Tutkimus muutosprosessin menestystekijöistä julkistettiin. Muutoksen toteuttamisen strategiat tutkituissa organisaatioissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus muutosprosessin menestystekijöistä julkistettiin. Muutoksen toteuttamisen strategiat tutkituissa organisaatioissa"

Transkriptio

1 INNONews Tutkimus muutosprosessin menestystekijöistä julkistettiin Ihmisten huomioon ottaminen ja muutos - johtamisen osaaminen onnistumisen ytimessä Muutoksen toteuttamisen strategiat tutkituissa organisaatioissa Innotiimin uutislehti 1/2007 Muutosprosessin menetystekijät tutkittu s. 1 Innotiimin virtuaalikokousratkaisu palkittiin CeBITissä s. 4 Tekninen toimivuus Ensin malli, sitten myynti 80 % Tarve ja malli samanaikaisesti 15 % Muutoshankkeet toimivat monen menestyvän suomalaisyritysten liiketoiminnan kehittämisessä moottorina. Muutoksen avulla haetaan lisää voimaa toiminnan eri osa-alueille olipa kyse taloudellisesta tuloksesta, asiakastyytyväisyydestä, toiminnan tehostamisesta tai ihmisten motivaatiosta ja osaamisesta. Mutta miten voidaan mitata muutoshankkeen onnistumista ja mistä seikoista rakentuu toimiva ja tuloksekas muutoshanke? Ja mitkä ovat pahimmat karikot hankkeiden keskellä? Ensin tarve ja sitten ratkaisu Sitoutuminen 5 % Ensin malli, sitten myynti Hankkeisiin sitoutui alussa projektiryhmä, joka laati suunnitelman ennen sen julkistamista henkilöstölle. 80 % organisaatioista noudatti tätä strategiaa. Tarve ja malli samanaikaisesti Tätä reittiä käytti 15 % organisaatioista. Tällöin noudatettiin valmista mallia. Sitoutuminen ja eteneminen tapahtuivat samanaikaisesti. Ensin tarve ja sitten ratkaisu Keskusteleva ratkaisu oli käytössä vain harvoissa tapauksissa (5 %). Sitoutuminen saavutettiin ensin laajasti, jolloin malli kypsyi itsestään. Muutos kiinnostaa Innotiimin asiakkaita Näistä lähtökohdista Innotiimin konsultit Kai Laamanen ja Antti Hellström ryhtyivät rakentamaan Muutosprosessin menestystekijät tutkimusta. Innotiimillä on kokemusta yli 20 vuoden ajalta erilaisista onnistuneista toimintatapamuutoksista ja organisaatioiden auttamisesta huippusuorituksiin. Asiakkaamme haluavat jatkuvasti kehittää liiketoimintaansa ja sen vuoksi muutoshankkeissa onnistuminen on erittäin tärkeää. Siksi he haluavat konkreettista kokemusperäistä tietoa ja evästystä menestykselliseen muutosprosessin johtamiseen ja läpivientiin, kuvaa Laamanen tutkimuksen syntyvaiheita. Muutostutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena tammi maaliskuussa Kohteiksi valittiin 20 Suomessa toimivaa organisaatiota, joiden tiedettiin onnistuneen muutos- ja kehityshankkeissaan. Haastateltavana oli kyseisen organisaation muutoshankkeen käynnistäjä tai hankkeesta vastannut henkilö. Toimenkuva oli useimmiten toimitusjohtaja, kehittämispäällikkö tai liiketoimen johtaja. Organisaatiot edustivat niin yksityistä- kuin kuntasektoriakin. innonews 107.indd :02:08

2 2 1/2007 INNONews Muutosprosessi on aina myös tunneprosessi Tutkimuksen mukaan yritysten keskeisimmät tavoitteet omissa muutoshankkeissaan liittyivät asiakastyytyväisyyden parantamiseen, toiminnan tehostamiseen tai ihmisten motivaation ja osaamisen kehittämiseen, kiteyttää Hellström. Muutoksen läpivienti on tunnetusti haasteellista eikä se useinkaan suju täysin kivuttomasti. Tutkimuksen mukaan tämä johtuu siitä, että muutosprosessi on tunneprosessi ja siksi onnistuminen muutoksessa vaatii taitavaa ihmisten johtamista. Oman haasteensa aiheuttaa lisäksi se, että muutoksen johtamisen haasteet poikkeavat totutuista ja siihen yhdistetään aina enemmän epävarmuustekijöitä kuin tavalliseen tapaan toimia. Muutokset myös usein heikentävät tuottavuutta väliaikaisesti. Yksilön johtaminen onnistumisen ytimessä Miten sitten muutoksessa menestyvät organisaatiot toimivat? Keskeisimmiksi menestystekijöiksi muodostuivat ihmisten huomioon ottaminen ja muutosjohtamisen osaaminen. Kai Laamanen ja Antti Hellström korostavat yksilön huomioimista. Ihmisen käyttäytymisen muuttaminen vaatii omakohtaista asioiden hyväksymistä ja sitoutumista. Ihmismieli hyväksyy asioita, jotka tuntuvat hänestä hyviltä. Osallistumalla ja keskustelemalla asioita ymmärretään ja uudetkin asiat voidaan omaksua. Haastatteluissa tuli esiin, että ihmiset osoittavat yllättävää voimaa ja kiinnostusta työhönsä liittyvissä aiheissa. Muutosvastarintaa havaittiin silloin, kun osallistumiseen ei annettu suoraa mahdollisuutta. Muutoksen johtaminen on oma osaamisalueensa Muutoksen johtaminen osoittautui kaikkein tärkeimmäksi menestystekijäksi. Johtamisella muutos saadaan liikkeelle ja vietyä läpi vaikeiden karikoiden. Muutoksen aikana Tutkimuksen tekijät Antti Hellström (vas.) ja Kai Laamanen keskustelevat muutoksesta Innotiimin toimistolla. johtajat kohtasivat haasteita, jotka poikkesivat totutuista. Muutoksen kuvaaminen visioksi ja menestystekijöiden paketoiminen strategiaksi mahdollisimman selkeään, yksinkertaistettuun ja ymmärrettävään muotoon näytti olevan tärkeimpiä työkaluja, täsmentää Laamanen johtajuuden merkitystä muutoksessa. Jalkautusvaiheessa johtajat kohtasivat ihmisten erilaisuuden konkreettisesti. Erilaisuus jakaa ihmisiä muutosta puolustaviin, vastustaviin sekä passiivisiin. Tämän joukon yhteen saattaminen on muutoksen käynnistyksen jälkeen suurin haaste. Se tarvitsee aikaa, malleja, vuorovaikutusta, erilaista johtajuutta, yhdessä tekemistä, koulutusta, mittaamista, arviointeja, jotta ymmärrys ja sitoutuminen saadaan kasvamaan ja toivotut tulokset saavutetaan. Hellström muistuttaa, että muutosprosessin aikana tapahtuu aina myös oppimista ja oivaltamista. Muutosprosessista vastannut johtaja on seuraavan kerran entistä vahvempi ja varmempi. Samoin henkilöstölle kokemus tuo uutta näkemystä. Reija Lång Kuva: Merja Illak Yritysten yleisimmät muutoshanketyypit: yrityskulttuurin kehittäminen useat samanaikaiset kehityshankkeet liiketoiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen siirtyminen prosessimaiseen toimintaan myyntiin ja asiakaspalveluun keskittyneet uudistukset organisaation, kehittämisen ja johtamisen uudistukset yritysten tai toimipaikkojen yhdistymisiin liittyvät hankkeet strategian uudistaminen Lisätietoa tutkimuksesta: Antti Hellström Kai Laamanen innonews 107.indd :02:09

3 3 INNONews 3 1/2007 Reumasäätiö uskoo muutoksen positiiviseen voimaan Muutos vaatii pitkäjänteisyyttä ja tunneprosessin ymmärtämistä Kai Laamasen ja Antti Hellströmin isännöimä muutostutkimuksen julkistustilaisuus maaliskuun lopulla kokosi muutoksesta ja sen onnistumisesta kiinnostuneen kuulijakunnan Cumulus Airportiin. Paikalle oli saapunut myös Reumasäätion toimitusjohtaja Hannele Kalske. Reumasäätion toimitusjohtaja Hannele Kalskeen mielestä muutosten voima lähtee ihmisistä. Sinnikäs työ tekee muutoksesta totta Reumasäätiö oli yksi tutkimukseen osallistuneista organisaatioista ja erinomainen esimerkki pitkäjänteisesti loppuunviedystä ja tuloksellisesta muutosprosessista. Olemme tehneet kymmenen vuotta sinnikkäästi työtä tämän muutoksen kanssa ja kyllä nyt voidaan sanoa, että olemme sekä oppineet että onnistuneet. Ehkä jotain konkreettista kertoo se, että muutos on muokannut meistä Suomen tuottavimman sairaalan. Sanoisin, että jos lähtötilanne oli se, että olimme hiljaa mäellä niin nyt olemme lähteneet liitoon, kertoo Hannele Kalske ylpeänä. Tunteiden kautta tuloksiin Tutkimuksen yksi keskeisistä löydöksistä oli tunnepuolen korostuminen muutosprosessin läpiviennissä. Hannele Kalske on ehdottomasti samaa mieltä: Kokemuksesta voin sanoa, että ihmiset on saatava tunnetasolla mukaan. Jokaisen kannalta on tärkeää se, mihin muutokseen on itse valmis sitoutumaan. Mitä muutoksen vaikutukset tulevat olemaan henkilökohtaisella tasolla, mitä ne ovat kunkin työntekijän työnkuvan perspektiivistä ja mitkä ovat kokonaisvaikutukset koko yhteisölle. Tätä puolta ei voi ohittaa, jos haluaa suunnata organisaation toimintaa muutoksen avulla kohti toivottuja tuloksia, painottaa Kalske. Muutos on johdon ikuinen haaste Mitä sitten kun muutosprosessi on viety päätökseen? Mikä on johtamisen haaste muutoksen jälkeen? Hannele Kalske sanoo, että saavutettuun tilaan ei saa tyytyä, vaan täytyy miettiä jatkoremontteja. Niin, kelkasta voi pudota jos ei ole hereillä. Muutoksia ei mielestäni voi jättää oman onnensa nojaan, vaan pitää tehdä pitkäjänteisiä sarjoja. Kalskeen toiveena on, että hän saisi organisaation mahdollisimman itseohjautuvaksi. Haluan houkutella ihmisistä parhaat kyvyt esiin niin, että hyvä motivaatio, ahaaelämykset ja onnistumiselämykset ovat osa organisaatiomme positiivista voimaa henkivää arkea. Hyvän löytäminen luo hyvää ympärille se näkyy asiakkaille ja tietysti meille kaikille, kiteyttää Kalske lähes runollisesti. Muutostutkimus antoi uutta ajateltavaa Hannele Kalskeelle jäi tilaisuudesta mieleen konkreettinen lähestymiskulma. Todelliset onnistumiscaset ja niiden pohjalta käydyt keskustelut antoivat omalle ajattelulle uusia kiinnepisteitä. Ei kirjoista lukemalla opi tekemällä oppii ja matkan varrella tehdyistä virheistä oppii. Muiden esimerkki antaa myös sopivia tienviittoja, joiden avulla on helpompi suunnistaa. Tässä Innotiimikin on hyvä matkaopas, hän summeeraa hymyillen. Reija Lång Reumasäätiö Perustettu 1947 Valtakunnallinen sairaala, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä alan tutkimukseen ja koulutukseen Kansainvälisesti arvostettu osaamisestaan ja tuotekehityksestään Laatutunnustus Recognition for Excellence 2005 Suomen tuottavin sairaala Henkilöstömäärä yli 300 henkeä Sijaintipaikka Heinola innonews 107.indd :02:11

4 4 1/2007 INNONews Kuva: Merja Illak Virtuaalisuus tekee osallistavista työtavoista tuplasti tehokkaampia Innotiimin virtuaaliratkaisu palkittiin CeBITissä Innotiimin asiakkaille ovat osallistavat, innostavat ja luovat toimintatavat tuttuja. Uutta on se, että nyt niitä voi käyttää myös etäkokouksissa. Osallistavat virtuaaliset ryhmätyömenetelmät tekevät kokoustyöskentelystä kiinnostavaa ja samalla jopa tuplasti tehokkaampaa. Etätyön dilemma tehottomuus ei motivoi Etätyön evoluutio on kulkenut käsi kädessä teknologisten innovaatioiden kanssa ensin kokoustettiin puhelimitse, sitten otettiin käyttöön videotekniikka, ja sen jälkeen ruudunjakoratkaisut tulivat mukaan. Näiden ratkaisujen myötä on pyritty vähentämään matkustustarvetta, ja siten saamaan aikaan säästöjä. Silti monet asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevät kokevat osan etäkokouksista tehottomina ja turhauttavina ja matkustavat edelleen tapaamisiin silloin, kun heidän täytyy oikeasti tehdä yhteistyötä toisten kanssa. Ihmiset haluavat osallistua ja vaikuttaa Miksi näin eikö teknologia tuokaan onnea? Virtuaalisia työtapoja kehittävä konsultti Katri Auvinen kiteyttää asian: Ihmisen asenteet, arvot ja osallistumisen ja vaikuttamisen tarve ohjaavat yksilön motivaatiota ja tuloksellisuutta enemmän kuin saatavilla olevat teknologiset työkalut sinänsä. Ihmiset sitoutuvat asioihin joiden suunnitteluun he saavat itse osallistua. Lisäksi osallistumisaste on isompi, jos osallistuminen on kiinnostavaa ja tulokset ovat konkreettisesti nähtävissä. Työkalut ovat todellakin vain apuväline osallistamisessa. Yleensä osallistamisen haasteeksi muodostuu se, että ihmiset ovat hajallaan. Aikataulujen yhteensovittamisongelmien ja täysien kalentereiden vuoksi heidän saamisensa samaan fyysiseen tilaan luomaan, ideoimaan tai suunnittelemaan yhdessä siirtyy pitkälle tulevaisuuteen. Jotta asiat saataisiin eteenpäin, virtuaalisesti toteutettava osallistava työpaja voi olla se ainut konkreettinen vaihtoehto. Fasilitaattori tekee virtuaalityöskentelystä tehokasta Mitä sitten vaaditaan osallistavan virtuaalisen työpajan järjestämiseen? Useimmat ryhmätyömenetelmät voi virtuaalistaa ja virtuaalisen työpajan voi toteuttaa useiden eri etäkokousvälineiden avulla. Välttämätöntä on, että osallis- innonews 107.indd :02:12

5 5 INNONews 5 1/2007 tujilla on käytössään jokin puhelinneuvotteluratkaisu (perinteinen tai VOIP) sekä etäkokousohjelmisto, joka mahdollistaa ns. ruudunjakamisen (screen sharing) osallistujien välillä. Tärkeimmäksi menestystekijäksi muodostuvat kuitenkin selkeä ryhmätyöprosessi, ohjeistus ja fasilitaattorin rooli. Nämä ovat virtuaalisissa työpajoissa vielä keskeisemmässä roolissa kuin kasvotusten toteutetuissa. Miksi näin? Osittain tämä johtuu katsekontaktin ja elekielen puuttumisesta, osittain siitä, että monille virtuaalityö varsinkin virtuaalisesti yhdessä uuden luominen on vielä uutta. Pätevän fasilitaattorin ohjauksessa osallistujat eivät kuitenkaan tarvitse erityisiä teknisiä tai muita taitoja, täsmentää Auvinen. Kustannukset alas, tuottavuus ylös Innotiimin kokemuksen mukaan virtuaaliseen osallistamiseen perustuvissa ryhmätyösessioissa voidaan todellakin saavuttaa ns. tuplatehokkuus. Eli säilyttää osallistavien työtapojen hyödyt mutta tehdä se kustannus- ja aikatehokkaasti. Tämä tarkoittaa organisaatiolle huomattavaa työn tuottavuuden nousua. Teemme Innotiimissä koko ajan kehitystyötä virtuaalisten työtapojen parissa ja tavoitteena on se, että jatkossa Innotiimin mahdollisimman monet hyvät työtavat toimivat myös virtuaalisesti, lupaa Auvinen. Virtuaalisuus tuo hyötyjä yksilölle, yrityksille, yhteiskunnalle Erilaisia ryhmätyöprosesseja käyttäen virtuaalityöstä tulee huomattavasti monipuolisempaa ja tuottavampaa. Hyödyt koskettavat monia elämänalueita niin työssä kuin kotonakin. Yksilön työ/vapaa-ajan yhteensovittaminen helpottuu ja mahdollistaa perheelle enemmän aikaa. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna virtuaaliset työmenetelmät voivat vaikuttaa myös meitä laajemmin puhuttaviin kysymyksiin, vaikkapa ilmastonmuutokseen vähenevän matkustuksen myötä. Reija Lång Kiinnostuitko? Kysy lisää uudesta tavasta tehdä kokouksista tuplasti tehokkaampia: Veikko Mantere, Katri Auvinen, Kasvotusten tapaaminen vaatii resursseja Kasvotusten tapaamista tarvitaan organisaatioissa monissa yhteyksissä. Läsnäoloa vaativien kokousten kustannukset ja matkustamiseen käytetyt tunnit saattavat kuitenkin hätkähdyttää, kun ne lasketaan näkyviin. Yleisesti ottaen kannattaakin aina miettiä, mikä on kunkin tapaamisen tarkoitus, mikä kokousmuoto palvelee juuri tätä tarkoitusta parhaiten, ja ovatko saatavat hyödyt varmasti käytettyjen resurssien arvoiset. Kuvassa on käytetty esimerkkinä 15 osallistujan kokousta tai työpajaa, joka järjestetään Helsingissä. Laskennassa on käytetty seuraavia keskimääräisiä lukuja: muualta Suomesta tulijoiden matkakustannukset keskimäärin 500 euroa ja matkustamiseen käytetty aika keskimäärin 5 h, muualta Euroopasta tulevien osallistujien vastaavat luvut euroa ja 10 tuntia, ja Euroopan ulkopuolelta euroa ja 20 h. Kahteen jälkimmäiseen kustannusarvioon sisältyy myös yöpyminen hotellissa (1 yö). Osallistujat Matkakulut Matka-aika Pääkaupunkiseudulta 2 Muualta Suomesta e 15 tuntia Muualta Euroopasta e 60 tuntia Euroopan ulkopuolelta e 80 tuntia Yhteensä keskimäärin e 155 tuntia innonews 107.indd :02:13

6 6 1/2007 INNONews Oheisiin nelikenttäkuviin on koottu neljän erilaisen kokoustavan suurimmat hyödyt ja haasteet. Oikean yläkulman osallistavat virtuaaliset kokoukset ja työpajat mahdollistavat suuret aika- ja kustannussäästöt sekä nopeuttavat läpimenoaikoja. Lisäksi virtuaalisten ryhmätöiden konsepti tarjoaa globaaleille organisaatioille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia käyttää osallistavia prosesseja laajojenkin henkilöstöryhmien kanssa? Suurimmat haasteet liittyvät uudenlaisten toimintatapojen opetteluun ja tekniikan varassa toimimiseen. Kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että hyötyjen on mahdollista ylittää haitat moninkertaisesti. Hyödyt Osallistava kokous tai työpaja + mukava nähdä kasvotusten + elekieli ja muu sanaton viestintä luettavissa + osallistujat aktiivisia + kaikkien näkemykset esiin + sitoutuminen + tehokas ajankäyttö + kustannus- ja aikasäästöt + kokoonkutsuminen nopeaa + osallistujat aktiivisia + kaikkien näkemykset esiin + sitoutuminen + tehokas ajankäyttö sisällöllisesti + tulosten dokumentointi suoraviivaista Perinteinen kokous + tuttu toimintapa + mukava nähdä kasvotusten + elekieli ja muu sanaton viestintä luettavissa + kustannus- ja aikasäästöt + kokoonkutsuminen helppoa ja nopeaa, ad hoc -mahdollisuus + pienet kokoukset usein erittäin tehokkaita Haasteet Kasvotusten Virtuaalisesti Osallistava kokous tai työpaja hajautetussa organisaatiossa kallista ja aikaavievää kokoonkutsuminen kestää vaatii uudenlaisen toimintatavan opettelun ja päteviä ohjaajia onnistuminen tekniikan varassa elekieli puuttuu (tosin puheen ominaisuudet korvaavat osittain) vaatii uudenlaisen toimintatavan opettelun pätevä ohjaaja välttämätön Perinteinen kokous hajautetussa organisaatiossa kallista ja aikaavievää kokoonkutsuminen kestää kokousmuoto ei välttämättä tehokas eikä sitouttava perustuu väittelykulttuuriin vain osa puhuu, loput hiljaa rönsyily kokousmuodon haasteet korostuvat virtuaalitilanteessa vain osa puhuu, loput lukevat sähköpostia? elekieli puuttuu osallistuminen sitoutuminen? onnistuminen tekniikan varassa vaatii uudenlaisen toimintatavan opettelun Kasvotusten Virtuaalisesti innonews 107.indd :02:14

7 7 INNONews 7 1/2007 Katri Auvisen kehittämä virtuaalikokousratkaisu vei ykkössijan BestPractice-IT -kilpailussa CeBITissä maaliskuussa. Voittoisa CeBIT Innotiimin uusi osallistava virtuaalikokousratkaisu noteerattiin korkealle arvostetussa CeBIT-tapahtumassa maaliskuussa. Innotiimi vei voiton BestPracticeIT-kilpailun kansainvälisessä sarjassa. Kilpailun tavoitteena on edistää EU:n alueella toimivien pienten ja keskisuurten yritysten innovatiivista sähköisten työkalujen käyttöä. Kilpailuun osallistui tänä vuonna yli 500 eurooppalaista yritystä. Olemme aina olleet kehittäjätalo eli innovoimme uusia toimintamalleja, jotka tuottavat tehokkuutta ja toiminnallisuutta asiakkaillemme. Katri Auvisen tiimin kehittämät virtuaaliset työtavat ovat erityisesti globaalien asiakasyritystemme kannalta merkittävä toimintatapainnovaatio ja nyt ne ovat siis jo kansainvälinen best practice. On todella hienoa saada tällainen tunnustus, kertoo Innotiimi Oy:n toimitusjohtaja Tommi Gustafsson. Innotiimin ratkaisu soveltuu kaikenkokoisille yrityksille ja esimerkiksi pk-yritysten väliseen verkostoitumiseen. Tehokkuus syntyy kokousajan lyhenemisestä, matkustusajan ja matkakustannusten radikaalista vähenemisestä sekä tuloksekkaammasta ja osallistavammasta työtavasta. Innotiimin voittoisa ratkaisu on ollut yhtiön oman 55-henkisen organisaation käytössä jo noin vuoden ajan. Katri Auvisen mukaan virtuaaliset ryhmätyötavat tuovat yrityksen päivittäiseen käyttöön täysin uudenlaisen tavan pitää kokouksia. Sanoisin, että virtuaalikokoukset ovat konseptimme avulla tehokkaampia ja jopa antoisampia kuin perinteiset face-to-face -kokoukset. Reija Lång innonews 107.indd :02:14

8 Miten puut elävät? Eivät ne välitä arvostelusta tai vastoinkäymisistä, ne vain ovat ja kasvavat, antavat auringon, sateen ja maan ravita itseään ja tekevät sitä miksi ovat olemassa. Miten minä, ihminen, voisin olla kuin puu, yhtä arvokas, pystypäinen, rauhallinen, sisäisessä keskuksessa oleva, taipuva, vaan ei taittuva, tuulta myötäilevä, luonnon rytmissä elävä, tässä maailmassa oleva, juureva, jalat (juuret) maassa, pää (latvus) pilvissä. - Nina Niskanen Siirrymme sähköiseen tiedottamiseen Toimistolle on tullut viestiä siitä, että asiakaslehteämme on kaivattu. Tätä aukkoa täyttääksemme olemme päätyneet jatkuvampaan sähköiseen tiedottamiseen asiakkaitamme kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Jos olet kiinnostunut saamaan noin parin kuukauden välein Innotiimin InnoNewsin ajankohtaisista työyhteisöjen kehittämiseen liittyvistä teemoista, käy kotisivuillamme ja tilaa se sieltä. Vapaalantie 2 A FI Vantaa tel innonews 107.indd :02:15

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Haasteita ja mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin 8.2.2008 Eija Korpelainen ja Meri Jalonen TKK, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Esityksen

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys 2.9.2015 Jaakko Hirvola Building a better working world EY:n toiminnan tarkoitus on rakentaa parempaa liike- ja työelämää ja paremmin toimivaa

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Kilpailuetua viestinnän ratkaisuilla. Jorma Kallio Jouni Keltanen Timo Lillbacka

Kilpailuetua viestinnän ratkaisuilla. Jorma Kallio Jouni Keltanen Timo Lillbacka Kilpailuetua viestinnän ratkaisuilla Jorma Kallio Jouni Keltanen Timo Lillbacka Jorma Kallio, toimitusjohtaja, CCC CCC Kansainvälinen suomalainen Vuodesta lähtien yli menestyksekästä asiakasprojektia yli

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

VIRTUAALINEN FASILITOINTI VALMENNUS

VIRTUAALINEN FASILITOINTI VALMENNUS VIRTUAALINEN FASILITOINTI VALMENNUS VIRTUAALI FASILITOINTI VALMENNUS Joudutko sinäkin vetämään etäpalavereita, jotka eivät tunnu kovin tehokkailta? Haluaisitko saada yksinkertaisia ja konkreettisia keinoja,

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS

TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS Onko sinulla sellainen olo, että aikasi ei yksinkertaisesti riitä kaikkeen tarpeelliseen?? Haluaisitko saada työsi ja elämäsi

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Markus Westerlund, Rdigo Oy Hallituksen puheenjohtaja, partneri markus.westerlund@rdigo.com www.rdigo.com/fi +358 50 67030 1 2 Strategy Execution Simplified

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10 Voimaantuminen 2h Stressin nujertaja -valmennus Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi 1 / 10 Nykypäivän hektisessä arjessa eläminen sekä

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

3. Ketterää kehittämistyön johtamista

3. Ketterää kehittämistyön johtamista 3. Ketterää kehittämistyön johtamista PUHEENJOHTAJA: PIA KALKKINEN JA SIRPA LITMANEN, MÄNTSÄLÄ KIRJAAJAT: JENNY PAKALA, RIIKKA AAPALAHTI Miten hyvin mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät keskeiset

Lisätiedot

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 RTK-Palvelu Oy: Kohti hyvää, monikulttuurista työyhteisöä RTK-Palvelu Oy on aktiivisesti kehittänyt työyhteisöään. RTK-Palvelu Oy on valtakunnallinen kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen

Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen Uudista & Uudistu messut 2011 Leena Kinnunen, johdon konsultti 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin tutkimuskumppani Promenade auttaa yritysjohtoa ymmärtämään

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle?

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Puustinen 19.4.2012 Kokeiluohjelmasta poimittua Tavoitteet ammattikorkeakouluyhteistyölle

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin Yrittäjyys- ja työelämäpäivä Hyvinkään Laureassa Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin 15.5.2014 Timo Liukko First Round Oy 1 Tarjoamme Viihtyisät tilat Suomen teollisuuden historiaa sykkivässä vanhassa

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä 1 TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä Teatteri-ilmaisun ohjaajat Riku Laakkonen & Arttu Haapalainen 2 SOPIMUSVUORI RY Sosiaalipsykiatrisia

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy Vuorovaikutustaidot työnhaussa Paritehtävä Esittele itsesi ja ammatillinen osaamisesi vasemmalla puolella istuvalle vierustoverillesi Aikaa 2 min Paritehtävä Esittele (uusi tuttavuus) äskeinen toverisi

Lisätiedot

KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ. Palautteet

KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ. Palautteet KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ Palautteet MÄTCHIEN ONNISTUMINEN OSAAJA Kuinka onnistuneena pidät sinulle valittua mätchiä? (1=huono, 5=erinomainen) YRITYS Kuinka onnistuneena pidät

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot