Luksian kehittämislinjaukset : Kuntayhtymän toimitilastrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luksian kehittämislinjaukset 2010-2012: Kuntayhtymän toimitilastrategia"

Transkriptio

1 Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Luksian kehittämislinjaukset : Kuntayhtymän toimitilastrategia KYH 76 Kuntayhtymän kehittämislinjausten mukaan kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan toimitilastrategian perusteella, mikä edellyttää toimitilastrategian tekemistä. Toimitilasuunnittelu käsittelee työympäristöä osana organisaation strategista ja operatiivista suunnittelua. Toimitilan arvo realisoituu koulutuksen järjestäjälle, vasta kun sen tarve todennetaan tutkintojen ja koulutuksen tuottamisen näkökulmasta. Toimitilastrategian tekemisen valmistelu käynnistyi heinäkuussa 2010, jolloin päätettiin pyytää tarjoukset toimitilastrategian tekemisen osalta. Tarjousten arvioitiin ylittävän julkisten hankintojen kynnysarvon, joten tarjouspyynnöt päätettiin laittaa hankintojen valtakunnalliseen ilmoituskanavaan Hilmaan. Varsinainen tarjouspyyntö (esityslistan liite) julkaistiin Hilmassa Määräaikaan klo mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta toimittajaehdokkailta: ISS Proko Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Pöyry Architects Oy ja Haahtela kehitys Oy. Tarjousten avaustilaisuus järjestettiin 31.8.klo ja siitä laadittiin avauspöytäkirja (liite). Tarjousten tarkastelussa ja vertailussa todettiin, että on syytä tehdä tarkennuksia jokaisen toimittajaehdokkaan osalta. Päätettiin pyytää kaikilta toimittajaehdokkailta tarjousten voimassaoloajan pidentämistä ja referenssejä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimitilastrategian laadinnasta. Lisäksi päätettiin pyytää hintatietoihin tarkennusta niin, että tarjoajat esittävät kokonaishinnan sisältäen matkakulut. Tarkennuspyyntö lähetettiin toimittajaehdokkaille sähköpostitse. Määräaikaan mennessä kaikki edellä mainitut tarjoajat antoivat tarkistetut tarjoukset, jotka avattiin klo 9.00 ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja (liite). Työryhmä (Karvinen, Saloniemi ja Rapp) kävi tarjoukset läpi ja pisteytti ne tarjouspyynnön mukaisesti. Pisteytyksessä käytettiin asteikkoa (1-4). Liitteenä olevan pisteytystaulukon mukaisesti Haahtela-kehitys Oy sai korkeimman 17 pistettä. Muiden pistemäärät olivat ISS Proko Oy 15 pistettä, FCG Finnish Consulting Oy 14 pistettä ja Pöyry Architects Oy 13 pistettä. Toimitilastrategian osalta tarjouksen tehneiden pisteytyksen perusteella voidaan todeta, että Haahtela kehitys Oy:n pistemäärä (17) on korkein. Pistemäärän perusteella ehdotetaan, että Haahtela kehitys Oy:n kanssa tehdään sopimus Luksian toimitilastrategian toteuttamisesta. Talousjohtaja Heikki Saloniemi esittelee asiaa kokouksessa. Hallitus päättää, että Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä tekee toimitilastrategian toteuttamisen osalta sopimuksen Haahtela kehitys Oy:n kanssa.

2 Kokouksessa tarkennettu esittelyteksti Toimitilastrategian avulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa jopa noin 20 prosentin säästöt kiinteistökustannuksissa. Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymässä se tarkoittaisi lähes miljoonan euron säästöjä, jotka olisi mahdollisuus kohdentaa oppimiseen ja opetukseen. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Eeva Salmenpohja poistui 76 käsittelyn aikana klo käsittelyn jälkeen kokous keskeytettiin klo Kari Kaján poistui kokouksesta tauon aikana. Liitteet KYH 31 Tarjouspyyntö (Hilma) Avauspöytäkirja Tarjouspyyntö/tarkennukset Avauspöytäkirja/tarkennukset Pisteytystaulukko Haahtela-Kehitys Oy on toteuttanut toimitilastrategiasuunnitelmaa hallituksen kokouksen jälkeen. Kuntayhtymän kehittämislinjausten mukaan kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan toimitilastrategian perusteella. Toimitilastrategiassa Luksian tilojen käyttöä suunnitellaan kokonaisvaltaisesti. Toimitiloista aiheutuvat kustannukset ovat merkittävä osa kuntayhtymän kokonaiskustannuksista. Toimitilastrategiassa toimitilojen käytön tehostamisella pyritään alentamaan toimitilakustannusten suhteellista osuutta. Työn tavoitteena on tarjota Luksian opetustoiminnoille hyvä ja asianmukainen tilaympäristö. Opetustoiminnan sijoittumisen järkeistäminen antaa edellytyksiä vaikuttavampaan opetukseen ja mahdollistaa toiminnallisten säästöjen syntymisen. Luksian tavoitteena on tehostuneen toimitilojen suunnittelun myötä allokoida vapautuneita resursseja varsinaiseen opetustoimen kehittämiseen. Toimitilastrategiaan on laadittu ehdotus Luksian opetustoimintojen järjestämisestä tulevaisuudessa. Raportti on suunnattu Luksian hallitukselle strategisten päätöksenteon pohjaksi. Luksian hallituksen linjanvetojen perusteella Luksialle laaditaan malli tulevaisuuden tilallisesta toimintaympäristöstä. Toimitilastrategiassa kuvattu ehdotus opetustoimintojen järjestämisestä edellyttää nykyisten tilojen remontoimista sekä uudisrakentamista Toivonkadun ja Ojakkalantien kampusalueilla. Samalla luovutaan neljästä nykyisin käytössä olevasta kiinteistöstä Lohjalla ja Nummelassa. Varsinaisia rakennushankkeita varten tulee laatia hankesuunnitelmat, joiden perusteella hankkeita ryhdytään viemään eteenpäin. Toimitilastrategian laatimista ovat ohjanneet kunkin tulosalueen henkilöstö tehtyjen haastattelujen kautta. Haastateltuja henkilöitä oli 55. Nyt valmistuneen toimitilastrategiasuunnitelman pohjalta tehtävien strategisten päätösten aikaansaamiseksi ja projektin loppuun saattamiseksi yhteistyössä Haahtela-Kehitys Oy:n kanssa hankkeelle on asetettava ohjausryhmä. Toimitilastrategian käsittelyä jatketaan

3 hallituksessa syksyllä Haahtela-Kehitys Oy:stä asiaa alustavat kokouksessa tekniikan tohtori, dosentti Ari Pennanen, arkkitehti Ilkka Niukkanen sekä konsultit Tiina Räisänen ja Panu Paukkeri. 1. Hallitus keskustelee toimitilastrategiassa esitetyistä vaihtoehdoista. 2. Hallitus asettaa ohjausryhmän projektin loppuunsaattamiseksi valmistuneen toimitilastrategiasuunnitelman pohjalta. Ohjausryhmä koostuu kuntayhtymän johtajasta, rehtoreista ja kiinteistöpäälliköstä. 3. Toimitilastrategian käsittelyä jatketaan hallituksen kokouksessa Liite Hallitus päätti merkitä tiedoksi Haahtela-Kehitys Oy:n alustavan yhteenvedon toimitilastrategian vaihtoehdoista. Toimitilastrategian käsittelyä jatketaan hallituksen kokouksessa , jonka yhteydessä määritellään tarvittava ohjausryhmä. Alustava yhteenveto toimitilastrategian vaihtoehdoista. Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntijat, tekniikan tohtori, dosentti Ari Pennanen, arkkitehti Ilkka Niukkanen, konsultit Tiina Räisänen ja Panu Paukkeri sekä Luksian kiinteistöpäällikkö Jouko Rapp ja kehityspäällikkö Sirpa Sivonen poistuivat kokouksesta klo 9:50 ennen päätöksentekoa. KYH 45 Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntija, tekniikan tohtori, dosentti Ari Pennanen esittelee toimitilastrategian laatimisen jatkosuunnitelmaa, sen aikataulua ja edellytyksiä toteuttamiselle. Toimitilastrategian lähtökohtana on hallituksen päätös perustutkintojen järjestämispaikkakunnista: päätoimipaikat ovat Lohja ja Nummela, joihin koulutus- ja opintoaloja voidaan keskittää. Toimitilastrategian jatkotyöskentely edellyttää ohjausryhmän asettamista. Ohjausryhmän kokoonpanon tulee olla sellainen, että sillä on valmiudet käsitellä laajasti ja syvällisesti Haahtela-Kehitys Oy:n tuottamaa aineistoa. Ohjausryhmässä tulisi olla hallitus- ja virkamiesedustus. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt ohjausryhmän kokoonpanoa ja yhteistyötoimikunta Ohjausryhmään esitetään kahta tai useampaa hallituksen edustajaa, virkamiehistä kuntayhtymän johtajaa, talousjohtajaa, ammattiopistojen (kolme) ja aikuisopiston rehtoreita. Yhteistyötoimikunta esittää ohjausryhmään Luksian henkilöstön edustajaksi JUKOn luottamusmiestä Kari Jääskeläistä. Ohjausryhmän tehtävänä on yhdessä Haahtela-Kehitys Oy:n kanssa tuottaa vaihtoehtoisia malleja ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi jäsenkuntien alueella. Ohjausryhmä tuo ehdottamansa mallin hallituksen käsittelyyn Toimitilastrategian perustietojen tuottamisessa Luksian henkilöstöä on kuultu laajasti (yhteensä 55 henkilöhaastattelua). Tulosalueiden johtajat informoivat tulosalueiden henkilöstöä toimitilastrategian etenemisestä. Opiskelijakuntaa kuullaan ja asiaa esitellään yhteistyötoimikunnassa ennen hallituksen kokousta.

4 Asiakokonaisuuden työskentelyä organisoi kokouksessa kehityspäällikkö Sirpa Sivonen. Hallitus päättää asettaa toimitilastrategian laatimisen ohjausryhmän ja sille puheenjohtajan sekä vahvistaa valmisteluaikataulun. Ohjausryhmän tehtävänä on yhdessä Haahtela-Kehitys Oy:n kanssa tuottaa vaihtoehtoisia malleja ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi jäsenkuntien alueella. Ohjausryhmä tuo ehdottamansa mallin hallituksen käsittelyyn Ohjausryhmän tehtävät ja aikataulu hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ohjausryhmään valittiin hallituksen jäsenet Eino Huotari, Eero Löfgren, Paula Nordström ja Riitta Tamminen-Tallgren, kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, ammattiopistojen ja aikuisopiston rehtorit sekä neljä henkilöstön edustajaa (yksi jokaisesta oppilaitoksesta). Keskustelun kuluessa jäsen Taina Lackman esitti ohjausryhmän puheenjohtajaksi Eino Huotaria ja jäsen Kari Kajàn esitti ohjausryhmän puheenjohtajaksi Eero Löfgreniä. Puheenjohtajan valinta päätettiin suorittaa suljettuna lippuäänestyksenä ja ääntenlaskijoiksi valittiin jäsenet Tuula Riihimaa ja Eeva Salmenpohja. Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 13:12-13:17. Vaalissa annettiin 11 ääntä: Eino Huotari 6 ääntä ja Eero Löfgren 5 ääntä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Eino Huotari. Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntijat Ari Pennanen ja Ilkka Niukkanen poistuivat kokouksesta klo ennen päätöksentekoa. KYH 76 Yleistä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksessa on esitetty aloittajatavoitteet vuodelle 2016 koulutusaloittain. Tässä suunnitelmassa esitetään seuraavia muutoksia ammatillisiin perustutkintoihin: kulttuurialalle vähennyksiä (aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 1 810, joista käsi- ja taideteollisuus v 2009/1 916 ja esitys v 2016/1 000, viestintä ja informaatiotieteet v 2009/1 317 ja esitys v 2016/500) luonnontieteiden alalle vähennyksiä (aloittajien määrä datanomissa v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 1 000) tekniikan ja liikenteen alalle hieman lisäyksiä (aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on , joista kone-, metalli- ja energiatekniikkaa esitetään lisättäväksi merkittävästi, ajoneuvo- ja kuljetustekniikkaa esitetään lisättäväksi, toisaalta sähkö- ja automaatio- sekä tieto- ja tietoliikennetekniikkaa esitetään vähennettäväksi) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle sen sijaan esitetään lisäyksiä (lähihoitajan aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 7 500, sen sijaan kauneudenhoitoalalla aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 1 000) matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle esitetään vähennyksiä

5 (matkailuala v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 500, majoitus- ja ravitsemisala on v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 4 500, puhdistuspalvelut v 2009 on 127 ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 500) yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinnon ala pysyy nykytasolla (merkonomi v 2009/5 575, v 2016/5 550) Toimitilaratkaisuun vaikuttavat koulutuksen järjestäjän suunnitelmat koulutus- ja opintoalojen toteuttamisesta. Edellä mainittujen vähennyksien ja lisäyksien kohdentuminen eri maantieteellisille alueille tai koulutuksen järjestäjille on vielä avoinna. Valtioneuvosto vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman joulukuussa Ammatilliseen koulutukseen on tulossa merkittäviä menosäästöjä, jotka on syytä huomioida toimitilaratkaisun yhteydessä, koska toimitiloista aiheutuvat kustannukset ovat merkittävä osa kuntayhtymän kokonaiskustannuksista. Valtion talouden tarkastetuissa kehyksissä vuosille menosäästöt ovat seuraavat (OKM): ammatillinen koulutus -35 milj. (kuntaosuudet huomioiden -84 milj. ) ammatillinen lisäkoulutus -8 milj. oppisopimuskoulutus -31 milj. Menosäästöt ovat valtiontaloudessa yhteensä - 74 milj.. Säästöt toteutetaan ammatillisen koulutuksen osalta vaiheittain vuodesta 2014 alkaen ja oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen osalta vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen on jo vuonna 2012 tulossa merkittävä menosäästö (TEM). Arvion mukaan työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa on henkilöä vuonna 2012, kun heitä arvion mukaan vuonna 2011 on (vähennys -27 %). Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen määrä on riippuvainen työllisyyden kehittymisestä alueittain. Jos valtion toimenpiteiden aiheuttamat menosäästöt (ml. kuntaosuudet ammatillisessa peruskoulutuksessa) ovat noin 10 %, sen merkitys Luksialle tulotason vähentymisenä on yli 3 milj. vuodessa nykytasoon verrattuna. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tietoa, miten valtion menosäästöt tarkalleen toteutetaan ja miten ne kohdistetaan eri koulutuksen järjestäjille. Ohjausryhmän esitys Hallituksen muodostaman toimitilastrategian ohjausryhmän kokoonpano on ollut seuraava: hallituksen jäsenet: ohjausryhmän puheenjohtaja Eino Huotari, Paula Nordström, Eero Löfgren ja Riitta Tamminen-Tallgren kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen talousjohtaja Heikki Saloniemi rehtorit: Pirjo-Leena Forsström (AMO LN), Eero Hillman (AIKO), Seija Katajisto (AMO VO) ja Satu Välimaa-Saari (AMO LT) henkilöstön edustajat: Kari Jääskeläinen (AMO VO), Jarmo Korhonen (AMO LN), Päivi Kukkonen (AIKO) ja Marja-Leena Valen (AMO LT) Toimitilastrategian ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa: , ja Haahtela-Kehitys Oy:n toteuttamien henkilöhaastattelujen (yli 50) lisäksi toimitilastrategian ohjausryhmän

6 jäsenet ovat tuoneet viestiä henkilöstöltä liittyen toimitilaratkaisuihin.toimitilaratkaisut perustuvat ohjausryhmän näkemyksiin opintoalojen toteuttamisesta tulevaisuudessa Lohjan ja Vihdin kampuksilla. Toimitilaratkaisujen lähtökohtia: - tehokkuus ja laatu: keskitys vai hajautus - kiinteistökustannukset: laatua kohtuuhinnalla - opintoalojen klusterit: toiminnalliset yhteydet - tytöt ja pojat: tasapainoinen jakauma - syrjäytymisen estäminen: tasapaino eri paikkakunnilla - koulutus- ja opintoalojen muutokset: sosiaali- ja terveysalan koulutusta lisätään, kulttuurialan koulutusta vähennetään, autokorinkorjaaja ja automaalari uusina opintoaloina, teollisuuden kunnossapito uutena opintoalana, ympäristörakentamisen opintoalaa ei toteuteta vielä sen vaatimien investointien vuoksi - perustutkintojen kokonaisopiskelijamäärän oletetaan pysyvän pääsääntöisesti ennallaan, lisäystä arvioidaan tulevan noin 50 opiskelijaa - tilojen yhteiskäyttöä lisätään nuorten ja aikuiskoulutuksessa - työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään - arkipäivisin opetusta tapahtuu klo 8-18 välisenä aikana ja lisäksi tarvittaessa iltaopetusta myös tämän jälkeen sekä viikonloppuisin - Nummelassa Rakves- ja Palma-rakennuksista luovutaan Nykyisin nuorten koulutuksessa 65 % opintoaloista toteutetaan yhdellä paikkakunnalla ja 35 % kahdella paikkakunnalla. Uudenmaan liiton selvityksen mukaan samanaikaisesti noin 900 länsiuusimaalaista tai Länsi-Uudenmaan pohjoispuolelta tulevaa nuorta opiskelee ammatilliseen perustutkintoon Helsingissä tai Espoossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät ammattillisen peruskoulutuksen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvat ylittyvät.toisin sanoen Luksia järjestää ammatillista koulutusta enemmän kuin järjestämislupien perusteella myönnetään rahoitusta. Toimitilastrategiaan liittyen on tärkeää jatkossa tehdä strategiset valinnat siitä, mitä, missä, kuinka paljon ja miten koulutuksia toteutetaan, koska järjestämisluvat ovat rajalliset. Erityisesti tämä korostuu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Nyt esitettävissä toimitilastrategioissa mitoitukset on toteutettu turvallisesti eli huomioiden opiskelijamäärien kehitys Luksian näkökulmasta. Tällä hetkellä Luksian omien kiinteistöjen nettoneliömäärä on m2. Haahtela-Kehitys Oy:n selvityksen mukaan Luksian kiinteistöjen nykyhetken investointitarve (korjausvelka) perustuen rakennusten tekniseen kuntoon on noin 13,3-15,3 milj. (Lohja 8,9-10,2 milj., Vihti 4,4-5,1 milj. ). Lisäominaisuudet (esim. jäähdytyksen lisääminen) ja toiminnalliset investoinnit (esim. käyttötarkoitusten muutokset) eivät sisälly edellä mainittuihin kustannuksiin. Lopputuloksenaan ohjausryhmä esittää kuntayhtymän hallitukselle toimitilaratkaisuna käsiteltäväksi kahta eri vaihtoehtoa: Vaihtoehto A perustuu pääasiassa opintoalojen toteuttamisen nykytilanteeseen Lohjalla ja Vihdissä ja siihen liittyviin toimitilaratkaisuihin: - uudet opintoalat toteutetaan - Rakves- ja Palma-rakennuksista luovutaan - jonkin verran uudisrakentamista - tilojen käyttö tehostuu ja tilantarve pienee -6 % netto m2

7 Vaihtoehto B perustuu pääasiassa opintoalojen keskittämiseen joko Lohjalle tai Vihtiin ja siihen liittyviin toimitilaratkaisuihin: - uudet opintoalat toteutetaan - klusterikohtainen toiminnallinen kokonaisuus - Rakves- ja Palma-rakennuksista luovutaan - ei uudisrakentamista, mutta toiminnallista korjaamista - tilojen käyttö tehostuu ja tilantarve pienenee -10 % netto m2 Vaihtoehdot A ja B kustannusvaikutuksineen on esitetty liitteessä. Asiaa alustavat Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntijat. Liite Hallitus käsittelee toimitilaratkaisut ja päättää jatkotoimenpiteistä. Hallitus päätti, että toimitilastrategiasta ja esitetyistä vaihtoehdoista järjestetään informaatiotilaisuus jäsenkuntien edustajille tammikuussa Luksian ammatillisen koulutuksen toimitilastrategia. Loppuraportti KYH 10 Jäsenkuntien edustajille järjestettiin informaatiotilaisuus Puu-Anttilassa Lohjalla. Toimitilastrategiaa tilaisuudessa esitteli Haahtela Oy:n asiantuntija Ilkka Niukkanen. Lisäksi alustavaa liikenneyhteysselvitystä tilaisuudessa esitteli SITOn asiantuntija Teuvo Leskinen. Tilaisuudessa oli läsnä yhteensä 12 edustajaa 8 jäsenkunnasta sekä lisäksi Luksian hallituksen puheenohtaja ja 5 jäsentä, kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja ja kehityspäällikkö. Jäsenkunnilta päätettiin pyytää lausunnot mennessä toimitilastrategiasta. Määräaikaan mennessä seuraavat lausunnot/esitykset on toimitettu jäsenkunnista: Hanko (esitys kaupunginhallitukselle, käsittely ) Inkoo Karjalohja (esitys kunnanhallitukselle, käsittely ) Karkkila Kirkkonummi (valmistelussa) Lohja (esitys kaupunginhallitukselle, käsittely ) Nummi-Pusula Raasepori Siuntio Vihti Jäsenkuntien lausunnot/esitykset ovat liitteenä. Moniammatillinen neuvottelukunta ja Aikuisopiston johtokunta ovat myös antanut lausuntonsa sekä Luksian johtoryhmä näkemyksensä toimitilastrategiasta liitteiden mukaisesti. Liikenneyhteysselvitystä alustaa asiantuntijana SITOsta diplomi-insinööri Teuvo Leskinen. Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja käy lähetekeskustelun jatkotoimenpiteistä.

8 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Hallitus tekee asiasta esityksen kuntayhtymäkokoukselle seuraavassa hallituksen kokouksessa. Lisäksi SITOa pyydetään korjaamaan kokouksessa todetut selvityksessä olevat virheelliset tiedot. SITOn asiantuntija Teuvo Leskinen poistui kokouksesta klo 13.46, jolloin tämän asian käsittely keskeytettiin ja siirryttiin käsittelemään 11. Tämän asian käsittelyä jatkettiin klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Liitteet KYH 21 Lausuntopyyntö jäsenkunnilta Moniammatillisen neuvottelukunnan lausunto Aikuisopiston johtokunnan lausunto Luksian johtoryhmän näkemykset Opiskelijoiden julkisen liikenteen yhteenveto Luksian toimipaikkoihin Lohjalla ja Vihdissä. Selvitys SITO Jäsenkuntien lausunnot/esitykset koottuna Hallitus on käynyt toimitilastrategiasta lähetekeskustelun kokoukses saan Hallituksen kokouksen jälkeen Karjalohjan kunnanhallitus ja Han gon kaupunginhallitus ovat toimitta neet lausuntonsa toimitilastrategias ta. Lohjan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan Lisäksi SI TO on korjannut hallituksen kokouk sessa todetut virheelliset tiedot. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymässä käynnistetään toi men pi teet toi miti la stra te gias sa esi te tyn vaih toehto B:n pohjalta kes kit täen opin to aloja jo ko Loh jalle tai Vih tiin. Liikenneyhteyksiä ke hi tetään si ten, et tä jä sen kun tien asuk kailla on käytännössä mahdollisuus osallistua eri opin to aloilla jär jes tet tä vään am matilli seen kou lutukseen. Ensimmäisenä toi men pi teenä käynnistetään Luksian tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä kone- ja metallialan kou lu tuk sen keskittäminen Loh jalle sekä Rakve sis sa ja Pal massa toteutettavan aikuiskoulutuksen keskittämi nen Vih din Ojakka lan tien ti loi hin. Kokouskäsittely Lohjan kaupunginhallituksen lausunto toimitilastrategiasta jaettiin kokouksessa. Asias ta käy dyn kes kus te lun pe rus teel la kun ta yh ty män joh ta ja muut ti esitystään ko kouk sessa: Muutettu esitys Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymässä käynnistetään toimenpiteet toimitilastrategiassa esitetyn vaihtoehto B:n pohjalta seuraavasti: 1. Autoalan perustutkintoa (autonasentajat) ja rakennusalan pe rustutkintoa koskevaa koulutusta järjestetään Lohjalla ja Vihdin Nummelassa, 2. Pintakäsittelyalan ja talotekniikan perustutkintoa koskeva koulutus pysyy Lohjalla,

9 3. Kuntayhtymän omistamat ammatillisen koulutuksen tilat muo dostavat seu raavat kolme (3) kampusta: Luksia Toivonkatu Lohja, Luksia Ojakkalantie Nummela ja Luksia Nummentie/PuuAnttila Lohja. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistetään Luksian tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä kone- ja me tallialan koulutuksen keskittäminen Lohjalle sekä Rakvesissa ja Palmassa toteutettavan aikuiskoulutuksen keskittäminen Vihdin Ojakkalantien tiloi hin. Samalla selvitetään kuntayhtymän oppisopimustoimiston, ammatillisen koulutuksen palvelupisteen ja mahdollisen datanomikoulutuksen (peliala) sijoittumista Lohjan Yrittäjäta loon. Tulevaisuudessa liikenneyhteyksiä kehitetään jäsenkuntien kanssa siten, että kuntayhtymän alueen asukkailla on käytännössä mahdollisuus osallistua eri opintoaloilla järjes tettävään ammatilliseen koulutukseen. Hallituksen jäsen Eino Huotari esitti, että hyväksytään toimitilastrategian vaihtoehto A. tä ei kannatettu ja se raukesi. Hallitus päätti hyväksyä muutetun esityksen. Hallituksen jäsen Eino Huotari jätti asiasta eriävän mielipiteen. Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi. Liitteet Hangon kaupunginhallituksen lausunto Karjalohjan kunnanhallituksen lausunto SITOn selvitys, päivitetty versio Lohjan kaupunginhallituksen lausunto

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RÄYSKÄLÄ AIRPARK -ESISELVITYSHANKKEEN TOTEUTTAMINEN. Kunnanhallitus ( 78):

RÄYSKÄLÄ AIRPARK -ESISELVITYSHANKKEEN TOTEUTTAMINEN. Kunnanhallitus ( 78): RÄYSKÄLÄ AIRPARK -ESISELVITYSHANKKEEN TOTEUTTAMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 78): Lopen kunta on kilpailuttanut Räyskälä Airpark -esiselvityshankkeen toteuttamiseksi tarvittavan konsulttipalvelun hankinnan

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01. Yhtymähallitus 128 16.12.2014 Yhtymähallitus 37 17.03.2015 Yhtymähallitus 108 20.10.2015 Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.02/2014 Yh 16.12.2014 128 Loimaan kaupungin talous- ja strategiatyöryhmä

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja.

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja. Yhtymähallitus 94 24.08.2016 Yhtymähallitus 111 21.09.2016 Opiskelijamäärä 20.9.2016 Yh 24.08.2016 94 SAMIedun tammikuun tilastointipäivien opiskelijamäärät ovat vaihdel leet 1350 molemmin puolin vuosien

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 JUVAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMITILARYHMÄ 45/12.00/2016 SIVLTK 6 (Asian valmistelija

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ Esitys 4.12.2012 1 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä... 2 2.1. Kuntayhtymä... 2 2.2. Päätehtävä... 2 2.3. Visio ja arvot...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Valtuutettu Hannu Raittolan ym. valtuustoaloite ammatillisen koulutuksen jatkamisesta Naantalissa

Valtuutettu Hannu Raittolan ym. valtuustoaloite ammatillisen koulutuksen jatkamisesta Naantalissa Kaupunginvaltuusto 88 17.10.2016 Kaupunginhallitus 345 24.10.2016 Koulutuslautakunta 93 22.11.2016 Koulutuslautakunta 1 31.01.2017 Valtuutettu Hannu Raittolan ym. valtuustoaloite ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2 KERAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA N:o 7/2016 KUUMA-johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 18.00 Paikka Sipoon Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanhallitus 120 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 31 20.06.2016 Kunnanhallitus 242 28.11.2016 PELKOSENNIEMEN JA SAVUKOSKEN KUNTIEN KUNTALIITOSSELVITYS-KILPAILUTUS Khall 18.01.2016

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA 2017 2019 817/13.130/2016 KH 10.10.2016 312 Valmistelu ja lisätiedustelut: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 0405141133, jari.kettunen@porvoo.fi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo Pöytäkirja 1/2016 1 Aika 18.02.2016 klo 09:15-11:16 Paikka Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo Osallistujat Läsnä Suhonen Keijo puheenjohtaja Nevalainen Lahja varajäsen Oinonen Timo

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot