1 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PERUSTURVALAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 1 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 1.1 Perusturvan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Mäntyharjun kunnassa perusturvan palvelualueen visiona on kehittää palveluita entistä laadukkaimmiksi ottaen huomioon kustannustehokkuuden. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Esittelijänä toimiva palvelutuotantoyksikön johtaja toimii koko perusturvapalvelujen johtajana. TA 2014 TA 2013 Palveluissa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden ja potilaiden omaaloitteisuus. TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT Tuotantoyksiköt/ Tuotteet NETTO Perusturvan hallinto TA , TA , muutos % 0,0 % 12,4 % 2,7 % -0,9 % #JAKO/0! Seutu-sote TA , TA , muutos % 0,0 % -39,1 % -39,1 % -41,2 % #JAKO/0! Pegasos-arkistointi TA , TA , muutos % 0,0 % 37,5 % 37,5 % 32,7 % #JAKO/0! Effica-projekti TA , TA , muutos % 0,0 % -100,0 % -100,0 % -100,0 % #JAKO/0! Yhteensä TA Yhteensä TA

2 2 1.2 Perusterveydenhuolto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Erityistyöntekijät Psykologi Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa Toiminnan kuvaus tukeminen - liikunnan lisääminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana muuta asiakastyötä. Yhteistyö terveydenhoitajien ja fysioterapeutin kanssa. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Lasten ja nuorten oppimisvaikeusriskien varhainen tunnistaminen, psykologinen tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen. Painopiste alle kouluikästen ja alakouluikäisten kanssa työskentelyssä. Toiminnan kuvaus

3 Perhekeskuksen suunnitteleminen moniammatillisen yhteistyön vaikuttavuuden vahvistamiseksi Yhteistyökokoukset yli hallintokuntarajojen lasten ja nuorten kanssa toimivien kesken. 3 Toiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen Perusterveydenhuollossa toimii yksi psykologi. Psykologipalveluita annetaan Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien 0-18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Aikuisille annetaan palveluita vain poikkeustapauksissa. Palvelut sisältävät mm. psykologisia tutkimuksia, lyhytkestoista, tukea-antavaa psykoterapeuttista keskusteluapua sekä vanhempien kasvatuksellista ohjantaa ja neuvontaa. Tutkimuksilla selvitetään erilaisten kehityksellisten, emotionaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien pulmien taustalla olevia tekijöitä. Tukea-antavaa keskusteluapua annetaan erilaisten tunne-elämän ongelmien tai elämäntilanteisiin liittyvien kriisien yhteydessä. Vanhempia tuetaan löytämään toimivampia keinoja lasten kasvattamiseen tai ymmärtämään lasten tunteita ja reaktioita elämän kriisitilanteissa. Terveyskeskuspsykologi tuottaa myös koulupsykologipalveluita (mm. oppimisvaikeuksien tutkimuksia) em. kuntiin. Suoran vastaanottotyön lisäksi psykologista asiantuntemusta annetaan konsultaation kautta muitten ammattiryhmien (esim. terveydenhoitajat, päivähoidon henkilöstö, opettajat) työn tueksi. Yhteistyö erikoissairaanhoidon (lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikat, lastenneurologian poliklinikka) kanssa on tiivistä. Psykologi koordinoi myös nuorisopsykiatrilta ja toimintaterapeutilta ostettavia palveluita Puheterapia - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen -Varhainen puuttuminen alle kouluikäisten lasten kohdalla. -Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Puheterapiatarpeen arvionti 3 kk:n sisällä. Puheterapiaan pääseminen hoitotakuun puitteissa

4 Laadukas ja kustannustehokas puheterapia Ryhmämuotoisen puheterapian lisääminen -Pt:n toimi täytetty tai palvelujen ostaminen mahdollista. -Ryhmien kehittäminen Vastaanottotuntien määrä Asiakastyytyväisyyskyselyt Ryhmät/vuosi 4 Palvelut on suunnattu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja tapauskohtaisesti aikuisille, joilla on neurologisten häiriöiden aiheuttamia kommunikaatio-ongelmia. Puheterapeutin konsultaatio on mahdollista muillekin asiakasryhmille. Pertunmaan kunta ostaa jonkin verran puheterapiapalveluja alle kouluikäisille lapsille. Puheterapeutin työ on pääasiassa yksilöterapiaa, ryhmäterapia on toteutettu aikuisille aivohalvauspotilaille ja esikouluikäisille lapsille. Puheterapia sisältää tutkimuksen, terapian ja jatkohoidon järjestämisen sekä vanhempien ja omaisten ohjauksen. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT / TUOTE OMA- KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Psykologin vast.otto/käynti TA , Psykologin vast.otto/tunti TA , muutos % -8,0 % 6,7 % -1,8 % 500,0 % -7,1 % Puheterapeutin vast.otto/käynti TA , Puheterapeutin vast.otto/tunti TA , muutos % -8,8 % 11,2 % 1,4 % 25,0 % 1,2 % Yhteensä TA Yhteensä TA Avosairaanhoito Lääkärin vastaanotto Riittävät Sairastavuusindeksi lääkäriresurssit Hoito- ja 3 virkalääkäriä - liikunnan palvelusuunnitelmien lisääminen Hoito- ja laatiminen palvelusuunn.kk pitkäaikaispotilaille

5 osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Hoitotakuulain toteutuminen Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen virka-aikana Lääkärin osuuden toteutuminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa Hoidon tarpeen arvioinnissa todettu hoito järjestetään vähintään 3 kk sisällä Puhelinyhteyden saaminen viidessä minuutissa Toteutuneet terveystarkastukset Hoitotakuun toteutuminen VCC raportit 5 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon yksikössä tarjotaan kolmen yleislääkärin sekä noin kerran kuukaudessa ortopedin vastaanottopalveluja. Radiologian erikoislääkäri suorittaa terveyskeskuslääkärin lähetteellä ultraäänitutkimuksia noin kerran kuussa. Hoitajat (2,5 tka + 0,5 sh) hoitavat vastaanoton ajanvarauksen ja toimistopalvelut. Vastaanotto ja päivystys toimivat maanantaista perjantaihin klo Lääkäreiden vastaanoton suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti) Hoitajan vastaanotto -Hoito- ja palvelusuunnitelmien Hoito- ja palvelusuunn./kk laatiminen - liikunnan lisääminen pitkäaikais- potilaille osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seuranna n kehittäminen yhteistyössä mielenterveysyksikön kanssa Hoitajien vastaanotolta MTT;hen ohjautuneiden määrä

6 Kehitetään lääkäreiden ja sairaanhoitajien välistä työnjakoa Yksi vastaanottosairaanhoitaja aloittaa rajoitettuun lääkkeen määräämisoikeuteen liittyvän koulutuksen. 6 Yksi hoitaja on aloittanut koulutuksessa Vastaanottotyöhön koulutetut sairaanhoitajat (2) toimivat ajanvarauksella klo Sairaanhoitajat arvioivat hoidon tarpeen sekä tekevät lääkärin vastaanotolta siirrettyjä määräaikaiskontrolleja ja seurantoja. Reuma-, tulppa- ja syöpähoitaja pitävät vastaanottoa noin kerran kuukaudessa. llman ajanvarausta päivittäistä sairaanhoitotyötä tekee ns. poliklinikkahoitaja. Hoitajien vastaanoton suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti) Röntgen - - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Rtg -hoitajan tehtäväkuvan laajentaminen. Valmistellaan toimintamallia kontrolli EKG:n ottamiseen EKG:n otto on siirtynyt poliklinikalta röntgeniin kyllä/ei Toiminta on säteilyturvakeskuksen säännösten mukaista ajanvarauksella. Auditointi STUK:n velvoitteiden täyttyminen

7 7 Röntgenyksikössä suoritetaan perusterveydenhuollon tasoisia digitaaliseen kuvantamiseen perustuvia röntgentutkimuksia Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien asukkaille, Etelä-Savon työterveyshuoltoon, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukseen sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisille kiireellisen hoidon yhteydessä. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Lääk.vast.otto/käynti TA , Lääk.vast.otto/tunti TA , muutos % 83,9 % -44,9 % 1,2 % -1,0 % 1,7 % Hoitajan vast.otto/käynti TA , Hoitajan vast.otto/tunti TA , muutos % -22,1 % 33,5 % 3,9 % -5,7 % 5,0 % Röntgen/tutkimus TA , TA , muutos % -6,4 % 21,1 % 13,4 % 22,2 % -100,0 % Yhteensä TA Yhteensä TA Avoterveydenhuolto Fysioterapia Tulpparyhmän Ryhmiin toiminnan osallistuneiden laajentaminen määrä. - liikunnan lisääminen ennaltaehkäisevään suuntaan. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Selkävastaanottotoiminnan käynnistäminen. Liikkuva koulu - hankkeen kokemusten hyödyntäminen lasten/nuorten aktivoimisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tehtävänsiirto lääkäreiltä fysioterapeutille selkäpotilaan tutkimisesta ja hoidon suunnittelusta Toiminnallinen kuvaus Fysioterapeutin selkävastaanotolla käyneiden määrä.

8 8 Fysioterapiassa tuotetaan lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Ihosairauksien hoitoon annetaan lähetteiden perusteella UVB kapeakaistahoitoa, jota myydään myös ulkokuntalaisille. Apuvälinepalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön kanssa. Fysioterapian suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti) Mielenterveystyö Terveys Reseptin käyttöönotto Toiminnallinen kuvaus pitkäaikaispotilail-la - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Laadukas ja kustannustehokas mielenterveystyö Depressioryhmätoiminnan aktivoittaminen Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seurannan kehittäminen yhteistyössä avosairaanhoidon eri yksiköiden kanssa Riittävät lääkäriresurssit; Psykiatrin vastaanotto kaksi kertaa/kk (11kk), Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko 2h 2 työikäisten ryhmää yhteistyössä seudullisesti ja ESTH kanssa Toiminnallinen kuvaus Vastaanottotuntien määrä Ryhmät/vuosi Mielenterveysyksikkö tarjoaa palveluja ihmissuhdevaikeuksiin, elämäntilannekriiseihin, työssä jaksamiseen sekä psyykkisten sairauksien hoitoon ja kuntotutukseen. Palveluja tarjotaan pääsääntöisesti aikuisväestölle. Mielenterveysyksikkö toimii ns. matalan kynnyksen periaatteella. Psykiatri käy pitämässä vastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa. Mielenterveysyksikön suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti).

9 Terveysneuvonta Naisten ikäkausitarkastukset Toiminnallinen kuvaus. Mikkelin - liikunnan lisääminen toimintamallin mukaisesti. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asetus neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten peittävyys hyvä. Osallistumisprosentti > 75% Toimintamallin laatiminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin osallistumisen aktivoimiseksi. Riittävät terveydenhoitaja- ja lääkäriresurssit -Kutsutaan 8 ikäluokkaa. -Uusintakutsut ajanvarausajalle tulematta jääneille. Tarkastuksissa käyneiden määrä. Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit Peittävyysprosentti Terveysneuvonnan toiminta pitää sisällään perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä aikuisväestön vastaanottotoimintaa matkailijarokotukset, tartuntatautiasiat, naisten irtosoluseulonnat, elintapaohjaukset ja kutsuntatarkastukset). Terveysneuvonnan työtunneilla tuotetaan myös terveydenedistämisen yhdyshenkilön tehtävät. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan osittain ostopalveluna (naistentautien erikoislääkäriltä) Terveysneuvonnan suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti) Diabetestyö Hoito- ja Hoito- ja palvelusuunnitelmien palvelusuunnitelmat laatiminen /kk - liikunnan lisääminen pitkäaikaispotilaille

10 osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Diabeteksen komplikaatioiden ennaltaehkäisy Varhainen puuttuminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus. Jalkojen riskikartoitus, riskiluokka II lähetetään jalkaterapeutille, 10 Ohjattujen asiakkaiden määrä. Riskiluokitustulokset Jalkaterapeutille lähetettyjen määrä Diabetestyö on diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon tähtäävää terveyden- ja sairaanhoitoa. Diabeetikon jalkojenhoitopalvelua hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena yksityiseltä palvelujen tuottajalta yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Diabeteslääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna. Diabeteksen hoitoon kuuluvat säännölliset silmänpohjatarkastukset ostetaan DigiFundukselta. Diabetestyön suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti). TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Fysioterapian vast.otto/käynti TA , TULOT NETTO Fysioterapeutin,kuntoh.vast.otto TA , muutos % -27,7 % 44,5 % 2,9 % 1,0 % 3,0 % Mielenterveystyön vast.otto/käynta , Mielenterveystyön vast.otto/tunt TA , muutos % -28,3 % 45,9 % 4,6 % 233,3 % 4,4 % Terveysneuvonnan vast.otto/käyta , Terveysneuvonnan vast.otto/tun TA , muutos % 34,4 % -19,9 % 7,7 % 106,9 % 5,0 % Diabetestyön TA , vast.otto.tunti TA , muutos % 2,9 % 3,5 % 6,6 % 56,9 % 5,3 % Yhteensä TA Yhteensä TA

11 Suun terveydenhuolto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson säilyminen Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Hoitosuunnitelmat Ikäluokkien korjaavan hoidon sisältävät tarpeen väheneminen; dieettivalistukset ikäluokkien DMFS-summien - suun aleneminen ottaen huomioon terveydenhuollon. potilaan kotihoidon kokonaistilanteen toteutuminen Recallkutsujärjestelmän toimivuus Ikäluokan karieksottomat (DMF=0) 5-vuotiaat>55 % 12-v >55 % 17-v >45 % Recall-potilaiden kutsujen viivästyminen Riskiryhmiin kuuluvien hoidon tehostaminen Hammaslääkärin yhdessä hammashoitajan kanssa tekemä vastaanottotoiminta, johon kuuluu suun ja leukojen alueen sairauksien tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy, paikkaushoito, ienhoito, juurihoito, kirurgia, soveltuvissa määrin irtoprotetiikka, oikomishoito, purentafysiologia, suupatologia ja röntgenologia.

12 12 Suuhygienisti pitää terveysneuvontatilaisuuksia, tarkastaa 0-4 -vuotiaat, 6-vuotiaat ja yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset sekä toimii hammaslääkärien kanssa yhteistyössä huolehtien potilaiden kokonaishoidossa ensisijaisesti sairauksien ennaltaehkäisystä sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidosta. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Hammaslääkärin vast.otto/käyntta , Hammaslääkärin vast.otto/ tunti TA , muutos % 72,9 % -37,8 % 7,6 % 9,8 % 6,7 % Suuhygienistin vast.otto/käynti TA , Suuhygienistin vast.otto/tunti TA , muutos % -17,2 % 19,0 % -1,5 % 0,0 % -1,7 % Yhteensä TA Yhteensä TA Sairaala- ja hoivapalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Terveyskeskuksen sairaala -Koulutusta järjestetty - liikunnan lisääminen -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen pitkäaikaispotilaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. -AVH -potilaiden kuntoutumisen tehostaminen. -Ravatar - toimintakykymittari x2/v -Hoitojaksojen pituus

13 osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Enintään 3% >75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa Potilaat pääsevät erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon kolmen päivän sisällä -Alkoholiongelman tunnistamisen tehostaminen akuuttihoitopotilailla -Ryhmä- ja viriketoiminnan kehittäminen - Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen -Pitkäaikaispaikkoja vähennetään 3 paikkaa (19->16) -Tehokkaalla kuntoutuksella lyhennetään hoitoaikoja akuutti- ja kuntoutus-osastolla 13 -Audit -testi -Toiminnan kuvaus -Työllistettävien määrä -Paikkojen lukumäärä -Siirtoviivepäivät -Mli akuuttiosaston käyttö Terveyskeskuksen sairaalan osastoilla on yhteensä 40 hoitopaikkaa. Osasto 1 :n 21 potilaspaikkaa on varattu akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaiseen jaksohoitoon. Osasto 2:n 19 paikkaa ovat hoivaosastopaikkoja, joista on tarkoitus vähentää vuoden 2014 aikana 3 paikkaa, edellyttäen että lääkärivetoinen kotisairaalatoiminta käynnistyy. Terveyskeskuksen sairaalassa annetaan perusterveydenhuollon tasoista sairaanhoitoa. Tavoitteena on erikoissairaanhoidon kustannusten nousun hillitseminen nopeilla siirroilla oman kunnan terveyskeskussairaalaan. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Terveyskeskuksen TA , sairaala/ hoitopäivä TA , muutos % -7,0 % 10,4 % 2,7 % -7,8 % 4,6 % Yhteensä TA Yhteensä TA

14 Tehostettu palveluasuminen Ruskahovi -Hoitohenkilökunnan Henkilöstön koulutus osaamisen vahvistaminen Ravatar - - liikunnan lisääminen toimintakykyindeksi pitkäaikaispotilaiden x 2/v aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja Ryhmämäärät hoitoon. -Kuntouttavan toiminnan kehittäminen. -Kuntosalitoiminnan lisääminen -Allasosaston käytön tehostaminen -Päihteettömyyden tukeminen Tilastot osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön osaamisen varmistaminen Toiminnan tehokkuus -Ryhmätoiminnan kehittäminen päivätoiminnassa ja pienkodeissa. -Kuntouttavan työotteen kehittäminen. -Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. -Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. -Työhyvinvointisuunnitelman valmistuminen -Kehityskeskustelut -Varhainen puuttuminen -Koulutuspäivien toteutuminen -Käyttöaste Ryhmämäärät/ryhmii n osallistujien määrä Työllistettävien määrä Vapaaehtoisten käyntimäärät -Suunnitelma valmis -Kehityskeskustelut pidetty Sairastavuus

15 15 Ruskahovin tehostetussa palveluasumisessa on 47 asukaspaikkaa ja 7 jaksohoitopaikkaa, hoitovuorokausia tehostetussa palveluasumisessa ja 2555 jaksohoidossa. Lähes kaikki asukkaat ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistamattomia. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan yksilöllisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon ja hoitoon kuuluvat laitteet, lääkehoidon toteutuksen, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Asumiskustannukset ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Tehostetun palveluasumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asiakkaalta peritään terveyspalveluista asiakasmaksulain mukaiset maksut. Jaksohoidossa tukipalvelut kuuluvat hoitopäivän hintaan, pois lukien lääkkeet jotka asiakas tuo jaksolle mukanaan. Jaksohoidon asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukaiset maksut omaishoidon osalta ja seudullisesti sovittu maksu jaksohoitopäiviltä. Ruskahovin päivätoiminta tarjoaa virike- ja tukipalveluja arkipäivisin, suoritteet 8000 käyntiä, myös uima-allasosaston suoritteet. Päivätoimintapäivä koostuu seuraavista tukipalveluista: saunapalvelu, vaatehuolto, ateriapalvelu, virkistyspalvelu ja kuntouttava toimintapäivä omaishoidettaville asiakkaille Mäntypuiston palvelukoti -Ravitsemuksessa -Ravatar huomioidaan toimintakykyindeksi x 2/v asukkaan - liikunnan lisääminen yksilölliset tarpeet -Asukkaiden ravitsemustilaa seurataan yksilöllisesti ja säännönmukaisesti. -Ulkoilu mahdollistetaan aina kun asukkaalla on saattaja. Läheisiä kannustetaan viettämään yhteistä aikaa ulkoilemalla. Turvallinen, rajattu sisäpiha mahdollistaa itsenäisen ulkoilun etenkin kesäaikaan.

16 osallisuus -Yksikössä ei voi asua, jos päihdeongelma. -Asukkaita tuetaan ja kannustetaan osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. -Ruokailu on aina yhteisöllinen tapahtuma, huoneissa ruokaillaan vain, jos asukas ei terveydentilan vuoksi pysty istumaan tai muutoin tulemaan ruokasaliin. 16 -Toiminnallinen kuvaus. Asukaspaikat tehokkaassa käytössä Käyttöaste 100 % Kuormitusprosentti Mäntypuiston palvelukodissa on 24 asukaspaikkaa, joista kunta ostaa 20 paikkaa. Hoitopäivään sisältyy perusturva sekä hoiva- ja sairaanhoitopalvelu. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Ruskahovin jaksohoito/ TA , hoitopäivä TA , muutos % 0,0 % -0,5 % -0,5 % 12,1 % -3,4 % Ruskahovin palveluasu- TA , minen/ hoitopäivä TA , muutos % 0,4 % 0,8 % 1,2 % 2,5 % 0,7 % Ruskahovin päivätoi- TA , minta/ käynti TA , muutos % 1,2 % -5,8 % -4,6 % 9,9 % -6,9 % Mäntypuiston palvelu- TA , koti/ hoitopäivä TA , muutos % -15,1 % -0,1 % -15,2 % -37,6 % 0,9 % Yhteensä TA Yhteensä TA

17 Kotihoito ja tukipalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUM A - liikunnan lisääminen -Ikääntyneiden ravitsemussuosituksen noudattaminen. Ohjataan asiakkaita terveellisen ravinnon käyttöön ja liikunnan lisäämiseen mm. kotihoidon fysioterapeutin toimesta. -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen asiakkaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. -Tuetaan asiakkaita päihteettömyyteen. -Ravatar toimintakykyindek si x 2/v. -Henkilöstön koulutus osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Yksilöllinen ja laadukas hoito Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Kotihoidossa omatoimisuuden tukeminen on keskeinen työn sisällössä. -Kotihoidon asiakkaiden osalta kolmatta sektoria hyödynnetään ystävätoiminnan ja ulkoiluttamisen kohdalla. Hyödynnetään päivätoimintaa laajemmin. -Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus. Asiakastyytyväisyyskysel y. -Toimipaikkakoulutusta lisätään. Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan ammatillisiin koulutuksiin. -Toiminnallinen kuvaus. -HOPS päivitetty -Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu. -Täydennyskoulutuspäivien määrä 4 pv/henkilö/vuosi

18 18 Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt kotihoidon kustannuspaikalla: Mäntyharjun vanhuusneuvosto Kotihoito Kotihoito jaotellaan säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon. Kotihoidon asiakasvalintojen pohjana käytetään perusturvalautakunnan hyväksymiä kotihoidon hoivan- ja hoidonkriteerejä, sekä soveltuvin osin seudullisia kotihoidon palveluiden kriteereitä. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa eri asiakasryhmiä, pääsääntöisesti ikääntyneitä.. Kotihoidon asiakkaat vaihtelevat fyysiseltä toimintakyvyltään lähes omatoimisista vuodepotilaisiin. Yhä enemmän kotihoidon asiakkaista on myös eritasoisesti muistisairaita ikääntyneitä. Kalliorinteen asumispalveluyksikkö tarjoaa asumisvaihtoehdon sellaisille erityistä hoivaa ja tukea tarvitseville vanhuksille, jotka hyötyvät ryhmäasumisesta, mutta selviävät ilman yövalvontaa. Kotihoito toimii 24h/vrk, viikon jokaisena päivänä. Kotihoidossa kehitetään tulevana vuonna asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä edistävää toimintaa. Puolikas sairaanhoitajan toimi esitetään korvattavaksi vuoden 2013 ajaksi fysioterapeutilla jonka tehtävä on kotikuntoutuksen edistäminen. Fysioterapeutin palkkakuluista puolet esitetään katettavaksi perintövaroista. Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 400 asiakasta. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, jotka kunta olisi ollut muutoinkin velvollinen järjestämään sosiaalihuoltolain mukaisesti kuntalaisilleen. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Kotipalveluautoilla ajetaan kotihoidon hoitotyöhön liittyviä ajoja Ateriapalvelu Ateriapalvelun tavoitteena on tukea heikkokuntoisten ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden selviytymistä kotona. Ateriapalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Ateriapalvelun piirissä on vuositasolla n.50 asiakasta Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Omaishoidontuen piirissä on vuositasolla ikääntynyttä asiakasta Sotainvalidien palvelut Sotainvalidien palveluihin on oikeutettu yksittäisiä henkilöitä. Sotilasvammalain mukaan vähintään 20%:n sotainvalidille korvataan sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista, asumispalveluista ja omaishoidontuesta aiheutuneet kustannukset siten, että niitä saaville sotainvalideille palvelut ovat maksuttomia. Sotainvalidien ateriapalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä. Tukipalveluina järjestettyjä palveluja ovat: ateriapalvelut, vaatehuolto, siivous, kylvetys sekä pihatyöt.

19 Turvapalvelut Turvapalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan avuntarpeeseen.. Turvapalvelun asiakkaita ovat ne, joilla on pääsääntöisesti toimintakykyä alentava sairaus tai vamma ja/tai heillä on turvattomuutta ja/tai kaatumisriski. Ne asiakkaat, joilla on ovihälytin, ovat pääsääntöisesti karkailevia muistihäiriöisiä henkilöitä. Turvapalvelun asiakkaita on vuositasolla henkilöä. Kotihoito hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 24h/vrk. Yöaikaan yöpartio hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 5 kilometrin säteellä taajamasta. TA 2014 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT OMAKUS- TANNUS- Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2013 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kotihoito/käynti TA , v Kotihoito/tunti TA , muutos % 114,8 % -49,0 % 9,6 % -11,7 % 14,3 % Ateriapalvelut/ateria TA , TA , muutos % -61,6 % 142,4 % -6,9 % -25,1 % 1169,8 % Omaishoidon tuki/tunti TA , TA , muutos % 9,9 % -8,4 % 0,7 % #JAKO/0! -0,9 % Palvelusetelit/kpl TA , TA , muutos % 17,6 % -15,3 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Sotainvalidien palve- TA , lut TA , asiakasmäärä muutos % 14,3 % 22,4 % 39,8 % 47,2 % -20,7 % Turvapalvelu TA , asiakasmäärä TA , muutos % 0,0 % 12,7 % 12,7 % 7,7 % -0,6 % Yhteensä TA Yhteensä TA Erikoissairaanhoito TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Erikoissairaanhoito on sairaanhoitopiirien, pääasiassa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Mäntyharjun väestön, kuten yleensä Etelä-Savon väestön, sairastavuusindeksi on muun maan keskitasoa korkeampi. Väestön ikääntyminen luo paineita myös erikoissairaanhoitoon. Lääketieteen kehittyminen lisää kustannuksia. Vanhat toimintamallit eivät jatkossa tule olemaan täysin mahdollisuuksien rajoissa.

20 TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE 20 OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Somaattinen erikois- TA , sairaanhoito TA , muutos % 0,0 % 11,3 % 11,3 % #JAKO/0! 11,3 % Psykiatrinen sairaan- TA , hoito TA , muutos % 0,0 % -19,9 % -19,9 % #JAKO/0! -19,9 % Yhteensä TA Yhteensä TA Sosiaalipalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Sosiaalityön palvelut - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen -Palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille asiakkaille -Sosiaalipalvelujen yksiköissä asioinnilla 0- linja -Asiakkaiden kanssa käydään läpi terveellisen ruokavalion ja liikunnan merkitystä hyvinvointiin -Päihteettömyyttä tuetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla -Sosiaalipalveluissa asiakkaitten syrjäytymisriskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta

21 21 -Työllisyyttä tuetaan yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston, Työvoiman palvelukeskus Reitin sekä kuntouttavan työtoiminnan keinoin, tiiviin seurannan piirissä ovat pitkäaikaistyöttömät ja heidän tilanteensa ja jos on kyse nuoresta työttömästä, ohjataan häntä koulutuksen sekä muun aktiivisen toiminnan piiriin -Asiakkaitten kanssa käydään läpi kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuudet sekä ohjataan erilaisissa hakuprosesseissa -Erilaisten järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ohjataan asiakkaita erilaisten harrastusten piiriin -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. ltk:n /yksikön oma tavoite -Osallistutaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa mahdollisesti järjestettäviin koulutaksiin ja tuetaan henkilöstön koulutuksiin osallistumista ja siten ammattitaidon ylläpitämistä -Selkeyttää päätöksentekoa ja linjauksia yhteisissä tiimeissä ja keskusteluissa

22 22 Sosiaalipalvelujen oma tavoite -Asiakkaat varaavat ajan työntekijälle -Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisääntyminen -Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen Sosiaalityöntekijät Sosiaalityö kuuluu sosiaalipalveluihin. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityön palveluja tuottaa kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja. Työntekijät vastaavat lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöstä, nuorten jälkihuollosta, aikuissosiaalityöstä, työtoiminnoista ja toimivat tarvittaessa toistensa työpareina. Päivätoimintayksikön ohjaaja työskentelee 30 % sosiaalitoimessa aikuissosiaalityössä. Tältä osin työ kohdentuu lähinnä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotikäynteihin sekä päihdehoitajan kanssa työparina työskentelyyn. Johtava sosiaalityöntekijä toimii kunnassa lastenvalvojana ja päättää lasten ja kehitysvammaisten omaishoidontuesta. Alueellinen sosiaalipäivystys vastaa kiireellistä sosiaalihuoltoa koskevista asioista virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksen mukaan Mäntyharjulla on 3 päivystysviikkoa vuodessa. Menokohta sisältää johtavan sosiaalityöntekijän palkasta 50 %, kahden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan palkat, 30 % päivätoimintayksikön ohjaajan palkasta sekä sosiaalipäivystyksestä aiheutuvat kustannukset Muu sosiaalityö Ostopalvelut perheasian neuvottelukeskukselta, Viola ry:ltä ja muilta palvelun tuottajilta. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Sosiaalityöntekijät TA , TA , muutos % 0,0 % 7,9 % 7,9 % 0,0 % 7,9 % Muu sosiaalityö TA , TA , muutos % 0,0 % -17,3 % -17,3 % #JAKO/0! -17,3 % Yhteensä TA Yhteensä TA

23 Vammaispalvelut - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen -Päihteettömyyteen tukeminen ja terveellisten elämäntapojen huomioiminen asiakaskontakteissa -Palvelusuunnitelmat ajantasalla -Vammaisten osallisuutta tuetaan ja kartoitetaan mahdollisuuksia osallistua työelämään, koulutukseen jne. -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta - Pitkäaikaistyöttömä t % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt vammaispalvelujen talousarviossa kustannuspaikalla taloudelliset tukitoimet: Mäntyharjun Vammaisneuvosto Vammaisavustukset Vammaisavustuksiin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset vammaisten taloudelliset tukitoimet, henkilökohtaiset avustajat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sekä asuntojen muutostyöt. Taloudelliset tukitoimet pitävät sisällään sopeutumisvalmennuksen, viittomien opetusta, viittomakielisiä tiedotteita kuulo- ja näkövammaisille sekä apuvälineet, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun, asuntoon kuuluviin vamman vuoksi välttämättömiin koneisiin, välineisiin ja laitteisiin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja päivätoimintaan. Määrärahasidonnainen oikeus tarkoittaa sitä, että määrärahaa on varattava tiedossa olevan tarpeen mukaisesti. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekulut, erityisravinto, ja muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet.

24 Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä Asumispalvelut Vammaisten asumispalveluja hankitaan ostopalveluina fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asumispalvelupäivään sisältyy yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Asumispalveluissa on riittävä varaus sitä tarvitseville kuntalaisille. Kotikuntaan ja/tai kodinomaisiin asumispalveluihin siirtymisen mahdollisuutta kartoitetaan asiakaskohtaisesti Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten avohuoltoon sisältyy ostopalveluna kuntayhtymältä kuntoutusohjaus, poliklinikkapalvelut ja Savosetin päivä- ja työtoiminta Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä. Kuntayhtymä on tuotteistanut omat palvelunsa hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaan. Varataan riittävät määrärahat Vaalijalan palvelujen vakituisille ja tilapäisille käyttäjille. Laitoshoidossa olevien mahdollisuutta siirtyä kodinomaisiin asumispalveluihin kartoitetaan.

25 TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE 25 OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Taloudelliset tuki- TA , toimet/asiakas TA , muutos % 0,0 % 11,7 % 11,7 % #JAKO/0! 11,7 % Henkilökohtaiset TA , avustajat/asiakas TA , muutos % 73,3 % -51,0 % -15,0 % #JAKO/0! -15,0 % Omaishoidon tuki/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -20,6 % -20,6 % #JAKO/0! -20,6 % Kuljetuspalvelut/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -1,1 % -1,1 % #JAKO/0! -1,1 % Asuntojen muutostyöt/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Vammaisten palvelu- TA , asuminen/asumisvrk TA , muutos % 20,0 % -34,7 % -21,6 % -100,0 % -1,1 % Kehitysvamm.asumis- TA , palvelut/asumisvrk TA , muutos % 5,3 % -5,7 % -0,8 % 0,0 % -0,8 % Mielenterv.potilaiden TA , asumispalv/asumisvrk TA , muutos % 20,0 % -32,2 % -18,6 % #JAKO/0! -18,6 % Kehitysvamm.avo- TA , huollon ohjaus/ asiakas TA , muutos % 0,0 % -6,7 % -6,7 % #JAKO/0! -6,7 % Kehitysvammaisten TA , päivätoiminta/asiakas TA , muutos % -99,4 % 15801,6 % -6,5 % #JAKO/0! -6,5 % Vaalijalan ky/laitoshoi- TA , to/hoitopäivä TA , muutos % 1,8 % -21,4 % -20,0 % #JAKO/0! -20,0 % Yhteensä TA Yhteensä TA

26 Lastensuojelu ja perhetyö - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite -Lapsiperheiden kanssa huolehditaan siitä, että asiakassuunnitelmat ovat ajan tasalla -Päihteettömyyden ja terveellisten elämäntapojen merkitystä korostetaan -Lastensuojelussa ja ennaltaehkäisevässä työssä tuetaan perheitä taloudellisesti silloin, kun perheen omat varat eivät riitä ja harrastukset katsotaan lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi -Ennaltaehkäisyyn pystytään kohdentamaan riittävästi resursseja -Perheen kokonaisvaltainen tilanne tulee huomioiduksi asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti sekä tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimiin sisältyy lastensuojelun avohuollon perheiden tukeminen avohuollon toimenpitein, nuorten itsenäistymiskehityksen tukeminen sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevän lastensuojelun kiertokoulun Kiepin kustannukset, vuokra ja leiri. Toimintaa järjestetään määräaikaisesti vuoronperään neljässä kunnassa.

27 27 Sisältää 2 perhetyöntekijän palkat ja muut perhetyön kulut Perhehoito Perhehoitoa järjestetään lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille, sijaishuoltona perhehoitajalain nojalla toimeksiantosopimusten perusteella. Perhehoitajalaki määrittelee perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja -korvausten tason. Menokohta sisältää myös lastensuojelun tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan. Sijais- ja tukiperheiden riittävään saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Rekrytointi on jatkuvaa ja nykyisten sijais- ja tukiperheiden hyvinvointiin ja jaksamiseen pyritään kohdentamaan riittävästi tukea Ammatilliset perhekodit ja laitoshoito Lastensuojelun palveluja järjestetään myös ammatillisissa perhekodeissa ja laitoksissa. Palvelu pyritään löytämään siten, että se vastaa juuri kyseisen lapsen tarpeisiin. Vaikeahoitoisille lapsille ja murrosikäisille nuorille, joilla on usein mielenterveys- tai päihdeongelmia ja rikollista taustaa on laitoshoito useimmiten paras vaihtoehto. Kustannukset riippuvat palveluntuottajien hinnoittelusta ja lapsen palveluntarpeesta. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Taloudelliset tukitoi- TA , met/ asiakas TA , muutos % 1400,0 % -93,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Perhetyö/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -2,4 % -2,4 % #JAKO/0! -2,4 % Sijaiskotitoiminta/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -10,0 % -10,0 % 0,0 % -10,2 % Tukiperhe- ja tukihenk. TA , toiminta/ TA , asiakas muutos % 0,0 % -17,3 % -17,3 % #JAKO/0! -17,3 % Ensi- ja turvakodit/ TA , asumisvrk TA , muutos % -50,0 % 51,6 % -24,2 % #JAKO/0! -24,2 % Ammattilliset perhe- TA , kodit/ asumisvrk TA , muutos % 0,0 % -2,4 % -2,4 % 14,3 % -2,8 % Lastensuojelulaitokset/ TA , asumisvrk TA , muutos % 9,0 % -10,5 % -2,4 % 66,7 % -4,2 % Lastensuojelun jälki- TA , hoito/ asumisvrk TA , muutos % 0,0 % -3,1 % -3,1 % #JAKO/0! -3,1 % Perhekuntoutus/ TA , asumisvrk TA #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! -50,2 % #JAKO/0! -50,2 % Yhteensä TA Yhteensä TA

28 Päihdehuolto - liikunnan lisääminen -Palvelusuunnitelmat pyritään pitämään ajan tasalla -Päihteettömyyteen tuetaan ja terveiden elämäntapojen noudattamista korostetaan -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite -Työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet kartoitetaan ja tuetaan erilaisissa hakuprosesseissa -Kaikki apua hakevat päihdeongelmaiset saavat tarvitsemansa tapaamisajan ja tuen -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys % työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v Päihdehuollon avohuollon tukitoimet Sisältää päihdehoitajan palkan sekä 70 % päivätoimintayksikön ohjaajan palkasta. Päihdehoitaja työskentelee pääasiassa terveyskeskuksessa. Työnkuvaan kuuluu mm. kaikkia kuntalaisia palveleva vastaanottotoiminta. Asiakkaita noin 120/kk, noin 80 eri henkilöä. Työ sisältää esimerkiksi työnantajilta ja poliisilta tulevat päihdeseurannat, avokatkaisuhoidot, opioidikorvaushoidon toteuttaminen, vuodeosastokonsultoinnit ja kotikäynnit päihdeongelmaisten luokse kotihoidon ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Lisäksi työhön kuuluu peli- ja nikotiiniriippuvuushoidot ja läheisille annettava tuki. Päihdehoitaja vastaa päihdehuollon koordinoinnista sekä kunnan sisällä että yhteistyöstä kunnan ulkopuolelle ja hän vastaa päivätoimintayksiköstä. Päivätoiminta on yhteinen päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Päivätoimintakeskus on yksi kunnan tukityöllistämispaikoista ja rikosseuraamusviraston yhdyskuntapaikoista. Avohuollon tukitoimiin sisältyy A-klinikalta ostettavat päihdehuollon erityispalvelut. A- klinikkatoiminta mahdollistaa monipuoliset avopalvelut. Pienen kunnan tuttuusongelma puoltaa klinikan käyttöä.

29 Laitoshoito Päihdehuollon laitoshoidon määrärahavaraukseen sisältyy maksusitoumukset laitoksissa tai laitosmaisissa olosuhteissa tapahtuvaan päihdekuntoutukseen. Kuntoutusjaksoilla on ollut myös vanhempia lapsineen. Laitoshoito on lähinnä lyhytaikaista ja avohuoltoa tukevaa päihdekuntoutusta Asumispalvelut Asumispalvelut tapahtuvat pääsääntöisesti ostopalveluina kunnan ulkopuolella. Palvelu pyritään löytämään asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Päivätoimintayksikkö/ TA , TULOT NETTO asiakaskontaktit (sis.päihdehoit TA , asiakaskontaktit) muutos % 3,6 % -25,0 % -22,3 % 30,0 % -24,1 % A-klinikka/ TA , asiakas TA , muutos % 0,0 % -0,3 % -0,3 % #JAKO/0! -0,3 % Päihdehuollon TA , asumispalvelut/vrk TA #JAKO/0! kp muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Pitkäaikainen laitos- TA #JAKO/0! hoito/ vrk TA , kp muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Lyhtyaikainen laitos- TA , hoito/ vrk TA , muutos % -14,3 % 16,3 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Yhteensä TA Yhteensä TA

30 Toimeentuloturva - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite -Toimeentulotukiasiakkaille pyritään tekemään myös palvelusuunnitelmat, joissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti -Tuetaan päihteettömyyteen ja terveellisiin elämäntapoihin -Pyritään poistamaan työllistymisen ja kouluttautumisen esteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa -Vähentää aktiviteettien ulkopuolelle jääneiden määrää ja parantaa asiakkaiden elämänlaatua -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavoin.

31 31 Toimeentulotukeen kuuluu perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki. Toimeentulotuen menoihin kirjataan myös kunnan Kelalle maksamat osuudet yli 500 päivää työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatuen kustannuksista. Kuntouttava työtoiminta sisältää määrärahat työtoimintaan osallistuville, Kelan työmarkkinatukea saamattomille henkilöille 9 / toteutunut työtoimintapäivä. Tulona oleva valtion korvaus työtoiminnan järjestämisestä siirtyy Potkurin käyttöön. Sosiaalihuollollinen työtoiminta sisältää SHL:N 27e mukaisen työtoiminnan järjestämisen sairaspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Perustoimeentulotuki/ TA , kotitalous TA , muutos % 0,0 % -0,8 % -0,8 % 28,6 % -14,8 % Täydentävä toimeen- TA , tulotuki/ kotitalous TA , muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % 0,0 % -0,4 % Ennaltaehkäisevä TA , toimeentulotuki/ kotital. TA , muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Kuntouttava työ- TA , toiminta/ päivä TA , muutos % 860,0 % -89,6 % -0,4 % 0,0 % -1,1 % Sosiaalihuollollinen TA , työtoiminta/ päivä TA , muutos % 0,0 % 3,6 % 3,6 % #JAKO/0! 3,6 % Elatustuki TA #JAKO/0! TA #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä TA Yhteensä TA

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 2 955 520 3 052 730 3 206 370 5 TOIMINTAKULUT -24 113 242-25 271 520-25 172 630-0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 157 721-22

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta kuuluu itsenäisenä palvelutuotantoyksikkönä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen, joka on vastuussa perusturvapalveluista.

Mäntyharjun kunta kuuluu itsenäisenä palvelutuotantoyksikkönä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen, joka on vastuussa perusturvapalveluista. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Keskeiset muutokset organisaatiossa ja toiminnassa Mäntyharjun kunta vastaa lähivuosien aikana yhä suuremman ikääntyvän väestönosan tarpeisiin. Väestön ikääntyminen näkyy ennusteiden

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

MENOT / TUOTE TUOTANTO- MÄÄRÄT

MENOT / TUOTE TUOTANTO- MÄÄRÄT PERUSTURVALAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT 3 094 440 404 030 3 498 470 3 806 304 108,8-307 834 TOIMINTAKULUT -25 861 270-897 000-26 758 270-26 059 218

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 2 955 520 3 052 730 3 211 370 5,2 TOIMINTAKULUT -24 115 198-25 271 520-25 172 630-0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 159 678-22

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Kyllä / Ei / psykososiaalisten ongelmi- Asiakkaat 106 / käynnit 465

Kyllä / Ei / psykososiaalisten ongelmi- Asiakkaat 106 / käynnit 465 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-8/2016: Perusturvan toimintakulut 1-8/2016 ovat 16 313 567 (käyttö 102,1%) ja toimintakulujen ylitys 342 227. Toimintatuotot 1-8/2016 ovat

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

saavuttamiseksi? saavuttamiseksi?

saavuttamiseksi? saavuttamiseksi? Perusturvalautakunta Erityistyöntekijät Psykologin ja puheterapeutin yhteistyö terveydenhoitajien ja fysioterapian/toimintaterapian sekä sosiaalityön asiantuntijoiden kanssa käynnistynyt. Painopiste alakoululaisissa

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole NUORTEN AIKUISUUDEN VAHVISTAMINEN 35 999 528 (5,9 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/5 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut sitovuustasoittain

Sosiaali- ja terveyspalvelut sitovuustasoittain SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä tiliryhmittäin TULOSLASKELMA Budj Budj Bu-muutos Budj Tilinp Muutos% 2016 2015 2015 2015 yht 2014 15>16 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15 Mäntyharjun kunta 2016 Sisällysluettelo: VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYS- JA VASTAANOTTOTOIMINTA 4 LABORATORIO JA RÖNTGEN 5 FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEET 6 NEUVOLA JA KOULUTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot