7/22/2013. Palautetta kokonaistyöskentelystä. Taustaa palautelomakkeista: Asiakkaiden kokemuksia lastensuojelusta ja Empusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7/22/2013. Palautetta kokonaistyöskentelystä. Taustaa palautelomakkeista: Asiakkaiden kokemuksia lastensuojelusta ja Empusta"

Transkriptio

1 Taustaa palautelomakkeista: Lastensuojelun ja Empun yhteistyön arviointia Asiakkaiden kokemuksia lastensuojelusta ja Empusta Tuija Sane & Marjaana Hänninen Asiakkailta yhteensä 5 palautelomaketta: 3 koko työskentelystä, 2 verkostotapaamisesta. Lisäksi 2 työntekijöiden omaa palautelomaketta verkostotapaamisesta. Palautteet kerätty touko-elokuun aikana. Syksyltä ei palautelomakkeita, koska soveltuvia perheitä ei ollut asiakkuudessa (esim. joissakin tapauksissa asiakkuus on vasta alkuvaiheessa.) 2 Asioita, joista on ollut apua perheille: Palautetta kokonaistyöskentelystä Työntekijöiden myötätunto ja asioiden ja mahdollisuuksien esiintuonti positiivisella tavalla (vielä on toivoa). Toimiva henkilökemia, toteutui Empussa. Yksilökeskustelut, sosiaaliohjaajien kotikäynnit, tukiperheen löytyminen ja AA-ryhmät. Oman ongelman tunnistaminen ja tunnustaminen, herätys siihen, että jotain on tehtävä. Oma halu saada asiat raiteilleen. Oma avoimuus muutokselle. 3 4 Asioita, jotka ovat vaikeuttaneet perheiden tilannetta: Epävarmuus prosessin kulusta lastensuojeluilmoituksen teosta lähtien. Automaattiset lastensuojeluilmoitukset Empusta. Liukuhihnatyö. Palveluiden joustamattomuus. Palveluita joutuu odottamaan pitkään. Tukiverkoston puute arjessa. Sulkeutuneisuus läheisten/ympäristön toiminnassa. Huonot välit entisen puolison kanssa. Kokemuksia yhteistyöstä lastensuojelun kanssa: On toiminut hyvin. Positiivinen/lämmin. Lastensuojelussa ei tavata riittävästi lapsia, työntekijät ovat ventovieraita lapsille. Lapsilta kysytään liian vaikeita kysymyksiä. Prosessin etenemisestä ei saa riittävästi tietoa. Lastensuojelu on munaton, ei ota kantaa. Lastensuojelussa kuunnellaan enemmän äitiä, kohtelu on epäoikeudenmukaista

2 Kokemuksia yhteistyöstä Empun kanssa: Positiivinen, kannustava, auttava. Toiminut kohtalaisesti. Aamuryhmä ei sopinut, liian ongelmaisia ihmisiä. Liukuhihnatyötä, jossa asiakasta pallotellaan. Kokemuksia lastensuojelun ja Empun välisestä yhteistyöstä: Kokonaisuutena tyytyväisiä palveluun. Suhteellisen toimivaa. Yhteistyö ok. Lopputulos oli erittäin positiivinen perheen kannalta. Asiansa osaavaa ja asiallista henkilökuntaa. Yhteistyö ei ole hyvä, koska samassa asiassa on liikaa ihmisiä (3 ls-työntekijää, lastenvalvoja). Lastensuojelu ja Emppu eivät keskustele keskenään -> puhutaan eri asioista. Enemmän tulisi keskittyä yhteen asiaan. Molemmilla tahoilla on eri tavoitteet. 7 8 Vanhempien kokemus osallisuudestaan: Mitä lastensuojelu voisi tehdä toisin? Empun osalta on saanut vaikuttaa asioihin riittävästi, lastensuojelun kohdalla olisi kaivattu lisää tietoa prosessin etenemisestä. On kuunneltu, mutta mitään ei ole tapahtunut. Perheen resursseja ei ole otettu erityisen hyvin huomioon. Perheen resurssit on otettu riittävästi huomioon. Asiakkaalle enemmän tietoa prosessin etenemisestä. Jämäkämpi ote asioihin. Perheenjäsenten tasavertainen kohtelu. Enemmän lasten tapaamisia. Ymmärrettävämpiä kysymyksiä lapsille Mitä Emppu voisi tehdä toisin? Keskittyä enemmän juuri kyseisen asiakkaan tilanteeseen liukuhihnatyön sijaan. Tehdä lastensuojeluilmoituksia tapauskohtaisesti automaattisten ilmoitusten sijaan. Jakaa eri ongelmista kärsivät omiin ryhmiinsä, jotta vertaistuki toteutuisi paremmin. Tarjota enemmän yksilökäyntejä. Toiveita lastensuojelulle ja Empulle: Vähemmän ihmisiä saman asian ympärille, mieluummin yksi yhteyshenkilö, jonka asiakas oppisi tuntemaan. Enemmän keskustelua Empun ja lastensuojelun välille. Enemmän lasten mielipiteiden kuulemista ja lasten ottamista mukaan suunnitteluun, kun ovat tarpeeksi vanhoja (8 11v.)

3 Asiakkaiden kokemuksia LS:n ja Empun verkostotapaamisesta: Palautetta yksittäisestä verkostotapaamisesta Verkostotapaamisesta oli paljon hyötyä, koska sai purkaa tuntojaan, ja oli mukava työskennellä työntekijöiden kanssa. Verkostotapaamisesta oli jonkin verran hyötyä, koska siinä käsiteltiin lasten etuutta ja vanhemman hyvinvointia Työntekijöiden kokemuksia verkostotapaamisesta: Työntekijöiden kokemuksia verkostotapaamisesta: Mikä meni hyvin yhteistyössä? Mitä kannattaisi tehdä toisin ensi kerralla? Täydensimme toisiamme. Lasten näkökulma esiin voimakkaasti lastensuojelun mukanaolon ansiosta. Päihdeproblematiikan vankka tieto päihdetyöntekijällä. Kaikki puhuivat tasapuolisesti, ei liian virallista. Kaikilla oli tavoite tapaamiselle. Mitä hyötyä tapaamisesta oli? Asiakkaassa ehkä liikahti jotakin motivoitumisen suuntaan. Sai tietää muiden tahojen työskentelystä. Myös asiakas sai kokonaiskuvan työskentelystä. Sekä LS että Emppu mainitsivat, että olisi ollut hyvä tuntea tapaus paremmin. Alussa olisi hyvä järjestää nimi- ja esittelykierros sekä fiiliskierros, jossa kaikki sanovat, millä mielellä ovat tulleet. Esittelykierroksen jälkeen kertaus asiakkaan tilanteesta, jotta kokonaiskuva hahmottuu. Varata enemmän aikaa (esim. 1.5 h), sillä motivointi, lämpeneminen ja asian käsittely sekä tulevaisuuden hahmotus vievät aikaa

4 Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Sopivia nuoria löytyi yhteensä kahdeksan, joista neljä oli alustavasti halukkaita lähtemään mukaan palauteryhmään. Varsinaiseen haastatteluun saapui lopulta kaksi nuorta, joiden kokemuksiin ja toiveisiin tämä esitys perustuu. 2 1

5 Millaisia mielikuvia lastensuojeluun liittyy? Suurin osa negatiivisia mielikuvia. Nuorten mukaan sossutädeiksi tai kukkahatuiksi sanotaan aina sellaisia vanhoja mummeleita, jotka aina puuttuu kaikkeen. Lastensuojelu saattaa nuorten mukaan helposti ylireagoida tai liioitella asioita. Toinen nuorista kertoi hänelle jääneen lastensuojelusta hirveet traumat heidän perheestään aiemmin tehtyjen perättömien ilmoitusten vuoksi. Toisen mukaan hän ei tunne paljon ihmisiä, jotka olisivat lastensuojelun kanssa tekemisissä eikä siksi oikein osaa arvioida, millaisia mielikuvia muut lastensuojeluun liittävät. 3 Millaisia mielikuvia Emppuun liittyy? Emppu oli nimenä molemmille tuttu paikka. Tuntui nuorten mielestä positiivisemmalta paikalta kuin lastensuojelu, koska ne ei valita kaikesta. Toinen nuorista kertoi äitinsä käyvän Empussa ja äitinsä sanoneen, että Emppu on ollut tosi hyvä paikka hänelle. Toinen nuorista taas kertoi, että hänen äitinsä oli pistetty Emppuun, vaikka sillä ei mun mielestä oo mitään alkoholiongelmaa. Toiselle nuorista tulivat Empusta mieleen etenkin ryhmät, joissa istutaan sellasessa ringissä ja sanotaan, että moi, olen Pertti, olen 40-vuotias ja olen alkoholisti. 4 2

6 Millaisia mielikuvia muihin nuorten palveluihin liittyy? Mikä Nupoli? Mä sain joskus siitä (=Nupolista) sellasen pikkukortin, jossa oli kartta, mut en oo koskaan käyny siellä tai soittanu sinne. Muista paikoista, esim. Nuorisoasemasta nuorilla ei ollut minkäänlaista mielikuvaa. Nuorilta kysyttiin myös lastensuojelun omasta sosiaaliohjauksesta, mutta se ei ollut nuorille tuttua. 5 Kokemuksia verkostotapaamisista? Toinen nuori ei ollut osallistunut verkostotapaamisiin. Toisen mukaan verkostotapaamisissa oli ollut helppo puhua omista asioistaan, mutta ne oli yht turhii, kun ne tavallisetkin sossuneuvottelut. Varsinkin kouluun liittyvät tapaamiset olivat tuntuneet turhilta, koska niissä ei koskaan tehty mitään päätöksiä, niis vaan istuttiin ja sanottiin, et mun pitää käydä koulua. Ne neuvottelut, joissa oli tehty jotain päätöksiä, olivat sen sijaan tuntuneet tärkeiltä: kun tietää, et ne vaikuttaa johonkin. 6 3

7 Kuulluksi tuleminen? Molemmat nuoret kokivat tulleensa pääasiassa hyvin kuulluiksi omissa asioissaan. Nuorten toiveet esim. tapaamisajoista oli nuorten mukaan otettu hyvin huomioon työskentelyssä. Myös omien lastensuojelupapereiden saaminen itselle koettiin hyväksi. Sen sijaan neuvotteluissa kuulluksi tuleminen vaihteli nuorten mukaan vähän neuvottelusta riippuen. Useimmiten neuvotteluissa oli kuitenkin käsitelty nuorten mielestä tärkeitä asioita. 7 Millainen on hyvä sosiaalityöntekijä? Mikä se on? Hyvä sossu Hyvä ja sossu samassa lauseessa No jos ne ei oo sellasii virka-intosii, niin kai sillon Et jos ne ei liiottele lastensuojelulakia Se, mikä on sossun mielestä hyvää, on yleensä sossun asiakkaan mielestä huonoo. Hyvä sosiaalityöntekijä ei nyökkäile ja hymise koko ajan. Työntekijän sukupuolella ei ole merkitystä. Lopuksi kuitenkin: ei kokemusta huonoista työntekijöistä, kokevat tulleensa ymmärretyiksi. 8 4

8 Missä tapaamiset olisi hyvä järjestää? Tapaamisen paikalla ei ole väliä, tapaaminen kuin tapaaminen. Mieluummin ehkä kuitenkin lastensuojelun toimistolla kuin esimerkiksi kotona, jotenkin ahdistaa ajatella, et sossuja tulis mun kotiin. Koululle ei mieluiten tapaamisia. Tapaamiseen osallistuvat ihmiset ja tapaamisessa käsiteltävät aiheet kuitenkin tapaamisen puitteita tärkeämpiä. Verkostoneuvottelut samanlaisia kuin muutkin. 9 Miten lastensuojelun työskentelyä voisi kehittää? Järjestämällä tapaamisiin pientä syötävää, croissantteja vois taas käyttää syöttinä. Tarjoamalla tapaamisaikoja joko aamuun tai pari tuntia koulun päättymisen jälkeen, ei heti koulun jälkeen. Tarjoamalla harvempia tapaamisia, tunti sopiva pituus. Lastensuojelu vois puuttuu vähemmän epäolennaisuuksiin ja enemmän joihinkin oikeisiin asioihin. 10 5

Mutkatonta yhteistyötä - lastensuojelu ja päihdepalvelut. Info päihdepalveluista ja yhteistyöstä

Mutkatonta yhteistyötä - lastensuojelu ja päihdepalvelut. Info päihdepalveluista ja yhteistyöstä Mutkatonta yhteistyötä - lastensuojelu ja päihdepalvelut Info päihdepalveluista ja yhteistyöstä Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus EMPPU tarjoaa espoolaisille aikuisille apua ja hoitoa masennukseen

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Ihanaa aikaa poissa kotoota

Ihanaa aikaa poissa kotoota Ihanaa aikaa poissa kotoota Iisalmen Perheen Talo -yhteistyö Petri Paju Emma & Elias -ohjelma 2015 Sisällys: Intro 2 Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat 3 Hyviä kokemuksia ja hyötyä 4 Varauksetonta ja

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen asiakasraati huoltajille: ehkäisevä päihdetyö (yleinen ja riskiehkäisy) sekä koulupoissaolojen ehkäiseminen Raumalla

Pois syrjästä hankkeen asiakasraati huoltajille: ehkäisevä päihdetyö (yleinen ja riskiehkäisy) sekä koulupoissaolojen ehkäiseminen Raumalla Pois syrjästä hankkeen asiakasraati huoltajille: ehkäisevä päihdetyö (yleinen ja riskiehkäisy) sekä koulupoissaolojen ehkäiseminen Raumalla Pois syrjästä hankkeen Rauman kehittämisosio järjesti asiakasraadin

Lisätiedot

Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta

Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta Ulla Matikainen Adoptioperheet ry 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tämän tutkimuksen konteksti: kansainvälinen adoptio...

Lisätiedot

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta LASINEN LAPSUUS ammattilaiskysely 2010 Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta Tyyne Hakkarainen Kesäkuu 2010 Sisällys Aineisto...

Lisätiedot

Sopivasti toisin - askelia kohti yhteistä dialogia

Sopivasti toisin - askelia kohti yhteistä dialogia Sopivasti toisin - askelia kohti yhteistä dialogia Tämä tarina voisi olla tosi. Työnohjaajina kuulemme toistuvasti kokemuksia pieleen menneistä verkostokokouksista. Asiakkaamme tuovat pohdittavaksi kerta

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUSTA OMAAVAT HENKILÖT HANKKEEN KEHITTÄMISTOIMINNASSA HAASTATTELUT, kevät 2011

ASIAKASKOKEMUSTA OMAAVAT HENKILÖT HANKKEEN KEHITTÄMISTOIMINNASSA HAASTATTELUT, kevät 2011 ASIAKASKOKEMUSTA OMAAVAT HENKILÖT HANKKEEN KEHITTÄMISTOIMINNASSA HAASTATTELUT, kevät 2011 Arvioinnin tekivät kokemusasiantuntijakoulutuksessa ollut Soili Rannanmäki ja arviointikoordinaattori Minna-Kaisa

Lisätiedot

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen vertaisryhmätoimintamallin arviointi Taru Kivelä, VTM 27.3.2013 Arviointi on Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset lapset ja. monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. Ilse Niekka

Maahanmuuttajataustaiset lapset ja. monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. Ilse Niekka Maahanmuuttajataustaiset lapset ja monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa Ilse Niekka 2 Maahanmuuttajataustaiset lapset ja monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa Ilse Niekka Pesäpuu ry

Lisätiedot

Niinku ihminen ihmisen kanssa

Niinku ihminen ihmisen kanssa Niinku ihminen ihmisen kanssa Lastensuojelun ja päihdepalveluiden asiakkaiden näkemyksiä perheensä elämästä ja kokemuksia palveluista S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti Tiina Soukiala Syyskuu

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

"Jatkuva huoli, ikävä ja suru - kokemuksia perheenyhdistämisestä

Jatkuva huoli, ikävä ja suru - kokemuksia perheenyhdistämisestä Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten verkostojen vahvistaminen -hanke "Jatkuva huoli, ikävä ja suru - kokemuksia perheenyhdistämisestä Raportti pakolaisen perheenyhdistämisohjelman kautta tulleiden

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa

Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa Sosiaalityön käytäntötutkimus Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa Fokusryhmien käyttö kokemusasiantuntijuuden keräämisessä Tuula Carroll Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta

Lisätiedot