SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16

2 Virta Riikka, Laine Terhi, Syyrakki Sara, Kkk Marja, Jutila Heli Seudullisen ympäristölautakunnan timintakertmus ja yhteiskuntavastuuraprtti 2006 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen julkaisuja 16. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi. 50 sivua + 5 liitettä. ISBN ISSN Kuvat: Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi (ellei kuvaajan nimeä mainita) Kannen kuva: Okariina Rauta; Kuvateksti: Keväällä 2006 sinisrsa teki pesänsä ympäristötimen kukkalaatikkn. Painpaikka: Sumen Lehtiyhtymä Oy, Kirjapain Uusimaa, Prv

3 3

4 4

5 Sisällysluettel Sisällysluettel...5 RAPORTIN ESITTELY...6 Raprtinnin periaatteet...6 VISIO JA STRATEGIA...7 Visi...7 Timinta-ajatus...7 Arvt...7 Strategia...8 YMPÄRISTÖTOIMI VUONNA HALLINNON KÄYTÄNNÖT JA JOHTAMINEN...9 YMPÄRISTÖTOIMEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN...12 Timinnallisten tavitteiden tteutuminen...12 TOIMINNAN VASTUULLISUUDEN TULOKSET...15 TALOUDELLINEN VASTUU...15 Taludelliset periaatteet ja tavitteet vudelle YMPÄRISTÖVASTUU...19 Ympäristönäkökhdat...19 Ympäristönäkökhdat...20 Ympäristötutt ja kustannukset...25 SOSIAALINEN VASTUU...26 Henkilöstö...26 Kulutus...28 Terveys ja turvallisuus...29 Henkilöstön järjestäytyminen...30 Tasa-arv...31 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN ERI YKSIKÖT...31 Eläinlääkintähult...31 Ympäristönsujelu...31 Ympäristöterveydenhult...34 EU-PROJEKTIT...35 Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen (JÄRKI) Lunt-Aulank Arviinti- ja paikkatiedt elinympäristön suunnittelussa (ARTIKA) MUUT PROJEKTIT...38 KUTU...38 TUKU...38 Kumppanuus...38 VAREKE...39 VesiHäme...39 Ahmansikkaprjekti...39 VIESTINTÄ...40 Mnisteet ja julkaisut...40 Yleisötilaisuudet...41 Tapahtumat...42 Kyselyt...43 Saadut palautteet...44 SIDOSRYHMÄANALYYSI...45 Yhteistyö eri timialjen kanssa Hämeenlinnassa vunna Tehdyt situmukset...46 Jäsenyydet järjestöissä ja yhdistyksissä...47 GRI-SISÄLTÖVERTAILU...49 LIITTEET

6 RAPORTIN ESITTELY Raprtinnin periaatteet Hämeenlinnan kaupunki n julkaissut kk kaupunkia kskevan yhteiskuntavastuuraprtin vudelta Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n laatinut ympäristöraprtin timintakertmuksen yhteyteen vudesta 2001 lähtien. Nyt julkaistavaan, vuden 2006 timintakertmukseen n ensimmäisen kerran sisällytetty yhteiskuntavastuun näkökulma. Samalla luvutaan timintakertmuksen liitesassa lleesta ympäristöraprtista. Ympäristötimen timintakertmuksessa kerrtaan Hämeenlinnan seudullisen ympäristölautakunnan ympäristötimelle asettamien tavitteiden saavuttamisesta. Tavitteena n raprtida selkeästi ja ttuudenmukaisesti ympäristötimen timinnasta ja vuden aikana tapahtuneista merkittävistä asiista. Vuden 2006 raprtinnissa nudatetaan mahdllisuuksien mukaan Glbal Reprting Initiative (GRI) hjeistuksen julkisen sektrin raprtintihjeita. Taludellisia ja ssiaalisia indikaattreita käytetään sveltuvin sin. Ympäristövastuun tunnusluvut eivät suraan svellu ympäristötimen raprtintiin, sillä kulutustietja n vaikea kta eri timipisteistä niiden sijaitessa erillään. Tunnuslukujen lisäksi timintakertmuksessa esitellään kestävän kehityksen esimerkkitapauksia vuden varrelta. Raprtintiajanjaks n vusi 2006, mutta vertailutietja n esitetty myös aiemmilta vusilta. Vuden 2005 tiedt n sin esitetty vain lähtien, jllin seudullinen ympäristötimi siirtyi Hämeenlinnan kaupungin alaisuuteen. Yhteiskuntavastuuraprtin sisällön vertailu GRI-hjeisiin n sivuilla Raprtin tiedt n kerätty kyselyillä ja haastatteluilla. Lisäksi sa tiedista n peräisin Hämeenlinnan kaupungin ja ympäristötimen muista raprteista. Ympäristötimi n tarkistanut raprtin sisältämät tekstit ennen julkaisua, mutta raprtin ulkista varmennusta ei le tehty. Ulkisella varmennuksella tarkitetaan rganisaatin ulkpulisen, riippumattman tahn tekemää raprtin lutettavuuden varmentamista. Laatikihin sijitetut vihreät tekstit edustavat yhteiskuntavastuun tunnuslukuja ja kestävän kehityksen esimerkkitapauksia ympäristötimessa. Raprtin timitusvastuu - Harjittelija Riikka Virta - Ympäristö- ja terveystarkastaja Terhi Laine puh. (03) Yhteyshenkilöt Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi - Ympäristötimen jhtaja: jht ja strategiset linjaukset - Ympäristö- ja terveystarkastaja Terhi Laine: tiedtus ja raprtinti Yhteystiedt Puhelin/vaihde: (03) 6211 Sähköpstit: Ktisivut: 6

7 VISIO JA STRATEGIA Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen kestävän kehityksen visi ja ympäristöstrategia. Visi Hyvä ympäristö yhteistyöllä. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen strategian lähtökhtana n visi eli näkemys tulevaisuudesta. Ympäristötimen visi ilmaisee ympäristötimen näkemyksen siitä, mihin pyritään ja miten. Hyvää ympäristöä ei rakenneta yksin eikä hetkessä. Päämäärän saavuttaminen vaatii yhteistä tahta ja yhteistyötä sekä ympäristötimen sisällä että yhteistimintakuntien ja eri sidsryhmien kanssa. Ympäristötimen tehtävien hidn kannalta keskeistä n timiva yhteistyö ja vurvaikutus spimuskuntien eri hallintkuntien, muiden yhteistyötahjen ja asukkaiden kanssa. Hallintkuntien välinen yhteistyö n nähtävä jkapäiväisenä vurvaikutuksena, jssa käytetään justavasti hyväksi eri yksiköiden asiantuntemusta. Timinta-ajatus Ympäristötimi timii kestävän kehityksen periaatteita nudattaen hyvän ympäristön tilan ja lunnn mnimutisuuden edistämiseksi sekä viihtyisän, terveydelle haitattman elinympäristön ja puhtaiden elintarvikkeiden turvaamiseksi. Timinnasta vastaa asiantunteva ja mtivitunut henkilöstö. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen timintakenttä n laaja ja sen taustalla n mnipulinen, npeasti muuttuva ja kehittyvä lainsäädäntö. Seudun kasvu kerrannaisvaikutuksineen, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen sallistumismahdllisuuksien laajeneminen, kansainvälistyminen ja muut yhteiskunnalliset muutkset asettavat timinnalle uusia haasteita, jihin n reagitava npeasti tai pikemminkin j ennaklta. Hyvin hidetut ympäristöasiat mahdllistavat vetvimaisuuden työ- ja asuinpaikkana. Arvt Ympäristövastuullisuus Asukas- ja asiakaslähtöisyys Oikeudenmukaisuus Yhteistyökykyisyys ja avimuus Ympäristötimen arvja vat ympäristövastuullisuus, asukas- ja asiakaslähtöisyys, ikeudenmukaisuus sekä yhteistyökykyisyys ja avimuus. Tavitteena n puhdas ruka, vesi ja ympäristö sekä eläinten hyvinvinti. Ympäristön elinkelpisuuden lisäksi tavitteena n työskentellä alueen ihmisten ja työyhteisön hyvinvinnin pulesta. 7

8 Strategia Ympäristötimen strategia perustuu hyvään ja terveydelle haitattmaan elinympäristöön kestävään kehitykseen sana seudun kaikkea timintaa laadukkaiden ja taludellisten ympäristöpalvelujen turvaamiseen tasapulisesti seudun alueella asuville ja timiville Viihtyisä ja turvallinen ympäristö n seudun kehityksen elineht. Uudenlainen ajattelu ja uudet keint krstuvat erityisesti väestönkasvuun, lisääntyneen liikenteen haittihin, virkistysalueiden pirstutumiseen, vesistöjen hajakurmitukseen, phjavesien pilaantumisriskeihin ja rskaantumiseen liittyvissä kysymyksissä. Mnipulisena lupa- ja valvntaviranmaisena ympäristötimi vi vaikuttaa sutuisasti ympäristöä kurmittavan timinnan haitallisten vaikutusten vähenemiseen ja ympäristön tilan myönteiseen kehittymiseen. Tehkkaalla, alkututannn valvntaan asti ulttuvalla, neuvnta- ja tarkastustiminnalla vidaan vaikuttaa siihen, että Hämeenlinnan seudulla valmistettavat ja kaupan pidettävät elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset, eivätkä tulevaisuudessakaan aiheuta kuluttajalle terveydellistä vaaraa tai haittaa. Keskeistä n yrittäjien riittävän kattava mavalvnta ja vastuu tutteidensa laadusta. Ympäristötimen strategisena tavitteena n asiantunteva ja tehkas asiakaspalvelu, jka sisältää ajatuksen eri asiakasryhmien tasapulisesta ja lutettavasta khtelusta. Lupa- ja ilmitusasiiden käsittelyssä n leellista, että asiat hidetaan asiantuntevasti, ammattitaitisesti, justavasti ja sujuvasti. Ympäristönsujelua ei tulisi nähdä mana erillisenä sa-alueenaan, vaan ympäristöngelmat kytkeytyvät tiiviisti muihin yhteiskunnan peruskysymyksiin. Ympäristötimi pyrkii malla timinnallaan edistämään ajatusta, että kestävän kehityksen periaatteet ymmärrettäisiin sana kk seudun timintaa. Vastuu ympäristöstä n yhteinen, mutta vastuunkant edellyttää tieta siitä, miten timia ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Yhtenä ympäristötimen strategisena tavitteena n elinympäristön tilasta ja ajankhtaisista asiista tiedttaminen erilaisten julkaisujen ja prjektien mudssa. YMPÄRISTÖTOIMI VUONNA 2006 Seudullisen ympäristölautakunnan esittely Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi vastaa ympäristönsujelun, ympäristöterveydenhulln ja eläinlääkintähulln lakisääteisistä tehtävistä timialueellaan. Tehtävät hidetaan viiden kunnan alueella - Hämeenlinnassa, Kalvlassa, Hauhlla, Rengssa ja Hattulassa, jiden yhteenlaskettu asukasphja n nin henkilöä. Viranmaisena timii seudullinen ympäristölautakunta, jssa n yhdeksän jäsentä ja heille henkilökhtaiset varajäsenet. Ympäristölautakunta piti vunna kkusta ja käsitteli niissä yhteensä 177 asiakhtaa. Tarkastetut pöytäkirjat pidettiin julkisesti nähtävillä aina kkusta seuraavan viikn trstaina kl 8-15 ympäristötimessa. Ympäristölautakunnan kknpan n esitetty taulukssa 1. Ympäristölautakunnan infja järjestettiin yhdeksän kertaa. Inftilaisuudet livat ennen varsinaista lautakunnan kkusta ja niissä käsiteltiin vielä valmistelussa levia asiita, jista haluttiin ennaklta tiedttaa lautakunnan jäseniä. 8

9 Vunna 2006 ryhdyttiin valmistelemaan ympäristötimen muutta uusiin tilihin kaupungintallle ja sa henkilökuntaa muutti Linnankadun timitilihin alkukesällä. Taulukk 1. Seudullinen ympäristölautakunta Kunta Varsinainen jäsen Henkilökhtainen varajäsen Hämeenlinna Pj. Satu Taiveah (sdp) Irja Appelrth (sdp) Hasse Renfeldt (kk) Mikk Hieta (kk) Jyrki Kusmanen (kesk) Aim Mäkinen (kesk) Satu Heikintupa (vas) Marja Sirkka-Ahnen (kesk) Hattula Vpj. Kari Ventla (kk) Piia Viitanen (kk) Kari Pakarinen (sdp) Pentti Järvinen (sdp) Hauh Tanja Seppänen (sdp) Erkki Nurminen (sdp) Kalvla Marjatta Laine (kk) Pia Käki (kk) Renk Anu Salmaa (sdp/sit.) Sirkka Salranta (sdp) HALLINNON KÄYTÄNNÖT JA JOHTAMINEN Päätöksentessa mukana kestävä kehitys Ympäristön salta Seudullisen ympäristötimen timinnan painpiste n ennaltaehkäisevässä työssä, eli lupa- ja valvntatyön lisäksi pyritään edistämään ympäristötietisuutta ja kestävää kehitystä. Tavitteena n, että vurvaikutus kuntalaisten kanssa kehittyisi sellaiselle taslle, että asukkaiden lisi luntevaa ja helppa antaa palautetta ja kerta ideistaan ympäristönsujelutyön kehittämiseksi. Kuluneena vunna ympäristötimi sallistui Efekn järjestämään kunnan ympäristökustannukset ja tulkset (KUTU)-hankkeeseen. Hankkeessa kehitettiin sellaisia ympäristöjhtamisen välineitä, jiden avulla vidaan seurata ja arviida ympäristöön vaikuttavien timenpiteiden kustannuksia ja niiden tulksellisuutta. Hankkeen tulksena valmistui Hämeenlinnan ympäristötilinpäätös vudelta Ympäristötimen jhtaja Sara Syyrakki n timinut Hämeenlinnan kestävän kehityksen jhtryhmän puheenjhtajana sen perustamisesta lähtien. Jhtryhmän tehtävänä n kaupunginhallituksen alaisuudessa hulehtia kestävän kehityksen tteutumisesta sana kaupungin strategiaa. Hämeenlinna n situtunut humiimaan kestävän kehityksen kaupungin kehittämisessä allekirjittamalla Aalbrgin asiakirjan. Timinnan tavitteita tulee siten asettaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Kaupunkirganisaatin eri timijat humiivat työssään kaupungin strategiassa määritellyt kestävän kehityksen periaatteet. Henkilöstön salta Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöstrategian 2010 visina n Hämeenlinnan kaupunki Hyvä työnantaja Osaava ja mtivitunut henkilöstö. Läpileikkaavaksi periaatteeksi Hämeenlinnan kehittämiselle n asetettu kestävä kehitys. Edellytyksenä tasapainiselle kehitykselle n taludellinen, yhteisöllinen, ympäristöllinen ja henkilöstöpliittinen kehitys, jllin yhteiskuntavastuun eri sa-alueet humiidaan. 9

10 Ympäristötimen timinta-ajatukseen sisältyy näkemys vastuullisesta, asiantuntevasta ja mtivituneesta henkilöstöstä. Ammattitaidn kehittyminen, työyhteisön viihtyvyys ja työkyky edellyttävät ikeudenmukaista jhtamista, jnka avain n avin vurvaikutus. Kulutuksen ja työnhjauksen avulla ympäristötimessa pyritään tukemaan henkilöstön jaksamista. Hämeenlinnassa n tasa-arvlain asettaman velvitteen mukaisesti laadittu henkilöstöpliittinen tasa-arvsuunnitelma, jnka tavitteena n estää sukupuleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arva sekä parantaa naisten asemaa työelämässä. Lisäksi Hämeenlinnassa n laadittu kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä paikallisella taslla sekä vahvistamaan viranmaisten ja kansalaisjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Tasa-arv- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia nudatetaan keskushallinnssa, kaikilla kaupungin timialilla ja kaupungin alaisuuteen liitetyissä Kanta-Hämeen Pelastuslaitksessa ja Hämeenlinnan seudullisessa ympäristötimessa. Vusittain laadittavaan henkilöstöraprttiin n kttu ne keskeiset tunnusluvut, jiden avulla kuvataan Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön rakennetta, määrää sekä tilaa. Lisäksi henkilöstöraprtissa tarkastellaan vusittain henkilöstön työhyvinvintia sekä henkilöstökustannuksia. Hankintjen salta Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen tavara- ja palveluhankinnat kilpailutetaan keskitetysti Seutukeskus Oy Hämeen hankinta- ja kilpailutusyksikössä. Ympäristötimessa nudatetaan hankinta- ja kilpailutusyksikössä laadittuja hankintahjeita, jtka n vahvistettu kaikkien Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen käyttöön. Kilpailuttamisella pyritään kknaisedullisimpaan vaihtehtn, humiiden samalla avimuuden, tasapulisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Eri vaihtehtja vertailtaessa humita pyritään kiinnittämään tutteen ympäristönäkökhtiin ja kestävän kehityksen periaatteiden nudattamiseen. Ympäristömerkittyjä tutteita ei kuitenkaan erikseen tilastida. Organisaatirakenne Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n jaettu neljään timinnalliseen yksikköön, jtka vat hallint, ympäristönsujelu, eläinlääkintähult ja ympäristöterveydenhult. Kullakin yksiköllä n erillisellä päätöksellä tehtävään määrätty yksikönvetäjä. Seudullista ympäristötimea jhtaa ympäristötimen jhtaja. Ympäristötimen jhtajan virka sekä kaksi timistsihteerin tinta sijittuvat hallintyksikköön. Ympäristönsujelun yksikössä n neljä ympäristötarkastajan virkaa sekä ympäristöterveydenhulln yksikön kanssa yhteiset klme ympäristö- ja terveystarkastajan virkaa. Ympäristöterveydenhulln yksikössä n elintarvikehygieenikn virka, kuusi terveystarkastajan virkaa sekä ympäristönsujelun yksikön kanssa yhteiset klme ympäristö- ja terveystarkastajan virkaa. Ympäristöterveydenhulln yksikön työparit timivat tistensa sijaisina. Eläinlääkintähulln yksikössä n klme kunnaneläinlääkärin virkaa ja pieneläinhitajan timi, jka li täyttämättä vunna Tehtävät n jaettu tehtäväluettelin erillisellä ympäristötimen jhtajan päätöksellä. Samalla n jaettu myös kuntavastaavan tehtävät siten, että Hattulalla, Hauhlla, Kalvlalla ja Renglla n kullakin ma ympäristönsujelun kuntavastaava ja ympäristöterveydenhullssa kuntavastaavatyöpari. Kuntavastaavat hitavat kunnan palvelupistettä ja pitävät erityisesti yhteyttä kuntaan. Kuntavastaavan tehtävistä n laadittu työhje. Ympäristölautakunta n deleginut sille kuuluvaa päätösvaltaa alaisilleen viranhaltijille. Päätösvalta n delegitu yhtäläisesti kaikille tarkastajille sekä ympäristönsujelussa että ympäristöterveydenhullssa. Käytännössä delegituja päätöksiä tehdään tehtäväluetteliden määräämissä asiissa. 10

11 Ympäristötimen päätimipiste kuluneena vunna li Hämeenlinnassa Kutalantie 5:ssä. Neljässä muussa kunnassa li mat palvelupisteensä, jtka livat avinna rajitetusti viikittain. Eläinlääkintähult timi erillään kahdessa timipisteessä: Hauhlla ja Hämeenlinnassa. Näiden lisäksi ympäristönsujelun EU-hankkeilla li kuluneen vuden aikana mat timistnsa Trikatu 33:ssa ja Aulankkeskuksessa Hämeenlinnassa. Vuden 2006 kesäkuun alussa Trikadun timist muutti Linnankadulle san ympäristötimen henkilökunnasta muuttaessa uusiin timitilihin. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi rganisaatikaavi HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI KAUPUNGINVALTUUSTO 51 Tarkastuslautakunta 9 Tilintarkastaja KAUPUNGINHALLITUS 11 KAUPUNGINJOHTAJAT Kaupunginjhtaja Tapani Hellstén Apulaiskaupunginjhtaja Juha Issu HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hämeenlinna, Hattula, Hauh, Kalvla, Renk 9 jäsentä HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristötimen jhtaja Sara Syyrakki Ympäristönsujelun yksikkö yksikönvetäjä S. Vihlainen Ympäristöterveydenhulln yksikkö yksikönvetäjä P. Suminen Eläinlääkintähulln yksikkö yksikönvetäjä N. Räsänen 11

12 YMPÄRISTÖTOIMEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Timinnallisten tavitteiden tteutuminen Talusarvin valtuustn nähden sitvat timinnalliset tavitteet vudelle 2006 laadittiin Hämeenlinnan kaupungin painpistetavitteiden perusteella, jtka vat: 1) kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna, 2) timivat peruspalvelut, 3) vurvaikutteinen Hämeenlinna - aktiiviset asukkaat. 1) Kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna Timinnallinen tavite Tavitteen tteutuminen vunna 2006 Puhdas ja terveellinen elinympäristö sekä mnimutinen lunt vat kaupungin vetvimatekijöitä. Tiedtetaan ympäristön tilasta ympäristöön, yrityksiin ja asukkaisiin vaikuttavien päätösten ten phjaksi. Yritysten kilpailukyky lisääntyy ympäristö-, elintarvike- ja tuteturvallisuusasiiden hallinnan avulla. Yrityksiä neuvtaan ympäristö-, elintarvike- ja tuteturvallisuusasiissa lupa- ja ilmitusmenettelyjen sekä valvnnan yhteydessä. Lisäksi järjestetään yrityksille kulutustilaisuuksia em. ympäristötimen asiista. Uimavesiseurannan ja leväseurannan tulksista tiedtettiin ympäristötimen nettisivuilla säännöllisesti sekä yhteenvetja laadittiin mediatiedtteiden mudssa. JÄRKI-hankkeessa järjestettiin klme tiedtustilaisuutta, laadittiin kuusi tiedtetta, pidettiin kuusi luenta ja päätösseminaari. Ktisivuilla tiedtettiin ja hankejärven tiedtetaulut pystytettiin. Ilmanlaadun seurantatiedt julkaistiin päivittäin ympäristötimen nettisivuilla. Neuvnta n tteutunut lupa- ja ilmitusmenettelyjen ja valvnnan yhteydessä. Järjestettiin kaksi yritys-/ timialakhtaista elintarvikevalvnnan kulutustilaisuutta. Ympäristötimi kutsui yrityksiä Kiertkapulan järjestämään ympäristömyönteiset hankinnat seminaariin. Elinympäristöstä ihmiseen ja ympäristöön khdistuvia haittja ja vaarja ennaltaehkäistään sekä j lemassa levia haittja minimidaan. Elintarvikeyrityksiä ja muita timinnanharjittajia neuvtaan ja pastetaan lupa- ja ilmitusmenettelyjen sekä valvnnan yhteydessä. Neuvnta n tteutunut lupa- ja ilmitusmenettelyjen ja valvnnan yhteydessä. Lunt-Aulank-prjektin tavitteena n Aulankkeskuksen timinnan kehittäminen sana Kansallista kaupunkipuista. Kehitetään Aulankkeskus timinnalliseksi ja hukuttelevaksi ppimisympäristöksi ja käyntikhteeksi Kansalliseen kaupunkipuistn ja ludaan timintamalli kaupunkiluntkeskukselle. Lunt-Aulank prjekti tteutti san timinnallisista hjelmistaan Aulankkeskuksessa, rganisi Aulankkeskukseen kesänäyttelyn sekä tutti luntkulutimintaa esittelevän näyttelyn. Kaupunkiluntkeskuksen tulevaisuuden timintamalli visiitiin. Lunt-Aulank prjekti päättyi

13 2) Timivat peruspalvelut Timinnallinen tavite Tavitteen tteutuminen 2006 Ympäristötimen palvelut vat asiakaslähtöisiä ja kestävän kehityksen periaattein perusteltavissa. Asiakasyhteydentt ja niihin liittyvät timenpiteet raprtidaan asiakaspalvelun kehittämistä varten. Asiakasyhteydenttjen raprtintia Tarkastajahjelmaan n jatkettu jssain määrin ja tarkastajahjelman käyttöä n muutenkin tehstettu. Ympäristölautakunnan alainen timinta n eklgista, taludellista ja tilaajakuntien tavitteiden mukaista. Ympäristötimea kehitetään tilaajatuttajamallin phjalta ja timintaa kehitetään suunnitelmallisemmaksi yhteistyössä Efekn, Lhjan, Oulun ja Lahden seutujen kanssa. Ympäristötimen tavitteiden sekä palveluspimuksissa ja valvntasuunnitelmissa svittujen valvntatimenpiteiden tteutumista tarkastellaan klmannesvusiraprteissa. Osallistutaan Efekn kunnan ympäristökustannukset ja tulkset hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään ympäristöjhtamisen välineitä, jilla vidaan seurata ja arviida ympäristötimien kustannuksia ja timenpiteiden tulksellisuutta. Lupa- ja ilmitusasiat käsitellään asiantuntevasti ja suunnitelmallisesti. Lupa- ja ilmitusasiiden käsittelyajat minimidaan. Khteiden valvnta tehdään päivitettyjen valvntasuunnitelmien mukaisesti. Valvntasuunnitelmien tteutumista seurataan säännöllisesti. Peruseläinlääkäripalvelut hidetaan asiakaslähtöisesti ja justavasti. Ptilasvastaantta järjestetään myös iltaisin. Ympäristötimi sallistui tilaaja-tuttajamallin kehittämisprjektiin (TUKU) ja siihen liittyneeseen työajanseurantaan välisenä aikana. Ympäristötimi järjesti viisi kuntatapaamista kskien tilaaja-tuttajayhteistyön kehittämistä ympäristönsujelussa. Klmannesvusiraprtit n laadittu. Ympäristötimi sallistui kunnan ympäristökustannukset ja tulkset (KUTU)-hankkeeseen. Hämeenlinnan ympäristötilinpäätös vudelle 2005 valmistui. Lupa- ja ilmitusasiiden käsittelyajat vat lleet khtuulliset. Ympäristölupien valvntasuunnitelman tteutumisesta n laadittu yhteenvet vuden 2006 lpussa (valvnta tteutui 72 %:sesti). Lisäksi tehtiin tarkastuksia vunna 2005 tarkastamatta jääneisiin khteisiin. Käytännön tteuttaminen n sittautunut hankalaksi, kska vastaantt n päivystyskäytössä iltaisin. 13

14 3) Vurvaikutteinen Hämeenlinna aktiiviset asukkaat Timinnallinen tavite Tavitteen tteutuminen 2006 Tiedttamista kehitetään ja asukkaiden ympäristötietisuutta lisätään. Ympäristötimelle tehdään tiedtussuunnitelma, jnka tteutumista seurataan klmannesvusiraprteissa. Palvelupiste Kastellia ja kuntien palvelupisteitä käytetään aktiivisesti ympäristötimen tiedttamisessa. Ympäristötimen viestintäsuunnitelma laadittiin vuden 2006 lpussa. Vudelle 2007 laadittiin lisäksi yksityiskhtaisemmat tiedtuksen suunnitelmat yksiköittäin. Kastellia ja kuntien palvelupisteitä n käytetty tiedttamisessa. Julkaisusarjissa julkaistiin 11 julkaisua ja 2 mnistetta. Osa niistä li laadittu j edellisenä vunna. Ympäristötimi järjestää tiedtustilaisuuksia ympäristötimen alaan kuuluvista asiista ja sallistuu kunnissa eri tahjen järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Lunt-Aulank -prjekti tukee eri tavin ammattikasvattajien ympäristökasvatustyötä, järjestää asukkaille luntiltja, -retkiä ja ympäristöaiheisia tapahtumia ja tarjaa piskelijille harjittelupaikkja. Hämeenlinnan seudun ympäristöfrumi käynnistettiin ja siinä järjestettiin klme tilaisuutta. Lisäksi n järjestetty tiedtustilaisuus päiväktilapsien vanhemmille. Lunt-Aulank prjekti järjesti tavitteiden mukaista timintaa, jhn sallistui yhteensä 6650 asiakasta. Timintaan sallistuneita ryhmiä li 293. Prjektilla li 3 harjittelijaa. HML:n OKL:n 18 piskelijaa sallistui yhteistyössä ympäristöviikn tteutukseen. Sähköistä asiintia kehitetään. Osallistutaan paikkatietphjaisen palautejärjestelmän kehittämiseen. GIS-tiimissä n sallistuttu kehittämiskeskusteluun. Osallistuttiin phjavesien sujelusuunnitelman laatimiseen ja tutustuttiin siihen liittyviin paikkatietaineistihin. Asukkailla n mahdllisuus sallistua ja vaikuttaa heitä kskevien päätösten valmisteluun. Järjestetään yleisö- ja kuulemistilaisuuksia ympäristölautakunnan alaisuuteen kuuluvista viranmaisasiista, jtka herättävät yleistä mielenkiinta ja keskustelua kuntalaisten tahlta. Hämeenlinnan seudun ympäristöfrumi käynnistettiin ja siinä järjestettiin klme tilaisuutta. Ympäristöpalkint Vunna 2006 Hämeenlinnan seudun ympäristöpalkinnn saajaksi valittiin hämeenlinnalainen Tiv Lampinen. Perusteluissa mainitaan mm. että hän n ainutlaatuisella tavalla ivaltanut lunnn merkityksen, ainutlaatuisuuden ja kauneuden sana maailmankaikkeutta. Tiv Lampinen kerää päivittäin rskia lähiympäristöstä ja hän n timinut Ahvenistn alueella aktiivisesti vanhjen jätteiden ja jätekasjen pistamiseksi lunnnympäristöstä. Näin knkreettisella tavalla timien ja malla esimerkillään hän n antanut viestiä muillekin kuntalaisille siitä, että ympäristön viihtyisyys n kaikkien yhteinen asia. Tiv Lampisen mukaan tulevillakin sukuplvilla pitää lla mahdllisuus terveelliseen, turvalliseen ja hyvään elinympäristöön. Varsinaisen ympäristöpalkinnn saajan lisäksi ympäristölautakunta päätti myöntää kunniamaininnan Sepp Saariselle pitkäaikaisesta työstä ympäristön hyväksi. 14

15 Hämeenlinnan seudullinen ympäristölautakunta valitsee ympäristöpalkinnn saajan vusittain. Kuluneena vunna palkinnn nimeksi muutettiin Hämeenlinnan seudun ympäristöpalkint. Palkint vidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan, Hauhn, Kalvlan tai Rengn kuntien alueella timivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, jka n esimerkillisellä timinnallaan edistänyt kestävän kehityksen tteutumista. Seudullinen ympäristölautakunta pitää tärkeänä kestävää kehitystä edistävien hankkeiden ja ympäristöllisesti aktiivisten timijiden esiin tumista. Ympäristöpalkinnn jakamisella n vitu lisätä kuntalaisten ympäristötietisuutta ja edistää ympäristön humin ttavaa yritystimintaa. Ehdtuksia Hämeenlinnan seudun ympäristöpalkinnn saajaksi vi tehdä kuka tahansa asiasta kiinnstunut. Kuva 1. Ympäristöpalkinnn jaktilaisuus Elmessuilla Palkinta luvuttamassa Tiv Lampiselle kansanedustaja Satu Taiveah. Taustalla kunniamaininnan saanut Sepp Saarinen. TOIMINNAN VASTUULLISUUDEN TULOKSET TALOUDELLINEN VASTUU Taludelliset periaatteet ja tavitteet vudelle 2006 Seudullinen ympäristötimi n timialueen kuntien yhtäpitävin spimuksin sijitettu Hämeenlinnan kaupungin hallintn. Ympäristötimen budjetti määräytyy Hämeenlinnan kaupunginvaltuustn tekemän vusittaisen talusarvin perusteella. Henkilökunta n Hämeenlinnan kaupungin työntekijöitä, mutta tehtävät hidetaan kk viiden kunnan käsittävällä timialueella. Kustannusten jasta n svittu palveluspimuksin. 15

16 Vusittain asetetaan seudullisia timinnallisia tavitteita, jiden tteutumista seurataan ympäristölautakunnalle klmannesvusittain laadittavissa raprteissa. Timintakertmuksessa ktaan kk vuden timinta ja suritteet yhteen. Vudeksi 2006 seudullinen ympäristötimi asetti talusarvin timinnalliset tavitteet Hämeenlinnan seudulle Hämeenlinnan kaupunkitasn tavitteiden perusteella. Seudullisen ympäristötimen timinnallisia tavitteita vat kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna, timivat peruspalvelut sekä vurvaikutteinen Hämeenlinna aktiiviset asukkaat. Hämeenlinnan kaupunkistrategian mukaisesti ympäristötimen asettama tavite kilpailukykyinen ja elinvimainen Hämeenlinna sisältää ajatuksen laadukkaiden ja taludellisten ympäristöpalvelujen turvaamisesta tasapulisesti seudun alueella asuville ja timiville. Seudullinen ympäristötimi li kuluneen vuden aikana mukana rahittamassa useita EUprjekteja, kuten JÄRKI-hanketta, Lunt-Aulank prjektia / Luntkulu Ilvestä sekä ARTIKAprjektia. Prjektien timinnasta n kerrttu enemmän massa kappaleessaan, alkaen sivulta 35. Vunna 2006 hallinnn suus ympäristötimen timintakuluista li 16,5 %. Taulukk 2. Taluden tteutuminen 2005 ja 2006 (tutt ja kulut eriteltynä) Tuet ja TOIMINTATUOTOT Myyntitutt Maksututt avustukset Vukratutt Muut tutt YHT , , , , , , , ,93 Palvelujen Henkilöstökulut stt Aineet, tavarat, tarvikkeet Vukrakulut Muut kulut TOIMINTA- KULUT YHT. TOIMINTA- KATE , , , , , , , , , , , , , ,02 Hum! Tiedt vudelta 2005 vain ajalta Timintatutt vähenivät merkittävästi edellisestä vudesta. Samanaikaisesti myös timintakulut vähenivät. Kate li alle pulet pienempi edelliseen vuteen verrattuna, mutta ylitti reilusti talusarvin dtukset. Kertmusvunna talusarvin tavitteet timintatutille saavutettiin yli 100 %:sesti ja timintakuluille yli 90 %:sesti (taulukk 3). Tilinpäätöstietihin n laskettu hankkeet mukaan. Taulukk 3. Taluden tteutuminen vunna 2006 Talusarvi Tilinpäätös Tteutumis- % Tilinpäätös Tilinpäätös Timintatutt [ ] , ,93 103, , ,97 Timintakulut [ ] , ,91 97, , ,38 Timintakate [ ] , , , ,59 16

17 Kaavi 1. Timintakulut ja kasvuprsentti vusina (ennuste vudelle 2007) Timintakulut ja kasvuprsentti Vusi ,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00 Hum! Kulut ja tutt luetaan vasemmalle akselille ja kasvuprsentti ikealle % Kulut Tutt Kasvu% Organisaatimuutksen kuluja nstava vaikutus näkyy vuden 2005 khdalla (kaavi 1). Taulukk 4. Tteutunut kuntalaskutus vunna 2006 KUNTALASKUTUS Ympäristötimi yhteensä Ympäristöterveydenhult Eläinlääkintähult Ympäristönsujelu Kunta Hämeenlinna , , , ,38 Hattula , , ,00 Hauh , , , ,75 Kalvla , , , ,75 Renk 72279, , , ,00 Yhteensä , , , ,88 Kuntalaskutuksessa ei le humiitu ympäristötimen prjekteja, vaan ainastaan ympäristöterveydenhulln, eläinlääkintähulln ja ympäristönsujelun laskutus (taulukk 4). Kaavissa 2 viimeistä kuukautta ei le vunna 2006 laskutettu kunnilta, mikä selittää kyseisenä vunna laskevaa kehitystä. 17

18 Kaavi 2. Kuntalaskutus seudulla vusina Hämeenlinna Kuntalaskutuksen kehitys kunnittain Hattula Hauh Kunta Kalvla Renk Taulukk 5. Kuntien maksusuuksien suhde asukasmääriin Maksusuudet suhteessa asukasmäärään (eura/asukas) Hauh Hattula Kalvla Renk Hämeenlinna Keskiarv ,55 20,90 24,39 33,29 16,28 27, ,91 19,23 22,65 30,73 15,03 24,31 Kaavi 3. Ympäristötimen päämament (%) Päämament ympäristötimessa 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Palvelut Henkilöstö Muut kulut 18

19 YMPÄRISTÖVASTUU Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen tehtävänä n edistää kestävää kehitystä ja lisätä ympäristötietisuutta mnin eri tavin. Lakisääteisten tehtävien lisäksi ympäristötimi tukee alueen kestävää kehittämistä valvmalla, neuvmalla, pastamalla, kuluttamalla, tiedttamalla ja valistamalla ympäristönsujelu-, ympäristöterveys- ja eläinlääkintäasiissa. Näillä timilla pyritään vaikuttamaan päätöksentekn, asenteisiin ja arvihin, jllin timinnan painpiste n ennaltaehkäisevässä työssä vahinkjen krjaamisen sijaan. Ympäristökasvatuksella välitetään ympäristötietja, -taitja ja -valmiuksia sekä tarjtaan timintamalleja elämäntapjen muuttamiseksi nykyistä kestävämmälle phjalle. Ympäristötiet tai ympäristömyötäiset asenteet eivät yksin riitä, vaan keskeistä tulevaisuutemme kannalta n se, miten timimme. Ympäristötimi n eri hankkeisiin sallistumalla ja niitä rahittamalla edistänyt merkittävästi kestävää kehitystä Hämeenlinnan seudulla. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n tteuttanut Hämeenlinnan kaupungin ympäristöppaan, jnka tarkituksena n edistää käytännön tekja ympäristön hyväksi. Ympäristöpas auttaa kaupungin henkilökuntaa, hallintkuntia ja myös yksityisiä henkilöitä ttamaan humin ympäristöasiat arkipäiväisessä timinnassa työpaikilla ja muualla. Hämeenlinnan seudun kunnissa (Hämeenlinna, Hattula, Hauh, Kalvla ja Renk) paikallisagendatyö alki vunna Kuukausia kestäneen työryhmätyöskentelyn tulksena kuntiin saatiin kestävän kehityksen timintahjelmat, jita kunnat vat alkaneet tteuttaa. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi timii kuntien paikallisagendatyön krdinaattrina ja yhteystahna. Ympäristötimen tavitteena n massa timinnassaan tteuttaa kestävän kehityksen timintahjelmissa mainittuja asiita mahdllisimman paljn, mutta myös innstaa muita sapulia timimaan. Agendaprsessissa ympäristötietisuuden lisäämisen tärkeys n nussut vimakkaasti esiin, ja ympäristötimen pyrkimyksenä n internetissä levien paikallisagenda- ja indikaattrisivujen avulla edistää ympäristötietisuuden lisääntymistä sekä ympäristöä säästävien elämäntapjen maksumista. Vuden 2006 aikana järjestettiin Pyörällä töihin kampanja Lunt-Aulankprjekti/Luntkulu Ilves Hämeenlinnan seudullisesta ympäristötimesta, Hämeenlinnan Urheilunystävät ry ja Lasten Liikunnan Tuki ry haastivat Hämeenlinnan seudun työpaikat sallistumaan Pyörällä töihin -viikkn j seitsemättä kertaa. Viikn aikana pyöräiltyjä työmatkja kertyi yhteensä kilmetriä ja sallistuneita li yhteensä 543 henkilöä. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötimi n laatinut laatukäsikirjan ensimmäisen kerran vunna 2000, jllin timinta li vielä Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alaista. Laatukäsikirjaa päivitettiin vuden 2006 maaliskuussa. Laatukansi n jaettu eri yksiköihin; eläinlääkintähult, ympäristönsujelu ja ympäristöterveydenhult, ja lisäksi se n hallinnn ja prjektihenkilöstön käytettävissä. Laatukäsikirjaa svelletaan ympäristötimen timintaan ja sen vusittaiseen suunnitteluun. Tavitteena n timinnan jatkuva parantaminen sekä asiakaspalvelun että ympäristönsujelun näkökulmasta. Laatukäsikirjassa kuvataan ympäristötimen timinta ja timinnan laatuun vaikuttavat tekijät. 19

20 Ympäristönäkökhdat Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen työ mudstuu pääsin timisttyöstä, jllin timinnasta aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset jäävät melk pieniksi. Merkittävimmät ympäristönäkökhdat mudstuvat tehdyistä matkista, energian kulutuksesta, veden kulutuksesta, syntyneestä jätteestä, paperin kulutuksesta ja materiaalihankinnista. Ympäristötimella n lisäksi timinnastaan aiheutuvia psitiivisia vaikutuksia ympäristöön, sillä erilaisin ympäristöluvin ja tarkastuksin se estää ympäristön tilan heikkenemistä. Lisäksi ympäristötimi hulehtii ympäristövalistus- ja kasvatustehtävistä, jakaa tieta ympäristöasiista ja vaikuttaa ihmisten ympäristöasenteisiin. Alueen timintaympäristöä n kuvattu yksityiskhtaisemmin kunnittaisissa ympäristön tilan raprteissa, jita pyritään julkaisemaan vusittain yksi. Lisäksi ympäristötimi n laatinut kuntakhtaisia lunt-ppaita Hauhlta, Hämeenlinnasta, Kalvlasta ja Rengsta. Niiden avulla vi tutustua paikallisiin luntkhteisiin. Matkat Autlla ajetut matkat Työtehtävien lunteen vuksi henkilöautja judutaan käyttämään tarkastus- ja valvntatehtävissä jatkuvasti. Päällekkäisten käyntikertjen määrää seuraamalla vidaan töitä rganisida niin, että reittisuunnitelmien avulla vältytään turhilta yksittäisajilta. Jkainen vi malla khdallaan tarkentaa työtehtävien järjestelyjen tarkituksenmukaisuuden. Henkilökunnan työajkilmetrit vähenivät kuluneena vunna nin 33 % vuteen 2005 verrattuna. Yhteensä ajkilmetrejä mudstui kilmetriä ja niiden kknaiskustannukset livat eura (kaavi 4). Kaavi 4. Ajkilmetrit vusina Ajkilmetrit vusina (km) Ympäristöterveydenhult Ympäristönsujelu Eläinlääkintähult Tehkkaalla reittisuunnittelulla työssä ajetut kilmetrit vat vähentyneet, ja tästä jhtuen myös hiilidiksidipäästöt vähentyivät merkittävästi vusien aikana, nin 37 %. Yhdestä bensiinilitrasta syntyy 2,4 kg:n hiilidiksidipäästöt ja VTT:n yksikköpäästötietkannan mukaan keskikulutuksinen henkilöaut kuluttaa maantieajssa 6,5 litraa/100 km. Näillä perusteilla laskettuna ympäristötimen autlla ajetut matkat tuttivat kg:n hiilidiksidipäästöt vunna 2006 (taulukk 6). 20

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2007

Ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2007 Ympäristölautakunnan timintakertmus vudelta 2007 Laine Terhi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen julkaisuja 17 Käyntisite Linnankatu 6 C-prras PL 63, 13101 Hämeenlinna Teletiedt Puh. vaihde (03) 6211

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta Työnantajan kulutusvähennys Työnantajan lisävähennys henkilöstön kuluttamisesta Elinkeintimintaa ja maatalutta harjittavalla työnantajalla n mahdllisuus tehdä massa vertuksessaan ylimääräinen vähennys

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008 1 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008 1 TAUSTAA 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.9.2004 vimaan tulleen jätelain muutksen mukaan järjestetty jätteenkuljetus n suunniteltava ja hidettava siten, että se turvaa jätteen

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä HAKEMUS FISU (Finnish Sustainable Cmmunities) edelläkävijäkuntien verkstn jäsenyydestä Kunta Kunnan tiedt / site Puh. www-sivut hakee FISU-verkstn jäsenyyttä situtuen seuraaviin liitteessä 1 esitettyihin

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot