Public Business. Henkilöstö-ja muutosjohtamisen haasteita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Public Business. Henkilöstö-ja muutosjohtamisen haasteita"

Transkriptio

1 Public Business Henkilöstö-ja muutosjohtamisen haasteita TalviTyhyt-seminaari Johtaja, FT Anna-Kaisa Pusa Perustaustaa Visio ja arvot Toiminta-ajatus kuvaamaan perustehtävää Strategia perustehtävä Strategiasta operatiivinen toiminta talousarvioon ja toimintakertomukseen Eettinen tausta ja ihmiskäsitys mitkä arvot ohjaavat toimintaa Poliittinen päätöksenteko Julkiset rahavirrat Public Business Ammatillisuus toiminnan kehittämiseen ja työn tekemiseen 1

2 Eettinen tausta palveluille Veronmaksaja on maksanut jo palveluistaan meille Sitä suurempi vastuu tuottaa laadukkaat ja tehokkaasti johdetut palvelut Velvollisuus hyvään asiakaspalveluun jokaisen kuntalaisen kohdalta Esim. kehitysvammaisten palvelut mikä eettinen tausta on ammattilaisella palveluiden kehittämiselle omaisilta asumispalvelut Henkilöstön reilu ja oikeudenmukainen kohtelu palvelun perustaksi kaikilla yhtä hyvin Henkilöstö kohtaa asiakkaan miten hän kohtaa? A-K Pusa Luennon aihioista Tuottavuus tehokkuus vaikuttavuus Palvelutuotannon ohjausjärjestelmä Tayloristinen ajattelu Henry Ford uskoi tekemiseen ei puhumiseen Tarjoammeko yhtäläisesti palveluita kuntalaisille? Suoritteet per asukas Miten julkista liiketoimintaa on johdettu tuon tavoitteen saavuttamiseksi? Euro on euro tilanteesta riippumatta Henkilöstöjohtamisesta Työhyvinvoinnin ja toiminnan johtamisesta 2

3 Mitä Public Business on? Julkiset rahavirrat case sote Lainsäädäntö ja normitus Perustehtävä? Esim sote potilasturvallisuus asiakkaan etu Henkilöstö kaipaa oikeudenmukaisuutta, reiluutta ja myös tietynlaista jämäkkyyttä epävarmuuden ja muutoksen sietämisessä Yhteinen vastuun kantaminen täytyy näkyä ei henkilöstö voi sitoutua enempää kuin organisaation johto (pomo piilossa) Järjestäminen -Tavoitteena näiden 3:n soteintegrointi järjestämislailla ja noin 1 miljoonan asukaspohjalla -Jos sote-menot ovat noin 3100 per asukas ja väestöpohja 1 miljoona tämä tarkoittaa noin 3,1 mrdns. liikevaihtoa 5:lle alueelle -HUS kyliikevaihto 1,7 mrd kasvaa 1,5 miljasukasta * 3100 yht4,65 mrd, kun kaikki sote-rahoitus järjestäjällä - Kuntayhtymämallia ei ole koskaan kokeiltu tässä kokoluokassa - Suomessa top yritykset liikevaihdollaan ovat seuraavat: Nokia 30 mrd; Neste Oil 17,8 mrd;sok 11,7 mrd; Stora Enso 10,8 mrd; UPM Kymmene 10,4; Kesko 9,7; Metso 7,5; Kone 6,3; Fortum 6; Sampo 5,4 ja Metsäliitto 5 - mukaan - ollaan siis rakentamassa isoa julkista yritystä ainakin järjestämisvastuun osalta -vertailu isoihin yrityksiin on tehtävä, kun asiaa konkretisoidaan, sillä liikevaihdon johtaminen vaatii palvelutuotannon ammattijohtamista 3

4 Nursing productivity Nursing inputs Organizational effects Optimal productivity TARGET INPUT PROCESS OUTPUT Nurses Methods Nursing care intensity PRODUCTIVITY NCI / Nurse EFFECT Nursing staff Optimal resource allocation Patient safety effects Patient outcomes Tuottavuuden peruskäsite Tuotos/panos= x eri toimipisteissä eli Missä työpisteessä tai toimintayksikössä minkä verran suoritteita tai tapahtumia suhteessa työntekijöihin Työn tuottavuus on osittaistuottavuutta eikä sinällään kerro kaikkea 4

5 Sen tiedät, minkä mittaat Tarvitaan laajempaa analyysiä suoritepohjaisesta tuottavuudesta sekä kehittämistyötä palveluiden tuotteistamiseen, kustannuslaskentaan ja vaikuttavuuden arviointiin. Suoritteet / työntekijöiden tunnit onko eri toimipisteiden kesken resurssit jaettu oikeudenmukaisesti? Kustannukset / suoritteet - millä hinnalla on tuotettu? Suoritteet / asukas - kuinka paljon on asukkaille palvelua tuotettu? Kustannukset / asukas -minkä verran on rahaa käytetty asukasta kohti? Sote-palveluiden tuottavuuden lähestymistapoja 1. Alueen palvelutarve eli laboratoriotutkimuksia / asukas 2. Tuotantotehokkuus eli laboratoriotutkimuksia / työntekijä 3. Palvelun vaatima resurssi eli laboratoriohoitajia / asukas 4. Tilan tarve eli m2/1000 suoritetta (tai työntekijää) Kinnula, Malmi, Vauramo 2014:91;Tunnuslukuprojekti s. 7 Aalto-yliopisto ja Sotera-Instituutti 5

6 Quality of work environment Nursing inputs Education Experience Knowledge Intellectual Capital Skills Expertise Professional training Professional judgement Competence Workforce management Effective leadership Work design Autonomy Collaborative relationships and effective communication between professionals Social climate Control over practice Adequacy of staffing Empowered workplace Justice Kivimäen artikkelit - taulukko Organizational effects Positive recruiting Achievement of goals Organizational effectiveness Well-being of nurses Good quality of patient care and process HMR activities Optimal productivity TARGET INPUT PROCESS Output Nurses Methods Nursing care intensity Behaviour outcomes Nursing staff Trust Commitment Absenteeism Presence Sickness leaves Turn over Retention Burnout Dis/satisfaction Effort Motivation Involvement Loyalty Dedicatement Flexibility Co-operation Morale distress Affects Indicators Outcomes EFFECT PRODUCTIVITY NCI / Nurse Performance Outcomes Optimal resource Affects allocation Patient safety effects Patient satisfaction - f.ex. complaints and verbal abuse Patient care process - f. ex. wrong medication and patient falls Effectiveness of care Patient outcomes Risk-adjusted mortality Failure-to-rescue rates Length of stay Infections Uppergastrointestinal bleeding Rates of pneumonia Shock or cardiac arrest Aki Jääskeläinen vuus-kuntapalveluissa pdf Huono tuottavuus on panosten käyttöä johonkin muuhun kuin asiakkaan hyväksi Mittarin tulee ottaa huomioon asiakkaan yksilöllisyys jos ei näin käy, kyse on mittausteknisistä ongelmista ja asioista puhutaan väärin mittari ei kuvaa aidosti tuottavuutta Miksi tuottavuutta mitataan? haluaako johtaja kehittää toimintaa? Jos työntekijät eivät voi käyttää vahvuuksiaan, puserrus kohdistuu vääriin asioihin eli tulee kiireen tunne tekemistä tulisi suunnata uudella tavalla Jos toiminta on huonolla tavalla organisoitu, raskaat rakenteet, raskas hallintokoneisto ja byrokratiaa, veronmaksajien rahoja käytetään sellaiseen asiaan, mikä ei suoraan hyödytä asiakasta 6

7 Voimavarojen lisäys ei auta, jos organisointi puuttuu Hoitajilla oli myös tehotonta työaikaa, mikä osoittaa, että voimavarojen lisäys ei ratkaise johtamiseen liityviä ongelmia voimavarojen allokoinnista. Jos voimavarat on kohdennettu huonosti, päivittäisen johtamisen ongelmatjatkuvat. Tarvitaan kliinistä johtamista(ham, 2003) ja johtamisen viisautta. Oikeudenmukaisuus ja reiluus johtamisessa Sairaslomat ennustavat vahvasti terveysongelmia(bourbonnais et al. 1992a,b). Moniammatillisen tiimityön onnistuneisuus on olennainen tekijä sairaalaprofessioidenhyvinvoinnille. (Kivimäki et al. 2001, Mäkinen et al. 2003, Kivimäki et al. 2003d) Oikeudenmukaisuus päätöksenteossa ja se mukainen kohtelu vähentää psyykkisiä rasitusoireita sekä vähentää henkilöstön sairauspoissaoloja (Kivimäki et al. 2005: 156, Elovainio et al. 2002) Stressitekijät työn tekemisen itsenäisyydessä ja työyhteisön keskinäisissä suhteissa ennustavat loukkaantumisia/vahinkoja sairaalaympäristössä (Salminen et al2003). Hoitajalle aiheuttaa kuormitusta muutkin tekijät kuin varsinaisesti itse perustyö kuormitus voi tulla myös yksityiselämästä 7

8 Sen, minkä mittaat, sen tiedät. Sen, minkä tiedät, sitä voit johtaa. Julkiset palvelut ovat pääosin ennakoitavissa olevia palveluita, joita tulee johtaa kuten liiketaloudellista yritystä. Julkinen euro ja yksityinen euro ovat sama rahayksikkö. 8

9 Tuottavuuden rajoite -tehdä oikeita asioita oikein palvelutuotannossa Tehokkaampi käynti parempi kuin monta tehotonta vähentää tuottavuutta, mutta toivottavasti nostaa tehokkuutta / tuloksellisuutta A-K Pusa Hallinnoinnista palveluiden ammattijohtamiseen Toiminnanohjaus ja palvelutuotannon raportointijärjestelmien kehittäminen Miten arvioida palvelujen tuottamisen oikeudenmukaisuutta ja tasalaatuisuutta, jos analyyttisiä toimintaraportteja ei ole? Onko selkeitä ohjausjärjestelmiä? Jakautuuko voimavarat oikeudenmukaisesti? Toimipisteiden Asukasluvun ja Henkilöstövoimavarojen suhteen? A-K Pusa 9

10 Aaro Cantellin neuvot yritysjohdolle Kasva etsi kasvumahdollisuuksia Vaadi edellytä uusia kasvuideoita ja täsmennä ne konkreettisiksi kehittämistavoitteiksi Uskalla anna tiimisi kokeilla uusia asioita niissä onnistuminen innostaa Erehdy virheitä tulee väkisin, kun ollaan rohkeita kokeilemaan, opi epäonnistumisista. Ole esimerkki toimi ja myönnä omat virheesi Suomen Liikemies-Yhdistys r.y. on yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Kauppalehden kanssa valinnut Vuoden 2014 Liikemieheksi Aaro Cantellin NormetGroup Oy:stä. Normeton nopeasti kasvava kansainvälinen teknologiayritys, jonka on erikoistunut valikoituihin maanalaisen kaivostoiminnan ja tunnelirakennuksen työvaiheidenratkaisuihin. Normetin automatisoidut ratkaisut nopeuttavat ympäristöystävällisellä tavalla asiakkaan prosesseja, lisäävät tuottavuutta ja parantavat maan alla työskentelevien ihmisten turvallisuutta.normeton globaali markkinajohtaja omilla tuote-japrosessialueillaan. Liikevaihtovuonna 2013 oli 208 Meur ja työntekijöitä on vajaa Mitä johtaminen on? Murehtimista Ongelmien ratkaisemista Ihmisten kohtaamista ja motivointia ja valmennusta Työn organisointia Kokonaisuuden hallintaa ei osaoptimointia Radikaalisuutta kehittämisessä Ei hallinnointia Back to basics Keepit simple 10

11 Annu Palmu, 55, työskenteli Nokia Mobile Phones-liiketoimintaryhmässä lakimiehenä, lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä HS Vuonna 1999 tapahtui jotain, joka vaikutti dramaattisella tavalla Nokian sisäiseen ilmapiiriin: Silloin laukesivat Nokian johdon kannustinpalkkioksi saamat optiot. Palmusta ja sadoista muista Nokia-pomoista tuli yhdessä yössä miljonäärejä. "Optioilla pyrittiin hyvään, mutta ei voitu kuvitellakaan, että optioista tulisivat sellaiset miljoonaosingot kuin niistä tuli. Se särki yhteishengen: duunarit eivät olleet enää samaa porukkaa kuin pomot", Palmu sanoo. Optiot korruptoivat Palmun mukaan myös yrityskulttuurin. "Itsekritiikki hävisi. Ylin johto, jonka johtamistapaa pitäisi uskaltaa katsoa terveellä tavalla kriittisesti, oli palkinnut keskijohdon ruhtinaallisesti. Siitä seurasi, että se oli väärällä tavalla kiitollinen. Se vaikeni epäkohdista, koska halusi olla edelleen palkitsijoidensa kaveri. Pahimmillaan jotkut halusivat lisää etuja." Keskijohtoon kuulunut Palmu sai itse "muutaman miljoonan". Kokemus oli hänen mukaansa hämmentävä. "Rahan saaminen oli samaan aikaan hienoa ja kauheaa. Kuin lottovoitto. Ei kukaan pysty perustelemaan itselleen, että olisi omalla työllään ansainnut sellaisen korvaukseen. Siitä syntyi syvä häpeä." Äkkirikastuminen ei Palmun mukaan muuttanut hänen elämäänsä, mutta ystävät eivät aina osanneet elää muutoksen kanssa. "Monet vetäytyivät kauemmaksi, eivätkä tienneet miten olla kanssani." Rikkaat eristäytyvät omiin porukoihinsa luvulla Nokia oli huipulla, mutta työntekijät voivat huonosti. "Nokialla ei ollut enää muita arvoja kuin numerot ja tehokkuus", Palmu sanoo. Työkulttuuriin tuli hänen mielestään aggressiivisuutta, joka näkyi muun muassa siinä, miten Nokia kohteli alihankkijoitaan. Lakiasiainjohtajana Palmu seurasi tilannetta näköalapaikalta, sillä ongelmat putosivat viime kädessä lakiosaston käsiin. "Alihankkijoille tarjotut sopimukset olivat runttaavia ja asenne niin raju, kylmä sekä ulosmittaava, että kaikkea en voinut hyväksyä." Palmu arvioi, että tämä ei pääty hyvin. Hän kertoo varoitelleensa asiasta esimiehiään aina pääjohtajaa Jorma Ollilaa myöten. "Minun annettiin puhua, mutta samaan aikaan tuijotettiin vain numeroita." Yt-neuvotteluiden jälkihoito jää usein vajaaksi negatiiviset vaikutukset jatkuvat jopa vuosia HS :46 Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputulos: Työpaikka säilyi, työn ilo katosi. Irtisanotuksi tuleminen on monille kriisin paikka, mutta niin voi olla myös työpaikalle jääminen raskaan neuvotteluprosessin jälkeen, sanovat asiantuntijat. "Yleensä huomio työpaikoilla kohdistuu muualle kuin työntekijöiden hyvinvointiin, vaikka tilanne on usein sekava ja hankala kaikille", sanoo työelämän tutkija Anu Järvensivu Tampereen yliopistosta. Monilla työpaikoilla yt-neuvotteluiden jälkihoito jääkin vajaaksi. Tarpeen se kuitenkin olisi, sillä ytneuvottelut tuntuvat organisaatiossa vielä pitkän päättymisensä jälkeen. "Niillä työpaikoilla, joilla on ollut irtisanomisia, sairastavuus voi olla aiempaa korkeampaa jopa usean vuoden ajan", Järvensivu kertoo. Myös psykologi, Irtisanotut-kirjan kirjoittanut Soili Poijulasanoo, ettei ilmapiiri yleensä normalisoidu itsestään. "Varsinkin ensimmäiset yt-neuvottelut yrityksen tai organisaation historiassa ovat erityisen stressaavat, joten on tärkeää, että ne hoidetaan inhimillisessä mielessä hyvin. Täytyy ymmärtää, että kielteiset muutokset organisaatiossa vaikuttavat kielteisesti myös työntekijöihin", hän sanoo. 11

12 Tasapainotettu tulosmittaristo Talous Asiakas Prosessi Henkilöstö tai oppimisnäkökulma 2-5 mittaria per näkökulma Talousarvion suunnittelu Toimintakertomuksen raportointi Tilintarkastaja arvioi talousarviossa asettuja tavoitteita siihen, mitä on toteutunut Laatujohtamisen periaatteet Johtajuuden ja johdon roolin korostaminen Asiakaskeskeisyys Työntekijöiden osallistuminen Toimintojen tarkastelu prosesseina Systeemilähtöinen johtaminen Jatkuva kehittäminen Tosiasioihin perustuva johtaminen Toimittajasuhteiden hyvä hoito (Tuotantotalous 2004:159) 12

13 Palvelujen moniulotteisuus (Lillrank 2005, kirjassa tuotantotalous) Paikkasidonnaisuus Henkilöstöintensiivisyys Palvelukontaktin suhteellinen kesto Interaktiivisuus Vaikuttamismahdollisuus asiakkaalla Palvelumaisema (lentoyhtiöt, pankit..) Aineettomuus Totuuden hetki Yrityskulttuuri Ammattimaisuus palvelutuotannossa Palvelu on tuotteistettu. Määritelty ja rajattu, asiakas tietää, mitä hän valitsee, mitä palvelulta voi odottaa ja mitä häneltä odotetaan. Palvelu on hinnoiteltu. Palvelu toteutetaan välineistöllä ja ammattitaidolla, jotka eivät välittömästi ole kenen tahansa käytettävissä. Palvelun suorittaja on juridinen henkilö, toiminimi tai verosubjekti. Palvelu on sopimusoikeudellisesti suojattu. 13

14 Nelikenttä ammattimaisuus ja kaupallisuus Viranomaistoiminta ei kaupallinen ja ammattimainen Ei vaihdantasuhdetta palvelun suorittajan ja kuluttajan välillä Markkinatalous kaupallinen ja ammattimainen Valtasuhteiltaan symmetrinen palvelutilanne Kansalaisyhteiskunta ei kaupallinen ja ei-ammattimainen Kantavana voimana osapuolten välinen solidaarisuus Harmaa talous ei-ammattimainen ja kaupallinen Viranomaismenettelyyn ei pääsyä riita-asiassa (Tuotantotalous 2004:Lillrank Palvelut luku 9) Henkilöstöjohtaminen liikkeen luovutus Henkilöstösopimus A) Henkilöstön asema B) Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen C) Henkilöstön eläkevakuutus D) Sovellettavat virka-ja työehtosopimukset D) Palkkauksen yhteensovittaminen E) Palkanmaksupäivä F) Työaikajärjestelyt G) Virka-ja työvapaat Työhyvinvoinnin perustana H) Vuosilomaetuudet I) Aktiivivapaat, ylityöt yms. J) Takautuvat palkat K)Työterveyshuolto ja sairaanhoitosopimus L) Yhteistoimintamenettely M) Luottamusmiesjärjestelmä N) Työsuojeluorganisaatio O) Työhyvinvointitoiminta P) Työilmapiirikartoitus Q) Esimiesvalmennus 14

15 KUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN (kunnat, talous, väestö) - jäsenkuntayhteistyö eri hallintokuntien kanssa - terveyden edistäminen, hankkeet - yhteistyö sivistystoimen kanssa - poliittinen vaikuttaminen - viestintä - E-Pohjanmaan muut yhteistoiminta-alueet ja shp KOLMAN- NEN SEKTORIN TOIMIJAT - potilasjärjestöt - eläkeläisjärjestöt - vapaaehtoisjärjestöt - omaisjärjestöt ym. REKRYTOINTI HENKILÖSTÖ- JOHTAMINEN HENKILÖSTÖ- VOIMAVARAT OSAAVA JA AMMATTITAI- TOINEN HENKILÖSTÖ TYÖHYVIN- VOINTI ASIAKAS- LÄHTÖISYYS (TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS) VAIKUTTA-VUUS YHTEIS- KUNNALLINEN YHTEISTYÖ - julkisoikeudelliset yhteisöt (KELA, THL, STM jne.) - ammattijärjestöt - seurakunta KOULUTUSYHTEISTYÖ - oppilaitos- ja yliopistoyhteistyö - harjoittelijoiden määrä ja käyttö - oppisopimukset ja opinnäytetyöt sekä tutkimus REKRYTOINTI - Imagon ja vetovoiman kehitys - Rekrytointisuunnitelma (aktiivisuus) - harjoittelijat ja sijaiset - - rekrytoinnin tilastoiminen - Selkeät ja toimivat tehtäväkuvat ja työnjako Palkkarakenteen kehittäminen 1. Tehtäväkohtainen palkka, perustuu tehtävänkuvaan ja työn vaativuuteen 2. Kokemuslisä 3. Henkilökohtainen lisä, perustuu työn tuloksellisuuteen 4. Kannustepalkkio kerran vuodessa yksilölle tai työyhteisölle A-K Pusa 15

16 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN - Ammattitaitoiset esimiehet - Yhdenmukaiset KVTES-käytännöt - Kehityskeskustelujen kehitys ja rekisteröinti - Työyhteisötaidot - Esimieskoulutus - Toimiva tiimi - Osastokokoukset säännöllisesti - Yhteistoimintakokoukset säännöllisesti HENKILÖSTÖVOIMAVARAT - Henkilöstösuunnitelma - Yhtenäiset periaatteet ja soveltamisohjeet - Palkkauskokeilut ja -harmonisointi - Toimiva sijais- ja varahenkilöjärjestelmä - Työkierto ja työpaikkakummi - Kokonaisuuden hallinta muutostilanteissa ei vain oma tulos/vastuualue 16

17 OSAAVA JA AMMATTITAITOINEN HENKILÖSTÖ - Täydennyskoulutus - Henkilöstön erityispiirteet - Yksilölliset koulutustarpeet - Perehdytys ja työnohjaus - Työyhteisötaidot - Koulutussuunnitelma - Koulutustaso- ja koulutuspäivät TYÖHYVINVOINTI - Yksilöllinen hyvinvointi - Työsuojelu - Työterveyshuolto - Työyhteisö - Työilmapiiri - Sairauspoissaolot - Vaihtuvuus - Joustava eläkejärjestelmä 17

18 ASIAKASLÄHTÖISYYS (TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS) VAIKUTTAVUUS - Yhdenvertaisuus - Väestön tarpeet - Yksilön tarpeet - Toiminnan suunnittelu kuntalaisen näkökulmasta - Kuntalaisvaikuttaminen - Asiakasraadit, palaute - Laadun seuranta, arviointi, varmistaminen ja parantaminen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 18

19 Oikeudenmukaisuus ja reiluus johtamisessa Sairaslomat ennustavat vahvasti terveysongelmia(bourbonnais et al. 1992a,b). Moniammatillisen tiimityön onnistuneisuus on olennainen tekijä sairaalaprofessioidenhyvinvoinnille. (Kivimäki et al. 2001, Mäkinen et al. 2003, Kivimäki et al. 2003d) Oikeudenmukaisuus päätöksenteossa ja se mukainen kohtelu vähentää psyykkisiä rasitusoireita sekä vähentää henkilöstön sairauspoissaoloja (Kivimäki et al. 2005: 156, Elovainio et al. 2002) Stressitekijät työn tekemisen itsenäisyydessä ja työyhteisön keskinäisissä suhteissa ennustavat loukkaantumisia/vahinkoja sairaalaympäristössä (Salminen et al2003). Työntekijälle aiheuttaa kuormitusta muutkin tekijät kuin varsinaisesti itse perustyö kuormitus voi tulla myös yksityiselämästä Henkilöstön tunteet <3 :-) Henkilöstön voimavaroja kuluttaa tunne siitä, että voimavarat on epäoikeudenmukaisesti jaettu organisaatiossa. Epäoikeudenmukaisuuden tunne johtaa helposti henkilöstön henkisen energian kulumisen valittamiseen, joka vie työtehoa ja työniloa työyhteisöissä eikä sinällään johda mihinkään toiminnan muutokseen. Henkilöstö ei kärsi siitä, että vaaditaan ammattitaidon käyttämistä vaan enemminkin siitä, että kukaan ei vaadi eikä ole kiinnostunut hänen työsuorituksestaan. Ammattilaiselle syntyy työnilo itse työstä ja työn tekemisestä työn ilo ja tekemisen vapaus Miten johtaja organisoi tiimin tekemään parhaan mahdollisen tuloksen yhdessä? Olemme erilaisia ja olkaamme erilaisia- se on vahvuus ja hyvän työyhteisön mittari Aikakin välillä hoitaa nuku asioiden yli.. Jalkautuva johtaminen miten saat ns näppituntuman asioihin? 19

20 Ammattijohtaminen on ongelmien ratkaisemista Oma vastuu itsestä huolehtimisesta sekin tulisi työssä muistaa valittaminen ei ole koskaan muuttanut maailmaa pyri jatkuvaan parantamiseen Minkä lupaat yhdelle työntekijöistäsi, lupaat jokaiselle muulle Hoitajien keikkatyöt ja määräaikaiset työsopimukset ovat johtajien arkitodellisuutta. Määräaikaisilla työsopimuksilla on vaikutuksensa hoitajien työhyvinvointiin, työssä koettuun turvallisuuteen ja tyytyväisyyteen (Virtanen et al. 2003, Virtanen et al. 2002, Kivimäki et al. 2001b). Työpaikkakiusaaminen aiheuttaa sairaspoissaoloja (Kivimäki, Elovainio ja Vahtera 2000) Mitä henkilöstötilinpäätös kertoo? Case JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2013 Ikärakenne Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle ,8 % ,7 % ,3 % ,6 % ,9 % 65 ja yli 17 1,6 % Yhteensä ,00 % Keski-ikä 43,5 vuotta Vakituisten keski-ikä JIK ky:ssä oli 47,5 vuotta ja määräaikaisten 35,4 vuotta A-K Pusa 20

21 Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv ,8 % ,26 0,7 % 4-29 pv ,1 % ,41 1,7 % pv ,6 % ,33 0,4 % pv 900 0,3 % 50868,27 0,2 % pv 812 0,2 % 22256,02 0,1 % Yli 180 pv 245 0,1 % 2531,72 0,0 % Yhteensä ,0 % ,01 3,0 % Keskimäärin / henkilötyövuosi (toteutunut) 16,33 Em. Poissaoloista - työtapaturmat 559 0,2 % ,44 0,1 % A-K Pusa Terveysperusteiset poissaolopäivät vastuualueittain kalenteripäivinä Kesto 1-3 Kesto 4-29 Kesto Kesto Kesto Kesto Päiviä/ pv pv pv pv pv pv Yhteensä vakanssi Hallinto ,0 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut ,5 Työterveyshuolto ,4 Suun terveydenhuolto ,5 Ikääntyneiden palvelut ,5 Ympäristöterveydenhuolto ,8 Kurikan sosiaalitoimi ,4 Yhteensä , A-K Pusa 21

22 A-K Pusa Työvoimakustannukset Työvoimakustannnukset 2013 euroa Muutos% ed. v.2012 vuoteen 1 Palkat yhteensä, ,12 9 % ,32 - Palkat ilman Kurikan sosiaalitoimea, jonka osuus ,11 e ,01 5 % ,32 Kaikista palkoista - Vuosiloma-ajan palkat ,48 - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kelakorvaukset vähennetty) ,03 - Perhevapaiden palkat, netto (Kelakorvaukset vähennetty) 45702,73 - Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat ,17 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,28 9 % ,19 3 Muut - Vuokratyövoiman kustannukset (ostopalvelut) ,69 15 % ,45 4 Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto (Kelakorvauksia ei vähennetty) ,82 20 % ,43 - Koulutus ja muu kehittäminen (ei sis. palkkoja) ,34 11 % ,30 - Muut yhteensä, joista ,78 4 % ,73 - Suojavaatteet 64005,66 3 % 62250,70 - TYHY- ja virkistystoiminta 41050,12 7 % 38390, A-K Pusa 22

23 Koulutukseen käytetty aika vastuualueittain päiviä päiviä/vakanssi henkilötyövuosia % JIKin koulutuksesta Ikääntyneiden palvelut 1392,4 4,10 5,55 42 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 1384,6 5,03 5,52 42 % Hallinto 143,5 4,63 0,57 4 % Suun terveydenhuolto 134,1 3,12 0,53 4 % Kurikan sosiaalitoimi 125,5 4,33 0,50 4 % Työterveyshuolto 90,3 5,64 0,36 3 % Ympäristöterveydenhuolto 45,8 4,16 0,18 1 % Yhteensä 3316,2 4,45 13, % A-K Pusa A-K Pusa 23

24 Johtamismalli Kuntalain mukainen liikelaitoskuntayhtymämalli sote puolella 1 kolmesta Hallintosäännöllävaltaja vastuuesim. henkilöstöasioissaon delegoitu lähiesimiehille Valta, vastuu ja vapaus päätöksenteossa tasapainossa! Edellyttää laajaa esimiesvalmennusta ja koulutusta Sähköinen hallinto laajan maantieteellisen alueen takia Ohut hallinto tehokas organisaatio? turhautuminen vähäistä? Työmäärä ei välttämättä väsytä. Matala hierarkia 2 tai 3 porras asiakasrajapinnassa Julkinen johtaminen Hallinnoinnin muuttaminen johtamiseksi siinä määrin kuin organisaation säännöt antavat myötä Hyviä kokemuksia vallan ja vastuun delegoinnista lähiesimiestasolle Selkeät organisaatiomallit ja alhaalta ylös-ajatusten saavuttaminen palveluiden kehittämiseksi Tehokkaat kokoukset tehokkaat työryhmät selkeät tavoitteet työskentelylle Hallinnollista byrokratiaa on julkisella sektorilla olemassa VATT tutkimus tehokas hallinto tehokas terveyskeskus Tulostavoitteet myös hallinnolle 24

25 Miksi epävarmuus työelämässä? Suomi ei ole ollut koskaan tässä tilanteessa osassa Suomea 1 työikäinen elättää toisen henkilön joko lapsen tai aikuisen vuoden 2020 jälkeen Onko suomalainen unohtanut vahvuutensa? Suoruus, rehellisyys, työn tekemiseninto jne. Nuorisotyöttömyys ja perheiden tukeminen Julkisen velan kasvu Ei tiedetä, miten ikääntyvä väestö tulee toimimaan kasvaako kysyntä Jos julkinen sektori ei muutu, se yksityistyy Yhteiskunnallinenmurrosmeneilläänasumisen, työelämän, turvallisuuden ja tulevaisuuden suhteen Alueelliset erot kasvavat Muutosjohtamisen perussäännöt Perustehtävä back to basics Keep it simple selkeytä! Julkisen palvelutuotannon segmentointi mikä on yksikön liiketoimintaidea? Mikä tavoite palvelulla? Mikä mitoitus silloin? Miten palveluntavoitteeseenpääsyämitataan? Mitensitätarvittaessamuutetaan? Millä aikajänteellä se onnistuu? (organisaatiokaavio) Palvelutuotanto ei voi olla yhtä massaa Kun keskitytään palveluun ja perustehtävään, organisaatiorakenteen tietynlainen merkitys häviää Johtamisen selkeys on kuitenkin säilytettävä Hallinnon joustavuus ja nopeus päätöksenteossa on taattava 25

26 Mitä työhyvinvoinnin vastuuhenkilön tai johtajan rooli on? Johtaminen on ongelmien ratkaisemista Johtajan tulee tehdä itsensä tarpeettomaksi Johtajan täytyy välittää, kun pidät henkilöstö info välität persoonallasi tietyn viestin pidä tuntuma toimintaa Joskus täytyy puuttua yksilötason asioihin valmenna tiimiäsi Ilmeikkäät kasvot vrt pokerinaama Jos 40 alaista, johdat pientä yritystä Työvoiman sijoittuminen yllättävän sukupuolisidonnaista Tue, kannustaja kehu-aidosti Ammatillinen täydennyskoulutus luo mahdollisuudet ammatilliseen kasvuun ja osaamiseen kohottamiseen Yhteiskunnallisen muutoksen seuraaminen Visioi ja ennakoi, nopeus Kohtele kaikkia samoin Rehti ja jämäkkä käytöksesi on ennakoitava ja läpinäkyvä Anna asiantuntijoille tilaa 26

27 Säilytä avoimuus ja oppimiskykysi Jos osaat alueesi, laajenna sitä Pidä verkostoistasi huolta ja kasvata niitä Luottamuksen voi pettää vain kerran Kannusta henkilöstöä eteenpäin ja kasvata vastuuseen osaamisen kehittäminen Minkälaista eettisyyttä haluat vaalia? Kiitos ja työniloa -annetaan kaikkien kukkien kukkia. 27

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategiaryhmä 7.4.2015 Johtoryhmä 16.4.2015 Johtokunta 24.4.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 11.30 11.50 12.9.2012 Pauli Forma 1 Tutkimustuloksia Kevan toimintaympäristötutkimus

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Elämänkulun siirtymät sujuviksi johtamiskäytäntöjä kehittämällä

Elämänkulun siirtymät sujuviksi johtamiskäytäntöjä kehittämällä Elämänkulun siirtymät sujuviksi johtamiskäytäntöjä kehittämällä koulutuspäällikkö Tiina Saarelma-Thiel Työstä työhön ~ mielekäs työura -seminaari Kruunupuisto Punkaharju 24.4.2012 Hallitusohjelma Suomessa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Tuottava esimies - simulaatiopeli

Tuottava esimies - simulaatiopeli Tuottava esimies - simulaatiopeli Marko Kesti Dr., M.Sc. Adjunct Professor HRM-P University of Lapland Non-fiction writer (http://markokesti.wordpress.com/) marko.kesti@playgain.fi Pelillistämisen viitekehys

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki Riitta Sauni Hankkeen taustaa Sote-alalla tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti uutta työvoimaa ja laaja-alaista osaamista On arvioitu, että

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtamisella muutoksiin

Henkilöstötuottavuuden johtamisella muutoksiin Henkilöstötuottavuuden johtamisella muutoksiin 13.9.2017 Ossi Aura Tieteellinen johtaja, FT HPM Dashboard Oy johtajuus johtajuus johtajuus johtajuus Alustuksen sisältöä 2019... 202x... Henkilöstötuottavuus

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. 3 Step IT 3 minuutissa 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. PPPP -> SAVE

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY 2003 perustettu Tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut it-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Asiakkaina

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Opiskelu- ja työhyvinvoinnin talousmekanismit

Opiskelu- ja työhyvinvoinnin talousmekanismit Opiskelu- ja työhyvinvoinnin talousmekanismit Ossi Aura, FT, tutkija, konsultti, tietokirjailija Ossi Aura Consulting Oy Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin Kehittämispäivät 16-17.11.2016 Opiskelu-

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Esityksen rakenne Kiireen merkitykset ja vaikutukset Job control / vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämässä. Kauppatieteiden tohtori Susanna Kultalahti Tutkijatohtori / Johtamisen laitos, Vaasan yliopisto

Y-sukupolvi työelämässä. Kauppatieteiden tohtori Susanna Kultalahti Tutkijatohtori / Johtamisen laitos, Vaasan yliopisto Y-sukupolvi työelämässä Kauppatieteiden tohtori Susanna Kultalahti Tutkijatohtori / Johtamisen laitos, Vaasan yliopisto Uusi sukupolvi, uudet kujeet? Ennen Eläkevirat Yksi työnantaja Lojaalisuus, vakaus

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Arvojen voima yrityksen kasvun eri vaiheissa. Jukka-Pekka Kuokkanen Dextra Oy / Pihlajalinna -konserni

Arvojen voima yrityksen kasvun eri vaiheissa. Jukka-Pekka Kuokkanen Dextra Oy / Pihlajalinna -konserni Arvojen voima yrityksen kasvun eri vaiheissa Jukka-Pekka Kuokkanen Dextra Oy / Pihlajalinna -konserni 1 Aamun juoni Alussa oli yksi mies ja laukku tänään työntekijöitä on Dextra/Pihlajalinna - konsernissa

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä HAKU-seminaari 12.4.2011, Kunta-talo, Helsinki Osaamispääomaan perustuvat henkilöstön tunnusluvut arvonluonnin johtamisessa Guy Ahonen KTT, professori Johtaja, tiedolla vaikuttaminen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

HYVÄ TYÖPAIKKA, PAREMPI BISNES. Laatua laivalla -seminaari 23.8.2012 Panu Luukka Great Place to Work Institute Finland

HYVÄ TYÖPAIKKA, PAREMPI BISNES. Laatua laivalla -seminaari 23.8.2012 Panu Luukka Great Place to Work Institute Finland HYVÄ TYÖPAIKKA, PAREMPI BISNES Laatua laivalla -seminaari 23.8.2012 Panu Luukka Great Place to Work Institute Finland Agenda 1. Hyvä työpaikka 2. Miksi rakentaa hyvä työpaikka? 3. Parhaiden työpaikkojen

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Mikä on sukupolvi? Eri asia kuin ikä Yhteiset muistot

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot