Public Business. Henkilöstö-ja muutosjohtamisen haasteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Public Business. Henkilöstö-ja muutosjohtamisen haasteita"

Transkriptio

1 Public Business Henkilöstö-ja muutosjohtamisen haasteita TalviTyhyt-seminaari Johtaja, FT Anna-Kaisa Pusa Perustaustaa Visio ja arvot Toiminta-ajatus kuvaamaan perustehtävää Strategia perustehtävä Strategiasta operatiivinen toiminta talousarvioon ja toimintakertomukseen Eettinen tausta ja ihmiskäsitys mitkä arvot ohjaavat toimintaa Poliittinen päätöksenteko Julkiset rahavirrat Public Business Ammatillisuus toiminnan kehittämiseen ja työn tekemiseen 1

2 Eettinen tausta palveluille Veronmaksaja on maksanut jo palveluistaan meille Sitä suurempi vastuu tuottaa laadukkaat ja tehokkaasti johdetut palvelut Velvollisuus hyvään asiakaspalveluun jokaisen kuntalaisen kohdalta Esim. kehitysvammaisten palvelut mikä eettinen tausta on ammattilaisella palveluiden kehittämiselle omaisilta asumispalvelut Henkilöstön reilu ja oikeudenmukainen kohtelu palvelun perustaksi kaikilla yhtä hyvin Henkilöstö kohtaa asiakkaan miten hän kohtaa? A-K Pusa Luennon aihioista Tuottavuus tehokkuus vaikuttavuus Palvelutuotannon ohjausjärjestelmä Tayloristinen ajattelu Henry Ford uskoi tekemiseen ei puhumiseen Tarjoammeko yhtäläisesti palveluita kuntalaisille? Suoritteet per asukas Miten julkista liiketoimintaa on johdettu tuon tavoitteen saavuttamiseksi? Euro on euro tilanteesta riippumatta Henkilöstöjohtamisesta Työhyvinvoinnin ja toiminnan johtamisesta 2

3 Mitä Public Business on? Julkiset rahavirrat case sote Lainsäädäntö ja normitus Perustehtävä? Esim sote potilasturvallisuus asiakkaan etu Henkilöstö kaipaa oikeudenmukaisuutta, reiluutta ja myös tietynlaista jämäkkyyttä epävarmuuden ja muutoksen sietämisessä Yhteinen vastuun kantaminen täytyy näkyä ei henkilöstö voi sitoutua enempää kuin organisaation johto (pomo piilossa) Järjestäminen -Tavoitteena näiden 3:n soteintegrointi järjestämislailla ja noin 1 miljoonan asukaspohjalla -Jos sote-menot ovat noin 3100 per asukas ja väestöpohja 1 miljoona tämä tarkoittaa noin 3,1 mrdns. liikevaihtoa 5:lle alueelle -HUS kyliikevaihto 1,7 mrd kasvaa 1,5 miljasukasta * 3100 yht4,65 mrd, kun kaikki sote-rahoitus järjestäjällä - Kuntayhtymämallia ei ole koskaan kokeiltu tässä kokoluokassa - Suomessa top yritykset liikevaihdollaan ovat seuraavat: Nokia 30 mrd; Neste Oil 17,8 mrd;sok 11,7 mrd; Stora Enso 10,8 mrd; UPM Kymmene 10,4; Kesko 9,7; Metso 7,5; Kone 6,3; Fortum 6; Sampo 5,4 ja Metsäliitto 5 - mukaan - ollaan siis rakentamassa isoa julkista yritystä ainakin järjestämisvastuun osalta -vertailu isoihin yrityksiin on tehtävä, kun asiaa konkretisoidaan, sillä liikevaihdon johtaminen vaatii palvelutuotannon ammattijohtamista 3

4 Nursing productivity Nursing inputs Organizational effects Optimal productivity TARGET INPUT PROCESS OUTPUT Nurses Methods Nursing care intensity PRODUCTIVITY NCI / Nurse EFFECT Nursing staff Optimal resource allocation Patient safety effects Patient outcomes Tuottavuuden peruskäsite Tuotos/panos= x eri toimipisteissä eli Missä työpisteessä tai toimintayksikössä minkä verran suoritteita tai tapahtumia suhteessa työntekijöihin Työn tuottavuus on osittaistuottavuutta eikä sinällään kerro kaikkea 4

5 Sen tiedät, minkä mittaat Tarvitaan laajempaa analyysiä suoritepohjaisesta tuottavuudesta sekä kehittämistyötä palveluiden tuotteistamiseen, kustannuslaskentaan ja vaikuttavuuden arviointiin. Suoritteet / työntekijöiden tunnit onko eri toimipisteiden kesken resurssit jaettu oikeudenmukaisesti? Kustannukset / suoritteet - millä hinnalla on tuotettu? Suoritteet / asukas - kuinka paljon on asukkaille palvelua tuotettu? Kustannukset / asukas -minkä verran on rahaa käytetty asukasta kohti? Sote-palveluiden tuottavuuden lähestymistapoja 1. Alueen palvelutarve eli laboratoriotutkimuksia / asukas 2. Tuotantotehokkuus eli laboratoriotutkimuksia / työntekijä 3. Palvelun vaatima resurssi eli laboratoriohoitajia / asukas 4. Tilan tarve eli m2/1000 suoritetta (tai työntekijää) Kinnula, Malmi, Vauramo 2014:91;Tunnuslukuprojekti s. 7 Aalto-yliopisto ja Sotera-Instituutti 5

6 Quality of work environment Nursing inputs Education Experience Knowledge Intellectual Capital Skills Expertise Professional training Professional judgement Competence Workforce management Effective leadership Work design Autonomy Collaborative relationships and effective communication between professionals Social climate Control over practice Adequacy of staffing Empowered workplace Justice Kivimäen artikkelit - taulukko Organizational effects Positive recruiting Achievement of goals Organizational effectiveness Well-being of nurses Good quality of patient care and process HMR activities Optimal productivity TARGET INPUT PROCESS Output Nurses Methods Nursing care intensity Behaviour outcomes Nursing staff Trust Commitment Absenteeism Presence Sickness leaves Turn over Retention Burnout Dis/satisfaction Effort Motivation Involvement Loyalty Dedicatement Flexibility Co-operation Morale distress Affects Indicators Outcomes EFFECT PRODUCTIVITY NCI / Nurse Performance Outcomes Optimal resource Affects allocation Patient safety effects Patient satisfaction - f.ex. complaints and verbal abuse Patient care process - f. ex. wrong medication and patient falls Effectiveness of care Patient outcomes Risk-adjusted mortality Failure-to-rescue rates Length of stay Infections Uppergastrointestinal bleeding Rates of pneumonia Shock or cardiac arrest Aki Jääskeläinen vuus-kuntapalveluissa pdf Huono tuottavuus on panosten käyttöä johonkin muuhun kuin asiakkaan hyväksi Mittarin tulee ottaa huomioon asiakkaan yksilöllisyys jos ei näin käy, kyse on mittausteknisistä ongelmista ja asioista puhutaan väärin mittari ei kuvaa aidosti tuottavuutta Miksi tuottavuutta mitataan? haluaako johtaja kehittää toimintaa? Jos työntekijät eivät voi käyttää vahvuuksiaan, puserrus kohdistuu vääriin asioihin eli tulee kiireen tunne tekemistä tulisi suunnata uudella tavalla Jos toiminta on huonolla tavalla organisoitu, raskaat rakenteet, raskas hallintokoneisto ja byrokratiaa, veronmaksajien rahoja käytetään sellaiseen asiaan, mikä ei suoraan hyödytä asiakasta 6

7 Voimavarojen lisäys ei auta, jos organisointi puuttuu Hoitajilla oli myös tehotonta työaikaa, mikä osoittaa, että voimavarojen lisäys ei ratkaise johtamiseen liityviä ongelmia voimavarojen allokoinnista. Jos voimavarat on kohdennettu huonosti, päivittäisen johtamisen ongelmatjatkuvat. Tarvitaan kliinistä johtamista(ham, 2003) ja johtamisen viisautta. Oikeudenmukaisuus ja reiluus johtamisessa Sairaslomat ennustavat vahvasti terveysongelmia(bourbonnais et al. 1992a,b). Moniammatillisen tiimityön onnistuneisuus on olennainen tekijä sairaalaprofessioidenhyvinvoinnille. (Kivimäki et al. 2001, Mäkinen et al. 2003, Kivimäki et al. 2003d) Oikeudenmukaisuus päätöksenteossa ja se mukainen kohtelu vähentää psyykkisiä rasitusoireita sekä vähentää henkilöstön sairauspoissaoloja (Kivimäki et al. 2005: 156, Elovainio et al. 2002) Stressitekijät työn tekemisen itsenäisyydessä ja työyhteisön keskinäisissä suhteissa ennustavat loukkaantumisia/vahinkoja sairaalaympäristössä (Salminen et al2003). Hoitajalle aiheuttaa kuormitusta muutkin tekijät kuin varsinaisesti itse perustyö kuormitus voi tulla myös yksityiselämästä 7

8 Sen, minkä mittaat, sen tiedät. Sen, minkä tiedät, sitä voit johtaa. Julkiset palvelut ovat pääosin ennakoitavissa olevia palveluita, joita tulee johtaa kuten liiketaloudellista yritystä. Julkinen euro ja yksityinen euro ovat sama rahayksikkö. 8

9 Tuottavuuden rajoite -tehdä oikeita asioita oikein palvelutuotannossa Tehokkaampi käynti parempi kuin monta tehotonta vähentää tuottavuutta, mutta toivottavasti nostaa tehokkuutta / tuloksellisuutta A-K Pusa Hallinnoinnista palveluiden ammattijohtamiseen Toiminnanohjaus ja palvelutuotannon raportointijärjestelmien kehittäminen Miten arvioida palvelujen tuottamisen oikeudenmukaisuutta ja tasalaatuisuutta, jos analyyttisiä toimintaraportteja ei ole? Onko selkeitä ohjausjärjestelmiä? Jakautuuko voimavarat oikeudenmukaisesti? Toimipisteiden Asukasluvun ja Henkilöstövoimavarojen suhteen? A-K Pusa 9

10 Aaro Cantellin neuvot yritysjohdolle Kasva etsi kasvumahdollisuuksia Vaadi edellytä uusia kasvuideoita ja täsmennä ne konkreettisiksi kehittämistavoitteiksi Uskalla anna tiimisi kokeilla uusia asioita niissä onnistuminen innostaa Erehdy virheitä tulee väkisin, kun ollaan rohkeita kokeilemaan, opi epäonnistumisista. Ole esimerkki toimi ja myönnä omat virheesi Suomen Liikemies-Yhdistys r.y. on yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Kauppalehden kanssa valinnut Vuoden 2014 Liikemieheksi Aaro Cantellin NormetGroup Oy:stä. Normeton nopeasti kasvava kansainvälinen teknologiayritys, jonka on erikoistunut valikoituihin maanalaisen kaivostoiminnan ja tunnelirakennuksen työvaiheidenratkaisuihin. Normetin automatisoidut ratkaisut nopeuttavat ympäristöystävällisellä tavalla asiakkaan prosesseja, lisäävät tuottavuutta ja parantavat maan alla työskentelevien ihmisten turvallisuutta.normeton globaali markkinajohtaja omilla tuote-japrosessialueillaan. Liikevaihtovuonna 2013 oli 208 Meur ja työntekijöitä on vajaa Mitä johtaminen on? Murehtimista Ongelmien ratkaisemista Ihmisten kohtaamista ja motivointia ja valmennusta Työn organisointia Kokonaisuuden hallintaa ei osaoptimointia Radikaalisuutta kehittämisessä Ei hallinnointia Back to basics Keepit simple 10

11 Annu Palmu, 55, työskenteli Nokia Mobile Phones-liiketoimintaryhmässä lakimiehenä, lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä HS Vuonna 1999 tapahtui jotain, joka vaikutti dramaattisella tavalla Nokian sisäiseen ilmapiiriin: Silloin laukesivat Nokian johdon kannustinpalkkioksi saamat optiot. Palmusta ja sadoista muista Nokia-pomoista tuli yhdessä yössä miljonäärejä. "Optioilla pyrittiin hyvään, mutta ei voitu kuvitellakaan, että optioista tulisivat sellaiset miljoonaosingot kuin niistä tuli. Se särki yhteishengen: duunarit eivät olleet enää samaa porukkaa kuin pomot", Palmu sanoo. Optiot korruptoivat Palmun mukaan myös yrityskulttuurin. "Itsekritiikki hävisi. Ylin johto, jonka johtamistapaa pitäisi uskaltaa katsoa terveellä tavalla kriittisesti, oli palkinnut keskijohdon ruhtinaallisesti. Siitä seurasi, että se oli väärällä tavalla kiitollinen. Se vaikeni epäkohdista, koska halusi olla edelleen palkitsijoidensa kaveri. Pahimmillaan jotkut halusivat lisää etuja." Keskijohtoon kuulunut Palmu sai itse "muutaman miljoonan". Kokemus oli hänen mukaansa hämmentävä. "Rahan saaminen oli samaan aikaan hienoa ja kauheaa. Kuin lottovoitto. Ei kukaan pysty perustelemaan itselleen, että olisi omalla työllään ansainnut sellaisen korvaukseen. Siitä syntyi syvä häpeä." Äkkirikastuminen ei Palmun mukaan muuttanut hänen elämäänsä, mutta ystävät eivät aina osanneet elää muutoksen kanssa. "Monet vetäytyivät kauemmaksi, eivätkä tienneet miten olla kanssani." Rikkaat eristäytyvät omiin porukoihinsa luvulla Nokia oli huipulla, mutta työntekijät voivat huonosti. "Nokialla ei ollut enää muita arvoja kuin numerot ja tehokkuus", Palmu sanoo. Työkulttuuriin tuli hänen mielestään aggressiivisuutta, joka näkyi muun muassa siinä, miten Nokia kohteli alihankkijoitaan. Lakiasiainjohtajana Palmu seurasi tilannetta näköalapaikalta, sillä ongelmat putosivat viime kädessä lakiosaston käsiin. "Alihankkijoille tarjotut sopimukset olivat runttaavia ja asenne niin raju, kylmä sekä ulosmittaava, että kaikkea en voinut hyväksyä." Palmu arvioi, että tämä ei pääty hyvin. Hän kertoo varoitelleensa asiasta esimiehiään aina pääjohtajaa Jorma Ollilaa myöten. "Minun annettiin puhua, mutta samaan aikaan tuijotettiin vain numeroita." Yt-neuvotteluiden jälkihoito jää usein vajaaksi negatiiviset vaikutukset jatkuvat jopa vuosia HS :46 Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputulos: Työpaikka säilyi, työn ilo katosi. Irtisanotuksi tuleminen on monille kriisin paikka, mutta niin voi olla myös työpaikalle jääminen raskaan neuvotteluprosessin jälkeen, sanovat asiantuntijat. "Yleensä huomio työpaikoilla kohdistuu muualle kuin työntekijöiden hyvinvointiin, vaikka tilanne on usein sekava ja hankala kaikille", sanoo työelämän tutkija Anu Järvensivu Tampereen yliopistosta. Monilla työpaikoilla yt-neuvotteluiden jälkihoito jääkin vajaaksi. Tarpeen se kuitenkin olisi, sillä ytneuvottelut tuntuvat organisaatiossa vielä pitkän päättymisensä jälkeen. "Niillä työpaikoilla, joilla on ollut irtisanomisia, sairastavuus voi olla aiempaa korkeampaa jopa usean vuoden ajan", Järvensivu kertoo. Myös psykologi, Irtisanotut-kirjan kirjoittanut Soili Poijulasanoo, ettei ilmapiiri yleensä normalisoidu itsestään. "Varsinkin ensimmäiset yt-neuvottelut yrityksen tai organisaation historiassa ovat erityisen stressaavat, joten on tärkeää, että ne hoidetaan inhimillisessä mielessä hyvin. Täytyy ymmärtää, että kielteiset muutokset organisaatiossa vaikuttavat kielteisesti myös työntekijöihin", hän sanoo. 11

12 Tasapainotettu tulosmittaristo Talous Asiakas Prosessi Henkilöstö tai oppimisnäkökulma 2-5 mittaria per näkökulma Talousarvion suunnittelu Toimintakertomuksen raportointi Tilintarkastaja arvioi talousarviossa asettuja tavoitteita siihen, mitä on toteutunut Laatujohtamisen periaatteet Johtajuuden ja johdon roolin korostaminen Asiakaskeskeisyys Työntekijöiden osallistuminen Toimintojen tarkastelu prosesseina Systeemilähtöinen johtaminen Jatkuva kehittäminen Tosiasioihin perustuva johtaminen Toimittajasuhteiden hyvä hoito (Tuotantotalous 2004:159) 12

13 Palvelujen moniulotteisuus (Lillrank 2005, kirjassa tuotantotalous) Paikkasidonnaisuus Henkilöstöintensiivisyys Palvelukontaktin suhteellinen kesto Interaktiivisuus Vaikuttamismahdollisuus asiakkaalla Palvelumaisema (lentoyhtiöt, pankit..) Aineettomuus Totuuden hetki Yrityskulttuuri Ammattimaisuus palvelutuotannossa Palvelu on tuotteistettu. Määritelty ja rajattu, asiakas tietää, mitä hän valitsee, mitä palvelulta voi odottaa ja mitä häneltä odotetaan. Palvelu on hinnoiteltu. Palvelu toteutetaan välineistöllä ja ammattitaidolla, jotka eivät välittömästi ole kenen tahansa käytettävissä. Palvelun suorittaja on juridinen henkilö, toiminimi tai verosubjekti. Palvelu on sopimusoikeudellisesti suojattu. 13

14 Nelikenttä ammattimaisuus ja kaupallisuus Viranomaistoiminta ei kaupallinen ja ammattimainen Ei vaihdantasuhdetta palvelun suorittajan ja kuluttajan välillä Markkinatalous kaupallinen ja ammattimainen Valtasuhteiltaan symmetrinen palvelutilanne Kansalaisyhteiskunta ei kaupallinen ja ei-ammattimainen Kantavana voimana osapuolten välinen solidaarisuus Harmaa talous ei-ammattimainen ja kaupallinen Viranomaismenettelyyn ei pääsyä riita-asiassa (Tuotantotalous 2004:Lillrank Palvelut luku 9) Henkilöstöjohtaminen liikkeen luovutus Henkilöstösopimus A) Henkilöstön asema B) Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen C) Henkilöstön eläkevakuutus D) Sovellettavat virka-ja työehtosopimukset D) Palkkauksen yhteensovittaminen E) Palkanmaksupäivä F) Työaikajärjestelyt G) Virka-ja työvapaat Työhyvinvoinnin perustana H) Vuosilomaetuudet I) Aktiivivapaat, ylityöt yms. J) Takautuvat palkat K)Työterveyshuolto ja sairaanhoitosopimus L) Yhteistoimintamenettely M) Luottamusmiesjärjestelmä N) Työsuojeluorganisaatio O) Työhyvinvointitoiminta P) Työilmapiirikartoitus Q) Esimiesvalmennus 14

15 KUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN (kunnat, talous, väestö) - jäsenkuntayhteistyö eri hallintokuntien kanssa - terveyden edistäminen, hankkeet - yhteistyö sivistystoimen kanssa - poliittinen vaikuttaminen - viestintä - E-Pohjanmaan muut yhteistoiminta-alueet ja shp KOLMAN- NEN SEKTORIN TOIMIJAT - potilasjärjestöt - eläkeläisjärjestöt - vapaaehtoisjärjestöt - omaisjärjestöt ym. REKRYTOINTI HENKILÖSTÖ- JOHTAMINEN HENKILÖSTÖ- VOIMAVARAT OSAAVA JA AMMATTITAI- TOINEN HENKILÖSTÖ TYÖHYVIN- VOINTI ASIAKAS- LÄHTÖISYYS (TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS) VAIKUTTA-VUUS YHTEIS- KUNNALLINEN YHTEISTYÖ - julkisoikeudelliset yhteisöt (KELA, THL, STM jne.) - ammattijärjestöt - seurakunta KOULUTUSYHTEISTYÖ - oppilaitos- ja yliopistoyhteistyö - harjoittelijoiden määrä ja käyttö - oppisopimukset ja opinnäytetyöt sekä tutkimus REKRYTOINTI - Imagon ja vetovoiman kehitys - Rekrytointisuunnitelma (aktiivisuus) - harjoittelijat ja sijaiset - - rekrytoinnin tilastoiminen - Selkeät ja toimivat tehtäväkuvat ja työnjako Palkkarakenteen kehittäminen 1. Tehtäväkohtainen palkka, perustuu tehtävänkuvaan ja työn vaativuuteen 2. Kokemuslisä 3. Henkilökohtainen lisä, perustuu työn tuloksellisuuteen 4. Kannustepalkkio kerran vuodessa yksilölle tai työyhteisölle A-K Pusa 15

16 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN - Ammattitaitoiset esimiehet - Yhdenmukaiset KVTES-käytännöt - Kehityskeskustelujen kehitys ja rekisteröinti - Työyhteisötaidot - Esimieskoulutus - Toimiva tiimi - Osastokokoukset säännöllisesti - Yhteistoimintakokoukset säännöllisesti HENKILÖSTÖVOIMAVARAT - Henkilöstösuunnitelma - Yhtenäiset periaatteet ja soveltamisohjeet - Palkkauskokeilut ja -harmonisointi - Toimiva sijais- ja varahenkilöjärjestelmä - Työkierto ja työpaikkakummi - Kokonaisuuden hallinta muutostilanteissa ei vain oma tulos/vastuualue 16

17 OSAAVA JA AMMATTITAITOINEN HENKILÖSTÖ - Täydennyskoulutus - Henkilöstön erityispiirteet - Yksilölliset koulutustarpeet - Perehdytys ja työnohjaus - Työyhteisötaidot - Koulutussuunnitelma - Koulutustaso- ja koulutuspäivät TYÖHYVINVOINTI - Yksilöllinen hyvinvointi - Työsuojelu - Työterveyshuolto - Työyhteisö - Työilmapiiri - Sairauspoissaolot - Vaihtuvuus - Joustava eläkejärjestelmä 17

18 ASIAKASLÄHTÖISYYS (TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS) VAIKUTTAVUUS - Yhdenvertaisuus - Väestön tarpeet - Yksilön tarpeet - Toiminnan suunnittelu kuntalaisen näkökulmasta - Kuntalaisvaikuttaminen - Asiakasraadit, palaute - Laadun seuranta, arviointi, varmistaminen ja parantaminen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 18

19 Oikeudenmukaisuus ja reiluus johtamisessa Sairaslomat ennustavat vahvasti terveysongelmia(bourbonnais et al. 1992a,b). Moniammatillisen tiimityön onnistuneisuus on olennainen tekijä sairaalaprofessioidenhyvinvoinnille. (Kivimäki et al. 2001, Mäkinen et al. 2003, Kivimäki et al. 2003d) Oikeudenmukaisuus päätöksenteossa ja se mukainen kohtelu vähentää psyykkisiä rasitusoireita sekä vähentää henkilöstön sairauspoissaoloja (Kivimäki et al. 2005: 156, Elovainio et al. 2002) Stressitekijät työn tekemisen itsenäisyydessä ja työyhteisön keskinäisissä suhteissa ennustavat loukkaantumisia/vahinkoja sairaalaympäristössä (Salminen et al2003). Työntekijälle aiheuttaa kuormitusta muutkin tekijät kuin varsinaisesti itse perustyö kuormitus voi tulla myös yksityiselämästä Henkilöstön tunteet <3 :-) Henkilöstön voimavaroja kuluttaa tunne siitä, että voimavarat on epäoikeudenmukaisesti jaettu organisaatiossa. Epäoikeudenmukaisuuden tunne johtaa helposti henkilöstön henkisen energian kulumisen valittamiseen, joka vie työtehoa ja työniloa työyhteisöissä eikä sinällään johda mihinkään toiminnan muutokseen. Henkilöstö ei kärsi siitä, että vaaditaan ammattitaidon käyttämistä vaan enemminkin siitä, että kukaan ei vaadi eikä ole kiinnostunut hänen työsuorituksestaan. Ammattilaiselle syntyy työnilo itse työstä ja työn tekemisestä työn ilo ja tekemisen vapaus Miten johtaja organisoi tiimin tekemään parhaan mahdollisen tuloksen yhdessä? Olemme erilaisia ja olkaamme erilaisia- se on vahvuus ja hyvän työyhteisön mittari Aikakin välillä hoitaa nuku asioiden yli.. Jalkautuva johtaminen miten saat ns näppituntuman asioihin? 19

20 Ammattijohtaminen on ongelmien ratkaisemista Oma vastuu itsestä huolehtimisesta sekin tulisi työssä muistaa valittaminen ei ole koskaan muuttanut maailmaa pyri jatkuvaan parantamiseen Minkä lupaat yhdelle työntekijöistäsi, lupaat jokaiselle muulle Hoitajien keikkatyöt ja määräaikaiset työsopimukset ovat johtajien arkitodellisuutta. Määräaikaisilla työsopimuksilla on vaikutuksensa hoitajien työhyvinvointiin, työssä koettuun turvallisuuteen ja tyytyväisyyteen (Virtanen et al. 2003, Virtanen et al. 2002, Kivimäki et al. 2001b). Työpaikkakiusaaminen aiheuttaa sairaspoissaoloja (Kivimäki, Elovainio ja Vahtera 2000) Mitä henkilöstötilinpäätös kertoo? Case JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2013 Ikärakenne Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle ,8 % ,7 % ,3 % ,6 % ,9 % 65 ja yli 17 1,6 % Yhteensä ,00 % Keski-ikä 43,5 vuotta Vakituisten keski-ikä JIK ky:ssä oli 47,5 vuotta ja määräaikaisten 35,4 vuotta A-K Pusa 20

21 Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv ,8 % ,26 0,7 % 4-29 pv ,1 % ,41 1,7 % pv ,6 % ,33 0,4 % pv 900 0,3 % 50868,27 0,2 % pv 812 0,2 % 22256,02 0,1 % Yli 180 pv 245 0,1 % 2531,72 0,0 % Yhteensä ,0 % ,01 3,0 % Keskimäärin / henkilötyövuosi (toteutunut) 16,33 Em. Poissaoloista - työtapaturmat 559 0,2 % ,44 0,1 % A-K Pusa Terveysperusteiset poissaolopäivät vastuualueittain kalenteripäivinä Kesto 1-3 Kesto 4-29 Kesto Kesto Kesto Kesto Päiviä/ pv pv pv pv pv pv Yhteensä vakanssi Hallinto ,0 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut ,5 Työterveyshuolto ,4 Suun terveydenhuolto ,5 Ikääntyneiden palvelut ,5 Ympäristöterveydenhuolto ,8 Kurikan sosiaalitoimi ,4 Yhteensä , A-K Pusa 21

22 A-K Pusa Työvoimakustannukset Työvoimakustannnukset 2013 euroa Muutos% ed. v.2012 vuoteen 1 Palkat yhteensä, ,12 9 % ,32 - Palkat ilman Kurikan sosiaalitoimea, jonka osuus ,11 e ,01 5 % ,32 Kaikista palkoista - Vuosiloma-ajan palkat ,48 - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kelakorvaukset vähennetty) ,03 - Perhevapaiden palkat, netto (Kelakorvaukset vähennetty) 45702,73 - Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat ,17 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,28 9 % ,19 3 Muut - Vuokratyövoiman kustannukset (ostopalvelut) ,69 15 % ,45 4 Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto (Kelakorvauksia ei vähennetty) ,82 20 % ,43 - Koulutus ja muu kehittäminen (ei sis. palkkoja) ,34 11 % ,30 - Muut yhteensä, joista ,78 4 % ,73 - Suojavaatteet 64005,66 3 % 62250,70 - TYHY- ja virkistystoiminta 41050,12 7 % 38390, A-K Pusa 22

23 Koulutukseen käytetty aika vastuualueittain päiviä päiviä/vakanssi henkilötyövuosia % JIKin koulutuksesta Ikääntyneiden palvelut 1392,4 4,10 5,55 42 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 1384,6 5,03 5,52 42 % Hallinto 143,5 4,63 0,57 4 % Suun terveydenhuolto 134,1 3,12 0,53 4 % Kurikan sosiaalitoimi 125,5 4,33 0,50 4 % Työterveyshuolto 90,3 5,64 0,36 3 % Ympäristöterveydenhuolto 45,8 4,16 0,18 1 % Yhteensä 3316,2 4,45 13, % A-K Pusa A-K Pusa 23

24 Johtamismalli Kuntalain mukainen liikelaitoskuntayhtymämalli sote puolella 1 kolmesta Hallintosäännöllävaltaja vastuuesim. henkilöstöasioissaon delegoitu lähiesimiehille Valta, vastuu ja vapaus päätöksenteossa tasapainossa! Edellyttää laajaa esimiesvalmennusta ja koulutusta Sähköinen hallinto laajan maantieteellisen alueen takia Ohut hallinto tehokas organisaatio? turhautuminen vähäistä? Työmäärä ei välttämättä väsytä. Matala hierarkia 2 tai 3 porras asiakasrajapinnassa Julkinen johtaminen Hallinnoinnin muuttaminen johtamiseksi siinä määrin kuin organisaation säännöt antavat myötä Hyviä kokemuksia vallan ja vastuun delegoinnista lähiesimiestasolle Selkeät organisaatiomallit ja alhaalta ylös-ajatusten saavuttaminen palveluiden kehittämiseksi Tehokkaat kokoukset tehokkaat työryhmät selkeät tavoitteet työskentelylle Hallinnollista byrokratiaa on julkisella sektorilla olemassa VATT tutkimus tehokas hallinto tehokas terveyskeskus Tulostavoitteet myös hallinnolle 24

25 Miksi epävarmuus työelämässä? Suomi ei ole ollut koskaan tässä tilanteessa osassa Suomea 1 työikäinen elättää toisen henkilön joko lapsen tai aikuisen vuoden 2020 jälkeen Onko suomalainen unohtanut vahvuutensa? Suoruus, rehellisyys, työn tekemiseninto jne. Nuorisotyöttömyys ja perheiden tukeminen Julkisen velan kasvu Ei tiedetä, miten ikääntyvä väestö tulee toimimaan kasvaako kysyntä Jos julkinen sektori ei muutu, se yksityistyy Yhteiskunnallinenmurrosmeneilläänasumisen, työelämän, turvallisuuden ja tulevaisuuden suhteen Alueelliset erot kasvavat Muutosjohtamisen perussäännöt Perustehtävä back to basics Keep it simple selkeytä! Julkisen palvelutuotannon segmentointi mikä on yksikön liiketoimintaidea? Mikä tavoite palvelulla? Mikä mitoitus silloin? Miten palveluntavoitteeseenpääsyämitataan? Mitensitätarvittaessamuutetaan? Millä aikajänteellä se onnistuu? (organisaatiokaavio) Palvelutuotanto ei voi olla yhtä massaa Kun keskitytään palveluun ja perustehtävään, organisaatiorakenteen tietynlainen merkitys häviää Johtamisen selkeys on kuitenkin säilytettävä Hallinnon joustavuus ja nopeus päätöksenteossa on taattava 25

26 Mitä työhyvinvoinnin vastuuhenkilön tai johtajan rooli on? Johtaminen on ongelmien ratkaisemista Johtajan tulee tehdä itsensä tarpeettomaksi Johtajan täytyy välittää, kun pidät henkilöstö info välität persoonallasi tietyn viestin pidä tuntuma toimintaa Joskus täytyy puuttua yksilötason asioihin valmenna tiimiäsi Ilmeikkäät kasvot vrt pokerinaama Jos 40 alaista, johdat pientä yritystä Työvoiman sijoittuminen yllättävän sukupuolisidonnaista Tue, kannustaja kehu-aidosti Ammatillinen täydennyskoulutus luo mahdollisuudet ammatilliseen kasvuun ja osaamiseen kohottamiseen Yhteiskunnallisen muutoksen seuraaminen Visioi ja ennakoi, nopeus Kohtele kaikkia samoin Rehti ja jämäkkä käytöksesi on ennakoitava ja läpinäkyvä Anna asiantuntijoille tilaa 26

27 Säilytä avoimuus ja oppimiskykysi Jos osaat alueesi, laajenna sitä Pidä verkostoistasi huolta ja kasvata niitä Luottamuksen voi pettää vain kerran Kannusta henkilöstöä eteenpäin ja kasvata vastuuseen osaamisen kehittäminen Minkälaista eettisyyttä haluat vaalia? Kiitos ja työniloa -annetaan kaikkien kukkien kukkia. 27

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Esityksen rakenne Kiireen merkitykset ja vaikutukset Job control / vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Kehitetäänkö työhyvinvointia vai työtä?

Kehitetäänkö työhyvinvointia vai työtä? Kehitetäänkö työhyvinvointia vai työtä? Labquality Days, Helsingin Messukeskus 11.-12.2.2016 Katri Mannermaa Työhyvinvointipäällikkö, FT, Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Laatu Security Safety Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta 10.02.2011 Anne Nordblad SUHAT - verkosto Strategisen johtamisen kehittäminen terveyskeskusten suun terveydenhuollossa Mikä SUHAT -verkosto on? SUHAT

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

Henkinen johtaminen Pomon päivä

Henkinen johtaminen Pomon päivä 13.10.16 Henkinen johtaminen Pomon päivä 12.10.2016 Elina Juntunen, TT, YTK elina.juntunen@helsinki.fi Spirtus (lat.), henki, hengitys. elämää ylläpitävä voima, elinvoima. 1 13.10.16 Työelämän spirit Merkityksellisyys

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

SOTE uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori

SOTE uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori SOTE uudistuksesta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF 15.11.2015 Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori Sisältö Mistä sote-uudistuksessa on kysymys? Järjestämis- ja tuottamisvastuu Rahoitus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Kehittävää kumppanuutta - Coaching for growth

Kehittävää kumppanuutta - Coaching for growth - Coaching for growth Hanne-Leona Luomajoki 2010 Coaching luo tavoiteltua tulevaisuutta Coaching on tavoitteellista kehittävää kumppanuutta, joka auttaa organisaatiota ja sen avainhenkilöitä rakentamaan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset. Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset. Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 1 Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 2 Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

SoteMaku messut

SoteMaku messut SoteMaku messut 7.12.2016 Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista Koonnut hallintopäällikkö Ulla Silmäri Mistä asioista haluat lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksessa? las ten j a nuorten palvel

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä 17.5.2013 Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Toimintaympäristön voimavaroja Lähes kaikilla hyvinvoinnin (sosiaalisen koheesion)

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T HOITAMISEN PÄÄPERIAATTEET Hoitotyö Tiedot & taidot Dialogi Kohtaamiset Turvallisuus Arvot Eettisyys

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Älykäs johtaminen kestävän uudistumisen mahdollistajana

Älykäs johtaminen kestävän uudistumisen mahdollistajana Älykäs kestävän uudistumisen mahdollistajana Toimitusjohtaja, FT Pentti Sydänmaanlakka Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella seminaari 9.3.2017 ESITYKSEN TEEMAT Yllätyksellinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

PoPSTer. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa

PoPSTer. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa PoPSTer Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa 2 Selvityshenkilö: Hannu Leskinen Projektipäällikkö: Kirsi Paasovaara Asiantuntijat: Sirkka-Liisa Olli, Johanna Kiiskilä,

Lisätiedot