Transition NEWS. Muutoksen inhimillinen puoli. Teema: NO. 3. AS3:n muutosteoria tuo uutta ymmärrystä Sivut 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transition NEWS. Muutoksen inhimillinen puoli. Teema: NO. 3. AS3:n muutosteoria tuo uutta ymmärrystä Sivut 4-5"

Transkriptio

1 Transition NEWS NO. 3 Loppu Sopeutuminen Uusi alku AS3:n muutosteoria tuo uutta ymmärrystä Sivut 4-5 RAY rakentaa uutta pelimaailmaa Sivut 6-7 Muutosjohtaminen kasvun lääkkeenä Sivut 8-9 Kun empatiasta tulee strategia Sivut Teema: Muutoksen inhimillinen puoli

2 2 Uusi alku Sopeutuminen Loppu tullessaan henkistä epävarmuutta, sillä tutut rutiinit ja työnkulut eivät enää toimi. Epävarmuus päättyy vasta, kun jotain uutta on löydetty ja valittu. Sisäiset muutosprosessit - ihmiset mukaan muutokseen Sisäinen muutosprosessi on ulkoisen tapahtuman tai muutoksen liikkeellepanema sisäinen psykologinen muutosprosessi. Sisäinen muutosprosessi aiheutuu riippumatta siitä, onko muutos itse valittu, ulkoisen tekijän aiheuttama, myönteinen tai kielteinen. Se jatkuu riippumatta siitä, vastustaako vai kannattaako henkilö muutosta, tai onko henkilö tietoinen sisäisestä muutosprosessistaan vai ei. Muutosprosessissa on kolme vaihetta: loppu, sopeutuminen ja uusi alku. Vaiheet kuvaavat erilaisia henkisiä tiloja muutosprosessissa. Tilat eivät aina erotu toisistaan selkeästi, mutta niiden välillä siirrytään sillä nopeudella, jolla olemme henkisesti valmiita liikkumaan. Liike on usein huomaamatonta. Lisäksi voimme liikkua edestakaisin vaiheiden välillä. Loppu kuvaa tilaa, johon henkilö siirtyy spontaanisti reagoidessaan muutokseen. Riippumatta siitä, onko muutos myönteinen vai kielteinen, se tuo Sopeutuminen kuvaa tilaa, jossa henkilö yrittää sisäisesti saada selkoa tilanteeseen ja sen seurauksiin. Henkilö harkitsee useita vaihtoehtoja, kunnes tilanne alkaa seljetä ja hän voi tehdä konkreettisen tulevaisuutta koskevan päätöksen. Uusi alku kuvaa tilaa, jossa henkilö on hyväksynyt muutoksen ja jättänyt henkilökohtaisen selkeydenetsimisprosessin taakseen. Hän on henkisesti valmis hyväksymään uudet ehdot ja vaatimukset. Painopiste on toiminnassa ja suuntautumisessa eteenpäin. Sisäinen muutosprosessi on luonnollinen reaktio konkreettiseen tapahtumaan. Kun käytössä on tarvittava tuki, prosessista saadaan päämäärätietoinen, joten aikaa ja voimavaroja säästyy huomattavasti. AS3 Companies -yritykset tukevat ihmisiä ja organisaatioita muutoksissa, joita työelämän muuttuminen tuo tullessaan. Käytännön kokemustamme täydennetään Lewinin, Scheinin ja Kotterin kaltaisten muutosteoreetikkojen sekä Bridgesin opeilla. Hän on käsitteen "sisäinen muutosprosessi" kehittäjä. Toimitus Vastaava päätoimittaja: Allan Gross-Nielsen Toimitus: Jens Daa Hankert, Mikkel Errboe, Anne Mette Kalstrup, Pekka Ruotsalainen Graafinen suunnittelu: Grefta Tryk A/S Valokuvat: Per Gudmann, Mikkel Errboe ISSN: Transition News lehteä julkaistaan 14,350 kappaleen painos. Lehti jaetaan AS3:n asiakkaille, kumppaneille ja kontakteille yksityisellä ja julkisella sektorilla Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

3 3 Siihen täytyy vain tottua AS3 Finland: Partner, Leena Airola Hallituksen puheenjohtaja, Allan Gross-Nielsen Maailmassa on viime vuosina nähty useita merkittäviä, yhtäkkiä alkaneita ja pitkään kestäviä muutoksia. Esimerkiksi finanssikriisi, uusimmat luonnonkatastrofit ja demokratiaa vaativat kansanliikkeet ovat pakottaneet meidät suhtautumaan maailmaan uudella tavalla. Ihmisiltä, joita muutokset eivät ole suoranaisesti koskeneet, kuluu aikaa uuden maailmankuvan ymmärtämiseen. Näin muutoksia tapahtuessa usein käy. Niihin täytyy vain tottua. Uusimman AS3:n tekemän tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että muutoksia tehdään lähivuosina runsaasti. 68 prosenttia yrityksistä aikoo tehdä suuria muutoksia, kuten organisaation kehittämistä, rakennemuutoksia, aikoo ryhtyä strategisen tason projekteihin, uudistaa järjestelmiään tai irtisanoa. On eri asia päättää muutoksen tekemisestä kuin toteuttaa se. Kyky käsitellä tulevia muutoksia tehokkaasti on yrityksille merkittävä kilpailuetu. Muutoksia on johdettava ja toteutettava tehokkaammin. Ja tämä kyllä opitaan. AS3:n tutkimuksen mukaan muutoksia ei tehdä yrityksissä riittävän tehokkaasti. Vain 22 prosentissa yrityksistä ollaan sitä mieltä, että edellinen muutos toteutettiin tehokkaasti. Toisin sanoen on olemassa runsaasti käyttämätöntä potentiaalia. Se saadaan käyttöön, kun työelämän muutosprosesseja tehostetaan. Kysymys kuuluu, tyydytäänkö yrityksissä odottamaan, että organisaatio vain mukautuu muutokseen, vai voiko sen nopeuteen sekä henkilöstön hyväksyntään, vastuun kantamiseen ja muutoksen puolesta toimimiseen vaikuttaa. Kokemustemme mukaan yritysjohdolla on ratkaiseva merkitys toteutuksen onnistumisessa. Jos muutokset saavat yritykset menettämään liikkeellepanevan voimansa, syynä on usein keskittyminen vain muutoksen konkreettiseen osaan. Hyviä argumentteja sisältävät PowerPoint-esitykset, myötäeläminen ja välitavoitteiden saavuttaminen ovat tärkeitä työvälineitä, mutta ne eivät riitä. On vaarana, että muutosprosessin inhimillinen puoli laiminlyödään. Tällöin ei kiinnitetä huomiota henkilöstölle aiheutuviin seurauksiin, jolloin organisaatio asettuu vastarintaan. AS3 on kehittänyt konseptin, jonka avulla yritysjohto koulutetaan muutosjohtamista varten. Konsepti perustuu 20 vuoden kokemukseen ihmisten kanssa työskentelemisestä muutoksessa sekä vankkaan teoriaperustaan. Muutosjohtamisessa kyky kysyä ja kuunnella yhdistyy kykyyn johtaa selkeästi asettamalla vaatimuksia ja jakamalla vastuuta. Kilpailukyky on nykyään tärkeä aihe myös poliitikoille. Viesti on selkeä: maan kilpailukykyä on parannettava. Siksi muutosprosessit on toteutettava tehokkaammin. Kyse on aina johdon kyvystä johtaa joukkojaan muutoksessa. Panostuksella hyvään muutosjohtamiseen saadaan aikaan hyviä tuloksia. Lukuiloa!

4 4 Muutoksen johtaminen on ihmisten sisäisten prosessien johtamista AS3 esittelee uuden muutoskonseptin, joka auttaa ymmärtämään inhimilliset muutosreaktiot entistä tarkemmin AS3:n työ ihmisten ja organisaatioiden valmentajana perustuu vahvasti muutosteoriaan. Sisäisten muutosprosessien teoria on tehokas ja hyväksi havaittu väline muutosten synnyttämien reaktioiden käsittelyyn sekä yksilö- että yritystasolla. AS3 on työskennellyt muutosten parissa yrityksen perustamisesta eli vuodesta 1989 alkaen. Vuosien varrella olemme läpikäyneet todella monia muutoksia yhdessä pohjoismaisten asiakkaidemme ja valmennettaviemme kanssa ja keränneet runsaasti käytännön kokemusta, AS3 Companiesin konseptikehityspäällikkö, työelämäpsykologi Sus Desirée Thomsen kertoo. reaktiot voivat olla hyvin erilaisia. Muutoksen voimakkuus riippuu muun muassa siitä, mitä muutos kullekin työntekijälle merkitsee. Siis mitä henkilö kokee menettävänsä tai saavansa muutoksessa ja kuinka paljon hän on panostanut muuttuvaan asiaan joko päättyvään tai tilalle tulevaan? Henkilökohtaiset kokemukset ovat hyvin erilaisia. Muutosten keskellä on siksi aina kiinnitettävä huomiota siihen, että vaikka jotkut kokevat voittavansa, jotkut toiset kokevat häviävänsä. Joku nousee vastarintaan ja joku motivoituu. Joku ei ehkä milloinkaan hyväksy uutta tilannetta, mutta joku toinen sitoutuu siihen välittömästi. Ja puhun siis samasta muutoksesta samassa organisaatiossa, Sus Desirée Thomsen havainnollistaa. Johtajien ja muiden tukihenkilöiden on huomattava tämä inhimillisten reaktiotapojen kirjo ja ymmärrettävä sitä. Uusi alku Käytännön kokemuksesta oli hyötyä viimeisimmässä kehityshankkeessamme, jossa määritimme työmme teoreettisen pohjan ja termit. Se heijastaa modernin työelämän muutosten monimutkaisuutta, vaihtelevuutta ja runsautta, hän toteaa. Loppu Sopeutuminen Reaktioiden kirjo Työelämässä tapahtuu monenlaisia muutoksia, ja myös työntekijöiden AS3:n uusi kaavio sisäisistä muutosprosesseista. Malli on selitetty sivulla 2

5 5 Konseptikehityspäällikkö Sus Desirée Thomsen, AS3 Companies Eri ihmiset tarvitsevat muutospolulla erilaista ohjausta. Kun johtajat ja valmentajat tuntevat erilaisten tilanteiden käsittelyyn soveltuvat teoriat ja työkalut, he pystyvät antamaan oikeanlaista tukea, Sus Desirée Thomsen sanoo. AS3:n teoreettinen perusta Århusin yliopiston alaisuudessa toimiva kauppakorkeakoulu on auttanut AS3:a kehittämään ja laajentamaan teoriaa sisäisistä muutosprosesseista. AS3:n muutosteorian hypoteesit on osoitettu todeksi useissa tieteellisissä tutkimuksissa. Teoreettisen perustan jatkuva kehittäminen takaa, että käyttämämme teoreettinen viitekehys ja asiakkaidemme ja valmennettaviemme luona kohtaamamme erilaiset muutostilanteet vastaavat toisiaan. Tämä vastaavuuden varmistaminen on kehitystyössämme keskeisintä ja varmistamme laadun kouluttamalla kaikki valmentajamme. Lisäksi teoreettisen perustan kehittäminen tukee myös AS3:n asiantuntija-asemaa ja vahvistaa käytäntöön perustuvia olettamuksiamme faktatiedoin ja tieteellisin tutkimuksin, Sus Desirée Thomsen toteaa. Uusi standardi AS3:n muutosteorian taustalla vaikuttavat muutosteoreetikot Lewin, Schein ja Kotter sekä joukko psykologian ja viestinnän alan teoreetikoita. Myös sisäisen muutoksen käsitteen lanseeranneen William Bridgesin opit on luonnollisesti otettu huomioon. Uusi muutospolku on kuvattu viereisellä sivulla ja selitetty tarkemmin sivulla 2. Mallin viemistä käytäntöön helpottaa työkalupakki, joka tukee muutosjohtamista sekä auttaa ymmärtämään muutoksia ja oppimaan niistä. Tavoitteenamme on olla alamme johtava yritys Pohjoismaissa. Tahdomme kulkea kehityksen kärjessä ja luoda trendin, joka nostaa alamme ammatillista tasoa ja muutosprosesseja koskevan valmennuksen laatua. Toivomme, että uuden konseptimme lanseeraus vie meitä askeleen lähemmäs tätä tavoitetta, Sus Desirée Thomsen sanoo.

6 6 RAY tekee työntekijöistään voittajia Tarkkaan harkitut prosessit ohjasivat Raha-automaattiyhdistyksen ja sen henkilöstön muutosten läpi RAY kanavoi noin rahaautomaatista ja 400 kasinopelistä kertyvät huomattavat voitot vapaaehtoisvoimin toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan. Tuesta pääsee nauttimaan joka vuosi yli suomalaista. Ulkopuolisten auttamisen lisäksi RAY kantaa huolta myös oman henkilöstönsä hyvinvoinnista. Äskettäisten organisaatiomuutosten keskellä ja nettipelien lanseerauksen yhteydessä johto teki kaikkensa tukeakseen yrityksen työntekijää muutosten myllerryksessä. Muutoksia oli useita, ja yhdessä ne vaikuttivat organisaatioon merkittävästi. Useat päällikkötason työntekijät jättivät tehtävänsä ja koko johtoportaan rakenne oli uusittava, henkilöstölle annettiin lisää vastuuta ja päätösvaltaa, peli- ja rahoitusaktiviteeteissa otettiin käyttöön uusia strategioita ja verkkopelitarjontaan kiinnitettiin entistä enemmän huomiota, RAY:n henkilöstöjohtaja Marja- Riitta Lindén summaa muutoksia. Muutokset vievät aikaa Vaikka kaikki suunnitellut muutokset on nyt toteutettu, niiden ei uskota muovautuvan osaksi yrityksen arkipäivää ennen kesää. Aika on muutosprosessissa tärkeä tekijä. Olemme omasta mielestämme selviytyneet muutoksista kunnialla, mutta aikaa olisimme voineet käyttää hieman enemmän. Esimerkiksi uuden organisaation rutiinitoimien suunnittelussa lisäajasta olisi ollut hyötyä, henkilöstöjohtaja toteaa. Onnistuneen muutosprosessin tärkeimmäksi tekijäksi Marja- Riitta Lindén ja RAY nostavat tiedottamisen omille työntekijöille. Viestintämme onnistui mielestäni erittäin hyvin. Tietoa ei voi koskaan jakaa liikaa, ja muutosten yhteydessä tiedontarve vain korostuu. Siksi on tärkeää, että johtajilla on tarkat suunnitelmat siitä, mitä, miten ja milloin henkilöstölle kerrotaan. Tämä koskee sekä perinteisiä tiedotuskanavia että kasvokkain käytävää dialogia, Marja-Riitta Lindén sanoo. Kun asioista tiedotetaan perusteellisesti, huhupuheet ja arvailut vähenevät ja henkilöstö pääsee osallistumaan muutosprosessiin paremmin. Jos tahdomme työntekijöidemme osallistuvan, meidän on kuunneltava heitä sekä kerrottava heille, mitä tapahtuu ja miksi. Muutosten hyväksyminen ja niihin sitoutuminen on helpompaa, jos prosessiin voi osallistua aktiivisena osapuolena, hän toteaa. Keskijohdon tärkeä rooli Onnistuneen muutosprosessin avaintekijöitä ovat henkilöstöjohtajan mielestä sekä ylimmät johtajat että muut esimiehet. Keskijohto on ollut muutosprosessimme ytimessä, ja siltä on vaadittu paljon. Monien piti oppia uusia taitoja ja työtapoja, osa oli epävarmoja omasta tilanteestaan ja tulevaisuudestaan, ja oman muutoksensa

7 7 keskellä heidän piti lievittää henkilöstön epävarmuutta. Tämä on ollut ja on edelleen haastavaa. Siksi keskijohdossa on jatkossakin tarvetta coachaukselle, Marja-Riitta Lindén kertoo. Ymmärrettävät inhimilliset reaktiot RAY päätti panostaa johdon ja keskijohdon valmennukseen alusta alkaen, sillä yritys tiesi johtajien merkityksen tavoitteellisen muutosprosessin onnistumisessa. Valmennuksen tarkoituksena oli antaa johtajille taitoja, joiden avulla he osaisivat johdattaa sekä itsensä että alaisensa turvallisesti ja tehokkaasti muutosten läpi. Muutosjohtamisen valmennus auttoi johtajiamme ymmärtämään niitä inhimillisiä reaktioita, joita kaikki työntekijät myös he itse saattavat kokea muutosten yhteydessä. Tämä ymmärrys ja johtajien saamat muut työkalut ovat vaikuttaneet suuresti heidän kykyynsä tukea alaisiaan. Niiden ansiosta prosessi on sujunut suhteellisen nopeasti ja kitkattomasti, Marja-Riitta Lindén sanoo. Muutos on ikuista Marja-Riitta Lindén ja RAY pitävät muutosprosessia kokonaisuudessaan onnistuneena. Asiakkaille on nyt tarjolla nykyaikaisempia pelielämyksiä ja RAY on työpaikkana entistä modernimpi. Henkilöstö pääsee vaikuttamaan asioihin aiempaa enemmän. Suunnitellut muutokset on toteutettu, ja kesään mennessä niiden pitäisi olla luonnollinen osa arkeamme. Alallamme on kuitenkin jatkuvasti mukauduttava kuluttajien odotuksiin. Jos haluamme pysyä kehityksen kärjessä, muutoksen ei voi koskaan sanoa olevan ohi, henkilöstöjohtaja muistuttaa. RAY (Raha-automaattiyhdistys) Henkilöstöjohtaja Marja-Riitta Lindén, RAY RAY:llä on vuodesta 1938 lähtien ollut yksinoikeus järjestää Suomen arpajaislaissa määriteltyjä pelejä ja rahoittaa niiden tuotolla sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Vuonna 2010 RAY tuotti ja lahjoitti euroa noin 800 järjestölle. RAY hallinnoi Suomessa noin peliautomaattia ja 400 kasinopeliä. Pelipisteitä on yhteensä yli Marraskuusta 2010 alkaen RAY on tarjonnut suomalaisille myös nettipelejä. Vuoden 2010 lopussa RAY työllisti 897 täysipäiväistä ja 692 osa-aikaista työntekijää. Suurimmat työntekijäryhmät ovat pelinhoitajat ja jakajat, mutta viime vuosina erityisesti asiantuntijoiden määrä on kasvanut.

8 8 Kun kasvu tuo tullessaan haasteita Muutosjohtaminen oli oikea lääke LEO Pharman talousosastolle Kasvu on tavoite ja liikkeellepaneva voima useimmissa yrityksissä. Tämä pitää paikkansa myös tanskalaisessa kansainvälisesti toimivassa lääkealan LEO Pharma -konsernissa. Vuonna 2009 se otti käyttöön kasvustrategian, jonka tavoite oli varustaa yritys tulevaisuutta varten. Kasvuun ja laajenemiseen tähtäävä strategia on tuonut tullessaan useita muutoksia organisaatioon. Taloushallinnolle tämä merkitsi sitä, että sen tuli suuntautua enemmän yritystoimintaan ja organisoitua globaalisti LEO Pharman sisäisten asiakkaiden tukemiseksi matkalla kasvuun. Taloushallinnossa tehtiin muutoksia yritystä ja henkilöstön motivaatiota tukevalla tavalla. Uudet tehtävät kaikille Corporate Finance -yksikön 45 työntekijää osallistuivat laajaan prosessiin, sillä kaikille annettiin uudet tehtävät ja vastuualueet. Taloushallinnossa piti tehdä rakennemuutos, jotta kaikki pystyvät tukemaan globaalia kasvustrategiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän tuli toimia tehokkaammin yrityksen kumppanina, muuttua ammattimaisemmiksi ja tukea laskentatoimen prosesseja, kertoo talousjohtaja Christian Broman, joka on johtanut osaston muutosta. Meidän piti kuvainnollisesti sanoen heittää kaikki 45 työntekijää ilmaan ja saada heidät laskeutumaan uusiin osaamistaan parhaiten vastaaviin tehtäviinsä. Näin valtava muutos aiheutti meissä kaikissa epävarmuutta ja turvattomuutta. Siksi varustimme henkilöstön ja johdon muutosta varten järjestämällä useita muutosjohtamisen valmennuksia. Siten kaikille tuli selväksi, mitä inhimillisiä muutoksia prosessi voi aiheuttaa. Lisäksi kaikille annettiin työkalut tilanteesta selviytymiseksi, kertoo Christian Broman. Henkilöstö sitoutettiin Seuraavaksi talousosastolla järjestettiin puoliavoin prosessi, jossa saatiin selville henkilöstön osaaminen ja toiveet, jotta kaikki pystyttiin opastamaan uusiin tehtäviinsä. Talousjohtaja Christian Broman, LEO Pharma Henkilöstön sitouttaminen muutokseen oli keskeistä onnistumisen kannalta. Ensin järjestettiin keskustelu nykyisen esimiehen, seuraavaksi neutraalin sparrauskumppanin ja lopuksi mahdollisen uuden esimiehen kanssa. Näin kaikille työntekijöille ja esimiehille haluttiin antaa paras mahdollinen pohja päätöksentekoa varten, sanoo Christian Broman.

9 9 Perusteelliseen prosessiin kului aikaa, mutta Christian Bromanin mielestä aika käytettiin tehokkaasti. Valmennuksissa kävi selväksi, että muutokset aiheuttavat inhimillisiä reaktioita, jotka tulevat esille useissa keskusteluissa esimiesten, coachien ja kollegoiden kanssa. Silmät avautuivat omille kyvyille ja mahdollisuuksille. Tämä on vaikuttanut myönteisesti yleiseen motivaatioon. 45 työntekijästä vain yhden toiveita ei toteutettu. Muiden työntekijöiden asema kohentui selvästi, ja koko osasto työskentelee nyt määrätietoisesti LEO Pharman kasvustrategian tukemiseksi, kertoo Christian Broman. Tavoite saavutettiin Jo ensimmäisten neljän kuukauden kuluttua muutoksesta havaittiin, että uusi globaali taloushallinnon yksikkö saavuttaa tavoitteensa eli tiiviimmän suuntautumisen asiakkaisiin. Olemme saaneet uskomattoman myönteistä palautetta asiakkailtamme tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, myynnissä, markkinoinnissa ja tuotannossa. Olemme varanneet resursseja yritysjohdon käyttöön ja tilinpäätöksen tekemiseksi, joten henkilöstö voi antaa laajemman ja keskittyneemmän panoksen omalla erikoisalueellaan. Siksi yksiköstämme on tullut aktiivisempi kumppani koko LEO Pharmalle. LEO Pharma Itsenäinen tanskalainen vuonna 1908 perustettu lääkealan konserni. Yksi maailman johtavista ihotautilääkkeiden sekä veritulppien ennaltaehkäisemisen ja hoidon kehittäjistä. Myy tuotteitaan yli 100 vientimaassa, joista 96 % liikevaihdosta on peräisin. Työllistää kokoaikaisesti noin 3900 henkilöä, joista 1400 Tanskassa.

10 10 Empatiasta tuli yrityksen vahvuus Energiayhtiö Q8 haki Tanskassa toimivan AS3:n tytäryhtiön AS3 Work & Caren avuksi työtyytyväisyyden laskiessa Kaikki alkoi inhimillisestä huolenpidosta ja myötäelämisestä. Nykyään tämä asenne on olennainen osa Tanskan Q8:n johtamista. Yritys käynnisti toimenpideohjelmia stressaantuneen henkilöstön tukemiseksi. Näin syntyi strateginen etu, joka vaikuttaa nykyään suoraan henkilöstön tyytyväisyyteen ja konsernin tulokseen. Henkilöstöpäällikkö Berit Jebjerg Q8 Tanska Tanskan Q8:n henkilöstöpäällikön Berit Jebjergin mukaan yrityksen panostaminen henkilöstön tyytyväisyyteen ja stressinhallintaan on tuottanut tulosta useilla alueilla. Henkilöstöpolitiikkaamme kuuluu luonnollisena osana henkilöstöstä välittäminen ja huolehtiminen kehittämällä, ottamalla vakuutuksia ja pitämällä huolta sairauden aikana. Siitä kaikki alkoi. Mutta stressin käsitteleminen tuli meille yllätyksenä. Emme tienneet varmasti, johtuiko se työstä, mikä ei tietenkään olisi ollut hyväksyttävää. Molemmat vaihtoehdot aiheuttivat turhautumista. Ryhdyimme miettimään, kuinka henkilöstön sairastuminen stressin vuoksi voidaan välttää, kertoo Berit Jebjerg. Alun perin Q8 halusi välttää stressin vuoksi aiheutuneita sairauspäiviä. Kun stressin sijasta keskityttiin viihtymiseen, henkilöstöpäällikön mukaan saavutettiin useita merkittäviä hyötyjä. Tyytyväisyys ja motivaatio lisääntyivät, poissaolot vähenivät ja mahdollisuudet kehittyä paranivat. Ja samalla liiketoiminnan tulos parani. Avoimuus lisää tyytyväisyyttä Kun Q8 keskittyi enemmän stressin ennaltaehkäisemiseen ja hallintaan, stressistä ryhdyttiin puhumaan avoimesti. Pian huomattiin, että tämä paransi viihtyvyyttä organisaatiossa. Avoimesti puhuminen stressistä on tärkeä vaihe, jos vaaravyöhykkeelle joutuneiden työntekijöiden tilanteeseen halutaan puuttua ajoissa. Huomasimme, että stressi joko ymmärrettiin väärin tai se oli kielletty puheenaihe. Stressin ehkäiseminen ennalta vaatii, että siihen suhtaudutaan avoimesti. On myönnettävä, että kaikille voi aiheutua stressiä tietyissä tilanteissa. Sen laukaisee useimmiten erilaisten seikkojen yhdistelmä. Stressiä on vaikea havaita ajoissa, jos työntekijä itse tai hänen kollegansa eivät uskalla puuttua asiaan ajoissa. Stressi on harvoin pelkästään työpaikan syytä. Siksi yritysjohdon on vaikea havaita sitä, toteaa Berit Jebjerg.

11 11 Avoimuuteen ja luottamukseen perustuvassa kulttuurissa halutaan huolehtia ja välittää. Tämä on tärkeää stressin ennaltaehkäisemiseksi ja yleisen viihtyvyyden kannalta. Henkilöstöpäällikön mielestä henkilöstö tietää, että yritys voi ja haluaa tehdä jotain, kun henkilöstöllä esiintyy stressin aiheuttamia oireita. Henkilöstö ymmärtää, että heitä ei tämän vuoksi väheksytä eikä ajeta sivuraiteelle. Esimiehillä on tärkeä tehtävä Henkilöstöpäällikön mukaan Q8:ssa kaikilla on vastuu stressin ennaltaehkäisemisessä ja käsittelemisessä, ei pelkästään henkilöstöosastolla tai esimiehillä. Yksittäinen työntekijä vastaa omasta ja kollegoidensa viihtymisestä sekä ongelmista kertomisesta. Yrityksen on erittäin vaikea tukea työntekijöitä, jotka eivät itse tunnista tilannetta tai eivät ilmaise, että he joutuvat kohtaamaan haasteita. Vaikka Q8:n johto osaa nykyään tunnistaa oireet selkeämmin, on erittäin tärkeää, että henkilöstö kantaa vastuuta ja hakee apua turvallisin mielin, sanoo Berit Jebjerg. Hän viittaa kehitysohjelmaan viihtyvyyden parantamiseksi, johon yrityksen johto johtoryhmästä osastopäälliköihin on osallistunut. Yksittäisten johtajien tulee tunnistaa oireet myös itsessään. Jos johtaja ei viihdy työssään, hän ei yleensä huomaa puutteita työtoveriensa viihtyvyydessä eikä pysty keskustelemaan asiasta. Esimerkiksi siksi esimiehillä on tärkeä tehtävä, jos halutaan hyviä tuloksia, muistuttaa Berit Jebjerg. Tanskan Q8:n panostaminen viihtyvyyteen on puhaltanut organisaatioon uutta henkeä ja opettanut suhtautumaan työhön ja muihin uudella tavalla. Työntekijöiden tyytyväisyys ja heidän luottamuksensa siihen, että asiat hoidetaan myötätuntoisesti, Esittelyssä Kuwait Petroleum / Q8 Työllistää noin 2300 henkilöä Tanskassa Tanskassa on nykyään 171 Q8- huoltamoa ja 61 kylmää asemaa Noin 4000 huoltamoa Euroopassa Toimii Ruotsissa nimellä OKQ8 ovat lisääntyneet huomattavasti. Esimiehet ovat saaneet uusia valmiuksia ymmärtää työntekijöitä ja pitää heihin yhteyttä. Sairauksista ja stressistä ei enää vaieta. Kun viihtyvyydestä on tullut kaikkien vastuu, motivaatio ja työn ilo ovat lisääntyneet koko organisaatiossa, kertoo Berit Jebjerg. Oikea ihminen oikealla paikalla AS3 on kehittänyt uravalmennuskonseptin "Oikea ihminen oikealla paikalla", joka tukee yrityksiä parempiin tuloksiin kartoittamalla henkilöstön osaamisen ja tukemalla yksilöitä ottamaan vastuun omasta urastaan. Tämä valmennuskonsepti auttaa yksilöä hahmoittamaan oman osaamisensa, motivaation lähteensä ja mahdolliset stressiä aiheuttavat tekijät. Ulkopuolisen neutraalin kumppanin kanssa omaan työhön liittyvistä asioista on helpompi puhua. Luottamukselliset valmennustapaamiset antavat mahdollisuuden ottaa etäisyyttä omaan työhönsä ja pysähtyä miettimään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Osaamiskartoituksen myötä tunnistetaan mahdolliset osaamispuutteet. AS3:n uravalmennus toimii HR:n ja esimiesten tukena. Sen avulla on mahdollisuus parantaa huomattavasti edellytyksiä viihtyä työssä. Kun työntekijää autetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja ottamaan vastuuta omasta urastaan myös hänen mahdollisuutensa vaikuttaa työnsä sisältöön paranevat. Lisääntynyt hallinnan tunne omaan työkuvaan nostaa työmotivaatiota. Omassa työssään tyytymättömät osaavat puolestaan hakeutua organisaatiossaan niihin tehtäviin, joissa heillä on sekä edellytykset että motivaatiota menestyä. "Uravalmennus yhteensovittaa työnantajan ja työntekijän edut kiistattomasti. Tyytyväinen työntekijä tekee parempaa tulosta, Leena Airola sanoo. Partner Leena Airola AS3 Finland

12 Olemme erikoistuneet tukemaan ihmisiä työelämän muutoksissa. Tätä alaa kutsutaan nimellä Job Transition Management, työelämän muutostilanteiden hallinta. Jokaisella AS3:n liiketoimintayksiköllä on oma erikoistumisalueensa. AS3 Nordic Executive tarjoaa ammattimaista yksilöllistä valmennusta ylimmälle johdolle ja muille johtohenkilöille. Monipuoliset ja yksilöllisesti räätälöidyt valmennuksemme ottavat huomioon ne haastavat ja moninaiset valinnat ja päätökset, joita tällaisessa asemassa joudutaan tekemään. Executive Coaching tukee nykyisessä työssä onnistumisessa. Executive Outplacementin tarkoituksena on varmistaa mieleinen ura työpaikan vaihdon yhteydessä AS3 Outplacement valmentaa ja tukee organisaatioita ja esimiehiä sekä henkilöstöä muutostilanteiden ja irtisanomisten yhteydessä. Tarjoamme uudelleensijoittumiseen liittyviä palveluita, kuten yksilöllisiä valmennusohjelmia, ryhmävalmennuksia ja seminaareja esimiehille. Toimimme organisaation kaikilla tasoilla eri henkilöstöryhmien kanssa. AS3 Development tukee organisaatioita, esimiehiä ja henkilöstöä saavuttamaan tuloksia ja käsittelemään muutosta mm. coachingin ja esimies- ja muutosvalmennusten avulla. We are there! AS3 Companies on konsernin kaikkien brändien yhteinen nimi. AS3 Companies -konsernilla on yrityksiä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lisäksi AS3 tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä, jonka ansiosta voimme tukea liiketoimintoja koko maailmassa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Leena Airolaan, puh , sähköposti AS3 Finland Oy Panorama Tower, Hevosenkenkä 3, Espoo Puh kotisivut

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

Lähiesimies muutoksen etulinjassa. Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin.

Lähiesimies muutoksen etulinjassa. Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin. Lähiesimies muutoksen etulinjassa Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin. Työluotsin ryhmävalmennus organisaation lähiesimiehille auttaa heitä toimimaan tehokkaasti

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Transition NEWS. Ketteryys muutoksissa. Teema: No. 4. Muuttamassa muiden maailmaa Sivut 8-9. Vaikea tilanne parhaalla mahdollisella tavalla Sivut 6-7

Transition NEWS. Ketteryys muutoksissa. Teema: No. 4. Muuttamassa muiden maailmaa Sivut 8-9. Vaikea tilanne parhaalla mahdollisella tavalla Sivut 6-7 Transition NEWS No. 4 Teema: Ketteryys muutoksissa Vain joka neljäs muutos onnistuu Sivut 4-5 Vaikea tilanne parhaalla mahdollisella tavalla Sivut 6-7 Muuttamassa muiden maailmaa Sivut 8-9 Henkilöstön

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten, mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. Oravanpyörästä ulkoilemaan 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. Kasvun Kasvot Miksi? 2 KASVUN

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

HRV-palvelut yritysten käyttöön

HRV-palvelut yritysten käyttöön V O I M A A T Y Ö Y H T E I S Ö Ö N T E H O A T O I M I N T A A N HRV-palvelut yritysten käyttöön Edessä rekrytointi? Muutospaineita työyhteisössä? Hukassa hyvä työilmapiiri? Uuteen suuntaan? HRV-palvelut

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus JTO LEAN LEARNING CENTER OY 6.11.2015 klo 11.00 16.00 Finlandia Hotel Airport Oulu Vihiluoto 10, Kempele JTO

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa

Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa Kirja on epätyypillinen muutosjohtamista käsittelevä teos Kokemuksen ja teoreettisen yhdistelmä 4.2.2011 Lahja Harju 1 Kirjan jokaisen

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Minä muutoksessa ja muutos minussa Pirkko-Liisa Vesterinen KT, dosentti Kunnanjohtaja 15.4.2015 Pirkko-Liisa Vesterinen 15.4.2015 1 1. Minä muutoksessa Mikä

Lisätiedot

Sanna Meronen-Vilenius

Sanna Meronen-Vilenius s.meronen-vilenius@kokokehitys.fi 050 567 9233 www.kokokehitys.fi Muutos on jännittävä, kun me teemme sen, pelottava, kun se tehdään meille - Rosabeth Moss Kanter Kansainvälinen Muutoksen Neljä Huonetta

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

- muutos: uhka vai mahdollisuus? - muutoskysymykset: miksi, mitä ja miten?

- muutos: uhka vai mahdollisuus? - muutoskysymykset: miksi, mitä ja miten? Muutosjohtaminen - muutos: uhka vai mahdollisuus? - muutoskysymykset: miksi, mitä ja miten? Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, työhyvinvointi 1 Maailma muuttuu meidänkin

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖTUTKIMUKSISTA!

HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖTUTKIMUKSISTA! Engaging people for success HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖTUTKIMUKSISTA! Webinaari, 30.11.2016, Juha Ala-Lipasti, Katja Louhema-Santasärkkä CORPORATE SPIRIT MUUTOKSEN TUKENA Tiimien ja organisaation kehittäminen

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Roolisto. Roolisto on Oy Perendie Ltd:n kehittämä tavaramerkki. Roolisto -metodin kehitimme jo yli 20 vuotta sitten.

Roolisto. Roolisto on Oy Perendie Ltd:n kehittämä tavaramerkki. Roolisto -metodin kehitimme jo yli 20 vuotta sitten. Roolisto Roolisto on Oy Perendie Ltd:n kehittämä tavaramerkki. Roolisto -metodin kehitimme jo yli 20 vuotta sitten. Pirkko Hurme, Toimitusjohtaja, psykologi Oy Perendie Ltd www.perendie.fi 1 Määritelmä

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa

Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa Talous tutuksi 2011 / Sari Rämö 1 SCA Packaging Finland Kuka olen? Sari Rämö, ylioppilas Lahden Yhteiskoulu, KTM Helsingin Kauppakorkeakoulu Oy Hartwall Ab/Oy

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj.

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. YKSITYISEN JA JULKISEN SEKTORIN EROJA AJATTELUSSA JA TOIMINNASSA SOTE-ALALLA

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY Vuoden 2016 kevään valmennukset: - 26.-27. tammikuuta - 7.-8. maaliskuuta - 11.-12. toukokuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot