KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet klo Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen Erja Kuusisto Kosti Annala Ossi Wiinamäki Petteri Hautamäki Sini Inkinen Anneli Ala-Katara Heikki puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Annala Tarmo Jalonen Pertti khall:n edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Inkinen ja Heikki Ala-Katara Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjät Irja Keskinen Pertti Jalonen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Allekirjoitukset Anneli Inkinen Heikki Ala-Katara Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Paikka ja pvm: Kihniön kunnanvirasto, tekninen toimisto klo Virka-asema Allekirjoitus Tekninen johtaja Pertti Jalonen

2 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO 68 TARJOUSPYYNTÖ KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- LAITTEISTA 69 TARJOUSPYYNTÖ VARAVOIMASTA 70 LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2010 TALOUSARVIOON 71 TEKNISEN HALLINNON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 72 SAIRAALAINFORMAATIOJÄRJESTELMÄN SANEEREUS 73 LAITOSMIESPALVELUIDEN ULKOISTAMINEN 74 ILMOITUSASIAT 75 UUT ESILLE TULEVAT ASIAT 76 TEOLLISUUSKIINTEISTÖJEN HAUKKAMÄKI JA PAAVOLANMÄKI LASKUN HYVÄKSYMINEN

3 Tekninen lautakunta TARJOUSPYYNTÖ KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- LAITTEISTA Tekla Kihniön kunta on rakennuttanut kaukolämpölaitoksen vuonna 2000 jolloin tehontarve oli n. 500 KW. Lisääntyneen lämpöenergian tarpeen takia Kihniön kunta on päättänyt laajennuttaa laitoksen lämmöntuotanto kapasiteettia n. 500 KW. Kaukolämpölaitoksessa käytetään nykyisin ja myös tulevaisuudessa energianlähteenä 100 % kokopuuhaketta (risuhake ei sovellu), jonka toimittaa ja tuottaa lämmöksi paikallinen hakeosuuskunta (nykyinen tuotanto n MW/vuosi). Tilattava laitteisto tulee yhteen sovittaa nykyiseen laitokseen toiminnoiltaan mahdollistaen yksittäisen KPA-kattilan käytön sekä yhtäaikaisen käytön. Hankinnan sisältö on KVR-urakkana toimitettava käyttövalmis ja maisemaan soveltuva lämpökontti tai lisäsiipi kiertovesipumppuineen ja savupiippuineen, joka kytketään rinnan käytössä olevaan lämpölaitokseen. Hankintaan sisällytettävä kaikki tarvittavat ohjaus- ja mittalaitteet. Tarjouspyyntö oli HILMASSA ja määräaikaan mennessä klo12.00 saapui 9 eri laitevalmistajan tarjousta ja jotka sisälsivät 11erilaista tarjousta. Tarjousten arvioinnissa on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa jonka esitystä käytetään esittelijän apuna. Valmistelun keskeneräisyydestä johtuen päätös siirretään seuraavaan kokoukseen Tarjoukset liitteineen nähtävänä kokouksessa.

4 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta valitsee laitetoimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Hesesteel Oy:n tarjouksen. Lisäksi tekninen lautakunta hyväksyy hankintasopimusesityksen tarvittavine urakkaneuvotteluissa tulevin muutoksin ja täsmennyksin sekä valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

5 Tekninen lautakunta TARJOUSPYYNTÖ VARAVOIMASTA Tekla Kihniön kunnan Terveys- ja palvelukeskuksessa ei tällä hetkellä ole kiinteää varavoimaa, nykyisin on mahdollista syöttää varavoimaa osaan käyttökohteista siirrettävällä laitteistolla. Leppäkosken Sähkö Oy on suorittanut talvella 2010 kulutusmittauksia, jolloin he päätyivät varavoimalaitteiston tarpeeksi kva Tilattava laitteisto tulee kattamaan ko. muuntamopiirin koko varavoimantarpeen, tällöin varavoimanpiirissä olisi Terveys- ja palvelukeskus, Kihniön Vanhustentalosäätiön kiinteistöt ja kaksi yksityistaloutta. Varavoiman hankinnan tavoitteena on turvata Terveys- ja palvelukeskuksen toiminta häiriötilanteissa. Hankinnan sisältö on käyttövalmis ja maisemaan soveltuva varavoimalaitteisto tilaajan osittamaan paikkaan. Hankintaan sisällytettävä kaikki tarvittavat automaatio-, ohjaus- ja mittalaitteet Tarjouspyyntö oli HILMASSA ja määräaikaan mennessä klo12.00 saapui 6 eri laitevalmistajan tarjousta. Tarjousten arvioinnissa on käytetään ulkopuolista asiantuntijaa jonka esitystä käytetään esittelijän apuna. Valmistelun keskeneräisyydestä johtuen päätös siirretään seuraavaan kokoukseen. Tarjoukset liitteineen nähtävissä kokouksessa.

6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta valitsee varavoimalaitteiston toimittajaksi Voimalaite Servicen ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

7 Tekninen lautakunta LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2010 TALOUSARVIOON Kuntalain 65 :n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Teknisen hallinnon päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa seuraavasti: Käyttötalous: - Yksityisteiden tulosalueelle euroa, ylityspyyntö johtuu tielanojen kunnostuskustannuksista. - Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosalueelle euroa, ylityspyyntö johtuu liikuntapaikkojen kunnossa - ja ylläpidosta. - Jätehuollon tulosalueelle euroa, ylityspyyntö johtuu vanhan jäteaseman siivouksesta ja maksullisista jäte-eristä. - Vesi- ja viemärilaitos tulosalue euroa, ylitys johtuu Pyhäniemen alueella tapahtuneista vesijohtojen ja jätevesipumppaamoiden korjaustoimenpiteistä ja Pyhäniemenalueella tehtävistä veden laatua parantavista toimenpiteistä. - Tekniset palvelut tulosalueelle euroa, ylityspyyntö johtuu kaukolämpölaitoksen arinan uusintatarpeesta ja sijaistyövoimatarpeesta johtuneista henkilöstökuluista. INVESTOINNIT: - Parkanon kaupunki euroa +elinkustannusindeksi ~ euroa, määrärahapyyntö johtuu Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin välisestä sopimuksesta johtaa Kihniön jätevedet käsiteltäväksi Parkanon kaupungin jätevedenpuhdistamolle, Sopimuksen mukaan Kihniön kunta maksaa Parkanon kaupungille euroa, kun valtion myönteinen osallistumispäätös (valtion vesihuoltotyötä tarkoittava päätös, allekirjoitettu ) on saatu. Parkanon kaupunki ei ole laskuttanut sopimuksen mukaista kapasiteetinvarausta. - Terveys- ja palvelukeskuksen varavoima euroa, ylityspyyntö johtuu suunnitteluvaiheen muutoksista. Alkuperäisen suunnitelman mukaan varavoima ainoastaan ylläpitotoiminnot TK:ssa, muutoksen jälkeen koko Terveys- ja palvelukeskus, Iltakoti ja Iltarusko 100 % varavoimassa. Kaukolämpölaitoksen eikä Kettukallionkoulun varavoimaan varattuja määrärahoja ei käytetä 2010.

8 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa edellä mainittuihin tulosalueisiin ja investointeihin esitetyin määrin ja perustein.

9 Tekninen lautakunta TEKNISEN HALLINNON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Esittelijä Nykyiset lautakuntien johtosäännöt ovat olleet voimassa alkaen. Niihin on tarve tehdä muutoksia. Nyt tehtävät muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia. Esimerkiksi voimassa olevissa johtosäännöissä olevat lautakuntien tehtäväalueet, jotkut virkanimikkeet ja ratkaisuvalta eivät vastaa nykyistä tilannetta. Uudistetut johtosäännöt on tarkoitus saada voimaan alkaen. Teknisen lautakunnan uusi johtosääntöluonnos on liitteenä numero 71B ja vanha johtosääntö liitteenä 71B Liite 71 B Teknisen hallinnon päävastuualueen johtosääntö. - 2 :n jätehuolto kohta poistetaan, koska Kihniö liittyi Lakeuden jätelautakuntaan (yhteislautakunta jossa Ilmajoen kunta toimii isäntäkuntana) alkaen - 3 :n viimeinen lause muutettu (esittely): Esittelijän ollessa poissa tai estyneenä tehtävät hoitaa kunnanjohtaja ( aikaisemmin hallintopäällikkö). - 5 n kohta 11 vanhasta johtosäännöstä poistettu ( päättää kunnan käytöstä poistetun omaisuuden myynnistä), koska ristiriidassa sisäisen valvonnan ohjeen kanssa,jossa päätösvalta osastopäälliköllä. - 5 lisätään kohta 22, joka siirtyy kunnanhallitukselta ( ratkaisuvalta) : liikenteen ohjauslaitteen asettamista rakennuskaavatiealueelle, torille ja muulle vastaavanlaiselle alueelle, kun se koskee liikenteenalueellista rajoittamista tai kieltämistä, tai pihakatua osoittavien merkkien asettamista. -7 rakennustarkastajana tekninen johtaja, kohta 1 muutettu siten, että:..myöntää haja-asutusalueella rakennusluvan kaikkien rakennusten peruskorjaamiseen ja laajentamiseen ja enintään 300 m2 suuruisen talousrakennuksen rakentamiseen. ( ollut 200 m2). Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen numero 71B mukaisen teknisen lautakunnan johtosääntöluonnoksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

10 Tekninen lautakunta SAIRAALAINFORMAATIOJÄRJESTELMÄN SANEEREUS Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen sairaalainformaatiojärjestelmän uudistamiseen on varattu kuluvalle vuodelle investointimäärärahaa. Nykyinen järjestelmä on hankittu edellisen remontin yhteydessä 1995 ja järjestelmää on viimevuosina jouduttu korjaamaan paljon ja varaosien saanti ei ole enää turvattu. Esitettävässä saneeraustoimenpiteessä ohjelmistot päivitetään ja järjestelmä kokonaisuudessaan tarkastetaan, huolletaan, korjataan sekä uusitaan tarvittavin osin vastaamaan käyttötarkoitusta vuosiksi eteenpäin. Esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy TAM-TEL Oy:n tarjouksen Sairaalainformaatiojärjestelmän päivitys/huolto kustannusarvion perusteella ja antaa tekniselle johtajalle valtuuden tilata työ. Lisäksi tekninen lautakunta nimeää laitosmies Paavo Kohtalan saneerauksen teknisten asioiden valvojaksi. Kustannusarvio hyväksyttiin tarjoukseksi lisäyksellä, että kustannukset eivät saa ylittää 10 % enempää annettua kustannusarviota. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Tekninen lautakunta LAITOSMIESPALVELUIDEN ULKOISTAMINEN Kihniön kunnan tekninen lautakunta on kuluneen vuoden aikana selvittänyt mahdollisuuksia tehostaa tuotannollisesti ja taloudellisesti koko teknisen osaston toimintaa. Selvityksen tarkoituksena on ollut selvittää mahdollisuuksia parantaa palveluja ja tehokkuutta kuitenkaan nostamatta kustannuksia. Tekninen johtaja pyysi yhdeltä valtakunnalliselta kiinteistöhuoltoyritykseltä tarjouksen laitosmiestoiminnan ulkoistamisesta vertailuhinnaksi, mutta kustannusten nousu suhteessa mahdollisiin palvelujen ja tehokkuuden paranemiseen oli merkittävä eikä täten perusteltavissa kustannustehokkuutena. Kihniön kunnan tekninen lautakunta ei ulkoista eikä kilpailuta laitosmiespalveluita tehdyn selvityksen mukaan huonon kustannustehokkuuden takia.

12 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT - Vuosiyhteenveto Kihniön kunnan jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailusta vuodelta 2009 Esittelijä Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi, eikä otto-oikeutta käytetä.

13 Tekninen lautakunta MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekninen lautakunta keskusteli seuraavista asioista: - Kihniön kunnan hyväksyntä jätelautakuntaan sähkön ja lämmitysöljyn kilpailuttaminen - laitosmies sopimus Kihniön kunta Ikata neuvottelut - seuraava kokous klo 16.30

14 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi tämän asian käsiteltäväksi ylimääräisenä TEOLLISUUSKIINTEISTÖJEN HAUKKAMÄKI JA PAAVOLANMÄKI KONEIDEN JA LAITTEIDEN KUNNOSSA- JA YLLÄPITOON LIITTYVÄN LASKUN HYVÄKSYMINEN Tekninen lautakunta kokouksessaan käsitteli edellä mainittujen kiinteistöjen käyttötalouteen liittyviä laskuja. Teknisen johtajan päätäntävalta hankinnoissa on määritetty euroa.( 4/2010) Laskun loppusumma on ,90 euroa sisältäen voimassaolevan arvonlisäveron. Tekninen lautakunta hyväksyy laskun maksatettavaksi.

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 1.4.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 1.4.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 1.4.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 1.4.2009 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 10.6.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 10.6.2015 klo 16.30 17.50 HUOM! Pyhäniemen ravintola Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 30.1.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.1.2014 klo 16.30 17.40 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 18.00 18.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 28.9.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 28.9.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 28.9.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 28.9.2011 klo 16.30 18.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.08.2012 kello 18.00 18.26 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Hellgrén Jussi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 18.02.2009 klo 18.00-19.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 29.04.2013 kello 18.00 18:35 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

23.2.2012 klo 16.00 17.33

23.2.2012 klo 16.00 17.33 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Tekninen lautakunta 23.2.2012 Sivu 8 KOKOUSAIKA 23.2.2012 klo 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Timo Karppinen Jaana

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 25.03.2013 kello 17.00 19.58 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui 18.43 Pusa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 28.10.2013 kello 16.30 19.55 Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone, jonne kokoontuminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.02.2012 kello 17.00 20.02 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 29.03.2011 kello 17.00-19.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Aho Pirjo Ala-Katara

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 26.04.2012 klo 17.30 18.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Leppälä Martti Markkola

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.3.2009 klo 17.00 19:10 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.08.2013 kello 17.30 19.36 Kunnan Pyhäniemen mökki ja uusi saunarakennus Törmä Tapani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot