1 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PERUSTURVALAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 1 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 1.1 Perusturvan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Mäntyharjun kunnassa perusturvan palvelualueen visiona on kehittää palveluita entistä laadukkaimmiksi ottaen huomioon kustannustehokkuuden. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Esittelijänä toimiva palvelutuotantoyksikön johtaja toimii koko perusturvapalvelujen johtajana. TA 2014 TA 2013 Palveluissa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden ja potilaiden omaaloitteisuus. TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT Tuotantoyksiköt/ Tuotteet NETTO Perusturvan hallinto TA , TA , muutos % 0,0 % 12,4 % 2,7 % -0,9 % #JAKO/0! Seutu-sote TA , TA , muutos % 0,0 % -39,1 % -39,1 % -41,2 % #JAKO/0! Pegasos-arkistointi TA , TA , muutos % 0,0 % 37,5 % 37,5 % 32,7 % #JAKO/0! Effica-projekti TA , TA , muutos % 0,0 % -100,0 % -100,0 % -100,0 % #JAKO/0! Yhteensä TA Yhteensä TA

2 2 1.2 Perusterveydenhuolto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Erityistyöntekijät Psykologi Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa Toiminnan kuvaus tukeminen - liikunnan lisääminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana muuta asiakastyötä. Yhteistyö terveydenhoitajien ja fysioterapeutin kanssa. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Lasten ja nuorten oppimisvaikeusriskien varhainen tunnistaminen, psykologinen tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen. Painopiste alle kouluikästen ja alakouluikäisten kanssa työskentelyssä. Toiminnan kuvaus

3 Perhekeskuksen suunnitteleminen moniammatillisen yhteistyön vaikuttavuuden vahvistamiseksi Yhteistyökokoukset yli hallintokuntarajojen lasten ja nuorten kanssa toimivien kesken. 3 Toiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen Perusterveydenhuollossa toimii yksi psykologi. Psykologipalveluita annetaan Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien 0-18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Aikuisille annetaan palveluita vain poikkeustapauksissa. Palvelut sisältävät mm. psykologisia tutkimuksia, lyhytkestoista, tukea-antavaa psykoterapeuttista keskusteluapua sekä vanhempien kasvatuksellista ohjantaa ja neuvontaa. Tutkimuksilla selvitetään erilaisten kehityksellisten, emotionaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien pulmien taustalla olevia tekijöitä. Tukea-antavaa keskusteluapua annetaan erilaisten tunne-elämän ongelmien tai elämäntilanteisiin liittyvien kriisien yhteydessä. Vanhempia tuetaan löytämään toimivampia keinoja lasten kasvattamiseen tai ymmärtämään lasten tunteita ja reaktioita elämän kriisitilanteissa. Terveyskeskuspsykologi tuottaa myös koulupsykologipalveluita (mm. oppimisvaikeuksien tutkimuksia) em. kuntiin. Suoran vastaanottotyön lisäksi psykologista asiantuntemusta annetaan konsultaation kautta muitten ammattiryhmien (esim. terveydenhoitajat, päivähoidon henkilöstö, opettajat) työn tueksi. Yhteistyö erikoissairaanhoidon (lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikat, lastenneurologian poliklinikka) kanssa on tiivistä. Psykologi koordinoi myös nuorisopsykiatrilta ja toimintaterapeutilta ostettavia palveluita Puheterapia - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen -Varhainen puuttuminen alle kouluikäisten lasten kohdalla. -Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Puheterapiatarpeen arvionti 3 kk:n sisällä. Puheterapiaan pääseminen hoitotakuun puitteissa

4 Laadukas ja kustannustehokas puheterapia Ryhmämuotoisen puheterapian lisääminen -Pt:n toimi täytetty tai palvelujen ostaminen mahdollista. -Ryhmien kehittäminen Vastaanottotuntien määrä Asiakastyytyväisyyskyselyt Ryhmät/vuosi 4 Palvelut on suunnattu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja tapauskohtaisesti aikuisille, joilla on neurologisten häiriöiden aiheuttamia kommunikaatio-ongelmia. Puheterapeutin konsultaatio on mahdollista muillekin asiakasryhmille. Pertunmaan kunta ostaa jonkin verran puheterapiapalveluja alle kouluikäisille lapsille. Puheterapeutin työ on pääasiassa yksilöterapiaa, ryhmäterapia on toteutettu aikuisille aivohalvauspotilaille ja esikouluikäisille lapsille. Puheterapia sisältää tutkimuksen, terapian ja jatkohoidon järjestämisen sekä vanhempien ja omaisten ohjauksen. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT / TUOTE OMA- KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Psykologin vast.otto/käynti TA , Psykologin vast.otto/tunti TA , muutos % -8,0 % 6,7 % -1,8 % 500,0 % -7,1 % Puheterapeutin vast.otto/käynti TA , Puheterapeutin vast.otto/tunti TA , muutos % -8,8 % 11,2 % 1,4 % 25,0 % 1,2 % Yhteensä TA Yhteensä TA Avosairaanhoito Lääkärin vastaanotto Riittävät Sairastavuusindeksi lääkäriresurssit Hoito- ja 3 virkalääkäriä - liikunnan palvelusuunnitelmien lisääminen Hoito- ja laatiminen palvelusuunn.kk pitkäaikaispotilaille

5 osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Hoitotakuulain toteutuminen Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen virka-aikana Lääkärin osuuden toteutuminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa Hoidon tarpeen arvioinnissa todettu hoito järjestetään vähintään 3 kk sisällä Puhelinyhteyden saaminen viidessä minuutissa Toteutuneet terveystarkastukset Hoitotakuun toteutuminen VCC raportit 5 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon yksikössä tarjotaan kolmen yleislääkärin sekä noin kerran kuukaudessa ortopedin vastaanottopalveluja. Radiologian erikoislääkäri suorittaa terveyskeskuslääkärin lähetteellä ultraäänitutkimuksia noin kerran kuussa. Hoitajat (2,5 tka + 0,5 sh) hoitavat vastaanoton ajanvarauksen ja toimistopalvelut. Vastaanotto ja päivystys toimivat maanantaista perjantaihin klo Lääkäreiden vastaanoton suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti) Hoitajan vastaanotto -Hoito- ja palvelusuunnitelmien Hoito- ja palvelusuunn./kk laatiminen - liikunnan lisääminen pitkäaikais- potilaille osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seuranna n kehittäminen yhteistyössä mielenterveysyksikön kanssa Hoitajien vastaanotolta MTT;hen ohjautuneiden määrä

6 Kehitetään lääkäreiden ja sairaanhoitajien välistä työnjakoa Yksi vastaanottosairaanhoitaja aloittaa rajoitettuun lääkkeen määräämisoikeuteen liittyvän koulutuksen. 6 Yksi hoitaja on aloittanut koulutuksessa Vastaanottotyöhön koulutetut sairaanhoitajat (2) toimivat ajanvarauksella klo Sairaanhoitajat arvioivat hoidon tarpeen sekä tekevät lääkärin vastaanotolta siirrettyjä määräaikaiskontrolleja ja seurantoja. Reuma-, tulppa- ja syöpähoitaja pitävät vastaanottoa noin kerran kuukaudessa. llman ajanvarausta päivittäistä sairaanhoitotyötä tekee ns. poliklinikkahoitaja. Hoitajien vastaanoton suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti) Röntgen - - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Rtg -hoitajan tehtäväkuvan laajentaminen. Valmistellaan toimintamallia kontrolli EKG:n ottamiseen EKG:n otto on siirtynyt poliklinikalta röntgeniin kyllä/ei Toiminta on säteilyturvakeskuksen säännösten mukaista ajanvarauksella. Auditointi STUK:n velvoitteiden täyttyminen

7 7 Röntgenyksikössä suoritetaan perusterveydenhuollon tasoisia digitaaliseen kuvantamiseen perustuvia röntgentutkimuksia Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien asukkaille, Etelä-Savon työterveyshuoltoon, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukseen sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisille kiireellisen hoidon yhteydessä. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Lääk.vast.otto/käynti TA , Lääk.vast.otto/tunti TA , muutos % 83,9 % -44,9 % 1,2 % -1,0 % 1,7 % Hoitajan vast.otto/käynti TA , Hoitajan vast.otto/tunti TA , muutos % -22,1 % 33,5 % 3,9 % -5,7 % 5,0 % Röntgen/tutkimus TA , TA , muutos % -6,4 % 21,1 % 13,4 % 22,2 % -100,0 % Yhteensä TA Yhteensä TA Avoterveydenhuolto Fysioterapia Tulpparyhmän Ryhmiin toiminnan osallistuneiden laajentaminen määrä. - liikunnan lisääminen ennaltaehkäisevään suuntaan. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Selkävastaanottotoiminnan käynnistäminen. Liikkuva koulu - hankkeen kokemusten hyödyntäminen lasten/nuorten aktivoimisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tehtävänsiirto lääkäreiltä fysioterapeutille selkäpotilaan tutkimisesta ja hoidon suunnittelusta Toiminnallinen kuvaus Fysioterapeutin selkävastaanotolla käyneiden määrä.

8 8 Fysioterapiassa tuotetaan lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Ihosairauksien hoitoon annetaan lähetteiden perusteella UVB kapeakaistahoitoa, jota myydään myös ulkokuntalaisille. Apuvälinepalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön kanssa. Fysioterapian suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti) Mielenterveystyö Terveys Reseptin käyttöönotto Toiminnallinen kuvaus pitkäaikaispotilail-la - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Laadukas ja kustannustehokas mielenterveystyö Depressioryhmätoiminnan aktivoittaminen Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seurannan kehittäminen yhteistyössä avosairaanhoidon eri yksiköiden kanssa Riittävät lääkäriresurssit; Psykiatrin vastaanotto kaksi kertaa/kk (11kk), Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko 2h 2 työikäisten ryhmää yhteistyössä seudullisesti ja ESTH kanssa Toiminnallinen kuvaus Vastaanottotuntien määrä Ryhmät/vuosi Mielenterveysyksikkö tarjoaa palveluja ihmissuhdevaikeuksiin, elämäntilannekriiseihin, työssä jaksamiseen sekä psyykkisten sairauksien hoitoon ja kuntotutukseen. Palveluja tarjotaan pääsääntöisesti aikuisväestölle. Mielenterveysyksikkö toimii ns. matalan kynnyksen periaatteella. Psykiatri käy pitämässä vastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa. Mielenterveysyksikön suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti).

9 Terveysneuvonta Naisten ikäkausitarkastukset Toiminnallinen kuvaus. Mikkelin - liikunnan lisääminen toimintamallin mukaisesti. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asetus neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten peittävyys hyvä. Osallistumisprosentti > 75% Toimintamallin laatiminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin osallistumisen aktivoimiseksi. Riittävät terveydenhoitaja- ja lääkäriresurssit -Kutsutaan 8 ikäluokkaa. -Uusintakutsut ajanvarausajalle tulematta jääneille. Tarkastuksissa käyneiden määrä. Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit Peittävyysprosentti Terveysneuvonnan toiminta pitää sisällään perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä aikuisväestön vastaanottotoimintaa matkailijarokotukset, tartuntatautiasiat, naisten irtosoluseulonnat, elintapaohjaukset ja kutsuntatarkastukset). Terveysneuvonnan työtunneilla tuotetaan myös terveydenedistämisen yhdyshenkilön tehtävät. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan osittain ostopalveluna (naistentautien erikoislääkäriltä) Terveysneuvonnan suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti) Diabetestyö Hoito- ja Hoito- ja palvelusuunnitelmien palvelusuunnitelmat laatiminen /kk - liikunnan lisääminen pitkäaikaispotilaille

10 osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Diabeteksen komplikaatioiden ennaltaehkäisy Varhainen puuttuminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus. Jalkojen riskikartoitus, riskiluokka II lähetetään jalkaterapeutille, 10 Ohjattujen asiakkaiden määrä. Riskiluokitustulokset Jalkaterapeutille lähetettyjen määrä Diabetestyö on diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon tähtäävää terveyden- ja sairaanhoitoa. Diabeetikon jalkojenhoitopalvelua hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena yksityiseltä palvelujen tuottajalta yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Diabeteslääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna. Diabeteksen hoitoon kuuluvat säännölliset silmänpohjatarkastukset ostetaan DigiFundukselta. Diabetestyön suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti). TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Fysioterapian vast.otto/käynti TA , TULOT NETTO Fysioterapeutin,kuntoh.vast.otto TA , muutos % -27,7 % 44,5 % 2,9 % 1,0 % 3,0 % Mielenterveystyön vast.otto/käynta , Mielenterveystyön vast.otto/tunt TA , muutos % -28,3 % 45,9 % 4,6 % 233,3 % 4,4 % Terveysneuvonnan vast.otto/käyta , Terveysneuvonnan vast.otto/tun TA , muutos % 34,4 % -19,9 % 7,7 % 106,9 % 5,0 % Diabetestyön TA , vast.otto.tunti TA , muutos % 2,9 % 3,5 % 6,6 % 56,9 % 5,3 % Yhteensä TA Yhteensä TA

11 Suun terveydenhuolto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson säilyminen Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Hoitosuunnitelmat Ikäluokkien korjaavan hoidon sisältävät tarpeen väheneminen; dieettivalistukset ikäluokkien DMFS-summien - suun aleneminen ottaen huomioon terveydenhuollon. potilaan kotihoidon kokonaistilanteen toteutuminen Recallkutsujärjestelmän toimivuus Ikäluokan karieksottomat (DMF=0) 5-vuotiaat>55 % 12-v >55 % 17-v >45 % Recall-potilaiden kutsujen viivästyminen Riskiryhmiin kuuluvien hoidon tehostaminen Hammaslääkärin yhdessä hammashoitajan kanssa tekemä vastaanottotoiminta, johon kuuluu suun ja leukojen alueen sairauksien tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy, paikkaushoito, ienhoito, juurihoito, kirurgia, soveltuvissa määrin irtoprotetiikka, oikomishoito, purentafysiologia, suupatologia ja röntgenologia.

12 12 Suuhygienisti pitää terveysneuvontatilaisuuksia, tarkastaa 0-4 -vuotiaat, 6-vuotiaat ja yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset sekä toimii hammaslääkärien kanssa yhteistyössä huolehtien potilaiden kokonaishoidossa ensisijaisesti sairauksien ennaltaehkäisystä sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidosta. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Hammaslääkärin vast.otto/käyntta , Hammaslääkärin vast.otto/ tunti TA , muutos % 72,9 % -37,8 % 7,6 % 9,8 % 6,7 % Suuhygienistin vast.otto/käynti TA , Suuhygienistin vast.otto/tunti TA , muutos % -17,2 % 19,0 % -1,5 % 0,0 % -1,7 % Yhteensä TA Yhteensä TA Sairaala- ja hoivapalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Terveyskeskuksen sairaala -Koulutusta järjestetty - liikunnan lisääminen -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen pitkäaikaispotilaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. -AVH -potilaiden kuntoutumisen tehostaminen. -Ravatar - toimintakykymittari x2/v -Hoitojaksojen pituus

13 osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Enintään 3% >75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa Potilaat pääsevät erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon kolmen päivän sisällä -Alkoholiongelman tunnistamisen tehostaminen akuuttihoitopotilailla -Ryhmä- ja viriketoiminnan kehittäminen - Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen -Pitkäaikaispaikkoja vähennetään 3 paikkaa (19->16) -Tehokkaalla kuntoutuksella lyhennetään hoitoaikoja akuutti- ja kuntoutus-osastolla 13 -Audit -testi -Toiminnan kuvaus -Työllistettävien määrä -Paikkojen lukumäärä -Siirtoviivepäivät -Mli akuuttiosaston käyttö Terveyskeskuksen sairaalan osastoilla on yhteensä 40 hoitopaikkaa. Osasto 1 :n 21 potilaspaikkaa on varattu akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaiseen jaksohoitoon. Osasto 2:n 19 paikkaa ovat hoivaosastopaikkoja, joista on tarkoitus vähentää vuoden 2014 aikana 3 paikkaa, edellyttäen että lääkärivetoinen kotisairaalatoiminta käynnistyy. Terveyskeskuksen sairaalassa annetaan perusterveydenhuollon tasoista sairaanhoitoa. Tavoitteena on erikoissairaanhoidon kustannusten nousun hillitseminen nopeilla siirroilla oman kunnan terveyskeskussairaalaan. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Terveyskeskuksen TA , sairaala/ hoitopäivä TA , muutos % -7,0 % 10,4 % 2,7 % -7,8 % 4,6 % Yhteensä TA Yhteensä TA

14 Tehostettu palveluasuminen Ruskahovi -Hoitohenkilökunnan Henkilöstön koulutus osaamisen vahvistaminen Ravatar - - liikunnan lisääminen toimintakykyindeksi pitkäaikaispotilaiden x 2/v aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja Ryhmämäärät hoitoon. -Kuntouttavan toiminnan kehittäminen. -Kuntosalitoiminnan lisääminen -Allasosaston käytön tehostaminen -Päihteettömyyden tukeminen Tilastot osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön osaamisen varmistaminen Toiminnan tehokkuus -Ryhmätoiminnan kehittäminen päivätoiminnassa ja pienkodeissa. -Kuntouttavan työotteen kehittäminen. -Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. -Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. -Työhyvinvointisuunnitelman valmistuminen -Kehityskeskustelut -Varhainen puuttuminen -Koulutuspäivien toteutuminen -Käyttöaste Ryhmämäärät/ryhmii n osallistujien määrä Työllistettävien määrä Vapaaehtoisten käyntimäärät -Suunnitelma valmis -Kehityskeskustelut pidetty Sairastavuus

15 15 Ruskahovin tehostetussa palveluasumisessa on 47 asukaspaikkaa ja 7 jaksohoitopaikkaa, hoitovuorokausia tehostetussa palveluasumisessa ja 2555 jaksohoidossa. Lähes kaikki asukkaat ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistamattomia. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan yksilöllisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon ja hoitoon kuuluvat laitteet, lääkehoidon toteutuksen, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Asumiskustannukset ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Tehostetun palveluasumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asiakkaalta peritään terveyspalveluista asiakasmaksulain mukaiset maksut. Jaksohoidossa tukipalvelut kuuluvat hoitopäivän hintaan, pois lukien lääkkeet jotka asiakas tuo jaksolle mukanaan. Jaksohoidon asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukaiset maksut omaishoidon osalta ja seudullisesti sovittu maksu jaksohoitopäiviltä. Ruskahovin päivätoiminta tarjoaa virike- ja tukipalveluja arkipäivisin, suoritteet 8000 käyntiä, myös uima-allasosaston suoritteet. Päivätoimintapäivä koostuu seuraavista tukipalveluista: saunapalvelu, vaatehuolto, ateriapalvelu, virkistyspalvelu ja kuntouttava toimintapäivä omaishoidettaville asiakkaille Mäntypuiston palvelukoti -Ravitsemuksessa -Ravatar huomioidaan toimintakykyindeksi x 2/v asukkaan - liikunnan lisääminen yksilölliset tarpeet -Asukkaiden ravitsemustilaa seurataan yksilöllisesti ja säännönmukaisesti. -Ulkoilu mahdollistetaan aina kun asukkaalla on saattaja. Läheisiä kannustetaan viettämään yhteistä aikaa ulkoilemalla. Turvallinen, rajattu sisäpiha mahdollistaa itsenäisen ulkoilun etenkin kesäaikaan.

16 osallisuus -Yksikössä ei voi asua, jos päihdeongelma. -Asukkaita tuetaan ja kannustetaan osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. -Ruokailu on aina yhteisöllinen tapahtuma, huoneissa ruokaillaan vain, jos asukas ei terveydentilan vuoksi pysty istumaan tai muutoin tulemaan ruokasaliin. 16 -Toiminnallinen kuvaus. Asukaspaikat tehokkaassa käytössä Käyttöaste 100 % Kuormitusprosentti Mäntypuiston palvelukodissa on 24 asukaspaikkaa, joista kunta ostaa 20 paikkaa. Hoitopäivään sisältyy perusturva sekä hoiva- ja sairaanhoitopalvelu. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Ruskahovin jaksohoito/ TA , hoitopäivä TA , muutos % 0,0 % -0,5 % -0,5 % 12,1 % -3,4 % Ruskahovin palveluasu- TA , minen/ hoitopäivä TA , muutos % 0,4 % 0,8 % 1,2 % 2,5 % 0,7 % Ruskahovin päivätoi- TA , minta/ käynti TA , muutos % 1,2 % -5,8 % -4,6 % 9,9 % -6,9 % Mäntypuiston palvelu- TA , koti/ hoitopäivä TA , muutos % -15,1 % -0,1 % -15,2 % -37,6 % 0,9 % Yhteensä TA Yhteensä TA

17 Kotihoito ja tukipalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUM A - liikunnan lisääminen -Ikääntyneiden ravitsemussuosituksen noudattaminen. Ohjataan asiakkaita terveellisen ravinnon käyttöön ja liikunnan lisäämiseen mm. kotihoidon fysioterapeutin toimesta. -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen asiakkaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. -Tuetaan asiakkaita päihteettömyyteen. -Ravatar toimintakykyindek si x 2/v. -Henkilöstön koulutus osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Yksilöllinen ja laadukas hoito Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Kotihoidossa omatoimisuuden tukeminen on keskeinen työn sisällössä. -Kotihoidon asiakkaiden osalta kolmatta sektoria hyödynnetään ystävätoiminnan ja ulkoiluttamisen kohdalla. Hyödynnetään päivätoimintaa laajemmin. -Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus. Asiakastyytyväisyyskysel y. -Toimipaikkakoulutusta lisätään. Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan ammatillisiin koulutuksiin. -Toiminnallinen kuvaus. -HOPS päivitetty -Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu. -Täydennyskoulutuspäivien määrä 4 pv/henkilö/vuosi

18 18 Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt kotihoidon kustannuspaikalla: Mäntyharjun vanhuusneuvosto Kotihoito Kotihoito jaotellaan säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon. Kotihoidon asiakasvalintojen pohjana käytetään perusturvalautakunnan hyväksymiä kotihoidon hoivan- ja hoidonkriteerejä, sekä soveltuvin osin seudullisia kotihoidon palveluiden kriteereitä. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa eri asiakasryhmiä, pääsääntöisesti ikääntyneitä.. Kotihoidon asiakkaat vaihtelevat fyysiseltä toimintakyvyltään lähes omatoimisista vuodepotilaisiin. Yhä enemmän kotihoidon asiakkaista on myös eritasoisesti muistisairaita ikääntyneitä. Kalliorinteen asumispalveluyksikkö tarjoaa asumisvaihtoehdon sellaisille erityistä hoivaa ja tukea tarvitseville vanhuksille, jotka hyötyvät ryhmäasumisesta, mutta selviävät ilman yövalvontaa. Kotihoito toimii 24h/vrk, viikon jokaisena päivänä. Kotihoidossa kehitetään tulevana vuonna asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä edistävää toimintaa. Puolikas sairaanhoitajan toimi esitetään korvattavaksi vuoden 2013 ajaksi fysioterapeutilla jonka tehtävä on kotikuntoutuksen edistäminen. Fysioterapeutin palkkakuluista puolet esitetään katettavaksi perintövaroista. Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 400 asiakasta. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, jotka kunta olisi ollut muutoinkin velvollinen järjestämään sosiaalihuoltolain mukaisesti kuntalaisilleen. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Kotipalveluautoilla ajetaan kotihoidon hoitotyöhön liittyviä ajoja Ateriapalvelu Ateriapalvelun tavoitteena on tukea heikkokuntoisten ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden selviytymistä kotona. Ateriapalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Ateriapalvelun piirissä on vuositasolla n.50 asiakasta Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Omaishoidontuen piirissä on vuositasolla ikääntynyttä asiakasta Sotainvalidien palvelut Sotainvalidien palveluihin on oikeutettu yksittäisiä henkilöitä. Sotilasvammalain mukaan vähintään 20%:n sotainvalidille korvataan sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista, asumispalveluista ja omaishoidontuesta aiheutuneet kustannukset siten, että niitä saaville sotainvalideille palvelut ovat maksuttomia. Sotainvalidien ateriapalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä. Tukipalveluina järjestettyjä palveluja ovat: ateriapalvelut, vaatehuolto, siivous, kylvetys sekä pihatyöt.

19 Turvapalvelut Turvapalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan avuntarpeeseen.. Turvapalvelun asiakkaita ovat ne, joilla on pääsääntöisesti toimintakykyä alentava sairaus tai vamma ja/tai heillä on turvattomuutta ja/tai kaatumisriski. Ne asiakkaat, joilla on ovihälytin, ovat pääsääntöisesti karkailevia muistihäiriöisiä henkilöitä. Turvapalvelun asiakkaita on vuositasolla henkilöä. Kotihoito hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 24h/vrk. Yöaikaan yöpartio hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 5 kilometrin säteellä taajamasta. TA 2014 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT OMAKUS- TANNUS- Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2013 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kotihoito/käynti TA , v Kotihoito/tunti TA , muutos % 114,8 % -49,0 % 9,6 % -11,7 % 14,3 % Ateriapalvelut/ateria TA , TA , muutos % -61,6 % 142,4 % -6,9 % -25,1 % 1169,8 % Omaishoidon tuki/tunti TA , TA , muutos % 9,9 % -8,4 % 0,7 % #JAKO/0! -0,9 % Palvelusetelit/kpl TA , TA , muutos % 17,6 % -15,3 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Sotainvalidien palve- TA , lut TA , asiakasmäärä muutos % 14,3 % 22,4 % 39,8 % 47,2 % -20,7 % Turvapalvelu TA , asiakasmäärä TA , muutos % 0,0 % 12,7 % 12,7 % 7,7 % -0,6 % Yhteensä TA Yhteensä TA Erikoissairaanhoito TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Erikoissairaanhoito on sairaanhoitopiirien, pääasiassa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Mäntyharjun väestön, kuten yleensä Etelä-Savon väestön, sairastavuusindeksi on muun maan keskitasoa korkeampi. Väestön ikääntyminen luo paineita myös erikoissairaanhoitoon. Lääketieteen kehittyminen lisää kustannuksia. Vanhat toimintamallit eivät jatkossa tule olemaan täysin mahdollisuuksien rajoissa.

20 TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE 20 OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Somaattinen erikois- TA , sairaanhoito TA , muutos % 0,0 % 11,3 % 11,3 % #JAKO/0! 11,3 % Psykiatrinen sairaan- TA , hoito TA , muutos % 0,0 % -19,9 % -19,9 % #JAKO/0! -19,9 % Yhteensä TA Yhteensä TA Sosiaalipalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Sosiaalityön palvelut - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen -Palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille asiakkaille -Sosiaalipalvelujen yksiköissä asioinnilla 0- linja -Asiakkaiden kanssa käydään läpi terveellisen ruokavalion ja liikunnan merkitystä hyvinvointiin -Päihteettömyyttä tuetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla -Sosiaalipalveluissa asiakkaitten syrjäytymisriskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta

21 21 -Työllisyyttä tuetaan yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston, Työvoiman palvelukeskus Reitin sekä kuntouttavan työtoiminnan keinoin, tiiviin seurannan piirissä ovat pitkäaikaistyöttömät ja heidän tilanteensa ja jos on kyse nuoresta työttömästä, ohjataan häntä koulutuksen sekä muun aktiivisen toiminnan piiriin -Asiakkaitten kanssa käydään läpi kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuudet sekä ohjataan erilaisissa hakuprosesseissa -Erilaisten järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ohjataan asiakkaita erilaisten harrastusten piiriin -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. ltk:n /yksikön oma tavoite -Osallistutaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa mahdollisesti järjestettäviin koulutaksiin ja tuetaan henkilöstön koulutuksiin osallistumista ja siten ammattitaidon ylläpitämistä -Selkeyttää päätöksentekoa ja linjauksia yhteisissä tiimeissä ja keskusteluissa

22 22 Sosiaalipalvelujen oma tavoite -Asiakkaat varaavat ajan työntekijälle -Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisääntyminen -Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen Sosiaalityöntekijät Sosiaalityö kuuluu sosiaalipalveluihin. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityön palveluja tuottaa kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja. Työntekijät vastaavat lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöstä, nuorten jälkihuollosta, aikuissosiaalityöstä, työtoiminnoista ja toimivat tarvittaessa toistensa työpareina. Päivätoimintayksikön ohjaaja työskentelee 30 % sosiaalitoimessa aikuissosiaalityössä. Tältä osin työ kohdentuu lähinnä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotikäynteihin sekä päihdehoitajan kanssa työparina työskentelyyn. Johtava sosiaalityöntekijä toimii kunnassa lastenvalvojana ja päättää lasten ja kehitysvammaisten omaishoidontuesta. Alueellinen sosiaalipäivystys vastaa kiireellistä sosiaalihuoltoa koskevista asioista virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksen mukaan Mäntyharjulla on 3 päivystysviikkoa vuodessa. Menokohta sisältää johtavan sosiaalityöntekijän palkasta 50 %, kahden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan palkat, 30 % päivätoimintayksikön ohjaajan palkasta sekä sosiaalipäivystyksestä aiheutuvat kustannukset Muu sosiaalityö Ostopalvelut perheasian neuvottelukeskukselta, Viola ry:ltä ja muilta palvelun tuottajilta. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Sosiaalityöntekijät TA , TA , muutos % 0,0 % 7,9 % 7,9 % 0,0 % 7,9 % Muu sosiaalityö TA , TA , muutos % 0,0 % -17,3 % -17,3 % #JAKO/0! -17,3 % Yhteensä TA Yhteensä TA

23 Vammaispalvelut - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen -Päihteettömyyteen tukeminen ja terveellisten elämäntapojen huomioiminen asiakaskontakteissa -Palvelusuunnitelmat ajantasalla -Vammaisten osallisuutta tuetaan ja kartoitetaan mahdollisuuksia osallistua työelämään, koulutukseen jne. -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta - Pitkäaikaistyöttömä t % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt vammaispalvelujen talousarviossa kustannuspaikalla taloudelliset tukitoimet: Mäntyharjun Vammaisneuvosto Vammaisavustukset Vammaisavustuksiin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset vammaisten taloudelliset tukitoimet, henkilökohtaiset avustajat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sekä asuntojen muutostyöt. Taloudelliset tukitoimet pitävät sisällään sopeutumisvalmennuksen, viittomien opetusta, viittomakielisiä tiedotteita kuulo- ja näkövammaisille sekä apuvälineet, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun, asuntoon kuuluviin vamman vuoksi välttämättömiin koneisiin, välineisiin ja laitteisiin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja päivätoimintaan. Määrärahasidonnainen oikeus tarkoittaa sitä, että määrärahaa on varattava tiedossa olevan tarpeen mukaisesti. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekulut, erityisravinto, ja muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet.

24 Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä Asumispalvelut Vammaisten asumispalveluja hankitaan ostopalveluina fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asumispalvelupäivään sisältyy yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Asumispalveluissa on riittävä varaus sitä tarvitseville kuntalaisille. Kotikuntaan ja/tai kodinomaisiin asumispalveluihin siirtymisen mahdollisuutta kartoitetaan asiakaskohtaisesti Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten avohuoltoon sisältyy ostopalveluna kuntayhtymältä kuntoutusohjaus, poliklinikkapalvelut ja Savosetin päivä- ja työtoiminta Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä. Kuntayhtymä on tuotteistanut omat palvelunsa hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaan. Varataan riittävät määrärahat Vaalijalan palvelujen vakituisille ja tilapäisille käyttäjille. Laitoshoidossa olevien mahdollisuutta siirtyä kodinomaisiin asumispalveluihin kartoitetaan.

25 TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE 25 OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Taloudelliset tuki- TA , toimet/asiakas TA , muutos % 0,0 % 11,7 % 11,7 % #JAKO/0! 11,7 % Henkilökohtaiset TA , avustajat/asiakas TA , muutos % 73,3 % -51,0 % -15,0 % #JAKO/0! -15,0 % Omaishoidon tuki/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -20,6 % -20,6 % #JAKO/0! -20,6 % Kuljetuspalvelut/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -1,1 % -1,1 % #JAKO/0! -1,1 % Asuntojen muutostyöt/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Vammaisten palvelu- TA , asuminen/asumisvrk TA , muutos % 20,0 % -34,7 % -21,6 % -100,0 % -1,1 % Kehitysvamm.asumis- TA , palvelut/asumisvrk TA , muutos % 5,3 % -5,7 % -0,8 % 0,0 % -0,8 % Mielenterv.potilaiden TA , asumispalv/asumisvrk TA , muutos % 20,0 % -32,2 % -18,6 % #JAKO/0! -18,6 % Kehitysvamm.avo- TA , huollon ohjaus/ asiakas TA , muutos % 0,0 % -6,7 % -6,7 % #JAKO/0! -6,7 % Kehitysvammaisten TA , päivätoiminta/asiakas TA , muutos % -99,4 % 15801,6 % -6,5 % #JAKO/0! -6,5 % Vaalijalan ky/laitoshoi- TA , to/hoitopäivä TA , muutos % 1,8 % -21,4 % -20,0 % #JAKO/0! -20,0 % Yhteensä TA Yhteensä TA

26 Lastensuojelu ja perhetyö - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite -Lapsiperheiden kanssa huolehditaan siitä, että asiakassuunnitelmat ovat ajan tasalla -Päihteettömyyden ja terveellisten elämäntapojen merkitystä korostetaan -Lastensuojelussa ja ennaltaehkäisevässä työssä tuetaan perheitä taloudellisesti silloin, kun perheen omat varat eivät riitä ja harrastukset katsotaan lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi -Ennaltaehkäisyyn pystytään kohdentamaan riittävästi resursseja -Perheen kokonaisvaltainen tilanne tulee huomioiduksi asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti sekä tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimiin sisältyy lastensuojelun avohuollon perheiden tukeminen avohuollon toimenpitein, nuorten itsenäistymiskehityksen tukeminen sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevän lastensuojelun kiertokoulun Kiepin kustannukset, vuokra ja leiri. Toimintaa järjestetään määräaikaisesti vuoronperään neljässä kunnassa.

27 27 Sisältää 2 perhetyöntekijän palkat ja muut perhetyön kulut Perhehoito Perhehoitoa järjestetään lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille, sijaishuoltona perhehoitajalain nojalla toimeksiantosopimusten perusteella. Perhehoitajalaki määrittelee perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja -korvausten tason. Menokohta sisältää myös lastensuojelun tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan. Sijais- ja tukiperheiden riittävään saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Rekrytointi on jatkuvaa ja nykyisten sijais- ja tukiperheiden hyvinvointiin ja jaksamiseen pyritään kohdentamaan riittävästi tukea Ammatilliset perhekodit ja laitoshoito Lastensuojelun palveluja järjestetään myös ammatillisissa perhekodeissa ja laitoksissa. Palvelu pyritään löytämään siten, että se vastaa juuri kyseisen lapsen tarpeisiin. Vaikeahoitoisille lapsille ja murrosikäisille nuorille, joilla on usein mielenterveys- tai päihdeongelmia ja rikollista taustaa on laitoshoito useimmiten paras vaihtoehto. Kustannukset riippuvat palveluntuottajien hinnoittelusta ja lapsen palveluntarpeesta. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Taloudelliset tukitoi- TA , met/ asiakas TA , muutos % 1400,0 % -93,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Perhetyö/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -2,4 % -2,4 % #JAKO/0! -2,4 % Sijaiskotitoiminta/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -10,0 % -10,0 % 0,0 % -10,2 % Tukiperhe- ja tukihenk. TA , toiminta/ TA , asiakas muutos % 0,0 % -17,3 % -17,3 % #JAKO/0! -17,3 % Ensi- ja turvakodit/ TA , asumisvrk TA , muutos % -50,0 % 51,6 % -24,2 % #JAKO/0! -24,2 % Ammattilliset perhe- TA , kodit/ asumisvrk TA , muutos % 0,0 % -2,4 % -2,4 % 14,3 % -2,8 % Lastensuojelulaitokset/ TA , asumisvrk TA , muutos % 9,0 % -10,5 % -2,4 % 66,7 % -4,2 % Lastensuojelun jälki- TA , hoito/ asumisvrk TA , muutos % 0,0 % -3,1 % -3,1 % #JAKO/0! -3,1 % Perhekuntoutus/ TA , asumisvrk TA #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! -50,2 % #JAKO/0! -50,2 % Yhteensä TA Yhteensä TA

28 Päihdehuolto - liikunnan lisääminen -Palvelusuunnitelmat pyritään pitämään ajan tasalla -Päihteettömyyteen tuetaan ja terveiden elämäntapojen noudattamista korostetaan -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite -Työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet kartoitetaan ja tuetaan erilaisissa hakuprosesseissa -Kaikki apua hakevat päihdeongelmaiset saavat tarvitsemansa tapaamisajan ja tuen -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys % työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v Päihdehuollon avohuollon tukitoimet Sisältää päihdehoitajan palkan sekä 70 % päivätoimintayksikön ohjaajan palkasta. Päihdehoitaja työskentelee pääasiassa terveyskeskuksessa. Työnkuvaan kuuluu mm. kaikkia kuntalaisia palveleva vastaanottotoiminta. Asiakkaita noin 120/kk, noin 80 eri henkilöä. Työ sisältää esimerkiksi työnantajilta ja poliisilta tulevat päihdeseurannat, avokatkaisuhoidot, opioidikorvaushoidon toteuttaminen, vuodeosastokonsultoinnit ja kotikäynnit päihdeongelmaisten luokse kotihoidon ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Lisäksi työhön kuuluu peli- ja nikotiiniriippuvuushoidot ja läheisille annettava tuki. Päihdehoitaja vastaa päihdehuollon koordinoinnista sekä kunnan sisällä että yhteistyöstä kunnan ulkopuolelle ja hän vastaa päivätoimintayksiköstä. Päivätoiminta on yhteinen päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Päivätoimintakeskus on yksi kunnan tukityöllistämispaikoista ja rikosseuraamusviraston yhdyskuntapaikoista. Avohuollon tukitoimiin sisältyy A-klinikalta ostettavat päihdehuollon erityispalvelut. A- klinikkatoiminta mahdollistaa monipuoliset avopalvelut. Pienen kunnan tuttuusongelma puoltaa klinikan käyttöä.

29 Laitoshoito Päihdehuollon laitoshoidon määrärahavaraukseen sisältyy maksusitoumukset laitoksissa tai laitosmaisissa olosuhteissa tapahtuvaan päihdekuntoutukseen. Kuntoutusjaksoilla on ollut myös vanhempia lapsineen. Laitoshoito on lähinnä lyhytaikaista ja avohuoltoa tukevaa päihdekuntoutusta Asumispalvelut Asumispalvelut tapahtuvat pääsääntöisesti ostopalveluina kunnan ulkopuolella. Palvelu pyritään löytämään asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Päivätoimintayksikkö/ TA , TULOT NETTO asiakaskontaktit (sis.päihdehoit TA , asiakaskontaktit) muutos % 3,6 % -25,0 % -22,3 % 30,0 % -24,1 % A-klinikka/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -0,3 % -0,3 % #JAKO/0! -0,3 % Päihdehuollon TA , asumispalvelut/vrk TA #JAKO/0! kp muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Pitkäaikainen laitos- TA #JAKO/0! hoito/ vrk TA , kp muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Lyhtyaikainen laitos- TA , hoito/ vrk TA , muutos % -14,3 % 16,3 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Yhteensä TA Yhteensä TA

30 Toimeentuloturva - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite -Toimeentulotukiasiakkaille pyritään tekemään myös palvelusuunnitelmat, joissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti -Tuetaan päihteettömyyteen ja terveellisiin elämäntapoihin -Pyritään poistamaan työllistymisen ja kouluttautumisen esteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa -Vähentää aktiviteettien ulkopuolelle jääneiden määrää ja parantaa asiakkaiden elämänlaatua -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavoin.

31 31 Toimeentulotukeen kuuluu perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki. Toimeentulotuen menoihin kirjataan myös kunnan Kelalle maksamat osuudet yli 500 päivää työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatuen kustannuksista. Kuntouttava työtoiminta sisältää määrärahat työtoimintaan osallistuville, Kelan työmarkkinatukea saamattomille henkilöille 9 / toteutunut työtoimintapäivä. Tulona oleva valtion korvaus työtoiminnan järjestämisestä siirtyy Potkurin käyttöön. Sosiaalihuollollinen työtoiminta sisältää SHL:N 27e mukaisen työtoiminnan järjestämisen sairaspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Perustoimeentulotuki/ TA , kotitalous TA , muutos % 0,0 % -0,8 % -0,8 % 28,6 % -14,8 % Täydentävä toimeen- TA , tulotuki/ kotitalous TA , muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % 0,0 % -0,4 % Ennaltaehkäisevä TA , toimeentulotuki/ kotital. TA , muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Kuntouttava työ- TA , toiminta/ päivä TA , muutos % 860,0 % -89,6 % -0,4 % 0,0 % -1,1 % Sosiaalihuollollinen TA , työtoiminta/ päivä TA , muutos % 0,0 % 3,6 % 3,6 % #JAKO/0! 3,6 % Elatustuki TA #JAKO/0! TA #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä TA Yhteensä TA

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Valtakunnallinen ohjaus 1.2 Paikallinen ohjelmatyö 1.3 Ohjelman tehtävä ja rajaukset 2. LASTEN JA PERHEIDEN MÄÄRÄ KEURUULLA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017

Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017 Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA TOIMINTA 2 2.1 SoTen tehtävä 2 2.2 SoTen visio 2 2.3 SoTen arvot 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

JOHDANTO. Mäntsälässä

JOHDANTO. Mäntsälässä SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 1. VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT 2 2. MÄNTSÄLÄN YHDYSKUNTARAKENNE JA VANHUSTENHUOLLON KEHITYS 3 2.1. Palvelujen kehitys 3 2.2. Vanhusväestön määrällinen kehitys 4 2.3. Hoidon tarpeen

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3

JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3 1 JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3 2 VANHUSPOLITIIKKA NURMIJÄRVELLÄ...4 2.1 SELVITÄ - ARVIOI - SIJOITA (SAS)...5 2.2 VANHUSVÄESTÖN MÄÄRÄN LISÄÄNTYMINEN...6 2.3 DEMENTIAA

Lisätiedot