Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä"

Transkriptio

1 Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä Raportti L10/2003

2 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN Sky-kansio 2/7

3 Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä

4

5 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/ (26) Tässä raportissa on esitetty pääpiirteissään kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus- ja sertifiointijärjestelmän rakenne, vaatimukset ja menettelyt. Järjestelmä perustuu Suomen Kaukolämpö ry:n (Sky) ja Muoviteollisuus ry:n (MT) väliseen sopimukseen laadunvalvonnan järjestämisestä. Sopimuksen mukaan Sky ylläpitää ja hallinnoi järjestelmää sekä huolehtii sen käytännön toiminnoista. Järjestelmän toiminnot ja vaatimukset on tarkasti määritelty kolmessa erillisessä laadunvarmistusjärjestelmän erityisohjeessa, yksi koskien elementtien, valmisosien ja liitosten laadunvarmistusta, yksi sulkuventtiilien laadunvarmistusta (tuotesertifiointi) ja yksi kaukolämpöjohtojen liitostöiden ja muovihitsauksen laadunvarmistusta (urakointiyritysten auktorisointi ja asentajien pätevyys). Tuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan järjestelmän mukaisella sertifikaatilla. Elementeillä, valmisosilla ja sulkuventtiileillä sertifikaatti oikeuttaa merkitsemään tuotteet laatumerkillä (LT-merkki). Liitosratkaisuja ja -materiaaleja ei merkitä LT-merkillä, koska tuote (valmis liitosratkaisu) syntyy vasta asennusvaiheessa. Valmistaja/maahantuoja saa sertifikaatin/lt-merkin käyttöoikeuden, mikäli testit ja laadunvalvonta osoittavat tuotteiden täyttävän asetetut vaatimukset. Sertifikaatti/LT-merkin käyttöoikeus edellyttää hakemusvaiheessa suoritettavan tyyppitarkastuksen ja -testien läpäisemistä sekä valmistajan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa suorittamista hyväksytyin tuloksin ja vähintään vaaditulla taajuudella. Sertifioinnin pohjana olevat kaukolämpöjohtojen, niiden liitosten ja sulkuventtiilien tekniset vaatimukset on esitetty Sky:n suosituksissa L1, L2 sekä L4. Urakointiliikkeen auktorisointi edellyttää tiettyjen toiminnallisten vaatimusten täyttämistä, ja liitos- ja muovihitsaustöitä tekevien asentajien tulee osoittaa pätevyytensä järjestelmän mukaisella liitostyötodistuksella. Työryhmä: Puh.joht. Trygve Strandell Vantaan Energia Oy Jukka Lankinen ALSTOM Power FlowSystems Oy Jan Rolin Oy KWH Pipe Ab Thermopipe Pekka Viitanen Tampereen Sähkölaitos Sihteeri Veli-Pekka Sirola Suomen Kaukolämpö ry Lämmönjakelutoimikunta: Puh.joht. Trygve Strandell Vantaan Energia Oy Christer Allén Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab Pekka Laaksonen Vattenfall Kaukolämpö Oy Rauli Saarela Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab Antti Saviniemi Helsingin Energia Pentti Valta Lahti Energia Oy Pekka Viitanen Tampereen Sähkölaitos Sihteeri Veli-Pekka Sirola Suomen Kaukolämpö ry

6 2 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ SISÄLTÖ sivu A ELEMENTIT, VALMISOSAT, LIITOKSET JA SULKUVENTTIILIT 3 1 Tavoite 3 2 Soveltamisala 3 3 Organisaatio 3 4 Sertifikaatti ja laatumerkki (LT-merkki) 4 5 Sertifiointimenettely Tyyppitarkastus ja -testit Valmistajan sisäinen laadunvalvonta Ulkoinen laadunvalvonta Toimitettujen tuotteiden laatu 5 6 Materiaalien, tuotteiden sekä tuotantomenetelmien muutokset 5 7 Sertifikaatin ja laatumerkin käyttö, merkintävaatimukset 5 8 Toimenpiteet, kun tuotteet tai laadunvalvonta ei vastaa vaatimuksia sekä 6 sertifikaatin tai LT-merkin väärinkäyttötapauksissa 9 Tiedottaminen 6 B LIITOS- JA MUOVIHITSAUSTYÖ 7 1 Tavoite 7 2 Soveltamisala 7 3 Organisaatio 7 4 Asennusoikeus ja liitostyötodistus 8 5 Auktorisointimenettely 8 6 Tiedottaminen 9 LIITTEET Liite 1 Viitestandardit ja -suositukset 10 Liite 2 Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot. Tyyppitestit; ominaisuudet, testimenetelmät ja 11 toimenpiteet Liite 3 Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot. Valmistajan sisäinen laadunvalvonta; 13 ominaisuudet, testimenetelmät ja vähimmäistestaustaajuudet Liite 4 Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset. Tyyppitestit; ominaisuudet, 17 testimenetelmät ja toimenpiteet Liite 5 Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset. Kutistemateriaalit. Valmistajan 18 sisäinen laadunvalvonta; ominaisuudet, vaatimukset ja testaustaajuudet Liite 6 Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet. Tyyppitestit; ominaisuudet, 19 testimenetelmät ja toimenpiteet Liite 7 Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet. Valmistajan sisäinen laadunvalvonta; 20 ominaisuudet, testimenetelmät ja vähimmäistestaustaajuudet Liite 8 LT-merkintäluvan malli 21 Liite 9 Liitosrakenteen hyväksymistodistuksen malli 22 Liite 10 Liitosvaahdon hyväksymistodistuksen malli 23 Liite 11 Laatumerkin (LT-merkki) muoto 24 Liite 12 Asennusoikeussopimuksen malli 25 Liite 13 Liitostyötodistuksen malli 26

7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ A ELEMENTIT, VALMISOSAT, LIITOKSET JA SULKUVENTTIILIT 1 Tavoite Järjestelmän tarkoitus on toimia vapaaehtoisena sertifiointimenettelynä, joka on hyödyllinen sekä toimittajalle että käyttäjälle, ja joka tarjoaa käyttäjälle helpon tavan varmistua tuotteiden riittävästä laadusta (sertifikaatti, laatumerkki). Tarkoitus on myös varmistaa soveltamisalassa mainittujen tuotteiden vaatimustenmukainen laatu sekä estää laadun kustannuksella tapahtuva epäterve hintakilpailu. Laadunvarmistuksen lisäksi järjestelmä tähtää rakentamisen yhtenäisyyden edistämiseen, tuotannon rationalisointiin ja siten kustannusetuihin. Tästä syystä mm. LTmerkintäoikeudet eivät kata dimensioita DN 20 ja DN 32 eivätkä muita kuin Sky:n suosituksen L1 mukaisia eristyspaksuuksia. Suosituksen L1 mukaiset valmisosien standardipituusmitat eivät kuitenkaan ole LT-merkintäluvan edellytys. Sky suosittelee jäsenyrityksiään hankkimaan ja käyttämään vain sertifioituja tuotteita. Sertifikaattivaatimuksen suositellaan olevan osa energiayritysten tarjouspyyntöjä. 2 Soveltamisala Seuraavat tuotteet ja niiden tuotanto kuuluvat järjestelmän piiriin: - Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot, elementit ja valmisosat SFS-EN 253, SFS-EN 448, SFS-EN 488 sekä Sky:n suosituksen L1 mukaan - Liitosrakenteet ja -materiaalit SFS-EN 489 ja Sky:n suosituksen L2 mukaan - Sulkuventtiilit Sky:n suosituksen L4 mukaan Laadunvarmistus ja sertifiointi koskee elementtejä, valmisosia, liitoksia sekä sulkuventtiilejä kokoon DN 1200 asti. Sertifioinnin pohjana olevat kaukolämpöjohtojen, niiden liitosten ja sulkuventtiilien tekniset vaatimukset on esitetty Sky:n suosituksissa L1, L2 sekä L4. 3 Organisaatio Järjestelmän ylimpänä päätöselimenä toimii laadunvalvonnan neuvottelukunta (LVNK) vastaten järjestelmän yleisestä toiminnasta ja ohjauksesta. LVNK:ssa on neljä jäsentä, kaksi Sky:n ja kaksi MT:n nimeämää.

8 4 Päivittäisistä toiminnoista vastaa laadunvalvontatoimikunta (LVT), jonka muodostaa yksi Sky:n nimeämä henkilö. LVT voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita esim. yritysten laadunvalvonnan tarkastuksiin. 4 Sertifikaatti ja laatumerkki (LT-merkki) Valmistaja osoittaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden järjestelmän mukaisella sertifikaatilla (LT-merkintälupa tai hyväksymistodistus). Elementeille, valmisosille ja sulkuventtiileille myönnettävä sertifikaatti, LTmerkintälupa, oikeuttaa merkitsemään tuotteet laatumerkillä. Liitosratkaisuille ja - materiaaleille myönnetään hyväksymistodistus. Niitä ei merkitä LT-merkillä, koska tuote (valmis liitosratkaisu) syntyy vasta asennusvaiheessa. Pelkästään valmisosia valmistava yritys (valmisosatoimittaja) voi sertifioida tuotteensa vain sekä elementtejä että valmisosia tuottavan valmistajan (järjestelmätoimittajan) alihankkijana. Hyväksymistodistus ja LT-merkin käyttöoikeus kattaa sertifikaatissa mainitut tuotteet ja tuotantolaitokset. Alihankkijan valmistamat tuotteet saa merkitä vain sopimusosapuolena olevan toimittajan LT-merkillä, -tarralla, -teipillä ja ne tulee toimittaa osana tämän toimitusta. Menettely ei oikeuta alihankkijaa valmistamiensa tuotteiden suoraan myyntiin LT-merkittynä. Alihankkija voi tehdä sopimuksen useamman toimittajan kanssa. Hyväksymistodistus ja LT-merkintälupa ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja uusitaan vuosittain, mikäli sertifioinnin edellytykset edelleen täyttyvät. LT-merkintäluvan sekä hyväksymistodistusten mallit on esitetty liitteissä 8, 9 ja Sertifiointimenettely Testaus- ja tarkastusmenettelyt LT-merkintäluvan ja hyväksymistodistuksen saamiseksi ja ylläpitämiseksi käsittävät: - tyyppitarkastuksen ja -testit - valmistajan sisäisen laadunvalvonnan - ulkoiset tarkastukset - laatureklamaatioiden tarkastukset (kentällä toteutuneen laadun seuranta) Valmistaja/maahantuoja saa sertifikaatin/lt-merkin käyttöoikeuden, mikäli testit ja laadunvalvonta osoittavat tuotteiden täyttävän asetetut vaatimukset. Sertifikaatti/LTmerkin käyttöoikeus edellyttää hakemusvaiheessa suoritettavan tyyppitarkastuksen ja -testien läpäisemistä sekä valmistajan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa suorittamista hyväksytyin tuloksin ja vähintään vaaditulla taajuudella. 5.1 Tyyppitarkastus ja -testit Tyyppitarkastus ja -testit suoritetaan ensihyväksynnän saamiseksi materiaaleille, tuotteille, tuotantomenetelmille sekä valmistajan laadunvalvontamenettelyille.

9 5 Ulkopuolisessa testauslaitoksessa satunnaisesti valituille koekappaleille tehtävien tyyppitestien tulee osoittaa, että tuotteet täyttävät kaikki liitteissä 2, 4 tai 6 mainituille ominaisuuksille asetetut vaatimukset. Valmistajan tuotantolaitoksella tehtävän tyyppitarkastuksen tulee puolestaan osoittaa, että valmistajan sisäinen laadunvalvonta täyttää sille asetetut minimivaatimukset (liitteet 3, 5 ja 7). 5.2 Valmistajan sisäinen laadunvalvonta Valmistajan tulee suorittaa jatkuvaa tuotannonaikaista laadunvalvontaa sen varmistamiseksi, että tuotteiden vaadittu laatutaso jatkuvasti ylläpidetään. Sisäisen laadunvalvonnan minimivaatimukset (testattavat ominaisuudet ja testaustaajuudet) on annettu liitteissä 3, 5 ja Ulkoinen tarkastus Normaalisti vähintään kerran vuodessa tehtävillä ulkoisilla tarkastuksilla valvotaan sitä, että sertifikaatin haltija jatkuvasti täyttää kaikki sertifikaatin edellytykset, erityisesti sisäisen laadunvalvonnan toimivuuden, laajuuden ja tulosten suhteen. Tarkastuksen yhteydessä voidaan ottaa näytteitä ulkopuolisessa testauslaitoksessa tehtäviin pistokokeisiin. 5.4 Toimitettujen tuotteiden laatu Kentällä toteutuneen laadun seuranta tapahtuu tilaajan toimesta. LVT kerää palautetta toimitettujen tuotteiden laadun seuraamiseksi. Merkintäluvan haltijoiden tulee dokumentoida kentältä saamansa laatureklamaatiot sekä niiden seurauksena toteutetut toimenpiteet. Tämä dokumentointi voidaan tarkastaa ulkoisen tarkastuksen yhteydessä. 6 Materiaalien, tuotteiden sekä tuotantomenetelmien muutokset Sellaiset tuotetta (rakenne, materiaalit) tai tuotantomenetelmää koskevat muutokset, joilla voi olla vaikutusta joko valmiin tuotteen vaatimustenmukaisuuteen tai sertifikaatin kattavuuteen, edellyttävät uutta tyyppitestausta ja/tai -tarkastusta joko täydellisenä tai osittaisena. 7 Sertifikaatin ja laatumerkin käyttö LT-merkintäluvan haltija on oikeutettu kiinnittämään LT-merkin sertifioituihin tuotteisiinsa. Hyväksymistodistuksia ja LT-merkintäoikeuksia voidaan myös käyttää sertifioitujen tuotteiden markkinoinnissa ja mainostamisessa. Tämä ei saa aiheuttaa sekaannusta valmistajan sertifioitujen ja sertifioimattomien tuotteiden välille, erityisesti tarjousprosessissa. LT-merkin muoto ja rakenne on esitetty liitteessä 11. Merkin koko ja väri voidaan valita vapaasti.

10 6 8 Toimenpiteet, kun tuotteet tai laadunvalvonta ei vastaa vaatimuksia sekä sertifikaatin tai LT-merkin väärinkäyttötapauksissa Tapaukset, joissa valmistajan tai toimittajan toiminta ei kaikilta osin ole erityisohjeiden mukaista tai tuotteet eivät vastaa vaatimuksia (esim. vaadittuja vähimmäistestaustaajuuksia ei täytetä tai pistokoetulokset eivät täytä vaatimuksia) voivat johtaa johonkin tai joihinkin seuraavista toimenpiteistä: - LVT:n määrittämät valmistajan korjaavat toimenpiteet, esim. huomautus ja korjauskehotus, tiivistetty sisäinen laadunvalvonta määräajaksi, ulkoinen uusintatarkastus ja/tai lisäpistokokeet - hyväksymistodistuksen/lt-merkintäoikeuden kattavuuden rajoitus - julkinen varoitus (tiedotetaan Sky:n jäsenille) - hyväksymistodistuksen/lt-merkintäoikeuden määräaikainen peruutus - hyväksymistodistuksen/lt-merkintäoikeuden peruutus Sertifikaatti ja LT-merkintäoikeus voidaan perua mm. seuraavissa tapauksissa: - mikäli valmistajan sisäisen laadunvalvonnan raportoinnissa tai dokumentoinnissa havaitaan vilppiä, esim. tuloksia kirjattu mittauksia tai testejä tekemättä - mikäli LT-merkkiä on käytetty tuotteissa, joille merkintäoikeutta ei ole myönnetty - mikäli tuotteet eivät korjaavien toimenpiteiden jälkeen lisätesteissä tai tiivistetyssä laadunvalvonnassa täytä keskeisille ominaisuuksille asetettuja vaatimuksia. LVNK:lla on oikeus tiedottaa vilppitapauksista Sky:n jäsenistölle. 9 Tiedottaminen Lista voimassa olevista hyväksymistodistuksista ja LT-merkintäoikeuksista julkaistaan Sky:n kotisivuilla internetissä aina kun sertifikaatti myönnetään tai peruutetaan, sekä joka vuosi tammi-helmikuussa, jolloin ne lähetetään myös paperiversiona kaikille Sky:n lämpöä myyville jäsenille, kaikille sertifikaatin haltijoille sekä kaikille auktorisoiduille kaukolämpöputkiurakoitsijoille.

11 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ B LIITOS- JA MUOVIHITSAUSTYÖ 1 Tavoite Järjestelmän tarkoitus on toimia vapaaehtoisena auktorisointimenettelynä, joka pyrkii varmistamaan kaukolämpöjohtojen liitosten laadun sekä tarjoaa käyttäjälle tavan varmistua urakointiliikkeen ja asentajien kyvystä laadukkaaseen liitostyöhön. Tarkoitus on myös estää laadun kustannuksella tapahtuva epäterve hintakilpailu. Sky suosittelee jäsenyrityksiään käyttämään liitostöissään vain auktorisoituja urakoitsijoita sekä liitostyötodistuksen omaavia asentajia. Vaatimuksen suositellaan olevan osa energiayritysten tarjouspyyntöjä. 2 Soveltamisala Auktorisointimenettely koskee kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitostyötä teräsputken hitsausta lukuun ottamatta, ts. liitoskohdan eristystyötä sekä suojakuoren saumausta ja hitsausta. Auktorisoinnin perustana ovat Sky:n suositukset L1 ja L2, liitostuotetoimittajien asennusohjeet ja vaatimukset sekä auktorisointia koskevan erityisohjeen vaatimukset. 3 Organisaatio Järjestelmän ylimpänä päätöselimenä toimii laadunvalvonnan neuvottelukunta (LVNK) vastaten järjestelmän yleisestä toiminnasta ja ohjauksesta. LVNK:ssa on neljä jäsentä, kaksi Sky:n ja kaksi MT:n nimeämää. Asennusoikeuden ja liitostyötodistuksen myöntää laadunvalvontatoimikunta (LVT), jonka muodostaa yksi Sky:n nimeämä henkilö. Hyvinkään-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskus (HRAKK) järjestää liitostyötodistuksen edellyttämän peruskoulutuksen pätevyyskokeineen. Liitostyökurssi kokeineen on vaatimuksena kaikille liitostöitä tekeville asentajille, myös ns. kausityövoimalle. Hitsausliitosratkaisujen asentaminen edellyttää em. liitostyökurssin kattavan liitostyötodistuksen lisäksi yleensä ko. liitostuotteen toimittajan myöntämän asennusoikeuden Tarvittavaa liitostuotekohtaista lisäkoulutusta voivat järjestää ja pätevyyttä oman tuotteensa osalta arvioida putki- ja liitostuotetoimittajat tai HRAKK toimittajan toimeksiannosta.

12 8 4 Asennusoikeus ja liitostyötodistus Urakoitsija osoittaa täyttävänsä asetetut vaatimukset järjestelmän mukaisella asennusoikeudella ja asentajat liitostyötodistuksella. Asennusoikeus ja liitostyötodistus kattavat niissä mainitut liitostyöt. Asennusoikeus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja uusitaan vuosittain, mikäli auktorisoinnin edellytykset edelleen täyttyvät. Liitostyötodistus on voimassa 2 kalenterivuotta kerrallaan. Tämän jälkeen LVT uusii todistuksen seuraavaksi 2 vuodeksi ilman ilman uutta pätevyyskoetta, mikäli asentaja liitostyöpöytäkirjan tai vastaanottopöytäkirjan kopioilla tms. kirjallisesti osoittaa tehneensä ko. töitä (enemmän kuin yksittäisiä liitoksia) viimeisen vuoden aikana. Muussa tapauksessa todistuksen uusiminen edellyttää näytetyön suoritusta hyväksytysti, ja mikäli tämä ei yhden uusimisenkaan jälkeen onnistu, liitostyökurssin uutta suoritusta pätevyyskokeineen. Asennusoikeustodistuksen sekä liitostyötodistuksen mallit on esitetty liitteissä 12 ja Auktorisointimenettely Seuraavat vaatimukset ja menettelyt ovat edellytyksenä asennusoikeuden saamiselle ja ylläpitämiselle: - urakoitsijan tulee olla alaan perehtynyt ja omata riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset hoitaa ko. urakoita - urakoitsijan tulee hoitaa työnantajalle kuuluvat velvoitteensa lakien ja asetusten mukaisesti - urakoitsijalla on päätoimisesti palveluksessaan vähintään yksi asennustyömailla vastuullisena työnjohtajana toimiva henkilö, jolla on vähintään vuoden kokemus liitostyön johtotehtävissä tai vähintään 3 vuoden kokemus liitosten asennustöissä, ja jolla on voimassa oleva liitostyöt sekä tarvittaessa myös muovihitsauksen kattava liitostyötodistus - urakoitsijalla on palveluksessaan vähintään yksi tulityökortin ja liitostyötodistuksen omaava asentaja - urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus Seuraavat vaatimukset ja menettelyt ovat edellytyksenä liitostyötodistuksen saamiselle ja ylläpitämiselle ja koskevat myös ns. kausityövoimaa: - edellä mainitun peruskurssin ja pätevyyskokeen hyväksytty suorittaminen - pätevyyden ylläpitäminen työkokemuksella ja/tai uusiminen edellä kohdassa 4 mainitulla tavalla Työkohteissa - urakoitsijan on huolehdittava, että kunkin työkohteen asentajilla on tulityökortti sekä ko. työt kattava, voimassa oleva liitostyötodistus - urakoitsijan tulee noudattaa putki- ja liitosmateriaalitoimittajien sekä Sky:n työ- ja asennusohjeita

13 9 - urakoitsijan käyttämien työvälineiden ja konekaluston sekä itse hankkimiensa materiaalien ja tarvikkeiden tulee täysin soveltua kulloisellekin liitosmenetelmälle ja vastata tilaajan vaatimuksia - urakoitsijan on välittömästi tehtävä ilmoitus tilaajalle, mikäli materiaaleissa epäillään olevan virheitä - urakoitsijan tulee huolehtia, että jokaisen suojakuorisaumauksen ja liitoseristyksen asentaja dokumentoidaan - urakoitsijan edustajan on oltava läsnä valmistuneen johto-osuuden tarkastus- ja mittaustilaisuuksissa - asennusoikeuksien lakattua urakoitsija vastaa keskeneräisistä töistään ja on velvollinen suorittamaan ne loppuun - asennusoikeuden peruuttaminen ei poista tai vähennä urakoitsijalla työn johdosta olevaa takuu-, vahingonkorvaus- ym. vastuuta. Kentällä toteutuneen liitostyön laadun seuranta tapahtuu tilaajan toimesta. LVT:n tietoon tulevat toistuvat tai merkittävät puutteet urakoitsijan tai asentajan työtuloksessa ja tapaukset, joissa urakoitsijan toiminta ei kaikilta osin ole erityisohjeen mukaista voivat johtaa johonkin tai joihinkin seuraavista toimenpiteistä: - huomautus - täydennyskoulutus ja uusi pätevyyskoe - asennusoikeuden tai liitostyötodistuksen kattavuuden rajoitus - julkinen varoitus (tiedotetaan Sky:n jäsenille) - asennusoikeuden tai liitostyötodistuksen peruutus Asennusoikeus voidaan perua mm. seuraavissa tapauksissa: - urakoitsijalla ei enää ole palveluksessaan vaatimukset täyttävää vastuuhenkilöä tai asentajaa - vilppitapauksissa, esim. mikäli asennusoikeuksia haettaessa tai uusittaessa on ilmoitettu vääriä tietoja - mikäli merkittäviä puutteita ei kehotuksesta huolimatta kohtuuajassa korjata. Liitostyötodistus voidaan perua mm. seuraavissa tapauksissa: - mikäli asentaja liitostyötodistusta 2 vuoden jälkeen uusittaessa ei kirjallisesti osoita tehneensä ko. liitostöitä tai hyväksyttyä näytetyötä tai uusineensa pätevyyskoetta viimeisen vuoden aikana - vilppitapauksissa, esim. vanhentuneen tai toisen henkilön liitostyötodistuksen käyttäminen - mikäli LVT:n edellyttämiin toimenpiteisiin (esim. täydennyskoulutus/pätevyyskoe) ei kehotuksesta huolimatta kohtuuajassa ryhdytä. LVNK:lla on oikeus tiedottaa vilppitapauksista Sky:n jäsenistölle. 6 Tiedottaminen Lista voimassa olevista asennusoikeuksista ja liitostyötodistuksista julkaistaan Sky:n kotisivuilla internetissä aina kun asennusoikeus myönnetään tai peruutetaan, sekä joka vuosi tammi-helmikuussa, jolloin ne lähetetään myös paperiversiona kaikille Sky:n lämpöä myyville jäsenille, kaikille elementti- ja liitossertifikaatin haltijoille sekä kaikille auktorisoiduille liitostyöurakoitsijoille.

14 10 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 1 VIITESTANDARDIT JA -JULKAISUT Pääosin raportti pohjautuu ja siinä on viitattu seuraaviin standardeihin ja Sky:n suosituksiin: SFS-EN 253:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - putkielementit" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene SFS-EN 448:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - valmisosat" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene SFS-EN 488:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - venttiilielementit" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene SFS-EN 489:2003 "Kaukolämpöjohdot - kiinnivaahdotetut teräsputkella, polyuretaanieristyksellä ja polyeteenisuojaputkella varustetut esieristetyt, suoraan maahan asennettavat ja kuuman veden johtamiseen käytettävät putkijärjestelmät - liitokset" District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene Sky suositus L1/2003 "Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot" Sky suositus L2/2003 "Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset" Sky suositus L4/2003 "Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet" Sky suositus L7/2003 "Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja -käyrät"

15 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 2 11 KIINNIVAAHDOTETUT KAUKOLÄMPÖJOHDOT. TYYPPITARKASTUS JA TYYPPITESTIT; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA TOIMENPITEET Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide Yleistä Valmistajan tuotanto- ja laadunvalvontaprosessit Tarkastus PE Ulkonäkö ja pinnan laatu EN 253 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Halkaisija, seinämänpaksuus ISO 3126 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Tiheys ISO 1183 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Lämpöstabiliteetti EN 728 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Sulaindeksi ISO 1133 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Nokimustan määrä ASTM D-1603 Raaka-ainetodistusten ja/tai sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Nokimustan jakautuminen EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus tai raaka-ainetodistusten tarkastus (nokimusta valmiiksi sekoitettuna raaka-aineessa) Pitkäaikaiset mekaaniset ominaisuudet - painekoe - sauvakoe EN 921 EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Murtovenymä EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Pituussuuntainen muodonpysyvyys EN 743 Tyyppitestiraportin tarkastus

16 12 Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide PUR Koostumus ja materiaaliominaisuudet EN 253 Raaka-ainetodistusten ja sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Solurakenne EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Sulkeumat ja kuplat EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Suljetut solut ISO 4590 Tyyppitestiraportin tarkastus Tiheys ISO 845 Tyyppitestiraportin tarkastus Puristuslujuus ISO 844 Tyyppitestiraportin tarkastus Vedenimeytyminen EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Leikkauslujuus ennen vanhentamista Putkielementit ja valmisosat Mitat ja toleranssit ISO 3126, EN 253, EN 448 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Epäkeskisyys EN 253 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Ulkohalkaisijan kasvu EN 253 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Leikkauslujuus vanhentamisen jälkeen Lämmönjohtavuus + PUR:in tiheys ja solukaasuanalyysi EN 253 EN 253 EN ISO 8497, EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Tyyppitestiraportin tarkastus Tyyppitestiraportin tarkastus Iskunkestävyys ISO 3127 Tyyppitestiraportin tarkastus PE-hitsin ulkomuoto EN 448 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus PE-hitsin tiiviys EN 448 Sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus PE-hitsien taivutuskestävyys EN 448 Tyyppitestiraportin tarkastus Valmisosan minimieristyspaksuus EN 448 Tyyppitestiraportin tarkastus

17 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 3 13 KIINNIVAAHDOTETUT KAUKOLÄMPÖJOHDOT. VALMISTAJAN SISÄINEN LAADUNVALVONTA; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA VÄHIMMÄISTESTAUSTAAJUUDET Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus Teräs Valmisosien mitat - ulkohalkaisija - seinämänpaksuus - käyrän/haaran kulmamitta 2 %, tasaisesti vuoden tuotannosta (tai vastaanottotarkastus) Tiukennus, jos vaatimus ei täyty: 4 seuraavaa kpl, 8 kpl, 16 kpl jne. Hitsattujen osien saumat - visuaalinen tarkastus (radiograafiseen tarkastukseen liittyen) - radiograafinen tarkastus Hitsattujen teräsosien tiiviys - päittäisliitokset - ei päittäisliitokset Kylmämuokattujen osien seinämän ohentuma ja epäpyöreys EN 448 EN 448 EN % hitsaajan tarkastamana, sekä 2 % ulkopuolisena tarkastuksena radioraafisen tarkastuksen yhteydessä - DN 300: 2 %, hitsaajakohtaisesti, tasaisesti vuoden tuotannosta - DN 400: 10 %, hitsaajakohtaisesti, tasaisesti vuoden tuotannosta Tiukennus, jos vaatimus ei täyty: 2 seuraavaa kpl hitsaajakohtaisesti, 3 kpl, 4 kpl jne. DN 300: 20 %, vesi- tai ilmanpainekoe DN 400: 20 %, vesi- tai ilmanpainekoe tai tunkeumanestekoe DN 300: 100 %, vesi- tai ilmanpainekoe DN 400: 100 %, vesi- tai ilmanpainekoe tai tunkeumanestekoe DN 400: Tiiviyskokeet voidaan korvata 100 % radiograafisella tarkastuksella Tiukennus päittäisliitokselle, jos vaatimus ei täyty: 100 % 2 vko, 100 % 4 vko, 100 % 8 vko jne. 2 %, tasaisesti vuoden tuotannosta Tiukennus, jos vaatimus ei täyty: 4 seuraavaa kpl, 8 kpl, 16 kpl jne.

18 14 Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus PE Mitat - pituus - ulkohalkaisija - seinämänpaksuus - päiden kohtisuoruus ISO 3126 kerran 2 tunnissa jokaiselle extruuderille Sulaindeksi ISO 1133 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Tiheys ISO 1183 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Lämpöstabiliteetti EN 728 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Nokimustan määrä ASTM D-1603 kerran raaka-aineen toimituserälle tai raakaainevalmistajan sertifikaatti Nokimustan jakautuminen EN valmiille raaka-aineseokselle: kerran raakaaineen toimituserälle tai raaka-ainevalmistajan sertifikaatti - sekoitukselle extrudoinnin yhteydessä: kerran viikossa jokaiselle extruuderille Murtovenymä EN 253 jokaiselle raaka-aineelle 2 kertaa vuodessa, jokaiselle extruuderille 2 kertaa vuodessa Pituussuuntainen muodonpysyvyys Pitkäaikaislujuus - sauvakoe EN 743 EN 253 jokaiselle raaka-aineelle 2 kertaa vuodessa, jokaiselle extruuderille 2 kertaa vuodessa jokaiselle raaka-aineelle kerran vuodessa, jokaiselle extruuderille kerran vuodessa yhteensä vähintään 4 koetta vuodessa

19 15 Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus PUR Raaka-aineen reaktioaikojen ja vapaavaahdotustiheyden määritys Vaahdotuslaitteiston säätöjen ja tuotantoparametrien tarkistus, seossuhteen ja MDI-indeksin seuranta kerran raaka-aineen toimituserälle laitteiston tarkistus kerran päivässä jokaiselle vaahdotuskoneelle seossuhde tai MDI-indeksi kerran kuukaudessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Solurakenne, sulkeumat ja kuplat EN kertaa vuodessa jokaiselle isosyanaattipolyolityypille vähintään 2 kertaa vuodessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Suljetut solut ISO 4590 kerran vuodessa jokaiselle isosyanaatti-polyolityypille vähintään 2 kertaa vuodessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Puristuslujuus tai vedenimeytyminen ISO 844 / EN 253 kerran kuukaudessa jokaiselle vaahdotuskoneelle Minimitiheys ISO 845 kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle sekä suorilla elementeillä dimensiota muutettaessa

20 16 Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus Elementit, valmisosat Silmämääräinen tarkastus 100 % Mitat ja toleranssit - vapaat teräsputkipäät - päämitat osissa - teräs- ja suojaputken kulmapoikkeama osissa - T-haaran välys suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle Epäkeskisyys EN kertaa vuodessa sekä suorille elementeille että valmisosille Ulkohalkaisijan kasvu EN 253 kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle sekä suorilla elementeillä dimensiota muutettaessa Minimieristyspaksuus valmisosissa EN kertaa vuodessa PE-hitsin silmämääräinen tarkastus valmisosissa EN % PE-hitsin taivutuskestävyys Hälytysjärjestelmän toiminta EN kertaa vuodessa jokaiselle hitsauslaitteistolle 100 % Teräsputkipäiden ero (2-putkielementit) Teräsputkien etäisyys (2-putkielementit) Teräsputkien kiertymä (2-putkielementit) - elementin päissä - elementin sisässä suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle suorat elementit: kerran vuorossa jokaiselle dimensiolle valmisosat: kerran vuorossa jokaiselle vaahdotuskoneelle 2 kertaa vuodessa, koekappale DN 50

21 17 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 4 KIINNIVAAHDOTETTUJEN KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOKSET. TYYPPITESTIT; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA TOIMENPITEET Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide Liitosrakenne PUR Kestävyys maassa tapahtuvan aksiaaliliikkeen suhteen (hiekkalaatikkokoe) EN 489 Tyyppitestiraportin tarkastus Vesitiiviys EN 489 Tyyppitestiraportin tarkastus Koostumus ja materiaaliominaisuudet EN 489/EN 253 Raaka-ainetodistusten ja sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Solurakenne EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Sulkeumat ja kuplat EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Suljetut solut EN 489/ISO 4590 Tyyppitestiraportin tarkastus Minimiiheys EN 489/ISO 845 Tyyppitestiraportin tarkastus Puristuslujuus EN 489/ISO 844 Tyyppitestiraportin tarkastus Vedenimeytyminen EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Lämpövanheneminen EN 489 Tyyppitestiraportin tarkastus

22 18 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 5 KIINNIVAAHDOTETTUJEN KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOKSET. KUTISTEMATERIAALIT. VALMISTAJAN SISÄINEN LAADUNVALVONTA; OMINAISUUDET, VAATIMUKSET JA TESTAUSTAAJUUDET 1. Kuorimateriaali Ominaisuus Vaatimus Vähimmäistestaustaajuus Ainepaksuus 0,9 mm kutistamattomana 1/valmistuserä (materiaalista tai tuotteesta) Murtovenymä 23 ± 2 C:ssa 250 % 1/valmistuserä Vetolujuus 23 ± 2 C:ssa 16 MPa 1/valmistuserä Tiheys 0,9-1,1 g/cm 3 1/valmistuserä Kovuus 40 (shore D) 1/valmistuserä Vedenimeytyminen 0,1 % 1/neljännesvuosi Lämpövanheneminen - murtovenymä - vetolujuus Liuotinkestävyys a) lämmitysöljyhaude b) natriumhydroksidi ph 12 c) rikkihappo ph 2 - murtovenymä - vetolujuus 200 % 13 MPa 200 % 13 MPa 1/vuosi 1/vuosi 2. Tiivistysmateriaali Ominaisuus Vaatimus Vähimmäistestaustaajuus Kerrospaksuus mastik: - rengasmuhvi - nauha 0,9 mm kutistamattomana 1,1 mm kutistamattomana 1/valmistuserä (valmis tuote) hot melt: - rengasmuhvi/nauha 0,6 mm kutistamattomana Pehmenemispiste 70 C 1/valmistuserä Kylmänkestävyys - 25 C 1/valmistuserä Tarttuvuus polyeteeniin a) 23 ± 2 C:ssa b) upotettuna 4 vko 50 ± 2 C:seen veteen c) 4 vko 70 ± 2 C:ssa ilmassa d) 30 jaksoa lämpötilassa C 5 N/10 mm 5 N/10 mm, kuitenkin 50 % alkuperäisestä tarttuvuudesta jäljellä 5 N/10 mm 5 N/10 mm 1/valmistuserä 1/vuosi 1/vuosi 1/vuosi

23 19 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 6 KAUKOLÄMPÖJOHDOISSA KÄYTETTÄVÄT SULKULAITTEET, TYYPPITARKASTUS JA TYYPPITESTIT; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA TOIMENPITEET Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide Yleistä Valmistajan tuotanto- ja laadunvalvontaprosessit Tarkastus Teräs Venttiilin rasitus- ja käyttökoe - suoritetaan yhdelle venttiilityypin keskimääräiselle venttiilikoolle FVF 210 ja Sky L4 Tyyppitestiraportin tarkastus Venttiilin kv-arvot - palloventtiileillä vähintään 2 kokoa, toinen väliltä DN , toinen väliltä DN läppäventtiileillä vähintään 1 koko DN 250 EN 1267 ja Sky L4 Tyyppitestiraportin tarkastus

24 20 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L10/2003 LIITE 7 KAUKOLÄMPÖJOHDOISSA KÄYTETTÄVÄT SULKULAITTEET, VALMISTAJAN SISÄINEN LAADUNVALVONTA; OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA VÄHIMMÄISTESTAUSTAAJUUDET Ominaisuus Testimenetelmä Vähimmäistestaustaajuus Venttiili hitsisaumat - visuaalinen ja radiograafinen tarkastus KTMp 938 KTMp 938:n mukainen Venttiilipesän ja karan lujuus ja tiiviys EN / Sky L4 100 % Venttiilin sulkutiiviys EN / Sky L4 100 % Päärakennemitat Sky L4 erän suuruudesta riippuva otos valmistuserästä, aina vähintään 3 kpl Visuaalinen tarkastus Sky L4 erän suuruudesta riippuva otos valmistuserästä, aina vähintään 3 kpl Venttiilin käytettävyys - avaus- ja sulkuvoima - asennonosoittimien ym. varusteiden oikea toiminta EN ja Sky L4 erän suuruudesta riippuva otos valmistuserästä, aina vähintään 3 kpl

25 21 LIITE 8 Laadunvalvontatoimikunta LUPA NO 1/2003 M A L L I M E R K I N T Ä L U P A Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien ja valmistajan tuotannosta ja sisäisestä laadunvalvonnasta suoritetun ensikatselmuksen sekä vuosittaisten ulkoisten tarkastusten perusteella tämän merkintäluvan. Tuotteet: Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot (yksi- ja kaksiputkielementit), suorat putket ja osat, syklopentaani-pureriste Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainitut tuotteet täyttävät SFS-EN 253:ssa ja Suomen Kaukolämpö ry:n suosituksessa L1/2003 esitetyt vaatimukset. Luvansaaja saa käyttää laadunvalvonnan neuvottelukunnan vahvistamaa LT-merkkiä tässä merkintäluvassa mainittujen tuotteiden merkitsemiseen ja markkinointiin. Merkintälupa koskee vain yllä mainittua valmistuspaikkaa. Tämä merkintälupa on voimassa alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä lupa korvaa merkintäluvan n:o 1/2002 Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 2003 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

26 22 LIITE 9 Laadunvalvontatoimikunta TODISTUS NO 2/2003 M A L L I H Y V Ä K S Y M I S T O D I S T U S Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien perusteella tämän todistuksen. Tuote: Liitosrakenne / tuote Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainittu tuote täyttää kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitoksille SFS-EN 489:ssä ja Suomen Kaukolämpö ry:n suosituksessa L2/2003 esitetyt vaatimukset. Tämä todistus on voimassa alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä todistus korvaa hyväksymistodistuksen n:o 2/2002. Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 2003 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

27 23 LIITE 10 Laadunvalvontatoimikunta TODISTUS NO 3/2003 M A L L I H Y V Ä K S Y M I S T O D I S T U S Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien perusteella tämän todistuksen. Tuote: Liitosvaahto (CO 2 -PUR) - seossuhde, polyoli/isos. xxx:yyy (til.) Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainittu tuote täyttää kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitoseristeelle SFS-EN 489:ssä ja Suomen Kaukolämpö ry:n suosituksessa L2/2003 esitetyt vaatimukset. Hyväksymistodistus koskee vain ym. seossuhteella valmistettua PUR-vaahtoa. Tämä todistus on voimassa alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä todistus korvaa todistuksen n:o 3/2002. Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 2003 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

28 24 LIITE 11 LAATUMERKIN (LT-MERKKI) MUOTO JA RAKENNE

29 25 LIITE 12 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA S O P I M U S M A L L I Palautusosoite: Suomen Kaukolämpö ry Veli-Pekka Sirola Fredrikinkatu HELSINKI KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTEN ASENNUSOIKEUS Todistus on voimassa asti ja koskee: vain johtojen liitostyötä (saumaus ja eristys) vain suojakuoren hitsaustyötä molempia HAKIJAN TOIMIALA JA TOIMINNAN LAAJUUS (mahd. eri liitteellä) VASTUUHENKILÖIDEN SITOUMUS Allekirjoittanut, joka on nimisen urakoitsijan palveluksessa olevana vastuussa sen suorittamista töistä, vakuuttaa tuntevansa Suomen Kaukolämpö ry:n ja Muoviteollisuus ry:n ylläpitämän kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmän mukaisen kaukolämpöjohtojen liitos- ja muovihitsaustyön asennusoikeusmenettelyn (erityisohje 2), ko. töitä koskevat viranomaismääräykset sekä sitoutuu noudattamaan näitä sekä myöhemmin mahdollisesti annettavia määräyksiä., / 20, /, / 20, / Vastuuhenkilön allekirjoitus Nimen selvennys KOULUTETUT ASENTAJAT a) liitostyö b) muovihitsaus MAHDOLLISET LIITTEET Liikettä koskeva elinkeinoasiain pöytäkirjaote Kaupparekisteriote Vastuuhenkilöiden työtodistukset Vastuuhenkilön koulutustodistukset (pakolliset) Asentajien koulutustodistukset, HRAKK (yhdeltä pakollinen) Muut liitteet ALLEKIRJOITUKSET, / 20 Paikka Aika Yrityksen nimi / Osoite Allekirjoitus nimen selvennys Puhelin Telefax Sähköposti Helsingissä, / 20 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA Sky:n edustaja

30 26 LIITE 13 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA T O D I S T U S N:O M A L L I KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖTODISTUS N.N.:lle, synt...19 Helsingissä on myönnetty tämä Suomen Kaukolämpö ry:n ja Muoviteollisuus ry:n ylläpitämän kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmän mukainen kaukolämpöjohtojen liitostyötodistus. Todistus osoittaa, että N.N. on suorittanut Hyvinkään-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskuksen ko. kurssin teoria- ja työkokeineen sekä tämän jälkeen työkokemuksella ylläpitänyt pätevyyttään. Todistus on voimassa asti ja koskee: vain johtojen liitostyötä (saumaus ja eristys) vain suojakuoren hitsaustyötä molempia Helsingissä, / 20 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖ, URAKOITSIJOIDEN AUKTORISOINTI JA ASENTAJIEN PÄTEVYYS

KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖ, URAKOITSIJOIDEN AUKTORISOINTI JA ASENTAJIEN PÄTEVYYS ERITYISOHJE 2 1 (8) Laadunvalvonnan neuvottelukunta hyväksynyt 23.2.2010 Korvaa erityisohjeet 3.4.2006 ET Voimassa 1.3.2010 alkaen Pääasialliset muutokset: Urakoitsijan ja asentajan vaatimuksia muutettu

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2010 alkaen

Voimassa 1.3.2010 alkaen ERITYISOHJE 1 1 (8) Laadunvalvonnan neuvottelukunta hyväksynyt 23.2.2010 Korvaa erityisohjeet 3.4.2006 ET Voimassa 1.3.2010 alkaen Pääasialliset muutokset: Huomioitu uudet ja uusiutuneet ENstandardit ja

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät Suositus L7/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9307 Sky-kansio 2/2 Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät SUOMEN KAUKOLÄMPÖ

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet Suositus L4/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9307 Sky-kansio 2/2 Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L4/2003

Lisätiedot

Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen

Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset Suositus L2/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9307 Sky-kansio 2/1 Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS

Lisätiedot

Kaukolämpöverkoissa käytettävien tuotteiden ja materiaalien varastokoodit

Kaukolämpöverkoissa käytettävien tuotteiden ja materiaalien varastokoodit Kaukolämpöverkoissa käytettävien tuotteiden ja materiaalien varastokoodit Suositus L8/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9307 Viite: Sky-kansio 2/3 Kaukolämpöverkoissa käytettävien tuotteiden ja

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2011

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2011 KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L128/2011 1(7) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.2.2011 Korvaa tiedotteen L122/2010 Päivitetty 18.3.2011 Kaukolämpötoimialan jäsenille, LT-merkin/hyväksymistodistuksen haltijoille ja

Lisätiedot

Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset Suositus L2/2010

Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset Suositus L2/2010 Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset Suositus L2/2010 Kaukolämpö Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset Energiateollisuus ry 2010 ET-Kaukolämpökansio 2/1 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS

Lisätiedot

Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä

Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä Suositus L6/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9307 Viite: Sky-kansio 2/3 Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2013

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2013 KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L136/2013 1(8) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.2.2013 Korvaa tiedotteen L133/2012 Päivitetty 13.5.2013 Kaukolämpötoimialan jäsenille, LT-merkin/hyväksymistodistuksen haltijoille ja

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Janne Arko Turku Energia Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suosituksessa on esitetty kaukolämpöjohtojen suunnittelua ja rakentamista

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2016

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2016 KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L142/2016 1(7) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.2.2016 Korvaa tiedotteen L140/2015 Kaukolämpötoimialan jäsenille, hyväksymistodistuksen haltijoille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Valurautaiset viemäriputket ja -putkiyhteet Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus valurautaisten viemäriputkien ja putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä Annettu

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet. Suositus L4/2016. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet. Suositus L4/2016. Kaukolämpö Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet Suositus L4/2016 Kaukolämpö Kaukolämpöjohdoissa käytettävät sulkulaitteet Energiateollisuus ry 2016 Energiateollisuus ry Suositus L4/2016 Kaukolämpö Tämä

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2015

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2015 KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L140/2015 1(8) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 30.1.2015 Korvaa tiedotteen L138/2014 Kaukolämpötoimialan jäsenille, LT-merkin/hyväksymistodistuksen haltijoille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot. Suositus L1/2016. Kaukolämpö

Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot. Suositus L1/2016. Kaukolämpö Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot Suositus L1/2016 Kaukolämpö Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot Energiateollisuus ry 2016 Energiateollisuus ry Suositus L1/2016 Kaukolämpö Tässä suosituksessa on esitetty

Lisätiedot

Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Hakuohje Muoviputkihitsaajat MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot.

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

NPM. Laadukkaan rakentamisen merkki

NPM. Laadukkaan rakentamisen merkki NPM Laadukkaan rakentamisen merkki Mikä on Nordic Poly Mark? NPM-merkki muoviputkessa on osoitus laadusta. Kaikki NPM-merkityt putkistojärjestelmät täyttävät EN-standardin vaatimustason ja kestävät pohjoismaisissa

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

NPM. Tae laadukkaasta rakentamisesta

NPM. Tae laadukkaasta rakentamisesta NPM Tae laadukkaasta rakentamisesta Mikä on Nordic Poly Mark? NPM-merkki muoviputkessa viestii laadusta. Kaikki NPMmerkityt putkistojärjestelmät täyttävät EN-standardin vaatimustason. Sen lisäksi niiden

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Tukes Tietoiskuiltapäivä 5.12.2017 Henkilönsuojainten markkinoille saattaminen Suojainpalvelut PPE Services Työturvallisuus tutkimus-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ 9.11.2016 Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä

Lisätiedot

PANK Neuvottelupäivä PANK-hyväksynnän kehittäminen

PANK Neuvottelupäivä PANK-hyväksynnän kehittäminen 1 PANK Neuvottelupäivä 2010-11-11 PANK-hyväksynnän kehittäminen PANK-hyväksyntä lyhyesti PANK-hyväksyntä on päällystealan testausorganisaatioiden hyväksyntämenettely, jossa varmennetaan organisaation toimintajärjestelmä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Uusi INSTA-CERT -sertifiointi yhteispohjoismainen menettely

Uusi INSTA-CERT -sertifiointi yhteispohjoismainen menettely Uusi INSTA-CERT -sertifiointi yhteispohjoismainen menettely Yhteispohjoismainen riippumaton INSTA-CERT sertifiointi Riippumaton INSTA-CERT ryhmä on luonut sertifiointimenettelyn, jota he ylläpitävät ja

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2017

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2017 ENERGIAVERKOT TIEDOTE L146/2017 1(8) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 31.1.2017 Korvaa tiedotteen L142/2016 päivitetty 21.8.2017 Kaukolämpöyrityksille, hyväksymistodistuksen haltijoille ja auktorisoiduille

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus - Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Suositus K2/2010

Kaukolämmityslaitteiden asennus - Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Suositus K2/2010 Kaukolämmityslaitteiden asennus - Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Suositus K2/2010 Kaukolämpö SUOSITUS K2/2010 Tässä suosituksessa määritellään lämmönmyyjän ja kaukolämmityslaitteiden asennuksia

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L129/2011 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.3.2011 Korvaa tiedotteen L125/2010 Päivitetty 5.5.2011 Päivitetty 16.6.2011 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Raportti L21/1997 Suomen Kaukolämpö ry 1997 ISSN 1238-9315 Viite: Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen toteutettuja

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA PEX-putket Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus PEX-putkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L137/2013 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.3.2013 Korvaa tiedotteen L134/2012 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen liitosurakoitsijoille Viite: ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L134/2012 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.3.2012 Korvaa tiedotteen L129/2011 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen liitosurakoitsijoille Viite: ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI SBC EN Uponor Infra Oy PL NASTOLA. Jaana Hallikas.

SERTIFIKAATTI SBC EN Uponor Infra Oy PL NASTOLA. Jaana Hallikas. SERTIFIKAATTI n nimi ja osoite Myönnetty: Nro/Versio: 2016-04-22 4069-11 Ensimmäinen versio myönnetty: 2009-12-15 Sertifikaatin kattamat merkit: a/valmistajaa koskevat tiedot Yhteyshenkilö Puhelin Faksi

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI

OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI Oppilaitosten ympäristöa voivat hakea kaikki oppilaitokset, jotka pyrkivät parantamaan ympäristöasioiden hoitoa omissa johtamis-, opetus- ja ylläpitotoiminnoissaan.

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L141/2015 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 2.3.2015 Korvaa tiedotteen L139/2014 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen liitosurakoitsijoille Viite: ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

Sähköposti. Nastola EN 13476

Sähköposti. Nastola EN 13476 SERTIFIKAATTI Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite Myönnetty: Nro/Versio: 2017-05-16 4039-22 Ensimmäinen versio myönnetty: 1995-05-30 Sertifikaatin kattamat merkit: ponor Infra Oy Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L139/2014 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 3.3.2014 Korvaa tiedotteen L137/2013 Päivitetty 31.3.2014 Päivitetty 6.5.2014 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

Nimetyt tutkimuslaitokset

Nimetyt tutkimuslaitokset 1(5) Nimetyt tutkimuslaitokset Pätevyysalue Pätevyysluokat Kriteerit Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvosektorin nimetyn tutkimuslaitoksen toiminnalle esitettyjä vaatimuksia. Tutkimuslaitostoiminnan

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 15 2.7.2014 Kevytbetonielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen ja sen laadunvalvonnan vaatimukset... 2 3.1. Vaatimukset

Lisätiedot

Telineasentajat Hakuohje

Telineasentajat Hakuohje 4.3.2014 1(5) TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Tuotesertifiointi Puuelementit

Tuotesertifiointi Puuelementit TR 16:2010 Tuoteryhmäohje Tuotesertifiointi Puuelementit Inspecta Sertifiointi Oy Y-tunnus: 1065745-2 www.inspecta.fi Puh. 010 521 600 Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland Tuotesertifiointi

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ 2016-10-20 Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja käyttö

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L141/2015 1(10 Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 2.3.2015 Korvaa tiedotteen L139/2014 Päivitetty 2.4.2015 Päivitetty 17.6.2015 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) 1/5. Yksikköhinta 1 984,00 /kpl 2 765,00 /kpl

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) 1/5. Yksikköhinta 1 984,00 /kpl 2 765,00 /kpl 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 33H16 / Raitiotien ajojohtimien kannatinpylväät (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1

FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 1(6) Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Lämpökuvaajat taso I & II

Lämpökuvaajat taso I & II 2013-08-21 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa on yleisesti kuvattu teollisuuden kunnonvalvonnan lämpökuvaajan sertifiointikäytäntö, edellytykset tutkintoon osallistumiselle ja sertifioinnin hakemistapa

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE Way of Life- sertifikaatti Way of Life- sertifikaatti kosmetiikalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuotteille HAKULOMAKE Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle sertifioinnin kansainvälisten kriteerien

Lisätiedot

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA [presentation title] via >Insert >Header & Footer PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA RAKENNUSTERVEYS JA TEOLLISUUDEN KUNTO -TIETOISKU - OULU Kiwa Inspecta Henrik Asplund Tarkastusinsinööri, IWE 18.10.2017

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Viemärien sisäpuolisen saneerauksen laatu

Viemärien sisäpuolisen saneerauksen laatu Viemärien sisäpuolisen saneerauksen laatu Aino Pelto-Huikko & Tuija Kaunisto Vesihuolto 2014 3.6.2014 Vesi-Instituutti WANDER Nordic Water and Materials Institute SAMKin Raumalla toimiva tutkimus- ja kehitysyksikkö

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat 1 (6) OHJEET TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELIJOIDEN SERTIFIOINTIA HA- KEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö,

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

Ympäristön laatu kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen asentamisessa

Ympäristön laatu kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen asentamisessa Ympäristön laatu kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen asentamisessa Raportti L22/1997 Suomen Kaukolämpö ry 1997 ISSN 1238-9315 Viite: Sky-kansio 2/6 Ympäristön laatu kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN HITSAUKSEN LAATU JA HITSAAJIEN SERTIFIOINTI

MUOVIPUTKIEN HITSAUKSEN LAATU JA HITSAAJIEN SERTIFIOINTI MUOVIPUTKIEN HITSAUKSEN LAATU JA HITSAAJIEN SERTIFIOINTI Mika Ervasti Muoviteollisuus r.y. / Pipelife Finland Oy 1 Vesijohtojen suhteellinen pituus putkilaadun mukaan % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle C) mspecta 1 Tuotesertifiointi PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle 1 Yleistä PANK Laboratoriotoimikunta on hyväksynyt ohjeen PANKhyväksyntä

Lisätiedot

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä Henkilösertifiointi 2014-08-15 Sivu 1 / 6 1 Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS 5994 INSTA 800 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäytäntö. Sertifiointitoiminta täyttää SFS-EN/ISO/IEC

Lisätiedot

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä Henkilösertifiointi 2015-11-12 Sivu 1 / 7 1 Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS 5994 INSTA 800 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäytäntö. Sertifiointiohjelmaa ylläpitää SSTL Puhtausala

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Jip Hot tap -paikallahaaroitusventtiilit

Jip Hot tap -paikallahaaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin JIP Hot tap -paikalahaaroitusventtiilit on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettujen kiertovesijärjestelmien laajennuksiin. Venttiili on helppo asentaa paineenalaiseen järjestelmään,

Lisätiedot

Hakuohje Käytönvalvojat

Hakuohje Käytönvalvojat 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten

Lisätiedot

Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta.

Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta. TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

291 l Kaukolämpö ja PUR-eristetyt putkistot

291 l Kaukolämpö ja PUR-eristetyt putkistot Wehotherm-kaukolämpöelementit maahanasennettaviin kaukolämpöputkijärjestelmiin Eristetyt Wehoarctic-putket estävät tehokkaasti vesi- ja viemärijohtojen jäätymisen 291 l Kaukolämpö ja PUR-eristetyt putkistot

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

NPM. Laadukkaan rakentamisen merkki

NPM. Laadukkaan rakentamisen merkki NPM Laadukkaan rakentamisen merkki Mikä on Nordic Poly Mark? NPM-merkki muoviputkessa viestii laadusta. Kaikki NPMmerkityt putkistojärjestelmät täyttävät EN-standardin vaatimustason ja kestävät pohjoismaisissa

Lisätiedot