JYTY TAMPERE RY. Jäsenlehti 2-3/2014. Kivoja tapahtumia tulossa. Ilmoittaudu mukaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYTY TAMPERE RY. Jäsenlehti 2-3/2014. Kivoja tapahtumia tulossa. Ilmoittaudu mukaan! http://jytytampere.jytyliitto.net"

Transkriptio

1 JYY R RY Jäsenlehti 2-3/2014 Kivoja tapahtumia tulossa. lmoittaudu mukaan!

2 Jyty ampere ry Jyty ampere ry Jäsenlehti 2-3/2014 isältö: Vuorotteluvapaan ehdot 3 uheenjohtajan palsta 4 iedotusvastaavan palsta 5 Yhteistoiminta työpaikoilla 6 uottamusmiehet 8 yösuojeluvaltuutetut 9 Yleisönosasto 10 iedotustoimikunta 11 O palkansaajaedut 12 Kirjoittamisesta 15 oimistosihteerin työpäivä 16 aailma spanielin silmin 18 apahtumakalenteri 20 ulevat tapahtumat 20 apahtunutta 24 Yhdistyksen yhteystiedot 30 tukannen kuva: meritaasin kukat, yhdistyksen matkalta ietariin, ino irvonen akakannen kuva: ino irvonen Jyty ampere ry:n jäsenlehti äätoimittaja Kirsi Kuukkanen oimitussihteeri ino irvonen aitto Jyty ampere ry ainopaikka Kopijyvä, ampere ainosmäärä keskimäärin kpl Jäsenlehti 4/2014 ilmestyy alkavalla viikolla

3 Jyty ampere ry Vuorotteluvapaan ehdot tiukentuvat Vuorotteluvapaa perustuu työnantajan kanssa tehtävään kirjalliseen sopimukseen, jolla työnantaja sitoutuu palkkaamaan vapaalle lähtijän tilalle -toimistossa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön. ijaista ei kuitenkaan tarvitse sijoittaa vapaalle lähtevän tehtäviin. allitus on antanut huhtikuussa eduskunnalle esityksen laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta. uutosten on tarkoitus tulla voimaan ain 5 a :n mukaista yläikärajaa ei kuitenkaan sovellettaisi ennen vuotta 1957 syntyneisiin. Jos vuorottelusopimus on tehty ennen ehdotetun lain voimaantuloa ja sopimuksen mukainen vuorotteluvapaa alkaa viimeistään , vuorotteluvapaaseen sovellettaisiin nykyisiä säännöksiä. ulevaisuudessakin uudelle vuorotteluvapaalle voi jäädä oltuaan viisi vuotta töissä. Vapaasta maksettava korvaus säilyy ennallaan. uutokset: Vuorotteluvapaalle lähtevällä tulee olla työhistoriaa 16 vuotta. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle Yläikäraja 60 vuotta (vanhuuseläke 3 vuotta) Vapaan kesto on päivää. Vapaan saa käyttää, miten haluaa. Jaksotuksesta voi sopia vapaan aikana. Kunkin jakson pituus on vähintään 100 päivää. Vuorottelukorvaukseen on oikeus tilanteessa, jossa vuorottelijan työsuhde päättyy vuorottelijasta riippumattomasta syystä ennen kuin vuorotteluvapaa on kestänyt 100 kalenteripäivää. ijaiseksi palkattavalla tulee olla vähintään 90 kalenteripäivän pituinen työttömyys vuorotteluvapaan alkamista edeltäneen 14 kuukauden ajalta. yöttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittäisi myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. V O R O V D O 3

4 Jyty ampere ry J O J Kesä keikkuen tulevi ätä kirjoittaessani on aurinkoinen alkukevään päivä ja uudet työehtosopimukset ovat astuneet voimaan. ampereen seudulla on työsuojeluvaalit käyty ja uudet työsuojeluvaltuutetut valittu. eille kaikille toivotan rauhallista mutta mielenkiintoista toimikautta. usissa sopimuksissa vuosiloma-ajan palkka tulee varmasti herättämään keskustelua, kun sitä nyt aletaan toteuttamaan lomanmääräytymisvuoden osalta. hmettelyä varmasti aiheuttaa, kun loma-ajan palkka on yllättäen enemmän tai vähemmän kuin normaali palkka, jos työaikaprosentti on muuttunut lomanmääräytyskauden aikana. ällöin kannattaa olla yhteydessä omaan esimieheen tai jos hän ei osaa asiaa selittää, niin palkanlaskennassa kyllä osataan. Kyselyiden ja tilastojen perusteella on huomioitava, että kuntatyönantajien menoleikkaukset ovat kohdistuneet merkittävässä määrin henkilöstöön. seissa kunnissa, kuten myös ampereella, kehitetään sähköisiä työvälineitä kovaa vauhtia. ämä helpottaa työntekijöiden tilannetta, kun osa eläköityy ja tilalle ei säästösyistä palkata uusia henkilöitä, vaan työt jaetaan. ampereen kaupungin poissaolojen sähköinen itsepalvelutyökalu ersonec F, tuttavallisemmin, otetaan käyttöön koko kaupungissa tämän vuoden aikana. tuo selkeyttä, helpotusta ja nopeutta niin työntekijöille, esimiehille kuin palkanlaskentaankin. alkattomien poissaolojen reaaliaikaisuus toteutuu paremmin ja mm. esimiesten hyväksynnästä työntekijät saavat automaattisesti tiedon, eikä tarvitse miettiä, onko esimerkiksi anottua vuosilomaa hyväksytty. ätä joku työntekijä kaipasi jo amulehden mielipideosastollakin. ilotoinnin jälkeen ensimmäinen ryhmä on jo mukana ja tätä lukiessanne toinen ryhmä on otettu mukaan. uosittelen käymään -koulutuksessa, kun sitä toimialueellenne tarjotaan, vaikka järjestelmä onkin hyvin selkeä ja helppokäyttöinen. Valitettavasti edelleen taloustilanne näyttää siltä, että kuntien talouden sopeuttamispaineet eivät ole poistuneet. ienenevät valtionosuudet ja verotulot sekä samalla kuntien tehtävien lisäykset ja lisääntynyt työttömyys aiheuttavat talouden uudelleenjärjestelyjä. Kuntatyönantajien kyselyn mukaan tänä vuonna kunnat tulevat sopeuttamaan henkilöstömenoja yhteensä 600 miljoonalla eurolla. Voi vain laskea, monenko henkilön palkka tuossa potissa on. ositiivista asiassa on, että jokainen voi omalta kohdaltaan miettiä, miten omaa työtään voi helpottaa ja katsoa toimintatapoja kriittisesti. itä turhaa teemme, mitä teemme päällekkäin jonkun toisen kanssa, kun voisimme hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa? amalla mietitään kuntaliitoksia sekä erilaisia seutukuntien yhteistyötoimintoja mm. sote-rakenneuudistuksia. ama rakenneuudistus on tarpeellinen myös ay-toiminnassa. Jytyn osaltakin on monia pieniä yhdistyksiä, joiden toimintaolosuhteet ovat huonot aktiivisten henkilöiden ja jäsenten määrän pienentyessä. yöskin isompien yhdistysten, kuten Jyty ampere, jäsenmäärä laskee. ama suuntaus on koko maassa. Johtuuko tämä siitä, että uusia työntekijöitä ei palkata vai siitä, että nuoret työntekijät eivät enää ymmärrä ammattijärjestötoiminnan tarpeellisuutta? ästäkin on syytä keskustella sekä yleisellä tasolla että työpaikkatasolla. Ota siis mukaan toimintaan nuori työntekijä ja muistakaa, että myös opiskelijat voivat nyt liittyä täysivaltaisiksi jäseniksi yhdistykseen. urinkoista kesää kaikille jäsenillemme! Kirsi Kuukkanen puheenjohtaja 4

5 Jyty ampere ry ietävä ei ole luulon vietävissä Olen astunut Jyty ampere jäsenlehden toimitussihteerin pestiin tästä numerosta alkaen. ohdin yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa, mitä lehdessä julkaistaan, jotta jokaiselle olisi jotain mielekästä ja hyödyllistä luettavaa. arvoin ilmestyvänä lehti ei sovi kiireellisten asioiden tiedotuskanavaksi. en vuoksi kannattaa aika ajoin käydä yhdistyksen kotisivuilla katsomassa, mitä ajankohtaisia asioita siellä on. aperilehti on kuitenkin monelle se ainoa oikea lehti, koska sitä voi konkreettisesti pitää kädessä, selata ja lukea siellä, missä haluaa. e tavoittaa myös ne lukijat, joilla ei ole mahdollisuutta netin käyttöön. ehden teko sen suunnittelusta ja toteutuksesta lukijalle asti vaatii paljon työtä ja monen ihmisen panostuksen. ehteä ei kannata tehdä, jollei sitä lueta ja sitä ei lueta, jos siinä ei ole kiinnostavia juttuja. ehtävä on haasteellinen. uden mmatit tutuiksi palstan tarkoituksena on esitellä monimuotoista ammattikenttää. inua kiinnostavasta ammatista ja muista jutun aiheista voit vinkata minulle tai muille lehden tekijöille. aailma muuttuu koko ajan, niin myös me sen mukana yöelämän muutokset koskettavat meitä kaikkia, toisia vähemmän ja toisia enemmän. Varmaa on vain liike. ämä kuluva vuosi vaatii jälleen edellisvuotta tiukempaa taloutta ja parempaa tulosta. Vähemmällä henkilöstömäärällä tulee saada enemmän aikaan. Jokaisen kannattaa ja pitää tarkastella työtehtäviään. eenkö oikeita ja oleellisia tehtäviä, vai kuluuko aikaa ja resursseja epäoleelliseen? Kivuitta ei tästäkään vuodesta selvitä. Kukaan ei saa kuitenkaan uupua taakkansa alle. simiesten vaativana tehtävänä on pitää huolta, että työtehtävien määrä ja laatu eivät ole kohtuuttomat. e ihmiset olemme yksilöitä, aija on arttaa nuorempi ja nopeampi ja artti omaksuu uudet asiat hitaammin kuin ikko. Jokaisen panos on kuitenkin yhtä tärkeä. Jokainen henkilöstöön kuuluva herrasta narriin on vastuussa hyvästä työilmapiiristä. Olisiko aika katsoa peiliin ja kysyä, mitä minä teen ja voisinko tehdä vielä vähän lisää, jotta meillä on hyvä olla töissä? Yksin ei jaksa kukaan, yhdessä on enemmän. yöterveyslaitoksen verkkosivuilla default.aspx voit tehdä leikkimielisen testin illainen työhyvinvoinnin kylväjä sinä olet? Vasta valitut työsuojeluvaltuutetut ovat aloittaneet toimikautensa. oivon, että heille ei ole paljon tehtäviä. Rentouttavaa ja virkistävää kesää jokaiselle! ino irvonen pääluottamusmies ja tiedotusvastaava D O V V 5

6 Jyty ampere ry Yhteistoiminta työpaikoilla - mitä se on Y O Y Ö K O Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua työnantajan kanssa kunnan toiminnan kehittämiseen ja mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskeviin päätöksiin sekä edistää kunnan palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. aki ( /449) työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan aki korvasi aiemman yleissopimuksen. ain piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät. Yhteistoimintalaki on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämiselle kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistoiminnan osapuolet aissa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Yhteistoiminnassa ovat osallisina työntekijä, jota yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävä asia koskee, ja hänen esimiehensä taikka henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja tai asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat sekä työnantajan edustaja. iikkeen luovutuksen yhteydessä yhteistoiminnan osapuolena voi olla myös luovutuksensaaja. enkilöstöä voi yhteistoimintaneuvotteluissa edustaa työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valittu pääluottamusmies, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön nimeämä edustaja. itkä asiat on käsiteltävä yhteistoiminnassa? Yhteistoimintalaissa on määritelty yhteistoiminnan vähimmäistaso. Yhteistoimintamenettelyssä on ainakin käsiteltävä: asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tiedonvaihtoon liittyvät periaatteet ja suunnitelmat palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta. taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvia irtisanomisia, lomauttamisia ja osa-aikaistamisia. 6

7 Jyty ampere ry ampereen kaupungilla on lisäksi yhteistoimintamenettelyä koskeva konsernimääräys, R: 8481/ /2013. Konsernimääräyksessä ohjataan mitkä asiat tulee käsitellä säännöllisesti ja tarvittaessa yhteistoimintamenettelyssä ja millä yhteistoiminnan tasolla. Yhteistoimintatasoja ampereen kaupungilla ovat: yöpaikkataso Välitöntä yhteistoimintaa jokapäiväisessä työssä esimiehen ja työntekijän välillä yöpaikan viikkokokoukset yms. uotanto-alueiden, liikelaitosten ja konsernihallinnon yhteistoimintaryhmät Ryhmissä on yhtä monta työnantajaa ja henkilöstöä edustavaa jäsentä, mukaan lukien työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö Yt-ryhmissä käsitellään ko. toiminta-alueen osalta kaupungin menettelytapojen ja toimintaohjeiden mukaisesti asioita, jotka lain mukaan edellyttävät yhteistoimintamenettelyä. isäksi ryhmä huolehtii toiminta-alueellaan työsuojelun yhteistoimintatehtävistä. Yhteistoimintaryhmissä ei käsitellä asioita, jotka on jo käsitelty kaupunkitasolla, ellei kaupunkitason yt-ryhmässä ole edellytetty jatkoneuvottelujen käymistä. Kaupunkitasoinen yhteistoimintaryhmä eruskokoonpanoon kuuluvat henkilöstöyksikön päälliköt ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet. uheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja. aajennettu kokoonpano kokoontuu muutaman kerran vuodessa, mm. käsittelemään talousarvion henkilöstövaikutuksia, jolloin mukana ovat myös pormestari, tilaajajohtaja, talouden edustus, palvelutuotantojohtaja ja liiketoimintajohtaja. isäksi kaupunkitasolla toimii kaupungin työsuojelutoimikunta (entinen työsuojelu- ja työterveysjaosto). Yhteistoimintaryhmien kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa oorassa. Jytyläinen henkilöstöedustaja on seuraavissa yhteistoimintaryhmissä vopalvelut ino irvonen aitoshoito Kirsti ehtonen rikoissairaanhoito eija usi-rasi oinen aste eija Välimäki Kulttuuri ja vapaa-aika arjaana ietala Konsernihallinto nna-aria Rauhala ja Kristiina alminen ampereen teria aura Kauhala-la-Kapee ampereen nfra alme ujunen Yhteistyöterveisin ino irvonen Y O Y Ö K O 7

8 YDYK O Jyty ampere ry ampereen kaupunki ääluottamusmies ino irvonen , irkanmaan sairaanhoitopiiri Varaluottamusmies ina ovila , ampereen ammattikorkeakoulu K uottamusmies irpa ieminen , Varaluottamusmies atu Kelhä , O ampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa uottamusmies aria uohisto , Varaluottamusmies iina Jormalainen , ampereen Vuokra-asunnot Oy uottamusmies arkku Virtanen , Varaluottamusmies irjo Reunanen , uottamusmiehet, ampereen kaupunki oimialue luottamusmies Varaluottamus mies Koko kaupunki ino irvonen vopalvelut ino irvonen, ari uokas, aitoshoito + eija usi-rasi, avoinna rikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja arja Rousio perusopetus avoinna oinen aste avoinna avoinna aloushallinnon palvelukeskus + uula Kallio, avoinna allintopalvelukeskus yöllisyyden palvelukeskus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut + avoinna ara ildénin museo avoinna iikelaitokset aura Kauhala-la-Kapee, lla Jämsen, Konsernihallinto arjo Virtanen, Kristiina alminen,

9 Jyty ampere ry yösuojeluvaltuutetut , ampereen kaupunki vopalvelut 1.osiaalipalvelut V ri Kaikkonen varavaltuutettu arkku tkonen varavaltuutettu ari Kuusipalo 2.erveyspalvelut V Vesa Knuutila varavaltuutettu erja epokorpi 3.Kotihoito V Johanna evala varavaltuutettu uvi Kinaret varavaltuutettu nne apio aitoshoito V Raimo uominen Varavaltuutettu Kari ummi V Ritva uokko varavaltuutettu iina äki varavaltuutettu aru alto rikoissairaanhoito V Raimo akala varavaltuutettu aija yvänen varavaltuutettu Kirsi ilja Konsernihallinto ja palvelut V auri rma varavaltuutettu Jarkko Koskinen varavaltuutettu iina euvonen Varhaiskasvatus ja perusopetus 1.erusopetus V Jouni Kaipainen varavaltuutettu Kirsi Formulahti varavaltuutettu Janne aananen 2.Varhaiskasvatus V elena ieminen varavaltuutettu nita arjanne varavaltuutettu ina Rajala 3.Koko tuotantoalueen sisäilmaongelmat ja riskienhallinta V Raimo aaksonen varavaltuutettu ervi Grönfors varavaltuutettu ommi Jalava oisen asteen koulutus V irkka aarikoski ja Kari Rehnström varavaltuutettu smo entinlehto Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut V arko ieminen luepelastuslaitos 1.yöntekijät V arkku avilahti varavaltuutettu Jarkko ahtinen varavaltuutettu Juha evala 2.oimihenkilöt V atti yrjä varavaltuutettu ami indfors varavaltuutettu Jaakko lasaukko-oja ampereen nfra iikelaitos 1.yöntekijät V arkku Kivistö varavaltuutettu arri Kankaristo varavaltuutettu ertti Kärkkäinen 2.oimihenkilöt V ntero ammar varavaltuutettu Jukka Kulmala varavaltuutettu Kari Ruokostenpohja y ö s u o j e l u v a l t u u t e t u t 9

10 Jyty ampere ry YÖOO y ö s u o j e l u v a l t u u t e t u t ampereen teria V Outi aavikko varavaltuutettu ari ieminen varavaltuutettu ija arkkali ampereen kaupunkiliikenne V imo Jousi varavaltuutettu ertti ehtonen varavaltuutettu Juha alonen ampereen logistiikka V itta artikainen varavaltuutettu imo apila varavaltuutettu sta ohjola ampereen tilakeskus 1.yöntekijät V Jani oisio varavaltuutettu eva illanpää varavaltuutettu Jukka einonen 2.oimihenkilöt V atti arski ampereen vesi 1.yöntekijät V arri nttila varavaltuutettu Jarmo utio varavaltuutettu eppo averi 2.oimihenkilöt V imo eppänen varavaltuutettu ommi-apani Kivimäki varavaltuutettu inikka Vilenius ullinkulman työterveys V ari itus Varavaltuutettu ilka-riikka Rajala Olen innokas matkustelija ja minulla on oma matkavakuutus. han juuri kuulin, että Jytyn jäsenetuihin kuuluu automaattisesti matkavakuutus F:ssä. uulin, että se pitää jotenkin aktivoida, enkä ole asian eteen tehnyt mitään. Olenko maksanut turhaan omaa matkavakuutustani? atkusteleva blondi ei! Jyty on todellakin ottanut jäsentensä turvaksi liittovakuutuksen, johon sisältyy turva vapaa-ajan matka- ja tapaturmavahinkojen varalle. Vakuutettuja ovat alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet. yövoimajäseniksi luetaan työssä olevat, työttömät sekä perhevapailla ym. lakisääteisillä etuuksilla olevat. Vakuutusturva on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle. Vakuutus on voimassa enintään 45 vrk:n pituisen koti- ja ulkomaanmatkan ajan. Vakuutetun vanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Vakuutus kattaa matkalla sattuneiden sairastumisien hoitokuluja. isäksi korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästyminen vakuutusehdoissa mainituin edellytyksin. uomioitavaa on, että tähän matkavakuutukseen ei kuulu matkatavaravakuutus, mutta voit toki ottaa liittovakuutuksen lisäksi muita lisävakuutuksia F:stä. isätietoa: Kysymykseen vastasi Kirsi Kuukkanen, puheenjohtaja 10

11 Jyty ampere ry iedotustoimikunta Jyty ampere ry:n lehden teosta vastaa tiedotustoimikunta, jonka vetäjänä toimii ino irvonen. iedotustoimikuntaan kuuluvat lisäksi sen entisinä jäseninä uula Jaskari-alinen ja irkku Viitasalo. usina jäseninä ovat arja onkanen, arja öytökorpi sekä arja Rantanen. arja onkanen työskentelee aikuiskoulutuksen opintosihteerinä ampereen ammattikorkeakoulussa. än on ollut K:ssa noin 14 vuotta mm. atk-tuen ja opintosihteerin tehtävissä. Vapaa-aikanaan arja ulkoilee 2-vuotiaan ku-koiran kanssa metsäpoluilla koirakavereita tapaamassa. Välillä 15 minuutin iltalenkki venyy 1,5 tunnin leikkihetkeksi koirakaverin suosiollisella avustuksella. oisinaan arja syventyy sudokuihin, lueskelee tai touhuaa läppärin kanssa, jos vain näppäimistö löytyy koiran luppakorvan alta. arja on yhdistyksen hallituksen ja alaosasto irtan johtokunnan jäsen. arja öytökorpi työskentelee kirjanpitäjänä aloushallinnon palvelukeskuksessa, Kipalassa. ässä pestissä hän on ollut viime kesästä lähtien, sitä ennen 25 vuotta irkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymässä. arja on Jyty ampere ry:n hallituksen ja alaosasto entterin johtokunnan jäsen. D O O K arja Rantanen työskentelee toimistosihteerinä ukipalvelujen yksikössä Kissanmaan perhetukikeskuksessa. uottamusmiehenä hän toimi vuodet , hallituksen jäsen hän on ollut vuodesta 2006 alkaen. oten alaosaston sihteerinä arja toimi ja sen puheenjohtajana vuodesta

12 Jyty ampere ry 12

13 Jyty ampere ry 13

14 Jyty ampere ry 14

15 KRJO Jyty ampere ry uku- ja kirjoitustaitoisella ihmisellä kirjoittaminen itsessään on varsin helppoa puuhaa. i tarvitse osata muuta kuin asetella sopivia sanoja oikeaan järjestykseen. äin helppoa se on! Käsin kirjoittaen voi kokea tekemisen iloa Olin muistaakseni vasta kansakoulussa, kun sain kummeiltani lahjaksi pienellä lukolla varustetun päiväkirjan. en pehmustetut kannet olivat kauniisti kuvioidut ja muistan kuinka kaikki ne tyhjät, vielä siinä vaiheessa siistit valkoiset sivut houkuttelivat kirjoittamaan kauniilla käsialalla jotain kivaa. äätinkin kirjoittaa saman tien kokonaisen kirjan. han vaan romaanin, sellaisen, joita ahkerasti lainasin pienen kyläkoulumme kirjastosta. Kirjoittamisprosessia kestikin noin parikymmenen sivun verran. nsimmäinen sivu oli kauniisti ja taiten kirjoitettua, mutta sivujen täyttyessä käsiala vapautui tavanomaisiksi harakanvarpaiksi. n muista enää minkälaisesta aiheesta romaania aloin kirjoittamaan. ätä ensimmäistä ja ainoata romaanituotostani syntyi muutama kymmenen sivua, kunnes suurin into kirjailijan uraan lopahti. utta kirjoittamisen ilo ei siihen sammunut. Kynällä kirjoittaminen on aina ollut mieluista puuhaa. Koulun ainekirjoitustunneilla menestyin oikein hyvin. ittemmin työelämässä piti kynällä kirjoittamisesta siirtyä käyttämään kirjoituskonetta, sen jälkeen tulivat tietokoneen näppäimistöt, ja kirjoittaminen muuttui aina vain nopeammaksi. Käsin kirjoittamisessa on jotain sellaista mitä koneella kirjoittamisesta puuttuu, käsityön tekemisen ilo. Käsin kirjoittaessa ajatuksetkin pysyvät paremmin koossa. iksi olen kummastunut sitä ajatusta, että tulevaisuudessa ei koululaisille tulla enää opettamaan kaunokirjoitusta. untuu siltä, että heiltä ollaan riistämässä jokaisen koululaisen perusoikeus, kirjoittamaan oppimisen ilo. uomisen tuskaa Kirjoittaessani juttuja tähän Jyty-lehteen olen monesti huomannut, että kirjoittaminenkin voi olla totista työtä. jatus ei aina kulje käskemälläkään, tai aloittaminen on muuten vain työlästä. jan oloon olen huomannut oman epärealistisen vaatimustason kirjoitelmieni suhteen, tekstin kun pitäisi olla täydellistä, ennen kuin se kelpaa julkaistavaksi. ielessä pyörii usein kriittisiä ajatuksia, mutta paperille ei tahdo syntyä oikein mitään, mikä vaikuttaisi tarpeeksi älykkäältä. yvä teksti ei synny itsestään, se täytyy synnyttää. sein parhaat ideat tulevat jossakin muualla kuin kirjoituspöydän ääressä. äivittäisessä arjessa huomaa asioita ja ilmiöitä, joista kirjoittaminen tuntuu tarpeelliselta ja ajankohtaiselta ja joiden kuvittelee kiinnostavan myös lukijoita. ämä Jyty ampere ry -lehti on ammattiyhdistyksen jäsenilleen suunnattu lehti. isällön tulee olla puhtaasti ammattiyhdistysasiaa, tai aiheeltaan sellaista joka liittyy tavalla tai toisella työelämään. siapitoisen ja asiallisen ay-aiheen lisäksi lehden tulee tarjota myös kevyempää sisältöä. ätä lehteä tehdään jytyläisille lukijoille, mutta lehden toimituksessa mietitään aika ajoin, miten saataisiin lehden lukija vaikuttamaan lehden sisältöön. seaan kertaan on toivottu, että lehdessä olisi juttuja Jytyn jäsenistä työnsä ääressä, koska meitä kaikkia kiinnostaa tietää mitä kaikkea jäsenet tekevät työkseen. oimituskunnan jäsenet olisivat halukkaita jäseniä haastattelemaan ja näitä juttuja tekemään, mutta vapaaehtoisia jytyläisiä ei tahdo haastateltaviksi löytyä, edes nimettömiin haastatteluihin. K R J O 15

16 Jyty ampere ry K R J O iten voin osallistua lehden sisältöön? ähän lehteen voit vaikkapa sinä Jyty ampere ry:n jäsenenä tarjota omia vapaamuotoisia kirjoituksiasi julkaistavaksi. Yleisönosastokirjoitukset -palstalla julkaistuihin kysymyksiin pyritään heti etsimään vastaukset. Ruokaohjeet ovat aina paikallaan, ja niitä on pyritty mahduttamaan lähes joka numeroon, riippuen siitä, mitä ruokasesonkia lehden ilmestymisen aikaan eletään. ukijat voivat lähettää lehteen ottamiaan valokuvia ns. lukijan kuva -palstalle. Kuvaaja voi niin halutessaan pysyä vaikka nimettömänä. oimistosihteerin moninaiset tehtävät pikakatsaus erääseen tavanomaiseen viikkoon aanantai yöviikko alkaa klo appaan kalenterin ja menen kokoustilaan, keitän kahvit ja teet 12 työkaverille ja toimin kokouksessa sihteerinä. Kello 9.45 tsekkaan sähköpostit ja pöydälleni tulleet tehtävät. aputtelen muutamat työsopimukset ja vastaan sähköpostiviesteihin. Ovikello soi, käyn avaamassa oven ja otan samalla postilaatikkoon tulleet lähetykset ja käyn jakamassa ne osastoille. Kello 11 pidän ruokatauon, jonka jälkeen käymme esimiehen kanssa läpi tulevaan viikon asioita. Klo vedän keppijumppatuokion. Ovikello soi. apaan muita talojen toimistosihteereitä klo ja keskustelemme meille tärkeistä asioista ja saamme vertaistukea. öistä kiiruhdan yhdistyksen toimistolle klo alkavaan tiedotustoimikunnan kokoukseen. oni on kaipaillut takaisin ihanaa rinsessa-palstaa, sitä oli hauska lukea. Kaikki lehden sisältöön liittyvät ideat ovat tervetulleita! uosittelen kokeilemaan kirjoittamista. Jollei se kynä-paperi -yhdistelmä houkuttele, niin sitten näppäimistön avulla. Omia, itse kirjoitettuja juttuja voi tarjota myös tämän lehden toimitukseen julkaistavaksi, tai muokattavaksi julkaisukuntoon, tai muutoin esittää ideoita jutun aiheeksi. ehden toimituskunnan jäsenet varmasti ilahtuvat kaikista yhteydenotoista, yhteystiedot löytyvät toisaalta tästä lehdestä. ukavaa kevättä! oivottaa uula alonen iistai aavun työpaikalle klo Käyn hörppäisemässä aamukahvit, avaan sähköpostit ja tulleet tehtävät. siatarkastan ostolaskut ja tiliöin ne. Kaupungin luottokortin omaavana lähden kello 10 työkaverin kanssa ostamaan lämpöverhoja ja astioita ym. sekä haemme matot pesulasta. ounastamme klo 12, jonka jälkeen laitamme nipsut verhoihin ja asettelemme ne kiskoille. Klo on vuorossa vuosilomien tallennukset ja työkaverin 50-vuotisjuhliin liittyviä tehtäviä. ostin jakelun yhteydessä käyn läpi talon kansliat ja merkitsen ylös logistiikasta tilattavat värikasetit ja kopiopaperit. yöpäivän päätteeksi kirjoitan työryhmän tiimikokouksen muistion puhtaaksi ja lähetän s-postilla. 16

17 Jyty ampere ry Keskiviikko Klo 8.50 sovin siistijän kanssa valkotaulun pesusta ja käyn hörppäämässä kahvit. ähköpostin tsekkaus ja tulleet tehtävät. Ovikello soi, on mentävä avaamaan ovi. ähköpostissa on Jytyn tiedotustoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja luen sen läpi. simiehen kanssa keskustelemme sihteerikokouksen antia. ounas klo 11, jonka jälkeen käyn auttamassa tietokoneeseen tullutta häiriötä. Ovikello soi. Kopiokone vilkkuu punaisella, joten käyn kiskomassa juuttuneen paperin telojen välistä. ostin haku ja jakelu, aina yhtä mukava yllätys: ku-nkka tuli! Kyllä lapset ilahtuu. Klo keppijumppaa. Klo 13 alkaa keittiön emännän 50 -vuotisjuhlat kakkuineen ja kahveineen. Kun puheet ja laulut on laulettu, vieraat lähtevät noin klo 15. eruutan lkon kurssikeskukseen tekemäni varaukset säästösyistä ja varaan kokouspaikan Frenckellistä toukokuulle kehittämispäivää varten, erikseen sekä lasten että nuortentiimille. Kotimatkalla käyn lataamassa matkakortin Frenckellissä ja kysyn samalla vahtimestarilta muitakin vaihtoehtoja kokoustamiselle. orstai ormaalit aamurituaalit. arkistan käteiskassan ja lasken rahat, teen käteiskoonnin tulleista kuiteista, pyydän esimiestäni tarkastamaan ja allekirjoittamaan. Otan talon auton ja käyn arviksella sossun kassalla tilittämässä saamiseni. Kassalla on tuttu ex-työkaveri, joten jään suustani kiinni. ounas klo 11. Ovikello soi. uttu jytyläinen tupsahtaa palaveriin työparinsa kanssa ja ehdotankin kahvinkeittoa, ja se sopii. Ovikello soi ja ohjaan tulijat kokoustiloihin alakertaan. ostin haku ja sen jakelu. Klo keppijumppa. Opastan uutta työntekijää talon tavoille. ltapäiväkahvit. siatarkastan ostolaskuja ja tiliöin. allennan vuosilomia. Ovikello soi ja ohjaan tulijat tapaamiseen. Kukkien kastelua. simies pyytää tilaamaan ammattikirjallisuutta netin kautta. erjantai äivä alkaa tutuilla aamurutiineilla, joiden jälkeen talon johtaja pyytää avukseen perkaamaan arkistomateriaalia, mitä tuhotaan ja mitä säilytetään. Klo 11 lounas. uolilta päivin postin haku ja jakelu, myös sisäinen posti saapuu perjantaina. uunnittelemme alustavasti esimiehen kanssa yksikköömme liittyvää juhlaa, joka järjestetään syksyllä. ähän on hyvä päättää työviikkoni. arja Rantanen, toimistosihteeri K 17

18 maailma spanielin silmin Jyty ampere ry oikka! eikäpoika tottelee nimeä ku. inakin useimmiten. ina ei huvittaisi, kun emäntä sanoo, että ei saa ottaa, vaikka on jotain tosi herkullisen tuoksuista kuonon edessä. öh. adekeleillä emäntä yleensä sanoo Kura-Kaapoksi ja välillä öntti-ivariksi, kun oikein innostun, vaikka kavereiden kanssa leikkimään. Kurakeleillä emäntä pukee mulle semmoiset kurahaalarit mun mielestä aika nolot, mutta kun en saa sitä vetoketjua avattua selästä itse niin pakko sitä kai on pitää. Kaveritkaan ei ole auttaneet vaikka olen kysynyt. e pahukset vaan naureskelee, että jaa sää annoit tommosen pukea. Reilua sakkia. mäntä kyllä väittää, että oon komea se päällä. o jaa, en nyt tiedä. ukee niissä sentään urtta jotain katu-uskottavuutta edes jäljellä. arrastan kaikenlaista. aatikoiden availu on tosi kivaa. mäntä ei vaan jostain syystä tykkää, kun availen sen yöpöydän laatikoita keskellä yötä. eni sitten sekin hupi, kun se käänsi yöpöydän niin päin, että en pääse enää laatikoille helposti. ahus. ummulassakin availen keittiön laatikoita, kun etsin jotain hyvää syötävää. ähän mennessä on löytynyt mausteita ja kaikenlaisia kippoja. tsintä jatkuu. Kerran mummu ja emäntä laittoi mummun kirjahyllyn 3 laatikkoa kiinni toisiinsa. uulivat, että se estää meikäpoikaa... ei muuten estäny! Äkkiäkös tuommosen aukaisi. iinä ne sitä ihmetteli ja mulla oli hauskaa. Kiva pulmapelihän tuo oli. osin vähän turhan helppo. ä ratkaisin sen noin minuutissa. ykkään myös seurailla lintuja ikkunasta. ummun takapihalla kesäisin on tosi paljon pikkulintuja ja niitä me syötetään mummun ja emännän kanssa. ä vaadin aina lintujen leivästä palasen maistiaisiksi. sot linnut ja oravat ajan pois pikkulintujen sapuskoitten kimpusta. te tosin välillä otan niistä palan tai pari varsinkin sillä välillä kun linnut käy uimassa altaassaan. Välillä ne roiskii niin hirveesti, että mä häivyn takavasemmalle suojaan etten kastu. iminen ei tosiaankaan oo mun juttu. Viime kesänä emäntä vei mut järveen uimaan mökillä. uuten ihan ok, mutta siinähän kastuu! Kuvat : arja onkanen 18

19 Jyty ampere ry Kesällä on kivaa kun emäntä tekee mulle omia jätskejä. iitä on kiva kuumalla rouskuttaa ulkona. Voisin mä niitä sisälläkin syödä, mutta emäntä ei anna. e sotkee kuulemma liikaa. iissä jätskeissä on mun herkkua jauhelihaa jäädytettynä veden kanssa. nsin emäntä laittoi niihin vaan ihan vähän jauhelihaa, mutta onneksi se ymmärsi laittaa sitä vähän enemmän. yt ne on paljon parempia. Voi kun kesä tulis äkkiä niin pääsis niillä herkuttelemaan. aan mä muulloinkin herkkuja, enkä vaan kesällä, nou hätä. ä näytän aina emännälle tyhjän kipponi, kun olen kaiken ruuan syönyt, niin sitten se antaa mulle jonkun herkun. nnen kun saan sen herkun, mun pitää tehdä joku temppu. Yleensä se pyytää yläfemmat tai kysyy kummassa kädessä se herkku on ja sitten mun pitää näyttää sille tassulla missä se on. Joskus mä saan kuivattua maksaa tai jonkin tosi maukkaan lihatikun. Juusto, omppu ja muikut on kans herkkua. uikut on ihan himo hyviä, namskis. eistä koirista yleensä kysytään mitä rotua me ollaan. mäntä sanoo mun olevan Cavalier King Charlesin spanieli. ulla on 3 veljeä ja 1 sisko. e asuu kuulemma ympäri uomea. Äidin näin kerran kun olin emännän kanssa eläinlääkärillä tutkimuksissa. Äiti kävi niissä samoissa jutskissa kuin mäkin. e vaihdettiin kuulumisia ja oltiin päät ihan vierekkäin, että muut ei olisi kuulleet meidän juttuja. iinä oli paljon muitakin meitä Cavoja odottelemassa. Voin kertoa kavereistani ja muista touhuistani seuraavalla kerralla vähän enemmän ja mitä me kavereitten kanssa leikitään ja jutellaan. Koirakavereita riittää näillä kulmilla. utta nyt pitää houkutella tuo emäntä ulos, mä haluan kavereitten kanssa hengailemaan. ähdään! ku, Cavalier King Charlesin spanieli 19

20 Jyty ampere ry V yvää ja aurinkoista kesää Kuukausi jäsenillemme! ilaisuus/ tapahtuma arja öytökorpi KR 2014 ilanne äivä allituksen kokoukset äivä Jäsenlehden aikataulut Kesäkuu Retki elsinkiin 7.6. allitus 11.6 ehti 2-3/2014 ilmestyy 9.6. alkavalla viikolla einäkuu lokuu Viikinsaaren kesäteatteri 6.8. allitus 13.8 erheretki älkäneelle 9.8. yyskuu allitus okakuu arraskuu ampereen eatteri hmisen Osa apinniemen vesijumppa orin irkuspikkujoulutapahtuma allitus ehti 4/2014 ilmestyy alkavalla viikolla allitus ineisto päivät Joulukuu yyskokous allitus ehti 5/2014 ilmestyy 1.12 alkavalla viikolla JYY R ORO e senioriladyt miesseniorit eivät ole vielä uskaltautuneet mukaan vietimme maaliskuun loppupuolella iloisen illan matkailun merkeissä. llan aikana kukin kertoi matkoilla sattuneista kommelluksista, hauskoistakin ja myös kesän tulevista matkasuunnitelmista. atkakuume nousi korkeisiin lukemiin. apaamisissamme puhe pulppuaa ja nauru raikaa. iin tälläkin kertaa. iesithän, että kaikki Jyty ampereen kannatusjäsenet ovat tervetulleita mukaan senioritoimintaan. oimintamme käynnistyi viime vuoden loppupuolella ja olemme kokoontuneet noin kerran kuukaudessa eri aiheiden ympärille Jytyn luetoimistolla ämeenkadulla. oukokuussa kokoonnuimme murin elmessä. Jyty ampereen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin kannatusjäsenet voivat osallistua jäsenhinnalla. euraa kotisivuja, siellä on Jäsenlehden lisäksi kaikki tilaisuudet ja tapahtumat. yös ilmoittautumiset tehdään kotisivujen kautta, linkki ule rohkeasti mukaan! aita minulle yhteystietosi, niin saat tiedon seuraavista tapaamisistamme. yvää ja aurinkoista kesää! uula Jaskari-alinen tuula.jaskarimalinen(at)saunalahti.fi 20

21 Jyty ampere ry KÄR VKR Keskiviikkona klo sitys on musikaali Kuumia altoja & aastareita aivamatkan aikataulu ähdöt aukontorilta tasatunnein, paluu saaresta aina puolelta. i - pe klo ipun hinta 28 /jäsen ja 37 /ei jäsen, 4-11-vuotiaat lapset inta sisältää laivamatkan ja teatterilipun. Viikinsaaren ravintolassa on myös mahdollisuus ruokailla ennen esitystä (omakustanteinen). lmoittautuminen yhdistyksen kotisivujen kautta mennessä. aksu yhdistyksen tilille: andelsbanken F räpäivä Yhdistyksen kotisivuilla on ilmoittautumisen yhteydessä tieto lippujen jakamisesta. ervetuloa Viikinsaareen! VJ K erjantai klo KK ampereen apinniemi, apinniemenranta 12. Kokoontuminen on aulassa klo minuutin allasjumppa alkaa klo Jumpan jälkeen on tarjolla salaattia. Osallistumismaksu 20 sisältää sisäänpääsyn, saunaosaston käytön, vesijumpan ja ruokailun. V lmoittautumiset Jyty ampereen kotisivun kautta net/ viimeistään aksu yhdistyksen tilille: andelsbanken F räpäivä apinniemeen kulkee bussi nro 2 (Rauhaniemi). ysäkki on apinniemi. 21

22 Jyty ampere ry KOKO R K KV K ÄKÄ lauantaina ÄÖ klo Vanhan kirkon edestä ampereelta klo mennessä Vanhalle kirkolle. V Ohjelma: yrjysen trutsitila (n. 1,5h), jossa isäntä pitää meille tilakierroksen (45min) kertoen tilasta ja eläimistä hauskasti ja kattavasti. sittelykierroksen jälkeen on hieman aikaa katsella eläimiä ja herkutella omakustanteisesti tilan kahviossa ja ostaa mukaan strutsinlihatuotteita. uttisen marjatila (1,5h). Ohitamme matkalla myös älkäneen vanhan rauniokirkon. apsille ja seikkailunhaluisille löytyy maissilabyrintti. uttisella jakaudumme kahteen ryhmään ja bussi jatkaa halukkaiden kanssa matkaansa Rönnvikin viinitilalle, jossa on tarjolla Viinitilaesittely. Vieraille tarjottu tuotemaistiainen kruunaa mielenkiintoisen kierroksen. sittely kestää n. 45 min (minimiosallistujamäärä 15 henkeä). Klo bussi noutaa uttisella olevat Rönnvikin viinitilalle, jossa nautimme lounaan (1,5h) euraavana kohteena on obilian autokylä (2h). obilia on tieliikenteen alan valtakunnallinen erikoismuseo. isäksi lapsille (4-12v) on varattu mahdollisuus opetella ajamista Rahtareiden liikennepuistossa. lle 4-vuotiaille on yvä Kakku -hiekkatietyömaa. obiliasta löytyy myös koko perheelle suunnatun luontopolku ja uimaranta. obilian kahvila palvelee myös herkuttelijoita. innat: Jäsen 30e, ei-jäsen 45e apset: 5 e (<4v) 15 e (4-6v) 20 e (7-11v) 25 e (12-17v) inta sisältää matkat, opastukset, lounaan ja obilian näyttelyn. isämaksut Rönnvikin esittely (6e), aissilabyrintti (4e) ja iikennepuisto (3e). aksu yhdistyksen tilille andelsbanken F räpäivä lmoittautumiset alla olevalla lomakkeella mennessä. lmoita jokainen lähtijä omalla lomakkeella (myös lapset). omake: 22

23 Jyty ampere ry R R R ampereen eatteri keskiviikkona klo äytelmänä on hmisen Osa ipun hinta 20 /jäsen ja 28 /ei jäsen. ippuvaraukset mennessä yhdistyksen kotisivujen kautta aksu yhdistyksen tilille: andelsbanken F räpäivä O! ippua ei saa, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. iput jaetaan paikan päällä teatterissa. O perustuu Kari otakaisen samannimiseen romaaniin. hmisen osa on koskettava perhedraama. äkkäällä pariskunnalla on kolme aikuista lasta, ja kaikilla heillä omat haasteensa. ämmön näytelmään lataa nja ohjolan esittämä alme almikunnas. alme antaa tarinansa tulla. hmisen osa käsittelee vakavia aiheitaan lempeästi. uru, luiskahtaminen tehokkaiden kelkasta sekä ympäröivän maailman pintakiilto riipaisevat syvältä. äytelmän pohjavireenä on vahvana lohtu ja luottamus tulevaan. apahtumat, joihin henkilöt ajautuvat ja tapa, jolla he maailmaansa reagoivat, on tunnistettava. otakaisen romaanin tavoin näytelmä sijoittaa henkilönsä maailmaan, joka on tosi, vaikkakaan ei realistinen. ervetuloa teatteriin! OOR OOR - OOR Giuseppe Verdin abucco -ooppera keskiviikkona klo ampere-talossa. ipun hinta 55 /jäsen ja 81 /ei jäsen. ippuvaraukset mennessä Jyty ampereen kotisivujen kautta aksu yhdistyksen tilille: andelsbanken F räpäivä O! ippua ei saa, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. iput jaetaan paikan päällä ampere-talossa. V ampereen Oopperan kevään 2015 teos on Giuseppe Verdin abucco. Oopperan nimiroolissa debytoi menestyneimpiin oopperalaulajiimme lukeutuva baritoni ommi akala. ampere-talossa kuullaan vahva myyttis-historiallinen ooppera, jonka mahtavat kuoro-osuudet ja yksilöiden väliset draamat luovat koskettavan elämyksen. ätön tarina vallanhimosta ja vapaudesta, kiihkeä tunnelma ja puhutteleva toteutus pitävät tiukasti otteessaan loppuun asti. abucco sukeltaa Babyloniaan ja kietoo sisäänsä taistelun, jossa vastavoimat ruokkivat toisiaan. Kuningas abucco on valloittanut Jerusalemin ja tyttärineen hallitsee juutalaisia julmasti. Vain vapaudenkaipuu ja usko pitävät yllä kansan toivoa kirkkaammasta tulevaisuudesta. opulta ihmisen sisäinen vallanhimo joutuu vastakkain sorrettujen voiman kanssa. Vangitsija palaa vapauttajaksi, ja on kysyttävä, voiko ihminen muuttua? 23

24 Jyty ampere ry K VK RC iedätkö mikä on naisen salainen ase? Vastaus: yvin istuvat liivit. e jytyläiset vietimme lämminhenkisen asiakastilaisuuden atriciassa. ienen syötävän ja juoman lomassa tutustuimme kevään liiviuutuuksiin ja myös atrician historiaan. llan aikana meillä oli mahdollisuus ilman kiirettä asiantuntijan opastuksella sovittaa liivejä oikean mallin ja koon löytämiseksi. llan aikana tehdyistä ostoksista saimme 15 %:n alennuksen. Jos haluat laadukkaat ja istuvat liivit, kannattaa poiketa liiviostoksille atriciaan ampereella Kuninkaankadulle. Kokoja ja malleja löytyy kaikille vartalotyypeille ja kaiken kokoisille. siantuntija on apunasi oikean mallin valinnassa. yös povea muokkaavia malleja löytyy. isäksi atricialla on laadukkaita bikinejä ja uima-asuja. uula Jaskari-alinen lueristeily m/s Viking Grace Vihdoin se työpäivä päättyi, nappasimme matkalaukut messiin ja suuntasimme kulkumme kohden Yin pysäkkiä. ikä kauaa siinä odoteltukaan, kun jo odottamamme ammisen liikenteen bussi saapui ja poimi meidätkin mukaansa. euraava pysähdys oli linja-autoasemalla ja sitten irkanhovissa. iellä olikin jo vähän hämmennystä kun osalle ei meinannut penkkiä löytyä. Kuljettaja kertoi bussin olevan 60 -paikkainen ja matkustajia on 57, joten jokaiselle istuin löytyy ja niin tapahtuikin. atkalla pidimme kahvittelutauon umppilassa ja sitten taas jatkoimme matkaamme kohti urun satamaa ja m/s Borea. erille päästyämme teimme muutaman ylimääräisen kierroksen satama-alueella ennen kuin se oikea reitti Borelle löytyi. aivassa meitä odottivat aluetoimiston Olli ja anna sekä rman lizad. loitimme kuohuviinillä odotellessamme rman lizadin esityksen alkua. rman kertoi taustastaan sekä projekteistaan. än kertoi tekemistään tv-sarjoista Kill rman ja rman ja viimeinen ristiretki. Vuonna 2001 oonv teki rmanille tarjouksen ohjelman teosta. nsin rman hylkäsi tarjouksen. äätös alkoi kaduttaa ja hän ottikin tarjouksen vastaan. oonv:llä rman ja uukka iensuu tapasivat, he tekevät edelleen töitä yhdessä, päätös siis kannatti. rman kertoi, miten hän ystävänsä kanssa toteutti haaveensa ja vaikka siinä sai tehdä kovaa työtä, niin kuitenkin se kannatti ja tuotti toivotun tuloksen. än totesi, että toiveella ei ole merkitystä, jos todella haluaa jotain, vaan asialle pitää tehdä jotain. Kill rman käynnistyi vuonna nsimmäinen paikka sarjassa oli Chao in temppeli. Viestittely oli hidasta, koska rmanilla ei ollut kontakteja. arvittiin monia välikäsiä ja järjestelyjen hoito vei pari kuukautta viestin kulkiessa henkilöltä toiselle ja samaa reittiä takaisin. ällä hetkellä rmanilla on jo iso verkosto, jonka ansiosta vierailujärjestelyt eri kohteisiin saadaan hoitumaan huomattavasti joustavammin. Kontakteja on jopa ohjois-koreaan. rman totesi myös, että on tärkeää epäonnistua, koska se on pohjana uudelle yritykselle. Borelta suuntasimme Viking Gracelle ja huomasin itselleni uuden asian. aivamatkustajista osa joutui turvatarkastukseen ja nestemäiset juomat otettiin heiltä pois. arkastukseen otetut olivat nuoria, jotain ikärasismia siis sekin, ettei meitä tarkistettu. 24

25 Jyty ampere ry atkustussää oli moitteeton. allokko oli lähes olematon, mutta sumu vaivasi hvenanmaan ja urun välillä mennen tullen. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. ytit olivat hienot, esim. katosta heijastui valolla toteutettu kompassiruusu lattiamattoon. lueseminaari pidettiin lauantaina klo aikalla oli jäseniä 20:sta Jytyn yhdistyksestä, yhteensä n. 150 jäsentä. ilaisuuden aluksi katselimme kuvia vuosien varrelta. Jäsenten määrä on vähenemään päin, jäseniä tulisi saada lisää. Jäsenistö eläköityy eikä nuoria ole saatu riittävästi mukaan toimintaan. uorisotoimintaan on saatava lisää tapahtumia. isää jäseniä voitaisiin saada esim. oppilaitoskäynneillä ja työpaikkakäyntejä tulisi myös lisätä. uoriso ei näe liittoon kuulumista tärkeänä. jankohtaiskatsauksen ja valtuustoasioiden esittelyn piti talousjohtaja Vesa-atti äkinen. nsin hän kertoi JYY 2020 strategialuonnoksesta. uutoksia, jotka vaikuttavat tämän päivän ay-toimintaan, ovat mm. uorten liittyminen jäseneksi => etsivät tietoa netistä. C-alan kehitys on ollut huimaa, on syntynyt uusia työn tekemisen muotoja ja epätyypillisiä työsuhteita. usia ammatteja tulee ja entisiä poistuu. K ehdottaa :n ja :n välisiä sopimuksia. dunvalvonta on muuttunut enemmän työhyvinvoinnin ja laatukehityksen puolelle. aatutekijät ovat keskeisemmässä roolissa kun palkankorotuksiin ei ole mahdollisuutta. äiden muutosten huomioimiseksi strategiaan on suunniteltu esim. nsiotason ja ostovoiman säilyttämistä, jolla pyritään harmaan työvoiman käytön ehkäisemiseen sekä ulkoistamisen vähentämiseen. uomion kiinnittämistä jäsenten hyvinvointiin, joka käsittää työssä jaksamista (ikäohjelma, osa-aikatyö), työllisyyden edistämistä, perhevapaiden tasa-arvoistamista. uomion kiinnittämistä jäsenten, luottamusmiesten ja yt-elinten jäsenten kehittymismahdollisuuksiin, sisältäen kouluttautumisen ja osaamisen hyödyntämisen sekä luottamushenkilöiden edunvalvontaosaamisen kehittämisen. yömarkkinoiden toimivuuteen ja laatuun panostamista: vastavalmistuneiden ja nuorten työelämään pääseminen, työttömien jäsenten kannustus työhön paluuseen (kuntoutus) ja osa-aikatyöjärjestelmän kehittäminen työurien pidentämiseksi. itten siirryimme edunvalvontaan. iitä esim. V (ent. Y) palkankorotus 20 ja ,28 % yleiskorotus. Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden perusteella on mahdollista alkaen jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien. Viimeisenä oli talouskatsaus. yövoimajäsenten lukumäärä on vähentynyt ja sijoitusten tuotto pienentynyt. Varainhoitaja on nyt vaihdettu ja voimme vain tarkkailla, miten sijoitustuotot tulevat muuttumaan. Opiskelijajäsenten määrä pieneni 4000:sta 97:ään kun opiskelijoiden maksuton jäsenyys muuttui maksulliseksi. Kaiken kaikkiaan reissu oli taas mukava ja seura oli mitä erinomaisinta. nsi vuonna lähdet varmaan sinäkin uudelleen/ensimmäistä kertaa mukaan. Risteilijät arja ja irpa 25

26 Jyty ampere ry FGRO ÄÄ OOR Figaron häät on täydellinen ooppera: sukkela, ilkikurinen ja pakahduttava. e tarjosi katsojille vauhdikkaita juonenkäänteitä, viekkaita valepukuja ja koomisia väärinkäsityksiä. ozartin musiikki huumasi heti alkusoitosta lähtien. Ohjaaja uomas arkkisen versio maailman rakastetuimmasta oopperasta sai yleisön haukkomaan henkeään. Figaron häät on romanttisen komedian klassikko ja vaikka sen olisi nähnyt lukuisia kertoja, hyvä ohjaus ja onnistuneesti toteutettu musiikki tempasivat mukaansa niin, että loppumetreillä ei voinut olla jännittämättä, ratkeaako tarina toivotusti. sitys ei ollut tarkoitushakuisen mullistava tai nykyaikainen, mutta meidän aikaamme sitä yhdisti maltillisesti esimerkiksi kännykkäkameroiden käyttö hääkohtauksissa sekä Osku eiskasen oivallisesti suunnittelema koreografia. uomas ampisen ylellisellä tavalla yksinkertainen puvustus yhdisti tyylikkäästi oopperan syntyajan henkeä moderniin, ja asut ilmensivät myös roolihahmojen luonteita. Ville yrjän valosuunnittelu henki sekin hienostunutta pienieleisyyttä. autittava oopperakokemus! uula Jaskari-alinen Kuva: ampere-talo internetsivusto, kuvaaja etri uutinen 26

27 Jyty ampere ry oten alaosaston emmotteluilta 19.5 ämeen kosmetologikoululle kerääntyi maanantai-iltana alaosaston jäseniä odottavin ilmein. emmotteluun oli ilmoittautunut puolen tunnin aikana 30 nopeaa ja 16:tta ensimmäistä oli onni suosinut. Vastuuhenkilönä en ehtinyt juttelemaan jäsenten kanssa, kun nimiämme huudeltiin ripeeseen tahtiin. oni meistä ottikin kasvohoidon lisukkeineen ja hoitoon kuului vielä virkistävä ampullihoito. arjolla oli myös käsi- ja jalkahoito sekä kuumakivihoito selälle. uori nainen kietoi minut peitteisiin, että pysyisin lämpöisenä, mikä kuitenkin oli turhaa päivän trooppisen ilmaston ja ukonilman vuoksi. ikä sen ihanampaa, kun kasvot puhdistetaan, höyrytetään ja lopuksi naamio kasvoille. illä aikaa kulmat nypitään ja ripset värjätään. opuksi vielä rauhoittava voide ja päivävoide, 1½ tuntia meni kuin siivillä unsin olevani osaavissa käsissä. ähtiessämme pois ihastelimme toistemme kirkastuneita ilmeitä ja kevyempää oloa. oivottavasti saamme syksyllä järjestää samanlaisen illan. arja Rantanen laosaston puheenjohtaja Kuvat: ämeen Kosmentologikoulu 27

28 Jyty ampere ry KOR erjantaiaamu sarasti ampereella ja lähdimme pienellä porukalla ampereelta kohti ahkoa. ukana oli ämeen ja Keski-uomen aluehallituksen väkeä, Jyty ampereen jäseniä ja aluetoimiston Olli ja anna. Kaappasimme mukaan Jyväskylästä loppuporukan ja Olli jakoi meille luokkaretkipussukat eli pienet eväät matkalle. atka ahkolle oli yllättävän lyhyt. tse en ollut koskaan aiemmin käynyt ahkolla. idimme jo bussissa pientä kokousta ja kaikki aluehallituksen jäsenet kertoivat kuulumisia omilta alueiltaan. ahkolle saavuttaessa meille oli varattu kivat mökit ja kotiuduttuamme lähdimme tapaamaan tä-uomen aluehallitusta yhteisen kokouksen merkeissä. Keskustelimme paljon aluetoiminnasta, toimintaympäristön muutoksesta, jäsenhankinnasta ja työelämästä tänä päivänä. eimme myös ryhmätöitä. ntoisaa oli keskustella toisten aktiivisten toimijoiden kanssa. äivän kääntyessä jo tummenevaan iltaan palasimme takaisin mökille saunomaan ja paistamaan takkamakkaraa. auantaiaamuna ahkoseminaari alkoi todenteolla. Kävelimme seminaaripaikalle raikkaassa aamupakkasessa ja seminaari alkoi todella avartavasti eemu rinan johdolla. eemu rina on digitaalisen työn, oppimisen ja johtamisen asiantuntija, tietokirjailija ja nuori kasvuyrittäjä. isäksi hän on (bio)hakkeri. ästä voi jo päätellä, että hän avasi meille aivan uudenlaisen maailman tuottaa ja jakaa tietoa. Johtavana lankana oli ajatus, että teknologia on ruumiin jatke. hdin ajatella, että seminaarin valovoimaisin tähti oli laitettu heti alkuun, kuinka epänormaalia. rinan jälkeen lavalle asteli lla yvönen, K:n opiskelija- ja nuorisopoliittinen asiantuntija, joka kertoi millaiseen työelämään nuoret ovat siirtymässä ja millaista työelämää he vaativat. yvönen esitteli uutta nuorisotutkimusta ja tapoja nuorten työllistämiseen. 28

29 Jyty ampere ry euraavaksi ahkoareenalla esittelivät erilaiset nuoret vaikuttajat omaa toimintaansa. opias alonen Greenpeace-järjestöstä kertoi, miten nuoret vaikuttavat yhteiskunnassa. oliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat Joona Räsänen (D), usanna Koski (Kokoomus) ja eppo äkkinen (Keskusta) kertoivat omista kokemuksistaan nuorten vaikuttamisesta eri tavoin. oliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajien paneelikeskustelu päätti ensimmäisen seminaaripäivän. en lopuksi selvisi, että usanna Koskella oli syntymäpäivä, joten hän sai syntymäpäivälaulun seminaariyleisöltä. eminaaripäivän jälkeen oli vapaatakin aikaa tutkia ahkon kauppaa, käydä juoksulenkillä, laskettelemassa (kyllä, ahkolla oli riittävästi lunta!) tai nauttia uomen kauniista luonnosta. auantai-illaksi oli varattu kaikille yhteinen illallinen, jonka jälkeen väki hajaantui eri paikkoihin. ahkolla ei ainakaan ole pulaa iltatapahtumista. öytyi stand-up-komiikkaa, tanssimusiikkia, karaokebaaria ja rauhallista mökki-iltaa James Bondin seurassa. unnuntaina, seminaarin 2. päivän ohjelmassa oli Jytyn ulevaisuustoimikunnan esittäytyminen, jossa jokainen toimikunnan jäsen kertoi sekä itsestään että alueestaan. Opiskelija- ja nuorisotoiminnan järjestöasiamies ja ulevaisuustoimikunnan sihteeri ikko ehtonen valotti meille vielä lisää asioita nuorten vaikutusmahdollisuuksista, verkostoitumisesta, sosiaalisen median käytöstä ja sukupolven vaihdoksesta. ehtonen kertoi koulutiedottamisesta, opiskelijamarkkinoinnista ja osallistuttamisesta. Järjestöasiamies llinoora Vesala kertoi seuraavana ay-vaikuttamisesta kansainvälisesti ja hän antoi seminaariyleisölle melkoisen tuhdin paketin tietoutta erilaisista kansainvälisistä ay-järjestöistä, joiden jäsen Jytykin on ja joiden kautta meistä jokainen voi vaikuttaa ay-toimintaan ympäri maailmaa. eminaari alkoi todella vahvasti eemu rinan esiintymisellä, mutta se myös päättyi yhtä vahvasti. Viimeinen esiintyjä oli karismaattinen ignmark arko Vuoriheimo, kuuro rap-artisti. ietin itse, että miten kuuro ihminen esiintyy ja luennoi seminaariyleisölle. n ihmettele enää. ignmark esiintyi vahvasti, karismaattisesti ja upeasti. iin ettei edes muistanut, että hän on kuuro tai että hänen tulkkinsa oli nainen. ignmark on esimerkki siitä, miten heikkoudet käännetään vahvuuksiksi. iten ihmistä voidaan latistaa ja kun hänellä on tahtoa, hän voittaa kaikki esteet edestään. än on ihminen, joka halusi tehdä musiikkia ja niin hän myös tekee. en lisäksi hän vaikuttaa ihmisiin, jotka ovat kansainvälisiä vaikuttajia. än tekee yhteistyötä lexander tubbin kanssa, puhuu YK:n kokouksissa, esittäytyy presidentille ja kertoo mitä haluaa saavuttaa. Ole vahva ja usko unelmaasi! oli yksi ignmarkin vinkki, jota kannattaa noudattaa. eminaarin lopuksi saimme kuulla ja nähdä myös ignmarkin julkaisemattoman uuden videon. iihen oli hyvä lopettaa. ahkoseminaari oli todella antoisa kokemus. Vaikka olimmekin siellä nyt aluehallituksen kanssa, sain paljon muitakin kontakteja, uusia tuttavuuksia, paljon uutta tietoa ja ideoita. uennoitsijat on hyvin valittu ja sellaisia, joita ei ihan joka paikassa näe. ahkoseminaari on avoin kaikille jäsenille ja suosittelen lähtemään mukaan seuraavalla kerralla. nnetaan kaikille mahdollisuus! Kirsi Kuukkanen 29

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

TALLINNA (OSA 1)

TALLINNA (OSA 1) TALLINNA (OSA 1) 26.-29.5.2016 HOTELLI JA BALETTI SAVOY BOUTIQUE HOTEL VAKIOMESTAMME TALLINNASSA Saavuttuamme Pärnusta luksusbussilla (2 euroa/hlö) kävelimme reilun kilometrin päähän hotelliimme Savoy

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA KAUPUNGINKANSLIASSA n työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu Helsingin kaupungin 3.3.2008 allekirjoittamaan

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Sukuyhdistys Souranderin kesäjuhla Helsingissä Katajanokan Kasinolla 18.8.2012

Sukuyhdistys Souranderin kesäjuhla Helsingissä Katajanokan Kasinolla 18.8.2012 Sukuyhdistys Souranderin kesäjuhla Helsingissä Katajanokan Kasinolla 18.8.2012 Scripsit Karoliina Sourander Kuusi vuotta oli taas vierähtänyt hurjan nopeasti, kun aurinkoisena ja tänä kesänä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko!

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantaiaamuna otimme suunnan kohti moision terveyskeskus-sairaalaa. Aamupäivän vietimme Sinivuokko osastolla. Siellä muutamat vanhukset lähtivät heti

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA Kiipulassa toteutuvia hyviä opetuksen käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia opiskelijanäkökulmasta Yhteisöllisyys ja osallisuus on Ammattiopiston toiminnan

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot