EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/2014 1 (24)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Aika klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen Lehtonen Harri puheenjohtaja Lähteenmäki Simo 2. varapuheenjohtaja Vainio Maaret jäsen Virta Jukka jäsen Mäkitalo Esa jäsen Kyllöinen Päivi jäsen estynyt 162 klo Vihervuori Juhani 1. varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Kalli Timo valtuuston puheenjohtaja Virtanen Kari valtuuston 1. vpj Perttu Jouko valtuuston 2. vpj Lahtinen Matti kunnanjohtaja, esittelijä Jantunen Antti apulaiskunnanjohtaja estynyt 162 klo Aalto Johanna pöytäkirjanpitäjä Lehtomäki Sanna-Tuulia perusturvajohtaja klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Johanna Aalto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Lähteenmäki ja Juhani Vihervuori. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Simo Lähteenmäki Pöytäkirjan nähtävilläolo Juhani Vihervuori

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa maanantaina klo Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Käsitellyt asiat Sivu 154 Tulosalueiden talouskatsaukset Määrärahan myöntäminen Kiukaisten päivä- ja työtoimintayksikön teknisten muutostöiden toteuttamiseen 156 Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta, vuoden 2015 talousarviosta ja investointiohjelmasta vuoteen Kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen muodostaminen/kuntarakenneselvitysten laadinta Eroaminen kunnallisista luottamustehtävistä, Pirkko Ketola Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Oppilashuoltohenkilökunnan työtilat Euran kunnan lausunto taksilupakiintiöiden riittävyydestä vuodelle Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston esitys lainan takauksesta Lausunto Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan v talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vv Ilmoitusasiat 23

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Tulosalueiden talouskatsaukset 1069/ /2014 Khall 154 Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Talousarviovalmistelu päättyy lautakuntien osalta Lokakuun aikana kunnanhallitus tekee talousarvion tasapainotusta koskevat päätökset, jotta marraskuussa voidaan tehdä vuoden 2015 veroprosentteja koskeva päätös mahdollisimman tarkan tiedon perusteella. Johtoryhmä käsitteli tulosalueittain keskeisiä esityksiä vuoden 2015 talousarvioon. Samalla paneuduttiin siihen, mitä säästö/kehittämisesityksiä tarvitaan jo vuoden 2014 aikana, jotta kuluvan vuoden talousarvio voitaisiin toteuttaa suunnitellussa tasossa. Johtoryhmälle esiteltiin eri ratkaisujen toiminnallisia, taloudellisia ja henkilöstövaikutuksia. Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan talouskatsausta ajalle Käsittelyn yhteydessä sovittiin, että tulosaluejohtajat kutsutaan talousarviovalmisteluun ja talouden hallintaan liittyen selostamaan jo tehtyjä tai valmistelussa olevia keskeisiä säästö- ja kehittämisesityksiä. Tähän kokoukseen on kutsuttu perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki esittelemään perusturvapalveluiden tulosalueen keskeisiä talouteen vaikuttavia ratkaisuja. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi perusturvapalveluiden tulosalueen toiminnallisen ja taloudellisen ajankohtaiskatsauksen ja antaa mahdolliset yleisohjeet jatkovalmistelua ja päätöksentekoa varten. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Määrärahan myöntäminen Kiukaisten päivä- ja työtoimintayksikön teknisten muutostöiden toteuttamiseen 1395/ /2014 Khall 155 Euran perusturvalautakuntaa on informoitu ajankohtaiskatsausten ja talousarviovalmistelujen yhteydessä siitä, että Kiukaisissa asuville kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen asiakkaille on tarpeellista järjestää päivä- ja työtoimintaa lähipalveluna Kiukaisissa. Tarkoitusta varten soveltuva tila on kohtuullisin muutostöin toteutettavissa varhaiskasvatukselta vapaaksi jääneeseen kiinteistöön (Päivätuuli). Tärkein peruste lähipalveluna järjestämiseen on asiakkaan päivä- ja työtoimintapäivän pituuden aikaisempaa yksilöllisempi toteutus. Nykytilanteessa Kiukaisissa asuvat käyvät päivä- ja työtoiminnassa Euran taajamassa. Tämä yhteiskuljetuksen varaan rakentuva malli ei mahdollista yksilöllistä toimintapäivän pituutta, vaikka osalle asiakkaista olisi selvästi tarvetta puolipäivätoimintaan. Toiseksi perusteena on hyödyntää nykyistä paremmin Kiukaisten monien eri asumispalveluyksiköiden toimintaympäristössä olevat tälle asiakasryhmälle sovellettavissa olevat työ- ja toimintamahdollisuudet. Näitä ovat tehtävät mm. keittiöissä, pesuloissa ja ulkotöissä. Osa Euran toimintakeskuksessa tehtävistä alihankintatöistä on myös tehtävissä Päivätuulen kiinteistössä. Päivätuulen kiinteistö tarjoaa suunniteltujen kohtuullisten muutostöiden jälkeen päivä- ja työtoimintaryhmille kodikkaat, turvalliset ja toimivat tilat lähietäisyydellä asumisesta. Lähipalveluna järjestetään tämän jälkeen päivä- ja työtoiminta palvelut noin 27 henkilölle jaksottuen eri päiville. Päivä- ja työtoimintayksikössä toimitaan korkeintaan 10 henkilön ryhminä/päivä. Kuljetuskustannusten säästö vuodelle 2015 tulee olemaan euroa. Euran teknisissä palveluissa on laadittu kustannusarvio tarvittavien muutostöiden tekemiseen. Muutostarpeet on kartoitettu rakennusvalvonnan asiantuntijan kanssa ottaen huomioon paloturvallisuuden, esteettömyyden ja muun käyttötarkoitukseen soveltuvuuden. Muutostöiden kustannusten takaisinmaksuaika kuljetuskustannusten säästöstä saadaan laskettua kustannusarvion valmistuttua, mutta takaisinmaksuaika jäänee alle puoleen vuoteen. Muutostyöt on tarpeen käynnistää viipymättä ja tästä syystä teknisten palveluiden kuluvan vuoden talousarvioon tarvitaan kustannusarvion mukainen lisämääräraha. Kustannusarvio valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja se on nähtävillä kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: Perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh , apulaiskj Antti Jantunen, puh Jätetään asia pöydälle määrärahan myöntämisen osalta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta, vuoden 2015 talousarviosta ja investointiohjelmasta vuoteen / /2014 Khall 156 Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää päivätyllä sähköpostillaan jäsenkuntiensa lausuntoa sairaanhoitopiirin luonnoksista toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vv ja vuoden 2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen Asiakirjat löytyvät osoitteesta: -> Tietopankki -> Tilastot ja raportit -> -> Toiminta- ja taloussuunnitelmat Tilanteessa sairaanhoitopiirin talouden tilanne on vakaa: alijäämiä ei ole eikä sairaanhoidossa ole pitkäaikaisia lainoja. Kuluvan vuoden 2014 talousarvion käyttötalous toteutuu talousarvion mukaan lukuun ottamatta jäsenkuntien potilaiden muista sairaanhoitopiireistä/ sairaaloista saamien hoitojen kustannuksia. Yhtymähallitus on päättänyt kuluvan vuoden sairaanhoidon ja ns. ylepäivystyksen palvelumaksujen 3 Me:n määräisestä hyvityksestä. Toinen vähintään saman kokoluokan hyvitys käsitellään sairaanhoitopiirissä ennen vuoden loppua. Euran kunnan edustajat ovat sairaanhoitopiirin kanssa käydyssä keskustelussa korostaneet, että jälkimmäisen hyvityksen tulee olla ehdottomasti aikaisempaa suurempi. Kunnan peruspalvelujen tuottaminen vaarantuu vakavasti, mikäli erikoissairaanhoidosta joudutaan maksamaan ylihintaa budjetointiteknisistä hinnaston virheellisyyksistä johtuen. Sairaanhoitopiirin kuntakierros toteutettiin Kumppanuusinfo jäsenkunnille vuosista toteutettiin Kumppanuusneuvottelut vuodelle 2015 käytiin ajalla Kunnallisjohdon kuuleminen suoritettiin luonnoksista ajalla Suunnitelma- ja talousarvioluonnosta on valmisteltu em. neuvotteluissa sovittujen ja todettujen periaatteiden mukaan. Siinä on otettu huomioon mm. voimassa olevan terveydenhuoltolaki ja yhtymä-valtuuston päättämä ensihoidon palvelutaso Satakunnassa lukien. Sairaanhoitopiirin mukaan ehdotus on laadittu kuntatalouden vaikea tila ja vähenevät kuntien valtion-osuudet tiedostaen. Palvelujen jäsenkuntien palvelumaksujen muutosarvio vuoden 2014 talousarvioon verrattuna sairaanhoidossa on piiritasolla + 1,3 %. Uudet toiminnot: Vuoden 2015 talousarvioehdotus sisältää seuraavat uudet, aiempiin päätöksiin perustuvat toiminnot: - Rauman vaativan hoitotason (sairaanhoitopiirin) sairaankuljetusyksikkö - Lasten- ja naistentalon käyttöönotto - Effica-potilashallinnon järjestelmän ja ekanta-palveluiden käyttöönotto - Ulvilan uuden kehitysvammaisten ryhmäasuntoyksikön toiminnan alkaminen Vuoden 2015 talousarvioluonnoksen riskit keskittyvät erityisesti seuraaviin seikkoihin: - henkilöstömenojen ja erityisesti sijaisten palkkavaraus

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) - ostopalvelut; jäsenkuntien kiireettömän sairaanhoidon potilaiden hoito muissa sairaanhoitopiireissä Investointisuunnitelmaluonnos vuoteen 2020 on laadittu aiemmasta poiketen siten, että psykiatrian hankkeet toteutus alkaa vasta vuonna 2017 (eikä vuonna 2016) ja valmistuu vuonna 2019 (eikä vuonna 2018). Perusturvajohtajan lausunto: Euran kunnan perusturvalautakunnan linjausten mukaisesti erikoissairaanhoidon käytön tarvetta pyritään hillitsemään perustasolla tehtävillä toimintauudistuksilla ja uusilla palveluilla. Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarpeeseen ja vanhusväestön erikoissairaanhoidon tarpeeseen voidaan vaikuttaa vähentävästi käyttöönottamalla viipymättä vaikuttavia palvelumalleja peruskunnassa. Osaamisen ja oman kapasiteetin lisäämisellä on Eurassa pystytty myös sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden vastuualueen palvelutarvetta vähentämään. Euran kunnan perusturvan lähipalveluja on koottu neljään toiminnalliseen kokonaisuuteen, jotka ovat Ikäkeskus, Perhekeskus Terveyskeskus ja Toimintakeskus. Kuntalaisille helposti hahmottuva peruspalvelujen kokonaisuus auttaa oikea-aikaista palvelujen piiriin hakeutumista, mahdollistaa osaamisen yhdistämistä ja helpottaa myös yhteistyökumppanien kuten erikoissairaanhoidon toteuttamaa jatkohoidon suunnittelua. Vuoden 2015 erikoissairaanhoidon määrärahavarausta tehtäessä Eurassa lähdetään siitä, että kuluvan vuoden heinäkuun lopun tilanteen pohjalta on arvioitavissa, että em. Perhekeskuksen palvelujen laajentaminen ja palvelukulttuurin muutos sekä Toimintakeskuksen ja Terveyskeskuksen tekemä työ mielenterveyskuntoutujien lähipalveluiden tarjoamiseksi ovat yhdessä vähentäneet psykiatrian avohoidon käyntejä 1350 kappaletta viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toimenpiteet myös vuodeosaston käytön hillitsemiseksi on aloitettu yhteistyössä psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa. Euran kunta pitää erittäin tärkeänä, että hinnoittelu myös psykiatrian alueella on oikealla pohjalla, jotta peruskunnassa tehdyt panostukset näkyvät erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä alentavasti suoritteiden laskun kanssa oikeassa suhteessa. Muuten hoidon porrastukseen perustuvaa yhteistyötä on vaikea laajentaa ja viedä loppuun. Hoidon porrastuksen ja potilaan näkökulmasta välttämättömän yhteistyön lisäämiseksi Euran perusturva on ottamassa käyttöön Perhekeskuksen toiminnanohjausjärjestelmää, jonka vaikutus yltää sairaanhoitopiirin psykiatrian poliklinikalle saakka. Yhteiseen järjestelmään tullaan jatkossa kuvaamaan käytettävissä olevat interventiot ja seuraamaan hoitosuunnitelmien toteutumista ja hoidon vaikuttavuutta. Euran perusturvan edustajat ovat informoineet sairaanhoitopiirin edustajia viimeaikaisissa kumppanuusneuvotteluissa nimenomaan siitä, että Eura näkee psykiatrian ja mielenterveystyön alueella olevan yhteistyöllä saavutettavissa kustannusten hallintaan liittyvää potentiaalia hoidon laadusta tinkimättä. Sosiaalipalvelujen alueella Euraan valmistuu vuoden 2015 syksyllä uusi asuntola, joka tulee vähentämään sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen tulosalueen suoritteita 360 kappaletta vuoden 2015 aikana ja vuonna 2016 vähenemä tulee olemaan 1095 kappaletta. Huomioitavaa on, että jo kuluvana vuonna heinäkuun lopun tilanteessa Euran käyttö on vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 1850 suoritteella. Eura on keksittänyt ilta- ja viikonloppupäivystyksen yhteispäivystykseen lukien. Samanaikaisesti Eurassa on otettu käyttöön osalle

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) kotihoidon asiakkaista geriatrian etäpäivystys ja vastuulääkärimalli. Ensimmäisten kuukausien aikana tulokset ovat erinomaiset. 94 % asiakkaista on voitu hoitaa kotona kotihoidon ja etälääkärin yhteistyönä ja päivystykseen on jouduttu ohjaamaan vain 6 % tapauksista. Kesällä käynnistynyt kotisairaala ja viime lokakuussa käynnistetty yöpartiotoiminta ovat niin ikään lisänneet kotona hoitamisen mahdollisuuksia. Ensimmäiset suorat kotiutukset sairaanhoitopiiristä kotisairaalan asiakkaiksi on nyt toteutettu ja Eura jatkaa palvelurakenteensa uudistamisesta tiedottamista, jotta sairaanhoitopiirissä pystyttäisiin kotiutusten ja hoitosuunnitelmien yhteydessä huomioimaan uudet palvelumallit ja hyödyntämään niiden kustannustehokkuus ja potilaan saama hyöty. Eurassa tullaan analysoimaan ikäryhmittäin sairaanhoitopiiriltä saatavien tilastojen valossa sitä, miten virka-aikaista terveyskeskuksen ja kotihoidon toimintaa tulisi kehittää edelleen, jotta yhteispäivystyksen käyttö pysyisi maltillisena ja perustuisi aina todelliseen päivystyksellisen hoidon tarpeeseen. On myös hyvin toivottavaa, että kehittämisehdotuksia saataisiin myös sairaanhoitopiirin eri erikoisaloilta, joilla on paras näkemys siitä, mitä kunnissa voitaisiin prosesseja kehittämällä saavuttaa kustannustason hillitsemiseksi. Terveyskeskussairaalan toimintaa on kehitetty sairaalan profiilin ollessa nyt akuuttihoitoa ja kuntoutusta antava sairaala. Erikoissairaanhoidon jälkeiseen jatkohoitoon panostaminen on kehittämisen keskiössä. Laajan remontin kanssa samanaikaisesti on haettu sairaalan optimaalista kokoa ja työstetty uusia palveluja kuten edellä mainittu kotisairaala. Tämän remontti- ja kehittämisvaiheen aikana on syntynyt jonkin verran siirtoviivepäiviä ( euroa), mutta tilanne korjaantuu tältä osin kuluvan vuoden loppuun mennessä. Euran kunta ei pysty varautumaan vuodelle 2015 erikoissairaanhoidon euromääräiseen kasvuun, koska perusturvalautakunnan talousarvion loppusumma tehdään kuluvan vuoden talousarvion tasoon kuntatalouden tilanteesta johtuen. Sikäli kun erikoissairaanhoidon käytön lisääntymistä tapahtuisi jollakin tai joillakin erikoisaloilla, tulee Euran pystyä vähentämään omilla toimenpiteillään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa jonkin toisen erikoisalan käyttöä vastaavasti. Säästöpotentiaalia on vielä runsaasti olemassa edellä mainitulla psykiatrian tulosalueella, sosiaalipalvelujen tulosalueella ja mahdollisesti myös päivystyksessä. Lisäksi todettakoon, että Euran terveyskeskuksen remontin toinen vaihe saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana, jolloin avoterveydenhuolto saa uudet toimitilat. Palvelumallia uudistetaan vastuuhoitajamallilla toimivaksi. Terveydenhuoltolain mukaisten hoitosuunnitelmien varaan rakentuvaan kansansairauksien hoitoon voidaan keskittyä paremmin ja saada hoitajien erityisosaaminen diabeteksen, sydänsairauksien, astman, mielenterveyden jne. hoidon alueella aikaisempaa tehokkaammin käyttöön. Lääkäreiden työpanos pyritään kohdistamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tämän johdosta odotetaan pitkäaikaissairauksista johtuvien komplikaatioiden vähenevän ja sitä kautta Eurassa väestön nopeasta ikääntymiskehityksestä huolimatta voidaan erikoissairaanhoidon tarpeen kasvun nähdä olevan hallittavissa. Esityslistan liitteenä on kustannustietoja Euran kunnan osalta vuodelle Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh , perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus päättää edellä olevan perusturvajohtajan lausunnon lisäksi antaa Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta ja vuoden 2015 talousarvioluonnoksesta seuraavan lausunnon: Euran kunta on ostanut osan erikoissairaanhoidon palveluistaan Rauman kaupungilta alkaen. Tämä vaikuttaa ostopalvelukustannusten kohdentumiseen eri toimijoille, toteaa lisäksi, että sairaanhoitopiirin palvelujen kuntalaskutuksen kasvu vuodelle 2015 voisi olla uusimpien käytettävissä olevien kuntatalouden kehitysarvioiden mukaan ± 0 % vuoden 2014 hyväksytystä talousarviosta. Vuoteen 2020 asti ulottuvaa investointiohjelmaa tulee tarkastella kriittisesti vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä, eikä tule ryhtyä uusiin mittaviin investointeihin ennen sote-ratkaisun valmistamista. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen muodostaminen/kuntarakenneselvitysten laadinta 984/ /2013 Khall Kuntarakenneuudistusta ohjaava kuntarakennelaki ( /478) on tul lut voimaan lukien. Valtiovarainministeriö on toimittanut kunnille päivätyn kirjelmän, missä selostetaan tarkemmin kuntarakenne lain täytäntöönpanoon liittyviä kunnille kuuluvia toimenpiteitä. Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on erityisesti vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennet ta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tarkoitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pääosin itse ja kykyä hyödyntää markkinoita. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkai den palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Kunnan tulee selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävän uuden kunnan muodostamista, jos yksikin laissa säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvityksen tarvetta. Selvi tysperusteet ovat palveluperuste, työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperuste sekä talousperuste. Kuntarakennelain mukainen kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain tultua voimaan. Kuntarakennelain mukaan kuntien tulee ilmoittaa ministe riölle mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston pää tökseen. Yhdistymisselvityksen tulee aina sisältää vähintään: - suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjes tämisestä ja palvelujen tuottamisesta - selvitys yhdistymisen vaikutuksista kun tien yhteistoimintaan - selvitys taloudellisesta tilanteesta - arvio asukkaiden osallistumis- ja vai kuttamismahdollisuuksien sekä lähi demokratian toteutumisesta - yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Kuntarakennelain 4 c :n mukaan alle asukkaan kunnan on selvitettävä kuntien yhdistymistä palveluperusteella. Alle asukkaan kun nan on yhdessä muiden kuntien kanssa selvitettävä yhdistymistä alueella, jossa on 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kan nalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin asukasta; sekä 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertai sen

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50. Euran kunnalla on näin ollen selvitysvelvollisuus palvelukriteerin (asukaslu ku alle asukasta) perusteella. Muiden laissa säädettyjen kriteerien perusteella ei Euran kunnalla selvitysvelvollisuutta ole. Euran kunta on käsitellyt kuntarakenteen uudistamiseen liittyviä kysymyksiä mm. antaessaan lausuntonsa kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä. Tuolloin Euran kunta ilmaisi valmiutensa selvittää kuntarakenteen uudistamista molemmilla mietinnössä esitetyillä vaihtoehtoisilla selvitysalueilla (Euran, Köyliön ja Säkylän selvitysalue, vaihtoehtona Rauman kaupungin ym. kuntien muodostama selvitysalue). Kuntarakenneuudistukseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin järjestetyssä Rauman kaupungin kutsumassa neuvottelussa, mihin neuvotteluun oli kutsuttu Euran, Eurajoen, Huittisten, Köyliön, Laitilan, Pyhärannan, Sä kylän ja Uudenkaupungin kunnat/kaupungit. (Uudestakaupungista, Huitti sista ja Köyliöstä ei ollut edustajia neuvottelussa.) Neuvottelusta laadittu muistio on esityslistan liitteenä. Euran kunnan osalta kuntarakenneselvitystä koskevaa päätöstä tehtäessä on perusteltua ottaa huomioon myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvät suunnitelmat. Rauman kaupungin ja Euran kunnan yhteisesti asettama työryhmä valmistelee parhaillaan mahdollisen yhteisen sote-alueen tavoitteita ja lähtökohtia. Kuntarakennelaissa määriteltyjen tavoitteiden ja selvityskriteerien perus teella, ottaen huomioon myös Rauman seudun kuntien eri yhteyksissä esittämät kuntarakenneuudistukseen liittyvät kannanotot, Euran kunnan on tarkoituksenmukaista laatia kuntarakennelain edellyttämä selvitys yhdessä Rauman kaupungin ja mahdollisesti muiden samaan selvitysalueeseen halukkaiden kuntien kanssa. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Euran kunta valmistelee kuntarakennelain mukaisen selvityksen yh dessä Rauman kaupungin ja mahdollisesti muiden mukaan tulevien kun tien kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Valt Valtuusto Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Khall Rauman seudun kuntajohtajakokouksessa sovitulla tavalla on Rauman kaupunki pyytänyt FCG konsultoinnilta yhteisen tarjouksen Rauman ja Vakka-Suo men alueille muodostuville selvitysalueille laadittavista kuntara kenneselvi tyksistä. Rau ma, Eu ra, Eurajoki, Uusikaupunki, Laitila ja Pyhä ranta

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) toteutta vat kun tara ken ne lain mukaiset kuntaraken neselvitykset seu raavasti: Rauma-Eura, Rauma-Eurajoki-Pyhäranta, Rauma-Laitila Uusikaupunki-Laitila, Uusikaupunki-Pyhäranta Kuntarakenneselvityksiin tarvittava perusaineisto on tarkoituksenmukaista koota koordinoidusti yhtenä työvaiheena, koska muodostuvat selvitysalu eet ovat osin päällekkäisiä. Samalla voidaan varmistaa perusaineiston yhteismitallisuus ja vertailtavuus. FCG:n konsultointi ja kuntaliiton erityisasiantuntijat tukevat strate gista arvioin tiprosessia kuntarakennevaihtoehdoista kunnissa ja vastaavat pää töksentekomateriaalin tuottamisesta yhteistyössä kuntien edustajien kans sa. Konsulttien tehtävänä on myös valmistella yhteistyössä kuntien edusta jien kanssa kuntarakenneselvitys sekä yhdistymissopimusluonnos kuntien hallitusten ja valtuustojen käsittelyyn. Kuntarakenneselvitykset on suunni teltu toteutettavaksi huhtikuu-lokakuu 2014 välisenä aikana. Saatua tarjousta ja kuntarakenneselvitysten prosessikaaviota esitellään tarkemmin kokouksessa. Prosessia kuvaavat diat toimitetaan kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä. Kuntarakenneselvitysten laadintaa varten haetaan kuntarakennelain 41 :n mukaista selvitysavustusta valtiovarainministeriöltä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kun nanjohtaja: Kunnanhallitus päättää Euran kunnan osalta hyväksyä FCG-konsultoinnin tarjouksen kuntaraken neselvitysten laadin nasta, valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään tarkennetun työsuunnitelman ja kuntien välisen selvitystyön kustannustenjaon. Kunnanjohtajan esitti kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuk sen: Kunnanhallitus toteaa, että ennen päätöksentekoa on vielä tarpeen käydä kuntien väliset neuvottelut mm. muodostettavasta selvitysalueesta ja selvitystyön laa juu desta. Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyä siihen saakka, kunnes kuntienväliset neuvottelut on käyty. Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu päätösehdotus. Khall Kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijaneuvottelussa käsiteltiin kuntarakenneselvitysten sisältöä, organisointia, aikataulutusta sekä selvitystyön käytännön järjestelyjä. Kuntien kesken sovittiin mm., että kunnat

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) asettavat mennessä ohjausryhmän, työvaliokunnan sekä ni meävät edustajansa valmisteleviin työryhmiin. Valmistelun organisointikaa vio on esityslistan liitteenä. Kunnanhallituksen tulisi nimetä luottamushenkilöistä koostuva ohjausryh mä, joka huolehtii valmistelutyön koordinoinnista ja tarvittavista linjaratkai suista. Kunnanjohtaja asettaa viranhaltijoista muodostuvan muun valmisteluorganisaation. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus hyväksyy Euran kunnan osalta kuntarakenneselvitystyön käynnistymisen, työsuunnitelman ja valmisteluorganisaation sekä FCG Konsultointi Oy:n tarjouksen kuntarakenneselvityksen laadinnasta ja nimeää Euran kuntaa edustavat ohjausryhmän jäsenet. Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti päätösehdotuksen sekä päätti nimetä ohjausryhmään kunnan edustajiksi seuraavat henkilöt: valtuuston puheenjohtaja Timo Kalli valtuuston I varapuheenjohtaja Kari Virtanen valtuuston II varapuheenjohtaja Jouko Perttu kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen (pj) kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Juhani Vihervuori kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Simo Lähteemäki perussuomalaisten edustaja Pekka Pesonen henkilöstön edustaja Päivi Vahtera kunnanjohtaja Matti Lahtinen apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen. Khall Kevään ja kesän aikana on saatu valmiiksi Rauman seudun kun ta ra ken ne selvi tys ten tausta-aineisto käsittäen mm. nykytilanteen kuvauksen, rek ry toin ti tarpei den ennakoinnin, kuntien välisen pendelöinnin, palvelujen odo te kus tannuk set, asukkaiden palvelutarpeiden ennakoinnin ja toi min ta ym pä ris tön muutokset. Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen työvaliokunta ja ohjausryhmä kä sit te levät valmisteltua aineistoa yhteisessä kokouksessaan Val tuus tol le järjestetään Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen esittely ja kes kus te lu ti laisuus valtuustosalissa maanantaina , missä se mi naa ris sa FCG-Konsultointi Oy:n ja kuntaliiton edustajat esittelevät tähänastista val miste lua ja työn etenemistä. Rauman seudun kuntarakenneselvitysten ohjausryhmien yh teis ta paa mi ses sa käsiteltiin jatkotyön aikataulua ja sovittiin, että kuntien val tuus tot päättäisivät selvitystyön jatkosta omalta osaltaan men nes sä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kuntarakenneselvitysten tausta-aineistoon ja jatkotyön työoh jel man sekä päättää kuntarakenneselvitykseen liittyvän valtuustoseminaarin jär jes tä mi sestä. Khall Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kuntarakennetta ja siihen mahdollisesti tehtäviä tarkistuksia arvioitaessa on perusteltua painottaa seuraavia näkökohtia: Euran kunnan velvollisuus turvata asukkailleen laadukkaat ja riit tä vät perus- ja muut välttämättömäksi koetut palvelut kuntatalouden tunnusluvut ja talouden kehityssuunta sekä Euran kunnan talouden tuleva kantokyky palvelujen ja investointien rahoittamiseen Euran kunnan/rauman seudun elinkeinopoliittinen ja muu kilpailukyky ja vetovoima kuntarakenteen ja uudistettavien sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas yhteensovittaminen kunnallisen demokratian toimintaedellytysten ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen tähänastisen valmistelumateriaalin (mm palveluiden nykytilanteen kuvaus, rekrytointitarpeiden ennakointi, kuntien välinen pendelöinti, palveluiden odotekustannukset, asukkaiden pal ve lutar pei den ennakointi, toimintaympäristön muutokset) perusteella on kun ta raken ne sel vi tys tä tarkoituksenmukaista jatkaa edelleen työohjelman mu kai sel la tavalla siten, että päätöksenteon tueksi saadaan myös uuden Rau man-eu ran kunnan hahmotelma ( mm palvelut, talous, hallinto, elin voi ma te ki jät, luonnos liitossopimukseksi ja palveluiden jär jes tä mis suun ni tel mak si). Aineisto on esitelty valtuustolle, johtoryhmälle ja pää luot ta mus mie hil le järjestetyssä valtuustoseminaarissa Valmisteltavaa aineistoa käsitellään myös pidettävässä Rau man ja Euran valtuustojen yhteisseminaarissa. Euran kunnan henkilöstölle kun ta liitos suun ni tel maa esitellään ja samana päivänä jär jes te tään myös kuntarakenneuudistuksen kuntalaistilaisuus. Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa klo 13.00, joten toi mi kun nan mahdollinen kannanotto voidaan esitettä kunnanhallitukselle ko kouk ses sa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä kuvatuin perustein Euran kunta päättää jatkaa Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen valmistelua laaditun työohjelman mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Eroaminen kunnallisista luottamustehtävistä, Pirkko Ketola 1132/ /2014 Khall 158 Pirkko Ketola pyytää kirjeellä eroa kaikista kunnallisista luottamustehtävistään henkilökohtaisista syistä. Pirkko Ketola on valtuuston jäsen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja valtuuston vaalilautakunnan varajäsen. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pirkko Ketolalle myönnetään ero kunnallisista luottamustehtävistä, Pirkko Ketolan tilalle valtuuston jäseneksi kutsutaan ryhmän varajäsen Kirsi Laine, valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen sekä valitsee uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan ja nimeää yhden teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1329/ /2014 Tekla Vesihuoltolaitoksen käyttöpuolen kustannustason nousun takia on tullut ajankohtaiseksi tarkistaa laitoksen taksoja puhtaan veden ja jäteveden osalta. Erityisesti korotuspainetta on jätevesipuolella. JVP-Eura Oy:n laitoksella tehdyt laajennukset ja sitä kautta tulevat puhdistamon asiakkaiden jäteveden kuutiohintojen korotukset, aiheuttavat kunnan vesihuoltolaitokselle painetta korottaa taksahintoja. JVP Eura Oy:n hallituksen tekemät päätökset puhdistamon kustannusten jaosta osakkaiden kesken ovat vielä keskeneräisiä. Joka tapauksessa tämän hetkisten arvioiden mukaan kunnan osuus kasvaa noin Ehdotettu korotus 9 % jätevedessä ja 5 % puhtaassa vedessä tarkoittaa yhteensä noin (alv 0 %) lisätuloa vesihuoltolaitokselle. Tällä hetkellä voimassaolevan taksan mukaiset kuutiohinnat ovat: - puhdas vesi 1,38 /m 3 - jätevesi 2,30 /m 3 Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi taksasta alennettu jätevesitaksa, joka voimassaolevan taksan mukaan on 1,02 kuutiolta. Alennettua jätevesitaksaa sovelletaan tällä hetkellä 6:een omakotitaloon. Näillä kiinteistöillä on vielä käytössä omat sakokaivot, mutta kaivojen ylivuotovedet tulevat kuitenkin kunnan järjestelmään ja sitä kautta edelleen puhdistettavaksi. Näiden kiinteistöjen vuotuinen vedenkäyttö on yhteensä noin 500 m 3. Rahassa kokonaisvaikutus on noin 640. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että puhtaan veden taksaa korotetaan 5 % ja jäteveden taksaa korotetaan 9 % vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taksasta poistetaan alennettu jätevesihinnoittelu ja näiltä osin tullaan jatkossa noudattamaan normaalia jätevesihinnoittelua. Tekla Tekninen lautakunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Vesihuoltolaitoksen käyttöpuolen kustannustason nousun takia on tullut ajankohtaiseksi tarkistaa laitoksen taksoja puhtaan veden ja jäteveden osalta. Erityisesti korotuspainetta on jätevesipuolella. JVP-Eura Oy:n laitoksella

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) tehdyt laajennukset ja sitä kautta tulevat puhdistamon asiakkaiden jäteveden kuutiohintojen korotukset, aiheuttavat kunnan vesihuoltolaitokselle painetta korottaa taksahintoja. JVP Eura Oy:n hallituksen tekemät päätökset puhdistamon kustannusten jaosta osakkaiden kesken ovat vielä keskeneräisiä. Joka tapauksessa tämän hetkisten arvioiden mukaan kunnan osuus kasvaa noin Ehdotettu korotus 9 % jätevedessä ja 5 % puhtaassa vedessä tarkoittaa yhteensä noin (alv 0 %) lisätuloa vesihuoltolaitokselle. Tällä hetkellä voimassaolevan taksan mukaiset kuutiohinnat ovat: - puhdas vesi 1,38 /m 3 - jätevesi 2,30 /m 3 Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi taksasta alennettu jätevesitaksa, joka voimassaolevan taksan mukaan on 1,02 kuutiolta. Alennettua jätevesitaksaa sovelletaan tällä hetkellä 6:een omakotitaloon. Näillä kiinteistöillä on vielä käytössä omat sakokaivot, mutta kaivojen ylivuotovedet tulevat kuitenkin kunnan järjestelmään ja sitä kautta edelleen puhdistettavaksi. Näiden kiinteistöjen vuotuinen vedenkäyttö on yhteensä noin 500 m 3. Rahassa kokonaisvaikutus on noin 640. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että puhtaan veden taksaa korotetaan 5 % ja jäteveden taksaa korotetaan 9 % vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taksasta poistetaan alennettu jätevesihinnoittelu ja näiltä osin tullaan jatkossa noudattamaan normaalia jätevesihinnoittelua. Tekninen lautakunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Khall 159 Khall 226 Vesihuoltolain mukaan "18 Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voi daan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tu lee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten ai neiden johtamista viemäriin.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tuki on otettava huomioon kustannuksia 1 momentin mukaisesti katet taessa. Vesihuollon tukemisesta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. 19 Maksut Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksu ja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiin teistön käyttötarkoitus." Esityslistan liitteenä on tällä hetkellä voimassaoleva vesihuoltolaitoksen taksa. Valmistelu ja lisätiedot: Käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh ja apulaiskj Antti Jan tu nen, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksa tarkistetaan teknisen lautakunnan esittämällä tavalla korottamalla jäteveden käyttömaksu 2,30 eurosta (alv 0 %) 2,50 euroon (alv 0 %) kuutiolta ja puhtaan veden käyttömaksu 1,38 eurosta (alv 0 %) 1,45 euroon (alv 0 %) kuutiolta lukien. Edelleen taksasta poistetaan alennettu jätevesitaksa 1,02 /m³ lukien. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus Oppilashuoltohenkilökunnan työtilat Kasvope Euran kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt perustaa toisen koulupsykologin toimen ja esittää valtuustolle toisen koulukuraattorin viran perustamista. Uudelle henkilökunnalle ei ole valmiita työtiloja, mutta koulukeskuksesta voidaan remontoimalla saada oppilashuoltohenkilökunnalle soveltuvat työtilat. Teknisten palvelujen laatiman suunnitelman mukaan kustannusarvio on n Esityslistan liitteenä teknisen palvelun laatima luonnospiirustus remontoitavasta tilasta. Valmistelu- ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh Sivistystoimenjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tilasuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvioon myönnetään euron lisämääräraha oppilas- ja opiskelijahuollon toimitilojen remontoimiseen koulukeskukseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 160 Kunnanhallitus päättää pyytää selvityksiä vaihtoehtoisista tilaratkaisuista. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Euran kunnan lausunto taksilupakiintiöiden riittävyydestä vuodelle / /2014 Khall 161 Taksiliikennelain 19 :n mukaan toimivaltaisen ELY-keskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää Euran kunnalta lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadus ta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. ELY-keskus pyytää myös kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa taksiliikenteen laatutasoon alueellaan. Kuntaa pyydetään myös täyttämään esityslistan liitteen mukainen taksipalvelujen riittävyyttä ja laatua kuvaava lomake. Lomake ja lausunto tulee palauttaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle mennessä. Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintopäällikkö Jouko Koivunen, puh Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraava: Euran kunnan alueella toimivien taksien määrä yhteensä on riittävä. Perusturvan tarpeisiin nähden yhden esteettömän ajoneuvon lisäys parantaisi tilannetta. Koulukuljetuksissa on satunnaista puutetta ylimääräisten kuljetusten osalla. Laadullisesti taksipalvelut Euran kunnassa ovat hy vät. Muut tarkemmat vastaukset ovat liitteenä olevassa kyselylomakkeessa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

21 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston esitys lainan takauksesta 1385/ /2014 Khall 162 Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto on neuvotellut YH Maininki Oy:n kanssa kahden kerrostalon ostosta Kauttualta. Talot ovat olleet välivuokralla kiinteistöyhtiöllä. Omistaja YH Maininki Oy on ilmoittanut luopuvansa kiinteistöistä ja tarjonnut niitä Kauttuanpuiston ostettavaksi. Kauttuanpuiston hallitus on omalta osaltaan valmis ostamaan 32 vuokra-asuntoa käsittävän yhtiön osakekannan. Kauppahinnaksi on sovittu euroa. Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto rahoittaa osakkeiden oston Euran Osuuspankin myöntämällä lainalla, minkä määrä on euroa, laina-aika 20 vuotta ja korko 6 kk euribor korko lisättynä pankin marginaalilla. Tarjoushetken kokonaiskorko oli 0,941 %. Yhtiö esittää, että kunta antaa lainaan takauksen. Kunnan myöntämä takaus on ehtona lainalle ja siten myös osakekaupan toteutumiselle. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Euran Osuuspankin Kiinteistö Oy Kauttuanpuistolle myöntämälle euron pitkäaikaiselle lainalle. Lainan laina-aika on 20 vuotta, lyhennystapa tasalyhenteinen ja korko 6 kk euriborkorko. Lisäksi yhtiöllä on oikeus muuttaa korko laina-aikana tarvittaessa kiinteäksi joko kokonaan tai määräajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kunnanhallitus jäsen Päivi Kyllöinen ja apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

22 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Lausunto Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan v talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vv / /2014 Khall 163 Esityslistan liitteenä on ote Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan pöytäkirjasta , jossa selvitetään hallinnonalan talousarviota ja toimintasuunnitemaa vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmaa vuosille Esityslistan liitteenä on myös ympäristölautakunnan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi, taloussuunnitelma sekä yhteenveto kuntien maksuosuuksiksi vuodelle Euran kunnan maksuosuudet lautakunnan menoihin ovat kehittyneet seuraavasti: Tp Tp Ta Ta Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole erityistä huomautettavaa Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseen ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2015 tai toimintasuunnitelmaan vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

23 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Hallintokuntien pöytäkirjat: - perusturvalautakunta Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: - Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Satakuntaliiton tiedote , Satakuntaliiton maakuntahallitus. 4. Varsinais-Suomen Ely-keskus ; Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos (Linja-autoliikenne Salonen Ky). 5. Satakuntaliiton tiedote ; Satakunnan äänikyselyyn vastanneet olivat kiinnostuneet ympäristön äänistä - miellyttäviä äänimaisemia eri puolilta Satakuntaa. 6. Satakunnan kuntapäivä , kutsu, ohjelma. 7. Aluehallintovirasto; Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus. 8. Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, talousjohtajan ja ruo kapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset aj Ajankohtaiskatsaus. Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus Merkittiin tiedoksi.

24 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. Pykälät 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittui hin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät -- Oikaisuvaatimusviranomainen Euran kunnanhallitus Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen muodostaminen/kuntarakenneselvitysten laadinta/adressi neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi

Kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen muodostaminen/kuntarakenneselvitysten laadinta/adressi neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi Kunnanhallitus 249 04.11.2013 Valtuusto 70 11.11.2013 Kunnanhallitus 38 03.03.2014 Kunnanhallitus 89 14.04.2014 Kunnanhallitus 157 22.09.2014 Valtuusto 32 29.09.2014 Kunnanhallitus 37 16.03.2015 Valtuusto

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN TARKISTAMINEN

VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN TARKISTAMINEN Tekninen lautakunta 28 21.04.2015 Tekninen lautakunta 37 26.05.2015 Tekninen lautakunta 63 27.11.2015 Kunnanhallitus 188 30.11.2015 Valtuusto 69 07.12.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 15.12.2014 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 17:04

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Aika 28.01.2016 klo 15:00-18:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Pesonen Pekka jäsen saapui klo 15.30/ 3 Kuusisto

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa):

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa): Kunnanhallitus 164 27.10.2014 Kunnanhallitus 184 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 45 09.12.2014 Vesimaksutaksan tarkistaminen 2015 169/02.05.00/2011 Kh 27.10.2014 164 Kyyjärven kunnan voimassaolevaa vesimaksutaksaa

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Selvitysprosessissa otettava huomioon

Selvitysprosessissa otettava huomioon Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Kuntajakoselvityksen toteutus Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen Karhukuntaneuvosto 17.6.2013 17.6.2013 Page 1 Selvitysprosessissa otettava huomioon Avoin

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7) EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Pesonen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 27.03.2017 klo 08:00-10:15 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 07.11.2016 klo 08:00-10:30 Paikka kaupunginhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä

Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä Kunnanhallitus 290 19.11.2013 Kunnanvaltuusto 111 25.11.2013 Kunnanhallitus 78 31.03.2014 Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä KHALL 290 Av. hallintojohtaja

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:45. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:45. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2017 klo 08:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 7 Pöytäkirjan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2017 1 (8) Aika 07.11.2017, klo 13:00-15:40 Paikka Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän avulla Eero Vaissi Maisema-seminaari 6.2.2013 Lausunnolla olevasta laista Rakennelakiluonnos lähetettiin kuntiin lausunnolle 22.11.2012 ja lausuntoaika päättyy

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 19/ (14)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 19/ (14) EURAN KUNTA Pöytäkirja 19/2015 1 (14) Kunnanhallitus Aika 16.11.2015 klo 16:00-20:25 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Eurajoen kunnan, Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, Luvian kunnan ja Nakkilan kunnan kuntajakoselvitys 29.10.2013 Jarno Moisala Sisältö Kuntarakennelaki osana

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010 13.09.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.09.2010 maanantai kello 16.00-18.20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot