LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli Sanna Pappila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET

2 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan opinto-ohjelmasta ja valintojen tekemisestä lukuvuodeksi Oppaassa esitellään Järvenpään Yhteiskoulun tuntijako, opinto-ohjelma peruskoulun luokilla, tarjolla olevat vaihtoehtoiset taideaineet ja valinnaisaineet ja niiden sisällöt. Tiedotteen lisäksi valinnaisaineita esitellään asianomaisten aineiden tunneilla sekä opintoohjauksessa. Infotilaisuus valinnaisaineista 7.luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään lauantaina 8.2. kello Opinto-ohjaajat Hannele Töyli Sanna Pappila

3 1. JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN TUNTIJAKO (7.-9. lk.) YHTEISET AINEET 7LK. 8LK. 9LK. YHT. Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi 3 3 Musiikki 1 1* 1-2 Kuvataide 2 1* 2-3 Käsityö 3 3 Liikunta Kotitalous 3 3 Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 VALINNAISAINEET 0,5 6, vapaaehtoinen A2-kieli 2** YHTEENSÄ A1-kieli on peruskoulun alaluokilla aloitettu vieras tai toinen kotimainen kieli. B1-kieli on peruskoulun 7. luokalla alkava toinen kotimainen tai englannin kieli. *= Musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia 8.luokalla (vaihtoehtoinen taideaine) **= A2-kieli on alaluokilla aloitettu vapaaehtoinen kieli, joka sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin.

4 2. OPINTO-OHJELMA PERUSKOULUN LUOKILLA Oppilaan opinto-ohjelma muodostuu yhteisistä oppiaineista, vaihtoehtoisesta taideaineesta ja valinnaisaineista. Osa yhteisistä oppiaineista päättyy seitsemännen luokan lopussa. Näitä aineita ovat tietotekniikka, kotitalous ja käsityö. Näistä oppiaineista saadut arvosanat tulevat päättötodistukseen. Yhteisesti opiskeltavista taideaineista päättyy seitsemännen luokan lopussa lisäksi toinen taideaine (kuvataide tai musiikki). Taideaineista toinen jatkuu vaihtoehtoisina oppiaineena (yksi vuosiviikkotunti 8.luokan ajan) ja siitä saatu arvosana tulee päättötodistukseen. Kahdeksannella luokalla valinnaisia oppiaineita on 6,5 (3 x 2h + 0,5h) ja yhdeksännellä luokalla 6 vuosiviikkotuntia (3 x 2h). Mikäli oppilas on aloittanut alaluokilla vapaaehtoisen A2-kielen, se sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin. Samoin kuvataidelinjan valinneen oppilaan kuvataide sisältyy valinnaisaineisiin. Valintoihin sitoudutaan kahdeksi vuodeksi eikä niitä voi vaihtaa ilman erityisen painavaa (esim. oppilaan terveydentilaan liittyvää) syytä. On tärkeää, että valinnoista keskustellaan ja päätetään yhdessä huoltajansa kanssa. Koululla on lukujärjestysteknisistä syistä oikeus päättää toteutettavista valinnaisainekursseista ja niiden oppilasmääristä. Mikäli oppilaan pitkän valinnaisaineen ensimmäinen valinta ei toteudu, oppilas ja opinto-ohjaaja keskustelevat varavalinnasta.

5 3. ARVIOINTI Kaikilla perusopinnot suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus riippumatta valitusta opinto-ohjelmasta. Minkään valinnaisaineen opiskelu ei ole edellytyksenä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Valinnaisaineista saadut valmiudet voivat kuitenkin helpottaa jatko-opintoja. Ammatillisiin oppilaitoksiin pyrittäessä otetaan huomioon oppilaan päättötodistuksen keskiarvo ja viidestä vaihtoehdosta (liikunta, musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityöt) kolmen parhaan oppiaineen arvosanan keskiarvo. Yleislukioihin pyritään lukuaineiden keskiarvolla. Valinnaisaineet arvostellaan samoin kuin muutkin oppiaineet. Vähintään 2 vuosiviikkotunnin oppimäärän valinnaisaineet (pitkä valinta) arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle 2 vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet (lyhyt valinta) arvioidaan sanallisesti (hyväksytty, hylätty). Heikko arvosana (4) tai hylätty voi siis estää luokalta siirtymisen. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Arviointitapa selitetään oppilaille opintojen alkaessa. 4. OHJEET VALINNAISAINEIDEN TEKEMISEEN A. Valitse kahdeksatta luokkaa varten joko musiikin tai kuvataiteen opinnot (vaihtoehtoinen kuvataide/musiikki). Mikäli olet kuvataidelinjan oppilas, valitset kuvataiteen. Merkitse valintasi rastilla (X). B. Lyhyt valinnainen opiskellaan kahdeksannen luokan aikana. Valitse yksi lyhyt valinta. Merkitse valintasi rastilla (X). Merkitse varavalinta numerolla 1. C. Pitkiä valintoja tulee valita yhteensä 6 tuntia eli 2-3 ainetta. Pitkät valinnaisaineet ovat yleensä kahden (2) tunnin mittaisia kokonaisuuksia. Huomaa, että tekstiilityössä ja teknisessä työssä on tarjolla myös neljän (4) tunnin kokonaisuudet. Mikäli olet viidennellä luokalla aloittanut vapaaehtoista A2-kielen opiskelun, valitset yhdeksi pitkäksi valinnaisaineeksi A2-kielen. Mikäli olet kuvataidelinjan oppilas, valitset yhdeksi pitkäksi valinnaisaineeksi kuvataiteen. Muut voit valita mielesi mukaan. Merkitse valintasi rastilla (X). Varavalinnat merkitään numeroin 1-3.

6 5. TARJOLLA OLEVAT VAIHTOEHTOISET JA VALINNAISAINEET OPPIAINEET LUKUVUOSINA A. Vaihtoehtoinen taideaine 1h/viikko 8.luokalla A1. Kuvataide (+KU) A2. Musiikki (+MU) B. Lyhyt valinta 0,5h/viikko 8.luokalla (valinta ja yksi varavalinta) B1. Draama (LvDR) B2. Elokuva ja maailmankatsomus (LvELO) B3. Ilmaisutaito (LvILM) B4. Koruja metalleista ja langoista (LvKOR) B5. Kurkistus kiinalaiseen kulttuuriin (LvKII) B6. Käsitöitä Tildan tapaan (LvTIL) B7. Lavastus (LvLAV) B8. Luonnonkatastrofit (LvLUO) B9. Mera svenska (LvSVE) B10. Merkkihenkilöitä (LvMER) B11. Opiskelu helpommaksi - parempiin tuloksiin! (LvOPI) B12. Piirustus ja maalaus (LvPII) B13. Puutöitä ja ompelua (LvPEL) B14. Tukioppilaskurssi (LvTUK) C. Pitkät valinnaisaineet 6h/viikko sekä luokalla (valinta ja kolme varavalintaa) C1. A2-kieli (5. luokalla alkanut) 2h C2. B2-kieli: ranska, saksa, venäjä tai espanja 2h C3. Ekonomia 2h (yhteiskuntaoppi) C4. Kotitalous 2h (kotitalous) C5. Kuvataide 2h (kuvataide) C6. Liikuntaa pojille 2h (liikunta) C7. Liikuntaa tytöille 2h (liikunta) C8. Luonnontiede 2h (kemia) C9. Musiikki 2h (musiikki) C10. Musiikki ja draama 2h (musiikki) C11. Tekninen työ 2h (käsityö) C12. Tekninen työ 4h (käsityö) C13. Tekstiilityö 2h (käsityö) C14. Tekstiilityö 4h (käsityö) C15. Terveystieto 2h (terveystieto) C16. Tieto- ja viestintätekniikka 2h (tieto- ja viestintätekniikka) C17. Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi 2h (äidinkieli)

7 6. VAIHTOEHTOISTEN TAIDEAINEIDEN JA VALINNAISTEN AINEIDEN SISÄLLÖT A. VAIHTOEHTOINEN TAIDEVALINTA 1h/viikko 8.luokalla A1. KUVATAIDE (+KU) Tutustutaan tilan kuvaamisen keinoihin värisommittelun, perspektiiviharjoitusten ja rakentelun avulla. Harjoitellaan erilaisia piirtämisen, taide- ja käyttögrafiikan keinoja. A2. MUSIIKKI (+MU) Kehitetään laulu- ja soittotaitoja instrumentin hallinnan, yhteissoiton, improvisoinnin ja musiikkia ja draamaa yhdistävien harjoitusten avulla. Kurssilla soitetaan monipuolista, helpohkoa materiaalia ja tutustutaan näyttämömusiikkiin, elokuvamusiikkiin ja draamaan toisiaan tukevina taidemuotoina. Teemme projekteja (musiikkia ym. pienimuotoisia esityksiä) koulun juhliin ja tapahtumiin.

8 B. LYHYET VALINNAT 0,5h/viikko 8.luokalla (valinta ja yksi varavalinta) B1. DRAAMA (LvDR) Draamakurssilla harjoitellaan draaman eli ilmaisutaidon perusteita kuten kommunikointia, ideoiden keksimistä ja vastaanottamista sekä teatterin tekemistä käytännössä (esim. äänenkäyttöä, liikkumista lavalla ja roolin työstämistä). Harjoituksissa ideoidaan ja toteutetaan myös musiikki ja äänimaisema joko itse säveltäen tai valmista materiaalia hyödyntäen. Kurssilla voidaan ryhmän kiinnostuksen mukaan joko keskittyä perusharjoituksiin tai valmistaa niiden pohjalta oma esitys. (ks. lavastuskurssi) B2. ELOKUVA JA MAAILMANKATSOMUS (LvELO) Lyhytkurssi tarjoaa mahdollisuuden syventyä esimerkiksi uskonnon, elämänkatsomustiedon, terveystiedon ja historian tunneilla käsiteltäviin aihepiireihin elokuvien kautta. Kurssin aikana katsotaan muutama elokuva, joita analysoidaan maailmankatsomuksen näkökulmasta. Pohdittavia kysymyksiä ovat esimerkiksi: millainen on elokuvan välittämä kuva ihmisestä ja maailmasta? mikä on oikein/väärin? mikä on elokuvan sanoma tai opetus? Aiheita työstetään yhdessä keskustellen, ryhmä- ja paritöiden kautta sekä kirjoittamalla. Kurssilaiset saavat itse vaikuttaa katsottavien elokuvien valintaan. Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi holokausti, nuorten syrjäytyminen, seksuaalisuus sekä erilaiset uskonnot ja kulttuurit. B3. ILMAISUTAITO (LvILM) Kurssilla kehitetään ilmaisua ja rohkeutta erilaisten hauskojen harjoitusten avulla. On mahdollista valmistella esitys. B4. KORUJA METALLEISTA JA LANGOISTA (LvKOR) Valmistetaan koruja erilaisilla tekniikoilla (metallin pakotus, metallilangan taivuttaminen, lankoja solmien, punoen ja ommellen). Puolet tunneista on teknisen työn opetusta ja puolet tekstiilitöitä. B5. KURKISTUS KIINALAISEEN KULTTUURIIN (LvKII) Vauhdilla modernisoituvassa Kiinassa kulttuurin vanhimmat piirteet juontuvat tuhansien vuosien takaa. Ne vaikuttavat kiinalaisten arkeen ja juhlaan edelleen

9 vahvasti. Kurssilla tutustutaan joihinkin kiinalaisiin tapoihin, uskomuksiin ja arvoihin esineiden, kuvien, musiikin ym. avulla. Aiheina ovat mm. kiinalaiset juhlat. Kurssilla myös askarrellaan aiheeseen liittyen ja kokeillaan kiinalaista kirjoitusta. B6. KÄSITÖITÄ TILDAN TAPAAN (LvTIL) Valmistetaan suloisia pehmoja ja käyttöesineitä Tone Finnangerin ideoiden mukaan. Mahdollisuus myös pienempiin askarteluihin. B7. LAVASTUS (LvLAV) Lavastuskurssin aikana ideoidaan, rakennetaan ja maalataan valitun esityksen lavasteet sekä vastataan valaistuksesta ja osallistutaan muun visuaalisen ilmeen kuten mainosjulisteiden tekoon. Lavastusryhmä osallistuu myös esityksen toteutukseen näyttämötilan osalta. B8. LUONNONKATASTROFIT (LvLUO) Kurssilla tutustutaan tunnettuihin sekä ajankohtaisiin luonnonkatastrofeihin, kuten maanjäristyksiin, tulivuorenpurkauksiin ja hyökyaaltoihin. Pohditaan esim. kysymyksiä: Miksi maa järisee? Mitä tuhoja tulivuorenpurkaus aiheuttaa? Tutkitaan myös median toimintaa luonnonkatastrofien aikaan: miten asioita uutisoidaan? Miten uutisointi muuttuu ajan kuluessa? B9. MERA SVENSKA (LvSVE) Ruotsin tukikurssi. Keskeisten rakenteiden ja perussanaston kertausta ja laajennusta. B10. MERKKIHENKILÖITÄ (LvMER) Kurssilla tutustutaan merkittävimpiin ja mielenkiintoisimpiin henkilöihin 1700-luvun lopulta tähän päivään. Joukossa on mm. valtionpäämiehiä, taiteilijoita, keksijöitä ja urheilijoita. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan henkilövalintoihin. Pyrimme hankkimaan tietoja eri lähteitä käyttämällä. Kurssi tukee luokan historian opiskelua. B11. OPISKELU HELPOMMAKSI - PAREMPIIN TULOKSIIN! Kurssi tarjoaa apua opiskelun tehostamiseen sekä välittömästi että myöhemmin jatko-opiskeluissa. Tunneilla opetellaan hyödyntämään ja kehittämään omaa oppimistyyliä, opetellaan

10 ajankäytön hallintaa sekä käytännönläheistä opiskelutaktiikkaa. Myös keskittymiskykyä sekä muistia harjaannutetaan erilaisin tehtävin. Oppitunneilla on mahdollista tehdä kotitehtäviä, valmistautua kokeisiin ja edistää muita koulutehtäviä. Kurssi on erityisen tärkeä niille oppilaille, joilla on erilaisia oppimisen ja keskittymisen pulmia, mutta opiskelutehon nostaminen on tärkeää muillekin tulevaisuutta ajatellen. Keskeiset sisällöt: - oman motivaatiotason parantaminen - omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen - henkilökohtaisen oppimistyylin löytäminen ja hyödyntäminen - opiskelustrategioiden ja -taktiikoiden harjoittelu - työmuistin toiminnan tehostaminen; vinkkejä ja harjoitteita B12. PIIRUSTUS JA MAALAUS (LvPII) Kurssilla harjoitellaan havaintojen kuvaamista eri piirustus- ja maalausvälineillä. Perehdytään tyyleihin ja kuvasymboliikan käyttämiseen kuvataiteessa ja omassa kuvailmaisussa. Kehitetään omaa ilmaisua ja kuvataiteellista käsialaa. B13. PUUTÖITÄ JA OMPELUA (LvPEL) Valmistetaan perinteinen peli (kuulapeli, renkaanheitto) ja sille säilytyspussi. Puolet tunneista on teknisen työn opetusta ja puolet tekstiilitöitä. B14. TUKIOPPILASKURSSI (LvTUK) Mikäli haaveilet tukioppilastoiminnasta, tämä kurssi on sinulle välttämätön. Tukioppilaiden tehtävänä on edistää viihtymistä koulussa ja parantaa koulun ilmapiiriä. Tukioppilaskurssilla etsitään keinoja koulumme yhteishengen luomiseksi, että kaikkien on hyvä toimia yhdessä, ketään ei jätetä ulkopuolelle eikä ketään kiusata. Tukioppilaiden pitämät 7.-luokkalaisten ryhmäyttämiset ja erilaiset teemapäivät sekä kiusaamisen vastainen työ ovat osa tukioppilastoimintaa. Mitä paremmin oppilaat tuntevat toisensa, sitä paremmin tullaan toimeen keskenään. Kurssilla vahvistetaan mm. itsetuntemusta, harjoitellaan ryhmässä toimimista, koulukiusaamisen käsittelyä, suunnitellaan tukioppilastunteja. Kurssin suorittaminen jälkeen oppilaalla on

11 mahdollisuus hakeutua tukioppilaaksi. Tukioppilaiksi valitaan tehtävään soveltuvat oppilaat. Opettajakokous tekee lopullisen valinnan.

12 C. PITKÄT VALINNAISAINEET 6h/viikko sekä luokalla C1. A2-KIELI (2h/vko / lk.) Jatketaan viidenneltä luokalta aloitetun kielen opiskelua. C2. B2-KIELI ELI KOLMAS VIERAS KIELI RA, SA, VE, ES (2h/vko / lk.) B2-kielenä voidaan opiskella ranskaa, saksaa, venäjää tai espanjaa. B2-kielen opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle yksinkertaisia arkipäivän tilanteita varten käyttökelpoinen kielitaito. Tarkoitus on opiskella kielen ääntämistä, keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Mikäli kielten opiskelu on tuottanut vaikeuksia, on tarkoin harkittava, onko kolmannen kielen valinta kokonaisopiskelun kannalta tarkoituksenmukainen. ESPANJA (B2-kieli) Espanjan kielen kurssit antavat perustaidot espanjan kielestä ja valmiudet jatko-opintoihin. En casa con la familia (Kotona perheen kanssa) Kurssin alussa tutustutaan Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kulttuurin ja äänteisiin. Sen lisäksi opitaan kertomaan itsestä, kodista ja lähipiiristä (perhe, kaverit, lemmikit). Opiskelu painottuu enemmän suulliseen kuin kirjalliseen kielitaitoon. Rakenneasioina kurssilla opitaan esim. lukusanat 0-100, ser- ja estar-verbit, adjektiivien ja substantiivien suku ja artikkeleita. Qué te gusta hacer? (Mistä sinä pidät?) Kurssilla tutustutaan vapaa-ajan sanastoihin, elokuva ja TV espanjassa ja juhlaperinteisiin. Kurssin aikana opetellaan aikakäsiteitä ja selviytymään kahvila- ja ravintolatilanteista. Kurssilla käydään läpi rakenneasioita kuten tener- ja gustar-verbit sekä refleksiivi- ja vokaalinmuutosverbit. Los planes para el viaje (Matkasuunnitelmia) Kurssin aihepiirinä on matkailu ja siihen liittyen perehdytään eri maiden, kielten ja kansallisuuksien espanjalaisiin nimityksiin. Sen lisäksi tutustutaan jalkapalloon ja muuhun urheiluun, espanjalaisen ruokakulttuuriin sekä käydään vaateostoksilla. Rakenneasioina opetellaan imperatiivia, gerundia ja lisää vokaalinmuutosverbejä (-ir-päätteisiä).

13 Cuál es tu profesión favorita? (Mikä on sinun lempiammattisi?) Kurssin aikana opitaan kuvailemaan ympäristöä ja ihmisiä, kertomaan nähtävyyksistä ja tutustutaan ammattien ja opiskelun sanoihin. Rakenteissa tarkastellaan esim. säännöllisen ja epäsäännöllisen perfektiä ja kerrataan jo opittuja kielioppiasioita. Oppikirjana Sobresaliente (teksti ja harjoituskirja). C3. EKONOMIA EKO (2h/vko / lk.) (Yhteiskuntaoppi) Tarkoitus on, että opit hoitamaan omaa talouttasi mahdollisimman järkevästi ja tutustut myös muihin käytännön elämään kuuluviin asioihin. Käsiteltäviä aihealueita ovat mm. oma talous, pankit, kaupankäynti, kuluttajatietous, vakuutukset, matkailu, asuminen, ekologisuus, kirjanpito, markkinointi ja yrittäjyys. Yhdeksännellä luokalla painotetaan yrittäjyyttä. Perehdymme siihen, mitä yrittäjyys on, mitä yrityksen perustamiseen tarvitaan ja tutustumme yrittäjyyteen ammattina. Sinulla on myös halutessasi mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä käytännössä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä ohjelmaan. Yritykset perustuvat oppilaiden omille ideoille. Apuna käytetään paikallisia yrittäjiä. Valitessasi ekonomian, saat myös mahdollisuuden harjoitella kaupankäyntiä käytännössä koulumme Kardemumma kioskissa. C4. KOTITALOUS KO (2h/vko / lk.) (kotitalous) Tavoitteena on ymmärtää hyvien tapojen ja tasa-arvon merkitys, vahvistaa arjen hallinnan taitojaan tehden ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä tehtäviä, suunnitella ja valmistaa arjen ja juhlien aterioita erityisruokavaliot huomioiden, valmistaa suomalaisten ruokien lisäksi kansainvälisiä herkkuja ja tutustua eri maiden tapoihin. Kotitalouden oppiminen perustuu käytännön työtaitojen sekä yhteistyö- ja tiedonhankintataitojen luovaan harjoittamiseen. Onnistumisen myötä syntyy makunautintoja ja arjen viihtyisyyttä. 8. luokka: Syvennetään leipomis- ja ruoanvalmistustaitoja sekä suomalaisen ja eurooppalaisen ruokakulttuurin tuntemusta. 9. luokka: Laajennetaan elintarvikkeiden ja ruokailun tapakulttuurin tuntemusta valmistaen ja nauttien myös kansainvälisiä ruokia.

14 C5. KUVATAIDE KU, KUp(2h/vko / lk.) (kuvataide) 8. luokka: Tutustutaan maalauksen erilaisiin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin. Harjoitellaan erilaisten piirrinten käyttöä ja piirtämisen tekniikkaa. Suunnitellaan asumiseen, ympäristöön ja vaatetukseen liittyviä asioita. Käydään näyttelyissä. Kolmiulotteista ilmaisua harjoitellaan savitöiden ja rakentelun avulla. 9. luokka: Syvennetään taitoja ja tietoja maalauksen ja piirustuksen alueilta. Tutustutaan taiteen tyyleihin ja taiteilijoihin eri aikakausina. Vieraillaan museoissa. Kokeillaan erilaisia painomenetelmiä. Kolmiulotteista ilmaisua syvennetään kuvanveisto- ja savitöiden avulla. C6. LIIKUNTAA TYTÖILLE LIT (2h/vko / lk.) (liikunta) Kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää eri liikuntalajien tuntemusta. Ohjelmat suunnitellaan yhdessä (jaksoittain) ryhmän kanssa. Kurssin aikana kokeilemme uusia lajeja ja kertaamme vanhaa. Kurssin aikana myös oppilaat pääsevät kokeilemaan omia ohjaustaitojaan. Todellista liikunnan iloa pelaten, tanssien, aerobicaten! C7. LIIKUNTAA POJILLE LIP (2h/vko / lk.) (liikunta) Kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää eri liikuntalajien tuntemusta, oman kehon suorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen perusliikuntamuotojen avulla. Kurssin ohjelma on rakennettu niin, että se ei lajien osalta mene päällekkäin pakollisen liikunnan lajien kanssa. Ohjelmat suunnitellaan yhdessä (jaksoittain) ryhmän kanssa. Kurssin aikana kokeilemme uusia lajeja ja kertaamme vanhaa. C8. LUONNONTIEDE LUT (2h/vko / lk.) (kemia) Oletko aina halunnut tutkia, mitä kaikkea ihmeellistä ympäristössä ja sinussa itsessäsi tapahtuu? Miltä DNA näyttää? Miten ruuansulatusentsyymit toimivat käytännössä? Luonnontiedevalinnaisaineessa yhdistetään luovasti biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja maantiedettä. Opetuksessa painottuvat tutkimuksellisuus, kokeellinen työskentely sekä yhdessä tekeminen, ihmettely ja pohdinta.

15 Kahdeksannella luokalla teemana on ympäristö. Tutkimme mm. veden ominaisuuksia ja eliöitä, sukellamme ruoan ja ravinnon kemiaan ja maantieteeseen sekä kestävään kehitykseen. Yhdeksännellä luokalla teemana on ihminen. Tarkastelemme ihmiselimistöä kokonaisvaltaisesti biologian, kemian ja fysiikan näkökulmista. Luonnontiedevalinnaisaineen arvosana sidotaan kemian arvosanaan, mutta valinnaisaineesta on toki hyötyä myös muiden luonnontiedeoppiaineiden kannalta sekä yläkoulussa että jatko-opinnoissa. C9. MUSIIKKI MU (2h/vko / lk.) (musiikki) Valinnaiskurssilla kehitetään laulu- ja soittotaitoja jo opittujen taitojen pohjalta ja tutustutaan erilaisiin musiikin tyyleihin. Tavoitteena on, että oppilaat saavat monipuolisesti valmiuksia itsenäiseen musiikin harrastamiseen laulaen, soittaen, säveltäen, liikkuen, kuunnellen ja draamaharjoitusten kautta. Tavoitteena on tukea oppilaiden omaa musiikillista kasvua, ja löytää jokaiselle oma henkilökohtainen tapa toteuttaa musiikkia. Kurssilla tehdään erilaisia projekteja koulun arkeen ja juhlaan. C10. MUSIIKKI JA DRAAMA MUd (2h/vko / lk.) (musiikki) Tehdään draamaharjoituksia musiikkiin yhdistäen. Tavoitteena on valmistella musiikkinäytelmä tai musikaali esitettäväksi. Käymme mahdollisuuksien mukaan vierailulla teatterissa. C11. - C12. TEKNINEN TYÖ TN, TN₄ (2h tai 4t/vko / lk.) (käsityö) Teknisen työn kahden tunnin valinta pitää sisällään seitsemännen vuosiluokan tietojen ja taitojen kertaamisen ja vahvistamisen ja sen lisäksi yritetään saada oma tekninen ongelmanratkaisukyky heräämään. Uusina asioina tulevat metallisorvaus. metallin ja puun jyrsintä, erilaiset metallin kuumakäsittelytekniikat sekä kone- ja sähköopin harjoituksia, 2- ja 4-tahtimoottorit ja sähköturvallisuus. Elektroniikan sisältönä ovat sen perusteet ja harjoitukset sekä laiterakentelua. Puutekniikassa syvennetään koneiden ja työkalujen käyttötaitoja.

16 Neljän viikkotunnin valinta mahdollistaa kaikilla osa-alueilla aihealueiden syventämisen ja opetuksen yksilöimisen ja kohdentamisen tarkemmin. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään valittuja käsityömenetelmiä ja materiaaleja osana omaa työprosessia. Oma jatkuva töiden luova suunnittelu on ensisijaisen tärkeä opiskelutapa. C13. - C14. TEKSTIILITYÖ TS, TS4 (2h tai 4t/vko / lk.) (käsityö) 8. luokka: Neulonta (tai virkkaus tai nypläys tai jokin muu lankatekniikka): Neulotaan vaate tai asuste käsin tai neulekoneella. Opetellaan tulkitsemaan neuleohjeita. Ompelu: Harjoitellaan käyttämään valmiita kaava-arkkeja ja työohjeita itsenäisesti erilaisten asujen ja sisustustekstiilien suunnitteluun ja valmistamiseen, ommellaan ainakin yksi vaate trikoo- tai muusta joustavasta kankaasta. 9. luokka: Ompelu: Suunnitellaan ja valmistetaan asukokonaisuus tai juhlapuku. Kudonta: Kudotaan kangaspuilla. Tutustutaan kangaspuiden rakenteeseen ja kankaiden erilaisiin sidoksiin. Muita tekniikoita opetellaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Näitä ovat: pistokirjonta, suomalainen kirjontaperinne, konekirjonta, kankaan painanta ja -värjäys, huovutus, tilkkutyöt, helmityöt, pehmoeläimet, silkkimaalaus, marmorointi ja solmeilu. C15. TERVEYSTIETO TE (2h/vko / lk.) (terveystieto) Kurssilla paneudutaan pakollisia terveystiedon tunteja syvällisemmin ihmisten, erityisesti nuorten hyvinvointiin liittyviin aihealueisiin (mielenterveys, seksuaalisuus, päihteet, ravitsemus, liikunta, sairaudet sekä niiden tutkiminen ja hoito, liikenne, ensiapu, kansainväliset ihmisoikeuskysymykset jne.). Käsiteltävät aiheet ja tarkastelunäkökulmat valitaan osittain oppilaiden oman kiinnostukset pohjalta. 9. luokalla tutustutaan myös sosiaali-, terveys- ja pelastusalan eri koulutusvaihtoehtoihin ja ammatteihin. Opiskelumenetelminä ovat mm. keskustelut ja väittelyt, kirjalliset tehtävät, elokuvat ja dokumenttiohjelmat, median seuranta, pelit, käytännön harjoitukset ensiavussa sekä eri tahojen vierailut. Millainen kaupunkiympäristö houkuttelisi nuoret liikkumaan? Ideoidaan. Miten aids vaikuttaa kehitysmaissa perheisiin, kyliin ja koko yhteiskuntiin? Otetaan selvää. Miten eri taiteen lajit, vaikkapa musiikki ja kirjat, voivat auttaa jaksamaan ja rentoutumaan? Kokeillaan!

17 C16. TIETO- ja VIESTINTÄTEKNIIKKA TVT (2h/vko / lk.) (tietotekniikka) Valinnaisessa tietotekniikassa tavoitteena on oppia perustasoa syvemmin ohjelmistojen, kuten toimisto- ja kuvankäsittelyohjelmien, käyttöä sekä saada kattava yleiskuva tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn maailmasta. Esimerkiksi tietotekniikan historia ja tekijänoikeudet ovat esille tulevia teemoja ohjelmien käytön ohella. Sisältö ja oppimistavoitteet: Pääasiallisena tavoitteena on saada suoritetuksi tietokoneen ajokorttitutkinnon A- taso, joka on todistus laaja-alaisesta perusosaamisesta ja joka hyväksytään monissa oppilaitoksissa, esim. Järvenpään lukiossa, hyväksi luettavaksi opintosuoritukseksi. Tietokoneen ajokorttitutkinto on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (TIEKE) hallinnoima ja organisoima kokonaisuus, joka kattaa laajuudesta riippuen tietyn määrän osasuorituksia eli moduuleita. Kunkin moduulin osaaminen osoitetaan aihekokonaisuuden lopuksi suoritettavalla näyttökokeella. Järvenpään Yhteiskoululla on lisenssi A-tason (7 moduulia) (4 moduulia) laajuisten tutkintojen opettamiseen ja hyväksymiseen. Lisätietoja ajokorttitutkinnosta: Muita aihekokonaisuuksia ja sisältöjä voidaan toteuttaa ajokorttiopiskelun ohessa mahdollisuuksien mukaan ja myös oppilaiden ehdottamia sisältöjä ja aiheita voidaan ottaa huomioon ja toteuttaa tiettyyn rajaan saakka. Tietotekniikan opiskelu voi olla joitakin muita valinnaisaineita rennompaa, mutta on syytä huomioida, että kyse on opiskeltavasta aineesta eikä kahden tunnin pelihetkestä koulupäivän aikana - esim. monet pelisivustot ja Facebookin kaltaiset sivustot voivat olla estettyjä koulun koneilla. Arviointi: Oppilas saa normaalin numeroarvioinnin asteikolla Arvioinnin perusteena on motivaatio ja innostus aihetta kohtaan, aktiivisuus tunneilla, kiinnostus kehittää omaa osaamistaan saadun palautteen pohjalta, hyvän työskentelyilmapiirin ylläpitäminen ja muiden oppilaiden auttaminen sekä luonnollisesti omien harjoitustehtävien taso sekä TIEKEn näyttökokeiden läpäiseminen.

18 C17. ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN SYVENTÄVÄ KURSSI ÄI (2h/vko / lk.) (äidinkieli) Kurssi on kokonaisuus, joka alkaa kahdeksannella ja jatkuu yhdeksännellä luokalla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella äidinkielen ja kirjallisuuden eri osa-alueita sekä syventää tietoja ja taitoja. Kurssilla esimerkiksi kirjoitetaan erityylisiä tekstejä, opetellaan tutkielmanteon periaatteita, kerrataan kielentuntemuksen pääasioita sekä harjoitellaan suullista esittämistä. Keskeiset sisällöt 8. luokka: luova kirjoittaminen, ilmaisutaito, oman mielipiteen perusteleminen, vuorovaikutustaidot sekä media ja viestintä 9. luokka: luova kirjoittaminen, kaunokirjallisuuden lukeminen ja tutkiminen, kirjallisuusaiheiseen tutkielmaan tutustuminen, kielitiedon kertaus ja syventäminen sekä esiintymistaito Kurssin aikana laadituista teksteistä ja muista töistä kootaan kansio. Syventävät opinnot edellyttävät hyviä pohjatietoja äidinkielestä ja kirjallisuudesta.

19 OMAT VALINTANI LUKUVUOSIKSI A. VAIHTOEHTOINEN TAIDEAINEENI: B. LYHYT VALINTANI: Lyhyen valinnan VARAVALINTANI: C. PITKÄT VALINNAISAINEENI: Pitkien valinnaisaineitten VARAVALINTANI:

Opinto-ohjaajat Elina Korhonen 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299

Opinto-ohjaajat Elina Korhonen 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2015-2017 1 2 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Opinto-ohjaajat Mirjami Järnefelt 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299. Kannen kuva on osa koulun entisten oppilaiden seinämaalausta.

Opinto-ohjaajat Mirjami Järnefelt 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299. Kannen kuva on osa koulun entisten oppilaiden seinämaalausta. JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2016-2018 1 2 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN 1 VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2017-2019 2 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 HYÖKKÄLÄN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 MITÄ VALITSEN? Yhteystiedot Opinto-ohjaaja Mari Ala-Krekola 040 314 3290 mari.ala-krekola@tuusula.fi Rehtori Janne Leivo 040 314 3283 janne.leivo@tuusula.fi

Lisätiedot

9. luokan valinnaisaineet. Länsi-Porin koulu - lukuvuosi

9. luokan valinnaisaineet. Länsi-Porin koulu - lukuvuosi 9. luokan valinnaisaineet Länsi-Porin koulu - lukuvuosi 2018-2019 Oppilas valitsee kaksi (2) valinnaisainekurssia. Poikkeuksena A2-kielen lukijat ja matematiikkapainotteisen sekä kuvataidepainotteisen

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot