LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70"

Transkriptio

1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70 Kokousaika Torstai kello Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 30 Kokouksen avaus 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 33 Valtuutettujen esteiden hyväksyminen 34 Työjärjestyksen hyväksyminen 35 Seurakuntatalon kunto ja kustannusarviot 36 Kasvatustyön johtosääntö 37 Hautausmaakatselmus pöytäkirja 38 Laukaan Peurunkagolf Oy:n ja seurakunnan välinen maanvuokrasopimus 39 Kokouspalkkiot ja puheenjohtajien palkkiot vuodelle Talousarvio, taloussuunnitelma ja toimintasuunnitelma vuosille Ilmoitusasiat 42 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Puheenjohtaja Eila Naukkarinen Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävänä kirkkoherranviraston aukioloaikana kello Nähtävänä olosta on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on ollut nähtävänä virallisella ilmoitustaululla Päivi Ruotsalainen Seurakuntasihteeri

2 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 71 Kokousaika Torstai kello Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Päätöksen tekijät Ahokas Seppo, saapui klo Ahopelto Hannu Doll Aino Hautala Pirkko Haverinen Veikko Hiltunen Eero Hirvi Pirkko Hokkanen Pentti, poissa ei varajäsentä Huovilainen Maarit Jääskeläinen Pentti Kivivuori Halinen Elina, poissa ei varajäsentä Kuokkanen Margit Kupiainen Ritva Lahtinen Sirpa Lauri Elias Leppänen Hanna Maire Naukkarinen Eila Pannula Ernst Peura Anne Peura Marja Leena Piironen Eeva Rantanen Tommi Savolainen Anja Savolainen Taimi Talka Eeva Tarvainen Ulla Tiainen Kaisa Muut osallistujat Timo Vuojus, kirkkoherra Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri Käsitellyt asiat Sivut Allekirjoitukset Eila Naukkarinen Päivi Anttonen puheenjohtaja sihteeri

3 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastus Laukaa / Allekirjoitukset Eeva Talka Taimi Savolainen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa aukioloaikana kello Päivi Ruotsalainen Seurakuntasihteeri

4 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 73 KOKOUKSEN AVAUS k.valtuusto 30 Kokouksen avauksen suorittaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eila Naukkarinen. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eila Naukkarinen avasi kokouksen. Laulettiin virsi 13. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k.valtuusto 31 Kirkkovaltuuston kokouksen kuulutus julkaistaan paikallislehdessä Kuulutuksessa on ilmoitettu, että kokouksen asialuettelo on nähtävänä virallisella ilmoitustaululla. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen ensimmäisen pykälän mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä valtuutetuille vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen ja esityslista postitetaan Kokouskutsukuulutus asialuetteloineen on ilmoituksen mukaisesti nähtävänä virallisella ilmoitustaululla Kirkkolain seitsemännen luvun neljännen pykälän mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Esitys: Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA k.valtuusto 32 Kirkkojärjestyksen seitsemännen luvun kuudennen pykälän ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan, kirkkovaltuuston pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kokouksessa kaksi valittua jäsentä. Kirkkolain 25 luvun toisen pykälän mukaan pöytäkirja valitusosoituksineen on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseen varatun ajan kirkkoherranvirastossa.

5 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 74 Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettu pöytäkirjan olevan nähtävänä kirkkoherranvirastossa aukioloaikana kello Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetun pöytäkirjan nähtäväoloajan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Talka ja Taimi Savolainen.. Kirkkovaltuusto päätti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kirkkovaltuusto hyväksyi esitetyn pöytäkirjan nähtävänäoloajan kirkkoherranviraston aukioloaikana kello _ VALTUUTETTUJEN ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN k.valtuusto 33 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan estyneiden tilalla. Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten toimimisen heidän puolestaan. Kirkkovaltuusto hyväksyi seuraavien valtuutettujen esteet ja valtuutti varajäsenet toimimaan heidän puolestaan tässä kokouksessa: Elina Kivivuori Halinen, sairaus Varajäsentä ei ehditty kutsua. Pentti Hokkanen, ei ilmoittanut esteestä Ei varajäsentä paikalla. Seppo Ahokas, ei ilmoittanut esteestä Ei varajäsentä paikalla.

6 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 75 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN k.valtuusto 34 Esitys: Kirkkovaltuuston työjärjestykseksi hyväksytään kokouskutsun mukainen asialuettelo. SEURAKUNTATALON KUNTO JA KUSTANNUSARVIOT k.neuvosto 112 Laukaan seurakuntatalon peruskuntoarvio tilattiin Insinööritoimisto mittatyö SUOMI Oy:ltä, ja se valmistui Kuntoarvion tarkoituksena oli selvittää kiinteistön nykykunto mahdollista peruskorjausta varten. Kuntoarvio käsittää kiinteistön rakennusteknisen sekä lvi ja sähköselvityksen. Seurakuntatalo on valmistunut vuonna Rakennusta on laajennettu ja peruskorjattu osittain 1979 ja Rakennus on kaksikerroksinen ja tilat jakaantuvat seuraavasti; Sisäänkäyntikerroksessa sijaitsevat mm. kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, seurakuntasali kahvioineen ja keittiö. Pohjakerroksessa sijaitsee mm. toimistoja, päiväkerhotilat, hautaus ja kiinteistötoimen huoltotiloja sekä heidän sosiaalitilansa. Lausunto perustuu kohteessa tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä käyttäjiltä ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voida havaita sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella selvästi havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida myöskään arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten esimerkiksi salaojien olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelien ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta Rakennuksessa käytetyt rakenneratkaisut, ja materiaalit ovat rakennusajankohdalle tyypillisiä. Osa materiaaleista, laitteista ja koneista on alkuperäisiä ja siten ylittäneet käyttöikänsä. Valmistuneen peruskuntoarvion perusteella pyydettiin samalta yritykseltä kustannusarvio, joka pohjautuu peruskuntoarviossa ehdotettuihin jatkotoimenpidesuosituksiin. Peruskorjaushanketta koskien kustannusarvioraportissa todetaan sisäänkäyntikerroksen (n m2) korjausasteen olevan n. 80 %, ja alakerran (n m2) korjausasteen n. 120 %. Kohteen yhteenlaskettu kustannusarvio on n. 5,6 milj. euroa (alv 0 %). Kohteen suuren korjausasteen johdosta, ei ole järkevää jatkaa rakennuksen peruskorjauksen suunnittelua vaan esittää kirkkovaltuustolle uuden

7 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 76 seurakuntatalon rakentamista, hankesuunnitelman tekoa sekä investointimäärärahan varaamista hanketta varten. Nykyisen seurakuntatalon purkamisesta pyydetään kustannusarvio. Seurakuntatalon tontin rakennusoikeuden määrä, kaavamääräykset ym. rankentamiseen liittyvä selvitetään jos hankesuunnitelman teko hyväksytään. Kirkkoneuvosto käsittelee peruskunto ja kustannusarvion, ja päättää sen perusteella esittää kirkkovaltuustolle uuden seurakuntatalon rakentamista, hankesuunnitelman tekoa ja investointimäärärahojen varaamista hankkeelle. k.valtuusto 35 Valtuutettu Seppo Ahokas saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn alkaessa kello _ KASVATUSTYÖN JOHTOSÄÄNTÖ k.neuvosto 76 Kirkkoneuvoston 44/2010 nimeämä nuorisotyön johtosääntötyöryhmä on valmistellut uutta Nuorisotyön johtosääntöä Laukaan seurakuntaan. Työryhmä on kuullut nuorisotyöntekijöistä Hilkka Taljaa ja Henna Jousmäkeä. Antti Pirttimäki ei ollut pääsyt paikalle. Seuraavassa nuorisotyöntekijöiden kommentit asian valmisteluun: * Nykyisessä toimintamallissa hyvää on mm. se että sama nuorisonohjaaja kohtaa alueensa nuoret eri ikävaiheissa työllä on jatkuvuutta ja tuntuu hyvältä kun esim. lastenleiriltä tuttu nuori tulee rippileirille. * Maantieteellisesti jaetut työalueet vähentävät myös kulkemista esim. siihen verrattuna, että yksi nuorisotyönohjaaja hoitaisi varhaisnuorisotyötä koko seurakunnan alueella. * Koululaistyön ja muun nuorisotyön yhteistoiminta koettiin melko hyväksi ja nuorisonohjaajat ovat olleet mukana mm K12 toimintaa ja 7. luokkalaisten ryhmäytymispäivää toteuttamassa (K12 ei tosin vielä toimi kaikilla Pohjois Laukaan kouluilla).

8 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 77 * Nykyisen toimintamalliin liittyvä nuorisotyön toimintasuunnitelmien ja budjettien laatiminen erikseen kullekin piirille, ja lisäksi yhteiselle nuorisotyölle koettiin työlääksi ja osin päällekkäiseksi työksi Työryhmä esittää seuraavanlaisia vaihtoehtoisia johtamismalleja joista toivoo kirkkoneuvoston tekevän periaatepäätöksen miltä poh jalta työryhmä jatkaa johtosäännön työstämistä: 1. Nuorisotyön johtokunta olisi vain valmisteleva elin, joka koostuisi nuorisonohjaajista ja nuorisotyöstä vastaavasta papista. Lisäksi johtokuntaan voitaisiin kutsua muutamia nuorisotyöstä kiinnostuneita ja sitä ymmärtäviä maallikoita. Johtokunnan tehtävä olisi valmistella nuorisotyön toimintasuunnitelma ja budjetti kerralla koko seurakuntaa ajatellen. Suunnitelmat ja budjetti hyväksyttäisiin kuitenkin vanhan kaavan mukaan kussakin piirijohtokunnassa ennen neuvoston käsittelyä. Kullakin nuorisonohjaajalla voisi olla tietty nuorisotyön osaalue jonka toimintasuunnitelmasta ja budjettivalmistelusta hän ensisijaisesti vastaisi. Käytännön työ piiteissä jatkuisi edelleen piirikappalaisen johdolla ja kullakin nuorisonohjaajalla olisi vastuu ensisijaisesti omalla alueella tapahtuvasta toiminnasta. 2. Nuorisotyölle perustettaisiin oma valtuuston nimeämistä edustajista koostuva johtokunta jonka tehtävät olisivat vastaavat kuin piirijohtokunnilla, mutta nyt vain nuorisotyön toiminta aluetta koskien. Sama johtokunta olisi siis vastuussa sekä yhteisen nuorisotyön asioista että kaikesta piireissä tapahtuvasta nuorisotyöstä piirikohtaiset painotukset ja resurssit huomioiden. Johtokunta valmistelisi näin sekä toimintasuunnitelmat että budjetin neuvoston käsiteltäviksi. Käytännön työ voisi tässäkin mallissa jatkua pitkälti entisellä kaavalla, eli kullakin nuorisonohjaajalla olisi vastuu ensisijaisesti omalla alueella tapahtuvasta toiminnasta joko piiripapin tai nuorisotyöstä vastaavan papin johdolla. 3. Piirijohtokunnat lakkautettaisiin kokonaan ja niiden tilalle perustettaisiin nuorisotyön johtokunnan lisäksi erilliset johtokunnat myös diakoniatyölle, musiikkityölle, lapsityölle ja lähetystyölle, ehkä myös yleiselle seurakuntatyölle. Tämän jälkeen olisi ehkä vaikea puhua piirikappalaisista vaan heidät pitäisi mahdollisesti nimetä työalakappalaisiksi joilla kullakin olisi oma vastuualueensa johdettavanaan. Työryhmä esittää että nuorisotyölle perustettaisiin määräaikainen tuki / valvontaryhmä, joka yhdessä nuorisonohjaajien ja nuorisotyöstä vastaavan papin kanssa laatisi vuoden 2011 toimintasuunnitelmat ja budjetit koko seurakuntaa koskien. Ryhmä myös varmistaisi osaltaan sen että kokonaisuudessa tulee huomioitua tasapuolisesti eri nuorisoryhmät ja työmuodot suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin.

9 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 78 Ehdotettu menettely antaisi mahdollisuuden lähteä kehittämään nuorisotyön johtamista Laukaassa ilman että tarvitsisi tehdä pitkälle meneviä linjauksia muita työmuotoja ja piirien toimintakulttuuria koskien. Kaikkiin edellä kuvattuihin malleihin liittyy omat haasteensa. Mm. esimiesten roolit pitäisi miettiä tarkasti. Matriisiorganisaatiossa tehdään työtä yleensä kahdelle esimiehelle ja se vaatii tiettyä joustavuutta ja yhteistyökykyä. Lisäksi eri työmuodoissa käytetään jatkuvasti resursseja ristiin, mikä vaatii koordinointia ja halua ymmärtää koko seurakunnan tarpeet. Kaikkiin malleihin liittyy ongelma sitoutumisesta lähdetäänkö toteuttamaan muiden laatimaa suunnitelmaa yhtä sitoutuneesti kuin omaa. Koululaistyön osana tätä kokonaisuutta pitää myös ratkaista. 1. Kirkkoneuvosto päättää minkä työryhmän esittämän vaihtoehdon mukaan ohjesääntöä jatkossa työstetään. 2. Kirkkoneuvosto päättä, että nuorisotyölle perustetaan määräaikainen tuki / valvontaryhmä, joka yhdessä nuorisotyönohjaajien ja nuorisotyöstä vastaavan papin kanssa laatisi vuoden 2011 toimintasuunnitelmat ja budjetit koko seurakuntaa koskien. Ryhmä myös varmistaisi osaltaan sen että kokonaisuudessa tulee huomioitua tasapuolisesti eri nuorisoryhmät ja työmuodot suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. 1. Kirkkoneuvosto päätti, että työryhmä jatkaa johtosäännön työstämistä vaihtoehdon 2 mukaisesti. 2. Kirkkoneuvosto ei tehnyt päätöstä asiasta. k.neuvosto 127 Ohessa työryhmän esitys uudeksi Laukaan seurakunnan kasvatustyön johtosäännöksi. Kirkkoneuvosto käsittelee kasvatustyön johtosäännön, ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. k.valtuusto 36

10 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 79 Liite 1. Kasvatustyön johtosääntö. HAUTAUSMAAKATSELMUSPÖYTÄKIRJA VUODELTA 2010 k.neuvosto 128 Ohesssa hautausmaakatselmuspöytäkirja vuodelta Taloudellinen jaosto suoritti hautausmaakatselmuksen kirkonkylän sekä Kelkkamäen hautausmailla Kirkkoneuvosto käsittelee hautausmaakatselmuspöytäkirjan vuodelta 2010, ja päättää lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. k.valtuusto 37 Kirkkovaltuusto hyväksyi hautausmaakatselmuspöytäkirjan vuodelta Liite 2. Hautausmaakatselmuspöytäkirja. LAUKAAN PEURUNKAGOLF OY:N JA SEURAKUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRA SOPIMUS k.neuvosto 129 Laukaan seurakunnan omistamasta Lintula R:no nimisestä tilasta sijaitsee n. 0,31 ha määräala Pieni Peurunka järven rannalla. Aluketta ympäröivät maat n. 69,1 ha on Laukaan kunta vuokrannut Laukaan Peurunkagolf Oy:lle. Kunnan ja golf osakeyhtiön välinen vuokrasopimus on voimassa Kyseisestä määräalasta ei ole aikaisemmin tehty minkäänlaista vuokrasopimusta seurakunnan kanssa. Laukaan Peurunkagolf Oy maksaa Laukaan kunnalle vuokraa n. 93 /ha alueesta. Laukaan Peurunkagolf Oy on tehnyt tarjouksen jossa he ehdottavat, että seurakunta tekee heidän kanssaan vuokrasopimuksen alkaen, ja joka päättyisi samaan aikaan kun kunnan kanssa tehty vuokrasopimus

11 KIRKKOVALTUUSTO Sivu Vuokran määrä suhteutetaan kunnan maksamaan hehtaari vuokraan. Edelleen he ehdottavat, että mikäli Laukaan Peurunkagolf Oy ja Laukaan kunta tulevaisuudessa päätyvät yhteisesti sovittuun maakauppaan alueen maista voi Laukaan Peurunkagolf ostaa Laukaan seurakunnalta em. määräalan suhteutettuna samalla hinnalla kuin kunnan kanssa tehtävä kauppa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Seurakunta tekee vuokrasopimuksen Laukaan Peurunkagolf Oy:n kanssa Lintula R:no nimiseen tilaan kuuluvasta määräalasta Pieni Peurunka järven rannalla 2. Vuokra aika on Vuokra 30 /vuosi indeksikorotuksella tarkistettuna. 4. Seurakunta myy em. määräalan Laukaan Peurunkagolf Oy:lle mikäli golf osakeyhtiön ja Laukaan kunnan välillä tehdään kaupat vuokralla olevista maista. 5. Kirkkovaltuuston päätös menee tuomiokapitulin vahvistettavaksi Vuokrasopimus tehdään ajalle Vuokra on 300 /vuosi indeksikorotuksella vuosittain tarkistettuna. 4. Ehdotusta ei hyväksytty. 5. k.valtuusto 38 Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä kirkkoneuvoston tekemän päätösehdotuksen kokonaisuudessaan, ja lähettää sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. KOKOUSPALKKIOT JA PUHEENJOHTAJIEN PALKKIOT VUODELLE 2011 k.neuvosto 130 Kirkkovaltuusto päättämät kokouspalkkiot ja puheenjohtajien palkkiot ovat vuonna 2010 seuraavat: Kokouspalkkio luottamushenkilöille 34,00 euroa/kokous. Kokouspalkkiota maksetaan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, piirijohtokuntien ja kirkkoneuvoston alaisten toimikuntien jäsenille seurakunnan palkkiosäännön mukaisesti. Viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kokouspalkkiot virkaehtosopimuksen enimmäismäärän mukaan.

12 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 81 k.valtuusto 39 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkiona maksetaan 505,00 euroa ja taloudellisen jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.010,00 euroa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kokouspalkkiot ja puheenjohtajien palkkiot pidetään ennallaan Laukaan seurakunnassa. _ Kirkkovaltuusto päätti, että kokouspalkkiot ovat alkaen 45 /kokous, mutta puheenjohtajien palkkiot pidetään ennallaan. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 tal.jaosto 67 Työntekijät ovat alkaneet valmistella toimintasuunnitelmia vuodelle 2011 kevään aikana. Heille on jaettu talousarviopohjat samaan aikaan toiminnan ja talouden suunnittelua varten. Ohjeeksi on annettu talousarvion laadinnassa käyttötalouden menojen sovittaminen max. samaan tasoon kuin Uusista projekteista tehdään erillinen selvitys, jotka taloudellinen jaosto käsittelee erikseen.. Vuoden 2011 palkkaratkaisu, josta kirkon pääsopijajärjestöt neuvottelevat ja sopivat mennessä tulee voimaan aikaisintaan Koska tulevista palkkaratkaisuista ei ole tietoa niin henkilöstökustannuksiin lasketaan vuodelle ,5 % korotus, ja vuosille %. Henkilöstön määrää nykyisestä ei voida lisätä. Investointien osalta suurimpina menoerinä tulee huomioida Papinniemen leirikappelin saattaminen valmiiksi, kuntokartoitusten teot leirikeskuksen, Lievestuoreen kirkon ja sen asuinrakennuksen osalta sekä kirkonkylän seurakuntatalon remontin suunnittelun jatkaminen valmistumassa olevan kuntokartoituksen pohjalta. Seurakunnan on myös varauduttava taloussuunnitelmassaan kunnan puolelta lopullista hyväksymistä vaille olevaan Kylmäniemen alueen kaavan liittyviin kustannuksiin jotka ovat kunnallistekniikan osalta ,00 euroa.

13 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 82 Eri työmuotojen jätettyä talousarvioehdotuksensa, tehdään budjetista ensimmäinen ajo jonka taloudellinen jaosto käsittelee, ja samalla päätetään tarvitseeko esitettyjä talousarviomäärärahoja leikata. Taloudellinen jaosto hyväksyy talousjohtajan ehdotuksen talousarvion valmistelusta vuodelle 2011 ja taloussuunnitelmasta vuosille tal.jaosto 81 Talousarvion palkkamäärärahat on laskettu 2 % korotuksella ottaen huomioon mahdollinen HAVAn (harkinnanvarainen palkanosa) käyttöönotto, sekä muut mahdolliset työntekijäkunnassa tapahtuvat muutokset. Taloudellinen jaosto käsittelee talousarvion ensimmäisen ajon, ja jatkaa sen käsittelyä seuraavassa kokouksessa. tal.jaosto 87 Taloudellinen jaosto jatkaa talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittelyä. Taloudellinen jaosto käsitteli talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille ja päätti lähettää ne kirkkoneuvoston käsiteltäviksi. Taloudellinen jaosto käsitteli toimintasuunnitelman vuosille ja päätti lähettää sen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. k.neuvosto 132

14 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 83 k.valtuusto Kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti oheisen liitteen mukaisen Laukaan seurakunnan talousarvion vuodelle 2011, ja taloussuunnitelman vuosille 2012 ja Kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti oheisen liitteen mukaisen Laukaan seurakunnan toimintasuunnitelman vuosille Liite 3. Talousarvio ja taloussuunnitelma Liite 4. Toimintasuunnitelma ILMOITUSASIAT k.valtuusto 41 Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston yhteinen jouluateria Järvilinnassa. Kirkkohallitus on hyväksynyt Laukaan seurakunnan ja Laukaan kunnan välisen maankäyttösopimuksen koskien Kylmäniemen alueen kaavoitusta. Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS k.valtuusto 42 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi liitteen 5 mukaisen valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. Lopuksi laulettiin virsi 2, 3 5. _

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 Kokousaika Torstai 9.6.2011 kello 17.00 19.05 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu, poissa ei varajäsentä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2009 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2009 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2009 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 20.1.2008 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 Kokousaika Torstai 20.2.2014 kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja, poissa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.4.2015 N:o 4/2015 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.4.2015 Sivu 42

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.4.2015 N:o 4/2015 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.4.2015 Sivu 42 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.4.2015 Sivu 42 Kokousaika Torstai 23.4.2015 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja, poissa Kovanen Eeva-Liisa Kuokkanen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12.6.2014 N:o 9/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12.6.2014 N:o 9/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101 Kokousaika Torstai 12.6.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.6.2015 Sivu 66 Kokousaika Keskiviikko 17.6.2015 kello 16.30 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kovanen Eeva-Liisa Kuokkanen Margit

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 10. pvä maaliskuuta 2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23)

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 03.12.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 2 241 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Esityslista N:o 3/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 8.10.2014 sivu 1

Esityslista N:o 3/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 8.10.2014 sivu 1 Esityslista N:o 3/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 8.10.2014 sivu 1 Aika ke 8.10.2014 klo 18.00-18.40 Paikka srk-talo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet neuvoston pj neuvoston jäsenet Karhu Miira Heinonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82

Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82 Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82 Paikka ja aika Vihtijärven kappeli, torstai 22.5.2014 klo 18.00 21.15 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Ketola Jukka Kaarto Rakel

Lisätiedot