SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16

2 Virta Riikka, Laine Terhi, Syyrakki Sara, Kkk Marja, Jutila Heli Seudullisen ympäristölautakunnan timintakertmus ja yhteiskuntavastuuraprtti 2006 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen julkaisuja 16. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi. 50 sivua + 5 liitettä. ISBN ISSN Kuvat: Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi (ellei kuvaajan nimeä mainita) Kannen kuva: Okariina Rauta; Kuvateksti: Keväällä 2006 sinisrsa teki pesänsä ympäristötimen kukkalaatikkn. Painpaikka: Sumen Lehtiyhtymä Oy, Kirjapain Uusimaa, Prv

3 3

4 4

5 Sisällysluettel Sisällysluettel...5 RAPORTIN ESITTELY...6 Raprtinnin periaatteet...6 VISIO JA STRATEGIA...7 Visi...7 Timinta-ajatus...7 Arvt...7 Strategia...8 YMPÄRISTÖTOIMI VUONNA HALLINNON KÄYTÄNNÖT JA JOHTAMINEN...9 YMPÄRISTÖTOIMEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN...12 Timinnallisten tavitteiden tteutuminen...12 TOIMINNAN VASTUULLISUUDEN TULOKSET...15 TALOUDELLINEN VASTUU...15 Taludelliset periaatteet ja tavitteet vudelle YMPÄRISTÖVASTUU...19 Ympäristönäkökhdat...19 Ympäristönäkökhdat...20 Ympäristötutt ja kustannukset...25 SOSIAALINEN VASTUU...26 Henkilöstö...26 Kulutus...28 Terveys ja turvallisuus...29 Henkilöstön järjestäytyminen...30 Tasa-arv...31 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN ERI YKSIKÖT...31 Eläinlääkintähult...31 Ympäristönsujelu...31 Ympäristöterveydenhult...34 EU-PROJEKTIT...35 Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen (JÄRKI) Lunt-Aulank Arviinti- ja paikkatiedt elinympäristön suunnittelussa (ARTIKA) MUUT PROJEKTIT...38 KUTU...38 TUKU...38 Kumppanuus...38 VAREKE...39 VesiHäme...39 Ahmansikkaprjekti...39 VIESTINTÄ...40 Mnisteet ja julkaisut...40 Yleisötilaisuudet...41 Tapahtumat...42 Kyselyt...43 Saadut palautteet...44 SIDOSRYHMÄANALYYSI...45 Yhteistyö eri timialjen kanssa Hämeenlinnassa vunna Tehdyt situmukset...46 Jäsenyydet järjestöissä ja yhdistyksissä...47 GRI-SISÄLTÖVERTAILU...49 LIITTEET

6 RAPORTIN ESITTELY Raprtinnin periaatteet Hämeenlinnan kaupunki n julkaissut kk kaupunkia kskevan yhteiskuntavastuuraprtin vudelta Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n laatinut ympäristöraprtin timintakertmuksen yhteyteen vudesta 2001 lähtien. Nyt julkaistavaan, vuden 2006 timintakertmukseen n ensimmäisen kerran sisällytetty yhteiskuntavastuun näkökulma. Samalla luvutaan timintakertmuksen liitesassa lleesta ympäristöraprtista. Ympäristötimen timintakertmuksessa kerrtaan Hämeenlinnan seudullisen ympäristölautakunnan ympäristötimelle asettamien tavitteiden saavuttamisesta. Tavitteena n raprtida selkeästi ja ttuudenmukaisesti ympäristötimen timinnasta ja vuden aikana tapahtuneista merkittävistä asiista. Vuden 2006 raprtinnissa nudatetaan mahdllisuuksien mukaan Glbal Reprting Initiative (GRI) hjeistuksen julkisen sektrin raprtintihjeita. Taludellisia ja ssiaalisia indikaattreita käytetään sveltuvin sin. Ympäristövastuun tunnusluvut eivät suraan svellu ympäristötimen raprtintiin, sillä kulutustietja n vaikea kta eri timipisteistä niiden sijaitessa erillään. Tunnuslukujen lisäksi timintakertmuksessa esitellään kestävän kehityksen esimerkkitapauksia vuden varrelta. Raprtintiajanjaks n vusi 2006, mutta vertailutietja n esitetty myös aiemmilta vusilta. Vuden 2005 tiedt n sin esitetty vain lähtien, jllin seudullinen ympäristötimi siirtyi Hämeenlinnan kaupungin alaisuuteen. Yhteiskuntavastuuraprtin sisällön vertailu GRI-hjeisiin n sivuilla Raprtin tiedt n kerätty kyselyillä ja haastatteluilla. Lisäksi sa tiedista n peräisin Hämeenlinnan kaupungin ja ympäristötimen muista raprteista. Ympäristötimi n tarkistanut raprtin sisältämät tekstit ennen julkaisua, mutta raprtin ulkista varmennusta ei le tehty. Ulkisella varmennuksella tarkitetaan rganisaatin ulkpulisen, riippumattman tahn tekemää raprtin lutettavuuden varmentamista. Laatikihin sijitetut vihreät tekstit edustavat yhteiskuntavastuun tunnuslukuja ja kestävän kehityksen esimerkkitapauksia ympäristötimessa. Raprtin timitusvastuu - Harjittelija Riikka Virta - Ympäristö- ja terveystarkastaja Terhi Laine puh. (03) Yhteyshenkilöt Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi - Ympäristötimen jhtaja: jht ja strategiset linjaukset - Ympäristö- ja terveystarkastaja Terhi Laine: tiedtus ja raprtinti Yhteystiedt Puhelin/vaihde: (03) 6211 Sähköpstit: Ktisivut: 6

7 VISIO JA STRATEGIA Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen kestävän kehityksen visi ja ympäristöstrategia. Visi Hyvä ympäristö yhteistyöllä. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen strategian lähtökhtana n visi eli näkemys tulevaisuudesta. Ympäristötimen visi ilmaisee ympäristötimen näkemyksen siitä, mihin pyritään ja miten. Hyvää ympäristöä ei rakenneta yksin eikä hetkessä. Päämäärän saavuttaminen vaatii yhteistä tahta ja yhteistyötä sekä ympäristötimen sisällä että yhteistimintakuntien ja eri sidsryhmien kanssa. Ympäristötimen tehtävien hidn kannalta keskeistä n timiva yhteistyö ja vurvaikutus spimuskuntien eri hallintkuntien, muiden yhteistyötahjen ja asukkaiden kanssa. Hallintkuntien välinen yhteistyö n nähtävä jkapäiväisenä vurvaikutuksena, jssa käytetään justavasti hyväksi eri yksiköiden asiantuntemusta. Timinta-ajatus Ympäristötimi timii kestävän kehityksen periaatteita nudattaen hyvän ympäristön tilan ja lunnn mnimutisuuden edistämiseksi sekä viihtyisän, terveydelle haitattman elinympäristön ja puhtaiden elintarvikkeiden turvaamiseksi. Timinnasta vastaa asiantunteva ja mtivitunut henkilöstö. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen timintakenttä n laaja ja sen taustalla n mnipulinen, npeasti muuttuva ja kehittyvä lainsäädäntö. Seudun kasvu kerrannaisvaikutuksineen, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen sallistumismahdllisuuksien laajeneminen, kansainvälistyminen ja muut yhteiskunnalliset muutkset asettavat timinnalle uusia haasteita, jihin n reagitava npeasti tai pikemminkin j ennaklta. Hyvin hidetut ympäristöasiat mahdllistavat vetvimaisuuden työ- ja asuinpaikkana. Arvt Ympäristövastuullisuus Asukas- ja asiakaslähtöisyys Oikeudenmukaisuus Yhteistyökykyisyys ja avimuus Ympäristötimen arvja vat ympäristövastuullisuus, asukas- ja asiakaslähtöisyys, ikeudenmukaisuus sekä yhteistyökykyisyys ja avimuus. Tavitteena n puhdas ruka, vesi ja ympäristö sekä eläinten hyvinvinti. Ympäristön elinkelpisuuden lisäksi tavitteena n työskentellä alueen ihmisten ja työyhteisön hyvinvinnin pulesta. 7

8 Strategia Ympäristötimen strategia perustuu hyvään ja terveydelle haitattmaan elinympäristöön kestävään kehitykseen sana seudun kaikkea timintaa laadukkaiden ja taludellisten ympäristöpalvelujen turvaamiseen tasapulisesti seudun alueella asuville ja timiville Viihtyisä ja turvallinen ympäristö n seudun kehityksen elineht. Uudenlainen ajattelu ja uudet keint krstuvat erityisesti väestönkasvuun, lisääntyneen liikenteen haittihin, virkistysalueiden pirstutumiseen, vesistöjen hajakurmitukseen, phjavesien pilaantumisriskeihin ja rskaantumiseen liittyvissä kysymyksissä. Mnipulisena lupa- ja valvntaviranmaisena ympäristötimi vi vaikuttaa sutuisasti ympäristöä kurmittavan timinnan haitallisten vaikutusten vähenemiseen ja ympäristön tilan myönteiseen kehittymiseen. Tehkkaalla, alkututannn valvntaan asti ulttuvalla, neuvnta- ja tarkastustiminnalla vidaan vaikuttaa siihen, että Hämeenlinnan seudulla valmistettavat ja kaupan pidettävät elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset, eivätkä tulevaisuudessakaan aiheuta kuluttajalle terveydellistä vaaraa tai haittaa. Keskeistä n yrittäjien riittävän kattava mavalvnta ja vastuu tutteidensa laadusta. Ympäristötimen strategisena tavitteena n asiantunteva ja tehkas asiakaspalvelu, jka sisältää ajatuksen eri asiakasryhmien tasapulisesta ja lutettavasta khtelusta. Lupa- ja ilmitusasiiden käsittelyssä n leellista, että asiat hidetaan asiantuntevasti, ammattitaitisesti, justavasti ja sujuvasti. Ympäristönsujelua ei tulisi nähdä mana erillisenä sa-alueenaan, vaan ympäristöngelmat kytkeytyvät tiiviisti muihin yhteiskunnan peruskysymyksiin. Ympäristötimi pyrkii malla timinnallaan edistämään ajatusta, että kestävän kehityksen periaatteet ymmärrettäisiin sana kk seudun timintaa. Vastuu ympäristöstä n yhteinen, mutta vastuunkant edellyttää tieta siitä, miten timia ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Yhtenä ympäristötimen strategisena tavitteena n elinympäristön tilasta ja ajankhtaisista asiista tiedttaminen erilaisten julkaisujen ja prjektien mudssa. YMPÄRISTÖTOIMI VUONNA 2006 Seudullisen ympäristölautakunnan esittely Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi vastaa ympäristönsujelun, ympäristöterveydenhulln ja eläinlääkintähulln lakisääteisistä tehtävistä timialueellaan. Tehtävät hidetaan viiden kunnan alueella - Hämeenlinnassa, Kalvlassa, Hauhlla, Rengssa ja Hattulassa, jiden yhteenlaskettu asukasphja n nin henkilöä. Viranmaisena timii seudullinen ympäristölautakunta, jssa n yhdeksän jäsentä ja heille henkilökhtaiset varajäsenet. Ympäristölautakunta piti vunna kkusta ja käsitteli niissä yhteensä 177 asiakhtaa. Tarkastetut pöytäkirjat pidettiin julkisesti nähtävillä aina kkusta seuraavan viikn trstaina kl 8-15 ympäristötimessa. Ympäristölautakunnan kknpan n esitetty taulukssa 1. Ympäristölautakunnan infja järjestettiin yhdeksän kertaa. Inftilaisuudet livat ennen varsinaista lautakunnan kkusta ja niissä käsiteltiin vielä valmistelussa levia asiita, jista haluttiin ennaklta tiedttaa lautakunnan jäseniä. 8

9 Vunna 2006 ryhdyttiin valmistelemaan ympäristötimen muutta uusiin tilihin kaupungintallle ja sa henkilökuntaa muutti Linnankadun timitilihin alkukesällä. Taulukk 1. Seudullinen ympäristölautakunta Kunta Varsinainen jäsen Henkilökhtainen varajäsen Hämeenlinna Pj. Satu Taiveah (sdp) Irja Appelrth (sdp) Hasse Renfeldt (kk) Mikk Hieta (kk) Jyrki Kusmanen (kesk) Aim Mäkinen (kesk) Satu Heikintupa (vas) Marja Sirkka-Ahnen (kesk) Hattula Vpj. Kari Ventla (kk) Piia Viitanen (kk) Kari Pakarinen (sdp) Pentti Järvinen (sdp) Hauh Tanja Seppänen (sdp) Erkki Nurminen (sdp) Kalvla Marjatta Laine (kk) Pia Käki (kk) Renk Anu Salmaa (sdp/sit.) Sirkka Salranta (sdp) HALLINNON KÄYTÄNNÖT JA JOHTAMINEN Päätöksentessa mukana kestävä kehitys Ympäristön salta Seudullisen ympäristötimen timinnan painpiste n ennaltaehkäisevässä työssä, eli lupa- ja valvntatyön lisäksi pyritään edistämään ympäristötietisuutta ja kestävää kehitystä. Tavitteena n, että vurvaikutus kuntalaisten kanssa kehittyisi sellaiselle taslle, että asukkaiden lisi luntevaa ja helppa antaa palautetta ja kerta ideistaan ympäristönsujelutyön kehittämiseksi. Kuluneena vunna ympäristötimi sallistui Efekn järjestämään kunnan ympäristökustannukset ja tulkset (KUTU)-hankkeeseen. Hankkeessa kehitettiin sellaisia ympäristöjhtamisen välineitä, jiden avulla vidaan seurata ja arviida ympäristöön vaikuttavien timenpiteiden kustannuksia ja niiden tulksellisuutta. Hankkeen tulksena valmistui Hämeenlinnan ympäristötilinpäätös vudelta Ympäristötimen jhtaja Sara Syyrakki n timinut Hämeenlinnan kestävän kehityksen jhtryhmän puheenjhtajana sen perustamisesta lähtien. Jhtryhmän tehtävänä n kaupunginhallituksen alaisuudessa hulehtia kestävän kehityksen tteutumisesta sana kaupungin strategiaa. Hämeenlinna n situtunut humiimaan kestävän kehityksen kaupungin kehittämisessä allekirjittamalla Aalbrgin asiakirjan. Timinnan tavitteita tulee siten asettaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Kaupunkirganisaatin eri timijat humiivat työssään kaupungin strategiassa määritellyt kestävän kehityksen periaatteet. Henkilöstön salta Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöstrategian 2010 visina n Hämeenlinnan kaupunki Hyvä työnantaja Osaava ja mtivitunut henkilöstö. Läpileikkaavaksi periaatteeksi Hämeenlinnan kehittämiselle n asetettu kestävä kehitys. Edellytyksenä tasapainiselle kehitykselle n taludellinen, yhteisöllinen, ympäristöllinen ja henkilöstöpliittinen kehitys, jllin yhteiskuntavastuun eri sa-alueet humiidaan. 9

10 Ympäristötimen timinta-ajatukseen sisältyy näkemys vastuullisesta, asiantuntevasta ja mtivituneesta henkilöstöstä. Ammattitaidn kehittyminen, työyhteisön viihtyvyys ja työkyky edellyttävät ikeudenmukaista jhtamista, jnka avain n avin vurvaikutus. Kulutuksen ja työnhjauksen avulla ympäristötimessa pyritään tukemaan henkilöstön jaksamista. Hämeenlinnassa n tasa-arvlain asettaman velvitteen mukaisesti laadittu henkilöstöpliittinen tasa-arvsuunnitelma, jnka tavitteena n estää sukupuleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arva sekä parantaa naisten asemaa työelämässä. Lisäksi Hämeenlinnassa n laadittu kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä paikallisella taslla sekä vahvistamaan viranmaisten ja kansalaisjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Tasa-arv- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia nudatetaan keskushallinnssa, kaikilla kaupungin timialilla ja kaupungin alaisuuteen liitetyissä Kanta-Hämeen Pelastuslaitksessa ja Hämeenlinnan seudullisessa ympäristötimessa. Vusittain laadittavaan henkilöstöraprttiin n kttu ne keskeiset tunnusluvut, jiden avulla kuvataan Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön rakennetta, määrää sekä tilaa. Lisäksi henkilöstöraprtissa tarkastellaan vusittain henkilöstön työhyvinvintia sekä henkilöstökustannuksia. Hankintjen salta Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen tavara- ja palveluhankinnat kilpailutetaan keskitetysti Seutukeskus Oy Hämeen hankinta- ja kilpailutusyksikössä. Ympäristötimessa nudatetaan hankinta- ja kilpailutusyksikössä laadittuja hankintahjeita, jtka n vahvistettu kaikkien Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen käyttöön. Kilpailuttamisella pyritään kknaisedullisimpaan vaihtehtn, humiiden samalla avimuuden, tasapulisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Eri vaihtehtja vertailtaessa humita pyritään kiinnittämään tutteen ympäristönäkökhtiin ja kestävän kehityksen periaatteiden nudattamiseen. Ympäristömerkittyjä tutteita ei kuitenkaan erikseen tilastida. Organisaatirakenne Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n jaettu neljään timinnalliseen yksikköön, jtka vat hallint, ympäristönsujelu, eläinlääkintähult ja ympäristöterveydenhult. Kullakin yksiköllä n erillisellä päätöksellä tehtävään määrätty yksikönvetäjä. Seudullista ympäristötimea jhtaa ympäristötimen jhtaja. Ympäristötimen jhtajan virka sekä kaksi timistsihteerin tinta sijittuvat hallintyksikköön. Ympäristönsujelun yksikössä n neljä ympäristötarkastajan virkaa sekä ympäristöterveydenhulln yksikön kanssa yhteiset klme ympäristö- ja terveystarkastajan virkaa. Ympäristöterveydenhulln yksikössä n elintarvikehygieenikn virka, kuusi terveystarkastajan virkaa sekä ympäristönsujelun yksikön kanssa yhteiset klme ympäristö- ja terveystarkastajan virkaa. Ympäristöterveydenhulln yksikön työparit timivat tistensa sijaisina. Eläinlääkintähulln yksikössä n klme kunnaneläinlääkärin virkaa ja pieneläinhitajan timi, jka li täyttämättä vunna Tehtävät n jaettu tehtäväluettelin erillisellä ympäristötimen jhtajan päätöksellä. Samalla n jaettu myös kuntavastaavan tehtävät siten, että Hattulalla, Hauhlla, Kalvlalla ja Renglla n kullakin ma ympäristönsujelun kuntavastaava ja ympäristöterveydenhullssa kuntavastaavatyöpari. Kuntavastaavat hitavat kunnan palvelupistettä ja pitävät erityisesti yhteyttä kuntaan. Kuntavastaavan tehtävistä n laadittu työhje. Ympäristölautakunta n deleginut sille kuuluvaa päätösvaltaa alaisilleen viranhaltijille. Päätösvalta n delegitu yhtäläisesti kaikille tarkastajille sekä ympäristönsujelussa että ympäristöterveydenhullssa. Käytännössä delegituja päätöksiä tehdään tehtäväluetteliden määräämissä asiissa. 10

11 Ympäristötimen päätimipiste kuluneena vunna li Hämeenlinnassa Kutalantie 5:ssä. Neljässä muussa kunnassa li mat palvelupisteensä, jtka livat avinna rajitetusti viikittain. Eläinlääkintähult timi erillään kahdessa timipisteessä: Hauhlla ja Hämeenlinnassa. Näiden lisäksi ympäristönsujelun EU-hankkeilla li kuluneen vuden aikana mat timistnsa Trikatu 33:ssa ja Aulankkeskuksessa Hämeenlinnassa. Vuden 2006 kesäkuun alussa Trikadun timist muutti Linnankadulle san ympäristötimen henkilökunnasta muuttaessa uusiin timitilihin. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi rganisaatikaavi HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI KAUPUNGINVALTUUSTO 51 Tarkastuslautakunta 9 Tilintarkastaja KAUPUNGINHALLITUS 11 KAUPUNGINJOHTAJAT Kaupunginjhtaja Tapani Hellstén Apulaiskaupunginjhtaja Juha Issu HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hämeenlinna, Hattula, Hauh, Kalvla, Renk 9 jäsentä HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristötimen jhtaja Sara Syyrakki Ympäristönsujelun yksikkö yksikönvetäjä S. Vihlainen Ympäristöterveydenhulln yksikkö yksikönvetäjä P. Suminen Eläinlääkintähulln yksikkö yksikönvetäjä N. Räsänen 11

12 YMPÄRISTÖTOIMEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Timinnallisten tavitteiden tteutuminen Talusarvin valtuustn nähden sitvat timinnalliset tavitteet vudelle 2006 laadittiin Hämeenlinnan kaupungin painpistetavitteiden perusteella, jtka vat: 1) kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna, 2) timivat peruspalvelut, 3) vurvaikutteinen Hämeenlinna - aktiiviset asukkaat. 1) Kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna Timinnallinen tavite Tavitteen tteutuminen vunna 2006 Puhdas ja terveellinen elinympäristö sekä mnimutinen lunt vat kaupungin vetvimatekijöitä. Tiedtetaan ympäristön tilasta ympäristöön, yrityksiin ja asukkaisiin vaikuttavien päätösten ten phjaksi. Yritysten kilpailukyky lisääntyy ympäristö-, elintarvike- ja tuteturvallisuusasiiden hallinnan avulla. Yrityksiä neuvtaan ympäristö-, elintarvike- ja tuteturvallisuusasiissa lupa- ja ilmitusmenettelyjen sekä valvnnan yhteydessä. Lisäksi järjestetään yrityksille kulutustilaisuuksia em. ympäristötimen asiista. Uimavesiseurannan ja leväseurannan tulksista tiedtettiin ympäristötimen nettisivuilla säännöllisesti sekä yhteenvetja laadittiin mediatiedtteiden mudssa. JÄRKI-hankkeessa järjestettiin klme tiedtustilaisuutta, laadittiin kuusi tiedtetta, pidettiin kuusi luenta ja päätösseminaari. Ktisivuilla tiedtettiin ja hankejärven tiedtetaulut pystytettiin. Ilmanlaadun seurantatiedt julkaistiin päivittäin ympäristötimen nettisivuilla. Neuvnta n tteutunut lupa- ja ilmitusmenettelyjen ja valvnnan yhteydessä. Järjestettiin kaksi yritys-/ timialakhtaista elintarvikevalvnnan kulutustilaisuutta. Ympäristötimi kutsui yrityksiä Kiertkapulan järjestämään ympäristömyönteiset hankinnat seminaariin. Elinympäristöstä ihmiseen ja ympäristöön khdistuvia haittja ja vaarja ennaltaehkäistään sekä j lemassa levia haittja minimidaan. Elintarvikeyrityksiä ja muita timinnanharjittajia neuvtaan ja pastetaan lupa- ja ilmitusmenettelyjen sekä valvnnan yhteydessä. Neuvnta n tteutunut lupa- ja ilmitusmenettelyjen ja valvnnan yhteydessä. Lunt-Aulank-prjektin tavitteena n Aulankkeskuksen timinnan kehittäminen sana Kansallista kaupunkipuista. Kehitetään Aulankkeskus timinnalliseksi ja hukuttelevaksi ppimisympäristöksi ja käyntikhteeksi Kansalliseen kaupunkipuistn ja ludaan timintamalli kaupunkiluntkeskukselle. Lunt-Aulank prjekti tteutti san timinnallisista hjelmistaan Aulankkeskuksessa, rganisi Aulankkeskukseen kesänäyttelyn sekä tutti luntkulutimintaa esittelevän näyttelyn. Kaupunkiluntkeskuksen tulevaisuuden timintamalli visiitiin. Lunt-Aulank prjekti päättyi

13 2) Timivat peruspalvelut Timinnallinen tavite Tavitteen tteutuminen 2006 Ympäristötimen palvelut vat asiakaslähtöisiä ja kestävän kehityksen periaattein perusteltavissa. Asiakasyhteydentt ja niihin liittyvät timenpiteet raprtidaan asiakaspalvelun kehittämistä varten. Asiakasyhteydenttjen raprtintia Tarkastajahjelmaan n jatkettu jssain määrin ja tarkastajahjelman käyttöä n muutenkin tehstettu. Ympäristölautakunnan alainen timinta n eklgista, taludellista ja tilaajakuntien tavitteiden mukaista. Ympäristötimea kehitetään tilaajatuttajamallin phjalta ja timintaa kehitetään suunnitelmallisemmaksi yhteistyössä Efekn, Lhjan, Oulun ja Lahden seutujen kanssa. Ympäristötimen tavitteiden sekä palveluspimuksissa ja valvntasuunnitelmissa svittujen valvntatimenpiteiden tteutumista tarkastellaan klmannesvusiraprteissa. Osallistutaan Efekn kunnan ympäristökustannukset ja tulkset hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään ympäristöjhtamisen välineitä, jilla vidaan seurata ja arviida ympäristötimien kustannuksia ja timenpiteiden tulksellisuutta. Lupa- ja ilmitusasiat käsitellään asiantuntevasti ja suunnitelmallisesti. Lupa- ja ilmitusasiiden käsittelyajat minimidaan. Khteiden valvnta tehdään päivitettyjen valvntasuunnitelmien mukaisesti. Valvntasuunnitelmien tteutumista seurataan säännöllisesti. Peruseläinlääkäripalvelut hidetaan asiakaslähtöisesti ja justavasti. Ptilasvastaantta järjestetään myös iltaisin. Ympäristötimi sallistui tilaaja-tuttajamallin kehittämisprjektiin (TUKU) ja siihen liittyneeseen työajanseurantaan välisenä aikana. Ympäristötimi järjesti viisi kuntatapaamista kskien tilaaja-tuttajayhteistyön kehittämistä ympäristönsujelussa. Klmannesvusiraprtit n laadittu. Ympäristötimi sallistui kunnan ympäristökustannukset ja tulkset (KUTU)-hankkeeseen. Hämeenlinnan ympäristötilinpäätös vudelle 2005 valmistui. Lupa- ja ilmitusasiiden käsittelyajat vat lleet khtuulliset. Ympäristölupien valvntasuunnitelman tteutumisesta n laadittu yhteenvet vuden 2006 lpussa (valvnta tteutui 72 %:sesti). Lisäksi tehtiin tarkastuksia vunna 2005 tarkastamatta jääneisiin khteisiin. Käytännön tteuttaminen n sittautunut hankalaksi, kska vastaantt n päivystyskäytössä iltaisin. 13

14 3) Vurvaikutteinen Hämeenlinna aktiiviset asukkaat Timinnallinen tavite Tavitteen tteutuminen 2006 Tiedttamista kehitetään ja asukkaiden ympäristötietisuutta lisätään. Ympäristötimelle tehdään tiedtussuunnitelma, jnka tteutumista seurataan klmannesvusiraprteissa. Palvelupiste Kastellia ja kuntien palvelupisteitä käytetään aktiivisesti ympäristötimen tiedttamisessa. Ympäristötimen viestintäsuunnitelma laadittiin vuden 2006 lpussa. Vudelle 2007 laadittiin lisäksi yksityiskhtaisemmat tiedtuksen suunnitelmat yksiköittäin. Kastellia ja kuntien palvelupisteitä n käytetty tiedttamisessa. Julkaisusarjissa julkaistiin 11 julkaisua ja 2 mnistetta. Osa niistä li laadittu j edellisenä vunna. Ympäristötimi järjestää tiedtustilaisuuksia ympäristötimen alaan kuuluvista asiista ja sallistuu kunnissa eri tahjen järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Lunt-Aulank -prjekti tukee eri tavin ammattikasvattajien ympäristökasvatustyötä, järjestää asukkaille luntiltja, -retkiä ja ympäristöaiheisia tapahtumia ja tarjaa piskelijille harjittelupaikkja. Hämeenlinnan seudun ympäristöfrumi käynnistettiin ja siinä järjestettiin klme tilaisuutta. Lisäksi n järjestetty tiedtustilaisuus päiväktilapsien vanhemmille. Lunt-Aulank prjekti järjesti tavitteiden mukaista timintaa, jhn sallistui yhteensä 6650 asiakasta. Timintaan sallistuneita ryhmiä li 293. Prjektilla li 3 harjittelijaa. HML:n OKL:n 18 piskelijaa sallistui yhteistyössä ympäristöviikn tteutukseen. Sähköistä asiintia kehitetään. Osallistutaan paikkatietphjaisen palautejärjestelmän kehittämiseen. GIS-tiimissä n sallistuttu kehittämiskeskusteluun. Osallistuttiin phjavesien sujelusuunnitelman laatimiseen ja tutustuttiin siihen liittyviin paikkatietaineistihin. Asukkailla n mahdllisuus sallistua ja vaikuttaa heitä kskevien päätösten valmisteluun. Järjestetään yleisö- ja kuulemistilaisuuksia ympäristölautakunnan alaisuuteen kuuluvista viranmaisasiista, jtka herättävät yleistä mielenkiinta ja keskustelua kuntalaisten tahlta. Hämeenlinnan seudun ympäristöfrumi käynnistettiin ja siinä järjestettiin klme tilaisuutta. Ympäristöpalkint Vunna 2006 Hämeenlinnan seudun ympäristöpalkinnn saajaksi valittiin hämeenlinnalainen Tiv Lampinen. Perusteluissa mainitaan mm. että hän n ainutlaatuisella tavalla ivaltanut lunnn merkityksen, ainutlaatuisuuden ja kauneuden sana maailmankaikkeutta. Tiv Lampinen kerää päivittäin rskia lähiympäristöstä ja hän n timinut Ahvenistn alueella aktiivisesti vanhjen jätteiden ja jätekasjen pistamiseksi lunnnympäristöstä. Näin knkreettisella tavalla timien ja malla esimerkillään hän n antanut viestiä muillekin kuntalaisille siitä, että ympäristön viihtyisyys n kaikkien yhteinen asia. Tiv Lampisen mukaan tulevillakin sukuplvilla pitää lla mahdllisuus terveelliseen, turvalliseen ja hyvään elinympäristöön. Varsinaisen ympäristöpalkinnn saajan lisäksi ympäristölautakunta päätti myöntää kunniamaininnan Sepp Saariselle pitkäaikaisesta työstä ympäristön hyväksi. 14

15 Hämeenlinnan seudullinen ympäristölautakunta valitsee ympäristöpalkinnn saajan vusittain. Kuluneena vunna palkinnn nimeksi muutettiin Hämeenlinnan seudun ympäristöpalkint. Palkint vidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan, Hauhn, Kalvlan tai Rengn kuntien alueella timivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, jka n esimerkillisellä timinnallaan edistänyt kestävän kehityksen tteutumista. Seudullinen ympäristölautakunta pitää tärkeänä kestävää kehitystä edistävien hankkeiden ja ympäristöllisesti aktiivisten timijiden esiin tumista. Ympäristöpalkinnn jakamisella n vitu lisätä kuntalaisten ympäristötietisuutta ja edistää ympäristön humin ttavaa yritystimintaa. Ehdtuksia Hämeenlinnan seudun ympäristöpalkinnn saajaksi vi tehdä kuka tahansa asiasta kiinnstunut. Kuva 1. Ympäristöpalkinnn jaktilaisuus Elmessuilla Palkinta luvuttamassa Tiv Lampiselle kansanedustaja Satu Taiveah. Taustalla kunniamaininnan saanut Sepp Saarinen. TOIMINNAN VASTUULLISUUDEN TULOKSET TALOUDELLINEN VASTUU Taludelliset periaatteet ja tavitteet vudelle 2006 Seudullinen ympäristötimi n timialueen kuntien yhtäpitävin spimuksin sijitettu Hämeenlinnan kaupungin hallintn. Ympäristötimen budjetti määräytyy Hämeenlinnan kaupunginvaltuustn tekemän vusittaisen talusarvin perusteella. Henkilökunta n Hämeenlinnan kaupungin työntekijöitä, mutta tehtävät hidetaan kk viiden kunnan käsittävällä timialueella. Kustannusten jasta n svittu palveluspimuksin. 15

16 Vusittain asetetaan seudullisia timinnallisia tavitteita, jiden tteutumista seurataan ympäristölautakunnalle klmannesvusittain laadittavissa raprteissa. Timintakertmuksessa ktaan kk vuden timinta ja suritteet yhteen. Vudeksi 2006 seudullinen ympäristötimi asetti talusarvin timinnalliset tavitteet Hämeenlinnan seudulle Hämeenlinnan kaupunkitasn tavitteiden perusteella. Seudullisen ympäristötimen timinnallisia tavitteita vat kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna, timivat peruspalvelut sekä vurvaikutteinen Hämeenlinna aktiiviset asukkaat. Hämeenlinnan kaupunkistrategian mukaisesti ympäristötimen asettama tavite kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna sisältää ajatuksen laadukkaiden ja taludellisten ympäristöpalvelujen turvaamisesta tasapulisesti seudun alueella asuville ja timiville. Seudullinen ympäristötimi li kuluneen vuden aikana mukana rahittamassa useita EUprjekteja, kuten JÄRKI-hanketta, Lunt-Aulank prjektia / Luntkulu Ilvestä sekä ARTIKAprjektia. Prjektien timinnasta n kerrttu enemmän massa kappaleessaan, alkaen sivulta 35. Vunna 2006 hallinnn suus ympäristötimen timintakuluista li 16,5 %. Taulukk 2. Taluden tteutuminen 2005 ja 2006 (tutt ja kulut eriteltynä) Tuet ja TOIMINTATUOTOT Myyntitutt Maksututt avustukset Vukratutt Muut tutt YHT , , , , , , , ,93 Palvelujen Henkilöstökulut stt Aineet, tavarat, tarvikkeet Vukrakulut Muut kulut TOIMINTA- KULUT YHT. TOIMINTA- KATE , , , , , , , , , , , , , ,02 Hum! Tiedt vudelta 2005 vain ajalta Timintatutt vähenivät merkittävästi edellisestä vudesta. Samanaikaisesti myös timintakulut vähenivät. Kate li alle pulet pienempi edelliseen vuteen verrattuna, mutta ylitti reilusti talusarvin dtukset. Kertmusvunna talusarvin tavitteet timintatutille saavutettiin yli 100 %:sesti ja timintakuluille yli 90 %:sesti (taulukk 3). Tilinpäätöstietihin n laskettu hankkeet mukaan. Taulukk 3. Taluden tteutuminen vunna 2006 Talusarvi Tilinpäätös Tteutumis- % Tilinpäätös Tilinpäätös Timintatutt [ ] , ,93 103, , ,97 Timintakulut [ ] , ,91 97, , ,38 Timintakate [ ] , , , ,59 16

17 Kaavi 1. Timintakulut ja kasvuprsentti vusina (ennuste vudelle 2007) Timintakulut ja kasvuprsentti Vusi ,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00 Hum! Kulut ja tutt luetaan vasemmalle akselille ja kasvuprsentti ikealle % Kulut Tutt Kasvu% Organisaatimuutksen kuluja nstava vaikutus näkyy vuden 2005 khdalla (kaavi 1). Taulukk 4. Tteutunut kuntalaskutus vunna 2006 KUNTALASKUTUS Ympäristötimi yhteensä Ympäristöterveydenhult Eläinlääkintähult Ympäristönsujelu Kunta Hämeenlinna , , , ,38 Hattula , , ,00 Hauh , , , ,75 Kalvla , , , ,75 Renk 72279, , , ,00 Yhteensä , , , ,88 Kuntalaskutuksessa ei le humiitu ympäristötimen prjekteja, vaan ainastaan ympäristöterveydenhulln, eläinlääkintähulln ja ympäristönsujelun laskutus (taulukk 4). Kaavissa 2 viimeistä kuukautta ei le vunna 2006 laskutettu kunnilta, mikä selittää kyseisenä vunna laskevaa kehitystä. 17

18 Kaavi 2. Kuntalaskutus seudulla vusina Hämeenlinna Kuntalaskutuksen kehitys kunnittain Hattula Hauh Kunta Kalvla Renk Taulukk 5. Kuntien maksusuuksien suhde asukasmääriin Maksusuudet suhteessa asukasmäärään (eura/asukas) Hauh Hattula Kalvla Renk Hämeenlinna Keskiarv ,55 20,90 24,39 33,29 16,28 27, ,91 19,23 22,65 30,73 15,03 24,31 Kaavi 3. Ympäristötimen päämament (%) Päämament ympäristötimessa 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Palvelut Henkilöstö Muut kulut 18

19 YMPÄRISTÖVASTUU Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen tehtävänä n edistää kestävää kehitystä ja lisätä ympäristötietisuutta mnin eri tavin. Lakisääteisten tehtävien lisäksi ympäristötimi tukee alueen kestävää kehittämistä valvmalla, neuvmalla, pastamalla, kuluttamalla, tiedttamalla ja valistamalla ympäristönsujelu-, ympäristöterveys- ja eläinlääkintäasiissa. Näillä timilla pyritään vaikuttamaan päätöksentekn, asenteisiin ja arvihin, jllin timinnan painpiste n ennaltaehkäisevässä työssä vahinkjen krjaamisen sijaan. Ympäristökasvatuksella välitetään ympäristötietja, -taitja ja -valmiuksia sekä tarjtaan timintamalleja elämäntapjen muuttamiseksi nykyistä kestävämmälle phjalle. Ympäristötiet tai ympäristömyötäiset asenteet eivät yksin riitä, vaan keskeistä tulevaisuutemme kannalta n se, miten timimme. Ympäristötimi n eri hankkeisiin sallistumalla ja niitä rahittamalla edistänyt merkittävästi kestävää kehitystä Hämeenlinnan seudulla. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n tteuttanut Hämeenlinnan kaupungin ympäristöppaan, jnka tarkituksena n edistää käytännön tekja ympäristön hyväksi. Ympäristöpas auttaa kaupungin henkilökuntaa, hallintkuntia ja myös yksityisiä henkilöitä ttamaan humin ympäristöasiat arkipäiväisessä timinnassa työpaikilla ja muualla. Hämeenlinnan seudun kunnissa (Hämeenlinna, Hattula, Hauh, Kalvla ja Renk) paikallisagendatyö alki vunna Kuukausia kestäneen työryhmätyöskentelyn tulksena kuntiin saatiin kestävän kehityksen timintahjelmat, jita kunnat vat alkaneet tteuttaa. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi timii kuntien paikallisagendatyön krdinaattrina ja yhteystahna. Ympäristötimen tavitteena n massa timinnassaan tteuttaa kestävän kehityksen timintahjelmissa mainittuja asiita mahdllisimman paljn, mutta myös innstaa muita sapulia timimaan. Agendaprsessissa ympäristötietisuuden lisäämisen tärkeys n nussut vimakkaasti esiin, ja ympäristötimen pyrkimyksenä n internetissä levien paikallisagenda- ja indikaattrisivujen avulla edistää ympäristötietisuuden lisääntymistä sekä ympäristöä säästävien elämäntapjen maksumista. Vuden 2006 aikana järjestettiin Pyörällä töihin kampanja Lunt-Aulankprjekti/Luntkulu Ilves Hämeenlinnan seudullisesta ympäristötimesta, Hämeenlinnan Urheilunystävät ry ja Lasten Liikunnan Tuki ry haastivat Hämeenlinnan seudun työpaikat sallistumaan Pyörällä töihin -viikkn j seitsemättä kertaa. Viikn aikana pyöräiltyjä työmatkja kertyi yhteensä kilmetriä ja sallistuneita li yhteensä 543 henkilöä. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n laatinut laatukäsikirjan ensimmäisen kerran vunna 2000, jllin timinta li vielä Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alaista. Laatukäsikirjaa päivitettiin vuden 2006 maaliskuussa. Laatukansi n jaettu eri yksiköihin; eläinlääkintähult, ympäristönsujelu ja ympäristöterveydenhult, ja lisäksi se n hallinnn ja prjektihenkilöstön käytettävissä. Laatukäsikirjaa svelletaan ympäristötimen timintaan ja sen vusittaiseen suunnitteluun. Tavitteena n timinnan jatkuva parantaminen sekä asiakaspalvelun että ympäristönsujelun näkökulmasta. Laatukäsikirjassa kuvataan ympäristötimen timinta ja timinnan laatuun vaikuttavat tekijät. 19

20 Ympäristönäkökhdat Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen työ mudstuu pääsin timisttyöstä, jllin timinnasta aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset jäävät melk pieniksi. Merkittävimmät ympäristönäkökhdat mudstuvat tehdyistä matkista, energian kulutuksesta, veden kulutuksesta, syntyneestä jätteestä, paperin kulutuksesta ja materiaalihankinnista. Ympäristötimella n lisäksi timinnastaan aiheutuvia psitiivisia vaikutuksia ympäristöön, sillä erilaisin ympäristöluvin ja tarkastuksin se estää ympäristön tilan heikkenemistä. Lisäksi ympäristötimi hulehtii ympäristövalistus- ja kasvatustehtävistä, jakaa tieta ympäristöasiista ja vaikuttaa ihmisten ympäristöasenteisiin. Alueen timintaympäristöä n kuvattu yksityiskhtaisemmin kunnittaisissa ympäristön tilan raprteissa, jita pyritään julkaisemaan vusittain yksi. Lisäksi ympäristötimi n laatinut kuntakhtaisia lunt-ppaita Hauhlta, Hämeenlinnasta, Kalvlasta ja Rengsta. Niiden avulla vi tutustua paikallisiin luntkhteisiin. Matkat Autlla ajetut matkat Työtehtävien lunteen vuksi henkilöautja judutaan käyttämään tarkastus- ja valvntatehtävissä jatkuvasti. Päällekkäisten käyntikertjen määrää seuraamalla vidaan töitä rganisida niin, että reittisuunnitelmien avulla vältytään turhilta yksittäisajilta. Jkainen vi malla khdallaan tarkentaa työtehtävien järjestelyjen tarkituksenmukaisuuden. Henkilökunnan työajkilmetrit vähenivät kuluneena vunna nin 33 % vuteen 2005 verrattuna. Yhteensä ajkilmetrejä mudstui kilmetriä ja niiden kknaiskustannukset livat eura (kaavi 4). Kaavi 4. Ajkilmetrit vusina Ajkilmetrit vusina (km) Ympäristöterveydenhult Ympäristönsujelu Eläinlääkintähult Tehkkaalla reittisuunnittelulla työssä ajetut kilmetrit vat vähentyneet, ja tästä jhtuen myös hiilidiksidipäästöt vähentyivät merkittävästi vusien aikana, nin 37 %. Yhdestä bensiinilitrasta syntyy 2,4 kg:n hiilidiksidipäästöt ja VTT:n yksikköpäästötietkannan mukaan keskikulutuksinen henkilöaut kuluttaa maantieajssa 6,5 litraa/100 km. Näillä perusteilla laskettuna ympäristötimen autlla ajetut matkat tuttivat kg:n hiilidiksidipäästöt vunna 2006 (taulukk 6). 20

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

!" # $%%&' ##&'(%' )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 0 102

! # $%%&' ##&'(%' )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 0 102 !" $%%& &(% )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 12 34 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 3 Lukijalle... 4 YLEISTÄ... 5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 5 HENKILÖSTÖ... 5 SUORITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN... 5 TOIMINNALLISET

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot