Tutkimus muutosprosessin menestystekijöistä julkistettiin. Muutoksen toteuttamisen strategiat tutkituissa organisaatioissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus muutosprosessin menestystekijöistä julkistettiin. Muutoksen toteuttamisen strategiat tutkituissa organisaatioissa"

Transkriptio

1 INNONews Tutkimus muutosprosessin menestystekijöistä julkistettiin Ihmisten huomioon ottaminen ja muutos - johtamisen osaaminen onnistumisen ytimessä Muutoksen toteuttamisen strategiat tutkituissa organisaatioissa Innotiimin uutislehti 1/2007 Muutosprosessin menetystekijät tutkittu s. 1 Innotiimin virtuaalikokousratkaisu palkittiin CeBITissä s. 4 Tekninen toimivuus Ensin malli, sitten myynti 80 % Tarve ja malli samanaikaisesti 15 % Muutoshankkeet toimivat monen menestyvän suomalaisyritysten liiketoiminnan kehittämisessä moottorina. Muutoksen avulla haetaan lisää voimaa toiminnan eri osa-alueille olipa kyse taloudellisesta tuloksesta, asiakastyytyväisyydestä, toiminnan tehostamisesta tai ihmisten motivaatiosta ja osaamisesta. Mutta miten voidaan mitata muutoshankkeen onnistumista ja mistä seikoista rakentuu toimiva ja tuloksekas muutoshanke? Ja mitkä ovat pahimmat karikot hankkeiden keskellä? Ensin tarve ja sitten ratkaisu Sitoutuminen 5 % Ensin malli, sitten myynti Hankkeisiin sitoutui alussa projektiryhmä, joka laati suunnitelman ennen sen julkistamista henkilöstölle. 80 % organisaatioista noudatti tätä strategiaa. Tarve ja malli samanaikaisesti Tätä reittiä käytti 15 % organisaatioista. Tällöin noudatettiin valmista mallia. Sitoutuminen ja eteneminen tapahtuivat samanaikaisesti. Ensin tarve ja sitten ratkaisu Keskusteleva ratkaisu oli käytössä vain harvoissa tapauksissa (5 %). Sitoutuminen saavutettiin ensin laajasti, jolloin malli kypsyi itsestään. Muutos kiinnostaa Innotiimin asiakkaita Näistä lähtökohdista Innotiimin konsultit Kai Laamanen ja Antti Hellström ryhtyivät rakentamaan Muutosprosessin menestystekijät tutkimusta. Innotiimillä on kokemusta yli 20 vuoden ajalta erilaisista onnistuneista toimintatapamuutoksista ja organisaatioiden auttamisesta huippusuorituksiin. Asiakkaamme haluavat jatkuvasti kehittää liiketoimintaansa ja sen vuoksi muutoshankkeissa onnistuminen on erittäin tärkeää. Siksi he haluavat konkreettista kokemusperäistä tietoa ja evästystä menestykselliseen muutosprosessin johtamiseen ja läpivientiin, kuvaa Laamanen tutkimuksen syntyvaiheita. Muutostutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena tammi maaliskuussa Kohteiksi valittiin 20 Suomessa toimivaa organisaatiota, joiden tiedettiin onnistuneen muutos- ja kehityshankkeissaan. Haastateltavana oli kyseisen organisaation muutoshankkeen käynnistäjä tai hankkeesta vastannut henkilö. Toimenkuva oli useimmiten toimitusjohtaja, kehittämispäällikkö tai liiketoimen johtaja. Organisaatiot edustivat niin yksityistä- kuin kuntasektoriakin. innonews 107.indd :02:08

2 2 1/2007 INNONews Muutosprosessi on aina myös tunneprosessi Tutkimuksen mukaan yritysten keskeisimmät tavoitteet omissa muutoshankkeissaan liittyivät asiakastyytyväisyyden parantamiseen, toiminnan tehostamiseen tai ihmisten motivaation ja osaamisen kehittämiseen, kiteyttää Hellström. Muutoksen läpivienti on tunnetusti haasteellista eikä se useinkaan suju täysin kivuttomasti. Tutkimuksen mukaan tämä johtuu siitä, että muutosprosessi on tunneprosessi ja siksi onnistuminen muutoksessa vaatii taitavaa ihmisten johtamista. Oman haasteensa aiheuttaa lisäksi se, että muutoksen johtamisen haasteet poikkeavat totutuista ja siihen yhdistetään aina enemmän epävarmuustekijöitä kuin tavalliseen tapaan toimia. Muutokset myös usein heikentävät tuottavuutta väliaikaisesti. Yksilön johtaminen onnistumisen ytimessä Miten sitten muutoksessa menestyvät organisaatiot toimivat? Keskeisimmiksi menestystekijöiksi muodostuivat ihmisten huomioon ottaminen ja muutosjohtamisen osaaminen. Kai Laamanen ja Antti Hellström korostavat yksilön huomioimista. Ihmisen käyttäytymisen muuttaminen vaatii omakohtaista asioiden hyväksymistä ja sitoutumista. Ihmismieli hyväksyy asioita, jotka tuntuvat hänestä hyviltä. Osallistumalla ja keskustelemalla asioita ymmärretään ja uudetkin asiat voidaan omaksua. Haastatteluissa tuli esiin, että ihmiset osoittavat yllättävää voimaa ja kiinnostusta työhönsä liittyvissä aiheissa. Muutosvastarintaa havaittiin silloin, kun osallistumiseen ei annettu suoraa mahdollisuutta. Muutoksen johtaminen on oma osaamisalueensa Muutoksen johtaminen osoittautui kaikkein tärkeimmäksi menestystekijäksi. Johtamisella muutos saadaan liikkeelle ja vietyä läpi vaikeiden karikoiden. Muutoksen aikana Tutkimuksen tekijät Antti Hellström (vas.) ja Kai Laamanen keskustelevat muutoksesta Innotiimin toimistolla. johtajat kohtasivat haasteita, jotka poikkesivat totutuista. Muutoksen kuvaaminen visioksi ja menestystekijöiden paketoiminen strategiaksi mahdollisimman selkeään, yksinkertaistettuun ja ymmärrettävään muotoon näytti olevan tärkeimpiä työkaluja, täsmentää Laamanen johtajuuden merkitystä muutoksessa. Jalkautusvaiheessa johtajat kohtasivat ihmisten erilaisuuden konkreettisesti. Erilaisuus jakaa ihmisiä muutosta puolustaviin, vastustaviin sekä passiivisiin. Tämän joukon yhteen saattaminen on muutoksen käynnistyksen jälkeen suurin haaste. Se tarvitsee aikaa, malleja, vuorovaikutusta, erilaista johtajuutta, yhdessä tekemistä, koulutusta, mittaamista, arviointeja, jotta ymmärrys ja sitoutuminen saadaan kasvamaan ja toivotut tulokset saavutetaan. Hellström muistuttaa, että muutosprosessin aikana tapahtuu aina myös oppimista ja oivaltamista. Muutosprosessista vastannut johtaja on seuraavan kerran entistä vahvempi ja varmempi. Samoin henkilöstölle kokemus tuo uutta näkemystä. Reija Lång Kuva: Merja Illak Yritysten yleisimmät muutoshanketyypit: yrityskulttuurin kehittäminen useat samanaikaiset kehityshankkeet liiketoiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen siirtyminen prosessimaiseen toimintaan myyntiin ja asiakaspalveluun keskittyneet uudistukset organisaation, kehittämisen ja johtamisen uudistukset yritysten tai toimipaikkojen yhdistymisiin liittyvät hankkeet strategian uudistaminen Lisätietoa tutkimuksesta: Antti Hellström Kai Laamanen innonews 107.indd :02:09

3 3 INNONews 3 1/2007 Reumasäätiö uskoo muutoksen positiiviseen voimaan Muutos vaatii pitkäjänteisyyttä ja tunneprosessin ymmärtämistä Kai Laamasen ja Antti Hellströmin isännöimä muutostutkimuksen julkistustilaisuus maaliskuun lopulla kokosi muutoksesta ja sen onnistumisesta kiinnostuneen kuulijakunnan Cumulus Airportiin. Paikalle oli saapunut myös Reumasäätion toimitusjohtaja Hannele Kalske. Reumasäätion toimitusjohtaja Hannele Kalskeen mielestä muutosten voima lähtee ihmisistä. Sinnikäs työ tekee muutoksesta totta Reumasäätiö oli yksi tutkimukseen osallistuneista organisaatioista ja erinomainen esimerkki pitkäjänteisesti loppuunviedystä ja tuloksellisesta muutosprosessista. Olemme tehneet kymmenen vuotta sinnikkäästi työtä tämän muutoksen kanssa ja kyllä nyt voidaan sanoa, että olemme sekä oppineet että onnistuneet. Ehkä jotain konkreettista kertoo se, että muutos on muokannut meistä Suomen tuottavimman sairaalan. Sanoisin, että jos lähtötilanne oli se, että olimme hiljaa mäellä niin nyt olemme lähteneet liitoon, kertoo Hannele Kalske ylpeänä. Tunteiden kautta tuloksiin Tutkimuksen yksi keskeisistä löydöksistä oli tunnepuolen korostuminen muutosprosessin läpiviennissä. Hannele Kalske on ehdottomasti samaa mieltä: Kokemuksesta voin sanoa, että ihmiset on saatava tunnetasolla mukaan. Jokaisen kannalta on tärkeää se, mihin muutokseen on itse valmis sitoutumaan. Mitä muutoksen vaikutukset tulevat olemaan henkilökohtaisella tasolla, mitä ne ovat kunkin työntekijän työnkuvan perspektiivistä ja mitkä ovat kokonaisvaikutukset koko yhteisölle. Tätä puolta ei voi ohittaa, jos haluaa suunnata organisaation toimintaa muutoksen avulla kohti toivottuja tuloksia, painottaa Kalske. Muutos on johdon ikuinen haaste Mitä sitten kun muutosprosessi on viety päätökseen? Mikä on johtamisen haaste muutoksen jälkeen? Hannele Kalske sanoo, että saavutettuun tilaan ei saa tyytyä, vaan täytyy miettiä jatkoremontteja. Niin, kelkasta voi pudota jos ei ole hereillä. Muutoksia ei mielestäni voi jättää oman onnensa nojaan, vaan pitää tehdä pitkäjänteisiä sarjoja. Kalskeen toiveena on, että hän saisi organisaation mahdollisimman itseohjautuvaksi. Haluan houkutella ihmisistä parhaat kyvyt esiin niin, että hyvä motivaatio, ahaaelämykset ja onnistumiselämykset ovat osa organisaatiomme positiivista voimaa henkivää arkea. Hyvän löytäminen luo hyvää ympärille se näkyy asiakkaille ja tietysti meille kaikille, kiteyttää Kalske lähes runollisesti. Muutostutkimus antoi uutta ajateltavaa Hannele Kalskeelle jäi tilaisuudesta mieleen konkreettinen lähestymiskulma. Todelliset onnistumiscaset ja niiden pohjalta käydyt keskustelut antoivat omalle ajattelulle uusia kiinnepisteitä. Ei kirjoista lukemalla opi tekemällä oppii ja matkan varrella tehdyistä virheistä oppii. Muiden esimerkki antaa myös sopivia tienviittoja, joiden avulla on helpompi suunnistaa. Tässä Innotiimikin on hyvä matkaopas, hän summeeraa hymyillen. Reija Lång Reumasäätiö Perustettu 1947 Valtakunnallinen sairaala, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä alan tutkimukseen ja koulutukseen Kansainvälisesti arvostettu osaamisestaan ja tuotekehityksestään Laatutunnustus Recognition for Excellence 2005 Suomen tuottavin sairaala Henkilöstömäärä yli 300 henkeä Sijaintipaikka Heinola innonews 107.indd :02:11

4 4 1/2007 INNONews Kuva: Merja Illak Virtuaalisuus tekee osallistavista työtavoista tuplasti tehokkaampia Innotiimin virtuaaliratkaisu palkittiin CeBITissä Innotiimin asiakkaille ovat osallistavat, innostavat ja luovat toimintatavat tuttuja. Uutta on se, että nyt niitä voi käyttää myös etäkokouksissa. Osallistavat virtuaaliset ryhmätyömenetelmät tekevät kokoustyöskentelystä kiinnostavaa ja samalla jopa tuplasti tehokkaampaa. Etätyön dilemma tehottomuus ei motivoi Etätyön evoluutio on kulkenut käsi kädessä teknologisten innovaatioiden kanssa ensin kokoustettiin puhelimitse, sitten otettiin käyttöön videotekniikka, ja sen jälkeen ruudunjakoratkaisut tulivat mukaan. Näiden ratkaisujen myötä on pyritty vähentämään matkustustarvetta, ja siten saamaan aikaan säästöjä. Silti monet asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevät kokevat osan etäkokouksista tehottomina ja turhauttavina ja matkustavat edelleen tapaamisiin silloin, kun heidän täytyy oikeasti tehdä yhteistyötä toisten kanssa. Ihmiset haluavat osallistua ja vaikuttaa Miksi näin eikö teknologia tuokaan onnea? Virtuaalisia työtapoja kehittävä konsultti Katri Auvinen kiteyttää asian: Ihmisen asenteet, arvot ja osallistumisen ja vaikuttamisen tarve ohjaavat yksilön motivaatiota ja tuloksellisuutta enemmän kuin saatavilla olevat teknologiset työkalut sinänsä. Ihmiset sitoutuvat asioihin joiden suunnitteluun he saavat itse osallistua. Lisäksi osallistumisaste on isompi, jos osallistuminen on kiinnostavaa ja tulokset ovat konkreettisesti nähtävissä. Työkalut ovat todellakin vain apuväline osallistamisessa. Yleensä osallistamisen haasteeksi muodostuu se, että ihmiset ovat hajallaan. Aikataulujen yhteensovittamisongelmien ja täysien kalentereiden vuoksi heidän saamisensa samaan fyysiseen tilaan luomaan, ideoimaan tai suunnittelemaan yhdessä siirtyy pitkälle tulevaisuuteen. Jotta asiat saataisiin eteenpäin, virtuaalisesti toteutettava osallistava työpaja voi olla se ainut konkreettinen vaihtoehto. Fasilitaattori tekee virtuaalityöskentelystä tehokasta Mitä sitten vaaditaan osallistavan virtuaalisen työpajan järjestämiseen? Useimmat ryhmätyömenetelmät voi virtuaalistaa ja virtuaalisen työpajan voi toteuttaa useiden eri etäkokousvälineiden avulla. Välttämätöntä on, että osallis- innonews 107.indd :02:12

5 5 INNONews 5 1/2007 tujilla on käytössään jokin puhelinneuvotteluratkaisu (perinteinen tai VOIP) sekä etäkokousohjelmisto, joka mahdollistaa ns. ruudunjakamisen (screen sharing) osallistujien välillä. Tärkeimmäksi menestystekijäksi muodostuvat kuitenkin selkeä ryhmätyöprosessi, ohjeistus ja fasilitaattorin rooli. Nämä ovat virtuaalisissa työpajoissa vielä keskeisemmässä roolissa kuin kasvotusten toteutetuissa. Miksi näin? Osittain tämä johtuu katsekontaktin ja elekielen puuttumisesta, osittain siitä, että monille virtuaalityö varsinkin virtuaalisesti yhdessä uuden luominen on vielä uutta. Pätevän fasilitaattorin ohjauksessa osallistujat eivät kuitenkaan tarvitse erityisiä teknisiä tai muita taitoja, täsmentää Auvinen. Kustannukset alas, tuottavuus ylös Innotiimin kokemuksen mukaan virtuaaliseen osallistamiseen perustuvissa ryhmätyösessioissa voidaan todellakin saavuttaa ns. tuplatehokkuus. Eli säilyttää osallistavien työtapojen hyödyt mutta tehdä se kustannus- ja aikatehokkaasti. Tämä tarkoittaa organisaatiolle huomattavaa työn tuottavuuden nousua. Teemme Innotiimissä koko ajan kehitystyötä virtuaalisten työtapojen parissa ja tavoitteena on se, että jatkossa Innotiimin mahdollisimman monet hyvät työtavat toimivat myös virtuaalisesti, lupaa Auvinen. Virtuaalisuus tuo hyötyjä yksilölle, yrityksille, yhteiskunnalle Erilaisia ryhmätyöprosesseja käyttäen virtuaalityöstä tulee huomattavasti monipuolisempaa ja tuottavampaa. Hyödyt koskettavat monia elämänalueita niin työssä kuin kotonakin. Yksilön työ/vapaa-ajan yhteensovittaminen helpottuu ja mahdollistaa perheelle enemmän aikaa. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna virtuaaliset työmenetelmät voivat vaikuttaa myös meitä laajemmin puhuttaviin kysymyksiin, vaikkapa ilmastonmuutokseen vähenevän matkustuksen myötä. Reija Lång Kiinnostuitko? Kysy lisää uudesta tavasta tehdä kokouksista tuplasti tehokkaampia: Veikko Mantere, Katri Auvinen, Kasvotusten tapaaminen vaatii resursseja Kasvotusten tapaamista tarvitaan organisaatioissa monissa yhteyksissä. Läsnäoloa vaativien kokousten kustannukset ja matkustamiseen käytetyt tunnit saattavat kuitenkin hätkähdyttää, kun ne lasketaan näkyviin. Yleisesti ottaen kannattaakin aina miettiä, mikä on kunkin tapaamisen tarkoitus, mikä kokousmuoto palvelee juuri tätä tarkoitusta parhaiten, ja ovatko saatavat hyödyt varmasti käytettyjen resurssien arvoiset. Kuvassa on käytetty esimerkkinä 15 osallistujan kokousta tai työpajaa, joka järjestetään Helsingissä. Laskennassa on käytetty seuraavia keskimääräisiä lukuja: muualta Suomesta tulijoiden matkakustannukset keskimäärin 500 euroa ja matkustamiseen käytetty aika keskimäärin 5 h, muualta Euroopasta tulevien osallistujien vastaavat luvut euroa ja 10 tuntia, ja Euroopan ulkopuolelta euroa ja 20 h. Kahteen jälkimmäiseen kustannusarvioon sisältyy myös yöpyminen hotellissa (1 yö). Osallistujat Matkakulut Matka-aika Pääkaupunkiseudulta 2 Muualta Suomesta e 15 tuntia Muualta Euroopasta e 60 tuntia Euroopan ulkopuolelta e 80 tuntia Yhteensä keskimäärin e 155 tuntia innonews 107.indd :02:13

6 6 1/2007 INNONews Oheisiin nelikenttäkuviin on koottu neljän erilaisen kokoustavan suurimmat hyödyt ja haasteet. Oikean yläkulman osallistavat virtuaaliset kokoukset ja työpajat mahdollistavat suuret aika- ja kustannussäästöt sekä nopeuttavat läpimenoaikoja. Lisäksi virtuaalisten ryhmätöiden konsepti tarjoaa globaaleille organisaatioille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia käyttää osallistavia prosesseja laajojenkin henkilöstöryhmien kanssa? Suurimmat haasteet liittyvät uudenlaisten toimintatapojen opetteluun ja tekniikan varassa toimimiseen. Kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että hyötyjen on mahdollista ylittää haitat moninkertaisesti. Hyödyt Osallistava kokous tai työpaja + mukava nähdä kasvotusten + elekieli ja muu sanaton viestintä luettavissa + osallistujat aktiivisia + kaikkien näkemykset esiin + sitoutuminen + tehokas ajankäyttö + kustannus- ja aikasäästöt + kokoonkutsuminen nopeaa + osallistujat aktiivisia + kaikkien näkemykset esiin + sitoutuminen + tehokas ajankäyttö sisällöllisesti + tulosten dokumentointi suoraviivaista Perinteinen kokous + tuttu toimintapa + mukava nähdä kasvotusten + elekieli ja muu sanaton viestintä luettavissa + kustannus- ja aikasäästöt + kokoonkutsuminen helppoa ja nopeaa, ad hoc -mahdollisuus + pienet kokoukset usein erittäin tehokkaita Haasteet Kasvotusten Virtuaalisesti Osallistava kokous tai työpaja hajautetussa organisaatiossa kallista ja aikaavievää kokoonkutsuminen kestää vaatii uudenlaisen toimintatavan opettelun ja päteviä ohjaajia onnistuminen tekniikan varassa elekieli puuttuu (tosin puheen ominaisuudet korvaavat osittain) vaatii uudenlaisen toimintatavan opettelun pätevä ohjaaja välttämätön Perinteinen kokous hajautetussa organisaatiossa kallista ja aikaavievää kokoonkutsuminen kestää kokousmuoto ei välttämättä tehokas eikä sitouttava perustuu väittelykulttuuriin vain osa puhuu, loput hiljaa rönsyily kokousmuodon haasteet korostuvat virtuaalitilanteessa vain osa puhuu, loput lukevat sähköpostia? elekieli puuttuu osallistuminen sitoutuminen? onnistuminen tekniikan varassa vaatii uudenlaisen toimintatavan opettelun Kasvotusten Virtuaalisesti innonews 107.indd :02:14

7 7 INNONews 7 1/2007 Katri Auvisen kehittämä virtuaalikokousratkaisu vei ykkössijan BestPractice-IT -kilpailussa CeBITissä maaliskuussa. Voittoisa CeBIT Innotiimin uusi osallistava virtuaalikokousratkaisu noteerattiin korkealle arvostetussa CeBIT-tapahtumassa maaliskuussa. Innotiimi vei voiton BestPracticeIT-kilpailun kansainvälisessä sarjassa. Kilpailun tavoitteena on edistää EU:n alueella toimivien pienten ja keskisuurten yritysten innovatiivista sähköisten työkalujen käyttöä. Kilpailuun osallistui tänä vuonna yli 500 eurooppalaista yritystä. Olemme aina olleet kehittäjätalo eli innovoimme uusia toimintamalleja, jotka tuottavat tehokkuutta ja toiminnallisuutta asiakkaillemme. Katri Auvisen tiimin kehittämät virtuaaliset työtavat ovat erityisesti globaalien asiakasyritystemme kannalta merkittävä toimintatapainnovaatio ja nyt ne ovat siis jo kansainvälinen best practice. On todella hienoa saada tällainen tunnustus, kertoo Innotiimi Oy:n toimitusjohtaja Tommi Gustafsson. Innotiimin ratkaisu soveltuu kaikenkokoisille yrityksille ja esimerkiksi pk-yritysten väliseen verkostoitumiseen. Tehokkuus syntyy kokousajan lyhenemisestä, matkustusajan ja matkakustannusten radikaalista vähenemisestä sekä tuloksekkaammasta ja osallistavammasta työtavasta. Innotiimin voittoisa ratkaisu on ollut yhtiön oman 55-henkisen organisaation käytössä jo noin vuoden ajan. Katri Auvisen mukaan virtuaaliset ryhmätyötavat tuovat yrityksen päivittäiseen käyttöön täysin uudenlaisen tavan pitää kokouksia. Sanoisin, että virtuaalikokoukset ovat konseptimme avulla tehokkaampia ja jopa antoisampia kuin perinteiset face-to-face -kokoukset. Reija Lång innonews 107.indd :02:14

8 Miten puut elävät? Eivät ne välitä arvostelusta tai vastoinkäymisistä, ne vain ovat ja kasvavat, antavat auringon, sateen ja maan ravita itseään ja tekevät sitä miksi ovat olemassa. Miten minä, ihminen, voisin olla kuin puu, yhtä arvokas, pystypäinen, rauhallinen, sisäisessä keskuksessa oleva, taipuva, vaan ei taittuva, tuulta myötäilevä, luonnon rytmissä elävä, tässä maailmassa oleva, juureva, jalat (juuret) maassa, pää (latvus) pilvissä. - Nina Niskanen Siirrymme sähköiseen tiedottamiseen Toimistolle on tullut viestiä siitä, että asiakaslehteämme on kaivattu. Tätä aukkoa täyttääksemme olemme päätyneet jatkuvampaan sähköiseen tiedottamiseen asiakkaitamme kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Jos olet kiinnostunut saamaan noin parin kuukauden välein Innotiimin InnoNewsin ajankohtaisista työyhteisöjen kehittämiseen liittyvistä teemoista, käy kotisivuillamme ja tilaa se sieltä. Vapaalantie 2 A FI Vantaa tel innonews 107.indd :02:15

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Markus Westerlund, Rdigo Oy Hallituksen puheenjohtaja, partneri markus.westerlund@rdigo.com www.rdigo.com/fi +358 50 67030 1 2 Strategy Execution Simplified

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ. Palautteet

KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ. Palautteet KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ Palautteet MÄTCHIEN ONNISTUMINEN OSAAJA Kuinka onnistuneena pidät sinulle valittua mätchiä? (1=huono, 5=erinomainen) YRITYS Kuinka onnistuneena pidät

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Palautteen antamisen kulttuuri

Palautteen antamisen kulttuuri 7.5.2013 Palautteen antamisen kulttuuri Rondo Training Oy/ Leena Nousiainen www.dazzle.fi www.rondotraining.fi 1 Palautteen antamisen kulttuuri 2 Kriittiset menestystekijät Alkuun Story of your shoes Mitä

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN FT Katriina Sulonen 30.11.2016 Kehittämishankkeet ja uudistukset onnistuvat, kun - työyhteisössä on muutama aktiivinen, innostava henkilö - löytyy halu

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

WORKATHLON. Rovaniemi Tulokset. Let s Did it!

WORKATHLON. Rovaniemi Tulokset. Let s Did it! WORKATHLON Rovaniemi 29.-30.9.2016 Tulokset Let s Did it! Työelämäasiantuntijoina Nuppu Rouhiainen Tekes Niilo Hakonen, Kuntatyönantajat Risto Mäkikyrö, ELY Heino Vasara, ELY Ville Saarikoski, TTK Ulla

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille?

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Voimmeko palvella? Kuntapalvelujen tulevaisuus Kuma 11.9.2014 Elina Laamanen Polku kohti tulevaisuutta? 2 15.9.2014

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC)

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Palveluyrityksen menestymisen ratkaisee asenne, osaaminen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle

Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kaikki johtajat ovat toivon jakajia 09.11.2015 2 Millä näkemyksellä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Inhimillisesti tehokas sairaala hanke

Inhimillisesti tehokas sairaala hanke Yhtymävaltuuston seminaari Suomu 14.6.2011 Inhimillisesti tehokas sairaala hanke Marika Pitkänen Hankekoordinaattori, HTM Antti Syväjärvi 2008 2 Inhimillisesti tehokas sairaala - hanke Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Oppilaitosjohdon foorumi 14.6.2012 Ritva Järvinen Aija Rinkinen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Ovatko varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 2015 Liikkuva lapsuus Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 Sisällys Hankkeen alkuidea... 2 Hankkeen tavoitteet... 3 Hankkeen toimenpiteet... 4 Hankkeen toteutuminen... 5 Hankkeen

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik 11.12.2012 Timo Collanus Erityisasiantuntija Turun kaupunki Timo Collanus VTM/ taloustiede 1998 Koulutustutkimusta

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Digipitäjät -kokeilu Hartolassa ja Pertunmaalla

Digipitäjät -kokeilu Hartolassa ja Pertunmaalla Digipitäjät -kokeilu Hartolassa ja Pertunmaalla Terveydenhuolto Vertaistuki Tietoa Seurakunta Virastot Verkko palvelut Läheiset Viihdettä Pienet kunnat Suuret palvelut Digisyrjäytymisen vaara ei häviä

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

Leonardo da Vinci. Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci. Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 9.9.2011 Haetut ja rahoitetut hankkeet 2008-2011 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 Koordinaattorit 9 11 10 13 Partnerit 53 66 74 67 Yhteensä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot