Luksian kehittämislinjaukset : Kuntayhtymän toimitilastrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luksian kehittämislinjaukset 2010-2012: Kuntayhtymän toimitilastrategia"

Transkriptio

1 Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Luksian kehittämislinjaukset : Kuntayhtymän toimitilastrategia KYH 76 Kuntayhtymän kehittämislinjausten mukaan kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan toimitilastrategian perusteella, mikä edellyttää toimitilastrategian tekemistä. Toimitilasuunnittelu käsittelee työympäristöä osana organisaation strategista ja operatiivista suunnittelua. Toimitilan arvo realisoituu koulutuksen järjestäjälle, vasta kun sen tarve todennetaan tutkintojen ja koulutuksen tuottamisen näkökulmasta. Toimitilastrategian tekemisen valmistelu käynnistyi heinäkuussa 2010, jolloin päätettiin pyytää tarjoukset toimitilastrategian tekemisen osalta. Tarjousten arvioitiin ylittävän julkisten hankintojen kynnysarvon, joten tarjouspyynnöt päätettiin laittaa hankintojen valtakunnalliseen ilmoituskanavaan Hilmaan. Varsinainen tarjouspyyntö (esityslistan liite) julkaistiin Hilmassa Määräaikaan klo mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta toimittajaehdokkailta: ISS Proko Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Pöyry Architects Oy ja Haahtela kehitys Oy. Tarjousten avaustilaisuus järjestettiin 31.8.klo ja siitä laadittiin avauspöytäkirja (liite). Tarjousten tarkastelussa ja vertailussa todettiin, että on syytä tehdä tarkennuksia jokaisen toimittajaehdokkaan osalta. Päätettiin pyytää kaikilta toimittajaehdokkailta tarjousten voimassaoloajan pidentämistä ja referenssejä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimitilastrategian laadinnasta. Lisäksi päätettiin pyytää hintatietoihin tarkennusta niin, että tarjoajat esittävät kokonaishinnan sisältäen matkakulut. Tarkennuspyyntö lähetettiin toimittajaehdokkaille sähköpostitse. Määräaikaan mennessä kaikki edellä mainitut tarjoajat antoivat tarkistetut tarjoukset, jotka avattiin klo 9.00 ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja (liite). Työryhmä (Karvinen, Saloniemi ja Rapp) kävi tarjoukset läpi ja pisteytti ne tarjouspyynnön mukaisesti. Pisteytyksessä käytettiin asteikkoa (1-4). Liitteenä olevan pisteytystaulukon mukaisesti Haahtela-kehitys Oy sai korkeimman 17 pistettä. Muiden pistemäärät olivat ISS Proko Oy 15 pistettä, FCG Finnish Consulting Oy 14 pistettä ja Pöyry Architects Oy 13 pistettä. Toimitilastrategian osalta tarjouksen tehneiden pisteytyksen perusteella voidaan todeta, että Haahtela kehitys Oy:n pistemäärä (17) on korkein. Pistemäärän perusteella ehdotetaan, että Haahtela kehitys Oy:n kanssa tehdään sopimus Luksian toimitilastrategian toteuttamisesta. Talousjohtaja Heikki Saloniemi esittelee asiaa kokouksessa. Hallitus päättää, että Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä tekee toimitilastrategian toteuttamisen osalta sopimuksen Haahtela kehitys Oy:n kanssa.

2 Kokouksessa tarkennettu esittelyteksti Toimitilastrategian avulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa jopa noin 20 prosentin säästöt kiinteistökustannuksissa. Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymässä se tarkoittaisi lähes miljoonan euron säästöjä, jotka olisi mahdollisuus kohdentaa oppimiseen ja opetukseen. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Eeva Salmenpohja poistui 76 käsittelyn aikana klo käsittelyn jälkeen kokous keskeytettiin klo Kari Kaján poistui kokouksesta tauon aikana. Liitteet KYH 31 Tarjouspyyntö (Hilma) Avauspöytäkirja Tarjouspyyntö/tarkennukset Avauspöytäkirja/tarkennukset Pisteytystaulukko Haahtela-Kehitys Oy on toteuttanut toimitilastrategiasuunnitelmaa hallituksen kokouksen jälkeen. Kuntayhtymän kehittämislinjausten mukaan kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan toimitilastrategian perusteella. Toimitilastrategiassa Luksian tilojen käyttöä suunnitellaan kokonaisvaltaisesti. Toimitiloista aiheutuvat kustannukset ovat merkittävä osa kuntayhtymän kokonaiskustannuksista. Toimitilastrategiassa toimitilojen käytön tehostamisella pyritään alentamaan toimitilakustannusten suhteellista osuutta. Työn tavoitteena on tarjota Luksian opetustoiminnoille hyvä ja asianmukainen tilaympäristö. Opetustoiminnan sijoittumisen järkeistäminen antaa edellytyksiä vaikuttavampaan opetukseen ja mahdollistaa toiminnallisten säästöjen syntymisen. Luksian tavoitteena on tehostuneen toimitilojen suunnittelun myötä allokoida vapautuneita resursseja varsinaiseen opetustoimen kehittämiseen. Toimitilastrategiaan on laadittu ehdotus Luksian opetustoimintojen järjestämisestä tulevaisuudessa. Raportti on suunnattu Luksian hallitukselle strategisten päätöksenteon pohjaksi. Luksian hallituksen linjanvetojen perusteella Luksialle laaditaan malli tulevaisuuden tilallisesta toimintaympäristöstä. Toimitilastrategiassa kuvattu ehdotus opetustoimintojen järjestämisestä edellyttää nykyisten tilojen remontoimista sekä uudisrakentamista Toivonkadun ja Ojakkalantien kampusalueilla. Samalla luovutaan neljästä nykyisin käytössä olevasta kiinteistöstä Lohjalla ja Nummelassa. Varsinaisia rakennushankkeita varten tulee laatia hankesuunnitelmat, joiden perusteella hankkeita ryhdytään viemään eteenpäin. Toimitilastrategian laatimista ovat ohjanneet kunkin tulosalueen henkilöstö tehtyjen haastattelujen kautta. Haastateltuja henkilöitä oli 55. Nyt valmistuneen toimitilastrategiasuunnitelman pohjalta tehtävien strategisten päätösten aikaansaamiseksi ja projektin loppuun saattamiseksi yhteistyössä Haahtela-Kehitys Oy:n kanssa hankkeelle on asetettava ohjausryhmä. Toimitilastrategian käsittelyä jatketaan

3 hallituksessa syksyllä Haahtela-Kehitys Oy:stä asiaa alustavat kokouksessa tekniikan tohtori, dosentti Ari Pennanen, arkkitehti Ilkka Niukkanen sekä konsultit Tiina Räisänen ja Panu Paukkeri. 1. Hallitus keskustelee toimitilastrategiassa esitetyistä vaihtoehdoista. 2. Hallitus asettaa ohjausryhmän projektin loppuunsaattamiseksi valmistuneen toimitilastrategiasuunnitelman pohjalta. Ohjausryhmä koostuu kuntayhtymän johtajasta, rehtoreista ja kiinteistöpäälliköstä. 3. Toimitilastrategian käsittelyä jatketaan hallituksen kokouksessa Liite Hallitus päätti merkitä tiedoksi Haahtela-Kehitys Oy:n alustavan yhteenvedon toimitilastrategian vaihtoehdoista. Toimitilastrategian käsittelyä jatketaan hallituksen kokouksessa , jonka yhteydessä määritellään tarvittava ohjausryhmä. Alustava yhteenveto toimitilastrategian vaihtoehdoista. Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntijat, tekniikan tohtori, dosentti Ari Pennanen, arkkitehti Ilkka Niukkanen, konsultit Tiina Räisänen ja Panu Paukkeri sekä Luksian kiinteistöpäällikkö Jouko Rapp ja kehityspäällikkö Sirpa Sivonen poistuivat kokouksesta klo 9:50 ennen päätöksentekoa. KYH 45 Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntija, tekniikan tohtori, dosentti Ari Pennanen esittelee toimitilastrategian laatimisen jatkosuunnitelmaa, sen aikataulua ja edellytyksiä toteuttamiselle. Toimitilastrategian lähtökohtana on hallituksen päätös perustutkintojen järjestämispaikkakunnista: päätoimipaikat ovat Lohja ja Nummela, joihin koulutus- ja opintoaloja voidaan keskittää. Toimitilastrategian jatkotyöskentely edellyttää ohjausryhmän asettamista. Ohjausryhmän kokoonpanon tulee olla sellainen, että sillä on valmiudet käsitellä laajasti ja syvällisesti Haahtela-Kehitys Oy:n tuottamaa aineistoa. Ohjausryhmässä tulisi olla hallitus- ja virkamiesedustus. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt ohjausryhmän kokoonpanoa ja yhteistyötoimikunta Ohjausryhmään esitetään kahta tai useampaa hallituksen edustajaa, virkamiehistä kuntayhtymän johtajaa, talousjohtajaa, ammattiopistojen (kolme) ja aikuisopiston rehtoreita. Yhteistyötoimikunta esittää ohjausryhmään Luksian henkilöstön edustajaksi JUKOn luottamusmiestä Kari Jääskeläistä. Ohjausryhmän tehtävänä on yhdessä Haahtela-Kehitys Oy:n kanssa tuottaa vaihtoehtoisia malleja ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi jäsenkuntien alueella. Ohjausryhmä tuo ehdottamansa mallin hallituksen käsittelyyn Toimitilastrategian perustietojen tuottamisessa Luksian henkilöstöä on kuultu laajasti (yhteensä 55 henkilöhaastattelua). Tulosalueiden johtajat informoivat tulosalueiden henkilöstöä toimitilastrategian etenemisestä. Opiskelijakuntaa kuullaan ja asiaa esitellään yhteistyötoimikunnassa ennen hallituksen kokousta.

4 Asiakokonaisuuden työskentelyä organisoi kokouksessa kehityspäällikkö Sirpa Sivonen. Hallitus päättää asettaa toimitilastrategian laatimisen ohjausryhmän ja sille puheenjohtajan sekä vahvistaa valmisteluaikataulun. Ohjausryhmän tehtävänä on yhdessä Haahtela-Kehitys Oy:n kanssa tuottaa vaihtoehtoisia malleja ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi jäsenkuntien alueella. Ohjausryhmä tuo ehdottamansa mallin hallituksen käsittelyyn Ohjausryhmän tehtävät ja aikataulu hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ohjausryhmään valittiin hallituksen jäsenet Eino Huotari, Eero Löfgren, Paula Nordström ja Riitta Tamminen-Tallgren, kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, ammattiopistojen ja aikuisopiston rehtorit sekä neljä henkilöstön edustajaa (yksi jokaisesta oppilaitoksesta). Keskustelun kuluessa jäsen Taina Lackman esitti ohjausryhmän puheenjohtajaksi Eino Huotaria ja jäsen Kari Kajàn esitti ohjausryhmän puheenjohtajaksi Eero Löfgreniä. Puheenjohtajan valinta päätettiin suorittaa suljettuna lippuäänestyksenä ja ääntenlaskijoiksi valittiin jäsenet Tuula Riihimaa ja Eeva Salmenpohja. Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 13:12-13:17. Vaalissa annettiin 11 ääntä: Eino Huotari 6 ääntä ja Eero Löfgren 5 ääntä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Eino Huotari. Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntijat Ari Pennanen ja Ilkka Niukkanen poistuivat kokouksesta klo ennen päätöksentekoa. KYH 76 Yleistä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksessa on esitetty aloittajatavoitteet vuodelle 2016 koulutusaloittain. Tässä suunnitelmassa esitetään seuraavia muutoksia ammatillisiin perustutkintoihin: kulttuurialalle vähennyksiä (aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 1 810, joista käsi- ja taideteollisuus v 2009/1 916 ja esitys v 2016/1 000, viestintä ja informaatiotieteet v 2009/1 317 ja esitys v 2016/500) luonnontieteiden alalle vähennyksiä (aloittajien määrä datanomissa v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 1 000) tekniikan ja liikenteen alalle hieman lisäyksiä (aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on , joista kone-, metalli- ja energiatekniikkaa esitetään lisättäväksi merkittävästi, ajoneuvo- ja kuljetustekniikkaa esitetään lisättäväksi, toisaalta sähkö- ja automaatio- sekä tieto- ja tietoliikennetekniikkaa esitetään vähennettäväksi) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle sen sijaan esitetään lisäyksiä (lähihoitajan aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 7 500, sen sijaan kauneudenhoitoalalla aloittajien määrä v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 1 000) matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle esitetään vähennyksiä

5 (matkailuala v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 500, majoitus- ja ravitsemisala on v 2009 on ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 4 500, puhdistuspalvelut v 2009 on 127 ja esitys aloittajamääräksi v 2016 on 500) yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinnon ala pysyy nykytasolla (merkonomi v 2009/5 575, v 2016/5 550) Toimitilaratkaisuun vaikuttavat koulutuksen järjestäjän suunnitelmat koulutus- ja opintoalojen toteuttamisesta. Edellä mainittujen vähennyksien ja lisäyksien kohdentuminen eri maantieteellisille alueille tai koulutuksen järjestäjille on vielä avoinna. Valtioneuvosto vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman joulukuussa Ammatilliseen koulutukseen on tulossa merkittäviä menosäästöjä, jotka on syytä huomioida toimitilaratkaisun yhteydessä, koska toimitiloista aiheutuvat kustannukset ovat merkittävä osa kuntayhtymän kokonaiskustannuksista. Valtion talouden tarkastetuissa kehyksissä vuosille menosäästöt ovat seuraavat (OKM): ammatillinen koulutus -35 milj. (kuntaosuudet huomioiden -84 milj. ) ammatillinen lisäkoulutus -8 milj. oppisopimuskoulutus -31 milj. Menosäästöt ovat valtiontaloudessa yhteensä - 74 milj.. Säästöt toteutetaan ammatillisen koulutuksen osalta vaiheittain vuodesta 2014 alkaen ja oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen osalta vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen on jo vuonna 2012 tulossa merkittävä menosäästö (TEM). Arvion mukaan työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa on henkilöä vuonna 2012, kun heitä arvion mukaan vuonna 2011 on (vähennys -27 %). Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen määrä on riippuvainen työllisyyden kehittymisestä alueittain. Jos valtion toimenpiteiden aiheuttamat menosäästöt (ml. kuntaosuudet ammatillisessa peruskoulutuksessa) ovat noin 10 %, sen merkitys Luksialle tulotason vähentymisenä on yli 3 milj. vuodessa nykytasoon verrattuna. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tietoa, miten valtion menosäästöt tarkalleen toteutetaan ja miten ne kohdistetaan eri koulutuksen järjestäjille. Ohjausryhmän esitys Hallituksen muodostaman toimitilastrategian ohjausryhmän kokoonpano on ollut seuraava: hallituksen jäsenet: ohjausryhmän puheenjohtaja Eino Huotari, Paula Nordström, Eero Löfgren ja Riitta Tamminen-Tallgren kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen talousjohtaja Heikki Saloniemi rehtorit: Pirjo-Leena Forsström (AMO LN), Eero Hillman (AIKO), Seija Katajisto (AMO VO) ja Satu Välimaa-Saari (AMO LT) henkilöstön edustajat: Kari Jääskeläinen (AMO VO), Jarmo Korhonen (AMO LN), Päivi Kukkonen (AIKO) ja Marja-Leena Valen (AMO LT) Toimitilastrategian ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa: , ja Haahtela-Kehitys Oy:n toteuttamien henkilöhaastattelujen (yli 50) lisäksi toimitilastrategian ohjausryhmän

6 jäsenet ovat tuoneet viestiä henkilöstöltä liittyen toimitilaratkaisuihin.toimitilaratkaisut perustuvat ohjausryhmän näkemyksiin opintoalojen toteuttamisesta tulevaisuudessa Lohjan ja Vihdin kampuksilla. Toimitilaratkaisujen lähtökohtia: - tehokkuus ja laatu: keskitys vai hajautus - kiinteistökustannukset: laatua kohtuuhinnalla - opintoalojen klusterit: toiminnalliset yhteydet - tytöt ja pojat: tasapainoinen jakauma - syrjäytymisen estäminen: tasapaino eri paikkakunnilla - koulutus- ja opintoalojen muutokset: sosiaali- ja terveysalan koulutusta lisätään, kulttuurialan koulutusta vähennetään, autokorinkorjaaja ja automaalari uusina opintoaloina, teollisuuden kunnossapito uutena opintoalana, ympäristörakentamisen opintoalaa ei toteuteta vielä sen vaatimien investointien vuoksi - perustutkintojen kokonaisopiskelijamäärän oletetaan pysyvän pääsääntöisesti ennallaan, lisäystä arvioidaan tulevan noin 50 opiskelijaa - tilojen yhteiskäyttöä lisätään nuorten ja aikuiskoulutuksessa - työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään - arkipäivisin opetusta tapahtuu klo 8-18 välisenä aikana ja lisäksi tarvittaessa iltaopetusta myös tämän jälkeen sekä viikonloppuisin - Nummelassa Rakves- ja Palma-rakennuksista luovutaan Nykyisin nuorten koulutuksessa 65 % opintoaloista toteutetaan yhdellä paikkakunnalla ja 35 % kahdella paikkakunnalla. Uudenmaan liiton selvityksen mukaan samanaikaisesti noin 900 länsiuusimaalaista tai Länsi-Uudenmaan pohjoispuolelta tulevaa nuorta opiskelee ammatilliseen perustutkintoon Helsingissä tai Espoossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät ammattillisen peruskoulutuksen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvat ylittyvät.toisin sanoen Luksia järjestää ammatillista koulutusta enemmän kuin järjestämislupien perusteella myönnetään rahoitusta. Toimitilastrategiaan liittyen on tärkeää jatkossa tehdä strategiset valinnat siitä, mitä, missä, kuinka paljon ja miten koulutuksia toteutetaan, koska järjestämisluvat ovat rajalliset. Erityisesti tämä korostuu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Nyt esitettävissä toimitilastrategioissa mitoitukset on toteutettu turvallisesti eli huomioiden opiskelijamäärien kehitys Luksian näkökulmasta. Tällä hetkellä Luksian omien kiinteistöjen nettoneliömäärä on m2. Haahtela-Kehitys Oy:n selvityksen mukaan Luksian kiinteistöjen nykyhetken investointitarve (korjausvelka) perustuen rakennusten tekniseen kuntoon on noin 13,3-15,3 milj. (Lohja 8,9-10,2 milj., Vihti 4,4-5,1 milj. ). Lisäominaisuudet (esim. jäähdytyksen lisääminen) ja toiminnalliset investoinnit (esim. käyttötarkoitusten muutokset) eivät sisälly edellä mainittuihin kustannuksiin. Lopputuloksenaan ohjausryhmä esittää kuntayhtymän hallitukselle toimitilaratkaisuna käsiteltäväksi kahta eri vaihtoehtoa: Vaihtoehto A perustuu pääasiassa opintoalojen toteuttamisen nykytilanteeseen Lohjalla ja Vihdissä ja siihen liittyviin toimitilaratkaisuihin: - uudet opintoalat toteutetaan - Rakves- ja Palma-rakennuksista luovutaan - jonkin verran uudisrakentamista - tilojen käyttö tehostuu ja tilantarve pienee -6 % netto m2

7 Vaihtoehto B perustuu pääasiassa opintoalojen keskittämiseen joko Lohjalle tai Vihtiin ja siihen liittyviin toimitilaratkaisuihin: - uudet opintoalat toteutetaan - klusterikohtainen toiminnallinen kokonaisuus - Rakves- ja Palma-rakennuksista luovutaan - ei uudisrakentamista, mutta toiminnallista korjaamista - tilojen käyttö tehostuu ja tilantarve pienenee -10 % netto m2 Vaihtoehdot A ja B kustannusvaikutuksineen on esitetty liitteessä. Asiaa alustavat Haahtela-Kehitys Oy:n asiantuntijat. Liite Hallitus käsittelee toimitilaratkaisut ja päättää jatkotoimenpiteistä. Hallitus päätti, että toimitilastrategiasta ja esitetyistä vaihtoehdoista järjestetään informaatiotilaisuus jäsenkuntien edustajille tammikuussa Luksian ammatillisen koulutuksen toimitilastrategia. Loppuraportti KYH 10 Jäsenkuntien edustajille järjestettiin informaatiotilaisuus Puu-Anttilassa Lohjalla. Toimitilastrategiaa tilaisuudessa esitteli Haahtela Oy:n asiantuntija Ilkka Niukkanen. Lisäksi alustavaa liikenneyhteysselvitystä tilaisuudessa esitteli SITOn asiantuntija Teuvo Leskinen. Tilaisuudessa oli läsnä yhteensä 12 edustajaa 8 jäsenkunnasta sekä lisäksi Luksian hallituksen puheenohtaja ja 5 jäsentä, kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja ja kehityspäällikkö. Jäsenkunnilta päätettiin pyytää lausunnot mennessä toimitilastrategiasta. Määräaikaan mennessä seuraavat lausunnot/esitykset on toimitettu jäsenkunnista: Hanko (esitys kaupunginhallitukselle, käsittely ) Inkoo Karjalohja (esitys kunnanhallitukselle, käsittely ) Karkkila Kirkkonummi (valmistelussa) Lohja (esitys kaupunginhallitukselle, käsittely ) Nummi-Pusula Raasepori Siuntio Vihti Jäsenkuntien lausunnot/esitykset ovat liitteenä. Moniammatillinen neuvottelukunta ja Aikuisopiston johtokunta ovat myös antanut lausuntonsa sekä Luksian johtoryhmä näkemyksensä toimitilastrategiasta liitteiden mukaisesti. Liikenneyhteysselvitystä alustaa asiantuntijana SITOsta diplomi-insinööri Teuvo Leskinen. Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja käy lähetekeskustelun jatkotoimenpiteistä.

8 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Hallitus tekee asiasta esityksen kuntayhtymäkokoukselle seuraavassa hallituksen kokouksessa. Lisäksi SITOa pyydetään korjaamaan kokouksessa todetut selvityksessä olevat virheelliset tiedot. SITOn asiantuntija Teuvo Leskinen poistui kokouksesta klo 13.46, jolloin tämän asian käsittely keskeytettiin ja siirryttiin käsittelemään 11. Tämän asian käsittelyä jatkettiin klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Liitteet KYH 21 Lausuntopyyntö jäsenkunnilta Moniammatillisen neuvottelukunnan lausunto Aikuisopiston johtokunnan lausunto Luksian johtoryhmän näkemykset Opiskelijoiden julkisen liikenteen yhteenveto Luksian toimipaikkoihin Lohjalla ja Vihdissä. Selvitys SITO Jäsenkuntien lausunnot/esitykset koottuna Hallitus on käynyt toimitilastrategiasta lähetekeskustelun kokoukses saan Hallituksen kokouksen jälkeen Karjalohjan kunnanhallitus ja Han gon kaupunginhallitus ovat toimitta neet lausuntonsa toimitilastrategias ta. Lohjan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan Lisäksi SI TO on korjannut hallituksen kokouk sessa todetut virheelliset tiedot. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymässä käynnistetään toi men pi teet toi miti la stra te gias sa esi te tyn vaih toehto B:n pohjalta kes kit täen opin to aloja jo ko Loh jalle tai Vih tiin. Liikenneyhteyksiä ke hi tetään si ten, et tä jä sen kun tien asuk kailla on käytännössä mahdollisuus osallistua eri opin to aloilla jär jes tet tä vään am matilli seen kou lutukseen. Ensimmäisenä toi men pi teenä käynnistetään Luksian tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä kone- ja metallialan kou lu tuk sen keskittäminen Loh jalle sekä Rakve sis sa ja Pal massa toteutettavan aikuiskoulutuksen keskittämi nen Vih din Ojakka lan tien ti loi hin. Kokouskäsittely Lohjan kaupunginhallituksen lausunto toimitilastrategiasta jaettiin kokouksessa. Asias ta käy dyn kes kus te lun pe rus teel la kun ta yh ty män joh ta ja muut ti esitystään ko kouk sessa: Muutettu esitys Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymässä käynnistetään toimenpiteet toimitilastrategiassa esitetyn vaihtoehto B:n pohjalta seuraavasti: 1. Autoalan perustutkintoa (autonasentajat) ja rakennusalan pe rustutkintoa koskevaa koulutusta järjestetään Lohjalla ja Vihdin Nummelassa, 2. Pintakäsittelyalan ja talotekniikan perustutkintoa koskeva koulutus pysyy Lohjalla,

9 3. Kuntayhtymän omistamat ammatillisen koulutuksen tilat muo dostavat seu raavat kolme (3) kampusta: Luksia Toivonkatu Lohja, Luksia Ojakkalantie Nummela ja Luksia Nummentie/PuuAnttila Lohja. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistetään Luksian tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä kone- ja me tallialan koulutuksen keskittäminen Lohjalle sekä Rakvesissa ja Palmassa toteutettavan aikuiskoulutuksen keskittäminen Vihdin Ojakkalantien tiloi hin. Samalla selvitetään kuntayhtymän oppisopimustoimiston, ammatillisen koulutuksen palvelupisteen ja mahdollisen datanomikoulutuksen (peliala) sijoittumista Lohjan Yrittäjäta loon. Tulevaisuudessa liikenneyhteyksiä kehitetään jäsenkuntien kanssa siten, että kuntayhtymän alueen asukkailla on käytännössä mahdollisuus osallistua eri opintoaloilla järjes tettävään ammatilliseen koulutukseen. Hallituksen jäsen Eino Huotari esitti, että hyväksytään toimitilastrategian vaihtoehto A. tä ei kannatettu ja se raukesi. Hallitus päätti hyväksyä muutetun esityksen. Hallituksen jäsen Eino Huotari jätti asiasta eriävän mielipiteen. Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi. Liitteet Hangon kaupunginhallituksen lausunto Karjalohjan kunnanhallituksen lausunto SITOn selvitys, päivitetty versio Lohjan kaupunginhallituksen lausunto

Luksian kehittämislinjaukset 2010-2012: Kuntayhtymän toimitilastrategia

Luksian kehittämislinjaukset 2010-2012: Kuntayhtymän toimitilastrategia Hallitus 76 06.10.2010 Hallitus 31 17.06.2011 Hallitus 45 26.08.2011 Hallitus 76 18.11.2011 Hallitus 10 30.03.2012 Luksian kehittämislinjaukset 2010-2012: Kuntayhtymän toimitilastrategia KYH 76 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Hallitus 58 16.09.2011 Hallitus 65 08.10.2011 Hallitus 69 21.10.2011 vuosille 2012-2014 KYH 58 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi?

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan seminaari Minna Bálint Opetushallitus AMPA Kolme pointtia Tutkintorakenne

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen sopeuttamistarpeet ja kehittäminen vuosina

Ammatillisen koulutuksen sopeuttamistarpeet ja kehittäminen vuosina Ammatillisen koulutuksen sopeuttamistarpeet ja kehittäminen vuosina 2013-2016 Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Johtaja Mika Tammilehto 13.11.2012 Ammatillisen koulutuksen menosäästöt

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2007-2012 T Luonnos lausunnolle 6/2007, määräaika 9/2007 T Esitys valmis 12.10.2007 T Sivistyspoliittisen ministeriryhmän käsittely 10-11/2007 T Valtioneuvoston

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2012 136 ammattikoulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2012 136 ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2012 136 Hallitus 21.09.2012 Aika Perjantai 21.9.2012 klo 8:30-12:38 Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali Läsnä Räsänen Pekka

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) 103 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2013 HEL 2012-014448 T 00 01 01 Päätös päätti hyväksyä aloituspaikat vuodelle 2013 ammatilliseen perustutkintoon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 79 AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali

LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 79 AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 79 Hallitus 11.05.2012 Aika 8:30-10:40 Paikka Läsnä Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali Räsänen Pekka puheenjohtaja Erkkilä Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, lista 2/2017 1 Yhtymäkokous Kokousaika Maanantai 26.6.2017 klo 11:00 Kokouspaikka Asiat Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja listan mukaiset asiat Lohjalla 2.6.2017 Taina Lackman hallituksen

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1.... 1 1.1. Kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot... 1 1.2. Kuntayhtymän jäsenkunnat... 1 1.3. Kuntayhtymän organisaatio 1.1.2015... 2 1.4.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2012 92 AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Räsänen Pekka puheenjohtaja

LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2012 92 AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Räsänen Pekka puheenjohtaja LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2012 92 Hallitus 08.06.2012 Aika 8:30-13:55 Paikka Läsnä Puu-Anttila, Suurlohjankatu 2, Lohja, juhlasali Räsänen Pekka puheenjohtaja Erkkilä Pentti varapuheenjohtaja Huotari

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 18.06.2015 Aika 18.06.2015 klo 09:00-11:35 Paikka Ikaalisten kauppaoppilaitos, auditorio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään.

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään. Kunnanhallitus 79 20.03.2014 Kunnanhallitus 93 09.04.2014 Kunnanhallitus 160 12.06.2014 Kunnanhallitus 219 11.09.2014 Kunnanhallitus 257 29.10.2014 Liikuntahallin rakentaminen Pälkäneelle 195/02.05.01/2013

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkintokoulutus

Ammatillinen perustutkintokoulutus Hallitus 80 16.12.2011 Luksian tuloksellisuusrahoitus 2012 KYH 80 Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus otettiin ensimmäisen kerran osaksi yksikköhinnan määräytymisperustetta vuoden 2006 rahoituksessa.

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Ajatusta alkuun Kukaan ei kysy, mitä mulle kuuluu Suomessa keskeyttämistä on käsitelty voittopuolisesti yksilön ongelmallisuutena koulujärjestelmän ongelmana näkemisen sijaan. A-M. Souto

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) 16.2.2016 Ilkka Pirskanen Kuntayhtymän johtaja Lähtökohdat 2 Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO : HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN - 5 TAULUKKO : HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN -5 TAULUKKO : HELSINGIN

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 6/2015 85 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 6/2015 85 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 6/2015 85 Hallitus 28.08.2015 Aika Perjantai 28.8.2015 klo 09:30-12:29 Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan, Nummentie 6, 08100 Lohja Läsnä Poissa Lackman Taina Neuman Rafik

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Työvoima- ja koulutustarve 2025 maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Maakunnan suunnittelun kokonaisuus UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNTAKAAVA Budj. rahoitus EU-ohj.rahoitus

Lisätiedot

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Kaupunginhallitus 263 12.10.2015 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 552/00.04.01/2015 KH 263 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 Hallitus 28.11.2014 Aika Perjantai 28.11.2014 klo 09:30-11:45 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja,

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

RÄYSKÄLÄ AIRPARK -ESISELVITYSHANKKEEN TOTEUTTAMINEN. Kunnanhallitus ( 78):

RÄYSKÄLÄ AIRPARK -ESISELVITYSHANKKEEN TOTEUTTAMINEN. Kunnanhallitus ( 78): RÄYSKÄLÄ AIRPARK -ESISELVITYSHANKKEEN TOTEUTTAMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 78): Lopen kunta on kilpailuttanut Räyskälä Airpark -esiselvityshankkeen toteuttamiseksi tarvittavan konsulttipalvelun hankinnan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistäminen

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistäminen Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Koulutuslautakunta 90 26.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset:

KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Kaupunginhallitus 185 20.08.2012 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Espoon kaupunki Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen 73 20.06.2017 91 30.08.2017 104 08.09.2017 Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella 88/10.00/2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 ESITYSLISTA- 1/2013 PÖYTÄKIRJA Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika Perjantai 12.4.2013 klo 13.45 14.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Koulutuslautakunta 90 26.11.2015 Selvitys

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto.05.07 Sivu / [Ennakkotieto] 56/07 00.0.00.0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 4.4.07 Kaupunginhallitus 8 8.5.07 7 Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka).

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka). Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 28.04.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 73 21.05.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 84 02.06.2014 LVIA-urakoitsijan valinta Päiväkoti Satuvakan muutostöihin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa.

Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa. Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot