Työttömän työ- ja toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömän työ- ja toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 Työttömän työ- ja toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa Aki Vuokko, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Työterveyslaitos, työlääketiedetiimi TOIMIA/Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä, asiantuntijasihteeri kk 1

2 Kohti varhaista toiminta- ja työkykyarviota - esimerkkinä työttömät Luennon sisältö Työttömyyden käsitteet Mitä ajankohtaista Esimerkkinä työttömät Työttömyys ja terveys Palveluiden muutostarpeita Arvioinnin aikaistaminen Työtön lääkärin vastaanotolla Menetetyn arvioinnista vahvuuksien edistämiseen 2

3 Työttömyyden käsitteitä on monia Työnhakija Työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) rekisteröity henkilö, jolla on työhakemus voimassa Työtön Pitkäaikaistyötön Työ- ja elinkeinohallinto määrittelee työnhakijaksi, joka on ilman työtä ja on käytettävissä työhön, jonka työaika on vähintään puolet alan normaalista työajasta tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Luetaan työnhakijaksi ilmoittautuneet lomautetut. Työtön, joka on ollut yhtäjaksoisesti tai useammassa työttömyysjaksossa yhteensä 12 kuukautta työnhakijana. Vaikeasti työllistyvä Työmarkkinatukeen oikeutettu työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päivältä tai jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt. Vajaakuntoinen työntekijä Mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia. TE-toimiston vajaakuntoiseksi määrittelemällä työnhakijalla on mahdollisuus saada ammatillisen kuntoutuksen palveluja. hhhhhhhhhhhhhh Lahti Työttömien toimintakyvyn arviointi A. Vuokko 3

4 Mitä lähtökohtia voisi olla työttömien toiminta- ja työkyvynarvioinnissa? Työttömyyden uhka työttömyyden alkuvaihe? Pitkittyvä työttömyys? Työelämään pyrkivä vajaakuntoinen henkilö? Erikoisammatti? Työttömyys ilman merkittäviä muita (esim. terveydellisiä) rajoitteita? Epäselvä terveydentila? Moniongelmaisuus? Ammatillisen/lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet? Eläkemahdollisuuksien arviointi? Työkyvyn lääketieteellinen arviointi 4

5 Mihin työttömien toimintakykyä verrataan? Työttömän työkyvyn arviointia vaikeuttaa puuttuva työ, johon toimintakykyä suhteutetaan Työ ja työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat Työllistymistä suhteuttaessa vain aiempaan työhön arvio todellisista mahdollisuuksista voi jäädä puutteelliseksi Työeläkevakuutus kiinnittää huomiota myös tosiasiallisiin työnsaantimahdollisuuksiin, joskin työkyvyn arvioinnin edellytetään olevan riippumaton työllisyyssuhdanteen vaikutuksista Työnhakijan omassa arviossa (koettu työkyky) painottuu työllistymiskyky työssä selviytymisen ohella Ammatillinen vrt. yleinen työkyvyttömyys Työn vaatimukset Pitkäaikaistyöttömällä sovelletaan yleistä työkyvyn määritelmää ammatillisen sijaan. 5

6 "Yhä terveemmät hakevat työkyvyttömyyseläkkeelle" Helsingin Sanomat Yhä useampi eläkehakemus hylätään - kriteerit eivät ole tiukentuneet Työllisyystilanteessa eläkettä haetaan lievemmillä sairauksilla? Työttömyydessä toimeentuloa ei voida korvata sairausperusteisesti Työkykyä arvioidaan eri tavoin sairauspäivärahakaudella ja työkyvyttömyyseläkettä mietittäessä. Hylkäyspäätöksestä huolimatta moni hakee eläkettä yhä uudestaan ilman päätöksen muuttumista. Tärkeämpää olisi ohjata tehokkaammin työkyvyn edistämiseen eikä eläkkeen hakemiseen. 6

7 Työvoimapula uhkaa koko Suomea 2020? Työttömien osuus työvoimasta 10,7 % (12/2012: työtöntä työnhakijaa, joista yli vuoden työttömänä ja alle 25-vuotiaita ) Uudet avoimet työpaikat vähenivät Työttömyys kasvoi vuonna 2012 Irtisanomisten määrä ja lomautukset kasvoivat Nyt kolmannes 3,5 miljoonasta työikäisestä ei ole töissä, työllisyysaste 69 % ja työttömyysaste 7,7% (12/2012) Vuonna 2020 tarvitaan noin uutta työntekijää (TEM) Uudet työpaikat keskittyvät voimakkaasti yliopistopaikkakunnille ja samaan aikaan työssäkäyntialueet laajenevat Yli 55-vuotiaiden työllisyys on kasvanut viime vuosina nopeasti Työura pitenee etenkin korkeasti koulutetuilla. Myös työuran alkupäästä, sillä opiskelijoiden työssäkäynti on lisääntynyt tasaisesti Vuonna 2009 Suomen ulkomaalaistaustaisista työikäisistä oli töissä vain puolet. Kotoutuminen on yleensä muutaman vuoden prosessi 7

8 Nuorten työllisyys ja yhteiskuntatakuu Suomalaisista vuotiaista noin 19 % työttömiä (12/2012) Syrjäytyneitä vuotiaista noin 5 % (51 300) vuonna 2010, työnhakijoita ja muita työvoiman ulkopuolisia (EVA) Vain peruskoulun varassa olevista syrjäytyneitä 12,5% Syrjäytyneiksi luokitellaan työvoiman ja opiskelun ulkopuoliset nuoret, joilla ei ole peruskoulun lisäksi muuta koulutusta (Myrskylä 2012) Nuorisotakuu alkaen Alle 25- ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ/harjoittelu/opiskelu/työpaja/kuntoutuspaikka viimeistään 3 kk kuluessa työttömäksi joutumisesta (Hallitusohjelma, TEM 2012) 8

9 Nuoret ja syrjäytyminen - Ihan tavallisia asioita Presidentti Niinistön käynnistämä kampanja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi toi julkisen keskustelun asialistalle ajatukset jokaisen vastuusta itsestään ja lähimmäisistään. Ehdotuksia, jotka saattavat helpottaa arkea nuorilla ja heidän perheillään. Vastuu ja varhainen puuttuminen ja 'tukihenkilönä' arjen pulmakohdissa "Arjessa aika pienet asiat ja teot riittävät ihmeen pitkälle." " muistettava, että jokainen meistä on toimija. Nuoresta vanhaan voi vaikuttaa omassa ympäristössään siihen, ettei joku lähellä ole ulkona." 9

10 Työttömyyden ja terveyden välillä on yhteys Työttömyys vaikuttaa kielteisesti terveyteen ja hyvinvointiin Terveysongelmat ja vajaakuntoisuus heikentävät työllistymistä Pitkittyvä työttömyys terveysriskit kasvavat hoito- ja kuntoutustarve jää usein tunnistamatta riski syrjäytyä työmarkkinoilta kasvaa Nopea työllistyminen tukee terveyttä ja työkyvyn säilymistä Terveys ja aktiivinen työnetsintä tukevat työllistymistä 10

11 Pitkittyvä työttömyys ja terveys (mm. Kerätär ym. 2010, Heponiemi ym. 2008, Pensola 2006) Työllistymiskykyä heikentäviä terveysriskejä ja ongelmia mielialahäiriöt päihderiippuvuus ja myös kohde-elinvauriot TULES / rangan ja isojen nivelten sairaudet Heikko opiskelu- ja työmenestys taustalla voi olla lievä kehitysvammaisuus, heikkolahjaisuus oppimisen erityisvaikeus mm. lukivaikeus tarkkaavuushäiriö Riskiryhmiä työttömyyden terveysvaikutuksille mm. keski-ikäiset miehet juuri koulunsa lopettaneet nuoret takaisin työelämään pyrkivät naiset Työttömyys - köyhyys - puutteellinen koulutus kasautuvat, ovat syrjäytymisriskejä ja rajoittavat työkykyä 11

12 Työttömyys on monitekijäinen ilmiö Työllistymiseen vaikuttavat mm. terveydentila - jäljellä oleva toiminta- ja työkyky ikä sosiaaliset taidot elämänhallinta, elämäntilanteeseen liittyvät tekijät osaaminen, ammattitaito työnsaantimahdollisuudet työttömyyden kesto ja toistuvuus Työttömien paluu avoimilla työmarkkinoille vaikeutuu jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen (Heponiemi 2008, Saikku 2010, TEM 2011) Arviossa ja neuvonnassa huomioitava muutkin kuin terveystekijät 12

13 Nuoret ja osatyökykyiset - Tärkeä voimavara työmarkkinoilla NUORET työttömyys, mielenterveys- ja alkoholiongelmat riski syrjäytymiselle tuen tarpeessa olevien tavoittaminen ja ohjaaminen palveluihin toteutuu huonosti OSATYÖKYKYISET työllistyminen heikkoa (mm. STM, Lehto 2011) Vuodessa noin 500 nuorta masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle työkykyä jäljellä, eli työhön paluu ja työssä pysyminen mahdollista esteinä ennakkoluulot, luottamuksen ja tiedon puute haasteena työtehtävien muotoilu työkykyä vastaavaksi Lahti Työttömien toimintakyvyn arviointi A. Vuokko 13

14 Tarve kehittää työttömien terveyspalveluja Pitkäaikaistyöttömien terveyshanke (Sinervo 2009, Saikku 2010) työttömien terveyspalveluiden toimintamalleja suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia toiminnan vakiinnuttamiseksi Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut työryhmä (TEM 2011) Terveydenhuolto työttömien terveystarkastusten toteutus Työterveyshuolto kuntoutuksen suunnittelu irtisanotuille, joilla työkyky pitkäaikaisesti alentunut Työ- ja elinkeino (TE)-toimisto varhainen tunnistaminen ja jatkoohjauksen varmistus Kela kuntoutuksen oikea-aikaistaminen ja verkostoyhteistyö Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ( ) kunnan järjestettävä terveystarkastukset nuorille ja työikäisille työttömille TEM ohje työttömien työkyvyn arvioinnista ja terveyspalveluihin ohjaamisesta (voimaan 1/2012) 14

15 Toimintatapasuositus (TOIMIA / Vuokko, Juvonen-Posti, Kaukiainen) Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa Keskittyy työttömyyden alkuvaiheen arviointiin Sisältää yksittäisiä arviointimenetelmiä helpottamaan arviointia Suositus kohdennettu terveydenhuoltohenkilöstölle Työttömyyden alkuvaiheen toimintakyvyn arviointiin ei aiempaa yhtenäistä terveydenhuollon toimintatapasuositusta 15

16 Suositus perustuu lehtiartikkeliin SLL 2011;66(48): kk kk kk k 16

17 k k k k k k k k k k k k k Suositus perustuu lehtiartikkeliin SLL 2011;66(48): Tavoitteena Edistää työ- ja toimintakykyä heikentävien tekijöiden tunnistamista Estää vajaakuntoisuussyistä työttömyyden pitkittyminen Tukea työelämään sijoittumista ja nopeaa työllistymistä Toiminta- ja työkykyajattelu osaksi terveystarkastustoimintaa Yhdenmukaistaa työ- ja toimintakyvyn arviointia kk kk kk k 17

18 Arvion painopistettä siirrettävä Terveydenhuollon ammattilaisen tulee arvioida toiminta- ja työkykyä sis. kuntoutusarvion työterveyshuollossa jo irtisanomisaikana tai terveyskeskuksessa työttömyyden alkutilanteessa. Toiminta- ja työkyvyn arviointitarve tunnistettava (TE-toimistossa) viimeistään työttömyyden kestettyä yhtäjaksoisesti kolme kuukautta. Ohjaus terveystarkastukseen tai toiminta- ja työkyvyn arviointiin. Työllistymisen tukitoimien suunnittelu ja käynnistys viiveettä Irtisanomisaikana - Onko suora uudelleentyöllistyminen mahdollista vai tarvitaanko työnhaun rinnalla kuntoutustoimenpiteitä? Kuntoutussuunnitelma - Laaditaan tähdäten työllistymiseen. Henkilö ohjataan tarvittaessa hoitoon tai kuntoutukseen. Kuntoutussuunnitelma erityisesti jos työkyky pitkäaikaisesti alentunut 18

19 Työttömän ohjautuminen terveystarkastukseen ja työkyvyn arviointiin (mukailtu: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut, 2011) 19

20 Terveydenhuollon lähete TE-toimistolle (Mukailtu STM 2007, TEM 2011, STM 2011) TE-toimisto tarvitsee tiedon miten työnhakijan työ- ja toimintakyky vaikuttaa työllistämistoimenpiteisiin. Miksi terveydenhuolto ohjaa henkilön TE-toimistoon Henkilön perustiedot, koulutus ja työhistoria Kuvaus ja arvio toiminta- ja työkyvystä mm. viimeiset työtehtävät ja niissä suoriutuminen tieto työpaikalla tehdyistä mahdollisista työjärjestelyistä työllistymisessä huomioitavat mahd. terveyden/toimintakyvyn rajoitukset Jatkosuositukset mm. arvio työkyvystä ja kuntoutustarpeesta arvio oppimiskyvystä, ongelmaratkaisutaidoista, tuen tarpeesta jne onko työkyvyttömyyden uhkaa selvitelty, jos on niin miten arvio mahdollisesta oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen Tuleeko TE-toimiston ottaa yhteyttä terveydenhuollon yksikköön Terveydenhuollon yhteystiedot Tietojen siirto tarvitaan henkilön lupa 20

21 Työtön lääkärin vastaanotolla (Vuokko, Juvonen-Posti, Kaukiainen. Lääkärilehti 2011) Kysymyksiä avuksi 21

22 Terveydentilan selvitys Toimintakyvyn arvio Toimintakykyajattelu kuuluu aina vastaanottotilanteeseen ja osaksi kaikkea päätöksentekoa. Työttömillä voidaan tarvita enemmän diagnostisia tutkimuksia ja ohjausta jatkohoitoon kuin työssä käyvillä. Arviointi on haastavaa moniongelmaiset tilanteet ja pitkäaikaistyöttömillä selvitykset ja jatkotoimet voivat vaatia laajempaa ja tiiviimpää yhteistyötä eri palvelutahojen kanssa, verkostoyhteistyötä. Motivointi henkilön omaan vastuuseen on tärkeää! k Parhaimmillaan moniammatillisena ja verkostoyhteistyössä Terveydentilan selvitys vähintään hoitajan tarkastus Lahti Työttömien toimintakyvyn arviointi A. Vuokko 22 Nimetyt terveystarkastusten tekijät tulisi olla TE-toimiston tiedossa.

23 Kartoitus ja yksittäiset arviointimenetelmät Toiminta- ja työkykyyn liittyvää tietoa kartoitettava eri tavoilla kyselyt ja lomakkeet helpottavat ja tehostavat tiedon keruuta verkostoyhteistyö antaa lisätietoa toimintakyvystä Keskeiset toimintakyvyn osa-alueet sairausryhmät ja oireet, joilla suurin merkitys työkyvyn ja pitkittyvän työttömyysriskin kannalta ennustavat toiminta- ja työkyvyn kehittymistä Lähtötilanne ja kartoitus vaikuttavat arviointimenetelmien valintaan. Arviota täydennetään tarvittavilla mm. kliinisillä tutkimuksilla. Työttömyyden kesto huomioitava kuntoutussuunnitelmassa Kartoitettavat terveydelliset ja sosiaaliset riskitekijät/ongelmat: terveydelliset riskitekijät (mm. päihteet, samanaikainen päihdeongelma) somaattinen ja psyykkinen terveydentila sosiaalinen toimintakyky palveluiden käyttö yhteistyökumppaneilta saatava tieto toimintakyvystä Lahti Työttömien toimintakyvyn arviointi A. Vuokko 23

24 Esimerkkejä - Kartoitus ja yksittäisiä arviointimenetelmiä "Tyypillisen päivän kuvaus" haastattelu (SLL, taulukko 3) haastatella arkipäivän toimintoihin osallistumista ja niistä selviytymistä.. päivittäinen elämä, kotiasioiden hoito, uni ja sairauden vaikutusta niihin Sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueiden kartoitus (SLL, taulukko 4) Ei yksittäistä testiä verkosto, aktiivisuus, osallistuminen, sosiaaliset taidot tärkeää tunnistaa sosiaalinen passiivisuus, vetäytyminen ja vaikeus huolehtia asioista tunnistettava tilanne, jolloin voimavarat liian vähäiset työllistämistoimenpiteisiin Oppimisen erityisvaikeuksien kartoitus seulontamenetelmät apuna tunnistamisessa ja kartoittamisessa haastattelulla täsmennetään mm. haittaa ja selviytymiskeinoja sekoittavat tekijät tulee huomioida lisätietoa Lahti Työttömien toimintakyvyn arviointi A. Vuokko 24

25 Työllistymistä ja kuntoutumista tukevien palveluiden käyttö (SLL, taulukko 4) Palveluiden käyttöä tulee arvioida suhteessa toimintakykyarvion pohjalta syntyvään hoito- ja kuntoutustarpeeseen. Mahdollinen vähäinen palveluiden käyttö voi johtua joko todellisesta vähäisestä tarpeesta tai passivoitumisesta ja syrjäytymisestä. Palveluiden käyttö esim. terveyskeskus, työterveyshuolto, sairaala mielenterveystoimisto, päihdepalvelut TE-toimisto, sosiaalitoimisto liikuntapalvelut jne. Verkostoneuvottelussa palveluverkostosta saatava tieto esim. havaitusta tukitarpeesta tuo näkökulmia toimintakykyarvioon. Lahti Työttömien toimintakyvyn arviointi A. Vuokko 25

26 Huomio jäljellä olevaan toimintakykyyn SIC FIT Ajattelumalliksi "Työttömän Fit Note", menetetyn arvioinnista siirrytään mahdollisuuksien arvioon ja voimavarojen tukemiseen. (vrt. Statement of Fitness for Work, valmiuksien, vahvuuksien ja selviytymiskeinojen kartoittaminen työkykyä ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Tunnistus ohjaus kartoitus ja toimintakykyarvio varhainen kuntoutussuunnitelma Jäljellä olevan toimintakyvyn yksittäisten arviointimenetelmien käytettävyydestä tarvitaan lisätietoa. 26

27 Työttömien terveyspalvelujen haasteita Terveydenhuollon resurssit ja palvelujen kysyntä Yksinomaisen terveystarkastustoiminnan vaikuttavuus voi olla puutteellinen työllistymisessä ilman työllistymiseen tähtäävää toimintaa Terveyden edistämisinterventiot työllistymiseen tähtäävän toiminnan rinnalla Kannustus omaan vastuuseen terveyden ja työkyvyn ylläpidossa Työttömien kuntoutustarvearvioinnin ja kuntoutuksen kehittämisen sisällyttäminen terveydenhuollon tehtäviin Lahti Työttömien toimintakyvyn arviointi A. Vuokko 27

28 Työttömän varhainen toiminta- ja työkyvyn arviointi Edistää terveyttä toimintakykyä ja nopeaa työllistymistä, estää syrjäytymistä Arviointi jo irtisanomisvaiheessa tai työttömyyden alkutilanteessa Työllistymisen tukitoimien suunnittelu ja käynnistys viiveettä kk Varhainen kuntoutussuunnitelma edistämään terveyttä ja työllistymistä Tunnistus ohjaus kartoitus ja toimintakykyarvio kuntoutussuunnitelma Arviointi haastavaa Työttömyys on monitekijäinen ilmiö Erilaiset kyselyt ja arviointimenetelmät apuna arvioinnissa Vastaanotolla henkilökohtainen keskustelu ja vuorovaikutus on tärkeintä Jäljellä olevan toimintakyvyn arvio Mitä pystyy tekemään, miten voimavaroja tuetaan ja edistetään työllistymistä Moniammatillisuus ja verkostoyhteistyö Erityisesti moniongelmaisissa tilanteissa voidaan tarvita usean toimijan yhteistyötä Motivaatio Kannustus omaan vastuuseen terveyden ja toimintakyvyn ylläpidossa kk kk k 28

29 Kiitos! Aki Vuokko, erikoislääkäri TTL, Työlääketiede Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut TEM raportteja 10/2011 Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työryhmän raportti 1.3.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA Arja Lintinen 2 ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ

Lisätiedot

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073) Loppuraportti Julkaisija:

Lisätiedot

TYÖKYVYN ARVIOINTI OSANA HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ SAMARIA RF:N KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA

TYÖKYVYN ARVIOINTI OSANA HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ SAMARIA RF:N KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA TYÖKYVYN ARVIOINTI OSANA HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ SAMARIA RF:N KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA Ida Bois Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA?

KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA? KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA? Pirjo Nordström Pro Gradu tutkielma Sosiologia Tampereen yliopisto, Porin yksikkö Heinäkuu 2008 2 Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

MIELENTERVEYSONGELMIIN LIITTYVÄ TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI

MIELENTERVEYSONGELMIIN LIITTYVÄ TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI MIELENTERVEYSONGELMIIN LIITTYVÄ TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI Kirjoittajat: Tuisku Katinka, LT, psykiatrian erikoislääkäri, Melartin Tarja, psykiatrian dosentti ja Vuokko Aki, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Kh 22.10.2013 Työllistämissuunnitelma Osallisuuden tukeminen 2013 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 Työllistymistä

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2012 2014 Sisällys 1. Lähtökohdat... 1 2. Kuntoutuksen lähivuosien haasteet... 2 2.1. Kuntoutuksen

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄLY:n koulutustilaisuus 2.5.2013 Kyösti Haukipuro Ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue 1 Esityksen sisältö Työkyvyn arviointi eri tilanteissa Kuntoutusraha ja päihdekuntoutus

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva 1 3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva Yleisiä kehittämislinjauksia Vanha 3.1. siirretty lukuun 5 kohdaksi 5.8. 3.1 Elämän hallinnan ja työllistämisedellytysten parantamiseksi

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS

TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS SOSVISIO Terveyssosiaalityön yhteishanke Vaasan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot