Luksian kehittämislinjaukset : Kuntayhtymän toimitilastrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luksian kehittämislinjaukset 2010-2012: Kuntayhtymän toimitilastrategia"

Transkriptio

1 Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Luksian kehittämislinjaukset : Kuntayhtymän toimitilastrategia KYH 76 Kuntayhtymän kehittämislinjausten mukaan kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan toimitilastrategian perusteella, mikä edellyttää toimitilastrategian tekemistä. Toimitilasuunnittelu käsittelee työympäristöä osana organisaation strategista ja operatiivista suunnittelua. Toimitilan arvo realisoituu koulutuksen järjestäjälle, vasta kun sen tarve todennetaan tutkintojen ja koulutuksen tuottamisen näkökulmasta. Toimitilastrategian tekemisen valmistelu käynnistyi heinäkuussa 2010, jolloin päätettiin pyytää tarjoukset toimitilastrategian tekemisen osalta. Tarjousten arvioitiin ylittävän julkisten hankintojen kynnysarvon, joten tarjouspyynnöt päätettiin laittaa hankintojen valtakunnalliseen ilmoituskanavaan Hilmaan. Varsinainen tarjouspyyntö (esityslistan liite) julkaistiin Hilmassa Määräaikaan klo mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta toimittajaehdokkailta: ISS Proko Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Pöyry Architects Oy ja Haahtela kehitys Oy. Tarjousten avaustilaisuus järjestettiin 31.8.klo ja siitä laadittiin avauspöytäkirja (liite). Tarjousten tarkastelussa ja vertailussa todettiin, että on syytä tehdä tarkennuksia jokaisen toimittajaehdokkaan osalta. Päätettiin pyytää kaikilta toimittajaehdokkailta tarjousten voimassaoloajan pidentämistä ja referenssejä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimitilastrategian laadinnasta. Lisäksi päätettiin pyytää hintatietoihin tarkennusta niin, että tarjoajat esittävät kokonaishinnan sisältäen matkakulut. Tarkennuspyyntö lähetettiin toimittajaehdokkaille sähköpostitse. Määräaikaan mennessä kaikki edellä mainitut tarjoajat antoivat tarkistetut tarjoukset, jotka avattiin klo 9.00 ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja (liite). Työryhmä (Karvinen, Saloniemi ja Rapp) kävi tarjoukset läpi ja pisteytti ne tarjouspyynnön mukaisesti. Pisteytyksessä käytettiin asteikkoa (1-4). Liitteenä olevan pisteytystaulukon mukaisesti Haahtela-kehitys Oy sai korkeimman 17 pistettä. Muiden pistemäärät olivat ISS Proko Oy 15 pistettä, FCG Finnish Consulting Oy 14 pistettä ja Pöyry Architects Oy 13 pistettä. Toimitilastrategian osalta tarjouksen tehneiden pisteytyksen perusteella voidaan todeta, että Haahtela kehitys Oy:n pistemäärä (17) on korkein. Pistemäärän perusteella ehdotetaan, että Haahtela kehitys Oy:n kanssa tehdään sopimus Luksian toimitilastrategian toteuttamisesta. Talousjohtaja Heikki Saloniemi esittelee asiaa kokouksessa. Hallitus päättää, että Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä tekee toimitilastrategian toteuttamisen osalta sopimuksen Haahtela kehitys Oy:n kanssa.

2 Kokouksessa tarkennettu esittelyteksti Toimitilastrategian avulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa jopa noin 20 prosentin säästöt kiinteistökustannuksissa. Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymässä se tarkoittaisi lähes miljoonan euron säästöjä, jotka olisi mahdollisuus kohdentaa oppimiseen ja opetukseen. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Eeva Salmenpohja poistui 76 käsittelyn aikana klo käsittelyn jälkeen kokous keskeytettiin klo Kari Kaján poistui kokouksesta tauon aikana. Liitteet KYH 31 Tarjouspyyntö (Hilma) Avauspöytäkirja Tarjouspyyntö/tarkennukset Avauspöytäkirja/tarkennukset Pisteytystaulukko Haahtela-Kehitys Oy on toteuttanut toimitilastrategiasuunnitelmaa hallituksen kokouksen jälkeen. Kuntayhtymän kehittämislinjausten mukaan kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan toimitilastrategian perusteella. Toimitilastrategiassa Luksian tilojen käyttöä suunnitellaan kokonaisvaltaisesti. Toimitiloista aiheutuvat kustannukset ovat merkittävä osa kuntayhtymän kokonaiskustannuksista. Toimitilastrategiassa toimitilojen käytön tehostamisella pyritään alentamaan toimitilakustannusten suhteellista osuutta. Työn tavoitteena on tarjota Luksian opetustoiminnoille hyvä ja asianmukainen tilaympäristö. Opetustoiminnan sijoittumisen järkeistäminen antaa edellytyksiä vaikuttavampaan opetukseen ja mahdollistaa toiminnallisten säästöjen syntymisen. Luksian tavoitteena on tehostuneen toimitilojen suunnittelun myötä allokoida vapautuneita resursseja varsinaiseen opetustoimen kehittämiseen. Toimitilastrategiaan on laadittu ehdotus Luksian opetustoimintojen järjestämisestä tulevaisuudessa. Raportti on suunnattu Luksian hallitukselle strategisten päätöksenteon pohjaksi. Luksian hallituksen linjanvetojen perusteella Luksialle laaditaan malli tulevaisuuden tilallisesta toimintaympäristöstä. Toimitilastrategiassa kuvattu ehdotus opetustoimintojen järjestämisestä edellyttää nykyisten tilojen remontoimista sekä uudisrakentamista Toivonkadun ja Ojakkalantien kampusalueilla. Samalla luovutaan neljästä nykyisin käytössä olevasta kiinteistöstä Lohjalla ja Nummelassa. Varsinaisia rakennushankkeita varten tulee laatia hankesuunnitelmat, joiden perusteella hankkeita ryhdytään viemään eteenpäin. Toimitilastrategian laatimista ovat ohjanneet kunkin tulosalueen henkilöstö tehtyjen haastattelujen kautta. Haastateltuja henkilöitä oli 55. Nyt valmistuneen toimitilastrategiasuunnitelman pohjalta tehtävien strategisten päätösten aikaansaamiseksi ja projektin loppuun saattamiseksi yhteistyössä Haahtela-Kehitys Oy:n kanssa hankkeelle on asetettava ohjausryhmä. Toimitilastrategian käsittelyä jatketaan

3 hallituksessa syksyllä Haahtela-Kehitys Oy:stä asiaa alustavat kokouksessa tekniikan tohtori, dosentti Ari Pennanen, arkkitehti Ilkka Niukkanen sekä konsultit Tiina Räisänen ja Panu Paukkeri. 1. Hallitus keskustelee toimitilastrategiassa esitetyistä vaihtoehdoista. 2. Hallitus asettaa ohjausryhmän projektin loppuunsaattamiseksi valmistuneen toimitilastrategiasuunnitelman pohjalta. Ohjausryhmä koostuu kuntayhtymän johtajasta, rehtoreista ja kiinteistöpäälliköstä. 3. Toimitilastrategian käsittelyä jatketaan hallituksen kokouksessa Liite Hallitus päätti merkitä tiedoksi Haahtela-Kehitys Oy:n alustavan yhteenvedon toimitilastrategian vaihtoehdoista. Toimitilastrategian käsittelyä jatketaan hallituksen kokouksessa , jonka yhteydessä määritellään tarvittava ohjausryhmä. Alustava yhteenveto toimitilastrategian vaihtoehdoista. Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntijat, tekniikan tohtori, dosentti Ari Pennanen, arkkitehti Ilkka Niukkanen, konsultit Tiina Räisänen ja Panu Paukkeri sekä Luksian kiinteistöpäällikkö Jouko Rapp ja kehityspäällikkö Sirpa Sivonen poistuivat kokouksesta klo 9:50 ennen päätöksentekoa. KYH 45 Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntija, tekniikan tohtori, dosentti Ari Pennanen esittelee toimitilastrategian laatimisen jatkosuunnitelmaa, sen aikataulua ja edellytyksiä toteuttamiselle. Toimitilastrategian lähtökohtana on hallituksen päätös perustutkintojen järjestämispaikkakunnista: päätoimipaikat ovat Lohja ja Nummela, joihin koulutus- ja opintoaloja voidaan keskittää. Toimitilastrategian jatkotyöskentely edellyttää ohjausryhmän asettamista. Ohjausryhmän kokoonpanon tulee olla sellainen, että sillä on valmiudet käsitellä laajasti ja syvällisesti Haahtela-Kehitys Oy:n tuottamaa aineistoa. Ohjausryhmässä tulisi olla hallitus- ja virkamiesedustus. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt ohjausryhmän kokoonpanoa ja yhteistyötoimikunta Ohjausryhmään esitetään kahta tai useampaa hallituksen edustajaa, virkamiehistä kuntayhtymän johtajaa, talousjohtajaa, ammattiopistojen (kolme) ja aikuisopiston rehtoreita. Yhteistyötoimikunta esittää ohjausryhmään Luksian henkilöstön edustajaksi JUKOn luottamusmiestä Kari Jääskeläistä. Ohjausryhmän tehtävänä on yhdessä Haahtela-Kehitys Oy:n kanssa tuottaa vaihtoehtoisia malleja ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi jäsenkuntien alueella. Ohjausryhmä tuo ehdottamansa mallin hallituksen käsittelyyn Toimitilastrategian perustietojen tuottamisessa Luksian henkilöstöä on kuultu laajasti (yhteensä 55 henkilöhaastattelua). Tulosalueiden johtajat informoivat tulosalueiden henkilöstöä toimitilastrategian etenemisestä. Opiskelijakuntaa kuullaan ja asiaa esitellään yhteistyötoimikunnassa ennen hallituksen kokousta.

4 Asiakokonaisuuden työskentelyä organisoi kokouksessa kehityspäällikkö Sirpa Sivonen. Hallitus päättää asettaa toimitilastrategian laatimisen ohjausryhmän ja sille puheenjohtajan sekä vahvistaa valmisteluaikataulun. Ohjausryhmän tehtävänä on yhdessä Haahtela-Kehitys Oy:n kanssa tuottaa vaihtoehtoisia malleja ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi jäsenkuntien alueella. Ohjausryhmä tuo ehdottamansa mallin hallituksen käsittelyyn Ohjausryhmän tehtävät ja aikataulu hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ohjausryhmään valittiin hallituksen jäsenet Eino Huotari, Eero Löfgren, Paula Nordström ja Riitta Tamminen-Tallgren, kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, ammattiopistojen ja aikuisopiston rehtorit sekä neljä henkilöstön edustajaa (yksi jokaisesta oppilaitoksesta). Keskustelun kuluessa jäsen Taina Lackman esitti ohjausryhmän puheenjohtajaksi Eino Huotaria ja jäsen Kari Kajàn esitti ohjausryhmän puheenjohtajaksi Eero Löfgreniä. Puheenjohtajan valinta päätettiin suorittaa suljettuna lippuäänestyksenä ja ääntenlaskijoiksi valittiin jäsenet Tuula Riihimaa ja Eeva Salmenpohja. Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 13:12-13:17. Vaalissa annettiin 11 ääntä: Eino Huotari 6 ääntä ja Eero Löfgren 5 ääntä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Eino Huotari. Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntijat Ari Pennanen ja Ilkka Niukkanen poistuivat kokouksesta klo ennen päätöksentekoa. KYH 76 Yleistä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksessa on esitetty aloittajatavoitteet vuodelle 2016 koulutusaloittain. Tässä suunnitelmassa esitetään seuraavia muutoksia ammatillisiin perustutkintoihin: kulttuurialalle vähennyksiä (aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 1 810, joista käsi- ja taideteollisuus v 2009/1 916 ja esitys v 2016/1 000, viestintä ja informaatiotieteet v 2009/1 317 ja esitys v 2016/500) luonnontieteiden alalle vähennyksiä (aloittajien määrä datanomissa v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 1 000) tekniikan ja liikenteen alalle hieman lisäyksiä (aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on , joista kone-, metalli- ja energiatekniikkaa esitetään lisättäväksi merkittävästi, ajoneuvo- ja kuljetustekniikkaa esitetään lisättäväksi, toisaalta sähkö- ja automaatio- sekä tieto- ja tietoliikennetekniikkaa esitetään vähennettäväksi) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle sen sijaan esitetään lisäyksiä (lähihoitajan aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 7 500, sen sijaan kauneudenhoitoalalla aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 1 000) matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle esitetään vähennyksiä

5 (matkailuala v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 500, majoitus- ja ravitsemisala on v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 4 500, puhdistuspalvelut v 2009 on 127 ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 500) yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinnon ala pysyy nykytasolla (merkonomi v 2009/5 575, v 2016/5 550) Toimitilaratkaisuun vaikuttavat koulutuksen järjestäjän suunnitelmat koulutus- ja opintoalojen toteuttamisesta. Edellä mainittujen vähennyksien ja lisäyksien kohdentuminen eri maantieteellisille alueille tai koulutuksen järjestäjille on vielä avoinna. Valtioneuvosto vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman joulukuussa Ammatilliseen koulutukseen on tulossa merkittäviä menosäästöjä, jotka on syytä huomioida toimitilaratkaisun yhteydessä, koska toimitiloista aiheutuvat kustannukset ovat merkittävä osa kuntayhtymän kokonaiskustannuksista. Valtion talouden tarkastetuissa kehyksissä vuosille menosäästöt ovat seuraavat (OKM): ammatillinen koulutus -35 milj. (kuntaosuudet huomioiden -84 milj. ) ammatillinen lisäkoulutus -8 milj. oppisopimuskoulutus -31 milj. Menosäästöt ovat valtiontaloudessa yhteensä - 74 milj.. Säästöt toteutetaan ammatillisen koulutuksen osalta vaiheittain vuodesta 2014 alkaen ja oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen osalta vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen on jo vuonna 2012 tulossa merkittävä menosäästö (TEM). Arvion mukaan työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa on henkilöä vuonna 2012, kun heitä arvion mukaan vuonna 2011 on (vähennys -27 %). Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen määrä on riippuvainen työllisyyden kehittymisestä alueittain. Jos valtion toimenpiteiden aiheuttamat menosäästöt (ml. kuntaosuudet ammatillisessa peruskoulutuksessa) ovat noin 10 %, sen merkitys Luksialle tulotason vähentymisenä on yli 3 milj. vuodessa nykytasoon verrattuna. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tietoa, miten valtion menosäästöt tarkalleen toteutetaan ja miten ne kohdistetaan eri koulutuksen järjestäjille. Ohjausryhmän esitys Hallituksen muodostaman toimitilastrategian ohjausryhmän kokoonpano on ollut seuraava: hallituksen jäsenet: ohjausryhmän puheenjohtaja Eino Huotari, Paula Nordström, Eero Löfgren ja Riitta Tamminen-Tallgren kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen talousjohtaja Heikki Saloniemi rehtorit: Pirjo-Leena Forsström (AMO LN), Eero Hillman (AIKO), Seija Katajisto (AMO VO) ja Satu Välimaa-Saari (AMO LT) henkilöstön edustajat: Kari Jääskeläinen (AMO VO), Jarmo Korhonen (AMO LN), Päivi Kukkonen (AIKO) ja Marja-Leena Valen (AMO LT) Toimitilastrategian ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa: , ja Haahtela-Kehitys Oy:n toteuttamien henkilöhaastattelujen (yli 50) lisäksi toimitilastrategian ohjausryhmän

6 jäsenet ovat tuoneet viestiä henkilöstöltä liittyen toimitilaratkaisuihin.toimitilaratkaisut perustuvat ohjausryhmän näkemyksiin opintoalojen toteuttamisesta tulevaisuudessa Lohjan ja Vihdin kampuksilla. Toimitilaratkaisujen lähtökohtia: - tehokkuus ja laatu: keskitys vai hajautus - kiinteistökustannukset: laatua kohtuuhinnalla - opintoalojen klusterit: toiminnalliset yhteydet - tytöt ja pojat: tasapainoinen jakauma - syrjäytymisen estäminen: tasapaino eri paikkakunnilla - koulutus- ja opintoalojen muutokset: sosiaali- ja terveysalan koulutusta lisätään, kulttuurialan koulutusta vähennetään, autokorinkorjaaja ja automaalari uusina opintoaloina, teollisuuden kunnossapito uutena opintoalana, ympäristörakentamisen opintoalaa ei toteuteta vielä sen vaatimien investointien vuoksi - perustutkintojen kokonaisopiskelijamäärän oletetaan pysyvän pääsääntöisesti ennallaan, lisäystä arvioidaan tulevan noin 50 opiskelijaa - tilojen yhteiskäyttöä lisätään nuorten ja aikuiskoulutuksessa - työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään - arkipäivisin opetusta tapahtuu klo 8-18 välisenä aikana ja lisäksi tarvittaessa iltaopetusta myös tämän jälkeen sekä viikonloppuisin - Nummelassa Rakves- ja Palma-rakennuksista luovutaan Nykyisin nuorten koulutuksessa 65 % opintoaloista toteutetaan yhdellä paikkakunnalla ja 35 % kahdella paikkakunnalla. Uudenmaan liiton selvityksen mukaan samanaikaisesti noin 900 länsiuusimaalaista tai Länsi-Uudenmaan pohjoispuolelta tulevaa nuorta opiskelee ammatilliseen perustutkintoon Helsingissä tai Espoossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät ammattillisen peruskoulutuksen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvat ylittyvät.toisin sanoen Luksia järjestää ammatillista koulutusta enemmän kuin järjestämislupien perusteella myönnetään rahoitusta. Toimitilastrategiaan liittyen on tärkeää jatkossa tehdä strategiset valinnat siitä, mitä, missä, kuinka paljon ja miten koulutuksia toteutetaan, koska järjestämisluvat ovat rajalliset. Erityisesti tämä korostuu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Nyt esitettävissä toimitilastrategioissa mitoitukset on toteutettu turvallisesti eli huomioiden opiskelijamäärien kehitys Luksian näkökulmasta. Tällä hetkellä Luksian omien kiinteistöjen nettoneliömäärä on m2. Haahtela-Kehitys Oy:n selvityksen mukaan Luksian kiinteistöjen nykyhetken investointitarve (korjausvelka) perustuen rakennusten tekniseen kuntoon on noin 13,3-15,3 milj. (Lohja 8,9-10,2 milj., Vihti 4,4-5,1 milj. ). Lisäominaisuudet (esim. jäähdytyksen lisääminen) ja toiminnalliset investoinnit (esim. käyttötarkoitusten muutokset) eivät sisälly edellä mainittuihin kustannuksiin. Lopputuloksenaan ohjausryhmä esittää kuntayhtymän hallitukselle toimitilaratkaisuna käsiteltäväksi kahta eri vaihtoehtoa: Vaihtoehto A perustuu pääasiassa opintoalojen toteuttamisen nykytilanteeseen Lohjalla ja Vihdissä ja siihen liittyviin toimitilaratkaisuihin: - uudet opintoalat toteutetaan - Rakves- ja Palma-rakennuksista luovutaan - jonkin verran uudisrakentamista - tilojen käyttö tehostuu ja tilantarve pienee -6 % netto m2

7 Vaihtoehto B perustuu pääasiassa opintoalojen keskittämiseen joko Lohjalle tai Vihtiin ja siihen liittyviin toimitilaratkaisuihin: - uudet opintoalat toteutetaan - klusterikohtainen toiminnallinen kokonaisuus - Rakves- ja Palma-rakennuksista luovutaan - ei uudisrakentamista, mutta toiminnallista korjaamista - tilojen käyttö tehostuu ja tilantarve pienenee -10 % netto m2 Vaihtoehdot A ja B kustannusvaikutuksineen on esitetty liitteessä. Asiaa alustavat Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntijat. Liite Hallitus käsittelee toimitilaratkaisut ja päättää jatkotoimenpiteistä. Hallitus päätti, että toimitilastrategiasta ja esitetyistä vaihtoehdoista järjestetään informaatiotilaisuus jäsenkuntien edustajille tammikuussa Luksian ammatillisen koulutuksen toimitilastrategia. Loppuraportti KYH 10 Jäsenkuntien edustajille järjestettiin informaatiotilaisuus Puu-Anttilassa Lohjalla. Toimitilastrategiaa tilaisuudessa esitteli Haahtela Oy:n asiantuntija Ilkka Niukkanen. Lisäksi alustavaa liikenneyhteysselvitystä tilaisuudessa esitteli SITOn asiantuntija Teuvo Leskinen. Tilaisuudessa oli läsnä yhteensä 12 edustajaa 8 jäsenkunnasta sekä lisäksi Luksian hallituksen puheenohtaja ja 5 jäsentä, kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja ja kehityspäällikkö. Jäsenkunnilta päätettiin pyytää lausunnot mennessä toimitilastrategiasta. Määräaikaan mennessä seuraavat lausunnot/esitykset on toimitettu jäsenkunnista: Hanko (esitys kaupunginhallitukselle, käsittely ) Inkoo Karjalohja (esitys kunnanhallitukselle, käsittely ) Karkkila Kirkkonummi (valmistelussa) Lohja (esitys kaupunginhallitukselle, käsittely ) Nummi-Pusula Raasepori Siuntio Vihti Jäsenkuntien lausunnot/esitykset ovat liitteenä. Moniammatillinen neuvottelukunta ja Aikuisopiston johtokunta ovat myös antanut lausuntonsa sekä Luksian johtoryhmä näkemyksensä toimitilastrategiasta liitteiden mukaisesti. Liikenneyhteysselvitystä alustaa asiantuntijana SITOsta diplomi-insinööri Teuvo Leskinen. Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja käy lähetekeskustelun jatkotoimenpiteistä.

8 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Hallitus tekee asiasta esityksen kuntayhtymäkokoukselle seuraavassa hallituksen kokouksessa. Lisäksi SITOa pyydetään korjaamaan kokouksessa todetut selvityksessä olevat virheelliset tiedot. SITOn asiantuntija Teuvo Leskinen poistui kokouksesta klo 13.46, jolloin tämän asian käsittely keskeytettiin ja siirryttiin käsittelemään 11. Tämän asian käsittelyä jatkettiin klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Liitteet KYH 21 Lausuntopyyntö jäsenkunnilta Moniammatillisen neuvottelukunnan lausunto Aikuisopiston johtokunnan lausunto Luksian johtoryhmän näkemykset Opiskelijoiden julkisen liikenteen yhteenveto Luksian toimipaikkoihin Lohjalla ja Vihdissä. Selvitys SITO Jäsenkuntien lausunnot/esitykset koottuna Hallitus on käynyt toimitilastrategiasta lähetekeskustelun kokoukses saan Hallituksen kokouksen jälkeen Karjalohjan kunnanhallitus ja Han gon kaupunginhallitus ovat toimitta neet lausuntonsa toimitilastrategias ta. Lohjan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan Lisäksi SI TO on korjannut hallituksen kokouk sessa todetut virheelliset tiedot. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymässä käynnistetään toi men pi teet toi miti la stra te gias sa esi te tyn vaih toehto B:n pohjalta kes kit täen opin to aloja jo ko Loh jalle tai Vih tiin. Liikenneyhteyksiä ke hi tetään si ten, et tä jä sen kun tien asuk kailla on käytännössä mahdollisuus osallistua eri opin to aloilla jär jes tet tä vään am matilli seen kou lutukseen. Ensimmäisenä toi men pi teenä käynnistetään Luksian tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä kone- ja metallialan kou lu tuk sen keskittäminen Loh jalle sekä Rakve sis sa ja Pal massa toteutettavan aikuiskoulutuksen keskittämi nen Vih din Ojakka lan tien ti loi hin. Kokouskäsittely Lohjan kaupunginhallituksen lausunto toimitilastrategiasta jaettiin kokouksessa. Asias ta käy dyn kes kus te lun pe rus teel la kun ta yh ty män joh ta ja muut ti esitystään ko kouk sessa: Muutettu esitys Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymässä käynnistetään toimenpiteet toimitilastrategiassa esitetyn vaihtoehto B:n pohjalta seuraavasti: 1. Autoalan perustutkintoa (autonasentajat) ja rakennusalan pe rustutkintoa koskevaa koulutusta järjestetään Lohjalla ja Vihdin Nummelassa, 2. Pintakäsittelyalan ja talotekniikan perustutkintoa koskeva koulutus pysyy Lohjalla,

9 3. Kuntayhtymän omistamat ammatillisen koulutuksen tilat muo dostavat seu raavat kolme (3) kampusta: Luksia Toivonkatu Lohja, Luksia Ojakkalantie Nummela ja Luksia Nummentie/PuuAnttila Lohja. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistetään Luksian tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä kone- ja me tallialan koulutuksen keskittäminen Lohjalle sekä Rakvesissa ja Palmassa toteutettavan aikuiskoulutuksen keskittäminen Vihdin Ojakkalantien tiloi hin. Samalla selvitetään kuntayhtymän oppisopimustoimiston, ammatillisen koulutuksen palvelupisteen ja mahdollisen datanomikoulutuksen (peliala) sijoittumista Lohjan Yrittäjäta loon. Tulevaisuudessa liikenneyhteyksiä kehitetään jäsenkuntien kanssa siten, että kuntayhtymän alueen asukkailla on käytännössä mahdollisuus osallistua eri opintoaloilla järjes tettävään ammatilliseen koulutukseen. Hallituksen jäsen Eino Huotari esitti, että hyväksytään toimitilastrategian vaihtoehto A. tä ei kannatettu ja se raukesi. Hallitus päätti hyväksyä muutetun esityksen. Hallituksen jäsen Eino Huotari jätti asiasta eriävän mielipiteen. Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi. Liitteet Hangon kaupunginhallituksen lausunto Karjalohjan kunnanhallituksen lausunto SITOn selvitys, päivitetty versio Lohjan kaupunginhallituksen lausunto

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 Hallitus 28.11.2014 Aika Perjantai 28.11.2014 klo 09:30-11:45 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja,

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 Yhtymäkokous 19.12.2014 Aika Perjantai 19.12.2014 klo 13:00-14:35 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja 8 kokousedustajaa :n 21 mukaisesti:

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 Hallitus 12.06.2015 Aika Perjantai 12.6.2015 klo 09:30-12:33 Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Läsnä Poissa Lackman Taina Neuman Rafik

Lisätiedot

Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Hallitus 58 16.09.2011 Hallitus 65 08.10.2011 Hallitus 69 21.10.2011 vuosille 2012-2014 KYH 58 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 79 AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali

LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 79 AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 79 Hallitus 11.05.2012 Aika 8:30-10:40 Paikka Läsnä Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali Räsänen Pekka puheenjohtaja Erkkilä Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.12.2014 klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Liite 1 92 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Ammatillisen aikuiskoulutuksen alueellista keskittämistä pohtivan työryhmän päätösesitys Turun kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 valmisteluversio 31.8.2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Me muutamme maailmaa. Yhtymähallitus 28.9.2015 xxx Yhtymäkokous 26.10.2015 xxx Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika 17.08.2015 klo 14:00-15:33 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 191 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot