Itä Suomen koulu 15 vuotta juhlanumero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä Suomen koulu 15 vuotta juhlanumero"

Transkriptio

1 Itä Suomen koulu 15 vuotta juhlanumero 2/2012

2 Pääkirjoitus Onnea 15 vuotias! Koulumme toiminnan alkamisesta on tullut tänä vuonna kuluneeksi 15 vuotta. Merkkivuotta on juhlistettu monin tavoin: Toukokuussa koko kou lumme väki kokoontui Lappeenranta saliin kuun telemaan petroskoilaista Sattuma yhtyettä. Tu tuksi tulivat venäjän, suomen ja karjalan kielten eri murteet ja iloisesti polveilevat sävelet. Moni kuuli varmasti ensimmäistä kertaa säkkipillin ja erilaisten tuohihuilujen säveliä. Merkittävimmin vuotta on kuitenkin juhlistettu töitä tehden ja koulua kehittäen. Tapahtumia, lei rikouluja ja teemaviikkoja on mahtunut kouluvuo teen entiseen malliin ja kenties hieman enem mänkin. Juhlavuosi on tuonut koulumme toimintaan taas uutta: Karjalan kielen opetus valinnaisena aineena on alkanut. Karjalan kieleen ja kulttuuriin tutustumista tukee hyvin Joensuun yksikön kesäi nen Kizhin leirikoulu. Karjalan opetus ja Kizhin leirikoulu ovat saaneet merkittävää huomiota myös valtakunnallisessa mediassa. Lappeenrannan yksikössä on vauhditettu tä män syksyn kuluessa koulun modernisoitumista: 1 to 1 hankkeen myötä yli 80 Lappeenrannan yksikön oppilasta saa päivittäiseen käyttöönsä taulutietokoneet eli tabletit sekä modernin oppi misympäristön. Venäjän kielen ja muiden valinnaisten kielten opiskelun kiinnostavuus ja vetovoima ovat puhut taneet kuluneen vuoden aikana paljon valtakun nallisessa mediassa. Koulumme ja Opetushalli tuksen järjestämä Troikka seminaari tarjosi Itä Suomen alueen venäjän kielen opettajille avaimia venäjän kielen opetuksen kehittämiseen. Samalla ISKARI lehden toimitus Päätoimittaja ja Imatran lehtivastaava Sirkka Rutanen Joensuun lehtivastaava Päivi Karttunen Lappeenrannan lehtivastaava Mikael Ropponen ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 2 kannustettiin myös aloittamaan venäjän opetus uusissa kouluissa. Imatran yksikön syksyssä on painottunut draa makasvatus: kuudes luokka pääsi Teatteri Imat ran Tontut suutareina esityksen kummiluokaksi, ja marraskuussa koulussa vietettiin draamakas vatusviikkoa. Viikon aikana isommat oppilaat te kivät lyhytelokuvia. Palaute oli pelkästään positii vista. Oppilaat nauttivat itsenäisestä työskente lystä kameroiden parissa. Oppilaslähtöiseen työskentelyyn onkin tärkeää pyrkiä. Nykyhetken tapahtumien ja tulevaisuuden vi sioiden lisäksi lehtemme tuo esille katsauksen menneisiin vuosiin: Lehden sivuilta löytyy kahden Joensuun yksikön veteraaniopettajan haastatte lut, kuvia vuosien varrelta ja muistelua Imatran yksikön Svetogorsk yhteistyöstä. Tässä lehtemme numerossa julistamme myös avoimeksi ISK:n oman kirjoituskilpailun. Siihen voivat osallistua kaikki koulumme oppilaat. Katso kilpailuilmoitus sivulta seitsemän! Lehtemme tekijöinä, kirjoittajina ja osallistujina ovat jälleen niin oppilaat kuin opettajatkin. Mielenkiintoisia lukuhetkiä! Sirkka Rutanen päätoimittaja

3 Alumnit Krasota, kompanija kakaja! Monelle entiselle oppilaalle juuri Itä Suomen koulun käyminen on ollut merkityksellinen osa heidän koulutietään. Se, että opetan nyt työkseni venäjää, on jokseenkin seurausta siitä, että aloi tin Itä Suomen koulussa sen perustamisvuonna Iskiläisenä, vastaperustetun kielikoulun oppi laana, sain kouluajoilta erityisiä kokemuksia. Kii tos koulun retkien ja yhteisten kurssien, tutustuin jo viidenneltä luokalta alkaen rinnakkaisluokkalai siimme muista yksiköistä. Retkillä kiinnostuin elä mänmenosta Venäjällä monille koulukavereille taisi käydä samoin. Osalle koulukavereistani ve näjäpainotteisuus on tosin tullut merkityksellisem mäksi vasta tämänhetkisessä elämässä. Muutaman vuoden olen saanut seurailla kou lukavereiden nyt saamaa venäjäkärpäsen pure maa ja kielen kertailu sekä aktivoimisponnistelu ja, joista koululuokassa ei aina ollut tietoakaan. Siirtyessään työelämään, monet entiset iskiläiset ovat oivaltaneet venäjän tärkeyden työkielenä. Useampi entinen oppilas eri yksiköistä tekee yri tyselämässä työkseen venäjään liittyviä juttuja. Nyt 15 vuotta myöhemmin entiset oppilaat eri luokka asteilta ja kaupungeista innostuivat perus tamaan alumniyhdistyksen, Itä Suomen koulun alumnit ry:n. Alumnitoiminnan käynnistämisen taustalla oli ajatus yhteyden pidosta huvin lisäksi myös työelämää ajatellen. Tilausta alumniyhdis tykselle oli, sillä entisillä iskiläisillä on kenties kiin nostusta seurata vanhan koulunsa kehitystä, ja tukea koulun toimintaa. Koulun alumniyhdistyksen perustamiskokous pidettiin Lappeenrannassa joulukuussa 2011 ja hallitus muodostettiin vuoden 2012 huhtikuussa. Innokkuudesta ja ideoista ei ole ollut pulaa, ja toi minta on käynnistynyt vauhdilla. Tähän mennessä olemme tiedottaneet entisiä Itä Suomen koululaisia yhdistyksen perustami sesta, käynnistäneet yhteydenpidon perustamalla alumneille oman Facebook sivun, keränneet jä senistöä, kokoustaneet, ja ennen kaikkea, järjes täneet Itä Suomen koulun alumniyhdistyksen en simmäisen vuotuisen Pietarin matkan 2012 syys kuussa. Matkaterveisinä kerrottakoon, että Pietari hurmasi vähintäänkin samoin kuin vuonna Kaikki sujui mutkattomasti. Harvoinpa ryhmämat kalla on yhtälailla samanhenkistä porukkaa ja yh teisöllinen, leppoisa tunnelma. Yhdistyksen jäseniksi & mukaan alumnitoimin taan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki 18 vuoti aat Itä Suomen koulusta peruskoulun tai lukion päättötodistuksen saaneet toverit! Taru Liikanen, venäjän kielen opettaja, Joensuu ISK:ssä opittuja Venäjällä selviytymistaitoja hyödyntäen alumnien Pietarin matka sujui lennokkasti! Kuva: Joona Kotilainen ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 3

4 ISK juhlisti syntymäpäiväänsä Sattuman tahdissa Keväällä kävimme koko Itä Suomen koulun voi min juhlimassa koulumme 15 vuotispäivää Lap peenrannassa. Siellä meille esiintyi Petroskoista kotoisin oleva Sattuma yhtye, joka soittaa folkia venäjän, karjalan ja suomen eri murteilla. Yhtyeeseen kuuluu Arto Rinne sekä tyttären sä Eila ja Dmitri Demin sekä hänen poikansa Vladik. Arto soittaa busukia ja haitaria sekä toimii solistina. Eila soittaa viulua sekä jouhikkoa ja lau laa. Vladik soittaa kansanhuiluja ja laulaa ja Dmitri soittaa omatekemiään puhaltimia. Konsertti otettiin yllättävän hyvin vastaan, kaikki kuuntelivat ja taputtivat. Tunnelma salissa oli tiivis. Varsinkin pienet oppilaat olivat innois saan. Sanoista ei saanut paljoa selvää, mutta pe rusidean ymmärsi kun yhtyeen jäsenet selittivät sen. ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 4 Yhtye on varmasti ihan hyvä, jos pitää perintei sestä kansanmusiikista, kommentoi 9. luokkalai nen Linda Hinkkanen Imatran yksiköstä. Konsertti oli vaihteleva, erilainen ja aika kiva, ajatteli 9. luokkalainen Dan Suni Joensuun yksi köstä. Konsertin jälkeen pääsimme haastattelemaan yhtyeen solistia Eila Rinnettä. Hän kertoi Sattu man syntyneen vuonna 2003, kun Artolla ja Dmit rillä oli yhtye ja Eila sekä Vladik kulkivat heidän mukanaan. He alkoivat sattumalta soittaa yhdes sä, ja siitä tulee yhtyeen nimi. Hyvä puoli yhtyeessämme on, että vanhem pamme opettavat meitä ja me vanhempiamme, Eila kertoo. Eniten heillä on keikkoja Virossa, Hollannissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Heillä ei

5 ole vielä tietoa tulevaisuudesta, mutta he haluai sivat soittaa muissakin maissa. Esiintyminen kolmella kielellä ei ole vaikeaa, koska meillä on suomalainen perhe Venäjällä ja karjalaa on helppo ymmärtää, Eila selittää. Sattumalta on ilmestynyt 4 CD levyä, joita voi os taa itse bändin jäseniltä, netistä tai Petroskoista. teksti: Moona Korhonen ja Tessa Ollila, Imatran yksikön 9. lk. kuvat: Sirkka Rutanen Onnea ylioppilaille! Itä Suomen suomalais venäläisen koulun lukiosta on valmistunut vuoden 2012 aikana 20 ylioppilasta. Onnea heille kaikille! Imatran yksikkö Kontulainen Venla, Malinen Aino, Manskinen Emmi Lappeenrannan yksikkö Andrushchenko Tatiana, Barysheva Jekaterina, Borimskaja Inna, Hiltunen Heli, Kallio Hanna, Kaseva Nelli, Koskinen Veronika, Niemi Jasmin, Virtanen Anni, Vazgen Mangasarayan Joensuun yksikkö Häyrinen Janne, Ikonen Mataleena, Kinnunen Olivia, Liikanen Helmi, Mantilanaho Kristina, Payunen Arina, Rautiainen Janne, Kevään ylioppilaita Lappeenrannassa. kuva: Irina Poljanskaja ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 5

6 СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЙ РУССКОГО ЯЗЫКА «ТРОЙКА» сентября 2012 года состоялся семинар для преподавателей русского языка, организованный Школой Восточной Финляндии в рамках проекта Управления Образования Финляндии при поддержке Российского Центра Науки и Культуры г.хельсинки. Семинар собрал в прекрасном помещении для конференций аквацентра Holiday Club Saimaa многих заинтересованных в своём деле специалистов, преподавателей русского языка как иностранного и родного из разных школ Восточной Финляндии. Желающих было так много, что, к сожалению, мы не смогли всех их принять. На семинаре выступали постоянные партнеры Школы Восточной Финляндии, лекторы специалисты в области современного русского языка и культуры из Московского и Санкт Петербургского государственных университетов ведущие специалисты в области прикладного изучения иностранных языков из Университета Восточной Финляндии приглашенные гости из других вузов Москвы. Речь шла о состоянии русского языка в мире на сегодняшний день и в ближайшем будущем, освещались вопросы методики и учебных материалов, использования языкового портфеля на уроках русского языка. Каждый участник семинара получил пакет книг, которые были любезно предоставлены Российским Центром Науки и Культуры. Также на семинаре состоялась презентация учебных материалов по русскому языку, созданных преподавателями ШВФ в помощь практикующим учителям русского языка вне России. Материалы были опубликованы при поддержке Фонда «Русский мир». Логическим продолжением начатой на семинаре работы будет консультативная помощь, которую преподаватели русского языка ШВФ могут оказывать и уже оказывают коллегам из других школ, где зачастую преподаватель остаётся один на один со своими вопросами и проблемами. В нашей школе накапливаются знания по языковому вопспитанию, которыми мы с радостью готовы поделиться, как в виде консультативной помощи, так и организуя подобные семинары и встречи. Заместитель генерального директора по русскому языку Наталья Степанова ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 6

7 Seminaarista tukea itäsuomalaisille venäjän opettajille Itä Suomen koulu järjesti yhdessä Helsingissä toimivan Venäjän tiede ja kulttuurikeskuksen kanssa venäjän kielen opettajille suunnitellun pe dagogisen seminaarin Holiday Club Saimaan ti loissa Seminaaria tuki opetushalli tus. Siihen osallistui lähes 60 venäjän opettajaa eri puolelta Suomea. Seminaarissa luennoivat Itä Suomen koulun omien venäjän opettajien lisäksi mm. Itä Suo men yliopiston sekä Moskovan ja Pietarin Valtiol listen yliopistojen asiantuntijaprofessorit. Opetushallitus on myöntänyt Itä Suomen kou lulle vuosiksi 2012 ja 2013 erityisavustuksen, jon ka avulla koulun ja sen venäjän kielen opettajien toivotaan tukevan eri kuntien ja kaupunkien ve näjän kielen opettajia ja kouluja aloittamaan ve näjän kielen opettamisen omassa koulussaan. Toimintaa kohdistetaan ennen kaikkea itäiseen Suomeen, jossa on virinnyt kasvava kiinnostus venäjän kielen opiskelua kohtaan. Koulu onkin ottanut viime aikoina vastaan run saasti vierailijoita eri puolelta Suomea. Vierailijat ovat tutustuneet koulun toimintaan ja venäjän kielen opettamiseen. Erityisen kiinnostuneita vie raat ovat olleet kuulemaan oppilaiden innostami sesta venäjän kielen opiskeluun, venäjän opetta miseen liittyvästä oppilaslähtöisestä pedagogii kasta sekä erilaisista oppilaita aktivoivista ope tusmateriaaleista. Petri Kyyrä Osallistu ISK:n kirjoituskilpailuun! Tässä lehdessä avaamme ISK:n oman kirjoi tuskilpailun, jonka aiheena on la kirjoitettua liuskaa (A4). Toimita kirjoittama si teksti koulusi äidinkielen opettajalle pe mennessä joko henkilökohtaisesti tai sähköpostitse. Kilpailu on avoin kaikenikäisille opiskelijoil lemme. Voit osallistua kilpailuun kirjoittamal lasi runolla, tarinalla tai vaikkapa rap tekstillä. Parhaiden tekstien kirjoittajat palkitaan kirja palkinnoin. Tulokset ja parhaita tekstejä jul kaistaan kevään Iskarissa. Imatra: rajalla Sinä innokas kirjalijanalku, tartu rohkeasti aiheeseen, pyörittele ideoita mielessäsi ja anna kynän tai näppäimistön suihkia! Joensuu: Lappeenranta: Osallistu siekii! Tekstit kirjoitetaan joko tietokoneella tai käsin. Tekstien enimmäispituus on neljä tietokoneel ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 7

8 Joensuu Kizhin unohtumaton leirikoulu Sunnuntaina ensimmäinen heinäkuuta kokoon nuimme koulumme pihalla. Nimenhuudon jälkeen bussi starttasi kello kahdeksan ja suuntasimme kohti Niiralan raja asemaa. Tullimuodollisuuksista selvittyämme alkoi matkanteko toden teolla ja matka Petroskoihin kesti melkein koko päivän. Olimme perillä kello viideltä paikallista aikaa ja majoituimme hostelli Petrozavodskiin kahdeksan hengen huoneisiin. Ilta sujui kaupungilla kierrel len ja jalkapallon EM kisoja katsellen. Karjalaista kulttuuria Aamulla herättyämme ja aamupalan nautittuam me seurueemme lähti kulkemaan kohti Äänisen rantaa ja Petroskoin matkailusatamaa. Kantosii pialuksen nopealla kyydillä päädyimme Kizhin luonnonkauniin saaren rantaan. Siitä alkoi viikon leirikoulumme Kizhin saarella. Ohjelma alkoi mil tei heti saavuttuamme talollemme, joka oli tyypilli nen vanha karjalainen talo erillisen keittiön ja ul kovessan kera. ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 8 Viikon mittaan ohjelmaamme kuului laidasta laitaan kaikkea karjalaiseen kulttuuriin ja elämän tapoihin liittyviä tehtäviä sekä retkiä saaren pääs tä päähän. Saaren eteläpää oli museo aluetta, jossa kohosi mahtava 22 kupolinen Kristuksen kirkastuksen kirkko ja monet muut Kizhin saaren tsasounat. Pulahdus Ääniseen Saarella saimme tutustua karjalaiseen tapakult tuuriin ja kansanperinteisiin. Matkan aikana meil le tarjottiin viisi maittavaa ateriaa päivässä, ja vaikka nälkä olisi joskus yllättänytkin, oli lähel lämme pieni kyläkauppa, joka tarjosi tärkeimpiä elintarvikkeita saarelaisten ja meidänkin arkeem me. Iltaisin saimme saunoa ja uida suuressa Ää nisjärvessä. Pelasimme myös joka ilta pallopelejä talomme pihalla tai läheisellä aukiolla miltei koko porukalla. Päivät lipuivat ohitsemme ja ennen kuin huo masimmekaan, oli seitsemäs päivä ja viikko oli jo

9 Joensuu TESTAA KARJALAN KIELEN TAITOSI! Yhdistä nuolella suomenkielinen sana vastaavaan livvin karjalaiseen sanaan. kulunut saarella touhuten ja jäähyväisten aika koitti saarelle ja meidän kanssa olleille saaren asukkaille. Kizhi 2012 the best Jesse Soininen ja Katariina Vatanen käpälä märgy nauraa kummu hiljaa vessel' eilen piälekkäi kasvaa muata syksy laineh odottaa valgei iloinen egläi nukkua käbäläine aalto kazvua päällekkäin pädiä valkoinen sygyzy kelvata hill'akkažih kostea vuattua ihme nagrua ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 9

10 Joensuu Oi niitä aikoja! Joensuun yksikön yhdeksäsluokkalaiset haastattelivat Raija Kurkelaa ja Elena Saastamoista ISK:n alkuajoista vuonna Tässä veteraanien vastaukset: Kysymykset: 1. Miten päädyit opettamaan Itä Suomen kouluun? 2. Oletko katunut ammattivalintaasi tai Itä Suomen kouluun tulemista? 3. Missä tiloissa Itä Suomen koulun tarina alkoi? 4. Kuka oli ensimmäinen rehtori? Raija Kurkela 5. Mikä on muuttunut 15 vuodessa? 6. Mitä kaipaat vanhoilta ajoilta? 7. Kuinka paljon yhteistyötä teitte yksikköjen välillä? 8. Kuvaile Itä Suomen koulua kolmella adjektiivilla. 9. Jos ISK olisi ihminen, mitä sanoisit hänelle? (kiittäisitkö/moittisitko yms.?) 1.Olin Norssilla töissä ja silloinen rehtori Marjuk ka Nurmela Antikainen tiesi, että osasin venä jää. Marjukka oli myös silloisessa Itä Suomen koulun perustamisessa jollain tapaa mukana. Jormanaisen Penttiä (on edelleen ISK:n halli tuksessa) näin kerran lentokentällä ja juttelimme koulumaailman asioita. Hän kertoi ISK:stä ja pyy si hakemaan toimea. No, sitten laitoin hakemuk sen, kävin haastattelussa ja pääsin ISK:iin. Siitä on nyt aikaa kohta 16 vuotta. Huh huh. 2. En ole. Töitä on kyllä ollut ihan riittävästi, var sinkin alkuvuodet olivat vaativat. Piti toimia yksi kön johtajana, opettajana, konttoristina jne. Mi nun lisäkseni oli vain venäjän ope Kati, joka opet ti ISK:n lisäksi Norssilla. 3. Joensuun yksikkö aloitti Opettajankoulutuslai toksen ja Norssin tiloissa. Meillä oli käytössä 2 luokkaa. Toisessa oli ns. varsinainen luokkatila ja toisessa oli kuvista ja jakotunteja. 4. Leena Luostarinen oli koko koulun rehtori. Juha Quist tuli yksikön rehtoriksi kolmannen lu kuvuoden alkuun elokuussa vuonna Oppilaita ja opettajia on paljon enemmän. Se on kiva. ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu En erityisesti mitään. Mehtimäellä oli kyllä hy vä pitää koulua. Mehtimäelle voisin muuttaa ta kaisinkin, jos se ei olisi purettavaksi tuomittu. Sii nä oli loistavat liikuntamahdollisuudet äärellä. 7. Ekana vuonna lähes päivittäin oltiin suuntaan tai toiseen puhelinyhteydessä ja vaihdettiin vink kejä. Ja sitten oli faxit, joiden avulla saatettiin vaihtaa monisteita. Enää ei ole samanlaista tar vetta, kun on kollegoja omassa talossa. 8. Energinen, spontaani eikä liian nipo (siis kuin minä)! 9. ISK, olet minulle vähän kuin oma lapsi. Alusta asti on yhdessä kuljettu. Mukaan mahtuu paljon hyviä muistoja ja aikoja. Välillä on tietysti ollut

11 Joensuu vaikeampaakin. Kiitos sinulle näistä monista vuo sista. Ja uskon, että meillä on vielä monta yhteis tä vuotta jäljellä! Elena Saastamoinen 1. Valmistuin Petroskoin Pedagogisesta In stituutista v Suomeen muutettuani suoritin tarvittavan opetusharjoittelun ja olin aikuiskoulu tuksen opettajana Imatran seudulla. Minua kiin nosti kuitenkin Ruotsin Halmstad, johon olin käynyt jo tutustumassa ja sieltä palattuani ajat telin lähteä opettamaan sinne Högskolaniin venäjää äidinkielenä. Olin Petroskoissa opiskellut myös ruotsia ja halusin oppia sitä lisää toimimalla ruotsinkiel isessä ympäristössä. Huomasin kuitenkin le hdestä ISK:n ilmoituksen ja laitoin sinnekin hakemukseni. Sain aika pian kutsun haastat teluun ja sen jälkeen tulikin ilmoitus, että sain paikan ISK:sta. Ehkä ratkaisevinta oli se, että ISK tarjosi työtä rajan läheisyydestä. Tuttu Pietari oli melko lähellä eikä kotikaupunkikaan ollut kaukana. 2. En koskaan ole katunut opettajan ammatin valintaa. Olen pienestä pitäen ollut pikkuvanha ja mielellään leikkinyt veljien kanssa koulua. Ar vatkaa, kuka silloin toimi opettajana? Ensim mäinen vuosi Imatralla koulua perustettaessa oli työntäyteinen mutta palkitseva. Olin venäjän kielen opettamisen ohella myös luokanopettaja ja tuolloin ainoa vakinainen opettaja Imatralla. Ilmapiiri koko koulusssa oli pioneeriaikana innostava ja yhteistyön henki vallitseva. Itä Suo men koulun erikoistehtävä venäjän kielen ja kult tuurin opettamisessa on minulle edelleenkin hyvin tärkeä. 3. Imatralla tarina alkoi siis pienessä ala asteen koulussa, aivan rajan kupeessa. ISK:lla siinä oli yksi luokkahuone ja ATK luokka. Koulussa ei ol lut ruokasalia ja oppilaat söivät luokassa. 4. Leena Luostarinen 5. Paljon on asioita muuttunut mutta ne voivat muuttua vieläkin, parempaan suuntaan. Muuttu minen on minulle liikettä. On parempi olla liik keessä kuin seisovassa vedessä. 6. Opettajia ja avustajia, jotka olivat mukana sil loin. Olisi kiva nähdä ja keskustella, miten silloin koulun alkuvaiheessa selvisimme yhdessä: mikä meni hyvin ja mikä kenties ei. Myös entisiä oppil aita on aina niin mukava nähdä. Ensimmäiset oppilaani ovat jo aikuisia, noin 26 vuotiaita. On kiva, kun he sattumalta tulevat vastaan ja kysyvät: Elena, muistatko vielä minut? Joskus he jopa tiedustelevat harjoitte lupaikkaa ISK:sta. 7. Silloin oli hyvä ja kiinteä vuorovaikutus, ainakin eri yksikköjen venäjän kielen opettajien keskuudessa. Kaikki olimme samassa veneessä. 8. Välttämätön, kasvava, kasvukipuinen. 9. Olen ollut ISK:ssa jo 15 vuotta. Jos moittisin, niin moittisin myös itseäni, jos kiittäisin, niin kiitos kai kuuluisi myös itselleni. Mutta haluaisin sanoa 15 vuotiaalle näin: "Kasva ja kehity vahvaksi toimi yhteisymmärryksessä ja kaikkia osapuolia arvostaen." ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 11

12 Joensuu Wanhan koulun päiwä Joensuulaiset viettivät Wanhan koulun teemapäivää Teemapäivän ohjelmaan kuului eri laisia työpajoja: wanhat ulkoleikit, wanhat laulut, Päivi Kivivuori kertoi kansakouluajoista sekä oppilaiden tuomista wanhoista esineistä koottu näyttely. Näyttelyssä oli myös wanhojen tavar oiden tunnistamiskilpailu. Lisäksi joka luokalta palkittiin paras wanha asu, palkintoina Pihlaja karkkipussit wanhaan tapaan. Pukeutumiskilpailun parhaat palkittiin. Palkinnoksi he saivat wanhan ajan karkkeja. Wanhain tawarain näyttely ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 12 Päivi Kivivuori Wanha Wanhempi Wanhin!

13 Joensuu Reilu tauko Valtakunnallista Reilun kaupan viikkoa juhlistettiin Joensuun yksikössä perinteisellä Reilu tauko väli tunnilla. Globaalin kuluttajan valinnaiskurssilais et järjestivät oppilaille ja henkilökunnalle reilun kaupan kahvi ja virvoitusjuomatarjoilun. Eskarit ja 1.luokkalaiset saivat lisäksi reilut ilmapallot. Reilusta tauosta voit katsoa kuvia Joensuun Reilun kaupan sivuilla: Rauhanpuun istutus Itä Suomen koululla oli kunnia päästä istut tamaan kansainvälisen ENO verkkokoulun puun istutuspäivän sekä rauhanpäivän kunniaksi Kar jalan mäntyä Ilomantsin Virmajärvelle Suomen ja Venäjän rajalle. Istutustapahtumaan oli kutsuttu myös Ilo mantsin Hatun koulu sekä rajavartiolaitos. Itä Suomen koulun edustajana toimi Joensuun op pilastoimikunta. MTV3:n Seitsemän uutisten ra portin tapahtumasta voit katsoa MTV3:n Katso mosta: ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 13

14 ISK 15 valokuvia Joensuu nus kouluraken immäinen yksikön ens n a n 7. n ra n e e ta alkoi 199 Lapp äällä toimin T. a s s ila Arm n opetta jien esity s ysisho wssa Ville Haapasalo Lappeenrannassa Ville ryhtyi koulumme kummiksi. ätysmu uun kierr Jo e n s Riitta Uosukainen, Imatran ensimmäiset oppilaat ja opettaja Elena Saastamoinen messuilla Iskote talolla. ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 14 otishow 2008.

15 ISK 15 valokuvia Scifest Suomi 90 vuotta Imatralla. Huiiiiiiiii! Imatran historia ja ulkoiluteemaviikko Imatran Luciat n Lappeenranna Halloween ju hlat ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 15

16 Leirikoulut Ysit Moskovassa 2012 meidän ihanarankka matka! Yliopistolta upeaan hotelliin tiistai passa ja menimme ajoissa nukkumaan. Heräsimme aamulla yöjunassa väsyneinä, likaisi na ja nälkäisinä. Saavuttuamme Moskovaan läh dimme bussilla yliopistolle. Siellä opas kertoi meille venäjäksi yliopistosta, mutta oli vaikeaa keskittyä kuuntelemaan, koska oli niin kylmä. Seuraavaksi otimme kuvia Varpusvuorella, mistä jatkoimme matkaamme keskustaan. Siellä vietimme monta tuntia. Kävimme ainakin Punai sella torilla ja Kremlin muureilla. Iltapäivällä me nimme VDNH puistoon, jossa saimme ruokailla omatoimisesti. Söimme pitsaa, ja tarjoilijat yritti vät huijata meiltä rahaa, mutta emme menneet lankaan! VDNH oli suuri puisto, jossa oli paljon erilaisia myyntikojuja, aktiviteetteja ja hyvää musiikkia olisimme viihtyneet siellä pidempäänkin! Mat kamme jatkui hienoon Alfa hotelliin, jossa yö vyimme. Näköalat olivat mahtavat. Hotellin seiso vaa pöytää koristi iloksemme suklainen suihku lähde. Syötyämme hotellissa kävimme vielä kau Mari Räsänen 9Cb ja Senja Poutiainen 9Ca ja Hanna Toivanen, Lappeenranta ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 16 Kremlin ihmeet keskiviikko Maittavan ja runsaan aamiaisen jälkeen jatkoim me matkaa metrolla kohti uusia seikkailuja. Metro oli täynnä väkeä, mikä hankaloitti huomattavasti yhdessä koossa pysymistä. Vaunussa koimme matkaoppaista tutun tiiviin tunnelman. Pysyimme pystyssä ilman kahvoja, toinen toistamme tukien. Saavuttuamme metroasemalle Ploshsad Re volutsiji, josta meidän tämän päivänen kävelyret kemme oli tarkoitus alkaa, suunnistimme Venäjän tärkeimmälle torille, Punaiselle torille. Torin laidal la sijaitseva Leninin Mausoleumi oli sinä päivänä valitettavasti kiinni, yhden tärkeän tapahtuman valmistelujen vuoksi. Emme lannistuneet uutises ta, vaan jatkoimme matkaa Kremliin. Kävelles

17 Leirikoulut sämme sinne saimme siinä sivussa nauttia mah tavista rakennuksista ja nähdä mm. vahdinvaih don. Turvatarkastuksen jälkeen pääsimme vihdoin sisälle maailmaan, jossa Venäjän tärkeimmät val tioelimet toimivat. Emme saaneet viedä Kremliin edes isoja laukkuja tai reppuja. Tutustuimme alu een kultakupolisiin kirkkoihin ja muihin nähtä vyyksiin, opettajien jakamien tehtävien avustuk sella. Kyseisen Venäjän historiaa käsittelevän runsaan annoksen lisäksi, saimme pari tuntia omaa aikaa ostosten tekoon, ja oman venäjän kielitaidon kokeiluun. Ravintolaan Kupets, joka toimi lounasravintolanamme, kävelimme kaikki yhdessä, isossa ryhmässä. Jo silloin unelmoim me vaihtokengistä, sillä jalkamme olivat väsyneet päivän aikana kertyneistä kilometreistä. Lounas oli riittävä ja maukas. Keskiviikkopäivän viimeinen kohteemme oli kävelykatu Arbat, jonne me myös kävelimme. Siellä saimme uudet tehtävät, joiden suorittami sen lomassa tutustuimme alueen historiaan ja arkkitehtuuriin. Palasimme hotellille metrolla, jonkin verran jo varmempina siellä toimimisessa. Se oli viimeinen iltamme ennen Moskovasta lähtöä. Täytyi vielä ehtiä ostaa tuliaisia, käydä syömässä, pakata ja olla kavereidenkin kanssa, väsyneinä, mutta on nellisina! Viimeisiä ruplia viedään! torstai Aurinkoisena torstai aamuna lähdimme Al fa hotelliltamme ja meidät jaettiin kahteen bus siin. Toinen bussi meni Moskovan valtionyliopis tolle ja toinen erääseen Moskovan kouluista. Koululla oli mukavaa kierrellä luokkia ja juoda teetä. Ystävällinen rehtori näytti meille mm. diae sityksen koulun perustajasta ja opiskelijoista. Yliopiston museossa oli hauska esittelijä, jota jaksoi kuunnella. Hän kertoi meille laajasti yliopis ton historiasta. Vierailujen jälkeen menimme tuhlaamaan viimei siä rahojamme kauppakeskukseen. Harmiksem me kaupat olivat todella kalliita, mutta Auchan su permarket pelasti päivän suurella valikoimallaan ja edullisilla hinnoillaan. Illalla vierailimme kuvankauniissa Kolomens koyen puistossa, eikä miltei kukaan jaksanut enää keskittyä tehtäviin illan hämärtyessä. Sieltä avautui mahtava näkymä Moskovaan. Illan hä märryttyä riittävästi jätimme puiston ja lähdimme hiippailemaan kohti busseja pitkin pimeitä katuja. Pitkä junamatka sujui nopeasti ja mukavasti mahtavassa seurassa Joensuun yksikön 9.luokka ja lv Elena Saasta moinen Annika Mäntynen 8A ja Irina Poljanskaja, Imatra ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 17

18 Imatra Draamaviikosta vauhtia marraskuuhun Marraskuun vetistä pimeyttä piristettiin Imatran yksikössä draamakasvatusviikolla. Etelä Karjalan kulttuurirahasto myönsi koulullemme viime ke väänä apurahan viikon järjestelyihin. Tuon rahan turvin seikkailimme viikon 45 ajan teatterin ja elo kuvan maailmassa. Alaluokkalaiset kokeilivat nukketaiteilija Han na Hietalan pullantuoksuisessa työpajassa, kuin ka Repka ja Pullapoika sadut taipuivat pöytä teatteriksi. Paikallisen Teatteri Imatran tarjonnas ta alakoululaiset katsoivat Tontut suutareina esi tyksen ja yläkoululaiset säpsähtelivät Murhalouk ku näytelmän katsomossa. Teatterista saimme myös vieraaksemme näyt telijä Pekka Rädyn. Viikkoon mahtui lisäksi improtyöpaja 7. ja 8. luokkalaisille sekä yläluok kalaisten lyhytelokuvapajat. Piipahtipa koulullam me myös kirjailija Tapani Bagge kertomassa, millaista on ihan oikean kirjailijan työ. Omia elokuvia hauskaa! Teimme draamaviikon alussa, maanantaina, kol me tuntia lyhytelokuvia. Ensin ne piti suunnitella. Jokaisella piti olla monta ideaa, ja niistä valittiin yksi. Elokuviin piti keksiä odottamaton loppu.elo kuva sai kestää noin 2 7 minuuttia. Kaikkien mielestä omien elokuvien itse keksi minen ja kuvaaminen oli hauskaa, vaikka välillä vähän jokin menikin pieleen. Elokuvia tehtiin pie Lyhytelokuvan lopputeksti perinteiseen tapaan ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 18 nissä, noin viiden hengen ryhmissä. Muutamalla oli oma kamera mukana, mutta jotkut käyttivät koulun kameraa. Näytteleminen ja improvisointi onnistui kaikilta aika hyvin. Paras kohta oli se, kun valmiit eloku vat katsottiin! Sen jälkeen äänestettiin paras elo kuva. Erica ja Aino 6. lk. Gibberis kieltä ja jähmyjä Tiistaina meillä oli Sami Sivosen improvi saatiopaja. Aluksi halukkaat saivat esitellä itsen sä gibberis kielellä. Esittelyn jälkeen jokaisen piti etsiä oma pari. Parin etsimisen jälkeen me olim me peliä nimeltään joo ja. Siinä toinen parista sanoi jonkun ehdotuksen ja toinen vastasi joo ja, sanoi oman ehdotuksen. Keskustelimme myös vain kysymyslauseilla ja teimme sana kerallaan tarinan. Lopuksi leikim me leikkiä nimeltään jähmy. Jähmyssä oli kaksi

19 Imatra ihmistä, jotka esittivät jotakin improkohtausta. Kun leikin pitäjä läpsäytti käsiään, he jäivät siihen asentoon, jossa olivat, kun kuului läpsäys. Sitten tuli kaksi uutta näyttelijää, jotka aloittivat siitä asennosta täysin uuden kohtauksen. Minun mielestäni paja oli todella kiva idea ja hyvin toteutettu. Aikaa olisi vain saanut olla enemmän. Jenna 7. lk. Pullapoika nukketeatterissa Hanna Hietala piti meille taideviikolla nukketeat terityöpajan. Siihen osallistui koko meidän 5. luokkamme ja lisäksi myös 1. ja 3.luokilla oli omat, samanlaiset työpajat. Työpajan aikana teimme yhdessä kaksi näy telmää: Pullapojan ja Repkan. Näytelmien teko oli kivaa. Kun näytelmät olivat valmiit, esitimme ne koulumme muille oppilaille. Hanna säesti esi tyksiä pianolla. Kun olimme esittäneet näytelmät, Hanna näyt ti ja kertoi meille itse tekemistään käsinukeista. Ne olivat todella hienoja. Saimme myös kokeilla itse käsinukkeja. Käsinukkeja oli monenlaisia. Hienointa niissä oli elävät ilmeet ja mahdollisuus liikuttaa niitä niin, että ne näyttivät oikeilta. Parasta työpajassa oli minusta se, että sain näytelmässä sen roolin, minkä halusin, eli esitin keskikokoista pullapoikaa. Mette Mustonen, 5. lk. Gallup draamaviikosta Mikä oli mielestäsi draamaviikolla kivointa ja miksi? Vilma 8.lk. Elokuvan teko, sillä sai olla luova ja toimia it senäisesti. Emmi 8.lk. Teatteriin tutustuminen, koska sai nähdä kulis sien taakse vaihteeksi. Simo 8.lk. Elokuvan tekeminen, sai toteuttaa itseään. Nenna 8.lk. Elokuvan tekeminen, sai purkaa energiaa ja nauraa Pirita 5A Teatterissa käyminen, Tontut suutareina oli hyvä! Hanna 6A Pekka Rädyn vierailu, oli rento tunti ala salis sa. Noora 6A Pekka Räty oli hyvällä tavalla pelottava. 0 2 luokkalaiset Käsinukketeatteri oli paras! Tontut suutareina, teatterissa käynti jännittä vää ja mukavaa. Emma ja Neea 8. lk. ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 19

20 Imatra Tonttuteatterin kummiluokkana Yhdellä syksyn äidinkielen tunnilla Laura Äikää Teatteri Imatrasta tuli kertomaan Tontut suutarei na näytelmästä. Hän kysyi haluaisimmeko ryh tyä Tontut suutareina näytelmän kummiluokaksi ja me vastasimme: Kyllä! Tämän jälkeen aloitimme tehdä kutsuja näy telmän ensi iltaan kutsutuille henkilöille. Luokas samme kävi myös yksi Tontut suutareina näytel män näyttelijä, Pekka Räty, joka näytteli vanhaa suutaria. Hän kertoi näyttelijäntyöstään ja lap suudestaan. Kun kävimme ensimmäistä kertaa Teatteri Imatrassa, tutustuimme näyttämötekniikkaan: esimerkiksi valaistukseen, pukuvarastoon, mas keeraushuoneeseen ja lavasteiden tekoon. Kai ken tämän jälkeen katsoimme toisen näytelmän harjoituksia, vaikka piti olla Tontut suutareina näytelmän harjoitukset. Tämän jälkeen me läh män kenraaliharjoituksia. Ne onnistuivat hyvin, vaikka toiselta tontulta putosi parta ja toinen oli kipeä. Luokkamme piti näytelmästä paljon. Se sopii ehkä vähän nuoremmille, mutta mekin pi dimme siitä enemmän kuin matikantunnista. Harjoituksen jälkeen keskustelimme muiden näyttelijöiden kanssa, paitsi yhden tontun, joka oli Ne onnistuivat hyvin, vaikka toiselta tontulta putosi parta. dimme koululle. Koulussa teimme näytelmään ju listeita, jotka tulivat teatterin seinille kehystettynä. Parin viikon jälkeen menimme katsomaan näytel Puvustamon aarteiden parissa kuumeessa ja pahassa nuhassa. Menimme vielä lavalle juomaan ensi iltamaljat. Juomana oli Pommacia ja Coca Colaa. Juotuamme lähdimme koululle ja jatkoimme koulupäivää normaalisti. Mielestämme kivaa oli se, kun saimme sovit taa teatterin asusteita ja katsella rekvisiittaa. Li säksi itse näytelmä oli iloinen ja hauska ja luok kamme piti siitä paljon. Pidimme myös näytteli jöistä. He olivat huumorintajuisia ja hyviä näytteli jöitä, ja saimme kysellä heiltä meidän keksimiäm me kysymyksiä ja he vastasivat meille. Näytelmä oli mielestämme hauska ja iloinen! teksti: Hanna ja Veera, 6. lk. kuvat: Niina Markkanen ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 20

21 Imatra Mistä on dekkaristi tehty? Nuorten ja aikuistenkirjailija Tapani Bagge vie raili koulullamme Hän aloitti puheensa itsensä esittelyllä ja naureskeli siellä täällä pu huessaan. Ensivaikutelma 50 vuotiaasta miehes tä oli positiivinen: hauska ja mukava mies. Bagge kertoi hyvin paljon: kuulimme melkein koko hänen elämäkertansa tunnissa. Saimme tie tää, että hän kirjoitti ensimmäisen kirjansa 12 vuotiaana, ja että hänen täytyi matkustaa Parii siin vain katsomaan katakombeja kirjaansa var ten. Mennessäni Roomaan lomalle perheeni kanssa sain lentokoneessa novelli idean, jota minun täy tyi työstää ja kirjoittaa loppuun ensimmäisenä il tanani Roomassa. Baggelta kestää kirjan kirjoittamisessa noin vuosi ideasta kirjan lähettämiseen kustantajalle. Ennen Bagge on työskennellyt mm. kaatopaikan ja teollisuusalueen vartijana, postinkantajana, os to ja myyntityöntekijänä antikvariaateissa ja levy kaupassa. Hän kirjoittaa nykyisin elääkseen ja on julkaissut jo yli 70 kirjaa. Saimme kysellä Baggelta kysymyksiä hänen puheensa aikana. Henkilökohtaisesti minua kiin nosti, mistä hän saa inspiraationsa kirjoihinsa. Saan inspiraation kirjoihini ihan kaikesta. Myös se, millaista kirjaa olen kirjoittamassa, vaikuttaa siihen, mistä saan ideoita. Lastenkirjoihin saan inspiraatiota melkein mistä vain, aikuisten ja nuortenkirjoihin sitä ei saakaan niin helposti. Sonja Fredriksson 8A Tyttöjen lentopallomestaruus Imatralla Itä Suomen kouluun Alakoulujen lentopallomestaruuksista pelattiin Imatralla ISK:n kuudennen luokan tytöt Tilda Huhtanen, Veera Ojamaa, Hanna Luhas, Elina Joronen ja Marika Lind voittivat tyttöjen sarjan. Alkulohkossaan tytöt joutuivat esittämään parastaan Tainion, Linnalan ja Kaukopään kouluja vastaan. Finaalivastustaja Imatrankosken tytöt murskasivat erälukemin 15 6 ja Ottelut pelattiin ns. minilentis säännöin. Joukkue harjoitteli innokkaasti ennen kisoja, ja kisoissa tytöt näyttivätkin loistavia lentopallo otteita. Sormi ja hihalyöntien puhtaus hiveli katsojien silmiä. teksti: Petri Tuuva, kuva: Jenna Lampi ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 21

22 Imatra Сотрудничество двух приграничных школ гостеприимство и услужливость финской семьи, открытость и готовность к взаимному общению. Школьники из Иматры в Светогорске Мир, в котором мы живем, становится все теснее и он начинает напоминать общий планетарный дом. Общение в этом доме возможно только на основе межъязыкового и межкультурного взаимопонимания и взаимодействия. Светогоркая школа на протяжении многих лет сотрудничает с образовательными учреждениями Финляндии. Особые отношения в 2007 году у нас завязываются с Финско русской школой Восточной Финляндии. Это школа стала нам близка с самого начала потому, что она специализируется на русском языке и русской культуре. Светогорские школьники в Иматре Основное направление нашей деятельности это осуществление ежегодного обмена группами учащихся и учителей. Двухдневная программа визита в Финско русскую школу включает в себя: посещение уроков, экскурсию по городу и культурному центру г. Иматра, а также проживание в семьях. Поездки в финскую школу являются неиссякаемым источником новых знаний о соседней стране и соседнем народе, важным стимулом в учебе, способствуют расширению кругозора.. По отзывам учеников и их родителей надолго в памяти русских школьников остаются финская кухня и сауна, ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 22 Очень важным мы находим опыт взаимодействия не только учащихся и учителей, но и участие в этом процессе родителей. Наши семьи всегда с волнением ждут ребят из Финляндии. Именно семья помогает юным финнам познать русский характер, секрет русской души. Финские школьники и учителя, которые приезжают к нам в гости, с большим удовольствием посещают учебные занятия, концертные и театрализованные выступления. Учителя нашей школы считают организацию межкультурного обмена составной частью учебно воспитательного процесса, целенаправленной работой по воспитанию молодого поколения, деятельности, направленной на признание равноправия и уважения обеих культур, существования общечеловеческих ценностей. Только успех! Начиная 15 лет назад отношения с Финско русской школой Восточной Финляндии, мы всегда верили в успех, работали открыто и создавали ауру международного уюта. В этой школе всегда ждут учеников и учителей из России, коллектив школы тепло и дружелюбно принимает россиян. Развивая международное сотрудничество, мы делаем все для того, чтобы наши выпускники могли сосуществовать в общем планетарном доме, были мобильными и свободными людьми в современном мире Закревская Т. Л., учитель англ. языка МБОУ «СОШ г.светогорска».

23 Imatra Opettajasta maahanmuuttajaoppilaaksi Tervehdys Kiinasta, Jiangsun maakunnasta, Suzhoun kaupungista! Nin hao! Kaikkea sitä voi elämässä tapahtua, myös muu tos opettajasta oppilaaksi ja vieläpä maahan muuttajaoppilaaksi. Kokemus on ollut mielenkiin toinen ja haastava. En tosin ole kokopäiväinen opiskelija vaan vietän vuorotteluvapaavuottani täällä Kiinassa ja opiskelen kolme tuntia viikossa kiinan kieltä opettajani Stellan eli Li Xingxingin johdolla. Ulkomaalaisten kanssa asioidessaan kiinalaiset käyttävät hyvin usein englanninkielisiä nimiä helpottaakseen (kai) meidän vielä kieltä tai tamattomien elämää. Itse olen lisännyt lukujärjestykseeni kiinan kie len kirjoitusta, kulttuurintuntemusta, käsitöitä, lii kuntaa ja kirjallisuutta. Tosin vaikuttaa siltä, ettei vät kirjoitustunnit millään riitä. Tämänkin tekstin pariin siirryin suoraan harjoitusten parista, kun tuntui, etteivät viivat, koukut ja pilkut osu enää oi keille kohdilleen. Mutta periksi ei anneta, ja kyniä ja vihkoja saa kaupasta lisää! Mukavaahan tässä kielessä on myös se, että saa opetella muutaman lisä ässän venäjän ässien kaveriksi. Asun siis Suzhoussa, kaupungissa, joka tuli suomalaisille tutuksi Jaakko ja maailmanvalloit tajat sarjasta, jos kyseisen ohjelman sattui tele visiosta katsomaan. Kaupunki on täkäläisittäin kohtuullisen kokoinen, mutta ei jättisuuri, eli asukkaita on noin 8 miljoonaa. Maakunta on yksi maan vauraimmista, joten elintaso on alueella kii nalaisittain korkea, mikä myös näkyy ympäristös sä. Kansainvälinen ostoskeskusmuotti on muo kannut myös tämän kaupungin ilmettä. Onneksi kaupungilla on sen vastapainoksi pit kä, n vuotinen historia. Suzhou on tunnettu puutarhoistaan ja silkistään. Itsekin olen päässyt kokeilemaan silkin valmistusta, ja täytyy myön tää, että silkin lujuus ja sitkeys sitä venytettäessä yllätti. Alueella asuu paljon ulkomaalaisia ja täällä toimii useita kansainvälisiä kouluja, myös vapaa ehtoinen Suomi koulu on olemassa suomalaisille lapsille, jotta kosketus suomen kieleen ja suoma laiseen kulttuuriin säilyisi. Hieno asia! Asuinalueemme nurkilta eriväriset linja autot kuljettavat lapsia opintojen pariin eri puolille kau punkia. Ne noutavat oppilaat 7.30 ja palaavat ja palauttavat lapset koteihin ja kotitehtävien pariin klo 16.00, joten lyhyiksi ei voi koulupäiviä sanoa. Aikataulua noudattavat siis myös alaluokkalaiset. Koulutus näissä oppilaitoksissa ei ole ilmaista, vaan lukuvuosimaksut ovat noin euroa vuodessa oppilaalta. Siinäpä ajattelemisen aihet ta kaikille niille, jotka saavat nauttia ilmaisesta koulutuksesta! Mutta nyt kiinan kieli odottaa ahkeraa opiskeli jaa, osa läksyistä on vielä tekemättä huomiselle tunnille, joten Zai jian! Anu opo Kiinasta ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 23

24 Leirikoulut Uusia kavereita ja pikku kommelluksia 5. luokan leirikoulu Ruokkeella Keskiviikkona me lappeenrantalaiset läh dimme matkaan klo Matkan varrella poi mimme mukaan imatralaiset. Matkamme venyi vähän, sillä eräs poika unohti tavaransa, ja meidän piti poiketa hänen kotonaan. Joen suulaiset tulivat omalla bussillaan. Kun vihdoin pääsimme perille, kello oli jo kymmenen. Olimme siis puoli tuntia myöhässä. MajoituImme mökkei himme ja kyllä siinä vähän ehdittiin tutustua ym päristöön. Toimintatuokioiden aikana tutustuimme muiden yksiköiden oppilaisiin. Toimintatuokioita oli sille päivälle kolme, minkä jälkeen alkoi vapaa aika, joka kesti noin puoli tuntia. Klo alkoi illanvi etto, jossa oli esityksiä ja leikkejä. Kun oli vietetty iltaa tarpeeksi, alkoi disco. Vaihtoehtona oli myös sauna ja uinti. Sitten oli iltapala. Ruokkee sijaitsee Kesälahdella eli puolessa välissä Lappeenrantaa ja Joensuuta. Lomakylä on metsän keskellä, järven rannalla. Torstaina oli herätys klo 7.20 ja klo 7.50 oli aamujumppa ja sen jälkeen aamupala. Puolen tunnin päästä, klo , oli kaksi toiminta tuntia ja sitten lounas. Ruoan jälkeen menimme mökkeihimme pakkaamaan tavaramme ja siivoamaan mökkejä. Mökit olivat tilavia ja hienoja. Niihin mahtuu 4 8 henkeä. Klo oli leirikoulun avajaiset, joissa tutustuttiin ja meidät jaettiin ryhmiin. Tutus tumisleikkinä leikimme evoluutio leikkiä. Klo 11 menimme syömään, kukin oman ryhmänsä kanssa. Ruoan jälkeen meillä oli ensimmäiset toi mintatuokiot, jotka kestivät noin puolitoista tuntia. Opet kävivät tarkistamassa, ovatko mökit siistit. Olivathan ne. Klo OLISI ollut leirikoulun lo pettajaiset, mutta eipä tietenkään ollut, sillä pojat kadottivat mökkinsä avaimen. Eli koko aika meni sitä etsiessä. Noh, lopulta avain löytyi, jonka jäl keen kerkesimme (ONNEKSI!) syödä pikaisen välipalan. Sitten oli kotiinlähtö. Parasta ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 24

25 Leirikoulut leirikoulussa olivat uudet kaverit Joensuusta ja Imatralta, disco, hyvä ruoka ja illanvietto. Heippa vaan, kaikki kivat uudet kaverit! Piet arissa nähdään! Lappeenrannan yksikkö RUOKKEEN AAKKOSET Aamujumppa Bussimatka Christa Disko Etsintä Frisbeegolf Golf Hiekkaranta Omenapiirakka Jännitys Q Ilo Kesälahti Pallo Rantasauna Lomapirtit Supinaa sängyissä Nauru Ukkonen Murteet Tennis Väriryhmät X Missä? Ystävyydennauhat Zlata Å Äitiä ikävä Ötökät Imatran yksikkö askarteli ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 25

26 Lappeenranta ipad kohti modernia koulua Opiskelin 2000 luvun alussa Joensuun yliopis tossa tietokoneavusteisen opetuksen sivuainetta. Opiskelijaryhmämme oli monikansallinen, mikä tarjosi hyvän pohjan mielenkiintoisille keskuste luille muun muassa koulutuksen tulevaisuudesta. Eräässä keskustelussa eteläeurooppalaisten opiskelijoiden kanssa pohdimme tulevaisuuden kirjaa. Visioissani pohdin, että kahdenkymmenen vuoden kuluttua luovumme kokonaan paperikir joista ja kirjan korvaa samankokoinen näyttöpää te. Visiohan on nykyään itsestään selvä, tabletti eli taulutietokone. Ajatus herätti tuolloin tunteellista keskustelua paperisen kirjan puolesta. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin olen palaamassa takaisin tähän aja tukseen. Millä tavoin tabletti voi tukea oppimista perinteistä kirjaa paremmin? Itä Suomen koulun ipad hanke Lappeenrannan yksikön esi ja alkuopetus sai tä nä vuonna uudet opetustilat. Koulumme haki ja sai Opetushallitukselta valtionavustusta uuden rakennuksen TVT ratkaisuja varten. Visiona oli tukea lasten luku, kirjoitus ja viestintätaitojen kehittymistä taulutietokoneiden ja erilaisten oppi mispelien avulla. Tavoitteena oli hankkia oppilail ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 26 le yhteiskäyttöön luokan verran tablettitietokonei ta ja rakentaa näiden käyttöä tukeva oppimisym päristö. Itse koordinoin tätä hanketta. Tableteista päädyimme valitsemaan Applen ipadin, koska se on koettu toimintavarmaksi ja sen sovellustarjonta on lapsille turvallisin. Aloitim me neuvottelut Core lifestylen Mikko Kylmälän ja Timo Pukin kanssa. He ehdottivat meille 1 to 1 mallia, jossa jokaisella oppilaalla olisi oma henkilökohtainen ipad. Ajatus tuntui alussa mah dottomalta, mutta pikkuhiljaa se muuttui mahdolliseksi. Neuvottelujen tuloksena Lappeen rannan yksikön ensimmäisen, toisen, kolmannen ja kuudennen luokan oppilaat sekä heidän opettajansa saavat oman ipadin. Vastineeksi yh teistyöstä Apple voi käyttää hankettamme refe renssinä ipadin opetuskäytöstä Suomessa. Hankkeen ansiosta Lappeenrannan yksikön esi ja alkuopetus sekä kuudes luokka pääsevät työskentelemään koko Suomen mittakaavassa erittäin modernissa oppimisympäristössä. Luok kiin tulee Applen tietokoneet, dokumenttikamerat ja Apple TV:t, joilla ipadin sisällön voi siirtää pro jektoriin langattomasti. Jokaisella oppilaalla on oma ipad. Rakennukseen asennetaan langaton verkko, verkkotulostin ja kiintolevy. Ennen han ketta luokissa oli jo Smartboardit.

27 Lappeenranta Miten ipad toimii oppimisen tukena? ipad sinänsä on monta eri laitetta samoissa kuo rissa. Siinä on kamera, videokamera, mikrofoni, näyttöpääte ja tietokone kaikki yhdessä laittees sa. Se on ihanteellinen erilaisiin multimediapro jekteihin ja ryhmätöihin. Näitä projekteja varten siihen löytyy lukemattomia hyviä sovelluksia, ku ten imovie, Puppet Pals ja Keynote. ipadilla voi myös tehdä perinteisiä toimistotöi tä. Sen avulla pääsee sähköpostiin ja Wilmaan. Siihen on saatavilla useita tekstinkäsittely ja tau lukkolaskentaohjelmia. Oppilaat voivat tehdä ipa dilla niin kirjoitelmat, vihkotyöt kuin posteritkin. In ternetin kautta taas kaikki tieto on heti saatavilla. Applen sovelluskaupasta löytyy opiskelun tueksi jokaiseen oppiaineeseen sopivia oppimis pelejä ja sovelluksia. Osa sovelluksista on ilmai sia, toiset maksullisia. Esimerkiksi Simple phy sics sovelluksella opitaan fysiikan lujuusoppia rakentamalla pilvenpiirtäjiä ja patoja. Hauskat so vellukset varmasti innostavat myös palaamaan opittavaan asiaan vapaa ajallakin. Tulevaisuuden koulu Nyt 2010 luvulla meillä on tarvittava teknologia kirjatonta koulua varten. Elektroninen kirja voisi PROJEKTI PÄHKINÄNKUORESSA 88 ipadia oppilaille 12 ipadia opettajille Moderni luokkaympäristö WLAN Airlink tulostus AppleTV Apple tietokone Verkkokiintolevy Projektori ja dokumenttikamera Smartboard tarjota meille perinteisen sisällön videolla ja au diolla höystettynä. Tulevaisuuden kirjassa voisi olla linkkejä internetin lisäsisältöön ja sisäänra kennettuja oppimispelejä. Se voisi myös päivittyä reaaliaikaisesti. Tabletti ei vielä toimi itsenäisenä oppimisen välineenä, mutta se on loistava apuväline koulun käynnissä. Hankkeessamme ipadeja tullaan käyttämään perinteisten materiaalien rinnalla. Kun kustantamot innostuvat tulevaisuudessa tarjoamaan oppikirjoista myös digitaaliset versiot lisäsisältöineen, paperinen oppikirja hiipunee osittain historian sivuille. Sami Puurtinen Itä Suomen koulun 1 to 1 hankkeen koordinaattori Artikkelin kuvat on kuvattu ipadilla. ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 27

28 Lappeenranta Energiansäästöviikko Lappeenrannan yksikössä vietettiin energian säästöviikkoa Teemaviikon järjes täjinä ja toimintapajojen ideoijina toimivat lyhyen valinnaiskurssin, Maailmankansalaisen perus kurssin jäsenet. Viikon aikana oli erilaista toimin taa eri luokka asteille, maanantaista torstaihin. Toivottavasti energiansäästöasiat ovat edelleen kin mielessä! Maanantaista lähtien energia agentit tekivät iskuja luokkiin ja kertoivat samalla viikon idean. Iskuissa agentit tutkivat energiankäytön virheitä luokissa ja korjasivat niitä eskari 6. luokkalaisille koko viikon ajan. Maanantaina vietettiin koko koulussa sähkötöntä oppituntia. Kokeilu kesti yh den oppitunnin ajan. Keskiviikkona oli toiminnallisia tunteja eskari 3 luokkalaisille. Ohjelmaan kuului talon raken nusta ilman sähkölaitteita ja ulkoleikkejä. VINKKEJÄ ENERGIANSÄÄSTÖÖN KOULUSSA: Turhat valot pois päältä! Sähkölaitteet pois päältä, jos niitä ei käytetä! Muista kirjoitus tai piirustuspaperin kääntöpuoli! Roskat oikeisiin roskiksiin! Yksi käsipaperi riittää! Nämä ohjeet käyvät kouluun ihan joka päivä! Eskarien roskienvientileikki ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 28 Energia agentit työssään Torstaiaamupäiväksi oli järjestetty luokille erilaisia toimintapisteitä. Tehtävänä oli roskien la jittelua, vanhojen tavaroiden tuunausta, energian säästöpelejä, sarjakuvien piirtämistä ja tietovisai lua. Toimintapisteissä olikin tehokas tunnelma, sillä yhdessä pisteessä oli vain noin 10 minuuttia aikaa! Perjantaina agentit kävivät vielä kiertämässä luokissa. Viikon päätyttyä pidettiin loppukatsaus, jossa huomattiin miten paljon uusia ideoita van hojen tavaroiden uusiokäyttöön oppilaat olivat keksineet. Myös energiansäästöteema sekä ym päristönsuojelukysymykset olivat innostaneet hie noihin ja oivaltaviin sarjakuviin. Teksti: Marja Leena 9Cb ja Tiia 8Cb Kuvat: Emmi 9Ca ja Tuuli Utunen Eskarit suunnittelevat energiatehokkaita taloja.

29 Lappeenranta Oppilaat opettajina -päivä oppilaan ja opettajan silmin ellekaan läpihuutojuttuja. No, hyvin nuo tunneista selvisivät, eikä opetettuihin asioihin ole ollut tar vetta palata. Kiitos siis kaikille panoksestanne! Mikael Ropponen, matematiikan ja fysiikan opettaja Maailman opettajien päivää on vietetty maail manlaajuisesti vuodesta 1994 lähtien. Sen tarkoituksena on muistuttaa kasvatus ja opetustyön tärkeydestä. Oppilaat opettajina päivää vietettiin Itä Suomen koulussa perjantaina Ideana oli, että luokkien oppilaat suunnittelivat ja pitivät oppitun teja luokkalaisille opettajien tuella yhden päivän ajan. Meidän ryhmämme piti 2. luokkalaisille venäjää, 4. ja 5. luokalle uskontoa ja 9. luokalle englantia. Tunnit sujuivat yllättävän hyvin, vaikka itse jännitinkin niitä. Kaikkein kivoin tunti oli min un mielestäni 2. luokan venäjän tunti, koska he olivat innostuneita tekemään tehtäviä ja kuuntel ivat opetusta hyvin. Meidän ryhmämme opetti 1. luokkalaisille venäjää, 6. luokkalaisille historiaa, 5. luokkalais ille matikkaa ja 7. luokkalaisille uskontoa. Koko päivä meni hyvin, vaikka ensiksi oli hieman outoa mennä opettamaan. Kivointa oli opettaa 1. luokkalaisille venäjää, koska he olivat innokkaita opiskelijoita. 1. luokan venäjän tunnilla me pelasimme bingoa ja harjoit telimme hedelmäsanoja. Uskon, että suurin osa oppilaista piti päivästä, koska he saivat vaihtelua normaaliin koulupäivään opettamalla tai opiskelemalla. Iisa, 7C Anniina, 7C Toimin ensimmäistä vuotta Itä Suomen koulussa opettajana, ja oppilaat opettajina päivä oli min ulle täysin uusi tuttavuus, mieleinen sellainen tos in. Kutkutti nähdä, kuinka monta oppilasta päivään osallistuu ja miten he tehtävistään suori utuvat. Yllätykseni oli suuri, kun sain oppilaiden vuorolistasta lukea jokaiselle tunnilleni tulevan sijaisopettajan. Aktiivista porukkaa, sano! Luonnontieteen opettaminen ei ole oppilaille helppoa. Matematiikan siirtäminen oppilastover eiden päihin ei käy käden käänteessä, eivätkä esimerkiksi fysiikan demonstraatiot ole aikuis ISKARI Itä Suomen koulun lehti sivu 29

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1

Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1 Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1 Teoskokonaisuus Karoliina Räty, Johanna Saarinen ja Ensi- ja turvakotien liitto, 2014 Toimittanut Karoliina Räty ja Johanna Saarinen, 2014 Sävel ja sanat kansanlauluja

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Lähdimme Essin kanssa sunnuntai aamuna 27.3 kohti länsisatamaa, josta suuntasimme laivalla kohti Tallinnaa.

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Sisällysluettelo 3 Mikä on Jokkarin Sanomat? 4 Opettajanhuoneessa suuria muutoksia 5 Kisakuume nousee -

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

TIIMIJAKSO YLÖJÄRVEN LUKIOSSA

TIIMIJAKSO YLÖJÄRVEN LUKIOSSA TIIMIJAKSO YLÖJÄRVEN LUKIOSSA Laura Kauppinen ma, fy, ke Ylöjärven lukio @laurajoka MIKÄ TIIMIOPPIMINEN? Yhdessä suunnitellaan mitä ja miten asia toteutetaan, kuka tekee mitä, missä ja miten. Analysoidaan

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 29 22.04.2015 Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi 463314) 348/01.01.01/2014 SOV 29 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. 09 5056 265

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus SUOMEN RAHAPAJA RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus Lokakuu 2010 Toimitusjohtaja Tina Wessman & KTT Mirjami Lehikoinen/Qualitems Oy 10/2010 1 TAVOITE Kartoittaa ala-aste-ikäisten lasten

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Составитель Л.И.Чугунова На основе учебника Hyvin menee! 2

Составитель Л.И.Чугунова На основе учебника Hyvin menee! 2 NORDIC SCHOOL KOE Составитель Л.И.Чугунова На основе учебника Hyvin menee! 2 Имя и фамилия учащегося/учащейся Выполнение письменной работы за 4-й семестр обучения рассчитано на 45-60 минут. Использование

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut Metsokankaan koulu yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna 2015-16 Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut 173 1-6 luokkalaisia noin 860 7-9

Lisätiedot

Koulun lehti 1. jakson valinnaiskurssin julkaisu 2016

Koulun lehti 1. jakson valinnaiskurssin julkaisu 2016 PEIPON KOULU Koulun lehti 1. jakson valinnaiskurssin julkaisu 2016 Tässä on Peipon koululehden valinnaiskurssin ensimmäinen painos Kurssiin osallistuneet oppilaat ovat itse valinneet juttujen aiheet ja

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana.

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana. Ammattiopisto Tavastian Hotelli-, ravintola-, catering- ja elintarvikeosaston opiskelijat (8) ja opettajat (2) osallistuivat Vana-Vigalan Tehnika ja Teeninduskoolin hallinnoimaan Nordplus junior Vocational

Lisätiedot

Piristyspartio. Viikko 3. Maanantai 15.6.2015 Anttolaa ja Mikkelin siltakemmakat

Piristyspartio. Viikko 3. Maanantai 15.6.2015 Anttolaa ja Mikkelin siltakemmakat Piristyspartio Viikko 3 Maanantai 15.6.2015 Anttolaa ja Mikkelin siltakemmakat Maanantaiaamuna suuntasimme kohti Anttolaa. Vastaanotto oli lämmin sekä ystävällinen ja tunsimme itsemme tervetulleiksi. Aloitimme

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA Kiipulassa toteutuvia hyviä opetuksen käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia opiskelijanäkökulmasta Yhteisöllisyys ja osallisuus on Ammattiopiston toiminnan

Lisätiedot