Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta"

Transkriptio

1 LUOTTAMUSMIESTEN VERKKOPALVELU STLTK Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

2 Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta 1. Selvityksen johdanto Kehitysvammaisten palveluiden valtakunnallisen suunnitelman (KEHAS- ohjelma) mukaisesti kehitysvammaisten laitosasuminen tulee korvata muilla soveltuvilla asumisratkaisuilla, kuten esimerkiksi palveluasumisella ja perhehoidolla. Valtakunnallista linjausta Joensuussa toteutetaan vammaisten asumispalveluiden suunnitelmalla vuosille Yksittäiset uudisrakennuskohteet pyritään toteuttamaan erityisasumisen toimeenpano- ohjelman (vuodet ) mukaisella tavalla. Toimeenpano-ohjelman on hyväksynyt Joensuun kaupunginhallitus ( 32). Työ- ja päivätoiminnan sekä kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen ovat toisistaan riippuvaisia. Suurin osa kehitysvammaisista henkilöistä käyttää tukipalvelunaan työ- tai päivätoimintaa, joten ainakin seuraavat näkökulmat vaikuttavat työ- ja päivätoiminnan kehittämisessä; 1. Mihin kehitysvammaisten asumispalvelut sijoittuvat (palveluasuminen, vuokra-asunnot, asumisryhmittymät). Kotiin vietävien palveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan yhteisellä kehittämisellä on mahdollista vähentää palveluasumisen (yövalvotun) asumisen kasvavaa tarvetta. Vuonna 2013 vammaispalveluiden asiakkaina oli 52 kehitysvammaista henkilöä, joille pystyttiin järjestämään riittävä asumisen tuki heidän kotiinsa. Tuetun asumisen tarve kasvaa tulevina vuosina siten, että vuonna 2015 kotiin vietäviä asumisentukipalveluja tarvitsee on 80 henkilöä ja vuonna henkilöä. Nykyisillä resursseilla palvelua ei voida kaikille järjestää, jolloin vaarana on, että palveluasumisen ostoja tarvitaan tästäkin syystä lisää. Yhden ostetun palveluasumisvuorokauden keskimääräinen hinta vuonna 2013 oli Millainen asiakaskunta kullakin palvelualueella on? 3. Millä alueella palvelujen tarve kasvaa Päivä- ja työtoimintojen palvelurakenteen ja kehittämisen kohdalla merkittävä ratkaisu on ollut Joensuun kaupungin päätös ottaa omaksi toiminnakseen PKSSK:lta Majakan ja Kauppakadun työ- ja päivätoimintayksiköt. Yksiköt ovat olleet kaupungin omaa palvelutuotantoa lukien. Tarkennetut talousarviotavoitteet vuodelle 2014 ovat työ- ja päivätoimintojen kehittäminen (talousarvio 2014 s. 13, 75 ja 132) sekä vaikeimmin vammaisten päivätoimintaryhmän perustaminen (EVA) (talousarvio 2014 s. 132) Kehitysvammaisten työtoiminnan muotoja ovat;

3 1) Perinteinen työkeskuksissa tehtävä työtoiminta (esimerkiksi erilaiset kokoonpanotyöt). 2) Tavallisissa työpaikoissa tehtävä avotyötoiminta. Tällöin asiakkaat ovat työtoimintakeskusten asiakkaina, mutta itse työ tehdään työpaikoille (esimerkiksi kaupassa). Asiakkaat eivät saa palkkaa työstään, vaan heille maksetaan työosuusrahaa. 3) Tuettu työ tavallisille avointen työmarkkinoiden kautta palkkasuhteiseen työhön vaatii Joensuussa paljon kehittämistä. Joensuun kaupungin työllisyysyksikön, te- toimiston sekä vammaispalveluiden yhteistyönä on mahdollista luoda polkuja työkykyisille kehitysvammaisille myös avoimille työmarkkinoille. 4) Kehitysvammaisten päivätoiminta on vaikeimmin vammaisille henkilöille tarkoitettua viriketoimintaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää vammaisen henkilön toimintakykyä sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Tällä hetkellä kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa kuntien omana toimintana tuotetaan Joensuun, Kontiolahden sekä Outokummun alueella seitsemässä eri toimintakeskuksessa. Vuoden 2014 talousarviossa näiden toimintakeskusten yhteinen nettokustannus on Omien toimintakeskusten toiminta (toiminta-aika ma-to 8-15 ja pe 8-14) toimintapäivien määrä asiakkaiden määrä tilinpäätös tilaus arvio arvio sisältää kaikki asiakkaat, myös ne jotka käyttävät toimintaa vain yhden päivän esimerkiksi kesälomakautena. Näitä asiakkaita on Kauppakadun yksiköissä kesäaikaan noin tilanteen mukaan asiakkaita on 276. Nämä ovat pysyviä, säännöllisesti toiminnassa käyviä asiakkaita. Tulevien vuosien asiakasmäärän kasvua pitää verrata tähän määrään. Ja sen lisäksi oman toiminnan pitää pystyä vastaamaan tilapäisiin tarpeisiin erityisesti kesällä. Vuosien 2014, 2015 ja 2017 arvioissa on mukana myös yksittäiset kävijät. PKSSK:n tuottaa kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa Honkalampikeskuksen yksiköissä. Palvelujen piirissä on ollut kaiken ikäisiä kehitysvammaisia. Laitosasumisen purkaminen, omien päivä- ja työtoimintayksiköiden kehittäminen sekä yhteistyö koulutuspalvelukeskuksen kanssa (lisäopetus, EVA) vähentää kuntayhtymän palvelujen käyttöä KEHAS- ohjelman mukaisesti. PKSSK:n ostot toimintapäivien määrä asiakkaiden määrä

4 tilinpäätös tilaus arvio arvio Määrä on pienempi kuin vuonna Asumispalveluiden kehittäminen ja tarkempi puuttuminen toimintapäivien määrään palvelusuunnitelmissa ovat vaikuttaneet. Suunta on hyvä. Vuoden 2015 ja 2017 toimintapäivien määrän lasku toteutuu, mikäli palvelurakenteen muutos jatkuu ja suunnitellut toimenpiteet voidaan toteuttaa. Ostopalveluja muilta palveluiden tuottajilta joudutaan tekemään erityisesti niille asiakkaille, jotka ovat yksityisten asumispalveluiden piirissä muualla kuin Joensuussa tai joensuun seudulla. Toimintapäivien määrän kehitys riippuu asumispalveluiden ostoista. muut ostopalvelut toimintapäivien määrä asiakkaiden määrä tilinpäätös tilaus arvio arvio Kuntien omien työ- ja päivätoimintayksiköiden toimintapäivähinnat eivät ole keskenään täysin verrannolliset tämä johtuu kahdesta eri syystä 1. Suoritteissa ja hoitopäivien hinnoissa on mukana sekä toimintakeskuksissa tehtävä että avotyötyönä tehtävä toiminta. Toimintakeskukset, joissa on paljon avotyötoimintaa vaikuttavat olevan halvempia. Avotyötoiminnan sekä tuetun työllistämisen kehittäminen ja lisääminen ovat yksi toiminnallisista tavoitteista, joilla kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa voidaan monipuolistaa ja kehittää. On kuitenkin huomioitava, että mahdollisuudet löytää avotyöpaikkoja/ palkkatyöpaikkoja ovat erilaiset Ahvenisella kuin esimerkiksi Kontiolahdella. 2. Toimintakeskukset, joissa toiminta painottuu pääasiassa vaikeimmin vammaisten päivätoimintaan, ei avotyöllistäminen ole mahdollista. Tästä johtuen Kauppakadun toimintakeskuksen hintaa ei kannata vertailla muiden kanssa. 2. Nykytila palvelualueittain

5 Eteläisellä alueella sijaitsee kaksi kehitysvammaisten toimintakeskusta. 1. Hammaslahdessa osoitteessa Autoilijantie 13 sijaitsevan Kotipihan toimintakeskuksessa toteutetaan monipuolisesti kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa. Asiakkaita nykyisessä toiminnassa on 22, mutta lähivuosina nuorten koulunsa päättäneiden osuus Hammaslahden alueella kasvaa. Asiakkaista 12 on avotyötoiminnassa ja loput käyvät päivittäin (lähes päivittäin) toimintakeskuksen palveluissa. Tällä hetkellä Kotipihan tilat mahdollistavat kohtuullisen hyvin nykyisellä asiakasmäärällä palvelut, mutta lisää tilaa tarvitaan jo vuoden 2015 aikana uusien asiakkaiden tarpeisiin. Kotipihan välittömässä läheisyydessä sekä Hammaslahden alueella on kehitysvammaisille sopivia vuokra-asuntoja ja tulevaisuudessa onkin järkevää, että alueella voitaisiin entisestään tehostaa ns. asumisryhmä ajattelua. Tämä suunta edellyttää asumisvalmennuksen sekä tuetun asumisen palvelun edelleen kehittämistä. Asumisryhmittymäajattelulla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, jossa työ- ja päivätoiminta sekä asuminen muodostavat yhden kokonaisuuden. Työ- ja päivätoiminnan sekä asumisen tukemisen ( ja valmennuksen) tehtävissä työskentelevät työntekijät vastaavat kokonaisvaltaisesti kehitysvammaisen henkilön palveluntarpeista. Vuokra-asumisen lisäksi alueella sijaitsee palveluasumisen yksiköitä, joista asukkaat käyvät Kotipihan työ- ja päivätoiminnoissa. Kotipihassa työskentelee kaksi vakituista työntekijää. Vakituisten työntekijöiden lisäksi Kotipihassa on kaksi työllistettyä. Nuorten kehitysvammaisten ryhmä on perustettu syksyllä Tämän toiminnan on mahdollistanut työllisyysvaroin palkattu ryhmäavustaja, jolla on sopimus toukokuun loppuun saakka. Nuorten ryhmän perustaminen Kotipihan toiminnan yhteyteen on vähentänyt kuntayhtymältä ostettuja työ- ja päivätoimintapalveluja. Tällä hetkellä ryhmässä on 3 nuorta. Syksystä 2014 eteenpäin nuoria asiakkaita on tulossa yhä enemmän. Nuorten ryhmän toiminnan vakinaistaminen vuoden 2015 aikana olisi edellisestä syystä perusteltua. Eteläisellä alueella työskentelee yksi asumisenohjaaja. Hänen alueensa muodostuu Hammaslahden, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran alueista. Resurssi ei ole riittävä. Joensuun kaupunki on vuokrannut tilat Joen Hoiva OY:ltä (entinen Joensuun hoiva- ja palveluyhdistys) toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella. Kotipiha nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneistokulujen osuus ) tilaus Kiihtelysvaarassa osoitteessa Kaskipolku 4 sijaitsevassa Oravanpyörän toimintakeskus palvelee Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran alueen kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintayksikkönä.

6 Asiakkaita toiminnan piirissä on 15. Toimitilat sijaitsevat Kiihtelysvaaran keskustassa vuokratiloissa. Tilojen kokonaispinta-ala on 192m². Kaupungin omistuksessa tiloista on 130m² ja loput 62m² on vuokrattua tilaa. Vuokratun tilan irtisanomisaika on kolme kuukautta. Oravanpyörän toimintapäivien määrää rajoittaa erityisesti asiakkaiden kuljettamisesta aiheutuvat hankaluudet. Asiakkaita tulee toiminnan piiriin Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran alueilta useiden kymmenien kilometrien päästä. Kuljetusta on voitu järjestää käytännössä vain kolmena päivänä viikossa kaukaa tuleville asiakkaille. Vaikka toimintakeskus on toiminnassa viitenä päivänä viikossa 8-16 välisenä aikana, ei toiminta em. syystä ole tehokasta. Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran alueella asiakasmäärä ei kasva. Nykyisten 15 (kaksi avotyötoiminnassa) asiakkaan kohdalla on mahdollista, että osalle heistä järjestyy kevyemmällä rakenteella vastaavat palvelut omalle alueelleen. Alueen työntekijöiden mukaan yhteistyötä järjestöjen ja seurakunnan kanssa on mahdollista tiivistää ja osittain toimintakeskuksessa järjestettävän työ- ja päivätoiminnan sijaan voidaan asiakkaiden tarvetta vastaava palvelu järjestää esimerkiksi kerhotoimintana. Oravanpyörän toiminta on tällä hetkellä myös haavoittuvaa sen vuoksi, että päivä- ja työtoiminnassa työskentelee kokopäiväisesti vain yksi työntekijä, koska vastaavan ohjaajan työaika menee osittain esimiestehtäviin eteläisen alueen muissakin yksiköissä. Kokopäiväisen työntekijän lisäksi yksikössä työskentelee 13,25h/vk iltapäiväkerhon ohjaaja. Oravanpyörä nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneistokulujen osuus ) tilaus Eteläisen alueen kehittämistoimenpiteet 1. Eteläisen alueella toiminnan kehittämisen keskeinen ratkaisu on keskittää kahden toimintakeskuksen toiminta yhteen keskukseen. Keskuksen tulisi sijaita Hammaslahdessa. Tällöin yhteistyö kehitysvammaisten asumispalvelujen alueella tiivistyy ja on mahdollista edelleen kehittää ajatusta asumisryhmittymästä, jossa työ- ja päivätoiminta sekä tuetun asumisenpalvelut muodostavat yhden kokonaisuuden. Oravanpyörän toimintakeskuksesta voidaan luopua ja työntekijät siirtyvät yhteen isompaan yksikköön. Oravanpyörän nykyisistä asiakkaista osa siirtyy uuteen yksikköön ja osalle pystytään järjestämään uudentyyppistä toimintaa kerhotoiminnan, seurakunnan jne. yhteistyöllä. Asiakkaiden kuljetusjärjestelyjen suhteen on tehty yhteistyötä kaupungin kaupunkirakenneyksikön logistikon kanssa. Uudet kuljetusjärjestelyt, joilla osa Oravanpyörän

7 asiakkaista kuljetetaan Hammaslahteen puolittavat nykyiset Oravanpyörän kuljetuskustannukset. Säästöä saadaan vuodessa noin Asumisen ohjauksen/ tuetun asumisen lisääminen alueelle tulevina vuosina on perusteltua. Kotipihan uudessa yksikössä on mahdollista harjoitella yksinasumisen taitoja ja valmistaa kehitysvammaisia (erityisesti nuoria) asiakkaita muuttamaan omiin koteihin. Koteihin, jotka voivat sijaita työ- ja päivätoimintayksikön läheisyydessä Hammaslahdessa (asumisryhmittymä). Henkilöstösuunnitelmassa on vuodelle 2015 varauduttava yhden uuden asumisen ohjaajan lisäämiseen (alueena Pyhäselkä, Hammaslahti, Tuupovaara ja Kiihtelysvaara) Muutoin on vaarana, että nuoria, itsenäistyviä kehitysvammaisia joudutaan sijoittamaan ympärivuorokautiseen asumiseen. Yhden isomman yksikön hyötynä on se että, 1) Resurssit yhdistämällä (kolme ohjaajaa ja vastaavan ohjaaja työpanos) voidaan tarvittava palvelu järjestää nykyistä toimintaa tehokkaammin ja laadukkaammin. Tilaratkaisuja on suunniteltu siten, että toimintapäiviä voidaan jatkossa järjestää aiempaa enemmän ja niiden sisältö vastaa nykyistä paremmin asiakaskunnan tarvetta. Tarkka suoritemäärä vuodelle 2015 arvioidaan talousarvion valmistelun yhteydessä. Työntekijöitä uudessa yksikössä olisi 3 ½ ja vastaavaohjaa voi keskittyä eteläisen alueen esimiestyöhön. ½ työntekijän työpanos alueelle kohdennetaan nyt vapaana olevista resursseista. 2) Tilaratkaisuilla voidaan vaikuttaa toimintaan siten, että toimintakeskuksen sisällä kehitysvammaisia asiakkaita voidaan eriyttää omiksi ryhmikseen esim. päivätoiminnan ryhmä, nuorten ryhmä jne. Toiminnan monimuotoisuuden kehittäminen on tärkeää sen vuoksi, että jokaiselle uudelle asiakkaalle löytyy omana toimintana tuotettu työ- tai päivätoimintapalvelu eikä ostopalveluja tarvita. Eteläisen alueen toimintojen keskittäminen nimenomaan Hammaslahteen on perusteltua myös siksi, että alueen palveluntarve on kasvava. Palveluiden piiriin on tulossa vuodesta 2015 eteenpäin 20 nuorta kehitysvammaista, joiden palvelut pitää pystyä järjestämään omana toiminta 3) Kehitysvammaisten työllistyminen suoraan avotyömarkkinoille. Nuoret, jotka voisivat työllistyä opintojen jälkeen suoraan tavallisiin työpaikkoihin tuettuna, eivät tarvitsisi jäädä lainkaan työ- ja päivätoimintakeskusten palveluihin. Tällä toiminnalla voidaan myös lisätä suoritteiden määrä. Yksi alueen ohjaajista opiskelee työvalmennuksen perusteet koulutuksessa. 4) Alihankintatyön aloittaminen? Tällä hetkellä Kotipihan toimintoihin ei kuulu lainkaan alihankintatyötä. Nykyiset tilat eivät mahdollista esimerkiksi pajatyyppisen toiminnan aloittamista. Tilaratkaisu. Tilavaihtoehtoja on Hammaslahden alueelta etsitty jo pidemmän aikaan. Paras ratkaisu on laajentaa nykyisen Kotipihan toimintaa siten, että päivä- ja työtoiminnan käyttöön otetaan rakennuksesta lisää

8 tilaa yhteensä noin 90m². Suunnitelmasta on neuvoteltu vuokranantajan kanssa helmikuussa Tällöin sovittiin, että tarkempi neuvottelu vuokrasopimuksen laajentamiseksi edellä kuvatulla tavalla pidetään kevään 2014 aikana. Vuokranantaja tekee oman selvityksensä tilojen remontti- ja muutostarpeista. Arvion mukaan selvitys valmistuu toukokuussa Kaupungin tilatyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt toimitiloissa suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisaikataulua vuosille Vuoden 2012 toimenpideohjelmassa (vuoden 2014 tilanteen päivitys) Oravapyörän ja Kiihtelyspirtin tilajärjestelyt : selvitys toiminnan (kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan) siirtämiseksi Hammaslahden vammaisten päiväkeskuksen (Kotipiha) yhteyteen osoitteeseen Autoilijan tie 13 on tekeillä. ETELÄISEN ALUEEN RESURSSITARVE VUOSILLE miksi? aikataulu 1. asumisenohjaaja. Alueella työskentelee tällä hetkellä yksi asumisen ohjaaja. Resurssi ei riitä jatkossa. tuetun asumisen järjestäminen kotiin vähentää muun palveluasumisen tarvetta. Hammaslahden alueella on kasvupaineita. Yhden asumisvuorokauden hinta palveluasumisessa keskimäärin 114 /vrk /vuosi. Yksi palveluasumisratkaisu on samanhintainen kuin yhden työntekijän vuosikustannus. vuosi ohjaaja työtoimintaan Työtoimintaryhmät. Palvelun tarve kasvaa voimakkaasti nuorten osalta. vuosi 2015 Pohjoisella alueella + Outokumpu sijaitsee kolme toimintakeskusta. 1. Enossa Ahvenisilla sijaitsevan toimintakeskuksen (Kivenpyörittäjä) toiminta on Joensuun kaupungin omistuksessa olevassa alueen vanhassa, peruskorjatussa kyläkoulussa. Toimintakeskuksen toiminta

9 on perinteistä toimintakeskustyötä vaihdellen toimintakeskuksen sisällä tehtävistä toiminnoista (käsityö, ruuanlaitto) talon ulkopuolisiin tehtäviin (ympäristönhoito, mökkitalkkaritoiminta, kauppapalvelut). Käsityötuotteita tuotetaan myös myyntiin muun muassa Kauppakadun yksikön myymälään. Toimintakeskus sijaitsee erittäin kauniilla paikalla järven rannalla ja tämän luontoympäristön merkitys toimintojen suunnittelussa on merkittävä ja mahdollistaa hyvin keskuksen ulkopuolisen työn kehittämisen. Asiakaista neljä on avotyössä. Päivittäin toiminnassa käy asiakasta. Kivenpyörittäjällä työskentelee kolme vakinaista ohjaaja + työllistetty. Tämän lisäksi ½ ohjaajan toimi on täytetty määräaikaisesti saakka. Kivenpyörittäjä nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneistomenojen osuus ) tilaus Kontiolahdessa osoitteessa Yrittäjäntie 6 sijaitsevan työ- ja päivätoimintayksikkö (työtanhua) sijaitsee toimintaan nähden keskeisellä paikalla Kontiolahden keskustan tuntumassa. Tilat ovat vuokratiloja, joiden kokonaispinta-ala on 188m². Tilojen laajentamissuunnitelma on parhaillaan tekeillä. Lisätilaa saadaan samasta kiinteistöstä väliseiniä purkamalla. Remontin jälkeen keskuksen kokonaispinta-ala on 254m². Työtanhuassa työskentelee kolme ohjaaja, joista yksi 50% työajalla. Heidän lisäkseen Työtanhuan vahvuuteen kuuluu yksi ryhmäavustaja ja yksi työllistetty. työtanhua nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneistomenojen osuus ) tilaus kuntamaisema arvio tilanteen mukaan tilalaajennuksen kustannukset eivät ole tiedossa

10 Työtoiminta koostuu monipuolisista (perinteisistä) sisä- ja ulkotöistä sekä palvelujen myynnistä ulkopuolelle. Ulkopuolelle myydään muun muassa kiinteistönhoitotyötä sekä muuttoapua. Työnhaussa on pitkät ja toimivat perinteet avotyöllistämiselle. Asiakkaista 17 on töissä tuetusti toimintakeskuksen ulkopuolella, joko kokonaan tai siten, että osan päivistä he ovat toimintakeskuksella ja osan työpaikolla. Nuoria, koulunsa päättäviä kehitysvammaisia palveluiden tarvitsijoita on toiminnan piiriin lähivuosina tulossa n. 20. Päivittäin toimintakeskuksella käy asiakasta. 3. Outokummussa teollisuuskadulla sijaitsevan toimintakeskus Nirunarun vuoden 2014 talousarvio on Päivittäisiä asiakkaita käy ja tämän lisäksi avotyötoiminnassa on asiakkaita 17. Nirunarun toimintakeskuksissa avotyöllistettyjen osuus on verraten suurta. Toimintapäiviä vuoden 2014 tilauksessa on 7341 ja yhden toimintapäivän hinnaksi tulee 28. Toimintakeskuksen tilat ovat vuokralla Outokummun teollisuuskiinteistö Oy:ltä. Nirunarun tämänhetkinen asiakaskunta on heterogeenistä vaihdellen vaikeavammaisista lievästi kehitysvammaisiin. Tämänkin vuoksi on tärkeää, että Nirunarun toiminta voi jatkaa nykyisissä tiloissa, jotka mahdollistavat asiakkaiden jakamisen pienempiin ryhmiin heidän tarpeidensa mukaisesti, eikä ostopalveluja jatkossakaan tarvita. Samoissa tiloissa toteutetaan myös pajatyyppisesti alihankintaa ja sen vuoksi toimintakeskuksen tulot kattavat suhteellisen kalliit huoneistokustannukset käytännössä kokonaan. Toimintakeskuksen tilat mahdollistavat tarvittaessa työtoimintapäivien määrän pienen kasvattamisen. Nirunarussa työskentelee kolme vakituista ohjaajaa. Outokummun alueella työskentelee yksi asumisen ohjaaja. Asumisen ohjauksen resurssi ei ole riittävä. Nirunaru nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös 2013 ei saatavilla tilaus (huoneistokulujen osuus ) 40 (arvio liian pieni) Vuoden 2014 tilaus on huomattavasti vuoden 2013 tilinpäätöstä pienempi. Vuoden 2014 toteuma tulee olemaan tilausta suurempi. Maaliskuussa 2014 asiakkaita on 52 Yhteenveto Pohjoisen alueen kehittämistoimenpiteistä Eno

11 10 Enon alueen työ- ja päivätoimintojen (Kivenpyörittäjän toimintakeskus) tulevien vuosien kehittäminen liittyy osittain pohjoisen- alueen asumispalveluiden tuleviin ratkaisuihin. Vammaisten asumispalveluiden suunnitelmassa ja valmisteilla sekä erityisasumisen toimeenpano-ohjelmassa (KH ) (visiointi vuosille ) pohjoiselle alueelle (Eno + Kontiolahti) on suunnitteilla 15 paikkainen (24/7) asumisen yksikkö. Nykyisin Enon alueella sijaitsevan Viherkodon asukkaat siirtyvät uuteen yksikköön. Asumisyksikön rakentaminen on osa kehitysvammaisten laitosasumisen purkamisesta. Uuden asumisyksikön sijainnilla voi olla vaikutusta myös työ- ja päivätoimintayksikön tulevaan sijaintiin. Tällä hetkellä tarvetta tilamuutoksiin ei ole. Alustavan arvion mukaan uuden asuinyksikön pitäisi sijaita Enon keskustan alueella. Jos hanke toteutuu, niin samassa yhteydessä kannattaa arvioida työ- ja päivätoiminta yksikön sijainti. Palveluasumisen tarve Enon alueella kasvaa siten, että vuonna 2017 asumispalveluja tarvitaan n. 20 asiakkaalle (nyt 12). Palveluasumisen tarvetta voidaan vähentää tuetun asumisen palveluja kehittämällä. Enon alueella järkevää on, että kotona asumisen tukeminen tapahtuu uuden palvelutalon työntekijöiden toimesta. Uuden asumisyksikön henkilöstörakenteessa tämä on huomioitava. Toiminnan sisäinen kehittäminen; asiakasmäärä tulee tulevina vuosina pysymään lähes ennallaan, eikä suuria toimintapäivien muutoksia todennäköisesti tapahdu. Arviolta viisi (5) asiakasta poistuu palvelun piiristä ikääntymisen vuoksi lähivuosina, joten uudet palveluun tulijat (2-4 nuorta) mahtuvat nykyisiin palveluihin hyvin. Toiminta on riippuvaista asiakkaiden kuljettamisesta asumisen ja toimintakeskuksen välillä. Tällä hetkellä kuljettaminen tapahtuu henkilökunnan omin voimin kahdella pakettiautolla. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että toimintapäivän pituus jää iltapäivällä lyhyeksi. Työ- ja päivätoiminnan nykyinen henkilöstö riittää vastaamaan palveluiden tarvetta tällä hetkellä. Kontiolahti Työ- ja päivätoiminnan sekä tuetun asumisen kasvavaan palveluiden tarpeeseen ei nykyisillä resursseilla voida täysin vastata. Tuetun asumisen sekä työ- ja päivätoimintapalveluiden piiriin on vuoteen 2017 mennessä tulossa yhteensä noin 20 asiakkaan lisäys. Palveluiden piiriin on tulossa erityisesti koulunsa päättäneitä itsenäistyviä nuoria, joiden kohdalla mahdollisimman monipuoliset työtoimintapalvelut yhdistettynä tuetun asumisen mahdollisuuteen olisi paras mahdollinen kokonaisratkaisu, jolla voitaisiin välttää tarpeettoman raskaat (24/7) asumisratkaisut. Tilanne on tässä suhteessa samanlainen kuin Hammaslahdessa. Erityisesti nuorten kohdalla avotyöllistämisen sekä tuetun työllistämisen lisääminen osana työtoiminnan kehittämistä olisi perusteltua.

12 11 Nykyiset tilat laajenevat vuoden 2014 aikana. Remontti alkaa todennäköisesti toukokuun 2014 aikana ja valmistuu kesän 2014 aikana. Remontti edellyttää nykyisten toimintojen siirtämistä toisiin tiloihin remontin ajaksi. Väliaikaisia tiloja etsitään parhaillaan. Henkilöstösuunnitelmassa vuodesta 2015 eteenpäin on huomioitava lisääntyvä palveluiden tarve seuraavasti; 1. Vuoden 2015 (tai 2016) henkilöstösuunnitelmaan tarvitaan yhden asumisen ohjaajan lisäys. 2. Vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmaan tarvitaan yhden ohjaajan lisäys; tehtävänä avotyöllistämisen kehittäminen ja lisääminen Kontiolahden ja Hammaslahden alueille yhteistyössä alueen muun päivä ja työtoiminnan henkilöstön kanssa. Outokumpu Outokummun alueen osalta työ- ja päivätoiminnan tarpeessa ja asiakasmäärissä ei tapahdu muutoksia tulevina vuosina. Nykyisissä tiloissa ja nykyisellä henkilöstöllä pystytään vastaamaan lähivuosien tarpeisiin ja haasteisiin. Vuosittain asiakaskohtaisesti työ- ja päivätoiminnan suoritteet arvioidaan erikseen. Ikääntyvien asiakkaiden vähentyminen mahdollistaa uusien asiakkaiden lisäämisen. Muutoin asiakasmäärän kasvattamiseen ei ole mahdollisuuksia. Suurin kehittämisen haaste Outokummussa on tuetun asumisen kehittämisen ja resurssien lisäämisen tarve. Outokummussa työskentelee yksi asumisen ohjaaja, jolla tällä hetkellä 24 asiakasta. Tämä resurssi mahdollistaa sen, että työntekijällä on mahdollisuus käydä vain noin kerran viikossa asiakkaan luona, vaikka tarve olisi vahvempaan tukeen. Uusia asiakkaita ei ole mahdollista ottaa asumisen ohjauksen piiriin. Iso osa tuetun asumisen asukkaista on ikääntyneitä/ ikääntyviä kehitysvammaisia, joten tuetun asumisen tarve on tästäkin syystä kasvava. Työ- ja päivätoimintapalvelut sekä tuetun asumisen palvelut muodostat yhdessä palvelukokonaisuuden, jonka avulla raskaampia palveluja voidaan vähentää. Henkilöstösuunnitelmassa on vuodelle 2015 varauduttava yhden uuden asumisen ohjaajan lisäämiseen. Vuoden 2017 aikana tuetun asumisen asiakkaita on jo 42. Pohjoisen alueen resurssi tarve vuosille Kontiolahti: asumisenohjaaja. nykyinen resurssi ei riitä. Miksi? Nuorten kehitysvammaisten palvelun tarve lisääntyy. Paine kalliisiin asumispalveluihin kasvaa. aikataulu 2015

13 12 Kontiolahti- Hammaslahti. Ohjaajaa tarvitaan avotyötoiminnan ja tuetun työllistämisen kehittämiseen. Outokumpu: asumisenohjaaja. Nykyinen resurssi ei riitä. Nuorten kehitysvammaisten määrä lisääntyy Kontiolahdella ja Hammaslahdessa. Tarvitaan monipuolisia työtoimintapalveluja muualla kuin toimintakeskuksissa. Kotiin vietävän tuetun asumisen palvelussa nyt 24 asiakasta. Vuonna 2017 vähintään 42 asiakasta. Vaihtoehtoja palveluasumiselle Joensuun keskustan alueella sijaitsee kaksi toimintakeskusta 1. Joensuun keskustassa sijaitsee Kauppakadun yksikkö. Yksikkö koostuu neljästä pienemmästä päivä- ja työtoimintayksiköstä. Satelliitti on pääasiassa työtoimintaa tuottava yksikkö, joka tekee yhteistyötä (henkilöstö/ asiakkaat) Merimiehenkadulla sijaitsevan työtoimintayksikkö Majakan kanssa. Satelliitin asiakkaat ovat kuitenkin pääsäänöisesti vaikeammin vammaisia kuin Majakan asiakkaat, eikä esimerkiksi laajamittaisempi avotyöllistäminen ole tavoiteltavaa. Kuitenkin pienimuotoinen toimintakeskuksen ulkopuolisen työn lisääminen on mahdollista ja tavoiteltavaa. Asiakkaita Satelliitissa on 22 ja toimintaa viitenä päivänä viikossa 8-16 välillä. Satelliitissa työskentelee kaksi työntekijää. Asiakkaat tulevat palveluihin omista kodeistaan ja palveluasumisen yksiköistä. Yhteistyötä alueen asumisen ohjaajan kanssa on paljon. Sateenkaari on vaikeasti kehitysvammaisten nuorten aikuisten päivätoimintayksikkö. Asiakkaissa on autistisia ja haasteellisesti käyttäytyviä asiakkaita. Asiakkaita on seitsemän ja vakituisia työntekijöitä yhteensä viisi. Toiminnan luonne on vaativaa päivätoimintaa. Kasvunpaikka on päivätoimintayksikkö nuorille. Kasvunpaikassa on kerrallaan seitsemän asiakasta. Osa kasvun paikan asiakkaista asuu kotona vanhempien luona ja osa palveluasumisyksiköissä. Asiakkaita osa on vaikeasti kehitysvammaisia. Työntekijöitä on yhteensä kaksi. Nykyisessä henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu ryhmäavustajan palkkaamiseen alkaen.

14 13 Onnela on päivätoimintayksikkö kaiken ikäisille (25-60v) vaikeimmin kehitysvammaisille. Asiakkaita on yhteensä 16. Päivittäisiä asiakkaita on kahdeksan. Työntekijöitä on yhteensä kaksi. Tällä hetkellä Kauppakadun tilat ovat käymässä ahtaiksi, eikä merkittävää asiakasmäärän/ toimintapäivien määrän nostoa voi tästä syystä tehdä. Toimintaa on järjestetty siten, että mahdollisimman moni palvelua tarvitseva asiakas saa palvelua edes osan aikaa viikosta, vaikka heillä olisi tarve useaan toimintapäivään viikossa. Kauppakadun tilat ovat vuokratiloja. Vuokrasopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka puolen vuoden (6kk) irtisanomisajalla. Huoneistokuluja lisää vuoden 2015 loppuun saakka 2400 /kk maksettava korvaus PKSSK:lle, jolla korvataan heidän tekemänsä muutostyöt ennen toiminnan siirtymistä kaupungille. Vuoden 2016 alusta lukien tämän korvauksen poistuminen alentaa huoneistokuluja / vuosi. Tilanahtaudesta huolimatta tilojen sijainti keskeisellä paikalla kaupungin keskustassa on toiminnan järjestämisen kannalta erittäin hyvä ratkaisu. Hyvä perusratkaisu on se, että Majakka ja Kauppakadun yksiköt ovat (jatkossakin) erillään. Toinen muodostaa työtoimintayksikön ja toisessa toteutetaan päivä- ja työtoimintaa (vaikeammin kehitysvammaiset) Kauppakadun nykyiset tilat eivät riitä oman toiminnan laajentamiseen. Vuokrasopimuksen irtisanominen (tai jatkaminen) pitää tehdä mennessä. Kauppakatu nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneistokulujen osuus ) tilaus todellinen asiakasmäärä Kauppakadulla on kesäaikaisin yksittäisiä asiakkaita loma-aikona, jolloin muut yksiköt ovat suljettuina. 2. Joensuun keskustassa Merimiehenkadulla sijaitsee toimintakeskus Majakka. Majakka on työtoimintaa toteuttava toimintakeskus. Majakassa työskentelee neljä ohjaajaa sekä kaksi

15 14 ryhmäavustajaa. Asiakkaiden työtehtävät Majakassa jaetaan keittiötöihin, alihankintaan sekä toimintakeskuksen ulkopuolella tehtäviin töihin. Asiakkaita Majakassa on yhteensä 70. Päivittäin toimintakeskuksen toiminnoissa on asiakasta. Asiakkaista suurin osa on kehitysvammaisia, mutta joukossa on yksittäisiä terapeuttisen- sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Avotyöllistämisen piirissä asiakkaita on yhteensä 20. Yksi ohjaajista on valmistunut oppisopimuksella työhönvalmentajaksi, jolloin asiakkaiden avo- / tuettu työllistäminen avotyömarkkinoille voi vahvistua. Toimintakeskuksen ulkopuolisen työn edelleen kehittymistä vauhdittaisi auton hankinta. Auto mahdollistaisi asiakkaiden kuljettamisen eri puolille kaupunkia esimerkiksi raivaus- ja siivoustöihin (Kontiolahdella tätä tehdään). Tämän toiminnan lisääminen lisäisi myös toimintapäivien määrää. Keittiöryhmän tehtäviin kuuluu päivän ruokahetkien järjestäminen sekä ruokailun jälkeinen tiskaaminen ym. siivoaminen. Alihankintatyöhön tilaukset tulevat lähiympäristön yrityksistä. Työtehtävät ovat kokoonpano-, viimeistely-, purku-, pakkaus ja postitustöitä. Toimintakeskuksen ulkopuolella tehtävät tehdään ryhmätöinä, kuten siivous- ja pihatyöt. Toimintakeskuksen sijainti on erinomainen lähellä kaupungin keskustaa. Sijainti mahdollistaa asiakkaiden omatoimisen kulkemisen sekä hyvän mahdollisuuden käyttää palveluliikennettä (noutopoika). Tilat on vuokrattu siten, että vuokrasopimusta ei voi irtisanoa ennen Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Tilat ovat ahtaat, eikä toimintapäivien määrä voi juurikaan lisätä. Mikäli toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa vuoden 2015 jälkeen, on tiloihin suunniteltava remontti ja samalla arvioitava mahdollisuus lisätilan rakentamiselle. Henkilöstö on esittänyt vakavan huolensa tilojen sisäilman laadusta. Tarvitaan vähintään luotettava sisäilmatutkimus. Majakka nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneisto kulujen osuus ) tilaus Keskustan alueen päivä- ja työtoiminnan kehittäminen

16 15 Suurin ratkaistava kysymys Joensuun keskustan alueella liittyy tilaratkaisuihin. Nykyisissä tiloissa (Kauppakadulla ja Merimiehenkadulla) toiminnan laajentaminen ei enää ole mahdollista. Jo nyt toimintapäiviä on jouduttu supistamaan. 1. Esitetään, että keskustan alueen tilaratkaisut vuodesta 2016 eteenpäin suunnitellaan erillisessä pientyöryhmässä alkaen syksystä Tuetun asumisen sekä palveluasumisen lisääminen lisäävät myös työ- ja päivätoiminnan tarvetta lähivuosina. 2. Henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2015 on varauduttu yhden uuden asumisenohjaajan toimen perustamiseen. Tämä ratkaisu liittyy Sepänkadun asumisyksikön valmistumiseen. Sepänkadun yksikkö valmistuu kesällä Sepänkadulle siirtyy Hyrsyläntiellä evakossa olleita asukkaita. Hyrsyläntielle jää vapaita asuntoja kehitysvammaisille. Näihin asuntoihin sijoitetaan henkilöitä, jotka kykenevät itsenäiseen asumiseen mikäli kotiin on saatavilla tukea. 3. Vuosien ja 2016 aikana myös keskustan alueella nuorten kehitysvammaisten määrä kasvaa. Vuonna 2014 ja 2015 palveluiden työ- ja päivätoimintapalveluiden piiriin on tulossa yhteensä 8-10 nuorta, joille palveluja on järjestettävä. Vuonna 2016 uusia päivä- ja työtoiminta-asiakkaita on tulossa jo 13. Nuorten palveluja tarvitaan lisää jo vuoden 2015 aikana. Kuntayhtymän vaativan päivätoimintapalvelun siirto omaksi toiminnaksi NUPA Tuottajan neuvottelukunnalle esiteltiin ( 13) vammaisten lasten ja nuorten palveluiden alustava kehittämissuunnitelma. Erityisesti suunnitelmassa painottui vammaisten lasten koulunkäyntiin ja lisäopetukseen liittyvät kysymykset. Tuottajan neuvottelukunta esitti päätöksessään asian valmistelujen jatkamista. Valmistelutyötä on pääasiassa jatkettu talvella 2013 ja vuoden 2014 alkupuolella osana kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintojen kehittämistä. Kehitysvammaisten elämään valmentavan ryhmän perustaminen (EVA) on yksi vuoden 2014 talousarvion toiminnallisista tavoitteista. nykyinen toiminta osana kuntayhtymän palvelua Kehitysvammaisten elämään valmentava päivätoiminta on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille kehitysvammaisille vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat pääsääntöisesti laajaa tai kaikenkattavaa tukea kommunikaation, sosiaalisten ja päivittäisten arkielämän taitojen alueella. Heidän erityiset tarpeensa estävät siirtymisen normaalia reittiä pitkin toisen asteen koulutukseen. Nuoret tarvitsevat erityistarpeidensa vuoksi henkilökohtaisen avustajan voidakseen osallistua toimintaan. Toiminta järjestetään tällä hetkellä osana PKSSK:n päivätoimintaa Honkalampikeskuksen toimintatalon tiloissa. EVA ryhmiä on kaksi.

17 16 Vuoden 2014 helmikuun tilanteen mukaan PKSSK:n päivätoiminnoissa on yhteensä 29 joensuulaista (kaiken ikäistä) asiakasta. Asiakkaista nuoria, peruskoulunsa vuosina 2014 tai 2015 päättäviä sekä muita alle 25- vuotiaita, on yhteensä 12. Tämän lisäksi ryhmään kuuluu seitsemän vuosina syntynyttä nuorta, joilla tulevaisuudessa on vastaava palveluiden tarve. Vaativalle päivätoimintapalvelulle tulee olemaan tarvetta tulevina vuosina. Kysymys on siitä, että järjestetäänkö palvelu kaupungin omana toimintana vai annetaanko palvelu kuntayhtymän järjestettäväksi myös jatkossa. Oman toiminnan käynnistäminen mahdollisimman pian jatkaisi luonnollisella tavalla palvelurakenteen muutosta, jolla kuntayhtymän palveluja siirretään kaupungin toiminnaksi. uusi nuorten palvelu (NUPA- ryhmä) 1. osana olemassa olevia päivätoimintakeskuksia Tällä hetkellä kaupungin/ Joensuu keskustan alueen kahdessa päivä- ja työtoimintayksikössä ei ole tilaa järjestää EVA ryhmän toimintaa. Vaati erillistä suunnittelua, mikäli Majakan ja Kauppakadun yksiköiden toiminnat siirrettäisiin uusiin tiloihin. Missään tapauksessa vastaavien tilojen löytyminen ei ole mahdollista vuoden 2014 aikana. Käytännössä keväällä 2015 on tehtävä ratkaisu jatketaanko Majakan ja Kauppakadun yksiköiden vuokraamista jälkeen. Toiminnan laajentaminen nykyisissä tiloissa ei ole mahdollista. 2. Lehmon peruskoulu Lehmon peruskoulun tilat on suunniteltu erityisryhmien käyttöön. Koulussa on vahvat perinteet vammaisten henkilöiden kanssa toimimisesta, ilmapiiri on toimintaa tukeva ja salliva. Vammaispalveluiden työntekijät ovat käyneet tutustumassa tiloihin ja tilat on todettu toimintaan sopiviksi. Keväällä 2014 on mahdollista vuokrata tilat yhdeksi lukuvuodeksi NUPA- ryhmän toiminnan käynnistämiseksi. NUPA palvelun sisältö; Osana kehitysvammaisten palvelurakenteen muutosta esitetään, että Joensuun kaupungin oma elämään valmentava ryhmä nuorille kehitysvammaisille aloittaisi toimintansa elokuussa Palvelu on tarkoitettu perusopetuksen jälkeiselle ajalle, niille nuorille jotka tarvitsevat paljon tukea päivittäisissä toiminnoissa, eivätkä ole saaneet jatko- opiskelupaikkaa. Ryhmään otetaan myös nuoria lisäopetusvuodelle, mistä johtuen henkilökuntaan tarvitaan opettaja. Maaliskuussa 2014 arvioitiin, että koulunsa päättäneitä ja/ tai 2. asteen opetukseen hakevia nuoria on Joensuun ja Kontiolahden alueella yhteensä noin 15. Tieto 2. asteen opintoihin pääsystä tulee kesäkuussa 2014, joten aivan varmaa tietoa NUPA- ryhmän toiminnan asiakasmäärästä ei voida tässä vaiheessa tehdä. Varsin todennäköistä on, että 15:sta nuoresta ilman opiskelupaikkaa

18 17 jää noin puolet. Tämä arvio perustuu aiempien vuosien kokemukseen ja asiakastyötä tekevien työntekijöiden arvioon asiakkaidensa tilanteesta. Mikäli kesäkuussa 2014 päädymme tilanteeseen, jolloin 5-8 nuorta kehitysvammaista on vailla opiskelu ja/ tai päivätoiminta paikaa, on ainut vaihtoehto kuntayhtymän päivätoimintapalvelut. Olemassa olevat omat päivätoimintayksiköt eivät pysty tähän vastaamaan. Vaativa päivätoiminta kuntayhtymän palveluissa maksaa sijoittavalle kunnalle 318/pv. Yhden nuoren vuosikustannukset ovat tällöin Oma NUPA palvelu korvaa tällöin sinne sijoitettavan nuoren osalta kuntayhtymän palvelut. NUPA palvelun kustannukset; bruttokustannukset ovat yhteensä noin Henkilöstömenot 1.1 opettaja /vuosi (VARKO) 1.2 sosiaaliohjaaja /vuosi ryhmäavustajaa = /vuosi yhteensä = vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaiset avustajat. Todennäköisesti ainakin jotkut NUPA- palvelun asiakkaat tarvitset avustajaa. 2. Tilakustannukset Neuvottelussa Kontiolahden sivistystoimen johtajan kanssa päädyttiin ratkaisuun, että tilakustannukset ovat 4000 /kk. Riippuen myöhemmin määriteltävästä siivouksen tasosta kuukausikustannus voisi olla 4300 /kk /kk x 11 = kuljetuskustannukset. Toimintaan osallistuvat nuoret asuvat eri puolilla Joensuuta ja Kontiolahtea. Kuljetus kuuluu päivätoiminnan palveluun, joten se järjestetään asiakkaille maksutta. Järkevin tapa kuljetusjärjestämiseksi on suunnitella kuljetusreitit yhdessä kaupungin logistikon kanssa sen jälkeen kun toimintaan osallistuvien nuorten tiedot ovat olemassa (kesäkuussa). Nykyisillä tiedoilla kustannusarvio vaihtelee välillä /kk. Kustannus riippuu siitä, miten asiakkaiden kyytien yhdistely muihin kuljetuksiin onnistuu? 4. ravintokustannukset. Nuorten ruokailut ja välipalat tulevat Lehmon koulun järjestäminä siten, että niistä laskutetaan erikseen Joensuun kaupunkia. Yhden oppilaan ravintokustannukset (lounas + välipala) maksaa ulkopuoliselle 5,20 /pv. Yhden oppilaan vuosikustannukset (11 kk, keskimäärin 20 toimintapäivää/kk) olisi Kahdeksan oppilaan kustannus n

19 18 5. Muut kustannukset, materiaali jne Oman NUPA- ryhmän toiminnan käynnistäminen Lehmon peruskoulun tiloissa on kokeilu. Tämän vuoksi esitetään, että työntekijät palkataan määräaikaisesti viimeistään lukien kevätlukukauden 2015 loppuun saakka. Toiminnan laatua ja taloudellisuutta arvioidaan heti vuoden 2015 alussa. Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluilla on mahdollisuus perustaa neljän työntekijän toimet lukien. Maaliskuussa 2014 yhdessä koulutoimen ja sosiaalipalveluiden kesken on päädytty esittämään kokeilun aloittamista ilman vakituisten toimien/ virkojen perustamista. Nyt arvioidut bruttokustannukset max ovat kuitenkin pienemmät verrattuna kuntayhtymän vaativan päivätoiminnan (EVA) kustannuksiin; tämä sillä edellytyksellä, että kaikki toisen asteen ulkopuolelle jäävät nuoret jouduttaisiin sijoittamaan kuntayhtymän kalliisiin palveluihin. Oman toiminnan kustannuksia pienentää lisäopetuksesta saatava valtionkorvaus 7566 /oppilas/ vuosi. Mikäli NUPA ryhmän toimintaan osallistuvista nuorista viisi osallistuu päivätoiminnan lisäksi myös lisäopetukseen, kokonaiskustannukset pienenevät /vuosi. Toiminnan nettokustannukset olisivat silloin Mikäli oman toiminnan nettokustannukset ovat , niin yhden asiakkaan päiväkustannus on 158 (vrt. kuntayhtymän päivähinta). Edellinen on laskettu siten, että toimintaan osallistuvia nuoria on kahdeksan ja toimintaa on arkipäivisin ympärivuoden (11kk). NUPA toiminnan kustannukset/ vuosi (arvio) henkilöstö kuljetus materiaali yms. ravinto bruttokustannus yhteensä oppilaskohtainen valtionkorvaus/ 7500 /oppilas nettokustannus yhteensä

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti

Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti Perusturva 16.3.2012 Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti Tekstit Hyvinvointipalvelut/perusturva Hyvinvointipalvelut/sivistys Taitto: Eija Tiitinen Kuvitus: Kuvat omistaa

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 1(21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MIELENTERVEYSPALVELUT 2 2 VAMMAISPALVELUT 5 2.1 Vaihtoehdot vammaispalvelun näkökulmasta 6 3 VANHUSPALVELUT 7 3.1 Asiakasmäärät

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto KOTIPALVELUSELVITYS Raportti Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston yhteisen kirjaston kotipalvelumallin kehittämisestä ja toteuttamisesta 21.08.2008-30.04.2009 Jaana Saarelainen Joensuun Seutukirjasto-

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

JOHDANTO. Mäntsälässä

JOHDANTO. Mäntsälässä SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 1. VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT 2 2. MÄNTSÄLÄN YHDYSKUNTARAKENNE JA VANHUSTENHUOLLON KEHITYS 3 2.1. Palvelujen kehitys 3 2.2. Vanhusväestön määrällinen kehitys 4 2.3. Hoidon tarpeen

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020 Jokainen on tärkeä. Raportti 28.1.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman taustaa...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima säätiö, jonne on koottu ensisijaisesti asumiseen liittyvää asiantuntemusta. Pääkaupunkiseudulla olemme merkittävä tukiasuntojen

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymäkokous 5.11.2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0 Puhelin 015 783 111,

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot