Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä"

Transkriptio

1 Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä Raportti L10/2003

2 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN Sky-kansio 2/7

3 Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä

4

5 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/ (26) Tässä raportissa on esitetty pääpiirteissään kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus- ja sertifiointijärjestelmän rakenne, vaatimukset ja menettelyt. Järjestelmä perustuu Suomen Kaukolämpö ry:n (Sky) ja Muoviteollisuus ry:n (MT) väliseen sopimukseen laadunvalvonnan järjestämisestä. Sopimuksen mukaan Sky ylläpitää ja hallinnoi järjestelmää sekä huolehtii sen käytännön toiminnoista. Järjestelmän toiminnot ja vaatimukset on tarkasti määritelty kolmessa erillisessä laadunvarmistusjärjestelmän erityisohjeessa, yksi koskien elementtien, valmisosien ja liitosten laadunvarmistusta, yksi sulkuventtiilien laadunvarmistusta (tuotesertifiointi) ja yksi kaukolämpöjohtojen liitostöiden ja muovihitsauksen laadunvarmistusta (urakointiyritysten auktorisointi ja asentajien pätevyys). Tuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan järjestelmän mukaisella sertifikaatilla. Elementeillä, valmisosilla ja sulkuventtiileillä sertifikaatti oikeuttaa merkitsemään tuotteet laatumerkillä (LT-merkki). Liitosratkaisuja ja -materiaaleja ei merkitä LT-merkillä, koska tuote (valmis liitosratkaisu) syntyy vasta asennusvaiheessa. Valmistaja/maahantuoja saa sertifikaatin/lt-merkin käyttöoikeuden, mikäli testit ja laadunvalvonta osoittavat tuotteiden täyttävän asetetut vaatimukset. Sertifikaatti/LT-merkin käyttöoikeus edellyttää hakemusvaiheessa suoritettavan tyyppitarkastuksen ja -testien läpäisemistä sekä valmistajan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa suorittamista hyväksytyin tuloksin ja vähintään vaaditulla taajuudella. Sertifioinnin pohjana olevat kaukolämpöjohtojen, niiden liitosten ja sulkuventtiilien tekniset vaatimukset on esitetty Sky:n suosituksissa L1, L2 sekä L4. Urakointiliikkeen auktorisointi edellyttää tiettyjen toiminnallisten vaatimusten täyttämistä, ja liitos- ja muovihitsaustöitä tekevien asentajien tulee osoittaa pätevyytensä järjestelmän mukaisella liitostyötodistuksella. Työryhmä: Puh.joht. Trygve Strandell Vantaan Energia Oy Jukka Lankinen ALSTOM Power FlowSystems Oy Jan Rolin Oy KWH Pipe Ab Thermopipe Pekka Viitanen Tampereen Sähkölaitos Sihteeri Veli-Pekka Sirola Suomen Kaukolämpö ry Lämmönjakelutoimikunta: Puh.joht. Trygve Strandell Vantaan Energia Oy Christer Allén Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab Pekka Laaksonen Vattenfall Kaukolämpö Oy Rauli Saarela Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab Antti Saviniemi Helsingin Energia Pentti Valta Lahti Energia Oy Pekka Viitanen Tampereen Sähkölaitos Sihteeri Veli-Pekka Sirola Suomen Kaukolämpö ry

6 2 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ SISÄLTÖ sivu A ELEMENTIT, VALMISOSAT, LIITOKSET JA SULKUVENTTIILIT 3 1 Tavoite 3 2 Soveltamisala 3 3 Organisaatio 3 4 Sertifikaatti ja laatumerkki (LT-merkki) 4 5 Sertifiointimenettely Tyyppitarkastus ja -testit Valmistajan sisäinen laadunvalvonta Ulkoinen laadunvalvonta Toimitettujen tuotteiden laatu 5 6 Materiaalien, tuotteiden sekä tuotantomenetelmien muutokset 5 7 Sertifikaatin ja laatumerkin käyttö, merkintävaatimukset 5 8 Toimenpiteet, kun tuotteet tai laadunvalvonta ei vastaa vaatimuksia sekä 6 sertifikaatin tai LT-merkin väärinkäyttötapauksissa 9 Tiedottaminen 6 B LIITOS- JA MUOVIHITSAUSTYÖ 7 1 Tavoite 7 2 Soveltamisala 7 3 Organisaatio 7 4 Asennusoikeus ja liitostyötodistus 8 5 Auktorisointimenettely 8 6 Tiedottaminen 9 LIITTEET Liite 1 Viitestandardit ja -suositukset 10 Liite 2 Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot. Tyyppitestit; ominaisuudet, testimenetelmät ja 11 toimenpiteet Liite 3 Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot. Valmistajan sisäinen laadunvalvonta; 13 ominaisuudet, testimenetelmät ja vähimmäistestaustaajuudet Liite 4 Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset. Tyyppitestit; ominaisuudet, 17 testimenetelmät ja toimenpiteet Liite 5 Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset. Kutistemateriaalit. Valmistajan 18 sisäinen laadunvalvonta; ominaisuudet, vaatimukset ja testaustaajuudet Liite 6 Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet. Tyyppitestit; ominaisuudet, 19 testimenetelmät ja toimenpiteet Liite 7 Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet. Valmistajan sisäinen laadunvalvonta; 20 ominaisuudet, testimenetelmät ja vähimmäistestaustaajuudet Liite 8 LT-merkintäluvan malli 21 Liite 9 Liitosrakenteen hyväksymistodistuksen malli 22 Liite 10 Liitosvaahdon hyväksymistodistuksen malli 23 Liite 11 Laatumerkin (LT-merkki) muoto 24 Liite 12 Asennusoikeussopimuksen malli 25 Liite 13 Liitostyötodistuksen malli 26

7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ A ELEMENTIT, VALMISOSAT, LIITOKSET JA SULKUVENTTIILIT 1 Tavoite Järjestelmän tarkoitus on toimia vapaaehtoisena sertifiointimenettelynä, joka on hyödyllinen sekä toimittajalle että käyttäjälle, ja joka tarjoaa käyttäjälle helpon tavan varmistua tuotteiden riittävästä laadusta (sertifikaatti, laatumerkki). Tarkoitus on myös varmistaa soveltamisalassa mainittujen tuotteiden vaatimustenmukainen laatu sekä estää laadun kustannuksella tapahtuva epäterve hintakilpailu. Laadunvarmistuksen lisäksi järjestelmä tähtää rakentamisen yhtenäisyyden edistämiseen, tuotannon rationalisointiin ja siten kustannusetuihin. Tästä syystä mm. LTmerkintäoikeudet eivät kata dimensioita DN 20 ja DN 32 eivätkä muita kuin Sky:n suosituksen L1 mukaisia eristyspaksuuksia. Suosituksen L1 mukaiset valmisosien standardipituusmitat eivät kuitenkaan ole LT-merkintäluvan edellytys. Sky suosittelee jäsenyrityksiään hankkimaan ja käyttämään vain sertifioituja tuotteita. Sertifikaattivaatimuksen suositellaan olevan osa energiayritysten tarjouspyyntöjä. 2 Soveltamisala Seuraavat tuotteet ja niiden tuotanto kuuluvat järjestelmän piiriin: - Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot, elementit ja valmisosat SFS-EN 253, SFS-EN 448, SFS-EN 488 sekä Sky:n suosituksen L1 mukaan - Liitosrakenteet ja -materiaalit SFS-EN 489 ja Sky:n suosituksen L2 mukaan - Sulkuventtiilit Sky:n suosituksen L4 mukaan Laadunvarmistus ja sertifiointi koskee elementtejä, valmisosia, liitoksia sekä sulkuventtiilejä kokoon DN 1200 asti. Sertifioinnin pohjana olevat kaukolämpöjohtojen, niiden liitosten ja sulkuventtiilien tekniset vaatimukset on esitetty Sky:n suosituksissa L1, L2 sekä L4. 3 Organisaatio Järjestelmän ylimpänä päätöselimenä toimii laadunvalvonnan neuvottelukunta (LVNK) vastaten järjestelmän yleisestä toiminnasta ja ohjauksesta. LVNK:ssa on neljä jäsentä, kaksi Sky:n ja kaksi MT:n nimeämää.

8 4 Päivittäisistä toiminnoista vastaa laadunvalvontatoimikunta (LVT), jonka muodostaa yksi Sky:n nimeämä henkilö. LVT voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita esim. yritysten laadunvalvonnan tarkastuksiin. 4 Sertifikaatti ja laatumerkki (LT-merkki) Valmistaja osoittaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden järjestelmän mukaisella sertifikaatilla (LT-merkintälupa tai hyväksymistodistus). Elementeille, valmisosille ja sulkuventtiileille myönnettävä sertifikaatti, LTmerkintälupa, oikeuttaa merkitsemään tuotteet laatumerkillä. Liitosratkaisuille ja - materiaaleille myönnetään hyväksymistodistus. Niitä ei merkitä LT-merkillä, koska tuote (valmis liitosratkaisu) syntyy vasta asennusvaiheessa. Pelkästään valmisosia valmistava yritys (valmisosatoimittaja) voi sertifioida tuotteensa vain sekä elementtejä että valmisosia tuottavan valmistajan (järjestelmätoimittajan) alihankkijana. Hyväksymistodistus ja LT-merkin käyttöoikeus kattaa sertifikaatissa mainitut tuotteet ja tuotantolaitokset. Alihankkijan valmistamat tuotteet saa merkitä vain sopimusosapuolena olevan toimittajan LT-merkillä, -tarralla, -teipillä ja ne tulee toimittaa osana tämän toimitusta. Menettely ei oikeuta alihankkijaa valmistamiensa tuotteiden suoraan myyntiin LT-merkittynä. Alihankkija voi tehdä sopimuksen useamman toimittajan kanssa. Hyväksymistodistus ja LT-merkintälupa ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja uusitaan vuosittain, mikäli sertifioinnin edellytykset edelleen täyttyvät. LT-merkintäluvan sekä hyväksymistodistusten mallit on esitetty liitteissä 8, 9 ja Sertifiointimenettely Testaus- ja tarkastusmenettelyt LT-merkintäluvan ja hyväksymistodistuksen saamiseksi ja ylläpitämiseksi käsittävät: - tyyppitarkastuksen ja -testit - valmistajan sisäisen laadunvalvonnan - ulkoiset tarkastukset - laatureklamaatioiden tarkastukset (kentällä toteutuneen laadun seuranta) Valmistaja/maahantuoja saa sertifikaatin/lt-merkin käyttöoikeuden, mikäli testit ja laadunvalvonta osoittavat tuotteiden täyttävän asetetut vaatimukset. Sertifikaatti/LTmerkin käyttöoikeus edellyttää hakemusvaiheessa suoritettavan tyyppitarkastuksen ja -testien läpäisemistä sekä valmistajan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa suorittamista hyväksytyin tuloksin ja vähintään vaaditulla taajuudella. 5.1 Tyyppitarkastus ja -testit Tyyppitarkastus ja -testit suoritetaan ensihyväksynnän saamiseksi materiaaleille, tuotteille, tuotantomenetelmille sekä valmistajan laadunvalvontamenettelyille.

9 5 Ulkopuolisessa testauslaitoksessa satunnaisesti valituille koekappaleille tehtävien tyyppitestien tulee osoittaa, että tuotteet täyttävät kaikki liitteissä 2, 4 tai 6 mainituille ominaisuuksille asetetut vaatimukset. Valmistajan tuotantolaitoksella tehtävän tyyppitarkastuksen tulee puolestaan osoittaa, että valmistajan sisäinen laadunvalvonta täyttää sille asetetut minimivaatimukset (liitteet 3, 5 ja 7). 5.2 Valmistajan sisäinen laadunvalvonta Valmistajan tulee suorittaa jatkuvaa tuotannonaikaista laadunvalvontaa sen varmistamiseksi, että tuotteiden vaadittu laatutaso jatkuvasti ylläpidetään. Sisäisen laadunvalvonnan minimivaatimukset (testattavat ominaisuudet ja testaustaajuudet) on annettu liitteissä 3, 5 ja Ulkoinen tarkastus Normaalisti vähintään kerran vuodessa tehtävillä ulkoisilla tarkastuksilla valvotaan sitä, että sertifikaatin haltija jatkuvasti täyttää kaikki sertifikaatin edellytykset, erityisesti sisäisen laadunvalvonnan toimivuuden, laajuuden ja tulosten suhteen. Tarkastuksen yhteydessä voidaan ottaa näytteitä ulkopuolisessa testauslaitoksessa tehtäviin pistokokeisiin. 5.4 Toimitettujen tuotteiden laatu Kentällä toteutuneen laadun seuranta tapahtuu tilaajan toimesta. LVT kerää palautetta toimitettujen tuotteiden laadun seuraamiseksi. Merkintäluvan haltijoiden tulee dokumentoida kentältä saamansa laatureklamaatiot sekä niiden seurauksena toteutetut toimenpiteet. Tämä dokumentointi voidaan tarkastaa ulkoisen tarkastuksen yhteydessä. 6 Materiaalien, tuotteiden sekä tuotantomenetelmien muutokset Sellaiset tuotetta (rakenne, materiaalit) tai tuotantomenetelmää koskevat muutokset, joilla voi olla vaikutusta joko valmiin tuotteen vaatimustenmukaisuuteen tai sertifikaatin kattavuuteen, edellyttävät uutta tyyppitestausta ja/tai -tarkastusta joko täydellisenä tai osittaisena. 7 Sertifikaatin ja laatumerkin käyttö LT-merkintäluvan haltija on oikeutettu kiinnittämään LT-merkin sertifioituihin tuotteisiinsa. Hyväksymistodistuksia ja LT-merkintäoikeuksia voidaan myös käyttää sertifioitujen tuotteiden markkinoinnissa ja mainostamisessa. Tämä ei saa aiheuttaa sekaannusta valmistajan sertifioitujen ja sertifioimattomien tuotteiden välille, erityisesti tarjousprosessissa. LT-merkin muoto ja rakenne on esitetty liitteessä 11. Merkin koko ja väri voidaan valita vapaasti.

10 6 8 Toimenpiteet, kun tuotteet tai laadunvalvonta ei vastaa vaatimuksia sekä sertifikaatin tai LT-merkin väärinkäyttötapauksissa Tapaukset, joissa valmistajan tai toimittajan toiminta ei kaikilta osin ole erityisohjeiden mukaista tai tuotteet eivät vastaa vaatimuksia (esim. vaadittuja vähimmäistestaustaajuuksia ei täytetä tai pistokoetulokset eivät täytä vaatimuksia) voivat johtaa johonkin tai joihinkin seuraavista toimenpiteistä: - LVT:n määrittämät valmistajan korjaavat toimenpiteet, esim. huomautus ja korjauskehotus, tiivistetty sisäinen laadunvalvonta määräajaksi, ulkoinen uusintatarkastus ja/tai lisäpistokokeet - hyväksymistodistuksen/lt-merkintäoikeuden kattavuuden rajoitus - julkinen varoitus (tiedotetaan Sky:n jäsenille) - hyväksymistodistuksen/lt-merkintäoikeuden määräaikainen peruutus - hyväksymistodistuksen/lt-merkintäoikeuden peruutus Sertifikaatti ja LT-merkintäoikeus voidaan perua mm. seuraavissa tapauksissa: - mikäli valmistajan sisäisen laadunvalvonnan raportoinnissa tai dokumentoinnissa havaitaan vilppiä, esim. tuloksia kirjattu mittauksia tai testejä tekemättä - mikäli LT-merkkiä on käytetty tuotteissa, joille merkintäoikeutta ei ole myönnetty - mikäli tuotteet eivät korjaavien toimenpiteiden jälkeen lisätesteissä tai tiivistetyssä laadunvalvonnassa täytä keskeisille ominaisuuksille asetettuja vaatimuksia. LVNK:lla on oikeus tiedottaa vilppitapauksista Sky:n jäsenistölle. 9 Tiedottaminen Lista voimassa olevista hyväksymistodistuksista ja LT-merkintäoikeuksista julkaistaan Sky:n kotisivuilla internetissä aina kun sertifikaatti myönnetään tai peruutetaan, sekä joka vuosi tammi-helmikuussa, jolloin ne lähetetään myös paperiversiona kaikille Sky:n lämpöä myyville jäsenille, kaikille sertifikaatin haltijoille sekä kaikille auktorisoiduille kaukolämpöputkiurakoitsijoille.

11 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ B LIITOS- JA MUOVIHITSAUSTYÖ 1 Tavoite Järjestelmän tarkoitus on toimia vapaaehtoisena auktorisointimenettelynä, joka pyrkii varmistamaan kaukolämpöjohtojen liitosten laadun sekä tarjoaa käyttäjälle tavan varmistua urakointiliikkeen ja asentajien kyvystä laadukkaaseen liitostyöhön. Tarkoitus on myös estää laadun kustannuksella tapahtuva epäterve hintakilpailu. Sky suosittelee jäsenyrityksiään käyttämään liitostöissään vain auktorisoituja urakoitsijoita sekä liitostyötodistuksen omaavia asentajia. Vaatimuksen suositellaan olevan osa energiayritysten tarjouspyyntöjä. 2 Soveltamisala Auktorisointimenettely koskee kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitostyötä teräsputken hitsausta lukuun ottamatta, ts. liitoskohdan eristystyötä sekä suojakuoren saumausta ja hitsausta. Auktorisoinnin perustana ovat Sky:n suositukset L1 ja L2, liitostuotetoimittajien asennusohjeet ja vaatimukset sekä auktorisointia koskevan erityisohjeen vaatimukset. 3 Organisaatio Järjestelmän ylimpänä päätöselimenä toimii laadunvalvonnan neuvottelukunta (LVNK) vastaten järjestelmän yleisestä toiminnasta ja ohjauksesta. LVNK:ssa on neljä jäsentä, kaksi Sky:n ja kaksi MT:n nimeämää. Asennusoikeuden ja liitostyötodistuksen myöntää laadunvalvontatoimikunta (LVT), jonka muodostaa yksi Sky:n nimeämä henkilö. Hyvinkään-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskus (HRAKK) järjestää liitostyötodistuksen edellyttämän peruskoulutuksen pätevyyskokeineen. Liitostyökurssi kokeineen on vaatimuksena kaikille liitostöitä tekeville asentajille, myös ns. kausityövoimalle. Hitsausliitosratkaisujen asentaminen edellyttää em. liitostyökurssin kattavan liitostyötodistuksen lisäksi yleensä ko. liitostuotteen toimittajan myöntämän asennusoikeuden Tarvittavaa liitostuotekohtaista lisäkoulutusta voivat järjestää ja pätevyyttä oman tuotteensa osalta arvioida putki- ja liitostuotetoimittajat tai HRAKK toimittajan toimeksiannosta.

12 8 4 Asennusoikeus ja liitostyötodistus Urakoitsija osoittaa täyttävänsä asetetut vaatimukset järjestelmän mukaisella asennusoikeudella ja asentajat liitostyötodistuksella. Asennusoikeus ja liitostyötodistus kattavat niissä mainitut liitostyöt. Asennusoikeus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja uusitaan vuosittain, mikäli auktorisoinnin edellytykset edelleen täyttyvät. Liitostyötodistus on voimassa 2 kalenterivuotta kerrallaan. Tämän jälkeen LVT uusii todistuksen seuraavaksi 2 vuodeksi ilman ilman uutta pätevyyskoetta, mikäli asentaja liitostyöpöytäkirjan tai vastaanottopöytäkirjan kopioilla tms. kirjallisesti osoittaa tehneensä ko. töitä (enemmän kuin yksittäisiä liitoksia) viimeisen vuoden aikana. Muussa tapauksessa todistuksen uusiminen edellyttää näytetyön suoritusta hyväksytysti, ja mikäli tämä ei yhden uusimisenkaan jälkeen onnistu, liitostyökurssin uutta suoritusta pätevyyskokeineen. Asennusoikeustodistuksen sekä liitostyötodistuksen mallit on esitetty liitteissä 12 ja Auktorisointimenettely Seuraavat vaatimukset ja menettelyt ovat edellytyksenä asennusoikeuden saamiselle ja ylläpitämiselle: - urakoitsijan tulee olla alaan perehtynyt ja omata riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset hoitaa ko. urakoita - urakoitsijan tulee hoitaa työnantajalle kuuluvat velvoitteensa lakien ja asetusten mukaisesti - urakoitsijalla on päätoimisesti palveluksessaan vähintään yksi asennustyömailla vastuullisena työnjohtajana toimiva henkilö, jolla on vähintään vuoden kokemus liitostyön johtotehtävissä tai vähintään 3 vuoden kokemus liitosten asennustöissä, ja jolla on voimassa oleva liitostyöt sekä tarvittaessa myös muovihitsauksen kattava liitostyötodistus - urakoitsijalla on palveluksessaan vähintään yksi tulityökortin ja liitostyötodistuksen omaava asentaja - urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus Seuraavat vaatimukset ja menettelyt ovat edellytyksenä liitostyötodistuksen saamiselle ja ylläpitämiselle ja koskevat myös ns. kausityövoimaa: - edellä mainitun peruskurssin ja pätevyyskokeen hyväksytty suorittaminen - pätevyyden ylläpitäminen työkokemuksella ja/tai uusiminen edellä kohdassa 4 mainitulla tavalla Työkohteissa - urakoitsijan on huolehdittava, että kunkin työkohteen asentajilla on tulityökortti sekä ko. työt kattava, voimassa oleva liitostyötodistus - urakoitsijan tulee noudattaa putki- ja liitosmateriaalitoimittajien sekä Sky:n työ- ja asennusohjeita

13 9 - urakoitsijan käyttämien työvälineiden ja konekaluston sekä itse hankkimiensa materiaalien ja tarvikkeiden tulee täysin soveltua kulloisellekin liitosmenetelmälle ja vastata tilaajan vaatimuksia - urakoitsijan on välittömästi tehtävä ilmoitus tilaajalle, mikäli materiaaleissa epäillään olevan virheitä - urakoitsijan tulee huolehtia, että jokaisen suojakuorisaumauksen ja liitoseristyksen asentaja dokumentoidaan - urakoitsijan edustajan on oltava läsnä valmistuneen johto-osuuden tarkastus- ja mittaustilaisuuksissa - asennusoikeuksien lakattua urakoitsija vastaa keskeneräisistä töistään ja on velvollinen suorittamaan ne loppuun - asennusoikeuden peruuttaminen ei poista tai vähennä urakoitsijalla työn johdosta olevaa takuu-, vahingonkorvaus- ym. vastuuta. Kentällä toteutuneen liitostyön laadun seuranta tapahtuu tilaajan toimesta. LVT:n tietoon tulevat toistuvat tai merkittävät puutteet urakoitsijan tai asentajan työtuloksessa ja tapaukset, joissa urakoitsijan toiminta ei kaikilta osin ole erityisohjeen mukaista voivat johtaa johonkin tai joihinkin seuraavista toimenpiteistä: - huomautus - täydennyskoulutus ja uusi pätevyyskoe - asennusoikeuden tai liitostyötodistuksen kattavuuden rajoitus - julkinen varoitus (tiedotetaan Sky:n jäsenille) - asennusoikeuden tai liitostyötodistuksen peruutus Asennusoikeus voidaan perua mm. seuraavissa tapauksissa: - urakoitsijalla ei enää ole palveluksessaan vaatimukset täyttävää vastuuhenkilöä tai asentajaa - vilppitapauksissa, esim. mikäli asennusoikeuksia haettaessa tai uusittaessa on ilmoitettu vääriä tietoja - mikäli merkittäviä puutteita ei kehotuksesta huolimatta kohtuuajassa korjata. Liitostyötodistus voidaan perua mm. seuraavissa tapauksissa: - mikäli asentaja liitostyötodistusta 2 vuoden jälkeen uusittaessa ei kirjallisesti osoita tehneensä ko. liitostöitä tai hyväksyttyä näytetyötä tai uusineensa pätevyyskoetta viimeisen vuoden aikana - vilppitapauksissa, esim. vanhentuneen tai toisen henkilön liitostyötodistuksen käyttäminen - mikäli LVT:n edellyttämiin toimenpiteisiin (esim. täydennyskoulutus/pätevyyskoe) ei kehotuksesta huolimatta kohtuuajassa ryhdytä. LVNK:lla on oikeus tiedottaa vilppitapauksista Sky:n jäsenistölle. 6 Tiedottaminen Lista voimassa olevista asennusoikeuksista ja liitostyötodistuksista julkaistaan Sky:n kotisivuilla internetissä aina kun asennusoikeus myönnetään tai peruutetaan, sekä joka vuosi tammi-helmikuussa, jolloin ne lähetetään myös paperiversiona kaikille Sky:n lämpöä myyville jäsenille, kaikille elementti- ja liitossertifikaatin haltijoille sekä kaikille auktorisoiduille liitostyöurakoitsijoille.

14 10 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 1 VIITESTANDARDIT JA -JULKAISUT Pääosin raportti pohjautuu ja siinä on viitattu seuraaviin standardeihin ja Sky:n suosituksiin: SFS-EN 253:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - putkielementit" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene SFS-EN 448:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - valmisosat" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene SFS-EN 488:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - venttiilielementit" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene SFS-EN 489:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - liitokset" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene Sky suositus L1/2003 "Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot" Sky suositus L2/2003 "Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset" Sky suositus L4/2003 "Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet" Sky suositus L7/2003 "Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja -käyrät"

15 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 2 11 KIINNIVAAHDOTETUT KAUKOLÄMPÖJOHDOT. TYYPPITARKASTUS JA TYYPPITESTIT; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA TOIMENPITEET Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide Yleistä Valmistajan tuotanto- ja laadunvalvontaprosessit Tarkastus PE Ulkonäkö ja pinnan laatu EN 253 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Halkaisija, seinämänpaksuus ISO 3126 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Tiheys ISO 1183 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Lämpöstabiliteetti EN 728 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Sulaindeksi ISO 1133 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Nokimustan määrä ASTM D-1603 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Nokimustan jakautuminen EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus tai raaka-ainetodistusten tarkastus (nokimusta valmiiksi sekoitettuna raaka-aineessa) Pitkäaikaiset mekaaniset ominaisuudet - painekoe - sauvakoe EN 921 EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Murtovenymä EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Pituussuuntainen muodonpysyvyys EN 743 Tyyppitestiraportin tarkastus

16 12 Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide PUR Koostumus ja materiaaliominaisuudet EN 253 Raaka-ainetodistusten ja sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Solurakenne EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Sulkeumat ja kuplat EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Suljetut solut ISO 4590 Tyyppitestiraportin tarkastus Tiheys ISO 845 Tyyppitestiraportin tarkastus Puristuslujuus ISO 844 Tyyppitestiraportin tarkastus Vedenimeytyminen EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Leikkauslujuus ennen vanhentamista Putkielementit ja valmisosat Mitat ja toleranssit ISO 3126, EN 253, EN 448 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Epäkeskisyys EN 253 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Ulkohalkaisijan kasvu EN 253 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Leikkauslujuus vanhentamisen jälkeen Lämmönjohtavuus + PUR:in tiheys ja solukaasuanalyysi EN 253 EN 253 EN ISO 8497, EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Tyyppitestiraportin tarkastus Tyyppitestiraportin tarkastus Iskunkestävyys ISO 3127 Tyyppitestiraportin tarkastus PE-hitsin ulkomuoto EN 448 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus PE-hitsin tiiviys EN 448 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus PE-hitsien taivutuskestävyys EN 448 Tyyppitestiraportin tarkastus Valmisosan minimieristyspaksuus EN 448 Tyyppitestiraportin tarkastus

17 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 3 13 KIINNIVAAHDOTETUT KAUKOLÄMPÖJOHDOT. VALMISTAJAN SISÄINEN LAADUNVALVONTA; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA VÄHIMMÄISTESTAUSTAAJUUDET Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus Teräs Valmisosien mitat - ulkohalkaisija - seinämänpaksuus - käyrän/haaran kulmamitta 2 %, tasaisesti vuoden tuotannosta (tai vastaanottotarkastus) Tiukennus, jos vaatimus ei täyty: 4 seuraavaa kpl, 8 kpl, 16 kpl jne. Hitsattujen osien saumat - visuaalinen tarkastus (radiograafiseen tarkastukseen liittyen) - radiograafinen tarkastus Hitsattujen teräsosien tiiviys - päittäisliitokset - ei päittäisliitokset Kylmämuokattujen osien seinämän ohentuma ja epäpyöreys EN 448 EN 448 EN % hitsaajan tarkastamana, sekä 2 % ulkopuolisena tarkastuksena radioraafisen tarkastuksen yhteydessä - DN 300: 2 %, hitsaajakohtaisesti, tasaisesti vuoden tuotannosta - DN 400: 10 %, hitsaajakohtaisesti, tasaisesti vuoden tuotannosta Tiukennus, jos vaatimus ei täyty: 2 seuraavaa kpl hitsaajakohtaisesti, 3 kpl, 4 kpl jne. DN 300: 20 %, vesi- tai ilmanpainekoe DN 400: 20 %, vesi- tai ilmanpainekoe tai tunkeumanestekoe DN 300: 100 %, vesi- tai ilmanpainekoe DN 400: 100 %, vesi- tai ilmanpainekoe tai tunkeumanestekoe DN 400: Tiiviyskokeet voidaan korvata 100 % radiograafisella tarkastuksella Tiukennus päittäisliitokselle, jos vaatimus ei täyty: 100 % 2 vko, 100 % 4 vko, 100 % 8 vko jne. 2 %, tasaisesti vuoden tuotannosta Tiukennus, jos vaatimus ei täyty: 4 seuraavaa kpl, 8 kpl, 16 kpl jne.

18 14 Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus PE Mitat - pituus - ulkohalkaisija - seinämänpaksuus - päiden kohtisuoruus ISO 3126 kerran 2 tunnissa jokaiselle extruuderille Sulaindeksi ISO 1133 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Tiheys ISO 1183 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Lämpöstabiliteetti EN 728 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Nokimustan määrä ASTM D-1603 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Nokimustan jakautuminen EN valmiille raaka-aineseokselle: kerran raakaaineen toimituserälle tai raaka-ainevalmistajan sertifikaatti - sekoitukselle extrudoinnin yhteydessä: kerran viikossa jokaiselle extruuderille Murtovenymä EN 253 jokaiselle raaka-aineelle 2 kertaa vuodessa, jokaiselle extruuderille 2 kertaa vuodessa Pituussuuntainen muodonpysyvyys Pitkäaikaislujuus - sauvakoe EN 743 EN 253 jokaiselle raaka-aineelle 2 kertaa vuodessa, jokaiselle extruuderille 2 kertaa vuodessa jokaiselle raaka-aineelle kerran vuodessa, jokaiselle extruuderille kerran vuodessa yhteensä vähintään 4 koetta vuodessa

19 15 Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus PUR Raaka-aineen reaktioaikojen ja vapaavaahdotustiheyden määritys Vaahdotuslaitteiston säätöjen ja tuotantoparametrien tarkistus, seossuhteen ja MDI-indeksin seuranta kerran raaka-aineen toimituserälle laitteiston tarkistus kerran päivässä jokaiselle vaahdotuskoneelle seossuhde tai MDI-indeksi kerran kuukaudessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Solurakenne, sulkeumat ja kuplat EN kertaa vuodessa jokaiselle isosyanaattipolyolityypille vähintään 2 kertaa vuodessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Suljetut solut ISO 4590 kerran vuodessa jokaiselle isosyanaatti-polyolityypille vähintään 2 kertaa vuodessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Puristuslujuus tai vedenimeytyminen ISO 844 / EN 253 kerran kuukaudessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Minimitiheys ISO 845 kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle sekä suorilla elementeillä dimensiota muutettaessa

20 16 Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus Elementit, valmisosat Silmämääräinen tarkastus 100 % Mitat ja toleranssit - vapaat teräsputkipäät - päämitat osissa - teräs- ja suojaputken kulmapoikkeama osissa - T-haaran välys suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle Epäkeskisyys EN kertaa vuodessa sekä suorille elementeille että valmisosille Ulkohalkaisijan kasvu EN 253 kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle sekä suorilla elementeillä dimensiota muutettaessa Minimieristyspaksuus valmisosissa EN kertaa vuodessa PE-hitsin silmämääräinen tarkastus valmisosissa EN % PE-hitsin taivutuskestävyys Hälytysjärjestelmän toiminta EN kertaa vuodessa jokaiselle hitsauslaitteistolle 100 % Teräsputkipäiden ero (2-putkielementit) Teräsputkien etäisyys (2-putkielementit) Teräsputkien kiertymä (2-putkielementit) - elementin päissä - elementin sisässä suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle 2 kertaa vuodessa, koekappale DN 50

21 17 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 4 KIINNIVAAHDOTETTUJEN KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOKSET. TYYPPITESTIT; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA TOIMENPITEET Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide Liitosrakenne PUR Kestävyys maassa tapahtuvan aksiaaliliikkeen suhteen (hiekkalaatikkokoe) EN 489 Tyyppitestiraportin tarkastus Vesitiiviys EN 489 Tyyppitestiraportin tarkastus Koostumus ja materiaaliominaisuudet EN 489/EN 253 Raaka-ainetodistusten ja sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Solurakenne EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Sulkeumat ja kuplat EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Suljetut solut EN 489/ISO 4590 Tyyppitestiraportin tarkastus Minimiiheys EN 489/ISO 845 Tyyppitestiraportin tarkastus Puristuslujuus EN 489/ISO 844 Tyyppitestiraportin tarkastus Vedenimeytyminen EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Lämpövanheneminen EN 489 Tyyppitestiraportin tarkastus

22 18 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 5 KIINNIVAAHDOTETTUJEN KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOKSET. KUTISTEMATERIAALIT. VALMISTAJAN SISÄINEN LAADUNVALVONTA; OMINAISUUDET, VAATIMUKSET JA TESTAUSTAAJUUDET 1. Kuorimateriaali Ominaisuus Vaatimus Vähimmäistestaustaajuus Ainepaksuus 0,9 mm kutistamattomana 1/valmistuserä (materiaalista tai tuotteesta) Murtovenymä 23 ± 2 C:ssa 250 % 1/valmistuserä Vetolujuus 23 ± 2 C:ssa 16 MPa 1/valmistuserä Tiheys 0,9-1,1 g/cm 3 1/valmistuserä Kovuus 40 (shore D) 1/valmistuserä Vedenimeytyminen 0,1 % 1/neljännesvuosi Lämpövanheneminen - murtovenymä - vetolujuus Liuotinkestävyys a) lämmitysöljyhaude b) natriumhydroksidi ph 12 c) rikkihappo ph 2 - murtovenymä - vetolujuus 200 % 13 MPa 200 % 13 MPa 1/vuosi 1/vuosi 2. Tiivistysmateriaali Ominaisuus Vaatimus Vähimmäistestaustaajuus Kerrospaksuus mastik: - rengasmuhvi - nauha 0,9 mm kutistamattomana 1,1 mm kutistamattomana 1/valmistuserä (valmis tuote) hot melt: - rengasmuhvi/nauha 0,6 mm kutistamattomana Pehmenemispiste 70 C 1/valmistuserä Kylmänkestävyys - 25 C 1/valmistuserä Tarttuvuus polyeteeniin a) 23 ± 2 C:ssa b) upotettuna 4 vko 50 ± 2 C:seen veteen c) 4 vko 70 ± 2 C:ssa ilmassa d) 30 jaksoa lämpötilassa C 5 N/10 mm 5 N/10 mm, kuitenkin 50 % alkuperäisestä tarttuvuudesta jäljellä 5 N/10 mm 5 N/10 mm 1/valmistuserä 1/vuosi 1/vuosi 1/vuosi

23 19 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 6 KAUKOLÄMPÖJOHDOISSA KÄYTETTÄVÄT SULKULAITTEET, TYYPPITARKASTUS JA TYYPPITESTIT; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA TOIMENPITEET Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide Yleistä Valmistajan tuotanto- ja laadunvalvontaprosessit Tarkastus Teräs Venttiilin rasitus- ja käyttökoe - suoritetaan yhdelle venttiilityypin keskimääräiselle venttiilikoolle FVF 210 ja Sky L4 Tyyppitestiraportin tarkastus Venttiilin kv-arvot - palloventtiileillä vähintään 2 kokoa, toinen väliltä DN , toinen väliltä DN läppäventtiileillä vähintään 1 koko DN 250 EN 1267 ja Sky L4 Tyyppitestiraportin tarkastus

24 20 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 7 KAUKOLÄMPÖJOHDOISSA KÄYTETTÄVÄT SULKULAITTEET, VALMISTAJAN SISÄINEN LAADUNVALVONTA; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA VÄHIMMÄISTESTAUSTAAJUUDET Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus Venttiili hitsisaumat - visuaalinen ja radiograafinen tarkastus KTMp 938 KTMp 938:n mukainen Venttiilipesän ja karan lujuus ja tiiviys EN / Sky L4 100 % Venttiilin sulkutiiviys EN / Sky L4 100 % Päärakennemitat Sky L4 erän suuruudesta riippuva otos valmistuserästä, aina vähintään 3 kpl Visuaalinen tarkastus Sky L4 erän suuruudesta riippuva otos valmistuserästä, aina vähintään 3 kpl Venttiilin käytettävyys - avaus- ja sulkuvoima - asennonosoittimien ym. varusteiden oikea toiminta EN ja Sky L4 erän suuruudesta riippuva otos valmistuserästä, aina vähintään 3 kpl

25 21 LIITE 8 Laadunvalvontatoimikunta LUPA NO 1/2003 M A L L I M E R K I N T Ä L U P A Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien ja valmistajan tuotannosta ja sisäisestä laadunvalvonnasta suoritetun ensikatselmuksen sekä vuosittaisten ulkoisten tarkastusten perusteella tämän merkintäluvan. Tuotteet: Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot (yksi- ja kaksiputkielementit), suorat putket ja osat, syklopentaani-pureriste Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainitut tuotteet täyttävät SFS-EN 253:ssa ja Suomen Kaukolämpö ry:n suosituksessa L1/2003 esitetyt vaatimukset. Luvansaaja saa käyttää laadunvalvonnan neuvottelukunnan vahvistamaa LT-merkkiä tässä merkintäluvassa mainittujen tuotteiden merkitsemiseen ja markkinointiin. Merkintälupa koskee vain yllä mainittua valmistuspaikkaa. Tämä merkintälupa on voimassa alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä lupa korvaa merkintäluvan n:o 1/2002 Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 2003 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

26 22 LIITE 9 Laadunvalvontatoimikunta TODISTUS NO 2/2003 M A L L I H Y V Ä K S Y M I S T O D I S T U S Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien perusteella tämän todistuksen. Tuote: Liitosrakenne / tuote Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainittu tuote täyttää kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitoksille SFS-EN 489:ssä ja Suomen Kaukolämpö ry:n suosituksessa L2/2003 esitetyt vaatimukset. Tämä todistus on voimassa alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä todistus korvaa hyväksymistodistuksen n:o 2/2002. Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 2003 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

27 23 LIITE 10 Laadunvalvontatoimikunta TODISTUS NO 3/2003 M A L L I H Y V Ä K S Y M I S T O D I S T U S Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien perusteella tämän todistuksen. Tuote: Liitosvaahto (CO 2 -PUR) - seossuhde, polyoli/isos. xxx:yyy (til.) Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainittu tuote täyttää kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitoseristeelle SFS-EN 489:ssä ja Suomen Kaukolämpö ry:n suosituksessa L2/2003 esitetyt vaatimukset. Hyväksymistodistus koskee vain ym. seossuhteella valmistettua PUR-vaahtoa. Tämä todistus on voimassa alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä todistus korvaa todistuksen n:o 3/2002. Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 2003 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

28 24 LIITE 11 LAATUMERKIN (LT-MERKKI) MUOTO JA RAKENNE

29 25 LIITE 12 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA S O P I M U S M A L L I Palautusosoite: Suomen Kaukolämpö ry Veli-Pekka Sirola Fredrikinkatu HELSINKI KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTEN ASENNUSOIKEUS Todistus on voimassa asti ja koskee: vain johtojen liitostyötä (saumaus ja eristys) vain suojakuoren hitsaustyötä molempia HAKIJAN TOIMIALA JA TOIMINNAN LAAJUUS (mahd. eri liitteellä) VASTUUHENKILÖIDEN SITOUMUS Allekirjoittanut, joka on nimisen urakoitsijan palveluksessa olevana vastuussa sen suorittamista töistä, vakuuttaa tuntevansa Suomen Kaukolämpö ry:n ja Muoviteollisuus ry:n ylläpitämän kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmän mukaisen kaukolämpöjohtojen liitos- ja muovihitsaustyön asennusoikeusmenettelyn (erityisohje 2), ko. töitä koskevat viranomaismääräykset sekä sitoutuu noudattamaan näitä sekä myöhemmin mahdollisesti annettavia määräyksiä., / 20, /, / 20, / Vastuuhenkilön allekirjoitus Nimen selvennys KOULUTETUT ASENTAJAT a) liitostyö b) muovihitsaus MAHDOLLISET LIITTEET Liikettä koskeva elinkeinoasiain pöytäkirjaote Kaupparekisteriote Vastuuhenkilöiden työtodistukset Vastuuhenkilön koulutustodistukset (pakolliset) Asentajien koulutustodistukset, HRAKK (yhdeltä pakollinen) Muut liitteet ALLEKIRJOITUKSET, / 20 Paikka Aika Yrityksen nimi / Osoite Allekirjoitus nimen selvennys Puhelin Telefax Sähköposti Helsingissä, / 20 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA Sky:n edustaja

30 26 LIITE 13 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA T O D I S T U S N:O M A L L I KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖTODISTUS N.N.:lle, synt...19 Helsingissä on myönnetty tämä Suomen Kaukolämpö ry:n ja Muoviteollisuus ry:n ylläpitämän kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmän mukainen kaukolämpöjohtojen liitostyötodistus. Todistus osoittaa, että N.N. on suorittanut Hyvinkään-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskuksen ko. kurssin teoria- ja työkokeineen sekä tämän jälkeen työkokemuksella ylläpitänyt pätevyyttään. Todistus on voimassa asti ja koskee: vain johtojen liitostyötä (saumaus ja eristys) vain suojakuoren hitsaustyötä molempia Helsingissä, / 20 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖ, URAKOITSIJOIDEN AUKTORISOINTI JA ASENTAJIEN PÄTEVYYS

KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖ, URAKOITSIJOIDEN AUKTORISOINTI JA ASENTAJIEN PÄTEVYYS ERITYISOHJE 2 1 (8) Laadunvalvonnan neuvottelukunta hyväksynyt 23.2.2010 Korvaa erityisohjeet 3.4.2006 ET Voimassa 1.3.2010 alkaen Pääasialliset muutokset: Urakoitsijan ja asentajan vaatimuksia muutettu

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2010 alkaen

Voimassa 1.3.2010 alkaen ERITYISOHJE 1 1 (8) Laadunvalvonnan neuvottelukunta hyväksynyt 23.2.2010 Korvaa erityisohjeet 3.4.2006 ET Voimassa 1.3.2010 alkaen Pääasialliset muutokset: Huomioitu uudet ja uusiutuneet ENstandardit ja

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje

Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje Suositus L5B/1996 Suomen Kaukolämpö ry 1996 ISSN 1238-9315 Viite: LLY-kansio 4b/7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5B/1996 Tämä suositus koskee kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Messinkiset ja kupariset putkiyhteet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Termit ja määritelmät... 4 3 Tuotannon laadunvalvontajärjestelmä... 6 3.1 Laatu/toimintajärjestelmän rakenne... 6 3.2 Organisaatio, vastuu ja valtuudet... 7 3.2 Raaka-aine ja

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA...5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA...5 1.2 TILAAJA...5 1.3 SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET...5 2

Lisätiedot

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET taskutieto TURVATEKNIIKAN KESKUS Johdanto Sähköturvallisuussäädökset uudistettiin Suomessa kokonaisuudessaan 1990-luvulla. Uudet säädökset toivat uudenlaista vapautta sähköalalle,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

Laitemeluasetuksen toimeenpano

Laitemeluasetuksen toimeenpano YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 19 2010 Laitemeluasetuksen toimeenpano Ulkona käytettävien laitteiden melupäästön valvonta, rajoittaminen ja ohjaus Larri Liikonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Hakuohje Muoviputkihitsaajat MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot.

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry. Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistukset Hakijan ohje

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry. Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistukset Hakijan ohje SUOMEN BETONIYHDISTYS ry Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistukset Hakijan ohje 29.7.2014 SUOMEN BETONIYHDISTYS ry 2 / 13 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Varmennustodistuksen hakemisen periaate 3

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto LAADUNVARMISTUS Suomen sisävesiammattikalastajat ry Laatujaosto Jokainen laadunhallintajärjestelmää noudattava kalastaja tai kalastusyritys on täydentänyt omat tietonsa järjestelmään liitteillä - 5. Laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila Tilitoimiston auktorisointiprosessi Tuija Honkarila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 22.4.2015 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuija Honkarila Opinnäytetyön nimi Tilitoimiston

Lisätiedot

Nostoapuvälinetarkastajat

Nostoapuvälinetarkastajat 2015-03-02 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan nostoapuvälineiden tarkastajien sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset ja sertifioinnin hakemistapa sekä sertifioinnin ylläpitokäytäntö.

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot