Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavamuutos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavamuutos"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavamuutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846

2 Kaavaselostus 1 (53) Tuomo Järvinen

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (52) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi Toivakan kunta, kortteli 8 ja siihen liittyvät virkistys-, puisto- ja tiealueet. Kiinteistöt Kaavan nimi Laatija Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavamuutos FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Puistokatu 2 A Jyväskylä Arkkitehti Tuomo Järvinen Vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä Käsittelypäivämäärät 1

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (52) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualueena on Kirkonkylän asemakaavan kortteli 8. Kortteli sijaitsee Toivakan keskustassa kirkon, Toivakantien (st 618) ja Iltaruskontien (yt 4421) välisellä alueella. Kaavamuutosaluetta on kertaalleen laajennettu koskemaan myös kyseisiä tiealueita. Suunnittelualueen koko on n. 8,1 ha. Kaavan vaikutusalueena voidaan pitää keskusta-aluetta. Kuva 1: Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin kehittäminen seuraavin uudisrakentamistoimenpitein: uusi tori koulun laajennus uusi virastotalo (Toivakkatalo) vanhusten kevyt palveluasuminen lämpölaitoksen yhteyteen kunnan huolto- ja varastotilat lisää paikoitustilaa Hanke sisältyy Toivakan kunnan teknisen lautakunnan hyväksymiin maankäytön toimintaohjelmaan sekä maankäytön toteuttamissuunnitelmaan Kaavamuutoksen yhteydessä huomioidaan alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvot.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (52) 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista. 4 2 Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Kaavan rakenne ja mitoitus Kaavan vaikutukset Taajamakuvallinen tarkastelu Ympäristön häiriötekijät Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaavan suhde maakuntakaavaan Asemakaavan toteutus... 52

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (52) 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1 Asemakaavakartta 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3 Liikenneselvitys, FCG Kortteli- ja rakennusluonnokset, Arkitupa Oy Seurantalomake 6 Viranomaistyöneuvottelun muistio 7 ET korttelialueen alustava asemapiirros 8 Ehdotusvaiheen vastineraportti 9 Viranomaisneuvottelun muistio 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Keski-Suomen kaupallinen selvitys Suomen_kaupallinen_selvitys_osa1.pdf Kaupan taustamuistio Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä JYSELI Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030, Liikennevirasto Toivakan kirkonkylän osayleiskaavan luontoselvitys 2014, Jäntti Toivakan keskusta-alueen liikenneturvallisuusjärjestelyt ja kevyen liikenteen väylän aluevaraussuunnittelu Viisarinmäki Toivakka Ruuhimäki maantielle 618 välille Toivakan kirkonkylä mt 6181 liittymä, ELY-keskus 2010 Tiesuunnitelma maantien 618 parantamiseksi välillä Uimaranta-Leväläntie, ELYkeskus 2015 (tekeillä) Toivakan kunnan maankäytön toimintaohjelma Toivakan kunnan maankäytön toteuttamissuunnitelma Toivakan kirkonkylä ja Huikontien varsi / Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihanke , Keski-Suomen museo. Virpi Myllykoski 2013

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 5 (52) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu vireille tulo kh:n päätös ( 217) valmisteluvaiheen kuulemisesta kaavaluonnos nähtävillä ELY:n ohjauskirje kh:n päätös ( 84) kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, ohjauskirjeessä mainitut asiat huomioitava Asemakaavaehdotus asemakaavaehdotus nähtävillä 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uusirakentamistoimenpiteet korttelissa 8: uusi tori koulun laajennus uusi virastotalo (Toivakkatalo) vanhusten kevyt palveluasuminen lämpölaitoksen yhteyteen kunnan huolto- ja varastotilat lisää paikoitustilaa Maanteiden liittymäkohdat ja niiden näkemäaluevaatimukset on tarkistettu. Rakennuskannan säilyttämisedellytykset ja suojelutarpeet on selvitetty. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavaa voidaan toteuttaa sen saatua lain voiman.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 6 (52) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueella sijaitsevat koulukeskus, kunnantalo, paloasema, terveysasema, kirjasto, kansalaisopisto, lämpölaitos ja liikuntapaikkoja. Suunnittelualueen koillispuolella on Toivakan kirkko ja hautausmaa. Kuva 2: Ortoilmakuva (MML) johon suunnittelualue on rajattu punaisella Rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön kuvaus perustuu asemakaavaluonnoksen selostukseen, KIOSKI aineistoon (Keski-Suomen museo) sekä kunnan edustajilta saatuun tietoon. Korttelikokonaisuus Toivakan kirkonkylän pohjoispäähän sijoittuu laaja alue, jolle keskittyy lähes kaikki Toivakan kunnan julkiset rakennukset. Nykyisenlaiseksi alue on muodostunut enimmäkseen viime sotien jälkeisenä aikana. Ensimmäisenä kunnallisena rakennuksena alueelle valmistui vuonna 1900 Toivakan kirkonkylän kansakoulu, joka on sittemmin purettu. Vuonna 1937 valmistuneen alakansakoulun ja vuosina rakennetun Terveystalon jälkeen alueelle on rakennettu kunnallisia rakennuksia vielä 2000-luvullakin. Kirkonkylän julkisten rakennusten alueella on historiallista merkitystä sen kuvatessa hyvin Toivakan kunnallisten palveluiden kehitystä. Alueen vanhimmat rakennukset edustavat omien aikakausien rakentamisen ihanteita ja materiaaleja, mutta osa niistä on kokenut myös mittavia muutoksia, kuten koulukeskus. Ilta-

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (52) ruskontien varrella olevat kirjasto, terveyskeskus, vanhainkoti ja päiväkoti sen sijaan muodostavat yhtenäisen 1980-luvun ja 1990-luvun alun sekä 2000-luvun suunnittelua edustavan rakennusryhmän. Sen vallitsevina piirteinä on monimuotoisuus ja vaaleankeltainen julkisivumuuraus yhdistettynä vaaleaan lautaverhoukseen. Toivakan julkisista rakennuksista muodostuu helposti kirkonkylän taajamakuvasta erottuva kokonaisuus. Kirkko Suunnittelualue rajautuu koillisessa Toivakan kirkon alueeseen. Kirkko hautausmaineen, porttihuoneineen (kellotapuli), hirsiaitoineen ja muine rakennuksineen muodostaa maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden. L. I. Lindqvistin suunnittelema, rakennettu kirkko edustaa uusgotiikan mukaista tornillista pitkäkirkkoa. Kirkko peruskorjattiin ensimmäisen kerran 1920-luvulla, jolloin suunnitelmat laati arkkitehti Alvar Aalto luvulla Aallon suunnittelema sisustus maalattiin peittoon, ja kattoon tuli taiteilija Pellervo Lukumiehen tekemät, paljon puhetta herättäneet kattomaalaukset. Seuraava suurempi peruskorjaus tehtiin 1990-luvulla, jolloin suunnitelmat laati arkkitehti Sakari Holma. Tuolloin toteutettu ulkoväritys on ollut perinteisestä, kertaustyylien aikakaudesta hieman poikkeava. Vuonna 1990 kirkko arvioitiin maakunnallisesti rakennushistoriallisesti ja historiallisesti sekä paikallisesti maisemallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Vuoden 2009 Keski-Suomen maakuntakaavassa kirkko on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi, mutta vuoden 2010 alussa voimaan astuneessa Museoviraston määrittelemissä valtakunnallisesti merkittävissä rakennetuissa kulttuuriympäristöissä (RKY) kirkko ei ole enää mukana. Kirkolla on kuitenkin maakunnallista merkitystä ja on säilyttänyt hyvin kulttuurihistoriallisen arvonsa. Suunnittelualueen suhde kirkkoon Suunnittelualue rajautuu kirkkoon ja hautausmaahan koillisessa.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (52) Näkymä Toivakantieltä Salomonintielle. Kirkko näkyy Salomonin tien päätteenä. Paloaseman torni on hallitseva maamerkki. Kirkkorakennus näkyy Salomonintien päätteenä ja urheilukentän suunnasta. Muista suunnista kirkon pääosin peittää koulurakennus ja puusto. Asemakaavamuutos ei muuta kirkon lähimaisemaa.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 9 (52) Koulukeskus Kuva 3: Koulun pääsisäänkäynti kuvattuna lännestä Toivakan koulukeskus sijaitsee korttelin koillisosassa. Koulukeskuksen pihapiirissä on urheilu- ja luistelukenttiä. Liikuntasali on ahkerassa kuntalaisten iltakäytössä. Koulukeskus koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta, koulurakennuksesta ja lisärakennuksesta. Koulurakennuksessa on opetustilat alakoulua ja yläkoulua varten, opettajienhuone ja muita yleisiä tiloja, ruokala keittiöineen, liikuntasali pukuhuoneineen ja auditorio. Lisärakennuksessa on opetustilat kotitaloutta, tekstiilitöistä, kuvaamataitoa, metallitöitä/kone- ja metallioppia ja puutöitä varten. Kuva 4: Koulukeskuksen rakennusvaiheet Koulukeskus on peruskorjattu viimeksi vuonna Pesulinjat kaipaavat uudistamista. Koulun lisätilan tarve on kriittinen. Koulua on laajennettu vuosina 1972 ja Vuonna 2000 valmistuneen peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä se on menettänyt rakennushistoriallisia arvojaan, mistä syystä sen suojelu ei ole aiheellista. Käyttötarkoituksensa ja sijoitettujen korjauspanostusten johdosta rakennuskompleksia ei uhkaa myöskään purkaminen.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 10 (52) Puukoulu Alun perin alakouluksi tarkoitettu rakennus sijaitsee koulupihan etelälaidalla. Koulun on suunnitellut V. F. Peltonen Jyväskylästä vuonna 1936 ja se valmistui Rakennus edustaa 1930-luvun puukouluarkkitehtuuria. Keskikoulu ja kansalaiskoulu toimivat v , ja peruskoulu alkoi v (-1988). Alakouluksi rakennettu koulurakennus oli välillä kansalaisopiston käytössä sekä kahden huoneiston asuinrakennuksena. Rakennus siirtyi takaisin koulun käyttöön vuonna 1987 ja siinä toimi vuonna 1990 englanninluokka, erityisluokka ja perusluokka. Tiloissa on pidetty myös esikoulua. Talossa pidetään aamu- ja iltapäiväkerhoja, ja myös MLL:n taidekerhoa. Alakerran opettajan asunto oli v talonmiehen asuntona. Uunit ovat jäljellä, vaikka rakennukseen on asennettu keskuslämmitys. Isompia muutoksia huonejakoon tai koulun ulkoasuun ei ole tehty. Klassistinen puukoulu on säilyttänyt kulttuurihistorialliset arvonsa ja se kuuluu maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, Toivakan vanhaan keskustaan. Rakennusta ei ole suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Puukoulun katossa on ollut pahoja lahovikoja. Kantavia kattopalkkeja ja kattoikkunoita on korjattu. Rakennukselle on tehty kuntokartoitus. Rakennus edustaa maakunnassa rakennusmestarisuunnittelua ja sisältää arkkitehtonisia erityisarvoja, minkä johdosta se on suojelun arvoinen.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 11 (52) Kunnanvirasto paloasema Kuva 5: Paloasema - kunnanvirasto Vuonna 2009 maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi määritellyn Toivakan keskustan vanhan osan aluetta laajennettiin vuoden 2013 inventoinnin yhteydessä. Uusina rakennuksina alueeseen liitettiin kunnallisia ja seurakunnallisia rakennuksia sekä jotain asuin- ja liikerakennuksia. Esiin nostettiin myös kunnantalo. Kunnanvirasto ja paloasema (1960) on aikansa rakennusmateriaaleja ja rakennustapaa hyvin kuvaava, maisemallisesti ja kuntahistoriallisesti merkittävä rakennus. Kunnantalolla on sattunut paha vesivahinko 5-10 vuotta sitten. Rakennuksessa oli katkennut vesijohto viikonloppuna ja vesi vallannut kellaritilat. Tie oli katkennut ja osa rakennuksesta romahtanut. Rakennukseen on tehty kunto- ja remonttiarvioita ja korjauskustannukset on arvioitu uuden rakennuksen veroisiksi. Rakennus on toteutettu maanpintaan nähden liian matalalle, mistä syystä siitä ei saada kosteusteknisesti toimivaa. Rakennuksen kellarissa on kunnan arkisto ja sodan ajan johtotila. Nämä muutamat osat rakennuksesta voisivat olla käytettävissä pelastuslaitoksen tiloina. Rakennuksen suojeleminen alkuperäisessä muodossaan ja kokonaisena on suurten korjauskustannusten takia kohtuutonta.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 12 (52) Terveystalo Kuva 6: Terveystalo Toivakan historian mukaan terveystalo valmistui vanhan puukoulun viereen vuonna Nykyisin rakennus toimii harrastetilana ja kunnan huoltomiesten taukopaikkana. Rakennukseen kohdistuu jonkin verran purkupaineita mutta katto on korjattu viisi vuotta sitten ja julkisivua korjailtu. Rakennus on teknisesti kohtuullisessa peruskunnossa. Rakennus on ollut pitkään laatua perinnerakentamiseen hankkeen yhtenä korjauskohteena. Talo edustaa rakennustyyppinä uhanalaista rakennuskerrostumaa Keski-Suomessa ja on säilyttämisen arvoinen osana maakunnallisesti merkittävää Toivakan vanhaa keskustaa. Vanha varasto Toivakantien Iltaruskontien risteämän tontilla ollut SOK Keskimaan liikerakennus on purettu mutta sen vanha varasto on vielä olemassa. Varaston omistaa Toivakan kunta. Tontin kulttuurihistorialliset arvot ovat heikentyneet oleellisesti liikerakennuksen purkamisen vuoksi. Varastorakennus edustaa 1960-luvun kauppavarastoa. Rakennusta ei ole tarpeen suojella.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 13 (52) Kirjasto Toivakan kirjasto (1987) sijaitsee Iltaruskontien varressa. Iltaruskontien vastakkaisella puolella on asuinrakennuksia, päiväkoti ja palvelukoti. Kirjaston vieressä sijaitsee siihen kuuluva 16 neliön huoltorakennus. Rakennuksen arkkitehtuuria hallitsee monimuotoisuus ja vaaleankeltainen julkisivumuuraus yhdistettynä vaaleaan lautaverhoukseen. Kirjaston asuinhuoneisto aiotaan remontoida ja muuttaa kotihoidon tiloiksi keväällä Remontin kustannusarvio on Kirjasto aiotaan muuttaa itsepalveluperiaatteella toimivaksi. Mikko Lintulan suunnittelemassa rakennuksessa on arkkitehtonisia arvoja. Lintulan runsas tuotanto on erityisesti keskisuomalaista rakennusperintöä. Paikallisesti maisemallisesti, kunnallishistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävä suojelumerkinnänarvoinen rakennus on hyvin alkuperäisen asunsa säilyttänyt. Terveyskeskus Vuonna 2009 maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi määritellyn Toivakan keskustan vanhan osan alueetta laajennettiin vuoden 2013 inventoinnin yhteydessä. Uusina rakennuksina alueeseen liitettiin kunnallisia ja seurakunnallisia rakennuksia sekä jotain asuin- ja liikerakennuksia. Esiin nostettiin myös Iltaruskontien varren yhtenäinen kokonaisuus. Toivakan terveyskeskus (1985) sijaitsee kirjaston ja lämpökeskuksen välissä. Rakennuksen pohjoispuolella on Toivakan kirkko hautausmaineen. Terveyskeskus sijaitsee tonttinsa takalaidassa, ja sen edessä on paikoitusalue. Muuten ympäristössä on mäntymetsää. Ilmettä hallitsee kirjaston tapaan vaaleankeltainen julkisivumuuraus yhdistettynä vaaleaan lautaverhoukseen.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 14 (52) Rakennus täydentää osaltaan Iltaruskontien varren yhtenäistä kokonaisuutta mutta ei sisällä sellaisia erityisiä arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja, että sitä olisi tarpeen erikseen suojella. Terveyskeskuksen katto aiotaan remontoida Lämpölaitos Suunnittelualueen itäosassa on poikkeusluvalla toteutettu, hakkeella toimiva lämpölaitos. Lämpölaitos peittyy pääosin tontin puuston taakse. Rakennusalat Alueen olevien rakennusten rakennusalat ovat seuraavat: Rakennus kerrosala Lähde keskuskoulu m² Kuntanet kunnanvirasto-paloasema m² Pohjakartta terveysasema 703 m² Kuntanet kirjasto 632 m² Kuntanet keskuskoulu tekninen siipi 250 m² Kuntanet puukkis (puukoulu) 223 m² Kuntanet lämpökeskus 188 m² Pohjakartta kansalaisopisto 134 m² Pohjakartta urheilukentän huoltorakennus 36 m² Pohjakartta Yhteensä m²

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (52) Voimassa olevassa asemakaavassa ko. alueelle on annettu rakennusoikeutta tehokkuusluvulla e=0,35 ja korttelialueen koko on n m² voimassa olevan kaavan sallima rakennusoikeus on kem². Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta on jäljellä kem². Suunnitellut rakennusalat Alueelle on suunniteltu L2 tasoiset luonnokset (Arkitupa Oy) uudisrakennuksista. Näiden pinta-alat ovat seuraavat: Rakennus kerrosala-arvio Koulun laajennus 769 m² Asuintalo 612 m² Virasto-liiketalo 719 m² Huoltorakennus 225 m² Huoltokatos 140 m² Yhteensä m² Liikenne Asuintalo on suunniteltu asukkaalle. Virastotalon käyttäjämääräksi on mitoitettu Koulussa on n. 120 oppilasta ja 6 opettajaa. Esikoulussa on 40 oppilasta ja 3 opettajaa. Kaavaa varten on laadittu erillinen liikenneselvitys (selostuksen liitteenä). Selvityksessä on tarkasteltu liikenneverkon nykytilaa ja suunnitelman kytkeytymistä siihen. Uuden maankäytön tuottamaa liikennettä ja sen vaikutuksia on arvioitu. Liittymät Kaavamuutosalueeseen kuuluvat korttelin 8 kohdalta seututie 618 (Toivakantie) ja yhdystie 4421 (Iltaruskontie). Liikennemäärät

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 16 (52) Kuva 7: Liikennemäärä 2013 / Liikennevirasto. Liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL), ja sen yksikkö on ajoneuvoa/vuorokausi Kunnallistekniikka Jyväskylän Energia on tehnyt alueella johtokartoitusta. Aineistosta puuttuu vielä muutama kaivo- (alla olevassa kuvassa mustalla merkityt kohteet) sekä osa vesijohtotiedosta. Alueen reunalla on tiettävästi osuuskunnan paineviemäriä ja vesijohtoa, joiden osalta saadaan lisätietoa vasta vapun 2015 tienoilla. Alla olevan kuvan vaaleansiniset viivat ovat kaukolämpöä ja viemärin (punaisella) vieressä kulkeva tummansininen viiva on vesijohtoa. Kaava-alueen ohjeellinen rajaus on harmaalla pistekatkoviivalla. Kuva 8: Johtotietoa alueelta.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (52) Luonto Suunnittelualue on kuivaa kangasta ja suurelta osin ihmisen muokkaamaa rakennettua elinympäristöä. Oleva puusto on pääosin varttunutta mäntyä sekä muutamia suuria kuusia. Rakennusten läheisyydessä on nurmi- ja istutusalueita. Kuva 9: Näkymä Keskustieltä suunnittelualueelle. Kuva 10: Keskustien - Syrjäharjuntien liittymä. Metsikössä näkyy alueen itäreunalla sijaitseva poikkeusluvalla rakennettu lämpölaitos. Ympäristöhallinnolla ei ole kaava-alueelta tai sen lähistöltä tiedossa arvokkaita luontokohteita tai uhanalaisten lajien esiintymiä. Yleiskaavaa varten tehty luontoselvitys Yleiskaavaa varten tehdyssä luontoselvityksessä (Jäntti, 2014) selvitysalue on jaettu seitsemään osa-alueeseen, joista kortteli 8 kuuluu alueeseen B/C.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 18 (52) Yleiskaavan luontoselvityksen aluejako ja suunnittelukohteen sijoittuminen. Ote luontoselvityksen selostuksesta: Toivakan kirkko ja hautausmaa sijaitsevat Syrjäharjun ehjän osan päällä. Samaisella harjukannaksella on koulu, terveystalo, kunnantalo ja lähes koko Toivakan kirkonkylän keskustaajama. Kirkon länsi- ja itäpuolella rinteet ovat puolukka-mustikkatyypin männikköä, jossa on havaittavissa kulkemisesta johtuvaa kulumista. Pihojen vaikutus lajistossa näkyy rehevöitymisenä ja vieraslajeina.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 19 (52) Pinta- ja pohjavedet Suunnittelualue sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle, sen varsinaiselle muodostumisalueelle. Kuva 11: Pohjavesi- ja suunnittelualue Maaperä ja topografia Suunnittelualueen maaperä on hiekkamoreenia. Maasto on tasaista. Kuva 12: Ote maaperäkartasta ( Varjostus havainnollistaa maaston muotoja.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (52) Kuva 13: Maaston topografiaa ja rakennuskantaa suhteessa suunnittelualueeseen. Maaperän tilan tietojärjestelmän kohde Alueella on maaperän tilan tietojärjestelmän kohde, ID Paikalla on harjoitettu polttoaineiden vähittäiskauppaa automaateista, ts. paikalla on ollut polttonesteiden jakeluasema. Toiminta on lopetettu Viimeisimmät tutkimukset paikalla on tehty Päämaalaji alueella on hiekka. Pohjaveden virtaussuunta on kohteessa poispäin lähimmältä vedenottamolta. Kohteessa ei ole puhdistustarvetta eikä maankäytölle ole asetettu rajoitteita.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 21 (52) Suojelualueet Kuva 14: Ote maaperän tilan tietojärjestelmästä (Karpalo). Tutkimusraportin 2 perusteella alueelle ei ole kunnostustarvetta eikä näin ollen kiinteistölle ole maankäyttörajoituksia. Keski-Suomen ympäristökeskus on tarkastanut tutkimusraportin ja katsonut, että kohteelle ei tarvitse suorittaa kunnostustoimenpiteitä. Suunnittelualueelle tai sen läheisyydessä ei ole suojelualueita. 2 Keski-Suomen Ympäristökeskus, Öljyalan Palvelukeskus Oy, , ksu-2003-y-161/18

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (52) Tilastotiedot

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 23 (52) Lähde: Muinaisjäännökset Alueella ei sijaitse tunnettuja muinaisjäännöskohteita Maanomistus Suunnittelualue on kunnan omistuksessa tiealueita lukuun ottamatta.

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 24 (52) Palvelut Kuva 15: Opaskartassa luetellut keskustan palvelut.

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 25 (52) 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. MRL:n mukaan ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät yleiskaavaan maakuntakaavan kautta. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: toimiva aluerakenne eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön kotisivuilta:

28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 26 (52) Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen maakuntakaavan Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Kuva 2. Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualue on rajattu punaisella. Kaava-aluetta koskevat seuraavat lainvoimaisen maakuntakaavan merkinnät: pohjavesialue (pv; Toivakka) sekä maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (Toivakan keskustan vanha osa). Koillisessa suunnittelualue rajautuu maakuntakaavassa osoitettuun valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (Toivakan kirkko). Maakunnallisesti arvokas Toivakan keskustan vanha osa on kuvattu maakuntakaavan alueluettelon liitteessä seuraavasti: Toivakan kirkonkylän läpi menevän tien varteen kauemmaksi varsinaisesta vuosina rakentuneesta kirkosta ja kirkkotarhasta on syntynyt vähitellen ja 1900-luvun vaihteen tienoilla tiheämpi asuin- ja liikerakennusten muodostama rakennusryhmä. Vanhimmat rakennushistoriaa kuvaavat asuin- ja liikerakennukset ovat jääneet II maailmansodan jälkeen rakentuneen liikekeskustan varjoon. Kirkonkylän vanhaa keskustaa edustavat mm. Vanhasillan pappila vuodelta 1901, uhanalainen Toivakan kirkonkylän alakoulu vuodelta 1937, Pessilän talon 1700-luvun lopun ja 1800-luvun maatilapihapiiri ja Läsän päärakennus vuodelta Kuvauksessa erikseen mainituista kohteista korttelin 8 alueelle sijoittuu kirkonkylän alakoulu. Kaava-alueen läheisyyteen, itäpuolelle on maakuntakaavassa esitetty ohjeellisena seututietasoinen varaus Toivakan keskustan ohitukseen.

29 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 27 (52) Suunnittelualue on maakuntakaavassa Taajamatoimintojen aluetta A. Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan pääasiassa nykyisiä asumisen ja muiden taajamatoimintojen rakentamisalueita. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Taajaman ydinaluetta tulee kehittää taajamakuvallisesti ja toiminnallisesti selkeäksi keskukseksi. Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen toimivuuden turvaamiseksi tarvittavat rinnakkaistie- ja eritasojärjestelyt, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelu- ja suojelukohteet. Aluekohtainen suunnittelumääräys (Toivakkaa koskien): Taajaman maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon seututien oikaisun toteutusmahdollisuus. Ympäristöministeriön vahvistamassa Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavassa Toivakkaa koskeva Taajamatoimintojen alue (A) merkintä ja aluekohtainen suunnittelumääräys on kumottu. 4. vaihemaakuntakaavassa on annettu uusi Taajamatoimintojen alue (A) merkintä ja suunnittelumääräys (kts. kohta VMK4). Suunnittelualueen koillispuolelle sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kohdemerkintä (Toivakan kirkko). Suunnittelualueen itäpuolelle on merkitty ohjeellinen seututie. Maakuntakaavan taajamakohtainen apukartta Virallinen maakuntakaava on 1: mittakaavaisella kartalla. Epäviralliset, tarkemmat taajamakartat soveltuvat pienialaisten kulttuuri- ja suojelukohteiden paikallistamiseen. Maakuntakaavan apukartassa näkyy suunnittelukohteen eteläpuolella maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kohdemerkintä (Toivakan vanha keskusta).

30 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 28 (52) Ote maakuntakaavan apukartasta. Suunnittelualue on merkitty punaisella. Maakuntakaavan tavoitteet kulttuuriympäristön osalta Maakuntakaavalla turvataan kansallisen ja keskisuomalaisen kulttuuriperinnön säilymistä ja edistetään uusien kulttuuriympäristöjen muotoutumista. Tätä varten maakuntakaavassa esitetään rakennetut kulttuuriympäristöt, maisemaalueet ja perinnemaisemat sekä muinaismuistot. Maakuntakaavassa korostetaan Keski-Suomen maakunnan ominaispiirteitä ja erityisarvoja: maakuntakaavassa osoitetaan sekä valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä että Keski-Suomen alueellista identiteettiä, kaupunki- ja maisemakuvaa, heijastavia aluekokonaisuuksia ja kohteita. Kulttuuriperintö on maakunnallisen kehittämisen voimavara: maakuntakaavassa osoitetaan kehittämisen kohdealueita, joissa kulttuuriympäristöarvoja voidaan yhdistää synergisesti muihin maankäyttömuotoihin. Maakuntakaavaa on päivitetty vaihemaakuntakaavoilla seuraavasti: VMK1 1. vaihemaakuntakaava (Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus). Vaihemaakuntakaavassa 1 ei ole osoitettu suunnittelualueelle varauksia. VMK2 2. vaihemaakuntakaava (maa-aineshuolto ja luontovarat). Ympäristöministeriön vahvistama ja KHO:n päätöksellä lainvoiman saanut toinen vaihemaakuntakaava käsittelee maa-aineshuoltoa, erityisesti soraa ja hiekkaa, sekä maa-aineshuoltoon liittyviä luontoarvoja. Kaava turvaa laadukkaiden kiviainesten riittävyyden yhdyskunta- ym. rakentamiseen. Samalla se suojaa arvokkaita harju-, kallio- ja moreenialueita ja varmistaa hyvän pohjaveden saannin.

31 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 29 (52) Kuva 16: Ote vaihemaakuntakaavasta 2, kohde on merkitty punaisella. Suunnittelualue on pohjavesialuetta. VMK3 Kolmas vaihemaakuntakaava osoittaa alueita turvetuotannolle ja suojelee samalla arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistojen alueet. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan Vaihemaakuntakaavassa 3 ei ole osoitettu suunnittelualueelle varauksia. VMK4 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4. vaihemaakuntakaava päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallisen palveluverkon ja taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liittyvää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan ja se sai lainvoiman Kuva 17: Ote 4. vaihemaakuntakaavasta, suunnittelualue on rajattu keltaisella.

32 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 30 (52) Lainvoimaisen 4. vaihemaakuntakaavan merkinnöistä aluetta koskee keskustatoimintojen alakeskus (ca). Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävä keskustatoimintojen alakeskus. Alakeskuksissa on asutuksen lisäksi kauppaan ja palveluihin liittyviä toimintoja. Suunnittelumääräys: Alakeskuksen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan ja muun taajaman selkeään rajaukseen sekä keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä ja turvallisista kevytliikenteen yhteyksistä sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlasketut enimmäiskerrosalat: Hankasalmi kk: k-m² Eteläportti, Jyväskylä: k-m² Kuokkala, Jyväskylä: k-m² Palokka, Jyväskylä: k-m² Vaajakoski, Jyväskylä: k-m² Laukaa kk: k-m² Muuram e: k-m² Petäjävesi: k-m² Muihin alakeskuksiin ei saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. ca merkintä puolestaan sijoittuu Taajamatoimintojen A aluerajauksen päälle: Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan pääasiassa nykyisiä asumisen ja muid en taajamatoimintojen rakentamisalueita. Osaan alueista sisältyy aluekohtainen suunnittelumääräys. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Taajaman ydinaluetta tulee kehittää taajamakuvallisesti ja toiminnallisesti selkeäksi keskukseksi. Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelun kohteet. Suunnittelualueen itäpuolella on ohjeellinen ulkoilureittimerkintä: sv1- ja sv2 suojavyöhykkeet Vaihemaakuntakaavassa 4 näkyvät suojavyöhykkeet sv1 ja sv2 liittyvät puolustusvoimien asevarikkoon.

33 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 31 (52) Puolustusvoimien asevarikko on sijainnut Toivakassa vuodesta Varikon päätehtävänä on ollut ampumatarvikkeiden huoltaminen ja varastointi. Puolustusvoimat on 2011 luopunut Varikon alueen tuotantotiloista ja tulee luopumaan koko alueesta vuoteen 2020 mennessä. Tilalle ei ole löydetty uutta räjähdysaineteollisuuden toimijaa. Kunnan suurimman työnantajan toiminnan alasajon seurauksena ollaan menettämässä n työpaikkaa. Alueen maankäytön tilanne jää toiminnan loppumisen jälkeen avoimeksi. Suunnittelualueella on puolustusvoimien varikkorakennuksia. Alue on toimintansa luonteesta johtuen eristetty suojaetäisyyksin ympäristöstään ja asutuksesta. Varikon lopettamispäätöksen takia on Toivakkaan perustettu 2012 kehittämistyöryhmä, johon on kutsuttu edustajat Senaattikiinteistöstä, Itä-Suomen huoltorykmentin Toivakan varasto-osastosta, Metsähallituksesta, ELY-keskuksesta, Jykesistä, Keski-Suomen liitosta, Toivakan yrittäjistä ja kunnan edustajista. Varikon alue on huomioitu maakuntakaavassa puolustusvoimien käytössä olevana EP alueena. Koko maakuntaa koskien on annettu suunnittelumääräys: Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajaksi määritellään, ellei selvitysten perusteella taajamakohtaisesti muuta osoiteta: päivittäistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alaraja on k-m ²

34 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 32 (52) erikoistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alaraja Jämsän, Karstulan, Keuruun, Laukaan, Muuramen, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken kuntakeskustaajamien yhtenäisellä asemakaava-alueella on k-m ² Jyväskylän yhtenäisellä keskustaajama-alueella erikoistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alaraja on k-m ² muualla erikoistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alaraja on k-m ² Edellä mainitut rajat ylittävät kaupan suuryksiköt osoitetaan maakuntakaavassa erikseen kerrosalamitoituksineen. Edellä mainittu ja pienempiä, paikallisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä on mahdollista toteuttaa kunnan omaan suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin perustuen. Maakuntakaavan tarkistus Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen. Tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Kaavoitusprosessin yhteydessä arvioidaan voimassa olevia kaavoja. Tarkistus koskee kaikkia maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta, liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä. Lopputuloksena saadaan kaikki voimassa olevat maakuntakaavat korvaava Keski- Suomen tarkistettu maakuntakaava. Kaavaprosessin aikana ratkaistaan miltä osin voimassa olevien kaavojen merkintöjä jätetään voimaan ja mitä uusia asioita otetaan mukaan. Samalla kun tarkistettu maakuntakaava hyväksytään, kumotaan kaikki aiemmat maakuntakaavat. Tavoitteena on, että kaavaluonnos ja -ehdotus ovat nähtävillä vuonna Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä kaava kevätkokouksessa

35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 33 (52) Yleiskaava Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Koska asemakaavan muutos laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään MRL 39 :ss: Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

36 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 34 (52) Asemakaava Kuva 18: Ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta Suunnittelualue on rajattu sinisellä. Suunnittelualueella on voimassa Toivakan kirkonkylän asemakaava, jota suunnittelualueella on muutettu viimeksi 26 vuotta sitten, Kirkonkylän asemakaavan vanhimmat osat ovat vuodelta Toivakan kunta on ryhtynyt valmistelemaan koko kirkonkylän asemakaavan muutosta ja laajennusta (ajantasaistaminen). Vireille tulo on kuulutettu

37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 35 (52) Asemakaavan kehittyminen vuosina Kuva 19: Ote asemakaavasta 1979 Kuva 20: 1989 Muutos kortteli 8, Toivakantie ja Keskustien tiealueet Kuva 21: 1991 Paikkalankangas II muutos kohdistui Iltaruskontien (ent. Keskustie) eteläpuolelle.

38 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 36 (52) Vuonna 1989 tehdyssä korttelin 8 asemakaavan muutoksessa korttelin 8 voimassa olevassa asemakaavassa on seuraavat merkinnät: Kuva 22: Voimassa olevan asemakaavan merkintöjen selitykset Rakennusjärjestys Kuva 23: Ote voimassa olevasta asemakaavasta, suunnittelualue on rajattu punaisella. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja - asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle.

39 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 37 (52) Toivakan rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta ja raja-aineisto Voimassa olevan asemakaavan pohjakartta on hyväksytty vuonna 1983 ja vanhentunut. Toivakan asemakaavan uusi pohjakartta on tilattu Jyväskylän kaupungilta ja työ on ollut n. vuoden käynnissä. Asemakaavaehdotuksen pohjakarttana on tilanne Toivakan raja-aineistot päivittyvät kerran kuussa Jyväskylään. Yhteyshenkilönä on Asemakaavaehdotuksen raja-aineisto on päivitetty Pohjakartta on ajantasainen ja tarkka. Pohjakartan hyväksymismerkintä on kaavakartan yhteydessä Muut aluetta koskevat suunnitelmat Maankäytön strategia 2030 Toivakan maankäytön strategiassa alue sijoittuu Kirkonkylä-Viisarimäki osaalueelle, jonka ominaisuuksia on kuvattu strategiassa seuraavasti: Yleistä: Noin puolet Toivakan väestöstä asuu tällä alueella ja alueella sijaitsee valtaosa kunnassa olevista työpaikoista. Seutustarategian GROW - aluetta. Alueensijoittuminen, saavutettavuus: Kirkonkylä sijoittuu maantien 618 varrelle, josta on nopea yhteys 4 - tielle. Palvelut sijaitsevat lähellä toisiaan jalankulkuetäisyydellä. Myös joukkoliikenneyhteydet toimivat. Kunnallisten palveluiden järjestäminen: Kunnanviraston palvelut, terveysasema, kouluja päivähoito, vanhustenpalvelutalo, kirjasto, liikuntapalvelut, asemakaava-alueiden kunnallistekniikka ja jätevesien puhdistaminen. Olevat palvelut: Vähittäiskauppaa, polttoaineenjakelupiste, kioski, pankki- ja postipalvelut, yksityiset palvelualan yritykset. Erityistä: Asumisen mahdollisuuksien lisääminen on kustannustehokasta ja turvaa osaltaan paikallisten palveluiden säilymistä. Kunnan olisi pyrittävä lisäämään maanomistustaan asemakaavan laajenemis- j a kehittämisalueilla. Baijerinlaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Viisarimäestä Rutalahden suuntaan.

40 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 38 (52) Yleiskaavoitusohjelma Strategian yhteydessä esitetyssä yleiskaavoitusohjelmassa arvioidaan Viisarimäki- Kirkonkylä-Huikko alueen yleiskaavoituksen ajoittuvan vuosille ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Uusi virastotalo Huoltotilat Kunta on pakkotilanteessa kunnanviraston sisäilmahaittojen takia. AVI on ohjeistanut 4 luopumaan rakennuksesta. Kunta tarvitsee uudet toimitilat. Kunnalla ole omia huoltotiloja ja mm. traktoreita joudutaan korjaamaan pakkasessa. Huoltotilojen sijoituspaikasta oli teetetty selvitys ja paikka olevan lämpökeskuksen yhteydessä todettiin logistisesti parhaaksi. Alueelle on tarkoitus rakentaa lämmin huoltorakennus, kylmä varastokatos sekä rakennelma, jossa tullaan säilyttämään mm. hiekoitushiekkaa. Hautausmaan puoleisten hiekkasiilojen maisemoinnista ja huoltorakennusten yhteiskäytöstä on keskusteltu seurakunnan kanssa. Alueelle ei ole tarkoitus lisätä lämmityskapasiteettia. Kaukolämpöverkoston kehittämisestä on tehty erillinen selvitys ja että lisäkattilat sijoitetaan muualle Asuin (seniori -) talo Toivakan kunnanhallitus on käsitellyt ( 203) pitämässään kokouksessa kunnan investointiohjelmaa vuosille Toivakan kunnan senioreiden lukumäärä tulee muuttumaan niin, että yli 85-vuotiaiden osuus tulee kasvamaan noin 60 henkilöstä 190 henkilöön vuoteen 2040 mennessä. Valtakunnallisesti verrattuna Toivakassa asuu keskimääräistä vähemmän senioreita yksin kotona, ja he muuttavat aikaisemmin palvelukeskukseen tai vanhainkotiin. Yksi vuosi vanhainkodissa maksaa kunnalle noin /hklo. Uuden vanhuspalvelulain mukaisesti kotona asumista tulisi tukea, mikä onkin Toivakan kunnan linjaus ja kasvava trendi. On hyvin perusteltua rakentaa hyvätasoisia ja esteettömiä yksiöitä ja kaksioita Toivakan kunnan keskustan tuntumaan, mistä vanhukset voivat asioida eri palveluissa. Kotihoidon ja muiden avopalveluiden tuella turvataan heidän mahdollisimman pitkä itsenäinen kotona asuminen. Rivitaloasunnot suunnitellaan rakennettavan kotihoidon toimitilojen ja palvelukeskuksen läheisyyteen, ja niiden rahoittamiseksi haetaan myös Aran (asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) rahoitusta. 5 4 Virastolle on tehty selvitys sisäilmaongelmien vuoksi Selvityksessä havaittiin kosteusjälkiä. Kosteus- ja mikrobivauriot todettiin mahdollisiksi ja henkilöillä toistuvia ärsytysoireita. Terveydellinen riski arvioitiin kohtalaiseksi. AVI on vaatinut kunnalta toimenpiteitä sisäilmasta johtuvien vaarojen tai haittojen selvittämiseksi ja poistamiseksi. Kehotus annettiin asiasta, joka on lainsäädännön vastainen ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi. Perustettu sisäilmatyöryhmä pyrkii huolehtimaan ongelmasta kunnes uudisrakennus (arviolta kesällä 2016) valmistuu. Uudisrakennuksen suunnittelussa huomioidaan sisäilman lisäksi toimivammat työtilat. 5 Toivakan Perusturvalautakunta

41 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 39 (52) Koulun laajennus Koulu tarvitsee lisää tilaa kasvavan oppilasmäärän takia. Asemakaavan muutos on tarpeen jotta suunnitellut uudisrakentamishankkeet voidaan toteuttaa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu vireille tulon kuulutus 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Maanomistajat ja asukkaat Kaava-alueeseen rajoittuvan alueen maanomistajat ja asukkaat Kaavan vaikutusalueen asukkaat Kaava-alueen vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät sekä yritykset, elinkeinonharjoittajat ja maanviljelijät Viranomaiset: Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo Toivakan kunnan hallintokunnat Palo- ja pelastustoimi Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö Maanmittauslaitos Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Toivakan Pitäjäseura kylätoimikunnat laajakaistayhtiöt osakaskunnat (kalastuskunnat) sähköyhtiöt Muut paikallisella tasolla toimivat yhteisöt: Suunnittelualueen tiekunnat Suunnittelualueen metsästysseurat Urheilu- yms. seurat, kerhot ja yhteisöt Maakunnan tasolla toimivat yhteisöt Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisten kesken järjestetään tarvittaessa neuvotteluja.

42 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 40 (52) Vireilletulo Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on kuulutettu Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Osallistuminen ja vuorovaikutus on kuvattu kaavaselostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Oas:iin voi tutustua koko kaavaprosessin ajan kunnanvirastolla. OAS:ia päivitetään tarpeen mukaan prosessin kuluessa. OAS:ia voi kommentoida aina siihen asti, kunnes kaavaehdotus on laitettu nähtäville Viranomaisyhteistyö MRL 66 2 momentin mukainen viranomaisneuvottelu on pidetty Toinen viranomaisneuvottelu järjestettiin sen jälkeen, kun kaava oli ollut ehdotuksena nähtävillä ja sitä koskevat lausunnot ja muistutukset oli saatu. Viranomaisneuvotteluihin kutsutaan ja lausunnot pyydetään seuraavilta viranomaistahoilta: ELY keskus Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo Asemakaavan muutoksen luonnoksesta ei pyydetty viranomaislausuntoja. Keski-Suomen ELY lähetti kuntaan ohjauskirjeen Hankkeesta on järjestetty työneuvottelu Keski-Suomen ELYkeskuksessa, johon osallistuivat viranomaistahoista ELY-keskuksen lisäksi Keski- Suomen Liitto ja Keski-Suomen museo. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Tavoitteena on kirkonkylän keskustakorttelin 8 kehittäminen. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Suunnittelutilanne (valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja voimassa oleva asemakaava) ja niiden sisältö suunnittelualueen osalta on kuvattu edellä kohdassa Suunnittelutilanne. Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan kuvattu jäljempänä vielä erikseen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Alueen näkyvän sijainnin ja valtakunnallisten kulttuuriympäristöarvojen johdosta asemakaavan tavoitteisiin kuuluu alueen ja rakennusten ulkoasun riittävän laatutason varmistaminen.

43 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 41 (52) Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Osalliset ovat voineet osallistua kaavaprosessiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvatun mukaisesti ja ilmaista omia tavoitteitaan. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan laadinnassa pyritään tehokkaaseen ja sitä kautta taloudelliseen mutta samalla laadukkaan elinympäristön muodostavaan ratkaisuun. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Nollavaihtoehto Nollavaihtoehdossa voimassa oleva asemakaava säilyy nykyisellään Valmisteluvaiheen palaute ja sen huomioonottaminen Asemakaavaluonnoksesta ei nähtävillä olo aikana jätetty yhtään mielipidettä. Asemakaavan muutoksen luonnoksesta ei pyydetty viranomaislausuntoja. ELY-keskus lähetti kaavaan liittyen ohjauskirjeen Hankkeesta järjestettiin työneuvottelu Kokoukseen osallistuivat viranomaistahoista ELYkeskuksen lisäksi Keski-Suomen Liitto ja Keski-Suomen museo. Työneuvottelun muistio on lisätty kaavaselostuksen liitteeksi. Palautteen johdosta asemakaavan selvityksiä ja vaikutusarviointia on täydennetty (mm. liikenneselvitys) ja kaavan ohjausvaikutusta tarkennettu Ehdotusvaiheen palaute ja sen huomioonottaminen Ehdotusvaiheen palautteena saatiin viranomaisilta kolme lausuntoa. Lausunnot ja niihin annetut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. Vastineista käy ilmi, miten palaute on huomioitu Nähtävillä olon jälkeiset muutokset kaavaehdotukseen Liiketilojen vähentäminen 4. vaihemaakuntakaavan mukaan Toivakan keskustaan ei saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksikköjä. Maakuntakaavan mukaan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on Toivakassa kem² eli vähittäiskaupan suuryksiköiden tulee olla alle kem². Asemakaavaehdotuksen rakennusoikeutta ja sen jakautumista muutettiin niin, ettei alueelle ole mahdollista toteuttaa vähittäiskaupan suuryksiköitä eli kerrosalaltaan yli 2000 kem²:n yksiköitä. Rakennusalat Laissa säädettyä poikkeamisjärjestelmää ei voida asemakaavamääräyksellä muuttaa eikä esimerkiksi tulkita sitä, minkälaisia vähäisiä poikkeuksia rakennusvalvontaviranomainen voi maankäyttö- ja rakennuslain 175 :n nojalla myöntää. Tästä syystä rakennusalat on muutettu asemakaavaan sitoviksi ja poistettu asemakaavaehdotuksessa ollut määräys Rakennusten tulee sijoittua pääosin kaavaan merkittyjen ohjeellisten rakennusalojen sisäpuolelle. Ohjeellisista rakennus-

44 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 42 (52) aloista merkittävästi poikettaessa tulee ennen rakennuslupakäsittelyä esittää rakennusvalvontaan selvitys poikkeamisen vaikutuksesta kokonaisuuteen Tarve asettaa asemakaava uudestaan nähtäville Nähtävillä olon jälkeiset muutokset vaikuttavat pääasiassa kaavan sitovuuteen ja sen sallimaan rakennusoikeuteen. Muutokset varmistavat kaavan päätavoitteen eli korttelisuunnitelman toteutumista suunnitellun kaltaisena. Rakennusoikeuden muutoksesta huolimatta kaavaa ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville, koska kyse on rakennusoikeuden vähentämisestä ja alue on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa. Rakennusoikeuden vähentäminen ei lisää kaavan vaikutuksia. 4.6 Kaavan rakenne ja mitoitus Tonttijako Mitoitus Asemakaava on merkitty pääosin yleisten rakennusten korttelialueeksi Y. Käyttötarkoitusmerkintää on täsmennetty indeksillä -1. Asemakaava-alue on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa. Koska tilojen käyttötarkoitukset ja tilatarpeet voivat muuttua nopeasti, on pyritty joustavaan kaavaan. Liittymämerkintöjen huomioimiseksi kaava-alueeseen on sisällytetty viereiset seutu- ja maantien alueet. Alueen itäosaan on uudeksi asemakaavakaduksi merkitty Syrjäharjuntie. Alueen itäosaan poikkeusluvalla toteutetun lämpölaitoksen alue on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. Asemakaavamääräyksissä on huomioitu erityisesti olemassa oleva rakennuskanta, taajamakuva ja pohjavesien suojelu. Asemakaavan tonttijako on ohjeellinen. Tonttijako on laadittu korttelisuunnitelman pohjalta alueen käytön ja teknisen huollon kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeus oli määriteltynä tehokkuusluvulla e = 0,35. Kokonaisrakennusoikeus alueella oli kem². Suunnittelualueen toteutunut rakennusoikeus on kem². Korttelisuunnitelman mukainen lisärakentaminen on kem². Jotta alue toteutuisi korttelisuunnitelma mukaisesti, tulee rakennusoikeutta olla vähintään kem². Asemakaavamuutoksessa rakennusoikeus on osoitettu pääosin rakennusaloittain kerrosalaneliömetreinä. Rakennusaloittainen rakennusoikeus on pyöristetty varmuuden vuoksi ja pienen lisärakentamisen mahdollistamiseksi ylöspäin. Yhteensä asemakaavamuutoksen sallima kokonaisrakennusoikeus on kem². Rakennusoikeus sallii n kem²:n laajennusvaran. Asemakaavan muutoksella alueen kokonaisrakennusoikeus vähenee n kem² (30 %). Y-1 merkintä sallii korttelialueelle sijoitettavan yleisten rakennusten lisäksi asuin-, liike-, toimitila- ja yksityisiä toimistotiloja yhteensä enintään kem².

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKONKYLÄN KESKUSTAKORTTELIN 8 ASEMAKAAVAMUUTOS. Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa 1(14)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKONKYLÄN KESKUSTAKORTTELIN 8 ASEMAKAAVAMUUTOS. Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa 1(14) KIRKONKYLÄN KESKUSTAKORTTELIN 8 ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus koskee 24.02.2015 päivättyä asemakaavakarttaa Toivakka 1910 -luvulla 1(14) SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS 1 TOIVAKKA KIRKONKYLÄN KESKUSTAKORTTELIN 8 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 05.03.2014 / 09.03.2015 / 27.03.2015 SISÄLLYSLUETTELO 0. Yleistä

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TOIVAKAN KUNTA VIISARIMÄKI KIRKONKYLÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 03.03.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Laaditut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS 1 TOIVAKKA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 03.03.2014 SISÄLLYSLUETTELO 0. Yleistä 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TYÖNUMERO: E20600910.00 HÄMEENKYRÖN KUNTA ARONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA, ARONIEMI 108-438-3-75 KUVA MAANMITTAUSLAITOS 2016 SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista VALMIS FIKIRV LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

MUURAMEN KUNTA Kinkomaa. Hinkanlammen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MUURAMEN KUNTA Kinkomaa. Hinkanlammen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MUURAMEN KUNTA Kinkomaa Hinkanlammen alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32199 Paananen Susanna Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 1

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kärsämäen kunta 1/5 KÄRSÄMÄEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 (8)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 (8) Muuramen kunta Kirkonmäen asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.5.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1. Suunnitelman nimi ja suunnittelualue...

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (6) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 3. KAUPUNGINOSAN OSAA KORTTELIA 106 Kunnan kaavatunnus: 247 Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (6) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 1. KAUPUNGINOSAN OSAA KORTTELIA 14 Kunnan kaavatunnus: 250 Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot