Tutkimus muutosprosessin menestystekijöistä julkistettiin. Muutoksen toteuttamisen strategiat tutkituissa organisaatioissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus muutosprosessin menestystekijöistä julkistettiin. Muutoksen toteuttamisen strategiat tutkituissa organisaatioissa"

Transkriptio

1 INNONews Tutkimus muutosprosessin menestystekijöistä julkistettiin Ihmisten huomioon ottaminen ja muutos - johtamisen osaaminen onnistumisen ytimessä Muutoksen toteuttamisen strategiat tutkituissa organisaatioissa Innotiimin uutislehti 1/2007 Muutosprosessin menetystekijät tutkittu s. 1 Innotiimin virtuaalikokousratkaisu palkittiin CeBITissä s. 4 Tekninen toimivuus Ensin malli, sitten myynti 80 % Tarve ja malli samanaikaisesti 15 % Muutoshankkeet toimivat monen menestyvän suomalaisyritysten liiketoiminnan kehittämisessä moottorina. Muutoksen avulla haetaan lisää voimaa toiminnan eri osa-alueille olipa kyse taloudellisesta tuloksesta, asiakastyytyväisyydestä, toiminnan tehostamisesta tai ihmisten motivaatiosta ja osaamisesta. Mutta miten voidaan mitata muutoshankkeen onnistumista ja mistä seikoista rakentuu toimiva ja tuloksekas muutoshanke? Ja mitkä ovat pahimmat karikot hankkeiden keskellä? Ensin tarve ja sitten ratkaisu Sitoutuminen 5 % Ensin malli, sitten myynti Hankkeisiin sitoutui alussa projektiryhmä, joka laati suunnitelman ennen sen julkistamista henkilöstölle. 80 % organisaatioista noudatti tätä strategiaa. Tarve ja malli samanaikaisesti Tätä reittiä käytti 15 % organisaatioista. Tällöin noudatettiin valmista mallia. Sitoutuminen ja eteneminen tapahtuivat samanaikaisesti. Ensin tarve ja sitten ratkaisu Keskusteleva ratkaisu oli käytössä vain harvoissa tapauksissa (5 %). Sitoutuminen saavutettiin ensin laajasti, jolloin malli kypsyi itsestään. Muutos kiinnostaa Innotiimin asiakkaita Näistä lähtökohdista Innotiimin konsultit Kai Laamanen ja Antti Hellström ryhtyivät rakentamaan Muutosprosessin menestystekijät tutkimusta. Innotiimillä on kokemusta yli 20 vuoden ajalta erilaisista onnistuneista toimintatapamuutoksista ja organisaatioiden auttamisesta huippusuorituksiin. Asiakkaamme haluavat jatkuvasti kehittää liiketoimintaansa ja sen vuoksi muutoshankkeissa onnistuminen on erittäin tärkeää. Siksi he haluavat konkreettista kokemusperäistä tietoa ja evästystä menestykselliseen muutosprosessin johtamiseen ja läpivientiin, kuvaa Laamanen tutkimuksen syntyvaiheita. Muutostutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena tammi maaliskuussa Kohteiksi valittiin 20 Suomessa toimivaa organisaatiota, joiden tiedettiin onnistuneen muutos- ja kehityshankkeissaan. Haastateltavana oli kyseisen organisaation muutoshankkeen käynnistäjä tai hankkeesta vastannut henkilö. Toimenkuva oli useimmiten toimitusjohtaja, kehittämispäällikkö tai liiketoimen johtaja. Organisaatiot edustivat niin yksityistä- kuin kuntasektoriakin. innonews 107.indd :02:08

2 2 1/2007 INNONews Muutosprosessi on aina myös tunneprosessi Tutkimuksen mukaan yritysten keskeisimmät tavoitteet omissa muutoshankkeissaan liittyivät asiakastyytyväisyyden parantamiseen, toiminnan tehostamiseen tai ihmisten motivaation ja osaamisen kehittämiseen, kiteyttää Hellström. Muutoksen läpivienti on tunnetusti haasteellista eikä se useinkaan suju täysin kivuttomasti. Tutkimuksen mukaan tämä johtuu siitä, että muutosprosessi on tunneprosessi ja siksi onnistuminen muutoksessa vaatii taitavaa ihmisten johtamista. Oman haasteensa aiheuttaa lisäksi se, että muutoksen johtamisen haasteet poikkeavat totutuista ja siihen yhdistetään aina enemmän epävarmuustekijöitä kuin tavalliseen tapaan toimia. Muutokset myös usein heikentävät tuottavuutta väliaikaisesti. Yksilön johtaminen onnistumisen ytimessä Miten sitten muutoksessa menestyvät organisaatiot toimivat? Keskeisimmiksi menestystekijöiksi muodostuivat ihmisten huomioon ottaminen ja muutosjohtamisen osaaminen. Kai Laamanen ja Antti Hellström korostavat yksilön huomioimista. Ihmisen käyttäytymisen muuttaminen vaatii omakohtaista asioiden hyväksymistä ja sitoutumista. Ihmismieli hyväksyy asioita, jotka tuntuvat hänestä hyviltä. Osallistumalla ja keskustelemalla asioita ymmärretään ja uudetkin asiat voidaan omaksua. Haastatteluissa tuli esiin, että ihmiset osoittavat yllättävää voimaa ja kiinnostusta työhönsä liittyvissä aiheissa. Muutosvastarintaa havaittiin silloin, kun osallistumiseen ei annettu suoraa mahdollisuutta. Muutoksen johtaminen on oma osaamisalueensa Muutoksen johtaminen osoittautui kaikkein tärkeimmäksi menestystekijäksi. Johtamisella muutos saadaan liikkeelle ja vietyä läpi vaikeiden karikoiden. Muutoksen aikana Tutkimuksen tekijät Antti Hellström (vas.) ja Kai Laamanen keskustelevat muutoksesta Innotiimin toimistolla. johtajat kohtasivat haasteita, jotka poikkesivat totutuista. Muutoksen kuvaaminen visioksi ja menestystekijöiden paketoiminen strategiaksi mahdollisimman selkeään, yksinkertaistettuun ja ymmärrettävään muotoon näytti olevan tärkeimpiä työkaluja, täsmentää Laamanen johtajuuden merkitystä muutoksessa. Jalkautusvaiheessa johtajat kohtasivat ihmisten erilaisuuden konkreettisesti. Erilaisuus jakaa ihmisiä muutosta puolustaviin, vastustaviin sekä passiivisiin. Tämän joukon yhteen saattaminen on muutoksen käynnistyksen jälkeen suurin haaste. Se tarvitsee aikaa, malleja, vuorovaikutusta, erilaista johtajuutta, yhdessä tekemistä, koulutusta, mittaamista, arviointeja, jotta ymmärrys ja sitoutuminen saadaan kasvamaan ja toivotut tulokset saavutetaan. Hellström muistuttaa, että muutosprosessin aikana tapahtuu aina myös oppimista ja oivaltamista. Muutosprosessista vastannut johtaja on seuraavan kerran entistä vahvempi ja varmempi. Samoin henkilöstölle kokemus tuo uutta näkemystä. Reija Lång Kuva: Merja Illak Yritysten yleisimmät muutoshanketyypit: yrityskulttuurin kehittäminen useat samanaikaiset kehityshankkeet liiketoiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen siirtyminen prosessimaiseen toimintaan myyntiin ja asiakaspalveluun keskittyneet uudistukset organisaation, kehittämisen ja johtamisen uudistukset yritysten tai toimipaikkojen yhdistymisiin liittyvät hankkeet strategian uudistaminen Lisätietoa tutkimuksesta: Antti Hellström Kai Laamanen innonews 107.indd :02:09

3 3 INNONews 3 1/2007 Reumasäätiö uskoo muutoksen positiiviseen voimaan Muutos vaatii pitkäjänteisyyttä ja tunneprosessin ymmärtämistä Kai Laamasen ja Antti Hellströmin isännöimä muutostutkimuksen julkistustilaisuus maaliskuun lopulla kokosi muutoksesta ja sen onnistumisesta kiinnostuneen kuulijakunnan Cumulus Airportiin. Paikalle oli saapunut myös Reumasäätion toimitusjohtaja Hannele Kalske. Reumasäätion toimitusjohtaja Hannele Kalskeen mielestä muutosten voima lähtee ihmisistä. Sinnikäs työ tekee muutoksesta totta Reumasäätiö oli yksi tutkimukseen osallistuneista organisaatioista ja erinomainen esimerkki pitkäjänteisesti loppuunviedystä ja tuloksellisesta muutosprosessista. Olemme tehneet kymmenen vuotta sinnikkäästi työtä tämän muutoksen kanssa ja kyllä nyt voidaan sanoa, että olemme sekä oppineet että onnistuneet. Ehkä jotain konkreettista kertoo se, että muutos on muokannut meistä Suomen tuottavimman sairaalan. Sanoisin, että jos lähtötilanne oli se, että olimme hiljaa mäellä niin nyt olemme lähteneet liitoon, kertoo Hannele Kalske ylpeänä. Tunteiden kautta tuloksiin Tutkimuksen yksi keskeisistä löydöksistä oli tunnepuolen korostuminen muutosprosessin läpiviennissä. Hannele Kalske on ehdottomasti samaa mieltä: Kokemuksesta voin sanoa, että ihmiset on saatava tunnetasolla mukaan. Jokaisen kannalta on tärkeää se, mihin muutokseen on itse valmis sitoutumaan. Mitä muutoksen vaikutukset tulevat olemaan henkilökohtaisella tasolla, mitä ne ovat kunkin työntekijän työnkuvan perspektiivistä ja mitkä ovat kokonaisvaikutukset koko yhteisölle. Tätä puolta ei voi ohittaa, jos haluaa suunnata organisaation toimintaa muutoksen avulla kohti toivottuja tuloksia, painottaa Kalske. Muutos on johdon ikuinen haaste Mitä sitten kun muutosprosessi on viety päätökseen? Mikä on johtamisen haaste muutoksen jälkeen? Hannele Kalske sanoo, että saavutettuun tilaan ei saa tyytyä, vaan täytyy miettiä jatkoremontteja. Niin, kelkasta voi pudota jos ei ole hereillä. Muutoksia ei mielestäni voi jättää oman onnensa nojaan, vaan pitää tehdä pitkäjänteisiä sarjoja. Kalskeen toiveena on, että hän saisi organisaation mahdollisimman itseohjautuvaksi. Haluan houkutella ihmisistä parhaat kyvyt esiin niin, että hyvä motivaatio, ahaaelämykset ja onnistumiselämykset ovat osa organisaatiomme positiivista voimaa henkivää arkea. Hyvän löytäminen luo hyvää ympärille se näkyy asiakkaille ja tietysti meille kaikille, kiteyttää Kalske lähes runollisesti. Muutostutkimus antoi uutta ajateltavaa Hannele Kalskeelle jäi tilaisuudesta mieleen konkreettinen lähestymiskulma. Todelliset onnistumiscaset ja niiden pohjalta käydyt keskustelut antoivat omalle ajattelulle uusia kiinnepisteitä. Ei kirjoista lukemalla opi tekemällä oppii ja matkan varrella tehdyistä virheistä oppii. Muiden esimerkki antaa myös sopivia tienviittoja, joiden avulla on helpompi suunnistaa. Tässä Innotiimikin on hyvä matkaopas, hän summeeraa hymyillen. Reija Lång Reumasäätiö Perustettu 1947 Valtakunnallinen sairaala, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä alan tutkimukseen ja koulutukseen Kansainvälisesti arvostettu osaamisestaan ja tuotekehityksestään Laatutunnustus Recognition for Excellence 2005 Suomen tuottavin sairaala Henkilöstömäärä yli 300 henkeä Sijaintipaikka Heinola innonews 107.indd :02:11

4 4 1/2007 INNONews Kuva: Merja Illak Virtuaalisuus tekee osallistavista työtavoista tuplasti tehokkaampia Innotiimin virtuaaliratkaisu palkittiin CeBITissä Innotiimin asiakkaille ovat osallistavat, innostavat ja luovat toimintatavat tuttuja. Uutta on se, että nyt niitä voi käyttää myös etäkokouksissa. Osallistavat virtuaaliset ryhmätyömenetelmät tekevät kokoustyöskentelystä kiinnostavaa ja samalla jopa tuplasti tehokkaampaa. Etätyön dilemma tehottomuus ei motivoi Etätyön evoluutio on kulkenut käsi kädessä teknologisten innovaatioiden kanssa ensin kokoustettiin puhelimitse, sitten otettiin käyttöön videotekniikka, ja sen jälkeen ruudunjakoratkaisut tulivat mukaan. Näiden ratkaisujen myötä on pyritty vähentämään matkustustarvetta, ja siten saamaan aikaan säästöjä. Silti monet asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevät kokevat osan etäkokouksista tehottomina ja turhauttavina ja matkustavat edelleen tapaamisiin silloin, kun heidän täytyy oikeasti tehdä yhteistyötä toisten kanssa. Ihmiset haluavat osallistua ja vaikuttaa Miksi näin eikö teknologia tuokaan onnea? Virtuaalisia työtapoja kehittävä konsultti Katri Auvinen kiteyttää asian: Ihmisen asenteet, arvot ja osallistumisen ja vaikuttamisen tarve ohjaavat yksilön motivaatiota ja tuloksellisuutta enemmän kuin saatavilla olevat teknologiset työkalut sinänsä. Ihmiset sitoutuvat asioihin joiden suunnitteluun he saavat itse osallistua. Lisäksi osallistumisaste on isompi, jos osallistuminen on kiinnostavaa ja tulokset ovat konkreettisesti nähtävissä. Työkalut ovat todellakin vain apuväline osallistamisessa. Yleensä osallistamisen haasteeksi muodostuu se, että ihmiset ovat hajallaan. Aikataulujen yhteensovittamisongelmien ja täysien kalentereiden vuoksi heidän saamisensa samaan fyysiseen tilaan luomaan, ideoimaan tai suunnittelemaan yhdessä siirtyy pitkälle tulevaisuuteen. Jotta asiat saataisiin eteenpäin, virtuaalisesti toteutettava osallistava työpaja voi olla se ainut konkreettinen vaihtoehto. Fasilitaattori tekee virtuaalityöskentelystä tehokasta Mitä sitten vaaditaan osallistavan virtuaalisen työpajan järjestämiseen? Useimmat ryhmätyömenetelmät voi virtuaalistaa ja virtuaalisen työpajan voi toteuttaa useiden eri etäkokousvälineiden avulla. Välttämätöntä on, että osallis- innonews 107.indd :02:12

5 5 INNONews 5 1/2007 tujilla on käytössään jokin puhelinneuvotteluratkaisu (perinteinen tai VOIP) sekä etäkokousohjelmisto, joka mahdollistaa ns. ruudunjakamisen (screen sharing) osallistujien välillä. Tärkeimmäksi menestystekijäksi muodostuvat kuitenkin selkeä ryhmätyöprosessi, ohjeistus ja fasilitaattorin rooli. Nämä ovat virtuaalisissa työpajoissa vielä keskeisemmässä roolissa kuin kasvotusten toteutetuissa. Miksi näin? Osittain tämä johtuu katsekontaktin ja elekielen puuttumisesta, osittain siitä, että monille virtuaalityö varsinkin virtuaalisesti yhdessä uuden luominen on vielä uutta. Pätevän fasilitaattorin ohjauksessa osallistujat eivät kuitenkaan tarvitse erityisiä teknisiä tai muita taitoja, täsmentää Auvinen. Kustannukset alas, tuottavuus ylös Innotiimin kokemuksen mukaan virtuaaliseen osallistamiseen perustuvissa ryhmätyösessioissa voidaan todellakin saavuttaa ns. tuplatehokkuus. Eli säilyttää osallistavien työtapojen hyödyt mutta tehdä se kustannus- ja aikatehokkaasti. Tämä tarkoittaa organisaatiolle huomattavaa työn tuottavuuden nousua. Teemme Innotiimissä koko ajan kehitystyötä virtuaalisten työtapojen parissa ja tavoitteena on se, että jatkossa Innotiimin mahdollisimman monet hyvät työtavat toimivat myös virtuaalisesti, lupaa Auvinen. Virtuaalisuus tuo hyötyjä yksilölle, yrityksille, yhteiskunnalle Erilaisia ryhmätyöprosesseja käyttäen virtuaalityöstä tulee huomattavasti monipuolisempaa ja tuottavampaa. Hyödyt koskettavat monia elämänalueita niin työssä kuin kotonakin. Yksilön työ/vapaa-ajan yhteensovittaminen helpottuu ja mahdollistaa perheelle enemmän aikaa. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna virtuaaliset työmenetelmät voivat vaikuttaa myös meitä laajemmin puhuttaviin kysymyksiin, vaikkapa ilmastonmuutokseen vähenevän matkustuksen myötä. Reija Lång Kiinnostuitko? Kysy lisää uudesta tavasta tehdä kokouksista tuplasti tehokkaampia: Veikko Mantere, Katri Auvinen, Kasvotusten tapaaminen vaatii resursseja Kasvotusten tapaamista tarvitaan organisaatioissa monissa yhteyksissä. Läsnäoloa vaativien kokousten kustannukset ja matkustamiseen käytetyt tunnit saattavat kuitenkin hätkähdyttää, kun ne lasketaan näkyviin. Yleisesti ottaen kannattaakin aina miettiä, mikä on kunkin tapaamisen tarkoitus, mikä kokousmuoto palvelee juuri tätä tarkoitusta parhaiten, ja ovatko saatavat hyödyt varmasti käytettyjen resurssien arvoiset. Kuvassa on käytetty esimerkkinä 15 osallistujan kokousta tai työpajaa, joka järjestetään Helsingissä. Laskennassa on käytetty seuraavia keskimääräisiä lukuja: muualta Suomesta tulijoiden matkakustannukset keskimäärin 500 euroa ja matkustamiseen käytetty aika keskimäärin 5 h, muualta Euroopasta tulevien osallistujien vastaavat luvut euroa ja 10 tuntia, ja Euroopan ulkopuolelta euroa ja 20 h. Kahteen jälkimmäiseen kustannusarvioon sisältyy myös yöpyminen hotellissa (1 yö). Osallistujat Matkakulut Matka-aika Pääkaupunkiseudulta 2 Muualta Suomesta e 15 tuntia Muualta Euroopasta e 60 tuntia Euroopan ulkopuolelta e 80 tuntia Yhteensä keskimäärin e 155 tuntia innonews 107.indd :02:13

6 6 1/2007 INNONews Oheisiin nelikenttäkuviin on koottu neljän erilaisen kokoustavan suurimmat hyödyt ja haasteet. Oikean yläkulman osallistavat virtuaaliset kokoukset ja työpajat mahdollistavat suuret aika- ja kustannussäästöt sekä nopeuttavat läpimenoaikoja. Lisäksi virtuaalisten ryhmätöiden konsepti tarjoaa globaaleille organisaatioille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia käyttää osallistavia prosesseja laajojenkin henkilöstöryhmien kanssa? Suurimmat haasteet liittyvät uudenlaisten toimintatapojen opetteluun ja tekniikan varassa toimimiseen. Kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että hyötyjen on mahdollista ylittää haitat moninkertaisesti. Hyödyt Osallistava kokous tai työpaja + mukava nähdä kasvotusten + elekieli ja muu sanaton viestintä luettavissa + osallistujat aktiivisia + kaikkien näkemykset esiin + sitoutuminen + tehokas ajankäyttö + kustannus- ja aikasäästöt + kokoonkutsuminen nopeaa + osallistujat aktiivisia + kaikkien näkemykset esiin + sitoutuminen + tehokas ajankäyttö sisällöllisesti + tulosten dokumentointi suoraviivaista Perinteinen kokous + tuttu toimintapa + mukava nähdä kasvotusten + elekieli ja muu sanaton viestintä luettavissa + kustannus- ja aikasäästöt + kokoonkutsuminen helppoa ja nopeaa, ad hoc -mahdollisuus + pienet kokoukset usein erittäin tehokkaita Haasteet Kasvotusten Virtuaalisesti Osallistava kokous tai työpaja hajautetussa organisaatiossa kallista ja aikaavievää kokoonkutsuminen kestää vaatii uudenlaisen toimintatavan opettelun ja päteviä ohjaajia onnistuminen tekniikan varassa elekieli puuttuu (tosin puheen ominaisuudet korvaavat osittain) vaatii uudenlaisen toimintatavan opettelun pätevä ohjaaja välttämätön Perinteinen kokous hajautetussa organisaatiossa kallista ja aikaavievää kokoonkutsuminen kestää kokousmuoto ei välttämättä tehokas eikä sitouttava perustuu väittelykulttuuriin vain osa puhuu, loput hiljaa rönsyily kokousmuodon haasteet korostuvat virtuaalitilanteessa vain osa puhuu, loput lukevat sähköpostia? elekieli puuttuu osallistuminen sitoutuminen? onnistuminen tekniikan varassa vaatii uudenlaisen toimintatavan opettelun Kasvotusten Virtuaalisesti innonews 107.indd :02:14

7 7 INNONews 7 1/2007 Katri Auvisen kehittämä virtuaalikokousratkaisu vei ykkössijan BestPractice-IT -kilpailussa CeBITissä maaliskuussa. Voittoisa CeBIT Innotiimin uusi osallistava virtuaalikokousratkaisu noteerattiin korkealle arvostetussa CeBIT-tapahtumassa maaliskuussa. Innotiimi vei voiton BestPracticeIT-kilpailun kansainvälisessä sarjassa. Kilpailun tavoitteena on edistää EU:n alueella toimivien pienten ja keskisuurten yritysten innovatiivista sähköisten työkalujen käyttöä. Kilpailuun osallistui tänä vuonna yli 500 eurooppalaista yritystä. Olemme aina olleet kehittäjätalo eli innovoimme uusia toimintamalleja, jotka tuottavat tehokkuutta ja toiminnallisuutta asiakkaillemme. Katri Auvisen tiimin kehittämät virtuaaliset työtavat ovat erityisesti globaalien asiakasyritystemme kannalta merkittävä toimintatapainnovaatio ja nyt ne ovat siis jo kansainvälinen best practice. On todella hienoa saada tällainen tunnustus, kertoo Innotiimi Oy:n toimitusjohtaja Tommi Gustafsson. Innotiimin ratkaisu soveltuu kaikenkokoisille yrityksille ja esimerkiksi pk-yritysten väliseen verkostoitumiseen. Tehokkuus syntyy kokousajan lyhenemisestä, matkustusajan ja matkakustannusten radikaalista vähenemisestä sekä tuloksekkaammasta ja osallistavammasta työtavasta. Innotiimin voittoisa ratkaisu on ollut yhtiön oman 55-henkisen organisaation käytössä jo noin vuoden ajan. Katri Auvisen mukaan virtuaaliset ryhmätyötavat tuovat yrityksen päivittäiseen käyttöön täysin uudenlaisen tavan pitää kokouksia. Sanoisin, että virtuaalikokoukset ovat konseptimme avulla tehokkaampia ja jopa antoisampia kuin perinteiset face-to-face -kokoukset. Reija Lång innonews 107.indd :02:14

8 Miten puut elävät? Eivät ne välitä arvostelusta tai vastoinkäymisistä, ne vain ovat ja kasvavat, antavat auringon, sateen ja maan ravita itseään ja tekevät sitä miksi ovat olemassa. Miten minä, ihminen, voisin olla kuin puu, yhtä arvokas, pystypäinen, rauhallinen, sisäisessä keskuksessa oleva, taipuva, vaan ei taittuva, tuulta myötäilevä, luonnon rytmissä elävä, tässä maailmassa oleva, juureva, jalat (juuret) maassa, pää (latvus) pilvissä. - Nina Niskanen Siirrymme sähköiseen tiedottamiseen Toimistolle on tullut viestiä siitä, että asiakaslehteämme on kaivattu. Tätä aukkoa täyttääksemme olemme päätyneet jatkuvampaan sähköiseen tiedottamiseen asiakkaitamme kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Jos olet kiinnostunut saamaan noin parin kuukauden välein Innotiimin InnoNewsin ajankohtaisista työyhteisöjen kehittämiseen liittyvistä teemoista, käy kotisivuillamme ja tilaa se sieltä. Vapaalantie 2 A FI Vantaa tel innonews 107.indd :02:15

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2008

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2008 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2008 2 2007 1 l 2008 12 Tommi Auvinen tutkii tarinoita Yhteistyö kansainvälisen verkoston kanssa jatkuu Innotiimissä Humap Tool otettiin valmennusten tueksi 7 16

Lisätiedot

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Sisällysluettelo: Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä Case Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota Tuomas Linna Innotiimin tapa coachata

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 2 2007 Sisällysluettelo 1 l 2011 16 DialogueTeam Virtual: Etäpalavereiden laatua mitattiin ja kehitettiin Fenniassa Toisin tekemällä tulosta... 3 Relational

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2014 4 UNELMIEN TYÖKULTTUURI LUODAAN SE YHDESSÄ 8 KONSULTOIVA TYÖOTE ASENNETTA JA ROHKEUTTA ASIANTUNTIJATYÖHÖN 11 JOHTORYHMÄ KOKO ORGANISAATION PEILI Miten työ maistuu?

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen

INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Innotiimin uutislehti 2/2007 Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen Innotiimi esittelee uuden työkalupakin, jonka avulla esimiestyötä tekevien on helpompi kohdata

Lisätiedot

MATKALLA JOHTAJUUTEEN

MATKALLA JOHTAJUUTEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anni Sinkko (toim.) MATKALLA JOHTAJUUTEEN Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 50 Anni Sinkko (toim.) MATKALLA

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ Niina Kokko, Merituuli Herrala, Marika Ahola, Stina Immonen, Milla Hailikari ja Antti Salminen Euroopan sosiaalirahasto SAATESANAT Hyvät käytännöt -julkaisusarjassa

Lisätiedot

INNOTIIMI. Viisas johtaja ei tiedä kaikkea. Todellisuuttakin todempi simulaatio Sivut 4-7. Tarkkaavaisuushäiriöinen vai tietoinen organisaatio?

INNOTIIMI. Viisas johtaja ei tiedä kaikkea. Todellisuuttakin todempi simulaatio Sivut 4-7. Tarkkaavaisuushäiriöinen vai tietoinen organisaatio? INNOTIIMI INNOTIIMI 1 2010 Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa IHMISTEN JOHTAMINEN INNOTIIMI Viisas johtaja ei tiedä kaikkea Sivu 8 Todellisuuttakin todempi simulaatio Sivut 4-7 Dialoginen toiminnan arviointi

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 2 2007 Sisällysluettelo Mutta mitä sinä oikein teet, isä? 2 l 2010 14 Rautakirjassa kehitetään varhaisen välittämisen toimintatapaa Prosessikonsultin työnkuva

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Tero Thil ASIAKASKOKEMUKSEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMISEEN Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila Professori

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle Roope Hauhio Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 18.5.2015 Tekijä(t) Roope Hauhio Koulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

INNOTIIMI. Onko mitta täysi? Selvitä, miten teillä menee s. 7. Hyvinvointia työssä ja kotona s. 4-6. Strategia, Toivoa muutostuskaan

INNOTIIMI. Onko mitta täysi? Selvitä, miten teillä menee s. 7. Hyvinvointia työssä ja kotona s. 4-6. Strategia, Toivoa muutostuskaan Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa 1 2011 TYÖHYVINVOINTI Hyvinvointia työssä ja kotona s. 4-6 Onko mitta täysi? Selvitä, miten teillä menee s. 7 Strategia, työhyvinvoinnin paras työkalu s. 8-9 Toivoa

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna MAALISKUU 2014 Johdanto... 3 Tämän oppaan kirjoittajat... 5 Mitä ajatusjohtajuudella tarkoitetaan?... 6 Ajatusjohtajuuden punainen lanka...

Lisätiedot

Alkossa on oivaltavaa osallistamista

Alkossa on oivaltavaa osallistamista 3/2014 Johtaminen Tavoitteellinen osaamisen johtaminen Työajat Joustolla tuloksia ja tehoja Työergonomia Kannattava investointi, eikä vain kulu Henkilöstöjohtaja Tytti Bergman: Alkossa on oivaltavaa osallistamista

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen. Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa

Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen. Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa Veli-Pekka Limmeri Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Palveluiden tuottaminen ja johtaminen Kiinteistöpalvelut TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Olemme uudistaneet sivumme!

Olemme uudistaneet sivumme! 2/2013 OSAAMINEN KUNTOON Olemme uudistaneet sivumme! käy klikkaamassa > www.pry.fi Projektiyhdistyksen suuret saappaat s. 4-5 Oi Suomi, päiväs' vielä koittaa s. 6-9 Comparing PM Certifications s. 20-22

Lisätiedot