[ Tampereen Kotilinnasäätiön uutislehti ] [ Kesäkuu 2013 ] [ ] KotilinnaKesäkuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[ Tampereen Kotilinnasäätiön uutislehti ] [ Kesäkuu 2013 ] [ www.kotilinna.fi ] KotilinnaKesäkuu"

Transkriptio

1 [ Tampereen Kotilinnasäätiön uutislehti ] [ Kesäkuu 2013 ] [ ] KotilinnaKesäkuu lehti 2013 Pormestari Anna-Kaisa Ikonen: Sairaalan peti ei ole kenellekään koti s. 2 3 Suklaa, koirat ja ristisanat saattavat olla pitkän iän salaisuudet Satavuotiasta Evaa ei ikä paina s. 5

2 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu Pääkirjoitus Kotilinnasäätiö asumisen asialla Tampereen Kotilinnasäätiö tunnetaan laadukkaasta, virikkeellisestä, itsemääräämisoikeutta ja turvallisuutta korostavasta senioriasumisesta. Säätiö vastaa ikäihmisten laadukkaasta asumisesta Tampereella ja on aito paikallinen toimija. Y Yli 50 vuotta sitten toimintansa aloittanut Kotilinnasäätiö kehittyy koko ajan. Sen toiminta perustuu kuitenkin edelleen ja jatkossakin hyvälle alkuperäiselle idealle ikäihmisten asumispalveluiden järjestämisestä ja niiden kehittämisestä. Kotilinnasäätiö tunnetaan korkeatasoisista ja asiakaslähtöisistä palveluista, hyvistä asunnoista, hyvästä asumisesta sekä avoimesta toimintakulttuurista. Kotilinnasäätiö onkin arvostettu ja pitkäaikainen vuokranantaja. Kotilinnassa on kehitetty asukasisännöintimalli nimeltään Päivi, ja tämä malli on tuonut vuokranantajalle kasvot. Palvelun tavoitteena on jatkaa asukkaiden asumishistoriaa mahdollisimman pitkään normaalissa vuokrakodissa. Asukasisännöitsijä Päivi Kovanen toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä asukkaan ja hänen omaistensa sekä kaupungin eri asiantuntijoiden välillä. Yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa taas toteutuu saattaen vaihtaen eli asiakkaan tarpeista lähtevä toiminta ja asuminen. Kaupungin kanssa on myös yhdessä kehitetty hyvinvointimalli, jossa asumiseen liitetyt palvelut ja intensiivinen kotona tapahtuva hoito korvaavat perinteisen palvelutalokonseptin. Tämä toiminta turvaa elinkaariasumisen Kotilinnan asukkaille. Esimerkiksi Pappilanpuiston tai Pispanlinnan asukas voi elämäntilanteensa niin vaatiessa siirtyä ympärivuorokautiseen hoitoon tehostetun palveluasumisen puolelle. Normaalit vuokra-asunnot ja tehostettu palveluasuminen toimivat samassa yhteisössä, joten asukkaan ei tarvitse muuttaa pois tutusta asuinympäristöstä, vaikka hänen kuntonsa heikkenisi. Parhaillaan suunnittelemme mielenkiintoista uutta kohdetta hyvälle paikalle Tammelaan. Pohjolan Kotilinna rakentuu Pohjolankatu 25:ssä sijaitsevaan vanhaan Haarlan kiinteistöön ja sen yhteyteen tulevaan uudisrakennukseen. Kotilinnasäätiö voitti ko. tontin kaupungin kiinteistötoimen ja Tilakeskuksen järjestämässä tontinluovutuskilpailussa. Kilpailuraati arvosti Kotilinnan osaamista asumisen järjestämisessä, vanhan kiinteistön laajamittaista säilyttämistä sekä suunnitelman sopivuutta Tammelan muuhun asuntokantaan ja eritoten sen historiaan. Pohjolan Kotilinnasta kerrotaan tarkemmin tämän lehden sivulla 4. Vapaus nauttia arjesta Kotilinnassa on toiminta-ajatuksemme ja teemmekin joka päivä työtä ikäihmisten hyvän asumisen puolesta. Olemme tähänastisista saavutuksistamme hyvin ylpeitä, mutta myös nöyriä. Haluamme tämän lehden avulla esitellä Kotilinnasäätiötä sinulle, arvoisa lukija. Kotilinnan kaikista asuntokohteista ja vaihtoehdoista voit kysyä lisää Asuntotorilta osoitteesta Puutarhakatu 8 tai katsoa tietoa kotisivuiltamme Pauli Ruoholahti Toiminnanjohtaja Tampereen Kotilinnasäätiö Ikäihmisten osuus suomalaisista kasvaa vinhaa vauhtia. Yli 75-vuotiaiden määrä käytännössä tuplaantuu Tampereella vuoteen 2030 mennessä. Tampereen uusi pormestari Anna-Kaisa Ikonen sanoo ikääntymisen olevan jatkumo, joka on nähtävä laaja-alaisena, koko kaupungin kehittämisen asiana. Palveluilla, osallisuudella, virkistystoiminnalla ja esteettömällä kaupunkiympäristöllä tuetaan onnellista ja toimintakykyistä kolmatta elämää. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen korostaa ihmisen kohtaamista tarpeineen ja tunteineen Kaupungin tehtävänä tukea arvokasta vanhenemista P ormestari Anna-Kaisa Ikonen muistuttaa, että ikä on vain numeroita. Korkea ikä ei automaattisesti tarkoita alentunutta fyysistä tai henkistä toimintakykyä. Ikääntyvä yhteiskunta on silti tosiasia ja kaupungin on mietittävä, miten sen keskellä kehitykseen vastaamme. Minusta meillä on mahdollisuus olla myös edelläkävijöitä. Ikäihmisten aseman arvioiminen ei saa olla pelkästään hoidollinen kysymys. Meidän pitää lähteä pohtimaan asiaa pidemmältä. Eläkkeelle jääminen on usein ihmiselle yksi murrosvaihe. Minkälaisena kaupunkiympäristömme näyttäytyy siinä kohtaa, kun ihminen luopuu päivätyöstä? Aktiivisen roolin löytyminen harrastus-, kulttuuri- ja muiden palveluiden keskeltä on oleellisen tärkeää. Tavoitteena on säilyttää toimintakyky sekä tukea kotona pärjäämistä ja itsenäistä selviytymistä mahdollisimman pitkään. Peruspalveluiden pitää tukea tätä pärjäämistä. Vasta viimeisessä vaiheessa tulee mahdollinen ympärivuorokautisen hoidon tarve. Mahdollisuuksien mukaan sekin hoito pyritään tarjoamaan omaan kotiin, koska se on ympäristö, jossa toimintakyky parhaiten pysyy yllä. Elämänlaatu on usein selvästi parempaa tutussa ympäristössä. Yksinäisyyttä kyettävä torjumaan Moni vanhus kokee myös yksinäisyyttä. Sen torjunnassa kaupungin ja Tampereella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kesken on aktiivisesti haettava ratkaisuja. Kaikkein tärkeintä ikäihmisten palveluissa on lopulta ihmisen kohtaaminen tarpeineen ja tunteineen. Haluan nähdä asian nimenomaan ihmisten arjesta käsin, enkä niinkään yksittäisten palvelujen kautta. Olemme pyrkineet kehittämään ikäihmisten olosuhteita Tampereella, mutta toki niissä varmasti parantamisen paikkojakin on. Olemme hakeneet ratkaisuja, jotka tukevat kotona asumisen mahdollisuutta. Esimerkiksi Kotitori on yksi palvelumuoto, jossa tarjotaan ikäihmisille tukea kotona pärjäämiseen. Käytännössä se on paikka, josta yhden luukun periaatteella voit saada apua monenlaisiin asioihin kotihoidosta Kelan hakemusten täyttämiseen, Ikonen sanoo. Geripoli on mielestäni toinen hyvä ja onnistunut esimerkki toimivasta palvelumuodosta. Jos ikäihmisellä on pitkäaikaista vaivaa, oleellista on, että on tuttu, hoitava taho, joka kantaa tietynlais-

3 3 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu 2013 ta kokonaisvastuuta. Tätä palvelua on kehitetty kotihoidon kanssa yhdessä. Omaishoitajien jaksaminen on yhtä lailla kaupungin kärkiasioiden joukossa ikäihmisten palveluita arvioitaessa. Tampereella esimerkiksi omaishoitajien palkkiot ovat hivenen paremmat kuin muualla. Omaishoitajien jaksaminen on kuitenkin asia, jota pitää koko ajan tukea ja pohtia keinoja sen varmistamiseksi, Ikonen huomauttaa. Hoito lähemmäs ihmisiä Koukkuniemeä peruskorjataan ja rakennetaan koko ajan. Koukkuniemen alueen kehittämisen lisäksi Anna- Kaisa Ikonen uskoo ympärivuorokautisen hoidon jalkautuvan jatkossa entistä lähemmäs kaupunkilaisia. Meille tulee yksiköitä tasaisesti eri puolille kaupunkia. Pispan ryhmäkotihanke on tästä yksi hyvä esimerkki. Erilaisia palveluita kootaan yhteen ja kokonaisuudesta voivat hyötyä myös ympäristön asukkaat eli se on integroitu muuhun kaupunkirakenteeseen. Vastaavanlaisia ratkaisuja toteutetaan jatkossa entistä enemmän kaupunkirakenteen sisälle. Joidenkin arvioiden mukaan 95-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus kaupunkilaisista jopa nelinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Se kertoo paljon hoidon tarpeen kasvusta. Tulemme tarvitsemaan ympärivuorokautiseen hoitoon hurjasti lisäpaikkoja vuosittain tästä eteenpäin seuraavan kymmenen vuoden aikana, Ikonen muistuttaa. Oleellista on kuitenkin löytää keinoja, joilla ikääntyvien elintavat kyetään pitämään aktiivisena ja toimintakyky hyvänä. Ne voivat olla pienimuotoisia ratkaisuja, kuten senioripuisto Nekalassa. Toisaalta monen ikäihmisen kotona asumista rajoittaa hissien puute. Hissiavustuksilla kaupunki pyrkii tukemaan taloyhtiöitä, että ne rakentaisivat hissejä vanhoihin kerrostaloihin. Pienillä kodinmuutostöillä ja kotiin tuotavilla palveluilla monen ikäihmisen mahdollisuuksia kotona asumiseen voidaan merkittävästi parantaa. Se on monen tekijän yhtälö, pormestari sanoo. Koti on kuitenkin useimmille paras ympäristö. Laitoksessa ihmisen toimintakyky laskee joskus hyvinkin nopeasti. Sairaalassa asumisesta haluamme päästä eroon. Senioriasunnoille on tarvetta Anna-Kaisa Ikosen mielestä ikäihmisillä ei ole yhtä ainoaa mallia elää tätä vaihetta elämässään. Ihmiset valitsevat erilaisia reittejä. Sen vuoksi on tärkeää, että asumisessakin on erilaisia vaihtoehtoja tarjolla. Senioritaloissa on muun muassa mahdollisuus koh- Pienillä kodinmuutostöillä ja kotiin tuotavilla palveluilla monen ikäihmisen mahdollisuuksia kotona asumiseen voidaan merkittävästi parantaa. data paremmin muita ihmisiä. Siinä on tiettyä yhteisöllisyyttä samalla kun itsemääräämisoikeus säilyy. Senioreille suunnitelluissa taloissa on myös usein ajateltu esimerkiksi esteettömyyttä eri tavalla. Rakennetun asuntokannan hoivateknologian kehittämisellä ja esimerkiksi palvelusetelien kehittämisellä kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia voidaan entisestään laajentaa. Uudessa pormestariohjelmassa lähdetään varhaisen avun mallista. Mitä varhaisemmassa vaiheessa pystymme tarjoamaan apua esimerkiksi sitä tarvitseville ikäihmisille, sen inhimillisempiä ratkaisuja voimme tehdä. Laitoskierteen ehkäiseminen on yksi avainasioista. Sairaalan peti ei ole kenellekään koti, Anna-Kaisa Ikonen huomauttaa.

4 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu Tältä vanha tehdasrakennus ja siihen liittyvä uudisrakennus tulevat näyttämään. Kilpailuraati kehui Pohjolankadun puolta kaupunkikuvallisesti erittäin onnistuneeksi. Havainnekuvat: Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & Co Oy. Kotilinnasäätiö voitti Pohjolankadun tontinluovutuskilpailun Pohjolan Kotilinna kohoaa Tammelaan Tammelan Pohjolankadulle rakennetaan Pohjolan Kotilinna, viihtyisä ja tyylikäs kotitalo tamperelaisille eläkeläisille. Tontilla sijaitsevaan Haarlan vanhaan paperitehtaaseen tulee myös 90:lle ikäihmiselle tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kotilinnasäätiö voitti kevättalvella Tampereen kaupungin kiinteistötoimen ja Tilakeskuksen järjestämän tontinluovutuskilpailun. Voittoisan suunnitelman työryhmään kuuluvat säätiön lisäksi Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & Co Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Kilpailuraati kehui ratkaisun kohentavan Tammelan kaupunkikuvaa korkeatasoisella arkkitehtuurilla. Raadin mukaan senioritalon piha on tunnelmaltaan intiimi, ikäihmisille mukava ja turvallinen lähimiljöö. Suunnitelma saa kiitosta myös siitä, että tontilla sijaitsevan vanhan tehtaan suojelutavoitteet on ymmärretty oikein. Tärkeintä on kuitenkin se mitä rakennusten sisällä tulee olemaan. Alueelle on tehty kaavamuutos, jonka mukaan tontille on rakennettava koteja iäkkäille tamperelaisille. Kotilinnasäätiön esitys vastasi kaupungin asettamia tavoitteita eli tontille tulee tehostettua palveluasumista, mutta myös normaaleja vuokraasuntoja ikäihmisille, Tilakeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Ojala kertoo. Olemme määritelleet kaupunkiin kymmenkunta alueellista kohdetta, joihin tulee iäkkäille tamperelaisille tarkoitettuja asumis- ja muita palveluja. Näistä Pappilanpuisto on jo valmis, Pispa rakenteilla ja Pohjolankatu suunnitteilla. Kohteisiin rakennetaan vuokra-asuntojen lisäksi tehostetun palveluasumisen paikkoja joko ryhmäkoteihin tai omiin asuntoihin. Näin voidaan vähitellen korvata vanhainkotien laitospaikat sekä sairaala-asuminen yksilöllisemmillä asumisratkaisuilla. Hyvä asuinpaikka kiinnostaa jo nyt Sisäyhteys tehtaan ja uudisrakennuksen välillä antaa monipuolisia mahdollisuuksia käyttäjille. Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikkö sijoitetaan tontilla olevaan tehdaskiinteistöön. Kaupunki välivuokraa tilat ja kilpailuttaa yksikön palvelutuottajan. Tehdaskiinteistön viereen rakennetaan uudisrakennus, johon tulee 60 korkealaatuista Kotilinnasäätiön vuokraasuntoa. Niistä tehdään täysin esteettömiä ja luvassa on laadukkaita materiaaleja sekä nykyaikaisia ratkaisuja, Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja Pauli Ruoholahti luonnehtii. Suunnitteilla on muun muassa kuntosali- ja ravintolapalveluita. Kaupungin taholla vielä mietitään tuleeko kohteeseen myös päiväkeskus. Kotilinnasäätiöllä on hyvät eväät lähteä toteuttamaan vaativaa kohdetta. Meillä on kehitetty hyvä palvelukonsepti, joka toimii jo nyt Pappilanpuistossa. Sen ansiosta asukas saa asua koko loppuelämänsä samassa tutussa asuinyhteisössä ja tarvittaessa hän voi siirtyä tehostetun asumisen puolelle, Ruoholahti sanoo. Pohjolan Kotilinnan arvioidaan valmistuvan vuonna Suunnitelmia hiotaan ensi kevääseen asti, jonka jälkeen alkavat rakennustyöt. Kyseessä on niin halutulla paikalla sijaitseva kohde, että meille on jo tullut asuntohakemuksia, vaikka emme niitä vielä ota vastaan. Paperitehtaasta tuli poliisikoulu Kotilinnasäätiön ehdottama ratkaisu säilytti eniten Haarlan vanhaa paperitehdasta kilpailuun osallistuneista vaihtoehdoista. Se on kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas rakennus, joten se on päätetty säilyttää, Ojala perustelee. Paikalla oli alunperin Rafael Haarla Oy:n rakennuttama paperinjalostustehdas, jonka päätuotteena olivat kirjekuoret. Uuden tehtaan piirsi arkkitehti Harry W. Schreck, joka on tunnettu mm. Kalevan tornien suunnittelijana. Tuotanto käynnistyi uudessa tehtaassa vuonna Rakennusta on täydennetty useasti. Tiloissa on toiminut mm. poliisikoulu ja pakolaisten vastaanottokeskus. Tamperelaisilla on hyvät palvelut Ilkka Ojala jää eläkkeelle Tilakeskuksesta. ILKKA OJALA on jäämässä eläkkeelle kaupungin Tilakeskuksen toimitusjohtajan tehtävästä, kunhan seuraaja on nimitetty. Hän kuitenkin jatkaa Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n ja TAO-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajana. Tämä työ ei ole ollut pelkkää rakentamista, vaan erityisen mielenkiintoista on ollut olla mukana palveluverkon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Eri toimijat ovat yhdessä vieneet eteenpäin esimerkiksi ikäihmisten palveluita ja tilaajaorganisaation sekä tuottajien välinen yhteistyö on toiminut hyvin. Kotilinnasäätiö on ollut Tilakeskukselle mieluinen kumppani. Yhteistyömme on viime vuosina vielä entisestään syventynyt, kun olemme löytäneet omat roolimme: Kotilinnasäätiö katselee asioita sijoittajan näkökulmasta, me olemme välivuokraaja ja ikäihmisten palvelut järjestää toiminnan. Pidän tätä mallia oikein hyvänä. Ilkka Ojala toteaa, että kaiken ikäisillä tamperelaisilla on nyt hyvät palveluverkostot. Viimeisten viidentoista vuoden aikana on tehty todella hyviä ratkaisuja. On onnistunut ajattelutapa, että meillä on kolmen tasoisia palveluja: keskitetyt, alueelliset ja lähipalvelut. Kaikkia palveluja, kuten esimerkiksi uimahallia, ei tarvita joka alueella, mutta päiväkoti tarvitaan. Tästä ajattelutavasta voisi pitää vieläkin tiukemmin kiinni. Eläkepäivien myötä lisääntyvälle vapaa-ajalle on paljon käyttöä, sillä Ilkka Ojalasta on tullut pappa. Myös liikuntaharrastuksille ja mökkeilylle on mukava saada nykyistä enemmän aikaa. Innokas höytyviljelijä onkin juuri tehnyt uuden aluevaltauksen: Tein kesämökilleni suon, jonne istutin 50 lakan tainta!

5 5 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu 2013 Huikkaan Kotilinnassa asuva Eva Riutta täytti sata vuotta Pitkän ikänsä salaisuutta hän ei ole sen kummemmin miettinyt, mutta ainakin koirilla, ristisanatehtävillä ja suklaalla saattaa olla sen kanssa jotakin tekemistä. Eva Riutta asuu yhä omassa kodissa Huikkaan Kotilinnassa Miss Isoäiti on pirteä satavuotias Eva Riutta on harvinaisen pirteä satavuotias. Hän asuu omassa kodissaan, näkee lukea lehtiä ja pääsee liikkumaan ilman apua. Lääkkeitä ei juuri tarvitse syödä, mutta suklaata sen sijaan menee ja paljon. Järkikin pysyy kasassa, vaikka olen jo tämän ikäinen, Eva Riutta naurahtaa. Lääkäri on vakaasti sitä mieltä, että pirteys ja hyvä vointi ovat koiran ja ristisanatehtävien ansiota. Kuntoon tuli kuitenkin takapakkia, kun rakas pieni Hippu-koira kuoli viime vuonna. Sen jälkeen ulkoilu on jäänyt ja kunto heikentynyt niin, että kotona käy nyt säännöllisesti hoitaja ja siivooja. Hippua on kyllä kova ikävä. Se oli kiva kaveri; tuli joka aamu minut herättämään ja sitten lähdimme lenkille. Jos minulla olisi koira, niin varmasti vieläkin kävisin kävelyllä, useita koiria vuosien varrella omistanut Eva Riutta sanoo. Hän kertoo päivien seuraavan toisiaan hyvin samanlaisina. Nyt jo edesmennyt poika asui Ruotsissa, jossa on myös lapsenlapsia neljässä polvessa. Heidän kanssaan tulee harvemmin pidettyä yhteyttä, mutta onneksi muita läheisiä käy kylässä. Ja mikä parasta, he tuovat tullessaan myös koiravieraita Evaa piristämään. Naisasianaisen kasvattitytär Eva Riutta syntyi vuonna 1912 Porvoossa synnytyssairaalassa, jonka oli perustanut aktiivinen naisasianainen, kätilö Alva Forsius. Hänestä tuli Evan kasvattiäiti. Alva Forsius oli oikea toiminnan nainen, joka toi Pelastusarmeijan Englannista Suomeen yhdessä ystäviensä kanssa. Myöhemmin hän rakennutti Porvooseen yksityisen synnytyssairaalan ja Suomen ensimmäisen suojakodin naimattomille äideille ja heidän vastasyntyneille lapsilleen. Ennen suojakodin valmistumista moni yksinäinen nainen joutui luopumaan lapsestaan. Alva Forsius halusi osaltaan auttaa ja adoptoi kolme sairaalassaan syntynyttä tyttöä, joista Eva oli nuorin. Meillä oli kiva koti metsän reunassa. Myöhemmin äiti jätti kotitalon minulle. Veturinkuljettajana työskennellyt mieheni ei kuitenkaan halunnut muuttaa niin kauaksi asemasta, joten myimme talon, Eva Riutta muistelee. Rakkaasta kotitalosta on Rakas kotitalo sijaitsi ihan metsän reunassa. Kävimme paljon marjassa äidin ja siskojen kanssa, Eva Riutta muistaa. muistona kaunis maalaus nykyisen kodin seinällä. Lisäksi mielessä on paljon muistoja sadan vuoden matkalta. Kyllä sitä on paljon nähnyt. Kapinan aikaan naamioimme siskojen kanssa yhden miehen naiseksi ja veimme hänet potkukelkalla piiloon. Yksi rakkaimmista muistoistani on, kun mieheni oli kehunut minua kauppiaalle, sanonut, että olen kuin enkeli. Ei moni mies sellaista vaimostaan puhu muille. Hän olikin ihana mies, ja hänen kuolemansa jälkeen sain itselleni toisen hyvän miehen. Aira Samulin kruunasi Evan Eva Riutta kävi Porvoossa ruotsalaista tyttökoulua ja myöhemmin suomalaista yhteiskoulua, jotta oppi suomen kielen. Työelämässä hän toimi muun muassa kassanhoitajana ja kirjanpitäjänä, ja työpaikat vaihtelivat Helsingin Stockmannilta osuusteurastamon konttoriin. Menevä nainen asui kymmenen vuotta Mallorcalla ja hetken Ruotsissakin. Koti oli Tampereella jo silloin, kun Evasta tuli julkkis 85-vuotiaana. Hänen huumorintajuinen asenteensa teki vaikutuksen Aira Samuliniin, joka valitsi Eva Riutan vuoden 1997 Miss Isoäidiksi. Nykypostin järjestämään kilpailuun oli ilmoitettu mukaan peräti isoäitiä, joiden joukosta poimittiin finalistit heidän läheistensä lähettämien kirjeiden perusteella. Eva Riutan jälkimmäisen miehen tytär Marja-Liisa Rannanheimo kirjoitti tuomaristolle tähän tapaan: Eva on touhukas, ennakkoluuloton, koko ajan vauhdissa ja valmis erilaisiin asioihin. Jos joku kysyisi lähteekö Eva avaruuteen, niin vastaus olisi kyllä. Kun muut miettivät, niin Eva on jo menossa! Piilisikö tässä se pitkän iän salaisuus? Eva Riutan adoptoinut Alva Forsius oli 1900-luvun alussa tunnettu naisasianainen, jolle naimattomien naisten ja heidän lastensa olojen parantaminen oli sydämen asia. Eva on kuvassa vasemmalla.

6 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu Keinupuiston palvelukeskus kutsui alueen ikäihmiset viettämään kyläpäivää sekä tutustumaan talon monipuoliseen ja uudistuvaan toimintaan. Tupa oli täynnä kiinnostuneita, joille esiteltiin palveluiden lisäksi myös hihamerkki, joka rohkaisee kanssakulkijoita auttamaan ikäihmisiä. Keinupuiston sali oli ääriään myöten täynnä, kun hervantalaiset saapuivat kyläpäivään. Hervannan Martat esittelivät toimintaansa ja käsityötaitojaan. Sosionomi-opiskelija Hanan Korppila-Hiltunen joikasi saamelaisten kansallispäivän kunniaksi. Yrittäjä Hannu Järvinen ja yliopettaja Sirpa Tietäväinen kannustavat jokaista kanssakulkijaa auttamaan ikäihmisiä. Hervantalaisen palvelukeskuksen kyläpäivässä rohkaistiin ihmisiä auttamaan toinen toisiaan Keinupuisto on suosittu kylätalo Liki 200 hervantalaista saapui tutustumaan Keinupuiston palvelukeskuksen palveluihin ja ideoimaan uutta toimintaa. Kyläpäivän suuri suosio oli iloinen yllätys ja osoitti hyvin kuinka tärkeä paikka Keinupuiston palvelukeskus on hervantalaisille. Suunnitteilla onkin muuttaa nimi Kylätaloksi, joka kuvaisi entistä paremmin viihtyisän ja yhteisöllisen paikan luonnetta. Kyläpäivän järjesti talon palvelukeskustoiminnasta vastaava Pirkanmaan Senioripalvelut Oy yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Mukana oli myös laaja joukko alueen toimijoita kuten Hervannan Martat, jotka esittelivät kävijöille omaa toimintaansa. Kotilinnalaisille Keinupuiston palvelukeskus on tuttu paikka, sillä Keinupuiston Kotilinnan asunnot sijaitsevat samassa kiinteistössä. Keinu-puiston palvelut on kuitenkin tarkoitettu kaikille hervantalaisille ikäihmisille. Valinnanvaraa riittää päivittäisestä ruokailumahdollisuudesta monenlaisiin harrasteryhmiin. Jokainen voi lievittää vanhuksen yksinäisyyttä Keinupuisto pyrkii monipuolisilla palveluillaan vahvistamaan hervantalaisten ikäihmisten toimintakykyä ja tukemaan heidän voimavarojaan. Talosta löytyy myös seuraa ja juttukumppaneita. Tämä on erityisen tärkeää Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Sirpa Tietäväisen mielestä. Hän on opettanut pitkään vanhustyötä ja huomannut miten tärkeää on, että ketään ei jätetä yksin. Hän muistuttaa, että myös Yhteisvastuukeräys kiinnitti tänä vuonna huomiota ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen. Kirjailija Eeva Kilpi on kirjoittanut, että yksinäisyyden raskaimpia puolia on se, että voimakkaita elämyksiä ei voi jakaa, vaan ne on kannettava yksin. Ilotkin, Tietäväinen sanoo. Mielestäni yksinäisyyden lieventämisen tärkein lääke onkin, että ihminen voi jakaa surut ja ilot toisen kanssa. Kaikki kansalaiset voivat tehdä tätä yhteisöllistä ja yhteisvastuullista työtä. Me ihmiset tarvitsemme toisiamme. Sirpa Tietäväinen toivoo, että kaikenikäiset suomalaiset pitäisivät huolta vanhuksista ja sukupolvien välisen yhteyden säilymisestä. Se on tärkeää kaikille osapuolille. Merkki rohkaisee antamaan apua Keinupuiston palvelukeskus Päivittäistä toimintaa hervantalaisille ikäihmisille - Kädentaitoja - Liikuntaa - Musiikin harrastusta - Muistijumppaa - Palveluohjausta - Saunaklubi - Ruokailumahdollisuus - SenioriPC ja käytön opastus - Muuta toivottua ohjelmaa Orivedenkatu 28, Hervanta Hannu Järvinen esitteli Keinupuistoon kokoontuneille eläkeläisille hihamerkin, jossa lukee Saa auttaa. Rakennusalan yrittäjä innostui ideoimaan merkin oman 87-vuotiaan äitinsä kanssa juteltuaan. Hän soitti sekä minulle että sisarelleni ilahtuneena, kun joku ystävällinen kanssakulkija oli auttanut hänet rotvallinreunan yli ja toinen oli pakannut hänen ostoksensa kaupan kassalla. Rupesin siinä miettimään, että eikö meillä ole sellaista yhteisöllisyyttä, että ilman muuta aina auttaisimme toisiamme ja etenkin ikäihmisiä, jos näemme, että he tarvitsevat apua, Hannu Järvinen sanoo. Hän suunnitteli hihamerkin ja tilasi niitä ensin valkoisina ja nyt uuden erän neonvärisinä heijastavina. Merkin voi kiinnittää hihaan tai vaikka rollaattoriin. Järvinen jakoi merkkejä Keinupuistoon kokoontuneille. Saa auttaa -hihamerkki ei ole vaatimus eikä pyyntö, vaan lupaus siitä, että sivullinen saa halutessaan auttaa vanhusta. Toivon, että ihmiset ymmärtäisivät hihanauhan nähdessään, että meidän joukossamme on vanhuksia, jotka eivät lyö käsilaukulla, jos heitä menee auttamaan. Moni kuvittelee virheellisesti, että ikäihmiset eivät hyväksyisi apua. Tämähän ei ollenkaan pidä paikkaansa, Hannu Järvinen sanoo. Usein vanhustenhuollosta puhuttaessa keskitytään vain motkottamaan sitä, ettei ole tarpeeksi hoitajia eikä hoitopaikkoja. Toivoisin, että hihamerkki herättelisi ihmiset huomaamaan, että kaikki kanssakulkijat voivat auttaa toisiaan. Ei siihen aina tarvita sosiaali- ja hoitotyön ammattilaisia. Tästä kaikki paikalla olleet tuntuivat olevan yhtä mieltä.

7 7 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu 2013 Arkkitehdin näkemys Huikas 1:stä remontin jälkeen. Kuvat: Vahanen Tampere Oy. Kotilinnasäätiö peruskorjaa Huikkaassa kolme kerrostaloa Asukkaiden toiveet toteutuvat remontissa Huikkaan Kotilinna 1 peruskorjataan uuden veroiseksi. Asunnot remontoidaan lattiasta kattoon ja taloista tehdään täysin esteettömiä. Asukkaat saavat myös yhteisen kuntosalin. Ali-Huikkaan- tie 21:ssä sijaitsee kolme kolmikerroksista taloa, jotka korjataan yksi kerrallaan. Peruskorjaus alkaa syyskuussa ja työt kestävät ensi vuoden loppuun. Talojen kaikki 79 asuntoa uusitaan, kuten myös vesijohdot ja muu talotekniikka, Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja Pauli Ruoholahti kertoo. Koko Huikas 1:n ilme raikastuu isolla julkisivuremontilla, joka tekee taloista tyylikkään värikkäitä. Kotilinnasäätiö siis päivittää 1970-luvun alussa rakennetut talot nykyaikaan ja huolehtii samalla siitä, että kiinteistön arvo säilyy tulevaisuudessakin. Asukkaat mukana suunnittelussa Peruskorjauksen tärkein tavoite on tehdä koteja, joissa asukkaat viihtyvät entistä paremmin. Tämä taataan kuuntelemalla tarkasti heidän toiveitaan. Kotilinnasäätiön rakennustoimikunnassa on aina asukkaiden edustaja tuomassa käyttäjänäkökulmaa suunnitteluun. Myös Huikas 1:n asukastoimikunnan puheenjohtaja on ollut aktiivisesti mukana tämän remontin suunnittelupalavereissa, Pauli Ruoholahti mainitsee. Lisäksi meillä oli hyvä asukastilaisuus, jossa Huikkaan asukkaat kertoivat arkkitehdille toiveitaan esimerkiksi parvekelaseista, ovipuhelimesta ja paremmasta pihavalaistuksesta. Nämä ja monet muut asukkaiden ehdotukset tullaankin toteuttamaan syksyllä alkavassa remontissa. Kotilinnasäätiö auttaa muutossa Talojen hissit uusitaan entistä isompiin, joita rollaattorin tai pyörätuolin kanssa kulkevien on helppo käyttää. Pihakin kunnostetaan remontin yhteydessä nykyistä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi. Kyseessä on niin iso rakennusurakka, että talot on tyhjennettävä korjaustöiden ajaksi. Asukkaat muuttavat talo kerrallaan remonttievakkoon ja heille on jo tiedotettu tulevista muuttojärjestelyistä. Asukkaita ei jätetä oman onnensa nojaan, vaan me huolehdimme heille evakkoasunnot ja autamme muutoissa, asukasisännöitsijä Päivi Kovanen lupaa. Pispan palvelukeskuksen pihamaalla on alkanut melkoinen myllerrys, mutta sisällä toiminta jatkuu aivan kuten ennenkin. Rakennustöiden etenemistä tosin vilkuillaan ahkerasti aulakahvilan tv-ruuduilta. Pispan rakennustyöt alkoivat Pispan palvelukeskus eli Pispanlinna saa lisätilaa kahteen uudisosaan, joita rakennetaan parhaillaan nykyisen palvelukeskuksen yhteyteen. Uudisrakennuksiin tulee seitsemän tehostetun palveluasumisen ryhmäkotia eli yhteensä 105 asuinpaikkaa. Valmista pitäisi olla vuoden 2014 syksyllä, jonka jälkeen lähdetään peruskorjaamaan vanhaa päärakennusta. Siellä sijaitsevat kaupungin ylläpitämät palvelu- ja päiväkeskustilat sekä Kotilinnasäätiön 93 vuokra-asuntoa. Kaikki tilat ja asunnot remontoidaan nykyaikaisiksi, ja rakennuksesta pyritään tekemään täysin esteetön, Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja Pauli Ruoholahti kertoo. Pispan palvelutalon monipuoliset askartelumahdollisuudet ovat tarjolla remontin jälkeenkin ja myös talon muut palvelut säilyvät ja osin jopa laajenevat. Pispanlinnan kiinteistön omistaa Tampereen Kotilinnasäätiö. Tampereen kaupunki on vuokralla päivätoiminta- ja palvelukeskustiloissa. Anja Burman (vas.) Raholasta ja Anita Alm Lapinniemestä seuraavat Pispan palvelukeskuksen aulassa olevalta tv-ruudulta suoraa lähetystä rakennustyömaalta. Pispan päätalon molemmilla puolilla rakennetaan uudisrakennusta.

8 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu Jukka Gustafsson vieraili opetusministerinä toimiessaan Pappilanpuistossa kertomassa heinäkuussa voimaan astuvasta vanhuspalvelulaista. Hän on tyytyväinen siihen, että laki ei määrittele mitään ikärajaa sille kuka on vanhus. Se on viisas valinta, sillä vanhuksille on annettava tarpeenmukaiset palvelut iästä riippumatta, Gustafsson kiittelee. Jukka Gustafsson (vas.) ja Pappilanpuiston asukkaat sekä vieraat nauttivat kuulemistaan musiikkiesityksistä. Jukka Gustafsson kertoo uuden lain mahdollistavan vanhustenhoidon laadun entistä paremman valvonnan Vanhuspalvelulaki on merkittävä uudistus Esiintyjälistalla olivat Härmälän pelimannit sekä laulaja Ilmo Korhonen (oik.). joka esiintyi pianisti Raimo Rantasen säestämänä....välillä nämä byrokratian kuviot ovat sellaisia, että itsestään selviäkin asioita pitää säätää lailla. Pappilanpuiston palvelutalon asukastoimikunta sai avajaistilaisuuteensa korkeaarvoisen vieraan. Opetusministeri Jukka Gustafsson esitteli noin sadalle paikalla olleelle kuulijalle uuden lain keskeisintä sisältöä. Suomen ensimmäinen vanhuspalvelulaki astuu voimaan tänä vuonna 1. päivänä heinäkuuta ja tämä laki tulee olemaan merkittävä uudistus, Gustafsson sanoo. Minun mielestäni on viisas valinta, että laki ei tunne ikärajoja, vaan vanhuksille annetaan tarpeen mukaiset palvelut iästä riippumatta. Meistä jokainen tietää, että ikänumero ei kerro yhtään mitään ihmisen kunnosta. 85-vuotias voi olla hyvissä voimissa, kun taas 65-vuotias saattaa olla jo raihnainen vanhus. Vanhuksen tarvitsemat kiireiset sosiaalipalvelut on järjestettävä lain voimaan astuttua välittömästi. Kiireettömien sosiaalipalvelujen järjestämiselle on aikaa kolme kuukautta. Gustafsson kertoo, että lain tarkoittamia palveluita tarvitsevalle henkilölle tulee nimetä vastuuhenkilö, jos hän tarvitsee apua. Asumistuen, terveyspalvelujen ja monen muun asian kanssa on joskus yhteensovittamista. Uusi laki edellyttää, että vanhuksella on yksi vastuuhenkilö, joka tuntee palvelut ja on hänen nimikkoauttajansa. Pariskuntien asuminen yhdessä turvataan Jukka Gustafsson kertoo, että uuden lain mukaan vanhusneuvosto tulee saada jokaiseen kuntaan. Hoidon laadun mittareita kehitetään, jotta laatua voidaan valvoa. Tämä koskee erityisesti vanhusten laitoshoitoa, mutta myös palveluasumisessa pitää laadulla olla tietyt kriteerit, jotta vanhusta kohdellaan arvokkaasti. Kyse on koko vanhuspalveluketjusta. Vanhuspalvelulaki tukee vahvasti ikäihmisten mahdollisuutta asua kotona. Tämähän ei ole uusi ajatus, vaan jo nyt on mahdollista saada palvelut omaan kotiin. Tosin edelleen on vähän väärääkin asennetta palvelutaloista puhuttaessa. Monta kertaa hyvässä palveluasunnossa asuminen voittaa yksin asumisen jossakin jumalan selän takana. Moni palvelutaloon tullut on todennut, että täällähän on hyvä olla ja miettii miksi ei tullut jo aikaisemmin. Vaikka kotona asumista tuetaan entistä tehokkaammin, niin laitoshoitoakin tarvitaan huonokuntoisimmille vanhuksille. Iso, paljon julkisuudessa ollut kysymys koski laitoshoidon henkilöstömitoitusta. Siitä jouduttiin lain loppuvaiheen neuvotteluissa tekemään poliittinen kompromissi, Jukka Gustafsson sanoo. Hallitusohjelman loppuneuvotteluissa päätettiin antaa kunnille vuoteen 2015 asti aikaa järjestää hoidon taso riittävän hyväksi ja silloin on oltava yksi hoitaja kahta vanhusta kohden jokaisessa hoitoyksikössä. Jos määrä jää yhdessäkin sen alle, niin henkilöstömitoituksesta tehdään lain tasolla sitova. Kunnat ovat nyt ikään kuin laiskanläksyllä. Me olemme Tampereella totta kai sitoutuneet siihen, että nämä normit tavoitetaan. Gustafsson toteaa, että laki turvaa entistä paremmin pariskuntien yhteiselämän jatkumisen palvelutaloissa ja laitoshoidossa. On moraalisesti hämmentävää, että meillä on paljon iäkkäitä puolisoita, jotka joutuvat asumaan erillään. Uusi laki lähtee siitä, että iäkkäille avo- ja aviopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. Näinhän se totta kai tulisi hoitaa jo ilman lain kirjainta, koska se on ihmisarvon mukaista. Vaan välillä nämä byrokratian kuviot ovat sellaisia, että itsestään selviäkin asioita pitää säätää lailla. Lisää rahoitusta vanhustenhuoltoon Jukka Gustafsson kertoo, että valtio tukee uuden lain toteuttamista poikkeuksellisen suurella osuudella. Hallitus ei kuvittele, että hoidon laatua ja palvelua voidaan parantaa ilman, että paukkuja annetaan lisää. Yleensä valtionosuusprosentti on 50, mutta tämän vanhuspalveluslain osalta se tulee olemaan normaalia korkeampi, noin 55 prosenttia. Vuonna 2015, kun laki on jo täysin sovellettavana, valtio osoittaa 82 miljoonaa euroa lisää resursseja. Myös kunnat lisäävät rahoitusta, jolloin kokonaislisäys on 151 miljoonaa euroa. Tarvitaan vielä muutakin, jotta suomalaisilla olisi mahdollisuus hyvään vanhuuteen. Kysymys on ennen kaikkea siitä miten hoitoyksiköiden työntekijät jaksavat tehdä työtään ja minkälainen henki työpaikalla on. Ei näitä asioita yksin rahalla hoideta, Gustafsson muistuttaa. Siksi palvelukeskuksissa käydessä on ihana nähdä, että täällä on hyvää henkilökuntaa, joka tekee tärkeää työtään hyvinkin pyyteettömästi. Minusta on tärkeää, että palvelukeskuksissa on oma henkilökunta ja mahdollisimman kodinomainen tunnelma.

9 9 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu 2013 Uudenkylän Kotilinnassa asuu tamperelainen kiekkolegenda Hepa Pulli Nekalan tykki oli maalivahtien kauhu Heimo Hepa Pulli eli Nekalan tykki laukoi 50- ja 60-luvuilla niin mahtavan kovia ja tarkkoja laukauksia, että osa maalivahdeista lähti maalilta karkuun. Nyt tämä kiekkolegenda asuu Uudenkylän Kotilinnassa ja seuraa edelleen tarkasti jääkiekkoa. J ääkiekon MM-kisat ovat haastatteluhetkellä juuri päättyneet. Heimo Hepa Heimo Hepa Pulli - Syntynyt Joukkue: Tampereen Kilpa-Veljet josta tuli myöhemmin KooVee - Pelasi vuosina neljätoista SM-sarjakautta - Yhteensä 190 SM-sarjaottelua, joissa 250 tehopistettä (173+77) A-maaottelua, joissa teki 64 maalia - Pelasi kaksissa olympialaisissa ja viisissä MM-kisoissa Pulli on katsellut pelit tarkasti ja puhisee vieläkin turhautuneena: Suomen peli näytti muuten ihan hyvältä, mutta ampumataito niillä on surkea. Eivät osu maaliin! Pullilla on varaa lausua moisia. Hän on Suomen parhaaksi jääkiekkoilijaksi 60-luvulla valittu mies, joka tunnettiin maalivahtien kauhuna. Pullin kova ja tarkka laukaus lähetti kiekon matkaan 167 km/h nopeudella. Tarina kertoo, että hän olisi ampunut kiekon Koulukadun kentän päätylaidan läpi. Mies itse ei sitä myönnä eikä kiellä. Ainakin niin kävi, että kiekko jäi kiinni laidan reunaan. Ja kahdesti olen ampunut kiekon keskeltä halki tolppaan, Hepa Pulli kertoo tyytyväisenä hymyillen. Yleisöä hämmästyttäneet ja vastustajia pelottaneet laukaukset eivät lähteneet sattumalta, vaan takana oli hurja määrä treeniä. Pulli teki pienestä pitäen ahkerasti voimaharjoittelua ja eikä lintsannut laukaisuharjoittelusta edes kesäisin. Silloin vanerilta lähti tuhansia vetoja Nekalan kartanon maille. Ei siis ihme, että mies tunnettiin nimellä Nekalan tykki. 16-vuotiaana A-maajoukkueeseen Heimo Pulli syntyi vuonna 1938 ja oli jo pienestä pitäen lahjakas urheilija. Myös Hepa Pulli on edelleen jääkiekkomies henkeen ja vereen. kaksi veljeä, Kalevi ja Markku, innostuivat jääkiekosta niin kuin melkein kaikki muutkin Nekalan pojat. Nuori Hepa pärjäsi hyvin myös jalkapallossa, pesäpallossa ja ratapyöräilyssä. Jääkiekko oli kuitenkin lajeista rakkain ja joukkuevalinta oli selvä: Tampereen Kilpa-Veljet TK-V, josta sittemmin tuli KooVee. Nuoren miehen taidot olivat niin ylivoimaiset, että hän pääsi pelaamaan SM-sarjaa jo 15-vuotiaana. Suomen kaikkien aikojen toiseksi nuorin A-maaottelija Pullista tuli vain vuotta myöhemmin. Olosuhteet olivat hyvin toisenlaiset kuin nykyisillä kiekkojunioreilla. Hepa Pulli ei ajellut mopoautolla jäähallille, vaan kaupungin linja-autolla Pirkankadulle. Sieltä hän käveli Koulukadun kentälle omatekoinen maila kädessään. Jalassa oli aina reinot. Ne sai nopeasti jalasta pois ja takaisin jalkaan pelin jälkeen, Pulli kertoo nytkin ruututossut jalassaan. Jääkiekko ei ollut siihen aikaan pelaaville ammatti, vaan harrastus. Hepa Pulli työskenteli ylipalomiehenä, jonka oli aina peli-iltoina löydettävä tuuraaja töihin. Jääkiekon ja töiden ohessa tuli voitettua myös 17 palomiesten Suomen mestaruutta lentopallossa. Jääkiekkouran tähtihetkiä olivat kahdet olympialaiset ja KooVeen mestaruus vuonna 1968, jonka jälkeen Pulli lopetti pelaamisen terveyssyistä. Paikat olivat saaneet 15 kauden aikana liian monta kolausta, kun muut pelaajat yrittivät keinolla millä hyvänsä pitää vihaisesti laukovan hyökkääjän pois maalintekopaikoilta. Pahin kolhu oli kuitenkin vielä edessä. Auto taklasi Nekalan tykin Hepa Pulli muistaa elävästi, kuinka hän oli tulossa Pyynikin uimahallin joulusaunasta ja oli lähdössä ylittämään katua. Henkilöauto pysähtyi suojatien eteen ja sen taakse pysähtyi bussi, joten jalankulkija ei voinut nähdä viereiselle kaistalle. Autoilija vilkutti ik- Karikatyyri muistuttaa kiekkolegendan pelivuosista. kunasta Hepalle, että ole hyvä ja mene. Se kuski ei kuitenkaan katsonut sivupeilistä viereiselle kaistalle ja ajatti minut miinaan. Sieltä tuli auto, joka ei pysähtynytkään suojatien eteen. Onneksi minulla oli kova kunto ja jääkiekkoilijan tausta, joten onnistuin loikkaamaan konepellille. Maahan jäi 12 metriä jarrutusjälkeä, Pulli kertoo. Rytäkässä murtui muun muassa selkäranka ja lanneranka. Edessä oli peräti 22 leikkausta, sillä nilkkaleikkaukset epäonnistuivat ja vaativat useita korjausoperaatioita. Parikymmentä vuotta törmäyksen jälkeen meni kepeillä kulkiessa, mutta nyt liikkuminen onnistuu vain pyörätuolilla. Se harmittaa etenkin siksi, että ihan kodin naapurissa olisi Hakametsän halli, mutta sinnekään ei enää pääse ilman taksikyytiä. Hallissa tulee kuitenkin käytyä aina silloin tällöin ja siellä KooVeen kiekkolegenda muistetaan hyvin. Pelin katsomisesta ei tahdo välillä tulla mitään, kun aina on joku kyselemässä kuulumisia ja muistelemassa hurjia laukauksia. Kotona komeasta urasta muistuttavat lukuisat mitalit ja pokaalit isossa palkintohyllyssä. Pulli muistaa edelleenkin tarkasti mistä pelistä mikäkin palkinto on tullut ja jokaisesta on tarina kerrottavana.

10 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu Kotilinnan kuvasatoa Kotilinnalaisia säätiön 50-vuotisjuhlanäytöksessä Tampereen Komediateatterissa. Kotilinnasäätiö juhli viisikymppisiään Kotilinnasäätiö juhli 50-vuotista taivaltaan viime vuonna kahteen otteeseen. Asukkaat kutsuttiin Tampereen Komediateatteriin nautiskelemaan hauskasta kesäteatterista ja herkullisista kakkukahveista. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen muisteli juhlapuheessaan Kotilinnasäätiön kasvua hyvin pienestä alusta merkittäväksi tamperelaisten asumispalvelujen järjestäjäksi. Juhlissa myös palkittiin Vuoden asukastoimikunta ja Vuoden kotilinnalainen. Vuoden asukastoimikunta on Vellamonkotien asukastoimikunta, joka on luonut kotitaloonsa poikkeuksellisen hyvän Hallituksen entiset puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat palkittiin. hengen ja järjestää paljon ohjelmaa, kuten grilli-iltoja ja yhteislaulutilaisuuksia. Palkinnon vastaanotti asukastoimikunnan puheenjohtaja Tuula Lehtinen. Vuoden kotilinnalaiseksi valittiin Esa Koivumäki, joka on toiminut pitkään asukastoimikunnan puheenjohtajana ja järjestänyt asukkaille monenlaista aktiviteettia. Kotilinnasäätiön juhlavuoteen kuului myös kutsuvierastilaisuus Tampereen Työväen Teatterin Kellariteatterissa. Tietokirjailija, Kotilinnasäätiön historiikin kirjoittanut Esa Koivumäki ja Tuula Lehtinen. Matti Wacklin kertoi tamperelaisen asumisen historiasta ja säätiön entiset puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat saivat muistolahjat. Sen jälkeen Ilmari Saarelainen huolehti juhlavieraiden viihdyttämisestä superhauskalla esityksellään. Kämmenniemen koululaiset leipoivat naapureilleen Kämmenniemen koulun kahdeksasluokkalaiset ilahduttivat Kämmenniemen kotilinnalaisia vastaleivotuilla munkeilla. Idea syntyi minulta ihan ex tempore. Ajattelin, että kun munkkeja aletaan paistaa, niin on mukava tehdä myös jollekin muulle samalla. Oppilaat innostuivat ideasta heti. Yksi porukka teki gluteenittoman ja maidottoman erityisruokavalioversion, kun kuulimme, että sellaiselle oli tarvetta. Muut tekivät perinteisellä reseptillä. Eräs poika kysyi leipoessaan, että onko tämä nyt sitä diakoniatyötä, josta eilen riparin tapaamisessa puhuttiin? Se on kuulemma sellaista työtä, jota tehdään pyyteettä toista kohtaan. Sanoin, että juuri sitä. Tuli kyllä hirmu hyvä mieli opettajalle ja oppilaalle itselleen. Sitten joukko lähti serpentiinit kaulassa viemään munkkeja naapuriin kotilinnalaisille. Oppilaat olivat selvästi innoissaan asiasta. Tempaus oli ensimmäinen laatuaan Kämmenniemessä, mutta tuskin viimeinen! Ulla Salmi kotitalousopettaja Kämmenniemen koulu Leivonnan lyhytkurssilaiset toivat lämpimäisiä koulun naapurissa asuville Kämmenniemen kotilinnalaisille. Vastaleivotut munkit ovat suussa sulavan herkullisia, todettiin Kämmenniemen kerhohuoneella.

11 11 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu 2013 Kotilinnan kuvasatoa Terveisiä Tallinnasta! Kotilinnalaiset kävivät etelänlomalla Virossa ja kaikilla oli oikein mukavaa. Matkaan lähdettiin toukokuun puolivälissä aamulla neljän aikaan. Bussi kiersi hakemassa mukaan ilmoittautuneet asukkaat kotiovelta ja lopulta linjurin kyydissä istui 40 iloista kotilinnalaista sekä asukasisännöitsijä Päivi Kovanen. Laivalla pelattiin tietysti bingoa ja perillä Tallinnassa hypättiin taas tutun bussin kyytiin. Kaupunkikierros aloitettiin hakemalla kesäjuomat Super-Alkosta ja lisää ostoksia tehtiin Rocca Al Maren kauppakeskuksessa. Osa seurueesta kierteli itsekseen kaupungilla. Paluumatkalla laivalla herkuteltiin ja nautiskeltiin merimatkasta, ja osa matkalaisista huilasi hytissään. Bussi starttasi Helsingin satamasta illalla kohti Tamperetta, jossa oltiin puolen yön jälkeen. Matkalla oli niin mukavaa, että mukana olleet toivoivat jo loppukesälle uutta reissua. Mukaan tarttui kivoja tuliaisia, kuten nämä sukat. Kotilinnoihin nopea nettiyhteys Tampereen Kotilinnasäätiö ja Elisa Oyj aloittavat yhteistyön, joka tuo lähes kaikkien Kotilinnan kiinteistöjen asuntoihin 10/10 Mbit/s-nopeudella toimivan valokuitulaajakaistayhteyden. Tämän jälkeen jokaisessa asunnossa on kiinteä, nopea internetyhteys, joka sisältyy vuokraan. Valokuitulaajakaistayhteyden asennus kiinteistöihin tapahtuu vuoden 2013 aikana ja asukkaita tiedotetaan tarkemmasta asennusaikataulusta erikseen. Julkaisija: Tampereen Kotilinnasäätiö Painos: kpl Päätoimittaja: Pauli Ruoholahti Toimitus ja taitto: Plenty s Oy Paino: Alma Manu Oy Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy Ostosmatkalaiset vauhdissa Tallinnassa. Kotilinnalaisia päivätansseissa. Vuonna 1962 perustettu Tampereen Kotilinnasäätiö edistää ja tukee eläkkeellä olevien ja muiden ikääntyneiden henkilöiden asumista ja asuinpalvelujen saantia. Kotilinnasäätiön asunnot ovat vuokra-asuntoja. Tampereen Kotilinnasäätiön asuntokanta on tällä hetkellä noin 1500 asuntoa ja ne sijaitsevat 23 eri kohteessa Tampereella. Kotilinnasäätiö toimii itsekannattavuusperiaatteella. Käytännössä tämä tarkoittaa vuokrien ja maksujen mitoittamista siten, että toiminta on taloudellisesti tasapainossa. Säätiön sääntöjen mukaan toiminta on järjestettävä siten, että vuokrat ja muut maksut ovat kilpailukykyisiä. Kotilinnasäätiö ei saa toimintakuluihinsa vero- tai muuta julkista tukea. Kotilinnasäätiön arvot Asukkaiden mielipiteitä kunnioitetaan ja asukkaita kuunnellaan aidosti. Asukkaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet vaikuttaa asumisolosuhteisiin. Kunnioittaminen ilmenee työntekijöiden keskeisenä arvostuksena ja vuorovaikutuksena sekä asukkaiden ja heidän läheistensä hyvänä kohteluna. Yhteystiedot Pauli Ruoholahti Toiminnanjohtaja Niina Kivelä Talouspäällikkö Heikki Niemelä Kiinteistöpäällikkö Kari Lastunen Kehitysinsinööri Päivi Kovanen Asukasisännöitsijä Eija Mäkinen Kiinteistösihteeri Tuija Anttila Kiinteistösihteeri / isännöitsijä Marjo Simola Kiinteistösihteeri Katriina Rantanen Kiinteistösihteeri Kirsti Jaakkola Kiinteistösihteeri (osa-aikaeläkkeellä) Esa Kansikas Korjausmies Pasi Alajääskö Korttelitalonmies PALVELUPISTE / ASUNTOTORI Puutarhakatu 8, katutaso Puh Fax Asuntotori palvelee ma to klo pe klo Muulloin kuin kesäaikaan: ma ti to , pe TAMPEREEN KOTILINNASÄÄTIÖN TOIMISTO / HALLINTO Puutarhakatu 8 A, 6.krs Tampere Puh Fax Toimisto avoinna klo 8 15, muulloin kuin kesäaikaan

12 Tampereen Kotilinnasäätiö Kesäkuu

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Ei kai taas kaappiin?

Ei kai taas kaappiin? Ei kai taas kaappiin? Sateenkaariseniorit asiakkaina Yhdenvertainen vanhuus II -projekti Seta ry Setan Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki www.seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus www.facebook.com/yhdenvertainen-vanhuus

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

04/2016. Tietoa lukijoista 2016

04/2016. Tietoa lukijoista 2016 04/2016 Tietoa lukijoista 2016 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Se puhuttelee asuinpaikasta riippumatta lukijoita, jotka tunnistavat itsessään henkisen maalaisen. Kantri kertoo tästä ajasta,

Lisätiedot

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY Yhdistys syntyi vuonna1994 Ikääntyvien yliopistossa toteutetun asumispalveluista

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy 2 Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin ? Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin Vuokratalo Palvelu- ja senioritalo Kortteliin toteutetaan 60 asuntoinen tehostettu asumispalveluyksikkö

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Palvelualuemalli kehittämisen tukena Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Keskustelua ikäihmisten asumisen kehittämisestä Asumisen ja asuinalueiden kehittämisessä ratkaisu ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot