EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/2014 1 (24)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Aika klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen Lehtonen Harri puheenjohtaja Lähteenmäki Simo 2. varapuheenjohtaja Vainio Maaret jäsen Virta Jukka jäsen Mäkitalo Esa jäsen Kyllöinen Päivi jäsen estynyt 162 klo Vihervuori Juhani 1. varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Kalli Timo valtuuston puheenjohtaja Virtanen Kari valtuuston 1. vpj Perttu Jouko valtuuston 2. vpj Lahtinen Matti kunnanjohtaja, esittelijä Jantunen Antti apulaiskunnanjohtaja estynyt 162 klo Aalto Johanna pöytäkirjanpitäjä Lehtomäki Sanna-Tuulia perusturvajohtaja klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Johanna Aalto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Lähteenmäki ja Juhani Vihervuori. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Simo Lähteenmäki Pöytäkirjan nähtävilläolo Juhani Vihervuori

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa maanantaina klo Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Käsitellyt asiat Sivu 154 Tulosalueiden talouskatsaukset Määrärahan myöntäminen Kiukaisten päivä- ja työtoimintayksikön teknisten muutostöiden toteuttamiseen 156 Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta, vuoden 2015 talousarviosta ja investointiohjelmasta vuoteen Kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen muodostaminen/kuntarakenneselvitysten laadinta Eroaminen kunnallisista luottamustehtävistä, Pirkko Ketola Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Oppilashuoltohenkilökunnan työtilat Euran kunnan lausunto taksilupakiintiöiden riittävyydestä vuodelle Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston esitys lainan takauksesta Lausunto Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan v talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vv Ilmoitusasiat 23

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Tulosalueiden talouskatsaukset 1069/ /2014 Khall 154 Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Talousarviovalmistelu päättyy lautakuntien osalta Lokakuun aikana kunnanhallitus tekee talousarvion tasapainotusta koskevat päätökset, jotta marraskuussa voidaan tehdä vuoden 2015 veroprosentteja koskeva päätös mahdollisimman tarkan tiedon perusteella. Johtoryhmä käsitteli tulosalueittain keskeisiä esityksiä vuoden 2015 talousarvioon. Samalla paneuduttiin siihen, mitä säästö/kehittämisesityksiä tarvitaan jo vuoden 2014 aikana, jotta kuluvan vuoden talousarvio voitaisiin toteuttaa suunnitellussa tasossa. Johtoryhmälle esiteltiin eri ratkaisujen toiminnallisia, taloudellisia ja henkilöstövaikutuksia. Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan talouskatsausta ajalle Käsittelyn yhteydessä sovittiin, että tulosaluejohtajat kutsutaan talousarviovalmisteluun ja talouden hallintaan liittyen selostamaan jo tehtyjä tai valmistelussa olevia keskeisiä säästö- ja kehittämisesityksiä. Tähän kokoukseen on kutsuttu perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki esittelemään perusturvapalveluiden tulosalueen keskeisiä talouteen vaikuttavia ratkaisuja. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi perusturvapalveluiden tulosalueen toiminnallisen ja taloudellisen ajankohtaiskatsauksen ja antaa mahdolliset yleisohjeet jatkovalmistelua ja päätöksentekoa varten. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Määrärahan myöntäminen Kiukaisten päivä- ja työtoimintayksikön teknisten muutostöiden toteuttamiseen 1395/ /2014 Khall 155 Euran perusturvalautakuntaa on informoitu ajankohtaiskatsausten ja talousarviovalmistelujen yhteydessä siitä, että Kiukaisissa asuville kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen asiakkaille on tarpeellista järjestää päivä- ja työtoimintaa lähipalveluna Kiukaisissa. Tarkoitusta varten soveltuva tila on kohtuullisin muutostöin toteutettavissa varhaiskasvatukselta vapaaksi jääneeseen kiinteistöön (Päivätuuli). Tärkein peruste lähipalveluna järjestämiseen on asiakkaan päivä- ja työtoimintapäivän pituuden aikaisempaa yksilöllisempi toteutus. Nykytilanteessa Kiukaisissa asuvat käyvät päivä- ja työtoiminnassa Euran taajamassa. Tämä yhteiskuljetuksen varaan rakentuva malli ei mahdollista yksilöllistä toimintapäivän pituutta, vaikka osalle asiakkaista olisi selvästi tarvetta puolipäivätoimintaan. Toiseksi perusteena on hyödyntää nykyistä paremmin Kiukaisten monien eri asumispalveluyksiköiden toimintaympäristössä olevat tälle asiakasryhmälle sovellettavissa olevat työ- ja toimintamahdollisuudet. Näitä ovat tehtävät mm. keittiöissä, pesuloissa ja ulkotöissä. Osa Euran toimintakeskuksessa tehtävistä alihankintatöistä on myös tehtävissä Päivätuulen kiinteistössä. Päivätuulen kiinteistö tarjoaa suunniteltujen kohtuullisten muutostöiden jälkeen päivä- ja työtoimintaryhmille kodikkaat, turvalliset ja toimivat tilat lähietäisyydellä asumisesta. Lähipalveluna järjestetään tämän jälkeen päivä- ja työtoiminta palvelut noin 27 henkilölle jaksottuen eri päiville. Päivä- ja työtoimintayksikössä toimitaan korkeintaan 10 henkilön ryhminä/päivä. Kuljetuskustannusten säästö vuodelle 2015 tulee olemaan euroa. Euran teknisissä palveluissa on laadittu kustannusarvio tarvittavien muutostöiden tekemiseen. Muutostarpeet on kartoitettu rakennusvalvonnan asiantuntijan kanssa ottaen huomioon paloturvallisuuden, esteettömyyden ja muun käyttötarkoitukseen soveltuvuuden. Muutostöiden kustannusten takaisinmaksuaika kuljetuskustannusten säästöstä saadaan laskettua kustannusarvion valmistuttua, mutta takaisinmaksuaika jäänee alle puoleen vuoteen. Muutostyöt on tarpeen käynnistää viipymättä ja tästä syystä teknisten palveluiden kuluvan vuoden talousarvioon tarvitaan kustannusarvion mukainen lisämääräraha. Kustannusarvio valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja se on nähtävillä kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: Perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh , apulaiskj Antti Jantunen, puh Jätetään asia pöydälle määrärahan myöntämisen osalta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta, vuoden 2015 talousarviosta ja investointiohjelmasta vuoteen / /2014 Khall 156 Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää päivätyllä sähköpostillaan jäsenkuntiensa lausuntoa sairaanhoitopiirin luonnoksista toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vv ja vuoden 2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen Asiakirjat löytyvät osoitteesta: -> Tietopankki -> Tilastot ja raportit -> -> Toiminta- ja taloussuunnitelmat Tilanteessa sairaanhoitopiirin talouden tilanne on vakaa: alijäämiä ei ole eikä sairaanhoidossa ole pitkäaikaisia lainoja. Kuluvan vuoden 2014 talousarvion käyttötalous toteutuu talousarvion mukaan lukuun ottamatta jäsenkuntien potilaiden muista sairaanhoitopiireistä/ sairaaloista saamien hoitojen kustannuksia. Yhtymähallitus on päättänyt kuluvan vuoden sairaanhoidon ja ns. ylepäivystyksen palvelumaksujen 3 Me:n määräisestä hyvityksestä. Toinen vähintään saman kokoluokan hyvitys käsitellään sairaanhoitopiirissä ennen vuoden loppua. Euran kunnan edustajat ovat sairaanhoitopiirin kanssa käydyssä keskustelussa korostaneet, että jälkimmäisen hyvityksen tulee olla ehdottomasti aikaisempaa suurempi. Kunnan peruspalvelujen tuottaminen vaarantuu vakavasti, mikäli erikoissairaanhoidosta joudutaan maksamaan ylihintaa budjetointiteknisistä hinnaston virheellisyyksistä johtuen. Sairaanhoitopiirin kuntakierros toteutettiin Kumppanuusinfo jäsenkunnille vuosista toteutettiin Kumppanuusneuvottelut vuodelle 2015 käytiin ajalla Kunnallisjohdon kuuleminen suoritettiin luonnoksista ajalla Suunnitelma- ja talousarvioluonnosta on valmisteltu em. neuvotteluissa sovittujen ja todettujen periaatteiden mukaan. Siinä on otettu huomioon mm. voimassa olevan terveydenhuoltolaki ja yhtymä-valtuuston päättämä ensihoidon palvelutaso Satakunnassa lukien. Sairaanhoitopiirin mukaan ehdotus on laadittu kuntatalouden vaikea tila ja vähenevät kuntien valtion-osuudet tiedostaen. Palvelujen jäsenkuntien palvelumaksujen muutosarvio vuoden 2014 talousarvioon verrattuna sairaanhoidossa on piiritasolla + 1,3 %. Uudet toiminnot: Vuoden 2015 talousarvioehdotus sisältää seuraavat uudet, aiempiin päätöksiin perustuvat toiminnot: - Rauman vaativan hoitotason (sairaanhoitopiirin) sairaankuljetusyksikkö - Lasten- ja naistentalon käyttöönotto - Effica-potilashallinnon järjestelmän ja ekanta-palveluiden käyttöönotto - Ulvilan uuden kehitysvammaisten ryhmäasuntoyksikön toiminnan alkaminen Vuoden 2015 talousarvioluonnoksen riskit keskittyvät erityisesti seuraaviin seikkoihin: - henkilöstömenojen ja erityisesti sijaisten palkkavaraus

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) - ostopalvelut; jäsenkuntien kiireettömän sairaanhoidon potilaiden hoito muissa sairaanhoitopiireissä Investointisuunnitelmaluonnos vuoteen 2020 on laadittu aiemmasta poiketen siten, että psykiatrian hankkeet toteutus alkaa vasta vuonna 2017 (eikä vuonna 2016) ja valmistuu vuonna 2019 (eikä vuonna 2018). Perusturvajohtajan lausunto: Euran kunnan perusturvalautakunnan linjausten mukaisesti erikoissairaanhoidon käytön tarvetta pyritään hillitsemään perustasolla tehtävillä toimintauudistuksilla ja uusilla palveluilla. Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarpeeseen ja vanhusväestön erikoissairaanhoidon tarpeeseen voidaan vaikuttaa vähentävästi käyttöönottamalla viipymättä vaikuttavia palvelumalleja peruskunnassa. Osaamisen ja oman kapasiteetin lisäämisellä on Eurassa pystytty myös sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden vastuualueen palvelutarvetta vähentämään. Euran kunnan perusturvan lähipalveluja on koottu neljään toiminnalliseen kokonaisuuteen, jotka ovat Ikäkeskus, Perhekeskus Terveyskeskus ja Toimintakeskus. Kuntalaisille helposti hahmottuva peruspalvelujen kokonaisuus auttaa oikea-aikaista palvelujen piiriin hakeutumista, mahdollistaa osaamisen yhdistämistä ja helpottaa myös yhteistyökumppanien kuten erikoissairaanhoidon toteuttamaa jatkohoidon suunnittelua. Vuoden 2015 erikoissairaanhoidon määrärahavarausta tehtäessä Eurassa lähdetään siitä, että kuluvan vuoden heinäkuun lopun tilanteen pohjalta on arvioitavissa, että em. Perhekeskuksen palvelujen laajentaminen ja palvelukulttuurin muutos sekä Toimintakeskuksen ja Terveyskeskuksen tekemä työ mielenterveyskuntoutujien lähipalveluiden tarjoamiseksi ovat yhdessä vähentäneet psykiatrian avohoidon käyntejä 1350 kappaletta viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toimenpiteet myös vuodeosaston käytön hillitsemiseksi on aloitettu yhteistyössä psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa. Euran kunta pitää erittäin tärkeänä, että hinnoittelu myös psykiatrian alueella on oikealla pohjalla, jotta peruskunnassa tehdyt panostukset näkyvät erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä alentavasti suoritteiden laskun kanssa oikeassa suhteessa. Muuten hoidon porrastukseen perustuvaa yhteistyötä on vaikea laajentaa ja viedä loppuun. Hoidon porrastuksen ja potilaan näkökulmasta välttämättömän yhteistyön lisäämiseksi Euran perusturva on ottamassa käyttöön Perhekeskuksen toiminnanohjausjärjestelmää, jonka vaikutus yltää sairaanhoitopiirin psykiatrian poliklinikalle saakka. Yhteiseen järjestelmään tullaan jatkossa kuvaamaan käytettävissä olevat interventiot ja seuraamaan hoitosuunnitelmien toteutumista ja hoidon vaikuttavuutta. Euran perusturvan edustajat ovat informoineet sairaanhoitopiirin edustajia viimeaikaisissa kumppanuusneuvotteluissa nimenomaan siitä, että Eura näkee psykiatrian ja mielenterveystyön alueella olevan yhteistyöllä saavutettavissa kustannusten hallintaan liittyvää potentiaalia hoidon laadusta tinkimättä. Sosiaalipalvelujen alueella Euraan valmistuu vuoden 2015 syksyllä uusi asuntola, joka tulee vähentämään sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen tulosalueen suoritteita 360 kappaletta vuoden 2015 aikana ja vuonna 2016 vähenemä tulee olemaan 1095 kappaletta. Huomioitavaa on, että jo kuluvana vuonna heinäkuun lopun tilanteessa Euran käyttö on vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 1850 suoritteella. Eura on keksittänyt ilta- ja viikonloppupäivystyksen yhteispäivystykseen lukien. Samanaikaisesti Eurassa on otettu käyttöön osalle

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) kotihoidon asiakkaista geriatrian etäpäivystys ja vastuulääkärimalli. Ensimmäisten kuukausien aikana tulokset ovat erinomaiset. 94 % asiakkaista on voitu hoitaa kotona kotihoidon ja etälääkärin yhteistyönä ja päivystykseen on jouduttu ohjaamaan vain 6 % tapauksista. Kesällä käynnistynyt kotisairaala ja viime lokakuussa käynnistetty yöpartiotoiminta ovat niin ikään lisänneet kotona hoitamisen mahdollisuuksia. Ensimmäiset suorat kotiutukset sairaanhoitopiiristä kotisairaalan asiakkaiksi on nyt toteutettu ja Eura jatkaa palvelurakenteensa uudistamisesta tiedottamista, jotta sairaanhoitopiirissä pystyttäisiin kotiutusten ja hoitosuunnitelmien yhteydessä huomioimaan uudet palvelumallit ja hyödyntämään niiden kustannustehokkuus ja potilaan saama hyöty. Eurassa tullaan analysoimaan ikäryhmittäin sairaanhoitopiiriltä saatavien tilastojen valossa sitä, miten virka-aikaista terveyskeskuksen ja kotihoidon toimintaa tulisi kehittää edelleen, jotta yhteispäivystyksen käyttö pysyisi maltillisena ja perustuisi aina todelliseen päivystyksellisen hoidon tarpeeseen. On myös hyvin toivottavaa, että kehittämisehdotuksia saataisiin myös sairaanhoitopiirin eri erikoisaloilta, joilla on paras näkemys siitä, mitä kunnissa voitaisiin prosesseja kehittämällä saavuttaa kustannustason hillitsemiseksi. Terveyskeskussairaalan toimintaa on kehitetty sairaalan profiilin ollessa nyt akuuttihoitoa ja kuntoutusta antava sairaala. Erikoissairaanhoidon jälkeiseen jatkohoitoon panostaminen on kehittämisen keskiössä. Laajan remontin kanssa samanaikaisesti on haettu sairaalan optimaalista kokoa ja työstetty uusia palveluja kuten edellä mainittu kotisairaala. Tämän remontti- ja kehittämisvaiheen aikana on syntynyt jonkin verran siirtoviivepäiviä ( euroa), mutta tilanne korjaantuu tältä osin kuluvan vuoden loppuun mennessä. Euran kunta ei pysty varautumaan vuodelle 2015 erikoissairaanhoidon euromääräiseen kasvuun, koska perusturvalautakunnan talousarvion loppusumma tehdään kuluvan vuoden talousarvion tasoon kuntatalouden tilanteesta johtuen. Sikäli kun erikoissairaanhoidon käytön lisääntymistä tapahtuisi jollakin tai joillakin erikoisaloilla, tulee Euran pystyä vähentämään omilla toimenpiteillään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa jonkin toisen erikoisalan käyttöä vastaavasti. Säästöpotentiaalia on vielä runsaasti olemassa edellä mainitulla psykiatrian tulosalueella, sosiaalipalvelujen tulosalueella ja mahdollisesti myös päivystyksessä. Lisäksi todettakoon, että Euran terveyskeskuksen remontin toinen vaihe saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana, jolloin avoterveydenhuolto saa uudet toimitilat. Palvelumallia uudistetaan vastuuhoitajamallilla toimivaksi. Terveydenhuoltolain mukaisten hoitosuunnitelmien varaan rakentuvaan kansansairauksien hoitoon voidaan keskittyä paremmin ja saada hoitajien erityisosaaminen diabeteksen, sydänsairauksien, astman, mielenterveyden jne. hoidon alueella aikaisempaa tehokkaammin käyttöön. Lääkäreiden työpanos pyritään kohdistamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tämän johdosta odotetaan pitkäaikaissairauksista johtuvien komplikaatioiden vähenevän ja sitä kautta Eurassa väestön nopeasta ikääntymiskehityksestä huolimatta voidaan erikoissairaanhoidon tarpeen kasvun nähdä olevan hallittavissa. Esityslistan liitteenä on kustannustietoja Euran kunnan osalta vuodelle Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh , perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus päättää edellä olevan perusturvajohtajan lausunnon lisäksi antaa Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta ja vuoden 2015 talousarvioluonnoksesta seuraavan lausunnon: Euran kunta on ostanut osan erikoissairaanhoidon palveluistaan Rauman kaupungilta alkaen. Tämä vaikuttaa ostopalvelukustannusten kohdentumiseen eri toimijoille, toteaa lisäksi, että sairaanhoitopiirin palvelujen kuntalaskutuksen kasvu vuodelle 2015 voisi olla uusimpien käytettävissä olevien kuntatalouden kehitysarvioiden mukaan ± 0 % vuoden 2014 hyväksytystä talousarviosta. Vuoteen 2020 asti ulottuvaa investointiohjelmaa tulee tarkastella kriittisesti vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä, eikä tule ryhtyä uusiin mittaviin investointeihin ennen sote-ratkaisun valmistamista. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen muodostaminen/kuntarakenneselvitysten laadinta 984/ /2013 Khall Kuntarakenneuudistusta ohjaava kuntarakennelaki ( /478) on tul lut voimaan lukien. Valtiovarainministeriö on toimittanut kunnille päivätyn kirjelmän, missä selostetaan tarkemmin kuntarakenne lain täytäntöönpanoon liittyviä kunnille kuuluvia toimenpiteitä. Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on erityisesti vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennet ta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tarkoitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pääosin itse ja kykyä hyödyntää markkinoita. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkai den palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Kunnan tulee selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävän uuden kunnan muodostamista, jos yksikin laissa säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvityksen tarvetta. Selvi tysperusteet ovat palveluperuste, työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperuste sekä talousperuste. Kuntarakennelain mukainen kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain tultua voimaan. Kuntarakennelain mukaan kuntien tulee ilmoittaa ministe riölle mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston pää tökseen. Yhdistymisselvityksen tulee aina sisältää vähintään: - suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjes tämisestä ja palvelujen tuottamisesta - selvitys yhdistymisen vaikutuksista kun tien yhteistoimintaan - selvitys taloudellisesta tilanteesta - arvio asukkaiden osallistumis- ja vai kuttamismahdollisuuksien sekä lähi demokratian toteutumisesta - yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Kuntarakennelain 4 c :n mukaan alle asukkaan kunnan on selvitettävä kuntien yhdistymistä palveluperusteella. Alle asukkaan kun nan on yhdessä muiden kuntien kanssa selvitettävä yhdistymistä alueella, jossa on 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kan nalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin asukasta; sekä 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertai sen

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50. Euran kunnalla on näin ollen selvitysvelvollisuus palvelukriteerin (asukaslu ku alle asukasta) perusteella. Muiden laissa säädettyjen kriteerien perusteella ei Euran kunnalla selvitysvelvollisuutta ole. Euran kunta on käsitellyt kuntarakenteen uudistamiseen liittyviä kysymyksiä mm. antaessaan lausuntonsa kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä. Tuolloin Euran kunta ilmaisi valmiutensa selvittää kuntarakenteen uudistamista molemmilla mietinnössä esitetyillä vaihtoehtoisilla selvitysalueilla (Euran, Köyliön ja Säkylän selvitysalue, vaihtoehtona Rauman kaupungin ym. kuntien muodostama selvitysalue). Kuntarakenneuudistukseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin järjestetyssä Rauman kaupungin kutsumassa neuvottelussa, mihin neuvotteluun oli kutsuttu Euran, Eurajoen, Huittisten, Köyliön, Laitilan, Pyhärannan, Sä kylän ja Uudenkaupungin kunnat/kaupungit. (Uudestakaupungista, Huitti sista ja Köyliöstä ei ollut edustajia neuvottelussa.) Neuvottelusta laadittu muistio on esityslistan liitteenä. Euran kunnan osalta kuntarakenneselvitystä koskevaa päätöstä tehtäessä on perusteltua ottaa huomioon myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvät suunnitelmat. Rauman kaupungin ja Euran kunnan yhteisesti asettama työryhmä valmistelee parhaillaan mahdollisen yhteisen sote-alueen tavoitteita ja lähtökohtia. Kuntarakennelaissa määriteltyjen tavoitteiden ja selvityskriteerien perus teella, ottaen huomioon myös Rauman seudun kuntien eri yhteyksissä esittämät kuntarakenneuudistukseen liittyvät kannanotot, Euran kunnan on tarkoituksenmukaista laatia kuntarakennelain edellyttämä selvitys yhdessä Rauman kaupungin ja mahdollisesti muiden samaan selvitysalueeseen halukkaiden kuntien kanssa. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Euran kunta valmistelee kuntarakennelain mukaisen selvityksen yh dessä Rauman kaupungin ja mahdollisesti muiden mukaan tulevien kun tien kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Valt Valtuusto Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Khall Rauman seudun kuntajohtajakokouksessa sovitulla tavalla on Rauman kaupunki pyytänyt FCG konsultoinnilta yhteisen tarjouksen Rauman ja Vakka-Suo men alueille muodostuville selvitysalueille laadittavista kuntara kenneselvi tyksistä. Rau ma, Eu ra, Eurajoki, Uusikaupunki, Laitila ja Pyhä ranta

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) toteutta vat kun tara ken ne lain mukaiset kuntaraken neselvitykset seu raavasti: Rauma-Eura, Rauma-Eurajoki-Pyhäranta, Rauma-Laitila Uusikaupunki-Laitila, Uusikaupunki-Pyhäranta Kuntarakenneselvityksiin tarvittava perusaineisto on tarkoituksenmukaista koota koordinoidusti yhtenä työvaiheena, koska muodostuvat selvitysalu eet ovat osin päällekkäisiä. Samalla voidaan varmistaa perusaineiston yhteismitallisuus ja vertailtavuus. FCG:n konsultointi ja kuntaliiton erityisasiantuntijat tukevat strate gista arvioin tiprosessia kuntarakennevaihtoehdoista kunnissa ja vastaavat pää töksentekomateriaalin tuottamisesta yhteistyössä kuntien edustajien kans sa. Konsulttien tehtävänä on myös valmistella yhteistyössä kuntien edusta jien kanssa kuntarakenneselvitys sekä yhdistymissopimusluonnos kuntien hallitusten ja valtuustojen käsittelyyn. Kuntarakenneselvitykset on suunni teltu toteutettavaksi huhtikuu-lokakuu 2014 välisenä aikana. Saatua tarjousta ja kuntarakenneselvitysten prosessikaaviota esitellään tarkemmin kokouksessa. Prosessia kuvaavat diat toimitetaan kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä. Kuntarakenneselvitysten laadintaa varten haetaan kuntarakennelain 41 :n mukaista selvitysavustusta valtiovarainministeriöltä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kun nanjohtaja: Kunnanhallitus päättää Euran kunnan osalta hyväksyä FCG-konsultoinnin tarjouksen kuntaraken neselvitysten laadin nasta, valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään tarkennetun työsuunnitelman ja kuntien välisen selvitystyön kustannustenjaon. Kunnanjohtajan esitti kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuk sen: Kunnanhallitus toteaa, että ennen päätöksentekoa on vielä tarpeen käydä kuntien väliset neuvottelut mm. muodostettavasta selvitysalueesta ja selvitystyön laa juu desta. Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyä siihen saakka, kunnes kuntienväliset neuvottelut on käyty. Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu päätösehdotus. Khall Kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijaneuvottelussa käsiteltiin kuntarakenneselvitysten sisältöä, organisointia, aikataulutusta sekä selvitystyön käytännön järjestelyjä. Kuntien kesken sovittiin mm., että kunnat

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) asettavat mennessä ohjausryhmän, työvaliokunnan sekä ni meävät edustajansa valmisteleviin työryhmiin. Valmistelun organisointikaa vio on esityslistan liitteenä. Kunnanhallituksen tulisi nimetä luottamushenkilöistä koostuva ohjausryh mä, joka huolehtii valmistelutyön koordinoinnista ja tarvittavista linjaratkai suista. Kunnanjohtaja asettaa viranhaltijoista muodostuvan muun valmisteluorganisaation. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus hyväksyy Euran kunnan osalta kuntarakenneselvitystyön käynnistymisen, työsuunnitelman ja valmisteluorganisaation sekä FCG Konsultointi Oy:n tarjouksen kuntarakenneselvityksen laadinnasta ja nimeää Euran kuntaa edustavat ohjausryhmän jäsenet. Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti päätösehdotuksen sekä päätti nimetä ohjausryhmään kunnan edustajiksi seuraavat henkilöt: valtuuston puheenjohtaja Timo Kalli valtuuston I varapuheenjohtaja Kari Virtanen valtuuston II varapuheenjohtaja Jouko Perttu kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen (pj) kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Juhani Vihervuori kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Simo Lähteemäki perussuomalaisten edustaja Pekka Pesonen henkilöstön edustaja Päivi Vahtera kunnanjohtaja Matti Lahtinen apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen. Khall Kevään ja kesän aikana on saatu valmiiksi Rauman seudun kun ta ra ken ne selvi tys ten tausta-aineisto käsittäen mm. nykytilanteen kuvauksen, rek ry toin ti tarpei den ennakoinnin, kuntien välisen pendelöinnin, palvelujen odo te kus tannuk set, asukkaiden palvelutarpeiden ennakoinnin ja toi min ta ym pä ris tön muutokset. Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen työvaliokunta ja ohjausryhmä kä sit te levät valmisteltua aineistoa yhteisessä kokouksessaan Val tuus tol le järjestetään Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen esittely ja kes kus te lu ti laisuus valtuustosalissa maanantaina , missä se mi naa ris sa FCG-Konsultointi Oy:n ja kuntaliiton edustajat esittelevät tähänastista val miste lua ja työn etenemistä. Rauman seudun kuntarakenneselvitysten ohjausryhmien yh teis ta paa mi ses sa käsiteltiin jatkotyön aikataulua ja sovittiin, että kuntien val tuus tot päättäisivät selvitystyön jatkosta omalta osaltaan men nes sä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kuntarakenneselvitysten tausta-aineistoon ja jatkotyön työoh jel man sekä päättää kuntarakenneselvitykseen liittyvän valtuustoseminaarin jär jes tä mi sestä. Khall Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kuntarakennetta ja siihen mahdollisesti tehtäviä tarkistuksia arvioitaessa on perusteltua painottaa seuraavia näkökohtia: Euran kunnan velvollisuus turvata asukkailleen laadukkaat ja riit tä vät perus- ja muut välttämättömäksi koetut palvelut kuntatalouden tunnusluvut ja talouden kehityssuunta sekä Euran kunnan talouden tuleva kantokyky palvelujen ja investointien rahoittamiseen Euran kunnan/rauman seudun elinkeinopoliittinen ja muu kilpailukyky ja vetovoima kuntarakenteen ja uudistettavien sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas yhteensovittaminen kunnallisen demokratian toimintaedellytysten ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen tähänastisen valmistelumateriaalin (mm palveluiden nykytilanteen kuvaus, rekrytointitarpeiden ennakointi, kuntien välinen pendelöinti, palveluiden odotekustannukset, asukkaiden pal ve lutar pei den ennakointi, toimintaympäristön muutokset) perusteella on kun ta raken ne sel vi tys tä tarkoituksenmukaista jatkaa edelleen työohjelman mu kai sel la tavalla siten, että päätöksenteon tueksi saadaan myös uuden Rau man-eu ran kunnan hahmotelma ( mm palvelut, talous, hallinto, elin voi ma te ki jät, luonnos liitossopimukseksi ja palveluiden jär jes tä mis suun ni tel mak si). Aineisto on esitelty valtuustolle, johtoryhmälle ja pää luot ta mus mie hil le järjestetyssä valtuustoseminaarissa Valmisteltavaa aineistoa käsitellään myös pidettävässä Rau man ja Euran valtuustojen yhteisseminaarissa. Euran kunnan henkilöstölle kun ta liitos suun ni tel maa esitellään ja samana päivänä jär jes te tään myös kuntarakenneuudistuksen kuntalaistilaisuus. Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa klo 13.00, joten toi mi kun nan mahdollinen kannanotto voidaan esitettä kunnanhallitukselle ko kouk ses sa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä kuvatuin perustein Euran kunta päättää jatkaa Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen valmistelua laaditun työohjelman mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Eroaminen kunnallisista luottamustehtävistä, Pirkko Ketola 1132/ /2014 Khall 158 Pirkko Ketola pyytää kirjeellä eroa kaikista kunnallisista luottamustehtävistään henkilökohtaisista syistä. Pirkko Ketola on valtuuston jäsen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja valtuuston vaalilautakunnan varajäsen. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pirkko Ketolalle myönnetään ero kunnallisista luottamustehtävistä, Pirkko Ketolan tilalle valtuuston jäseneksi kutsutaan ryhmän varajäsen Kirsi Laine, valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen sekä valitsee uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan ja nimeää yhden teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1329/ /2014 Tekla Vesihuoltolaitoksen käyttöpuolen kustannustason nousun takia on tullut ajankohtaiseksi tarkistaa laitoksen taksoja puhtaan veden ja jäteveden osalta. Erityisesti korotuspainetta on jätevesipuolella. JVP-Eura Oy:n laitoksella tehdyt laajennukset ja sitä kautta tulevat puhdistamon asiakkaiden jäteveden kuutiohintojen korotukset, aiheuttavat kunnan vesihuoltolaitokselle painetta korottaa taksahintoja. JVP Eura Oy:n hallituksen tekemät päätökset puhdistamon kustannusten jaosta osakkaiden kesken ovat vielä keskeneräisiä. Joka tapauksessa tämän hetkisten arvioiden mukaan kunnan osuus kasvaa noin Ehdotettu korotus 9 % jätevedessä ja 5 % puhtaassa vedessä tarkoittaa yhteensä noin (alv 0 %) lisätuloa vesihuoltolaitokselle. Tällä hetkellä voimassaolevan taksan mukaiset kuutiohinnat ovat: - puhdas vesi 1,38 /m 3 - jätevesi 2,30 /m 3 Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi taksasta alennettu jätevesitaksa, joka voimassaolevan taksan mukaan on 1,02 kuutiolta. Alennettua jätevesitaksaa sovelletaan tällä hetkellä 6:een omakotitaloon. Näillä kiinteistöillä on vielä käytössä omat sakokaivot, mutta kaivojen ylivuotovedet tulevat kuitenkin kunnan järjestelmään ja sitä kautta edelleen puhdistettavaksi. Näiden kiinteistöjen vuotuinen vedenkäyttö on yhteensä noin 500 m 3. Rahassa kokonaisvaikutus on noin 640. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että puhtaan veden taksaa korotetaan 5 % ja jäteveden taksaa korotetaan 9 % vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taksasta poistetaan alennettu jätevesihinnoittelu ja näiltä osin tullaan jatkossa noudattamaan normaalia jätevesihinnoittelua. Tekla Tekninen lautakunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Vesihuoltolaitoksen käyttöpuolen kustannustason nousun takia on tullut ajankohtaiseksi tarkistaa laitoksen taksoja puhtaan veden ja jäteveden osalta. Erityisesti korotuspainetta on jätevesipuolella. JVP-Eura Oy:n laitoksella

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) tehdyt laajennukset ja sitä kautta tulevat puhdistamon asiakkaiden jäteveden kuutiohintojen korotukset, aiheuttavat kunnan vesihuoltolaitokselle painetta korottaa taksahintoja. JVP Eura Oy:n hallituksen tekemät päätökset puhdistamon kustannusten jaosta osakkaiden kesken ovat vielä keskeneräisiä. Joka tapauksessa tämän hetkisten arvioiden mukaan kunnan osuus kasvaa noin Ehdotettu korotus 9 % jätevedessä ja 5 % puhtaassa vedessä tarkoittaa yhteensä noin (alv 0 %) lisätuloa vesihuoltolaitokselle. Tällä hetkellä voimassaolevan taksan mukaiset kuutiohinnat ovat: - puhdas vesi 1,38 /m 3 - jätevesi 2,30 /m 3 Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi taksasta alennettu jätevesitaksa, joka voimassaolevan taksan mukaan on 1,02 kuutiolta. Alennettua jätevesitaksaa sovelletaan tällä hetkellä 6:een omakotitaloon. Näillä kiinteistöillä on vielä käytössä omat sakokaivot, mutta kaivojen ylivuotovedet tulevat kuitenkin kunnan järjestelmään ja sitä kautta edelleen puhdistettavaksi. Näiden kiinteistöjen vuotuinen vedenkäyttö on yhteensä noin 500 m 3. Rahassa kokonaisvaikutus on noin 640. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että puhtaan veden taksaa korotetaan 5 % ja jäteveden taksaa korotetaan 9 % vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taksasta poistetaan alennettu jätevesihinnoittelu ja näiltä osin tullaan jatkossa noudattamaan normaalia jätevesihinnoittelua. Tekninen lautakunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Khall 159 Khall 226 Vesihuoltolain mukaan "18 Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voi daan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tu lee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten ai neiden johtamista viemäriin.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tuki on otettava huomioon kustannuksia 1 momentin mukaisesti katet taessa. Vesihuollon tukemisesta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. 19 Maksut Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksu ja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiin teistön käyttötarkoitus." Esityslistan liitteenä on tällä hetkellä voimassaoleva vesihuoltolaitoksen taksa. Valmistelu ja lisätiedot: Käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh ja apulaiskj Antti Jan tu nen, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksa tarkistetaan teknisen lautakunnan esittämällä tavalla korottamalla jäteveden käyttömaksu 2,30 eurosta (alv 0 %) 2,50 euroon (alv 0 %) kuutiolta ja puhtaan veden käyttömaksu 1,38 eurosta (alv 0 %) 1,45 euroon (alv 0 %) kuutiolta lukien. Edelleen taksasta poistetaan alennettu jätevesitaksa 1,02 /m³ lukien. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus Oppilashuoltohenkilökunnan työtilat Kasvope Euran kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt perustaa toisen koulupsykologin toimen ja esittää valtuustolle toisen koulukuraattorin viran perustamista. Uudelle henkilökunnalle ei ole valmiita työtiloja, mutta koulukeskuksesta voidaan remontoimalla saada oppilashuoltohenkilökunnalle soveltuvat työtilat. Teknisten palvelujen laatiman suunnitelman mukaan kustannusarvio on n Esityslistan liitteenä teknisen palvelun laatima luonnospiirustus remontoitavasta tilasta. Valmistelu- ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh Sivistystoimenjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tilasuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvioon myönnetään euron lisämääräraha oppilas- ja opiskelijahuollon toimitilojen remontoimiseen koulukeskukseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 160 Kunnanhallitus päättää pyytää selvityksiä vaihtoehtoisista tilaratkaisuista. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Euran kunnan lausunto taksilupakiintiöiden riittävyydestä vuodelle / /2014 Khall 161 Taksiliikennelain 19 :n mukaan toimivaltaisen ELY-keskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää Euran kunnalta lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadus ta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. ELY-keskus pyytää myös kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa taksiliikenteen laatutasoon alueellaan. Kuntaa pyydetään myös täyttämään esityslistan liitteen mukainen taksipalvelujen riittävyyttä ja laatua kuvaava lomake. Lomake ja lausunto tulee palauttaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle mennessä. Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintopäällikkö Jouko Koivunen, puh Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraava: Euran kunnan alueella toimivien taksien määrä yhteensä on riittävä. Perusturvan tarpeisiin nähden yhden esteettömän ajoneuvon lisäys parantaisi tilannetta. Koulukuljetuksissa on satunnaista puutetta ylimääräisten kuljetusten osalla. Laadullisesti taksipalvelut Euran kunnassa ovat hy vät. Muut tarkemmat vastaukset ovat liitteenä olevassa kyselylomakkeessa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

21 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston esitys lainan takauksesta 1385/ /2014 Khall 162 Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto on neuvotellut YH Maininki Oy:n kanssa kahden kerrostalon ostosta Kauttualta. Talot ovat olleet välivuokralla kiinteistöyhtiöllä. Omistaja YH Maininki Oy on ilmoittanut luopuvansa kiinteistöistä ja tarjonnut niitä Kauttuanpuiston ostettavaksi. Kauttuanpuiston hallitus on omalta osaltaan valmis ostamaan 32 vuokra-asuntoa käsittävän yhtiön osakekannan. Kauppahinnaksi on sovittu euroa. Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto rahoittaa osakkeiden oston Euran Osuuspankin myöntämällä lainalla, minkä määrä on euroa, laina-aika 20 vuotta ja korko 6 kk euribor korko lisättynä pankin marginaalilla. Tarjoushetken kokonaiskorko oli 0,941 %. Yhtiö esittää, että kunta antaa lainaan takauksen. Kunnan myöntämä takaus on ehtona lainalle ja siten myös osakekaupan toteutumiselle. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Euran Osuuspankin Kiinteistö Oy Kauttuanpuistolle myöntämälle euron pitkäaikaiselle lainalle. Lainan laina-aika on 20 vuotta, lyhennystapa tasalyhenteinen ja korko 6 kk euriborkorko. Lisäksi yhtiöllä on oikeus muuttaa korko laina-aikana tarvittaessa kiinteäksi joko kokonaan tai määräajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kunnanhallitus jäsen Päivi Kyllöinen ja apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

22 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Lausunto Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan v talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vv / /2014 Khall 163 Esityslistan liitteenä on ote Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan pöytäkirjasta , jossa selvitetään hallinnonalan talousarviota ja toimintasuunnitemaa vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmaa vuosille Esityslistan liitteenä on myös ympäristölautakunnan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi, taloussuunnitelma sekä yhteenveto kuntien maksuosuuksiksi vuodelle Euran kunnan maksuosuudet lautakunnan menoihin ovat kehittyneet seuraavasti: Tp Tp Ta Ta Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole erityistä huomautettavaa Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseen ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2015 tai toimintasuunnitelmaan vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

23 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Hallintokuntien pöytäkirjat: - perusturvalautakunta Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: - Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Satakuntaliiton tiedote , Satakuntaliiton maakuntahallitus. 4. Varsinais-Suomen Ely-keskus ; Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos (Linja-autoliikenne Salonen Ky). 5. Satakuntaliiton tiedote ; Satakunnan äänikyselyyn vastanneet olivat kiinnostuneet ympäristön äänistä - miellyttäviä äänimaisemia eri puolilta Satakuntaa. 6. Satakunnan kuntapäivä , kutsu, ohjelma. 7. Aluehallintovirasto; Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus. 8. Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, talousjohtajan ja ruo kapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset aj Ajankohtaiskatsaus. Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus Merkittiin tiedoksi.

24 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. Pykälät 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittui hin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät -- Oikaisuvaatimusviranomainen Euran kunnanhallitus Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 15.12.2014 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 17:04

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa):

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa): Kunnanhallitus 164 27.10.2014 Kunnanhallitus 184 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 45 09.12.2014 Vesimaksutaksan tarkistaminen 2015 169/02.05.00/2011 Kh 27.10.2014 164 Kyyjärven kunnan voimassaolevaa vesimaksutaksaa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010 13.09.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.09.2010 maanantai kello 16.00-18.20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2013. KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 18.00 19.37. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 18/2013. KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 18.00 19.37. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 18/2013 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 18.00 19.37 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 193 Toimielinten pöytäkirjat 194 Saapuneet

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Eurajoen kunnan, Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, Luvian kunnan ja Nakkilan kunnan kuntajakoselvitys 29.10.2013 Jarno Moisala Sisältö Kuntarakennelaki osana

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 7/2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1 (13) Kunnanhallitus Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:55 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Lehtonen Harri puheenjohtaja Lähteenmäki

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot