JYTY TAMPERE RY. Jäsenlehti 2-3/2014. Kivoja tapahtumia tulossa. Ilmoittaudu mukaan!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYTY TAMPERE RY. Jäsenlehti 2-3/2014. Kivoja tapahtumia tulossa. Ilmoittaudu mukaan! http://jytytampere.jytyliitto.net"

Transkriptio

1 JYY R RY Jäsenlehti 2-3/2014 Kivoja tapahtumia tulossa. lmoittaudu mukaan!

2 Jyty ampere ry Jyty ampere ry Jäsenlehti 2-3/2014 isältö: Vuorotteluvapaan ehdot 3 uheenjohtajan palsta 4 iedotusvastaavan palsta 5 Yhteistoiminta työpaikoilla 6 uottamusmiehet 8 yösuojeluvaltuutetut 9 Yleisönosasto 10 iedotustoimikunta 11 O palkansaajaedut 12 Kirjoittamisesta 15 oimistosihteerin työpäivä 16 aailma spanielin silmin 18 apahtumakalenteri 20 ulevat tapahtumat 20 apahtunutta 24 Yhdistyksen yhteystiedot 30 tukannen kuva: meritaasin kukat, yhdistyksen matkalta ietariin, ino irvonen akakannen kuva: ino irvonen Jyty ampere ry:n jäsenlehti äätoimittaja Kirsi Kuukkanen oimitussihteeri ino irvonen aitto Jyty ampere ry ainopaikka Kopijyvä, ampere ainosmäärä keskimäärin kpl Jäsenlehti 4/2014 ilmestyy alkavalla viikolla

3 Jyty ampere ry Vuorotteluvapaan ehdot tiukentuvat Vuorotteluvapaa perustuu työnantajan kanssa tehtävään kirjalliseen sopimukseen, jolla työnantaja sitoutuu palkkaamaan vapaalle lähtijän tilalle -toimistossa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön. ijaista ei kuitenkaan tarvitse sijoittaa vapaalle lähtevän tehtäviin. allitus on antanut huhtikuussa eduskunnalle esityksen laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta. uutosten on tarkoitus tulla voimaan ain 5 a :n mukaista yläikärajaa ei kuitenkaan sovellettaisi ennen vuotta 1957 syntyneisiin. Jos vuorottelusopimus on tehty ennen ehdotetun lain voimaantuloa ja sopimuksen mukainen vuorotteluvapaa alkaa viimeistään , vuorotteluvapaaseen sovellettaisiin nykyisiä säännöksiä. ulevaisuudessakin uudelle vuorotteluvapaalle voi jäädä oltuaan viisi vuotta töissä. Vapaasta maksettava korvaus säilyy ennallaan. uutokset: Vuorotteluvapaalle lähtevällä tulee olla työhistoriaa 16 vuotta. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle Yläikäraja 60 vuotta (vanhuuseläke 3 vuotta) Vapaan kesto on päivää. Vapaan saa käyttää, miten haluaa. Jaksotuksesta voi sopia vapaan aikana. Kunkin jakson pituus on vähintään 100 päivää. Vuorottelukorvaukseen on oikeus tilanteessa, jossa vuorottelijan työsuhde päättyy vuorottelijasta riippumattomasta syystä ennen kuin vuorotteluvapaa on kestänyt 100 kalenteripäivää. ijaiseksi palkattavalla tulee olla vähintään 90 kalenteripäivän pituinen työttömyys vuorotteluvapaan alkamista edeltäneen 14 kuukauden ajalta. yöttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittäisi myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. V O R O V D O 3

4 Jyty ampere ry J O J Kesä keikkuen tulevi ätä kirjoittaessani on aurinkoinen alkukevään päivä ja uudet työehtosopimukset ovat astuneet voimaan. ampereen seudulla on työsuojeluvaalit käyty ja uudet työsuojeluvaltuutetut valittu. eille kaikille toivotan rauhallista mutta mielenkiintoista toimikautta. usissa sopimuksissa vuosiloma-ajan palkka tulee varmasti herättämään keskustelua, kun sitä nyt aletaan toteuttamaan lomanmääräytymisvuoden osalta. hmettelyä varmasti aiheuttaa, kun loma-ajan palkka on yllättäen enemmän tai vähemmän kuin normaali palkka, jos työaikaprosentti on muuttunut lomanmääräytyskauden aikana. ällöin kannattaa olla yhteydessä omaan esimieheen tai jos hän ei osaa asiaa selittää, niin palkanlaskennassa kyllä osataan. Kyselyiden ja tilastojen perusteella on huomioitava, että kuntatyönantajien menoleikkaukset ovat kohdistuneet merkittävässä määrin henkilöstöön. seissa kunnissa, kuten myös ampereella, kehitetään sähköisiä työvälineitä kovaa vauhtia. ämä helpottaa työntekijöiden tilannetta, kun osa eläköityy ja tilalle ei säästösyistä palkata uusia henkilöitä, vaan työt jaetaan. ampereen kaupungin poissaolojen sähköinen itsepalvelutyökalu ersonec F, tuttavallisemmin, otetaan käyttöön koko kaupungissa tämän vuoden aikana. tuo selkeyttä, helpotusta ja nopeutta niin työntekijöille, esimiehille kuin palkanlaskentaankin. alkattomien poissaolojen reaaliaikaisuus toteutuu paremmin ja mm. esimiesten hyväksynnästä työntekijät saavat automaattisesti tiedon, eikä tarvitse miettiä, onko esimerkiksi anottua vuosilomaa hyväksytty. ätä joku työntekijä kaipasi jo amulehden mielipideosastollakin. ilotoinnin jälkeen ensimmäinen ryhmä on jo mukana ja tätä lukiessanne toinen ryhmä on otettu mukaan. uosittelen käymään -koulutuksessa, kun sitä toimialueellenne tarjotaan, vaikka järjestelmä onkin hyvin selkeä ja helppokäyttöinen. Valitettavasti edelleen taloustilanne näyttää siltä, että kuntien talouden sopeuttamispaineet eivät ole poistuneet. ienenevät valtionosuudet ja verotulot sekä samalla kuntien tehtävien lisäykset ja lisääntynyt työttömyys aiheuttavat talouden uudelleenjärjestelyjä. Kuntatyönantajien kyselyn mukaan tänä vuonna kunnat tulevat sopeuttamaan henkilöstömenoja yhteensä 600 miljoonalla eurolla. Voi vain laskea, monenko henkilön palkka tuossa potissa on. ositiivista asiassa on, että jokainen voi omalta kohdaltaan miettiä, miten omaa työtään voi helpottaa ja katsoa toimintatapoja kriittisesti. itä turhaa teemme, mitä teemme päällekkäin jonkun toisen kanssa, kun voisimme hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa? amalla mietitään kuntaliitoksia sekä erilaisia seutukuntien yhteistyötoimintoja mm. sote-rakenneuudistuksia. ama rakenneuudistus on tarpeellinen myös ay-toiminnassa. Jytyn osaltakin on monia pieniä yhdistyksiä, joiden toimintaolosuhteet ovat huonot aktiivisten henkilöiden ja jäsenten määrän pienentyessä. yöskin isompien yhdistysten, kuten Jyty ampere, jäsenmäärä laskee. ama suuntaus on koko maassa. Johtuuko tämä siitä, että uusia työntekijöitä ei palkata vai siitä, että nuoret työntekijät eivät enää ymmärrä ammattijärjestötoiminnan tarpeellisuutta? ästäkin on syytä keskustella sekä yleisellä tasolla että työpaikkatasolla. Ota siis mukaan toimintaan nuori työntekijä ja muistakaa, että myös opiskelijat voivat nyt liittyä täysivaltaisiksi jäseniksi yhdistykseen. urinkoista kesää kaikille jäsenillemme! Kirsi Kuukkanen puheenjohtaja 4

5 Jyty ampere ry ietävä ei ole luulon vietävissä Olen astunut Jyty ampere jäsenlehden toimitussihteerin pestiin tästä numerosta alkaen. ohdin yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa, mitä lehdessä julkaistaan, jotta jokaiselle olisi jotain mielekästä ja hyödyllistä luettavaa. arvoin ilmestyvänä lehti ei sovi kiireellisten asioiden tiedotuskanavaksi. en vuoksi kannattaa aika ajoin käydä yhdistyksen kotisivuilla katsomassa, mitä ajankohtaisia asioita siellä on. aperilehti on kuitenkin monelle se ainoa oikea lehti, koska sitä voi konkreettisesti pitää kädessä, selata ja lukea siellä, missä haluaa. e tavoittaa myös ne lukijat, joilla ei ole mahdollisuutta netin käyttöön. ehden teko sen suunnittelusta ja toteutuksesta lukijalle asti vaatii paljon työtä ja monen ihmisen panostuksen. ehteä ei kannata tehdä, jollei sitä lueta ja sitä ei lueta, jos siinä ei ole kiinnostavia juttuja. ehtävä on haasteellinen. uden mmatit tutuiksi palstan tarkoituksena on esitellä monimuotoista ammattikenttää. inua kiinnostavasta ammatista ja muista jutun aiheista voit vinkata minulle tai muille lehden tekijöille. aailma muuttuu koko ajan, niin myös me sen mukana yöelämän muutokset koskettavat meitä kaikkia, toisia vähemmän ja toisia enemmän. Varmaa on vain liike. ämä kuluva vuosi vaatii jälleen edellisvuotta tiukempaa taloutta ja parempaa tulosta. Vähemmällä henkilöstömäärällä tulee saada enemmän aikaan. Jokaisen kannattaa ja pitää tarkastella työtehtäviään. eenkö oikeita ja oleellisia tehtäviä, vai kuluuko aikaa ja resursseja epäoleelliseen? Kivuitta ei tästäkään vuodesta selvitä. Kukaan ei saa kuitenkaan uupua taakkansa alle. simiesten vaativana tehtävänä on pitää huolta, että työtehtävien määrä ja laatu eivät ole kohtuuttomat. e ihmiset olemme yksilöitä, aija on arttaa nuorempi ja nopeampi ja artti omaksuu uudet asiat hitaammin kuin ikko. Jokaisen panos on kuitenkin yhtä tärkeä. Jokainen henkilöstöön kuuluva herrasta narriin on vastuussa hyvästä työilmapiiristä. Olisiko aika katsoa peiliin ja kysyä, mitä minä teen ja voisinko tehdä vielä vähän lisää, jotta meillä on hyvä olla töissä? Yksin ei jaksa kukaan, yhdessä on enemmän. yöterveyslaitoksen verkkosivuilla default.aspx voit tehdä leikkimielisen testin illainen työhyvinvoinnin kylväjä sinä olet? Vasta valitut työsuojeluvaltuutetut ovat aloittaneet toimikautensa. oivon, että heille ei ole paljon tehtäviä. Rentouttavaa ja virkistävää kesää jokaiselle! ino irvonen pääluottamusmies ja tiedotusvastaava D O V V 5

6 Jyty ampere ry Yhteistoiminta työpaikoilla - mitä se on Y O Y Ö K O Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua työnantajan kanssa kunnan toiminnan kehittämiseen ja mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskeviin päätöksiin sekä edistää kunnan palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. aki ( /449) työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan aki korvasi aiemman yleissopimuksen. ain piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät. Yhteistoimintalaki on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämiselle kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistoiminnan osapuolet aissa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Yhteistoiminnassa ovat osallisina työntekijä, jota yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävä asia koskee, ja hänen esimiehensä taikka henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja tai asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat sekä työnantajan edustaja. iikkeen luovutuksen yhteydessä yhteistoiminnan osapuolena voi olla myös luovutuksensaaja. enkilöstöä voi yhteistoimintaneuvotteluissa edustaa työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valittu pääluottamusmies, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön nimeämä edustaja. itkä asiat on käsiteltävä yhteistoiminnassa? Yhteistoimintalaissa on määritelty yhteistoiminnan vähimmäistaso. Yhteistoimintamenettelyssä on ainakin käsiteltävä: asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tiedonvaihtoon liittyvät periaatteet ja suunnitelmat palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta. taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvia irtisanomisia, lomauttamisia ja osa-aikaistamisia. 6

7 Jyty ampere ry ampereen kaupungilla on lisäksi yhteistoimintamenettelyä koskeva konsernimääräys, R: 8481/ /2013. Konsernimääräyksessä ohjataan mitkä asiat tulee käsitellä säännöllisesti ja tarvittaessa yhteistoimintamenettelyssä ja millä yhteistoiminnan tasolla. Yhteistoimintatasoja ampereen kaupungilla ovat: yöpaikkataso Välitöntä yhteistoimintaa jokapäiväisessä työssä esimiehen ja työntekijän välillä yöpaikan viikkokokoukset yms. uotanto-alueiden, liikelaitosten ja konsernihallinnon yhteistoimintaryhmät Ryhmissä on yhtä monta työnantajaa ja henkilöstöä edustavaa jäsentä, mukaan lukien työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö Yt-ryhmissä käsitellään ko. toiminta-alueen osalta kaupungin menettelytapojen ja toimintaohjeiden mukaisesti asioita, jotka lain mukaan edellyttävät yhteistoimintamenettelyä. isäksi ryhmä huolehtii toiminta-alueellaan työsuojelun yhteistoimintatehtävistä. Yhteistoimintaryhmissä ei käsitellä asioita, jotka on jo käsitelty kaupunkitasolla, ellei kaupunkitason yt-ryhmässä ole edellytetty jatkoneuvottelujen käymistä. Kaupunkitasoinen yhteistoimintaryhmä eruskokoonpanoon kuuluvat henkilöstöyksikön päälliköt ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet. uheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja. aajennettu kokoonpano kokoontuu muutaman kerran vuodessa, mm. käsittelemään talousarvion henkilöstövaikutuksia, jolloin mukana ovat myös pormestari, tilaajajohtaja, talouden edustus, palvelutuotantojohtaja ja liiketoimintajohtaja. isäksi kaupunkitasolla toimii kaupungin työsuojelutoimikunta (entinen työsuojelu- ja työterveysjaosto). Yhteistoimintaryhmien kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa oorassa. Jytyläinen henkilöstöedustaja on seuraavissa yhteistoimintaryhmissä vopalvelut ino irvonen aitoshoito Kirsti ehtonen rikoissairaanhoito eija usi-rasi oinen aste eija Välimäki Kulttuuri ja vapaa-aika arjaana ietala Konsernihallinto nna-aria Rauhala ja Kristiina alminen ampereen teria aura Kauhala-la-Kapee ampereen nfra alme ujunen Yhteistyöterveisin ino irvonen Y O Y Ö K O 7

8 YDYK O Jyty ampere ry ampereen kaupunki ääluottamusmies ino irvonen , irkanmaan sairaanhoitopiiri Varaluottamusmies ina ovila , ampereen ammattikorkeakoulu K uottamusmies irpa ieminen , Varaluottamusmies atu Kelhä , O ampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa uottamusmies aria uohisto , Varaluottamusmies iina Jormalainen , ampereen Vuokra-asunnot Oy uottamusmies arkku Virtanen , Varaluottamusmies irjo Reunanen , uottamusmiehet, ampereen kaupunki oimialue luottamusmies Varaluottamus mies Koko kaupunki ino irvonen vopalvelut ino irvonen, ari uokas, aitoshoito + eija usi-rasi, avoinna rikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja arja Rousio perusopetus avoinna oinen aste avoinna avoinna aloushallinnon palvelukeskus + uula Kallio, avoinna allintopalvelukeskus yöllisyyden palvelukeskus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut + avoinna ara ildénin museo avoinna iikelaitokset aura Kauhala-la-Kapee, lla Jämsen, Konsernihallinto arjo Virtanen, Kristiina alminen,

9 Jyty ampere ry yösuojeluvaltuutetut , ampereen kaupunki vopalvelut 1.osiaalipalvelut V ri Kaikkonen varavaltuutettu arkku tkonen varavaltuutettu ari Kuusipalo 2.erveyspalvelut V Vesa Knuutila varavaltuutettu erja epokorpi 3.Kotihoito V Johanna evala varavaltuutettu uvi Kinaret varavaltuutettu nne apio aitoshoito V Raimo uominen Varavaltuutettu Kari ummi V Ritva uokko varavaltuutettu iina äki varavaltuutettu aru alto rikoissairaanhoito V Raimo akala varavaltuutettu aija yvänen varavaltuutettu Kirsi ilja Konsernihallinto ja palvelut V auri rma varavaltuutettu Jarkko Koskinen varavaltuutettu iina euvonen Varhaiskasvatus ja perusopetus 1.erusopetus V Jouni Kaipainen varavaltuutettu Kirsi Formulahti varavaltuutettu Janne aananen 2.Varhaiskasvatus V elena ieminen varavaltuutettu nita arjanne varavaltuutettu ina Rajala 3.Koko tuotantoalueen sisäilmaongelmat ja riskienhallinta V Raimo aaksonen varavaltuutettu ervi Grönfors varavaltuutettu ommi Jalava oisen asteen koulutus V irkka aarikoski ja Kari Rehnström varavaltuutettu smo entinlehto Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut V arko ieminen luepelastuslaitos 1.yöntekijät V arkku avilahti varavaltuutettu Jarkko ahtinen varavaltuutettu Juha evala 2.oimihenkilöt V atti yrjä varavaltuutettu ami indfors varavaltuutettu Jaakko lasaukko-oja ampereen nfra iikelaitos 1.yöntekijät V arkku Kivistö varavaltuutettu arri Kankaristo varavaltuutettu ertti Kärkkäinen 2.oimihenkilöt V ntero ammar varavaltuutettu Jukka Kulmala varavaltuutettu Kari Ruokostenpohja y ö s u o j e l u v a l t u u t e t u t 9

10 Jyty ampere ry YÖOO y ö s u o j e l u v a l t u u t e t u t ampereen teria V Outi aavikko varavaltuutettu ari ieminen varavaltuutettu ija arkkali ampereen kaupunkiliikenne V imo Jousi varavaltuutettu ertti ehtonen varavaltuutettu Juha alonen ampereen logistiikka V itta artikainen varavaltuutettu imo apila varavaltuutettu sta ohjola ampereen tilakeskus 1.yöntekijät V Jani oisio varavaltuutettu eva illanpää varavaltuutettu Jukka einonen 2.oimihenkilöt V atti arski ampereen vesi 1.yöntekijät V arri nttila varavaltuutettu Jarmo utio varavaltuutettu eppo averi 2.oimihenkilöt V imo eppänen varavaltuutettu ommi-apani Kivimäki varavaltuutettu inikka Vilenius ullinkulman työterveys V ari itus Varavaltuutettu ilka-riikka Rajala Olen innokas matkustelija ja minulla on oma matkavakuutus. han juuri kuulin, että Jytyn jäsenetuihin kuuluu automaattisesti matkavakuutus F:ssä. uulin, että se pitää jotenkin aktivoida, enkä ole asian eteen tehnyt mitään. Olenko maksanut turhaan omaa matkavakuutustani? atkusteleva blondi ei! Jyty on todellakin ottanut jäsentensä turvaksi liittovakuutuksen, johon sisältyy turva vapaa-ajan matka- ja tapaturmavahinkojen varalle. Vakuutettuja ovat alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet. yövoimajäseniksi luetaan työssä olevat, työttömät sekä perhevapailla ym. lakisääteisillä etuuksilla olevat. Vakuutusturva on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle. Vakuutus on voimassa enintään 45 vrk:n pituisen koti- ja ulkomaanmatkan ajan. Vakuutetun vanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Vakuutus kattaa matkalla sattuneiden sairastumisien hoitokuluja. isäksi korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästyminen vakuutusehdoissa mainituin edellytyksin. uomioitavaa on, että tähän matkavakuutukseen ei kuulu matkatavaravakuutus, mutta voit toki ottaa liittovakuutuksen lisäksi muita lisävakuutuksia F:stä. isätietoa: Kysymykseen vastasi Kirsi Kuukkanen, puheenjohtaja 10

11 Jyty ampere ry iedotustoimikunta Jyty ampere ry:n lehden teosta vastaa tiedotustoimikunta, jonka vetäjänä toimii ino irvonen. iedotustoimikuntaan kuuluvat lisäksi sen entisinä jäseninä uula Jaskari-alinen ja irkku Viitasalo. usina jäseninä ovat arja onkanen, arja öytökorpi sekä arja Rantanen. arja onkanen työskentelee aikuiskoulutuksen opintosihteerinä ampereen ammattikorkeakoulussa. än on ollut K:ssa noin 14 vuotta mm. atk-tuen ja opintosihteerin tehtävissä. Vapaa-aikanaan arja ulkoilee 2-vuotiaan ku-koiran kanssa metsäpoluilla koirakavereita tapaamassa. Välillä 15 minuutin iltalenkki venyy 1,5 tunnin leikkihetkeksi koirakaverin suosiollisella avustuksella. oisinaan arja syventyy sudokuihin, lueskelee tai touhuaa läppärin kanssa, jos vain näppäimistö löytyy koiran luppakorvan alta. arja on yhdistyksen hallituksen ja alaosasto irtan johtokunnan jäsen. arja öytökorpi työskentelee kirjanpitäjänä aloushallinnon palvelukeskuksessa, Kipalassa. ässä pestissä hän on ollut viime kesästä lähtien, sitä ennen 25 vuotta irkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymässä. arja on Jyty ampere ry:n hallituksen ja alaosasto entterin johtokunnan jäsen. D O O K arja Rantanen työskentelee toimistosihteerinä ukipalvelujen yksikössä Kissanmaan perhetukikeskuksessa. uottamusmiehenä hän toimi vuodet , hallituksen jäsen hän on ollut vuodesta 2006 alkaen. oten alaosaston sihteerinä arja toimi ja sen puheenjohtajana vuodesta

12 Jyty ampere ry 12

13 Jyty ampere ry 13

14 Jyty ampere ry 14

15 KRJO Jyty ampere ry uku- ja kirjoitustaitoisella ihmisellä kirjoittaminen itsessään on varsin helppoa puuhaa. i tarvitse osata muuta kuin asetella sopivia sanoja oikeaan järjestykseen. äin helppoa se on! Käsin kirjoittaen voi kokea tekemisen iloa Olin muistaakseni vasta kansakoulussa, kun sain kummeiltani lahjaksi pienellä lukolla varustetun päiväkirjan. en pehmustetut kannet olivat kauniisti kuvioidut ja muistan kuinka kaikki ne tyhjät, vielä siinä vaiheessa siistit valkoiset sivut houkuttelivat kirjoittamaan kauniilla käsialalla jotain kivaa. äätinkin kirjoittaa saman tien kokonaisen kirjan. han vaan romaanin, sellaisen, joita ahkerasti lainasin pienen kyläkoulumme kirjastosta. Kirjoittamisprosessia kestikin noin parikymmenen sivun verran. nsimmäinen sivu oli kauniisti ja taiten kirjoitettua, mutta sivujen täyttyessä käsiala vapautui tavanomaisiksi harakanvarpaiksi. n muista enää minkälaisesta aiheesta romaania aloin kirjoittamaan. ätä ensimmäistä ja ainoata romaanituotostani syntyi muutama kymmenen sivua, kunnes suurin into kirjailijan uraan lopahti. utta kirjoittamisen ilo ei siihen sammunut. Kynällä kirjoittaminen on aina ollut mieluista puuhaa. Koulun ainekirjoitustunneilla menestyin oikein hyvin. ittemmin työelämässä piti kynällä kirjoittamisesta siirtyä käyttämään kirjoituskonetta, sen jälkeen tulivat tietokoneen näppäimistöt, ja kirjoittaminen muuttui aina vain nopeammaksi. Käsin kirjoittamisessa on jotain sellaista mitä koneella kirjoittamisesta puuttuu, käsityön tekemisen ilo. Käsin kirjoittaessa ajatuksetkin pysyvät paremmin koossa. iksi olen kummastunut sitä ajatusta, että tulevaisuudessa ei koululaisille tulla enää opettamaan kaunokirjoitusta. untuu siltä, että heiltä ollaan riistämässä jokaisen koululaisen perusoikeus, kirjoittamaan oppimisen ilo. uomisen tuskaa Kirjoittaessani juttuja tähän Jyty-lehteen olen monesti huomannut, että kirjoittaminenkin voi olla totista työtä. jatus ei aina kulje käskemälläkään, tai aloittaminen on muuten vain työlästä. jan oloon olen huomannut oman epärealistisen vaatimustason kirjoitelmieni suhteen, tekstin kun pitäisi olla täydellistä, ennen kuin se kelpaa julkaistavaksi. ielessä pyörii usein kriittisiä ajatuksia, mutta paperille ei tahdo syntyä oikein mitään, mikä vaikuttaisi tarpeeksi älykkäältä. yvä teksti ei synny itsestään, se täytyy synnyttää. sein parhaat ideat tulevat jossakin muualla kuin kirjoituspöydän ääressä. äivittäisessä arjessa huomaa asioita ja ilmiöitä, joista kirjoittaminen tuntuu tarpeelliselta ja ajankohtaiselta ja joiden kuvittelee kiinnostavan myös lukijoita. ämä Jyty ampere ry -lehti on ammattiyhdistyksen jäsenilleen suunnattu lehti. isällön tulee olla puhtaasti ammattiyhdistysasiaa, tai aiheeltaan sellaista joka liittyy tavalla tai toisella työelämään. siapitoisen ja asiallisen ay-aiheen lisäksi lehden tulee tarjota myös kevyempää sisältöä. ätä lehteä tehdään jytyläisille lukijoille, mutta lehden toimituksessa mietitään aika ajoin, miten saataisiin lehden lukija vaikuttamaan lehden sisältöön. seaan kertaan on toivottu, että lehdessä olisi juttuja Jytyn jäsenistä työnsä ääressä, koska meitä kaikkia kiinnostaa tietää mitä kaikkea jäsenet tekevät työkseen. oimituskunnan jäsenet olisivat halukkaita jäseniä haastattelemaan ja näitä juttuja tekemään, mutta vapaaehtoisia jytyläisiä ei tahdo haastateltaviksi löytyä, edes nimettömiin haastatteluihin. K R J O 15

16 Jyty ampere ry K R J O iten voin osallistua lehden sisältöön? ähän lehteen voit vaikkapa sinä Jyty ampere ry:n jäsenenä tarjota omia vapaamuotoisia kirjoituksiasi julkaistavaksi. Yleisönosastokirjoitukset -palstalla julkaistuihin kysymyksiin pyritään heti etsimään vastaukset. Ruokaohjeet ovat aina paikallaan, ja niitä on pyritty mahduttamaan lähes joka numeroon, riippuen siitä, mitä ruokasesonkia lehden ilmestymisen aikaan eletään. ukijat voivat lähettää lehteen ottamiaan valokuvia ns. lukijan kuva -palstalle. Kuvaaja voi niin halutessaan pysyä vaikka nimettömänä. oimistosihteerin moninaiset tehtävät pikakatsaus erääseen tavanomaiseen viikkoon aanantai yöviikko alkaa klo appaan kalenterin ja menen kokoustilaan, keitän kahvit ja teet 12 työkaverille ja toimin kokouksessa sihteerinä. Kello 9.45 tsekkaan sähköpostit ja pöydälleni tulleet tehtävät. aputtelen muutamat työsopimukset ja vastaan sähköpostiviesteihin. Ovikello soi, käyn avaamassa oven ja otan samalla postilaatikkoon tulleet lähetykset ja käyn jakamassa ne osastoille. Kello 11 pidän ruokatauon, jonka jälkeen käymme esimiehen kanssa läpi tulevaan viikon asioita. Klo vedän keppijumppatuokion. Ovikello soi. apaan muita talojen toimistosihteereitä klo ja keskustelemme meille tärkeistä asioista ja saamme vertaistukea. öistä kiiruhdan yhdistyksen toimistolle klo alkavaan tiedotustoimikunnan kokoukseen. oni on kaipaillut takaisin ihanaa rinsessa-palstaa, sitä oli hauska lukea. Kaikki lehden sisältöön liittyvät ideat ovat tervetulleita! uosittelen kokeilemaan kirjoittamista. Jollei se kynä-paperi -yhdistelmä houkuttele, niin sitten näppäimistön avulla. Omia, itse kirjoitettuja juttuja voi tarjota myös tämän lehden toimitukseen julkaistavaksi, tai muokattavaksi julkaisukuntoon, tai muutoin esittää ideoita jutun aiheeksi. ehden toimituskunnan jäsenet varmasti ilahtuvat kaikista yhteydenotoista, yhteystiedot löytyvät toisaalta tästä lehdestä. ukavaa kevättä! oivottaa uula alonen iistai aavun työpaikalle klo Käyn hörppäisemässä aamukahvit, avaan sähköpostit ja tulleet tehtävät. siatarkastan ostolaskut ja tiliöin ne. Kaupungin luottokortin omaavana lähden kello 10 työkaverin kanssa ostamaan lämpöverhoja ja astioita ym. sekä haemme matot pesulasta. ounastamme klo 12, jonka jälkeen laitamme nipsut verhoihin ja asettelemme ne kiskoille. Klo on vuorossa vuosilomien tallennukset ja työkaverin 50-vuotisjuhliin liittyviä tehtäviä. ostin jakelun yhteydessä käyn läpi talon kansliat ja merkitsen ylös logistiikasta tilattavat värikasetit ja kopiopaperit. yöpäivän päätteeksi kirjoitan työryhmän tiimikokouksen muistion puhtaaksi ja lähetän s-postilla. 16

17 Jyty ampere ry Keskiviikko Klo 8.50 sovin siistijän kanssa valkotaulun pesusta ja käyn hörppäämässä kahvit. ähköpostin tsekkaus ja tulleet tehtävät. Ovikello soi, on mentävä avaamaan ovi. ähköpostissa on Jytyn tiedotustoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja luen sen läpi. simiehen kanssa keskustelemme sihteerikokouksen antia. ounas klo 11, jonka jälkeen käyn auttamassa tietokoneeseen tullutta häiriötä. Ovikello soi. Kopiokone vilkkuu punaisella, joten käyn kiskomassa juuttuneen paperin telojen välistä. ostin haku ja jakelu, aina yhtä mukava yllätys: ku-nkka tuli! Kyllä lapset ilahtuu. Klo keppijumppaa. Klo 13 alkaa keittiön emännän 50 -vuotisjuhlat kakkuineen ja kahveineen. Kun puheet ja laulut on laulettu, vieraat lähtevät noin klo 15. eruutan lkon kurssikeskukseen tekemäni varaukset säästösyistä ja varaan kokouspaikan Frenckellistä toukokuulle kehittämispäivää varten, erikseen sekä lasten että nuortentiimille. Kotimatkalla käyn lataamassa matkakortin Frenckellissä ja kysyn samalla vahtimestarilta muitakin vaihtoehtoja kokoustamiselle. orstai ormaalit aamurituaalit. arkistan käteiskassan ja lasken rahat, teen käteiskoonnin tulleista kuiteista, pyydän esimiestäni tarkastamaan ja allekirjoittamaan. Otan talon auton ja käyn arviksella sossun kassalla tilittämässä saamiseni. Kassalla on tuttu ex-työkaveri, joten jään suustani kiinni. ounas klo 11. Ovikello soi. uttu jytyläinen tupsahtaa palaveriin työparinsa kanssa ja ehdotankin kahvinkeittoa, ja se sopii. Ovikello soi ja ohjaan tulijat kokoustiloihin alakertaan. ostin haku ja sen jakelu. Klo keppijumppa. Opastan uutta työntekijää talon tavoille. ltapäiväkahvit. siatarkastan ostolaskuja ja tiliöin. allennan vuosilomia. Ovikello soi ja ohjaan tulijat tapaamiseen. Kukkien kastelua. simies pyytää tilaamaan ammattikirjallisuutta netin kautta. erjantai äivä alkaa tutuilla aamurutiineilla, joiden jälkeen talon johtaja pyytää avukseen perkaamaan arkistomateriaalia, mitä tuhotaan ja mitä säilytetään. Klo 11 lounas. uolilta päivin postin haku ja jakelu, myös sisäinen posti saapuu perjantaina. uunnittelemme alustavasti esimiehen kanssa yksikköömme liittyvää juhlaa, joka järjestetään syksyllä. ähän on hyvä päättää työviikkoni. arja Rantanen, toimistosihteeri K 17

18 maailma spanielin silmin Jyty ampere ry oikka! eikäpoika tottelee nimeä ku. inakin useimmiten. ina ei huvittaisi, kun emäntä sanoo, että ei saa ottaa, vaikka on jotain tosi herkullisen tuoksuista kuonon edessä. öh. adekeleillä emäntä yleensä sanoo Kura-Kaapoksi ja välillä öntti-ivariksi, kun oikein innostun, vaikka kavereiden kanssa leikkimään. Kurakeleillä emäntä pukee mulle semmoiset kurahaalarit mun mielestä aika nolot, mutta kun en saa sitä vetoketjua avattua selästä itse niin pakko sitä kai on pitää. Kaveritkaan ei ole auttaneet vaikka olen kysynyt. e pahukset vaan naureskelee, että jaa sää annoit tommosen pukea. Reilua sakkia. mäntä kyllä väittää, että oon komea se päällä. o jaa, en nyt tiedä. ukee niissä sentään urtta jotain katu-uskottavuutta edes jäljellä. arrastan kaikenlaista. aatikoiden availu on tosi kivaa. mäntä ei vaan jostain syystä tykkää, kun availen sen yöpöydän laatikoita keskellä yötä. eni sitten sekin hupi, kun se käänsi yöpöydän niin päin, että en pääse enää laatikoille helposti. ahus. ummulassakin availen keittiön laatikoita, kun etsin jotain hyvää syötävää. ähän mennessä on löytynyt mausteita ja kaikenlaisia kippoja. tsintä jatkuu. Kerran mummu ja emäntä laittoi mummun kirjahyllyn 3 laatikkoa kiinni toisiinsa. uulivat, että se estää meikäpoikaa... ei muuten estäny! Äkkiäkös tuommosen aukaisi. iinä ne sitä ihmetteli ja mulla oli hauskaa. Kiva pulmapelihän tuo oli. osin vähän turhan helppo. ä ratkaisin sen noin minuutissa. ykkään myös seurailla lintuja ikkunasta. ummun takapihalla kesäisin on tosi paljon pikkulintuja ja niitä me syötetään mummun ja emännän kanssa. ä vaadin aina lintujen leivästä palasen maistiaisiksi. sot linnut ja oravat ajan pois pikkulintujen sapuskoitten kimpusta. te tosin välillä otan niistä palan tai pari varsinkin sillä välillä kun linnut käy uimassa altaassaan. Välillä ne roiskii niin hirveesti, että mä häivyn takavasemmalle suojaan etten kastu. iminen ei tosiaankaan oo mun juttu. Viime kesänä emäntä vei mut järveen uimaan mökillä. uuten ihan ok, mutta siinähän kastuu! Kuvat : arja onkanen 18

19 Jyty ampere ry Kesällä on kivaa kun emäntä tekee mulle omia jätskejä. iitä on kiva kuumalla rouskuttaa ulkona. Voisin mä niitä sisälläkin syödä, mutta emäntä ei anna. e sotkee kuulemma liikaa. iissä jätskeissä on mun herkkua jauhelihaa jäädytettynä veden kanssa. nsin emäntä laittoi niihin vaan ihan vähän jauhelihaa, mutta onneksi se ymmärsi laittaa sitä vähän enemmän. yt ne on paljon parempia. Voi kun kesä tulis äkkiä niin pääsis niillä herkuttelemaan. aan mä muulloinkin herkkuja, enkä vaan kesällä, nou hätä. ä näytän aina emännälle tyhjän kipponi, kun olen kaiken ruuan syönyt, niin sitten se antaa mulle jonkun herkun. nnen kun saan sen herkun, mun pitää tehdä joku temppu. Yleensä se pyytää yläfemmat tai kysyy kummassa kädessä se herkku on ja sitten mun pitää näyttää sille tassulla missä se on. Joskus mä saan kuivattua maksaa tai jonkin tosi maukkaan lihatikun. Juusto, omppu ja muikut on kans herkkua. uikut on ihan himo hyviä, namskis. eistä koirista yleensä kysytään mitä rotua me ollaan. mäntä sanoo mun olevan Cavalier King Charlesin spanieli. ulla on 3 veljeä ja 1 sisko. e asuu kuulemma ympäri uomea. Äidin näin kerran kun olin emännän kanssa eläinlääkärillä tutkimuksissa. Äiti kävi niissä samoissa jutskissa kuin mäkin. e vaihdettiin kuulumisia ja oltiin päät ihan vierekkäin, että muut ei olisi kuulleet meidän juttuja. iinä oli paljon muitakin meitä Cavoja odottelemassa. Voin kertoa kavereistani ja muista touhuistani seuraavalla kerralla vähän enemmän ja mitä me kavereitten kanssa leikitään ja jutellaan. Koirakavereita riittää näillä kulmilla. utta nyt pitää houkutella tuo emäntä ulos, mä haluan kavereitten kanssa hengailemaan. ähdään! ku, Cavalier King Charlesin spanieli 19

20 Jyty ampere ry V yvää ja aurinkoista kesää Kuukausi jäsenillemme! ilaisuus/ tapahtuma arja öytökorpi KR 2014 ilanne äivä allituksen kokoukset äivä Jäsenlehden aikataulut Kesäkuu Retki elsinkiin 7.6. allitus 11.6 ehti 2-3/2014 ilmestyy 9.6. alkavalla viikolla einäkuu lokuu Viikinsaaren kesäteatteri 6.8. allitus 13.8 erheretki älkäneelle 9.8. yyskuu allitus okakuu arraskuu ampereen eatteri hmisen Osa apinniemen vesijumppa orin irkuspikkujoulutapahtuma allitus ehti 4/2014 ilmestyy alkavalla viikolla allitus ineisto päivät Joulukuu yyskokous allitus ehti 5/2014 ilmestyy 1.12 alkavalla viikolla JYY R ORO e senioriladyt miesseniorit eivät ole vielä uskaltautuneet mukaan vietimme maaliskuun loppupuolella iloisen illan matkailun merkeissä. llan aikana kukin kertoi matkoilla sattuneista kommelluksista, hauskoistakin ja myös kesän tulevista matkasuunnitelmista. atkakuume nousi korkeisiin lukemiin. apaamisissamme puhe pulppuaa ja nauru raikaa. iin tälläkin kertaa. iesithän, että kaikki Jyty ampereen kannatusjäsenet ovat tervetulleita mukaan senioritoimintaan. oimintamme käynnistyi viime vuoden loppupuolella ja olemme kokoontuneet noin kerran kuukaudessa eri aiheiden ympärille Jytyn luetoimistolla ämeenkadulla. oukokuussa kokoonnuimme murin elmessä. Jyty ampereen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin kannatusjäsenet voivat osallistua jäsenhinnalla. euraa kotisivuja, siellä on Jäsenlehden lisäksi kaikki tilaisuudet ja tapahtumat. yös ilmoittautumiset tehdään kotisivujen kautta, linkki ule rohkeasti mukaan! aita minulle yhteystietosi, niin saat tiedon seuraavista tapaamisistamme. yvää ja aurinkoista kesää! uula Jaskari-alinen tuula.jaskarimalinen(at)saunalahti.fi 20

21 Jyty ampere ry KÄR VKR Keskiviikkona klo sitys on musikaali Kuumia altoja & aastareita aivamatkan aikataulu ähdöt aukontorilta tasatunnein, paluu saaresta aina puolelta. i - pe klo ipun hinta 28 /jäsen ja 37 /ei jäsen, 4-11-vuotiaat lapset inta sisältää laivamatkan ja teatterilipun. Viikinsaaren ravintolassa on myös mahdollisuus ruokailla ennen esitystä (omakustanteinen). lmoittautuminen yhdistyksen kotisivujen kautta mennessä. aksu yhdistyksen tilille: andelsbanken F räpäivä Yhdistyksen kotisivuilla on ilmoittautumisen yhteydessä tieto lippujen jakamisesta. ervetuloa Viikinsaareen! VJ K erjantai klo KK ampereen apinniemi, apinniemenranta 12. Kokoontuminen on aulassa klo minuutin allasjumppa alkaa klo Jumpan jälkeen on tarjolla salaattia. Osallistumismaksu 20 sisältää sisäänpääsyn, saunaosaston käytön, vesijumpan ja ruokailun. V lmoittautumiset Jyty ampereen kotisivun kautta net/ viimeistään aksu yhdistyksen tilille: andelsbanken F räpäivä apinniemeen kulkee bussi nro 2 (Rauhaniemi). ysäkki on apinniemi. 21

22 Jyty ampere ry KOKO R K KV K ÄKÄ lauantaina ÄÖ klo Vanhan kirkon edestä ampereelta klo mennessä Vanhalle kirkolle. V Ohjelma: yrjysen trutsitila (n. 1,5h), jossa isäntä pitää meille tilakierroksen (45min) kertoen tilasta ja eläimistä hauskasti ja kattavasti. sittelykierroksen jälkeen on hieman aikaa katsella eläimiä ja herkutella omakustanteisesti tilan kahviossa ja ostaa mukaan strutsinlihatuotteita. uttisen marjatila (1,5h). Ohitamme matkalla myös älkäneen vanhan rauniokirkon. apsille ja seikkailunhaluisille löytyy maissilabyrintti. uttisella jakaudumme kahteen ryhmään ja bussi jatkaa halukkaiden kanssa matkaansa Rönnvikin viinitilalle, jossa on tarjolla Viinitilaesittely. Vieraille tarjottu tuotemaistiainen kruunaa mielenkiintoisen kierroksen. sittely kestää n. 45 min (minimiosallistujamäärä 15 henkeä). Klo bussi noutaa uttisella olevat Rönnvikin viinitilalle, jossa nautimme lounaan (1,5h) euraavana kohteena on obilian autokylä (2h). obilia on tieliikenteen alan valtakunnallinen erikoismuseo. isäksi lapsille (4-12v) on varattu mahdollisuus opetella ajamista Rahtareiden liikennepuistossa. lle 4-vuotiaille on yvä Kakku -hiekkatietyömaa. obiliasta löytyy myös koko perheelle suunnatun luontopolku ja uimaranta. obilian kahvila palvelee myös herkuttelijoita. innat: Jäsen 30e, ei-jäsen 45e apset: 5 e (<4v) 15 e (4-6v) 20 e (7-11v) 25 e (12-17v) inta sisältää matkat, opastukset, lounaan ja obilian näyttelyn. isämaksut Rönnvikin esittely (6e), aissilabyrintti (4e) ja iikennepuisto (3e). aksu yhdistyksen tilille andelsbanken F räpäivä lmoittautumiset alla olevalla lomakkeella mennessä. lmoita jokainen lähtijä omalla lomakkeella (myös lapset). omake: 22

23 Jyty ampere ry R R R ampereen eatteri keskiviikkona klo äytelmänä on hmisen Osa ipun hinta 20 /jäsen ja 28 /ei jäsen. ippuvaraukset mennessä yhdistyksen kotisivujen kautta aksu yhdistyksen tilille: andelsbanken F räpäivä O! ippua ei saa, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. iput jaetaan paikan päällä teatterissa. O perustuu Kari otakaisen samannimiseen romaaniin. hmisen osa on koskettava perhedraama. äkkäällä pariskunnalla on kolme aikuista lasta, ja kaikilla heillä omat haasteensa. ämmön näytelmään lataa nja ohjolan esittämä alme almikunnas. alme antaa tarinansa tulla. hmisen osa käsittelee vakavia aiheitaan lempeästi. uru, luiskahtaminen tehokkaiden kelkasta sekä ympäröivän maailman pintakiilto riipaisevat syvältä. äytelmän pohjavireenä on vahvana lohtu ja luottamus tulevaan. apahtumat, joihin henkilöt ajautuvat ja tapa, jolla he maailmaansa reagoivat, on tunnistettava. otakaisen romaanin tavoin näytelmä sijoittaa henkilönsä maailmaan, joka on tosi, vaikkakaan ei realistinen. ervetuloa teatteriin! OOR OOR - OOR Giuseppe Verdin abucco -ooppera keskiviikkona klo ampere-talossa. ipun hinta 55 /jäsen ja 81 /ei jäsen. ippuvaraukset mennessä Jyty ampereen kotisivujen kautta aksu yhdistyksen tilille: andelsbanken F räpäivä O! ippua ei saa, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. iput jaetaan paikan päällä ampere-talossa. V ampereen Oopperan kevään 2015 teos on Giuseppe Verdin abucco. Oopperan nimiroolissa debytoi menestyneimpiin oopperalaulajiimme lukeutuva baritoni ommi akala. ampere-talossa kuullaan vahva myyttis-historiallinen ooppera, jonka mahtavat kuoro-osuudet ja yksilöiden väliset draamat luovat koskettavan elämyksen. ätön tarina vallanhimosta ja vapaudesta, kiihkeä tunnelma ja puhutteleva toteutus pitävät tiukasti otteessaan loppuun asti. abucco sukeltaa Babyloniaan ja kietoo sisäänsä taistelun, jossa vastavoimat ruokkivat toisiaan. Kuningas abucco on valloittanut Jerusalemin ja tyttärineen hallitsee juutalaisia julmasti. Vain vapaudenkaipuu ja usko pitävät yllä kansan toivoa kirkkaammasta tulevaisuudesta. opulta ihmisen sisäinen vallanhimo joutuu vastakkain sorrettujen voiman kanssa. Vangitsija palaa vapauttajaksi, ja on kysyttävä, voiko ihminen muuttua? 23

24 Jyty ampere ry K VK RC iedätkö mikä on naisen salainen ase? Vastaus: yvin istuvat liivit. e jytyläiset vietimme lämminhenkisen asiakastilaisuuden atriciassa. ienen syötävän ja juoman lomassa tutustuimme kevään liiviuutuuksiin ja myös atrician historiaan. llan aikana meillä oli mahdollisuus ilman kiirettä asiantuntijan opastuksella sovittaa liivejä oikean mallin ja koon löytämiseksi. llan aikana tehdyistä ostoksista saimme 15 %:n alennuksen. Jos haluat laadukkaat ja istuvat liivit, kannattaa poiketa liiviostoksille atriciaan ampereella Kuninkaankadulle. Kokoja ja malleja löytyy kaikille vartalotyypeille ja kaiken kokoisille. siantuntija on apunasi oikean mallin valinnassa. yös povea muokkaavia malleja löytyy. isäksi atricialla on laadukkaita bikinejä ja uima-asuja. uula Jaskari-alinen lueristeily m/s Viking Grace Vihdoin se työpäivä päättyi, nappasimme matkalaukut messiin ja suuntasimme kulkumme kohden Yin pysäkkiä. ikä kauaa siinä odoteltukaan, kun jo odottamamme ammisen liikenteen bussi saapui ja poimi meidätkin mukaansa. euraava pysähdys oli linja-autoasemalla ja sitten irkanhovissa. iellä olikin jo vähän hämmennystä kun osalle ei meinannut penkkiä löytyä. Kuljettaja kertoi bussin olevan 60 -paikkainen ja matkustajia on 57, joten jokaiselle istuin löytyy ja niin tapahtuikin. atkalla pidimme kahvittelutauon umppilassa ja sitten taas jatkoimme matkaamme kohti urun satamaa ja m/s Borea. erille päästyämme teimme muutaman ylimääräisen kierroksen satama-alueella ennen kuin se oikea reitti Borelle löytyi. aivassa meitä odottivat aluetoimiston Olli ja anna sekä rman lizad. loitimme kuohuviinillä odotellessamme rman lizadin esityksen alkua. rman kertoi taustastaan sekä projekteistaan. än kertoi tekemistään tv-sarjoista Kill rman ja rman ja viimeinen ristiretki. Vuonna 2001 oonv teki rmanille tarjouksen ohjelman teosta. nsin rman hylkäsi tarjouksen. äätös alkoi kaduttaa ja hän ottikin tarjouksen vastaan. oonv:llä rman ja uukka iensuu tapasivat, he tekevät edelleen töitä yhdessä, päätös siis kannatti. rman kertoi, miten hän ystävänsä kanssa toteutti haaveensa ja vaikka siinä sai tehdä kovaa työtä, niin kuitenkin se kannatti ja tuotti toivotun tuloksen. än totesi, että toiveella ei ole merkitystä, jos todella haluaa jotain, vaan asialle pitää tehdä jotain. Kill rman käynnistyi vuonna nsimmäinen paikka sarjassa oli Chao in temppeli. Viestittely oli hidasta, koska rmanilla ei ollut kontakteja. arvittiin monia välikäsiä ja järjestelyjen hoito vei pari kuukautta viestin kulkiessa henkilöltä toiselle ja samaa reittiä takaisin. ällä hetkellä rmanilla on jo iso verkosto, jonka ansiosta vierailujärjestelyt eri kohteisiin saadaan hoitumaan huomattavasti joustavammin. Kontakteja on jopa ohjois-koreaan. rman totesi myös, että on tärkeää epäonnistua, koska se on pohjana uudelle yritykselle. Borelta suuntasimme Viking Gracelle ja huomasin itselleni uuden asian. aivamatkustajista osa joutui turvatarkastukseen ja nestemäiset juomat otettiin heiltä pois. arkastukseen otetut olivat nuoria, jotain ikärasismia siis sekin, ettei meitä tarkistettu. 24

25 Jyty ampere ry atkustussää oli moitteeton. allokko oli lähes olematon, mutta sumu vaivasi hvenanmaan ja urun välillä mennen tullen. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. ytit olivat hienot, esim. katosta heijastui valolla toteutettu kompassiruusu lattiamattoon. lueseminaari pidettiin lauantaina klo aikalla oli jäseniä 20:sta Jytyn yhdistyksestä, yhteensä n. 150 jäsentä. ilaisuuden aluksi katselimme kuvia vuosien varrelta. Jäsenten määrä on vähenemään päin, jäseniä tulisi saada lisää. Jäsenistö eläköityy eikä nuoria ole saatu riittävästi mukaan toimintaan. uorisotoimintaan on saatava lisää tapahtumia. isää jäseniä voitaisiin saada esim. oppilaitoskäynneillä ja työpaikkakäyntejä tulisi myös lisätä. uoriso ei näe liittoon kuulumista tärkeänä. jankohtaiskatsauksen ja valtuustoasioiden esittelyn piti talousjohtaja Vesa-atti äkinen. nsin hän kertoi JYY 2020 strategialuonnoksesta. uutoksia, jotka vaikuttavat tämän päivän ay-toimintaan, ovat mm. uorten liittyminen jäseneksi => etsivät tietoa netistä. C-alan kehitys on ollut huimaa, on syntynyt uusia työn tekemisen muotoja ja epätyypillisiä työsuhteita. usia ammatteja tulee ja entisiä poistuu. K ehdottaa :n ja :n välisiä sopimuksia. dunvalvonta on muuttunut enemmän työhyvinvoinnin ja laatukehityksen puolelle. aatutekijät ovat keskeisemmässä roolissa kun palkankorotuksiin ei ole mahdollisuutta. äiden muutosten huomioimiseksi strategiaan on suunniteltu esim. nsiotason ja ostovoiman säilyttämistä, jolla pyritään harmaan työvoiman käytön ehkäisemiseen sekä ulkoistamisen vähentämiseen. uomion kiinnittämistä jäsenten hyvinvointiin, joka käsittää työssä jaksamista (ikäohjelma, osa-aikatyö), työllisyyden edistämistä, perhevapaiden tasa-arvoistamista. uomion kiinnittämistä jäsenten, luottamusmiesten ja yt-elinten jäsenten kehittymismahdollisuuksiin, sisältäen kouluttautumisen ja osaamisen hyödyntämisen sekä luottamushenkilöiden edunvalvontaosaamisen kehittämisen. yömarkkinoiden toimivuuteen ja laatuun panostamista: vastavalmistuneiden ja nuorten työelämään pääseminen, työttömien jäsenten kannustus työhön paluuseen (kuntoutus) ja osa-aikatyöjärjestelmän kehittäminen työurien pidentämiseksi. itten siirryimme edunvalvontaan. iitä esim. V (ent. Y) palkankorotus 20 ja ,28 % yleiskorotus. Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden perusteella on mahdollista alkaen jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien. Viimeisenä oli talouskatsaus. yövoimajäsenten lukumäärä on vähentynyt ja sijoitusten tuotto pienentynyt. Varainhoitaja on nyt vaihdettu ja voimme vain tarkkailla, miten sijoitustuotot tulevat muuttumaan. Opiskelijajäsenten määrä pieneni 4000:sta 97:ään kun opiskelijoiden maksuton jäsenyys muuttui maksulliseksi. Kaiken kaikkiaan reissu oli taas mukava ja seura oli mitä erinomaisinta. nsi vuonna lähdet varmaan sinäkin uudelleen/ensimmäistä kertaa mukaan. Risteilijät arja ja irpa 25

26 Jyty ampere ry FGRO ÄÄ OOR Figaron häät on täydellinen ooppera: sukkela, ilkikurinen ja pakahduttava. e tarjosi katsojille vauhdikkaita juonenkäänteitä, viekkaita valepukuja ja koomisia väärinkäsityksiä. ozartin musiikki huumasi heti alkusoitosta lähtien. Ohjaaja uomas arkkisen versio maailman rakastetuimmasta oopperasta sai yleisön haukkomaan henkeään. Figaron häät on romanttisen komedian klassikko ja vaikka sen olisi nähnyt lukuisia kertoja, hyvä ohjaus ja onnistuneesti toteutettu musiikki tempasivat mukaansa niin, että loppumetreillä ei voinut olla jännittämättä, ratkeaako tarina toivotusti. sitys ei ollut tarkoitushakuisen mullistava tai nykyaikainen, mutta meidän aikaamme sitä yhdisti maltillisesti esimerkiksi kännykkäkameroiden käyttö hääkohtauksissa sekä Osku eiskasen oivallisesti suunnittelema koreografia. uomas ampisen ylellisellä tavalla yksinkertainen puvustus yhdisti tyylikkäästi oopperan syntyajan henkeä moderniin, ja asut ilmensivät myös roolihahmojen luonteita. Ville yrjän valosuunnittelu henki sekin hienostunutta pienieleisyyttä. autittava oopperakokemus! uula Jaskari-alinen Kuva: ampere-talo internetsivusto, kuvaaja etri uutinen 26

27 Jyty ampere ry oten alaosaston emmotteluilta 19.5 ämeen kosmetologikoululle kerääntyi maanantai-iltana alaosaston jäseniä odottavin ilmein. emmotteluun oli ilmoittautunut puolen tunnin aikana 30 nopeaa ja 16:tta ensimmäistä oli onni suosinut. Vastuuhenkilönä en ehtinyt juttelemaan jäsenten kanssa, kun nimiämme huudeltiin ripeeseen tahtiin. oni meistä ottikin kasvohoidon lisukkeineen ja hoitoon kuului vielä virkistävä ampullihoito. arjolla oli myös käsi- ja jalkahoito sekä kuumakivihoito selälle. uori nainen kietoi minut peitteisiin, että pysyisin lämpöisenä, mikä kuitenkin oli turhaa päivän trooppisen ilmaston ja ukonilman vuoksi. ikä sen ihanampaa, kun kasvot puhdistetaan, höyrytetään ja lopuksi naamio kasvoille. illä aikaa kulmat nypitään ja ripset värjätään. opuksi vielä rauhoittava voide ja päivävoide, 1½ tuntia meni kuin siivillä unsin olevani osaavissa käsissä. ähtiessämme pois ihastelimme toistemme kirkastuneita ilmeitä ja kevyempää oloa. oivottavasti saamme syksyllä järjestää samanlaisen illan. arja Rantanen laosaston puheenjohtaja Kuvat: ämeen Kosmentologikoulu 27

28 Jyty ampere ry KOR erjantaiaamu sarasti ampereella ja lähdimme pienellä porukalla ampereelta kohti ahkoa. ukana oli ämeen ja Keski-uomen aluehallituksen väkeä, Jyty ampereen jäseniä ja aluetoimiston Olli ja anna. Kaappasimme mukaan Jyväskylästä loppuporukan ja Olli jakoi meille luokkaretkipussukat eli pienet eväät matkalle. atka ahkolle oli yllättävän lyhyt. tse en ollut koskaan aiemmin käynyt ahkolla. idimme jo bussissa pientä kokousta ja kaikki aluehallituksen jäsenet kertoivat kuulumisia omilta alueiltaan. ahkolle saavuttaessa meille oli varattu kivat mökit ja kotiuduttuamme lähdimme tapaamaan tä-uomen aluehallitusta yhteisen kokouksen merkeissä. Keskustelimme paljon aluetoiminnasta, toimintaympäristön muutoksesta, jäsenhankinnasta ja työelämästä tänä päivänä. eimme myös ryhmätöitä. ntoisaa oli keskustella toisten aktiivisten toimijoiden kanssa. äivän kääntyessä jo tummenevaan iltaan palasimme takaisin mökille saunomaan ja paistamaan takkamakkaraa. auantaiaamuna ahkoseminaari alkoi todenteolla. Kävelimme seminaaripaikalle raikkaassa aamupakkasessa ja seminaari alkoi todella avartavasti eemu rinan johdolla. eemu rina on digitaalisen työn, oppimisen ja johtamisen asiantuntija, tietokirjailija ja nuori kasvuyrittäjä. isäksi hän on (bio)hakkeri. ästä voi jo päätellä, että hän avasi meille aivan uudenlaisen maailman tuottaa ja jakaa tietoa. Johtavana lankana oli ajatus, että teknologia on ruumiin jatke. hdin ajatella, että seminaarin valovoimaisin tähti oli laitettu heti alkuun, kuinka epänormaalia. rinan jälkeen lavalle asteli lla yvönen, K:n opiskelija- ja nuorisopoliittinen asiantuntija, joka kertoi millaiseen työelämään nuoret ovat siirtymässä ja millaista työelämää he vaativat. yvönen esitteli uutta nuorisotutkimusta ja tapoja nuorten työllistämiseen. 28

29 Jyty ampere ry euraavaksi ahkoareenalla esittelivät erilaiset nuoret vaikuttajat omaa toimintaansa. opias alonen Greenpeace-järjestöstä kertoi, miten nuoret vaikuttavat yhteiskunnassa. oliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat Joona Räsänen (D), usanna Koski (Kokoomus) ja eppo äkkinen (Keskusta) kertoivat omista kokemuksistaan nuorten vaikuttamisesta eri tavoin. oliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajien paneelikeskustelu päätti ensimmäisen seminaaripäivän. en lopuksi selvisi, että usanna Koskella oli syntymäpäivä, joten hän sai syntymäpäivälaulun seminaariyleisöltä. eminaaripäivän jälkeen oli vapaatakin aikaa tutkia ahkon kauppaa, käydä juoksulenkillä, laskettelemassa (kyllä, ahkolla oli riittävästi lunta!) tai nauttia uomen kauniista luonnosta. auantai-illaksi oli varattu kaikille yhteinen illallinen, jonka jälkeen väki hajaantui eri paikkoihin. ahkolla ei ainakaan ole pulaa iltatapahtumista. öytyi stand-up-komiikkaa, tanssimusiikkia, karaokebaaria ja rauhallista mökki-iltaa James Bondin seurassa. unnuntaina, seminaarin 2. päivän ohjelmassa oli Jytyn ulevaisuustoimikunnan esittäytyminen, jossa jokainen toimikunnan jäsen kertoi sekä itsestään että alueestaan. Opiskelija- ja nuorisotoiminnan järjestöasiamies ja ulevaisuustoimikunnan sihteeri ikko ehtonen valotti meille vielä lisää asioita nuorten vaikutusmahdollisuuksista, verkostoitumisesta, sosiaalisen median käytöstä ja sukupolven vaihdoksesta. ehtonen kertoi koulutiedottamisesta, opiskelijamarkkinoinnista ja osallistuttamisesta. Järjestöasiamies llinoora Vesala kertoi seuraavana ay-vaikuttamisesta kansainvälisesti ja hän antoi seminaariyleisölle melkoisen tuhdin paketin tietoutta erilaisista kansainvälisistä ay-järjestöistä, joiden jäsen Jytykin on ja joiden kautta meistä jokainen voi vaikuttaa ay-toimintaan ympäri maailmaa. eminaari alkoi todella vahvasti eemu rinan esiintymisellä, mutta se myös päättyi yhtä vahvasti. Viimeinen esiintyjä oli karismaattinen ignmark arko Vuoriheimo, kuuro rap-artisti. ietin itse, että miten kuuro ihminen esiintyy ja luennoi seminaariyleisölle. n ihmettele enää. ignmark esiintyi vahvasti, karismaattisesti ja upeasti. iin ettei edes muistanut, että hän on kuuro tai että hänen tulkkinsa oli nainen. ignmark on esimerkki siitä, miten heikkoudet käännetään vahvuuksiksi. iten ihmistä voidaan latistaa ja kun hänellä on tahtoa, hän voittaa kaikki esteet edestään. än on ihminen, joka halusi tehdä musiikkia ja niin hän myös tekee. en lisäksi hän vaikuttaa ihmisiin, jotka ovat kansainvälisiä vaikuttajia. än tekee yhteistyötä lexander tubbin kanssa, puhuu YK:n kokouksissa, esittäytyy presidentille ja kertoo mitä haluaa saavuttaa. Ole vahva ja usko unelmaasi! oli yksi ignmarkin vinkki, jota kannattaa noudattaa. eminaarin lopuksi saimme kuulla ja nähdä myös ignmarkin julkaisemattoman uuden videon. iihen oli hyvä lopettaa. ahkoseminaari oli todella antoisa kokemus. Vaikka olimmekin siellä nyt aluehallituksen kanssa, sain paljon muitakin kontakteja, uusia tuttavuuksia, paljon uutta tietoa ja ideoita. uennoitsijat on hyvin valittu ja sellaisia, joita ei ihan joka paikassa näe. ahkoseminaari on avoin kaikille jäsenille ja suosittelen lähtemään mukaan seuraavalla kerralla. nnetaan kaikille mahdollisuus! Kirsi Kuukkanen 29

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009 LATTOMERI :n sääntömääräinen Lattomeren koululla keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA! Länsi-Porin seurakunnan perhekerho Lattomeren kirkko

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10 SAUNASEURA 29.9.2013 1/10 4. NUORGAMIN RUSKAPUNKKU AIKA: Su 8.9. pe 13.92013 PAIKKA: Nuorgam, Pulmankijärvi ja Norja SaunaMafia ry:n jäsenten yksityinen vierailu Jouni Tetrin mökille Nuorgamin Pulmankijärvelle

Lisätiedot

ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012

ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012 ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012 Torstaina 4.10. saapuivat osallistujat ympäri Suomea ja Norjan Trondheimista. Illalla kokoonnuimme Kaplaakin kiltahuoneelle, jonne

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT Turvaympyrä i TUTUT IHMISET Sinun kehosi on tärkeä ja arvokas. Kukaan ei saa koskea siihen ilman sinun lupaa. Tärkeä tietää: Suorista käsi eteesi

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

TALLINNA (OSA 1)

TALLINNA (OSA 1) TALLINNA (OSA 1) 26.-29.5.2016 HOTELLI JA BALETTI SAVOY BOUTIQUE HOTEL VAKIOMESTAMME TALLINNASSA Saavuttuamme Pärnusta luksusbussilla (2 euroa/hlö) kävelimme reilun kilometrin päähän hotelliimme Savoy

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Arjen ankkurit selviytymisen mittarit. Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry

Arjen ankkurit selviytymisen mittarit. Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry Arjen ankkurit selviytymisen mittarit Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry Mitä tarvitaan? Mistä riippuu? Kuka määrittää? Turvallisuus Mistä riippuu? Turvallisuus Katse eteenpäin Katse hetkessä Mistä riippuu?

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi EP Senioripoliisit Kevätmatka 2017 Tämän matkan valmistelu alkoi jo kuukausia ennen sen toteutumista taustoittamalla matkakohteita ja nyt päädyttiin perinteisesti Viroon ja siihen, että olemme koko ajan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA 12. 16.8.2013 Olipa tosi mukava kurssi. Sopivan rauhallinen tempoltaan ja kuitenkin tarpeeksi jokaiselle sopivia aktiviteetteja ja paikka mitä loistavin! Lähdimme

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Mitä kuuluu. politiikan journalismille?

Mitä kuuluu. politiikan journalismille? Mitä kuuluu politiikan journalismille? Politiikan toimittajien jäsenkyselyn tulokset Jukka Vahti Jäsenkysely Toteutettiin touko kesäkuussa 2014 sähköpostitse 49 vastaajaa yhdistyksen 132 jäsenestä vapaamuotoinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA KAUPUNGINKANSLIASSA n työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu Helsingin kaupungin 3.3.2008 allekirjoittamaan

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Hämeenlinna 19. lokakuuta 2012. Solaris-lomalla Kajaanissa 10.-15.9.2012

Hämeenlinna 19. lokakuuta 2012. Solaris-lomalla Kajaanissa 10.-15.9.2012 Hämeenlinna 19. lokakuuta 2012 Solaris-lomalla Kajaanissa 10.-15.9.2012 28 eläkeläisopettajaa (osa ystäviä) oli liikunnallisella virkistyslomalla Hotelli Kajaanissa. Matkat taitettiin rautateitse, invavaunut

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot