Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä"

Transkriptio

1 Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä Raportti L10/2003

2 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN Sky-kansio 2/7

3 Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä

4

5 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/ (26) Tässä raportissa on esitetty pääpiirteissään kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus- ja sertifiointijärjestelmän rakenne, vaatimukset ja menettelyt. Järjestelmä perustuu Suomen Kaukolämpö ry:n (Sky) ja Muoviteollisuus ry:n (MT) väliseen sopimukseen laadunvalvonnan järjestämisestä. Sopimuksen mukaan Sky ylläpitää ja hallinnoi järjestelmää sekä huolehtii sen käytännön toiminnoista. Järjestelmän toiminnot ja vaatimukset on tarkasti määritelty kolmessa erillisessä laadunvarmistusjärjestelmän erityisohjeessa, yksi koskien elementtien, valmisosien ja liitosten laadunvarmistusta, yksi sulkuventtiilien laadunvarmistusta (tuotesertifiointi) ja yksi kaukolämpöjohtojen liitostöiden ja muovihitsauksen laadunvarmistusta (urakointiyritysten auktorisointi ja asentajien pätevyys). Tuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan järjestelmän mukaisella sertifikaatilla. Elementeillä, valmisosilla ja sulkuventtiileillä sertifikaatti oikeuttaa merkitsemään tuotteet laatumerkillä (LT-merkki). Liitosratkaisuja ja -materiaaleja ei merkitä LT-merkillä, koska tuote (valmis liitosratkaisu) syntyy vasta asennusvaiheessa. Valmistaja/maahantuoja saa sertifikaatin/lt-merkin käyttöoikeuden, mikäli testit ja laadunvalvonta osoittavat tuotteiden täyttävän asetetut vaatimukset. Sertifikaatti/LT-merkin käyttöoikeus edellyttää hakemusvaiheessa suoritettavan tyyppitarkastuksen ja -testien läpäisemistä sekä valmistajan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa suorittamista hyväksytyin tuloksin ja vähintään vaaditulla taajuudella. Sertifioinnin pohjana olevat kaukolämpöjohtojen, niiden liitosten ja sulkuventtiilien tekniset vaatimukset on esitetty Sky:n suosituksissa L1, L2 sekä L4. Urakointiliikkeen auktorisointi edellyttää tiettyjen toiminnallisten vaatimusten täyttämistä, ja liitos- ja muovihitsaustöitä tekevien asentajien tulee osoittaa pätevyytensä järjestelmän mukaisella liitostyötodistuksella. Työryhmä: Puh.joht. Trygve Strandell Vantaan Energia Oy Jukka Lankinen ALSTOM Power FlowSystems Oy Jan Rolin Oy KWH Pipe Ab Thermopipe Pekka Viitanen Tampereen Sähkölaitos Sihteeri Veli-Pekka Sirola Suomen Kaukolämpö ry Lämmönjakelutoimikunta: Puh.joht. Trygve Strandell Vantaan Energia Oy Christer Allén Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab Pekka Laaksonen Vattenfall Kaukolämpö Oy Rauli Saarela Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab Antti Saviniemi Helsingin Energia Pentti Valta Lahti Energia Oy Pekka Viitanen Tampereen Sähkölaitos Sihteeri Veli-Pekka Sirola Suomen Kaukolämpö ry

6 2 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ SISÄLTÖ sivu A ELEMENTIT, VALMISOSAT, LIITOKSET JA SULKUVENTTIILIT 3 1 Tavoite 3 2 Soveltamisala 3 3 Organisaatio 3 4 Sertifikaatti ja laatumerkki (LT-merkki) 4 5 Sertifiointimenettely Tyyppitarkastus ja -testit Valmistajan sisäinen laadunvalvonta Ulkoinen laadunvalvonta Toimitettujen tuotteiden laatu 5 6 Materiaalien, tuotteiden sekä tuotantomenetelmien muutokset 5 7 Sertifikaatin ja laatumerkin käyttö, merkintävaatimukset 5 8 Toimenpiteet, kun tuotteet tai laadunvalvonta ei vastaa vaatimuksia sekä 6 sertifikaatin tai LT-merkin väärinkäyttötapauksissa 9 Tiedottaminen 6 B LIITOS- JA MUOVIHITSAUSTYÖ 7 1 Tavoite 7 2 Soveltamisala 7 3 Organisaatio 7 4 Asennusoikeus ja liitostyötodistus 8 5 Auktorisointimenettely 8 6 Tiedottaminen 9 LIITTEET Liite 1 Viitestandardit ja -suositukset 10 Liite 2 Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot. Tyyppitestit; ominaisuudet, testimenetelmät ja 11 toimenpiteet Liite 3 Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot. Valmistajan sisäinen laadunvalvonta; 13 ominaisuudet, testimenetelmät ja vähimmäistestaustaajuudet Liite 4 Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset. Tyyppitestit; ominaisuudet, 17 testimenetelmät ja toimenpiteet Liite 5 Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset. Kutistemateriaalit. Valmistajan 18 sisäinen laadunvalvonta; ominaisuudet, vaatimukset ja testaustaajuudet Liite 6 Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet. Tyyppitestit; ominaisuudet, 19 testimenetelmät ja toimenpiteet Liite 7 Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet. Valmistajan sisäinen laadunvalvonta; 20 ominaisuudet, testimenetelmät ja vähimmäistestaustaajuudet Liite 8 LT-merkintäluvan malli 21 Liite 9 Liitosrakenteen hyväksymistodistuksen malli 22 Liite 10 Liitosvaahdon hyväksymistodistuksen malli 23 Liite 11 Laatumerkin (LT-merkki) muoto 24 Liite 12 Asennusoikeussopimuksen malli 25 Liite 13 Liitostyötodistuksen malli 26

7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ A ELEMENTIT, VALMISOSAT, LIITOKSET JA SULKUVENTTIILIT 1 Tavoite Järjestelmän tarkoitus on toimia vapaaehtoisena sertifiointimenettelynä, joka on hyödyllinen sekä toimittajalle että käyttäjälle, ja joka tarjoaa käyttäjälle helpon tavan varmistua tuotteiden riittävästä laadusta (sertifikaatti, laatumerkki). Tarkoitus on myös varmistaa soveltamisalassa mainittujen tuotteiden vaatimustenmukainen laatu sekä estää laadun kustannuksella tapahtuva epäterve hintakilpailu. Laadunvarmistuksen lisäksi järjestelmä tähtää rakentamisen yhtenäisyyden edistämiseen, tuotannon rationalisointiin ja siten kustannusetuihin. Tästä syystä mm. LTmerkintäoikeudet eivät kata dimensioita DN 20 ja DN 32 eivätkä muita kuin Sky:n suosituksen L1 mukaisia eristyspaksuuksia. Suosituksen L1 mukaiset valmisosien standardipituusmitat eivät kuitenkaan ole LT-merkintäluvan edellytys. Sky suosittelee jäsenyrityksiään hankkimaan ja käyttämään vain sertifioituja tuotteita. Sertifikaattivaatimuksen suositellaan olevan osa energiayritysten tarjouspyyntöjä. 2 Soveltamisala Seuraavat tuotteet ja niiden tuotanto kuuluvat järjestelmän piiriin: - Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot, elementit ja valmisosat SFS-EN 253, SFS-EN 448, SFS-EN 488 sekä Sky:n suosituksen L1 mukaan - Liitosrakenteet ja -materiaalit SFS-EN 489 ja Sky:n suosituksen L2 mukaan - Sulkuventtiilit Sky:n suosituksen L4 mukaan Laadunvarmistus ja sertifiointi koskee elementtejä, valmisosia, liitoksia sekä sulkuventtiilejä kokoon DN 1200 asti. Sertifioinnin pohjana olevat kaukolämpöjohtojen, niiden liitosten ja sulkuventtiilien tekniset vaatimukset on esitetty Sky:n suosituksissa L1, L2 sekä L4. 3 Organisaatio Järjestelmän ylimpänä päätöselimenä toimii laadunvalvonnan neuvottelukunta (LVNK) vastaten järjestelmän yleisestä toiminnasta ja ohjauksesta. LVNK:ssa on neljä jäsentä, kaksi Sky:n ja kaksi MT:n nimeämää.

8 4 Päivittäisistä toiminnoista vastaa laadunvalvontatoimikunta (LVT), jonka muodostaa yksi Sky:n nimeämä henkilö. LVT voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita esim. yritysten laadunvalvonnan tarkastuksiin. 4 Sertifikaatti ja laatumerkki (LT-merkki) Valmistaja osoittaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden järjestelmän mukaisella sertifikaatilla (LT-merkintälupa tai hyväksymistodistus). Elementeille, valmisosille ja sulkuventtiileille myönnettävä sertifikaatti, LTmerkintälupa, oikeuttaa merkitsemään tuotteet laatumerkillä. Liitosratkaisuille ja - materiaaleille myönnetään hyväksymistodistus. Niitä ei merkitä LT-merkillä, koska tuote (valmis liitosratkaisu) syntyy vasta asennusvaiheessa. Pelkästään valmisosia valmistava yritys (valmisosatoimittaja) voi sertifioida tuotteensa vain sekä elementtejä että valmisosia tuottavan valmistajan (järjestelmätoimittajan) alihankkijana. Hyväksymistodistus ja LT-merkin käyttöoikeus kattaa sertifikaatissa mainitut tuotteet ja tuotantolaitokset. Alihankkijan valmistamat tuotteet saa merkitä vain sopimusosapuolena olevan toimittajan LT-merkillä, -tarralla, -teipillä ja ne tulee toimittaa osana tämän toimitusta. Menettely ei oikeuta alihankkijaa valmistamiensa tuotteiden suoraan myyntiin LT-merkittynä. Alihankkija voi tehdä sopimuksen useamman toimittajan kanssa. Hyväksymistodistus ja LT-merkintälupa ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja uusitaan vuosittain, mikäli sertifioinnin edellytykset edelleen täyttyvät. LT-merkintäluvan sekä hyväksymistodistusten mallit on esitetty liitteissä 8, 9 ja Sertifiointimenettely Testaus- ja tarkastusmenettelyt LT-merkintäluvan ja hyväksymistodistuksen saamiseksi ja ylläpitämiseksi käsittävät: - tyyppitarkastuksen ja -testit - valmistajan sisäisen laadunvalvonnan - ulkoiset tarkastukset - laatureklamaatioiden tarkastukset (kentällä toteutuneen laadun seuranta) Valmistaja/maahantuoja saa sertifikaatin/lt-merkin käyttöoikeuden, mikäli testit ja laadunvalvonta osoittavat tuotteiden täyttävän asetetut vaatimukset. Sertifikaatti/LTmerkin käyttöoikeus edellyttää hakemusvaiheessa suoritettavan tyyppitarkastuksen ja -testien läpäisemistä sekä valmistajan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa suorittamista hyväksytyin tuloksin ja vähintään vaaditulla taajuudella. 5.1 Tyyppitarkastus ja -testit Tyyppitarkastus ja -testit suoritetaan ensihyväksynnän saamiseksi materiaaleille, tuotteille, tuotantomenetelmille sekä valmistajan laadunvalvontamenettelyille.

9 5 Ulkopuolisessa testauslaitoksessa satunnaisesti valituille koekappaleille tehtävien tyyppitestien tulee osoittaa, että tuotteet täyttävät kaikki liitteissä 2, 4 tai 6 mainituille ominaisuuksille asetetut vaatimukset. Valmistajan tuotantolaitoksella tehtävän tyyppitarkastuksen tulee puolestaan osoittaa, että valmistajan sisäinen laadunvalvonta täyttää sille asetetut minimivaatimukset (liitteet 3, 5 ja 7). 5.2 Valmistajan sisäinen laadunvalvonta Valmistajan tulee suorittaa jatkuvaa tuotannonaikaista laadunvalvontaa sen varmistamiseksi, että tuotteiden vaadittu laatutaso jatkuvasti ylläpidetään. Sisäisen laadunvalvonnan minimivaatimukset (testattavat ominaisuudet ja testaustaajuudet) on annettu liitteissä 3, 5 ja Ulkoinen tarkastus Normaalisti vähintään kerran vuodessa tehtävillä ulkoisilla tarkastuksilla valvotaan sitä, että sertifikaatin haltija jatkuvasti täyttää kaikki sertifikaatin edellytykset, erityisesti sisäisen laadunvalvonnan toimivuuden, laajuuden ja tulosten suhteen. Tarkastuksen yhteydessä voidaan ottaa näytteitä ulkopuolisessa testauslaitoksessa tehtäviin pistokokeisiin. 5.4 Toimitettujen tuotteiden laatu Kentällä toteutuneen laadun seuranta tapahtuu tilaajan toimesta. LVT kerää palautetta toimitettujen tuotteiden laadun seuraamiseksi. Merkintäluvan haltijoiden tulee dokumentoida kentältä saamansa laatureklamaatiot sekä niiden seurauksena toteutetut toimenpiteet. Tämä dokumentointi voidaan tarkastaa ulkoisen tarkastuksen yhteydessä. 6 Materiaalien, tuotteiden sekä tuotantomenetelmien muutokset Sellaiset tuotetta (rakenne, materiaalit) tai tuotantomenetelmää koskevat muutokset, joilla voi olla vaikutusta joko valmiin tuotteen vaatimustenmukaisuuteen tai sertifikaatin kattavuuteen, edellyttävät uutta tyyppitestausta ja/tai -tarkastusta joko täydellisenä tai osittaisena. 7 Sertifikaatin ja laatumerkin käyttö LT-merkintäluvan haltija on oikeutettu kiinnittämään LT-merkin sertifioituihin tuotteisiinsa. Hyväksymistodistuksia ja LT-merkintäoikeuksia voidaan myös käyttää sertifioitujen tuotteiden markkinoinnissa ja mainostamisessa. Tämä ei saa aiheuttaa sekaannusta valmistajan sertifioitujen ja sertifioimattomien tuotteiden välille, erityisesti tarjousprosessissa. LT-merkin muoto ja rakenne on esitetty liitteessä 11. Merkin koko ja väri voidaan valita vapaasti.

10 6 8 Toimenpiteet, kun tuotteet tai laadunvalvonta ei vastaa vaatimuksia sekä sertifikaatin tai LT-merkin väärinkäyttötapauksissa Tapaukset, joissa valmistajan tai toimittajan toiminta ei kaikilta osin ole erityisohjeiden mukaista tai tuotteet eivät vastaa vaatimuksia (esim. vaadittuja vähimmäistestaustaajuuksia ei täytetä tai pistokoetulokset eivät täytä vaatimuksia) voivat johtaa johonkin tai joihinkin seuraavista toimenpiteistä: - LVT:n määrittämät valmistajan korjaavat toimenpiteet, esim. huomautus ja korjauskehotus, tiivistetty sisäinen laadunvalvonta määräajaksi, ulkoinen uusintatarkastus ja/tai lisäpistokokeet - hyväksymistodistuksen/lt-merkintäoikeuden kattavuuden rajoitus - julkinen varoitus (tiedotetaan Sky:n jäsenille) - hyväksymistodistuksen/lt-merkintäoikeuden määräaikainen peruutus - hyväksymistodistuksen/lt-merkintäoikeuden peruutus Sertifikaatti ja LT-merkintäoikeus voidaan perua mm. seuraavissa tapauksissa: - mikäli valmistajan sisäisen laadunvalvonnan raportoinnissa tai dokumentoinnissa havaitaan vilppiä, esim. tuloksia kirjattu mittauksia tai testejä tekemättä - mikäli LT-merkkiä on käytetty tuotteissa, joille merkintäoikeutta ei ole myönnetty - mikäli tuotteet eivät korjaavien toimenpiteiden jälkeen lisätesteissä tai tiivistetyssä laadunvalvonnassa täytä keskeisille ominaisuuksille asetettuja vaatimuksia. LVNK:lla on oikeus tiedottaa vilppitapauksista Sky:n jäsenistölle. 9 Tiedottaminen Lista voimassa olevista hyväksymistodistuksista ja LT-merkintäoikeuksista julkaistaan Sky:n kotisivuilla internetissä aina kun sertifikaatti myönnetään tai peruutetaan, sekä joka vuosi tammi-helmikuussa, jolloin ne lähetetään myös paperiversiona kaikille Sky:n lämpöä myyville jäsenille, kaikille sertifikaatin haltijoille sekä kaikille auktorisoiduille kaukolämpöputkiurakoitsijoille.

11 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ B LIITOS- JA MUOVIHITSAUSTYÖ 1 Tavoite Järjestelmän tarkoitus on toimia vapaaehtoisena auktorisointimenettelynä, joka pyrkii varmistamaan kaukolämpöjohtojen liitosten laadun sekä tarjoaa käyttäjälle tavan varmistua urakointiliikkeen ja asentajien kyvystä laadukkaaseen liitostyöhön. Tarkoitus on myös estää laadun kustannuksella tapahtuva epäterve hintakilpailu. Sky suosittelee jäsenyrityksiään käyttämään liitostöissään vain auktorisoituja urakoitsijoita sekä liitostyötodistuksen omaavia asentajia. Vaatimuksen suositellaan olevan osa energiayritysten tarjouspyyntöjä. 2 Soveltamisala Auktorisointimenettely koskee kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitostyötä teräsputken hitsausta lukuun ottamatta, ts. liitoskohdan eristystyötä sekä suojakuoren saumausta ja hitsausta. Auktorisoinnin perustana ovat Sky:n suositukset L1 ja L2, liitostuotetoimittajien asennusohjeet ja vaatimukset sekä auktorisointia koskevan erityisohjeen vaatimukset. 3 Organisaatio Järjestelmän ylimpänä päätöselimenä toimii laadunvalvonnan neuvottelukunta (LVNK) vastaten järjestelmän yleisestä toiminnasta ja ohjauksesta. LVNK:ssa on neljä jäsentä, kaksi Sky:n ja kaksi MT:n nimeämää. Asennusoikeuden ja liitostyötodistuksen myöntää laadunvalvontatoimikunta (LVT), jonka muodostaa yksi Sky:n nimeämä henkilö. Hyvinkään-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskus (HRAKK) järjestää liitostyötodistuksen edellyttämän peruskoulutuksen pätevyyskokeineen. Liitostyökurssi kokeineen on vaatimuksena kaikille liitostöitä tekeville asentajille, myös ns. kausityövoimalle. Hitsausliitosratkaisujen asentaminen edellyttää em. liitostyökurssin kattavan liitostyötodistuksen lisäksi yleensä ko. liitostuotteen toimittajan myöntämän asennusoikeuden Tarvittavaa liitostuotekohtaista lisäkoulutusta voivat järjestää ja pätevyyttä oman tuotteensa osalta arvioida putki- ja liitostuotetoimittajat tai HRAKK toimittajan toimeksiannosta.

12 8 4 Asennusoikeus ja liitostyötodistus Urakoitsija osoittaa täyttävänsä asetetut vaatimukset järjestelmän mukaisella asennusoikeudella ja asentajat liitostyötodistuksella. Asennusoikeus ja liitostyötodistus kattavat niissä mainitut liitostyöt. Asennusoikeus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja uusitaan vuosittain, mikäli auktorisoinnin edellytykset edelleen täyttyvät. Liitostyötodistus on voimassa 2 kalenterivuotta kerrallaan. Tämän jälkeen LVT uusii todistuksen seuraavaksi 2 vuodeksi ilman ilman uutta pätevyyskoetta, mikäli asentaja liitostyöpöytäkirjan tai vastaanottopöytäkirjan kopioilla tms. kirjallisesti osoittaa tehneensä ko. töitä (enemmän kuin yksittäisiä liitoksia) viimeisen vuoden aikana. Muussa tapauksessa todistuksen uusiminen edellyttää näytetyön suoritusta hyväksytysti, ja mikäli tämä ei yhden uusimisenkaan jälkeen onnistu, liitostyökurssin uutta suoritusta pätevyyskokeineen. Asennusoikeustodistuksen sekä liitostyötodistuksen mallit on esitetty liitteissä 12 ja Auktorisointimenettely Seuraavat vaatimukset ja menettelyt ovat edellytyksenä asennusoikeuden saamiselle ja ylläpitämiselle: - urakoitsijan tulee olla alaan perehtynyt ja omata riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset hoitaa ko. urakoita - urakoitsijan tulee hoitaa työnantajalle kuuluvat velvoitteensa lakien ja asetusten mukaisesti - urakoitsijalla on päätoimisesti palveluksessaan vähintään yksi asennustyömailla vastuullisena työnjohtajana toimiva henkilö, jolla on vähintään vuoden kokemus liitostyön johtotehtävissä tai vähintään 3 vuoden kokemus liitosten asennustöissä, ja jolla on voimassa oleva liitostyöt sekä tarvittaessa myös muovihitsauksen kattava liitostyötodistus - urakoitsijalla on palveluksessaan vähintään yksi tulityökortin ja liitostyötodistuksen omaava asentaja - urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus Seuraavat vaatimukset ja menettelyt ovat edellytyksenä liitostyötodistuksen saamiselle ja ylläpitämiselle ja koskevat myös ns. kausityövoimaa: - edellä mainitun peruskurssin ja pätevyyskokeen hyväksytty suorittaminen - pätevyyden ylläpitäminen työkokemuksella ja/tai uusiminen edellä kohdassa 4 mainitulla tavalla Työkohteissa - urakoitsijan on huolehdittava, että kunkin työkohteen asentajilla on tulityökortti sekä ko. työt kattava, voimassa oleva liitostyötodistus - urakoitsijan tulee noudattaa putki- ja liitosmateriaalitoimittajien sekä Sky:n työ- ja asennusohjeita

13 9 - urakoitsijan käyttämien työvälineiden ja konekaluston sekä itse hankkimiensa materiaalien ja tarvikkeiden tulee täysin soveltua kulloisellekin liitosmenetelmälle ja vastata tilaajan vaatimuksia - urakoitsijan on välittömästi tehtävä ilmoitus tilaajalle, mikäli materiaaleissa epäillään olevan virheitä - urakoitsijan tulee huolehtia, että jokaisen suojakuorisaumauksen ja liitoseristyksen asentaja dokumentoidaan - urakoitsijan edustajan on oltava läsnä valmistuneen johto-osuuden tarkastus- ja mittaustilaisuuksissa - asennusoikeuksien lakattua urakoitsija vastaa keskeneräisistä töistään ja on velvollinen suorittamaan ne loppuun - asennusoikeuden peruuttaminen ei poista tai vähennä urakoitsijalla työn johdosta olevaa takuu-, vahingonkorvaus- ym. vastuuta. Kentällä toteutuneen liitostyön laadun seuranta tapahtuu tilaajan toimesta. LVT:n tietoon tulevat toistuvat tai merkittävät puutteet urakoitsijan tai asentajan työtuloksessa ja tapaukset, joissa urakoitsijan toiminta ei kaikilta osin ole erityisohjeen mukaista voivat johtaa johonkin tai joihinkin seuraavista toimenpiteistä: - huomautus - täydennyskoulutus ja uusi pätevyyskoe - asennusoikeuden tai liitostyötodistuksen kattavuuden rajoitus - julkinen varoitus (tiedotetaan Sky:n jäsenille) - asennusoikeuden tai liitostyötodistuksen peruutus Asennusoikeus voidaan perua mm. seuraavissa tapauksissa: - urakoitsijalla ei enää ole palveluksessaan vaatimukset täyttävää vastuuhenkilöä tai asentajaa - vilppitapauksissa, esim. mikäli asennusoikeuksia haettaessa tai uusittaessa on ilmoitettu vääriä tietoja - mikäli merkittäviä puutteita ei kehotuksesta huolimatta kohtuuajassa korjata. Liitostyötodistus voidaan perua mm. seuraavissa tapauksissa: - mikäli asentaja liitostyötodistusta 2 vuoden jälkeen uusittaessa ei kirjallisesti osoita tehneensä ko. liitostöitä tai hyväksyttyä näytetyötä tai uusineensa pätevyyskoetta viimeisen vuoden aikana - vilppitapauksissa, esim. vanhentuneen tai toisen henkilön liitostyötodistuksen käyttäminen - mikäli LVT:n edellyttämiin toimenpiteisiin (esim. täydennyskoulutus/pätevyyskoe) ei kehotuksesta huolimatta kohtuuajassa ryhdytä. LVNK:lla on oikeus tiedottaa vilppitapauksista Sky:n jäsenistölle. 6 Tiedottaminen Lista voimassa olevista asennusoikeuksista ja liitostyötodistuksista julkaistaan Sky:n kotisivuilla internetissä aina kun asennusoikeus myönnetään tai peruutetaan, sekä joka vuosi tammi-helmikuussa, jolloin ne lähetetään myös paperiversiona kaikille Sky:n lämpöä myyville jäsenille, kaikille elementti- ja liitossertifikaatin haltijoille sekä kaikille auktorisoiduille liitostyöurakoitsijoille.

14 10 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 1 VIITESTANDARDIT JA -JULKAISUT Pääosin raportti pohjautuu ja siinä on viitattu seuraaviin standardeihin ja Sky:n suosituksiin: SFS-EN 253:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - putkielementit" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene SFS-EN 448:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - valmisosat" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene SFS-EN 488:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - venttiilielementit" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene SFS-EN 489:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - liitokset" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene Sky suositus L1/2003 "Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot" Sky suositus L2/2003 "Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset" Sky suositus L4/2003 "Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet" Sky suositus L7/2003 "Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja -käyrät"

15 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 2 11 KIINNIVAAHDOTETUT KAUKOLÄMPÖJOHDOT. TYYPPITARKASTUS JA TYYPPITESTIT; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA TOIMENPITEET Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide Yleistä Valmistajan tuotanto- ja laadunvalvontaprosessit Tarkastus PE Ulkonäkö ja pinnan laatu EN 253 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Halkaisija, seinämänpaksuus ISO 3126 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Tiheys ISO 1183 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Lämpöstabiliteetti EN 728 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Sulaindeksi ISO 1133 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Nokimustan määrä ASTM D-1603 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Nokimustan jakautuminen EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus tai raaka-ainetodistusten tarkastus (nokimusta valmiiksi sekoitettuna raaka-aineessa) Pitkäaikaiset mekaaniset ominaisuudet - painekoe - sauvakoe EN 921 EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Murtovenymä EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Pituussuuntainen muodonpysyvyys EN 743 Tyyppitestiraportin tarkastus

16 12 Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide PUR Koostumus ja materiaaliominaisuudet EN 253 Raaka-ainetodistusten ja sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Solurakenne EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Sulkeumat ja kuplat EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Suljetut solut ISO 4590 Tyyppitestiraportin tarkastus Tiheys ISO 845 Tyyppitestiraportin tarkastus Puristuslujuus ISO 844 Tyyppitestiraportin tarkastus Vedenimeytyminen EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Leikkauslujuus ennen vanhentamista Putkielementit ja valmisosat Mitat ja toleranssit ISO 3126, EN 253, EN 448 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Epäkeskisyys EN 253 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Ulkohalkaisijan kasvu EN 253 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Leikkauslujuus vanhentamisen jälkeen Lämmönjohtavuus + PUR:in tiheys ja solukaasuanalyysi EN 253 EN 253 EN ISO 8497, EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Tyyppitestiraportin tarkastus Tyyppitestiraportin tarkastus Iskunkestävyys ISO 3127 Tyyppitestiraportin tarkastus PE-hitsin ulkomuoto EN 448 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus PE-hitsin tiiviys EN 448 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus PE-hitsien taivutuskestävyys EN 448 Tyyppitestiraportin tarkastus Valmisosan minimieristyspaksuus EN 448 Tyyppitestiraportin tarkastus

17 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 3 13 KIINNIVAAHDOTETUT KAUKOLÄMPÖJOHDOT. VALMISTAJAN SISÄINEN LAADUNVALVONTA; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA VÄHIMMÄISTESTAUSTAAJUUDET Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus Teräs Valmisosien mitat - ulkohalkaisija - seinämänpaksuus - käyrän/haaran kulmamitta 2 %, tasaisesti vuoden tuotannosta (tai vastaanottotarkastus) Tiukennus, jos vaatimus ei täyty: 4 seuraavaa kpl, 8 kpl, 16 kpl jne. Hitsattujen osien saumat - visuaalinen tarkastus (radiograafiseen tarkastukseen liittyen) - radiograafinen tarkastus Hitsattujen teräsosien tiiviys - päittäisliitokset - ei päittäisliitokset Kylmämuokattujen osien seinämän ohentuma ja epäpyöreys EN 448 EN 448 EN % hitsaajan tarkastamana, sekä 2 % ulkopuolisena tarkastuksena radioraafisen tarkastuksen yhteydessä - DN 300: 2 %, hitsaajakohtaisesti, tasaisesti vuoden tuotannosta - DN 400: 10 %, hitsaajakohtaisesti, tasaisesti vuoden tuotannosta Tiukennus, jos vaatimus ei täyty: 2 seuraavaa kpl hitsaajakohtaisesti, 3 kpl, 4 kpl jne. DN 300: 20 %, vesi- tai ilmanpainekoe DN 400: 20 %, vesi- tai ilmanpainekoe tai tunkeumanestekoe DN 300: 100 %, vesi- tai ilmanpainekoe DN 400: 100 %, vesi- tai ilmanpainekoe tai tunkeumanestekoe DN 400: Tiiviyskokeet voidaan korvata 100 % radiograafisella tarkastuksella Tiukennus päittäisliitokselle, jos vaatimus ei täyty: 100 % 2 vko, 100 % 4 vko, 100 % 8 vko jne. 2 %, tasaisesti vuoden tuotannosta Tiukennus, jos vaatimus ei täyty: 4 seuraavaa kpl, 8 kpl, 16 kpl jne.

18 14 Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus PE Mitat - pituus - ulkohalkaisija - seinämänpaksuus - päiden kohtisuoruus ISO 3126 kerran 2 tunnissa jokaiselle extruuderille Sulaindeksi ISO 1133 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Tiheys ISO 1183 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Lämpöstabiliteetti EN 728 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Nokimustan määrä ASTM D-1603 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Nokimustan jakautuminen EN valmiille raaka-aineseokselle: kerran raakaaineen toimituserälle tai raaka-ainevalmistajan sertifikaatti - sekoitukselle extrudoinnin yhteydessä: kerran viikossa jokaiselle extruuderille Murtovenymä EN 253 jokaiselle raaka-aineelle 2 kertaa vuodessa, jokaiselle extruuderille 2 kertaa vuodessa Pituussuuntainen muodonpysyvyys Pitkäaikaislujuus - sauvakoe EN 743 EN 253 jokaiselle raaka-aineelle 2 kertaa vuodessa, jokaiselle extruuderille 2 kertaa vuodessa jokaiselle raaka-aineelle kerran vuodessa, jokaiselle extruuderille kerran vuodessa yhteensä vähintään 4 koetta vuodessa

19 15 Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus PUR Raaka-aineen reaktioaikojen ja vapaavaahdotustiheyden määritys Vaahdotuslaitteiston säätöjen ja tuotantoparametrien tarkistus, seossuhteen ja MDI-indeksin seuranta kerran raaka-aineen toimituserälle laitteiston tarkistus kerran päivässä jokaiselle vaahdotuskoneelle seossuhde tai MDI-indeksi kerran kuukaudessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Solurakenne, sulkeumat ja kuplat EN kertaa vuodessa jokaiselle isosyanaattipolyolityypille vähintään 2 kertaa vuodessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Suljetut solut ISO 4590 kerran vuodessa jokaiselle isosyanaatti-polyolityypille vähintään 2 kertaa vuodessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Puristuslujuus tai vedenimeytyminen ISO 844 / EN 253 kerran kuukaudessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Minimitiheys ISO 845 kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle sekä suorilla elementeillä dimensiota muutettaessa

20 16 Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus Elementit, valmisosat Silmämääräinen tarkastus 100 % Mitat ja toleranssit - vapaat teräsputkipäät - päämitat osissa - teräs- ja suojaputken kulmapoikkeama osissa - T-haaran välys suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle Epäkeskisyys EN kertaa vuodessa sekä suorille elementeille että valmisosille Ulkohalkaisijan kasvu EN 253 kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle sekä suorilla elementeillä dimensiota muutettaessa Minimieristyspaksuus valmisosissa EN kertaa vuodessa PE-hitsin silmämääräinen tarkastus valmisosissa EN % PE-hitsin taivutuskestävyys Hälytysjärjestelmän toiminta EN kertaa vuodessa jokaiselle hitsauslaitteistolle 100 % Teräsputkipäiden ero (2-putkielementit) Teräsputkien etäisyys (2-putkielementit) Teräsputkien kiertymä (2-putkielementit) - elementin päissä - elementin sisässä suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle 2 kertaa vuodessa, koekappale DN 50

21 17 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 4 KIINNIVAAHDOTETTUJEN KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOKSET. TYYPPITESTIT; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA TOIMENPITEET Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide Liitosrakenne PUR Kestävyys maassa tapahtuvan aksiaaliliikkeen suhteen (hiekkalaatikkokoe) EN 489 Tyyppitestiraportin tarkastus Vesitiiviys EN 489 Tyyppitestiraportin tarkastus Koostumus ja materiaaliominaisuudet EN 489/EN 253 Raaka-ainetodistusten ja sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Solurakenne EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Sulkeumat ja kuplat EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Suljetut solut EN 489/ISO 4590 Tyyppitestiraportin tarkastus Minimiiheys EN 489/ISO 845 Tyyppitestiraportin tarkastus Puristuslujuus EN 489/ISO 844 Tyyppitestiraportin tarkastus Vedenimeytyminen EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Lämpövanheneminen EN 489 Tyyppitestiraportin tarkastus

22 18 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 5 KIINNIVAAHDOTETTUJEN KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOKSET. KUTISTEMATERIAALIT. VALMISTAJAN SISÄINEN LAADUNVALVONTA; OMINAISUUDET, VAATIMUKSET JA TESTAUSTAAJUUDET 1. Kuorimateriaali Ominaisuus Vaatimus Vähimmäistestaustaajuus Ainepaksuus 0,9 mm kutistamattomana 1/valmistuserä (materiaalista tai tuotteesta) Murtovenymä 23 ± 2 C:ssa 250 % 1/valmistuserä Vetolujuus 23 ± 2 C:ssa 16 MPa 1/valmistuserä Tiheys 0,9-1,1 g/cm 3 1/valmistuserä Kovuus 40 (shore D) 1/valmistuserä Vedenimeytyminen 0,1 % 1/neljännesvuosi Lämpövanheneminen - murtovenymä - vetolujuus Liuotinkestävyys a) lämmitysöljyhaude b) natriumhydroksidi ph 12 c) rikkihappo ph 2 - murtovenymä - vetolujuus 200 % 13 MPa 200 % 13 MPa 1/vuosi 1/vuosi 2. Tiivistysmateriaali Ominaisuus Vaatimus Vähimmäistestaustaajuus Kerrospaksuus mastik: - rengasmuhvi - nauha 0,9 mm kutistamattomana 1,1 mm kutistamattomana 1/valmistuserä (valmis tuote) hot melt: - rengasmuhvi/nauha 0,6 mm kutistamattomana Pehmenemispiste 70 C 1/valmistuserä Kylmänkestävyys - 25 C 1/valmistuserä Tarttuvuus polyeteeniin a) 23 ± 2 C:ssa b) upotettuna 4 vko 50 ± 2 C:seen veteen c) 4 vko 70 ± 2 C:ssa ilmassa d) 30 jaksoa lämpötilassa C 5 N/10 mm 5 N/10 mm, kuitenkin 50 % alkuperäisestä tarttuvuudesta jäljellä 5 N/10 mm 5 N/10 mm 1/valmistuserä 1/vuosi 1/vuosi 1/vuosi

23 19 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 6 KAUKOLÄMPÖJOHDOISSA KÄYTETTÄVÄT SULKULAITTEET, TYYPPITARKASTUS JA TYYPPITESTIT; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA TOIMENPITEET Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide Yleistä Valmistajan tuotanto- ja laadunvalvontaprosessit Tarkastus Teräs Venttiilin rasitus- ja käyttökoe - suoritetaan yhdelle venttiilityypin keskimääräiselle venttiilikoolle FVF 210 ja Sky L4 Tyyppitestiraportin tarkastus Venttiilin kv-arvot - palloventtiileillä vähintään 2 kokoa, toinen väliltä DN , toinen väliltä DN läppäventtiileillä vähintään 1 koko DN 250 EN 1267 ja Sky L4 Tyyppitestiraportin tarkastus

24 20 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 7 KAUKOLÄMPÖJOHDOISSA KÄYTETTÄVÄT SULKULAITTEET, VALMISTAJAN SISÄINEN LAADUNVALVONTA; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA VÄHIMMÄISTESTAUSTAAJUUDET Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus Venttiili hitsisaumat - visuaalinen ja radiograafinen tarkastus KTMp 938 KTMp 938:n mukainen Venttiilipesän ja karan lujuus ja tiiviys EN / Sky L4 100 % Venttiilin sulkutiiviys EN / Sky L4 100 % Päärakennemitat Sky L4 erän suuruudesta riippuva otos valmistuserästä, aina vähintään 3 kpl Visuaalinen tarkastus Sky L4 erän suuruudesta riippuva otos valmistuserästä, aina vähintään 3 kpl Venttiilin käytettävyys - avaus- ja sulkuvoima - asennonosoittimien ym. varusteiden oikea toiminta EN ja Sky L4 erän suuruudesta riippuva otos valmistuserästä, aina vähintään 3 kpl

25 21 LIITE 8 Laadunvalvontatoimikunta LUPA NO 1/2003 M A L L I M E R K I N T Ä L U P A Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien ja valmistajan tuotannosta ja sisäisestä laadunvalvonnasta suoritetun ensikatselmuksen sekä vuosittaisten ulkoisten tarkastusten perusteella tämän merkintäluvan. Tuotteet: Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot (yksi- ja kaksiputkielementit), suorat putket ja osat, syklopentaani-pureriste Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainitut tuotteet täyttävät SFS-EN 253:ssa ja Suomen Kaukolämpö ry:n suosituksessa L1/2003 esitetyt vaatimukset. Luvansaaja saa käyttää laadunvalvonnan neuvottelukunnan vahvistamaa LT-merkkiä tässä merkintäluvassa mainittujen tuotteiden merkitsemiseen ja markkinointiin. Merkintälupa koskee vain yllä mainittua valmistuspaikkaa. Tämä merkintälupa on voimassa alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä lupa korvaa merkintäluvan n:o 1/2002 Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 2003 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

26 22 LIITE 9 Laadunvalvontatoimikunta TODISTUS NO 2/2003 M A L L I H Y V Ä K S Y M I S T O D I S T U S Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien perusteella tämän todistuksen. Tuote: Liitosrakenne / tuote Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainittu tuote täyttää kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitoksille SFS-EN 489:ssä ja Suomen Kaukolämpö ry:n suosituksessa L2/2003 esitetyt vaatimukset. Tämä todistus on voimassa alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä todistus korvaa hyväksymistodistuksen n:o 2/2002. Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 2003 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

27 23 LIITE 10 Laadunvalvontatoimikunta TODISTUS NO 3/2003 M A L L I H Y V Ä K S Y M I S T O D I S T U S Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien perusteella tämän todistuksen. Tuote: Liitosvaahto (CO 2 -PUR) - seossuhde, polyoli/isos. xxx:yyy (til.) Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainittu tuote täyttää kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitoseristeelle SFS-EN 489:ssä ja Suomen Kaukolämpö ry:n suosituksessa L2/2003 esitetyt vaatimukset. Hyväksymistodistus koskee vain ym. seossuhteella valmistettua PUR-vaahtoa. Tämä todistus on voimassa alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä todistus korvaa todistuksen n:o 3/2002. Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 2003 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

28 24 LIITE 11 LAATUMERKIN (LT-MERKKI) MUOTO JA RAKENNE

29 25 LIITE 12 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA S O P I M U S M A L L I Palautusosoite: Suomen Kaukolämpö ry Veli-Pekka Sirola Fredrikinkatu HELSINKI KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTEN ASENNUSOIKEUS Todistus on voimassa asti ja koskee: vain johtojen liitostyötä (saumaus ja eristys) vain suojakuoren hitsaustyötä molempia HAKIJAN TOIMIALA JA TOIMINNAN LAAJUUS (mahd. eri liitteellä) VASTUUHENKILÖIDEN SITOUMUS Allekirjoittanut, joka on nimisen urakoitsijan palveluksessa olevana vastuussa sen suorittamista töistä, vakuuttaa tuntevansa Suomen Kaukolämpö ry:n ja Muoviteollisuus ry:n ylläpitämän kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmän mukaisen kaukolämpöjohtojen liitos- ja muovihitsaustyön asennusoikeusmenettelyn (erityisohje 2), ko. töitä koskevat viranomaismääräykset sekä sitoutuu noudattamaan näitä sekä myöhemmin mahdollisesti annettavia määräyksiä., / 20, /, / 20, / Vastuuhenkilön allekirjoitus Nimen selvennys KOULUTETUT ASENTAJAT a) liitostyö b) muovihitsaus MAHDOLLISET LIITTEET Liikettä koskeva elinkeinoasiain pöytäkirjaote Kaupparekisteriote Vastuuhenkilöiden työtodistukset Vastuuhenkilön koulutustodistukset (pakolliset) Asentajien koulutustodistukset, HRAKK (yhdeltä pakollinen) Muut liitteet ALLEKIRJOITUKSET, / 20 Paikka Aika Yrityksen nimi / Osoite Allekirjoitus nimen selvennys Puhelin Telefax Sähköposti Helsingissä, / 20 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA Sky:n edustaja

30 26 LIITE 13 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA T O D I S T U S N:O M A L L I KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖTODISTUS N.N.:lle, synt...19 Helsingissä on myönnetty tämä Suomen Kaukolämpö ry:n ja Muoviteollisuus ry:n ylläpitämän kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmän mukainen kaukolämpöjohtojen liitostyötodistus. Todistus osoittaa, että N.N. on suorittanut Hyvinkään-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskuksen ko. kurssin teoria- ja työkokeineen sekä tämän jälkeen työkokemuksella ylläpitänyt pätevyyttään. Todistus on voimassa asti ja koskee: vain johtojen liitostyötä (saumaus ja eristys) vain suojakuoren hitsaustyötä molempia Helsingissä, / 20 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä

Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä Suositus L6/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9307 Viite: Sky-kansio 2/3 Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2016

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2016 KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L142/2016 1(7) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.2.2016 Korvaa tiedotteen L140/2015 Kaukolämpötoimialan jäsenille, hyväksymistodistuksen haltijoille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ 9.11.2016 Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä

Lisätiedot

NPM. Laadukkaan rakentamisen merkki

NPM. Laadukkaan rakentamisen merkki NPM Laadukkaan rakentamisen merkki Mikä on Nordic Poly Mark? NPM-merkki muoviputkessa on osoitus laadusta. Kaikki NPM-merkityt putkistojärjestelmät täyttävät EN-standardin vaatimustason ja kestävät pohjoismaisissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet. Suositus L4/2016. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet. Suositus L4/2016. Kaukolämpö Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet Suositus L4/2016 Kaukolämpö Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet Energiateollisuus ry 2016 Energiateollisuus ry Suositus L4/2016 Kaukolämpö Tämä

Lisätiedot

Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot. Suositus L1/2016. Kaukolämpö

Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot. Suositus L1/2016. Kaukolämpö Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot Suositus L1/2016 Kaukolämpö Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot Energiateollisuus ry 2016 Energiateollisuus ry Suositus L1/2016 Kaukolämpö Tässä suosituksessa on esitetty

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Nimetyt tutkimuslaitokset

Nimetyt tutkimuslaitokset 1(5) Nimetyt tutkimuslaitokset Pätevyysalue Pätevyysluokat Kriteerit Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvosektorin nimetyn tutkimuslaitoksen toiminnalle esitettyjä vaatimuksia. Tutkimuslaitostoiminnan

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Raportti L21/1997 Suomen Kaukolämpö ry 1997 ISSN 1238-9315 Viite: Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen toteutettuja

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 15 2.7.2014 Kevytbetonielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen ja sen laadunvalvonnan vaatimukset... 2 3.1. Vaatimukset

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä Henkilösertifiointi 2015-11-12 Sivu 1 / 7 1 Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS 5994 INSTA 800 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäytäntö. Sertifiointiohjelmaa ylläpitää SSTL Puhtausala

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 29 2.7.2014. Palosuojatuotteet

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 29 2.7.2014. Palosuojatuotteet VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 29 2.7.2014 Palosuojatuotteet Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja

Lisätiedot

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus Oy Finnrock Ab - palvelua ympäristön turvaksi ja työmaiden parhaaksi jo 45 v ajan! Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus 1.9.2016 DI Jari Honkanen Toimitusjohtaja Oy Finnrock Ab Panostajalainsäädäntö

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Suunnittelu

Lisätiedot

NPM. Laadukkaan rakentamisen merkki

NPM. Laadukkaan rakentamisen merkki NPM Laadukkaan rakentamisen merkki Mikä on Nordic Poly Mark? NPM-merkki muoviputkessa viestii laadusta. Kaikki NPMmerkityt putkistojärjestelmät täyttävät EN-standardin vaatimustason ja kestävät pohjoismaisissa

Lisätiedot

ISO NAVAL VALVES

ISO NAVAL VALVES NAVAL Teräspalloventtiilit C E R T ISO 14001 ENVIRONMENT NAVAL VALVES I F I CAT E NAVAL -TERÄSPALLOVENTTIILI Naval-palloventtiili on Energiateollisuus ry:n suositusten mukainen sulkuventtiili. Se soveltuu

Lisätiedot

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus Vaatimuksenmukaisuus Ennen rakentamista arvioidaan ennakkokokeilla ja koeruiskutuksella ennen rakentamista. Rakentamisen aikana tehdään määrävälein laadunvalvontakokeita.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - S A D E V E S i - j ä r j e s t e l m ä P P Viettoviemärijärjestelmät Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 TOIMITTAVIEN LIIKKEIDEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 2007 HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 Finanssialan Keskusliitto 1 TARKOITUS 2 MENETTELY Finanssialan Keskusliitto (FK) asettaa

Lisätiedot

Seppo Saarela

Seppo Saarela Seppo Saarela 040 500 7721 seppo.saarela@dekra.com Tampere 23.10.-25.10.2012 Hitsauksen laadunhallinta Hitsaus on erikoisprosessi Tuloksia ei voida täysin todentaa valmiin tuotteen tarkastuksella Laadun

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

Testausselosteiden vaatimukset

Testausselosteiden vaatimukset Testausselosteiden vaatimukset PANK Menetelmäpäivä 2016-01-28 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Aluksi Laboratorion tuote on testaus. Prosessi alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy asiakkaalle

Lisätiedot

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon FOODWEST OY Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon Origo - Alkuperä jäljitettävissä Foodwest Oy 7.1.2013 JÄLJITETTÄVYYDEN LUOMINEN TUOTTEISIIN JA TUOTANTOON 1 JÄLJITETTÄVYYDEN TARKOITUS Jäljitettävyysjärjestelmän

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

1.2 Yritys on liittynyt Tilaajavastuu.fi/ Luotettava Kumppani palveluun (täytä tiedot)

1.2 Yritys on liittynyt Tilaajavastuu.fi/ Luotettava Kumppani palveluun (täytä tiedot) Tarjoava yritys Lähiosoite Postitoimipaikka Tarjouskilpailun kohde: Hennan aseman ylikäytäväsillan rakennuttaja- ja työmaavalvontapalvelut 1. Tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoajan

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Jussi Tuominen Laatupäällikkö 24.1.2013 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. Tausta ja asfalttimassan CE-merkintään liittyvät vaatimukset 2. Tuottajan

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

JIP -haaroitusventtiilit

JIP -haaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettuihin kiertovesijärjestelmien laajennuksiin, joissa virtausaine on käsitelty sisäosien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi. Venttiilit täyttävät

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

Dupplex - vahva rakenneseinämäinen putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin 04 I

Dupplex - vahva rakenneseinämäinen putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä D U P P L E X Viettoviemärijärjestelmät Dupplex - vahva rakenneseinämäinen

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus Laboratorioprosessin i laatu; mistä elementeistä laatu koostuu Labquality-päivät 5.2.2010 Oili Liimatainen PSHP Laboratoriokeskus Laadussa huomioitava Preanalytiikka Analytiikka Postanalytiikka Kansainvälisiin

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L143/2016 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.3.2016 Korvaa tiedotteen L141/2015 Päivitetty 17.3.2016 Päivitetty 6.6.2016 Päivitetty 22.6.2016 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Yleistä PANK-hyväksyntä täyttää tänä vuonna 17 vuotta PANK-hyväksyttyjä

Lisätiedot

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 17.-18.5.2016 1 Esityksen sisältö Mikä ulkopuolinen asiantuntija? Mitä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 1. Yleistä Arviointistandardi: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009, Arvioinnin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014 19.5.2015 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja 24.9.2013 Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat 2 Painelaitedirektiivi ja NDT 1. Painelaitedirektiivi eli PED on Suomessa saatettu voimaan

Lisätiedot

Uutta koulutusta ilmanlaadun mittaajille. Mittaajatapaaminen, Porvoo, Katriina Kyllönen (IL, Certi)

Uutta koulutusta ilmanlaadun mittaajille. Mittaajatapaaminen, Porvoo, Katriina Kyllönen (IL, Certi) Uutta koulutusta ilmanlaadun mittaajille Mittaajatapaaminen, Porvoo, 26.-27.4.2016 (IL, Certi) Esityksen sisältö Taustaa: kuka, miksi, milloin? Uusi ilmanlaadun kurssi Kurssin suunniteltu rakenne Kurssin

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä P V C Viettoviemärijärjestelmät PVC-muovista valmistettu sileäpintainen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot