Kulttuuri matkailun näyttämönä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuri matkailun näyttämönä"

Transkriptio

1 Kuvateksti Arial Bold 10/10 Kulttuuri matkailun näyttämönä Himos

2 Joillakin mailla on vahva näkyvä perinnekulttuuri, toisilla taas ei

3 Keine Berge, trotzdem Tirol

4 ce_field_with_farmer.jpg https://www.romantischestrasse.de/ commons/4/45/castle.combe. mainstreet.arp.jpg 50/KippelL%C3%B6tschental_WoodenHouses.jpg

5 5

6 ITB Berlin

7 Matkailun globaalit päävetovoimatekijät - kulttuuri (laajasti ymmärrettynä) - = rakennettu, esitetty, sosiaalisesti jne - luonto (laajasti ymmärrettynä = ilmasto, maisema, sijainti jne) Kuva Seinäjoen baletti- ja tanssiopisto

8 Suomen kulttuurimatkailumääritelmä Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille ja tarjotaan niitäliiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiäja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistätai osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen aikaansaama ja muokkaama; historia muokkaama; historia, kulttuurimaisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, tapahtumat, käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, elämäntyylit, uskonto, luonteenpiirteet sekä saavutukset tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa. Kulttuuri voi olla ensisijainen matkustuksen motiivi mutta myös toissijainen tai satunnainen motiivi. Elämykset syntyvät kulttuuriresurssien, kulttuuriperinnön, historian, etnisen perinteen, taiteen ja kulttuurituotannon kautta. Vk-matkailustrategian kulttuurityöryhmä 8

9 Määritelmässä mainittuja voimavaroja voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: 1. teeman/tarjontakokonaisuuden/tuotteen tuottavuuden/ kannattavuuden kannalta (esim. tapahtumat, näyttelyt) sekä 2. matkailun yleisen vetovoimaisuuden elementtinä, (esim. perinteen näkyminen, käden työt, suomalainen suunnittelu ja arkkitehtuuri) Kehittämisen ja markkinoinnin panostuksessa nämä jaetaan edelleen kolmeen eri ryhmään: 1. pääteema/-tuotteisto (pääpanostus) 2. kehitettävä kokonaisuus (tukitoimenpiteitä) 3. tukielementit (perinteet, käsityö jne., toiminnallista tukea alueilla, viestinnällistä esiintuontia) 9

10 Suomen matkailustrategiassa korostuu kulttuurin, kulttuuriperinnön ja tapahtumien merkitys. Tavoitteena on ulkomaisten matkailijoiden lisäys kulttuurikohteissa ja uudet kulttuuriin pohjautuvat laadukkaat matkailutuotteet. Esityksessä kulttuuriviennin kehittämisohjelmaksi todetaan, että kulttuuriperinnettä ja historiaa nostetaan matkailutarjonnassa yleisesti esille entistä vahvemmin ja että tuetaan toimia, joilla maaseudun matkailuyrittäjien paikallishistorian, perinteiden, paikallisten ruokien yms. tarjontaa vahvistetaan. 10

11 Kulttuurimatkailutyyppejä mm. Kaupunkimatkailu (viikonloppu Pariisissa) Teemamatkailu (Goethe-vuosi jne.) Tapahtumamatkailu (eri alojen suurtapahtumat, muut tapahtumat, teatterikäynnit, näyttelyt jne.) Opintomatkailu ( sivistykselliset matkat ). Tunnusmerkkejä ovat erityinen teema (esim. Sisilia arkeologin silmin) ja tutustuttavaan teemaan perehtyneen asiantuntijaoppaan mukanaolo (taidehistoria, arkeologia jne.). (Kulturtourismus, R. Oldenbourg Verlag) Nostalgiamatkailu Historiamatkailu Jne. 11

12 1) Lähdetään harrastamaan (golf, hiihto, auringonotto Kulttuurimatkailukysyntä Yleisimmät Tärkeintä ostajalle: Kulttuuriosuuden tärkeys matkamotiivit asiakkaalle ostohetkellä Olosuhteet = - kentän laatu - rinteiden taso - aurinkotakuu Matkan myyjä a) Yleismatkanjärjestäjä - matkakohteet sopivilla seuduilla, hiihto-oppaat (esim. Aurinkomatkat) b) Aktiviteettimatkanjärjestäjä - keskittyy harrastettaviin lajeihin, erikoisyhmät, alan harrastajat, erikoisoppaat jne lisäkoriste (alppikylien after ski jne) eli pääasiassa paikalliskulttuuri, joka samanlaisten olosuhteiden vallitessa saattaa tehdä toisesta kohteesta kiinnostavamman kuin toisesta c) Omatoimimatkailija 12

13 Yleisimmät Tärkeintä ostajalle: Kulttuuriosuuden tärkeys matkamotiivit asiakkaalle ostohetkellä 2) Lähdetään kokemaan halu nähdä ja kokea muita maita KASVAVA RYHMÄ Matkan myyjä Paljon nähtävää ja kokemista, erilaista kuin kotona, näkyvät paikalliset erot a)yleismatkanjärjestäjä erilainen kohdemaa (Aasia, Afrikka, Lappi) kiertomatkat b) Erikoismatkanjärjestäjä esim. Studienreiseveranstalter(usein ns tiedostava/kestävä matkailu tärkeää) Paikalliset selkeät kulttuuripiirteet hyödynnetään (erittäin tärkeitä vetovoimatekijöitä - Tiroli, Irlanti) Massamatkailussa tämä klisheytyy, koska erot on tuotava selkeästi/ helposti ja myyvästi esille (Aasian matkojen munkkikuvat, saamelaiset matkailumainonnassa jne) Pienet ryhmät, tutustuminen mahd. autenttisiin ympäristöihin, tehdyn vierastaminen, myös rakennusja historiallisia kohteita, erikoisoppaat (arkeologit jne) c) Omatoimimatkailija 13

14 Yleisimmät Tärkeintä ostajalle: Kulttuuriosuuden tärkeys matkamotiivit asiakkaalle ostohetkellä 3) Matkustetaan kulttuurin perässä Kulttuurituotannon varsinaiset kuluttajat, ns friikit PIENIN RYHMÄ! Laadukkaat esitykset - nimekkäät taiteilijat Laadukas tunnettu tarjonta ehtona matkaan lähdölle (kulttuuriesityksiä, -kohteita, -tapahtumia jne). a) Erikoismatkanjärjestäjä tuntee lajin ja taiteilijoiden tason b) Yleismatkanjärjestäjä c) Omatoimimatkailija Ns korkeakulttuuri joko puhtaasti sattumalta mikäli satutaan paikalle tai mikäli kohde/ tapahtuma/ esitys on tunnettuudeltaan näyttävä (jonne mennään ), sinällään jo nähtävyys tai lajiltaan helppo (esim. suuret musikaalit Cats, SVL:n Oopperajuhlat, Retretti) 14

15 Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kv-markkinoille pyrkii ohjaamaan toimintaa, jolla korjataan tai poistetaan viimeisimmissä kartoituksissa todettuja ongelmakohtia. Sellaisia ovat mm.: - Kulttuurimatkailun tarjonta on edelleen hyvin resurssipohjainen (tila, rakennus, kohde) - Kulttuurikohteiden ja -tarjoajien resurssit ovat pienet ja yhteistyö matkailuyrityksien kanssa on vähäistä. Erilaisten lähtökohtien takia yhteistyön etuja tai mahdollisuuksia ei nähdä. Puhutaan eri kieltä. - Maan matkailuimagoa vahvistavia tuotekokonaisuuksia ei ole - Kulttuuristen kohteiden matkailullinen laatu on vaihtelevaista - Tarjonta on keskittynyt pääasiassa vain muutamiin kulttuuritapahtumiin - Tarjontaa on vaikea löytää Seurauksena on huono tunnettuus ja alueiden profiloimattomuus. Tarjonnan kehittämistä ja sen käytön seurantaa on Suomessa tehty vähän 15

16 Mitä tarvitaan? - Matkailun toimijoiden oman alueensa kulttuurivahvuuksien ja tarjonnan tuntemisen vahvistaminen (kulttuuriosaaminen on kehittynyt työn ohessa ja ymmärrys kulttuurin osuudesta matkailusta on suppea; pääasiassa on markkinoitu tiettyjä kulttuuritapahtumia). (V kartoitukset) - Kulttuuritoimijoiden matkailutietouden lisääminen (matkailuelinkeinon toimintamallien ja edellytysten tuntemus ei ole kovin vahva) - Vuoropuhelun ja ajatustenvaihdon lisääminen kulttuurin eri osapuolien, matkailuorganisaatioiden ja tarjonnan tuottajienkin välille (vähyys vaikeuttaa kulttuurielementtien voimakkaampaa näkymistä Suomen matkailutuotteissa) - Kulttuurikäsitteen laajentaminen. Nyt rajoitettu käsitys kulttuurimatkailun sisällöstä. Tuottavaksi kulttuuriksi on katsottu vain ns. korkeakulttuuri eikä ns. aineettoman kulttuuripääoman sisältöjä kuten käden töitä, perinteitä, tapoja, alueiden omaleimaisuutta tms. ole pidetty matkailullisesti kovin tärkeinä. Niiden merkitys kuitenkin tällä hetkellä kasvaa. 16

17 Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kv markkinoille: Strategian toteuttamisen kannalta keskeiset toimijat ja heidän roolinsa A) Kulttuurimatkailun kokonaisvaltainen huomioiminen matkailutarjonnan kehittämisessä ja markkinoinnissa 1.Teeman asiantuntijoista koostuva kulttuurimatkailun koordinointiryhmä 2. Alue- ja muut matkailun organisaatiot 3. Kulttuuritoimijat, -organisaatiot jne. 4. Kulttuurin tuottajat 5. Matkailutarjonnan tuottajat 6. MEK B) Tapahtumien kehittäminen ja markkinointi Finland Festivals, muut tapahtumajärjestäjät, MEK (mm tietopohjan kehittäminen, yhteiset markkinointitapahtumat) 17

18 18

19 Kulttuurimatkailun saralla meneillään mm: - Teemapohjaisen kylämatkailun koordinaatiohanke (Matkailun teemaryhmä) - Ruokamatkailu - Kulttuurimatkailuhankkeita eri puolilla maata - Kulttuurimatkailun katto-ohjelman laatiminen (MEK, OKM) Miten hankkeiden tulokset päätyvät matkailun konkreettiseen markkinointiin? Matkailun markkinointiorganisaatioiden jms rooli? 19

20 Suomen kulttuurimatkailun katto-ohjelman hahmotelma Pohjana: Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kv-markkinoille (2005) ja muut strategiat, kulttuurimatkailun määritelmä Taustalla tutkimuksia ja kartoituksia Projektipäällikkö Kaksi sisällöllistä pääosa : Perinne, tavat, elämäntapa jms. Esittävä/luova taide Alan edustajista koostuva työryhmä Infokierrokset: matkailu- ja rahoittajatahojen informointi (alustavasti: kevät 2010) 20

21 Projektipäällikkö koordinoi yhdessä MEKin kanssa Alueellisia hankkeita Erilaisia rahoituslähteitä Yhteiset linjaukset ja laatukriteerit (Kulttuurin laatutonni) Jokaisella alalajilla on omat tuotekriteerinsä Alatunniste teksti

22 Kulttuurin teemoja kehitetään osana eri matkailun muotoja kuten kohdematkailua (käyntikohde), kiertomatkailua, lyhytlomailua, risteilymatkailua ja MICEä sekä osana muita kehittämistoimia. Suunnitelma: Kansallisella tasolla ensisijaisesti Design Arki/juhlat Kalevalaisuus muistaen sen liittymisen mm. nykykirjallisuuteen ja musiikkiin Ruokakulttuuri Alueellisesti Tapahtumat ja fetivaalit, erityisesti musiikki Alueelliset kulttuurit ja perintö kuten saamelaisuus, saaristolaisuus 22

23 Kulttuurista lisää vetovoimaa! 23

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA?

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? Kartoitus Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä MEK A: 167 Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi Kulttuuripolitiikan pro gradu tutkielma Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU Toim. Henna Liiri, Niina Hattunen ja Maria Kahreman POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU 1 C:48 Julkaisusarja C:48 Vastaava toimittaja Toimittajat Graafinen suunnittelu, sivuntaitto Kansikuva YTT, dos.

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT LIITE 6.8. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025

KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT LIITE 6.8. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 LIITE 6.8. KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT V TO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT MATKAILU,

Lisätiedot

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset TEM raportteja 20/2014 Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset Elinkeino- ja innovaatio-osasto 3.7.2014 Sisällys Liikuntaliiketoiminnan luvut... 4 1. Johdanto... 5 2. Kuinka selvitys tehtiin?...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta

TIIVISTELMÄ. asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia perheiden arjessa 4 3. Hankkeen tavoitteet 6 4. Toimintaympäristö 6 5 Toteuttaja 8 6. Hankkeen toteuttaminen 9 6.1. Alkukartoitus

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot