanssa avoimesti ja laatia vuoden 2014 työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman pohjalta tai sitä täydentäen suunnitelmat nyt havaittujen epäkohtien korjaamiseksi sekä varmentaa saatujen tulosten ylläpito ja edelleen kehittäminen. Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen vaatii jatkuvaa yhteisöllistä työstämistä koko porukalla. Huolestuttavien tulosten osalta on huomioitava työnantajan työsuojeluvastuu. Heikon tuloksen parantaminen vaatii työnjohdollisia toimenpiteitä paitsi lähiesimieheltä myös muulta linjajohdolta. Vastuu- ja palvelualueiden sekä liikelaitosten johtajien tuleekin omassa johtamisessaan seurata ja ohjata tulosten käsittelyprosessin toteutumista ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelua ja toteutumista. Sosiaalisen pääoman mittaustulos yksiköittäin on tallennettu sähköiseen Kuntari raportointijärjestelmään sekä sähköiseen työturvallisuusjärjestelmään. Lisäksi sosiaalisen pääoman taso huomioidaan tuloksellisuuspalkkion palkkioperusteena.

11 HENKILÖSTÖTULOKSELLISUUSOHJELMAN TOTEUTUS Henkilöstötuloksellisuusohjelmalla tavoitellaan vuoden 2015 osalta noin 100 henkilötyövuotta vastaavaa kustannusten nettovähennystä, joka vastaa noin kolmen miljoonan euron kustannussäästöä (2 % vuoden 2014 toteutuneista henkilöstökuluista). Laskelmaan on huomioitu myös henkilöstöpalvelujen osto. Suorien henkilöstövähennysten lisäksi kuluja pyritään alentamaan mm. töiden uudelleen järjestelyillä, työaikajärjestelmien yhdenmukaistamisella, työkyvyttömyyskustannusten vähentämisellä (tavoite 5 %), erilliskorvausten maksamisen vähentämisellä sekä kannuste- ym. palkattomien vapaiden mahdollistamisella. Henkilöstökulujen vähentämisen lisäksi säästöjä ja tehostamista tavoitellaan työterveyshuollon kustannuksista. Myös oman tuotannon ja ostopalvelutuotannon välisistä siirroista, painotuksista ja tehostamisesta haetaan kustannushyötyjä, jotka huomioidaan säästöä laskettaessa. Kuluvan vuoden budjettiin liittyen ja alkuvuoden aikana on tehty henkilöstölisäyksiä ja vähennyksiä. Samalla on poistettu suuri määrä vakansseja, joissa ei ollut hoitajaa enää 2014 tai palkkavaraustakaan. Henkilöstötuloksellisuusohjelman seurantaan on otettu vain ne järjestelyt, jotka lisäävät tai vähentävät vuoden 2014 toteutuneita henkilöstökuluja. Tämän tarkastelukriteerin mukaan tähänastisten päätösten ja laadittujen suunnitelmien perusteella henkilöstökustannukset vähenevät tänä vuonna nettona euroa. Koska osa vähennyksistä (mm. varhaiskasvatuksen järjestelyt) toteutuu kesken vuoden, täysi vuotuinen vähennys, noin euroa, syntyy vasta vuonna Vakanssitasolla nettovähennys on 28 vakinaista ja 11 määräaikaista työntekijää eli yhteensä 39 työntekijää. Em. lukuihin sisältyvän johto-, hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön määrän vähentämistavoitteeksi vuosien aikana on asetettu 10 % eli 37 henkilöä. Tähän mennessä vähennys on ollut 5,5 henkilöä. Kuten edellä henkilöstöosiossa on todettu, työkyvyttömyyskustannukset ovat hienoisessa laskussa (2,5 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuonna 2014 työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset olivat Kaarilaskurin mukaan noin euroa. Laskurin mukaan tammi-huhtikuun työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset olivat euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Lyhyestä vertailuajanjaksosta ei voida kuitenkaan vielä tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä 5 %:n alenematavoitteen toteutumisesta. Kannustevapaista on tähän mennessä kertynyt noin euron säästö. Muista em. työvoimakustannuksiin vaikuttavista tavoitteista ei ole käytettävissä laskelmia. Yleisesti voidaan todeta, että merkittävämpiä säästöjä niissä ei ole ainakaan vielä saavutettu. Työterveyshuollon kustannukset on budjetissa mitoitettu tälle vuodelle noin euroa alemmalle tasolle kuin viime vuonna toteutui. Tarvittavaa säästöä tavoitellaan mm. työterveyshuollon uudella kohdentamisella. Tässä vaiheessa tavoitteeseen pääsy näyttää mahdolliselta. Lastensuojelutehtäviin lisättiin tänä vuonna seitsemän työntekijää. Noin euron lisäpanostuksella haettiin lastensuojelun ostopalvelukustannuksiin euron säästöä. Huhtikuun toteutumatilanteen mukaan laaditun vuosiennusteen perusteella säästöä ei voida osoittaa. Säästöjä on ollut tarkoitus hakea myös LinnanInfran tulevaisuusselvityksestä ja laitosapulaisten työn keskittämisestä Tekmeen. Kyse on pitkäjänteisestä kustannushyötyjen tavoittelusta, minkä vuoksi tälle vuodelle ei ole vielä esitettävissä selviä säästösummia. Ensimmäisen kolmannesvuoden perusteella näyttää siltä, että asetettuun säästötavoitteeseen ei päästä. Tämän vuoden osalta säästöä on kertymässä yhteensä noin euroa ja vuotuisella tasolla noin euroa eli noin puolet asetetusta tavoitteesta.

12 12 KAUPUNGIN TYÖLLISYYSTYÖRYHMÄN TYÖLLISYYDENHOIDON KOLMAN- NESVUOSIRAPORTTI Tunnuslukujen seuranta Työllisyydentilastot vuosikolmanneksittain Työttömien määrä, henkilöitä 3978 Työttömyysprosentti 12,4 Valtakunnallinen työttömyysprosentti 13,2 Pitkäaikaistyöttömien määrä/yli 12kk Alle 25-vuotiaat työttömien määrä 559 Alle vuotiaat vastavalmistuneet henkilöt työttömänä 39 Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä 985 Avoimet työpaikat Hämeenlinnassa 1121 Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 25,7 I (tilanne maaliskuun lopussa 2015) Työllisyyden edistäminen kaupunkikonsernissa I (tammihuhtikuu) Kausi yhteensä Työmarkkinatuen kuntaosuus (tammi-maaliskuu) ,46 Perustoimeentulotuki ,49 Kuntouttava työtoiminta, pv.t (oma) Työkokeilussa olevat tieto puutuu Palkkatukityössä olevat (keskiarvo kk) (sis. Luotsi ja Kotilähiö) ka 46 Työn Paikan asiakkaat Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä Lähitutor- toiminta ei saatavilla II elokuu (heinäkuu) pu II III joulukuu III Työllisyyden edistäminen ostopalveluissa I II III Kausi yhteensä Luotsin Lammin paja, päivät 465 Luotsin työkokeilu, päivät 865 Luotsin palkkatukityö, päivät Kuntouttava työtoiminta, ostopalvelupäivät Luotsin nuorten Startti, päivät 753 4H nuorten työpaja, päivät

13 13 TILAAJAOSA Tilinpäätös / /2015 Käyttös Ennuste 2015 Erotus TILAAJAT JA KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Lasten ja nuorten sekä elämänlaadun vastuualue Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lasten ja nuorten lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Elämänlaatulautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palvelujen vastuualue Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ikäihmisten lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen vastuualue Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Ympäristö- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhdyskuntalautakunta Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Yhteinen jätelautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Konsernipalvelut ja taseyksiköt Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Siitä Pelastustoiminta, kaupungin osuus Toimintakulut Toimintakate

14 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta Varhaiskasvatuksen avustusten käyttö on alkuvuodesta ollut huomattavasti viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla. Yksityisen hoidon tuella hoidettujen lasten määrä on koko alkuvuoden ollut noin kuusi prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kotihoidon tuen käyttäjien määrä on samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, mutta pienituloisten osuus tuen saajissa on suhteessa suurempi, mikä näkyy kuntalisän käytön kasvuna. Joustavan ja osittaisen hoitorahan käyttäjien määrä puolestaan on alkuvuonna ollut 14 % viimevuotista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Tuntiperusteisen hoitomaksun pilotointi alkoi helmikuussa Ahveniston vuoropäiväkodissa. Tähänastisen perusteella voidaan todeta lasten hoitoaikojen lyhentyneen merkittävästi, jolloin päiväkodin sijoitusten määrää on voitu nostaa lähes 11 %:lla. Maksutuloihin muutoksella ei näyttäisi pidemmällä jaksolla olevan merkittävää vaikutusta. Kaurialan yläkoulu siirtyy väistötiloihin HAMKin Metsola ja Tapiola -rakennuksiin syyslukukauden 2015 alusta lukien lukuun ottamatta teknisen työn, tekstiilityön ja kotitalouden luokkia, jotka jatkavat nykyisissä tiloissa enintään syyslukukauden 2015 loppuun asti. Päätös Ruununmyllyn päiväkodin muuttamisesta kouluksi ja esiopetustiloiksi on tehty. Tiloihin sovitetaan myös Idänpään neuvolan tilat. Suunnittelutyö on käynnissä. Kutalantien elintarvikelaboratorion entisten tilojen muuttaminen päivähoidon tiloiksi on päätetty toteuttaa. Suunnittelutyö on käynnissä. Kanta- Hämeenlinnan palveluverkkotyö on käynnissä lautakunnan päättämien vaihtoehtojen pohjalta. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelutyö on käynnissä siihen liittyvine tuntijakovalmisteluineen. Perusopetuksen henkilöstömenot ovat ennusteen mukaan ylittymässä noin eurolla. Useiden sisäilmaongelmakohteiden ratkaisuvaihtoehtojen etsintä ja toteutus on työn alla. Väistötiloista aiheutuvan mahdollisen kustannuslisän suuruus ei ole vielä täsmentynyt. Hämeenkosken kunta on irtisanonut yhteistyösopimuksen perusopetuksen tuottamisesta 7-9-luokkalaisille. Sopimus päättyy kevätlukukauden 2016 lopussa, jonka jälkeen hämeenkoskelaisia oppilaita ei enää tule Lammin Hakkalan kouluun. Lastensuojelussa ostopalvelujen (ulkopuoliset palveluntuottajat) käytön lisääntyminen on jatkunut edelleen verrattuna vuoteen Tämän hetken ennusteen mukaan budjetti tulisi ylittymään noin 1,1 milj. euroa. Kulujen lisääntymisen painopiste on siirtynyt avohuollon puolelta sijaishuollon puolelle. Lisäksi perhesijoitusten suhteellinen määrä on laskussa ja laitosten käyttö lisääntymässä. Maaliskuun alussa aloittaneen ennaltaehkäisevän perhetyön odotetaan laskevan ostopalvelukustannuksia. Palvelusopimukseen on kirjattu tuottavuustavoitteeksi euroa vuodelle Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakalan muodostama kuntaryhmä on mukana Hyvinvoinnin integroidut toimintamallit -kuntakokeilussa, joka käynnistyi 2015 vuoden alussa. Lasten ja nuorten palvelut ovat mukana kokeilussa yhtenä kolmesta toimintakokonaisuudesta.

15 Tilinpäätös / /2015 Käyttös Ennuste 2015 Erotus LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate PALHA-hankkeiden toteutuminen Palvelusetelimalli varhaiskasvatuksessa Yksityisen palveluntuottajan investointi on käynnistynyt ja 84-paikkainen päiväkoti on palvelusetelimallilla käytössä alkaen. Tarvasmäen päiväkodin toiminnan lakkauttamisesta on tehty päätös lautakunnassa Hankkeella tavoitellaan euron säästöä vuonna 2015 ja euron säästöä Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko Kanta-Hämeenlinnan palveluverkkosuunnittelu on edennyt yhdessä kaupungin palveluverkkosuunnittelun kanssa. Lautakunta on päättänyt Ruununmyllyn päiväkodin muuttamisen koulu-, esiopetus- ja neuvolatiloiksi sekä Kutalan laboratoriorakennuksen vapautuvien tilojen muutostyön päivähoidon tiloiksi. Siirin päiväkoti siirtyy omalle palvelutuotannolle. Tarvasmäen päiväkodin lakkautetaan ja tilat otetaan esija alkuopetuksen käyttöön. Jatkossa tulee tehtäväksi päätökset Kanta-Hämeenlinnan yläkouluverkosta sekä varhaiskasvatuksen pienten yksiköiden tulevaisuudesta tuottavuuden ja rakennustekniikan näkökulmasta. Oppimis- ja palveluympäristöt Hanke etenee yhdessä palveluverkkohankkeen kanssa ja yhdessä perusopetuksen kehittämishankkeen kanssa. Tavoitteena on lasten ja nuorten palveluiden palvelukeskittymien luominen fyysisesti ja sisällöllisesti siten, että rakennusten lisäksi toimintaympäristöiksi muodostuvat aiempaa merkittävästi laajemmin koko kaupunki, julkiset tilat ja ympäröivä luonto sekä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Nummen palvelukeskuksen suunnittelutyö käynnistynyt. Toimintakulttuurin kehittämishankkeeseen on saatu OPH:n rahoitusta euroa. HYKin oppimisympäristörahaa on euroa. Liivuoren päiväkodin rakentaminen ja sisällöllinen suunnittelu on käynnissä. Tilojen käyttöaste, vuoro- ja limiluku Varhaiskasvatuksen käyttöaste on noussut ja on tällä hetkellä 87 % (tavoite 90 %). Nuorisotilojen yhdistäminen koulun tiloihin on toteutettu Rengossa ja Kirkonkulmalla. Iittalan neuvolatoiminta on siirretty koulun tiloihin. NARXin Verkatehtaan alueella olevia tiloja on tiivistetty 150 neliötä.

16 16 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Linnanniemi-hanke päättyi syksyllä Hankkeen loppuraportissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksien kartoittamista on jatkettu Museoviraston johtaman työryhmän kokouksissa kevään 2015 aikana. Työryhmän raportin on määrä valmistua kesäkuussa Sibelius 150-juhlavuoden tapahtumat ovat onnistuneet hyvin: Sibelius-säätiön konserttien täyttöaste on lähes 100 %, Kaupunginteatterin Sibelius-näytelmän täyttöaste 75 %, ja Sibeliuksen syntymäkotimuseon kävijämäärä on alkuvuonna ollut viisinkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. Historiallinen museo ja Taidemuseo ovat pysyneet budjeteissaan. Kävijämäärätavoitteet on saavutettu tai jopa ylitetty. Vankilamuseon remontti alkaa syksyllä Kaupunginteatteri on pysynyt vuodelle 2015 asetetuissa tavoitteissaan, osin myös ylittänyt ne. Lautakunta päätti, että Rengon ja Tuuloksen kirjastot pysyvät vanhoilla paikoillaan ja että Tuuloksen kirjastoon haetaan yhteistyökumppania sekä selvitetään omatoimikirjaston mahdollisuutta. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan Ahveniston Olympiapuiston sopimuksen yrittäjän kanssa. Sopimuksessa yrittäjälle vuokrataan kahvio ja se saa rajatun alueen hallinnan tapahtumien osalta. Lisäksi yrittäjä vastaa omalla riskillään maauimalan aukiolosta. Sopimuksessa on sovittu mm. maauimalan pääsymaksut ja aukioloajat. Ulkoliikuntapalvelut toteutuivat pääsääntöisesti sopimuksen mukaisesti. Talven sääolot aiheuttivat sen, että hiihto- ja luistelukausi oli normaalia lyhyempi. Ulkoliikuntapalvelujen palvelusopimusta ja sen arvoa muutetaan vuoden aikana johtuen Ahveniston alueen sopimuksesta. Neuvottelut asiasta ovat meneillään. Järjestö- ja muita avustuksia myönnettiin yhteensä 216 kpl. Sähköinen avustushakemus oli käytössä ensimmäisen kerran. Kulttuuri- ja liikuntapalkinnot jaettiin kaupungin Sibelius-juhlavuoden avajaistilaisuudessa Verkatehtaalla. Kulttuuripalkinto myönnettiin Kino Tavast ry:lle ja liikuntapalkinto Hämeenlinnan Discaajat ry:lle. Investoinnit Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan antaa suostumuksensa Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n hankkeeseen uuden pesäpallokentän rakentamiseen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti uimahallihankkeen rahoittamisen periaatteellisesta hyväksymisestä uimahallin peruskorjauksen ja sisäliikuntatilalaajennuksen noin 400 neliömetrin osalta. Talous Talouden osalta näyttää neljän ensimmäisen kuukauden toteumaan perustuvan ennusteen mukaan siltä, että lautakunta pysyy vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa. Tavoitteet Merkittävien kulttuuri- ja liikuntatilaisuuksien kävijämäärät (tammi-huhtikuu 2015): HPK:n edustusjääkiekon peleissä kävi henkilöä (v henkilöä, sis. myös kolme playoffs-peliä). HPK:n naisten jääkiekkopeleissä kävi henkilöä (v henkilöä). HPK:n naisten lentopallopeleissä kävi henkilöä (v henkilöä).

17 Tilinpäätös / /2015 Käyttös Ennuste 2015 Erotus ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate PALHA-hankkeiden toteutuminen Verkatehdas-hanke on päättynyt. Yhteiseen lipunmyyntiin siirrytään aikaisintaan sitten, kun nykyiset sopimukset päättyvät. Säästöjä ei syntynyt. Linnanniemi-hanke on päättynyt. Sähkömuseo Elektran siirron torjui Museovirasto. Hanke on jättänyt loppuraportin. Säästöjä ei syntynyt. Ahvenisto-hanke Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen TG Klubbenin kanssa Ahveniston alueesta. Tavoiteltu säästö, euroa vuonna 2015 toteutuu (summa huomioitu budjetissa). Säästö toteutuu maauimalan auki pitämisessä. Kirjastoverkko-hanke riippuu palveluverkkopäätöksistä. Lautakunta on torjunut Tuuloksen kirjaston lakkauttamisen. Vanajaveden opisto -hanke on päättynyt ja opisto on siirretty osaksi Tavastiaa.

18 TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta Hyvinvointikertomuksen yhtenä painopistealueena ovat työllisyyteen liittyvät toiminnat. Työttömien terveystarkastuksia on jatkettu. Uutena toimintana aloitettiin pitkään työttöminä olleiden työkykyselvitykset vuoden alussa. Työttömien palveluiden tehostamisesta avosairaanhoidossa on tehty suunnitelma. Hämeenlinna on mukana alkuvuonna alkaneessa Parempi Arki hankkeessa, jossa pyritään parantamaan niiden asiakkaiden palvelukokonaisuuksia, joiden palveluista vastaa kaksi tai useampi palvelualue tai palveluntuottaja. Maaliskuussa avattiin uusi sähköinen asiointipalvelu minunterveyteni.fi. Vanajaveden sairaalan hoitojaksojen määrässä on merkittävä kasvu tammi-huhtikuussa verrattuna edelliseen vuoteen. Sairaala on toiminut kapasiteettinsa ylärajalla. Siitä huolimatta laskutettujen siirtoviivepäivien määrä oli vain 27 päivää. Sairaalan tilanteen vuoksi Ilveskotiin on ohjattu tavoitetta enemmän kuntoutuspotilaita. Odotusaika kiireettömälle avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle on lyhentynyt, mutta useimmilla terveysasemilla aika on edelleen yli palvelusopimuksen tavoitteen. Asumispalveluissa pyrkimyksenä on edelleen palvelujen keventäminen. Tämä on tuonut säästöjä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten asumispalveluissa. Palveluasumisen kustannuspaikoilta on mennyt noin euroa vähemmän kuin viime vuonna samana jaksona. Palveluasumisen piirissä on ollut 14 henkilöä vähemmän kuin viime vuoden vuosineljänneksellä. Vammaisille annettavat avustukset ovat kasvussa (kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja tilapäishoito). Lisäksi paineita vammaispalveluihin aiheuttavat rajapintaongelmat, joiden seurauksena vammaispalveluihin ohjautuu asiakkaita, joiden palvelut tulisi ensisijaisesti hoitaa yleisen lainsäädännön (uusi sosiaalihuoltolaki) palvelujen kautta. Väestön ikääntyminen koskettaa vammaispalveluita hyvin paljon, sillä kehitysvammaisten elinikä on kasvanut ja ikääntyminen tuo sairauksia, jotka vammauttavat ja aiheuttavat palvelujen tarvetta. Korkeimman hallintooikeuden 11/2015 päätöksen mukaan vammaisilta henkilöiltä voidaan periä muitakin ateriapalvelun kuluja kuin vain raaka-ainekustannukset. Päätös on tullut voimaan Hämeenlinnan vammaispalveluissa alkaen. Tämä tulee kasvattamaan vammaispalvelujen tuloja. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen allekirjoitusta ei ole vielä tehty kaikissa kuntayhtymän jäsenkunnissa. A-klinikkasäätiön palveluissa käynnistyi yhteistoimintaneuvottelut ja aluehallinnon uudelleen organisointi. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen palveluohjaaja on työskennellyt ikäihmisten asiakasohjausyksikön yhteydessä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on tehty sosiaalihuoltolain mukaisiin palvelutarpeen arviointiin perustuvia palvelupäätöksiä 55. Mielenterveyskuntoutujien RAI-toimintakykymittarista on ollut alustava esittelytilaisuus. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden rakenteen keventäminen ei ole onnistunut odotetulla tavalla. Asiakaspalvelujen ostot ovat ennusteen mukaan ylittymässä eurolla. Pihlajalinna Oy lopetti tuetun asumisen yksikön toiminnan Rengosta. Osa asukkaista jouduttiin sijoittamaan tuetusta asumisesta palveluasumisen yksikköön. Psykiatrisessa kotikuntoutuksessa oli huhtikuun lopulla 35 henkilöä. Päihdetyöhön perehtynyt sairaanhoitaja on työskennellyt kanavamallissa. Hämeen klubitalon jäsenmäärä on kasvanut edelleen ja se on 280 Sosiaalisen tuen palveluissa kasvava työttömyys heijastuu vahvasti palveluihin. Toimeentulotuen käsittelyaikojen vaihtelu on ollut kuukausitasolla 7-8 työpäivää. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut kuukausitasolla enemmän kuin talousarviovarauksen keskimääräinen kuukausiosuus. Kuntaosuuden piirissä on maksuosuuden muutoksen myötä jo lähes henkilöä kuukausittain. Kuntouttavan työtoiminnan omat päivät kaupunkikonsernissa ovat hienoisesti nousussa, mutta vain noin 80% kolmannesvuositavoitteesta. Luku sisältää sekä aiemmat ryhmät että uudet työllisyyspaketin mukaiset ryhmät. Luotsi-säätiön kanssa on käynnistetty puitesopimukseen ja toiminnan uudistamiseen liittyvä suunnittelutyö. Seudullisesta työllisyyspalvelujen kehittämisestä on sovittu. Työvoiman palvelukeskusten uudelleen organisoinnissa on päädytty Kanta-Hämeen Työvoiman palvelukeskuksen perustamiseen. Kaikkien näiden palvelujen uudistaminen ja uudelleen organisointi jatkuvat koko loppuvuoden. Työllisyyden investointipaketti etenee suunnitellusti. Työkokeilussa on ollut alkuvuonna 89 henkilöä (54 edellisen vuoden vastaavana aikana). Työkokeilupaikkoja on auki tyonpaikka.fi -sivustolla 64. Matalan

19 19 kynnyksen kuntouttavan työtoiminnan eli niin sanottuja Ovat-ryhmiä on käynnistynyt 8 kpl, joissa on yhteensä noin 60 henkilöä. Alustavat kokemukset uudesta toimintamuodosta ovat rohkaisevia, mutta asiakasohjausta tulee kehittää voimakkaasti ja toiminta on vaatinut paljon ennakoitua enemmän suunnitteluja käynnistämistyötä. Pitkäaikaiseläkeselvittelyjen piirissä on ollut yli 50 henkilöä eli tavoitteen mukaisesti. Työn Paikka -hankkeen juurrutustyö on hyvin käynnissä sekä palvelujen että joidenkin uusien hankeaihioiden kautta. Maahanmuuttajapalveluihin on tullut 38 uutta asiakasta eli vaikuttaa siltä, että ennätyksellisen korkea uusien asiakkaiden määrä jatkuu jo kolmatta vuotta Tilinpäätös / /2015 Käyttös Ennuste 2015 Erotus TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate PALHA-hankkeiden toteutuminen Avopalvelut 2.0 Hankkeen päätavoitteena on sähköisten palvelujen kehittäminen. Sähköinen asiointipalvelu Minunterveyteni.fi avattiin maaliskuussa käytettäväksi. Käynnistymässä on Hecsad-hanke järjestelmästä, jonka avulla potilas voi syöttää terveydenhuollon tietokantaan kotona tekemiään mittaustietoja. Markkinapotentiaalin hyödyntäminen terveydenhuollossa Osaulkoistushanke, joka siirtyi osaksi kaksinapaisuushanketta. Kaksinapainen terveydenhuolto Tavoitteena on Vanajaveden sairaalan yhden osaston siirtäminen Ahvenistolle. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia avosairaanhoidon %:n ulkoistamiselle. Hanke on pysähdyksissä, koska Viipurintien kiinteistöissä on todettu kosteusongelmia. Sairaanhoitopiirillä ei ole sairaalaosaston siirtämiseen soveltuvia tiloja. Parempi Arki -hanke. Tavoitteena parantaa suhteellisen paljon palveluita käyttävien hoitoprosessia terveys- ja hoitosuunnitelmia (palvelusuunnitelmia) koordinoimalla. Hanke on käynnistynyt Väli-Suomen alueellisena hankkeena. Kanta-Häme on palkannut projektityöntekijän Pikassos Oy:öön. Projektityöntekijä aloittaa täysipäiväisesti kesälomakauden jälkeen. Alueellinen yhteistyöryhmä on perustettu.

20 Sopimusohjauksen alatyöryhmän toiminnan suuntaaminen prosessien ohjaukseen 20 Tavoite on toteutunut. Sairaanhoitopiirin johdolla on aloittanut uusi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöryhmä. Ryhmässä käsitellään hoidon porrastukseen ja potilaiden ohjaamiseen liittyviä asioita. Uudenlaisesta konsultaatiotoiminnasta on sovittu. Potilaan kotiutukseen liittyviä yhteistyökysymyksiä varten on perustettu alatyöryhmä. Välittömiä taloudellisia vaikutuksia tämän hankkeen osalta ei ole odotettavissa. Kanavamalli Malli on käytössä ja sitä kehitetään edelleen. Avosairaanhoidon palvelukyvyn parantaminen Hoidon saatavuudesta ovat mittarit palvelusopimuksessa erikseen avosairaanhoidolle, suun terveydenhuollolle ja Vanajaveden sairaalalle. Potilasohjaus keskussairaalasta PTH-sairaalayksiköihin seudulla Seudullinen suunnitelma terveyskeskussairaalayhteistyöstä on valmistunut ja oli kaupunginhallituksen käsittelyssä Sote-uudistus Maakunnan kunnat ovat päättäneet käynnistää Sote III -yhteishankkeen, joka suunnittelee tulevaan lainsäädäntöön soveltuvan palvelumallin ja -prosessit sekä valmistelee tulevan organisaatiomallin. Hankkeelle on palkattu osa-aikainen projektipäällikkö ja projektisihteeri. Hoidon oikea porrastus mielenterveys- ja vammaispalveluissa Huolimatta asiakasmäärän kasvusta ja asiakkaiden ikääntymisestä ja huonokuntoistumisesta palveluasumisessa olevien määrä on vähentynyt vammaispalveluissa. Asiakkaita tuetaan kotiin annettavien palveluiden turvin. Kustannuskasvua on ollut vuonna ,7 %. Vuonna 2015 palveluasumiseen kulunut euromäärä tulee olemaan suunnilleen 2014 tasossa. Erinomainen kustannuskehitys perustuu hyvin tarkkaan palvelutarpeen arviointiin. Absoluuttiseen kustannusten vähentymiseen ei päästä, koska kyseessä ovat subjektiiviset oikeudet, joiden piirissä olevat asiakkaat ja heidän palvelutarpeensa ovat lisääntyneet. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakasmäärä on noussut tilanteesta seitsemällä asiakkaalla. Tämän on aiheuttanut erikoissairaanhoidon sairaalahoitojaksojen lyhentyminen ja osastopaikkojen vähentyminen. Palvelutalot toimivat mielenterveyskuntoutujien jatkohoito- ja kuntoutuspaikkoina. Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden määrä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on nyt 24 asukasta, joista yli 75-vuotiaita on neljä. Mielenterveyskuntoutujien ikääntyessä lisääntyy hoivan tarve ja kuntoutus eri-ikäisten yksiköissä on hankalaa. Asumispalveluiden kilpailutus on käynnistänyt uusien palveluasumisyksiköiden ja tuetun asumisen suunnittelun. Palvelutalokapasiteettia on Hämeenlinnassa yli oman kunnan tarpeen. Mielenterveyskuntoutujien SAS-toiminta on käynnistynyt ja sosiaalihuoltolain mukaisia palvelupäätöksiä on tehty. Psykiatrisen kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä on noussut 32 asiakkaasta 35:een. Asukkaiden siirtymisiä kevyempään palveluasumiseen tai omaan asuntoon on ollut kahdeksan. Klubitalon jäsenmäärä on kasvanut edelleen ja on nyt 280 jäsentä. Päivittäinen kävijämäärä klubitalossa on keskimäärin jäsentä päivässä eri toiminnoissa. Ennusteen mukaan asumispalveluiden ostot tulevat ylittymään eurolla.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 25.3.2013

Tilinpäätösinfo 25.3.2013 Tilinpäätösinfo 25.3.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän j uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin. Vuoden aikana

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot