VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KANGASALAN YKSITYISTEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ JOHDANTO YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO KANGASALLA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ LAPSI- JA KASVATUSNÄKEMYS YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA KANGASALLA Minun perhepäiväkotini LAPSELLE OMINAISET TOIMINTATAVAT Toimintaa minun perhepäiväkodissani SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Näin opimme arjen askareissa KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ Näin toimii meidän yhteistyömme MUUT YHTEISTYÖTAHOT LAATU, KEHITTÄMINEN JA TURVALLISUUS YRITTÄJYYS

3 JOHDANTO Yksityisen perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa hoitajien työtä ja tuo esille perhepäivähoidon erityispiirteitä vanhemmille ja muille varhaiskasvattajille. Suunnitelma on laadittu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Kangasalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan nojautuen. Se on Kangasalan yksityisten perhepäivähoitajien ensimmäinen, ja koskee kaikkia Kangasalan Seudun Yksityiset Perhepäivähoitajat ry:n jäseniä. Tämä varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä yhdistyksen jäsenten kesken kaikkien hoitajien yhteiseksi työkaluksi. Kullakin yksittäisellä hoitajalla on erikoisosaamisensa ja vahvuutensa, sekä omat tapansa tehdä varhaiskasvatustyötä omassa perhepäiväkodissaan. Sen vuoksi suunnitelma sisältää avoimia sivuja, jotka on tarkoitettu kunkin perhepäivähoitajan itsensä täytettäväksi. Kukin hoitaja saa näin sisällytettyä tähän suunnitelmaan oman perhepäiväkotinsa suunnitelman ja tuoda esille omat erityispiirteensä. Avoimet sivut voi hoitaja täyttää haluamallaan tavalla, joko käsin tai koneella. Sivuja voi tulostaa molempiin tarkoituksiin yhdistyksen nettisivuilta Tämä suunnitelma lisää hoitajien ammatillisuutta, auttaa laadun säilyttämisessä ja jatkuvassa kehittymisessä. Vanhemmille suunnitelma on ikkuna työmme sisältöihin ja luo luottamuksellisen kivijalan kestävää kasvatuskumppanuutta ja hoitosuhdetta luotaessa. 2

4 YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO KANGASALLA Kangasalan yksityinen perhepäivähoito tarjoaa vanhemmille varteenotettavan vaihtoehdon lapsen päivähoidon järjestämiseen. Vanhemmille maksettavan yksityisen hoidon tuen avulla se on kilpailukykyinen hoitomuoto myös taloudellisesti. Tukea maksetaan yksityiselle palvelun tuottajalle, jonka kunta on hyväksynyt. Lakisääteisen tuen lisäksi Kangasalla maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää tietyin edellytyksin. Kunnassamme yksityisen päivähoidon valvova viranomainen on Hämeen lääninhallitus ja Kangasalan kunnan opetustoimi. Perhepäivähoitajan velvollisuus on laatia perhepäiväkotinsa turvallisuus- ja omavalvontasuunnitelmat. Lisäksi hän sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen ja hänen rikostaustansa selvitetään. Hoitolapsilleen hän laatii yhdessä vanhempien kanssa lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman, lapsen vasun. Koulutuksena on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Kangasalan kunta edellyttää uusilta aloittavilta perhepäivähoitajilta pedagogista koulutusta tai vähintään koulutussuunnitelman tekemistä kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta. Yksityinen perhepäivähoito on varsin merkittävä osa Kangasalan päivähoidon kenttää sekä määrällisesti, että laadullisesti. Yksityinen taho kattaa noin 10% koko kunnan päivähoidosta. Yhdistyksessämme, Kangasalan Seudun Yksityiset Perhepäivähoitajat ry:ssä, on noin 40 jäsentä. Suurin osa heistä on pitkän työuran ja koulutuksen omaavia hoitajia. Kangasalan Seudun Yksityiset Perhepäivähoitajat ry on perustettu vuonna Toimintamme tavoitteena on yhteistoiminnan ja ammatillisuuden edistäminen. Osallistumme yksityisten päivähoitajien yhdistystoimintaan myös valtakunnallisesti osallistumalla koulutus- ja neuvottelupäiville. Teemme yhteistyötä alueen muiden päivähoidon tuottajien, varhaiskasvatuksen johdon sekä alueemme koulutusta tarjoavien laitosten kanssa. Lisätietoa yksityisestä päivähoidosta sekä yhdistyksestämme löytyy nettisivuiltamme TEEMME TYÖTÄ LASTEN PARHAAKSI TÄYDELLÄ SYDÄMELLÄ JA TOSISSAAN LASTA JA TYÖTÄMME KUNNIOITTAEN! 3

5 PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Perhepäivähoito toimintamuotona tarjoaa lapselle kodinomaisen, kiireettömän ja turvallisen mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä pienessä ryhmässä tutun ja pysyvän aikuisen johdatuksessa. Lapsen oma koti yhdessä perhepäiväkodin kanssa, sekä niiden lähellä olevat turvalliset ihmiset ja asiat muodostavat lapselle kallisarvoisen ja korvaamattoman varhaiskasvatusympäristön. Perhepäivähoitajan oma koti päivähoitopaikkana on lapselle luonteva paikka toimia. Rakennus huoneineen, pihoineen kaikkineen näyttää lapsen silmissä kodilta. Ympärillä on kodille ominaisia huonekaluja ja tavaroita. Melu ja hälinä eivät häiritse. Lelut, pelit, askartelumateriaalit ym. ovat esillä ja lasten käytössä. Leikkiä voidaan vaikka jatkaa seuraavana päivänä. Perhepäiväkodin keittiössä valmistetaan lasten nähden tai yhdessä lasten kanssa kotiruokaa, joka syödään ihan oikeassa kodin ruokapöydässä. Satuhetket vietetään kotisoffalla ja päivälepo makuuhuoneen hämärässä. Voidaan käydä vaikka saunassakin. Joissakin perhepäiväkodeissa on myös kotieläimiä hoitolasten elämyksiä lisäämässä. Perhepäiväkodin tuttu naapurusto, lähiympäristö ja luonto laajentavat turvallisesti lapsen elämän piiriä. Retkillä koetut elämykset ja seikkailut jättävät muistijälkiä aikuisuuteen saakka ja laajentavat lapsen kokemusmaailmaa. Keskinäisellä yhteistyöllä perhepäivähoitajat kokoavat lapsiryhmänsä yhteiseen puuhaan tarjoten näin tuttujen hoitajien ja lasten kesken turvallista ryhmätoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Perhepäivähoitajalla voi olla yhtä aikaa hoidossa neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien, sekä näiden lisäksi yksi osapäiväinen kunnallisessa esikoulussa oleva tai koulunsa aloittanut lapsi. Pieni ryhmä muodostuu kiinteäksi ja turvalliseksi. Lapsen ja hoitajan pysyvä pitkä suhde tukee lapsen kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Lapset oppivat tuntemaan toisensa, luottamaan toisiinsa ja huolehtimaan toisistansa. Perhepäiväkodissa asuu myös hoitajan muu perhe, joka lisää kodinomaisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ammattitaitoinen perhepäivähoitaja luo kotiinsa lapsen kehitystä ja itsenäisyyttä tukevan ilmapiirin. Pienessä toimivassa yhteisössä opetellaan rajat, koetaan rakkautta, toimitaan, tutkitaan, opitaan Kasvatus ja oppiminen tapahtuu kaikissa arjen tilanteissa. Perhepäivähoidon kiireettömyys ja väljät aikataulut antavat mahdollisuuden ottaa kaikki arjen touhuissa yllättäenkin vastaantulevat oppimistilanteet hyödyksi säännöllistä päivärytmiä unohtamatta. Hoitajalla on aikaa tukea lasta juuri hänen tarvitsemallaan tavalla, kiittää ja kannustaa. 4

6 LAPSI JA KASVATUSNÄKEMYS YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA KANGASALLA JOKAINEN LAPSI ON HELMI Näemme lapsen omana itsenään. Jokaista lasta kuunnellaan. Syliin pääsee aina kun siihen on tarve. Kehumme lasta lapsen kuullen. Keskustelemme aamuin illoin vanhempien kanssa. Tiedämme todella, mitä lapselle kuuluu, ja mitä päivän aikana on tapahtunut. MEILLE KASVATUKSESSA ON TÄRKEÄÄ : pitkät, pysyvät ja turvalliset lapsen ja aikuisen väliset suhteet turvallinen arki säännöllinen päivärytmi joustavuus kiireettömyys lämpö, läheisyys, ilo YHDISTYKSEMME ARVOT OVAT : leikki liikunta arjessa empaattisuus elämän kunnioittaminen toisten huomioiminen ryhmässä toimiminen kestävä kehitys TAVOITTEENAMME ON : tukea vanhempien kasvatustehtävää tarjota monenlaisia varteenotettavia vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle tukea jokaisen lapsen itsetuntoa tarpeen mukaan saada lapsi oppimaan, kuuntelemaan, keskittymään, ottamaan vastaan neuvoja, ajattelemaan, kyseenalaistamaan tukea lapsen kasvua niin, että lapsi pärjää elämässä päivähoidon jälkeen KASVATTAJINA OLEMME : leikin mahdollistajia uusiin kokemuksiin ja asioihin johdattelijoita luovuuden tukijoita turvallisia kuuntelijoita rajojen asettajia aikuisen malleja ammattitaitoisia 5

7 Minulle kasvatuksessa on tärkeää: MINUN PERHEPÄIVÄKOTINI Arvoni ja tavoitteeni kasvatustyössä: Olen kasvattajana: 6

8 LAPSELLE OMINAISET TOIMINTATAVAT YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA Rauhallinen leikkitila Aikaa leikille päivittäin Roolileikit Leikkiin innostavat leikkivälineet LEIKKIMINEN Pelit ja sääntöleikit ulkona ja sisällä Luonnossa liikkuminen, metsäretket Pyöräily, uinti Ohjattu leikki Sisäliikunta, jumppa, tanssi, elämysliikunta LIIKKUMINEN Vauhtivarvas ja Pihaseikkailu Pihaleikit, leikkipuisto leikit, kiipeily Talvileikit, hiihto, luistelu, lumikenkäily ja pulkkamäki Vuoden- ja vuorokaudenajat Luonto, elämän kiertokulku ja värit TUTKIMINEN Eläimet ja kasvit Erilaisuus Muodot, koot, mitat ja painot. Tekniikka. Musiikkiliikunta Askartelu, nikkarointi, rakentelu Laulu, soitto ja tanssi Teatteri, nukketeatteri Konsertit, lauluhetket Maalaaminen ja muovailu TAITEELLINEN ILMAISU Nukketeatteri itse tehden Lorut, runot ja sadut kuunnellen ja itse keksien Elokuvat Luonnon kauneuden havainnointi TAITEELLINEN KOKEMINEN Toisten erilaiset näkemykset Museot, taidenäyttelyt 7

9 TOIMINTAA MINUN PERHEPÄIVÄKODISSANI 8

10 SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ORIENTAATIO ikä ja aikakäsite lähiympäristö, sen historia ja tulevaisuus retkikohteet liikenne ja liikennesäännöt juhlapäivät ja perinteet erilaiset ammatit yhteiskunnalliset ilmiöt mediakasvatus ESTEETTINEN ORIENTAATIO aistihavainnot oma kokeminen ja tekeminen: teatteri, taide, ympäristö, luonto, arkkitehtuuri mielikuvitus ympäristön kauneus, viihtyvyys, siisteys LUONNONTIETEELLINEN ORIENTAATIO luonnon havainnoiminen kaikilla aisteilla kaikkina vuodenaikoina ja joka säällä luonnon kiertokulku vuodenaikojen havainnointi tähtitaivas tutkiminen, esim. luupilla kasvit ja eläimet marja- ja sieniretket EETTINEN ORIENTAATIO luonnon ja elämän kunnioitus jokamiehen oikeudet hyvät käytöstavat oikean ja väärän opettaminen eri sukupolvien kunnioittaminen erilaiset tunteet lapsen pohdinta, esim. onko hiljaisuutta? MATEMAATTINEN ORIENTAATIO lukumäärät, numerot, mitat koko, paino ajan määreet ja kalenteri vertailu, luokittelu laskeminen USKONNOLLIS- KATSOMUKSELLINEN ORIENTAATIO luomiskertomus / alkuräjähdys eri uskonnot ja kulttuurit hengelliset laulut pyhäkoulu seurakunnan kerhot joulu- ja pääsiäiskirkot 9

11 NÄIN OPIMME ARJEN ASKAREISSA 10

12 KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ Lapsen vanhempien ja perhepäivähoitajan johdonmukaisella, samanlaiseen päämäärään tähtäävällä yhteistyöllä lapsen parhaaksi onnistutaan parhaiten hoito- ja kasvatustehtävässä. Molemminpuolinen luottamus hoitosuhteessa johtaa hyviin tuloksiin ja lapselle luodaan hyvät eväät elämään. TUTUSTUMINEN hoitoajat hoitomaksu vakaumukset kasvatusperiaatteet allergiat hoitosopimus PEHMEÄ LASKU PERHEPÄIVÄKOTIIN lapsi tutustuu rauhassa hoitajaan, hoitopaikkaan ja hoitoryhmään hoitaja luo kontaktia lapseen TIEDOTUS jokapäiväiset keskustelut vanhempien kanssa puolin ja toisin lasta koskevista asioista avoimesti ja rehellisesti reissuvihko, sähköposti, tms. sovittu tapa vanhempaintapaamiset LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA tehdään, kun hoitosuhde on kestänyt vähän aikaa, ja ollaan tutustuttu lapseen tarkastetaan / päivitetään tarvittaessa lapsen tarpeet arjessa huomioidaan annetaan vanhemmille vietäväksi eteenpäin lapsen seuraavaan hoitopaikkaan 11

13 NÄIN TOIMII MEIDÄN YHTEISTYÖMME Kasvatuskumppanuudessa on tärkeää: 12

14 MUUT YHTEISTYÖTAHOT HOITAJAGOLLEGAT, MUUT VARHAISKASVATTAJAT, JA LÄHIPÄIVÄKODIT yhteiset ulkoilut muskarit kerhot Parkki-pyhäkoulua ja elämysliikuntaa Jumping Beans vierailut VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA apuna kasvatuksen varhaisen tuen suunnittelussa NEUVOLA nelivuotisarviointi kasvun ja kehityksen tukeminen YHDISTYS, myös valtakunnallisesti ammatilliset asiat, koulutus, työssä jaksaminen, virkistys valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät KIRJASTOT Tiedon ja elämysten hakeminen tieto-, kuva- ja satukirjoista sekä musiikkitallenteista LÄHISEUDUN OPPILAITOKSET, omaehtoinen koulutus perhepäivähoitajan ammattitutkinto täydennyskoulutus lisävirikkeitä antava koulutus (liikunta, musiikki ym ) YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT JA RETKET Vauhtivarvas ja Pihaseikkailu, Nuori Suomi teatteri- ja eläinpuistoretket vierailut Tähtirannassa KANGASALAN KUNNAN PÄIVÄHOITO / VARHAISKASVATUS valvonta yhteistyöpalaverit koulutus työssä jaksaminen ja virkistys KELA Yksityisen hoidon tuet 13

15 LAATU, KEHITTÄMINEN JA TURVALLISUUS KANGASALAN YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON LAADUN TAKEITA: pienessä ryhmässä lapsi saa yksilöllistä huomiota, ja saa kasvaa ja kehittyä rauhallisessa ympäristössä ryhmässä eri-ikäisiä lapsia: yhteisöllisyys, empatiakyky ja toisen huomiointi kasvaa, pienemmät oppivat isommiltaan tuttu, turvallinen hoitaja, arki ja ympäristö aina sama hoitaja itse valmistettu ruoka joustava työaika, sillä emme ole työaikalain alaisia säännöllinen päivärytmi, tutut rutiinit aikataulujen joustavuus päivärytmiä unohtamatta päivittäinen keskustelu ja palaute vanhemmilta kasvatuskeskustelut helposti järjestettävissä huomattuihin ongelmiin puututaan välittömästi hoitajilla erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja: retkeily, askartelu, musiikki yksityinen perhepäivähoitaja voi itse vaikuttaa ryhmänsä kokoonpanoon kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja tarvittaessa käytettävissä yhdistys toimii aktiivisesti tarjoten koulutusta, virkistystä, vertaistukea kunnasta valvontakäynti vuosittain jokaisen luona ja pedagogista tukea itsearviointi ja ammatillisuuden kehittäminen asiakaspalautteen tuella työn kehittäminen TURVALLISUUSSUUNNITELMA jokainen hoitaja laatii perhepäiväkotiinsa turvallisuussuunnitelman ympäristön turvallisuudesta huolehditaan (piha, sisätilat, ) EA -kurssi on yhdistyksen suositus liikenteessä kuljetaan liikennesääntöjen mukaan, heijastinliivit käytössä autolla liikkuminen vanhempien luvalla ja asianmukaisissa turvaistuimissa suunnitelma päivitetään vuosittain OMAVALVONTASUUNNITELMA jokainen hoitaja laatii perhepäiväkotiinsa omavalvontasuunnitelman käytössä Valviran lomake suunnitelman avulla seurataan omaa toimintaa ja se päivitetään vuosittain 14

16 YRITTÄJYYS Yksityinen perhepäivähoitaja on varhaiskasvatuksen ammattilainen, joka työskentelee itsenäisenä yrittäjänä omassa kodissaan. Häntä koskevat päivähoidon ja sosiaalipalvelun tuottajan lait. Hän määrittelee itse oman perhepäiväkotinsa hoitomaksut. Hän kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja maksaa veronsa ennakkoverona tai hänellä on toiminimi. Eläketurvansa sekä vakuutusmaksunsa hän yrittäjänä maksaa itse työtulostaan. Myös loma- ja sairausajan toimeentulo on hänen itsensä pohdinnassa. Verotuksessa vähennettävä hoitokulukorvaus kattaa juuri minimin aiheutuneista kuluista. Muutoin yksityinen perhepäivähoitaja hankkii työssään tarvitsemansa materiaalit ja välineistön omalla kustannuksellaan. Hän on itse vastuussa koulutuksestaan ja työterveydeltään ja työssä jaksamisestaan. Perhepäivähoitajan työ on hänen ammattinsa ja perhepäiväkoti hänen firmansa, jonka tuotolla hänen pitää tulla toimeen. Hoitaja tekee itsenäisesti lapsen huoltajan kanssa kirjallisen hoitosopimuksen, jossa määritellään hoitomaksut ja ajat sekä lapsen hoidon perusteita. Hän on vastuussa hoitolapsistaan koko hoidossaoloajan. Kangasalan kunta valvoo ja ohjaa lain täyttymistä toiminnan toteutuksessa. Velvollisuuksien lisäksi yrittäjällä on myös vapauksia laatia toimintansa omien mieltymyksiensä ja taitojensa mukaan ja määrittää itse hoitoryhmänsä kokoonpano. Hänen on helppo ottaa lasten ja vanhempien toiveet huomioon ja olla joustava. Neuvotellessaan itse kaikki hoitoon liittyvät asiat koko perhe tulee tutuksi hoitajalle ja hoitaja vanhemmille. Yksityinen perhepäivähoitaja ei kuulu työaikalain piiriin, joten lapsen hoitoajat ja lomat voidaan hoitosopimusta tehdessä sopia lapsen edun mukaisesti kumpaakin osapuolta tyydyttäviksi. Asiakkaiden hankkiminen ja perhepäiväkodin mainostus on myös yrittäjän omalla vastuulla. Paras mainos on työn hyvä laatu. Se näkyy tyytyväisinä asiakkaina. Iloinen, hyvin käyttäytyvä ja hyvällä itsetunnolla varustettu yksityisestä perhepäiväkodista koulutielle lähtevä lapsi on jokaisen yrittäjän tavoite. 15

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 KAUHAJOEN KAUPUNKI 2007 PERUSTURVA / PÄIVÄHOITO Piirrokset: Taina Ojaniemi Hyväksytty Kauhajoen perusturvalautakunnassa 18.12.2007 3

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin PÄIVÄKOTI Loikkeliinin KÄSIKIRJA Yrityksen nimi: Päiväkoti Tipitii Oy Yksikön nimi: Loikkeliini Kanervaraitti 1 90900 KIIMINKI www.loikkeliini.com Loikkeliini@gmail.com P.040 5866965/Nina Tapio/tapionina@hotmail.com

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Arvomme 1 3. Malmin perhepäivähoidon toimintaympäristö ja arkirytmi 1 4. Käsitys lapsesta ja oppimisesta 3 5. Lapselle

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 1 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S. 10 3.1

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 31.5.2005

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 31.5.2005 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 31.5.2005 Alkusanat Hämeenlinnan kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma Ohessa Hämeenlinnan päivähoitohenkilöstön yhteisesti laatima Varhaiskasvatuksen suunnitelma.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot