OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE"

Transkriptio

1 1 OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE MÄNTÄN LUKIO Rehtori Pertti Heinonen , Koskelankatu 3 Kanslia, Anni Aaltonen MÄNTTÄ Opettajienhuone Telefax SISÄLLYSLUETTELO 1. Lukio - monipuolista yleissivistystä 2 2. Koulutyön järjestäminen 2 Kurssimuotoisuus, jaksotus, luokattomuus, koeviikko Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 3. Opintososiaaliset seikat 3 4. Mäntän lukion opetussuunnitelma ja tuntijako 3 5. Ylioppilastutkinnon rakenne 5 6. Luokattoman lukion arvosteluohjeet 5 7. Lukion opiskeluohjelman valinta 7 8. Oppiaineet ja kurssikuvaukset 7 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 Englannin kieli 9 Ruotsin kieli 10 Saksan kieli 11 Ranskan kieli 12 Venäjän kieli 13 Espanjan kieli 14 Lyhyt matematiikka 14 Pitkä matematiikka 15 Biologia 16 Maantiede 17 Fysiikka 18 Kemia 19 Uskonto, ev.lut. 20 Elämänkatsomustieto 20 Filosofia 21 Psykologia 22 Historia 22 Yhteiskuntaoppi 24 Musiikki 25 Kuvataide 25 Liikunta 27 Terveystieto 28 Opinto-ohjaus 28 Tietokoneen ajokorttikoulutukset 29 Muut koulukohtaiset soveltavat kurssit Kansainvälinen toiminta Verkkokurssitarjotin PAOK Lukion kurssivalinnat jatko-opiskelun kannalta Tervetuloa Mäntän lukioon 31

2 2 1. LUKIO - MONIPUOLISTA YLEISSIVISTYSTÄ Mäntän lukio on laajan ja monipuolisen yleissivistyksen antava alueellinen lukio, jossa opiskelija voi itse valita, mihin aineisiin keskittyy. Se toimii yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten kanssa. 2. KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN Kurssimuotoisuus Lukiossa on oppiaineiden oppimäärät jaettu itsenäisiksi kursseiksi, joiden pituus on noin 38 tuntia. Valinnaisissa kursseissa on myös 19-tuntisia puolikaskursseja. Jaksotus Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Yksi jakso kestää noin 6 viikkoa. Lähes kaikki aineet opiskellaan keskitetysti, eli ainetta on jakson aikana 6 tuntia viikossa. Kunkin jakson aikana opiskellaan päivittäin yleensä samoja aineita, ja muiden oppiaineiden osalta on ns. taukojakso. Työjärjestys vaihtuu jakson päättyessä. Kaikkia aineita ei kuitenkaan ole jaksotettu. Esimerkiksi liikunta on hajautettu eli yksi kurssi suoritetaan 3 jaksossa siten, että viikossa on kaksi tuntia liikuntaa. Luokattomuus Mäntän lukio toimii luokattomana lukiona, jonka oppimäärän voi suorittaa 2-4 vuodessa. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää pidennyksen suorittamisaikaan. Luokattomassa lukiossa *opiskelija ei jää luokalle (koska luokkia ei ole) * opiskelija ei myöskään siirry luokalta toiselle * myös hyväksyttyjä kurssiarvosanoja voi korottaa suorittamalla kurssin uudelleen * lukuvuosikohtaisia kurssimääriä ei ole, vaan lukion kokonaiskurssimäärä kertyy koko lukioajalta (olet itse vastuussa siitä, että kunakin vuonna suoritat tarvittavan määrän kursseja!) * ylioppilaskirjoitusten pakolliset aineet voi suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä kertana * ylioppilastutkinnon voi saada valmiiksi joko keväällä tai syksyllä Luokattomassa lukiossa jokainen saa tehdä itselleen sopivimman opiskeluohjelman ja voi edetä siten omaan tahtiin. Opiskelijoille jaetaan kurssitarjotin, johon on merkitty kaikki sinä lukuvuonna opetettavat kurssit. Opiskelija valitsee Vilmasta (tietokoneohjelma opiskelijoiden valintoja varten - jokainen saa oman salasanan, jolla hän pääsee tekemään omia valintojaan) ne kurssit, jotka aikoo alkaneen lukuvuoden aikana suorittaa. Huom! Kaikkia tekemiäsi aine- ja kurssivalintoja voit lukiossa muuttaa - joko heti syksyllä lukion alkaessa tai lukuvuoden aikana aina jaksojen vaihtuessa: voit jättää jonkin kurssin/aineen ohjelmasta pois, ottaa uusia kursseja/aineita tilalle. Suoritettuja kursseja ei voi jälkikäteen poistaa opinto-ohjelmasta, mutta kurssin voi keskeyttää ennen kuin se on arvosteltu. Keskeyttäminen on tapahduttava viimeistään kokeessa. Siitä on ilmoitettava ko. kurssin opettajalle. Luokattomuus merkitsee myös sitä, että opettaja voi kursseittain vaihtua. Edelleen ryhmät "elävät" eli ryhmiin voi kuulua eri vuosien opiskelijoita. Koeviikko Jakso päättyy koeviikkoon. Jaksossa opiskelluista kursseista pidetään kokeet viitenä peräkkäisenä päivänä (yleensä viikonloppu välissä). Tavallisesti kokeet ovat aamupäivisin, valmistelu- ja selitystunnit iltapäivisin. Koeviikolla pidetään hajautettujen aineiden (esim. liikunnan) tunnit.

3 3 Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa Mäntän lukion opiskelijat voivat ottaa opintosuunnitelmaansa soveltavia kursseja myös muista oppilaitoksista. Em. kurssien hyväksymisestä opinto-ohjelmaan päättää rehtori. Yhteistyöstä muiden oppilaitosten kanssa tiedotetaan lukuvuoden alussa opo-tunneilla ja ryhmänohjaustuokioissa. 3. OPINTOSOSIAALISET SEIKAT Lukion opetus on maksutonta. Päivittäinen kouluateria on ilmainen. Lukiossa opiskeleva voi saada kansaneläkelaitokselta eli KELA:lta opintotukea ja koulumatkatukea, joita haetaan koululta saatavilla lomakkeilla. Lapsilisään oikeutetulle opiskelijalle ei myönnetä opintotukea. Koulumatkatukea opiskelija voi saada, jos hänen yhdensuuntainen matkansa on vähintään 10 kilometriä ja matkan kustannukset ylittävät 54 euroa (vuonna 2009). Omavastuuosuus on kuukaudessa 43 euroa (vuonna 2009). Oppikirjat, koulutarvikkeet ja mahdolliset opintoretket opiskelijan on maksettava itse. Kouluterveydenhoito on ilmaista. 4. MÄNTÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA JA TUNTIJAKO Kaikille yhteisiä, pakollisia kursseja on lyhyen matematiikan valinneilla 47 ja pitkän matematiikan valinneilla 51. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja (joita oppilaan tulee opiskella vähintään 10). Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. A-kielenä (ala-asteella yhteisenä alkanut kieli) on englanti B1-kielenä (peruskoulun yläasteella alkanut yhteinen kieli) on ruotsi B2-kielenä (peruskoulun yläasteella alkanut valinnainen kieli) saksa B3-kielenä (lukiossa alkava valinnainen kieli) ranska, saksa ja venäjä. Mikäli samaa kieltä 2- ja 3-kielenä opiskelevia on yhteensä alle 30, aloittaville eli B3-kieltä opiskeleville opetetaan ensin kaksi kurssia ko. kieltä, jonka jälkeen he jatkavat yhdessä B2-kieltä opiskelevien kanssa 6-7 kurssia. Yläasteella ranskaa opiskelleet aloittavat ranskan kielen opinnot B3-ranskan kurssilla 3 (RD3).

4 4 Mäntän lukion tuntijako: Oppiaine yhteiset valinnaiset valinnaiset pakolliset syventävät soveltavat kurssit kurssit kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus Englannin kieli (A) Ruotsin kieli (B1) Saksan kieli (B2) 8 Saksan kieli (B3) 8 1 Ranskan kieli (B3) 8 1 Venäjän kieli (B3) 8 1 Espanjan kieli 2 Matematiikka, lyhyt 6 4 Matematiikka, pitkä 10 7 Biologia Maantieto Fysiikka Kemia 1 5 0,5 Uskonto/ET 3 2 1, 5 Filosofia 1 3 0,5 Psykologia 1 5 0,5 Historia 4 6 1,5 Yhteiskuntaoppi 2 2 0,5 Musiikki Kuvataide Liikunta Terveystieto 1 2 0,5 Opinto-ohjaus 1 1 1,5 Tieto- ja viestintätekniikka 3 Afrikka-verkkokurssi 1 Pakollisia kursseja Syventäviä vähintään 10 Kursseja yhteensä vähintään 75

5 5 5. YLIOPPILASTUTKINNON RAKENNE PAKOLLISET AINEET (4 KPL) KAIKILLE PAKOLLINEN ÄIDINKIELI KOLME SEURAAVISTA: VIERAS KIELI pitkä tai lyhyt oppimäärä. TOINEN KOTIM. KIELI, pitkä tai keskipitkä oppimäärä PITKÄ TAI LYHYT MATEMATIIKKA REAALIAINEEN KOE YLIMÄÄRÄISET AINEET (EI RAJOITUKSIA) MATEMATIIKKA pitkä tai lyhyt REAALIAINEEN KOE VIERAS KIELI VIERAS KIELI Lukion opiskelija voi osallistua ylioppilastutkintoon, kun hän on suorittanut ko. aineen pakolliset kurssit tai reaaliin opiskeltuaan vähintään kyseisen aineen pakolliset kurssit. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä voidaan järjestää vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa kahden reaaliaineen kokeen. Ylioppilastutkinnon pakolliset aineet tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa. Hyväksytty koe saadaan uusia kerran. Arvosanat: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6) magna cum laude approbatur (5) cum laude approbatur (4) lubenter approbatur (3) approbatur (2) improbatur (0) Yleisarvosanaa ei enää anneta. Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL:n) verkkosivut: www minedu.fi/yo-tutkinto 6. LUOKATTOMAN LUKION ARVOSTELUOHJEET Kurssin arvostelu Opiskelijan suorittama kurssi arvostellaan sen päättyessä. Arvostelun tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arvostelu perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin.

6 Kurssi arvostellaan lukioasetuksessa määritellyin numeroin 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) tai tietyistä kursseista suoritusmerkinnällä suoritettu (S)/ hylätty (I). Itsenäinen opiskelu Erityisestä syystä asianomaisen aineen opettajan luvalla opiskelija voi suorittaa kurssin tuntiopetukseen osallistumatta tekemällä opettajan antamat kirjalliset tehtävät ja osallistumalla kyseisen kurssin kokeeseen tai uusintakuulusteluun. Kurssin suorittaminen uudelleen Mikäli opiskelija saa kurssista arvosanan 4 tai suoritusmerkinnän hylätty, hänellä on mahdollisuus osallistua uusintakuulusteluun yhden kerran kurssin päätyttyä seuraavan jakson alussa tulematta uudelleen kurssille. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus korottaa hylättyä ja myös hyväksyttyä kurssiarvosanaa tulemalla uudelleen kurssille. Tässä tapauksessa jää parempi arvosana voimaan. Poissaolojen vaikutus Aiheettomat poissaolot oppitunneilta vaikuttavat arvosteluun arvosanoja alentavasti. Suuri poissaolojen määrä voi johtaa siihen, että kurssia ei ollenkaan arvostella eikä opiskelija saa osallistua uusintakuulusteluun. Oppiaineen arvostelu Opiskelijan opinto-ohjelma käsittää kaikki pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia, yhteensä vähintään 75 (38 tunnin) kurssia. Opiskelijan opinto-ohjelma tarkentuu lukio-opintojen aikana, ja se ohjaa opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin. Opinto-ohjelma määrittää opiskelijan oppiaineet ja niiden oppimäärät siinä laajuudessa, kuin hän aikoo ne suorittaa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi siten olla erilaiset oppimäärät. Opiskelijalle on korostettava, että hänen opinto-ohjelmansa määrittelee, milloin hänen katsotaan suorittaneen hyväksytysti kunkin oppiaineen oppimäärän ja mihin kursseihin perustuen oppiaineet arvostellaan. Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. (Selvyyden vuoksi kaikki opiskelijat arvostellaan kurssin päätyttyä numeroarvosanalla, joka opiskelijan pyynnöstä muutetaan suoritusmerkinnäksi vasta viimeiseen jaksotodistukseen.) Oppimäärän arvostelu Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: 6 Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään

7 7 9 kurssia tai enemmän 3 Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään liittyvät koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanoin ja soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä. Oppiaineen opettajan harkinnan mukaan koulukohtaiset kurssit voivat vaikuttaa korottavasti loppuarvosanaan. 7. LUKION OPISKELUOHJELMAN VALINTA Opinto-ohjelmasi valitset täyttämällä Mäntän lukion valintakortin, jonka saat opinto-ohjaajaltasi. Mikäli valitset lyhyen matematiikan, sinulle tulee 47 pakollista kurssia, pitkän matematiikan valitsijalle tulee 51 pakollista kurssia. Syventäviä kursseja sinun tulee valita vähintään 10. Kokonaiskurssimääräsi lukion aikana tulee olla vähintään 75 kokonaista kurssia. Kurssimäärän ylärajaa ei ole. Elämänkatsomustietoa opetetaan lukion uskonnonopetuksesta vapautetuille uskontokuntiin kuulumattomille opiskelijoille, jos näitä on lukiossa vähintään 3. Mikäli opetusta ei järjestetä, elämänkatsomustiedon kurssit voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. Musiikin ja kuvaamataidon pakollisia kursseja on opiskeltava siten, että toista opiskellaan kaksi kurssia, toista vähintään yksi kurssi. 8. OPPIAINEET JA KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMEN KIELI) PAKOLLISET KURSSIT Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Kunkin kurssin arviointi perustuu opiskelijan oman työn laatuun ja määrään. Arvioinnin pohjana eivät ole vain kvantitatiiviset mittaukset, kokeet tai muut kirjalliset tuotokset vaan opiskelijan kehitys kaikissa äidinkielen taidoissa. Yhteissuunnittelussa sovitaan sisällöistä ja työtavoista johdettavat arviointiperusteet. Kaikilla kursseilla on käytössä oppikirjana Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sen lisäksi kursseilla käytetään erillisiä kurssivihkoja tai jotakin muuta oppimateriaalia. ÄI01: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssi on luonteeltaan perusvalmiuksien kurssi, jonka aikana vahvistetaan vuorovaikutuksessa ja opiskelussa tarvittavaa kielitietoa ja kielenkäytön taitoja. Sisältö: lukutaidon syventäminen, keskusteluharjoitukset, kirjoittaminen. ÄI02: Tekstien rakenteita ja merkityksiä: Kurssilla harjaannutaan tekstien erittelyyn ja tulkintaan sekä opastetaan kielen omatoimiseen huoltoon. Sisältö: Kirjoittaminen: oman tekstin rakentaminen (aineiston kerääminen ja otsikointi, jäsentely); aineistotehtävän ohjeet; Kieli: kielenhuollon perusteet. Opiskelijaa ohjataan löytämään omia ilmaisutapoja ja monipuolistetaan sekä puheilmaisun että kirjallisen ilmaisun taitoja. ÄI03: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Kurssilla tutustutaan fiktion ja esittävien taiteiden, esimerkiksi teatterin ja elokuvan lajeihin ja tutkitaan näiden ilmaisutapoja. Opiskelijaa ohjataan löytämään omia ilmaisutapoja ja monipuolistetaan sekä puheilmaisun että kirjallisen ilmaisun taitoja. Sisällöt: Lyriikka ja epiikka: eri muotoihin tutustuminen sekä lukien että kirjoittaen; draama: tutustutaan jonkin draaman avulla teatteriin ja elokuvaan. ÄI04: Tekstit ja vaikuttaminen: Kurssilla perehdytään monipuolisesti kielellä vaikuttamiseen sekä puhujan että kirjoittajan roolissa. Totuttaudutaan seuraamaan julkista keskustelua ja osallistumaan siihen. Tarkastellaan kirjallisuuden suoria ja epäsuoria vaikutustapoja. Sisältö:

8 8 Tunnistetaan vaikuttamaan pyrkivän kielen piirteet; tarkastellaan tekstejä, myös kokonaisteoksia, vaikuttajina, tehdään argumentaatioanalyysi; harjoitellaan vaikuttavaa puhumista (esim. ohjelmapuhe, väittely); harjoitellaan vaikuttavaa kirjoittamista (mielipideteksti tai vastine). ÄI05: Teksti, tyyli ja konteksti Kurssilla perehdytään etupäässä länsimaisen kulttuurin eri aikakausiin ja kaunokirjallisuuden tyylivirtauksiin. Suomen kirjallisuus nähdään yhteydessä eurooppalaiseen kirjallisuuteen. Kurssilla syvennetään kirjallisuuskeskustelun ja lähteiden käytön taitoa. Sisältö: Tutustutaan keskeisiin aikakausiin ja tyylisuuntiin (keskiaika, renessanssi, klassismi, romantiikka, realismi) ja kunkin aikakauden tärkeimpiin kirjailijoihin. Opiskelijatyönä esim. projektityö jostain tyylisuunnasta tai kirjailijan esittely. Kirjoittaminen: essee. Kieli: tyyliseikkoja. ÄI06: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti: Perehdytään suomalaiseen kirjallisuuteen. Eritellään kirjallisuuden tapoja rakentaa ja eritellä suomalaisten identiteettiä ja tarkastellaan kulttuurisia eroja. Sisältö: suomalais-ugrilaisten kielten historiaa ja suomen kielen erityispiirteitä; Suomen kirjallisuutta ryhmätyönä; aineisto- ja otsikkoaineita. Syventävissä opinnoissa kehitetään edelleen opiskelijoiden puheviestinnän, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen taitoja. ÄI07: Puheviestinnän taitojen syventäminen: Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa käyttäytymään luontevasti ja tilanteeseen sopivasti erilaisissa puheviestintätilanteissa. Sisältö: harjoitellaan perustelutaitoa sekä yksilö- että ryhmäviestinnässä; kehitetään omaa viestintää, esim. valmistetaan puhe, tulkitaan kaunokirjallista tekstiä, harjoitellaan erilaisia puhetilanteita; tutustutaan muodollisiin puhetilanteisiin (väittely, neuvottelu, paneelikeskustelu) ja harjoitellaan niissä esiintymistä; harjaannutaan käyttämään puheenvuoroja, kuuntelemaan muita ryhmänjäseniä, kommentoimaan, kysymään, tiivistämään asiat jne.; tutustutaan eri medioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin puheviestinnän alueella (videon ja radiokuunnelman teko, erilaiset puhekilpailut). Kolmantena opiskeluvuonna on mahdollisuus suorittaa myös valtakunnallinen puheviestintätaitojen päättötutkinto. Puheviestinnän kurssi ei ole edellytys päättötutkintoon osallistumiselle, mutta kurssin käymisestä on hyötyä, mikäli aikoo suorittaa päättötutkinnon. ÄI08: Tekstitaitojen syventäminen: Kirjoittamisen avulla perehdytään ajankohtaisiin kulttuurikysymyksiin ja syvennetään tekstinymmärtämisen taitoja. Sisältö: valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin: erityisesti tekstitaidon koe sekä kielenhuollon harjoituksia; käsitellään ajankohtaisia sanoma- ja aikakauslehtitekstejä ja kirjoitetaan niiden pohjalta; kerrataan kielellisen vaikuttamisen perusteita. ÄI09: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri: Syvennetään tekstin ymmärtämisen taitoja ja sovelletaan erilaisia analyysimenetelmiä. Kirjoittamisen pohjana käytetään erityisesti kaunokirjallisia tekstejä, mutta myös asiatekstejä sekä kuvia. Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten esseekoetta varten; aineistoja otsikkotehtäviä. Kurssille osallistuminen ei edellytä ÄI 8:n suorittamista. SOVELTAVAT KURSSIT ÄI10: Ilmaisutaidon peruskurssi: Kurssi rohkaisee opiskelijaa ilmaisemaan itseään ja kartuttaa esiintymistaitoja. Sisältö: Luovan ilmaisun ja äänenkäytön perusharjoituksia. Improvisaatioiden kautta pieniä esityksiä ÄI11: Teatterikurssi: Kurssi edellyttää ilmaisutaidon peruskurssin suorittamista. Tavoite: Kurssi antaa käsityksen teatteriesityksen valmistamiseen liittyvistä vaiheista ja tukee oppilaiden esiintymisrohkeutta ja -taitoja.

9 9 ÄI12: Kieliopin ja kielenhuollon kertauskurssi: Tavoite: kerrata peruskoulussa opitut äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelussa tärkeät kieliopin ja kielenhuollon keskeiset asiat. ÄI13: Toimittajakurssi: Kurssilla tutustutaan lehtien ja lehdistön yleispiirteisiin ja historiaan, tarkastellaan viestintää ilmiönä. Laaditaan lehtijuttuja: uutisia, henkilöhaastatteluja ja reportaaseja. Tutustutaan toimittajan työhön. Kurssin voi suorittaa myös koulun verkkolehden Verkkokipinän toimittamiseen osallistumalla. ÄI14 Teatteritaiteen lukiodiplomi Kurssille osallistumisen edellytyksenä on kurssien ÄI10 ja ÄI11 suorittaminen. ENGLANNIN KIELI PAKOLLISET KURSSIT Kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä ja suoritustapa on kaikissa kurssille osallistuminen. EN01: Nuori ja hänen maailmansa: Kurssi vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla tehdään myös lyhyitä kuuntelu-, puhe- ja kirjoitusharjoituksia. EN02: Viestintä ja vapaa-aika: Kurssilla harjoitellaan puheviestintää ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla harjoitellaan myös kirjoittamista. EN03: Opiskelu ja työ: Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. EN04: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma: Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä. Aihepiirit liittyvät oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin. Tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia. EN05: Kulttuuri: Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat kurssin teemaan liittyvän laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. EN06: Tiede, talous ja tekniikka: Kurssin aihepiirit liittyvät eri tieteenaloihin, tekniikan saavutuksiin, viestinnän eri muotoihin ja talouselämään. Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Tehdään myös erilaisia kirjoitusharjoituksia. Syventävät kurssit 7 ja 8 suoritetaan hyväksytysti suoritettujen pakollisten kurssien jälkeen. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. EN07: Luonto ja kestävä kehitys: Kurssin aihepiirejä ovat luonto, luonnontieteet ja kestävä kehitys. Kurssilla kerrataan opittuja rakenteita, käydään läpi syventäviä tekstejä ja tehdään vaativia kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia. EN08: Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa.puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan pareittain ja ryhmissä kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssin päätteeksi suoritetaan suullinen koe, josta saa erillisen todistuksen.

10 SOVELTAVAT KURSSIT Kielen soveltava kurssi 9 on tarkoitettu kielessä heikon pohjan saaneille lukioon tulleille opiskelijoille ja niille, joilla vielä pakollisten kurssien jälkeen on suoriutumisvaikeuksia, kurssi 10 on tarkoitettu keskustelutaidon kohentamiseen. Kurssilla 11 kerrataan keskeisiä kielioppiasioita. Soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. 10

11 EN09: Lisäkurssi Suoritusjärjestyssuositus: EN01:n jälkeen. Kurssin tavoitteena on perussanaston ja -kieliopin kertaus. Kurssilla kerrataan esim. yleis- ja kestoaikamuodot, futuuri ja konditionaali, imperatiivi, liitekysymykset ja perussanajärjestys. Harjoitellaan myös lukiomaisen opiskelun alkeita kuuntelutehtävien, pienimuotoisten kirjoitelmien ja puheharjoitusten muodossa. EN10: Abikurssi. Suoritusjärjestyssuositus: EN06:n jälkeen. Kurssi sisältää erilaisten kirjoitustehtävien laatimista sekä muiden yo- kokeessa esiintyvien tehtävätyyppien harjoittelua ja sanaston kertausta. Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilaskirjoituksiin. Ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. EN11: Kielioppikurssi Kurssi on mahdollista suorittaa EN05:n jälkeen. Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan A-englannin keskeisimpiä kielioppirakenteita. TOINEN KOTIMAINEN KIELI ELI RUOTSIN KIELI PAKOLLISET KURSSIT Kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä ja suoritustapa on kaikissa kurssille osallistuminen. RU01: Koulu ja vapaa-aika. Ensimmäisessä kurssissa käsitellään nuorten elämänpiiriä, opiskelua ja harrastamista. Kurssi niveltää peruskoulussa opittua ja lukion kielenopetusta. Kieli epämuodollista. Kurssilla tehdään myös lyhyitä kirjoitus-, puhe- ja kuunteluharjoituksia. RU02: Arkielämää Pohjoismaissa. Toisessa kurssissa jatketaan nuorten elämään liittyvillä teemoilla: opiskelu, työ, harrastukset, palvelut ja vapaa-aika. Kirjallisten tehtävien lisäksi kurssi sisältää suullisia ja kuullunymmärtämistehtäviä. RU03: Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa. Kolmannessa kurssissa käsitellään Suomea ja suomalaisuutta ja vertaillaan Suomea muihin Pohjoismaihin. Suomea tarkastellaan myös pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kurssissa opiskelija tutustuu sekä kirjoitettuun että puhuttuun kieleen. Aihepiirit antavat mahdollisuuden esimerkiksi erilaisiin maa- ja kaupunkiesittelyihin. Opiskelija aloittaa kielitaidon kehittymistä seuraavan portfolion kokoamisen. RU04: Elämää yhdessä ja erikseen. Neljännessä kurssissa käsitellään elämänarvoja, ihmissuhteita, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaamista opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Painopiste siirtyy kirjoitettuun kieleen ja itseohjautuvaan oppimiseen. Portfolion täydentäminen jatkuu sisältäen mm. puheentuottamisen testin. RU05: Elinympäristömme. Kurssin aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Kurssilla hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoitukseen sopivia tekstejä mm. tiivistelmiä. Tärkeänä osana kurssia ovat myös jo vaativammat kuuntelutehtävät. Portfolio täydentyy mm. omalla arviolla oman kielitaidon kehittymisestä. Ehtona osallistumiselle on pakollisen oppimäärän hyväksytty suorittaminen. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. RU06: Puhu ja ymmärrä paremmin. Kurssilla vahvistetaan suullisen kielitaidon selviytymiskeinoja ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Tavoitteena on harjoitella myös ymmärtävän kuuntelemisen keinoja erilaisten harjoitusten avulla. Kurssilla tutustutaan myös Pohjoismaiden kulttuuriin ja pohditaan, mitä kulttuurilla tarkoitetaan. Opitaan eri kulttuurien kanssakäymisen sääntöjä. Työmuotoina pari- ja ryhmäkeskustelut. Kurssiarvosanan lisäksi annetaan erillinen todistus suullisen kielitaidon kokeesta. 11 RU07: Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen. Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja

12 kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista ja vastuuta. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä teknisesti että monipuolisin harjoituksin. SOVELTAVAT KURSSIT Lisäkursseista annetaan suoritusmerkintä. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. RU08: Tukikurssi Kurssi on mahdollista suorittaa pakollisen RU01:n jälkeen. Kurssi sisältää peruskoulussa opittujen perusrakenteiden ja -sanaston kertausta. Tarkoitus on myös helpottaa RU02-kurssille siirtymistä. Ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. RU09: Kirjoituskurssi Kurssi on mahdollista valita RU05 jälkeen. Tarkoituksena on rohkaista ja ohjata opiskelijaa käyttämään kieltä kommunikaation välineenä ja kehittämään kielitaitoaan itsenäisesti. Kurssi kehittää referointitaitoja ja kykyä kirjoittaa erilaisia lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä. Aihepiirinä ovat eri mediat ja niiden rooli opiskelijan omassa elämässä. Kurssi on mahdollista suorittaa vain itsenäisesti Moodle-pohjaisena verkkokurssina. Kurssi voidaan suorittaa myös ennen yo-kirjoituksia. RU10: kielioppikurssi Kurssi on mahdollista valita pakollisen RU05:n jälkeen. Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan B-ruotsin keskeisiä kielioppiasioita kursseista RU RU11: Abikurssi Kurssi on mahdollista valita RU05 jälkeen. Kurssi sisältää kirjoitelmien ja tiivistelmien laatimista sekä monivalintatehtävien harjoittelua sekä perussanaston kertausta. Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilaskirjoituksiin. Ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. SAKSAN KIELI SAKSA B2 (peruskoulun yläasteella valinnaisena alkanut saksa = koulussa lyhenteenä SC) Kaikkien kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. SC01(=SD03): Freizeit und Hobbies Suoritusjärjestysehdot: Peruskoulun oppimäärä. Aihepiirit: Opiskelu, harrastukset ja kotielämä. Kielioppi: Peruskoulussa opitun kertausta. Puheharjoituksia, kuullunymmärtämistä ja rakenneharjoituksia. SC02(=SD04): Bei uns und anderswo Aihepiirit: Elinympäristö maalla ja kaupungissa, perhe. Kielioppi: verbioppia ja prepositiot. Puheharjoituksia, kuullun- ja tekstinymmärtämistä. SC03(=SD05): Früher und heute Aihepiirit: Ennen ja nyt. Kielioppi: mm. adjektiivin taivutus ja jo opittujen rakenteiden vahvistaminen. SC04(=SD06): Lernen und Zukunftspläne Aihepiiri: Oppiminen, opiskelu ja tulevaisuuden suunnittelu. Kielioppi: Sijamuodot, sanajärjestys, lisää verbioppia. Suullista harjoittelua, rakenneharjoituksia. SC05(=SD07): Kultur Aihepiirit: Eri kulttuuritaustat, saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin erityispiirteet ja kulttuurien monimuotoisuus ja merkkihenkilöt. Kielioppi: mm. pronomineja ja vaativampia verbirakenteita. Vaativampia kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, kirjoitelmia. SC06(=SD08): Unsere gemeinsame Erde Aihepiirit: Yhteinen maapallomme ja ihmisen suhde luontoon. Pakolaisuus, kansainvälinen yhteistyö ja kehitysapu. Kielioppi: mm. peruskieliopin kertausta ja tietojen laajentamista. Vaativia kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, kirjoitelmia. 12

13 SC07(=SD09): Wissenschaft und Technik Aihepiirit: Tiede ja tekniikka Kielioppi: Peruskieliopin kertausta ja laajennusta. Vaativia kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, ainekirjoitusta ja ylioppilastehtäviä. SC08(=SD10): Natur und nachhaltige Entwicklung. Aihepiirit: Opittujen aihepiirien kertaus. Syventäviä ja laajentavia kielioppitehtäviä. Vaativia kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, vaativia kirjoitelmia, ylioppilastehtäviä. SAKSA B3 (lukiossa alkava valinnainen saksa = koulussa lyhenteenä SD) Kaikkien kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. SD01 ja SD02 opiskellaan omana ryhmänä, minkä jälkeen kurssit SC:n kanssa yhteisiä. SD01: Guten Tag, schön Sie zu treffen Perehdytään äänteisiin. Tekstien aihepiirejä ovat: Tervehtiminen, esittäytyminen, kiittäminen, tiedustelu, neuvominen. Kielioppi: Pää- ja kysymyslause, kieltolause, preesens, lukusanat. Täydennys- ja muunnostehtäviä, dialogiharjoituksia, ääntämisharjoituksia. SD02: So wird s gemacht Aihepiirit: Loma, matkailu, sään ja ajan ilmaiseminen, terveiset, matkalipun osto, ruuan osto, yöpyminen. Kielioppi: Verbiopin perusasioita, lisää prepositioita, akkusatiivi, päälause. Dialogiharjoituksia, muuntelu- ja sovellusharjoituksia, kuunteluharjoituksia. 13 RANSKAN KIELI RANSKA B3 (lukiossa alkava valinnainen ranska = koulussa lyhenteenä RD) Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. RD01: Hyvää päivää, hauska tutustua: Kurssilla opetellaan tervehtimään, hyvästelemään ja esittäytymään. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita kaverilta. Muita aihepiirejä ovat mm. perhe, läheiset ihmissuhteet, ja opetellaan selviytymään yksinkertaisista viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja ranskalaisten sanojen oikeaoppista ääntämistä. RD02: Näin asiat hoituvat: Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Harjoitellaan jokapäiväisiä viestintätilanteita kuten ostoksilla, pankissa, postissa ja lääkärillä asiointia. Vahvistetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RD03: Vapaa-aika ja harrastukset: Kurssin aiheina ovat nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet ja vapaa-ajanvietto. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. RD04: Meillä ja muualla: Kurssin aihepiirit liittyvät omaan maahan ja kohdekielisten maiden ihmisiin, maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin. Harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. RD05: Ennen ja nyt: Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Vahvistetaan puheviestintää, perusrakenteiden hallintaa ja kirjoittamista.

14 RD06: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat: Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. RD07: Kulttuuri: Kurssin aihepiireinä ovat kohdemaan kulttuuri: kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva ja teatteri. Kurssilla harjoitellaan edelleen kaikkia kielitaidon osa-alueita. RD08: Yhteinen maapallomme: Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja lyhyiden viestinnällisten tekstien kirjoittamista. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI RD09: Kielioppikurssi: Kieliopin kertaus. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja harjoitellaan ylioppilaskokeiden rakenteita, tekstejä, kirjoitelmia ja kuuntelutehtäviä. 14 VENÄJÄN KIELI Здравствуйте! VENÄJÄ VEB3 (lukiossa alkava valinnainen venäjä = koulussa lyhenteenä VD) : Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. VD01: Hyvää päivää, hauska tutustua: Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. VD02: Näin asiat hoituvat: Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VD03: Vapaa-aika ja harrastukset: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VD04: Meillä ja muualla: Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. VD05: Ennen ja nyt: Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. VD06: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat: Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin

15 15 aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. VD07: Kulttuuri: Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. VD08: Yhteinen maapallomme: Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI VD09: Kielioppikurssi: Kieliopin kertaus. Substantiivit, verbit, adjektiivit, pronominiryhmät ja ym. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja harjoitellaan ylioppilaskokeiden rakenteita, tekstejä ja kuuntelutehtäviä sekä kirjoitelmia. ESPANJAN KIELI SYVENTÄVÄT KURSSIT ESP01: Espanjan alkeiskurssi. Tutustumme espanjan kieleen ja kulttuuriin. Opimme tervehtimään, esittäytymään ja toimimaan kahvilassa. Opimme päiväykset, numerot sekä tutustumme peruskielioppiin. Kurssilla painotetaan suullisia harjoituksia sekä pareittain että ryhmissä. ESP02: Espanjan jatkokurssi. Jatkamme espanjan kieleen ja kulttuuriin tutustumista. Harjoittelemme kertomaan, mistä pidämme, kellonajat, sääilmauksia sekä sijainnin ilmaisemista. Tutustumme myös koulunkäyntiin espanjankielisissä maissa ja vapaa-ajan harrastuksiin liittyvään sanastoon. Jatkamme rakenteiden tutkimista. Kurssilla tehdään paljon suullisia pariharjoituksia. LYHYT MATEMATIIKKA PAKOLLISET KURSSIT Kaikkien kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. MB01: Lausekkeet ja yhtälöt. Harjaannutaan käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja omien eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa siten, että oppilas oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä. Totutaan ilmaisemaan suureiden välisiä riippuvuuksia lausekkeiden avulla, muotoilemaan ongelmia yhtälöiksi, ratkaisemaan näitä graafisesti ja algebrallisesti sekä perehdytään ratkaisujen tulkitsemiseen ja arvioimiseen. MB02: Geometria. Opitaan hahmottamaan kaksi- ja kolmiulotteista tilaa sekä piirtämään tasokuvioita ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvia. Näiden ominaisuuksiin perehdytään laskennallisin menetelmin. Harjoitellaan käytännön ongelmien ratkaisemista yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta hyväksi käyttäen. MB03: Matemaattisia malleja I. Kurssilla opitaan näkemään matemaattisten mallien merkitys ja tarve todellisissa tilanteissa sekä tutustutaan mallintamisen eri mahdollisuuksiin. Käsitellään muuttujien välisiä riippuvuuksia ja tutustutaan tavanomaisimpiin funktioihin. Harjaannutaan soveltamaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käyttämään näiden yhteydessä myös polynomi- ja potenssiyhtälöitä ja logaritmia. Totutaan arvioimaan mallien edellytyksiä, rajoituksia

16 16 ja käyttöä. MB04: Matemaattinen analyysi. Tutustutaan derivaatan käsitteeseen muutosnopeuden mittana käyttäen graafisia ja numeerisia lähestymistapoja. Perehdytään derivaatan käyttöön käytännön sovelluksissa. Tutustutaan graafisiin ja numeerisiin likimääräismenetelmiin. MB05: Tilastot ja todennäköisyys. Perehdytään tilastollisen aineiston käsittelyn eri vaiheisiin tiedon keruusta sen havainnollistamiseen ja tulkitsemiseen. Tutkitaan tilastollisten muuttujien välisiä riippuvuuksia laskennallisin ja graafisin keinoin. Tutustutaan todennäköisyyslaskennan perusteisiin. MB06: Matemaattisia malleja II. Varmennetaan ja täydennetään matemaattisia tutkimusmenetelmiä sekä sovelletaan niitä erilaisiin tehtäviin. Opitaan käyttämään lukujonoja ja summia sovelluksissa. : MB07: Talousmatematiikka. Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muihin vastaaviin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Tutkitaan taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja. MB08: Matemaattisia malleja III. Laajennetaan käsitystä teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta. Käsitellään trigonometrisia funktioita ja yhtälöitä. Tutustutaan vektorin käsitteeseen sekä vektoreihin liittyviin peruslaskutoimituksiin. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT MB09: Kertauskurssi. Kurssilla kerrataan pakollisilla kursseilla esille tulleet asiat ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. MB10: Todennäköisyys ja tilastollinen päättely. Kurssilla kerrataan ja syvennetään todennäköisyyslaskentaa sekä sovelletaan todennäköisyysjakaumia tilastolliseen päättelyyn. (Kurssin MB05 jälkeen.) PITKÄ MATEMATIIKKA PAKOLLISET KURSSIT 1-10 suoritetaan numerojärjestyksessä. MA01: Funktiot ja yhtälöt. Kerrataan lukualueet. Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen polynomiyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Tutustutaan juurioppiin, yleistetään potenssin käsitettä, tutustutaan eksponenttifunktioihin. MA02: Polynomifunktiot. Tutustutaan toisen ja korkeamman asteen polynomifunktioihin. Opetellaan ratkaisemaan toisen asteen yhtälö ja epäyhtälö sekä korkeamman asteen yhtälöitä ja epäyhtälöitä erikoistapauksissa. MA03: Geometria. Tutkitaan yleisimpiä tasokuvioita sekä kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan trigonometrian alkeet. Tutustutaan deduktiiviseen todistamiseen tutkimalla kuvioiden ja kappaleiden yhtenevyyttä ja yhdenmuotoisuutta. MA04: Analyyttinen geometria. Perehdytään analyyttisen geometrian alkeisiin tutkimalla yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja koordinaatistossa. MA05: Vektorit. Tutustutaan vektorioppiin ja sovelletaan sitä analyyttisen geometrian ongelmiin. MA06: Todennäköisyys ja tilastot. Perehdytään todennäköisyyslaskennan alkeisiin tutkimalla

17 yksinkertaisia diskreettejä satunnaismuuttujia ja niiden todennäköisyysjakaumia. Tutustutaan tilastotieteen alkeisiin empiirisiä jakaumia tutkimalla. Tilastotieteen kautta mielletään jatkuvat satunnaismuuttujat ja niiden jakaumat. Opetellaan erityisesti normaalijakauman merkitys ja käyttö. MA07: Derivaatta. Opitaan ratkaisemaan rationaaliyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Tutustutaan funktion raja-arvoon, jatkuvuuteen ja derivaattaan. Opitaan derivoimaan eräitä yksinkertaisia funktioita sekä tutkimaan niiden ominaisuuksia derivaatan avulla. MA08: Juuri- ja logaritmifunktiot. Opitaan ratkaisemaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioihin liittyviä yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Opitaan yhdistämään funktioita ja derivoimaan yhdistettyjä funktioita. Tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaattoihin. MA09: Trigonometriset funktiot ja lukujonot. Käsitellään alkeistrigonometriaa syventävästi opiskelemalla trigonometristen funktioiden perusominaisuuksia ja keskinäisiä yhteyksiä differentiaalilaskentaa soveltaen. Tutustutaan lukujonoihin. MA10: Integraalilaskenta. Tutustutaan integraalilaskennan perusteisiin ja sovelletaan opittua laskemalla eräitä pinta-aloja sekä tilavuuksia MA11: Lukuteoria ja logiikka. Tutustutaan logiikan alkeisiin ja sovelletaan opittua kokonaislukujen ominaisuuksien tutkimisessa. Kurssin suorittaminen ei vaadi esitietoja. MA12: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä: Tutustutaan ratkaisualgoritmeihin ja likimääräismenetelmiin yhtälöiden ratkaisemisessa sekä differentiaali- ja integraalilaskennassa. Opitaan polynomien jakolasku sekä jakoyhtälö. Kurssin suorittaminen vaatii esitietoina pakolliset kurssit. MA13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi. Tutustutaan jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiin ominaisuuksiin, funktioiden ja lukujonojen raja-arvoihin äärettömyydessä sekä epäoleellisiin integraaleihin. Kurssin suorittaminen vaatii esitietoina pakolliset kurssit. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT MA14: Pitkän matematiikan kertauskurssi. Kerrataan pakollinen oppimäärä. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin tutkimalla vanhoja koetehtäviä, tehtävien arvostelua sekä perehtymällä matematiikan kokeeseen liittyviin erityisiin ohjeisiin. MA16: Matemaattinen fysiikka. Tutustutaan tavallisiin differentiaaliyhtälöihin ja mallinnetaan niiden avulla eräitä fysiikan ongelmia. 17 BIOLOGIA PAKOLLISET KURSSIT Kaikkien biologian kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. BI01: Eliömaailma. Kurssilla tutustutaan biologiaan tieteenä eli opiskellaan elämän tunnusmerkkejä ja perusedellytyksiä sekä elämän ilmiöiden tutkimusmenetelmiä. Perehdytään myös luonnon monimuotoisuuden ilmenemiseen, evoluutioon sekä siihen miten luonto toimii eli ekosysteemien keskeisiin toimintaperiaatteisiin.

18 18 BI02: Solu ja perinnöllisyys. Tutustutaan solun rakenteeseen ja toimintaan elämän perusyksikkönä. Perehdytään myös geenien toimintaan sekä muihin perinnöllisyyden perusmekanismeihin. BI03: Ympäristöekologia. Vaadittavat esitiedot: BI01. Kurssilla perehdytään ekologian perusteisiin ja ihmisen toiminnan vaikutuksiin elolliseen luontoon käsitellen erilaisia ekologisia ympäristöongelmia, niiden syitä ja ratkaisumahdollisuuksia. Kurssin sisältöön kuuluu myös oman ympäristötutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä tulosten esittäminen. BI04: Ihmisen biologia. Vaadittavat esitiedot: BI01, BI02. Kurssilla perehdytään ihmisen biologiaan käsitellen ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteitä, elimistöjen rakennetta, toimintaa ja merkitystä, elintoimintojen säätelyä, lisääntymistä, perimän merkitystä sekä elimistön sopeutumista muuttuviin oloihin ja mahdollisuuksiin puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. BI05: Bioteknologia. Vaadittavat esitiedot: BI01, BI02. Kurssilla perehdytään aiempia kursseja syvällisemmin solun rakenteeseen ja toimintaan sekä geenien toimintaan. Tutustutaan myös geeniteknologiaan ja sen mahdollisuuksiin sekä mikrobiologiaan ja mikrobien hyödyntämiseen biotekniikassa. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI BI06: Biologian sovelluksia biologian työ- ja kertauskurssi. Kurssilla syvennetään biologian eri osa-alueisiin liittyviä tietoja ja taitoja käyttäen kokeellisia työmenetelmiä. Kurssilla myös kerrataan biologian pakollisten ja syventävien kurssien keskeisimpiä aiheita reaalikoetta ja jatkoopintoja varten. MAANTIEDE PAKOLLISET KURSSIT Kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. GE01: Sininen planeetta. Kurssi käsittelee luonnonmaantiedettä. Tutustutaan maantieteelliseen ajatteluun, Maahan osana avaruutta, ilman ja veden liikkeisiin, sää ja ilmastoasioihin, maapallon muuttuviin pinnanmuotoihin sekä maapallon kasvillisuusvyöhykkeisiin. Harjoitellaan myös luonnonmaisemien tulkintaa karttojen ja kuvien avulla. GE02: Yhteinen maailma. Kulttuurimaantiedettä. Kurssi käsittelee väestöön ja asutukseen liittyviä aiheita, luonnonvaroja ja niiden riittävyyttä, maataloutta, teollisuutta, liikkumiseen ja alueiden väliseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita sekä ihmistoiminnan alueellista rakennetta, kehityksen ohjailua ja kestävää kehitystä. Harjoitellaan kulttuurimaisemien tulkintaa karttojen ja kuvien avulla. Suoritusjärjestys on vapaa pakollisten kurssien jälkeen. Suoritustapa on kurssille osallistuminen. GE03: Riskien maailma Vaadittavat esitiedot: GE01, GE02. Tarkastellaan ennalta arvaamattomia tapahtumia, joita esiintyy sekä luonnon (mm. avaruuteen liittyvät uhkat, maanjäristykset, tulivuoret, myrskyt) että ihmisen toiminnassa (mm. luonnonvarojen käyttöön liittyvät uhkat, väestönkasvu, tekniset riskit). Arvioidaan mahdollisuuksia ennakoida ja estää uhkatilanteet sekä etsitään keinoja ratkaista syntyneitä ongelmia. GE04: Aluetutkimus. Vaadittavat esitiedot: GE01, GE02. Tutustutaan kartografian perusteisiin ja maantieteellisiin lähdeaineistoihin sekä paikkatietojärjestelmiin. Kurssin sisältöön liittyy myös

19 19 oman aluetutkimuksen tekeminen. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT Kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. GE05: Kestävä kehitys. Vaadittavat esitiedot: GE01, GE02. Kurssilla käsitellään kestävän kehityksen periaatetta ja sen toteuttamismahdollisuuksia ihmisen toiminnassa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden pohjalta. GE06: Maantieteen sovelluksia harjoitus- ja kertauskurssi. Syvennetään maantieteen eri osaalueisiin liittyviä tietoja ja taitoja käyttäen kokeellisia työmenetelmiä sekä erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssilla myös kerrataan pakollisten ja syventävien maantieteen kurssien keskeisimpiä aiheita reaalikoetta ja jatko-opintoja varten. FYSIIKKA Kaikkien fysiikan kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. PAKOLLINEN KURSSI FY01: Fysiikka luonnontieteenä. Kurssin tehtävänä on osoittaa fysiikan kokeellinen luonne, motivoida havaitsemaan, missä fysiikkaa tarvitaan ja mitä fysiikan opiskelulla voidaan saavuttaa. Kurssilla tarkastellaan maailmankaikkeuden rakenteita, säteilyn vaikutuksia sekä liikkeen ja voiman peruskäsitteitä. FY02: Lämpö. Edeltävät kurssit: FY01. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt ja saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat: kaasujen tilanmuutokset, paine, olomuodon muutokset, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt ja energiavarat. FY03: Aallot. Edeltävät kurssit: FY01. Opiskellaan värähtely- ja aaltoliikkeen perusteita tutkimalla esimerkiksi mekaanista värähtelyä, ääntä ja sähkömagneettisia aaltoja sekä perehtymällä niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin. FY04: Liikkeen lait. Edeltävät kurssit: FY01 ja FY02. Kurssilla tutustutaan liikkeeseen liittyviin ilmiöihin ja niitä selittäviin malleihin, perehdytään Newtonin lakeihin ja säilymislakien merkitykseen fysiikassa. Kurssin sisältöjä ovat esimerkiksi erilaiset voimat, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia. FY05: Pyöriminen ja gravitaatio. Edeltävät kurssit: FY01, FY02 ja FY04. Syvennetään mekaniikkaan, statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista hallintaa. Kurssin sisältöjä ovat esimerkiksi momentti ja tasapaino, pyörimisliikkeen mallit, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö. FY06: Sähkö. Edeltävät kurssit: FY01, FY02 ja FY04. Kurssilla tutustutaan sähköisiin perusilmiöihin ja mittaustekniikkaan. Virtapiireihin liittyvien mittausten avulla tutkitaan niihin liittyviä lainalaisuuksia. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi Ohmin ja Joulen laki, vastusten kytkennät, kondensaattorit ja sähkökentät. FY07: Sähkömagnetismi. Edeltävät kurssit: FY01, FY02, FY04 ja FY06. Kurssilla tutkitaan magnetismia, sähkömagneettista induktiota ja sähköenergian tuottamista ja siirtämistä sähkövirran

20 20 avulla. FY08: Aine ja säteily. Edeltävät kurssit: FY01, FY02, ja FY04. Kurssilla tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin. Perehdytään atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin ja syvennetään tietoja ionisoivan säteilyn synnystä ja vaikutuksista. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT FY09: Lukion fysiikan kokonaiskuva. Edeltävät kurssit: FY01-FY06. Kurssin tarkoituksena on aikaisempien kurssien klassisen fysiikan tietokokonaisuudesta ja merkityksestä antamien tietojen jäsentäminen, syventäminen ja täsmentäminen. Valmistaudutaan vastaamaan fysiikan reaalikokeeseen. FY10: Kokeellinen fysiikka. Edeltävät kurssit: FY01-FY05. Opitaan käytännössä, miten luonnosta saadaan tietoa kokeellisten menetelmien avulla eli opitaan tuntemaan käytännön mittalaitteita, suunnittelemaan kokeita ja rakentamaan koejärjestelmiä, arvioimaan mittauksen luotettavuutta, tekemään virhearviointia ja laatimaan selostuksia kokeista ja niiden tuloksista. KEMIA Kaikkien kemian kurssien suoritustapa on kurssille osallistuminen. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. PAKOLLINEN KURSSI KE01: Ihmisen ja elinympäristön kemia. Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään peruskoulussa opittujen perusteiden hallintaa. Kurssin tehtävänä on kehittää kokeellisen työskentelyn, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja. Tutustutaan orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksiin ja reaktioihin, opitaan käsitteet ainemäärä ja pitoisuus. KE02: Kemian mikromaailma. Kurssilla opiskellaan alkuaineiden ominaisuuksia ja jaksollista järjestelmää, kemiallisia sidoksia, elektroniverhon rakennetta ja kemiallisten yhdisteiden kaavoja. KE03: Reaktiot ja energia. Kurssilla tutkitaan epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja ja sovelluksia, opitaan reaktioyhtälöön perustuvia laskuja ja kaasujen tilanyhtälö. Lisäksi käsitellään energiamuutoksia kemiallisissa reaktioissa ja reaktionopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. KE04: Metallit ja materiaalit. Kurssilla käsitellään sähkökemiaa: sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. Lisäksi kurssiin kuuluu hapettumis- ja pelkistymisreaktiot, metallit ja epämetallit sekä niiden yhdisteet. KE05: Reaktiot ja tasapaino. Tavoitteena on ymmärtää reaktiotasapainon muodostuminen ja siihen liittyvät laskennalliset sovellukset. Kurssilla käsitellään: reaktiotasapaino, happoemästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys, liukoisuus ja liukoisuustasapaino. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI KE06: Kokeellinen kemia. Edeltävät kurssit: KE1 ja KE2 ja KE3. Opitaan, miten luonnosta saadaan tietoa kokeellisesti ja miten kemiaa hyödynnetään teollisuudessa ja tutkimuslaitoksessa. Tutustutaan kokeellisen työskentelyn perusteisiin eli opitaan suunnittelemaan kokeita, arvioimaan mittauksen luotettavuus, työskentelemään huolellisesti ja laatimaan työselostuksia.

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hyvä lukiolainen,

SISÄLLYS. Hyvä lukiolainen, Hyvä lukiolainen, 0 Hyvä lukiolainen, Tämä Valintaopas auttaa sinua kurssivalintojen tekemiseen lukiossa. Opas sisältää yleisiä ohjeita valintojen tekemiseen sekä yksityiskohtaiset kurssikuvaukset kaikista

Lisätiedot

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset.

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opas on tarkoitettu jo lukiossa opiskelevalle auttamaan häntä oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa niin, että opiskelusta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja oppilas

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset.

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opas on tarkoitettu jo lukiossa opiskelevalle auttamaan häntä oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa niin, että opiskelusta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja oppilas

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS

PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS 2015 2016 Kirjolankatu 5 59100 Parikkala PARIKKALAN LUKIO Sähköpostiosoitteet: kanslia rehtori opettajat kotisivu etunimi.sukunimi@edu.parikkala.fi etunimi.sukunimi@edu.parikkala.fi

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, ellei toisin mainita. PAKOLLISET KURSSIT 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Kurssilla syvennetään tekstikäsitystä

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT OPPIAINEITTAIN

OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT OPPIAINEITTAIN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT OPPIAINEITTAIN ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kursseilla toteutetaan aineen sisäistä integraatiota, joten lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä,

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI

SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2015-2016 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 13

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula. JOKELAN LUKION YHTEYSTIEDOT Jokelan lukio Jyväkuja 13 05400 Jokela Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot