VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KANGASALAN YKSITYISTEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ JOHDANTO YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO KANGASALLA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ LAPSI- JA KASVATUSNÄKEMYS YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA KANGASALLA Minun perhepäiväkotini LAPSELLE OMINAISET TOIMINTATAVAT Toimintaa minun perhepäiväkodissani SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Näin opimme arjen askareissa KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ Näin toimii meidän yhteistyömme MUUT YHTEISTYÖTAHOT LAATU, KEHITTÄMINEN JA TURVALLISUUS YRITTÄJYYS

3 JOHDANTO Yksityisen perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa hoitajien työtä ja tuo esille perhepäivähoidon erityispiirteitä vanhemmille ja muille varhaiskasvattajille. Suunnitelma on laadittu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Kangasalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan nojautuen. Se on Kangasalan yksityisten perhepäivähoitajien ensimmäinen, ja koskee kaikkia Kangasalan Seudun Yksityiset Perhepäivähoitajat ry:n jäseniä. Tämä varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä yhdistyksen jäsenten kesken kaikkien hoitajien yhteiseksi työkaluksi. Kullakin yksittäisellä hoitajalla on erikoisosaamisensa ja vahvuutensa, sekä omat tapansa tehdä varhaiskasvatustyötä omassa perhepäiväkodissaan. Sen vuoksi suunnitelma sisältää avoimia sivuja, jotka on tarkoitettu kunkin perhepäivähoitajan itsensä täytettäväksi. Kukin hoitaja saa näin sisällytettyä tähän suunnitelmaan oman perhepäiväkotinsa suunnitelman ja tuoda esille omat erityispiirteensä. Avoimet sivut voi hoitaja täyttää haluamallaan tavalla, joko käsin tai koneella. Sivuja voi tulostaa molempiin tarkoituksiin yhdistyksen nettisivuilta Tämä suunnitelma lisää hoitajien ammatillisuutta, auttaa laadun säilyttämisessä ja jatkuvassa kehittymisessä. Vanhemmille suunnitelma on ikkuna työmme sisältöihin ja luo luottamuksellisen kivijalan kestävää kasvatuskumppanuutta ja hoitosuhdetta luotaessa. 2

4 YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO KANGASALLA Kangasalan yksityinen perhepäivähoito tarjoaa vanhemmille varteenotettavan vaihtoehdon lapsen päivähoidon järjestämiseen. Vanhemmille maksettavan yksityisen hoidon tuen avulla se on kilpailukykyinen hoitomuoto myös taloudellisesti. Tukea maksetaan yksityiselle palvelun tuottajalle, jonka kunta on hyväksynyt. Lakisääteisen tuen lisäksi Kangasalla maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää tietyin edellytyksin. Kunnassamme yksityisen päivähoidon valvova viranomainen on Hämeen lääninhallitus ja Kangasalan kunnan opetustoimi. Perhepäivähoitajan velvollisuus on laatia perhepäiväkotinsa turvallisuus- ja omavalvontasuunnitelmat. Lisäksi hän sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen ja hänen rikostaustansa selvitetään. Hoitolapsilleen hän laatii yhdessä vanhempien kanssa lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman, lapsen vasun. Koulutuksena on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Kangasalan kunta edellyttää uusilta aloittavilta perhepäivähoitajilta pedagogista koulutusta tai vähintään koulutussuunnitelman tekemistä kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta. Yksityinen perhepäivähoito on varsin merkittävä osa Kangasalan päivähoidon kenttää sekä määrällisesti, että laadullisesti. Yksityinen taho kattaa noin 10% koko kunnan päivähoidosta. Yhdistyksessämme, Kangasalan Seudun Yksityiset Perhepäivähoitajat ry:ssä, on noin 40 jäsentä. Suurin osa heistä on pitkän työuran ja koulutuksen omaavia hoitajia. Kangasalan Seudun Yksityiset Perhepäivähoitajat ry on perustettu vuonna Toimintamme tavoitteena on yhteistoiminnan ja ammatillisuuden edistäminen. Osallistumme yksityisten päivähoitajien yhdistystoimintaan myös valtakunnallisesti osallistumalla koulutus- ja neuvottelupäiville. Teemme yhteistyötä alueen muiden päivähoidon tuottajien, varhaiskasvatuksen johdon sekä alueemme koulutusta tarjoavien laitosten kanssa. Lisätietoa yksityisestä päivähoidosta sekä yhdistyksestämme löytyy nettisivuiltamme TEEMME TYÖTÄ LASTEN PARHAAKSI TÄYDELLÄ SYDÄMELLÄ JA TOSISSAAN LASTA JA TYÖTÄMME KUNNIOITTAEN! 3

5 PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Perhepäivähoito toimintamuotona tarjoaa lapselle kodinomaisen, kiireettömän ja turvallisen mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä pienessä ryhmässä tutun ja pysyvän aikuisen johdatuksessa. Lapsen oma koti yhdessä perhepäiväkodin kanssa, sekä niiden lähellä olevat turvalliset ihmiset ja asiat muodostavat lapselle kallisarvoisen ja korvaamattoman varhaiskasvatusympäristön. Perhepäivähoitajan oma koti päivähoitopaikkana on lapselle luonteva paikka toimia. Rakennus huoneineen, pihoineen kaikkineen näyttää lapsen silmissä kodilta. Ympärillä on kodille ominaisia huonekaluja ja tavaroita. Melu ja hälinä eivät häiritse. Lelut, pelit, askartelumateriaalit ym. ovat esillä ja lasten käytössä. Leikkiä voidaan vaikka jatkaa seuraavana päivänä. Perhepäiväkodin keittiössä valmistetaan lasten nähden tai yhdessä lasten kanssa kotiruokaa, joka syödään ihan oikeassa kodin ruokapöydässä. Satuhetket vietetään kotisoffalla ja päivälepo makuuhuoneen hämärässä. Voidaan käydä vaikka saunassakin. Joissakin perhepäiväkodeissa on myös kotieläimiä hoitolasten elämyksiä lisäämässä. Perhepäiväkodin tuttu naapurusto, lähiympäristö ja luonto laajentavat turvallisesti lapsen elämän piiriä. Retkillä koetut elämykset ja seikkailut jättävät muistijälkiä aikuisuuteen saakka ja laajentavat lapsen kokemusmaailmaa. Keskinäisellä yhteistyöllä perhepäivähoitajat kokoavat lapsiryhmänsä yhteiseen puuhaan tarjoten näin tuttujen hoitajien ja lasten kesken turvallista ryhmätoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Perhepäivähoitajalla voi olla yhtä aikaa hoidossa neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien, sekä näiden lisäksi yksi osapäiväinen kunnallisessa esikoulussa oleva tai koulunsa aloittanut lapsi. Pieni ryhmä muodostuu kiinteäksi ja turvalliseksi. Lapsen ja hoitajan pysyvä pitkä suhde tukee lapsen kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Lapset oppivat tuntemaan toisensa, luottamaan toisiinsa ja huolehtimaan toisistansa. Perhepäiväkodissa asuu myös hoitajan muu perhe, joka lisää kodinomaisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ammattitaitoinen perhepäivähoitaja luo kotiinsa lapsen kehitystä ja itsenäisyyttä tukevan ilmapiirin. Pienessä toimivassa yhteisössä opetellaan rajat, koetaan rakkautta, toimitaan, tutkitaan, opitaan Kasvatus ja oppiminen tapahtuu kaikissa arjen tilanteissa. Perhepäivähoidon kiireettömyys ja väljät aikataulut antavat mahdollisuuden ottaa kaikki arjen touhuissa yllättäenkin vastaantulevat oppimistilanteet hyödyksi säännöllistä päivärytmiä unohtamatta. Hoitajalla on aikaa tukea lasta juuri hänen tarvitsemallaan tavalla, kiittää ja kannustaa. 4

6 LAPSI JA KASVATUSNÄKEMYS YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA KANGASALLA JOKAINEN LAPSI ON HELMI Näemme lapsen omana itsenään. Jokaista lasta kuunnellaan. Syliin pääsee aina kun siihen on tarve. Kehumme lasta lapsen kuullen. Keskustelemme aamuin illoin vanhempien kanssa. Tiedämme todella, mitä lapselle kuuluu, ja mitä päivän aikana on tapahtunut. MEILLE KASVATUKSESSA ON TÄRKEÄÄ : pitkät, pysyvät ja turvalliset lapsen ja aikuisen väliset suhteet turvallinen arki säännöllinen päivärytmi joustavuus kiireettömyys lämpö, läheisyys, ilo YHDISTYKSEMME ARVOT OVAT : leikki liikunta arjessa empaattisuus elämän kunnioittaminen toisten huomioiminen ryhmässä toimiminen kestävä kehitys TAVOITTEENAMME ON : tukea vanhempien kasvatustehtävää tarjota monenlaisia varteenotettavia vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle tukea jokaisen lapsen itsetuntoa tarpeen mukaan saada lapsi oppimaan, kuuntelemaan, keskittymään, ottamaan vastaan neuvoja, ajattelemaan, kyseenalaistamaan tukea lapsen kasvua niin, että lapsi pärjää elämässä päivähoidon jälkeen KASVATTAJINA OLEMME : leikin mahdollistajia uusiin kokemuksiin ja asioihin johdattelijoita luovuuden tukijoita turvallisia kuuntelijoita rajojen asettajia aikuisen malleja ammattitaitoisia 5

7 Minulle kasvatuksessa on tärkeää: MINUN PERHEPÄIVÄKOTINI Arvoni ja tavoitteeni kasvatustyössä: Olen kasvattajana: 6

8 LAPSELLE OMINAISET TOIMINTATAVAT YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA Rauhallinen leikkitila Aikaa leikille päivittäin Roolileikit Leikkiin innostavat leikkivälineet LEIKKIMINEN Pelit ja sääntöleikit ulkona ja sisällä Luonnossa liikkuminen, metsäretket Pyöräily, uinti Ohjattu leikki Sisäliikunta, jumppa, tanssi, elämysliikunta LIIKKUMINEN Vauhtivarvas ja Pihaseikkailu Pihaleikit, leikkipuisto leikit, kiipeily Talvileikit, hiihto, luistelu, lumikenkäily ja pulkkamäki Vuoden- ja vuorokaudenajat Luonto, elämän kiertokulku ja värit TUTKIMINEN Eläimet ja kasvit Erilaisuus Muodot, koot, mitat ja painot. Tekniikka. Musiikkiliikunta Askartelu, nikkarointi, rakentelu Laulu, soitto ja tanssi Teatteri, nukketeatteri Konsertit, lauluhetket Maalaaminen ja muovailu TAITEELLINEN ILMAISU Nukketeatteri itse tehden Lorut, runot ja sadut kuunnellen ja itse keksien Elokuvat Luonnon kauneuden havainnointi TAITEELLINEN KOKEMINEN Toisten erilaiset näkemykset Museot, taidenäyttelyt 7

9 TOIMINTAA MINUN PERHEPÄIVÄKODISSANI 8

10 SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ORIENTAATIO ikä ja aikakäsite lähiympäristö, sen historia ja tulevaisuus retkikohteet liikenne ja liikennesäännöt juhlapäivät ja perinteet erilaiset ammatit yhteiskunnalliset ilmiöt mediakasvatus ESTEETTINEN ORIENTAATIO aistihavainnot oma kokeminen ja tekeminen: teatteri, taide, ympäristö, luonto, arkkitehtuuri mielikuvitus ympäristön kauneus, viihtyvyys, siisteys LUONNONTIETEELLINEN ORIENTAATIO luonnon havainnoiminen kaikilla aisteilla kaikkina vuodenaikoina ja joka säällä luonnon kiertokulku vuodenaikojen havainnointi tähtitaivas tutkiminen, esim. luupilla kasvit ja eläimet marja- ja sieniretket EETTINEN ORIENTAATIO luonnon ja elämän kunnioitus jokamiehen oikeudet hyvät käytöstavat oikean ja väärän opettaminen eri sukupolvien kunnioittaminen erilaiset tunteet lapsen pohdinta, esim. onko hiljaisuutta? MATEMAATTINEN ORIENTAATIO lukumäärät, numerot, mitat koko, paino ajan määreet ja kalenteri vertailu, luokittelu laskeminen USKONNOLLIS- KATSOMUKSELLINEN ORIENTAATIO luomiskertomus / alkuräjähdys eri uskonnot ja kulttuurit hengelliset laulut pyhäkoulu seurakunnan kerhot joulu- ja pääsiäiskirkot 9

11 NÄIN OPIMME ARJEN ASKAREISSA 10

12 KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ Lapsen vanhempien ja perhepäivähoitajan johdonmukaisella, samanlaiseen päämäärään tähtäävällä yhteistyöllä lapsen parhaaksi onnistutaan parhaiten hoito- ja kasvatustehtävässä. Molemminpuolinen luottamus hoitosuhteessa johtaa hyviin tuloksiin ja lapselle luodaan hyvät eväät elämään. TUTUSTUMINEN hoitoajat hoitomaksu vakaumukset kasvatusperiaatteet allergiat hoitosopimus PEHMEÄ LASKU PERHEPÄIVÄKOTIIN lapsi tutustuu rauhassa hoitajaan, hoitopaikkaan ja hoitoryhmään hoitaja luo kontaktia lapseen TIEDOTUS jokapäiväiset keskustelut vanhempien kanssa puolin ja toisin lasta koskevista asioista avoimesti ja rehellisesti reissuvihko, sähköposti, tms. sovittu tapa vanhempaintapaamiset LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA tehdään, kun hoitosuhde on kestänyt vähän aikaa, ja ollaan tutustuttu lapseen tarkastetaan / päivitetään tarvittaessa lapsen tarpeet arjessa huomioidaan annetaan vanhemmille vietäväksi eteenpäin lapsen seuraavaan hoitopaikkaan 11

13 NÄIN TOIMII MEIDÄN YHTEISTYÖMME Kasvatuskumppanuudessa on tärkeää: 12

14 MUUT YHTEISTYÖTAHOT HOITAJAGOLLEGAT, MUUT VARHAISKASVATTAJAT, JA LÄHIPÄIVÄKODIT yhteiset ulkoilut muskarit kerhot Parkki-pyhäkoulua ja elämysliikuntaa Jumping Beans vierailut VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA apuna kasvatuksen varhaisen tuen suunnittelussa NEUVOLA nelivuotisarviointi kasvun ja kehityksen tukeminen YHDISTYS, myös valtakunnallisesti ammatilliset asiat, koulutus, työssä jaksaminen, virkistys valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät KIRJASTOT Tiedon ja elämysten hakeminen tieto-, kuva- ja satukirjoista sekä musiikkitallenteista LÄHISEUDUN OPPILAITOKSET, omaehtoinen koulutus perhepäivähoitajan ammattitutkinto täydennyskoulutus lisävirikkeitä antava koulutus (liikunta, musiikki ym ) YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT JA RETKET Vauhtivarvas ja Pihaseikkailu, Nuori Suomi teatteri- ja eläinpuistoretket vierailut Tähtirannassa KANGASALAN KUNNAN PÄIVÄHOITO / VARHAISKASVATUS valvonta yhteistyöpalaverit koulutus työssä jaksaminen ja virkistys KELA Yksityisen hoidon tuet 13

15 LAATU, KEHITTÄMINEN JA TURVALLISUUS KANGASALAN YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON LAADUN TAKEITA: pienessä ryhmässä lapsi saa yksilöllistä huomiota, ja saa kasvaa ja kehittyä rauhallisessa ympäristössä ryhmässä eri-ikäisiä lapsia: yhteisöllisyys, empatiakyky ja toisen huomiointi kasvaa, pienemmät oppivat isommiltaan tuttu, turvallinen hoitaja, arki ja ympäristö aina sama hoitaja itse valmistettu ruoka joustava työaika, sillä emme ole työaikalain alaisia säännöllinen päivärytmi, tutut rutiinit aikataulujen joustavuus päivärytmiä unohtamatta päivittäinen keskustelu ja palaute vanhemmilta kasvatuskeskustelut helposti järjestettävissä huomattuihin ongelmiin puututaan välittömästi hoitajilla erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja: retkeily, askartelu, musiikki yksityinen perhepäivähoitaja voi itse vaikuttaa ryhmänsä kokoonpanoon kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja tarvittaessa käytettävissä yhdistys toimii aktiivisesti tarjoten koulutusta, virkistystä, vertaistukea kunnasta valvontakäynti vuosittain jokaisen luona ja pedagogista tukea itsearviointi ja ammatillisuuden kehittäminen asiakaspalautteen tuella työn kehittäminen TURVALLISUUSSUUNNITELMA jokainen hoitaja laatii perhepäiväkotiinsa turvallisuussuunnitelman ympäristön turvallisuudesta huolehditaan (piha, sisätilat, ) EA -kurssi on yhdistyksen suositus liikenteessä kuljetaan liikennesääntöjen mukaan, heijastinliivit käytössä autolla liikkuminen vanhempien luvalla ja asianmukaisissa turvaistuimissa suunnitelma päivitetään vuosittain OMAVALVONTASUUNNITELMA jokainen hoitaja laatii perhepäiväkotiinsa omavalvontasuunnitelman käytössä Valviran lomake suunnitelman avulla seurataan omaa toimintaa ja se päivitetään vuosittain 14

16 YRITTÄJYYS Yksityinen perhepäivähoitaja on varhaiskasvatuksen ammattilainen, joka työskentelee itsenäisenä yrittäjänä omassa kodissaan. Häntä koskevat päivähoidon ja sosiaalipalvelun tuottajan lait. Hän määrittelee itse oman perhepäiväkotinsa hoitomaksut. Hän kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja maksaa veronsa ennakkoverona tai hänellä on toiminimi. Eläketurvansa sekä vakuutusmaksunsa hän yrittäjänä maksaa itse työtulostaan. Myös loma- ja sairausajan toimeentulo on hänen itsensä pohdinnassa. Verotuksessa vähennettävä hoitokulukorvaus kattaa juuri minimin aiheutuneista kuluista. Muutoin yksityinen perhepäivähoitaja hankkii työssään tarvitsemansa materiaalit ja välineistön omalla kustannuksellaan. Hän on itse vastuussa koulutuksestaan ja työterveydeltään ja työssä jaksamisestaan. Perhepäivähoitajan työ on hänen ammattinsa ja perhepäiväkoti hänen firmansa, jonka tuotolla hänen pitää tulla toimeen. Hoitaja tekee itsenäisesti lapsen huoltajan kanssa kirjallisen hoitosopimuksen, jossa määritellään hoitomaksut ja ajat sekä lapsen hoidon perusteita. Hän on vastuussa hoitolapsistaan koko hoidossaoloajan. Kangasalan kunta valvoo ja ohjaa lain täyttymistä toiminnan toteutuksessa. Velvollisuuksien lisäksi yrittäjällä on myös vapauksia laatia toimintansa omien mieltymyksiensä ja taitojensa mukaan ja määrittää itse hoitoryhmänsä kokoonpano. Hänen on helppo ottaa lasten ja vanhempien toiveet huomioon ja olla joustava. Neuvotellessaan itse kaikki hoitoon liittyvät asiat koko perhe tulee tutuksi hoitajalle ja hoitaja vanhemmille. Yksityinen perhepäivähoitaja ei kuulu työaikalain piiriin, joten lapsen hoitoajat ja lomat voidaan hoitosopimusta tehdessä sopia lapsen edun mukaisesti kumpaakin osapuolta tyydyttäviksi. Asiakkaiden hankkiminen ja perhepäiväkodin mainostus on myös yrittäjän omalla vastuulla. Paras mainos on työn hyvä laatu. Se näkyy tyytyväisinä asiakkaina. Iloinen, hyvin käyttäytyvä ja hyvällä itsetunnolla varustettu yksityisestä perhepäiväkodista koulutielle lähtevä lapsi on jokaisen yrittäjän tavoite. 15

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NASTOLAN KUNTA Sisällys Alkusanat Perhepäivähoidon arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Kuntouttava varhaiskasvatus Yhteistyö

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

SIPOON VARHAISKASVATUSPALVELUT. Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

SIPOON VARHAISKASVATUSPALVELUT. Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma SIPOON VARHAISKASVATUSPALVELUT Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sipoon perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä perhepäivähoitajien,

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOITO VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOITO VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO METSÄKULMAN MIMMIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 31.8.2006 SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 Simunan laulu Metsän suojassa Simunassa on meidän päiväkoti. Täällä on kivaa meillä, kaikilla kavereilla. Päiväkoti Simunassa kaikilla leppoista

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015

Ulvilan kaupungin PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 Ulvilan kaupungin PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 ULVILAN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Ulvilan varhaiskasvatus tunnetaan lapsen ja perheen hyvinvointiin oikea-aikaisesti vastaavasta

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Toivojentien päiväkodin ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Varhaiskasvatussuunnitelmatyön taustaa... 2 2. Perhepäivähoidon vahvuudet... 3 3. Perhepäivähoidon arvot... 4 4. Perhepäivähoitajan

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo Te r vetuloa Palometsän päiväkotiin! Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo T u l e m u k a a n Tervetuloa Palometsän päiväkotiin niin tutut kuin uudetkin perheet! Palometsän päiväkodissa on viisi

Lisätiedot

Kotkan kaupungin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Kotkan kaupungin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Kotkan kaupungin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSUUNNITELMAN TEHTÄVÄT Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman tärkein tehtävä on luoda yhteiset arvioitavissa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Stakes 2003:

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Stakes 2003: SISÄLLYSLUETTELO 1. VALTAKUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA...1 2. KAARINALAISEN PERHEPÄIVÄHOIDON ARVOPOHJA, TOIMINTA-AJATUS JA VISIO...1 2.1. Arvopohja...1 2.1.1. Kaarinan päivähoito...1 2.1.2. Perhepäivähoito...2

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Oriveden kaupunki 2011 PERHEPÄIVÄHOIDON KESKUSTAN TIIMI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. teksti & kuvat: Keskustan tiimin hoitajat ~ 1 ~

Oriveden kaupunki 2011 PERHEPÄIVÄHOIDON KESKUSTAN TIIMI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. teksti & kuvat: Keskustan tiimin hoitajat ~ 1 ~ Oriveden kaupunki 2011 KESKUSTAN TIIMI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA teksti & kuvat: Keskustan tiimin hoitajat ~ 1 ~ Pieni reppuselkä pipopää tupsahtaa aamuhämärissä eteiseen. Nukkumatin

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014. Hyväksytty johtokunnassa:

Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014. Hyväksytty johtokunnassa: Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Hyväksytty johtokunnassa: SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT JA KASVATUSTAVOITTEET 2.1 Kasvatustavoitteet 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN PERHEPÄIVÄHOIDON TÄRKEITÄ ARVOJA. Läheisyys ja lämpö

VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN PERHEPÄIVÄHOIDON TÄRKEITÄ ARVOJA. Läheisyys ja lämpö 1 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu on lupaus laadusta. Vasu ohjaa perhepäivähoitajia päivittäisessä työssään. Perhepäivähoidon vasun pohjana on sekä

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot