Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "161 502 36-2 2015-09-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412"

Transkriptio

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412

2 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet ja letkut. 2. Kiinnitä kantokahvat (2kpl) kylmämoduulin alalaitaan. 3. ta kylmämoduulin kiinnitysruuvit. 4. Vedä kylmämoduuli ulos ja nosta samalla hieman ylöspäin kahvoista. 5. Nosta kylmämoduuli kahvojen ja nostoremmin avulla. 6. Asenna kylmämoduuli takaisin kahvojen ja nostoremmin avulla, irrota kahvat ja remmi, kiinnitä ruuvit, sähköpistokkeet ja letkut.

3 Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I

4 Yleistä tietoa Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1. Tekniset tiedot CTC EcoHeat 400, rakenne Parametriluettelo Valikkokatsaus Tarkempi valikkojen kuvaus Päävalikko/Perusvalikko Huonelämpötila Huonelämpötilan säätö ilman huoneanturia Vika ulko-/huoneanturissa Lämpötilan yöpudotus Loma-aika LKV Viikoittain LKV Käyttötiedot järjestelmä Käyttötiedot CTC EcoHeat Käyttöhistoria Käyttötiedot kompressori Lämmitysjärjestelmä Käyttötiedot lämmitysjärjestelmä Edistyneempi Aika & Kieli Asetukset Määrittele järjestelmä Huolto Käyttö ja hoito Vianetsintä/toimenpiteet Ilmoitustekstit Hälytystekstit 56 ASENNUS 8. Asennus Kuljetus Pakkauksesta purkaminen Putkiasennus Täyttö Liitäntäkaavio Kylmäpiirin liittäminen Kylmäpiirin asennuskaavio Liuospumppu Energyflex Sähköasennus Sähkökomponenttien sijainti Kattilan kytkentäkaavio Kylmämoduulin kytkentäkaavio Komponenttiluettelo Sähköasentajan tekemät säädöt Sähkötehon asetus varalämpötilassa Pumppu säiliön ylivaraus (G46) Pohjavesilämmitys Antureiden arvo Ensimmäinen käynnistys Vaatimustenmukaisuusvakuutus 84 Omat muistiinpanot Täytä alla olevat tiedot. Niiden on hyvä olla käsillä, jos jotain sattuu. Malli: Valmistusnumero: Putkiasentaja: Nimi: Päivämäärä: Puh.nro: Sähköasentaja: Nimi: Päivämäärä: Puh.nro: 4 CTC EcoHeat 400

5 Yleistä tietoa Onnittelut uuden laitteen hankinnasta Olet juuri ostanut CTC EcoHeat 400 -laitteen, ja toivomme sinun olevan hankintaasi hyvin tyytyväinen. Seuraavilta sivuilta saat tietää, kuinka hoidat lämpöpumppuasi. Säilytä tämä asennus- ja käyttöohjeet sisältävä opaskirja. Oikein hoidettuna CTC EcoHeat 400 tuottaa sinulle iloa monen vuoden ajan, ja tästä oppaasta löydät kaikki tarvitsemasi tiedot. Täydellinen lämpöpumppu CTC EcoHeat 400 on täydellinen lämpöpumppu, joka huolehtii talosi lämmön ja lämpimän käyttöveden tarpeesta. Se on varustettu moottoroidulla shunttiventtiilillä, joka huolehtii siitä, että lämpöpattereissa on aina oikea ja tasainen lämpötila. CTC EcoHeat 400 -lämpöpumpussa on valmiina kiertovesipumppu maa-/ja kalliopiiriin eli kylmälle puolelle. Liitäntä voidaan tehdä valinnaisesti lämpöpumpun vasemmalta tai oikealta sivulta tai sen takaa. lämpimän käyttöveden saannista. CTC EcoHeat 400 -lämpöpumpussa on myös niin kutsuttu kellarilämpötoiminto kesää varten sekä lattialämmön rajoitin, jolla voidaan asettaa lattiapiirien maksimilämpötila. Sisäänrakennetun yöpudotustoiminnon avulla talon lämpötilaa voidaan muuttaa eri vuorokauden ajoiksi päivä päivältä. CTC EcoHeat 400 on helppo huoltaa, koska sen sähkökomponentit ja kylmämoduuli ovat hyvin esillä ja sen ohjausohjelmassa on tehokas vianetsintätoiminto. Toimitukseen sisältyy vakiona huoneanturi, jonka valodiodi vilkkuu mahdollisessa vikatilanteessa. CTC EcoHeat 400 -lämpöpumpussa on ohjausjärjestelmä, joka: valvoo kaikkia lämpöpumpun toimintoja sallii yksilölliset säädöt. näyttää halutut arvot, kuten lämpötilan, käyttöajat, energiankulutuksen ja vikailmoitukset helpottaa säätöjä ja vianetsintää yksinkertaisesti ja selkeästi. Sisäänrakennettu kuparikierukka huolehtii riittävästä CTC EcoHeat 400 5

6 Yleistä tietoa Tarkistuslista Asentajan on aina täytettävä tarkistuslista Listaa voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessä. Asennuksessa on aina noudatettava asennus- ja käyttöohjeessa olevia ohjeita. Asennuksessa on aina noudatettava ammattikäytäntöä. Asennuksen jälkeen laite on tarkistettava ja toiminta varmistettava. Alla olevat kohdat on tarkistettava. Putkiasennus. Varaaja on täytetty, ammattimaisesti paikalleen sijoitettu ja oikein säädetty ohjeiden mukaan. Lämpöpumppu sijoitetaan paikalleen niin, että sen huolto on mahdollista. Järjestelmäpumpun kapasiteetti tarvittavalle virtaukselle. Avaa patteriventtiilit ja muut venttiilit. Tiiviyskoe. Järjestelmän ilmaus. Varoventiilin toimintatesti. Lianerotin lämmitysjärjestelmän paluupuolelle ja ylivuotoputki lattiakaivoon asennettuna. Sähköasennus Kompressorin pyörimissuunta tarkistettu Turvakytkin asennettu Oikeanlainen, tiukka kaapeliveto Halutut anturit valitulle järjestelmälle asennettu Ulkoanturi asennettu Huoneanturi (valittavissa) Lisävarusteet Lämpöpumppu aktivoitu ja käynnistetty Teho ja sulake, mukautettu kiinteistöön, normaalikäytössä ja varalämpötilassa Tiedot laitteen omistajalle (tehdyn asennuksen perusteella) Laitteen omistajan ja asentajan yhdessä suorittama käynnistys. Valikot/ohjaus valitulle järjestelmälle Asennus-ja käyttöohjeet annettu asiakkaalle Valvonta ja täyttö, lämmitysjärjestelmä Tietoa hienosäädöstä, lämpökäyrä Tietoa hälytyksistä Sekoitusventtiili Testaa varoventtiilin toiminta Takuu ja vakuutus Toimenpiteet vikailmoituksen tultua Päivämäärä, asiakas Päivämäärä, asentaja 6 CTC EcoHeat 400

7 Yleistä tietoa Tärkeää! Kiinnitä toimituksen ja asennuksen yhteydessä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Tuote on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa. Sisätiloihin siirrettäessä voi tuote olla hetkellisesti vaaka-asennossa takasivu alaspäin. Pura laite pakkauksesta ja tarkista ennen asennusta, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Ilmoita kuljetusliikkeelle mahdollisista kuljetuksenaikaisista vahingoista. Sijoita tuote kiinteälle alustalle, mieluiten betonilaatalle. Jos laite sijoitetaan seisomaan pehmeälle matolle, säätöjalkojen alle on laitettava aluslaattoja. Ota huomioon, että laitteen eteen on jätettävä vähintään 1 metri huoltotilaa. Tuotetta ei saa upottaa lattiatason alapuolelle. Vältä EcoHeat-laitteen sijoittamista tilaan, jonka seinärakenteet ovat kevyet, koska kompressorin ääni ja tärinä voivat kantautua häiritsevinä viereisiin huoneisiin. Turvallisuusmääräykset Tuotteen käsittelyssä, asentamisessa ja käytössä on otettava huomioon seuraavat turvallisuusmääräykset: Katkaise turvakytkimeltä virta aina ennen laitteelle suoritettavia toimenpiteitä. Tuotetta ei saa huuhdella vedellä. Tarkista ennen laitteen nostamista, että laitteen nostosilmukka ja käytettävän nostimen osat ovat kaikki kunnossa. Älä koskaan seiso ylös nostetun laitteen alapuolella. Älä koskaan vaaranna turvallisuutta irrottamalla kiinniruuvattuja kupuja, kansia ja vastaavia. Älä koskaan vaaranna turvallisuutta ottamalla turvalaitteita pois päältä. Laitteen jäähdytysjärjestelmään saa tehdä toimenpiteitä vain siihen pätevöitynyt henkilö. Varoventtiilin tarkistaminen: Kattilan/järjestelmän ja lämpimän käyttöveden varoventtiilit on tarkistettava säännöllisesti. Ks. luku Käyttö ja hoito.! Mikäli laitteiston asennuksessa, käytössä ja ylläpidossa ei noudateta tämän oppaan ohjeita, voimassa olevat takuuehdot eivät sido Enertechiä. CTC EcoHeat 400 7

8 Yleistä tietoa Talon lämpöasetukset Talon lämpökäyrä Lämpökäyrä on keskeinen osa laitteen ohjausta, koska juuri tämä säätö kertoo ohjausjärjestelmälle talon yksilöllisestä lämmöntarpeesta eri ulkolämpötiloilla. On tärkeää, että lämpökäyrä tulee oikein säädetyksi, jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti. Kun lämpötila ulkona on 0 C, on sen oltava jonkin talon patteriverkostossa 30 C, kun toinen talo tarvitsee 40 C. Ero eri talojen välillä riippuu mm. pattereiden pinta-alasta ja määrästä ja siitä, kuinka hyvin talo on eristetty.!säädetty lämpökäyrä asetetaan aina etusijalle. Huoneanturilla voidaan vain jossain määrin lisätä tai vähentää säätöventtiilin tehoa yli säädetyn lämpökäyrän. Kun järjestelmää käytetään ilman huoneanturia, valittu lämpökäyrä määrittää lähtölämpötilan järjestelmään. Talon lämpöasetukset Lämpökäyrän perusarvojen asettaminen Määrität itse talosi lämpökäyrän asettamalla laitteen ohjausjärjestelmälle kaksi arvoa. Tämä tehdään kohdassa Edistyneempi/Asetukset/Lämmitysjärjestelmä/ Lämpökäyrä tai Käyrän säätö. Pyydä asentajalta apua näiden arvojen asettamiseen. Lämpökäyrän asettaminen on hyvin tärkeää, vaikka se voi joissakin tapauksissa kestää jopa useita viikkoja. Aluksi on parasta käyttää järjestelmää ilman huoneanturia. Järjestelmä säätyy silloin pelkästään ulkolämpötilan ja talon lämpökäyrän mukaan. Säätämisjakson aikana on tärkeää, että: Yöpudotustoiminto ei ole valittuna. Kaikki lämmitysverkoston termostaattiventtiilit on avattu kokonaan. Ulkolämpötila on enintään +5 C. (Jos ulkolämpötila on asennushetkellä korkeampi, käytetään lämpökäyrän tehdasasetusta, kunnes ulkolämpötila laskee sopivalle tasolle.) Lämmitysverkosto toimii oikein ja piirit on oikein säädetty. Asianmukaiset oletusarvot Lämpökäyrää ei useinkaan pysty säätämään tarkasti heti asennushetkellä. Silloin voi alla olevia arvoja käyttää hyvänä lähtökohtana. Lämpöä antavalta pintaalaltaan pienet patterit vaativat menovedelle korkeamman lämpötilan. Kohdassa Edistyneempi/Asetukset/Lämmitysjärjestelmä voit säätää lämmitysjärjestelmän lämpökäyrää (lämpökäyrän kaltevuus). Suositusarvot ovat: Ainoastaan lattialämmitys Kaltevuus 35 Matalan lämmön järjestelmä (hyvin eristetyt talot) Kaltevuus 40 Normaalin lämmön järjestelmä (tehdasasetus) Kaltevuus 50 Korkean lämmön järjestelmä (vanhat talot, pienet patterit, puutteelliset eristykset) Kaltevuus 60 8 CTC EcoHeat 400

9 Yleistä tietoa Lämpökäyrän säätäminen Jäljempänä kuvattua menetelmää käyttäen voidaan asettaa oikea lämpökäyrä. Säätö, jos sisällä on liian kylmä Jos ulkolämpötila on alle 0 C: Lisää käyrän kaltevuusarvoa parilla asteella. Odota sitten vuorokauden verran saadaksesi selville, onko lisäsäätö tarpeen. Jos ulkolämpötila on yli 0 C: Lisää käyrän säätöarvoa parilla asteella. Odota sitten vuorokauden verran saadaksesi selville, onko lisäsäätö tarpeen. Säätö, jos sisällä on liian lämmin Jos ulkolämpötila on alle 0 C: Vähennä käyrän kaltevuusarvoa parilla asteella. Odota sitten vuorokauden verran saadaksesi selville, onko lisäsäätö tarpeen. Jos ulkolämpötila on yli 0 C: Vähennä käyrän säätöarvoa parilla asteella. Odota sitten vuorokauden verran saadaksesi selville, onko lisäsäätö tarpeen.! Liian matalaksi säädetty arvo voi johtaa siihen, että haluttua huonelämpötilaa ei saavuteta. Silloin lämpökäyrä voidaan säätää yllä esitetyllä tavalla tarpeen mukaan. Kun perusarvo on kutakuinkin oikein asetettu, lämpökäyrää voidaan hienosäätää suoraan perusvalikon kohdassa Huonelämpötila. Käyrän kaltevuuden ja käyrän säädön kuvaus Kaltevuus 50: Valittava arvo on pattereihin lähtevän veden lämpötila, kun ulkolämpötila on -15 C, esim. 50 C. Matalampi arvo valitaan silloin, kun pattereiden pinta-ala järjestelmässä on suuri (ns. matalan lämpötilan järjestelmä). Lattialämmityksessä tarvitaan matalia lämpötiloja, joten arvoksi on silloin valittava pieni luku. Mikäli käytössä on korkean lämpötilan järjestelmä, täytyy arvoa nostaa, jotta saataisiin riittävä sisälämpötila. Käyrän säätö 0: Käyrän säätö tarkoittaa, että lämpötilaa voidaan nostaa tai laskea tietyssä ulkolämpötilassa. Käyrän säätö 0 tarkoittaa 50 C lähtölämpötilaa, kun ulkolämpötila on 15 C. Käyrän säätö -5 tarkoittaa 45 C lähtölämpötilaa, kun ulkolämpötila on 15 C. Esimerkki: Kaltevuus 50 tarkoittaa, että pattereihin lähtevän veden lämpötila on 50 C, kun ulkolämpötila on -15 C (kun käyrän säätö on 0). Kun säätö on +5, tulee lämpötilaksi 55 C. Käyrä nousee 5 C:lla kaikilla ulkolämpötiloilla, tämä tarkoittaa sitä, että käyrä muuttuu samanaikaisesti 5 C. CTC EcoHeat 400 9

10 Yleistä tietoa Esimerkki lämpökäyröistä Alla olevat kaaviot osoittavat, miten lämpökäyrä muuttuu, kun käyrän kaltevuutta muutetaan. Käyrän kaltevuus kertoo pattereiden lämmöntarpeesta eri ulkolämpötiloilla. Menoveden lämpötila Käyrän kaltevuus Käyrän kaltevuudeksi asetettava arvo on menoveden lämpötila, kun ulkolämpötila on -15 C. Käyrän säätö Käyrää voidaan suuntaissiirtää (Säätö) niin monta astetta, että se voidaan mukauttaa eri järjestelmiin/taloihin. Kaltevuus 50 C Säätö +5 C Kaltevuus 50 C Säätö 0 C Menoveden lämpötila Ulkolämpötila Lämpö pois, ulko Esimerkki Käyrän kaltevuus 60 C Käyrän säätö 0 C Tässä esimerkissä suurimmaksi mahdolliseksi menoveden lämpötilaksi on säädetty 55 C. Pienin sallittu lähtölämpötila on 27 C (esimerkiksi kesän kellarilämpötila tai kylpyhuoneen lattiapiirit). Menoveden lämpötila Ulkolämpötila Lämpö pois, ulko Ulkolämpötila 10 CTC EcoHeat 400

11 Yleistä tietoa Kesäkäyttö Kaikissa kiinteistöissä on omia lämmönlähteitä (valaisimet, liedet, ihmiset jne.), joiden ansiosta lämpö voidaan sulkea toivottua huonelämpötilaa alhaisemmassa ulkolämpötilassa. Mitä paremmin talo on eristetty, sitä aiemmin lämpöpumppu voidaan sulkea. Menoveden lämpötila Lämmitys Lämmitys pois käytöstä Esimerkki osoittaa tuotteen perussäädön 18 C. Tätä arvoa, Lämpö pois, ulko, voidaan muuttaa valikossa Edistyneempi/Asetukset/Lämmityspiiri. Suljettu lämpö tarkoittaa, että järjestelmäpumppu pysähtyy. Lämpö käynnistyy automaattisesti, kun lämpöä taas tarvitaan. Automatiikka tai kauko-ohjattu kesäkausi Tehdasasetuksena kesä tulee käyttöön automatiikkaa käytettäessä 18 C:ssa, koska Lämmitystilassa -asetuksena on Auto. Ulkolämpötila Lämpö pois, ulkona Lämmitystilassa Auto (Auto/Päälle/) Auto tarkoittaa automatiikkaa. Päälle tarkoittaa, että lämmitys on käytössä. Shuntti toimii menoveden asetusarvoon asti ja järjestelmäpumppu on käytössä. tarkoittaa, että lämmitys ja järjestelmäpumppu ovat pois käytöstä. Lämmitys., EXT, piiri - (-/Auto/Päälle/) Mahdollisuus määrittää kauko-ohjauksella, kuuluuko lämmityksen olla käytössä vai ei. Auto tarkoittaa automatiikkaa. Päälle tarkoittaa, että lämmitys on käytössä. Shuntti toimii menoveden asetusarvoon asti ja järjestelmäpumppu on käytössä. tarkoittaa, että lämmitys ja järjestelmäpumppu ovat pois käytöstä. - Jos mitään valintaa ei tehdä, mikään toiminto ei tule käyttöön. CTC EcoHeat

12 Yleistä tietoa 3-fas 400V 3N~ 50 Hz Standardutförande Tekniset tiedot Sähkötiedot Sähkötiedot Sähkötiedot Max käynnistysvirta Lisäteho (säädettävä Vaihe 0,3 kw) Max sähkövastusteho ryhmäsulakkeella 16 / 20 / 25 A IP-luokka EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat V 3N~ 50 Hz kw A kw kw 6.9 / 7.8 / / 7.8 / / 7.2 / / 6.9 / 9 Lämpöpumpun käyttötiedot EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 Kompressorin antoteho arvolla -5/45 kw COP -5/ Kompressorin antoteho arvolla 0/35 0/45 0/55 kw COP 0/35 0/45 0/55 Kompressorin antoteho arvolla 5/35 5/45 5/55 COP 5/35 5/45 5/55 Maks. käyttövirta, kompressorin kw IPX A ) EN14511:2007, m.l. lämmönsiirtoainepumppu ja liuospumppu Kattilajärjestelmä Kattilan vesitilavuus (V) Kattilan maksimi käyttöpaine (PS) Kattilan maksimi lämpötila (TS) Kattilajärjestelmän minimi virtaama Kattilajärjestelmän nimellinen virtaama 2) Kattilajärjestelmän sekoitusventtiilin paineen lasku 2) Kun t = 10 K ja 0/35 C lämpöpumpun käyttö. Liuosjärjestelmä Vesitilavuus (V) Liuoksen min./maks.-lämpötila (TS) Liuoksen min./maks.-paine (PS) Liuoksen minimivirtaus, t = 5 K Liuoksen nimellisvirtaus, t = 3 K Liuospumppu Pumpun kapasiteetti EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l 223 bar 2.5 C 110 l/s Ei rajoitusta l/s Katso paineen laskua kuvaava kaavio luvussa Putkiasennus EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l C -5/20 bar 0.2/3.0 l/s l/s Liuospumppu luokan A Katso kaavio luvussa Putkiasennus Lämminvesijärjestelmä EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 Lämminvesikierukan vesitilavuus (V) Lämminvesikierukan maks. käyttöpaine (PS) l bar Lämminvesikierukan maks. lämpötila (TS) C 110 Muita tietoja Kylmäainemäärä (R407C) Katkaisuarvo pressostaatti HT Paino Leveys x Korkeus x Syvyys Vähimmäishuonekorkeus nostettaessa laitetta Ääniteho EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 kg MPa 3.1 (31 bar) kg mm 595 x 1904 x 672 mm 1925 db(a) CTC EcoHeat 400

13 Yleistä tietoa Ändr. meddel. Datum Nr , Paisuntaliitännän kiristysrengas Ylivuotoyhde 22 3/4 3. Kylmävesiliitäntä Ø Lämminvesi Ø Lämmitysverkoston menoputki Lämmitysverkoston paluuputki Ø Kallio-/maakierukasta Ø28 (oikealle, vasemmalle ja taakse) 8. Kallio-/maapiiriin Ø28 (oikealle, vasemmalle ja taakse) 9. Nostomuhvi Rp 3/4 10. Ulkoisten järjestelmien liitäntä (putken läpivienti) CTC EcoHeat

14 Yleistä tietoa 2. CTC EcoHeat 400, rakenne Alla oleva kuva esittää lämpöpumpun periaatteellisen rakenteen. Kallion tai maan energia siirretään kylmäpiiriin. Kompressori nostaa lämpötilan käyttökelpoiselle tasolle. Sitten energia syötetään lämmitys- ja lämminvesijärjestelmään. Käyttövesiliitännät Tähän liitetään talon tulovesiputki. Kylmävesi johdetaan alas lämmityskierukan alaosaan. Yläosa Kierukan yläosassa vesi jälkilämmitetään haluttuun lämpötilaan. Lämminvesikierukka EcoHeat on varustettu runsaasti mitoitetulla kampakuparikierukalla. Lämpötila voidaan pitää alhaisena ilman riskiä legionellabakteereista. Sähkövastus Sisäänrakennettu sähkövastus toimii huippulämmittimenä, jos lämpöpumpun teho ei riitä. Alaosa Kierukan alaosassa lämminvesi esilämmitetään. Suurin osa kierukasta sijaitsee tässä osassa. Latauspumppu Latauspumppu, jonka kierrosluku on säädettävissä, siirtää kylmän veden kattilasta lauhduttimeen, jossa kalliosta/ maasta peräisin oleva energia otetaan talteen ja johdetaan kattilaan. Venttiilissä on kaksi porttia ja sen ensisijainen tehtävä on ottaa vastaan lämmitysjärjestelmän vesi lämpöpumpun lämmittämästä alaosasta. Eristäminen Kattila-astia on eristetty polyuretaanivaahdolla lämpöhävikin ehkäisemiseksi. Virtauksenvaihtaja Lauhduttimesta tuleva lämmitetty vesi lämmittää joko säiliön ylempää tai sen alempaa osaa. Lauhdutin/Höyrystin Lauhduttimessa kylmäaine luovuttaa energiansa kattilan veteen. Energia käytetään lämpimän veden ja talon lämmittämiseen. Höyrystimessä lämmön lähteestä (kalliosta tai maasta) saatu lämpö siirtyy kylmäaineeseen, joka höyrystyy ensin ja tiivistyy sitten kompressorissa. Äänieristys Kylmämoduuli on kauttaaltaan äänieristetty, koska kompressori aiheuttaa jonkin verran ääntä ja tärinää. Liuospumppu Liuospumppu kierrättää jäätymiseltä suojattua vettä kallio-/ maapiirissä (kylmällä puolella). Kylmä puoli on suljettu järjestelmä. Kompressori Kompressori on jäähdytysjärjestelmän ydin, joka pumppaa kylmäainetta ilmatiiviisti suljetussa kiertojärjestelmässä. Höyrystynyt kylmäaine tiivistyy kompressorissa. Samalla lämpötila nousee käyttökelpoiselle tasolle. Energia luovutetaan lauhduttimessa kattilaveteen. Paisuntaventtiili Jäähdytysjärjestelmässä on paineistettu puoli (kompressorin jälkeen) ja alipainepuoli (paisuntaventtiilin jälkeen). Paisuntaventtiilin tehtävänä on alentaa kylmäaineen painetta. Samalla lämpötila laskee, jolloin uusi energia voidaan ottaa talteen höyrystimessä. Paisuntaventtiili toimii säätökuristusventtiilinä, joka reagoi jäähdytysjärjestelmän kulloiseenkin tilaan. 14 CTC EcoHeat 400

15 Yleistä tietoa 3. Parametriluettelo Lämmityspiiri 1 Tehtaalla asetettu arvo Max menovesi C 55 Min menovesi C Lämpö pois, ulko C 18 Lämpö pois, aika 120 Käyrä kaltevuus C 50 Käyrä säätö C 0 Yöpudotus C 5 Huonelämmön lasku -2 Menovesi lasku -3 Hälytys alhainen huone C 5 Menuvesi ohjaus Ei LV nosto Ei Asetettu arvo Lämpöpumppu Kompressori Liuospumppu Sähkö tariffi LP Lukittu Auto Sähkövastukset Tehtaalla asetettu arvo Sähkövastus C 40 Sähkövastus huippu C 70 Sähkövastus lisä LKV C 60 Sähkövastus max. kw 5,5 Shunttiventtiiliin viive 180 Pääsulake A 20 Syöttöjännite 3 x 400 V Sähkötariffi Ylätankki Tehtaalla asetettu arvo Stop lämpö LP ºC 60 Start/stop ero ylä ºC 5 Max aika ylätankki 20 Max aika alatankki 40 Jälkilämmitys 1 Asetettu arvo Asetettu arvo CTC EcoHeat

16 Yleistä tietoa 4. Valikkokatsaus Perusvalikko CTC EcoHeat Maanantai 09:35 Huonelämpötila LKV Käyttötiedot Edistyneempi Yöpudotus lämmityspiiri Viikko ohjelma Päivittäin YP Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Yöpudotus lämmitysjärj Huonelämpötilan asetukset Huonelämpötila Viikko ohjelma Ryhmä Laske Sunnuntai 22:00 Nosta Perjantai 14:00 Laske :00 Nosta :00 Lämmityspiiri Lämmityspiiri 2 (50) Loma-aika 1 2 Lomajakso 3 päivää Yöpudotus Loma-aika Käyttöveden lämmön valinta LKV Hetkellinen lisä LKV Päälle Lämpötila Normaali 0.0 tunti Viikoittain LKV Viikko ohjelma Päivittäin LKV Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Viikko ohjelma Käyttötiedot EcoHeat Tietoja lämmitysjärjestelmästä Käyttötiedot järjestelmä 12 ºC 21,5 ºC Tila: LP ylempi Ylätankki ºC 49 (58) Alatankki ºC 42 (45) Sähköteho kw 0.0 Käyttöhistoria Virta L1/L2/L Term. Ohjaus P./ºC 30 Allas ºC 0(22) Käyttötiedot kompressori 2 ºC 42 ºC 22,3 ºC Lämmityspiiri -1 ºC 34 ºC Käyttötiedot läm.järjestelmä T ºC Lisäasetusvalikko 20 Edistyneempi Ulkona Huone1 Menov1 Paluu Huone2 Menov2 Aika & Kieli Asetukset Määrittele järjest Huolto Versio näyttökortti: Versio LP ohjauskortti: CTC EcoHeat 400

17 Yleistä tietoa Käyttöhistoria Kok.käyntiaika h: Suurin meno C: 51 Kulutus kwh 28 Kompressori: Kok.käyntiaika 1540 Käyttötiedot kompressori Kompressori Lukittu Latauspumppu 47 % Liuospumppu LP tulo/meno C 35,5 / 42,3 Virta L1 4,0 Edistyneempi Aika 21:34 Päiväys Edistyneempi Kielen asetus Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk Asetukset Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri 2 Lämpöpumppu Sähkövastus Ylätankki Kommunikaatio Aurinkokeräimet Termostaatti ohjaus Allas Säästä omat asetuks. Hae omat asetukset Hae tehdasasetukset Lämmityspiiri 1 Max menovesi ºC 55 Min menovesi ºC Lämmitystilassa Auto Lämmitystilassa EXT Lämpö pois, ulko ºC 18 Lämpö pois, aika 120 Käyrä kaltevuus ºC 50 >> << Käyrä säätö ºC 0 Yöpudotus C 5 Huonelämmön lasku ºC -2 Menovesi lasku ºC -3 Hälytys alhainen huone C 5 Smart halpasähkö C 1 Smart ylikapasiteetti C 2 >> << Menovesi ohjaus Ei LV nosto Kyllä Lattiatoiminto Lattiatoiminto temp ºC 25 Määrittele järjest Määrittele piiri 1 Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri 2 Lämpöpumppu CTC SMS Viilennys Aurinkokeräimet Termostaatti ohjaus Allas (G50,G51,B50) Kauko-ohjaus Ei Ei Lämmityspiiri 1 Huoneanturi Tyyppi Kyllä Kyllä Langallinen Huolto Toimintatesti Hälytys historia Tehdasasetukset koodi Kompr. pikakäynnistys Ohjelmiston päivitys, USB Kirjoita loki USB Tarkista virrantunnistimet Uudelleen asennus Toimintatesti Lämmitysjärj. Lämpöpumppu Venttiilit Sähkövastus Aurinko testi Termostaatti ohjaus Allas CTC EcoHeat

18 Yleistä tietoa 5. Tarkempi valikkojen kuvaus Selkeässä ohjauspaneelissa voidaan tehdä kaikki asetukset suoraan näytöllä. Kosketusnäytön suuret kuvakkeet toimivat painikkeina. Näytössä ovat myös käyttö- ja lämpötilatiedot. Valikoissa liikkuminen on helppoa ja sieltä löytyvät vaivattomasti käyttöä koskevat tiedot tai mahdollisuudet tehdä laitteelle omia säätöjä. 5.1 Päävalikko/Perusvalikko Tämä valikko on järjestelmän Perusvalikko. Tässä näkyy nykyisten käyttötietojen yhteenveto. Mikäli painikkeisiin ei kosketa 10 minuuttiin, järjestelmä siirtyy tähän valikkonäkymään. Tästä valikosta pääsee kaikkiin muihin valikoihin. 1 2 Perusvalikko CTC EcoHeat Maanantai 09:35 Huonelämpötila LKV Käyttötiedot Edistyneempi ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC! Ensimmäinen luku on esiasetettu Huonelämpötilan tehdasarvo, asetuksetsuluissa olevat arvot osoittavat arvon säätöhaarukan. Huonelämpötila Huonelämpötila Asetukset, joilla voidaan nostaa tai laskea sisälämpötilaa ja myös laatia aikataulu lämpötilan muutoksia varten. LKV Lämpimän käyttöveden tuoton asetukset. Käyttötiedot Tässä näkyvät sekä lämmitysjärjestelmän että lämpöpumpun reaaliaikaiset käyttötiedot. Myös käyttöä koskevat historiatiedot saadaan näkyviin. Edistyneempi Tässä asentaja voi tehdä lämpöjärjestelmään asetuksia ja huoltaa sitä. 1 Huonelämpötila 2 Lämmityspiiri 1 Jos Lämmityspiiri 1 on määritelty, tässä näkyy nykyinen huonelämpötila. 1 2 Huonelämpötila Lämmityspiiri 2 Jos Lämmityspiiri 2 on määritelty, tässä näkyy nykyinen huonelämpötila. Säiliön lämpötila Tässä näkyy lämpimän veden nykyinen lämpötila säiliön yläosassa. Ulkolämpötila Tässä näkyy nykyinen ulkolämpötila. Alkuun Alkuun-näppäimellä pääset takaisin Perusvalikkoon. Lämmityspiiri OK1 OK-painikkeela valitaan ja vahvistetaan tekstiä ja valikon vaihtoehtoja. Lämmityspiiri 2 (50) Yöpudotus Tässä ohjelmoidaan yöpudotus, jos se on 1 2 otettu käyttöön. Yöpudotus 12 ºC Määrittele järjestelmä Tässä lämmitysjärjestelmän rakenne 21,5 voidaan ºC määritellä tai sitä voidaan muuttaa. 22,3 ºC 2 ºC -1 ºC 42 ºC 34 ºC Loma-aika Loma-aika Tässä voidaan alentaa huonelämpötilaa pysyvästi esimerkiksi loman ajaksi, kun talo on Käyttöveden lämmön valinta asumaton. LKV Viikko ohjelma Hetkellinen Lämpötilan lisä alentaminen useiksi päiviksi LKV esimerkiksi viikoittaisen 0.0 poissaolon tunti vuoksi. Päälle Lämpötila Normaali Käyttöhistoria Tallennettujen tietojen näyttö takautuvasti. Aika & kieli Viikko ohjelma Päiväyksen, ajan ja halutun valikkokielen valinta. Tietoja lämmitysjärjestelmästä Asetukset Lämpöpumpun ja järjestelmän Käyttötiedot järjestelmä käyttöasetukset tekee yleensä asentaja. Huolto Edistyneempi suorittaa ammattihenkilö. Paluu Paluu-näppäimellä pääset takaisin edelliselle tasolle. Lisäasetusvalikko Edistyneempi 18 CTC EcoHeat 400

19 Yleistä tietoa Huonelämpötila Tässä voidaan asettaa haluttu huonelämpötila. Käytä plus- ja miinuspainikkeita halutun lämpötilan, niin sanotun oletusarvon (suluissa) saavuttamiseksi. Sulkujen edessä näkyy nykyinen arvo. Huonelämpötila Lämmityspiiri 1 MB Bau Par Sto Jos asennettuja lämmityspiirejä on kaksi, tässä näkyvät molemmat. Jos lämpötilan alentaminen halutaan aikatauluttaa, voidaan siirtyä edelleen alivalikoihin Yöpudotus tai Loma. Voit valita Huoneanturi Ei valikosta Edistyneempi / Määritä järjestelmä / Lämmitysjärjestelmä. Näin tehdään silloin, jos huoneanturille on vaikea löytää luontevaa paikkaa, jos lattialämmitysjärjestelmällä on erilliset huoneanturit tai jos käytetään lämmityskamiinaa tai avotakkaa. Huoneanturin hälytysvalo toimii silloin kuitenkin normaalisti. Kun kamiinassa tai takassa pidetään tulta, voi niistä johtuva lämpö vaikuttaa huoneanturiin niin, että pattereiden lämpötila laskee. Tuolloin saattavat talon muut tilat jäähtyä. Huoneanturin voi silloin ottaa väliaikaisesti pois päältä. EcoHeat antaa silloin lämpöä järjestelmään asetetun lämpökäyrän mukaisesti. Pattereiden termostaattiventtiilit vähentävät virtausta siinä osassa taloa, jossa takka tai kamiina on käytössä Huonelämpötilan säätö ilman huoneanturia. Jos huoneanturia ei ole asennettu (valitaan valikosta Asetukset), huonelämpötila asetetaan tässä käyttämällä prosenttilukua, joka osoittaa osan säädettävästä alueesta. Jos tämä alue ei riitä, perusasetusta on muutettava valikossa Edistyneempi/Asetukset/Lämmitysjärjestelmät. Muuta pienin askelin (n. 2-3 askelmaa) ja odota tulosta (n. 1 vuorokausi), koska järjestelmä vaikuttaa hitaasti. Eri ulkolämpötiloja varten voidaan tarvita useita säätöjä, mutta myöhemmin tuloksena on oikea asetus, jota ei tarvitse muuttaa Vika ulko-/huoneanturissa Jos ulkoanturiin tulee vika, toimii laitteisto silloin -5 C:n ulkolämpötilan mukaan, jotta talo ei kylmene liikaa. Laite hälyttää. Jos huoneanturiin tulee vika, EcoHeat alkaa automaattisesti toimia asetetun käyrän mukaisesti. Laite hälyttää Yöpudotus Edellä oleva esimerkki tarkoittaa, että huonelämpötila on 22,4 C, mutta toivottu arvo (oletusarvo) on 23,5 C. Huonelämpötila Huonelämpötila Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri 1 50 Yöpudotus Yöpudotus Perusvalikko CTC EcoHeat Maanantai 09:35 Lämpöpumppu Huonelämpötila Kompressori Lämmityspiiri Liuispumppu 1 50 Sähkö tariffi LP Smart LP estetty Huonelämpötila LKV Käyttötiedot Edistyneempi Yöpudotus 22,2 ºC 21,2 ºC 58 Loma-aika ºC -5 ºC Edellä oleva esimerkki tarkoittaa käyttöä ilman huoneanturia. Suluissa oleva arvo osoittaa %-osuuden. Järjestelmän perusasetuksia säädetään plus- ja miinuspainikkeilla. Huonelämpötilan Sähkövastus Lämpöpumppu asetukset Kompressori Lukittu Huonelämpötila Sähkövastus Liuispumppu C 40 Auto Sähkövastus tariffi LP huippu C 70 Sähkövastus Smart LP estetty lisä LKV C 60 Sähkövastus Lämmityspiiri max 1 kw 5,8 Shuntin viive 180 Pääsulake A 20 Syöttöjännite 3x400V Lämmityspiiri 2 (50) Sähkötariffi Smart sähkö estetty Smart shuntti 1 estetty 2 Yöpudotus Lukittu Auto Loma-aika Loma-aika Loma-aika Loma-aika Edellä oleva esimerkki tarkoittaa käyttöä kahdella lämmityspiirillä. Ylätankki Sähkövastus Lämmityspiiri 1 käyttää huoneanturia ja Lämmityspiiri 2 on ilman huoneanturia. Käyttöveden Stop Sähkövastus lämpö LP lämmön C C valinta Start/stop Sähkövastus ero huippu C ylä ºC 70 5 Max Sähkövastus LKV! aika ylätankki Patteritermostaattien lisä LKV C on aina oltava Max Sähkövastus aika alatankki max kw 5,8 40 Hetkellinen Jälkilämmitys Shuntin täysin viive lisä auki ja hyvin 1801 toimivia, kun LKV Smart Pääsulake halpasähkö C 10 järjestelmää A säädetään tunti Smart Syöttöjännite ylikapasiteetti C 10 3x400V Päälle Sähkötariffi Lämpötila Smart sähkö estetty Normaali Smart shuntti estetty MB Sää Bau Hae Par Hae Sto Sää Virt Hae Hae Shu Virt Jär Shu Jär Huo T Lata Lata Shu Max Jär Shu Jär Huo Ylätankki Viikko ohjelma CTC EcoHeat T

20 Yleistä tietoa Lämpötilan yöpudotus ko oheat Maanantai 09:35 Tässä valikossa aktivoidaan ja asetetaan lämpötilan yöpudotus. Yöpudotus tarkoittaa, että talon sisälämpötilaa lasketaan tietyiksi ajanjaksoiksi, kuten yöksi tai työajaksi. mpötila Arvo, jolla huonelämpötilaa lasketaan, Huonelämpötilan LKV Käyttötiedot Edistyneempi pudotus, asetetaan kohdassa Edistyneempi/Asetukset/ Lämmitysjärjestelmät/ Tehdasasetus: -2 C. 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Vaihtoehdot ovat, Päivittäin tai Jakso. Pudotusta ei ko oheat tapahdu valittaessa. Maanantai 09:35 Valikko Päivittäin pötilan asetukset Tässä valikossa määritellään ajat eri viikonpäiville. onelämpötila ko Suunnitelma toteutuu viikosta toiseen. oheat Ryhmä Maanantai 09:35 spiiri mpötila 1 LKV Tässä Käyttötiedot valikossa säädetään Edistyneempi pudotus usean päivän spiiri 2 (50) jaksoksi, esimerkiksi kun ollaan arkipäivät työssä muualla ja palataan kotiin viikonlopuksi ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC mpötila 1 LKV 2 Käyttötiedot Edistyneempi Yöpudotus lämmityspiiri Viikko ohjelma Päivittäin YP Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Esimerkiksi niin, että yöpudotus on käytössä maanantaina klo 00 6 sekä Yöpudotus jne. lämmitysjärj. 1 Kun kello on määritetyn ajanjakson sisällä, esim. maanantaina kl0 3:00, näytössä näkyy teksti NR Yöpudotus lämmityspiiri Vasemmalla Viikko ohjelma olevan ajan Ryhmä on oltava oikealla olevaa aikaa alhaisempi, Laske jotta aikaväli Sunnuntai olisi kelvollinen. 22:00 Viikko ohjelma Päivittäin YP Nosta Perjantai 14:00 Maanantai Laske :00 Tiistai Nosta! Lämpöpumppua :00 Keskiviikko käytettäessä Torstai Yöpudotus lämmityspiiri yöpudotuksella on merkitystä vain Perjantai Viikko Lauantai ohjelma mukavuuden 00 Päivittäin - kannalta, YP- eikä 24 se Maanantai Sunnuntai tavallisesti pienennä energiankulutusta Tiistai Keskiviikko TorstaiLoma-aika Perjantai Lauantai Sunnuntai Yöpudotus lämmitysjärj Lomajakso 3 päivää Yöpudotus Loma-aika Viikko ohjelma Ryhmä Laske Sunnuntai 22: Nosta Perjantai 14:00 pötilan 22,2 ºC asetukset 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Laske Yöpudotus lämmitysjärj :00 1 Nosta :00 onelämpötila en lämmön valinta Viikko ohjelma Ryhmä Laske Sunnuntai 22:00 V 1 Nosta 2 Perjantai 14:00 spiiri pötilan 1 asetukset Sunnuntaina Laske Viikoittain klo 22:00 LKVlämpötila laskee 00:00 kohdassa Nosta :00 en lisä Huonelämpötilan pudotus asetetun arvon mukaan. Perjantaina onelämpötila 0.0 tunti klo Viikko 14:00 Loma-aika ohjelma lämpötila nousee Päivittäin jälleen asetettuun LKV arvoonsa. spiiri 2 (50) Maanantai Tiistai a spiiri Keskiviikko ali Lomajakso Torstai päivää Perjantai Yöpudotus Loma-aika Lauantai Loma-aika spiiri 2 (50) Loma-aika Sunnuntai Tässä asetetaan päivien lukumäärä, joiden ajan Viikko ohjelma Lomajakso 3 päivää määritelty yölämpötila halutaan jatkuvana. Esimerkiksi en lämmön Yöpudotus valintalomalle lähdettäessä. Loma-aika Käyttötiedot EcoHeat V Päivien enimmäismäärä on 300. mitysjärjestelmästä Tila: Viikoittain LKV LP ylempi en lisä Aika alkaa juosta asetuksen tekemishetkestä. Ylätankki ºC 49 (58) yttötiedot järjestelmä Alatankki ºC 42 (45) en lämmön valinta 0.0 tunti Kun Viikko Sähköteho lomatoiminto ohjelma kw tulee käyttöön, Päivittäin 0.0 lämpimän LKV käyttöveden Käyttöhistoria ºC Maanantai tuotanto Virta L1/L2/L3 pysähtyy. Tilapäinen ylimääräinen 20 - lämmin 23 käyttövesi av Tiistai ja Term. Ohjaus P./ºC 30 Keskiviikko viikoittainen ylimääräinen 06 lämmin - 09 käyttövesi 10-21pysähtyvät. 21,5 ºC Allas Viikoittain ºC LKV 0(22) ali Lämpöpumppu Torstai toimii ainoastaan alatankissa. -- Käyttötiedot - 21 kompressori en lisä Perjantai ! Arvo, tunti jolla huonelämpötilaa 22,3 ºC Viikko lasketaan, asetetaan Lauantai ohjelma Päivittäin kohdassa 10 Edistyneempi/Asetukset/Lämmitysjärjestelmä/ 42 ºC Maanantai Sunnuntai LKV ºC Tiistai Lämmityspiiri a Viikko ohjelma Tehdasasetus: -2 C. Keskiviikko li Torstai ºC ºC Perjantai Lauantai Käyttötiedot läm.järjestelmä T Sunnuntai ºC Käyttötiedot EcoHeat mitysjärjestelmästä Tila: LP ylempi Viikko ohjelma Ylätankki 40 ºC 49 (58) yttötiedot 20järjestelmä CTC EcoHeat 400 Alatankki ºC 42 (45) svalikko Sähköteho 20 kw 0.0 Käyttöhistoria ºC Virta Käyttötiedot L1/L2/L3 EcoHeat

21 Perusvalikko Lämmityspiiri 2 (50) CTC EcoHeat Maanantai 09: Yleistä tietoa Yöpudotus Loma-aika Lämpötila Tässä tehdään lämpöpumpun normaalikäyttöä koskevat asetukset. Tilavaihtoehtoja on kolme: mpötila LKV Käyttötiedot Edistyneempi Säästö Lämmintä käyttövettä tarvitaan vain vähän. 22,2 ºC 21,2 ºC Normaali 58 ºC Normaali -5 lämpimän ºC käyttöveden tarve. Mukavuus Suuri lämpimän käyttöveden tarve. pötilan asetukset onelämpötila Tilapäinen lisä lämmin käyttövesi (Päälle/) Tässä voidaan aktivoida lisä lämmin käyttövesi -toiminto. Kun toiminta on aktivoitu, laite alkaa heti tuottaa lisä spiiri 1 lämmintä käyttövettä. Lämpimän käyttöveden tuotanto spiiri 2 (50) voidaan tarvittaessa ajastaa Viikko-ohjelma-toiminnolla, mitä myös suositellaan Viikoittain LKV 0.0 tunti Tässä valikossa ajastetaan ne viikonpäivät, jolloin ylimääräistä lämmintä käyttövettä halutaan. Suunnitelma toteutuu viikosta toiseen. Kuvassa esitetään tehtaassa asetetut arvot, joita voi muuttaa. Mikäli jollekin päivälle halutaan lisäjakso, esim. illaksi, asetetaan haluttu aika tässä. Huonelämpötila LKV Käyttötiedot Edistyneempi Käyttöveden lämmön valinta LKV LKV ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC ko Hetkellinen Yöpudotus lisä lämmityspiiri LKV 0.0 tunti oheat Tässä asetetaan Maanantai haluttu lämpimän 09:35 käyttöveden Viikko Päälleohjelma Päivittäin YP 1 2Maanantai lämpötila ja tarvittaessa ylimääräinen lämmin käyttövesi. Lämpötila Huonelämpötilan Tiistai asetukset Keskiviikko Normaali Torstai Huonelämpötila Perjantai Lauantai Sunnuntai Lämmityspiiri 1 Viikko ohjelma V en lisä a ali Yöpudotus en lämmön valinta Lämmityspiiri 2 (50)! Tietoja lämmitysjärjestelmästä Vihje: Voit asettaa tilaksi ensin Säästö, ja jos lämmin lämmitysjärj. käyttövesi 1 Yöpudotus 1 2 Käyttötiedot järjestelmä ei riitä, siirry Normaaliin jne. PäälleLoma-aika Lämpötila Normaali Lisäasetusvalikko Lomajakso Edistyneempi Loma-aika 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Viikko ohjelma Edellä olevassa esimerkissä tilapäinen ylimääräinen lämmin käyttövesi on päällä 3,5 tuntia. Tietoja Aika lämmitysjärjestelmästä & Kieli Asetukset Määrittele järjest Huolto Vaihtoehdot ovat tai Päivittäin. Maanantaiaamuna klo 6 laite alkaa tuottaa ylimääräistä Lisäasetusvalikko lämmintä Ei ajastettua lämpimän veden tuotantoa. Käyttötiedot käyttövettä ja EcoHeat jatkaa klo 9 asti, jolloin lämpötila palautuu normaalitasolle. Klo 18 ja 21 välillä lämpimän mitysjärjestelmästä käyttöveden Tila: Edistyneempi määrää lisätään uudelleen. LP ylempi Päivittäin itse ajastettu viikko-ohjelma. Käytetään, jos Ylätankki ºC 49 (58) yttötiedot järjestelmä tiedossa on toistuva ylimääräisen lämpimän käyttöveden Alatankki! Vihje: ºC 42 (45) Sähköteho kw Aseta aika 0.0alkamaan Käyttöhistoria noin 1 tarve esimerkiksi aamuisin ja iltaisin. 12 ºC Virta L1/L2/L3 tunti ennen kuin 0.0 tarvitset lämmintä Term. Ohjaus P./ºC 30 käyttövettä, sillä veden lämmitys Aika & Kieli Asetukset Määrittele järjest Huolto 21,5 ºC Allas ºC 0(22) kestää jonkin aikaa. 22,3 ºC 2 ºC Viikko ohjelma 42 ºC Loma-aika 1 2 Viikko ohjelma Yöpudotus Ryhmä Laske Sunnuntai 22:00 Nosta Perjantai 14:00 Laske :00 Nosta Käyttöveden lämmön valinta 00:00 42 ºC LKV 2 ºC 1 2 Hetkellinen lisä LKV -1 ºC ºC tunti Käyttötiedot järjestelmä Viikoittain LKV Versio näyttökortti: Versio LP ohjauskortti: Viikko ohjelma Päivittäin LKV ºC - 21 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 2 ºC -1 ºC 3 päivää 3, ºC Versio näyttökortti: Versio LP ohjauskortti: ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Käyttötiedot kompressori Lämmityspiiri -1 ºC 34 ºC T ºC Käyttötiedot läm.järjestelmä CTC EcoHeat

22 Lämpötila Normaali Yleistä tietoa Viikko ohjelma 5.4 Käyttötiedot järjestelmä Tietoja lämmitysjärjestelmästä Käyttötiedot järjestelmä 12 ºC Tässä valikossa näytetään lämmitysjärjestelmän vallitsevat lämpötilat. Kuvassa näkyvät lämpöpumpun tulevan ja lähtevän veden lämpötilat. Tuleva liuos Lämpöpumpun vasemmalla puolella ylhäällä (2 C) näkyy lämpöpumpun kerääjästä tulevan liuoksen nykyinen lämpötila. Palaava liuos Vasemmalla alhaalla näkyvä arvo (-1 C) on keruupiiriin palaavan liuoksen lämpötila. Arvot vaihtelevat vuoden aikana, riippuen lämmönlähteen kapasiteetista ja tarvittavasta energian määrästä. Meno lämmityspiireihin Lämpöpumpun oikealla puolella (42 C) näkyy lämpötila talon lämmityspiireihin johtavissa putkissa. Asetetuista parametreista ja vallitsevasta ulkolämpötilasta riippuen tämä arvo vaihtelee vuoden mittaan. Paluu lämmityspiireistä Alhaalla oikealla (34 C) näkyy lämpöpumppuun palaavan lämmitysveden lämpötila. Asetetuista parametreista, lämmitysjärjestelmän kapasiteetista ja vallitsevasta ulkolämpötilasta riippuen tämä arvo vaihtelee käytön aikana. 2 ºC -1 ºC 42 ºC 34 ºC Kun pumput ovat käynnissä, myös kuvan symbolit kiertävät. 21,5 ºC 22,3 ºC Lisäasetusvalikko Tiedot Painamalla i-painiketta saat näkyviin Edistyneempi kunkin kohteen käyttötiedot. Nykyinen ulkolämpötila. Näyttää vallitsevan ulkolämpötilan Aika & Kieli Asetukset Määrittele järjest Huolto Laite käyttää tätä arvoa erilaisten käyttötietojen määrittelemisen perustana. Versio näyttökortti: Versio LP ohjauskortti: Nykyinen sisälämpötila Näyttää vallitsevan huonelämpötilan (jos huoneanturi on valittu käyttöön). Jos asennettuja lämmityspiirejä on kaksi, molemmat näkyvät CTC EcoHeat 400

23 a ali Viikko ohjelma Päivittäin LKV Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Yleistä tietoa Viikko ohjelma Käyttötiedot CTC EcoHeat 400 mitysjärjestelmästä yttötiedot järjestelmä Tässä valikossa näkyvät järjestelmän vallitsevat lämpötilat ja käyttötiedot. Ensimmäinen luku on vallitseva käyttöarvo, suluissa oleva 12 arvo on oletusarvo, johon lämpöpumppu pyrkii. Tila 21,5 ºC 22,3 ºC 2 ºC -1 ºC Näyttää lämpöpumpun 42 ºC käyttötilan. Eri käyttötilat ovat: LP ylempi säiliö Lämpöpumppu 34 ºC lämmittää säiliön yläosaa (Lämpimän käyttöveden tuotanto). LP alempi säiliö Lämpöpumppu lämmittää säiliön alaosaa (Lämmön svalikko istyneempi tuotanto) Huippu + LP Sekä sähkövastus että lämpöpumppu lämmittävät säiliötä. Huippu Sähkövastus lämmittää säiliötä. Kieli Asetukset Ylätankki Määrittele Cjärjest Huolto Näyttää lämpötilan säiliön yläosassa. (Lämpimän käyttöveden lataus päättyy) näyttökortti: Alatankki C LP ohjauskortti: Näyttää lämpötilan säiliön alaosassa. Sähköteho kw Näyttää sähkökattilan ottaman lisätehon (0 9,0 kw). Lämmityspiiri Virta näyttää kolme arvoa, kun virrantunnistimet on kytketty ja nimetty. Jos näkyvissä on vain yksi luku: - kytke Käyttötiedot kaikki kolme virrantunnistinta. läm.järjestelmä - T valitse ºC sitten valikosta Edistyneempi/Huolto/Tarkista virrantunnistimet Käyttötiedot EcoHeat Tila: LP ylempi Ylätankki ºC 49 (58) Alatankki ºC 42 (45) Sähköteho kw 0.0 Käyttöhistoria Virta L1/L2/L Term. Ohjaus P./ºC 30 Allas ºC 0(22) Käyttötiedot kompressori! 0 Ensimmäinen luku on vallitseva käyttöarvo, suluissa oleva arvo on oletusarvo, johon lämpöpumppu pyrkii Ulkona Huone1 Menov1 Paluu Huone2 Menov2! Nykyinen arvo On-arvo, alempi säiliö, voi olla suurempi kuin alemman säiliön oletusarvo. Tämä johtuu siitä, että ylemmän säiliön lämpö siirtyy alaspäin, kun ylempää säiliötä ladataan. Virta L1/L2/L3 Näyttää talon kokonaisvirrankulutuksen eri vaiheissa L1/L2/L3, mikäli kolme virrantunnistinta (vakiona) on asennettu talon tuleviin johtoihin. Jos virrantunnistimia ei ole nimetty, näkyvissä on vain eniten kuormitettu vaihe. Jos sähkönkulutus ylittää pääsulakkeen ampeerimäärän esimerkiksi siksi, että talossa on useita sähköä kuluttavia laitteita samanaikaisesti käytössä, sähkökattila vähentää automaattisesti tehoa sulakkeiden suojaamiseksi. Term. Ohjaus P./ºC / 30 Termostastaatti ohjaus. Näyttää ulkoisen tankin latauspumpun (G46)toiminnan (PÄÄLLÄ,POIS) Ulkoisen tankin lämpötila ºC.(B46) Allas C 23 (22) Allastoiminto Näyttää, ovatko pumput (G50,G51) liitettyinä (PÄÄLLÄ, POIS). Allaslämpötilan näyttö sekä (oletusarvo) CTC EcoHeat

24 Yleistä tietoa dotus lämmityspiiri Käyttöhistoria a Päivittäin YP Tähän 22 - valikkoon 24 tallentuvat lämpöpumpun pitkän aikavälin käyttötiedot Kokonaiskäyntiaika h Näyttää kokonaisuudessaan ajan, jonka laite on ollut jännitteellinen. Korkein menovesi C Näyttää järjestelmään menevän veden korkeimman dotus lämmitysjärj. 1 lämpötilan. Arvo kertoo lämmitysjärjestelmän/talon lämmöntarpeesta. Mitä alempi arvo on talvella, sitä a Ryhmä paremmin järjestelmä sopii lämpöpumpulle. Sunnuntai 22:00 Perjantai 14: Kulutus 00:00 kwh dotus lämmityspiiri Näyttää, 00:00 kuinka paljon energiaa laite on ottanut lämmitystä ja lämpimän käyttöveden tuotantoa varten. a Päivittäin YP Kompressori Kok.käyntiaika aika Näyttää kompressorin kokonaiskäyttöajan päivää dotus lämmitysjärj. 1 a Ryhmä Tämä valikko on tarkoitettu huoltoon ja tarkennettuun Sunnuntai 22:00 Perjantai vianetsintään. 14: :00 tain LKV :00 Kompressori (Päällä ) Näyttää, onko kompressori toiminnassa vai ei. lma Päivittäin LKV Latauspumppu (Päällä ) Näyttää 10 - latauspumpun 21 käyttötilan ja virtaaman -aika prosenteissa Liuospumppu (Päällä ) 3 päivää Näyttää, onko liuospumppu toiminnassa vai ei. tiedot EcoHeat LP ylempi 49 (58) Virta L1 42 (45) kw 0.0 Käyttöhistoria /L tain LKV us P./ºC 30 0(22) lma Päivittäin Käyttötiedot kompressori LKV Lämmityspiiri tiedot läm.järjestelmä tiedot EcoHeat Käyttötiedot kompressori LP tulo/meno C Näyttää lämpöpumpun meno- ja paluu lämpötilan. Näyttää virran kompressorin kautta (vaihe L1). 24 CTC EcoHeat 400 Käyttöhistoria Kok.käyntiaika h: Suurin meno C: 51 Kulutus kwh 28 Kompressori: Kok.käyntiaika 1540 Käyttötiedot kompressori Kompressori Lukittu Latauspumppu 47 % Liuospumppu LP tulo/meno C 35,5 / 42,3 Käyttöhistoria Virta L1 4,0 Kok.käyntiaika h: Suurin meno C: 51 Kulutus kwh 28 Kompressori: Edistyneempi Kok.käyntiaika 1540 Aika 21:34 Päiväys Käyttötiedot kompressori Kompressori Lukittu Latauspumppu 47 % Liuospumppu LP tulo/meno C 35,5 / 42,3 Edistyneempi Virta L1 4,0 Kielen asetus Svenska Edistyneempi Nederlands English Deutsch Aika 21:34 Päiväys Suomi Française Dansk Norsk Asetukset Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri 2 Lämpöpumppu Sähkövastus Ylätankki Kommunikaatio Aurinkokeräimet Edistyneempi Termostaatti ohjaus Allas Säästä Kielen omat asetus asetuks. Hae omat asetukset Hae tehdasasetukset Svenska Nederlands English Deutsch Määrittele järjest Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri Suomi 2Française Lämpöpumppu CTC SMS Viilennys Asetukset Aurinkokeräimet Lämmityspiiri Termostaatti ohjaus 1 Lämmityspiiri 2 Dansk Ei Norsk

25 onelämpötila spiiri Yleistä tietoa spiiri 2 (50) Loma-aika 1 2 Yöpudotus5.4.4 Lämmitysjärjestelmä Loma-aika Lomajakso Lämmitysjärj. 3 päivää Menovesi C en lämmön valintanäyttää lämmityspiiriin menevän veden lämpötilan sekä V oletusarvon. Asetetuista parametreista ja vallitsevasta ulkolämpötilasta riippuen tämä arvo vaihtelee vuoden mittaan. en lisä Paluuvesi 0.0 tunti C Näyttää lämmitysjärjestelmästä lämpöpumppuun palaavan veden lämpötilan. a ali Shunttiventtiili Viikko Näyttää, ohjelmaonko shunttiventtiili lisäämässä (avaamassa) tai vähentämässä (sulkemassa) lämmitykseen menevää lämpöä. Venttiilin saavutettua oikean asennon moottori mitysjärjestelmästä pysähtyy. yttötiedot järjestelmä Shuntin viive Shunttiventtiilin moottorin mikrokatkaisija huolehtii, että talossa ei kuluteta lisälämpöä 12 ºC turhaan esimerkiksi tuuletuksen tai yöllä tapahtuvan 21,5 ºC tilapäisen lämpötilan laskun (ulkona) aikana. Shunttiventtiilin viive, ennen kuin lämpöä otetaan sähkökattilasta. 22,3 ºC svalikko 2 ºC -1 ºC istyneempi Järjestelmän pumppu Näyttää lämmitysverkoston pumpun toimintotilan. 42 ºC Käyttötiedot lämmitysjärjestelmä 34 ºC Tässä näkyvät lämmitysjärjestelmän käyttötiedot viimeisten 24 tunnin ajalta. Äärimmäisenä oikealla näkyy nykytila, vasemmalla viimeiset 24 tuntia. Aika vierii eteenpäin. Sininen käyrä kuvaa nykyistä ulkolämpötilaa. Vihreä/vaaleanpunainen käyrä kuvaa huonelämpötilaa 1 Kieli Asetukset tai 2. Määrittele järjest Huolto Menovesi 1 ºC 33 (34) Paluuvesi ºC 31 Jrj.pumppu Päälle Shunttivent. Avaa Shuntin viive 180 Menovesi 2ºC 33 (34) Järjpumppu 2 Päälle Shunttivent. Viikoittain 2 LKV Avaa Viikko ohjelma Päivittäin LKV Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Asetukset Allas Sunnuntai Allas ºC 22 Allas ero ºC 1.0 Allas prio Matala Smart halpasähkö C 1 Smart Käyttötiedot ylikapasiteetti C EcoHeat 2 Tila: LP ylempi Ylätankki ºC 49 (58) Alatankki ºC 42 (45) Sähköteho kw 0.0 Käyttöhistoria Virta L1/L2/L Term. Ohjaus P./ºC 30 Allas ºC 0(22) Käyttötiedot kompressori T ºC Driftinfo system Käyttötiedot läm.järjestelmä 2 ºC ºC -1 ºC ºC 42 ºC ºC 34 ºC ºC Lämmityspiiri 12 ºC ºC 21, ºC ºC 22, ºC ºC Ulkona Huone1 Menov1 Paluu Huone2 Menov2 Punainen/harmaa käyrä kuvaa lähtölämpötilaa 1 tai 2. näyttökortti: Keltainen käyrä kuvaa paluulämpötilaa lämpöpumppuun LP ohjauskortti: CTC EcoHeat

26 Yleistä tietoa 2 ºC 42 ºC 22,3 ºC -1 ºC 34 ºC dotus lämmityspiiri 5.5 Edistyneempi Lisäasetusvalikko Edistyneempi Käyttöhistoria a Päivittäin YP Tässä 22 valikossa - 24 on neljä alavalikkoa. Aika & Kieli, Asetukset, Määrittele järjestelmä ja Huolto Aika & Kieli sisältää CTC EcoHeat 400 -laitteen aika- ja kieliasetukset Asetuksien avulla sekä asentaja että käyttäjä voivat säätää lämmitysjärjestelmän asetuksia. Määrittele järjestelmä on asentajan käytettävissä dotus lämmitysjärj. 1 lämmitysjärjestelmän määrittämistä varten. a Ryhmä Huolto-vaihtoehtoa käytetään vianetsintään ja Sunnuntai diagnosointiin. 22:00 Tästä löytyvät Toiminnan testaus, Perjantai 14: Hälytyshistoria, 00:00 Asetusten koodaus, Kompressorin pikakäynnistys 00:00 ja Ohjelmaversion päivitys. Kok.käyntiaika h: Suurin meno C: 51 Kulutus kwh Aika & Kieli Asetukset 28 Määrittele järjest Huolto Kompressori: Kok.käyntiaika 1540 Versio näyttökortti: Versio LP ohjauskortti: Käyttötiedot kompressori Kompressori Lukittu Latauspumppu 47 % Liuospumppu LP tulo/meno C 35,5 / 42,3 Virta L1 4,0 -aika 3 päivää Aika & Kieli Tässä asetetaan päiväys ja kellonaika. Kello tallentaa asetukset sähkökatkosten varalta. Kesäaika ja talviaika vaihtuvat automaattisesti. Edistyneempi Aika 21:34 Päiväys tain LKV lma Testi Päivittäin Lämpöpumpu LKV LP Kompr LP Liuospumppu LP Latauspumppu tiedot EcoHeat Ajanasetus Kun ajan ympärillä on vihreä kehys, paina OK, jolloin pääset ensimmäiseen arvoon. Aseta oikea arvo nuolten avulla. Kun painat OK uudelleen, pääset seuraavaan arvoon. Kielen asettaminen Nykyinen kieli osoitetaan vihreällä ympyrällä. LP ylempi 49 (58) C Testi Venttiilit 42 (45) kw 0.0 Käyttöhistoria /L us 3-tie P./ºC venttiili Alas 30 0(22) Käyttötiedot kompressori Lämmityspiiri Edistyneempi Kielen asetus Edistyneempi Kielen asetus Svenska Nederlands English Deutsch Svenska Norsk English Suomi Française Dansk Norsk Deutsch Suomi Française Asetukset Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri Edistyneempi 2 Lämpöpumppu Sähkövastus Kielen asetus Ylätankki Kommunikaatio Aurinkokeräimet Termostaatti Dansk ohjausnederlands Čeština Allas Säästä omat asetuks. Hae omat asetukset Hae tehdasasetukset Eesti Polski Slovenščina Määrittele järjest tiedot läm.järjestelmä 26 CTC EcoHeat 400 Testi sähkövastus Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri 2 Lämpöpumppu CTC SMS Viilennys Aurinkokeräimet Määrittele piiri 1 Termostaatti ohjaus Ei

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

161 502 40-1 2015-08-06. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC GSi 12. Moduloiva kalliolämpöpumppu

161 502 40-1 2015-08-06. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC GSi 12. Moduloiva kalliolämpöpumppu 161 502 40-1 2015-08-06 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC GSi 12 Moduloiva kalliolämpöpumppu Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet ja

Lisätiedot

161 502 39-2 2015-08-13. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250

161 502 39-2 2015-08-13. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 161 502 39-2 2015-08-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i250 161 502 39-2 2015-08-13 Sisällysluettelo

Lisätiedot

161 502 35-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250

161 502 35-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 161 502 35-015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i250 161 502 35-015-03-10 Sisällysluettelo YLEISTÄ

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

161 502 26-1 2013-10-31. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoPart 400

161 502 26-1 2013-10-31. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoPart 400 161 502 26-1 2013-10-31 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet Malli 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet ja letkut.

Lisätiedot

161 502 07/1 2011-05-16. Asennus- ja käyttöopas CTC EcoAir. Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 07/1 2011-05-16. Asennus- ja käyttöopas CTC EcoAir. Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 07/1 2011-05-16 Asennus- ja käyttöopas Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu Malli 115 I 120 I 125 161 502 07/1 2011-05-16 Tarkistuslista MUISTILISTA Täytä alla olevat tiedot. Niiden on hyvä

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-opas CTC Solar controls/ Expansion card. lisävaruste CTC EcoHeat 400:aan / CTC EcoZenith i250:een

Asennus- ja huolto-opas CTC Solar controls/ Expansion card. lisävaruste CTC EcoHeat 400:aan / CTC EcoZenith i250:een 161 502 33 2015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja huolto-opas CTC Solar controls/ Expansion card lisävaruste CTC EcoHeat 400:aan / CTC EcoZenith i250:een 162 201 22 2014-04-28

Lisätiedot

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 VVM 300 LEK 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Sisältö Käyttöohje Yleistä Toimintaperiaate 3 Järjestelmäperiaate

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-2 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-1 15.11.2013 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot

Greenline HT Plus. C ja E. Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje KÄYTTÄJÄLLE HAKEMISTO. Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0

Greenline HT Plus. C ja E. Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje KÄYTTÄJÄLLE HAKEMISTO. Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0 Greenline HT Plus C ja E Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje HAKEMISTO Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT Industrier yhtiön lämpöpumpun Toivomme, että lämpöpumppumme

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

Compress EHP 3500/5000/6000

Compress EHP 3500/5000/6000 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031692 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset

Lisätiedot

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031690 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset

Lisätiedot

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS FI 0925-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031273 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä 3 Laitteiston tiedot 3 Tietoa laitteistosta

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot