SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16

2 Virta Riikka, Laine Terhi, Syyrakki Sara, Kkk Marja, Jutila Heli Seudullisen ympäristölautakunnan timintakertmus ja yhteiskuntavastuuraprtti 2006 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen julkaisuja 16. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi. 50 sivua + 5 liitettä. ISBN ISSN Kuvat: Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi (ellei kuvaajan nimeä mainita) Kannen kuva: Okariina Rauta; Kuvateksti: Keväällä 2006 sinisrsa teki pesänsä ympäristötimen kukkalaatikkn. Painpaikka: Sumen Lehtiyhtymä Oy, Kirjapain Uusimaa, Prv

3 3

4 4

5 Sisällysluettel Sisällysluettel...5 RAPORTIN ESITTELY...6 Raprtinnin periaatteet...6 VISIO JA STRATEGIA...7 Visi...7 Timinta-ajatus...7 Arvt...7 Strategia...8 YMPÄRISTÖTOIMI VUONNA HALLINNON KÄYTÄNNÖT JA JOHTAMINEN...9 YMPÄRISTÖTOIMEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN...12 Timinnallisten tavitteiden tteutuminen...12 TOIMINNAN VASTUULLISUUDEN TULOKSET...15 TALOUDELLINEN VASTUU...15 Taludelliset periaatteet ja tavitteet vudelle YMPÄRISTÖVASTUU...19 Ympäristönäkökhdat...19 Ympäristönäkökhdat...20 Ympäristötutt ja kustannukset...25 SOSIAALINEN VASTUU...26 Henkilöstö...26 Kulutus...28 Terveys ja turvallisuus...29 Henkilöstön järjestäytyminen...30 Tasa-arv...31 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN ERI YKSIKÖT...31 Eläinlääkintähult...31 Ympäristönsujelu...31 Ympäristöterveydenhult...34 EU-PROJEKTIT...35 Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen (JÄRKI) Lunt-Aulank Arviinti- ja paikkatiedt elinympäristön suunnittelussa (ARTIKA) MUUT PROJEKTIT...38 KUTU...38 TUKU...38 Kumppanuus...38 VAREKE...39 VesiHäme...39 Ahmansikkaprjekti...39 VIESTINTÄ...40 Mnisteet ja julkaisut...40 Yleisötilaisuudet...41 Tapahtumat...42 Kyselyt...43 Saadut palautteet...44 SIDOSRYHMÄANALYYSI...45 Yhteistyö eri timialjen kanssa Hämeenlinnassa vunna Tehdyt situmukset...46 Jäsenyydet järjestöissä ja yhdistyksissä...47 GRI-SISÄLTÖVERTAILU...49 LIITTEET

6 RAPORTIN ESITTELY Raprtinnin periaatteet Hämeenlinnan kaupunki n julkaissut kk kaupunkia kskevan yhteiskuntavastuuraprtin vudelta Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n laatinut ympäristöraprtin timintakertmuksen yhteyteen vudesta 2001 lähtien. Nyt julkaistavaan, vuden 2006 timintakertmukseen n ensimmäisen kerran sisällytetty yhteiskuntavastuun näkökulma. Samalla luvutaan timintakertmuksen liitesassa lleesta ympäristöraprtista. Ympäristötimen timintakertmuksessa kerrtaan Hämeenlinnan seudullisen ympäristölautakunnan ympäristötimelle asettamien tavitteiden saavuttamisesta. Tavitteena n raprtida selkeästi ja ttuudenmukaisesti ympäristötimen timinnasta ja vuden aikana tapahtuneista merkittävistä asiista. Vuden 2006 raprtinnissa nudatetaan mahdllisuuksien mukaan Glbal Reprting Initiative (GRI) hjeistuksen julkisen sektrin raprtintihjeita. Taludellisia ja ssiaalisia indikaattreita käytetään sveltuvin sin. Ympäristövastuun tunnusluvut eivät suraan svellu ympäristötimen raprtintiin, sillä kulutustietja n vaikea kta eri timipisteistä niiden sijaitessa erillään. Tunnuslukujen lisäksi timintakertmuksessa esitellään kestävän kehityksen esimerkkitapauksia vuden varrelta. Raprtintiajanjaks n vusi 2006, mutta vertailutietja n esitetty myös aiemmilta vusilta. Vuden 2005 tiedt n sin esitetty vain lähtien, jllin seudullinen ympäristötimi siirtyi Hämeenlinnan kaupungin alaisuuteen. Yhteiskuntavastuuraprtin sisällön vertailu GRI-hjeisiin n sivuilla Raprtin tiedt n kerätty kyselyillä ja haastatteluilla. Lisäksi sa tiedista n peräisin Hämeenlinnan kaupungin ja ympäristötimen muista raprteista. Ympäristötimi n tarkistanut raprtin sisältämät tekstit ennen julkaisua, mutta raprtin ulkista varmennusta ei le tehty. Ulkisella varmennuksella tarkitetaan rganisaatin ulkpulisen, riippumattman tahn tekemää raprtin lutettavuuden varmentamista. Laatikihin sijitetut vihreät tekstit edustavat yhteiskuntavastuun tunnuslukuja ja kestävän kehityksen esimerkkitapauksia ympäristötimessa. Raprtin timitusvastuu - Harjittelija Riikka Virta - Ympäristö- ja terveystarkastaja Terhi Laine puh. (03) Yhteyshenkilöt Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi - Ympäristötimen jhtaja: jht ja strategiset linjaukset - Ympäristö- ja terveystarkastaja Terhi Laine: tiedtus ja raprtinti Yhteystiedt Puhelin/vaihde: (03) 6211 Sähköpstit: Ktisivut: 6

7 VISIO JA STRATEGIA Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen kestävän kehityksen visi ja ympäristöstrategia. Visi Hyvä ympäristö yhteistyöllä. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen strategian lähtökhtana n visi eli näkemys tulevaisuudesta. Ympäristötimen visi ilmaisee ympäristötimen näkemyksen siitä, mihin pyritään ja miten. Hyvää ympäristöä ei rakenneta yksin eikä hetkessä. Päämäärän saavuttaminen vaatii yhteistä tahta ja yhteistyötä sekä ympäristötimen sisällä että yhteistimintakuntien ja eri sidsryhmien kanssa. Ympäristötimen tehtävien hidn kannalta keskeistä n timiva yhteistyö ja vurvaikutus spimuskuntien eri hallintkuntien, muiden yhteistyötahjen ja asukkaiden kanssa. Hallintkuntien välinen yhteistyö n nähtävä jkapäiväisenä vurvaikutuksena, jssa käytetään justavasti hyväksi eri yksiköiden asiantuntemusta. Timinta-ajatus Ympäristötimi timii kestävän kehityksen periaatteita nudattaen hyvän ympäristön tilan ja lunnn mnimutisuuden edistämiseksi sekä viihtyisän, terveydelle haitattman elinympäristön ja puhtaiden elintarvikkeiden turvaamiseksi. Timinnasta vastaa asiantunteva ja mtivitunut henkilöstö. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen timintakenttä n laaja ja sen taustalla n mnipulinen, npeasti muuttuva ja kehittyvä lainsäädäntö. Seudun kasvu kerrannaisvaikutuksineen, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen sallistumismahdllisuuksien laajeneminen, kansainvälistyminen ja muut yhteiskunnalliset muutkset asettavat timinnalle uusia haasteita, jihin n reagitava npeasti tai pikemminkin j ennaklta. Hyvin hidetut ympäristöasiat mahdllistavat vetvimaisuuden työ- ja asuinpaikkana. Arvt Ympäristövastuullisuus Asukas- ja asiakaslähtöisyys Oikeudenmukaisuus Yhteistyökykyisyys ja avimuus Ympäristötimen arvja vat ympäristövastuullisuus, asukas- ja asiakaslähtöisyys, ikeudenmukaisuus sekä yhteistyökykyisyys ja avimuus. Tavitteena n puhdas ruka, vesi ja ympäristö sekä eläinten hyvinvinti. Ympäristön elinkelpisuuden lisäksi tavitteena n työskentellä alueen ihmisten ja työyhteisön hyvinvinnin pulesta. 7

8 Strategia Ympäristötimen strategia perustuu hyvään ja terveydelle haitattmaan elinympäristöön kestävään kehitykseen sana seudun kaikkea timintaa laadukkaiden ja taludellisten ympäristöpalvelujen turvaamiseen tasapulisesti seudun alueella asuville ja timiville Viihtyisä ja turvallinen ympäristö n seudun kehityksen elineht. Uudenlainen ajattelu ja uudet keint krstuvat erityisesti väestönkasvuun, lisääntyneen liikenteen haittihin, virkistysalueiden pirstutumiseen, vesistöjen hajakurmitukseen, phjavesien pilaantumisriskeihin ja rskaantumiseen liittyvissä kysymyksissä. Mnipulisena lupa- ja valvntaviranmaisena ympäristötimi vi vaikuttaa sutuisasti ympäristöä kurmittavan timinnan haitallisten vaikutusten vähenemiseen ja ympäristön tilan myönteiseen kehittymiseen. Tehkkaalla, alkututannn valvntaan asti ulttuvalla, neuvnta- ja tarkastustiminnalla vidaan vaikuttaa siihen, että Hämeenlinnan seudulla valmistettavat ja kaupan pidettävät elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset, eivätkä tulevaisuudessakaan aiheuta kuluttajalle terveydellistä vaaraa tai haittaa. Keskeistä n yrittäjien riittävän kattava mavalvnta ja vastuu tutteidensa laadusta. Ympäristötimen strategisena tavitteena n asiantunteva ja tehkas asiakaspalvelu, jka sisältää ajatuksen eri asiakasryhmien tasapulisesta ja lutettavasta khtelusta. Lupa- ja ilmitusasiiden käsittelyssä n leellista, että asiat hidetaan asiantuntevasti, ammattitaitisesti, justavasti ja sujuvasti. Ympäristönsujelua ei tulisi nähdä mana erillisenä sa-alueenaan, vaan ympäristöngelmat kytkeytyvät tiiviisti muihin yhteiskunnan peruskysymyksiin. Ympäristötimi pyrkii malla timinnallaan edistämään ajatusta, että kestävän kehityksen periaatteet ymmärrettäisiin sana kk seudun timintaa. Vastuu ympäristöstä n yhteinen, mutta vastuunkant edellyttää tieta siitä, miten timia ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Yhtenä ympäristötimen strategisena tavitteena n elinympäristön tilasta ja ajankhtaisista asiista tiedttaminen erilaisten julkaisujen ja prjektien mudssa. YMPÄRISTÖTOIMI VUONNA 2006 Seudullisen ympäristölautakunnan esittely Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi vastaa ympäristönsujelun, ympäristöterveydenhulln ja eläinlääkintähulln lakisääteisistä tehtävistä timialueellaan. Tehtävät hidetaan viiden kunnan alueella - Hämeenlinnassa, Kalvlassa, Hauhlla, Rengssa ja Hattulassa, jiden yhteenlaskettu asukasphja n nin henkilöä. Viranmaisena timii seudullinen ympäristölautakunta, jssa n yhdeksän jäsentä ja heille henkilökhtaiset varajäsenet. Ympäristölautakunta piti vunna kkusta ja käsitteli niissä yhteensä 177 asiakhtaa. Tarkastetut pöytäkirjat pidettiin julkisesti nähtävillä aina kkusta seuraavan viikn trstaina kl 8-15 ympäristötimessa. Ympäristölautakunnan kknpan n esitetty taulukssa 1. Ympäristölautakunnan infja järjestettiin yhdeksän kertaa. Inftilaisuudet livat ennen varsinaista lautakunnan kkusta ja niissä käsiteltiin vielä valmistelussa levia asiita, jista haluttiin ennaklta tiedttaa lautakunnan jäseniä. 8

9 Vunna 2006 ryhdyttiin valmistelemaan ympäristötimen muutta uusiin tilihin kaupungintallle ja sa henkilökuntaa muutti Linnankadun timitilihin alkukesällä. Taulukk 1. Seudullinen ympäristölautakunta Kunta Varsinainen jäsen Henkilökhtainen varajäsen Hämeenlinna Pj. Satu Taiveah (sdp) Irja Appelrth (sdp) Hasse Renfeldt (kk) Mikk Hieta (kk) Jyrki Kusmanen (kesk) Aim Mäkinen (kesk) Satu Heikintupa (vas) Marja Sirkka-Ahnen (kesk) Hattula Vpj. Kari Ventla (kk) Piia Viitanen (kk) Kari Pakarinen (sdp) Pentti Järvinen (sdp) Hauh Tanja Seppänen (sdp) Erkki Nurminen (sdp) Kalvla Marjatta Laine (kk) Pia Käki (kk) Renk Anu Salmaa (sdp/sit.) Sirkka Salranta (sdp) HALLINNON KÄYTÄNNÖT JA JOHTAMINEN Päätöksentessa mukana kestävä kehitys Ympäristön salta Seudullisen ympäristötimen timinnan painpiste n ennaltaehkäisevässä työssä, eli lupa- ja valvntatyön lisäksi pyritään edistämään ympäristötietisuutta ja kestävää kehitystä. Tavitteena n, että vurvaikutus kuntalaisten kanssa kehittyisi sellaiselle taslle, että asukkaiden lisi luntevaa ja helppa antaa palautetta ja kerta ideistaan ympäristönsujelutyön kehittämiseksi. Kuluneena vunna ympäristötimi sallistui Efekn järjestämään kunnan ympäristökustannukset ja tulkset (KUTU)-hankkeeseen. Hankkeessa kehitettiin sellaisia ympäristöjhtamisen välineitä, jiden avulla vidaan seurata ja arviida ympäristöön vaikuttavien timenpiteiden kustannuksia ja niiden tulksellisuutta. Hankkeen tulksena valmistui Hämeenlinnan ympäristötilinpäätös vudelta Ympäristötimen jhtaja Sara Syyrakki n timinut Hämeenlinnan kestävän kehityksen jhtryhmän puheenjhtajana sen perustamisesta lähtien. Jhtryhmän tehtävänä n kaupunginhallituksen alaisuudessa hulehtia kestävän kehityksen tteutumisesta sana kaupungin strategiaa. Hämeenlinna n situtunut humiimaan kestävän kehityksen kaupungin kehittämisessä allekirjittamalla Aalbrgin asiakirjan. Timinnan tavitteita tulee siten asettaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Kaupunkirganisaatin eri timijat humiivat työssään kaupungin strategiassa määritellyt kestävän kehityksen periaatteet. Henkilöstön salta Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöstrategian 2010 visina n Hämeenlinnan kaupunki Hyvä työnantaja Osaava ja mtivitunut henkilöstö. Läpileikkaavaksi periaatteeksi Hämeenlinnan kehittämiselle n asetettu kestävä kehitys. Edellytyksenä tasapainiselle kehitykselle n taludellinen, yhteisöllinen, ympäristöllinen ja henkilöstöpliittinen kehitys, jllin yhteiskuntavastuun eri sa-alueet humiidaan. 9

10 Ympäristötimen timinta-ajatukseen sisältyy näkemys vastuullisesta, asiantuntevasta ja mtivituneesta henkilöstöstä. Ammattitaidn kehittyminen, työyhteisön viihtyvyys ja työkyky edellyttävät ikeudenmukaista jhtamista, jnka avain n avin vurvaikutus. Kulutuksen ja työnhjauksen avulla ympäristötimessa pyritään tukemaan henkilöstön jaksamista. Hämeenlinnassa n tasa-arvlain asettaman velvitteen mukaisesti laadittu henkilöstöpliittinen tasa-arvsuunnitelma, jnka tavitteena n estää sukupuleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arva sekä parantaa naisten asemaa työelämässä. Lisäksi Hämeenlinnassa n laadittu kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä paikallisella taslla sekä vahvistamaan viranmaisten ja kansalaisjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Tasa-arv- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia nudatetaan keskushallinnssa, kaikilla kaupungin timialilla ja kaupungin alaisuuteen liitetyissä Kanta-Hämeen Pelastuslaitksessa ja Hämeenlinnan seudullisessa ympäristötimessa. Vusittain laadittavaan henkilöstöraprttiin n kttu ne keskeiset tunnusluvut, jiden avulla kuvataan Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön rakennetta, määrää sekä tilaa. Lisäksi henkilöstöraprtissa tarkastellaan vusittain henkilöstön työhyvinvintia sekä henkilöstökustannuksia. Hankintjen salta Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen tavara- ja palveluhankinnat kilpailutetaan keskitetysti Seutukeskus Oy Hämeen hankinta- ja kilpailutusyksikössä. Ympäristötimessa nudatetaan hankinta- ja kilpailutusyksikössä laadittuja hankintahjeita, jtka n vahvistettu kaikkien Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen käyttöön. Kilpailuttamisella pyritään kknaisedullisimpaan vaihtehtn, humiiden samalla avimuuden, tasapulisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Eri vaihtehtja vertailtaessa humita pyritään kiinnittämään tutteen ympäristönäkökhtiin ja kestävän kehityksen periaatteiden nudattamiseen. Ympäristömerkittyjä tutteita ei kuitenkaan erikseen tilastida. Organisaatirakenne Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n jaettu neljään timinnalliseen yksikköön, jtka vat hallint, ympäristönsujelu, eläinlääkintähult ja ympäristöterveydenhult. Kullakin yksiköllä n erillisellä päätöksellä tehtävään määrätty yksikönvetäjä. Seudullista ympäristötimea jhtaa ympäristötimen jhtaja. Ympäristötimen jhtajan virka sekä kaksi timistsihteerin tinta sijittuvat hallintyksikköön. Ympäristönsujelun yksikössä n neljä ympäristötarkastajan virkaa sekä ympäristöterveydenhulln yksikön kanssa yhteiset klme ympäristö- ja terveystarkastajan virkaa. Ympäristöterveydenhulln yksikössä n elintarvikehygieenikn virka, kuusi terveystarkastajan virkaa sekä ympäristönsujelun yksikön kanssa yhteiset klme ympäristö- ja terveystarkastajan virkaa. Ympäristöterveydenhulln yksikön työparit timivat tistensa sijaisina. Eläinlääkintähulln yksikössä n klme kunnaneläinlääkärin virkaa ja pieneläinhitajan timi, jka li täyttämättä vunna Tehtävät n jaettu tehtäväluettelin erillisellä ympäristötimen jhtajan päätöksellä. Samalla n jaettu myös kuntavastaavan tehtävät siten, että Hattulalla, Hauhlla, Kalvlalla ja Renglla n kullakin ma ympäristönsujelun kuntavastaava ja ympäristöterveydenhullssa kuntavastaavatyöpari. Kuntavastaavat hitavat kunnan palvelupistettä ja pitävät erityisesti yhteyttä kuntaan. Kuntavastaavan tehtävistä n laadittu työhje. Ympäristölautakunta n deleginut sille kuuluvaa päätösvaltaa alaisilleen viranhaltijille. Päätösvalta n delegitu yhtäläisesti kaikille tarkastajille sekä ympäristönsujelussa että ympäristöterveydenhullssa. Käytännössä delegituja päätöksiä tehdään tehtäväluetteliden määräämissä asiissa. 10

11 Ympäristötimen päätimipiste kuluneena vunna li Hämeenlinnassa Kutalantie 5:ssä. Neljässä muussa kunnassa li mat palvelupisteensä, jtka livat avinna rajitetusti viikittain. Eläinlääkintähult timi erillään kahdessa timipisteessä: Hauhlla ja Hämeenlinnassa. Näiden lisäksi ympäristönsujelun EU-hankkeilla li kuluneen vuden aikana mat timistnsa Trikatu 33:ssa ja Aulankkeskuksessa Hämeenlinnassa. Vuden 2006 kesäkuun alussa Trikadun timist muutti Linnankadulle san ympäristötimen henkilökunnasta muuttaessa uusiin timitilihin. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi rganisaatikaavi HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI KAUPUNGINVALTUUSTO 51 Tarkastuslautakunta 9 Tilintarkastaja KAUPUNGINHALLITUS 11 KAUPUNGINJOHTAJAT Kaupunginjhtaja Tapani Hellstén Apulaiskaupunginjhtaja Juha Issu HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hämeenlinna, Hattula, Hauh, Kalvla, Renk 9 jäsentä HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristötimen jhtaja Sara Syyrakki Ympäristönsujelun yksikkö yksikönvetäjä S. Vihlainen Ympäristöterveydenhulln yksikkö yksikönvetäjä P. Suminen Eläinlääkintähulln yksikkö yksikönvetäjä N. Räsänen 11

12 YMPÄRISTÖTOIMEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Timinnallisten tavitteiden tteutuminen Talusarvin valtuustn nähden sitvat timinnalliset tavitteet vudelle 2006 laadittiin Hämeenlinnan kaupungin painpistetavitteiden perusteella, jtka vat: 1) kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna, 2) timivat peruspalvelut, 3) vurvaikutteinen Hämeenlinna - aktiiviset asukkaat. 1) Kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna Timinnallinen tavite Tavitteen tteutuminen vunna 2006 Puhdas ja terveellinen elinympäristö sekä mnimutinen lunt vat kaupungin vetvimatekijöitä. Tiedtetaan ympäristön tilasta ympäristöön, yrityksiin ja asukkaisiin vaikuttavien päätösten ten phjaksi. Yritysten kilpailukyky lisääntyy ympäristö-, elintarvike- ja tuteturvallisuusasiiden hallinnan avulla. Yrityksiä neuvtaan ympäristö-, elintarvike- ja tuteturvallisuusasiissa lupa- ja ilmitusmenettelyjen sekä valvnnan yhteydessä. Lisäksi järjestetään yrityksille kulutustilaisuuksia em. ympäristötimen asiista. Uimavesiseurannan ja leväseurannan tulksista tiedtettiin ympäristötimen nettisivuilla säännöllisesti sekä yhteenvetja laadittiin mediatiedtteiden mudssa. JÄRKI-hankkeessa järjestettiin klme tiedtustilaisuutta, laadittiin kuusi tiedtetta, pidettiin kuusi luenta ja päätösseminaari. Ktisivuilla tiedtettiin ja hankejärven tiedtetaulut pystytettiin. Ilmanlaadun seurantatiedt julkaistiin päivittäin ympäristötimen nettisivuilla. Neuvnta n tteutunut lupa- ja ilmitusmenettelyjen ja valvnnan yhteydessä. Järjestettiin kaksi yritys-/ timialakhtaista elintarvikevalvnnan kulutustilaisuutta. Ympäristötimi kutsui yrityksiä Kiertkapulan järjestämään ympäristömyönteiset hankinnat seminaariin. Elinympäristöstä ihmiseen ja ympäristöön khdistuvia haittja ja vaarja ennaltaehkäistään sekä j lemassa levia haittja minimidaan. Elintarvikeyrityksiä ja muita timinnanharjittajia neuvtaan ja pastetaan lupa- ja ilmitusmenettelyjen sekä valvnnan yhteydessä. Neuvnta n tteutunut lupa- ja ilmitusmenettelyjen ja valvnnan yhteydessä. Lunt-Aulank-prjektin tavitteena n Aulankkeskuksen timinnan kehittäminen sana Kansallista kaupunkipuista. Kehitetään Aulankkeskus timinnalliseksi ja hukuttelevaksi ppimisympäristöksi ja käyntikhteeksi Kansalliseen kaupunkipuistn ja ludaan timintamalli kaupunkiluntkeskukselle. Lunt-Aulank prjekti tteutti san timinnallisista hjelmistaan Aulankkeskuksessa, rganisi Aulankkeskukseen kesänäyttelyn sekä tutti luntkulutimintaa esittelevän näyttelyn. Kaupunkiluntkeskuksen tulevaisuuden timintamalli visiitiin. Lunt-Aulank prjekti päättyi

13 2) Timivat peruspalvelut Timinnallinen tavite Tavitteen tteutuminen 2006 Ympäristötimen palvelut vat asiakaslähtöisiä ja kestävän kehityksen periaattein perusteltavissa. Asiakasyhteydentt ja niihin liittyvät timenpiteet raprtidaan asiakaspalvelun kehittämistä varten. Asiakasyhteydenttjen raprtintia Tarkastajahjelmaan n jatkettu jssain määrin ja tarkastajahjelman käyttöä n muutenkin tehstettu. Ympäristölautakunnan alainen timinta n eklgista, taludellista ja tilaajakuntien tavitteiden mukaista. Ympäristötimea kehitetään tilaajatuttajamallin phjalta ja timintaa kehitetään suunnitelmallisemmaksi yhteistyössä Efekn, Lhjan, Oulun ja Lahden seutujen kanssa. Ympäristötimen tavitteiden sekä palveluspimuksissa ja valvntasuunnitelmissa svittujen valvntatimenpiteiden tteutumista tarkastellaan klmannesvusiraprteissa. Osallistutaan Efekn kunnan ympäristökustannukset ja tulkset hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään ympäristöjhtamisen välineitä, jilla vidaan seurata ja arviida ympäristötimien kustannuksia ja timenpiteiden tulksellisuutta. Lupa- ja ilmitusasiat käsitellään asiantuntevasti ja suunnitelmallisesti. Lupa- ja ilmitusasiiden käsittelyajat minimidaan. Khteiden valvnta tehdään päivitettyjen valvntasuunnitelmien mukaisesti. Valvntasuunnitelmien tteutumista seurataan säännöllisesti. Peruseläinlääkäripalvelut hidetaan asiakaslähtöisesti ja justavasti. Ptilasvastaantta järjestetään myös iltaisin. Ympäristötimi sallistui tilaaja-tuttajamallin kehittämisprjektiin (TUKU) ja siihen liittyneeseen työajanseurantaan välisenä aikana. Ympäristötimi järjesti viisi kuntatapaamista kskien tilaaja-tuttajayhteistyön kehittämistä ympäristönsujelussa. Klmannesvusiraprtit n laadittu. Ympäristötimi sallistui kunnan ympäristökustannukset ja tulkset (KUTU)-hankkeeseen. Hämeenlinnan ympäristötilinpäätös vudelle 2005 valmistui. Lupa- ja ilmitusasiiden käsittelyajat vat lleet khtuulliset. Ympäristölupien valvntasuunnitelman tteutumisesta n laadittu yhteenvet vuden 2006 lpussa (valvnta tteutui 72 %:sesti). Lisäksi tehtiin tarkastuksia vunna 2005 tarkastamatta jääneisiin khteisiin. Käytännön tteuttaminen n sittautunut hankalaksi, kska vastaantt n päivystyskäytössä iltaisin. 13

14 3) Vurvaikutteinen Hämeenlinna aktiiviset asukkaat Timinnallinen tavite Tavitteen tteutuminen 2006 Tiedttamista kehitetään ja asukkaiden ympäristötietisuutta lisätään. Ympäristötimelle tehdään tiedtussuunnitelma, jnka tteutumista seurataan klmannesvusiraprteissa. Palvelupiste Kastellia ja kuntien palvelupisteitä käytetään aktiivisesti ympäristötimen tiedttamisessa. Ympäristötimen viestintäsuunnitelma laadittiin vuden 2006 lpussa. Vudelle 2007 laadittiin lisäksi yksityiskhtaisemmat tiedtuksen suunnitelmat yksiköittäin. Kastellia ja kuntien palvelupisteitä n käytetty tiedttamisessa. Julkaisusarjissa julkaistiin 11 julkaisua ja 2 mnistetta. Osa niistä li laadittu j edellisenä vunna. Ympäristötimi järjestää tiedtustilaisuuksia ympäristötimen alaan kuuluvista asiista ja sallistuu kunnissa eri tahjen järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Lunt-Aulank -prjekti tukee eri tavin ammattikasvattajien ympäristökasvatustyötä, järjestää asukkaille luntiltja, -retkiä ja ympäristöaiheisia tapahtumia ja tarjaa piskelijille harjittelupaikkja. Hämeenlinnan seudun ympäristöfrumi käynnistettiin ja siinä järjestettiin klme tilaisuutta. Lisäksi n järjestetty tiedtustilaisuus päiväktilapsien vanhemmille. Lunt-Aulank prjekti järjesti tavitteiden mukaista timintaa, jhn sallistui yhteensä 6650 asiakasta. Timintaan sallistuneita ryhmiä li 293. Prjektilla li 3 harjittelijaa. HML:n OKL:n 18 piskelijaa sallistui yhteistyössä ympäristöviikn tteutukseen. Sähköistä asiintia kehitetään. Osallistutaan paikkatietphjaisen palautejärjestelmän kehittämiseen. GIS-tiimissä n sallistuttu kehittämiskeskusteluun. Osallistuttiin phjavesien sujelusuunnitelman laatimiseen ja tutustuttiin siihen liittyviin paikkatietaineistihin. Asukkailla n mahdllisuus sallistua ja vaikuttaa heitä kskevien päätösten valmisteluun. Järjestetään yleisö- ja kuulemistilaisuuksia ympäristölautakunnan alaisuuteen kuuluvista viranmaisasiista, jtka herättävät yleistä mielenkiinta ja keskustelua kuntalaisten tahlta. Hämeenlinnan seudun ympäristöfrumi käynnistettiin ja siinä järjestettiin klme tilaisuutta. Ympäristöpalkint Vunna 2006 Hämeenlinnan seudun ympäristöpalkinnn saajaksi valittiin hämeenlinnalainen Tiv Lampinen. Perusteluissa mainitaan mm. että hän n ainutlaatuisella tavalla ivaltanut lunnn merkityksen, ainutlaatuisuuden ja kauneuden sana maailmankaikkeutta. Tiv Lampinen kerää päivittäin rskia lähiympäristöstä ja hän n timinut Ahvenistn alueella aktiivisesti vanhjen jätteiden ja jätekasjen pistamiseksi lunnnympäristöstä. Näin knkreettisella tavalla timien ja malla esimerkillään hän n antanut viestiä muillekin kuntalaisille siitä, että ympäristön viihtyisyys n kaikkien yhteinen asia. Tiv Lampisen mukaan tulevillakin sukuplvilla pitää lla mahdllisuus terveelliseen, turvalliseen ja hyvään elinympäristöön. Varsinaisen ympäristöpalkinnn saajan lisäksi ympäristölautakunta päätti myöntää kunniamaininnan Sepp Saariselle pitkäaikaisesta työstä ympäristön hyväksi. 14

15 Hämeenlinnan seudullinen ympäristölautakunta valitsee ympäristöpalkinnn saajan vusittain. Kuluneena vunna palkinnn nimeksi muutettiin Hämeenlinnan seudun ympäristöpalkint. Palkint vidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan, Hauhn, Kalvlan tai Rengn kuntien alueella timivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, jka n esimerkillisellä timinnallaan edistänyt kestävän kehityksen tteutumista. Seudullinen ympäristölautakunta pitää tärkeänä kestävää kehitystä edistävien hankkeiden ja ympäristöllisesti aktiivisten timijiden esiin tumista. Ympäristöpalkinnn jakamisella n vitu lisätä kuntalaisten ympäristötietisuutta ja edistää ympäristön humin ttavaa yritystimintaa. Ehdtuksia Hämeenlinnan seudun ympäristöpalkinnn saajaksi vi tehdä kuka tahansa asiasta kiinnstunut. Kuva 1. Ympäristöpalkinnn jaktilaisuus Elmessuilla Palkinta luvuttamassa Tiv Lampiselle kansanedustaja Satu Taiveah. Taustalla kunniamaininnan saanut Sepp Saarinen. TOIMINNAN VASTUULLISUUDEN TULOKSET TALOUDELLINEN VASTUU Taludelliset periaatteet ja tavitteet vudelle 2006 Seudullinen ympäristötimi n timialueen kuntien yhtäpitävin spimuksin sijitettu Hämeenlinnan kaupungin hallintn. Ympäristötimen budjetti määräytyy Hämeenlinnan kaupunginvaltuustn tekemän vusittaisen talusarvin perusteella. Henkilökunta n Hämeenlinnan kaupungin työntekijöitä, mutta tehtävät hidetaan kk viiden kunnan käsittävällä timialueella. Kustannusten jasta n svittu palveluspimuksin. 15

16 Vusittain asetetaan seudullisia timinnallisia tavitteita, jiden tteutumista seurataan ympäristölautakunnalle klmannesvusittain laadittavissa raprteissa. Timintakertmuksessa ktaan kk vuden timinta ja suritteet yhteen. Vudeksi 2006 seudullinen ympäristötimi asetti talusarvin timinnalliset tavitteet Hämeenlinnan seudulle Hämeenlinnan kaupunkitasn tavitteiden perusteella. Seudullisen ympäristötimen timinnallisia tavitteita vat kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna, timivat peruspalvelut sekä vurvaikutteinen Hämeenlinna aktiiviset asukkaat. Hämeenlinnan kaupunkistrategian mukaisesti ympäristötimen asettama tavite kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna sisältää ajatuksen laadukkaiden ja taludellisten ympäristöpalvelujen turvaamisesta tasapulisesti seudun alueella asuville ja timiville. Seudullinen ympäristötimi li kuluneen vuden aikana mukana rahittamassa useita EUprjekteja, kuten JÄRKI-hanketta, Lunt-Aulank prjektia / Luntkulu Ilvestä sekä ARTIKAprjektia. Prjektien timinnasta n kerrttu enemmän massa kappaleessaan, alkaen sivulta 35. Vunna 2006 hallinnn suus ympäristötimen timintakuluista li 16,5 %. Taulukk 2. Taluden tteutuminen 2005 ja 2006 (tutt ja kulut eriteltynä) Tuet ja TOIMINTATUOTOT Myyntitutt Maksututt avustukset Vukratutt Muut tutt YHT , , , , , , , ,93 Palvelujen Henkilöstökulut stt Aineet, tavarat, tarvikkeet Vukrakulut Muut kulut TOIMINTA- KULUT YHT. TOIMINTA- KATE , , , , , , , , , , , , , ,02 Hum! Tiedt vudelta 2005 vain ajalta Timintatutt vähenivät merkittävästi edellisestä vudesta. Samanaikaisesti myös timintakulut vähenivät. Kate li alle pulet pienempi edelliseen vuteen verrattuna, mutta ylitti reilusti talusarvin dtukset. Kertmusvunna talusarvin tavitteet timintatutille saavutettiin yli 100 %:sesti ja timintakuluille yli 90 %:sesti (taulukk 3). Tilinpäätöstietihin n laskettu hankkeet mukaan. Taulukk 3. Taluden tteutuminen vunna 2006 Talusarvi Tilinpäätös Tteutumis- % Tilinpäätös Tilinpäätös Timintatutt [ ] , ,93 103, , ,97 Timintakulut [ ] , ,91 97, , ,38 Timintakate [ ] , , , ,59 16

17 Kaavi 1. Timintakulut ja kasvuprsentti vusina (ennuste vudelle 2007) Timintakulut ja kasvuprsentti Vusi ,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00 Hum! Kulut ja tutt luetaan vasemmalle akselille ja kasvuprsentti ikealle % Kulut Tutt Kasvu% Organisaatimuutksen kuluja nstava vaikutus näkyy vuden 2005 khdalla (kaavi 1). Taulukk 4. Tteutunut kuntalaskutus vunna 2006 KUNTALASKUTUS Ympäristötimi yhteensä Ympäristöterveydenhult Eläinlääkintähult Ympäristönsujelu Kunta Hämeenlinna , , , ,38 Hattula , , ,00 Hauh , , , ,75 Kalvla , , , ,75 Renk 72279, , , ,00 Yhteensä , , , ,88 Kuntalaskutuksessa ei le humiitu ympäristötimen prjekteja, vaan ainastaan ympäristöterveydenhulln, eläinlääkintähulln ja ympäristönsujelun laskutus (taulukk 4). Kaavissa 2 viimeistä kuukautta ei le vunna 2006 laskutettu kunnilta, mikä selittää kyseisenä vunna laskevaa kehitystä. 17

18 Kaavi 2. Kuntalaskutus seudulla vusina Hämeenlinna Kuntalaskutuksen kehitys kunnittain Hattula Hauh Kunta Kalvla Renk Taulukk 5. Kuntien maksusuuksien suhde asukasmääriin Maksusuudet suhteessa asukasmäärään (eura/asukas) Hauh Hattula Kalvla Renk Hämeenlinna Keskiarv ,55 20,90 24,39 33,29 16,28 27, ,91 19,23 22,65 30,73 15,03 24,31 Kaavi 3. Ympäristötimen päämament (%) Päämament ympäristötimessa 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Palvelut Henkilöstö Muut kulut 18

19 YMPÄRISTÖVASTUU Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen tehtävänä n edistää kestävää kehitystä ja lisätä ympäristötietisuutta mnin eri tavin. Lakisääteisten tehtävien lisäksi ympäristötimi tukee alueen kestävää kehittämistä valvmalla, neuvmalla, pastamalla, kuluttamalla, tiedttamalla ja valistamalla ympäristönsujelu-, ympäristöterveys- ja eläinlääkintäasiissa. Näillä timilla pyritään vaikuttamaan päätöksentekn, asenteisiin ja arvihin, jllin timinnan painpiste n ennaltaehkäisevässä työssä vahinkjen krjaamisen sijaan. Ympäristökasvatuksella välitetään ympäristötietja, -taitja ja -valmiuksia sekä tarjtaan timintamalleja elämäntapjen muuttamiseksi nykyistä kestävämmälle phjalle. Ympäristötiet tai ympäristömyötäiset asenteet eivät yksin riitä, vaan keskeistä tulevaisuutemme kannalta n se, miten timimme. Ympäristötimi n eri hankkeisiin sallistumalla ja niitä rahittamalla edistänyt merkittävästi kestävää kehitystä Hämeenlinnan seudulla. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n tteuttanut Hämeenlinnan kaupungin ympäristöppaan, jnka tarkituksena n edistää käytännön tekja ympäristön hyväksi. Ympäristöpas auttaa kaupungin henkilökuntaa, hallintkuntia ja myös yksityisiä henkilöitä ttamaan humin ympäristöasiat arkipäiväisessä timinnassa työpaikilla ja muualla. Hämeenlinnan seudun kunnissa (Hämeenlinna, Hattula, Hauh, Kalvla ja Renk) paikallisagendatyö alki vunna Kuukausia kestäneen työryhmätyöskentelyn tulksena kuntiin saatiin kestävän kehityksen timintahjelmat, jita kunnat vat alkaneet tteuttaa. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi timii kuntien paikallisagendatyön krdinaattrina ja yhteystahna. Ympäristötimen tavitteena n massa timinnassaan tteuttaa kestävän kehityksen timintahjelmissa mainittuja asiita mahdllisimman paljn, mutta myös innstaa muita sapulia timimaan. Agendaprsessissa ympäristötietisuuden lisäämisen tärkeys n nussut vimakkaasti esiin, ja ympäristötimen pyrkimyksenä n internetissä levien paikallisagenda- ja indikaattrisivujen avulla edistää ympäristötietisuuden lisääntymistä sekä ympäristöä säästävien elämäntapjen maksumista. Vuden 2006 aikana järjestettiin Pyörällä töihin kampanja Lunt-Aulankprjekti/Luntkulu Ilves Hämeenlinnan seudullisesta ympäristötimesta, Hämeenlinnan Urheilunystävät ry ja Lasten Liikunnan Tuki ry haastivat Hämeenlinnan seudun työpaikat sallistumaan Pyörällä töihin -viikkn j seitsemättä kertaa. Viikn aikana pyöräiltyjä työmatkja kertyi yhteensä kilmetriä ja sallistuneita li yhteensä 543 henkilöä. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n laatinut laatukäsikirjan ensimmäisen kerran vunna 2000, jllin timinta li vielä Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alaista. Laatukäsikirjaa päivitettiin vuden 2006 maaliskuussa. Laatukansi n jaettu eri yksiköihin; eläinlääkintähult, ympäristönsujelu ja ympäristöterveydenhult, ja lisäksi se n hallinnn ja prjektihenkilöstön käytettävissä. Laatukäsikirjaa svelletaan ympäristötimen timintaan ja sen vusittaiseen suunnitteluun. Tavitteena n timinnan jatkuva parantaminen sekä asiakaspalvelun että ympäristönsujelun näkökulmasta. Laatukäsikirjassa kuvataan ympäristötimen timinta ja timinnan laatuun vaikuttavat tekijät. 19

20 Ympäristönäkökhdat Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen työ mudstuu pääsin timisttyöstä, jllin timinnasta aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset jäävät melk pieniksi. Merkittävimmät ympäristönäkökhdat mudstuvat tehdyistä matkista, energian kulutuksesta, veden kulutuksesta, syntyneestä jätteestä, paperin kulutuksesta ja materiaalihankinnista. Ympäristötimella n lisäksi timinnastaan aiheutuvia psitiivisia vaikutuksia ympäristöön, sillä erilaisin ympäristöluvin ja tarkastuksin se estää ympäristön tilan heikkenemistä. Lisäksi ympäristötimi hulehtii ympäristövalistus- ja kasvatustehtävistä, jakaa tieta ympäristöasiista ja vaikuttaa ihmisten ympäristöasenteisiin. Alueen timintaympäristöä n kuvattu yksityiskhtaisemmin kunnittaisissa ympäristön tilan raprteissa, jita pyritään julkaisemaan vusittain yksi. Lisäksi ympäristötimi n laatinut kuntakhtaisia lunt-ppaita Hauhlta, Hämeenlinnasta, Kalvlasta ja Rengsta. Niiden avulla vi tutustua paikallisiin luntkhteisiin. Matkat Autlla ajetut matkat Työtehtävien lunteen vuksi henkilöautja judutaan käyttämään tarkastus- ja valvntatehtävissä jatkuvasti. Päällekkäisten käyntikertjen määrää seuraamalla vidaan töitä rganisida niin, että reittisuunnitelmien avulla vältytään turhilta yksittäisajilta. Jkainen vi malla khdallaan tarkentaa työtehtävien järjestelyjen tarkituksenmukaisuuden. Henkilökunnan työajkilmetrit vähenivät kuluneena vunna nin 33 % vuteen 2005 verrattuna. Yhteensä ajkilmetrejä mudstui kilmetriä ja niiden kknaiskustannukset livat eura (kaavi 4). Kaavi 4. Ajkilmetrit vusina Ajkilmetrit vusina (km) Ympäristöterveydenhult Ympäristönsujelu Eläinlääkintähult Tehkkaalla reittisuunnittelulla työssä ajetut kilmetrit vat vähentyneet, ja tästä jhtuen myös hiilidiksidipäästöt vähentyivät merkittävästi vusien aikana, nin 37 %. Yhdestä bensiinilitrasta syntyy 2,4 kg:n hiilidiksidipäästöt ja VTT:n yksikköpäästötietkannan mukaan keskikulutuksinen henkilöaut kuluttaa maantieajssa 6,5 litraa/100 km. Näillä perusteilla laskettuna ympäristötimen autlla ajetut matkat tuttivat kg:n hiilidiksidipäästöt vunna 2006 (taulukk 6). 20

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 3 Anne Virtanen (toim.) KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kuva: Eila Harle ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-135-3

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio.

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio. Kste kmmenteista arviintiraprttiin 1 (9) 21.12.2011 Fimea n julkaissut ensimmäisen lääkehitjen arviintiraprttinsa triptaaneista. Raprtissa arviidaan Sumen markkinilla levien triptaanien kustannusvaikuttavuutta

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 4. kkus t 26.9.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.00

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot