Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Kaupunkirakennelautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (40) Kaupunkirakennelautakunta 15.01.2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:50 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja, asiat 1-13, Keijo Voutilainen, varapuheenjohtaja, pj asia 14 Paavo Kankkunen Jaakko Kosunen Sirpa Kulin Anne Paulo-Tuovinen Varpu Puskala Maija Svärd Markku Söderström Eero Wetzell Muut saapuvilla olleet Ilkka Raninen Jarmo Pirhonen Terhi Leppänen Tapio Räsänen Ismo Heikkinen Jari Kyllönen Hannu Harjunheimo Anne Simonen-Ruuskanen kaupunginhallituksen edustaja palvelualuejohtaja, esittelijä tiedottaja suunnittelujohtaja kaupungininsinööri kiinteistöjohtaja asuntotoimenjohtaja henkilöstö- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-16

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Allekirjoitukset Iris Asikainen puheenjohtaja asiat 1-13, Anne Simonen-Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä Keijo Voutilainen puheenjohtaja asia 14 Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 15. tammikuuta 2014 Paavo Kankkunen Jaakko Kosunen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 20. tammikuuta 2014 Anne Simonen-Ruuskanen Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 1-2, 4 (asemakaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus asemakaavoituksen osalta), 5, 12, ja 16 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 3, 4 (suunnittelu- ja työohjelmat) 6-11, 15 koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien 3, 4 (suunnittelu- ja työohjelmat) 6-11, 15 osalta liite A

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Lautakunnan edustaja tarjousten avaustilaisuuksissa Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2014 sekä kaavoituskatsaus Määräalan ostaminen kiinteistöstä Tuomaala Alueen vuokraaminen kiinteistöstä Välirinne ja määräalasta Tuomaala M hiihtokeskustoimintoja varten / Huippupaikat Oy 7 7 Alueiden ostaminen kiinteistöistä ja , Nurkkala 8 8 Alueen vuokraaminen kiinteistöstä (Kauppatori) ravintolatoimintaa varten /Savonka Oy Asuntotontin maavuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Seppo ja Aira Tossavainen Yritystontin (Poukamankatu 6) vuokraaminen / Juhani Hartikainen, Kari Hartikainen ja Juha Virtanen Tiekunnille jaettavien avustusten periaatteet Karttulan vesiosuuskunnan lainantakaus Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Rautaniemi (Pakkaskatu 14) Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Sairaalakatu 4-8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) Pölkkypurontien pysäköintijärjestelyt Kyp tiedonannot 38 Muutoksenhaku Sivu , 6-11, 15 Liite A / kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje 40

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varsinaisista jäsenistä kokouksesta oli poissa Pekka Pollari.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 2 2 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Keijo Voutilainen ja Paavo Kankkunen. Päätös Valittiin Paavo Kankkunen ja Jaakko Kosunen. Merkitään, että kokouksen alussa kaupungininsinööri Ismo Heikkinen esitteli infotaulusopimuksia sekä vaihtoehtoja torin lavahankinnasta, lisäksi asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo esitteli Kuopion asuntotuotantoa.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 3 3 Asianro 9307/ /2013 Lautakunnan edustaja tarjousten avaustilaisuuksissa Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Johdon tukipalvelut kyp Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 2. luvun 5 :ssä on määritelty viranhaltijoille hankintavaltuudet ja muilta osin päätökset hankinnoista tekee kaupunkirakennelautakunta. Kaupunkirakennelautakunnan hankintapäätösten valmistelussa on yleisenä käytäntönä ollut, että lautakunnan edustaja osallistuu tarjousten avaustilaisuuteen, jos sopimuksen todennäköinen euromäärä ylittää viranhaltijan sopimuksenteko-oikeuden. Lautakunnan edustaja tarjousten avaustilaisuuksiin kutsutaan siten, että kukin jäsen hoitaa tehtävää kuukauden, ja vuoro määräytyy aakkosjärjestyksen mukaan: tammikuu: Iris Asikainen helmikuu: Keijo Voutilainen maaliskuu: Paavo Kankkunen huhtikuu: Jaakko Kosunen toukokuu: Sirpa Kulin kesäkuu: Anne Paulo-Tuovinen heinä- elokuu: Pekka Pollari syyskuu: Varpu Puskala lokakuu: Maija Svärd marraskuu: Markku Söderström joulukuu: Eero Wetzell Tarjouksien avaustilaisuudet käsitellään luottamushenkilön osalta palkkiosäännön tarkoittamina kokouksina, joihin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio ja mahdolliset matkakustannusten ja ansionmenetysten korvaukset. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että tarjouksien avaustilaisuuksiin vuonna 2014 kutsutaan kaupunkirakennelautakunnan edustajaksi yksi lautakunnan jäsen aakkosjärjestyksen

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 3 mukaan määräytyvällä vuorollaan kuukaudeksi kerrallaan. Mikäli vuorossa oleva jäsen on estynyt saapumaan avaustilaisuuteen, kutsutaan seuraavana vuorossa oleva jäsen hänen tilalleen. Valmistelija Anne Simonen-Ruuskanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 4 4 Asianro 9194/ /2013 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2014 sekä kaavoituskatsaus 2014 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoituksen vuoden 2014 työohjelma Kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupalvelujen keskeisimmät vuoden 2014 suunnittelu- ja työohjelmat on koottu yhdeksi asiakirjaksi. Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen laatima kaavoituskatsaus 2014 sisältyy Kuopiolainen -lehteen. Vuoden 2014 aikana kaavatyöt painottuvat edelleen kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kasvun ja monipuolisen elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttitarjonnan monipuolisuuteen ja riittävyyteen, täydennysrakentamiseen, lähiöiden ja keskustaajamien kehittämiseen sekä keskustaalueen kehittämishankkeisiin. Asemakaavoituksen työohjelman mukaan tonttitarjontatavoitetta toteuttavat mm. Saaristokaupungin kerros- ja rivitaloalueiden, Hiltulanlahden länsiosan sekä useiden täydennysrakentamisalueiden asemakaavatyöt Puijonlaaksossa, Särkiniemessä, Neulamäessä ja Julkulassa. Kaupungin kilpailukykyä edistetään mm. Savilahden ja jäähallin ympäristön asemakaavoituksella. Yksittäisiä yritystoimintaa ja asumista tukevia asemakaavan muutoksia on tekeillä keskustassa. Uusien kaavatöiden vireilletulosta ilmoitetaan työn käynnistyessä. Kunnallisteknisen suunnittelun vuoden 2014 suunnitteluohjelma Kunnallistekninen suunnittelu liittyy kiinteästi yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavatöihin, joihin on varattava selvitysten edellyttämät resurssit. Selvitykset koskevat kaava-alueiden kunnallistekniikan kustannuksia, liikennettä ja siitä aiheutuvia vaikutuksia, mm. aluevarauksia, liikennemelua ym. Lisäksi kunnallisteknisen suunnittelu hoitaa investointikohteiden suunnittelua ja suunnitteluttamista. Suunnittelu vastaa myös satoihin liikennejärjestelmää koskeviin asiakaskyselyihin ja aloitteisiin. Asuntotuotantoa palvelevien Saaristokaupungin ja Hiltulanlahden asuntoalueiden ja täydennysrakentamisalueiden suunnittelu jatkuu. Kävelykeskustan toteutuksen vaatima suunnittelu jatkuu edelleen. Joukkoliikenteen kilpailutuksen jälkeen toiminnan aloitus tuo muutoksia joukkoliikennepalveluihin.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 4 Suunnitteluohjelmaan sisältyy myös vesihuollon yleinen kehittäminen, mm. vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus. Jätevesiviemäreiden yleissuunnitelmia laaditaan Haminalahden ja Kurkimäen alueille. Viher- ja virkistysaluesuunnittelun vuoden 2014 suunnitteluohjelma Suunnitteluyksikkö vastaa yleis- ja asemakaavaan liittyvien luonto-, kasvillisuus ym. tarvittavien selvitysten teettämisestä, kaupunkiympäristön rakentamisen kustannusselvityksistä, yleisten virkistysalueiden toimivuudesta sekä aluevarauksista. Lisäksi suunnitteluyksikkö vastaa viher-, virkistys- ja erilaisten ulkoliikuntapaikkojen suunnittelusta yhteisesti hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti. Merkittävimmät suunnittelukohteet ovat kaupunkikeskustan erilaisissa suunnitteluhankkeissa, Väinölänniemen vanhojen puistoalueiden suunnittelu, Sammakkolammenpuiston peruskunnostuksen yleissuunnitelman laatiminen sekä Puijon urheilualueen yleissuunnitelman tarkistus. Lisäksi osallistutaan palveluverkostosuunnittelun tarvitsemaan virkistyspalvelusuunnitteluun. Resurssit Suunnitteluohjelma on kuluvan vuoden osalta varsin tiukka koko suunnittelupalveluissa henkilöstö- ja palvelujenostoresursseihin nähden. Kaavoitusohjelmaan ei resurssisyistä mahdu edelleenkään kaikki kaavatyöt, joista on tehty ulkopuolinen hakemus tai jotka muussa yhteydessä on todettu tarpeellisiksi, koska resursseja on varattu erityisesti tonttituotantoon, täydennysrakentamiskaavoitukseen ja kaupungin omaisuuden kehittämiseen. Kaavoitusohjelman laadinnan yhteydessä hakijoiden kanssa on neuvoteltu mm. kaavahankkeiden aikataulutavoitteista ja tiedotettu priorisointitarpeesta. Luettelo hakemuksista, joiden sisältämät kaavahankkeet eivät sisälly v kaavoitusohjelmaan, sisältyy esityslistan liiteaineistoon. Varsinaisten suunnittelutöiden lisäksi suunnittelupalvelujen työohjelmaan sisältyy erittäin runsaasti muita, mm. viranomaistehtäviä. Tämä muiden töiden tehtäväosuus on viime vuosina jatkuvasti kasvanut. Kuntaliitokset tuovat mukaan paitsi yhä laajemmat taajama-alueiden asemakaavojen tarkistukset, myös runsaasti teknisiä, mm. ajantasa-asemakaavojen ylläpitoon, nimistön, katujen, verkostojen ja yleisten alueiden hallintaan sekä rekisterien päivittämiseen ja tiedonhallintaan liittyviä tehtäviä. Vaikutusten arviointi Työohjelmissa painottuvat ilmastopoliittisen ohjelman mukainen täydennysrakentaminen sekä kasvuohjelman tavoitteiden mukainen tonttitarjonta ja strategisten hankkeiden suunnittelu. Esitys Lautakunta hyväksyy suunnittelu- ja työohjelmat sekä kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen osalta. Lautakunta esittää asemakaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen osalta edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Liitteet /2013 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelun suunnitteluohjelma /2013 Asemakaavoituksen suunnitteluohjelma 2014

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) /2013 Kaavoituskatsaus /2013 Yleiskaavoitusohjelma /2013 Työohjelman ulkopuolelle jäävät hakemukset 2014 Valmistelija Martti Lätti puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Merkitään, että pöydälle jaettiin korjattu versio liitteestä: Luettelo hakemuksista, joiden sisältämät kaavahankkeet eivät sisälly v asemakaavoitusohjelmaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 5 5 Asianro 72/ /2014 Määräalan ostaminen kiinteistöstä Tuomaala Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Tammikuun 3. päivänä on allekirjoitettu kauppakirja, jolla Kuopion kaupunki ja kiinteistön Tuomaala omistava perikunta sopivat Tahkovuorella sijaitsevan n. 33,77 ha:n suuruisen määräalan ostamisesta kaupungille. Kauppa tulee voimaan vasta kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Määräalan sijainti näkyy oheisesta kartasta. Kysymyksessä on keskeinen osa nykyisten rinnealueiden lounaispuolelle sijoittuvaa Välimäkeä, jonne laskettelurinteiden laajentaminen on ollut tavoitteena jo pidemmän aikaa. Nilsiän kaupunki on aikaisemmin ostanut osan Välimäen alueesta. Tämä kauppa yhdessä aikaisemmin ostettujen alueiden kanssa mahdollistaa kahden hissin ja 3-4 uuden rinteen rakentamisen. Kauppahinta vastaa rinnealueista aikaisemmin maksettuja hintoja. Tahkon hiihtohissejä pyörittävän Huippupaikat Oy:n kanssa on valmisteltu vuokrasopimus, jolla 40 ha:n alue (josta 27 ha tämän kaupan määräalasta) vuokrataan yhtiölle hiihtohissien ja rinteiden rakentamista varten. Vuosivuokra on ja vuokra-aika 50 v. Vuokrasopimus on käsiteltävänä kaupunkirakennelautakunnassa. Sopimus on tarkoitus Huippupaikat Oy:n puolesta allekirjoittaa ennen kaupunkirakennelautakunnan kokousta. Se tulee kaupunkia sitovaksi vasta kun maapohja on siirtynyt kaupungin omistukseen. Yhtiön tavoitteena on päästä nopeasti toteuttamaan hissi-investointi alueelle.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 5 Päätösvalta alle :n maakaupoista on kiinteistöjohtajalla, kaupunkirakennelautakunnalla ja yli :n kaupoista kaupunginhallituksella. Vaikutusten arviointi Kaupan yritysvaikutukset ovat positiiviset sen mahdollistaman investoinnin antaessa tärkeän kehityssykäyksen Tahkon matkailualueelle. Ilmastovaikutuksia on vaikeampi arvioida. Lomamatkailu sinällään aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia, mutta kilpailevia hiihtokeskuksia eteläisempi sijainti saattaa myös vaikuttaa toisin päin, mikäli käyttäjiä siirtyy pohjoisen hiihtokeskuksista. Esitys päättänee esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi allekirjoitetun kaupan, jolla ostetaan Nilsiän kylässä sijaitsevasta Tuomaala-tilasta n. 33,77 ha:n suuruinen määräala euron hinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Liitteet 6 72/2014 kauppakirja Valmistelija Heikki Hatakka puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 6 6 Asianro 76/ /2014 Alueen vuokraaminen kiinteistöstä Välirinne ja määräalasta Tuomaala M hiihtokeskustoimintoja varten / Huippupaikat Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut on allekirjoitettu kauppakirja, jolla Kuopion kaupunki on ostanut noin 33,77 ha:n suuruisen määräalan tilasta Tuomaala Määräala sijaitsee nykyisten rinnealueiden lounaispuolella ja rajoittuu kaupungin jo ennestään omistamiin maa-alueisiin. Yhdessä aikaisemmin hankittujen maaalueiden kanssa tälle alueelle voidaan toteuttaa uusia hissi- ja rinneinvestointeja, jotka tukevat merkittävällä tavalla Tahkon kehittymistä ja ovat mm. Tahko 2030 kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Em. kaupan jälkeen on Tahkon alueen hiihtokeskustoimintaa harjoittavan Huippupaikat Oy:n kanssa allekirjoitettu maanvuokrasopimus, jolla Kuopion kaupunki vuokraa yhtiölle kiinteistön Välirinne , pintaala 13,0 ha ja noin 27 ha:n suuruisen alueen ostetusta määräalasta M. Vuokrattavan alueen kokonaispinta-ala on noin 40 ha ja perusvuokra Vuokra-alueen sijainti ilmenee oheisesta kartasta. Maanvuokrasopimuksen laadinnassa on sovellettu Kuopion kaupungin yleisten vuokrausehtojen lisäksi Nilsiän kaupungin ja Huippupaikat Oy:n välisten aikaisempien maanvuokrasopimusten periaatteita. Merkittävä osa nykyisistä rinnealueista sijaitsee kaupungin omistamilla mailla, joista on pitkäaikaiset vuokrasopimukset yhtiön kanssa. Maanhankinnan ja alueiden jatkovuokrauksen avulla kaupunki on voinut olla omalta osaltaan tukemassa Tahkon kehittymistä.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 6 Vaikutusten arviointi Ilmastovaikutuksiltaan päätös on neutraali mutta yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle hyväksyttäväksi esityslistan liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen, jolla Kuopion kaupunki vuokraa Huippupaikat Oy:lle kiinteistön Välirinne ja osan määräalasta Tuomaala M. Liitteet 7 76/2014 Maanvuokrasopimus Kuopion kaupunki / Huippupaikat Oy Valmistelija Jukka Tapani Räsänen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 7 7 Asianro 9397/ /2013 Alueiden ostaminen kiinteistöistä ja , Nurkkala Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kauppa käsittää tilan lukuun ottamatta myyjän pidättämää n. 0,56 ha:n suuruista määräalaa. Lisäksi kauppaan kuuluu n. 3,87 ha:n suuruinen määräala tilasta Molempien tilojen nimi on Nurkkala. Kaupan kohteen pinta-ala on yhteensä n. 14,58 ha. Kauppahinnaksi on sovittu euroa. Ostettavien alueiden sijainti näkyy oheisesta kartasta. Kauppaan sisältyvästä alueesta vajaa 9 ha on Hiltulanlahden osayleiskaavan aluetta. Pääosa on yleiskaavassa pientaloaluetta (AP), osa virkistysaluetta (V). Alue kuuluu Hiltulanlahden asemakaavoituksessa viimeiseen kolmanteen vaiheeseen, joka käynnistynee parin vuoden kuluttua. Kysymyksessä on Hiltulanlahteen kaavoitettavien asuinalueiden kannalta hyvin tarpeellinen alue. Yhteensä vajaan 6 ha:n erilliset palstat sijoittuvat vanhan viitostien molemmille puolille 1,7 km Hiltulanlahden moottoritieliittymästä lounaaseen. Alueella kaupungilla on ennestään maanomistusta, mutta alueen hyödyntämisestä rakentamiseen ei ole olemassa päätöstä, eikä se ole ajankohtaista lähivuosina. Seuraavassa kuvassa on ostettavat palstat mustalla ja kaupungin maanomistus viivarasterilla.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 7 Vaikutusten arviointi Kauppa on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska kaupungin maanomistus tukee kestävää kaupunkirakennetta ja riittävää tonttitarjontaa. Esitys päättänee hyväksyä kaupan, jolla ostetaan Hiltulanlahden kylässä sijaitseva Nurkkala niminen tila RN:o 3:94 lukuun ottamatta myyjän pidättämää n. 0,56 ha:n määräalaa sekä saman kylän tilasta Nurkkala RN:o 3:100 n. 3,87 ha:n suuruinen määräala seuraavin ehdoin: Kauppahinta on euroa. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle heti kauppakirjan allekirjoitusten jälkeen ja kauppahinta maksetaan kahden viikon kuluessa siitä. Kaupan kohde luovutetaan vapaana velkakiinnityksistä, muista niihin verrattavista rasituksista ja erityisistä oikeuksista. Myyjä sitoutuu kustannuksellaan vapauttamaan kaupan kohteen rasitustodistuksista ilmenevistä kiinnityksistä. Molemmat määräalat saavat pinta-alansa mukaisen osuuden tilan yhteisistä alueista ja erityisistä etuuksista. Todetaan, että myyjän omistukseen tilasta RN:o 3:94 jäävän 0,56 ha:n määräalan alue on voimassa olevassa yleiskaavassa merkitty pientaloalueeksi (AP). Kaupunki sitoutuu tämän määräalan osalta olemaan perimättä ensimmäisen asemakaavoituksen yhteydessä korvauksia osallistumisesta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin (maankäyttö- ja rakennuslain 12a -luku). Myyjälle jää korvauksetta viljelyoikeus kymmeneksi vuodeksi kaupan kohteeseen kuuluviin peltoihin n. 2,7 ha. Mikäli kaupunki tarvitsee peltoja rakentamiskäyttöön, on kaupungilla oikeus irtisanoa viljelyoikeus ilmoittamalla siitä edellisen vuoden loppuun mennessä. Yksipuolista irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole ensimmäisen viiden vuoden osalta kauppakirjan allekirjoittamisesta alkaen. Jos kaupungin tonttitarpeen tilanne välttämättä edellyttää viljelyoikeuden päättämistä tai supistamista ensimmäisen viiden vuoden aikana, sitoutuvat osapuolet neuvotellen etsimään ratkaisua tilanteeseen. Muut kauppaehdot ovat tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja, jotka sovitaan kansliatoimenpitein.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 7 Valmistelija Heikki Hatakka puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 8 8 Asianro 7346/ /2013 Alueen vuokraaminen kiinteistöstä (Kauppatori) ravintolatoimintaa varten /Savonka Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki on vuokrannut Savonka Oy:lle (Ravintola Piazza) vuosittain alueen kauppatorilta ( ). Vuokra-aika on ollut vuosittain on pitämässään kokouksessa päättänyt torisäännöistä sekä torihinnoista. Hinnastossa on määritelty puolikiinteiden toripaikkojen hinnat, joiden vuokra-aika on 5-10 vuotta. Savonka Oy on tehnyt hakemuksen alueen vuokraamisesta 10 vuodeksi. Hakemuksen mukaa ravintolan on tarkoituksena olla 24 h auki. Anniskelu päättyisi klo 22.00, jonka jälkeen toiminta jatkuisi yökahvilana välisen ajan. Toriympäristö on muuttunut toisenlaiseksi viime vuoden aikana, kun taksiasema on muuttanut Piazzan välittömään läheisyyteen. Täten on tullut asiakkailta sekä taksimiehiltä kyselyjä aukioloajoista. Yökahvilalle on tullut kysyntää. Vuokrattava alue on 3 ruutua (á 10 m*10 m). Torihinnaston mukaan yhden ruudun hinta puolikiinteillä myyntipaikoilla on euroa / vuosi sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). Mikäli ravintola-

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 8 toimintaa varten tarvittava terassialue tarvitsee lisäaluetta, voidaan tarvittava alue vuokrata samoin ehdoin määräytyvästä lisävuokrasta. Vaikutusten arviointi Esitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi noin 300 m2:n suuruisen alueen vuokraamista Savonka Oy:lle kauppatorilta seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika on Ravintola saa olla alueella vuosittain välisen ajan. 2. Vuosivuokra on euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokra-alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta ja harjoittamansa toiminta huomioon ottaen myös ympäröivän alueen puhtaanapidosta kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti välisenä aikana. Mikäli alueen siisteydestä on huomautettavaa, on Kuopion kaupungilla oikeus periä siivous- ja korjauskulut todellisten kustannusten mukaan vuokralaiselta. 4. Ravintola-alue on purettava ja vuokra-alue on tyhjennettävä väliseksi ajaksi, jolloin alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaa kaupunki. Tällöin alue on kaupungin vapaassa käytössä ja vuokrattavissa muihin tarkoituksiin. 5. Vuokra-alueen kalusteissa ja aitauksissa on noudatettava kaupungin kävelykeskustalle ja torialueelle antamia ohjeita. 6. Kauppatorilla suoritettavien korjaustöiden, tapahtumien tai muiden järjestelyjen takia vuokralaisen on korvauksetta luovutettava myyntipaikkansa kaupungin käyttöön ja siirryttävä tarvittaessa kaupungin osoittamaan toiseen paikkaan. Vuokralaisen on varustettava myyntipaikkansa liiketoiminimellään, josta ilmenee yrittäjän yhteystiedot. 8. Tarkemmista vuokrausehdoista sovitaan vuokrasopimuksessa kansliatoimenpitein. Lisäksi esitän, että kaupunkirakennelautakunta myöntää Savonka Oy:lle maanomistajan suostumuksen hakea A-anniskeluoikeuksia kyseiselle vuokraalueelle ajalla myyntiajan ollessa 9-22 siten kuin viranomaiset siitä erikseen päättävät. Savonka Oy:llä ei ole oikeutta siirtää tätä lupaa kolmannelle ilman kaupungin erikseen antamaa suostumusta. Savonka Oy:n on hankittava kustannuksellaan kaikki ravintolapalvelujen järjestämisen edellyttämät viranomaisluvat. Kaupunki ei vastaa mistään ravintolapalveluiden kustannuksista, ravintolapalveluihin kohdistuvista vahingoista eikä mistään muistakaan vahingoista, jotka liittyvät ravintolapalvelujen käyttöön tai ovat muutoin siihen liittyviä tai siitä johtuvia. Kaupunki ei vastaa myöskään ravintolapalveluille viranomaisluvissa asetettujen velvoitteiden täyttämisestä. Savonka Oy:n on noudatettava lupapäätöksissä todettuja lupaehtoja.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 8 Mikäli ravintolapalvelujen lupaehtoja ei noudateta, kaupunki on oikeutettu peruuttamaan ravintolapalvelujen järjestämiselle antamansa luvan ilman irtisanomisaikaa. Tältä osin Savonka Oy ei ole oikeutettu saamaan kaupungilta minkäänlaista vahingonkorvausta. Valmistelija Pirkko Laaksonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 9 9 Asianro 7/ /2014 Asuntotontin maavuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Seppo ja Aira Tossavainen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Seppo Tossavainen omistaa Julkulanpuistossa olevat ns. Tossavalan rakennukset. Tossavalan päärakennus on asemakaavassa osoitettu (his1) historiallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jota ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää. Rakennusten pihapiiri ja rannassa olevan saunarakennuksen maa-alue on vuokrattu Seppo Tossavaiselle vuokrasopimuksella, joka päättyy Kuva 1: Sijaintikartta

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 9 Kuva 2: Vuokra-alue on esitetty katkoviivalla Kuva 3: Asemakaavan muutosehdotuksen mukainen AO-tontti Kuopion kaupunki on käynnistänyt Julkulan kaupunginosan Julkulanniemeä ja sen lähistöä koskevan asemakaavamuutoksen. on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 9 Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä on neuvoteltu Tossavalan rakennukset omistavan Seppo Tossavaisen ja hänen puolisonsa Aira Tossavaisen kanssa asemakaavan muutoksessa osoitetun AO-tontin vuokraamisesta vuokra-aluetta koskeva maanvuokrasopimus on tarkoitus purkaa. Asemakaavamuutoksen voimaantulon jälkeen AOtontti on tarkoitus vuokrata Seppo ja Aira Tossavaiselle. Kaupungin ja Seppo ja Aira Tossavaisen välillä on tarkoitus laatia maanvuokrasopimuksen esisopimus asemankaavaehdotuksen mukaisen tontin vuokraamisesta. Tontti on asemakaavaehdotuksessa osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Sopimuksen tarkoituksena on ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä sitovasti sopia kaupungin ja tulevan vuokraoikeuden haltijan kesken asemakaavan muutoksen voimaantulon jälkeen tapahtuvasta maanvuokrasopimuksen laatimisesta, edellyttäen, että asemakaavan muutos tulee voimaan. Yhtenä tontin vuosivuokran perusteena on käytetty Julkulan rantatonteista hankittua arviokirjaa. Arvion on laatinut kaupungin pyynnöstä auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) Jorma Muhojoki. Arviokirjan ja kaupungin näkemyksen mukaan vuokrattavan tontin markkina-arvon suuruusluokaksi on arvioitu noin euroa. Vuosivuokra on markkina-arvosta 4 % eli euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). Tontin vuokraaminen Tossavalan suojeltujen rakennusten omistajalle edistää rakennusten ja pihapiirin säilyttämistä. Asemakaavaratkaisun ja tontin sijainnin kannalta tontin vuokraaminen on kaupungin kannalta myyntiä turvallisempi vaihtoehto. Tontin vuokraamisella maapohja säilyy kaupungin omistuksessa, joten maankäytön muutostilanteisiin voidaan reagoida paremmin. Tällaisia tilanteita saattavat olla esimerkiksi rakennusten suojeluun liittyvien velvoitteiden muuttuminen tai mahdollinen lisärakennusoikeus. Asiasta on neuvoteltu kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupalveluiden kanssa. Julkulan täydennysrakentamisalueen asemakaavamuutoksen laadintatyötä tekee kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen p Vaikutusten arviointi Tontin vuokraamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen ja siten kaupunkirakenteen tiivistämiseen, joten päätösesitys on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv ). Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa: 1. Kaupungin ja Seppo ja Aira Tossavaisen välillä laaditaan liitteenä olevan luonnoksen mukainen maanvuokrasopimuksen esisopimus, jolla sovitaan asemakaavan muutosehdotuksen voimaantulon jälkeisestä AO-tontin vuokraamisesta 2. Esisopimuksen mukainen vuokra-aika on tontin vuokrauksesta lukien saakka.

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 9 3. Esisopimuksen mukainen vuokra on euroa vuodessa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). 4. Maanvuokrasopimuksen esisopimukseen ja maanvuokrasopimukseen saadaan tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein. 5. Tontin maanvuokrauksen esisopimuksen ja sen pohjalta laadittavan lopullisen maanvuokrasopimuksen voi allekirjoittaa kiinteistöjohtaja, tonttipäällikkö tai kiinteistöasiamies. 6. Tontin maanvuokrasopimuksen esisopimus on allekirjoitettava mennessä. Liitteet 8 7/2014 Tontin maanvuokrasopimuksen esisopimus Valmistelija Jussi Niilahti puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 9175/ /2013 Yritystontin (Poukamankatu 6) vuokraaminen / Juhani Hartikainen, Kari Hartikainen ja Juha Virtanen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Juhani Hartikainen, Kari Hartikainen ja Juha Virtanen ovat hakeneet liiketontin vuokraamista. Tontille on tarkoitus rakentaa Siwa. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2014 aikana siten, että myymälä avattaisiin Tontin pinta-ala on m2, jossa on rakennusoikeutta 400 k- m2. Tontin kaavallinen käyttötarkoitus on liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialuetta (KY). Tontti sijaitsee osoitteessa Poukamankatu 6.

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 10 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä maapoliittisessa ohjelmassa ja Pihlajalaakson tonttien luovutusehdoissa ei ole vahvistettu luovutushintaa Pihlajalaakson liiketonteille. Vuokra on määritelty soveltaen muiden vastaavaan käyttöön luovutettujen tonttien vuokraa ja maaomaisuuden hallintapalveluiden näkemystä. Vuosivuokra määräytyisi kaavalla: 400 k-m² * 185 e/k-m² * 0,04 = Vaikutusten arviointi Esitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi liiketontin vuokraamista Juhani Hartikaiselle, Kari Hartikaiselle ja Juha Virtaselle seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika on Vuosivuokra on 2960 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). 3. Tarkemmista vuokrausehdoista sovitaan vuokrasopimuksessa kansliatoimenpitein.

28 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 10 Valmistelija Pirkko Laaksonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 8/ /2014 Tiekunnille jaettavien avustusten periaatteet 2014 Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Tiekuntien avustaminen vuonna 2013 Vuoden 2014 yksityistieavustukset julistettiin kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi kaupunginhallituksen vahvistamalla tavalla. Kaupunki avustaa yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta. Avustuksen ehtona on myös, että tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö. Avustusta myönnetään vain asutuksen käyttämälle tien osalle. Vuonna 2013 kunnossapitoavustuksia myönnettiin 556 tiekunnalle sekä 7 jäätielle yhteensä euroa. Kunnossapitoavustus oli tieluokkain /km: 1- tieluokka 660 euroa 2- tieluokka 550 euroa 3- tieluokka 440 euroa 4- tieluokka 330 euroa. Keskimääräinen kunnossapitoavustus oli 432 euroa/km. Tiekuntien tekemien tilitysten mukaan tien kunnossapitomenot olivat vuonna 2012 keskimäärin 847 euroa/km. Jäätielle myönnettävän avustuksen suuruus oli 65 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista, josta vähennettiin ELY-keskuksen maksama avustus. Vuonna 2013 perusparantamisavustusta myönnettiin 40 tiekunnalle yhteensä euroa. Perusparantamisavustuksen suuruus oli enintään 60 % tarkistetusta kustannusarviosta, josta oli vähennetty muut tiekunnan saamat avustukset. Esityksen perustelut Vuoden 2014 käyttötaloussuunnitelmassa on varattu avustuksiin euroa. Vuonna 2013 oli käytettävissä euroa. Kuopion alueella on tällä hetkellä yksityistielain mukaisia tiekuntia 973 kpl yhteensä km, joista kaupungin avustuksiin oikeuttavia noin 650 tiekuntaa yhteensä lähes km. Yksityistiet luokitellaan neljään kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokka määrätään käyttäen apuna pistelaskentaa, jossa otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä aiheuttavat toiminnot (yksityistielain 2.luku 12).

30 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 11 Arviolta avustuksiin oikeuttavat tiekunnat jakautuvat tieluokkiin seuraavasti: 1- tieluokka 17 tiekuntaa 2 -tieluokka 23 tiekuntaa 3- tieluokka 187 tiekuntaa 4 -tieluokka loput, jääteitä 12. Kunnossapitoavustuksia valmisteltaessa kunnossapitoluokittain käytetään seuraavia kertoimia (yksityistieasetus 2.luku 13): 1-kunnossapitoluokka kerroin 1,50 2- kunnossapitoluokka kerroin 1,25 3- kunnossapitoluokka kerroin 1,00 4- kunnossapitoluokka kerroin 0,75. Vaikutusten arviointi Avustusten kokonaismäärä on edellisestä vuodesta hieman pienentynyt. Tämä nostaa tiekuntien omavastuu osuuksia. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustukset myönnettäisiin anomuksesta tiekunnille seuraavin perustein: Kunnossapidon keskimääräisenä kilometrikustannuksena pidetään kustannustasoa 900 euroa/km, josta vähennetään tiekunnan omavastuu 55 %. Kunnossapitoavustukset tieluokittain/km ovat enintään: 1- tieluokka 607 euroa 2- tieluokka 506 euroa 3- tieluokka 405 euroa 4 -tieluokka 304 euroa. Tiekunnille maksettavasta avustuksesta vähennetään mahdollisesti saatu ennakkoavustus. Jääteille kunnossapitoavustus olisi enintään 55 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista, josta vähennetään ELY-keskuksen maksama avustus. Perusparantamisavustus olisi enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta, josta vähennetään muut ko. hankkeeseen tiekunnan saamat avustukset. Avustuksia saavien tiekuntien on pidettävä vuosikokous joka vuosi sekä tehtävä tilitys myönnetystä avustuksesta. Mikäli tiekunnan avustusanomus ei täytä hyväksyttyjä käyttö- tai jakoperusteita tuodaan se lautakunnan päätettäväksi. Valmistelija Annele Pesonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 11 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 80/ /2014 Karttulan vesiosuuskunnan lainantakaus Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä: Karttulan Vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta omavelkaista takausta euron pankkilainalleen. Vesiosuuskunta tarvitsee pankkilainaa rahoittaakseen vuonna toteutettavaa vesihuoltohanketta Kuttakoskella ja mahdollisesti seuraavana Rääpys - Rytkyn alueella toteutettavaa vesi- ja viemärijohtojenrakennushanketta. Kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki antaa Karttulan vesiosuuskunnalle omavelkaisen takauksen euron pankkilainalle. Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeet, joihin rahoittamiseen tarvitaan lainaa. Karttulan Vesiosuuskunnan toiminta-alue kattaa entisen Karttulan kunnan alueella ne haja-asutusalueet, joilla yhteisvedenhankinnan on katsottu olevan tarkoituksenmukaista. Osuuskunta toteuttaa viemäröintiä niille aluille, joille se on tarkoituksenmukaista. Osuuskunnan viemäröinnintoiminta-alue on laajenemassa tänä vuonna rakennettavien hankkeiden myötä myös Kuttakosken alueelle ja myöhemmin mahdollisesti Rääpys - Rytkyn alueelle. Karttulan Vesiosuuskunnan toiminta-alueen muutos on vireillä. Karttulan Vesiosuuskunnan hallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa lainaa euroa kilpailutuksen perusteella. Lainan käyttötarkoitus on vesi- ja viemäriverkostojen rakennushankkeiden rahoitus rakennusaikana ja myöhemmin pitkäaikaisena osakkaiden lainaosuusrahoituksena. Meneillään on Kuttakosken rakennushanke, jonka kustannusarvio on 1,3 milj. euroa, seuraavana rakennettavana alueena on todennäköisesti Rääpys - Rytkyn alue. Rakennushankkeiden rahoitus muodostuu osittain ELY-keskuksen ja kaupungin myöntämistä avustuksista, jotka maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Alv-palautukset saadaan myös jälkikäteen osuuskunnalle takaisin, palautuksilla rahoitetaan osaltaan rakentamista. Osakkaiden liittymismaksujen omarahoitusosuudet ovat yksi osa rakentamisen rahoitusta, ja niiden laskutus ajoittuu vasta siihen, kun verkosto on käyttökunnossa itse kullakin alueella. Karttulan Vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupunkia myöntämään omavelkaisen takauksen euron lainalle, jonka takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Lainan myöntäjän ja muut tarkat tiedot ilmoitetaan niiden seikkojen selvittyä. Vaikutusten arviointi Ilmastovaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä viemäröinnin myötä olevien sakokaivojen tyhjennyksistä aiheutuvat liikennesuoritteet poistuvat.

33 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 12 Yritysvaikutuksiltaan vesihuoltohanke on neutraali. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki päättää antaa omavelkaisen takauksen Karttulan Vesiosuuskunnan enintään euron suuruiselle pankkilainalle vesihuoltohankkeiden rakentamiseen. Laina-aika on 10 vuotta, eli vuoden 2024 loppuun saakka. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Liitteet 9 80/2014 Karttulan Vesiosuuskunnan lainantakaushakemus Asiakirjoissa Ote Karttulan Vesiosuuskunnan hallituksen pöytäkirjasta Valmistelija Päivi Rissanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

34 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 2899/ /2012 Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Rautaniemi (Pakkaskatu 14) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Vaikutusten arviointi - Asemakaavan muutostyössä selvitetään virkistysaluekaistaleen liittämistä Pakkaskatu 14 tonttiin ( ). Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Virpi Lindell, puh Esitys MRL 63 :n sekä MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi. Liitteet /2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen Valmistelija Virpi Lindell puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

35 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 886/ /2012 Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Sairaalakatu 4-8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavan muutoksella on tarkoitus selvittää korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet. Alueella olevien kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi on asemakaavatyötä lähdetty tutkimaan arkkitehtuurikilpailun avulla, joka järjestetään kaavatyön alkuvaiheessa. Vaikutusten arviointi Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan korttelin lisärakentaminen kaupunkirakennetta tiivistämällä olemassa olevien palvelujen ja infrastruktuurin varaan, jolloin kaavatyö on ilmastopoliittisesti positiivinen. Kaavaehdotus toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa, monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin ruutukaava-alueelle ns. kivijalkayritysten tilatarjontaa. Esitys MRL 63 :n sekä MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi. Liitteet /2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen Valmistelija Jouni Pekonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Merkitään, että puheenjohtaja Iris Asikainen ja Varpu Puskala poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Voutilainen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

36 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 9198/ /2013 Pölkkypurontien pysäköintijärjestelyt Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Pölkkypurontie on Julkulan kaupunginosassa noin 75 metriä pitkä ja noin 4 metriä leveä, Puijonsarventiestä erkaneva tonttikatu. Kadun varrella on neljä omakotitaloa ja kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä 19 asuntoa. Omakotitalot sijaitsevat kadun alkupäässä ja rivitalot kadun päässä. Pölkkypurontien pysäköintijärjestelyjä on viimeksi muutettu vuonna Tuolloin alueen asukas toivoi kadulle asetettavan aluepysäköintikielto. Asukkaita kuultiin päätöksen teon yhteydessä. Pysäköintikieltoa kannattivat omakotitalojen asukkaat ja pysäköintikieltoa vastustivat rivitaloyhtiöiden asukkaat. Kaupungininsinöörin päätöksellä Pölkkypurontielle kaakkoisreunalle asetettiin pysäköintikielto. Kaupungininsinöörin päätökseen tehtiin oikaisuvaatimus ja asia eteni tekniseen lautakuntaan. Lautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja tämän päätöksen mukaisesti pysäköintikieltoa Pölkkypurontielle ei asetettu. Aloite Syksyllä 2013 Pölkkypurontien omakotitaloasukas pyysi toimenpiteitä, koska pysäköinti estää asukkaan kunnossapitovastuulla olevan viherkaistan hoidon. Asfaltin reunaan asetettiin aurausviittoja, jotka aiheuttivat sen, että pysäköinti siirtyi lähemmäksi kadun keskilinjaa. Kohti kadun keskilinjaa siirtynyt pysäköinti estää talvikunnossapitokaluston liikkumisen kadulla. Kuopiossa on asetettu useille kaduille talvirajoituksia, jolla turvataan kadun talvikunnossapito. Talvirajoitus olisi myös Pölkkypurontielle asetettuna kompromissi, jolla turvataan kadun talvikunnossapito sekä osittain mahdollistetaan pysäköinti kadulla. Vaikutusten arviointi Esitys on yritys- ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali. Esitys Esitän, että Pölkkypurontien pysäköintijärjestelyjä muutetaan siten, että pysäköinnissä otetaan käyttöön talvirajoitus. Talvirajoitus on voimassa arkisin klo 8-16 ja lauantaisin klo Valmistelija Hanna Väätäinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

37 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 15 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

38 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Asianro 66/ /2014 Kyp tiedonannot 3198/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kielteinen poikkeamispäätös POSELY/291/07.01/2013: FinnHEMS Oy:n hakemus koskien lääkärihelikopterin tukikohdan rakentamista. ELY-keskus hylkää hakemuksen. 3782/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen poikkeamispäätös POSELY/251/07.01/2013:Mercatus Oy:n hakemus koskien olevan teollisuushallin laajentamista. ELY-keskus hyväksyy hakemuksen. 6442/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen poikkeamispäätös POSELY/434/07.01/2013: Kiinteistö Oy Kuopion Tukkukartanon hakemus koskien varasto- ja autotallitilojen muuttamista kuntosalitiloiksi. ELY-keskus hyväksyy hakemuksen. 5025/2013 Pohjois-Savon liiton päätös Dnro 01913/EU: Nilsiän Tahko keskustan alueen matkailuinfran kehittäminen. Pohjois-Savon liitto myöntää Nilsiän Tahkon keskustan matkailuinfran kehittäminen -projektille vuoden 2013 EAKR- ja valtionrahoitusta yhteensä 50,0 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään , 00 euroa. tiedoksi kaupungininsinööri, hyvinvoinninedistämisen johtaja, rakennuttajapäällikkö, valvoja M. Sutinen, palvelupäällikkö H. Pöllä, taloussuunnittelija, kaupunginpuutarhuri, suunnitteluhortonomi. 7534/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, Dnro PO- SELY/9/07.04/2013: Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy projektin osarahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahastosta. ELY-keskus myöntää vuoden 2013 EAKRja valtionrahoitusta yhteensä 77,3 % projektin hyväkstyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään ,00 euroa. tiedoksi kaupungininsinööri, hyvinvoinninedistämisen johtaja, suunnitteluinsinööri, taloussuunnittelija, hankepäällikkö 8254/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, Dnro PO- SELY/10/07.04/2013: Kaupunkialueen liikenneympäristön kehittäminen Pihlajalaakson asuinalueen kohdalla moottorien meluvaikutusten vähentämiseksi ja vetovoimaisten asuinalueiden toteuttamisen turvaamiseksi. Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hylkää hakemuksen, eikä hyväksy projektia osarahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahastosta. tiedoksi kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, taloussuunnittelija, hankepäällikkö 7176/2013 Kaupunginmetsänhoitajan kirje : Puukaupallisen yhteistyösopimuksen jatkaminen / Puukauppa 2014

39 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) 16 Liitteet 12 66/2014 viranhaltijapäätökset Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

40 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (40) Muutoksenhakuohje Liite A kaupunkirakennelautakunta / kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (3-4, 6-11, 15 ) Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Postiosoite PL KUOPIO Käyntiosoite Suokatu 42 Puhelin Faksi Sähköposti Virka-aika ma - ke (kesä ) to (kesä ) pe (kesä ) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 180 Asianro 7093/10.00.02.00/2015 Tarjousten perusteella myytävät omakotitontit Julkulassa sekä Saaristokaupungin Lehtoniemessä ja Rautaniemessä Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 178 Asianro 7091/10.00.02.01/2015 Julkulan omakotitonttien luovuttaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Lautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 171 Asianro 6532/10.00.02.00/2016 Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja / () Asianro /0.00.0.0/ Kaivannonlahden kerrostaloalueen tonttien suunnitteluvaraaminen valtion tukeman asuntotuotannon (ARA) toteuttamista varten Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4890/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4890/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 105 Asianro 4890/10.00.02.01/2016 Saaristokaupungin Rautaniemessä sijaitsevien omakotitonttien luovutusehtojen muuttaminen Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 180 Globe Hope Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Mannerheimintie 22-24 HEL 2016-008073 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 200 UMP-Kymmene Oyj, liiketilan vuokraus osoitteesta Tukholmankatu 8, Haartamaninkatu 8, Biomedicum HEL 2015-013855 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 92 E-Fa La Oy, uusi vuokrasopimus osoitteessa Kanavakatu 6, Tulli- ja pakkahuone HEL 2016-003438 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE VP4 RAKENNUSLAUTAKUNTA LJ 5.8.2014 242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI 1.10.2014 31.1.2015 PÄÄTÖSEHDOTUS päättää, että 1.10.2014 31.1.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (13) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (13) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-15:35 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 44 Kotihoito Saga Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Soittajantie 1 HEL 2016-001583 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 30 Månsas Productions Oy, liiketilan vuokraus osoitteesta Metsäpurontie 25 HEL 2016-000895 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 204 Christmas Granny T:mi, liiketilan vuokraus osoitteesta Äyripolku 1 HEL 2015-013919 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 425 Maamonlahdentien silta, Länsiväylä, 31. Lauttasaari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2016-009746

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 191 Oulun Rakennusteho Oy:n vuokrasopimuksen irtisanominen Länsisatamassa HEL 2015-000150 T 10 01 01 04 S0120-324 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokrauspäätös Vuokralainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Töölön Kisahallin eteläpäädyssä sijaitsevan ravintolatilan vuokraaminen HEL 2014-014794 T 10 01 03 Päätös Merkittiin, että edellinen vuokrasopimus otsikossa mainitusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 223 Liiketilan vuokraus osoitteesta Koivikkotie 8 HEL 2014-010341 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Kiinteistöviraston tilakeskuksen ulkoisen vuokrauksen vuokrauspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 8/ (12)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 8/ (12) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-18:10 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 86 Suomalais-Venäläiselle koululle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2016-2017 HEL 2016-005485

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 9 Helsingin Satama Oy, toimistotilan vuokraaminen, Länsisatamankatu 23 HEL 2015-005218 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 19 SSV:n Teknonet -yhteyksien kahdennus, tilauksen korotus HEL 2015-003671 T 08 00 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti korottaa Netcontrol Oy:n aiempaa tilausta, SSV:n

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 126 Kansallinen Lastenliitto Helsingin piirijärjestö ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 syyslukukaudelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7 06.06.2016 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin 54154 tontti 7 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 20.06.2016 klo 17:30-18:22 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Nuorisoasiainkeskus Kehittämisosasto Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Nuorisoasiainkeskus Kehittämisosasto Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 58 SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushakemus HEL 2016-008862 T 02 05 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti myöntää SDPL:n Helsingin

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vuokrasopimus tehdään saakka.

Vuokrasopimus tehdään saakka. Maanvuokrasopimuksen tekeminen ja vuokraehdot jalkapallohallille Välivainiolla, Castrenin kenttä, Väl-23; Oulun Palloseura - jalkapallo ry Dno TEKE: 4297 /631/2011 Tekninen lautakunta 20.9.2011 421 Tekninen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot