OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE"

Transkriptio

1 1 OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE MÄNTÄN LUKIO Rehtori Pertti Heinonen , Koskelankatu 3 Kanslia, Anni Aaltonen MÄNTTÄ Opettajienhuone Telefax SISÄLLYSLUETTELO 1. Lukio - monipuolista yleissivistystä 2 2. Koulutyön järjestäminen 2 Kurssimuotoisuus, jaksotus, luokattomuus, koeviikko Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 3. Opintososiaaliset seikat 3 4. Mäntän lukion opetussuunnitelma ja tuntijako 3 5. Ylioppilastutkinnon rakenne 5 6. Luokattoman lukion arvosteluohjeet 5 7. Lukion opiskeluohjelman valinta 7 8. Oppiaineet ja kurssikuvaukset 7 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 Englannin kieli 9 Ruotsin kieli 10 Saksan kieli 11 Ranskan kieli 12 Venäjän kieli 13 Espanjan kieli 14 Lyhyt matematiikka 14 Pitkä matematiikka 15 Biologia 16 Maantiede 17 Fysiikka 18 Kemia 19 Uskonto, ev.lut. 20 Elämänkatsomustieto 20 Filosofia 21 Psykologia 22 Historia 22 Yhteiskuntaoppi 24 Musiikki 25 Kuvataide 25 Liikunta 27 Terveystieto 28 Opinto-ohjaus 28 Tietokoneen ajokorttikoulutukset 29 Muut koulukohtaiset soveltavat kurssit Kansainvälinen toiminta Verkkokurssitarjotin PAOK Lukion kurssivalinnat jatko-opiskelun kannalta Tervetuloa Mäntän lukioon 31

2 2 1. LUKIO - MONIPUOLISTA YLEISSIVISTYSTÄ Mäntän lukio on laajan ja monipuolisen yleissivistyksen antava alueellinen lukio, jossa opiskelija voi itse valita, mihin aineisiin keskittyy. Se toimii yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten kanssa. 2. KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN Kurssimuotoisuus Lukiossa on oppiaineiden oppimäärät jaettu itsenäisiksi kursseiksi, joiden pituus on noin 38 tuntia. Valinnaisissa kursseissa on myös 19-tuntisia puolikaskursseja. Jaksotus Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Yksi jakso kestää noin 6 viikkoa. Lähes kaikki aineet opiskellaan keskitetysti, eli ainetta on jakson aikana 6 tuntia viikossa. Kunkin jakson aikana opiskellaan päivittäin yleensä samoja aineita, ja muiden oppiaineiden osalta on ns. taukojakso. Työjärjestys vaihtuu jakson päättyessä. Kaikkia aineita ei kuitenkaan ole jaksotettu. Esimerkiksi liikunta on hajautettu eli yksi kurssi suoritetaan 3 jaksossa siten, että viikossa on kaksi tuntia liikuntaa. Luokattomuus Mäntän lukio toimii luokattomana lukiona, jonka oppimäärän voi suorittaa 2-4 vuodessa. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää pidennyksen suorittamisaikaan. Luokattomassa lukiossa *opiskelija ei jää luokalle (koska luokkia ei ole) * opiskelija ei myöskään siirry luokalta toiselle * myös hyväksyttyjä kurssiarvosanoja voi korottaa suorittamalla kurssin uudelleen * lukuvuosikohtaisia kurssimääriä ei ole, vaan lukion kokonaiskurssimäärä kertyy koko lukioajalta (olet itse vastuussa siitä, että kunakin vuonna suoritat tarvittavan määrän kursseja!) * ylioppilaskirjoitusten pakolliset aineet voi suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä kertana * ylioppilastutkinnon voi saada valmiiksi joko keväällä tai syksyllä Luokattomassa lukiossa jokainen saa tehdä itselleen sopivimman opiskeluohjelman ja voi edetä siten omaan tahtiin. Opiskelijoille jaetaan kurssitarjotin, johon on merkitty kaikki sinä lukuvuonna opetettavat kurssit. Opiskelija valitsee Vilmasta (tietokoneohjelma opiskelijoiden valintoja varten - jokainen saa oman salasanan, jolla hän pääsee tekemään omia valintojaan) ne kurssit, jotka aikoo alkaneen lukuvuoden aikana suorittaa. Huom! Kaikkia tekemiäsi aine- ja kurssivalintoja voit lukiossa muuttaa - joko heti syksyllä lukion alkaessa tai lukuvuoden aikana aina jaksojen vaihtuessa: voit jättää jonkin kurssin/aineen ohjelmasta pois, ottaa uusia kursseja/aineita tilalle. Suoritettuja kursseja ei voi jälkikäteen poistaa opinto-ohjelmasta, mutta kurssin voi keskeyttää ennen kuin se on arvosteltu. Keskeyttäminen on tapahduttava viimeistään kokeessa. Siitä on ilmoitettava ko. kurssin opettajalle. Luokattomuus merkitsee myös sitä, että opettaja voi kursseittain vaihtua. Edelleen ryhmät "elävät" eli ryhmiin voi kuulua eri vuosien opiskelijoita. Koeviikko Jakso päättyy koeviikkoon. Jaksossa opiskelluista kursseista pidetään kokeet viitenä peräkkäisenä päivänä (yleensä viikonloppu välissä). Tavallisesti kokeet ovat aamupäivisin, valmistelu- ja selitystunnit iltapäivisin. Koeviikolla pidetään hajautettujen aineiden (esim. liikunnan) tunnit.

3 3 Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa Mäntän lukion opiskelijat voivat ottaa opintosuunnitelmaansa soveltavia kursseja myös muista oppilaitoksista. Em. kurssien hyväksymisestä opinto-ohjelmaan päättää rehtori. Yhteistyöstä muiden oppilaitosten kanssa tiedotetaan lukuvuoden alussa opo-tunneilla ja ryhmänohjaustuokioissa. 3. OPINTOSOSIAALISET SEIKAT Lukion opetus on maksutonta. Päivittäinen kouluateria on ilmainen. Lukiossa opiskeleva voi saada kansaneläkelaitokselta eli KELA:lta opintotukea ja koulumatkatukea, joita haetaan koululta saatavilla lomakkeilla. Lapsilisään oikeutetulle opiskelijalle ei myönnetä opintotukea. Koulumatkatukea opiskelija voi saada, jos hänen yhdensuuntainen matkansa on vähintään 10 kilometriä ja matkan kustannukset ylittävät 54 euroa (vuonna 2009). Omavastuuosuus on kuukaudessa 43 euroa (vuonna 2009). Oppikirjat, koulutarvikkeet ja mahdolliset opintoretket opiskelijan on maksettava itse. Kouluterveydenhoito on ilmaista. 4. MÄNTÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA JA TUNTIJAKO Kaikille yhteisiä, pakollisia kursseja on lyhyen matematiikan valinneilla 47 ja pitkän matematiikan valinneilla 51. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja (joita oppilaan tulee opiskella vähintään 10). Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. A-kielenä (ala-asteella yhteisenä alkanut kieli) on englanti B1-kielenä (peruskoulun yläasteella alkanut yhteinen kieli) on ruotsi B2-kielenä (peruskoulun yläasteella alkanut valinnainen kieli) saksa B3-kielenä (lukiossa alkava valinnainen kieli) ranska, saksa ja venäjä. Mikäli samaa kieltä 2- ja 3-kielenä opiskelevia on yhteensä alle 30, aloittaville eli B3-kieltä opiskeleville opetetaan ensin kaksi kurssia ko. kieltä, jonka jälkeen he jatkavat yhdessä B2-kieltä opiskelevien kanssa 6-7 kurssia. Yläasteella ranskaa opiskelleet aloittavat ranskan kielen opinnot B3-ranskan kurssilla 3 (RD3).

4 4 Mäntän lukion tuntijako: Oppiaine yhteiset valinnaiset valinnaiset pakolliset syventävät soveltavat kurssit kurssit kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus Englannin kieli (A) Ruotsin kieli (B1) Saksan kieli (B2) 8 Saksan kieli (B3) 8 1 Ranskan kieli (B3) 8 1 Venäjän kieli (B3) 8 1 Espanjan kieli 2 Matematiikka, lyhyt 6 4 Matematiikka, pitkä 10 7 Biologia Maantieto Fysiikka Kemia 1 5 0,5 Uskonto/ET 3 2 1, 5 Filosofia 1 3 0,5 Psykologia 1 5 0,5 Historia 4 6 1,5 Yhteiskuntaoppi 2 2 0,5 Musiikki Kuvataide Liikunta Terveystieto 1 2 0,5 Opinto-ohjaus 1 1 1,5 Tieto- ja viestintätekniikka 3 Afrikka-verkkokurssi 1 Pakollisia kursseja Syventäviä vähintään 10 Kursseja yhteensä vähintään 75

5 5 5. YLIOPPILASTUTKINNON RAKENNE PAKOLLISET AINEET (4 KPL) KAIKILLE PAKOLLINEN ÄIDINKIELI KOLME SEURAAVISTA: VIERAS KIELI pitkä tai lyhyt oppimäärä. TOINEN KOTIM. KIELI, pitkä tai keskipitkä oppimäärä PITKÄ TAI LYHYT MATEMATIIKKA REAALIAINEEN KOE YLIMÄÄRÄISET AINEET (EI RAJOITUKSIA) MATEMATIIKKA pitkä tai lyhyt REAALIAINEEN KOE VIERAS KIELI VIERAS KIELI Lukion opiskelija voi osallistua ylioppilastutkintoon, kun hän on suorittanut ko. aineen pakolliset kurssit tai reaaliin opiskeltuaan vähintään kyseisen aineen pakolliset kurssit. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä voidaan järjestää vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa kahden reaaliaineen kokeen. Ylioppilastutkinnon pakolliset aineet tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa. Hyväksytty koe saadaan uusia kerran. Arvosanat: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6) magna cum laude approbatur (5) cum laude approbatur (4) lubenter approbatur (3) approbatur (2) improbatur (0) Yleisarvosanaa ei enää anneta. Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL:n) verkkosivut: www minedu.fi/yo-tutkinto 6. LUOKATTOMAN LUKION ARVOSTELUOHJEET Kurssin arvostelu Opiskelijan suorittama kurssi arvostellaan sen päättyessä. Arvostelun tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arvostelu perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin.

6 Kurssi arvostellaan lukioasetuksessa määritellyin numeroin 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) tai tietyistä kursseista suoritusmerkinnällä suoritettu (S)/ hylätty (I). Itsenäinen opiskelu Erityisestä syystä asianomaisen aineen opettajan luvalla opiskelija voi suorittaa kurssin tuntiopetukseen osallistumatta tekemällä opettajan antamat kirjalliset tehtävät ja osallistumalla kyseisen kurssin kokeeseen tai uusintakuulusteluun. Kurssin suorittaminen uudelleen Mikäli opiskelija saa kurssista arvosanan 4 tai suoritusmerkinnän hylätty, hänellä on mahdollisuus osallistua uusintakuulusteluun yhden kerran kurssin päätyttyä seuraavan jakson alussa tulematta uudelleen kurssille. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus korottaa hylättyä ja myös hyväksyttyä kurssiarvosanaa tulemalla uudelleen kurssille. Tässä tapauksessa jää parempi arvosana voimaan. Poissaolojen vaikutus Aiheettomat poissaolot oppitunneilta vaikuttavat arvosteluun arvosanoja alentavasti. Suuri poissaolojen määrä voi johtaa siihen, että kurssia ei ollenkaan arvostella eikä opiskelija saa osallistua uusintakuulusteluun. Oppiaineen arvostelu Opiskelijan opinto-ohjelma käsittää kaikki pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia, yhteensä vähintään 75 (38 tunnin) kurssia. Opiskelijan opinto-ohjelma tarkentuu lukio-opintojen aikana, ja se ohjaa opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin. Opinto-ohjelma määrittää opiskelijan oppiaineet ja niiden oppimäärät siinä laajuudessa, kuin hän aikoo ne suorittaa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi siten olla erilaiset oppimäärät. Opiskelijalle on korostettava, että hänen opinto-ohjelmansa määrittelee, milloin hänen katsotaan suorittaneen hyväksytysti kunkin oppiaineen oppimäärän ja mihin kursseihin perustuen oppiaineet arvostellaan. Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. (Selvyyden vuoksi kaikki opiskelijat arvostellaan kurssin päätyttyä numeroarvosanalla, joka opiskelijan pyynnöstä muutetaan suoritusmerkinnäksi vasta viimeiseen jaksotodistukseen.) Oppimäärän arvostelu Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: 6 Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään

7 7 9 kurssia tai enemmän 3 Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään liittyvät koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanoin ja soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä. Oppiaineen opettajan harkinnan mukaan koulukohtaiset kurssit voivat vaikuttaa korottavasti loppuarvosanaan. 7. LUKION OPISKELUOHJELMAN VALINTA Opinto-ohjelmasi valitset täyttämällä Mäntän lukion valintakortin, jonka saat opinto-ohjaajaltasi. Mikäli valitset lyhyen matematiikan, sinulle tulee 47 pakollista kurssia, pitkän matematiikan valitsijalle tulee 51 pakollista kurssia. Syventäviä kursseja sinun tulee valita vähintään 10. Kokonaiskurssimääräsi lukion aikana tulee olla vähintään 75 kokonaista kurssia. Kurssimäärän ylärajaa ei ole. Elämänkatsomustietoa opetetaan lukion uskonnonopetuksesta vapautetuille uskontokuntiin kuulumattomille opiskelijoille, jos näitä on lukiossa vähintään 3. Mikäli opetusta ei järjestetä, elämänkatsomustiedon kurssit voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. Musiikin ja kuvaamataidon pakollisia kursseja on opiskeltava siten, että toista opiskellaan kaksi kurssia, toista vähintään yksi kurssi. 8. OPPIAINEET JA KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMEN KIELI) PAKOLLISET KURSSIT Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Kunkin kurssin arviointi perustuu opiskelijan oman työn laatuun ja määrään. Arvioinnin pohjana eivät ole vain kvantitatiiviset mittaukset, kokeet tai muut kirjalliset tuotokset vaan opiskelijan kehitys kaikissa äidinkielen taidoissa. Yhteissuunnittelussa sovitaan sisällöistä ja työtavoista johdettavat arviointiperusteet. Kaikilla kursseilla on käytössä oppikirjana Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sen lisäksi kursseilla käytetään erillisiä kurssivihkoja tai jotakin muuta oppimateriaalia. ÄI01: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssi on luonteeltaan perusvalmiuksien kurssi, jonka aikana vahvistetaan vuorovaikutuksessa ja opiskelussa tarvittavaa kielitietoa ja kielenkäytön taitoja. Sisältö: lukutaidon syventäminen, keskusteluharjoitukset, kirjoittaminen. ÄI02: Tekstien rakenteita ja merkityksiä: Kurssilla harjaannutaan tekstien erittelyyn ja tulkintaan sekä opastetaan kielen omatoimiseen huoltoon. Sisältö: Kirjoittaminen: oman tekstin rakentaminen (aineiston kerääminen ja otsikointi, jäsentely); aineistotehtävän ohjeet; Kieli: kielenhuollon perusteet. Opiskelijaa ohjataan löytämään omia ilmaisutapoja ja monipuolistetaan sekä puheilmaisun että kirjallisen ilmaisun taitoja. ÄI03: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Kurssilla tutustutaan fiktion ja esittävien taiteiden, esimerkiksi teatterin ja elokuvan lajeihin ja tutkitaan näiden ilmaisutapoja. Opiskelijaa ohjataan löytämään omia ilmaisutapoja ja monipuolistetaan sekä puheilmaisun että kirjallisen ilmaisun taitoja. Sisällöt: Lyriikka ja epiikka: eri muotoihin tutustuminen sekä lukien että kirjoittaen; draama: tutustutaan jonkin draaman avulla teatteriin ja elokuvaan. ÄI04: Tekstit ja vaikuttaminen: Kurssilla perehdytään monipuolisesti kielellä vaikuttamiseen sekä puhujan että kirjoittajan roolissa. Totuttaudutaan seuraamaan julkista keskustelua ja osallistumaan siihen. Tarkastellaan kirjallisuuden suoria ja epäsuoria vaikutustapoja. Sisältö:

8 8 Tunnistetaan vaikuttamaan pyrkivän kielen piirteet; tarkastellaan tekstejä, myös kokonaisteoksia, vaikuttajina, tehdään argumentaatioanalyysi; harjoitellaan vaikuttavaa puhumista (esim. ohjelmapuhe, väittely); harjoitellaan vaikuttavaa kirjoittamista (mielipideteksti tai vastine). ÄI05: Teksti, tyyli ja konteksti Kurssilla perehdytään etupäässä länsimaisen kulttuurin eri aikakausiin ja kaunokirjallisuuden tyylivirtauksiin. Suomen kirjallisuus nähdään yhteydessä eurooppalaiseen kirjallisuuteen. Kurssilla syvennetään kirjallisuuskeskustelun ja lähteiden käytön taitoa. Sisältö: Tutustutaan keskeisiin aikakausiin ja tyylisuuntiin (keskiaika, renessanssi, klassismi, romantiikka, realismi) ja kunkin aikakauden tärkeimpiin kirjailijoihin. Opiskelijatyönä esim. projektityö jostain tyylisuunnasta tai kirjailijan esittely. Kirjoittaminen: essee. Kieli: tyyliseikkoja. ÄI06: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti: Perehdytään suomalaiseen kirjallisuuteen. Eritellään kirjallisuuden tapoja rakentaa ja eritellä suomalaisten identiteettiä ja tarkastellaan kulttuurisia eroja. Sisältö: suomalais-ugrilaisten kielten historiaa ja suomen kielen erityispiirteitä; Suomen kirjallisuutta ryhmätyönä; aineisto- ja otsikkoaineita. Syventävissä opinnoissa kehitetään edelleen opiskelijoiden puheviestinnän, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen taitoja. ÄI07: Puheviestinnän taitojen syventäminen: Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa käyttäytymään luontevasti ja tilanteeseen sopivasti erilaisissa puheviestintätilanteissa. Sisältö: harjoitellaan perustelutaitoa sekä yksilö- että ryhmäviestinnässä; kehitetään omaa viestintää, esim. valmistetaan puhe, tulkitaan kaunokirjallista tekstiä, harjoitellaan erilaisia puhetilanteita; tutustutaan muodollisiin puhetilanteisiin (väittely, neuvottelu, paneelikeskustelu) ja harjoitellaan niissä esiintymistä; harjaannutaan käyttämään puheenvuoroja, kuuntelemaan muita ryhmänjäseniä, kommentoimaan, kysymään, tiivistämään asiat jne.; tutustutaan eri medioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin puheviestinnän alueella (videon ja radiokuunnelman teko, erilaiset puhekilpailut). Kolmantena opiskeluvuonna on mahdollisuus suorittaa myös valtakunnallinen puheviestintätaitojen päättötutkinto. Puheviestinnän kurssi ei ole edellytys päättötutkintoon osallistumiselle, mutta kurssin käymisestä on hyötyä, mikäli aikoo suorittaa päättötutkinnon. ÄI08: Tekstitaitojen syventäminen: Kirjoittamisen avulla perehdytään ajankohtaisiin kulttuurikysymyksiin ja syvennetään tekstinymmärtämisen taitoja. Sisältö: valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin: erityisesti tekstitaidon koe sekä kielenhuollon harjoituksia; käsitellään ajankohtaisia sanoma- ja aikakauslehtitekstejä ja kirjoitetaan niiden pohjalta; kerrataan kielellisen vaikuttamisen perusteita. ÄI09: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri: Syvennetään tekstin ymmärtämisen taitoja ja sovelletaan erilaisia analyysimenetelmiä. Kirjoittamisen pohjana käytetään erityisesti kaunokirjallisia tekstejä, mutta myös asiatekstejä sekä kuvia. Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten esseekoetta varten; aineistoja otsikkotehtäviä. Kurssille osallistuminen ei edellytä ÄI 8:n suorittamista. SOVELTAVAT KURSSIT ÄI10: Ilmaisutaidon peruskurssi: Kurssi rohkaisee opiskelijaa ilmaisemaan itseään ja kartuttaa esiintymistaitoja. Sisältö: Luovan ilmaisun ja äänenkäytön perusharjoituksia. Improvisaatioiden kautta pieniä esityksiä ÄI11: Teatterikurssi: Kurssi edellyttää ilmaisutaidon peruskurssin suorittamista. Tavoite: Kurssi antaa käsityksen teatteriesityksen valmistamiseen liittyvistä vaiheista ja tukee oppilaiden esiintymisrohkeutta ja -taitoja.

9 9 ÄI12: Kieliopin ja kielenhuollon kertauskurssi: Tavoite: kerrata peruskoulussa opitut äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelussa tärkeät kieliopin ja kielenhuollon keskeiset asiat. ÄI13: Toimittajakurssi: Kurssilla tutustutaan lehtien ja lehdistön yleispiirteisiin ja historiaan, tarkastellaan viestintää ilmiönä. Laaditaan lehtijuttuja: uutisia, henkilöhaastatteluja ja reportaaseja. Tutustutaan toimittajan työhön. Kurssin voi suorittaa myös koulun verkkolehden Verkkokipinän toimittamiseen osallistumalla. ÄI14 Teatteritaiteen lukiodiplomi Kurssille osallistumisen edellytyksenä on kurssien ÄI10 ja ÄI11 suorittaminen. ENGLANNIN KIELI PAKOLLISET KURSSIT Kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä ja suoritustapa on kaikissa kurssille osallistuminen. EN01: Nuori ja hänen maailmansa: Kurssi vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla tehdään myös lyhyitä kuuntelu-, puhe- ja kirjoitusharjoituksia. EN02: Viestintä ja vapaa-aika: Kurssilla harjoitellaan puheviestintää ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla harjoitellaan myös kirjoittamista. EN03: Opiskelu ja työ: Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. EN04: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma: Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä. Aihepiirit liittyvät oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin. Tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia. EN05: Kulttuuri: Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat kurssin teemaan liittyvän laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. EN06: Tiede, talous ja tekniikka: Kurssin aihepiirit liittyvät eri tieteenaloihin, tekniikan saavutuksiin, viestinnän eri muotoihin ja talouselämään. Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Tehdään myös erilaisia kirjoitusharjoituksia. Syventävät kurssit 7 ja 8 suoritetaan hyväksytysti suoritettujen pakollisten kurssien jälkeen. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. EN07: Luonto ja kestävä kehitys: Kurssin aihepiirejä ovat luonto, luonnontieteet ja kestävä kehitys. Kurssilla kerrataan opittuja rakenteita, käydään läpi syventäviä tekstejä ja tehdään vaativia kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia. EN08: Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa.puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan pareittain ja ryhmissä kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssin päätteeksi suoritetaan suullinen koe, josta saa erillisen todistuksen.

10 SOVELTAVAT KURSSIT Kielen soveltava kurssi 9 on tarkoitettu kielessä heikon pohjan saaneille lukioon tulleille opiskelijoille ja niille, joilla vielä pakollisten kurssien jälkeen on suoriutumisvaikeuksia, kurssi 10 on tarkoitettu keskustelutaidon kohentamiseen. Kurssilla 11 kerrataan keskeisiä kielioppiasioita. Soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. 10

11 EN09: Lisäkurssi Suoritusjärjestyssuositus: EN01:n jälkeen. Kurssin tavoitteena on perussanaston ja -kieliopin kertaus. Kurssilla kerrataan esim. yleis- ja kestoaikamuodot, futuuri ja konditionaali, imperatiivi, liitekysymykset ja perussanajärjestys. Harjoitellaan myös lukiomaisen opiskelun alkeita kuuntelutehtävien, pienimuotoisten kirjoitelmien ja puheharjoitusten muodossa. EN10: Abikurssi. Suoritusjärjestyssuositus: EN06:n jälkeen. Kurssi sisältää erilaisten kirjoitustehtävien laatimista sekä muiden yo- kokeessa esiintyvien tehtävätyyppien harjoittelua ja sanaston kertausta. Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilaskirjoituksiin. Ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. EN11: Kielioppikurssi Kurssi on mahdollista suorittaa EN05:n jälkeen. Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan A-englannin keskeisimpiä kielioppirakenteita. TOINEN KOTIMAINEN KIELI ELI RUOTSIN KIELI PAKOLLISET KURSSIT Kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä ja suoritustapa on kaikissa kurssille osallistuminen. RU01: Koulu ja vapaa-aika. Ensimmäisessä kurssissa käsitellään nuorten elämänpiiriä, opiskelua ja harrastamista. Kurssi niveltää peruskoulussa opittua ja lukion kielenopetusta. Kieli epämuodollista. Kurssilla tehdään myös lyhyitä kirjoitus-, puhe- ja kuunteluharjoituksia. RU02: Arkielämää Pohjoismaissa. Toisessa kurssissa jatketaan nuorten elämään liittyvillä teemoilla: opiskelu, työ, harrastukset, palvelut ja vapaa-aika. Kirjallisten tehtävien lisäksi kurssi sisältää suullisia ja kuullunymmärtämistehtäviä. RU03: Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa. Kolmannessa kurssissa käsitellään Suomea ja suomalaisuutta ja vertaillaan Suomea muihin Pohjoismaihin. Suomea tarkastellaan myös pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kurssissa opiskelija tutustuu sekä kirjoitettuun että puhuttuun kieleen. Aihepiirit antavat mahdollisuuden esimerkiksi erilaisiin maa- ja kaupunkiesittelyihin. Opiskelija aloittaa kielitaidon kehittymistä seuraavan portfolion kokoamisen. RU04: Elämää yhdessä ja erikseen. Neljännessä kurssissa käsitellään elämänarvoja, ihmissuhteita, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaamista opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Painopiste siirtyy kirjoitettuun kieleen ja itseohjautuvaan oppimiseen. Portfolion täydentäminen jatkuu sisältäen mm. puheentuottamisen testin. RU05: Elinympäristömme. Kurssin aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Kurssilla hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoitukseen sopivia tekstejä mm. tiivistelmiä. Tärkeänä osana kurssia ovat myös jo vaativammat kuuntelutehtävät. Portfolio täydentyy mm. omalla arviolla oman kielitaidon kehittymisestä. Ehtona osallistumiselle on pakollisen oppimäärän hyväksytty suorittaminen. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. RU06: Puhu ja ymmärrä paremmin. Kurssilla vahvistetaan suullisen kielitaidon selviytymiskeinoja ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Tavoitteena on harjoitella myös ymmärtävän kuuntelemisen keinoja erilaisten harjoitusten avulla. Kurssilla tutustutaan myös Pohjoismaiden kulttuuriin ja pohditaan, mitä kulttuurilla tarkoitetaan. Opitaan eri kulttuurien kanssakäymisen sääntöjä. Työmuotoina pari- ja ryhmäkeskustelut. Kurssiarvosanan lisäksi annetaan erillinen todistus suullisen kielitaidon kokeesta. 11 RU07: Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen. Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja

12 kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista ja vastuuta. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä teknisesti että monipuolisin harjoituksin. SOVELTAVAT KURSSIT Lisäkursseista annetaan suoritusmerkintä. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. RU08: Tukikurssi Kurssi on mahdollista suorittaa pakollisen RU01:n jälkeen. Kurssi sisältää peruskoulussa opittujen perusrakenteiden ja -sanaston kertausta. Tarkoitus on myös helpottaa RU02-kurssille siirtymistä. Ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. RU09: Kirjoituskurssi Kurssi on mahdollista valita RU05 jälkeen. Tarkoituksena on rohkaista ja ohjata opiskelijaa käyttämään kieltä kommunikaation välineenä ja kehittämään kielitaitoaan itsenäisesti. Kurssi kehittää referointitaitoja ja kykyä kirjoittaa erilaisia lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä. Aihepiirinä ovat eri mediat ja niiden rooli opiskelijan omassa elämässä. Kurssi on mahdollista suorittaa vain itsenäisesti Moodle-pohjaisena verkkokurssina. Kurssi voidaan suorittaa myös ennen yo-kirjoituksia. RU10: kielioppikurssi Kurssi on mahdollista valita pakollisen RU05:n jälkeen. Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan B-ruotsin keskeisiä kielioppiasioita kursseista RU RU11: Abikurssi Kurssi on mahdollista valita RU05 jälkeen. Kurssi sisältää kirjoitelmien ja tiivistelmien laatimista sekä monivalintatehtävien harjoittelua sekä perussanaston kertausta. Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilaskirjoituksiin. Ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. SAKSAN KIELI SAKSA B2 (peruskoulun yläasteella valinnaisena alkanut saksa = koulussa lyhenteenä SC) Kaikkien kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. SC01(=SD03): Freizeit und Hobbies Suoritusjärjestysehdot: Peruskoulun oppimäärä. Aihepiirit: Opiskelu, harrastukset ja kotielämä. Kielioppi: Peruskoulussa opitun kertausta. Puheharjoituksia, kuullunymmärtämistä ja rakenneharjoituksia. SC02(=SD04): Bei uns und anderswo Aihepiirit: Elinympäristö maalla ja kaupungissa, perhe. Kielioppi: verbioppia ja prepositiot. Puheharjoituksia, kuullun- ja tekstinymmärtämistä. SC03(=SD05): Früher und heute Aihepiirit: Ennen ja nyt. Kielioppi: mm. adjektiivin taivutus ja jo opittujen rakenteiden vahvistaminen. SC04(=SD06): Lernen und Zukunftspläne Aihepiiri: Oppiminen, opiskelu ja tulevaisuuden suunnittelu. Kielioppi: Sijamuodot, sanajärjestys, lisää verbioppia. Suullista harjoittelua, rakenneharjoituksia. SC05(=SD07): Kultur Aihepiirit: Eri kulttuuritaustat, saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin erityispiirteet ja kulttuurien monimuotoisuus ja merkkihenkilöt. Kielioppi: mm. pronomineja ja vaativampia verbirakenteita. Vaativampia kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, kirjoitelmia. SC06(=SD08): Unsere gemeinsame Erde Aihepiirit: Yhteinen maapallomme ja ihmisen suhde luontoon. Pakolaisuus, kansainvälinen yhteistyö ja kehitysapu. Kielioppi: mm. peruskieliopin kertausta ja tietojen laajentamista. Vaativia kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, kirjoitelmia. 12

13 SC07(=SD09): Wissenschaft und Technik Aihepiirit: Tiede ja tekniikka Kielioppi: Peruskieliopin kertausta ja laajennusta. Vaativia kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, ainekirjoitusta ja ylioppilastehtäviä. SC08(=SD10): Natur und nachhaltige Entwicklung. Aihepiirit: Opittujen aihepiirien kertaus. Syventäviä ja laajentavia kielioppitehtäviä. Vaativia kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, vaativia kirjoitelmia, ylioppilastehtäviä. SAKSA B3 (lukiossa alkava valinnainen saksa = koulussa lyhenteenä SD) Kaikkien kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. SD01 ja SD02 opiskellaan omana ryhmänä, minkä jälkeen kurssit SC:n kanssa yhteisiä. SD01: Guten Tag, schön Sie zu treffen Perehdytään äänteisiin. Tekstien aihepiirejä ovat: Tervehtiminen, esittäytyminen, kiittäminen, tiedustelu, neuvominen. Kielioppi: Pää- ja kysymyslause, kieltolause, preesens, lukusanat. Täydennys- ja muunnostehtäviä, dialogiharjoituksia, ääntämisharjoituksia. SD02: So wird s gemacht Aihepiirit: Loma, matkailu, sään ja ajan ilmaiseminen, terveiset, matkalipun osto, ruuan osto, yöpyminen. Kielioppi: Verbiopin perusasioita, lisää prepositioita, akkusatiivi, päälause. Dialogiharjoituksia, muuntelu- ja sovellusharjoituksia, kuunteluharjoituksia. 13 RANSKAN KIELI RANSKA B3 (lukiossa alkava valinnainen ranska = koulussa lyhenteenä RD) Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. RD01: Hyvää päivää, hauska tutustua: Kurssilla opetellaan tervehtimään, hyvästelemään ja esittäytymään. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita kaverilta. Muita aihepiirejä ovat mm. perhe, läheiset ihmissuhteet, ja opetellaan selviytymään yksinkertaisista viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja ranskalaisten sanojen oikeaoppista ääntämistä. RD02: Näin asiat hoituvat: Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Harjoitellaan jokapäiväisiä viestintätilanteita kuten ostoksilla, pankissa, postissa ja lääkärillä asiointia. Vahvistetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RD03: Vapaa-aika ja harrastukset: Kurssin aiheina ovat nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet ja vapaa-ajanvietto. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. RD04: Meillä ja muualla: Kurssin aihepiirit liittyvät omaan maahan ja kohdekielisten maiden ihmisiin, maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin. Harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. RD05: Ennen ja nyt: Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Vahvistetaan puheviestintää, perusrakenteiden hallintaa ja kirjoittamista.

14 RD06: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat: Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. RD07: Kulttuuri: Kurssin aihepiireinä ovat kohdemaan kulttuuri: kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva ja teatteri. Kurssilla harjoitellaan edelleen kaikkia kielitaidon osa-alueita. RD08: Yhteinen maapallomme: Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja lyhyiden viestinnällisten tekstien kirjoittamista. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI RD09: Kielioppikurssi: Kieliopin kertaus. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja harjoitellaan ylioppilaskokeiden rakenteita, tekstejä, kirjoitelmia ja kuuntelutehtäviä. 14 VENÄJÄN KIELI Здравствуйте! VENÄJÄ VEB3 (lukiossa alkava valinnainen venäjä = koulussa lyhenteenä VD) : Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. VD01: Hyvää päivää, hauska tutustua: Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. VD02: Näin asiat hoituvat: Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VD03: Vapaa-aika ja harrastukset: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VD04: Meillä ja muualla: Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. VD05: Ennen ja nyt: Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. VD06: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat: Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin

15 15 aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. VD07: Kulttuuri: Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. VD08: Yhteinen maapallomme: Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI VD09: Kielioppikurssi: Kieliopin kertaus. Substantiivit, verbit, adjektiivit, pronominiryhmät ja ym. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja harjoitellaan ylioppilaskokeiden rakenteita, tekstejä ja kuuntelutehtäviä sekä kirjoitelmia. ESPANJAN KIELI SYVENTÄVÄT KURSSIT ESP01: Espanjan alkeiskurssi. Tutustumme espanjan kieleen ja kulttuuriin. Opimme tervehtimään, esittäytymään ja toimimaan kahvilassa. Opimme päiväykset, numerot sekä tutustumme peruskielioppiin. Kurssilla painotetaan suullisia harjoituksia sekä pareittain että ryhmissä. ESP02: Espanjan jatkokurssi. Jatkamme espanjan kieleen ja kulttuuriin tutustumista. Harjoittelemme kertomaan, mistä pidämme, kellonajat, sääilmauksia sekä sijainnin ilmaisemista. Tutustumme myös koulunkäyntiin espanjankielisissä maissa ja vapaa-ajan harrastuksiin liittyvään sanastoon. Jatkamme rakenteiden tutkimista. Kurssilla tehdään paljon suullisia pariharjoituksia. LYHYT MATEMATIIKKA PAKOLLISET KURSSIT Kaikkien kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. MB01: Lausekkeet ja yhtälöt. Harjaannutaan käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja omien eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa siten, että oppilas oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä. Totutaan ilmaisemaan suureiden välisiä riippuvuuksia lausekkeiden avulla, muotoilemaan ongelmia yhtälöiksi, ratkaisemaan näitä graafisesti ja algebrallisesti sekä perehdytään ratkaisujen tulkitsemiseen ja arvioimiseen. MB02: Geometria. Opitaan hahmottamaan kaksi- ja kolmiulotteista tilaa sekä piirtämään tasokuvioita ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvia. Näiden ominaisuuksiin perehdytään laskennallisin menetelmin. Harjoitellaan käytännön ongelmien ratkaisemista yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta hyväksi käyttäen. MB03: Matemaattisia malleja I. Kurssilla opitaan näkemään matemaattisten mallien merkitys ja tarve todellisissa tilanteissa sekä tutustutaan mallintamisen eri mahdollisuuksiin. Käsitellään muuttujien välisiä riippuvuuksia ja tutustutaan tavanomaisimpiin funktioihin. Harjaannutaan soveltamaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käyttämään näiden yhteydessä myös polynomi- ja potenssiyhtälöitä ja logaritmia. Totutaan arvioimaan mallien edellytyksiä, rajoituksia

16 16 ja käyttöä. MB04: Matemaattinen analyysi. Tutustutaan derivaatan käsitteeseen muutosnopeuden mittana käyttäen graafisia ja numeerisia lähestymistapoja. Perehdytään derivaatan käyttöön käytännön sovelluksissa. Tutustutaan graafisiin ja numeerisiin likimääräismenetelmiin. MB05: Tilastot ja todennäköisyys. Perehdytään tilastollisen aineiston käsittelyn eri vaiheisiin tiedon keruusta sen havainnollistamiseen ja tulkitsemiseen. Tutkitaan tilastollisten muuttujien välisiä riippuvuuksia laskennallisin ja graafisin keinoin. Tutustutaan todennäköisyyslaskennan perusteisiin. MB06: Matemaattisia malleja II. Varmennetaan ja täydennetään matemaattisia tutkimusmenetelmiä sekä sovelletaan niitä erilaisiin tehtäviin. Opitaan käyttämään lukujonoja ja summia sovelluksissa. : MB07: Talousmatematiikka. Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muihin vastaaviin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Tutkitaan taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja. MB08: Matemaattisia malleja III. Laajennetaan käsitystä teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta. Käsitellään trigonometrisia funktioita ja yhtälöitä. Tutustutaan vektorin käsitteeseen sekä vektoreihin liittyviin peruslaskutoimituksiin. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT MB09: Kertauskurssi. Kurssilla kerrataan pakollisilla kursseilla esille tulleet asiat ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. MB10: Todennäköisyys ja tilastollinen päättely. Kurssilla kerrataan ja syvennetään todennäköisyyslaskentaa sekä sovelletaan todennäköisyysjakaumia tilastolliseen päättelyyn. (Kurssin MB05 jälkeen.) PITKÄ MATEMATIIKKA PAKOLLISET KURSSIT 1-10 suoritetaan numerojärjestyksessä. MA01: Funktiot ja yhtälöt. Kerrataan lukualueet. Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen polynomiyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Tutustutaan juurioppiin, yleistetään potenssin käsitettä, tutustutaan eksponenttifunktioihin. MA02: Polynomifunktiot. Tutustutaan toisen ja korkeamman asteen polynomifunktioihin. Opetellaan ratkaisemaan toisen asteen yhtälö ja epäyhtälö sekä korkeamman asteen yhtälöitä ja epäyhtälöitä erikoistapauksissa. MA03: Geometria. Tutkitaan yleisimpiä tasokuvioita sekä kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan trigonometrian alkeet. Tutustutaan deduktiiviseen todistamiseen tutkimalla kuvioiden ja kappaleiden yhtenevyyttä ja yhdenmuotoisuutta. MA04: Analyyttinen geometria. Perehdytään analyyttisen geometrian alkeisiin tutkimalla yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja koordinaatistossa. MA05: Vektorit. Tutustutaan vektorioppiin ja sovelletaan sitä analyyttisen geometrian ongelmiin. MA06: Todennäköisyys ja tilastot. Perehdytään todennäköisyyslaskennan alkeisiin tutkimalla

17 yksinkertaisia diskreettejä satunnaismuuttujia ja niiden todennäköisyysjakaumia. Tutustutaan tilastotieteen alkeisiin empiirisiä jakaumia tutkimalla. Tilastotieteen kautta mielletään jatkuvat satunnaismuuttujat ja niiden jakaumat. Opetellaan erityisesti normaalijakauman merkitys ja käyttö. MA07: Derivaatta. Opitaan ratkaisemaan rationaaliyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Tutustutaan funktion raja-arvoon, jatkuvuuteen ja derivaattaan. Opitaan derivoimaan eräitä yksinkertaisia funktioita sekä tutkimaan niiden ominaisuuksia derivaatan avulla. MA08: Juuri- ja logaritmifunktiot. Opitaan ratkaisemaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioihin liittyviä yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Opitaan yhdistämään funktioita ja derivoimaan yhdistettyjä funktioita. Tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaattoihin. MA09: Trigonometriset funktiot ja lukujonot. Käsitellään alkeistrigonometriaa syventävästi opiskelemalla trigonometristen funktioiden perusominaisuuksia ja keskinäisiä yhteyksiä differentiaalilaskentaa soveltaen. Tutustutaan lukujonoihin. MA10: Integraalilaskenta. Tutustutaan integraalilaskennan perusteisiin ja sovelletaan opittua laskemalla eräitä pinta-aloja sekä tilavuuksia MA11: Lukuteoria ja logiikka. Tutustutaan logiikan alkeisiin ja sovelletaan opittua kokonaislukujen ominaisuuksien tutkimisessa. Kurssin suorittaminen ei vaadi esitietoja. MA12: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä: Tutustutaan ratkaisualgoritmeihin ja likimääräismenetelmiin yhtälöiden ratkaisemisessa sekä differentiaali- ja integraalilaskennassa. Opitaan polynomien jakolasku sekä jakoyhtälö. Kurssin suorittaminen vaatii esitietoina pakolliset kurssit. MA13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi. Tutustutaan jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiin ominaisuuksiin, funktioiden ja lukujonojen raja-arvoihin äärettömyydessä sekä epäoleellisiin integraaleihin. Kurssin suorittaminen vaatii esitietoina pakolliset kurssit. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT MA14: Pitkän matematiikan kertauskurssi. Kerrataan pakollinen oppimäärä. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin tutkimalla vanhoja koetehtäviä, tehtävien arvostelua sekä perehtymällä matematiikan kokeeseen liittyviin erityisiin ohjeisiin. MA16: Matemaattinen fysiikka. Tutustutaan tavallisiin differentiaaliyhtälöihin ja mallinnetaan niiden avulla eräitä fysiikan ongelmia. 17 BIOLOGIA PAKOLLISET KURSSIT Kaikkien biologian kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. BI01: Eliömaailma. Kurssilla tutustutaan biologiaan tieteenä eli opiskellaan elämän tunnusmerkkejä ja perusedellytyksiä sekä elämän ilmiöiden tutkimusmenetelmiä. Perehdytään myös luonnon monimuotoisuuden ilmenemiseen, evoluutioon sekä siihen miten luonto toimii eli ekosysteemien keskeisiin toimintaperiaatteisiin.

18 18 BI02: Solu ja perinnöllisyys. Tutustutaan solun rakenteeseen ja toimintaan elämän perusyksikkönä. Perehdytään myös geenien toimintaan sekä muihin perinnöllisyyden perusmekanismeihin. BI03: Ympäristöekologia. Vaadittavat esitiedot: BI01. Kurssilla perehdytään ekologian perusteisiin ja ihmisen toiminnan vaikutuksiin elolliseen luontoon käsitellen erilaisia ekologisia ympäristöongelmia, niiden syitä ja ratkaisumahdollisuuksia. Kurssin sisältöön kuuluu myös oman ympäristötutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä tulosten esittäminen. BI04: Ihmisen biologia. Vaadittavat esitiedot: BI01, BI02. Kurssilla perehdytään ihmisen biologiaan käsitellen ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteitä, elimistöjen rakennetta, toimintaa ja merkitystä, elintoimintojen säätelyä, lisääntymistä, perimän merkitystä sekä elimistön sopeutumista muuttuviin oloihin ja mahdollisuuksiin puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. BI05: Bioteknologia. Vaadittavat esitiedot: BI01, BI02. Kurssilla perehdytään aiempia kursseja syvällisemmin solun rakenteeseen ja toimintaan sekä geenien toimintaan. Tutustutaan myös geeniteknologiaan ja sen mahdollisuuksiin sekä mikrobiologiaan ja mikrobien hyödyntämiseen biotekniikassa. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI BI06: Biologian sovelluksia biologian työ- ja kertauskurssi. Kurssilla syvennetään biologian eri osa-alueisiin liittyviä tietoja ja taitoja käyttäen kokeellisia työmenetelmiä. Kurssilla myös kerrataan biologian pakollisten ja syventävien kurssien keskeisimpiä aiheita reaalikoetta ja jatkoopintoja varten. MAANTIEDE PAKOLLISET KURSSIT Kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. GE01: Sininen planeetta. Kurssi käsittelee luonnonmaantiedettä. Tutustutaan maantieteelliseen ajatteluun, Maahan osana avaruutta, ilman ja veden liikkeisiin, sää ja ilmastoasioihin, maapallon muuttuviin pinnanmuotoihin sekä maapallon kasvillisuusvyöhykkeisiin. Harjoitellaan myös luonnonmaisemien tulkintaa karttojen ja kuvien avulla. GE02: Yhteinen maailma. Kulttuurimaantiedettä. Kurssi käsittelee väestöön ja asutukseen liittyviä aiheita, luonnonvaroja ja niiden riittävyyttä, maataloutta, teollisuutta, liikkumiseen ja alueiden väliseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita sekä ihmistoiminnan alueellista rakennetta, kehityksen ohjailua ja kestävää kehitystä. Harjoitellaan kulttuurimaisemien tulkintaa karttojen ja kuvien avulla. Suoritusjärjestys on vapaa pakollisten kurssien jälkeen. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. GE03: Riskien maailma Vaadittavat esitiedot: GE01, GE02. Tarkastellaan ennalta arvaamattomia tapahtumia, joita esiintyy sekä luonnon (mm. avaruuteen liittyvät uhkat, maanjäristykset, tulivuoret, myrskyt) että ihmisen toiminnassa (mm. luonnonvarojen käyttöön liittyvät uhkat, väestönkasvu, tekniset riskit). Arvioidaan mahdollisuuksia ennakoida ja estää uhkatilanteet sekä etsitään keinoja ratkaista syntyneitä ongelmia. GE04: Aluetutkimus. Vaadittavat esitiedot: GE01, GE02. Tutustutaan kartografian perusteisiin ja maantieteellisiin lähdeaineistoihin sekä paikkatietojärjestelmiin. Kurssin sisältöön liittyy myös

19 19 oman aluetutkimuksen tekeminen. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT Kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. GE05: Kestävä kehitys. Vaadittavat esitiedot: GE01, GE02. Kurssilla käsitellään kestävän kehityksen periaatetta ja sen toteuttamismahdollisuuksia ihmisen toiminnassa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden pohjalta. GE06: Maantieteen sovelluksia harjoitus- ja kertauskurssi. Syvennetään maantieteen eri osaalueisiin liittyviä tietoja ja taitoja käyttäen kokeellisia työmenetelmiä sekä erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssilla myös kerrataan pakollisten ja syventävien maantieteen kurssien keskeisimpiä aiheita reaalikoetta ja jatko-opintoja varten. FYSIIKKA Kaikkien fysiikan kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. PAKOLLINEN KURSSI FY01: Fysiikka luonnontieteenä. Kurssin tehtävänä on osoittaa fysiikan kokeellinen luonne, motivoida havaitsemaan, missä fysiikkaa tarvitaan ja mitä fysiikan opiskelulla voidaan saavuttaa. Kurssilla tarkastellaan maailmankaikkeuden rakenteita, säteilyn vaikutuksia sekä liikkeen ja voiman peruskäsitteitä. FY02: Lämpö. Edeltävät kurssit: FY01. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt ja saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat: kaasujen tilanmuutokset, paine, olomuodon muutokset, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt ja energiavarat. FY03: Aallot. Edeltävät kurssit: FY01. Opiskellaan värähtely- ja aaltoliikkeen perusteita tutkimalla esimerkiksi mekaanista värähtelyä, ääntä ja sähkömagneettisia aaltoja sekä perehtymällä niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin. FY04: Liikkeen lait. Edeltävät kurssit: FY01 ja FY02. Kurssilla tutustutaan liikkeeseen liittyviin ilmiöihin ja niitä selittäviin malleihin, perehdytään Newtonin lakeihin ja säilymislakien merkitykseen fysiikassa. Kurssin sisältöjä ovat esimerkiksi erilaiset voimat, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia. FY05: Pyöriminen ja gravitaatio. Edeltävät kurssit: FY01, FY02 ja FY04. Syvennetään mekaniikkaan, statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista hallintaa. Kurssin sisältöjä ovat esimerkiksi momentti ja tasapaino, pyörimisliikkeen mallit, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö. FY06: Sähkö. Edeltävät kurssit: FY01, FY02 ja FY04. Kurssilla tutustutaan sähköisiin perusilmiöihin ja mittaustekniikkaan. Virtapiireihin liittyvien mittausten avulla tutkitaan niihin liittyviä lainalaisuuksia. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi Ohmin ja Joulen laki, vastusten kytkennät, kondensaattorit ja sähkökentät. FY07: Sähkömagnetismi. Edeltävät kurssit: FY01, FY02, FY04 ja FY06. Kurssilla tutkitaan magnetismia, sähkömagneettista induktiota ja sähköenergian tuottamista ja siirtämistä sähkövirran

20 20 avulla. FY08: Aine ja säteily. Edeltävät kurssit: FY01, FY02, ja FY04. Kurssilla tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin. Perehdytään atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin ja syvennetään tietoja ionisoivan säteilyn synnystä ja vaikutuksista. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT FY09: Lukion fysiikan kokonaiskuva. Edeltävät kurssit: FY01-FY06. Kurssin tarkoituksena on aikaisempien kurssien klassisen fysiikan tietokokonaisuudesta ja merkityksestä antamien tietojen jäsentäminen, syventäminen ja täsmentäminen. Valmistaudutaan vastaamaan fysiikan reaalikokeeseen. FY10: Kokeellinen fysiikka. Edeltävät kurssit: FY01-FY05. Opitaan käytännössä, miten luonnosta saadaan tietoa kokeellisten menetelmien avulla eli opitaan tuntemaan käytännön mittalaitteita, suunnittelemaan kokeita ja rakentamaan koejärjestelmiä, arvioimaan mittauksen luotettavuutta, tekemään virhearviointia ja laatimaan selostuksia kokeista ja niiden tuloksista. KEMIA Kaikkien kemian kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. PAKOLLINEN KURSSI KE01: Ihmisen ja elinympäristön kemia. Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään peruskoulussa opittujen perusteiden hallintaa. Kurssin tehtävänä on kehittää kokeellisen työskentelyn, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja. Tutustutaan orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksiin ja reaktioihin, opitaan käsitteet ainemäärä ja pitoisuus. KE02: Kemian mikromaailma. Kurssilla opiskellaan alkuaineiden ominaisuuksia ja jaksollista järjestelmää, kemiallisia sidoksia, elektroniverhon rakennetta ja kemiallisten yhdisteiden kaavoja. KE03: Reaktiot ja energia. Kurssilla tutkitaan epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja ja sovelluksia, opitaan reaktioyhtälöön perustuvia laskuja ja kaasujen tilanyhtälö. Lisäksi käsitellään energiamuutoksia kemiallisissa reaktioissa ja reaktionopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. KE04: Metallit ja materiaalit. Kurssilla käsitellään sähkökemiaa: sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. Lisäksi kurssiin kuuluu hapettumis- ja pelkistymisreaktiot, metallit ja epämetallit sekä niiden yhdisteet. KE05: Reaktiot ja tasapaino. Tavoitteena on ymmärtää reaktiotasapainon muodostuminen ja siihen liittyvät laskennalliset sovellukset. Kurssilla käsitellään: reaktiotasapaino, happoemästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys, liukoisuus ja liukoisuustasapaino. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI KE06: Kokeellinen kemia. Edeltävät kurssit: KE1 ja KE2 ja KE3. Opitaan, miten luonnosta saadaan tietoa kokeellisesti ja miten kemiaa hyödynnetään teollisuudessa ja tutkimuslaitoksessa. Tutustutaan kokeellisen työskentelyn perusteisiin eli opitaan suunnittelemaan kokeita, arvioimaan mittauksen luotettavuus, työskentelemään huolellisesti ja laatimaan työselostuksia.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE

OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE 1 OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE MÄNTÄN LUKIO Rehtori Pertti Heinonen 488 8501, 044 035 4320 Koskelankatu 3 Kanslia, Anni Kytölä 488 8503 35800 MÄNTTÄ Opo Tuula Aro 488 8504, 0447288214 E-mail: lukio@manttavilppula.fi

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE

OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE 1 OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE MÄNTÄN LUKIO Rehtori Pertti Heinonen 488 8501, 044 035 4320 Koskelankatu 3 Kanslia, Anni Kytölä 488 8503 35800 MÄNTTÄ Opo Tuula Aro 488 8613, 050 558 0236 E-mail: lukio@manttavilppula.fi

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS KUUSANKOSKEN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO lv. 2016-2017 / VANHA OPS Lukion käyttämät oppikirjat voidaan korvata vastaavalla sähköisellä materiaalilla, mikäli sellainen on kirjasarjaan olemassa. Opiskelija vastaa

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI).

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI). IISALMEN LYSEOON AIKOVAN OPAS 2010 2 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI (A1-KIELI)... 5 RUOTSI (B1-KIELI)... 7 RANSKA (B2-KIELI)... 9 SAKSA (B2-KIELI)... 10 VENÄJÄ

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot