Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Kaupunkirakennelautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (40) Kaupunkirakennelautakunta 15.01.2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:50 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja, asiat 1-13, Keijo Voutilainen, varapuheenjohtaja, pj asia 14 Paavo Kankkunen Jaakko Kosunen Sirpa Kulin Anne Paulo-Tuovinen Varpu Puskala Maija Svärd Markku Söderström Eero Wetzell Muut saapuvilla olleet Ilkka Raninen Jarmo Pirhonen Terhi Leppänen Tapio Räsänen Ismo Heikkinen Jari Kyllönen Hannu Harjunheimo Anne Simonen-Ruuskanen kaupunginhallituksen edustaja palvelualuejohtaja, esittelijä tiedottaja suunnittelujohtaja kaupungininsinööri kiinteistöjohtaja asuntotoimenjohtaja henkilöstö- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-16

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Allekirjoitukset Iris Asikainen puheenjohtaja asiat 1-13, Anne Simonen-Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä Keijo Voutilainen puheenjohtaja asia 14 Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 15. tammikuuta 2014 Paavo Kankkunen Jaakko Kosunen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 20. tammikuuta 2014 Anne Simonen-Ruuskanen Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 1-2, 4 (asemakaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus asemakaavoituksen osalta), 5, 12, ja 16 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 3, 4 (suunnittelu- ja työohjelmat) 6-11, 15 koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien 3, 4 (suunnittelu- ja työohjelmat) 6-11, 15 osalta liite A

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Lautakunnan edustaja tarjousten avaustilaisuuksissa Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2014 sekä kaavoituskatsaus Määräalan ostaminen kiinteistöstä Tuomaala Alueen vuokraaminen kiinteistöstä Välirinne ja määräalasta Tuomaala M hiihtokeskustoimintoja varten / Huippupaikat Oy 7 7 Alueiden ostaminen kiinteistöistä ja , Nurkkala 8 8 Alueen vuokraaminen kiinteistöstä (Kauppatori) ravintolatoimintaa varten /Savonka Oy Asuntotontin maavuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Seppo ja Aira Tossavainen Yritystontin (Poukamankatu 6) vuokraaminen / Juhani Hartikainen, Kari Hartikainen ja Juha Virtanen Tiekunnille jaettavien avustusten periaatteet Karttulan vesiosuuskunnan lainantakaus Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Rautaniemi (Pakkaskatu 14) Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Sairaalakatu 4-8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) Pölkkypurontien pysäköintijärjestelyt Kyp tiedonannot 38 Muutoksenhaku Sivu , 6-11, 15 Liite A / kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje 40

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varsinaisista jäsenistä kokouksesta oli poissa Pekka Pollari.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 2 2 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Keijo Voutilainen ja Paavo Kankkunen. Päätös Valittiin Paavo Kankkunen ja Jaakko Kosunen. Merkitään, että kokouksen alussa kaupungininsinööri Ismo Heikkinen esitteli infotaulusopimuksia sekä vaihtoehtoja torin lavahankinnasta, lisäksi asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo esitteli Kuopion asuntotuotantoa.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 3 3 Asianro 9307/ /2013 Lautakunnan edustaja tarjousten avaustilaisuuksissa Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Johdon tukipalvelut kyp Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 2. luvun 5 :ssä on määritelty viranhaltijoille hankintavaltuudet ja muilta osin päätökset hankinnoista tekee kaupunkirakennelautakunta. Kaupunkirakennelautakunnan hankintapäätösten valmistelussa on yleisenä käytäntönä ollut, että lautakunnan edustaja osallistuu tarjousten avaustilaisuuteen, jos sopimuksen todennäköinen euromäärä ylittää viranhaltijan sopimuksenteko-oikeuden. Lautakunnan edustaja tarjousten avaustilaisuuksiin kutsutaan siten, että kukin jäsen hoitaa tehtävää kuukauden, ja vuoro määräytyy aakkosjärjestyksen mukaan: tammikuu: Iris Asikainen helmikuu: Keijo Voutilainen maaliskuu: Paavo Kankkunen huhtikuu: Jaakko Kosunen toukokuu: Sirpa Kulin kesäkuu: Anne Paulo-Tuovinen heinä- elokuu: Pekka Pollari syyskuu: Varpu Puskala lokakuu: Maija Svärd marraskuu: Markku Söderström joulukuu: Eero Wetzell Tarjouksien avaustilaisuudet käsitellään luottamushenkilön osalta palkkiosäännön tarkoittamina kokouksina, joihin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio ja mahdolliset matkakustannusten ja ansionmenetysten korvaukset. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että tarjouksien avaustilaisuuksiin vuonna 2014 kutsutaan kaupunkirakennelautakunnan edustajaksi yksi lautakunnan jäsen aakkosjärjestyksen

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 3 mukaan määräytyvällä vuorollaan kuukaudeksi kerrallaan. Mikäli vuorossa oleva jäsen on estynyt saapumaan avaustilaisuuteen, kutsutaan seuraavana vuorossa oleva jäsen hänen tilalleen. Valmistelija Anne Simonen-Ruuskanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 4 4 Asianro 9194/ /2013 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2014 sekä kaavoituskatsaus 2014 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoituksen vuoden 2014 työohjelma Kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupalvelujen keskeisimmät vuoden 2014 suunnittelu- ja työohjelmat on koottu yhdeksi asiakirjaksi. Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen laatima kaavoituskatsaus 2014 sisältyy Kuopiolainen -lehteen. Vuoden 2014 aikana kaavatyöt painottuvat edelleen kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kasvun ja monipuolisen elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttitarjonnan monipuolisuuteen ja riittävyyteen, täydennysrakentamiseen, lähiöiden ja keskustaajamien kehittämiseen sekä keskustaalueen kehittämishankkeisiin. Asemakaavoituksen työohjelman mukaan tonttitarjontatavoitetta toteuttavat mm. Saaristokaupungin kerros- ja rivitaloalueiden, Hiltulanlahden länsiosan sekä useiden täydennysrakentamisalueiden asemakaavatyöt Puijonlaaksossa, Särkiniemessä, Neulamäessä ja Julkulassa. Kaupungin kilpailukykyä edistetään mm. Savilahden ja jäähallin ympäristön asemakaavoituksella. Yksittäisiä yritystoimintaa ja asumista tukevia asemakaavan muutoksia on tekeillä keskustassa. Uusien kaavatöiden vireilletulosta ilmoitetaan työn käynnistyessä. Kunnallisteknisen suunnittelun vuoden 2014 suunnitteluohjelma Kunnallistekninen suunnittelu liittyy kiinteästi yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavatöihin, joihin on varattava selvitysten edellyttämät resurssit. Selvitykset koskevat kaava-alueiden kunnallistekniikan kustannuksia, liikennettä ja siitä aiheutuvia vaikutuksia, mm. aluevarauksia, liikennemelua ym. Lisäksi kunnallisteknisen suunnittelu hoitaa investointikohteiden suunnittelua ja suunnitteluttamista. Suunnittelu vastaa myös satoihin liikennejärjestelmää koskeviin asiakaskyselyihin ja aloitteisiin. Asuntotuotantoa palvelevien Saaristokaupungin ja Hiltulanlahden asuntoalueiden ja täydennysrakentamisalueiden suunnittelu jatkuu. Kävelykeskustan toteutuksen vaatima suunnittelu jatkuu edelleen. Joukkoliikenteen kilpailutuksen jälkeen toiminnan aloitus tuo muutoksia joukkoliikennepalveluihin.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 4 Suunnitteluohjelmaan sisältyy myös vesihuollon yleinen kehittäminen, mm. vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus. Jätevesiviemäreiden yleissuunnitelmia laaditaan Haminalahden ja Kurkimäen alueille. Viher- ja virkistysaluesuunnittelun vuoden 2014 suunnitteluohjelma Suunnitteluyksikkö vastaa yleis- ja asemakaavaan liittyvien luonto-, kasvillisuus ym. tarvittavien selvitysten teettämisestä, kaupunkiympäristön rakentamisen kustannusselvityksistä, yleisten virkistysalueiden toimivuudesta sekä aluevarauksista. Lisäksi suunnitteluyksikkö vastaa viher-, virkistys- ja erilaisten ulkoliikuntapaikkojen suunnittelusta yhteisesti hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti. Merkittävimmät suunnittelukohteet ovat kaupunkikeskustan erilaisissa suunnitteluhankkeissa, Väinölänniemen vanhojen puistoalueiden suunnittelu, Sammakkolammenpuiston peruskunnostuksen yleissuunnitelman laatiminen sekä Puijon urheilualueen yleissuunnitelman tarkistus. Lisäksi osallistutaan palveluverkostosuunnittelun tarvitsemaan virkistyspalvelusuunnitteluun. Resurssit Suunnitteluohjelma on kuluvan vuoden osalta varsin tiukka koko suunnittelupalveluissa henkilöstö- ja palvelujenostoresursseihin nähden. Kaavoitusohjelmaan ei resurssisyistä mahdu edelleenkään kaikki kaavatyöt, joista on tehty ulkopuolinen hakemus tai jotka muussa yhteydessä on todettu tarpeellisiksi, koska resursseja on varattu erityisesti tonttituotantoon, täydennysrakentamiskaavoitukseen ja kaupungin omaisuuden kehittämiseen. Kaavoitusohjelman laadinnan yhteydessä hakijoiden kanssa on neuvoteltu mm. kaavahankkeiden aikataulutavoitteista ja tiedotettu priorisointitarpeesta. Luettelo hakemuksista, joiden sisältämät kaavahankkeet eivät sisälly v kaavoitusohjelmaan, sisältyy esityslistan liiteaineistoon. Varsinaisten suunnittelutöiden lisäksi suunnittelupalvelujen työohjelmaan sisältyy erittäin runsaasti muita, mm. viranomaistehtäviä. Tämä muiden töiden tehtäväosuus on viime vuosina jatkuvasti kasvanut. Kuntaliitokset tuovat mukaan paitsi yhä laajemmat taajama-alueiden asemakaavojen tarkistukset, myös runsaasti teknisiä, mm. ajantasa-asemakaavojen ylläpitoon, nimistön, katujen, verkostojen ja yleisten alueiden hallintaan sekä rekisterien päivittämiseen ja tiedonhallintaan liittyviä tehtäviä. Vaikutusten arviointi Työohjelmissa painottuvat ilmastopoliittisen ohjelman mukainen täydennysrakentaminen sekä kasvuohjelman tavoitteiden mukainen tonttitarjonta ja strategisten hankkeiden suunnittelu. Esitys Lautakunta hyväksyy suunnittelu- ja työohjelmat sekä kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen osalta. Lautakunta esittää asemakaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen osalta edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Liitteet /2013 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelun suunnitteluohjelma /2013 Asemakaavoituksen suunnitteluohjelma 2014

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) /2013 Kaavoituskatsaus /2013 Yleiskaavoitusohjelma /2013 Työohjelman ulkopuolelle jäävät hakemukset 2014 Valmistelija Martti Lätti puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Merkitään, että pöydälle jaettiin korjattu versio liitteestä: Luettelo hakemuksista, joiden sisältämät kaavahankkeet eivät sisälly v asemakaavoitusohjelmaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 5 5 Asianro 72/ /2014 Määräalan ostaminen kiinteistöstä Tuomaala Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Tammikuun 3. päivänä on allekirjoitettu kauppakirja, jolla Kuopion kaupunki ja kiinteistön Tuomaala omistava perikunta sopivat Tahkovuorella sijaitsevan n. 33,77 ha:n suuruisen määräalan ostamisesta kaupungille. Kauppa tulee voimaan vasta kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Määräalan sijainti näkyy oheisesta kartasta. Kysymyksessä on keskeinen osa nykyisten rinnealueiden lounaispuolelle sijoittuvaa Välimäkeä, jonne laskettelurinteiden laajentaminen on ollut tavoitteena jo pidemmän aikaa. Nilsiän kaupunki on aikaisemmin ostanut osan Välimäen alueesta. Tämä kauppa yhdessä aikaisemmin ostettujen alueiden kanssa mahdollistaa kahden hissin ja 3-4 uuden rinteen rakentamisen. Kauppahinta vastaa rinnealueista aikaisemmin maksettuja hintoja. Tahkon hiihtohissejä pyörittävän Huippupaikat Oy:n kanssa on valmisteltu vuokrasopimus, jolla 40 ha:n alue (josta 27 ha tämän kaupan määräalasta) vuokrataan yhtiölle hiihtohissien ja rinteiden rakentamista varten. Vuosivuokra on ja vuokra-aika 50 v. Vuokrasopimus on käsiteltävänä kaupunkirakennelautakunnassa. Sopimus on tarkoitus Huippupaikat Oy:n puolesta allekirjoittaa ennen kaupunkirakennelautakunnan kokousta. Se tulee kaupunkia sitovaksi vasta kun maapohja on siirtynyt kaupungin omistukseen. Yhtiön tavoitteena on päästä nopeasti toteuttamaan hissi-investointi alueelle.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 5 Päätösvalta alle :n maakaupoista on kiinteistöjohtajalla, kaupunkirakennelautakunnalla ja yli :n kaupoista kaupunginhallituksella. Vaikutusten arviointi Kaupan yritysvaikutukset ovat positiiviset sen mahdollistaman investoinnin antaessa tärkeän kehityssykäyksen Tahkon matkailualueelle. Ilmastovaikutuksia on vaikeampi arvioida. Lomamatkailu sinällään aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia, mutta kilpailevia hiihtokeskuksia eteläisempi sijainti saattaa myös vaikuttaa toisin päin, mikäli käyttäjiä siirtyy pohjoisen hiihtokeskuksista. Esitys päättänee esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi allekirjoitetun kaupan, jolla ostetaan Nilsiän kylässä sijaitsevasta Tuomaala-tilasta n. 33,77 ha:n suuruinen määräala euron hinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Liitteet 6 72/2014 kauppakirja Valmistelija Heikki Hatakka puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 6 6 Asianro 76/ /2014 Alueen vuokraaminen kiinteistöstä Välirinne ja määräalasta Tuomaala M hiihtokeskustoimintoja varten / Huippupaikat Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut on allekirjoitettu kauppakirja, jolla Kuopion kaupunki on ostanut noin 33,77 ha:n suuruisen määräalan tilasta Tuomaala Määräala sijaitsee nykyisten rinnealueiden lounaispuolella ja rajoittuu kaupungin jo ennestään omistamiin maa-alueisiin. Yhdessä aikaisemmin hankittujen maaalueiden kanssa tälle alueelle voidaan toteuttaa uusia hissi- ja rinneinvestointeja, jotka tukevat merkittävällä tavalla Tahkon kehittymistä ja ovat mm. Tahko 2030 kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Em. kaupan jälkeen on Tahkon alueen hiihtokeskustoimintaa harjoittavan Huippupaikat Oy:n kanssa allekirjoitettu maanvuokrasopimus, jolla Kuopion kaupunki vuokraa yhtiölle kiinteistön Välirinne , pintaala 13,0 ha ja noin 27 ha:n suuruisen alueen ostetusta määräalasta M. Vuokrattavan alueen kokonaispinta-ala on noin 40 ha ja perusvuokra Vuokra-alueen sijainti ilmenee oheisesta kartasta. Maanvuokrasopimuksen laadinnassa on sovellettu Kuopion kaupungin yleisten vuokrausehtojen lisäksi Nilsiän kaupungin ja Huippupaikat Oy:n välisten aikaisempien maanvuokrasopimusten periaatteita. Merkittävä osa nykyisistä rinnealueista sijaitsee kaupungin omistamilla mailla, joista on pitkäaikaiset vuokrasopimukset yhtiön kanssa. Maanhankinnan ja alueiden jatkovuokrauksen avulla kaupunki on voinut olla omalta osaltaan tukemassa Tahkon kehittymistä.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 6 Vaikutusten arviointi Ilmastovaikutuksiltaan päätös on neutraali mutta yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle hyväksyttäväksi esityslistan liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen, jolla Kuopion kaupunki vuokraa Huippupaikat Oy:lle kiinteistön Välirinne ja osan määräalasta Tuomaala M. Liitteet 7 76/2014 Maanvuokrasopimus Kuopion kaupunki / Huippupaikat Oy Valmistelija Jukka Tapani Räsänen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 7 7 Asianro 9397/ /2013 Alueiden ostaminen kiinteistöistä ja , Nurkkala Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kauppa käsittää tilan lukuun ottamatta myyjän pidättämää n. 0,56 ha:n suuruista määräalaa. Lisäksi kauppaan kuuluu n. 3,87 ha:n suuruinen määräala tilasta Molempien tilojen nimi on Nurkkala. Kaupan kohteen pinta-ala on yhteensä n. 14,58 ha. Kauppahinnaksi on sovittu euroa. Ostettavien alueiden sijainti näkyy oheisesta kartasta. Kauppaan sisältyvästä alueesta vajaa 9 ha on Hiltulanlahden osayleiskaavan aluetta. Pääosa on yleiskaavassa pientaloaluetta (AP), osa virkistysaluetta (V). Alue kuuluu Hiltulanlahden asemakaavoituksessa viimeiseen kolmanteen vaiheeseen, joka käynnistynee parin vuoden kuluttua. Kysymyksessä on Hiltulanlahteen kaavoitettavien asuinalueiden kannalta hyvin tarpeellinen alue. Yhteensä vajaan 6 ha:n erilliset palstat sijoittuvat vanhan viitostien molemmille puolille 1,7 km Hiltulanlahden moottoritieliittymästä lounaaseen. Alueella kaupungilla on ennestään maanomistusta, mutta alueen hyödyntämisestä rakentamiseen ei ole olemassa päätöstä, eikä se ole ajankohtaista lähivuosina. Seuraavassa kuvassa on ostettavat palstat mustalla ja kaupungin maanomistus viivarasterilla.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 7 Vaikutusten arviointi Kauppa on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska kaupungin maanomistus tukee kestävää kaupunkirakennetta ja riittävää tonttitarjontaa. Esitys päättänee hyväksyä kaupan, jolla ostetaan Hiltulanlahden kylässä sijaitseva Nurkkala niminen tila RN:o 3:94 lukuun ottamatta myyjän pidättämää n. 0,56 ha:n määräalaa sekä saman kylän tilasta Nurkkala RN:o 3:100 n. 3,87 ha:n suuruinen määräala seuraavin ehdoin: Kauppahinta on euroa. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle heti kauppakirjan allekirjoitusten jälkeen ja kauppahinta maksetaan kahden viikon kuluessa siitä. Kaupan kohde luovutetaan vapaana velkakiinnityksistä, muista niihin verrattavista rasituksista ja erityisistä oikeuksista. Myyjä sitoutuu kustannuksellaan vapauttamaan kaupan kohteen rasitustodistuksista ilmenevistä kiinnityksistä. Molemmat määräalat saavat pinta-alansa mukaisen osuuden tilan yhteisistä alueista ja erityisistä etuuksista. Todetaan, että myyjän omistukseen tilasta RN:o 3:94 jäävän 0,56 ha:n määräalan alue on voimassa olevassa yleiskaavassa merkitty pientaloalueeksi (AP). Kaupunki sitoutuu tämän määräalan osalta olemaan perimättä ensimmäisen asemakaavoituksen yhteydessä korvauksia osallistumisesta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin (maankäyttö- ja rakennuslain 12a -luku). Myyjälle jää korvauksetta viljelyoikeus kymmeneksi vuodeksi kaupan kohteeseen kuuluviin peltoihin n. 2,7 ha. Mikäli kaupunki tarvitsee peltoja rakentamiskäyttöön, on kaupungilla oikeus irtisanoa viljelyoikeus ilmoittamalla siitä edellisen vuoden loppuun mennessä. Yksipuolista irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole ensimmäisen viiden vuoden osalta kauppakirjan allekirjoittamisesta alkaen. Jos kaupungin tonttitarpeen tilanne välttämättä edellyttää viljelyoikeuden päättämistä tai supistamista ensimmäisen viiden vuoden aikana, sitoutuvat osapuolet neuvotellen etsimään ratkaisua tilanteeseen. Muut kauppaehdot ovat tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja, jotka sovitaan kansliatoimenpitein.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 7 Valmistelija Heikki Hatakka puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 8 8 Asianro 7346/ /2013 Alueen vuokraaminen kiinteistöstä (Kauppatori) ravintolatoimintaa varten /Savonka Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki on vuokrannut Savonka Oy:lle (Ravintola Piazza) vuosittain alueen kauppatorilta ( ). Vuokra-aika on ollut vuosittain on pitämässään kokouksessa päättänyt torisäännöistä sekä torihinnoista. Hinnastossa on määritelty puolikiinteiden toripaikkojen hinnat, joiden vuokra-aika on 5-10 vuotta. Savonka Oy on tehnyt hakemuksen alueen vuokraamisesta 10 vuodeksi. Hakemuksen mukaa ravintolan on tarkoituksena olla 24 h auki. Anniskelu päättyisi klo 22.00, jonka jälkeen toiminta jatkuisi yökahvilana välisen ajan. Toriympäristö on muuttunut toisenlaiseksi viime vuoden aikana, kun taksiasema on muuttanut Piazzan välittömään läheisyyteen. Täten on tullut asiakkailta sekä taksimiehiltä kyselyjä aukioloajoista. Yökahvilalle on tullut kysyntää. Vuokrattava alue on 3 ruutua (á 10 m*10 m). Torihinnaston mukaan yhden ruudun hinta puolikiinteillä myyntipaikoilla on euroa / vuosi sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). Mikäli ravintola-

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 8 toimintaa varten tarvittava terassialue tarvitsee lisäaluetta, voidaan tarvittava alue vuokrata samoin ehdoin määräytyvästä lisävuokrasta. Vaikutusten arviointi Esitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi noin 300 m2:n suuruisen alueen vuokraamista Savonka Oy:lle kauppatorilta seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika on Ravintola saa olla alueella vuosittain välisen ajan. 2. Vuosivuokra on euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokra-alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta ja harjoittamansa toiminta huomioon ottaen myös ympäröivän alueen puhtaanapidosta kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti välisenä aikana. Mikäli alueen siisteydestä on huomautettavaa, on Kuopion kaupungilla oikeus periä siivous- ja korjauskulut todellisten kustannusten mukaan vuokralaiselta. 4. Ravintola-alue on purettava ja vuokra-alue on tyhjennettävä väliseksi ajaksi, jolloin alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaa kaupunki. Tällöin alue on kaupungin vapaassa käytössä ja vuokrattavissa muihin tarkoituksiin. 5. Vuokra-alueen kalusteissa ja aitauksissa on noudatettava kaupungin kävelykeskustalle ja torialueelle antamia ohjeita. 6. Kauppatorilla suoritettavien korjaustöiden, tapahtumien tai muiden järjestelyjen takia vuokralaisen on korvauksetta luovutettava myyntipaikkansa kaupungin käyttöön ja siirryttävä tarvittaessa kaupungin osoittamaan toiseen paikkaan. Vuokralaisen on varustettava myyntipaikkansa liiketoiminimellään, josta ilmenee yrittäjän yhteystiedot. 8. Tarkemmista vuokrausehdoista sovitaan vuokrasopimuksessa kansliatoimenpitein. Lisäksi esitän, että kaupunkirakennelautakunta myöntää Savonka Oy:lle maanomistajan suostumuksen hakea A-anniskeluoikeuksia kyseiselle vuokraalueelle ajalla myyntiajan ollessa 9-22 siten kuin viranomaiset siitä erikseen päättävät. Savonka Oy:llä ei ole oikeutta siirtää tätä lupaa kolmannelle ilman kaupungin erikseen antamaa suostumusta. Savonka Oy:n on hankittava kustannuksellaan kaikki ravintolapalvelujen järjestämisen edellyttämät viranomaisluvat. Kaupunki ei vastaa mistään ravintolapalveluiden kustannuksista, ravintolapalveluihin kohdistuvista vahingoista eikä mistään muistakaan vahingoista, jotka liittyvät ravintolapalvelujen käyttöön tai ovat muutoin siihen liittyviä tai siitä johtuvia. Kaupunki ei vastaa myöskään ravintolapalveluille viranomaisluvissa asetettujen velvoitteiden täyttämisestä. Savonka Oy:n on noudatettava lupapäätöksissä todettuja lupaehtoja.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 8 Mikäli ravintolapalvelujen lupaehtoja ei noudateta, kaupunki on oikeutettu peruuttamaan ravintolapalvelujen järjestämiselle antamansa luvan ilman irtisanomisaikaa. Tältä osin Savonka Oy ei ole oikeutettu saamaan kaupungilta minkäänlaista vahingonkorvausta. Valmistelija Pirkko Laaksonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 9 9 Asianro 7/ /2014 Asuntotontin maavuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Seppo ja Aira Tossavainen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Seppo Tossavainen omistaa Julkulanpuistossa olevat ns. Tossavalan rakennukset. Tossavalan päärakennus on asemakaavassa osoitettu (his1) historiallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jota ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää. Rakennusten pihapiiri ja rannassa olevan saunarakennuksen maa-alue on vuokrattu Seppo Tossavaiselle vuokrasopimuksella, joka päättyy Kuva 1: Sijaintikartta

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 9 Kuva 2: Vuokra-alue on esitetty katkoviivalla Kuva 3: Asemakaavan muutosehdotuksen mukainen AO-tontti Kuopion kaupunki on käynnistänyt Julkulan kaupunginosan Julkulanniemeä ja sen lähistöä koskevan asemakaavamuutoksen. on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 9 Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä on neuvoteltu Tossavalan rakennukset omistavan Seppo Tossavaisen ja hänen puolisonsa Aira Tossavaisen kanssa asemakaavan muutoksessa osoitetun AO-tontin vuokraamisesta vuokra-aluetta koskeva maanvuokrasopimus on tarkoitus purkaa. Asemakaavamuutoksen voimaantulon jälkeen AOtontti on tarkoitus vuokrata Seppo ja Aira Tossavaiselle. Kaupungin ja Seppo ja Aira Tossavaisen välillä on tarkoitus laatia maanvuokrasopimuksen esisopimus asemankaavaehdotuksen mukaisen tontin vuokraamisesta. Tontti on asemakaavaehdotuksessa osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Sopimuksen tarkoituksena on ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä sitovasti sopia kaupungin ja tulevan vuokraoikeuden haltijan kesken asemakaavan muutoksen voimaantulon jälkeen tapahtuvasta maanvuokrasopimuksen laatimisesta, edellyttäen, että asemakaavan muutos tulee voimaan. Yhtenä tontin vuosivuokran perusteena on käytetty Julkulan rantatonteista hankittua arviokirjaa. Arvion on laatinut kaupungin pyynnöstä auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) Jorma Muhojoki. Arviokirjan ja kaupungin näkemyksen mukaan vuokrattavan tontin markkina-arvon suuruusluokaksi on arvioitu noin euroa. Vuosivuokra on markkina-arvosta 4 % eli euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). Tontin vuokraaminen Tossavalan suojeltujen rakennusten omistajalle edistää rakennusten ja pihapiirin säilyttämistä. Asemakaavaratkaisun ja tontin sijainnin kannalta tontin vuokraaminen on kaupungin kannalta myyntiä turvallisempi vaihtoehto. Tontin vuokraamisella maapohja säilyy kaupungin omistuksessa, joten maankäytön muutostilanteisiin voidaan reagoida paremmin. Tällaisia tilanteita saattavat olla esimerkiksi rakennusten suojeluun liittyvien velvoitteiden muuttuminen tai mahdollinen lisärakennusoikeus. Asiasta on neuvoteltu kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupalveluiden kanssa. Julkulan täydennysrakentamisalueen asemakaavamuutoksen laadintatyötä tekee kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen p Vaikutusten arviointi Tontin vuokraamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen ja siten kaupunkirakenteen tiivistämiseen, joten päätösesitys on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv ). Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa: 1. Kaupungin ja Seppo ja Aira Tossavaisen välillä laaditaan liitteenä olevan luonnoksen mukainen maanvuokrasopimuksen esisopimus, jolla sovitaan asemakaavan muutosehdotuksen voimaantulon jälkeisestä AO-tontin vuokraamisesta 2. Esisopimuksen mukainen vuokra-aika on tontin vuokrauksesta lukien saakka.

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 9 3. Esisopimuksen mukainen vuokra on euroa vuodessa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). 4. Maanvuokrasopimuksen esisopimukseen ja maanvuokrasopimukseen saadaan tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein. 5. Tontin maanvuokrauksen esisopimuksen ja sen pohjalta laadittavan lopullisen maanvuokrasopimuksen voi allekirjoittaa kiinteistöjohtaja, tonttipäällikkö tai kiinteistöasiamies. 6. Tontin maanvuokrasopimuksen esisopimus on allekirjoitettava mennessä. Liitteet 8 7/2014 Tontin maanvuokrasopimuksen esisopimus Valmistelija Jussi Niilahti puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 9175/ /2013 Yritystontin (Poukamankatu 6) vuokraaminen / Juhani Hartikainen, Kari Hartikainen ja Juha Virtanen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Juhani Hartikainen, Kari Hartikainen ja Juha Virtanen ovat hakeneet liiketontin vuokraamista. Tontille on tarkoitus rakentaa Siwa. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2014 aikana siten, että myymälä avattaisiin Tontin pinta-ala on m2, jossa on rakennusoikeutta 400 k- m2. Tontin kaavallinen käyttötarkoitus on liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialuetta (KY). Tontti sijaitsee osoitteessa Poukamankatu 6.

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 10 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä maapoliittisessa ohjelmassa ja Pihlajalaakson tonttien luovutusehdoissa ei ole vahvistettu luovutushintaa Pihlajalaakson liiketonteille. Vuokra on määritelty soveltaen muiden vastaavaan käyttöön luovutettujen tonttien vuokraa ja maaomaisuuden hallintapalveluiden näkemystä. Vuosivuokra määräytyisi kaavalla: 400 k-m² * 185 e/k-m² * 0,04 = Vaikutusten arviointi Esitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi liiketontin vuokraamista Juhani Hartikaiselle, Kari Hartikaiselle ja Juha Virtaselle seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika on Vuosivuokra on 2960 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). 3. Tarkemmista vuokrausehdoista sovitaan vuokrasopimuksessa kansliatoimenpitein.

28 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 10 Valmistelija Pirkko Laaksonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 8/ /2014 Tiekunnille jaettavien avustusten periaatteet 2014 Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Tiekuntien avustaminen vuonna 2013 Vuoden 2014 yksityistieavustukset julistettiin kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi kaupunginhallituksen vahvistamalla tavalla. Kaupunki avustaa yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta. Avustuksen ehtona on myös, että tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö. Avustusta myönnetään vain asutuksen käyttämälle tien osalle. Vuonna 2013 kunnossapitoavustuksia myönnettiin 556 tiekunnalle sekä 7 jäätielle yhteensä euroa. Kunnossapitoavustus oli tieluokkain /km: 1- tieluokka 660 euroa 2- tieluokka 550 euroa 3- tieluokka 440 euroa 4- tieluokka 330 euroa. Keskimääräinen kunnossapitoavustus oli 432 euroa/km. Tiekuntien tekemien tilitysten mukaan tien kunnossapitomenot olivat vuonna 2012 keskimäärin 847 euroa/km. Jäätielle myönnettävän avustuksen suuruus oli 65 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista, josta vähennettiin ELY-keskuksen maksama avustus. Vuonna 2013 perusparantamisavustusta myönnettiin 40 tiekunnalle yhteensä euroa. Perusparantamisavustuksen suuruus oli enintään 60 % tarkistetusta kustannusarviosta, josta oli vähennetty muut tiekunnan saamat avustukset. Esityksen perustelut Vuoden 2014 käyttötaloussuunnitelmassa on varattu avustuksiin euroa. Vuonna 2013 oli käytettävissä euroa. Kuopion alueella on tällä hetkellä yksityistielain mukaisia tiekuntia 973 kpl yhteensä km, joista kaupungin avustuksiin oikeuttavia noin 650 tiekuntaa yhteensä lähes km. Yksityistiet luokitellaan neljään kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokka määrätään käyttäen apuna pistelaskentaa, jossa otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä aiheuttavat toiminnot (yksityistielain 2.luku 12).

30 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 11 Arviolta avustuksiin oikeuttavat tiekunnat jakautuvat tieluokkiin seuraavasti: 1- tieluokka 17 tiekuntaa 2 -tieluokka 23 tiekuntaa 3- tieluokka 187 tiekuntaa 4 -tieluokka loput, jääteitä 12. Kunnossapitoavustuksia valmisteltaessa kunnossapitoluokittain käytetään seuraavia kertoimia (yksityistieasetus 2.luku 13): 1-kunnossapitoluokka kerroin 1,50 2- kunnossapitoluokka kerroin 1,25 3- kunnossapitoluokka kerroin 1,00 4- kunnossapitoluokka kerroin 0,75. Vaikutusten arviointi Avustusten kokonaismäärä on edellisestä vuodesta hieman pienentynyt. Tämä nostaa tiekuntien omavastuu osuuksia. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustukset myönnettäisiin anomuksesta tiekunnille seuraavin perustein: Kunnossapidon keskimääräisenä kilometrikustannuksena pidetään kustannustasoa 900 euroa/km, josta vähennetään tiekunnan omavastuu 55 %. Kunnossapitoavustukset tieluokittain/km ovat enintään: 1- tieluokka 607 euroa 2- tieluokka 506 euroa 3- tieluokka 405 euroa 4 -tieluokka 304 euroa. Tiekunnille maksettavasta avustuksesta vähennetään mahdollisesti saatu ennakkoavustus. Jääteille kunnossapitoavustus olisi enintään 55 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista, josta vähennetään ELY-keskuksen maksama avustus. Perusparantamisavustus olisi enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta, josta vähennetään muut ko. hankkeeseen tiekunnan saamat avustukset. Avustuksia saavien tiekuntien on pidettävä vuosikokous joka vuosi sekä tehtävä tilitys myönnetystä avustuksesta. Mikäli tiekunnan avustusanomus ei täytä hyväksyttyjä käyttö- tai jakoperusteita tuodaan se lautakunnan päätettäväksi. Valmistelija Annele Pesonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 11 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 80/ /2014 Karttulan vesiosuuskunnan lainantakaus Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä: Karttulan Vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta omavelkaista takausta euron pankkilainalleen. Vesiosuuskunta tarvitsee pankkilainaa rahoittaakseen vuonna toteutettavaa vesihuoltohanketta Kuttakoskella ja mahdollisesti seuraavana Rääpys - Rytkyn alueella toteutettavaa vesi- ja viemärijohtojenrakennushanketta. Kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki antaa Karttulan vesiosuuskunnalle omavelkaisen takauksen euron pankkilainalle. Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeet, joihin rahoittamiseen tarvitaan lainaa. Karttulan Vesiosuuskunnan toiminta-alue kattaa entisen Karttulan kunnan alueella ne haja-asutusalueet, joilla yhteisvedenhankinnan on katsottu olevan tarkoituksenmukaista. Osuuskunta toteuttaa viemäröintiä niille aluille, joille se on tarkoituksenmukaista. Osuuskunnan viemäröinnintoiminta-alue on laajenemassa tänä vuonna rakennettavien hankkeiden myötä myös Kuttakosken alueelle ja myöhemmin mahdollisesti Rääpys - Rytkyn alueelle. Karttulan Vesiosuuskunnan toiminta-alueen muutos on vireillä. Karttulan Vesiosuuskunnan hallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa lainaa euroa kilpailutuksen perusteella. Lainan käyttötarkoitus on vesi- ja viemäriverkostojen rakennushankkeiden rahoitus rakennusaikana ja myöhemmin pitkäaikaisena osakkaiden lainaosuusrahoituksena. Meneillään on Kuttakosken rakennushanke, jonka kustannusarvio on 1,3 milj. euroa, seuraavana rakennettavana alueena on todennäköisesti Rääpys - Rytkyn alue. Rakennushankkeiden rahoitus muodostuu osittain ELY-keskuksen ja kaupungin myöntämistä avustuksista, jotka maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Alv-palautukset saadaan myös jälkikäteen osuuskunnalle takaisin, palautuksilla rahoitetaan osaltaan rakentamista. Osakkaiden liittymismaksujen omarahoitusosuudet ovat yksi osa rakentamisen rahoitusta, ja niiden laskutus ajoittuu vasta siihen, kun verkosto on käyttökunnossa itse kullakin alueella. Karttulan Vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupunkia myöntämään omavelkaisen takauksen euron lainalle, jonka takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Lainan myöntäjän ja muut tarkat tiedot ilmoitetaan niiden seikkojen selvittyä. Vaikutusten arviointi Ilmastovaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä viemäröinnin myötä olevien sakokaivojen tyhjennyksistä aiheutuvat liikennesuoritteet poistuvat.

33 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 12 Yritysvaikutuksiltaan vesihuoltohanke on neutraali. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki päättää antaa omavelkaisen takauksen Karttulan Vesiosuuskunnan enintään euron suuruiselle pankkilainalle vesihuoltohankkeiden rakentamiseen. Laina-aika on 10 vuotta, eli vuoden 2024 loppuun saakka. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Liitteet 9 80/2014 Karttulan Vesiosuuskunnan lainantakaushakemus Asiakirjoissa Ote Karttulan Vesiosuuskunnan hallituksen pöytäkirjasta Valmistelija Päivi Rissanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

34 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 2899/ /2012 Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Rautaniemi (Pakkaskatu 14) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Vaikutusten arviointi - Asemakaavan muutostyössä selvitetään virkistysaluekaistaleen liittämistä Pakkaskatu 14 tonttiin ( ). Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Virpi Lindell, puh Esitys MRL 63 :n sekä MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi. Liitteet /2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen Valmistelija Virpi Lindell puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

35 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 886/ /2012 Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Sairaalakatu 4-8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavan muutoksella on tarkoitus selvittää korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet. Alueella olevien kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi on asemakaavatyötä lähdetty tutkimaan arkkitehtuurikilpailun avulla, joka järjestetään kaavatyön alkuvaiheessa. Vaikutusten arviointi Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan korttelin lisärakentaminen kaupunkirakennetta tiivistämällä olemassa olevien palvelujen ja infrastruktuurin varaan, jolloin kaavatyö on ilmastopoliittisesti positiivinen. Kaavaehdotus toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa, monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin ruutukaava-alueelle ns. kivijalkayritysten tilatarjontaa. Esitys MRL 63 :n sekä MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi. Liitteet /2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen Valmistelija Jouni Pekonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Merkitään, että puheenjohtaja Iris Asikainen ja Varpu Puskala poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Voutilainen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

36 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 9198/ /2013 Pölkkypurontien pysäköintijärjestelyt Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Pölkkypurontie on Julkulan kaupunginosassa noin 75 metriä pitkä ja noin 4 metriä leveä, Puijonsarventiestä erkaneva tonttikatu. Kadun varrella on neljä omakotitaloa ja kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä 19 asuntoa. Omakotitalot sijaitsevat kadun alkupäässä ja rivitalot kadun päässä. Pölkkypurontien pysäköintijärjestelyjä on viimeksi muutettu vuonna Tuolloin alueen asukas toivoi kadulle asetettavan aluepysäköintikielto. Asukkaita kuultiin päätöksen teon yhteydessä. Pysäköintikieltoa kannattivat omakotitalojen asukkaat ja pysäköintikieltoa vastustivat rivitaloyhtiöiden asukkaat. Kaupungininsinöörin päätöksellä Pölkkypurontielle kaakkoisreunalle asetettiin pysäköintikielto. Kaupungininsinöörin päätökseen tehtiin oikaisuvaatimus ja asia eteni tekniseen lautakuntaan. Lautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja tämän päätöksen mukaisesti pysäköintikieltoa Pölkkypurontielle ei asetettu. Aloite Syksyllä 2013 Pölkkypurontien omakotitaloasukas pyysi toimenpiteitä, koska pysäköinti estää asukkaan kunnossapitovastuulla olevan viherkaistan hoidon. Asfaltin reunaan asetettiin aurausviittoja, jotka aiheuttivat sen, että pysäköinti siirtyi lähemmäksi kadun keskilinjaa. Kohti kadun keskilinjaa siirtynyt pysäköinti estää talvikunnossapitokaluston liikkumisen kadulla. Kuopiossa on asetettu useille kaduille talvirajoituksia, jolla turvataan kadun talvikunnossapito. Talvirajoitus olisi myös Pölkkypurontielle asetettuna kompromissi, jolla turvataan kadun talvikunnossapito sekä osittain mahdollistetaan pysäköinti kadulla. Vaikutusten arviointi Esitys on yritys- ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali. Esitys Esitän, että Pölkkypurontien pysäköintijärjestelyjä muutetaan siten, että pysäköinnissä otetaan käyttöön talvirajoitus. Talvirajoitus on voimassa arkisin klo 8-16 ja lauantaisin klo Valmistelija Hanna Väätäinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

37 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 15 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

38 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 66/ /2014 Kyp tiedonannot 3198/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kielteinen poikkeamispäätös POSELY/291/07.01/2013: FinnHEMS Oy:n hakemus koskien lääkärihelikopterin tukikohdan rakentamista. ELY-keskus hylkää hakemuksen. 3782/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen poikkeamispäätös POSELY/251/07.01/2013:Mercatus Oy:n hakemus koskien olevan teollisuushallin laajentamista. ELY-keskus hyväksyy hakemuksen. 6442/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen poikkeamispäätös POSELY/434/07.01/2013: Kiinteistö Oy Kuopion Tukkukartanon hakemus koskien varasto- ja autotallitilojen muuttamista kuntosalitiloiksi. ELY-keskus hyväksyy hakemuksen. 5025/2013 Pohjois-Savon liiton päätös Dnro 01913/EU: Nilsiän Tahko keskustan alueen matkailuinfran kehittäminen. Pohjois-Savon liitto myöntää Nilsiän Tahkon keskustan matkailuinfran kehittäminen -projektille vuoden 2013 EAKR- ja valtionrahoitusta yhteensä 50,0 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään , 00 euroa. tiedoksi kaupungininsinööri, hyvinvoinninedistämisen johtaja, rakennuttajapäällikkö, valvoja M. Sutinen, palvelupäällikkö H. Pöllä, taloussuunnittelija, kaupunginpuutarhuri, suunnitteluhortonomi. 7534/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, Dnro PO- SELY/9/07.04/2013: Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy projektin osarahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahastosta. ELY-keskus myöntää vuoden 2013 EAKRja valtionrahoitusta yhteensä 77,3 % projektin hyväkstyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään ,00 euroa. tiedoksi kaupungininsinööri, hyvinvoinninedistämisen johtaja, suunnitteluinsinööri, taloussuunnittelija, hankepäällikkö 8254/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, Dnro PO- SELY/10/07.04/2013: Kaupunkialueen liikenneympäristön kehittäminen Pihlajalaakson asuinalueen kohdalla moottorien meluvaikutusten vähentämiseksi ja vetovoimaisten asuinalueiden toteuttamisen turvaamiseksi. Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hylkää hakemuksen, eikä hyväksy projektia osarahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahastosta. tiedoksi kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, taloussuunnittelija, hankepäällikkö 7176/2013 Kaupunginmetsänhoitajan kirje : Puukaupallisen yhteistyösopimuksen jatkaminen / Puukauppa 2014

39 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 16 Liitteet 12 66/2014 viranhaltijapäätökset Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

40 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Muutoksenhakuohje Liite A kaupunkirakennelautakunta / kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (3-4, 6-11, 15 ) Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Postiosoite PL KUOPIO Käyntiosoite Suokatu 42 Puhelin Faksi Sähköposti Virka-aika ma - ke (kesä ) to (kesä ) pe (kesä ) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kaupunginhallitus 02.04.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kaupunginhallitus 02.04.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-15:40 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.11.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.11.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-16:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kaupunginhallitus 15.7.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kaupunginhallitus 15.7.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (13) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 27.08.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (13) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 27.08.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (13) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:40 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 16:00 16:37 Paikka Vuorikatu 27, 2. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Niiranen, puheenjohtaja Esa Pitkänen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-17:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.04.2013 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 15.04.2013 maanantai klo 8:00-8:25 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 20.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 20.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:40 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 10.07.2015 klo 12:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) HALLITUS AIKA 15.06.2011 klo 13:00-13:40 PAIKKA Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 107 KUNTALAIN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot