PAKKAUSSELOSTE RAMIPRIL HEXAL. 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tablettia. Ramipriili

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE RAMIPRIL HEXAL. 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tablettia. Ramipriili"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE RAMIPRIL HEXAL 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tablettia Ramipriili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Ramipril HEXAL on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin otat Ramipril HEXAL-valmistetta 3. Miten Ramipril HEXAL-valmistetta käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Ramipril HEXAL-valmisteen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ RAMIPRIL HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Huomaa, että lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen muuhun käyttöön kuin tässä pakkausselosteessa on mainittu. Noudata aina lääkärin antamia annostusohjeita ja pakkauksen päällä olevan etiketin ohjeita. Ramipriili on ACE:n estäjä, joka laajentaa verisuonia ja keventää siten sydämen työtaakkaa veren pumppaamisessa. Ramipril HEXAL -valmistetta käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon sekä sydämen vajaatoiminnan ehkäisyyn ja hoitoon sydäninfarktin jälkeen. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT RAMIPRIL HEXAL-VALMISTETTA Älä käytä Ramipril HEXAL-valmistetta, jos olet allerginen (yliherkkä) ramipriilille, muille ACE:n estäjille tai tablettien jollekin muulle aineelle, ks. kohta 6 olet aiemman ACE:n estäjähoidon yhteydessä kärsinyt kasvojen tai raajojen ihon, huulten, kielen, nielun tai kurkunpään limakalvojen turvotuksesta, joka on voinut haitata nielemistä tai vaikeuttaa hengitystä, eli ns. angioedeemasta olet saanut angioedeemaa muusta syystä tai jos lähisukulaisellasi on ollut angioedeemaa (ilmiö voi olla perinnöllinen) sinulla on aortan ahtauma, aorttaläpän tai hiippaläpän ahtauma tai sydänlihassairaus nimeltään hypertrofinen kardiomyopatia sinulle on tehty munuaisensiirto sairastat lisämunuaissairautta nimeltään hyperaldosteronismi saat hemodialyysihoitoa, jossa käytetään polyakryylinitriilikalvoja käyt LDL-afereesissa (koneellisessa kolesterolin poistossa verestäsi) saat siedätyshoitoa esim. pistävien hyönteisten myrkkyjä vastaan 1

2 sinulla on munuaisvaltimon ahtauma, tai olet raskaana (ks. kohta Raskaus ja imetys alempana tässä pakkausselosteessa). Ole erityisen varovainen Ramipril HEXAL-valmisteen suhteen ja mainitse lääkärille ennen hoidon aloittamista jos: sinulla on äskettäin ollut pitkittynyttä ripulia tai oksentelua noudatat vähäsuolaista ruokavaliota käytät nesteenpoistolääkkeitä eli diureetteja sairastat munuaisten, maksan tai sydämen vajaatoimintaa sairastat sokeritautia eli diabetesta sairastat verisuoniin vaikuttavaa kollageenisairautta kuten sklerodermaa tai Raynaud n valkosormisuusoireyhtymää käytät kaliumlisiä tai kaliumia sisältäviä suolankorvikkeita. Jos olet menossa nukutuksessa suoritettavaan leikkaukseen tai toimenpiteeseen, kerro nukutuslääkärille tai muulle hoitohenkilökunnalle, että käytät Ramipril HEXAL-valmistetta. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekissa, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita. Ramipril HEXAL tabletit voivat vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutuksiin ja muut lääkkeet voivat muuttaa Ramipril HEXAL tablettien vaikutuksia. Erityisen tärkeää on kertoa hoitavalle lääkärille, jos käytät: muita verenpainetta alentavia lääkkeitä (muita verenpainelääkkeitä, sepelvaltimotaudin hoidossa käytettäviä nitraatteja eli "nitroja", trisyklisiä masennuslääkkeitä, psykoosien hoidossa käytettäviä fentiatsiineja tai epilepsian hoidossa käytettäviä barbituraatteja) nesteenpoistolääkkeitä eli diureetteja kaliumia säästäviä nesteenpoistolääkkeitä (amiloridia, spironolaktonia tai triamtereenia) kaliumtabletteja tai kaliumliuosta trimetopriimia (mm. virtsatietulehdusten hoitoon käytettävä antibiootti) litiumia (maanis-depressiivisen sairauden hoidossa käytettävä lääke) tulehduskipulääkkeitä, kuten ibuprofeenia, ketoprofeenia tai asetyylisalisyylihappoa pitkäaikaisesti ja säännöllisesti (huom. pieniannoksista asetyylisalisyylihappoannosta verenkiertolääkkeenä ja veritulppien estossa voi turvallisesti käyttää Ramipril HEXALvalmisteen rinnalla) allopurinolia (kihdin hoidossa käytettävä lääke) prokaiinamidia (rytmihäiriölääke) tai sokeritaudin hoidossa käytettäviä lääkkeitä (sekä insuliineja että suun kautta otettavia valmisteita). Ramipril HEXAL tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa Ruoka ei vaikuta näiden tablettien imeytymiseen. Tabletit voi ottaa tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera. Runsas suolan käyttö voi heikentää Ramipril HEXAL tablettien verenpainetta alentavaa vaikutusta. Alkoholi voi voimistaa Ramipril HEXAL tablettien verenpainetta alentavaa vaikutusta. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Älä käytä Ramipril HEXAL valmistetta, jos olet raskaana. Lääkkeen käyttö raskauden toisen tai kolmannen kolmanneksen aikana voi vahingoittaa sikiötä. Jos suunnittelet raskautta tai tulet raskaaksi 2

3 Ramipril HEXAL -hoidon aikana, lopeta lääkkeen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin mahdollisen korvaavan hoidon saamiseksi. Älä käytä Ramipril HEXAL valmistetta, jos imetät. Ota yhteyttä lääkäriin, jos aiot imettää. Ajaminen ja koneiden käyttö Verenpaineen lasku saattaa aiheuttaa huimausta tai väsymystä sekä heikentää keskittymis- ja reagointikykyä etenkin hoidon alussa tai lääkeannoksen suurentamisen jälkeen. Jos saat näitä oireita, on syytä pidättäytyä autolla ajosta ja muista tarkkuutta vaativista suorituksista. Hyvän hoitotasapainon vallitessa nämä vaikutukset kuitenkin ovat epätodennäköisiä. 3. MITEN RAMIPRIL HEXAL-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen. On tärkeää, että otat lääkkeesi täsmälleen lääkärin ohjeiden mukaisesti. Tabletit voidaan jakaa, mutta niitä ei saa murskata eikä pureskella. Ota tabletit riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera. Lääkkeen voi ottaa tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä. Ruokailu ei vaikuta tämän lääkkeen imeytymiseen. Jos otat liikaa Ramipril HEXAL -valmistetta Jos olet ottanut tai joku muu on ottanut liikaa Ramipril HEXAL -valmistetta, ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen, puh. (09) (suora) tai (09) 4711 (vaihde). Jos unohdat ottaa Ramipril HEXAL -valmistetta Jos unohdat ottaa Ramipril HEXAL -valmistetta, jatka hoitoa normaaliannostuksen mukaisesti ja ota seuraava tabletti vasta sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneet annokset. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Ramipril HEXAL-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Ramipril HEXAL hoidon aikana tai ramipriilin käytön yhteydessä: Hyvin yleiset tai yleiset, useammalla kuin 1 potilaalla sadasta: Heitehuimaus tai päänsärky Verenpaineen laskusta johtuva huimaus pystyasentoon nousun jälkeen, pyörrytys tai pyörtyminen Sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla rintakipujen lisääntyminen verenpaineen liiallisesta laskusta johtuen Kuiva ja sitkeä yskä (ota yhteyttä lääkäriin, jos tätä ilmenee) Ripulointi tai oksentelu Munuaisen vajaatoiminnan paheneminen. Melko harvinaiset, harvemmalla kuin 1 potilaalla sadasta mutta useammalla kuin 1 potilaalla tuhannesta: Mielialan vaihtelut, unihäiriöt, pistelyn tunne iholla tai kiertohuimaus Makuaistin häiriöt Liiallisesta verenpaineen laskusta johtuva aivoverenkiertohäiriö tai sydäninfarkti aivoverenkiertohäiriöitä tai sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla Sydämentykytys tai nopealyöntisyys Raynaud n valkosormisuusoireyhtymän oireiden paheneminen 3

4 Nuha tai hengenahdistus Pahoinvointi, mahakipu tai ruokahaluttomuus Ihottumat tai kutina Impotenssi Veren ureapitoisuuden nousu, seerumin kreatiniinipitoisuuden nousu tai maksaentsyymiarvojen nousut Väsymys tai heikotus. Harvinaiset tai hyvin harvinaiset, harvemmalla kuin 1 potilaalla tuhannesta: Hemoglobiinin aleneminen tai anemia Luuydinlama ja tähän liittyvä valkoisten verihiutaleiden väheneminen tai kato (voi ilmetä flunssan kaltaisina oireina, kurkkukipuna ja kuumeiluna ota yhteyttä lääkäriin, jos näitä oireita ilmenee hoidon aloittamisen jälkeen) Verihiutaleiden väheneminen (voi ilmetä lisääntyneenä mustelmataipumuksena tai nenäverenvuotoina ota yhteyttä lääkäriin, jos näitä oireita ilmenee hoidon aloittamisen jälkeen) Autoimmuunisairauden puhkeaminen Verensokerin lasku Sekavuus Keuhkoputkien ahtautuminen ja hengenahdistus, nenän sivuonteloiden tulehdukset (esim. poskiontelontulehdus), allerginen keuhkorakkulatulehdus tai keuhkokuume Suun kuivuminen, maksatulehdus, keltaisuus, haimatulehdus, suolen limakalvoturvotus eli suolen angioedeema Kasvojen tai raajojen ihon, huulten, kielen, suun tai nielun limakalvojen turvotus, johon voi liittyä nielemis- tai hengitysvaikeuksia, eli angioedeema (ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai lähimpään ensiapupoliklinikkaan, jos näitä oireita ilmenee) Nokkosrokko eli urtikaria, hiustenlähtö tai psoriaasi Lisääntynyt hikoilu Vaikeat rakkuloivat tai hilsehtivät ihottumat (ota yhteyttä lääkäriin, jos näitä ilmenee) Oireyhtymä, johon liittyy kuume, verisuonten tulehdus, lihaskivut, nivelkivut, ihottuma tai valoyliherkkyys sekä verimuutoksia (ota yhteyttä lääkäriin, jos saat näitä oireita) Virtsamyrkytys tai äkillinen munuaisten vajaatoiminta, virtsan määrän väheneminen tai virtsanerityksen loppuminen Rintojen kasvu (miehille eli gynekomastia) Veren bilirubiinipitoisuuden nousu tai seerumin natriumpitoisuuden aleneminen. Jos saat voimakkaita tai häiritseviä haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa. 5. RAMIPRIL HEXAL-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 30C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA 4

5 Mitä Ramipril HEXAL sisältää - Vaikuttava aine on ramipriili - Muut aineet ovat hypromelloosi, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, natriumvetykarbonaatti, natriumstearyylifumaraatti. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Tabletti: valkoinen, pitkänomainen, tasopintainen, viistoreunainen, jakoura molemmin puolin. Tabletin toisella puolen kohopainatus: 1,25 mg: 'R 1,25' 2,5 mg: 'R 2,5' 5 mg: 'R 5' 10 mg: 'R 10' Tabletit on pakattu alumiini/alumiini-läpipainopakkaukseen ja pahvikoteloon, tai ne on pakattu HDPEpurkkiin, jonka korkissa on kuiva-aine. Alkuperäispakkaukset sisältävät 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 100x1 ja 250 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ja pakkaustyyppejä ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska Valmistaja: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska tai Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179, Barleben, Saksa Lisätietoja antaa: Sandoz Oy Ab, Rajatorpantie 41, Vantaa Tämä seloste on tarkistettu viimeksi

6 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN RAMIPRIL HEXAL 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg och 10 mg tabletter Ramipril Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Ramipril HEXAL är och vad det används för 2. Innan du använder Ramipril HEXAL 3. Hur du använder Ramipril HEXAL 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Ramipril HEXAL ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD RAMIPRIL HEXAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Observera att läkaren kan ha ordinerat detta läkemedel för annat ändamål än det som angivits i bipacksedeln. Du ska alltid följa läkarens ordination och de anvisningar som finns på etiketten på förpackningen. Ramipril hör till läkemedelsgruppen ACE-hämmare, som verkar genom att utvidga blodkärlen, vilket gör det lättare för ditt hjärta att pumpa blod. Ramipril HEXAL används vid behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt och förebyggning och behandling av hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt. 2. INNAN DU ANVÄNDER RAMIPRIL HEXAL Använd inte Ramipril HEXAL om du är allergisk (överkänslig) för ramipril, andra ACE-hämmare eller något annat innehållsämne i preparatet, se punkt 6 om du tidigare under behandling med ACE-hämmare har haft svullnad av ansiktet eller huden på extremiteterna, läpparna, tungan, slemhinnorna i svalget eller struphuvudet som gjorde det svårt att svälja eller andas, dvs. s.k. angioödem om du har fått ett ödem av något annat skäl eller om någon nära släkting har haft ett angioödem (fenomenet kan vara ärftligt) om du har aortaförträngning, aortaklaffs- eller mitralklaffsförträngning eller en hjärtmuskelssjukdom som heter hypertrofisk kardiomyopati om du har fått en njurtransplantation om du har en binjuresjukdom som heter hyperaldosteronism om du får hemodialysbehandling, där man använder polyakrylnitrilmembran om du får LDL-aferes (avlägsnande av kolesterol från blodet med en maskin) 6

7 om du får hyposensibilisering, t.ex. mot giftet av stickande insekter om du har njurartärförträngning, eller om du är gravid (se punkt "Graviditet och amning" senare i denna bipacksedel). Var särskilt försiktig med Ramipril HEXAL och berätta för läkaren före behandlingen inleds: om du nyligen har haft långvarig diarré eller kräkning. om du följer en saltfattig diet. om du använder vätskedrivande läkemedel dvs. diuretika. om du har njur-, lever- eller hjärtsvikt. om du har sockersjuka dvs. diabetes. om du har en kollagensjukdom som påverkar blodkärlen, såsom skleroderma eller Raynauds syndrom med vita fingrar. om du använder kaliumtillskott eller saltersättningsmedel som innehåller kalium. Om du ska undergå en operation eller åtgärd under narkos berätta för narkosläkaren eller någon annan i vårdpersonalen att du använder Ramipril HEXAL. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller naturmedel. Ramipril HEXAL-tabletterna kan påverka effekten av andra läkemedel och andra läkemedel kan ändra effekten av Ramipril HEXAL-tabletterna. Det är speciellt viktigt att du berättar för den behandlande läkaren om du använder: andra blodtryckssänkande läkemedel (andra blodtrycksläkemedel, nitrater som används vid behandling av kranskärlssjukdom, tricykliska antidepressiva läkemedel, fentiaziner som används vid behandling av psykoser eller barbiturater som används vid behandling av epilepsi) vätskedrivande läkemedel dvs. diuretika kaliumtabletter eller kaliumlösning trimetoprim (ett antibiotikum som används vid behandling av t.ex. urinvägsinfektioner) litium (ett läkemedel för behandling av manodepressiv psykos) antiinflammatoriska värkmediciner, såsom ibuprofen, ketoprofen eller acetylsalicylsyra, långvarigt och regelbundet (obs! en låg dos av acetylsalicylsyra kan tryggt användas som blodtryckssänkande medicinering och vid förebyggning av blodproppar vid sidan om Ramipril HEXAL) allopurinol (läkemedel som används vid behandling av gikt) prokainamid (läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat) läkemedel som används vid behandling av sockersjuka (både insulin och preparat som ska tas genom munnen) Användning av Ramipril HEXAL med mat och dryck Maten påverkar inte upptagningen av dessa tabletter. Tabletterna kan tas på tom mage eller i samband med en måltid med en tillräcklig mängd vätska, t.ex. ett glas vatten. Ett rikligt intag av salt kan försvaga den blodtryckssänkande effekten av Ramipril HEXAL. Alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Ramipril HEXAL. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Du ska inte använda Ramipril HEXAL, om du är gravid. Användning av läkemedlet under graviditetens andra eller tredje trimester kan skada fostret. Om du planerar en graviditet eller blir gravid under behandlingen med Ramipril HEXAL, ska du sluta använda läkemedlet och kontakta läkaren för att få en eventuell ersättande behandling. Du ska inte använda Ramipril HEXAL, om du ammar. Kontakta läkaren om du tänker amma. 7

8 Körförmåga och användning av maskiner Nedsatt blodtryck kan orsaka yrsel eller trötthet samt försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga speciellt i början av behandlingen eller när läkemedelsdosen höjs. Om du får dessa symtom bör du undvika att köra bil och andra precisionskrävande åtgärder. Vid bra terapeutisk balans är dessa effekter dock osannolika. 3. HUR DU ANVÄNDER RAMIPRIL HEXAL Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Det är viktigt att du tar läkemedlet exakt enligt läkarens ordination. Tabletterna kan delas, men de får inte krossas eller tuggas. Ta tabletterna med en tillräcklig mängd vätska, t.ex. ett glas vatten. Läkemedlet kan tas på tom mage eller i samband med en måltid. Måltiderna påverkar inte upptagningen av detta läkemedel. Om du tar mer Ramipril HEXAL än vad du borde Om du har tagit eller någon annan har tagit för hög dos av Ramipril HEXAL, ska du omedelbart kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tfn (09) (direkt) eller (09) 4711 (växeln). Om du har glömt att ta Ramipril HEXAL Om du glömmer att ta Ramipril HEXAL, ska du bara fortsätta med din vanliga dos och ta den följande tabletten vid normal tidpunkt. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömda doser. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan även Ramipril HEXAL orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har observerats under behandlingen med Ramipril HEXAL eller i samband med användningen av ramipril: Mycket vanliga eller vanliga, hos fler än 1 patient av hundra: Yrsel eller huvudvärk Yrsel på grund av blodtrycksfall efter att du har satt dig i upprätt ställning, svindel eller svimning Ökad bröstsmärta på grund av för lågt blodtryck hos patienter med kranskärlssjukdom Torr och seg hosta (kontakta läkaren om detta förekommer) Diarré eller kräkningar Försämring av njursvikt. Mindre vanliga, hos färre än 1 patient av hundra men hos fler än 1 patient av tusen: Humörförändringar, sömnrubbningar, stickningar i huden eller svindel Smakförändringar Blodcirkulationsrubbningar i hjärnan eller hjärtinfarkt på grund av för lågt blodtryck hos patienter med blodcirkulationsrubbningar i hjärnan eller kransartärsjukdom Hjärtklappningar eller ökad hjärtverksamhet Försämring av Raynauds syndromets symtom vita fingrar Snuva eller andnöd Illamående, magsmärta eller aptitlöshet Utslag eller klåda Impotens Ökad mängd urea i blodet, ökad mängd serumkreatinin eller förhöjda leverenzymvärden 8

9 Trötthet eller kraftlöshet. Sällsynta eller mycket sällsynta, hos färre än 1 patient av tusen: Minskningar i hemoglobinet eller anemi Ryggmärgsdepression och relaterat minskat antal eller bortfall av vita blodkroppar (kan förekomma som influensaliknande symtom, halsont och feber kontakta läkaren om dessa symtom förekommer efter att behandlingen inletts) Minskat antal blodplättar (kan förekomma som benägenhet för blåmärken eller näsblödningar kontakta läkaren om dessa symtom förekommer efter behandlingen inletts) Utbrott av en autoimmun sjukdom Nedsatt blodsocker Förvirring Luftrörsförträngning och andnöd, inflammationer i näsans bihålor (t.ex. bihåleinflammation), allergisk lungblåseinflammation eller lunginflammation Muntorrhet, leverinflammation, gulsot, bukspottkörtelinflammation, slemhinnesvullnad i tarmarna dvs. angioödem i tarmarna Svullnad av ansiktet, huden på extremiteterna, läpparna, tungan, munnen eller svalget som kan vara förknippad med sväljnings- eller andningssvårigheter, dvs. angioödem (kontakta omedelbart läkaren eller närmaste akutmottagning om dessa symtom förekommer) Nässelutslag dvs. urtikaria, håravfall eller psoriasis Ökad svettning Svåra blåsbildande eller avfjällande utslag (kontakta läkaren om dessa förekommer) Ett syndrom som är förknippat med feber, kärlinflammation, muskelsmärtor, ledsmärtor, utslag eller ljusöverkänslighet samt blodförändringar (kontakta läkaren om dessa förekommer) Urinförgiftning eller plötslig njursvikt, liten urinutsöndring eller oförmåga att urinera. Utveckling av bröst (hos män, dvs. gynekomasti) Ökad mängd serumbilirubin eller minskad mängd serumnatrium. Om du får kraftiga eller störande biverkningar, kontakta läkaren. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR RAMIPRIL HEXAL SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30 o C i originalförpackningen. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är ramipril. - Övriga innehållsämnen är hypromellos, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, natriumvätekarbonat, natriumstearylfumarat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Ramipril HEXAL tabletterna är vita, långsmala, släta, snedkantade, med brytskåra på bägge sidor. Tabletternas ena sida är präglad: 9

10 1,25 mg: 'R 1,25' 2,5 mg: 'R 2,5' 5 mg: 'R 5' 10 mg: 'R 10' Tabletterna är förpackade i aluminium/aluminium-blister och kartong, eller alternativt i HDPE-burk, med torrkapsel i korken. Originalförpackningarna innehåller 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 100x1 eller 250 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning : HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Danmark Tillverkare: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Danmark eller Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179, Barleben, Tyskland Information lämnas av: Sandoz Oy Ab, Råtorpsvägen 41, Vanda Denna bipacksedel reviderades senast den

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

RAMIPRIL HEXAL 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletti

RAMIPRIL HEXAL 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti. Enalapriilimaleaatti

PAKKAUSSELOSTE. Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti. Enalapriilimaleaatti PAKKAUSSELOSTE Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti Enalapriilimaleaatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

SPARKAL ja SPARKAL MITE 5 mg + 50 mg/2,5 mg + 25 mg tabletit

SPARKAL ja SPARKAL MITE 5 mg + 50 mg/2,5 mg + 25 mg tabletit Package leaflet Page 1 of 8 PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni PAKKAUSSELOSTE Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Betahistin Copyfarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE

Betahistin Copyfarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini)

PAKKAUSSELOSTE. Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini) PAKKAUSSELOSTE MILCOPEN 1500 -tabletti, kalvopäällysteinen Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Capoten 12,5 mg ja 25 mg tabletit. kaptopriili

PAKKAUSSELOSTE. Capoten 12,5 mg ja 25 mg tabletit. kaptopriili PAKKAUSSELOSTE Capoten 12,5 mg ja 25 mg tabletit kaptopriili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti. Enalapriilimaleaatti

PAKKAUSSELOSTE. Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti. Enalapriilimaleaatti PAKKAUSSELOSTE Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti Enalapriilimaleaatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celiprolol Alternova 200 mg kalvopäällysteiset tabletit seliprololihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Celiprolol Alternova 200 mg kalvopäällysteiset tabletit seliprololihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Celiprolol Alternova 200 mg kalvopäällysteiset tabletit seliprololihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VITA-B6 200 mg -tabletti Pyridoksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. VITA-B6 200 mg -tabletti Pyridoksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE VITA-B6 200 mg -tabletti Pyridoksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Strepsils Mansikka imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucorix 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten glukosamiinisulfaatti

PAKKAUSSELOSTE. Glucorix 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten glukosamiinisulfaatti PAKKAUSSELOSTE Glucorix 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten glukosamiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 PAKKAUSSELOSTE LIPACTIN Hyvä potilas, Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen. Tiamiinihydrokloridi Pyridoksiinihydrokloridi Syanokobalamiini

PAKKAUSSELOSTE. NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen. Tiamiinihydrokloridi Pyridoksiinihydrokloridi Syanokobalamiini PAKKAUSSELOSTE NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen Tiamiinihydrokloridi Pyridoksiinihydrokloridi Syanokobalamiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TrioBe tabletti

PAKKAUSSELOSTE. TrioBe tabletti PAKKAUSSELOSTE TrioBe tabletti B 6 -vitamiini B 12 -vitamiini Foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nocedan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Nocedan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Nocedan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PRAVASTATIN RANBAXY 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletit

PRAVASTATIN RANBAXY 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami

Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti PAKKAUSSELOSTE Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BETADINE 100 mg/g -voide Jodattu povidoni

PAKKAUSSELOSTE. BETADINE 100 mg/g -voide Jodattu povidoni PAKKAUSSELOSTE BETADINE 100 mg/g -voide Jodattu povidoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos Vaikuttava aine: morfiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot