Soveli ÄIJÄENERGIAA. soveltavan liikunnan asiantuntija Ilveksen kapteeni Pasi Määttänen: EN OLE KONE 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Soveli ÄIJÄENERGIAA. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2010. Ilveksen kapteeni Pasi Määttänen: EN OLE KONE 17"

Transkriptio

1 Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija ITE-arviointi: uusi väline liikuntatoimintaan 6 Lisää liikehallintaa leikkien ja pelaten 10 Sähkärifudis saapui Suomeen 12 ÄIJÄENERGIAA Ilveksen kapteeni Pasi Määttänen: EN OLE KONE 17

2 Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija -lehteä julkaisee Soveltava Liikunta SoveLi ry Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija Toimitusneuvosto Heidi Hölsömäki, tiedottaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Riitta Liede, ts. tiedottaja, Lihastautiliitto ry Katri Kovasiipi, tiedottaja, Suomen Nivelyhdistys ry Kati Multanen, järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry Merja Mäkelä, viestinnänsuunnittelija, Turun kaupunki Toni Piispanen, koordinaattori, Liikuntatieteellinen Seura Marjo Rinne, tutkija, UKK-insituutti Anne Taulu, toiminnanjohtaja Soveltava Liikunta SoveLi ry Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallisten soveltavaa liikuntaa harjoittavien järjestöjen asiantuntija-, yhteistoimintaja palvelujärjestö. Sisältö kansi 14 Hyvä meininki vetää miehet liikkeelle Mari Vehmanen vinkkejä ja tietoa 10 Uskalla haastaa kehosi liikkeeseen Heidi Hölsömäki 12 Sähkärifudis tulee! Hanna Bäckström 34 Liikunta vähentää keuhkoahtaman oireita Sari Sakala liikunnan rakenteet 20 Pertti Perko: Osaaviin seuroihin uskaltaa mennä Heidi Hölsömäki 24 Järjestöt tuottavat neljänneksen ryhmäliikunnasta Timo Ala-Vähälä 38 SoveLi ja Metropolia yhteistyöhön Anne Taulu vakiot lyhyesti 4, 30, 45 uusia aineistoja 30 koulutusta 27, 48 saksittua 32 kolumni 39 SoveLin hallitus 2010 Helena Ylikylä-Leiva, puheenjohtaja, Suomen MS-liitto ry Timo Peltovuori, varapuheenjohtaja, Mielenterveyden Keskusliitto ry Annukka Ala-Pappila, Suomen Sydänliitto ry Janne Haarala, Hengitysliitto Heli ry Tomi Kaasinen, Suomen CP-liitto ry Veijo Kivistö, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry Tinja Saarela, Suomen Reumaliitto ry Anne Taulu, Soveltava Liikunta SoveLi ry, esittelijä ja sihteeri Yhteystiedot SoveLi ry Yliopistonkatu 31, Turku Toimihenkilöiden ja jäsenjärjestöjen yhteystiedot ovat lehden sivulla 47. koulutusta yhdistyksille 6 ITEstä iloa yhdistyksen liikuntaan Heidi Hölsömäki 27 Liikunnan tietotaito esiin ja yhteiseen käyttöön Sari Kivimäki esteettömiä tapahtumia 40 Seinäjoki: koko kansan kuntoreitti 44 Likkojen Lenkki laajenee Soveli-lehti ISSN Päätoimittaja Anne Taulu Toimitussihteeri Heidi Hölsömäki Painopaikka Painohäme Oy, Ylöjärvi Soveli-lehti ilmestyy 2 kertaa vuodessa; seuraava lehti ilmestyy toukokuussa Kannen kuva Laura Vesa. Pasi Määttänen liikkuu ja urheilee selkärankareumastaan huolimatta. Tero Pitkämäki osallistui Seinäjoella järjestöjen yhteiselle Leppoisalle Lenkille. Lehden aineistot ja lisätiedot Soveli-lehti / Heidi Hölsömäki Aleksanterinkatu 21 A, 5. krs Tampere gsm Toimitus pidättää oikeuden muokata ja lyhentää tekstejä. Lehdet maksutta pdf:nä: > Julkaisut Jaana Teräväinen

3 PÄÄKIRJOITUS Mistä intoa liikunnan kehittämiseen? Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen toimijat ovat uskomaton liikunnan voimavara. Liikuntaa ja sovelluksia löytyy paikallisyhdistyksistä laidasta laitaan ja liikunta on sisällöltään monipuolista ja organisoitua. Vapaaehtoiskentällä liikuntaa on kuitenkin vaikea kehittää systemaattisesti ilman sitä varten luotua menetelmää. Tähän haasteeseen SoveLi ry on tarttunut selvittämällä, onko Suomen Kuntaliitossa kehitetystä ITE-itsearviointimenetelmästä mahdollista luoda sovellutus, joka toimisi arviointityövälineenä paikallisyhdistyksissä sekä valtakunnallisissa liitoissa. Tavoitteena on ollut yksinkertaisen ja helposti käytettävän menetelmän löytäminen yhdistysten liikuntatoiminnan kehittämiseen. Kehittämisprosessi lähti liikkeelle vuonna 2007 Virtaa verkostoihin Virveli-hankeessa, kun SoveLi kutsui jäsenjärjestöjen edustajia perehtymään ITE-itsearviointimenetelmään. Mukaan lähti kuusi Sove- Lin jäsenjärjestöä. Osallistujia perehdytettiin laadunhallintaan sekä ITE-menetelmän perusteisiin, rakenteeseen ja käyttöön. Kehittäminen eteni vuosien aikana siten, että Liikunnan VapaaehtoisITE-ohjeen ja -lomakkeen ensimmäinen ver- Jos haluat kehittää yhdistyksesi liikuntatoimintaa, perehdy Liikunnan VapaaehtoisITEen. sio valmistui keväällä Vuonna 2010 Suomen Selkäliiton ja Suomen Sydänliiton liikunta-asiantuntijat ohjasivat muutamia paikallisyhdistyksiään itsearvioinnin toteuttamiseen. Näihin kokemuksiin voit perehtyä Soveli-lehden sivuilla 6 9. Koska tarvetta Liikunnan VapaaehtoisITE-ohjeen ja -lomakkeen kehittämiselle ilmeni yhä, SoveLi jatkoi elokuussa yhdessä Selkäliiton ja Sydänliiton asiantuntijoiden kanssa kehittämistyötä. Nyt uusittu, vielä selkeämpi ohje ja lomake valmistuivat syyskuussa. b b b SoveLi käynnistää ensi vuonna Liikunnan VapaaehtoisITEn koulutukset jäsenjärjestöille, jotta liitot voivat perehdyttää paikallisyhdistyksiään menetelmän käyttöön. Jos haluat kehittää yhdistyksesi liikuntatoimintaa, perehdy Liikunnan VapaaehtoisITEen. Se innostaa kehittämään paikallisyhdistysten liikuntaa, sillä sen avulla on mahdollista tarkastella systemaattisesti, mihin yhdistyksen liikunnassa on kiinnitetty huomiota ja mitä kehittämishaasteita yhdistys haluaa asettaa tuleville vuosille. Kannattaa myös muistaa, että itsearvioinnissa ei ole kyse sinun tai muiden vapaaehtoisten arvioimisesta vaan siitä, miten yhdistyksenne liikuntatoiminnassa on homma hanskassa. b Anne Taulu, Soveltava Liikunta SoveLi ry:n toiminnanjohtaja Mika Okko PS Tule helmikuussa Lahteen vaikuttamaan ja verkostoitumaan Liikuntatoimen neuvottelupäivät järjestetään Lahdessa. Päivien teemoina ovat muun muassa suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa, kuntaesimerkkejä suositusten toteuttamisesta, urheilun rakeenmuutos ja opetus- ja kulttuuriministeriön uudet linjaukset. Neuvottelupäivät on tarkoitettu kuntien liikunta-, opetus- ja terveystoimen johdolle ja henkilöstölle, valtion viranomaisille, järjestöille sekä kuntien luottamushenkilöille. SoveLi puhuu päivillä teemasta kansanterveys- ja vammaisjärjestöt kunnan liikuntapalveluiden kumppanina. Tule mukaan päiville keskustelemaan, kuuntelemaan ja vaikuttamaan. Päivät ovat erinomainen verkostoitumisen paikka! b Anne Taulu Soveltavan liikunnan lehti 3 Soveli 2/2010

4 Koonnut Heidi Hölsömäki L Y H YE S T I Kunnat saivat suositukset liikunnan edistämiseksi Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnan kuntaryhmä on laatinut suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa. Tavoitteena on kannustaa kuntia tekemään liikunnasta kunnan keskeinen strateginen valinta. Suositukset on tarkoitettu työvälineeksi kuntien luottamus- ja virkamiesjohdolle sekä liikunnan kannalta keskeisten toimialojen johdolle. Myös yhdistysväen kannattaa tutustua suosituksiin. Esitteen muistilistojen avulla on haluttu tukea eri hallintokuntien johtoa ja tarjota ideoita erityisesti terveyttä edistävän liikunnan edellytysten luomiseen. Suositusten toteuttamiseksi kunnan liikuntaviranomaisen tulisi ottaa yhteyttä sekä kunnan luottamusettä virkamiesjohtoon ja liikunnan kannalta keskeisiin hallinnonaloihin ja yhdessä pohtii mitä toimenpiteitä suositukset kunnassa aiheuttavat. Suositusten kuntakohtaisia esimerkkejä otetaan esille ensi kevään liikuntatoimen neuvottelupäivillä Lahdessa. Suosituksia käsitellään erillisen kuntakyselyn pohjalta myös Liikuntatieteellisen Seuran liikuntapoliittisilla neuvottelupäivillä syksyllä Suositusten valmisteluun ovat osallistuneet sosiaali- ja Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:3. terveysministeriö, opetus- ja Pdf-esite osoitteessa: kulttuuriministeriö, liikenne- > Julkaisut (hakusanoiksi liikunnan suositukset) ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto. Suositukset ovat osa valtioneuvoston periaatepäätöstä terveyttä edistävästä liikunnasta ja ravinnosta ja osa tämän periaatepäätöksen täytäntöönpanoa. Lähde: Seuratukihanke jatkunee ensi vuonna Liikunta- ja urheiluseurojen kehittämishanke seuratuki, on onnistunut yli odotusten ja sen jatkaminen urheilun kansalaistoiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi seuratasolla on välttämätöntä, Stefan Wallin toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin LUM-verkkolehdessä 11/2010. Hankkeen on tarkoitus jatkua ensi vuonna niin, että 100 uutta seuratyöntekijää voi aloittaa työnsä. Vuonna 2009 on palkattu opetus- ja kulttuuriministeriön valtiontuella 200 päätoimista seuratyöntekijää sekä tuettu vuosittain eurolla urheiluseurojen lasten ja nuorten hankkeita sekä eurolla seurojen terveysliikuntatyötä. Hanke päättyy nykymuodossaan vuoden 2011 alkupuoliskolla ja opetus- ja kulttuuriministeriön kokonaistuki hankkeelle nousee kokonaisuudessaan yli 8 miljoonaan euroon. Kokonaisuudessaan valtion liikuntabudjetti on kasvanut kuluvalla vaalikaudella 34 prosenttia. Soveltavan liikunnan yhdistyksiä on kiinnostunut eniten aikuisten hanketuki SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksistä 17 haki tänä vuonna seuratukea aikuisten terveyttä edistävään liikuntaa. Tukea saivat kolme paikallisyhdistystä: rovaniemeläinen mielenterveysyhdistys Balanssi ry, euroa, Borgå Reumaförening rf, euroa, ja Seinäjoella toimiva Etelä-Pohjanmaan MS-yhdistys ry, euroa. Aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan oli tänä vuonna jaossa yhteensä euroa ja lasten ja nuorten urheiluun euroa. Lisätietoa: Kuva: Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston kanslia Soveltavan liikunnan lehti 4 Soveli 2/2010

5 SoveLi-messut Metropolia ammattikorkeakoululla Soveltavan Liikunta SoveLi ja MetropoliaAMK järjestävät yhdessä SoveLi-messut 8.4. Helsingissä osoitteessa Vanha Viertotie 23. SoveLin jäsenjärjestöt esittäytyvät messuilla ammattikorkeakoulun väelle ja muille kiinnostuneille. Tarkoitus on kehittää opinnäyteja muuta yhteistyötä. Lue juttu uudesta yhteistyöstä sivulta 38 ja seuraa tarkempia tietoja tapahtumasta kevään SoveLi-infoista. Tervetuloa! Liikuntalain uudistus seuraavalle hallitukselle Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema esitys uudesta liikuntalaista ja -asetuksesta siirtyy seuraavalle hallituskaudelle. Lakiesitys oli tarkoitus esitellä eduskunnalle vielä tänä syksynä. Ylitarkastaja Hannu Tolosen mukaan lakivalmistelun lykkääntymisessä oli kyse ministeriön syksyn prioriteettilistasta ja liikuntalain kokonaisuudistuksen tarpeesta. Valmisteltu lakiesitys typistyi käsittelemään liikuntajärjestöjen valtionapukelpoisuutta, läänien liikuntapaikkahankkeiden alarajaa ja Valtion liikuntaneuvoston roolia. Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen kannalta keskeisin muutosehdotus oli kohta, jossa niiden liikuntatoiminta olisi rajattu valtionapukelpoisuuden ulkopuolelle. Liikuntalain ja -asetuksen valmisteluprosessi on kestänyt useamman vuoden. Se on osaltaan vaikuttanut myös SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan asemaan ja kehittymiseen, esimerkiksi uusia kansanterveys- tai vammaisjärjestöjä ei ole hyväksytty liikuntajärjestöiksi vuoden 2004 jälkeen. Sauvakävelyn ME tuli komeasti Suomeen Suomen Reumaliiton ja Roche Oy:n organisoiman maailmanennätyksen käveli lopulta ihmistä samanaikaisesti kymmenellä paikkakunnalla. Aiempi ruotsalaisten tekemä ennätys vuodelta 2006 oli kävelijää. Sauvakävelyllä tempaistiin reumasairauksien hyvän hoidon puolesta. Guinnesin ennätyskirjassa on uusi merkintä Suomesta. Kävelyyn osallistui 9. lokakuuta muun muassa kuopiolaisia (vas.) ja lahtelaisia (alla) kävelijöitä. Mikä SoveLi? SoveLi on 16 valtakunnallisen soveltavaa liikuntaa harjoittavan järjestön asiantuntija-, yhteistoiminta- ja palvelujärjestö. SoveLi edistää yhdessä jäsentensä kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan. Jäsenedut: Uutiskirje SoveLi-info ilmestyy sähköisesti noin 6 kertaa vuodessa. Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti kaksi kertaa vuodessa jaettavaksi muun muassa yhdistysten liikuntavastaaville. Julkaisuja ja muita materiaaleja jäsenhintaan. Koulutusta ja kursseja jäsenhintaan. Liikuntavälineitä yhdistysten lainattavaksi. Konsultaatio- ja kehittämispalveluita. Mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. Lue lisää: > jasenpalvelut Soveltavan liikunnan lehti 5 Soveli 1/2010

6 ITEstä iloa yhdistyksen liikuntaan Uusi Liikunnan VapaaehtoisITE on varta vasten paikallisyhdistysten tarpeisiin muokattu itsearviointimenetelmä. SoveLi on muokannut yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa liikunnan vapaaehtoistoimijoille sopivan ITE-lomakkeen. Suomen Sydänliitto ja Suomen Selkäliitto ovat testanneet arviointimenetelmää yhteensä 10 paikallisyhdistyksessään. Pilotointikokemuksiin voi tutustua tarkemmin seuraavalla aukeamalla. Saatujen kokemuksien pohjalta arviointilomaketta ja -ohjetta on muokattu edelleen selkämmiksi. Tarve paikallisyhdistysten liikunnan kehittämiseen havaittiin SoveLin Liikkeelle-koulutuksissa. Koulutuksissa on huomattu muun muassa se, että yhdistykset tarvitsevat laaja-alaisesti tukea liikuntatoiminnan kehittämiseen, verkostoitumiseen ja liikuntatoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu kertoo. Tähän tarpeeseen SoveLi lähti pari vuotta sitten kehittämään yhdessä Kuntaliiton ja jäsenjärjestöjensä kanssa Liikunnan Vapaaehtois- ITE-sovellusta. ITEssä arvioidaan toimintaa ei yksittäisiä ihmisiä! Käytännössä ITE on helposti täytettävä 25-kohtainen lomake, jossa liikuntatoiminta on purettu erillisiksi kysymyksiksi. Yhdistys arvioi kutakin kysymystä nollasta neljään sen mukaan, onko asiakokonaisuus hoidossa vai vielä työn alla. Oleellista on, että ITEssä ei arvostella ketään yksittäistä henkilöä tai yhdistystä. Tarkoituksena on, että yhdistyksen hallitus ja kaikki liikunnan parissa toimivat arvioivat erikseen ja yhdessä liikuntatoiminnan nykytilannetta ja pohtivat itse, mihin suuntaan haluavat liikuntaa kehittää, Anne Taulu tähdentää. Liikunnan kehittäjien oma tarkistuslista ITEn avulla yhdistys voi esimerkiksi käydä läpi, onko liikunta mukana yhdistyksen toimintasuunnitelmassa, miten liikunnasta tiedotetaan tai kerätäänkö osallistujilta palautetta liikuntatoiminnasta. 25-kohtaista lomaketta voi ajatella yhdistyksen omaan käyttöön tarkoitettuna tsekkauslistana. Sen avulla yhdistysväki voi itse todeta, että tuohon asiaan olemme keskittyneet, tuota haluamme parantaa seuraavana vuonna tai tämä asia ei juuri nyt koske meitä. Kun lomaketta malttaa täyttää säännöllisesti, se auttaa arvioimaan toimintaa ja huomaamaan oman työn tulokset. Yhdistyksillä on mahdollisuus kirjata eri vastaajien antamat luvut yksinkertaiseen Excel-taulukkoon, joka antaa saman tien esimerkiksi vastausten keskiarvot havainnollisina kuvioina. Taulukko sisältyy ITE-materiaalipakettiin. b Heidi Hölsömäki Anna-Liisa Nevalainen Selkäjumppa on yksi lahtelaisen Selkäyhdistys SalpausSelät ry:n liikuntamuodoista. Yhdistys pilotoi viime keväänä ITE-lomaketta yhtenä 10 yhdistyksestä. Soveltavan liikunnan lehti 6 Soveli 2/2010

7 Liikunnan VapaaehtoisITE: näin se eteni > Liikunnan VapaaehtoisITE julkaistaan Kuntaliiton ITE-käyttäjäpäivillä 26. marraskuuta. > Kuntaliitto on tehnyt ITE-itsearviointimenetelmän alun perin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmäksi. > SoveLi muokkasi yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa ITE-lomakkeen ja sen täyttöohjeen yhdistyskielelle, Liikunnan VapaaehtoisITEksi. > 25-kohtaisen VapaaehtoisITE-lomakkeen avulla yhdistys voi itse arvioida liikuntatoimintaansa omista lähtökohdistaan ja valita haluamansa kehittämiskohteet. > Sydänliitto ja Selkäliitto testasivat menetelmää viime keväänä 10 paikallisyhdistyksessä. > Testauksen jälkeen ilmeni puutteita ja SoveLi muokkasi yhdessä Sydänliiton ja Selkäliiton kanssa ITE-lomaketta ja sen täyttöohjetta entistä selkeämmäksi, yhdistyskielelle. Tuloksena on selkeä ja yksinkertainen Liikunnan VapaaehtoisITE. Kiinnostuitko? > ITE-lomake on helppo täyttää, mutta alkuopastus madaltaa huomattavasti kynnystä lomakkeen ja muiden arviointivälineiden käyttöönotossa. > SoveLi tarjoaa syksystä 2011 alkaen koulutusta jäsenjärjestöilleen niin, että liittojen liikuntatyöntekijät voivat opastaa paikallisyhdistyksiään ITEn käyttämisessä. Myös Kuntaliitolta voi tilata ITE-koulutusta. Soveltavan liikunnan lehti 7 Soveli 2/2010

8 Anna-Liisa Nevalainen Kuminauha on oiva väline sisäliikunnassa. Lahtelaisella selkäyhdistyksellä on myös oma ukkoryhmä, vesiliikuntaa, itämaista tanssia, sauvakävelyä, 50+ aamujumppaa Jokaiselle löytyy varmasti jotain! Selkäliiton ITE-vinkit Selkäneuvoja Kirsi Töyrylä-Aapio kokosi ITEn hyviä puolia ja sudenkuoppia Selkäliiton 4 paikallisyhdistyksen kokemusten pohjalta: + Lomakkeen muokkaus liikuntakielelle helpottaa sen ymmärtämistä. Yhdistysten on helpompi ajatella, että tämä koskee minua. Oikea kieli ja sanasto poistavat virhetulkintoja. Suurin vaikeus on, että ihmiset ymmärtävät, mitä arviointi on. Että ITE on heidän omaan käyttöönsä eikä kukaan ulkopuolinen arvioi, miten hyvin tai huonosti asiat ovat. + ITE-pilottiin ilmoittautuneet yhdistykset totesivat, että osallistuminen ei ollutkaan niin kauheata eli väline oli helpompi kuin he osasivat odottaa. Kokemuksia tarvitaan silti lisää. Aluksi puuttui selkeä ohje kaavakkeen täyttäjälle, mutta saimme parannettua sitä yhdessä pilotoinnin jälkeen. + Menetelmä on nopea ja helppo aina Exceltaulukkoon sijoittamiseen asti. + Excel-yhteenvedossa kehittämisalueet koostuvat useasta lomakkeen vastauksesta, joten ITE arvioi luotettavasti ja varmasti kehittämisalueita. Haasteena on, ettei ITE unohdu alkuinnostuksen jälkeen. + Arviointi = kehittämistä, asioiden näkyväksi tekemistä. Uskalla tehdä asiat näkyväksi, sanoa ääneen, tee hyvää itselle! + Pohjatyöhön ja perehdyttämiseen pitää panostaa liitoissa niin, että yhdistysten kynnys ottaa ITE käyttöön on mahdollisimman matala. Järjestöjen pitää tukea asian esiin nostoa ja kehittämisprosessia puuttumatta sisältöön. Soveltavan liikunnan lehti 8 Soveli 2/2010

9 ITE kävi sydänkokeessa Kuusi sydänyhdistystä testasi viime keväänä liikunnan Vapaaehtois- ITE-itsearviointia. Lomakkeita kehitettiin edelleen näiden palautteiden jälkeen. Sydänyhdistyksien kokemuksia itsearviointimenetelmän käytöstä kerättiin Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden laatiman käyttäjäkyselyn avulla. Kokeiluun osallistuivat Helsingin sydäntoipilaat, Huittisten, Hämeenlinnan, Mikkelin, Kotkan ja Heinolan sydänyhdistykset. Kyselyyn vastasi 33 osallistujaa. Suurin osa vastaajista piti kysymysten ohjeistusta selkeänä ja kysymyksiä yhdistystoiminnan kannalta pätevinä. Osa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että pienen yhdistyksen tilanteeseen kysymykset soveltuivat huonosti. Moni piti vastaamista vaikeana ja työläänä, sillä ITE-menetelmä on vieras ja kysymykset vaikeaselkoisia. Mutta vastaaminen sujui, kun itsearviointiin käytti hieman aikaa: Kun ohjeet ja kysymykset ensin luki läpi ja vasta sitten aloitti vastaamisen, itsearviointilomakkeen täyttäminenkin tuntui helpolta. Osa kokeiluyhdistyksistä on jo pohtinut jatkotoimenpiteitä, osalla itsearvioinnin käsittely jäi syksyyn: Porukalla käydään ajatuksen kanssa tulokset läpi ja pohditaan kehittämisideoita. Itsearviointia pidettiin hyödyllisenä, sillä se Nosti esiin uusia asioita, joita ei ennen ole osattu huomioida. Joissakin yhdistyksissä jo kokeilu nähtiin hyödylliseksi, mutta oli myös toisenlaista ääntä: Kysymykset ei aina kosketa yhdistystoimintaa, ja osa kysymyksistä on liian tieteellisellä kielellä laadittuja, joita on haasteellista ymmärtää ja tulkita yhdistysmaailmassa. Moni kaipasi yksinkertaisempaa ja selkokielisempää itsearviointilomaketta, joka sopisi paremmin pienen yhdistyksen tarpeisiin. Kaivattiin myös valtakunnallista yhteenvetoa sydänyhdistysten liikuntatoiminnan tilanteesta, jolloin yhdistykset voisivat myös saada vinkkejä toisiltaan. Hämeenlinnassa liikunnasta tuli näkyvää Yhdistyksemme on pieni, mutta olemme järjestäneet liikuntaa niissä puitteissa kun on ollut mahdollista, kertoo Marja-Liisa Heino Hämeenlinnan seudun sydänyhdistyksestä. Odotus ITE-arvioinnista oli lähinnä se, että sitä kautta saisimme uusiakin ideoita ja yleensäkin mielenkiinto siitä, mitä sillä irtoaa itselle tietoa toiminnastamme. Anti oli mielestäni hyvä. Itsearviointi selvitti hämeenlinnalaisille, että heillä on parantamisen varaa mm. tarkemman vuosisuunnitelman, seurannan ja palautteen keräämisen suhteen, vetäjiin voisi pitää yhteyttä tiiviimmin, vastuukysymykset voisi sopia selkeämmin jne. Toki ITE toi esiin myös sen, mikä meillä on jo hyvin ja sehän on tärkeää, Marja-Liisa Heino lisää. Hämeenlinnan seudulla on jumpattu, vesijumpattu, kävelty ja järjestetty erilaisia liikuntatapahtumia. Aika paljon pienelle yhdistykselle! Kotkassa kokeilu johti liikuntasuunnitelman tekoon Kotkan Sydänyhdistyksessä projektiin liittyvää aineistoa käsiteltiin hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen ja vastaajien asenteet olivat myönteisiä liikunnan kehittämiseen. Monet tunsivat kuitenkin itsearviointilomakkeen täyttämisen vaikeaksi, sillä lomakkeen Toki ITE toi esiin myös sen, mikä meillä on jo hyvin ja sehän on tärkeää. Marja-Liisa Heino, Hämeenlinnan seudun sydänyhdistys asiat olivat uusia, liikuntavastaava Anneli Rauhasalo kuvaa kotkalaisten tuntoja kokeilusta. Liikuntasuunnitelmien dokumentointi oli puutteellista: liikuntatapahtumista, liikuntavastaavan tehtävistä, perehdyttämisestä, liikuntatilojen varaamisesta ja laitteiden käytöstä ei ollut kirjallisia kuvauksia. Oman ja yhteistyökumppaneiden liikuntatoiminnan seurantaa ei ollut, ei myöskään nettisivuja eikä kerhokirjeitä, hän listaa kokeilussa esiin nousseita kehittämiskohteita. Itsearviointi koettiin Kotkassa kuitenkin hyödylliseksi: Tuloksista tehtiin asiaa selventävä jatkosuunnittelulomake, jonka mukaan työskentelyä nyt jatketaan. Myös itsearviointi päätettiin ottaa vuosittaiseen käyttöön. Kotkassa päädyttiin muutamiin toiminnan kannalta tärkeään kohteeseen, joihin sovittiin parannusja kehittämisehdotukset, tekijät, vastuuhenkilöt ja aikataulut. Päätettiin muun muassa tehdä ohjeet liikunnassa tarvittavien välineiden, tilojen ja muiden käytöstä ja liikuntatoiminnan säännöt yhdistyksen jäsenille ja ryhmäohjauksessa oleville. b Marja Kytömäki Sydän-lehden päätoimittaja Soveltavan liikunnan lehti 9 Soveli 2/2010

10 Uskalla haastaa kehosi liikkeeseen Jokainen meistä tarvitsee arkisia liikkumisen taitoja ja niiden haastamista. Liiku hyvää itsellesi! Säännöllinen kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelu on terveyden kannalta tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on kehon järkyttäminen rohkeasti uusiin asentoihin ja yllättäviin liikkeisiin. Nopeutta ja ketteryyttä tarvitaan ihan tavalliseen arjessa selviytymiseen. Kadulla on ehdittävä tien yli ja ruuhkassa väistettävä muita kulkijoita, kuvaa UKK-instituutin tutkija Marjo Rinne liikehallintataitojen tarpeellisuutta. Lokakuussa terveystieteiden tohtoriksi väitellyt Rinne tutki fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia liikehallintataitoihin. Kävelyn, uimisen ja muiden turvallisten lajien lisäksi Rinne kannustaa ihmisiä liikkumaan lajeissa, joissa kehitetään enemmän liikenopeutta, suunnanmuutoksia ja koordinaatiota. Liikunta voi olla muutakin kuin kävelyä ja lihasjumppaa, myös pitkäaikaissairailla. Itse pidän luistelusta ja tanssista lajeina, niitähän tekee ihan mielellään. Liikunnan ei tarvitse olla verenmaku suussa kuntosalilla puurtamista, päinvastoin! Rinne sanoo. Anna kehon kertoa Usein pitkäaikaissairaus tai vaikea vamma lisäävät liikkumattomuutta, vaikka oman kehon tuntemus ja hoitaminen on juuri näissä tilanteissa erityisen tärkeää. Vasta-alkajille Maalipallo on hyvää kehon hallinnan harjoitusta, sillä siinä heittäydytään, kieritään ja pyöritään. Laput silmillä kuka tahansa voi harrastaa lajia. Kuvassa naisten maajoukkuepelaajat Krista Leppänen (vas.) ja Päivi Tolppanen. Lisätietoa: Suomen Paralympiakomitea/Aapo Laiho Soveltavan liikunnan lehti 10 Soveli 2/2010

11 ja vähän liikkuville sopivat Rinteen mielestä parhaiten liikehallintaa kysyvät kevyemmät lajit. Niihin jokaisella on valmiudet omasta takaa. Aivot muistavat nuorena opitut liikkumisen taidot. Kuntoa taas pitää hoitaa koko ajan, etteivät lihasvoimat häviä ja hapenottokyky heikkene, Rinne tiivistää. Koululiikunnassa tai urheiluseurassa hankitut taidot voivat yllättää iloisesti, kun aikuisena laittaa pitkän tauon jälkeen sukset jalkaan, kapuaa kukkulalle tai kädet kääntyvät lentopallovuorolla kuin itsestään hihalyöntiasentoon. Kannattaa luottaa omaan kehoon ja antaa sille mahdollisuus näyttää kykynsä. Kun oman kropan oppii tuntemaan ja hallitsemaan, oppii sen rajat ja mahdollisuudet. Pian haluaa kehittyä ja kokeilla uutta sekä hankkia lisää kuntoa. Se, että pystyy ja osaa jotain, motivoi meitä jokaista liikkumaan, Rinne kannustaa meitä jokaista. Haastetta boccian rinnalle Palloilulajit nousivat Rinteen aineistossa esiin parhaimpina liikehallinnan kehittäjinä. Niissä voi haastaa itsensä taidossa, tarkkuudessa ja tasapainossa. Ne ovat usein myös mukavia ja hauskoja tapoja liikkua, kuin huomaamatta. Boccia on yksi tarkkuutta vaativa pallopeli, ja se on hyvin suosittu kansanterveys-, vammais- ja eläkeläisyhdistyksissä. Rinne kiittelee bocciaa siitä, että se antaa kaikille mahdollisuuden osallistua ja aloittaa liikkuminen. Boccia kehittää istuvilla istumatasapainoa ja seisovilla seisomatasapainoa. Se on myös rytminen ja vaatii tarkkuutta, kuten keilailu. Boccian rinnalle Rinne suosittelee kuitenkin muita lajeja, sillä siinä ei ole nopeuselementtejä ja suunnanmuutoksia. Liikenopeutta kannattaa hakea muualta. Kaikki palloilulajit kehittävät myös silmä-käsikoordinaatiota ja niihin on soveltavassa liikunnassa kehitetty paljon hyviä sovelluksia. Esimerkiksi isomman pallon, ilmapallon tai paperitollon käyttäminen tarjoavat pallopelin haasteen myös hitaammin liikkuville. Rinne mainitsee myös taijin, asahin ja muut itämaiset mielen ja kehon yhteispeliä kehittävät lajit lempeinä tapoina haastaa itseä. Kevyestä liikunnasta voi lähteä helposti liikkeelle, kohti uusia haasteita. Liikunta uudistaa aivoja Neurologinen sairaus tai aivovaurio saattavat pyyhkiä liikkeen muistijälkiä aivoista niin, että liikkumista pitää opetella kuntoutuksessa uudelleen juoksemisesta alkaen. Jatkuu Liikehallinnan 5 osa-aluetta Liikehallintataidot koostuvat 5 osa-alueesta. Marjo Rinne valitsi väitöstutkimuksessaan liikehallintakykyjen mittaamiseen kymmenen taitotestiä: 1) kehon ketteryyttä mitattiin kahdeksikkojuoksulla ja ponnistushypyllä 2) tasapainoa yhdellä jalalla seisomisella ja tandemkävelyllä 3) tarkkuutta muun muassa pallonkäsittelytesteillä 4) rytmi- ja 5) koordinaatiokykyä mitattiin niin, että testattavat marssivat paikallaan metronomin rytmissä ja taputtivat käsiään joka toisella askeleella. Testit soveltuvat aikuisten liikehallintataitojen mittaamiseen ja niitä voi käyttää fysioterapeuttien kliiniseen työhön. Pallopelit kehittävät liikekykyjä monipuolisimmin Rinteen tutkimukseen osallistui 79 naista ja 69 miestä. Iältään he olivat vuotiaita. Kyselylomakkeen ja taitotestien perusteella fyysisen aktiivisuuden määrällä ja laadulla oli seuraava yhteys liikehallintakykyihin: > Miehet, jotka olivat aiemmin harrastaneet pallopelejä, saivat hyvän tuloksen lähes kaikissa liikehallintakykyä mittaavissa testeissä. > Naisilla monivuotinen, säännöllinen liikuntaharrastus näkyi parempina tuloksina dynaamisen tasapainon ja ketteryysjuoksun testeissä. > Lihaskuntoa harjoittaneet naiset pärjäsivät ponnistushyppytestissä, ja pelilajeja harrastaneilla oli hyvä dynaaminen tasapaino. Väitöskirjan asiantuntijapaneelissa eniten liikehallintakykyä vaativiksi lajeiksi arvioitiin rullaluistelu, laskettelu ja itsepuolustuslajit. Soveltavan liikunnan lehti 11 Soveli 2/2010

12 Aivomme pyrkivät onneksi korjaamaan vaurioita ja kompensoimaan puutteita, ja kuntoutuksessa hermosolujen välille luodaan kirjaimellisesti uusia yhteyksiä. Monipuolinen liikkuminen on tärkeää myös kuntoutuksen jälkeen. Aivojen toimintahäiriöt voivat näkyä esimerkiksi muistin, keskittymisen ja liikkeen aloittamisen vaikeutena. Liikehallintaa vaativa liikunta aktivoi aivoja, joten liikunta auttaa myös näihin, Marjo Rinne kertoo. Rinne muistuttaa rytmin ja musiikin voimasta. Ne ovat hyviä keinoja aktivoida aivoja ja tukea liikkeen aloittamista sekä erilaisten liikekuvioiden oppimista. Koululiikunnan tamburiini ei ollut tässä mielessä mitenkään tuulesta temmattu väline. Musiikki aktivoi aivojen motorista puolta, ja esimerkiksi tanssi on erityisen suositeltavaa kaikille. b Heidi Hölsömäki Lisätietoja: Tutkija Marjo Rinne, Marjo Rinne: Effects of Physical Activity, Specific Exercise and Traumatic Brain Injury on Motor Abilities. Theoretical and pragmatic assessment. Teos on julkaistu sarjassa Studies in Sport, Physical Education and Health numerona 154. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 86 p.issn ; ISBN Tilaukset: Jyväskylän yliopisto, puh. (014) , Sähkärifudis tulee! Lihastautiliitto on tuomassa Suomeen maailmalla erittäin suosittua lajia, sähkärifudista. Ota pallo haltuun > Lajiliiton kansainväliset sivut: > Lajista on käytössä kaksi englanninkielistä nimitystä: powerchair football ja power soccer > Esittelyvideo Lihastautiliiton sivuilla: > etusivun matkalaukku > liikuntamatka > Yhteyshenkilö Suomessa: Mika Saastamoinen, mika. puh Sähkärifudis on suunnattu vaikeavammaisille, jotka käyttävät sähköpyörätuolia tai sähkömopoa. Tuntumaa lajiin otettiin Lihastautiliiton valtakunnallisilla päivillä Turussa. Lajin esikuva on oikea jalkapallo. Vaikka välineet eroavat toisistaan, on kummassakin lajin muodossa tärkeintä hyvä henki, rehellinen peli ja pääidea: tehdä enemmän maaleja kuin vastustajajoukkue. Erityismerkitty koriskenttä Pelaaminen tapahtuu pelituoleilla, jotka ovat arkituoleja näppärämpiä kääntymään. Maksiminopeus on rajoitettu arkituoleissakin yleiseen kymmeneen kilometriin tunnissa. Tuoliin asennettavilla suojaraudoilla sekä potkitaan palloa että suojataan pelaajan omia jalkoja. Pallon liikutus perustuu lähinnä palloa päin ajamiseen, mutta muun muassa aloituspotkuihin saadaan potkua pyöräyttämällä tuolia ja lyömällä palloa suojien sivulla. Pallo itsessään on noin 1,5 -kertainen suhteessa normaaliin jalkapalloon Pelipaikkana ei käytetä vehreää ja liukasta nurmikenttää, kuten kuningas-jalkapallossa vaan pelialueena toimii erityismerkitty koripallokenttä. Kentällä ei myöskään hääri montaa kymmentä pelaajaa. Fudiksessa kummassakin joukkueessa kentällä on 4 pelaajaa, joista 1 on maalivahti. Näiden pelaajien lisäksi kummallakin joukkueella on 4 vaihtopelaajaa. Lisäksi esikuvastaan poiketen fudiksessa on sekajoukkueet, ja pelaajia ovat yli 5-vuotiaat vaikeavammaiset ihmiset, jotka kykenevät hallitsemaan pelituolinsa. Lajin suosio laajenee 1970-luvun lopulla Ranskassa aloitettiin vaikeavammaisille sopivaa jalkapallon muotoa. Parin vuoden sisällä tästä myös Kanadassa aloiteltiin samankaltaista lajia. Tiettävästi maat eivät lajin syntyvaiheessa toimineet yhteistyössä. 80-luvulla laji levisi kanadalaisena versiona Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Ranskalainen taas levisi Belgiaan, Portugaliin ja Sveitsiin. Tammikuussa 2005 Ranska kutsui koolle Yhdysvaltain, Kanadan, Japanin, Englannin ja Portugalin edustajat keskustelemaan lajin yhtenäistämisestä. Seuraavana vuonna pelattiin ensimmäistä kertaa uusilla kansainvälisillä säännöillä, ja pian toimintansa aloitti FIP- FA (Fédération Internationale de Powerchair Football Association), joka järjesti lokakuussa 2007 ensimmäiset MM-kilpailut Japanissa. Joukkueita osallistui kahdeksasta eri maasta. Soveltavan liikunnan lehti 12 Soveli 2/2010

13 Ryhmäliikunta ja neuvonta tukevat lasten lihavuuden ehkäisyä SoveLin toiminnanjohtaja, FT Anne Taulu väitteli lasten lihavuuden ehkäisystä viime kesäkuussa. Pienryhmämuotoinen liikunta- ja ravitsemusneuvonta osoittautui hoitotieteen väitöstutkimuksessa tehokkaaksi tavaksi ehkäistä lasten ylipainoa ja lihavuutta. Etenkin liikuntaryhmätoiminta aktivoi osallistujia. Vuoden kestäneen seurantatutkimuksen kohdejoukkona oli lähes 500 esi- ja alakouluikäistä lasta ja heidän vanhempaansa. Tutkimuksen aikana lasten ylipaino saatiin laskuun. Lasten liikunta-aktiivisuus oli polarisoitunutta: toiset liikkuvat todella paljon ja osa ei juuri ollenkaan. Liikunnallisesti passiiviset lapset hyötyivät tutkimusajasta enemmän kuin aktiiviset lapset. Perheiden ravitsemustottumukset eivät vastaa suosituksia, mutta ravitsemustiedon lisääminen auttaa vanhempia vaikuttamaan lasten painoon. Anne Taulu: Pienryhmämuotoinen ravitsemusja liikuntainterventio lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisyssä Kvasikokeellinen interventiotutkimus.teos ilmestyy sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 965, Tampereen yliopisto ISBN , ISSN X Kuvat Riitta Liede Nyt FIPFA työskentelee pelaajaluokitusten parissa. Nykyisiä yhteistyömaita on 13. FIPFA:ssa on alettu pohtia lajin laajentamista entisestään, muun muassa Oseaniaan ja Aasiaan. Riossa oli tänä vuonna lajin esittelytilaisuus ja kenties laji laajenee kunnolla myös Etelä- Amerikkaan. Afrikastakin on tiettävästi kyselty lajia sinnekin valloitusmatkalle. Seuraavat MM-kisat pidetään Ranskassa ensi vuonna. b Hanna Bäckström, Lihastautiliiton nuorisotoimikunnan puheenjohtaja 1 Laji sopii hyvin myös tytöille. Tässä omalla sähkärillään pallonkuljetusta kokeilee Vivi Virtanen. Oikealla Kalle Hänninen, jolla on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa lajiin kuuluva suojakehikko. 2 Erik Lundell on kehittänyt yhdessä Paraisten konepajan kanssa peliin kuuluvaa kehikkoa. Ensimmäinen koeversio on tehty TYKSistä poistettuun sähkäriin. Ongelmana on kehittää sellainen kehikko, joka on riittävän vahva suojaamaan jalkoja ja joka samalla soveltuu erilaisiin sähkärimalleihin. Lajin kehittäminen kiinnostaa Lundellia, koska hän haluaa päästä pallottelemaan yhdessä lihastautia sairastavan Alex-poikansa kanssa. Lajin etu on se, että sitä voi pelata ulkona, eikä aina tarvita kasaan koko joukkuetta. 3 Lihastautiliiton järjestösuunnittelija Anu Mattila ja nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Hanna Bäckström ovat innoissaan uudesta urheilulajista. Soveltavan liikunnan lehti 13 Soveli 2/2010

14 Hyvä meininki vetää miehen liikkeelle Raavaskin äijä innostuu liikkumaan, kun sen voi tehdä mukavassa porukassa ja huumorin pilke silmäkulmassa. Moni mies motivoituu myös konkreettisista, mitattavista tavoitteista. Sen sijaan pelottelu ja pakottaminen eivät saa miestä ylös sohvalta. Soveltavan liikunnan lehti 14 Soveli 2/2010

15 Suomalaisista vain pieni osa liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Miesten joukossa aktiivisia liikkujia on vielä hieman vähemmän kuin naisissa. Syyn voisi kuvitella piilevän perinteisessä miehisessä kulttuurissa, jonka arvoasteikolla makkara ja olut sopivat raavaalle äijälle paremmin kuin kuntoilu. Asiantuntijoiden mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan miesten asenteet liikuntaa kohtaan ovat kyllä periaatteessa myönteiset. Miksi hyvät aikeet eivät sitten muutu teoiksi ja miehet lähde liikkeelle? Terveysliikunnan tarjonta, olosuhteet ja mahdollisuudet on rakennettu hyvin pitkälti naisten näkökulmasta. Eivät kaikki miehet suinkaan hyppää ilosta hihkuen jumppatunnilla, sanoo dosentti, Kunnossa kaiken ikää -ohjelman johtaja Jyrki Komulainen. Hänen mukaansa naisille on tyypillistä kuntoilla ryhmässä mutta yksin: käydä vaikkapa zumbassa tai vesivoimistelussa. Mies sen sijaan kaipaisi usein tuekseen kiinteämmän porukan saadakseen itsensä liikkeelle. Moni on harrastanut nuoruudessaan joukkuelajeja, mutta ne ovat jääneet arjen pyörityksessä. Suomalainen mies on hyvin työorientoitunut sekä hyvässä että pahassa. Oma kunto ei yksinkertaisesti ole monelle miehelle mikään ykkösprioriteetti. Vaikeat ruuhkavuodet Erikoistutkija Esa Rovio Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesistä näkee, että myös yhteiskunnan tasa-arvoistuminen on kaventanut miesten liikkumisen mahdollisuuksia. Jatkuu Voitto Palmio (vas.), Jussi Rantala ja Aarno Vihervaara sopivat epilepsiayhdistyksen lentopallovuorolla pelin taktiikasta, vastustajan nujertamiseksi. Soveltavan liikunnan lehti lehti Soveli Soveli 2/2010

16 Miehet haluavat osallistua perhe-elämään ja lasten hoitamiseen aivan eri tavalla kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, mikä on tietysti upea asia. Samalla elämän ruuhkavuosien kiire on kuitenkin kasvanut. Kun mies samaan aikaan tekee uraa, on läsnäoleva isä ja ehkä rakentaa taloakin, liikunnalle ei yksinkertaisesti jää arjessa tilaa. Rovion mukaan liikkumaton elämäntapa jää monella miehellä päälle ja jatkuu vielä sittenkin, kun omaa aikaa alkaisi lasten varttuessa olla taas enemmän. Kaikki tämä johtaa siihen, että suurella osalla suomalaisista keskiikäisistä miehistä terveysriskejä on kertynyt kasapäin. Stressi, ylipaino, vähäinen liikunta ja raskas ruokavalio lisäävät todennäköisyyttä sairastua esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin sekä tyypin 2 diabetekseen. Miten siis saada liikkeelle suomalaisuros, jolle ei ole vähään aikaan liikunta maittanut ja jolla alkaa olla vatsaa ja kremppojakin? Ainakaan terveysuhilla pelottelu ei tehoa. Myöskään siihen on turha vedota, kuinka kalliiksi yhteiskunnalle rapakuntoinen mies tulee, Jyrki Komulainen sanoo. Positiivisuuden kautta Komulaisen mukaan miehen aktivoinnissa on kaksi avainasiaa ylitse muiden: porukka ja positiivinen henki. Liikkumaan kannattaisi kannustaa ryhmiä, joihin miehet jo valmiiksi kuuluvat ja joissa he viihtyvät: työyhteisöjä, metsästysseuroja, kaveriporukoita ja niin edelleen, Komulainen pohtii. Esa Rovion mielestä miehet on mahdollista tavoittaa myös läheistensä kautta. Tulisi tarjota tapahtumia ja tekemistä, joihin voi osallistua puolison tai lastenkin kanssa. Tällöin liikuntaan käytetty aika ei olisi pois perheeltä, Esa Rovio sanoo. Hän heittäisi pallon myös työnantajille. Työelämään olisi mahdollista luoda uusia tapoja, jotka saisivat tietotyöläisenkin pepun ylös penkistä: Palaverin pystyisi toisinaan pitämään yhtä hyvin kävelylenkillä kuin kahvipöydän ääressä. Koko firman käytäntö voisi olla, että lyhyet matkat liikeneuvotteluihin tehdään jalan eikä autolla. Jyrki Komulaisen mukaan moni mies motivoituu, kun liikunnalla on konkreettiset tavoitteet. Kunnon kohoamisen seuraaminen erilaisin mittauksin ja numeroin sopii usein miehiseen ajatusmaailmaan. Me tosiaan taidamme olla putkiaivoja, joille parhaiten menevät läpi yksinkertaiset asiat, Komulainen nauraa. b Teksti Mari Vehmanen b Kuvat Laura Vesa Pienikin liike tärkeää Tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että jokaisella päivän mittaan tehdyllä liikkeellä voi olla luultua suurempi merkitys terveydelle. Lihasten pitkillä liikkumattomuusjaksoilla näyttäisi olevan yhteys esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien sekä diabeteksen kohonneeseen riskiin. Ei siis välttämättä riitä, että urheilee yhden tunnin päivässä. Lisäksi lihaksiin pitäisi saada mahdollisimman usein edes pientä vipinää vuorokauden muiden 23 tunnin aikana, sanoo professori Taija Juutinen Finni Jyväskylän yliopistosta. Kuinka sitten esimerkiksi pyörätuolissa istuva voi lisätä lihastensa aktiivisuutta? Kyllä pyörätuolillakin eteneminen aktivoi lihaksia: käsiä, vatsaa ja niin edelleen. Liikkeelle lähteminen on tärkeää ihan meille jokaiselle. b Mari Vehmanen Juutinen Finnin artikkeli aiheesta: Liikunta & Tiede 4/2010. Sähköisenä: > Julkaisut > Liikunta & Tiede LUE MYÖS: Kolme tamperelaismiestä kertoo, mikä saa miehen liikkumaan >>>>>>>>>>>>>> Ei liian fiinisti Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistykset ovat jo muutaman vuoden houkutelleet onnistuneesti miehiä liikkumaan. Tässä hyviksi havaittuja konsteja: > Monet miehet haluavat oman, pelkästään miehille suunnatun ryhmän. > Ohjaaja sen sijaan voi olla nainenkin. Hänen on joka tapauksessa oltava huumorintajuinen ja tultava toimeen äijälauman kanssa. > Vaikeinta on saada miehet paikalle ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen he ovat yleensä omistautuneita ja innokkaita osallistujia. Rentoon porukkaan on uusienkin tulijoiden helppo kotiutua. > Ryhmässä aloittaessaan miehet saattavat nolostella omaa sairauttaan tai huonoa kuntoaan. On helpottavaa huumorin varjolla huomata, että muilla on samoja pulmia. > Moni mies vierastaa kovin hienolta kalskahtavia lajien tai liikkeiden nimiä. Mutkaton tyyli toimii yleensä parhaiten. > Miehet arvostavat selkeää ohjausta, ja useat haluavat kannustusta vapaa-ajan liikunnalleen. Monia motivoivat myös testit ja mittarit, joista näkee tulokset konkreettisesti. Lähde: selkäneuvoja Kirsi Töyrylä-Aapio, Suomen Selkäliitto ry Soveltavan liikunnan lehti 16 Soveli 2/2010

17 Pasi Määttänen juomatauolla. Urheilu-ura sai uuden alun Ennen selkärankareumaan sairastumista pidin omaa kroppaa ikään kuin koneena. Luulin, että jokaiselle kolotukselle ja vaivalle on aina jokin selkeä syy: tälli kaukalossa tai liikarasitus. Pienellä huoltamisella laite tulisi taas kuntoon. Olen siis joutunut totuttelemaan siihen ajatukseen, ettei terveys ole kokonaan omissa käsissä. Kuka vain voi sairastua vakavasti, mutta liikkumista ei silti yleensä tarvitse onneksi lopettaa. Itse ehdin sairastaa kolme vuotta ennen kuin tilanne alkoi muuttua paremmaksi. Aluksi oikean diagnoosin tekeminen kesti kauan, ja sen jälkeen haettiin vielä pitkään oikeaa lääkitystä. Pahimmassa vaiheessa olin petipotilas en selviytynyt edes vessaan ilman vaimon apua. Biologinen lääke alkoi kuitenkin tehota, ja reuma on siitä lähtien pysynyt hyvin kurissa. Pääsin myös takaisin jäälle, vaikka olin luullut urani olevan ohi. Nyt olen pelannut jo monta kautta paluuni jälkeen. Sairaus on opettanut minut nauttimaan pelaamisesta aivan uudella tavalla. Lihasvoimani eivät palaa koskaan aivan entiselleen, sillä vuosien sairastaminen vei kunnon nolliin. Muuten tunnen silti olevani aika samanlainen pelaaja kuin ennen sairauden puhkeamistakin. Sen olen oppinut, että liikkumaan ei voi väkisin lähteä ennen kuin kivut on saatu kuriin. Meille reumapotilaille on myös kovasti hyötyä kehonhallinnan opettelusta: itse olen ainakin harjoitellut käyttämään entistä tietoisemmin keskivartaloa ja syviä vatsalihaksia. Kannattaa myös kysyä empimättä neuvoja alan ammattilaisilta, kuten fysioterapeutilta. Sairastumisen Pasi Määttänen > Tamperelainen jääkiekkoilija, 38, liigajoukkue Ilveksen kapteeni jälkeen kestää aikansa ennen kuin oppii itse tuntemaan, mihin kroppa pystyy ja mihin ei. Uskon, että liikunta kuuluu elämääni aina myös urheilu-uran loputtua. Lempilajejani ovat esimerkiksi laskettelu ja lenkkeily. Entiselle kilpaurheilijalle on silti ihan yhtä iso haaste saada itsensä ylös sohvalta kuin kaikille muillekin. Laiskuus iskee niin helposti. b Mari Vehmanen Soveltavan liikunnan lehti 17 Soveli 2/2010

18 Sairaus saa kuuntelemaan kehoa Liikunta on tärkeä osa elämääni. Pelasin jääkiekkoa Kouvolan Kiekossa, mutta jäkis jäi viiden sairausvuoden jälkeen. Oli vaikea pysyä luistimilla pystyssä ja hankala keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa. MS-taudin edetessä olen vaihtanut lajia vointini mukaan. Rullaluistelu oli minulle pitkään se juttu, sitten löysin veden. Kävin hydrobickissä ja nykyisin juoksen vedessä nilkkakellukkeilla. Kellukkeet muistuttavat jalkoja oikeista liikeradoista, liikkuvuus on niissä sen verran huono. Tykkään käydä salilla, mutta venyttely ja rentoutus ovat myös tärkeitä. Monesti asenne venyttelyä kohtaan on meillä miehillä huono, vaikka minäkin tiedän venyttelyn tärkeyden. Itselläni spastisuus eli lihasjäykkyys ei ole niin paha, kun on vetreämmät paikat. Olen huomannut, että sairaus saa kuuntelemaan paremmin omaa kehoa, sitä, mitä se haluaa. Minulle hyviä lajeja ovat vedessä tapahtuvat jumpat. Kauan haaveilemani joogan aloitin tänä syksynä MS-yhdistyksen ryhmässä muuttaessani Lappeenrannasta Tampereelle. Joogassa voi pysähtyä ja kuunnella omaa kroppaa, tunne on kokonaisvaltaisen hyvä. Pyöräilen myös läpi vuoden, koska en pysty kävelemään pitkiä Janne Harjula > 36-vuotias tuore tamperelainen, harrastaa muun muassa joogaa, tehovenyttelyä ja vesijuoksua matkoja. Siinä muiden kanssa suikkaloidessa saa olla vähän kuin tavis. Monesti rankan liikuntasuorituksen jälkeen olo huononee, mutta pidemmän päälle liikunnasta on enemmän hyötyä kuin haittaa. Liikunnasta saa niin paljon. b Heidi Hölsömäki Voitto Palmio liikkuu ja urheilee nykyisin monipuolisesti. Työuran aikana liikkuminen oli vähäistä. Soveltavan liikunnan lehti 18 Soveli 2/2010

19 Joogasta saa niin rankan tai löysän kuin itse haluaa. Jokainen liike tehdään ajatuksen kanssa, Janne Harjula kertoo. Kuusikymppisenä mitalijahtiin Nuorempana en tarvinnut liikuntaa, paikat pysyivät kunnossa muutenkin. Työurastani, kaikkiaan 39 vuotta postissa, olin ammattiyhdistystoiminnassa kovasti mukana 23 vuotta. Ei siinä paljon jäänyt aikaa harrastustoimintaan. Nykyisin sydämen flimmeri vaatii huomionsa ja uniapnea panee liikkumaan. Virolainen lääkäri totesi minulle huonolla suomen kielellä vuonna 2001 Pikonlinnassa sairaalareissulla, nielun avarrusleikkauksen jälkitarkastuksessa: Minä en muuta voi, mene koti ja kuole. Leikkaus ei nimittäin uniapneaan auttanut. Kommentti tuntui silloin melko karulta, mutta herätti liikkumaan. Uniapneassa liikunta ja painonhallinta on hyvin tärkeää. Kun aamulla kello soi seitsemältä lähtöä kuntosalille tai 60+ hikijumppaan, Voitto Palmio > Eläkeläinen, 67, Tampere, harrastaa liikuntaa muun muassa epilepsiayhdistyksen lentopalloryhmässä lähtö ei aina ole kovin mukavaa. Oman kunnon ja hyvinvoinnin tavoittelu pitää silti liikkeellä. Käyn myös epilepsiayhdistyksen lentopallovuorolla keskiviikkoisin. Siellä ikäjakautuma on vuotta. Meitä on siellä kolme tervettä pappakerholaista pelailemassa nuorempien kanssa. Hauskaa on ja herja lentää. Seitsemän vuotta sitten hankimme vaimon kanssa siirtolapuutarhamökin Niihamasta, 126 mökin yhteisöstä, Näsijärven rannalta. Arkiliikuntaa saa talkoissa ja puutarhahommissa. Lisäksi käymme vaimon kanssa verkottamassa ja katiskoilla. Olen aina ollut enemmän liikunta- kuin urheilumies. Kuitenkin aloin siirtolapuutarhaporukassa kuusikymppisenä urheilemaan. Lusikoita ja prenikoita on tullut aika kasa, samanikäisten kanssa kilpaillessa. Kaikki lajit, hiihdosta lentopalloon, sujuvat jotenkin. Uusien vuonna 2002 hankittujen polvinivelien kanssa on pitänyt opetella uusi tekniikka maasta ylös nousuun. Polvet eivät taivu tuskatta kuin 95 asteen kulmaan. Hiihtolenkillä umpihankeen kaaduttuani kömpiminen takaisin ladulle ottaa sitten aika lailla aikaa. Liikunnan harrastaminen antaa virtaa muuhun elämään. Olen sosiaalinen luonne ja minun pitää saada olla ihmisten parissa. b Heidi Hölsömäki Soveltavan liikunnan lehti 19 Soveli 2/2010

20 Osaaviin seuroihin uskaltaa mennä mukaan Erityisliikunnan taustavaikuttaja Pertti Perko lisäisi soveltavan liikunnan osaamista seuroissa ja yhdistyksissä Turun kaupungin urheiluasiamies Pertti Peppe Perko tunnetaan urheilun ja liikunnan vahvana taustavaikuttajana. Perkolle on kertynyt jo pelkästään kuluneen 12 vuoden aikana kokemusta ja näkemystä hänen edustaessaan Kuntaliittoa Valtion liikuntaneuvoston erityisryhmien liikunnan jaostossa. Perkon työ urheiluasiamiehenä vaihtui tänä syksynä eläkkeeseen, mutta luottamustyöt jatkuvat toistaiseksi. On hyvä hetki katsahtaa mieheen taustalla: kuka on Pertti Perko ja miten hän ajattelee liikunta-asioista nyt? Jumppamaikasta tulikin oikeuksien jumppaaja Nuoren miehen unelma: pääsisinpä jumppamaikaksi! Mutta tuo liikunnallinen nuori mies lukikin nimensä Jyväskylän liikunnan ilmoitustaulun sijaan Turun yliopiston oikeustieteellisen seinältä. Oikeustieteen opinnoista on ollut hyötyä myöhemmissä töissä ja luottamustoimissa, kertoo Pertti Perko, joka on viimeksi ratkonut kiistakysymyksiä ja rikkeitä muun muassa Jääkiekkoliiton kurinpitoja vastalausevaliokunnissa. Harva tietää, että Perko ehti työskennellä kolmisen vuotta rikospoliisin väkivaltaryhmässä tutkijana. Työ murharyhmässä ja opinnot Turun yliopiston oikeustieteellisessä saivat väistyä, kun urheilu veti ensin seitsemäksi vuodeksi TPS:n nuorisosihteeriksi organisoimaan jääkiekkotoimintaa, sitten Turun kaupungin urheiluasiamieheksi. Sportille kuuluu kaksi kolmasosaa sydämestäni, ja kun mahdollisuus annettiin, sportti vei. Perko oli alkuun Turun kaupungilla koko järjestötyön, myös erityisliikunnan, esimies. Erityisryhmien liikunta oli minulle aluksi uutta, mutta onneksi talossa oli osaajia, kuten Riitta Samstén. Sanoin: hoitakaa te substanssi, minä hoidan resurssit. Nykyisin erkkapuolella on viisi henkilöä töissä, joista yksi hoitaa maahanmuuttajien liikuntaa. Erityisliikunta on kunnissa syntynyt vastaamaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten liikkujien tarpeisiin. Myöhemmin se on laajentunut toimintakyvyn perusteella iäkkäiden liikuntaan ja uusimpana kohderyhmänä mukaan on tullut maahanmuuttajien liikunta. Pidemmän päälle maahanmuuttajien liikunta pitää sisällyttää normaaliin liikuntaan. Niin kauan kuin se on hoitamatta, erityisliikunnan työntekijöillä on ehkä parhaat asenteelliset valmiudet hoitaa sitä. Seuroihin lisää soveltavan liikunnan osaamista Inkluusion, kaikille avoimen liikunnan, lisäämisen Perko näkee tulevaisuuden tärkeimpänä tavoitteena myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikunnassa. On paljon ihmisiä, jotka voisivat liikkua seuroissa. Inkluusio on mahdollista, kun ohjaajilla on tarvittavaa osaamista ottaa erityisliikkujat mukaan. Myös laji- ja välinesovellukset edistävät osallistumista. Kun seuroissa on osaamista, ihmiset uskaltavat mennä mukaan, Perko pohtii. Soveltava liikunta pitää Perkon mielestä sisällyttää SLU-alueiden Seurat ja yhdistykset ovat suomalaisen liikuntakulttuurin vahvuus ja tämä näkyy liikuntalaissammekin. Vastaavaa ei ole muualla Euroopassa. koulutuksiin, ja tässä yhteistyötä on jo aloiteltukin SoveLin ja VAU ry:n kanssa. Vammaisurheilussa seuraintegraatio on jo pidemmällä kuin soveltavassa terveysliikunnassa. Perkon laskujen mukaan seitsemässä lajiliitossa vammattomat ja vammaiset urheilevat rinnakkain, ja esimerkiksi huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU palvelee myös paralympiaurheilijoita. Seuratoiminta sopii vain osalle Perko korostaa niin sanottua järkevää integraatiota, jossa vain osa erityisliikunnasta sulautetaan seuratoimintaan. Osalle ihmisistä on luotava mahdollisuus liikkua omissa ryhmissä. Esimerkiksi vaikeavammaiset henkilöt tarvitsevat erityisiä toi- Soveltavan liikunnan lehti 20 Soveli 2/2010

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

TerveysInfo. Haluatko isot lihakset tai pienemmän rasvaprosentin keinolla millä hyvänsä? Tietoa kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä.

TerveysInfo. Haluatko isot lihakset tai pienemmän rasvaprosentin keinolla millä hyvänsä? Tietoa kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä. TerveysInfo kuntoilijat Aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa SoveLin strategia 2009 2012 Soveltava Liikunta SoveLi ry Työryhmä Heidi Hölsömäki (toim.) leena Jokinen Sari Kivimäki

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina Soveltavan liikunnan julkaisuja 8 1 Lukijalle Tervetuloa tutustumaan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen

Lisätiedot

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia TerveysInfo 55+ liikunnasta elinvoimaa Power Point esitys tukee ikääntyvän työntekijän hyvinvointia ja vahvistaa voimavaroja tulevia eläkevuosia varten. Käsittelee etenkin liikuntaa ja lyhyesti myös muita

Lisätiedot

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin 15.4.2016 10.30 Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta?

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Tunti liikettä koulupäivään/lisää liikettä Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Lisätiedot

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan keskivartalotreeni -

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan keskivartalotreeni - FITLANDIA-TREENIOPAS - Juoksijan keskivartalotreeni - ASIANTUNTIJA Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista

Lisätiedot

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta.

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta. TerveysInfo Innosta urheilemaan : viesti 7 12 vuotiaiden urheilevien lasten vanhemmille maksuton, kuv. : vär. http:///files/ns2/urheiluseurat_pdf/ Innosta_urheilemaan_200612_www.pdf Kohderyhmät: vanhemmat

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa. Kari Sjöholm Suomen Kuntaliitto

Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa. Kari Sjöholm Suomen Kuntaliitto Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa Kari Sjöholm Suomen Kuntaliitto 15.9.2011 Miksi kuntasuositus * Elinajanodotteen ero on ylimmän ja alimman tulo- neljänneksen välillä miehillä 12 vuotta ja

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Juoksusankarit Demoharjoitus II

Juoksusankarit Demoharjoitus II Juoksusankarit Demoharjoitus II - Demotunti huomioiden erilaiset liikkujatyypit (Jaana Kari, 2016; pdf) - Minkälainen liikkujatyyppi sinä olet? 1. Käydään kaikki harjoituspisteet läpi ja lopuksi ryhmitytään

Lisätiedot

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI:

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: Taustatietolomake Yhteystiedot: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: PITUUS/PAINO: MUUTA HUOMIOITAVAA: 1 Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

YHTEENVETO. Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto. Erityisliikunnan symposio 2.6.

YHTEENVETO. Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto. Erityisliikunnan symposio 2.6. YHTEENVETO Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Päivän aikana nousseita asioita liikunta liittyy hyvinvointiin kaikkinensa,

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä?

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä? NELJÄVUOTIAS KOTONA KYSELY VANHEMMILLE KESKUSTELUN POHJAKSI Lapsen nimi Syntymäaika Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Äiti/huoltaja Isä/huoltaja Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu,

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

B-Joukkue - Pelaajapalaveri

B-Joukkue - Pelaajapalaveri B-Joukkue - Pelaajapalaveri 12.5.2016 B-joukkueen pelaajat + toimihenkilöt Jääkiekkoliiton Arvot B-joukkueen Arvot B-joukkueen Tavoite Pelaajien toiveet Harjoittelu Pelaaminen Harjoittelu ja säännöt Pelaaminen

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 22.9.2016 Avaus Suomen Palloliiton valmennuslinja/ Marko Viitanen (45 min) Varhaisvuosien liikuntasuositukset/ Nina Korhonen (45 min) Ajankohtaiset o Urheilun Pelisäännöt

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Seuratuki-info Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari

Seuratuki-info Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari Seuratuki-info Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari 8.10.2016 ylitarkastaja Sari Virta Kansalaistoiminnan nykytila Yhdistysrekisteri: 20 000 liikuntatoimintaan liittyvää yhdistystä Kunnat: avustusjärjestelmissä

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään

KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään 4event - vireämmän elämän puolesta vuodesta 2001 2 3 Löydä energinen ja vireä elämä Hyvinvointi ja energinen elämä ovat kaikkialla. Mutta ne pitää

Lisätiedot

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Esityksen sisältö Tuorein tieto lasten ja nuorten liikunnan tilasta Havaintoja lasten ja nuorten liikunnan

Lisätiedot

ENERGIAINDEKSI

ENERGIAINDEKSI ENERGIAINDEKSI 02.04.2015 Essi Esimerkki 2h 33min 12h 53min Energiaindeksisi on erittäin hyvä! Hyvä fyysinen kuntosi antaa sinulle energiaa sekä tehokkaaseen työpäivään että virkistävään vapaa-aikaan.

Lisätiedot

MOI! Miten Osallistaa ja Innostaa nuoria seuratoimintaan. Tukimateriaalia työpajan vetäjälle

MOI! Miten Osallistaa ja Innostaa nuoria seuratoimintaan. Tukimateriaalia työpajan vetäjälle MOI! Miten Osallistaa ja Innostaa nuoria seuratoimintaan Tukimateriaalia työpajan vetäjälle NUORTEN OSALLISTAMISEN TÄRKEIMMÄT POINTIT Osallistamisen tärkeimmät pointit Nuorista Aikakäsitys Motivoi, vaikuttamisen

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edunvalvomme suomalaisia

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Palveluketju paperilla ja käytännössä Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Hengitysliitto Edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 288. Vastaajien määrä: 288

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 288. Vastaajien määrä: 288 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 44,84 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke Anna Karlsson varhaiskasvatuspalveluiden esimies 4.10.2016 Salo lukuina: Asukkaita 53 656 Kunnallisia päiväkoteja ~40 ja niissä hoitopaikkoja 2233 Perhepäivähoitajia

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TerveysInfo. Jalan ja pyörällä

TerveysInfo. Jalan ja pyörällä TerveysInfo kävely Aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Miten minä? Oma unelmani 2017?

Miten minä? Oma unelmani 2017? Miten minä? Oma unelmani 2017? TAVOITE Lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia Synnyttää ideoita yhdessä ihmisten kanssa Kokeilla rohkeasti ja oppia Lisätä yhteisöllisyyttä Rakentaa verkostoja ja toimia

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia SoveLin strategia vuosille 2016 2018 1 Sisältö Johdanto...4 Käsitteet ja arvot...6 Valittu suunta: Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia...8 Missio ja perustehtävä...

Lisätiedot