EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/2014 1 (24)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Aika klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen Lehtonen Harri puheenjohtaja Lähteenmäki Simo 2. varapuheenjohtaja Vainio Maaret jäsen Virta Jukka jäsen Mäkitalo Esa jäsen Kyllöinen Päivi jäsen estynyt 162 klo Vihervuori Juhani 1. varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Kalli Timo valtuuston puheenjohtaja Virtanen Kari valtuuston 1. vpj Perttu Jouko valtuuston 2. vpj Lahtinen Matti kunnanjohtaja, esittelijä Jantunen Antti apulaiskunnanjohtaja estynyt 162 klo Aalto Johanna pöytäkirjanpitäjä Lehtomäki Sanna-Tuulia perusturvajohtaja klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Johanna Aalto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Lähteenmäki ja Juhani Vihervuori. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Simo Lähteenmäki Pöytäkirjan nähtävilläolo Juhani Vihervuori

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa maanantaina klo Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Käsitellyt asiat Sivu 154 Tulosalueiden talouskatsaukset Määrärahan myöntäminen Kiukaisten päivä- ja työtoimintayksikön teknisten muutostöiden toteuttamiseen 156 Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta, vuoden 2015 talousarviosta ja investointiohjelmasta vuoteen Kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen muodostaminen/kuntarakenneselvitysten laadinta Eroaminen kunnallisista luottamustehtävistä, Pirkko Ketola Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Oppilashuoltohenkilökunnan työtilat Euran kunnan lausunto taksilupakiintiöiden riittävyydestä vuodelle Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston esitys lainan takauksesta Lausunto Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan v talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vv Ilmoitusasiat 23

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Tulosalueiden talouskatsaukset 1069/ /2014 Khall 154 Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Talousarviovalmistelu päättyy lautakuntien osalta Lokakuun aikana kunnanhallitus tekee talousarvion tasapainotusta koskevat päätökset, jotta marraskuussa voidaan tehdä vuoden 2015 veroprosentteja koskeva päätös mahdollisimman tarkan tiedon perusteella. Johtoryhmä käsitteli tulosalueittain keskeisiä esityksiä vuoden 2015 talousarvioon. Samalla paneuduttiin siihen, mitä säästö/kehittämisesityksiä tarvitaan jo vuoden 2014 aikana, jotta kuluvan vuoden talousarvio voitaisiin toteuttaa suunnitellussa tasossa. Johtoryhmälle esiteltiin eri ratkaisujen toiminnallisia, taloudellisia ja henkilöstövaikutuksia. Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan talouskatsausta ajalle Käsittelyn yhteydessä sovittiin, että tulosaluejohtajat kutsutaan talousarviovalmisteluun ja talouden hallintaan liittyen selostamaan jo tehtyjä tai valmistelussa olevia keskeisiä säästö- ja kehittämisesityksiä. Tähän kokoukseen on kutsuttu perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki esittelemään perusturvapalveluiden tulosalueen keskeisiä talouteen vaikuttavia ratkaisuja. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi perusturvapalveluiden tulosalueen toiminnallisen ja taloudellisen ajankohtaiskatsauksen ja antaa mahdolliset yleisohjeet jatkovalmistelua ja päätöksentekoa varten. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Määrärahan myöntäminen Kiukaisten päivä- ja työtoimintayksikön teknisten muutostöiden toteuttamiseen 1395/ /2014 Khall 155 Euran perusturvalautakuntaa on informoitu ajankohtaiskatsausten ja talousarviovalmistelujen yhteydessä siitä, että Kiukaisissa asuville kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen asiakkaille on tarpeellista järjestää päivä- ja työtoimintaa lähipalveluna Kiukaisissa. Tarkoitusta varten soveltuva tila on kohtuullisin muutostöin toteutettavissa varhaiskasvatukselta vapaaksi jääneeseen kiinteistöön (Päivätuuli). Tärkein peruste lähipalveluna järjestämiseen on asiakkaan päivä- ja työtoimintapäivän pituuden aikaisempaa yksilöllisempi toteutus. Nykytilanteessa Kiukaisissa asuvat käyvät päivä- ja työtoiminnassa Euran taajamassa. Tämä yhteiskuljetuksen varaan rakentuva malli ei mahdollista yksilöllistä toimintapäivän pituutta, vaikka osalle asiakkaista olisi selvästi tarvetta puolipäivätoimintaan. Toiseksi perusteena on hyödyntää nykyistä paremmin Kiukaisten monien eri asumispalveluyksiköiden toimintaympäristössä olevat tälle asiakasryhmälle sovellettavissa olevat työ- ja toimintamahdollisuudet. Näitä ovat tehtävät mm. keittiöissä, pesuloissa ja ulkotöissä. Osa Euran toimintakeskuksessa tehtävistä alihankintatöistä on myös tehtävissä Päivätuulen kiinteistössä. Päivätuulen kiinteistö tarjoaa suunniteltujen kohtuullisten muutostöiden jälkeen päivä- ja työtoimintaryhmille kodikkaat, turvalliset ja toimivat tilat lähietäisyydellä asumisesta. Lähipalveluna järjestetään tämän jälkeen päivä- ja työtoiminta palvelut noin 27 henkilölle jaksottuen eri päiville. Päivä- ja työtoimintayksikössä toimitaan korkeintaan 10 henkilön ryhminä/päivä. Kuljetuskustannusten säästö vuodelle 2015 tulee olemaan euroa. Euran teknisissä palveluissa on laadittu kustannusarvio tarvittavien muutostöiden tekemiseen. Muutostarpeet on kartoitettu rakennusvalvonnan asiantuntijan kanssa ottaen huomioon paloturvallisuuden, esteettömyyden ja muun käyttötarkoitukseen soveltuvuuden. Muutostöiden kustannusten takaisinmaksuaika kuljetuskustannusten säästöstä saadaan laskettua kustannusarvion valmistuttua, mutta takaisinmaksuaika jäänee alle puoleen vuoteen. Muutostyöt on tarpeen käynnistää viipymättä ja tästä syystä teknisten palveluiden kuluvan vuoden talousarvioon tarvitaan kustannusarvion mukainen lisämääräraha. Kustannusarvio valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja se on nähtävillä kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: Perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh , apulaiskj Antti Jantunen, puh Jätetään asia pöydälle määrärahan myöntämisen osalta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta, vuoden 2015 talousarviosta ja investointiohjelmasta vuoteen / /2014 Khall 156 Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää päivätyllä sähköpostillaan jäsenkuntiensa lausuntoa sairaanhoitopiirin luonnoksista toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vv ja vuoden 2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen Asiakirjat löytyvät osoitteesta: -> Tietopankki -> Tilastot ja raportit -> -> Toiminta- ja taloussuunnitelmat Tilanteessa sairaanhoitopiirin talouden tilanne on vakaa: alijäämiä ei ole eikä sairaanhoidossa ole pitkäaikaisia lainoja. Kuluvan vuoden 2014 talousarvion käyttötalous toteutuu talousarvion mukaan lukuun ottamatta jäsenkuntien potilaiden muista sairaanhoitopiireistä/ sairaaloista saamien hoitojen kustannuksia. Yhtymähallitus on päättänyt kuluvan vuoden sairaanhoidon ja ns. ylepäivystyksen palvelumaksujen 3 Me:n määräisestä hyvityksestä. Toinen vähintään saman kokoluokan hyvitys käsitellään sairaanhoitopiirissä ennen vuoden loppua. Euran kunnan edustajat ovat sairaanhoitopiirin kanssa käydyssä keskustelussa korostaneet, että jälkimmäisen hyvityksen tulee olla ehdottomasti aikaisempaa suurempi. Kunnan peruspalvelujen tuottaminen vaarantuu vakavasti, mikäli erikoissairaanhoidosta joudutaan maksamaan ylihintaa budjetointiteknisistä hinnaston virheellisyyksistä johtuen. Sairaanhoitopiirin kuntakierros toteutettiin Kumppanuusinfo jäsenkunnille vuosista toteutettiin Kumppanuusneuvottelut vuodelle 2015 käytiin ajalla Kunnallisjohdon kuuleminen suoritettiin luonnoksista ajalla Suunnitelma- ja talousarvioluonnosta on valmisteltu em. neuvotteluissa sovittujen ja todettujen periaatteiden mukaan. Siinä on otettu huomioon mm. voimassa olevan terveydenhuoltolaki ja yhtymä-valtuuston päättämä ensihoidon palvelutaso Satakunnassa lukien. Sairaanhoitopiirin mukaan ehdotus on laadittu kuntatalouden vaikea tila ja vähenevät kuntien valtion-osuudet tiedostaen. Palvelujen jäsenkuntien palvelumaksujen muutosarvio vuoden 2014 talousarvioon verrattuna sairaanhoidossa on piiritasolla + 1,3 %. Uudet toiminnot: Vuoden 2015 talousarvioehdotus sisältää seuraavat uudet, aiempiin päätöksiin perustuvat toiminnot: - Rauman vaativan hoitotason (sairaanhoitopiirin) sairaankuljetusyksikkö - Lasten- ja naistentalon käyttöönotto - Effica-potilashallinnon järjestelmän ja ekanta-palveluiden käyttöönotto - Ulvilan uuden kehitysvammaisten ryhmäasuntoyksikön toiminnan alkaminen Vuoden 2015 talousarvioluonnoksen riskit keskittyvät erityisesti seuraaviin seikkoihin: - henkilöstömenojen ja erityisesti sijaisten palkkavaraus

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) - ostopalvelut; jäsenkuntien kiireettömän sairaanhoidon potilaiden hoito muissa sairaanhoitopiireissä Investointisuunnitelmaluonnos vuoteen 2020 on laadittu aiemmasta poiketen siten, että psykiatrian hankkeet toteutus alkaa vasta vuonna 2017 (eikä vuonna 2016) ja valmistuu vuonna 2019 (eikä vuonna 2018). Perusturvajohtajan lausunto: Euran kunnan perusturvalautakunnan linjausten mukaisesti erikoissairaanhoidon käytön tarvetta pyritään hillitsemään perustasolla tehtävillä toimintauudistuksilla ja uusilla palveluilla. Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarpeeseen ja vanhusväestön erikoissairaanhoidon tarpeeseen voidaan vaikuttaa vähentävästi käyttöönottamalla viipymättä vaikuttavia palvelumalleja peruskunnassa. Osaamisen ja oman kapasiteetin lisäämisellä on Eurassa pystytty myös sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden vastuualueen palvelutarvetta vähentämään. Euran kunnan perusturvan lähipalveluja on koottu neljään toiminnalliseen kokonaisuuteen, jotka ovat Ikäkeskus, Perhekeskus Terveyskeskus ja Toimintakeskus. Kuntalaisille helposti hahmottuva peruspalvelujen kokonaisuus auttaa oikea-aikaista palvelujen piiriin hakeutumista, mahdollistaa osaamisen yhdistämistä ja helpottaa myös yhteistyökumppanien kuten erikoissairaanhoidon toteuttamaa jatkohoidon suunnittelua. Vuoden 2015 erikoissairaanhoidon määrärahavarausta tehtäessä Eurassa lähdetään siitä, että kuluvan vuoden heinäkuun lopun tilanteen pohjalta on arvioitavissa, että em. Perhekeskuksen palvelujen laajentaminen ja palvelukulttuurin muutos sekä Toimintakeskuksen ja Terveyskeskuksen tekemä työ mielenterveyskuntoutujien lähipalveluiden tarjoamiseksi ovat yhdessä vähentäneet psykiatrian avohoidon käyntejä 1350 kappaletta viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toimenpiteet myös vuodeosaston käytön hillitsemiseksi on aloitettu yhteistyössä psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa. Euran kunta pitää erittäin tärkeänä, että hinnoittelu myös psykiatrian alueella on oikealla pohjalla, jotta peruskunnassa tehdyt panostukset näkyvät erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä alentavasti suoritteiden laskun kanssa oikeassa suhteessa. Muuten hoidon porrastukseen perustuvaa yhteistyötä on vaikea laajentaa ja viedä loppuun. Hoidon porrastuksen ja potilaan näkökulmasta välttämättömän yhteistyön lisäämiseksi Euran perusturva on ottamassa käyttöön Perhekeskuksen toiminnanohjausjärjestelmää, jonka vaikutus yltää sairaanhoitopiirin psykiatrian poliklinikalle saakka. Yhteiseen järjestelmään tullaan jatkossa kuvaamaan käytettävissä olevat interventiot ja seuraamaan hoitosuunnitelmien toteutumista ja hoidon vaikuttavuutta. Euran perusturvan edustajat ovat informoineet sairaanhoitopiirin edustajia viimeaikaisissa kumppanuusneuvotteluissa nimenomaan siitä, että Eura näkee psykiatrian ja mielenterveystyön alueella olevan yhteistyöllä saavutettavissa kustannusten hallintaan liittyvää potentiaalia hoidon laadusta tinkimättä. Sosiaalipalvelujen alueella Euraan valmistuu vuoden 2015 syksyllä uusi asuntola, joka tulee vähentämään sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen tulosalueen suoritteita 360 kappaletta vuoden 2015 aikana ja vuonna 2016 vähenemä tulee olemaan 1095 kappaletta. Huomioitavaa on, että jo kuluvana vuonna heinäkuun lopun tilanteessa Euran käyttö on vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 1850 suoritteella. Eura on keksittänyt ilta- ja viikonloppupäivystyksen yhteispäivystykseen lukien. Samanaikaisesti Eurassa on otettu käyttöön osalle

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) kotihoidon asiakkaista geriatrian etäpäivystys ja vastuulääkärimalli. Ensimmäisten kuukausien aikana tulokset ovat erinomaiset. 94 % asiakkaista on voitu hoitaa kotona kotihoidon ja etälääkärin yhteistyönä ja päivystykseen on jouduttu ohjaamaan vain 6 % tapauksista. Kesällä käynnistynyt kotisairaala ja viime lokakuussa käynnistetty yöpartiotoiminta ovat niin ikään lisänneet kotona hoitamisen mahdollisuuksia. Ensimmäiset suorat kotiutukset sairaanhoitopiiristä kotisairaalan asiakkaiksi on nyt toteutettu ja Eura jatkaa palvelurakenteensa uudistamisesta tiedottamista, jotta sairaanhoitopiirissä pystyttäisiin kotiutusten ja hoitosuunnitelmien yhteydessä huomioimaan uudet palvelumallit ja hyödyntämään niiden kustannustehokkuus ja potilaan saama hyöty. Eurassa tullaan analysoimaan ikäryhmittäin sairaanhoitopiiriltä saatavien tilastojen valossa sitä, miten virka-aikaista terveyskeskuksen ja kotihoidon toimintaa tulisi kehittää edelleen, jotta yhteispäivystyksen käyttö pysyisi maltillisena ja perustuisi aina todelliseen päivystyksellisen hoidon tarpeeseen. On myös hyvin toivottavaa, että kehittämisehdotuksia saataisiin myös sairaanhoitopiirin eri erikoisaloilta, joilla on paras näkemys siitä, mitä kunnissa voitaisiin prosesseja kehittämällä saavuttaa kustannustason hillitsemiseksi. Terveyskeskussairaalan toimintaa on kehitetty sairaalan profiilin ollessa nyt akuuttihoitoa ja kuntoutusta antava sairaala. Erikoissairaanhoidon jälkeiseen jatkohoitoon panostaminen on kehittämisen keskiössä. Laajan remontin kanssa samanaikaisesti on haettu sairaalan optimaalista kokoa ja työstetty uusia palveluja kuten edellä mainittu kotisairaala. Tämän remontti- ja kehittämisvaiheen aikana on syntynyt jonkin verran siirtoviivepäiviä ( euroa), mutta tilanne korjaantuu tältä osin kuluvan vuoden loppuun mennessä. Euran kunta ei pysty varautumaan vuodelle 2015 erikoissairaanhoidon euromääräiseen kasvuun, koska perusturvalautakunnan talousarvion loppusumma tehdään kuluvan vuoden talousarvion tasoon kuntatalouden tilanteesta johtuen. Sikäli kun erikoissairaanhoidon käytön lisääntymistä tapahtuisi jollakin tai joillakin erikoisaloilla, tulee Euran pystyä vähentämään omilla toimenpiteillään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa jonkin toisen erikoisalan käyttöä vastaavasti. Säästöpotentiaalia on vielä runsaasti olemassa edellä mainitulla psykiatrian tulosalueella, sosiaalipalvelujen tulosalueella ja mahdollisesti myös päivystyksessä. Lisäksi todettakoon, että Euran terveyskeskuksen remontin toinen vaihe saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana, jolloin avoterveydenhuolto saa uudet toimitilat. Palvelumallia uudistetaan vastuuhoitajamallilla toimivaksi. Terveydenhuoltolain mukaisten hoitosuunnitelmien varaan rakentuvaan kansansairauksien hoitoon voidaan keskittyä paremmin ja saada hoitajien erityisosaaminen diabeteksen, sydänsairauksien, astman, mielenterveyden jne. hoidon alueella aikaisempaa tehokkaammin käyttöön. Lääkäreiden työpanos pyritään kohdistamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tämän johdosta odotetaan pitkäaikaissairauksista johtuvien komplikaatioiden vähenevän ja sitä kautta Eurassa väestön nopeasta ikääntymiskehityksestä huolimatta voidaan erikoissairaanhoidon tarpeen kasvun nähdä olevan hallittavissa. Esityslistan liitteenä on kustannustietoja Euran kunnan osalta vuodelle Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh , perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus päättää edellä olevan perusturvajohtajan lausunnon lisäksi antaa Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta ja vuoden 2015 talousarvioluonnoksesta seuraavan lausunnon: Euran kunta on ostanut osan erikoissairaanhoidon palveluistaan Rauman kaupungilta alkaen. Tämä vaikuttaa ostopalvelukustannusten kohdentumiseen eri toimijoille, toteaa lisäksi, että sairaanhoitopiirin palvelujen kuntalaskutuksen kasvu vuodelle 2015 voisi olla uusimpien käytettävissä olevien kuntatalouden kehitysarvioiden mukaan ± 0 % vuoden 2014 hyväksytystä talousarviosta. Vuoteen 2020 asti ulottuvaa investointiohjelmaa tulee tarkastella kriittisesti vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä, eikä tule ryhtyä uusiin mittaviin investointeihin ennen sote-ratkaisun valmistamista. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen muodostaminen/kuntarakenneselvitysten laadinta 984/ /2013 Khall Kuntarakenneuudistusta ohjaava kuntarakennelaki ( /478) on tul lut voimaan lukien. Valtiovarainministeriö on toimittanut kunnille päivätyn kirjelmän, missä selostetaan tarkemmin kuntarakenne lain täytäntöönpanoon liittyviä kunnille kuuluvia toimenpiteitä. Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on erityisesti vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennet ta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tarkoitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pääosin itse ja kykyä hyödyntää markkinoita. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkai den palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Kunnan tulee selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävän uuden kunnan muodostamista, jos yksikin laissa säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvityksen tarvetta. Selvi tysperusteet ovat palveluperuste, työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperuste sekä talousperuste. Kuntarakennelain mukainen kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain tultua voimaan. Kuntarakennelain mukaan kuntien tulee ilmoittaa ministe riölle mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston pää tökseen. Yhdistymisselvityksen tulee aina sisältää vähintään: - suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjes tämisestä ja palvelujen tuottamisesta - selvitys yhdistymisen vaikutuksista kun tien yhteistoimintaan - selvitys taloudellisesta tilanteesta - arvio asukkaiden osallistumis- ja vai kuttamismahdollisuuksien sekä lähi demokratian toteutumisesta - yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Kuntarakennelain 4 c :n mukaan alle asukkaan kunnan on selvitettävä kuntien yhdistymistä palveluperusteella. Alle asukkaan kun nan on yhdessä muiden kuntien kanssa selvitettävä yhdistymistä alueella, jossa on 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kan nalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin asukasta; sekä 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertai sen

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50. Euran kunnalla on näin ollen selvitysvelvollisuus palvelukriteerin (asukaslu ku alle asukasta) perusteella. Muiden laissa säädettyjen kriteerien perusteella ei Euran kunnalla selvitysvelvollisuutta ole. Euran kunta on käsitellyt kuntarakenteen uudistamiseen liittyviä kysymyksiä mm. antaessaan lausuntonsa kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä. Tuolloin Euran kunta ilmaisi valmiutensa selvittää kuntarakenteen uudistamista molemmilla mietinnössä esitetyillä vaihtoehtoisilla selvitysalueilla (Euran, Köyliön ja Säkylän selvitysalue, vaihtoehtona Rauman kaupungin ym. kuntien muodostama selvitysalue). Kuntarakenneuudistukseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin järjestetyssä Rauman kaupungin kutsumassa neuvottelussa, mihin neuvotteluun oli kutsuttu Euran, Eurajoen, Huittisten, Köyliön, Laitilan, Pyhärannan, Sä kylän ja Uudenkaupungin kunnat/kaupungit. (Uudestakaupungista, Huitti sista ja Köyliöstä ei ollut edustajia neuvottelussa.) Neuvottelusta laadittu muistio on esityslistan liitteenä. Euran kunnan osalta kuntarakenneselvitystä koskevaa päätöstä tehtäessä on perusteltua ottaa huomioon myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvät suunnitelmat. Rauman kaupungin ja Euran kunnan yhteisesti asettama työryhmä valmistelee parhaillaan mahdollisen yhteisen sote-alueen tavoitteita ja lähtökohtia. Kuntarakennelaissa määriteltyjen tavoitteiden ja selvityskriteerien perus teella, ottaen huomioon myös Rauman seudun kuntien eri yhteyksissä esittämät kuntarakenneuudistukseen liittyvät kannanotot, Euran kunnan on tarkoituksenmukaista laatia kuntarakennelain edellyttämä selvitys yhdessä Rauman kaupungin ja mahdollisesti muiden samaan selvitysalueeseen halukkaiden kuntien kanssa. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Euran kunta valmistelee kuntarakennelain mukaisen selvityksen yh dessä Rauman kaupungin ja mahdollisesti muiden mukaan tulevien kun tien kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Valt Valtuusto Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Khall Rauman seudun kuntajohtajakokouksessa sovitulla tavalla on Rauman kaupunki pyytänyt FCG konsultoinnilta yhteisen tarjouksen Rauman ja Vakka-Suo men alueille muodostuville selvitysalueille laadittavista kuntara kenneselvi tyksistä. Rau ma, Eu ra, Eurajoki, Uusikaupunki, Laitila ja Pyhä ranta

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) toteutta vat kun tara ken ne lain mukaiset kuntaraken neselvitykset seu raavasti: Rauma-Eura, Rauma-Eurajoki-Pyhäranta, Rauma-Laitila Uusikaupunki-Laitila, Uusikaupunki-Pyhäranta Kuntarakenneselvityksiin tarvittava perusaineisto on tarkoituksenmukaista koota koordinoidusti yhtenä työvaiheena, koska muodostuvat selvitysalu eet ovat osin päällekkäisiä. Samalla voidaan varmistaa perusaineiston yhteismitallisuus ja vertailtavuus. FCG:n konsultointi ja kuntaliiton erityisasiantuntijat tukevat strate gista arvioin tiprosessia kuntarakennevaihtoehdoista kunnissa ja vastaavat pää töksentekomateriaalin tuottamisesta yhteistyössä kuntien edustajien kans sa. Konsulttien tehtävänä on myös valmistella yhteistyössä kuntien edusta jien kanssa kuntarakenneselvitys sekä yhdistymissopimusluonnos kuntien hallitusten ja valtuustojen käsittelyyn. Kuntarakenneselvitykset on suunni teltu toteutettavaksi huhtikuu-lokakuu 2014 välisenä aikana. Saatua tarjousta ja kuntarakenneselvitysten prosessikaaviota esitellään tarkemmin kokouksessa. Prosessia kuvaavat diat toimitetaan kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä. Kuntarakenneselvitysten laadintaa varten haetaan kuntarakennelain 41 :n mukaista selvitysavustusta valtiovarainministeriöltä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kun nanjohtaja: Kunnanhallitus päättää Euran kunnan osalta hyväksyä FCG-konsultoinnin tarjouksen kuntaraken neselvitysten laadin nasta, valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään tarkennetun työsuunnitelman ja kuntien välisen selvitystyön kustannustenjaon. Kunnanjohtajan esitti kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuk sen: Kunnanhallitus toteaa, että ennen päätöksentekoa on vielä tarpeen käydä kuntien väliset neuvottelut mm. muodostettavasta selvitysalueesta ja selvitystyön laa juu desta. Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyä siihen saakka, kunnes kuntienväliset neuvottelut on käyty. Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu päätösehdotus. Khall Kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijaneuvottelussa käsiteltiin kuntarakenneselvitysten sisältöä, organisointia, aikataulutusta sekä selvitystyön käytännön järjestelyjä. Kuntien kesken sovittiin mm., että kunnat

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) asettavat mennessä ohjausryhmän, työvaliokunnan sekä ni meävät edustajansa valmisteleviin työryhmiin. Valmistelun organisointikaa vio on esityslistan liitteenä. Kunnanhallituksen tulisi nimetä luottamushenkilöistä koostuva ohjausryh mä, joka huolehtii valmistelutyön koordinoinnista ja tarvittavista linjaratkai suista. Kunnanjohtaja asettaa viranhaltijoista muodostuvan muun valmisteluorganisaation. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus hyväksyy Euran kunnan osalta kuntarakenneselvitystyön käynnistymisen, työsuunnitelman ja valmisteluorganisaation sekä FCG Konsultointi Oy:n tarjouksen kuntarakenneselvityksen laadinnasta ja nimeää Euran kuntaa edustavat ohjausryhmän jäsenet. Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti päätösehdotuksen sekä päätti nimetä ohjausryhmään kunnan edustajiksi seuraavat henkilöt: valtuuston puheenjohtaja Timo Kalli valtuuston I varapuheenjohtaja Kari Virtanen valtuuston II varapuheenjohtaja Jouko Perttu kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen (pj) kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Juhani Vihervuori kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Simo Lähteemäki perussuomalaisten edustaja Pekka Pesonen henkilöstön edustaja Päivi Vahtera kunnanjohtaja Matti Lahtinen apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen. Khall Kevään ja kesän aikana on saatu valmiiksi Rauman seudun kun ta ra ken ne selvi tys ten tausta-aineisto käsittäen mm. nykytilanteen kuvauksen, rek ry toin ti tarpei den ennakoinnin, kuntien välisen pendelöinnin, palvelujen odo te kus tannuk set, asukkaiden palvelutarpeiden ennakoinnin ja toi min ta ym pä ris tön muutokset. Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen työvaliokunta ja ohjausryhmä kä sit te levät valmisteltua aineistoa yhteisessä kokouksessaan Val tuus tol le järjestetään Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen esittely ja kes kus te lu ti laisuus valtuustosalissa maanantaina , missä se mi naa ris sa FCG-Konsultointi Oy:n ja kuntaliiton edustajat esittelevät tähänastista val miste lua ja työn etenemistä. Rauman seudun kuntarakenneselvitysten ohjausryhmien yh teis ta paa mi ses sa käsiteltiin jatkotyön aikataulua ja sovittiin, että kuntien val tuus tot päättäisivät selvitystyön jatkosta omalta osaltaan men nes sä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kuntarakenneselvitysten tausta-aineistoon ja jatkotyön työoh jel man sekä päättää kuntarakenneselvitykseen liittyvän valtuustoseminaarin jär jes tä mi sestä. Khall Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kuntarakennetta ja siihen mahdollisesti tehtäviä tarkistuksia arvioitaessa on perusteltua painottaa seuraavia näkökohtia: Euran kunnan velvollisuus turvata asukkailleen laadukkaat ja riit tä vät perus- ja muut välttämättömäksi koetut palvelut kuntatalouden tunnusluvut ja talouden kehityssuunta sekä Euran kunnan talouden tuleva kantokyky palvelujen ja investointien rahoittamiseen Euran kunnan/rauman seudun elinkeinopoliittinen ja muu kilpailukyky ja vetovoima kuntarakenteen ja uudistettavien sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas yhteensovittaminen kunnallisen demokratian toimintaedellytysten ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen tähänastisen valmistelumateriaalin (mm palveluiden nykytilanteen kuvaus, rekrytointitarpeiden ennakointi, kuntien välinen pendelöinti, palveluiden odotekustannukset, asukkaiden pal ve lutar pei den ennakointi, toimintaympäristön muutokset) perusteella on kun ta raken ne sel vi tys tä tarkoituksenmukaista jatkaa edelleen työohjelman mu kai sel la tavalla siten, että päätöksenteon tueksi saadaan myös uuden Rau man-eu ran kunnan hahmotelma ( mm palvelut, talous, hallinto, elin voi ma te ki jät, luonnos liitossopimukseksi ja palveluiden jär jes tä mis suun ni tel mak si). Aineisto on esitelty valtuustolle, johtoryhmälle ja pää luot ta mus mie hil le järjestetyssä valtuustoseminaarissa Valmisteltavaa aineistoa käsitellään myös pidettävässä Rau man ja Euran valtuustojen yhteisseminaarissa. Euran kunnan henkilöstölle kun ta liitos suun ni tel maa esitellään ja samana päivänä jär jes te tään myös kuntarakenneuudistuksen kuntalaistilaisuus. Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa klo 13.00, joten toi mi kun nan mahdollinen kannanotto voidaan esitettä kunnanhallitukselle ko kouk ses sa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä kuvatuin perustein Euran kunta päättää jatkaa Rauma-Eura kuntarakenneselvityksen valmistelua laaditun työohjelman mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Eroaminen kunnallisista luottamustehtävistä, Pirkko Ketola 1132/ /2014 Khall 158 Pirkko Ketola pyytää kirjeellä eroa kaikista kunnallisista luottamustehtävistään henkilökohtaisista syistä. Pirkko Ketola on valtuuston jäsen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja valtuuston vaalilautakunnan varajäsen. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pirkko Ketolalle myönnetään ero kunnallisista luottamustehtävistä, Pirkko Ketolan tilalle valtuuston jäseneksi kutsutaan ryhmän varajäsen Kirsi Laine, valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen sekä valitsee uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan ja nimeää yhden teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1329/ /2014 Tekla Vesihuoltolaitoksen käyttöpuolen kustannustason nousun takia on tullut ajankohtaiseksi tarkistaa laitoksen taksoja puhtaan veden ja jäteveden osalta. Erityisesti korotuspainetta on jätevesipuolella. JVP-Eura Oy:n laitoksella tehdyt laajennukset ja sitä kautta tulevat puhdistamon asiakkaiden jäteveden kuutiohintojen korotukset, aiheuttavat kunnan vesihuoltolaitokselle painetta korottaa taksahintoja. JVP Eura Oy:n hallituksen tekemät päätökset puhdistamon kustannusten jaosta osakkaiden kesken ovat vielä keskeneräisiä. Joka tapauksessa tämän hetkisten arvioiden mukaan kunnan osuus kasvaa noin Ehdotettu korotus 9 % jätevedessä ja 5 % puhtaassa vedessä tarkoittaa yhteensä noin (alv 0 %) lisätuloa vesihuoltolaitokselle. Tällä hetkellä voimassaolevan taksan mukaiset kuutiohinnat ovat: - puhdas vesi 1,38 /m 3 - jätevesi 2,30 /m 3 Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi taksasta alennettu jätevesitaksa, joka voimassaolevan taksan mukaan on 1,02 kuutiolta. Alennettua jätevesitaksaa sovelletaan tällä hetkellä 6:een omakotitaloon. Näillä kiinteistöillä on vielä käytössä omat sakokaivot, mutta kaivojen ylivuotovedet tulevat kuitenkin kunnan järjestelmään ja sitä kautta edelleen puhdistettavaksi. Näiden kiinteistöjen vuotuinen vedenkäyttö on yhteensä noin 500 m 3. Rahassa kokonaisvaikutus on noin 640. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että puhtaan veden taksaa korotetaan 5 % ja jäteveden taksaa korotetaan 9 % vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taksasta poistetaan alennettu jätevesihinnoittelu ja näiltä osin tullaan jatkossa noudattamaan normaalia jätevesihinnoittelua. Tekla Tekninen lautakunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Vesihuoltolaitoksen käyttöpuolen kustannustason nousun takia on tullut ajankohtaiseksi tarkistaa laitoksen taksoja puhtaan veden ja jäteveden osalta. Erityisesti korotuspainetta on jätevesipuolella. JVP-Eura Oy:n laitoksella

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) tehdyt laajennukset ja sitä kautta tulevat puhdistamon asiakkaiden jäteveden kuutiohintojen korotukset, aiheuttavat kunnan vesihuoltolaitokselle painetta korottaa taksahintoja. JVP Eura Oy:n hallituksen tekemät päätökset puhdistamon kustannusten jaosta osakkaiden kesken ovat vielä keskeneräisiä. Joka tapauksessa tämän hetkisten arvioiden mukaan kunnan osuus kasvaa noin Ehdotettu korotus 9 % jätevedessä ja 5 % puhtaassa vedessä tarkoittaa yhteensä noin (alv 0 %) lisätuloa vesihuoltolaitokselle. Tällä hetkellä voimassaolevan taksan mukaiset kuutiohinnat ovat: - puhdas vesi 1,38 /m 3 - jätevesi 2,30 /m 3 Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi taksasta alennettu jätevesitaksa, joka voimassaolevan taksan mukaan on 1,02 kuutiolta. Alennettua jätevesitaksaa sovelletaan tällä hetkellä 6:een omakotitaloon. Näillä kiinteistöillä on vielä käytössä omat sakokaivot, mutta kaivojen ylivuotovedet tulevat kuitenkin kunnan järjestelmään ja sitä kautta edelleen puhdistettavaksi. Näiden kiinteistöjen vuotuinen vedenkäyttö on yhteensä noin 500 m 3. Rahassa kokonaisvaikutus on noin 640. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että puhtaan veden taksaa korotetaan 5 % ja jäteveden taksaa korotetaan 9 % vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taksasta poistetaan alennettu jätevesihinnoittelu ja näiltä osin tullaan jatkossa noudattamaan normaalia jätevesihinnoittelua. Tekninen lautakunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Khall 159 Khall 226 Vesihuoltolain mukaan "18 Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voi daan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tu lee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten ai neiden johtamista viemäriin.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tuki on otettava huomioon kustannuksia 1 momentin mukaisesti katet taessa. Vesihuollon tukemisesta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. 19 Maksut Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksu ja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiin teistön käyttötarkoitus." Esityslistan liitteenä on tällä hetkellä voimassaoleva vesihuoltolaitoksen taksa. Valmistelu ja lisätiedot: Käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh ja apulaiskj Antti Jan tu nen, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksa tarkistetaan teknisen lautakunnan esittämällä tavalla korottamalla jäteveden käyttömaksu 2,30 eurosta (alv 0 %) 2,50 euroon (alv 0 %) kuutiolta ja puhtaan veden käyttömaksu 1,38 eurosta (alv 0 %) 1,45 euroon (alv 0 %) kuutiolta lukien. Edelleen taksasta poistetaan alennettu jätevesitaksa 1,02 /m³ lukien. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus Oppilashuoltohenkilökunnan työtilat Kasvope Euran kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt perustaa toisen koulupsykologin toimen ja esittää valtuustolle toisen koulukuraattorin viran perustamista. Uudelle henkilökunnalle ei ole valmiita työtiloja, mutta koulukeskuksesta voidaan remontoimalla saada oppilashuoltohenkilökunnalle soveltuvat työtilat. Teknisten palvelujen laatiman suunnitelman mukaan kustannusarvio on n Esityslistan liitteenä teknisen palvelun laatima luonnospiirustus remontoitavasta tilasta. Valmistelu- ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh Sivistystoimenjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tilasuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvioon myönnetään euron lisämääräraha oppilas- ja opiskelijahuollon toimitilojen remontoimiseen koulukeskukseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 160 Kunnanhallitus päättää pyytää selvityksiä vaihtoehtoisista tilaratkaisuista. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Euran kunnan lausunto taksilupakiintiöiden riittävyydestä vuodelle / /2014 Khall 161 Taksiliikennelain 19 :n mukaan toimivaltaisen ELY-keskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää Euran kunnalta lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadus ta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. ELY-keskus pyytää myös kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa taksiliikenteen laatutasoon alueellaan. Kuntaa pyydetään myös täyttämään esityslistan liitteen mukainen taksipalvelujen riittävyyttä ja laatua kuvaava lomake. Lomake ja lausunto tulee palauttaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle mennessä. Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintopäällikkö Jouko Koivunen, puh Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraava: Euran kunnan alueella toimivien taksien määrä yhteensä on riittävä. Perusturvan tarpeisiin nähden yhden esteettömän ajoneuvon lisäys parantaisi tilannetta. Koulukuljetuksissa on satunnaista puutetta ylimääräisten kuljetusten osalla. Laadullisesti taksipalvelut Euran kunnassa ovat hy vät. Muut tarkemmat vastaukset ovat liitteenä olevassa kyselylomakkeessa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

21 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston esitys lainan takauksesta 1385/ /2014 Khall 162 Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto on neuvotellut YH Maininki Oy:n kanssa kahden kerrostalon ostosta Kauttualta. Talot ovat olleet välivuokralla kiinteistöyhtiöllä. Omistaja YH Maininki Oy on ilmoittanut luopuvansa kiinteistöistä ja tarjonnut niitä Kauttuanpuiston ostettavaksi. Kauttuanpuiston hallitus on omalta osaltaan valmis ostamaan 32 vuokra-asuntoa käsittävän yhtiön osakekannan. Kauppahinnaksi on sovittu euroa. Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto rahoittaa osakkeiden oston Euran Osuuspankin myöntämällä lainalla, minkä määrä on euroa, laina-aika 20 vuotta ja korko 6 kk euribor korko lisättynä pankin marginaalilla. Tarjoushetken kokonaiskorko oli 0,941 %. Yhtiö esittää, että kunta antaa lainaan takauksen. Kunnan myöntämä takaus on ehtona lainalle ja siten myös osakekaupan toteutumiselle. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Euran Osuuspankin Kiinteistö Oy Kauttuanpuistolle myöntämälle euron pitkäaikaiselle lainalle. Lainan laina-aika on 20 vuotta, lyhennystapa tasalyhenteinen ja korko 6 kk euriborkorko. Lisäksi yhtiöllä on oikeus muuttaa korko laina-aikana tarvittaessa kiinteäksi joko kokonaan tai määräajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kunnanhallitus jäsen Päivi Kyllöinen ja apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

22 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Lausunto Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan v talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vv / /2014 Khall 163 Esityslistan liitteenä on ote Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan pöytäkirjasta , jossa selvitetään hallinnonalan talousarviota ja toimintasuunnitemaa vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmaa vuosille Esityslistan liitteenä on myös ympäristölautakunnan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi, taloussuunnitelma sekä yhteenveto kuntien maksuosuuksiksi vuodelle Euran kunnan maksuosuudet lautakunnan menoihin ovat kehittyneet seuraavasti: Tp Tp Ta Ta Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole erityistä huomautettavaa Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseen ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2015 tai toimintasuunnitelmaan vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

23 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Hallintokuntien pöytäkirjat: - perusturvalautakunta Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: - Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Satakuntaliiton tiedote , Satakuntaliiton maakuntahallitus. 4. Varsinais-Suomen Ely-keskus ; Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos (Linja-autoliikenne Salonen Ky). 5. Satakuntaliiton tiedote ; Satakunnan äänikyselyyn vastanneet olivat kiinnostuneet ympäristön äänistä - miellyttäviä äänimaisemia eri puolilta Satakuntaa. 6. Satakunnan kuntapäivä , kutsu, ohjelma. 7. Aluehallintovirasto; Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus. 8. Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, talousjohtajan ja ruo kapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset aj Ajankohtaiskatsaus. Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus Merkittiin tiedoksi.

24 EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/ (24) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. Pykälät 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittui hin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät -- Oikaisuvaatimusviranomainen Euran kunnanhallitus Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23) EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23) Kunnanhallitus Aika 02.12.2013 klo 16:00-19:52 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 276-277 (klo 16.32-17.32) Kuivamäki

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14) EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14) Kunnanhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:00-17:54 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen estynyt 99 Lehtonen

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) Kunnanhallitus Aika 18.05.2015 klo 16:00-19:01 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010. AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010. AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010 Kunnanhallitus 18.01.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila Kari Katila, I

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:30-22:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosalli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 15.12.2014 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 17:04

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 Kunnanhallitus 28.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.06.2010 maanantai kello 17.00-18.50 PAIKKA Kotkaniemi, Rantatie, Säkylä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 21.01.2014 klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 09.12.2014 klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot