MUOTOILUN JA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN TULEVAISUUS Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kristiina Soini-Salomaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUOTOILUN JA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN TULEVAISUUS Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kristiina Soini-Salomaa"

Transkriptio

1 MUOTOILUN JA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN TULEVAISUUS Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kristiina Soini-Salomaa

2 VAIHTOEHTOISIA TULEVAISUUKSIA Maker Economy Toivottava tulevaisuus Business as usual Nykyinen kehitys jatkuu Markinalisoituminen Ei-toivottava tulevaisuus Mennyt Nykyhetki Tulevaisuus

3 NÄKÖKULMIA AMMATILLISEEN TULEVAISUUTEEN TULEVAISUUDENKUVAT AMMATILLISET AVAINTAIDOT TOIMINTA- YMPÄRISTÖ AMMATILLINEN IDENTITEETTI TOIMINTAMALLIT

4 NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDESTA DATA AINEISTON KERUU AINEISTON ANALYYSI AVAININFORMANTTI HAASTATTELUT N=3 Luovien alojen asiantuntijahaastattelut 2008 Sisällönanalyysi TULEVAISUUSVERSTAS N= 20 Luovien alojen yrittäjät 2009 Sisällönanalyysi TULEVAISUUSTARINAT TULEVAISUUDENKUVAT, TULEVAISUUSTEESIT N=72 Muotoilun ja käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijat 2010 N ca = 40 Asiantuntijajoukko 2010 edelphi alusta Sisällönanalyysi edelphi nettipaneeli

5 TULEVAISUUSTARINOITA Tulevaisuuteni ammattialallani / muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusalalla 2020 Olen työmatkalla Italiassa tekstiilitehtaassa, jolle työskentelen kudottujen kankaiden suunnittelijana. Käymme tänään läpi lopulliset suunnitelmani ja pohdimme mitkä voisivat lähteä tuotantoon. Olen lähdössä illalla takaisin Suomeen perheeni luo. Kiitos nykytekniikan, minun on mahdollista työskennellä suurimman osan ajasta Suomesta käsin. Vuodesta n. 3 kk kuluu Italiassa. (YO1) Toivottavasti suunnittelua tai kutomista omassa studiossa omassa pihassa. Oma työhuone piharakennuksessa tai muuten jossakin lähellä kotia olisi unelmani, se pitääkö sen lisäksi tehdä jotakin muita töitä on arvoitus. (AK47)

6 HAVAINTOJA AINEISTOISTA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Paikallinen / kansainvälinen työympäristö Yhteistyöverkostot Pienyrittäjyyden vahvistuminen Uudet kumppanuudet Ekologiset arvot AVAINTAIDOT JA OSAAMINEN Yhteistyötaidot Kädentaidot ja mestaritason osaaminen Asiakaslähtöisyys Materiaalituntemus Erikoistuminen TOIMINTAMALLIT Kustomoitu valmistus Räätälöidyt tuotteet Hyvinvointi ja elämyspalvelut Nettimarkkinointi ja sosiaalinen media AMMATILLINEN IDENTITEETTI Yrittäjyys Vahva suunnittelijaorientaatio Laaja-alaisuus, moni-ammatillisuus Itseluottamus, henkinen vahvuus Hyvinvointi Yhteistyö ja vertaistuki

7 DELFOI TUTKIMUS Kutsuttiin 53 panelistia Koulutus Kehittäminen Yrittäjyys Edunvalvonta Tutkimus Rahoitus ja hallinto Vähittäiskauppa ja jälleenmyynti Palvelut

8 I KIERROS Kyselyt Väitteet Vastaajat % (53) Toimintaympäristö ja toimintamallit Asiakastarpeet ja kuluttamisen muutos , ,2 Avaintaidot ja oppiminen ,1 Todennäköisyys, toivottavuus Argumentointi 7-portainen Likert-asteikko

9 II KIERROS Kysely Väitteet Vastaajat % (53) TOP 10 Tulevaisuusväitteet ,8 Todennäköisyys, toivottavuus, merkittävyys, 7-portainen Likert-asteikko Argumentointi III KIERROS Kysely Teesit Vastaajat % (53) TOP 10 Tulevaisuusteesit ,4 Argumentointi Palaute delfoi prosessista

10 Kohtuutalous laatua isältä pojalle 1. Vuoteen 2025 mennessä on siirrytty kohtuutalouteen: kun ostetaan vähemmän ja harvemmin, on varaa ja halua satsata yksilöllisiin, pitkäikäisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin. Todennäköisyys TEESI 1: Olemme siirtyneet vuonna 2025 kohtuutalouteen, missä kulutus suuntautuu kestäviin ja laadukkaisiin tuotteisiin. Toivottavuus Panelistit vahvistivat kehityssuunnan Epäilyksiä kehittyvien maiden suhteen, toiveajattelua Vastavoimina luksuskulutus ja kerskakulutus Muutos tapahtuu kasvavan sukupolven myötä

11 Kierrätyksen designevoluutio 2. Muotoilijat ovat panostaneet kierrätyskeskustoiminnan palvelukonseptien suunnitteluun, ja niistä on muodostunut laadukkaita ja innovatiivisia ostoskeskuksia. Merkityksellisyys Toivottavuus TEESI 2: Vuonna 2025 kierrätyskeskukset ovat ekologisia, laadukkaita ja innovatiivisia palvelu- ja ostoskeskuksia. Panelistit vahvistavat osittain kehityssuunnan Tarvitaan kierrätyksen uudelleen ajattelua Vintage 2010 > Recycle business Erilaiset kohderyhmät ja segmentointi

12 Luovien alojen verkoilla menestykseen 3. Vuonna 2025 Suomessa on toimiva luovien alojen managerointijärjestelmä, jossa tuotteiden sijaan myydään osaamista ja palveluita. Merkityksellisyys Toivottavuus TEESI 3: Kansainvälisen luovien alojen managerointijärjestelmän vuoksi ammattikoulutuksessa on panostettu vahvasti luovien alojen liiketoiminta-, verkosto- ja markkinointiosaamiseen. Panelistit vahvistavat kehityssuunnan, panostukset myös substanssiosaamiseen Tarvitaan opettajuuden muutosta Virtuaali-managerointi ja manageri-avattaret

13 Tuotantoteknologian murros 4. Vuonna 2025 Suomessa on 3D designverstaita, joissa asiakas voi suunnitella ja tulostaa itse tai yhdessä ammattilaisen kanssa yksilöllisiä tuotteita. Todennäköisyys Merkityksellisyys TEESI 4: Vuoteen 2025 mennessä 3D teknologia on muuttanut paljon tuotteen suunnittelu- ja valmistus- ja jakeluprosesseja. Panelistit vahvistivat kehityssuunnan, erimielisyyttä muutosvauhdista Ekotehokkaan tuotannon osa Käsityövaltainen tekeminen säilyy rinnalla 3D tulostusteknologian hinta ja sen vaikutus kulutuskäyttäytymiseen?

14 Muotoiltua hyvinvointia 5. Vuoteen 2025 Suomeen on perustettu hyvinvointi- ja elämyskeskuksia, joissa taito- ja taidetoiminta on keskeinen toimintamalli. Todennäköisyys Merkityksellisyys TEESI 5: Vuonna 2025 Suomessa on taitoja taidepainotteisia hyvinvointikeskuksia ja suuri osa muotoilukoulutuksesta on suuntautunut hyvinvointipalveluiden muotoiluun. Panelistit pitivät toivottavana kehityksenä, toimialalle loistava mahdollisuus Teknologian hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa Keskus-ajattelu muuttuu, ehkä muita toimintamalleja > asiantuntijaverkostot

15 Ekodesignia ja lähituotantoa 6. Vuonna 2025 Suomessa luonnonmateriaalien ja luonnonmateriaaleista valmistettujen tuotteiden tuotanto on luonut maaseudulle merkittävää liiketoimintaa. Todennäköisyys Merkityksellisyys TEESI 6: Vuonna 2025 Suomessa on luonnonmateriaalien tuotantoon ja jatkojalostukseen panostavia designyritysklustereita. Luonnonmateriaalien uudelleen määrittely Potentiaalia uusissa materiaali-innovaatioissa Materiaalituotantoa ei nähty yhtä merkittävänä kuin valmistusta Yhdistettynä hyvinvointipalveluihin

16 Globaali ammattikilta oppimisyhteisönä 7. Nettiin on syntynyt useita kansalliset rajat ylittäviä ammattikiltoja, jotka kouluttavat tulevaisuuden erikoisalojen mestarit. Todennäköisyys Merkityksellisyys TEESI 7: Vuonna 2025 kansainvälisten ammattikiltojen merkitys on tärkeä ammatillisena tukiverkostona muotoiluja käsi- ja taideteollisuusaloilla. Panelistit vahvistivat kehityssuunnan, merkityksellinen asia ammattioppimisen näkökulmasta Sosiaalinen media tärkeässä roolissa Vaatii formaalilta koulutusjärjestelmältä uudistumista

17 Käsityötaidot kunniaan! 8. Vuonna 2025 käsi- ja taideteollisuusalan ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä on ammatillinen perustutkinto tai näyttötutkinto, koska käsityötaidon, muototajun ja materiaalituntemuksen kehittyminen edellyttää ammattitaidon pitkäjänteistä harjoittelua. Todennäköisyys Toivottavuus TEESI 8: Erikoisammattitutkinnot ja mestaritutkinnot ovat käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisten tulevaisuuden menestystekijä. Panelistit pitivät erittäin toivottavana Näyttötutkintojärjestelmää kehitettävä edelleen TOSI- ammattilaisuus on korkeaa taitotasoa Syntyy enemminkin ammattioppilaitoksissa kuin ammattikorkeakouluissa

18 Käsityöläinen 2.0 pro am & am pro? 9. Käsi- ja taideteollisuusalalle kouluttautuville nuorille ammattilaisille ei riitä vuonna 2025 enää töitä ja asiakkaita, koska ammattiharrastajat ovat vallanneet markkinat. Todennäköisyys Merkityksellisyys TEESI 9: Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisuus määrittyy uudelleen, syntyy uusi Käsityöläinen 2.0. Toimiala vahvistuu moninaisuudesta, hurahtaneet harrastajat eivät ole uhka vaan mahdollisuus Taustalla nykyinen kulttuurialojen heikko työllisyystilanne Ammattilaisuus mitataan kykynä profiloida oma osaaminen

19 Taitaminen tietämisen perustana 10. Vuonna 2025 peruskoulussa on siirrytty opetussuunnitelmaan, jossa taide- ja käsityö TEESI 10: Vuoteen 2025 mennessä oppiainekokonaisuuden aineet peruskoulun käsityön opetus on (kuvataide, musiikki, käsityö ja integroituneempi oppiaine, draama) on yhdistetty kulttuuritaitooppiaineeksi. elinikäisessä taito- ja vapaan sivistystyön rooli taideaineiden opetuksessa on Todennäköisyys vahvistunut. Panelistit vahvistivat kehityssuunnan Integraatio nähtiin sekä positiivisena että negatiivisena asiana > pirstaloituminen, Toivottavuus käsityön opetuksen tasa-arvo vaarantuu

20 TOP 10 TULEVAISUUSTEESIT Kohtuutalous laatua isältä pojalle Kierrätyksen designevoluutio Luovien alojen verkoilla menestykseen Tuotantoteknologian murros Muotoiltua hyvinvointia Ekodesignia ja lähituotantoa Globaali ammattikilta oppimisyhteisönä Käsityötaidot kunniaan! Käsityöläinen 2.0 pro am & am pro? Taitaminen tietämisen perustana

21 SKENAARIOITA KESTÄVÄSTÄ MUOTOILUSTA GLOBAALI YHTEISKUNTAVASTUU HIDAS NOPEA LOKAALI YHTEISKUNTAVASTUU

22 MAKER ECONOMY GLOBAALI YHTEISKUNTAVASTUU ECO ETHICS Pieni on kaunista GLOBE LOCAL Tekno design HIDAS NOPEA REDESIGN Yhteisöissä on voima CULTURAL POWER Globaali tilkkutäkki LOKAALI YHTEISKUNTAVASTUU

23 ECO ETHICS Pieni on kaunista DRIVER TOIMINTAYMPÄRISTÖ EKOLOGIA, KESTÄVÄ KEHITYS KESTÄVÄN KEHITYKSEN YHTEISKUNTA SLOW LIVING TOIMINTAMALLI AVAINTAIDOT AMMATILLINEN IDENTITETTI MIKRO YRITTÄJYYS HYVINVOINTI, VERTAISRYHMÄT KIERRÄTYS, UUDISTAMINEN KÄSITYÖTAIDOT, RÄÄTÄLÖINTI, MATERIAALIEN ERIKOISOSAAMINEN, LAATU, REDESIGN KÄSITYÖLÄINEN

24 REDESIGN - Yhteisössä on voima DRIVER TOIMINTAYMPÄRISTÖ PAIKALLINEN YHTEISÖ YHTEISTYÖ PROTEKTIONISMI PAIKALLINEN OMAVARAISUUS TOIMINTAMALLI AVAINTAIDOT YHTEISTYÖ OSUUSKUNTAYRITTÄJYYS SUOSITUSMARKKINOINTI, DIY KÄSITYÖTAIDOT, REDESIGN, KORJAUS, OPETUS, NEUVONTA AMMATILLINEN IDENTITEETTI VERKOSTOKÄDENTAITAJA, NEUVONANTAJA, OPETTAJA

25 GLOBE LOCAL Tekno design DRIVER TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMINTAMALLI AVAINTAIDOT AMMATILLINEN IDENTITEETTI EKOTEHOKKUUS, INNOVAATIOT, KEVYT ELÄMÄNTAPA GLOBAALI YHTEISKUNTAVASTUU KORKEA TEKNOLOGIA VERKOSTO DESIGN, 3D NOPEA JA TEHOKAS SUUNNITTELU JA VALMISTUS ELÄMYKSET JA PALVELUT, KUSTOMOINTI GLOBALIT TRENDIT, ENNAKOINTI CROWD-SOURCING ÄLY JA NANO TEKNOLOGIA MONIOSAAJA, TUOTTAJA

26 CULTURAL POWER Globaali tilkkutäkki DRIVER TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMINTAMALLI AVAINTAIDOT AMMATILLINEN IDENTITEETTI PATRIOTISMI, USKONNOT, PAIKALLISKULTTURIT TALOUDEN, DESIGNIN JA TUOTANNON PAINOPISTE AASIASSA ETNISET JA KANSALLISET KULTTUURIT PERINTEET, MAINE, PAIKALLISTEN MATERIAALIEN HYÖDYNTÄMINEN KULTTUURIOSAAMINEN KUSTOMOINTI PERHEYRITTÄJÄ /FINNISH DESIGN DESIGNNOMADI

27 FUTURE CRAFTSMANSHIP (Woolley 2011) opetus koulutus myynti ydin craft taito osaaminen näyttely toiminta siirrettävä craft eetos verkkoliiketoiminta laajennettu craft välitys palvelut sarja tuotanto konsultointi joustava tuotanto nykyinen kehittyvä

28 MAKER ECONOMY Muotoilun uudet roolit > Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, humanitaarinen design, design as politics > Produkteista prosesseihin Kohti kohtuutaloutta > Redesign, recrafting, remaking Ammatti-identiteetin laventaminen > Osaamisen uudelleen ajattelu > Codesign > uudet innovatiiviset verkostot Tulevaisuusorientaatio ammattikoulutukseen

29 MAKER ECONOMY Craft could have a pivotal role in the creation of a quality economy as it folds into new economic paradigm. Käsin tekemisellä voi olla ratkaiseva rooli arvotalouden luonnissa kun se kietoutuu osaksi uutta taloudellista paradigmaa. For Sustainment, craft demands to be dramatically expanded to bridge: individual and industrially applied skills; the head and the hand; the material and immaterial. Kestävän elämäntavan vuoksi käsityön tulee dramaattisesti ylittää rajansa: yksilöllisesti ja teollisesti sovellettuihin taitoihin; käden ja ajattelun yhteyteen; aineeseen ja aineettomaan. (Tony Fry 2011 Design as Politics)

30 KIITOS Kristiina Soini-Salomaa Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

TAITOYHTEISKUNTA OSALLISTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

TAITOYHTEISKUNTA OSALLISTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TUTU JULKAISUJA TUTU PUBLICATIONS 2/2002 Olli Hietanen (toim.) TAITOYHTEISKUNTA OSALLISTUMISEN EDISTÄJÄNÄ FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE TURKU SCHOOL

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan laadullinen ennakointiselvitys. Laura Pylväs ja Hilkka Roisko Ammattikasvatus, kasvatustieteiden yksikkö

Kauneudenhoitoalan laadullinen ennakointiselvitys. Laura Pylväs ja Hilkka Roisko Ammattikasvatus, kasvatustieteiden yksikkö Kauneudenhoitoalan laadullinen ennakointiselvitys Laura Pylväs ja Hilkka Roisko Ammattikasvatus, kasvatustieteiden yksikkö Tiivistelmä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön laatima Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys

Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunnalle kuuluvien tutkintojen ennakoinnin selvitystyö

Lisätiedot

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa Timo Rainio 1 1 Sisällys 1 Sisällys... 2 2 Tiivistelmä... 4 3 Ennakointiselvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA 1/2007 TUTU-julkaisuja 1/2007 Tulevaisuuden painopinnat

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

Yhteystiedot Tuula Tissari Vaatetusalan lehtori Kulttuuriala Etelä-Savon ammattiopisto tuula.tissari@esedu.fi KÄDENTAIDOT KUNNIAAN

Yhteystiedot Tuula Tissari Vaatetusalan lehtori Kulttuuriala Etelä-Savon ammattiopisto tuula.tissari@esedu.fi KÄDENTAIDOT KUNNIAAN Tuula Tissari VAATETUSALA SUOMESSA 2017 Tulevaisuuskuvia ja visio vaatetusalan kehittymisestä Käsityötieteen pro gradu -tutkielma Joensuun yliopisto Savonlinnan opettajankoulutuslaitos Käsityömuotoilun

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle Paula Haara Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kolme visiota 2020-luvulle

Kolme visiota 2020-luvulle Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8 Kolme visiota 2020-luvulle Taidemusiikin viennin visio 2020 -hankkeen loppuraportti I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2013

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2013 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2013, Marketta Luutonen. Taitto: Johanna Aydemir. Kansikuvat: Johanna Aydemir. Kuvissa yrittäjät Sami Rinne /Sami Rinne Design,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen tietoyhteiskunnan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kriteereitä

Lisätiedot

ENNAKOINNIN NÄKÖKULMA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN

ENNAKOINNIN NÄKÖKULMA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN Alueelliset tutkimuspalvelut Leena Suopajärvi Tammikuu 2006 Open Health hanke ENNAKOINNIN NÄKÖKULMA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN LAPIN TERVEYS JA HYVINVOINTIMATKAILUN AVULLA SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 1

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry Kone- ja

Lisätiedot

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti 20. 1. 2012 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen 1 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti Teksti Ritva

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

Working Paper Kone- ja metallialan koulutuksen laadullinen ennakointi

Working Paper Kone- ja metallialan koulutuksen laadullinen ennakointi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hernesniemi,

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita

Lisätiedot

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Oppimisen tulevaisuus 2030 Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Otavan Opiston Osuuskunta, Demos Helsinki, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 200 3. Sisällysluettelo.

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot arvoonsa osana kestävää uudistumista

Elinikäisen oppimisen avaintaidot arvoonsa osana kestävää uudistumista Elinikäisen oppimisen avaintaidot arvoonsa osana kestävää uudistumista 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot eurooppalaisessa viitekehyksessä 5 Elinikäinen oppiminen käsitteenä

Lisätiedot

Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti

Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO KULTTUURITEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 1. JOHDANTO 2. TOIMENPIDESUOSITUKSET Sisältö-Suomi Tiivistelmä toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa osaajat

Tulevaisuus haastaa osaajat Tulevaisuus haastaa osaajat Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020 Sami Leppimäki ja Tarja Meristö Tulevaisuus haastaa osaajat Kone-

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Riikka Saarimaa ja Johanna Mantere KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Raportit ja selvitykset 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:2 ISBN 978-952-13-5401-4

Lisätiedot

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät Ammattialojen näkymät Mitkä alat työllistävät? Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita on eri aloilla? Mihin ammattiin minä suuntautuisin? Sisällys Elintarvikeala... 4 Energia- ja ympäristöala... 5 Hyvinvointiala...

Lisätiedot