Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta"

Transkriptio

1 LUOTTAMUSMIESTEN VERKKOPALVELU STLTK Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

2 Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta 1. Selvityksen johdanto Kehitysvammaisten palveluiden valtakunnallisen suunnitelman (KEHAS- ohjelma) mukaisesti kehitysvammaisten laitosasuminen tulee korvata muilla soveltuvilla asumisratkaisuilla, kuten esimerkiksi palveluasumisella ja perhehoidolla. Valtakunnallista linjausta Joensuussa toteutetaan vammaisten asumispalveluiden suunnitelmalla vuosille Yksittäiset uudisrakennuskohteet pyritään toteuttamaan erityisasumisen toimeenpano- ohjelman (vuodet ) mukaisella tavalla. Toimeenpano-ohjelman on hyväksynyt Joensuun kaupunginhallitus ( 32). Työ- ja päivätoiminnan sekä kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen ovat toisistaan riippuvaisia. Suurin osa kehitysvammaisista henkilöistä käyttää tukipalvelunaan työ- tai päivätoimintaa, joten ainakin seuraavat näkökulmat vaikuttavat työ- ja päivätoiminnan kehittämisessä; 1. Mihin kehitysvammaisten asumispalvelut sijoittuvat (palveluasuminen, vuokra-asunnot, asumisryhmittymät). Kotiin vietävien palveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan yhteisellä kehittämisellä on mahdollista vähentää palveluasumisen (yövalvotun) asumisen kasvavaa tarvetta. Vuonna 2013 vammaispalveluiden asiakkaina oli 52 kehitysvammaista henkilöä, joille pystyttiin järjestämään riittävä asumisen tuki heidän kotiinsa. Tuetun asumisen tarve kasvaa tulevina vuosina siten, että vuonna 2015 kotiin vietäviä asumisentukipalveluja tarvitsee on 80 henkilöä ja vuonna henkilöä. Nykyisillä resursseilla palvelua ei voida kaikille järjestää, jolloin vaarana on, että palveluasumisen ostoja tarvitaan tästäkin syystä lisää. Yhden ostetun palveluasumisvuorokauden keskimääräinen hinta vuonna 2013 oli Millainen asiakaskunta kullakin palvelualueella on? 3. Millä alueella palvelujen tarve kasvaa Päivä- ja työtoimintojen palvelurakenteen ja kehittämisen kohdalla merkittävä ratkaisu on ollut Joensuun kaupungin päätös ottaa omaksi toiminnakseen PKSSK:lta Majakan ja Kauppakadun työ- ja päivätoimintayksiköt. Yksiköt ovat olleet kaupungin omaa palvelutuotantoa lukien. Tarkennetut talousarviotavoitteet vuodelle 2014 ovat työ- ja päivätoimintojen kehittäminen (talousarvio 2014 s. 13, 75 ja 132) sekä vaikeimmin vammaisten päivätoimintaryhmän perustaminen (EVA) (talousarvio 2014 s. 132) Kehitysvammaisten työtoiminnan muotoja ovat;

3 1) Perinteinen työkeskuksissa tehtävä työtoiminta (esimerkiksi erilaiset kokoonpanotyöt). 2) Tavallisissa työpaikoissa tehtävä avotyötoiminta. Tällöin asiakkaat ovat työtoimintakeskusten asiakkaina, mutta itse työ tehdään työpaikoille (esimerkiksi kaupassa). Asiakkaat eivät saa palkkaa työstään, vaan heille maksetaan työosuusrahaa. 3) Tuettu työ tavallisille avointen työmarkkinoiden kautta palkkasuhteiseen työhön vaatii Joensuussa paljon kehittämistä. Joensuun kaupungin työllisyysyksikön, te- toimiston sekä vammaispalveluiden yhteistyönä on mahdollista luoda polkuja työkykyisille kehitysvammaisille myös avoimille työmarkkinoille. 4) Kehitysvammaisten päivätoiminta on vaikeimmin vammaisille henkilöille tarkoitettua viriketoimintaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää vammaisen henkilön toimintakykyä sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Tällä hetkellä kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa kuntien omana toimintana tuotetaan Joensuun, Kontiolahden sekä Outokummun alueella seitsemässä eri toimintakeskuksessa. Vuoden 2014 talousarviossa näiden toimintakeskusten yhteinen nettokustannus on Omien toimintakeskusten toiminta (toiminta-aika ma-to 8-15 ja pe 8-14) toimintapäivien määrä asiakkaiden määrä tilinpäätös tilaus arvio arvio sisältää kaikki asiakkaat, myös ne jotka käyttävät toimintaa vain yhden päivän esimerkiksi kesälomakautena. Näitä asiakkaita on Kauppakadun yksiköissä kesäaikaan noin tilanteen mukaan asiakkaita on 276. Nämä ovat pysyviä, säännöllisesti toiminnassa käyviä asiakkaita. Tulevien vuosien asiakasmäärän kasvua pitää verrata tähän määrään. Ja sen lisäksi oman toiminnan pitää pystyä vastaamaan tilapäisiin tarpeisiin erityisesti kesällä. Vuosien 2014, 2015 ja 2017 arvioissa on mukana myös yksittäiset kävijät. PKSSK:n tuottaa kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa Honkalampikeskuksen yksiköissä. Palvelujen piirissä on ollut kaiken ikäisiä kehitysvammaisia. Laitosasumisen purkaminen, omien päivä- ja työtoimintayksiköiden kehittäminen sekä yhteistyö koulutuspalvelukeskuksen kanssa (lisäopetus, EVA) vähentää kuntayhtymän palvelujen käyttöä KEHAS- ohjelman mukaisesti. PKSSK:n ostot toimintapäivien määrä asiakkaiden määrä

4 tilinpäätös tilaus arvio arvio Määrä on pienempi kuin vuonna Asumispalveluiden kehittäminen ja tarkempi puuttuminen toimintapäivien määrään palvelusuunnitelmissa ovat vaikuttaneet. Suunta on hyvä. Vuoden 2015 ja 2017 toimintapäivien määrän lasku toteutuu, mikäli palvelurakenteen muutos jatkuu ja suunnitellut toimenpiteet voidaan toteuttaa. Ostopalveluja muilta palveluiden tuottajilta joudutaan tekemään erityisesti niille asiakkaille, jotka ovat yksityisten asumispalveluiden piirissä muualla kuin Joensuussa tai joensuun seudulla. Toimintapäivien määrän kehitys riippuu asumispalveluiden ostoista. muut ostopalvelut toimintapäivien määrä asiakkaiden määrä tilinpäätös tilaus arvio arvio Kuntien omien työ- ja päivätoimintayksiköiden toimintapäivähinnat eivät ole keskenään täysin verrannolliset tämä johtuu kahdesta eri syystä 1. Suoritteissa ja hoitopäivien hinnoissa on mukana sekä toimintakeskuksissa tehtävä että avotyötyönä tehtävä toiminta. Toimintakeskukset, joissa on paljon avotyötoimintaa vaikuttavat olevan halvempia. Avotyötoiminnan sekä tuetun työllistämisen kehittäminen ja lisääminen ovat yksi toiminnallisista tavoitteista, joilla kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa voidaan monipuolistaa ja kehittää. On kuitenkin huomioitava, että mahdollisuudet löytää avotyöpaikkoja/ palkkatyöpaikkoja ovat erilaiset Ahvenisella kuin esimerkiksi Kontiolahdella. 2. Toimintakeskukset, joissa toiminta painottuu pääasiassa vaikeimmin vammaisten päivätoimintaan, ei avotyöllistäminen ole mahdollista. Tästä johtuen Kauppakadun toimintakeskuksen hintaa ei kannata vertailla muiden kanssa. 2. Nykytila palvelualueittain

5 Eteläisellä alueella sijaitsee kaksi kehitysvammaisten toimintakeskusta. 1. Hammaslahdessa osoitteessa Autoilijantie 13 sijaitsevan Kotipihan toimintakeskuksessa toteutetaan monipuolisesti kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa. Asiakkaita nykyisessä toiminnassa on 22, mutta lähivuosina nuorten koulunsa päättäneiden osuus Hammaslahden alueella kasvaa. Asiakkaista 12 on avotyötoiminnassa ja loput käyvät päivittäin (lähes päivittäin) toimintakeskuksen palveluissa. Tällä hetkellä Kotipihan tilat mahdollistavat kohtuullisen hyvin nykyisellä asiakasmäärällä palvelut, mutta lisää tilaa tarvitaan jo vuoden 2015 aikana uusien asiakkaiden tarpeisiin. Kotipihan välittömässä läheisyydessä sekä Hammaslahden alueella on kehitysvammaisille sopivia vuokra-asuntoja ja tulevaisuudessa onkin järkevää, että alueella voitaisiin entisestään tehostaa ns. asumisryhmä ajattelua. Tämä suunta edellyttää asumisvalmennuksen sekä tuetun asumisen palvelun edelleen kehittämistä. Asumisryhmittymäajattelulla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, jossa työ- ja päivätoiminta sekä asuminen muodostavat yhden kokonaisuuden. Työ- ja päivätoiminnan sekä asumisen tukemisen ( ja valmennuksen) tehtävissä työskentelevät työntekijät vastaavat kokonaisvaltaisesti kehitysvammaisen henkilön palveluntarpeista. Vuokra-asumisen lisäksi alueella sijaitsee palveluasumisen yksiköitä, joista asukkaat käyvät Kotipihan työ- ja päivätoiminnoissa. Kotipihassa työskentelee kaksi vakituista työntekijää. Vakituisten työntekijöiden lisäksi Kotipihassa on kaksi työllistettyä. Nuorten kehitysvammaisten ryhmä on perustettu syksyllä Tämän toiminnan on mahdollistanut työllisyysvaroin palkattu ryhmäavustaja, jolla on sopimus toukokuun loppuun saakka. Nuorten ryhmän perustaminen Kotipihan toiminnan yhteyteen on vähentänyt kuntayhtymältä ostettuja työ- ja päivätoimintapalveluja. Tällä hetkellä ryhmässä on 3 nuorta. Syksystä 2014 eteenpäin nuoria asiakkaita on tulossa yhä enemmän. Nuorten ryhmän toiminnan vakinaistaminen vuoden 2015 aikana olisi edellisestä syystä perusteltua. Eteläisellä alueella työskentelee yksi asumisenohjaaja. Hänen alueensa muodostuu Hammaslahden, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran alueista. Resurssi ei ole riittävä. Joensuun kaupunki on vuokrannut tilat Joen Hoiva OY:ltä (entinen Joensuun hoiva- ja palveluyhdistys) toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella. Kotipiha nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneistokulujen osuus ) tilaus Kiihtelysvaarassa osoitteessa Kaskipolku 4 sijaitsevassa Oravanpyörän toimintakeskus palvelee Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran alueen kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintayksikkönä.

6 Asiakkaita toiminnan piirissä on 15. Toimitilat sijaitsevat Kiihtelysvaaran keskustassa vuokratiloissa. Tilojen kokonaispinta-ala on 192m². Kaupungin omistuksessa tiloista on 130m² ja loput 62m² on vuokrattua tilaa. Vuokratun tilan irtisanomisaika on kolme kuukautta. Oravanpyörän toimintapäivien määrää rajoittaa erityisesti asiakkaiden kuljettamisesta aiheutuvat hankaluudet. Asiakkaita tulee toiminnan piiriin Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran alueilta useiden kymmenien kilometrien päästä. Kuljetusta on voitu järjestää käytännössä vain kolmena päivänä viikossa kaukaa tuleville asiakkaille. Vaikka toimintakeskus on toiminnassa viitenä päivänä viikossa 8-16 välisenä aikana, ei toiminta em. syystä ole tehokasta. Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran alueella asiakasmäärä ei kasva. Nykyisten 15 (kaksi avotyötoiminnassa) asiakkaan kohdalla on mahdollista, että osalle heistä järjestyy kevyemmällä rakenteella vastaavat palvelut omalle alueelleen. Alueen työntekijöiden mukaan yhteistyötä järjestöjen ja seurakunnan kanssa on mahdollista tiivistää ja osittain toimintakeskuksessa järjestettävän työ- ja päivätoiminnan sijaan voidaan asiakkaiden tarvetta vastaava palvelu järjestää esimerkiksi kerhotoimintana. Oravanpyörän toiminta on tällä hetkellä myös haavoittuvaa sen vuoksi, että päivä- ja työtoiminnassa työskentelee kokopäiväisesti vain yksi työntekijä, koska vastaavan ohjaajan työaika menee osittain esimiestehtäviin eteläisen alueen muissakin yksiköissä. Kokopäiväisen työntekijän lisäksi yksikössä työskentelee 13,25h/vk iltapäiväkerhon ohjaaja. Oravanpyörä nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneistokulujen osuus ) tilaus Eteläisen alueen kehittämistoimenpiteet 1. Eteläisen alueella toiminnan kehittämisen keskeinen ratkaisu on keskittää kahden toimintakeskuksen toiminta yhteen keskukseen. Keskuksen tulisi sijaita Hammaslahdessa. Tällöin yhteistyö kehitysvammaisten asumispalvelujen alueella tiivistyy ja on mahdollista edelleen kehittää ajatusta asumisryhmittymästä, jossa työ- ja päivätoiminta sekä tuetun asumisenpalvelut muodostavat yhden kokonaisuuden. Oravanpyörän toimintakeskuksesta voidaan luopua ja työntekijät siirtyvät yhteen isompaan yksikköön. Oravanpyörän nykyisistä asiakkaista osa siirtyy uuteen yksikköön ja osalle pystytään järjestämään uudentyyppistä toimintaa kerhotoiminnan, seurakunnan jne. yhteistyöllä. Asiakkaiden kuljetusjärjestelyjen suhteen on tehty yhteistyötä kaupungin kaupunkirakenneyksikön logistikon kanssa. Uudet kuljetusjärjestelyt, joilla osa Oravanpyörän

7 asiakkaista kuljetetaan Hammaslahteen puolittavat nykyiset Oravanpyörän kuljetuskustannukset. Säästöä saadaan vuodessa noin Asumisen ohjauksen/ tuetun asumisen lisääminen alueelle tulevina vuosina on perusteltua. Kotipihan uudessa yksikössä on mahdollista harjoitella yksinasumisen taitoja ja valmistaa kehitysvammaisia (erityisesti nuoria) asiakkaita muuttamaan omiin koteihin. Koteihin, jotka voivat sijaita työ- ja päivätoimintayksikön läheisyydessä Hammaslahdessa (asumisryhmittymä). Henkilöstösuunnitelmassa on vuodelle 2015 varauduttava yhden uuden asumisen ohjaajan lisäämiseen (alueena Pyhäselkä, Hammaslahti, Tuupovaara ja Kiihtelysvaara) Muutoin on vaarana, että nuoria, itsenäistyviä kehitysvammaisia joudutaan sijoittamaan ympärivuorokautiseen asumiseen. Yhden isomman yksikön hyötynä on se että, 1) Resurssit yhdistämällä (kolme ohjaajaa ja vastaavan ohjaaja työpanos) voidaan tarvittava palvelu järjestää nykyistä toimintaa tehokkaammin ja laadukkaammin. Tilaratkaisuja on suunniteltu siten, että toimintapäiviä voidaan jatkossa järjestää aiempaa enemmän ja niiden sisältö vastaa nykyistä paremmin asiakaskunnan tarvetta. Tarkka suoritemäärä vuodelle 2015 arvioidaan talousarvion valmistelun yhteydessä. Työntekijöitä uudessa yksikössä olisi 3 ½ ja vastaavaohjaa voi keskittyä eteläisen alueen esimiestyöhön. ½ työntekijän työpanos alueelle kohdennetaan nyt vapaana olevista resursseista. 2) Tilaratkaisuilla voidaan vaikuttaa toimintaan siten, että toimintakeskuksen sisällä kehitysvammaisia asiakkaita voidaan eriyttää omiksi ryhmikseen esim. päivätoiminnan ryhmä, nuorten ryhmä jne. Toiminnan monimuotoisuuden kehittäminen on tärkeää sen vuoksi, että jokaiselle uudelle asiakkaalle löytyy omana toimintana tuotettu työ- tai päivätoimintapalvelu eikä ostopalveluja tarvita. Eteläisen alueen toimintojen keskittäminen nimenomaan Hammaslahteen on perusteltua myös siksi, että alueen palveluntarve on kasvava. Palveluiden piiriin on tulossa vuodesta 2015 eteenpäin 20 nuorta kehitysvammaista, joiden palvelut pitää pystyä järjestämään omana toiminta 3) Kehitysvammaisten työllistyminen suoraan avotyömarkkinoille. Nuoret, jotka voisivat työllistyä opintojen jälkeen suoraan tavallisiin työpaikkoihin tuettuna, eivät tarvitsisi jäädä lainkaan työ- ja päivätoimintakeskusten palveluihin. Tällä toiminnalla voidaan myös lisätä suoritteiden määrä. Yksi alueen ohjaajista opiskelee työvalmennuksen perusteet koulutuksessa. 4) Alihankintatyön aloittaminen? Tällä hetkellä Kotipihan toimintoihin ei kuulu lainkaan alihankintatyötä. Nykyiset tilat eivät mahdollista esimerkiksi pajatyyppisen toiminnan aloittamista. Tilaratkaisu. Tilavaihtoehtoja on Hammaslahden alueelta etsitty jo pidemmän aikaan. Paras ratkaisu on laajentaa nykyisen Kotipihan toimintaa siten, että päivä- ja työtoiminnan käyttöön otetaan rakennuksesta lisää

8 tilaa yhteensä noin 90m². Suunnitelmasta on neuvoteltu vuokranantajan kanssa helmikuussa Tällöin sovittiin, että tarkempi neuvottelu vuokrasopimuksen laajentamiseksi edellä kuvatulla tavalla pidetään kevään 2014 aikana. Vuokranantaja tekee oman selvityksensä tilojen remontti- ja muutostarpeista. Arvion mukaan selvitys valmistuu toukokuussa Kaupungin tilatyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt toimitiloissa suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisaikataulua vuosille Vuoden 2012 toimenpideohjelmassa (vuoden 2014 tilanteen päivitys) Oravapyörän ja Kiihtelyspirtin tilajärjestelyt : selvitys toiminnan (kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan) siirtämiseksi Hammaslahden vammaisten päiväkeskuksen (Kotipiha) yhteyteen osoitteeseen Autoilijan tie 13 on tekeillä. ETELÄISEN ALUEEN RESURSSITARVE VUOSILLE miksi? aikataulu 1. asumisenohjaaja. Alueella työskentelee tällä hetkellä yksi asumisen ohjaaja. Resurssi ei riitä jatkossa. tuetun asumisen järjestäminen kotiin vähentää muun palveluasumisen tarvetta. Hammaslahden alueella on kasvupaineita. Yhden asumisvuorokauden hinta palveluasumisessa keskimäärin 114 /vrk /vuosi. Yksi palveluasumisratkaisu on samanhintainen kuin yhden työntekijän vuosikustannus. vuosi ohjaaja työtoimintaan Työtoimintaryhmät. Palvelun tarve kasvaa voimakkaasti nuorten osalta. vuosi 2015 Pohjoisella alueella + Outokumpu sijaitsee kolme toimintakeskusta. 1. Enossa Ahvenisilla sijaitsevan toimintakeskuksen (Kivenpyörittäjä) toiminta on Joensuun kaupungin omistuksessa olevassa alueen vanhassa, peruskorjatussa kyläkoulussa. Toimintakeskuksen toiminta

9 on perinteistä toimintakeskustyötä vaihdellen toimintakeskuksen sisällä tehtävistä toiminnoista (käsityö, ruuanlaitto) talon ulkopuolisiin tehtäviin (ympäristönhoito, mökkitalkkaritoiminta, kauppapalvelut). Käsityötuotteita tuotetaan myös myyntiin muun muassa Kauppakadun yksikön myymälään. Toimintakeskus sijaitsee erittäin kauniilla paikalla järven rannalla ja tämän luontoympäristön merkitys toimintojen suunnittelussa on merkittävä ja mahdollistaa hyvin keskuksen ulkopuolisen työn kehittämisen. Asiakaista neljä on avotyössä. Päivittäin toiminnassa käy asiakasta. Kivenpyörittäjällä työskentelee kolme vakinaista ohjaaja + työllistetty. Tämän lisäksi ½ ohjaajan toimi on täytetty määräaikaisesti saakka. Kivenpyörittäjä nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneistomenojen osuus ) tilaus Kontiolahdessa osoitteessa Yrittäjäntie 6 sijaitsevan työ- ja päivätoimintayksikkö (työtanhua) sijaitsee toimintaan nähden keskeisellä paikalla Kontiolahden keskustan tuntumassa. Tilat ovat vuokratiloja, joiden kokonaispinta-ala on 188m². Tilojen laajentamissuunnitelma on parhaillaan tekeillä. Lisätilaa saadaan samasta kiinteistöstä väliseiniä purkamalla. Remontin jälkeen keskuksen kokonaispinta-ala on 254m². Työtanhuassa työskentelee kolme ohjaaja, joista yksi 50% työajalla. Heidän lisäkseen Työtanhuan vahvuuteen kuuluu yksi ryhmäavustaja ja yksi työllistetty. työtanhua nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneistomenojen osuus ) tilaus kuntamaisema arvio tilanteen mukaan tilalaajennuksen kustannukset eivät ole tiedossa

10 Työtoiminta koostuu monipuolisista (perinteisistä) sisä- ja ulkotöistä sekä palvelujen myynnistä ulkopuolelle. Ulkopuolelle myydään muun muassa kiinteistönhoitotyötä sekä muuttoapua. Työnhaussa on pitkät ja toimivat perinteet avotyöllistämiselle. Asiakkaista 17 on töissä tuetusti toimintakeskuksen ulkopuolella, joko kokonaan tai siten, että osan päivistä he ovat toimintakeskuksella ja osan työpaikolla. Nuoria, koulunsa päättäviä kehitysvammaisia palveluiden tarvitsijoita on toiminnan piiriin lähivuosina tulossa n. 20. Päivittäin toimintakeskuksella käy asiakasta. 3. Outokummussa teollisuuskadulla sijaitsevan toimintakeskus Nirunarun vuoden 2014 talousarvio on Päivittäisiä asiakkaita käy ja tämän lisäksi avotyötoiminnassa on asiakkaita 17. Nirunarun toimintakeskuksissa avotyöllistettyjen osuus on verraten suurta. Toimintapäiviä vuoden 2014 tilauksessa on 7341 ja yhden toimintapäivän hinnaksi tulee 28. Toimintakeskuksen tilat ovat vuokralla Outokummun teollisuuskiinteistö Oy:ltä. Nirunarun tämänhetkinen asiakaskunta on heterogeenistä vaihdellen vaikeavammaisista lievästi kehitysvammaisiin. Tämänkin vuoksi on tärkeää, että Nirunarun toiminta voi jatkaa nykyisissä tiloissa, jotka mahdollistavat asiakkaiden jakamisen pienempiin ryhmiin heidän tarpeidensa mukaisesti, eikä ostopalveluja jatkossakaan tarvita. Samoissa tiloissa toteutetaan myös pajatyyppisesti alihankintaa ja sen vuoksi toimintakeskuksen tulot kattavat suhteellisen kalliit huoneistokustannukset käytännössä kokonaan. Toimintakeskuksen tilat mahdollistavat tarvittaessa työtoimintapäivien määrän pienen kasvattamisen. Nirunarussa työskentelee kolme vakituista ohjaajaa. Outokummun alueella työskentelee yksi asumisen ohjaaja. Asumisen ohjauksen resurssi ei ole riittävä. Nirunaru nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös 2013 ei saatavilla tilaus (huoneistokulujen osuus ) 40 (arvio liian pieni) Vuoden 2014 tilaus on huomattavasti vuoden 2013 tilinpäätöstä pienempi. Vuoden 2014 toteuma tulee olemaan tilausta suurempi. Maaliskuussa 2014 asiakkaita on 52 Yhteenveto Pohjoisen alueen kehittämistoimenpiteistä Eno

11 10 Enon alueen työ- ja päivätoimintojen (Kivenpyörittäjän toimintakeskus) tulevien vuosien kehittäminen liittyy osittain pohjoisen- alueen asumispalveluiden tuleviin ratkaisuihin. Vammaisten asumispalveluiden suunnitelmassa ja valmisteilla sekä erityisasumisen toimeenpano-ohjelmassa (KH ) (visiointi vuosille ) pohjoiselle alueelle (Eno + Kontiolahti) on suunnitteilla 15 paikkainen (24/7) asumisen yksikkö. Nykyisin Enon alueella sijaitsevan Viherkodon asukkaat siirtyvät uuteen yksikköön. Asumisyksikön rakentaminen on osa kehitysvammaisten laitosasumisen purkamisesta. Uuden asumisyksikön sijainnilla voi olla vaikutusta myös työ- ja päivätoimintayksikön tulevaan sijaintiin. Tällä hetkellä tarvetta tilamuutoksiin ei ole. Alustavan arvion mukaan uuden asuinyksikön pitäisi sijaita Enon keskustan alueella. Jos hanke toteutuu, niin samassa yhteydessä kannattaa arvioida työ- ja päivätoiminta yksikön sijainti. Palveluasumisen tarve Enon alueella kasvaa siten, että vuonna 2017 asumispalveluja tarvitaan n. 20 asiakkaalle (nyt 12). Palveluasumisen tarvetta voidaan vähentää tuetun asumisen palveluja kehittämällä. Enon alueella järkevää on, että kotona asumisen tukeminen tapahtuu uuden palvelutalon työntekijöiden toimesta. Uuden asumisyksikön henkilöstörakenteessa tämä on huomioitava. Toiminnan sisäinen kehittäminen; asiakasmäärä tulee tulevina vuosina pysymään lähes ennallaan, eikä suuria toimintapäivien muutoksia todennäköisesti tapahdu. Arviolta viisi (5) asiakasta poistuu palvelun piiristä ikääntymisen vuoksi lähivuosina, joten uudet palveluun tulijat (2-4 nuorta) mahtuvat nykyisiin palveluihin hyvin. Toiminta on riippuvaista asiakkaiden kuljettamisesta asumisen ja toimintakeskuksen välillä. Tällä hetkellä kuljettaminen tapahtuu henkilökunnan omin voimin kahdella pakettiautolla. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että toimintapäivän pituus jää iltapäivällä lyhyeksi. Työ- ja päivätoiminnan nykyinen henkilöstö riittää vastaamaan palveluiden tarvetta tällä hetkellä. Kontiolahti Työ- ja päivätoiminnan sekä tuetun asumisen kasvavaan palveluiden tarpeeseen ei nykyisillä resursseilla voida täysin vastata. Tuetun asumisen sekä työ- ja päivätoimintapalveluiden piiriin on vuoteen 2017 mennessä tulossa yhteensä noin 20 asiakkaan lisäys. Palveluiden piiriin on tulossa erityisesti koulunsa päättäneitä itsenäistyviä nuoria, joiden kohdalla mahdollisimman monipuoliset työtoimintapalvelut yhdistettynä tuetun asumisen mahdollisuuteen olisi paras mahdollinen kokonaisratkaisu, jolla voitaisiin välttää tarpeettoman raskaat (24/7) asumisratkaisut. Tilanne on tässä suhteessa samanlainen kuin Hammaslahdessa. Erityisesti nuorten kohdalla avotyöllistämisen sekä tuetun työllistämisen lisääminen osana työtoiminnan kehittämistä olisi perusteltua.

12 11 Nykyiset tilat laajenevat vuoden 2014 aikana. Remontti alkaa todennäköisesti toukokuun 2014 aikana ja valmistuu kesän 2014 aikana. Remontti edellyttää nykyisten toimintojen siirtämistä toisiin tiloihin remontin ajaksi. Väliaikaisia tiloja etsitään parhaillaan. Henkilöstösuunnitelmassa vuodesta 2015 eteenpäin on huomioitava lisääntyvä palveluiden tarve seuraavasti; 1. Vuoden 2015 (tai 2016) henkilöstösuunnitelmaan tarvitaan yhden asumisen ohjaajan lisäys. 2. Vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmaan tarvitaan yhden ohjaajan lisäys; tehtävänä avotyöllistämisen kehittäminen ja lisääminen Kontiolahden ja Hammaslahden alueille yhteistyössä alueen muun päivä ja työtoiminnan henkilöstön kanssa. Outokumpu Outokummun alueen osalta työ- ja päivätoiminnan tarpeessa ja asiakasmäärissä ei tapahdu muutoksia tulevina vuosina. Nykyisissä tiloissa ja nykyisellä henkilöstöllä pystytään vastaamaan lähivuosien tarpeisiin ja haasteisiin. Vuosittain asiakaskohtaisesti työ- ja päivätoiminnan suoritteet arvioidaan erikseen. Ikääntyvien asiakkaiden vähentyminen mahdollistaa uusien asiakkaiden lisäämisen. Muutoin asiakasmäärän kasvattamiseen ei ole mahdollisuuksia. Suurin kehittämisen haaste Outokummussa on tuetun asumisen kehittämisen ja resurssien lisäämisen tarve. Outokummussa työskentelee yksi asumisen ohjaaja, jolla tällä hetkellä 24 asiakasta. Tämä resurssi mahdollistaa sen, että työntekijällä on mahdollisuus käydä vain noin kerran viikossa asiakkaan luona, vaikka tarve olisi vahvempaan tukeen. Uusia asiakkaita ei ole mahdollista ottaa asumisen ohjauksen piiriin. Iso osa tuetun asumisen asukkaista on ikääntyneitä/ ikääntyviä kehitysvammaisia, joten tuetun asumisen tarve on tästäkin syystä kasvava. Työ- ja päivätoimintapalvelut sekä tuetun asumisen palvelut muodostat yhdessä palvelukokonaisuuden, jonka avulla raskaampia palveluja voidaan vähentää. Henkilöstösuunnitelmassa on vuodelle 2015 varauduttava yhden uuden asumisen ohjaajan lisäämiseen. Vuoden 2017 aikana tuetun asumisen asiakkaita on jo 42. Pohjoisen alueen resurssi tarve vuosille Kontiolahti: asumisenohjaaja. nykyinen resurssi ei riitä. Miksi? Nuorten kehitysvammaisten palvelun tarve lisääntyy. Paine kalliisiin asumispalveluihin kasvaa. aikataulu 2015

13 12 Kontiolahti- Hammaslahti. Ohjaajaa tarvitaan avotyötoiminnan ja tuetun työllistämisen kehittämiseen. Outokumpu: asumisenohjaaja. Nykyinen resurssi ei riitä. Nuorten kehitysvammaisten määrä lisääntyy Kontiolahdella ja Hammaslahdessa. Tarvitaan monipuolisia työtoimintapalveluja muualla kuin toimintakeskuksissa. Kotiin vietävän tuetun asumisen palvelussa nyt 24 asiakasta. Vuonna 2017 vähintään 42 asiakasta. Vaihtoehtoja palveluasumiselle Joensuun keskustan alueella sijaitsee kaksi toimintakeskusta 1. Joensuun keskustassa sijaitsee Kauppakadun yksikkö. Yksikkö koostuu neljästä pienemmästä päivä- ja työtoimintayksiköstä. Satelliitti on pääasiassa työtoimintaa tuottava yksikkö, joka tekee yhteistyötä (henkilöstö/ asiakkaat) Merimiehenkadulla sijaitsevan työtoimintayksikkö Majakan kanssa. Satelliitin asiakkaat ovat kuitenkin pääsäänöisesti vaikeammin vammaisia kuin Majakan asiakkaat, eikä esimerkiksi laajamittaisempi avotyöllistäminen ole tavoiteltavaa. Kuitenkin pienimuotoinen toimintakeskuksen ulkopuolisen työn lisääminen on mahdollista ja tavoiteltavaa. Asiakkaita Satelliitissa on 22 ja toimintaa viitenä päivänä viikossa 8-16 välillä. Satelliitissa työskentelee kaksi työntekijää. Asiakkaat tulevat palveluihin omista kodeistaan ja palveluasumisen yksiköistä. Yhteistyötä alueen asumisen ohjaajan kanssa on paljon. Sateenkaari on vaikeasti kehitysvammaisten nuorten aikuisten päivätoimintayksikkö. Asiakkaissa on autistisia ja haasteellisesti käyttäytyviä asiakkaita. Asiakkaita on seitsemän ja vakituisia työntekijöitä yhteensä viisi. Toiminnan luonne on vaativaa päivätoimintaa. Kasvunpaikka on päivätoimintayksikkö nuorille. Kasvunpaikassa on kerrallaan seitsemän asiakasta. Osa kasvun paikan asiakkaista asuu kotona vanhempien luona ja osa palveluasumisyksiköissä. Asiakkaita osa on vaikeasti kehitysvammaisia. Työntekijöitä on yhteensä kaksi. Nykyisessä henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu ryhmäavustajan palkkaamiseen alkaen.

14 13 Onnela on päivätoimintayksikkö kaiken ikäisille (25-60v) vaikeimmin kehitysvammaisille. Asiakkaita on yhteensä 16. Päivittäisiä asiakkaita on kahdeksan. Työntekijöitä on yhteensä kaksi. Tällä hetkellä Kauppakadun tilat ovat käymässä ahtaiksi, eikä merkittävää asiakasmäärän/ toimintapäivien määrän nostoa voi tästä syystä tehdä. Toimintaa on järjestetty siten, että mahdollisimman moni palvelua tarvitseva asiakas saa palvelua edes osan aikaa viikosta, vaikka heillä olisi tarve useaan toimintapäivään viikossa. Kauppakadun tilat ovat vuokratiloja. Vuokrasopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka puolen vuoden (6kk) irtisanomisajalla. Huoneistokuluja lisää vuoden 2015 loppuun saakka 2400 /kk maksettava korvaus PKSSK:lle, jolla korvataan heidän tekemänsä muutostyöt ennen toiminnan siirtymistä kaupungille. Vuoden 2016 alusta lukien tämän korvauksen poistuminen alentaa huoneistokuluja / vuosi. Tilanahtaudesta huolimatta tilojen sijainti keskeisellä paikalla kaupungin keskustassa on toiminnan järjestämisen kannalta erittäin hyvä ratkaisu. Hyvä perusratkaisu on se, että Majakka ja Kauppakadun yksiköt ovat (jatkossakin) erillään. Toinen muodostaa työtoimintayksikön ja toisessa toteutetaan päivä- ja työtoimintaa (vaikeammin kehitysvammaiset) Kauppakadun nykyiset tilat eivät riitä oman toiminnan laajentamiseen. Vuokrasopimuksen irtisanominen (tai jatkaminen) pitää tehdä mennessä. Kauppakatu nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneistokulujen osuus ) tilaus todellinen asiakasmäärä Kauppakadulla on kesäaikaisin yksittäisiä asiakkaita loma-aikona, jolloin muut yksiköt ovat suljettuina. 2. Joensuun keskustassa Merimiehenkadulla sijaitsee toimintakeskus Majakka. Majakka on työtoimintaa toteuttava toimintakeskus. Majakassa työskentelee neljä ohjaajaa sekä kaksi

15 14 ryhmäavustajaa. Asiakkaiden työtehtävät Majakassa jaetaan keittiötöihin, alihankintaan sekä toimintakeskuksen ulkopuolella tehtäviin töihin. Asiakkaita Majakassa on yhteensä 70. Päivittäin toimintakeskuksen toiminnoissa on asiakasta. Asiakkaista suurin osa on kehitysvammaisia, mutta joukossa on yksittäisiä terapeuttisen- sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Avotyöllistämisen piirissä asiakkaita on yhteensä 20. Yksi ohjaajista on valmistunut oppisopimuksella työhönvalmentajaksi, jolloin asiakkaiden avo- / tuettu työllistäminen avotyömarkkinoille voi vahvistua. Toimintakeskuksen ulkopuolisen työn edelleen kehittymistä vauhdittaisi auton hankinta. Auto mahdollistaisi asiakkaiden kuljettamisen eri puolille kaupunkia esimerkiksi raivaus- ja siivoustöihin (Kontiolahdella tätä tehdään). Tämän toiminnan lisääminen lisäisi myös toimintapäivien määrää. Keittiöryhmän tehtäviin kuuluu päivän ruokahetkien järjestäminen sekä ruokailun jälkeinen tiskaaminen ym. siivoaminen. Alihankintatyöhön tilaukset tulevat lähiympäristön yrityksistä. Työtehtävät ovat kokoonpano-, viimeistely-, purku-, pakkaus ja postitustöitä. Toimintakeskuksen ulkopuolella tehtävät tehdään ryhmätöinä, kuten siivous- ja pihatyöt. Toimintakeskuksen sijainti on erinomainen lähellä kaupungin keskustaa. Sijainti mahdollistaa asiakkaiden omatoimisen kulkemisen sekä hyvän mahdollisuuden käyttää palveluliikennettä (noutopoika). Tilat on vuokrattu siten, että vuokrasopimusta ei voi irtisanoa ennen Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Tilat ovat ahtaat, eikä toimintapäivien määrä voi juurikaan lisätä. Mikäli toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa vuoden 2015 jälkeen, on tiloihin suunniteltava remontti ja samalla arvioitava mahdollisuus lisätilan rakentamiselle. Henkilöstö on esittänyt vakavan huolensa tilojen sisäilman laadusta. Tarvitaan vähintään luotettava sisäilmatutkimus. Majakka nettokustannus asiakasmäärä toimintapäivien määrä toimintapäivän hinta tilinpäätös (huoneisto kulujen osuus ) tilaus Keskustan alueen päivä- ja työtoiminnan kehittäminen

16 15 Suurin ratkaistava kysymys Joensuun keskustan alueella liittyy tilaratkaisuihin. Nykyisissä tiloissa (Kauppakadulla ja Merimiehenkadulla) toiminnan laajentaminen ei enää ole mahdollista. Jo nyt toimintapäiviä on jouduttu supistamaan. 1. Esitetään, että keskustan alueen tilaratkaisut vuodesta 2016 eteenpäin suunnitellaan erillisessä pientyöryhmässä alkaen syksystä Tuetun asumisen sekä palveluasumisen lisääminen lisäävät myös työ- ja päivätoiminnan tarvetta lähivuosina. 2. Henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2015 on varauduttu yhden uuden asumisenohjaajan toimen perustamiseen. Tämä ratkaisu liittyy Sepänkadun asumisyksikön valmistumiseen. Sepänkadun yksikkö valmistuu kesällä Sepänkadulle siirtyy Hyrsyläntiellä evakossa olleita asukkaita. Hyrsyläntielle jää vapaita asuntoja kehitysvammaisille. Näihin asuntoihin sijoitetaan henkilöitä, jotka kykenevät itsenäiseen asumiseen mikäli kotiin on saatavilla tukea. 3. Vuosien ja 2016 aikana myös keskustan alueella nuorten kehitysvammaisten määrä kasvaa. Vuonna 2014 ja 2015 palveluiden työ- ja päivätoimintapalveluiden piiriin on tulossa yhteensä 8-10 nuorta, joille palveluja on järjestettävä. Vuonna 2016 uusia päivä- ja työtoiminta-asiakkaita on tulossa jo 13. Nuorten palveluja tarvitaan lisää jo vuoden 2015 aikana. Kuntayhtymän vaativan päivätoimintapalvelun siirto omaksi toiminnaksi NUPA Tuottajan neuvottelukunnalle esiteltiin ( 13) vammaisten lasten ja nuorten palveluiden alustava kehittämissuunnitelma. Erityisesti suunnitelmassa painottui vammaisten lasten koulunkäyntiin ja lisäopetukseen liittyvät kysymykset. Tuottajan neuvottelukunta esitti päätöksessään asian valmistelujen jatkamista. Valmistelutyötä on pääasiassa jatkettu talvella 2013 ja vuoden 2014 alkupuolella osana kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintojen kehittämistä. Kehitysvammaisten elämään valmentavan ryhmän perustaminen (EVA) on yksi vuoden 2014 talousarvion toiminnallisista tavoitteista. nykyinen toiminta osana kuntayhtymän palvelua Kehitysvammaisten elämään valmentava päivätoiminta on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille kehitysvammaisille vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat pääsääntöisesti laajaa tai kaikenkattavaa tukea kommunikaation, sosiaalisten ja päivittäisten arkielämän taitojen alueella. Heidän erityiset tarpeensa estävät siirtymisen normaalia reittiä pitkin toisen asteen koulutukseen. Nuoret tarvitsevat erityistarpeidensa vuoksi henkilökohtaisen avustajan voidakseen osallistua toimintaan. Toiminta järjestetään tällä hetkellä osana PKSSK:n päivätoimintaa Honkalampikeskuksen toimintatalon tiloissa. EVA ryhmiä on kaksi.

17 16 Vuoden 2014 helmikuun tilanteen mukaan PKSSK:n päivätoiminnoissa on yhteensä 29 joensuulaista (kaiken ikäistä) asiakasta. Asiakkaista nuoria, peruskoulunsa vuosina 2014 tai 2015 päättäviä sekä muita alle 25- vuotiaita, on yhteensä 12. Tämän lisäksi ryhmään kuuluu seitsemän vuosina syntynyttä nuorta, joilla tulevaisuudessa on vastaava palveluiden tarve. Vaativalle päivätoimintapalvelulle tulee olemaan tarvetta tulevina vuosina. Kysymys on siitä, että järjestetäänkö palvelu kaupungin omana toimintana vai annetaanko palvelu kuntayhtymän järjestettäväksi myös jatkossa. Oman toiminnan käynnistäminen mahdollisimman pian jatkaisi luonnollisella tavalla palvelurakenteen muutosta, jolla kuntayhtymän palveluja siirretään kaupungin toiminnaksi. uusi nuorten palvelu (NUPA- ryhmä) 1. osana olemassa olevia päivätoimintakeskuksia Tällä hetkellä kaupungin/ Joensuu keskustan alueen kahdessa päivä- ja työtoimintayksikössä ei ole tilaa järjestää EVA ryhmän toimintaa. Vaati erillistä suunnittelua, mikäli Majakan ja Kauppakadun yksiköiden toiminnat siirrettäisiin uusiin tiloihin. Missään tapauksessa vastaavien tilojen löytyminen ei ole mahdollista vuoden 2014 aikana. Käytännössä keväällä 2015 on tehtävä ratkaisu jatketaanko Majakan ja Kauppakadun yksiköiden vuokraamista jälkeen. Toiminnan laajentaminen nykyisissä tiloissa ei ole mahdollista. 2. Lehmon peruskoulu Lehmon peruskoulun tilat on suunniteltu erityisryhmien käyttöön. Koulussa on vahvat perinteet vammaisten henkilöiden kanssa toimimisesta, ilmapiiri on toimintaa tukeva ja salliva. Vammaispalveluiden työntekijät ovat käyneet tutustumassa tiloihin ja tilat on todettu toimintaan sopiviksi. Keväällä 2014 on mahdollista vuokrata tilat yhdeksi lukuvuodeksi NUPA- ryhmän toiminnan käynnistämiseksi. NUPA palvelun sisältö; Osana kehitysvammaisten palvelurakenteen muutosta esitetään, että Joensuun kaupungin oma elämään valmentava ryhmä nuorille kehitysvammaisille aloittaisi toimintansa elokuussa Palvelu on tarkoitettu perusopetuksen jälkeiselle ajalle, niille nuorille jotka tarvitsevat paljon tukea päivittäisissä toiminnoissa, eivätkä ole saaneet jatko- opiskelupaikkaa. Ryhmään otetaan myös nuoria lisäopetusvuodelle, mistä johtuen henkilökuntaan tarvitaan opettaja. Maaliskuussa 2014 arvioitiin, että koulunsa päättäneitä ja/ tai 2. asteen opetukseen hakevia nuoria on Joensuun ja Kontiolahden alueella yhteensä noin 15. Tieto 2. asteen opintoihin pääsystä tulee kesäkuussa 2014, joten aivan varmaa tietoa NUPA- ryhmän toiminnan asiakasmäärästä ei voida tässä vaiheessa tehdä. Varsin todennäköistä on, että 15:sta nuoresta ilman opiskelupaikkaa

18 17 jää noin puolet. Tämä arvio perustuu aiempien vuosien kokemukseen ja asiakastyötä tekevien työntekijöiden arvioon asiakkaidensa tilanteesta. Mikäli kesäkuussa 2014 päädymme tilanteeseen, jolloin 5-8 nuorta kehitysvammaista on vailla opiskelu ja/ tai päivätoiminta paikaa, on ainut vaihtoehto kuntayhtymän päivätoimintapalvelut. Olemassa olevat omat päivätoimintayksiköt eivät pysty tähän vastaamaan. Vaativa päivätoiminta kuntayhtymän palveluissa maksaa sijoittavalle kunnalle 318/pv. Yhden nuoren vuosikustannukset ovat tällöin Oma NUPA palvelu korvaa tällöin sinne sijoitettavan nuoren osalta kuntayhtymän palvelut. NUPA palvelun kustannukset; bruttokustannukset ovat yhteensä noin Henkilöstömenot 1.1 opettaja /vuosi (VARKO) 1.2 sosiaaliohjaaja /vuosi ryhmäavustajaa = /vuosi yhteensä = vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaiset avustajat. Todennäköisesti ainakin jotkut NUPA- palvelun asiakkaat tarvitset avustajaa. 2. Tilakustannukset Neuvottelussa Kontiolahden sivistystoimen johtajan kanssa päädyttiin ratkaisuun, että tilakustannukset ovat 4000 /kk. Riippuen myöhemmin määriteltävästä siivouksen tasosta kuukausikustannus voisi olla 4300 /kk /kk x 11 = kuljetuskustannukset. Toimintaan osallistuvat nuoret asuvat eri puolilla Joensuuta ja Kontiolahtea. Kuljetus kuuluu päivätoiminnan palveluun, joten se järjestetään asiakkaille maksutta. Järkevin tapa kuljetusjärjestämiseksi on suunnitella kuljetusreitit yhdessä kaupungin logistikon kanssa sen jälkeen kun toimintaan osallistuvien nuorten tiedot ovat olemassa (kesäkuussa). Nykyisillä tiedoilla kustannusarvio vaihtelee välillä /kk. Kustannus riippuu siitä, miten asiakkaiden kyytien yhdistely muihin kuljetuksiin onnistuu? 4. ravintokustannukset. Nuorten ruokailut ja välipalat tulevat Lehmon koulun järjestäminä siten, että niistä laskutetaan erikseen Joensuun kaupunkia. Yhden oppilaan ravintokustannukset (lounas + välipala) maksaa ulkopuoliselle 5,20 /pv. Yhden oppilaan vuosikustannukset (11 kk, keskimäärin 20 toimintapäivää/kk) olisi Kahdeksan oppilaan kustannus n

19 18 5. Muut kustannukset, materiaali jne Oman NUPA- ryhmän toiminnan käynnistäminen Lehmon peruskoulun tiloissa on kokeilu. Tämän vuoksi esitetään, että työntekijät palkataan määräaikaisesti viimeistään lukien kevätlukukauden 2015 loppuun saakka. Toiminnan laatua ja taloudellisuutta arvioidaan heti vuoden 2015 alussa. Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluilla on mahdollisuus perustaa neljän työntekijän toimet lukien. Maaliskuussa 2014 yhdessä koulutoimen ja sosiaalipalveluiden kesken on päädytty esittämään kokeilun aloittamista ilman vakituisten toimien/ virkojen perustamista. Nyt arvioidut bruttokustannukset max ovat kuitenkin pienemmät verrattuna kuntayhtymän vaativan päivätoiminnan (EVA) kustannuksiin; tämä sillä edellytyksellä, että kaikki toisen asteen ulkopuolelle jäävät nuoret jouduttaisiin sijoittamaan kuntayhtymän kalliisiin palveluihin. Oman toiminnan kustannuksia pienentää lisäopetuksesta saatava valtionkorvaus 7566 /oppilas/ vuosi. Mikäli NUPA ryhmän toimintaan osallistuvista nuorista viisi osallistuu päivätoiminnan lisäksi myös lisäopetukseen, kokonaiskustannukset pienenevät /vuosi. Toiminnan nettokustannukset olisivat silloin Mikäli oman toiminnan nettokustannukset ovat , niin yhden asiakkaan päiväkustannus on 158 (vrt. kuntayhtymän päivähinta). Edellinen on laskettu siten, että toimintaan osallistuvia nuoria on kahdeksan ja toimintaa on arkipäivisin ympärivuoden (11kk). NUPA toiminnan kustannukset/ vuosi (arvio) henkilöstö kuljetus materiaali yms. ravinto bruttokustannus yhteensä oppilaskohtainen valtionkorvaus/ 7500 /oppilas nettokustannus yhteensä

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Työ kuuluu kaikille! 17.9.2015 Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto Sosiaalihuollon rooli vammaisten työllistymisen tukemisessa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 04.06.2014 Sivu 1 / 1 4367/10.03.02/2013 57 Lausunto Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eeva-Maija

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2014-2016

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2014-2016 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2014-2016 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve n. 200 uutta tehostetun

Lisätiedot

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI ASUMISPALVELUJEN OONAISUUDEN HALLINTA UNNASSA, ESIMEINÄ JOENSUUN AUPUNI untamarkkinat 9.9.2015. Asumispalvelujen vaihtoehtoja Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen HELSINGIN KAUPUNKI Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen tarvekuvaus ASU -hanke Diaarinumero HEL 2016-010089 HELSINGIN KAUPUNKI TILAHALLINTO TARVEKUVAUS Kehitysvammaisten tukias.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT 5.6.2013 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT JOHDANTO Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT

VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT Liite 3 VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT Sopimus on voimassa ajalle 1.9.2013 31.8.2017 (+ mahdollisuus kahden vuoden optioon, josta päätetään erikseen). Alla olevat hinnat ovat voimassa 1.9.2013 31.12.2014.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet. Dno OUKA: 3305 /305.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet. Dno OUKA: 3305 /305. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet Dno OUKA: 3305 /305.1/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.6.2012 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna 1 TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna Työpajaa on suunniteltu Kuntakokeilun, aikuissosiaalityön sekä vammaispalvelujen yhteistyönä palvelemaan vammais- ja työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 14.06.2016 Sivu 1 / 1 2646/2016 10.03.02 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Nieminen, puh. 050 328 6764 Heidi

Lisätiedot

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Kokkolassa

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Kokkolassa KOKKOLAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUT Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Kokkolassa Nykytilan kartoitus ja kehittämisehdotukset Päivä- ja työtoiminnan kehittämisen työryhmä tammikuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013-2020

LIPERIN KUNNAN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013-2020 1 5.6.2013 LIPERIN KUNNAN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013-2020 Sosiaali- ja terveysministeriöön 29.9.2010 lähetetyn suunnitelman tarkennus Nykytilanne

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Kehitysvammahuollon työryhmä 15.11.2007 Aila Kumpulainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä Lausunnon antaja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1. Yleistä Hallituksen

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Sijoittumista koskevat säännöt

Sijoittumista koskevat säännöt Esikoulu Pedagoginen hoitotoiminta Kuva: Patricia Hagelin Sijoittumista koskevat säännöt Enköpingin kunta SÄÄNNÖT 22.11.2012 SKN2012/338 Koululautakunnan vahvistama 22.11.2012 Nykyinen enimmäismaksun

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 4,00 Kahvi ja pulla / aamupala 1,50 (Hinnat v. 2010 sama)

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Seminaari 30.8.2013 Kuopio / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja,kehitysvammaisten

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Riikka Nikulainen, puh

Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Riikka Nikulainen, puh 20.04.2016 Sivu 1 / 1 1862/2016 05.17.00 54 Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen vaikutukset palveluverkkoon Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh. 050 541 8655 Riikka Nikulainen, puh. 050 325

Lisätiedot

Vantaan työ- ja päivätoiminnat

Vantaan työ- ja päivätoiminnat Vantaan työ- ja päivätoiminnat nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Työ- ja päivätoiminnan neuvottelukunta Vantaalla 10.12.2012 Hieman lukuja ja taustaa noin 460 palvelun käyttäjää, joista alle 400 kehitysvammaisia

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 86 21.03.2016 Kaupunginhallitus 158 30.05.2016 Kaupunginhallitus 176 13.06.2016 Kaupunginhallitus 197 27.06.2016 Korvausvaade Hanhenpuiston asumisyksikön kustannuksista 821/10.03.02/2015

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015 Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.2015 46 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Lähtökohdat - Norrköping 2012 - mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulosperusteinen

Lisätiedot

Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä Lausunnon antaja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1. Yleistä Tässä lausunnossa tarkastellaan

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityön päivät 2012 24.1.2012 Ls 21 25.1.2012 Ls 9 Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Inari Anurag Lehtonen, sosiaalityön opiskelija, kuntouttavan

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 82 22.09.2015. 82 Asianro 4322/05.17.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 82 22.09.2015. 82 Asianro 4322/05.17.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 82 Asianro 4322/05.17.00/2014 Vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja erityisryhmien asumispalvelujen hankinnan valmistelu 1.1.2017 alkaen Erityisryhmien asumispalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen 28.02.2017 Sivu 1 / 1 896/2017 05.17.01 21 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri Kailassuo, puh. 050 514 5076 Sanna Svahn, puh.

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Härmän kuntokeskus, 27.05.2015 Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja Laitosasuminen Laitososastoja on kuusi: Kuntokaari, Kuusikoto, Kotopihlaja, Neliapila,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki

Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki Kehitysvammaisten Palvelusäätiö - Kehitysvammaisten Tukiliitto perusti ja lahjoitti säädepääoman 18.9.1992 - Palvelukoti-

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI Asukkailla on todellinen mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Asumisyksikön pitää olla esteetön, ja asukkailla on oltava mahdollisuus liikkua paikasta toiseen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot