KULTTUURIHYVINVOINTIA TURUSSA -UUTISKIRJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURIHYVINVOINTIA TURUSSA -UUTISKIRJE"

Transkriptio

1 UUTISKIRJE 2/2014 KULTTUURIHYVINVOINTIA TURUSSA -UUTISKIRJE SISÄLTÖ: UUSI APURAHAMUOTO: TAIDETTA HOITOLAITOKSIIN, haku päättyy Kulttuurin hyvinvointivaikutusten ERITYISAVUSTUKSET yhteisöille, haku päättyy Kulttuurialan ja soveltavan taiteen YAMK-koulutus alkaa Turun Taideakatemiassa STUDIA GENERALIA Turussa: Ikäihmiset kaupunkikehittämisen voimavarana Pohjoismaista kulttuurihyvinvointiyhteistyötä Kööpenhaminassa UUSI JULKAISU: Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen UUSI JULKAISU aiheesta miten yhdistys voi toimia hyvinvointipalveluiden tuottajana? Kohtaamisia Rohkeutta maahanmuuttajien työnhakuun taiteen keinoin -hanke etenee Kävelytreffeille kulttuurikohteisiin Hali-Koiran kanssa Taide ja tuloksellisuus -kutsuseminaarin esitykset verkossa Varsinais-Suomen Kulttuuristrategiatyö käynnistyy alueellisilla teemapajoilla Tanssikummina sairaalakoulussa Turun musiikkijuhlien ja Turun Taideakatemian yhteistyö TYKS:n lastensairaalassa Sairaalamusiikkikurssilaiset musisoivat Kuva: Seilo Ristimäki Kulttuurihyvinvointia Turussa -verkosto julkaisee uutiskirjettä, joka on suunnattu kaikille kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneille. Jos haluat liittyä listalle tai jos et halua jatkossa saada enää sähköpostia Kulttuurihyvinvointia Turussa -listan kautta, lähetä viesti 1

2 UUSI APURAHAMUOTO: TAIDETTA HOITOLAITOKSIIN, haku päättyy Suomen kulttuurirahasto julistaa haettavaksi uuden apurahamuodon Taidetta hoitolaitoksiin. Haku päättyy Apurahan kokoa ei ole rajattu. Sitä voivat hakea yhtä hyvin yksittäiset taiteilijat työskentelyyn kuin yhteisötkin laajoihin hankekokonaisuuksiin. Apurahaa ei kuitenkaan myönnetä julkihallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille (esim. kaupungit, kunnat). Hanke voi toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin ympäristöissä, joissa se ei ole tavanomaista. Mahdollisia kohteita ovat esim. palvelutalot ja erilaiset päiväkeskukset, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön yksiköt, lastensuojelun yksiköt, kotona asuvat ikäihmiset jne. Erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hakemuksia arvioitaessa painotetaan mm. seuraavia näkökulmia: hanke lisää taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa, hanke on taiteellisesti korkeatasoinen ja sillä on hyvät edellytykset tuottaa pysyviä vaikutuksia. Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeissa on tärkeää myös, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään, ja tätä ymmärrystä hyödynnetään ihmisten tasa-arvoiseksi kohtaamiseksi. Hakemukseen tulee liittää yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen sekä yhteystiedot. Hankesuunnitelmassa tulee kuvata, mitä on tarkoitus tehdä, kenen voimin ja kenelle sekä miten kohderyhmä osallistetaan mukaan toimintaan. Tulo- ja menoarvio tulee kuvata erillisessä liitteessä (ellei kyseessä ole pelkästään henkilökohtaisen työskentelyapurahan hakeminen). Lisätietoa: Kulttuurin hyvinvointivaikutusten ERITYISAVUSTUKSET yhteisöille, haku päättyy Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin hankkeisiin Varsinais-Suomessa toimiville yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille. Avustus on tarkoitettu yhteisöllisyyden, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämiseen sekä työhyvinvoinnin tukemiseen kulttuurin ja taiteen keinoin. Avustusta voi hakea kaikkiin taiteen aloihin ja eri kohderyhmiin liittyvään toimintaan. Avustus on tarkoitettu vuoden 2015 hankkeisiin. Sen suuruus on n euroa. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Samaa avustusmuotoa jaetaan myös muilla alueilla, tarkista alueesi tiedot Lisätietoa ja hakuohjeet: 2

3 Kulttuurialan ja soveltavan taiteen YAMK-koulutus alkaa Taideakatemiassa Turun AMK:n Taideakatemiassa on ensi vuodesta alkaen mahdollista opiskella Kuvataiteilija (YAMK) ja Medianomi (YAMK) -tutkinnot, jotka ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Kulttuurialan YAMK -koulutus perustuu aiemmin suoritetulle alemmalle korkeakoulututkinnolle sekä kolmen vuoden työkokemukselle. Tutkintokoulutuksen suuntautumisalat ovat Soveltava taide ja Luova tuottaja. Kumpaankin koulutukseen valitaan 10 opiskelijaa. Haku koulutuksiin avautuu valtakunnallisessa yhteishaussa keväällä Lisätietoja: Taina Erävaara, (Soveltava taide) Arja Tulonen, (Luova tuottaja) Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, (Taideakatemian YAMK-koulutus) STUDIA GENERALIA keskiviikkona klo Pääkirjaston Studio (Linnankatu 2, Turku) Ikäihmiset kaupunkikehittämisen voimavarana Haluatko osallistua kotikaupungin kehittämiseen? Kenelle kertoisit toiveesi? Tapaa Turun kehittäjiä ja kerro mielipiteesi Tervetuloa! sosiaalineuvos Maija Perho Mikä on Turun palvelukartta? paikkatietokoordinaattori Katariina Hilke Osallisuuden edistäminen Turun kaupungissa, osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala Miten rakentaa helppokulkuinen Turku, esteettömyysasiamies Jaana Solasvuo Keskustelua Tilaisuuden järjestävät Turun kaupunki ja Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry. Lisätietoja: Johanna Reiman, toiminnanjohtaja, Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry, p Pohjoismaista kulttuurihyvinvointiyhteistyötä Nordiska Ministerrådet (Pohjoismaiden ministerineuvosto) on käynnistänyt Ruotsin pääministerivuoden aikana pohjoismaisen selvityksen, joka kartoittaa kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen, opetuksen ja kehitystoiminnan tilannetta sekä laatii sen pohjalta yhteispohjoismaiset ehdotukset alan kehittämiseksi. Hanketta koordinoi Region Skåne (Skåne Landstinget ). Raportti luovutetaan toimenpiteitä varten Ruotsin kulttuuriministerille marraskuussa Turun yliopiston professori Marja-Liisa Honkasalo osallistui elokuun lopulla Kööpenhaminassa järjestettyyn tutkimuspaneeliin yhdessä usean ruotsalaisen, norjalaisen ja tanskalaisen tutkijan kanssa. Muissa Pohjoismaissa taloudellinen panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on ollut suurempaa kuin Suomessa. Ruotsissa on ollut alan kansallisia tutkimusohjelmia jo vuodesta Tukholman ja Göteborgin yliopistoissa on tutkimus- ja opetusyksiköt, jotka ovat suuntautuneet kulttuurihyvinvoinnin kysymyksiin. Tanskassa toimintaa on Århusissa ja Norjassa Bergenissä. jatkuu... 3

4 Rahallisen panostuksen välisistä eroista huolimatta toiminta Suomessa on innovatiivisempaa ja vireämpää. Maassamme alan taiteentekijöitä ja tutkijoita yhdistäviä verkostoja ja kehityshankkeita on enemmän. Tutkimuksen alueella suomalaiset ovat tehneet huomattavia avauksia, joita muualla ei vielä ole, esimerkiksi kulttuurin merkityksestä vanhustenhoidossa. Asiantuntijapaneeli korosti yhteispohjoismaisen tutkimusohjelman tärkeyttä. Paneeli ehdotti myös yhteisen tietopankin perustamista, johon kootaan kehityshankkeiden tulokset. Lisätietoa: Marja-Liisa Honkasalo, professori, Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö, Turun yliopisto, UUSI JULKAISU: Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen Turun ammattikorkeakoulun Terveyden ja Hyvinvoinnin yksikön hankkeessa luotiin neljä taide- ja kulttuurilähtöistä palvelumallia, joilla pyritään edistämään vuotiaiden aivoterveyttä ja muistin toimintaa. Palvelumalleja kehitettiin yhteistyössä Läntinen tanssin aluekeskuksen, Rahtiteatterin, Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen, Salon taiteilijaseuran ja Salon taidemuseo Veturitallin kanssa. Taideryhmissä elämäntarinat rakentuivat visuaalisten kertomusten muotoon lapsuuden kodin, pihapiirin ja rakennusten valokuvin sekä kuvataiteen ja teatterin keinoja hyödyntäen. Tanssitaiteeseen perustuvassa KehoNerossa aktivoitiin aivoja ja muistin toimintaa luovan liikkeen ja luovan ilmaisun harjoitteita hyödyntäen. Jokaisella oli mahdollisuus jäsentää muistin kerroksiin painuneita kokemuksiaan, joita tavoitettiin taiteen tekemisellä. Osallistujat kertoivat taidetoiminnan vaikuttaneen virkeyteen ja tuoneen henkiseen vireystilaan myönteistä muutosta. Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys korostui kaikkien palvelumallien ryhmätoiminnassa. Tärkeänä koettiin mm. yhteisöön kuuluminen, osallisuuden kokemus ja tarinoiden jakaminen. Tutkimus- ja kehitystyön neljässä palvelumallissa kehkeytyivät aivoterveyttä edistävät avaimet: luova ajattelu, visuaalinen hahmottaminen, visuaalinen ajattelu, reflektiivinen ajattelu, hiljainen tieto, mentaalinen aktiivisuus, elinikäinen oppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus. Hankkeesta ilmestynyt julkaisu on ladattavissa Turun ammattikorkeakoulun sivulta veloituksetta: Lisätietoja: Helena Malmivirta, opettaja, Turun amk /Terveys ja Hyvinvointi/TKI, p UUSI JULKAISU aiheesta miten yhdistys voi toimia hyvinvointipalveluiden tuottajana? Läntisen tanssin aluekeskuksen HINTA-hankkeen kolmannen sektorin palvelutoiminnan mallinnus Rakkausvajeesta uuden kolmannen sektorin palvelutuotantomalliin on luettavissa osoitteessa: Lisätietoja: Lotta Skaffari, toiminnanjohtaja, Läntinen tanssin aluekeskus, p

5 Kohtaamisia Rohkeutta maahanmuuttajien työnhakuun taiteen keinoin -hanke etenee: TILANNE PÄÄLLÄ TYÖNHAUSSA -iltapäivä Taideakatemian Köysiteatterissa Tilaisuudessa tutkitaan työnhakutilanteita forum-teatterin keinoin. Esitettäviin kohtauksiin on saatu vinkkejä maahanmuuttajanuorilta ja heidän kanssaan työskenteleviltä. Kuinka haastavaa työnhaku voi olla ja voiko siinä onnistua? Miten näytän oman osaamiseni ja mistä saan rohkeutta työnhakuun? Forum-teatteri on brasilialaisen ohjaajan Augusto Boalin kehittämä yleisöä osallistava teatterillinen peli. Forum-teatterissa yleisö osallistuu peliin: havainnoi, käsittelee, keskustelee ja kokeilee, miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat esitettäviin tilanteisiin, joissa ilmenee sortoa. Kohtauksia tai vaihtoehtoja voidaan käydä läpi uudelleen ja keskustella niistä. Forum- teatteri näyttää valikoidun kuvan yhteiskunnasta tai osallistujien elämästä ja osallistava teatteri luo tilan, jossa tilannetta pyritään muuttamaan. Esityksessä ei löydy välttämättä vastausta käsiteltyihin ongelmiin, mutta keskustelu kannustaa osallistujaa toimimaan tavoitteidensa mukaisesti myös omassa elämässään. Lisätietoja: Marika Leinonen-Vainio, Turun amk / Taideakatemia, p Kävelytreffeille kulttuurikohteisiin Hali-Koiran kanssa Kävelytreffit on osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n koordinoimaa, RAY:n rahoittamaa Avoimet Ovet -hanketta ( ) Sen päätarkoituksena on tukea kotona asuvien ikäihmisten yhteisöllisyyttä. Kävelytreffejä toteuttaa koira-avusteisen toiminnan ammattilainen, Hali-Koira -yrittäjä Maarit Haapasaari, jonka valloittavat berninpaimenkoirat ovat innostaneet turkulaisia ikäihmisiä liikkumaan ja tutustumaan joukolla erilaisiin kulttuurikohteisiin. Koira on houkutellut mukaan myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ilman koiran innostusta olisi kävelyihin lähteneet mukaan. Joka toinen keskiviikko kokoontuvat suositut Kävelytreffit ovat avoimia kaikille kotona asuville ikäihmisille. Matalan kynnyksen toimintaan Ilmoittautumisia ei tarvita, treffeille kokoonnutaan klo 13 Palvelutalo Wilenin (ent. Ukkokodin) pääportin edessä. Treffeillä on vierailtu niin museoissa, kirkoissa kuin kirjastossakin. Seuraavat kävelytreffit ovat 8.10, kohteena Marina Palace tutustutaan Ylen toimintaan Kopkolmiossa. Lisätietoja ja muita menovinkkejä senioreille: Lisätietoja Avoimet Ovet -hankkeesta: Helena Norokallio, projektipäällikkö, tai Satu Järvenpää, projektisuunnittelija Lisätietoja koira-avusteisesta toiminnasta: Maarit Haapasaari, 5

6 Taide ja tuloksellisuus -kutsuseminaarin esitykset verkossa Taiteen edistämiskeskus, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu järjestivät yhteistyössä Kulttuurihyvinvointia Turussa -verkoston kanssa Turun yliopistolla tiistaina klo Taide ja tuloksellisuus -kutsuseminaarin, johon osallistui 63 asiantuntijaa taiteen, kulttuurin, koulutuksen, tutkimuksen ja sosiaali- ja terveysalan kentiltä. Seminaarissa pohdittiin, onko sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi siirtymässä osaksi taiteen arviointia ja mistä tuloksellisuuden vaatimus taiteessa kumpuaa. Seminaarin puhujina olivat mm. professorit Marja-Liisa Honkasalo ja Jukka Louhivuori, tutkija Jari Pirhonen sekä Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve. Seminaariesitykset ja puheenvuorot: Lisätietoa: Anna-Mari Rosenlöf, taidekoordinaattori, TAIKE Lounais-Suomi, p Varsinais-Suomen Kulttuuristrategiatyö käynnistyy teemapajoissa Tule mukaan vahvistamaan kulttuurihyvinvointitoiminnan merkitystä alueellamme! Loka-marraskuussa järjestetään neljä alueellista työpajaa Varsinais-Suomen maakunnallisen kulttuuristrategian valmistelun tueksi. Yhteisenä teemana kaikissa alueellisissa teematyöpajoissa käsitellään kunnallisia kulttuuripalveluita ja kolmannen sektorin roolia. Lisäksi jokaisessa työpajassa keskitytään teemoihin, jotka nousivat esille kulttuurin tulevaisuusfoorumissa Kaikki työpajat soveltuvat paikasta ja teemasta riippumatta myös kulttuurihyvinvointiin liittyvien asioiden työstämiseen. Työpajat järjestetään torstaisin klo Linkki ilmoittautumiseen: Taidekoulutus ja taiteilijoiden asema Turun seutu Turun AMK:n Lemminkäisenkadun toimipiste, sali A 174, Tiera, Lemminkäisenk. 30, Turku Tapahtumat ja yleisötyö Saaristo / Evenemang och publikarbete Skärgård Kunnantupa, Kirkkovalli 2, Nauvo/ Kommunalstugan, Kyrkvallen 2, Nagu Kulttuurin saavutettavuus & lasten ja nuorten kulttuuri Vakka-Suomi Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30, Laitila Kulttuurin ja taiteen eri rajapinnat mm. matkailu Loimaan seutu Loimaan taidetalo, Rantatie 2, Loimaa Luova talous ja kulttuuriyrittäjyys Salon seutu Kulttuuritalo KIVA, Horninkatu 21, Salo Lisätietoja: Henri Terho, erityisasiantuntija, TAIKE Lounais-Suomi, p

7 Tanssikummina sairaalakoulussa Tanssikummi Annastiina Saastamoinen työskentelee parhaillaan Turun opetustoimen alaisessa Kiinanmyllyn koulussa, joka vastaa TYKS:n lastenklinikan sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian sairaalaopetuksesta. Oppilaat tulevat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella olevista kunnista. Sairaalahoidossa olevien oppilaiden lisäksi koulussa annetaan opetusta psykiatrisessa avohoidossa oleville oppilaille, joiden koulunkäynti on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä psyykkisten ongelmien vuoksi. Tanssikummi työskentelee koulussa kuukauden ajan. Työskentely on osa Läntisen tanssin aluekeskuksen kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittämistä ja nuorten työllistämistä. Sitä tukevat mm. Suomen kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus. Lisätietoja: Riikka Campomanes, tuottaja, Läntinen tanssin aluekeskus, p Turun musiikkijuhlien ja Turun Taideakatemian yhteistyö TYKS:n lastensairaalassa Johdatus sairaalamusiikkiin -kurssi Turun musiikkijuhlien mestarikurssien yhteydessä järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa myös Johdatus sairaalamusiikkiin -kurssi. Ammattimuusikoille suunnatulla kurssilla perehdyttiin muusikkona toimimiseen sairaalayhteisössä sekä työskenneltiin sairaalamuusikkoina TYKSin lastensairaalassa. Kurssin opettajana toimi sairaalamuusikkojen kouluttajaksi Pariisin Musique et Santé -instituutissa opiskellut Taideakatemian opettaja Uli Kontu-Korhonen. Lastensairaala soi Lastensairaala soi oli osa Turun musiikkijuhlien Tyks -päivän ohjelmaa. Tapahtumassa esiintyi Turun Taideakatemian musiikinkoulutusohjelman ja Turun konservatorion opiskelijoita sekä Turun musiikkijuhlien taiteilijoita. Tapahtuman aikana tehtiin sairaalamusiikkityötä vastasyntyneitten teho-osastolla, pediatrisella vuodeosastolla sekä päiväsairaalassa. Sairaalamuusikkoina toimivat Elsa Helminen (sopraano), Iida-Alina Poijärvi (sello), Uli Kontu-Korhonen (sopraano ja kantele), Topi Lehtipuu (tenori) ja Solmund Nystabakk (barokkikitara ja luuttu). Johanna Isokoski (sopraano) ja Saara Pitkänen (harmonikka) esittivät musikaalisävelmiä ja Piazzollan tangoja lasten hematologisen osaston päiväsalissa. Kuulijoina oli potilaita, heidän vanhempiaan ja hoitajia. Lastensairaalan sisääntuloaulassa musisoivat sopraano Sini Tornberg sekä kitaristi Maria Sapelkina esittäen mm. Oskar Merikannon musiikkia. Lisäksi järjestettiin neljä konserttia TYKSin U-sairaalan aulaan alkaen klo 13, 14, 15 ja 16. Yleisön lisäksi ohikulkevia asiakkaita ja hoitajia pysähtyi kuuntelemaan konsertteja, joissa kuultiin mm. barokkimusiikkia, kansalauluja ja musikaalisävelmiä. Lastensairaala soi -tapahtumasta ja sairaalamusiikkikurssista saatiin paljon myönteistä palautetta, jonka pohjalta yhteistyötä Taideakatemian ja musiikkijuhlien kanssa halutaan jatkaa edelleen. Lisätietoja: Uli Kontu-Korhonen, opettaja, Turun amk / Taideakatemia, 7

Osaamispolku. kohtaamisia vanhustyössä. 2012 2013 Loppuraportti

Osaamispolku. kohtaamisia vanhustyössä. 2012 2013 Loppuraportti Osaamispolku kohtaamisia vanhustyössä 2012 2013 Loppuraportti Anna-Mari Rosenlöf Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste 31.12.2013 1 SISÄLTÖ 1. Osaamispolku taidepalveluita ikäihmisille

Lisätiedot

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho)

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Luonnos 28.1.2015 2 1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025 2015 ISBN 978-952-320-002-9 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA 89 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA 89 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014 Pumppu-hanke,TEHU-osahanke: Tuotteistetut hyvinvointipalvelut tehokkaan toiminnan edellytys seudullisesti toimivassa tuottaja-tilaajamalleissa. Turun seudun osio. TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen Helena Malmivirta KT, LTO

Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen Helena Malmivirta KT, LTO Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen Helena Malmivirta KT, LTO Turun ammattikorkeakoulun Terveyden ja Hyvinvoinnin tutkimus- ja kehitystoiminnan ja Turun seudun kolmannen sektorin toimijoiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.2.2015 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.2.2015 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.2.2015 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 25 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste

HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste KERÄTTY JOULUKUUSSA 2010 VALTION TAIDEMUSEOSSA, KEHYKSESSÄ. TOIMITTAJAT: HELKA KETONEN, TEEMAPÄIVÄT 2011 AURA LINNAPUOMI, KULTTUURIA KAIKILLE PALVELU SISÄLLYS

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Apurahat 2015 Hakuopas

Apurahat 2015 Hakuopas Apurahat 2015 Hakuopas Sisällysluettelo 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 21 21 22 23 24 24 Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

KULTTUURIN HYVINVOINTIPALVELUJEN TILA JA TARVE POHJOIS-POHJANMAALLA JA KAINUUSSA. Oulun läänin taidetoimikunnan selvitys

KULTTUURIN HYVINVOINTIPALVELUJEN TILA JA TARVE POHJOIS-POHJANMAALLA JA KAINUUSSA. Oulun läänin taidetoimikunnan selvitys KULTTUURIN HYVINVOINTIPALVELUJEN TILA JA TARVE POHJOIS-POHJANMAALLA JA KAINUUSSA Oulun läänin taidetoimikunnan selvitys Kulttuurin hyvinvointipalvelujen tila ja tarve Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua?

Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua? Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua? TARTUN TOIMEEN! retki taidenäyttelyyn Turun taidemuseoon enemmän taideryhmiä / spontaaneja luovia virikehetkiä

Lisätiedot

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Pohjanmaan taidetoimikunta Rantalinna, Rantakatu 65100 Vaasa 06 317 1116 www.taidepohjanmaa.fi Saatteeksi Suomalainen kansanomainen terveydenhoito

Lisätiedot

Saavutettavia kulttuurisisältöjä

Saavutettavia kulttuurisisältöjä TURUN AMMATTIKORKEAKOULU, TAIDEAKATEMIA Saavutettavia kulttuurisisältöjä Kulttuurin saavutettavuus hankkeen loppuraportti Turun AMK:n Taideakatemia toteutti Kulttuurin saavutettavuus -hankkeen vuosien

Lisätiedot

Laura Huhtinen-hildén & anna-maria vilkuna [toim.] Kulttuurinen vanhustyö. taide kumppanina läpi elämän

Laura Huhtinen-hildén & anna-maria vilkuna [toim.] Kulttuurinen vanhustyö. taide kumppanina läpi elämän Laura Huhtinen-hildén & anna-maria vilkuna [toim.] Kulttuurinen vanhustyö taide kumppanina läpi elämän kulttuurinen vanhustyö Taide kumppanina läpi elämän attribution 1.0 Finland Toimittajat Laura Huhtinen-Hildén

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

jokaisen elämä on luova teos

jokaisen elämä on luova teos jokaisen elämä on luova teos Kokemuksia kulttuuri- ja hyvinvointityön kohtaamisesta Artteli-projektissa Artteli-projektin loppuraportti Oulun läänin taidetoimikunta Jokaisen elämä on luova teos Kokemuksia

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN 2 3 SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN Visuaalisten alojen ammattitaiteilijoiden verkostoitumisedellytykset Kaakkois Suomessa Kristiina Korjonen Kuusipuro Etelä Karjala instituutti Raportti 16 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA Raportti vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnissa 2012 2014 Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani (toim.) VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto

Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto Sastamalan kaupunki, Kulttuuripalvelut ma projektityöntekijä Taru Tähti (työelämävalmennus 26.9. 21.12.2011) 1. Johdanto 2. Valmistelut 3. Neljä tapaamista 3.1. Tilaajien

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti 2014 Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti Minna Buure, Marjukka Heikkilä, Markku Paakki Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 28.11.2014 [Kirjoita

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen

Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen Läänintaiteilija Ava Numminen/Uudenmaan taidetoimikunta 24.1.2012 Kirjoitin ensimmäisen työvuoteni toimintakertomuksessa lokakuussa

Lisätiedot

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Kokemuksia ja suosituksia Teksti: Mira Haataja 18.11.2010 Kuva: Mira Haataja sivu 2 / 23 Sisällys Suosituksia museo-opastuksiin...

Lisätiedot

Merkittävien ihmisten yhteiskunta. Hymykuopat-hanke kunnan tarpeisiin vastaajana

Merkittävien ihmisten yhteiskunta. Hymykuopat-hanke kunnan tarpeisiin vastaajana Merkittävien ihmisten yhteiskunta Hymykuopat-hanke kunnan tarpeisiin vastaajana MERKITTÄVIEN IHMISTEN YHTEISKUNTA toimittaneet Helena Malmivirta ja Anu Taivainen Merkittävien ihmisten yhteiskunta Julkaisija

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Hyvinvointia kulttuurista

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista - Mitä, miten ja kenelle? C:50 Hyvinvointia kulttuurista Mitä, miten ja kenelle? Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot