TTYY:n viestintäsuunnitelma Sisällys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys"

Transkriptio

1 TTYY:n viestintäsuunnitelma Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma Sisällys TTYY ja toiminnan tavoitteet TTYY:n viestinnän periaatteita TTYY:n suhde TTY:n viestintään Viestinnän kohderyhmät ja viestintätarpeet TTYY:n jäsenistö eli opiskelijat TTYY:n sidosryhmät TTYY:n edustajisto TTYY:n jaostot, neuvostot ja foorumit TTYY:n puljut TTY:n opiskelijavaikuttaminen TTYY:n toimiston sisäinen viestintä Viestintäkanavat TTYY:n verkkosivut POP ja muut yliopiston verkkopalvelut WerkkoAnturi Sisältö Yritysyhteistyö WerkkoAnturissa Kielet Ilmestyminen Kehittäminen Erikoisnumerot Sosiaalinen media Facebook Twitter YouTube Sähköposti Office 365 Sites Verkkolevy Ilmoitustaulut Viestintäkanavien kehittäminen ja ylläpito Viestintävastuut Viestintäsektori Sektorit: Hallitus ja sihteeristö Suunnitelman seuranta ja päivitys Suunnitelman hyväksyminen Sivu 1/14

2 TTYY ja toiminnan tavoitteet Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) jäseniä ovat kaikki Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat sekä jäsenmaksun ylioppilaskunnalle suorittaneet Tampereen teknillisessä yliopistossa muuta tutkintoa suorittavat opiskelijat. Ylioppilaskunnan jäsenmäärä on noin 7600 opiskelijaa. Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää edustajisto, joka muun muassa nimittää hallituksen, hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman, vahvistaa tilinpäätöksen ja käsittelee toimintakertomuksen sekä päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. (Yliopistolaki N:o 558/2009, TTYY Säännöt 2 ) TTYY:n arvoja ovat tekemällä oppiminen, yhteisöllisyys, pitkäjänteisyys ja rehtiys. Nämä arvot näkyvät kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa. Suomen ainoana teekkariylioppilaskuntana TTYY kokee teekkarikulttuurin olevan tärkeässä osassa ylioppilaskunnan arkea. TTYY toimii lähellä opiskelijaa, avoimesti, vuorovaikutteisesti ja tavoitteellisesti. Jäsenistö tiedostaa ylioppilaskunnan toiminnan merkityksen ja pitää ylioppilaskuntaa merkittävänä edunvalvojana, edunvalvontatiedonsaantikanavana, teekkaritoiminnan ja kulttuurin tuottajana ja ylläpitäjänä sekä palvelun tarjoajana. Jokaisen TTYY:n jäsenen on mahdollista osallistua ylioppilaskuntansa toimintaan. Ylioppilaskunnan toiminnan tulee olla uskottavaa, mutta sen tulee kuitenkin olla tekijöidensä eli teekkareiden näköistä TTYY:n viestinnän periaatteita TTYY:n viestintä tukee ylioppilaskunnan toimintaa. TTYY:n viestintä on avointa, läpinäkyvää, ajan tasalla ja se tavoittaa opiskelijat. TTYY:n tehtävä on olla mukana jäsenistön aktiivisessa tiedonsaamisessa tuottamalla ja tarjoamalla luotettavaa tietoa heille. TTYY:n viestinnän ulkonäkö määritellään TTYY:n graafisessa ohjeistuksessa. TTYY:n viestinnän kansainvälistämistä tarkastellaan TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelmassa. TTYY:n viestintä luottaa siihen, että TTYY:n nimissä ja linjauksina ei esitetä henkilökohtaisia mielipiteitä, provosoida, herjata tai julkaista eteenpäin luottamuksellista tietoa. TTYY:n hallitus ylläpitää viestintäsuunnitelmaa ja päivittää sitä jatkuvasti viestinnän suuntaviivojen määrittyessä sekä tapojen kehittyessä. Keväällä 2011 teetetyssä jäsenistökyselyssä kyseltiin jäsenistön ajatuksia ja toiveita TTYY:n viestinnästä. Tuloksissa korostuivat sähköinen viestintä ja sosiaalinen media, perinteistä paperista tiedotusta kannattivat harvat TTYY:n suhde TTY:n viestintään TTYY tukee yliopistoa personoidun opiskelijaportaali POPin kehittämisessä ja haluaa korostaa POPia opiskelijoille merkittävänä tiedonsaantikanavana. TTYY sitoutuu käyttämään POPia osana omaa tiedotustaan. Sivu 2/14

3 TTYY:n edustajat ovat mukana yliopistolla niin viestinnän neuvottelukunnassa, POPin kehitystyöryhmässä kuin muissa yliopiston viestinnän kehitystyöryhmissä ja tukevat näissä viestinnän kehittymistä. Yliopiston tulee kehittää kurssiviestintää siten, että opiskelija löytää tiedon yhdestä lähteestä ja käytössä ei ole useita päällekkäisiä järjestelmiä. Pikaviestintää tulee lisätä opiskelijaviestinnässä, minkä lisäksi yhteisölliset palvelut tulee löytyä yhdestä paikasta. 2. Viestinnän kohderyhmät ja viestintätarpeet TTYY:n viestinnällä on useita eri kohderyhmiä, joilla jokaisella on omat tarpeensa. Viestinnällä pyritään luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistön keskuudessa. Mielikuva TTYY:sta syntyy kaikesta siitä, mitä sen toimijat tekevät ja miten se kertoo toiminnastaan ulospäin. Kaiken TTYY:n viestinnän tulee olla sisällöltään laadukasta. Laadukas sisältö on kiinnostavaa, ajankohtaista, ennakoivaa ja avointa - asioista kertominen jo valmisteluvaiheessa parantaa vaikutusmahdollisuuksia. Hyvä sisältö sisältää mahdollisuuksien mukaan kuvia tai videoita. Kuva- ja videomateriaalin hankinnassa syvennetään yhteistyötä harrastekerho TTkameroiden kanssa sekä muiden mahdollisten alayhdistysten tai piirissä toimivien yhdistysten kanssa. TTYY kerää omaa materiaalipankkia viestintänsä tarpeisiin. TTYY:n viestinnän eri kohderyhmille on määritetty viestintävastuulliset kohderyhmittäin. Tässä dokumentissa sektorilla tarkoitetaan hallitusvastaavien ja sihteerien muodostamaa tahoa, jonka vastuulla kyseinen vastuualue on TTYY:n jäsenistö eli opiskelijat [ päävastuu: viestintäsektori; tiedotusvastuu: kaikki sektorit ] jäsenistö Tarve: Ylioppilaskunnalla on tarkoitus, jonka toteuttamisessa ja tukemisessa tarvitaan jäsenistöön kohdistuvaa viestintää. Haasteet: Koko jäsenistön tavoittaminen on lähes mahdotonta, sillä kaikki eivät seuraa aktiivisesti tiedottamista. Vaikka periaatteessa kaikki käyttävät POPia, ei POPissa oleva viesti silti välttämättä tavoita kaikkia. Jokaiselle jäsenelle lähetettävä sähköpostiviesti vaatii tarkkaa harkintaa, missä tilanteessa sitä voi käyttää, eivätkä kaikki välttämättä lue sitäkään. Eri ihmiset seuraavat eri viestintävälineitä. Fuksit pitää opettaa aktiivisiksi tiedon kuluttajiksi heti opintojen alkuvaiheessa. Toteutus: Lisätään tiedotuskanavien tunnettavuutta. Ylioppilaskunnan kotisivut toimivat ylioppilaskunnan pääsääntöisenä tiedotuskanavana. Lähetetään kaikki ylioppilaskunnan tiedotteet sähköpostilla tiedotuslistalle Lähetetään WerkkoAnturi automaattisesti jokaiselle jäsenelle. Ollaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa erityisesti Facebookissa ja Twitterissä. Huomioidaan viestintä myös uusien tutoreiden koulutuksessa ja varmistetaan, että kaikki TTYY:n viestintäkanavat tulevat heidän välityksellä tutuiksi fukseille. Viestintäsektori on vastuussa jäsenille kohdistuvan viestinnän kehityksestä sekä muun hallituksen ja sihteeristön kouluttamisesta oikeiden kanavien käyttämiseen. Sektorit vastaavat itse omasta tiedotuksestaan jäsenistölle. Sivu 3/14

4 TTYY:n sidosryhmät [ vastuu: viestintäsektori, pääsihteeri, hallituksen puheenjohtaja ] TTY o Säätiön hallitus o Hallinto, Tiedekunnat, Laitokset o Koulutusohjelmat o Viestintä o Opiskelijapalvelut o Tilapalvelut o Tulevat opiskelijat o Vanhat opiskelijat / TTY Alumni ry Omistajaohjaus o Juvenes-Yhtiöt Oy o Hermia Ventures Oy o Teekkarikonsultit Oy o TOAS o Teekkarisäätiö o Tampereen ylioppilastalosäätiö o Opiskelijan Tampere ry TUrVoKe ry Unipoli Sport Paikalliset opiskelijajärjestöt o Tampereen yliopiston ylioppilaskunta TAMY o Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TAMKO o Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijakunta POLAMK Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ja muun Suomen opiskelijajärjestöt, erityisesti muut ylioppilaskunnat Tampereen teknillinen seura, TTS Tampereen kaupunki Tampere Entrepreneurship Society Tekniikan akateemiset, TEK Tampereen Kauppakamari Demola Hermia yrityskehitys Paikalliset mediat o Aamulehti o Hervannan Sanomat o Yle Tampere Poliisi Yhteistyöyritykset YTHS Tarve: Mielikuva TTYY:sta syntyy kaikesta siitä, mitä sen toimijat tekevät ja miten se kertoo toiminnastaan ulospäin. TTYY antaa itsestään yhtenäisen, asiantuntevan ja innostuneen kuvan. Viestintä luo TTYY:lle vaikuttavuutta. Eri sidosryhmät otetaan huomioon ja niille viestitään sidosryhmän tarpeiden mukaisesti. Haasteet: Sidosryhmiä on paljon ja ne poikkeavat toisistaan. Tarpeet ovat hyvin erilaisia. Toteutus: Lisätään sidosryhmille suunnattua viestintää. Yhtenäistetään viestintää yleisesti sisällöllisesti ja ulkonäöllisesti. Käydään läpi kaikki sidosryhmät ja huomioidaan Sivu 4/14

5 heidän tarpeensa ja määritetään mitä kautta viestinnällä kyetään parhaiten heidät tavoittamaan. Lisätään aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Ollaan mukana kehittämässä Opiskelijan Tampereen kaikkia opiskelijoita yhdistävää tiedotuskanavaa ja muodostetaan siitä mahdollisimman hyvin ylioppilaskunnannan viestintäkanavien käytön kanssa yhteensopiva TTYY:n edustajisto [ vastuu: pääsihteeri, edustajiston puheenjohtajat, valiokunnat ] Edustajisto o Hallintovaliokunta o Talousvaliokunta o Kunniavaliokunta o Keskusvaalilautakunta Tarve: Jotta edustajisto ja sen alaiset toimijat pystyvät toteuttamaan tehtäväänsä eli käyttämään ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa ja valmistelemaan asioita, tarvitsee se aktiivisesti tietoa. Edustajiston tulee aktiivisesti kommunikoida keskenään, myös kokousten välillä. Edustajisto osallistuu ylioppilaskunnan jaostotoimintaan. Haasteet: Toimijoita on paljon ja heidät valitaan uudelleen kahden vuoden välein vaaleilla. Tärkeää on varmistaa, että kaikilla on käytettävissään riittävästi materiaalia. Edustajisto saattaa jäädä odottamaan, että saavat riittävän materiaalin kyselemättä. Edustajistolla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa asioiden valmisteluun, mutta jokaiseen asiaan ei kannata perustaa erityistä valmistelevaa työryhmää. Toteutus: Edustajistolle tiedotetaan merkittävistä asioista. Edustajistolle lähetetään kokouskutsu ja kokoukseen liittyvät dokumentit. Lähetetään edustajiston sähköpostilistalle kokouskutsut jaostojen kokouksiin. Muuta materiaalia on saatavilla Office365 Sitesissä, jota kehitetään edustajistotoiminnan keskipisteeksi. Sähköpostilistaa käytetään aktiivisesti tiedotukseen ja keskusteluun. Aktivoidaan edustajistoa keskusteluun IRC-kanavalla ja Office365 Sitesissä. Edustajisto on osallistuva, ja se hankkii aktiivisesti itse tietoa TTYY:n jaostot, neuvostot ja foorumit Avoimet jaostot edunvalvontajaosto [vastuu: kopo ja sopo sektori] liikuntajaosto [vastuu: TUrVoKe ry ja liikuntasektori] mediajaosto [vastuu: viestintäsektori] kv-jaosto [vastuu: kv-sektori] Neuvostot ja suljetut jaostot kiltaneuvosto [vastuu: alayhdistyssektori] fuksineuvosto [vastuu: teekkarisektori] teekkarijaosto [vastuu: teekkarisektori] Foorumit IDS-foorumi [vastuu: kv-sektori] jatko-opiskelijafoorumi [vastuu: koposektori] finanssifoorumi [vastuu: taloussektori] Tarve: Sivu 5/14

6 Jaostojen ja foorumien kautta saadaan kiinni kyseisestä toimialasta kiinnostuneet ihmiset, jolloin heidän kauttaan voidaan viedä aktiivisesti tietoa jäsenistölle. Jaostoissa voidaan valmistella toimialaan kuuluvia asioita vietäväksi hallitukselle tai tehdä aloitteita niiden edistämiseksi, minkä takia jaostot tarvitsevat riittävästi tietoa käsittelyssä olevista asioista. Jaostoista ja foorumeista saadaan palautetta hallitukselle. Haasteet: Jäsenistössä voi olla sellaisia kiinnostuneita, jotka eivät tiedä mahdollisuudesta osallistua jaostoihin. Jaostoissa saattaa olla mukana ihmisiä, jotka ovat oman kiltansa puolesta velvoitettuja olemaan paikalla eivätkä itse aktiivisesti kiinnostuneita jaoston asioista. Jaoston jäsenet ja muut kiinnostuneet pitäisi pystyä tavoittamaan, heidän kauttaan pitäisi pystyä välittämään tietoa eteenpäin ja saada enemmän palautetta ylioppilaskuntaan. Jaostojen tulisi aktiivisemmin toimia asioiden valmistelijoina. Toteutus: Sektorit viestivät itse jaostojen ja foorumien sähköpostilistoilla. Jaostoja käytetään laajemmin osana päätösten valmistelua ja heille tarjotaan laajemmin tietoa päätöksenteon tueksi. Jaostojen kokouksista tiedotetaan näkyvästi koko jäsenistölle ja jaostoihin liittyminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Edustajiston jäseniä kannustetaan osallistumaan jaostojen kokouksiin, jolloin jaostojen toiminta valmistelevina toimieliminä vahvistuu ja edustajisto pystyy paremmin vaikuttamaan päätöksentekoon. Jaostojen olemassaolosta ja niiden tehtävästä viestitään aktiivisesti. Jaostotoiminta hyödyntää sosiaalista mediaa tukenaan. Järjestetään matalankynnyksen jaostotapahtumia. Koska kaikkien avoimien jaostojen toiminta on sellaista, että toimintaan saa liittyä kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, painotetaan erityisesti sitä, että tapahtumat ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille TTYY:n puljut [ vastuu: alayhdistyssektori ] killat ammattiainekerhot harrastekerhot piirissä toimivat yhdistykset TUrVoKe ry:n alaiset lajijaostot Tarve: Puljut järjestävät ylioppilaskunnan puolesta laadukasta ja monipuolista toimintaa. Jäsenistöllä on mahdollisuus päästä osallistumaan ja kehittämään itseään puljujen toiminnan avulla. Järjestötoiminnassa luodaan verkostoja tulevaisuutta varten. Alayhdistykset toimivat viestinviejinä jäsenistön ja ylioppilaskunnan toimiston välillä. Haasteet: Alayhdistykset näkevät ylioppilaskunnan etäisenä toimijana, jolta satelee velvollisuuksia. Omaa toimintaa ei nähdä osana isoa kokonaisuutta, eikä ymmärretä merkitystä opiskelijakulttuurin ja edunvalvonnan kehittämisessä. Yliopistolle puljujen toiminta näkyy kuitenkin ylioppilaskunnan toimintana. Toteutus: Painotetaan puljuille, miten tärkeää työtä ne tekevät. Perustellaan, miksi kerhon pitää tehdä jotakin ja kannustetaan aktiivisuuteen. Koulutetaan toimijoita parem- Sivu 6/14

7 min eduista ja mahdollisuuksista vastuista ja velvollisuuksista. Positiivisella asenteella luodaan halua toimia yhteisen teekkarikulttuurin eteen ja sen myötä saadaan viestinvälitys ylioppilaskunnan toimiston ja alayhdistysten välillä sujuvammaksi. Käytetään aktiivisesti käytössä olevia viestintävälineitä, kuten sähköpostilistoja, sosiaalista mediaa ja Office365 Sitesia. Osallistutetaan TTYY:n alayhdistykset viestinnän kehittämiseen TTY:n opiskelijavaikuttaminen [ vastuu: koposektori ] Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat o Tiedekuntaneuvostot o Konsistori o Kielikeskuksen neuvottelukunta o Kirjaston neuvottelukunta o Opintotukilautakunta o Valmistelevat elimet Työryhmäedustukset Tarve: Ylioppilaskunnan tehtävän mukaisesti ylioppilaskunnan tulee ajaa jäsentensä etua. TTY:ssä on opiskelijaedustus lähes jokaisessa hallinnon toimielimessä tai valmistelevassa työryhmässä. Haasteet: Kampus on laaja ja kaikkia toimijoita ei voi tuntea henkilökohtaisesti. Yksittäisellä opiskelijalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa suurin linjoihin. Toteutus: Painotetaan hallopedeille ja työryhmäedustuksille heidän rooliaan tiedon välittäjinä ja käytetään heitä aktiivisemmin toiminnassa. Luodaan kulttuuri, jossa hallopedit ovat oma-aloitteisesti tekemisissä edustamiensa opiskelijoiden kanssa. Otetaan käyttöön viestintävälineitä, jotka tehostavat kanssakäymistä. Parannetaan hallopedian tunnettavuutta killoissa tarjoamalla kiltoihin hallopedien naamaläystäkkeita ja pyydetään hallopedejä kirjoittamaan aktiivisesti kiltansa lehteen TTYY:n toimiston sisäinen viestintä [ vastuu: kaikki sektorit ] Hallitus Sihteeristö Tarve: Jotta ylioppilaskunnan toimisto voi toteuttaa ylioppilaskunnan tavoitetta, on sen viestittävä keskenään avoimesti. Sihteeristö ja hallitus ovat tietoisia ajankohtaisista asioista ja viestintä on avointa. Haasteet: TTYY:n toimiston sihteerit vaihtuvat pääsääntöisesti kahden vuoden välein, hallituksen vaihtuessa vuosittain. Lisäksi vuoden aikana toimistossa työskentelee useita projektisihteereitä. Usein vaihtuvien toimijoiden vuoksi dokumentointi ja yhteiset toimintamallit ovat erityisen tärkeitä. Toteutus: Sihteeristö ja hallitus pitävät yhteisen palaverin viikoittain. Lisäksi sektorit pitävät omia palavereja. Toimiston yhteistä sähköpostilistaa käytetään aktiivisesti ja muita Sivu 7/14

8 mahdollisia sähköpostilistoja vain tarvittaessa. Tietoa dokumentoidaan yhteisten toimintamallien mukaisesti. Myös keskeneräiset muistiot ja raportit tulee dokumentoida avoimesti. Tietoa ei saa kadota henkilökunnan tai luottamustoimessa olevan vaihtuessa puutteellisen dokumentoinnin tai vähäisen perehdytyksen johdosta. Kaikki hallituksen jäsenten ja sihteereiden luottamustoimensa tai työtehtävänsä aikana tuottamat materiaalit on dokumentoitava asianmukaisesti niin, että ne ovat ylioppilaskunnan käytettävissä myös henkilön lopetettua tehtävänsä. Työtehtävän tai luottamustoimen loppuessa seuraajalle on annettava kattava perehdytys. 3. Viestintäkanavat TTYY:lla käytössä olevia useita eri viestintäkanavia käytetään johdonmukaisesti. Erilaisten projektien tiedotuksessa hyödynnetään olemassa olevia tiedotuskanavia, minkä lisäksi hyödynnetään luovuutta, poikkeavia sekä näkyviä viestintämuotoja (esim. tempaukset). Tarkempia ohjeita viestintäkanavien käytöstä liitteessä 1 Viestintäkanavien käyttöohje TTYY:n verkkosivut TTYY:n verkkosivut (http://www.ttyy.fi) ovat julkiset ja niiltä voi kuka tahansa etsiä tietoa TTYY:sta. Verkkosivuilla viestitään seuraavasti: Staattinen tieto: verkkosivuilla on pysyvää tietoa TTYY:sta kaikkien saatavilla, kuten TTYY:n o yhteystiedot o alayhdistysten yhteystiedot o palvelut o säännöstöt o kulttuuri ja perinteet o edunvalvonta ja vaikuttaminen Uutiset: Verkkosivujen uutisoinnissa keskitytään ylioppilaskunnan viralliseen tehtävään ja toimintaan liittyvään tiedotukseen, kuten o TTYY:n kannanotot ja lausunnot o viralliset tiedotukset, kuten edustajistovaalien vaalikuulutus o Henkilöstörekrytoinnit ja hakuilmoitukset o Muistutukset tulevista ylioppilaskunnan tapahtumista o Tiedotukset toimiston aukioloaikojen muutoksista Palaute: Verkkosivujen kautta on mahdollista lähettää palautetta ylioppilaskunnan toiminnasta o Palautetta voi antaa anonyymisti halutessaan o Anonyymiin palautteeseen voidaan vastata verkkosivuilla jos palautteen antaja antaa siihen luvan o Jos palautteen antaja jättää yhteystiedot voidaan palautteeseen vastata suoraan 3.2. POP ja muut yliopiston verkkopalvelut POP eli Personoitu OpiskelijaPortaali (http://www.tut.fi/pop) on yliopiston opiskelijoille tarkoitettu intra, joka tavoittaa teoriassa kaikki opiskelijat. POPiin kirjaudutaan intranettunnuksilla eli POPissa oleva tieto on avointa kaikille yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnan edustajille, mutta yliopiston ulkopuolisilla tietoon ei ole pääsyä. 356 POP on ylioppilaskunnalle tärkeä viestintäkanava, jossa viestitään seuraavasti: Sivu 8/14

9 Uutiset: o Koko jäsenistöä koskevat uutiset: esimerkiksi edustajistovaalit o Tapahtumat: POPin uutisvirtaan lisätään ylioppilaskunnan tärkeimmät tapahtumat, kuten vuosijuhlat ja wappu. Tarvittaessa käytetään linkitystä laajempiin tietoihin. o Rekrytointi-ilmoitukset Tapahtumakalenteri: POPin tapahtumakalenteri on koko ylioppilaskunnan virallinen tapahtumakalenteri. Kaikki ylioppilaskunnan tapahtumat lisätään POPin tapahtumakalenteriin ja merkintöjä päivitetään tarpeen mukaan. Myös alayhdistyksiä kannustetaan lisäämään tapahtumansa POPin tapahtumakalenteriin. Staattinen tieto: Staattisilla sivuilla on vain tärkeimmät perustiedot ylioppilaskunnasta. Pyritään linkittämään mahdollisimman paljon ylioppilaskunnan verkkosivuille, josta löytyy tuorein mahdollinen tieto. POPin lisäksi yliopistolla on käytössä TUTKA (http://www.tut.fi/tutka) eli henkilökunnan intranet, johon myös opiskelijoilla on pääsy sekä julkiset verkkosivut osoitteessa TUTKA: Ei sisällä varsinaista ylioppilaskunnan viestintää, mutta voidaan käyttää silloin, kun halutaan tavoittaa myös yliopiston henkilökuntaa, esimerkiksi edunvalvonnan merkeissä. TUT.FI: Sivuilla on staattista tietoa ylioppilaskunnasta. Pidetään ylioppilaskunnasta kertovat tiedot ajantasaisina ja suositaan linkityksiä ylioppilaskunnan verkkosivuille WerkkoAnturi Edustajisto päätti vuoden 2011 lopussa lopettaa Anturin julkaisemisen kevään 2012 jälkeen. Kannattamattomista ja vanhentuneista viestintäkanavista Anturista ja Prujusta on siirrytty uuteen verkossa julkaistavaan julkaisuun, WerkkoAnturiin. WerkkoAnturin suunnittelu on toteutettu vuoden 2012 aikana, ja julkaiseminen aloitettiin lokakuussa Alun perin WerkkoAnturia julkaistiin suomeksi ja englanniksi, vuonna 2014 edustajisto hyväksyi hallituksen esityksestä muutoksen jonka mukaan WerkkoAnturista julkaistaan jatkossa vain yksi lehti kuukaudessa, joka sisältää artikkeleita sekä suomeksi että englanniksi Sisältö WerkkoAnturissa julkaistaan kolmenlaista sisältöä: (virallisempia) ilmoituksia, tapahtumailmoituksia, sekä artikkeleita. Tapahtumat ja Ilmoitukset - osiot vastaavat vanhaa prujua. WerkkoAnturilla pyritään arkipäiväisen tiedotuksen lisäksi ylioppilaskunnan avoimuuden ja tunnettavuuden lisäämiseen. Etenkin WerkkoAnturin artikkelit mahdollistavat sekä ylioppilaskunnan toimiston, edustajiston, että koko ylioppilaskunnan laajuisen toiminnan, sekä teekkarikulttuurin paremman näkyvyyden jäsenille ja sidosryhmille. Artikkelien aiheet voivat olla laidasta laitaan: edunvalvontaa, liikuntaa ja hyvinvointia, tapahtumareportaaseja, teekkarielämää, alayhdistyksen toimintaa jne. Lisäksi WerkkoAnturissa on mahdollista julkaista yleisesti jäsenistöä kiinnostavia artikkeleita esimerkiksi työelämästä ja ajankohtaista aiheista. WerkkoAnturissa julkaistaan TTYY:n omat, sekä mielenkiintoisimmat SYL:n ja muiden sidosryhmien kannanotot ja lausunnot Sisältöä WerkkoAnturiin tuottavat: alayhdistykset ja lajijaostot hallitus ja sihteerit edustajiston jäsenet tai ryhmät hallopedit jaostoaktiivit Sivu 9/14

10 jäsenet yliopiston yksiköt sidosryhmät Killoille, edustajistoryhmille ja ylioppilaskunnan hallitukselle ja sihteereille on varattu kirjoitusvuorot vastaaville palstoille. Muilta sisällön tuottajilta julkaistaan materiaalia sen mukaan, kun sitä tulee Yritysyhteistyö WerkkoAnturissa WerkkoAnturissa on mainospaikkoja, joita ylioppilaskunta voi käyttää omiin mainoksiin sekä myydä yrityksille. Yritykset voivat myös ns. ostaa palstatilaa. Tällöin yrityssektori kirjoittaa esimerkiksi haastattelun perusteella artikkelin yrityksestä, sen toiminnasta, työskentelystä kyseisessä yrityksessä tms. aiheesta Duunissa palstalle. Juttu on mainosta yritykselle, mutta samalla lukijalle informatiivinen ja todennäköisesti mielenkiintoisempi kuin pelkän logon näkeminen Kielet Koska TTYY:n jäsenistö ei ole vain suomenkielistä, vaan TTYY on aidosti kansainvälinen yhteisö, WerkkoAnturissa on tiedotusta myös englanniksi. Sisältöä lehteen tuotetaan molemmilla kielillä. Tapahtuma ja Ilmoitukset osioihin kuuluvat aineistot pyydetään valmiiksi molemmilla kielillä niiden lähettäjiltä Ilmestyminen WerkkoAnturi ilmestyy kuukauden välein kuun ensimmäisenä tiistaina. Uuden numeron ilmestymisestä ilmoitetaan oletusarvoisesti jokaiselle TTYY:n jäsenelle sähköpostilla lähetettävällä uutiskirjeellä. Uutiskirjeen tilaamisen voi peruuttaa jos ei halua tiedotetta uudesta lehdestä. Uutiskirjeessä on kuvaukset uusimman lehden sisällöstä ja linkki itse lehteen Kehittäminen Verkkojulkaisu ei ole valmis heti ensimmäisten numeroiden ilmestyessä, vaan julkaisu ja sen toimitukseen liittyvät seikat elävät sen mukaan, mitä muutostarpeita huomataan. Seuraavien vuosien aikana WerkkoAnturin toimintaa täytyy vakiinnuttaa, ja siihen varataan myös resursseja. Kehittämiseen kuuluu mm. toimiston sisäisen työnjaon määrittäminen, jäsenistön sitouttaminen sisällön tuottamiseen, toimintatapojen lopullinen määrittäminen julkaisemisen ja englanninkielisen sisällön suhteen sekä mainostilan myyminen. Lisäksi yksi suurimmista kehittämisen kohteista on selvittää WerkkoAnturin mahdollisesta siirtämisestä TTYY:n verkkosivujen yhteyteen. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi samalla kun TTYY:n verkkosivut uusitaan. Hyväksi havaituista toimintavoista on kuitenkin uudistuksenkin myötä pidettävä kiinni Erikoisnumerot Ylioppilaskunta julkaisee edelleen vuosittain teemanumeroina WappuAnturin ja FuksiAnturin. Molemmat julkaistaan paperisena. WappuAnturi on Wapun selviytymisopas ja sitä jaetaan TTY:n kampuksella. FuksiAnturi on suunnattu erityisesti uusille opiskelijoille, ja se lähetetään kotiin hyväksymiskirjeen mukana Sosiaalinen media Sosiaalinen media on edelleen kasvava trendi ja ylioppilaskunnan tulee pysyä mukana sosiaalisen median kasvussa ja kehittymisessä. Ylioppilaskunnalta löytyy Facebook-sivu Sivu 10/14

11 (tampereenteekkari), Twitter-tili ja YouTube-kanava. Uusia sosiaalisen median kanavia voidaan ottaa käyttöön jos niille koetaan tarvetta Facebook Facebook-sivu löytyy osoitteesta Facebookiin lisätään kaikki ylioppilaskunnan omat tapahtumat sekä tiedotetaan jäsenistölle kaikista merkittävistä uutisista. Myös lausunnot ja kannanotot lisätään Facebook-sivulle koska niiden jakaminen herättää keskustelua niin jäsenistössä kuin ulkopuolisissakin tahoissa. Facebookissa tulee viestiä suomeksi ja englanniksi. Facebookia voidaan käyttää myös kommunikointiin jäsenistön kanssa. Pääsääntöisesti ohjataan kuitenkin käyttämään sähköpostia kysymyksiin. Mutta Facebook-sivulle tuleviin kysymyksiin vastataan silti. Kysymyksiin voi vastata sillä kielellä, jolla ne on esitetty Twitter Twitter-sivu löytyy osoitteesta https://twitter.com/teekkari. Lähtökohtaisesti Twitter virtaan tulee automaattisesti kaikki viestit jotka on lähetetty Facebook-sivulle. Nämä viestit sisältävät viestin ensimmäiset merkit ja linkin Facebook-viestiin. Tämän lisäksi Twitteriä voi käyttää lyhyiden viestien ja yksittäisten kuvien jakamiseen. 140 merkin rajoitteesta johtuen Twitterin kielenä käytetään kuitenkin pääsääntöisesti suomea. Twitteriin voidaan lisätä kuvia ja tilannepäivityksiä ylioppilaskunnassa tapahtuneista asioista joille ei kaivata suurempaa näkyvyyttä YouTube Ylioppilaskunnan YouTube-kanava löytyy osoitteesta https://www.youtube.com/channel/ucaaold3p8g3ao5tfr0eqouq. YouTubeen lisätään ylioppilaskunnan tekemät videot. Lisäksi edustajiston kokoukset lähetetään YouTubeen reaaliajassa ja nämä jäävät YouTubeen myöhemmin katseltavaksi Sähköposti TTYY:lla on käytössään kymmeniä eri sähköpostilistoja, joilla kaikilla on oma tarkoitus ja kohderyhmä. Uusia sähköpostilistoja luodaan tarvittaessa, esimerkiksi projekteille, mutta vanhoja sähköpostilistoja myös poistetaan aktiivisesti. Huolehditaan käytössä olevien listojen päivittämisestä. Kaikille TTYY:n jäsenille lähetettävä sähköpostiviesti o Lähetetään silloin, kun pitää saada tavoitettua koko jäsenistö edustajistovaalit yliopistomaailmaa koskettavat tai kuohuttavat suuret asiat, jotka vaikuttavat merkittävästi opiskelijoihin jäsenistökyselyt jäsentiedotteet, verkkolehden ilmestyminen Edustajiston sähköpostilista, o Käytetään edustajiston tavoittamiseen, yksi edustajiston keskustelukanava ja tiedonvälitysreitti kokouskutsut, sääntöjen määräämät asiat edunvalvontaan ja ylioppilaskunnan toimintaan liittyvät tiedotteet avoimien jaostojen kokouskutsut Toimiston sähköpostilistat o hallituksen ja sihteeristön keskinäinen viestintä pääsääntöisesti kaikki toimiston sisäinen sähköpostiviestintä käydään tällä listalla ulkopuoliset yleiset yhteydenotot Sivu 11/14

12 o tavoittaa kaikki ylioppilaskunnan toimiston sihteerit, ei kuitenkaan projektisihteereitä o tavoittaa ylioppilaskunnan hallituksen ja pääsihteerin o projektien sähköpostilistat projektien käyttöön o sektoreiden hallinnoimat listat Jaostojen ja neuvostojen sähköpostilistat o Jokaisella jaostolla ja neuvostolla on oma sähköpostilistansa o Jaoston kokouskutsut lähetetään jaoston sähköpostilistalle o Kiltaneuvoston sähköpostilista tavoittaa kiltojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, ylioppilaskunnan tiedotus- ja järjestösihteerin sekä ylioppilaskunnan hallituksen alayhdistysvastaavan Puljut-lista, o Tavoittaa kaikkien piirissä toimivien yhdistysten hallitukset puljujen toimintaan liittyvä tiedottaminen ei tapahtumatiedotteita o Listan ylläpidosta vastaa viestintäsektori Killat-lista, o Tavoittaa kaikkien kiltojen hallitukset kiltojen toimintaan liittyvä tiedottaminen ei tapahtumatiedotteita o Listan ylläpidosta vastaa viestintäsektori Tiedotuslista, o Tavoittaa puljujen tiedotusvastaavat jotka vastaavat listalle tulevien viestien välittämisestä eteenpäin yleiseen tiedotukseen menevät asiat tapahtumatiedotteet o Lista on avoin, joten listalle voi liittyä kuka vain Fuksineuvoston lista, o Tavoittaa kiltojen fuksivastaavat jotka vastaavat listalle tulevien viestien välittämisestä fukseille fukseille suunnattujen tapahtumien tiedotus fukseille suunnattujen asioiden tiedotus o Listan ylläpidosta vastaa teekkarisektori Lisätietoja sähköpostilistojen käytöstä Liitteessä 1 Tiedotuskanavien käyttöohje Office 365 Sites TTYY:llä on käytössään Office 365 Sites -sivustolla osoitteessa https://tutfi.sharepoint.com/sites/ttyy/. Sivustoa pääsevät käyttämään kaikki ylioppilaskunnan jäsenet kirjautumalla palveluun verkkopalvelutunnuksillaan. Sites-palvelu korvaa ylioppilaskunnan Wikin (http://wiki.tut.fi). Sites-sivustolta löytyvät kaikki ylioppilaskunnan hallituksen päätösluettelot sekä ylioppilaskunnan tarjoamat koulutusmateriaalit kaikista ylioppilaskunnan koulutuksista. Sites-sivulta löytyy myös alayhdistysopas. Sivustoa voi käyttää myös kaiken sellaisen tiedon julkaisemiseen, joka tahdotaan kohdentaa vain ylioppilaskunnan jäsenistölle. Ylioppilaskunnan sites-sivustolla on myös eri kohdeyleisöä varten omia alasivujaan. Intra on tarkoitettu toimiston väen työtilaksi. Edarin sites-sivusto on tarkoitettu edustajiston materiaalien välittämiseen ja työtilaksi. Hallopedeille ja eri projekteille on myös omat sites-alasivustonsa. Nämä sivustot näkyvät vain kyseisten kohderyhmien jäsenille Verkkolevy Ylioppilaskunnan verkkolevylle tallennetaan dokumentit ja raportit, joiden halutaan säilyvän muuttumattomina. Dokumentointi tehdään järjestelmällisesti, jotta myös dokumen- Sivu 12/14

13 toinnin hallinta olisi mahdollista. Verkkolevy toimii myös ylioppilaskunnan toimiston mediapankkina, eli sinne tallennetaan kuvat ja videot ylioppilaskunnan toiminnasta. Verkkolevy on pääsääntöisesti tarkoitettu pitkäaikaisen tiedon tallentamiseen ja sähköiseen arkistointiin. Dokumentit tulee sijoittaa verkkolevyllä oikeaan paikkaan ja nimetä kuvaavasti. Verkkolevyllä voi ylioppilaskunnan toimija säilyttää työkansiota väliaikaistiedostoille toimiessaan ylioppilaskunnassa mutta työsuhteen tai toimikauden päättyessä täytyy tiedostot siirtää pysyvään verkkolevyn hakemistorakenteeseen ja oma työkansio poistaa Ilmoitustaulut Ylioppilaskunnan ilmoitustauluja käytetään yliopiston ilmoitustauludirektiivin mukaisesti [Liite 2]. Ilmoitustaulujen valvonnasta vastaa viestintäsektori Viestintäkanavien kehittäminen ja ylläpito Uusia viestintäkanavia syntyy helposti lisää, mutta vanhoista ei osata luopua. Haasteen luo myös se, että toiset tykkäävät käyttää yhtä ja toiset toista viestintäkanavaa. Kun viestintäkanavia on paljon, ei aina ole selkeää, mihin viestit tulisi kulloinkin laittaa. Viestintäkanavat ovat helposti myös keskenään päällekkäisiä. Viestintäkanavien tulee kuitenkin tukea sitä, että henkilö voi itse valita, mistä hän itse tiedon parhaiten saa. Jotta TTYY:n viestintää saadaan selkeämmäksi, on seuraavien toimenpiteiden suorittaminen välttämätöntä: Selkeytetään vastuullisten sisäistä työnjakoa viestinnässä. Koulutetaan vastuulliset käyttämään viestintävälineitä. Selvitetään tarpeettomat viestintäkanavat (esim. ylimääräiset sähköpostilistat) ja lakkautetaan ne sekä tehostetaan jäljelle jäävien viestintäkanavien käyttöä. o Uusia sähköpostilistoja perustetaan tarvittaessa projekteihin, mutta niistä on myös luovuttava projektin päätyttyä. o Yli viisi vuotta vanhat, vuosikohtaiset sähköpostilistat poistetaan ja pidetään sen sijaan yllä dokumentaatiota vanhojen toimijoiden yhteystiedoista. Pyritään paperittomaan toimistoon. Tieto löytyy sitesista tai verkkolevyltä. Paperisena säilytetään vain ylioppilaskunnan arkistointiohjesäännön mukainen materiaali. Tiedon päivittyessä pyritään päivittämään se kaikkiin viestintävälineisiin joissa tieto on. Tästä syystä tietoa ei kannata suuremmin hajauttaa, jotta päivittäminen olisi helppoa. Jokainen sektori vastaa oman sektorinsa tiedottamisesta itse. Viestintäsektori ylläpitää tiedottajan tarkistuslistaa (löytyy intrasta), josta voi tarkistaa menikö tiedote oikein. 4. Viestintävastuut Ylioppilaskunnan viestinnän toimivuus on jokaisen toimijan vastuulla. Ylioppilaskunnan hallituksessa ja sihteeristössä on nimetyt henkilöt, jotka vastaavat tiedottamisesta ja viestinnästä käyttäen apunaan eri tiedotuskanavia. TTYY:n viestinnästä vastaavat pitävät huolen siitä, että TTYY:n viestintä on yhtenäistä, graafisen ohjeistuksen mukaista ja sisällöltään hyvää. Piirissä toimivissa yhdistyksissä tulee olla henkilö, jonka vastuulla on tiedotus. Tiedotusvastaavat liittyvät tiedotuslistan sähköpostilistalle ja vastaavat näin sähköpostilistalle tulevan tiedon välittämisestä oman yhdistyksensä jäsenistölle parhaalla katsomallaan tavalla. Sivu 13/14

14 Viestintäsektori Viestintäsektorin vastuulla on kouluttaa hallitus ja sihteeristö tuottamaan hyvää sisältöä ja viestimään yhteistä linjaa noudattaen, oikeita kanavia käyttäen. Viestintäsektori huolehtii Mediajaoston vetämisestä ja uusien tiedotusvastaavien koulutuksesta. TTYY:n nettisivujen, POP:n ja ylioppilaskuntaa koskevien yliopiston sivujen päivittäminen sekä WerkkoAnturin toimittaminen ovat viestintäsektorin vastuulla. Viestintäsektori pyrkii seuraamaan koululla käytävää keskustelua ja tarvittaessa osoittaa asianomaisen sektorin kommentoimaan aiheeseen. Viestintäsektorin tulee selvittää jäsenistön mielipiteitä viestinnän tasosta ja kehittää viestintää. Sektori pitää yhteyttä sidosryhmämedioihin yhdessä hallituksen kanssa. Hallitusvastaavan vastuulla: Tarkastella viestintää yleisesti tasaisin väliajoin sekä kehittää ja ideoida uutta. Sihteerin vastuulla: Vastaa yleisestä, jokapäiväisestä tiedotuksesta. Tuottaa WerkkoAnturin, FuksiAnturin, käyntikortit ja naamaläystäkkeen. Vastaa kiitoskirjeiden lähettämisestä sekä ylioppilaskuntaan liittyvän materiaalin tuottamisesta teekkarikalenteriin Sektorit: Hallitus ja sihteeristö Hallituksen ja sihteeristön vastuulla on sektorikohtainen tiedottaminen viestintäkanavissa yhtenäistä linjaa noudattaen. Sektori on vastuussa oman mainosmateriaalin ja tiedotteiden tuottamisesta ja jakelusta sekä sektorikohtaisten asioiden päivittämisestä niin TTYY:n nettisivuille kuin Sitesiin. Sektorien velvollisuus on pyytää apua viestintäsektorilta ongelmien ilmetessä. 5. Suunnitelman seuranta ja päivitys Ensimmäinen versio tästä suunnitelmasta on luotu vuonna 2011 ja tuotu edustajiston keskusteltavaksi edustajiston kokouksessa 14/ Tämä suunnitelma on kirjoitettu uudelleen tapahtuneiden muutosten perusteella vuonna Päävastuu suunnitelman seuraamisesta ja päivityksestä on TTYY:n viestintäsektorilla. Hallituksen viestinnästä vastaava tarkastelee suunnitelman toteutumista vuosittain. Viestintäsuunnitelma tulee tarkistaa Teekkaritoiminnan paperin uudelleenkirjoittamisen yhteydessä Täysin uutta suunnitelmaa ei ole tarve tehdä ennen vuotta Suunnitelman hyväksyminen Viestintäsuunnitelma on osa TTYY:n Teekkaritoiminta vuosille paperia. Viestintäsuunnitelma voidaan aina päivitystarpeiden ilmetessä avata keskusteluun edustajistossa ja hallitus hyväksyy uuden liitteen muutoksineen. Tämä versio viestintäsuunnitelmasta on hyväksytty edustajiston kokouksessa Sivu 14/14

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 26.5.2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 26.5.2015 VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 26.5.2015 VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 JOHDANTO... 2 MEDIAKÄYTTÄYTYMINEN... 2 KAMON KIRJOITUSASU... 2 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT JA VIESTINTÄTARPEET... 2

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Hyväksytty edustajiston kokouksessa 25.10.2017 Viestintästrategia 1. Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta.

Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 8.12.2011 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Brändikirja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lukijalle 2 Lukijalle Tämän brändikirjan tarkoitus on avata identiteettiämme, innostaa sinua ajattelemaan uudella tavalla ja sitä kautta selkeyttää

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Taustaa OSKEn panostukset näkyvät yleensä loppukaudesta nyt on aika profiloida tulokset OSKEn saavutuksiksi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi.

1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi. 1(1) LTKY:n retkeilykerho Ulvovan Suden säännöt: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja vastuu 1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi. 2 Kerhon

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Toimijaryhmäohjesääntö

Toimijaryhmäohjesääntö 1 Toimijaryhmäohjesääntö 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Ohjesäännön tarkoitus on selkeyttää TuKYn ja toimijaryhmien välinen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Tukea viestintääsi. AYY.fi kalenteri Lukuvuosikalenteri. Apu on lähellä

Tukea viestintääsi. AYY.fi kalenteri Lukuvuosikalenteri. Apu on lähellä Tukea viestintääsi Viestintä- ja järjestösektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY auttaa sinua tavoittaa muut yhdistykset ja aaltolaiset Viikkotiedote Yhdistystiedote Erityiset-lista Facebook AYY

Lisätiedot

Viestintäkoulutus 2015

Viestintäkoulutus 2015 Viestintäkoulutus 2015 09.02.2015 Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something. Platon Agenda 1. Viestinnästä yleisesti (ja lyhyesti) 2. Viestintäkanavat

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot