LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli Sanna Pappila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET

2 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan opinto-ohjelmasta ja valintojen tekemisestä lukuvuodeksi Oppaassa esitellään Järvenpään Yhteiskoulun tuntijako, opinto-ohjelma peruskoulun luokilla, tarjolla olevat vaihtoehtoiset taideaineet ja valinnaisaineet ja niiden sisällöt. Tiedotteen lisäksi valinnaisaineita esitellään asianomaisten aineiden tunneilla sekä opintoohjauksessa. Infotilaisuus valinnaisaineista 7.luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään lauantaina 8.2. kello Opinto-ohjaajat Hannele Töyli Sanna Pappila

3 1. JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN TUNTIJAKO (7.-9. lk.) YHTEISET AINEET 7LK. 8LK. 9LK. YHT. Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi 3 3 Musiikki 1 1* 1-2 Kuvataide 2 1* 2-3 Käsityö 3 3 Liikunta Kotitalous 3 3 Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 VALINNAISAINEET 0,5 6, vapaaehtoinen A2-kieli 2** YHTEENSÄ A1-kieli on peruskoulun alaluokilla aloitettu vieras tai toinen kotimainen kieli. B1-kieli on peruskoulun 7. luokalla alkava toinen kotimainen tai englannin kieli. *= Musiikki ja kuvataide ovat vaihtoehtoisia 8.luokalla (vaihtoehtoinen taideaine) **= A2-kieli on alaluokilla aloitettu vapaaehtoinen kieli, joka sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin.

4 2. OPINTO-OHJELMA PERUSKOULUN LUOKILLA Oppilaan opinto-ohjelma muodostuu yhteisistä oppiaineista, vaihtoehtoisesta taideaineesta ja valinnaisaineista. Osa yhteisistä oppiaineista päättyy seitsemännen luokan lopussa. Näitä aineita ovat tietotekniikka, kotitalous ja käsityö. Näistä oppiaineista saadut arvosanat tulevat päättötodistukseen. Yhteisesti opiskeltavista taideaineista päättyy seitsemännen luokan lopussa lisäksi toinen taideaine (kuvataide tai musiikki). Taideaineista toinen jatkuu vaihtoehtoisina oppiaineena (yksi vuosiviikkotunti 8.luokan ajan) ja siitä saatu arvosana tulee päättötodistukseen. Kahdeksannella luokalla valinnaisia oppiaineita on 6,5 (3 x 2h + 0,5h) ja yhdeksännellä luokalla 6 vuosiviikkotuntia (3 x 2h). Mikäli oppilas on aloittanut alaluokilla vapaaehtoisen A2-kielen, se sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin. Samoin kuvataidelinjan valinneen oppilaan kuvataide sisältyy valinnaisaineisiin. Valintoihin sitoudutaan kahdeksi vuodeksi eikä niitä voi vaihtaa ilman erityisen painavaa (esim. oppilaan terveydentilaan liittyvää) syytä. On tärkeää, että valinnoista keskustellaan ja päätetään yhdessä huoltajansa kanssa. Koululla on lukujärjestysteknisistä syistä oikeus päättää toteutettavista valinnaisainekursseista ja niiden oppilasmääristä. Mikäli oppilaan pitkän valinnaisaineen ensimmäinen valinta ei toteudu, oppilas ja opinto-ohjaaja keskustelevat varavalinnasta.

5 3. ARVIOINTI Kaikilla perusopinnot suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus riippumatta valitusta opinto-ohjelmasta. Minkään valinnaisaineen opiskelu ei ole edellytyksenä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Valinnaisaineista saadut valmiudet voivat kuitenkin helpottaa jatko-opintoja. Ammatillisiin oppilaitoksiin pyrittäessä otetaan huomioon oppilaan päättötodistuksen keskiarvo ja viidestä vaihtoehdosta (liikunta, musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityöt) kolmen parhaan oppiaineen arvosanan keskiarvo. Yleislukioihin pyritään lukuaineiden keskiarvolla. Valinnaisaineet arvostellaan samoin kuin muutkin oppiaineet. Vähintään 2 vuosiviikkotunnin oppimäärän valinnaisaineet (pitkä valinta) arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle 2 vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet (lyhyt valinta) arvioidaan sanallisesti (hyväksytty, hylätty). Heikko arvosana (4) tai hylätty voi siis estää luokalta siirtymisen. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Arviointitapa selitetään oppilaille opintojen alkaessa. 4. OHJEET VALINNAISAINEIDEN TEKEMISEEN A. Valitse kahdeksatta luokkaa varten joko musiikin tai kuvataiteen opinnot (vaihtoehtoinen kuvataide/musiikki). Mikäli olet kuvataidelinjan oppilas, valitset kuvataiteen. Merkitse valintasi rastilla (X). B. Lyhyt valinnainen opiskellaan kahdeksannen luokan aikana. Valitse yksi lyhyt valinta. Merkitse valintasi rastilla (X). Merkitse varavalinta numerolla 1. C. Pitkiä valintoja tulee valita yhteensä 6 tuntia eli 2-3 ainetta. Pitkät valinnaisaineet ovat yleensä kahden (2) tunnin mittaisia kokonaisuuksia. Huomaa, että tekstiilityössä ja teknisessä työssä on tarjolla myös neljän (4) tunnin kokonaisuudet. Mikäli olet viidennellä luokalla aloittanut vapaaehtoista A2-kielen opiskelun, valitset yhdeksi pitkäksi valinnaisaineeksi A2-kielen. Mikäli olet kuvataidelinjan oppilas, valitset yhdeksi pitkäksi valinnaisaineeksi kuvataiteen. Muut voit valita mielesi mukaan. Merkitse valintasi rastilla (X). Varavalinnat merkitään numeroin 1-3.

6 5. TARJOLLA OLEVAT VAIHTOEHTOISET JA VALINNAISAINEET OPPIAINEET LUKUVUOSINA A. Vaihtoehtoinen taideaine 1h/viikko 8.luokalla A1. Kuvataide (+KU) A2. Musiikki (+MU) B. Lyhyt valinta 0,5h/viikko 8.luokalla (valinta ja yksi varavalinta) B1. Draama (LvDR) B2. Elokuva ja maailmankatsomus (LvELO) B3. Ilmaisutaito (LvILM) B4. Koruja metalleista ja langoista (LvKOR) B5. Kurkistus kiinalaiseen kulttuuriin (LvKII) B6. Käsitöitä Tildan tapaan (LvTIL) B7. Lavastus (LvLAV) B8. Luonnonkatastrofit (LvLUO) B9. Mera svenska (LvSVE) B10. Merkkihenkilöitä (LvMER) B11. Opiskelu helpommaksi - parempiin tuloksiin! (LvOPI) B12. Piirustus ja maalaus (LvPII) B13. Puutöitä ja ompelua (LvPEL) B14. Tukioppilaskurssi (LvTUK) C. Pitkät valinnaisaineet 6h/viikko sekä luokalla (valinta ja kolme varavalintaa) C1. A2-kieli (5. luokalla alkanut) 2h C2. B2-kieli: ranska, saksa, venäjä tai espanja 2h C3. Ekonomia 2h (yhteiskuntaoppi) C4. Kotitalous 2h (kotitalous) C5. Kuvataide 2h (kuvataide) C6. Liikuntaa pojille 2h (liikunta) C7. Liikuntaa tytöille 2h (liikunta) C8. Luonnontiede 2h (kemia) C9. Musiikki 2h (musiikki) C10. Musiikki ja draama 2h (musiikki) C11. Tekninen työ 2h (käsityö) C12. Tekninen työ 4h (käsityö) C13. Tekstiilityö 2h (käsityö) C14. Tekstiilityö 4h (käsityö) C15. Terveystieto 2h (terveystieto) C16. Tieto- ja viestintätekniikka 2h (tieto- ja viestintätekniikka) C17. Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi 2h (äidinkieli)

7 6. VAIHTOEHTOISTEN TAIDEAINEIDEN JA VALINNAISTEN AINEIDEN SISÄLLÖT A. VAIHTOEHTOINEN TAIDEVALINTA 1h/viikko 8.luokalla A1. KUVATAIDE (+KU) Tutustutaan tilan kuvaamisen keinoihin värisommittelun, perspektiiviharjoitusten ja rakentelun avulla. Harjoitellaan erilaisia piirtämisen, taide- ja käyttögrafiikan keinoja. A2. MUSIIKKI (+MU) Kehitetään laulu- ja soittotaitoja instrumentin hallinnan, yhteissoiton, improvisoinnin ja musiikkia ja draamaa yhdistävien harjoitusten avulla. Kurssilla soitetaan monipuolista, helpohkoa materiaalia ja tutustutaan näyttämömusiikkiin, elokuvamusiikkiin ja draamaan toisiaan tukevina taidemuotoina. Teemme projekteja (musiikkia ym. pienimuotoisia esityksiä) koulun juhliin ja tapahtumiin.

8 B. LYHYET VALINNAT 0,5h/viikko 8.luokalla (valinta ja yksi varavalinta) B1. DRAAMA (LvDR) Draamakurssilla harjoitellaan draaman eli ilmaisutaidon perusteita kuten kommunikointia, ideoiden keksimistä ja vastaanottamista sekä teatterin tekemistä käytännössä (esim. äänenkäyttöä, liikkumista lavalla ja roolin työstämistä). Harjoituksissa ideoidaan ja toteutetaan myös musiikki ja äänimaisema joko itse säveltäen tai valmista materiaalia hyödyntäen. Kurssilla voidaan ryhmän kiinnostuksen mukaan joko keskittyä perusharjoituksiin tai valmistaa niiden pohjalta oma esitys. (ks. lavastuskurssi) B2. ELOKUVA JA MAAILMANKATSOMUS (LvELO) Lyhytkurssi tarjoaa mahdollisuuden syventyä esimerkiksi uskonnon, elämänkatsomustiedon, terveystiedon ja historian tunneilla käsiteltäviin aihepiireihin elokuvien kautta. Kurssin aikana katsotaan muutama elokuva, joita analysoidaan maailmankatsomuksen näkökulmasta. Pohdittavia kysymyksiä ovat esimerkiksi: millainen on elokuvan välittämä kuva ihmisestä ja maailmasta? mikä on oikein/väärin? mikä on elokuvan sanoma tai opetus? Aiheita työstetään yhdessä keskustellen, ryhmä- ja paritöiden kautta sekä kirjoittamalla. Kurssilaiset saavat itse vaikuttaa katsottavien elokuvien valintaan. Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi holokausti, nuorten syrjäytyminen, seksuaalisuus sekä erilaiset uskonnot ja kulttuurit. B3. ILMAISUTAITO (LvILM) Kurssilla kehitetään ilmaisua ja rohkeutta erilaisten hauskojen harjoitusten avulla. On mahdollista valmistella esitys. B4. KORUJA METALLEISTA JA LANGOISTA (LvKOR) Valmistetaan koruja erilaisilla tekniikoilla (metallin pakotus, metallilangan taivuttaminen, lankoja solmien, punoen ja ommellen). Puolet tunneista on teknisen työn opetusta ja puolet tekstiilitöitä. B5. KURKISTUS KIINALAISEEN KULTTUURIIN (LvKII) Vauhdilla modernisoituvassa Kiinassa kulttuurin vanhimmat piirteet juontuvat tuhansien vuosien takaa. Ne vaikuttavat kiinalaisten arkeen ja juhlaan edelleen

9 vahvasti. Kurssilla tutustutaan joihinkin kiinalaisiin tapoihin, uskomuksiin ja arvoihin esineiden, kuvien, musiikin ym. avulla. Aiheina ovat mm. kiinalaiset juhlat. Kurssilla myös askarrellaan aiheeseen liittyen ja kokeillaan kiinalaista kirjoitusta. B6. KÄSITÖITÄ TILDAN TAPAAN (LvTIL) Valmistetaan suloisia pehmoja ja käyttöesineitä Tone Finnangerin ideoiden mukaan. Mahdollisuus myös pienempiin askarteluihin. B7. LAVASTUS (LvLAV) Lavastuskurssin aikana ideoidaan, rakennetaan ja maalataan valitun esityksen lavasteet sekä vastataan valaistuksesta ja osallistutaan muun visuaalisen ilmeen kuten mainosjulisteiden tekoon. Lavastusryhmä osallistuu myös esityksen toteutukseen näyttämötilan osalta. B8. LUONNONKATASTROFIT (LvLUO) Kurssilla tutustutaan tunnettuihin sekä ajankohtaisiin luonnonkatastrofeihin, kuten maanjäristyksiin, tulivuorenpurkauksiin ja hyökyaaltoihin. Pohditaan esim. kysymyksiä: Miksi maa järisee? Mitä tuhoja tulivuorenpurkaus aiheuttaa? Tutkitaan myös median toimintaa luonnonkatastrofien aikaan: miten asioita uutisoidaan? Miten uutisointi muuttuu ajan kuluessa? B9. MERA SVENSKA (LvSVE) Ruotsin tukikurssi. Keskeisten rakenteiden ja perussanaston kertausta ja laajennusta. B10. MERKKIHENKILÖITÄ (LvMER) Kurssilla tutustutaan merkittävimpiin ja mielenkiintoisimpiin henkilöihin 1700-luvun lopulta tähän päivään. Joukossa on mm. valtionpäämiehiä, taiteilijoita, keksijöitä ja urheilijoita. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan henkilövalintoihin. Pyrimme hankkimaan tietoja eri lähteitä käyttämällä. Kurssi tukee luokan historian opiskelua. B11. OPISKELU HELPOMMAKSI - PAREMPIIN TULOKSIIN! Kurssi tarjoaa apua opiskelun tehostamiseen sekä välittömästi että myöhemmin jatko-opiskeluissa. Tunneilla opetellaan hyödyntämään ja kehittämään omaa oppimistyyliä, opetellaan

10 ajankäytön hallintaa sekä käytännönläheistä opiskelutaktiikkaa. Myös keskittymiskykyä sekä muistia harjaannutetaan erilaisin tehtävin. Oppitunneilla on mahdollista tehdä kotitehtäviä, valmistautua kokeisiin ja edistää muita koulutehtäviä. Kurssi on erityisen tärkeä niille oppilaille, joilla on erilaisia oppimisen ja keskittymisen pulmia, mutta opiskelutehon nostaminen on tärkeää muillekin tulevaisuutta ajatellen. Keskeiset sisällöt: - oman motivaatiotason parantaminen - omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen - henkilökohtaisen oppimistyylin löytäminen ja hyödyntäminen - opiskelustrategioiden ja -taktiikoiden harjoittelu - työmuistin toiminnan tehostaminen; vinkkejä ja harjoitteita B12. PIIRUSTUS JA MAALAUS (LvPII) Kurssilla harjoitellaan havaintojen kuvaamista eri piirustus- ja maalausvälineillä. Perehdytään tyyleihin ja kuvasymboliikan käyttämiseen kuvataiteessa ja omassa kuvailmaisussa. Kehitetään omaa ilmaisua ja kuvataiteellista käsialaa. B13. PUUTÖITÄ JA OMPELUA (LvPEL) Valmistetaan perinteinen peli (kuulapeli, renkaanheitto) ja sille säilytyspussi. Puolet tunneista on teknisen työn opetusta ja puolet tekstiilitöitä. B14. TUKIOPPILASKURSSI (LvTUK) Mikäli haaveilet tukioppilastoiminnasta, tämä kurssi on sinulle välttämätön. Tukioppilaiden tehtävänä on edistää viihtymistä koulussa ja parantaa koulun ilmapiiriä. Tukioppilaskurssilla etsitään keinoja koulumme yhteishengen luomiseksi, että kaikkien on hyvä toimia yhdessä, ketään ei jätetä ulkopuolelle eikä ketään kiusata. Tukioppilaiden pitämät 7.-luokkalaisten ryhmäyttämiset ja erilaiset teemapäivät sekä kiusaamisen vastainen työ ovat osa tukioppilastoimintaa. Mitä paremmin oppilaat tuntevat toisensa, sitä paremmin tullaan toimeen keskenään. Kurssilla vahvistetaan mm. itsetuntemusta, harjoitellaan ryhmässä toimimista, koulukiusaamisen käsittelyä, suunnitellaan tukioppilastunteja. Kurssin suorittaminen jälkeen oppilaalla on

11 mahdollisuus hakeutua tukioppilaaksi. Tukioppilaiksi valitaan tehtävään soveltuvat oppilaat. Opettajakokous tekee lopullisen valinnan.

12 C. PITKÄT VALINNAISAINEET 6h/viikko sekä luokalla C1. A2-KIELI (2h/vko / lk.) Jatketaan viidenneltä luokalta aloitetun kielen opiskelua. C2. B2-KIELI ELI KOLMAS VIERAS KIELI RA, SA, VE, ES (2h/vko / lk.) B2-kielenä voidaan opiskella ranskaa, saksaa, venäjää tai espanjaa. B2-kielen opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle yksinkertaisia arkipäivän tilanteita varten käyttökelpoinen kielitaito. Tarkoitus on opiskella kielen ääntämistä, keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Mikäli kielten opiskelu on tuottanut vaikeuksia, on tarkoin harkittava, onko kolmannen kielen valinta kokonaisopiskelun kannalta tarkoituksenmukainen. ESPANJA (B2-kieli) Espanjan kielen kurssit antavat perustaidot espanjan kielestä ja valmiudet jatko-opintoihin. En casa con la familia (Kotona perheen kanssa) Kurssin alussa tutustutaan Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kulttuurin ja äänteisiin. Sen lisäksi opitaan kertomaan itsestä, kodista ja lähipiiristä (perhe, kaverit, lemmikit). Opiskelu painottuu enemmän suulliseen kuin kirjalliseen kielitaitoon. Rakenneasioina kurssilla opitaan esim. lukusanat 0-100, ser- ja estar-verbit, adjektiivien ja substantiivien suku ja artikkeleita. Qué te gusta hacer? (Mistä sinä pidät?) Kurssilla tutustutaan vapaa-ajan sanastoihin, elokuva ja TV espanjassa ja juhlaperinteisiin. Kurssin aikana opetellaan aikakäsiteitä ja selviytymään kahvila- ja ravintolatilanteista. Kurssilla käydään läpi rakenneasioita kuten tener- ja gustar-verbit sekä refleksiivi- ja vokaalinmuutosverbit. Los planes para el viaje (Matkasuunnitelmia) Kurssin aihepiirinä on matkailu ja siihen liittyen perehdytään eri maiden, kielten ja kansallisuuksien espanjalaisiin nimityksiin. Sen lisäksi tutustutaan jalkapalloon ja muuhun urheiluun, espanjalaisen ruokakulttuuriin sekä käydään vaateostoksilla. Rakenneasioina opetellaan imperatiivia, gerundia ja lisää vokaalinmuutosverbejä (-ir-päätteisiä).

13 Cuál es tu profesión favorita? (Mikä on sinun lempiammattisi?) Kurssin aikana opitaan kuvailemaan ympäristöä ja ihmisiä, kertomaan nähtävyyksistä ja tutustutaan ammattien ja opiskelun sanoihin. Rakenteissa tarkastellaan esim. säännöllisen ja epäsäännöllisen perfektiä ja kerrataan jo opittuja kielioppiasioita. Oppikirjana Sobresaliente (teksti ja harjoituskirja). C3. EKONOMIA EKO (2h/vko / lk.) (Yhteiskuntaoppi) Tarkoitus on, että opit hoitamaan omaa talouttasi mahdollisimman järkevästi ja tutustut myös muihin käytännön elämään kuuluviin asioihin. Käsiteltäviä aihealueita ovat mm. oma talous, pankit, kaupankäynti, kuluttajatietous, vakuutukset, matkailu, asuminen, ekologisuus, kirjanpito, markkinointi ja yrittäjyys. Yhdeksännellä luokalla painotetaan yrittäjyyttä. Perehdymme siihen, mitä yrittäjyys on, mitä yrityksen perustamiseen tarvitaan ja tutustumme yrittäjyyteen ammattina. Sinulla on myös halutessasi mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä käytännössä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä ohjelmaan. Yritykset perustuvat oppilaiden omille ideoille. Apuna käytetään paikallisia yrittäjiä. Valitessasi ekonomian, saat myös mahdollisuuden harjoitella kaupankäyntiä käytännössä koulumme Kardemumma kioskissa. C4. KOTITALOUS KO (2h/vko / lk.) (kotitalous) Tavoitteena on ymmärtää hyvien tapojen ja tasa-arvon merkitys, vahvistaa arjen hallinnan taitojaan tehden ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä tehtäviä, suunnitella ja valmistaa arjen ja juhlien aterioita erityisruokavaliot huomioiden, valmistaa suomalaisten ruokien lisäksi kansainvälisiä herkkuja ja tutustua eri maiden tapoihin. Kotitalouden oppiminen perustuu käytännön työtaitojen sekä yhteistyö- ja tiedonhankintataitojen luovaan harjoittamiseen. Onnistumisen myötä syntyy makunautintoja ja arjen viihtyisyyttä. 8. luokka: Syvennetään leipomis- ja ruoanvalmistustaitoja sekä suomalaisen ja eurooppalaisen ruokakulttuurin tuntemusta. 9. luokka: Laajennetaan elintarvikkeiden ja ruokailun tapakulttuurin tuntemusta valmistaen ja nauttien myös kansainvälisiä ruokia.

14 C5. KUVATAIDE KU, KUp(2h/vko / lk.) (kuvataide) 8. luokka: Tutustutaan maalauksen erilaisiin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin. Harjoitellaan erilaisten piirrinten käyttöä ja piirtämisen tekniikkaa. Suunnitellaan asumiseen, ympäristöön ja vaatetukseen liittyviä asioita. Käydään näyttelyissä. Kolmiulotteista ilmaisua harjoitellaan savitöiden ja rakentelun avulla. 9. luokka: Syvennetään taitoja ja tietoja maalauksen ja piirustuksen alueilta. Tutustutaan taiteen tyyleihin ja taiteilijoihin eri aikakausina. Vieraillaan museoissa. Kokeillaan erilaisia painomenetelmiä. Kolmiulotteista ilmaisua syvennetään kuvanveisto- ja savitöiden avulla. C6. LIIKUNTAA TYTÖILLE LIT (2h/vko / lk.) (liikunta) Kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää eri liikuntalajien tuntemusta. Ohjelmat suunnitellaan yhdessä (jaksoittain) ryhmän kanssa. Kurssin aikana kokeilemme uusia lajeja ja kertaamme vanhaa. Kurssin aikana myös oppilaat pääsevät kokeilemaan omia ohjaustaitojaan. Todellista liikunnan iloa pelaten, tanssien, aerobicaten! C7. LIIKUNTAA POJILLE LIP (2h/vko / lk.) (liikunta) Kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää eri liikuntalajien tuntemusta, oman kehon suorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen perusliikuntamuotojen avulla. Kurssin ohjelma on rakennettu niin, että se ei lajien osalta mene päällekkäin pakollisen liikunnan lajien kanssa. Ohjelmat suunnitellaan yhdessä (jaksoittain) ryhmän kanssa. Kurssin aikana kokeilemme uusia lajeja ja kertaamme vanhaa. C8. LUONNONTIEDE LUT (2h/vko / lk.) (kemia) Oletko aina halunnut tutkia, mitä kaikkea ihmeellistä ympäristössä ja sinussa itsessäsi tapahtuu? Miltä DNA näyttää? Miten ruuansulatusentsyymit toimivat käytännössä? Luonnontiedevalinnaisaineessa yhdistetään luovasti biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja maantiedettä. Opetuksessa painottuvat tutkimuksellisuus, kokeellinen työskentely sekä yhdessä tekeminen, ihmettely ja pohdinta.

15 Kahdeksannella luokalla teemana on ympäristö. Tutkimme mm. veden ominaisuuksia ja eliöitä, sukellamme ruoan ja ravinnon kemiaan ja maantieteeseen sekä kestävään kehitykseen. Yhdeksännellä luokalla teemana on ihminen. Tarkastelemme ihmiselimistöä kokonaisvaltaisesti biologian, kemian ja fysiikan näkökulmista. Luonnontiedevalinnaisaineen arvosana sidotaan kemian arvosanaan, mutta valinnaisaineesta on toki hyötyä myös muiden luonnontiedeoppiaineiden kannalta sekä yläkoulussa että jatko-opinnoissa. C9. MUSIIKKI MU (2h/vko / lk.) (musiikki) Valinnaiskurssilla kehitetään laulu- ja soittotaitoja jo opittujen taitojen pohjalta ja tutustutaan erilaisiin musiikin tyyleihin. Tavoitteena on, että oppilaat saavat monipuolisesti valmiuksia itsenäiseen musiikin harrastamiseen laulaen, soittaen, säveltäen, liikkuen, kuunnellen ja draamaharjoitusten kautta. Tavoitteena on tukea oppilaiden omaa musiikillista kasvua, ja löytää jokaiselle oma henkilökohtainen tapa toteuttaa musiikkia. Kurssilla tehdään erilaisia projekteja koulun arkeen ja juhlaan. C10. MUSIIKKI JA DRAAMA MUd (2h/vko / lk.) (musiikki) Tehdään draamaharjoituksia musiikkiin yhdistäen. Tavoitteena on valmistella musiikkinäytelmä tai musikaali esitettäväksi. Käymme mahdollisuuksien mukaan vierailulla teatterissa. C11. - C12. TEKNINEN TYÖ TN, TN₄ (2h tai 4t/vko / lk.) (käsityö) Teknisen työn kahden tunnin valinta pitää sisällään seitsemännen vuosiluokan tietojen ja taitojen kertaamisen ja vahvistamisen ja sen lisäksi yritetään saada oma tekninen ongelmanratkaisukyky heräämään. Uusina asioina tulevat metallisorvaus. metallin ja puun jyrsintä, erilaiset metallin kuumakäsittelytekniikat sekä kone- ja sähköopin harjoituksia, 2- ja 4-tahtimoottorit ja sähköturvallisuus. Elektroniikan sisältönä ovat sen perusteet ja harjoitukset sekä laiterakentelua. Puutekniikassa syvennetään koneiden ja työkalujen käyttötaitoja.

16 Neljän viikkotunnin valinta mahdollistaa kaikilla osa-alueilla aihealueiden syventämisen ja opetuksen yksilöimisen ja kohdentamisen tarkemmin. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään valittuja käsityömenetelmiä ja materiaaleja osana omaa työprosessia. Oma jatkuva töiden luova suunnittelu on ensisijaisen tärkeä opiskelutapa. C13. - C14. TEKSTIILITYÖ TS, TS4 (2h tai 4t/vko / lk.) (käsityö) 8. luokka: Neulonta (tai virkkaus tai nypläys tai jokin muu lankatekniikka): Neulotaan vaate tai asuste käsin tai neulekoneella. Opetellaan tulkitsemaan neuleohjeita. Ompelu: Harjoitellaan käyttämään valmiita kaava-arkkeja ja työohjeita itsenäisesti erilaisten asujen ja sisustustekstiilien suunnitteluun ja valmistamiseen, ommellaan ainakin yksi vaate trikoo- tai muusta joustavasta kankaasta. 9. luokka: Ompelu: Suunnitellaan ja valmistetaan asukokonaisuus tai juhlapuku. Kudonta: Kudotaan kangaspuilla. Tutustutaan kangaspuiden rakenteeseen ja kankaiden erilaisiin sidoksiin. Muita tekniikoita opetellaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Näitä ovat: pistokirjonta, suomalainen kirjontaperinne, konekirjonta, kankaan painanta ja -värjäys, huovutus, tilkkutyöt, helmityöt, pehmoeläimet, silkkimaalaus, marmorointi ja solmeilu. C15. TERVEYSTIETO TE (2h/vko / lk.) (terveystieto) Kurssilla paneudutaan pakollisia terveystiedon tunteja syvällisemmin ihmisten, erityisesti nuorten hyvinvointiin liittyviin aihealueisiin (mielenterveys, seksuaalisuus, päihteet, ravitsemus, liikunta, sairaudet sekä niiden tutkiminen ja hoito, liikenne, ensiapu, kansainväliset ihmisoikeuskysymykset jne.). Käsiteltävät aiheet ja tarkastelunäkökulmat valitaan osittain oppilaiden oman kiinnostukset pohjalta. 9. luokalla tutustutaan myös sosiaali-, terveys- ja pelastusalan eri koulutusvaihtoehtoihin ja ammatteihin. Opiskelumenetelminä ovat mm. keskustelut ja väittelyt, kirjalliset tehtävät, elokuvat ja dokumenttiohjelmat, median seuranta, pelit, käytännön harjoitukset ensiavussa sekä eri tahojen vierailut. Millainen kaupunkiympäristö houkuttelisi nuoret liikkumaan? Ideoidaan. Miten aids vaikuttaa kehitysmaissa perheisiin, kyliin ja koko yhteiskuntiin? Otetaan selvää. Miten eri taiteen lajit, vaikkapa musiikki ja kirjat, voivat auttaa jaksamaan ja rentoutumaan? Kokeillaan!

17 C16. TIETO- ja VIESTINTÄTEKNIIKKA TVT (2h/vko / lk.) (tietotekniikka) Valinnaisessa tietotekniikassa tavoitteena on oppia perustasoa syvemmin ohjelmistojen, kuten toimisto- ja kuvankäsittelyohjelmien, käyttöä sekä saada kattava yleiskuva tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn maailmasta. Esimerkiksi tietotekniikan historia ja tekijänoikeudet ovat esille tulevia teemoja ohjelmien käytön ohella. Sisältö ja oppimistavoitteet: Pääasiallisena tavoitteena on saada suoritetuksi tietokoneen ajokorttitutkinnon A- taso, joka on todistus laaja-alaisesta perusosaamisesta ja joka hyväksytään monissa oppilaitoksissa, esim. Järvenpään lukiossa, hyväksi luettavaksi opintosuoritukseksi. Tietokoneen ajokorttitutkinto on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (TIEKE) hallinnoima ja organisoima kokonaisuus, joka kattaa laajuudesta riippuen tietyn määrän osasuorituksia eli moduuleita. Kunkin moduulin osaaminen osoitetaan aihekokonaisuuden lopuksi suoritettavalla näyttökokeella. Järvenpään Yhteiskoululla on lisenssi A-tason (7 moduulia) (4 moduulia) laajuisten tutkintojen opettamiseen ja hyväksymiseen. Lisätietoja ajokorttitutkinnosta: Muita aihekokonaisuuksia ja sisältöjä voidaan toteuttaa ajokorttiopiskelun ohessa mahdollisuuksien mukaan ja myös oppilaiden ehdottamia sisältöjä ja aiheita voidaan ottaa huomioon ja toteuttaa tiettyyn rajaan saakka. Tietotekniikan opiskelu voi olla joitakin muita valinnaisaineita rennompaa, mutta on syytä huomioida, että kyse on opiskeltavasta aineesta eikä kahden tunnin pelihetkestä koulupäivän aikana - esim. monet pelisivustot ja Facebookin kaltaiset sivustot voivat olla estettyjä koulun koneilla. Arviointi: Oppilas saa normaalin numeroarvioinnin asteikolla Arvioinnin perusteena on motivaatio ja innostus aihetta kohtaan, aktiivisuus tunneilla, kiinnostus kehittää omaa osaamistaan saadun palautteen pohjalta, hyvän työskentelyilmapiirin ylläpitäminen ja muiden oppilaiden auttaminen sekä luonnollisesti omien harjoitustehtävien taso sekä TIEKEn näyttökokeiden läpäiseminen.

18 C17. ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN SYVENTÄVÄ KURSSI ÄI (2h/vko / lk.) (äidinkieli) Kurssi on kokonaisuus, joka alkaa kahdeksannella ja jatkuu yhdeksännellä luokalla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella äidinkielen ja kirjallisuuden eri osa-alueita sekä syventää tietoja ja taitoja. Kurssilla esimerkiksi kirjoitetaan erityylisiä tekstejä, opetellaan tutkielmanteon periaatteita, kerrataan kielentuntemuksen pääasioita sekä harjoitellaan suullista esittämistä. Keskeiset sisällöt 8. luokka: luova kirjoittaminen, ilmaisutaito, oman mielipiteen perusteleminen, vuorovaikutustaidot sekä media ja viestintä 9. luokka: luova kirjoittaminen, kaunokirjallisuuden lukeminen ja tutkiminen, kirjallisuusaiheiseen tutkielmaan tutustuminen, kielitiedon kertaus ja syventäminen sekä esiintymistaito Kurssin aikana laadituista teksteistä ja muista töistä kootaan kansio. Syventävät opinnot edellyttävät hyviä pohjatietoja äidinkielestä ja kirjallisuudesta.

19 OMAT VALINTANI LUKUVUOSIKSI A. VAIHTOEHTOINEN TAIDEAINEENI: B. LYHYT VALINTANI: Lyhyen valinnan VARAVALINTANI: C. PITKÄT VALINNAISAINEENI: Pitkien valinnaisaineitten VARAVALINTANI:

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Opinto-ohjaajat Mirjami Järnefelt 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299. Kannen kuva on osa koulun entisten oppilaiden seinämaalausta.

Opinto-ohjaajat Mirjami Järnefelt 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299. Kannen kuva on osa koulun entisten oppilaiden seinämaalausta. JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2016-2018 1 2 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9.

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN 1 VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2017-2019 2 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9.

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017 Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET lukuvuodelle 2016-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito KURSSI 11: Median maailma nettikurssi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi Avoimet ovet 18. 19.1.2017 Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri, yhteishenki -suvaitsevaisuus, tasa-arvo,

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Johdantokurssi lukion matematiikkaan Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Opi uutta

Lisätiedot

Luku 1.3. Tuntijako Taulukosta puuttuivat vapaaehtoisen A1 kieli saksa tuntimäärät (0,5 ja 1 vvt 1. ja 2. vuosiluokka)

Luku 1.3. Tuntijako Taulukosta puuttuivat vapaaehtoisen A1 kieli saksa tuntimäärät (0,5 ja 1 vvt 1. ja 2. vuosiluokka) Opetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle Esitys muutokseksi Pihlajiston ala-asteen opetussuunnitelmaan Luku 1.3. Tuntijako Taulukosta puuttuivat vapaaehtoisen A1 kieli saksa tuntimrt (0,5 ja 1 vvt

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 1 Sisällys Ohjeita... 2 Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 Espanja, B 2 -kieli... 4 Saksa, B 2 -kieli... 4 Venäjä, B 2 -kieli... 5 Valinnainen kotitalous

Lisätiedot

Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu

Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu 18.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot