LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli Sanna Pappila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET

2 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan opinto-ohjelmasta ja valintojen tekemisestä lukuvuodeksi Oppaassa esitellään Järvenpään Yhteiskoulun tuntijako, opinto-ohjelma peruskoulun luokilla, tarjolla olevat vaihtoehtoiset taideaineet ja valinnaisaineet ja niiden sisällöt. Tiedotteen lisäksi valinnaisaineita esitellään asianomaisten aineiden tunneilla sekä opintoohjauksessa. Infotilaisuus valinnaisaineista 7.luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään lauantaina 8.2. kello Opinto-ohjaajat Hannele Töyli Sanna Pappila

3 1. JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN TUNTIJAKO (7.-9. lk.) YHTEISET AINEET 7LK. 8LK. 9LK. YHT. Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi 3 3 Musiikki 1 1* 1-2 Kuvataide 2 1* 2-3 Käsityö 3 3 Liikunta Kotitalous 3 3 Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 VALINNAISAINEET 0,5 6, vapaaehtoinen A2-kieli 2** YHTEENSÄ A1-kieli on peruskoulun alaluokilla aloitettu vieras tai toinen kotimainen kieli. B1-kieli on peruskoulun 7. luokalla alkava toinen kotimainen tai englannin kieli. *= Musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia 8.luokalla (vaihtoehtoinen taideaine) **= A2-kieli on alaluokilla aloitettu vapaaehtoinen kieli, joka sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin.

4 2. OPINTO-OHJELMA PERUSKOULUN LUOKILLA Oppilaan opinto-ohjelma muodostuu yhteisistä oppiaineista, vaihtoehtoisesta taideaineesta ja valinnaisaineista. Osa yhteisistä oppiaineista päättyy seitsemännen luokan lopussa. Näitä aineita ovat tietotekniikka, kotitalous ja käsityö. Näistä oppiaineista saadut arvosanat tulevat päättötodistukseen. Yhteisesti opiskeltavista taideaineista päättyy seitsemännen luokan lopussa lisäksi toinen taideaine (kuvataide tai musiikki). Taideaineista toinen jatkuu vaihtoehtoisina oppiaineena (yksi vuosiviikkotunti 8.luokan ajan) ja siitä saatu arvosana tulee päättötodistukseen. Kahdeksannella luokalla valinnaisia oppiaineita on 6,5 (3 x 2h + 0,5h) ja yhdeksännellä luokalla 6 vuosiviikkotuntia (3 x 2h). Mikäli oppilas on aloittanut alaluokilla vapaaehtoisen A2-kielen, se sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin. Samoin kuvataidelinjan valinneen oppilaan kuvataide sisältyy valinnaisaineisiin. Valintoihin sitoudutaan kahdeksi vuodeksi eikä niitä voi vaihtaa ilman erityisen painavaa (esim. oppilaan terveydentilaan liittyvää) syytä. On tärkeää, että valinnoista keskustellaan ja päätetään yhdessä huoltajansa kanssa. Koululla on lukujärjestysteknisistä syistä oikeus päättää toteutettavista valinnaisainekursseista ja niiden oppilasmääristä. Mikäli oppilaan pitkän valinnaisaineen ensimmäinen valinta ei toteudu, oppilas ja opinto-ohjaaja keskustelevat varavalinnasta.

5 3. ARVIOINTI Kaikilla perusopinnot suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus riippumatta valitusta opinto-ohjelmasta. Minkään valinnaisaineen opiskelu ei ole edellytyksenä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Valinnaisaineista saadut valmiudet voivat kuitenkin helpottaa jatko-opintoja. Ammatillisiin oppilaitoksiin pyrittäessä otetaan huomioon oppilaan päättötodistuksen keskiarvo ja viidestä vaihtoehdosta (liikunta, musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityöt) kolmen parhaan oppiaineen arvosanan keskiarvo. Yleislukioihin pyritään lukuaineiden keskiarvolla. Valinnaisaineet arvostellaan samoin kuin muutkin oppiaineet. Vähintään 2 vuosiviikkotunnin oppimäärän valinnaisaineet (pitkä valinta) arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle 2 vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet (lyhyt valinta) arvioidaan sanallisesti (hyväksytty, hylätty). Heikko arvosana (4) tai hylätty voi siis estää luokalta siirtymisen. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Arviointitapa selitetään oppilaille opintojen alkaessa. 4. OHJEET VALINNAISAINEIDEN TEKEMISEEN A. Valitse kahdeksatta luokkaa varten joko musiikin tai kuvataiteen opinnot (vaihtoehtoinen kuvataide/musiikki). Mikäli olet kuvataidelinjan oppilas, valitset kuvataiteen. Merkitse valintasi rastilla (X). B. Lyhyt valinnainen opiskellaan kahdeksannen luokan aikana. Valitse yksi lyhyt valinta. Merkitse valintasi rastilla (X). Merkitse varavalinta numerolla 1. C. Pitkiä valintoja tulee valita yhteensä 6 tuntia eli 2-3 ainetta. Pitkät valinnaisaineet ovat yleensä kahden (2) tunnin mittaisia kokonaisuuksia. Huomaa, että tekstiilityössä ja teknisessä työssä on tarjolla myös neljän (4) tunnin kokonaisuudet. Mikäli olet viidennellä luokalla aloittanut vapaaehtoista A2-kielen opiskelun, valitset yhdeksi pitkäksi valinnaisaineeksi A2-kielen. Mikäli olet kuvataidelinjan oppilas, valitset yhdeksi pitkäksi valinnaisaineeksi kuvataiteen. Muut voit valita mielesi mukaan. Merkitse valintasi rastilla (X). Varavalinnat merkitään numeroin 1-3.

6 5. TARJOLLA OLEVAT VAIHTOEHTOISET JA VALINNAISAINEET OPPIAINEET LUKUVUOSINA A. Vaihtoehtoinen taideaine 1h/viikko 8.luokalla A1. Kuvataide (+KU) A2. Musiikki (+MU) B. Lyhyt valinta 0,5h/viikko 8.luokalla (valinta ja yksi varavalinta) B1. Draama (LvDR) B2. Elokuva ja maailmankatsomus (LvELO) B3. Ilmaisutaito (LvILM) B4. Koruja metalleista ja langoista (LvKOR) B5. Kurkistus kiinalaiseen kulttuuriin (LvKII) B6. Käsitöitä Tildan tapaan (LvTIL) B7. Lavastus (LvLAV) B8. Luonnonkatastrofit (LvLUO) B9. Mera svenska (LvSVE) B10. Merkkihenkilöitä (LvMER) B11. Opiskelu helpommaksi - parempiin tuloksiin! (LvOPI) B12. Piirustus ja maalaus (LvPII) B13. Puutöitä ja ompelua (LvPEL) B14. Tukioppilaskurssi (LvTUK) C. Pitkät valinnaisaineet 6h/viikko sekä luokalla (valinta ja kolme varavalintaa) C1. A2-kieli (5. luokalla alkanut) 2h C2. B2-kieli: ranska, saksa, venäjä tai espanja 2h C3. Ekonomia 2h (yhteiskuntaoppi) C4. Kotitalous 2h (kotitalous) C5. Kuvataide 2h (kuvataide) C6. Liikuntaa pojille 2h (liikunta) C7. Liikuntaa tytöille 2h (liikunta) C8. Luonnontiede 2h (kemia) C9. Musiikki 2h (musiikki) C10. Musiikki ja draama 2h (musiikki) C11. Tekninen työ 2h (käsityö) C12. Tekninen työ 4h (käsityö) C13. Tekstiilityö 2h (käsityö) C14. Tekstiilityö 4h (käsityö) C15. Terveystieto 2h (terveystieto) C16. Tieto- ja viestintätekniikka 2h (tieto- ja viestintätekniikka) C17. Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi 2h (äidinkieli)

7 6. VAIHTOEHTOISTEN TAIDEAINEIDEN JA VALINNAISTEN AINEIDEN SISÄLLÖT A. VAIHTOEHTOINEN TAIDEVALINTA 1h/viikko 8.luokalla A1. KUVATAIDE (+KU) Tutustutaan tilan kuvaamisen keinoihin värisommittelun, perspektiiviharjoitusten ja rakentelun avulla. Harjoitellaan erilaisia piirtämisen, taide- ja käyttögrafiikan keinoja. A2. MUSIIKKI (+MU) Kehitetään laulu- ja soittotaitoja instrumentin hallinnan, yhteissoiton, improvisoinnin ja musiikkia ja draamaa yhdistävien harjoitusten avulla. Kurssilla soitetaan monipuolista, helpohkoa materiaalia ja tutustutaan näyttämömusiikkiin, elokuvamusiikkiin ja draamaan toisiaan tukevina taidemuotoina. Teemme projekteja (musiikkia ym. pienimuotoisia esityksiä) koulun juhliin ja tapahtumiin.

8 B. LYHYET VALINNAT 0,5h/viikko 8.luokalla (valinta ja yksi varavalinta) B1. DRAAMA (LvDR) Draamakurssilla harjoitellaan draaman eli ilmaisutaidon perusteita kuten kommunikointia, ideoiden keksimistä ja vastaanottamista sekä teatterin tekemistä käytännössä (esim. äänenkäyttöä, liikkumista lavalla ja roolin työstämistä). Harjoituksissa ideoidaan ja toteutetaan myös musiikki ja äänimaisema joko itse säveltäen tai valmista materiaalia hyödyntäen. Kurssilla voidaan ryhmän kiinnostuksen mukaan joko keskittyä perusharjoituksiin tai valmistaa niiden pohjalta oma esitys. (ks. lavastuskurssi) B2. ELOKUVA JA MAAILMANKATSOMUS (LvELO) Lyhytkurssi tarjoaa mahdollisuuden syventyä esimerkiksi uskonnon, elämänkatsomustiedon, terveystiedon ja historian tunneilla käsiteltäviin aihepiireihin elokuvien kautta. Kurssin aikana katsotaan muutama elokuva, joita analysoidaan maailmankatsomuksen näkökulmasta. Pohdittavia kysymyksiä ovat esimerkiksi: millainen on elokuvan välittämä kuva ihmisestä ja maailmasta? mikä on oikein/väärin? mikä on elokuvan sanoma tai opetus? Aiheita työstetään yhdessä keskustellen, ryhmä- ja paritöiden kautta sekä kirjoittamalla. Kurssilaiset saavat itse vaikuttaa katsottavien elokuvien valintaan. Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi holokausti, nuorten syrjäytyminen, seksuaalisuus sekä erilaiset uskonnot ja kulttuurit. B3. ILMAISUTAITO (LvILM) Kurssilla kehitetään ilmaisua ja rohkeutta erilaisten hauskojen harjoitusten avulla. On mahdollista valmistella esitys. B4. KORUJA METALLEISTA JA LANGOISTA (LvKOR) Valmistetaan koruja erilaisilla tekniikoilla (metallin pakotus, metallilangan taivuttaminen, lankoja solmien, punoen ja ommellen). Puolet tunneista on teknisen työn opetusta ja puolet tekstiilitöitä. B5. KURKISTUS KIINALAISEEN KULTTUURIIN (LvKII) Vauhdilla modernisoituvassa Kiinassa kulttuurin vanhimmat piirteet juontuvat tuhansien vuosien takaa. Ne vaikuttavat kiinalaisten arkeen ja juhlaan edelleen

9 vahvasti. Kurssilla tutustutaan joihinkin kiinalaisiin tapoihin, uskomuksiin ja arvoihin esineiden, kuvien, musiikin ym. avulla. Aiheina ovat mm. kiinalaiset juhlat. Kurssilla myös askarrellaan aiheeseen liittyen ja kokeillaan kiinalaista kirjoitusta. B6. KÄSITÖITÄ TILDAN TAPAAN (LvTIL) Valmistetaan suloisia pehmoja ja käyttöesineitä Tone Finnangerin ideoiden mukaan. Mahdollisuus myös pienempiin askarteluihin. B7. LAVASTUS (LvLAV) Lavastuskurssin aikana ideoidaan, rakennetaan ja maalataan valitun esityksen lavasteet sekä vastataan valaistuksesta ja osallistutaan muun visuaalisen ilmeen kuten mainosjulisteiden tekoon. Lavastusryhmä osallistuu myös esityksen toteutukseen näyttämötilan osalta. B8. LUONNONKATASTROFIT (LvLUO) Kurssilla tutustutaan tunnettuihin sekä ajankohtaisiin luonnonkatastrofeihin, kuten maanjäristyksiin, tulivuorenpurkauksiin ja hyökyaaltoihin. Pohditaan esim. kysymyksiä: Miksi maa järisee? Mitä tuhoja tulivuorenpurkaus aiheuttaa? Tutkitaan myös median toimintaa luonnonkatastrofien aikaan: miten asioita uutisoidaan? Miten uutisointi muuttuu ajan kuluessa? B9. MERA SVENSKA (LvSVE) Ruotsin tukikurssi. Keskeisten rakenteiden ja perussanaston kertausta ja laajennusta. B10. MERKKIHENKILÖITÄ (LvMER) Kurssilla tutustutaan merkittävimpiin ja mielenkiintoisimpiin henkilöihin 1700-luvun lopulta tähän päivään. Joukossa on mm. valtionpäämiehiä, taiteilijoita, keksijöitä ja urheilijoita. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan henkilövalintoihin. Pyrimme hankkimaan tietoja eri lähteitä käyttämällä. Kurssi tukee luokan historian opiskelua. B11. OPISKELU HELPOMMAKSI - PAREMPIIN TULOKSIIN! Kurssi tarjoaa apua opiskelun tehostamiseen sekä välittömästi että myöhemmin jatko-opiskeluissa. Tunneilla opetellaan hyödyntämään ja kehittämään omaa oppimistyyliä, opetellaan

10 ajankäytön hallintaa sekä käytännönläheistä opiskelutaktiikkaa. Myös keskittymiskykyä sekä muistia harjaannutetaan erilaisin tehtävin. Oppitunneilla on mahdollista tehdä kotitehtäviä, valmistautua kokeisiin ja edistää muita koulutehtäviä. Kurssi on erityisen tärkeä niille oppilaille, joilla on erilaisia oppimisen ja keskittymisen pulmia, mutta opiskelutehon nostaminen on tärkeää muillekin tulevaisuutta ajatellen. Keskeiset sisällöt: - oman motivaatiotason parantaminen - omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen - henkilökohtaisen oppimistyylin löytäminen ja hyödyntäminen - opiskelustrategioiden ja -taktiikoiden harjoittelu - työmuistin toiminnan tehostaminen; vinkkejä ja harjoitteita B12. PIIRUSTUS JA MAALAUS (LvPII) Kurssilla harjoitellaan havaintojen kuvaamista eri piirustus- ja maalausvälineillä. Perehdytään tyyleihin ja kuvasymboliikan käyttämiseen kuvataiteessa ja omassa kuvailmaisussa. Kehitetään omaa ilmaisua ja kuvataiteellista käsialaa. B13. PUUTÖITÄ JA OMPELUA (LvPEL) Valmistetaan perinteinen peli (kuulapeli, renkaanheitto) ja sille säilytyspussi. Puolet tunneista on teknisen työn opetusta ja puolet tekstiilitöitä. B14. TUKIOPPILASKURSSI (LvTUK) Mikäli haaveilet tukioppilastoiminnasta, tämä kurssi on sinulle välttämätön. Tukioppilaiden tehtävänä on edistää viihtymistä koulussa ja parantaa koulun ilmapiiriä. Tukioppilaskurssilla etsitään keinoja koulumme yhteishengen luomiseksi, että kaikkien on hyvä toimia yhdessä, ketään ei jätetä ulkopuolelle eikä ketään kiusata. Tukioppilaiden pitämät 7.-luokkalaisten ryhmäyttämiset ja erilaiset teemapäivät sekä kiusaamisen vastainen työ ovat osa tukioppilastoimintaa. Mitä paremmin oppilaat tuntevat toisensa, sitä paremmin tullaan toimeen keskenään. Kurssilla vahvistetaan mm. itsetuntemusta, harjoitellaan ryhmässä toimimista, koulukiusaamisen käsittelyä, suunnitellaan tukioppilastunteja. Kurssin suorittaminen jälkeen oppilaalla on

11 mahdollisuus hakeutua tukioppilaaksi. Tukioppilaiksi valitaan tehtävään soveltuvat oppilaat. Opettajakokous tekee lopullisen valinnan.

12 C. PITKÄT VALINNAISAINEET 6h/viikko sekä luokalla C1. A2-KIELI (2h/vko / lk.) Jatketaan viidenneltä luokalta aloitetun kielen opiskelua. C2. B2-KIELI ELI KOLMAS VIERAS KIELI RA, SA, VE, ES (2h/vko / lk.) B2-kielenä voidaan opiskella ranskaa, saksaa, venäjää tai espanjaa. B2-kielen opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle yksinkertaisia arkipäivän tilanteita varten käyttökelpoinen kielitaito. Tarkoitus on opiskella kielen ääntämistä, keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Mikäli kielten opiskelu on tuottanut vaikeuksia, on tarkoin harkittava, onko kolmannen kielen valinta kokonaisopiskelun kannalta tarkoituksenmukainen. ESPANJA (B2-kieli) Espanjan kielen kurssit antavat perustaidot espanjan kielestä ja valmiudet jatko-opintoihin. En casa con la familia (Kotona perheen kanssa) Kurssin alussa tutustutaan Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kulttuurin ja äänteisiin. Sen lisäksi opitaan kertomaan itsestä, kodista ja lähipiiristä (perhe, kaverit, lemmikit). Opiskelu painottuu enemmän suulliseen kuin kirjalliseen kielitaitoon. Rakenneasioina kurssilla opitaan esim. lukusanat 0-100, ser- ja estar-verbit, adjektiivien ja substantiivien suku ja artikkeleita. Qué te gusta hacer? (Mistä sinä pidät?) Kurssilla tutustutaan vapaa-ajan sanastoihin, elokuva ja TV espanjassa ja juhlaperinteisiin. Kurssin aikana opetellaan aikakäsiteitä ja selviytymään kahvila- ja ravintolatilanteista. Kurssilla käydään läpi rakenneasioita kuten tener- ja gustar-verbit sekä refleksiivi- ja vokaalinmuutosverbit. Los planes para el viaje (Matkasuunnitelmia) Kurssin aihepiirinä on matkailu ja siihen liittyen perehdytään eri maiden, kielten ja kansallisuuksien espanjalaisiin nimityksiin. Sen lisäksi tutustutaan jalkapalloon ja muuhun urheiluun, espanjalaisen ruokakulttuuriin sekä käydään vaateostoksilla. Rakenneasioina opetellaan imperatiivia, gerundia ja lisää vokaalinmuutosverbejä (-ir-päätteisiä).

13 Cuál es tu profesión favorita? (Mikä on sinun lempiammattisi?) Kurssin aikana opitaan kuvailemaan ympäristöä ja ihmisiä, kertomaan nähtävyyksistä ja tutustutaan ammattien ja opiskelun sanoihin. Rakenteissa tarkastellaan esim. säännöllisen ja epäsäännöllisen perfektiä ja kerrataan jo opittuja kielioppiasioita. Oppikirjana Sobresaliente (teksti ja harjoituskirja). C3. EKONOMIA EKO (2h/vko / lk.) (Yhteiskuntaoppi) Tarkoitus on, että opit hoitamaan omaa talouttasi mahdollisimman järkevästi ja tutustut myös muihin käytännön elämään kuuluviin asioihin. Käsiteltäviä aihealueita ovat mm. oma talous, pankit, kaupankäynti, kuluttajatietous, vakuutukset, matkailu, asuminen, ekologisuus, kirjanpito, markkinointi ja yrittäjyys. Yhdeksännellä luokalla painotetaan yrittäjyyttä. Perehdymme siihen, mitä yrittäjyys on, mitä yrityksen perustamiseen tarvitaan ja tutustumme yrittäjyyteen ammattina. Sinulla on myös halutessasi mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä käytännössä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä ohjelmaan. Yritykset perustuvat oppilaiden omille ideoille. Apuna käytetään paikallisia yrittäjiä. Valitessasi ekonomian, saat myös mahdollisuuden harjoitella kaupankäyntiä käytännössä koulumme Kardemumma kioskissa. C4. KOTITALOUS KO (2h/vko / lk.) (kotitalous) Tavoitteena on ymmärtää hyvien tapojen ja tasa-arvon merkitys, vahvistaa arjen hallinnan taitojaan tehden ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä tehtäviä, suunnitella ja valmistaa arjen ja juhlien aterioita erityisruokavaliot huomioiden, valmistaa suomalaisten ruokien lisäksi kansainvälisiä herkkuja ja tutustua eri maiden tapoihin. Kotitalouden oppiminen perustuu käytännön työtaitojen sekä yhteistyö- ja tiedonhankintataitojen luovaan harjoittamiseen. Onnistumisen myötä syntyy makunautintoja ja arjen viihtyisyyttä. 8. luokka: Syvennetään leipomis- ja ruoanvalmistustaitoja sekä suomalaisen ja eurooppalaisen ruokakulttuurin tuntemusta. 9. luokka: Laajennetaan elintarvikkeiden ja ruokailun tapakulttuurin tuntemusta valmistaen ja nauttien myös kansainvälisiä ruokia.

14 C5. KUVATAIDE KU, KUp(2h/vko / lk.) (kuvataide) 8. luokka: Tutustutaan maalauksen erilaisiin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin. Harjoitellaan erilaisten piirrinten käyttöä ja piirtämisen tekniikkaa. Suunnitellaan asumiseen, ympäristöön ja vaatetukseen liittyviä asioita. Käydään näyttelyissä. Kolmiulotteista ilmaisua harjoitellaan savitöiden ja rakentelun avulla. 9. luokka: Syvennetään taitoja ja tietoja maalauksen ja piirustuksen alueilta. Tutustutaan taiteen tyyleihin ja taiteilijoihin eri aikakausina. Vieraillaan museoissa. Kokeillaan erilaisia painomenetelmiä. Kolmiulotteista ilmaisua syvennetään kuvanveisto- ja savitöiden avulla. C6. LIIKUNTAA TYTÖILLE LIT (2h/vko / lk.) (liikunta) Kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää eri liikuntalajien tuntemusta. Ohjelmat suunnitellaan yhdessä (jaksoittain) ryhmän kanssa. Kurssin aikana kokeilemme uusia lajeja ja kertaamme vanhaa. Kurssin aikana myös oppilaat pääsevät kokeilemaan omia ohjaustaitojaan. Todellista liikunnan iloa pelaten, tanssien, aerobicaten! C7. LIIKUNTAA POJILLE LIP (2h/vko / lk.) (liikunta) Kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää eri liikuntalajien tuntemusta, oman kehon suorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen perusliikuntamuotojen avulla. Kurssin ohjelma on rakennettu niin, että se ei lajien osalta mene päällekkäin pakollisen liikunnan lajien kanssa. Ohjelmat suunnitellaan yhdessä (jaksoittain) ryhmän kanssa. Kurssin aikana kokeilemme uusia lajeja ja kertaamme vanhaa. C8. LUONNONTIEDE LUT (2h/vko / lk.) (kemia) Oletko aina halunnut tutkia, mitä kaikkea ihmeellistä ympäristössä ja sinussa itsessäsi tapahtuu? Miltä DNA näyttää? Miten ruuansulatusentsyymit toimivat käytännössä? Luonnontiedevalinnaisaineessa yhdistetään luovasti biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja maantiedettä. Opetuksessa painottuvat tutkimuksellisuus, kokeellinen työskentely sekä yhdessä tekeminen, ihmettely ja pohdinta.

15 Kahdeksannella luokalla teemana on ympäristö. Tutkimme mm. veden ominaisuuksia ja eliöitä, sukellamme ruoan ja ravinnon kemiaan ja maantieteeseen sekä kestävään kehitykseen. Yhdeksännellä luokalla teemana on ihminen. Tarkastelemme ihmiselimistöä kokonaisvaltaisesti biologian, kemian ja fysiikan näkökulmista. Luonnontiedevalinnaisaineen arvosana sidotaan kemian arvosanaan, mutta valinnaisaineesta on toki hyötyä myös muiden luonnontiedeoppiaineiden kannalta sekä yläkoulussa että jatko-opinnoissa. C9. MUSIIKKI MU (2h/vko / lk.) (musiikki) Valinnaiskurssilla kehitetään laulu- ja soittotaitoja jo opittujen taitojen pohjalta ja tutustutaan erilaisiin musiikin tyyleihin. Tavoitteena on, että oppilaat saavat monipuolisesti valmiuksia itsenäiseen musiikin harrastamiseen laulaen, soittaen, säveltäen, liikkuen, kuunnellen ja draamaharjoitusten kautta. Tavoitteena on tukea oppilaiden omaa musiikillista kasvua, ja löytää jokaiselle oma henkilökohtainen tapa toteuttaa musiikkia. Kurssilla tehdään erilaisia projekteja koulun arkeen ja juhlaan. C10. MUSIIKKI JA DRAAMA MUd (2h/vko / lk.) (musiikki) Tehdään draamaharjoituksia musiikkiin yhdistäen. Tavoitteena on valmistella musiikkinäytelmä tai musikaali esitettäväksi. Käymme mahdollisuuksien mukaan vierailulla teatterissa. C11. - C12. TEKNINEN TYÖ TN, TN₄ (2h tai 4t/vko / lk.) (käsityö) Teknisen työn kahden tunnin valinta pitää sisällään seitsemännen vuosiluokan tietojen ja taitojen kertaamisen ja vahvistamisen ja sen lisäksi yritetään saada oma tekninen ongelmanratkaisukyky heräämään. Uusina asioina tulevat metallisorvaus. metallin ja puun jyrsintä, erilaiset metallin kuumakäsittelytekniikat sekä kone- ja sähköopin harjoituksia, 2- ja 4-tahtimoottorit ja sähköturvallisuus. Elektroniikan sisältönä ovat sen perusteet ja harjoitukset sekä laiterakentelua. Puutekniikassa syvennetään koneiden ja työkalujen käyttötaitoja.

16 Neljän viikkotunnin valinta mahdollistaa kaikilla osa-alueilla aihealueiden syventämisen ja opetuksen yksilöimisen ja kohdentamisen tarkemmin. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään valittuja käsityömenetelmiä ja materiaaleja osana omaa työprosessia. Oma jatkuva töiden luova suunnittelu on ensisijaisen tärkeä opiskelutapa. C13. - C14. TEKSTIILITYÖ TS, TS4 (2h tai 4t/vko / lk.) (käsityö) 8. luokka: Neulonta (tai virkkaus tai nypläys tai jokin muu lankatekniikka): Neulotaan vaate tai asuste käsin tai neulekoneella. Opetellaan tulkitsemaan neuleohjeita. Ompelu: Harjoitellaan käyttämään valmiita kaava-arkkeja ja työohjeita itsenäisesti erilaisten asujen ja sisustustekstiilien suunnitteluun ja valmistamiseen, ommellaan ainakin yksi vaate trikoo- tai muusta joustavasta kankaasta. 9. luokka: Ompelu: Suunnitellaan ja valmistetaan asukokonaisuus tai juhlapuku. Kudonta: Kudotaan kangaspuilla. Tutustutaan kangaspuiden rakenteeseen ja kankaiden erilaisiin sidoksiin. Muita tekniikoita opetellaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Näitä ovat: pistokirjonta, suomalainen kirjontaperinne, konekirjonta, kankaan painanta ja -värjäys, huovutus, tilkkutyöt, helmityöt, pehmoeläimet, silkkimaalaus, marmorointi ja solmeilu. C15. TERVEYSTIETO TE (2h/vko / lk.) (terveystieto) Kurssilla paneudutaan pakollisia terveystiedon tunteja syvällisemmin ihmisten, erityisesti nuorten hyvinvointiin liittyviin aihealueisiin (mielenterveys, seksuaalisuus, päihteet, ravitsemus, liikunta, sairaudet sekä niiden tutkiminen ja hoito, liikenne, ensiapu, kansainväliset ihmisoikeuskysymykset jne.). Käsiteltävät aiheet ja tarkastelunäkökulmat valitaan osittain oppilaiden oman kiinnostukset pohjalta. 9. luokalla tutustutaan myös sosiaali-, terveys- ja pelastusalan eri koulutusvaihtoehtoihin ja ammatteihin. Opiskelumenetelminä ovat mm. keskustelut ja väittelyt, kirjalliset tehtävät, elokuvat ja dokumenttiohjelmat, median seuranta, pelit, käytännön harjoitukset ensiavussa sekä eri tahojen vierailut. Millainen kaupunkiympäristö houkuttelisi nuoret liikkumaan? Ideoidaan. Miten aids vaikuttaa kehitysmaissa perheisiin, kyliin ja koko yhteiskuntiin? Otetaan selvää. Miten eri taiteen lajit, vaikkapa musiikki ja kirjat, voivat auttaa jaksamaan ja rentoutumaan? Kokeillaan!

17 C16. TIETO- ja VIESTINTÄTEKNIIKKA TVT (2h/vko / lk.) (tietotekniikka) Valinnaisessa tietotekniikassa tavoitteena on oppia perustasoa syvemmin ohjelmistojen, kuten toimisto- ja kuvankäsittelyohjelmien, käyttöä sekä saada kattava yleiskuva tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn maailmasta. Esimerkiksi tietotekniikan historia ja tekijänoikeudet ovat esille tulevia teemoja ohjelmien käytön ohella. Sisältö ja oppimistavoitteet: Pääasiallisena tavoitteena on saada suoritetuksi tietokoneen ajokorttitutkinnon A- taso, joka on todistus laaja-alaisesta perusosaamisesta ja joka hyväksytään monissa oppilaitoksissa, esim. Järvenpään lukiossa, hyväksi luettavaksi opintosuoritukseksi. Tietokoneen ajokorttitutkinto on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (TIEKE) hallinnoima ja organisoima kokonaisuus, joka kattaa laajuudesta riippuen tietyn määrän osasuorituksia eli moduuleita. Kunkin moduulin osaaminen osoitetaan aihekokonaisuuden lopuksi suoritettavalla näyttökokeella. Järvenpään Yhteiskoululla on lisenssi A-tason (7 moduulia) (4 moduulia) laajuisten tutkintojen opettamiseen ja hyväksymiseen. Lisätietoja ajokorttitutkinnosta: Muita aihekokonaisuuksia ja sisältöjä voidaan toteuttaa ajokorttiopiskelun ohessa mahdollisuuksien mukaan ja myös oppilaiden ehdottamia sisältöjä ja aiheita voidaan ottaa huomioon ja toteuttaa tiettyyn rajaan saakka. Tietotekniikan opiskelu voi olla joitakin muita valinnaisaineita rennompaa, mutta on syytä huomioida, että kyse on opiskeltavasta aineesta eikä kahden tunnin pelihetkestä koulupäivän aikana - esim. monet pelisivustot ja Facebookin kaltaiset sivustot voivat olla estettyjä koulun koneilla. Arviointi: Oppilas saa normaalin numeroarvioinnin asteikolla Arvioinnin perusteena on motivaatio ja innostus aihetta kohtaan, aktiivisuus tunneilla, kiinnostus kehittää omaa osaamistaan saadun palautteen pohjalta, hyvän työskentelyilmapiirin ylläpitäminen ja muiden oppilaiden auttaminen sekä luonnollisesti omien harjoitustehtävien taso sekä TIEKEn näyttökokeiden läpäiseminen.

18 C17. ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN SYVENTÄVÄ KURSSI ÄI (2h/vko / lk.) (äidinkieli) Kurssi on kokonaisuus, joka alkaa kahdeksannella ja jatkuu yhdeksännellä luokalla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella äidinkielen ja kirjallisuuden eri osa-alueita sekä syventää tietoja ja taitoja. Kurssilla esimerkiksi kirjoitetaan erityylisiä tekstejä, opetellaan tutkielmanteon periaatteita, kerrataan kielentuntemuksen pääasioita sekä harjoitellaan suullista esittämistä. Keskeiset sisällöt 8. luokka: luova kirjoittaminen, ilmaisutaito, oman mielipiteen perusteleminen, vuorovaikutustaidot sekä media ja viestintä 9. luokka: luova kirjoittaminen, kaunokirjallisuuden lukeminen ja tutkiminen, kirjallisuusaiheiseen tutkielmaan tutustuminen, kielitiedon kertaus ja syventäminen sekä esiintymistaito Kurssin aikana laadituista teksteistä ja muista töistä kootaan kansio. Syventävät opinnot edellyttävät hyviä pohjatietoja äidinkielestä ja kirjallisuudesta.

19 OMAT VALINTANI LUKUVUOSIKSI A. VAIHTOEHTOINEN TAIDEAINEENI: B. LYHYT VALINTANI: Lyhyen valinnan VARAVALINTANI: C. PITKÄT VALINNAISAINEENI: Pitkien valinnaisaineitten VARAVALINTANI:

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS

POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS 0 POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS 2015 1 1. YLEISTÄ 2. YHTEYDENOTOT 2.1. Opettajat ja oppiaineet 3. TUNTIJAKO I Yhteiset aineet II Pitkät valinnat III Lyhyet valinnat IV Lyhyet valinnat SISÄLLÖT (lyhennelmät)

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! 2013 2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Iloitse onnistumisista 5 Elämänkatsomustieto 57 Tuusulan lukiossa Filosofia 59 Opintojen suunnittelua

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot